Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011. Výchovný ústav,dětský domov se školou,základní škola a střední škola,dřevohostice,novosady 248

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011. Výchovný ústav,dětský domov se školou,základní škola a střední škola,dřevohostice,novosady 248"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/ Výchovný ústav,dětský domov se školou,základní škola a střední škola,dřevohostice,novosady 248 Charakteristika školského zařízení Zřizovací listina vydána dne pro rozpočtovou organizaci Výchovný ústav pro mládež v Dřevohosticích,zřízenou podle 12 odst.3 písm.a)zákona ČNR č.564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství,ve znění dodatku č.j /97-61 ze dne ,č.j / ze dne ,č.j /03-25 ze dne ,č.j /05-25 ze dne S účinností od se do školského rejstříku zapsal název právnické osoby Výchovný ústav,dětský domov se školou,základní škola a střední škola,dřevohostice,novosady 248 Adresa školského zařízení: Dřevohostice,Novosady 248, s.č Identifikátor právnické osoby : IČO Tel.fax: , e-meil: Školské zařízení má právní subjektivitu,je příspěvkovou organizací a zřizovatelem je Ministerstvo školství,mládeže a tělovýchovy ČR. Školské zařízení sdružuje: 1. Střední škola IZO kapacita 80 žáků 2. Základní škola IZO Kapacita 16 žáků 3. Výchovný ústav IZO kapacita 32 žáků 4. Dětský domov se školou IZO Kapacita 16 žáků 3. Školní jídelna - IZO kapacita 85 jídel Statutárním orgánem je ředitel jmenovaný ministerstvem školství,mládeže a tělovýchovy České republiky.činnost školského zařízení je vymezena zákonem č.109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních ve znění dalších zákonů, zákonem č.561/2004 Sb.,o soustavě základních a středních škol(školský zákon),prováděcími předpisy a statutem vydaným ministerstvem školství,mládeže a tělovýchovy. Školské zařízení je chlapecké výchovně vzdělávací zařízení pro obtížně vychovatelnou mládež do 18,popř.19 let,u nichž byla soudem nařízena ústavní nebo uložena ochranná výchova.úkolem tohoto zařízení je převýchova obtížně vychovatelné mládeže,jejich příprava pro zapojení do společnosti a na budoucí povolání. Ve střední škole při VÚ se vyučovalo ve školním roce 2010/2011 podle schválených učebních plánů a učebních osnov níže uvedené učební obory.

2 2 Stavební práce - 2 letý obor Kód oboru E/002( ) Schváleno pod č.j /95-24 ze dne a uveřejněno ve Věstníku MŠMT č.12. Schválilo MŠMT pod č.j.30939/ s platností od 1.září 2004 počínaje 1.ročníkem Učební osnovy všeobecně vzdělávacích předmětů odborných učilišť schválilo MŠMT ČR dne pod č.j /99 24 s platností od 1.září 2000 počínaje 1. ročníkem. Učební obor stavební práce připravuje žáka na výkon stanoveného okruhu pracovních činností povolání stavební dělník na výkon pomocných stavebních prací. Denní studium je určeno pro žáky, kteří splnili povinnou školní docházku a jsou zdravotně způsobilí. Příprava je ukončena závěrečnou zkouškou a vydáním výučního listu. Strojírenská výroba Zámečník, zámečnické práce a údržba - 2 letý obor Kód oboru H/510 Schválilo Ministerstvo školství,mládeže a tělovýchovy dne 30.června 2003 č.j /03-23,s platností od 1.září 2003 počínaje 1.ročníkem. Učební osnovy všeobecně vzdělávacích předmětů pro dvouleté učební obory SOU schválilo MŠMT ČR dne pod č.j /91 20 s platností od 1.září. Učební obor připravuje žáka pro výkon jednoduchých zámečnických prací a montáže a demontáže strojních součástí. Absolvent může získat svářečský průkaz. Denní studium je určeno pro žáky, kteří splnili povinnou školní docházku a jsou zdravotně způsobilí.. Příprava je ukončena závěrečnou zkouškou a vydáním výučního listu. Praktická škola s jednoletou přípravou Kód oboru C/001 Schválilo MŠMT ČR dne č.j /96-4 s platností od 1.září 1996 počínaje 1.ročníkem Cílem přípravy je umožnit žáků doplnění a rozšíření teoretického i praktického vzdělání, dosaženého v průběhu povinné školní docházky, a poskytnout jim základy odborného vzdělání a manuálních dovedností v jednoduchých činnostech dle zaměření přípravy. Podmínkou pro přijetí je ukončená povinná školní docházka v ZŠ Praktické či Speciální. Praktická škola s 1-letou přípravou má při praktickém cvičení skupinu o 8 žácích, při teoretickém vyučování je maximálně 8 žáků ve třídě. Třída školy a skupina pro praktické vyučování má nejméně 4 děti nebo žáky. Výsledky vzdělávání žáků Výsledky vzdělávání žáků jsou ve velké míře ovlivněny útěky chlapců z našeho zařízení,což se projevuje zejména v počtu zameškaných hodin ve škole,kdy dlouhodobý útěk zvedne průměrný počet zameškaných hodin.dítě je nuceno opakovat ročník,nebo vůbec není schopno ukončit své vzdělání.při dosažení 18 let může dítě odejít a vzdělání si dokončit na jiném odborném učilišti.v případě zájmu je jim umožněno dokončit si vzdělání v našem zařízení.v celém průběhu školního roku chlapci odchází a přichází noví na základě rozhodnutí Diagnostického ústavu a navazují na své předchozí vzdělání. Exkurze Stavební výstava Stavotech Olomouc Kamenolom Podhůra

3 3 Závěrečné zkoušky - školní rok 2010/2011 SV2 strojírenská výroba Závěrečnou zkoušku konali tři žáci nichž se jeden ke zkoušce bez omluvy nedostavil.(čonka Stanislav) Dva žáci, kteří zkoušku vykonali prospěli.(foltyn David,Hruda Lukáš) SP2. stavební práce Závěrečnou zkoušku mělo konat pět žáků. Z toho jeden žák na vlastní žádost zanechal studia(pecha Lukáš),jeden žák se ke zkoušce nedostavil z důvodu vazby(novák Jan),jeden žák nesplnil podmínky pro možnost konání zkoušky(mižikar Tomáš).Byl mu stanoven náhradní termín září 2011.V tomto náhradním termínu neprospěl z ústní části zkoušky. Dva žáci v řádném termínu neprospěli z praktické části.(tancoš David,Blanám Petr)Byl jim stanoven opravný termín září 2011.Z toho jeden se v opravném termínu ke zkoušce bez omluvy nedostavil(blanám Petr),druhý u zkoušky prospěl(tancoš David). PSJ jednoletá praktická škola Závěrečnou zkoušku měli vykonávat dva žáci.(cetl Jonáš,Blajze David).Nesplnili podmínky pro možnost konání závěrečné zkoušky v řádném termínu(neprospěli Cetl ze 2 předmětů,blajze z 1 předmětu). Náhradního termínu závěrečné zkoušky se účastnil žák(blajze David) u zkoušky prospěl. Školní rok 2010/2011 výsledky vzdělávání Střední škola SV1 strojírenská výroba třídní učitel Mgr.Zajíc Petr,dílenský učitel Zajíc Bohumil Na začátku šk.roku 3 (Dvořák Tomáš, Burda Patrik, Vacula Lukáš) Prospěli 3 Burda Patrik, Tejkl Martin, Vacula Lukáš) Neprospěli 0 Opakují ročník 0 Neklasifikováni 0 Přistoupili 2 (Košárek Petr, Tejkl Martin) Vystoupili 1 (Košárek Petr) Přestali být žáky školy 1 (Dvořák Tomáš) SV2 strojírenská výroba třídní učitel Mgr.Zajíc Petr,dílenský učitel Zajíc Bohumil Na začátku šk.roku 4 (Čonka Stanislav, Foltýn David, Hruda Lukáš, Mlynarčík Tomáš) Prospěli 3 (Čonka Stanislav, Foltýn David, Hruda Lukáš) Neprospěli 0 Opakují ročník 0 Neklasifikováni 0 Přistoupili 0 Vystoupili - 0 Přestali být žáky školy 1 (Mlynarčík Tomáš)

4 4 PSJ. praktická škola jednoletá třídní učitel Mgr.Srovnalík František,dílenský učitel Na začátku šk.roku 9 žáků na konci 5 žáků. Počet žáků s vyznamenáním 0 Prospěli 1 (Blajze David) Neprospěli 1 (Cetl Jonáš) Opakují ročník 2 (Baláž Tomáš, Cetl Jonáš) Neklasifikováni 3 (Baláž Tomáš, Boldezerský Pavel, Mižigár Dan) Přistoupili 1 (Besta Tomáš) Vystoupili 1 ( Mucha Daniel) Přestali být žáky školy 5 (Baláž Jaroslav, Besta Tomáš, Holomek Lukáš, Némét František) SP1 stavební práce třídní učitel Ing.Maršálek Petr,dílenský učitel Veselý Jaroslav Na začátku šk.roku 4 žáků na konci 8 žáků Prospěli - 5 (Cína Josef, Pačaj Michal, Planý Jiří, Škára Vojtěch, Šindler Tomáš) Neprospěli 1 (Randýsek Milan) Neklasifikováni 2 (Pecha Josef, Jarma Jiří) Opakují ročník 1 (Randášek Milan) Přeřazeni 0 Přistoupili 5 (Pecha Josef, Planý Jiří, Randýsek Milan, Jarma Jiří, Sivák Petr) Vystoupili 1 (Sivák Petr) Přestali být žáky školy - 0 SP2 stavební práce třídní učitel Ing.Maršálek Petr,dílenský učitel J, Čech Na začátku šk.roku 4 žáci na konci 5 žáků Prospěli - 4 (Blanám Petr, Novák Jan, Tančíš David, Mižikar Tomáš) Neprospěli 1 (Pecha Lukáš) Neklasifikováni 0 Opakují ročník 0 Přeřazeni 0 Přistoupili 1 (Mižikár Tomáš) Vystoupili - 0 Přestali být žáky školy - 0 Základní škola Do základní školy jsou přijímáni žáci do osmé a deváté třídy na základě rozhodnutí Diagnostického ústavu Olomouc. Je vyučováno podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání P Ř Í L E Ž I T O S T a podle přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením P Ř Í L E Ž I T O S T PLUS IX.A vzdělávací program 16847/96-2, Základní škola Třídní učitel Mgr. Zajíc Martin Na začátku šk.roku 3 žáci na konci 7 žáků. Počet žáků s vyznamenáním 1 (Haratyk Jakub) Prospěli 4 (Tokár Martin, Pospíšil René, Mižikár Jiří, Habáň Patrik) Neprospěli 2 (Franta Filip, Bašta Josef) Přistoupili 4 (Pospíšil René, Mižikar Jiří, Bašta Josef, Habáň Patrik) Výsledky přijímacího řízení na střední školy přijato 7

5 5 IX.B vzdělávací program 22980/97-22, Zvláštní škola Třídní učitel Mgr.Kadláčková Jarmila Na začátku šk.roku 1 žák na konci 9 žáků. Počet žáků s vyznamenáním 0 Prospěli 7 (Baláž Tomáš, Mařík Karel, Sivák Vlastimil, Krajča Michal, Závodi Marek, Pačan Roman, Gono Antonín) Neprospěli 1 (Bílý Martin) Neklasifikováni 1 (Džudo Patrik) Opakují ročník 1 (Džudo Patrik) Přeřazeni 1 (Ferko Lukáš) Přistoupili 9 (Mařík Karel, Ferko Lukáš, Sivák Vlastimil, Krajča Michal, Džudo Patrik, Závodi Marek, Pačan Roman, Bílý Martin, Gono Antonín) Vystoupili - 0 Přestali být žáky školy - 0 Výsledky přijímacího řízení na střední školy přijato 7 Údaje o pracovnících Ředitel: Mgr.Jakubál Karel Etoped: Mgr. Hrabovská Kateřina Vedoucí učitel odborného výcviku: Veselý Jaroslav Učitelé odborného výcviku: Zajíc Bohumil, Čech Zdeněk Zástupce ředitele pro teoretickou výuku: Mgr. Hroz Ivo Učitelé: Mgr. Eza Al Dean Hana(mateřská dovolená), Mgr.Srovnalík František, Mgr.Zajíc Petr, Ing.Maršálek Petr, Mgr. Kadláčková Jarmila, Mgr. Martin Zajíc, Mgr. Jakubálová Růžena Vedoucí vychovatel: Bc.Caletka Jiří Vychovatelé: Batta Jaroslav, Mgr.Přikrylová Petra, ing.janovský Petr, Mgr.Liptáková Sylvie, Mgr. Pech Vratislav, Bc.Pospíšil Ladislav, Bc.Polášková Jana, Šeda Pavel, Vala Richard, Matýsek Jiří, Mgr.Křížková Marcela, Mgr.Václavíček Albín, Mgr.Žákovský Miroslav, Mgr. Snášelová Petra, Bc. Friedl Ondřej Asistenti pedagoga: Bělánek Bohuslav, Kreisel Josef, Macek Pavel, Machala Rostislav, Menšík Svatopluk, Tellinger Milan, Tománek Roman Sociální pracovnice: Tomčíková Marie, Mgr.Pospíšilová Jana Ekonomka: Navrátilová Jana Účetní : Menšíková Miluše Vedoucí kuchyně: Václavíková Hilda Kuchař/ka: Baďura Lukáš, Bělánek Petr, Pumprlová Marie Správce budov: Kroupa František Údržbář:Večeřa Jaroslav Pradlena: Rolníková Anna Skladnice: Veselá Eva Uklizečka: Kroupová Alena,Tučková Marie, Kumová Radka, Švadlena: Gajdošíková Blanka

6 6 Celkový počet zaměstnanců k byl 50 zaměstnanců, z toho 34 pedagogických a 16 nepedagogických pracovníků. Během školního roku 2010/2011 nastoupili Mgr. Jakubálová Růžena učitelka, Marie Roubalová uklizečka, Bělánek Petr kuchař, Gajdošíková Blanka švadlena.. Pracovní poměr ukončili v průběhu školního roku 2010/2011: Pech Vratislav, odchod do starobního důchodu. Celkový počet zaměstnanců k byl 49 zaměstanců, z toho 33 pedagogických pracovníků a 16 nepedagogických pracovníků. Mgr. Ezz Al Dean Hana učitelka (od na MD). Průměrná mzda na 1 přepočteného pracovníka činila 21892,- Kč z toho nenárokové složky 2411,- Kč Průměrná mzda na 1 pedagogického pracovníka činila 25225,- Kč. Z toho učitelé: průměrná mzda 26506,- Kč, vychovatelé průměrná mzda 24792,- Kč a asistenti pedagoga průměrná mzda 12651,- Kč. Průměrná mzda na 1 nepedagog. pracovníka činila 16152,- Kč, z toho nenárokové složky 2223,- Kč. Provozní pracovníci splňují kvalifikační předpoklady pro výkon své funkce. Hospodářka Jana Navrátilová (nesplňuje kvalifikační předpoklady) - bakalářské studium bylo zahájeno Pedagogičtí pracovníci s pracovním zařazením učitel splňuje úplné kvalifikační předpoklady k pracovníků (Mgr. Karel Jakubál, Jaroslav Veselý, Bohumil Zajíc, Mgr. Eza Al Dean /MD/, Mgr. Zajíc Petr, Mgr Martin Zajíc), 5 pracovníků částečně (chybí speciální pedagogika Mgr. Hroz Ivo, Ing. Maršálek Petr, Mgr. Srovnalík,František, Čech Zdeněk, Mgr. Kadláčková Jarmila studium zahájila ). Z pedagogických pracovníků na výchovném úseku nesplňují úplné kvalifikační předpoklady 4 pracovníci: Matýsek Jiří, Ing. Petr Janovský, Mgr. Václavíček Albín, Bc. Polášková Jana. 13 pracovníků má úplnou kvalifikaci (Batta Jaroslav, Bc. Caletka Jiří, Mgr. Hrabovská Kateřina, Mgr. Liptáková Silvie, Mgr. Pech Vratislav, Bc. Pospíšil Ladislav,, Šeda Pavel, Mgr. Žákovský Miroslav, Vala Richard, Mgr.Křížková Marcela, Mgr. Přikrylová Petra, Petra Snášelová DiS., Bc. Ondřej Friedl. Většina pracovníků je s dlouholetou praxí ve svém oboru a je plně způsobilá pro výkon svého povolání. Asistenti pedagoga celkem 7 pracovníků (Bohuslav Bělánek, Roman Tománek, Josef Kreisel, Rostislav Machala, Svatopluk Menšík, Pavel Macek, Milan Tellinger) splňují ped.požadavky. Josef Kreisel nesplňuje pedagogické požadavky. Ostatní asistenti vzdělání splňují. Přijímání a propouštění dětí Rozmísťování dětí do Výchovného ústavu provádí Diagnostický ústav pro mládež, SVP a ŠJ v Ostravě- Kunčičkách a do Dětského domova se školou umísťuje děti Dětský diagnostický ústav SVP, ZŠ a ŠJ Olomouc ve spolupráci s Dětským diagnostickým ústavem Bohumín. Do VÚ, DDŠ, ZŠ a SŠ jsou přijímáni pouze chlapci s nařízenou ústavní výchovou nebo s nařízeným předběžným opatřením. Chlapci s ochrannou výchovou jsou přijímáni pouze s udělením výjimky MŠMT ČR. O přijetí žáků do střední školy nebo základní školy rozhoduje ředitel VÚ Dřevohostice. K bylo ve stavu celkem 41 chlapců, z toho 7 v DDŠ. K bylo ve stavu celkem 40 chlapců, z toho 13 v DDŠ.

7 7 V daném období od do nastoupilo do našeho zařízení celkem 36 chlapců. Z toho bylo 7 chlapců ve věku do 15-ti let. S nařízeným předběžným opatřením nastoupilo do zařízení 10 chlapců. Toto předběžné opatření bylo u tří chlapců přeměněno soudem v ústavní výchovu. V určeném období pobývali 4 chlapci ve vazební věznici. U 6-ti chlapců byla uložena ochranná výchova. Od do odešlo celkem 37 chlapců, a to 19 chlapců do jiných výchovných zařízení, u 4 chlapců byla zrušena ústavní výchova a odešli k zákonným zástupcům. Zbývající chlapci dosáhli plnoletosti. Odešli ke svým rodičům nebo do Domů na půli cesty. Během daného období bylo celkem 159 útěků. Z toho 48 nenávratů. Rada školy Dne byla zvolena rada školy. Složení rady : Za zřizovatele Mgr.Hroz Ivo/předseda rady) Za ped.pracovníky Pospíšil Ladislav Za zákonné zástupce Hausnerová Ilona Při zařízení působí odborová organizace,která spolupracuje s vedením školy. Investiční a stavební činnost Nebyla realizována žádná investiční akce. Proběhla oprava příjezdové plochy ve škole Novosady 248, oprava střechy včetně výměny oken na přístavku DM,výměna žaluzií ve škole a na DM,oprava plotu na Dolní 107,oprava vchodových přístřešků a schodiště ve dvorní části školy. Kontrolní činnost Kontrola ČŠI Olomoucký inspektorát státní a veřejnoprávní kontrola využívání finančních prostředků státního rozpočtu poskytnutých Výchovnému ústavu, DDŠ, ZŠ a SŠ Dřevohostice. Kontrolované období rok 2010 do data kontroly(4/2011) bylo shledáno bez závad. Kontrolou školního stravování byl zjištěn nesprávně uvedený počet strávníků dle stavu k ve výkaze Z Tato chyba byla odstraněna a vedoucí jídelny poučena o vyplňování výkazu ve spolupráci se sociální pracovnicí proběhla prověrka stavu BOZP a požární ochrany. Závěrem kontroly bylo doplnění chybějících bezpečnostních tabulek ve školních dílnách a vyvěšení provozního řádu ve sportovním areálu. V listopadu 2010 proběhl audit jehož předmětem bylo nastavení VŘKS našeho školského zařízení. Audit provedla ing. Milerová Pavla, interní auditorka schválená MŠMT Praha. Závěr auditu byl bez závad se sdělením, že vnitřní kontrolní systém zavedený v naší organizaci je účinný. Jiné kontroly neproběhly. PROJEKTY : 1/ Projekt OP VK 1.2/0028 Vzdělávání pro budoucnost v Olomouckém kraji Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.. Realizátor projektu: EUFORALL o.s., Švédská 8, Olomouc Partner projektu: Sdružení CEPAC Morava, Jeremenkova 1142/42, Olomouc

8 8 Stručný obsah projektu: Hlavním cílem projektu Vzdělávání pro budoucnost v Olomouckém kraji je nabídnout pomoc při začleňování mládeže, která bude v blízké době odcházet z domova do společnosti, rozvíjet schopnosti v oblasti hledání a udržení si zaměstnání, při obstarávání bydlení a celkové samostatné existenci. Děti a mládež bude mít možnost projít vzdělávacími moduly a osvojit si zážitkovou formou nové schopnosti a dovednosti. Speciálně vytvořený vzdělávací program bude nabídnut širokému spektru zájemců z řad zúčastněných ústavních zařízení. V rámci pilotního ověření budou vytvořeny 4 moduly pro děti a mládež a 1 modul pro výchovné pracovníky: 1.modul-Motivační kurz 2. modul - Finanční gramotnost 3.Modul: Psychologické minimum 4.Modul: Praktické dovednosti 5.Modul: Zážitková forma vzdělávání pedagogických a výchovných pracovníků Projekt pokračuje i ve školním roce 2011/ / Projekt ffi innaannccoovvaannýý zz OP VK,, Prri ioorri ittnní í oossyy 11 Pooččáátteeččnní í vvzzdděěl láávváánní í,, Obbl laasstti i ppooddppoorryy Zleeppššeenní í ppooddmí ínneekk vvzzdděěl láávváánní í nnaa zzáákkl laaddnní ícchh šškkool láácchh Projekt byl zahájen k a bude realizován v průběhu 2 let. Cíleem pprrooj jeekkt tuu jee j zzl leeppšši itt ppooddmí ínnkkyy pprroo vvzzdděěl láávváánní í vvee šškkool lee,,jaakk ppoo sst trráánnccee maat teerri iáál lnní í,,taakk vvýýuukkoovvéé..důůl leežži itéé jee j ppooddppoořři itt vvzzdděěl láávváánní í ppoomooccí í innffoorrmaaččnní i ícchh teecchhnnool t looggi iíí nnoovvýýcchh vvýýuukkoovvýýcchh maat teerri iáál lůů aa ppooddppoořři itt vvzzdděěl láávváánní í vv oobbl laasst tii ffi innaannččnní í ggrraamoot tnnoosst ti.. V kkoonneeččnnéém vvýýssl leeddkkuu bbuuddoouu zzpprraaccoovváánnyy vvýýsst tuuppyy pprroo vvýýuukkuu ffi innaannččnní í ggrraamoot tnnoosst tii aa IICT,bbuuddee, oobbnnoovveennoo zzaasst taarraal léé vvyybbaavveenní í pprroo vvýýuukkuu IICT aa bbuuddoouu vvyyt tvvoořřeennyy ppooddmí ínnkkyy pprroo pprreezzeennt taacci i ppřři i vvýýuuccee.. Celková finanční výše projektu je ,-Kč Prevence sociálně patologických jevů Oblast školní výuky Vzhledem k úzké propojenosti našeho zařízení škola-internát, bývaly často do školní výuky zařazena témata, která dětem lépe pomáhají pochopit rizika a důsledky nežádoucího chování, jejichž projevy se na výchově objevují. Do osnov byly pravidelně zařazovány přednášky o etické a právní výchově a též o zdravém životním stylu. Každý týden se scházeli učitelé a vychovatelé, aby zhodnotili vývoj dítěte, jak ve škole, tak i na internátě a popřípadě řešily vzniklé problémy. Oblast působení mimo školu Děti se ve svých výchovných skupinách účastnily bohatého odpoledního a víkendového programu s širokým spektrem zážitkově orientovaných činností: zátěžové turistické výlety, sportovní akce, kulturně poznávací výlety, socioterapeutické skupiny, zájmové kroužky apod. Veškeré tyto aktivity měly za cíl podporovat zdravý duševní vývoj jedince, pomáhat při adaptaci a kohezi ve skupině a minimalizovat rozvoj patologických jevů. Ve školním roce 2010/2011 jsme ve spolupráci se sdružením Euforal s dětmi realizovali zimní a letní zážitkové pobyty, hipoterapeutický výcvik, cannisterapii a individuální psychoterapie.

9 9 Spolupráce s rodiči Přestože je ve většině případů spolupráce s rodiči velmi problematická, podařilo se nám navázat některé kontakty s rodiči či prarodiči, kteří s námi spolupracovali na zlepšení postojů dítěte k sociálně patologickým jevům. K této spolupráci využíváme kontaktů se sociálními kurátory, kteří prostředí rodiny znají lépe než my a mohou sledovat dítě v době, kdy je na návštěvách doma. Výskyt sociálně patologických jevů Vzhledem k tomu, že naši cílovou skupinou jsou děti s poruchami chování, je zřejmé, že se u nás objevují jedinci, kteří mají či měli vlastní zkušenost se sociálně patologickými jevy. V případech již výskytu problému, řešíme situaci okamžitě dle vnitřního řádu a dalších pravidel nutných k provozu školského zařízení. Pravidelně naše zařízení navštěvuje státní zástupce, který dohlíží nad všemi postupy při řešení problémů se sociálně patologickými jevy. Údaje o aktivitách a prezentaci zařízení na veřejnosti Škola spolupracuje s obecním úřadem při zajišťování odborného výcviku učebních oborů.úzká spolupráce je s místní T.J.Sokol,kdy se dětí účastní sportovních soutěží a kulturních akcí.v zimních měsících je využívána místní sokolovna na zajištění školné tělesné výchovy a mimoškolních aktivit. Pro ústav sociální péče Adam jsme uspořádali vystoupení hudební skupiny. Prezentace školského zařízení je zajištěna formou www stránek Výroční zpráva o činnosti výchovného úseku za školní rok 2010/2011 Úvod: Výchovný ústav, Dětský domov se školou, Základní škola a Střední škola je specifické výchovné zařízení a proto i výchovná činnost je přizpůsobena složitým podmínkám, které tuto činnost ovlivňují. Důraz je kladen zvláště na dodržování zákona č.109, dodržování vnitřního řádu, omezení útěkovosti dětí a rozšíření zájmových aktivit sportovního a kulturně společenského charakteru. Děti mají možnost se věnovat sportovní, kulturní či společenské činnosti v rámci pravidelných programů výchovných skupin, ale i v rámci množství zájmových kroužků, které v ústavu fungují, ale i dalších kroužků mimo zařízení, do kterých děti docházejí. Zhodnocení výchovné činnosti: Od září 2005 začal svoje fungování internát při VÚ, DDŠ, ZŠ a SŠ, který před tím v roce 2004 prošel velkou rekonstrukcí. Chlapci tak mají k dispozici více prostoru a možností jak trávit svůj volný čas pod dohledem pedagogických pracovníků. Výchovná činnost byla prováděna podle celoročního plánu práce, který byl rozpracován na měsíční a týdenní cykly. Každý měsíc proběhlo celoústavní komunitní setkání s dětmi za účasti všech pedagogických pracovníků s tématickým zaměřením orientovaná na problematiku zdravotní, preventivní, osobnostní či sociální. Každý měsíc proběhla také beseda vedoucího vychovatele a ředitele s dětmi bez účasti pedagogických pracovníků s tématickým zaměřením orientovaná na problematiku co chlapce momentálně trápí a zajímá.

10 10 Každý týden se scházela pedagogická trojka za účasti kmenových vychovatelů, učitelů, mistrů odborné přípravy a dětí, podle výchovných skupin. Pracovala spoluspráva dětí, která se scházela 1x za 14 dní s vedoucím vychovatelem a odborným pracovníkem zařízení, podle potřeby i častěji. V oblasti protidrogové prevence byl zpracován Minimální preventivní program na celý školní rok v jehož rámci proběhly všechny naplánované akce. V rámci výchovného působení byla realizována Koncepce resocializace a reedukace a v jejím rámci proběhly všechny naplánované akce. Byl realizován systém plánu individuálního rozvoje v souvislosti se zákonem č V rámci Koncepce individuální a skupinové psychoterapie probíhala průběžně socioterapeutická skupina pro skupiny dětí, které se scházely 1x za týden. V rámci výchovné činnosti mimo vyučování probíhaly zájmové kroužky malé kopané, nohejbalu, ledního hokeje, kondiční kulturistiky, stolního tenisu, tenisu, dále kroužky - výtvarný, keramický, střelecký a kroužek vaření. Mimo těchto kroužků organizovaných ústavem docházely děti dle svého zájmu do kroužků mimo zařízení, konkrétně se jednalo o docházku dětí do tanečního kroužku v Dřevohosticích v sokolovně a fotbalového oddílu v Želatovicích. V rámci akcí pro děti bylo uspořádáno množství zájezdů na sportovní a kulturní akce, jejichž úplný výčet je uveden v Přehledu akcí. Pro všechny děti bylo v průběhu školního roku realizováno množství celoústavních akcí jejichž výčet je také uveden v Přehledu akcí. Pro výchovnou činnost jsou využívány prostory areálu domova mládeže, který disponuje asfaltovým víceúčelovým hřištěm, sportovní hernou a jednotlivými klubovnami pro společenské a jiné hry, dále školní hřiště se sportovišti pro nohejbal, volejbal, tenis, kopanou, atletiku a kuželky. Pro pracovní činnost a samopěstitelství ovoce je využívána ústavní zahrada. V zimním období je pro sportovní aktivity využívána místní sokolovna a Zimní stadion v Přerově. Děti reprezentovaly naše zařízení v množství soutěží a veřejných přehlídek kroužek malé kopané se zúčastnil turnajů ve VÚ Višňové, VÚ Střílky a VÚ Olešnice, vybrané děti se zúčastnily Běhu pro zdraví. V zimním období sehrály děti sérii přátelských utkání v ledním hokeji s oddílem HC Dřevohostice. Děti se zúčastnily turnaje v kuželkách v Novém Jičíně. Z meziústavních soutěží proběhly tyto akce 14. ročník turnaje v malé kopané, 13. ročník turnaje ve stolním tenise a 13. ročník turnaje v nohejbale. V rámci resocializačních zátěžových pobytů proběhl přechod Jeseníku. Program byl zaměřen zvl. na rozvoj samostatnosti dětí a na vystavení dětí psychické i fyzické zátěži s cílem prověřit osobnostní kvality dětí v těchto náročných podmínkách. Účastnili jsme se také vzdělávacího projektu společnosti EUFORAL (hypoterapie v Mohelnici, canisterapie v Dřevohosticích, zimní pobyt v Koutech nad Desnou a letní putovní tábor v Mohelnici) a přes MSDU OS Praha zimního lyžařského výcviku v Jeseníkách na Červenohorském sedle a letního pobytu tamtéž. Účastnili jsme se také letního výměnného pobytu v Hostinném. V rámci provozu školního roku 2010/2011 proběhlo množství sportovních a kulturně poznávacích akcí.

11 11 Přehled akcí v mimoškolní činnosti výchovného úseku: Datum Popis akce Místo realizace 4.9. Turistika Hostýnské vrchy Letecký den + doprovodné akce Olomouc Návštěva krytého aquaparku Hranice Házenkářské dopoledne Bystřice pod Hostýnem 18.9 Letecký den dny NATO Ostrava - Mošnov minigolf Bystřice pod Hostýnem Házená Přerov - Zubří Přerov bowling Bystřice pod Hostýnem Házená Zlín Zlín Házenkářské dopoledne Uherské Hradiště Návštěva krytého aquaparku Hranice Turistika, návštěva Svatého Hostýna Hostýnské vrchy Cykloturistika Dřevohostice - Helfštýn Helfštýn Celodenní turistický výlet - Trojanovice Beskydy bowling Bystřice pod Hostýnem Návštěva fotbalového utkání Hulín bowling Bystřice pod Hostýnem Celodenní výlet Plumlov Návštěva krytého aquaparku Hranice Návštěva veřejného bruslení Přerov Návštěva krytého aquaparku Hranice Celodenní turistický výlet - Radhošť Beskydy Házenkářské dopoledne Velká Bystřice Hokejové utkání ZHEL Přerov Turistika - Tesák Hostýnské vrchy Návštěva veřejného bruslení Přerov Návštěva krytého aquaparku Hranice bowling Bystřice pod Hostýnem Návštěva krytého aquaparku Hranice bowling Bystřice pod Hostýnem Návštěva veřejného bruslení Přerov Házenkářské utkání Hranice Předvánoční výlet spojený s nákupy - Olympia Olomouc Předvánoční výlet spojený s nákupy - Skanzen Rožnov pod Radhoštěm Lyžařský výlet Rusava Vánoční výlet na Svatý Hostýn Svatý Hostýn Návštěva veřejného bruslení Přerov Návštěva veřejného bruslení Přerov Návštěva krytého aquaparku Hranice bowling Bystřice pod Hostýnem 2.1. bowling Bystřice pod Hostýnem 5.1. Pohlídka města + bowling Bystřice pod Hostýnem 8.1. Návštěva krytého aquaparku Hranice bowling Bystřice pod Hostýnem Návštěva filmového představení Bastardi Brodek u Přerova Celodenní turistický výlet - Radhošť Beskydy Návštěva veřejného bruslení Přerov

12 Pohlídka města + bowling Bystřice pod Hostýnem bowling Bystřice pod Hostýnem Návštěva veřejného bruslení Přerov 1.2. Návštěva divadelního představení Sluha dvou pánů Zlín 2.2. Návštěva muzikálu Cikáni jdou do nebe Uherské Hradiště 6.2. Prohlídka města + bowling Bystřice pod Hostýnem 4.2. Prohlídka města + bowling Bystřice pod Hostýnem Celodenní výlet Hostýnské vrchy Tesák Návštěva turnaje v nohejbale Přerov Návštěva krytého aquaparku Hranice bowling Bystřice pod Hostýnem Návštěva filmového představení Občanský Průkaz Olomouc Návštěva veřejného bruslení Přerov Celodenní výlet Bystřice noc s Andersenem večerní čtení Dřevohostice 2.4. Cykloturistika Dřevohostice - Helfštýn Helfštýn 3.4. Celodenní výlet Hostýnské vrchy Troják Házenkářské dopoledne Senice na Hané Návštěva fotbalového utkání Újezdec Návštěva fotbalového utkání Kozlovice noc s Andersenem večerní čtení Dřevohostice Návštěva fotbalového utkání Hulín Turistika, návštěva Svatého Hostýna Hostýnské vrchy 1.5. Celodenní výlet Přerov Prvomájové oslavy Přerov 8.5. Házenkářské dopoledne Uničov 7.5. Návštěva cirkusu Berousek Přerov Celodenní výlet Malenovice Lysá Hora Beskydy noc s Andersenem večerní čtení Dřevohostice Návštěva akce Dny koně Radkova Lhota Návštěva cirkusu Alex Přerov Celodenní turistika Hostýnské vrchy Návštěva fotbalového utkání Hulín bowling Bystřice pod Hostýnem 1.7. Cykloturistika Dřevohostice - Helfštýn Helfštýn Pobyt - Hostinné Krkonoše Pobyt EUFORAL - Mohelnice Mohelnice Pobyt Červenohorské sedlo Jeseníky Celodenní výlet Pustevny Cykloturistika Kelčský Javorník Celodenní výlet Hranice Návštěva koupaliště Osek nad Bečvou Celodenní turistika Rusava Návštěva hokejového střetnutí Přerov Návštěva koupaliště Domaželice Návštěva koupaliště Lipová V Dřevohosticích Za radu školy Mgr.Jakubál Karel Mgr.Hroz Ivo ředitel VÚ,DDŠ,ZŠ a SŠ