Byl pozdní večer, první máj večerní máj byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj... Karel Hynek Mácha

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Byl pozdní večer, první máj večerní máj byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj... Karel Hynek Mácha"

Transkript

1 Byl pozdní večer, první máj večerní máj byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj... Karel Hynek Mácha P R E Z E N T A C E F I L M O V É H O P R O J E K T U R E Ž I S É R A F. A. B R A B C E Film je realizován v koprodukci s Českou televizí za podpory Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie a ve spolupráci se společností Panavision Praha a AFM lighting Europe. Distribuce : BONTONFILM BELTFILM Sekaninova 52, Praha 2, Česká republika Tel.: , , Fax/Zázn.: BELTFILM

2 1. HLAVNÍ ZÁMĚR PROJEKTU 1.1 Charakteristika zaměření projektu Filmový projekt s názvem Máj režiséra a kameramana F.A.Brabce je koncipován jako celovečerní hraný film pro celou rodinu. Inspirací pro vznik filmového díla se pro nás stalo vrcholné dílo českého romantismu - báseň Máj Karla Hynka Máchy a její text, prověřený víc než stoletím, převedli autoři scénáře do strhujícího příběhu o věčné lásce a vášni. Naší snahou je také vzdát hold nádherné České krajině a to stejně jako Karel Hynek Mácha vyjádřil vztah k rodné zemi - matce, jíž posílá pozdrav po ubíhajících oblacích: "Tam na své pouti pozdravujte zemi. Ach, zemi krásnou, zemi milovanou.". V mnoha ohledech navazujeme na film Kytice, který v době svého uvedení slavil výrazný divácký úspěch a to návštěvností přes diváků. Podobně jako Kytice je i námi připravovaný projekt Máj především odvážným autorsko - režisérským nápadem. I když tuto látku zná každý ze školních lavic, dosud nikdo se jí neodvážil zpracovat filmově. Již po přečtení scénáře je jednoznačné, že kameraman a režisér F.A.Brabec toto dílo ztvární okouzlenýma očima třetího tisíciletí a znovu dokáže, že i na klasika se dá masově chodit do kina. Film je realizován v koprodukci s Českou televizí, za podpory Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie a ve spolupráci se společností Panavision Praha a společností AFM lighting Europe Popis projektu Historie Máj je nesporně vrcholné dílo českého romantismu. Máj je vlastně více méně-věrným přepisem skutečné události zasazené poněkud jinak, než je tomu ve skutečnosti, přesto však do reálně existující krajiny. Mácha si skutečně nemusel postavu otcovraha vymýšlet podle nějakého podřadného loupežnického románu, protože v Podbezdězí před Máchovým příchodem do kraje, kde otcovrah skutečně žil, kde otcovraždě došlo, dokonce šlo o zločin z milostných důvodů, a co je zvláště příznačné, 2 BELTFILM

3 stalo se tak v měsíci květnu, tedy v máji. Ani pro postavu Viléma nemusel Mácha hledat nějaký literární předobraz. Je v ní spodobněn severočeský loupežník Václav Kumr, s nímž se Mácha mohl, kdyby o to nějak zvlášť stál, setkat i osobně, protože v době Máchových návštěv Doks byl tento vysloužilý loupežník ještě naživu. Otcovrah se jmenoval Hynek Schiffner a pocházel z Dubé, malého městečka asi 6 km od Doks směrem na Prahu. Jeho matka se jmenovala Marie Alžběta Tietzová a pocházela také z Doks. Za Hynkova otce se provdala roku Schiffnerové byli poměrně zámožnou rodinou, živili se pěstováním chmele a obchodem s touto komoditou. Jediný přeživší dítě Schiffnerových, Hynek, se narodil 23. listopadu Když dospěl, zamiloval se do dcerky dubského kováře. Z důvodů, které už není možné zjistit, nepřál otec synovu milostnému vztahu a odpíral svolit k sňatku svého syna s dívkou z kovárny. Co se mezi otcem a synem stalo v prvních májových dnech roku 1774, lze se jen dohadovat. Patrně došlo k vyhrocení již déle doutnajícího konfliktu. V Hynkovi pak uzrál úmysl zbavit se otce třeba násilím. V sobotu dne 7. května 1774 odešel starý Schiffner pracovat na chmelnici, ležící na jich od Dubé v místě zvaném Saugrund (Sviňský důl). Nikdo na statku nevěděl, kam hospodář odešel. Nikdo, kromě Hynka. Syn se dostal nenápadně na chmelnici tak, že ho otec zabraný do práce ani nezpozoroval. Nic netušícího otce napadl Hynek zezadu a ranami odřezkem chmelové tyče srazil k zemi, kde jej pak, když přepadený ještě projevoval známky života, dobil k smrti. Mrtvolu vhodil do skalního úvozu a zakryl ji. Byl si jist, že zločin zůstane neodhalen. Když se hospodář nevrátil ani příštího dne, začali ho sousedé hledat po celém okolí. Po delším prohledávání lesů a pátrání po polích mrtvolu zavražděného objevili. Na chmelnici se našly neklamné stopy zločinu. Na tak malém městě, jakým Dubá byla a je se patrně vědělo o rozepřích mezi otcem a synem a proto byl Hynek předvolán před sezení městské rady a členů magistrátního soudu. Byl jimi obviněn z vraždy svého otce, ke které se krátce na to přiznal. Po výslechu byl ihned uvězněn a krajský kriminální soud v Mladé Boleslavi ho poslal do Dubé. Zločinec 3 BELTFILM

4 byl poté eskortován do Mladé Boleslavi, kde byl přes dva měsíce vězněn ve sklepě pod kulatou věží tehdejšího kriminálního soudu. Tato budova je po menších úpravách zachovalá dodnes, Mácha ji pouze přenesl na břeh jezera. Senát kriminálního soudu odsoudil Hynka k smrti lámáním v kole. Odsouzenec několikrát žádal o milost, ale nikdy nebyl vyslyšen. Veřejná poprava se konala nedaleko Mladé Boleslavi, v místě dodnes zvaném Na spravedlnosti dne 19. července Poprava prý byla hrůzná a byla poslední svého druhu vykonanou v českých zemích. Mácha se s tímto příběhem mohl seznámit nejen v Dubé, kudy procházel během své krkonošské pouti, ale ještě pravděpodobněji přímo v Doksech. Z Doks pocházela matka otcovraha a v době Máchova pobytu v Doksech zde žili její příbuzní. Bratranec popraveného Hynka byl dokonce v Doksech šenkýřem a je velmi pravděpodobné, že se s Máchou setkal. Je tedy možné, že básník mluvil v Doksech se starými lidmi, kteří rodinu Schiffnerovu pamatovali, dokonce je i možné, že mezi nimi byli ještě i účastníci kruté podívané na mladoboleslavskou popravu. Drsné rodinné a milostné drama jistě zanechalo mohutnou stopu v Máchově rozjitřené duši a tak se začal rodit první náčrt Máje. Vraťme se však ještě k postavě strašného lesů pána z Máje. Byl jím, jak už bylo řečeno severočeský loupežník Václav Kumr. Narodil se 7. září 1767 ve Vísce, malé osadě vzdálené asi půl druhé hodiny cesty jižně od Bezdězu. Byl nemanželským dítětem, proto si po celý život vysloužil hanlivou přezdívku Webrův Vašek (podle svého skutečného otce, jenž byl panským mušketýrem). Brzy se stal násilníkem, rváčem, zlodějem a pytlákem. Na konci 18. století se stál vůdcem obávané loupežnické tlupy. V roce 1792 byl na Václava vydán zatykač kriminálním soudem v Mladé Boleslavi, ale zatčen byl až v květnu 1798 v Doksech v hospodě Na šancích. Poté byl eskortován do Prahy k dalším výslechům a nato 20 let vězněn v Brně na Špilberku. Až poměrně starý se vrací do rodného kraje, kde se mezitím stal legendou. Po neradostném a trudném konci života zemřel dne 6. března 1843 v rodné Vísce na peci ve statku sedláka Šafránka, v domě č. p. 3. Zemřel tedy 7 let po Máchově smrti Protože se o Kumrově loupežnické činnosti v celém kraji vyprávělo a zdejší lidé bývalého loupežnického hejtmana znali osobně, nemohla ujít rodící se pověst pozornosti dokského praktikanta Eduarda Hindla (Máchova přítele) a tím ani pozornosti Máchově. Dějiště Máje soustředil Mácha v jedno místo, ač tomu tak ve skutečnosti není. Středem krajinného obrazu se stalo dokské jezero se světelnou a barevnou atmosférou červencového či srpnového léta. Tato jezerní kulisa byla doplněna bílou věží budovy mladoboleslavského 4 BELTFILM

5 kriminálního soudu a popravním pahorkem, na jehož menším vrchu stál kůl a popravčí kolo a na druhém vyšším vrchu bílá kaple. Popravní pahorek existuje dodnes, asi 3 km od dnešního Máchova jezera a přestože jeho reliéf byl značně pozměněn terénními úpravami při stavbě železnice, vyšší vrcholek s kaplí zůstal prakticky nedotčen a každý kdo chce na něj může dojít tzv. alejí vzdechů a v místě, kde kdysi stála bílá kaple rozjímat nad osudem Hynka, Viléma a Jarmily Karel Hynek Mácha Představitel českého romantického básnictví a jeden z největších českých básníků se narodil 16. listopadu 1810 v Praze na Újezdě. Otec byl mlynářský pomocník, matka pocházela z muzikantské rodiny a syn po ní zdědil hudební vnímavost. Záhy po Hynkově narození se rodina, postižená finančním státním krachem (1811), přestěhovala do chudé čtvrti kolem kostela sv. Petra, kde Mácha prožil dětství a chlapectví. Chodil do svatopetrské farní školy, v letech do novoměstského gymnasia. V té době (1826) si otec otevřel na Dobytčím trhu (Karlovo náměstí) krupařství, k němuž přiléhal nuzný byt. To už měl Mácha za sebou první básnické pokusy v němčině, označené v rukopise jako Versuche des Ignaz Macha - Pokusy Ignace Máchy (1829). Jsou to sentimentálně romantické básně vzniklé při školním studiu literatury. Roku 1832 ukončil Mácha filosofii a pod vlivem Jungmannových přednášek začal psát české verše uveřejňované většinou v časopisech. První otištěná Máchova báseň je Sv. Ivan (Večerní vyražení, 1831). V té době Mácha, podobně jako většina ostatních studentů, neskrýval své sympatie k povstání Poláků proti ruskému carskému útisku i k ostatním revolučním hnutím v tehdejší Evropě. Účastnil se rozvíjejícího se českého společenského života, hrál v ochotnických divadelních představeních ve Stavovském i Kajetánském divadle a patřil do skupiny spolupracovníků J. K. Tyla. Zde se, už jako student práv, seznámil někdy v zimě s Eleonorou Šomkovou (r1891), dívkou z řemeslnické rodiny. Láska mezi Hynkem a Lori probíhala v bouřlivých zvratech, způsobovaných zejména impulsivním temperamentem Máchovým (jak o tom svědčí intimní básníkův Deník z r. 1835). Tento citový vztah se potom prolínal všemi ostatními Máchovými zážitky a názory na svět. V prvních, ještě předromanticky laděných básních (např. Straba 1829, Vorlík 1831, Svatý Vojtěch 1831, Svatý Ivan 1831, Syn mlynářův 1831 aj.), se Máchovy osobní pocity promítají do látek mytických a historických. Mimořádné nadání umožňovalo Máchovi syntetizovat poznatky získané studiem filosofie - zejména Kantovy (1724 až 1804) a Hegelovy ( ) - i rozsáhlou četbou cizích spisovatelů (Goetha, Shakespeara, Mickiewicze, Scotta, a 5 BELTFILM

6 zejména Byrona) a začleňovat je do vlastních myšlenkových a uměleckých postojů, které našly svůj výraz především v osobní lyrice pramenící přímo z životních zkušeností. Vedle studia, četby a lásky bylo Máchovi zdrojem bohatých zážitků cestování. Podnikal dlouhé pěší túry, zvláště od r. 1832; lákala ho zejména místa, kde jeho fantazie mohla nespoutaně dokreslovat zbytky dávné minulosti v pestrý obraz života nesoucí barvy básníkových snů. Zříceniny osamělých hradů, v podmanivém světle rozbřesků nebo krvavých západů slunce či za svitu plné luny, zrcadlení skal a lesů v hladině rybníků - jezer, to vše rozněcovalo Máchovu obrazotvornost a bylo nejen kulisou, neboť scenérie i vylíčený děj byly v souladu se subjektivními prožitky básníka. Máchova tvorba je stylizována jeho životem a život si Mácha stylizoval podle tvorby, takže ostrou hranici mezi nimi lze těžko najít. Roku 1834 podnikl Mácha svou nejdelší cestu: přes Rakousko a Alpy se vydal do Itálie, kde mimo jiné navštívil Benátky a Terst; své zážitky zpracoval v Deníku na cestě do Itálie Také Máchova historická próza Křivoklad (1834), první díl zamýšlené tetralogie Kat (Valdek, Vyšehrad, Karlův Tejn) z doby Václava IV., je v podstatě promítnutím autorova subjektu do historických dějů a postav. Podobný ráz mají i zlomky dramat s historickými náměty (Bratři , Král Fridrich , Boleslav , Bratrovrah, asi 1833), usilující po vzoru Shakespearově a Schillerově zachytit stále se opakující, věčně živou problematiku základních lidských vztahů. V některých básních a prózách vznikajících v letech se filosofické otázky koncentrují do obrysů základního rozporu snu a skutečnosti, jejž romantikové velmi intenzívně prožívali. Tento rozpor nabývá u Máchy osobité povahy, utvářené jednak atmosférou tehdejšího stadia národního obrození, jednak intimním vztahem Máchovým k Lori a postupným uměleckým zráním básníkova talentu. Svědčí o tom např. básně Budoucí vlast (1833), Těžkomyslnost (1833), Noc (1834), próza Pouť krkonošská (1834), a potom prózy zamýšleného cyklu Obrazy ze života mého, z nichž byly realizovány jen dvě, Večer na Bezdězu (1834), s ohlasem cestovních dojmů, a Marinka (1834). Umělá kompozice této prózy se podobá kompozici opery: je tu "ouvertura" (předehra), dvě dějství 6 BELTFILM

7 oddělená mezihrami (veršovanými intermezzy) a "finále" (rovněž veršované). Pro Máchu typický osobní konflikt mezi subjektivním a objektivním je vyjádřen v jeho výroku z období koncipování Obrazů: "Až se jen z těch démonických živlů vymluvím, které mne nyní ovládají, vrátím se opět k životu lidu." V posledních dvou letech Máchova života jeho tvorba myšlenkově i umělecky dozrává třemi lyrickoepickými skladbami byronského typu. Je to veršovaný Mnich (1833), próza Cikáni (1835) a báseň Máj. Tragický pocit marnosti života, dominující v Mnichu, je detailněji propracován v Cikánech. V utrpení mladého cikána (jehož slovní portrét je někdy považován za autoportrét Máchův; se jako v ohnisku soustřeďuje tragika všech ostatních postav. Objevují se zde také zážitky z cest po vlasti a z italské cesty. Vznik Máje spadá do r. 1834, napsán byl od podzimu 1835 do jara roku Subjektivnost zde dostoupila svého vrcholu, básník se ztotožňuje s hlavním hrdinou Vilémem. Děj je podle autorova svědectví záležitostí druhořadou, hlavní jsou úvahy o propastnosti mezi individuálním vědomím toužícím po nesmrtelnosti a neodvratnou nutností zániku fyzické existence. Největší míry objektivace dosáhl Mácha v Máji ve verších, v nichž vyjádřil vztah k rodné zemi-matce, jíž posílá pozdrav po ubíhajících oblacích: "tam na své pouti pozdravujte zemi. / Ach, zemi krásnou, zemi milovanou /". Zde je i jeden ze styčných bodů Máchovy poezie s vlasteneckou poezií jeho současníků, zvláště s poezií J. K. Tyla D, jehož verše z téže doby (1834) v básni Kde domov můj dosáhly vrcholu jeho subjektivity, zatímco v ostatní tvorbě se subjektivita ztrácí. Jeho myšlenková protikladnost našla svůj umělecký výraz v protikladnosti kompozice i jazykových prostředků. Máj představuje jedinečný soulad obsahu a formy, který vysvětluje uměleckou působivost básně. Specifickou rovnomocninou niterně rozechvělého obsahu je také působivá eufonie, která báseň obestírá zvláštním hudebním kouzlem." (V. Štěpánek) Podobně jako Marinka má i Máj podobu hudebně dramatické skladby (čtyři zpěvy, dvě intermezza). Slovní zásoba Máchova jazyka je převzata z výsledků práce Jungmannovy školy, avšak její zvuková organizace a nalezení dosud netušených významových možností znamená vytvoření základů moderního českého básnického jazyka. Máj byl vydán v dubnu 1836 vlastním nákladem autorovým. Mácha dokončuje v té době právnická studia, myslí na uspořádání svého vztahu k Lori. Získává místo advokátního praktikanta v kanceláři justiciára Durase v Litoměřicích. Mělo dojít konečně i ke sňatku, avšak v plánovaný den svatby byl Mácha pohřben. 7 BELTFILM

8 1.2.3 Koncepce filmového projektu Máchův Máj je podmanivou básní, jíž podlehly generace. Dosud v Čechách pátým pádem voláme: Hynku, Viléme, Jarmilo! V obecném povědomí je Máchovo dílo ohňostrojem básnivých vizí a vzrušující oslavou přírody. Máj je však i příběhem, a to příběhem strhujícím, sugestivně tragickým, nabitým erotikou a napsaným s nevídanou silou, naléhavostí a moderní odvahou. Epický základ krvavé májové tragédie skutečně existuje a filmový Máj pouze tento tušený děj odkrývá. A stejně jako Mácha nasycen pověstmi místními naložil s nimi volně a po svém, tak i film nasycený Máchou nakládá s příběhem volně a po svém. Chce tak činit ryze filmovými prostředky univerzální silou obrazu, silou atmosféry, barev a světla, a silou příběhu a lidských emocí, bez konkrétního času, neboť otázky, které tak vyhroceně a otevřeně nastolil romantismus, jsou nadčasové. Máj je výkřikem světabolu a vpravdě velkým romantickým příběhem. Filmová fiktivní rekonstrukce otcovraždy rýsuje milostný trojúhelník: tři vášně, tři viny, tři smrti, to vše na pozadí přírody, démonické a lhostejné síly, která jako všudypřítomná bytost tepe vlastním rytmem, konfrontována s vášněmi lidskými. Mlynář Schiffner. Zralý muž stavějící na jistotách, pro něž lze obětovat i syna, i cit. Touha po jistotách zjednodušuje svět. Jarmila. Dívka plná smyslné touhy a vášně v mladém a krásném těle, jehož hříchem by bylo nehřešit A přece jako každá žena čeká na lásku. Vilém. Vůdce loupežníků a zavržený syn, mladík plný citu a znepokojivých otázek, který nejistoty žití přijal jako výzvu. Teprve láska ho s nimi smiřuje. Tolik nadějí vkládá do lásky! Drama o třech lidech je násobeno dramatem těch, jejichž povoláním je smrt či to, co přijde po smrti. Je dramatem kata, který na mladém odsouzenci vlastníma rukama provedl popravu lámáním kolem, poslední popravu toho druhu v Čechách, a nyní se vrací do příběhu, jejž se snaží pochopit a jehož fatalitou je fascinován a osobně poznamenán. Je dramatem faráře, který dává útěchu, ačkoli ví, že víra nás neuchrání ani před smrtí, ani před strachem z ní. Je 8 BELTFILM

9 dramatem bohem opuštěných dětíloupežníků a těch, kteří vědí, že je-li bůh, pak není milosrdný Střet otce se synem je střetem dvou světů, mezi nimiž uvízla žena. Setkání Viléma a Jarmily je osudové, příroda rezonuje jejich milostnou vášní a tragédie se zdá neodvratná. Je láska to, co dává lidskému životu věčnost? Kat nezná jinou věčnost než smrt Čí je vina? Je lidský trest málo, nebo hodně? Co zůstalo po tragickém příběhu: Lebka na kůlu? Zřícenina loupežného hradu? Skála nad jezerem? Bez konce láska je, zklamánať láska má. Zůstala příroda, zůstaly otázky a zůstal věčný příběh. Dál odtikává čas, dál hrdliččin zve ku lásce hlas... Stejně jako Máchův odsouzenec stojíme sami tváří v tvář nesmírnosti přírody, lásky i smrti. Filmový Máj chce přispět k tomu, aby síla Máje, jež trvá už 170 let, trvala nadále. Chce, aby dnešní generace poznala Máchovu velebáseň v řeči, jíž nejlépe rozumí. Film přebírá štafetový kolík Máchova příběhu jako ryzí obrazové vyprávění... Obrazová báseň v pravém smyslu slova? Ano! Neboť nelze k tomuto filmu přistoupit jinak než fascinující silou obrazu rovnající se fascinující síle slova. Filmový obraz je mocné médium a dokáže zasáhnout neméně než výjimečný text, ač se ten mnohým může zdát do jiných druhů umění nepřevoditelný. Nebudeme recitovat. Nebudeme opisovat slovy, co kamera dokáže sdělit obrazem a film příběhem. Nebudeme opakovat, co je notoricky známé, a přesto i neznalci Máje porozumí, že řeč je o lásce a nezměrné touze. Dobu nechceme definovat přesně příběh se odehrává kdysi dávno a proto ani kostýmy, masky či dekorace nebudou přesně zařazeny. Vlastně by nás to při strhujícím obrazovém vyprávění nemuselo nijak zvlášť zajímat. Jsme natolik oslepeni láskou a jarmarkem přírody, že si ani neuvědomujeme, kde a kdy jsme Jakkoli jsme však v nepříliš konkrétním a nepříliš vzdáleném dávnu, naši mladí, možná velmi mladí hrdinové jsou spíše 9 BELTFILM

10 současní. Ačkoli o tom výtvarná stránka filmu či hudba na první pohled nevypovídají, o to víc cítíme, že takto jednáme a cítíme i v dnešních časech Emoce je pohyb, směr, kterým se chceme vydat všemi především obrazovými prostředky. Budeme pracovat s barvou, která nám umožní přecházet z reálna do snových vizí. Budeme pracovat se světlem, které nám pomůže nahlédnout do nejtemnějších koutů světa a lidské duše. Obnažíme stín. Budeme oslepeni nesnesitelně jasným bílým světlem, v jehož přezáření objevíme netušené. Budeme pracovat s prostorem, který změníme z niterného detailu v úchvatný obrazový monument. Budeme pracovat s živly, které nám pomohou pochopit hrdiny a jejich svět, protože příroda bude významným hercem v této tragédii Budeme pracovat s atmosférou, komunikující s hrdiny na každém kroku. Budeme pracovat s časem, který je k lidskému údělu tak neúprosný. Uvidíme tedy obrazy snění mého více než obrazy života mého a doufáme, že toto snění je směr, kterým dokážeme text, prověřený víc než stoletím, převést do strhujícího příběhu o věčné lásce a vášni Filmová synopse Probouzející se jarní příroda tiká erotikou jako pekelný stroj. (Příroda nechť je ve filmu postavou děje, všudypřítomnou bytostí, jejíž pravidelný tep je konfrontován s vášněmi lidskými.) Dav vesničanů se šplhá skalnatým zalesněným kopcem k vrcholu. Ruce se zachycují stromů, kořenů, muži postrkují ženské zadky, lesem se ozývá výskot a smích, funící farář peskuje rozdováděné ministranty. Na vrcholu je cíl: bílý kostelík, a odměna: výhled do kraje, jejž kazí druhý vrchol téhož kopce - Šibeniční vrch s děsivými popravčími atributy -hřbitovem. Vesničané odpočívají před začátkem poutní mše: v těle panen a mladíků vře májová krev okolní přírody.mše jako latinsky moderovaná boží show. Pro každého něco: babky v šátcích mečí fanatickými hlasy nábožné písně a předepsané repliky, fantazie nudících se dětí proměňuje sošné světce v obry bojující s drakem, pantátové uzavírají výhodné soukromé smlouvy s Bohem, čisté dívky vroucně prosí o milence, padlé prosí o smilování, zralé nacházejí Boha v mužské ruce, která jim zajíždí pod 10 BELTFILM

11 sukni, jako se to děje mladičké Jarmile. Ruka patří mlynáři, muži v plné síle, zralému, který by možná mohl být jejím otcem. Jarmila lhostejně hledí na sádrovou sošku anděla svého dvojníka; její tělo však neprotestuje: milenec nemilovaný může být milenec výtečný... Vtom je mše přerušena vpádem Vilémovy bandy. Strašný lesů pán je mladý, zatrpklý, zoufalý, a tvrdý. Vesničané jsou příchodem vyvržence paralyzováni. Veselá banda, jíž není nic svaté, obírá vesničany o všechno, co má cenu. Nadávky, kletby. Vilém si osobně vychutnává mlynáře. Mezi těmi dvěma je hodně nenávisti: vypuzený syn ctnostného příslušníka vesnické komunity. Loupež je dokonána. Před odchodem Vilém upadne do očí Jarmily. Tvrdá krusta se rozletí. Vilém si bere dívku sebou v podobě sádrové sošky anděla... Jarmila je zmatena z citů; je příliš jednoduchá na to, aby jim rozuměla. Utíká z dosahu svého tělesného milence (aby se k němu ve Vilémových žárlivých vizích znovu vracela). Cítí se volněji na hřbitově než v kostele. Zde se setkává s posledním pohřbeným, jenž drží stráž... Také Vilém hledá zpět brnění pro své srdce. Příroda je jeho ozvěnou, les tiší jeho vášeň. Projíždí krajem na koni jako šílený. Vesnice je prázdná, všichni jsou na poutní mši, až na pár staříků. Ve mlýně se dotýká předmětů, zkouší ustlanou postel. Stesk po lidském společenství? Po řádném životě? Vztekle rozbíjí šavlí svou minulost, své dětství, otcovu nelásku. Pryč, okovy!... Němý poustevník - mnich (Básník?) pod Šibeničním vrchem je pro Viléma ideálním diskutérem. Mladík totiž klade otázky, na něž není odpovědi. Proč ho otec vyhnal a zavrhl? Protože pytle s moukou mu byly bůhvíproč balvanem Sisyfovým. Protože nechápal, že synové mlynářů nehledají absolutno a volnost. Protože vždycky kladl otázky a odpovědi, na které mlynáři nemají odpovědi. Protože z jakési vnitřní příčiny nesnášel pravidelný klapot mlýnského kola, který nemilosrdně odměřuje lidský čas. V jedinci odlišném 11 BELTFILM od ostatních jako by se soustředila bolest celého světa. Čí je to vina? Jarmilina duše odlétá do lesů za Vilémem, zatímco jí z bílých zad mlynář oprašuje mouku. Smyslná vášeň není proti přírodě, naopak. Jsou ženská těla, jimž je hříchem nehřešit. A jestliže v nich přece bydlí čistý anděl, prahnoucí po lásce, koho to zajímá? Čí je to vina? Stejně tak mlynářův chtíč pravidla obce skrytě připouštějí. Jakápak tedy vina? Vilémova banda bydlí v zříceninách hradu. Projektuje se do slavné minulosti: veselí loupeživí rytíři, udatní lapkové, výprava

12 křižáků, voj blanických rytířů anebo bezprizorní, zavržené děti bez domova? Pitka mimoděk končící na hřbitově. Voda jezera zasyčí, když přijímá dvě žhavá těla. Chladí Vilémův žár. Tiší Jarmilinu palčivost. Setkání. Voda se proměňuje v lávu. Hospoda je plná furiantů. Sebejistý mlynář požívá respekt vesnice, nezdárnému synu v lesích navzdory. Má své jistoty, včetně bílého dívčího těla. Opravdu, má je? Ani příroda už nedokáže tišit Vilémovu trýzeň. Už ho nesmiřuje s nejistotami žití. Dva vrcholy jednoho kopce: na jednom Bůh, na druhém smrt. Nyní je fascinován dvěma kopci Jarmiliných ňader, touží po této nové, zosobněné podobě absolutna. Romantická láska nemůže být šťastná. Chce od nebohé Jarmily příliš, tak tedy alespoň ji chce mít absolutně. Strašlivá žárlivost. Jarmila miluje Viléma celou svou jednoduchou duší! Potkává v něm nádhernou bolest lásky, zatímco jistotu, rozkoš a vzrušení smyslů dál dostává dole ve mlýně. Mezi její a mlynářovo tělo nevstupuje nic dalšího, zatímco do vztahu dvou lesních milenců vstupuje celý svět. Jarmila si zahrává s ohněm, neumí ho uhasit. Mimochodem, požár západu slunce. Krajina hoří. Poutník se v děsivé předtuše úpěnlivě modlí. Vilémova banda zdivočele dráždí bohabojnost řádných lidí. Tragédie je nezvratná. Otec a syn znovu stojí proti sobě: Otcovražda. Manon Julie Jarmila čeká na milence na skále nad jezerem marně. Soudce lynč. Dav žene otcovraha s mrtvolou otce v náručí kolem hřbitovní zdi. Vilém je uvržen do kobky. Kapky ze stěn mu odkapávají čas. Jeskyně stínů. Vězňovy vize.vzpomínky. Života běh, času let. Jezero znehybní: jeho hladina je chladné, pevné zrcadlo. Vilém čeká na smrt. Klade jí otázky, které ani smrt neumí zodpovědět. To už spíš žalářník, nebo němý mnich, nabízející Vilémovi rozhřešení. Jaképak pokání? Strach z nicoty. Ráno popravy. Dav vesničanů šplhá skalnatým zalesněným kopcem, tentokrát k druhému vrcholu. I na Šibeničním vrchu se budou někteří z nich modlit. Ruce se zachycují stromů, kořenů. Jen ty odsouzencovy mají pouta. Vilémova banda nabízí svému vůdci vysvobození. Jaképak vysvobození? Vilém odmítá. Šibeniční vrch bičuje bouře. Dav znejistí: někdo tu snad s něčím nesouhlasí? Něco není v pořádku? Je lidský trest málo, nebo hodně? Poprava. Vilémova lebka na kůlu. Lámání těla na kole. Melou boží mlýny dost spravedlivě? Svoji víru ztrácí i poustevník neznaboh. Vrací zpět nebesům blesk? 12 BELTFILM

13 Jarmila na skále nad jezerem. Může letět anděl jejího těla jinam než dolů? Pekelný stroj přírody však kupodivu nevybuchuje. Dál jen odtikává čas: jaro, léto, podzim, zima jaro: Hrdliččin zve ku lásce hlas. Epilog: Po sedmi letech přichází do míst děje Kat vypravěč. Hospoda je dál plná furiantů. Co zůstalo po tragickém příběhu: Lebka? Kříž na hřbitově? Skála nad jezerem? Zřícenina loupežného hradu? Zůstala příroda Herecké obsazení Vilém - Matěj Stropnický Jarmila - Sandra Lehnertová Schiffner - Juraj Kukura Kat - Jan Tříska Tietzeová - Nina Divíšková Valdemar - Kryštof Hádek Farář Vladimír Javorský Loupežnice - Iveta Jiríčková Hindl Bronislav Poloczek Kamp Jan Přeučil Varhaník Filip Menzel 13 BELTFILM

14 1.2.6 Tvůrci F.A.Brabec režie, kamera Absolvent FAMU - filmová kamera.umělecké zaměření - celovečerní hraný film ( celkem 14 filmů ), reklamy a videoklipy. Jeho práce snese ta nejnáročnější umělecká měřítka.jako kameraman se podílel na deseti celovečerních filmech a získal několik cen. Režijně debutoval v roce 1996 filmem Král Ubu. Dalšími filmy, na kterých se podílel režijně i kameramansky byla mimořádně úspěšná Kytice, Krysař a Bolero. Celovečerní filmy (kamera) : Čas sluhů (1989) režie Irena Pavlásková Kameramanský debut. Česné uznání na MFF v Cannes 1990, Zvláštní cenu poroty na MFF Montrealu 1990 apod. Volná noha (1990) režie Julius Matula Stavení (1991) režie Miloš Zábranský Obecná škola (1992) režie Jan Svěrák Film byl v roce 1992 nominován na Oskara. Cena za kameru na FF Bellinzone v roce Smacznego, telewizorku! (1993) Pavel Trzaska (Polsko) Akumulátor 1 (1994) režie Jan Svěrák Film zvítězil v týdnu kritiky na MFF v Benátkách Cena literárního fondu za nejlepší kameru roku Jízda (1994) režie Jan Svěrák Český lev za nejlepší kameru roku Film získal Křišťálový globus na MFF v Karlových Varech Jméno kódu Rubín (1995) režie Jan Němec Bestiář ( Irena Pavlásková ) Bathory ( Juraj Jakubisko ) Celovečerní filmy (režie a kamera) Král UBU (1996) režijní debut Film získal Cenu Zdeňka Podskalského za nejlepší debut na festivalu Hrnec smíchu v Novém Městě nad Metují. Celkem 7 nominací na Českého lva : kamera, střih, hudba, architekt, kostýmy, hlavní mužská role, vedlejší mužská role. 14 BELTFILM

15 Tři české lvy získal : kamera, hudba, architekt. FAMAFEST 99 (Portugalsko) Grand Prix za nejlepší režii Kytice (2000)- Celkem 8 nominací na Českého lva : film roku, kamera, střih. hudba. zvuk, kostýmy, architekt, plakát. Čtyři České lvy získal : kamera, hudba, zvuk, plakát. Krysař (2003) - nejrychleji natočený film Bolero (2004) - nominace Český lev-nejlepší kamera Videoklipy a reklamy : Vytvořil desítky hudebních videoklipů např. K. Gott, L. Bílá, D. Hůlka, Tři sestry, J. Nohavice, I. Csáková, Sexy Dancers, J.A.R., Daniel Landa, P. Muk, I. Bartošová apod. Spolupráce na tvorbě reklam (cca 150 jako kameraman a 50 jako režisér a kameraman.) Např. Bohemia sekt, Expandia banka, American Express, KB, Commercial Union, Vlasta, Tetra, Nella batole, Bariéry I, II, Amstel Beer, Zlatý bažant, Benzina, Orange-Globtel, Emco, Kolonáda, Jupí Drink apod. Ceny : Anděl: nejlepší videoklip roku: Ave Maria Lucie Bílá, Rock report - ŽEBŘÍK: nejlepší videoklip roku: J.A.R. Bulháři, Zlatý klinec (Slovensko) nejlepší reklama roku: Tetra Pack Miloš Remeň - producent Pochází ze známé filmařské rodiny filmového střihače Maximiliána Remeně, který byl v roce 2003 oceněn prezidentem Slovenské republiky Nejvyšším státním vyznamenáním za rozvoj Slovenské kinematografie. Po ukončení studia na gymnáziu v Bratislavě nastupuje do zaměstnání ve Slovenské filmové tvorbě Bratislava do dobře známého filmařského prostředí a jako asistent produkce a později jako zástupce vedoucího výroby proniká do hloubky filmové produkce. V roce 1989 se stává produkčním na "volné noze" a po realizaci několika projektů ve vznikajících soukromých filmových společnostech na Slovensku odchází do Prahy, kde delší dobu pracuje jako vedoucí výroby na zakázkových zahraničních projektech v různých filmových společnostech. V roce 1995 se vrací k samostatné produkční práci a řídí výrobu českého projektu "Nejasná zpráva o konci světa" režiséra Juraje Jakubiska. V roce 1997 zakládá vlastní producentskou a výrobní firmu Beltfilm, s.r.o., která byla kromě jiných i producentem projektu Kuře Melancholik (9 nominací Český lev a 3 České lvy) nebo také výkonným producentem filmu Devátý den významného německého oskarového režiséra Volkera Schlöndorffa. 15 BELTFILM

16 Filmografie: Asistent produkce: Dedinský sen Perinbaba režie Fero Fenič / celovečerní film / SFT Bratislava-Koliba režie Juraj Jakubisko / filmová pohádka / SFT Bratislava-Koliba v koprodukci s Taurus Film Skleníková Venuša Galoše šťastia Vlakári Mikola a Mikolko režie Martin Ťapák / celovečerní film / SFT Bratislava-Koliba režie Juraj Herz / filmová pohádka / SFT Bratislava-Koliba režie Juraj Lihosit / televizní film / SFT Bratislava-Koliba režie Dušan Trančík / filmová pohádka / SFT Bratislava-Koliba v koprodukci s Taurus Film Zástupce vedoucího výroby: Roky prelomu I.-IV. Šípová Rúženka režie Andrej Lettrich / televizní seriál / SFT Bratislava-Koliba režie Stanislav Párnický / filmová pohádka / SFT Koliba v koprodukci s Taurus film Vedoucí natáčení: Keď boli hviezdy červené Rudý cikán Vítejte v ráji Jenny Marx Mozartove mládí Lepšie byť bohatý a zdravý ako chudobný a chorý režie Dušan Trančík / celovečerní film / SFT Bratislava-Koliba celovečerní film / zakázková výroba Mirofilm pre Raspail Paris celovečerní film / zakázková výroba Mirofilm pro Raspail Paris celovečerní film / zakázková výroba Mirofilm pro Raspail Paris režie Miroslav Sobota / televizní film / BMG Bratislava režie Juraj Jakubisko / celovečerní film / Mirofilm Dlouhá cesta Lukáše B. Fantaghiro II. Fantaghiro III. televizní seriál / zakázková výroba Mirofilm pro BETA Taurus Mnichov režie Lamberto Bava / filmová pohádka / zakázková výroba Mirofilm pro Anfri režie Lamberto Bava / filmová pohádka / zakázková výroba Mirofilm pro Anfri Pomocný režisér: Gemini režie Pavol Gejdoš / celovečerní film / SFT Bratislava-Koliba Vedoucí produkce: Constanze Radeckého marš Vídeň hraný dokument / zakázková výroba pro IN Film a ORF režie Axel Corti / mezinárodní televizní koprodukce / zakázková výroba Alfafilm pro Satel Film 16 BELTFILM

17 Composers I Bach Composers II. Bisset televizní film / koprodukce Mirofilm a Devine Entertainment Corp. Toronto televizní film / koprodukce Mirofilm a Devine Entertainment Corp. Toronto Composers III. Strauss televizní film / koprodukce Mirofilm a Devine Entertainment Corp. Toronto Řád režie Petr Hvižď / celovečerní film / KF a.s. Studio Kadlec Peter Strohm Tělo bez duše televizní film / zakázková výroba Mirofilm pro ZDF režie Wiktor Grodecki / celovečerní dokument / Mirofilm Nejasná zpráva o konci světa Nejasná plavba na konec světa režie Juraj Jakubisko / celovečerní film / J&J Jakubisko Film / ČT režie Matěj Mináč / dokument / J&J Jakubisko Film Píseň Verony propagační TV spot / režie Juraj Jakubisko / J&J Jakubisko Film Nejasná zpráva o konci světa I.-VI. režie Juraj Jakubisko / televizní seriál / J&J Jakubisko Film V srdci Evropy TV série - 13 dílů / zakázková výroba pro Image Entertainment Upřímnou soustrast přeje Lola režie Laura Siváková / krátkometrážní hraný film Šťastný smolař Devátý den kniha / W.I.P. Česká distribuce / Telepool / Bontonfilm / Beltfilm A desítky reklamních spotů napríklad pro Elektrolux, Mattel, Remmark, Global Expres, Aport, Dermacol, Seat, Seven, Buderus Producent: Kuře melancholik Anglická rapsodie režie Jaroslav Brabec / celovečerní film / Beltfilm ( 9 nominací Český lev a 3 České lvy ) režie Matej Mináč / celovečerní film / W.I.P./ Beltfilm / ČT Jan Lucemburský 1310 televizní seriál / Beltfilm / / Bayerischer RundFunk Výkonný producent: Casanova režie Richard Blank / celovečerní film / Provobis / Bayerischer RundFunk Der Neunte Tag režie Volker Schlöndorff / celovečerní film / Provobis / Bayerischer RundFunk 17 BELTFILM

18 Jindřich Goetz - architekt Absolvent VŠUP obor užitá architektura, filmový scénograf a architekt s mimořádným talentem pro historická a velká plátna, člen České komory architektů, Evropské filmové akademie,české filmové a televizní akademie V letech ředitel AB Barrandov ateliéry Hostivař, 1994 generální ředitel AB Barrandov, množství výstav a ocenění, návrhy interiérů prodejen a restaurací V letech scénografie ke 120 celovečerním filmům a televizním seriálům: FILMOGRAFIE : Údolí včel (1967) režie František Vláčil Adelheid (1969) - režie František Vláčil Zabil jsem Einsteina, pánové (1969) režie Oldřich Lipský Farářův konec (1968) režie Evald Schorm Koncert na konci léta (1979) režie František Vláčil Božská Ema (1979)- režie Jiří Krejčík Osada Havranů (1977)- režie Jan Schmidt Jáchyme, hoď ho do stroje (1974) Oldřich Lipský Nahota (1970)- režie Václav Matějka Vrať se do hrobu! (1989)- režie Mlan Šteindler Lev s bílou hřívou (1986) režie Lev s bílou hřívou Oldřich a Božena (1984) Otakar Vávra Katapult (1983) režie Jaromil Jireš Sestřičky (1983) režie Karel Kachyňa Hadí jed (1981) režie František Vláčil Amerika (1993) režie Vladimír Michálek Stalingrad (1992) (SRN)- Joseph Vilsmaier Král Ubu (1996) režie F.A. Brabec Zapomenuté světlo (1996) režie Vladimír Michálek Život na zámku (1996) (TV seriál) Strážce duší (2004) (TV seriál) Český lev: Král Ubu (1996)... nejlepší výtvarný počin - vítěz Amerika (1994)... nejlepší výtvarný počin 18 BELTFILM

19 Jaroslava Pecharová návrhy kostýmů Vystudovala textilní návrhářství v Brně. Od roku 1975 práce ve FS Barrandov a ČT. Specializace na dobový a výtvarný film a kombinaci výtvarných textilních technik a materiálů s odbornou znalostí a praxí historie kostýmů. Práce pro divadlo, televizi, reklamy, videoklipy, spolupráce s významnými fotografy, kameramany a architekty. Návrhy kostýmů pro celovečerní film : Akumulátor (režie Jan Svěrák) Jízda (režie Jan Svěrák) Válka barev (režie Filip Renč) Jméno kódu Rubín (režie Jan Němec) Král Ubu (režie F.A. Brabec) Nominace na Českého lva za Výtvarný počin roku Kytice (režie F.A.Brabec) Nominace na Českého lva za Výtvarný počin roku Powers (režie Petr Zelenka) Rok Ďábla (režie Petr Zelenka) Nominace na Českého lva za Nejlepší kostýmy roku 2002 Bolero (režie F.A. Brabec) Bathory ( Juraj Jakubisko ) Bestiář ( Irena Pavlásková ) Návrhy kostýmů pro divadlo : Příběhy obyčejného šílenství (režie Petr Zelenka) Dejvické divadlo Jiné styling pro Lucii bílou, Ivetu Bartošovou, Ilonu Csákovou Distributor BONTONFILM BONTONFILM je největší českou distribuční společností nejen v oblasti filmové distribuce do kin, ale také v oblasti Home Entertainment. Nemalou část tvoří také značka CČV (Centrum Českého Videa), která přináší divákům české filmy na nosičích VHS a DVD. BONTONFILM zastupuje filmové společnosti UIP: Universal, DreamWorks, Paramount. A FOX International: 20th Century Fox, MGM/UA, Lucas Film. Dále BONTONFILM distribuuje filmy produkované nezávislými evropskými i mimoevropskými producenty. Velkou pozornost věnuje také uvádění českých a slovenských filmů do českých kin. 19 BELTFILM

20 Výrobní štáb Scénář : Ivana Nováková, F.A.Brabec Režie / Kamera : F.A.Brabec Producent : Miloš Remeň Výkonný producent : Beltfilm, s.r.o. Casting : Vladimír Ondráček, Locall casting Architekt : Jindřich Goetz Kostýmní výtvarník: Jaroslava Pecharová Masky : Ivana Chlostová Výprava: Jan Koděra Koproducent : Česká televize, šéfproducent Jaroslav Kučera Dramaturg ČT : Bedřich Ludvík Vedoucí produkce : Jaroslava Halmiová Vedoucí produkce ČT : Jiří Koštýř Stavba : FilmDekor Architekt stavby : Jaromír Švarc Partneři : AFM LIGHTING EUROPE PANAVISION PRAHA Projekt vzniká za podpory Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie 20 BELTFILM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Prezentace 20-CJL -2-ročník Česká literatura 1. poloviny 19. stol. (Romantismus 6)

Prezentace 20-CJL -2-ročník Česká literatura 1. poloviny 19. stol. (Romantismus 6) Prezentace 20-CJL -2-ročník Česká literatura 1. poloviny 19. stol. (Romantismus 6) Český romantismus je v mnohém ohledu odlišný od ostatního vývoje v Evropě. To je dáno především kulturně-politickou situací.

Více

Narozen 1810 v Praze Básník, prozaik, ochotník (jako ochotník se seznámil s Eleonorou Šomkovou - Lori) Nejvýznamnější představitel českého romantismu

Narozen 1810 v Praze Básník, prozaik, ochotník (jako ochotník se seznámil s Eleonorou Šomkovou - Lori) Nejvýznamnější představitel českého romantismu Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 23.01.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_20_CJL_L Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

9.ROMANTISMUS. B)Romantismus v české literatuře

9.ROMANTISMUS. B)Romantismus v české literatuře 9.ROMANTISMUS B)Romantismus v české literatuře B)Romantismus v české literatuře Karel Hynek Mácha (1810 1836) *Praha Malá Strana matka pocházela z pražské rodiny hudebníků otec ( přišel z venkova) si zařídil

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

prezentace nového českého celovečerního filmu ze současnosti 1

prezentace nového českého celovečerního filmu ze současnosti 1 prezentace nového českého celovečerního filmu ze současnosti 1 Václav 2 Václav Producent : Jaroslav Bouček Scénář: Marek Epstein Kamera : Jakub Šimůnek Režie : Jiří Vejdělek 3 Václav Rozpočet filmu : 28

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

23. K. H. Mácha: Máj Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, červenec 2013

23. K. H. Mácha: Máj Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, červenec 2013 23. K. H. Mácha: Máj Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, červenec 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus 7.PREROMANTISMUS PREROMANTISMUS 2. polovina 18. století zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus Ossianovy zpěvy zdůrazňuje právo autora řídit se víc citem než rozumem Fonthill

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 4.část Božena Němcová (1820 1862) *Vídeň narodila se jako dcera panského kočího Němce Jana Pankla a české služky Terezie Novotné dětství prožila v ratibořickém údolí u České Skalice

Více

Od 9. září každou neděli ve 20 hodin na Nově

Od 9. září každou neděli ve 20 hodin na Nově www.nova.cz Pro více informací kontaktujte koordinátorku projektu Johanu Indrákovou, tel.: 777 886 555 e-mail: johana.indrakova@nova.cz Od 9. září každou neděli ve 20 hodin na Nově Vem si mě! Dvacet dívek,

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Anotace: seznámení s renesanční literaturou, autory a díly Dětský diagnostický ústav,středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 9. ročník ZŠ

Více

Opakování: rysy romantismu

Opakování: rysy romantismu Romantismus Opakování: rysy romantismu Opakování: rysy romantismu Opakování: rysy romantismu Další znaky romantismu Populární žánry Převažuje spíše poezie, především lyrická poezie Hodně se tvoří lyrickoepické

Více

PO STOPÁCH K.H.MÁCHY

PO STOPÁCH K.H.MÁCHY PO STOPÁCH K.H.MÁCHY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 17 Zajímavosti Karel Hynek

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 6. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Copyright 2010 MADE IN CZ production www.madeincz-production.cz

Copyright 2010 MADE IN CZ production www.madeincz-production.cz PRESS PACK uvádí Česká republika 2010 Žánr Délka Druh Zvuk Jazyk Scénář a Režie Asistentni režie Kamera Hudba Zvuk Výkonný producent PR manager Hrají Radka Honza Jarda Vendy Mira Petr Pavlína hudební 103

Více

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_58 Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: září 2013 Ročník: 2., popř. 3. a 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa OA

Více

Nejvíce nominací na Českého lva získal film Fair Play, hned za ním se umístily snímky Díra u Hanušovic, Cesta ven a Tři bratři

Nejvíce nominací na Českého lva získal film Fair Play, hned za ním se umístily snímky Díra u Hanušovic, Cesta ven a Tři bratři Tisková zpráva, 14. ledna 2015 Nejvíce nominací na Českého lva získal film Fair Play, hned za ním se umístily snímky Díra u Hanušovic, Cesta ven a Tři bratři Moderátorkou gala večera bude Lucie Výborná

Více

Karel Čapek. Život a dílo

Karel Čapek. Život a dílo Karel Čapek Život a dílo Karel Čapek (9. ledna 1890, Malé Svatoňovice 25. prosince 1938, Praha) český spisovatel, novinář, dramatik, překladatel a fotograf jeho bratr Josef Čapek byl rovněž spisovatel,

Více

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti aktivity ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Preromantismus = módní směr, který se odvíjí od filozofie dobového osvícenství, je spojnicí mezi racionálním klasicismem a nastávající romantikou 19. století.

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 16 Etapy a cíle:

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Jarní divadelní předplatné 2015 Divadelní představení můžete navštívit i jednotlivě. Vstupenky si můžete již rezervovat.

Jarní divadelní předplatné 2015 Divadelní představení můžete navštívit i jednotlivě. Vstupenky si můžete již rezervovat. Jarní divadelní předplatné 2015 Divadelní představení můžete navštívit i jednotlivě. Vstupenky si můžete již rezervovat. Divadelní představení, první předplatitelské i pro veřejnost Středa 14. ledna 2015

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_5660_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová

Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_12/18_Literatura 17. 19. století Téma: Lumírovci, J. Vrchlický, J. Zeyer Číslo

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUBMO_ESTETIKA_08 Název materiálu: Historické události v literatuře Tematická oblast: Estetika, 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu. Podává stručný přehled

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

Výměnný fond z knihovny v Jihlavě. Mládež beletrie. Adams,Georgie Berger,Margot. Tři malé čarodějky Naděje v hedvábné hřívě.

Výměnný fond z knihovny v Jihlavě. Mládež beletrie. Adams,Georgie Berger,Margot. Tři malé čarodějky Naděje v hedvábné hřívě. Výměnný fond z knihovny v Jihlavě Mládež beletrie Abedi,Isabel Adams,Georgie Berger,Margot Berger,Margot Blacker,Terence Blyton,Enid Březina,Thomas Březinová,Ivona Dickens,Charles Grimm,Jacob Ludwig GrufíkovKopecká

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá, Arbes

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá, Arbes Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_12/15_Literatura 17. 19. století Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá,

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

VY_32_INOVACE_CJK42760BED

VY_32_INOVACE_CJK42760BED VY_32_INOVACE_CJK42760BED Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

VY_32_INOVACE_CJK43460BED

VY_32_INOVACE_CJK43460BED VY_32_INOVACE_CJK43460BED Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová. Ročník 2. Datum tvorby 20.11.2012 Anotace. -prezentace určena pro učitele

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová. Ročník 2. Datum tvorby 20.11.2012 Anotace. -prezentace určena pro učitele Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Ročník 2. Datum tvorby 20.11.2012 Anotace -prezentace určena pro učitele

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1)

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Stanislav Kostka Neumann (1875 1947) Na počátek, protože: - Finančně zajištěný (rodina zámožného advokáta - Olšanská fila =

Více

Balada. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Balada. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Balada

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ. Ivan Olbracht

ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ. Ivan Olbracht ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ Ivan Olbracht 1882 1952 Interaktivní výukový materiál Česká literatura I. pol. 20. století V horních záloţkách naleznete okruhy nejdůleţitějších otázek, na které

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1)

Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1) Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1) Po uplynutí baroka se vývoj opět vrátil k pluralitě. Evangelické (protestantské) náboženství se opět stalo výrazem politického přesvědčení.

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY ! LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY !! ŠKODA LÁSKY BOHUSLAV MARTINŮ Portrét hudebního skladatele Jaromíra Vejvody, který je autorem světově proslulé skladby Škoda lásky. Americký generál a pozdější prezident

Více

Městská část Praha 9 2011

Městská část Praha 9 2011 2011 Vážení přátelé, připravili jsme pro Vás kalendář pro rok 2011, ve kterém jsme se snažili zachytit alespoň část zajímavých míst a okamžiků z naší Městské části. Doufáme, že se Vám kalendář bude líbit,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 Poprvé vznikla myšlenka tanečního festivalu určeného pro mladé diváky již v roce 2004, kdy byl zahájen festival TANEC PRAHA symbolicky na Den Dětí

Více

...předmět se nepovažuje za předmět o sobě, ale spíš za znak nějaké ideje, jehož prostřednictvím může být vyjádřena.

...předmět se nepovažuje za předmět o sobě, ale spíš za znak nějaké ideje, jehož prostřednictvím může být vyjádřena. SYMBOLISMUS Symbolismus společný názor generace umělců na konci 19. stol. reakce na naturalismus v literatuře a impresionismus v malířství symbolismus X realismus Předstvitelé: Gustav Moreau Odilon Redon

Více

BODOVÉ HODNOTY UŽITÍ DĚL:

BODOVÉ HODNOTY UŽITÍ DĚL: PŘÍLOHA č. 2 BODOVÉ HODNOTY UŽITÍ DĚL: A. BODOVÁ HODNOTA DÍLA ( BHD ) pro rozúčtování odměn za užití děl při kabelovém přenosu v České republice (čl. 5.1. rozúčtovacího řádu), 85 % odměn vybraných od výrobců

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Epilog. Ročník 8. 27. 12. - 28. 12. 2012. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková

Epilog. Ročník 8. 27. 12. - 28. 12. 2012. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková ČESKÝ JAZYK Epilog Ročník 8. 27. 12. - 28. 12. 2012 Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

Brk. Poslední číslo, sladké Brnkadelní políbení na cesty

Brk. Poslední číslo, sladké Brnkadelní políbení na cesty Brk Poslední číslo, sladké Brnkadelní políbení na cesty Milí naši účastníci Brnkání, mám pocit, že je to chvilka, co jsem psala úvodník a už usedám k závěrečníku. Po ročním čekání, dlouhém chystání to

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOUČASNÉHO TANEČNÍHO DIVADLA

MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOUČASNÉHO TANEČNÍHO DIVADLA Czech Dance Benefit Society o.s. uvádí MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOUČASNÉHO TANEČNÍHO DIVADLA NABÍDKA PARTNERSTVÍ PRO ČESKOU PREMIÉRU O PROJEKTU GHETTO 1577 Výlučnost projektu Projekt současného tanečního divadla

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka T. G. Masaryk AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP na základě přečteného textu stručně charakterizuje osobnost T. G. Masaryka, zjistí některé události týkající se života této významné osobnosti - porozumění

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Rainer Kreissl a Rakovnické Sudety. pohled na Děkov od hřbitova (podzim 2015)

Rainer Kreissl a Rakovnické Sudety. pohled na Děkov od hřbitova (podzim 2015) Rainer Kreissl a Rakovnické Sudety pohled na Děkov od hřbitova (podzim 2015) Rainer Kreissl (13. 4. 1924 Děkov 23. 6. 2005 Mnichov) Syn německého statkáře a obchodníka s chmelem z Děkova. Absolvent hospodářské

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

Fresh Film Fest Praha 2014

Fresh Film Fest Praha 2014 11. Mezinárodní filmový festival debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2014 Statut festivalu Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival zaměřující se na celovečerní debutové snímky

Více

Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně

Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně Během krátké návštěvy Brna jsem navštívila několik míst spojených s bruselským stylem. Většina těchto míst se nachází v centru Brna. Navštívila jsem dva

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Čtvrt století účinkování Markus M

Čtvrt století účinkování Markus M Čtvrt století účinkování Markus M Tento článek a foto zapůjčila Renata Tšponová. Historie skupiny se začíná psát v r. 1981, kdy se sešlo několik nadšenců a pod hlavičkou svazácké organizace (jak bylo v

Více

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval?

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Životopis Jan Amos Komenský (latinsky Comenius) se narodil 28. března 1592 na jihovýchodní Moravě. Byl posledním biskupem Jednoty bratrské. Místo jeho narození není

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu.

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu. Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218CZ. Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti Označení materiálu VY_12_INOVACE_Pap30

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

K ATALOG. www.all4bands.cz

K ATALOG. www.all4bands.cz K ATALOG verze 1.5, od 16. 6. 2015 PROMOTÉRSTR VÍ Prodej a propagace písní na platformě StarRizer Umístění písně na mezinárodní platformu StarRizer Propagace prodeje písně ZDARMA Máme licenci k nejrychlejší

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ

Více

Městské Tylovo divadlo v Kutné Hoře. Divadelní představení pro školy

Městské Tylovo divadlo v Kutné Hoře. Divadelní představení pro školy Městské Tylovo divadlo v Kutné Hoře Divadelní představení pro školy 1. pololetí školního roku 2013-2014 1984 Divadlo D21, Praha 3. října 2013 od 10.00 Představení pro 2. st. ZŠ a SŠ Jak dnes můžeme hodnotit

Více

PROJEKT: OP VK 1.5 ŠKOLA PRO ŽIVOT

PROJEKT: OP VK 1.5 ŠKOLA PRO ŽIVOT PROJEKT: OP VK 1.5 ŠKOLA PRO ŽIVOT NÁZEV MATERIÁLU: PRACOVNÍ LIST - BALADA, ROMANCE VY_32_INOVACE_ST2_LD20_16 Anotace Autor Jazyk Pracovní listy slouží k procvičení, upevnění či ověření znalosti učiva

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Česká literatura 2. poloviny 19. století a počátku 20. století Cílová skupina 2. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je možné využít jako doplňkovou

Více

Informace. Programy a akce září 2010. České Švýcarsko a Šluknovsko na podzim Podzimní reklamní kampaň startuje!

Informace. Programy a akce září 2010. České Švýcarsko a Šluknovsko na podzim Podzimní reklamní kampaň startuje! PRO PŘÁTELE A ČLENY DESTINAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA www.ceskesvycarsko.cz 16 / 2010 Z téměř každého stavení je slyšet vrčení kolovrátku a harašení skacích strojků, provázené klapotem tkalcovského

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva za rok 2008 slovo úvodem Vážená paní, vážený pane, přátelé, diváci a členové a členky Tradičního loutkového divadla Zvoneček, přešel rok 2008, v němž občanské sdružení prožilo třetí rok

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více