Existují dva základní přístupy osobního prodeje: Přístup orientovaný na prodej Přístup orientovaný na zákazníka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Existují dva základní přístupy osobního prodeje: Přístup orientovaný na prodej Přístup orientovaný na zákazníka"

Transkript

1 11. Osobní prodej Definice osobního prodeje Základní přístupy osobního prodeje (orientovaný na prodej, zákazníka) Výhody a nevýhody Zásady efektivní komunikace Kulturní odlišnosti v osobní komunikaci Osobní prodej je forma osobní komunikace s jedním nebo několika možnými zákazníky. Jeho cílem je dosažení prodeje. 1 Obsah a forma osobního prodeje se pružně přizpůsobuje organizaci, produktu a cílové skupině zákazníků. Je to jediná forma komunikace, která je obousměrná (viz také komunikační model, přizpůsobit k danému tématu). Osobní prodej forma osobní komunikace s jedním či více klienty, liší se od ostatních osobní komunikace, nákladný, ale vysoce efektivní forma komunikace, obousměrná komunikace. Předností osobního prodeje je efektivnější komunikace mezi partnery, prodejce se seznámí s problémy a bezprostřední reakci zákazníka a může na ně operativně reagovat. Podstatnou součástí osobního prodeje je komplexní prezentace produktu, důkladné, názorné a praktické seznámení zákazníka s jeho používáním. Osobní prodej podtrhuje důležitost a jedinečnost jak samotného nabízeného produktu, tak osloveného zákazníka. Osobní prodej má menší dosah než reklama a je velice nákladný. Osobní prodej: jednání tváří v tvář s jedním zákazníkem nebo s více potenciálními kupci za účelem prezentace produktu, zodpovězení dotazů a získání objednávky nejúčinnější formou propagace v určitých stádiích nákupního procesu (při vytváření preference, přesvědčení a nákupu u kupujícího). je vlastně nejstarší formou propagace vůbec. největší předností je osobní setkání mezi prodávajícím a kupujícím, s možností pěstování vzájemného vztahu a se skutečně existující reakcí zákazníka. výhodou je, že zákazník se může ihned zeptat na produkt, na jeho vlastnosti, způsob ošetřování, záruční podmínky apod. Od člověka, který osobní prodej vykonává, dostává okamžitou odpověď a většino si může produkt na místě vyzkoušet. A může ihned udělat objednávku. je typ marketingové komunikace, který spočívá na schopnosti prodejce přimět personálně komunikativní formou zákazníka k přijetí objednávky. Hlavní formy osobního prodeje: prezentace při prodeji; prodejní setkání; telemarketing (při personálním nasazení jedince); stimulační programy; vzorky; personální aktivita prodejce při veletrzích a výstavách; následná činnost Existují dva základní přístupy osobního prodeje: Přístup orientovaný na prodej Přístup orientovaný na zákazníka 1 Janečková, L., Vaštíková, M.: Marketing služeb, s. 133

2 Přístup orientovaný na prodej - užívá techniky silného tlaku jako je zveličování předností výrobku, kritizování konkurenčních výrobků, vytváření silného image, šikovné předvedení výrobku. Tento přístup vychází z toho, že zákazník nakoupí pouze pod určitým tlakem a že se nechají ovlivnit brilantním prodejcem a předvedením zboží a nebudou podpisu smlouvy/koupě litovat, pokud ano, tak to nevadí. Přístup orientovaný na zákazníka - prodejce se snaží řešit problémy zákazníka, naslouchá mu, snaží se ho poznat, zjistit co potřebuje a pak navrhne optimální řešení problému. Umění předvést zboží je až na druhém místě, na prvním místě je analýza potřeb zákazníka. Předpokládá se, že zákazník má latentní problém, který může firma řešit, že bude k firmě loajální za vyřešení problému. V pojetí marketingu je tento přístup daleko lepší než přístup tvrdého obchodníka. Viz níže: strategie push a pull + PŘÍLOHA 1 Charakteristika prodejních sil nositelů osobního prodeje Základem úspěšného osobního prodeje je věnování co největší pozornosti budování prodejních sil, výběru cílů pro prodejní síly, strategii, strukturu, množství a odměňování prodejních sil. McMurry navrhl následující klasifikaci funkcí prodejců (klasifikace nositelů osobního prodeje): - doručovatel doručuje výrobky spotřebitelům; - příjemce objednávek (v budově např. za pultem nebo mimo budovu např. obchodník s mýdlem, který obchází prodejny); - misionář neočekává se, že bude přijímat objednávky, ale že se bude snažit navázat dobré vztahy a vzbudit důvěru u zákazníka (farmaceutický zástupce); - technik prodejce s velkými technickými znalostmi (prodejce ingeneeringu, který je především poradce klienta); - tvůrce poptávky od něj se vyžaduje tvůrčí prodej hmotného či nehmotného výrobku ( vysavače, encyklopedie, pojištění); - řešitel problémů prodejce, jehož specializací je řešení problémů zákazníka, často spojených se systémem produktů a služeb firmy ( počítačové a komunikační systémy). Cíle prodejních sil Bez ohledu na způsob prodeje, musí prodejní síly řešit alespoň jeden z těchto úkolů: - vyhledávání zákazníků, - zaměření se na zákazníka, - komunikování poskytování informací, - prodávání, - servis, - shromažďování informací, - rozmisťování zboží. Pokud nejsou jasně stanovena pravidla je u prodejců tendence prodávat stávajícím zákazníkům a méně se věnovat akvizici nových zákazníků. Proto je nutné stanovit správný mix úkolů. Ten se mění v závislosti na stavu ekonomiky firmy. Strategie prodejních sil Prodejci mohou jednat se zákazníkem několika způsoby: - jednání prodejce se zákazníkem, - jednání prodejce se skupinou zákazníků, - jednání týmu prodejců se skupinou zákazníků,

3 - prodejní konference, - prodejní seminář. Osobní prodej je postaven na kvalitním personálním obsazení. Podnik by neměl podcenit investice do lidských zdrojů a měl by vypracovat výcvikový program pro prodejní síly. Takový výcvikový program sleduje několik cílů: - prodejci by měli znát svoji firmu a ztotožnit se s ní, - prodejci musejí znát výrobky své firmy, - prodejci musejí znát charakteristiky všech zákazníků i konkurentů, - prodejci musejí vědět, jak zboží účinně nabízet, - prodejci musejí pochopit styl práce v terénu a míru své odpovědnosti, Proces osobního prodeje prostředky Vyhledávání zákazníků Prodejce musí umět pracovat nejen s kontakty, které získá od firmy, ale musí umět vyhledávat nové zákazníky ještě jinými způsoby jako např.: - dotazování stávajících zákazníků na potenciální zákazníky, - kontakty s jinými doporučujícími zdroji dealeři, dodavatelé, bankéři, - vstup do organizací, jejichž členem jsou i potenciální zákazníci, - účast na verbálních a písemných aktivitách, které přitahují pozornost, - zkoumání zdrojů jmen a adres noviny, tel.seznamy aj. Před navázáním kontaktu se prodejce musí připravit zjistit o kontaktu a nákupčím co nejvíce informací, stanovit cíl návštěvy (poznání zákazníka, získání informací, přímo prodej), důležitá je vhodná forma navázání kontaktu (os. návštěva, telefonát, dopis) a jeho načasování. Při samotném navázání kontaktu je vhodná dbát společenských zvyklostí např. v odívání (v Texasu se nosí rozhalenky...), způsobu oslovení (titulování), prodejce by neměl mít rušící zlozvyky (podupávání). Úvodní věty mají být pozitivní (Jsem pan Novák ze společnosti X, firma i já jsme potěšeni Vaší ochotou se s námi setkat a uděláme vše pro to, aby návštěva pro Vás byla přínosná). Prezentace zboží prodejce seznámí zákazníka s historií produktu a drží se přitom pravidla AIDA (P2) získat pozornost (attention), vzbudit zájem (interest), podnítit touhu (desire), a vyprovokovat k činu (action). Prodejce zdůrazňuje užitečnost výrobku a vlastnosti, které tuto užitečnost dokládají. Je vhodné klást důraz na výhody produktu pro zákazníka a ne se příliš zdržovat u vlastností výrobku (častá chyba prodejců). Poznámka: AIDA je zkratkou z anglických slov attention interest desire action. Jde o model popisující proces fungování optimální reklamy. Reklama by tedy podle modelu AIDA měla nejprve přitáhnout pozornost diváka (attention), vyvolat v něm zájem (interest) o váš produkt, přesvědčit ho o jeho výhodách (desire) a nakonec přimět k akci (action), tj. k objednávce či přímému nákupu. Přestože koncept AIDA navazuje na starší model LSB (look stay buy), dnes už patří k překonaným (ačkoliv je stále nejvíce používán). Navazují na něj další modely, např. ADAM (attention interest desire memory), který zdůrazňuje důležitost zapamatování, jež je pro některé obory podnikání jistě významnější (umožňuje např. opakované nákupy). Nejobsáhlejším modelem je DIPADA (definition identification proof acceptance desire action), který se zabývá celým procesem přípravy reklamní kampaně.

4 Jako každý unifikovaný postup má i model AIDA slabé místo v tom, že jde o významné zjednodušení složité skutečnosti. Může však být užitečný k pochopení, proč je PPC reklama ve vyhledávačích tak účinná oslovuje ty, kdo již o produkt mají zájem. Všechny tyto modely, včetně konceptu AIDA, je tedy třeba brát spíše jako pomůcku při rozvažování přesné taktiky propagace. Všechny mají úzký vztah ke čtyřem základním složkám marketingového mixu 4P a vždy záleží na konkrétní situaci. 2 3 způsoby firemní prezentace konzervovaný přístup prodejce zpaměti vypráví o výrobku a popisuje jeho hlavní vlastnosti, kupující je pasivní, prodejce přiměje ke koupi pomocí obrázků, podněcujících slov, termínů, akcí. Používá se při prodeji od dveří ke dveřím nebo při prodeji po telefonu. Přístup podle vzoru také založen na principu stimul-odpověď, ale prodejce nejdřív identifikuje potřeby zákazníka a styl nákupu a podle toho použije odpovídající postup prodeje. Nejprve vtáhne zákazníka do diskuze, pak následuje prezentace zboží podle typu zákazníka, která ukáže jak zboží uspokojí zákazníkovy potřeby. Není to konzervovaná prezentace, ale drží se určitého postupu. Přístup uspokojování potřeb prodejce nejprve zjišťuje reálné potřeby zákazníka v rozhovoru, o jehož významu musí prodejce zákazníka přesvědčit. Tento přístup vyžaduje umění naslouchat a řešit problémy, prodejce na sebe bere roli dokonale informovaného obchodního konzultanta, který doufá, že zákazníkovi pomůže ušetřit nebo dokonce vydělat peníze. 5 strategií ovlivňování zákazníka při prezentaci: 1) správnost volby důraz na pověst a zkušenosti firmy 2) odbornost prodejce má hluboké znalosti o situaci kupující strany a výrobcích firmy 3) síla referencí prodejce staví na jakýchkoliv společenských charakteristikách zájmech známých 4) snaha zavděčit se pozvání na oběd, dárek atd. 5) péče o dojem prodejce se snaží využít ve svůj prospěch dobrý dojem, který u zákazníka vyvolává Zvládnutí námitek Psychická nechuť odpor k problémům, zákazník dává přednost zavedených zdrojům nebo značce, lhostejnost, nepříjemné představy o jiné osobě, předsudky, neurotický vztah k penězům Logická neochota námitky proti ceně, plánu dodávek, některým vlastnostem výrobku nebo proti společnosti. Pro překonání námitek nutný kladný postoj prodejce, ptát se zákazníka tak, aby si na své námitky sám odpověděl, vyvrátit validitu námitek, změnit výhrady v důvody ke koupi. Uzavírání obchodu Nutno rozpoznat zralost zákazníka k uzavření obchodu. Uzavírací techniky požadat o objednávku, zrekapitulovat body dohody, nabídnout sekretářce pomoc při psaní objednávky, otázka, zda chce zákazník A nebo B, nabídnout lákadla speciální cena, přídavek určitého množství zdarma atd.) 2

5 Péče po uskutečnění obchodu Nutné pro udržení spokojenosti zákazníka dokončit detaily ohledně termínu dodání, platebních podmínek atd. naplánovat následnou návštěvu po obdržení objednávky (pro kontrolu instalace, instruktáž, zajištění služeb) to ukáže další zájem o zákazníka a o jeho problémy Jednání Při rutinní směně jsou podmínky dány zavedenými programy tvorby ceny a distribuce. Při směně vyjednáváním je cena stanovena na základě vyjednávání, kdy se dvě nebo více stran domlouvají na dlouhodobě závazných smlouvách (frančíza, joint venture, subdodávky). Jedná se hlavně o ceně, předmětem jednání jsou ale také termín podepsání kontraktů, kvalita zboží, nabídnuté služby, objem nákupu, zodpovědnost za platby, propagace aj. Kdy jednat? Jestliže mnoho faktorů působí nejen na cenu, ale také na kvalitu a služby; nemohou-li být rizika obchodu předem přesně určena; vyžaduje-li výroba nakupovaného zboží delší čas; je-li výroba stále přerušována vzhledem k častým změnám objednávek; vždy, když je prostor pro dohodu. Klasické taktiky jednání Solidní chování snažte se o dobrý dojem, zvýší to věrohodnost. Vysoká nabídka hned na počátku se vznese vysoký požadavek, poté, co přistoupíte na ústupek, budete mít stále vyšší příjem, než kdybyste přišli s nízkou nabídkou. Uzavírání prestižních spojenectví Zachování odstupu zachovejte si odstup a řekněte oponentům, že na další ústupky nepřistoupíte. Omezené pravomoci jednání s protistranou probíhá dobře, ale před podpisem smlouvy řekněte musím si to nechat schválit od šéfa. Rozděl a panuj jednáte-li se skupinou, řekněte jednomu jejímu členovi o vašich představách. Tato osoba vám pomůže přesvědčit ostatní členy. Akceptování ztrát/úspora času ukončete jednání, když nikam nevede. Vraťte se k jednání, když bude lepší situace. Přestávka mezi jednáními může být dlouhá (než se opět vrátíte do města) nebo krátká (než se vrátíte z koupelny) Zachování kamenné tváře nereagujte na jednání oponenta emocionálně, neodpovídejte na útoky. Zachovat trpělivost budete-li trpělivější než oponent, pravděpodobně zvítězíte. Nenechat se vyprovokovat jakmile se necháte vyprovokovat, určitě ztratíte své pozice. Vypouštění kontrolních balónků rozšiřujte vaše pravděpodobná stanoviska prostřednictvím hodnověrných zdrojů předtím, než se skutečně rozhodnete. Tím si otestujete reakce na vaše rozhodnutí. Překvapení vyveďte vaše oponenty z rovnováhy dramatickými a náhlými změnami vaší taktiky. Buďte nevyzpytatelní, oponent nesmí vystihnout vaše jednání. Franchizing je forma podnikání kdy podnikatelský subjekt zakoupí od poskytovatale "licenci na značku" a know-how, toho potom využívá pro své podnikání. Nejčastěji se po zakoupení licence ještě platí tzv. průběžný franchisový poplatek, který se pohybuje od 1 % do 7 % z obratu. Nejznámějším franchisingovým řetězcem v ČR je nepochybně značka McDonald's. (http://www.styloverestaurace.cz/vyznam-slova/franchising ) společný podnik, zpravidla se zahraničním partnerem

6 Cílové skupiny Osobní prodej je typický pro některé druhy zboží dlouhodobé spotřeby (proslulý je např. u švédských vysavačů Elektrolux) a služeb (pojišťovny). S některými produkty nebo obchody je osobní prodej neodmyslitelně spjatý. Týká se to zejména obchodování na trhu B2B a obchodování se službami. Služba se nedá od osobního kontaktu s poskytovatelem služeb oddělit. A na obchodním trhu je na osobní vazby kladen větší důraz než na trhu spotřebitelském. Zvláštním případem osobního prodeje je multilevel marketing. Výhodou osobního prodeje je efektivnější komunikace mezi partnery. Oproti ostatním prvkům komunikačního mixu má osobní prodej tyto výhody: - přímý osobní kontakt se zákazníkem, - posilování vzájemných vztahů, - přímá stimulace k nákupu dalších produktů nebo služeb. Úskalí osobního prodeje spočívají v individuálním přístupu k zákazníkovi a poměrně vysoké nevyzpytatelnosti osobních vztahů mezi prodejcem a zákazníkem. Částečně se jim dá předcházet pečlivým výběrem prodejních zástupců firmy a jejich neustálou kvalifikací například školením nejen na produkty podniku, ale také na různé modelové situace při jednání se zákazníkem. Strategie tlaku (push strategy) využívá zejména osobní prodej a nástroje podpory prodeje zaměřené na obchodní mezičlánky; cílem je protlačit produkt distribuční cestou. Strategie tahu (pull strategy) využívá zejména reklamu a nástroje spotřebitelské podpory prodeje; cílem je vytvářet spotřebitelskou poptávku Strategie tlaku (push strategy) Strategie push znamená protlačit produkt distribuční cestou k zákazníkovi. Výrobce směřuje marketingové aktivity (v prvé řadě osobní prodej a podporu prodeje) k jednotlivým článkům distribučního řetězce s cílem přesvědčit je, aby zařadily produkt do svého sortimentu a podporovaly je u konečných zákazníků. Základem je komunikace s jednotlivými prvky distribuční cesty, tj. s VO, MO a dalšími zprostředkovateli. Výrobce tlačí na zprostředkovatele, aby oni jejich formami podpory prodeje vyvolávali pozitivní odezvy u spotřebitelů. Na základě jejich poptávky pak objednávají zboží u výrobce. Toho lze například dosáhnout společnou reklamou, obchodními slevami, programy na podporu prodejců atd. K typickým formám strategie tlaku jsou cenově založené obchodní dohody (tj. slevy z fakturované částky) mezi výrobcem a prodejcem, necenové obchodní dohody (např.příspěvky na vystavené zboží), výstavy, společná reklama s výrobcem, soutěže dealerů apod. Významným prvkem této strategie je osobní prodej. Cílem je větší motivace distributorů k tomu, aby se více snažili nabízet a prodat příslušné produkty spotřebitelům. Strategie tahu (pull strategy) Strategie tahu je založena na snaze výrobce stimulovat poptávku konečného spotřebitele a protáhnout tak produkt distribučními cestami. V situaci, kdy je spotřebitelům na trhu síťový marketing, network marketing, (MLM) je prověřený obchodní model, který využívá bezpočet firem, u nás patří k nejznámějším například Amway, Herbalife, Oriflame, Avon, FM Group atd

7 nabízen široký sortiment substitučních výrobků, je využívání této strategie stimulem pro obchodníky, aby produkt objednávali a nabízeli. V případě strategie pull výrobce směřuje marketingové aktivity (primárně reklamu a spotřebitelské podpory prodeje) na konečné zákazníky s cílem prodat produkt. Pokud je strategie účinná, zákazníci produkt poptávají u obchodníků a ti jej pak dále poptávají u výrobce. U této strategie zákazník protahuje produkt distribuční cestou. Nejčastěji používanými částmi marketingové komunikace jsou reklama a podpora prodeje zaměřená na konečného spotřebitele. K formám strategie tahu patří kupony výrobce, rabaty, cenové balíčky, kupony na vyzkoušení zboží, prémie, programy odměn, vzorky, vyzkoušení zboží, hry a loterie. Výrobce také informuje zprostředkovatele, že zahájil kampaň nového produktu zaměřenou na finálního zákazníka. Dá se předpokládat, že výsledkem reklamní kampaně bude zvýšená poptávka po tomto novém produktu a že obchodník by měl být na tuto skutečnost připraven. Některé firmy na průmyslových trzích používají pouze strategie push, zásilkové služby pouze strategie pull. Většina velkých firem kombinuje oba přístupy. (P1) Kulturní odlišnosti viz Kultura je soubor lidského chování, postojů, zkušeností a výtvorů, hodnot a norem, které lze přisuzovat určitému sociálnímu celku. Na základě tohoto souboru vlastností má tento celek tendenci řídit se dle určitých naučených vzorů. Sociologická koncepce amerického sociologa Talcotta Parsonse tvrdí, že kultura je řídící složkou jakéhokoliv sociálního systému. Základní vlastnosti kultury jsou následující: kultura není vrozená, vzniká procesem učení, je sdílená a komunikována a přenášena členy určité společnosti nebo sociální skupiny. Způsoby chování, jednání a myšlení příslušníků různých kultur, které jsou uvnitř kultury homogenní a navenek heterogenní, se zabývá několik teoretických přístupů. Nejčastěji uváděné jsou dva základní přístupy: kulturní dimenze podle Gerta Hofstedeho, kulturní dimenze podle Fonse Trompenaarse. Dále je pak využívána typologie kulturních hodnot Izraelce Shaloma Schwartze Kulturní dimenze podle Gerta Hofstedeho Kulturní dimenze, které definuje tento přístup vyjadřují obecnou úroveň rozdílů mezi národy a poukazují na odlišné pojetí života. Tyto dimenze ovlivňují oblast práce a fungování vztahů uvnitř organizace. Průzkum dělal G. Hofstede u IBM v 65 státech světa. Hodnoty u indexů vycházejí vždy mezi 0 (nejnižší hodnota) a 100 (nejvyšší hodnota).

8 Určil tyto dimenze: Vzdálenost mocenských pozic - PDI Vyjadřují míru nerovného rozdělení moci ve společnosti. Vyjadřuje do jaké míry členové toto rozdělení moci akceptují. Jedná se o vzdálenost subjektivně vnímanou a tolerovanou. Země s vysokým indexem (více než 50) jsou silně hierarchické. Nerovnost je akceptována a počítá se s ní. Hlavní slovo mají držitelé moci. Ti určují co se smí a co ne. Důležité je bohatství, společenský status a moc. Stejná vzdálenost jako v civilním životě platí i v zaměstnání a ve škole. Podřízení (žáci) nemohou s nadřízenými diskutovat a polemizovat. Patří sem Francie, Belgie, Portugalsko. Přijímají pouze příkazy a ty vykonávají. Země s nízkým indexem se vyznačují rovností a stejnými právy pro všechny. Sem patří Rakousko, Dánsko, Švédsko. F ČR B P EL E I L NL D UK FIN S IRL DK A PDI Snaha vyhnout se riziku UAI Jedná se o míru, s jakou se lidé uvnitř organizací a institucí snaží vyhýbat se nejistým situacím, jak jsou schopni jednat ve vysokém stupni nejistoty a v jaké míře jsou ochotni riskovat. Vyjadřuje jak moc si členové utvářejí formální pravidla, která upravují jejich chování.tato pravidla a předpisy jim následně ulehčují život v nečekaných situacích. Jsou to různé normy, pracovní plány atd. Země s vysokým indexem UAI se vyznačují spoustou těchto pravidel a zákonů. Od jedinců se očekává jejich plnění a dodržování. Převládá zde konzervativní myšlení a xenofobie. Lidé často pracují pod stresem. Mladí lidé nejsou respektováni. Patří sem Portugalsko, Francie, Španělsko. Naopak země s nízkým indexem UAI jsou více tolerantní, pravidla a zákony mají spíše obecný charakter a nejistota je běžnou součástí života. Opačné názory jsou tolerovány, stejně jako noví a mladí lidé. Sem patří Dánsko, Švédsko, Irsko. EL P B E F I CR L A D FIN NL UK IRL S DK UAI Individualismus a kolektivismus IDV Určuje do jaké míry jsou členové kultur zaměřeni na sebe nebo společnost. EU se vyznačuje individualismem a asijské země kolektivismem. V individualistické kultuře jsou pouta mezi členy volnější. Lidé mají větší rozhodovací pravomoce. Každý má nárok na soukromí. Vlastní názor je tolerován a očekáván. Zákony platí pro všechny stejně. Patří sem země jako Velká Británie, Nizozemí. V kolektivistické kultuře převládá zájem skupiny nad zájmem jedince. Soukromý život může být narušován skupinou. Dominantní je stát nebo jednotlivé skupiny, podnik či jiné uskupení. Zákony a předpisy platí pouze pro některé členy společnosti. Patří sem Portugalsko, Řecko. UK NL I B DK S F IRL D FIN L CR A E EL P IDV

9 Maskulinní a femininní hodnoty MAS Každé pohlaví se vyznačuje určitým způsobem chování a jsou mu připisovány určité vlastnosti, které od nich společnost očekává. V maskulinní společnosti je uznávána výkonnost a síla. Prioritou je ekonomický růst, někdy na úkor kvality životního prostředí. Politické konflikty řeší vojenskou silou. Společnost je celkově méně tolerantní, vůči měkkým drogám, rozvodům, prostituci atd. Patří sem Rakousko, Itálie, Německo. Femininní společnost je orientována na celkovou prosperitu, sociální péči o své členy a humanitární pomoc chudším zemím. Prioritou je ochrana životního prostředí. Asertivní chování se v takové společnosti moc neuplatňuje. Typickým rysem je nezdůrazňování vlastní nadřazenosti. Typickými zástupci jsou skandinávské země, Nizozemí. A I IRL UK D EL B L F E P FIN DK NL CR S MAS Krátkodobá a dlouhodobá orientace LOT V krátkodobě orientované kultuře je kladen důraz hlavně na současnost, případně minulost. Lidé jsou orientováni na činnosti s okamžitým ziskem. Snahou je vyrovnat se ostatním členům společnosti. Je preferován konzumní způsob života nešetrný a nehospodárný. Patří sem Velká Británie, Německo, Nizozemí. V dlouhodobě orientované kult. jsou uznávány hodnoty jako spořivost, houževnatost a vytrvalost. Lidé se více orientují na věci s dlouhodobým užitkem. Typickým zástupcem jsou asijské země. V takových zemích se projevuje také větší míra kolektivismu, větší vzdálenost mocenských pozic a maskulinita. Kulturní dimenze podle Fonse Trompenaarse Tato teorie postupuje v analýze hlouběji a konkrétně poukazuje na dimenze, které ovlivňují uvažování, ale i sociální chování jednotlivých kultur. V roce 1993 stanovil F. Trompenaars projevy kulturních odlišností ve třech oblastech: Vztah k druhým lidem Vztah k času Vztah k přírodě Vztah k druhým lidem Universalismus a partikularismus Universalismus klade větší důraz na stanovená pravidla, než na konkrétní lidi. Existuje pouze jedna pravda z níž není možné činit výjimky. Dohody a smlouvy se musejí dodržovat. Příkladem je Švédsko. Part. klade důraz na osobní aspekt a individuální aspekt. Připouští různý pohled na realitu. Patří sem země kolem Středozemního moře. Neutrální a emocionální Emocionální kultury se vyznačují rychlou verbální reakcí, která je doprovázena velkými gesty a mimikou, zvyšováním hlasu. Bližší fyzický kontakt je akceptován. Příkladem je italská kultura. Naopak v neutrální kult. není zvykem své emoce, pocity nebo názory na lidi. Projevení emocí na veřejnosti je považováno za selhání. Zástupcem jsou skandinávské země.

10 Specifický versus difúzní Specifické kultury vychází ze zásady, že život každého z nás se skládá z mnoha komponentů, které nelze zaměňovat, např. pracovní a soukromá zóna. Příkladem je Německo. Difúzní kultury vycházejí z celku a na každou věc se z tohoto pohledu dívají. Jednotlivé části není možné oddělovat. Nově příchozí jsou v organizaci obtížně přijímání. Příkladem je např. naše kultura. Úspěch versus přisuzování Rozdělení je podle toho, jak lidé dosáhli svého postavení prací nebo narozením. Přisuzovaný status je dán společenským původem, vzděláním, nemusí se nijak potvrzovat. Existuje již na základě původu. Příkladem je anglická kultura. Vztah k času Následný versus současný vztah k času Následný vztah k času klade důraz na přesné plánování, segmentaci a rychlost. Je nutné dodržovat přesné časové termíny. Příkladem je Německo a Nizozemí. Souběžné vnímání času znamená překrývání jednotlivých aktivit. Čas je brán jako pružný a přizpůsobivý a proto jej moc nedodržují. Patří sem kultury středomořských zemí. Vztah k vnějšímu prostředí Vnitřní vs. vnější orientace Vnitřně orientované kultury akcentují silného jedince, který je schopný ovlivnit a využít ve svůj prospěch celé své okolí (přírodní, ekonomické, sociální). Kultury s vnější orientací zdůrazňují soulad a splynutí s okolím, jsou velmi adaptabilní a respektují vzájemnou rovnováhu. Kulturní typy a kulturní dimenze Shaloma Schwartze z Jeruzaléma: představují žádoucí cíle rozdílné ve své důležitosti, které slouží jako řídící principy lidského života, chování a komunikace, definoval 57 lidských hodnot. Zjištěné hodnoty rozděluje na úroveň jednotlivců a na úroveň národní kultury, rozlišuje mezi HODNOTOVÝMI TYPY (na individuální úrovni) a HODNOTOVÝMI DIMENZEMI (v rámci kultury) HODNOTOVÉ TYPY, které v určitých společnostech převládající (definování kulturních dimenzí jinak než Hofstede): 1. MOC sociální status a prestiž, kontrola nebo dominance nad lidmi a zdroji (sociální uznání, sociální moc, autorita, bohatství, ochrana veřejné image) 2. ÚSPĚCH osobní úspěch, demonstrování kompetencí v souvislosti se společenským standardem (úspěšný, schopný, ambiciózní, vlivný, uznávaný) 3. HEDONISMUS 4. STIMULACE vzrušení, životní výzvy, smělost, rozmanitý a vzrušený život 5. SAMOSTATNOST: nezávislé myšlení a činnosti, tvořivost, zvídavost (kreativita, svoboda, nezávislost, zvědavost, volba vlastních cílů, sebeúcta) 6. UNIVERSALISMUS: pochopení jiných lidí, tolerance a ochrana prosperity pro všechny (shovívavost, tolerance, moudrost, sociální spravedlnost, rovnost, život v míru, ochrana živ. prostředí) 7. ŠTĚDROST: ochrana a pomoc lidem, se kterými je jedinec v kontaktu (nápomocný, čestný, odpouštějící, loajální, odpovědný, pravé přátelství)

11 8. TRADICE (ústa a akceptování trad. kulturních hodnot) 9. KONFORMITA kontrola aktivit, které mohou být jinými přijímány negativně BEZPEČÍ HODNOTOVÉ (KULTURNÍ) DIMENZE: 1. KONZERVATISMUS (konformita, tradice, bezpečí, nej. Polsko, Slovensko, Maďarsko, Česko, nejm. Švýc.) vs. (protipól) INTELEKTUÁLNÍ A CITOVÁ AUTONOMIE (hedonismus, stimulace; nejvíce Francie, Švýc., Německo, nejméně Slovensko, Itálie, ČR) 2. ÚSPĚCH (samostatnost, úspěch; schopnost, kreativita, zvědavost, nezávislost, svoboda; nejvíc Řecko, Portugalsko, Švýcarsko, nejméně Finsko, ČR, Francie) vs. HARMONIE (univerzalismus; soc. spravedlnost, ochrana prostředí, život v míru; nej. Itálie, Finsko, Španělsko, nejméně Hol., Polsko, Dánsko) 3. HIERARCHIE (moc; sociální moc, autorita, bohatství, status, prestiž, dominance, sociální 4. uznání; nej. Polsko, Maďarsko, Německo, nejméň Itálie, Dánsko, Řecko) vs. EGALITÁŘSTVÍ (štědrost; prospěšný, odpouštějící, pravé přátelství, ochrana blaha jiných lidí; nej. Portug., Itálie, Španělsko, nejméně Polsko, Maďarsko, ČR) Kulturní aspekty mezinárodní reklamy Výhody a nevýhody mezinárodního marketingu (komunikační mix viz otázka č. 3) Výhody Možnost získat úspory z rozsahu. Možnost růstu, je-li tuzemský růst omezený. Možnost zbavit se tvrdé konkurence v tuzemsku. Držet krok s mezinárodní konkurencí. Vytvořit mezinárodní image značky nebo poskytovat služby nadnárodním klientům. Možnost disponovat velkými zásobami. Možnost zvýšit zisk využitím přebytečných kapacit. Možnost prodloužit životní cyklus výrobku, pokud je jeho průběh v zahraničí jiný než v tuzemsku. Získávat úspory z nižších nákladů (zejména mzdových) a volnější regulace. Geografická diverzifikace snižuje rizika ve srovnání s působením pouze v jedné zemi. Nevýhody Náklady na přizpůsobení marketingového mixu. Riziko nestability vlád. Riziko nestability měn. Náročné požadavky vstupu, různé standardy, legislativa a pravidla. Obtížnost pochopení místní kultury, zvyklostí, hodnot a norem. Obtíže při vstupu do místních distribučních kanálů. Faktory ovlivňující mezinárodní komunikační proces Jazykové rozdíly Ekonomické rozdíly Společensko-kulturní rozdíly Rozdíly v legislativě Rozdíly v konkurenci

12 Příklad 1: 3 Kulturní dimenze Struktura firmy Korporátní kultura Styl řízení Vysoká vzdálenost mocenských pozic (PDI) Centralizované rozhodování a řízení Autoritářské a nátlakové Nízké PDI Vysoký UAI Nízký UAI Individuální Kolektivní Maskulinní Hierarchické struktury ve kterých je moc a kompetence dána pozicí v pyramidě Ploché organizační struktury Formalizované struktury s vysokou centralizací Volné org.struktury orientace na úkol vysoká decentralizace Podpora individuálnímu úsilí; často hierarchické uspořádání s jasnou představou karier.růstu Ploché org.struktury zaměření na tvorbu interdisciplinárních týmů a funkcí Odpovědnost jednotlivých funkčních útverů Decentralizované rozhodování a konzultace manažerů se spolupracovníky Pracovní specializace a jané vymezení pracovních sil Pracovní mobilita; nízká pozornost k titulům, funkcím a rolím Podpora podnikavosti a vnitřní konkurence mezi zaměstnanci; nízká loajalita Podpora spolupráce; obecných cílů definovaných vedením Systém odměňování založen na zisku, nízká loajalita Demokratický a otevřený novým myšlenkám Závislost na předpisech a psaných pravidlech Volnost umožňuje jednotlivcům převzít odpovědnost a rozhodovat Volnost k vyjádření názoru podpora inovativního myšlení Orientace na proces, zaměření na motivaci a zapojení na nižších úrovních organizace Agresivní orientace na výsledky Feminní Orientace na proces Zaměření na spokojenost zaměstnanců, konzultace s nimi; vysoká loajalita Rozhodování činěno na základě společné komunikace a pochopení 3 SVĚTLÍK, J. Marketing pro evropský trh. 1. vyd. Praha : Grada, s. ISBN

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov Marketingová komunikace Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef pef.czu.cz Mix marketingové komunikace Reklama (inzerce) Podpora prodeje Public relations Osobní prodej Přímý marketing Komunikační proces -

Více

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh MARKETING 1 Význam marketingu Podílí se na vývoji a zdokonalování výrobků a služeb Ovlivňuje distribuční a cenovou politiku Je těsně spjat s propagací Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení

Více

Postupy pro účinnou komunikaci se spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.

Postupy pro účinnou komunikaci se spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Postupy pro účinnou komunikaci se spotřebitelem Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Proces komunikace Odesilatel strana sdělující zprávu druhé straně Kódování proces převedení myšlenky do symbolické formy Zpráva soubor

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

1. Zařazení učiva. Marketing. 2. Kompetence - pracovní

1. Zařazení učiva. Marketing. 2. Kompetence - pracovní 1. Zařazení učiva Marketing Didaktické zpracování učiva 1. Na všech středních školách většinou jako první téma v oblasti podnikových činností 2. Na obchodních akademiích v I. a II. koncentrickém okruhu

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 Základy marketingu Přednášky pro Vysokou školu finanční a správn vní Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 1 Přednáška 1: Definice marketingu Trocha historie: Snaha minimalizovat riziko, které je spojeno se vstupem

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1274_Marketingová komunikace. Podpora prodeje_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1274_Marketingová komunikace. Podpora prodeje_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1274_Marketingová komunikace. Podpora prodeje_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ

MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ PROČ SE ZABÝVAT MARKETINGEM? Firmy musí hledat nové trhy a nového zákazníka Hledat nové přístupy k zákazníkovi tj. marketingové nové přístupy Neustále zdokonalovat marketingové

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová KOMUNIKAČNÍ POLITIKA @ Prvky komunikačního procesu Odesílatel Kódování ZPRÁVA Dekódování Příjemce Médium ŠUM Zpětná vazba Odpověď 2 Prvky komunikačního procesu KDO? (podnik, komunikátor) CO? (poselství)

Více

Přednáška č.12. Komunikace v mezinárodních aktivitách

Přednáška č.12. Komunikace v mezinárodních aktivitách Přednáška č.12 Komunikace v mezinárodních aktivitách Mezinárodní komunikace Komunikační proces je v mezinárodním marketingu chápán jako vzájemná výměna informací (sdělení) mezi zdrojem (výrobce, vývozce)

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

- podnik předpokládá, že kupující dává přednost nízkým cenám výrobků

- podnik předpokládá, že kupující dává přednost nízkým cenám výrobků Otázka: Marketing Předmět: Ekonomie Přidal(a): Lemurek - podnikatelská koncepce (tj. způsob myšlení, podnikatelského řízení) - proces řízení, jehož výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné

Více

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU L 7 Ing. Jiří Šnajdar 2015 Distribuce a distribuční politika Distribuce = soubor postupů a činností, pomocí kterých je zboží dáno k dispozici spotřebiteli nebo uživateli

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

MARKETING 1 Úvod do předmětu, základní pojmy, Ing.Miloslav Šašek

MARKETING 1 Úvod do předmětu, základní pojmy, Ing.Miloslav Šašek MARKETING 1 Úvod do předmětu, základní pojmy, Ing. Co je cílem předmětu. znát základní marketingové pojmy umět je je v praxi aplikovat lépe porozumět situaci na na trhu (empatie) lépe poznat své +/- +/-a

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Možné řešení úkolu. Sen Market

Možné řešení úkolu. Sen Market Možné řešení úkolu Sen Market Žák Třída Datum zpracování Osnova 1. Plánování: a) Základní strategické cíle b) SWOT analýza c) Porterova analýza konkurence 2. Organizování: a) Organizační struktura Sen

Více

Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP

Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP ZÁKLADNÍ INFORMACE Dotazník GPOP vychází z následujících předpokladů: Rozdíly v osobnosti se projevují různými sklony, resp. preferencemi. Různé sklony

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

Public Relations (PR) Přemysl Průša

Public Relations (PR) Přemysl Průša Public Relations (PR) Přemysl Průša PR - definice PR = záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a soulad mezi organizacemi a jejich veřejností (IPR, UK) PR = řada

Více

- metoda řízení podniku, která se zabývá tím, co zákazník potřebuje a požaduje

- metoda řízení podniku, která se zabývá tím, co zákazník potřebuje a požaduje Otázka: Marketing Předmět: Ekonomie Přidal(a): barrcusik Charakteristika pojmu a význam - Marketing - metoda řízení podniku, která se zabývá tím, co zákazník potřebuje a požaduje - společensky řídící proces,

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ

KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ Pracovník musí vědět: s kým bude spolupracovat komu bude nadřízen / podřízen jakých zdrojů bude organizace využívat atp. Organizační struktura = mechanismus sloužící ke koordinaci. je výsledkem organizování

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 1 a 2 a 3 Historický výklad Výrobní koncepce

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Reklama v rozhodování firmy. Reklamní výdaje a jejich účinnost. Praktické rozhodování o reklamních výdajích. Volba optimální reklamní technologie. Reklama v různých tržních strukturách. Efekty reklamy

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení...

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení... BOUČKOVÁ Jana MARKETING Obsah Úvod... VII Oddíl A Pojetí marketingu a marketingového řízení 1. Podstata marketingu... 3 Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura... 9 2. Strategické marketingové

Více

Přednáška č.6. Mezinárodní marketingový výzkum

Přednáška č.6. Mezinárodní marketingový výzkum Přednáška č.6 Mezinárodní marketingový výzkum Mezinárodní výzkum trhu Motto Kdo zná svého zákazníka, ten mu umí nabídnout zboží, které potřebuje způsobem, který ho zaujme. Marketingový výzkum systematické

Více

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Prodej je aktem směny, ke které dochází na trhu (místo, kde se setkává nabídka a poptávka). Směna je proces, ve kterém předmět

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1266_Chování organizace_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1266_Chování organizace_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1266_Chování organizace_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Základní struktura prodejního rozhovoru

Základní struktura prodejního rozhovoru PÉČE O KLIENTA II. Základní struktura prodejního rozhovoru CÍL Pozitivní závěr Uzavření obchodu Překonání námitek/ argumentace Prezentace řešení Analýza stávající situace - vyvolání diskuse odkrytí potřeb

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

1. Vnitřní faktory. několik cílů najednou. V cenové oblasti lze. Diferenciace výrobků čím více se vlastní výrobek od srovnatelných výrobků konkurence

1. Vnitřní faktory. několik cílů najednou. V cenové oblasti lze. Diferenciace výrobků čím více se vlastní výrobek od srovnatelných výrobků konkurence Price Faktory ovlivňující výši ceny 1. Vnitřní faktory Cíle firmy - firmy se orientují většinou na několik cílů najednou. V cenové oblasti lze uvažovat o cílech spojených s orientací na: dosažení určité

Více

KOMUNIKACE A JEDNÁNÍ V ORGANIZACI

KOMUNIKACE A JEDNÁNÍ V ORGANIZACI KOMUNIKACE A JEDNÁNÍ V ORGANIZACI 1. Komunikace v podniku + problémy 2. Osobnost manažera a podřízeného 3. Pracovní komunikace 4. Pracovní porady 5. Komunikace v týmu 1) Komunikace v podniku Co ji ovlivňuje???

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

CELKOVÁ -souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přichází výrobci na trh

CELKOVÁ -souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přichází výrobci na trh Otázka: Trh Předmět: Ekonomie Přidal(a): Eli TRH= určitá oblast ekonomiky kde dochází k výměně činnosti mezi jednotlivými ekonomickými subjekty (je to určitý virtuální prostor, kde se střetává nabídka

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, S. R. O.

SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, S. R. O. SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, S. R. O. STUDIJNÍ OPORA K MODULU PONIKATEL dílčí část Marketing Ryšková Ivana OSTRAVA 2013 OBSAH Úvod 3 1 Podstata marketingu, marketingové prostředí 4 2 Marketingový

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

Marketingové koncepce

Marketingové koncepce Marketingové koncepce Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

Marketing Komunikace a stimulování prodeje

Marketing Komunikace a stimulování prodeje Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Marketing Komunikace

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz Marketing PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu jaroslava.dedkova@tul.cz Alsbury A., Jay R. Dědková J. Honzáková I. Foret M., Procházka P., Vaculík J. Horáková I. Kolektiv autorů Odborná

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Základní role interního auditu a vývoj jejího vnímání

Základní role interního auditu a vývoj jejího vnímání Základní role interního auditu a vývoj jejího vnímání Setkání interních auditorů při příležitosti oslav 20 let od založení ČIIA Jihlava 10. 6. 2015 Vývoj role interního auditu Vznik IA Pol. 19. stol. Současnost

Více

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému (BiDi) České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Důchodový systém, jeho změny a dopady Významné prodloužení

Více

ORGANIZAČNÍ STRUKTURY

ORGANIZAČNÍ STRUKTURY ORGANIZAČNÍ STRUKTURY Organizační struktura Organizační struktura (OS) představuje vyjádření stavu organizace, tzn. uspořádání jednotlivých stupňů, členění organizace po stránce horizontální i vertikální,

Více

Základy marketingu (B_Mar) ZS Metodický list č. 1 (pro KS)

Základy marketingu (B_Mar) ZS Metodický list č. 1 (pro KS) Základy marketingu (B_Mar) ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing. Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. Miloslav Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:..

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Marketingová strategie a propagace charty Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Vyhlášení charty Po zpracování definitivní verze charty nastává čas jejího zveřejnění. Pro zajištění maximální informovanosti

Více

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_88 Marketingové řízení Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI Ing. Lukáš Kučera druhy podnikových zákazníků spotřebitelský trh a jeho chování průmyslový trh a jeho chování nákupní rozhodovací proces spotřebitele životní cyklus produktu

Více

Marketingové prostředí. Úloha marketingu v podniku

Marketingové prostředí. Úloha marketingu v podniku Marketingové prostředí Úloha marketingu v podniku Vlivy Vnitřní- síly blízko společnosti, které ovlivňují její schopnost sloužit zákazníkům Vnější- širší společenské síly, které ovlivňují celé mikroprostředí

Více

Úloha marketingu v řízení podniku Praktická tvorba marketingového plánu Marketingový a obchodní plán patří k hlavním dokumentům společnosti, potřebných pro její řízení (dále finanční plán, plán výroby,

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1/ 01/ 02/06 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Marketing Marketingový mix. Marketing. Marketing. Ing. Václav Švec, Ph.D. odborný asistent katedry řízení PEF, ČZU v Praze

Marketing Marketingový mix. Marketing. Marketing. Ing. Václav Švec, Ph.D. odborný asistent katedry řízení PEF, ČZU v Praze ový mix Ing. Václav Švec, Ph.D. odborný asistent katedry řízení PEF, ČZU v Praze je manažerský proces, který je zodpovědný za vyhledání, přijímání a uspokojování požadavků zákazníků. American Assotiation

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

Management. Motivace motivační teorie a nástroje

Management. Motivace motivační teorie a nástroje Management Motivace motivační teorie a nástroje Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec B104MFS Marketing finančních služeb Václav Kupec 2/26 2/15 3 Nástroje marketingového mixu 3.1 Finanční instituce - vymezení pojmu Na finančním trhu je nabízeno velice široké spektrum finančních služeb.

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

MARKETINGOVÉ MINIMUM PRO FINANČNÍ ŘEDITELE V KONTEXTU AKTUÁLNÍ FINANČNÍ SITUACE

MARKETINGOVÉ MINIMUM PRO FINANČNÍ ŘEDITELE V KONTEXTU AKTUÁLNÍ FINANČNÍ SITUACE MARKETINGOVÉ MINIMUM PRO FINANČNÍ ŘEDITELE V KONTEXTU AKTUÁLNÍ FINANČNÍ SITUACE Ing. Jiří Nosek Sector Leader Financial Services & Digital Technology Praha, hotel Boscolo Prague, 3.10.2012 GfK 2012 CFO

Více

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu EKONOMIKA Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel Počet hodin celkem: 66 Počet hodin tématu finanční gramotnost

Více

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Marketingový výzkum Ing., Ph.D. Technická univerzita v Liberci Projekt 1 Technická

Více

Je souborem marketingových nástrojů, které firma používá k ovlivnění poptávky po svém produktu (zboží nebo služby)

Je souborem marketingových nástrojů, které firma používá k ovlivnění poptávky po svém produktu (zboží nebo služby) Otázka: Marketingový mix Předmět: Marketing Přidal(a): Adéla22 MARKETINGOVÝ MIX Je souborem marketingových nástrojů, které firma používá k ovlivnění poptávky po svém produktu (zboží nebo služby) Produkt-

Více

Cena z makroekonomického pohledu

Cena z makroekonomického pohledu Cena Definice ceny Cena je vyjádření hodnoty zboží nebo služby v peněžních či jiných jednotkách Mění se v čase podle momentální nabídky a poptávky a v závislosti na jejich očekávaném vývoji Cena má mnoho

Více

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS coachpage.cz TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování Faktory ovlivňující nákupní chování Hlavní cíl výzkumného projektu Výzkumný projekt si klade za

Více

T E O R I E M A N A G E M E N T U

T E O R I E M A N A G E M E N T U T E O R I E M A N A G E M E N T U 4 Akad. rok 2015/2016, ZS Teorie managementu - VŽ 1 Kdo jsou stakeholdeři Akad. rok 2015/2016, ZS Teorie managementu - VŽ 2 Zaměstnanci očekávají spravedlivou odměnu,

Více

Marketing je. Podniková ekonomika

Marketing je. Podniková ekonomika Základy marketingu Marketing je manažerská funkce zodpovědná za identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníka tak, aby společnost dosáhla zisku. (Wilson, Gilligan, Pearson, 1992) sociální

Více

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR)

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Úloha marketingu v řízení podniku Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Nástroje a prostředky uskutečňování vztahů s veřejností Přímá marketingová komunikace snadnější získávání

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Strategie růstu

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

OBSAH PŘEDMLUVA KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ A KONKURENCE...48 KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ...48

OBSAH PŘEDMLUVA KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ A KONKURENCE...48 KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ...48 OBSAH PŘEDMLUVA...8 1 MARKETING, JEHO PODSTATA A VÝZNAM...9 MARKETING... 12 Historie a důvod vzniku. Definice marketingu... 12 Úloha marketingu ve společnosti a firmě... 14 Podstata marketingu... 15 ZÁKLADNÍ

Více