Výroční zpráva za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2013"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2013 Annual Report

2 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2013 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního fondu - nadační příspěvky...5 Činnost nadačního fondu v roce Soupis smluv o nadačních darech uzavřených v roce Soupis smluv o nadačních příspěvcích uzavřených v roce Finanční zpráva...9 Rozvaha v plném rozsahu k Výkaz zisku a ztrát k Zpráva revizora o výsledcích kontrolní činnosti

3 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Vážení přátelé, Nadační fond Větrník předkládá výroční zprávu o své činnosti a za rok Tento rok byl pátým rokem fungování Nadačního fondu Větrník (dále jen nadační fond ) a za tu dobu jsme rozdělili celkem ,- Kč, z toho ,- Kč v programu Individuální nadační příspěvky na vzdělávání a ,- Kč v programu Podpora sociálních, zdravotních a humanitárních aktivit, projektů a programů". V rámci městského dělení jsme rozdělili ,- Kč na aktivity občanů v Olomouci (vzdělávání ,- Kč, projekty ,- Kč) a ,- Kč na aktivity občanů v Uničově (vzdělávání ,- Kč, projekty ,- Kč). Za pět let existence nadačního fondu jsme od dárců získali celkem ,- Kč. Proto bych ráda poděkovala našim dárcům, a to zejména Miloslavu Kolomazníkovi a akcionářům Litovelské cukrovarny, a. s. a Cukrovaru Vrbátky a. s., na jejichž příspěvcích je činnost nadačního fondu postavena. V roce 2013 bylo z nadačního fondu podpořeno v rámci programu "Individuální nadační příspěvky na vzdělávání" celkem 20 žáků a studentů z Olomouce nebo Uničova a Dětský domov Olomouc, který žádal nadační příspěvek na doučování pro skupinu žáků a studentů. Podpoření žáci a studenti si díky nadačnímu příspěvku zlepšili známku na vysvědčení nebo úspěšně zakončili studium na SŠ a SOU a zároveň získali nové znalosti a dovednosti v podpořených oblastech. Nadační příspěvky byly určeny na kurzy anglického jazyka, na doučování matematiky, chemie, fyziky, českého a anglického jazyka a dále na hru na hudební nástroje a taneční kurz. V rámci programu "Podpora sociálních, zdravotních a humanitárních aktivit, projektů a programů" bylo podpořeno také 10 nestátních neziskových organizací, které sdružují osoby se zdravotním postižením, děti a mládež. Mohly tak realizovat nové nebo již osvědčené sociálně-vzdělávací aktivity a tím oslovit větší množství potencionálních příjemců. Nadační fond byl v tomto roce nominován na cenu Ď v Olomouckém kraji. Jedná se o cenu udělovanou v České republice mecenášům a dobrodincům v oblasti kultury, charity, vědy, vzdělávání a morálních hodnot v ČR. Cena je považována za prestižní ocenění, ale její povahu se snaží pořadatel koncipovat přímočaře lidskou a milou. Nadační fond nominoval Olomoucký kraj, čehož si nesmírně vážíme a jsme potěšeni, že si úředníci a politici Olomouckého kraje všimli činnosti nadačního fondu. V krajském kole získal nadační fond 2. místo a tím získal nominační list do celostátního finále, které se konalo v Národním divadle Závěrem bych ráda poděkovala také kolegům z nadačního fondu a všem dalším, kteří nám pomáhali rozšiřovat myšlenku nadačního fondu mezi potřebné jednotlivce, organizace a širokou veřejnost. Jana Kolomazníková předsedkyně správní rady 3

4 Základní údaje o nadačním fondu Název: Nadační fond Větrník Adresa Nešverova 683/2, Olomouc sídla: IČO: DIČ: CZ Datum založení: Nadační fond byl zapsán dne do nadačního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl N, vložka Zřizovatel: PhDr. Jana Kolomazníková Účelem nadačního fondu je podpora a zajištění vzdělávání dětí a mládeže Účel ze sociálně slabých rodin nebo ze sociálně znevýhodněného prostředí a nadačního podpora projektů, programů a aktivit právnických a fyzických osob fondu: zaměřených na oblasti sociální, humanitární a zdravotní. Členové PhDr. Jana Kolomazníková (předsedkyně správní rady) správní Mgr. Pavlína Mattesová rady: Mgr. Roman Trčka Jménem Nadačního fondu Větrník jedná ve všech věcech předsedkyně správní rady samostatně. Revizor: Milan Krejčí Bankovní číslo účtu: /0600 spojení: Účet je vedený u GE Money Bank. 4

5 Programy nadačního fondu - nadační příspěvky Nadační fond Větrník podporuje a zajišťuje vzdělávání dětí a mládeže (Iv rozsahu od 2. stupně ZŠ až po ukončení SOU, SŠ v denním studiu; ve zcela výjimečných případech studenti VŠ v denním studiu) ze sociálně slabých rodin nebo ze sociálně znevýhodněného prostředí s trvalým nebo prokazatelně faktickým bydlištěm na území statutárního města Olomouce nebo města Uničova. Nadační fond Větrník poskytuje finanční podporu pro individuální žadatele. Finanční podpora je poskytována na základě posouzení každé žádosti správní radou Nadačního fondu Větrník do 3 měsíců ode dne doručení žádosti nebo jejího doplnění. Součástí žádosti je vždy doložení finanční situace žadatele. Individuální nadační příspěvky na vzdělávání Podpora je poskytována na mimoškolní vzdělávání dětí a mládeže v těchto oblastech: jazykové kurzy, fyzika, matematika, chemie, český jazyk apod., dále na přípravu pro studium na SŠ nebo VŠ (talentové zkoušky nebo na jiné přijímací odborné zkoušky) a na účast na jednorázových vzdělávacích akcích (např. semináře, přednášky, školení). Podpora specifických vzdělávacích aktivit Podpora je poskytována na studium v zahraničí (např. letní vzdělávací pobyty, krátkodobé vzdělávací pobyty v průběhu školního roku) a na účast na tuzemských nebo zahraničních soutěžích a olympiádách v rámci zájmového vzdělávání apod. Podpora sociálních, zdravotních a humanitárních aktivit, projektů a programů Nadační fond Větrník podporuje sociální, zdravotní a humanitární aktivity, projekty a programy nestátních neziskových organizací (tzn. právnických osob) nebo fyzických osob, určené občanům s trvalým nebo prokazatelně faktickým bydlištěm na území statutárního města Olomouce nebo města Uničova. Podmínkou je nemožnost financování dané aktivity, projektu a programu dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, tzn. že danou aktivitu, projekt nebo program nelze zaregistrovat jako sociální službu dle uvedeného zákona. Podpora je poskytována na jednorázové nebo pravidelné akce pro osoby se zdravotním postižením, děti a mládež. Činnost nadačního fondu v roce 2013 V roce 2013 poskytl nadační fond celkem 31 nadačních příspěvků, a to: 21 nadačních příspěvků v programu "Individuální nadační příspěvky na vzdělávání", 10 nadačních příspěvků v programu "Podpora sociálních, zdravotních a humanitárních aktivit, projektů a programů". U "Individuálních nadačních příspěvků na vzdělávání" nadační fond poskytl nadační příspěvky žákům a studentům zejména na doučování matematiky, fyziky, českého a anglického jazyka, dále na kurzy anglického jazyka, na vyučování hry na hudební nástroje a na taneční kurz. Podpořeni byli žáci a studenti ze sociálně znevýhodněného prostředí a z dětského domova. Konkrétní podpořené aktivity jednotlivých žáků a studentů (jména jsou nahrazena číslem smlouvy o nadačním příspěvku vyjma Dětského domova Olomouc) jsou uvedeny v soupisu smluv o nadačních příspěvcích uzavřených v roce V programu "Podpora sociálních, zdravotních a humanitárních aktivit, projektů a programů" bylo nadačnímu fondu předloženo celkem 10 žádostí, 9 od organizací 5

6 působících na území statutárního města Olomouce a 1 od organizace působící na území města Uničova, celkem předložili 10 žádostí. Organizace zaměřují své projekty na různé formy sociálních a vzdělávacích aktivit dětí a mládeže obecně nebo dětí a mládeže ze sociálně slabých rodin, dále na osoby se zdravotním postižením a osoby s onkologickým onemocněním. Konktrétní podpořené aktivity jednotlivých organizací jsou uvedeny v soupisu smluv o nadačních příspěvcích uzavřených v roce O program "Podpora specifických vzdělávacích aktivit" neprojevili žáci a studenti v roce 2013 zájem. Soupis smluv o nadačních darech uzavřených v roce 2013 Celkový finanční objem nadačních smluv o přijatých finančních darech uzavřených v roce 2013 činí ,- Kč. Právnické osoby celkem ,- Kč Litovelská cukrovarna, a. s ,- Kč Do přiložené účetní závěrky k jsou promítnuty nadační dary poskytnuté v roce 2012, ale čerpané až v roce Z těchto důvodů je proto v účetní závěrce k evidována hodnota darů ve výši ,- Kč. Soupis smluv o nadačních příspěvcích uzavřených v roce 2013 Celková hodnota smluv o nadačních příspěvcích uzavřených v roce 2013, které lze dle některých smluv čerpat v letech 2013 a 2014, činí ,- Kč. Z toho činí: A) individuální nadační příspěvky na vzdělávání celkem ,- Kč Z důvodu zachování anonymity u fyzických osob (příjemců nadačních příspěvků) jméno a příjmení neuvádíme, neboť se jedná o citlivé údaje týkající se jejich sociální potřebnosti a zdraví. Jméno a příjmení je nahrazeno číslem uzavřené smlouvy o nadačním příspěvku. Číslo smlouvy Účel Částka NP1/2013 Doučování českého jazyka NP2/2013 Doučování českého jazyka a matematiky NP3/2013 Doučování anglického jazyka NP4/2013 Doučování fyziky a matematiky NP6/2013 Taneční kurzy 5 499,- Kč NP7/2013 Doučování anglického jazyka 2 100,- Kč NP8/ ,- Kč NP9/ ,- Kč 7 500,- Kč ,- Kč 5 000,- Kč ,- Kč

7 NP10/ ,- Kč NP11/ ,- Kč NP12/ ,- Kč NP13/2013 Doučování skupiny žáků a studentů Dětský domov matematika, fyzika, chemie Olomouc ,- Kč NP14/2013 Výuka hudební nauky a hry na violoncello 3 800,- Kč NP15/2013 Výuka hudební nauky a hry na violoncello 3 800,- Kč NP16/2013 Výuka hud. nauky a hry na zobcovou flétnu 4 300,- Kč NP17/2013 Výuka hudební nauky a hry na housle 3 800,- Kč NP18/ ,- Kč NP19/2013 Doučování AJ, matematiky a fyziky NP20/2013 Doučování českého jazyka a matematiky 9 000,- Kč NP21/ ,- Kč NP22/ ,- Kč ,- Kč B) podpora sociálních, zdravotních a humanitárních aktivit, projektů a programů celkem ,- Kč Číslo smlouvy Příjemce Účel NP5/2013 JIKA Olomoucké Spolufinancování projektu dobrovolnické centrum, o.s. Dobrovolnictví na Olomoucku Částka ,- Kč NP23/2013 Občanské sdružení Gaudolino Spolufinancování projektu Cesty časem s Gaudolinem ,- Kč NP24/2013 Amelie, o.s. Spolufinancování projektu Dobrovolníci Amelie pomáhají žít život s rakovinou ,- Kč NP25/2013 TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. Spolufinancováníprojektu ,- Kč Vzdělávání cesta k integraci zrakově postižených IV NP26/2013 SPOLU Olomouc Spolufinancování projektu "Fimfárum festival tvořivosti a fantazie lidí se zdravotním postižením i bez" ,- Kč NP27/2013 ISIS občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám Spolufinancování projektu Poradensko-vzdělávací pobyty pořádaných o.s.isis v roce ,- Kč NP28/2013 Mamma HELP, sdružení pacientek s nádorovým Spolufinancování projektu ,- Kč Pomoc ženám s nádorovým 7

8 onemocněním prsu, o. s. onemocněním blízkých prsu a jejich NP29/2013 Jdeme autistům naproti Olomouc o.s. Spolufinancování příměstského ,- Kč tábora pro děti s poruchou autistického spektra a jejich zdravé sourozence Prázdniny podle našich představ NP30/2013 Sdružení D Olomouc Zajištění celoročního ,- Kč preventivního programu pro minimálně 2 třídní kolektivy ZŠ z Uničovska v Dramacentru Olomouc NP31/2013 Fond ohrožených dětí pobočka Olomouc Financování projektu Dětský průvodce světem rozvodu ,- Kč Do přiložené účetní závěrky k se celkový objem výše uvedených nadačních příspěvků nepromítá, protože některé budou čerpány až v roce Naopak jsou zde promítnuty nadační příspěvky poskytnuté v roce 2012, ale čerpané až v roce Z těchto důvodů evidujeme v účetní závěrce k finanční hodnotu poskytnutých nadačních příspěvků ve výši ,- Kč. 8

9 Finanční zpráva (v tis. Kč) Majetkový vklad zřizovatele nadačního fondu...5 Konečný zůstatek na účtech nadačního fondu k Konečný zůstatek v pokladně k Aktiva k Výnosy celkem z toho: objem nadačních darů realizovaných v roce Náklady celkem z toho: objem nadačních příspěvků poskytnutých v roce služby...8 spotřebované nákupy celkem Podrobný rozpis výše uvedených výnosových a nákladových položek je uveden v podkladech účetní závěrky nadačního fondu zpracované k , která byla předmětem přezkoumání správní radou nadačního fondu a revizorem nadačního fondu. Celkové roční náklady nadačního fondu související se správou nadačního fondu činily, ve smyslu 22 zákona č. 227/1997 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků, za rok 2013 celkem 10 tis. Kč, které představují 1,83 % hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků k Limit těchto nákladů, který je podle zákona č. 227/1997 Sb. určen statutem nadačního fondu, nebyl překročen. 9

10 Rozvaha k

11 Výkaz zisku a ztráty k

12 12

13 13