Marihuana, kam to všechno vede?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Marihuana, kam to všechno vede?"

Transkript

1 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A SOU PROSTĚJOV, LIDICKÁ 4 (VOLNĚ ŠÍŘITELNÁ VERZE) Marihuana, kam to všechno vede? (VOLNĚ ŠÍŘITELNÁ VERZE) (pozn. nemusí se shodovat stránky přesně s originální prací) JAN LAVRINČÍK E4.A 2002/2003 OBOR: 06 - zdravotnictví

2 Marihuana, kam to všechno vede? Obor: 06 - zdravotnictví Kraj: Olomoucký Konzultanti: PhDr. Miluše Kmoščáková PhDr. Hana Bartková Mgr. Zdeněk Petržela Oponenti: Mgr. Blanka Janíková

3 Obsah: Úvod... 4 Kapitola 1 Drogy obecně 1.1. Definice drogy Jak předejít drogovým problémům Drogová závislost Zneužívání drog, nezákonný obchod a právní kontrola Slovníky Slangový slovník drog Slovník cizí a odborné terminologie Kapitola 2 Marihuana 2.1. Historie a botanický popis Obsahové látky Produkty a účinky Cannabis Pěstování Nemoci Cannabis Aplikace Léčebné účinky terapeutické využití Současné využití v lékařství Marihuana na prahu 21. století Kapitola 3 Kam to všechno vede? 3.1. Opiáty Stimulační drogy Halucinogeny Psychoaktivní léky Legální drogy Rozpouštědla Kapitola 4 Výzkum 4.1. Úvod k výzkumu Stanovení cíle výzkumného šetření Výběr školy pro výzkumné šetření Podoba anketního lístku Rozdělení studentů Zpracování vlastního výzkumu Vyhodnocení dotazníků Použitá literatura Závěr Posudky Přílohy

4 Úvod: Téma mé práce SOČ jsem si vybral proto, že jsem se chtěl více seznámit s problémem: Co vede mladé, bezstarostné lidi ke konzumaci drog?. I když je tato práce zařazena do oboru zdravotnictví, úzce souvisí i s psychologií, které bych se chtěl po maturitě věnovat. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První je věnována historii, závislosti, prevenci, obchodu s drogami, kriminalitou a právním předpisům. V druhé kapitole se podrobně věnuji marihuaně pěstování, obsahovým látkám, terapeutickému využití v medicíně, produktům Cannabisu a negativním účinkům na organismus. Třetí kapitola nazvaná Kam to všechno vede plynule přechází k ostatním drogám, které nelze opomenout, protože spousta konzumentů marihuany přechází k užívání těchto drog. Čtvrtá kapitola zpracovává vyhodnocení výzkumného šetření, které bylo provedeno na naší škole. Práce je pro lepší orientaci doplněna barevnými obrázky jednotlivých drog a v příloze letáky kontaktních center pro léčbu závislosti. Přestaň s tím, máš-li se rád, nikdy nebudeš litovat! Kdo nepije a nekouří, ten si život prodlouží. Kdo nebude fetovat, může žít a milovat.

5 Ve své práci SOČ jsem použil úryvky z knihy My děti ze stanice ZOO. Podle zpovědi Christiane F., zpracovali Kai Hermann a Horst Rieck. Kniha byla vydaná v roce 1998 v nakladatelství OLDAG, Ostrava, ISBN Kniha vznikla z magnetofonových záznamů, rozhovorů s Christianou F. Jsou zde popisovány skutečné příběhy 15-ti leté Christiany F. a jejích, většinou nezletilých přátel. Vypovídá o situaci mladistvých narkomanů. Konečně tím bylo prolomeno rozpačité mlčení o drogové závislosti dospívajících. V době, kdy kniha vyšla poprvé (1978), byla tato společnost, co se drog týká bezpečná. Dnešní česká mládež je realitou tehdejšího Berlína. Jakoukoliv drogu si můžete koupit v klubech, diskotékách, hernách. Naše drogová cesta do Evropy proběhla rychle, spontánně a bez problémů. Vše zařídila neviditelná ruka trhu. Světový drogový trh je pokládán za druhý největší, hned po zbraních. Co s tím? Drogy a toxikomani budou zřejmě existovat vždy.jde o to, aby předpokladů k tomu, že lidé drogám podléhají, bylo co nejméně. Štěstí je, že drogová možnost je jen jednou z možností, jak se pokusit překonat prázdnotu, nudu, úzkost, neurózu, neštěstí... Cituji: Věděla jsem, že brzo odjedeme daleko odtud, do velikýho města, který se jmenuje Berlín. Nejdřív tam odletěla matka, aby se postarala o byt. Moje malá setra, já a táta jsme letěli za ní o několik tejdnů pozdějc. Já i sestra jsme letěli letadlem poprvé v životě. Bylo to všechno děsně napínavý. Rodiče nám nádherně vyprávěli o obrovským bytem se šesti pokojema, ve kterým teď budeme bydlet a taky o tom jak budou vydělávat spoustu peněz. Matka říkala, že budeme mít celej jeden pokoj jen pro sebe. Chtěla nám do něho koupit hezkej nábytek. Úplně přesně nám popsala, jak bude náš pokoj vypadat. Dodneška si to pamatuju, protože jsem si ten pokoj nikdy nepřestala představovat. A čím jsem byla starší, tím byl v mý fantazii krásnější.

6 1. Drogy obecně 1.1. Definice drogy Droga je, jak udává lékařský slovník, látka rostlinného nebo živočišného původu ovlivňující činnost organismu. V užším smyslu látka ovlivňující činnost nervové soustavy a k tomu účelu využívaná (nebo zneužívaná). Drogy nejsou nic abstraktního. Jedná se o konkrétní látky ať už vypěstované v přírodě, nebo vyrobené v laboratoři. Mají různé účinky a užívají se různými způsoby. Pochopitelně také různě vypadají. Jak ale vlastně? K přiblížení a seznámení s nejtypičtějšími návykovými látkami, hlavně se zaměřením na marihuanu, vás seznámí moje práce SOČ. Drogy jsou v poslední době často diskutovaným problémem v tisku, médiích, na přednáškách, ve školách i různých zdravotnických institucích. Dalo by se tedy předpokládat, že je veřejnost dobře informovaná se vším, co s drogami souvisí a kam to všechno vede. Pak si ale musíme položit otázky. Proč neustále přibývá lidí (hlavně mladých) drogově závislých? Proč se snižuje věková hranice konzumentů drog? Proč se většina mladých lidí nedovede bavit a radovat bez drogy? Proč jim naše společnost nedokáže nabídnout jinou alternativu zahnání nudy? Svojí prací jsem se snažil najít odpovědi na některé tyto otázky a hlavně varovat svoje vrstevníky, spolužáky, kamarády, kam se až se svým nerozvážným rozhodnutím zkusit drogu mohou dostat. Je lehké zapálit si prvního jointa, ale těžké, velice těžké si říci, že si nikdy nezapálím cigaretu, nespolknu tabletu nebo si nepíchnu injekci. Drogy se dají v zásadě rozdělit na šest základních skupin. Tyto skupiny látek se mezi sebou liší vzhledem, účinky, průběhem závislosti, ale i mírou rizika pro uživatele. K těmto nelegálně vyráběným látkám je možno ještě přičlenit skupinu - legální drogy. Rozdělení drog I. skupina: Konopné drogy II. skupina: Opiáty III. skupina: Stimulační látky IV. skupina: Halucinogeny V. skupina: Psychotropní léky VI. skupina: Legální drogy VII. skupina: Rozpouštědla

7 1.2. Jak předejít drogovým problémům Protože nikdo z nás nemá stoprocentní jistotu, že se s drogami v rodině, ve škole nebo ve svém okolí, nikdy nesetká, musíme je brát jako součást dnešního života. Není nutné, ale propadat panice, protože to, že se vyskytují v našem okolí ještě neznamená, že zasáhnou i nás. Pokud sami nechceme, tak nás nikdo nepřinutí, aby nad námi měly svoji moc. Je zde důležitá souhra školy, rodičů a přátel. Protože většina dětí sahá k drogám, pokud trpí nějakými komplexy, je důležité těmto jedincům pomoci k získání sebedůvěry pochvalou, dárkem, také je důležité podporovat u dětí individualitu, vysvětlit jim, že nemusí být jako ostatní z party, ale že být jedinečný a jiný je to, co se v životě hodnotí. Dále je důležité naučit schopnosti rozlišit mezi dobrým a špatným a naučit se správně rozhodnout. Jedním z nejvýznamnějších faktorů ovlivňujících možný vznik drogových problémů je způsob trávení volného času sport, zájmové kroužky, dobrá kniha, počítač, brigáda, nebo vhodný koníček, který zaplní všechen volný čas. Tradiční klasifikace prevence bývá rozdělena takto: 1. Primární prevence 2. Sekundární prevence 3. Terciální prevence ad 1) Je zaměřena na populaci jako celek a působí na možné příčiny jevu, aby snížila riziko jeho výskytu. Probíhá ve formě: - informačních kampaní v masmédiích - poskytování vhodných prostředků ochrany lidem a podporou opačných jevů ve společenském a kulturním prostředí Je orientovaná především na děti a mládež a na jejich vychovávatele. Probíhá formou besed, programů v televizi, dotazníků, seminářů, distribucí plakátů, letáků a brožur. Také je zaměřena na podporu a rozvoj zájmů a dovedností v různých kroužcích a klubech. Celosvětově se tento program nazývá People for prevention. ad 2) Je zaměřena na specifické ohrožené skupiny populace tzn. na skupiny, u kterých je velké riziko, že se stanou oběťmi daného jevu. - cílené informační kampaně - dodávání prostředků ochrany a vyškolení jejich používání - vzdělávání lektorů prevence a odborných pracovníků - modifikace zákonů a předpisů k podpoře pozitivních změn chování rizikové populace nebo zabránění rozšíření jevu Je realizovaná formou ambulantních, poradenských a léčebných center, denních stacionářů, detoxifikačních středisek, center léčeb závislosti, nebo lůžkových center. ad 3) Je zaměřena na subjekty, které již byly pod vlivem daného jevu, překonaly ho a již mu nechtějí znovu podlehnout. - poradenské ambulance a denní stacionáře

8 - rehabilitace - doléčovací střediska - psychologové, rodina a přátelé Jedinci jsou poučeni o možnosti získání různých druhů nemocí, např. žloutenky, pohlavních nemocí a AIDS. Součástí drogové prevence je také nutné hovořit a vytvářet zvláštní programy o tzv. sociálních problémech, jako je zneužívání drog a nezákonném obchodu s nimi a kriminalitě, která je s nimi spojena. Drogy jsou celosvětovým problémem, a proto je důležité v boji a prevenci postupovat společně. Cituji: Příští den nám bylo už mnohem líp. Podle starýho heráckýho pravidla to má bejt nejhorší právě druhej den, ale pro nás to asi neplatilo. Bylo to naše první odvykání, a to není nikdy tak hrozný jako ty další. V poledne jsme se spolu začali dokonce bavit. Nejdřív jen o takových hloupostech a pak jsme začali o naší budoucnosti. Už jsme naplánovali tak měšťáckej život jako předtím. Přísahali jsme si, že už nikdy nebudeme sjíždět háčko, LSD ani žádný prášky. Ale chtěli jsme žít uprostřed milejch a přátelskejch lidí. Shodli jsme se na tom, že bysme nejradši zase kouřili hašiš tak jako za našich nejkrásnějších časů. Tenkrát jsme měli nejlepší přátele. S alkáčema ani s těma otravnejma měšťákama jsme nechtěli mít nic společného. Rozhodli jsme se, že se vrátíme od heroinu zase zpátky k hašiši. Detlef si chtěl najít práci. Řek: Půjdu prostě za svým bejvalým šéfem a řeknu mu, že jsem prostě udělal blbost, ale že jsem přišel k rozumu. Můj šéf měl pro mě vždycky pochopení. Já jsem řekla, že se teď budu snažit ve škole, možná že se mi povede dostat se na reálku, a třeba dokonce udělat maturitu Drogová závislost Světová zdravotnická organizace definuje drogovou závislost jako psychický a v některých případech i fyzický stav, který je důsledkem užití drogy a je charakterizován změnami chování, které zahrnuje nutkání užívat drogy stále častěji. Většina lidí nezačne užívat drogy tak intenzivně a s takovou náruživostí, aby u nich okamžitě vznikla drogová závislost. Ovšem i ti, kdo své užívání drog omezí na příležitostné pokusy, mohou dříve či později dospět do stádia psychické a fyzické nemoci. Drogová závislost, pokud je již skutečně závislostí, je jednoznačně onemocněním a jako takové je ho třeba chápat.jak užívání drog, tak i závislost na nich, je komplexní a mnohotvárný jev, k jehož vzniku přispívají různé faktory. Abychom mohli tyto faktory lépe popsat a vysvětlit, jak ovlivňují to, že je jeden člověk náchylnější k užívání drog více než jiný, dělíme je do tří skupin:

9 1. Sociální 2. Psychologické 3. Biologické ad 1) Sociální faktory jsou spojeny především s rodinou, vrstevnickou skupinou a sociálním prostředím jedince. Je známo, že drogově závislí lidé se často objevují v oblastech, které jsou sociálně a ekonomicky slabší, s velkým počtem nezaměstnaných a vysokou kriminalitou. V takovém prostředí mladí lidé snadno ztratí důvěru ve svoji budoucnost a v sebe sama. Také je zde zpravidla větší dostupnost drog, a proto i po určité abstinenci do toho spadnou znova. Nejdůležitějším faktorem je tlak vrstevnické skupiny na jednotlivce. Je-li mottem skupiny drogy užívat, chtějí-li mladí lidé být přijati, musejí se přizpůsobit. Co se týče rodiny, jedním z faktorů je skutečnost, že značné procento drogově závislých pochází z rozvrácených neúplných rodin, nebo je rodina úplná, ale provázena častými hádkami a zanedbáváním péče o děti. Může se jednat o děti pracovně zaneprázdněných rodičů, které bývají často bez dozoru a mají dost peněz na opatření drogy. ad 2) V některých případech jsou poruchy osobnosti hluboce zakořeněny a mají velký vliv na schopnost adaptovat se v rodině nebo v práci. Některé poruchy osobnosti mohou být úzce spojeny s užíváním drogy a nebo závislosti. Jsou interpersonální povahy nestabilní nálady, vznětlivost, obtížné ovládání impulsů, pocit prázdnoty a nudy. Tyto poruchy jsou většinou spojeny s minulostí, zvláště s dětstvím (špatné chování rodičů, zanedbaná péče, zneužívání dětí). Druhá porucha je charakterizována převážně asociálním chováním (útěky z domova, sexuální násilí, krádeže). Toto chování je charakterizováno chybějícím pocitem viny a lítosti, nespolehlivosti a neschopnosti empatie (vcítění do prožitku druhého). Kromě poruch osobnosti mohou vznik závislosti způsobovat i poruchy psychické. K nejzávažnějším patří poruchy nálad a úzkostné stavy. Nejčastější poruchou nálad je deprese kterou charakterizuje smutek, netečnost, únava, špatná koncentrace, problémy se spánkem. Podle psychické poruchy většinou vzniká návyk na určitý typ drogy. Při skleslosti, pocitech nedostatečnosti je člověk spíše náchylný k využití euforických účinků kokainu a jiných stimulancií. Naopak ti, kdo trpí úzkostí, využívají relaxačního působení heroinu, zatímco kokain by mohl jejich symptomy ještě zhoršit. Ať už byl původní stav jedince jakýkoliv, jakmile jednou zjistil, že mu užívání drogy přináší úlevu, bude ji pravděpodobně v období potíží užívat znovu. Jestliže k tomu dojde, schází k vytvoření návyku jen krůček. ad 3) Některé studie naznačují, že existují jedinci, kteří jsou více geneticky náchylní k alkoholismu, nebo užívání drog, i když zatím nebyl celý biologický mechanismus plně objasněn. Ovšem i na tyto faktory je nutno se v preventivních programech zaměřit Zneužívání drog, nezákonný obchod a právní kontrola

10 Již od konce 60. let dochází k rozvoji užívání drog s vážnými důsledky na zdraví. Rostoucí počet úmrtí, šíření nemocí s tím spojených (AIDS) a expanze zločinnosti, obchodu s drogami donutily mnohé země přijmout specifické zákony a podepsat mezinárodní úmluvy, umožňující zásah proti zneužívání drog a obchodu s nimi. První forma mezinárodní spolupráce pochází z roku 1912, kdy se konala Haagská konference zaměřená na zneužívání opia, kokainu a jejich derivátů. V roce 1920 byla ustavena Liga národů, která v roce 1921 zřídila Poradní výbor pro obchod s opiem a jinými škodlivými drogami. V konvenci z roku 1936 signatářské státy souhlasí s odnětím svobody člověka, který spáchá přestupek. V roce 1945 jsou přeneseny kompetence mezinárodní kontroly drog na nově vzniklou Organizaci spojených národů. Pod patronací OSN byla podepsaná Jednotná konvence o narkotikách v roce 1961 a v roce 1972 byla doplněna o Konvenci o psychotropních substancích, dále byl zaveden nový systém kontrol mezinárodních procedur. Obě konvence jsou zaměřeny na zajištění účinné kontroly výroby zákonem povolených drog a obchodu s nimi. Tyto konvence položily základy pro rozsáhlou mezinárodní strategii boje a obchodu s drogami. V roce 1987 OSN uspořádala Mezinárodní konferenci o zneužívání drog a nezákonném obchodu s nimi. Na závěr se všech 138 zúčastněných států zavázalo ke spolupráci ve čtyřech hlavních cílech: a) prevence a omezení poptávky k vytvoření institucí, které zhodnotí rozsah užívání drog a vytvoření vhodných programů, které by snížily poptávku po drogách b) kontrola produkce omezení pěstování koky a opiových plantáží a vytvoření zvláštní legislativy k zamezení nezákonné výroby chemických narkotik. c) potírání nezákonného obchodu vytvoření dokumentů a dohod pro vzájemnou pomoc (vydávání stíhaných osob, konfiskaci majetku) a zlepšení výměny informací vůči ilegálním obchodním organizacím a spolupráci při vyšetřování. d) léčení a rehabilitace rozvoj nových metod při léčení, školení zdravotnického personálu. K posílení a doplnění daných opatření byla tato konvence rozšířena a doplněna v roce Zvláštní zasedání přijalo politickou deklaraci a Globální plán akcí, který představuje základ pro akce OSN zaměřené proti zneužívání drog a nezákonný obchod s nimi. Státní legislativa Legislativu v jednotlivých zemích můžeme rozdělit do tří přístupů: a) zcela zakazující přístup přísně trestá zneužívání a držení drog. Např. v Malajsii je za držení více než 20g heroinu trest smrti a za menší množství jsou zadržení ve zvláštních táborech nucených prací. Drogově závislí se zde neléčí. b) částečně zakazující přístup kombinuje léčení drogově závislých se sankcemi za obchod s drogami. Např. Egypt vyžaduje povinné léčení lidí závislých na drogách. c) pragmatický (praktický) přístup trestá zločiny spojené s drogami s přísně medicínským pohledem na závislost. Např. Anglie může při detoxikaci používat náhradní substance, nebo v Nizozemí není trestný čin užívání některých drog, jako je marihuana. Legislativa v Evropě a Severní Americe

11 V těchto oblastech převažuje částečně represivní přístup. Ve většině zemí jsou lidé, kteří jsou zapojeni do obchodu s drogami vystaveni přísným sankcím vězení, zatímco prostí uživatelé dostanou buď pokutu, nebo jsou pod dohledem na povinném léčení. Liší se pouze Británie a Nizozemí svým velmi inovačním přístupem. Zvlášť britský systém byl nedávno vyhodnocen jako efektivní a důsledný. Legislativa v Asii a Americe V těchto oblastech (s výjimkou Indie, Saudské Arábie a Egypta) je zcela represivní legislativa, která nedělá rozdíly mezi užíváním, výrobou či obchodováním s drogou. Pro drogově závislé nejsou připravena žádná náhradní řešení, přestože je zde pěstování a užívání drog rozšířené. Legislativa v Latinské Americe - převládá částečně represivní přístup vysoké tresty za výrobu a obchod s drogami a podporování léčby, a to i v nápravných zařízeních. Hlavně v Argentině a Kostarice. Současné znění zákonů ČR vymezujících trestní odpovědnost za trestní delikty související s drogami. $ Kdo bez povolení vyrobí, doveze, vyveze, jinému opatří nebo pro jiného přechovává omamnou, nebo psychotropní látku nebo jed, bude potrestán odnětím svobody až na 3 roky nebo peněžitým trestem. 2. Odnětím svobody na 2 až 10 let bude potrestán, a) spáchá-li čin v odstavci 1 jako člen organizované skupiny nebo ve větším rozsahu b) získá-li takovým činem značný prospěch c) spáchá-li takový čin vůči osobě mladší 18 let d) nebo způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví 3. Odnětím svobody na 8 až 15 let bude potrestán, a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví více osob nebo smrt b) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech $ Kdo vyrobí sobě nebo jinému opatří nebo přechovává předmět určený k nedovolené výrobě omamné nebo psychotropní látky, bude potrestán odnětím svobody až na 3 léta nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci. 2. Odnětím svobody na 1 až 5 let bude pachatel potrestán a) spáchá-li čin uvedený v odstavci č.1 ve větším rozsahu nebo b) získá-li takovým činem značný prospěch 3. Odnětím svobody na 2 až 8 let, spáchá- li čin uvedený v odstavci 1 vůči osobě mladší jak 18 let. $ 188a Šíření toxikománie 1. Kdo svádí jiného k užívaní jiné návykové látky než alkoholu anebo ho v tom podporuje, nebo kdo zneužívání takové látky jinak šíří, bude potrestán odnětím svobody až na 1 rok nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem. 2. Odnětím svobody až na 3 léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 vůči osobě mladší jak 18 let.

12 Samostatné požívání omamných a psychotropních látek zůstává v České republice beztrestné, neboť se uplatňuje zásada, že sebepoškozování není trestné. Pro zajímavost z evropských států stíhá užívání drog pouze Francie a Lucembursko. V současné době má vážné problémy s nárůstem drog minimálně 120 zemí a odhaduje se, že na celém světě užívá některý druh drogy více než 50 miliónu lidí, tyto údaje mohou být několikanásobně vyšší. V České republice se rozšířilo užívání drog po listopadové revoluci a hlavně došlo k obohacení o tzv. západní drogy. Přestože počet HIV pozitivních toxikomanů je v ČR nízký, představuje riziko šíření této infekce velkou hrozbu. V posledních letech lze zaznamenat následující trendy: výrazně narůstá nabídka po západních drogách heroin - narůstá počet uživatelů pervitinu - výrazný pokles cen drog na černém trhu - ilegální výroba domácích drog má vysoký standard - první kontakt s drogou se posouvá do nižších věkových kategorií - narůstá počet předávkování drogou - narůstá kriminalita Nezákonný obchod Ilegální trh s narkotiky se neustále rozšiřuje a mění. V současné době nemůže žádná země tvrdit, že není součástí mezinárodního obchodu s drogami. Nezákonný obchod probíhá v následujících fázích. a) pěstování a výroba b) zpracovávání c) transport a prodej ad a) Spočívá především v pěstování, ale také přeměně surového materiálu. Např. pěstování máku a jeho přeměna v opium. Ve většině případů se drogy pěstují v oblastech daleko od okolního světa již po mnoho staletí. Pak se za směšnou cenu prodávají překupníkům. ad b) Liší se podle typu látky, probíhá většinou v tajných primitivních laboratořích, které jsou dobře skryté, dají se rychle přemístit jinam. Pracují zde i odborníci chemici, kteří získávají co nejčistější drogu. ad c) Se odehrává všemi dostupnými prostředky (letadla, auta, vlaky a lodě) po bezpečných cestách zeměmi, kde není tak dobrý systém kontroly. Tyto trasy se musí často měnit, vytvářet nové. Prodej je regulován velkými kriminálními organizacemi, které si rozdělily oblasti trhu. Trh s drogami vytváří vysoké zisky, které bohužel nejsou spojeny s ekonomickým růstem. Drogový byznys zaměstnává statisíce lidí. V některých případech si velcí boosové vydržují i armádu vybavenou nejmodernějšími zbraněmi.

13 Drogové trasy Heroin vyrábí se z opia, které se pěstuje ve třech oblastech: 1. Zlatý trojúhelník Barma, Laos a Thajsko 2. Zlatý půlměsíc Afganistán, Irán a Pakistán 3. Turecko a Indie Do Evropy vedou dvě hlavní trasy: a) ze středomořských přístavů po moři do Evropy b) balkánskou trasou přes Turecko, Bulharsko a Jugoslávii po souši Kokain hlavní oblasti pěstování se nacházejí v oblasti And, zvláště v oblasti Peru a Bolívie. Převáží se hlavně auty a letadly, obchodníci se organizují do tzv. kartelů nejznámější je Kalíjský a Medellínský. Kanabis je nejužívanější a celosvětově nejrozšířenější nezákonnou drogou. Oblasti produkce se nacházejí téměř na každém kontinentu. Evropský černý trh je zásobován rostlinami z Afriky (Maroka), Libanonu, Jordánska, Sýrie, Turecka, Pákistánu, Afganistánu a Indie. Americký trh z Mexika a z místní produkce. Organizovaný zločin Obchod s drogami představuje obrovské nezákonné struktury, které jsou přímo řízeny velkými zločineckými organizacemi. Nejznámější z nich jsou čínské trijády, italská a americká mafie Cosa Nostra, japonská Jakuza, kolumbijské kartely, korejský Tong. Velké zisky z obchodů s drogami jim umožňují ovlivňovat politický, ekonomický, společenský život pomocí svých užívaných metod, jako jsou korupce, zastrašování, podplácení, daňové podvody a fyzická likvidace osob, které je potírají. S tím souvisí také termín praní špinavých peněz - je to způsob, kterým jsou narko peníze přeměňovány., praní peněz narušuje státní a mezinárodní ekonomické systémy, protože přivádí na trh velké množství hotových peněz. Kriminální organizace zneužívají ochrany poskytované bankovním tajemstvím a existencí tzv. daňových rájů, kde jsou peněžní transakce snadné a rychlé a kontrola obtížná. V roce 1988 požadovala Mezinárodní konvence řádnou kontrolu bankovního tajemství, mnohé země tomu již přizpůsobily své zákony, ale stále je dostatek zemí, které poskytují daňový ráj. V poslední době je s obchodem s drogami spojen nový termín narkoterorismus. Tento termín označuje skutečnost, že se obchodem zabývají ozbrojené politické skupiny. Tímto způsobem získávají teroristé vojenskou kontrolu nad celou oblastí pěstování drogy. V současné době státní orgány na celém světě zakládají a posilují protidrogové jednotky tak, aby akce proti narkomafii vedli vysoce odborně specializovaní lidé. Základní roli hraje Interpol, který organizuje a provádí společné akce proti mezinárodnímu zločinu a zajišťuje spolupráci jednotlivých zemí. Úspěch mezinárodní organizace je založen na usilovné a rychlé práci každé země.

14 1.5. Slovníky Slangový slovník drog Používání slangových narkomanských výrazů je v dnešní době u mládeže velice rozšířené a z velké většiny častěji užívané. alnagon tydlidum, chřustíky, áčko aplikovat drogy čicháním futrovat si chobot cannabisový olej medový olej drogově závislý feťák, smažka ecstasy extáze, MDMA, 3,4-methylendioxyamphetamin, koláče, XTC, E, pilule feťákovo nářadí vercajk hašiš haš, čaras, charas heroin herák, háčko, haš, čokoláda, hero joint marihuanová cigareta kodein - káčko kokain koks LSD - trip lysohlávka česká houbičky, houby, lysoně, marihuana tráva, marjána, marjánka, maruška, bang, ganja, THC, brko, skunk metamfetamin ice muchomůrka jízlivá anděl zkázy oiler, reefer - marihuanová cigareta PCP angel dust pervitin péčko, perník, piko, peří směs kodeinových derivátů - braun speed stimulační drogy triphenidyl téčko, T užívání drogy fetovat, šlehnout si, prásknout si, aplikovat výraz pro injekční stříkačku džazga, pryštych, pichna Marihuanové dýmky

15 Slovník cizí a odborné terminologie anorexie nechuť k jídlu antiastmatika léky proti průduškovému => astmatu. Zejm. látky rozšiřující průdušky (=> bronchodilatancia), které jsou u astmatu záchvatovitě zúženy. Některé se podávají do žíly (např. v infúzi), jiné se aplikují ve formě sprejů (nesmí se překračovat počet maximálních dávek za den, neboť mají i vedlejší účinky na srdce). V léčbě astmatu se dále uplatňují léky tlumící alergické reakce (látky tlumící vyplavování => histaminu, =>kortikoidy) antiemetický efekt látky tlumící zvracení ataka prudký záchvat nemoci ataxie porucha koordinace pohybu atropin alkaloid z rulíku zlomocného (Atropa belladona), který blokuje => parasympatický nervový systém. Otrava (např. při záměně rulíku s borůvkou), projevuje se suchostí v ústech, zčervenáním kůže, rozšíření zornic, poruchou zraku, bušením srdce, poruchou močení v těžších případech i poruchami nervové činnosti (velká vzrušivost apod.). Léčebně se Atropin jako =>spasmolytikum (tlumí kolikovité bolesti) nebo při nápadně pomalé srdeční činnosti (=> bradykardie např. u infarktu myokardu) autoagresivní poškozující vlastní organismus bulimie žravost centrální nervový systém (zkr. CNS) ústřední nervová soustava tvořená mozkem a míchou. Největší koordinační a integrační centrum nervové činnosti embryo zárodek empirizmus, empirismus názor považující zkušenost za jediný zdroj poznání etologie nauka o chování živočichů a člověka euforie pocit tělesné a psychické pohody farmakologie obor zabývající se účinkem léčiv na živé organismy a jejich přeměnou v organismu glukóza jednoduchý cukr (hroznový) halucinace falešný vjem něčeho, co neexistuje homolog člen skupiny hypertenze vysoký krevní tlak hypotenze nízký krevní tlak intoxikace otrava kodein alkaloid obsažený v opiu, lék nebo součást léku kofein alkaloid nacházející se v rostlinách, zejm. v semenech kávovníku, koly a v listech čajovníku koka tropický keř, jehož listy obsahují kokain; droga vyrobená z listů tohoto keře kolika břišní bolest útrobního (=> viscerálního) typu, pro niž je typický vlnovitý průběh s kolísáním intenzity (mnohdy velmi krutá bolest vystřídaná úlevou). Bolest nemá zcela přesnou lokalizaci a zmírňuje ji teplo. Objevuje ze zejm. při blokádě dutých orgánů břicha obv. kamenem. Bolest způsobují =>spazmy (silné vztahy) hladkých svalů ve stěnách orgánů, které se snaží vytlačit překážku. Koliky mohou být dva druhy biliární (žlučníková) a renální (ledvinová). kóma stav hlubokého bezvědomí malnutrice podvýživa metabolická onemocnění je narušená látková výměna

16 mydriáza rozšíření zornic myelin obal nervových vláken nauzea nevolnost, pocit na zvracení paranoia psychóza s nadměrnou vztahovačností, podezřívavostí, šílenství parasympatolytika léky tlumící činnost => parasympatického systému. Užívají se např. k tlumení křečových bolestí v útrobách (=> koliky). Vyvolávají sucho v ústech, ve vyšších dávkách ztěžují močení, (zejm. u starších mužů s onemocněním prostaty), způsobují poruchy vidění (rozšiřují zornici, a proto se nesmí podat u zeleného zákalu - => glaukomu) např. atropin z rulíku zlomocného prekurzor předchůdce progresivní postup onemocnění, jeho zhoršování sekrece činnost žláz (vylučuje látky) selektivní vybraný somatický tělesný spasmolytika léky odstraňující =>spasmus (křeč) vnitřních dutých orgánů, např. střev, žlučových a močových cest, ženských pohlavních orgánů. Většinou tlumí činnost =>parasympatika (=>parasympatolytika, látky obdobné atropinu). Podávají se často při kolikách, a to v tabletách, injekcích nebo i čípcích či kapkách. Při větších dávkách mohou vyvolat sucho v ústech, poruchy zraku a zástavu močení [=>spasmus; =>lytika] spasticita zvýšené napětí svalů synergické účinky spolupůsobení, zesiluje účinek tachykardie zrychlení srdeční činnosti THC -tetrahydrocannabinol, zde skupina několika velmi chemicky i fyziologickými účinky blízkých látek obsažených v pryskyřici. Hlavní psychoaktivní složka cannabisová pryskyřice trismus drkotání zubů

17 2.1. Historie a botanický popis 2. Marihuana Předkové Cannabis pocházejí z Asie, pravděpodobně z mírných svahů himalájských obrů a Altaje. Nevíme, kdy se Cannabis a člověk poprvé setkali. Lze však předpokládat, že to bylo v neolitu, mladší době kamenné. Tlupy neolitického člověka si v souvislosti se svými zemědělskými aktivitami začaly budovat List Cannabis trvalejší sídla a je pravděpodobné, že přišly s konopím do styku, když tato rostlina zaplevelovala úrodnější plochy tábořišť, okolí stezek, polí či rumišť. Nejstarší údaje o používání Cannabis však pocházejí z doby před sedmi tisíci lety ve staré Babylónii. Absolutorium za největší rozmach v pěstování i všestranném využívání této rostliny v dějinách ovšem patří Číně. První svědectví o kulturním využití Cannabis pochází ze staré neolitické civilizace, jež se objevila v údolí Žluté řeky před šesti a půl tisíci lety. Šaty, které lidé nosili, sítě, jimiž lovili ryby i zvěř, lana, kterých používali v nejranějších strojích, vše bylo vyrobeno z dlouhých, pevných a životných vláken konopí. Cenné vlákno se ze stonku Cannabis uvolňovalo poměrně jednoduchými, postupně se vyvíjejícími technologiemi, při nichž se stvol za máčení rozložil. Číňané však spoléhali na Cannabis mnohem častěji než pouze v případech s využitím vlákna: její semena byla spolu s rýží, ječmenem, prosem a sójou nejstarším používaným zrním. Ve starých hrobkách byly nalezeny obětní nádoby naplněné kromě jiných zrn též konopnými semeny pro potřeby posmrtného života. Jako potrava bylo konopí používáno až do 1. či 2. století př.n.l., kdy bylo nahrazeno chutnějšími a produktivnějšími obilninami. Číňané se naučili ze semen lisovat cenný olej technikou používanou ještě ve 20. století. Lisovaná semena produkují až 20 % oleje. Používal se na vaření, do lamp ke svícení, do barev, k výrobě mýdla. Koláč zbylý po lisování má dostatek živin, aby byl výživným krmivem pro domácí zvířata. Konopná vlákna ze starého šatstva a sítí se používala při výrobě papíru, který činila tak trvanlivým, že se dochoval dodnes v hrobech datovaných 100 let př.n.l. Podobný papír se i nyní používá na bankovky v Kanadě nebo na lepší vydání Bible. I kořeny se využívaly - ve formě těsta se přikládaly na rány ke zmírnění bolestí, na zlomeniny a při operacích. Ani účinky pryskyřičných listů a květů Cannabis nezůstaly dlouho nepovšimnuty. V Číně, jako i v dalších oblastech, mělo konopí spolu s dalšími halucinogenními rostlinami velmi důležitou pozici při vytváření náboženství a v životě tehdejších komunit vůbec. Starověcí Číňané vlastně spotřebovali každou část této rostliny: kořeny pro medicínu, stonek na textil, provazy a papír, semena na jídlo a olej. Některé výrobky upadly v zapomnění jen proto, aby byly znovuobjeveny jinými lidmi v jinou dobu. Zatímco Číňané budovali svou konopnou kulturu, bavlněná civilizace v Indii a vlněná ve Středomoří začaly poznávat Cannabis prostřednictvím obchodu a kočovných kmenů Árijců, Mongolů a Skytů, které v neolitu s Čínou sousedily. Indoperské, resp. Indoíránské kmeny Árijců, prapředků jazykové větve indoevropské, přinesly Cannabis do Indie před čtyřmi tisíci lety. Árijci uctívali duše rostlin a zvířat a konopí hrálo v jejich rituálech významnou úlohu. V Číně se silnými vlivy filosofie a moralistického náboženství naopak používání konopí na tomto poli téměř vymizelo.

18 Naproti tomu v Indii se árijské náboženství předávalo ústní tradicí, dokud nebylo sepsáno do čtyř véd, kompilovaných mezi roky 1400 a 1000 př.n.l. V této tradici byla marihuana posvátná. Dar bohů snižoval horečku, posiloval spánek, léčil úplavici, dále mimo jiné povzbuzoval chuť k jídlu, prodlužoval život, zbystřoval myšlení a úsudek. Na užívání marihuany v Africe měl silný vliv islám. Nicméně zde byl kult této rostliny hluboce zakořeněn již v některých starých předislámských kulturách. Kmeny v údolích řek Zambezi a Kongo a v oblasti Viktoriina jezera kouřily marihuanu při náboženských rituálech i pro kratochvíli. V Kongu je prý dosud dodržován starobylý obřad Riamba. Podle něj je marihuana božstvo, jež chrání před fyzickou i duševní újmou. Leckde v Africe je zvykem pečetit smlouvy a obchodní dojednání bafem z dlouhé dýmky. Do Evropy přinesli konopí severní cestou 2800 let př.n.l. Skytové. Až do moderního věku se zde nikdy intenzivně marihuana nekouřila, ale konopné vlákno se stalo na čas hlavní plodinou v historii téměř každé evropské země. Pylové analýzy zařazují zdomácnění konopí do r. 400 př.n.l. v Norsku, Anglii a Německu, ve Švédsku do roku 150 př. n.l atd. Řekové a Římané taktéž konopí používali (hlavně na lana a plachtoví), dováželi ho ze Sicílie a Galie. Marihuana, s poněkud jiným uplatněním než mělo konopí v předkřesťanské Evropě, si do této oblasti hledala po letech cestu znovu. Šířila se na západ přes Persii a arabské země, kde se s rostoucím významem islámu více a více prosazovala v podobě hašiše. Tento vývoj byl ovšem komplikován různými překážkami. Např. v roce 1378 se perský emír Soudon Sheikhouni pokusil ve své zemi skoncovat s hašišem, ničením rostlin a uvrhnutím uživatelů do žaláře, když napoprvé jim byly pouze vylámány zuby. Středověké prostředky však nebyly dostatečně účinné. Během několika let spotřeba marihuany dokonce vzrostla. Cesta do Evropy se tak opět otevřela, nicméně byla přece jenom ještě velmi dlouhá. Zřejmého rozmachu dosáhlo rozšíření hašiše, spolu s opiem, v 19. století mezi bohémou a vyšší společností některých evropských metropolí, především v Paříži. Výše uvedený příklad ukazuje, že ani boj proti Cannabis ze strany neliberální vládnoucí administrativy není vymožeností teprve moderní doby. S narůstajícím obchodem a cestami se semena dostala do všech koutů známého světa. Také první osadníci nově vznikajících amerických kolonií, Pilgrim Fatbers, je s sebou přivezli. Nicméně Baudelaire, který hovoří o konopí egyptském, cařihradském, perském, alžírském, a nejvíce ceněném bengálském, americký druh ještě nezmiňuje. Tam došlo k prudkému rozmachu užívání až v době severoamerické prohibice. Nesmíme ovšem ignorovat rozvoj konopného průmyslu, který v jeho době prožíval právě v Americe nebývalou konjunkturu především ve využití vlákna na plachtoví a lanoví pro potřeby lodí aj. Tisíce let byla marihuana oceňována jako medikament i pro své euforické vlastnosti. Miliony lidí ji používaly legálně na lékařský předpis na běžné nemoci, jako byl tetanus. Do začátku století se však lékaři odvrátili od tohoto medikamentu k aspirinu a jiným novým lékům. Na přelomu 18. století se americké zákony marihuany prakticky netýkaly. Pokud ji někdo kouřil, tak pouze minoritní skupiny barevných obyvatel - mexikánští dělníci, jižanští černoši a nově přicházející Filipínci. Ve státech, kde nebělošské obyvatelstvo tvořilo významnou část, vytvořili rasističtí politici mýtus, že marihuana je příčinou vyšinutosti, chlípnosti, násilí a zločinu. Jeden joint a máte vyvolaný návyk.

19 Marihuana dláždí cestu k závislosti na dalších drogách - kokainu, opiu a heroinu. Rostlinný druh konopí seté (Cannabis sativa z čeledi Cannabiceae), jež pochází z mírného pásma Asie. Systematičtí botanici nejsou v klasifikaci konopí zcela jednotní. Někteří rozlišují více druhů konopí seté, konopí indické, konopí rumištní. Jiní považují konopí indické za varietu konopí setého. Jsou to jednoleté byliny, vysoké až 4 m, s přímou, tuhou, drsnou a hranatou lodyhou, zvláště v horní polovině žlaznatě chlupatou. Listy jsou řapíkaté. Rostliny jsou většinou dvoudomé, kvetou v červnu až v srpnu. Plodem jsou jednosemenné nažky. Na povrchu všech částí rostliny s výjimkou kořenů a semen se nacházejí pryskyřičné žlázky, v nichž je ve speciálních buňkách vytvářená pryskyřice. Větší a početnější jsou žlázky hlávkovité, které nejhustěji pokrývají samičí květní listeny. U samčích květů se vyskytují na kališních lístcích, jsou však menší a ne tak četné. Pryskyřice, v nichž jsou obsaženy specifické látky konopí, tzv. cannabinoidy, se získává s tzv. konopných plev. V závislosti na klimatických podmínkách, v nichž rostliny rostou, je její složení odlišné. Tvorba a složení pryskyřice jsou ovlivňovány fyzikálními faktory slunečním svitem, suchem, teplem. Rostliny rostoucí v tropickém pásmu obsahují pryskyřice nejvíce Obsahové látky Cannabis je unikátní rostlina, výjimečná v mnoha směrech. Jedním z nich je, že tento rod je jediným známým ve světě rostlin, jenž působí na psychiku způsobem, který přivádí poživatele do stavu opojení, zvaného v angličtině "high" (výrazu zatím zřejmě nepřeloženého a asi nepřeložitelného, když nevezmeme v úvahu různé lokální slangové výrazy jako moravská "špica"). Ten je příčinou obliby Cannabis, a tedy obvykle i cílem, proč osoba, dosud s minimálními zemědělskými ambicemi, vynakládá úsilí, na jehož konci jsou žně a kýžené zpracování úrody. Na rozdíl od psychoaktivních látek, které produkují jiné rostliny, cannabionidy nepatří do skupiny alkaloidů, - i v tomto směru je Cannabis výjimečná. O prvním chemickém výzkumu marihuany se dá hovořit, již v polovině předminulého a minulého století. V 60. letech minulého století bylo snažení završeno rozhodujícími výsledky: Byl izolován delta-9- tetrahydrocannabinol., hlavní biologicky aktivní látka konopí, a bylo navrženo schéma biosyntézy cannabionidů. U cannabionidů byly od té doby již izolovány desítky, většinou jsou ovšem zastoupeny v nepatrném množství a obvykle také nemají dostatečné účinky. Některé jsou označovány za homology či analogy tetrahydrocanabionolu, tzn. že jsou podobné co do struktury, ale vlastnosti mají různé, nebo naopak přes strukturální odlišnosti se projevují obdobné účinky. Množství a zastoupení cannabionidů má zásadní význam na to, jaké vlastnosti bude mít rostlina z hlediska psychoaktivních účinků. Tímto pojmem je postihována pro pěstitele marihuany nejdůležitější vlastnost rostliny, její psychotropní "síla". Žádoucí je samozřejmě rostlina o vysoké potenci. V následujícím přehledu je uvedeno několik hlavních látek této skupiny, které se vyskytují v pryskyřičné, živičné látce, produkované rostlinou.

20 Nespecifické obsahové látky V rostlinách konopí lze nalézt poměrně velké množství obsahových látek, které patří k primárním a sekundárním metabolitům. Turner se svými spolupracovníky jich v roce 1980 popsali 421. Od té doby byly objeveny další, dnes se hovoří o sloučeninách, které lze v konopí nalézt. Většina z nich patří k látkám běžně rozšířeným v živých organismech. Bylo nalezeno 35 sacharidů, 20 jednoduchých kyselin, 18 aminokyselin, proteiny, uhličitany, kvarterní báze, amidy, aminy, alkoholy, aldehydy, ketony, estery a laktony, vitamíny a pigmenty. Ze semen se vyrábí olej, který se používá v potravinářském a farmaceutickém průmyslu, event. při výrobě mýdel. Plody podřadné kvality se používají jako krmivo (semenec, ptačí zob) pro některé chované ptáky. Specifickými sekundárními metabolity jsou cannabinoidy, které dosud nebyly v jiných rostlinných druzích identifikovány. Přírodní cannabinoidy 1. Delta-9-trans-tetrahydrocannabinol, obvykle stačí uvádět jako tetrahydrocannabinol, dále pod zkratkou THC (v literatuře bývá někdy uváděn název s jiným systémem číslování-delta1-trans-tetrahydrocannabinol). Je to hlavní účinná halucinogenní složka marihuany. Odhadem prý % účinků pochází z této látky. Vyskytuje se prakticky ve všech odrůdách a kultivarech - ovšem v různém množství, od sto až po téměř 95% ze všech obsažených cannabiniodů. K jeho tvorbě dochází až ve starších rostlinách. Velmi pečlivě připravená droga může mít až 12% THC v sušině (po odstranění semen a stonků) obvykle ovšem podstatně méně. Obsah v hodnotě 1% bývá považován za minimální, aby bylo možno hovořit o ještě dostatečně potentní rostlině. 2. Cannabidiol-dále CBD se taktéž vyskytuje téměř ve všech odrůdách, opět od téměř nulových hodnot po zhruba 95% přítomných cannabinoidů. Nemá však psychoaktivní účinky, ačkoliv projevuje jisté sedativní, analgetické a také antibiotické vlastnosti. Ukazuje se, že CBD má tlumivé účinky a působí proti povzbudivým efektům THC. Posouvá také počátek působení marihuany, naproti tomu může její vliv až dvakrát prodloužit. Názory na ovlivnění vlastního průběhu opojení se liší. Nicméně popis "nocoutu" snivých či melancholických nálad je ve spojení s účinky "trávy" s patřičným podílem CBD a THC opakovaný. Při nízkém obsahu THC a vysokém CBD se hovoří pouze o útlumu a pocitu slabosti až otupělosti mysli i těla. Při biosyntéze v buňkách rostlin je CBD mezistupněm při tvorbě THC. Každého teď jistě napadne, zda lze ovlivněním prostředí při pěstování nebo umělým zásahem při zpracování hotové, sklizené produkce tuto reakci ovlivnit a získat rostlinný materiál s vysokým obsahem žádoucího THC na úkor mezistupně CBD. Již na tomto místě lze v předstihu konstatovat, že ano: správným načasováním žňových prací se dosáhne optimálního obsahu THC ve sklizené Cannabis. 3. Cannabinol, dále CBN - je degradačním (oxidačním) produktem THC, není tedy produkován rostlinou a přirozeně se v pryskyřici nevyskytuje. Čerstvé vzorky marihuany ho obsahují minimálně, ale "školení", špatné skladování a také výroba hašiše může způsobit, že značná část nebo i většina THC zoxiduje. Čisté formy CBN mají nanejvýše 10% psychoaktivity THC. Ačkoliv se zdá, že některé účinky opojení