PR KAMPAŇ /FORMULE 1 VE ŠKOLÁCH/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PR KAMPAŇ /FORMULE 1 VE ŠKOLÁCH/"

Transkript

1 PŘEDMLUVA PR KAMPAŇ /FORMULE 1 VE ŠKOLÁCH/ 1

2 PŘEDMLUVA OBSAH PŘEDMLUVA... 3 ZADÁNÍ... 4 FINANČNÍ PROSTŘEDKY... 5 ZÁKLADNÍ PARAMETRY PRO VOLBU MÉDIA... 6 TELEVIZNÍ REKLAMA... 7 TISK INTERNETOVÁ REKLAMA ROZHLASOVÁ REKLAMA PROMO AKCE CENOVÉ VYHODNOCENÍ REKLAMNÍ KAMPANĚ

3 PŘEDMLUVA PŘEDMLUVA Tuto PR kampaň připravil tým Blood Elites, který je jedním z týmů účastnící se IV. ročníku projektu Formule 1 ve školách. Náš tým se účastní projektu již čtvrtým rokem a za tuto dobu získal několik zkušeností týkajícího se právě oblasti marketingu a plánování, které bychom rádi nyní využily. Na tomto projektu pracoval managment týmu, kdy bylo třeba nejdříve připravit určitý reklamní plán, včetně průzkumu trhu a analýzy cíle reklamní kampaně. Podle tohoto plánu, jsme postupovali ve vyhledávání vhodných medií pro reklamu. Především jsme se zaměřili na cílové skupiny a na kvalitu určitého média. Výsledky naší práce naleznete v této prezentaci, včetně vysvětlení našeho rozhodnutí pro určité reklamní médium. Závěrem této prezentace je celkové naplánování reklamní kampaně v tabulkovém uspořádání. Managment týmu Blood Elites 3

4 ZADÁNÍ ZADÁNÍ týmy mají za úkol navrhnout leták pro V. ročník soutěže. Součástí letáku musí být design, který bude možné použít při propagaci soutěže (tedy inzerce v časopisech, internetové bannery, tiskové materiály pro soutěž: - brožury, panely na podium atd.) leták musí také obsahovat propagační text dále musí tým připravit PR kampaň která zahrnuje promo akce, reklamu na internetu, inzerci v časopisech, spot na rádiu a mnoho dalšího čím by se dala soutěž Formule 1 ve školách podpořit. (do své kampaně zahrňte konkrétní media tzn. kde si myslíte, že by byla reklama na soutěž opravdu účinná) PR podléhá rozpočtu, který činí ,-Kč. Do této částky se tedy musí vejít reálné náklady za navrhovaný PR plán leták i navrhovanou kampaň pošlete ve formátu PDF (PR kampaň udělejte formou tabulky kde bude: - název media nebo prostoru, způsob reklamy v konkrétní mediu: inzerce, banner, článek, reklamní akce., termín, částka) na adresu Jednotlivé návrhy budou posuzovat všechna oddělení společnosti BPA sport marketing a.s., jejíž zaměstnanci také vyberou 3 týmy, které stráví den na profesionálním simulátor formule 1 účastnit se mohou pouze týmy přihlášené do IV. ročníku soutěže uzávěrka je Ze zadání zřetelně vyplývá, naplánování reklamní kampaně pro věkovou skupinu let, která se může účastnit projektu Formule 1 ve školách. K tomuto závěru jsme došli, ze statistiky ubývajících týmů a především ze samotného zadání navrhnou leták s motivačním textem. Proto následující dokemnt je věnován návrhem reklamní kampaně pro cílovou skupinu 15+, tudíž možných studentů, kteří by se mohli do projektu zapojit. 4

5 FINANČNÍ PROSTŘEDKY FINANČNÍ PROSTŘEDKY Dle zadání zadavatele je možné na PR kampaň uvolnit částku ,- Kč. S rozložením financí na jednotlivé prvky kampaně, jsme se rozhodli čerpat z portfolií některých reklamním agentur. Rozdělení financí proběhlo podle orientačního procentuálního rozdělení. Orientační částku jsme poté přizpůsobili naším podmínkám. Z rozpočtu ,- jsme vzali ,- na promo akce a tím spojené výdaje. Takže jsme při našich výpočtech uvažovali s částkou ,- Kč. Z daného schématu tudíž vyplývá: Na televizní reklamu: 44% z ,-=70.400,- Kč Na tiskovou reklamu: 33% z ,-= ,- Kč Na rozhlasovou reklamu: 10% z ,- = ,- Kč Na internetovou reklamu: 5% z ,-= 8.000,- Kč Zbývajících 8% (12.800,- Kč) z outdoorové reklamy se rozloží do chybějících částí reklam. Z průzkumu trhu a finančních relací jednotlivých médií jsme museli, některé rozpočty na jednotlivé druhy reklamy upravit a finance přesunout. Úprava rozdělení finančních prostředků: Na televizní reklamu: ,- (54,375%) Na tiskovou reklamu: ,- (15,625%) Na rozhlasovou reklamu: ,- Kč (25%) Na internetovou reklamu: 8.000,-Kč (5%) 5

6 ZÁKLADNÍ PARAMETRY PRO VOLBU MÉDIA ZÁKLADNÍ PARAMETRY PRO VOLBU MÉDIA Při tvorbě kampaně jsme se řídili jednoduchým schématem reklamních agentur: Bylo nutné rozebrat co je cílem kampaně, kolik chceme oslovit populace, jaké cílové skupiny a jakými prostředky to chceme provést. Pro naší reklamní kampaň, je cílová skupina 15+, především let, čímž by splňovali podmínky projektu k registraci. Dalším bodem bylo, jaké druhy a typy jednotlivých sdělovacích prostředků, využívá námi cílená skupina. Pro naše účely jsou nevhodnější televize, rádio, tisk a internet. K tomu nám velice pomohli grafy sledovanosti a žebříčky jednotlivých médií. Vybírali jsme taková média, která splňovala následující parametry: Celoplošný kontakt s veřejností Vysoký rating Nejvyšší počet uživatelů cílové skupiny 15+ Dobrá cenová nabídka produktů Dalším bodem plánování kampaně, bylo zjistit v jakém období a časovém rozsahu zasáhneme nejvíce naší cílovou skupinu. Z průzkumu žádanosti vyplývá, že nejvíce úspěšná reklama je v měsíci říjnu. Tomuto výsledku také odpovídá zvýšená cena za reklamu oproti jiným měsícům. Důležité je také přesné časové rozložení reklamy, v rádiu a tisku, pro zasažení nejvyššího počtu námi určené cílové skupiny, jsou nejvhodnější ranní hodiny od 7:00 do 10:00 a odpolední hodiny od 16:00 do 18:00. Všechny tyto poznatky je nutné aplikovat při výběru reklamního média. 6

7 TELEVIZNÍ REKLAMA TELEVIZNÍ REKLAMA Z průzkumů společnosti MediaMaster, vyplývá, že v České republice s vysokou sledovaností cílové skupiny 15+, je velmi žádaná televizní stanice Prima Cool, TV Očko a poté má své zastoupení televizní stanice jako Nova Cinema a TV Barrandov. Z našeho průzkumu jednotlivých stanic jsme došli závěru, že nejvhodnější televizní stanice bude TV ÓČKO. Nejvhodnější pro oslovení cílové skupiny by byla televizní stanice Prima COOL, která ovšem reagovala na zvýšení sledovanosti i zvýšením cen za reklamu, čímž by se nevešla do naše rozpočtu. Stanice Nova Cinema a TV Barrandov nabízí oproti TV Primě COOL, menší sazby za reklamu. TV Barrandov jsme nevybrali z důvody, menší sledovanosti cílové skupiny 15+, především mužů. V projektu Formule 1 ve školách je stále více mužů než žen, což by mohlo přilákat ženy do projektu. Ale pro naší reklamní kampaň je zcela evidentně lepší oslovit obě pohlaví v cílové skupině 15+. Televizní stanici Nova Cinema sleduje o pár procent více mužů, ale za částku ,-, která je přidělena na televizní reklamu, by byl menší počet reklamních spotů a v kratším rozsahu. Všechny tyto parametry nás přesvědčili o rozhodnutí pro televizní stanici ÓČKO. Televizní stanice nabízí vhodné umístění reklamy v bloku, cenově přijatelnou nabídku a rozsah spotu na obrazovkách. Dále také splňuje naše základní parametry, které lze vyčíst s níže uvedených grafech. 7

8 8

9 Z uvedených hodnot jsme se rozhodli pro vybrání vysílacího času 15:00 23:00, kdy je zaznamenána nejvyšší sledovanost. Délka spotu bude 30, bude umístěn v bloku a vysílání spotu bude v měsíci říjnu. Říjen je považován za nejlépe prodávaný měsíc, kdy se po létu vrací diváci k obrazovkám. Studenti jsou zpět v zaběhnutých kolejí a to je nejvhodnější doba pro registraci do projektu Formule 1 ve školách. Kalkulace reklamního spotu: 1. Reklamní spot v délce Vysílací termín a čas, říjen 2012, 15:00-23:00 3. Spot v bloku 4. Celkový navrhovaný počet spotů je 8 Vezmeme- li v úvahu některé poplatky, vychází nám cena za jeden reklamní spot na 8.690,- Kč bez DPH. Celková cena za reklamní spot, včetně DPH 20% činí ,- Kč. Celková cena za vysílání reklamních spotů je ,- Kč. 9

10 TISK % čtenářské obce afinitní index TISK V oblasti tisku, bylo velmi těžké najít takový typ média, který by splňoval alespoň většinu našich kritérií. Velkou roli hrála především cena, dostupnost a zaměření na požadovanou cílovou skupinu. Ve velkém množství vydávaných časopisů a novin jsme dospěli k názoru, že nejvhodnějším bude celorepublikový deník Metro. Deník metro patří pod mediální skupinu Mafra, která vydává i Mladou frontu dnes a Lidové noviny. Proto jsme se pozastavili nad myšlenkou inzerovat v těchto tří nejrozšířenějších tiskovinách v republice. Z osobní zkušenosti víme, že reklama na projekt Formule 1 ve školách již byla umístěna v Mladé frontě Dnes a dalších. K rozhodnutí, že by nejvhodnější reklama byla pouze v deníku Metro, jsme rozhodli díky průzkumu jednotlivých médiích. Deník Metro zasahuje velkým počtem naší cílovou skupinu, je k dostání po celé České republice a je poskytován zdarma. Zastoupení studentů, žáků a učňů je mezi čtenáři deníku Metro bezkonkurenčně nejvyšší. Tvoří plnou jednu pětinu čtenářů Metra. Přijatelná cena za inzerci rozhodla o výběru toho deníku do naší reklamní kampaně. 20% 20% % 14% % % 9% 8% Zastoupení 5% studentů, 70 žáků a učňů je mezi čtenáři deníku 4% Metro bezkonkurenčně nejvyšší. Tvoří plnou jednu pětinu čtenářů Metra. 0% Metro Mladá fronta Dnes Blesk 58 Lidové noviny 5% Deník ČR Právo Populace let % čtenářské obce index afinity referenční hodnota Srovnání cílové skupiny 15+ deníku Metro s ostatními nejčtenějšími periodiky v republice. 10

11 TISK Z tohoto obrázku lze vyčíst, že působnost deníku Metro je po celé České republice, především ve městech, kde studenti převážně navštěvují své školy. Kalkulace inzerce: 1. Celá Česká republika 2. Samostatný inzerát o velikosti 80x80mm 3. Možnost slevy 12%, při potvrzení o vzdělávacím projektu 4. Vydávání Pondělí- Čtvrtek Vezmeme- li v úvahu některé poplatky, vychází nám cena za inzerci na ,- Kč bez DPH. Celková cena za inzerci v deníku, včetně DPH 20% činí ,- Kč. Celková cena za inzerci v deníku Metro, včetně uplatněné slevy je ,- Kč. 11

12 INTERNETOVÁ REKLAMA INTERNETOVÁ REKLAMA Jelikož jsme na internetovou reklamu rozdělili nejmenší finanční obnos, bylo nutné kontaktovat některé reklamní agentury, které se zajímají především internetovou reklamou. Po průzkumu českého internetového trhu, jsme se rozhodli umístit reklamu na sociální síť Facebook a na videoserver Youtube. Oba tyto servery navštíví denně mnoho tisíc mladých lidí, a je zde velká šance na oslovení naší cílové skupiny. V úvahu připadali také internetové vyhledávače, kdy v České republice je nejvíce používaný internetový vyhledávač Seznam.cz. Ovšem ceny za reklamu na těchto serverech rozhodně nespadají do naší cenové relace. Použitím reklamy na sociální síti Facebook můžeme oslovit až 2, lidí, kdy nám reklamní agentura nabízí oslovení pouze naší požadované cílové skupiny. Nejvhodnější formou pro tento druh reklamy je tzv. PPC reklama. PPC reklama spočívá na jednoduché myšlence, kdy zaplatíte pouze tehdy, když někoho zaujme Vaše reklama a ten klikne na internetový banner. Na Facebook reklamu jsme uvolnili 3.000,- Kč, kde počítáme s průměrnou cenou za jeden klik 1,- Kč (cena může být nižší i vyšší). V tomto případě reklama skončí po kliknutí zájemce o projekt. Reklama na Youtube spočívá na stejném principu jako reklama na sociální síti Facebook. Oba zvolené servery navštíví několik tisíc mužů a žen z naší cílové skupiny. Při reklamě na Youtube lze použít reklamní video, které se bude zobrazovat pouze cílové skupině nebo všem. Platí zde stejné podmínky jako u sociální sítě Facebook, cena za klik je v průměru 1,- Kč. Na reklamu na serveru Youtube jsme uvolnili 5.000,- Kč, jelikož ze statistik vyplývá, že server Youtube je stále nejvíce navštěvován cílovou skupinou 15+. Reklama na sociální síti Facebook. 12

13 INTERNETOVÁ REKLAMA Reklama na serveru Youtube. 13

14 ROZHLASOVÁ REKLAMA ROZHLASOVÁ REKLAMA Jako u všech druhů reklamy, bylo třeba nejprve zjistit, která rádia mají nejvyšší poslechovost a zároveň splňují cílovou skupinu 15+. Rádia, která splnila veškeré naše podmínky jsou Evropa 2 a Fajn rádio. Evropa 2 je nejposlouchanější rádio pro mladé lidi a především splnilo vysoký počet posluchačů naší primární cílové skupiny. Fajn rádio se umístilo na pomyslném druhém místě. Obecně pro rozhlasovou reklamu platí: Kampaň naplánovat raději do kratšího období, s větší denní rotací, neboť s malým počtem spotů denně je velmi těžké překonat mediální cluster a dostat se do povědomí cílové skupiny. 14

15 ROZHLASOVÁ REKLAMA Z průzkumu českých rádií lze zjistit, že cílová skupina 15+ nejvíce rádio poslouchá v době 7:00-10:00 a 13:00-16:00. Proto volíme tyto časy za vysílací reklamního spotu. Kalkulace reklamního spotu Evropa 2: 1. Vysílací doba 7:00-10:00; 13:00-16: reklamní spot 3. 2 reklamní spoty v každém časovém pásmu 4. Vysílací čas bude 2 týdny v měsíci říjnu, vysílací dny PO, ST, PÁ 5. Celkem 24 reklamních spotů 6. 7:00-10:00 Evropa 2 = 1.160,- Kč bez DPH; Fajn rádio = 310,- Kč bez DPH 7. 13:00-16:00 Evropa 2 = 1.000,- Kč bez DPH; Fajn rádio = 270,- Kč bez DPH 7:00-10:00 Cena bez DPH za dva vysílací týdny v pásmu 7:00-10:00: 6*1.160 = 6.960,- Kč Cena s DPH za dva vysílací týdny v pásmu 7:00-10:00: DPH 20% = 8.352,- Kč 13:00-16:00 Cena bez DPH za dva vysílací týdny v pásmu 13:00-16:00: 6*1.000 = 6.000,- Kč Cena s DPH za dva vysílací týdny v pásmu 13:00-16:00: DPH 20% = 7.200,- Kč Celková cena za reklamu na rádiu Evropa 2 je ,- Kč s DPH. 7:00-10:00 Cena bez DPH za dva vysílací týdny v pásmu 7:00-10:00: 6*310,- = 1.860,- Kč Cena s DPH za dva vysílací týdny v pásmu 7:00-10:00: 1.860,- + DPH 20% = 2.032,- Kč 13:00-16:00 Cena bez DPH za dva vysílací týdny v pásmu 13:00-16:00: 6*270,- = 1.620,- Kč Cena s DPH za dva vysílací týdny v pásmu 13:00-16:00: 1.620,- + DPH 20% = 1944,- Kč Celková cena za reklamu na Fajn radiu je 3.564,- Kč s DPH. 15

16 ROZHLASOVÁ REKLAMA Výroba spotu s dvěma účastníky 3.600,- Kč s DPH. Počítáme-li s výrobou jednoho spotu, který použijeme ve více rádiích. Celková cena za rozhlasovou reklamu, včetně DPH, činí ,- Kč Přehled nabídky vysílání reklamního spotu na Fajn rádiu. 16

17 PROMO AKCE PROMO AKCE K oslovení široké veřejnosti, se nabízí promo akce v obchodních centrech v našich větších městech České republiky. K promo akci neodmyslitelně patří reklamní předměty, hostesky a závody na dráze. Na promo akce je vyhrazena částka ,- + zbylé finanční prostředky z reklamy, celkem tedy ,- Kč. Za tuto částku budou pořízeny reklamní předměty, hostesky, tisk propagačního materiálu a pronájem prostor pro konání promo akce. Částku ,- Kč rozdělíme na dvě složky, na částku ,- na reklamní předměty a tisk propagačního materiálu a zbytek bude použit na organizaci promo akce. Podle průzkumů týmu, z minulých sezón, volíme těchto sedm měst, která jsou vhodná pro promo akce v obchodních centrech: Praha, Brno, Ostrava, Kolín, České Budějovice, Hradec Králové a Plzeň. Reklamní předměty Propagační letáky A5x2.000 ks =4.140,- Kč včetně DPH Propisky s jednobarevným potiskem ks = 6.540,- Kč včetně DPH Přívěšky tvaru pneumatiky s potiskem 910 ks = ,- Kč včetně DPH Celková cena za reklamní předměty, včetně DPH, činí ,- Kč. Zbývajících 69,- Kč bude připočteno k financím na samotnou promo akci. PROMO akce ( délka jedné promo akce 5h, návštěva 7 měst ) Pronájem hostesky ( 140 Kč/h ) = 7*(140,-*5) = 4.900,- Kč včetně DPH Pronájem kostýmu pro hostesku = 7*250,- = 1.750,- Kč včetně DPH Pronájem plochy ( 20x 4,5 m ) pro nekomerční účely = 7*3.500,- = ,- Kč včetně DPH Doprava = 7*500 = 3.500,- Kč včetně DPH Celkové náklady na organizaci promo akce, včetně DPH, činí ,- Kč. Celková cena promo akce, včetně DPH, činí ,- Kč. Z rozpočtu ,- Kč na promo akce zbylo 296,- Kč 17

18 CENOVÉ VYHODNOCENÍ REKLAMNÍ KAMPANĚ CENOVÉ VYHODNOCENÍ REKLAMNÍ KAMPANĚ 18

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech.

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech. IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Osvětová a náborová kampaň pro náhradní rodinnou péči IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti

Více

Znamená internetové video i online televizi?

Znamená internetové video i online televizi? Znamená internetové video i online televizi? Agentura Mediaresearch realizovala na přelomu dubna a května 2009 netpanel omnibusový výzkum monitorující aktuální trendy v oblasti videoserverů v ČR z hlediska

Více

INTERNET V KOMPLEXNÍM MĚŘENÍ KONZUMACE MÉDIÍ 23. ŘÍJNA 2014

INTERNET V KOMPLEXNÍM MĚŘENÍ KONZUMACE MÉDIÍ 23. ŘÍJNA 2014 INTERNET V KOMPLEXNÍM MĚŘENÍ KONZUMACE MÉDIÍ 23. ŘÍJNA 2014 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9 tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz

Více

Závěrečná zpráva 3. ročník květen 2012

Závěrečná zpráva 3. ročník květen 2012 Závěrečná zpráva 3. ročník květen 2012 TřetíročníkPlzeňskéhoAutosalónuseuskutečnil: 4. 5.května2012 POPRVÉVPIVOVARU nádvoříplzeňskéhoprazdroje Naautosalónusepředstavilo20vystavovatelů: Firma AAAAUTO,a.s.

Více

Hodnocení informací v médiích

Hodnocení informací v médiích TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Hodnocení informací v médiích Technické parametry

Více

PREZENTACE PRO PARTNERY

PREZENTACE PRO PARTNERY PREZENTACE PRO PARTNERY ÚVODNÍ SLOVO Česká republika je stále více vyhledávaným cílem zahraničních turistů. Ročně jich přijíždí obdivovat krásy naší země přes 27 miliónů. A není divu. Jen málo zemí na

Více

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e DIVÁCI TV ÓČKO O b ch o d n í p r e z e n t a c e CELKOVÁ SLEDOVANOST TV ÓČKO Televize Óčko vysílá už od roku 2002 a je to tak první česká tematická televize se zaměřením na hudbu a moderní lifestyle.

Více

PRAHA, 20/2/2013 V internetové reklamě je přes 11 miliard korun a její objem dále roste

PRAHA, 20/2/2013 V internetové reklamě je přes 11 miliard korun a její objem dále roste Tisková zpráva PRAHA, 20/2/2013 V internetové reklamě je přes 11 miliard korun a její objem dále roste Výdaje do internetové reklamy přesáhly v loňském roce 11 miliard korun. Ve srovnání s rokem 2011 jde

Více

ČTENÁŘI MF DNES, LIDOVÝCH NOVIN A METRA

ČTENÁŘI MF DNES, LIDOVÝCH NOVIN A METRA ČTENÁŘI, LIDOVÝCH NOVIN A METRA i n z e r t n í p r e z e n t a c e VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ jediný respektovaný zdroj schopný přinést informace o čtenářích odráží úspěch titulu mezi čtenáři a identifikuje

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

N Á V R H I N T E R N E T O V É K A M P A N Ě P R O

N Á V R H I N T E R N E T O V É K A M P A N Ě P R O N Á V R H I N T E R N E T O V É K A M P A N Ě P R O Zadání klienta Cíl komunikace: - Zvýšit povědomí o e-shopu www.ozdobse.cz - Oslovit novou klientelu, navýšit prodeje společnosti Cílová skupina, produkty

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA OBOR PROVOZ A EKONOMIKA KATEDRA OBCHODU A FINANCÍ TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Hodnocení efektivnosti mediální reklamy na obchodní činnost podniku

Více

Televizní diváci Čtenáři deníků a jejich příloh Rozhlasoví posluchači Čtenáři deníků

Televizní diváci Čtenáři deníků a jejich příloh Rozhlasoví posluchači Čtenáři deníků NOVINY MAJÍ VYSOKOU ČTENOST NOVINY JSOU MASOVÝM MÉDIEM KOLIK OSOB DENNĚ SLEDUJE RŮZNÁ MÉDIA? Televizní diváci 6 206 000 Čtenáři deníků a jejich příloh 6 081 000 Rozhlasoví posluchači 5 757 000 Čtenáři

Více

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e DIVÁCI TV ÓČKO O b ch o d n í p r e z e n t a c e CELKOVÁ SLEDOVANOST TV ÓČKO Televize Óčko vysílá už od roku 2002 a je to tak první česká tematická televize se zaměřením na hudbu a moderní lifestyle.

Více

23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště

23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Komplex veletrhů Mezinárodní veletrh investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech Mezinárodní veletrh komunálních technologií a služeb Mezinárodní veletrh

Více

PRAHA, 02/03/2011 Internetová reklama hlásí 7,7 mld. korun za loňský rok

PRAHA, 02/03/2011 Internetová reklama hlásí 7,7 mld. korun za loňský rok Tisková zpráva PRAHA, 02/03/2011 Internetová reklama hlásí 7,7 mld. korun za loňský rok Internet za rok 2010 inkasoval celkem 7,7 miliard korun od domácích zadavatelů reklamy. Pro rok 2011 pak provozovatelé

Více

MeteoTV. televizní informační kanál o počasí

MeteoTV. televizní informační kanál o počasí MeteoTV televizní informační kanál o počasí Informace o počasí počasí jak ho neznáte jedna z nejvyhledávanějších informací vůbec potřebná pro veškeré oblasti lidského života práce, sport, doprava, zdraví,

Více

Jednička na trhu zpravodajských deníků

Jednička na trhu zpravodajských deníků Jednička na trhu zpravodajských deníků PŘEDSTAVENÍ POZICE NA TRHU PROFIL ČTENÁŘE 71 regionálních deníků pod jednou střechou 23 vkládaných týdeníků Regionální zaměření i celostátní možnosti V září roku

Více

Závěrečné vyhodnocení projektu (podpořen z Dotačního programu Podpora cestovního ruchu 2016 Jihočeského kraje)

Závěrečné vyhodnocení projektu (podpořen z Dotačního programu Podpora cestovního ruchu 2016 Jihočeského kraje) Závěrečné vyhodnocení projektu (podpořen z Dotačního programu Podpora cestovního ruchu 2016 Jihočeského kraje) Reg. číslo dotační smlouvy: 33-03-006 1. Název projektu: PodKletí on line 2. Příjemce dotace:

Více

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Tisková zpráva PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Internet je vnímán jako nejvhodnější médium pro zpravodajství a pro využití v oblasti nabídky zboží a služeb.

Více

BUDOUCNOST TELEVIZE Kde bude TV za 5 let?

BUDOUCNOST TELEVIZE Kde bude TV za 5 let? BUDOUCNOST TELEVIZE Kde bude TV za 5 let? Praha, 22/8/2013 Role televize pro diváka Role televize pro reklamní zadavatele Kde bude televize za 5 let? 2 38,9 % lidí si nedokáže představit život bez televize

Více

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Stavební veletrhy Brno 2014 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Novinky pro rok 2014 Zkrácení doby veletrhu středa - sobota Posílení návštěvnosti koncových zákazníků segment B2C změna otevírací doby 10:00

Více

Kulatý stůl stavebního fóra a společnosti Trigema. Pavel Ševera, pavel.severa@spir.cz, duben 2014

Kulatý stůl stavebního fóra a společnosti Trigema. Pavel Ševera, pavel.severa@spir.cz, duben 2014 Rezidence a internet Kulatý stůl stavebního fóra a společnosti Trigema Pavel Ševera, pavel.severa@spir.cz, duben 2014 O asociaci SPIR Sdružení pro internetovou reklamu profesní asociace (JIC), reprezentant

Více

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro).

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Tradiční zpravodajský server z Kutnohorska zprávy sport galerie Redakce Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Šéfredaktor zpravodajství:

Více

Inzerce 2015: Legalizace magazín, který vám rozšíří zorničky. Magazín, který vám rozšíří zorničky. Ceník inzerce 2015. www.magazin-legalizace.

Inzerce 2015: Legalizace magazín, který vám rozšíří zorničky. Magazín, který vám rozšíří zorničky. Ceník inzerce 2015. www.magazin-legalizace. Magazín, který vám rozšíří zorničky Ceník inzerce 2015 www.magazin-legalizace.cz Drazí partneři, nabízíme vám ceník inzerce na rok 2015 prvního českého magazínu o konopí Legalizace. Časopis Legalizace

Více

ONLINE MARKETING PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE ZA MARKETING MAKERS ANDREA HOLZKNECHTOVÁ

ONLINE MARKETING PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE ZA MARKETING MAKERS ANDREA HOLZKNECHTOVÁ ONLINE MARKETING PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE ZA MARKETING MAKERS ANDREA HOLZKNECHTOVÁ CO NEMŮŽEŠ ZMĚŘIT, TO NIKDY NEDĚLEJ! MarketingMakers.net Přednášející: Andrea Holzknechtová, PPC specialista Marketingový

Více

... VÁŠ KLÍČ K ÚSPĚCHU

... VÁŠ KLÍČ K ÚSPĚCHU ... VÁŠ KLÍČ K ÚSPĚCHU Regionální DENÍK vhodný prostor pro Vaši inzerci Regionální DENÍK je nejčtenějším zpravodajským deníkem v České republice Regionální DENÍK nabízí inzerci za nejvýhodnější cenu (nejnižší

Více

největší závod svého druhu město CYKLO MAŠTALE závodníků cyklomaraton Přírodní rezervací Maštale diváků 15. ročník

největší závod svého druhu město CYKLO MAŠTALE závodníků cyklomaraton Přírodní rezervací Maštale diváků 15. ročník CYKLO MAŠTALE cyklomaraton Přírodní rezervací Maštale 950 závodníků 2015 největší závod svého druhu 1500 diváků 15. ročník Staňte se partnerem CYKLO MAŠTALE 2015» největší závod svého druhu v Pardubickém

Více

PÁTEK LN, TOP KOMBI MAGAZÍN, TOP KOMBI + ONA DNES

PÁTEK LN, TOP KOMBI MAGAZÍN, TOP KOMBI + ONA DNES PÁTEK LN, TOP KOMBI MAGAZÍN, TOP KOMBI + ONA DNES i n z e r t n í p r e z e n t a c e VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ jediný respektovaný zdroj schopný přinést informace o čtenářích odráží úspěch titulu mezi

Více

Příloha k SMLUVNÍM OBCHODNÍM PODMÍNKÁM pro smlouvy o vysílání obchodních sdělení v programech zastupovaných MEDIA CLUB, s.r.o.

Příloha k SMLUVNÍM OBCHODNÍM PODMÍNKÁM pro smlouvy o vysílání obchodních sdělení v programech zastupovaných MEDIA CLUB, s.r.o. Příloha k SMLUVNÍM OBCHODNÍM PODMÍNKÁM pro smlouvy o vysílání obchodních sdělení v programech zastupovaných MEDIA CLUB, s.r.o. CENÍK 1. Obecné podmínky a. Ceník obsahuje cenové podmínky vysílání obchodních

Více

Příloha k SMLUVNÍM OBCHODNÍM PODMÍNKÁM pro smlouvy o vysílání obchodních sdělení v programech zastupovaných MEDIA CLUB, s.r.o.

Příloha k SMLUVNÍM OBCHODNÍM PODMÍNKÁM pro smlouvy o vysílání obchodních sdělení v programech zastupovaných MEDIA CLUB, s.r.o. Příloha k SMLUVNÍM OBCHODNÍM PODMÍNKÁM pro smlouvy o vysílání obchodních sdělení v programech zastupovaných MEDIA CLUB, s.r.o. CENÍK 1. Obecné podmínky a. Ceník obsahuje cenové podmínky vysílání obchodních

Více

ČTENÁŘI MF DNES, LIDOVÝCH NOVIN A METRA

ČTENÁŘI MF DNES, LIDOVÝCH NOVIN A METRA ČTENÁŘI, LIDOVÝCH NOVIN A METRA i n z e r t n í p r e z e n t a c e VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ jediný respektovaný zdroj schopný přinést informace o čtenářích odráží úspěch titulu mezi čtenáři a identifikuje

Více

PRAGOFFEST 2012. Závěrečná zpráva. 2. - 5. 2. 2012 Modrá škola Praha Háje

PRAGOFFEST 2012. Závěrečná zpráva. 2. - 5. 2. 2012 Modrá škola Praha Háje Závěrečná zpráva 1 2. - 5. 2. 2012 Modrá škola Praha Háje Čísla 2 4 dny 2930 návštěvníků (člověkodnů) 2040 unikátních účastníků (1390 loni) přes 500 pořadů v programu průměrná délka účasti necelý den a

Více

Reklamní předměty. Jindřich Anděra (učo: 323084) David Šiška (učo: 251555) Reklamní předměty MU Jindřich Anděra, David Šiška 1

Reklamní předměty. Jindřich Anděra (učo: 323084) David Šiška (učo: 251555) Reklamní předměty MU Jindřich Anděra, David Šiška 1 Reklamní předměty Jindřich Anděra (učo: 323084) David Šiška (učo: 251555) Reklamní předměty MU Jindřich Anděra, David Šiška 1 Agenda - Současný stav a zadání - Průzkum trhu - SWOT analýza - Strategie -

Více

PÁTEK LN, TOP KOMBI MAGAZÍN, TOP KOMBI MAGAZÍN + ONA DNES

PÁTEK LN, TOP KOMBI MAGAZÍN, TOP KOMBI MAGAZÍN + ONA DNES PÁTEK LN, TOP KOMBI MAGAZÍN, TOP KOMBI MAGAZÍN + ONA DNES i n z e r t n í p r e z e n t a c e VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ jediný respektovaný zdroj schopný přinést informace o čtenářích odráží úspěch titulu

Více

Příloha č. 1 SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ KOMUNIKAČNÍ KAMPANĚ

Příloha č. 1 SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ KOMUNIKAČNÍ KAMPANĚ Předmětem plnění této veřejné zakázky na služby je zajištění komunikační kampaně k otevření nové části science centra Techmania, a to outdoorové kampaně, rozhlasové a internetové kampaně. Součástí plnění

Více

Jednička na trhu zpravodajských deníků

Jednička na trhu zpravodajských deníků Jednička na trhu zpravodajských deníků PŘEDSTAVENÍ POZICE NA TRHU PROFIL ČTENÁŘE 72 regionálních deníků pod jednou střechou 23 vkládaných týdeníků Regionální zaměření i celostátní možnosti V září roku

Více

Nabídka reklamních formátů v rámci serveru - lokální weby -

Nabídka reklamních formátů v rámci serveru  - lokální weby - Nabídka reklamních formátů v rámci serveru www.denik.cz - lokální weby - Zpravodajský server denik.cz přináší 24 hodin denně bezkonkurenčně nejrozsáhlejší online zpravodajství ze 72 regionů České republiky.

Více

CENÍK. c. Cena za ratingový bod GRP (dále jen CPP ) se vztahuje k cílové skupině Dospělí nebo Děti 4-14 a ke spotům o délce 30 sekund.

CENÍK. c. Cena za ratingový bod GRP (dále jen CPP ) se vztahuje k cílové skupině Dospělí nebo Děti 4-14 a ke spotům o délce 30 sekund. Příloha k SMLUVNÍM OBCHODNÍM PODMÍNKÁM pro smlouvy o vysílání obchodních sdělení v programech zastupovaných MEDIA CLUB,s.r.o. CENÍK 1. Obecné podmínky a. Ceník obsahuje cenové podmínky vysílání obchodních

Více

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e DIVÁCI TV ÓČKO O b ch o d n í p r e z e n t a c e DIVÁCI NETERESTRICKÝCH TV DENNÍ SLEDOVANOST 385 tis. 371 tis. 367 tis. 364 tis. 265 tis. 164 tis. 143 tis. 137 tis. 118 tis. 107 tis. 84 tis. 58 tis. 48

Více

STAVEBNÍ VELETRHY BRNO

STAVEBNÍ VELETRHY BRNO STAVEBNÍ VELETRHY BRNO VELETRHY POSTAVENÉ PRO VÁS Souběžně probíhají: 20. 23. 4. 2016 Brno Výstaviště Stavte s námi! DŘEVO A STAVBY BRNO VELETRH NÁBYTKU A INTERIÉROVÉHO DESIGNU VELETRH PTÁČEK NÁRODNÍ STAVEBNÍ

Více

-Ženský OOH TV kanál. 400 000 žen sleduje pořad Woman's View každý měsíc

-Ženský OOH TV kanál. 400 000 žen sleduje pořad Woman's View každý měsíc 400 000 žen sleduje pořad Woman's View každý měsíc -Ženský OOH TV kanál Ženy rozhodují o více než 77% nákupů My víme jak je oslovit HI-LCD 540 ozvučených LCD obrazovek po celé České republice 75% ŽEN!!

Více

Media Kit Oslovte silnou komunitu Elektřina.cz svou reklamou Rychlý kontakt

Media Kit Oslovte silnou komunitu Elektřina.cz svou reklamou Rychlý kontakt Media Kit 2017 Oslovte silnou komunitu Elektřina.cz svou reklamou Rychlý kontakt +420 702 202 531 ondrej.valustik@usetreno.cz O nás Kontakt Jednoduše, srozumitelně a zábavně. To jsou hlavní cíle portálu

Více

INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB

INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB nabídka spolupráce Vážení přátelé! Dovolte mi, oslovit Vás s naší nabídkou na spolupráci při budování unikátního integrovaného systému, obsluhujícího pracovní trh DOBRÝ FLEK.

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ SEMESTRÁLNÍ PRÁCE MATEMATICKÁ STATISTIKA SROVNÁNÍ TELEVIZNÍHO, INTERNETOVÉHO, ROZHLASOVÉHO A NOVINOVÉHO ZPRAVODAJSTVÍ Petr Stoklásek, Lukáš Novák 2012

Více

Můžete nám věřit. VÝZKUM ČTENÁŘSKÉHO CHOVÁNÍ A VNÍMÁNÍ REKLAMY NA SERVERU idnes.cz. prezentace pro klienty

Můžete nám věřit. VÝZKUM ČTENÁŘSKÉHO CHOVÁNÍ A VNÍMÁNÍ REKLAMY NA SERVERU idnes.cz. prezentace pro klienty VÝZKUM ČTENÁŘSKÉHO CHOVÁNÍ A VNÍMÁNÍ REKLAMY NA SERVERU idnes.cz prezentace pro klienty PROJEKT CÍLE VÝZKUMU: - zjistit, jak pravidelní návštěvníci idnes.cz přistupují ke svému serveru a jak ho čtou -

Více

Marketingový výzkum 11. Výzkum pro potřeby marketingové komunikace

Marketingový výzkum 11. Výzkum pro potřeby marketingové komunikace Marketingový výzkum 11 Výzkum pro potřeby marketingové komunikace Struktura přednášky Proč realizovat výzkum marketingové komunikace? Příprava výzkumu Přehled typů a metod výzkumu Podstata některých metod

Více

Do práce na kole 2017

Do práce na kole 2017 Do práce na kole 2017 Květen 2017: 7. ročník celorepublikové soutěže pro zaměstnanecké týmy 2. rokem také pro běžce a chodce Cíle soutěže Hravou formou přivést více lidí k pravidelnému používání kola jako

Více

Příloha k SMLUVNÍM OBCHODNÍM PODMÍNKÁM pro smlouvy o vysílání obchodních sdělení v programech zastupovaných FTV Prima, spol. s r.o.

Příloha k SMLUVNÍM OBCHODNÍM PODMÍNKÁM pro smlouvy o vysílání obchodních sdělení v programech zastupovaných FTV Prima, spol. s r.o. Příloha k SMLUVNÍM OBCHODNÍM PODMÍNKÁM pro smlouvy o vysílání obchodních sdělení v programech zastupovaných FTV Prima, spol. s r.o. CENÍK 1. Obecné podmínky a. Ceník obsahuje cenové podmínky vysílání obchodních

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV, TOP KOMBI MAGAZÍNU A TOP KOMBI MAGAZÍNU + ONA DNES. i n z e r t n í p r e z e n t a c e

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV, TOP KOMBI MAGAZÍNU A TOP KOMBI MAGAZÍNU + ONA DNES. i n z e r t n í p r e z e n t a c e ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV, TOP KOMBI MAGAZÍNU A TOP KOMBI MAGAZÍNU + ONA DNES i n z e r t n í p r e z e n t a c e VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ jediný respektovaný zdroj schopný přinést informace o čtenářích

Více

Rádio Classic FM. p r e z e n t a c e

Rádio Classic FM. p r e z e n t a c e Rádio Classic FM p r e z e n t a c e O RÁDIU Rádio Classic FM je na českém mediálním trhu jedinou hudební stanicí zaměřenou na klasickou hudbu, jazz a swing. Classic FM vysílá 24 hodin denně nejposlouchanější

Více

TOP 4 KOMBI ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV, ONA DNES, DOMA DNES A PÁTKU LIDOVÉ NOVINY

TOP 4 KOMBI ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV, ONA DNES, DOMA DNES A PÁTKU LIDOVÉ NOVINY ČTENÁŘI MAGAZÍNU +, ONA, DOMA A PÁTKU LIDOVÉ NOVINY VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV ČTENÁŘI MAGAZÍNU + VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních agentur (AKA) je

Více

ČTENÁŘI INZERTNÍ KOMBINACE TOP KOMBI

ČTENÁŘI INZERTNÍ KOMBINACE TOP KOMBI ČTENÁŘI INZERTNÍ KOMBINACE TOP KOMBI VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních

Více

ČTENÁŘI DENÍKŮ MF DNES, LIDOVÉ NOVINY A METRO

ČTENÁŘI DENÍKŮ MF DNES, LIDOVÉ NOVINY A METRO ČTENÁŘI DENÍKŮ, LIDOVÉ NOVINY A METRO VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních

Více

VY_32_INOVACE_D 12 17

VY_32_INOVACE_D 12 17 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Rámcová nabídka a prezentace

Rámcová nabídka a prezentace Rámcová nabídka a prezentace Judo Show Cup Obsah 1.Představení Judo Show Cup 1.1. Co je Judo Show Cup 1.2. Záštity akce 1.3. Charitativní účel akce 1.4. Pro koho je Judo Show Cup určen 1.5. Program 1.6.

Více

ČTENÁŘI DENÍKŮ MF DNES, LIDOVÉ NOVINY A METRO

ČTENÁŘI DENÍKŮ MF DNES, LIDOVÉ NOVINY A METRO ČTENÁŘI DENÍKŮ, LIDOVÉ NOVINY A METRO VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních

Více

ČTENÁŘI DENÍKŮ MF DNES, LIDOVÉ NOVINY A METRO

ČTENÁŘI DENÍKŮ MF DNES, LIDOVÉ NOVINY A METRO ČTENÁŘI DENÍKŮ, LIDOVÉ NOVINY A METRO VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních

Více

XXII. ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY obchodní nabídka

XXII. ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY obchodní nabídka XXII. ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY 7. 2. 23. 2. 2014 obchodní nabídka 1 Sochi 2014 Základní informace XXII. zimní olympijské hry se budou konat v ruském Soči. Největší zimní sportovní svátek světa začíná v pátek

Více

Rádio Classic FM. p r e z e n t a c e

Rádio Classic FM. p r e z e n t a c e Rádio Classic FM p r e z e n t a c e O RÁDIU Rádio Classic FM je na českém mediálním trhu jedinou hudební stanicí zaměřenou na klasickou hudbu, jazz a swing. Classic FM vysílá 24 hodin denně nejposlouchanější

Více

Obsah: edstavení produktu ník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce po ádané Sdružením

Obsah: edstavení produktu ník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce po ádané Sdružením Obsah: představení produktu měsíčník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce pořádané Sdružením další možnosti plnění Partnerství v Service Clubu Vám

Více

Tabulka č. 1: Podíl jednotlivých forem internetové reklamy v roce 2011 a odhad pro rok 2012

Tabulka č. 1: Podíl jednotlivých forem internetové reklamy v roce 2011 a odhad pro rok 2012 Tisková zpráva PRAHA, 1/3/2012 Internetová reklama nadále poroste i v roce 2012 Investice do internetové reklamy v loňském roce opět rostly, nejoblíbenějšími formami zůstávají plošná (display) a výkonnostní

Více

Komerční komunikace Komunikační projekt. Přemysl Průša

Komerční komunikace Komunikační projekt. Přemysl Průša Komerční komunikace Komunikační projekt Přemysl Průša Marketingové a komerční komunikace Marketingové komunikace = komerční komunikace + obaly, WoM. Komerční komunikace: - Reklama - Podpora prodeje - PR

Více

24.6.2005. Nejnavštěvovanější server českého internetu

24.6.2005. Nejnavštěvovanější server českého internetu Nejnavštěvovanější server českého internetu 24.6.2005 Co je Seznam.cz Od roku 1996 nejnavštěvovanější server českého internetu Služeb Seznamu využívá každý čtvrtý Čech Týdně oslovuje 70 % uživatelů internetu

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_236_Reklama_PwP

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_236_Reklama_PwP Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880

Více

Rádio Classic FM. p r e z e n t a c e

Rádio Classic FM. p r e z e n t a c e Rádio Classic FM p r e z e n t a c e O RÁDIU Rádio Classic FM je na českém mediálním trhu jedinou hudební stanicí zaměřenou na klasickou hudbu, jazz a swing. Classic FM vysílá 24 hodin denně nejposlouchanější

Více

Kam se posouvá divácké chování? Hana Friedlaenderová

Kam se posouvá divácké chování? Hana Friedlaenderová Kam se posouvá divácké chování? Hana Friedlaenderová 2012 MEDIARESEARCH, a.s. Změna mediálního prostředí Digitalizace Mediální vybavenost domácností Internet 2 ATS (hodiny) Růst sledovanosti neceloplošných

Více

Internetová reklama hlásí rekordní investice za loňský rok: více než 23 miliard korun

Internetová reklama hlásí rekordní investice za loňský rok: více než 23 miliard korun Tisková zpráva Internetová reklama hlásí rekordní investice za loňský rok: více než 23 miliard korun Praha 27. února 2018 Objem internetové inzerce dosáhl v loňském roce více než 23 miliard korun. Oproti

Více

BK Děčín s.r.o. NABÍDKA PARTNERŮM

BK Děčín s.r.o. NABÍDKA PARTNERŮM BK Děčín s.r.o. NABÍDKA PARTNERŮM Basketbalový Klub Děčín: profesionální klub, který se účastní nejvyšší basketbalové soutěže v ČR Mattoni NBL (působí v ní nepřetržitě od roku 1993) založen v roce 1945

Více

Internetová reklama hlásí rekordní investice za loňský rok: téměř 20 miliard korun

Internetová reklama hlásí rekordní investice za loňský rok: téměř 20 miliard korun Tisková zpráva Internetová reklama hlásí rekordní investice za loňský rok: téměř 20 miliard korun Praha 8. března 2017 Objem internetové inzerce dosáhl v loňském roce téměř 20 miliard korun v ceníkových

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV ČTENÁŘI MAGAZÍNU + VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních agentur (AKA) je

Více

AGENDA: 1) charakteristika projektu. 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost. 3) místa konání

AGENDA: 1) charakteristika projektu. 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost. 3) místa konání NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC ROKU AGENDA: 1) charakteristika projektu 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost 3) místa konání 4) mediální podpora (ukázky mediální kampaně v deníku) 5) nabídka partnerství

Více

Znalost značky TV Barrandov je vyšší než 50% zaváděcí kampaň přivedla k obrazovce více než 25% populace

Znalost značky TV Barrandov je vyšší než 50% zaváděcí kampaň přivedla k obrazovce více než 25% populace Znalost značky TV Barrandov je vyšší než 50% zaváděcí kampaň přivedla k obrazovce více než 25% populace Zaváděcí kampaň TV Barrandov zaznamenala podle výzkumu společnosti Median výrazný úspěch. Výsledky

Více

ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES

ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních agentur (AKA)

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV ČTENÁŘI MAGAZÍNU + VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních agentur (AKA) je

Více

Příloha k SMLUVNÍM OBCHODNÍM PODMÍNKÁM pro smlouvy o vysílání obchodních sdělení v programech zastupovaných MEDIA CLUB, s.r.o.

Příloha k SMLUVNÍM OBCHODNÍM PODMÍNKÁM pro smlouvy o vysílání obchodních sdělení v programech zastupovaných MEDIA CLUB, s.r.o. Příloha k SMLUVNÍM OBCHODNÍM PODMÍNKÁM pro smlouvy o vysílání obchodních sdělení v programech zastupovaných MEDIA CLUB, s.r.o. CENÍK 1. Obecné podmínky a. Ceník obsahuje cenové podmínky vysílání obchodních

Více

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE OBSAH 1/ BPA A SPORTOVEC ROKU 2/ HLAVNÍ ATRIBUTY PREZENTACE PARTNERA 3/ FORMY PREZENTACE PARTNERA 4/ PREZENTACE A PR AKTIVITY PROJEKTU 5/ CENA REKLAMNÍHO PLNĚNÍ 6/ KONTAKT Petra

Více

ADRESNÁ DISTRIBUCE 2 NEADRESNÁ DISTRIBUCE 5 LCD REKLAMNÍ PANELY 8

ADRESNÁ DISTRIBUCE 2 NEADRESNÁ DISTRIBUCE 5 LCD REKLAMNÍ PANELY 8 ADRESNÁ DISTRIBUCE 2 NEADRESNÁ DISTRIBUCE 5 LCD REKLAMNÍ PANELY 8 TISK a LOGISTIKA 10 1 ADRESNÁ DISTRIBUCE Zajistíme adresnou distribuci listovních zásilek, klientských časopisů, obálek, katalogů: - do

Více

Efektivní PPC reklama pro firmy

Efektivní PPC reklama pro firmy Efektivní PPC reklama pro firmy E-marketingová konference JHK Markéta Janochová 25. 3. 2015 O čem se dnes budeme bavit? Představení a výhody PPC Jak naplánovat PPC kampaň Časté chyby Otázky a diskuze Začínáme:

Více

Marketingová komunikace organizace

Marketingová komunikace organizace Zadání projektu pro finále soutěže pro téma Marketingová komunikace organizace Stručná charakteristika řešeného problému Helvetia College je vysoká škola, která má své kořeny ve Švýcarsku. V ČR začíná

Více

ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES

ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních agentur (AKA)

Více

Měsíční zpráva o sledovanosti televize Listopad 2012

Měsíční zpráva o sledovanosti televize Listopad 2012 Měsíční zpráva o sledovanosti televize Listopad 2012 Zdroj: ATO MEDIARESEARCH, prosinec 2012 Obsah OBSAH 1. Souhrn 2. Vývoj ATS a ratingu 3. Share jednotlivých TV stanic 4. Meteoindex 5. TOP 10 vybraných

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV ČTENÁŘI MAGAZÍNU + VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních agentur (AKA) je

Více

Mistrovství Evropy žen do 22 let v softballu

Mistrovství Evropy žen do 22 let v softballu Mistrovství Evropy žen do 22 let v softballu 2. 7. srpna 2010 Praha 8, Svoboda park Česká republika Vrcholný turnaj evropského významu Na největší softballové akci roku na území České republiky uvidíte

Více

Nasloucháme potřebám dentální veřejnosti

Nasloucháme potřebám dentální veřejnosti Nasloucháme potřebám dentální veřejnosti 2014 CENÍK INZERCE EDIČNÍ PLÁN Tištěné časopisy a noviny: Webové projekty: TIŠTĚNÉ TITULY EDIČNÍ PLÁN Redakční uzávěrka Termín distribuce Distribuovaná média Pá

Více

DOMA DNES. magazín o bydlení

DOMA DNES. magazín o bydlení DOMA DNES magazín o bydlení Obsah OBSAH PREZENTACE 2 Profil magazínu Mediální data Rubriky Ceník Kontakt Profil magazínu MAGAZÍN O BYDLENÍ 3 Motto: s námi vám bude doma lépe píšeme o všem, co dělá domov

Více

Kalkulátor cen energií kalkulator.tzb-info.cz

Kalkulátor cen energií kalkulator.tzb-info.cz Kalkulátor cen energií kalkulator.tzb-info.cz TZB-info Největší oborový portál pro stavebnictví, úspory energií a technická zařízení budov v ČR a na Slovensku Vaše reklama za jedny peníze ve dvou zemích

Více

Měsíční zpráva o sledovanosti televize Srpen 2012

Měsíční zpráva o sledovanosti televize Srpen 2012 Měsíční zpráva o sledovanosti televize Srpen 2012 Zdroj: ATO MEDIARESEARCH, září 2012 Obsah Zdroj: ATO - MEDIARESEARCH OBSAH 1. Souhrn 2. Vývoj ATS a ratingu 3. Share jednotlivých TV stanic 4. Meteoindex

Více

Češi a reklama únor partneři: ppm factum research

Češi a reklama únor partneři: ppm factum research Češi a reklama 2013 únor 2013 partneři: ppm factum research Historie a metodika Ve spolupráci s Českou marketingovou společností (ČMS), POPAI Central Europe, Brno International Business School (BIBS) a

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV, TOP KOMBI MAGAZÍNU A TOP KOMBI MAGAZÍNU + ONA DNES

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV, TOP KOMBI MAGAZÍNU A TOP KOMBI MAGAZÍNU + ONA DNES ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV, TOP KOMBI MAGAZÍNU A TOP KOMBI MAGAZÍNU + ONA DNES i n z e r t n í p r e z e n t a c e VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ jediný respektovaný zdroj schopný přinést informace o čtenářích

Více

Nasloucháme potřebám dentální veřejnosti

Nasloucháme potřebám dentální veřejnosti Nasloucháme potřebám dentální veřejnosti 2014 CENÍK INZERCE EDIČNÍ PLÁN Tištěné časopisy a noviny: Webové projekty: TIŠTĚNÉ TITULY EDIČNÍ PLÁN Redakční uzávěrka Termín distribuce Distribuovaná média Pá

Více

Na co je Retarget? Jak Retarget využít?

Na co je Retarget? Jak Retarget využít? retarget manuál Retarget je službou kontextové reklamní sítě Etarget. Na rozdíl od klasické kontextové reklamy cílí na lidi, kteří navštíví Váš web. To znamená, že již mají základní znalost Vašich produktů

Více

MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ

MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ PROČ SE ZABÝVAT MARKETINGEM? Firmy musí hledat nové trhy a nového zákazníka Hledat nové přístupy k zákazníkovi tj. marketingové nové přístupy Neustále zdokonalovat marketingové

Více

Digitalizace TV vysílání

Digitalizace TV vysílání Případová studie PR kampaně Digitalizace TV vysílání Národní koordinační skupina pro digitální vysílání v ČR Ing. Zdeněk Duspiva HISTORIE Koncepce 2005 definování role státu Zásady informační kampaně,

Více

vinegret.cz / 2015 Možnosti propagace na portálu Vinegret.cz

vinegret.cz / 2015 Možnosti propagace na portálu Vinegret.cz vinegret.cz / 2015 Možnosti propagace na portálu Vinegret.cz Co je Vinegret.cz Vinegret.cz je mladý portál, který přináší různorodé informace o České republice v ruském jazyce. Našimi čtenáři jsou cizinci

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama - internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama - internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama - internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center

Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center Zpracovatel: ENVIC, občanské sdružení Prešovská 8, 301 00 Plzeň Kontaktní osoba: Tomáš Popp 1. úvod Kampaň zaměřená na

Více

Mediainfo základní údaje nový design reklamní plochy

Mediainfo základní údaje nový design reklamní plochy Mediainfo základní údaje nový design reklamní plochy Profil serveru Nejnavštěvovanější informačně-zpravodajský server ve Zlínském kraji ZPRÁVY Co se děje Politika a ekonomika Hasiči a policie Kultura Sport

Více

Konference Online Marketingu ACK ČR a Seznam.cz

Konference Online Marketingu ACK ČR a Seznam.cz Konference Online Marketingu ACK ČR a Seznam.cz Porovnání mediatypů Silné stránky TV reklama Audiovizuální komunikace => emocionální spojení s příjemcem! Spojení zvuku, obrazu a pohybu velmi přesvědčivé

Více