Číslo výrobku: CZ-67460

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo výrobku: CZ-67460"

Transkript

1 NÁVOD SACÍ VENTIL MAJ-1443 VENTIL PRO VZDUCH/VODU MAJ-1444 Číslo výrobku: CZ Verze /2005

2

3 Obsah i Obsah Číslo výrobku: CZ-67460

4 ii Obsah Důležitá informace - Prostudujte před použitím. 1 Určení přístroje... 1 Instrukční příručka... 2 Kvalifikace uživatele... 2 Kompatibilita nástrojů a přístrojů... 3 Dekontaminace před prvním použitím a dekontaminace a uskladnění po použití... 3 Oprava a modifikace... 4 Výstražná slova... 4 Varování a Upozornění... 5 Kapitola 1 Kontrola obsahu zásilky... 7 Kapitola 2 Popis ventilů... 9 Kapitola 3 Příprava a kontrola Příprava a kontrola Kontrola ventilu Připevnění ventilu Kontrola funkčnosti Kapitola 4 Používání ventilu Sání a aspirace z balóńku (sací ventil) Přívod vzduchu, přívod vody na čočky a přívod vody do balónku (ventil pro vzduch/vodu) 24 Kapitola 5 Dekontaminace: Obecné zásady Instrukční příručky Poznámky k čištění, dezinfekci a sterilizaci Bezpečnostní opatření Přehled kompatibility Detergenční roztok Dezinfekční roztok Oplachování vodou Sterilizace párou (autoklávování) Kapitola 6 Čištění, dezinfekce a sterilizace Příprava zařízení Čištění Dezinfekce vyššího stupně Výrobek číslo: CZ-67460

5 Obsah iii 6.4 Oplachování po dezinfekci vyššího stupně Sterilizace Kapitola 7 Zařízení na čištění a dezinfekci Kapitola 8 Uskladnění Kapitola 9 Odstraňování závad Průvodce odstraňováním závad Dodatek Schéma systému Dodatek Provozní prostředí Výrobce a distributor 57 Číslo výrobku: CZ-67460

6 iv Obsah Výrobek číslo: CZ-67460

7 Důležitá informace Prostudujte před použitím 1 Důležitá informace - Prostudujte před použitím Určení přístroje Tento ventil byl vyvinut k použití s ultrazvukovým endoskopem Olympus pro gastrointestinální trakt (GIT), jak dále uvedeno. Sací ventil (MAJ-1443) K odstranění tekutin nebo zbytků tkáně z čoček objektivu. K odstranění vody z balónku. Ventil pro vzduch/vodu (MAJ-1444) K přívodu vzduchu k odstranění tekutin nebo zbytků tkáně z čoček objektivu. K přívodu vody k omývání čoček K naplnění balónku sterilní vodou. Číslo výrobku: CZ-67460

8 2 Důležitá informace Prostudujte před použitím Instrukční příručka Tato instrukční příručka obsahuje základní informace o bezpečném a účinném používání tohoto ventilu. Před použitím důkladně prostudujte tento manuál a manuály všech zařízení, která budete při výkonu používat, a to dle návodu. Tuto instrukční příručku a všechny ostatní potřebné návody ponechte na bezpečném, snadno přístupném místě. Pokud máte nějaké dotazy nebo připomínky týkající se údajů uvedených v této příručce, kontaktujte prosím Olympus. Kvalifikace uživatele Uživatel tohoto nástroje musí být lékař nebo zdravotnický personál pracující pod dohledem lékaře a musí být dostatečně zkušený v provádění klinické endoskopické techniky. Tato příručka nevysvětluje a nediskutuje o klinických aspektech endoskopické techniky. Doporučuje se, aby z hlediska klinického ohledně endoskopických výkonů lékař a uživatel prováděli svá rozhodnutí z hlediska specialistů. Výrobek číslo: CZ-67460

9 Důležitá informace Prostudujte před použitím 3 Kompatibilita nástrojů a přístrojů Tento ventil je kompatibilní s následujícími nástroji a přístroji: Ultrazvukový endoskop OLYMPUS pro gastrointestinální (GI) trakt. Nepoužívejte tento ventil v jiných kombinacích. Při používání nekompatibilního zařízení může dojít k poranění pacienta nebo k poškození zařízení. Podrobnosti jsou uvedeny v návodu k použití každého endoskopu. Dekontaminace před prvním použitím a dekontaminace a uskladnění po použití Tento ventil nebyl před odesláním čištěn, dezinfikován či sterilizován. Před prvním použitím tento ventil dekontaminujte dle návodu uvedeného v kapitole 5, "Dekontaminace: Obecné zásady". Po použití tento ventil dekontaminujte a uskladněte dle návodu uvedeného v kapitole 5, "Dekontaminace: Obecné zásady" až kapitole 8, "Uskladnění". Nesprávná nebo neúplná dekontaminace nebo uskladnění představují nebezpečí vzniku infekčního onemocnění nebo omezení výkonu. Číslo výrobku: CZ-67460

10 4 Důležitá informace Prostudujte před použitím Oprava a modifikace Tento ventil neobsahuje žádné uživatelem opravitelné části. Ventil nedemontujte, neupravujte nebo nepokoušejte se jej opravit, protože to může mít za následek poranění nemocného nebo uživatele nebo poškození zařízení. Problémy, které se zdají být poruchou, mohou být vyřešeny dle postupu uvedeného v kapitole 9, "Odstraňování závad". Pokud nemůžete vyřešit problém pomocí informací uvedených v kapitole 9, kontaktujte Olympus. Výstražná slova V této příručce se používají následující výstražná slova: UPOZORNĚNÍ VÝSTRAHA POZNÁMKA Označuje potencionálně nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nevyhneme, může zapříčinit smrt nebo vážné poranění. Označuje potencionálně nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nevyhneme, může způsobit malé nebo středně těžké poranění. Používá se také k označení nebezpečného úkonu nebo možného poškození zařízení. Označuje další pomocné informace. Výrobek číslo: CZ-67460

11 Důležitá informace Prostudujte před použitím 5 Varování a Upozornění UPOZORNĚNÍ Po použití tento ventil dekontaminujte a uskladněte dle návodu uvedeného v kapitole 5, "Dekontaminace: Obecné zásady" až kapitole 8, "Uskladnění". Používání nesprávně nebo neúplně dekontaminovaných nebo uskladněných nástrojů může způsobit přenos infekce. Číslo výrobku: CZ-67460

12 6 Důležitá informace Prostudujte před použitím Výrobek číslo: CZ-67460

13 Kontrola obsahu zásilky 7 Kapitola 1 Kontrola obsahu zásilky Zkontrolujte všechny položky zásilky podle níže zobrazených komponent. Zkontrolujte každou položku, zdali není poškozena. Pokud je ventil poškozen, pokud některá komponenta chybí nebo pokud máte nějaké dotazy, tak ventil nepoužívejte a okamžitě kontaktujte Olympus. Tento ventil nebyl před odesláním dezinfikován či sterilizován. Před prvním použitím tento ventil dekontaminujte dle návodu uvedeného v kapitole 5, "Dekontaminace: Obecné zásady". Číslo výrobku: CZ-67460

14 8 Kontrola obsahu zásilky Sací ventil (MAJ-1443) Sací ventil (MAJ-1443) Instrukční příručka Ventil pro vzduch/vodu (MAJ-1444) Ventil pro vzduch/vodu (MAJ-1444) Instrukční příručka Výrobek číslo: CZ-67460

15 Popis ventilů 9 Kapitola 2 Popis ventilů Popis Sací ventil (MAJ-1443) Čepička Pružina Pláš Těsnění Otvor Ventil pro vzduch/vodu (MAJ-1444) Čepička Otvor Pružina Pláš Pohled shora Těsnění Těsnění Číslo výrobku: CZ-67460

16 10 Popis ventilů Výrobek číslo: CZ-67460

17 Příprava a kontrola 11 Kapitola 3 Příprava a kontrola Před každým použitím připravte a zkontrolujte ventil, jak je uvedeno níže. Podle příslušných návodů k použití zkontrolujte také ostatní zařízení, která budete s ventilem používat. Pokud máte podezření by na co nejmenší nesrovnalost, nepoužívejte ventil a prostudujte kapitolu 9, "Odstraňování závad". Když závada přetrvává i po nápravě doporučené v kapitole 9, tak ventil nepoužívejte a použijte ventil nový. UPOZORNĚNÍ Používáním ventilu, který nepracuje správně, může dojít k ohrožení bezpečnosti pacienta nebo operatéra a může dojít k většímu poškození zařízení. Ventil nebyl před odesláním čištěn, dezinfikován či sterilizován. Před prvním použitím tento ventil dekontaminujte dle návodu uvedeného v kapitole 5, "Dekontaminace: Obecné zásady". Jinak může dojít k přenosu infekce nebo k iritaci tkání. Číslo výrobku: CZ-67460

18 12 Příprava a kontrola 3.1 Příprava a kontrola Před každým použitím připravte ventil a zařízení (o kompatibilitě pojednává "Schéma systému" v kapitole "Dodatek") a osobní ochranné pomůcky, jako jsou např. brýle, ochranná maska, nepromokavé oblečení a rukavice odolné proti chemikáliím. Prostudujte příslušné návody k použití každé komponenty zařízení. POZNÁMKA Ventily jsou spotřebním materiálem. Pokud na ventilu shledáte nějakou závadu, použijte ventil nový. 3.2 Kontrola ventilu 1. Dle postupu uvedeného v kapitole 2, "Popis ventilů", pohledem zkontrolujte ventil a všechny jeho komponenty, jak uvedeno dále: Ujistěte se, že ventil není blokován. Ujistěte se, že ventil nejsou deformován nebo prasklý. Zkontrolujte těsnění ventilů, zdali není nadměrně poškrábané nebo natržené. Ujistěte se, že těsnění nejsou oloupaná. Výrobek číslo: CZ-67460

19 Příprava a kontrola 13 Sací ventil (MAJ-1443) Držte pláš sacího ventilu, tlačte ventil dolů a ujistěte se, že se pohybuje hladce (viz Obrázek 3.1). Obrázek 3.1 Ventil pro vzduch/vodu (MAJ-1444) Držte pláš ventilu pro vzduch/vodu, tlačte ventil dolů a ujistěte se, že se pohybuje hladce (viz Obrázek 3.2). Obrázek 3.2 Číslo výrobku: CZ-67460

20 14 Příprava a kontrola 3.3 Připevnění ventilu VÝSTRAHA Neaplikujte na ventil lubrikans, může způsobit, že ventil nebude funkční. Když ventil připevňujete nebo odpojujete, neotáčejte ventilem nebo na něj nadměrně netlačte a netahejte za něj. Při připevňování nebo odpojování ventilu nevynakládejte nadměrnou sílu na válec endoskopu. Jinak by mohlo dojít k poškození mechanizmu ventilu. Připevnění sacího ventilu (MAJ-1443) 1. Připojte sací ventil k sacímu válci endoskopu (viz Obrázek 3.3). 2. Ujistěte se, že ventil je správně umístěn aniž by došlo k deformaci pláště. Sací ventil Pláš Sací válec Obrázek 3.3 Výrobek číslo: CZ-67460

21 Příprava a kontrola 15 Připevnění ventil pro vzduch/vodu (MAJ-1444) 1. Ventil pro vzduch/vodu připevněte k válci pro vzduch/vodu na endoskopu (viz Obrázek 3.4). 2. Ujistěte se, že ventil je správně umístěn aniž by došlo k deformaci pláště. Ventil pro vzduch/vodu Pláš Válec pro vzduch/vodu Obrázek 3.4 POZNÁMKA Ventil pro vzduch/vodu může být nejdříve zatuhlý, ale po opakovaném stisknutí by se měl již pohybovat hladce. Číslo výrobku: CZ-67460

22 16 Příprava a kontrola 3.4 Kontrola funkčnosti Kontrola funkce sání (Sací ventil) 1. Ponořte distální konec zaváděcí hadice do sterilní vody a stiskněte sací ventil do první úrovně. Ujistěte se, že voda je nepřetržitě aspirována do odsávací láhve sací pumpy. 2. Uvolněte sací ventil. Ujistěte se, že sání se ukončí a že se ventil navrací do p.své původní polohy. 3. Vyjměte distální konec z vody. Stiskněte sací ventil do první úrovně a několik sekund aspirujte vzduch, abyste tak odstranili veškerou vodu z pracovního kanálu. Kontrola aspirace z balónku (Sací ventil) 1. Ponořte distální konec zaváděcí hadice do sterilní vody a úplně stiskněte sací ventil. Ujistěte se, že voda je nepřetržitě aspirována. 2. Uvolněte sací ventil. Ujistěte se, že sání se ukončí a že se ventil navrací do p.své původní polohy. 3. Vyjměte distální konec z vody. Výrobek číslo: CZ-67460

23 Příprava a kontrola 17 Kontrola funkce přívodu vzduchu (Ventil pro vzduch/vodu) 1. Přepněte ovladač průtoku vzduchu zdroje světla na "High", a to podle návodu k použití světelného zdroje. 2. Ponořte distální konec zaváděcí hadice do sterilní vody do hloubky 10 cm. Ujistěte se, že nedochází k úniku vzduchových bublin, pokud není ventil pro vzduch/vodu používán. 3. Mějte distální konec ponořen do hloubky 10 cm, zakryjte prstem otvor na ventilu pro vzduch/vodu a ujistěte se, že vzduchové bubliny jsou nepřerušovaně emitovány z trysky pro vzduch/vodu. 4. Odkryjte otvor na ventilu pro vzduch/vodu a ujistěte se, že žádné vzduchové bubliny nejsou emitovány z trysky pro vzduch/vodu. Číslo výrobku: CZ-67460

24 18 Příprava a kontrola UPOZORNĚNÍ POZNÁMKA Ponořte distální konec endoskopu do sterilní vody hloubky větší než 10 cm. Pokud je proud bublin emitován nepřetržitě z trysky pro vzduch/vodu, i když otvor ne ventilu pro vzduch/vodu není přikryt, může se jednat o narušení funkce přívodu vzduchu. V takovém případě může dojít k nadměrné insuflaci tělesné dutiny a následně k bolestem nemocného a k perforaci. Pokud jsou bubliny vzduchu nepřetržitě emitovány z trysky pro vzduch/vodu, vyjměte a znovu připojte ventil pro vzduch/vodu správným způsobem, nebo jej nahra te ventilem novým. Pokud se nedaří ukončit emitování vzduchových bublin, může se jednat o poruchu endoskopu. V tomto případě jej nepoužívejte a kontaktujte Olympus za účelem servisu. Pokud je distální konec zaváděcí hadice ponořen do menší hloubky než 10 cm pod hladinu sterilní vody, může dojít k malému úniku vzduchu z trysky pro vzduch/vodu, i když není ventil pro vzduch/vodu používán. V tomto případě se nejedná o poruchu přístroje. Pokud po správném vložení nebo výměně ventilu pro vzduch/vodu již nejsou vzduchové bubliny emitovány, endoskop funguje správně. Výrobek číslo: CZ-67460

25 Příprava a kontrola 19 Kontrola funkce čištění čoček objektivu (Ventil pro vzduch/vodu) 1. Ponechte otvor na ventilu pro vzduch/vodu zakrytý prstem a stiskněte ventil do první úrovně. Sledujte endoskopický obraz a ujistěte se, že voda je emitována z trysky pro vzduch/vodu. 2. Uvolněte ventil. Sledujte endoskopický obraz a ujistěte se, že emitování vody je ukončeno a že ventil se hladce navrací do své původní polohy. 3. Při sledování endoskopického obrazu po přívodu vody přivádějte vzduch tak, že prstem přikryjete otvor na ventilu pro vzduch/vodu. Ujistěte se, že emitovaný vzduch osušuje čočky objektivu a vyjasňuje endoskopický obraz. POZNÁMKA Když se po přívodu vody navrací ventil pro vzduch/vodu do původní polohy pomalu, vyjměte ventil pro vzduch/vodu a navlhčete těsnění sterilní vodou. Když je ventil pro vzduch/vodu stisknut poprvé, může trvat několik sekund, než dojde k emitování vody. Při kontrole umístěte distální konec endoskopu do kádinky nebo jiného kontejneru, aby podlaha nebyla mokrá. Kontrola funkce přívodu vody do balónku (ventil pro vzduch/vodu) Přikryjte otvor na ventilu pro vzduch/vodu a úplně stiskněte ventil. Ujistěte se, že voda je emitována vstupem pro přívod vody do balónku. Může trvat několik sekund, než dojde k emitování vody při prvním stisknutí ventilu pro vzduch/vodu. Číslo výrobku: CZ-67460

26 20 Příprava a kontrola Výrobek číslo: CZ-67460

27 Používání ventilu 21 Kapitola 4 Používání ventilu Uživatel tohoto přístroje musí být lékař nebo zdravotnický personál pracující pod dohledem lékaře a musí být dostatečně zkušený v provádění klinické endoskopické techniky. Tato příručka nevysvětluje a nediskutuje o klinických aspektech endoskopické techniky. Pouze popisuje základní manipulaci s přístrojem a bezpečnostní opatření, která se vztahují k manipulaci s přístrojem. UPOZORNĚNÍ Při výkonu používejte osobní ochranné pomůcky, abyste se chránili před nebezpečnými chemikáliemi a potencionálně infekčním materiálem. Při výkonu noste osobní ochranné pomůcky, jako např. ochranné brýle, ochrannou masku, nepromokavý oděv a chemicky odolné rukavice, které dobře přiléhají a jsou dostatečně dlouhé, aby zakryly pokožku. Opakované operace s přívodem vzduchu mohou vést k nadměrnému přívodu vzduchu, což může vést k bolestem nemocného, k snadnějšímu průběhu kolonoskopie, v horším případě k perforaci tělesné dutiny. Abyste tomu zabránili, minimalizujte operace s přívodem vzduchu. Pokud nelze ukončit přívod vzduchu, přívod vody, přívod vody na čočky nebo do balónku, nastavte spínač pro přívod vzduchu na světelném zdroji na OFF (vypněte jej). Potom určitě vyměňte ventil pro vzduch/vodu. Číslo výrobku: CZ-67460

28 22 Používání ventilu 4.1 Sání a aspirace z balóńku (sací ventil) UPOZORNĚNÍ VÝSTRAHA Vyhněte se aspiraci solidního materiálu nebo hustých tekutin, může tak dojít k ucpání kanálu nebo ventilu. Pokud dojde k ucpání sacího ventilu a sání nemůže být vypnuto, tak odpojte odsávací hadici od sacího konektoru na konektoru endoskopu. Ukončete výkon a za kontroly endoskopického obrazu vytáhněte endoskop z pacienta. Při výkonu se ujistěte, že odsávací láhev není zcela plná nebo že nepřetéká. Aspirací tekutin do plné odsávací láhve může dojít k poškození sací pumpy. Výrobek číslo: CZ-67460

29 Používání ventilu Stisknutím sacího ventilu do první úrovně aspirujete nadměrnou tekutinu nebo zbytky tkáně adherující k čočkám objektivu (viz Obrázek 4.1 a). 2. Úplným stisknutím ventilu odstraníte tekutinu z balónku (viz Obrázek 4.1 b). POZNÁMKA Současným přívodem vzduchu a sáním se někdy usnadní odstranění kapek vody z povrchu čoček objektivu. Obrázek 4.1 a) Sání b) Aspirace zbalónku Stiskněte do Stiskněte první úrovně. úplně. Používání sacího ventilu Číslo výrobku: CZ-67460

30 24 Používání ventilu 4.2 Přívod vzduchu, přívod vody na čočky a přívod vody do balónku (ventil pro vzduch/vodu) UPOZORNĚNÍ VÝSTRAHA Ujistěte se, že otvor na ventilu pro vzduch/vodu není blokován. To by mohlo zabránit ukončení přívodu vzduchu. Pokud při stisknutí ventilu pro vzduch/ vodu se tok přiváděné vody neobjeví v endoskopickém obraze, uvolněte ventil a zkontrolujte hladinu vody v kontejneru na vodu. Pokud je hladina sterilní vody v kontejneru na vodu příliš nízká, tak dojde k přívodu vzduchu a ne vody. V tomtom případě vypněte regulátor průtoku vzduchu na světelném zdroji a přidejte více sterilní vody do kontejneru na vodu. Pokud sterilní voda není přiváděna, i když je dostatek sterilní vody v kontejneru na vodu, tak endoskop nebo ostatní zařízení nemusí správně fungovat. Okamžitě ukončete výkon a kontaktujte Olympus. Nenaplňujte balónek do většího průměru než 3 cm. Nepřivádějte vodu do balónku, když hladina vody v kontejneru na vodu je příliš nízká. Balónek nemusí být správně naplněn. Výrobek číslo: CZ-67460

31 Používání ventilu Přikrytím otvoru na ventilu pro vzduch/vodu vaším prstem dojde k emitování vzduchu z trysky pro vzduch/vodu na distálním konci endoskopu (viz Obrázek 4.2 a). 2. Otvor na ventilu pro vzduch/vodu mějte zakrytý a současně stisknutím ventilu do první úrovnědojde k přívodu vody na povrch objektivu (viz Obrázek 4.2 b). 3. Otvor na ventilu pro vzduch/vodu mějte zakrytý a současně úplným stisknutím ventilu dojde k přívodu vody do balónku (viz Obrázek 4.2 c). POZNÁMKA Když se kontejner na vodu odpojí od endoskopu při naplňováni balónku, přikryjte otvor na ventilu pro vzduch/vodu a stiskněte ventil do první úrovně asi na 15 sekund. Tímto lze zabránit, aby vzduchové bubliny nepronikly do balónku. a) Přívod vzduchu b) Přívod vody na čočky Stiskněte do první úrovně. c) Přívod vody do balónku Stiskněte úplně. Používání ventilu pro vzduch/vodu Obrázek 4.2 Číslo výrobku: CZ-67460

32 26 Používání ventilu Výrobek číslo: CZ-67460

33 Dekontaminace: Obecné zásady 27 Kapitola 5 Dekontaminace: Obecné zásady UPOZORNĚNÍ Tento ventil nebyl před odesláním čištěn, dezinfikován či sterilizován. Před prvním použitím tento ventil dekontaminujte dle návodu uvedeného v této kapitole. 5.1 Instrukční příručky Tento manuál popisuje metody čištění, dezinfekce a sterilizace, které doporučuje Olympus. Tato instrukční příručka obsahuje základní informace o bezpečné a účinné dekontaminaci ventilu. Dříve než přistoupíte k dekontaminaci, důkladně se seznamte se všemi návody na chemickou dekontaminaci veškerého zařízení, které budete s ventilem používat a dekontaminujte jej dle návodu. Tuto instrukční příručku a všechny ostatní potřebné návody ponechte na bezpečném, snadno přístupném místě. Pokud máte nějaké dotazy nebo připomínky k údajům uvedeným v této příručce, nebo pokud se při dekontaminaci vyskytne nějaký neřešitelný problém, kontaktujte Olympus. Číslo výrobku: CZ-67460

34 28 Dekontaminace: Obecné zásady 5.2 Poznámky k čištění, dezinfekci a sterilizaci Ve zdravotnické literatuře se uvádí případy vzájemného přenosu infekce vyplývající z nesprávného čištění, dezinfekce nebo sterilizace. Důrazně se doporučuje, aby personál provádějící dekontaminaci plně porozuměl následujícím bodům a aby dodržoval veškeré instrukce uvedené v tomto manuálu. Dekontaminačním postupům uvedeným v této příručce a v příručkach přídatného zařízení. Hygienickým a bezpečnostním předpisům vašeho nemocničního zařízení. Jednotlivým protokolům čištění, dezinfekce a sterilizace. Struktuře endoskopického zařízení a zacházení s ním. Zacházení s příslušnými chemikáliemi. Typy a podmínky pro čištění, dezinfekci a sterilizaci posu te z vašeho profesionálního hlediska. Výrobek číslo: CZ-67460

35 Dekontaminace: Obecné zásady Bezpečnostní opatření UPOZORNĚNÍ Pokud nebude po každém vyšetření provedeno správné čištění a vyšší stupeň dezinfekce nebo sterilizace endoskopického zařízení, může dojít k ohrožení bezpečnosti pacienta a uživatele zařízení. Pokud není čištění ventilu provedeno pečlivě, není možné provést účinnou dezinfekci nebo sterilizaci. Před vlastní dezinfekcí či sterilizací důkladně očistěte endoskop a příslušenství od mikroorganizmů a organického materiálu, který může snížit účinnost dezinfekce nebo sterilizace. Olympus potvrzuje validitu pouze těch dekontaminátorů pro endoskopy, které jsou doporučeny firmou Olympus. Pokud používáte dekontaminátory pro endoskopy, které nedoporučuje Olympus, tak plnou odpovědnost za validitu dekontaminátoru pro endoskopy pro uvedené ventily nese výrobce daného dekontaminátoru pro endoskopy. Číslo výrobku: CZ-67460

36 30 Dekontaminace: Obecné zásady Organické zbytky tkání pacienta a dekontaminační chemikálie jsou nebezpečné. Používejte osobní ochranné pomůcky, abyste se chránili před nebezpečnými chemikáliemi a potencionálně infekčním materiálem. Při čištění a dezinfekci nebo sterilizaci noste osobní ochranné pomůcky, jako např. ochranné brýle, ochrannou masku, nepromokavý oděv a chemicky odolné rukavice, které dobře přiléhají a jsou dostatečně dlouhé, aby zakryly pokožku. Taktéž vždy si svlékněte kontaminované ochranné pomůcky dříve, než opustíte dekontaminační prostor. Důkladně opláchněte dezinfekční roztok. Důkladně opláchněte čistou vodou vnější povrch ventilu, abyste tak odstranili zbytky dezinfekčního roztoku. Místnost pro dezinfekci/sterilizaci musí být dostatečně ventilována, abyste tak zabránili působení toxických par chemikálií. Alkohol skladujte ve vzduchotěsném kontejneru. Alkohol uskladněný v otevřeném kontejneru se vypařuje a hrozí nebezpečí vzniku požáru a poklesu jeho účinnosti. Těsně před každým použitím zkontrolujte endoskop, zdali byl čištěn, dezinfikován či sterilizován. V případě potřeby realizujte čištění, dezinfekci a sterilizaci dle návodu uvedeného v tomto manuálu. Výrobek číslo: CZ-67460

37 Dekontaminace: Obecné zásady Přehled kompatibility Sací ventil (MAJ-1443) Ventil pro vzduch/vodu (MAJ-1444) Ventil je kompatibilní s několika dekontaminačními metodami. O příslušných dekontaminačních metodách pojednává níže uvedená Tabulka 5.1, doporučení místních hygieniků a národní a místní nemocniční vyhlášky a předpisy. Sterilizace párou (autoklávování) ACECIDE dezinfekční roztok * (použijte OER-A, OER-2000) 2 až 3,5% glutaraldehydu 70% ethyl nebo isopropylalkohol Detergenční roztok Ultrazvukové čištění Lze Nelze Tabulka 5.1 ACECIDE dezinfekční roztok je výhradně určen pro OER-A a OER UPOZORNĚNÍ Alkohol není prostředek pro sterilizaci nebo dezinfekci vyššího stupně. Číslo výrobku: CZ-67460

38 32 Dekontaminace: Obecné zásady 5.5 Detergenční roztok Používejte málo pěnící ph neutrální detergenční činidla nebo enzymatické detergenty určené pro zdravotnictví a dodržujte teplotu a ředění roztoků, které doporučuje výrobce. Názvy specifických přípravků testovaných na kompatibilitu s ventilem vám sdělí Olympus. Detergenční roztoky nepoužívejte opakovaně. UPOZORNĚNÍ Nadměrná pěnivost detergenčních činidel může bránit roztoku při pronikání do všech vnitřních prostorů. Výrobek číslo: CZ-67460

39 Dekontaminace: Obecné zásady Dezinfekční roztok Obecně platí, že roztoky 2,0% 3,5% glutaraldehydu, pokud se používají dle instrukcí výrobce dezinfekčních roztoků pro dosažení dezinfekce vyššího stupně, jsou kompatibilní s přístroji Olympus. Názvy specifických přípravků testovaných na kompatibilitu s tímto ventilem Vám sdělí Olympus. Pokud dezinfekční roztok používáte opakovaně, pravidelně kontrolujte jeho účinnost testovacím proužkem, který doporučuje výrobce. Nepoužívejte roztoky po vypršení expirace. Číslo výrobku: CZ-67460

40 34 Dekontaminace: Obecné zásady 5.7 Oplachování vodou Jakmile přístroj vytáhnete z dezinfekčního roztoku, musíte jej důkladně opláchnout sterilní vodou, abyste tak odstranili veškeré zbytky dezinfekčních prostředků. Pokud není k dispozici sterilní voda, můžete použít čistou pitnou vodu z kohoutku nebo vodu upravenou (např. filtrovanou), aby se tak zlepšila její kvalita po stránce mikrobiologické. Po ruční nebo automatické dezinfekci otřete přístroj a prostříkněte vnitřek hadice 70% ethyl nebo isopropylalkoholem, poté do vnitřních kanálů aplikujte vzduch za účelem vysušení, čímž dojde k inhibici růstu reziduálních bakterií. Vodu na oplachování, 70% ethyl nebo izopropylalkohol nepoužívejte opakovaně. Výrobek číslo: CZ-67460

41 Dekontaminace: Obecné zásady Sterilizace párou (autoklávování) Tento ventil může být sterilizován párou dle parametrů, které obsahuje níže uvedená Tabulka 5.2. Při sterilizaci párou dodržujte nemocniční protokoly čištění, dezinfekce a sterilizace a pokyny výrobce sterilizačních zařízení. UPOZORNĚNÍ VÝSTRAHA Výkon Prevakuum Používejte biologické indikátory, jak doporučují nemocniční předpisy a dodržujte nařízení výrobce, státní normy a místní předpisy. Překročením doporučených parametrů může dojít k poškození zařízení (Tabulka 5.2). Parametry Teplota C Čas expozice 5 minut Tabulka 5.2 Parametry expozice pro sterilizaci párou (autoklávování) Číslo výrobku: CZ-67460

42 36 Dekontaminace: Obecné zásady Výrobek číslo: CZ-67460

43 Čištění, dezinfekce a sterilizace 37 Kapitola 6 Čištění, dezinfekce a sterilizace 6.1 Příprava zařízení Před vlastním čištěním, dezinfekcí nebo sterilizací připravte zařízení uvedné níže. Osobní ochranné pomůcky Malou nádobu Čistou vodu Sterilní vodu Měkký kartáček Čisté hadříky bez chuchvalců Kartáček na čištění kanálů (BW-20T/BW-7L) Kartáček na čištění otvorů kanálů (MH-507) Detergenční roztok 30 cm 3 (30 ml) stříkačku Dezinfekční roztok Sterilní hadříky bez chuchvalců 70% ethyl nebo isopropylalkohol Číslo výrobku: CZ-67460

44 38 Čištění, dezinfekce a sterilizace 6.2 Čištění VÝSTRAHA Vždy čistěte ventil měkkým kartáčkem jako je MH-507. Nikdy nepoužívejte násilí. Jinak může dojít k poškození ventilu. 1. Naplňte malou nádobu čistou vodou. Použijte nádobu dostatečně hlubokou, aby ventil mohl být kompletně ponořen. 2. Naplňte malou nádobu detergenčním roztokem při teplotě a o koncentraci, kterou doporučuje výrobce detergenčních prostředků. Použijte nádobu dostatečně hlubokou, aby ventil mohl být kompletně ponořen. 3. Ponořte ventil do detergenčního roztoku. 4. Pomocí měkkého kartáčku nebo čisté gázy očistěte zevní povrchy ventilu v detergenčním roztoku. 5. Čepičku ventilu stiskněte úplně asi 10 krát a ujistěte se, že vzduchové bubliny nejsou emitovány. 6. Při úplném stisknutí čepičky ventilu v detergenčním roztoku důkladně pohybujte ventilem. 7. Pomocí kartáčku na čištění kanálů (BW-20T/BW-7L), důkladně čistěte otvor ventilu, až ustane odchod zbytků tkání z otvoru (viz Obr. 6.1 a 6.2). Výrobek číslo: CZ-67460

45 Čištění, dezinfekce a sterilizace 39 Kartáček na čištění kanálů (BW-20T) Sací ventil Otvor Obrázek 6.1 Sací ventil (MAJ-1443) Kartáček na čištění kanálů (BW-7L) Otvor Ventil pro vzduch/vodu Obrázek 6.2 Ventil pro vzduch/vodu (MAJ-1444) 8. Pomocí 30 cm 3 (30 ml) stříkačky prostřikujte spodek spružiny, pláště a otvoru detergenčním roztokem až do doby, kdy nebudou vidět vzduchové bubliny. 9. Uzavřete nádobu dobře těsnícím víkem, abyste tak minimalizovali odpařování detergenčního roztoku a naložte ventil na dobu doporučenou výrobcem detergenčního roztoku. Číslo výrobku: CZ-67460

46 40 Čištění, dezinfekce a sterilizace 10. Vyjměte ventil z detergenčního roztoku. Pokud přetrvávají zbytky tkání, čistěte ultrazvukem při 33 až 48 khz. na 5 minut. 11. Ponořte ventil do čisté vody dle postupu uvedeného na předešlé straně. 12. V čisté vodě úplně stiskněte čepičku ventilu asi 10 krát, až ustane emitování vzduchových bublin. 13. Opláchněte ventil jeho pohybováním ve vodě dozadu a dopředu. 14. Vyjměte ventil z vody, setřeste přebytečnou vodu, otřete zevní povrchy čistou gázou. Výrobek číslo: CZ-67460

47 Čištění, dezinfekce a sterilizace Dezinfekce vyššího stupně UPOZORNĚNÍ Zcela odstraňte všechny vzduchové bubliny. Pokud vzduchové bubliny zůstávají na jakémkoliv povrchu, tak nemůže dojít k účinné dezinfekci. Všechny kroky dezinfekce by měly být provedeny s ventilem zcela ponořeným. Nelze dosáhnout účinnou dezinfekci, pokud některá část ventilu je vystavena vzduchu. 1. Naplňte malou nádobu dezinfekčním roztokem při teplotě a o koncentraci, kterou doporučuje výrobce dezinfekčních prostředků. Použijte nádobu dostatečně hlubokou, aby ventil mohl být kompletně ponořen. 2. Ponořte ventil do dezinfekčního roztoku dle postupu uvedeného na předešlé straně. 3. Čepičku ventilu stiskněte asi 10 krát, zatím co čepička ventilu je ponořena do dezinfekčního roztoku, nebo až ustane emitování vzduchových bublin. 4. Stiskněte a držte čepičku ventilu, poté důkladně pohybujte ventilem v dezinfekčním roztoku. 5. Pomocí 30 cm 3 (30 ml) stříkačky prostřikujte spodek spružiny, pláště a otvoru dezinfekčním roztokem až do doby, kdy nebudou vidět vzduchové bubliny. 6. Zatím co je ventil ponořen, pomocí 30 cm 3 (30 ml) stříkačky stříkněte dezinfekční roztok na povrchy nebo je otřete čistou gázou. Všechny vzduchové bubliny musí být odstraněny z povrchu. Číslo výrobku: CZ-67460

48 42 Čištění, dezinfekce a sterilizace 7. Uzavřete nádobu dobře těsnícím víkem, abyste tak minimalizovali odpařování dezinfekčního roztoku a naložte ventil na dobu doporučenou výrobcem dezinfekčního roztoku. 8. Vyjměte ventil z dezinfekčního roztoku. Výrobek číslo: CZ-67460

49 Čištění, dezinfekce a sterilizace Oplachování po dezinfekci vyššího stupně Po dezinfekci vyššího stupně opláchněte ventil sterilní vodu, jak je uvedeno níže, abyste tak odstranili zbytky dezinfekčního roztoku. Pokud není k dispozici sterilní voda, můžete použít čistou pitnou vodu z kohoutku nebo vodu upravenou (např. filtrovanou), aby se tak zlepšila její kvalita po stránce mikrobiologické a s následným opláchnutím 70% ethyl nebo isopropylalkoholem (viz "Oplachování nesterilní vodou a prostříknutí alkoholem" na straně 44). Taktéž konzultujte vaše místní hygieniky. VÝSTRAHA Alkohol je hořlavina. Zacházejte s ním opatrně. Oplachování sterilní vodou 1. Naplňte malou nádobu sterilní vodou. Použijte nádobu dostatečně hlubokou, aby ventil mohl být kompletně ponořen. 2. Ponořte ventildo sterilní vody. 3. Úplně stiskněte čepičku ventilu asi 10 krát, nebo než ustane emitování vzduchových bublin. 4. Stiskněte a držte čepičku ventilu, poté jemně pohybujte ventilem ve vodě. 5. Pomocí 30 cm 3 (30 ml) stříkačky prostřikujte spodek spružiny, pláště a otvoru vodou až do doby, kdy nebudou vidět vzduchové bubliny. 6. Opláchněte ventil jeho pohybováním v sterilní vodě dozadu a dopředu. 7. Vyjměte ventil z vody, setřeste přebytečnou vodu, poté důkladně otřete všechny zevní povrchy čistou gázou. Číslo výrobku: CZ-67460

50 44 Čištění, dezinfekce a sterilizace 8. Úplně osuště ventil. 9. Uskladněte ventil dle popisu v kapitole 8, "Uskladnění". POZNÁMKA Po opláchnutí sterilní vodou prostříkněte spodek spružiny, pláště a otvoru ventilu 70% ethyl. Oplachování nesterilní vodou a prostříknutí alkoholem 1. Naplňte malou nádobu čistou vodou. 2. Ponořte ventil do čisté vody a realizujte kroky 3. až 7. v rámci "Oplachování sterilní vodou" na straně Naplňte malou nádobu 70% ethyl nebo isopropylalkoholem. 4. Naložte ventil do 70% ethyl nebo izopropylalkoholu. 5. Úplně stiskněte čepičku ventilu asi 10 krát a ujistěte se, že žádné bubliny nejsou emitovány. 6. Zatím co držíte čepičku ventilu úplně stisknutou, důkladně pohybujte ventilem ve vodě. 7. Pomocí 30 cm 3 (30 ml) stříkačky postřikujte zadní stranu spružiny, pláště a otvoru ventilu 70% ethyl nebo isopropylalkoholem až do doby, kdy nebudou vidět vzduchové bubliny. 8. Oplachujte ventil jeho pohybováním dozadu a dopředu v 70% ethyl nebo isopropylalkoholu. 9. Vyjměte ventil z 70% ethyl nebo isopropylalkoholu., setřeste přebytečný alkohol, poté důkladně otřete všechny zevní povrchy čistou gázou. 10. Úplně osuště ventil. 11. Uskladněte ventil dle popisu v kapitole 8, "Uskladnění". Výrobek číslo: CZ-67460

51 Čištění, dezinfekce a sterilizace Sterilizace Sterilizace párou (autoklávování) Po čištění, jak je uvedeno v části 6.2, "Čištění" na straně 38, sterilizujte párou (autoklávujte) zařízení dle níže uvedeného postupu. UPOZORNĚNÍ Před vyjmutím balíčků se zařízením z autoklávu ponechte je vychladnout na pokojovou teplotu. Jinak může dojít k popáleninám. Účinná sterilizace nebude možná, pokud jednotlivé balíčky jsou v autoklávu umístěny těsně u sebe. Jednotlivé položky zatavujte do balíčků odděleně. Zkontrolujte každý balíček se zařízením, zdali není otevřen, natržen nebo jinak poškozen. Pokud je balíček se zařízením otevřen nebo poškozen, zatavte zařízení do nového sáčku a znovu jej sterilizujte dle postupu uvedeného níže. Balíčky ponechte v autoklávu vysušit pomocí cyklu autoklávu sušení (pokud je to možné) nebo otevřením dveří autoklávu a ponecháním balíčků vysušit na vzduchu. Manipulací s vlhkými balíčky může dojít k porušení sterility. Číslo výrobku: CZ-67460

52 46 Čištění, dezinfekce a sterilizace 1. Jednotlivé části nebo zařízení zatavte zvláš do sáčků určených k sterilizaci párou (autoklávování), a to v souladu s nemocničním protokolem. 2. Balíčky sterilizujte párou dle doporučených parametrů expozice pro sterilizaci párou (autoklávování), které jsou uvedeny v části 5.8, "Sterilizace párou (autoklávování)" na straně 35 a dle instrukcí výrobce sterilizátorů. VÝSTRAHA Náhlé změny v teplotě mohou poškodit zařízení. 3. Po sterilizaci párou (autoklávování) ponechte jednotlivé komponenty vychladnout na pokojovou teplotu. 4. Jednotlivé komponenty uskladněte dle instrukcí uvedených v kapitole 8, "Uskladnění". Výrobek číslo: CZ-67460

53 Zařízení na čištění a dezinfekci 47 Kapitola 7 Zařízení na čištění a dezinfekci Ventil lze dekontaminovat v některých dekonaminátorech pro endoskopy, které doporučuje Olympus. Podrobnosti o používání jsou uvedeny v instrukční příručce dekontaminátoru pro endoskopy. UPOZORNĚNÍ Před čištěním a dezinfekcí ventilu v dekontaminátoru pro endoskopy důkladně očistěte endoskop, jak je uvedeno v kapitole 6, "Čištění, dezinfekce a sterilizace". Pokud v dekontaminátoru pro endoskopy čistíte a dezinfikujete endoskop s větším množstvím nalepených zbytků tkáně, tak při dalším jeho použití může dojít k přenosu infekce na pacienta nebo operatéra. Mějte na paměti, že pokud ventil není předběžně čištěn okamžitě po použití, organické zbytky nemocného mohou zatvrdnout a mohlo by tak dojít k narušení vlastního čištění a dezinfekce ventilu. Podrobnosti jsou uvedeny v instrukční příručce dekontaminátorů pro endoskopy. Číslo výrobku: CZ-67460

54 48 Zařízení na čištění a dezinfekci Olympus potvrzuje validitu pouze těch dekontaminátorů pro endoskopy, které jsou doporučeny firmou Olympus. Pokud používáte dekontaminátor pro endoskopy, který nedoporučuje Olympus, tak plnou odpovědnost za validitu dekontaminátoru pro endoskopy pro ventily nese výrobce daného dekontaminátoru pro endoskopy. Když používáte dekontaminátor pro endoskopy, ujistěte se o jeho schopnosti dekontaminovat ventil. Pokud ventil nemůže být čištěn a podroben dezinfekci vyššího stupně v dekontaminátoru pro endoskopy, musíte realizovat ruční čištění a dezinfekci vyššího stupně nebo sterilizaci jak uvedeno v kapitole 6, "Čištění, dezinfekce a sterilizace". Jinak nedostatečné čištění a dezinfekce nebo sterilizace ventilu může zapříčinit přenos infekce na nemocného nebo operatéra při další manipulaci s ventilem. Pokud si u vašeho dekontaminátoru pro endoskopů nejste jisti o jeho schopnosti vyčistit a dekontaminovat vyšším stupněm dezinfekce ventil, požádejte dodavatele dekontaminátorů pro endoskopy o speciální instrukce nebo konektory. Výrobek číslo: CZ-67460

55 Uskladnění 49 Kapitola 8 Uskladnění UPOZORNĚNÍ Ventil neuskladňujte v sterilních balíčcích, které jsou natrženy, nedostatečně zataveny nebo poškozeny vodou. To naruší sterilní stav ventilu a způsobí přenos infekce. Ventil uskladňujte při pokojové teplotě a normální vlhkosti v suchém prostředí. Neuskladňujte jej na přímém slunečnm světle a rtg neboultrafialovému záření. To by mohlo vést k poškození ventilu nebo k možnému přenosu infekce. Sterilizovaný nebo dezinfikovaný ventil uskladňujte v strerilním balení v čistém, suchém prostoru. Číslo výrobku: CZ-67460

56 50 Uskladnění Výrobek číslo: CZ-67460

57 Odstraňování závad 51 Kapitola 9 Odstraňování závad Pokud je ventil viditelně poškozen, nefunguje podle očekávání nebo pokud se najde nějaká závada při kontrole, jak je uvedeno v kapitole 3, "Příprava a kontrola", nepoužívejte jej. Kontaktujte Olympus. Některé problémy, které se zdají být poruchou, mohou být vyřešeny dle postupu uvedeného v části 9.1, "Průvodce odstraňováním závad" na straně 51. Pokud ani takto nelze vyřešit problém, přestaňte ventil používat a kontaktujte Olympus. UPOZORNĚNÍ Nikdy nepoužívejte u pacienta ventil, pokud máte podezření na nějakou závadu. Poškození nebo závada ventilu mohou narušit bezpečnost pacienta nebo uživatele a mohou zapříčinit závažné poškození zařízení. 9.1 Průvodce odstraňováním závad Následující tabulka uvádí možné příčiny a řešení potíží, které se mohou objevit z důvodu chybného nastavení zařízení nebo z důvodu poškození součástek, které podléhají opotřebování. Pokud se objeví jiné problémy nebo závady, než jsou ty uvedené níže, tak ventil nepoužívejte a kontaktujte Olympus. Číslo výrobku: CZ-67460

58 52 Odstraňování závad Sací ventil (MAJ-1443) Popis závady Možná příčina Řešení Nefunguje sání nebo je nedostatečné. Sací ventil je zatuhlý. Sací ventil nemůže být připojen. Z balónku NELZE odsávat vodu. Sací ventil není správně připojen. Sací ventil je poškozen. Sací pumpa není správně nastavena. Sací ventil je poškozen. Sací ventil je špinavý. Sací ventil je poškozen. Ventil není kompatibilní s endoskopem, který používáte. Sací ventil je poškozen. Sací ventil je špinavý. Kanál pro balónek je špinavý. Sací ventil je poškozen. Připojte jej správně. Vyměňte jej za nový. Prove te nastavení sací pumpy dle návodu k použití. Vyměňte jej za nový. Vyjměte sací ventil. Dekontaminujte jej a poté opět připojte. Vyměňte jej za nový. Použijte endoskop kompatibilní. Vyměňte jej za nový. Vyjměte sací ventil. Dekontaminujte jej a poté opět připojte. Dekontaminujte kanál. Vyměňte jej za nový. Výrobek číslo: CZ-67460

59 Odstraňování závad 53 Ventil pro vzduch/vodu (MAJ-1444) Popis závady Možná příčina Řešení Není přívod vzduchu. Není přívod vody na omývání čoček. Ventil pro vzduch/vodu je zatuhlý. Ventil pro vzduch/vodu nemůže být připojen. Pumpa na vzduch je mimo provoz. Ventil pro vzduch/ vodu je poškozen. Pumpa na vzduch je mimo provoz. Není sterilní voda v kontejneru na vodu. Ventil pro vzduch/ vodu je poškozen. Ventil pro vzduch/ vodu je špinavý. Ventil pro vzduch/ vodu je poškozen. Používáte nesprávný ventil pro vzduch/vodu. Ventil pro vzduch/ vodu je poškozen. Stiskněte LOW, MED nebo HIGH knoflík na světelném zdroji, jak je uvedeno v návodu k použití světelného zdroje. Vyměňte jej novým ventilem pro vzduch/vodu. Stiskněte LOW, MED nebo HIGH knoflík na světelném zdroji, jak je uvedeno v návodu k použití světelného zdroje. Naplňte kontejner z 2/3 sterilní vodou. Vyměňte jej novým ventilem pro vzduch/vodu. Vyjměte ventil pro vzduch/ vodu. Dekontaminujte ventil pro vzduch/vodu a poté jej opět připojte. Vyměňte jej novým ventilem pro vzduch/vodu. Použijte správný ventil pro vzduch/vodu. Vyměňte jej novým ventilem pro vzduch/vodu. Číslo výrobku: CZ-67460

60 54 Odstraňování závad Popis závady Možná příčina Řešení NENÍ přívod vody do balónku. Pumpa na vzduch je mimo provoz. Není sterilní voda v kontejneru na vodu. Kanál pro balónek je špinavý. Ventil pro vzduch/ vodu je poškozen. Stiskněte LOW, MED nebo HIGH knoflík na světelném zdroji, jak je uvedeno v návodu k použití světelného zdroje. Naplňte kontejner z 2/3 sterilní vodou. Dekontaminujte kanál. Vyměňte jej novým ventilem pro vzduch/vodu. Výrobek číslo: CZ-67460

61 Dodatek 55 Dodatek Schéma systému Zařízení na čištění a dezinfekci Přístroj pro chemotermickou dezinfekci endoskopů ETD Ultrazvuková čistička (KS-2, ENDOSONIC) Kartáček na čištění otvorů kanálů (MH-507) Kartáček na čištění kanálů (BW-20T/BW-7L) Číslo výrobku: CZ-67460

62 56 Dodatek Dodatek Provozní prostředí Okolní teplota C Relativní vlhkost 30 85% Tlak vzduchu hpa Výrobek číslo: CZ-67460

63 Výrobce a distributor 57 Výrobce a distributor Výrobce OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP Ishikawa-cho, Hachioji-shi, Tokyo , Japan Telefonní číslo Faxové číslo Oprávněný zástupce OLYMPUS Medical Systems Europa GmbH Wendenstraße D Hamburg / Postfach D Hamburg Telefonní číslo Faxové číslo /6 Máte-li nějaké dotazy nebo připomínky k informacím v této příručce nebo k výrobku, obra te se na místního distributora. Číslo výrobku: CZ-67460

64 58 Výrobce a distributor dfg Distributor Telefonní číslo Faxové číslo OLYMPUS AUSTRIA GESELLSCHAFT M.B.H. Shuttleworthstraße 25 Postfach 131 A Wien OLYMPUS Belgium N.V Boomsesteenweg 77 B Aartselaar OLYMPUS OPTICAL (Schweiz) AG Chriesbaumstraße 6 Volketswil CH Schwerzenbach PAPAETIS MEDICAL CO. LTD 75, Athalassa, Ave. Chapo Tower, Off. 501 P.O. Box 6456 CY - Nicosia OLYMPUS Deutschland GmbH Wendenstraße D Hamburg / Postfach D Hamburg OLYMPUS DANMARK A/S Tempovej DK Ballerup Olympus Optical España S.A. Via Augusta, 158 E Barcelona OLYMPUS FRANCE Département Endoscopie Médicale 74, Rue d Arcueil, Silic L 165 F Rungis Cedex Výrobek číslo: CZ-67460

65 Výrobce a distributor 59 Distributor OLYMPUS FINLAND Oy Airport Plaza Business Park Äyritie 12B FIN Vantaa PROTON LTD. Medical, Hospital Equipment & Supplies Engineers 2, Ioulianou str Metamorfossis Athens, Greece Olympus Italia Srl Via Modigliani 45 I Segrate (Milano) Inter hf Sóltún 20 IS Reykjavik Island OLYMPUS NORGE AS Kjelsåsveien 168 N Oslo OLYMPUS NEDERLAND B.V. Industrieweg 44 NL NW Zoeterwoude-Rijndijk OLYMPUS PORTUGAL - OPTO-DIGITAL TECNOLOGIAS, S.A. Rua Prof. Orlando Ribeiro, 5 - B P Lisboa OLYMPUS SVERIGE AB P.O. Box 1816 S Solna OLYMPUS C&C spol. s r.o. Evropska 176 CZ Praha 6 Telefonní číslo Faxové číslo Číslo výrobku: CZ-67460

66 60 Výrobce a distributor Distributor OLYMPUS Estonia OÜ Järvevana tee 9 EE Tallinn OLYMPUS Hungary KFT Papírgyár u H Budapest SpektraMed Totoriu str LT Vilnius OLYMPUS LATVIA, SIA Vienibas gatve 87b LV Riga OLYMPUS Polska Sp. z.o.o Swietojerska 5/7 PL Warszawa OLYMPUS SK, s r.o. Teplická 99 SK Piešt any OLYMPUS Slovenija d.o.o. Baznikova 2 SLO Ljubljana Telefonní číslo Faxové číslo Výrobek číslo: CZ-67460

67

68

69 2005 OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována nebo rozšiřována bez vyjádřeného písemného souhlasu OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP. OLYMPUS je registrivanou obchodní značkou firmy OLYMPUS CORPORATION

70

NÁVOD K POUŽITÍ MAJ-178

NÁVOD K POUŽITÍ MAJ-178 NÁVOD K POUŽITÍ VLOŽKA PRO PŘÍTROJE URČENÁ PRO BRONCHOVIDEOKOP MAJ-178 A OUPRAVA PRO VÝMĚNU VADITELNÝCH OUČÁTÍ VLOŽKY MAJ-178 (K10001445) Verze 1.2 --08/2006 Obsah i Obsah Kontrola obsahu zásilky... 1

Více

O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV S40

O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV S40 O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV S40 O b s a h Nálepky a symboly... 1 Důležité informace Prostudujte před použitím... 3 Použití.. 3 Instrukční příručka. 3 Kvalifikace uživatele..

Více

Systém pro komprese hrudníku Návod k použití

Systém pro komprese hrudníku Návod k použití 100557-00 A, VALID FROM CO J2266 Systém pro komprese hrudníku Návod k použití Důležité informace pro uživatele Před použitím tohoto kompresního systému LUCAS a stabilizační soupravy LUCAS se musí všichni

Více

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE + LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE Odpovědnost za informace Naši zákazníci jsou povinni

Více

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE DŮLEŽITÉ KONTAKTY A ČÍSLA Webová stránka Dexcom: www.dexcom.com Číslo ID vysílače: Číslo ID přijímače:

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

NUK SENSITIVE Odsávačka mateřského mléka Návod k použití

NUK SENSITIVE Odsávačka mateřského mléka Návod k použití NUK SENSITIVE Odsávačka mateřského mléka Návod k použití 1 Vážené maminky, Pro dítě je mateřské mléko nejdůležitějším zdrojem živin. Proto NUK se svým programem výrobků Přirozené kojení podporuje. Poskytuje

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

Dürr Dental VistaCam CL.iX

Dürr Dental VistaCam CL.iX Dürr Dental VistaCam CL.iX Návod k montáži a použití 9000-618-115/32 2009/10 2 2009/10 Obsah Důležité informace 1. Obecné informace 4 1.1 Hodnocení shody 4 1.2 Všeobecné pokyny 4 1.3 Likvidace přístroje

Více

Tato povinnost se nevztahuje na škody vzniklé nevhodnou dopravou, výdejem, nesprávným používáním, použitím nedoporučených dílů atd.

Tato povinnost se nevztahuje na škody vzniklé nevhodnou dopravou, výdejem, nesprávným používáním, použitím nedoporučených dílů atd. Obecné informace Všechny generátory horké mlhy (tepelné rozprašovače s pulzujícím reaktivním motorem) Airfog odpovídají směrnici Rady EU 2004/108/EC «Elektromagnetická kompaktibilita», modely AR9E a AR35E

Více

Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490

Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490 Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490 Vážení zákazníci, Váš nový přístroj kombinuje nejmodernější technologii s elegantním designem. Díky zcela nové a jedinečné

Více

Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50

Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 GE Healthcare Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze Překlad z anglického jazyka Obsah 1 Úvod... 5 1.1 Důležité informace pro uživatele...6 1.2 Informace o právních předpisech...7 1.3 Konfigurace

Více

Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu

Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu 2004/08 Obsah Důležité informace 1. Pokyny... 4 1.1 Hodnocení shody... 4 1.2 Všeobecné pokyny... 4 1.3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B CS Návod k použití Než začnete tento produkt používat, pečlivě si přečtěte veškerou dokumentaci, která k němu náleží, a uschovejte ji pro budoucí potřebu. CECH-2104A CECH-2104B 7015888 VÝSTRAHA 2 Neotvírejte

Více

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti.

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti. BF15D BF20D Děkujeme vám za zakoupení tohoto přívěsného lodního motoru Honda. Tento návod k obsluze platí pro přívěsné motory Honda BF15D/BF20D. Veškeré zde uvedené informace vycházejí z posledních údajů

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE Důležité informace!usa Rx Only!USA Sledování přístroje Americký úřad pro kontrolu potravin a léků (FDA) požaduje, aby výrobci a distributoři defibrilátorů

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a použití BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Odvaděč kondenzátu BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Překlad původního návodu k obsluze 818631-01 Obsah Úvod...3 Dostupnost...3 Charakteristika uspořádání textu...3 Bezpečnost...3 Zamýšlené používání...3 Základní

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19 Myčky nádobí Model: 1LF- 068 IT Návod k instalaci a obsluze MC-19 OBSAH Instalace a montáž.................................... 2 Použití myčky a praktické rady........................... 8 Údržba a čištění

Více

POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA DATUM VYDÁNÍ:

POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA DATUM VYDÁNÍ: POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA KATALOGOVÉ ČÍSLO: VYDÁNÍ: Datum poslední A1 aktualizace 05/2001 14M Cirkulace: 100 DATUM VYDÁNÍ: 04/2000 2

Více

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W)

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Napájecí zdroj vyznačující se novou jedinečnou funkcí společnosti OMRON Alarm podpětí s kompaktní konstrukcí přispívající ke zmenšení velikosti

Více

Uživatelská příručka Nokia 208

Uživatelská příručka Nokia 208 Uživatelská příručka Nokia 208 2.1. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné verze softwaru. Pokud v přístroji nemáte software

Více

NÁVOD K POUŽITÍ POČÍTAČOVÝ FOKOMETR CL-300

NÁVOD K POUŽITÍ POČÍTAČOVÝ FOKOMETR CL-300 NÁVOD K POUŽITÍ POČÍTAČOVÝ FOKOMETR CL-300 ÚVOD Děkujeme vám, že jste si zakoupili zařízení počítačový fokometr TOPCON CV-300. ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ / INDIKACE K POUŽITÍ Toto zařízení měří optický výkon brýlových

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více