PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby."

Transkript

1 PERVITIN Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. Užívání především šňupání (účinky se projeví za cca 15 minut), nitrožilní (okamžitý účinek) a užití ústy (účinky nastupují za cca hodinu). Šňupání poškozuje sliznici, která často krvácí a při dlouhodobém užívání může dojít k jejímu nevratnému poškození. Rizika nitrožilního užívání jsou podobná, jako u ostatních drog, jedná se především o možnost nákazy infekčními chorobami. Účinky stimulující, povzbuzující uvolňuje energii v těle a zvyšuje výkonnost organismu, zvyšuje tep, tlak, frekvenci dýchání, pozornost, soustředěnost, vše ovšem na úkor kvality. Snižuje chuť k jídlu a potřebu spánku. Abstinenční příznaky nastupují po odeznění účinků, jsou psychického rázu a projevují se především podrážděností, depresemi a bažením po droze. Typické jsou rozšířené zorničky. Rizika Rychlý vznik psychické závislosti a rychlý vzrůst tolerance vede ke zvyšování dávek. Užívání pervitinu často způsobuje toxické psychózy ( stíhy ), kdy závislý pociťuje intenzivní prožitky strachu z pronásledování, je vysoce podezřívavý, často agresivní, žárlivý apod. Některé psychické změny a poruchy mohou být nevratné. Typické jsou silné deprese, úzkosti, neklid. Vyskytnout se mohou sebevražedné tendence, poruchy spánku apod. Co se týče fyzického poškození, může dojít k poškození především srdce a jater. Předávkování Při předávkování dochází k intenzivní úzkosti, bolestem čela, hrudi, může dojít k bezvědomí, při kombinování pervitinu s jinými látkami, zejména antidepresivy může dojít k úmrtí.

2 PERVITIN Více informací můžete získat na následujících kontaktech Centrum terénních programů o. s. Semiramis Adresa: Ptácká 162, Mladá Boleslav Telefon: nebo K-centrum Mladá Boleslav Adresa: Ptácká 162, Mladá Boleslav Telefon: Stránky Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti Anonymní on-line poradna o. s. Sananim

3 EXTÁZE Vzhled Tablety různé barvy s vyraženými logy, značkami, kapsle s práškem, někdy i ve formě roztoku. Užívání Ústní, někdy i šňupání. Účinky Extáze patří svými účinky na rozhraní stimulačních a halucinogenních látek, obecně se tedy dá říci, že mohou způsobit povzbuzení, ale i halucinace. Dalším účinkem je zvýšení schopnosti vcítit se do druhého člověka. V první fázi účinku extáze může způsobit neklid, zvýšení srdečního tepu, v další fázi mizí neklid a nervozita, nastává zlepšení nálady, zostření vnímání a povzbuzení organismu. Účinky nastupují obvykle během jedné hodiny a trvají 4-6 hodin, někdy i více. Po odeznění účinků, především pak druhý den, se může dostavit kocovina, která se často projevuje smutkem, depresivními stavy, únavou. Tento stav může vydržet i více dní. Při dlouhodobém zneužívání extáze se tyto stavy prodlužují a získávají na intenzitě. Rizika Závislost vznikající na extázi, je psychického rázu a obvykle je spojovaná s prostředím, ve kterém člověk užívá (party, přátelé apod.). Ostatní dny, kdy k užití extáze nedochází, pak obvykle postrádají smysl a jedinou radost přináší opětovné užití. Dlouhodobé užívání pak může přinést toxické psychózy, deprese, hubnutí, ztrátu zájmů a v ojedinělých případech na následky výše jmenovaných rizik dochází i k trvalému poškození organismu. Předávkování Hrozí zejména v případě, kdy uživatel neodhadne účinky konzumované extáze a užije tablet více ve snaze zintenzivnit prožitek. Největší nebezpečí v tomto případě nepředstavuje přímo MDMA (účinná látka), ale příměsi, které jsou v tabletách obsaženy a které mohou vést až ke smrti (DOB, PMA a další). Časté jsou kolapsy organismu, vyvolané jeho přehřátím, dehydratací a celkovým vyčerpáním, zvracení, závratě apod.

4 EXTÁZE Více informací můžete získat na následujících kontaktech Centrum terénních programů o. s. Semiramis Adresa: Ptácká 162, Mladá Boleslav Telefon: nebo K-centrum Mladá Boleslav Adresa: Ptácká 162, Mladá Boleslav Telefon: Stránky Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti Informace o syntetických drogách, provozuje o. s. Podané Ruce Databáze tablet extáze a informace o jejich složení, web 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy

5 MARIHUANA A HAŠIŠ Vzhled Marihuana - směs listů, větviček, semen, květů a palic Hašiš - pryskyřice z konopí (zapáchající hnědá hmota podobná čokoládě) Hašišový olej - produkt destilace konopných listů Užívání Nejčastějším způsobem je kouření ručně balených cigaret - jointů (účinek se plně projeví po cca 15 minutách) či vodní dýmky. Méně častým způsobem aplikace je požití (účinky nastupují během cca 30 minut, ale i po delší době). Účinky Kannabinoidy způsobují euforii a uvolnění. Mezi další účinky patří zvýšení tepové frekvence, krevního tlaku. Marihuana působí na produkci slin a slz (sucho v ústech), rozšiřuje cévy v očích (červené oči). Při konzumaci nastupuje v první fázi sevřenost, úzkost, ve druhé fázi euforie, vnitřní blaženost, bezdůvodná veselost, neztišitelný smích. Mohou se objevit i pocity ostychu, strachu a viny. Nálada často přechází v únavu, lhostejnost a otupělost. Dalšími symptomy jsou: porušení chodu myšlenek, soustředění a pozornosti, zostření sluchových a chuťových vjemů, snížení mechanické obratnosti a selhávání krátkodobé paměti, synestézie (vnímání jednoho vjemu jiným smyslem, např. vidění zvuku, slyšení tepla, atd.), iluze sluchové i zrakové, které mohou přejít až v halucinace. Rizika Závislost, vznikající na marihuaně, je psychického rázu, dlouhodobé užívání vede k poruchám paměti a ztrátě motivace k běžným aktivitám. Také může dojít k propuknutí psychických poruch, zvláště, je-li k tomu nějaká predispozice, případně ke zhoršení již vzniklé psychické poruchy. U mužů dlouhodobé kouření marihuany zhoršuje potenci. Druhý den po užití konopných drog se uživatel často cítí zmatený. Kouření marihuany s sebou nese podobné riziko jako kouření cigaret, jen marihuanová cigareta obsahuje výrazně vyšší obsah škodlivých látek. Při kombinaci marihuany s alkoholem dochází k nevolnosti a zvracení, následující den uživatel pociťuje těžkou kocovinu. Předávkování Doposud nebyl popsán případ předávkování s následkem smrti, nicméně při předávkování může dojít k silným nevolnostem, výraznému útlumu, někdy i bezvědomí.

6 MARIHUANA A HAŠIŠ Více informací můžete získat na následujících kontaktech Centrum terénních programů o. s. Semiramis Adresa: Ptácká 162, Mladá Boleslav Telefon: nebo K-centrum Mladá Boleslav Adresa: Ptácká 162, Mladá Boleslav Telefon: Stránky Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti Anonymní on-line poradna o. s. Sananim