ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti NetDirect, s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti NetDirect, s.r.o."

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti NetDirect, s.r.o. Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/ Název projektu: Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnanců NetDirect s.r.o. s cílem posílení jejich hodnoty pro společnost a zvýšení konkurenceschopnosti firmy Zadavatel (název subjektu): NetDirect s.r.o. IČ: DIČ: CZ Sídlo: Pohraniční 8, Ostrava Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Jan Svoboda, jednatel společnosti Kontaktní osoba: Ing. Dagmar Pavelková Kontaktní telefon: Kontaktní Druh zakázky: služba 1. Identifikační údaje Předmětem zakázky je nákup služby od dodavatele, který zajistí vzdělávání v oblasti IT, jazykových a měkkých dovedností pro zaměstnance společnosti NetDirect s r.o. dle následující specifikace jednotlivých aktivit. 2. Lhůta a místo pro podání nabídky Lhůta pro podání nabídky: do Místo pro podání nabídky: NetDirect, s.r.o. k rukám Ing. Dagmar Pavelkové, Pohraniční 504/27 Ostrava Vítkovice. Nabídku lze podat osobně, poštou nebo kurýrem na uvedenou adresu. Rozhoduje čas a datum doručení, nikoliv datum odeslání nabídky. Nabídky, které nebudou úplné, budou vyřazeny a nebudou hodnoceny. 3. Specifikace předmětu zakázky Předmět zakázky je rozdělen na tyto vzdělávací oblasti a podoblasti, nabídky budou podány do každé vzdělávací oblasti samostatně: 1. Vzdělávací oblast IT dovednosti 1.1. Vzdělávací kurzy pro administrátory 1.2. Vzdělávací kurzy pro programátory, servisní programátory, grafiky a vývojáře 1.3. Vzdělávací kurzy pro databázisty 2. Vzdělávací oblast měkké a jiné dovednosti 2.1. Manažerské dovednosti 2.2. Marketingové a obchodní dovednosti 2.3. Jiné dovednosti 3. Vzdělávací oblast jazykové kurzy Stránka 1 z 13

2 Termín zahájení realizace listopad 2010 Termín ukončení realizace srpen 2012 Aktivity (kurzy) budou realizovány ve 4 etapách: 1. etapa: 11/2010 2/ etapa: 3/2011 8/ etapa: 9/2011 2/ etapa: 3/2012 8/2012 U každé aktivity je uvedeno číslo etapy, ve které musí být plánován termín realizace. Pokud je u aktivity uvedeno více čísel etap, znamená to, že termín musí být plánován alespoň 1x pro každou z uvedených etap. Není-li u aktivity uvedeno číslo etapy, může být termín aktivity stanoven kdykoliv v průběhu doby realizace předmětu zakázky. Požadované kurzy 1. Vzdělávací oblast IT dovednosti Název kurzu Poptávaný obsah Etapa Počet účastníků 1.1. Vzdělávací kurzy pro administrátory MOC 10325A - Automating Administration with Windows PowerShell 2.0 CompTIA Network Edition Kurz by měl poskytnout studentům znalosti a dovednosti potřebné pro využití Windows PowerShell pro administraci a automatizaci administrace serverů Windows Server. Kurz by měl poskytnout informace potřebné pro instalaci, správu, údržbu a podporu korporátních sítí. Počet dnů 5 1,4 3 5 CompTIA Security+ v3 Edition MOC 6231A - Maintaining a Microsoft SQL Server 2008 Database MOC 2555A - Developing Microsoft.NET Applications for Windows (Visual C#.NET) Kurz by měl připravit administrátory ke zkoušce CompTIA Security+. Po absolvování tohoto kurzu budou zaměstnanci připraveni v oblasti bezpečnosti sítí a ostatních oblastí bezpečnosti informačních technologií. Kurz má za úkol poskytnout znalosti dovednosti potřebné pro údržbu databáze Microsoft SQL Server Kurz by měl poskytnout znalosti potřebné pro vytváření tzv. formulářových (Windows Forms) aplikací pomocí Micorosft.NET Framework a obsahovat hlavní položky programování klientských aplikací v.net Framwework: Windows Forms, GDI+, simple data access, spolupráce s "unmanaged code", "threading" a "asynchronous programming", jednoduchý "remoting", Web access, využití Web Services, ladění, zabezpečení a otázky zavedení desktop aplikací ,2,3, Maximální cena celkem Kč Název kurzu Poptávaný obsah Etapa Počet účastníků 1.2. Vzdělávací kurzy pro programátory, servisní programátory, grafiky a vývojáře Počet dnů Stránka 2 z 13

3 CWL 50263B Introduction to Microsoft Business Intelligence from SQL 2008 through SharePoint and Office 2007 (4 dny) XML Support in Microsoft SQL Server 2008 Tvorba webových aplikací pomocí AJAX MOC 2663A - Programming with XML in the Microsoft.NET Framework Tipy a triky pro ASP.NET vývojáře Školení SEO pro webmastery MOC 6427A - Configuring and Troubleshooting Internet Information Services in Windows Server 2008 MOC 2311A - Advanced Web Application Development using Microsoft ASP.NET Kurz by měl seznámit s principy a využitím Business Intelligence (BI) pro podporu rozhodování při strategickém řízení organizace. Kurz musí zorientovat účastníky v terminologii BI, naučit je rozumět principům BI, řešit a realizovat úlohy BI a aplikovat a používat BI. Kurz má za úkol seznámit účastníky s využitím XML v rámci SQL Serveru 2008 pro ukládání, prohledávání, indexování a úpravy dat na straně serveru i klienta, s využití CLR procedur pro práci s XML v rámci serveru, strukturou Updategramu, Diffgramu a využitím XML na straně klienta a s používáním transformací. Kurz by měl webové vývojáře, kteří potřebují porozumět a následně aplikovat technologii AJAX pro vytváření moderních WWW aplikací, naučit rozumět technologiím pro vytváření komplexních interaktivních WWW aplikací, které se souhrnně označují termínem AJAX. Měl by je naučit vytvářet moderní WWW aplikace s uživatelsky přívětivým a intuitivním ovládáním, postavené právě na těchto technologiích. Kurz by měl vysvětlit a naučit jakým způsobem programovat s použitím XML na platformě.net Framework, za účelem tvorby integrovaných webových nebo Windows Forms aplikací, které budou škálovatelné a pružné. Kurz by měl pokročilé ASP.NET programátory, kteří sice již znají ASP.NET technologii, ale vyžadují širší rozhled a hlubší porozumění, seznámit s méně známými aspekty problematiky. Kurs je určen pro zaměstnance, kteří zodpovídají za technickou realizaci firemního nebo jiného webu.kurz by měl být zaměřen na to, co vše lze udělat pro zvýšení pozic stránek na zvolená klíčová slova ve vyhledávačích. Kurz by měl zaměstnance naučit jak instalovat, konfigurovat, spravovat, podporovat a vyvíjet pro Internet Information Services (IIS) 7.0 a 7.5 Web Server v rámci Windows Serveru Kurz by měl zaměstnancům poskytnout znalosti a dovednosti potřebné pro úspěšný návrh a implementaci Webových aplikací za použití Microsoft ASP.NET. Tento kurz předpokládá, že se studenti seznámí s novými vlastnostmi ASP.NET, které mohou být zhodnoceny ve vývoji webových aplikací odpovídajících podnikovým standardům. 2,3, ,2, MOC 2124C - Programming with C# MOC 1913A - Exchanging and Transforming Data Using XML and XSLT Tento kurz by měl studenty naučit znalostem a dovednostem potřebným pro vývoj aplikací v jazyce C# na platform2 Microsoft.NET. Zaměřit se především na programové struktury, synatxi jazyka a podrobnosti implementace aplikací z hlediska pokročilého vývojáře. Kurz by měl naučit vývojáře pokročilým technikám pro výměnu a transformace dat s použitím XML a XSLT, popsat doporučené postupy a poskytuje názorné a vyčerpávající příklady nejlepších postupů řešení skutečných problémů. 1,2, MOC 10264A Developing Web Applications with Microsoft Visual Studio 2010 CompTIA CTT+ 2nd Edition Školení metod User-experience Web Designu Kurz by měl účastníky připravit pro získání certifikace MCPD pro oblast vývoje webových aplikací v.net Framework 4.0 Kurz by měl poskytnout studentům znalosti a dovednosti, včetně praktických cvičení k osvojení prezentačních dovedností potřebných pro prezentace v oblasti technického vzdělávání či obchodu technickými komoditami. Zároveň bude sloužit jako příprava ke složení mezinárodní certifikace CompTIA CTT+ Metody user-experience designu pro moderní webové aplikace s důrazem na ucelený proces návrhu a testování uživatelského vjemu Stránka 3 z 13

4 User Experience Hands-On Workshop Zajištění účasti na konferenci o Webu XML schémata MOC 6158B - Updating Your SQL 2005 Skills to SQL Server 2008 Management softwarových projektů Architektura softwarových systémů Objektově orientovaná analýza a návrh v praxi MOC 10263A - Developing Windows Communication Foundation Solutions with Microsoft Visual Studio 2010 Testování softwaru v praxi Tvorba klientských skriptů v jazyce JavaScript JavaScript - pokročilé techniky ASP.NET ADO.NET Trendy moderního grafického návrhu Přístupnost a použitelnost grafického návrhu pro web User Centered Design Předpokládáno je zajištění účasti na bootcampu umožňující důkladné proškolení v oblasti User Experience a zároveň získání praktických dovedností v této oblasti, především zaměřené na Web. Očekáváno je zajištění účasti na konferenci o Webu zabývající se aktualitami v oblasti vývoje a uživatelského pohledu na web, především trendy použitelnosti, obsahu a uživatelského rozhraní Kurz by měl seznámit účastníky s moderními jazyky pro popis schématu dokumentů XML a jejich praktickým využitím pro validaci, databinding a generování dokumentace. Absolvent školení by měl být schopen zvolit nejvhodnější schémový jazyk v dané situaci a definovat pomocí něj schéma dokumentu se všemi vyžadovanými omezeními Kurz by měl účastníky seznámit se změnami a novinkami ve verzích SQL Server 2008, SQL Server 2008 R2 oproti předchozím verzím SQL Serveru (2000/2005). Kurz by měl účastníky seznámit se základními principy a specifiky projektů, jejichž produktem je software, s podstatou vývoje softwaru a možnými způsoby přístupu k tvorbě softwaru. Uvést je do problematiky řízení softwarových projektů dle klasického i procesního přístupu. Naučit používat postup plánování pomocí use case, techniky adaptivního a prediktivního plánování, metod Risk Driven a Test-First Development a dále metod odhadů nákladů na vývoj softwaru. Kurz je poptáván především pro softwarové architekty, designéry, vývojáře a programátory, kteří si potřebují rozšířit svoje portfolium znalostí a vědomostí v oblasti principů a tvorby architektury aplikací Kurz by měl naučit zaměstnance vytvářet konzistentní modely systému v jazyce UML, seznámit se s podstatou objektového přístupu a s jeho aplikací na vývoj webového informačního systému, vycházející z modelu podnikových procesů. Kurz je poptáván pro profesionální programátory.net používající Microsoft Visual Studio. Kurz by měl rozšířit jejich znalosti a schopnosti nutné k tvorbě řešení Windows Communication Foundation (WCF). Kurz by měl účastníky seznámit se strategií testování použitím nejrozšířenějších Frameworků a nástrojů pro různé druhy testování. Kurz musí zahrnovat koncepty Unit testování, požadavky a charakteristiky dobrých testovacích strategií a způsobů, jak tyto koncepty mohou být realizovány. Důraz je kladen na praktickou aplikaci získaných znalostí Kurz by měl účastníky zdokonalit ve skriptovacím jazyce za účelem zefektivnění práce a zrychlení problému během klientské podpory. Kurz by měl účastníky zdokonalit ve skriptovacím jazyce za účelem zefektivnění práce a zrychlení problému během klientské podpory. Kurz by měl účastníky zasvětit do znalostí a schopností nutných k tvorbě plně funkčních webových aplikací v ASP.NET 3.5. Kurzy by měl poskytnout znalosti a schopnosti potřebné k přístupu a modifikaci dat pomocí ADO.NET 3.5. Kurz by měl účastníky seznámit s nejnovějšími trendy v užitém digitálním designu se zaměřením především na webové aplikace Nejdůležitějším posláním tohoto kurzu je naučit grafiky, aby vytvářeli takový design webových aplikací, který bude přístupný i hendikepovaným uživatelům a umožní přehlednou a rychlou práci s aplikací Maximální cena celkem Kč Stránka 4 z 13

5 Název kurzu Poptávaný obsah Etapa Počet účastníků 1.3. Vzdělávací kurzy pro databázisty MOC 2784A - Tuning and Optimizing Queries Using Microsoft SQL Server 2005 Kryptografie v počítačových systémech a sítích MOC 2840A - Implementing Security for Applications Kurz by měl být zaměřen na systematickou identifikaci klíčových faktorů pro výkon, optimalizaci databáze pro zdokonalení dotazů a doby jejich odezvy Kurz by měl být zaměřen na metody šifrování v počítačových systémech a sítích Kurz by měl poskytnout znalosti a zkušenosti potřebné pro podporu zabezpečení sítě uvnitř organizace. Tyto znalosti jsou předpokládány v dalších školeních OMLP (Official Microsoft Learning Product) pro bezpečnostní specialisty. Počet dnů 1,2, ,3 3 5 MOC 6437A - Designing a Windows Server 2008 Applications Infrastructure Kurz by měl administrátory seznámit s charakteristikou a technologiemi aplikačních serverů, především IIS a SQL Serveru. 1,2 3 5 Maximální cena celkem Kč Vzdělávací oblast měkké a jiné dovednosti Název kurzu Poptávaný obsah Etapa Počet účastníků 2.1. Manažerské dovednosti Počet dnů Jak na úspěšné řízení IT projektů krok za krokem (příprava na certifikaci IPMA) Asertivita v praxi Efektivní komunikace Manažerské dovednosti, aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům Time Management Kurz by měl manažerům zejména IT projektů, střednímu a top managementu, kterého se projekty dotýkají a členům projektových týmů pomoci získat ucelený přehled znalostí o řízení projektů a jeho procesech, pochopit principy úspěšného řízení projektových týmů, osvojit si dovednosti řešit kritická místa projektů v praxi. Dále by měl sloužit jako příprava k certifikaci podle IPMA na stupně D, C a B. Kurz by měl přispět k osvojení komunikačních dovedností založených na asertivních principech. Kurz by měl naučit zvládat neverbální a verbální komunikaci, asertivní jednání, konfliktních situace, antimanipulativní strategie, principy komunikace ve stresu a zátěžové situace Kurz slouží pro rozšíření znalostí vedení lidí, leadership. Měl by být zaměřen na obsah pojmů jako jsou kritéria definování úkolů, cílů, motivace., zásady vedení efektivních pracovních porad Kurz by měl účastníky racionálně zacházet se svým časem a určovat priority. Začít využívat svůj čas a nenechat si jej narušovat. Začít předcházet od operativního řízení do manažerského Jak profesionálně a efektivně vybírat nové zaměstnance Kurz je určen manažerům nebo kompetentním pracovníkům firem, kteří si vybírají zaměstnance samy bez personálních agentur. 2 1 Maximální cena celkem Kč Název kurzu Poptávaný obsah Etapa Počet účastníků 2.2. Marketingové a obchodní dovednosti Počet dnů Stránka 5 z 13

6 Kurz Google Analytics pro pokročilé Kurz by měl proškolit zaměstnance a naučit je, jak efektivně vyhodnocovat efektivitu kampaní, speciálních nabídek a na základě těchto informací správně optimalizovat stránky. Školení propagace na Facebooku a sociálních sítích Kurz by měl naplnit cíl školení, kterým je zlepšení propagaci našich vlastních webů ND, FC, SC a MC na sociálních sítích, naučíme se, jak lépe tyto sociální sítě využít pro propagaci značky, vytváření jména ND. Školení PPC reklamy pro pokročilé Kurz by měl pomoci k lepšímu nastavování PPC kampaní, správnému psaní inzerátů, správnému zacházení s rozpočtem atd. Kurz psaní pro web a on-line copywritingu Telefonická komunikace - úspěšný na telefonu Školení marketingu Kurz by měl proškolit zaměstnance v psaní správných a optimalizovaných článků pro web, které budou vyhledávače dobře indexovat, budou mít správný počet klíčových slov, odkazů atd. Kurz by měl být zaměřen na zaměstnance oddělení telemarketingu, kteří komunikují denně s klienty a jejich úspěch závisí na znalosti a dodržení správných technik komunikace, schopnosti odhadnout potřeby klienta, umění se přizpůsobit se, udržet pozornost zákazníka. Tyto schopnosti jsou klíčové a pomohou pracovníkům telemarketingu zlepšit výsledky a zvýšit počet řešení, prodaných po telefonu. marketing je levná, rychlá a přímá metoda, která umožní levně udržovat vztah se stálými zákazníky, tak oslovovat zákazníky nové. Kurz by měl být zaměřen na správný marketing, který je klíčový pro vytvoření správných příležitostí pro telemarketing a obchod. Školení internetového marketingu Kurz internetového marketingu by měl naučit zaměstnance správně využívat metody jako je SEO, reklama ve vyhledávačích, bannerová reklama, marketing. Naučí se, který z nástrojů je pro web nejefektivnější. Školení PPC reklamy pro pokročilé Kurz by měl být zaměřen na informace o nových trendech a změnách v postupech nastavování PPC kampaní. Komunikační dovednosti - komunikace není mluvení Obchodní vyjednávání Prezentační dovednosti Rozvojový program obchod a management Interfiremní komunikace Kurz by měl být zaměřen na zaměstnance oddělení telemarketingu, kteří komunikují denně s klienty a jejich úspěch závisí na znalosti a dodržení správných technik komunikace, schopnosti odhadnout potřeby klienta, umění se přizpůsobit se, udržet pozornost zákazníka. Tyto schopnosti jsou klíčové a pomohou pracovníkům telemarketingu zlepšit výsledky a zvýšit počet řešení, prodaných po telefonu. Kurz by měl pomoci zaměstnancům osvojit si techniky prodejních schopností a komunikace, která povede ke zvýšení prodejnosti nabízeného produktu. Kurz je určen pro pracovníky, kteří v rámci plnění pracovních povinností vystupují na firemních či veřejných prezentacích. Cílem školení je zlepšit prezentační a komunikační dovednosti při veřejném vystoupení. Dlouhodobý rozvojový program managementu a obchodu prováděný elektronicky korespondenční formou Kurz je určen pro personalisty a je zaměřený na pozitivní přístup a profesionální jednání se zaměstnanci při poskytování služby, včetně nekonfliktního řešení obtížných komunikačních situací. Cílem školení je zlepšit komunikační dovednosti v jednání s interním zákazníkem Maximální cena celkem Kč Název kurzu Poptávaný obsah Etapa Počet účastníků 2.3. Jiné dovednosti Zákoník práce a pracovní právo Kurz je určen personalistům, podnikatelům, vedoucím pracovníkům a všem, kteří chtějí získat základní, ale přesto ucelený přehled o oblasti lidských zdrojů z pohledů vedení povinných agend a práva. Stránka 6 z 13 Počet dnů 1

7 Cestovní náhrady v roce 2011 včetně jejich správného účtování Poskytování a správné účtování cestovních náhrad u podnikat.subjektů, příspěvkových organizací, obcí ÚSC a dalších subjektů v platném znění od včetně vyhl. č.462/2009 Sb. a č. 459/2009 Sb. (zdůraznění posledních aktuální změn, nový paušál; konkrétní příklady) 2 Fakturace 2011 Změny v postupech a metodice fakturace v roce Cestovní náhrady v roce 2012 včetně jejich správného účtování Poskytování a správné účtování cestovních náhrad u podnikat.subjektů, příspěvkových organizací, obcí ÚSC a dalších subjektů v platném znění od včetně vyhl. č.462/2009 Sb. a č. 459/2009 Sb. (zdůraznění posledních aktuální změn, nový paušál; konkrétní příklady) 3 Fakturace 2012 Změny v postupech a metodice fakturace v roce Finanční analýzy Cestovní náhrady Kurz zajistí získání znalostí potřebných pro vytváření finančních analýz pro podnik středního rozsahu zabývající se službami a vývojem software. Dále se předpokládá, že účastníkům poskytne vzory a metodologii pro tvorbu vlastníc doplňkových analýz. Kurz zajistí účastníkům všechny informace potřebné k správnému účtování cestovních náhrad v letech 2011, 2012 a Předpokládají se 3 samostatné běhy kurzu, jeden pro každý rok. Maximální cena je uvedena součtem za všechny běhy. 7 5 Maximální cena celkem Kč Vzdělávací oblast jazykové kurzy Název kurzu Poptávaný obsah Etapa Rozsah Anglický jazyk C1 3. Jazykové kurzy Základními požadavky jsou výuka ústní a písemné obchodní komunikace rodilým mluvčím, popř. lektorem dlouhodobě pobývajícím v anglosasské zemi. 1,2,3 *) Maximální cena celkem Kč *) Po dobu 24 týdnů 2x týdně 2 kurzy pro pokročilé, 1 kurz pro mírně pokročilé. Každý kurz 2 vyučovací hodiny. Celkem 12h týdně. Počet účastníků 2-10/kurz. Dále po dobu 52 týdnů 2x týdně 1 kurz pro pokročilé, 1 kurz pro mírně pokročilé. Každý kurz 2 vyučovací hodiny. Celkem 6h týdně. Počet účastníků 2-10/kurz. Uvedené počty účastníků jsou celkové. Zadavatel si vyhrazuje právo účastníky k 1 aktivitě rozdělit do různých termínů. 4. Požadavky na dodavatele Dodavatel bude sledovat a vyhodnocovat účast zaměstnanců na výuce prostřednictvím prezenčních listin a fotodokumentace zpracovaných dle pravidel publicity OP LZZ. Dosažené výsledky vzdělávání musí být průběžně sledovány a vyhodnocovány. Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejm. poskytovateli, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropskému účetnímu dvoru), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Stránka 7 z 13

8 Dodavatel v souvislosti se všemi požadovanými kurzy zajistí: Na všech kurzech, školících materiálech a jím poskytovaných dokumentech (prezenční listiny, zprávy z kurzů, fotodokumentaci atd.) dodržení pravidel pro publicitu v souladu s požadavky na publicitu OP LZZ. Studijní materiály pro všechny studenty a potřebné technické vybavení a pomůcky. Prezenční listinu z každého jím organizovaného kurzu, která bude podepsána všemi účastníky a lektorem. Originál prezenčních listin předá zadavateli. Poskytnutí zpětné vazby. Po skončení každého z kurzů provedou zúčastnění zaměstnanci zhodnocení kurzu formou dotazníku. Od lektorů vzdělávacích kurzů bude manažer projektu očekávat zprávu se zpětnou vazbou. V závěru projektu dodavatel vystaví každému absolventovi kurzu osvědčení či certifikát o absolvování kurzu. V případě mezinárodně standardizovaných kurzů obdrží každý účastník rovněž mezinárodně platný oficiální certifikát o absolvování kurzu. Dodavatel v souvislosti s požadovanými kurzy pro vzdělávací oblast IT zajistí: Poptávané kurzy přímo související s vývojem a rozvojem produktů společnosti NetDirect musí být zaměřeny na platformu společnosti Microsoft. Zadavatel nepřipouští alternativní řešení uvedených technologií ani pro oblast vývoje, správy nebo výroby. Společnost NetDirect je držitelem nejvyššího statutu Microsoft Gold Certified Partner. Celé produktové portfolio společnosti NetDirect proto úzce souvisí s technologiemi Microsoft. V zájmu zachování stávajících výnosů, zvyšování kvality a udržení úspěšného rozvoje společnosti NetDirect (v letošním roce byla společnost NetDirect vyhlášena nejlepším partnerem roku 2010 a stala se 2010 Microsoft Country Partner of the Year Award, v roce 2009 získala společnost NetDirect tří první místa na světové konferenci WPC09 v USA apod.), je proto nezbytné dodržení závazných podmínek vyplývajících ze smluvního partnerství se společností Microsoft. Dodavatel školení zajistí dodržení podmínek stanovených společností Microsoft pro účely poskytování vzdělávacích a školicích služeb. Účastníkům vystaví oficiální certifikát společnosti Microsoft. V případě, že z vlastní vůle a do tří let od absolvování kurzu odejde zaměstnanec z pracovního místa, na kterém byl proškolen absolvováním kurzu na konkrétní téma, bude v případě požadavku zadavatele nový zaměstnanec bezplatně proškolen na stejné téma v jiném termínu dohodnutém s dodavatelem. V případě, že proškolený zaměstnanec nepochopí plně obsah probíraných témat, nebo v průběhu času některé znalosti zapomene, může v případě požadavku zadavatele tento zaměstnanec bezplatně opakovat tentýž kurz v jiném termínu dohodnutém s dodavatelem. Takové opakování kurzu může proběhnout max. 2x daným zaměstnancem. Každý proškolený zaměstnanec má nárok na 3 bezplatné telefonické incidenty v řešení s odborníkem dodavatele na téma daného absolvovaného kurzu. V období jednoho roku po ukončení daného kurzu má zadavatel nárok na 25% slevu na servisní, konzultační, expertní nebo dohledovou činnost v oblasti, které se kurz týkal. Stránka 8 z 13

9 5. Zpracování nabídkové ceny Celková cena zakázky za všechny uvedené aktivity je stanovena jako maximální ve výši: ,- Kč bez DPH. Celková cena jednotlivých vzdělávacích oblastí je stanovena jako maximální ve výši: Vzdělávací oblast Maximální cena Kč bez DPH IT dovednosti Měkké a jiné dovednosti Jazykové kurzy Je stanovena také maximální cena za jednotlivé podoblasti zakázky, viz kap. 3. V nabídce pro danou vzdělávací oblast musí být uvedena cena v Kč a zpracována v detailu na jednotlivé vzdělávací programy (kurzy) zakázky. Uchazeč uvede celkovou cenu za podoblasti a celkovou cenu vzdělávací oblasti bez DPH, částku DPH a cenu včetně DPH. Cena se v průběhu realizace výuky nesmí měnit a nabídková cena bude tedy definována jako nejvýše přípustná (s výjimkou v případě změny zákonných norem a předpisů především sazby nebo metodik výpočtu DPH) a musí obsahovat veškeré náklady na splnění zakázky (jakékoliv vícenáklady v průběhu realizace nebudou ze strany zadavatele akceptovány). Cena zahrnuje: činnost lektora (mzda, doprava, aj.) 6. Požadavky na prokázání kvalifikace uchazeče Každý uchazeč v rámci nabídky prokáže kvalifikační předpoklady takto: Základní kvalifikační předpoklady v rozsahu, jak je stanovuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ustanovením 53. Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokazuje uchazeč předložením čestného prohlášení uchazeče. Čestné prohlášení musí být předloženo v originále či v úředně ověřené kopii a nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče; je-li doklad podepsán zmocněncem, doloží uchazeč originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci, která byla zmocněnci pro tento případ udělena. Profesní kvalifikační předpoklady v rozsahu, jak je stanovuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ustanovením 54 písm. a) a b). Stránka 9 z 13

10 Uchazeč dokládá originál či úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán, který není k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Dále uchazeč dokládá doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci; tímto dokladem může být originál či úředně ověřená kopie výpisu ze živnostenského rejstříku nebo úředně ověřená kopie živnostenského listu. Reference minimálně 3 významné reference uchazeče dokládající zkušenosti se vzděláváním v nabízené vzdělávací oblasti za poslední 2 roky. Uchazeč uvede název zakázky, název společnosti, hodnotu zakázky, kontaktní osobu a telefonní číslo na kontaktní osobu. Pro vzdělávací oblast IT dodavatel zajistí lektorský tým, který bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady pro výuku IT dovedností (vzdělání a praxe v daném oboru, pedagogická praxe) Minimálně bude lektorský tým disponovat třemi držiteli certifikace MCT v hlavním pracovním poměru. 7. Povinné součásti nabídky Identifikace uchazeče název firmy, sídlo, IČ, DIČ, telefon, garant dodávky (jméno, telefon, ) Doklady o prokázání kvalifikace uchazeče viz požadavky na prokázání kvalifikace Kompletní specifikace nabízené realizace zakázky vzdělávání (návrh obsahu a struktury kurzů, návrh metod forem výuky, popis metod ověřování a vyhodnocování výsledků) Ukázky výukových materiálů min k 1/4 kurzů. Profily osob (lektorů), které budou vzdělávání realizovat. Cena musí být zpracovaná v detailu na jednotlivé aktivity uvedené ve specifikaci předmětu zakázky (cena za školicí den - případně kurz, cena za aktivitu), dále musí být uvedena celková cena vzdělávací oblasti a podoblastí bez DPH, částku DPH a cenu včetně DPH. 8. Návrh smlouvy Součástí nabídky musí být písemný návrh smlouvy, který bude náležitě podepsán dle obchodního rejstříku osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Uzavíraná smlouva musí obsahovat alespoň tyto náležitosti: identifikační údaje stran smlouvy předmět plnění cenu s DPH a sazbu DPH (případně informaci, že uchazeč není plátcem DPH) platební podmínky lhůtu dodání nebo harmonogram plnění místo dodání/převzetí zboží nebo výstupu plnění povinnost dodavatele umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů. 9. Hodnotící kritéria a metoda hodnocení nabídek Stránka 10 z 13

11 Nabídky, které budou předloženy ve lhůtě pro podání nabídek, budou úplné a v souladu s touto výzvou budou hodnoceny dle níže uvedených kritérií. Hodnoceny budou vždy samostatně nabídky za jednotlivé vzdělávací oblasti. 1. Cena s váhou 20% Toto kritérium bude hodnoceno podle vzorce: nejvýhodnější nabídka (nejnižší cena) 100 x x váha vyjádřená v procentech cena hodnocené nabídky 2. Metody vzdělávání s váhou 20% Hodnoceny budou moderní metody vzdělávání, individuální přístup, aplikovatelnost do praxe, výběr metod s ohledem na cílovou skupinu, interaktivní metody a praktická část výuky. Subjektivní kritérium. 3. Návrh obsahu školení a ukázkový manuál s váhou 20% Hodnocen bude návrh obsahu, struktury a výukových metod pro školení cílové skupiny. Současně budou v rámci tohoto kritéria hodnoceny ukázky manuálů pro školení výše uvedených cílových skupin. Subjektivní kritérium. 4. Podíl dnů kurzů realizovaných na území města Ostravy s váhou 20% Toto kritérium bude hodnoceno podle vzorce: počet kurzů realizovaných v Ostravě 100 x x váha vyjádřená v procentech celkový počet kurzů 5. Způsob poskytnutí zpětné vazby s váhou 20% Hodnocen bude způsob získání a vyhodnocení zpětné vazby od účastníků, promítnutí do navazujících kurzů, vyhodnocení plnění cílů vzdělávacích programů, návrh dalšího vzdělávání účastníků, hodnotící zpráva. Subjektivní kritérium. U kritérií 2,3 a 5 budou uděleny body od 1 do 100, přičemž nejvýhodnější nabídka obdrží 100 bodů, každá další v pořadí o 5 bodů méně. Kritéria 2,3 a 5 budou hodnoceny podle vzorce: Počet bodů hodnocené nabídky x váha vyjádřená v procentech Body za všechna ohodnocená kritéria se sečtou. Nabídka, která získala nejvíce bodů je nabídkou vítěznou. 10. Pokyny pro zpracování nabídky Stránka 11 z 13

12 Do jednotlivých vzdělávacích oblastí budou podány nabídky samostatně. Každý uchazeč může podat nejvýše 1 nabídku do každé vzdělávací oblasti. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce, v písemné podobě. Všechny listy nabídky předložené v písemné formě musí být spojeny tak, aby je nebylo možné vyjmout bez poškození spojení. Listy nabídky budou očíslovány vzestupnou řadou. Nabídka musí být odevzdána v jednom originále podepsaném osobou oprávněnou jednat za uchazeče a jedné kopii. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Nabídku je možné předložit pouze v uzavřené obálce s označením názvu zakázky s registračním číslem projektu, nápisem ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ OP LZZ - /název vzdělávací oblasti/- NEOTVÍRAT a uvedením kontaktní adresy uchazeče. Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a ovou adresu. V případě jiného podání nabídky, nebude nabídka hodnocena. 11. Další požadavky zadavatele Platební podmínky: Platby za poskytnuté služby budou realizovány bezhotovostním převodem na základě faktur vystavených dodavatelem. Fakturační období je jeden měsíc. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti řádného daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění či úpravě, aniž se dostane do prodlení se splatností lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu. Práva zadavatele: Zadavatel bezodkladně uzavře písemnou smlouvu s vybraným uchazečem, a to v souladu se zadáním a nabídkou. Vybraný uchazeč je povinen poskytnout součinnost při uzavírání smlouvy, tak aby tato smlouva byla uzavřena do 15 dnů ode dne doručení oznámení o přidělení zakázky. V případě, že vybraný uchazeč odmítne uzavřít se zadavatelem smlouvu, uzavře zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil jako další v pořadí, popř. zváží možnost vyhlášení nového výběrového řízení. Zadavatel zakázky provede výběr a rozdělení zaměstnanců do jednotlivých vzdělávacích kurzů. Po dohodě s vybraným dodavatelem stanoví zadavatel termíny jednotlivých školení. Vybraný subjekt bude respektovat časový harmonogram dohodnutý se zadavatelem. Další podmínky: Uchazeč navrhne ke každé aktivitě (kurzu) minimálně 2 různé termíny realizace. Nabídku lze podat pouze na jednotlivé vzdělávací oblasti. Každý uchazeč může podat 1 nabídku do každé vzdělávací oblasti. Nabídky dodané po termínu nebudou hodnoceny. Stránka 12 z 13

13 Náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení nese každý účastník sám. Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace. Uchazeči nenáleží žádná náhrada nákladů, které vynaložil na účast v této výzvě. Dodavatel musí respektovat pravidla OP LZZ a realizovat zakázku v souladu s těmito pravidly. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137,139/2006 Sb. a 40/2004 Sb. Zadávací řízení se řídí: Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3, na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137,139/2006 Sb. a 40/2004 Sb Dotazy Dotazy k výzvě k podání nabídek do výběrového řízení lze podat elektronickou poštou na adresu kontaktní osoby. V Ostravě dne Ing. Jan Svoboda jednatel Stránka 13 z 13