Mgr. Jana Vašťatková, Ph.D. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr. Jana Vašťatková, Ph.D. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky"

Transkript

1 AKČNÍ POLE SOCIÁLNÍ PRÁCE VÝCHODISKO I CÍL STUDIA OBORU CZ / /0265 ( ) Mgr. Jana Vašťatková, Ph.D. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 ESF napomáhá rozvoji zaměstanosti podporou zaměstnatelnosti, ě t ti podnikatelského kéh ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů. Projekt v rámci OP RLZ, číslo priority 3. 3 (Rozvoj celoživotního učení), opatření (Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje), program podpory: Zkvalitňování vzdělávání na vysokých školách. Realizace projektu probíhá na Katedře pedagogiky s celoškolskou působností Pedagogické fakulty UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI za spolupráce partnerských organizací, Katedry speciální pedagogiky PdF UP, ale i MU v Brně, UHK aj.

3 Partneřiprojektu Fond ohrožených dětí, pobočka Olomouc Dětský domov a Školní jídelna, Olomouc Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice, Klíč - ústav sociální péče Olomouc příspěvková organizace Středisko rané péče SPRP Olomouc Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace

4 Záměr: Vytvořit most mezi akademickým světem a světem praxe

5 Cíle projektu: Kvalitativní rozvoj magisterského programu Pedagogika, stud. obor Pedagogika-sociální práce Rovina vzdělávání Inovovat kurikula pomocí vytvoření modulového uspořádání nepovinně volitelných předmětů (realizace modulů, tj. cca 100 workshopů) Rovina rozvoje kompetencí systémově Cíl: cílová zabezpečit skupina pravidelný bude kontakt umět s odborníky určit a vysvětlit z praxe (coatch, různé zdroje mentor, financování tutor..), organizací a možnosti jejich získávání; vytvořit diplomové práce, upevňovat umět řešit kompetence situace, studentů které díky: vyplývají rozboru klíčových z práce témat, sociálního účasti na akcích partnerských institucí apod., vytvořit pracovníka, předpoklady dodržovat pro využívání specifické nových forem komunikace zásady sociální při výuce - vytvořit videonahrávky, internetové stránky aj., komunikace, vytvořit Příručku sociálního pracovníka, provést profesiografický průzkum, ustanovit tradici Jarních škol sociální práce,

6 Evaluace víceúrovňová, vícezdrojová Evaluace průběhu jednotlivých workshopů Evaluace očekávání č á před ř a po modulech Evaluace znalostí po absolvování modulu Evaluace řešení případových studií Monitoring návštěvnosti webových stránek projektu Schůzky užšího řešitelského týmu Shů Schůzky Poradní íkomise projektu

7 Cíle projektu: Rovina vzdělávání Realizace 6 modulů, tj. 30 workshopů, za projekt cca 100 workshopů (vznik 6 publikací) 1 Způsoby evaluace v sociální práci 2 Problematika finančních a jiných zdrojů v sociální sféře 3 Moderní trendy ve speciální pedagogice spřesahem do sociální sféry 4 Sociální práce v praxi 5 Právo 6 Rodina a náhradní rodinná péče

8 Příklad: Modul 3 Moderní trendy ve speciální pedagogice spřesahem do sociální sféry Workshopy: Integrace osob se specifickými potřebami. Osoby se specifickými potřebami v systému sociálního zabezpečení. Poradenské služby osobám se specifickými potřebami napříč věkovým spektrem. Vybrané aspekty služeb rané péče rodinám dětí se specifickými potřebami. Služby osobám se specifickými potřebami v dospělosti a stáří

9 Příklad: Modul 6 Rodina a náhradní rodinná péče Workshopy: Cesta k přijetí dítěte v náhradní rodinné výchově Raná péče jako terénní sociální služba Příprava dítěte na vstup do samostatného života po ukončení pobytu v dětském domově Práce s dítětem po umístění v dětském domově Sociální práce s dětském domově

10 Evaluace jednotlivých modulů Očekávání: Očekáváte, že absolvováním celého modulu získáte nové vědomosti? Hodnocení: Myslíte, že jste získali nové vědomosti? Očekávání modul 1 modul 2 modul 3 modul 4 modul 5 modul 6 Hodnocení modul 1 modul 2 modul 3 modul 4 modul 5 modul 6 0% 20% 40% 60% 80% 100% ano částečně ne neodp.

11 Cíle projektu: Rovina rozvoje kompetencí systémově zabezpečit pravidelný kontakt s odborníky z praxe (coatch, mentor, tutor..) tvorba a řešení Případových studií VTI videotréning interakcí vznik videonahrávek VIDEONAHRÁVKA Dětský domov a Školní jídelna Olomouc

12 Nakolik praxe naplnila očekávání studentů? 4 - SRP OL SSP OL USP VB DD OL KLIC OL FOD OL % 20% 40% 60% 80% 100% zcela částečně vůbec

13 Příklad hodnocení práce s případovými studiemi u partnerských institucí Nakolik řešení případových studií zaujalo 4 - SRP OL 2 - DD OL SSP OL USP VB FOD OL KLIC OL % 20% 40% 60% 80% 100% Velmi Částečně Nezaujalo nejsou data

14 provést profesiografický průzkum, ustanovit tradici Jarních škol sociální práce I a II (2 sborníky),

15 vytvořit publikace, sborníky aj. shrnující poznatky získané v projektu vytvořit předpoklady pro využívání nových forem komunikace při výuce (internet, videonahrávky )

16 Zapojení cílové skupiny (min. 520 studentů) Účast na workshopech zaměřených na aktuální témata Diskuse s odborníky Spolutvůrci web. stránek Účast na akcích a dobrovolnických praxích v partnerských institucí Spoluorganizátoři Jarních škol sociální práce

17 Publicita projektu Propagace projektu u nás, na Slovensku a v Polsku

18 Pomáháme lépe pomáhat Mgr. Jana Vašťatková, Ph.D.