Existují dva základní přístupy osobního prodeje: Přístup orientovaný na prodej Přístup orientovaný na zákazníka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Existují dva základní přístupy osobního prodeje: Přístup orientovaný na prodej Přístup orientovaný na zákazníka"

Transkript

1 11. Osobní prodej Definice osobního prodeje Základní přístupy osobního prodeje (orientovaný na prodej, zákazníka) Výhody a nevýhody Zásady efektivní komunikace Kulturní odlišnosti v osobní komunikaci Osobní prodej je forma osobní komunikace s jedním nebo několika možnými zákazníky. Jeho cílem je dosažení prodeje. 1 Obsah a forma osobního prodeje se pružně přizpůsobuje organizaci, produktu a cílové skupině zákazníků. Je to jediná forma komunikace, která je obousměrná (viz také komunikační model, přizpůsobit k danému tématu). Osobní prodej forma osobní komunikace s jedním či více klienty, liší se od ostatních osobní komunikace, nákladný, ale vysoce efektivní forma komunikace, obousměrná komunikace. Předností osobního prodeje je efektivnější komunikace mezi partnery, prodejce se seznámí s problémy a bezprostřední reakci zákazníka a může na ně operativně reagovat. Podstatnou součástí osobního prodeje je komplexní prezentace produktu, důkladné, názorné a praktické seznámení zákazníka s jeho používáním. Osobní prodej podtrhuje důležitost a jedinečnost jak samotného nabízeného produktu, tak osloveného zákazníka. Osobní prodej má menší dosah než reklama a je velice nákladný. Osobní prodej: jednání tváří v tvář s jedním zákazníkem nebo s více potenciálními kupci za účelem prezentace produktu, zodpovězení dotazů a získání objednávky nejúčinnější formou propagace v určitých stádiích nákupního procesu (při vytváření preference, přesvědčení a nákupu u kupujícího). je vlastně nejstarší formou propagace vůbec. největší předností je osobní setkání mezi prodávajícím a kupujícím, s možností pěstování vzájemného vztahu a se skutečně existující reakcí zákazníka. výhodou je, že zákazník se může ihned zeptat na produkt, na jeho vlastnosti, způsob ošetřování, záruční podmínky apod. Od člověka, který osobní prodej vykonává, dostává okamžitou odpověď a většino si může produkt na místě vyzkoušet. A může ihned udělat objednávku. je typ marketingové komunikace, který spočívá na schopnosti prodejce přimět personálně komunikativní formou zákazníka k přijetí objednávky. Hlavní formy osobního prodeje: prezentace při prodeji; prodejní setkání; telemarketing (při personálním nasazení jedince); stimulační programy; vzorky; personální aktivita prodejce při veletrzích a výstavách; následná činnost Existují dva základní přístupy osobního prodeje: Přístup orientovaný na prodej Přístup orientovaný na zákazníka 1 Janečková, L., Vaštíková, M.: Marketing služeb, s. 133

2 Přístup orientovaný na prodej - užívá techniky silného tlaku jako je zveličování předností výrobku, kritizování konkurenčních výrobků, vytváření silného image, šikovné předvedení výrobku. Tento přístup vychází z toho, že zákazník nakoupí pouze pod určitým tlakem a že se nechají ovlivnit brilantním prodejcem a předvedením zboží a nebudou podpisu smlouvy/koupě litovat, pokud ano, tak to nevadí. Přístup orientovaný na zákazníka - prodejce se snaží řešit problémy zákazníka, naslouchá mu, snaží se ho poznat, zjistit co potřebuje a pak navrhne optimální řešení problému. Umění předvést zboží je až na druhém místě, na prvním místě je analýza potřeb zákazníka. Předpokládá se, že zákazník má latentní problém, který může firma řešit, že bude k firmě loajální za vyřešení problému. V pojetí marketingu je tento přístup daleko lepší než přístup tvrdého obchodníka. Viz níže: strategie push a pull + PŘÍLOHA 1 Charakteristika prodejních sil nositelů osobního prodeje Základem úspěšného osobního prodeje je věnování co největší pozornosti budování prodejních sil, výběru cílů pro prodejní síly, strategii, strukturu, množství a odměňování prodejních sil. McMurry navrhl následující klasifikaci funkcí prodejců (klasifikace nositelů osobního prodeje): - doručovatel doručuje výrobky spotřebitelům; - příjemce objednávek (v budově např. za pultem nebo mimo budovu např. obchodník s mýdlem, který obchází prodejny); - misionář neočekává se, že bude přijímat objednávky, ale že se bude snažit navázat dobré vztahy a vzbudit důvěru u zákazníka (farmaceutický zástupce); - technik prodejce s velkými technickými znalostmi (prodejce ingeneeringu, který je především poradce klienta); - tvůrce poptávky od něj se vyžaduje tvůrčí prodej hmotného či nehmotného výrobku ( vysavače, encyklopedie, pojištění); - řešitel problémů prodejce, jehož specializací je řešení problémů zákazníka, často spojených se systémem produktů a služeb firmy ( počítačové a komunikační systémy). Cíle prodejních sil Bez ohledu na způsob prodeje, musí prodejní síly řešit alespoň jeden z těchto úkolů: - vyhledávání zákazníků, - zaměření se na zákazníka, - komunikování poskytování informací, - prodávání, - servis, - shromažďování informací, - rozmisťování zboží. Pokud nejsou jasně stanovena pravidla je u prodejců tendence prodávat stávajícím zákazníkům a méně se věnovat akvizici nových zákazníků. Proto je nutné stanovit správný mix úkolů. Ten se mění v závislosti na stavu ekonomiky firmy. Strategie prodejních sil Prodejci mohou jednat se zákazníkem několika způsoby: - jednání prodejce se zákazníkem, - jednání prodejce se skupinou zákazníků, - jednání týmu prodejců se skupinou zákazníků,

3 - prodejní konference, - prodejní seminář. Osobní prodej je postaven na kvalitním personálním obsazení. Podnik by neměl podcenit investice do lidských zdrojů a měl by vypracovat výcvikový program pro prodejní síly. Takový výcvikový program sleduje několik cílů: - prodejci by měli znát svoji firmu a ztotožnit se s ní, - prodejci musejí znát výrobky své firmy, - prodejci musejí znát charakteristiky všech zákazníků i konkurentů, - prodejci musejí vědět, jak zboží účinně nabízet, - prodejci musejí pochopit styl práce v terénu a míru své odpovědnosti, Proces osobního prodeje prostředky Vyhledávání zákazníků Prodejce musí umět pracovat nejen s kontakty, které získá od firmy, ale musí umět vyhledávat nové zákazníky ještě jinými způsoby jako např.: - dotazování stávajících zákazníků na potenciální zákazníky, - kontakty s jinými doporučujícími zdroji dealeři, dodavatelé, bankéři, - vstup do organizací, jejichž členem jsou i potenciální zákazníci, - účast na verbálních a písemných aktivitách, které přitahují pozornost, - zkoumání zdrojů jmen a adres noviny, tel.seznamy aj. Před navázáním kontaktu se prodejce musí připravit zjistit o kontaktu a nákupčím co nejvíce informací, stanovit cíl návštěvy (poznání zákazníka, získání informací, přímo prodej), důležitá je vhodná forma navázání kontaktu (os. návštěva, telefonát, dopis) a jeho načasování. Při samotném navázání kontaktu je vhodná dbát společenských zvyklostí např. v odívání (v Texasu se nosí rozhalenky...), způsobu oslovení (titulování), prodejce by neměl mít rušící zlozvyky (podupávání). Úvodní věty mají být pozitivní (Jsem pan Novák ze společnosti X, firma i já jsme potěšeni Vaší ochotou se s námi setkat a uděláme vše pro to, aby návštěva pro Vás byla přínosná). Prezentace zboží prodejce seznámí zákazníka s historií produktu a drží se přitom pravidla AIDA (P2) získat pozornost (attention), vzbudit zájem (interest), podnítit touhu (desire), a vyprovokovat k činu (action). Prodejce zdůrazňuje užitečnost výrobku a vlastnosti, které tuto užitečnost dokládají. Je vhodné klást důraz na výhody produktu pro zákazníka a ne se příliš zdržovat u vlastností výrobku (častá chyba prodejců). Poznámka: AIDA je zkratkou z anglických slov attention interest desire action. Jde o model popisující proces fungování optimální reklamy. Reklama by tedy podle modelu AIDA měla nejprve přitáhnout pozornost diváka (attention), vyvolat v něm zájem (interest) o váš produkt, přesvědčit ho o jeho výhodách (desire) a nakonec přimět k akci (action), tj. k objednávce či přímému nákupu. Přestože koncept AIDA navazuje na starší model LSB (look stay buy), dnes už patří k překonaným (ačkoliv je stále nejvíce používán). Navazují na něj další modely, např. ADAM (attention interest desire memory), který zdůrazňuje důležitost zapamatování, jež je pro některé obory podnikání jistě významnější (umožňuje např. opakované nákupy). Nejobsáhlejším modelem je DIPADA (definition identification proof acceptance desire action), který se zabývá celým procesem přípravy reklamní kampaně.

4 Jako každý unifikovaný postup má i model AIDA slabé místo v tom, že jde o významné zjednodušení složité skutečnosti. Může však být užitečný k pochopení, proč je PPC reklama ve vyhledávačích tak účinná oslovuje ty, kdo již o produkt mají zájem. Všechny tyto modely, včetně konceptu AIDA, je tedy třeba brát spíše jako pomůcku při rozvažování přesné taktiky propagace. Všechny mají úzký vztah ke čtyřem základním složkám marketingového mixu 4P a vždy záleží na konkrétní situaci. 2 3 způsoby firemní prezentace konzervovaný přístup prodejce zpaměti vypráví o výrobku a popisuje jeho hlavní vlastnosti, kupující je pasivní, prodejce přiměje ke koupi pomocí obrázků, podněcujících slov, termínů, akcí. Používá se při prodeji od dveří ke dveřím nebo při prodeji po telefonu. Přístup podle vzoru také založen na principu stimul-odpověď, ale prodejce nejdřív identifikuje potřeby zákazníka a styl nákupu a podle toho použije odpovídající postup prodeje. Nejprve vtáhne zákazníka do diskuze, pak následuje prezentace zboží podle typu zákazníka, která ukáže jak zboží uspokojí zákazníkovy potřeby. Není to konzervovaná prezentace, ale drží se určitého postupu. Přístup uspokojování potřeb prodejce nejprve zjišťuje reálné potřeby zákazníka v rozhovoru, o jehož významu musí prodejce zákazníka přesvědčit. Tento přístup vyžaduje umění naslouchat a řešit problémy, prodejce na sebe bere roli dokonale informovaného obchodního konzultanta, který doufá, že zákazníkovi pomůže ušetřit nebo dokonce vydělat peníze. 5 strategií ovlivňování zákazníka při prezentaci: 1) správnost volby důraz na pověst a zkušenosti firmy 2) odbornost prodejce má hluboké znalosti o situaci kupující strany a výrobcích firmy 3) síla referencí prodejce staví na jakýchkoliv společenských charakteristikách zájmech známých 4) snaha zavděčit se pozvání na oběd, dárek atd. 5) péče o dojem prodejce se snaží využít ve svůj prospěch dobrý dojem, který u zákazníka vyvolává Zvládnutí námitek Psychická nechuť odpor k problémům, zákazník dává přednost zavedených zdrojům nebo značce, lhostejnost, nepříjemné představy o jiné osobě, předsudky, neurotický vztah k penězům Logická neochota námitky proti ceně, plánu dodávek, některým vlastnostem výrobku nebo proti společnosti. Pro překonání námitek nutný kladný postoj prodejce, ptát se zákazníka tak, aby si na své námitky sám odpověděl, vyvrátit validitu námitek, změnit výhrady v důvody ke koupi. Uzavírání obchodu Nutno rozpoznat zralost zákazníka k uzavření obchodu. Uzavírací techniky požadat o objednávku, zrekapitulovat body dohody, nabídnout sekretářce pomoc při psaní objednávky, otázka, zda chce zákazník A nebo B, nabídnout lákadla speciální cena, přídavek určitého množství zdarma atd.) 2

5 Péče po uskutečnění obchodu Nutné pro udržení spokojenosti zákazníka dokončit detaily ohledně termínu dodání, platebních podmínek atd. naplánovat následnou návštěvu po obdržení objednávky (pro kontrolu instalace, instruktáž, zajištění služeb) to ukáže další zájem o zákazníka a o jeho problémy Jednání Při rutinní směně jsou podmínky dány zavedenými programy tvorby ceny a distribuce. Při směně vyjednáváním je cena stanovena na základě vyjednávání, kdy se dvě nebo více stran domlouvají na dlouhodobě závazných smlouvách (frančíza, joint venture, subdodávky). Jedná se hlavně o ceně, předmětem jednání jsou ale také termín podepsání kontraktů, kvalita zboží, nabídnuté služby, objem nákupu, zodpovědnost za platby, propagace aj. Kdy jednat? Jestliže mnoho faktorů působí nejen na cenu, ale také na kvalitu a služby; nemohou-li být rizika obchodu předem přesně určena; vyžaduje-li výroba nakupovaného zboží delší čas; je-li výroba stále přerušována vzhledem k častým změnám objednávek; vždy, když je prostor pro dohodu. Klasické taktiky jednání Solidní chování snažte se o dobrý dojem, zvýší to věrohodnost. Vysoká nabídka hned na počátku se vznese vysoký požadavek, poté, co přistoupíte na ústupek, budete mít stále vyšší příjem, než kdybyste přišli s nízkou nabídkou. Uzavírání prestižních spojenectví Zachování odstupu zachovejte si odstup a řekněte oponentům, že na další ústupky nepřistoupíte. Omezené pravomoci jednání s protistranou probíhá dobře, ale před podpisem smlouvy řekněte musím si to nechat schválit od šéfa. Rozděl a panuj jednáte-li se skupinou, řekněte jednomu jejímu členovi o vašich představách. Tato osoba vám pomůže přesvědčit ostatní členy. Akceptování ztrát/úspora času ukončete jednání, když nikam nevede. Vraťte se k jednání, když bude lepší situace. Přestávka mezi jednáními může být dlouhá (než se opět vrátíte do města) nebo krátká (než se vrátíte z koupelny) Zachování kamenné tváře nereagujte na jednání oponenta emocionálně, neodpovídejte na útoky. Zachovat trpělivost budete-li trpělivější než oponent, pravděpodobně zvítězíte. Nenechat se vyprovokovat jakmile se necháte vyprovokovat, určitě ztratíte své pozice. Vypouštění kontrolních balónků rozšiřujte vaše pravděpodobná stanoviska prostřednictvím hodnověrných zdrojů předtím, než se skutečně rozhodnete. Tím si otestujete reakce na vaše rozhodnutí. Překvapení vyveďte vaše oponenty z rovnováhy dramatickými a náhlými změnami vaší taktiky. Buďte nevyzpytatelní, oponent nesmí vystihnout vaše jednání. Franchizing je forma podnikání kdy podnikatelský subjekt zakoupí od poskytovatale "licenci na značku" a know-how, toho potom využívá pro své podnikání. Nejčastěji se po zakoupení licence ještě platí tzv. průběžný franchisový poplatek, který se pohybuje od 1 % do 7 % z obratu. Nejznámějším franchisingovým řetězcem v ČR je nepochybně značka McDonald's. (http://www.styloverestaurace.cz/vyznam-slova/franchising ) společný podnik, zpravidla se zahraničním partnerem

6 Cílové skupiny Osobní prodej je typický pro některé druhy zboží dlouhodobé spotřeby (proslulý je např. u švédských vysavačů Elektrolux) a služeb (pojišťovny). S některými produkty nebo obchody je osobní prodej neodmyslitelně spjatý. Týká se to zejména obchodování na trhu B2B a obchodování se službami. Služba se nedá od osobního kontaktu s poskytovatelem služeb oddělit. A na obchodním trhu je na osobní vazby kladen větší důraz než na trhu spotřebitelském. Zvláštním případem osobního prodeje je multilevel marketing. Výhodou osobního prodeje je efektivnější komunikace mezi partnery. Oproti ostatním prvkům komunikačního mixu má osobní prodej tyto výhody: - přímý osobní kontakt se zákazníkem, - posilování vzájemných vztahů, - přímá stimulace k nákupu dalších produktů nebo služeb. Úskalí osobního prodeje spočívají v individuálním přístupu k zákazníkovi a poměrně vysoké nevyzpytatelnosti osobních vztahů mezi prodejcem a zákazníkem. Částečně se jim dá předcházet pečlivým výběrem prodejních zástupců firmy a jejich neustálou kvalifikací například školením nejen na produkty podniku, ale také na různé modelové situace při jednání se zákazníkem. Strategie tlaku (push strategy) využívá zejména osobní prodej a nástroje podpory prodeje zaměřené na obchodní mezičlánky; cílem je protlačit produkt distribuční cestou. Strategie tahu (pull strategy) využívá zejména reklamu a nástroje spotřebitelské podpory prodeje; cílem je vytvářet spotřebitelskou poptávku Strategie tlaku (push strategy) Strategie push znamená protlačit produkt distribuční cestou k zákazníkovi. Výrobce směřuje marketingové aktivity (v prvé řadě osobní prodej a podporu prodeje) k jednotlivým článkům distribučního řetězce s cílem přesvědčit je, aby zařadily produkt do svého sortimentu a podporovaly je u konečných zákazníků. Základem je komunikace s jednotlivými prvky distribuční cesty, tj. s VO, MO a dalšími zprostředkovateli. Výrobce tlačí na zprostředkovatele, aby oni jejich formami podpory prodeje vyvolávali pozitivní odezvy u spotřebitelů. Na základě jejich poptávky pak objednávají zboží u výrobce. Toho lze například dosáhnout společnou reklamou, obchodními slevami, programy na podporu prodejců atd. K typickým formám strategie tlaku jsou cenově založené obchodní dohody (tj. slevy z fakturované částky) mezi výrobcem a prodejcem, necenové obchodní dohody (např.příspěvky na vystavené zboží), výstavy, společná reklama s výrobcem, soutěže dealerů apod. Významným prvkem této strategie je osobní prodej. Cílem je větší motivace distributorů k tomu, aby se více snažili nabízet a prodat příslušné produkty spotřebitelům. Strategie tahu (pull strategy) Strategie tahu je založena na snaze výrobce stimulovat poptávku konečného spotřebitele a protáhnout tak produkt distribučními cestami. V situaci, kdy je spotřebitelům na trhu síťový marketing, network marketing, (MLM) je prověřený obchodní model, který využívá bezpočet firem, u nás patří k nejznámějším například Amway, Herbalife, Oriflame, Avon, FM Group atd

7 nabízen široký sortiment substitučních výrobků, je využívání této strategie stimulem pro obchodníky, aby produkt objednávali a nabízeli. V případě strategie pull výrobce směřuje marketingové aktivity (primárně reklamu a spotřebitelské podpory prodeje) na konečné zákazníky s cílem prodat produkt. Pokud je strategie účinná, zákazníci produkt poptávají u obchodníků a ti jej pak dále poptávají u výrobce. U této strategie zákazník protahuje produkt distribuční cestou. Nejčastěji používanými částmi marketingové komunikace jsou reklama a podpora prodeje zaměřená na konečného spotřebitele. K formám strategie tahu patří kupony výrobce, rabaty, cenové balíčky, kupony na vyzkoušení zboží, prémie, programy odměn, vzorky, vyzkoušení zboží, hry a loterie. Výrobce také informuje zprostředkovatele, že zahájil kampaň nového produktu zaměřenou na finálního zákazníka. Dá se předpokládat, že výsledkem reklamní kampaně bude zvýšená poptávka po tomto novém produktu a že obchodník by měl být na tuto skutečnost připraven. Některé firmy na průmyslových trzích používají pouze strategie push, zásilkové služby pouze strategie pull. Většina velkých firem kombinuje oba přístupy. (P1) Kulturní odlišnosti viz Kultura je soubor lidského chování, postojů, zkušeností a výtvorů, hodnot a norem, které lze přisuzovat určitému sociálnímu celku. Na základě tohoto souboru vlastností má tento celek tendenci řídit se dle určitých naučených vzorů. Sociologická koncepce amerického sociologa Talcotta Parsonse tvrdí, že kultura je řídící složkou jakéhokoliv sociálního systému. Základní vlastnosti kultury jsou následující: kultura není vrozená, vzniká procesem učení, je sdílená a komunikována a přenášena členy určité společnosti nebo sociální skupiny. Způsoby chování, jednání a myšlení příslušníků různých kultur, které jsou uvnitř kultury homogenní a navenek heterogenní, se zabývá několik teoretických přístupů. Nejčastěji uváděné jsou dva základní přístupy: kulturní dimenze podle Gerta Hofstedeho, kulturní dimenze podle Fonse Trompenaarse. Dále je pak využívána typologie kulturních hodnot Izraelce Shaloma Schwartze Kulturní dimenze podle Gerta Hofstedeho Kulturní dimenze, které definuje tento přístup vyjadřují obecnou úroveň rozdílů mezi národy a poukazují na odlišné pojetí života. Tyto dimenze ovlivňují oblast práce a fungování vztahů uvnitř organizace. Průzkum dělal G. Hofstede u IBM v 65 státech světa. Hodnoty u indexů vycházejí vždy mezi 0 (nejnižší hodnota) a 100 (nejvyšší hodnota).

8 Určil tyto dimenze: Vzdálenost mocenských pozic - PDI Vyjadřují míru nerovného rozdělení moci ve společnosti. Vyjadřuje do jaké míry členové toto rozdělení moci akceptují. Jedná se o vzdálenost subjektivně vnímanou a tolerovanou. Země s vysokým indexem (více než 50) jsou silně hierarchické. Nerovnost je akceptována a počítá se s ní. Hlavní slovo mají držitelé moci. Ti určují co se smí a co ne. Důležité je bohatství, společenský status a moc. Stejná vzdálenost jako v civilním životě platí i v zaměstnání a ve škole. Podřízení (žáci) nemohou s nadřízenými diskutovat a polemizovat. Patří sem Francie, Belgie, Portugalsko. Přijímají pouze příkazy a ty vykonávají. Země s nízkým indexem se vyznačují rovností a stejnými právy pro všechny. Sem patří Rakousko, Dánsko, Švédsko. F ČR B P EL E I L NL D UK FIN S IRL DK A PDI Snaha vyhnout se riziku UAI Jedná se o míru, s jakou se lidé uvnitř organizací a institucí snaží vyhýbat se nejistým situacím, jak jsou schopni jednat ve vysokém stupni nejistoty a v jaké míře jsou ochotni riskovat. Vyjadřuje jak moc si členové utvářejí formální pravidla, která upravují jejich chování.tato pravidla a předpisy jim následně ulehčují život v nečekaných situacích. Jsou to různé normy, pracovní plány atd. Země s vysokým indexem UAI se vyznačují spoustou těchto pravidel a zákonů. Od jedinců se očekává jejich plnění a dodržování. Převládá zde konzervativní myšlení a xenofobie. Lidé často pracují pod stresem. Mladí lidé nejsou respektováni. Patří sem Portugalsko, Francie, Španělsko. Naopak země s nízkým indexem UAI jsou více tolerantní, pravidla a zákony mají spíše obecný charakter a nejistota je běžnou součástí života. Opačné názory jsou tolerovány, stejně jako noví a mladí lidé. Sem patří Dánsko, Švédsko, Irsko. EL P B E F I CR L A D FIN NL UK IRL S DK UAI Individualismus a kolektivismus IDV Určuje do jaké míry jsou členové kultur zaměřeni na sebe nebo společnost. EU se vyznačuje individualismem a asijské země kolektivismem. V individualistické kultuře jsou pouta mezi členy volnější. Lidé mají větší rozhodovací pravomoce. Každý má nárok na soukromí. Vlastní názor je tolerován a očekáván. Zákony platí pro všechny stejně. Patří sem země jako Velká Británie, Nizozemí. V kolektivistické kultuře převládá zájem skupiny nad zájmem jedince. Soukromý život může být narušován skupinou. Dominantní je stát nebo jednotlivé skupiny, podnik či jiné uskupení. Zákony a předpisy platí pouze pro některé členy společnosti. Patří sem Portugalsko, Řecko. UK NL I B DK S F IRL D FIN L CR A E EL P IDV

9 Maskulinní a femininní hodnoty MAS Každé pohlaví se vyznačuje určitým způsobem chování a jsou mu připisovány určité vlastnosti, které od nich společnost očekává. V maskulinní společnosti je uznávána výkonnost a síla. Prioritou je ekonomický růst, někdy na úkor kvality životního prostředí. Politické konflikty řeší vojenskou silou. Společnost je celkově méně tolerantní, vůči měkkým drogám, rozvodům, prostituci atd. Patří sem Rakousko, Itálie, Německo. Femininní společnost je orientována na celkovou prosperitu, sociální péči o své členy a humanitární pomoc chudším zemím. Prioritou je ochrana životního prostředí. Asertivní chování se v takové společnosti moc neuplatňuje. Typickým rysem je nezdůrazňování vlastní nadřazenosti. Typickými zástupci jsou skandinávské země, Nizozemí. A I IRL UK D EL B L F E P FIN DK NL CR S MAS Krátkodobá a dlouhodobá orientace LOT V krátkodobě orientované kultuře je kladen důraz hlavně na současnost, případně minulost. Lidé jsou orientováni na činnosti s okamžitým ziskem. Snahou je vyrovnat se ostatním členům společnosti. Je preferován konzumní způsob života nešetrný a nehospodárný. Patří sem Velká Británie, Německo, Nizozemí. V dlouhodobě orientované kult. jsou uznávány hodnoty jako spořivost, houževnatost a vytrvalost. Lidé se více orientují na věci s dlouhodobým užitkem. Typickým zástupcem jsou asijské země. V takových zemích se projevuje také větší míra kolektivismu, větší vzdálenost mocenských pozic a maskulinita. Kulturní dimenze podle Fonse Trompenaarse Tato teorie postupuje v analýze hlouběji a konkrétně poukazuje na dimenze, které ovlivňují uvažování, ale i sociální chování jednotlivých kultur. V roce 1993 stanovil F. Trompenaars projevy kulturních odlišností ve třech oblastech: Vztah k druhým lidem Vztah k času Vztah k přírodě Vztah k druhým lidem Universalismus a partikularismus Universalismus klade větší důraz na stanovená pravidla, než na konkrétní lidi. Existuje pouze jedna pravda z níž není možné činit výjimky. Dohody a smlouvy se musejí dodržovat. Příkladem je Švédsko. Part. klade důraz na osobní aspekt a individuální aspekt. Připouští různý pohled na realitu. Patří sem země kolem Středozemního moře. Neutrální a emocionální Emocionální kultury se vyznačují rychlou verbální reakcí, která je doprovázena velkými gesty a mimikou, zvyšováním hlasu. Bližší fyzický kontakt je akceptován. Příkladem je italská kultura. Naopak v neutrální kult. není zvykem své emoce, pocity nebo názory na lidi. Projevení emocí na veřejnosti je považováno za selhání. Zástupcem jsou skandinávské země.

10 Specifický versus difúzní Specifické kultury vychází ze zásady, že život každého z nás se skládá z mnoha komponentů, které nelze zaměňovat, např. pracovní a soukromá zóna. Příkladem je Německo. Difúzní kultury vycházejí z celku a na každou věc se z tohoto pohledu dívají. Jednotlivé části není možné oddělovat. Nově příchozí jsou v organizaci obtížně přijímání. Příkladem je např. naše kultura. Úspěch versus přisuzování Rozdělení je podle toho, jak lidé dosáhli svého postavení prací nebo narozením. Přisuzovaný status je dán společenským původem, vzděláním, nemusí se nijak potvrzovat. Existuje již na základě původu. Příkladem je anglická kultura. Vztah k času Následný versus současný vztah k času Následný vztah k času klade důraz na přesné plánování, segmentaci a rychlost. Je nutné dodržovat přesné časové termíny. Příkladem je Německo a Nizozemí. Souběžné vnímání času znamená překrývání jednotlivých aktivit. Čas je brán jako pružný a přizpůsobivý a proto jej moc nedodržují. Patří sem kultury středomořských zemí. Vztah k vnějšímu prostředí Vnitřní vs. vnější orientace Vnitřně orientované kultury akcentují silného jedince, který je schopný ovlivnit a využít ve svůj prospěch celé své okolí (přírodní, ekonomické, sociální). Kultury s vnější orientací zdůrazňují soulad a splynutí s okolím, jsou velmi adaptabilní a respektují vzájemnou rovnováhu. Kulturní typy a kulturní dimenze Shaloma Schwartze z Jeruzaléma: představují žádoucí cíle rozdílné ve své důležitosti, které slouží jako řídící principy lidského života, chování a komunikace, definoval 57 lidských hodnot. Zjištěné hodnoty rozděluje na úroveň jednotlivců a na úroveň národní kultury, rozlišuje mezi HODNOTOVÝMI TYPY (na individuální úrovni) a HODNOTOVÝMI DIMENZEMI (v rámci kultury) HODNOTOVÉ TYPY, které v určitých společnostech převládající (definování kulturních dimenzí jinak než Hofstede): 1. MOC sociální status a prestiž, kontrola nebo dominance nad lidmi a zdroji (sociální uznání, sociální moc, autorita, bohatství, ochrana veřejné image) 2. ÚSPĚCH osobní úspěch, demonstrování kompetencí v souvislosti se společenským standardem (úspěšný, schopný, ambiciózní, vlivný, uznávaný) 3. HEDONISMUS 4. STIMULACE vzrušení, životní výzvy, smělost, rozmanitý a vzrušený život 5. SAMOSTATNOST: nezávislé myšlení a činnosti, tvořivost, zvídavost (kreativita, svoboda, nezávislost, zvědavost, volba vlastních cílů, sebeúcta) 6. UNIVERSALISMUS: pochopení jiných lidí, tolerance a ochrana prosperity pro všechny (shovívavost, tolerance, moudrost, sociální spravedlnost, rovnost, život v míru, ochrana živ. prostředí) 7. ŠTĚDROST: ochrana a pomoc lidem, se kterými je jedinec v kontaktu (nápomocný, čestný, odpouštějící, loajální, odpovědný, pravé přátelství)

11 8. TRADICE (ústa a akceptování trad. kulturních hodnot) 9. KONFORMITA kontrola aktivit, které mohou být jinými přijímány negativně BEZPEČÍ HODNOTOVÉ (KULTURNÍ) DIMENZE: 1. KONZERVATISMUS (konformita, tradice, bezpečí, nej. Polsko, Slovensko, Maďarsko, Česko, nejm. Švýc.) vs. (protipól) INTELEKTUÁLNÍ A CITOVÁ AUTONOMIE (hedonismus, stimulace; nejvíce Francie, Švýc., Německo, nejméně Slovensko, Itálie, ČR) 2. ÚSPĚCH (samostatnost, úspěch; schopnost, kreativita, zvědavost, nezávislost, svoboda; nejvíc Řecko, Portugalsko, Švýcarsko, nejméně Finsko, ČR, Francie) vs. HARMONIE (univerzalismus; soc. spravedlnost, ochrana prostředí, život v míru; nej. Itálie, Finsko, Španělsko, nejméně Hol., Polsko, Dánsko) 3. HIERARCHIE (moc; sociální moc, autorita, bohatství, status, prestiž, dominance, sociální 4. uznání; nej. Polsko, Maďarsko, Německo, nejméň Itálie, Dánsko, Řecko) vs. EGALITÁŘSTVÍ (štědrost; prospěšný, odpouštějící, pravé přátelství, ochrana blaha jiných lidí; nej. Portug., Itálie, Španělsko, nejméně Polsko, Maďarsko, ČR) Kulturní aspekty mezinárodní reklamy Výhody a nevýhody mezinárodního marketingu (komunikační mix viz otázka č. 3) Výhody Možnost získat úspory z rozsahu. Možnost růstu, je-li tuzemský růst omezený. Možnost zbavit se tvrdé konkurence v tuzemsku. Držet krok s mezinárodní konkurencí. Vytvořit mezinárodní image značky nebo poskytovat služby nadnárodním klientům. Možnost disponovat velkými zásobami. Možnost zvýšit zisk využitím přebytečných kapacit. Možnost prodloužit životní cyklus výrobku, pokud je jeho průběh v zahraničí jiný než v tuzemsku. Získávat úspory z nižších nákladů (zejména mzdových) a volnější regulace. Geografická diverzifikace snižuje rizika ve srovnání s působením pouze v jedné zemi. Nevýhody Náklady na přizpůsobení marketingového mixu. Riziko nestability vlád. Riziko nestability měn. Náročné požadavky vstupu, různé standardy, legislativa a pravidla. Obtížnost pochopení místní kultury, zvyklostí, hodnot a norem. Obtíže při vstupu do místních distribučních kanálů. Faktory ovlivňující mezinárodní komunikační proces Jazykové rozdíly Ekonomické rozdíly Společensko-kulturní rozdíly Rozdíly v legislativě Rozdíly v konkurenci

12 Příklad 1: 3 Kulturní dimenze Struktura firmy Korporátní kultura Styl řízení Vysoká vzdálenost mocenských pozic (PDI) Centralizované rozhodování a řízení Autoritářské a nátlakové Nízké PDI Vysoký UAI Nízký UAI Individuální Kolektivní Maskulinní Hierarchické struktury ve kterých je moc a kompetence dána pozicí v pyramidě Ploché organizační struktury Formalizované struktury s vysokou centralizací Volné org.struktury orientace na úkol vysoká decentralizace Podpora individuálnímu úsilí; často hierarchické uspořádání s jasnou představou karier.růstu Ploché org.struktury zaměření na tvorbu interdisciplinárních týmů a funkcí Odpovědnost jednotlivých funkčních útverů Decentralizované rozhodování a konzultace manažerů se spolupracovníky Pracovní specializace a jané vymezení pracovních sil Pracovní mobilita; nízká pozornost k titulům, funkcím a rolím Podpora podnikavosti a vnitřní konkurence mezi zaměstnanci; nízká loajalita Podpora spolupráce; obecných cílů definovaných vedením Systém odměňování založen na zisku, nízká loajalita Demokratický a otevřený novým myšlenkám Závislost na předpisech a psaných pravidlech Volnost umožňuje jednotlivcům převzít odpovědnost a rozhodovat Volnost k vyjádření názoru podpora inovativního myšlení Orientace na proces, zaměření na motivaci a zapojení na nižších úrovních organizace Agresivní orientace na výsledky Feminní Orientace na proces Zaměření na spokojenost zaměstnanců, konzultace s nimi; vysoká loajalita Rozhodování činěno na základě společné komunikace a pochopení 3 SVĚTLÍK, J. Marketing pro evropský trh. 1. vyd. Praha : Grada, s. ISBN

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov Marketingová komunikace Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef pef.czu.cz Mix marketingové komunikace Reklama (inzerce) Podpora prodeje Public relations Osobní prodej Přímý marketing Komunikační proces -

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová KOMUNIKAČNÍ POLITIKA @ Prvky komunikačního procesu Odesílatel Kódování ZPRÁVA Dekódování Příjemce Médium ŠUM Zpětná vazba Odpověď 2 Prvky komunikačního procesu KDO? (podnik, komunikátor) CO? (poselství)

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009 5. CENY 5.1. Stanovení ceny nového výrobku 5.2. Cenové změny Cena je obecně definována jako specifická forma směnné hodnoty vyjádřená v penězích jako všeobecném ekvivalentu; v praxi je cena určena jako

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Osnova - ZÁKLADNÍ

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MARKETING UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, GH, JT 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Charakteristika a význam marketingu...4 2 Segmentace trhu...5 3 Marketingový

Více

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace Vytváření organizačních struktur Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace A. Organizační struktury vycházející z dělby pravomocí 1. Liniová organizační struktura -

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Proč je nutná existence MIS ve firmě? Firmy přechází od místního k celonárodnímu a ke globálnímu marketingu změna orientace od zákaznických potřeb k zák. přáním / stále vybíravější

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Formulace marketingového plánu Marketing Marketingové řízení se stává průřezovou podnikovou aktivitou, která bezprostředně ovlivňuje všechny ostatní podnikové aktivity

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

Direct marketing jako forma marketingové komunikace. PhDr. Petr Váňa

Direct marketing jako forma marketingové komunikace. PhDr. Petr Váňa Direct marketing jako forma marketingové komunikace PhDr. Petr Váňa 1 Obsah vystoupení Co je direct marketing? Dialog místo monologu Metody a cíle Znaky a přednosti DM DM a CRM Úspěšný rozvoj DM v ČR Zlatý

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

Marketing Komunikace a stimulování prodeje

Marketing Komunikace a stimulování prodeje Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Marketing Komunikace

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

Základy managementu Marketing. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Marketing. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Marketing Ing. Ivana Pražanová Marketing - definice = Marketing je proces plánování a realizace koncepcí, tvorby cen, propagace a distribuce myšlenek, výrobků a služeb s cílem dosáhnout

Více

Kulturní dimenze příslušníků romského etnika v České republice

Kulturní dimenze příslušníků romského etnika v České republice Kulturní dimenze příslušníků romského etnika v České republice Martin Dlabal Střední odborná škola pro administrativu EU, Praha dlabal.martin@seznam.cz Abstrakt Cílem výzkumu bylo zjistit kulturní dimenze

Více

Manažerské rozhodování

Manažerské rozhodování Manažerské rozhodování Volba stylu rozhodování a využitelné modely Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

PROPAGACE MARKETING ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA. Klára Svobodová. Eva Popelková. Roman Maršík. Veronika Jelínková

PROPAGACE MARKETING ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA. Klára Svobodová. Eva Popelková. Roman Maršík. Veronika Jelínková ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA MARKETING PROPAGACE Klára Svobodová Eva Popelková Roman Maršík Veronika Jelínková Michaela Buláková LS 2008 VSRR, 3. roč. 3. kruh - 1 - PROPAGACE

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1/ 01/ 02/06 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: distribuce,

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník)

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) Charakteristika předmětu Finanční gramotnost je výukový předmět zařazený do 9. ročníku jako součást oblasti Člověk a svět práce. Jeho zařazení vychází z aktuální společenské

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Získávání pracovníků. Trh práce

Získávání pracovníků. Trh práce Získávání pracovníků Trh práce Získávání pracovníků x nábor Získávání pracovníků vs. nábor pracovníků U nás vžitý pojem nábor pracovníků X teorie řízení lidských zdrojů rozlišuje nábor a získávání - nábor

Více

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec B104MKO Marketingová komunikace AR14/15/Blok B/Úvod Václav Kupec 5. Plánování mark. komunikační kampaně 2/25 I. hodina 5.1 Komunikační kampaň 3/25 - komunikace Komunikace je slovo odvozené z latiny communicare/communias.

Více

Cíle personální práce v podniku

Cíle personální práce v podniku PERSONÁLNÍ PRÁCE Cíle personální práce v podniku Organizace personálnípráce Plánování pracovníků Získávánía výběr pracovníků Hodnocení pracovníků a jejich výkonů Podnikové vzdělávání Pracovní podmínky

Více

Propagace a její účinek Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagace a její účinek. Plán učiva

Propagace a její účinek Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagace a její účinek. Plán učiva Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012. Základy marketingu. Nina Kudláčková

UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012. Základy marketingu. Nina Kudláčková UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012 Základy marketingu Nina Kudláčková Obsah přednáška 1. Co je marketing?... 2 Marketing... 2 Poptávka... 2 Trh... 2 Nabídka... 2 Podstata koncepce

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1272_Marketingová komunikace.podstata a význam_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1272_Marketingová komunikace.podstata a význam_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1272_Marketingová komunikace.podstata a význam_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

marketingové kategorie

marketingové kategorie Cena a náklady Problémy a aspekty ceny jako marketingové kategorie Základní problémy ceny: Ocenění užitku produktu pro zákazníka Určení nákladů a míry zisku Ocenění konkurenčních faktorů Interakci marketingového

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVA předmětu Občanská výchova /Občanský vzdělávací základ/ Téma: Finanční gramotnost Střední vzdělání s výučním listem 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby - Kuchařské práce Počet hodin celkem:

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

VY_32_INOVACE_D 12 07

VY_32_INOVACE_D 12 07 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

Korupce pohledem ekonoma

Korupce pohledem ekonoma Vize 2020 Obrana svobody (veřejná diskuze) Korupce pohledem ekonoma Olomouc, 7.1.2010 Jiří Schwarz 1 Co považuje ekonom za korupci? 1. Platba za dobře odvedenou operaci v krajském zdravotnickém zařízení?

Více

TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) nabídka. poptávka. Tržní subjekty (=účastníci trhu)

TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) nabídka. poptávka. Tržní subjekty (=účastníci trhu) JAK SE VYVINUL MARKETING A V ČEM JE JEHO PODSTATA TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) Podnikatelé (výrobci a prodejci) cíl: max. zisk nabídka poptávka Kupující Cíl: max uspokojení potřeb

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva

Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva DŮVĚRNÉ Zpracováno na základě Hogan Personality Inventory. Copyright 2002, HOGAN Assessment Systems Inc. Všechna práva vyhrazena. Firma XYZ, a.s. Stránka 1 březen 2003 Úvod

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily V Praze, 25. 6. 2013 Vážená paní, vážený pane, ještě jednou děkujeme za Vaši účast ve výzkumu na téma Řízení lidí se zaměřením na osobnost zaměstnance, který probíhal od března do začátku června tohoto

Více

Tomáš Hájek. Direct marketing 2011

Tomáš Hájek. Direct marketing 2011 Tomáš Hájek Direct marketing 2011 Co je ADMAZ??? Profesní sdružení firem Lobbystická organizace Organizátor konferencí a soutěží Nositel etických standardů www.admaz.cz Historie za minutku Nejbližší budoucnost?

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

T E O R I E M A N A G E M E N T U

T E O R I E M A N A G E M E N T U T E O R I E M A N A G E M E N T U 9 ZS, akad.rok 2014/2015 Teorie managementu - VŽ 1 Aspekty organizační struktury Při návrhu organizační struktury se vychází z pěti hlavních aspektů : 1) Specializace

Více

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu EKONOMIKA Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel Počet hodin celkem: 66 Počet hodin tématu finanční gramotnost

Více

Vesnice jako místo spotřeby. Ing. Dana Posádová

Vesnice jako místo spotřeby. Ing. Dana Posádová Vesnice jako místo spotřeby Ing. Dana Posádová 1 O čem budeme mluvit Kdo jsem Spotřebitel a spotřeba Na co si dát pozor při nakupování Nebezpečí reklamních sdělení Marketingové komunikace Osobní prodej

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám

Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám Petra Koudelková VUT Brno, Fakulta Podnikatelská Tel.: 793 649 578 Email: koudelkova@fbm.vutbr.cz Abstrakt V závislosti na finanční krizi je

Více

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Rozhodování Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Marketingová komunikace Centrum dopravního výzkumu

Marketingová komunikace Centrum dopravního výzkumu Marketingová komunikace Centrum dopravního výzkumu TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Práce se skupinou Mgr. Monika Havlíčková Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Sociální skupina je sociologický pojem označující sociální útvar, o němž platí: 1. je tvořen

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Úvaha o etice: Je etické aby zaměstnanci hráli v pracovní době hry nebo prohlíželi zábavné stránky? Je efektivní zamezit tomuto jevu omezením přístupu na určité stránky? Je

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace assere = tvrdit, stát na svém, prosazovat Personální kompetence 4. přednáška 1/14 Asertivita znamená stát za svými zákonnými právy, aniž by se poškodila práva druhých. Asertivita je

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

Úloha marketingu v řízení podniku

Úloha marketingu v řízení podniku Úloha marketingu v řízení podniku marketingové kampaně jako součást marketingového plánování Životní cyklus produktu a komunikace PROPAGACE nadřazený pojem pro jednotlivé části marketingové komunikace

Více

MIKROEKONOMIKA. Činnosti podniku a jejich řízení - Personální práce

MIKROEKONOMIKA. Činnosti podniku a jejich řízení - Personální práce MIKROEKONOMIKA Činnosti podniku a jejich řízení - Personální práce Podnikové činnosti Personální práce Podnikové řízení Výrobní činnost Nákupní činnost Odbyt a marketing Financování podniku Investiční

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Zakladni strategie pokryti trhu -1)Nediferencovany MK. ---------------------------------------------- N:nizsi hromadne MK vyzkum

Zakladni strategie pokryti trhu -1)Nediferencovany MK. ---------------------------------------------- N:nizsi hromadne MK vyzkum Segmentace trhu -rozdeleni trhu na ruzné skupiny spotrebitelu na realne produkty -hledame skupiny spotrebitelu, ktere maji podobne potreby Proces segmentace trhu Segmentace trhu----1)stanovit kriteria

Více