Úvod a cíle naučných stezek Cílem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod a cíle naučných stezek Cílem"

Transkript

1 Obsah: strana Úvod a cíle... 4 Teoretická a metodická část Pojem Naučné stezky Druhy naučných stezek Pravidla chování na naučných stezkách Historie Délka naučné stezky Úkol naučné stezky Turistické značení Trasa naučné stezky 8.1. Základní požadavky na trasu Výběr trasy Výchozí místo a cíl Projekt naučné stezky 9.1. Body Kam se obrátit Úprava trasy Údržba naučné stezky Naučná stezka okolo Chropyně Závěr Přílohy Seznam použité literatury

2 Úvod a cíle Práce se zabývá problematikou naučných stezek. Toto téma jsem si vybrala, protože myslím, že se o naučných stezkách moc nemluví a lidé o nich nemají dostatečné informace. Podle mého názoru to není tím, že by se o naučné stezky lidé nechtěli zajímat, ale vzhledem k tomu, že na toto téma nevyšla žádná knížka (pouze brožury týkající se určité oblasti), nemá k informacím běžný člověk téměř žádný přístup. Součástí mé práce je dotazník týkající se naučné stezky v Chropyni, který mi vyplní místní obyvatelé. Tím se pokusím zjistit jejich informovanost ohledně místní naučné stezky. Také tuto stezku sama projdu a pokusím se ji objektivně zhodnotit. Cílem mé práce je tedy informovat veřejnost o tom, co to vlastně naučné stezky jsou a proč je důležité se o ně zajímat. Téměř každý člověk někdy nějakou naučnou stezku navštívil, ale jistě neví všechno o složitém procesu, který vytvořené stezce předchází

3 Teoretická a metodická část V České republice je přibližně 400 naučných stezek. Pro mnohé z nich byly vydány brožury, které si může případný návštěvník zakoupit. Druhý způsob, jak získat informace o dané stezce, je projít ji a pročíst si informační tabule. Druhý způsob se mi zdá lepší, protože můžete přímo vidět všechny přírodní úkazy a nadýchat se čerstvého vzduchu, některé stezky vás však mohou zklamat, pokud jsou v brožuře popsány značně idealisticky. Nenechte se ovšem odradit první špatně vybranou stezkou a projděte jich víc, zjistíte jestli převládají ty hezčí nebo ty méně zajímavé. Pro svou práci jsem použila knížku Stezky k přírodě, která je sice staršího data, ale jsou v ní dobře popsané postupy při rekonstrukci naučných stezek. Dále jsem se inspirovala brožurou Naučná stezka okolo Chropyně, ve které jsou obrázky některých zvířat, které je možné na stezce vidět. Z knihy Učebny pod širým nebem jsem sestavila pravidla chování na naučných stezkách

4 1. Pojem Naučné stezky Naučné stezky jsou vyznačené výchovně vzdělávací trasy vedoucí přírodně i kulturně pozoruhodnými územími a oblastmi. Na nich a při nich jsou vybrány některé významné objekty a jevy, které jsou na určených zastaveních zvlášť vysvětleny. Naučné stezky zprostředkovávají zajímavá poznání a při pobytu v přírodě umožňují uvědomělé prožití přírodních a krajinných krás a hodnot. Jejich specifičnost vyplývá z prostředí, ve kterém jsou panely stezky instalovány. Většinou se jedná o přírodní prostředí, do kterého se autoři snaží zasadit základní informace o okolní přírodě a vztahu k dané lokalitě. První naučné stezky vznikaly jako přírodní obdoba organizovaných prohlídek památkových objektů. 2. Druhy naučných stezek Naučné stezky s průvodcovskou službou podle některých odborníků základní typ, osoba obeznámená s problematikou doprovází návštěvníky po trase a podává jim výklad. U nás tyto služby fungují jen výjimečně. Výhodou je, že průvodce může bezprostředně reagovat na různé významné okolnosti (věk návštěvníků, jejich speciální zaměření) nebo na různé situace na trase (rostliny v květu, hlasy ptáků). Toto nikdy žádná vysvětlovací tabule nedokáže. V naší republice je nejčastějším typem tzv. Samoobslužná naučná stezka. Návštěvník prochází trasu sám, vysvětlení mu poskytuje např. vysvětlovací tabule přímo v terénu. Výhodou je, že si každý může zvolit vlastní rychlost prohlídky a množství informací, které je ochoten z nabídky přijmout. Stezka s kombinovaným výkladem je něco mezi samoobslužnou stezkou a stezkou s průvodcem. Na trase je umístěno několik vysvětlovacích tabulí, ale pracovníci CHKO rádi poskytnou doprovod s osobním výkladem pro předem ohlášené skupiny. Existují také stezky tematicky a obsahově specializované. Jako příklad bych uvedla stezky zaměřené na botaniku, ekologii, zoologii, lesnictví, rybářství, archeologii, historii, etnografii, geologii, paleontologii, mineralogii, stezky pro pěší, pro cyklisty, pro vodáky, pro děti nebo pro tělesně postižené

5 3. Pravidla chování na naučných stezkách Naučným stezkám by se jinak dalo říkat učebny pod širým nebem a aby nedocházelo k jejich poškozování, je nutné při vycházce dodržovat několik základních pravidel chování. 1) Neodbočovat z trasy naučné stezky, zejména v chráněných územích 2) Nepoškozovat vlastní zařízení a vybavení naučné stezky ani přírodniny při její trase, pokud to není výslovně dovoleno (např. sběr zkamenělin na některých stezkách) 3) Chovat se ohleduplně i k ostatním návštěvníkům naučné stezky 4) Nezaměňovat zastávky naučné stezky s tábořišti 5) Řídit se speciálními pokyny na tabulích a v průvodcích té které stezky a uposlechnout pokynů strážců státní ochrany přírody 4. Historie První naučná stezka u nás byla otevřena v roce 1965 ve státní přírodní rezervaci Medník na Sázavě, ve středočeském kraji. V roce 1986 bylo v celé ČSSR 104 naučných stezek. Velká část naučných stezek státní ochrany přírody vede chráněnými územími přírody různých kategorií. Některé samozřejmě vedou také nechráněnou, volnou krajinou. Naučné stezky tedy nejsou omezeny jen na chráněná území. 5. Délka naučné stezky Podle délky trasy rozlišujeme 3 kategorie: 1) Krátké trasy jejich délka není větší než 5 km. Jsou obsahově bohaté a zpravidla okružní. 2) Středně dlouhé trasy mají vzdálenost mezi 5 15 km. Někdy mohou být okružní, jindy mají jiné výchozí místo a jiný cíl. 3) Dlouhé trasy měří přes 20 km. Mají vlastivědně turistický charakter, jsou rozdělené na etapy. Nejdelší naučná stezka v České republice vede krajem Chrudimky od pramene, podél řeky Chrudimky. 6. Úkol naučné stezky Naučná stezka by neměla být jen katalog přírodnin. Má ukazovat vzájemné vztahy v přírodě, momenty historického vývoje přírody a krajiny. Jedním ze základních poslání naučných stezek je ukázat, jak člověk do přírody zasahoval a zasahuje a na příkladech v terénu dokázat, které zásady jsou na škodu a které k prospěchu pro životní prostředí

6 Také musí v návštěvníkovi vzbudit zájem o přírodu, již existující zájem posilovat, ukazovat přírodu jako základní složku životního prostředí lidí. O stezce z níž si návštěvník odnáší aktivní zájem i do trvalého bydliště, lze hovořit jako o mistrovsky zvládnuté. 7. Turistické značení Nejčastěji se používá informačních tabulí, problém však je vybrat správné informace. Musí se zvážit odborná stránka s laickým pohledem, aby kolemjdoucí čtenáře neodradil složitý text. Velmi důležité je i zaměření na určitou populační skupinu (obecná veřejnost, děti, studenti...). Roli hrají taky psychologické momenty výrazný obrázek, nadpis, barva... Smluvená turistická značka naučné stezky je bílý čtverec o rozměrech 10 x 10cm se zeleným pruhem o šířce 3 cm vedeným úhlopříčně z levého horního do pravého dolního rohu značky, s mezerou 5 mm mezi zeleným pruhem a jím vytvořenými bílými trojúhelníky. Číslo zastavení je vyznačeno číslicí uprostřed značky (60 x 8 mm). Předepsaná barva byla oranžová, ale pro špatnou čitelnost se v praxi používá barva černá. Značky mohou být buď malované (na skále, na stromu), nebo plechové či papírové zalisované v umělé hmotě, upevněné na sloupek nebo kovovou tyč. Obr. č. 1 - Značka naučné stezky Pokud celá stezka vede existující turistickou trasou, jako základní se ponechá značka turistické cesty. Vyhýbáme se zbytečným souběhům různě značených cest. Ke snadnější orientaci napomáhají směrovky a tabule místní orientace. 8. Trasa naučné stezky 8.1 Základní požadavky na trasu Naučná stezka se samozřejmě nedá vybudovat všude. Jsou turisticky značené trasy, kde lze vytvořit naučnou stezku. Důležitým předpokladem je návaznost a přitažlivost objektů a jevů, které jsou vybrány a prezentovány. Nebudeme třeba hovořit o vřesu a vřesovištích tam, kde živoří ojedinělý keříček této rostliny. Jde-li o zpřístupnění chráněného území naučnou stezkou, musíme zvážit, jestli vyvolá návštěvnost a nepoškodí přírodní výtvory. Pokud jsou na určitém území jedinečné a snadno zranitelné rostliny, raději zde naučnou stezku stavět nebudeme. Jestli je v těchto místech stavba - 8 -

7 stezky opravdu nutná, snažíme se obejít některé objekty (hnízdiště vzácného ptačího druhu) a tak prospějeme jejich ochraně. Naučné stezky totiž kladou velký důraz právě na ochranu přírody! 8.2 Výběr trasy Když už jsme zvolili oblast, která by připadala v úvahu pro vytvoření nové naučné stezky, provedeme podrobnější průzkum jejího kulturně výchovného potenciálu. Zjistíme všechny objekty a jevy, o kterých se budeme zmiňovat. Poradíme se se znalci. Trasu musíme vést po schůdných cestách a pěšinkách. Pokud narazíme na obtížné místo, v projektu by se s ním mělo počítat a vymyslet jeho překonání (žebřík, stupně, můstek). Trasu lze vést i místy, kde žádná cesta neexistuje (loukou). V takovém případě je nutné vždy se předem domluvit s majiteli a uživateli pozemků. Trasa musí být jednoznačně vyznačená, aby příští návštěvníci nebloudili a dobře se orientovali. Na místech zastavení musí být dostatečně velký prostor, aby se zde vešlo i více turistů najednou. 8.3 Výchozí místo a cíl Volba výchozího místa je samozřejmě velmi důležitá. Mělo by být dostupné jak veřejnými dopravními prostředky (zastávka ČSAD, nádraží ČSD), tak i individuálními vozidly, v takovém případě je vhodné nezapomenout na parkoviště pro auta i autobusy. Pokud hodláme vydat průvodcovský text, volíme výchozí místo tam, kde je možnost jeho distribuce. Dáváme přednost okružní cestě, kdy se navrátíme zpět k výchozímu místu (zaparkovanému autu). Pro cíl naučné stezky platí podobné požadavky jako pro výchozí bod. Jestliže není trasa okružní, měla by se dát procházet oběma směry. Je vhodné, když je základním bodem naučné stezky místo s krajinou dominantou (velký, starý, mohutný strom, hradní zřícenina). 9. Projekt naučné stezky 9.1 Body K vybudování stezky potřebujeme písemný projekt, který musí obsahovat níže uvedené základní body. 1) Poslání co sledujeme zřízením naučné stezky 2) Stručný popis trasy východní bod, průběh, cíl - 9 -

8 3) Zastavení počet zastávek, interpretace 4) Vyznačení a úprava trasy zvolená značka, potřebné úpravy na trase (zpevnění povrchu cesty) 5) Způsob výkladu určení typu stezky (s průvodcem, samoobslužná) a forma výkladu (vysvětlující tabule, průvodcovský text) 6) Provoz naučné stezky její využití a údržba 7) Přílohy nezbytnou součástí je mapka s vyznačenou trasou, můžeme přidat také zpracování výtvarného řešení tabulí 9.2 Kam se obrátit S projektem naučné stezky seznámí navrhovatel krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody. Svolá jednání v terénu, projekt bude tímto způsobem posouzen. Je nutné přizvat Státní úřad PP a OP, odbor kultury jako výkonné orgány státní ochrany přírody, zprávu národního parku nebo CHKO, značkářskou službu, místní obecní úřad a majitele pozemků, kudy trase povede. Na první pohled se sice může zdát, že je všechno moc složité, ale v opačném případě by stezky mohly ztratit svůj smysl. Odborníci totiž dokáží nejlépe posoudit, jestli námi vybudovaná stezka opravdu k něčemu bude. 9.3 Úprava trasy Je vhodné se při budování naučné stezky držet stávajících cest, někdy jsou však menší (či větší) úpravy opravdu nezbytné. V porostech, kde zarostla pěšinka, je potřeba tento porost vyčistit. Jindy se musí zpevnit povrch chodníku (vysypat štěrkem, položit ploché kameny). Kde stezka sleduje vrstevnici, upravíme chodník, aby byl vodorovný (terasováním). Širší vodní toky překonáme můstky. Pokud stezka vede rašeliništěm, použijeme prkenné chodníky položené nízko nad terénem nebo na povrchu položené hatě z tyčoviny. Strmé skalní stupně překleneme žebříky ze dřeva nebo kovu. Tyto úpravy lze provádět jen pod vedením odborníků techniků. Vyhlídkové body opatřujeme dřevěným nebo kovovým zábradlím. Při všech těchto úpravách dbáme na použité materiály, aby vše co nejlépe zapadlo do okolí. Na zastaveních také můžeme vybudovat odpočívadla pro unavené turisty. Naučné stezky musejí chránit terén, ohrožené prvky a musejí přímo vzorově zapadat do daného prostředí

9 10. Údržba naučné stezky Vybudováním stezky práce tvůrců nekončí. Také naučné stezky potřebují údržbu. Vždy se najdou návštěvníci, kteří odhodí odpadky přímo do volné přírody i v případě, že je na stezce dostatek odpadkových košů. Ani tyto koše nejsou bezedné a musí je někdo pravidelně vyprazdňovat. Přetékající odpadkové koše by na naučnou stezku rozhodně patřit neměly. Údržba proto nespočívá jen v občasném natření dřevěných (kovových) částí odpovídající barvou a výměně poškozených vlastních informačních panelů, ale také o výměně zničených, potrhaných, popsaných a rozbitých částí, poškozených kolemjdoucími vandaly, řídícími se podle hesla po nás potopa. 11. Naučná stezka okolo Chropyně Naučná stezka v Chropyni byla založena roku 1979 místním junáckým kroužkem. Je dlouhá 3,5 km. Původně měla jen 6 zastávek, ale v roce 2003 ji sdružení Sagittaria (sdružení pro ochranu přírody střední Moravy) zrekonstruovalo a nyní má zastávek 12. Tato stezka se dá procházet obousměrně a není okružní. Začíná u Městského úřadu, vede okolo Zámeckého rybníku, Malé Bečvy, rybníku Hejtman a končí na ulici Pazderna. První a poslední informační tabule jsou stejné právě proto, aby se stezka dala procházet v obou směrech. Obr. č. 2 - Mapka naučné stezky v Chropyni

10 Zastavení první Základní údaje o naučné stezce Zde je popsáno, kdy stezka vznikla, kdo ji založil a kolik má zastávek. Naučná stezka mnohé jistě přesvědčí, že Chropyně není jen spousta bzučících nenasytných komárů a neutichající křik racků. Je to také líně tekoucí voda v Malé Bečvě a pestrobarevné květy rozkvetlých luk. Stezka je vhodná nejen pro pěší, ale také pro cyklisty a nejzajímavější je na jaře a v létě. Zastavení druhé NPP Chropyňský rybník První zmínky o chropyňském rybníku se datují až do 13. století. V té době byl rybník součástí tvrze. V roce 1928 byl vyhlášen chráněným územím především k ochraně hnízdní kolonie racka chechtavého (Larus ridibundus) a výskytu kriticky ohrožené kotvice plovoucí (Trapa natans). Obr. č. 3 Kotvice plovoucí Zastavení třetí Co roste v okolí rybníka Chropyňský rybník vždy přitahoval nejen místní botaniky svou bohatou květenou. Ještě před 50 lety se zde vyskytovalo velké množství chráněných rostlin př. pryskyřník velký (Ranunculus lingua). Obr. č. 4 Pryskyřník velký Zastavení čtvrté Historie Chropyně Každá obec má svou dlouholetou historii a ani Chropyně není výjimkou. Archeologické nálezy potvrdili existenci osady již kolem roku 1000, v roce 1535 byla ves povýšena Ferdinandem I. na městečko a roku 1970 byl Chropyni udělen statut města. K historii Chropyně neodmyslitelně patří i hanácký král Ječmínek, symbol dobra a spravedlnosti, který se podle pověsti má objevit, až bude lidu nejhůře. Znak Chropyně se skládá z červeného štítu, uvnitř je zlatá vydra držící v tlamě stříbrnou štiku, což poukazuje na dlouhou rybářskou tradici. Chropyňský zámek byl postaven roku Poté byl v 18. století Matyášem Porstem přestavěn na lovecký zámeček. Dnes je v zámku výstava dějin Chropyně, obrazy Emila Fily, sbírka palných zbraní a mnoho dalšího. V Chropyni se každý lichý rok pořádají Hanácké slavnosti provázeny jarmarkem

11 Zastavení páté NPP Chropyňský rybník kdo žije v okolí rybníka Rybníky lemované pásem bažin a rákosinami poskytují bezpečné útočiště nejrůznějším živočichům. Ptáky na rybníce asi nelze přehlédnout v jakémkoliv ročním období. Rybník je ale domovem i pro další živočichy žáby (př. skokan zelený Rana esculenta), hady, hmyz a mnoho dalších. Významný je také výskyt labutě velké (Cygnus olor) a její typické hnízdo z rákosu. Labutí mláďata jsou šedá, až kolem druhého roku se začínají zbarvovat do bíla. Obr. č. 5 skokan zelený Zastavení šesté Malá Bečva a její obyvatelé Najít v naší novodobé kulturní krajině vodní tok, který lidská ruka neuvěznila mezi rovné břehy či nespoutala do betonového koryta, není zrovna lehké. Malá Bečva se však stále ještě může pyšnit svými meandry a líně tekoucí vodou, ve které najdeme například jepice. Nad ní poletuje motýlice obecná. V lese můžeme spatřit slepýše křehkého (Anguis fragilis), je to beznohá ještěrka, kterou si můžeme splést s hadem. Obr. č. 6 motýlice obecná Zastavení sedmé Lužní les Že není les jako les je jistě každému jasné. A u lužního lesa to platí dvojnásob. Lužní lesy jsou lesy v nivách větších řek. Jejich existence je podmíněna 2 faktory: záplavami a hladinou podzemních vod. Rozlišujeme 2 typy tvrdý a měkký lužní les. Měkký připomíná džungli se záplavami. Tvrdý je sušší a výše položený. Rostou zde dub letní, jasan ztepilý a javory. V létě je zde zeleň. Zastavení osmé Ptáci lesů a polí V Chropyni často potkáte pěnkavu obecnou (Fringilla coelebs). Staví si typická miskovitá hnízda na stromech a živí se hmyzem. Na loukách zde žije stehlík obecný (Carduelis carduelis), který se zabydluje a na ovocných stromech. Živí se semeny z lopuchů

12 Zastavení deváté Rybníky a rybníkářství Rybníkářství je s Chropyní spjato již dlouhá staletí. Dříve rybníky bránily nepříteli v přístupu k tvrzi. V 17. století bylo v Chropyni 16 rybníků. V 18. století byly převedeny na pole. Zůstal jen Zámecký rybník a rybník Hejtman. Nejhojněji je zde zastoupen kapr obecný (Cyprinus caprio). Zastavení desáté Tůně, kanály a minerální prameny Tůně vznikají odřezáním meandrů. Žijí zde komáři, vážky, roste zde rozpuk jizlivý (Cicuta virosa), nejjedovatější rostlina z čeledi miříkovitých. V 50. letech 20. století byly v Chropyni postaveny lázně (naleziště mineralizovaných pramenů) zaměřené na léčbu pohybového ústrojí. Po povodních v roce 1997 byly zbourány. Zastavení jedenácté Louky Hejtman Louky jsou polopřirozené stanoviště. Zasahuje zde totiž člověk. Musí se pravidelně kosit, aby zde nevznikl les. Zkosené traviny se po usušení používají jako seno. Rostou zde převážně trávy a ostřice. Také se zde nachází vzácná rostlina česnek hranatý (Allium angulosum). Vyskytuje se zde nejhojněji na celé Střední Moravě, čítá několik set jedinců. Zastavení dvanácté Základní údaje o naučné stezce Tato vstupní tabule je stejná jako tabule první

13 Závěr Provedla jsem výzkum (viz. příloha č. 1) o tom, do jaké míry znají chropyňští obyvatelé místní stezku. Výsledky mě moc nepotěšily. Obyvatelé jsou málo informováni a 35% dotázaných ji dokonce nikdy neprošlo. Po přečtení brožury jsem se na kole vypravila do terénu poznat naši naučnou stezku. Byla jsem zděšena. Trasa místy nebyla schůdná (mnoho bláta, zarostlé cesty) a značení také nebylo ideální (místy na styku dvou cest si musíte vyloženě typovat kudy stezka vede). Autor brožury stezku viděl nejspíš přes růžové brýle, jinak si to totiž neumím vysvětlit. Na druhou stranu informační tabule jsou velmi pěkně zpracované a podávají zajímavé informace o okolí Chropyně

14 PŘÍLOHY

15 Příloha č. 1 Dotazník Naučná stezka Chropyně Průměrný věk respondentů byl 21 let. Celkem se zapojilo 20 lidí. Celý dotazník obsahoval 7 otázek. První otázka: Víte, jestli je v Chropyni nějaká naučná stezka? Na tuto otázku odpovědělo ANO celých 100% dotázaných. Druhá otázka: Pokud ano, kudy vede? Správně určený alespoň začátek a konec mělo jen 15% dotázaných. Třetí otázka: V kterém roce vznikla? Že v Chropyni vede naučná stezka od roku 1979 vědělo jen 40% lidí. Čtvrtá otázka: Kdo ji založil? Tato otázka měla největší počet správných odpovědí, celých 50%. Pátá otázka: Kolik má zastávek? Tato otázka svědčí o tom, že obyvatelé se o stezku moc nezajímají- o dvanácti zastávkách vědělo jen 30% respondentů. Šestá otázka: Jak je dlouhá? 40% správných odpovědí svědčí buď o špatném odhadu procházejících, nebo že stezku nikdy celou neprošli. Sedmá otázka: Prošel (prošla) jste ji někdy celou? Kladnou odpověď zvolilo celých 65% tázaných

16 Příloha č. 2 Technické úpravy na trasách naučných stezek

17 Seznam použité literatury: Kniha Stezky k přírodě 1989 Brožura Naučná stezka okolo Chropyně Kniha Učebny pod širým nebem

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Ochrana přírody v ČR

Ochrana přírody v ČR I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 30 Ochrana přírody v ČR Pro potřeby

Více

1. Obora Hukvaldy hlavní alej.

1. Obora Hukvaldy hlavní alej. 16. Obora Hukvaldy Jedním z nejznámějších míst Frýdecko-Místecka a Palkovických hůrek jsou Hukvaldy. Půvabná osada s rozsáhlým hradem a oborou s chovem daňčí a mufloní zvěře. Hrad Hukvaldy dostal jméno

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA 11. DUBNA 2013, KLÍNY (HOTEL EMERAN) Projektoví partneři Základní informace

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Naše vlast - přírodní dědictví Metodický list

Naše vlast - přírodní dědictví Metodický list Naše vlast - přírodní dědictví Metodický list práce s tabulí - rozlišení kulturní a přírodní památky skupinová práce na tabuli a vyhledávání na internetu nebo v zeměpisných atlasech - národní parky ČR

Více

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 P - rozloha 83,3 km 2 - vyhlášena 19. 3. 1976 - na území CHKO je 10 obcí - zasahuje na 11 katastrálních území - sídlem Správy je Mikulov na Moravě - posláním je ochrana přírody

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Plazi jak je neznáte. S touto besedou to všechno před několika léty začalo a pravidelné setkávání na školách nese i své výsledky.

Plazi jak je neznáte. S touto besedou to všechno před několika léty začalo a pravidelné setkávání na školách nese i své výsledky. Plazi jak je neznáte S touto besedou to všechno před několika léty začalo a pravidelné setkávání na školách nese i své výsledky. Beseda je zaměřená na život, smysly, způsob života a další zajímavá fakta

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek Soukromé reálné gymnázium Přírodní škola, o.p.s. Upgrade internetových stránek www.ceska-kanada.info 12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová

Více

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM:

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: Josefovské údolí je národní přírodní rezervací, která se rozprostírá na svazích po obou stranách Křtinského potoka. Její celková rozloha je přibližně 110 ha. Ukázkové foto vybrané

Více

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky Obec Křižánky Moravské Křižánky 116, 592 02 Svratka 561 202 238, obec.krizanky@wordonline.cz www.obeckrizanky.cz ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky 10.září 2014 Základní údaje

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)!

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Krajina, příroda a její ochrana Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Co umožňuje chránit a jaký zákon? Ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona

Více

STAVBA: MODERNIZACE ZAHARADY A DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY ZADAVATEL: Základní škola a mateřská škola Dolní Bečva okres Vsetín, Dolní Bečva 578,

STAVBA: MODERNIZACE ZAHARADY A DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY ZADAVATEL: Základní škola a mateřská škola Dolní Bečva okres Vsetín, Dolní Bečva 578, STAVBA: MODERNIZACE ZAHARADY A DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY ZADAVATEL: Základní škola a mateřská škola Dolní Bečva okres Vsetín, Dolní Bečva 578, 756 55 OBSAH: Architektonická studie LOKALITA/POZEMEK:

Více

Podpora populace užovky stromové

Podpora populace užovky stromové KVK09_hadi_ZZ_D771_w.doc str. 1 Název projektu: Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Podpora populace užovky stromové Evidenční číslo smlouvy: D 771/2009 program: Záchranné

Více

14. Mokřad na Panských Nových Dvorech

14. Mokřad na Panských Nových Dvorech 14. Mokřad na Panských Nových Dvorech Pod pojmem mokřad si můžeme představit území zatopené vodou stále či jen po určité období roku nebo území s půdou, která je stále nasycená podzemní vodou. Jedná se

Více

Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO

Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,9.11 Vzdělávací oblast: Autor: Mgr.

Více

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Řeka Jizera Největší pravostranný přítok Labe (cca 165 km). Propojuje státní hranice s Polskem, turistické regiony Jizerské hory, Krkonoše, Český ráj, Střední Čechy (Polabí)

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata Září Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy, v místní krajině Zná základní údaje z historie a současnosti obce Zná některé lidové a místní zvyky a tradice Domov, orientace v krajině Škola,

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka Po Šluknově a okolí (vůdcovská práce) Antonín Matějka 23. února 2008 1 Úvod Dost často k nám na základnu přijíždí různé návštěvy. A proto jsem se rozhodl napsat pár návrhů na výlety po okolí Šluknova.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

Vodstvo-řeky,vodní nádrže,podzemní voda

Vodstvo-řeky,vodní nádrže,podzemní voda Vodstvo-řeky,vodní nádrže,podzemní voda Povodí Rozvodí a úmoří-hlavní evropské rozvodí-úmoří- Černé,Baltské a Severní moře Úmoří ČR Střecha Evropy -vrchol-kralický Sněžník- z něj voda teče do tří moří

Více

1. Národní přírodní památka Skalická Morávka

1. Národní přírodní památka Skalická Morávka 1. Národní přírodní památka Skalická Morávka Řeka Morávka patří k posledním štěrkonosným tzv. divočícím tokům na území ČR. Větší část toku je dnes chráněna. Pramen a horní tok leží v CHKO Beskydy. Morávka

Více

Test - přírodní a kulturní dědictví Metodický list

Test - přírodní a kulturní dědictví Metodický list Test - přírodní a kulturní dědictví Metodický list test nebo samostatná práce k uvedenému tématu ČR, kultura Obecné informace k řadě pracovních listů společnosti. Člověk a společnost - Člověk ve Výukové

Více

Ing. Jan Papež fa Koordinace

Ing. Jan Papež fa Koordinace Zkušenosti, které pomáhají Firma Koordinace pomáhá svým klientům v boji proti povodním již od roku 1997. Za tuto dobu se stala předním dodavatelem povodňových plánů v České republice. Majitel firmy Ing.

Více

informační tabule Urbania, s.r.o., provozovna: ul. Syrovická, 664 44 Ořechov, tel.: 547 217 955,

informační tabule Urbania, s.r.o., provozovna: ul. Syrovická, 664 44 Ořechov, tel.: 547 217 955, Urbania, s.r.o., provozovna: ul. Syrovická, 664 44 Ořechov, tel.: 547 217 955, e-mail: lavičkyinfo@urbania.cz www.urbania.cz OBSAH - beata I-3 foca I-4 tubo I-5 ponávka I-6 bobrava I-7 mbz I-8 akát I-9

Více

VY_32_INOVACE_20_LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ_26

VY_32_INOVACE_20_LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ_26 VY_32_INOVACE_20_LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ_26 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

VY_32_INOVACE_008. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_008. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_008 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Vztahy mezi organismem a prostředím Vyučovací

Více

Test obsahoval 7 otevřených otázek a 2 uzavřené alternativní otázky s možností volby ano, ne.

Test obsahoval 7 otevřených otázek a 2 uzavřené alternativní otázky s možností volby ano, ne. ! Cílem vysílání v rámci projektu ŠIK je také předávání praktických informací z oblasti rizikového chování. Vycházíme z přesvědčení, že člověk, který má dostatek pravdivých informací, má také větší "#$%&&%

Více

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství Staré Hodějovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP Historie ochrany přírody a krajiny Přednáška UOZP Počátky První právní akty z 12.-14. století -ochrana lesů, lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř a ryby před pytláctvím Kníže Konrád Ota (1189)

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Monika Abrtová Únor 2015 1 Obsah 1 Navštívená lokalita... 2 2 Předmět zkoumání... 2 3 Vymezení území... 2

Více

O čem svědčí svědecké vrchy?

O čem svědčí svědecké vrchy? O čem svědčí svědecké vrchy? Poznávejme Středočeský kraj Mgr. Jitka Šanderová (vedoucí skupiny) Ing. Daniela Drobná Anna Rafajová Adéla Exnerová Nikola Košnářová David Alltman Lukáš Teňak O CO SE JEDNÁ?

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY k dokumentaci pro provádění stavby Veselí nad Moravou, Chodník ul. Komenského, tř. Masarykova, ul. Svatoplukova, Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2.

Více

I n f o r m a č n í s t ř e d i s k o. Doplněk k JEDNOTNÉMU ARCHITEKTONICKÉMU KONCEPTU pro navrhování návštěvnických středisek AOPK ČR

I n f o r m a č n í s t ř e d i s k o. Doplněk k JEDNOTNÉMU ARCHITEKTONICKÉMU KONCEPTU pro navrhování návštěvnických středisek AOPK ČR Doplněk k JEDNOTNÉMU ARCHITEKTONICKÉMU KONCEPTU pro navrhování návštěvnických středisek AOPK ČR Doplněk k JEDNOTNÉMU ARCHITEKTONICKÉMU KONCEPTU pro navrhování návštěvnických středisek AOPK ČR Autoři: Spoluautoři:

Více

Soutok Moravy a Dyje

Soutok Moravy a Dyje Soutok Moravy a Dyje Je jedním z nejrozsáhlejších lužních lesů Evropy Je nejnižším ( 148 m nad mořem) a nejjižněji položeným místem Moravy Leží na soutoku dvou řek Moravy a Dyje a stýkají se zde hranice

Více

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením Nabídka na využití prostor zříceniny hradu Dívčí Kámen platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014 Určeno veškerým kulturním vystoupením Foto: Petr Znachoř Nabízíme možnost prezentace uměleckých aktivit v netradičním

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

Miroslav Lubas a kolektiv

Miroslav Lubas a kolektiv SWECO HYDROPROJEKT a.s. METODIKA ODBORU OCHRANY VOD, KTERÁ STANOVUJE POSTUP KOMPLEXNÍHO ŘEŠENÍ PROTIPOVODŇOVÉ A PROTIEROZNÍ OCHRANY POMOCÍ PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH OPATŘENÍ Miroslav Lubas a kolektiv 1 Sweco Hydroprojekt

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

VY_52_INOVACE_CVSC2_13_4A

VY_52_INOVACE_CVSC2_13_4A VY_52_INOVACE_CVSC2_13_4A Anotace: Pracovní list je určen pro práci ve dvojicích. Žáci se učí účinně spolupracovat při rozhodování o umístění tvrzení do jednotlivých kategorií týkajících se významu vody

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26

VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26 VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Přírodní rezervace Boubínský prales

Přírodní rezervace Boubínský prales Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Přírodní rezervace Boubínský prales Autor: Bc. Petra Krysová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Člověk a jeho

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

Revitalizace Staré Ponávky: Principy a zásady řešení a jejich průmět do území. Revitalizace vodních toků v urbanizovaném prostoru Plzeň 13. 4.

Revitalizace Staré Ponávky: Principy a zásady řešení a jejich průmět do území. Revitalizace vodních toků v urbanizovaném prostoru Plzeň 13. 4. Revitalizace Staré Ponávky: Principy a zásady řešení a jejich průmět do území Revitalizace vodních toků v urbanizovaném prostoru Plzeň 13. 4. 2011 Revitalizace Staré Ponávky Revitalizace Staré Ponávky

Více

strategická desková hra pro dva hráče

strategická desková hra pro dva hráče strategická desková hra pro dva hráče Hrací potřeby: Sada 10 hracích kamenů pro každého hráče: 2 Pěšáci, 2 Rytíři, 1 Věž, 1 Zvěd, 1 Generál, 1 Katapult, 1 Lučištník, 1 Král 1 kámen se symbolem vlajky 4

Více

Rekreační potenciál našich řek

Rekreační potenciál našich řek Rekreační potenciál našich řek Marina Týnec nad Labem APL - Asociace lodního průmyslu Ing. Vladimír Žák 724 371 294 Slovo úvodem Turistika je v posledních letech bez hranic a se stoupající mobilitou roste

Více

Salzburgsko: Pidinger

Salzburgsko: Pidinger Salzburgsko: Pidinger 9. dubna 2015 11:22 Docela náročná ferrata - na víkend: - V pátek dorazit na místo na parkoviště - Sobota celý den lezení (1.5 hodiny nástup k ferratě, následně 4 hodiny lezení a

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Barrandovské skály Marika Polechová

Barrandovské skály Marika Polechová Čas: 2 hod. Marika Polechová Hlavní město Praha GPS: 50 2 6 N, 14 24 7 E Foto T. Kunpan Praha 1 A. B. C. A. část lomu U kapličky s hranicí pražského a zlíchovského souvrství B. Barrandova skála C. Vyskočilka

Více

NET4GAS Blíž přírodě 40 zpřístupněných lokalit s ČSOP. Tisková informace, Valašské Meziříčí, 4. 8. 2011

NET4GAS Blíž přírodě 40 zpřístupněných lokalit s ČSOP. Tisková informace, Valašské Meziříčí, 4. 8. 2011 NET4GAS Blíž přírodě 40 zpřístupněných lokalit s ČSOP Tisková informace, Valašské Meziříčí, NET4GAS: Generální partner ČSOP Program NET4GAS Blíž přírodě zahájen v roce 2007: společnost NET4GAS se stala

Více

AUTOEVALUACE 2008/2009. DOTAZNÍK PRO RODIČE žáků 2. stupně. květen 2009. Celkem na 2. stupni: 152 žáků. Dotazník vyplnilo: 97 rodičů

AUTOEVALUACE 2008/2009. DOTAZNÍK PRO RODIČE žáků 2. stupně. květen 2009. Celkem na 2. stupni: 152 žáků. Dotazník vyplnilo: 97 rodičů AUTOEVALUACE 28/29 DOTAZNÍK PRO RODIČE žáků 2. stupně květen 29 Celkem na 2. stupni: 152 žáků Dotazník vyplnilo: 97 rodičů Počet vyplněných dotazníků. 1 8 6 4 2 97 55 vyplnilo nevyplnilo 1. Jak hodnotíte

Více

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Zpráva o činnosti Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Informace o provozu: v roce 2014 Středisko ekologické výchovy Český ráj zahájilo provoz informačního střediska (dále jen IS) ke dni 1. 8.

Více

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 5 ze dne 12. září 2006,

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 5 ze dne 12. září 2006, NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 5 ze dne 12. září 2006, o zřízení přírodní památky Borecké skály a jejího ochranného pásma. Rada Libereckého kraje v souladu s 7 a 59 odst. 1 písm. k) zák. č. 129/2000Sb.,

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10

PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10 PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10 Tab. 8: ZM 10 - legenda - obsah mapy ATRIBUT polohopis výškopis popis PŘÍSLUŠNÉ OBJEKTY budova, blok budov, budova s popisem, zničená

Více

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Číslo Název LOKALIZACE místní akční skupina (MAS) mikroregion (DSO) obec místní část GPS X (N) Y (E) obec s rozšířenou působností (ORP) katastál.úz. parcel.číslo

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Ochrana životního prostředí

Ochrana životního prostředí VŠTVS PALESTRA Systém školení obecných a odborných kompetencí dobrovolníků při sportovních akcích pro veřejnost Ochrana životního prostředí VŠTVS Palestra s.r.o. Pilská 9 Praha 9 www.palestra.cz Obsah

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Případová studie Grygov

Případová studie Grygov Případová studie Grygov Počet obyvatel: 1376 Základní informace: Obec Grygov se nachází v úrodné rovině Hornomoravského úvalu (206 m n. m.) v Olomouckém kraji. Obcí samotnou neprotéká žádný tok, v její

Více

Změny v krajině v průběhu roku ve fotografiích Jana Kolková Rydvalová

Změny v krajině v průběhu roku ve fotografiích Jana Kolková Rydvalová ZAHRADA - PARK - KRAJINA Idea Změny v krajině v průběhu roku ve fotografiích Jana Kolková Rydvalová Jana Kolková Rydvalová, DiS. Zabývá se projekcí zahrad a současně pracuje jako externista pro o.p.s.

Více

VY_32_INOVACE_018. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_018. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_018 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Biosféra - prezentace Vyučovací předmět:

Více

388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy

388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy 388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle 41 odst. 2 k provedení 17 odst. 6 zákona

Více

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb.

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. 1. Témata, ve kterých je shoda 1.A. JÍZDNÍ PRUH PRO CYKLISTY (VÍCEÚČELOVÝ) Novela zákona sice definuje nově jízdní pruh pro cyklisty, avšak bez doplnění přednosti

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí GEOPARK VYSOČINA 2/2013. časopis Geoparku Vysočina - čtvrtletník

REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí GEOPARK VYSOČINA 2/2013. časopis Geoparku Vysočina - čtvrtletník REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí GEOPARK VYSOČINA 2/2013 časopis Geoparku Vysočina - čtvrtletník REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí GEOPARK VYSOČINA 2/2013 časopis Geoparku

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

Do jaké chodíš školy?

Do jaké chodíš školy? .Pohlaví Pohlaví Počet halsů Chlapec Dívka Pohlaví Zhodnocení: Snaha uchovat rovnováhu mezi pohlavím dotazovaných se nám víceméně podařila, i když mužská část populace je zastoupena o něco vyšším počtem

Více

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Nadace Partnerství Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Nadace Partnerství/Dopravní program Krátká26, Tel./fax: e-mail: radek.patrny@nap.cz http:///doprava Nadace

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014) Brožury (větší letáky) Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více