Fairnymph & Jaroslav A. Polák Interakce antidepresiv a rekreačních drog ÚVOD A DISCLAIMER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fairnymph & Jaroslav A. Polák Interakce antidepresiv a rekreačních drog ÚVOD A DISCLAIMER"

Transkript

1 Fairnymph & Jaroslav A. Polák Interakce antidepresiv a rekreačních drog ÚVOD A DISCLAIMER Lidé mají obecně tendenci buď velmi přeceňovat nebo naopak zásadně podceňovat to, co s sebou přináší užívání léků a především jejich kombinace. Totéž se, možná i ve větší míře, týká kombinací léků a jiných substancí ovlivňujících psychiku včetně legálních i nelegálních drog. Zatímco o rizikových lékových kombinacích má jednak představu lékař, jednak jsou uvedeny v příbalových letácích, o interakcích s drogami se v nich, s výjimkou interakcí s alkoholem, ani v příbalovém letáku, ani od lékaře nic nedozvíme. Tato skutečnost nejspíše souvisí s tím, že vědci, kteří nové léky testují, by museli projít neskutečným administrativním martyriem, aby získali povolení k držení ilegálních látek, a také proto, že uživatelé drog obecně nejsou příliš vysoko, co se pozornosti farmaceutických firem v souvislosti s nežádoucími účinky léků týče. Neboli: Pokud někoho kombinace léku a nelegální drogy poškodí či dokonce zabije, nikoho to příliš vzrušovat nebude a šance na vysouzení jakéhokoli odškodného je prakticky nulová. Z toho důvodu by si měli uživatelé nelegálních psychotropních látek dávat ve svém vlastním zájmu dobrý pozor a to především tehdy, začnou-li užívat psychofarmaka, tedy léky s psychoaktivním účinkem. Dobrá zpráva je, že běžné volně prodejné léky, s výjimkou některých vylepšených léků proti nachlazení, jako je třeba Paralen Grip, nejsou v tomto směru povětšinou příliš nebezpečné, přinejmenším pokud nejsou brány dlouhodobě. Další dobrou zprávou je, že interakce THC s léky, včetně psychofarmak, patrně nejsou v žádné možné kombinaci fatální (nicméně může dojít ke komplikacím, jako je vyvolání mánie, a může to být nebezpečné pro kardiaky). Jinak je tomu však například v případě stimulantů či extáze. Zde už existují kombinace, jež mohou celkem spolehlivě zabít. Jak by měl uživatel nelegální drogy postupovat, začne-li užívat nějaký lék? V případě velké důvěry pacienta k lékaři je možné to probrat přímo s ním. Problémem je, že ani sami lékaři se v této oblasti příliš neorientují a nejčastější reakcí ze strany lékaře bude nejspíš byl plošný zákaz jakýchkoli drog v jakémkoli případě prostě pro jistotu. A mají v 1

2 podstatě pravdu a zdůrazňuji to i já: Jediné lege artis doporučení v tomto směru je drogy nebrat. Tečka. Nicméně je třeba vzít v potaz fakt, že někteří uživatelé drog takové doporučení neuposlechnou, a není tedy od věci, aby věděli, čemu by se měli v každém případě vyhnout, protože by tím hazardovali se životem. Vše, co zde zveřejňuji, je tedy míněno jako harm reduction, nikoli jako návod k užívání jakýchkoli drog! Každý, kdo začne užívat jakýkoli lék a současně užívá nějakou drogu, by si měl přinejmenším vygooglit nějaké informace tak, že zadá název látky (tedy ne firemní název léku; takže například paracetamol a nikoli Paralen!), drogu, kterou chce vzít, a slovo interactions. Skutečnost, že takto nic nenajde, však ještě neznamená, že jde o kombinaci bezpečnou! Vždy je vhodné přečíst si příbalový leták, pakliže obsahuje varování, že lék má vliv na pozornost, je na místě opravdu velká opatrnost. Stejně tak v případě, kdy je zakázaná kombinace s alkoholem. Co se týče psychofarmak, tedy léků určených k léčbě duševních onemocnění, je třeba podotknout, že užívání psychotropních látek by měl člověk, léčící se s jakoukoli duševní nemocí včetně deprese, zvažovat ještě mnohem pečlivěji, než člověk zdravý, a to nejen proto, že lékové interakce psychofarmak a drog nejsou v mnoha případech dostatečně prozkoumány, ale i proto, že užívání psychotropních látek může významně zhoršit i samotnou nemoc, s níž mají tyto léky bojovat. Přesto je zjevné, že ani tato slova některé uživatele neodradí, proto jsem pro čtenáře na základně zahraničních i domácích materiálů připravil rozsáhlý text o interakcích antidepresiv a nelegálních drog, který zde dávám k dispozici jako volně šiřitelný text. Pokud tedy užíváte antidepresiva a máte v úmyslu vyzkoušet nějakou drogu, rozhodně do něj nahlédněte a prostudujte si příslušnou pasáž. Současně však berte v potaz, že toto pojednání o interakcích drog a antidepresivních léků je sice založeno na medicínské literatuře, ale také na anekdotických a teoretických datech získaných autory a nelze proto zaručit jejich stoprocentní přesnost. Autoři nemohou být voláni k odpovědnosti za nepřesné nebo nesprávné údaje. Je také třeba zdůraznit, že pokud se zde píše o bezpečné kombinaci, neznamená to, že jde o kombinaci zdravou, ale jen to, že by taková kombinace nejspíš neměla způsobit větší potíže, než užití drogy samotné, tedy nekombinované s antidepresivem. 2

3 Text vychází z textu, který zveřejnil Fairnymph pod názvem FAQ: Antidepressants and Recreational Drugs, a byl mnou doplněn na základě české odborné literatury (Bouček- Pirdman: Psychofarmaka v medicíně a Švestka: Psychofarmaka v klinické praxi.) Fairnymph v původním textu uvádí, že interakce všech antidepresiv (dále jen AD) s marihuanou jsou bezpečné. Podařilo se mi najít konkrétnější informace o možných riskantních kombinacích a doplnil jsem je. Další interagující drogou, jejíž interakce jsem do textu ale nezařadil, je tabák (respektive nikotin), který snižuje účinnost některých AD (nebezpečné interakce nevytváří). Psychiatr by měl vědět, které léky kuřákovi z tohoto důvodu nepředepisovat. Někteří lidé léčící se s depresí zvláště v případě, že trpí bipolární poruchou užívají spolu s AD nebo místo nich tzv. stabilizátory nálady (tymoprofylaktika). Informace o nich, byť spíše kusé, jsem doplnil a jsou na konci tohoto textu. Tolik tedy k obecné části tohoto pojednání. Další užitečné informace o psychotropních látkách může čtenář nalézt na Drogy-Info, oficiálním informačním portálu Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti, spousta informací včetně zkušeností uživatelů je k dipozici na portálu Enpsyro a rozhodně nelze pominout blog Rostlinky.net - Entheogeny a společnost. Z anglických zdrojů pak lze rozhodně doporučit Erowid. Přistupme nyní k části speciální, jež se zabývá konkrétními interakcemi antidepresiv a rekreačních drog. Čtenář, který nehledá nic konkrétního může v této chvíli přestat číst či zbytek textu pouze prolétnout. ÚČEL A DRUHY ANTIDEPRESIV Antidepresiva (AD) tvoří skupinu léků, které působí zlepšení patologicky depresivní nálady a dalších příznaků, které ji doprovázejí (nejčastěji úzkost, dále snížení zájmu o okolní dění, poruchy spánku, nechutenství, nevýkonnost, psychomotorický útlum, snížená sebedůvěra a sebevražedné myšlenky). V posledních desetiletích dochází nejen ke značnému rozvoji antidepresiv, ale i k výraznému rozšíření jejich indikací. Charakteristické pro AD je, že jejich antidepresivní účinek se projeví až po 1 3 týdnech (ke zlepšení některých příznaků, např. poruch spánku, dochází u mnoha pacientů již po několika dnech). 3

4 AD se dělí na několik skupin dle mechanismu jejich účinku, případně podle svého stáří ( generace ). Zde používáme pragmatické a přehledné dělení používané v odborné literatuře, byť není příliš logické, neboť skupina novější AD zahrnuje léky s velmi rozdílnými mechanismy účinku. Na rozdíl od původního textu jsme vynechali detailní odborné informace o mechanismech působení a nežádoucích účincích. S obojím se můžete seznámit v odborné literatuře, s nežádoucími účinky i na příbalovém letáku. Užíváte-li AD, mohou vás postihnout různé nežádoucí účinky, což ovšem neznamená, že se projeví všechny a mnohé časem odezní. V žádném případě neužívejte jakékoli drogy, pokud právě začínáte užívat AD (a vlastně jakýkoli vámi dosud nevyzkoušený lék). Vyčkejte alespoň do doby, kdy vám některé antidepresivum sedne, váš stav se zlepší a budete znát případné nežádoucí účinky. Pakliže nechcete studovat text celý, ale chcete vědět jen praktickou informaci pro sebe, pak v následujícím seznamu nalezněte AD, o jehož interakce se zajímáte. Poté, co zjistíte, do které skupiny vaše antidepresivum spadá, můžete přejít k části zabývající se touto skupinou AD a zjistit interakce s drogami. Protože se objevují stále nové firemní značky, je nutné řídit se ve vyhledávání názvem účinné látky, která je na balení každého léku vždy uvedena. 1) Tricyclická (TCA) AD registrovaná v ČR: Amitriptylin, imipramin, dosulepin, nortriptylin, klomipramin, dibenzepin (od roku 2012 už ne, ale na Slovensku stále ještě ano). 2) Tetracyklická (TeCA) AD registrovaná v ČR Maprotilinm mianserin, trazodon. 3) Inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) registrované v ČR Fluvoxamin, fluoxetin, citalopram, sertalin, paroxetin, escitalopram. 4) Inhibitory monoaminooxydázy (IMAO) registrované v ČR Moklobemid, selegilin. 5) Novější AD registrovaná v ČR (Do této skupiny řadíme inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI), noradrenergní a specificky serotonergní AD (NaSSA), selektivní inhibotor zpětného vychytávání noradrenalinu (NARI), stimulátor zpětného vychytávání serotoninu 4

5 (tianepin), fytofarmakum slabě inhibující zpětné vychytávání noradrenalnu, dopaminu i serotoninu, GAMA a L-glutamátu a inhibotor zpětného vychytávání dopaminu (bupropion). Interakce každého léku jsou níže popsány zvlášť.) Velnlafaxin, milnacipran, mirtazapin, reboxetin, bupropion, tianepin. 6) Stabilizátory nálady (tymoprofylaktika) registrované v ČR Lithium carbonicum, karbamazepin, valproát sodný/valpromid, lamotrigin. MOŽNÉ INTERAKCE JEDNOTLIVÝCH SKUPIN ANTIDEPRESIV 1) Tricyklická AD (TCA, tymoleptika) Tyto látky jsou historicky nejstarší skupinou antidepresiv. TCA blokují zpětné vychytávání různých neurotransmiterů, většina TCA účinkuje primárně na pumpy zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu. Redukcí vychytávání těchto neurotransmiterů TCA zvyšují jejich hladinu na synapsích, což vede k antidepresivnímu účinku. Na rozdíl od novějších antidepresiv brání TCA eliminaci všech tří neurotransmiterů, tedy serotoninu, noradrenalinu a dopaminu, každé konkrétní TCA však v jiném poměru a proto se svými účinky liší některá zklidňují, jiná jsou naopak budivá. Interakce s rekreačními drogami: THC (marihuana, hašiš): V kombinaci s TCA může způsobit tachykardii (nebezpečné zvýšení tepové frekvence). Jedná se o středně závažnou interakci. Užíváte-li TCA, je lepší se THC vyhnout nebo brát jen malé dávky. Alkohol, GHB (a související substance), benzodiazepiny (Xanax/Neurol, Lexaurin, Diazepam atd.), opiáty (heroin, kodein, vicodin atd.), barbituráty: Protože TCA mají silné sedativní účinky, jejich kombinování s látkami tlumícími centrální nervovou soustavu, jako jsou výše uvedené drogy, může účinky těchto drog posílit. Neboli: Pokud berete TCA, jste - co se výše uvedených drog týče - mnohem senzitivnější a vyřídí vás mnohem menší množství, než na jaké jste byli normálně zvyklí. Proto je dávkujte opatrně pravděpodobně vám bude stačit mnohem menší dávka než je obvyklé. Jsou-li dávkovány opatrně, jsou tyto látky v kombinaci s TCA celkem bezpečné. (Osobní zkušenost Jaroslava 5

6 A. Poláka: Jedno pivo za večer: dobře, dvě piva: nic moc nebo špatně, tři piva: moc špatně, zvracím.) Ketamin: Účinky této drogy by neměly být pozměňovány účinky TCA a není známo, že by tato kombinace byla nebezpečná. DXM (léky obsahující dextromethorfan, např. Robitussin, které ve vysokých dávkách působí jako anestetikum s účinky podobnými ketaminu, někdy (mnohem častěji v USA než v Evropě) se objevuje v tabletách označovaných jako extáze ): Toto může být velmi nebezpečná kombinace! Nikdy neberte současně DXM a TCA! Taková kombinace může vést k vytvoření takového množství serotoninu v mozku, které může způsobit potenciálně smrtelný serotoninový syndrom. MDMA/Extáze (platí i pro MDA, MDEA etc): TCA redukují účinky MDMA, takže si ji tolik neužijete, pokud vůbec. Někteří lidé užívající TCA tvrdí, že tato AD tlumí účinky extáze o něco méně než AD skupiny SSRI. V každém případě ale zjistíte, že to není takové, jako v době, kdy jste TCA nebrali. MDMA zvyšuje riziko kardiovaskulárních komplikací a TCA také nepůsobí příznivě na kardiovaskulární systém, proto může být taková kombinace nebezpečná. Neslyšel jsem sice o případu, kdy by tato kombinace kardiovaskulární problémy způsobila, přesto je to možnost, kterou byste měli brát v potaz. Zvažujte takovou kombinaci velmi opatrně a nejspíš zjistíte, že to prostě nestojí za to. V žádném případě nevysazujte TCA, abyste se mohli sjet extází. Náhlé vysazení TCA může způsobit množství nepříjemných účinků. Stimulanty: Amfetaminy (metamfetamin/pervitin, adderall, dexedrin), ritalin (metylfenidat), kokain, 4-MAR (4-metylaminorex, někdy zvaný led ( ice ) či euforie ): Tak, jako MDMA výše: Mnoho lidí říká, že pokud užívají TCA, nepociťují plný efekt těchto stimulantů. Nicméně stále na vás tyto drogy budou poměrně silně působit. Riziko je stejné jako v případě výše uvedené MDMA možné kardiovaskulární komplikace. Pokud kombinujete TCA a stimulanty, dobře si hlídejte dávkování a všímejte se jakýchkoli kardiovaskulárních účinků, které se zdají neobvyklé nebo znepokojivé. Halucinogeny (LSD, psilocybin/houbičky, tryptaminy, 2-ct-2,DPT, DMT etc, salvinorin A):TCA mohou zesílit účinky halucinogenů, buďte proto opatrní na to, jakou dávku si vezmete. Pravděpodobně bude k dosažení plného účinku stačit menší dávka. Také, 6

7 protože halucinogeny mají množství kardiovaskulárních účinků, platí zde stejné varovní jako v případě MDMA a stimulantů. Ačkoli se tedy jedná v zásadě o bezpečnou kombinaci, buďte opatrní a drogu užívejte s mírou. Začněte s nízkou dávkou. Nikdy nezesilujte účinek halucinogenů současným užitím inhibitoru MAO (například dostupný harmalin), hrozí potenciálně smrtelný serotoninový syndrom. Proto nikdy neužívejte k TCA ayahuascu obsahuje MAO inhibitor a je to tudíž velmi nebezpečná kombinace! 2) Tetracyklická AD (TeCA) TeCA jsou také označována jako antidepresiva 2. generace. Jsou šetrnější k organismu a mají méně nežádoucích účinků a případné projevy nežádoucích účinků jsou mírnější. Protože se liší v mechanismech účinku i v interakcích, budou zde v ČR předepisovaná TeCA probrána jednotlivě. Maprotilin Působí selektivní inhibici zpětného vychytávání noradrenalinu. Platí pro něj vše, co bylo uvedeno u TCA. Od TCA se liší pouze mírnějšími nežádoucími účinky, interakce s rekreačními drogami by měly být stejné. Mianserin Účinné antidepresivum se sedativními vlastnostmi. Selektivně potlačuje suicidální úvahy. Interakce s rekreačními drogami: THC (marihuana, hašiš): Patrně se jedná o bezpečnou kombinaci. Alkohol, GHB (a související substance), benzodiazepiny (Xanax/Neurol, Lexaurin, Diazepam atd.), opiáty (heroin, kodein, vicodin atd.), barbituráty: Účinky těchto drog budou silnější, než je obvyklé, protože se kombinují se sedativními účinky mianserinu. Platí to zvláště o benzodiazepinech a opiátech. Buďte opatrní a začněte nízkými dávkami, dokud nezjistíte, jak ve vašem případě interagují s mianserinem. Ketamin: Účinek ketaminu by neměl být mianserinem ovlivněn a není známo, že by takto kombinace byla nebezpečná. DXM (léky obsahující dextromethorfan, např. Robitussin, které ve vysokých dávkách působí jako anestetikum s účinky podobnými ketaminu, někdy (mnohem častěji v USA než v Evropě) se objevuje v tabletách označovaných jako extáze ): Vzhledem k tomu, že jak mianserin tak DXM jsou metabolizovány stejnými enzymy, je tato kombinace poměrně 7

8 nebezpečná. Vyvarujte se souběžného braní mianserinu a DXM! MDMA/Extáze (platí i pro MDA, MDEA etc): Některé poznatky naznačují, že by mianserin mohl snižovat s MDMA spojenou neurotoxicitou tím, že blokuje některé účinky MDMA na jednom typu serotoninových receptorů (konkrétně na 5-HT3 receptorech). Účinek mianserinu na noradrenalin pravděpodobně zvyšuje stimulační účinek MDMA. Přestože se pravděpodobně jedná o bezpečnou kombinaci, buďte opatrní a začněte s nízkou dávkou. Stimulanty: Amfetaminy(metamfetamin/pervitin, adderall, dexedrin), ritalin (metylfenidat), kokain, 4-MAR (4-metylaminorex, někdy zvaný led ( ice ) či euforie ): Mianserin patrně zvyšuje účinek stimulantů. To znamená, že byste měli být velmi opatrní chcete-li užít stimulanty. Užívejte nízké dávky. Přinejmenším do doby, než bude o těchto interakcí známo více. Halucinogeny (LSD, psilocybin/houbičky, tryptaminy, 2-ct-2,DPT, DMT etc, salvinorin A): Halucinogeny působí v kombinaci s mianserinem silněji, dávkujte je proto opatrně. Nekombinujte mianserin s halucinogeny obsahujícími IMAO (např. s ayahuascou)! Není to bezpečné. Trazodon Antidepresivum se zdvojeným serotoninovým působením (SARI). Působí antidepresivně, anxiolyticky (zmírňuje úzkost) a sedativně. Interakce s rekreačními drogami: THC (marihuana, hašiš): Patrně se jedná o bezpečnou kombinaci. Alkohol, GHB (a související substance), benzodiazepiny (Xanax/Neurol, Lexaurin, Diazepam atd.), opiáty (heroin, kodein, vicodin atd.), barbituráty: Trazodon zvyšuje citlvost na alkohol, benzodiazepiny, opiáty a barbituráty. Opatrné dávkování je proto namístě. Ketamin: Trazodon pravděpodobně zvyšuje citlivost vůči ketaminu, nicméně jde o bezpečnou kombinaci. DXM (léky obsahující dextromethorfan, např. Robitussin, které ve vysokých dávkách působí jako anestetikum s účinky podobnými ketaminu, někdy (mnohem častěji v USA než v Evropě) se objevuje v tabletách označovaných jako extáze ): Vzhledem k tomu, že DXM a trazodon jsou metabolizovány zčásti shodnými enzymy, jedná se o dosti nebezpečnou kombinaci a nedoporučuje se souběžné užívání těchto drog. 8

9 MDMA/Extáze (platí i pro MDA, MDEA etc): Trazodon, zdá se, mírně snižuje účinky těchto látek. Stimulanty: Amfetaminy(metamfetamin/pervitin, adderall, dexedrin), ritalin (metylfenidat), kokain, 4-MAR (4-metylaminorex, někdy zvaný led ( ice ) či euforie ): Trazodon a stimulanty, zdá se, spolu žádným způsobem neinteragují, proto je tato kombinace pravděpodobně relativně bezpečná. Halucinogeny (LSD, psilocybin/houbičky, tryptaminy, 2-ct-2,DPT, DMT etc, Salvia divinorum): Trazodon pravděpodobně snižuje citlivost vůči halucinogenům. Neužívejte trazodon společně s jakýmkoli inhibitorem MAO, neužívejte ayahuascu. Je to nebezpečná kombinace! 3) SSRI Mechanismus účinku: Preparáty, které řadíme mezi SSRI, se liší vzájemně chemickou strukturou, spojuje je však mechanismus antidepresivního účinku, a to inhibce zpětného vychytávání serotoninu. Účinek SSRI (Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) je tedy způsoben selektivní inhibicí (potlačením) zpětného vychytávání serotoninu. Výsledkem je více serotoninu (a po delší dobu) na synapsích. Ačkoli se různé SSRI liší svou efektivitou inhibice zpětného vychytávání serotoninu, všechny jsou selektivní a proto nemají žádný významný účinek na ostatní neurotransmitery. Jejich nežádoucí účinky jsou méně závažné než u TCA a na rozdíl od TCA jsou SSRI málo toxické a relativně bezpečné při předávkování. Metabolity těchto AD vydří v těle poměrně dlouho, proto SSRI, kromě okamžitého účinku, který mají na mozek, také mění mozek takovým způsobem, že je potřeba delší doby, než se mozek po vysazení SSRI navrátí do původního stavu. Jak dlouho vydrží mozek změněný (a tedy jak dlouhá doba je potřeba, aby člověk byl schopen pocítit plný účinek MDMA), závidí na dávce SSRI, kterou člověk bere, a na tom, jak dlouho tyto léky bere. Délka této doby navíc závisí na individuálním metabolismu atd., je tudíž velmi proměnlivá. Interakce s rekreačními drogami: 9

10 THC (marihuana, hašiš): Udává se, že v kombinaci s fluoxetinem může kvůli jejich synergickému efektu vyvolat záchvat mánie. Kombinace s ostatními SSRI by měla být relativně bezpečná. Alkohol, GHB (a související substance), benzodiazepiny (Xanax/Neurol, Lexaurin, Diazepam atd.), opiáty (heroin, kodein, vicodin atd.), barbituráty: Všechny tyto drogy lze celkem bezpečně s SSRI kombinovat. Můžete být senzitivnější k alkoholu, benzodiazepnům a barbiturátům, jinak jsou účinky takové, na jaké jste zvyklí. Někteří uživatelé tvrdí, že na ně opiáty působí slaběji. Ketamin: Někteří lidé tvrdí, že na ně ketamin působí slaběji. DXM (léky obsahující dextromethorfan, např. Robitussin, které ve vysokých dávkách působí jako anestetikum s účinky podobnými ketaminu, někdy (mnohem častěji v USA než v Evropě) se objevuje v tabletách označovaných jako extáze ): Toto může být velmi nebezpečná kombinace! Nikdy neberte současně SSRI a TCA! Taková kombinace může vést k vytvoření takového množství serotoninu v mozku, které může způsobit potenciálně smrtelný serotoninový syndrom. MDMA/Extáze (platí i pro MDA, MDEA etc): Pokud berete SSRI, nebudou na vás tyto drogy účinkovat. Jsou to vyhozené peníze. Jde o to, že SSRI blokují tu část mozku, kam se MDMA potřebuje dostat, aby vyvolala požadovaný účnek. Možná přijde slabý stimulační efekt, ale to je vše. Nepřestávejte brát SSRI jen proto, abyste si mohli vzít extázi! Předně, i když léčbu na několik dní přerušíte, je nepravděpodobné, že se po užití MDMA dostaví účinek, který by stál za to. Je potřeba mnohem delší doby, než jen několik dnů, aby se SSRI a jejich metabolity zcela vyloučily z těla (viz výše). Navíc se můžete po vysazení SSRI začít cítit velmi špatně (syndrom po vysazení, návrat deprese atd.). Je v každém případě lepší vzdát se MDMA a brát antidepresivum. Stimulanty: Amfetaminy(metamfetamin/pervitin, adderall, dexedrin), ritalin (metylfenidat), kokain, 4-MAR (4-metylaminorex, někdy zvaný led ( ice ) či euforie ): Účinky těchto drog na člověka užívajícího SSRI většinou zřejmě nejsou významně odlišné od běžných účinků. Jedná se asi o celkově bezpečnou kombinaci. Literatura uvádí problémovou kombinaci fluoxetinu a amfetaminu, jež má vést k předávkování a symptomům schizofrenie. Halucinogeny (LSD, psilocybin/houbičky, tryptaminy, 2-ct-2,DPT, DMT etc, salvinorin A):Kominace těchto drog s SSRI je bezpečná. Většina lidí říká, že si potřebují vzít větší dávku halucinogenu k dosažení požadovaného efektu. Proto pokud užíváte SSRI, budete 10

11 patrně potřebovat větší dávku, aby droga začala účinkovat. Někteří lidé zjistili, že potřebují větší dávku LSD, ale houbičky na ně účinkují normálně. Proto buďte opatrní, začněte obvyklou dávkou a tu zvyšujte jen tehdy, je-li to potřeba. Nikdy nezesilujte účinek halucinogenů současným užitím jakéhokoli inhibotoru MAO (například harmalin), hrozí potenciálně smrtelný serotoninový syndrom; z téhož důvodu nikdy neužívejte k SSRI ayahuascu. Je to velmi nebezpečná kombinace! 4) MAO inhibitory (IMAO, též MAOI, I-MAO, tymoeretika) Společnou vlastností této skupiny antidepresiv je inhibce monoaminooxydázy, která odbourává noradrenalin, dopamin, serotonin, tyramin a jiné látky v CNS. Generace neselektivních, ireverzibilních IMAO (fenelzin, izokarboxazid, nialamid a trancylpromin) není u nás již na trhu, při jejich užívání se musela dodržovat dieta chudá na tyramin (obsažený v množství různých potravin), vyskytovaly se hypertenzní krize a poškození jater. Koncem 80. let byla do praxe uvedena generace selektivních IMAO a to reverzibilní typ A moklobemid, inhibující MAO-A, rozkládající serotonin a noradrenalin, a ireverzibilní typ B selegilin, inhibující MAO-B, která rozkládá dopamin Tyto léky jsou indikovány většinou u lehčích forem deprese, u depresí spojených s útlumem, atypických depresí, dále pak u depresí ve vyšším věku a u počínajících demencí. Selegilin se užívá při léčbě Parkinsonovy choroby. Potraviny bohaté na tyramin: fermentované sýry, olomoucké tvarůžky, jogurty a výrobky z kyselého mléka, slanečky a herinky, lovecký a uherský salám, játra, kvasnice, sójová omáčka, masové extrakty, banány, fíky, hrozny, fazole, avokádo, boby, červená vína, piva, vermuty a nadměrné množství kofeinu. V případě v současné době předepisované nové generace IMAO (moklobemid, selegilin) není třeba dodržovat dietu u selegilinu vůbec, u moklobemidu stačí nekonzumovat výše uvedené potraviny v enormním množství. Interakce s rekreačními drogami: THC (marihuana, hašiš): Patrně se jedná o bezpečnou kombinaci. Alkohol: V případě starší generace ireversibilních IMAO bylo třeba vyhýbat se mnoha alkoholickým nápojům bohatým na tyramin. Užíváte-li v současné době předepisované IMAO, je lepší nepřehánět to s Chianti, vermutem a pivem. Konzumace červeného, bílého 11

12 a portského vína ve větším množství představuje mírné riziko. Whisky a likéry jako Drambuie a Chrtreuse také způsobovaly nežádoucí reakce. Bezpečně lze IMAO kombinovat s nápoji jako je vodka, gin, rum atd. a vyhnout se pivu a červenému vínu. Běžná společenská konzumace by ale neměla způsobit problémy. GHB (a související substance), benzodiazepiny (Xanax/Neurol, Lexaurin, Diazepam atd.) a barbituráty: Ačkoli můžete užívat tyto drogy společně s IMAO, musíte si hlídat dávkování a užívat nízké dávky. IMAO mohou způsobovat hypertenzi (zvýšení krevního tlaku), benzodiazepiny a barbituráty naopak způsobují hypotenzi (snížení krevního tlaku) a proto můžete narušit srdeční puls, krevní tlak atd. tím, že tyto dvě protichůdně působící substance užijete. V kombinaci s barbituráty literatura uvádí, že může nastat kóma. Opiáty (heroin, kodein, vicodin atd.): Užívat opiáty souběžně s IMAO není bezpečné. IMAO potencují účnek opiátů. Kombinace těchto drog může vést k hyper nebo hypotenzní krizi a k problémům s dechem. Prosím, vyvarujte se opiátů, užíváte-li IMAO! Ketamin: Užívat ketamin souběžně s IMAO je bezpečné. DXM (léky obsahující dextromethorfan, např. Robitussin, které ve vysokých dávkách působí jako anestetikum s účinky podobnými ketaminu, někdy (mnohem častěji v USA než v Evropě) se objevuje v tabletách označovaných jako extáze ): Tato kombinace může být velmi nebezpečná! Neužívejte souběžně IMAO a DXM. Taková kombinace může vést k přílišnému nadbytku serotoninu v mozku, následkem čehož je potenciálně smrtelný serotoninový syndrom. Pokud užíváte selegilin (tedy IMAO, které selektivně inhibuje pouze MAO-B), je současné užití DXM bezpečné. MDMA/Extáze (platí i pro MDA, MDEA etc): Velmi nebezpečná kombinace! Neužívejte extázi, užíváte-li IMAO. Vede to k serotoninovému syndromu a hypertenzní krizi, což může být fatální. Mnoho lidí, kteří zkombinovali MDMA a IMAO zemřelo! Nedělejte to. Pokud však užíváte selegilin (IMAO, které selektivně inhibuje pouze MAO-B), můžete MDMA užít bez nebezpečí navíc se ukazuje, že MAO-B inhibitory snižují neurotoxicitu MDMA. Totéž platí o stimulantech uvedených v následujícím odstavci. Stimulanty: Amfetaminy(metamfetamin/pervitin, adderall, dexedrin), ritalin (metylfenidat), kokain, 4-MAR (4-metylaminorex, někdy zvaný led ( ice ) či euforie ): Stejně jako v 12

13 případě MDMA jde o životu nebezpečnou kombinaci! Užíváte-li IMAO, je nezbytné vyhýbat se stimulantům. Halucinogeny (LSD, psilocybin/houbičky, tryptaminy, 2-ct-2,DPT, DMT etc, salvinorin A): Zdá se, že lidé užívající IMAO, jsou méně senzitivní k halucinogenům/tryptaminům. Platí to především o LSD. Interakce s tryptaminy a se salvinorinem (Salvia divinorum) nejsou dobře prozkoumány, proto je třeba při jejich kombinování s IMAO velké opatrnosti. Začněte s nízkou dávkou a sledujte, jak na vás droga působí, než dávku zvětšíte. Nezbytný časový rozestup mezi IMAO a kontraindikovanými drogami: Reversibilní IMAO: užíváte-li reverzibilní IMAO, konkrétně moklobemid, kteroukoli z rekreačních drog, před nimiž jste byli v předchozím textu varováni, můžete užít nejdříve po sedmi dnech po ukončení medikace. A obráceně: Pokud jste se sjeli některou z kontraindikovaných drog, počkejte nejméně sedm dní než začnete užívat IMAO. V případě dnes již neužívaných ireversibilních IMAO musel být odstup mezi ukončením medikace a užitím rizikové látky tři týdny. U ireversibilních IMAO jsou nutné časové rozestupy mnohem delší, ale tyto léky již nejsou v ČR registrovány. 5) Novější antidepresiva různých druhů Venlafaxin Venlafaxin selektivně inhibuje zpětné vychytávání jak serotoninu tak noradrenalinu, proto je znám jako SNRI. Je účinný a má rychlejší nástup účinku než většina ostatních AD. Vyvolává fyzickou závislost a je třeba jej vysazovat velmi pozvolna. Interakce s rekreačními drogami: THC (marihuana, hašiš): Patrně se jedná o bezpečnou kombinaci. Alkohol, GHB (a související substance), benzodiazepiny (Xanax/Neurol, Lexaurin, Diazepam atd.), opiáty (heroin, kodein, vicodin atd.), barbituráty: Tyto drogy mohou být s venlafaxinem kombinovány bezpečně a jejich účinky nebudou znatelně ovlivněny. DXM (léky obsahující dextromethorfan, např. Robitussin, které ve vysokých dávkách působí jako anestetikum s účinky podobnými ketaminu, někdy (mnohem častěji v USA než v Evropě) se objevuje v tabletách označovaných jako extáze ): Vzhledem k tomu, že DXM a venlafaxin jsou metabolizovány zčásti shodnými enzymy, jedná se o dosti nebezpečnou kombinaci a nedoporučuje se souběžné užívání těchto drog. 13

14 MDMA/Extáze (platí i pro MDA, MDEA etc): Viz SSRI. Extáze nefunguje, pokud užíváte venlafaxin. V žádném případě venlafaxin náhle nevysazujte, abyste si mohli "užít" Extázi! Náhlé vysazení je spojeno s velmi vážnými abstinenčními příznaky! Stimulanty: Amfetaminy(metamfetamin/pervitin, adderall, dexedrin), ritalin (metylfenidat), kokain, 4-MAR (4-metylaminorex, někdy zvaný led ( ice ) či euforie ): Amfetaminy mohou být užity souběžně s venlafaxinem relativně bezpečně. Účinek těchto drog by měl být normální. Kokain je také relativně bezpečný, nicméně někteří lidé užívající venlafaxin hlásí zvýšenou citlivost ke kokainu a jeho delší účinek. Ritalin užitý spolu s venlafaxinem může způsobit křeče, je proto třeba extrémní opatrnosti! Halucinogeny (LSD, psilocybin/houbičky, tryptaminy, 2-ct-2,DPT, DMT etc, salvinorin A): Halucinogeny a venlafaxin mohou být kombinovány relativně bezpečně bez jakéhokoli znatelného ovlivnění účinku halucinogenu. Nikdy nezesilujte účinek halucinogenů současným užitím jakéhokoli inhibitoru MAO (například harmalin) a proto také nekombinujte venlafaxin s ayahuascou hrozí potenciálně smrtelný serotoninový syndrom! Milnacipran Mechanismus účinku Milnacipran selektivně inhibuje zpětné vychytávání jak serotoninu tak noradrenalinu, proto je znám jako SNRI. Až 90% inhibice. Interakce s rekreačními drogami: THC (marihuana, hašiš): Patrně se jedná o bezpečnou kombinaci. Alkohol, GHB (a související substance), benzodiazepiny (Xanax/Neurol, Lexaurin, Diazepam atd.), opiáty (heroin, kodein, vicodin atd.), barbituráty: Milnacipran nemá tlumivý účinek, uvádí se, že neinteraguje s benzodiazepiny. Zdá se, že i ostatní kombinace by měly být bezpečné. DXM (Dextromethorfan, Robitussin): Nemám dostatek informací, ale jako v ostatních případech jde nejspíš o nebezpečnou kombinaci. 14

15 MDMA/Extáze (platí i pro MDA, MDEA etc): Patrně viz SSRI. Extáze nefunguje u venlafaxinu a u milnacipranu, který je rovněž SNRI, asi nebude také fungovat. Nevysazujte léky, abyste si mohli vzít extázi. Nestojí to za to! Stimulanty: Amfetaminy(metamfetamin/pervitin, adderall, dexedrin), ritalin (metylfenidat), kokain, 4-MAR (4-metylaminorex, někdy zvaný led ( ice ) či euforie ): Nemám dostatek informací. Vzhledem k tomu, že milnacipran má obecně málo lékových interakcí, půjde asi o bezpečnou kombinaci. Bez záruky! Halucinogeny (LSD, psilocybin/houbičky, tryptaminy, 2-ct-2,DPT, DMT etc, salvinorin): Nedostatek informací. Vzhledem k nízkému množství lékových interakcí milnacipranu snad bezpečné. Nikdy nezesilujte účinek halucinogenů současným užitím jakéhokoli inhibitoru MAO (například harmalin) a neužívejte ayahuascu hrozí potenciálně smrtelný serotoninový syndrom! Mirtazapin Je to novější AD s duálním mechanismem účinku zvyšuje syntézu a uvolňovnání noradrenalinu a zvyšuje syntézu a uvolňovnání serotoninu. Má anxiolytické působení (proti úzkostem) a zkvalitňuje spánek. Interakce s rekreačními drogami: THC (marihuana, hašiš): Patrně se jedná o bezpečnou kombinaci. Alkohol, GHB (a související substance), benzodiazepiny (Xanax/Neurol, Lexaurin, Diazepam atd.), opiáty (heroin, kodein, vicodin atd.), barbituráty: Účinky těchto drog budou silnější než je obvyklé, protože umocňují sedativní účinky mirtazapinu. Buďte proto s těmito drogami opatrní a užívejte nízké dávky, dokud nezjistíte, jak droga s miratzapinem interaguje. Ketamin: Účinek této drogy by neměl být mirtazapinem ovlivněn a není známo, že by se jednalo o nebezpečnou kombinaci. DXM (léky obsahující dextromethorfan, např. Robitussin, které ve vysokých dávkách působí jako anestetikum s účinky podobnými ketaminu, někdy (mnohem častěji v USA než v Evropě) se objevuje v tabletách označovaných jako extáze ): Vzhledem k tomu, že část enzymů, které metabolizují DXM se podílejí i na odbourávání mirtazapinu, jedná se 15

16 pravděpodobně o nebezpečnou kombinaci. Vyvarujte se souběžnému užívání DXM a mirtazapinu. MDMA/Extáze (platí i pro MDA, MDEA etc): Užívání extáze je v kombinaci s mirtazapinem relativně bezpečné. Někteří uživatelé říkají, že efekt MDMA je při mirtazapinu slabší a potřebují k dosažení plného efektu 1/2 tablety navíc. Stimulanty: Amfetaminy(metamfetamin/pervitin, adderall, dexedrin), ritalin (metylfenidat), kokain, 4-MAR (4-metylaminorex, někdy zvaný led ( ice ) či euforie ): Užívání stimulantů společně s mirtazapinem se zdá být relativně bezpečné. Nezdá se, že by mirtazapin ovlivňoval rekreační efekt stimulantů. Halucinogeny (LSD, psilocybin/houbičky, tryptaminy, 2-ct-2,DPT, DMT etc, Salvia divinorum): Zdá se, že halucinogeny působí v kombinaci s mirtazapinem mnohem silněji, buďte proto prosím velmi opatrní! Byla pozorována nebezpečná kombinace s houbičkami u osoby užívající mirtazapin. Užíváte-li mirtazapin, halucinogenů se vyvarujte nebo je alespoň dávkujte velmi opatrně. (Osobně znám člověka, u nějž jediná tableta mirtazapinu (nekombinovaná s žádnou drogou) spustila několikahodinový intenzivní (a nepříjemný) psychedelický stav. Jedná se ovšem asi o výjimečnou reakci na tento jinak velmi kvalitní lék. V souvislosti s hlášenou potenciací halucinogenů mirtazapinem je to však poměrně zajímavá informace. Pozn. Jaroslav A. Polák) Reboxetin (a ostatní NARI) Reboxetin je první AD patřící do skupiny selektivních inhibotorů zpětného vychytávání noradrenalinu (NARI). Nepůsobí sedativně, nezhoršuje reaktivitu, nezvyšuje hmotnost. Interakce s rekreačními drogami: THC (marihuana, hašiš): Patrně se jedná o bezpečnou kombinaci. Alkohol, GHB (a související substance), benzodiazepiny (Xanax/Neurol, Lexaurin, Diazepam atd.), opiáty (heroin, kodein, vicodin atd.), barbituráty: Berete-li NARI, jsou účinky těchto drog silnější než normálně. Platí to zvláště o barbituátech. Začněte s nízkými dávkami, dokud nezjistíte, jak ve vašem případě interagují s NARI. Jinak je užití těchto drog s NARI bezpečné. Ketamin: Účinek ketaminu by neměl být léky ze skupiny NARI ovlivněn a není známo, že by takto kombinace byla nebezpečná. 16

17 DXM (léky obsahující dextromethorfan, např. Robitussin, které ve vysokých dávkách působí jako anestetikum s účinky podobnými ketaminu, někdy (mnohem častěji v USA než v Evropě) se objevuje v tabletách označovaných jako extáze ): Vzhledem k tomu, že jak NARI tak DXM jsou metabolizovány stejnými enzymy, je tato kombinace poměrně nebezpečná. Vyvarujte se souběžného braní NARI a DXM! MDMA/Extáze (platí i pro MDA, MDEA etc): O této kombinaci není mnoho známo. Účinky se dostavují a zdá se, že je to bezpečné. Některé účinky MDMA jsou zesílené, jiné naopak oslabené. Fairnymph popisuje, že pociťoval vyšší teplotu a byl více zklidněn, než obvykle, a zatínání zubů a skřípání zuby, kterými obvykle příliš netrpí, byly poměrně silné. Byl z toho více mimo, měl problémy s motorikou, chůzí atd. Necítil se stimulován a nezakoušel brnění v končetinách jako obvykle. Stále zažíval slušnou euforii a byl více společenský a mluvný. Dojezd byl nepříjemný (což u něj, jak popisuje, normálně nebývá) a zahrnoval bolest hlavy a čelistí. Stimulanty: Amfetaminy(metamfetamin/pervitin, adderall, dexedrin), ritalin (metylfenidat), kokain, 4-MAR (4-metylaminorex, někdy zvaný led ( ice ) či euforie ): Ačkoli tato kombinace není (alespoň na základě dosavadních údajů) zvláště nebezpečná, nedoporučuje se kombinovat NARI s amfetaminy a ritalinem. Stimulační účinek těchto drog je NARI téměř úplně blokován. Můžete vyšňupat tři lajny kvalitního pervitinu a za dvě hodiny usnout, píše Fairnymph. Zatínání zubů, bolest hlavy a dojezd jsou příšerné. Dostavuje se jen velmi málo euforie a nežádoucí účinky jednoznačně přebijí jakékoli příjemné efekty. O kombinaci NARI a kokainu není nic známo, ale předpokládá se, že bude podobná jako v případě amfetaminů a ritalinu. Interakce s 4-MAR bude pravděpodobně mírnější a méně nepříjemná, možná, že NARI účinek 4-MAR neovlivní. Halucinogeny (LSD, psilocybin/houbičky, tryptaminy, 2-ct-2,DPT, DMT etc, salvinorin A): Nejsou známa žádná nebezpečí ohledně kombinace těchto drog a NARI. Bupropion Mechanismus účinku bupropionu není plně znám, je to inhibitor zpětného vychytávání noradrenalinu a dopaminu (NDRI) a funguje také jako slabý inhibitor zpětného vychytávání serotoninu. Užívá se i při odvykání kouření a při chronických bolestech. Může vyvolat epileptický záchvat (u 0,1% pacientů při dávkách do 300mg/den, 0,4% pacientů u dávek nad 400mg/den). 17

18 Interakce s rekreačními drogami: THC (marihuana, hašiš): Patrně se jedná o bezpečnou kombinaci. Alkohol, GHB (a související substance), benzodiazepiny (Xanax/Neurol, Lexaurin, Diazepam atd.), opiáty (heroin, kodein, vicodin atd.), barbituráty: Někteří lidé užívající bupropion říkají, že kombinace s alkoholem není dobrá, že jsou vůči alkoholu mnohem senzitivnější a rychle se opijí. Na druhou stranu existují i uživatelé bupropionu, kteří nepozorovali, že na ně alkohol působil jinak, než jak byli zvyklí. V každém případě je rozumné pít opatrně, pokud jste začali brát bupropion, a sledovat, co s vámi alkohol dělá. Ostatní tlumivé látky (opiáty, benzodiazepiny, barbituráty) a jsou pro uživatele bupropionu bezpečné. Ketamin: Účinek ketaminu by neměl být bupropionem ovlivněn, jedná se zřejmě o bezpečnou kombinaci. DXM (léky obsahující dextromethorfan, např. Robitussin, které ve vysokých dávkách působí jako anestetikum s účinky podobnými ketaminu, někdy (mnohem častěji v USA než v Evropě) se objevuje v tabletách označovaných jako extáze ): O interakci bupropionu s DXM toho není mnoho známo, ale zdá se, že je to bezpečné. Opatrnost je však namístě, přinejmenším do doby, než bude známo více. Začínejte s nízkou dávkou. MDMA/Extáze (platí i pro MDA, MDEA etc): Zprávy o vlivu bupropionu na účinky extáze jsou různé. Někteří lidé, zvláště pokud se léčí s bipolární poruchou, říkají, že na ně MDMA účinkuje normálně. Jiní říkají, že účinky jsou o něco slabší než obvykle. A konečně jsou i takoví uživatelé, kteří pozorovali velké snížení účinku MDMA. Obecně lze říci, že většina lidí je schopna zažívat účinky extáze když užívají bupropion, ale k dosažení plného účinku potřebují vyšší dávku. Nicméně dokud nezjistíte, jak přesně na vás MDMA působí když užíváte bupropion, vezměte nejprve normální dávku MDMA. Pokud jste náchylní k epileptickému záchvatu, měli byste se kombinace MDMA a bupropionu vyvarovat, protože je tato kombinace může vyvolat. Stimulanty: Amfetaminy(metamfetamin/pervitin, adderall, dexedrin), ritalin (metylfenidat), kokain, 4-MAR (4-metylaminorex, někdy zvaný led ( ice ) či euforie ): Amfetaminy a ritalin je možné užívat souběžně s bupropionem, účinek není ovlivněn. Někteří lidé říkají, že kokain je v této kombinaci účinnější efekt je lepší a trvá déle. Obecně lze říci, že všechny stimulanty je jeví v kombinaci s bupropionem jako bezpečné. Vzhledem k tomu, 18

19 že tato kombinace může u náchylného člověka vyvolat epileptický záchvat, neměli byste tuto kombinaci užívat, pokud k němu máte sklon. Halucinogeny (LSD, psilocybin/houbičky, tryptaminy, 2-ct-2,DPT, DMT etc, salvinorin A): Nejsou známa žádná nebezpečí, která by mohla tato kombinace způsobit. Tianeptin Tianeptin patří k novějším AD s odlišným mechanismem antidepresivního působení: paradoxně zvyšuje zpětné vychytávání serotoninu bez ovlivnění vychytávání, uvolňování nebo vazebnosti jiných neurotransmiterů. Tlumí odpověď osy hypotalamus hypofýza nadledviny, tím zvyšuje rezistenci na stres, zlepšuje adaptaci na nové, neočekávané situace, působí proti změnám chování způsobených stresem. Také obnovuje normální architekturu postižených struktur v mozku. Interakce s rekreačními drogami: THC (marihuana, hašiš): Patrně se jedná o bezpečnou kombinaci. Alkohol, GHB (a související substance), benzodiazepiny (Xanax/Neurol, Lexaurin, Diazepam atd.), opiáty (heroin, kodein, vicodin atd.), barbituráty: Zdá se, že tyto drogy mohou být bez nebezpečí s tianepinem kombinovány. Ketamin: Účinek této drogy může být tianepinem mírně zesílen; není známo, že by se jednalo o nebezpečnou kombinaci. DXM (léky obsahující dextromethorfan, např. Robitussin, které ve vysokých dávkách působí jako anestetikum s účinky podobnými ketaminu, někdy (mnohem častěji v USA než v Evropě) se objevuje v tabletách označovaných jako extáze ): O kombinaci DXM a tianepinu toho příliš známo není. Protože však taková kombinace nebezpečná být může, je třeba velké opatrnosti, dokud nebude známo více. MDMA/Extáze (platí i pro MDA, MDEA etc): Jediná osoba, o níž je mi známo, že užila současně extázi a tianepin (37,5 mg denně po dobu jednoho měsíce), jsem já sám, píšefairnymph. Byla to dobrá kombinace a tianepin bezpochyby zesílil účinky MDMA. Extázi jsem užil mnohokrát v různě vysokých dávkách a mohu říci, že toto byl nejsilnější zážitek, jaký jsem kdy na extázi měl. Vzal jsem si pro mě průměrnou dávku MDMA, která byla čistá a testovaná. Tianepin nezvýšil účinek natolik, aby to bylo nebezpečné, přesto však doporučuji opatrnost určitě nebudete potřebovat více než 1 2 tablety. 19

20 Stimulanty: Amfetaminy (metamfetamin/pervitin, adderall, dexedrin), ritalin (metylfenidat), kokain, 4-MAR (4-metylaminorex, někdy zvaný led ( ice ) či euforie ): I v tomto případě mohu poskytnout pouze osobní zkušenost, píše Fairnymph. Užil jsem všechny tyto substance (s výjimkou 4-MAR) spolu s tianepinem a amfetaminy se jevily znatelně, ačkoli ne extrémně, silnější, kokain a metylfenidát působily normálně. Nezdá se, že by šlo o nebezpečnou kombinaci, ale nezapomeňte, že k dosažení intenzivního rauše bude stačit průměrná dávka amfetaminů. Halucinogeny (LSD, psilocybin/houbičky, tryptaminy, 2-ct-2,DPT, DMT etc, salvinorin A): Tianeptin a halucinogeny se zdají být bezpečnou kombinací. Psychedelické drogy se jeví o něco silnější než obvykle, ale jen o málo. Neužívejte tianeptin společně s jakýmkoli inhibitorem MAO a neužívejte ayahuascu (která IMAO obsahuje). Je to nebezpečná kombinace! 6) Stabilizátory nálady (tymoprofylaktika) Tyto léky jsou tvořeny jednak lithiem (Lithium carbonicum), jednak léky, které primárně slouží jako antiepileptika. Předepisovány bývají především lidem trpícím bipolární poruchou ( maniodepresivní psychózou ) a jejich cílem je zabránit střídání depresivních a manických fází. O jejich interakcích s ilegálními drogami jsem toho příliš mnoho nezjistil a lze předpokládat, že mohou být velmi problematické! Lithium carbonicum Mechanismus účinku není z klinckého hlediska objasněn. O jeho biologických účincích toho víme mnoho, který z nich však má klinický dopad a význam, není dosud zcela jasně zodpovězeno. Má však prověřený účinek v léčbě akutní mánie a v oblasti prevence nových epizod mánie. Lithium má řadu jak nepříjemných, tak zdraví ohrožujících, nežádoucích účinků, pacient užívající tuto látku musí být pravidelně sledován. Interakce s rekreačními drogami: Podařilo se mi zjistit, že velmi nebezpečná je kombinace s ketaminem, který zvyšuje litemii, tedy hladinu lithia v krvi, což může ohrozit zdraví a možná i život. Konzumace alkoholu by měla být přinejmenším značně snížena. O lithiu se dále uvádí, že v případě závislosti na alkoholu či jiných drogách snižuje nutkání k požití drogy a preventivně brání vzniku euforie a labilitě nálad po některých drogách, jmenovitě alkoholu a 20

Nové syntetické drogy. MUDr. Tomáš Páleníček Psychiatrické centrum Praha, PGS student 3.LFUK

Nové syntetické drogy. MUDr. Tomáš Páleníček Psychiatrické centrum Praha, PGS student 3.LFUK Nové syntetické drogy MUDr. Tomáš Páleníček Psychiatrické centrum Praha, PGS student 3.LFUK Tanecní scéna a drogy Jedná se o rizikové prostředí Typy drog spojené s taneční scénou alkohol, cigarety marihuana

Více

PŘÍLOHA III ZMĚNY PŘÍSLUŠNÝCH BODŮ SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACE. Poznámka:

PŘÍLOHA III ZMĚNY PŘÍSLUŠNÝCH BODŮ SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACE. Poznámka: PŘÍLOHA III ZMĚNY PŘÍSLUŠNÝCH BODŮ SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACE Poznámka: Změny v souhrnu údajů o přípravku a příbalové informaci možná bude následně třeba nechat (v případě potřeby

Více

Psychofarmaka a gravidita. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Psychofarmaka a gravidita. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Psychofarmaka a gravidita MUDr. Zdeňka Vyhnánková ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO FARMAKOTERAPII V TĚHOTENSTVÍ nemoc většinou znamená větší riziko než léčba indikace by měla být podložená a ne alibistická většina

Více

Therapeutic Drug Monitoring. SSRIs by HPLC. Bio-Rad Laboratories Therapeutic Drug Monitoring

Therapeutic Drug Monitoring. SSRIs by HPLC. Bio-Rad Laboratories Therapeutic Drug Monitoring Bio-Rad Laboratories Therapeutic Drug Monitoring Therapeutic Drug Monitoring SSRIs by HPLC Dny kontroly kvality a speciálních metod HPLC Bio-Rad Lednice 8.-9. Listopadu 2012 Bio-Rad Laboratories Mnichov,

Více

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

Aurorix 150 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje moclobemidum 150 mg. Aurorix 300 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje moclobemidum 300 mg

Aurorix 150 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje moclobemidum 150 mg. Aurorix 300 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje moclobemidum 300 mg sp.zn. sukls76854/2014 SOUHRN ÚDAJU O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU AURORIX 150 mg AURORIX 300 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Aurorix 150 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje

Více

Drogy a jejich účinky. MUDr. Jakub Minařík

Drogy a jejich účinky. MUDr. Jakub Minařík Drogy a jejich účinky MUDr. Jakub Minařík Terminologie Droga Droga je látka, která splňuje dva základní požadavky: 1. Ovlivňuje nějakým způsobem naše prožívání objektivní reality, tedy má psychotropní

Více

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ DROGY POJEM DROGA Společným znakem všech drog je to, že dokáží ovlivnit centrální nervovou soustavu a její funkce V odborném názvosloví hovoříme o omamných a psychotropních látkách Na drogy vzniká závislost.

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

LÉČBA PORUCH NÁLADY, ANTIDEPRESIVA

LÉČBA PORUCH NÁLADY, ANTIDEPRESIVA LÉČBA PORUCH NÁLADY, ANTIDEPRESIVA AFEKTIVNÍ PORUCHY (PORUCHY NÁLADY) (F30 F39) Manická fáze Zvýšená nálada, euforie, aktivita, až psychotické symptomy Bipolární afektivní porucha Manická a depresivní

Více

Trendy rizik lékových interakcí u klientů Zdravotní pojišťovny Škoda v letech 2001-2005

Trendy rizik lékových interakcí u klientů Zdravotní pojišťovny Škoda v letech 2001-2005 Trendy rizik lékových interakcí u klientů Zdravotní pojišťovny Škoda v letech 21-25 Prokeš M, Vitásek Z, Kolář J WWW.INFOPHARM.CZ Zdravotní pojišťovna Škoda ZPŠ a její klienti PRAHA Počet klientů ZPŠ:

Více

Důležité informace k užívání přípravku Tasigna

Důležité informace k užívání přípravku Tasigna Důležité informace k užívání přípravku Tasigna Co je důležité vědět o přípravku Tasigna... Přípravek Tasigna je lék vydávaný pouze na lékařský předpis. Tasigna se používá k léčbě leukemie nazývané chronická

Více

Farmakodynamické aspekty kombinace SSRI - kazuistika

Farmakodynamické aspekty kombinace SSRI - kazuistika Farmakodynamické aspekty kombinace SSRI - kazuistika Martin Šíma Odd. klinické farmacie FN Na Bulovce 뤈Ô SSRI Citalopram Escitalopram Fluoxetin Fluvoxamin Paroxetin Sertralin SSRI Základní MÚ inhibice

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail:posta@sukl.cz

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail:posta@sukl.cz STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail:posta@sukl.cz SUKLS206450/2009 V souladu s ustanovením 39o zákona o veřejném zdravotním pojištění

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp. zn. sukls111315/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Protradon 100 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje tramadoli hydrochloridum 100 mg. Úplný seznam

Více

Důležité informace o užívání přípravku TASIGNA

Důležité informace o užívání přípravku TASIGNA Důležité informace o užívání přípravku TASIGNA Důležité informace o užívání přípravku TASIGNA Co je důležité vědět o přípravku TASIGNA Přípravek TASIGNA je lék vydávaný pouze na lékařský předpis. TASIGNA

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

Drogy. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013. Ročník: devátý

Drogy. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013. Ročník: devátý Drogy Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s dělením návykových

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování

Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování

Více

DROGY A JEJICH ÚČINKY PROJEVY UŽÍVÁNÍ

DROGY A JEJICH ÚČINKY PROJEVY UŽÍVÁNÍ DROGY A JEJICH ÚČINKY PROJEVY UŽÍVÁNÍ KDO JSME A CO DĚLÁME Semiramis, Laxus, Alma Organizace poskytující sociální a adiktologické služby. V současné době probíhá proces jejich spojování. Působnost ve 4

Více

Psychofarmaka. Neurotransmitery. Definice. PharmDr. Jana Kučerov. struktura. ující lidskou psychiku psychofarmaka, psychoaktivní látky

Psychofarmaka. Neurotransmitery. Definice. PharmDr. Jana Kučerov. struktura. ující lidskou psychiku psychofarmaka, psychoaktivní látky Psychofarmaka PharmDr. Jana Kučerov erová, Ph.D. Neurotransmitery Přenašeče e informace Mnoho látekl Různá chemická struktura Inhibiční,, excitační Definice Léky ovlivňuj ující lidskou psychiku psychofarmaka,

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 15 mg nebo 30 mg nebo 45 mg mirtazapinum. Pomocné látky viz bod 6.1.

2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 15 mg nebo 30 mg nebo 45 mg mirtazapinum. Pomocné látky viz bod 6.1. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Mirtawin 15 mg Mirtawin 30 mg Mirtawin 45 mg 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 15 mg nebo 30 mg nebo 45 mg mirtazapinum.

Více

Antidepresiva, thymoprofylaktika. Léčba afektivních poruch

Antidepresiva, thymoprofylaktika. Léčba afektivních poruch Antidepresiva, thymoprofylaktika Léčba afektivních poruch Afektivní poruchy Deprese a mánie Monopolární častější, depresivní epizoda nebo periodická depresivní porucha (opakované epizody) Bipolární cyklické

Více

Akutní intoxikace léky. Jiří Valenta, Daniela Pelclová

Akutní intoxikace léky. Jiří Valenta, Daniela Pelclová Akutní intoxikace léky Jiří Valenta, Daniela Pelclová Opiáty I. Definice: Silná analgetika na bázi morfinu (morfinomimetika, opioidy), zneužívané drogy. Preparáty: Morfin, pethidin (Dolsin), piritramid

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE sp. zn. sukls46158/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE MABRON 50 mg tvrdé tobolky tramadoli hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příloha III. Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III. Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Úpravy v souhrnu údajů o přípravku a příbalové informaci mohou být dále aktualizovány příslušnými vnitrostátními

Více

12. Psychofarmaka (1)

12. Psychofarmaka (1) Psychofarmaka 12. Psychofarmaka (1) látky ovlivňující lidskou psychiku; používají se při léčení duševních poruch - psychóz. Existují různé druhy psychofarmak. Těžké psychózy: chizofrenie Porucha myšlení

Více

CELKOVÉ SHRNUTÍ VĚDECKÉHO HODNOCENÍ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH KYSELINU VALPROOVOU/VALPROÁT (viz Příloha I)

CELKOVÉ SHRNUTÍ VĚDECKÉHO HODNOCENÍ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH KYSELINU VALPROOVOU/VALPROÁT (viz Příloha I) PŘÍLOHA II VĚDECKÉ ZÁVĚRY A ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNÝCH ÚPRAV V SOUHRNECH ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÝCH INFORMACÍCH PŘEDKLÁDANÉ EVROPSKOU AGENTUROU PRO LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY 104 VĚDECKÉ ZÁVĚRY CELKOVÉ SHRNUTÍ VĚDECKÉHO

Více

Antidepresiva. M. Kopeček. Centrum neuropsychiatrických studií 3. LF UK Praha Psychiatrické centrum Praha

Antidepresiva. M. Kopeček. Centrum neuropsychiatrických studií 3. LF UK Praha Psychiatrické centrum Praha Antidepresiva M. Kopeček Centrum neuropsychiatrických studií 3. LF UK Praha Psychiatrické centrum Praha Monoaminy a deprese Nedostatek monoaminů deprese Zvýšení monoaminů léčí depresi (Stahl 1997) COMT

Více

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie Možnosti sběru dat o uživatelích MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

Roman Gabrhelík T E X T

Roman Gabrhelík T E X T T a n e č n í D r o g y Charakteristika Pavel Krmenčík Roman Gabrhelík V Ý U K O V Ý T E X T Publikace vznikla a byla vydána pod odbornou záštitou a koordinací: Centra adiktologie, PK 1. LF UK v Praze

Více

Farmakoterapie organické depresivní poruchy

Farmakoterapie organické depresivní poruchy Farmakoterapie organické depresivní poruchy MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Farmakoterapie Antidepresiva

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe

Drogy a otravy zkušenosti z praxe EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe Mgr. Hana

Více

Psychoaktivní látky. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoaktivní látky. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoaktivní látky MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 7 Název materiálu: Psychoaktivní

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA. TRAMUNDIN RETARD 100mg tablety s prodlouženým uvolňováním tramadoli hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA. TRAMUNDIN RETARD 100mg tablety s prodlouženým uvolňováním tramadoli hydrochloridum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA TRAMUNDIN RETARD 100mg tablety s prodlouženým uvolňováním tramadoli hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls70531/2011, sukls70526/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls70531/2011, sukls70526/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls70531/2011, sukls70526/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE AURORIX 150 mg AURORIX 300 mg potahované tablety (moclobemidum) Přečtěte

Více

INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DIPIDOLOR, 7,5 mg/ml, injekční roztok Piritramidum

INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DIPIDOLOR, 7,5 mg/ml, injekční roztok Piritramidum INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE DIPIDOLOR, 7,5 mg/ml, injekční roztok Piritramidum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat. - Ponechte si příbalovou

Více

Hypnotika Benzodiazepiny

Hypnotika Benzodiazepiny Hypnotika Benzodiazepiny Sedace: mírný stupeň útlumu funkce CNS zklidnění pacienta (motorické i psychické), bez navození spánku Hypnóza: navozený stav více či méně podobný fyziologickému spánku (Hypno)-sedativní

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. APO-MOCLOB 150 APO-MOCLOB 300 potahované tablety (moclobemidum)

Příbalová informace: informace pro uživatele. APO-MOCLOB 150 APO-MOCLOB 300 potahované tablety (moclobemidum) Příbalová informace: informace pro uživatele APO-MOCLOB 150 APO-MOCLOB 300 potahované tablety (moclobemidum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

LINEZA 600 mg potahované tablety. Linezolidum

LINEZA 600 mg potahované tablety. Linezolidum Sp. zn. sukls223615/2013 Příbalová informace: informace pro uživatele LINEZA 600 mg potahované tablety Linezolidum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci Příloha I Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci 1 Vědecké závěry S ohledem na hodnotící zprávu výboru PRAC týkající se pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti (PSUR) dexamethasonu (kromě

Více

Úzkost u seniorů. Stres, úzkost a nespavost ve stáří. Úzkost a poruchy chování ve stáří. Sborník přednášek z Jarního sympozia 2011

Úzkost u seniorů. Stres, úzkost a nespavost ve stáří. Úzkost a poruchy chování ve stáří. Sborník přednášek z Jarního sympozia 2011 Úzkost u seniorů Stres, úzkost a nespavost ve stáří MUDr. Petr Hrubeš Hradec Králové Úzkost a poruchy chování ve stáří MUDr. Vanda Franková Dobřany Sborník přednášek z Jarního sympozia 2011 Moderní trendy

Více

12. Psychofarmaka (1)

12. Psychofarmaka (1) Psychofarmaka 12. Psychofarmaka (1) školy koly -techlogic techlogické Jeho Jeho žit řen bez bez souhlasu souhlasu autora autora je je ázá látky ovlivňující lidskou psychiku; žívají se při léč duševních

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Almozen 12,5 mg potahované tablety Almotriptanum

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Almozen 12,5 mg potahované tablety Almotriptanum Sp.zn. sukls120575/2013 Příbalová informace: Informace pro uživatele 12,5 mg potahované tablety Almotriptanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

Nové drogy příčiny, rizika, řešení

Nové drogy příčiny, rizika, řešení Nové drogy příčiny, rizika, řešení Ing. Mgr. Vendula Běláčková, Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika 1. lf UK v Praze a VFN v Praze Konference Fenomén dnešní doby, Olomouc, 31. března 2011 Proč vznikají

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls13678/2009 a příloha k sp.zn. sukls243171/2012

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls13678/2009 a příloha k sp.zn. sukls243171/2012 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls13678/2009 a příloha k sp.zn. sukls243171/2012 Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls13678/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls1859/2011, sukls1860/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls1859/2011, sukls1860/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls1859/2011, sukls1860/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU JUMEX 5 mg JUMEX 10 mg tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jumex

Více

FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ

FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 29 FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ INFORMACE PRO PACIENTY ŘÍJEN 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU JUMEX 5 mg JUMEX 10 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jumex 5 mg: jedna tableta obsahuje 5 mg selegilinu. Jumex 10 mg: jedna tableta obsahuje

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls30500/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Zolsana 10 mg SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Zolpidemi tartras 10 mg v jedné potahované

Více

sp.zn. sukls106127/2012 a sukls186748/2014

sp.zn. sukls106127/2012 a sukls186748/2014 sp.zn. sukls106127/2012 a sukls186748/2014 Příbalová informace: Informace pro uživatele Sanval 10 mg potahované tablety (zolpidemi tartras) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Sumatriptan Mylan 50 mg Sumatriptan Mylan 100 mg Sumatriptanum Potahované tablety

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Sumatriptan Mylan 50 mg Sumatriptan Mylan 100 mg Sumatriptanum Potahované tablety Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls227430-31/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Sumatriptan Mylan 50 mg Sumatriptan Mylan 100 mg Sumatriptanum Potahované tablety Přečtěte

Více

2. Je Vám: a) b) c) 21 a více

2. Je Vám: a) b) c) 21 a více DOTAZNÍK Jsem studentkou Masarykovy univerzity Brno, obor Speciální pedagogika. Píši diplomovou práci, ve které řeším šetření o stavu prevence a míře zneužívání návykových látek na středních školách pro

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. APAURIN 10 mg/2 ml injekční roztok (diazepamum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. APAURIN 10 mg/2 ml injekční roztok (diazepamum) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE APAURIN 10 mg/2 ml injekční roztok (diazepamum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat. - Ponechte si příbalovou

Více

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Účinky návykových látek Anotace Pracovní list týkající se problematiky drog a drogové závislosti. Úkoly

Více

O co jde? Uveden na trh 1991 na Novém Zélandu. Subutex = buprenorfin v tabletě. Subuxon = buprenorfin + naloxon v tabletě v poměru 4 x 1

O co jde? Uveden na trh 1991 na Novém Zélandu. Subutex = buprenorfin v tabletě. Subuxon = buprenorfin + naloxon v tabletě v poměru 4 x 1 Suboxone je tu!!! O co jde? Uveden na trh 1991 na Novém Zélandu Subutex = buprenorfin v tabletě Subuxon = buprenorfin + naloxon v tabletě v poměru 4 x 1 Složení Sublingvální tableta (k rozpuštění pod jazyk)

Více

Užívání drog v ČR v r. 2011

Užívání drog v ČR v r. 2011 Užívání drog v ČR v r. Vlastimil Nečas, RVPPK 9// Klíčové indikátory celoživotní prevalence,,,,, - - - - -6 Marihuana nebo hašiš 6,,8, 6,8, Extáze, 6,,,, Pervitin nebo amfetaminy,8,,,, Kokain,,9,6,,6 Nové

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Dorsiflex 200 mg tablety (Mephenoxalonum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Dorsiflex 200 mg tablety (Mephenoxalonum) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Dorsiflex 200 mg tablety (Mephenoxalonum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ponechte si příbalovou informaci

Více

PŘÍLOHA III RELEVANTNÍ ČÁSTI SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACE. Poznámka: Tyto úpravy souhrnu údajů o přípravku a

PŘÍLOHA III RELEVANTNÍ ČÁSTI SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACE. Poznámka: Tyto úpravy souhrnu údajů o přípravku a PŘÍLOHA III RELEVANTNÍ ČÁSTI SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACE Poznámka: Tyto úpravy souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace jsou platné v okamžiku přijetí rozhodnutí Komisí. Poté,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. APO-SELEG 5 mg tablety. Selegilini hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. APO-SELEG 5 mg tablety. Selegilini hydrochloridum Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls206719/ PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE APO-SELEG 5 mg tablety Selegilini hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Paralen Grip chřipka a kašel potahované tablety (paracetamolum, dextromethorphani hydrobromidum monohydricum, phenylephrini hydrochloridum)

Paralen Grip chřipka a kašel potahované tablety (paracetamolum, dextromethorphani hydrobromidum monohydricum, phenylephrini hydrochloridum) Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn.sukls96119/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE Paralen Grip chřipka a kašel potahované tablety (paracetamolum, dextromethorphani hydrobromidum monohydricum, phenylephrini

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA 10 tel , fax ,

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA 10 tel , fax , STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel. 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,

Více

EMEGAR 2mg potahované tablety Granisetronum

EMEGAR 2mg potahované tablety Granisetronum Sp.zn.sukls43587/2015 Příbalová informace: Informace pro uživatele EMEGAR 2mg potahované tablety Granisetronum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FLUMIREX

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FLUMIREX SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FLUMIREX 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Fluoxetini hydrochloridum 22,36 mg (odp. 20 mg fluoxetinu) v 1 tobolce. Pomocné látky viz 6.1. 3. LÉKOVÁ FORMA

Více

20.12.2011. Antiepileptika. Generalizované. Parciální. 14. května 2009. např. grand mal ztráta vědomí absence tonicko-klonické křeče

20.12.2011. Antiepileptika. Generalizované. Parciální. 14. května 2009. např. grand mal ztráta vědomí absence tonicko-klonické křeče Ústav farmakologie 14. května 2009 Epilepsie Generalizované např. grand mal ztráta vědomí absence tonicko-klonické křeče Parciální Jacksonská epilepsie komplexní parciální záchvaty Epilepsie inhibice GABA

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls122181/2011 a příloha k sp. zn. sukls91704/2011

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls122181/2011 a příloha k sp. zn. sukls91704/2011 Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls122181/2011 a příloha k sp. zn. sukls91704/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SANDOMIGRAN 0,5 mg obalené tablety 2. KVALITATIVNÍ

Více

Příbalová informace. Sumatriptan Actavis 50 mg Sumatriptan Actavis 100 mg Potahované tablety Sumatriptanum

Příbalová informace. Sumatriptan Actavis 50 mg Sumatriptan Actavis 100 mg Potahované tablety Sumatriptanum Příloha k sp.zn. sukls22864-5/2007 Příbalová informace Sumatriptan Actavis 50 mg Sumatriptan Actavis 100 mg Potahované tablety Sumatriptanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

Antipsychotika. 30. dubna 2009. Co se jimi léčí

Antipsychotika. 30. dubna 2009. Co se jimi léčí Ústav farmakologie LF UP 30. dubna 2009 Co se jimi léčí Schizofrenie postihuje cca 1 % populace mladí lidé chronická, těžce postihuje život hereditární složka pozitivní a negativní příznaky Poruchy chování

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Frontin 0,5 mg. Frontin 1 mg alprazolamum tablety

Příbalová informace: informace pro uživatele. Frontin 0,5 mg. Frontin 1 mg alprazolamum tablety sp.zn. sukls146940/2014, sukls146941/2014, sukls146942/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Frontin 0,25 mg Frontin 0,5 mg Frontin 1 mg alprazolamum tablety Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Desloratadin +pharma 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje desloratadinum v množství 5 mg. Úplný seznam pomocných

Více

Nekognitivní poruchy u demencí

Nekognitivní poruchy u demencí Nekognitivní poruchy u demencí MUDr. Pavel Ressner Neurologická klinika, Centrum pro diagnostiku a léčbu l neurodegenerativních onem. Fakultní nemocnice Olomouc Komplexní pojetí demencí - demence nejsou

Více

Vypracovala Jana Váleková

Vypracovala Jana Váleková Vypracovala Jana Váleková 386370 Opiáty Alkaloid obsažený v opiu, extrakt z nezralých makovic máku setého (papaver somniferum). Hlavní opiáty: Morfin Heroin Kodein Thebain Účinky: na CNS, Sedativum, anxiolytikum,

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Akynzeo 300 mg / 0,5 mg tvrdé tobolky netupitantum/palonosetronum

Příbalová informace: informace pro pacienta. Akynzeo 300 mg / 0,5 mg tvrdé tobolky netupitantum/palonosetronum Příbalová informace: informace pro pacienta Akynzeo 300 mg / 0,5 mg tvrdé tobolky netupitantum/palonosetronum Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti.

Více

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby.

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. PERVITIN Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. Užívání především šňupání (účinky se projeví za cca 15 minut), nitrožilní (okamžitý účinek)

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Příloha č.3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls224893/2010, a příloha k sp.zn.: sukls113395/2011

Příloha č.3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls224893/2010, a příloha k sp.zn.: sukls113395/2011 Příloha č.3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls224893/2010, a příloha k sp.zn.: sukls113395/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Noveril 240 tableta s prodlouženým uvolňováním

Více

Desloratadin STADA 5 mg jsou modré, kulaté, bikonvexní potahované tablety o průměru přibližně 6,5 mm.

Desloratadin STADA 5 mg jsou modré, kulaté, bikonvexní potahované tablety o průměru přibližně 6,5 mm. Sp.zn.sukls74932/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Desloratadin STADA 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje desloratadinum 5 mg.

Více

ANTIDEPRESIVA. Biochemickou příčinou depresivních poruch je deficit serotoninu, noradrenalinu a dopaminu. A) INHIBITORY ZPĚTNÉHO VYCHYTÁVÁNÍ MONOAMINŮ

ANTIDEPRESIVA. Biochemickou příčinou depresivních poruch je deficit serotoninu, noradrenalinu a dopaminu. A) INHIBITORY ZPĚTNÉHO VYCHYTÁVÁNÍ MONOAMINŮ ANTIDEPRESIVA Biochemickou příčinou depresivních poruch je deficit serotoninu, noradrenalinu a dopaminu. A) INHIBITORY ZPĚTNÉHO VYCHYTÁVÁNÍ MONOAMINŮ 1. GENERACE: TRICYKLICKÁ A TETRACYKLICKÁ AD inhibují

Více

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Tento souhrn údajů o přípravku a příbalová informace mohou být následně dle potřeby aktualizovány

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Mirvedol 10 mg potahované tablety memantini hydrochloridum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Mirvedol 10 mg potahované tablety memantini hydrochloridum Příbalová informace: informace pro uživatele Mirvedol 10 mg potahované tablety memantini hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Kytril 2 mg potahované tablety. Granisetronum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Kytril 2 mg potahované tablety. Granisetronum Sp.zn.sukls180965/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Kytril 2 mg potahované tablety Granisetronum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Fludeoxyglucose (18F) Biont 200 1300 MBq/ml injekční roztok FLUDEOXYGLUCOSUM ( 18 F)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Fludeoxyglucose (18F) Biont 200 1300 MBq/ml injekční roztok FLUDEOXYGLUCOSUM ( 18 F) Sp.zn. sukls117503/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Fludeoxyglucose (18F) Biont 200 1300 MBq/ml injekční roztok FLUDEOXYGLUCOSUM ( 18 F) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. MedDex Vicks pastilky na suchý kašel s medem 7, 33 mg pastilky dextromethorphanum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. MedDex Vicks pastilky na suchý kašel s medem 7, 33 mg pastilky dextromethorphanum Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls125353/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE MedDex Vicks pastilky na suchý kašel s medem 7, 33 mg pastilky dextromethorphanum Přečtěte si

Více

5 ml sirupu obsahuje dextromethorphani hydrobromidum monohydricum 3,75 mg.

5 ml sirupu obsahuje dextromethorphani hydrobromidum monohydricum 3,75 mg. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ROBITUSSIN JUNIOR na suchý dráždivý kašel 3,75 mg/ 5 ml, sirup 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 5 ml sirupu obsahuje dextromethorphani hydrobromidum monohydricum

Více

Kvalitativní testy extáze (evaluace 2009) a nové trendy na taneční scéně. Autoři: Mgr. Veronika Jandová Bc. Zuzana Šilhanová, Dis. Mgr.

Kvalitativní testy extáze (evaluace 2009) a nové trendy na taneční scéně. Autoři: Mgr. Veronika Jandová Bc. Zuzana Šilhanová, Dis. Mgr. Kvalitativní testy extáze (evaluace 2009) a nové trendy na taneční scéně Autoři: Mgr. Veronika Jandová Bc. Zuzana Šilhanová, Dis. Mgr. Jakub Černý Proč je téma aktuální? KTE na velkých tanečních festivalech

Více

Zdroj: www.sukl.cz (Státní ústav pro kontrolu léčiv) Informace o Hypnogenu, jeho užívání a účincích: www.hypnogen.psychoweb.cz

Zdroj: www.sukl.cz (Státní ústav pro kontrolu léčiv) Informace o Hypnogenu, jeho užívání a účincích: www.hypnogen.psychoweb.cz Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls131298/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE HYPNOGEN (Zolpidemi tartras) potahované tablety Přečtete si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Centrum adiktologie. Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE

Centrum adiktologie. Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Centrum adiktologie Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Název předmětu: Číslo předmětu: 1376 Klinická adiktologie I Klinická farmakologie návykových látek Semestr: 3. (2. ročník zimní, 2006/2007) Garant

Více

Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce Fatal drug overdoses and death with the presence of drugs in 2015

Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce Fatal drug overdoses and death with the presence of drugs in 2015 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 12. 2016 14 Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce 2015 Fatal drug overdoses and death with the presence

Více

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí.

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí. CAVE! Informační dopis pro zdravotníky Rapiscan (regadenoson) - Nové důležité doporučení pro minimalizaci rizika cévní mozkové příhody a prodloužení křečí vyvolaných přípravkem Rapiscan po podání aminofylinu.

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE HYPNOGEN. (Zolpidemi tartras) 10 mg potahované tablety

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE HYPNOGEN. (Zolpidemi tartras) 10 mg potahované tablety Sp.zn. sukls118322/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE HYPNOGEN (Zolpidemi tartras) 10 mg potahované tablety Přečtete si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

LEGALIZACE LEHKÝCH DROG

LEGALIZACE LEHKÝCH DROG MATERIÁLY - BIOLOGIE PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ CZ.1.07/1.1.24/01.0040 LEGALIZACE LEHKÝCH DROG Mgr. Renata Müllerová, 2012 Úvod Použitá metoda: Název debaty: debata Jste pro legalizaci lehkých

Více

Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže. Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent.

Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže. Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent. Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent.cz Závislost u dětí a mladistvých V čem je to jiné? Problematický

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls192364/2010

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls192364/2010 Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls192364/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU HEMINEVRIN 300 mg SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: clomethiazolum

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls42299/2007, sukls42300/2007 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls42299/2007, sukls42300/2007 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls42299/2007, sukls42300/2007 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE APO-MOCLOB 150 APO-MOCLOB 300 potahované tablety (moclobemidum) Přečtěte

Více