Číslo výrobku: CZ-67460

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo výrobku: CZ-67460"

Transkript

1 NÁVOD SACÍ VENTIL MAJ-1443 VENTIL PRO VZDUCH/VODU MAJ-1444 Číslo výrobku: CZ Verze /2005

2

3 Obsah i Obsah Číslo výrobku: CZ-67460

4 ii Obsah Důležitá informace - Prostudujte před použitím. 1 Určení přístroje... 1 Instrukční příručka... 2 Kvalifikace uživatele... 2 Kompatibilita nástrojů a přístrojů... 3 Dekontaminace před prvním použitím a dekontaminace a uskladnění po použití... 3 Oprava a modifikace... 4 Výstražná slova... 4 Varování a Upozornění... 5 Kapitola 1 Kontrola obsahu zásilky... 7 Kapitola 2 Popis ventilů... 9 Kapitola 3 Příprava a kontrola Příprava a kontrola Kontrola ventilu Připevnění ventilu Kontrola funkčnosti Kapitola 4 Používání ventilu Sání a aspirace z balóńku (sací ventil) Přívod vzduchu, přívod vody na čočky a přívod vody do balónku (ventil pro vzduch/vodu) 24 Kapitola 5 Dekontaminace: Obecné zásady Instrukční příručky Poznámky k čištění, dezinfekci a sterilizaci Bezpečnostní opatření Přehled kompatibility Detergenční roztok Dezinfekční roztok Oplachování vodou Sterilizace párou (autoklávování) Kapitola 6 Čištění, dezinfekce a sterilizace Příprava zařízení Čištění Dezinfekce vyššího stupně Výrobek číslo: CZ-67460

5 Obsah iii 6.4 Oplachování po dezinfekci vyššího stupně Sterilizace Kapitola 7 Zařízení na čištění a dezinfekci Kapitola 8 Uskladnění Kapitola 9 Odstraňování závad Průvodce odstraňováním závad Dodatek Schéma systému Dodatek Provozní prostředí Výrobce a distributor 57 Číslo výrobku: CZ-67460

6 iv Obsah Výrobek číslo: CZ-67460

7 Důležitá informace Prostudujte před použitím 1 Důležitá informace - Prostudujte před použitím Určení přístroje Tento ventil byl vyvinut k použití s ultrazvukovým endoskopem Olympus pro gastrointestinální trakt (GIT), jak dále uvedeno. Sací ventil (MAJ-1443) K odstranění tekutin nebo zbytků tkáně z čoček objektivu. K odstranění vody z balónku. Ventil pro vzduch/vodu (MAJ-1444) K přívodu vzduchu k odstranění tekutin nebo zbytků tkáně z čoček objektivu. K přívodu vody k omývání čoček K naplnění balónku sterilní vodou. Číslo výrobku: CZ-67460

8 2 Důležitá informace Prostudujte před použitím Instrukční příručka Tato instrukční příručka obsahuje základní informace o bezpečném a účinném používání tohoto ventilu. Před použitím důkladně prostudujte tento manuál a manuály všech zařízení, která budete při výkonu používat, a to dle návodu. Tuto instrukční příručku a všechny ostatní potřebné návody ponechte na bezpečném, snadno přístupném místě. Pokud máte nějaké dotazy nebo připomínky týkající se údajů uvedených v této příručce, kontaktujte prosím Olympus. Kvalifikace uživatele Uživatel tohoto nástroje musí být lékař nebo zdravotnický personál pracující pod dohledem lékaře a musí být dostatečně zkušený v provádění klinické endoskopické techniky. Tato příručka nevysvětluje a nediskutuje o klinických aspektech endoskopické techniky. Doporučuje se, aby z hlediska klinického ohledně endoskopických výkonů lékař a uživatel prováděli svá rozhodnutí z hlediska specialistů. Výrobek číslo: CZ-67460

9 Důležitá informace Prostudujte před použitím 3 Kompatibilita nástrojů a přístrojů Tento ventil je kompatibilní s následujícími nástroji a přístroji: Ultrazvukový endoskop OLYMPUS pro gastrointestinální (GI) trakt. Nepoužívejte tento ventil v jiných kombinacích. Při používání nekompatibilního zařízení může dojít k poranění pacienta nebo k poškození zařízení. Podrobnosti jsou uvedeny v návodu k použití každého endoskopu. Dekontaminace před prvním použitím a dekontaminace a uskladnění po použití Tento ventil nebyl před odesláním čištěn, dezinfikován či sterilizován. Před prvním použitím tento ventil dekontaminujte dle návodu uvedeného v kapitole 5, "Dekontaminace: Obecné zásady". Po použití tento ventil dekontaminujte a uskladněte dle návodu uvedeného v kapitole 5, "Dekontaminace: Obecné zásady" až kapitole 8, "Uskladnění". Nesprávná nebo neúplná dekontaminace nebo uskladnění představují nebezpečí vzniku infekčního onemocnění nebo omezení výkonu. Číslo výrobku: CZ-67460

10 4 Důležitá informace Prostudujte před použitím Oprava a modifikace Tento ventil neobsahuje žádné uživatelem opravitelné části. Ventil nedemontujte, neupravujte nebo nepokoušejte se jej opravit, protože to může mít za následek poranění nemocného nebo uživatele nebo poškození zařízení. Problémy, které se zdají být poruchou, mohou být vyřešeny dle postupu uvedeného v kapitole 9, "Odstraňování závad". Pokud nemůžete vyřešit problém pomocí informací uvedených v kapitole 9, kontaktujte Olympus. Výstražná slova V této příručce se používají následující výstražná slova: UPOZORNĚNÍ VÝSTRAHA POZNÁMKA Označuje potencionálně nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nevyhneme, může zapříčinit smrt nebo vážné poranění. Označuje potencionálně nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nevyhneme, může způsobit malé nebo středně těžké poranění. Používá se také k označení nebezpečného úkonu nebo možného poškození zařízení. Označuje další pomocné informace. Výrobek číslo: CZ-67460

11 Důležitá informace Prostudujte před použitím 5 Varování a Upozornění UPOZORNĚNÍ Po použití tento ventil dekontaminujte a uskladněte dle návodu uvedeného v kapitole 5, "Dekontaminace: Obecné zásady" až kapitole 8, "Uskladnění". Používání nesprávně nebo neúplně dekontaminovaných nebo uskladněných nástrojů může způsobit přenos infekce. Číslo výrobku: CZ-67460

12 6 Důležitá informace Prostudujte před použitím Výrobek číslo: CZ-67460

13 Kontrola obsahu zásilky 7 Kapitola 1 Kontrola obsahu zásilky Zkontrolujte všechny položky zásilky podle níže zobrazených komponent. Zkontrolujte každou položku, zdali není poškozena. Pokud je ventil poškozen, pokud některá komponenta chybí nebo pokud máte nějaké dotazy, tak ventil nepoužívejte a okamžitě kontaktujte Olympus. Tento ventil nebyl před odesláním dezinfikován či sterilizován. Před prvním použitím tento ventil dekontaminujte dle návodu uvedeného v kapitole 5, "Dekontaminace: Obecné zásady". Číslo výrobku: CZ-67460

14 8 Kontrola obsahu zásilky Sací ventil (MAJ-1443) Sací ventil (MAJ-1443) Instrukční příručka Ventil pro vzduch/vodu (MAJ-1444) Ventil pro vzduch/vodu (MAJ-1444) Instrukční příručka Výrobek číslo: CZ-67460

15 Popis ventilů 9 Kapitola 2 Popis ventilů Popis Sací ventil (MAJ-1443) Čepička Pružina Pláš Těsnění Otvor Ventil pro vzduch/vodu (MAJ-1444) Čepička Otvor Pružina Pláš Pohled shora Těsnění Těsnění Číslo výrobku: CZ-67460

16 10 Popis ventilů Výrobek číslo: CZ-67460

17 Příprava a kontrola 11 Kapitola 3 Příprava a kontrola Před každým použitím připravte a zkontrolujte ventil, jak je uvedeno níže. Podle příslušných návodů k použití zkontrolujte také ostatní zařízení, která budete s ventilem používat. Pokud máte podezření by na co nejmenší nesrovnalost, nepoužívejte ventil a prostudujte kapitolu 9, "Odstraňování závad". Když závada přetrvává i po nápravě doporučené v kapitole 9, tak ventil nepoužívejte a použijte ventil nový. UPOZORNĚNÍ Používáním ventilu, který nepracuje správně, může dojít k ohrožení bezpečnosti pacienta nebo operatéra a může dojít k většímu poškození zařízení. Ventil nebyl před odesláním čištěn, dezinfikován či sterilizován. Před prvním použitím tento ventil dekontaminujte dle návodu uvedeného v kapitole 5, "Dekontaminace: Obecné zásady". Jinak může dojít k přenosu infekce nebo k iritaci tkání. Číslo výrobku: CZ-67460

18 12 Příprava a kontrola 3.1 Příprava a kontrola Před každým použitím připravte ventil a zařízení (o kompatibilitě pojednává "Schéma systému" v kapitole "Dodatek") a osobní ochranné pomůcky, jako jsou např. brýle, ochranná maska, nepromokavé oblečení a rukavice odolné proti chemikáliím. Prostudujte příslušné návody k použití každé komponenty zařízení. POZNÁMKA Ventily jsou spotřebním materiálem. Pokud na ventilu shledáte nějakou závadu, použijte ventil nový. 3.2 Kontrola ventilu 1. Dle postupu uvedeného v kapitole 2, "Popis ventilů", pohledem zkontrolujte ventil a všechny jeho komponenty, jak uvedeno dále: Ujistěte se, že ventil není blokován. Ujistěte se, že ventil nejsou deformován nebo prasklý. Zkontrolujte těsnění ventilů, zdali není nadměrně poškrábané nebo natržené. Ujistěte se, že těsnění nejsou oloupaná. Výrobek číslo: CZ-67460

19 Příprava a kontrola 13 Sací ventil (MAJ-1443) Držte pláš sacího ventilu, tlačte ventil dolů a ujistěte se, že se pohybuje hladce (viz Obrázek 3.1). Obrázek 3.1 Ventil pro vzduch/vodu (MAJ-1444) Držte pláš ventilu pro vzduch/vodu, tlačte ventil dolů a ujistěte se, že se pohybuje hladce (viz Obrázek 3.2). Obrázek 3.2 Číslo výrobku: CZ-67460

20 14 Příprava a kontrola 3.3 Připevnění ventilu VÝSTRAHA Neaplikujte na ventil lubrikans, může způsobit, že ventil nebude funkční. Když ventil připevňujete nebo odpojujete, neotáčejte ventilem nebo na něj nadměrně netlačte a netahejte za něj. Při připevňování nebo odpojování ventilu nevynakládejte nadměrnou sílu na válec endoskopu. Jinak by mohlo dojít k poškození mechanizmu ventilu. Připevnění sacího ventilu (MAJ-1443) 1. Připojte sací ventil k sacímu válci endoskopu (viz Obrázek 3.3). 2. Ujistěte se, že ventil je správně umístěn aniž by došlo k deformaci pláště. Sací ventil Pláš Sací válec Obrázek 3.3 Výrobek číslo: CZ-67460

21 Příprava a kontrola 15 Připevnění ventil pro vzduch/vodu (MAJ-1444) 1. Ventil pro vzduch/vodu připevněte k válci pro vzduch/vodu na endoskopu (viz Obrázek 3.4). 2. Ujistěte se, že ventil je správně umístěn aniž by došlo k deformaci pláště. Ventil pro vzduch/vodu Pláš Válec pro vzduch/vodu Obrázek 3.4 POZNÁMKA Ventil pro vzduch/vodu může být nejdříve zatuhlý, ale po opakovaném stisknutí by se měl již pohybovat hladce. Číslo výrobku: CZ-67460

22 16 Příprava a kontrola 3.4 Kontrola funkčnosti Kontrola funkce sání (Sací ventil) 1. Ponořte distální konec zaváděcí hadice do sterilní vody a stiskněte sací ventil do první úrovně. Ujistěte se, že voda je nepřetržitě aspirována do odsávací láhve sací pumpy. 2. Uvolněte sací ventil. Ujistěte se, že sání se ukončí a že se ventil navrací do p.své původní polohy. 3. Vyjměte distální konec z vody. Stiskněte sací ventil do první úrovně a několik sekund aspirujte vzduch, abyste tak odstranili veškerou vodu z pracovního kanálu. Kontrola aspirace z balónku (Sací ventil) 1. Ponořte distální konec zaváděcí hadice do sterilní vody a úplně stiskněte sací ventil. Ujistěte se, že voda je nepřetržitě aspirována. 2. Uvolněte sací ventil. Ujistěte se, že sání se ukončí a že se ventil navrací do p.své původní polohy. 3. Vyjměte distální konec z vody. Výrobek číslo: CZ-67460

23 Příprava a kontrola 17 Kontrola funkce přívodu vzduchu (Ventil pro vzduch/vodu) 1. Přepněte ovladač průtoku vzduchu zdroje světla na "High", a to podle návodu k použití světelného zdroje. 2. Ponořte distální konec zaváděcí hadice do sterilní vody do hloubky 10 cm. Ujistěte se, že nedochází k úniku vzduchových bublin, pokud není ventil pro vzduch/vodu používán. 3. Mějte distální konec ponořen do hloubky 10 cm, zakryjte prstem otvor na ventilu pro vzduch/vodu a ujistěte se, že vzduchové bubliny jsou nepřerušovaně emitovány z trysky pro vzduch/vodu. 4. Odkryjte otvor na ventilu pro vzduch/vodu a ujistěte se, že žádné vzduchové bubliny nejsou emitovány z trysky pro vzduch/vodu. Číslo výrobku: CZ-67460

24 18 Příprava a kontrola UPOZORNĚNÍ POZNÁMKA Ponořte distální konec endoskopu do sterilní vody hloubky větší než 10 cm. Pokud je proud bublin emitován nepřetržitě z trysky pro vzduch/vodu, i když otvor ne ventilu pro vzduch/vodu není přikryt, může se jednat o narušení funkce přívodu vzduchu. V takovém případě může dojít k nadměrné insuflaci tělesné dutiny a následně k bolestem nemocného a k perforaci. Pokud jsou bubliny vzduchu nepřetržitě emitovány z trysky pro vzduch/vodu, vyjměte a znovu připojte ventil pro vzduch/vodu správným způsobem, nebo jej nahra te ventilem novým. Pokud se nedaří ukončit emitování vzduchových bublin, může se jednat o poruchu endoskopu. V tomto případě jej nepoužívejte a kontaktujte Olympus za účelem servisu. Pokud je distální konec zaváděcí hadice ponořen do menší hloubky než 10 cm pod hladinu sterilní vody, může dojít k malému úniku vzduchu z trysky pro vzduch/vodu, i když není ventil pro vzduch/vodu používán. V tomto případě se nejedná o poruchu přístroje. Pokud po správném vložení nebo výměně ventilu pro vzduch/vodu již nejsou vzduchové bubliny emitovány, endoskop funguje správně. Výrobek číslo: CZ-67460

25 Příprava a kontrola 19 Kontrola funkce čištění čoček objektivu (Ventil pro vzduch/vodu) 1. Ponechte otvor na ventilu pro vzduch/vodu zakrytý prstem a stiskněte ventil do první úrovně. Sledujte endoskopický obraz a ujistěte se, že voda je emitována z trysky pro vzduch/vodu. 2. Uvolněte ventil. Sledujte endoskopický obraz a ujistěte se, že emitování vody je ukončeno a že ventil se hladce navrací do své původní polohy. 3. Při sledování endoskopického obrazu po přívodu vody přivádějte vzduch tak, že prstem přikryjete otvor na ventilu pro vzduch/vodu. Ujistěte se, že emitovaný vzduch osušuje čočky objektivu a vyjasňuje endoskopický obraz. POZNÁMKA Když se po přívodu vody navrací ventil pro vzduch/vodu do původní polohy pomalu, vyjměte ventil pro vzduch/vodu a navlhčete těsnění sterilní vodou. Když je ventil pro vzduch/vodu stisknut poprvé, může trvat několik sekund, než dojde k emitování vody. Při kontrole umístěte distální konec endoskopu do kádinky nebo jiného kontejneru, aby podlaha nebyla mokrá. Kontrola funkce přívodu vody do balónku (ventil pro vzduch/vodu) Přikryjte otvor na ventilu pro vzduch/vodu a úplně stiskněte ventil. Ujistěte se, že voda je emitována vstupem pro přívod vody do balónku. Může trvat několik sekund, než dojde k emitování vody při prvním stisknutí ventilu pro vzduch/vodu. Číslo výrobku: CZ-67460

26 20 Příprava a kontrola Výrobek číslo: CZ-67460

27 Používání ventilu 21 Kapitola 4 Používání ventilu Uživatel tohoto přístroje musí být lékař nebo zdravotnický personál pracující pod dohledem lékaře a musí být dostatečně zkušený v provádění klinické endoskopické techniky. Tato příručka nevysvětluje a nediskutuje o klinických aspektech endoskopické techniky. Pouze popisuje základní manipulaci s přístrojem a bezpečnostní opatření, která se vztahují k manipulaci s přístrojem. UPOZORNĚNÍ Při výkonu používejte osobní ochranné pomůcky, abyste se chránili před nebezpečnými chemikáliemi a potencionálně infekčním materiálem. Při výkonu noste osobní ochranné pomůcky, jako např. ochranné brýle, ochrannou masku, nepromokavý oděv a chemicky odolné rukavice, které dobře přiléhají a jsou dostatečně dlouhé, aby zakryly pokožku. Opakované operace s přívodem vzduchu mohou vést k nadměrnému přívodu vzduchu, což může vést k bolestem nemocného, k snadnějšímu průběhu kolonoskopie, v horším případě k perforaci tělesné dutiny. Abyste tomu zabránili, minimalizujte operace s přívodem vzduchu. Pokud nelze ukončit přívod vzduchu, přívod vody, přívod vody na čočky nebo do balónku, nastavte spínač pro přívod vzduchu na světelném zdroji na OFF (vypněte jej). Potom určitě vyměňte ventil pro vzduch/vodu. Číslo výrobku: CZ-67460

28 22 Používání ventilu 4.1 Sání a aspirace z balóńku (sací ventil) UPOZORNĚNÍ VÝSTRAHA Vyhněte se aspiraci solidního materiálu nebo hustých tekutin, může tak dojít k ucpání kanálu nebo ventilu. Pokud dojde k ucpání sacího ventilu a sání nemůže být vypnuto, tak odpojte odsávací hadici od sacího konektoru na konektoru endoskopu. Ukončete výkon a za kontroly endoskopického obrazu vytáhněte endoskop z pacienta. Při výkonu se ujistěte, že odsávací láhev není zcela plná nebo že nepřetéká. Aspirací tekutin do plné odsávací láhve může dojít k poškození sací pumpy. Výrobek číslo: CZ-67460

29 Používání ventilu Stisknutím sacího ventilu do první úrovně aspirujete nadměrnou tekutinu nebo zbytky tkáně adherující k čočkám objektivu (viz Obrázek 4.1 a). 2. Úplným stisknutím ventilu odstraníte tekutinu z balónku (viz Obrázek 4.1 b). POZNÁMKA Současným přívodem vzduchu a sáním se někdy usnadní odstranění kapek vody z povrchu čoček objektivu. Obrázek 4.1 a) Sání b) Aspirace zbalónku Stiskněte do Stiskněte první úrovně. úplně. Používání sacího ventilu Číslo výrobku: CZ-67460

30 24 Používání ventilu 4.2 Přívod vzduchu, přívod vody na čočky a přívod vody do balónku (ventil pro vzduch/vodu) UPOZORNĚNÍ VÝSTRAHA Ujistěte se, že otvor na ventilu pro vzduch/vodu není blokován. To by mohlo zabránit ukončení přívodu vzduchu. Pokud při stisknutí ventilu pro vzduch/ vodu se tok přiváděné vody neobjeví v endoskopickém obraze, uvolněte ventil a zkontrolujte hladinu vody v kontejneru na vodu. Pokud je hladina sterilní vody v kontejneru na vodu příliš nízká, tak dojde k přívodu vzduchu a ne vody. V tomtom případě vypněte regulátor průtoku vzduchu na světelném zdroji a přidejte více sterilní vody do kontejneru na vodu. Pokud sterilní voda není přiváděna, i když je dostatek sterilní vody v kontejneru na vodu, tak endoskop nebo ostatní zařízení nemusí správně fungovat. Okamžitě ukončete výkon a kontaktujte Olympus. Nenaplňujte balónek do většího průměru než 3 cm. Nepřivádějte vodu do balónku, když hladina vody v kontejneru na vodu je příliš nízká. Balónek nemusí být správně naplněn. Výrobek číslo: CZ-67460

31 Používání ventilu Přikrytím otvoru na ventilu pro vzduch/vodu vaším prstem dojde k emitování vzduchu z trysky pro vzduch/vodu na distálním konci endoskopu (viz Obrázek 4.2 a). 2. Otvor na ventilu pro vzduch/vodu mějte zakrytý a současně stisknutím ventilu do první úrovnědojde k přívodu vody na povrch objektivu (viz Obrázek 4.2 b). 3. Otvor na ventilu pro vzduch/vodu mějte zakrytý a současně úplným stisknutím ventilu dojde k přívodu vody do balónku (viz Obrázek 4.2 c). POZNÁMKA Když se kontejner na vodu odpojí od endoskopu při naplňováni balónku, přikryjte otvor na ventilu pro vzduch/vodu a stiskněte ventil do první úrovně asi na 15 sekund. Tímto lze zabránit, aby vzduchové bubliny nepronikly do balónku. a) Přívod vzduchu b) Přívod vody na čočky Stiskněte do první úrovně. c) Přívod vody do balónku Stiskněte úplně. Používání ventilu pro vzduch/vodu Obrázek 4.2 Číslo výrobku: CZ-67460

32 26 Používání ventilu Výrobek číslo: CZ-67460

33 Dekontaminace: Obecné zásady 27 Kapitola 5 Dekontaminace: Obecné zásady UPOZORNĚNÍ Tento ventil nebyl před odesláním čištěn, dezinfikován či sterilizován. Před prvním použitím tento ventil dekontaminujte dle návodu uvedeného v této kapitole. 5.1 Instrukční příručky Tento manuál popisuje metody čištění, dezinfekce a sterilizace, které doporučuje Olympus. Tato instrukční příručka obsahuje základní informace o bezpečné a účinné dekontaminaci ventilu. Dříve než přistoupíte k dekontaminaci, důkladně se seznamte se všemi návody na chemickou dekontaminaci veškerého zařízení, které budete s ventilem používat a dekontaminujte jej dle návodu. Tuto instrukční příručku a všechny ostatní potřebné návody ponechte na bezpečném, snadno přístupném místě. Pokud máte nějaké dotazy nebo připomínky k údajům uvedeným v této příručce, nebo pokud se při dekontaminaci vyskytne nějaký neřešitelný problém, kontaktujte Olympus. Číslo výrobku: CZ-67460

34 28 Dekontaminace: Obecné zásady 5.2 Poznámky k čištění, dezinfekci a sterilizaci Ve zdravotnické literatuře se uvádí případy vzájemného přenosu infekce vyplývající z nesprávného čištění, dezinfekce nebo sterilizace. Důrazně se doporučuje, aby personál provádějící dekontaminaci plně porozuměl následujícím bodům a aby dodržoval veškeré instrukce uvedené v tomto manuálu. Dekontaminačním postupům uvedeným v této příručce a v příručkach přídatného zařízení. Hygienickým a bezpečnostním předpisům vašeho nemocničního zařízení. Jednotlivým protokolům čištění, dezinfekce a sterilizace. Struktuře endoskopického zařízení a zacházení s ním. Zacházení s příslušnými chemikáliemi. Typy a podmínky pro čištění, dezinfekci a sterilizaci posu te z vašeho profesionálního hlediska. Výrobek číslo: CZ-67460

35 Dekontaminace: Obecné zásady Bezpečnostní opatření UPOZORNĚNÍ Pokud nebude po každém vyšetření provedeno správné čištění a vyšší stupeň dezinfekce nebo sterilizace endoskopického zařízení, může dojít k ohrožení bezpečnosti pacienta a uživatele zařízení. Pokud není čištění ventilu provedeno pečlivě, není možné provést účinnou dezinfekci nebo sterilizaci. Před vlastní dezinfekcí či sterilizací důkladně očistěte endoskop a příslušenství od mikroorganizmů a organického materiálu, který může snížit účinnost dezinfekce nebo sterilizace. Olympus potvrzuje validitu pouze těch dekontaminátorů pro endoskopy, které jsou doporučeny firmou Olympus. Pokud používáte dekontaminátory pro endoskopy, které nedoporučuje Olympus, tak plnou odpovědnost za validitu dekontaminátoru pro endoskopy pro uvedené ventily nese výrobce daného dekontaminátoru pro endoskopy. Číslo výrobku: CZ-67460

36 30 Dekontaminace: Obecné zásady Organické zbytky tkání pacienta a dekontaminační chemikálie jsou nebezpečné. Používejte osobní ochranné pomůcky, abyste se chránili před nebezpečnými chemikáliemi a potencionálně infekčním materiálem. Při čištění a dezinfekci nebo sterilizaci noste osobní ochranné pomůcky, jako např. ochranné brýle, ochrannou masku, nepromokavý oděv a chemicky odolné rukavice, které dobře přiléhají a jsou dostatečně dlouhé, aby zakryly pokožku. Taktéž vždy si svlékněte kontaminované ochranné pomůcky dříve, než opustíte dekontaminační prostor. Důkladně opláchněte dezinfekční roztok. Důkladně opláchněte čistou vodou vnější povrch ventilu, abyste tak odstranili zbytky dezinfekčního roztoku. Místnost pro dezinfekci/sterilizaci musí být dostatečně ventilována, abyste tak zabránili působení toxických par chemikálií. Alkohol skladujte ve vzduchotěsném kontejneru. Alkohol uskladněný v otevřeném kontejneru se vypařuje a hrozí nebezpečí vzniku požáru a poklesu jeho účinnosti. Těsně před každým použitím zkontrolujte endoskop, zdali byl čištěn, dezinfikován či sterilizován. V případě potřeby realizujte čištění, dezinfekci a sterilizaci dle návodu uvedeného v tomto manuálu. Výrobek číslo: CZ-67460

37 Dekontaminace: Obecné zásady Přehled kompatibility Sací ventil (MAJ-1443) Ventil pro vzduch/vodu (MAJ-1444) Ventil je kompatibilní s několika dekontaminačními metodami. O příslušných dekontaminačních metodách pojednává níže uvedená Tabulka 5.1, doporučení místních hygieniků a národní a místní nemocniční vyhlášky a předpisy. Sterilizace párou (autoklávování) ACECIDE dezinfekční roztok * (použijte OER-A, OER-2000) 2 až 3,5% glutaraldehydu 70% ethyl nebo isopropylalkohol Detergenční roztok Ultrazvukové čištění Lze Nelze Tabulka 5.1 ACECIDE dezinfekční roztok je výhradně určen pro OER-A a OER UPOZORNĚNÍ Alkohol není prostředek pro sterilizaci nebo dezinfekci vyššího stupně. Číslo výrobku: CZ-67460

38 32 Dekontaminace: Obecné zásady 5.5 Detergenční roztok Používejte málo pěnící ph neutrální detergenční činidla nebo enzymatické detergenty určené pro zdravotnictví a dodržujte teplotu a ředění roztoků, které doporučuje výrobce. Názvy specifických přípravků testovaných na kompatibilitu s ventilem vám sdělí Olympus. Detergenční roztoky nepoužívejte opakovaně. UPOZORNĚNÍ Nadměrná pěnivost detergenčních činidel může bránit roztoku při pronikání do všech vnitřních prostorů. Výrobek číslo: CZ-67460

39 Dekontaminace: Obecné zásady Dezinfekční roztok Obecně platí, že roztoky 2,0% 3,5% glutaraldehydu, pokud se používají dle instrukcí výrobce dezinfekčních roztoků pro dosažení dezinfekce vyššího stupně, jsou kompatibilní s přístroji Olympus. Názvy specifických přípravků testovaných na kompatibilitu s tímto ventilem Vám sdělí Olympus. Pokud dezinfekční roztok používáte opakovaně, pravidelně kontrolujte jeho účinnost testovacím proužkem, který doporučuje výrobce. Nepoužívejte roztoky po vypršení expirace. Číslo výrobku: CZ-67460

40 34 Dekontaminace: Obecné zásady 5.7 Oplachování vodou Jakmile přístroj vytáhnete z dezinfekčního roztoku, musíte jej důkladně opláchnout sterilní vodou, abyste tak odstranili veškeré zbytky dezinfekčních prostředků. Pokud není k dispozici sterilní voda, můžete použít čistou pitnou vodu z kohoutku nebo vodu upravenou (např. filtrovanou), aby se tak zlepšila její kvalita po stránce mikrobiologické. Po ruční nebo automatické dezinfekci otřete přístroj a prostříkněte vnitřek hadice 70% ethyl nebo isopropylalkoholem, poté do vnitřních kanálů aplikujte vzduch za účelem vysušení, čímž dojde k inhibici růstu reziduálních bakterií. Vodu na oplachování, 70% ethyl nebo izopropylalkohol nepoužívejte opakovaně. Výrobek číslo: CZ-67460

41 Dekontaminace: Obecné zásady Sterilizace párou (autoklávování) Tento ventil může být sterilizován párou dle parametrů, které obsahuje níže uvedená Tabulka 5.2. Při sterilizaci párou dodržujte nemocniční protokoly čištění, dezinfekce a sterilizace a pokyny výrobce sterilizačních zařízení. UPOZORNĚNÍ VÝSTRAHA Výkon Prevakuum Používejte biologické indikátory, jak doporučují nemocniční předpisy a dodržujte nařízení výrobce, státní normy a místní předpisy. Překročením doporučených parametrů může dojít k poškození zařízení (Tabulka 5.2). Parametry Teplota C Čas expozice 5 minut Tabulka 5.2 Parametry expozice pro sterilizaci párou (autoklávování) Číslo výrobku: CZ-67460

42 36 Dekontaminace: Obecné zásady Výrobek číslo: CZ-67460

43 Čištění, dezinfekce a sterilizace 37 Kapitola 6 Čištění, dezinfekce a sterilizace 6.1 Příprava zařízení Před vlastním čištěním, dezinfekcí nebo sterilizací připravte zařízení uvedné níže. Osobní ochranné pomůcky Malou nádobu Čistou vodu Sterilní vodu Měkký kartáček Čisté hadříky bez chuchvalců Kartáček na čištění kanálů (BW-20T/BW-7L) Kartáček na čištění otvorů kanálů (MH-507) Detergenční roztok 30 cm 3 (30 ml) stříkačku Dezinfekční roztok Sterilní hadříky bez chuchvalců 70% ethyl nebo isopropylalkohol Číslo výrobku: CZ-67460

44 38 Čištění, dezinfekce a sterilizace 6.2 Čištění VÝSTRAHA Vždy čistěte ventil měkkým kartáčkem jako je MH-507. Nikdy nepoužívejte násilí. Jinak může dojít k poškození ventilu. 1. Naplňte malou nádobu čistou vodou. Použijte nádobu dostatečně hlubokou, aby ventil mohl být kompletně ponořen. 2. Naplňte malou nádobu detergenčním roztokem při teplotě a o koncentraci, kterou doporučuje výrobce detergenčních prostředků. Použijte nádobu dostatečně hlubokou, aby ventil mohl být kompletně ponořen. 3. Ponořte ventil do detergenčního roztoku. 4. Pomocí měkkého kartáčku nebo čisté gázy očistěte zevní povrchy ventilu v detergenčním roztoku. 5. Čepičku ventilu stiskněte úplně asi 10 krát a ujistěte se, že vzduchové bubliny nejsou emitovány. 6. Při úplném stisknutí čepičky ventilu v detergenčním roztoku důkladně pohybujte ventilem. 7. Pomocí kartáčku na čištění kanálů (BW-20T/BW-7L), důkladně čistěte otvor ventilu, až ustane odchod zbytků tkání z otvoru (viz Obr. 6.1 a 6.2). Výrobek číslo: CZ-67460

45 Čištění, dezinfekce a sterilizace 39 Kartáček na čištění kanálů (BW-20T) Sací ventil Otvor Obrázek 6.1 Sací ventil (MAJ-1443) Kartáček na čištění kanálů (BW-7L) Otvor Ventil pro vzduch/vodu Obrázek 6.2 Ventil pro vzduch/vodu (MAJ-1444) 8. Pomocí 30 cm 3 (30 ml) stříkačky prostřikujte spodek spružiny, pláště a otvoru detergenčním roztokem až do doby, kdy nebudou vidět vzduchové bubliny. 9. Uzavřete nádobu dobře těsnícím víkem, abyste tak minimalizovali odpařování detergenčního roztoku a naložte ventil na dobu doporučenou výrobcem detergenčního roztoku. Číslo výrobku: CZ-67460

46 40 Čištění, dezinfekce a sterilizace 10. Vyjměte ventil z detergenčního roztoku. Pokud přetrvávají zbytky tkání, čistěte ultrazvukem při 33 až 48 khz. na 5 minut. 11. Ponořte ventil do čisté vody dle postupu uvedeného na předešlé straně. 12. V čisté vodě úplně stiskněte čepičku ventilu asi 10 krát, až ustane emitování vzduchových bublin. 13. Opláchněte ventil jeho pohybováním ve vodě dozadu a dopředu. 14. Vyjměte ventil z vody, setřeste přebytečnou vodu, otřete zevní povrchy čistou gázou. Výrobek číslo: CZ-67460

47 Čištění, dezinfekce a sterilizace Dezinfekce vyššího stupně UPOZORNĚNÍ Zcela odstraňte všechny vzduchové bubliny. Pokud vzduchové bubliny zůstávají na jakémkoliv povrchu, tak nemůže dojít k účinné dezinfekci. Všechny kroky dezinfekce by měly být provedeny s ventilem zcela ponořeným. Nelze dosáhnout účinnou dezinfekci, pokud některá část ventilu je vystavena vzduchu. 1. Naplňte malou nádobu dezinfekčním roztokem při teplotě a o koncentraci, kterou doporučuje výrobce dezinfekčních prostředků. Použijte nádobu dostatečně hlubokou, aby ventil mohl být kompletně ponořen. 2. Ponořte ventil do dezinfekčního roztoku dle postupu uvedeného na předešlé straně. 3. Čepičku ventilu stiskněte asi 10 krát, zatím co čepička ventilu je ponořena do dezinfekčního roztoku, nebo až ustane emitování vzduchových bublin. 4. Stiskněte a držte čepičku ventilu, poté důkladně pohybujte ventilem v dezinfekčním roztoku. 5. Pomocí 30 cm 3 (30 ml) stříkačky prostřikujte spodek spružiny, pláště a otvoru dezinfekčním roztokem až do doby, kdy nebudou vidět vzduchové bubliny. 6. Zatím co je ventil ponořen, pomocí 30 cm 3 (30 ml) stříkačky stříkněte dezinfekční roztok na povrchy nebo je otřete čistou gázou. Všechny vzduchové bubliny musí být odstraněny z povrchu. Číslo výrobku: CZ-67460

48 42 Čištění, dezinfekce a sterilizace 7. Uzavřete nádobu dobře těsnícím víkem, abyste tak minimalizovali odpařování dezinfekčního roztoku a naložte ventil na dobu doporučenou výrobcem dezinfekčního roztoku. 8. Vyjměte ventil z dezinfekčního roztoku. Výrobek číslo: CZ-67460

49 Čištění, dezinfekce a sterilizace Oplachování po dezinfekci vyššího stupně Po dezinfekci vyššího stupně opláchněte ventil sterilní vodu, jak je uvedeno níže, abyste tak odstranili zbytky dezinfekčního roztoku. Pokud není k dispozici sterilní voda, můžete použít čistou pitnou vodu z kohoutku nebo vodu upravenou (např. filtrovanou), aby se tak zlepšila její kvalita po stránce mikrobiologické a s následným opláchnutím 70% ethyl nebo isopropylalkoholem (viz "Oplachování nesterilní vodou a prostříknutí alkoholem" na straně 44). Taktéž konzultujte vaše místní hygieniky. VÝSTRAHA Alkohol je hořlavina. Zacházejte s ním opatrně. Oplachování sterilní vodou 1. Naplňte malou nádobu sterilní vodou. Použijte nádobu dostatečně hlubokou, aby ventil mohl být kompletně ponořen. 2. Ponořte ventildo sterilní vody. 3. Úplně stiskněte čepičku ventilu asi 10 krát, nebo než ustane emitování vzduchových bublin. 4. Stiskněte a držte čepičku ventilu, poté jemně pohybujte ventilem ve vodě. 5. Pomocí 30 cm 3 (30 ml) stříkačky prostřikujte spodek spružiny, pláště a otvoru vodou až do doby, kdy nebudou vidět vzduchové bubliny. 6. Opláchněte ventil jeho pohybováním v sterilní vodě dozadu a dopředu. 7. Vyjměte ventil z vody, setřeste přebytečnou vodu, poté důkladně otřete všechny zevní povrchy čistou gázou. Číslo výrobku: CZ-67460

50 44 Čištění, dezinfekce a sterilizace 8. Úplně osuště ventil. 9. Uskladněte ventil dle popisu v kapitole 8, "Uskladnění". POZNÁMKA Po opláchnutí sterilní vodou prostříkněte spodek spružiny, pláště a otvoru ventilu 70% ethyl. Oplachování nesterilní vodou a prostříknutí alkoholem 1. Naplňte malou nádobu čistou vodou. 2. Ponořte ventil do čisté vody a realizujte kroky 3. až 7. v rámci "Oplachování sterilní vodou" na straně Naplňte malou nádobu 70% ethyl nebo isopropylalkoholem. 4. Naložte ventil do 70% ethyl nebo izopropylalkoholu. 5. Úplně stiskněte čepičku ventilu asi 10 krát a ujistěte se, že žádné bubliny nejsou emitovány. 6. Zatím co držíte čepičku ventilu úplně stisknutou, důkladně pohybujte ventilem ve vodě. 7. Pomocí 30 cm 3 (30 ml) stříkačky postřikujte zadní stranu spružiny, pláště a otvoru ventilu 70% ethyl nebo isopropylalkoholem až do doby, kdy nebudou vidět vzduchové bubliny. 8. Oplachujte ventil jeho pohybováním dozadu a dopředu v 70% ethyl nebo isopropylalkoholu. 9. Vyjměte ventil z 70% ethyl nebo isopropylalkoholu., setřeste přebytečný alkohol, poté důkladně otřete všechny zevní povrchy čistou gázou. 10. Úplně osuště ventil. 11. Uskladněte ventil dle popisu v kapitole 8, "Uskladnění". Výrobek číslo: CZ-67460

51 Čištění, dezinfekce a sterilizace Sterilizace Sterilizace párou (autoklávování) Po čištění, jak je uvedeno v části 6.2, "Čištění" na straně 38, sterilizujte párou (autoklávujte) zařízení dle níže uvedeného postupu. UPOZORNĚNÍ Před vyjmutím balíčků se zařízením z autoklávu ponechte je vychladnout na pokojovou teplotu. Jinak může dojít k popáleninám. Účinná sterilizace nebude možná, pokud jednotlivé balíčky jsou v autoklávu umístěny těsně u sebe. Jednotlivé položky zatavujte do balíčků odděleně. Zkontrolujte každý balíček se zařízením, zdali není otevřen, natržen nebo jinak poškozen. Pokud je balíček se zařízením otevřen nebo poškozen, zatavte zařízení do nového sáčku a znovu jej sterilizujte dle postupu uvedeného níže. Balíčky ponechte v autoklávu vysušit pomocí cyklu autoklávu sušení (pokud je to možné) nebo otevřením dveří autoklávu a ponecháním balíčků vysušit na vzduchu. Manipulací s vlhkými balíčky může dojít k porušení sterility. Číslo výrobku: CZ-67460

52 46 Čištění, dezinfekce a sterilizace 1. Jednotlivé části nebo zařízení zatavte zvláš do sáčků určených k sterilizaci párou (autoklávování), a to v souladu s nemocničním protokolem. 2. Balíčky sterilizujte párou dle doporučených parametrů expozice pro sterilizaci párou (autoklávování), které jsou uvedeny v části 5.8, "Sterilizace párou (autoklávování)" na straně 35 a dle instrukcí výrobce sterilizátorů. VÝSTRAHA Náhlé změny v teplotě mohou poškodit zařízení. 3. Po sterilizaci párou (autoklávování) ponechte jednotlivé komponenty vychladnout na pokojovou teplotu. 4. Jednotlivé komponenty uskladněte dle instrukcí uvedených v kapitole 8, "Uskladnění". Výrobek číslo: CZ-67460

53 Zařízení na čištění a dezinfekci 47 Kapitola 7 Zařízení na čištění a dezinfekci Ventil lze dekontaminovat v některých dekonaminátorech pro endoskopy, které doporučuje Olympus. Podrobnosti o používání jsou uvedeny v instrukční příručce dekontaminátoru pro endoskopy. UPOZORNĚNÍ Před čištěním a dezinfekcí ventilu v dekontaminátoru pro endoskopy důkladně očistěte endoskop, jak je uvedeno v kapitole 6, "Čištění, dezinfekce a sterilizace". Pokud v dekontaminátoru pro endoskopy čistíte a dezinfikujete endoskop s větším množstvím nalepených zbytků tkáně, tak při dalším jeho použití může dojít k přenosu infekce na pacienta nebo operatéra. Mějte na paměti, že pokud ventil není předběžně čištěn okamžitě po použití, organické zbytky nemocného mohou zatvrdnout a mohlo by tak dojít k narušení vlastního čištění a dezinfekce ventilu. Podrobnosti jsou uvedeny v instrukční příručce dekontaminátorů pro endoskopy. Číslo výrobku: CZ-67460

54 48 Zařízení na čištění a dezinfekci Olympus potvrzuje validitu pouze těch dekontaminátorů pro endoskopy, které jsou doporučeny firmou Olympus. Pokud používáte dekontaminátor pro endoskopy, který nedoporučuje Olympus, tak plnou odpovědnost za validitu dekontaminátoru pro endoskopy pro ventily nese výrobce daného dekontaminátoru pro endoskopy. Když používáte dekontaminátor pro endoskopy, ujistěte se o jeho schopnosti dekontaminovat ventil. Pokud ventil nemůže být čištěn a podroben dezinfekci vyššího stupně v dekontaminátoru pro endoskopy, musíte realizovat ruční čištění a dezinfekci vyššího stupně nebo sterilizaci jak uvedeno v kapitole 6, "Čištění, dezinfekce a sterilizace". Jinak nedostatečné čištění a dezinfekce nebo sterilizace ventilu může zapříčinit přenos infekce na nemocného nebo operatéra při další manipulaci s ventilem. Pokud si u vašeho dekontaminátoru pro endoskopů nejste jisti o jeho schopnosti vyčistit a dekontaminovat vyšším stupněm dezinfekce ventil, požádejte dodavatele dekontaminátorů pro endoskopy o speciální instrukce nebo konektory. Výrobek číslo: CZ-67460

55 Uskladnění 49 Kapitola 8 Uskladnění UPOZORNĚNÍ Ventil neuskladňujte v sterilních balíčcích, které jsou natrženy, nedostatečně zataveny nebo poškozeny vodou. To naruší sterilní stav ventilu a způsobí přenos infekce. Ventil uskladňujte při pokojové teplotě a normální vlhkosti v suchém prostředí. Neuskladňujte jej na přímém slunečnm světle a rtg neboultrafialovému záření. To by mohlo vést k poškození ventilu nebo k možnému přenosu infekce. Sterilizovaný nebo dezinfikovaný ventil uskladňujte v strerilním balení v čistém, suchém prostoru. Číslo výrobku: CZ-67460

56 50 Uskladnění Výrobek číslo: CZ-67460

57 Odstraňování závad 51 Kapitola 9 Odstraňování závad Pokud je ventil viditelně poškozen, nefunguje podle očekávání nebo pokud se najde nějaká závada při kontrole, jak je uvedeno v kapitole 3, "Příprava a kontrola", nepoužívejte jej. Kontaktujte Olympus. Některé problémy, které se zdají být poruchou, mohou být vyřešeny dle postupu uvedeného v části 9.1, "Průvodce odstraňováním závad" na straně 51. Pokud ani takto nelze vyřešit problém, přestaňte ventil používat a kontaktujte Olympus. UPOZORNĚNÍ Nikdy nepoužívejte u pacienta ventil, pokud máte podezření na nějakou závadu. Poškození nebo závada ventilu mohou narušit bezpečnost pacienta nebo uživatele a mohou zapříčinit závažné poškození zařízení. 9.1 Průvodce odstraňováním závad Následující tabulka uvádí možné příčiny a řešení potíží, které se mohou objevit z důvodu chybného nastavení zařízení nebo z důvodu poškození součástek, které podléhají opotřebování. Pokud se objeví jiné problémy nebo závady, než jsou ty uvedené níže, tak ventil nepoužívejte a kontaktujte Olympus. Číslo výrobku: CZ-67460

58 52 Odstraňování závad Sací ventil (MAJ-1443) Popis závady Možná příčina Řešení Nefunguje sání nebo je nedostatečné. Sací ventil je zatuhlý. Sací ventil nemůže být připojen. Z balónku NELZE odsávat vodu. Sací ventil není správně připojen. Sací ventil je poškozen. Sací pumpa není správně nastavena. Sací ventil je poškozen. Sací ventil je špinavý. Sací ventil je poškozen. Ventil není kompatibilní s endoskopem, který používáte. Sací ventil je poškozen. Sací ventil je špinavý. Kanál pro balónek je špinavý. Sací ventil je poškozen. Připojte jej správně. Vyměňte jej za nový. Prove te nastavení sací pumpy dle návodu k použití. Vyměňte jej za nový. Vyjměte sací ventil. Dekontaminujte jej a poté opět připojte. Vyměňte jej za nový. Použijte endoskop kompatibilní. Vyměňte jej za nový. Vyjměte sací ventil. Dekontaminujte jej a poté opět připojte. Dekontaminujte kanál. Vyměňte jej za nový. Výrobek číslo: CZ-67460

59 Odstraňování závad 53 Ventil pro vzduch/vodu (MAJ-1444) Popis závady Možná příčina Řešení Není přívod vzduchu. Není přívod vody na omývání čoček. Ventil pro vzduch/vodu je zatuhlý. Ventil pro vzduch/vodu nemůže být připojen. Pumpa na vzduch je mimo provoz. Ventil pro vzduch/ vodu je poškozen. Pumpa na vzduch je mimo provoz. Není sterilní voda v kontejneru na vodu. Ventil pro vzduch/ vodu je poškozen. Ventil pro vzduch/ vodu je špinavý. Ventil pro vzduch/ vodu je poškozen. Používáte nesprávný ventil pro vzduch/vodu. Ventil pro vzduch/ vodu je poškozen. Stiskněte LOW, MED nebo HIGH knoflík na světelném zdroji, jak je uvedeno v návodu k použití světelného zdroje. Vyměňte jej novým ventilem pro vzduch/vodu. Stiskněte LOW, MED nebo HIGH knoflík na světelném zdroji, jak je uvedeno v návodu k použití světelného zdroje. Naplňte kontejner z 2/3 sterilní vodou. Vyměňte jej novým ventilem pro vzduch/vodu. Vyjměte ventil pro vzduch/ vodu. Dekontaminujte ventil pro vzduch/vodu a poté jej opět připojte. Vyměňte jej novým ventilem pro vzduch/vodu. Použijte správný ventil pro vzduch/vodu. Vyměňte jej novým ventilem pro vzduch/vodu. Číslo výrobku: CZ-67460

60 54 Odstraňování závad Popis závady Možná příčina Řešení NENÍ přívod vody do balónku. Pumpa na vzduch je mimo provoz. Není sterilní voda v kontejneru na vodu. Kanál pro balónek je špinavý. Ventil pro vzduch/ vodu je poškozen. Stiskněte LOW, MED nebo HIGH knoflík na světelném zdroji, jak je uvedeno v návodu k použití světelného zdroje. Naplňte kontejner z 2/3 sterilní vodou. Dekontaminujte kanál. Vyměňte jej novým ventilem pro vzduch/vodu. Výrobek číslo: CZ-67460

61 Dodatek 55 Dodatek Schéma systému Zařízení na čištění a dezinfekci Přístroj pro chemotermickou dezinfekci endoskopů ETD Ultrazvuková čistička (KS-2, ENDOSONIC) Kartáček na čištění otvorů kanálů (MH-507) Kartáček na čištění kanálů (BW-20T/BW-7L) Číslo výrobku: CZ-67460

62 56 Dodatek Dodatek Provozní prostředí Okolní teplota C Relativní vlhkost 30 85% Tlak vzduchu hpa Výrobek číslo: CZ-67460

63 Výrobce a distributor 57 Výrobce a distributor Výrobce OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP Ishikawa-cho, Hachioji-shi, Tokyo , Japan Telefonní číslo Faxové číslo Oprávněný zástupce OLYMPUS Medical Systems Europa GmbH Wendenstraße D Hamburg / Postfach D Hamburg Telefonní číslo Faxové číslo /6 Máte-li nějaké dotazy nebo připomínky k informacím v této příručce nebo k výrobku, obra te se na místního distributora. Číslo výrobku: CZ-67460

64 58 Výrobce a distributor dfg Distributor Telefonní číslo Faxové číslo OLYMPUS AUSTRIA GESELLSCHAFT M.B.H. Shuttleworthstraße 25 Postfach 131 A Wien OLYMPUS Belgium N.V Boomsesteenweg 77 B Aartselaar OLYMPUS OPTICAL (Schweiz) AG Chriesbaumstraße 6 Volketswil CH Schwerzenbach PAPAETIS MEDICAL CO. LTD 75, Athalassa, Ave. Chapo Tower, Off. 501 P.O. Box 6456 CY - Nicosia OLYMPUS Deutschland GmbH Wendenstraße D Hamburg / Postfach D Hamburg OLYMPUS DANMARK A/S Tempovej DK Ballerup Olympus Optical España S.A. Via Augusta, 158 E Barcelona OLYMPUS FRANCE Département Endoscopie Médicale 74, Rue d Arcueil, Silic L 165 F Rungis Cedex Výrobek číslo: CZ-67460

65 Výrobce a distributor 59 Distributor OLYMPUS FINLAND Oy Airport Plaza Business Park Äyritie 12B FIN Vantaa PROTON LTD. Medical, Hospital Equipment & Supplies Engineers 2, Ioulianou str Metamorfossis Athens, Greece Olympus Italia Srl Via Modigliani 45 I Segrate (Milano) Inter hf Sóltún 20 IS Reykjavik Island OLYMPUS NORGE AS Kjelsåsveien 168 N Oslo OLYMPUS NEDERLAND B.V. Industrieweg 44 NL NW Zoeterwoude-Rijndijk OLYMPUS PORTUGAL - OPTO-DIGITAL TECNOLOGIAS, S.A. Rua Prof. Orlando Ribeiro, 5 - B P Lisboa OLYMPUS SVERIGE AB P.O. Box 1816 S Solna OLYMPUS C&C spol. s r.o. Evropska 176 CZ Praha 6 Telefonní číslo Faxové číslo Číslo výrobku: CZ-67460

66 60 Výrobce a distributor Distributor OLYMPUS Estonia OÜ Järvevana tee 9 EE Tallinn OLYMPUS Hungary KFT Papírgyár u H Budapest SpektraMed Totoriu str LT Vilnius OLYMPUS LATVIA, SIA Vienibas gatve 87b LV Riga OLYMPUS Polska Sp. z.o.o Swietojerska 5/7 PL Warszawa OLYMPUS SK, s r.o. Teplická 99 SK Piešt any OLYMPUS Slovenija d.o.o. Baznikova 2 SLO Ljubljana Telefonní číslo Faxové číslo Výrobek číslo: CZ-67460

67

68

69 2005 OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována nebo rozšiřována bez vyjádřeného písemného souhlasu OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP. OLYMPUS je registrivanou obchodní značkou firmy OLYMPUS CORPORATION

70

NÁVOD K POUŽITÍ MAJ-178

NÁVOD K POUŽITÍ MAJ-178 NÁVOD K POUŽITÍ VLOŽKA PRO PŘÍTROJE URČENÁ PRO BRONCHOVIDEOKOP MAJ-178 A OUPRAVA PRO VÝMĚNU VADITELNÝCH OUČÁTÍ VLOŽKY MAJ-178 (K10001445) Verze 1.2 --08/2006 Obsah i Obsah Kontrola obsahu zásilky... 1

Více

O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ KLEŠTĚ NA TEPLOU BIOSII FD-7C-1 AUTOKLAVOVATELNÉ

O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ KLEŠTĚ NA TEPLOU BIOSII FD-7C-1 AUTOKLAVOVATELNÉ O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ KLEŠTĚ NA TEPLOU BIOSII FD-7C-1 AUTOKLAVOVATELNÉ USA: UPOZORNĚNÍ: Federální právo omezuje prodej tohoto zařízení pouze na lékaře nebo jejich objednání. Obsah Symboly Důležité

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ XENONOVÝ EVIS EXERA SVĚTELNÝ ZDROJ OLYMPUS CLV - 160

O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ XENONOVÝ EVIS EXERA SVĚTELNÝ ZDROJ OLYMPUS CLV - 160 O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ XENONOVÝ EVIS EXERA SVĚTELNÝ ZDROJ OLYMPUS CLV - 160 O b s a h Nálepky a symboly... 1 Důležité informace Prostudujte před použitím... 2 Použití.. 2 Instrukční příručka. 2

Více

Rotarix perorální suspenze v Živá rotavirová vakcína

Rotarix perorální suspenze v Živá rotavirová vakcína INFORMACE PRO UŽIVATELE Rotarix perorální suspenze v Živá rotavirová vakcína Vaše dí - - Máte- - - Pokud s V : 1. Co je Rotarix a k 2. 3. Jak se Rotarix podává 4. 5 Jak Rotarix uchovávat 6. Další informace

Více

Postup sestavení a instalace

Postup sestavení a instalace Postup sestavení a instalace filtračních vložek Pall pro použití ve farmacii 1. Úvod Při instalaci filtračních vložek Pall pro použití ve farmacii je nutno postupovat podle následujících instrukcí. Je

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Čelní chirurgické světlo ZPŮSOB POUŽITÍ Světelným systémem z optických vláken lze dodávat světlo do chirurgických čelních světel na osvětlení operačního pole. Splňuje standardy a je

Více

STONEBREAKER TM OBSAH

STONEBREAKER TM OBSAH Urologie - U Počet stran:1/16 200101 TM OBSAH Popis přístroje... 2 Varování a upozornění... 4 Použití... 6 Indikace... 6 Kontraindikace... 6 Příprava k použití... 6 Procedura... 9 Údržba... 11 Vliv na

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Návod k použití. Sterilizační kontejner CleanLoop TM. Obsah

Návod k použití. Sterilizační kontejner CleanLoop TM. Obsah Návod k použití Sterilizační kontejner CleanLoop TM Obsah 1. Popis výrobku CleanLoop TM (viz obrázky) 2 2. Všeobecné informace 3 3. Záruka 3 4. Určené použití 3 5. Příprava / první použití 3 6. Pokyny

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ K MANUÁLNÍ DEZINFEKCI TD-20

O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ K MANUÁLNÍ DEZINFEKCI TD-20 O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ K MANUÁLNÍ DEZINFEKCI TD-20 DŮLEŽITÉ Zařízení pro manuální dezinfekci Olympus TD-20 bylo vyrobeno k čištění a dezinfekci Olympus OES a EVIS flexibilních endoskopů

Více

Doporučená péče a manipulace Chirurgické nástroje a pouzdra na nástroje Biomet Orthopedics a Biomet Sports Medicine

Doporučená péče a manipulace Chirurgické nástroje a pouzdra na nástroje Biomet Orthopedics a Biomet Sports Medicine Biomet Orthopedics Biomet Sports Medicine 56 East Bell Drive 56 East Bell Drive P.O. Box 587 P.O. Box 587 Warsaw, Indiana 46581 USA Warsaw, Indiana 46581 USA 01-50-1500 Datum: 2011-01 Doporučená péče a

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

INSTRUKCE K POUŽÍVÁNÍ

INSTRUKCE K POUŽÍVÁNÍ Kryt WaterWear k audio procesoru RONDO od společnosti INSTRUKCE K POUŽÍVÁNÍ Výrobce: MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH Worldwide Headquarters Fürstenweg 77a 6020 Innsbruck, Austria E-mail: office@medel.com

Více

HRUDNÍ DRENÁŽNÍ SYSTÉM REDAX

HRUDNÍ DRENÁŽNÍ SYSTÉM REDAX HRUDNÍ DRENÁŽNÍ SYSTÉM REDAX Výrobce: Dovozce: TEMAMEDICA a.s. Pod Sychrovem I 1119/4 101 00 Praha 10 Tel: 284 688 355 Fax: 284 688 346 Email: info@temamedica.cz 1 DRENTECH COMPACT S DRENTECH COMPACT DRENTECH

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14 Návod k obsluze SEPREMIUM 10 Separátor kondenzátu 06/14 OBECNÁ FUNKCE Zařízení SEPREMIUM 10 slouží k odlučování oleje z kondenzátu, který je extrahován ze systémů na stlačený vzduch. Polypropylen má na

Více

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze BUBLÍK - masážní podložka do vany CZ návod k instalaci a obsluze Představení výrobku Masážní zařízení BUBLÍK je elektrickým spotřebičem pro použití ve vaně. V koupelně vytvoří bublinkovou lázeň nebo vodoléčebnou

Více

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem Návod k obsluze Klimatizační systémy s převodníkem FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

1. Identifikace látky a výrobce

1. Identifikace látky a výrobce FTIR Equalizer Bezpečnostní list P/N 1010516, 1010883, 537811 Datum revize: 02.12.2008 1. Identifikace látky a výrobce Název: Použití: FTIR Equalizer Referenční roztok pro kontrolu kalibrace spektrofotometrů.

Více

Inteligentní nočník UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Inteligentní nočník UŽIVATELSKÝ MANUÁL Inteligentní nočník UŽIVATELSKÝ MANUÁL Testováno samotnými dětmi Při používání nočníku, mějte svoje dítě stále pod dohledem Proč zrovna inteligentní nočník? Inteligentní nočník, je inteligentní dětská

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Uživatelská příručka APEX 6x3 Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Před zahájením montáže si pečlivě prostudujte tuto uživatelskou příručku - česky A-1070-2 519115

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Obr. 1 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 2 3 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 4 Úvod... 4 Vyvarujte se... 5 Uvedení do provozu...

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu BU1300. Návod kpoužití a údržbě

Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu BU1300. Návod kpoužití a údržbě Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu BU1300 Návod kpoužití a údržbě Výběrem zvlhčovače vzduchu BIONAIRE se Vám do rukou dostal jeden znejlepších zvlhčovačů na trhu. Je určen k provozu ve vnitřním prostředí.

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Symboly W&H. Obsah

NÁVOD K POUŽITÍ. Symboly W&H. Obsah NÁVOD K POUŽITÍ Obsah Symboly W&H... 1 1. Vymezení pojmů... 2 2. Obecné informace... 2 3. Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny... 3 4. Instalace... 5 5. Výměna filtrační patrony... 6 6. Kapacitní tabulka...

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze DH 711 Odvlhčovač vzduchu ul. Rolna 8, Sady, PL 62-080 Tarnowo Podgórne tel (+48 61) 654 4000, fax (+48 61) 654 4001 office@desapoland.pl, www.desapoland.pl Návod k obsluze CZ PODĚKOVÁNÍ! PROHLÁŠENÍ O

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 Obsah soupravy a její skladování Tato souprava pro reverzní transkripci obsahuje reagencie potřebné k provedení reverzní transkripce (RT)

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

PROTECO. postřikovač 12 L ruční tlakový s kolečky PROTECO 10.80-PT-12-K

PROTECO. postřikovač 12 L ruční tlakový s kolečky PROTECO 10.80-PT-12-K postřikovač 12 L ruční tlakový s kolečky PROTECO 10.80-PT-12-K Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky PROTECO. 1) Rukojeť pumpy 2) Pojistný ventil 3) Válec pumpy 4) Píst 5) Manžeta pístu 6)

Více

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací www.whirlpool.eu/register ČESKY... str. 2 2 ČESKY ZDRAVÍ A BEZPEČNOST a průvodce INSTALACÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL. Abychom

Více

OPATŘENÍ PRO OMEZENÍ NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO ZRANĚNÍ OSOB

OPATŘENÍ PRO OMEZENÍ NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO ZRANĚNÍ OSOB Návod k použití Holicí strojek pro muže REMINGTON MS2561 Důleţité bezpečnostní instrukce Během používání strojku musí být splněna základní opatření, včetně následujících. Dříve než začněte strojek používat,

Více

Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD

Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD EC Prohlášení o shodě Podle Směrnice o strojích 2006/42/EC Pro následující zařízení : Výrobek : Nůžkový paletový vozík Označení typu /Obchodní značka : JF Název výrobce : Ningbo

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Postupy čištění a desinfekce

Postupy čištění a desinfekce Postupy čištění a desinfekce POSTUPY ČIŠTĚNÍ A DESINFEKCE 1. Podlahy a stěny 2. Lisy a vakuové filtry 3. Sudy 4. Barrique sudy 5. Tanky, potrubí a hadice vnitřní 6. Tanky a potrubí vnější POSTUPY ČIŠTĚNÍ

Více

6. HYGIENICKÉ ZABEZPEČENÍ RUKOU VE ZDRAVOTNÍ PÉČI

6. HYGIENICKÉ ZABEZPEČENÍ RUKOU VE ZDRAVOTNÍ PÉČI M E T O D I C K Á O P A T Ř E N Í 6. HYGIENICKÉ ZABEZPEČENÍ RUKOU VE ZDRAVOTNÍ PÉČI ZN.: 19763/2005 REF.: MUDr. Sylvie Kvášová, tel.: 22497 linka 2440 K zajištění jednotného postupu stanoví tento metodický

Více

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE 1 Blahopřejeme vám ke koupi tohoto bezšňůrového mikrofonního systému RF/FM firmy Philips. Tento mikrofon, vyrobený nejmodernějšími technologiemi, vám umožňuje

Více

O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV S40

O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV S40 O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV S40 O b s a h Nálepky a symboly... 1 Důležité informace Prostudujte před použitím... 3 Použití.. 3 Instrukční příručka. 3 Kvalifikace uživatele..

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro

Více

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY Obecně - Opatření Než zapnete přístroj poprvé, přečtěte si tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití Tento spotřebič je určena výhradně pro použití v

Více

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo Zásuvka Vypínač Indikátor napájení/stavu Upozornění: Pro dosažení optimálních výsledků musí souvislý jmenovitý příkon zařízení odpovídat kapacitě tohoto měniče stejnosměrného proudu na střídavý. Belkin

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Parní žehlička IS 60-70

NÁVOD K POUŽITÍ. Parní žehlička IS 60-70 NÁVOD K POUŽITÍ Parní žehlička IS 60-70 Obsah strana Bezpečnostní upozornění 2 Užitečné rady 2 Všeobecné a bezpečnostní instrukce 3 Doporučená opatření 3 Příslušenství žehličky 4 Popis žehličky 5 Technická

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze INFRASAUNY HOPA Návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Gratulujeme Vám k zakoupení nejdostupnější infrasauny na trhu a k tomu, že jste i vybrali novou cestu k Vašemu lepšímu zdraví. Tisíce spokojených

Více

Návod k obsluze a údržbě FRITOVACÍ HRNEC PRAKTIK FP4040

Návod k obsluze a údržbě FRITOVACÍ HRNEC PRAKTIK FP4040 CZ Návod k obsluze a údržbě FRITOVACÍ HRNEC PRAKTIK FP4040 Výrobky značky PRAKTIK dodává: SOLID CZECH a.s., Tř. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika web: www.solid-czech.cz Technická data: Typ:

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

Kilrat Plus extrudovaná kostka

Kilrat Plus extrudovaná kostka Datum vydání: 29.11.2012 Strana 1 (celkem 5) 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku 1.2. Použití přípravku Požerová nástraha na hubení hlodavců 1.3. Identifikace výrobce,

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Schmid Rhyner AG SWISS BRILLIANCE IN COATING

Schmid Rhyner AG SWISS BRILLIANCE IN COATING 1 SWISS BRILLIANCE IN COATING l Soodring 29 l 8134 Adliswil-Zürich l Switzerland l phone +41 (0)44 712 64 00 l fax +41 (0)44 709 08 04 l www.schmid-rhyner.ch 2 2 UV-laky / nebezpečné látky l Soodring 29

Více

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo Návod k použití a montážní návod Mikel s.r.o., obchodní a logistické centrum, výdejní místo internetového obchodu Záhumenní V 329, 763 02 Zlín-Louky (areál Pozemního stavitelství

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

Manuál pro Waterpik Sensonic sonický zubní kartáček SR1000

Manuál pro Waterpik Sensonic sonický zubní kartáček SR1000 Manuál pro Waterpik Sensonic sonický zubní kartáček SR1000 Obsah: Bezpečnostní upozornění str. 8 Popis produktu str. 9 Použití Kartáčku Sensonic začínáme str. 10 Údržba přístroje str. 11 Likvidace str.

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele. TachoSil, matrice pro tkáňové lepidlo (fibrinogenum humanum/thrombinum humanum)

Příbalová informace: Informace pro uživatele. TachoSil, matrice pro tkáňové lepidlo (fibrinogenum humanum/thrombinum humanum) Příbalová informace: Informace pro uživatele TachoSil, matrice pro tkáňové lepidlo (fibrinogenum humanum/thrombinum humanum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci. - Ponechte si příbalovou informaci

Více

SS20. Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny

SS20. Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny SS20 CS Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny OBSAH 1. TECHNICKÁ DATA 2. NÁVOD K OBSLUZE 2.1. Provoz výparníku 2.2. Použití 2.2.1. Plnění vodní nádržky, studený výparník 2.2.2. Plnění vodní nádržky,

Více

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ www.irobot.cz verze 1.0 Důležité bezpečnostní informace Důležité bezpečnostní pokyny Toto zařízení není určené k tomu, aby jej obsluhovali děti a osoby

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 Bilirubin přímý, Jendassik Grof 11.2.2013/9:23:52 BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace

Více

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU...

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU... DIGIsort DIGIOHMpro Obsah 1. ÚVOD... 2 1.1. Bezpečnostní upozornění... 2 1.2. Všeobecný popis přístroje... 3 1.3. Ekologie... 4 2. POPIS PŘÍSTROJE... 5 2.1. Pouzdro přístroje... 5 2.3. Rozsah dodávky...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ VARNÁ KONVICE BO 1200

NÁVOD K POUŽITÍ VARNÁ KONVICE BO 1200 NÁVOD K POUŽITÍ VARNÁ KONVICE BO 1200 2 Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil spotřebič značky Brandt. Abychom zpříjemnili každodenní přípravu jídel, vytvořili jsme pro Vás novou generaci drobných

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

RSH-380SL UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

RSH-380SL UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RSH-380SL UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBSAH 1. Úvod 2. Bezpečnostní opatření 3. Součást balení 4. Popis hlavních dílů stroje 5. Nastavení filmu 6. Způsob navedení filmů na laminovací válce 6.1. Způsob navedení

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00)

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00) 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a popis kolíků Kap 2 Obecný funkční problém Kap 3 Nefunguje nebo bez napájení (černý displej): Kap 3-1 Nefunkční tlačítko Kap 3-2 Dotykový displej nefunguje

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006 Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE Obj. č. D 040 006 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti Vás

Více

JUPOL LATEX MAT JUPOL LATEX POLMAT JUPOL LATEX SATEN

JUPOL LATEX MAT JUPOL LATEX POLMAT JUPOL LATEX SATEN BEZPEČNOSTNÍ LIST JUPOL LATEX MAT JUPOL LATEX POLMAT JUPOL LATEX SATEN Strana 1/5 Datum vydání/revize 01. 02. 2005 1. IDENTIFIKACE VÝROBKU, VÝROBCE, DISTRIBUTOR A DOVOZCE Obchodní název přípravku: Technický

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Plynový terasový ohřívač - pojízdný

Plynový terasový ohřívač - pojízdný Plynový terasový ohřívač - pojízdný 825.131 Dříve než tento plynový terasový ohřívač začnete montovat a dříve než ho uvedete do provozu, přečtěte si pozorně celý tento montážní a provozní návod. Složení

Více

Návod k použití Polomasky Profile 2. Profile 2 032070 Profile 2 L 032071 Profile 2 M 032072 Profile 2 S

Návod k použití Polomasky Profile 2. Profile 2 032070 Profile 2 L 032071 Profile 2 M 032072 Profile 2 S Návod k použití Polomasky Profile 2 009941 Edice B BGIA, D-53754 Sankt Augustin, Germany Profile 2 032070 Profile 2 L 032071 Profile 2 M 032072 Profile 2 S 1 2 4a 3 5 6 4b 7 Náhradní díly 1 032092 Upínací

Více

BA295 Potrubní oddělovač

BA295 Potrubní oddělovač srpen 2009 BA295 Potrubní oddělovač NÁVOD K INSTALACI 1. Bezpečnostní instrukce 1. Dodržujte instalační pokyny uvedené v tomto návodu. Výrobní nastavení polohy kulových ventilů nesmí být změněno. Změna

Více

Fingertip - pulsní oxymetr. Návod k obsluze

Fingertip - pulsní oxymetr. Návod k obsluze 1. Bezpečnostní informace Fingertip - pulsní oxymetr Návod k obsluze VAROVÁNÍ: Zařízení SpO 2 má být obsluhováno pouze proškolenými osobami. VAROVÁNÍ: Nepoužívejte zařízení SpO 2 v přítomnosti hořlavých

Více

Návod k použití Váha s tukoměrem a měřením podílu vody v těle EF231BW-35P

Návod k použití Váha s tukoměrem a měřením podílu vody v těle EF231BW-35P Návod k použití Váha s tukoměrem a měřením podílu vody v těle EF231BW-35P Předmluva a opatření 1. Gratulujeme Vám k zakoupení této váhy s tukoměrem sloužící jako jednotka, která monitoruje podíl vašeho

Více

Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii

Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii a nabíje ku Pokud nelze nabít baterii vašeho mobilního telefonu, nebo máte pocit, že je výdrž baterie krátká, zkontrolujte

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ

Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ 4/2013 2 1 sprchová hlavice pro celkový oplach 2 patice s přírubou pro ukotvení sprchy 3 - uzavírací ventil

Více

Špinavý sensor je příčinou špinavých snímků a videí

Špinavý sensor je příčinou špinavých snímků a videí SensorScope System Cleaning průvodce Děkujem za Váš nákup SensorScope systému, který vyrábí fy Delkin. Pevně věříme, že budete maximálně nadšeni svými výsledky při používání našeho výrobku. Neváhejte a

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRAČKA BWF1DT82

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRAČKA BWF1DT82 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRAČKA BWF1DT82 I II III IV V Návod k obsluze pračky BWF1DT82 Tento přístroj je určen výhradně k použití v domácnosti a byl vyvinut k praní textilií. Důležité: před použitím pračky

Více