Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011. Výchovný ústav,dětský domov se školou,základní škola a střední škola,dřevohostice,novosady 248

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011. Výchovný ústav,dětský domov se školou,základní škola a střední škola,dřevohostice,novosady 248"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/ Výchovný ústav,dětský domov se školou,základní škola a střední škola,dřevohostice,novosady 248 Charakteristika školského zařízení Zřizovací listina vydána dne pro rozpočtovou organizaci Výchovný ústav pro mládež v Dřevohosticích,zřízenou podle 12 odst.3 písm.a)zákona ČNR č.564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství,ve znění dodatku č.j /97-61 ze dne ,č.j / ze dne ,č.j /03-25 ze dne ,č.j /05-25 ze dne S účinností od se do školského rejstříku zapsal název právnické osoby Výchovný ústav,dětský domov se školou,základní škola a střední škola,dřevohostice,novosady 248 Adresa školského zařízení: Dřevohostice,Novosady 248, s.č Identifikátor právnické osoby : IČO Tel.fax: , e-meil: Školské zařízení má právní subjektivitu,je příspěvkovou organizací a zřizovatelem je Ministerstvo školství,mládeže a tělovýchovy ČR. Školské zařízení sdružuje: 1. Střední škola IZO kapacita 80 žáků 2. Základní škola IZO Kapacita 16 žáků 3. Výchovný ústav IZO kapacita 32 žáků 4. Dětský domov se školou IZO Kapacita 16 žáků 3. Školní jídelna - IZO kapacita 85 jídel Statutárním orgánem je ředitel jmenovaný ministerstvem školství,mládeže a tělovýchovy České republiky.činnost školského zařízení je vymezena zákonem č.109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních ve znění dalších zákonů, zákonem č.561/2004 Sb.,o soustavě základních a středních škol(školský zákon),prováděcími předpisy a statutem vydaným ministerstvem školství,mládeže a tělovýchovy. Školské zařízení je chlapecké výchovně vzdělávací zařízení pro obtížně vychovatelnou mládež do 18,popř.19 let,u nichž byla soudem nařízena ústavní nebo uložena ochranná výchova.úkolem tohoto zařízení je převýchova obtížně vychovatelné mládeže,jejich příprava pro zapojení do společnosti a na budoucí povolání. Ve střední škole při VÚ se vyučovalo ve školním roce 2010/2011 podle schválených učebních plánů a učebních osnov níže uvedené učební obory.

2 2 Stavební práce - 2 letý obor Kód oboru E/002( ) Schváleno pod č.j /95-24 ze dne a uveřejněno ve Věstníku MŠMT č.12. Schválilo MŠMT pod č.j.30939/ s platností od 1.září 2004 počínaje 1.ročníkem Učební osnovy všeobecně vzdělávacích předmětů odborných učilišť schválilo MŠMT ČR dne pod č.j /99 24 s platností od 1.září 2000 počínaje 1. ročníkem. Učební obor stavební práce připravuje žáka na výkon stanoveného okruhu pracovních činností povolání stavební dělník na výkon pomocných stavebních prací. Denní studium je určeno pro žáky, kteří splnili povinnou školní docházku a jsou zdravotně způsobilí. Příprava je ukončena závěrečnou zkouškou a vydáním výučního listu. Strojírenská výroba Zámečník, zámečnické práce a údržba - 2 letý obor Kód oboru H/510 Schválilo Ministerstvo školství,mládeže a tělovýchovy dne 30.června 2003 č.j /03-23,s platností od 1.září 2003 počínaje 1.ročníkem. Učební osnovy všeobecně vzdělávacích předmětů pro dvouleté učební obory SOU schválilo MŠMT ČR dne pod č.j /91 20 s platností od 1.září. Učební obor připravuje žáka pro výkon jednoduchých zámečnických prací a montáže a demontáže strojních součástí. Absolvent může získat svářečský průkaz. Denní studium je určeno pro žáky, kteří splnili povinnou školní docházku a jsou zdravotně způsobilí.. Příprava je ukončena závěrečnou zkouškou a vydáním výučního listu. Praktická škola s jednoletou přípravou Kód oboru C/001 Schválilo MŠMT ČR dne č.j /96-4 s platností od 1.září 1996 počínaje 1.ročníkem Cílem přípravy je umožnit žáků doplnění a rozšíření teoretického i praktického vzdělání, dosaženého v průběhu povinné školní docházky, a poskytnout jim základy odborného vzdělání a manuálních dovedností v jednoduchých činnostech dle zaměření přípravy. Podmínkou pro přijetí je ukončená povinná školní docházka v ZŠ Praktické či Speciální. Praktická škola s 1-letou přípravou má při praktickém cvičení skupinu o 8 žácích, při teoretickém vyučování je maximálně 8 žáků ve třídě. Třída školy a skupina pro praktické vyučování má nejméně 4 děti nebo žáky. Výsledky vzdělávání žáků Výsledky vzdělávání žáků jsou ve velké míře ovlivněny útěky chlapců z našeho zařízení,což se projevuje zejména v počtu zameškaných hodin ve škole,kdy dlouhodobý útěk zvedne průměrný počet zameškaných hodin.dítě je nuceno opakovat ročník,nebo vůbec není schopno ukončit své vzdělání.při dosažení 18 let může dítě odejít a vzdělání si dokončit na jiném odborném učilišti.v případě zájmu je jim umožněno dokončit si vzdělání v našem zařízení.v celém průběhu školního roku chlapci odchází a přichází noví na základě rozhodnutí Diagnostického ústavu a navazují na své předchozí vzdělání. Exkurze Stavební výstava Stavotech Olomouc Kamenolom Podhůra

3 3 Závěrečné zkoušky - školní rok 2010/2011 SV2 strojírenská výroba Závěrečnou zkoušku konali tři žáci nichž se jeden ke zkoušce bez omluvy nedostavil.(čonka Stanislav) Dva žáci, kteří zkoušku vykonali prospěli.(foltyn David,Hruda Lukáš) SP2. stavební práce Závěrečnou zkoušku mělo konat pět žáků. Z toho jeden žák na vlastní žádost zanechal studia(pecha Lukáš),jeden žák se ke zkoušce nedostavil z důvodu vazby(novák Jan),jeden žák nesplnil podmínky pro možnost konání zkoušky(mižikar Tomáš).Byl mu stanoven náhradní termín září 2011.V tomto náhradním termínu neprospěl z ústní části zkoušky. Dva žáci v řádném termínu neprospěli z praktické části.(tancoš David,Blanám Petr)Byl jim stanoven opravný termín září 2011.Z toho jeden se v opravném termínu ke zkoušce bez omluvy nedostavil(blanám Petr),druhý u zkoušky prospěl(tancoš David). PSJ jednoletá praktická škola Závěrečnou zkoušku měli vykonávat dva žáci.(cetl Jonáš,Blajze David).Nesplnili podmínky pro možnost konání závěrečné zkoušky v řádném termínu(neprospěli Cetl ze 2 předmětů,blajze z 1 předmětu). Náhradního termínu závěrečné zkoušky se účastnil žák(blajze David) u zkoušky prospěl. Školní rok 2010/2011 výsledky vzdělávání Střední škola SV1 strojírenská výroba třídní učitel Mgr.Zajíc Petr,dílenský učitel Zajíc Bohumil Na začátku šk.roku 3 (Dvořák Tomáš, Burda Patrik, Vacula Lukáš) Prospěli 3 Burda Patrik, Tejkl Martin, Vacula Lukáš) Neprospěli 0 Opakují ročník 0 Neklasifikováni 0 Přistoupili 2 (Košárek Petr, Tejkl Martin) Vystoupili 1 (Košárek Petr) Přestali být žáky školy 1 (Dvořák Tomáš) SV2 strojírenská výroba třídní učitel Mgr.Zajíc Petr,dílenský učitel Zajíc Bohumil Na začátku šk.roku 4 (Čonka Stanislav, Foltýn David, Hruda Lukáš, Mlynarčík Tomáš) Prospěli 3 (Čonka Stanislav, Foltýn David, Hruda Lukáš) Neprospěli 0 Opakují ročník 0 Neklasifikováni 0 Přistoupili 0 Vystoupili - 0 Přestali být žáky školy 1 (Mlynarčík Tomáš)

4 4 PSJ. praktická škola jednoletá třídní učitel Mgr.Srovnalík František,dílenský učitel Na začátku šk.roku 9 žáků na konci 5 žáků. Počet žáků s vyznamenáním 0 Prospěli 1 (Blajze David) Neprospěli 1 (Cetl Jonáš) Opakují ročník 2 (Baláž Tomáš, Cetl Jonáš) Neklasifikováni 3 (Baláž Tomáš, Boldezerský Pavel, Mižigár Dan) Přistoupili 1 (Besta Tomáš) Vystoupili 1 ( Mucha Daniel) Přestali být žáky školy 5 (Baláž Jaroslav, Besta Tomáš, Holomek Lukáš, Némét František) SP1 stavební práce třídní učitel Ing.Maršálek Petr,dílenský učitel Veselý Jaroslav Na začátku šk.roku 4 žáků na konci 8 žáků Prospěli - 5 (Cína Josef, Pačaj Michal, Planý Jiří, Škára Vojtěch, Šindler Tomáš) Neprospěli 1 (Randýsek Milan) Neklasifikováni 2 (Pecha Josef, Jarma Jiří) Opakují ročník 1 (Randášek Milan) Přeřazeni 0 Přistoupili 5 (Pecha Josef, Planý Jiří, Randýsek Milan, Jarma Jiří, Sivák Petr) Vystoupili 1 (Sivák Petr) Přestali být žáky školy - 0 SP2 stavební práce třídní učitel Ing.Maršálek Petr,dílenský učitel J, Čech Na začátku šk.roku 4 žáci na konci 5 žáků Prospěli - 4 (Blanám Petr, Novák Jan, Tančíš David, Mižikar Tomáš) Neprospěli 1 (Pecha Lukáš) Neklasifikováni 0 Opakují ročník 0 Přeřazeni 0 Přistoupili 1 (Mižikár Tomáš) Vystoupili - 0 Přestali být žáky školy - 0 Základní škola Do základní školy jsou přijímáni žáci do osmé a deváté třídy na základě rozhodnutí Diagnostického ústavu Olomouc. Je vyučováno podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání P Ř Í L E Ž I T O S T a podle přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením P Ř Í L E Ž I T O S T PLUS IX.A vzdělávací program 16847/96-2, Základní škola Třídní učitel Mgr. Zajíc Martin Na začátku šk.roku 3 žáci na konci 7 žáků. Počet žáků s vyznamenáním 1 (Haratyk Jakub) Prospěli 4 (Tokár Martin, Pospíšil René, Mižikár Jiří, Habáň Patrik) Neprospěli 2 (Franta Filip, Bašta Josef) Přistoupili 4 (Pospíšil René, Mižikar Jiří, Bašta Josef, Habáň Patrik) Výsledky přijímacího řízení na střední školy přijato 7

5 5 IX.B vzdělávací program 22980/97-22, Zvláštní škola Třídní učitel Mgr.Kadláčková Jarmila Na začátku šk.roku 1 žák na konci 9 žáků. Počet žáků s vyznamenáním 0 Prospěli 7 (Baláž Tomáš, Mařík Karel, Sivák Vlastimil, Krajča Michal, Závodi Marek, Pačan Roman, Gono Antonín) Neprospěli 1 (Bílý Martin) Neklasifikováni 1 (Džudo Patrik) Opakují ročník 1 (Džudo Patrik) Přeřazeni 1 (Ferko Lukáš) Přistoupili 9 (Mařík Karel, Ferko Lukáš, Sivák Vlastimil, Krajča Michal, Džudo Patrik, Závodi Marek, Pačan Roman, Bílý Martin, Gono Antonín) Vystoupili - 0 Přestali být žáky školy - 0 Výsledky přijímacího řízení na střední školy přijato 7 Údaje o pracovnících Ředitel: Mgr.Jakubál Karel Etoped: Mgr. Hrabovská Kateřina Vedoucí učitel odborného výcviku: Veselý Jaroslav Učitelé odborného výcviku: Zajíc Bohumil, Čech Zdeněk Zástupce ředitele pro teoretickou výuku: Mgr. Hroz Ivo Učitelé: Mgr. Eza Al Dean Hana(mateřská dovolená), Mgr.Srovnalík František, Mgr.Zajíc Petr, Ing.Maršálek Petr, Mgr. Kadláčková Jarmila, Mgr. Martin Zajíc, Mgr. Jakubálová Růžena Vedoucí vychovatel: Bc.Caletka Jiří Vychovatelé: Batta Jaroslav, Mgr.Přikrylová Petra, ing.janovský Petr, Mgr.Liptáková Sylvie, Mgr. Pech Vratislav, Bc.Pospíšil Ladislav, Bc.Polášková Jana, Šeda Pavel, Vala Richard, Matýsek Jiří, Mgr.Křížková Marcela, Mgr.Václavíček Albín, Mgr.Žákovský Miroslav, Mgr. Snášelová Petra, Bc. Friedl Ondřej Asistenti pedagoga: Bělánek Bohuslav, Kreisel Josef, Macek Pavel, Machala Rostislav, Menšík Svatopluk, Tellinger Milan, Tománek Roman Sociální pracovnice: Tomčíková Marie, Mgr.Pospíšilová Jana Ekonomka: Navrátilová Jana Účetní : Menšíková Miluše Vedoucí kuchyně: Václavíková Hilda Kuchař/ka: Baďura Lukáš, Bělánek Petr, Pumprlová Marie Správce budov: Kroupa František Údržbář:Večeřa Jaroslav Pradlena: Rolníková Anna Skladnice: Veselá Eva Uklizečka: Kroupová Alena,Tučková Marie, Kumová Radka, Švadlena: Gajdošíková Blanka

6 6 Celkový počet zaměstnanců k byl 50 zaměstnanců, z toho 34 pedagogických a 16 nepedagogických pracovníků. Během školního roku 2010/2011 nastoupili Mgr. Jakubálová Růžena učitelka, Marie Roubalová uklizečka, Bělánek Petr kuchař, Gajdošíková Blanka švadlena.. Pracovní poměr ukončili v průběhu školního roku 2010/2011: Pech Vratislav, odchod do starobního důchodu. Celkový počet zaměstnanců k byl 49 zaměstanců, z toho 33 pedagogických pracovníků a 16 nepedagogických pracovníků. Mgr. Ezz Al Dean Hana učitelka (od na MD). Průměrná mzda na 1 přepočteného pracovníka činila 21892,- Kč z toho nenárokové složky 2411,- Kč Průměrná mzda na 1 pedagogického pracovníka činila 25225,- Kč. Z toho učitelé: průměrná mzda 26506,- Kč, vychovatelé průměrná mzda 24792,- Kč a asistenti pedagoga průměrná mzda 12651,- Kč. Průměrná mzda na 1 nepedagog. pracovníka činila 16152,- Kč, z toho nenárokové složky 2223,- Kč. Provozní pracovníci splňují kvalifikační předpoklady pro výkon své funkce. Hospodářka Jana Navrátilová (nesplňuje kvalifikační předpoklady) - bakalářské studium bylo zahájeno Pedagogičtí pracovníci s pracovním zařazením učitel splňuje úplné kvalifikační předpoklady k pracovníků (Mgr. Karel Jakubál, Jaroslav Veselý, Bohumil Zajíc, Mgr. Eza Al Dean /MD/, Mgr. Zajíc Petr, Mgr Martin Zajíc), 5 pracovníků částečně (chybí speciální pedagogika Mgr. Hroz Ivo, Ing. Maršálek Petr, Mgr. Srovnalík,František, Čech Zdeněk, Mgr. Kadláčková Jarmila studium zahájila ). Z pedagogických pracovníků na výchovném úseku nesplňují úplné kvalifikační předpoklady 4 pracovníci: Matýsek Jiří, Ing. Petr Janovský, Mgr. Václavíček Albín, Bc. Polášková Jana. 13 pracovníků má úplnou kvalifikaci (Batta Jaroslav, Bc. Caletka Jiří, Mgr. Hrabovská Kateřina, Mgr. Liptáková Silvie, Mgr. Pech Vratislav, Bc. Pospíšil Ladislav,, Šeda Pavel, Mgr. Žákovský Miroslav, Vala Richard, Mgr.Křížková Marcela, Mgr. Přikrylová Petra, Petra Snášelová DiS., Bc. Ondřej Friedl. Většina pracovníků je s dlouholetou praxí ve svém oboru a je plně způsobilá pro výkon svého povolání. Asistenti pedagoga celkem 7 pracovníků (Bohuslav Bělánek, Roman Tománek, Josef Kreisel, Rostislav Machala, Svatopluk Menšík, Pavel Macek, Milan Tellinger) splňují ped.požadavky. Josef Kreisel nesplňuje pedagogické požadavky. Ostatní asistenti vzdělání splňují. Přijímání a propouštění dětí Rozmísťování dětí do Výchovného ústavu provádí Diagnostický ústav pro mládež, SVP a ŠJ v Ostravě- Kunčičkách a do Dětského domova se školou umísťuje děti Dětský diagnostický ústav SVP, ZŠ a ŠJ Olomouc ve spolupráci s Dětským diagnostickým ústavem Bohumín. Do VÚ, DDŠ, ZŠ a SŠ jsou přijímáni pouze chlapci s nařízenou ústavní výchovou nebo s nařízeným předběžným opatřením. Chlapci s ochrannou výchovou jsou přijímáni pouze s udělením výjimky MŠMT ČR. O přijetí žáků do střední školy nebo základní školy rozhoduje ředitel VÚ Dřevohostice. K bylo ve stavu celkem 41 chlapců, z toho 7 v DDŠ. K bylo ve stavu celkem 40 chlapců, z toho 13 v DDŠ.

7 7 V daném období od do nastoupilo do našeho zařízení celkem 36 chlapců. Z toho bylo 7 chlapců ve věku do 15-ti let. S nařízeným předběžným opatřením nastoupilo do zařízení 10 chlapců. Toto předběžné opatření bylo u tří chlapců přeměněno soudem v ústavní výchovu. V určeném období pobývali 4 chlapci ve vazební věznici. U 6-ti chlapců byla uložena ochranná výchova. Od do odešlo celkem 37 chlapců, a to 19 chlapců do jiných výchovných zařízení, u 4 chlapců byla zrušena ústavní výchova a odešli k zákonným zástupcům. Zbývající chlapci dosáhli plnoletosti. Odešli ke svým rodičům nebo do Domů na půli cesty. Během daného období bylo celkem 159 útěků. Z toho 48 nenávratů. Rada školy Dne byla zvolena rada školy. Složení rady : Za zřizovatele Mgr.Hroz Ivo/předseda rady) Za ped.pracovníky Pospíšil Ladislav Za zákonné zástupce Hausnerová Ilona Při zařízení působí odborová organizace,která spolupracuje s vedením školy. Investiční a stavební činnost Nebyla realizována žádná investiční akce. Proběhla oprava příjezdové plochy ve škole Novosady 248, oprava střechy včetně výměny oken na přístavku DM,výměna žaluzií ve škole a na DM,oprava plotu na Dolní 107,oprava vchodových přístřešků a schodiště ve dvorní části školy. Kontrolní činnost Kontrola ČŠI Olomoucký inspektorát státní a veřejnoprávní kontrola využívání finančních prostředků státního rozpočtu poskytnutých Výchovnému ústavu, DDŠ, ZŠ a SŠ Dřevohostice. Kontrolované období rok 2010 do data kontroly(4/2011) bylo shledáno bez závad. Kontrolou školního stravování byl zjištěn nesprávně uvedený počet strávníků dle stavu k ve výkaze Z Tato chyba byla odstraněna a vedoucí jídelny poučena o vyplňování výkazu ve spolupráci se sociální pracovnicí proběhla prověrka stavu BOZP a požární ochrany. Závěrem kontroly bylo doplnění chybějících bezpečnostních tabulek ve školních dílnách a vyvěšení provozního řádu ve sportovním areálu. V listopadu 2010 proběhl audit jehož předmětem bylo nastavení VŘKS našeho školského zařízení. Audit provedla ing. Milerová Pavla, interní auditorka schválená MŠMT Praha. Závěr auditu byl bez závad se sdělením, že vnitřní kontrolní systém zavedený v naší organizaci je účinný. Jiné kontroly neproběhly. PROJEKTY : 1/ Projekt OP VK 1.2/0028 Vzdělávání pro budoucnost v Olomouckém kraji Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.. Realizátor projektu: EUFORALL o.s., Švédská 8, Olomouc Partner projektu: Sdružení CEPAC Morava, Jeremenkova 1142/42, Olomouc

8 8 Stručný obsah projektu: Hlavním cílem projektu Vzdělávání pro budoucnost v Olomouckém kraji je nabídnout pomoc při začleňování mládeže, která bude v blízké době odcházet z domova do společnosti, rozvíjet schopnosti v oblasti hledání a udržení si zaměstnání, při obstarávání bydlení a celkové samostatné existenci. Děti a mládež bude mít možnost projít vzdělávacími moduly a osvojit si zážitkovou formou nové schopnosti a dovednosti. Speciálně vytvořený vzdělávací program bude nabídnut širokému spektru zájemců z řad zúčastněných ústavních zařízení. V rámci pilotního ověření budou vytvořeny 4 moduly pro děti a mládež a 1 modul pro výchovné pracovníky: 1.modul-Motivační kurz 2. modul - Finanční gramotnost 3.Modul: Psychologické minimum 4.Modul: Praktické dovednosti 5.Modul: Zážitková forma vzdělávání pedagogických a výchovných pracovníků Projekt pokračuje i ve školním roce 2011/ / Projekt ffi innaannccoovvaannýý zz OP VK,, Prri ioorri ittnní í oossyy 11 Pooččáátteeččnní í vvzzdděěl láávváánní í,, Obbl laasstti i ppooddppoorryy Zleeppššeenní í ppooddmí ínneekk vvzzdděěl láávváánní í nnaa zzáákkl laaddnní ícchh šškkool láácchh Projekt byl zahájen k a bude realizován v průběhu 2 let. Cíleem pprrooj jeekkt tuu jee j zzl leeppšši itt ppooddmí ínnkkyy pprroo vvzzdděěl láávváánní í vvee šškkool lee,,jaakk ppoo sst trráánnccee maat teerri iáál lnní í,,taakk vvýýuukkoovvéé..důůl leežži itéé jee j ppooddppoořři itt vvzzdděěl láávváánní í ppoomooccí í innffoorrmaaččnní i ícchh teecchhnnool t looggi iíí nnoovvýýcchh vvýýuukkoovvýýcchh maat teerri iáál lůů aa ppooddppoořři itt vvzzdděěl láávváánní í vv oobbl laasst tii ffi innaannččnní í ggrraamoot tnnoosst ti.. V kkoonneeččnnéém vvýýssl leeddkkuu bbuuddoouu zzpprraaccoovváánnyy vvýýsst tuuppyy pprroo vvýýuukkuu ffi innaannččnní í ggrraamoot tnnoosst tii aa IICT,bbuuddee, oobbnnoovveennoo zzaasst taarraal léé vvyybbaavveenní í pprroo vvýýuukkuu IICT aa bbuuddoouu vvyyt tvvoořřeennyy ppooddmí ínnkkyy pprroo pprreezzeennt taacci i ppřři i vvýýuuccee.. Celková finanční výše projektu je ,-Kč Prevence sociálně patologických jevů Oblast školní výuky Vzhledem k úzké propojenosti našeho zařízení škola-internát, bývaly často do školní výuky zařazena témata, která dětem lépe pomáhají pochopit rizika a důsledky nežádoucího chování, jejichž projevy se na výchově objevují. Do osnov byly pravidelně zařazovány přednášky o etické a právní výchově a též o zdravém životním stylu. Každý týden se scházeli učitelé a vychovatelé, aby zhodnotili vývoj dítěte, jak ve škole, tak i na internátě a popřípadě řešily vzniklé problémy. Oblast působení mimo školu Děti se ve svých výchovných skupinách účastnily bohatého odpoledního a víkendového programu s širokým spektrem zážitkově orientovaných činností: zátěžové turistické výlety, sportovní akce, kulturně poznávací výlety, socioterapeutické skupiny, zájmové kroužky apod. Veškeré tyto aktivity měly za cíl podporovat zdravý duševní vývoj jedince, pomáhat při adaptaci a kohezi ve skupině a minimalizovat rozvoj patologických jevů. Ve školním roce 2010/2011 jsme ve spolupráci se sdružením Euforal s dětmi realizovali zimní a letní zážitkové pobyty, hipoterapeutický výcvik, cannisterapii a individuální psychoterapie.

9 9 Spolupráce s rodiči Přestože je ve většině případů spolupráce s rodiči velmi problematická, podařilo se nám navázat některé kontakty s rodiči či prarodiči, kteří s námi spolupracovali na zlepšení postojů dítěte k sociálně patologickým jevům. K této spolupráci využíváme kontaktů se sociálními kurátory, kteří prostředí rodiny znají lépe než my a mohou sledovat dítě v době, kdy je na návštěvách doma. Výskyt sociálně patologických jevů Vzhledem k tomu, že naši cílovou skupinou jsou děti s poruchami chování, je zřejmé, že se u nás objevují jedinci, kteří mají či měli vlastní zkušenost se sociálně patologickými jevy. V případech již výskytu problému, řešíme situaci okamžitě dle vnitřního řádu a dalších pravidel nutných k provozu školského zařízení. Pravidelně naše zařízení navštěvuje státní zástupce, který dohlíží nad všemi postupy při řešení problémů se sociálně patologickými jevy. Údaje o aktivitách a prezentaci zařízení na veřejnosti Škola spolupracuje s obecním úřadem při zajišťování odborného výcviku učebních oborů.úzká spolupráce je s místní T.J.Sokol,kdy se dětí účastní sportovních soutěží a kulturních akcí.v zimních měsících je využívána místní sokolovna na zajištění školné tělesné výchovy a mimoškolních aktivit. Pro ústav sociální péče Adam jsme uspořádali vystoupení hudební skupiny. Prezentace školského zařízení je zajištěna formou www stránek Výroční zpráva o činnosti výchovného úseku za školní rok 2010/2011 Úvod: Výchovný ústav, Dětský domov se školou, Základní škola a Střední škola je specifické výchovné zařízení a proto i výchovná činnost je přizpůsobena složitým podmínkám, které tuto činnost ovlivňují. Důraz je kladen zvláště na dodržování zákona č.109, dodržování vnitřního řádu, omezení útěkovosti dětí a rozšíření zájmových aktivit sportovního a kulturně společenského charakteru. Děti mají možnost se věnovat sportovní, kulturní či společenské činnosti v rámci pravidelných programů výchovných skupin, ale i v rámci množství zájmových kroužků, které v ústavu fungují, ale i dalších kroužků mimo zařízení, do kterých děti docházejí. Zhodnocení výchovné činnosti: Od září 2005 začal svoje fungování internát při VÚ, DDŠ, ZŠ a SŠ, který před tím v roce 2004 prošel velkou rekonstrukcí. Chlapci tak mají k dispozici více prostoru a možností jak trávit svůj volný čas pod dohledem pedagogických pracovníků. Výchovná činnost byla prováděna podle celoročního plánu práce, který byl rozpracován na měsíční a týdenní cykly. Každý měsíc proběhlo celoústavní komunitní setkání s dětmi za účasti všech pedagogických pracovníků s tématickým zaměřením orientovaná na problematiku zdravotní, preventivní, osobnostní či sociální. Každý měsíc proběhla také beseda vedoucího vychovatele a ředitele s dětmi bez účasti pedagogických pracovníků s tématickým zaměřením orientovaná na problematiku co chlapce momentálně trápí a zajímá.

10 10 Každý týden se scházela pedagogická trojka za účasti kmenových vychovatelů, učitelů, mistrů odborné přípravy a dětí, podle výchovných skupin. Pracovala spoluspráva dětí, která se scházela 1x za 14 dní s vedoucím vychovatelem a odborným pracovníkem zařízení, podle potřeby i častěji. V oblasti protidrogové prevence byl zpracován Minimální preventivní program na celý školní rok v jehož rámci proběhly všechny naplánované akce. V rámci výchovného působení byla realizována Koncepce resocializace a reedukace a v jejím rámci proběhly všechny naplánované akce. Byl realizován systém plánu individuálního rozvoje v souvislosti se zákonem č V rámci Koncepce individuální a skupinové psychoterapie probíhala průběžně socioterapeutická skupina pro skupiny dětí, které se scházely 1x za týden. V rámci výchovné činnosti mimo vyučování probíhaly zájmové kroužky malé kopané, nohejbalu, ledního hokeje, kondiční kulturistiky, stolního tenisu, tenisu, dále kroužky - výtvarný, keramický, střelecký a kroužek vaření. Mimo těchto kroužků organizovaných ústavem docházely děti dle svého zájmu do kroužků mimo zařízení, konkrétně se jednalo o docházku dětí do tanečního kroužku v Dřevohosticích v sokolovně a fotbalového oddílu v Želatovicích. V rámci akcí pro děti bylo uspořádáno množství zájezdů na sportovní a kulturní akce, jejichž úplný výčet je uveden v Přehledu akcí. Pro všechny děti bylo v průběhu školního roku realizováno množství celoústavních akcí jejichž výčet je také uveden v Přehledu akcí. Pro výchovnou činnost jsou využívány prostory areálu domova mládeže, který disponuje asfaltovým víceúčelovým hřištěm, sportovní hernou a jednotlivými klubovnami pro společenské a jiné hry, dále školní hřiště se sportovišti pro nohejbal, volejbal, tenis, kopanou, atletiku a kuželky. Pro pracovní činnost a samopěstitelství ovoce je využívána ústavní zahrada. V zimním období je pro sportovní aktivity využívána místní sokolovna a Zimní stadion v Přerově. Děti reprezentovaly naše zařízení v množství soutěží a veřejných přehlídek kroužek malé kopané se zúčastnil turnajů ve VÚ Višňové, VÚ Střílky a VÚ Olešnice, vybrané děti se zúčastnily Běhu pro zdraví. V zimním období sehrály děti sérii přátelských utkání v ledním hokeji s oddílem HC Dřevohostice. Děti se zúčastnily turnaje v kuželkách v Novém Jičíně. Z meziústavních soutěží proběhly tyto akce 14. ročník turnaje v malé kopané, 13. ročník turnaje ve stolním tenise a 13. ročník turnaje v nohejbale. V rámci resocializačních zátěžových pobytů proběhl přechod Jeseníku. Program byl zaměřen zvl. na rozvoj samostatnosti dětí a na vystavení dětí psychické i fyzické zátěži s cílem prověřit osobnostní kvality dětí v těchto náročných podmínkách. Účastnili jsme se také vzdělávacího projektu společnosti EUFORAL (hypoterapie v Mohelnici, canisterapie v Dřevohosticích, zimní pobyt v Koutech nad Desnou a letní putovní tábor v Mohelnici) a přes MSDU OS Praha zimního lyžařského výcviku v Jeseníkách na Červenohorském sedle a letního pobytu tamtéž. Účastnili jsme se také letního výměnného pobytu v Hostinném. V rámci provozu školního roku 2010/2011 proběhlo množství sportovních a kulturně poznávacích akcí.

11 11 Přehled akcí v mimoškolní činnosti výchovného úseku: Datum Popis akce Místo realizace 4.9. Turistika Hostýnské vrchy Letecký den + doprovodné akce Olomouc Návštěva krytého aquaparku Hranice Házenkářské dopoledne Bystřice pod Hostýnem 18.9 Letecký den dny NATO Ostrava - Mošnov minigolf Bystřice pod Hostýnem Házená Přerov - Zubří Přerov bowling Bystřice pod Hostýnem Házená Zlín Zlín Házenkářské dopoledne Uherské Hradiště Návštěva krytého aquaparku Hranice Turistika, návštěva Svatého Hostýna Hostýnské vrchy Cykloturistika Dřevohostice - Helfštýn Helfštýn Celodenní turistický výlet - Trojanovice Beskydy bowling Bystřice pod Hostýnem Návštěva fotbalového utkání Hulín bowling Bystřice pod Hostýnem Celodenní výlet Plumlov Návštěva krytého aquaparku Hranice Návštěva veřejného bruslení Přerov Návštěva krytého aquaparku Hranice Celodenní turistický výlet - Radhošť Beskydy Házenkářské dopoledne Velká Bystřice Hokejové utkání ZHEL Přerov Turistika - Tesák Hostýnské vrchy Návštěva veřejného bruslení Přerov Návštěva krytého aquaparku Hranice bowling Bystřice pod Hostýnem Návštěva krytého aquaparku Hranice bowling Bystřice pod Hostýnem Návštěva veřejného bruslení Přerov Házenkářské utkání Hranice Předvánoční výlet spojený s nákupy - Olympia Olomouc Předvánoční výlet spojený s nákupy - Skanzen Rožnov pod Radhoštěm Lyžařský výlet Rusava Vánoční výlet na Svatý Hostýn Svatý Hostýn Návštěva veřejného bruslení Přerov Návštěva veřejného bruslení Přerov Návštěva krytého aquaparku Hranice bowling Bystřice pod Hostýnem 2.1. bowling Bystřice pod Hostýnem 5.1. Pohlídka města + bowling Bystřice pod Hostýnem 8.1. Návštěva krytého aquaparku Hranice bowling Bystřice pod Hostýnem Návštěva filmového představení Bastardi Brodek u Přerova Celodenní turistický výlet - Radhošť Beskydy Návštěva veřejného bruslení Přerov

12 Pohlídka města + bowling Bystřice pod Hostýnem bowling Bystřice pod Hostýnem Návštěva veřejného bruslení Přerov 1.2. Návštěva divadelního představení Sluha dvou pánů Zlín 2.2. Návštěva muzikálu Cikáni jdou do nebe Uherské Hradiště 6.2. Prohlídka města + bowling Bystřice pod Hostýnem 4.2. Prohlídka města + bowling Bystřice pod Hostýnem Celodenní výlet Hostýnské vrchy Tesák Návštěva turnaje v nohejbale Přerov Návštěva krytého aquaparku Hranice bowling Bystřice pod Hostýnem Návštěva filmového představení Občanský Průkaz Olomouc Návštěva veřejného bruslení Přerov Celodenní výlet Bystřice noc s Andersenem večerní čtení Dřevohostice 2.4. Cykloturistika Dřevohostice - Helfštýn Helfštýn 3.4. Celodenní výlet Hostýnské vrchy Troják Házenkářské dopoledne Senice na Hané Návštěva fotbalového utkání Újezdec Návštěva fotbalového utkání Kozlovice noc s Andersenem večerní čtení Dřevohostice Návštěva fotbalového utkání Hulín Turistika, návštěva Svatého Hostýna Hostýnské vrchy 1.5. Celodenní výlet Přerov Prvomájové oslavy Přerov 8.5. Házenkářské dopoledne Uničov 7.5. Návštěva cirkusu Berousek Přerov Celodenní výlet Malenovice Lysá Hora Beskydy noc s Andersenem večerní čtení Dřevohostice Návštěva akce Dny koně Radkova Lhota Návštěva cirkusu Alex Přerov Celodenní turistika Hostýnské vrchy Návštěva fotbalového utkání Hulín bowling Bystřice pod Hostýnem 1.7. Cykloturistika Dřevohostice - Helfštýn Helfštýn Pobyt - Hostinné Krkonoše Pobyt EUFORAL - Mohelnice Mohelnice Pobyt Červenohorské sedlo Jeseníky Celodenní výlet Pustevny Cykloturistika Kelčský Javorník Celodenní výlet Hranice Návštěva koupaliště Osek nad Bečvou Celodenní turistika Rusava Návštěva hokejového střetnutí Přerov Návštěva koupaliště Domaželice Návštěva koupaliště Lipová V Dřevohosticích Za radu školy Mgr.Jakubál Karel Mgr.Hroz Ivo ředitel VÚ,DDŠ,ZŠ a SŠ

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012. Výchovný ústav,dětský domov se školou,základní škola a střední škola,dřevohostice,novosady 248

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012. Výchovný ústav,dětský domov se školou,základní škola a střední škola,dřevohostice,novosady 248 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 1 Výchovný ústav,dětský domov se školou,základní škola a střední škola,dřevohostice,novosady 248 Charakteristika školského zařízení Zřizovací listina vydána

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008/2009. Výchovný ústav,dětský domov se školou,základní škola a střední škola,dřevohostice,novosady 248

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008/2009. Výchovný ústav,dětský domov se školou,základní škola a střední škola,dřevohostice,novosady 248 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008/2009 1 Výchovný ústav,dětský domov se školou,základní škola a střední škola,dřevohostice,novosady 248 Charakteristika školského zařízení Zřizovací listina vydána

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2009/2010. Výchovný ústav,dětský domov se školou,základní škola a střední škola,dřevohostice,novosady 248

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2009/2010. Výchovný ústav,dětský domov se školou,základní škola a střední škola,dřevohostice,novosady 248 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2009/2010 1 Výchovný ústav,dětský domov se školou,základní škola a střední škola,dřevohostice,novosady 248 Charakteristika školského zařízení Zřizovací listina vydána

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013. Výchovný ústav,dětský domov se školou,základní škola a střední škola,dřevohostice,novosady 248

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013. Výchovný ústav,dětský domov se školou,základní škola a střední škola,dřevohostice,novosady 248 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 1 Výchovný ústav,dětský domov se školou,základní škola a střední škola,dřevohostice,novosady 248 Charakteristika školského zařízení Zřizovací listina vydána

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014. Výchovný ústav,dětský domov se školou,základní škola a střední škola,dřevohostice,novosady 248

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014. Výchovný ústav,dětský domov se školou,základní škola a střední škola,dřevohostice,novosady 248 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 1 Výchovný ústav,dětský domov se školou,základní škola a střední škola,dřevohostice,novosady 248 Charakteristika školského zařízení Zřizovací listina vydána

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2014/2015. Výchovný ústav a střední škola, Dřevohostice, Novosady 248

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2014/2015. Výchovný ústav a střední škola, Dřevohostice, Novosady 248 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2014/2015 1 Výchovný ústav a střední škola, Dřevohostice, Novosady 248 Charakteristika školského zařízení Zřizovací listina vydána dne 2.12.1991 pro rozpočtovou

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2015/2016. Výchovný ústav a střední škola, Dřevohostice, Novosady 248

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2015/2016. Výchovný ústav a střední škola, Dřevohostice, Novosady 248 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2015/2016 1 Výchovný ústav a střední škola, Dřevohostice, Novosady 248 Charakteristika školského zařízení Zřizovací listina vydána dne 2.12.1991 pro rozpočtovou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-03008/08-06

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-03008/08-06 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-03008/08-06 Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

P R OTOKOL O KON TR OLE

P R OTOKOL O KON TR OLE P R OTOKOL O KON TR OLE ČŠIZ-1273/15-Z Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, BYSTŘICE POD HOSTÝNEM, HAVLÍČKOVA 547

STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, BYSTŘICE POD HOSTÝNEM, HAVLÍČKOVA 547 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 571 489 401, 778 534 721 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 423/99-11055 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: am4as102 Okresní pracoviště Přerov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola V Zahradách 274, 753 66 Hustopeče

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim Dolní Bradlo 21, 539 53 Horní Bradlo Identifikátor školy: 600 090 264 Termín konání

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-510/13-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-510/13-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby Střední zdravotnická škola, Svitavy, Purkyňova 256 vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Purkyňova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu Kritéria přijímacího řízení pro střední školu 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Ve školním roce 2015/2016 plánuje střední škola, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-222-02/08-15 Základní škola a základní umělecká škola, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště Adresa: Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Adresa: Štítného 121, 377 01 Jindřichův Hradec I Identifikátor školy: 650 053 265 Termín konání

Více

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1 Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11 Identifikátor školy: 600 035 411 Termín konání inspekce:

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. p. 321, Velký Újezd

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. p. 321, Velký Újezd Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 132 354/98-05035 Inspektorát č 13 Olomouc Signatura: am2hs301 Okresní pracoviště Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Střední odborné učiliště

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nový Jičín, Komenského 68 Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, 741 11 Nový Jičín Identifikátor školy: 600 138 135

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

Dětský domov, Nepomuk

Dětský domov, Nepomuk Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2007/2008 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Výroční zpráva o činnosti školy

Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Výroční zpráva o činnosti školy Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti Speciální základní školy pro

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

VÝROČNĺ ZPRÁVA za školní rok

VÝROČNĺ ZPRÁVA za školní rok telefon: 386 322 659 fax: 386 322 318 IČO: 005 82 298 VÝROČNĺ ZPRÁVA za školní rok 2013 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Trhové Sviny, Školní 709 Identifikátor zařízení: 600 008 061

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIM-800/12-M o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015-2016 Základní údaje o škole Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí: Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov Školní 416, 739 91 Jablunkov Identifikátor školy: 600 171

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-500/07-14 Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace Adresa: Na Vizině 28/1034,

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: ÚMČ města

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Nová Včelnice. Školní 414, Nová Včelnice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Nová Včelnice. Školní 414, Nová Včelnice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Nová Včelnice Školní 414, 378 42 Nová Včelnice Identifikátor školy: 600 060 535 Termín konání inspekce: 20.

Více

č.j. 65/2012/01 Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace

č.j. 65/2012/01 Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace č.j. 65/22/ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/22 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel: Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 29593 identifikátor zařízení : 6 32

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2017-2018 Lutín, srpen 2017 Mgr. Pavel Michalí k, v. r. ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 V Nových Bránicích 31. 8. 2015 Čj.: 150831 Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola Nové Bránice, okres Brno venkov,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více