Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2010"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2010

2

3 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav adresa školy Sokolovská Mnichovo Hradiště právní forma příspěvková organizace IČ IZO identifikátor školy vedení školy kontakt ředitel: Mgr. Jiří Mazánek zástupce ředitele: Jiří Bína tel.: sekretariát, ředitelna fa: webové stránky: Zřizovatel název zřizovatele Město Mnichovo Hradiště adresa zřizovatele Masarykovo náměstí Mnichovo Hradiště tel.: kontakt fa: Součásti školy kapacita Základní škola 640 žáků Školní družina 90 žáků 1.4 Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ Počet dětí/žáků Počet dětí/žáků Počet žáků oddělení na třídu na pedagoga 1. stupeň ZŠ ,8 17,3 2. stupeň ZŠ ,5 10,4 Školní družina

4 1.5 Materiálně technické podmínky školy Učebny, herny Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení Dílny a pozemky 12 učeben 16 (hudební, výtvarná výchova, chemie + fyzika, zeměpis, přírodopis, dějepis, matematika, český jazyk, 2 jazykové, rodinná výchova + vaření, keramická dílna, 1 pro výuku informatiky, 1 malá počítačová, 2 s interaktivní tabulí) Relaační areál na školní zahradě školního pozemku, 1 travnaté hřiště, 1 víceúčelové hřiště s umělým povrchem Sportovní hala BIOS (samostatná správní jednotka MěÚ) včetně malé posilovny, běžecká dráha za halou, zařízení pro pohybovou relaaci v suterénu a na chodbách školy 1 dílna, 1 pozemek Ve výborném stavu, průběžně obnovován, Žákovský nábytek v letošním školním roce zakoupeny výškově nastavitelné školní lavice a židle do třech tříd Vybavení učebními pomůckami, hračkami, Na dostatečné úrovni, technické zabezpečení sportovním nářadím apod. výuky tělesné výchovy nadstandardní Vybavení žáků učebnicemi a učebními tety Splňuje podmínky dle ŠVP ZV č. j. 443/07 Učíme se pro život a osnov pro ZŠ Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben Splňuje podmínky dle ŠVP ZV č. j. 443/07 pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Investiční rozvoj, opravy, údržba Učíme se pro život a osnov pro ZŠ Na dostatečné úrovni, dva dataprojektory, dvě interaktivní tabule V letošním školním roce nebylo čerpáno z fondu rozvoje investičního majetku. Z oprav ve škole prováděných jsou to zejména: malířské, natěračské a instalatérské. Opravy investičního rázu plánovány nejsou Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 3 Kontakt 1.7 Údaje o Sdružení rodičů školy Registrace Zaměření Kontakt Mgr. Marek Jansta, , tři stanovené schůzky ročně, operativní kontakty, financování školních akcí , , Komentář ředitele školy spolupráce s rodičovskou veřejností: Školská se schází třikrát do roka, operativně pomáhá škole při získávání finančních prostředků, tvorbě rozpočtu i při jednání s rodiči. Model třídních schůzek (září, prosinec, duben plně vyhovuje. Prostřednictvím Sdružení rodičů školy se zvětšuje informovanost rodičů o škole, také ochota řešit problémy společně. Nenarostl ale zájem o konzultace a o návštěvy rodičů přímo v hodinách. Všechny základní akce jsou přístupné rodičům, největší zájem je o Vánoční jarmark, Den otevřených dveří a o Loučení s 9. třídami. Během tohoto školního roku 2009/10 nevznesla školská rada žádné připomínky ke školnímu vzdělávacímu programu.

5 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Název vzdělávacího programu Kód Zařazené třídy Školní vzdělávací program Základní vzdělávání č. j. 443/07 1., 2., 3., 6., 7., 8. Učíme se pro život Základní škola č. j / C/ , 9. Komentář ředitele školy: Školní vzdělávací program Učíme se pro život je stále otevřený pro další inovaci i úpravy. Dá se ale říci, že je přínosem.

6 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 37 Počet učitelů ZŠ 21 pedagogů s plným úvazkem 6 pedagogů s částečným úvazkem 1 asistent pedagoga s polovičním úvazkem Počet pedagogických pracovníků přepočtených na úvazky: 25,32 Počet vychovatelů ŠD 2 vychovatelky s plným úvazkem 1 vychovatelka s částečným úvazkem Počet pedagogických pracovníků školní družiny přepočtených na úvazky: 2,60 Celkový počet pracovníků přepočtených na úvazky: 27,92 Počet správních zaměstnanců 1 ekonomka 1 školník s částečným úvazkem 3 uklízečky s plným úvazkem 1 uklízečka s částečným úvazkem Počet provozních pracovníků přepočtených na úvazky: 5,44 Komentář ředitele školy: Pracovní kolektiv školy se omlazuje, nemění se vysoké zastoupení žen. Také aprobovanost učitelů má nejvyšší procento. Získávání kvalitních učitelů zůstává problémem mladí nenastupují (chybí perspektiva), starší (důchodoví) jsou pro školu finanční zátěží.

7 3.2 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 1. stupně 90 Učitelé 2. stupně 87 Učitelé 2. stupně 76 Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD Pracovníci podle věkové skladby do 30 let celkem - ženy let celkem - ženy 46 důch. věk celkem - ženy v důch. věku celkem - ženy celkem - ženy Kvalifik. učitelé Nekval. uč. VŠ Nekval. uč. SŠ Učitelé celkem Asistent pedagoga Vychovatelé Provozní prac Absence zaměstnanců ve školním roce v měsíci na 1. stupni na 2. stupni září říjen 8 20 listopad prosinec leden únor březen duben květen 6 23 červen 0 4 Absence celkem 871 hodin na pedagogického pracovníka 32,26 hodiny

8 3.5 Přehled aprobovanosti výuky ve školním roce I. stupeň předmět celkem hodin aprob. hod. % neaprob. hod. % Český jazyk Anglický jazyk Matematika Prvouka Přírodověda 8/6 8/ Vlastivěda 6/8 6/ Hudební výchova Výtvarná výchova 15/13 15/ Praktické činnosti 13/15 13/ Tělesná výchova I. st. celkem II. stupeň předmět celkem hodin* aprob. hod. % neaprob. hod. % Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Anglický j. volit Německý j. volit Matematika IT, ITV, SVI Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní činnosti Prac. činn. volit Domácnost volit Chemie - seminář Zájmová TV Seminář v zem Mediální výchova Matematika-semin Český jazyk-sem Informatika II. stupeň celkem

9 4. Žáci 4.1 Celkový přehled počtu žáků ve školním roce k Třída A B C A + B + C celkem CH D CH D CH D I. stupeň celkem II. stupeň celkem ZŠ celkem Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6i let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřizovaná krajem 8 0 soukromá gymnázia 0 0 církevní gymnázia 0 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední šk. odb. učiliště c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední šk. odb. učiliště d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijat: z devátých ročníků z nižších ročníků 7 7 e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku 33 0 Komentář ředitele školy: Problém je v nízké naplněnosti tříd. Počet tříd zůstává nezměněn.

10 4.4 Školní družina Počet oddělení a žáků v oddělení Oddělení Počet žáků v oddělení Počet žáků pravidelná docházka Počet žáků nepravidelná docházka Celkem Počet žáků docházejících do ŠD z jednotlivých ročníků 1. ročník ročník ročník ročník 0 5. ročník 0 Celkem 90 Komentář ředitele školy: Školní družina plní kvalitně funkci, pro kterou byla zřízena. Má k dispozici dokonalé zázemí a je rodiči velmi oceňována. Přesto musí dojít k větší provázanosti se vzděláním na 1. stupni ZŠ, příkladem je oblast Člověk a jeho svět.

11 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o prospěchu a chování 1. pololetí Ročník Počet Klasifikace: žáků vyznamen. prospěli neprosp. dostat. Pochva la TU Důtka TU Chování Důtka ŘŠ 2. st. 3. st. 1. A B C A B A B A B A B I. st. celkem A B A B A B A B II. st. celkem ZŠ v % ,71 42,19 1,10 12,88 74,25 3,29 1,37 0,55 0, Přehled o prospěchu a chování 2. pololetí Ročník Počet Klasifikace: žáků vyznamen. prospěli neprosp. dostat. Pochva la TU Důtka TU Chování Důtka ŘŠ 2. st. 3. st. 1. A B C A B A B A B A B I. st. celkem A B A B A B A B II. st. celkem ZŠ v % ,44 45,45 1,10 15,70 67,77 7,44 0,83 1,10 0

12 5.2 Údaje o zameškaných hodinách Školní rok Celkem hodin Z toho na 1. stupni Z toho na 2. stupni hodin hod./žák hodin hod./žák Počet neomluvených ,38 hodin Počet omluvených hodin , ,48 počet zameškaných hodin na 1 žáka 96, Údaje o integrovaných žácích Druh postižení: Ročník Počet žáků Sluchové postižení - 0 Zrakové postižení 8. 1 vadami řeči - 0 Tělesně postižení - 0 S kombinací postižení 2. 1 S vývojovými poruchami učení 3., 4., 5., 6., 7., 8., S vývojovými poruchami chování 3., 7. 2

13 5.4 Údaje o výsledcích výchovně vzdělávacího procesu Organizace výchovně vzdělávacího procesu školy Rozvrh hodin (psychohygiena) Navíc pohybové přestávky 25 minut za každého počasí venku (otužování). Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním jsou zaměřeny především na individuální péči a odpovídající metody a formy práce. Individuální vzdělávací plány. Spolupráce: výchovný poradce, ředitel, zástupce ředitele, pedagogicko psychologická poradna v Mladé Boleslavi, Jedličkův ústav v Liberci, Speciální centrum Základní školy v Mnichově Hradišti. Vzdělávání mimořádně nadaných žáků Nadaní žáci mají možnost doplňovat si a prohlubovat vzdělávací obsah, jsou jim zadávány specifické úlohy, konzultace, pravidelně se účastní soutěží. Zvažujeme individuální vzdělávací plány. Školní řád, klasifikační řád Zpracován dle zásad MŠMT Informační systém vůči žákům a rodičům Zahajovací bulletin, webové stránky (častá aktualizace), školní časopis, informační panely, městský rozhlas, tři třídní schůzky ročně, možnost individuálního vstupu rodičů do vyučovacích hodin. Činnost školního psychologa, speciálního pedagoga, spolupráce s PPP a SPC Pouze spolupráce s PPP a SPC. Prevence sociálně patologických jevů Úzká spolupráce: škola, výchovná poradkyně, odbor sociálních věci a zdravotnictví MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor školství, mládeže a sportu KÚ Středočeského kraje, Pedagogicko psychologická poradna v Mladé Boleslavi, Policie ČR, Městská policie. Vyučující mají k dispozici materiály s protidrogovým zaměřením, časopisy (Prevence, Rodina a škola, Učitelské noviny), publikace s problematikou sociálně patologických jevů, konzultace s vedením školy, výchovnou poradkyní a protidrogovým preventivou, vyhledávání informací na internetu. Učitelé se řídili pokyny ředitele školy k zařazení tématu protidrogové prevence do učebních osnov a výchovných plánů. Jednalo se o tyto aktivity: řešení konfliktních situací, informace o následcích užívání drog, posilování sebedůvěry, odmítání činností s negativními důsledky a zdravý životní styl. Ve školním roce pokračujeme v plnění konkrétních cílů pro jednotlivé ročníky a školní družinu, to chceme uplatňovat i v dalších letech. V rámci předmětů se konaly také projekty a přednášky zaměřené hlavně na dopravní výchovu, životní prostředí (Zatočte s elektroodpadem, Naše město), mezilidské vztahy, protidrogovou výchovu. Přínosem byl hlavně projekt zaměřený na finanční gramotnost v třídách a dvouletý projekt Jsme lidé jedné Země pro žáky 7. tříd. Během školního roku měli žáci možnost pravidelně navštěvovat různé zájmové kroužky. Škola podporovala další organizace, které se zabývají mimoškolní činností dětí ZUŠ, občanské sdružení Spokojený domov, Klub dětí a mládeže. Prostřednictvím žákovské samosprávy se žáci podíleli na organizování školních aktivit. Své problémy mohli řešit pomocí schránky důvěry, na školní nástěnce a ve školním časopise publikovali své nápady, náměty a problémy. Zapojovali se do literárních, výtvarných a jiných soutěží s protidrogovou tematikou. Škola je zařazena do projektu Škol podporujících zdraví (ŠPZ). Učitelé se podíleli na vytváření nového projektu. Docházelo tak a nadále dochází ke vzájemnému propojování tohoto projektu s preventivním programem sociálně patologických jevů. Klima školy Využití poznatků z členství Škol podporujících zdraví, ze zpracované autoevaluace školy. Vliv školního parlamentu na odstraňování rizikových míst (úrazy atp.).

14 Přijímaná opatření a vliv na zlepšení výchovně vzdělávacího procesu Uvedena v zápisech z pedagogických rad a zápisech výchovné poradkyně, provozních porad, učitelských úterků. Hospitační činnost: pracovníci počet hospitaci ředitel 42 zástupce ředitele 12 ostatní pracovníci 16 celkem 70 Průběh a výsledky vzdělávání Soulad výuky s obecnými cíli a zásadami vzdělávání Soulad výuky s cíli předškolního nebo základního vzdělávání Vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků Konkretizace cílů ve sledované výuce Návaznost probíraného učiva na předcházející témata Rozhodně ano Spíše ano Rozhodně ne Spíše ne Materiální podpora výuky Vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem Podnětnost učeben vzhledem k podpoře seberealizace a identity žáků Účelnost využití pomůcek, učebnic a didaktické techniky Rozhodně ano Spíše ano Rozhodně ne Spíše ne Vyučovací formy a metody Řízení výuky, vnitřní členění hodin Sledování a plnění stanovených cílů Podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance Možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností Využívání metod aktivního, prožitkového učení, eperimentování, manipulování, objevování, práce s chybou Účelnost výuky frontální, skupinové a individuální Vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací Účelnost aplikovaných metod Respektování individuálního tempa, možnost relaace žáků Forma kladení otázek Rozhodně ano Spíše ano rozptyl Rozhodně ne Spíše ne Motivace žáků Aktivita a zájem žáků o výuku Propojení teorie s praí (v činnostech žáků) Využívání zkušeností žáků Vliv hodnocení na motivaci žáků Využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace Osobní příklad pedagoga Rozhodně ano Spíše ano Rozhodně ne Spíše ne

15 Interakce a komunikace Klima třídy Akceptování stanovených pravidel komunikace mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem Možnost vyjadřování vlastního názoru, argumentace, diskuse Vzájemné respektování, výchova k toleranci Vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, příležitosti k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj komunikativních dovedností žáků Rozhodně ano Spíše ano Rozhodně ne Spíše ne Hodnocení žáků Věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení Respektování individuálních schopností žáků Využívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků Ocenění pokroku Zdůvodnění hodnocení žáků učitelem Vhodnost využitých metod hodnocení žáků učitelem Využití klasifikačního řádu Rozhodně ano Spíše ano Rozhodně ne Spíše ne Komentář ředitele školy: Školní vzdělávací program Učíme se pro život se uplatnil pro 1., 2., 3., 6., 7., 8. ročníky, vzdělávací program Základní škola byl náplní pro ročníky ostatní. Objevuje se snaha vést žáky k sebehodnocení, dbá se více na rozvoj osobnosti, žákům ve větší míře umožňujeme vyhledávání informací, snažíme se je vést k chápání souvislostí. V úvahu se samozřejmě berou připomínky a názory učitelů, co je třeba v programu změnit, ubrat nebo přidat. Zkvalitnilo se využívání počítačové a didaktické techniky. Vyučovací hodiny měly opět svou kvalitu, problémy s kázní žáků přetrvávají. Také pestrost výuky se uplatňuje ve větší míře, aktivita žáků ale spíše klesá, nejvíce v 9. třídách. Projektová výuka i aktivní učení už zdomácněly. Hodnocení žáků ústní a písemné se jeví jako věcné a konkrétní, nechybí ani rozbory písemných zkoušení a práce s chybou. Stále se zlepšuje přístup k žákům se specifickými poruchami chování a učení, individuální schopnosti žáků jsou respektovány.

16 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci ve školním roce zúčastnili. Počet proškolených účastníků: 16 pedagogických pracovníků Vzdělávací akce byly hrazeny z prostředků poskytovaných KÚ Středočeského kraje. pracovník 1. Institucionální vzdělávání 1.1 Studium ke splnění --- kvalifikačních předpokladů a) Studium v oblasti --- pedagogických věd b) Studium pedagogiky --- c) Studium pro asistenta --- pedagoga d) Studium pro ředitele škol --- e) Studium k rozšíření odborné Pförtnerová P. kvalifikace Andeltová P. termín studia 08/ /2009 instituce Zařízení pro DVPPaSSŠ Zařízení pro DVPPaSSŠ název akce Letní škola AJ Letní škola AJ 1.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů a) studium pro vedoucí pedagogické pracovníky b) Studium pro výchovné poradce c) Specializovaná činnost koordinace v oblasti ICT d) Specializovaná činnost tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů e) Specializovaná činnost prevence sociálně patologických jevů f) Specializovaná činnost specializovaná činnost 2 proškolení Švejdová D. Bína J. Pförtnerová D. 04/ / /2010 OS ČČK, MB Zařízení pro DVPPaSSŠ Zařízení pro DVPPaSSŠ Zdravotník ZA Datové schránky, sp. řád Datové schránky, sp. řád 3 proškolení g) Specializovaná činnost specializovaná činnost v oblasti enviromentální výchovy 1.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace --- Vobořilová A. Pförtnerová P. Bukvičková Al. Průšková I. Zahrádková M. Bukvičková Sv. Bajerová A. Bukvičková A. Pförtnerová P. Průšková I. Sehnoutková M. 10/ / / / / / / / / / /2010 Zařízení pro DVPPaSSŠ Zařízení pro DVPPaSSŠ Zařízení pro DVPPaSSŠ Zařízení pro DVPPaSSŠ Zařízení pro DVPPaSSŠ Zařízení pro DVPPaSSŠ Zařízení pro DVPPaSSŠ Zařízení pro DVPPaSSŠ Zařízení pro DVPPaSSŠ Step by Step, Praha 3 Step by Step, Praha 3 Aktivovaný a motiv. rozvoj Třída plná pohody Rozšíření kompetencí Třída plná pohody Školní projekty na 2. st. Praktická výuka ČJ na 1. st. Praktická výuka ČJ na 1. st. Praktická výuka ČJ na 1. st. Praktická výuka ČJ na 1. st. Genetická metoda čtení Genetická metoda čtení 11 proškolených 2. Samostudium ---

17 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách Spolupráce školy a dalších subjektů domov důchodců Modrý kámen, Městské muzeum, Policie ČR, knihovna, mateřské školy, občanské sdružení Spokojený domov Významné akce školy Vítání prvňáčků (34) Návštěva 1. třídy na školní zahradě MŠ Drakiáda Mikulášská nadílka, Vánoční ladění, Lucie Vítání nového roku Setkání s rodiči dětí z mateřské školy před zápisem do školy Den otevřených dveří se zápisem do 1. tříd Zápis do školy Masopustní rej Vynášení Moreny, Velikonoční kraslice Kuličkiáda Velikonoční soutěž o nejhezčí kraslici Výchovné koncerty Divadelní představení Barevný týden zakončený Čarodějnicemi Dětský den Druháci se loučí s pavilonem Školní výlety Ekurze Sportovní den Loučení s 9. třídami Celoškolní sportovní soutěže Soutěž o nejlepší sportovce školy ve školním roce Plavecký výcvik tříd v Mladé Boleslavi Sportovní kurz pro šesté třídy s náplní netradičních sportovních her, turistikou apod. Lyžařský výcvik sedmých tříd Týdenní soustředění sportovních tříd Klub mladých diváků I. a II. stupně (divadelní představení v Mladé Boleslavi, v Praze) Školní vánoční jarmark (výrobky i krátké vystoupení žáků), městský vánoční jarmark Den Země Dopravní soutěž Návštěvy výchovných koncertů a filmových představení aj. kulturních akcí Testování žáků 5. a 9. tříd Diplomka aneb Odejdi jako vítěz (prezentace žáků 9. tříd) Akce k prevenci sociálně patologických jevů Vitamíny (1. 9. ročník) (11) Sezame, otevři se (1. 5. r.) Na rovinu (6. 9. r.) Zdravý životní styl (1. 9. r.) Zdravá škola (1. 9. r.) Den Země (1. 9. r.) Bezpečné město (6. 9. r.) Město bez drog (6. 9. r.) Slunce svítí všem (7. 8. r.) Jak se (ne)stát závislákem (6. 8. r.) Aja (2. 3. r.)

18 Akce k environmentální výchově (9) Sběry léčivých bylin, kaštanů sběry papíru Testy Školy podporující zdraví Jednodenní výjezd 9. tříd Soutěž o nejhezčí třídu Pohádkový les žáků 9. tř. pro MŠ a I. st. Slunce svítí všem Jak se nestát závislákem Návštěva Úřadu práce žáků 9. tříd 7.2 Üčast žáků školy v soutěžích Název soutěže Počet žáků Matematická olympiáda 10 Pythagoriáda 85 Nejlepší hádankář matematická 60 Zeměpisná olympiáda 22 Dopravní soutěž 38 Výtvarné soutěže 46 Olympiáda v českém jazyce 12 Dějepisná olympiáda Účast žáků školy ve sportovních soutěžích Název soutěže Počet žáků Přespolní běh v Mn. Hradišti 20 Přespolní běh v Ml. Boleslavi 24 Zimní víceboj v Bakově n. Jiz. 16 Mc Donald s Cup 19 Laťka skok vysoký 55 Turnaj ve florbalu 39 Atletický trojboj, čtyřboj 32 Pohár rozhlasu v Ml. Boleslavi 40 Soft 15 Malá kopaná 9 Celkový počet soutěží ve školním roce: 18 Počet žáků, kteří se soutěží zúčastnili: Péče o volný čas žáků Zájmové kroužky Počet zařazených žáků Aranžérský 12 Flétna 11 Florbal (3 oddělení) 46 Hadrová škola 12 Informatika 18 Keramický 8 Rybářský (2 oddělení) 29 Sportovní 20 Taneční 11 Turistický 11 Vaření (2 oddělení) 21 Výtvarný 9

19 7.4 Další aktivity školy, které významněji ovlivňují její činnost Projektové vyučování Aja (spolu s Policií ČR) B. Němcová - pohádky Zdravé zuby Praha hlavní město ČR O poslední vlaštovce Podzimní, vánoční a velikonoční výstavky dětských prací Karneval Den společenských her Aprílová škola a pyžamiáda Den Země, ekurze do sběrného dvora, video o recyklaci odpadu Škola v přírodě Cvičení v přírodě Časopis Moje maminka Slabikářová slavnost Cvičení v přírodě, plavecký výcvik Kniha náš přítel Loučení s třídou (hry a nocování ve škole) 90 let založení českého státu EU poselstvo krále Jiřího Zdravá výživa Letem světem dějinami Dopravní výchova Pravěk člověk neandertálský Měření v přírodovědě Slovanské hradiště Vánoce Podnebné pásy Kvetoucí škola Písnička má zelenou Komentář ředitele školy: Objevuje se však úbytek těch, kteří jsou školu schopni reprezentovat

20 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce na škole neproběhla žádná inspekce.

21 9. Základní údaje o hospodaření školy 9.1 Rozpočet školy Rozpočet školy na rok 2010 upravený k Celkem Z toho KÚ, ref. školství Zřizovatel investice neinvestiční náklady, z toho: náklady na platy OON zákonné odvody FKSP učebnice, pomůcky ostatní provozní výdaje služby, cestovné atd Celkem vč. investic

22 9.2 Příjmy školy, SRŠ Příjmy ve školním roce / /2010 celkem za školní rok Školné - ŠD , , ,00 SRŠ při ZŠ , , ,00 Sponzoři 5 000,00 0, ,00 Ostatní 8 300, , ,00 VHČ , , ,00 Příjmy celkem , , ,00 Sdružení rodičů školy, šk. rok Příjmy od rodičů ,00 Ostatní příjmy ,00 za: sběry: ,00 jízdné+vstupné ,00 pitný režim 679,00 vánoční. j.: ,00 jiné: 1 210,00 Plánované výdaje ,00 za: LVK: ,00 SK: 3 400,00 DD,SD,ŠV: ,00 potisky,pam.listy: ,00 jízdné-plavání: 3 500,00 jízdné-kmd I.st ,00 jízdné-kmdii.st ,00 ostatní jízdné: ,00 odměny-k.šk.r.: 5 400,00 odměny jiné 5 000,00 odměny v ŠD 2 000,00 květiny1.9., ,00 vánoční ladění: ,00 školní časopis: 2 000,00 ekurze 3.-9.tř.: 9 500,00 sportovci školy: 6 000,00 jednodenní záj ,00 8., 9., sport. tř. razítka 1. r ,00 nápoje-den dětí: kulturní akce: , ,00 Skutečné výdaje ,74 za: LVK: ,00 SK: 3 400,00 Den dětí: 5 256,00 Sportovní den: 2 784,00 školní výlety: 8 704,00 jízdné+vstupné: ,30 potisky, razítka ,00 odměny reprez.: ,00 květiny1.9., ,00 vánoční ladění: ,00 jednodenní záj.: ,40 jízdné-plavání: ,04 jízdné-kmd I.st.: ,00 jízdné-kmdii.st.: ,00 sportovci školy: ekurze,film.př.: ostatní 4 776, ,00 784,00

23 9.3 Výdaje školy v Kč Výdaje školy v r. 2009, do Celkem Z toho Celkem Z toho v roce KÚ, Zřizovatel k KÚ, Zřizovatel ref. ref školství školství investiční výdaje neinvestiční výdaje celkem z toho: náklady na platy OON odvody na pojistné odvody na FKSP učebnice a uč. pomůcky ostatní provoz služby, cestovné DVPP VHČ z toho OPPP

24 V Mnichově Hradišti 30. srpna 2010 Mgr. Jiří Mazánek ředitel Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav

25 Přílohy

26 Seznam příloh: 1) Hospodaření - údaje o finančním vypořádání poskytnutých dotací v roce rozvaha - výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace Vše k ) ICT plán 3) Zahajovací bulletin školy 4) Fotografie a materiály ze školních akcí: - pozvánka na vánoční jarmark - podzimní pouštění draků - vánoční ladění - zdobení perníčků pro vánoční jarmark - jednodenní výlet sportovních, 8. a 9. tříd na hory - cykloturistika o hodině tělesné výchovy - Diplomka 9. tříd aneb Odejdi jako vítěz - rozloučení s 9. třídami

27 Z a h a j o v a c í b u l l e t i n Základní školy Mnichovo Hradiště v Sokolovské ulici č. 254, pro školní rok aneb Objevovat vlastní schopnosti je úžasně zábavné KDO CHCE STAVĚT VYSOKÉ VĚŽE, MUSÍ SE DLOUHO VĚNOVAT ZÁKLADŮM Vedení školy: ředitel: Mgr. JIŘÍ MAZÁNEK, ČJ, TV zástupce ředitele: Jiří Bína, HV, TV vedoucí školní družiny: Jaroslava Velichová ekonomka školy: Dana Pförtnerová Učitelé: 1. A Mgr. Eva Pospíšilová, 1. st. 6. A Mgr. Hana Kräuterová, AJ, TV, VZ 1. B Mgr. Vlasta Dittrichová, 1. st. 6. B Mgr. Hana Kneidlová, ČJ, TV 1. C Mgr. Ivana Průšková, 1. st., AJ 7. A Dagmar Švejdová, Př, Ch, NJ, VZ 2. A Mgr. Tereza Hejnová, 1. st., AJ 7. B Petra Andeltová, AJ, VZ 2. B Jarmila Vopatová, 1. st. 8. A Mgr. Hana Kořínková, NJ, D, VZ 3. A Mgr. Yvona Nedomová, 1. st., VV 8. B Mgr. Veronika Sluková, Ch, SVI, VZ, AJ 3. B Mgr. Iva Hanzlíková, 1. st., PČ 9. A Mgr. Marcela Zahrádková, ČJ, VV, PČ, MeV 4. A Mgr. Alena Bajerová, 1. st., ZTV 9. B Mgr. Alena Šritrová, ČJ, D, 4. B Mgr. Svatava Bukvičková, 1. st., PČ 5. A Mgr. Petra Pförtnerová, 1. st., AJ, IT, VV 5. B Mgr. Alena Bukvičková, 1. st., vých. poradkyně Jaroslava Doubravská, Ch, F, PČ Mgr. Dagmar Frydrychová, M, Z Mgr. Marie Hejnová, M, OV, RV Mgr. Jitka Mazánková, 1. st., PČ Dana Pförtnerová, IT Mgr. Alena Švermová, M, F Školní družina: Helena Velichová, Andrea Vobořilová Školník: Karel Hnídek Úsek úklidu: pí: Formáčková, Mužíčková v nové budově, Kochová ve staré budově, Fidlerová v pavilonu Sdružení rodičů školy: předseda Arnošt Vajzr Rada školy: Mgr. Marek Jansta, Mgr. Eva Pospíšilová, PharmDr. Miroslava Puncmanová Telefonujte na správná čísla NIKDY NEDOSTANETE DRUHOU ŠANCI UDĚLAT DOBRÝ PRVNÍ DOJEM. Sekretariát: webové stránky: Ředitelna: Pavilon: BIOS: FAX: Školní jídelna: (kancelář v 2. ZŠ, přihlášky a odhlašování obědů )

28 Razítka a jiné úřednosti vyřídíte na sekretariátu v úředních hodinách v pondělí až pátek: 7:40 7:55 a v 9:40 9:50 hod. Pravidelné vyučovací hodiny JE PRAVDOU, ŽE TVRDÁ PRÁCE NIKDY NIKOHO NEZABILA, ALE DOMNÍVÁM SE, ŽE TO NENÍ TŘEBA ZKOUŠET. A/ ČTYŘI + DVĚ HODINY B/ PĚT + JEDNA HODINA C/ ÚTERÝ 0. 7:00 7:45 7:00 7:45 7:00 7: :55 8:40 7:55 8:40 7:55 8: :50 9:35 8:50 9:35 8:50 9:35 svačinová přestávka svačinka 15 min. svačinka 15 min. 3. 9:50 10:35 9:50 10:35 9:50 10:35 pohybová přestávka pohybová přestávka přestávka 10 min :00 11:45, oběd 11:00 11:45 10:45 11: :50 13:35 11:55 12:40, oběd 11:40 12:25(oběd do13:10) 6. 13:45 14:30 13:45 14:30 13:15 14: :40 15:25 14:10 14:55 Uvolňování, omlouvání Nepřítomnost dítěte ve škole omlouvají rodiče nejpozději do 48 hodin. Na jeden den může žáka ze závažných důvodů uvolnit třídní učitel, o uvolnění na delší dobu žádají rodiče v d o s t a t e č n é m předstihu ředitele školy. Prázdniny ve školním roce UDĚLAT SI PAUZU, VÁM MŮŽE POMOCI VRÁTIT SE DO ŽIVOTA. Období školního vyučování trvá od úterý do středy Prázdniny: PODZIMNÍ 29. a čtvrtek, pátek VÁNOČNÍ středa pátek , vyučování začíná v pondělí , ukončení vyučování v prvním pololetí ve čtvrtek , POLOLETNÍ pátek , JARNÍ VELIKONOČNÍ a čtvrtek, pátek, HLAVNÍ od čtvrtka do úterý , zahájení výuky dalšího školního roku ve středu Určitě nás čekají tyto akce *Vítání prvňáčků, *Drakiáda, *Mikulášská nadílka, *Vánoční ladění s vánočním jarmarkem, *Novoroční cosi, *Den otevřených dveří při zápisu dětí do 1. tříd, *Velikonoce, *Kuličkiáda, *Barevný týden, *Dětský den, *Sportovní den, *Loučení s devátými třídami, *soutěž o nejlepší sportovce školy, *Klub mladých diváků pro žáky I. stupně v Mladé Boleslavi a žáky II. stupně v Praze, *plavecký výcvik tříd v Mladé Boleslavi, *sportovní soustředění 3., 4., 5. a 6. tříd, *lyžařský výcvik 7. tříd, * jednodenní výjezdy 8. a 9. tříd na hory nebo do plaveckého bazénu, soustředění sportovních tříd, *DIPLOMKA 9. tříd, *poznávací zájezd... Informace pro ročníky Klíček od šatní skříňky každý žák výše uvedeného ročníku obdrží od svého třídního učitele oproti vratné záloze Kč 100,-- Bříška se plní dobrými svačinami od rodičů, nápoji z pitného automatu, pitíčky v pavilonku školy, obědy ve školní jídelně... HLAD A LÁSKA URČUJÍ VEŠKERÉ LIDSKÉ DĚJINY.

29 Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, pořádá VÁNOČNÍ JARMARK Pojďte si pro vánoční naladění - najdete jej u nás, přímo ve škole! Výstava a prodej vánočních drobností, které určitě potěší, protože byly vyráběny s láskou. Keramika, medové perníky, sladké vánoční stromečky, svícny z přírodních materiálů, obrázky, fotografie, zvonečky z pedigu, květiny a jiné krásy dosud nevídané. K tomu velké množství hvězd a hvězdiček pro Vás i ostatní veřejnost v úterý dne 8. prosince 2009 od 13:57 do 17:00 hod. Součástí jarmarku je i malá výstavka betlémů Přijďte se naladit! Naše značka: každý kus je originál, cena někdy není závratná

30 Podzimní pouštění draků Vánoční ladění - zdobení perníčků pro vánoční jarmark

31 Jednodenní výlet žáků sportovních, 8. a 9. tříd na hory Cykloturistika v rámci hodiny tělesné výchovy

32 Diplomka 9. tříd aneb Odejdi jako vítěz Rozloučení s 9. třídami

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2013

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2013 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2013 [1] 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Mnichovo Hradiště,

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2012 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2012 [1] 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Mnichovo

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Základní škola Jablůnka, okres setín ýroční zpráva o činnosti školy za šk.rok /8 ýroční zpráva o činnosti Základní školy Jablůnka, okres setín za školní rok /8. Základní údaje o škole. škola název školy

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009 Základní škola Zeleneč Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. Projednáno v pedagogické radě dne: 8.11.2007 Úvod Vlastní hodnocení školy je prováděno na základě

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Svitávka 3. září 2012 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (č.j. 107/2015) Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Kašperské Hory, příspěvková

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2004 Základní škola Vsetín, Trávníky 1217 Matouše Václavka 1217 755 01 VSETÍN K o n t a k t y n a š k o l u Telefony (pevná linka):

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2014 2015 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2014 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 114/2013 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Mirka Votavová 9 11 20 I.B Dana Navrátilová

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 102 b) Počet tříd: 6 I.st. 3 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2010/2011

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2010/2011 Základní škola Zeleneč Školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 Základní škola Zeleneč, okr. Praha - východ Kasalova 454,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 P L Á N P R Á C E. pro rok 2013/2014

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 P L Á N P R Á C E. pro rok 2013/2014 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 P L Á N P R Á C E pro rok 2013/2014 O B S A H: 1. Výchovně vzdělávací činnost 2. Metodická a hospitační činnost 3. Vzdělávací, odborná

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 Základní škola praktická a základní škola speciální Chodov,okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 V Chodově dne 30. 9. 2008 zpracovala Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2375/10. Základní škola a Mateřská škola Počepice, okres Příbram

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2375/10. Základní škola a Mateřská škola Počepice, okres Příbram Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2375/10 Název kontrolované osoby: Základní škola a Mateřská škola Počepice, okres Příbram Sídlo: 262 53 Počepice 41 IČO: 75 033

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Útvina adresa školy Útvina 153, 36401 Toužim právní forma příspěvková organizace IČO 60610751 Identifikátor 600067319 vedení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn Identifikátor školy: 600 065 669 Termín konání inspekce: 22.

Více

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy Výroční zpráva za školní rok 2014/15 Vypracovaly ke dni 18.8.2015: MUDr. Darina Gurutidu, ředitelka projektu Mgr. Martina Schejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Perlička Č.j. 034/2015 a) Základní údaje o škole:

Více

Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK.

Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace Tel,fax.: 518 323 221, e-mail : skola@zshutnikves.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2010/2011

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy právnické osoby (dle zápisu do školského rejstříku MŠMT ČR Rozhodnutí z 1.3.2006): Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace Právní

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 3. základní škola Malé náměstí 3 350 02 CHEB - 1 - Vlastní hodnocení školy Obsah: 1 Stanovené cíle... 3 2 Podklady pro zpracování:... 3 3 Oblasti hodnocení školy... 3 3.1 Podmínky

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942 Výroční zpráva školy 2008/09 Základní škola U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídlo školy: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizovatel: Statutární město Karviná Ředitel: Mgr.Tomas Vlachopulos

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ

ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Základní škola Klimkovice ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka školy Rozdělovník: Město Klimkovice..1x Základní škola Klimkovice.1x

Více

Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008

Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008 Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008 I. Hlavní úkoly školního roku 1. Organizačně zajistit práci školy, aby probíhala v souladu s platnými vzdělávacími programy pro základní vzdělávání a se ŠVP

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015 Požadovaný podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2014 1997-2015 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: karcol-zskyj@volny.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 Základní škola a mateřská

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 2. ZÁKL A D N Í Š K O L A HOLEŠOV PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2007/2008 Porady, schůze, prázdniny, zvonění Organizační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracováno podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou

Více

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Charakteristika školy Naše škola se nachází v centru obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou.

Více

Základní škola a Mateřská škola Razová

Základní škola a Mateřská škola Razová V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Základní škola a Mateřská škola Razová ve školním roce 2008/9 I. Základní charakteristika školy a) Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Nové Dvory, okres Kutná Hora Masarykovo náměstí 1 Nové Dvory 285 31 Telefon 327 571262 e-mail: zsndvory@seznam.cz bankovní spojení: KB Kutná Hora, 51-6080480207/0100 IČ:

Více

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín K. H. Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí, IČO 75017075 Výroční zpráva školy 2009/2010 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatel: obec Vysoké Veselí

Více

Plán práce na školní rok 2012-2013

Plán práce na školní rok 2012-2013 Plán práce na školní rok 2012-2013 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace [Vyberte datum.] Výchova a vzdělávání I. Výchova a vzdělávání Budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2011/2012 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání, vzdělávací programy 9 3. Přehled pracovníků

Více

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIE-1337/15-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 70 838 283 Identifikátor 600 024 491 Právní forma Zastoupená

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Petr Stempěn Město Karviná ŠÚ Karviná, Mírová 1429, Karviná-Nové Město

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Petr Stempěn Město Karviná ŠÚ Karviná, Mírová 1429, Karviná-Nové Město Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 143 194/99-05044 Signatura: vn3cs101 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Karviná INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Základní škola Karviná-Mizerov

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2382/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2382/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2382/14-S I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71, okres Praha - východ Masarykovo nám. 71,

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-104/10-Z Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Adresa: Školní 666, 763 26 Luhačovice Identifikátor:

Více

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory. Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz P L Á N P R Á C E na školní rok 2015 / 2016 příloha č.1 k organizačnímu

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-406/13-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-406/13-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. ŠÚ Zlín, tř. T. Bati 3792, 760 61 Zlín

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. ŠÚ Zlín, tř. T. Bati 3792, 760 61 Zlín Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 155-158/99-11106 Signatura: bo5bs101 Oblastní pracoviště č. 15 Zlín Okresní pracoviště Zlín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Slavičín - Malé Pole, Osvobození

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY. 3. základní škola Cheb Malé náměstí 3. śkolní rok 2006/2007. 1. Charakteristika školy

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY. 3. základní škola Cheb Malé náměstí 3. śkolní rok 2006/2007. 1. Charakteristika školy PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY 3. základní škola Cheb Malé náměstí 3 śkolní rok 2006/2007 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT 3. Údaje o pracovnících školy 4. Jednotlivé

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015) Základní škola a Mateřská škola Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Bílý Potok 220, 43 2 Hejnice Tel.: 482 322 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/201) Zprávu předkládá: Mgr.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litoměřice, Ladova 5. Ladova 5, 412 01 Litoměřice. Identifikátor školy: 600 081 524

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litoměřice, Ladova 5. Ladova 5, 412 01 Litoměřice. Identifikátor školy: 600 081 524 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Litoměřice, Ladova 5 Ladova 5, 412 01 Litoměřice Identifikátor školy: 600 081 524 Termín konání inspekce: 17. 18. březen 2005,

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola Tábor-Měšice Míkova 64, 391 56 TÁBOR-MĚŠICE Jméno a příjmení pí ředitelky

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-223/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-223/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-223/13-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Kralovice, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy

Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2010-2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 3. Přehled

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2004/2005 ŠLAPANICE 2005 Část I. Základní charakteristika školy A. Název, sídlo, zřizovatel název školy: Základní škola,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, okres Chrudim ------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, okres Chrudim ------------------------------------------------------------------ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, okres Chrudim ------------------------------------------------------------------ CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY 2011/2012 ----------------------------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa, právní forma, IZO, IČO, telefonní, e-mailové spojení, ředitel školy Základní

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIL-772/10-L. organizace. ředitelem Mgr. Bc. Jiřím Dvořákem

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIL-772/10-L. organizace. ředitelem Mgr. Bc. Jiřím Dvořákem Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název kontrolované osoby: Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace Sídlo: Lesní 575/12 460 01 Liberec 1 IČO: 46 744 924

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Zpracováno dle vyhlášky 225/2009 ze dne 10.8.2009 Čj.: MŠČe Sp.znak : 2.8 A 10 Zpracováno za období: 1. 9. 2014 31. 8. 2015 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Obsah výroční zprávy 1 Základní

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 956/99-2401 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa8cs103 Obvodní pracoviště Praha 10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 956/99-2401 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa8cs103 Obvodní pracoviště Praha 10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 956/99-2401 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa8cs103 Obvodní pracoviště Praha 10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Praha 10 - Uhříněves, Vachkova

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-245/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou,

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2014/2015. Masarykova základní škola a mateřská škola Žalhostice, okres Litoměřice, příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2014/2015. Masarykova základní škola a mateřská škola Žalhostice, okres Litoměřice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Zpracoval: Mgr. Vladimír Fiedler, ředitel školy 1 Výroční zpráva Masarykovy základní školy a mateřské školy okres Litoměřice, příspěvkové organizace za šk. rok 2014/2015

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-472/09-T Základní škola a mateřská škola Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace Adresa: Těsnohlídkova 99, 725 28

Více

Základní škola a mateřská škola Vacov. školní rok 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Vacov. školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Vacov školní rok 2013/ Vypracoval : Mgr. Josef Mráz Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy 2.

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1172/13-E. Základní škola Na Lukách Polička

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1172/13-E. Základní škola Na Lukách Polička INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-1172/13-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola Na Lukách Polička Švermova 401, 572 01 Polička strilek@zsnalukach.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace za školní rok 2014/2015 Zákon 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

I.Hlavní úkoly školního roku 2012/2013

I.Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 Škola: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSTELNÍ HLAVNO,OKRES PRAHA-VÝCHOD ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Směrnice: 5 Roční plán 2012/2013 Č.j.: 178/2012-5 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.1.1 Počet příloh:

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno,

Více

INFORMACE PRO RODIČE. Školní rok 2015/2016

INFORMACE PRO RODIČE. Školní rok 2015/2016 Základní škola Velehrad, Salašská 300, 687 06 Velehrad INFORMACE PRO RODIČE Školní rok 2015/2016 Vážení rodiče, v rámci dobré spolupráce rodiny se školou Vám poskytujeme základní informace o naší škole.

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 22. srpna 2012 Č.j.: 8/2012 Jar PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Obsah: A) Hlavní úkoly práce školy 2 B) Plán pedagogických a provozních porad, třídních schůzek a konzultací 4 C) Organizace školního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Základní škola Luštěnice, okres Mladá Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2011/2012 zpracovala Mgr. Miluše Hůlková č.j.: 114/2012/L Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2

Více