Marihuana, kam to všechno vede?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Marihuana, kam to všechno vede?"

Transkript

1 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A SOU PROSTĚJOV, LIDICKÁ 4 (VOLNĚ ŠÍŘITELNÁ VERZE) Marihuana, kam to všechno vede? (VOLNĚ ŠÍŘITELNÁ VERZE) (pozn. nemusí se shodovat stránky přesně s originální prací) JAN LAVRINČÍK E4.A 2002/2003 OBOR: 06 - zdravotnictví

2 Marihuana, kam to všechno vede? Obor: 06 - zdravotnictví Kraj: Olomoucký Konzultanti: PhDr. Miluše Kmoščáková PhDr. Hana Bartková Mgr. Zdeněk Petržela Oponenti: Mgr. Blanka Janíková

3 Obsah: Úvod... 4 Kapitola 1 Drogy obecně 1.1. Definice drogy Jak předejít drogovým problémům Drogová závislost Zneužívání drog, nezákonný obchod a právní kontrola Slovníky Slangový slovník drog Slovník cizí a odborné terminologie Kapitola 2 Marihuana 2.1. Historie a botanický popis Obsahové látky Produkty a účinky Cannabis Pěstování Nemoci Cannabis Aplikace Léčebné účinky terapeutické využití Současné využití v lékařství Marihuana na prahu 21. století Kapitola 3 Kam to všechno vede? 3.1. Opiáty Stimulační drogy Halucinogeny Psychoaktivní léky Legální drogy Rozpouštědla Kapitola 4 Výzkum 4.1. Úvod k výzkumu Stanovení cíle výzkumného šetření Výběr školy pro výzkumné šetření Podoba anketního lístku Rozdělení studentů Zpracování vlastního výzkumu Vyhodnocení dotazníků Použitá literatura Závěr Posudky Přílohy

4 Úvod: Téma mé práce SOČ jsem si vybral proto, že jsem se chtěl více seznámit s problémem: Co vede mladé, bezstarostné lidi ke konzumaci drog?. I když je tato práce zařazena do oboru zdravotnictví, úzce souvisí i s psychologií, které bych se chtěl po maturitě věnovat. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První je věnována historii, závislosti, prevenci, obchodu s drogami, kriminalitou a právním předpisům. V druhé kapitole se podrobně věnuji marihuaně pěstování, obsahovým látkám, terapeutickému využití v medicíně, produktům Cannabisu a negativním účinkům na organismus. Třetí kapitola nazvaná Kam to všechno vede plynule přechází k ostatním drogám, které nelze opomenout, protože spousta konzumentů marihuany přechází k užívání těchto drog. Čtvrtá kapitola zpracovává vyhodnocení výzkumného šetření, které bylo provedeno na naší škole. Práce je pro lepší orientaci doplněna barevnými obrázky jednotlivých drog a v příloze letáky kontaktních center pro léčbu závislosti. Přestaň s tím, máš-li se rád, nikdy nebudeš litovat! Kdo nepije a nekouří, ten si život prodlouží. Kdo nebude fetovat, může žít a milovat.

5 Ve své práci SOČ jsem použil úryvky z knihy My děti ze stanice ZOO. Podle zpovědi Christiane F., zpracovali Kai Hermann a Horst Rieck. Kniha byla vydaná v roce 1998 v nakladatelství OLDAG, Ostrava, ISBN Kniha vznikla z magnetofonových záznamů, rozhovorů s Christianou F. Jsou zde popisovány skutečné příběhy 15-ti leté Christiany F. a jejích, většinou nezletilých přátel. Vypovídá o situaci mladistvých narkomanů. Konečně tím bylo prolomeno rozpačité mlčení o drogové závislosti dospívajících. V době, kdy kniha vyšla poprvé (1978), byla tato společnost, co se drog týká bezpečná. Dnešní česká mládež je realitou tehdejšího Berlína. Jakoukoliv drogu si můžete koupit v klubech, diskotékách, hernách. Naše drogová cesta do Evropy proběhla rychle, spontánně a bez problémů. Vše zařídila neviditelná ruka trhu. Světový drogový trh je pokládán za druhý největší, hned po zbraních. Co s tím? Drogy a toxikomani budou zřejmě existovat vždy.jde o to, aby předpokladů k tomu, že lidé drogám podléhají, bylo co nejméně. Štěstí je, že drogová možnost je jen jednou z možností, jak se pokusit překonat prázdnotu, nudu, úzkost, neurózu, neštěstí... Cituji: Věděla jsem, že brzo odjedeme daleko odtud, do velikýho města, který se jmenuje Berlín. Nejdřív tam odletěla matka, aby se postarala o byt. Moje malá setra, já a táta jsme letěli za ní o několik tejdnů pozdějc. Já i sestra jsme letěli letadlem poprvé v životě. Bylo to všechno děsně napínavý. Rodiče nám nádherně vyprávěli o obrovským bytem se šesti pokojema, ve kterým teď budeme bydlet a taky o tom jak budou vydělávat spoustu peněz. Matka říkala, že budeme mít celej jeden pokoj jen pro sebe. Chtěla nám do něho koupit hezkej nábytek. Úplně přesně nám popsala, jak bude náš pokoj vypadat. Dodneška si to pamatuju, protože jsem si ten pokoj nikdy nepřestala představovat. A čím jsem byla starší, tím byl v mý fantazii krásnější.

6 1. Drogy obecně 1.1. Definice drogy Droga je, jak udává lékařský slovník, látka rostlinného nebo živočišného původu ovlivňující činnost organismu. V užším smyslu látka ovlivňující činnost nervové soustavy a k tomu účelu využívaná (nebo zneužívaná). Drogy nejsou nic abstraktního. Jedná se o konkrétní látky ať už vypěstované v přírodě, nebo vyrobené v laboratoři. Mají různé účinky a užívají se různými způsoby. Pochopitelně také různě vypadají. Jak ale vlastně? K přiblížení a seznámení s nejtypičtějšími návykovými látkami, hlavně se zaměřením na marihuanu, vás seznámí moje práce SOČ. Drogy jsou v poslední době často diskutovaným problémem v tisku, médiích, na přednáškách, ve školách i různých zdravotnických institucích. Dalo by se tedy předpokládat, že je veřejnost dobře informovaná se vším, co s drogami souvisí a kam to všechno vede. Pak si ale musíme položit otázky. Proč neustále přibývá lidí (hlavně mladých) drogově závislých? Proč se snižuje věková hranice konzumentů drog? Proč se většina mladých lidí nedovede bavit a radovat bez drogy? Proč jim naše společnost nedokáže nabídnout jinou alternativu zahnání nudy? Svojí prací jsem se snažil najít odpovědi na některé tyto otázky a hlavně varovat svoje vrstevníky, spolužáky, kamarády, kam se až se svým nerozvážným rozhodnutím zkusit drogu mohou dostat. Je lehké zapálit si prvního jointa, ale těžké, velice těžké si říci, že si nikdy nezapálím cigaretu, nespolknu tabletu nebo si nepíchnu injekci. Drogy se dají v zásadě rozdělit na šest základních skupin. Tyto skupiny látek se mezi sebou liší vzhledem, účinky, průběhem závislosti, ale i mírou rizika pro uživatele. K těmto nelegálně vyráběným látkám je možno ještě přičlenit skupinu - legální drogy. Rozdělení drog I. skupina: Konopné drogy II. skupina: Opiáty III. skupina: Stimulační látky IV. skupina: Halucinogeny V. skupina: Psychotropní léky VI. skupina: Legální drogy VII. skupina: Rozpouštědla

7 1.2. Jak předejít drogovým problémům Protože nikdo z nás nemá stoprocentní jistotu, že se s drogami v rodině, ve škole nebo ve svém okolí, nikdy nesetká, musíme je brát jako součást dnešního života. Není nutné, ale propadat panice, protože to, že se vyskytují v našem okolí ještě neznamená, že zasáhnou i nás. Pokud sami nechceme, tak nás nikdo nepřinutí, aby nad námi měly svoji moc. Je zde důležitá souhra školy, rodičů a přátel. Protože většina dětí sahá k drogám, pokud trpí nějakými komplexy, je důležité těmto jedincům pomoci k získání sebedůvěry pochvalou, dárkem, také je důležité podporovat u dětí individualitu, vysvětlit jim, že nemusí být jako ostatní z party, ale že být jedinečný a jiný je to, co se v životě hodnotí. Dále je důležité naučit schopnosti rozlišit mezi dobrým a špatným a naučit se správně rozhodnout. Jedním z nejvýznamnějších faktorů ovlivňujících možný vznik drogových problémů je způsob trávení volného času sport, zájmové kroužky, dobrá kniha, počítač, brigáda, nebo vhodný koníček, který zaplní všechen volný čas. Tradiční klasifikace prevence bývá rozdělena takto: 1. Primární prevence 2. Sekundární prevence 3. Terciální prevence ad 1) Je zaměřena na populaci jako celek a působí na možné příčiny jevu, aby snížila riziko jeho výskytu. Probíhá ve formě: - informačních kampaní v masmédiích - poskytování vhodných prostředků ochrany lidem a podporou opačných jevů ve společenském a kulturním prostředí Je orientovaná především na děti a mládež a na jejich vychovávatele. Probíhá formou besed, programů v televizi, dotazníků, seminářů, distribucí plakátů, letáků a brožur. Také je zaměřena na podporu a rozvoj zájmů a dovedností v různých kroužcích a klubech. Celosvětově se tento program nazývá People for prevention. ad 2) Je zaměřena na specifické ohrožené skupiny populace tzn. na skupiny, u kterých je velké riziko, že se stanou oběťmi daného jevu. - cílené informační kampaně - dodávání prostředků ochrany a vyškolení jejich používání - vzdělávání lektorů prevence a odborných pracovníků - modifikace zákonů a předpisů k podpoře pozitivních změn chování rizikové populace nebo zabránění rozšíření jevu Je realizovaná formou ambulantních, poradenských a léčebných center, denních stacionářů, detoxifikačních středisek, center léčeb závislosti, nebo lůžkových center. ad 3) Je zaměřena na subjekty, které již byly pod vlivem daného jevu, překonaly ho a již mu nechtějí znovu podlehnout. - poradenské ambulance a denní stacionáře

8 - rehabilitace - doléčovací střediska - psychologové, rodina a přátelé Jedinci jsou poučeni o možnosti získání různých druhů nemocí, např. žloutenky, pohlavních nemocí a AIDS. Součástí drogové prevence je také nutné hovořit a vytvářet zvláštní programy o tzv. sociálních problémech, jako je zneužívání drog a nezákonném obchodu s nimi a kriminalitě, která je s nimi spojena. Drogy jsou celosvětovým problémem, a proto je důležité v boji a prevenci postupovat společně. Cituji: Příští den nám bylo už mnohem líp. Podle starýho heráckýho pravidla to má bejt nejhorší právě druhej den, ale pro nás to asi neplatilo. Bylo to naše první odvykání, a to není nikdy tak hrozný jako ty další. V poledne jsme se spolu začali dokonce bavit. Nejdřív jen o takových hloupostech a pak jsme začali o naší budoucnosti. Už jsme naplánovali tak měšťáckej život jako předtím. Přísahali jsme si, že už nikdy nebudeme sjíždět háčko, LSD ani žádný prášky. Ale chtěli jsme žít uprostřed milejch a přátelskejch lidí. Shodli jsme se na tom, že bysme nejradši zase kouřili hašiš tak jako za našich nejkrásnějších časů. Tenkrát jsme měli nejlepší přátele. S alkáčema ani s těma otravnejma měšťákama jsme nechtěli mít nic společného. Rozhodli jsme se, že se vrátíme od heroinu zase zpátky k hašiši. Detlef si chtěl najít práci. Řek: Půjdu prostě za svým bejvalým šéfem a řeknu mu, že jsem prostě udělal blbost, ale že jsem přišel k rozumu. Můj šéf měl pro mě vždycky pochopení. Já jsem řekla, že se teď budu snažit ve škole, možná že se mi povede dostat se na reálku, a třeba dokonce udělat maturitu Drogová závislost Světová zdravotnická organizace definuje drogovou závislost jako psychický a v některých případech i fyzický stav, který je důsledkem užití drogy a je charakterizován změnami chování, které zahrnuje nutkání užívat drogy stále častěji. Většina lidí nezačne užívat drogy tak intenzivně a s takovou náruživostí, aby u nich okamžitě vznikla drogová závislost. Ovšem i ti, kdo své užívání drog omezí na příležitostné pokusy, mohou dříve či později dospět do stádia psychické a fyzické nemoci. Drogová závislost, pokud je již skutečně závislostí, je jednoznačně onemocněním a jako takové je ho třeba chápat.jak užívání drog, tak i závislost na nich, je komplexní a mnohotvárný jev, k jehož vzniku přispívají různé faktory. Abychom mohli tyto faktory lépe popsat a vysvětlit, jak ovlivňují to, že je jeden člověk náchylnější k užívání drog více než jiný, dělíme je do tří skupin:

9 1. Sociální 2. Psychologické 3. Biologické ad 1) Sociální faktory jsou spojeny především s rodinou, vrstevnickou skupinou a sociálním prostředím jedince. Je známo, že drogově závislí lidé se často objevují v oblastech, které jsou sociálně a ekonomicky slabší, s velkým počtem nezaměstnaných a vysokou kriminalitou. V takovém prostředí mladí lidé snadno ztratí důvěru ve svoji budoucnost a v sebe sama. Také je zde zpravidla větší dostupnost drog, a proto i po určité abstinenci do toho spadnou znova. Nejdůležitějším faktorem je tlak vrstevnické skupiny na jednotlivce. Je-li mottem skupiny drogy užívat, chtějí-li mladí lidé být přijati, musejí se přizpůsobit. Co se týče rodiny, jedním z faktorů je skutečnost, že značné procento drogově závislých pochází z rozvrácených neúplných rodin, nebo je rodina úplná, ale provázena častými hádkami a zanedbáváním péče o děti. Může se jednat o děti pracovně zaneprázdněných rodičů, které bývají často bez dozoru a mají dost peněz na opatření drogy. ad 2) V některých případech jsou poruchy osobnosti hluboce zakořeněny a mají velký vliv na schopnost adaptovat se v rodině nebo v práci. Některé poruchy osobnosti mohou být úzce spojeny s užíváním drogy a nebo závislosti. Jsou interpersonální povahy nestabilní nálady, vznětlivost, obtížné ovládání impulsů, pocit prázdnoty a nudy. Tyto poruchy jsou většinou spojeny s minulostí, zvláště s dětstvím (špatné chování rodičů, zanedbaná péče, zneužívání dětí). Druhá porucha je charakterizována převážně asociálním chováním (útěky z domova, sexuální násilí, krádeže). Toto chování je charakterizováno chybějícím pocitem viny a lítosti, nespolehlivosti a neschopnosti empatie (vcítění do prožitku druhého). Kromě poruch osobnosti mohou vznik závislosti způsobovat i poruchy psychické. K nejzávažnějším patří poruchy nálad a úzkostné stavy. Nejčastější poruchou nálad je deprese kterou charakterizuje smutek, netečnost, únava, špatná koncentrace, problémy se spánkem. Podle psychické poruchy většinou vzniká návyk na určitý typ drogy. Při skleslosti, pocitech nedostatečnosti je člověk spíše náchylný k využití euforických účinků kokainu a jiných stimulancií. Naopak ti, kdo trpí úzkostí, využívají relaxačního působení heroinu, zatímco kokain by mohl jejich symptomy ještě zhoršit. Ať už byl původní stav jedince jakýkoliv, jakmile jednou zjistil, že mu užívání drogy přináší úlevu, bude ji pravděpodobně v období potíží užívat znovu. Jestliže k tomu dojde, schází k vytvoření návyku jen krůček. ad 3) Některé studie naznačují, že existují jedinci, kteří jsou více geneticky náchylní k alkoholismu, nebo užívání drog, i když zatím nebyl celý biologický mechanismus plně objasněn. Ovšem i na tyto faktory je nutno se v preventivních programech zaměřit Zneužívání drog, nezákonný obchod a právní kontrola

10 Již od konce 60. let dochází k rozvoji užívání drog s vážnými důsledky na zdraví. Rostoucí počet úmrtí, šíření nemocí s tím spojených (AIDS) a expanze zločinnosti, obchodu s drogami donutily mnohé země přijmout specifické zákony a podepsat mezinárodní úmluvy, umožňující zásah proti zneužívání drog a obchodu s nimi. První forma mezinárodní spolupráce pochází z roku 1912, kdy se konala Haagská konference zaměřená na zneužívání opia, kokainu a jejich derivátů. V roce 1920 byla ustavena Liga národů, která v roce 1921 zřídila Poradní výbor pro obchod s opiem a jinými škodlivými drogami. V konvenci z roku 1936 signatářské státy souhlasí s odnětím svobody člověka, který spáchá přestupek. V roce 1945 jsou přeneseny kompetence mezinárodní kontroly drog na nově vzniklou Organizaci spojených národů. Pod patronací OSN byla podepsaná Jednotná konvence o narkotikách v roce 1961 a v roce 1972 byla doplněna o Konvenci o psychotropních substancích, dále byl zaveden nový systém kontrol mezinárodních procedur. Obě konvence jsou zaměřeny na zajištění účinné kontroly výroby zákonem povolených drog a obchodu s nimi. Tyto konvence položily základy pro rozsáhlou mezinárodní strategii boje a obchodu s drogami. V roce 1987 OSN uspořádala Mezinárodní konferenci o zneužívání drog a nezákonném obchodu s nimi. Na závěr se všech 138 zúčastněných států zavázalo ke spolupráci ve čtyřech hlavních cílech: a) prevence a omezení poptávky k vytvoření institucí, které zhodnotí rozsah užívání drog a vytvoření vhodných programů, které by snížily poptávku po drogách b) kontrola produkce omezení pěstování koky a opiových plantáží a vytvoření zvláštní legislativy k zamezení nezákonné výroby chemických narkotik. c) potírání nezákonného obchodu vytvoření dokumentů a dohod pro vzájemnou pomoc (vydávání stíhaných osob, konfiskaci majetku) a zlepšení výměny informací vůči ilegálním obchodním organizacím a spolupráci při vyšetřování. d) léčení a rehabilitace rozvoj nových metod při léčení, školení zdravotnického personálu. K posílení a doplnění daných opatření byla tato konvence rozšířena a doplněna v roce Zvláštní zasedání přijalo politickou deklaraci a Globální plán akcí, který představuje základ pro akce OSN zaměřené proti zneužívání drog a nezákonný obchod s nimi. Státní legislativa Legislativu v jednotlivých zemích můžeme rozdělit do tří přístupů: a) zcela zakazující přístup přísně trestá zneužívání a držení drog. Např. v Malajsii je za držení více než 20g heroinu trest smrti a za menší množství jsou zadržení ve zvláštních táborech nucených prací. Drogově závislí se zde neléčí. b) částečně zakazující přístup kombinuje léčení drogově závislých se sankcemi za obchod s drogami. Např. Egypt vyžaduje povinné léčení lidí závislých na drogách. c) pragmatický (praktický) přístup trestá zločiny spojené s drogami s přísně medicínským pohledem na závislost. Např. Anglie může při detoxikaci používat náhradní substance, nebo v Nizozemí není trestný čin užívání některých drog, jako je marihuana. Legislativa v Evropě a Severní Americe

11 V těchto oblastech převažuje částečně represivní přístup. Ve většině zemí jsou lidé, kteří jsou zapojeni do obchodu s drogami vystaveni přísným sankcím vězení, zatímco prostí uživatelé dostanou buď pokutu, nebo jsou pod dohledem na povinném léčení. Liší se pouze Británie a Nizozemí svým velmi inovačním přístupem. Zvlášť britský systém byl nedávno vyhodnocen jako efektivní a důsledný. Legislativa v Asii a Americe V těchto oblastech (s výjimkou Indie, Saudské Arábie a Egypta) je zcela represivní legislativa, která nedělá rozdíly mezi užíváním, výrobou či obchodováním s drogou. Pro drogově závislé nejsou připravena žádná náhradní řešení, přestože je zde pěstování a užívání drog rozšířené. Legislativa v Latinské Americe - převládá částečně represivní přístup vysoké tresty za výrobu a obchod s drogami a podporování léčby, a to i v nápravných zařízeních. Hlavně v Argentině a Kostarice. Současné znění zákonů ČR vymezujících trestní odpovědnost za trestní delikty související s drogami. $ Kdo bez povolení vyrobí, doveze, vyveze, jinému opatří nebo pro jiného přechovává omamnou, nebo psychotropní látku nebo jed, bude potrestán odnětím svobody až na 3 roky nebo peněžitým trestem. 2. Odnětím svobody na 2 až 10 let bude potrestán, a) spáchá-li čin v odstavci 1 jako člen organizované skupiny nebo ve větším rozsahu b) získá-li takovým činem značný prospěch c) spáchá-li takový čin vůči osobě mladší 18 let d) nebo způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví 3. Odnětím svobody na 8 až 15 let bude potrestán, a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví více osob nebo smrt b) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech $ Kdo vyrobí sobě nebo jinému opatří nebo přechovává předmět určený k nedovolené výrobě omamné nebo psychotropní látky, bude potrestán odnětím svobody až na 3 léta nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci. 2. Odnětím svobody na 1 až 5 let bude pachatel potrestán a) spáchá-li čin uvedený v odstavci č.1 ve větším rozsahu nebo b) získá-li takovým činem značný prospěch 3. Odnětím svobody na 2 až 8 let, spáchá- li čin uvedený v odstavci 1 vůči osobě mladší jak 18 let. $ 188a Šíření toxikománie 1. Kdo svádí jiného k užívaní jiné návykové látky než alkoholu anebo ho v tom podporuje, nebo kdo zneužívání takové látky jinak šíří, bude potrestán odnětím svobody až na 1 rok nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem. 2. Odnětím svobody až na 3 léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 vůči osobě mladší jak 18 let.

12 Samostatné požívání omamných a psychotropních látek zůstává v České republice beztrestné, neboť se uplatňuje zásada, že sebepoškozování není trestné. Pro zajímavost z evropských států stíhá užívání drog pouze Francie a Lucembursko. V současné době má vážné problémy s nárůstem drog minimálně 120 zemí a odhaduje se, že na celém světě užívá některý druh drogy více než 50 miliónu lidí, tyto údaje mohou být několikanásobně vyšší. V České republice se rozšířilo užívání drog po listopadové revoluci a hlavně došlo k obohacení o tzv. západní drogy. Přestože počet HIV pozitivních toxikomanů je v ČR nízký, představuje riziko šíření této infekce velkou hrozbu. V posledních letech lze zaznamenat následující trendy: výrazně narůstá nabídka po západních drogách heroin - narůstá počet uživatelů pervitinu - výrazný pokles cen drog na černém trhu - ilegální výroba domácích drog má vysoký standard - první kontakt s drogou se posouvá do nižších věkových kategorií - narůstá počet předávkování drogou - narůstá kriminalita Nezákonný obchod Ilegální trh s narkotiky se neustále rozšiřuje a mění. V současné době nemůže žádná země tvrdit, že není součástí mezinárodního obchodu s drogami. Nezákonný obchod probíhá v následujících fázích. a) pěstování a výroba b) zpracovávání c) transport a prodej ad a) Spočívá především v pěstování, ale také přeměně surového materiálu. Např. pěstování máku a jeho přeměna v opium. Ve většině případů se drogy pěstují v oblastech daleko od okolního světa již po mnoho staletí. Pak se za směšnou cenu prodávají překupníkům. ad b) Liší se podle typu látky, probíhá většinou v tajných primitivních laboratořích, které jsou dobře skryté, dají se rychle přemístit jinam. Pracují zde i odborníci chemici, kteří získávají co nejčistější drogu. ad c) Se odehrává všemi dostupnými prostředky (letadla, auta, vlaky a lodě) po bezpečných cestách zeměmi, kde není tak dobrý systém kontroly. Tyto trasy se musí často měnit, vytvářet nové. Prodej je regulován velkými kriminálními organizacemi, které si rozdělily oblasti trhu. Trh s drogami vytváří vysoké zisky, které bohužel nejsou spojeny s ekonomickým růstem. Drogový byznys zaměstnává statisíce lidí. V některých případech si velcí boosové vydržují i armádu vybavenou nejmodernějšími zbraněmi.

13 Drogové trasy Heroin vyrábí se z opia, které se pěstuje ve třech oblastech: 1. Zlatý trojúhelník Barma, Laos a Thajsko 2. Zlatý půlměsíc Afganistán, Irán a Pakistán 3. Turecko a Indie Do Evropy vedou dvě hlavní trasy: a) ze středomořských přístavů po moři do Evropy b) balkánskou trasou přes Turecko, Bulharsko a Jugoslávii po souši Kokain hlavní oblasti pěstování se nacházejí v oblasti And, zvláště v oblasti Peru a Bolívie. Převáží se hlavně auty a letadly, obchodníci se organizují do tzv. kartelů nejznámější je Kalíjský a Medellínský. Kanabis je nejužívanější a celosvětově nejrozšířenější nezákonnou drogou. Oblasti produkce se nacházejí téměř na každém kontinentu. Evropský černý trh je zásobován rostlinami z Afriky (Maroka), Libanonu, Jordánska, Sýrie, Turecka, Pákistánu, Afganistánu a Indie. Americký trh z Mexika a z místní produkce. Organizovaný zločin Obchod s drogami představuje obrovské nezákonné struktury, které jsou přímo řízeny velkými zločineckými organizacemi. Nejznámější z nich jsou čínské trijády, italská a americká mafie Cosa Nostra, japonská Jakuza, kolumbijské kartely, korejský Tong. Velké zisky z obchodů s drogami jim umožňují ovlivňovat politický, ekonomický, společenský život pomocí svých užívaných metod, jako jsou korupce, zastrašování, podplácení, daňové podvody a fyzická likvidace osob, které je potírají. S tím souvisí také termín praní špinavých peněz - je to způsob, kterým jsou narko peníze přeměňovány., praní peněz narušuje státní a mezinárodní ekonomické systémy, protože přivádí na trh velké množství hotových peněz. Kriminální organizace zneužívají ochrany poskytované bankovním tajemstvím a existencí tzv. daňových rájů, kde jsou peněžní transakce snadné a rychlé a kontrola obtížná. V roce 1988 požadovala Mezinárodní konvence řádnou kontrolu bankovního tajemství, mnohé země tomu již přizpůsobily své zákony, ale stále je dostatek zemí, které poskytují daňový ráj. V poslední době je s obchodem s drogami spojen nový termín narkoterorismus. Tento termín označuje skutečnost, že se obchodem zabývají ozbrojené politické skupiny. Tímto způsobem získávají teroristé vojenskou kontrolu nad celou oblastí pěstování drogy. V současné době státní orgány na celém světě zakládají a posilují protidrogové jednotky tak, aby akce proti narkomafii vedli vysoce odborně specializovaní lidé. Základní roli hraje Interpol, který organizuje a provádí společné akce proti mezinárodnímu zločinu a zajišťuje spolupráci jednotlivých zemí. Úspěch mezinárodní organizace je založen na usilovné a rychlé práci každé země.

14 1.5. Slovníky Slangový slovník drog Používání slangových narkomanských výrazů je v dnešní době u mládeže velice rozšířené a z velké většiny častěji užívané. alnagon tydlidum, chřustíky, áčko aplikovat drogy čicháním futrovat si chobot cannabisový olej medový olej drogově závislý feťák, smažka ecstasy extáze, MDMA, 3,4-methylendioxyamphetamin, koláče, XTC, E, pilule feťákovo nářadí vercajk hašiš haš, čaras, charas heroin herák, háčko, haš, čokoláda, hero joint marihuanová cigareta kodein - káčko kokain koks LSD - trip lysohlávka česká houbičky, houby, lysoně, marihuana tráva, marjána, marjánka, maruška, bang, ganja, THC, brko, skunk metamfetamin ice muchomůrka jízlivá anděl zkázy oiler, reefer - marihuanová cigareta PCP angel dust pervitin péčko, perník, piko, peří směs kodeinových derivátů - braun speed stimulační drogy triphenidyl téčko, T užívání drogy fetovat, šlehnout si, prásknout si, aplikovat výraz pro injekční stříkačku džazga, pryštych, pichna Marihuanové dýmky

15 Slovník cizí a odborné terminologie anorexie nechuť k jídlu antiastmatika léky proti průduškovému => astmatu. Zejm. látky rozšiřující průdušky (=> bronchodilatancia), které jsou u astmatu záchvatovitě zúženy. Některé se podávají do žíly (např. v infúzi), jiné se aplikují ve formě sprejů (nesmí se překračovat počet maximálních dávek za den, neboť mají i vedlejší účinky na srdce). V léčbě astmatu se dále uplatňují léky tlumící alergické reakce (látky tlumící vyplavování => histaminu, =>kortikoidy) antiemetický efekt látky tlumící zvracení ataka prudký záchvat nemoci ataxie porucha koordinace pohybu atropin alkaloid z rulíku zlomocného (Atropa belladona), který blokuje => parasympatický nervový systém. Otrava (např. při záměně rulíku s borůvkou), projevuje se suchostí v ústech, zčervenáním kůže, rozšíření zornic, poruchou zraku, bušením srdce, poruchou močení v těžších případech i poruchami nervové činnosti (velká vzrušivost apod.). Léčebně se Atropin jako =>spasmolytikum (tlumí kolikovité bolesti) nebo při nápadně pomalé srdeční činnosti (=> bradykardie např. u infarktu myokardu) autoagresivní poškozující vlastní organismus bulimie žravost centrální nervový systém (zkr. CNS) ústřední nervová soustava tvořená mozkem a míchou. Největší koordinační a integrační centrum nervové činnosti embryo zárodek empirizmus, empirismus názor považující zkušenost za jediný zdroj poznání etologie nauka o chování živočichů a člověka euforie pocit tělesné a psychické pohody farmakologie obor zabývající se účinkem léčiv na živé organismy a jejich přeměnou v organismu glukóza jednoduchý cukr (hroznový) halucinace falešný vjem něčeho, co neexistuje homolog člen skupiny hypertenze vysoký krevní tlak hypotenze nízký krevní tlak intoxikace otrava kodein alkaloid obsažený v opiu, lék nebo součást léku kofein alkaloid nacházející se v rostlinách, zejm. v semenech kávovníku, koly a v listech čajovníku koka tropický keř, jehož listy obsahují kokain; droga vyrobená z listů tohoto keře kolika břišní bolest útrobního (=> viscerálního) typu, pro niž je typický vlnovitý průběh s kolísáním intenzity (mnohdy velmi krutá bolest vystřídaná úlevou). Bolest nemá zcela přesnou lokalizaci a zmírňuje ji teplo. Objevuje ze zejm. při blokádě dutých orgánů břicha obv. kamenem. Bolest způsobují =>spazmy (silné vztahy) hladkých svalů ve stěnách orgánů, které se snaží vytlačit překážku. Koliky mohou být dva druhy biliární (žlučníková) a renální (ledvinová). kóma stav hlubokého bezvědomí malnutrice podvýživa metabolická onemocnění je narušená látková výměna

16 mydriáza rozšíření zornic myelin obal nervových vláken nauzea nevolnost, pocit na zvracení paranoia psychóza s nadměrnou vztahovačností, podezřívavostí, šílenství parasympatolytika léky tlumící činnost => parasympatického systému. Užívají se např. k tlumení křečových bolestí v útrobách (=> koliky). Vyvolávají sucho v ústech, ve vyšších dávkách ztěžují močení, (zejm. u starších mužů s onemocněním prostaty), způsobují poruchy vidění (rozšiřují zornici, a proto se nesmí podat u zeleného zákalu - => glaukomu) např. atropin z rulíku zlomocného prekurzor předchůdce progresivní postup onemocnění, jeho zhoršování sekrece činnost žláz (vylučuje látky) selektivní vybraný somatický tělesný spasmolytika léky odstraňující =>spasmus (křeč) vnitřních dutých orgánů, např. střev, žlučových a močových cest, ženských pohlavních orgánů. Většinou tlumí činnost =>parasympatika (=>parasympatolytika, látky obdobné atropinu). Podávají se často při kolikách, a to v tabletách, injekcích nebo i čípcích či kapkách. Při větších dávkách mohou vyvolat sucho v ústech, poruchy zraku a zástavu močení [=>spasmus; =>lytika] spasticita zvýšené napětí svalů synergické účinky spolupůsobení, zesiluje účinek tachykardie zrychlení srdeční činnosti THC -tetrahydrocannabinol, zde skupina několika velmi chemicky i fyziologickými účinky blízkých látek obsažených v pryskyřici. Hlavní psychoaktivní složka cannabisová pryskyřice trismus drkotání zubů

17 2.1. Historie a botanický popis 2. Marihuana Předkové Cannabis pocházejí z Asie, pravděpodobně z mírných svahů himalájských obrů a Altaje. Nevíme, kdy se Cannabis a člověk poprvé setkali. Lze však předpokládat, že to bylo v neolitu, mladší době kamenné. Tlupy neolitického člověka si v souvislosti se svými zemědělskými aktivitami začaly budovat List Cannabis trvalejší sídla a je pravděpodobné, že přišly s konopím do styku, když tato rostlina zaplevelovala úrodnější plochy tábořišť, okolí stezek, polí či rumišť. Nejstarší údaje o používání Cannabis však pocházejí z doby před sedmi tisíci lety ve staré Babylónii. Absolutorium za největší rozmach v pěstování i všestranném využívání této rostliny v dějinách ovšem patří Číně. První svědectví o kulturním využití Cannabis pochází ze staré neolitické civilizace, jež se objevila v údolí Žluté řeky před šesti a půl tisíci lety. Šaty, které lidé nosili, sítě, jimiž lovili ryby i zvěř, lana, kterých používali v nejranějších strojích, vše bylo vyrobeno z dlouhých, pevných a životných vláken konopí. Cenné vlákno se ze stonku Cannabis uvolňovalo poměrně jednoduchými, postupně se vyvíjejícími technologiemi, při nichž se stvol za máčení rozložil. Číňané však spoléhali na Cannabis mnohem častěji než pouze v případech s využitím vlákna: její semena byla spolu s rýží, ječmenem, prosem a sójou nejstarším používaným zrním. Ve starých hrobkách byly nalezeny obětní nádoby naplněné kromě jiných zrn též konopnými semeny pro potřeby posmrtného života. Jako potrava bylo konopí používáno až do 1. či 2. století př.n.l., kdy bylo nahrazeno chutnějšími a produktivnějšími obilninami. Číňané se naučili ze semen lisovat cenný olej technikou používanou ještě ve 20. století. Lisovaná semena produkují až 20 % oleje. Používal se na vaření, do lamp ke svícení, do barev, k výrobě mýdla. Koláč zbylý po lisování má dostatek živin, aby byl výživným krmivem pro domácí zvířata. Konopná vlákna ze starého šatstva a sítí se používala při výrobě papíru, který činila tak trvanlivým, že se dochoval dodnes v hrobech datovaných 100 let př.n.l. Podobný papír se i nyní používá na bankovky v Kanadě nebo na lepší vydání Bible. I kořeny se využívaly - ve formě těsta se přikládaly na rány ke zmírnění bolestí, na zlomeniny a při operacích. Ani účinky pryskyřičných listů a květů Cannabis nezůstaly dlouho nepovšimnuty. V Číně, jako i v dalších oblastech, mělo konopí spolu s dalšími halucinogenními rostlinami velmi důležitou pozici při vytváření náboženství a v životě tehdejších komunit vůbec. Starověcí Číňané vlastně spotřebovali každou část této rostliny: kořeny pro medicínu, stonek na textil, provazy a papír, semena na jídlo a olej. Některé výrobky upadly v zapomnění jen proto, aby byly znovuobjeveny jinými lidmi v jinou dobu. Zatímco Číňané budovali svou konopnou kulturu, bavlněná civilizace v Indii a vlněná ve Středomoří začaly poznávat Cannabis prostřednictvím obchodu a kočovných kmenů Árijců, Mongolů a Skytů, které v neolitu s Čínou sousedily. Indoperské, resp. Indoíránské kmeny Árijců, prapředků jazykové větve indoevropské, přinesly Cannabis do Indie před čtyřmi tisíci lety. Árijci uctívali duše rostlin a zvířat a konopí hrálo v jejich rituálech významnou úlohu. V Číně se silnými vlivy filosofie a moralistického náboženství naopak používání konopí na tomto poli téměř vymizelo.

18 Naproti tomu v Indii se árijské náboženství předávalo ústní tradicí, dokud nebylo sepsáno do čtyř véd, kompilovaných mezi roky 1400 a 1000 př.n.l. V této tradici byla marihuana posvátná. Dar bohů snižoval horečku, posiloval spánek, léčil úplavici, dále mimo jiné povzbuzoval chuť k jídlu, prodlužoval život, zbystřoval myšlení a úsudek. Na užívání marihuany v Africe měl silný vliv islám. Nicméně zde byl kult této rostliny hluboce zakořeněn již v některých starých předislámských kulturách. Kmeny v údolích řek Zambezi a Kongo a v oblasti Viktoriina jezera kouřily marihuanu při náboženských rituálech i pro kratochvíli. V Kongu je prý dosud dodržován starobylý obřad Riamba. Podle něj je marihuana božstvo, jež chrání před fyzickou i duševní újmou. Leckde v Africe je zvykem pečetit smlouvy a obchodní dojednání bafem z dlouhé dýmky. Do Evropy přinesli konopí severní cestou 2800 let př.n.l. Skytové. Až do moderního věku se zde nikdy intenzivně marihuana nekouřila, ale konopné vlákno se stalo na čas hlavní plodinou v historii téměř každé evropské země. Pylové analýzy zařazují zdomácnění konopí do r. 400 př.n.l. v Norsku, Anglii a Německu, ve Švédsku do roku 150 př. n.l atd. Řekové a Římané taktéž konopí používali (hlavně na lana a plachtoví), dováželi ho ze Sicílie a Galie. Marihuana, s poněkud jiným uplatněním než mělo konopí v předkřesťanské Evropě, si do této oblasti hledala po letech cestu znovu. Šířila se na západ přes Persii a arabské země, kde se s rostoucím významem islámu více a více prosazovala v podobě hašiše. Tento vývoj byl ovšem komplikován různými překážkami. Např. v roce 1378 se perský emír Soudon Sheikhouni pokusil ve své zemi skoncovat s hašišem, ničením rostlin a uvrhnutím uživatelů do žaláře, když napoprvé jim byly pouze vylámány zuby. Středověké prostředky však nebyly dostatečně účinné. Během několika let spotřeba marihuany dokonce vzrostla. Cesta do Evropy se tak opět otevřela, nicméně byla přece jenom ještě velmi dlouhá. Zřejmého rozmachu dosáhlo rozšíření hašiše, spolu s opiem, v 19. století mezi bohémou a vyšší společností některých evropských metropolí, především v Paříži. Výše uvedený příklad ukazuje, že ani boj proti Cannabis ze strany neliberální vládnoucí administrativy není vymožeností teprve moderní doby. S narůstajícím obchodem a cestami se semena dostala do všech koutů známého světa. Také první osadníci nově vznikajících amerických kolonií, Pilgrim Fatbers, je s sebou přivezli. Nicméně Baudelaire, který hovoří o konopí egyptském, cařihradském, perském, alžírském, a nejvíce ceněném bengálském, americký druh ještě nezmiňuje. Tam došlo k prudkému rozmachu užívání až v době severoamerické prohibice. Nesmíme ovšem ignorovat rozvoj konopného průmyslu, který v jeho době prožíval právě v Americe nebývalou konjunkturu především ve využití vlákna na plachtoví a lanoví pro potřeby lodí aj. Tisíce let byla marihuana oceňována jako medikament i pro své euforické vlastnosti. Miliony lidí ji používaly legálně na lékařský předpis na běžné nemoci, jako byl tetanus. Do začátku století se však lékaři odvrátili od tohoto medikamentu k aspirinu a jiným novým lékům. Na přelomu 18. století se americké zákony marihuany prakticky netýkaly. Pokud ji někdo kouřil, tak pouze minoritní skupiny barevných obyvatel - mexikánští dělníci, jižanští černoši a nově přicházející Filipínci. Ve státech, kde nebělošské obyvatelstvo tvořilo významnou část, vytvořili rasističtí politici mýtus, že marihuana je příčinou vyšinutosti, chlípnosti, násilí a zločinu. Jeden joint a máte vyvolaný návyk.

19 Marihuana dláždí cestu k závislosti na dalších drogách - kokainu, opiu a heroinu. Rostlinný druh konopí seté (Cannabis sativa z čeledi Cannabiceae), jež pochází z mírného pásma Asie. Systematičtí botanici nejsou v klasifikaci konopí zcela jednotní. Někteří rozlišují více druhů konopí seté, konopí indické, konopí rumištní. Jiní považují konopí indické za varietu konopí setého. Jsou to jednoleté byliny, vysoké až 4 m, s přímou, tuhou, drsnou a hranatou lodyhou, zvláště v horní polovině žlaznatě chlupatou. Listy jsou řapíkaté. Rostliny jsou většinou dvoudomé, kvetou v červnu až v srpnu. Plodem jsou jednosemenné nažky. Na povrchu všech částí rostliny s výjimkou kořenů a semen se nacházejí pryskyřičné žlázky, v nichž je ve speciálních buňkách vytvářená pryskyřice. Větší a početnější jsou žlázky hlávkovité, které nejhustěji pokrývají samičí květní listeny. U samčích květů se vyskytují na kališních lístcích, jsou však menší a ne tak četné. Pryskyřice, v nichž jsou obsaženy specifické látky konopí, tzv. cannabinoidy, se získává s tzv. konopných plev. V závislosti na klimatických podmínkách, v nichž rostliny rostou, je její složení odlišné. Tvorba a složení pryskyřice jsou ovlivňovány fyzikálními faktory slunečním svitem, suchem, teplem. Rostliny rostoucí v tropickém pásmu obsahují pryskyřice nejvíce Obsahové látky Cannabis je unikátní rostlina, výjimečná v mnoha směrech. Jedním z nich je, že tento rod je jediným známým ve světě rostlin, jenž působí na psychiku způsobem, který přivádí poživatele do stavu opojení, zvaného v angličtině "high" (výrazu zatím zřejmě nepřeloženého a asi nepřeložitelného, když nevezmeme v úvahu různé lokální slangové výrazy jako moravská "špica"). Ten je příčinou obliby Cannabis, a tedy obvykle i cílem, proč osoba, dosud s minimálními zemědělskými ambicemi, vynakládá úsilí, na jehož konci jsou žně a kýžené zpracování úrody. Na rozdíl od psychoaktivních látek, které produkují jiné rostliny, cannabionidy nepatří do skupiny alkaloidů, - i v tomto směru je Cannabis výjimečná. O prvním chemickém výzkumu marihuany se dá hovořit, již v polovině předminulého a minulého století. V 60. letech minulého století bylo snažení završeno rozhodujícími výsledky: Byl izolován delta-9- tetrahydrocannabinol., hlavní biologicky aktivní látka konopí, a bylo navrženo schéma biosyntézy cannabionidů. U cannabionidů byly od té doby již izolovány desítky, většinou jsou ovšem zastoupeny v nepatrném množství a obvykle také nemají dostatečné účinky. Některé jsou označovány za homology či analogy tetrahydrocanabionolu, tzn. že jsou podobné co do struktury, ale vlastnosti mají různé, nebo naopak přes strukturální odlišnosti se projevují obdobné účinky. Množství a zastoupení cannabionidů má zásadní význam na to, jaké vlastnosti bude mít rostlina z hlediska psychoaktivních účinků. Tímto pojmem je postihována pro pěstitele marihuany nejdůležitější vlastnost rostliny, její psychotropní "síla". Žádoucí je samozřejmě rostlina o vysoké potenci. V následujícím přehledu je uvedeno několik hlavních látek této skupiny, které se vyskytují v pryskyřičné, živičné látce, produkované rostlinou.

20 Nespecifické obsahové látky V rostlinách konopí lze nalézt poměrně velké množství obsahových látek, které patří k primárním a sekundárním metabolitům. Turner se svými spolupracovníky jich v roce 1980 popsali 421. Od té doby byly objeveny další, dnes se hovoří o sloučeninách, které lze v konopí nalézt. Většina z nich patří k látkám běžně rozšířeným v živých organismech. Bylo nalezeno 35 sacharidů, 20 jednoduchých kyselin, 18 aminokyselin, proteiny, uhličitany, kvarterní báze, amidy, aminy, alkoholy, aldehydy, ketony, estery a laktony, vitamíny a pigmenty. Ze semen se vyrábí olej, který se používá v potravinářském a farmaceutickém průmyslu, event. při výrobě mýdel. Plody podřadné kvality se používají jako krmivo (semenec, ptačí zob) pro některé chované ptáky. Specifickými sekundárními metabolity jsou cannabinoidy, které dosud nebyly v jiných rostlinných druzích identifikovány. Přírodní cannabinoidy 1. Delta-9-trans-tetrahydrocannabinol, obvykle stačí uvádět jako tetrahydrocannabinol, dále pod zkratkou THC (v literatuře bývá někdy uváděn název s jiným systémem číslování-delta1-trans-tetrahydrocannabinol). Je to hlavní účinná halucinogenní složka marihuany. Odhadem prý % účinků pochází z této látky. Vyskytuje se prakticky ve všech odrůdách a kultivarech - ovšem v různém množství, od sto až po téměř 95% ze všech obsažených cannabiniodů. K jeho tvorbě dochází až ve starších rostlinách. Velmi pečlivě připravená droga může mít až 12% THC v sušině (po odstranění semen a stonků) obvykle ovšem podstatně méně. Obsah v hodnotě 1% bývá považován za minimální, aby bylo možno hovořit o ještě dostatečně potentní rostlině. 2. Cannabidiol-dále CBD se taktéž vyskytuje téměř ve všech odrůdách, opět od téměř nulových hodnot po zhruba 95% přítomných cannabinoidů. Nemá však psychoaktivní účinky, ačkoliv projevuje jisté sedativní, analgetické a také antibiotické vlastnosti. Ukazuje se, že CBD má tlumivé účinky a působí proti povzbudivým efektům THC. Posouvá také počátek působení marihuany, naproti tomu může její vliv až dvakrát prodloužit. Názory na ovlivnění vlastního průběhu opojení se liší. Nicméně popis "nocoutu" snivých či melancholických nálad je ve spojení s účinky "trávy" s patřičným podílem CBD a THC opakovaný. Při nízkém obsahu THC a vysokém CBD se hovoří pouze o útlumu a pocitu slabosti až otupělosti mysli i těla. Při biosyntéze v buňkách rostlin je CBD mezistupněm při tvorbě THC. Každého teď jistě napadne, zda lze ovlivněním prostředí při pěstování nebo umělým zásahem při zpracování hotové, sklizené produkce tuto reakci ovlivnit a získat rostlinný materiál s vysokým obsahem žádoucího THC na úkor mezistupně CBD. Již na tomto místě lze v předstihu konstatovat, že ano: správným načasováním žňových prací se dosáhne optimálního obsahu THC ve sklizené Cannabis. 3. Cannabinol, dále CBN - je degradačním (oxidačním) produktem THC, není tedy produkován rostlinou a přirozeně se v pryskyřici nevyskytuje. Čerstvé vzorky marihuany ho obsahují minimálně, ale "školení", špatné skladování a také výroba hašiše může způsobit, že značná část nebo i většina THC zoxiduje. Čisté formy CBN mají nanejvýše 10% psychoaktivity THC. Ačkoliv se zdá, že některé účinky opojení

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ DROGY POJEM DROGA Společným znakem všech drog je to, že dokáží ovlivnit centrální nervovou soustavu a její funkce V odborném názvosloví hovoříme o omamných a psychotropních látkách Na drogy vzniká závislost.

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby.

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. PERVITIN Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. Užívání především šňupání (účinky se projeví za cca 15 minut), nitrožilní (okamžitý účinek)

Více

SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA

SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Úřad vlády České republiky Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 Malá Strana tel.: +420 296 153 222 fax: +420 296 153 264 SPOLEČNÁ TISKOVÁ

Více

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ I. II. NÁVYKOVÉ LÁTKY A LEGISLATIVA III. NÁVYKOVÉ LÁTKY VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ 1 Charakteristika současné drogové

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe

Drogy a otravy zkušenosti z praxe EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe Mgr. Hana

Více

NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON

NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích zák. č. 167/1998 Sb. o návykových látkách NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON zák. č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými

Více

Drogy. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013. Ročník: devátý

Drogy. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013. Ročník: devátý Drogy Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s dělením návykových

Více

187 - Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů

187 - Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů TRESTNÍ ZÁKON byl novelizován s účinností od 1.1.1992, poté následovali další poměrně rozsáhlé novelizace účinné od 1.1.1994 a 29.6.1995. Nosnými body drogové legislativy zůstaly novelizovaný 187 a 188

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: GE Vyšší kvalita výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Autor: Mgr. Hana Křivánková Téma:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Návykové

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_166 Jméno autora: Ing. Kateřina Lisníková Třída/ročník:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Slovenská Členy

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

Pokorný Daniel žák si osvojí znalosti o typech a projevech základních drog a o sportovním dopinku Spec. vzdělávací potřeby Stupeň a typ vzdělávání

Pokorný Daniel žák si osvojí znalosti o typech a projevech základních drog a o sportovním dopinku Spec. vzdělávací potřeby Stupeň a typ vzdělávání Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Účinky návykových látek Anotace Pracovní list týkající se problematiky drog a drogové závislosti. Úkoly

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_167 Jméno autora: Ing. Kateřina Lisníková Třída/ročník:

Více

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie Možnosti sběru dat o uživatelích MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím

Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím Mgr. Hana Gajdošíková XII. mezinárodní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS J.E.Purkyně 45. mezinárodní konference AT sekce Psychiatrické

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování

Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování

Více

KONOPÍ. droga. účinný. lék? nebo. Kapustová Kamila

KONOPÍ. droga. účinný. lék? nebo. Kapustová Kamila KONOPÍ droga nebo účinný Kapustová Kamila lék? Marihuana je v mnohém odlišná od běžných pouličních drog, například způsobem konzumace. Konopí si uživatel nepíchá do žíly a ani ho nešňupe, ale v podstatě

Více

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Prim. MUDr. Petr Popov Subkatedra návykových nemocí IPVZ Oddělení léčby závislostí VFN 1.LF UK v Praze 2008: Drogy hrozba dneška? MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola 2. stupeň ZŠ Základní Zdravověda Rizika

Více

Osnova Co je to droga? lení drog Pro lidé berou drogy? Jak drogy p sobí? lení drog dle ú inku Stimula ní drogy extáze Tanec se smrtí? Co je extáze?

Osnova Co je to droga? lení drog Pro lidé berou drogy? Jak drogy p sobí? lení drog dle ú inku Stimula ní drogy extáze Tanec se smrtí? Co je extáze? Osnova Co je to droga? Dělení drog Proč lidé berou drogy? Jak drogy působí? Dělení drog dle účinku Stimulační drogy extáze Tanec se smrtí? Co je extáze? Slangové názvy Pilulka lásky Následky užívání Krátkodobé,

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

VY_32_INOVACE_OV89LE_13_03_20. Kód přílohy vzdělávací materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Mgr.Eva Lepší. Ročník, cílová skupina:

VY_32_INOVACE_OV89LE_13_03_20. Kód přílohy vzdělávací materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Mgr.Eva Lepší. Ročník, cílová skupina: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON Přehled mezinárodních úmluv v oblasti omamných a psychotropních látek a) Jednotná úmluva o omamných látkách ze dne 31.3.1961 Československo úmluvu ratifikovalo v roce 1965 b) Úmluva

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie - biochemie kvarta Datum tvorby 15.11.2012 Anotace a) určeno

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Psychoaktivní látky. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoaktivní látky. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoaktivní látky MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 7 Název materiálu: Psychoaktivní

Více

Konopné látky jako léčiva

Konopné látky jako léčiva [ 1 ] Konopné látky jako léčiva Martin Beneš ředitel SÚKL THC/DHC právní tituly [ 2 ] Mezinárodní úmluvy 1961 - Jednotná úmluva o omamných látkách doplněná Protokolem o změnách Jednotné úmluvy, 1971 -

Více

DROGA. Chemická látka, která ovlivňuje naše chování. Způsobuje závislost psychickou i fyzickou. Drogy ovlivňují mysl - Drogy zamlží paměť a způsobují

DROGA. Chemická látka, která ovlivňuje naše chování. Způsobuje závislost psychickou i fyzickou. Drogy ovlivňují mysl - Drogy zamlží paměť a způsobují Obsah Droga Dělení drog Proč lidé berou drogy? Dělení drog dle účinku Inhalanty Účinky inhalantů Slangové názvy Rizika inhalantů Krátkodobé účinky Dlouhodobé účinky Jsou inhalanty návykové? Dělení inhalantů

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Dotazník k žádosti o léčbu v TK

Dotazník k žádosti o léčbu v TK Dotazník k žádosti o léčbu v TK I. Základní údaje: 1. Datum vyplnění: 2. Jméno a příjmení: 3. Věk: 4. Datum narození: 5. Pohlaví: muž žena 6. Státní příslušnost: 7. Národnost: 8. Pojišťovna: 9. Kontaktní

Více

Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže. Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent.

Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže. Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent. Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent.cz Závislost u dětí a mladistvých V čem je to jiné? Problematický

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Závislosti

Hygiena a školní zdravotnictví. Závislosti Hygiena a školní zdravotnictví Závislosti Závislost Co je závislost? Neschopnost obejít se bez látky, činnosti, osoby, Nutkavá touha, které je těžké nevyhovět. Rizikové faktory: Osobnost člověka, vlastnosti

Více

- prezentace je určená k promítnutí studentům a seznamuje je s problematikou sociálně patologických jevů

- prezentace je určená k promítnutí studentům a seznamuje je s problematikou sociálně patologických jevů Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Sociálně patologické jevy Ročník 1. Datum tvorby

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 Brněnské školy Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

LEGALIZACE LEHKÝCH DROG

LEGALIZACE LEHKÝCH DROG MATERIÁLY - BIOLOGIE PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ CZ.1.07/1.1.24/01.0040 LEGALIZACE LEHKÝCH DROG Mgr. Renata Müllerová, 2012 Úvod Použitá metoda: Název debaty: debata Jste pro legalizaci lehkých

Více

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se Duben 1 Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se spánkem přetrvávají. Čeští lékaři a sestry se proto

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO.

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO. Pěstování vína Pěstitelé odrůd révy vinné neustále hledají příležitosti ke zlepšení kvality jejich vína. Vyrobit hrozny nejlepší kvality je náročné, a také je to závislé na mnoha faktorech, zahrnujících

Více

Testování (nejen) dětí při podezření na ovlivnění návykovou látkou

Testování (nejen) dětí při podezření na ovlivnění návykovou látkou (nejen) dětí při podezření na ovlivnění návykovou látkou Břetislav Brejcha & Jaroslav Šejvl Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí Obsah prezentace Legislativa v oblasti

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

Pracovní list Škrob, škrobová zrna II

Pracovní list Škrob, škrobová zrna II Pracovní list Škrob, škrobová zrna II Aktivita 2 Rozlišování škrobových zrn ve směsi Honza jde nakoupit. Má od maminky seznam. Má koupit nějaké pečivo, instantní hrachovou polévku, škrobovou moučku, hladkou

Více

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY Pavel Rauch Ústav biochemie a mikrobiologie, VŠCHT Praha Týden bezpečnosti potravin, VŠCHT Praha, květen 2006 ALERGIE JAKO MÓDA SOUČASNOSTI 20% POPULACE VĚŘÍ, ŽE MÁ INTOLERANCI

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12 Drogy a volný čas Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12 - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jičínská 762, 293 01 Mladá

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13860NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO.

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO. Pěstování vína Pěstitelé odrůd révy vinné neustále hledají příležitosti ke zlepšení kvality jejich vína. Vyrobit hrozny nejlepší kvality je náročné, a také je to závislé na mnoha faktorech, zahrnujících

Více

specifické v čase i prostoru (co pro jednu společnost může být normální, jiná považuje za patologické

specifické v čase i prostoru (co pro jednu společnost může být normální, jiná považuje za patologické Otázka: Normální a patologické jevy, sociální patologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): kryska Sociologické jevy společnost se opírá o normy a stojí na lidské solidaritě (soudržnosti) - to,

Více

Závislosti. Omamné psychotropní látky

Závislosti. Omamné psychotropní látky Závislosti Omamné psychotropní látky Rozdělení drog Podle účinku na psychiku: Tlumivé látky (narkotika)-zpomalují psychomotorické tempo, malé dávky zklidní, vyšší navodí spánek, kóma až zástavu životních

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

Shrnutí roku 2011 v oseckém terénu (Osek)

Shrnutí roku 2011 v oseckém terénu (Osek) Shrnutí roku 2011 v oseckém terénu (Osek) Cílová skupina se na území města Oseka v zásadě již několik let nemění. Stále převládají muži ve věkovém rozmezí 19-41 let, kteří si drogy aplikují intravenózně

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

MIND MASTER OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR MIND MASTER

MIND MASTER OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR MIND MASTER MIND MASTER OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR MIND MASTER Obsah I. Čím je Mind Master jedinečný? S 3 II. Kdy mám Mind Master užívat? S 3 III. Jak se má Mind Master užívat? Může se vyskytnout

Více

Informace o konopí pro léčebné použití PRO PACIENTY

Informace o konopí pro léčebné použití PRO PACIENTY Informace o konopí pro léčebné použití PRO PACIENTY OBSAH Úvod Konopí pro léčebné použití dostupné v ČR Onemocnění, na které je možné konopí pro léčebné použití používat, a lékaři, kteří jej mohou předepisovat

Více

Alkoholismus a boj proti zneužívání alkoholu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Alkoholismus a boj proti zneužívání alkoholu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Alkoholismus a boj proti zneužívání alkoholu Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Alkohol Návyková látka, vzniká kvašením sacharidů Bezbarvá tekutina, chemicky etanol V medicíně jako rozpouštědlo,

Více

Andělika lékařská kořen

Andělika lékařská kořen Andělika lékařská kořen Andělika bývá v Číně používána za bylinu gynekologického významu, používanou při bolestivé menstruci a při problémech v přechodu ženy. Dále bývá používána Uklidnění a posílení nervové

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU VII. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení

Více

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Pitný režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč musím omezovat příjem tekutin? Jednou z hlavních funkcí ledvin je udržet v těle rovnováhu tekutin. Pokud ledviny selžou, tělo se těžko zbavuje jejich

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE. Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO mjr. MUDr.Roman Šindelář

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE. Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO mjr. MUDr.Roman Šindelář DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO mjr. MUDr.Roman Šindelář DROGA Je přírodní, polysyntetická nebo syntetická látka, která po vpravení do organismu vyvolá změnu

Více

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010 Změna klimatu a lidské zdraví Brno, 4. května 2010 odborný konzultant v oblasti zdravotních a ekologických rizik e-mail: miroslav.suta (at) centrum.cz Světový den zdraví 2008 Globální hrozba pro zdraví

Více

Ataralgin tablety PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Paracetamolum, Guaifenesinum, Coffeinum

Ataralgin tablety PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Paracetamolum, Guaifenesinum, Coffeinum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Ataralgin tablety Paracetamolum, Guaifenesinum, Coffeinum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento přípravek

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Jarmila Rážová Státní zdravotní ústav, Praha ÚVOD A DEFINICE Primární prevence by měla být

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Štursova 14 779 00 Olomouc V souladu s Metodickým pokynem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských

Více

Kurz psychologie a sociologie na FSV

Kurz psychologie a sociologie na FSV Kurz psychologie a sociologie na FSV Základy obecné psychologie 1 - - senzorické procesy, vnímání, vědomí Mgr. Petra Halířová 2010/2011 Literatura Atkinsonová, R. (2003). Psychologie, s. 110-231 Dobrovská,

Více