ÚSPĚŠNOST A OMEZENÍ METADONOVÉ A ABSTINENČNÍ LÉČBY. Martien Kooyman M.D., Ph.D. (překlad: Jindřich Bayer)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚSPĚŠNOST A OMEZENÍ METADONOVÉ A ABSTINENČNÍ LÉČBY. Martien Kooyman M.D., Ph.D. (překlad: Jindřich Bayer)"

Transkript

1 ÚSPĚŠNOST A OMEZENÍ METADONOVÉ A ABSTINENČNÍ LÉČBY Martien Kooyman M.D., Ph.D. (překlad: Jindřich Bayer)

2 V této prezentaci se pokusím podat přehled o úspěšnosti a omezeních metadonové a abstinenční léčby. Před několika lety jsem byl ve Slovinsku na konferenci o léčbě závislosti na drogách. Bylo to pro mě poprvé, co jsem na konferenci viděl tolik farmaceutických firem propagovat své výrobky. Na jiné konferenci mi jeden ruský psychiatr řekl, že kdybychom mohli předepisovat metadon, přestali by závislí užívat drogy injekčně a mohli bychom zastavit epidemii AIDS. Bohužel mám jiné zkušenosti. V roce 1969, kdy jsem začal pracovat v oblasti drogových závislostí, jsem byl hlavním lékařem udržovacího metadonového programu v Haagu. Měli jsme velmi dobrého sociálního pracovníka, kterému se úspěšně dařilo shánět práci pro naše klienty. Ti tam ale chodili pozdě nebo nepřišli vůbec, a tak o tato místa zase úspěšně přicházeli. Po zavedení testování moči jsem zjistil, že všichni naši klienti spolu s metadonem užívali i jiné drogy, např. amfetaminy nebo dokonce i opiáty. Tehdy jsem také došel k názoru, že bez dostatečné následné péče je nemocniční detoxifikace nebo několikatýdenní pobyt v psychiatrické léčebně pouhá ztráta času. Potom jsem v jednom haagském divadle shlédl hru Daytop Village, kterou představili členové terapeutické komunity z New Yorku. Tehdy jsem poprvé na vlastní oči viděl ex-uživatele drog a uvědomil jsem si, že závislost na drogách lze léčit. 14. února 1972 jsem zahájil provoz Emiliehoeve, první terapeutické komunity na evropském kontinentu. Po prvních měsících bojů s byrokratickým systémem jsme dospěli k názoru, že je třeba klientům zavést přísnější strukturu. Prostřednictvím amerických konzultantů jsme se postupně seznamovali s metodami a koncepty amerických terapeutických komunit. Komunita Emiliehoeve je nyní součástí haagské organizace Parnasia, která působí v oblasti závislostí a duševního zdraví. V jejím rámci vzniklo i detoxikační centrum, terapeutická komunita Mistral pro dospívající, terapeutická komunita Triple-ex pro bývalé vězně a dříve narozené závislé, program Project 4 pro závislé matky s dětmi a program metadonové léčby. Emiliehoeve se stala vzorem pro řadu dalších programů. V současnosti se v Evropě v terapeutických komunitách léčí 50 až 55 tisíc osob. Řada politiků zastávala názor, že všechny problémy v souvislosti se závislostí lze řešit léčbou. Pravda je ale taková, že ne všechny závislé, kteří vstoupí do terapeutické komunity, lze úspěšně vyléčit. Zároveň i závislým trvá nějakou dobu, než se rozhodnou vstoupit do léčby. S vstupem do metadonového programu závislí tolik problémů neměli, většina z nich ale nadále užívala drogy. Poté lékaři zjistili, že vyloučit pacienta z metadonové léčbě není tak snadné, jak se zdálo, a tak se přestaly provádět testy moči s vírou, že klienti aspoň nebudou tolik krást. Tyto preskripční metadonové programy jsou ale jiné než původní udržovací programy, kde se metadon podával jako substituce a klienti, kteří nepřestali užívat další drogy, byli vyloučeni. Říkalo se jim harm reduction programy a zajišťovaly distribuci metadonu závislým bez následné péče. Mnoho politiků si myslelo, že takto mohou úsporně řešit drogový problém.

3 Klienti metadonových programů ale kradli stále stejně, a tak dnes v Nizozemí kromě léčby metadonem nabízíme i heroin. Náklady na jednoho klienta programu preskripce heroinu jsou 16 tisíc euro za rok. Klienti heroinových programů v průměru kradou třikrát měsíčně, zatímco klienti metadonových programů kradou průměrně dvanáctkrát za měsíc. Máme také institut povinné vězeňské léčby ten se používá pro třikrát a vícekrát zadržené závislé. Hlavním pozitivním výsledkem je, že zmizí na dva roky z ulice, z čehož mají radost majitelé obchodů. Léčba poskytovaná ve vězení ale není kvalitní, a tak po propuštění u většiny klientů dojde k relapsu. Při dalších cestách jsem se setkal s překvapením, že používáme metodu nedobrovolné léčby závislých. Nizozemí totiž vypadá jako tolerantní země: nikdo vás neobtěžuje, když užíváte drogy, můžete si v coffeeshopu koupit konopí, jít za prostitutkami, zabít se, nebo si jako homosexuální pár můžete adoptovat dítě. Tato tolerance ale končí v momentu, kdy něco ukradnete nebo nějak jinak začnete obtěžovat další lidi. Co víme o úspěšnosti a omezeních metadonové a abstinenčně orientované léčby v komunitách? Autory metody každodenní distribuce metadonu jako substituce heroinu jsou Američané Dole a Nyswander, kteří závislost na heroinu považovali za metabolické onemocnění (Dole and Nyswander, 1967). Tento typ léčby se označoval jako udržovací metadonová léčba. Předepisování metadonu se setkalo s velkou kritikou podle některých terapeutů je toto rozsáhlé a celoživotní předepisování metadonu největším společenským zločinem, který byl kdy spáchán (Casriel and Bratter, 1974, Bratter and Pennacchia, 1978). V řadě zemí byla léčba metadonem zakázána, jinde zase začala být zaváděna. V Nizozemí byl metadon předepisován závislým na opiu od roku 1968, což je mnohem dříve, než se začal zneužívat heroin (který se na černém trhu v Nizozemí objevil až v roce 1973). V Británii se poté na klinikách přestal předepisovat heroin a jako náhrada se začal podávat metadon, protože bylo snadnější podat pacientům jednu dávku denně (Woodcock, 1980, Hartnoll c.s., 1980). Dole s Nyswanderem po deseti letech provádění léčby metadonem připustili, že rehabilitace závislých nelze dosáhnout pouze pomocí metadonu a že je třeba poskytovat další podporu (Dole and Nyswander, 1976). Začalo být jasné, že užívání heroinu nebo dalších drog není samo o sobě nemoc ale příznak hlubšího problému. Také bylo evidentní, že ne každý, kdo užívá heroin, si na něj vytvoří závislost. Takřka všichni závislí na heroinu před heroinem kouřili konopí, takřka všichni kuřáci konopí před marihuanou kouřili tabák. Ale ne všichni kuřáci tabáku začali kouřit konopí a ne všichni uživatelé konopí začali užívat heroin a ne všichni uživatelé heroinu si na něj vytvořili závislost. V rodinách závislých se často setkáváme s traumatickými situacemi, např. incestem, sebevraždami, náhlým úmrtím jednoho z rodičů, přijetím do psychiatrické léčebny nebo rozvodem (Aron, 1975). Výsledky amerického průzkumu vzorku 732 pacientů

4 léčených ze závislosti na drogách ukázaly, že 55 % žen a 29 % mužů ve vzorku zažilo incest (Glover c.s., 1996). V Rotterdamu se ve studii závislých na tvrdých drogách, kteří žijí na ulici, zjistilo, že dvě třetiny z nich v dětství zažily vážnou formu deprivace (Prins, 1995). K závislosti ale může vést i trauma v dospělosti (Kooyman,1999). Z užívání drog, alkoholu nebo léků za účelem zmírnit psychologickou bolest z traumat, se později může stát samostatný problém. Podle mého názoru lze závislost chápat jako snahu přizpůsobit se výjimečným okolnostem formou adaptivního chování, které se později vymkne z kontroly, což je začátek pro vznik závislosti. Závislou osobu sice lze chápat jako nemocného člověka, závislost ale není nic víc než horečka nebo jiná onemocnění. Tato myšlenka je základem následující definice závislosti: závislost je sebeobnovující proces vznikající následkem ztráty kontroly nad adaptivním chováním, která později vede k dalším problémům (Kooyman, 1993, pag.46). Závislost na drogách lze chápat takto: Člověk je konfrontován s velkým problémem. Bere drogy, a tak již necítí tlak problému. Místo drog může dostávat metadon. Problém zůstává nevyřešen. Místo toho se může naučit, jak si říct o pomoc a jak tento problém vyřešit. Navíc se může naučit řešit problémy s pomocí ostatních, což je cíl abstinenční léčby. Nyní vám popíšu své zkušenosti, abyste si mohli udělat představu o vývoji situace v Nizozemí. Snad se vám podaří vyhnout našim chybám. Jak jsem již uvedl, byl jsem v Haagu od roku 1968 ředitelem druhého metadonového programu v Nizozemí. V roce 1972 jsme otevřeli terapeutickou komunitu Emiliehoeve a já jsem nadále vedl metadonový program a mohl jsem s úspěchem referovat pacienty, kteří nedokázali přestat užívat drogy, z metadonového programu do abstinenční terapeutické komunity Emiliehoeve. Pokud pacienti metadonového programu pravidelně relapsovali, přestali jsme jim dávat metadon, dokud neslíbili, že přijdou na úvodní schůzku terapeutické komunity nebo navštíví abstinenční stacionář. K našemu překvapení po několika týdnech po úvodním programu, kde se setkali s vyléčenými závislými, vstoupili skoro všichni do abstinenční léčby. Tato situace pokračovala do roku 1976, kdy haagské politiky vyděsil rostoucí počet závislých černé pleti (šlo především o přistěhovalce ze Surinamu, bývalé holandské kolonie). Rozhodli, že by tyto osoby měly mít k dispozici metadon i tehdy, když budou nadále užívat nelegální drogy. V jednom domě, kde se prodával heroin, squatovala skupina surinamských závislých. Městští úředníci se s nimi dohodli, že pokud odtud odejdou, budou dostávat metadon. Takže odešli, začali dostávat metadon a squatovali někde jinde. Tento program distribuce metadonu fungoval nezávisle na dříve zřízeném a mnou vedeném udržovacím programu. Měl ho na starosti Městský odbor zdravotnictví. Ze

5 začátku byl omezen pouze na závislé černé pleti. Po protestech závislých bílé pleti, že jsou diskriminováni, byl o pár měsíců později zpřístupněn všem závislým bez ohledu na barvu pleti (Kooyman, 1984). Aby se předešlo protestům obyvatel, že mají blízko domova centrum, metadon se začal se distribuovat ze speciálně upraveného autobusu, který stavěl na několika zastávkách. Cílem tohoto programu bylo vrátit život závislých do normálních kolejí s vírou, že nebudou tolik krást. Haagský model distribuce metadonu z autobusu se brzy začal používat i v dalších městech (Van Brussel, 1987). Aby se tyto programy distribuce metadonu bez dalších nároků na pacienty odlišily od udržovacích metadonových programů, které mají za cíl substituovat heroin metadonem, začal se pro ně používat název harm reduction programy. Černý trh ale díky předepisování metadonu všem závislým, kteří o něj požádali, nepřestal existovat. Většina závislých také užívala více typů drog. V jednom výzkumu se zjistilo, že přes 80 % klientů distribučního metadonového programu v Amsterdam City každodenně užívalo kokain. Závislí si obvykle říkali o nízké dávky metadonu, aby si zachovali účinky heroinu, který i nadále užívali. Často se přehlíží, že užívání heroinu je obvykle jen jedním z aspektů deviantního chování. V nizozemských výzkumech se ukázalo, že 50 % závislých na heroinu páchalo kriminalitu ještě dříve, než začali užívat některou z drog (Jansen and Swierstra, 1983). Heroin je nelegální, a tak vysoké ceny drog na černém trhu vedou ke krádežím a dalším formám kriminality páchané za účelem získat prostředky na drogy. Prodávané drogy nejsou čisté a bývají mixovány s látkami, které mohou vyvolat zdravotní rizika. Je otázka, jestli prohibice neprodukuje více problémů, než řeší. Společenské újmy např. vedou politiky k následujícím reakcím: Závislí na drogách by neměli ubližovat ostatním a neměli by je nijak obtěžovat, a tak bychom je měli: - zavřít do vězení - přinutit přestat užívat drogy - měli bychom jim dávat drogy zdarma - nebo bychom je měli vystřílet (jak to udělali v komunistické Číně, kde vyřešili problém s drogami tak, že postříleli všechny závislé, kterým se během dvou měsíců nepovedlo přestat užívat drogy). Objevily se i humánnější reakce: - všichni závislí by měli být v léčbě - pomocí metadonu lze snad oslovit všechny závislé. Přesto ale lze diskutovat o tom, zda distribuce metadonu skutečně redukuje společenské újmy i míru zločinnosti. Vědecký institut Ministerstva spravedlnosti provedl výzkum zaměřený na možnost snížení kriminality v Amsterdam City pomocí programů distribuce metadonu.

6 Byly porovnány tři skupiny závislých: - skupina z nízkoprahového programu, kde klienti dostávají metadon z autobusu, aniž by se od nich něco vyžadovalo. - skupina z vysokoprahového programu, kde se povinně provádějí testy moči a kde klienti kromě metadonu mají k dispozici i další služby. - skupina klientů, kteří nedostávali metadon Nejnižší podíl na kriminalitě vykazovaly osoby z vysokoprahových programů (60 % nulový podíl). Skóre klientů nízkoprahového autobusového programu bylo překvapivě horší než skóre skupiny klientů, kteří metadon nedostávali (33 % versus 41 % těch, kteří nepáchali zločinnost). Dále platí, že klienti nízkoprahového nebo harm reduction programu ze své kriminality profitovali a podíleli se na komplexnějších kriminálních aktivitách než osoby z dalších skupin (Leuw, 1998). Lze vyslovit závěr, že rozsáhlá distribuce metadonu bez tlaku, aby klienti přestali užívat drogy, na kriminalitu nemá pozitivní vliv, spíše naopak. Je atraktivní podávat klientům metadon v nízkoprahových programech a nic po nich nepožadovat? Zdá se, že taky ne. V metadonovém programu v Amsterdam City se např. v roce 1982 zjistilo, že bylo vydáno pouze 70 % denních dávek a 53 % klientů bylo v programu maximálně 15 týdnů a 32 % maximálně 4 týdny (Driessen, 1987). Jak tedy zvýšit atraktivitu programů? Měli bychom všem závislým podávat zdarma heroin (a kokain)? Často se uvádí, že harm reduction programy zlepšují fyzický stav a zdraví participantů. U abstinenčně orientovaných programů tomu tak jistě, u harm reduction programů je to ale sporné. V haagské studii, kde se porovnávali participanti metadonového distribučního programu se závislými na heroinu, kteří neužívali metadon, se zjistilo, že jedinou motivací pro léčbu metadonem byly problémy s drogami, nikdy zdravotní problémy, které byly u neuživatelů metadonu závažnější. Ambulantní skupiny byly také porovnány se skupinami v rezidenční léčbě, kde bylo zjištěno více psycho-patologických a sociálních problémů (Eland-Goossensen, 1997). Ve studii provedené v Groningenu nebyl zjištěn závažný rozdíl mezi ambulantní metadonovou skupinou a skupinou v rezidenční terapeutické komunitě (Jongsma and van der Velde, 1985). Většina klientů rezidenčních terapeutických komunit v Holandsku před přijetím do komunity byla klienty metadonového programu. Lze zpochybnit i přínos harm reduction programů pro snížení šíření infekce HIV. Ve Švédsku, zemi s omezenou mírou používání metadonu, se infekce mezi uživateli drog vyskytují ojediněle. Ve Španělsku a Itálii, kde se metadon předepisuje ve velké míře, je ale infikováno až 70 % závislých.

7 Nezdá se, že by harm reduction prodlužovala život závislých. Ve follow-up studii 290 participantů metadonového programu v Maastrichtu se zjistilo, že 25% klientů umřelo během deseti let (Kaplan c.s., 1995). Programy harm reduction možná vůbec nesnižují škody jak pro závislé, tak pro společnost. Rozhodně ale mají vliv na to, že závislí odkládají rozhodnutí přestat užívat drogy a vyhledat pomoc v abstinenčním programu o průměrně pět let (Kooyman, 1993). Chceme-li, aby lidé přestali užívat drogy, dosáhneme pozitivních výsledků pouze pomocí vysoce strukturovaných programů s jasně určenými limity ohledně destruktivního chování a užívání drog (Bratter and Kooyman, 1981). Vysoce strukturované programy ale nejsou mezi závislými ani mezi těmi, kteří jim pomáhají, oblíbené. Není příliš známo, že se prokázala účinnost vysoce strukturovaných terapeutických komunit při léčbě závislých na drogách. Po dvou letech po ukončení léčby jsme provedli interview s prvními 172 klienty terapeutické komunity Emiliehoeve. Výsledky jsme porovnali s výsledky podobného programu terapeutické komunity Essenlaan v Rotterdamu a skupinami, kde došlo pouze k detoxifikaci. Při follow-up jsme používali přísná kritéria: Od dne, kdy rezidenti opustili program: - žádné tvrdé drogy - konopí, prášky na spaní nebo uklidňující prostředky maximálně jednou týdně - žádné problémy s alkoholem - žádné zatčení nebo obvinění v souvislosti s drogami - žádná léčba závislosti - a žádný příjem do psychiatrické léčebny. Podíváme-li se na období šesti měsíců před interview, zjistíme, že podle těchto kritérií je po dvou letech po odchodu z programu míra úspěšnosti u skupiny z Emiliehoeve 49%, ve skupině z Essenlaan 42 % a ve skupině, kde proběhla pouze detoxifikace 16 %. Míra úspěšnosti závisí na tom, jak dlouho byli klienti v programu. Někteří klienti po odchodu z programu tvrdé drogy užívali pouze krátce a potom s nimi přestali, protože pro ně již ztratily přitažlivost. Výzkum ze sedmdesátých let se poté zopakoval po deseti letech. Výsledky klientů z Emiliehoeve byly podobné. Podle follow-up studií úspěšně přestalo užívat drogy % absolventů programu. Jasně se prokázalo, že čím déle byli klienti v léčbě, tím lepší měli výsledky. U těch, kteří nevydrželi ani měsíc, byla úspěšnost nulová, u těch, kteří vydrželi rok, byla sedmdesátiprocentní, a u těch, kteří dokončili léčbu, byla osmdesátiprocentní. Míru úspěšnosti také velmi ovlivňovala míra participace rodičů v rodičovských

8 skupinách. Klienti, jejichž rodiče navštívili aspoň dvě schůzky, měli dvakrát lepší výsledky (Kooyman, 1992). Ke stejnému zjištění došel i Ital Gori, když prováděl výzkum milánské terapeutické komunity Cascina Verde (Gori, 1992). Ve statistické analýze komunity Emiliehoeve se ukázalo, že se jednalo o nepřímý účinek: participace rodičů korelovala s delším pobytem v programu, který vedl k lepším léčebným výsledkům. Podobné výsledky byly zjištěny i v dalších studiích, např. ve Švýcarsku a Norsku. Výzkum, který nedávno provedl Phoenix House Haga v Norsku, zjistil 60 % míru vyléčení. V komunitách často dochází k předčasnému ukončení léčby (De Leon and Schwartz, 1984). Kompletní program dokončí pouze přibližně 25 až 30 % rezidentů (Kooyman, 1993). Jedná se o běžný problém všech terapeutických komunit. Míru předčasného ukončení léčby je třeba snížit. Politici po zveřejnění prvních výsledků z Emiliehoeve nebyli spokojeni. Nelíbila se jim délka trvání programu. Často jsem slyšel otázku, co jsem udělal se závislými, kteří nevstoupili do terapeutické komunity. Poslední dobou hlásí novější programy, odvozené od původní terapeutické komunity v Haagu, slibné výsledky. Jedná se např. o Project 4, což je projekt pro matky s dětmi, a terapeutickou komunitu Triple-Ex pro bývalé odsouzené, bývalé závislé a bývalé nezaměstnané, kde se klade důraz na vzdělávání a školení dovedností. Klienti si mohli vybrat, jestli chtějí do programu nebo do vězení, nebo v programu mohli strávit posledních šest měsíců trestu. 92 % klientů byli muži ve věku průměrně 33 let a 28 % z nich bylo v metadonovém programu maximálně 10 let. 31 % klientů mělo aspoň jednoho rodiče ze země mimo západní Evropu a ve vězení průměrně strávili přes 4 roky. 69 % klientů užívalo jako primární drogu heroin (průměrná délka užívání 11 let) a 19 % primárně užívalo kokain (průměrná délka užívání 8 let). Po 9 měsících bylo 50 % klientů stále v programu (průměrná délka pobytu v programu 218 dnů). Rok po ukončení léčby byla provedena follow-up studie: - žádné tvrdé drogy: 41% - žádný heroin měsíc před interview: 74% - zaměstnání: 47 % - studium na plný úvazek: 7 %. Jasně se prokázalo, že výsledky se zlepšují v závislosti na délce pobytu v programu. Jsou harm reduction programy méně nákladné než abstinenční programy, např. terapeutické komunity? Rezidenční léčba má pověst nákladné léčby. Výnosy (peníze neutracené za osoby v léčbě) se obvykle nezapočítávají. Cartwright po prostudování literatury o osmnácti studiích nákladovosti a přínosu různých služeb léčby závislosti konstatoval, že přínosy převyšují náklady (Cartwright, 2000).

9 Mezi jednotlivými studiemi byly velké rozdíly, a to i v rámci srovnatelných léčebných modalit. Kritéria se především liší v tom, jak měřit náklady spojené s následky závislosti na chování. Někdy se krádeže považují za náklady, spíše by se ale měly chápat jako převod prostředků (kromě případů, kdy dojde k poškození majetku). Přesto lze učinit závěry, protože v rámci amerických evaluačních programů se často zkoumají vysoké počty participantů. Jedná se např. o programy DARP (Drug Abuse Reporting Program), TOPS (Treatment Outcome Program Study) a DATOS (Drug Abuse Outcome Study). NIDA ve svých směrnicích udává, že každý dolar investovaný do léčby přináší snížení nákladů spojených s kriminalitou o čtyři dolary a náklady na zdravotnictví snižuje o deset dolarů. V Cartwrightově přehledu provedených studií se poměr mezi přínosem a náklady na rezidenční programy obvykle pohybuje kolem dvou. Při srovnávání nákladů je nutno vzít v úvahu, že mezi těmito vzorky závislých mohou velké rozdíly, pokud jde o náklady pro společnost. Klienti abstinenčních ambulantních programů např. obvykle mají méně záznamů v trestním rejstříku, zatímco většina klientů rezidentních terapeutických komunit má za sebou pobyt ve vězení. John Berg provedl studii přínosů a nákladů terapeutických komunit v Norsku. U peněz vložených do léčby zjistil přínos 200 %, což na dnešní dobu není vůbec špatné (Berg, 2002). James Pitts na konferenci Světové federace terapeutických komunit, která se konala v roce 2002 v australském Melbourne, hovořil o výzkumu terapeutických komunit v Austrálii. Podle jeho zjištění byly denní náklady na jednoho závislého v průběhu roku před zahájením léčby závislosti, tj. např. náklady na soudní jednání, hospitalizaci nebo návštěvu lékaře, ve výši 738,59 australských dolarů. Vzorek z této studie tedy stál společnost v průběhu roku před nástupem do léčby australských dolarů. Úspory na nákladech v průběhu dní, kdy klienti neužívali drogy a tyto náklady neexistovaly, byly v rámci tohoto vzorku ve výši dolarů. Vezmeme-li v potaz poléčebné přínosy, budou úspory ještě mnohem vyšší (Pitts, 2002). Nákladová efektivita léčby Pozitivní aspekty rezidenční léčby v terapeutických komunitách: - ubytování v komunitách je nenákladné, % klientů se úspěšně vyléčí, - úspěšnost léčby se zvyšuje s délkou pobytu v programu, - po ročním a delším pobytu v komunitě přesahuje míra úspěšnosti 70 %, - klienti, do nichž se investuje nejvíce (tj. ti, kteří zůstávají v programu déle), po léčbě přinášejí nejvyšší přínosy, - úspěšnost ovlivňuje i míra participace rodičů, - léčba může sloužit jako alternativa nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Co to znamená pro analýzu nákladů a výnosů? Analýzu nákladů a výnosů terapeutické komunity Emiliehoeve a programů Triple-Ex

10 provedl Van der Meer. Použil při tom analýzu společenských nákladů z roku 1997 (provedenou KPMG), přijatou Radou pro veřejné zdraví v Nizozemí. V Holandsku společenské náklady na závislého na tvrdých drogách spolu s náklady na zdravotnictví, sociální dávky a náklady v souvislosti s kriminalitou, průměrně dosahují výše kolem euro za rok a osobu. U závislých přijatých do rezidenčních programů by se jednalo o pouze skromný odhad. Do obou modalit, terapeutické komunity Emiliehoeve i programů Triple-Ex, se ročně celkem přijímá 60 klientů. Kapacita je třicet postelí. Na základě výše uvedeného průzkumu předpokládáme, že se úspěšně vyléčí 20 z těchto 60 klientů. Skromně očekáváme, že 12 osob vydrží abstinovat déle než sedm let. Nyní si vezmeme náklady na roční léčbu v Emiliehoeve, přičteme náklady na následnou péči v dalším programu a odečteme náklady uspořené úspěšnou léčbou. Celkové náklady investované do rezidentů jsou euro, přínosy jsou ve výši euro. Poměr mezi ziskem a náklady je 2,9. Podobnou tabulku lze připravit i pro program Triple-Ex. I zde je poměr mezi přínosem na náklady 2,9. Každý program ročně společnosti ušetří přes 3,5 milionů eur (Kooyman, 2004). Společenské náklady na neposkytování žádné léčby jsou 100 euro na osobu a den (sociální dávky, další společenské náklady jako např. drop-in centra, přístřešky atd.). Patří sem i náklady v souvislosti s kriminalitou (zatčení, vazba, uvěznění, soudní jednání atd.) Metadonové udržovací programy nebo abstinenční terapeutické komunity denně za své klienty přinášejí úsporu 25 euro. U obou skupin dochází k významnému snížení společenských nákladů a nákladů v souvislosti s kriminalitou (Kooyman, 2002). Kromě toho se z řady dřívějších klientů terapeutických komunit stali daňoví poplatníci... Harm reduction programy jsou nákladnější než metadonové udržovací (substituční) programy nebo abstinenční léčba v terapeutických komunitách. Podíváme-li se na výsledky po tříletém období, zjistíme, že s ohledem na potenciální úspěch léčby jsou její přínosy mnohem vyšší. U terapeutických komunit se jedná o částku až 50 euro na klienta a den. Léčba je nákladově efektivní a zároveň je lacinější než harm reduction programy nebo neposkytování žádné léčby. Závěrem lze říct, že finanční přínosy léčby závislých na drogách značně přesáhly výši nákladů. Platí to i pro terapeutické komunity. K srovnání nákladů a přínosů různých programů je nutno vytvořit standardní postupy, jak zhodnotit náklady a výnosy pro společnost před léčbou, v jejím průběhu a po ní. Investice do léčby společnosti šetří přes 200 % vynaložených nákladů. Terapeutické komunity jsou úspěšnými a relativně nenákladnými léčebnými modalitami pro závislé na drogách, ovšem za předpokladu, že klienti v programu vydrží dostatečně dlouho. Přínosy převyšují náklady. Kromě toho má léčba i další výhody, např. snížení míry utrpení, které zažívají jak závislí, tak jejich blízcí.

11 Závěry Pozitivní aspekty léčby metadonem: - klienti metadonové léčby nejsou závislí na černém trhu - strukturované metadonové programy mohou napomoci resocializaci - metadon může být prvním krokem pro další léčbu - strukturované metadonové programy jsou nákladově efektivní. Omezení léčby metadonem: - metadon lze podávat pouze závislým na heroinu - dostupnost metadonu způsobuje odkládání rozhodnutí přestat užívat drogy a vyhledat léčbu v abstinenčních léčebných programech. - distribuce metadonu v rámci harm reduction bez další péče je nákladná. Pozitivní aspekty abstinenčních terapeutických komunit: - v terapeutických komunitách se léčí osoby závislé na všech drogách - úspěšného výsledku dosahuje 30 % pacientů - míra úspěchu se zvyšuje v závislosti na zapojení rodičů - terapeutické komunity mohou sloužit jako alternativa pobytu ve vězení - léčba v terapeutických komunitách je nákladově efektivní. Omezení abstinenčních terapeutických komunit: - mezi závislými a pomáhajícími osobami nejsou vysoce strukturované programy příliš oblíbené - v prvních měsících často dochází k předčasnému ukončení léčby - ne všichni závislí jsou schopni zvládnout tlak terapeutické komunity. Ve srovnání s nákladově efektivními léčebnými programy, např. abstinenčními terapeutickými komunitami, jsou harm reduction programy nákladné a navíc není jasné, co přesně redukují. Harm reduction programy nikdy nemohou nahradit abstinenční léčebné modality. Harm reduction není léčba. Léčba není harm reduction. Zároveň ale platí, že drogový problém nevyřeší žádná forma léčby. Pacienti, kteří jsou v současnosti přijímáni do Emiliehoeve mívají za sebou v průměru devět let užívání drog. Tím pádem je v to v časové souvislosti o pět let více, než kdy začal v Haagu fungovat harm reduction program, který jim pomohl odložit rozhodnutí přestat užívat drogy. Ne všechny závislé lze léčit v terapeutické komunitě a ne všichni závislí by měli vstoupit do programu metadonové léčby. Obě léčebné modality by neměly fungovat odděleně, spíše by měly spolupracovat v rámci jedné organizace. Programy metadonové substituční léčby i abstinenční programy mohou přispět k řešení problému a podle mého názoru mohou společně fungovat velmi dobře. Seznam použité literatury:

12 Aron, W.S., (1975). Family background and personal trauma among drugaddicts in the USA: implications for treatment. Brit. J. of Addiction, 70, pp Berg, J.E. (2002). Kosten-baten analyse van de therapeutische gemeenschap. Symposium 30 jaar Emiliehoeve Bratter, T.E.,(1978). The Negative Self-Fulfilling Prophesy of Methadone Maintenance. Corrective and Social Psychiatry, 24:1, 1-5. Bratter. T.E. & Kooyman, M., (1981). A sructured environment for heroin addicts: the experiences of a community-based American methadone clinic and a residential Dutch therapeutic community. The Int. J. of Social Psychiatry, 21, Brussel van G.H.A. (1987). A public health approach to the drug problem in Amsterdam. In: Proceedings 15th I.C.A.A. Int. Ist. on the Prevention and Treatment of Drug Dependence,Noordwijkerhout, Publ. Erasmus University, Rotterdam. Casriel, D.H., & Bratter, T.E.,(1974). Methadone Maintenance Treatment : A Questionable Procedure. J. Drug Issues. 4: De Leon, G. & Schwartz, S., The Therapeutic community: What are the retention rates? Am. J.of Drug and Alcohol Abuse, 10 (2), Dole, V.P. & Nyswander, M.E., (1967). Addiction - A Metabolc Disease. Arch. Internal Medicine Dole, V.P. & Nyswander, M.E., (1976). Methadone Maintenance Treatment. A ten years perspective. J.A.M.A., 235(19), pp Driessen, F.M..H.M., (1987). The Methadone Maintenance Program in Amsterdam, some preliminary results of the analysis of the registration, In: Proceedings 15th I.C.A.A. Int. Ist. on the Prevent. and Treatment of Drug Dependence, Noordwijkerhout, Publ. Erasmus University, Rotterdam. Eland-Goossensen, M.A., (1997). Opiate Addicts in and outside of treatment; different populations? Dissertation Erasmus University Rotterdam. IVO Series 10. Glover, N. Janowski, T. & Benschoff, J. (1996). Substance abuse and past incest contact, a national perspective. Journ. of Substance Abuse Treatment, 13, Hartnoll, R.L., Mitcheson, M.C., Battersby, A.,Brown, G., Ellis, M., Flemming, P. & Hedley, N.,(1980). Evaluation of heroin maintenance in controlled trial. Archives of General Psychiatry, 37, Janssen, O. & Swierstra, K. (1983).On defining hard core addicts Instituut voor Criminologie, Univ. Groningen. Jongsma, T. & van der Velde, J.C. (1985). Therapeutische gemeenschappen en drugverslaafden. De mythe van de elite. Tijdschr. V. Alcohol & Drugs, 11 (3) Kaplan, C.D, Jennen, P.M.J.M. and Noorthoorn, E.O., (1995). Improving the escape/survival routes for scene members. In: Drug research in Europe, Red. Broekaert & Van Hove, Orthopedagogische Reeks, Gent University. Kooyman, M., (1984). The drug problem in The Netherlands. J. of Substance Abuse Treatment, 1, Kooyman, M., (1992). Parent invovement in therapeutic communities for addicts and it effect on treatment outcome. In: Proceedings XV World Conference of Therapeutic Communities, Venice, Vol. 1, Ed. Fondazione Cini, Publ. Centro Studi, Ce.I.S. Verona. Kooyman, M. (1993). The Therapeutic Community for Addicts. Intimacy, Parent Involvement and Treatment Success, Swets & Zeitlinger, Lisse.

13 Kooyman, M. (1999). Trauma, refugees and addiction. In: Proceedings of the Int. Symposium on Substance Abuse Treatment and Special Target Groups, Den Haan, Editors: Broekaert, E., Vanderplasschen, W. & Soyez, V. Gent University Kooyman, M. Treatment outcome research and the impact on policies Paper 21st WFTC Conference Melbourne Kooyman, M.(2004) Cost and benefits of therapeutic communities. Paper 22 nd WFTC Conference, Palma de Mallorca. Leuw, E. (1998). Low threshold methadone prescription and its effects on drug related crime. Proceedings 3rd Conference on Rehabilitation and Drug Policy Europe against Drug Abuse, Oslo 1997, Ed.: Solveig Solbakken, Oslo. Pitts, J.A. (2002) Costs Benefits of Therapeutic Community Programming, Results of a National Survey. Paper at 21 st WFTC Conference Melbourne Prins, E.H. (1995). Maturing out. Thesis. Erasmus University. Rotterdam. Woodcock, J., (1980). The British response to heroin addiction: some myths and misconceptions. In: Readings of the Fifth World Conference of T.C. s Noordwijkerhout, Samson Sijthoff, Alphen a/d Rijn.

6. krajská protidrogová konference

6. krajská protidrogová konference 6. krajská protidrogová konference Poskytování léčby problematickým uživatelům drog v rámci kriminální justice Prof. Morag MacDonald Centre for Research into Quality Birmingham City University Česká Republika,

Více

Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik

Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc. Krajská konference k problematice rizikového chování Dítě a droga Hradec Králové, 15. 10. 2012 Obsah Historie vzniku

Více

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie Možnosti sběru dat o uživatelích MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

Dotazník o podstoupené terapii (TSR)

Dotazník o podstoupené terapii (TSR) Jméno tazatele ID tazatele ID klienta Název zařízení ID zařízení Datum (dd.mm.rrrr) Kontakt: osobně telefonicky Obecné instrukce pro tazatele Každá z oblastí služeb sledovaných Dotazníkem o podstoupené

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování

Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Dotazník k žádosti o léčbu v TK

Dotazník k žádosti o léčbu v TK Dotazník k žádosti o léčbu v TK I. Základní údaje: 1. Datum vyplnění: 2. Jméno a příjmení: 3. Věk: 4. Datum narození: 5. Pohlaví: muž žena 6. Státní příslušnost: 7. Národnost: 8. Pojišťovna: 9. Kontaktní

Více

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ JK, o. s. pracoviště ve Strakonicích Drahuška Kolářová Centrum pro zdravotně postižené JK, o. s.

Více

Drogová situace, výhledy a opatření. MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D. Seminář Drogy hrozba dneška? Praha, NHÚ, 23/1/2008

Drogová situace, výhledy a opatření. MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D. Seminář Drogy hrozba dneška? Praha, NHÚ, 23/1/2008 Drogová situace, výhledy a opatření MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D. Seminář Drogy hrozba dneška? Praha, NHÚ, Struktura prezentace Souhrn současné drogové situace v ČR (pro podrobnosti viz tištěná verze Občana

Více

JE SUBSTITUCE CÍL NEBO PROSTŘEDEK?

JE SUBSTITUCE CÍL NEBO PROSTŘEDEK? JE SUBSTITUCE CÍL NEBO PROSTŘEDEK? MUDr. Václav Stehlík, Mgr. Markéta Ackrmannová Substituční centrum Plzeň Substituční centrum Plzeň Substituční program je primárně určen pro ty klienty, kteří jsou závislí

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe

Drogy a otravy zkušenosti z praxe EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe Mgr. Hana

Více

Pøehled úèinnosti intervencí protidrogové léèby v Evropì 6 7 9 10 11 ê á 13 1 Úèinnost, efektivita a nákladová efektivita Tabulka 1: Definice úèinnosti, efektivity a nákladové efektivity 15 1 16 2

Více

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů VI. AT konference Jihočeského kraje říjen 2012 Lucia Kiššová Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Aktuální aktivity Koncepce sítě

Více

Pohádky tisíce a jedné noci aneb postřehy z rozvoje adiktologických služeb v zemích Orientu

Pohádky tisíce a jedné noci aneb postřehy z rozvoje adiktologických služeb v zemích Orientu Pohádky tisíce a jedné noci aneb postřehy z rozvoje adiktologických služeb v zemích Orientu V I I I. A d i k t o l o g i c k á k o n f e r e n c e J i h očeského k r a j e 6. 7. 11. 2 0 1 4 P h D r. J

Více

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Prim. MUDr. Petr Popov Subkatedra návykových nemocí IPVZ Oddělení léčby závislostí VFN 1.LF UK v Praze 2008: Drogy hrozba dneška? MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.,

Více

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY Katamnestická studie záznamů pacientů z ambulantních knih psychiatrického oddělení Nemocnice Ostrov (NEMOS PLUS s r.o.) za období 200-2011 Listopad 2011/ Dodavatel:

Více

Problémové užívání drog, marihuana a evropské peníze: Jak přenos epidemiologického ukazatele vyšel vstříc reformním snahám

Problémové užívání drog, marihuana a evropské peníze: Jak přenos epidemiologického ukazatele vyšel vstříc reformním snahám Problémové užívání drog, marihuana a evropské peníze: Jak přenos epidemiologického ukazatele vyšel vstříc reformním snahám Mgr. Jan Morávek, Ph.D. Konference Střední Evropa v Unii a Unie ve střední Evropě

Více

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY?

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? aneb téma pro Reformu psychiatrické péče Marek Páv AGENDA Strana 2 Něco málo o psychiatrii a psychiatrické nemocnici v Bohnicích Lidé s autismem

Více

PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ

PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ O NÁS Veřejně prospěšný spolek STOP RECIDIVĚ! z.s. byl založen lidmi, kterým není lhostejný osud pachatelů a obětí trestní činnosti. V stávající

Více

Norway Grants Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby

Norway Grants Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby Norway Grants Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby Vězeňská služba České republiky STRUKTURA MĚKKÝ PROJEKT Programy zacházení pro odsouzené Rozšíření existujících

Více

Nákladová efektivita vakcíny ROTARIX

Nákladová efektivita vakcíny ROTARIX Nákladová efektivita vakcíny ROTARIX Prokeš M, Pazdiora P, Suchopár J INFOPHARM a.s. Vakcinologické dny 2012 Studie byla vytvořena firmou INFOPHARM a.s. pro firmu GlaxoSmithKline, která provedení studie

Více

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově 1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově Osnova prezentace Kontakty - Oddělení prevence a volnočasových aktivit OŠ KrÚ JMK Charakteristika drogové scény JMK (Výroční

Více

Věznice Příbram. Ing. Mgr. Zdeněk KILIAN Věznice Příbram

Věznice Příbram. Ing. Mgr. Zdeněk KILIAN Věznice Příbram Věznice Příbram Terapeutické programy Specializované oddělení pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování v důsledku d užíváníu psychotropních látek 40 odsouzených mužů umístěných ve věznici s ostrahou

Více

www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě

www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě Co dále? Dalším krokem projektu SHARE 50+ v Evropě v roce 2008 a 2009 je sběr a připojení dat životní historie respondentů k již existující databázi

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+:

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Česká republika 50+: projekt SHARE Radim Boháček NHÚ AV ČR SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém

Více

ELEKTRONIZACE Z POHLEDU ŘEŠENÍ NEDOSTATKU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ. MUDr. Marek Zeman, MBA ředitel FN Královské Vinohrady

ELEKTRONIZACE Z POHLEDU ŘEŠENÍ NEDOSTATKU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ. MUDr. Marek Zeman, MBA ředitel FN Královské Vinohrady ELEKTRONIZACE Z POHLEDU ŘEŠENÍ NEDOSTATKU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ MUDr. Marek Zeman, MBA ředitel FN Královské Vinohrady Vysoká úroveň českého zdravotnictví Kvalita péče Naděje na dožití

Více

Katamnestické sledování účinnosti odvykací léčby

Katamnestické sledování účinnosti odvykací léčby Katamnestické sledování účinnosti odvykací léčby Tibenská A., Čížek J., Martinek C., Libiger J. Léčebna návykových nemocí Nechanice, detašované pracoviště Psychiatrické kliniky LF UK a FN, Hradec Králové,

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže. Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent.

Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže. Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent. Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent.cz Závislost u dětí a mladistvých V čem je to jiné? Problematický

Více

Léèba problémù spojených se zneužíváním drog: dùkazy o úèinnosti 6 7 Slovník pojmù 9 1 Dùkazy o úèinnosti Pozn. editora èeského vydání: V pùvodním originálním textu jsou používány termíny drug use treatment,

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

Spolupráce Renarkonu,o.p.s. s PL Opava

Spolupráce Renarkonu,o.p.s. s PL Opava Spolupráce Renarkonu,o.p.s. s PL Opava Libor Chvíla la,david Kondělka. Centra společnosti Renarkon, o.p.s. Centrum primárn rní prevence Kontaktní centrum a terénn nní programy Ostrava Kontaktní centrum

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE

ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE/KY Státní příslušnost:

Více

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ I. II. NÁVYKOVÉ LÁTKY A LEGISLATIVA III. NÁVYKOVÉ LÁTKY VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ 1 Charakteristika současné drogové

Více

LEGALIZACE LEHKÝCH DROG

LEGALIZACE LEHKÝCH DROG MATERIÁLY - BIOLOGIE PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ CZ.1.07/1.1.24/01.0040 LEGALIZACE LEHKÝCH DROG Mgr. Renata Müllerová, 2012 Úvod Použitá metoda: Název debaty: debata Jste pro legalizaci lehkých

Více

Uživatel drog jako člověk aneb úvod do odhalování společenského statutu dlouholetých uživatelů klientů NS Drop In, o.p.s.

Uživatel drog jako člověk aneb úvod do odhalování společenského statutu dlouholetých uživatelů klientů NS Drop In, o.p.s. Uživatel drog jako člověk aneb úvod do odhalování společenského statutu dlouholetých uživatelů klientů NS Drop In, o.p.s. Nora Titman Staňková (NS Drop In, FF UK katedra psychologie) Martin Titman (NS

Více

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE/KY Rodné příjmení: Státní

Více

Program komplexní léčby somatických komplikací syndromu závislosti, Remedis, Nuselská poliklinika Táborská 57, Praha 4

Program komplexní léčby somatických komplikací syndromu závislosti, Remedis, Nuselská poliklinika Táborská 57, Praha 4 Demografické, epidemiologické a virologické charakteristiky populace uživatelů drog srovnání let 2005 a 2006 h MUDr. Vratislav Řehák, MUDr. Laura Krekulová, PhD Program komplexní léčby somatických komplikací

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

Demografická transformace a posilování role pacientů. Stanislav Vachek 3. International Health Summit Duben 18-20, 2007 Praha Česká republika

Demografická transformace a posilování role pacientů. Stanislav Vachek 3. International Health Summit Duben 18-20, 2007 Praha Česká republika Demografická transformace a posilování role pacientů Stanislav Vachek 3. International Health Summit Duben 18-20, 2007 Praha Česká republika 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000

Více

TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých

TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých ve školách a školských zařízeních při podezření z užití návykové látky Manuál vhodného postupu Mgr. Lenka ENDRÖDIOVÁ, MUDr. Pavel KABÍČEK, CSc., Mgr. Jaroslav ŠEJVL, Mgr. Jarmila

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI ZENTIVA

PROFIL SPOLEČNOSTI ZENTIVA PROFIL SPOLEČNOSTI ZENTIVA Zentiva mezinarodní farmaceutická společnost vyrábějící a prodávající cenově dostupné generické léky. Z APATYKY K MEZINÁRODNÍ FARMACEUTICKÉ FIRMĚ Za zakladatele výroby léčiv

Více

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Závěrečná zpráva projektu Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Obsah projektu V rámci projektu byl realizován vzdělávací cyklus, určený praktickým lékařům v Praze a Karlových Varech.

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

Nepřímé a sociální náklady chronických onemocnění..a možný přínos moderní léčby

Nepřímé a sociální náklady chronických onemocnění..a možný přínos moderní léčby Nepřímé a sociální náklady chronických onemocnění..a možný přínos moderní léčby Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment Motto: Nemoc se neptá, z jaké kapsy budou uhrazeny

Více

Vážený pane hejtmane,

Vážený pane hejtmane, Vážený pane hejtmane, dovolte, abych Vám jako zástupce Asociace krajů ČR v Radě vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále jen RV KPP ) poskytl touto cestou základní informace o aktuálních tématech

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+:

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Česká republika 50+: projekt SHARE SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Proces stárnutí evropské populace Mezinárodní, longitudinální,

Více

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Tento souhrn údajů o přípravku a příbalová informace mohou být následně dle potřeby aktualizovány

Více

ZÁVISLOST NA JEHLE MAGNUM IGNOTUM SOUDOBÉ ADIKTOLOGIE? MGR. MARTIN PEŠEK

ZÁVISLOST NA JEHLE MAGNUM IGNOTUM SOUDOBÉ ADIKTOLOGIE? MGR. MARTIN PEŠEK ZÁVISLOST NA JEHLE MAGNUM IGNOTUM SOUDOBÉ ADIKTOLOGIE? MGR. MARTIN PEŠEK PROČ? představit toto známé/neznámé téma možná překážka v průběhu léčby (nejen substituční) na která témata se v rozhovoru s klientem

Více

HIV poradenství u injekčních uživatelů drog. Mgr. Vojtěch Janouškovec, DiS. Mgr. Jan Špaček 12. 5. 2015

HIV poradenství u injekčních uživatelů drog. Mgr. Vojtěch Janouškovec, DiS. Mgr. Jan Špaček 12. 5. 2015 HIV poradenství u injekčních uživatelů drog Mgr. Vojtěch Janouškovec, DiS. Mgr. Jan Špaček 12. 5. 2015 Obsah Úvod Adiktologie vs. adiktologie Systém léčby/síť Cílová skupina služeb PROGRESSIVE o.p.s. v

Více

Aktuální programy a projekty na podporu fyzického zdraví osob s duševním onemocněním

Aktuální programy a projekty na podporu fyzického zdraví osob s duševním onemocněním Aktuální programy a projekty na podporu fyzického zdraví osob s duševním onemocněním Anna Blabolová, Lucie Bankovská Motlová, Eva Dragomirecká Psychiatrické centrum Praha XXXI. Konference sociální psychiatrie

Více

Stáří a závislost...závislost někdy začíná a nikdy nekončí... Reinhard Haller

Stáří a závislost...závislost někdy začíná a nikdy nekončí... Reinhard Haller Stáří a závislost...závislost někdy začíná a nikdy nekončí... Reinhard Haller Ivo Šelner Brno 20.2.2014 Ivo Šelner 2014 1 Formy závislosti při konzumaci substance nezávislé na substanci alkohol tabák medikamenty

Více

Ibogain. klíč k uzdravení. Peter Frank. Vše, co potřebujete znát o nejsilnější látce na světě na ukončení závislostí

Ibogain. klíč k uzdravení. Peter Frank. Vše, co potřebujete znát o nejsilnější látce na světě na ukončení závislostí Ibogain klíč k uzdravení Vše, co potřebujete znát o nejsilnější látce na světě na ukončení závislostí Peter Frank OBSAH 1 ÚVOD 5 2 PŮVOD IBOGAINU 11 3 HISTORIE IBOGAINU NA ZÁPADĚ 17 4 PŘERUŠENÍ ZÁVISLOSTI

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Ebola a Česká republika máme se bát? Jaké je riziko, že se Ebola dostane do České republiky a začne se tu šířit? Riziko pro turisty nebo obchodní

Více

ZÁVISLOST NA JEHLE AT KONFERENCE 2013 TEORIE, ROZPOZNÁNÍ, MOŽNOSTI TERAPIE

ZÁVISLOST NA JEHLE AT KONFERENCE 2013 TEORIE, ROZPOZNÁNÍ, MOŽNOSTI TERAPIE AT KONFERENCE 2013 ZÁVISLOST NA JEHLE TEORIE, ROZPOZNÁNÍ, MOŽNOSTI TERAPIE OBSAH teorie rozpoznání možnosti terapie diskuze zdroje HISTORIE TEORIE D. Levine, 1974 kompulzivní injekční aplikace, needle

Více

Terapeutické komunity pro závislé. kuda@sananim.cz

Terapeutické komunity pro závislé. kuda@sananim.cz Terapeutické komunity pro závislé kuda@sananim.cz Z Historie TK Demokratické TK Bion, Foukels, Main a Maxwell Jones-Mill Hill :: odbourání klasické psychiatrické hiearchie :: vstup více profesí mutlidisciplinární

Více

Adiktologické využití detekce návykových látek v odpadních vodách pomocí kapalinové chromatografie.

Adiktologické využití detekce návykových látek v odpadních vodách pomocí kapalinové chromatografie. Adiktologické využití detekce návykových látek v odpadních vodách pomocí kapalinové chromatografie. Randák Tomáš, doc. Ing., Ph.D. Grabic Roman, Mgr., Ph.D. Randák Daniel, Mgr. OBSAH PART 1 - OS PREVENT

Více

Aktuální dostupnost léků v ČR a SR GROUP. Roman Hájek 2.9.2006. Poděbrady

Aktuální dostupnost léků v ČR a SR GROUP. Roman Hájek 2.9.2006. Poděbrady Aktuální dostupnost léků v ČR a SR CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP Roman Hájek 2.9.2006 Poděbrady I. OBECNÁ DOPORUČENÍ,

Více

Evropská akce v oblasti drog (EAD) Evropská komise Generální ředitelství pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost EUROPEAN ACTION ON DRUGS

Evropská akce v oblasti drog (EAD) Evropská komise Generální ředitelství pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost EUROPEAN ACTION ON DRUGS Evropská akce v oblasti drog (EAD) ACTION ON DRU Evropská komise Generální ředitelství pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost EUROPEAN ACTION ON DRUGS European Action Víte, že? Asi 12 milionů osob v EU

Více

Charakteristika oddělen

Charakteristika oddělen Charakteristika oddělen lení Specializované oddělení vzniklo získalo z statut léčebny v roce 2001 - jsou sem přijímáni odsouzení, kteří mají nařízenou ústavní léčbu protitoxikomanickou - kapacita oddělení

Více

Bezpečná a střízlivá doprava Alcohol Interlock 2012 ŘÍZENÍ POD VLIVEM ALKOHOLU V ČR. Jindřich Frič, Josef Mikulík

Bezpečná a střízlivá doprava Alcohol Interlock 2012 ŘÍZENÍ POD VLIVEM ALKOHOLU V ČR. Jindřich Frič, Josef Mikulík Bezpečná a střízlivá doprava Alcohol Interlock 2012 ŘÍZENÍ POD VLIVEM ALKOHOLU V ČR Jindřich Frič, Josef Mikulík Již v roce 1872 byl v Anglii přijat zákon, který uváděl uvěznění jako možný trest pro toho,

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

Kalkulace nepřímých nákladů Seminář ČVUT FBMI

Kalkulace nepřímých nákladů Seminář ČVUT FBMI Kalkulace nepřímých nákladů Seminář ČVUT FBMI Jiří Klimeš 17/ 5/ 2012 Nepřímé náklady (NN)/ Indirect costs Náklady (Costs) Costs Přímé (Direct) Nepřímé (Indirect) Nevyčíslitelné (Intangible) Health sector

Více

Výroč ní zpráva ČR 2012

Výroč ní zpráva ČR 2012 H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy Referát drogové epidemiologie Výroč ní zpráva ČR 20 Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog PRAHA červen 2013 Referát drogové

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

Profil společnosti Zentiva

Profil společnosti Zentiva Profil společnosti Zentiva Zentiva mezinarodní farmaceutická společnost vyrábějící a prodávající moderní, vysoce kvalitní a cenově dostupné generické léky. Z apatyky k mezinárodní farmaceutické firmě Za

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

EUTANÁZIE ANO NEBO NE? Mgr. Martina Pavelková

EUTANÁZIE ANO NEBO NE? Mgr. Martina Pavelková EUTANÁZIE ANO NEBO NE? Mgr. Martina Pavelková Eutanázie eu = dobrý; thanatos = smrt eutanázie = ukončení života nemocného člověka z důvodu milosrdenství asistovaná sebevražda = zvláštní forma eutanázie

Více

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení MUDr. Miroslav Sekot 1. Konference integrativní psychoterapie EMAUZY 8.6.2014 Psychiatrická klinika 1 LF VFN a

Více

SPORT ZDRAVOTNÍCH RIZIK. Tisková konference Praha 21. srpen 2012

SPORT ZDRAVOTNÍCH RIZIK. Tisková konference Praha 21. srpen 2012 SPORT NEJPŘIROZENĚJŠÍ PREVENCE ZDRAVOTNÍCH RIZIK Tisková konference Praha 21. srpen 2012 ŠPATNÝ ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE nedostatek pohybových aktivit nevyváženost mezi výdejem a příjmem energie nezdravéstravování

Více

Zvyšuje užívání marihuany riziko schizofrenie?

Zvyšuje užívání marihuany riziko schizofrenie? Zvyšuje užívání marihuany riziko schizofrenie? Monika Víchová Psychologický ústav FFMU, Brno info@psychologon.cz Marihuana bývá považována za měkkou drogu a uvažuje se o její legalizaci. Je jisté, že má

Více

PŘECHODOVÉ BYTY PASÁŽ HOUSING FIRST. Sociální bydlení v ČR na příkladu

PŘECHODOVÉ BYTY PASÁŽ HOUSING FIRST. Sociální bydlení v ČR na příkladu Sociální bydlení v ČR na příkladu PŘECHODOVÉ BYTY PASÁŽ A HOUSING FIRST Eliška Lindovská, Roman Hloušek Přechodové byty Pasáž, Sdružení Podané ruce, o. s. Platforma pro sociální bydlení, z. s. Fakulta

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Autor: Ing. Tomáš Tyl 11. 7. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Autor: Ing. Tomáš Tyl 11. 7. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner V Itálii střadatelé vkládající peníze pouze na spořicí účty 1 přišli o 50% za 35 let díky inflaci. Italského investora ochránila investice do zahraničních akcií v cizích měnách. Autor: Ing. Tomáš Tyl 11.

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Pacientův průvodce po webu

Pacientův průvodce po webu Pacientův průvodce po webu Webové stránky jsou jedním z nejvyužívanějších zdrojů pro vyhledávání informací o tělesném a duševním zdraví a diagnostice a léčbě chorob. Velké množství webových stránek obsahuje

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Osobní informace Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Trvalé bydliště: Za Poštou 904/11, 10000 Praha Datum narození: 27. 6. 1983 Národnost: Česká Telefonní číslo: +420 737105448 E-mail: sklenar.ondra@seznam.cz

Více

Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím

Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím Mgr. Hana Gajdošíková XII. mezinárodní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS J.E.Purkyně 45. mezinárodní konference AT sekce Psychiatrické

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Protikorupční a racionalizační změny v zakázkách a nákupech zdravotnické techniky a léků Gestor MZd Spolugestor Zahájení projektu

Více

MUDr. Viktor Mravčík publikační činnost

MUDr. Viktor Mravčík publikační činnost MUDr. Viktor Mravčík publikační činnost 2007 Mravčík, V., Chomynová, P., Orlíková, B., Škrdlantová, E., Trojáčková, A., Petroš, O., Vopravil, J. and Vacek, J. (2007) Výroční zpráva o stavu ve věcech drog

Více

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Vaše občanská práva Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance

Více

Výcvikový program. Národní program zdraví projekt podpory zdraví č. 10030

Výcvikový program. Národní program zdraví projekt podpory zdraví č. 10030 Výcvikový program Národní program zdraví projekt podpory zdraví č. 10030 1 Program: Teorie Východiska, definice a význam krátké intervence (KI) Využití v praxi, možnosti a limity Zdravotní, psychologické

Více

Vítejte v NN. Na vás záleží

Vítejte v NN. Na vás záleží Vítejte v NN Na vás záleží Začínáme u vás Vše, co děláme, se odvíjí od potřeb zákazníka Všechny naše aktivity se zaměřují na vás Vaše potřeby, sny a ambice. Vaši touhu dostat od života to nejlepší, ať

Více

infekce Sexuologický ústav 1.LF UK a VFN ČSAP

infekce Sexuologický ústav 1.LF UK a VFN ČSAP Novinky v prevenci HIV infekce MUDr. Ivo Procházka, CSc. Sexuologický ústav 1.LF UK a VFN ČSAP Přenos HIV Sexuální přenos v ČR 95% přenosů, převažuje homosexuální Krví (převážně u IDU), ojediněle při transfuzi,

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky PRŮBĚŽNÁ Průběžná zpráva 01.01.2014 31.12.2014 Všechny informace a data uvedená v průběžné/závěrečné

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ www.fnplzen.cz SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ Ing. Jaroslava Kunová 20. dubna 2010 Základní údaje samostatná příspěvková organizace přímo řízená MZ ČR provázanost s Lékařskou

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

Komunitní péče o duševně nemocné Návrh novelizace textu Koncepce oboru psychiatrie MUDr. Ondřej Pěč. Úvod

Komunitní péče o duševně nemocné Návrh novelizace textu Koncepce oboru psychiatrie MUDr. Ondřej Pěč. Úvod Komunitní péče o duševně nemocné Návrh novelizace textu Koncepce oboru psychiatrie MUDr. Ondřej Pěč Úvod Komunitní péče je široký soubor služeb, programů a zařízení, jehož cílem je pomoci lidem s duševní

Více

Klasifikace informační databáze

Klasifikace informační databáze INFORMAČNÍ DATABÁZE KLASIFIKACE AKTUALIZACE: 1.1. 2008 ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN Tachovské náměstí 3, Praha 3, 130 00 tel./fax 222 780 599 i Klasifikace informační databáze 1. Sociální dávky občanských

Více

EVROPSKÉ PROJEKTY V PODPOŘE ZDRAVÍ V SZÚ. Hana Janatová

EVROPSKÉ PROJEKTY V PODPOŘE ZDRAVÍ V SZÚ. Hana Janatová EVROPSKÉ PROJEKTY V PODPOŘE ZDRAVÍ V SZÚ Hana Janatová Projekty před vstupem do EU 2000-2004 2004 1. Participation in the European Network for Health Promotion Agencies Koordinátor: EurohealthNet, Belgie

Více

Ochrana průmyslového vlastnictví v ČR Aktuální informace

Ochrana průmyslového vlastnictví v ČR Aktuální informace Ochrana průmyslového vlastnictví v ČR Aktuální informace WWW.UPV.CZ ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 4. 6. 2008 Národní přihlášky vynálezů / National invention applications 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Více

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček Vliv farmaceutických firem na chování lékařů Jiří Vorlíček Základní léčebné možnosti v onkologii chirurgie radioterapie farmakoterapie Farmakoterapie Česká onkologická společnost ČLS JEP dlouhodobě usiluje

Více