Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162"

Transkript

1 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola 2. stupeň ZŠ Základní Zdravověda Rizika drog a návykových látek 1.1 Rizika drog a návykových látek Některá rizika společná většině návykových látek: Vznik závislosti. Otravy. Nebezpečnost sobě nebo okolí. Trestná činnost (pod vlivem návykové látky nebo jako způsob, jak si opatřit prostředky na drogu). Poškození tělesného a duševního zdraví. Poškození plodu u těhotných žen. Větší riziko přechodu k jiným návykovým látkám. Po dlouhodobém braní vysokých dávek nepříznivé změny osobnosti. Menší zájem o vzdělávání a pracovní uplatnění. Zhoršení rodinných a jiných mezilidských vztahů. Více problémů ve vztazích ve škole i rodině. 1.2 Alkohol Tato u nás rozšířená a podceňovaná droga je spojena se závažnými riziky. Nejčastější příčinou smrti u dětí dospívajících jsou úrazy a sebevraždy. Alkohol riziko takových tragédií podstatně zvyšuje.

2 Otrava u dětí může nastat i po malých dávkách alkoholu. Nebezpečné jednání pod vlivem alkoholu (úrazy, pády, dopravní nehody). Zvýšené riziko sebevražd. Slovní nebo i fyzická agrese, trestná činnost. U dospívajících rychlejší rozvoj závislosti na alkoholu než v pozdějším věku, i když ne tak rychlý jako např. u závislosti na pervitinu. Po dlouhodobějším pití jaterní onemocnění a onemocnění trávicího systému. Zhoršení řady onemocnění (např. vysokého krevního tlaku nebo cukrovky). Duševní nemoci, např. deprese, později alkoholické psychózy. Oslabení imunitního systému (nižší odolnost vůči nemocem). Zvýšení rizika nádorů hltanu, jícnu, žaludku a jater. I poměrně malé dávky (kolem 20 g alkoholu denně, což odpovídá asi půl litru piva nebo 2 dl vína) zvyšují riziko rakoviny prsní žlázy u žen. 1.3 Drogy z konopí (marihuana, hašiš) Zejména mladší lidé mají tendenci drogy z konopí podceňovat. Je pravda, že rizika drog z konopí jsou menší než např. rizika heroinu nebo pervitinu. Ale i tak mohou drogy z konopí podstatně poškozovat tělesné i duševní zdraví. Úzkostné a jiné nepříjemné stavy většinou přechodného rázu, objevující se nepředvídaně (častěji u začátečníků). Riziko zhoubných nádorů v oblasti dutiny ústní, hltanu a jícnu. Marihuanové cigarety obsahují více rakovinotvorných látek nežli tabák. Poruchy paměti. Ty spolu s apatií a nezájmem zhoršují školní prospěch nebo přizpůsobení se v práci. Riziko dopravních nehod. Schopnost řídit motorové vozidlo je zhoršena i 24 hodin po vykouření jediné marihuanové cigarety. Onemocnění dýchacího systému (např. záněty průdušek, zhoršování tuberkulózy atd.). Spory houby Aspergillus v marihuanových cigaretách se při kouření neničí, mohou se dostávat do plic a působit plicní onemocnění. Duševní poruchy, zejména u lidí psychicky labilnějších. Švédský výzkum prokázal mezi lidmi dlouhodobě zneužívajícími marihuanu vyšší výskyt schizofrenie. Závislost, i když vzniká pomaleji než u některých jiných drog, jako je např. heroin. 2

3 Zvláště nebezpečné jsou drogy z konopí pro lidi s nemocným srdcem a vysokým krevním tlakem. Marihuana také o něco zvyšuje riziko přechodu k jiným návykovým látkám. Riziko poškození plodu u těhotných žen (např. nízká porodní váha, leukémie u dítěte). 1.4 Tlumivé léky Riziko otrav. Toto nebezpečí ještě vzrůstá v kombinaci s alkoholem. Riziko vzniku závislosti s tělesnými odvykacími příznaky po vyšších dávkách. Odvykací potíže po této skupině léků mohou být život ohrožující (mohou zahrnovat např. nahromadění epileptických záchvatů). Překrývání příznaků onemocnění, takže člověk nevyhledá odpovídající lékařskou pomoc a nemoc se zhorší. Nepříznivý účinek na paměť. 1.5 Organická rozpouštědla Smrtelné otravy zvláště v situacích, kdy postižený zůstane při intoxikaci nadále v prostředí přesyceném parami těkavých látek. Onemocnění jater a krvetvorby. Poruchy paměti, nepříznivé působení na mozek. Riziko vzniku závislosti. Riziko přechodu i k jiným návykovým látkám. 1.6 Látky s budivým účinkem, zejména pervitin a kokain Smrtelná otrava v důsledku srdečního selhání, otoku plic apod. 3

4 Tzv. toxické psychózy, projevující se nejčastěji pocity pronásledování a úzkostnými stavy. Pod vlivem drogy nebo v důsledku duševní poruchy, kterou droga způsobila, může být postižený nebezpečný sobě nebo druhým. Deprese po odeznění účinku drogy. Větší náchylnost k nemocem. Poškození srdce a jater. Rychlý rozvoj závislosti. 1.7 Opiáty (heroin, "braun") Riziko těžkých nebo smrtelných otrav (předávkování), odolnost vůči droze se pronikavě mění (klesá při abstinenci a roste při delším braní). Navíc obsah účinné látky velmi kolísá u drog z různých zdrojů. Šok, alergická reakce. Kruté odvykací příznaky. Projevují se rozšířením zornic, husí kůží, zrychleným dechem i tepem, slzením, rýmou, průjmem, pocením, nechutenstvím, neklidem, křečemi, bolestmi svalů a kloubů, někdy vyšší tělesnou teplotou. Při kombinaci s jinými látkami (např. alkoholem) život ohrožující otravy i po nižších dávkách drogy. Velmi rychlý rozvoj závislosti. 1.8 Halucinogeny LSD ("tripy"), MDMA ("ecstasy") a další látky vyvolávající halucinace Abnormálnost chování a nebezpečnost sobě nebo druhým. Proto je při intoxikaci třeba zajistit bezpečnost postiženého. Nebezpečí pro duševní zdraví (halucinace, bludy, deprese, sebevražedné pokusy). Smrtelné otravy mohou u citlivějších lidí nastat u MDMA i po dávkách, které jiní snášejí poměrně dobře. K rizikům u MDMA patří také velké ztráty tekutin a narušení regulace tělesné teploty. Tato droga navíc pronikavě zvyšuje krevní tlak a zatěžuje játra. U nás se za MDMA většinou vydává pervitin. Velmi nebezpečné mohou být příměsi, které se do drogy dostaly neúmyslně při výrobě nebo do ní byly záměrně přidány. Riziko poškození plodu u těhotných žele. 4

5 1.9 Tabák Onemocnění dýchacího systému (záněty průdušek, zápaly plic, rozedma plic, rakovina plic). Srdeční nemoci včetně srdečního infarktu. Pokles tělesné výkonnosti. Zhoršuje vředovou chorobu žaludku a dvanáctníku. Poruchy potence u mužů. Nepříznivé účinky na pokožku obličeje (pleť rychleji stárne). Alergie na složky tabákového kouře a astma. Onemocnění tepen dolních končetin (Bürgerova nemoc). Závislost na tabáku. Zdravotní poškození po kouření tabáku nastávají později než u většiny jiných návykových látek. Jedná se však o poškození závažná Anabolika (steroidy) Poškození jater, cév a srdce. Riziko cévní mozkové příhody. Zastavení tělesného růstu. Změny osobnosti - podezíravost, sklon k násilí a násilná trestná činnost, násilí páchané bez výčitek svědomí. Ztráta přátel, zhoršení vztahů v rodině. V případě injekčního podání je nebezpečí přenosu infekce včetně žloutenky nebo viru HIV (onemocnění AIDS). Oslabení imunitního systému (nižší odolnost vůči nemocem a nádorům) Rizika drog, které se kouří Nepříznivý účinek na alveolární makrofágy (druh bílých krvinek v plicních sklípcích). Zpomalení pohybu řasinkového epitelu v dýchacích cestách, což také vede k vyššímu riziku infekcí v této oblasti. Proto častější záněty průdušek, zápaly plic a jiné bakteriální a virové infekce dýchacího systému. Chronické záněty průdušek mohu přispět k rozvoji plicní rozedmy. Nádorová onemocnění dutiny ústní a dýchacího systému i nádory v jiných oblastech. 5

6 1.12 Rizika drog podávaných injekčně Zvyšuje se riziko těžké otravy (předávkování), protože koncentrace drogy v krvi rychle stoupá. Možnost zanesení infekce do těla. Zánět srdeční nitroblány v důsledku přenesení bakteriální infekce krví k srdci. Riziko typů žloutenek přenášených krví a onemocnění AIDS. Vznik hnisavých ložisek v místě vpichu i v jiných částech těla. Záněty žil. Vmetek neboli embolie do plicnice (příčinou je talek z rozpouštěných tablet nebo jiné nerozpustné částice, vzduch, krevní sraženina apod.). To může člověka ohrozit na životě. Větší riziko otravy příměsmi, které se do drogy dostaly při výrobě (např. fosfor nebo jód u pervitinu) nebo příměsmi, jimiž byla droga z nějakého důvodu "obohacena" nebo zředěna, aby se zvětšil její objem a tím i zisk prodejce (např. omítka nebo jiná levná látka). (zdroj: 6