Byl pozdní večer, první máj večerní máj byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj... Karel Hynek Mácha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Byl pozdní večer, první máj večerní máj byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj... Karel Hynek Mácha"

Transkript

1 Byl pozdní večer, první máj večerní máj byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj... Karel Hynek Mácha P R E Z E N T A C E F I L M O V É H O P R O J E K T U R E Ž I S É R A F. A. B R A B C E Film je realizován v koprodukci s Českou televizí za podpory Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie a ve spolupráci se společností Panavision Praha a AFM lighting Europe. Distribuce : BONTONFILM BELTFILM Sekaninova 52, Praha 2, Česká republika Tel.: , , Fax/Zázn.: BELTFILM

2 1. HLAVNÍ ZÁMĚR PROJEKTU 1.1 Charakteristika zaměření projektu Filmový projekt s názvem Máj režiséra a kameramana F.A.Brabce je koncipován jako celovečerní hraný film pro celou rodinu. Inspirací pro vznik filmového díla se pro nás stalo vrcholné dílo českého romantismu - báseň Máj Karla Hynka Máchy a její text, prověřený víc než stoletím, převedli autoři scénáře do strhujícího příběhu o věčné lásce a vášni. Naší snahou je také vzdát hold nádherné České krajině a to stejně jako Karel Hynek Mácha vyjádřil vztah k rodné zemi - matce, jíž posílá pozdrav po ubíhajících oblacích: "Tam na své pouti pozdravujte zemi. Ach, zemi krásnou, zemi milovanou.". V mnoha ohledech navazujeme na film Kytice, který v době svého uvedení slavil výrazný divácký úspěch a to návštěvností přes diváků. Podobně jako Kytice je i námi připravovaný projekt Máj především odvážným autorsko - režisérským nápadem. I když tuto látku zná každý ze školních lavic, dosud nikdo se jí neodvážil zpracovat filmově. Již po přečtení scénáře je jednoznačné, že kameraman a režisér F.A.Brabec toto dílo ztvární okouzlenýma očima třetího tisíciletí a znovu dokáže, že i na klasika se dá masově chodit do kina. Film je realizován v koprodukci s Českou televizí, za podpory Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie a ve spolupráci se společností Panavision Praha a společností AFM lighting Europe Popis projektu Historie Máj je nesporně vrcholné dílo českého romantismu. Máj je vlastně více méně-věrným přepisem skutečné události zasazené poněkud jinak, než je tomu ve skutečnosti, přesto však do reálně existující krajiny. Mácha si skutečně nemusel postavu otcovraha vymýšlet podle nějakého podřadného loupežnického románu, protože v Podbezdězí před Máchovým příchodem do kraje, kde otcovrah skutečně žil, kde otcovraždě došlo, dokonce šlo o zločin z milostných důvodů, a co je zvláště příznačné, 2 BELTFILM

3 stalo se tak v měsíci květnu, tedy v máji. Ani pro postavu Viléma nemusel Mácha hledat nějaký literární předobraz. Je v ní spodobněn severočeský loupežník Václav Kumr, s nímž se Mácha mohl, kdyby o to nějak zvlášť stál, setkat i osobně, protože v době Máchových návštěv Doks byl tento vysloužilý loupežník ještě naživu. Otcovrah se jmenoval Hynek Schiffner a pocházel z Dubé, malého městečka asi 6 km od Doks směrem na Prahu. Jeho matka se jmenovala Marie Alžběta Tietzová a pocházela také z Doks. Za Hynkova otce se provdala roku Schiffnerové byli poměrně zámožnou rodinou, živili se pěstováním chmele a obchodem s touto komoditou. Jediný přeživší dítě Schiffnerových, Hynek, se narodil 23. listopadu Když dospěl, zamiloval se do dcerky dubského kováře. Z důvodů, které už není možné zjistit, nepřál otec synovu milostnému vztahu a odpíral svolit k sňatku svého syna s dívkou z kovárny. Co se mezi otcem a synem stalo v prvních májových dnech roku 1774, lze se jen dohadovat. Patrně došlo k vyhrocení již déle doutnajícího konfliktu. V Hynkovi pak uzrál úmysl zbavit se otce třeba násilím. V sobotu dne 7. května 1774 odešel starý Schiffner pracovat na chmelnici, ležící na jich od Dubé v místě zvaném Saugrund (Sviňský důl). Nikdo na statku nevěděl, kam hospodář odešel. Nikdo, kromě Hynka. Syn se dostal nenápadně na chmelnici tak, že ho otec zabraný do práce ani nezpozoroval. Nic netušícího otce napadl Hynek zezadu a ranami odřezkem chmelové tyče srazil k zemi, kde jej pak, když přepadený ještě projevoval známky života, dobil k smrti. Mrtvolu vhodil do skalního úvozu a zakryl ji. Byl si jist, že zločin zůstane neodhalen. Když se hospodář nevrátil ani příštího dne, začali ho sousedé hledat po celém okolí. Po delším prohledávání lesů a pátrání po polích mrtvolu zavražděného objevili. Na chmelnici se našly neklamné stopy zločinu. Na tak malém městě, jakým Dubá byla a je se patrně vědělo o rozepřích mezi otcem a synem a proto byl Hynek předvolán před sezení městské rady a členů magistrátního soudu. Byl jimi obviněn z vraždy svého otce, ke které se krátce na to přiznal. Po výslechu byl ihned uvězněn a krajský kriminální soud v Mladé Boleslavi ho poslal do Dubé. Zločinec 3 BELTFILM

4 byl poté eskortován do Mladé Boleslavi, kde byl přes dva měsíce vězněn ve sklepě pod kulatou věží tehdejšího kriminálního soudu. Tato budova je po menších úpravách zachovalá dodnes, Mácha ji pouze přenesl na břeh jezera. Senát kriminálního soudu odsoudil Hynka k smrti lámáním v kole. Odsouzenec několikrát žádal o milost, ale nikdy nebyl vyslyšen. Veřejná poprava se konala nedaleko Mladé Boleslavi, v místě dodnes zvaném Na spravedlnosti dne 19. července Poprava prý byla hrůzná a byla poslední svého druhu vykonanou v českých zemích. Mácha se s tímto příběhem mohl seznámit nejen v Dubé, kudy procházel během své krkonošské pouti, ale ještě pravděpodobněji přímo v Doksech. Z Doks pocházela matka otcovraha a v době Máchova pobytu v Doksech zde žili její příbuzní. Bratranec popraveného Hynka byl dokonce v Doksech šenkýřem a je velmi pravděpodobné, že se s Máchou setkal. Je tedy možné, že básník mluvil v Doksech se starými lidmi, kteří rodinu Schiffnerovu pamatovali, dokonce je i možné, že mezi nimi byli ještě i účastníci kruté podívané na mladoboleslavskou popravu. Drsné rodinné a milostné drama jistě zanechalo mohutnou stopu v Máchově rozjitřené duši a tak se začal rodit první náčrt Máje. Vraťme se však ještě k postavě strašného lesů pána z Máje. Byl jím, jak už bylo řečeno severočeský loupežník Václav Kumr. Narodil se 7. září 1767 ve Vísce, malé osadě vzdálené asi půl druhé hodiny cesty jižně od Bezdězu. Byl nemanželským dítětem, proto si po celý život vysloužil hanlivou přezdívku Webrův Vašek (podle svého skutečného otce, jenž byl panským mušketýrem). Brzy se stal násilníkem, rváčem, zlodějem a pytlákem. Na konci 18. století se stál vůdcem obávané loupežnické tlupy. V roce 1792 byl na Václava vydán zatykač kriminálním soudem v Mladé Boleslavi, ale zatčen byl až v květnu 1798 v Doksech v hospodě Na šancích. Poté byl eskortován do Prahy k dalším výslechům a nato 20 let vězněn v Brně na Špilberku. Až poměrně starý se vrací do rodného kraje, kde se mezitím stal legendou. Po neradostném a trudném konci života zemřel dne 6. března 1843 v rodné Vísce na peci ve statku sedláka Šafránka, v domě č. p. 3. Zemřel tedy 7 let po Máchově smrti Protože se o Kumrově loupežnické činnosti v celém kraji vyprávělo a zdejší lidé bývalého loupežnického hejtmana znali osobně, nemohla ujít rodící se pověst pozornosti dokského praktikanta Eduarda Hindla (Máchova přítele) a tím ani pozornosti Máchově. Dějiště Máje soustředil Mácha v jedno místo, ač tomu tak ve skutečnosti není. Středem krajinného obrazu se stalo dokské jezero se světelnou a barevnou atmosférou červencového či srpnového léta. Tato jezerní kulisa byla doplněna bílou věží budovy mladoboleslavského 4 BELTFILM

5 kriminálního soudu a popravním pahorkem, na jehož menším vrchu stál kůl a popravčí kolo a na druhém vyšším vrchu bílá kaple. Popravní pahorek existuje dodnes, asi 3 km od dnešního Máchova jezera a přestože jeho reliéf byl značně pozměněn terénními úpravami při stavbě železnice, vyšší vrcholek s kaplí zůstal prakticky nedotčen a každý kdo chce na něj může dojít tzv. alejí vzdechů a v místě, kde kdysi stála bílá kaple rozjímat nad osudem Hynka, Viléma a Jarmily Karel Hynek Mácha Představitel českého romantického básnictví a jeden z největších českých básníků se narodil 16. listopadu 1810 v Praze na Újezdě. Otec byl mlynářský pomocník, matka pocházela z muzikantské rodiny a syn po ní zdědil hudební vnímavost. Záhy po Hynkově narození se rodina, postižená finančním státním krachem (1811), přestěhovala do chudé čtvrti kolem kostela sv. Petra, kde Mácha prožil dětství a chlapectví. Chodil do svatopetrské farní školy, v letech do novoměstského gymnasia. V té době (1826) si otec otevřel na Dobytčím trhu (Karlovo náměstí) krupařství, k němuž přiléhal nuzný byt. To už měl Mácha za sebou první básnické pokusy v němčině, označené v rukopise jako Versuche des Ignaz Macha - Pokusy Ignace Máchy (1829). Jsou to sentimentálně romantické básně vzniklé při školním studiu literatury. Roku 1832 ukončil Mácha filosofii a pod vlivem Jungmannových přednášek začal psát české verše uveřejňované většinou v časopisech. První otištěná Máchova báseň je Sv. Ivan (Večerní vyražení, 1831). V té době Mácha, podobně jako většina ostatních studentů, neskrýval své sympatie k povstání Poláků proti ruskému carskému útisku i k ostatním revolučním hnutím v tehdejší Evropě. Účastnil se rozvíjejícího se českého společenského života, hrál v ochotnických divadelních představeních ve Stavovském i Kajetánském divadle a patřil do skupiny spolupracovníků J. K. Tyla. Zde se, už jako student práv, seznámil někdy v zimě s Eleonorou Šomkovou (r1891), dívkou z řemeslnické rodiny. Láska mezi Hynkem a Lori probíhala v bouřlivých zvratech, způsobovaných zejména impulsivním temperamentem Máchovým (jak o tom svědčí intimní básníkův Deník z r. 1835). Tento citový vztah se potom prolínal všemi ostatními Máchovými zážitky a názory na svět. V prvních, ještě předromanticky laděných básních (např. Straba 1829, Vorlík 1831, Svatý Vojtěch 1831, Svatý Ivan 1831, Syn mlynářův 1831 aj.), se Máchovy osobní pocity promítají do látek mytických a historických. Mimořádné nadání umožňovalo Máchovi syntetizovat poznatky získané studiem filosofie - zejména Kantovy (1724 až 1804) a Hegelovy ( ) - i rozsáhlou četbou cizích spisovatelů (Goetha, Shakespeara, Mickiewicze, Scotta, a 5 BELTFILM

6 zejména Byrona) a začleňovat je do vlastních myšlenkových a uměleckých postojů, které našly svůj výraz především v osobní lyrice pramenící přímo z životních zkušeností. Vedle studia, četby a lásky bylo Máchovi zdrojem bohatých zážitků cestování. Podnikal dlouhé pěší túry, zvláště od r. 1832; lákala ho zejména místa, kde jeho fantazie mohla nespoutaně dokreslovat zbytky dávné minulosti v pestrý obraz života nesoucí barvy básníkových snů. Zříceniny osamělých hradů, v podmanivém světle rozbřesků nebo krvavých západů slunce či za svitu plné luny, zrcadlení skal a lesů v hladině rybníků - jezer, to vše rozněcovalo Máchovu obrazotvornost a bylo nejen kulisou, neboť scenérie i vylíčený děj byly v souladu se subjektivními prožitky básníka. Máchova tvorba je stylizována jeho životem a život si Mácha stylizoval podle tvorby, takže ostrou hranici mezi nimi lze těžko najít. Roku 1834 podnikl Mácha svou nejdelší cestu: přes Rakousko a Alpy se vydal do Itálie, kde mimo jiné navštívil Benátky a Terst; své zážitky zpracoval v Deníku na cestě do Itálie Také Máchova historická próza Křivoklad (1834), první díl zamýšlené tetralogie Kat (Valdek, Vyšehrad, Karlův Tejn) z doby Václava IV., je v podstatě promítnutím autorova subjektu do historických dějů a postav. Podobný ráz mají i zlomky dramat s historickými náměty (Bratři , Král Fridrich , Boleslav , Bratrovrah, asi 1833), usilující po vzoru Shakespearově a Schillerově zachytit stále se opakující, věčně živou problematiku základních lidských vztahů. V některých básních a prózách vznikajících v letech se filosofické otázky koncentrují do obrysů základního rozporu snu a skutečnosti, jejž romantikové velmi intenzívně prožívali. Tento rozpor nabývá u Máchy osobité povahy, utvářené jednak atmosférou tehdejšího stadia národního obrození, jednak intimním vztahem Máchovým k Lori a postupným uměleckým zráním básníkova talentu. Svědčí o tom např. básně Budoucí vlast (1833), Těžkomyslnost (1833), Noc (1834), próza Pouť krkonošská (1834), a potom prózy zamýšleného cyklu Obrazy ze života mého, z nichž byly realizovány jen dvě, Večer na Bezdězu (1834), s ohlasem cestovních dojmů, a Marinka (1834). Umělá kompozice této prózy se podobá kompozici opery: je tu "ouvertura" (předehra), dvě dějství 6 BELTFILM

7 oddělená mezihrami (veršovanými intermezzy) a "finále" (rovněž veršované). Pro Máchu typický osobní konflikt mezi subjektivním a objektivním je vyjádřen v jeho výroku z období koncipování Obrazů: "Až se jen z těch démonických živlů vymluvím, které mne nyní ovládají, vrátím se opět k životu lidu." V posledních dvou letech Máchova života jeho tvorba myšlenkově i umělecky dozrává třemi lyrickoepickými skladbami byronského typu. Je to veršovaný Mnich (1833), próza Cikáni (1835) a báseň Máj. Tragický pocit marnosti života, dominující v Mnichu, je detailněji propracován v Cikánech. V utrpení mladého cikána (jehož slovní portrét je někdy považován za autoportrét Máchův; se jako v ohnisku soustřeďuje tragika všech ostatních postav. Objevují se zde také zážitky z cest po vlasti a z italské cesty. Vznik Máje spadá do r. 1834, napsán byl od podzimu 1835 do jara roku Subjektivnost zde dostoupila svého vrcholu, básník se ztotožňuje s hlavním hrdinou Vilémem. Děj je podle autorova svědectví záležitostí druhořadou, hlavní jsou úvahy o propastnosti mezi individuálním vědomím toužícím po nesmrtelnosti a neodvratnou nutností zániku fyzické existence. Největší míry objektivace dosáhl Mácha v Máji ve verších, v nichž vyjádřil vztah k rodné zemi-matce, jíž posílá pozdrav po ubíhajících oblacích: "tam na své pouti pozdravujte zemi. / Ach, zemi krásnou, zemi milovanou /". Zde je i jeden ze styčných bodů Máchovy poezie s vlasteneckou poezií jeho současníků, zvláště s poezií J. K. Tyla D, jehož verše z téže doby (1834) v básni Kde domov můj dosáhly vrcholu jeho subjektivity, zatímco v ostatní tvorbě se subjektivita ztrácí. Jeho myšlenková protikladnost našla svůj umělecký výraz v protikladnosti kompozice i jazykových prostředků. Máj představuje jedinečný soulad obsahu a formy, který vysvětluje uměleckou působivost básně. Specifickou rovnomocninou niterně rozechvělého obsahu je také působivá eufonie, která báseň obestírá zvláštním hudebním kouzlem." (V. Štěpánek) Podobně jako Marinka má i Máj podobu hudebně dramatické skladby (čtyři zpěvy, dvě intermezza). Slovní zásoba Máchova jazyka je převzata z výsledků práce Jungmannovy školy, avšak její zvuková organizace a nalezení dosud netušených významových možností znamená vytvoření základů moderního českého básnického jazyka. Máj byl vydán v dubnu 1836 vlastním nákladem autorovým. Mácha dokončuje v té době právnická studia, myslí na uspořádání svého vztahu k Lori. Získává místo advokátního praktikanta v kanceláři justiciára Durase v Litoměřicích. Mělo dojít konečně i ke sňatku, avšak v plánovaný den svatby byl Mácha pohřben. 7 BELTFILM

8 1.2.3 Koncepce filmového projektu Máchův Máj je podmanivou básní, jíž podlehly generace. Dosud v Čechách pátým pádem voláme: Hynku, Viléme, Jarmilo! V obecném povědomí je Máchovo dílo ohňostrojem básnivých vizí a vzrušující oslavou přírody. Máj je však i příběhem, a to příběhem strhujícím, sugestivně tragickým, nabitým erotikou a napsaným s nevídanou silou, naléhavostí a moderní odvahou. Epický základ krvavé májové tragédie skutečně existuje a filmový Máj pouze tento tušený děj odkrývá. A stejně jako Mácha nasycen pověstmi místními naložil s nimi volně a po svém, tak i film nasycený Máchou nakládá s příběhem volně a po svém. Chce tak činit ryze filmovými prostředky univerzální silou obrazu, silou atmosféry, barev a světla, a silou příběhu a lidských emocí, bez konkrétního času, neboť otázky, které tak vyhroceně a otevřeně nastolil romantismus, jsou nadčasové. Máj je výkřikem světabolu a vpravdě velkým romantickým příběhem. Filmová fiktivní rekonstrukce otcovraždy rýsuje milostný trojúhelník: tři vášně, tři viny, tři smrti, to vše na pozadí přírody, démonické a lhostejné síly, která jako všudypřítomná bytost tepe vlastním rytmem, konfrontována s vášněmi lidskými. Mlynář Schiffner. Zralý muž stavějící na jistotách, pro něž lze obětovat i syna, i cit. Touha po jistotách zjednodušuje svět. Jarmila. Dívka plná smyslné touhy a vášně v mladém a krásném těle, jehož hříchem by bylo nehřešit A přece jako každá žena čeká na lásku. Vilém. Vůdce loupežníků a zavržený syn, mladík plný citu a znepokojivých otázek, který nejistoty žití přijal jako výzvu. Teprve láska ho s nimi smiřuje. Tolik nadějí vkládá do lásky! Drama o třech lidech je násobeno dramatem těch, jejichž povoláním je smrt či to, co přijde po smrti. Je dramatem kata, který na mladém odsouzenci vlastníma rukama provedl popravu lámáním kolem, poslední popravu toho druhu v Čechách, a nyní se vrací do příběhu, jejž se snaží pochopit a jehož fatalitou je fascinován a osobně poznamenán. Je dramatem faráře, který dává útěchu, ačkoli ví, že víra nás neuchrání ani před smrtí, ani před strachem z ní. Je 8 BELTFILM

9 dramatem bohem opuštěných dětíloupežníků a těch, kteří vědí, že je-li bůh, pak není milosrdný Střet otce se synem je střetem dvou světů, mezi nimiž uvízla žena. Setkání Viléma a Jarmily je osudové, příroda rezonuje jejich milostnou vášní a tragédie se zdá neodvratná. Je láska to, co dává lidskému životu věčnost? Kat nezná jinou věčnost než smrt Čí je vina? Je lidský trest málo, nebo hodně? Co zůstalo po tragickém příběhu: Lebka na kůlu? Zřícenina loupežného hradu? Skála nad jezerem? Bez konce láska je, zklamánať láska má. Zůstala příroda, zůstaly otázky a zůstal věčný příběh. Dál odtikává čas, dál hrdliččin zve ku lásce hlas... Stejně jako Máchův odsouzenec stojíme sami tváří v tvář nesmírnosti přírody, lásky i smrti. Filmový Máj chce přispět k tomu, aby síla Máje, jež trvá už 170 let, trvala nadále. Chce, aby dnešní generace poznala Máchovu velebáseň v řeči, jíž nejlépe rozumí. Film přebírá štafetový kolík Máchova příběhu jako ryzí obrazové vyprávění... Obrazová báseň v pravém smyslu slova? Ano! Neboť nelze k tomuto filmu přistoupit jinak než fascinující silou obrazu rovnající se fascinující síle slova. Filmový obraz je mocné médium a dokáže zasáhnout neméně než výjimečný text, ač se ten mnohým může zdát do jiných druhů umění nepřevoditelný. Nebudeme recitovat. Nebudeme opisovat slovy, co kamera dokáže sdělit obrazem a film příběhem. Nebudeme opakovat, co je notoricky známé, a přesto i neznalci Máje porozumí, že řeč je o lásce a nezměrné touze. Dobu nechceme definovat přesně příběh se odehrává kdysi dávno a proto ani kostýmy, masky či dekorace nebudou přesně zařazeny. Vlastně by nás to při strhujícím obrazovém vyprávění nemuselo nijak zvlášť zajímat. Jsme natolik oslepeni láskou a jarmarkem přírody, že si ani neuvědomujeme, kde a kdy jsme Jakkoli jsme však v nepříliš konkrétním a nepříliš vzdáleném dávnu, naši mladí, možná velmi mladí hrdinové jsou spíše 9 BELTFILM

10 současní. Ačkoli o tom výtvarná stránka filmu či hudba na první pohled nevypovídají, o to víc cítíme, že takto jednáme a cítíme i v dnešních časech Emoce je pohyb, směr, kterým se chceme vydat všemi především obrazovými prostředky. Budeme pracovat s barvou, která nám umožní přecházet z reálna do snových vizí. Budeme pracovat se světlem, které nám pomůže nahlédnout do nejtemnějších koutů světa a lidské duše. Obnažíme stín. Budeme oslepeni nesnesitelně jasným bílým světlem, v jehož přezáření objevíme netušené. Budeme pracovat s prostorem, který změníme z niterného detailu v úchvatný obrazový monument. Budeme pracovat s živly, které nám pomohou pochopit hrdiny a jejich svět, protože příroda bude významným hercem v této tragédii Budeme pracovat s atmosférou, komunikující s hrdiny na každém kroku. Budeme pracovat s časem, který je k lidskému údělu tak neúprosný. Uvidíme tedy obrazy snění mého více než obrazy života mého a doufáme, že toto snění je směr, kterým dokážeme text, prověřený víc než stoletím, převést do strhujícího příběhu o věčné lásce a vášni Filmová synopse Probouzející se jarní příroda tiká erotikou jako pekelný stroj. (Příroda nechť je ve filmu postavou děje, všudypřítomnou bytostí, jejíž pravidelný tep je konfrontován s vášněmi lidskými.) Dav vesničanů se šplhá skalnatým zalesněným kopcem k vrcholu. Ruce se zachycují stromů, kořenů, muži postrkují ženské zadky, lesem se ozývá výskot a smích, funící farář peskuje rozdováděné ministranty. Na vrcholu je cíl: bílý kostelík, a odměna: výhled do kraje, jejž kazí druhý vrchol téhož kopce - Šibeniční vrch s děsivými popravčími atributy -hřbitovem. Vesničané odpočívají před začátkem poutní mše: v těle panen a mladíků vře májová krev okolní přírody.mše jako latinsky moderovaná boží show. Pro každého něco: babky v šátcích mečí fanatickými hlasy nábožné písně a předepsané repliky, fantazie nudících se dětí proměňuje sošné světce v obry bojující s drakem, pantátové uzavírají výhodné soukromé smlouvy s Bohem, čisté dívky vroucně prosí o milence, padlé prosí o smilování, zralé nacházejí Boha v mužské ruce, která jim zajíždí pod 10 BELTFILM

11 sukni, jako se to děje mladičké Jarmile. Ruka patří mlynáři, muži v plné síle, zralému, který by možná mohl být jejím otcem. Jarmila lhostejně hledí na sádrovou sošku anděla svého dvojníka; její tělo však neprotestuje: milenec nemilovaný může být milenec výtečný... Vtom je mše přerušena vpádem Vilémovy bandy. Strašný lesů pán je mladý, zatrpklý, zoufalý, a tvrdý. Vesničané jsou příchodem vyvržence paralyzováni. Veselá banda, jíž není nic svaté, obírá vesničany o všechno, co má cenu. Nadávky, kletby. Vilém si osobně vychutnává mlynáře. Mezi těmi dvěma je hodně nenávisti: vypuzený syn ctnostného příslušníka vesnické komunity. Loupež je dokonána. Před odchodem Vilém upadne do očí Jarmily. Tvrdá krusta se rozletí. Vilém si bere dívku sebou v podobě sádrové sošky anděla... Jarmila je zmatena z citů; je příliš jednoduchá na to, aby jim rozuměla. Utíká z dosahu svého tělesného milence (aby se k němu ve Vilémových žárlivých vizích znovu vracela). Cítí se volněji na hřbitově než v kostele. Zde se setkává s posledním pohřbeným, jenž drží stráž... Také Vilém hledá zpět brnění pro své srdce. Příroda je jeho ozvěnou, les tiší jeho vášeň. Projíždí krajem na koni jako šílený. Vesnice je prázdná, všichni jsou na poutní mši, až na pár staříků. Ve mlýně se dotýká předmětů, zkouší ustlanou postel. Stesk po lidském společenství? Po řádném životě? Vztekle rozbíjí šavlí svou minulost, své dětství, otcovu nelásku. Pryč, okovy!... Němý poustevník - mnich (Básník?) pod Šibeničním vrchem je pro Viléma ideálním diskutérem. Mladík totiž klade otázky, na něž není odpovědi. Proč ho otec vyhnal a zavrhl? Protože pytle s moukou mu byly bůhvíproč balvanem Sisyfovým. Protože nechápal, že synové mlynářů nehledají absolutno a volnost. Protože vždycky kladl otázky a odpovědi, na které mlynáři nemají odpovědi. Protože z jakési vnitřní příčiny nesnášel pravidelný klapot mlýnského kola, který nemilosrdně odměřuje lidský čas. V jedinci odlišném 11 BELTFILM od ostatních jako by se soustředila bolest celého světa. Čí je to vina? Jarmilina duše odlétá do lesů za Vilémem, zatímco jí z bílých zad mlynář oprašuje mouku. Smyslná vášeň není proti přírodě, naopak. Jsou ženská těla, jimž je hříchem nehřešit. A jestliže v nich přece bydlí čistý anděl, prahnoucí po lásce, koho to zajímá? Čí je to vina? Stejně tak mlynářův chtíč pravidla obce skrytě připouštějí. Jakápak tedy vina? Vilémova banda bydlí v zříceninách hradu. Projektuje se do slavné minulosti: veselí loupeživí rytíři, udatní lapkové, výprava

12 křižáků, voj blanických rytířů anebo bezprizorní, zavržené děti bez domova? Pitka mimoděk končící na hřbitově. Voda jezera zasyčí, když přijímá dvě žhavá těla. Chladí Vilémův žár. Tiší Jarmilinu palčivost. Setkání. Voda se proměňuje v lávu. Hospoda je plná furiantů. Sebejistý mlynář požívá respekt vesnice, nezdárnému synu v lesích navzdory. Má své jistoty, včetně bílého dívčího těla. Opravdu, má je? Ani příroda už nedokáže tišit Vilémovu trýzeň. Už ho nesmiřuje s nejistotami žití. Dva vrcholy jednoho kopce: na jednom Bůh, na druhém smrt. Nyní je fascinován dvěma kopci Jarmiliných ňader, touží po této nové, zosobněné podobě absolutna. Romantická láska nemůže být šťastná. Chce od nebohé Jarmily příliš, tak tedy alespoň ji chce mít absolutně. Strašlivá žárlivost. Jarmila miluje Viléma celou svou jednoduchou duší! Potkává v něm nádhernou bolest lásky, zatímco jistotu, rozkoš a vzrušení smyslů dál dostává dole ve mlýně. Mezi její a mlynářovo tělo nevstupuje nic dalšího, zatímco do vztahu dvou lesních milenců vstupuje celý svět. Jarmila si zahrává s ohněm, neumí ho uhasit. Mimochodem, požár západu slunce. Krajina hoří. Poutník se v děsivé předtuše úpěnlivě modlí. Vilémova banda zdivočele dráždí bohabojnost řádných lidí. Tragédie je nezvratná. Otec a syn znovu stojí proti sobě: Otcovražda. Manon Julie Jarmila čeká na milence na skále nad jezerem marně. Soudce lynč. Dav žene otcovraha s mrtvolou otce v náručí kolem hřbitovní zdi. Vilém je uvržen do kobky. Kapky ze stěn mu odkapávají čas. Jeskyně stínů. Vězňovy vize.vzpomínky. Života běh, času let. Jezero znehybní: jeho hladina je chladné, pevné zrcadlo. Vilém čeká na smrt. Klade jí otázky, které ani smrt neumí zodpovědět. To už spíš žalářník, nebo němý mnich, nabízející Vilémovi rozhřešení. Jaképak pokání? Strach z nicoty. Ráno popravy. Dav vesničanů šplhá skalnatým zalesněným kopcem, tentokrát k druhému vrcholu. I na Šibeničním vrchu se budou někteří z nich modlit. Ruce se zachycují stromů, kořenů. Jen ty odsouzencovy mají pouta. Vilémova banda nabízí svému vůdci vysvobození. Jaképak vysvobození? Vilém odmítá. Šibeniční vrch bičuje bouře. Dav znejistí: někdo tu snad s něčím nesouhlasí? Něco není v pořádku? Je lidský trest málo, nebo hodně? Poprava. Vilémova lebka na kůlu. Lámání těla na kole. Melou boží mlýny dost spravedlivě? Svoji víru ztrácí i poustevník neznaboh. Vrací zpět nebesům blesk? 12 BELTFILM

13 Jarmila na skále nad jezerem. Může letět anděl jejího těla jinam než dolů? Pekelný stroj přírody však kupodivu nevybuchuje. Dál jen odtikává čas: jaro, léto, podzim, zima jaro: Hrdliččin zve ku lásce hlas. Epilog: Po sedmi letech přichází do míst děje Kat vypravěč. Hospoda je dál plná furiantů. Co zůstalo po tragickém příběhu: Lebka? Kříž na hřbitově? Skála nad jezerem? Zřícenina loupežného hradu? Zůstala příroda Herecké obsazení Vilém - Matěj Stropnický Jarmila - Sandra Lehnertová Schiffner - Juraj Kukura Kat - Jan Tříska Tietzeová - Nina Divíšková Valdemar - Kryštof Hádek Farář Vladimír Javorský Loupežnice - Iveta Jiríčková Hindl Bronislav Poloczek Kamp Jan Přeučil Varhaník Filip Menzel 13 BELTFILM

14 1.2.6 Tvůrci F.A.Brabec režie, kamera Absolvent FAMU - filmová kamera.umělecké zaměření - celovečerní hraný film ( celkem 14 filmů ), reklamy a videoklipy. Jeho práce snese ta nejnáročnější umělecká měřítka.jako kameraman se podílel na deseti celovečerních filmech a získal několik cen. Režijně debutoval v roce 1996 filmem Král Ubu. Dalšími filmy, na kterých se podílel režijně i kameramansky byla mimořádně úspěšná Kytice, Krysař a Bolero. Celovečerní filmy (kamera) : Čas sluhů (1989) režie Irena Pavlásková Kameramanský debut. Česné uznání na MFF v Cannes 1990, Zvláštní cenu poroty na MFF Montrealu 1990 apod. Volná noha (1990) režie Julius Matula Stavení (1991) režie Miloš Zábranský Obecná škola (1992) režie Jan Svěrák Film byl v roce 1992 nominován na Oskara. Cena za kameru na FF Bellinzone v roce Smacznego, telewizorku! (1993) Pavel Trzaska (Polsko) Akumulátor 1 (1994) režie Jan Svěrák Film zvítězil v týdnu kritiky na MFF v Benátkách Cena literárního fondu za nejlepší kameru roku Jízda (1994) režie Jan Svěrák Český lev za nejlepší kameru roku Film získal Křišťálový globus na MFF v Karlových Varech Jméno kódu Rubín (1995) režie Jan Němec Bestiář ( Irena Pavlásková ) Bathory ( Juraj Jakubisko ) Celovečerní filmy (režie a kamera) Král UBU (1996) režijní debut Film získal Cenu Zdeňka Podskalského za nejlepší debut na festivalu Hrnec smíchu v Novém Městě nad Metují. Celkem 7 nominací na Českého lva : kamera, střih, hudba, architekt, kostýmy, hlavní mužská role, vedlejší mužská role. 14 BELTFILM

15 Tři české lvy získal : kamera, hudba, architekt. FAMAFEST 99 (Portugalsko) Grand Prix za nejlepší režii Kytice (2000)- Celkem 8 nominací na Českého lva : film roku, kamera, střih. hudba. zvuk, kostýmy, architekt, plakát. Čtyři České lvy získal : kamera, hudba, zvuk, plakát. Krysař (2003) - nejrychleji natočený film Bolero (2004) - nominace Český lev-nejlepší kamera Videoklipy a reklamy : Vytvořil desítky hudebních videoklipů např. K. Gott, L. Bílá, D. Hůlka, Tři sestry, J. Nohavice, I. Csáková, Sexy Dancers, J.A.R., Daniel Landa, P. Muk, I. Bartošová apod. Spolupráce na tvorbě reklam (cca 150 jako kameraman a 50 jako režisér a kameraman.) Např. Bohemia sekt, Expandia banka, American Express, KB, Commercial Union, Vlasta, Tetra, Nella batole, Bariéry I, II, Amstel Beer, Zlatý bažant, Benzina, Orange-Globtel, Emco, Kolonáda, Jupí Drink apod. Ceny : Anděl: nejlepší videoklip roku: Ave Maria Lucie Bílá, Rock report - ŽEBŘÍK: nejlepší videoklip roku: J.A.R. Bulháři, Zlatý klinec (Slovensko) nejlepší reklama roku: Tetra Pack Miloš Remeň - producent Pochází ze známé filmařské rodiny filmového střihače Maximiliána Remeně, který byl v roce 2003 oceněn prezidentem Slovenské republiky Nejvyšším státním vyznamenáním za rozvoj Slovenské kinematografie. Po ukončení studia na gymnáziu v Bratislavě nastupuje do zaměstnání ve Slovenské filmové tvorbě Bratislava do dobře známého filmařského prostředí a jako asistent produkce a později jako zástupce vedoucího výroby proniká do hloubky filmové produkce. V roce 1989 se stává produkčním na "volné noze" a po realizaci několika projektů ve vznikajících soukromých filmových společnostech na Slovensku odchází do Prahy, kde delší dobu pracuje jako vedoucí výroby na zakázkových zahraničních projektech v různých filmových společnostech. V roce 1995 se vrací k samostatné produkční práci a řídí výrobu českého projektu "Nejasná zpráva o konci světa" režiséra Juraje Jakubiska. V roce 1997 zakládá vlastní producentskou a výrobní firmu Beltfilm, s.r.o., která byla kromě jiných i producentem projektu Kuře Melancholik (9 nominací Český lev a 3 České lvy) nebo také výkonným producentem filmu Devátý den významného německého oskarového režiséra Volkera Schlöndorffa. 15 BELTFILM

16 Filmografie: Asistent produkce: Dedinský sen Perinbaba režie Fero Fenič / celovečerní film / SFT Bratislava-Koliba režie Juraj Jakubisko / filmová pohádka / SFT Bratislava-Koliba v koprodukci s Taurus Film Skleníková Venuša Galoše šťastia Vlakári Mikola a Mikolko režie Martin Ťapák / celovečerní film / SFT Bratislava-Koliba režie Juraj Herz / filmová pohádka / SFT Bratislava-Koliba režie Juraj Lihosit / televizní film / SFT Bratislava-Koliba režie Dušan Trančík / filmová pohádka / SFT Bratislava-Koliba v koprodukci s Taurus Film Zástupce vedoucího výroby: Roky prelomu I.-IV. Šípová Rúženka režie Andrej Lettrich / televizní seriál / SFT Bratislava-Koliba režie Stanislav Párnický / filmová pohádka / SFT Koliba v koprodukci s Taurus film Vedoucí natáčení: Keď boli hviezdy červené Rudý cikán Vítejte v ráji Jenny Marx Mozartove mládí Lepšie byť bohatý a zdravý ako chudobný a chorý režie Dušan Trančík / celovečerní film / SFT Bratislava-Koliba celovečerní film / zakázková výroba Mirofilm pre Raspail Paris celovečerní film / zakázková výroba Mirofilm pro Raspail Paris celovečerní film / zakázková výroba Mirofilm pro Raspail Paris režie Miroslav Sobota / televizní film / BMG Bratislava režie Juraj Jakubisko / celovečerní film / Mirofilm Dlouhá cesta Lukáše B. Fantaghiro II. Fantaghiro III. televizní seriál / zakázková výroba Mirofilm pro BETA Taurus Mnichov režie Lamberto Bava / filmová pohádka / zakázková výroba Mirofilm pro Anfri režie Lamberto Bava / filmová pohádka / zakázková výroba Mirofilm pro Anfri Pomocný režisér: Gemini režie Pavol Gejdoš / celovečerní film / SFT Bratislava-Koliba Vedoucí produkce: Constanze Radeckého marš Vídeň hraný dokument / zakázková výroba pro IN Film a ORF režie Axel Corti / mezinárodní televizní koprodukce / zakázková výroba Alfafilm pro Satel Film 16 BELTFILM

17 Composers I Bach Composers II. Bisset televizní film / koprodukce Mirofilm a Devine Entertainment Corp. Toronto televizní film / koprodukce Mirofilm a Devine Entertainment Corp. Toronto Composers III. Strauss televizní film / koprodukce Mirofilm a Devine Entertainment Corp. Toronto Řád režie Petr Hvižď / celovečerní film / KF a.s. Studio Kadlec Peter Strohm Tělo bez duše televizní film / zakázková výroba Mirofilm pro ZDF režie Wiktor Grodecki / celovečerní dokument / Mirofilm Nejasná zpráva o konci světa Nejasná plavba na konec světa režie Juraj Jakubisko / celovečerní film / J&J Jakubisko Film / ČT režie Matěj Mináč / dokument / J&J Jakubisko Film Píseň Verony propagační TV spot / režie Juraj Jakubisko / J&J Jakubisko Film Nejasná zpráva o konci světa I.-VI. režie Juraj Jakubisko / televizní seriál / J&J Jakubisko Film V srdci Evropy TV série - 13 dílů / zakázková výroba pro Image Entertainment Upřímnou soustrast přeje Lola režie Laura Siváková / krátkometrážní hraný film Šťastný smolař Devátý den kniha / W.I.P. Česká distribuce / Telepool / Bontonfilm / Beltfilm A desítky reklamních spotů napríklad pro Elektrolux, Mattel, Remmark, Global Expres, Aport, Dermacol, Seat, Seven, Buderus Producent: Kuře melancholik Anglická rapsodie režie Jaroslav Brabec / celovečerní film / Beltfilm ( 9 nominací Český lev a 3 České lvy ) režie Matej Mináč / celovečerní film / W.I.P./ Beltfilm / ČT Jan Lucemburský 1310 televizní seriál / Beltfilm / / Bayerischer RundFunk Výkonný producent: Casanova režie Richard Blank / celovečerní film / Provobis / Bayerischer RundFunk Der Neunte Tag režie Volker Schlöndorff / celovečerní film / Provobis / Bayerischer RundFunk 17 BELTFILM

18 Jindřich Goetz - architekt Absolvent VŠUP obor užitá architektura, filmový scénograf a architekt s mimořádným talentem pro historická a velká plátna, člen České komory architektů, Evropské filmové akademie,české filmové a televizní akademie V letech ředitel AB Barrandov ateliéry Hostivař, 1994 generální ředitel AB Barrandov, množství výstav a ocenění, návrhy interiérů prodejen a restaurací V letech scénografie ke 120 celovečerním filmům a televizním seriálům: FILMOGRAFIE : Údolí včel (1967) režie František Vláčil Adelheid (1969) - režie František Vláčil Zabil jsem Einsteina, pánové (1969) režie Oldřich Lipský Farářův konec (1968) režie Evald Schorm Koncert na konci léta (1979) režie František Vláčil Božská Ema (1979)- režie Jiří Krejčík Osada Havranů (1977)- režie Jan Schmidt Jáchyme, hoď ho do stroje (1974) Oldřich Lipský Nahota (1970)- režie Václav Matějka Vrať se do hrobu! (1989)- režie Mlan Šteindler Lev s bílou hřívou (1986) režie Lev s bílou hřívou Oldřich a Božena (1984) Otakar Vávra Katapult (1983) režie Jaromil Jireš Sestřičky (1983) režie Karel Kachyňa Hadí jed (1981) režie František Vláčil Amerika (1993) režie Vladimír Michálek Stalingrad (1992) (SRN)- Joseph Vilsmaier Král Ubu (1996) režie F.A. Brabec Zapomenuté světlo (1996) režie Vladimír Michálek Život na zámku (1996) (TV seriál) Strážce duší (2004) (TV seriál) Český lev: Král Ubu (1996)... nejlepší výtvarný počin - vítěz Amerika (1994)... nejlepší výtvarný počin 18 BELTFILM

19 Jaroslava Pecharová návrhy kostýmů Vystudovala textilní návrhářství v Brně. Od roku 1975 práce ve FS Barrandov a ČT. Specializace na dobový a výtvarný film a kombinaci výtvarných textilních technik a materiálů s odbornou znalostí a praxí historie kostýmů. Práce pro divadlo, televizi, reklamy, videoklipy, spolupráce s významnými fotografy, kameramany a architekty. Návrhy kostýmů pro celovečerní film : Akumulátor (režie Jan Svěrák) Jízda (režie Jan Svěrák) Válka barev (režie Filip Renč) Jméno kódu Rubín (režie Jan Němec) Král Ubu (režie F.A. Brabec) Nominace na Českého lva za Výtvarný počin roku Kytice (režie F.A.Brabec) Nominace na Českého lva za Výtvarný počin roku Powers (režie Petr Zelenka) Rok Ďábla (režie Petr Zelenka) Nominace na Českého lva za Nejlepší kostýmy roku 2002 Bolero (režie F.A. Brabec) Bathory ( Juraj Jakubisko ) Bestiář ( Irena Pavlásková ) Návrhy kostýmů pro divadlo : Příběhy obyčejného šílenství (režie Petr Zelenka) Dejvické divadlo Jiné styling pro Lucii bílou, Ivetu Bartošovou, Ilonu Csákovou Distributor BONTONFILM BONTONFILM je největší českou distribuční společností nejen v oblasti filmové distribuce do kin, ale také v oblasti Home Entertainment. Nemalou část tvoří také značka CČV (Centrum Českého Videa), která přináší divákům české filmy na nosičích VHS a DVD. BONTONFILM zastupuje filmové společnosti UIP: Universal, DreamWorks, Paramount. A FOX International: 20th Century Fox, MGM/UA, Lucas Film. Dále BONTONFILM distribuuje filmy produkované nezávislými evropskými i mimoevropskými producenty. Velkou pozornost věnuje také uvádění českých a slovenských filmů do českých kin. 19 BELTFILM

20 Výrobní štáb Scénář : Ivana Nováková, F.A.Brabec Režie / Kamera : F.A.Brabec Producent : Miloš Remeň Výkonný producent : Beltfilm, s.r.o. Casting : Vladimír Ondráček, Locall casting Architekt : Jindřich Goetz Kostýmní výtvarník: Jaroslava Pecharová Masky : Ivana Chlostová Výprava: Jan Koděra Koproducent : Česká televize, šéfproducent Jaroslav Kučera Dramaturg ČT : Bedřich Ludvík Vedoucí produkce : Jaroslava Halmiová Vedoucí produkce ČT : Jiří Koštýř Stavba : FilmDekor Architekt stavby : Jaromír Švarc Partneři : AFM LIGHTING EUROPE PANAVISION PRAHA Projekt vzniká za podpory Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie 20 BELTFILM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Prezentace 20-CJL -2-ročník Česká literatura 1. poloviny 19. stol. (Romantismus 6)

Prezentace 20-CJL -2-ročník Česká literatura 1. poloviny 19. stol. (Romantismus 6) Prezentace 20-CJL -2-ročník Česká literatura 1. poloviny 19. stol. (Romantismus 6) Český romantismus je v mnohém ohledu odlišný od ostatního vývoje v Evropě. To je dáno především kulturně-politickou situací.

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová. Ročník 2. Datum tvorby 10.11.2012. Anotace. - prezentace určená pro učitele

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová. Ročník 2. Datum tvorby 10.11.2012. Anotace. - prezentace určená pro učitele Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Ročník 2. Datum tvorby 10.11.2012 Anotace - prezentace určená pro učitele

Více

Narozen 1810 v Praze Básník, prozaik, ochotník (jako ochotník se seznámil s Eleonorou Šomkovou - Lori) Nejvýznamnější představitel českého romantismu

Narozen 1810 v Praze Básník, prozaik, ochotník (jako ochotník se seznámil s Eleonorou Šomkovou - Lori) Nejvýznamnější představitel českého romantismu Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 23.01.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_20_CJL_L Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Karel Hynek Mácha. Život a dílo

Karel Hynek Mácha. Život a dílo Karel Hynek Mácha Život a dílo Karel Hynek Mácha (16. listopadu 1810 Praha 6. listopadu 1836 Litoměřice) jeden z největších českých básníků, ve své době nepochopen představitel romantismu a zakladatel

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Kateřina Zástřešková

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Kateřina Zástřešková Druh učebního materiálu Prezentace v programu PowerPoint Škola Autor Číslo projektu Číslo Tématický celek Téma hodiny Předmět Ročník/y/ 2. Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování 16.07.2013 Střední

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

5. Lyrickoepická, převážně pochmurná báseň s dějem, který rychle směřuje k tragickému konci

5. Lyrickoepická, převážně pochmurná báseň s dějem, který rychle směřuje k tragickému konci Romantismus v literatuře 1. Správně přiřaď do tabulky: balada, libreto, povídka, román, romantismus, poema 1. Původně označení pro báseň, později termín pro rozsáhlou epickou či lyrickoepickou básnickou

Více

Ověření ve výuce: Třída:

Ověření ve výuce: Třída: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 32_05 Sada: III Ověření ve výuce: Třída: 9.A Datum: 24.11.2011

Více

9.ROMANTISMUS. B)Romantismus v české literatuře

9.ROMANTISMUS. B)Romantismus v české literatuře 9.ROMANTISMUS B)Romantismus v české literatuře B)Romantismus v české literatuře Karel Hynek Mácha (1810 1836) *Praha Malá Strana matka pocházela z pražské rodiny hudebníků otec ( přišel z venkova) si zařídil

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Světová a česká literatura do konce 19. Společná pro

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Autor: Vybraná díla z české literatury

Více

Český romantismus. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Český romantismus. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Český

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

13 K. H. Mácha Máj 8. r..notebook February 11, 2014

13 K. H. Mácha Máj 8. r..notebook February 11, 2014 Karel Hynek Mácha M Á J Charakteristika básně: lyrickoepická báseň báseň je rozdělena do 4 zpěvů a 2 intermezz má znaky romantismu ( fantazie, motivy tragické lásky, smrt,... ) hlavní postavy: Vilém (

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý ročník Název DUM: Victor Hugo Vyučovací předmět: Český

Více

školní četba Karel Hynek Mácha MÁJ

školní četba Karel Hynek Mácha MÁJ školní četba Karel Hynek Mácha MÁJ Máj lyricko-epická skladba českého romantismu, vrchol básníkovy tvorby, základní dílo moderní české poezie; má 4 zpěvy, 2 intermezza a vcelku prostý děj. Příběh otcovraha,

Více

Literatura nejen na stříbrném plátně. Jaroslav David Jana Davidová Glogarová www.osu.cz

Literatura nejen na stříbrném plátně. Jaroslav David Jana Davidová Glogarová www.osu.cz Literatura nejen na stříbrném plátně Jaroslav David Jana Davidová Glogarová www.osu.cz Otázky před cestou - Mohou filmové a televizní adaptace literatuře pomoci, nebo naopak mohou odradit od čtení? Otázky

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

Literární druhy a žánry hrou

Literární druhy a žánry hrou Literární druhy a žánry hrou MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_14 Tématický celek:

Více

Jiří Wolker Život a dílo

Jiří Wolker Život a dílo Jiří Wolker Život a dílo Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_16 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr.

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

VY_32_INOVACE_15_ČEŠTÍ REŽISÉŘI II._34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název

VY_32_INOVACE_15_ČEŠTÍ REŽISÉŘI II._34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název VY_32_INOVACE_15_ČEŠTÍ REŽISÉŘI II._34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Markéta Bednarzová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění znalostí

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 8. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární

Více

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus 7.PREROMANTISMUS PREROMANTISMUS 2. polovina 18. století zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus Ossianovy zpěvy zdůrazňuje právo autora řídit se víc citem než rozumem Fonthill

Více

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha BEDŘICH SMETANA 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha významný český hudební skladatel období romantismu Bedřich Smetana se narodil 2. března 1824 v Litomyšli. Jeho otec se jmenoval František

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

ZLATÝ LEV ZA NEJLEPŠÍ FILM. press kit

ZLATÝ LEV ZA NEJLEPŠÍ FILM. press kit ZLATÝ LEV ZA NEJLEPŠÍ FILM press kit Press kontakt Radka Urbancová radka.urbancova@aerofilms.cz +420 774 483 165 Další materiály k filmu ke stažení na úložném systému: aero.capsa.cz (přístupové údaje na

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Anglická renesanční literatura

Anglická renesanční literatura Anglická renesanční literatura Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Žánry

Více

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_13_Božena Němcová Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Anotace: seznámení s renesanční literaturou, autory a díly Dětský diagnostický ústav,středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 9. ročník ZŠ

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 32 Romantismus Karel Hynek Mácha (opravy a úpravy textu)

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 32 Romantismus Karel Hynek Mácha (opravy a úpravy textu) Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 32 Romantismus Karel Hynek Mácha (opravy a úpravy textu) Třída: 8. Učivo: Romantismus v české literatuře Karel Hynek Mácha Obsah inovativní výuky: Využití funkcí,

Více

Karel Hynek Mácha 16. 11. 1810 6. 11. 1836

Karel Hynek Mácha 16. 11. 1810 6. 11. 1836 Karel Hynek Mácha 16. 11. 1810 6. 11. 1836 - představitel českého romantismu a zakladatel moderní české poezie. Proslavil se jak svým životem, tak dílem, jemuž dominuje lyrickoepická skladba Máj (1836),

Více

EU_12_sada2_02_ČJ_Literatura_Dur

EU_12_sada2_02_ČJ_Literatura_Dur EU_12_sada2_02_ČJ_Literatura_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění znalostí

Více

Generace májovců. 50. a 60. léta 19. století

Generace májovců. 50. a 60. léta 19. století Generace májovců 50. a 60. léta 19. století Májovci Na konci 50. let pozvolný pád bachovského absolutismu Alexander Bach byl vystřídán jiným ministrem, Rakousko prohrálo několik bitev a celkově došlo k

Více

Výukový materiál Název DUMu: VY_12_INOVACE_17_4_Poznávání literárních žánrů

Výukový materiál Název DUMu: VY_12_INOVACE_17_4_Poznávání literárních žánrů Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: Učíme lépe a moderněji OP VK 1.4 Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702)17, příspěvková organizace Výukový materiál Název DUMu: VY_12_INOVACE_17_4_Poznávání

Více

Česká a světová literatura od poloviny 19. století

Česká a světová literatura od poloviny 19. století Česká a světová literatura od poloviny 19. století MGR. N. POSSELTOVÁ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Alois a Vilém Mrštíkové VY_32_INOVA CE_06_2_02_CJ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou 1861

Více

Tisková informace. Labyrint 20. 8. 2015

Tisková informace. Labyrint 20. 8. 2015 Labyrint 20. 8. 2015 Nález těla krajského politika Karase, kterého vrah zabil v duchu středověkých mučících praktik a tělo pečlivě naaranžoval v podivné scéně, rozpoutá policejní honbu za sadistickým pachatelem.

Více

www.zlinskedumy.cz 1

www.zlinskedumy.cz 1 www.zlinskedumy.cz 1 STAROŘECKÉ DRAMA - EURÍPIDÉS MÉDEIA emoce nakonec hlavní postavu zcela pohltí ve své tvorbě byl dost inovativní, kritizoval aktuální problémy v Athénách postavil se proti tradičním

Více

CELEBRITY s.r.o Petr Hudský Jiřím Mádlem

CELEBRITY s.r.o Petr Hudský Jiřím Mádlem CELEBRITY s.r.o., komedie v lehkém francouzském stylu, svým námětem vychází z úspěšné divadelní hry Antonína Procházky (zvaného český Moliére), která byla prověřená stovkami repríz na divadelních scénách

Více

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Preromantismus = módní směr, který se odvíjí od filozofie dobového osvícenství, je spojnicí mezi racionálním klasicismem a nastávající romantikou 19. století.

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

Scénická umění a kultura

Scénická umění a kultura Scénická umění a kultura Opakování: scénická umění Scéna: událost, kterou někdo pozoruje Uměle pro diváka vytvořená scéna může být základní částí uměleckého díla: mluvíme o scénických uměních (drama, film,

Více

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_58 Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: září 2013 Ročník: 2., popř. 3. a 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa OA

Více

PATRON ČESKÉ ZEMĚ. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

PATRON ČESKÉ ZEMĚ. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE _35_CJ7 PATRON ČESKÉ ZEMĚ Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková PATRON ČESKÉ ZEMĚ 1. Jak se jmenuje patron české země?...

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Česká a světová literatura do poloviny 19. století

Česká a světová literatura do poloviny 19. století Česká a světová literatura do poloviny 19. století Mgr. Lenka Trtíková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Alexandr Sergejevič Puškin Evžen Oněgin VY_32_INOVACE_06_1_10_CJ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč

Více

Filmový 3D projekt Steva Lichtaga a Michaela Rutzena.

Filmový 3D projekt Steva Lichtaga a Michaela Rutzena. Filmový 3D projekt Steva Lichtaga a Michaela Rutzena. - Uplynulo již pár let, co americká stanice NBC uvedla v hlavním vysílacím čase jako první na světě filmový dokument, kdy se člověk setkal s Velkým

Více

10. REALISMUS. D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let. a)historická próza

10. REALISMUS. D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let. a)historická próza 10. REALISMUS D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let a)historická próza a)historická próza za nejvýznamnější české autory historických próz jsou považováni: Alois Jirásek a Zikmund Winter. Alois

Více

UDÁLOSTI FAKTA revoluce po celé Evropě ÚKOLY: Zjistěte, jak probíhala revoluce v českých zemích (v Praze).

UDÁLOSTI FAKTA revoluce po celé Evropě ÚKOLY: Zjistěte, jak probíhala revoluce v českých zemích (v Praze). 1830 1848 UDÁLOSTI FAKTA revoluce po celé Evropě formování politických požadavků o státním uspořádání v monarchii 1. obrozenecký politický program austroslavismus (František Palacký) idea sjednocení Slovanů

Více

Ztichlým večerem kráčí postava vypadá jako že nespěchá Kolem se míhá minulost i dnešek

Ztichlým večerem kráčí postava vypadá jako že nespěchá Kolem se míhá minulost i dnešek Polendář 009 Jan Bezděk Pavla Jurigová Milý poutníče, procházející jednotlivými stránkami tohoto Polendáře, měsíci roku, cestami života, jdi s cílem ve svém srdci, pak nebude nikdy vzdálená tvá představa

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

prezentace nového českého celovečerního filmu ze současnosti 1

prezentace nového českého celovečerního filmu ze současnosti 1 prezentace nového českého celovečerního filmu ze současnosti 1 Václav 2 Václav Producent : Jaroslav Bouček Scénář: Marek Epstein Kamera : Jakub Šimůnek Režie : Jiří Vejdělek 3 Václav Rozpočet filmu : 28

Více

Preromantismus ve světové literatuře

Preromantismus ve světové literatuře Preromantismus ve světové literatuře Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Filmové setkání s člověkem, který vnímá rány osudu jako přihrávky. Olda Říha v čase, kdy mu zemřela kapela života a s ní jeho svět a on ve svém

Filmové setkání s člověkem, který vnímá rány osudu jako přihrávky. Olda Říha v čase, kdy mu zemřela kapela života a s ní jeho svět a on ve svém Filmové setkání s člověkem, který vnímá rány osudu jako přihrávky. Olda Říha v čase, kdy mu zemřela kapela života a s ní jeho svět a on ve svém pokročilém věku musí začínat od nuly. Distribuční premiéra

Více

VORELFILM s.r.o. Warner Bros. uvádí. nový celovečerní film Tomáše Vorla Z MĚSTA CESTA. aneb Pět receptů na život blažený

VORELFILM s.r.o. Warner Bros. uvádí. nový celovečerní film Tomáše Vorla Z MĚSTA CESTA. aneb Pět receptů na život blažený VORELFILM s.r.o. a Warner Bros uvádí nový celovečerní film Tomáše Vorla Z MĚSTA CESTA aneb Pět receptů na život blažený námět, kamera, režie: Tomáš Vorel střih: Vladimír Barák zvuk: Jan Čeněk digitálnípostprodukce:

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_06. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT KULTURA A UMĚNÍ

VY_32_INOVACE_D5_20_06. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT KULTURA A UMĚNÍ VY_32_INOVACE_D5_20_06 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT KULTURA A UMĚNÍ NÁRODNÍHO OBROZENÍ VY_32_INOVACE_D5_20_06 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 9 listů prezentace

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_03_Josef Kajetán Tyl Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Tajný život Salvadora Dalího

Tajný život Salvadora Dalího Tajný život Salvadora Dalího Tato kniha je monumentem, který si vystavěl na vlastní počest sám Salvador Dalí. Jakkoli mu chybí falešná skromnost, jeho upřímnost je strhující. Dalí odhaluje svá tajemství

Více

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY ! LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY !! ŠKODA LÁSKY BOHUSLAV MARTINŮ Portrét hudebního skladatele Jaromíra Vejvody, který je autorem světově proslulé skladby Škoda lásky. Americký generál a pozdější prezident

Více

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu Statut festivalu Článek 1.: Charakteristika festivalu 1.1. Finále Plzeň je festival českých a slovenských filmů. Jeho posláním je umožnit návštěvníkům festivalu v období jednoho týdne srovnání: současné

Více

MALÉ SVATOHORSKÉ DIVADÉLKO 2015 Závěrečná zpráva dotace z města Příbram č.: Kultura00131

MALÉ SVATOHORSKÉ DIVADÉLKO 2015 Závěrečná zpráva dotace z města Příbram č.: Kultura00131 2015 Gymnázium pod Sv. H. Balbínova 328 261 01 Příbram MALÉ SVATOHORSKÉ DIVADÉLKO 2015 Závěrečná zpráva dotace z města Příbram č.: Popis realizace projektu O žádosti o grant jsme začali přemýšlet na konci

Více

Materiál seznamuje žáky se základními pojmy k tématu Písničkáři 1. Anotace. Mgr. Pavel Šupka

Materiál seznamuje žáky se základními pojmy k tématu Písničkáři 1. Anotace. Mgr. Pavel Šupka Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Materiál seznamuje žáky se základními pojmy k tématu Písničkáři 1 Mgr. Pavel Šupka Čeština 26 41-M/01 Elektrotechnika 78-42-M/01 Technické lyceum 23-41-M/01 Strojírenství

Více

Člověk v demokratické společnosti Informační a komunikační technologie Český jazyk a literatura Světová literatura 20.

Člověk v demokratické společnosti Informační a komunikační technologie Český jazyk a literatura Světová literatura 20. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0565 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_50_E. Hemingway Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Název školy Autor Mgr. Šárka

Více

NABÍDKA MEZINÁRODNÍ DIVADELNÍ WORKSHOP (DÍLNY: DIVADELNÍ, FOTO, HUDEBNÍ, VIDEO) FESTIVAL SCÉNICKÉ DIVADELNÍ TVORBY PLUMLOV, 09. 23.

NABÍDKA MEZINÁRODNÍ DIVADELNÍ WORKSHOP (DÍLNY: DIVADELNÍ, FOTO, HUDEBNÍ, VIDEO) FESTIVAL SCÉNICKÉ DIVADELNÍ TVORBY PLUMLOV, 09. 23. NABÍDKA MEZINÁRODNÍ DIVADELNÍ WORKSHOP (DÍLNY: DIVADELNÍ, FOTO, HUDEBNÍ, VIDEO) FESTIVAL SCÉNICKÉ DIVADELNÍ TVORBY PLUMLOV, 09. 23. ČERVENCE 2006 Za finanční podpory: TAITO, spol. s r. o. 2006 Plumlov

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3. GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

Gymnázium, Brno, Elgartova 3. GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/ Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla ze světové literatury

Více

Název projektu: Zkvalitnění a inovace výuky na SPŠ Ostrov. Název pracovního listu: William Shakespeare Romeo a Julie

Název projektu: Zkvalitnění a inovace výuky na SPŠ Ostrov. Název pracovního listu: William Shakespeare Romeo a Julie Název projektu: Zkvalitnění a inovace výuky na SPŠ Ostrov Název učebního materiálu: Pracovní listy k rozboru ukázek literárních děl pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Copyright 2010 MADE IN CZ production www.madeincz-production.cz

Copyright 2010 MADE IN CZ production www.madeincz-production.cz PRESS PACK uvádí Česká republika 2010 Žánr Délka Druh Zvuk Jazyk Scénář a Režie Asistentni režie Kamera Hudba Zvuk Výkonný producent PR manager Hrají Radka Honza Jarda Vendy Mira Petr Pavlína hudební 103

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 4.část Božena Němcová (1820 1862) *Vídeň narodila se jako dcera panského kočího Němce Jana Pankla a české služky Terezie Novotné dětství prožila v ratibořickém údolí u České Skalice

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Opakování: rysy romantismu

Opakování: rysy romantismu Romantismus Opakování: rysy romantismu Opakování: rysy romantismu Opakování: rysy romantismu Další znaky romantismu Populární žánry Převažuje spíše poezie, především lyrická poezie Hodně se tvoří lyrickoepické

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická oblast Světová a česká literatura do konce 19. století

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_10 Tématický celek:

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

23. K. H. Mácha: Máj Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, červenec 2013

23. K. H. Mácha: Máj Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, červenec 2013 23. K. H. Mácha: Máj Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, červenec 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

manuál pro segment Audiovize

manuál pro segment Audiovize manuál pro segment Audiovize O první přístup do aplikace je nutné zažádat prostřednictvím registračního formuláře. Každá žádost o přidělení přístupu podléhá schvalovacímu procesu. Pravidla pro vkládání

Více

DOROTKA DĚDKOVÁ, JITKA ČVANČAROVÁ, PAVEL ŘEZNÍČEK, MARTIN HOFMANN, JANA KRAUSOVÁ, MAREK TACLÍK VE FILMU MARII PROCHÁZKOVÉ V PRODUKCI BIONAUT FILMS

DOROTKA DĚDKOVÁ, JITKA ČVANČAROVÁ, PAVEL ŘEZNÍČEK, MARTIN HOFMANN, JANA KRAUSOVÁ, MAREK TACLÍK VE FILMU MARII PROCHÁZKOVÉ V PRODUKCI BIONAUT FILMS DOROTKA DĚDKOVÁ, JITKA ČVANČAROVÁ, PAVEL ŘEZNÍČEK, MARTIN HOFMANN, JANA KRAUSOVÁ, MAREK TACLÍK VE FILMU MARII PROCHÁZKOVÉ V PRODUKCI BIONAUT FILMS KONEČNĚ FILM O LÁSCE, KTERÝ MŮŽETE VIDĚT S DĚTMI PREMIERA

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění znalostí

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: literární výchova - ročník: PRIMA Výstupy Téma

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: literární výchova - ročník: PRIMA Výstupy Téma Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: literární výchova - ročník: PRIMA Výstupy Téma Učivo PT Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) KK Vlastenectví jako literární

Více

Mgr. Jaroslava Kholová. Období tvorby Září 2013. Střední vzdělání s MZ nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník

Mgr. Jaroslava Kholová. Období tvorby Září 2013. Střední vzdělání s MZ nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník Anotace Žák si procvičí poznatky získané ve výkladové hodině dokáže na základě ukázky určit literární formu, druh, verš, rým, obrazné pojmenování. Vysvětlí základní literární pojmy. Autor Mgr. Jaroslava

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

dokumentární film dokumentární film

dokumentární film dokumentární film Češi, česká krajina a česká společnost očima imigrantů. Jak Češi vidí multikulturnost v jejich zemi? Je česká společnost tolerantní? Po staletích pod nadvládou cizinců, jsou je češi schopni cizince přijmout?

Více

PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys)

PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys) AUTOR Mgr. Jana Pikalová PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys) OČEKÁVANÝ VÝSTUP procvičování čtení a porozumění textu na základě doplňování slov do textu básně podle rýmu FORMA VZDĚLÁVACÍHO

Více

www.zlinskedumy.cz 1

www.zlinskedumy.cz 1 www.zlinskedumy.cz 1 Milan * 1. 4. 1929, Brno Prozaik, esejista a dramatik Maturoval na brněnském gymnáziu roku 1948. Po dvou semestrech na FF UK (literární věda a estetika) přešel na FAMU, kde studoval

Více