Prvním impulsem k založení MCM v Hejnicích, byla osobní zkušenost v MC Macef ve Frýdlantě v Čechách.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prvním impulsem k založení MCM v Hejnicích, byla osobní zkušenost v MC Macef ve Frýdlantě v Čechách."

Transkript

1

2 1. Kdo jsme Mateřské centrum Mateřídouška je zaregistrované na Ministerstvu vnitra České republiky dne Jde o dobrovolnou neziskovou organizaci, která si klade za cíl vybudovat a provozovat v Hejnicích mateřské centrum Mateřídouška dále (MCM). 2. Poslání MCM POSLÁNÍM MCM JE PODPORA RODIN A MATEK NA MD, ABY SI SVÉ MATEŘSTVÍ MOHLY PLNHODNOTNĚ PROŽÍT. Mateřské centrum v Hejnicích by mělo především plnit tyto cíle: vytvořit prostor pro rodiče s malými dětmi pro vzájemná setkávání, zprostředkovat maminkám větší pocit uspokojení ze soužití s dětmi, podporovat všestranný rozvoj dětí a jejich socializaci, nabídnout ženám na mateřské dovolené prostor pro osobní rozvoj, pomoci těm, kteří se do Hejnic nedávno přistěhovali, navázat kontakty, vznik skupiny aktivních lidí, kteří se svou prací snaží přispět k rozvoj životních podmínek města Hejnice 3. Ohlédnutí zpět 2003 Prvním impulsem k založení MCM v Hejnicích, byla osobní zkušenost v MC Macef ve Frýdlantě v Čechách. MCM začalo provozovat první setkání maminek a dětí v dubnu 2003 v MCDO (Mezinárodní centrum duchovní obnovy) Koncem roku 2003 nabídl MÚ potřebnou ruku a to ve formě poskytnutí nových prostor v DPS (Dům s peč. službou) pro další setkávání rodin. Nic nebránilo v tom, aby se maminky a děti scházely častěji a ve svém, provoz byl rozšířen z jednoho dne na dva v týdnu. Prostory získaly na obecné oblibě, ale chyběla herna pro děti. Společně s místními důchodci a MÚ centrum získalo další místnost, která se proměnila na hernu. Od počátku byly součástí programu výlety, besedy a přednášky odborníků nejen pediatrů, doprovodný měsíční program tzv.akce měsíce. Veškerou činnost zajišťovaly dobrovolně, bez nároku na finance, honorář či odměnu aktivní maminky, členky sdružení MCM za přítomnosti svých dětí MCM zachovalo pravidelný měsíční program 2x týdně, pouze byl rozšířen od konce ledna o cvičení Jógy. a 1x do měsíce tzv. Akce měsíce Spolupráce s II.MŠ Zveme několikrát Divadlo na cestě do prostor II.MŠ Zvoneček, mohou se tak účastnit i maminky s dětmi, které nechodí ještě do mateřské školy. 2

3 Ozdravný pobyt pro celou rodinu (červen) Veškerou činnost zajišťovaly dobrovolně, bez nároku na finance, honorář či odměnu aktivní maminky, členky sdružení MCM za přítomnosti svých dětí Pravidelný program byl zachován, přibylo více akcí o víkendech, které jsou součástí projektů MCM. MCM spolupracuje s jinými MC i dalšími organizacemi a institucemi v Libereckém kraji. Projekty: Adoptuj panenku zachráníš život. (Dětský fondu OSN Unicef) Tesco Charita roku 2005 (Celorepublikový charitativní projekt) Podaná ruka podpořen nadací VIA z programu Procter & Gambel pro mateřská centra - spolupráce s dětským domovem ve Frýdlantě. Duben MCM se stalo členem Sítě mateřských center v ČR. Prezidentkou Sítě a zakladatelkou prvního MC v ČR, nositelka titulu Žena Evropy 2003 (zvolena v Bruselu) je Rut Kolínská. 3

4 Během roku pokračovaly i nadále úpravy a dovybavení našeho centra. Nadále veškeré činnosti byly zajišťovány třemi aktivními maminkami, kterým pomáhají členi MC, všichni pracují bez nároku na mzdu či honorář. Zajišťují chod centra, připravují a realizují programy, ať už pravidelné nebo dané projektem, shánějí finance, propagují MC a dělají mnohé další Projekty: Druhý schod spolufinancován ze strukturálních fondů Evropské unie v rámci Společného regionálního operačního programu, ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu Libereckého kraje (materiálně-technické vybavení, zaměstnanci celkem 1,5 úvazku od dubna 2006 do března 2007, pracovně-sociální, psychologické, počítačové kurzy). S úsměvem za dílem, podpořen nadací Euronisa a Libereckým krajem. Radost z pohybu Drobné dárcovství Českého Telecomu - Telefónica O2 Koncem roku 2006 nadace VIA z programu Procter & Gambel pro mateřská centra, finančně podpořila projekt Společnou cestou - spolupráce s dětským domovem Frýdlant. Na podzim byla podána žádost na podporu projektu Aktivizační zařízení pro rodiny v Hejnicích na Ministerstvu práce a sociálních věcí. 4

5 Propagace činnosti Veřejnost informujeme několika cestami: prostřednictvím Hejnického zpravodaje, Deníku Liberecka prostřednictvím nástěnek u dětské lékařky, obchodech ve městě, v MŠ a ZŠ vylepováním plakátů na veřejných místech o některých aktivitách informuje v Katolickém a Libereckém deníku, prostřednictvím webových stránek MCM a Sítě MC v ČR Valná hromada sdružení se koná nejméně 1x za rok. Tato valná hromada volí čtyřčlennou radu o. s., probírá činnost a hospodaření za uplynulé období. Rada o.s. ze svého středu volí dva zástupce, kteří jsou statutárními zástupci o. s. a jsou oprávněni jednat za o.s., každý samostatně. Rada o. s. se schází 1x za měsíčně a koordinuje praktickou činnost. V období r byly členkami: rady o. s.: Pavlína Bartošová, Monika Machanová, Alena Nováková, Jitka Budková, výkonného týmu: Pavlína Bartošová, Monika Machanová, Alena Nováková, Radka Čapková členi MCM: Iva Žitníková, Iva Kellerová, Radka Kyselová, Eva Prokešová, Dana Hakrová, Vlasta Bartoníčková, Dana Kopecká, Martina Vilhelmová, Miroslava Jelínková, Olina Čapková, Jaroslava Holatová, Kateřina Soldánová, Petra Šrutková, Eva Kolářová, Alena Šalamounová, Sabina Kremlíková, Věra Pechnáčová, Vladana Leitnerová, Petra Kolářová 5

6 Členství v MC Mateřídouška umožňuje volný přístup na veškeré akce pořádané sdružením, aktivní podílení se na programu a využívání výhod a slev poskytovaných členům. Výhody se vztahují pro celou rodinu. MCM funguje na principu vlastní aktivity a tvořivosti maminek, ostatních rodinných příslušníků a jejich dětí.od zájmu a aktivity jednotlivých maminek, které centrum navštěvují, se odvíjí program a provoz centra. Veškerá činnost, aktivity i vybavení jsou financovány za pomoci darů a dobrovolných sponzorských příspěvků. Další finanční příjmy jsou z vybraného vstupného, z akcí pořádaných mateřským centrem a z projektů, které podporují nadace, MPSV, EU a další instituce. MCM nabízelo v roce 2006 Předávání dovedností a zkušeností mezi maminkami z oblasti výchovy a mateřství. Maminkám s malými dětmi vyjít z izolace a prožívat mateřskou dovolenou aktivně. Dětem najít přirozené prostředí vrstevníků Nejlepší místo k vlastní seberealizaci. Programy pro děti všech věkových kategorii. Doprovodné programy nejen pro děti. Volnočasové aktivity pro děti. Příměstské prázdniny pro školní děti. Víkendové a týdenní pobyty se zajištěným programem pro rodiny. Pořádání akcí pro širokou veřejnost. Přednášky, besedy a semináře. Vzdělávací a jazykové kurzy. Hlídáním dětí Zapůjčení knih z knihovny MCM, CD, DVD. Internet pro veřejnost v době provozu MCM. možnost občerstvení půjčovnu hraček a didaktických pomůcek a her aktuální informace týkající se problematiky maminek na MD inzertní službu v prostorách MCM 6

7 4. Plány do budoucna Naše plány do roku 2007 nově vytvořit společensky účelné pracovní místo koordinátora MCM ve spolupráci s Úřadem práce v Liberci a získat na něj finanční prostředky včetně pojistného z fondu Veřejně prospěšných prací v rámci projektu rozběhnout rekvalifikační kurzy pro ženy na MD ( anglický a německý jazyk, účetnictví), včetně hlídání dětí vytvořit v MCM kontaktní a informační centrum poradnu pro rodinu programy pro těhotné maminky ekologické projekty časopis MCM rozšířit spolupráci s Městskou knihovnou dávat o sobě vědět lidem v Hejnicích a okolí, především mladým rodinám pokračovat v úspěšné spolupráci s dětským domovem Frýdlant spolupracovat a pravidelně informovat o naší činnosti zastupitelstvo města Hejnice pokračovat se zapojením do veřejných akcí v Hejnicích pokračovat v pořádání seminářů na různá společenská témata dále rozšiřovat a zkvalitňovat služby pro rodinu propojení generací (děti, rodiče, prarodiče) rozšíření otevírací doby další kroky k profesionalizaci MCM 7

8 5. Pravidelný a mimořádný program Leden červen 2006 Pondělí Jóga Úterý Dopolední herna - pro rodiče s dětmi Hip hop taneční kroužek Středa I. Tvůrčí dílna - pro předškolní i školní děti II. Tvůrčí dílna - pro předškolní i školní děti Čtvrtek Odpolední program pro rodiče s dětmi Jóga Během letních prázdnin červenec srpen 2006 byl provoz v MCM omezen, probíhaly Příměstské prázdniny, Indiánský tábor, úklid a reorganizace. Připravovaly jsme nové programy a kurzy. Září - prosinec 2006 Úterý Dopolední herna - pro rodiče s dětmi, Středa Doprovodný program - pro děti paralelně s kurzy I. Tvůrčí dílna II. Tvůrčí dílna Čtvrtek Odpolední program pro rodiče s dětmi Jóga Mimořádné akce: Leden Březen Duben Seminář v rámci projektu Druhý schod Aromaterapie s dětmi z dětského domova Frýdlant Zimní pobyt na chatě Královce Seminář v rámci projektu Druhý schod v Turnově a Liberci Čarodějnice v Hejnicích Sváťovo dividlo loutkové představení v kině Den otevřených dveří společně s 3. narozeninami MCM Vítání jara na Přebytku 8

9 Květen Červen Červenec Srpen Sympozium 2006 v Desné Výroba a dražba keramických misek pro nadační fond Kapka naděje Děti z MCM a dětského domova vytvořily keramické misky, které byly vydraženy v celkové hodnotě 6000 Kč Pohádkový les spoluúčast na veřejné akci v Hejnicích Sázení stromu Mateřídoušky v pralese na Pláních Regionální setkání - Libereckých mateřských center registrovaných v celorepublikové Sítě MC. Návštěva Trojlístku v Praze přátelská návštěva maminek s dětmi, které se zajímaly o fungování centra pro rodinu v Praze. (Výměna zkušeností, rady a budoucí spolupráce.) Výstava Tvůrčí dílny Příměstský tábor Indiánský tábor s dětmi z dětského domova, Příměstský tábor Rozloučení s prázdninami předprázdninové posezení u ohně Říjen Babí léto akce pro veřejnost Listopad Valná hromada Sítě MC v Litomyšli (listopad 2006) Zástupkyně MC Mateřídoušky Pavlína Bartošová a Alena Nováková se účastnily valné hromady Sítě mateřských center v Litomyšli. Sešlo na 120 zástupkyň mateřských center z celé České republiky. Cílem valné hromady byla změna struktury a stanov Sítě MC v ČR. Prezidentkou Sítě MC byla zvolena Rut Kolínská. Prosinec Vánoční výstava v MCDO Hejnice Výstava výrobků Tvůrčí dílny a prezentace projektu Společnou cestou 9

10 6. Statistika Statistika návštěvnosti v MC Měsíc Počet dospělých Počet dětí Počet akcí Průměrná účast na 1 akci Leden ,2 osob Únor osob Březen ,44 osob Duben ,5 osob Květen ,7 osob Červen ,2 osob Červenec ,5 osob Srpen ,8 osob Září ,8 osob Říjen ,5 osob Listopad ,5 osob Prosinec ,5 osob Celkem ,4 osob 10

11 Počet realizovaných pravidelných akcí za rok 2006 Název programu Počet akcí za měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem za rok 2006 Pravidelný program R+D Tvůrčí dílna Akce měsíce AAM Jóga Hip - hop Beseda Pobyty, tábory Výměnný pobyt 1 1 Akce pro širokou veřejnost Výstava TD Úklid a stěhování Den otevřených dveří 1 1 Vzdělávací kurzy Celorepublikové setkání 1 1 Reg. setkání, setkání s MC Celkem Jak hospodaříme Účetní podklady připravila Pavlína Bartošová statutární zástupce a účetnictví zpracovala Jana Hoskovcová Stav pokladny k Stav účtu u ČS k ,00 Kč ,53 Kč Vyúčtování r PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ Finanční zpráva za rok 2006 Konečný stav: pokladna Účet MC-č.u /0800 Účet DS- č.u /0800 Náklady: Mzdy celkem Zákonné poj. Cestovné celkem Energie 2 297,50 Kč ,53 Kč ,00 Kč ,50 Kč ,00 Kč ,00 Kč 3 323,00 Kč 5 310,00 Kč 11

12 Spotřeba materiálu Služby Ostatní náklady-vedení účtu Výnosy: Tržby z prodeje služeb Úroky Přijaté sponzor. dary Členské příspěvky Příspěvky nadace a dotace ,50 Kč ,50 Kč 3 152,50 Kč ,99 Kč ,50 Kč 45,49 Kč ,00 Kč 6 800,00 Kč ,00 Kč 8. Poděkování MCM děkuje všem členům a dobrovolníkům, kteří v roce 2006 pracovali naprosto nezištně, obětavě a vytvořili tak pro naše děti nezapomenutelné chvilky. ZA ZAJIŠTĚNÍ CHODU MC V roce 2006 zajišťovaly chod MC členky rady: Pavlína Bartošová, Alena Nováková, Monika Machanová, společně s aktivními maminkami: Radka Čapková, Jitka Budková, Iva Kellerová, Eva Prokešová, Vladana Leitnerová, Kateřina Farkašová 12

13 Členky sdružení: Lucie Šubrtová, Radka Kyselová, Sabina Kremlíková Dopolední herna - v technickém zajištění se střídaly členky MCM Odpolední herna pro starší děti zajišťovaly služební maminky Výtvarná dílna pro předškolní a školní děti - program vedly lektorky Marie Litošová, Šiplová, asistence Monika Machanová, Alena Nováková, Pavlína Bartošová HIP Jiřina HOP cvičitelka Alice Vondrášková Cvičení JÓGY: cvičitelka Alena Pytlová, Monika Machanová Psychologické kurzy vedla fyzioterapeutka Hana Drahoňovská Pracovně sociální kurzy vedla Ing. Radka Kolínská Počítačové kurzy Mgr. Pavel Coufal a Milan Hradil (SOUL Hejnice) Pohádkový les: spoluúčast na přípravách Radka Čapková, Monika Machanová, Pavlína Bartošová Babí léto: členové MCM Vánoční výstava v MCDO Tvůrčí dílny : Pavlína Bartošová, Alena Nováková, Monika Machanová, Radka Čapková, Miroslava Jelínková, Jiřina Šiplová, Dana Kopecká, Kateřina Soldánová Zimní pobyt na chatě Královce: členové MCM Příměstský tábor: členové MCM s dobrovolníky Indiánský tábor: členové MCM Agenda zaměstnance, kontrola účetnictví a legislativa: Pavlína Bartošová Výroba letáků, vizitek, grafické práce: Hana Hlinková Internetové stránky: Stanislav Budka Za významnou podporu v poskytnutí prostor: MÚ Hejnice starostové Stanislav Smutný a Jiří Horák Městské radě a městským zastupitelům města Hejnice Za podporu a pochopení našim drahým manželům. Finanční podporu poskytli: ESE EU SROP Nadace VIA Liberecký kraj Firma Knorr Bremse Nadace Euronisa Telefónica O2 Obec Lázně Libverda 13

14 Elektro Raspenava - Václav Bartoš Lékárna Hejnice CUBE Elektronies Ferdinandov Dělnický dům Milan Polanský Manželé Jiřina a Václav Klinkáčkovi Materiální podporu poskytli: Truhlářství Miloš Zástěra Květinka Šárka manželé Peškovi Jednota Hejnice MPL Liberec Dělnický Dům Milan Polanský Elektro Lubomír Bartoš Řeznictví Karel Klouček Čalounictví Frýdlant Narpa Hejnice Železářství Václav Bartoš Adapto s.r.o. Ovoce a Zelenina Vladana Leitnerová Měděnka Luďka Nejedlá Alena Trenková 14

15 Manželé Pavlína a Lubomír Bartošovi Manželé Radka a Milan Čapkovi Manželé Monika a Miroslav Machanovi Manželé Petra a Tomáš Kuželovi Manželé Dana a Vladimír Kopecký Manželé Petra a Petr Kolářovi Za propagaci: Hejnickému zpravodaji, Informačnímu centrum Frýdlant, Městské knihovně Hejnice Libereckému deníku, Katolickému deníku, MF Dnes, Radiu RCL Za spolupráci: MÚ Hejnice starostové Stanislav Smutný a Jiří Horák Síť mateřských center v ČR především Rut Kolínská, Lucie Slauková a další MC Náruč Turnov, MC Čmelák Liberec, CVČ Arabela Liberec, MC M.E.D. Semily Dětský domov na Větrově - Frýdlant Český Telecom Heda Jungmanová Společnost přátel přírody Jan Korytář SOUL Alena Dvořáková SDH Hejnice I.MŠ, MŠ Zvoneček, MŠ Ferdinandov Služby města Hejnice Informační centrum Frýdlant Česká Spořitelna pobočka Hejnice Jarmila Kopecká Divadlo Na cestě Liberec Loutkové divadlo Rolnička Jarmila Enochová Selský dvůr Raspenava Penzion Krakonoš - Vlastimil Souček Sváťovo Dividlo Litoměřice Dana Hariková - Orsej Tanvald Trojlístek Praha Jiřina Šiplová - lektorka Marie Litošová - lektorka Hana Pohnanová - matrikářka MÚ Lubomír Bartoš - dobrovolník Alena Trenková - dobrovolnice Miroslav Machan - dobrovolník Alena Pytlová - dobrovolnice Jaroslav Demčák - dobrovolník Simona Šourková - dobrovolnice Petra Zavřelová - dobrovolnice Markéta Štěpánová - dobrovolnice Miroslav Novák - dobrovolník Zdeňka Hryščenková - dobrovolnice Libor Štrom - dobrovolník Kateřina Hodinková Jana Hoskovcová mzdové účetnictví 15

16 Za služby nebo slevy při nákupu: Textil Jitka Ševčíková Manikúra Kateřina Fichtnerová Truhlářství Miloš Zástěra Jindřich Meszner tisk a kopírování Děkujeme všem, kteří jakkoli přispívají k provozu Mateřského centra Mateřídouška. S úlevou mohu ujistit všechny, kteří právě čtou tuto Výroční zprávu, že navzdory moři nejistot, kterým proplouváme, jsme ustály další rok naší existence. Máme jistotu, že máme v pořádku všechny úřední záležitosti, platby a poplatky a podaly jsme včas všechna daňová přiznání, protože bez toho všeho se prosté fungování Mateřídoušky ani jiného občanského sdružení neobejde. A tak se tato neviditelná a nezajímavá práce stává součástí naší práce s dětmi, která je jinak tím nejdůležitějším a nejkrásnějším, co snad v životě můžeme dělat. A pokud snad ještě někdo pochybuje a považuje nás za nudící se maminy na mateřské dovolené, které se snaží ukrátit svoji dlouhou chvíli, věřte, že tomu tak skutečně není, my se jen snažíme naše poslání plnit tak, že se nějakým způsobem přičiníme o kvalitnější výchovu našich dětí, kterou tímto přebíráme do vlastních rukou. Proto chci především poděkovat všem, kteří s námi jakýmkoli způsobem sympatizují a drží nám palce. V Hejnicích 10. únor Za Radu MC Mateřídouška... Pavlína Bartošová statutární zástupce o.s. 16

ZPRÁVA O ČINNOSTI. Mateřského centra Mateřídouška o.s. Hejnice

ZPRÁVA O ČINNOSTI. Mateřského centra Mateřídouška o.s. Hejnice ZPRÁVA O ČINNOSTI Mateřského centra Mateřídouška o.s. Hejnice Do rukou se Vám dostala zpráva o činnosti občanského sdružení Mateřského centra Mateřídouška za rok 2007. Jedná se o dokument, který slouží

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Centra Mateřídouška o.s. Hejnice

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Centra Mateřídouška o.s. Hejnice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Centra Mateřídouška o.s. Hejnice Rok 2007 byl rokem velmi úspěšným ve vývoji našeho sdružení. Získali jsme prostory od MÚ Hejnice, které díky obětavosti a šikovným rukám rodičů a příznivců,

Více

Mateřské centrum PERMONÍČEK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Mateřské centrum Permoníček, o. s. JÍLOVÉ U PRAHY ČLEN SÍTĚ MC V ČR www.mcpermonicek.cz permonicek@mcpermonicek.cz Obsah výroční zprávy: 1) Idea, poslání,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanské sdružení MATEŘSKÉ CENTRUM MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady. Na Babí 190 Police nad Metují 549 54

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanské sdružení MATEŘSKÉ CENTRUM MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady. Na Babí 190 Police nad Metují 549 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Občanské sdružení MATEŘSKÉ CENTRUM MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady Na Babí 190 Police nad Metují 549 54 Obsah Obsah.1 Poděkování...2 Kontakty. 3 Mateřské centrum - cíle a poslání.....4

Více

Občanské sdružení DOKOLEČKA Centrum pro rodinu Člen Sítě mateřských center VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 www.dokolecka.cz dokolecka@doubravcice.cz tel. 724 689 786 2 Obsah O nás..4 Základní údaje o sdružení;

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Občanské sdružení Mateřské centrum MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady. Na Babí 190 Police nad Metují 549 54

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Občanské sdružení Mateřské centrum MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady. Na Babí 190 Police nad Metují 549 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Občanské sdružení Mateřské centrum MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady Na Babí 190 Police nad Metují 549 54 OBSAH 3 - Mateřské centrum - právní postavení sdružení, jeho cíle a poslání

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Výroční zpráva za rok 2015 1 Slovo úvodem Rok 2015 byl druhým rokem, který jsme trávili v nových prostorech. Veřejnost si k nám opět našla cestu a díky přednáškové činnosti, nabídce cvičení a dalším aktivitám

Více

Výroční zpráva 2014 Spolku Rodinné centrum Petrklíč o.s.

Výroční zpráva 2014 Spolku Rodinné centrum Petrklíč o.s. Výroční zpráva 2014 Spolku Rodinné centrum Petrklíč o.s. Obsah: ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ SPOLKU... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLKU... 4 Rodinné centrum Petrklíč o.s. provozuje:... 4 MIMOŘÁDNÉ AKCE PETRKLÍČE

Více

Drţitel statutu organizace uznané MPSV pro činnosti v oblasti prorodinných aktivit na rok 2010-2012.

Drţitel statutu organizace uznané MPSV pro činnosti v oblasti prorodinných aktivit na rok 2010-2012. Člen Sítě MC Drţitel ocenění Společnost přátelská rodině Drţitel statutu organizace uznané MPSV pro činnosti v oblasti prorodinných aktivit na rok 2010-2012. ÚVODNÍ SLOVO Uplynulý rok nám dal v Náruči

Více

Výroční zpráva o hospodaření za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o hospodaření za školní rok 2013/2014 Občanské sdružení Mateřídouška Ostrava - Zábřeh Za Školou 2851/1, 700 30 Ostrava - Zábřeh Výroční zpráva o hospodaření za školní rok 2013/2014 I. Obecné informace Název občanského sdružení: Občanské sdružení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanské sdružení MATEŘSKÉ CENTRUM MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady. Na Babí 190 Police nad Metují 549 54

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanské sdružení MATEŘSKÉ CENTRUM MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady. Na Babí 190 Police nad Metují 549 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanské sdružení MATEŘSKÉ CENTRUM MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady Na Babí 190 Police nad Metují 549 54 Obsah Obsah.1 Poděkování...2 Kontakty. 3 Mateřské centrum - cíle a poslání.....4

Více

Mateřské centrum Na zámečku. Výroční zpráva. Nové Město nad Metují

Mateřské centrum Na zámečku. Výroční zpráva. Nové Město nad Metují Mateřské centrum Na zámečku Výroční zpráva 2012 Nové Město nad Metují Obsah: 1. Základní údaje 2. Naše poslání a činnost 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Spolupráce 5. Výhled

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Městský úřad Česká Lípa odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Registrováno u Ministerstva kultury ČR, datum evidence 1.1.2013, evidenční číslo 4-068/2013; IČO: 00445215; číslo transparentního účtu: 2400386976/2010 Fio banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Pobočka

Více

Výro č ní zpráva 2009

Výro č ní zpráva 2009 Výroční zpráva 2009 OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Lidé v občanském sdružení TIŠICKÉ KLUBko 3. Důležité události v historii 4. Akce v roce 2009 5. Finanční zpráva o hospodaření za rok 2009 6. Plány pro rok 2010

Více

Občanské sdružení OÁZA Mníšek pod Brdy Výroční zpráva 2012

Občanské sdružení OÁZA Mníšek pod Brdy Výroční zpráva 2012 Občanské sdružení OÁZA Mníšek pod Brdy Výroční zpráva 2012 V devátém roce své existence procházelo naše občanské sdružení generační obměnou, přičemž nadále nabízelo obyvatelům Mníšku a okolí zajímavé akce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BAŠŤ SE BAVÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BAŠŤ SE BAVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BAŠŤ SE BAVÍ ZA ROK 2011 Obsah strana 1. Úvodní slovo předsedkyně sdružení... 3 2. Kdo jsme 2. 1. Prezentace sdružení... 4 2. 2. Profily členek Výkonné rady... 5 3. Činnost

Více

IČO: 49545957 Účet: 441663379/0800 u České spořitelny, a.s. ve Zruči nad Sázavou

IČO: 49545957 Účet: 441663379/0800 u České spořitelny, a.s. ve Zruči nad Sázavou Název: Občanské sdružení ŽIVOT 90 Zruč nad Sázavou Registrace: Ministerstvo vnitra České republiky č. VSP/1 2890/90 - R Působnost v krajích: Středočeský, Vysočina, Jihočeský, Pardubický, Liberecký Poslání

Více

Autorky prezentace - milínské knihovnice: Dana Reiterová, Jitka Slancová, Klára Růžičková

Autorky prezentace - milínské knihovnice: Dana Reiterová, Jitka Slancová, Klára Růžičková Autorky prezentace - milínské knihovnice: Dana Reiterová, Jitka Slancová, Klára Růžičková HISTORIE KNIHOVNY 1882 založen Čtenářský spolek Bořický 1967 vznik profesionální knihovny (Milín čp. 1, u Čalounů)

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM. RÁKOSNÍČEK, o.s.

MATEŘSKÉ CENTRUM. RÁKOSNÍČEK, o.s. MATEŘSKÉ CENTRUM RÁKOSNÍČEK, o.s. Výroční zpráva 2011 OBSAH: 1. Historie a představení MC Rákosníček,o.s. 2. Rok 2011 3. Orgány sdružení, zaměstnanci 4. Programová nabídka 5. Akce pro celou rodinu 6. Vzdělávací

Více

za rok 2007 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR - AVAZ

za rok 2007 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR - AVAZ za rok 2007 2007 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR - AVAZ Obsah: Úvod Právní postavení Poslání AVAZ Přehled činnosti Rozpis dílčí činnosti AVAZ Pracovníci AVAZ

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Mgr. Petra Houšková

ÚVODNÍ SLOVO. Mgr. Petra Houšková ÚVODNÍ SLOVO Do dvanáctého roku činnosti jsme v Náruči vstoupili plní sil a očekávání. Až doposud jsme pracovali na stmelování a provázanosti našich aktivit. Protože ale záběr naší činnosti je již velmi

Více

Kdo jsme? Mateřské centrum v Milovicích by mělo plnit tyto cíle: podporovat všestranný rozvoj dětí a jejich socializaci,

Kdo jsme? Mateřské centrum v Milovicích by mělo plnit tyto cíle: podporovat všestranný rozvoj dětí a jejich socializaci, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MAMINKY DĚTEM / 2003 1 I Kdo jsme? Maminky dětem je občanské sdružení zaregistrované na Ministerstvu vnitra České republiky dne 19. 3. 2003. Jde o

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Prvního spolku paní a dívek v Liberci za rok 2013 Obsah: I. Úvodní slovo předsedkyně II. Základní údaje o spolku 2.1. Poslání a cíle 2.2. Organizační struktura 2.3. Tým spolku

Více

Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov. občanské sdružení. Výroční zpráva 2009

Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov. občanské sdružení. Výroční zpráva 2009 Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov občanské sdružení Výroční zpráva 2009 Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, přátelé, dovolte, abych vám předložil výroční zprávu naší organizace za rok 2009.

Více

USNESENÍ Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1. 6. 2004

USNESENÍ Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1. 6. 2004 USNESENÍ Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1. 6. 2004 USNESENÍ Č. 294/04 Odvolání člena správní rady Ekofondu souhlasí s odvoláním člena správní rady Ekofondum Mgr. Jana Korytáře z funkce

Více

Výroční. zpráva. Obsah. občanského sdružení Otevřené Úvaly. Základní informace o sdružení. Teze sdružení. Informace o činnosti v roce 2009

Výroční. zpráva. Obsah. občanského sdružení Otevřené Úvaly. Základní informace o sdružení. Teze sdružení. Informace o činnosti v roce 2009 Obsah Výroční Základní informace o sdružení Teze sdružení Informace o činnosti v roce 2009 Bilance činnosti v roce 2009 zpráva Projekt časopis Otevřené Úvaly Projekt zelené Slovany Záchrana sochy sv. Jana

Více

Zasedání obecního zastupitelstva

Zasedání obecního zastupitelstva Zasedání obecního zastupitelstva č.32 24. 2. 2014 Usnesení: 1. Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje rozpočet obce Kameničná na rok 2014 ve výši 3.386.000 v části příjmové i výdajové. 2. Různé: 2.1.Zastupitelstvo

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě Závěrečná zpráva 2007/2008 ANOMALY, o.s. ŠKOLNÍ 416 TANVALD 468 41 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě, která pracovala dle pravidel

Více

Tojstoráci občanské sdružení Lichnov 203, 742 75 IČ: 227 24 877 tel.: 775 921 423 email: info@tojstoraci.cz web: www.tojstoraci.cz

Tojstoráci občanské sdružení Lichnov 203, 742 75 IČ: 227 24 877 tel.: 775 921 423 email: info@tojstoraci.cz web: www.tojstoraci.cz Tojstoráci občanské sdružení Lichnov 203, 742 75 IČ: 227 24 877 tel.: 775 921 423 email: info@tojstoraci.cz web: www.tojstoraci.cz Zpracoval: Jiří Matúš 1. Úvod "Civilizace přinesla volný čas, bezhotovostní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Středisko pečovatelské služby Jeseník, Středisko pečovatelské služby Jeseník příssěvková organizace. Výroční zpráva.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Středisko pečovatelské služby Jeseník, Středisko pečovatelské služby Jeseník příssěvková organizace. Výroční zpráva. Středisko pečovatelské služby Jeseník, příspěvková organizace Středisko pečovatelské služby Jeseník příssěvková organizace Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Představení organizace

Více

ZÁŘÍ NA FRÝDLANTSKU. KDY KDE AKCE POŘÁDÁ 1.9. 30.9. MCDO Hejnice Lomová Dagmar Obrazy + fotografie MCDO Hejnice 1.9. 30.9.

ZÁŘÍ NA FRÝDLANTSKU. KDY KDE AKCE POŘÁDÁ 1.9. 30.9. MCDO Hejnice Lomová Dagmar Obrazy + fotografie MCDO Hejnice 1.9. 30.9. ZÁŘÍ NA FRÝDLANTSKU KDY KDE AKCE POŘÁDÁ 1.9. 30.9. MCDO Hejnice Lomová Dagmar Obrazy + fotografie MCDO Hejnice 1.9. 30.9. výstavní síň frýdlantské Miloš Smolný Blízkost výstava fotografií, vernisáž 1.9.

Více

Na straně příjmů Na straně výdajů Kapitálový rozpočet

Na straně příjmů Na straně výdajů Kapitálový rozpočet Rozpočet je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na kalendářní rok. Základním právním předpisem pro tvorbu, obsah a funkci rozpočtu obce je zákon

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Rodinné centrum Bysteráček ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Rodinné centrum Bysteráček ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ Rodinné centrum Bysteráček ZA ROK 2014 Kontaktní a identifikační údaje Název: Rodinné centrum Bysteráček Sídlo: náměstí Na Podkově 68, Bystré, 56992 Kontakt: Mgr. Lucie

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

Výroční zpráva 2 0 1 1 Oblastní unie neslyšících Olomouc. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP a STATUTÁRNÍM MĚSTEM OLOMOUC

Výroční zpráva 2 0 1 1 Oblastní unie neslyšících Olomouc. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP a STATUTÁRNÍM MĚSTEM OLOMOUC Výroční zpráva 2 0 1 1 Oblastní unie neslyšících Olomouc TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP a STATUTÁRNÍM MĚSTEM OLOMOUC 1 Obsah: 1. Základní identifikační údaje organizace, struktura

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2008 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Zřizovatelem je Sjednocená organizace nevidomých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Centrum pro manželství a rodinu, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Centrum pro manželství a rodinu, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Centrum pro manželství a rodinu, o. s. ÚVODNÍ SLOVO Pro druhý rok činnosti našeho sdružení byly typické dvě protichůdné skutečnosti. Na jednu stranu jsme prožívali velký rozvoj, např.

Více

Výroční zpráva 2014. občanské sdružení Dobrotety

Výroční zpráva 2014. občanské sdružení Dobrotety Výroční zpráva 2014 občanské sdružení Dobrotety Úvodní slovo Vážení přátelé, milé dobrotety, milí dobrostrýcové, ohlížím se za uplynulým rokem 2014. Byl to první rok oficiálního fungování Dobrotet jako

Více

Výroční zpráva. rok 2009

Výroční zpráva. rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 SNN v ČR Centrum denních služeb pro sluchově postižené, Brno Ředitelka v roce 2009: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN registrované Ministerstvem vnitra ČR pod č.j.: VS/1-1/43 483/00-R, 163 00 Praha 6 Řepy, Bendova 5/1121 IČ: 70822301, DIČ: CZ70822301 bankovní spojení: 0169505389/0800 http://www.osmartin.cz

Více

Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov Výroční zpráva 2010

Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov Výroční zpráva 2010 občanské sdružení Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov Výroční zpráva 2010 Vážené dámy, vážení pánové, přátelé, když se v horkém létě potřebujeme osvěžit, můžeme se třeba zakousnout do melounu. Poznat

Více

O ORGANIZACI ÚVODNÍ SLOVO

O ORGANIZACI ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO Vážení čtenáři výroční zprávy, vážení příznivci Neposedy, zvu Vás k ohlédnutí za rokem 2011. Byl to rok změn. Říká se, že lidé se nejvíce učí na základě zkušeností. Získali jsme jich mnoho.

Více

DOMOVNÍČEK. Číslo 1/2013. DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. Číslo 1/2013. DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK Číslo 1/2013 DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolfa Nytla Vážení čtenáři, dnes se Vám dostává do rukou první vydání našeho zpravodaje,

Více

Výroční zpráva 2009 1. Úvodní slovo KARO

Výroční zpráva 2009 1. Úvodní slovo KARO 1. Úvodní slovo Občanské sdružení KARO (Klub Aktivních ROdin) provozuje v Trutnově Mateřské centrum KAROlínka. Sídlí v budově Stacionáře pro tělesně postižené a zdravotně oslabené v ulici Náchodská. Z

Více

Zpráva o činnosti ICM Turnov v roce 2015

Zpráva o činnosti ICM Turnov v roce 2015 Zpráva o činnosti ICM Turnov v roce 2015 Kontaktní údaje Spojení icm@knihovna.turnov.cz 481 313 177 www.icm.turnov.cz www.facebook.com/icmturnov Sídlo budova Městské knihovny Antonína Marka Jeronýmova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 LITOMĚŘICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 LITOMĚŘICE ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ v ČR, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 LITOMĚŘICE Vážení a milí přátelé, je mi ctí připojit pár úvodních slov k předložené výroční zprávě 2009 Myslím, že všichni,

Více

Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05

Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05 Dům dětí a mládeže Osek Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05 IČO: 70825645 tel.č.: 417837205, 417 579 713 email: ddmosek@volny.cz webové stránky: www.ddmosek.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Lenka

Více

Místní poplatky v obci Věcov

Místní poplatky v obci Věcov Rok 2010 Číslo 1 Občasník Obecního úřadu Věcov (Jimramovské Pavlovice, Koníkov, Míchov, Odranec, Roženecké Paseky, Věcov) Místní poplatky v obci Věcov Poplatek za psa Poplatek za psa je třeba uhradit na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

O nás. Naše cíle. Ukázat, že zapojovat veřejnost do rozhodování je možné a to i u složitých témat

O nás. Naše cíle. Ukázat, že zapojovat veřejnost do rozhodování je možné a to i u složitých témat VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 O nás Občanské sdružení Změna pro Liberec sdružuje aktivní občany, kteří se rozhodli spojit své síly, aby změnili Liberec v místo, kde se bude dobře žít. Usilujeme o vytvoření nekorupčního,

Více

Návrh Rady MO Liberec Vratislavice nad Nisou na přidělení dotací z Kulturního fondu MO Liberec Vratislavice nad Nisou. Lukáš Pohanka, starosta

Návrh Rady MO Liberec Vratislavice nad Nisou na přidělení dotací z Kulturního fondu MO Liberec Vratislavice nad Nisou. Lukáš Pohanka, starosta Starosta 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 17. 02. 2010 Bod pořadu jednání: 9. NÁVRH RADY MO LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU NA PŘIDĚLENÍ DOTACÍ Z KULTURNÍHO FONDU

Více

MěÚ Jablonec nad Nisou, oddělení školství, kultury a sportu Z P R A V O D A J

MěÚ Jablonec nad Nisou, oddělení školství, kultury a sportu Z P R A V O D A J MěÚ Jablonec nad Nisou, oddělení školství, kultury a sportu Z P R A V O D A J LISTOPAD 2005 ČÍSLO 8 Zpravodaj je vydáván ve spolupráci s obcemi s rozšířenou působností města Železný Brod a Tanvald www.mestojablonec.cz

Více

Výroční zpráva. za rok 2008. www.kasparek-melnik.cz

Výroční zpráva. za rok 2008. www.kasparek-melnik.cz Výroční zpráva za rok 2008 www.kasparek-melnik.cz 2 Obsah MOJE CESTA DO RODINNÉ CENTRA...4 CO NABÍZÍ RC KAŠPÁREK...5 OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ROKEM...7 PRAVIDELNÝ PROGRAM...10 MIMOŘÁDNÍ AKCE, PŘEDNÁŠKY A

Více

Mgr. Karel Heller - předseda, Alena Losová, Danuše Motejlová, Mgr. Petra Kašparová, Bc. Barbora Hlobeňová, Mgr. Zuzana Šídlová

Mgr. Karel Heller - předseda, Alena Losová, Danuše Motejlová, Mgr. Petra Kašparová, Bc. Barbora Hlobeňová, Mgr. Zuzana Šídlová města pro výchovu a vzdělávání, Strana č. 1 / 8 Přítomni: Mgr. Karel Heller - předseda, Alena Losová, Danuše Motejlová, Mgr. Petra Kašparová, Bc. Barbora Hlobeňová, Mgr. Zuzana Šídlová Omluveni: MgA. Ivana

Více

BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ. Z obsahu:

BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ. Z obsahu: BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vánoční speciál rok 2014 Z obsahu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Úvodní slovo Informace k budově obce v Sedlecku Akce v roce 2015 Oslavy 900. výročí obce Bušovice Advent v Bušovicích Vítání

Více

1. Úvod Během letošního roku prošla Oblastní charita Jilemnice (dále jen charita ) několika proměnami. Významnou proměnou prošel zejména humanitární

1. Úvod Během letošního roku prošla Oblastní charita Jilemnice (dále jen charita ) několika proměnami. Významnou proměnou prošel zejména humanitární OBLASTNÍ CHARITA JILEMNICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1. Úvod Během letošního roku prošla Oblastní charita Jilemnice (dále jen charita ) několika proměnami. Významnou proměnou prošel zejména humanitární sklad,

Více

Tojstoráci občanské sdružení Lichnov 203, 742 75 IČ: 227 24 877 tel.: 775 921 423 email: info@tojstoraci.cz web: www.tojstoraci.cz

Tojstoráci občanské sdružení Lichnov 203, 742 75 IČ: 227 24 877 tel.: 775 921 423 email: info@tojstoraci.cz web: www.tojstoraci.cz Tojstoráci občanské sdružení Lichnov 203, 742 75 IČ: 227 24 877 tel.: 775 921 423 email: info@tojstoraci.cz web: www.tojstoraci.cz Zpracoval: Jiří Matúš 1. Úvod Chtěli jsme, aby se to povedlo. Dělali jsme

Více

STUDIO PALETA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

STUDIO PALETA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 STUDIO PALETA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Studio paleta o.p.s byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Praze oddíl O, vložka 1410 dne 14. února

Více

KOMUNITNÍ ŠKOLA BOHDÍKOV

KOMUNITNÍ ŠKOLA BOHDÍKOV KOMUNITNÍ ŠKOLA BOHDÍKOV PRVNÍ PŘEDSTAVY každá škola, která se věnuje mimovyučovacím zájmovým a vzdělávacím aktivitám škola, která vzdělává a připravuje programy pro romskou komunitu škola, která spolupracuje

Více

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Pardubická 78, 533 61 Choltice Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Knihovna městyse Choltice působí jako středisková pro 6 knihoven obvodu. Jedná se o knihovny: Veselí, Turkovice, Svinčany,

Více

Výroční zpráva nadačního fondu CMG za rok 2004

Výroční zpráva nadačního fondu CMG za rok 2004 Výroční zpráva nadačního fondu CMG za rok 2004 Nadační fond podporuje výzkum v oblasti mnohočetného myelomu, vývoj protinádorové vakcíny a pomoc pacientům s mnohočetným myelomem. Obsah: Poslání nadačního

Více

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015 Požadovaný podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Sebehodnocení školy za školní rok 2004/2005

Sebehodnocení školy za školní rok 2004/2005 Sebehodnocení školy za školní rok 2004/2005 Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň IČO 60611898 Zpracovala: Eva Beránková, ředitelka školy 1 Charakteristika

Více

Průběžná zpráva projektu Stáří není nemoc ještě něco dokážeme! rozvoj dobrovolnictví v regionech Havlíčkův Brod, Chotěboř, Pelhřimov a Hlinsko

Průběžná zpráva projektu Stáří není nemoc ještě něco dokážeme! rozvoj dobrovolnictví v regionech Havlíčkův Brod, Chotěboř, Pelhřimov a Hlinsko Průběžná zpráva projektu Stáří není nemoc ještě něco dokážeme! rozvoj dobrovolnictví v regionech Havlíčkův Brod, Chotěboř, Pelhřimov a Hlinsko Období realizace projektu: 1. 7. 2009 30. 6. 2010 Projekt

Více

Výroční zpráva 2008. Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden"

Výroční zpráva 2008. Občanská poradna Brno člen Asociace občanských poraden Výroční zpráva 2008 Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden" OBSAH 1. Poslání 2. Orgány sdružení 3. Stručná historie 4. Zpráva o činnosti 2008 5. Finanční zpráva 2008 6. Záměry pro rok

Více

Výroční zpráva 2014 OS KARO

Výroční zpráva 2014 OS KARO Výroční zpráva 2014 OS KARO zpracována podle Standardu pro vykazování činnosti sociálních podniků (SRS Social Reporting Standard) obsah ČÁST A ZÁKLADNÍ PŘEHLED strana 1. Úvod 3 1.1 Vize a poslání 4 1.2

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

Centrum multikulturního vzdělávání, o.s. VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA ˇˇ 2007

Centrum multikulturního vzdělávání, o.s. VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA ˇˇ 2007 Centrum multikulturního vzdělávání, o.s. VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA ˇˇ 2007 Cíl a poslání Cílem činnosti sdružení je podporovat integraci osob z různého kulturního a sociálního prostředí do české společnosti a působit

Více

Úvodní slovo. Klub PMD, občanské sdružení Výroční zpráva 2009

Úvodní slovo. Klub PMD, občanské sdružení Výroční zpráva 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Úvodní slovo... 1 Základní informace o sdružení... 2 Historie sdružení... 3 Poslání a cíle sdružení... 3 Akce v průběhu roku 2009 (počet akcí, dětí)... 4 Propagace sdružení...

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 6. listopadu 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 6. listopadu 2014 20. ročník listopad 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 6. listopadu 2014 Usnesením č. 45/2014 zastupitelé schválili zvolení jednoho místostarosty. Usnesením č. 46/2014 zastupitelé obce Zahrádky

Více

ZPRAVODAJ DDM KAMARÁD. Vážení přátelé, rodiče, děti a příznivci DDM Kamarád! Bulletin o činnosti Domu dětí a mládeže Kamarád Třemošná podzim 2015

ZPRAVODAJ DDM KAMARÁD. Vážení přátelé, rodiče, děti a příznivci DDM Kamarád! Bulletin o činnosti Domu dětí a mládeže Kamarád Třemošná podzim 2015 ZPRAVODAJ DDM KAMARÁD Bulletin o činnosti Domu dětí a mládeže Kamarád Třemošná podzim 2015 Vážení přátelé, rodiče, děti a příznivci DDM Kamarád! Letošní slunné léto se nám opravdu vydařilo, i poslední

Více

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. S. (O. P. S.)

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. S. (O. P. S.) KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. S. (O. P. S.) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 DÁVÁME LIDEM S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM MOŽNOST SKUTEČNĚ ŽÍT PODLE JEJICH PŘEDSTAV. DÁVÁME JIM JISTOTU A MOŽNOST ROZHODVOVAT O VLASTNÍM ŽIVOTĚ.

Více

Pět let Dětského studia v divadle Ponec. Dětské studio divadla Ponec

Pět let Dětského studia v divadle Ponec. Dětské studio divadla Ponec Pět let Dětského studia v divadle Ponec Dětské studio divadla Ponec září 2004-2009 1 Tanec Praha a divadlo Ponec Tanec Praha o.s. je nevládní neziskovou organizací občanským sdružením, které vzniklo v

Více

Kronika obce Krásné Údolí IV.díl - rok 2003. Rok. Krásné Údolí. Dopisovaná část ( červen říjen 2008 ) Strana 1 / celkem stran 10

Kronika obce Krásné Údolí IV.díl - rok 2003. Rok. Krásné Údolí. Dopisovaná část ( červen říjen 2008 ) Strana 1 / celkem stran 10 Kronika obce Krásné Údolí IV.díl rok 00 Rok 00 00 Krásné Údolí Dopisovaná část ( červen říjen 008 ) Strana / celkem stran 0 Kronika obce Krásné Údolí IV.díl rok 00 Tento rok byl rokem velkých změn ve školství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s. SLUCH VÁM SICE NEVRÁTÍME, ALE POMŮŽEME VÁM SE SLUCHOVOU VADOU ŽÍT KVALITNĚJI SLOVO ÚVODEM Vážení přátelé, je nám ctí, že

Více

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy Výroční zpráva za školní rok 2014/15 Vypracovaly ke dni 18.8.2015: MUDr. Darina Gurutidu, ředitelka projektu Mgr. Martina Schejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Perlička Č.j. 034/2015 a) Základní údaje o škole:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBLASTNÍ CHARITA SUŠICE

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBLASTNÍ CHARITA SUŠICE 2003 ZPRÁVA O ČINNOSTI OBLASTNÍ CHARITA SUŠICE 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI Oblastní charity Sušice za rok 2003 A. OBECNÉ INFORMACE O ORGANIZACI OCH SUŠICE B. ZPRÁVA O ČINNOSTI OBLASTNÍ CHARITY SUŠICE ZA ROK 2003

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Javorník Krnov Opava Hlučín Hrabyně sv. Alexandr Bohumín Ostrava Studénka Odry Kopřivnice Český Těšín Frýdek-Místek Třinec Nový Jičín Frenštát p. R. Jablunkov Adresář

Více

Poslání AMA. Výroční zpráva 2012

Poslání AMA. Výroční zpráva 2012 Poslání AMA Ing. Irena Zemánková, CSc. 1. 2. 2013 2 POSLÁNÍ Posláním sdružení je: podpora zvyšování profesní kvalifikace pracovníků neziskového sektoru a dalších odborníků formou vzdělávacích programů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU IČO: 75034620 TEL. 326 702 246 e-mail : zsklaster@centrum.cz www.skola.klasterhradiste.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ( školní rok 2010/2011

Více

SPOLEČNOST PRO POMOC PŘI HUNTINGTONOVĚ CHOROBĚ

SPOLEČNOST PRO POMOC PŘI HUNTINGTONOVĚ CHOROBĚ SPOLEČNOST PRO POMOC PŘI HUNTINGTONOVĚ CHOROBĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Zpracoval: Ing. Jiří Hruda Březen 2014 Výroční zpráva Společnosti pro pomoc při Huntingtonově chorobě za rok 2013 CHARAKTERISTIKA

Více

Město Černošice. Komunitní plán sociálních služeb města Černošice

Město Černošice. Komunitní plán sociálních služeb města Černošice Město Černošice Komunitní plán sociálních služeb města Černošice Pro plánovací období 2011-2014 Zpracoval: Miroslav Strejček --2-- Úvodní slovo místostarostky Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou

Více

Č M E L Á K S P O L E Č N O S T P Ř ÁT E L P Ř Í R O D Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 7

Č M E L Á K S P O L E Č N O S T P Ř ÁT E L P Ř Í R O D Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 7 Č M E L Á K S P O L E Č N O S T P Ř ÁT E L P Ř Í R O D Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 7 milí přátelé, poslání Těším se proto na okamžik, až předseda pošle text. Čmelák Společnost přátel přírody je společenství

Více

Termín realizace projektu. Celkové náklady na projekt

Termín realizace projektu. Celkové náklady na projekt Návrh správní rady na přidělení dotací z fondu zdraví I. výzva na projekty uskutečněné v období od 1. 4. 31. 12. příjem žádostí do 3. 4. Pořa dové číslo Žadatel IČ/datum narození Název projektu Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. roku 2010. (o činnosti a hospodaření)

VÝROČNÍ ZPRÁVA. roku 2010. (o činnosti a hospodaření) ČESKÝ MERÁN, obecně prospěšná společnost Vítkovo nám. 69 257 92 Sedlec-Prčice 2 IČ: 26 45 84 20 VÝROČNÍ ZPRÁVA (o činnosti a hospodaření) roku 2010 Obsah: Přehled činností vykonávaných v roce 2010 Obecné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015) Základní škola a Mateřská škola Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Bílý Potok 220, 43 2 Hejnice Tel.: 482 322 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/201) Zprávu předkládá: Mgr.

Více

Zahradní 415/10 460 01 Liberec XI Tel./Fax: 485 104 044. Konopeova 812 470 01 Česká Lípa Tel./Fax: 487 853 481

Zahradní 415/10 460 01 Liberec XI Tel./Fax: 485 104 044. Konopeova 812 470 01 Česká Lípa Tel./Fax: 487 853 481 Název organizace: CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s. Sídlo organizace: Zahradní 415/10, 460 01 Liberec XI-Růžodol I Identifikační číslo: 26593980 Číslo účtu: 94 4655980247 / 0100

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA EDUCO ZLÍN

VÝROČNÍ ZPRÁVA EDUCO ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA EDUCO ZLÍN 2006 ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Druhý rok střediska rané péče byl zaměřen na zkvalitňování a rozšiřování služeb pro rodiny s malými postiženými dětmi. Mnohokrát jsem se přesvědčila,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 4. dubna 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 4. dubna 2013 19. ročník duben 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 4. dubna 2013 Usnesením č. 14/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2013. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ (zpráva o činnosti ) PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2012. Titul, jméno a příjmení Telefon E-mail msrozmarynek@unet.

ROZBOR HOSPODAŘENÍ (zpráva o činnosti ) PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2012. Titul, jméno a příjmení Telefon E-mail msrozmarynek@unet. 1. Základní charakteristika organizace Celý název organizace: Mateřská škola Rozmarýnek Polička Adresa: Datum vzniku: Riegrova 7, 572 01 Polička IČO: 75008017 Bankovní spojení: GE Money Bank Číslo účtu:

Více

Obsah výroční zprávy Maminky dětem o. s. Seznam tabulek

Obsah výroční zprávy Maminky dětem o. s. Seznam tabulek Zřizovatel a provozovatel Mateřského centra Milovice Člen Sítě MC v ČR Organizace uznaná MPSV na léta 20102012 pro činnost v oblasti prorodinných aktivit Výroční zpráva 2010 Obsah výroční zprávy Maminky

Více

požadovaná částka v Kč využití prostředků přínos pro občany Prahy 1

požadovaná částka v Kč využití prostředků přínos pro občany Prahy 1 Přidělení finančních prostředků "Dotační program na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2016" rozpočet = 700.000 Kč číslo předkladatel, sídlo jméno, e-mail, IČ název a popis projektu/

Více

ZA ROK 2006. Občanské sdružení PRAHA

ZA ROK 2006. Občanské sdružení PRAHA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Občanské sdružení PRAHA Vážení přátelé: Předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti a hospodaření našeho občanského sdružení v roce 2006. Děkujeme Vám všem, kteří jste naší činnost

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-21330/2015/SPDO-4 Spisová značka: MUZBK-21330/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.2 A10 Počet listů/příloh/listů

Více

Košetický zpravodaj. košetických. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. stromu

Košetický zpravodaj. košetických. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. stromu Košetický zpravodaj číslo 58 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu Na první adventní neděli 3. prosince připravujeme od 16 hodin Slavnostní rozsvícení vánočního stromu před místním kostelem. Srdečně zveme

Více

MAS. MAS Slavkovské bojiště, z.s., www.mas-slavkovskebojiste.cz

MAS. MAS Slavkovské bojiště, z.s., www.mas-slavkovskebojiste.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 MAS SLAVKOVSKÉ BOJIŠTĚ MAS Slavkovské bojiště, z.s., www.mas-slavkovskebojiste.cz OBSAH Zpracovala Mgr. Hana Tomanová, manažerka MAS Slavkovské bojiště Schváleno Valnou hromadou MAS

Více