Byl pozdní večer, první máj večerní máj byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj... Karel Hynek Mácha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Byl pozdní večer, první máj večerní máj byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj... Karel Hynek Mácha"

Transkript

1 Byl pozdní večer, první máj večerní máj byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj... Karel Hynek Mácha P R E Z E N T A C E F I L M O V É H O P R O J E K T U R E Ž I S É R A F. A. B R A B C E Film je realizován v koprodukci s Českou televizí za podpory Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie a ve spolupráci se společností Panavision Praha a AFM lighting Europe. Distribuce : BONTONFILM BELTFILM Sekaninova 52, Praha 2, Česká republika Tel.: , , Fax/Zázn.: BELTFILM

2 1. HLAVNÍ ZÁMĚR PROJEKTU 1.1 Charakteristika zaměření projektu Filmový projekt s názvem Máj režiséra a kameramana F.A.Brabce je koncipován jako celovečerní hraný film pro celou rodinu. Inspirací pro vznik filmového díla se pro nás stalo vrcholné dílo českého romantismu - báseň Máj Karla Hynka Máchy a její text, prověřený víc než stoletím, převedli autoři scénáře do strhujícího příběhu o věčné lásce a vášni. Naší snahou je také vzdát hold nádherné České krajině a to stejně jako Karel Hynek Mácha vyjádřil vztah k rodné zemi - matce, jíž posílá pozdrav po ubíhajících oblacích: "Tam na své pouti pozdravujte zemi. Ach, zemi krásnou, zemi milovanou.". V mnoha ohledech navazujeme na film Kytice, který v době svého uvedení slavil výrazný divácký úspěch a to návštěvností přes diváků. Podobně jako Kytice je i námi připravovaný projekt Máj především odvážným autorsko - režisérským nápadem. I když tuto látku zná každý ze školních lavic, dosud nikdo se jí neodvážil zpracovat filmově. Již po přečtení scénáře je jednoznačné, že kameraman a režisér F.A.Brabec toto dílo ztvární okouzlenýma očima třetího tisíciletí a znovu dokáže, že i na klasika se dá masově chodit do kina. Film je realizován v koprodukci s Českou televizí, za podpory Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie a ve spolupráci se společností Panavision Praha a společností AFM lighting Europe Popis projektu Historie Máj je nesporně vrcholné dílo českého romantismu. Máj je vlastně více méně-věrným přepisem skutečné události zasazené poněkud jinak, než je tomu ve skutečnosti, přesto však do reálně existující krajiny. Mácha si skutečně nemusel postavu otcovraha vymýšlet podle nějakého podřadného loupežnického románu, protože v Podbezdězí před Máchovým příchodem do kraje, kde otcovrah skutečně žil, kde otcovraždě došlo, dokonce šlo o zločin z milostných důvodů, a co je zvláště příznačné, 2 BELTFILM

3 stalo se tak v měsíci květnu, tedy v máji. Ani pro postavu Viléma nemusel Mácha hledat nějaký literární předobraz. Je v ní spodobněn severočeský loupežník Václav Kumr, s nímž se Mácha mohl, kdyby o to nějak zvlášť stál, setkat i osobně, protože v době Máchových návštěv Doks byl tento vysloužilý loupežník ještě naživu. Otcovrah se jmenoval Hynek Schiffner a pocházel z Dubé, malého městečka asi 6 km od Doks směrem na Prahu. Jeho matka se jmenovala Marie Alžběta Tietzová a pocházela také z Doks. Za Hynkova otce se provdala roku Schiffnerové byli poměrně zámožnou rodinou, živili se pěstováním chmele a obchodem s touto komoditou. Jediný přeživší dítě Schiffnerových, Hynek, se narodil 23. listopadu Když dospěl, zamiloval se do dcerky dubského kováře. Z důvodů, které už není možné zjistit, nepřál otec synovu milostnému vztahu a odpíral svolit k sňatku svého syna s dívkou z kovárny. Co se mezi otcem a synem stalo v prvních májových dnech roku 1774, lze se jen dohadovat. Patrně došlo k vyhrocení již déle doutnajícího konfliktu. V Hynkovi pak uzrál úmysl zbavit se otce třeba násilím. V sobotu dne 7. května 1774 odešel starý Schiffner pracovat na chmelnici, ležící na jich od Dubé v místě zvaném Saugrund (Sviňský důl). Nikdo na statku nevěděl, kam hospodář odešel. Nikdo, kromě Hynka. Syn se dostal nenápadně na chmelnici tak, že ho otec zabraný do práce ani nezpozoroval. Nic netušícího otce napadl Hynek zezadu a ranami odřezkem chmelové tyče srazil k zemi, kde jej pak, když přepadený ještě projevoval známky života, dobil k smrti. Mrtvolu vhodil do skalního úvozu a zakryl ji. Byl si jist, že zločin zůstane neodhalen. Když se hospodář nevrátil ani příštího dne, začali ho sousedé hledat po celém okolí. Po delším prohledávání lesů a pátrání po polích mrtvolu zavražděného objevili. Na chmelnici se našly neklamné stopy zločinu. Na tak malém městě, jakým Dubá byla a je se patrně vědělo o rozepřích mezi otcem a synem a proto byl Hynek předvolán před sezení městské rady a členů magistrátního soudu. Byl jimi obviněn z vraždy svého otce, ke které se krátce na to přiznal. Po výslechu byl ihned uvězněn a krajský kriminální soud v Mladé Boleslavi ho poslal do Dubé. Zločinec 3 BELTFILM

4 byl poté eskortován do Mladé Boleslavi, kde byl přes dva měsíce vězněn ve sklepě pod kulatou věží tehdejšího kriminálního soudu. Tato budova je po menších úpravách zachovalá dodnes, Mácha ji pouze přenesl na břeh jezera. Senát kriminálního soudu odsoudil Hynka k smrti lámáním v kole. Odsouzenec několikrát žádal o milost, ale nikdy nebyl vyslyšen. Veřejná poprava se konala nedaleko Mladé Boleslavi, v místě dodnes zvaném Na spravedlnosti dne 19. července Poprava prý byla hrůzná a byla poslední svého druhu vykonanou v českých zemích. Mácha se s tímto příběhem mohl seznámit nejen v Dubé, kudy procházel během své krkonošské pouti, ale ještě pravděpodobněji přímo v Doksech. Z Doks pocházela matka otcovraha a v době Máchova pobytu v Doksech zde žili její příbuzní. Bratranec popraveného Hynka byl dokonce v Doksech šenkýřem a je velmi pravděpodobné, že se s Máchou setkal. Je tedy možné, že básník mluvil v Doksech se starými lidmi, kteří rodinu Schiffnerovu pamatovali, dokonce je i možné, že mezi nimi byli ještě i účastníci kruté podívané na mladoboleslavskou popravu. Drsné rodinné a milostné drama jistě zanechalo mohutnou stopu v Máchově rozjitřené duši a tak se začal rodit první náčrt Máje. Vraťme se však ještě k postavě strašného lesů pána z Máje. Byl jím, jak už bylo řečeno severočeský loupežník Václav Kumr. Narodil se 7. září 1767 ve Vísce, malé osadě vzdálené asi půl druhé hodiny cesty jižně od Bezdězu. Byl nemanželským dítětem, proto si po celý život vysloužil hanlivou přezdívku Webrův Vašek (podle svého skutečného otce, jenž byl panským mušketýrem). Brzy se stal násilníkem, rváčem, zlodějem a pytlákem. Na konci 18. století se stál vůdcem obávané loupežnické tlupy. V roce 1792 byl na Václava vydán zatykač kriminálním soudem v Mladé Boleslavi, ale zatčen byl až v květnu 1798 v Doksech v hospodě Na šancích. Poté byl eskortován do Prahy k dalším výslechům a nato 20 let vězněn v Brně na Špilberku. Až poměrně starý se vrací do rodného kraje, kde se mezitím stal legendou. Po neradostném a trudném konci života zemřel dne 6. března 1843 v rodné Vísce na peci ve statku sedláka Šafránka, v domě č. p. 3. Zemřel tedy 7 let po Máchově smrti Protože se o Kumrově loupežnické činnosti v celém kraji vyprávělo a zdejší lidé bývalého loupežnického hejtmana znali osobně, nemohla ujít rodící se pověst pozornosti dokského praktikanta Eduarda Hindla (Máchova přítele) a tím ani pozornosti Máchově. Dějiště Máje soustředil Mácha v jedno místo, ač tomu tak ve skutečnosti není. Středem krajinného obrazu se stalo dokské jezero se světelnou a barevnou atmosférou červencového či srpnového léta. Tato jezerní kulisa byla doplněna bílou věží budovy mladoboleslavského 4 BELTFILM

5 kriminálního soudu a popravním pahorkem, na jehož menším vrchu stál kůl a popravčí kolo a na druhém vyšším vrchu bílá kaple. Popravní pahorek existuje dodnes, asi 3 km od dnešního Máchova jezera a přestože jeho reliéf byl značně pozměněn terénními úpravami při stavbě železnice, vyšší vrcholek s kaplí zůstal prakticky nedotčen a každý kdo chce na něj může dojít tzv. alejí vzdechů a v místě, kde kdysi stála bílá kaple rozjímat nad osudem Hynka, Viléma a Jarmily Karel Hynek Mácha Představitel českého romantického básnictví a jeden z největších českých básníků se narodil 16. listopadu 1810 v Praze na Újezdě. Otec byl mlynářský pomocník, matka pocházela z muzikantské rodiny a syn po ní zdědil hudební vnímavost. Záhy po Hynkově narození se rodina, postižená finančním státním krachem (1811), přestěhovala do chudé čtvrti kolem kostela sv. Petra, kde Mácha prožil dětství a chlapectví. Chodil do svatopetrské farní školy, v letech do novoměstského gymnasia. V té době (1826) si otec otevřel na Dobytčím trhu (Karlovo náměstí) krupařství, k němuž přiléhal nuzný byt. To už měl Mácha za sebou první básnické pokusy v němčině, označené v rukopise jako Versuche des Ignaz Macha - Pokusy Ignace Máchy (1829). Jsou to sentimentálně romantické básně vzniklé při školním studiu literatury. Roku 1832 ukončil Mácha filosofii a pod vlivem Jungmannových přednášek začal psát české verše uveřejňované většinou v časopisech. První otištěná Máchova báseň je Sv. Ivan (Večerní vyražení, 1831). V té době Mácha, podobně jako většina ostatních studentů, neskrýval své sympatie k povstání Poláků proti ruskému carskému útisku i k ostatním revolučním hnutím v tehdejší Evropě. Účastnil se rozvíjejícího se českého společenského života, hrál v ochotnických divadelních představeních ve Stavovském i Kajetánském divadle a patřil do skupiny spolupracovníků J. K. Tyla. Zde se, už jako student práv, seznámil někdy v zimě s Eleonorou Šomkovou (r1891), dívkou z řemeslnické rodiny. Láska mezi Hynkem a Lori probíhala v bouřlivých zvratech, způsobovaných zejména impulsivním temperamentem Máchovým (jak o tom svědčí intimní básníkův Deník z r. 1835). Tento citový vztah se potom prolínal všemi ostatními Máchovými zážitky a názory na svět. V prvních, ještě předromanticky laděných básních (např. Straba 1829, Vorlík 1831, Svatý Vojtěch 1831, Svatý Ivan 1831, Syn mlynářův 1831 aj.), se Máchovy osobní pocity promítají do látek mytických a historických. Mimořádné nadání umožňovalo Máchovi syntetizovat poznatky získané studiem filosofie - zejména Kantovy (1724 až 1804) a Hegelovy ( ) - i rozsáhlou četbou cizích spisovatelů (Goetha, Shakespeara, Mickiewicze, Scotta, a 5 BELTFILM

6 zejména Byrona) a začleňovat je do vlastních myšlenkových a uměleckých postojů, které našly svůj výraz především v osobní lyrice pramenící přímo z životních zkušeností. Vedle studia, četby a lásky bylo Máchovi zdrojem bohatých zážitků cestování. Podnikal dlouhé pěší túry, zvláště od r. 1832; lákala ho zejména místa, kde jeho fantazie mohla nespoutaně dokreslovat zbytky dávné minulosti v pestrý obraz života nesoucí barvy básníkových snů. Zříceniny osamělých hradů, v podmanivém světle rozbřesků nebo krvavých západů slunce či za svitu plné luny, zrcadlení skal a lesů v hladině rybníků - jezer, to vše rozněcovalo Máchovu obrazotvornost a bylo nejen kulisou, neboť scenérie i vylíčený děj byly v souladu se subjektivními prožitky básníka. Máchova tvorba je stylizována jeho životem a život si Mácha stylizoval podle tvorby, takže ostrou hranici mezi nimi lze těžko najít. Roku 1834 podnikl Mácha svou nejdelší cestu: přes Rakousko a Alpy se vydal do Itálie, kde mimo jiné navštívil Benátky a Terst; své zážitky zpracoval v Deníku na cestě do Itálie Také Máchova historická próza Křivoklad (1834), první díl zamýšlené tetralogie Kat (Valdek, Vyšehrad, Karlův Tejn) z doby Václava IV., je v podstatě promítnutím autorova subjektu do historických dějů a postav. Podobný ráz mají i zlomky dramat s historickými náměty (Bratři , Král Fridrich , Boleslav , Bratrovrah, asi 1833), usilující po vzoru Shakespearově a Schillerově zachytit stále se opakující, věčně živou problematiku základních lidských vztahů. V některých básních a prózách vznikajících v letech se filosofické otázky koncentrují do obrysů základního rozporu snu a skutečnosti, jejž romantikové velmi intenzívně prožívali. Tento rozpor nabývá u Máchy osobité povahy, utvářené jednak atmosférou tehdejšího stadia národního obrození, jednak intimním vztahem Máchovým k Lori a postupným uměleckým zráním básníkova talentu. Svědčí o tom např. básně Budoucí vlast (1833), Těžkomyslnost (1833), Noc (1834), próza Pouť krkonošská (1834), a potom prózy zamýšleného cyklu Obrazy ze života mého, z nichž byly realizovány jen dvě, Večer na Bezdězu (1834), s ohlasem cestovních dojmů, a Marinka (1834). Umělá kompozice této prózy se podobá kompozici opery: je tu "ouvertura" (předehra), dvě dějství 6 BELTFILM

7 oddělená mezihrami (veršovanými intermezzy) a "finále" (rovněž veršované). Pro Máchu typický osobní konflikt mezi subjektivním a objektivním je vyjádřen v jeho výroku z období koncipování Obrazů: "Až se jen z těch démonických živlů vymluvím, které mne nyní ovládají, vrátím se opět k životu lidu." V posledních dvou letech Máchova života jeho tvorba myšlenkově i umělecky dozrává třemi lyrickoepickými skladbami byronského typu. Je to veršovaný Mnich (1833), próza Cikáni (1835) a báseň Máj. Tragický pocit marnosti života, dominující v Mnichu, je detailněji propracován v Cikánech. V utrpení mladého cikána (jehož slovní portrét je někdy považován za autoportrét Máchův; se jako v ohnisku soustřeďuje tragika všech ostatních postav. Objevují se zde také zážitky z cest po vlasti a z italské cesty. Vznik Máje spadá do r. 1834, napsán byl od podzimu 1835 do jara roku Subjektivnost zde dostoupila svého vrcholu, básník se ztotožňuje s hlavním hrdinou Vilémem. Děj je podle autorova svědectví záležitostí druhořadou, hlavní jsou úvahy o propastnosti mezi individuálním vědomím toužícím po nesmrtelnosti a neodvratnou nutností zániku fyzické existence. Největší míry objektivace dosáhl Mácha v Máji ve verších, v nichž vyjádřil vztah k rodné zemi-matce, jíž posílá pozdrav po ubíhajících oblacích: "tam na své pouti pozdravujte zemi. / Ach, zemi krásnou, zemi milovanou /". Zde je i jeden ze styčných bodů Máchovy poezie s vlasteneckou poezií jeho současníků, zvláště s poezií J. K. Tyla D, jehož verše z téže doby (1834) v básni Kde domov můj dosáhly vrcholu jeho subjektivity, zatímco v ostatní tvorbě se subjektivita ztrácí. Jeho myšlenková protikladnost našla svůj umělecký výraz v protikladnosti kompozice i jazykových prostředků. Máj představuje jedinečný soulad obsahu a formy, který vysvětluje uměleckou působivost básně. Specifickou rovnomocninou niterně rozechvělého obsahu je také působivá eufonie, která báseň obestírá zvláštním hudebním kouzlem." (V. Štěpánek) Podobně jako Marinka má i Máj podobu hudebně dramatické skladby (čtyři zpěvy, dvě intermezza). Slovní zásoba Máchova jazyka je převzata z výsledků práce Jungmannovy školy, avšak její zvuková organizace a nalezení dosud netušených významových možností znamená vytvoření základů moderního českého básnického jazyka. Máj byl vydán v dubnu 1836 vlastním nákladem autorovým. Mácha dokončuje v té době právnická studia, myslí na uspořádání svého vztahu k Lori. Získává místo advokátního praktikanta v kanceláři justiciára Durase v Litoměřicích. Mělo dojít konečně i ke sňatku, avšak v plánovaný den svatby byl Mácha pohřben. 7 BELTFILM

8 1.2.3 Koncepce filmového projektu Máchův Máj je podmanivou básní, jíž podlehly generace. Dosud v Čechách pátým pádem voláme: Hynku, Viléme, Jarmilo! V obecném povědomí je Máchovo dílo ohňostrojem básnivých vizí a vzrušující oslavou přírody. Máj je však i příběhem, a to příběhem strhujícím, sugestivně tragickým, nabitým erotikou a napsaným s nevídanou silou, naléhavostí a moderní odvahou. Epický základ krvavé májové tragédie skutečně existuje a filmový Máj pouze tento tušený děj odkrývá. A stejně jako Mácha nasycen pověstmi místními naložil s nimi volně a po svém, tak i film nasycený Máchou nakládá s příběhem volně a po svém. Chce tak činit ryze filmovými prostředky univerzální silou obrazu, silou atmosféry, barev a světla, a silou příběhu a lidských emocí, bez konkrétního času, neboť otázky, které tak vyhroceně a otevřeně nastolil romantismus, jsou nadčasové. Máj je výkřikem světabolu a vpravdě velkým romantickým příběhem. Filmová fiktivní rekonstrukce otcovraždy rýsuje milostný trojúhelník: tři vášně, tři viny, tři smrti, to vše na pozadí přírody, démonické a lhostejné síly, která jako všudypřítomná bytost tepe vlastním rytmem, konfrontována s vášněmi lidskými. Mlynář Schiffner. Zralý muž stavějící na jistotách, pro něž lze obětovat i syna, i cit. Touha po jistotách zjednodušuje svět. Jarmila. Dívka plná smyslné touhy a vášně v mladém a krásném těle, jehož hříchem by bylo nehřešit A přece jako každá žena čeká na lásku. Vilém. Vůdce loupežníků a zavržený syn, mladík plný citu a znepokojivých otázek, který nejistoty žití přijal jako výzvu. Teprve láska ho s nimi smiřuje. Tolik nadějí vkládá do lásky! Drama o třech lidech je násobeno dramatem těch, jejichž povoláním je smrt či to, co přijde po smrti. Je dramatem kata, který na mladém odsouzenci vlastníma rukama provedl popravu lámáním kolem, poslední popravu toho druhu v Čechách, a nyní se vrací do příběhu, jejž se snaží pochopit a jehož fatalitou je fascinován a osobně poznamenán. Je dramatem faráře, který dává útěchu, ačkoli ví, že víra nás neuchrání ani před smrtí, ani před strachem z ní. Je 8 BELTFILM

9 dramatem bohem opuštěných dětíloupežníků a těch, kteří vědí, že je-li bůh, pak není milosrdný Střet otce se synem je střetem dvou světů, mezi nimiž uvízla žena. Setkání Viléma a Jarmily je osudové, příroda rezonuje jejich milostnou vášní a tragédie se zdá neodvratná. Je láska to, co dává lidskému životu věčnost? Kat nezná jinou věčnost než smrt Čí je vina? Je lidský trest málo, nebo hodně? Co zůstalo po tragickém příběhu: Lebka na kůlu? Zřícenina loupežného hradu? Skála nad jezerem? Bez konce láska je, zklamánať láska má. Zůstala příroda, zůstaly otázky a zůstal věčný příběh. Dál odtikává čas, dál hrdliččin zve ku lásce hlas... Stejně jako Máchův odsouzenec stojíme sami tváří v tvář nesmírnosti přírody, lásky i smrti. Filmový Máj chce přispět k tomu, aby síla Máje, jež trvá už 170 let, trvala nadále. Chce, aby dnešní generace poznala Máchovu velebáseň v řeči, jíž nejlépe rozumí. Film přebírá štafetový kolík Máchova příběhu jako ryzí obrazové vyprávění... Obrazová báseň v pravém smyslu slova? Ano! Neboť nelze k tomuto filmu přistoupit jinak než fascinující silou obrazu rovnající se fascinující síle slova. Filmový obraz je mocné médium a dokáže zasáhnout neméně než výjimečný text, ač se ten mnohým může zdát do jiných druhů umění nepřevoditelný. Nebudeme recitovat. Nebudeme opisovat slovy, co kamera dokáže sdělit obrazem a film příběhem. Nebudeme opakovat, co je notoricky známé, a přesto i neznalci Máje porozumí, že řeč je o lásce a nezměrné touze. Dobu nechceme definovat přesně příběh se odehrává kdysi dávno a proto ani kostýmy, masky či dekorace nebudou přesně zařazeny. Vlastně by nás to při strhujícím obrazovém vyprávění nemuselo nijak zvlášť zajímat. Jsme natolik oslepeni láskou a jarmarkem přírody, že si ani neuvědomujeme, kde a kdy jsme Jakkoli jsme však v nepříliš konkrétním a nepříliš vzdáleném dávnu, naši mladí, možná velmi mladí hrdinové jsou spíše 9 BELTFILM

10 současní. Ačkoli o tom výtvarná stránka filmu či hudba na první pohled nevypovídají, o to víc cítíme, že takto jednáme a cítíme i v dnešních časech Emoce je pohyb, směr, kterým se chceme vydat všemi především obrazovými prostředky. Budeme pracovat s barvou, která nám umožní přecházet z reálna do snových vizí. Budeme pracovat se světlem, které nám pomůže nahlédnout do nejtemnějších koutů světa a lidské duše. Obnažíme stín. Budeme oslepeni nesnesitelně jasným bílým světlem, v jehož přezáření objevíme netušené. Budeme pracovat s prostorem, který změníme z niterného detailu v úchvatný obrazový monument. Budeme pracovat s živly, které nám pomohou pochopit hrdiny a jejich svět, protože příroda bude významným hercem v této tragédii Budeme pracovat s atmosférou, komunikující s hrdiny na každém kroku. Budeme pracovat s časem, který je k lidskému údělu tak neúprosný. Uvidíme tedy obrazy snění mého více než obrazy života mého a doufáme, že toto snění je směr, kterým dokážeme text, prověřený víc než stoletím, převést do strhujícího příběhu o věčné lásce a vášni Filmová synopse Probouzející se jarní příroda tiká erotikou jako pekelný stroj. (Příroda nechť je ve filmu postavou děje, všudypřítomnou bytostí, jejíž pravidelný tep je konfrontován s vášněmi lidskými.) Dav vesničanů se šplhá skalnatým zalesněným kopcem k vrcholu. Ruce se zachycují stromů, kořenů, muži postrkují ženské zadky, lesem se ozývá výskot a smích, funící farář peskuje rozdováděné ministranty. Na vrcholu je cíl: bílý kostelík, a odměna: výhled do kraje, jejž kazí druhý vrchol téhož kopce - Šibeniční vrch s děsivými popravčími atributy -hřbitovem. Vesničané odpočívají před začátkem poutní mše: v těle panen a mladíků vře májová krev okolní přírody.mše jako latinsky moderovaná boží show. Pro každého něco: babky v šátcích mečí fanatickými hlasy nábožné písně a předepsané repliky, fantazie nudících se dětí proměňuje sošné světce v obry bojující s drakem, pantátové uzavírají výhodné soukromé smlouvy s Bohem, čisté dívky vroucně prosí o milence, padlé prosí o smilování, zralé nacházejí Boha v mužské ruce, která jim zajíždí pod 10 BELTFILM

11 sukni, jako se to děje mladičké Jarmile. Ruka patří mlynáři, muži v plné síle, zralému, který by možná mohl být jejím otcem. Jarmila lhostejně hledí na sádrovou sošku anděla svého dvojníka; její tělo však neprotestuje: milenec nemilovaný může být milenec výtečný... Vtom je mše přerušena vpádem Vilémovy bandy. Strašný lesů pán je mladý, zatrpklý, zoufalý, a tvrdý. Vesničané jsou příchodem vyvržence paralyzováni. Veselá banda, jíž není nic svaté, obírá vesničany o všechno, co má cenu. Nadávky, kletby. Vilém si osobně vychutnává mlynáře. Mezi těmi dvěma je hodně nenávisti: vypuzený syn ctnostného příslušníka vesnické komunity. Loupež je dokonána. Před odchodem Vilém upadne do očí Jarmily. Tvrdá krusta se rozletí. Vilém si bere dívku sebou v podobě sádrové sošky anděla... Jarmila je zmatena z citů; je příliš jednoduchá na to, aby jim rozuměla. Utíká z dosahu svého tělesného milence (aby se k němu ve Vilémových žárlivých vizích znovu vracela). Cítí se volněji na hřbitově než v kostele. Zde se setkává s posledním pohřbeným, jenž drží stráž... Také Vilém hledá zpět brnění pro své srdce. Příroda je jeho ozvěnou, les tiší jeho vášeň. Projíždí krajem na koni jako šílený. Vesnice je prázdná, všichni jsou na poutní mši, až na pár staříků. Ve mlýně se dotýká předmětů, zkouší ustlanou postel. Stesk po lidském společenství? Po řádném životě? Vztekle rozbíjí šavlí svou minulost, své dětství, otcovu nelásku. Pryč, okovy!... Němý poustevník - mnich (Básník?) pod Šibeničním vrchem je pro Viléma ideálním diskutérem. Mladík totiž klade otázky, na něž není odpovědi. Proč ho otec vyhnal a zavrhl? Protože pytle s moukou mu byly bůhvíproč balvanem Sisyfovým. Protože nechápal, že synové mlynářů nehledají absolutno a volnost. Protože vždycky kladl otázky a odpovědi, na které mlynáři nemají odpovědi. Protože z jakési vnitřní příčiny nesnášel pravidelný klapot mlýnského kola, který nemilosrdně odměřuje lidský čas. V jedinci odlišném 11 BELTFILM od ostatních jako by se soustředila bolest celého světa. Čí je to vina? Jarmilina duše odlétá do lesů za Vilémem, zatímco jí z bílých zad mlynář oprašuje mouku. Smyslná vášeň není proti přírodě, naopak. Jsou ženská těla, jimž je hříchem nehřešit. A jestliže v nich přece bydlí čistý anděl, prahnoucí po lásce, koho to zajímá? Čí je to vina? Stejně tak mlynářův chtíč pravidla obce skrytě připouštějí. Jakápak tedy vina? Vilémova banda bydlí v zříceninách hradu. Projektuje se do slavné minulosti: veselí loupeživí rytíři, udatní lapkové, výprava

12 křižáků, voj blanických rytířů anebo bezprizorní, zavržené děti bez domova? Pitka mimoděk končící na hřbitově. Voda jezera zasyčí, když přijímá dvě žhavá těla. Chladí Vilémův žár. Tiší Jarmilinu palčivost. Setkání. Voda se proměňuje v lávu. Hospoda je plná furiantů. Sebejistý mlynář požívá respekt vesnice, nezdárnému synu v lesích navzdory. Má své jistoty, včetně bílého dívčího těla. Opravdu, má je? Ani příroda už nedokáže tišit Vilémovu trýzeň. Už ho nesmiřuje s nejistotami žití. Dva vrcholy jednoho kopce: na jednom Bůh, na druhém smrt. Nyní je fascinován dvěma kopci Jarmiliných ňader, touží po této nové, zosobněné podobě absolutna. Romantická láska nemůže být šťastná. Chce od nebohé Jarmily příliš, tak tedy alespoň ji chce mít absolutně. Strašlivá žárlivost. Jarmila miluje Viléma celou svou jednoduchou duší! Potkává v něm nádhernou bolest lásky, zatímco jistotu, rozkoš a vzrušení smyslů dál dostává dole ve mlýně. Mezi její a mlynářovo tělo nevstupuje nic dalšího, zatímco do vztahu dvou lesních milenců vstupuje celý svět. Jarmila si zahrává s ohněm, neumí ho uhasit. Mimochodem, požár západu slunce. Krajina hoří. Poutník se v děsivé předtuše úpěnlivě modlí. Vilémova banda zdivočele dráždí bohabojnost řádných lidí. Tragédie je nezvratná. Otec a syn znovu stojí proti sobě: Otcovražda. Manon Julie Jarmila čeká na milence na skále nad jezerem marně. Soudce lynč. Dav žene otcovraha s mrtvolou otce v náručí kolem hřbitovní zdi. Vilém je uvržen do kobky. Kapky ze stěn mu odkapávají čas. Jeskyně stínů. Vězňovy vize.vzpomínky. Života běh, času let. Jezero znehybní: jeho hladina je chladné, pevné zrcadlo. Vilém čeká na smrt. Klade jí otázky, které ani smrt neumí zodpovědět. To už spíš žalářník, nebo němý mnich, nabízející Vilémovi rozhřešení. Jaképak pokání? Strach z nicoty. Ráno popravy. Dav vesničanů šplhá skalnatým zalesněným kopcem, tentokrát k druhému vrcholu. I na Šibeničním vrchu se budou někteří z nich modlit. Ruce se zachycují stromů, kořenů. Jen ty odsouzencovy mají pouta. Vilémova banda nabízí svému vůdci vysvobození. Jaképak vysvobození? Vilém odmítá. Šibeniční vrch bičuje bouře. Dav znejistí: někdo tu snad s něčím nesouhlasí? Něco není v pořádku? Je lidský trest málo, nebo hodně? Poprava. Vilémova lebka na kůlu. Lámání těla na kole. Melou boží mlýny dost spravedlivě? Svoji víru ztrácí i poustevník neznaboh. Vrací zpět nebesům blesk? 12 BELTFILM

13 Jarmila na skále nad jezerem. Může letět anděl jejího těla jinam než dolů? Pekelný stroj přírody však kupodivu nevybuchuje. Dál jen odtikává čas: jaro, léto, podzim, zima jaro: Hrdliččin zve ku lásce hlas. Epilog: Po sedmi letech přichází do míst děje Kat vypravěč. Hospoda je dál plná furiantů. Co zůstalo po tragickém příběhu: Lebka? Kříž na hřbitově? Skála nad jezerem? Zřícenina loupežného hradu? Zůstala příroda Herecké obsazení Vilém - Matěj Stropnický Jarmila - Sandra Lehnertová Schiffner - Juraj Kukura Kat - Jan Tříska Tietzeová - Nina Divíšková Valdemar - Kryštof Hádek Farář Vladimír Javorský Loupežnice - Iveta Jiríčková Hindl Bronislav Poloczek Kamp Jan Přeučil Varhaník Filip Menzel 13 BELTFILM

14 1.2.6 Tvůrci F.A.Brabec režie, kamera Absolvent FAMU - filmová kamera.umělecké zaměření - celovečerní hraný film ( celkem 14 filmů ), reklamy a videoklipy. Jeho práce snese ta nejnáročnější umělecká měřítka.jako kameraman se podílel na deseti celovečerních filmech a získal několik cen. Režijně debutoval v roce 1996 filmem Král Ubu. Dalšími filmy, na kterých se podílel režijně i kameramansky byla mimořádně úspěšná Kytice, Krysař a Bolero. Celovečerní filmy (kamera) : Čas sluhů (1989) režie Irena Pavlásková Kameramanský debut. Česné uznání na MFF v Cannes 1990, Zvláštní cenu poroty na MFF Montrealu 1990 apod. Volná noha (1990) režie Julius Matula Stavení (1991) režie Miloš Zábranský Obecná škola (1992) režie Jan Svěrák Film byl v roce 1992 nominován na Oskara. Cena za kameru na FF Bellinzone v roce Smacznego, telewizorku! (1993) Pavel Trzaska (Polsko) Akumulátor 1 (1994) režie Jan Svěrák Film zvítězil v týdnu kritiky na MFF v Benátkách Cena literárního fondu za nejlepší kameru roku Jízda (1994) režie Jan Svěrák Český lev za nejlepší kameru roku Film získal Křišťálový globus na MFF v Karlových Varech Jméno kódu Rubín (1995) režie Jan Němec Bestiář ( Irena Pavlásková ) Bathory ( Juraj Jakubisko ) Celovečerní filmy (režie a kamera) Král UBU (1996) režijní debut Film získal Cenu Zdeňka Podskalského za nejlepší debut na festivalu Hrnec smíchu v Novém Městě nad Metují. Celkem 7 nominací na Českého lva : kamera, střih, hudba, architekt, kostýmy, hlavní mužská role, vedlejší mužská role. 14 BELTFILM

15 Tři české lvy získal : kamera, hudba, architekt. FAMAFEST 99 (Portugalsko) Grand Prix za nejlepší režii Kytice (2000)- Celkem 8 nominací na Českého lva : film roku, kamera, střih. hudba. zvuk, kostýmy, architekt, plakát. Čtyři České lvy získal : kamera, hudba, zvuk, plakát. Krysař (2003) - nejrychleji natočený film Bolero (2004) - nominace Český lev-nejlepší kamera Videoklipy a reklamy : Vytvořil desítky hudebních videoklipů např. K. Gott, L. Bílá, D. Hůlka, Tři sestry, J. Nohavice, I. Csáková, Sexy Dancers, J.A.R., Daniel Landa, P. Muk, I. Bartošová apod. Spolupráce na tvorbě reklam (cca 150 jako kameraman a 50 jako režisér a kameraman.) Např. Bohemia sekt, Expandia banka, American Express, KB, Commercial Union, Vlasta, Tetra, Nella batole, Bariéry I, II, Amstel Beer, Zlatý bažant, Benzina, Orange-Globtel, Emco, Kolonáda, Jupí Drink apod. Ceny : Anděl: nejlepší videoklip roku: Ave Maria Lucie Bílá, Rock report - ŽEBŘÍK: nejlepší videoklip roku: J.A.R. Bulháři, Zlatý klinec (Slovensko) nejlepší reklama roku: Tetra Pack Miloš Remeň - producent Pochází ze známé filmařské rodiny filmového střihače Maximiliána Remeně, který byl v roce 2003 oceněn prezidentem Slovenské republiky Nejvyšším státním vyznamenáním za rozvoj Slovenské kinematografie. Po ukončení studia na gymnáziu v Bratislavě nastupuje do zaměstnání ve Slovenské filmové tvorbě Bratislava do dobře známého filmařského prostředí a jako asistent produkce a později jako zástupce vedoucího výroby proniká do hloubky filmové produkce. V roce 1989 se stává produkčním na "volné noze" a po realizaci několika projektů ve vznikajících soukromých filmových společnostech na Slovensku odchází do Prahy, kde delší dobu pracuje jako vedoucí výroby na zakázkových zahraničních projektech v různých filmových společnostech. V roce 1995 se vrací k samostatné produkční práci a řídí výrobu českého projektu "Nejasná zpráva o konci světa" režiséra Juraje Jakubiska. V roce 1997 zakládá vlastní producentskou a výrobní firmu Beltfilm, s.r.o., která byla kromě jiných i producentem projektu Kuře Melancholik (9 nominací Český lev a 3 České lvy) nebo také výkonným producentem filmu Devátý den významného německého oskarového režiséra Volkera Schlöndorffa. 15 BELTFILM

16 Filmografie: Asistent produkce: Dedinský sen Perinbaba režie Fero Fenič / celovečerní film / SFT Bratislava-Koliba režie Juraj Jakubisko / filmová pohádka / SFT Bratislava-Koliba v koprodukci s Taurus Film Skleníková Venuša Galoše šťastia Vlakári Mikola a Mikolko režie Martin Ťapák / celovečerní film / SFT Bratislava-Koliba režie Juraj Herz / filmová pohádka / SFT Bratislava-Koliba režie Juraj Lihosit / televizní film / SFT Bratislava-Koliba režie Dušan Trančík / filmová pohádka / SFT Bratislava-Koliba v koprodukci s Taurus Film Zástupce vedoucího výroby: Roky prelomu I.-IV. Šípová Rúženka režie Andrej Lettrich / televizní seriál / SFT Bratislava-Koliba režie Stanislav Párnický / filmová pohádka / SFT Koliba v koprodukci s Taurus film Vedoucí natáčení: Keď boli hviezdy červené Rudý cikán Vítejte v ráji Jenny Marx Mozartove mládí Lepšie byť bohatý a zdravý ako chudobný a chorý režie Dušan Trančík / celovečerní film / SFT Bratislava-Koliba celovečerní film / zakázková výroba Mirofilm pre Raspail Paris celovečerní film / zakázková výroba Mirofilm pro Raspail Paris celovečerní film / zakázková výroba Mirofilm pro Raspail Paris režie Miroslav Sobota / televizní film / BMG Bratislava režie Juraj Jakubisko / celovečerní film / Mirofilm Dlouhá cesta Lukáše B. Fantaghiro II. Fantaghiro III. televizní seriál / zakázková výroba Mirofilm pro BETA Taurus Mnichov režie Lamberto Bava / filmová pohádka / zakázková výroba Mirofilm pro Anfri režie Lamberto Bava / filmová pohádka / zakázková výroba Mirofilm pro Anfri Pomocný režisér: Gemini režie Pavol Gejdoš / celovečerní film / SFT Bratislava-Koliba Vedoucí produkce: Constanze Radeckého marš Vídeň hraný dokument / zakázková výroba pro IN Film a ORF režie Axel Corti / mezinárodní televizní koprodukce / zakázková výroba Alfafilm pro Satel Film 16 BELTFILM

17 Composers I Bach Composers II. Bisset televizní film / koprodukce Mirofilm a Devine Entertainment Corp. Toronto televizní film / koprodukce Mirofilm a Devine Entertainment Corp. Toronto Composers III. Strauss televizní film / koprodukce Mirofilm a Devine Entertainment Corp. Toronto Řád režie Petr Hvižď / celovečerní film / KF a.s. Studio Kadlec Peter Strohm Tělo bez duše televizní film / zakázková výroba Mirofilm pro ZDF režie Wiktor Grodecki / celovečerní dokument / Mirofilm Nejasná zpráva o konci světa Nejasná plavba na konec světa režie Juraj Jakubisko / celovečerní film / J&J Jakubisko Film / ČT režie Matěj Mináč / dokument / J&J Jakubisko Film Píseň Verony propagační TV spot / režie Juraj Jakubisko / J&J Jakubisko Film Nejasná zpráva o konci světa I.-VI. režie Juraj Jakubisko / televizní seriál / J&J Jakubisko Film V srdci Evropy TV série - 13 dílů / zakázková výroba pro Image Entertainment Upřímnou soustrast přeje Lola režie Laura Siváková / krátkometrážní hraný film Šťastný smolař Devátý den kniha / W.I.P. Česká distribuce / Telepool / Bontonfilm / Beltfilm A desítky reklamních spotů napríklad pro Elektrolux, Mattel, Remmark, Global Expres, Aport, Dermacol, Seat, Seven, Buderus Producent: Kuře melancholik Anglická rapsodie režie Jaroslav Brabec / celovečerní film / Beltfilm ( 9 nominací Český lev a 3 České lvy ) režie Matej Mináč / celovečerní film / W.I.P./ Beltfilm / ČT Jan Lucemburský 1310 televizní seriál / Beltfilm / / Bayerischer RundFunk Výkonný producent: Casanova režie Richard Blank / celovečerní film / Provobis / Bayerischer RundFunk Der Neunte Tag režie Volker Schlöndorff / celovečerní film / Provobis / Bayerischer RundFunk 17 BELTFILM

18 Jindřich Goetz - architekt Absolvent VŠUP obor užitá architektura, filmový scénograf a architekt s mimořádným talentem pro historická a velká plátna, člen České komory architektů, Evropské filmové akademie,české filmové a televizní akademie V letech ředitel AB Barrandov ateliéry Hostivař, 1994 generální ředitel AB Barrandov, množství výstav a ocenění, návrhy interiérů prodejen a restaurací V letech scénografie ke 120 celovečerním filmům a televizním seriálům: FILMOGRAFIE : Údolí včel (1967) režie František Vláčil Adelheid (1969) - režie František Vláčil Zabil jsem Einsteina, pánové (1969) režie Oldřich Lipský Farářův konec (1968) režie Evald Schorm Koncert na konci léta (1979) režie František Vláčil Božská Ema (1979)- režie Jiří Krejčík Osada Havranů (1977)- režie Jan Schmidt Jáchyme, hoď ho do stroje (1974) Oldřich Lipský Nahota (1970)- režie Václav Matějka Vrať se do hrobu! (1989)- režie Mlan Šteindler Lev s bílou hřívou (1986) režie Lev s bílou hřívou Oldřich a Božena (1984) Otakar Vávra Katapult (1983) režie Jaromil Jireš Sestřičky (1983) režie Karel Kachyňa Hadí jed (1981) režie František Vláčil Amerika (1993) režie Vladimír Michálek Stalingrad (1992) (SRN)- Joseph Vilsmaier Král Ubu (1996) režie F.A. Brabec Zapomenuté světlo (1996) režie Vladimír Michálek Život na zámku (1996) (TV seriál) Strážce duší (2004) (TV seriál) Český lev: Král Ubu (1996)... nejlepší výtvarný počin - vítěz Amerika (1994)... nejlepší výtvarný počin 18 BELTFILM

19 Jaroslava Pecharová návrhy kostýmů Vystudovala textilní návrhářství v Brně. Od roku 1975 práce ve FS Barrandov a ČT. Specializace na dobový a výtvarný film a kombinaci výtvarných textilních technik a materiálů s odbornou znalostí a praxí historie kostýmů. Práce pro divadlo, televizi, reklamy, videoklipy, spolupráce s významnými fotografy, kameramany a architekty. Návrhy kostýmů pro celovečerní film : Akumulátor (režie Jan Svěrák) Jízda (režie Jan Svěrák) Válka barev (režie Filip Renč) Jméno kódu Rubín (režie Jan Němec) Král Ubu (režie F.A. Brabec) Nominace na Českého lva za Výtvarný počin roku Kytice (režie F.A.Brabec) Nominace na Českého lva za Výtvarný počin roku Powers (režie Petr Zelenka) Rok Ďábla (režie Petr Zelenka) Nominace na Českého lva za Nejlepší kostýmy roku 2002 Bolero (režie F.A. Brabec) Bathory ( Juraj Jakubisko ) Bestiář ( Irena Pavlásková ) Návrhy kostýmů pro divadlo : Příběhy obyčejného šílenství (režie Petr Zelenka) Dejvické divadlo Jiné styling pro Lucii bílou, Ivetu Bartošovou, Ilonu Csákovou Distributor BONTONFILM BONTONFILM je největší českou distribuční společností nejen v oblasti filmové distribuce do kin, ale také v oblasti Home Entertainment. Nemalou část tvoří také značka CČV (Centrum Českého Videa), která přináší divákům české filmy na nosičích VHS a DVD. BONTONFILM zastupuje filmové společnosti UIP: Universal, DreamWorks, Paramount. A FOX International: 20th Century Fox, MGM/UA, Lucas Film. Dále BONTONFILM distribuuje filmy produkované nezávislými evropskými i mimoevropskými producenty. Velkou pozornost věnuje také uvádění českých a slovenských filmů do českých kin. 19 BELTFILM

20 Výrobní štáb Scénář : Ivana Nováková, F.A.Brabec Režie / Kamera : F.A.Brabec Producent : Miloš Remeň Výkonný producent : Beltfilm, s.r.o. Casting : Vladimír Ondráček, Locall casting Architekt : Jindřich Goetz Kostýmní výtvarník: Jaroslava Pecharová Masky : Ivana Chlostová Výprava: Jan Koděra Koproducent : Česká televize, šéfproducent Jaroslav Kučera Dramaturg ČT : Bedřich Ludvík Vedoucí produkce : Jaroslava Halmiová Vedoucí produkce ČT : Jiří Koštýř Stavba : FilmDekor Architekt stavby : Jaromír Švarc Partneři : AFM LIGHTING EUROPE PANAVISION PRAHA Projekt vzniká za podpory Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie 20 BELTFILM

Literární druh: dramaticko-lyrickoepická báseň (děj je potlačován)

Literární druh: dramaticko-lyrickoepická báseň (děj je potlačován) Máj (1836) Karel Hynek Mácha (1810-1836) Literární druh: dramaticko-lyrickoepická báseň (děj je potlačován) Literární žánr: lyrickoepická báseň Literární směr: český romantismus (30.-50.let.19.st.) Celková

Více

OSOBNOST JULIA FUČÍKA V DÍLE MILANA KUNDERY Bakalářská diplomová práce

OSOBNOST JULIA FUČÍKA V DÍLE MILANA KUNDERY Bakalářská diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra bohemistiky MARIE BENETKOVÁ IV. ročník prezenční studium Obor: Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích OSOBNOST

Více

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012 12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20 Mezináboženské setkání v Assisi 4 19. konference Člověk a média 12 Uršula Pospíšilová a její vzpomínky 6 Pf 2012 www.focolare.cz PRO

Více

ROMOV V»ESK FOTOGRAFII OD 60. LET 20. STOLETÕ DO SOU»ASNOSTI

ROMOV V»ESK FOTOGRAFII OD 60. LET 20. STOLETÕ DO SOU»ASNOSTI Slezská univerzita Filozoficko přírodovědecká fakulta Institut tvůrčí fotografie Vít Šimánek ROMOV V»ESK FOTOGRAFII OD 60. LET 20. STOLETÕ DO SOU»ASNOSTI Opava, září 2003 Slezská univerzita Filozoficko

Více

ČTVRTLETNÍK POSLUCHAČŮ A PŘÍZNIVCŮ STANICE ČESKÝ ROZHLAS 3 VLTAVA 2/12 ČESK

ČTVRTLETNÍK POSLUCHAČŮ A PŘÍZNIVCŮ STANICE ČESKÝ ROZHLAS 3 VLTAVA 2/12 ČESK ČTVRTLETNÍK POSLUCHAČŮ A PŘÍZNIVCŮ STANICE ČESKÝ ROZHLAS 3 VLTAVA 2/12 ČESK 2/12 4/11 ČTVRTLETNÍK POSLUCHAČŮ A PŘÍZNIVCŮ 2/12 STANICE ČESKÝ ROZHLAS 3 VLTAVA Od 1. 6. 24. 12. Osudy Federico Fellini: Lavička

Více

autor in magazín OSA nejen pro autory

autor in magazín OSA nejen pro autory autor in magazín OSA nejen pro autory 2015 1 Aneta Langerová Lena Yellow V + W 110 let Partnerství OSA 2014 Zrušení daně Kolik stojí hudba? Vzpomínka na Petra Hapku Klavír Daniel Wiesner, Karel Růžička,

Více

KAREL HYNEK MÁCHA - MÁJ

KAREL HYNEK MÁCHA - MÁJ Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning KAREL HYNEK MÁCHA - MÁJ Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Edita Krouská Škola: Gymnázium

Více

Když máj střídá apríl a (nejen) v Poděbradech panuje letní pohoda

Když máj střídá apríl a (nejen) v Poděbradech panuje letní pohoda 10. května 2012 Ročník 21 Číslo 10 Cena 9 Kč 104. lázeňská sezona úspěšně zahájena Start další lázeňské sezony provázelo takřka letní počasí a také fotografové Poděbradských novin 2 Nadjezd v Koutecké:

Více

Budějcká mafie. 1 /únor 2011. z d a r m a www.vednemesicnik.cz vednemesicnik@centrum.cz

Budějcká mafie. 1 /únor 2011. z d a r m a www.vednemesicnik.cz vednemesicnik@centrum.cz z d a r m a www.vednemesicnik.cz vednemesicnik@centrum.cz 1 /únor 2011 Vážení čtenáři, cenzura internetu a vesměs všech médií není, jak jsme si donedávna mysleli, jen záležitostí Kuby, Číny, Severní Korey

Více

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny. Mladí zdravotníci se vážných úrazů nezalekli

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny. Mladí zdravotníci se vážných úrazů nezalekli Číslo 11 Ročník XI Zdarma 12. června 2009 P e l h ø i m o v s k é NOVINY Zpr Zpravodaj Městského úřadu imov,, kulturníc ulturních zařízení a tec echnic hnickýc kých služeb e-mail: noviny viny@kzpe.cz,

Více

(včetně dvou vlastních her). Zkoušelo se různě v provizorních podmínkách (včetně opuštěných továrních budov), hrálo se různě po brněnských divadlech

(včetně dvou vlastních her). Zkoušelo se různě v provizorních podmínkách (včetně opuštěných továrních budov), hrálo se různě po brněnských divadlech Jak profouknout zeď Centrum Brna se teď počítá od Kounicovy 22, hlásá sebevědomý slogan nově vzniklého brněnského kulturního centra, primárně ovšem centra divadelního, jehož název navazuje na sokolskou

Více

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč 22/2010 3. prosince 2010 Cena 7,00 Kč Vyrůstali jsme s loutkami V dnešních novinách najdete konec seriálu o loutkovém divadle, který pro vás připravila jeho dlouholetá členka, MUDr. Jaroslava Prajerová.

Více

bude to možná trvat další půlstoletí

bude to možná trvat další půlstoletí oskar mainx o bondyho poemě pražský život str. 6 knihkupci a knihkupectví v liberci str. 8 čtenářka poezie irena dousková str. 11 aleš haman o kubíčkově vypravěči str. 12 kamila přikrylová o klementu bochořákovi

Více

Obsah ÚVAHY-POJMY-SOUVISLOSTI

Obsah ÚVAHY-POJMY-SOUVISLOSTI Nahlížení 2009 Jak využít divadlo v práci s žáky a studenty s poruchami učení Edukace loutkou - vzdělávací aktivita s terapeutickými účinky využívající loutek Josef Krofta, Jakub Krofta, Jiří Vyšohlíd

Více

23. K. H. Mácha: Máj Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, červenec 2013

23. K. H. Mácha: Máj Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, červenec 2013 23. K. H. Mácha: Máj Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, červenec 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

Literatura pro 1. ročník gymnázia. Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století)

Literatura pro 1. ročník gymnázia. Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století) Literatura pro 1. ročník gymnázia Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století) Gymnázium Velké Meziříčí 2012 1 Povinná četba (platí pro všechny) zapsat do KD i

Více

Ak. mal. František Sysel (1927 2013) Restaurátor

Ak. mal. František Sysel (1927 2013) Restaurátor UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická Fakulta Katedra dějin umění Ak. mal. František Sysel (1927 2013) Restaurátor DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Tomáš Kravčík Vedoucí práce: PhDr. Marek Perůtka Olomouc 2014

Více

SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ. Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF

SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ. Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF I N S T I T U T F R A N T I Š K Á N S K Ý C H S T U D I Í SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF PRAHA 2013 Mgr. Jana Pospíšilová 2 OBSAH LITERATURA...

Více

Minor. Scéna hlavního města Prahy

Minor. Scéna hlavního města Prahy Minor Scéna hlavního města Prahy výroční zpráva za rok 2014 1 1. Poslání koncepce, status Divadlo minor, bývalé Ústřední loutkové divadlo, jehož ředitelem je od 1. října 1998 Ing. Zdenek Pecháček, prošlo

Více

Lidové noviny jako kulturní fenomén 20. století Sborník textů z literárněvědné konference v Knihovně Václava Havla

Lidové noviny jako kulturní fenomén 20. století Sborník textů z literárněvědné konference v Knihovně Václava Havla Lidové noviny jako kulturní fenomén 20. století Sborník textů z literárněvědné konference v Knihovně Václava Havla duben 2013 Příběh Lidových novin V letošním roce si připomeneme 120. výročí založení deníku,

Více

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt 113 5. 4. 2011 Milí přátelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci, možná tyto řádky budete číst na závěr doby postní, možná je budete číst již v době velikonoční. To však není rozhodující. My pro vás

Více

IKD. 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil. Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze

IKD. 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil. Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze TIPY NA KNIHY

Více

dějiny vlastně neznáme

dějiny vlastně neznáme rozhovor s ludvíkem kavínem str. 8 koláž o chartě čili chartáž str. 10 alena fialová: komunismus jako omyl v samizdatové tvorbě autorů 70. let str. 12 vladislav reisinger: původní chaos str. 14 próza petra

Více

PAMĚŤ MÍST. Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně

PAMĚŤ MÍST. Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně PAMĚŤ MÍST Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně Foto: Jaroslav Hroudný OBSAH: PhDr. Ladislav Valihrach: Milí Žarošáci,

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč KVĚTEN - ČERVEN 2010 VELKÁ NAD VELIČKOU UHERSKÝ OSTROH BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM HLUK BLATNIČKA BORŠICE U BLATNICE OSTROŽSKÁ LHOTA

Více

pevně a neodmyslitelně spjat se salesi- ánskou rodinou

pevně a neodmyslitelně spjat se salesi- ánskou rodinou 122 18. 2. 213 Milí přátelé, salesiánky spolupracovnice a salesiáni spolupracovníci. Rád bych Vás srdečně pozdravil v prvních měsících nového roku 213 z východní části naší provincie, z Ostravy. Každý

Více