Jolana Fialová SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jolana Fialová SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 1"

Transkript

1 je vědní obor zabývající se nemocemi chorobách a abnormální reakci organizmu historie patologie začíná s nejranějším využitím vědeckých metod v lékařství na Blízkém východě během zlatého věku islámu a v západní Evropě během italské renesance. prvním lékařem, o kterém je známo, že provedl pitvu, byl arabský lékař Avenzoar ( ) za otce mikroskopické chirurgie je všeobecně považován Rudolf Virchow ( ). Náplň práce oddělení patologie pitvy zhotovování histologických preparátů Pitva účelem pitvy je zjistit příčinu choroby, která vedla ke smrti popsat změny na vnitřních i vnějších orgánech, případně zevní změny na těle určit další eventuální choroby při pitvě odebíráme vzorky tkání k histologickému vyšetření Histologické preparáty histologické vyšetření je prohlídka tkání za pomoci světelného mikroskopu při histologickém vyšetření se zpracovávají části tkání Biopsie histologické vyšetření bioptické vyšetření tkání ze živého člověka tkáně se odebírají při operacích excizích punkcích Nekropsie histologické vyšetření nekroptické tkáně se odebírají při pitvě z mrtvého těla Fixace tkáně je základem zhotovení kvalitního histologického preparátu po odebrání se tkáň vkládá do fixačního roztoku - obvykle 10% formaldehyd tkáň se vkládá do nádoby vhodného rozměru a tvaru Cytologické vyšetření vyšetření jednotlivých buněk tkáně - v nátěrech na sklíčku provádí oddělení patologie nebo k tomu určené speciální oddělení materiál pro vyšetření se odebírá např. punkcí, stěrem apod.... Stránka 1

2 Nemoc a její příčiny Příčiny nemocí živý organismus je závislý ne zevním a vnitřním prostředí => příčiny nemocí jsou tedy zevní a vnitřní Nemoc choroba morbus, normu představuje zdraví => nemoc je tedy odchylka od normy etiologie = příčina nemoci patogeneze = způsob vzniku symptom = příznak syndrom = soubor příznaků terapie = léčba recidiva = znovu vzplanutí nemoci Průběh nemoci akutní chronický Chorobné změny reversibilní - zvratné irreversibilní - nezvratné ZÁNIK ORGANISMU = SMRT smrt nezvratný zánik celého organismu okamžik smrti nastává okamžikem zániku gangliových buněk v mozku (gangliové buňky přežívají bez přístupu kyslíku max. 5 minut) všechny buňky nezaniknou okamžitě - déle přežívají buňky, které jsou ve styku s kyslíkem smrt konstatuje lékař; prohlížející lékař (s ošetřujícím lékařem) vyplní "list o prohlídce zemřelých", případně nařídí pitvu v případě, že smrt nastane v nemocnici, nechává se zemřelý ještě nejméně 2 hodiny na oddělení klinická smrt zástava srdce jedinec není mrtvý, ale smrt bezprostředně hrozí ke klinické smrti může dojít při úvodu do narkózy onemocnění srdce zasažení elektrickým proudem činnost srdce se musí rychle obnovit resuscitačním úsilím, aby nedošlo k zániku gangliových buněk, např. zevní masáží srdce nebo intrakardiální aplikací Adrenalinu biologická smrt nastává po odumření gangliových buněk postupně nastávají posmrtné změny, které jsou příznakem biologické smrti po smrti probíhají ve tkáních biochemické pochody, tělo podléhá fyzikálním a chemickým vlivům a dochází k rozpadu struktur Stránka 2

3 zdánlivá smrt stav, kdy jedinec jeví známky smrti je ve stavu bezvědomí dýchání je neznatelné puls je nehmatný srdeční ozvy jsou neslyšitelné tělesná teplota je snížená dochází k ní např. při otravě barbituráty obvykle vyústí ve smrt skutečnou známky smrti nejisté nehmatný puls neznatelné dýchání nepřítomnost neurologických reakcí známky smrti jisté nastávají posmrtné změny Posmrtné změny fyzikální enzymatické Fyzikální posmrtné změny vychladnutí těla vyrovná se teplota těla s okolním prostředím posmrtné skvrny vznikají působením gravitačního zákona, krev v cévách klesá na nejnižší místa v organismu posmrtná bledost vzniká zástavou krevního oběhu a kontrakcí cév vysychání tkání je pozorovatelné hlavně na očních koulích a koncích prstů difůze kapalin a plynů např. prosáknutí žlučového barviva stěnou žlučníku do oblasti okolní jaterní tkáně RIGOR MORTIS - posmrtná ztuhlost Enzymatické posmrtné změny způsobená dozníváním biochemických pochodů ve svalech začíná 2 hodiny po smrti a postupuje od hlavy dolů, plně vyvinuta je 5-10 hodin po smrti, odeznívá ve stejném pořadí autolýza - posmrtné samonatrávení rozpad tkáňových a buněčných struktur proteolytickými enzymy (obsažené v každé buňce) zpomalíme snížením teploty zemřelého těla (zemřelé ukládáme v teplotě do 5 C) zabráníme umístěním tkáně do fixačního roztoku (denaturace bílkovin); tohoto využíváme pro ukládání vzorků k histologickému vyšetření; jako fixační roztok používáme: formaldehyd - nejčastěji Bouinův roztok - s kyselinou pikrovou methylalkohol činnost enzymů po smrti doznívá účinkem pepsinu (proteolytický enzym) obsaženého v žaludeční šťávě dochází k natrávení žaludeční sliznice; obdobně působí ostatní trávicí šťávy, např. pankreatická Stránka 3

4 hniloba - rozklad tkáně proteolytickými enzymy mikrobů (většinou anaerobních), obvykle se vyskytujících v tlustém střevě, po smrti se však dostávají do cév a všech tkání - důsledkem jejich působení je většinou plyn, který prostupuje hnilobně změněnou tkáň a páchne srážení krve PŘÍČINY CHOROBNÝCH ZMĚN - vnější a vnitřní VNĚJŠÍ : Fyzikální příčiny nemocí Mechanické poškození úraz (trauma) - výsledkem je zevní nebo vnitřní poranění rána: mechanické porušení souvislé tkáně (oděrka, tržná rána, rozdrcení, řezná rána, střelná rána, zhmoždění) Termické poškození vzniká nadměrných poklesem nebo vzestupem teploty : úpal = přehřátí organismu = úpal - při pitvě se projeví překrvením orgánů úžeh = nadměrné vystavení nekryté hlavy slunečním paprskům => přehřátí mozku popálení = rozlišujeme 4 stupně popálení, popáleniny nad 70% povrchu těla jsou smrtelné podchlazení = celkový pokles tělesné teploty => životní funkce se zpomalují, pod 20 C se zastavují omrznutí = rozlišujeme 3 stupně, dochází k místní poruše krevní cirkulace a krystalizace zmrzlé vody ve tkáni poškození elektrickým proudem (bleskem) = poškození je závislé na intenzitě, napětí, typu proudu (střídavý / stejnosměrný) a odporu tkáně osoby zasažené el. proudem umírají na ochrnutí dýchacího centra nebo srdeční zástavu (resuscitace) čím je vyšší intenzita proudu a odpor tkáně, tím je rozsáhlejší tepelné poškození tkáně při úmrtí následkem účinku blesku nacházíme na zemřelém těle tzv. bleskové obrazce el. proudu využíváme při diatermii, v chirurgii (elektrokauter), při resuscitaci (defibrilátor) apod.... Vibrace chvění nemoc dělníků ( vrtačky, buchary...) poškození sluchu hudebníků Stránka 4

5 Účinky záření elektromagnetické vlnění korpuskulární záření sluneční záření viditelná část neviditelná část - infračervené a ultrafialové záření, infračervené záření se projevuje tepelných účinkem, ultrafialové se projevuje pozdními následky opálení sluncem (dlouhodobé vystavení účinkům ultrafialového záření -možnost vzniku rakoviny kůže) ionizující záření gama záření - elektromagnetické vlnění o velmi krátké vlnové délce rtg záření - o něco delší vlnová délka než gama záření alfa záření - korpuskulární, je tvořeno jádry hélia beta záření - tvořeno elektrony záření tvořené neutrony ionizující záření se projeví ionizujícím účinkem, tzn. že při dopadu na hmotu způsobí vznik volných iontů (přesunem elektronů) účinky záření jsou závislé na pronikavosti záření (nejpronikavější je gama záření, nejméně alfa záření), na dávce, době, poločasu rozpadu a na citlivosti tkáně Citlivost tkáně obecně jsou nejcitlivější tkáně jejichž buňky se živě dělí (pohlavní žlázy, krvetvorná tkáň, epitel zažívacího traktu) méně citlivé jsou kosti, chrupavky, žlázy s vnitřní sekrecí, játra, ledviny, svaly, nervová tkáň využití záření v medicíně: rtg záření při diagnostice, k ozařování zhoubných nádorů, jiné zářiče se např. implantují do dutiny břišní a využívá se účinků ionizující záření na živé dělící se buňky Změny atmosférického tlaku náhlý pokles - roztržení vnitřních orgánů nebo plynová embolie (náhlé uvolnění dusíku rozpuštěného ve tkáních a krvi v plynné formě způsobí ucpání kapilár) pomalý pokles - např. horská nemoc (dušnost, malátnost, ztráta orientace) změny tlaku vzduchu jsou jen jedním z faktorů celkového působení meteorologických vlivů na organismus Chemické příčiny nemocí účinek je závislý na druhu látky, množství, koncentraci, místě vstupu apod.... tři skupiny chemikálií 1 skupina poškozují organismus hlavně svými fyzikálními vlastnostmi - např. pigmenty 2 skupina 3 skupina poškozují organismus hlavně vyrovnáváním chemických potenciálů mezi účinnou látkou a tkání - kyseliny a zásady zasahují jemným způsobem do biochemických procesů v organismu => jedy Jed: poměrně v malém množství vnikne do organismu a vyvolá změny, které mohou vést i ke smrti Intoxikace: otrava - celkový projev organismu vyvolaný účinkem jedu Stránka 5

6 Kyseliny působí místně způsobují posun ph silně na kyselou stranu => nastává srážení bílkovin koagulace a odumření tkáně - nekróza při svém působení odebírají tkáním vodu => tkáň je hutná kyseliny působí i termicky (např. ve styku s vodou se kyselina sírová zahřívá) místní působení kyselin na kůži a sliznicích nazýváme poleptání vzhled poleptané tkáně, její barva, je závislá na druhu kyseliny požití kyseliny: může dojít k rychlé smrti kardiovaskulárním kolapsem, otokem hrtanové příkopky, proděravněním žaludku... vdechnutí par: dochází k poleptání dýchacích cest; smrt nastává důsledkem otoku plic Alkálie louhy, slučují se s bílkovinami a přitahují vodu - tkáň je rozbředlá, mazlavá, mýdlovitá poleptání zásadami se nazývá kolikvační nekróza rozbředlá kolikvační nekróza má schopnost dostat se dále do tkání Jedy nekovy chlór, fosfor, arzén kovy rtuť hlavně ve formě sublimátu nebo oxycyanátu (desinfekční látky) olovo jako tetraethylolovo (v motorovém benzínu) plyny průmyslové exhalace (čpavek, kysličník siřičitý, sirovodík...) kysličník uhelnatý (výfukové plyny, svítiplyn...) - pevně se váže na hemoglobin (200x pevněji než kyslík) => vzniká karboxyhemoglobin enzymové jedy kyanovodík, kyanid draselný - zabraňují tkáňovému dýchání léky vyskytují se časté případy úmyslného či náhodného poškození organismu léky, nejčastěji se jedná o nadměrné užívání analgetik bojové chemické látky: slzné, dusivé, všeobecně otravné, zpuchýřující Alkohol vnímavost je u každého jedince jiná poškozuje játra s rizikem vzniku cirhózy jater (následek selhání) poškozuje nervovou soustavu, vznik duševních chorob snižuje celkovou odolnost organismu Kouření poškozuje dýchací soustavu zvyšuje riziko zhoubných nádorů plic, kornatění tepen Toxikománie návyk, závislost na chemické látce při nedostatku látky = abstinenční příznaky vznik duševních chorob, oslabení organismu ( viroví hepatitida B, C, AIDS) Stránka 6

7 Biologické příčiny nemocí biologické příčiny nemocí způsobují organismy jiných druhů než je sám postižený (bakterie, viry, paraziti, plísně, mikroby...) neživé produkty živočišné i rostlinné bakteriální infekce zdroj infekce je většinou zevní ale může být i vnitřní vnitřní infekce při pomnožení mikroorganismů např. při zhoršení drenáže žlázových vývodů, po ozáření, aplikaci cytostatik, kortikoidů... => vytvoří se předpoklad pro endogenní infekci oportunní infekce při vzniku předpokladu pro endogenní infekci se organismus stává vnímavý pro mikroorganismy za normálních okolností jen velmi málo patogenních => tyto infekce nazýváme oportunní celková infekce vzniká hematogenním rozsevem mikroorganismů z místního ložiska infekce bakteriémie jednotlivé baktérie kolují v krvi - běžné např. při zažívání z bakteriémie mohou vznikat celkové infekce sepse stav podobný bakteriémii, avšak obranyschopnost organismu je již podlomena účinek bakterií kolujících v krvi na organismus spojený s celkovými příznaky - horečka, schvácenost (laici tento stav nazývají otrava krve) při pitvě nacházíme velkou měkkou slezinu, tzv. septickou slezinu metastazující sepse vzniká, uchytí-li se bakterie na různých místech, kde se poté množí - takto vznikají hnisavá ložiska v mozku, kostní dřeni, v ledvině... pyémie v základních rysech se podobá sepsi dochází k mnohotným metastatickým procesům základním znakem je existence hnisavé tromboflebitidy nebo endokarditidy toxémie v krvi kolují toxiny bakterií bakteriální jedy endotoxiny - jsou součástí těl mikroorganismů exotoxiny - jsou produktem živých mikroorganismů účinky bakteriálních jedů jsou místní nebo celkové; celkový účinek se uplatňuje při toxémii specificky organotropní živočišné jedy včely, vosy, hadi jedy z hub např. závojnatka olověná produkty rostlinného původu chinin strychnin digitalis opiáty Stránka 7

8 opiáty směs alkaloidů z nezralých makovic - hlavně morfin acetací morfinu vzniká heroin z konopí se vyrábějí hašiš a marihuana všechny výše uvedené látky jsou návykové a jsou užívány jako drogy, působící zprvu euforické stavy, později stavy deprese a dalších příznaků nutící ke zvyšování dávky Sociální příčiny nemocí všeobecná hygiena společenské vlivy bydlení, životní prostředí výživa uplatňuje se vystavení hluku, shonu, stresu, životní styl (přejídání, malá fyzická zátěž) úroveň zdravotnictví přináší i negativní jevy: plísňová onemocnění při častém a mnohdy zbytečném užívání antibiotik, poškození ledvin a krvetvorby při nadměrném užívání analgetik, zneužívání psychofarmak apod.... VNITŘNÍ Dědičnost obecná vlastnost živých organismů podmiňuje druhovou a rodovou příslušnost podmiňuje všechny vlastnosti a projevy jedince i schopnost se přizpůsobit zevním podmínkám - pokud se jedinec nemůže přizpůsobit, vzniká nemoc Vnitřní příčiny nemocí je zde důležitý především genetický podklad 1. kód genetických informací je porušen a porucha se dědí - dědičné choroby (např. hemofilie) 2. genetický kód je porušen zásahem vnějších vlivů na rodiče vrozené choroby (např. matka v počátku těhotenství prodělá zarděnky - plod má malformace) 3. genetický kód je takový, že odolnost jedince (i celých rodů) je vůči vnějším vlivům snížena nebo zvýšena: dispozice - sklon : rezistence odolnost Dispozice náchylnost ke vzniku nemocí vrozená - rozdíl mezi mužem a ženou získaná např. po odstranění krčních mandlí, sleziny, nebo cukrovka. Porucha imunity obranyschopnost primární nemoc vzniká z určité příčiny sekundární rakovina, porucha imunity Imunita = odolnost organismu vůči infekcím vrozená, získaná =přirozeným způsobem nebo uměle : pasivně, aktivně = očkování Psychické příčiny stres, strach, výchova, rodinná zvyklosti, hlad Stránka 8

9 Civilizační choroby vznikají velkým stresem Psychosomatické nemoci vznikají akutním stresem může vést ke komplikacím může vést k jednání, které poškozuje organismus Chronický stres organické postižení vysoký krevní tlak, žaludeční vředy, astma bez organického postižení na člověku nenajdeme příčinu, trvalá akce (bolesti hlavy, bolesti břicha) Fytopatologie je věda zabývající se patologickým růstem rostlin Sociální patologie je věda zabývající se všemi projevy chování, které společnost klasifikuje jako nežádoucí, protože porušují sociální, morální či právní normy společnosti (kriminalita, extremismus, diskriminace, vandalismus a další). Cytopatologie hraniční obor cytologie a patologie; objasňuje procesy probíhající při poškození a smrti buňky Histopatologie vědní disciplína, součást patologie zabývající se posuzováním patologických stavů Psychopatologie nauka o příčinách a projevech duševních poruch PROGRESIVNÍ ZMĚNY jsou procesy, které vedou k obnově či náhradě poškození tkáně. regenerace náhrada buněk a tkání morfologicky a funkčně rovnocennými buňkami a tkáněmi reparace náhrada zaniklé či zničené tkáně tkání méně hodnotnou, nejčastěji vazivem hojení ran hojení zlomenin, vyhojování cizích těles nekrotické hmoty se odlučují hnisáním, cizí předměty se opouzdřují, v druhé fázi se rána vyplní granulační tkání, pak vývoj v jizvu REGRESIVNÍ ZMĚNY gangréna sněť nekróza druhotně změněná zevními vlivy dekubity proleženiny Stránka 9

10 atrofie zmenšení orgánu, části těla nebo tkáně, původně normálně vyvinuté celková atrofie: kachexie, marasmus : celkové vyhubnutí : provází zhoubné nádory, choroby střev, pankreatu, jater a hladovění senilní atrofie: fyziologická - ve stáří : postihuje kůži, ledviny, mozek, prsy, kosti apod. lokální atrofie existují různé typy a rozdělujeme je podle příčiny atrofie z nečinnosti - např. po sejmutí sádrové dlahy atrofie vaskulární - při zúžení cév atrofie z tlaku - např. při tlaku zubní protézy endokrynní atrofie - děložní sliznice v menopauze atrofie z ionizujícího záření - např. kůže na krku po opakovaném ozařování štítné žlázy Stručná historie boje s bakteriálními infekcemi 2000 př.n.l. Je ti zle? Sněz kořínek! 1000 Kořínky jsou pohanství. Modli se! 1850 Modlitba je pověra. Vypij lektvar! 1920 Lektvar je šarlatánství. Spolkni prášek! 1945 Staré prášky nezabírají. Spolkni penicilin! 1955 Bakterie zmutovaly. Spolkni tetracyklin! Bakterie mutují dál. Spolkni silnější antibiotikum! 2000 Bakterie vyhrály. Sněz kořínek! Stránka 10

1. Patologie, uplatnění v praxi, zánik organismu 2. Příčiny nemoci a jejich prevence 3. regresivní a metabolické změny 4. zánět 5.

1. Patologie, uplatnění v praxi, zánik organismu 2. Příčiny nemoci a jejich prevence 3. regresivní a metabolické změny 4. zánět 5. 1. Patologie, uplatnění v praxi, zánik organismu 2. Příčiny nemoci a jejich prevence 3. regresivní a metabolické změny 4. zánět 5. progresivní změny 6. nádory 7. Poruchy oběhu krve a mízy 8. Poruchy dýchání

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace:

Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace: Radiační patofyziologie Radiační poškození vzniká účinkem ionizujícího záření. Co se týká jeho původu, ionizující záření vzniká: při radioaktivním rozpadu prvků, přichází z kosmického prostoru, je produkováno

Více

Nemoc a její příčiny

Nemoc a její příčiny Nemoc a její příčiny Definice zdraví a nemoc zdraví stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody s harmonickým průběhem vitálních procesů nemoc porucha zdraví poškození určitého počtu bb. (bb. reagují

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE OBSAH Úvod do studia 11 1 Základní jednotky živé hmoty 13 1.1 Lékařské vědy 13 1.2 Buňka - buněčné organely 18 1.2.1 Biomembrány 20 1.2.2 Vláknité a hrudkovité struktury 21 1.2.3 Buněčná membrána 22 1.2.4

Více

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu EU: PRIR - 60 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor PRIR = Oblast/Předmět Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace žáka

Více

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,-

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,- KLASICKÁ MASÁŽ regenerační, relaxační, sportovní cca 30 min. - záda, šíje 250,- cca 60 min. - záda, šíje + nohy, ruce nebo hlava (dle přání) 500,- cca 90 min. - záda, šíje, nohy + ruce nebo hlava (dle

Více

Tab. F.4. Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1919

Tab. F.4. Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1919 lékař 85 813 177 11 69 69 71 62 12 88 93 118 14 153 163 157 34 55 1 1 nelékař 6 219 5 937 1 75 1 287 552 516 598 616 495 513 432 577 868 1 3 1 255 1 149 295 234 19 15 I. Nemoci epidemické, endemické a

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy září popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií a objasní funkci

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Patofyziologie radiačního poškození Jednotky, měření, vznik záření Bezprostřední biologické účinky Účinky na organizmus: - nestochastické - stochastické Ionizující záření Radiační poškození vzniká účinkem

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Obsah. 3 Bezpečnost práce Úrazová zábrana a pracovní úraz Odpovědnost za bezpečnost při práci Vznik úrazů...

Obsah. 3 Bezpečnost práce Úrazová zábrana a pracovní úraz Odpovědnost za bezpečnost při práci Vznik úrazů... Obsah 1 Úvodem.... 13 1.1 Význam zdravovědy pro kadeřníka.................... 13 1.2 Osobní hygiena kadeřníka........................... 14 1.2.1 Péče o čistotu těla................................. 15

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu přírodopis se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Dílčí výstupy. Tematické okruhy průřezového tématu

Učební osnovy vyučovacího předmětu přírodopis se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Dílčí výstupy. Tematické okruhy průřezového tématu - porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů - rozpozná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) - rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů - určuje vybrané druhy

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr.

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Aleš Hejlek Cíle předmětu: Seznámit studenty s fyziologií všech systémů s

Více

Posmrtné změny aneb soudní lékař na místě činu. Ústav soudního lékařství Brno

Posmrtné změny aneb soudní lékař na místě činu. Ústav soudního lékařství Brno Posmrtné změny aneb soudní lékař na místě činu Ústav soudního lékařství Brno Supravitální reakce - přetrvávání části funkcí a reakcí orgánů či tkání v době krátce po smrti. Patří mezi ně: mechanická dráždivost

Více

Alkaloidy. Základní vlastnosti

Alkaloidy. Základní vlastnosti Alkaloidy jsou vesměs jedovaté sloučeniny. Většina z nich náleží k rostlinným alkaloidům, vzácně se však vyskytují i alkaloidy živočichů (hlavně obojživelníků) a hub. V současné době je jich známo již

Více

Porušení zdraví změnou teploty

Porušení zdraví změnou teploty Porušení zdraví změnou teploty 1 Základní rozlišení Zvýšená teplota zevního prostředí Snížená teplota zevního prostředí Účinek místní (lokální) pouze na část těla Účinek celkový na celé tělo 2 Zvýšená

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_07_BI2 TĚLESNÁ TEPLOTA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_07_BI2 TĚLESNÁ TEPLOTA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_07_BI2 TĚLESNÁ TEPLOTA TĚLESNÁ TEPLOTA člověk (stejně jako ptáci a ostatní savci) je živočich teplokrevný= endotermní, homoiotermní:

Více

Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE. Kateryna Nohejlová a kol.

Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE. Kateryna Nohejlová a kol. Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE Kateryna Nohejlová a kol. Praha Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta 2013 Úvod do preklinické medicíny: Patofyziologie Vedoucí autorského kolektivu

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Biologie - Septima, 3. ročník

Biologie - Septima, 3. ročník - Septima, 3. ročník Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence komunikativní Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Nebezpečí ionizujícího záření

Nebezpečí ionizujícího záření Nebezpečí ionizujícího záření Radioaktivita versus Ionizující záření Radioaktivita je schopnost jader prvků samovolně se rozpadnout na jádra menší stabilnější. Rozeznáváme pak radioaktivitu přírodní (viz.

Více

Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Formované krevní elementy: Buněčné erytrocyty, leukocyty Nebuněčné trombocyty Tvorba krevních

Více

Tab. F.15. Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1930

Tab. F.15. Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1930 Tab. F.15. Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 193 1-4 5-14 15-24 25-39 4-49 5-64 65+ lékař 4 254 4 88 1 654 1 315 52 514 226 212 222 248 285 369 147 199 451 449 749 782 nelékař 2 511 2

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 8. Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 8. Průřezová témata, Opakování - zařadí člověka do systému živočišné říše - charakterizuje biologickou a společenskou podstatu člověka - uvede význam kůže, objasní její stavbu a funkci - popíše odlišnosti barvy kůže lidských

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Nemoci imunitního systému Označení materiálu:

Více

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 11.3.2011 Mgr.Petra Siřínková Rozdělení živé přírody 1.nadříše.PROKARYOTA 1.říše:Nebuněční

Více

Seznam šablon - Přírodopis

Seznam šablon - Přírodopis Seznam šablon - Přírodopis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Člověk Ročník: 8 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové kompetence

Více

Tab. F.10. Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1925

Tab. F.10. Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1925 Tab. F.1. Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1925 1-4 5-14 15-24 25-39 4-49 5-64 65+ lékař 2 255 2 137 742 616 248 273 73 89 169 154 212 264 132 125 29 282 387 334 2 - nelékař 4 234 4 343

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

MUDr. Markéta Petrovová LF MU Brno, Klinika pracovního lékařství FN USA

MUDr. Markéta Petrovová LF MU Brno, Klinika pracovního lékařství FN USA Intoxikace oxidem uhelnatým - CO MUDr. Markéta Petrovová LF MU Brno, Klinika pracovního lékařství FN USA CO oxid uhelnatý Charakteristika: bezbarvý plyn, bez chuti, bez zápachu vysoce toxický toxický pro

Více

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Oběhová soustava Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Zabezpečuje: Přepravu (transport): - přepravcem je krev (soustava oběhová) - zabezpečuje přísun základních kamenů živin do buněk,

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

Nebezpečí intoxikace. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008

Nebezpečí intoxikace. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Intoxikací se rozumí vniknutí toxické látky do organismu člověka. Při určitém množství toxické látky v organismu nastane jeho otrava. Toxické látky mohou vniknout do organismu

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD.

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k mezinárodní klasifikaci nemocí a s přihlédnutím k Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 1 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o.

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 1 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o. Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Šok. Protišoková opatření Označení materiálu:

Více

TVORBA TEPLA. -vedlejší produkt metabolismu. hormony štítné žlázy, růstový hormon, progesteron - tvorbu tepla. vnitřní orgány svaly ostatní 22% 26%

TVORBA TEPLA. -vedlejší produkt metabolismu. hormony štítné žlázy, růstový hormon, progesteron - tvorbu tepla. vnitřní orgány svaly ostatní 22% 26% Termoregulace Člověk je tvor homoiotermní Stálá teplota vnitřního prostředí Větší výkyvy teploty ovlivňují enzymatické pochody Teplota těla je závislá na tvorbě a výdeji tepla Teplota těla je závislá na

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Návykové

Více

Vyhláška 79/2013 Sb. Chemické faktory CD hotel Garni*** Plzeň

Vyhláška 79/2013 Sb. Chemické faktory CD hotel Garni*** Plzeň Vyhláška 79/2013 Sb. Chemické faktory 15.5.2013 CD hotel Garni*** Plzeň Bartizalová Š. Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Posmrtná ztuhlost. Krajsa J., Schneller K. Ústav soudního lékařství MU a FNUSA v Brně

Posmrtná ztuhlost. Krajsa J., Schneller K. Ústav soudního lékařství MU a FNUSA v Brně Posmrtná ztuhlost Krajsa J., Schneller K. Ústav soudního lékařství MU a FNUSA v Brně V. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství, 12. 13. září 2013 Mikulov List o prohlídce zemřelého??

Více

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR:

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR: Lázeňské a wellness služby VY_32_INOVACE_105 AUTOR: Naděžda Neherová ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s historií lázeňství a wellness Klíčová slova: Diety základní, specializované,standardizované

Více

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu J.Minařík, V.Ščudla Mnohočetný myelom Nekontrolované zmnožení nádorově změněných plasmatických buněk v kostní dřeni Mnohočetný = obvykle více oblastí kostní

Více

měli vědět, i když nejsme potápěči

měli vědět, i když nejsme potápěči Dekompresní stavy - co bychom měli vědět, i když nejsme potápěči Štěpán Novotný Hana Pácová Oddělení hyperbarické a potápěčské medicíny, Kűbeck s.r.o., Kladno Oddělení kardiostimulace, Oblastní nemocnice

Více

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor Složení potravy Bílkoviny 15% denní dávky = 1-1,5 g/24 hod. Význam - obnova a tvorba vlastních bílkovin - obranyschopnost organizmu Jsou nenahraditelné nelze je vytvořit z cukrů ani tuků. Plnohodnotné

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13660NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Nemoci dýchací soustavy

Nemoci dýchací soustavy Nemoci dýchací soustavy EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.16 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová

Více

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Název přípravku 3 -[ 18 F]FLT, INJ Kvalitativní i kvantitativní složení 1 lahvička obsahuje: Léčivá látka: Pomocné látky: Léková forma Injekční

Více

ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ CNS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ CNS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ CNS Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Neuroinfekce 1 Dle toho, co postihují: Meningitidy Encefalitidy Myelitidy Kombinovaná postižení Meningoencefalitidy Encefalomyelitidy

Více

- na rozhraní mezi živou a neživou přírodou- živé jsou tehdy, když napadnou živou buňku a parazitují v ní nitrobuněční parazité

- na rozhraní mezi živou a neživou přírodou- živé jsou tehdy, když napadnou živou buňku a parazitují v ní nitrobuněční parazité Otázka: Charakteristické vlastnosti prvojaderných organismů Předmět: Biologie Přidal(a): Lenka Dolejšová Nebuněčné organismy, bakterie, sinice, význam Systém: Nadříše- Prokaryota Podříše - Nebuněční- viry

Více

Radioaktivita a radionuklidy - pozitivní i negativní účinky a využití. Jméno: Ondřej Lukas Třída: 9. C

Radioaktivita a radionuklidy - pozitivní i negativní účinky a využití. Jméno: Ondřej Lukas Třída: 9. C Radioaktivita a radionuklidy - pozitivní i negativní účinky a využití Jméno: Ondřej Lukas Třída: 9. C Co to je Radioaktivita/Co je radionuklid Radioaktivita = Samovolná přeměna atomových jader Objev 1896

Více

Rány. Kritéria, dělení, ošetření

Rány. Kritéria, dělení, ošetření Rány Kritéria, dělení, ošetření Co je rána? Každé porušení kůže Sliznice Povrchu některého orgánu Má tyto vlastnosti: krvácí Bolí Může dojít ke ztrátě tkáně Dělení ran a jejich vznik Řezná tlakem a tahem

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Ludmila Jakubcová. Dostupné z Metodického portálu ; ISSN

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Ludmila Jakubcová. Dostupné z Metodického portálu  ; ISSN OTRAVY AnotacePrezentace seznamuje žáky s druhy otrav a poskytnutím rychlé první pomoci. Autor Mgr. Ludmila Jakubcová Jazyk Čeština Očekávaný Žák ví, co je to otrava. Ví, s jakými druhy otrav se může setkat.

Více

KPR. Slezská univerzita v Opavě

KPR. Slezská univerzita v Opavě KPR Slezská univerzita v Opavě Kardiopulmonální resuscitace soubor úkonů vedoucích k obnovení průtoku okysličené krve mozkem u osoby postižené náhlým selháním jedné nebo více životních funkcí ( vědomí,

Více

5. PORUŠENÁ TOLERANCE S - definována výsledkem orálního glu. testu jde o hodnotu ve 120. minutě 7,7-11,1 mmol/l. Společně s obezitou.

5. PORUŠENÁ TOLERANCE S - definována výsledkem orálního glu. testu jde o hodnotu ve 120. minutě 7,7-11,1 mmol/l. Společně s obezitou. VÝŽIVA V PREVENCI DM 1. DM I. absolutní nedostatek inzulinu dochází kvůli destrukci β- buněk L. ostrůvků autoimunně podmíněným zánětem. Všechny věkové kategorie nejvíce děti. Prim prevence výživou nemá

Více

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 2012 Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 Alfida s.r.o., Čelákovice Staré Splavy, hotel Borný 20.9.2012 Výsledky měření na přístroji EAV z 20. 9. 2012 Rekondiční

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 Viry

Více

VÝŽIVA ZDRAVÍ. jako primární prevence.

VÝŽIVA ZDRAVÍ. jako primární prevence. VÝŽIVA jako primární prevence ZDRAVÍ www.welko.cz VÝŽIVA = hubnutí výživa = ZDRAVÍ www.welko.cz Hippokrates Člověk se rodí zdráv a všechny nemoci pocházejí z jídla Je prokázáno, že: 80 90 % nemocí je způsobeno

Více

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola 2. stupeň ZŠ Základní Zdravověda Rizika

Více

Tab. F.13. Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1928

Tab. F.13. Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1928 lékař 4 437 4 247 1 614 1 364 547 543 22 187 313 264 324 388 23 25 436 49 797 86 1 - nelékař 2 578 2 571 1 121 934 319 312 126 134 78 13 95 166 67 11 258 291 514 521 - - I. Nemoci epidemické a endemické

Více

SOUDNĚ-LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA MÍSTA NÁLEZU MRTVÉHO TĚLA

SOUDNĚ-LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA MÍSTA NÁLEZU MRTVÉHO TĚLA SOUDNĚ-LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA MÍSTA NÁLEZU MRTVÉHO TĚLA MUDr. L. Zátopková MUDr. P. Hejna, Ph.D., MBA Legislativa Vyhláška MZ ČSR č. 19/1988 Sb. O postupu při úmrtí a o pohřebnictví 1 Povinnost oznámit nález

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

dodržování zásad pro uchování zdraví (dnes synonymum pro dodržování čistoty)

dodržování zásad pro uchování zdraví (dnes synonymum pro dodržování čistoty) Otázka: Hygiena a toxikologie Předmět: Chemie Přidal(a): dan 1. Definice, základní poznatky HYGIENA = dodržování zásad pro uchování zdraví (dnes synonymum pro dodržování čistoty) vnějším znakem hygieny

Více

Infekce, patogenita a nástroje virulence bakterií. Karel Holada

Infekce, patogenita a nástroje virulence bakterií. Karel Holada Infekce, patogenita a nástroje virulence bakterií Karel Holada khola@lf1.cuni.cz Klíčová slova Komenzalismus Mutualismus Parazitismus Normální flóra Patogenita Saprofyt Obligátní patogen Oportunní patogen

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

FAKTORY PROST EDÍ OHRO UJÍCÍ ZDRAVÍ LOV KA

FAKTORY PROST EDÍ OHRO UJÍCÍ ZDRAVÍ LOV KA FAKTORY PROSTEDÍ OHROUJÍCÍ ZDRAVÍ LOVKA CIZORODÉ LÁTKY V OVZDUŠÍ VODA (LÁTKY V NÍ OBSAŽENÉ) KONTAMINACE PŮDY HLUK A VIBRACE ZÁŘENÍ TOXICKÉ KOVY PERZISTENTNÍ ORGANICKÉ POLUTANTY Cizorodé látky v ovzduí

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

OKRUH SLEZINY. MUDr. Josef Jonáš

OKRUH SLEZINY. MUDr. Josef Jonáš OKRUH SLEZINY MUDr. Josef Jonáš 1 Z pohledu detoxikační medicíny je funkce sleziny, tak jak ji chápe moderní medicína, jen málo významná. 2 Například při výčtu základních orgánů pentagramu je nezbytnou

Více

TRÁVICÍ SOUSTAVA - TLUSTÉ STŘEVO

TRÁVICÍ SOUSTAVA - TLUSTÉ STŘEVO Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_05_BI1 TRÁVICÍ SOUSTAVA - TLUSTÉ STŘEVO TLUSTÉ STŘEVO (INTESTINUM CRASSUM) dlouhé 1,5 m 5-7 cm široké tenčí než tenké střevo

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

HOUBY A PLÍSNĚ. Mgr. Marie Vilánková. ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

HOUBY A PLÍSNĚ. Mgr. Marie Vilánková. ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena HOUBY A PLÍSNĚ Mgr. Marie Vilánková 1 Houby a plísně Nejrozšířenější ţivotní forma zvláštní říše (1,5 mil druhů) nedílná součást ekosystému Úkol přeměna organické a anorganické hmoty, rozklad buněčné hmoty

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek postižení kůže a sliznic poleptáním některými chemikáliemi charakteru: 1. suché nekrózy: způsobené kyselinou 2. rozbředlé nekrózy: způsobené louhem

Více

Buňky, tkáně, orgány, orgánové soustavy. Petr Vaňhara Ústav histologie a embryologie LF MU

Buňky, tkáně, orgány, orgánové soustavy. Petr Vaňhara Ústav histologie a embryologie LF MU Buňky, tkáně, orgány, orgánové soustavy Petr Vaňhara Ústav histologie a embryologie LF MU Dnešní přednáška: Koncept uspořádání tkání Embryonální vznik tkání Typy tkání a jejich klasifikace Orgánové soustavy

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Základní geneticky podmíněné vady a vrozené vývojové vady možnosti prevence

Základní geneticky podmíněné vady a vrozené vývojové vady možnosti prevence Základní geneticky podmíněné vady a vrozené vývojové vady možnosti prevence Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Květen 2011 Mgr. Radka Benešová

Více

Rentgen - příručka pro učitele

Rentgen - příručka pro učitele Cíl vyučovací hodiny: - student definuje pojem rentgen; - student zná objevitele RTG záření; - student umí popsat součásti RTG přístroje; - student zná rizika RTG záření; Rentgen - příručka pro učitele

Více

Základy radioterapie

Základy radioterapie Základy radioterapie E-learningový výukový materiál pro studium biofyziky v 1.ročníku 1.L F UK MUDr. Jaroslava Kymplová, Ph.D. Ústav biofyziky a informatiky 1.LF UK Radioterapie Radioterapie využívá k

Více

Chronická pankreatitis

Chronická pankreatitis Chronická pankreatitis Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Témata z předmětů: Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní

Témata z předmětů: Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní Témata z předmětů: Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní 1. Složení živého organismu buňka - stavba, funkce jednotlivých organel tkáně typy tkání, stavba, funkce tělní tekutiny složení, funkce krve,

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13160NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více