ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ EKOLOGICKÝ VHODNÁ LIKVIDACE OBSAH. Upozornění: Před provedením výměny žárovky odpojte vždy přístroj ze sítě.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ EKOLOGICKÝ VHODNÁ LIKVIDACE OBSAH. Upozornění: Před provedením výměny žárovky odpojte vždy přístroj ze sítě."

Transkript

1 2 19 EKOLOGICKÝ VHODNÁ LIKVIDACE OBSAH ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů Brandt, s výjimkou dřevěných materiálů, jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Obal z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) a polystyren (PS) odevzdejte do sběren PE,PS k opětnému zužitkování. Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 UMÍSTĚNÍ A MONTÁŽ PŘÍSTROJE 4 Instalace přístroje 4 Rozměry důležité pro instalaci 4 POPIS SPOTŘEBIČE 6 POPIS DISPLEJE 8 Okamžitá příprava jídel 10 NASTAVENÍ CYKLU PEČENÍ 11 Okamžité spuštění pečení s naprogramovanou dobou pečení 12 Odložené pečení a doba ukončení pečení 12 Použití časovače 13 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 15 Čištění korpusu 15 Čištění dvířek 15 ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ 18 Upozornění: Před provedením výměny žárovky odpojte vždy přístroj ze sítě. Výměna žárovky Žárovka je umístěna ve stropě vnitřního prostoru trouby. a) odpojte přístroj ze sítě b) odšroubujte kryt (obr. 1) c) odšroubujte žárovku typ žárovky - 15 W V C - šroubení E14 d) vyměňte žárovku e) přišroubujte kryt f) připojte přístroj do sítě

2 4 17 UMÍSTĚNÍ A MONTÁŽ PŘÍSTROJE Volba umístění ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA Spuštění pyrolýzy Pro využití množství tepla nahromaděného v troubě a pro úsporu energie doporučujeme spustit pyrolýzu ihned po ukončení pečení. Vyjměte příslušenství z trouby a odstraňte větší nečistoty. Ujistěte se, že displej zobrazuje pouze aktuální čas, který neproblikává (obr.1). Ukončení čištění Pyrolytické čištění se ukončí automaticky, odemknout se rovněž dvířka. na konci cyklu pyrolýzy displej zobrazuje 0:00. Uveďte volič funkcí do pozice 0 (obr. 3). po celkovém ochlazení trouby postačí vlhkým hadříkem setřít veškeré nečistoty. Trouba bude opět čistá a můžete ji opět použit pro další pečení. Pro nastavení pyrolýzy postačí uvést volič funkcí do pozice (obr.2) Před zahájením pyrolýzy se přesvědčte, zda jste v troubě nenechali žádné nádoby na pečení, rošty ani hrnce a že jste odstranili velké nečistoty (např. rozlitou šťávu apod.) Na přiložených nákresech jsou uvedeny rozměry kuchyňských skříněk, do nichž můžete troubu umístit. Troubu je možno instalovat buď pod pracovní desku nebo do vysoké skříňky (otevřené* nebo zavřené), která má vyhovující rozměry vnitřního otvoru (viz schéma nahoře). Vaše trouba je vybavena zařízením pro optimalizovanou cirkulaci vzduchu, která umožňuje dosáhnout dobrých výsledků pečení a dokonalého vyčištění, jestliže dodržíte následující pokyny: - Umístěte troubu doprostřed otvoru ve skříňce tak, abyste zajistili minimální vzdálenost 5 mm od sousední skříňky. - Skříňka, v niž bude trouba zabudována, má být vyrobená z materiálu odolného proti vysokým teplotám. - Pro zajištění vyšší stability uchyťte troubu ve skříňce 2 šrouby do příslušných připravených otvorů v postranních stěnách (obr. 1). Instalace trouby Postup: 1) Vytáhněte gumové krytky šroubů, abyste se dostali k fixačním otvorům. 2) V postranici skříňky vyvrtejte otvor o průměru 3 mm, abyste zabránili popraskání dřeva. 3) Uchyťte troubu pomocí 2 šroubů. 4) Vraťte gumové krytky šroubů na původní místo (tyto slouží současně jako tlumicí prvky při zavírání dvířek trouby). (*) je-li skříňka otevřená, měl by otvor měřit 70 mm (max.). Doporučení: Abyste měli jistotu, že váš spotřebič byl nainstalován správně, neváhejte přivolat odborného elektroinstalatéra. Pyrolytický cyklus trvá 2h 30 minut (2 hodiny pyrolytického čištění a 30 minut ochlazování). Tato doba je neměnitelná. Tato doba bere v úvahu celkové ochlazení spotřebiče až do momentu otevření dveří. Odložený cyklus pyrolýzy Postupujte stejně jako při okamžitém zapnutí pyrolytického čistění, pak: - Nastavte volič na odložený čas. Na displeji bude blikat doba ukončení pyrolýzy, což znamená, že můžete nastavit požadovaný čas ukončení. - Pro nastavení požadované doby stiskněte tlačítko + nebo -, dokud se nezobrazí požadovaný čas. Např. pyrolýza skončí ve 4 h. Po tomto nastavení bude cyklus pyrolýzy odložen tak, aby skončil přesně ve 4h. Po ukončení pyrolýzy uveďte volič programů opět do pozice 0.

3 POPIS SPOTŘEBIČE ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA Čištění korpusu Pro čištění ovládacího panelu a dvířek dveří použijte jemný hadřík napuštěný čističem na sklo. Nepoužívejte abrazivní prostředky nebo drátěnky, mohou způsobit nenávratné poškrábaní povrchu. Čištění dvířek Otevřete dvířka na doraz a zablokujte je červenou blokádou (obr. 1), která je dodávána v plastovém obalu jako součást dodávky. Vyčistěte sklo jemnou houbičkou a mycím prostředkem. Nevkládejte sklo do vody. Nepoužívejte krémy nebo drhnoucí část houbičky. Opláchněte čistou vodou a vysuště dosucha hadříkem. Pokud je to nutné, vyjměte vnitřní skla z dvířek. Ta jsou spojená černým spojovacím prvkem (obr. 4). Vyjměte první sklo vyklopením podle obrázku 2. pomáhejte si oběma rukama (obr. 3). Po očištění spojte jednotlivé skla kaučukovým prvkem tak, aby jednotlivé strany k sobě lícovaly. Jsou označeny: na hoře vlevo:l, na hoře vpravo: R pokud je vaše trouba vybavena pouze jedním vnitřním sklem musí se toto nacházet co nejblíže skla spojovaného klipsou. Umístěte sestavu vnitřních skel do dvířek tak, aby značky La R byly na straně závěsů. Připevněte poslední sklo klipsou tak, abyste měli nadpis PYROLYSE co nejblíže (obr. 5). A) Displej B) Volič teplot C) Volič funkcí D) Osvětlení E) Označení pozice pro plechy Vyjměte červenou plastikovou blokádu z pantů dvířek. Vaše trouba je opět připravená péct.

4 8 13 POPIS DISPLEJE Použití časovače - programátor vaši trouby můžete použít také jako nezávislý časovač pro odpočítávání doby. Časovač neovlivňuje činnost trouby. V tomto případě se namísto klasických hodin zobrazí časovač. - Přidržte tlačítko (obr.1) dokud se na displeji nezobrazí symbol časovače - malé přesýpací hodiny problikávají. Nastavení intenzity osvětlení Změnu nastavení osvětlení lze provést následovně: - Nastavte na displeji čas 0h 10 min a potvrďte (obr.1) - Přidržte současně tlačítka + a na 10 vteřin dokud se displej nepřepne do režimu nastavování (obr.2). - Tlačítky + nebo - nastavte požadovaný čas (obr.2). A) Zobrazení času a doby pečení B) Kontrolka uzavřených dvířek C) Kontrolka funkce ECO D) Kontrolka časovače E) Kontrolka konce pečení F) Kontrolka doby pečení G) Tlačítka pro nastavení času H) Tlačítko pro nastavení hodin a délky cyklu I) Zobrazení teploty - Pro potvrzení stiskněte tlačítko nebo vyčkejte několik sekund, dokud se nastavení neprovede automaticky. Displej přestane problikávat a časovač začne odpočítávat čas po sekundách. Jakmile vyprší celá doba ozve se zvukový signál. Zvukový signál zastavíte stisknutím kteréhokoli tlačítka. Upozornění! Časovač je možné kdykoli změnit nebo zrušit. - Stiskněte tlačítko + nebo pro nastavení požadované intenzity osvětlení. Po nastavení požadované intenzity osvětlení vyčkejte několik sekund a poté uveďte displej do zobrazení hodin.

5 10 11 Okamžitá příprava jídel - displej musí zobrazovat pouze hodiny Hodiny neblikají (obr. 1) Příklad: opravte teplotu 210 C. (obr. 4). Nastavení cyklu pečení Okamžité spuštění pečení s naprogramovanou dobou pečení - zvolte požadovaný způsob pečení a nastavte teplotu (obr. 1) Po těchto krocích se trouba začne nahřívat: Série pípnutí upozorňuje na dosažení požadované teploty. Na konci pečení (konec naprogramované doby): - trouba se zastaví - na displeji problikává 0:00 ( obr.4) Otočte voličem funkcí na požadovanou pozici. Příklad: pozice (obr. 2) Umístěte pokrm na doporučené patro. Po zavření se trouba začne zahřívat a displej problikávat. Jakmile trouba dosáhne zvolené teploty vydá zvukový signál. Dosažená teplota bude na displeji neustále problikávat. Upozornění Po ukončení cyklu pečení ventilátor bude ještě nějaký čas pracovat, aby zajistil bezporuchovost trouby. - stiskněte tlačítko dokud nezačne problikávat kontrolka doby pečení. - Nastavení můžete provádět také když displej problikává 0:00 (obr.2) - během několika minut trouba vydává zvukový signál. Signál můžete vypnout kterýmkoli tlačítkem. Upozornění Pečení probíhá pouze při zavřených dvířkách. Zobrazení hodin na displeji se projeví až po uvedení voliče do pozice 0. (obr. 5) Trouba vám doporučí optimální teplotu pro zvolený způsob pečení. Pokud potřebujete změnit doporučenou teplotu otočte voličem směrem k + nebo (obr. 3). - Stiskněte tlačítko + nebo pro nastavení požadovaného času. Příklad: pečení na 30 min (obr. 3) Nastavení doby pečení se uloží automaticky po několika sekundách. Odpočítávaní doby pečení začíná ihned po spuštění.

6 12 9 Odložené pečení a doba ukončení pečení Postupujte obdobně jako u programovaného pečení - po nastavení doby pečení přidržte tlačítko dokud nezačne problikávat kontrolka doby konce pečení. - Nastavení můžete provádět pokud displej problikává 0:00 (obr.1) Na konci cyklu (naprogramovaný konec) - Trouba ukončí činnost - Na displeji problikává 0:00 a doba pečení (obr. 3) OVLÁDÁNÍ Nastavení hodin - po zapnutí přístroje na displeji bliká 12: 00 (obr. 1) Změna nastavení hodin Volič funkcí musí být uveden do pozice 0. (obr. 1) - Pro nastavení požadované doby ukončení pečení stiskněte tlačítko + nebo -. - Trouba vydává po dobu několika minut zvukový signál. Vypnutí alarmu provedete stisknutím kteréhokoli voliče. Zobrazení hodin na displeji se projeví až po uvedení voliče do pozice 0. (obr. 4) - nastavte hodiny stisknutím tlačítka + nebo (přidržením tlačítka nastavíte hodiny rychleji). (obr. 2) Přidržte na několik minut současně tlačítka,uvolněte jakmile začnou hodiny problikávat (obr. 2). Pípnutí upozorňuje, kdy je možné hodiny nastavovat. Příklad: konec pečení v 13h (obr. 2). Nastavte hodiny tlačítky + nebo -. (obr. 3) Příklad 12h30min Pro potvrzení stiskněte tlačítko přestane problikávat. ; displej Nastavení konce pečení se uloží automaticky po několika sekundách nebo potvrzením tlačítka. Displej přestane problikávat. Po těchto krocích bude nahřátí trouby odloženo v čase tak, aby cyklus pečení byl ukončen v 13:00. Pro potvrzení stiskněte tlačítko (obr.4). Upozornění! Pokud nastavení nepotvrdíte stisknutím tlačítka provede se automaticky po několika sekundách.

7 14 7 ZPŮSOBY PEČENÍ TRADIČNÍ KONVENČNÍ OHŘEV S VENTILÁTOREM (doporučená teplota 200 C, min 35 C, max. 275 C) Pokrm je zahříván horním a spodním topným tělesem a střídavě se zapíná ventilátor. Teplota se rychle zvyšuje: některé pokrmy je možno připravovat bez předehřátí trouby. Doporučeno pro přípravu masa, ryb a zeleniny. GRIL S VENTILÁTOREM + OTOČNÝ ROŽEŇ (doporučená teplota 200 C, min 180 C, max 230 C) Pečení je střídavě regulováno horním topným tělesem a ventilátorem. Troubu není třeba předehřívat. Drůbež a pečeně bude rovnoměrně propečená ze všech stran. Otočný rožeň pracuje až do momentu otevření dvířek. Vsuňte pod rožeň plech pro odkapávání šťávy. Doporučeno pro drůbež a pečení připravovanou na rožni (jehněčí, hovězí) SPODNÍ OHŘEV S VENTILÁTOREM (doporučená teplota 205 C, min 35 C, max 275 C) Pečení je střídavě regulováno spodním topným tělesem a ventilátorem. Do trouby umístěte rošt na spodní pozici. Doporučeno pro přípravu jídel s velkým množstvím šťávy nebo tekutin, plněných koláčů a bublanin. UDRŽOVÁNÍ V TEPLE (doporučená teplota 80 C, min 35 C, max 100 C) Slabý ohřev horním a spodním topným tělesem a ventilátorem. Trouba zůstává teplá tuto funkci lze použít ke kynutí těsta (teplota pod 40 C), k udržování teplého jídla a rozmrazování. TRADIČNÍ OHŘEV ECO (doporučená teplota 200 C, min 35 C, max 275 C) Pokrm je zahříván horním a spodním topným tělesem bez použití ventilátoru. Tento způsob pečení umožňuje ušetřit až 25% energie. Tento způsob byl použit pro testování a jako referenční na en.štítku. GRIL (doporučená teplota 275 C, min 180 C, max 275 C) Pečení je regulováno horním topným tělesem. Nechte troubu nahřát 5 minut. Ideální pro grilování kotlet, párků, gratinování kůrky chleba. PŘÍSLUŠENSTVÍ (PODLE MODELU) Bezpečnostní rošt proti vyklopení (obr.1) Jídlo může být umístěno na roštu přímo nebo v zapékací míse či formě na pečení. Multifunkční plech (obr. 2) Je vybaven skloněnou stranou pro snadnější vyjímání potravin. Může perfektně posloužit pro pečení dortů, veškerých krémových zákusků, čajového pečiva, pečiva z listového těsta. Umístěný vespod může zachytávat šťávu a omastek při grilování pečeně. Z poloviny naplněný vodou může být použit i pro přípravu ve vodní lázni. Maso by nemělo být pečeno přímo na plechu, protože pokud se pečeně nepřikrývá, tuk může potřísnit stěny trouby. Otočný rožeň (obr. 3) - Umístěte víceúčelový plech do trouby na 1. patro tak, aby mohl zachycovat šťávu, popř. na dno trouby, pokud je pečeně příliš velká. - Vsuňte jednu z vidlic na rožeň, umístěte na rožeň pečeni, vsuňte druhou vidlici, obě vidlice vycentrujte a utáhněte. - Umístěte rožeň do nosného rámu. - Jemně zatlačte špičku rožně do otáčecího mechanismu, umístěného v otvoru na zadní stěně trouby (6). - Odšroubujte držadlo. Po dokončení pečení znovu držadlo přišroubujte, abyste mohli rožeň bezpečně vytáhnout z trouby. Prohlubeň na konci držáku vám umožní odšroubovat vidlice. Hodnoty uvedené na energetickém štítku jsou v souladu s evropskou normou EN a evropskou směrnicí 2002/40/CE.

8 16 5 PYROLYTICKÁ TROUBA ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ Vaše trouba je vybavena systémem účinného automatického čištění, kdy vysoká teplota odstraní veškerou mastnotu a nečistoty a promění je na drobný prášek. Nepříjemné pachy jsou pohlcovány katalyzátorem. S čištěním nikdy nevyčkávejte až když je trouba řádně zašpiněná. Kdy je vhodné použít pyrolytické čištění Pokud z vaší trouby vychází dým při zapnutí předhřívání nebo pokud při pečení vzniká dým, je třeba zapnout pyrolytické čištění. Můžete je také použít, pokud z trouby vychází nepříjemný zápach. V případě, kdy i studená trouba je plná zápachu z předchozího pečení, zejména po jehněčím, rybách, roštěnce. Použití pyrolýzy není nutné po každém pečení, ale jen tehdy, pokud dojde k znečištění. Jídlo, které neprská Sušenky, zelenina, koláče, Není nutno zapínat pyrolytické čištění suflé apod. Jídlo, které prská Maso, ryby (v otevřených nádobách), plněná Použijte pyrolytické čištění po 3použitích zelenina Mastné jídlo Velké kusy masa s tukem Pokud dojde značnému znečištění během přípravy, je nutno zapnout pyrolytické čištění po ukončení pečení. Vyčistěte troubu dříve než bude nános nečistot příliš velký. Upozornění Před spuštěním pyrolýzy vyjměte z trouby veškeré příslušenství. Před spuštěním cyklu pyrolýzy odstraňte velké kusy zbytků, které by mohly způsobit nadměrný dým nebo vznícení. - během pyrolýzy se dvířka značně zahřejí, proto by děti neměly být v jejich blízkosti. - Nevykládejte vnitřní část trouby alobalem pro zamezení znečišťování stěn. Alobal způsobí nadměrné teplo a můžete poškodit smalt vnitřní části. Bezpečnost elektrického připojení musí být zajištěna správným provedením instalace. Během instalace a operací údržby musí být spotřebič odpojen od elektrické sítě, pojistky by měly být vypnuté nebo vytažené. Elektrickou instalaci je třeba provést před umístěním spotřebiče do kuchyňské skříňky. Zkontrolujte, zda: - instalovaný výkon je dostatečný, - napájecí kabely jsou v dobrém stavu, - průměr vodičů vyhovuje instalačním předpisům. Upozornění Ochranný vodič (žlutozelený) je spojen se zemnicí svorkou spotřebiče a měl by být propojen s nainstalovaným uzemněním. V případě zapojení prostřednictvím el. zásuvky by měla být tato přístupná i po provedení instalace. Pro instalaci použijte pojistku 16 A. Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, musí být tento nahrazen novým kabelem nebo speciální sadou, která je k dispozici u výrobce nebo v poprodejním servisu. Vaše trouba musí být připojena pomocí napájecího kabelu (normalizovaného) s 3 vodiči o průřezu 1,5mm2 (1f + 1N + uzemnění), které je třeba připojit k síti el. napětí V~ (jednofázové) prostřednictvím el. zásuvky 1 fáze + 1 nulový + ochranný (normalizované uzemnění) CEI nebo omnipolárního stykače nebo spínače v souladu s příslušnými předpisy pro instalaci.

9 18 3 ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ Když si nejste jisti, zda-li vaše trouba správně funguje, neznamená to, že se jedná o poruchu. V každém případě zkontrolujte následující: Když zjistíte, že Pravděpodobné příčiny Co byste měli udělat Trouba nehřeje. Přerušení spoje v instalaci. Vadná pojistka. Zadaná teplota je příliš nízká. Vadný termostat. Připojte troubu k síti. Vyměňte pojistku, zkontrolujte, že jde o pojistku 16A. Zvyšte požadovanou teplotu. Kontaktujte servis. Problikává kontrolka uzamčení dvířek Světlo uvnitř trouby nesvítí Trouba vydává zvuky - pípání Nespustilo se pyrolytické čištění Chyba zavírání dvířek. Vadná žárovka Přerušení v instalaci nebo vadná pojistka V průběhu pečení. Na konci pečení. Dvířka jsou špatně dovřená. Systém zavírání dvířek je vadný. Kontaktujte servis. Vyměňte žárovku. Připojte troubu k síti nebo vyměňte pojistku. Trouba dosáhla nastavené teploty. Naprogramovaný cyklus pečení je ukončen. Zkontrolujte dvířka. Kontaktujte servis. Upozornění: Veškeré opravy spotřebiče může provádět pouze autorizovaný servis pro značku Brandt. Samovolné opravy mohou být nebezpečné. Doporučení: V případě potíží se vždy obraťte na autorizovaný servis. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Důležité upozornění Uschovejte pečlivě tento návod k obsluze vašeho spotřebiče. V případě, že byste spotřebič později prodali nebo přenechali jiné osobě, zajistěte, aby tento návod k obsluze byl předán spolu se spotřebičem. Děkujeme Vám, že se s těmito pokyny podrobně seznámíte ještě dříve, než spotřebič nainstalujete a začnete používat. Tyto Bezpečnostní pokyny byly vypracovány pro Vaši bezpečnost i bezpečnost ostatních. - Tento přístroj byl koncipován pro použití v domácnosti. Je určen výhradně pro úpravu potravin v kuchyni. - Tento spotřebič neobsahuje žádné komponenty na bázi asbestu. - Tento spotřebič smějí používat pouze dospělí. Dbejte, aby se jej nedotýkaly děti a aby si s ním nehrály. Zajistěte rovněž, aby děti nemanipulovaly s ovladači přístroje. - Při převzetí spotřebiče tento ihned vybalte nebo zajistěte jeho vybalení co nejdříve. Zkontrolujte vnější stav spotřebiče. Případné výhrady uveďte písemně na dodací list, od něhož si uchovejte kopii. - Váš spotřebič určen výhradně pro běžné použití v domácnosti. Nepoužívejte jej pro komerční nebo průmyslové účely ani pro jiné účely, které neodpovídají stanovenému způsobu použití. - Zabraňte malým dětem v přístupu ke spotřebiči během jeho provozu. Tak se vyvarujete případného opaření nebo popálení následkem převrhnutí varných nádob. Navíc povrch vašeho spotřebiče je za provozu a během čištění pyrolýzou horký. - Nikdy netahejte spotřebič za madlo dvířek. - Před prvním použitím vaší trouby ji zapněte prázdnou na 15 minut a vyhřejte ji. Přesvědčte se, že příslušná místnost je dostatečně větraná. Po zapnutí trouby možná zjistíte určitý zápach nebo únik kouře. To je zcela v pořádku. - Neměňte specifické parametry spotřebiče ani se o to nepokoušejte. Mohli byste tak přivodit nebezpečí. - Během pečení musejí být dvířka trouby dobře zavřená, aby izolace na dvířkách dobře plnila svou funkci., dohlédněte. - Během použití se spotřebič zahřívá. Nedotýkejte se topných těles a horkých předmětů umístěných uvnitř trouby. Riskovali byste přitom těžké popáleniny. - Při vkládání nebo vytahování plechů nebo pekáčů z trouby dbejte, abyste se rukama nepřiblížili k hornímu topnému tělesu, používejte kuchyňské rukavice. - Po pečení neberte horké nádoby ani jiné předměty do holých rukou (mřížky, grilovací rošty,..). - Nikdy nepokládejte hliníkovou fólii přímo na dno ( do přímého kontaktu s deskou dna - viz kapitola Popis trouby), akumulované horko by mohlo způsobit poškození u. - Na otevřená dvířka trouby nepokládejte těžké předměty, dbejte, aby si děti na dvířka nemohly stoupat ani sedat. - Abyste předešli nedodržení pokynů při obsluze spotřebiče, nenechávejte otevřená dvířka, dokud je spotřebič v provozu nebo je-li ještě horký. - Pro usnadnění čištění vnitřních stěn trouby by trouba měla být odpojená. - Intenzivní a dlouhé používání spotřebiče si může vyžádat dodatečné větrání (např. častější otevírání oken nebo dodatečné přidání mechanické ventilace). - Používejte pouze příslušenství, které je součástí dodávky vaší trouby. Chcete-li přesto použít jiné plechy, musejí být žáruvzdorné (dodržujte pokyny výrobce). - Po použití trouby se přesvědčte, že všechny ovladače jsou v poloze vypnuto. - Nikdy při čištění trouby nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe (vzhledem k příslušným požadavkům bezpečnostních předpisů pro elektrická zařízení).

10 20 1 POZNÁMKY: Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil spotřebič značky Brandt. Abychom zpříjemnili každodenní přípravu jídel, vytvořili jsme pro Vás novou generaci kuchyňských zařízení. Jistě se brzy sami přesvědčíte, že dokonalé tvary a moderní vzhled Vaší trouby Brandt výborně doplňují vybavení Vaší kuchyně. Trouby Brandt jsou snadno ovladatelné a spolehlivé. Brandt vyrábí i další spotřebiče pro Vaši domácnost, jako jsou např. varné desky, digestoře, vestavné myčky nádobí a lednice. K Vaší troubě existují odpovídající modely těchto výrobků. Vynaložili jsme největší možné úsilí, abychom uspokojili Vaše požadavky. V případě jakýchkoliv dotazů či zájmu o další informace je Vám k dispozici naše zákaznické oddělení. (Bližší informace na zadní straně návodu.) Brandt vždy stál v čele vývoje nových produktů a snaží se usnadnit každodenní život tím, že dodává na trh stále výkonnější výrobky. Výrobky Brandt se vyznačují snadným použitím, jsou atraktivní, spolehlivé a šetrné k životnímu prostředí. Váš Brandt

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba NÁVOD K POUŽITÍ Trouba CS 2 OBSAH CS 1 / POPIS SPOTŘEBIČE Popis trouby.................................................... 4 Ovládací lišta.................................................... 5 Displej.........................................................

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Komínový odsavač par AD 1070

NÁVOD K OBSLUZE. Komínový odsavač par AD 1070 NÁVOD K OBSLUZE Komínový odsavač par AD 1070 2 Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil spotřebič značky Brandt. Abychom zpříjemnili každodenní přípravu jídel, vytvořili jsme pro Vás novou gene

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Mikrovlnná trouba ME 1030

NÁVOD K OBSLUZE. Mikrovlnná trouba ME 1030 NÁVOD K OBSLUZE Mikrovlnná trouba ME 1030 2 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku BRANDT. Naše společnost vkládá všechny své vědomosti a know-how do realizace každého spotřebiče tak, aby

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994 Odsavač par Návod k obsluze a instalaci HHG 994 1 2 3 Pokyny k instalaci a použití Viz obrázky na prvních stránkách s ohledem na znaky uvedené v textu. Dodržujte pokyny tohto návodu. Výrobce nenese žádnou

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Komínový odsavač par AD 1046X AD 1049X

NÁVOD K OBSLUZE. Komínový odsavač par AD 1046X AD 1049X NÁVOD K OBSLUZE Komínový odsavač par AD 1046X AD 1049X 2 Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil spotřebič značky Brandt. Abychom zpříjemnili každodenní přípravu jídel, vytvořili jsme pro Vás novou

Více

NÁVOD K POUŽITÍ VARNÁ KONVICE BO 1200

NÁVOD K POUŽITÍ VARNÁ KONVICE BO 1200 NÁVOD K POUŽITÍ VARNÁ KONVICE BO 1200 2 Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil spotřebič značky Brandt. Abychom zpříjemnili každodenní přípravu jídel, vytvořili jsme pro Vás novou generaci drobných

Více

EKOLOGICKÝ VHODNÁ LIKVIDACE OBSAH NESPRÁVNÁ FUNKCE

EKOLOGICKÝ VHODNÁ LIKVIDACE OBSAH NESPRÁVNÁ FUNKCE 2 15 EKOLOGICKÝ VHODNÁ LIKVIDACE OBSAH NESPRÁVNÁ FUNKCE Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů Brandt, s výjimkou dřevěných materiálů, jsou recyklovatelné, a

Více

Programovatelný pokojový termostat TP 07-01

Programovatelný pokojový termostat TP 07-01 Návod k použití Programovatelný pokojový termostat TP 07-01 CZ verze 1.1 Programovatelný pokojový termostat - návod k použití Model: TP07-01 Jsme potěšeni Vaší volbou programovatelného pokojového termostatu

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA OBSAH 2 Gratulujeme 3 Vaše bezpečnost na prvním místě 4 Popis kuchyňské váhy 5 Použití kuchyňské váhy 8 Péče a údržba OBSAH 1 Gratulujeme vám k zakoupení vaší nové kuchyňské váhy.

Více

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...9 Návod k použití digestoŕe 4x 4x 4.8x38mm 1x 2x ø 15cm 1x!! L = 65 cm min. 2 1A Ø150mm Ø150mm 1B 2 3 3 4 6 5 7 8 4 9 12 (4.8 x 38 mm) 10 13 100 mm 100 mm Ø 8 mm 194 mm 790 mm 11 5 14A 15

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu ELEKTRICKÉ FRITÉZY MODELY FA-5 FE-4 TF-5 FA-7 FE-6 TF-7 FC-6-E FA-9 FE-8 TF-9 FC-8-E 1 3 4 2 Obr. 1 5 6 7 8 1. Hlavní přepínač 2. Pracovní termostat

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) Toto zabezpečení automobilu z umělé hmoty ABS (akrylnitril-butadienstyren), vyztužené vnitřním kovovým rámem, s alarmem, se zámkem z kalené

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ 2 Úvod Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek Boxed. Před užíváním izákladny, si prosím, pozorně přečtěte tento návod k použití a postupujte podle

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

!!!!!!!! Uživatelský manuál

!!!!!!!! Uživatelský manuál !!!!!!!! Uživatelský manuál 2013 AUDIO PARTNER s.r.o. 1. NEŽ ZAČNETE Obsah balení:!!! - Radius 2.0!!!! - napájecí kabel!!! - záruční list!!!! - uživatelský manuál Instrukce k rozbalování Opatrně vybalte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311 Návod pro aktualizaci software telefonu ALIGATOR A311 Obsah Návod pro aktualizaci SW telefonu ALIGATOR A311... 1 Než začnete... 2 Stažení a příprava programu pro aktualizaci... 2 Instalace USB ovladačů...

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Čističky vzduchu ActivTek s.r.o.

Čističky vzduchu ActivTek s.r.o. Čističky vzduchu ActivTek s.r.o. Zvolská 545/22a 142 00 Praha 4 www.activtek.cz info@activtek.cz tel: 725 723 161 VAROVÁNÍ: Jednotka pracuje s UV lampou. Nezapínejte přístroj pokud není kompletně sestaven.

Více

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU...

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU... DIGIsort DIGIOHMpro Obsah 1. ÚVOD... 2 1.1. Bezpečnostní upozornění... 2 1.2. Všeobecný popis přístroje... 3 1.3. Ekologie... 4 2. POPIS PŘÍSTROJE... 5 2.1. Pouzdro přístroje... 5 2.3. Rozsah dodávky...

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ: VAROVÁNÍ:

DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ: VAROVÁNÍ: DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOSTT I BEZPEČNOST JINÝCH OSOB JE VELICE DŮLEŽITÁ. Tento návod i samotný spotřebič je opatřen důležitými zprávami ohledně bezpečnosti, které je třeba si přečíst

Více

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze 95-109762 Rev 2.0. Copyright 2010 SciCan. V echna práva vyhrazena. www.scican.com SciCan Data Logger Instalace SciCan Data Logger na vašem zařízení Statim......2 Odstraňování

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

Hlavní výhody a funkce systému. Co je nutné dodržet. 1. Montáž a nastavení MSR motoru

Hlavní výhody a funkce systému. Co je nutné dodržet. 1. Montáž a nastavení MSR motoru Hlavní výhody a funkce systému Žádné seřizování koncových dorazů. Automatické vyrovnávání výkonu při změně hmotnosti pancíře ( pokud vyměněný pancíř vyžaduje poněkud větší zdvihací sílu, MSR se automaticky

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA PHS 6410C PHS 6411C SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

PHH-7011. Uživatelská příručka. ph/mv/teplota - vodotěsný tester. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.

PHH-7011. Uživatelská příručka. ph/mv/teplota - vodotěsný tester. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar. PHH-7011 Uživatelská příručka ph/mv/teplota - vodotěsný tester Obsah Úvod 3 Vlastnosti 3 Specifikace. 3 Popis přístroje... 4 Popis displeje 5 Funkce klávesnice 5 Pokyny k obsluze. 6 Kalibrace. 6 Měření.

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Vysoušeč vlasů Návod k obsluze

Vysoušeč vlasů Návod k obsluze Vysoušeč vlasů Návod k obsluze CZ Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA PRO BAZÉNY. Příručka majitele. Vhodná pro: Model AC Model P Model PC

JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA PRO BAZÉNY. Příručka majitele. Vhodná pro: Model AC Model P Model PC JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA PRO BAZÉNY 2012 Příručka majitele Vhodná pro: Model AC Model P Model PC Varování: - Nevkládejte do odvodu vzduchu a ventilátoru ruce ani jiné předměty. Mohlo by dojít k poškození

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

T-1 T-2. www.lars.cz. Návod k obsluze AURATON T-2

T-1 T-2. www.lars.cz. Návod k obsluze AURATON T-2 www.lars.cz T-1 T-2 Návod k obsluze AURATON T-2 2 AURATON T-1 Bezdrátový regulátor teploty Bezdrátový regulátor teploty pro všechna topná zařízení v domě. Dodatečně, díky vestavěnému čidlu teploty, může

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Bezdrátová souprava pro QAA75

Bezdrátová souprava pro QAA75 Návod na použití pro instalatéry a uživatele CZ Bezdrátová souprava pro QAA75 CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRAČKA BWF1DT82

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRAČKA BWF1DT82 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRAČKA BWF1DT82 I II III IV V Návod k obsluze pračky BWF1DT82 Tento přístroj je určen výhradně k použití v domácnosti a byl vyvinut k praní textilií. Důležité: před použitím pračky

Více

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5 2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE Instalaci by měl provádět kvalifikovaný technik. Výrobce nemá povinnost vykonávat instalaci. Pokud je nutná asistence výrobce při odstranění chyb vyplývajících z nesprávné

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

MB LAN 6 720 647 836-00.1O

MB LAN 6 720 647 836-00.1O M LAN 6 70 647 836-00.O Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............. 6. Použité symboly.............................. 6. ezpečnostní pokyny.......................... 6 Údaje o výrobku.....................................

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES Návod k obsluze TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES design předmětů v Paříži Design: CREA CREA 1 Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženou fyzickou, senzorickou nebo mentální

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití.

Více

návod k použití Sklokeramická varná deska EHS60021X

návod k použití Sklokeramická varná deska EHS60021X návod k použití Sklokeramická varná deska EHS60021X 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Instalace 3 Popis spotřebiče

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze INFRASAUNY HOPA Návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Gratulujeme Vám k zakoupení nejdostupnější infrasauny na trhu a k tomu, že jste i vybrali novou cestu k Vašemu lepšímu zdraví. Tisíce spokojených

Více

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Simulace obrazu Návod k obsluze Obsah 1.0 PŘEDSTAVENÍ 1 2.0 BALENÍ OBSAHUJE 1 3.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 4.0 ZAPOJENÍ ANTÉNY 2 1.0 PŘEDSTAVENÍ Děkujeme za

Více

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením v1.00 Přístroj obsahuje 3 nezávislé čítače. Čítače čítají nahoru. Pomocí numerické klávesnice se vkládá požadovaný stav směny a nuluje, popř. koriguje

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU HARMONY Model: KH-HARM-52-15085-G Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte

Více

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. Použité symboly Výstražné pokyny Definována jsou následující signální slova, která v tomto dokumentu mohou být použita:

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zásobníky na talíře a misky. Typ VOI, VOIB, VOO, VOOB, VM, VMB, VMM, VMMB ZTVO, ZTV, ZMVO a ZMV

NÁVOD K OBSLUZE. Zásobníky na talíře a misky. Typ VOI, VOIB, VOO, VOOB, VM, VMB, VMM, VMMB ZTVO, ZTV, ZMVO a ZMV 1 NÁVOD K OBSLUZE Zásobníky na talíře a misky Typ VOI, VOIB, VOO, VOOB, VM, VMB, VMM, VMMB ZTVO, ZTV, ZMVO a ZMV Obsah: str. 1. Užití 2. Popis 3. Instalace a uvedení do provozu 4. Ovládání 5. Údržba a

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401)

Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401) Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401) Obsah Obsah balení......................................... 3 Části hardwaru......................................... 4 Popis kontrolek LED....................................

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Mikrovlnná trouba MEE 1030. Návod k obsluze

Mikrovlnná trouba MEE 1030. Návod k obsluze Mikrovlnná trouba MEE 1030 Návod k obsluze 2 Před instalaci a použitím spotřebiče si prosím důkladně přečtěte tento návod k obsluze. Vážení zákazníci, Vážení zákazníci, Využíváme této příležitosti, abychom

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Bazénové tepelné čerpadlo Instalační a uživatelská příručka (RM04N ~RM09N) Děkujeme Vám, že jste si zvolili náš produkt a za projevenou důvěru. Tato příručka Vám poskytne potřebné informace pro optimální

Více

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111 3 ENGLISH 4 POLSKI 3 ROMÂNĂ 3 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 7 HRVATSKI 83 EESTI 9 LATVISKI 0 LIETUVIŠKAI SLOVENŠČINA 0 HQ6849 44 ČESKY Důležité Před použitím přístroje přečtěte

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

POPIS VÝROBKU AKP 241 CZ. Tabulka funkcí trouby DOPLŇKY OVLÁDACÍ PANEL

POPIS VÝROBKU AKP 241 CZ. Tabulka funkcí trouby DOPLŇKY OVLÁDACÍ PANEL AKP 241 CZ POPIS VÝROBKU Poslední úroveň První úroveň Rošt: DOPLŇKY OVLÁDACÍ PANEL 1. Ovládací panel 2. Chladicí ventilátor (není vidět) 3. Horní topné těleso 4. Topné těleso grilu 5. Zadní osvětlení 6.

Více

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Návod k obsluze Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Více

3-076-954-12(1) Stativ. Návod k obsluze VCT-R640. 2002 Sony Corporation

3-076-954-12(1) Stativ. Návod k obsluze VCT-R640. 2002 Sony Corporation -076-954-() Stativ Návod k obsluze VCT-R640 00 Sony Corporation A 4 5 6 7 8 4 9 5 0 6 B 5 4 C a D 4 E 6 4 5 F Funkce VCT-R640 je stativ pro videokamery/digitální fotoaparáty. Upozornění Nikdy nepřenášejte

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více