NÁVOD K POUŽITÍ MAJ-178

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K POUŽITÍ MAJ-178"

Transkript

1 NÁVOD K POUŽITÍ VLOŽKA PRO PŘÍTROJE URČENÁ PRO BRONCHOVIDEOKOP MAJ-178 A OUPRAVA PRO VÝMĚNU VADITELNÝCH OUČÁTÍ VLOŽKY MAJ-178 (K ) Verze /2006

2

3 Obsah i Obsah Kontrola obsahu zásilky... 1 Provozní bezpečnostní opatření... 2 Instrukce... 3 Dekontaminace... 5 Náhradní části a oprava... 6 Technické parametry... 7 Výrobce a distributor... 9 MAJ-178

4 ii Obsah MAJ-178

5 DŮLEŽITÉ Dříve než začnete používat Olympus MAJ-178, pečlivě si přečtěte tento návod k použití, protože obsahuje důležité informace o péči o zařízení, o zacházení se zařízením a o jeho použití. Navíc si pročtěte návod k použití bronchovideoskopu, který budete dekontaminovat v MAJ-178. Tyto návody by měly být zachovány po dobu životnosti výrobku. Pokud máte nějaké otázky týkající se problematiky uvedené v těchto návodech, kontaktujte prosím vašeho zástupce firmy Olympus nebo nejbližší kancelář firmy Olympus. URČENÍ ZAŘÍZENÍ terilizační vložka Olympus MAJ-178 je určena pro zdravotnická zařízení k uložení endoskopu z řady OLYMPU BF TYP Q180-AC flexibilních bronchovideoskopů a určitého definovaného příslušenství za účelem dekontaminace párou v autoklávu. který má presterilizační vakuový cyklus. Nepoužívejte zařízení k jinému účelu, než ke kterému je určeno. VAROVNÉ YMBOLY POUŽÍVANÉ NA ZAŘÍZENÍ Pozor, prostudujte přiložené dokumenty. VÝTRAŽNÁ LOVA UPOZORNĚNÍ VÝTRAHA POZNÁMKA Označuje potencionálně nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nevyhneme, může zapříčinit smrt nebo vážné poranění. Označuje potencionálně nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nevyhneme, může způsobit malé nebo středně těžké poranění. Používá se také k označení nebezpečného úkonu nebo možného poškození zařízení. Označuje další pomocné informace.

6

7 1 1 KONTROLA OBAHU ZÁILKY Vyjměte MAJ-178 z balení a ujistěte se, že standardní souprava obsahuje všechny položky. Pokud některé části jsou poškozeny nebo chybí, kontaktujte servisní centrum Olympus nebo nejbližší kancelář firmy Olympus. Poznámka: Pokud ochranná podložka nebo nějaká silikonová vsaditelná součást vložky se při transportu odpojí, prostudujte část 5 a opět ji připevněte. FIGURA 1-1 Štítek 1 Ochranná podložka (připevněna) Návod k použití NÁVOD K POUŽITÍ MAJ -178 MAJ-178 s připevněnými vsaditelnými součástmi vložky a podložkou pro příslušenství Štítek 1 1. PŘED TERILIZACÍ PÁROU (AUTOKLÁVOVÁNÍM), ENDOKOP MUÍ BÝT DŮKLADNĚ OČIŠTĚN A OUŠEN. 2. PŘIPEVNĚTE VODOTÉNOU ČEPIČKU (MAJ-1214, ZELENOU) DŘÍVE NEŽ ZAČNE TERILIZACE PÁROU (AUTOKLÁVOVÁNÍ). 3. ENDOKOP VLOŽTE A PRÁVNĚ UMÍTĚTE DO VLOŽKY, JAK JE UVEDENO V NÁVODU K POUŽITÍ. 4. V NÁVODU NA DEKONTAMINACI ENDOKOPU JOU UVEDENY PARAMETRY KOMPATIBILNÍ TERILIZACE PÁROU (AUTOKLÁVOVÁNÍ). 5. PŘED KAŽDÝM VYŠETŘENÍM ZKONTROLUJTE ZAVÁDĚCÍ HADICI ENDOKOPU, JAK UVEDENO V NÁVODU K POUŽITÍ ENDOKOPU. POUZE PRO AUTOKLÁVOVATELNÉ BRONCHOVIDEOKOPY OLYMPU

8 2 2 PROVOZNÍ BEZPEČNOTNÍ OPATŘENÍ UPOZORNĚNÍ VÝTRAHA POZNÁMKA VÝTRA HA Pokud není provedena správná dekontaminaci endoskopického zařízení po každém vyšetření, může dojít k ohrožení bezpečnosti pacienta. Aby se minimalizovalo nebezpečí kontaminace, tak po každém vyšetření musíte dle instrukcí výrobce podrobit bronchovideoskop důkladnému ručnímu čištění, a to dříve než přistoupíte ke sterilizaci. Pokud není čištění bronchovideoskopu provedeno pečlivě, není možné provést účinnou sterilizaci. Prostudujte návod k použití bronchovideoskopu a před sterilizací důkladně očistěte bronchovideoskop a ostatní příslušenství, abyste tak odstranili mikroorganizmy a organický materiál, které by mohly snížit účinnost sterilizace. Organické zbytky tkání pacienta a dekontaminační chemikálie jsou nebezpečné. Používejte osobní ochranné pomůcky, abyste se chránili před nebezpečnými chemikáliemi a potencionálně infekčním materiálem. Při čištění noste osobní ochranné pomůcky, jako např. ochranné brýle, ochrannou masku, nepromokavý oděv a chemicky odolné rukavice, které dobře přiléhají a jsou dostatečně dlouhé, aby zakryly pokožku. Taktéž vždy si svlékněte kontaminované ochranné pomůcky dříve než opustíte dekontaminační prostor. Účinná sterilizace párou bronchovideoskopu v MAJ-178 může být zajištěna pouze v případě, když sterilizace v autoklávu (sterilizátoru určeném pro sterilizaci párou) má presterilizační vakuovou fázi, a sterilizační cyklus je v souladu s danými národními standardy nebo zkušenostmi, např. : C na 5 minut; C na 3 minuty. Uskladnění bronchovideoskopu a jeho příslušenství na přímém slunečním světle, při vysokých teplotách, při vysoké vlhkosti, nebo pokud jsou vystaveny rentgenovému nebo ultrafialovému záření, může zapříčinit poškození nebo přenos infekce. Před sterilizací důkladně opláchněte a poté osušte veškeré zařízení, včetně pracovních kanálů. Důležité informace o dekontaminaci naleznete v návodu k použití bronchovideoskopu. Vezměte na vědomí, že silikonová pryžová podložka pro příslušenství může způsobit kondenzaci pod podložkou. Nepoužívejte s ostatními sterilizačními kontejnery, pokud nebyly specificky navrženy a testovány pro použití s MAJ-178.

9 3 MAJ-178 je na sebe skládatelná, pokud je rozbalena maximální výška jsou však 3 jednotky. Abyste zachovali standardní podmínky, používejte pouze náhradní části uvedené v části 5. 3 INTRUKCE POZNÁMKA VÝTRA HA V MAJ-178 je vytištěna poloha endoskopu, aby bylo označeno správné uložení přístroje ve vložce pro přístroje. Příprava k použití D Prostudujte návod k dekontaminaci bronchovideoskopu a příslušenství bronchovideoskopu a vyčistěte jednotlivé součásti v rámci přípravy před sterilizací. Naložení bronchovideoskopu do vložky pro přístroje 1. Dle obrázku Figura 3-1, uvolněte obě záklapky a sejměte víko. Zkontrolujte, zdali ochranná podložka je bezpečně připevněna. Všimněte si, že vložka pro přístroje je označena čísly (viz Figura 3-2) a má vyznačenou polohu bronchovideoskopu k usnadnění jeho uložení do vložky. FIGURA 3-1 Ochranná podložka Víko Záklapka Baze vložky s vsaditelnými součástmi

10 4 2. Dle Figura 3-2 umístěte ovládací část bronchovideoskopu (1) do vsaditelných součástí vložky. Poté umístěte zaváděcí hadici (2) v souladu s černým označením. Poté umístěte konektor endoskopu (3) dle vyznačené polohy endoskopu a ujistěte se, že bronchovideoskop není stočen. Univerzální kabel by měl být upevněn v držáku pro endoskop ve vsaditelné součásti vložky, jak zobrazeno. Příslušenství: Ujistěte se, že podložka pro příslušenství (4) je správně umístěna, poté jemně stočte příslušenství (kartáček na čištění otvorů kanálů (MAJ-507), kartáček na čištění kanálů (BW-15B), adaptér na čištění zpětným proplachováním (MAJ-222)) a umístěte je do prostoru pro příslušenství. VÝTRAHA Když umísťujete konektor endoskopu (3) do MAJ-178, ujistěte se, že odvětrávací konektor na vodotěsné čepičce (MAJ-1214, zelená) směruje nahoru. Pokud je potřeba, tak vodotěsnou čepičku odpojte a znovu připojte. V návodu k použití bronchovideoskopu jsou uvedeny další informace týkající se vodotěsné čepičky. Tlak na přístroj by měl být vynaložen pouze v místech jeho kontaktu s vsaditelnou součástí vložky. Na přístroj netlačte mezi vsaditelnými součástmi vložky, jinak může dojít k jeho poškození. Bronchovideoskop se nesmí dotýkat vlastní vložky, jinak může dojít k jeho tepelnému poškození. FIGURA 3-2 Odvětrávací konektor (2) Univerzální kabel připevněte zde (3) (1) (4) Prostor pro příslušenství

11 5 3. Víko správně položte na vložku pro přístroje a zajistěte jej záklapkami. POZNÁMKA VÝTRA HA Víko dobře sedí pouze v dané jedné pozici. 4. Umístěte jí do autoklávu a dekontaminujte v souladu s návodem k dekontaminaci bronchovideoskopu. VÝTRAHA Ponechte alespoň 25 minut před vyjmutím bronchovideoskopu nebo jednotlivých součástí příslušenství ze sterilizačního sáčku, aby měly dostatečný čas uschnout. Když před vyšetřováním nemocného vyjímáte bronchovideoskop z MAJ-178, jemně jej uvolněte z každé vsaditelné součásti vložky. Nevytahujte bronchovideoskop rychle nebo násilně, protože by mohlo dojít k jeho poškození. 4 DEKONTAMINACE Pokud se vložka ušpiní nebo je umístěna ve špinavém prostředí, vyjměte bronchovideoskop a ručně očistěte MAJ-178 nebo ji dekontaminujte v myčce/dezinfektoru v souladu s doporučeními výrobce zařízení. V případě pochybnosti o kompatibilitě autoklávů nebo myčky/dezinfektoru kontaktujte Olympus.

12 6 5 NÁHRADNÍ ČÁTI A OPRAVA POZNÁMKA VÝTRA HA Aby byly zachovány podmínky pro záruku výrobku, používejte k tomuto výrobku pouze následující náhradní části. D Pravidelně kontrolujte vsaditelné součásti vložky, zdali nejsou poškozeny, v případě poškození je vyměňte pomocí soupravy pro výměnu vsaditelných součástí vložky K Ilustrace níže uvedené uvádějí umístění vsaditelných součástí ve vložce. K K K K K K K Podložka pro příslušenství - K K K K Označuje zevní okraj K

13 7 D Výměna vsaditelné součásti vložky: Při výměně vsaditelné součásti vložky tahejte ji z velkého otvoru (obyčejně vnitřní okraj) a vysuňte ji z vložky. Při výměně vtlačujte zavádějící okraj vsaditelné součásti vložky do velké štěrbiny a za použití tlaku zasunujte ji až do správné polohy. Viz příklad níže uvedený. 6 TECHNICKÉ PARAMETRY Název výrobku Kompatibilita Olympus MAJ-178 vložka pro přístroje určená pro bronchovideoskop MAJ-178 je kompatibilní pouze pro následující přístroje: OLYMPU BF TYP Q180-AC Rozměry Materiál Výška pro skládatelnost na sebe (nezabalená) tatus Š 580mm x D 400mm x H 150mm Pouzdro: Eloxovaná slitina hliníku Vložky a podložka pro příslušenství: ilikónová pryž Maximálně 3 jednotky Tato značka na výrobku označuje shodu s vyhláškou Directive 93/42/EEC týkající se zařízení užívaných ve zdravotnictví, Třída I. Olympus MAJ-178 je vyrobeno ve pojeném království firmou KeyMed (Medical & Industrial Equipement) Ltd. EKeyMed 2005 Vytisknuto ve pojeném království K /705

14 8

15 Výrobce a distributor Výrobce a distributoři 9 Výrobce Telefonní číslo Číslo faxu OLYMPU MEDICAL YTEM CORP Ishikawa-cho, Hachioji-shi Tokyo , Japan Zplnomocněný zástupce Telefonní číslo Číslo faxu OLYMPU MEDICAL YTEM EUROPA GmbH Wendenstr D Hamburg / Postfach D Hamburg, Germany Pokud máte dotazy nebo připomínky ohledně jakýchkoli informací v této příručce, obra te se prosím na svého místního distributora. Distributor Telefonní číslo Číslo faxu OLYMPU AUTRIA GEELLCHAFT M.B.H. huttleworthstraße 25 Postfach 131 A Wien Olympus Belgium N.V. Boomsesteenweg 77 B Aartselaar OLYMPU chweiz AG Chriesbaumstraße 6 Volketswil CH chwerzenbach PAPAETI MEDICAL CO. LTD 75, Athalassa, Ave. Chapo Tower, Off. 501 P.O. Box 6456 CY -- Nicosia OLYMPU Deutschland GmbH Wendenstraße D Hamburg / Postfach D Hamburg, Germany

16 10 Výrobce a distributor Distributor Telefonní číslo Číslo faxu OLYMPU DANMARK A/ Tempovej DK Ballerup Olympus Optical España.A. Via Augusta, 158 E Barcelona OLYMPU FRANCE Division ystèmes Médicaux 74, Rue d Arcueil, Parc d affaires ILIC F Rungis Cedex OLYMPU FINLAND Oy Äyritie12B/AirportPlaza5 FIN Vantaa PROTON.A. Medical Equipment and upplies 2 IOULIANOU str Metamorfossis Athens, GREECE Olympus Italia rl Via Modigliani 45 I egrate (Milano) Inter hf óltún 20 I Reykjavik Island OLYMPU NORGE A Kjelsåsveien 168 N Oslo OLYMPU NEDERLAND B.V. Industrieweg 44 NL NW Zoeterwoude--Rijndijk OLYMPU PORTUGAL - OPTO -DIGITAL Tecnologias,.A. Rua Prof. Orlando Ribeiro, 5 -- B P Lisboa OLYMPU VERIGE AB P.O. Box olna Olympus C& spol. s r.o. Evropska 176 CZ Praha 6 Olympus Estonia OÜ Järvevana tee 9 EE Tallinn Olympus Hungary KFT Papírgyár u H Budapest Olympus Lietuva UAB eskines 55a LT Vilnius OLYMPU LATVIA, IA Vienibas gatve 87b LV Riga Olympus Polska p. z.o.o wietojerska 5/7 PL Warszawa

17 Výrobce a distributor Olympus K, s r.o. Teplická 99 K Piešt any Olympus lovenija d.o.o. Baznikova 2 LO Ljubljana

18 12

19 13

20 1

Číslo výrobku: CZ-67460

Číslo výrobku: CZ-67460 NÁVOD SACÍ VENTIL MAJ-1443 VENTIL PRO VZDUCH/VODU MAJ-1444 Číslo výrobku: CZ-67460 Verze 1.0-07/2005 Obsah i Obsah Číslo výrobku: CZ-67460 ii Obsah Důležitá informace - Prostudujte před použitím. 1 Určení

Více

O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV S40

O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV S40 O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV S40 O b s a h Nálepky a symboly... 1 Důležité informace Prostudujte před použitím... 3 Použití.. 3 Instrukční příručka. 3 Kvalifikace uživatele..

Více

Systém pro komprese hrudníku Návod k použití

Systém pro komprese hrudníku Návod k použití 100557-00 A, VALID FROM CO J2266 Systém pro komprese hrudníku Návod k použití Důležité informace pro uživatele Před použitím tohoto kompresního systému LUCAS a stabilizační soupravy LUCAS se musí všichni

Více

NÁVOD K POUŽITÍ POČÍTAČOVÝ FOKOMETR CL-300

NÁVOD K POUŽITÍ POČÍTAČOVÝ FOKOMETR CL-300 NÁVOD K POUŽITÍ POČÍTAČOVÝ FOKOMETR CL-300 ÚVOD Děkujeme vám, že jste si zakoupili zařízení počítačový fokometr TOPCON CV-300. ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ / INDIKACE K POUŽITÍ Toto zařízení měří optický výkon brýlových

Více

Dürr Dental VistaCam CL.iX

Dürr Dental VistaCam CL.iX Dürr Dental VistaCam CL.iX Návod k montáži a použití 9000-618-115/32 2009/10 2 2009/10 Obsah Důležité informace 1. Obecné informace 4 1.1 Hodnocení shody 4 1.2 Všeobecné pokyny 4 1.3 Likvidace přístroje

Více

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE + LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE Odpovědnost za informace Naši zákazníci jsou povinni

Více

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE DŮLEŽITÉ KONTAKTY A ČÍSLA Webová stránka Dexcom: www.dexcom.com Číslo ID vysílače: Číslo ID přijímače:

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

CL-350 A. Kalibrátor Teploty

CL-350 A. Kalibrátor Teploty CL-350 A Kalibrátor Teploty Uživatelská příručka CL-350 A Kalibrátor Teploty OBSAH BEZPEČNOST A INSTALACE KALIBRÁTOR TEPLOTY CL-350 A OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 1 BEZPEČNOST A INSTALACE Úvod

Více

MLX 300W xenonový zdroj světla

MLX 300W xenonový zdroj světla MLX 300W xenonový zdroj světla Návod k použití Rev. 1.0 2 Obsah Přehled symbolů str. 4 Důležitá upozornění str. 5 Přehled str. 6 Používání str. 6 Výměna lampového modulu str. 8 Výměna pojistek str. 9 Sestavení

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50

Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 GE Healthcare Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze Překlad z anglického jazyka Obsah 1 Úvod... 5 1.1 Důležité informace pro uživatele...6 1.2 Informace o právních předpisech...7 1.3 Konfigurace

Více

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B CS Návod k použití Než začnete tento produkt používat, pečlivě si přečtěte veškerou dokumentaci, která k němu náleží, a uschovejte ji pro budoucí potřebu. CECH-2104A CECH-2104B 7015888 VÝSTRAHA 2 Neotvírejte

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W)

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Napájecí zdroj vyznačující se novou jedinečnou funkcí společnosti OMRON Alarm podpětí s kompaktní konstrukcí přispívající ke zmenšení velikosti

Více

Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310. Obj. č.: 10 60 18. Obsah Strana

Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310. Obj. č.: 10 60 18. Obsah Strana Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310 Obj. č.: 10 60 18 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití měřícího přístroje EBI 310... 3 2. Doplňkové vybavení měřícího přístroje (na zvláštní objednávku)... 4

Více

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Odvaděč kondenzátu BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Překlad původního návodu k obsluze 818631-01 Obsah Úvod...3 Dostupnost...3 Charakteristika uspořádání textu...3 Bezpečnost...3 Zamýšlené používání...3 Základní

Více

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE Důležité informace!usa Rx Only!USA Sledování přístroje Americký úřad pro kontrolu potravin a léků (FDA) požaduje, aby výrobci a distributoři defibrilátorů

Více

Originální Provozní návod V-KTR

Originální Provozní návod V-KTR Edition: 1.12.2009 BA 461-CS Originální Provozní návod V-KTR V-KTR 100 140 V-Serie Série V Drehschieber Rotační šoupátko Obsah Obsah 1 Úvod......................................................................

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

Návod k použití. Kuchyňské digestoře. Kód 110030286 (CAPPE E-ION) Verze 2012

Návod k použití. Kuchyňské digestoře. Kód 110030286 (CAPPE E-ION) Verze 2012 Návod k použití Kuchyňské digestoře CZ Kód 110030286 (CAPPE E-ION) Verze 2012 2 3 4 5 CZ A B C NÁVOD K OBSLUZE UPOZORNĚNÍ Je velmi důležité tento návod k použití uchovat společně se spotřebičem, aby ho

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

Tato povinnost se nevztahuje na škody vzniklé nevhodnou dopravou, výdejem, nesprávným používáním, použitím nedoporučených dílů atd.

Tato povinnost se nevztahuje na škody vzniklé nevhodnou dopravou, výdejem, nesprávným používáním, použitím nedoporučených dílů atd. Obecné informace Všechny generátory horké mlhy (tepelné rozprašovače s pulzujícím reaktivním motorem) Airfog odpovídají směrnici Rady EU 2004/108/EC «Elektromagnetická kompaktibilita», modely AR9E a AR35E

Více

NUK SENSITIVE Odsávačka mateřského mléka Návod k použití

NUK SENSITIVE Odsávačka mateřského mléka Návod k použití NUK SENSITIVE Odsávačka mateřského mléka Návod k použití 1 Vážené maminky, Pro dítě je mateřské mléko nejdůležitějším zdrojem živin. Proto NUK se svým programem výrobků Přirozené kojení podporuje. Poskytuje

Více

TUMBLE DRYER SUŠILNI STROJ SUSZARKA DO BIELIZNY TCS 683 LT

TUMBLE DRYER SUŠILNI STROJ SUSZARKA DO BIELIZNY TCS 683 LT 800 / 900 1000 / 1200 800 / 900 1000 / 1200 kg 5 85' -105' 75' - 100' 110' - 130' 100' - 125' kg 2,5 45' - 60' 40' - 55' 60' - 75' 55' - 70' 650 kg 2 45' - 55' kg 1 25' - 35' A U T O R E V E R S E TUMBLE

Více

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Joker 6-12 RT Art.: 80800900 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen

Více

Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490

Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490 Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490 Vážení zákazníci, Váš nový přístroj kombinuje nejmodernější technologii s elegantním designem. Díky zcela nové a jedinečné

Více