ZPRAVODAJ BENÁTECKA ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE. V tomto čísle najdete: číslo 6 ročník: 31 cena: 7 Kč 8. června 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ BENÁTECKA ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE. V tomto čísle najdete: číslo 6 ročník: 31 cena: 7 Kč 8. června 2007"

Transkript

1 ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 6 ročník: 31 cena: 7 Kč 8. června 2007 V tomto čísle najdete: Provozní řád věže kostela Narození Panny Marie str. 4 Veřejná nabídka prodej pozemků str. 5 Policie ČR informuje str. 6 Rozhovor s Annou Hrnečkovou str. 24 Muzeum Benátky slaví 70. výročí otevření pro veřejnost str. 28 Novinkou letošní Muzejní noci, která se konala v pátek 18. května 2007, byla možnost výstupu na zámeckou věž, která byla poprvé ten den oficiálně zpřístupněna veřejnosti. Několik stovek zájemců si v tento květnový den prohlédlo zrekonstruované schodiště zámecké věže a dobrá viditelnost toho dne umožnila krásný výhled z výšky na naše město a jeho okolí. Mnoho zájemců si nenechalo ujít ani zajímavý výstup na věž a následný rozhled z ochozu zámecké věže ve večerních hodinách. Jen zámecká strašidla, sídlící ve věži a střežící zvony, nesla s nelibostí, kterou dávala znatelně najevo, vyrušení ze svého mnohaletého poklidu. ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE Základní škola Husovo náměstí přístavba a vestavba nových šaten Dodavatel: Firma AB Stav Praha Realizace přístavby a vestavby šaten pro žáky Základní školy Husovo náměstí je výsledkem hledání řešení neuspokojivého stavu v oblasti šatnového prostoru a snahy neubírat přitom prostory určené k vyučování. Nebylo to hledání Ve čtvrtek 24. května 2007 starosta města pan Jaroslav Král a ředitel Základní školy Husovo náměstí Mgr. Radek Dostál slavnostně otevřeli nově vybudované šatnové zázemí školy. Investorem přístavby a vestavby šaten je Město Benátky nad Jizerou. Fota na této straně: František Stýblo, Monika Gürtlerová, E. Jeřábková snadné možnosti byly omezeny daným prostorem školní budovy i finančními možnostmi. Dokončené nové šatnové zázemí školy je důkazem, že se podařilo vybudovat nové šatny včetně přístupu do nich na výborné úrovni dobré dílo se podařilo. Byl přistaven nový šatnový blok pro II. stupeň s podlahou v úrovni podzemního podlaží s novým schodištěm ústícím do vestibulu v přízemí budovy. Zastřešením tohoto prostoru vznikla terasa s přístupem z přízemí budovy a vstupem na venkovní předzahrádku. Terasa bude využívána i k vyučování. Sklepní prostory byly přebudovány a budou sloužit jako šatny pro I. stupeň. Přistavená část bude vybavena stávajícími šatnovými kójemi, sklepní část je vybavena novými šatnovými škříňkami. Přístavba a vestavba nových šaten byla zahájena v říjnu 2006, 22. května 2007 proběhlo kolaudační řízení a ve čtvrtek 24. května 2007 byly nově vybudované prostory slavnostně otevřeny. Slavnostní akt zahájil starosta města pan Jaroslav Král a ředitel Základní školy Mgr. Radek Dostál. Slavnostních okamžiků se zúčastnili i hosté ze slovenského partnerského města Modra, zástupci tisku a veřejnost. Investorem celé akce bylo Město Benátky nad Jizerou, investiční výdaje dosáhly výše cca 4,5 milionu korun. Zhotovitelem byla firma Petr Antal AB Stav Praha, projektantem Ing. arch. Jan Foit (architekt města). Technickým dozorem byla pověřena firma Alfa Invest MB, s.r.o. Mladá Boleslav. Přístavbou byla zastavěna plocha 145 m 2, užitková plocha přístavby bez schodišťového bloku má výměru 145 m 2, terasa 113 m 2, podlahová plocha upravovaných sklepních prostor 120 m 2 a obestavěný prostor 482 m 2. (pokračování na str, 2)

2 strana 2 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka Část nového šatnového zázemí, vybudovaného ve sklepních prostorách školní budovy, je vybavena novými šatnovými skříňkami Prostor terasy, která vznikla přístavbou nového šatnového bloku, bude využíván i pro vyučování Dražice čp. 71, společenský sál Rekonstrukce a přístavba hygienických uzlů společenského sálu Projekt: Ing. arch. Jan Foit Realizace: Technické služby města Benátky nad Jizerou Stavební práce podle projektu a stavebního povolení jsou dokončeny. Zbývá provést práce, které nebyly součástí projektové dokumentace upravit místnost pro plynovou kotelnu, tj. oprava příček, omítek, podlahy a sádrokartonový podhled a vymalování vstupní haly a výklenku v sále. Demolice čp. 64, Dělnická ulice Akci zajišťují Technické služby města Benátky nad Jizerou Pokračuje úprava pozemku po zbořeném domě čp. 64, byly odstraněny budovy a na jejich místě je postaveno zděné jeviště, které bude využíváno Základní školou Pražská. Na zbývající části pozemku bude v budoucnu vytvořena venkovní třída na přírodovědu s miniaturní botanickou zahrádkou. Kostel sv. Martina V letošním roce budou dokončeny stavební práce na kostele a pro další etapu bude zbývat už jen restaurování nástěnných maleb v presbytáři a v lodi. Letošní práce se budou týkat oprav vnitřních omítek, maleb, restaurování vnitřních kamenných ostění dveří a oken, oprava dlážděné podlahy a dřevěného zábradlí na balkoně a vnitřní rozvod elektro a osvětlení. Na tyto práce byla vybrána firma Jan Frňka, Frýdek-Místek. Kromě toho bude provedena elektropřípojka od sousedního rodinného domu a venkovní slavnostní osvětlení kostela firmou PBK Benátky n. Jiz. Úprava areálu bude dokončena opravou plotu, kterou provedou Technické služby. Oprava ohradní zdi zámeckého parku Pokračovat bude oprava ohradní zdi. Stejně jako loni se budou doplňovat zdivem poškozená místa, dozdívat koruna zdi a opravovat omítky. V letošním roce by měla být celková oprava zdi dokončena. Výstavba sběrového dvora V minulém čísle Zpravodaje Benátecka našli naši čtenáři informaci městského úřadu o přípravě rozšíření systému ekologické likvidace odpadů. Rozšíření má přinést vybudování sběrového dvora, kam by se ukládaly nebezpečné a objemné složky komunálního odpadu. Místo pro vybudování sběrového dvora, vybrané vedením města, bylo za klubovnou místní organizace rybářů. S tímto výběrem vyslovili občané, žijící v dotčené části města, svůj nesouhlas. Z tohoto důvodu bylo vybráno pro jmenovaný účel jiné místo, a to areál Technických služeb města Benátky nad Jizerou. Rekonstrukce budovy staré pošty Dodavatel: GEO-ING, s.r.o., Jihlava V průběhu měsíce května byly ve vnitřních prostorách dokončeny práce lakýrnické, byly položeny podlahové krytiny a byla dokončena montáž sanitárního vybavení. Zahájeny byly a probíhají práce na rekonstrukci fasády budovy včetně montáže vikýřových oken. Slavnostní otevření je plánováno na 28. června 2007, kdy bude probíhat i slavnostní den na ukončení školního roku. Rekonstrukce kašny v zámeckém parku Součástí ohradní zdi je i kašna vedle vstupní brány do parku. Kašna by se měla uvěst do provozu, tzn. že by do ní měla téct voda. Nový šatnový blok byl vybudován přístavbou k budově školy. Bude vybaven stávajícími šatnovými kójemi (Pokračování ze str. 1) 2007 pak prošlo opravené schodiště zámecké věže zatěžkávající Zpřístupnění zámecké věže zkouškou, od 19 hod., kdy po schodišti vystoupali na ochoz první veřejnosti Dodavatel: firma Bílek, Brandýs nad Labem věže, prošlo do ukončení prohlíd- zájemci o vyhlídku ze zámecké Poslední práce probíhaly před ky po schodišti cca 750 osob. akcí Muzejní noc montáž zábradlí, zajišťující bezpečný pohyb ké věže musí řídit provozním řá- Veřejnost se při užívání zámec- po schodišti. V pátek 18. května dem, vydaným městskými orgány. V průběhu května byly zahájeny práce na rekonstrukci fasády budovy staré pošty v Pražské ulici Fota na této straně: Emilie Jeřábková

3 8. června 2007 ZPRAVODAJSTVÍ strana 3 Poslední etapa rekonstrukce chodníků Na Burse byla dokončena v posledních květnových dnech Foto: Emilie Jeřábková K tomu je třeba kašnu rozebrat, vyzdít nové základy včetně jímky, v které bude umístěna technologie, provést rozvody vody, odpadu a elektroinstalace, kamenné prvky sestavit zpět a zrestaurovat a kašnu vyložit olověným plechem. Součástí akce bude také zrestaurování sošky andílka na stříšce přilehlé kapličky. Restaurátorské práce bude provádět ak. soch. Martin Pokorný. Rozšíření počtu míst v mateřské škole (nová třída) stavební úpravy pavilonu MŠ (dříve KDM) Rekonstrukce objektu Klubu dětí a mládeže v Benátkách nad Jizerou Do konce května probíhalo výběrové řízení, které nakonec vyhrála firma AB Stav-Petr Antal Praha. Stavební práce začnou po přestěhování KDM začátkem června a ukončení je plánováno na konec srpna. V objektu budou provedeny stavební úpravy (dlažba, obklady, rozvody vody a kanalizace, úpravy elektroinstalace), včetně nového vybavení ( nábytek, lůžkoviny, nádobí). Zároveň se připravuje projektová dokumentace na přestavbu rodinného domu čp. 432 v Žižkově ulici na mateřskou školu. Podle posledních informací se plánovanou přestavbou získají dvě třídy. Předpokládá se, že rekonstruované prostory budou moci sloužit svému účelu od školního roku 2009 / Mateřská škola Jizerka rekonstrukce střechy, výměna oken a zateplení fasády Bylo vypsáno výběrové řízení, při rekonstrukci bude provedena rekonstrukce střechy, dále bude provedena oprava fasády včetně zateplení a nanesení nové probarvené omítky, původní okna budou nahrazena okny plastovými a na všechna okna budou namontovány žaluzie. Zahájení rekonstrukce je plánováno na červenec. Oprava chodníků Na Burse Dodavatel: firma Zeteza, s.r.o., Dolní Bousov Poslední etapa rekonstrukce chodníků v části města Na Burse je dokončena. Tato etapa byla zahájena v polovině měsíce května Klub dětí a mládeže se stěhuje do nových prostor za pomoci Technických služeb města Foto: Emilie Jeřábková a v posledním květnovém týdnu byla dokončena. Oprava chodníku je provedena v prostoru od prodejny Knihy Na Burse k ulici U Kostela. Bylo provedeno rozebrání původních dlažeb, obrubníků a odstranění starých podkladů. Místo toho byl přidán podklad ze štěrkodrtě, obalového kameniva, asfaltového betonu a na toto byla položena zámková přírodní dlažba, dlažba kostková, dlažba slepecká, dále bylo provedeno osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou. Projekt ekologizace provozu školských zařízení Tento projekt souvisí s grantovým programem zaměřeným na ekologizaci provozu škol, mateřských škol a školských zařízení a institucí řízených krajem ve městě Benátky nad Jizerou. Záměrem je pořízení odpovídajícího počtu nádob na oddělený sběr tříděného odpadu (papír, plasty a nápojové kartony) ve školách, mateřských školkách a doprovodných školských zařízeních a následná výchova a vedení dětí k třídění odpadů. Tento projekt by měl pozitivně přispět k zautomatizování činnosti třídění odpadu a to již od mateřské školy až po druhý stupeň základních škol. Systém školství je jedním z mála prostředků, které mohou v určitém časovém období (nejméně po dobu devíti let) oslovit každého jedince české populace a pozitivně ovlivnit jeho myšlení, jednání a chování. To platí také pro oblast environmentálního vzdělávání a výchovy. Škola umožní člověku poznat základní podmínky života, měla by ho spolu s rodinou a dalšími subjekty naučit i takovému životnímu stylu, aby nejen pro něho samého, ale i pro další generace byl život na Zemi udržitelný. Cílovou skupinou projektu jsou děti z MŠ, žáci základních škol, učitelé a další pedagogičtí pracov- níci, včetně ředitelů škol a pracovníků školských zařízení. Projekt počítá s pořízením potřebného počtu nádob na oddělený sběr tříděného odpadu (papír, plasty a nápojové kartony). Do všech školských zařízení bychom chtěli pořídit typizované nádoby na třídění odpadu o objemu 100 l s polepy označujícími, co do jednotlivých nádob patří, které by byly rozmístěné na chodbách ve školních prostorách vždy v sadě tří kusů (papír, plasty a nápojové kartony) doplněné o ručně ovládaný lis na PET láhve. Navíc na 1. stupeň základní školy Pražská navrhujeme pořízení soupravy závěsných tašek o objemu 10 l do každé třídy, pro účelnější zažití si třídění odpadů. V minulých letech byly stejné soupravy rozmístěny také na Základní škole Husovo náměstí, kde podle vyjádření kantorů pozitivně přispívají k ekologické výchově žáků. Vytříděné odpady z nádob budou na základních školách odnášet uklízečky do separačních kontejnerů, které jsou umístěné u areálů škol. Vytříděné odpady z mateřských škol budou odnášeny do kontejnerů na tříděné odpady v okolí v rámci pravidelných vycházek což ještě více přispěje k ekologické výchově dětí. Vyhodnocení projektu soutěžní formou: Předpokládáme zapojení všech školských zařízení a jejich složek ve městě Benátky nad Jizerou. Soutěž bude vyhodnocena v červnu roku 2008 před prázdninami v několika kategoriích: 1. Základní školy 1. stupeň 2. Základní školy 2. stupeň 3. Školní družiny 4. Školní jídelny 5. Mateřské školy Kriteriem pro vyhodnocení vítěze bude kvalita a čistota vytříděného materiálu. Kontrolu čistoty třídění budou provádět zaměstnanci MěÚ Benátky nad Jizerou školním hodnocením v rozmezí 1-5, kde 1 znamená výborné a 5 znamená nedostatečné. Kontrola bude prováděna namátkově vždy však minimálně 2x za měsíc, a to ve všech sběrných místech a nádobách umístěných a provozovaných v jednotlivých zařízeních. Celkem bude tedy provedeno (od září 2007 do prosince 2007) 8 namátkových kontrol ze kterých vzejdou vítězové jednotlivých kategorií. Na celý tento projekt byla podána žádost o finanční prostředky na Středočeský kraj a proto i realizace je odvislá od případného získání finančních prostředků z fondu životního prostředí Středočeského kraje.

4 strana 4 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka

5 8. června 2007 ZPRAVODAJSTVÍ strana 5 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, Benátky nad Jizerou VEŘEJNÁ NABÍDKA Město Benátky nad Jizerou v souladu s 39 odstavec 1, zákona číslo 128/2000 Sb. v platném znění zveřejňuje záměr města odprodat pozemky p.č. 402/44 o výměře 584 m 2, zahrada a p.č. 402/43 o výměře 574 m 2, zahrada v k.ú. Nové Benátky v majetku Města Benátky nad Jizerou (tj. dva pozemky jako jeden celek, tj. celkem m 2 ), za účelem výstavby rodinného domu, přičemž vyvolávací cena je stanovena ve výši 850, Kč/m 2. V případě, že o koupi výše uvedeného pozemku máte zájem, učiňte písemnou nabídku, včetně nabízené ceny na adresu: Městský úřad Benátky nad Jizerou, k rukám Romana Bárty, Zámek 49, Benátky nad Jizerou, v termínu nejpozději do Svou nabídku vložte do obálky, označte textem Nabídka ke koupi pozemku p.č. 402/44 a 402/43 v k.ú. Nové Benátky NEOTEVÍRAT!. Na obálku uveďte rovněž své plné jméno a adresu. Takto označenou obálku vložte do další obálky, která bude sloužit pro normální doručení poštou, obálku můžete rovněž předat prostřednictvím podatelny Městského úřadu Benátky nad Jizerou. Obálky s nabídkami budou otevřeny veřejně dne v 16 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Benátky nad Jizerou. Právo odkoupit pozemek bude přiznáno nejvyšší nabídce. V případě rovnosti nabídek bude výše nabídnuté ceny použita jako vyvolávací pro licitaci na místě. Licitovat mohou pouze zájemci, kteří nabídli shodně nejvyšší cenu. Takto se zjistí jméno kvalifikovaného zájemce o koupi nabízeného pozemku. Kupní cenu bude třeba uhradit celou nejpozději do podpisu kupní smlouvy! Neuzavře-li vítězný zájemce kupní smlouvu do 30 dnů od doručení výzvy k uzavření této smlouvy, bude pozemek nabídnut dalšímu zájemci v pořadí podle výše nabídnutých cen. Město Benátky nad Jizerou si vyhrazuje právo od nabídky odstoupit, pokud nebude dosaženo vyvolávací ceny pozemku. Pokud budete mít v této věci jakékoli dotazy, obraťte se, prosím, na pana Romana Bártu, odbor správy majetku a rozvoje města, telefonní číslo Benátky nad Jizerou, Telefon: El. podatelna:

6 strana 6 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMUJE Řídit bez řidičáku je zakázáno Na Obvodním oddělení Dobrovice skončila ve čtvrtek 3. května 2007 jízda šestačtyřicetiletého řidiče z Nymburska. Dopravní hlídka policie na silnici u obce Bojetice na Mladoboleslavsku kontrolovala řidiče osobního vozidla Škoda 120. Kontrolou bylo zjištěno, že řidič nevlastní žádné řidičské oprávnění. Na obvodním oddělení policisté řidiči následně sdělili podezření ze spáchání trestného činu řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění. Trestní sazba za uvedený čin je trest odnětí svobody na jeden rok nebo peněžitý trest. Případ policisté šetří ve zkráceném přípravném řízení. Severočech řídil pod vlivem alkoholu V pátek 11. května 2007 kolem půlnoci přistihli policisté z Dobrovice za volantem Citroenu Xantia řidiče pod vlivem alkoholu. Při silniční kontrole v Luštěnicích Zelené narazili na pětadvacetiletého řidiče z Litoměřicka. Dechová zkouška odhalila, že je pod vlivem alkoholu a displej přístroje ukázal hodnotu 1,68 promile. Policisté řidiče dopravili na lékařské vyšetření a odběr krve. Na policejní služebně si pak vyslechl sdělení podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Stíhání je vedeno ve zkráceném přípravném řízení. Rizikové utkání bezpečnostní složky zvládly Bezpečnost kolem rizikového fotbalového utkání byla zajištěna. Několik desítek policistů z Mladoboleslavska, posílených o část pořádkové jednotky správy Středočeského kraje ve spolupráci s městkou policií a pořadatelskou službou, nedělní (13. května 2007) rizikové utkání 1. fotbalové ligy zvládlo. Na utkání do Mladé Boleslavi dorazilo asi 150 příznivců ostravského Baníku a k vážným incidentům prakticky nedošlo. Před utkáním bylo předvedeno celkem pět osob, většinou pro podezření z přestupku. Mimo jiné příznivci hostujícího celku zcizovali šály domácích fandů, případně se dopustili přestupku proti veřejnému pořádku. S alkoholem smyk nezvládl Rychlá jízda na mokré vozovce ve spojení s alkoholem u řidiče jsou za dopravní nehodou, k níž došlo v úterý 15. května 2007 kolem deváté večer v Benátkách nad Jizerou. Třiatřicetiletý cizinec jedoucí s vozidlem Škoda Favorit po Vaněčkově ulici směrem k Husovu náměstí na mokré vozovce při snaze o předjíždění dalšího vozidla zvýšil rychlost. Auto se dostalo do smyku a vyjelo vlevo na chodník, kde narazilo do zdi garáže. Při nekontrolované jízdě přejelo přes protisměrnou část vozovky a zkřížilo cestu vozidlu Opel Corsa. To narazilo do zadní části favoritu. Ke zranění osob nedošlo, dechová zkouška řidiče škodovky však odhalila, že usedl za volant pod vlivem alkoholu. Přístroj naměřil hodnotu 1,45 promile. Policisté cizince dopravili na lékařské vyšetření a také odběr krve. Je podezřelý, že se dopustil trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Hmotná škoda na vozidlech je odhadována asi na dvacet tisíc korun. Alkohol za volantem je špatný pomocník Ve čtvrtek 17. května 2007 v ranních hodinách havaroval v obci Vlkava na Mladoboleslavsku čtyřiatřicetiletý cizinec s osobním vozidlem Volvo. Řidič jel po silnici I/38 ve směru od Nymburka směrem na Mladou Boleslav. V obci Vlkava nepřizpůsobil rychlost mokrému povrchu vozovky, najel s vozidlem na obrubník, dostal smyk, přičemž narazil do oplocení rodinného domu. Ke zranění osob nedošlo. Po příjezdu policisté dechovou zkouškou přístrojem Dräger naměřili řidiči 1,56 promile alkoholu v dechu. Na místě přišel řidič o řidičský průkaz a na Okresním ředitelství Policie České republiky mu bylo policisty sděleno podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Trestní sazba za tento čin je trest odnětí svobody na jeden rok nebo peněžitý trest. Případ šetří policisté dopravní policie ve zkráceném přípravném řízení. Řízení bez řidičáku není povoleno Ve středu 16. května 2007 kontrolovali policisté Obvodního oddělení Benátky nad Jizerou u obce Dolní Slivno dvaadvacetiletou řidičku osobního vozidla BMW 325. Bylo zjištěno, že kontrolovaná řidička není držitelkou řidičského oprávnění. Na Obvodním oddělení Policie České republiky v Benátkách nad Jizerou policisté ženě sdělili podezření ze spáchání trestného činu řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění. Za tento čin je trestní sazba trest odnětí svobody na jeden rok nebo peněžitý trest. Případ šetří policisté ve zkráceném přípravném řízení. Dům zamykejte i na vsi či malém městě Novostavbu v Dolním Bousově prohledal v noci na neděli 20. května 2007 nezvaný host. V době, kdy majitelka domu Na Koutě spala, využil toho, že vstupní dveře nebyly uzamčené. Z domu sebral finanční hotovost, osobní doklady a mobilní telefon vše v celkové hodnotě přes dvacet tisíc korun. Případ nyní šetří policisté z Mnichova Hradiště. Získávat řidičský průkaz zbytečnost V úterý 22. května 2007 po deváté hodině večer kontrolovali policisté v Dobrovici řidiče vozidla Škoda Favorit. Kontrolou dvacetiletého mladíka zjistili, že není držitelem potřebného řidičského oprávnění. Za řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění mladému muži hrozí trest odnětí svobody na jeden rok nebo peněžitý trest. Případ ve zkráceném přípravném řízení šetří policisté obvodního oddělení v Dobrovici. Neplacení výživného V úterý 22. května 2007 policisté obvinili osmatřicetiletého muže z Mladoboleslavska z trestného činu zanedbání povinné výživy. Obviněný od července 2002 do současné doby neplní vyživovací povinnost na svou starší dceru. Dále od března 2005 neplní vyživovací povinnost ani na svoji druhou nezletilou dceru. Dohromady na obě dcery dluží k rukám matky částku téměř osmdesát tisíc korun. Za neplacení výživného mu nyní hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok. Případ šetří policisté Služby kriminální policie a vyšetřování z Mladé Boleslavi. Zatajení nálezu je také trestný čin Dosud nezjištěný pachatel si přisvojil zavazadla, která vypadla v polovině měsíce května ve večerních hodinách z autobusu na trase mezi Bělou pod Bezdězem a Mladou Boleslaví. Protože nález neoznámil, ani zavazadla nepředal příslušným orgánům, je věc nyní šetřena jako trestný čin zatajení věci. Dvěma majitelkám vznikla škoda bezmála patnáct tisíc korun. Pachateli hrozí peněžitý trest, nebo odnětí svobody až na jeden rok. V lese ležel granát z války V lese poblíž Ledců na Mladoboleslavsku našel ve středu 30. května 2007 odpoledne šedesátiletý muž nevybuchlou vojenskou munici. Nález oznámil policistům z Dobrovice, kteří na místo povolali pyrotechnika. Odborník konstatoval, že se jedná o dělostřelecký granát ráže 75 mm, pancéřový, pocházející z období 2. světové války. Nalezenou munici zajistil a převzal k bezpečné likvidaci. nprap. Vratislav Brynych vrchní inspektor preventivně informační skupiny OŘ PČR Mladá Boleslav ppor. Ladislav Mareš tiskový mluvčí OŘ PČR Mladá Boleslav nprap. Ladislav Beneš DiS. vrchní inspektor preventivně informační skupina OŘ PČR Mladá Boleslav CENTRUM LEVNÉHO NÁKUPU Husovo nám. 14 Benátky nad Jizerou I Nabízíme největší výběr a nejlevnější ceny ve městě! textil záclony obuv hračky drogerie a drobné věci... pondělí pátek hodin sobota hodin Na Burse 243, Benátky n. Jiz. (za klenotnictvím u Šulců) ponožky prádlo dětský textil pondělí pátek hodin sobota hodin

7 8. června 2007 ZPRAVODAJSTVÍ strana 7 Projekt Stfiední âechy on-line Internet Tento projekt byl podpofien ze Strukturálních fondû EU a státního rozpoãtu âr VáÏení spoluobãané, Dovolujeme si Vás informovat o postupu realizace projektu Stfiední âechy on-line Internet. V listopadu roku 2005 uzavfielo Mûsto Benátky nad Jizerou dohodu se Stfiedoãesk m krajem o spolupráci na projektu Stfiední âechy on-line Internet, ãímï se stalo v tomto projektu, kter je spolufinancován ze strukturálních fondû EU a státního rozpoãtu, jeho partnerem. Cílem tohoto projektu je umoïnûní pfiístupu k Internetu obãanûm Stfiedoãeského kraje a jeho náv tûvníkûm. Projekt si klade za cíl roz ífiit nûkteré sluïby zákazníkûm vefiejné a státní správy a usnadnit jim tak komunikaci s Krajsk m úfiadem. V rámci projektu vzniká ve 32 lokalitách Stfiedoãeského kraje celkem 47 míst vefiejného pfiístupu k Internetu. V na em mûstû budou vefiejné infoboxy umístûny na tûchto adresách: Husovo námûstí 41 prosklené zádvefií mezi po tou a lékárnou Mûstská ubytovna nám. 17. listopadu 493 vstupní hala Instalace obou infoboxû probûhne 8. ãervna Od uvedeného data budete mít nejprve moïnost pfiístupu k Internetu a od pfií tího roku pak k budoucímu Portálu Stfiedoãeského kraje, kter uïivatelûm umoïní vyfiizování nûkter ch agend s Krajsk m úfiadem elektronickou cestou. Nov Portál, jehoï vzhled se nebude pfiíli li it od stávajících internetov ch stránek Stfiedoãeského kraje, av ak jeho nabídka sluïeb vefiejné správy by mûla b t ir í, má b t uïivatelsky pfiívûtiv. Pro usnadnûní jeho pouïívání bude u tohoto místa (kromû elektronické nápovûdy) k dispozici také ti tûn návod. Vûfiíme, Ïe tuto novou sluïbu vefiejné a státní správy vyuïijete i Vy a tû íme se na Va i náv tûvu. Mûsto Benátky nad Jizerou

8 strana 8 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka Komunitní plánování sociálních služeb věc veřejná SKUPINA SENIOŘI Poslední schůzka se konala 15. května 2007 v Domově pro seniory Penzion pro důchodce. Tématem byla další činnost naší skupiny. Naše skupinka seniorů se sice nesešla v plném počtu, ale zazněly další zajímavé podněty. Například dotaz na odpadkové koše v Podolecké ulici. Odpadky se házejí lidem bydlícím u silnice k obytným domům. Další dotaz chodník v Mladské ulici. To byla otázka, kterou vznesla na schůzi handicapovaných jedna ze členek. A další, již déle trvající problém bezbariérovost našich komunikací. Snažila jsem se navázat kontakt s novým tajemníkem Městského úřadu Benátky nad Jizerou a navázat na doposud kladné a rozvíjející se vztahy s úřadem města Benátky nad Jizerou. Tajemník MěÚ Benátky nad Jizerou, p. Marek Mařík, vyposlechl mé dotazy, připomínky. Ohledně bezbariérovosti komunikací (silnice, chodníky, jejich návaznost na sebe) mi řekl, že výšková tolerance v odborných plánech je 5 10 cm. Po vysvětlení, že bezbariérovost pro zdravého člověka je jiná, než pro člověka handicapovaného sdělil, že se snaží snížit limit na dva centimetry. Děkujeme, protože pět centimetrů dokáže pro skutečně handicapovaného občana být velmi neschůdným problémem. Další schůzka skupiny seniorů bude až po schůzce s koordinátorkou Komunitního plánování, která byla přizvána na konzultaci do našeho města. Tato skupina spolupracuje se Svazem žen, Červeným křížem a Svazem handicapovaných. To znamená, že se zde prolínají potřeby zdravých seniorů s potřebami handicapovaných seniorů. Potřeby handicapovaných se odlišují od potřeb zdravých občanů. Sociální potřeby, které jsou finančně a realizačně náročné, navrhujeme začlenit do Komunitního plánu města. Ostatní potřeby se snažíme řešit přímo s městským úřadem, případně s vedením města. V současné době se například řeší otázka Klubu pro seniory, jeho dostupnost pro handicapované. Tito lidé nám nejsou lhostejní. Spolupráce se Svazem handicapovaných je velice zajímavá. Často se musí člověk zastydět nad tím, jakými malichernostmi si láme hlavu, jaké banality řeší. Důležité je zdraví, soběstačnost. A my si bohužel často nedokážeme těchto věcí plně vážit a hazardujeme s nimi. Od handicapovaných bychom se měli učit, co to je sebezapření, vůle žít a prožít každý okamžik, každou minutu života. Chtěla bych Vás seznámit s nemocí, o které se v minulosti mnoho nemluvilo. Jedná se o RS. Myslím si, že dnes zkratka RS mnoha lidem není neznámá. RS roztroušená skleróza mozkomíšní. Ocitáme se v době, kdy se konečně o této nemoci i jiných začíná mluvit veřejně. Osvěta v časopisech, veřejných médiích pomáhá lidem takto postiženým se začleňovat do společnosti zdravých jedinců a žít, jít dál. RS roztroušená skleróza je progresivní degenerativní autoimunní onemocnění. Postihuje mladé lidi od 20. do 40. roku, ale může se objevit již v dětském nebo pozdějším věku. Postihuje centrální nervový systém (mozek, mícha). Její výskyt je u žen častější než u mužů. RS postihuje bílou hmotu mozku, kterou vedou povely ke svalům a nervové vzruchy ze smyslových orgánů. Dochází k zánětu myelinových pochev, které obalují a chrání nerv. Následkem je jejich rozpad a poškození samotného nervu. Tento proces se nazývá demyelinizace. Sama nemoc má fáze atak (zhoršení) a fáze remitentní (zlepšení), nebo má formu postupného pomalého zhoršování. Šedá kůra mozku, která je odpovědná za vědomí, myšlení, paměť, není postižena. Lidé s touto chorobou by si měli dávat pozor na prochladnutí, v žádném případě nepřecházet rýmy, chřipky, angíny a jiná onemocnění. Měli by se vyvarovat stresových situací, chladu, velké námahy. Důležité je klidné prostředí, pravidelná a dokonalá životospráva. Jak je to s pracovní schopností a neschopností? Z psychologického hlediska, pokud není stav onemocnění těžký, je lepší zůstat v pracovním procesu. Samozřejmě při práci, kterou je schopen zvládnout, kdy by ho nezatěžovalo dojíždění a pracovní prostředí. Poznala jsem několik lidí, jejichž diagnózou je RS. I v našem městě tyto lidi potkáváme. Víme o nich něco? Víme o tom, jak se musí každý den prát se svou nemocí? Jak musí čelit jejím útokům? Krátce vypovím dva příběhy lidí s RS. První příběh. Nemocný A o nemoci RS nikdy neslyšel, informace neměl žádné. Ve volném čase se věnoval turistice po horách. S partou známých tak relaxoval. První příznaky začaly právě při pěší túře. Začal ztrácet tempo při chůzi, byl unavený, zůstával na konci skupiny. Pěší túry, které zvládal před rokem bez problémů, pro něho začaly být hodně namáhavé. Přidalo se i brnění dolních končetin, zakopávání o špičku nohy, zamotávání se, únava, psychické problémy v návaznosti na problémy předchozí. Ještě pořád nic netušil, diagnóza nebyla určena. Na radu jednoho známého si zařídil a podstoupil speciální vyšetření magnetickou rezonanci. Diagnóza byla stanovena po roce od prvních příznaků roztroušená skleróza. Svou nemoc začal skrývat za jiné choroby. Pochopení a podporu nenašel v rodině ani v zaměstnání. Po dalším roce prodělal ataku nemoci, která jeho zdravotní stav zhoršila. Po dalším roce mu byl přiznán plný invalidní důchod. Neměl se komu svěřit, nevěděl jak na RS reagovat, jak jí čelit, jak s ní žít dál. Celý jeden rok neměl odvahu sdělit okolí pravdu. Celý jeden rok nevěděl jak žít, nemoc nechtěl přijmout, nevěděl, co dál. Náhoda mu přivedla do cesty další osobu touto nemocí zasaženou. Osobu B. Tato osoba s ním začala komunikovat, otevřeně hovořit o nemoci, dávat rady ohledně denního režimu, pohybového režimu, terapii, dalšího bytí v životě. Seznámila ho s dalšími touto nemocí zasaženými lidmi. Začala ho učit žít se svou nemocí, nepodléhat jí a čelit jí. To je ve zkratce první příběh, příběh osoby, která našla psychickou oporu a podporu a která se snaží učit se žít se svou nemocí. My zdraví si nedokážeme představit jaké to je, jeden den být fit a druhý den být neschopen vstát z postele, nemoci pohnout ani jednou končetinou. Jaké to je, když vám věci padají z ruky a nemůžete to ovlivnit. Jaké to je, když vás trápí křeče spasmy svalů a následná bolest. Jaké to je, když vám selžou nohy. Nám zdravým to připadá normální, že své končetiny ovládáme, že můžeme chodit, běhat, pracovat, věnovat se různým sportům, koníčkům, rodině. Je těžké se vžít do jejich situace, ale stačí naslouchat, nabídnout pomocnou ruku. Pokračování v příštím čísle Uvedené informace byly čerpány z odborné litaratury a ze zkušeností lidí s RS. MV Šikovné ruce našich seniorů Takový je název výstavy, která se koná každoročně na výstavišti v Lysé nad Labem. K vidění jsou tu krásné, originální, nápadité, ruční práce jednotlivců i kolektivů, seniorů, kteří žijí v Domovech pro seniory, navštěvují stacionáře nebo využívají pomoci Pečovatelské služby. Naše MěCKP se soutěže, která se chlubí zájmem široké veřejnosti, medií a je podporována KÚ Středočeského kraje, účastnilo po čtvrté. 27. dubna 2007 v dopoledních hodinách jsme byli účastníky slavnostního předávání cen, se společenským programem. Sociální služby pod jednou střechou, tak jsme nazvali naši propagační plochu. Zastřešená maketa s okny vyzdobenými květy a dřevěný plot se slunečnicemi představovala sociální služby, které pod střechou Městského centra komplexní péče v Benátkách nad Jizerou poskytujeme. Psané upoutávky informovali návštěvníky výstavy o tom, že poskytujeme služby pobytové s celodenní péčí, denní a týdenní stacionář. Sociální služby terénní, kdy se pečovatelky starají o klienta v jeho domácím prostředí, zdravotní ošetřovatelskou péči, kdy sestry pečují o zdraví klientů v jejich vlastních domácnostech, kde se cítí mnohem lépe než v nemocnici. Získali jsme ocenění za kolektivní práci. Jednalo se o vlastní literární tvorbu, která byla zajímavě aranžována do tvaru vějíře, zdobeného krajkou, brýlemi, hodinami. Cenu přebíral pan Balík Oldřich. Vystoupení dechové hudby Poděbradka vytvořilo příjemnou atmosféru doprovázenou zpěvem. Součástí kulturního programu bylo vystoupení herečky paní Květy Fialové. Velice neformálně pozdravila přítomné, opustila jeviště a k přítomným měla nejen věkem, ale i prostorem velice blízko. Hovořila o životě, vzpomínala na svá herecká léta, podávala ruce, rozdávala úsměvy, pohlazení i polibky. Všem bylo moc hezky. Hlaváčková Jaroslava vedoucí MěCKP

9 8. června 2007 ZPRAVODAJSTVÍ strana 9 pořádá pro seniory KURZ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI P Zahájení kurzu: úterý 16. října 2007 (10. setkání). Závěr kurzu: 18. prosince 2007 Setkání 1x týdně od do hod. Místo konání: Učebna Služby škole MB tř. V. Klementa 601 Ml. Boleslav Cena: 400,- Kč Kurz je určen pro začátečníky, kteří s touto metodou nemají zkušenosti a chtějí získat další informace a dovednosti, jak v seniorském věku trénovat paměť. Program: O důsledcích lednové vichřice pro hospodaření v lese Počátkem letošního roku, v polovině ledna 2007 se Evropou prohnala ničivá bouře s větrem dosahujícím místy síly orkánu (tj. 12. stupeň Beaufortovy stupnice 32,7 m/s, nebo chcete-li 118 km/hod. a více) Tato bouře byla pojmenována 17. ledna 2007 meteorologickým ústavem při Freie Universitat Berlin a dostala jméno Kyrill. V Česku dosáhla maximální síly dne 18. ledna 2007 v 1.00 hod. SEČ, nejvyšší naměřená rychlost větru byla zaznamenána na vrcholu Sněžky, kde dosáhla hodnoty 216 km/hod. Na většině území České republiky dosahovala rychlost větru více než 120 km/hod. I. 1) úvod do problematiky trénování paměti 2) funkce mozku 3) funkce krátkodobé x dlouhodobé paměti 4) hmatatelný důkaz dobré paměti II. 1) příznakově orientovaný trénink paměti 2) asociativní myšlení a vzpomínání 3) antonyma, anagramy, slovní páry III. 1) Kategorizace úvod do mnemotechnik 2) koncentrační cvičení,vyhledávání slov IV. 1) mnemotechnika metoda LOCI 2) tvoření příběhů 3) struktualizace udávající smysl V. 1) asociativní myšlení 2) objasňování pojmů-rozkrývání VI. 1) akrostika, akronyma 2) samostatná práce na zadané téma VII. 1) strategie prvního písmene náročná technika na koncentraci 2) kódování a dekódování informací VIII. 1) zapamatování čísel 2) porcování čísel a vizualizace 3) asociace IX. 1) paměťové háčky peg-word system 2) přesné pořadí položek X. 1) zapamatování si tváří a jmen Příjem přihlášek se zaplacením kurzovného do na studijním oddělení Služby škole MB: tř. V. Klementa 601, Ml. Boleslav u paní Magdy Zahrádkové, tel , Tato vichřice způsobila rozsáhlou kalamitu v lesích po celém území nejen České republiky, ale i ve Velké Británii, Německu, Rakousku a Skandinávii. Dnes lze s jistotou konstatovat, že se jednalo a vzhledem k tomu, že se následky stále ještě odstraňují, jedná o nejhorší větrnou kalamitu za poslední desetiletí. Během několika hodin bylo vyvráceno či polámáno takové množství dřeva, jaké lesníci běžně těží a odvážejí ke zpracování po celý rok. Na mnoha místech padlo množství dřeva odpovídající dokonce několikaleté těžbě. Přestože se s likvidací polomů začalo okamžitě, vzhledem k množství dřevní hmoty, terénní dostupnosti a klimatickým podmínkám nejsou ani dnes, několik měsíců po Kyrillu odstraněny a zpracovány všechny padlé stromy. To bude mít za následek rozšíření kalamitních hmyzích škůdců, především kůrovců, pro které je vyvrácený, nebo jinak poškozený strom ideálním místem ke množení, jelikož se nedokáže účinně bránit zaléváním závrtů pryskyřicí. Záleží také na klimatických podmínkách, ale již dnes je zřejmé, že dojde v některých oblastech ke kalamitnímu výskytu těchto nebezpečných lesních škůdců. Lesníci musí proto zároveň s likvidací polomů činit všechna možná opatření k zamezení rozšíření kůrovce do míst, kde by napáchal další obrovské škody. Instalují proto deskové (Pokračování na str. 10) Lektor: Hana Rejzková, certifikovaný trenér paměti, členka ČSTPAMJ, koordinátor kulturně-sociálních aktivit pro seniory, pracovník přímé sociální péče pomáhající profese pečovatel, osobní asistent. Michal Šimek, manažer vzdělávání Služba škole MB, Mladá Boleslav tel.: , mobil: INZERUJTE VE ZPRAVODAJI BENÁTECKA. OBJEDNÁVKY U PANÍ PETROVÉ, tel.: ,

10 strana 10 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka Seriál o třídění a recyklaci odpadů 4. díl Kam s nimi? Jak třídíme odpady? Na otázku kam s nimi odpověděl již částečně minulý díl seriálu, tento ještě doplní informace o nádobách na tříděný sběr odpadů, sběrných dvorech a sběrnách nebezpečného odpadu. Nádoby na tříděný sběr odpadu: barevné nádoby o objemu od 1100 l, někdy i více. Používají se plastové popelnice, kontejnery s upraveným víkem, nebo zvony vždy záleží na tom, jaké auto tyto nádoby vyprazdňuje. Na sběr papíru se používají většinou modré nádoby, na sběr skla zelené, na plasty žluté a na obaly tetra-pak kontejnery oranžové. Co můžete a naopak nesmíte do nádob na třídění odpadů odhodit vám napoví následující návody nálepky na kontejnery: sběr papíru Do modrých nádob můžete odhodit: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky). Prosím, nevhazujte: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby. sběr skla Do zelených nádob můžete odhodit: láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy tabulové sklo. Prosím, nevhazujte: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla. sběr plastů Do žlutých nádob můžete odhodit: PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), plastové nádoby, kelímky, krabičky od pokrmových tuků, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén. Prosím, nevhazujte: novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.) sběr tetra-paků Do oranžových nádob můžete odhodit veškeré tetra-pakové obaly od mléka, džusů, vína, pitíček pro děti apod. Tetra-pakový obal nezapomeňte před odložením do kontejnerů vymýt vlažnou vodou a sešlápnout. Sběrný dvůr Město Benátky nad Jizerou v současné době připravuje realizaci výstavby sběrného dvoru. Pro výstavbu sběrného dvoru bylo vytipováno několik lokalit, z nichž byla jako nejvhodnější vybrána lokalita areálu Technických služeb města Benátky nad Jizerou ve Kbele. Předpokládaný termín realizace je závislý na získání dotace na výstavbu, která byla podána na Středočeský kraj. V případě získání finančních prostředků bude výstavba realizována ještě v letošním roce. V případě realizace se předpokládá sběr těchto druhů odpadů: Nebezpečné odpady: lednice, televizory, zářivky, akumulátory, baterie, barvy, oleje, olejové filtry a sorbety. Ostatní odpady: biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a kuchyní (tráva, listí, zbytky květin, větve apod.), objemný odpad (koberce, nábytek apod.), dřevo, kovy, pneumatiky a ostatní elektronika (PC, radia, tiskárny, faxy, videa apod.). Celý systém bude přístupný zdarma pro všechny občany města a příměstských částí. Pro podnikatele bude možnost uložení odpadu za úplatu. Pojízdná sběrna nebezpečných odpadů je speciálně upravený nákladní automobil, vybavený speciálními kontejnery na nebezpečný odpad. Tyto sběrny zajíždí pravidelně do obcí, mají svůj jízdní řád a zastávky. O tom, kdy k vám sběrna přijede se opět dozvíte na vašem obecním či městském úřadě, popř. u firmy, která u vás sváží odpady. Velkoobjemové kontejnery Jak již název napovídá slouží k odkládání velkého odpadu, který se nevejde do běžných popelnic či kontejnerů. Nejčastěji je uvidíte na sběrných dvorech, nebo ve vašem okolí v době jarního úklidu, podzimní sklizně na zahrádkách, či rekonstrukci domu. Kontejnery mají objem od 5 až do 30 m 3. Tento seriál připravuje autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s., která se stará o recyklaci a využití odpadů z obalů. Informace čerpány z materiálu Krajského úřadu Středočeského kraje (Pokračování ze str. 9) plastové feromonové lapače, do kterých pomocí látky napodobující pohlavní hormony lákají samečky lýkožroutů, připravují otrávené lapáky z kmenů smrků, do kterých nalétnou a zavrtají se tisíce jedinců, chemicky ošetřují dřevo na skládkách, aby se již zavrtaní brouci dále nemnožili a především se snaží včas odvézt z lesa a jeho blízkosti k dalšímu zpracování co největší množství dřeva. Bohužel kapacity na odvoz dřeva a jeho další zpracování jsou v České republice na několik následujících měsíců naplněny a tak nezbývá, nežli asanované (chemicky ošetřené) dřevo prozatím ponechávat na skládkách v lese, nebo hledat odbyt v zahraničí. Pro vlastníky lesa to má další negativní důsledek a tím je neustále se snižující cena dřeva na trhu, která spolu se zvýšenými náklady na jeho zpracování, snížením kvality v důsledku kalamity a povinností provést obnovu lesa v místech vzniku kalamitní holiny, dovede některé lesní hospodáře k nutnosti čerpání zdrojů z provozních zásob či čerpání provozních úvěrů. Lesy města Benátek nad Jizerou byly vzhledem ke druhové skladbě (borovice, dub, bříza, smrk) postiženy mnohem méně, nežli např. čistě smrkové porosty ve Slepči, nebo ve Vojenských lesech. Ovšem kůrovcem jsou díky schopnosti těchto brouků doletět za příznivého větru i desítky kilometrů za potravou, ohroženy také. Žádám proto návštěvníky lesů, aby neztěžovali lesníkům jejich práci a neničili, nebo nemanipulovali s lapači a lapáky na lýkožrouty, které slouží jako monitorovací i likvidační zařízení k zamezení přemnožení kalamitních škůdců. Foto a text Karel Bendl

11 8. června 2007 KULTURA strana ročník Ochutnávky vín Již třetím rokem uspořádalo Město Benátky nad Jizerou v sobotu 26. května Ochutnávku vín ve sklepeních benáteckého zámku, která byla opět spolufinancována Krajským úřadem Středočeského kraje. Počasí se vydařilo, lidí přišla velká spousta a vína se během večera zcela vypila. Pro ty, kteří se rozhodli ochutnávat dál, bylo v dalším sklepení připraveno benátecké víno pana Jiřího Urbana. K příjemné náladě zahráli ve sklepeních přátelé Ing. Zdeňka Plachého a skupina Conto na nádvoří zámku. Co však organizátory na závěr akce šokovalo, bylo zcizení veškerého aranžmá z živých květů, které měly posloužit i na divadelní představení pro zájezdy dětí z mateřských a základních škol, které se uskutečňovaly během celého prvního týdne v červnu. Bohužel pro děti zbylo jen zelené listí. Věříme, že budou návštěvníci akce v příštím roce rozumnější a tyto krásné dekorace nám ve sklepeních ponechají. Ve čtvrtek 24. května zasedala degustační komise ve složení (zleva): Ing. Marian Gavorník, Dexia Banka, Modra, Ing. Vladimír Medlen, hlavní kontrolór Bratislava, Rača, Peter Gáži, vinohradník, vinař Častá, předseda 2. degustační komise, Zdeněk Menčík, podnikatel, Zdětín, Ing. Miroslav Dudo, vinař z Modry, zastupitel Města Modra, hlavní předseda degustačních komisí, Karel Dvořák, Městský úřad Benátky nad Jizerou, Ing. Jiří Winter, podnikatel, Benátky nad Jizerou, Josef Matějka, automechanik, Mladá Boleslav, Ing. Josef Budka, soukr. hosp. zemědělec, Kochánky, Jiří Urban, vinař, Benátky nad Jizerou, předseda 1. degustační komise, Miroslav Poliačik, Pongratz, Modra, Ing. Igor Korček, podnikatel z Modry, zastupitel Města Modra, Martin Ječný, Městský úřad Benátky nad Jizerou. Vybraná skupina hodnotících členů při udělování titulu šampión v kategorii bílých a v kategorii červených vín. Zleva: Martin Ječný, Jiří Urban, Ing. Jiří Winter, Ing. Vladimír Medlen a Peter Gáži Při rozlévání jednotlivých vzorků vín musí být lahve zcela zahaleny, hodnotícím členům komise je známo pouze číslo degustovaného vzorku Před vstupem si každý zakoupil kupóny, za jejichž výměnu se víno ochutnávalo. Na návštěvníky čekalo 92 vzorků vín a kdo si pospíšil, ochutnal i ta nejlépe ohodnocená šampióna v kategorii bílých vín (Rulandské bílé pana Igora Rarigy z Modry, SR) a šampióna v kategorii červených vín (Cabernet Sauvignon Vinařství Zaječí, ČR). Předseda 2. komise pan Peter Gáži při vypočítávání průměru přidělených bodů Akce se zúčastnil i hejtman Krajského úřadu Středočeského kraje Ing. Petr Bendl. Na snímku se starostou města Jaroslavem Králem Kapela Conto z Českého Brodu se svou dvorní zpěvačkou Markétou Vítkovou, semifinalistkou soutěže Česko hledá Superstar Na nádvoří zámku tančili i ti nejmenší Text a foto: Monika Gürtlerová, František Stýblo, Petr Bardon

12 strana 12 KULTURA Zpravodaj Benátecka Jaká byla třetí Muzejní noc v Benátkách? V pátek 18. května 2007 se konala v prostorách zámku v Benátkách n. J. již třetí Muzejní noc. Její zaměření se týkalo osoby Jana z Werthu, generála třicetileté války (k jehož výročí byla 1. května 2007 slavnostně otevřena dlouhodobá výstava). Po slavnostním úvodu starosty města Jaroslava Krále v 19 hodin bylo odehráno divadlo v podání sokolského divadla Hvězdička, aktovka měla název: Poslední den Jana z Werthu. Hned poté vystoupila divadelní skupina při TJ Sokol Toušeň s pirátským tancem. Pak se přítomní diváci přesunuli do zámeckého sklepení, kde byla zábavnou přednáškou s názornými ukázkami předvedena mučidla z třicetileté války a tento program se opakoval v každou celou hodinu celkem čtyřikrát. Dálek lační návštěvníci se přesunuli k nově otevřené zámecké věži, kde si po dlouhém čekání vyšlapali 90 prudkých úzkých schodů, aby se mohli pokochat výhledem na město a jeho okolí. Díky tomu, že Muzejní noc začínala v sedm večer, bylo to pokoukání krátké dole čekala spousta lidí a času bylo málo. Abychom zajistili bezpečnost, pouštěli jsme na věž po skupinách. Někoho snad pobavila, někoho možná i vylekala naše strašidla. Doufám, že se dostalo na většinu čekajících. A jestli ne, věž bude otevřena i nadále. Takže se ti, kterým se výhled líbil, nebo ti, na které se nedostalo, mohou nahoru dostat kdykoli. Provoz bude zajišťovat Informační středisko Benátky (telefon ). Program Muzejní noci trval skoro až do jedenácti večer, Muzeum Benátky bylo pro návštěvníky otevřeno do půlnoci. Podle statistiky navštívilo tuto akci kolem 750 lidí. Na závěr bych chtěla poděkovat vedení města, které nám na tuto akci poskytlo celý zámek, personál i finance a doufám, že se nám v příštím roce podaří uskutečnit Muzejní noc opět. Jana Vernerová, Muzeum Benátky Sokolské divadlo Hvězdička při svém vystoupení Vystoupení divadla Hvězdička i toušeňkého divadelního souboru měla vždy vděčné obecenstvo Pro návštěvníky mučírny ve sklepeních zámku byla připravena přednáška o jednotlivých nástrojích s praktickými ukázkami na dobrovolných pomocnících i na vybraných obětech z řad návštěvníků. Bylo předvedeno: natahování na žebřík, drcení prstů palečnicemi, natahování na skřipec a následné dobývání potřebných informací důtkami, uvěznění trestaného do některého ze tří druhů klád (vodící, sedací nebo normální ), ke kterým bylo možno použít důtky a nebo vypalovací železa na dosažení kýženého přiznání. Jako vrchol byly předvedeny kleště na trhání jazyka a některým bylo umožněno poklek- V Muzeu Benátky se můžete proměnit ve šlechtičnu ze 17. století nout ke špalku, aby tak mohli přijít o hlavu a tím ukončit své utrpení. Přednášku si vzal na starosti Petr Rajnoch ze Sudic, výrobce mučidel, a protože byl tím nejpovolanějším, kdo by o těchto záležitostech mohl povídat, dodal přednášce osobitost. Kromě toho, že vyrobil mučírnu, dodal i většinu exponátů na výstavu Jan z Werthu, instalovanou v Muzeu Benátky.

13 8. června 2007 KULTURA strana 13 Zájemců o výstup na zámeckou věž bylo stále dost Pro takovýto výhled stálo za to vystoupat po 90 schodech zámecké věže Strašidla střežící zvony v zámecké věži vylekala nejen ty nejmenší Pirátský tanec v podání TJ Sokol Toušeň Fota na této dvoustraně: František Stýblo, Monika Gürtlerová, Emilie Jeřábková

14 strana 14 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka SLUŽBY PRO UŽIVATELE NÁVYKOVÝCH LÁTEK KONOPNÉ DROGY (marihuana, hašiš) Produkty konopí jsou v současné době nejrozšířenější a nejoblíbenější nelegální drogou mezi mládeží. Je to dáno především jejich, oproti ostatním drogám, relativnější dostupností. Marihuana (tedy sušené květové palice a listy konopné rostliny) je často k dostání zdarma, nebo velice levně, což její oblibu ještě zvyšuje. Nebezpečí spočívá především ve zdravotních rizicích spojených s formou užívání (kouřením). Riziko hrozí také při konzumaci marihuany v jídle vzhledem k praktické nemožnosti odhadnout účinnou dávku, která se přidává do např. marihuanových bramboráků, dochází často k předávkování, které však nekončí smrtí, nýbrž i několik dní trvajícími silnými nevolnostmi, výrazným útlumem a někdy i bezvědomím. Hašiš je lisovaná pryskyřice získávaná z květových palic konopné rostliny. Hašiš obsahuje asi 5x více účinných látek než marihuana. Užívání hašiše je méně častější než užívání marihuany. V obou případech však u jedinců, kteří zneužívají konopné produkty, dochází k nárůstu apatie, ke snížené schopnosti provádět plánovitou činnost a k narušení kreativity a abstraktního myšlení. Produkty konopí mohou vyvolat psychickou, nikoli však fyzickou závislost. Vzhled: marihuana květové palice (při stisknutí lepící se mezi prsty), sušené listy, malá hnědá (zelená) semena, hašiš smolnaté hrudky, lisovaná hnědá (černá) hmota vzhledem podobná asfaltu. Způsob užití: kouření, pojídání. Příznaky: zarudlé oči, hlasitý slovní projev, nepřiměřený smích, typický zápach pálící se trávy, zrychlení tepu, poruchy krátkodobé paměti, změny nálad, při akutní intoxikaci zvýšení chuti k jídlu. Rizika: nepředvídatelné úzkostné stavy, poruchy paměti, soustředění a vnímání, riziko zhoubných nádorů, onemocnění dýchacího systému, riziko dopravních nehod (schopnost řídit motorové vozidlo je i po 24 hodinách po požití značně snížena), duševní poruchy u psychicky labilnějších jedinců nebo u jedinců s genetickou predispozicí dochází pod vlivem produktů konopí k nastartování jinak skrytých psychických poruch (epilepsie, aj.), psychická závislost, při pojídání možnost předávkování. Abstinenční příznaky: jsou psychického rázu; bažení po droze, potíže jako podrážděnost, nespavost, roztřesenost, neklid, hubnutí, výtok z nosu, pocení. Abstinenční příznaky následují krátce po odeznění účinku drogy (již za několik hodin). Centrum terénních programů o. s. Semiramis Ptácká 162, , Mladá Boleslav tel.: , fax: web: Služby pro uživatele návykových látek Vedoucí Centra terénních programů v Mladé Boleslavi informoval vedení našeho města o dosavadních výsledcích terénního programu v Benátkách nad Jizerou. Pro naše čtenáře uvádíme výběr z předložené zprávy za období leden až duben 2007: Statistika za první etapu projektu v roce 2007 Počet klientů (počet jednotlivých uživatelů drog, kteří využili 46 v daném období alespoň jednou služeb programu) z toho injekčních uživatelů drog 5 z toho mužů 3 Počet neuživatelů, kteří využili alespoň jednou služeb programu 8 Počet kontaktů celkem 46 z toho s uživateli drog 43 Počet prvních kontaktů 43 z toho s uživateli drog 43 Počet výměn výkonů ve výměnném programu 2 Počet vydaných injekčních jehel 105 Počet nalezených injekčních stříkaček a jehel 3 Počet telefonátů 2 Počet vydaných infomateriálů 87 POZVÁNÍ NA ZÁVODY V MOTOKROSU Motokros Klub AČR Benátky n. Jiz. společně s AMK pořádají dne Celorepublikový přebor družstev v motokrosu Pohár Autoklubu Č.R. Ve třídě: do 085 ccm do 125 ccm Open Tréninky: hod. Závod: hod. na motokrosovém závodišti Kbel Kontaktovat nás můžete na následujících telefonních číslech a adresách: Sběr odhozených injekčních stříkaček, výměnný program a poradenství pro uživatele návykových látek přímo v Benátkách nad Jizerou: Tel.: Denisa, Zuzana, Lukáš V Benátkách nad Jizerou jsme každý čtvrtek od 11:00 do 16:00 Poradenství pro uživatele, rodiče a blízké osoby, zprostředkování léčby apod.: Tel.: K-centrum Mladá Boleslav, Ptácká 162, Mladá Boleslav každý den od 10:00 do 17:00 hod.

15 8. června 2007 ZPRAVODAJSTVÍ strana 15 S P O L K Y A K L U B Y V rubrice Spolky a kluby jsme vám v několika minulých číslech Zpravodaje už představili např. horolezce nebo hvězdářský kroužek. Oba dva spíše z pohledu historie. U historie zůstaneme i dnes, kdy vás po této stránce seznámíme s tenisovým klubem v Benátkách nad Jizerou. Nejprve ale několik zajímavostí ke vzniku tenisu. Prvopočátky tenisu, tak jak ho známe dnes, spadají už do středověku. Římané pěstovali tzv. trigon, který byl založen na podobném principu jako pozdější tenis hráči odráželi těžkými pálkami míče naplněné fíkovými zrny. Další předchůdce tenisu se objevuje v 11. století v Itálii pallone. Hra byla velmi rozšířená a dlouho se udržela. Ve Španělsku vznikla z pallone pelota, která je dodnes národní hrou Basků. Pelotu proti sobě mohou hrát, obdobně jako tenis, jednotlivci nebo dvojice, ale rovněž i čtyřčlenná až šestičlenná družstva. Rozměry hřiště se řídí počtem hráčů. Ve 14. století se ve Francii rozšířila jeu de paume hra dlaní. Hřiště bylo rozděleno na poloviny nejprve čarou, pak provazem a konečně sítí upevněnou ve výši boků. Hráči přes ni odráželi míč dlaní, později se začalo užívat malých dřevěných raket oválného tvaru, které se časem zdokonalily a vyplétaly se koženými šňůrami a střevovými strunami. V Anglii se tato hra ujala pod názvem tennis. Pro vznik tohoto názvu existuje několik vysvětlení. Nejpravděpodobnějším se zdá, že Angličané převzali od Francouzů před každým rozehráním míče oznámení tennis (berte, chytejte). Největším problémem v rozšíření těchto her byla kvalita míčů, neboť používané kožené míče na trávě neodskakovaly. Teprve v 19. století byly v Anglii vyrobeny první gumové míče, čímž byla tato zásadní překážka odstraněna. Historie benáteckého tenisu Benátecký tenisový oddíl je druhým nejstarším oddílem v regionu. Podobně jako je mladoboleslavský tenisový oddíl úzce spjat s bývalým podnikem AZNP, tak vznik a vývoj tenisu v Benátkách nad Jizerou souvisí s rozvojem Spojených závodů na výrobu karborunda a elektritu. Za počátek tenisu v Benátkách nad Jizerou lze považovat rok 1908, kdy zde byl postaven jeden betonový kurt, sloužící širší veřejnosti. Přibližně v té době existoval také v tiskárně u Kischů betonový kurt, rodinný, který však byl malý a bez rozběhů. Podobné tenisové hřiště si po první světové válce postavil ředitel továrny Karborundum Weigner. Kurt stál na území továrny a sloužil rodině Weignerových a několika německým úředníkům. Řediteli Weignerovi se tenis natolik zalíbil, že dal v roce 1922, na místě dnešních dvorců, postavit jeden pískový kurt a založil odbočku sportovního klubu LTC SK Benátky, jehož byl předsedou. Do své továrny pak přijímal hlavně úředníky hrající dobře tenis, a tak se sportovní úroveň klubu během několika let výrazně zvýšila. Kromě přátelských utkání hrály Benátky v té době soutěž družstev přebor Severočeské župy I. třídy. Do roku 1926 tuto soutěž úspěšně hráli: Dirlam, Klein, ing. Pieck, paní Weignerová a její dcera Truda. V roce 1925 dal ředitel Weigner postavit druhý kurt. O rok později nastoupil do továrny ředitel Lövy, který tenis podporoval stejnou měrou jako jeho předchůdce. Nechal postavit klubovny a v letech 1930 až 1931 také třetí a čtvrtý kurt. Ve třicátých letech byl tenis v Benátkách nad Jizerou na velmi vysoké sportovní a společenské úrovni. Klub měl v té době asi 200 členů, závodní družstvo tvořili výborní hráči. Byli to především Hampejz, Ossendorf a po roce 1936 Chyský, Fukač, Zucha, Sixta, Němeček a Breiter. V období let 1936 až 1942 s ženami Veselou, Karasovou a Trudou Weignerovou každoročně vyhrávali přebor Severočeské župy I. třídy. Rok 1942 je zároveň i závěrečným rokem první etapy vývoje tenisu v Benátkách nad Jizerou. Tenisovými osobnostmi v tomto předválečném období byli hráči Chyský a Veselá. Zdena Veselá byla celá třicátá léta nepřetržitě mistryní Severočeské župy, vyhrála mnoho celostátních turnajů I. třídy. Její tenisové mistrovství potvrzuje i deváté místo na celostátním žebříčku. Čeněk Chyský, hráč s vynikající technikou všech úderů, byl umístěn mezi prvními patnácti hráči československého žebříčku. Na celostátních turnajích I. třídy pravidelně obsazoval přední místa, porážel i hráče takových kvalit, jako byli například J. Síba a R. Menzel. Svého času byl rovněž členem širšího výběru pro reprezentační družstvo. Po válce byla situace pro benátecký tenis velice nepříznivá. Nezůstal zde nikdo z předválečných hráčů, dvorce byly zničené a navíc dva z nich zastavěné cukrovarem. Z uvedeného ovšem nevyplývá, že by v Benátkách nebyli lidé se zájmem o tenis. Naopak, už od roku 1947 několik mladých, jako například L. Pospíšil, J. Voborník a J. Hlaváček jezdilo hrát do sousedních Dražic a do Mladé Boleslavi. Obnova dvorců v Benátkách se uskutečnila v letech 1949 až Provedla ji skupina mladých tenisových nadšenců tvořená L Pospíšilem, J. Voborníkem, J. Hlaváčkem, K. Bendou, V. Chramostou, A. Kyzivátem, J. Beránkem a dalšími. Stavební práce vedl dílovedoucí v závodě Jizera pan J. Hulec. O rok později se již benátečtí tenisté přihlašují do nejnižší krajské soutěže. Poválečné závodní družstvo tvořili hráči: Č. Chyský, který se přestěhoval do Benátek, dále L. Pospíšil, J. Voborník, V. Chramosta, K. Chyská a V. Honcová. Prvního vrcholu dosáhl benátecký tenis v polovině šedesátých let, kdy se družstvo dospělých probojovalo do krajského přeboru I. třídy a několik následujících let jej úspěšně hrálo. Kádr hráčů v tomto období tvořili: Č. Chyský, J.Voborník, B. Bartoň, J. Janovský, E. Soukupová a V. Honcová. Výbornou hráčkou byla talentovaná Eva Soukupová, která figurovala v čele krajského žebříčku. Mládeži se v této době věnovala jen malá péče, přesto ale žáci i dorost hráli krajskou soutěž. Značně rozšířený byl i rekreační tenis. Ve druhé polovině šedesátých let dochází k poklesu úrovně tenisu v Benátkách, v období let 1969 až 1971 se dokonce nehraje žádná soutěž a tenis navštěvuje jen velice málo lidí. Bartoň, Soukupová a Chyská, hráči kteří mají vysokou výkonnost, odchází do Mladé Boleslavi, kde hrají až do roku 1973 divizi. Rokem 1972 začíná pro benátecký tenis nové období. Družstvo dospělých se přihlásilo do soutěže, činnost oddílu se pozvolna znovu rozvíjí. Krajskou soutěž II. třídy dospělí v tomto roce vyhráli a o dva roky později i krajskou soutěž I. třídy. Téměř všichni členové družstva dospělých se v této době pod vedením B. Bartoně věnují mládeži. Z hlediska výkonnosti je nejúspěšnějším rok 1975, kdy dospělí, dorost i žáci postoupili do nejvyšších krajských soutěží. Ohromný skok ve výkonnosti nastal především u dorostenců všichni se umístili na krajském žebříčku a čtyři z nich dokonce mezi prvními dvaceti. Nejlepšími hráči byli Karel Chupík a Vladimír Urban. V roce 1976 hrálo družstvo dospělých, které je z hlediska kolektivní výkonnosti nejlepší, o postup do národní ligy. Družstvo tvořili hráč: B. Bartoň, J. Sloup, K. Chupík, J. Lízler, J. Voborník ml., V. Chyská a H. Sloupová. Na podzim roku 1976 se oddíl rozhodl řešit nedostatečné tréninkové možnosti výstavbou třetího dvorce. Toto nové hřiště budují členové oddílu svépomocí a do užívání je předáno v sezóně Při zpětném pohledu na vývoj benáteckého tenisu v sedmdesátých letech není možné zde nejmenovat B. Bartoně, hráče číslo jedna, který byl v tomto období duší tenisového oddílu a největší měrou se podílel na úspěších všech družstev i jednotlivců a celkové sportovní a společenské úrovni tenisového oddílu. Zpracovala Hana Sloupová Trenér Bohumil Bartoň (vlevo na fotografii) se svými svěřenci v benátecké sokolovně

16 strana 16 ZŠ HUSOVO NÁMĚSTÍ Zpravodaj Benátecka Krajské kolo soutěže Paragraf 11/55 dodržujme zákony 26. dubna 2007 vyrazili žáci devátých tříd a hlavně my soutěžící Sandra Vašičková, Vojta Hajný, Verča Šubrtová, Dáda Plicková a Klárka Škorpilová do Sadské, kde se konalo již třetí, krajské kolo, soutěže Paragraf 11/55 dodržujme zákony. Doprovázely nás paní učitelky Eretová a Mertinová. Protože jsme dorazili na místo s předstihem, dali jsme si ještě krátký rozchod a vyfotografovali jsme se s transparenty, které nám deváťáci vyrobili. Tentokrát byla našemu družstvu přidělena žlutá barva, a tak měli na sobě všichni, kteří nás podporovali, žlutá trička a žlutě pomalované tváře. Soutěžilo se v prostorách kina Sadská, takže akustika byla opravdu dobrá. Jako soutěžící musíme pochválit i naše fanoušky žáky devátých tříd, kteří nám svým skandováním a podporou moc pomáhali. V deset hodin všechno začalo. Celkem soutěžilo 7 družstev z různých koutů středočeského kraje. Disciplíny, ve kterých jsme porovnávali své vědomosti a síly, byly velmi podobné těm, které jsme znali již z okresního kola. Soutěž pro nás dopadla dobře umístili jsme se na třetím místě a domů si odvezli kromě pěkných cen také spoustu zážitků, na které nezapomeneme. Užili jsme si spoustu zábavy a doufáme, že příští rok budeme ještě úspěšnější. Celá naše výprava fanoušci i soutěžící Exkurze na Pražský hrad Sandra Vašičková, 7. A V rámci výuky se ve čtvrtek 26. dubna 2007 naše třída společně s osmými třídami vydala na Pražský hrad. Cesta byla hodně dlouhá, ale o to více jsme se těšili. Nejdříve jsme navštívili chrám sv. Víta. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací o českých panovnících a gotické kultuře. Zaujala nás krásná okna, jež byla skládána až ze kousků barevných sklíček. Po prohlídce chrámu nás průvodce zavedl do Vladislavského sálu, kde jsme se dozvěděli některé údaje o třicetileté válce. Také nám průvodce vysvětlil, jak probíhá slavnostní skládání prezidentova slibu. Poté jsme se s průvodcem rozloučili, poděkovali za zajímavý výklad a šli se podívat do Zlaté uličky. Tam nám daly paní učitelky asi na 45 minut rozchod. V nízkých domech byly vystaveny nejstarší zbraně, šaty a mučící středověké nástroje. Jen nás děsily ceny některých suvenýrů, ale to se dalo čekat. Prohlídka se nám moc líbila a jsme rádi, že nás obohatila o nové zkušenosti a znalosti. Terezie Tůmová, 7. A Atletický čtyřboj Naši soutěžící plně soustředěni Stejně jako každý rok i letos se konal 11. května 2007 v Mladé Boleslavi atletický čtyřboj. Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách: ve skoku dalekém nebo vysokém (dle výběru), běhu na 60 m, vytrvalostním běhu a hodu kriketovým míčkem. Dívky běžely 600 m a chlapci 800 m. Trať dlouhou 60 m z naší školy nejrychleji zaběhla Vendula Karásková, která obsadila 2. místo z cca 70ti dívek, doběhla s časem 8,06 s. Z chlapců se nejlépe umístil Petr Kanta, patří mu 3. místo s časem 8,03 s. V hodu kriketovým míčkem byla nejlepší Tereza Tůmová, která vybojovala hodem dlouhým 36,66 m 7. místo. Z chlapců se nejlépe umístil Tomáš Rambousek. Ve skoku dalekém nás reprezentovali Tomáš Rambousek a Jakub Kaňka, ve skoku do výšky Petr Kanta, Salim Tounkara a Ondřej Szilágyi. Z dívek se ve skoku dalekém zúčastnily Tereza Tůmová a Denisa Štejmová. Ve skoku do výšky naši školu reprezentovaly Šárka Patočková, Valérie Jelínková a Vendula Karásková. Celý závod završil vytrvalostní běh, který běželi všichni závodníci. Z chlapců se umístil na 2. místě Petr Kanta a z dívek na 3. místě Vendula Karásková. Všem děkujeme za účast a gratulujeme k umístění. Dne ve 13:00 hodin jsme se společně s ostatními matematiky mladoboleslavského okresu shromáždili na parkovišti u muzea Škoda v Mladé Boleslavi. Do vesnice Borovice jsme přijeli kolem 13:30 hod. Po ubytování na pokojích a vybalení jsme byli rozděleni do 6 skupin. Každá skupina měla svoji barvu a kapitána. Den začínal o půl osmé. Po snídani začínala dopolední výuka matematiky. Vyučování probíhalo zábavnými hrami, hlavolamy a logickými úlohami. Získali jsme vědomosti, které se nám určitě budou hodit při dalším studiu. Po obědě následovalo sportovní odpoledne, odpočinek, večeře a nakonec celého dne diskohrátky. Tereza Tůmová a Valérie Jelínková, 7.A Matematický tábor Matematika v přírodě, zleva: Květa Jarý, Martin Kocourek V naší ubytovně byla možnost jít do krytého plaveckého bazénu. Za všechny aktivity jsme dostávali body do skupin. Na konci pobytu všichni dostali ceny v podobě hlavolamů. V pátek přijel autobus, který nás odvezl zpět do Mladé Boleslavi. Na matematickém táboře se nám velmi líbilo a všichni bychom tam zůstali ještě alespoň jeden týden. Tímto bychom chtěli poděkovat pořadatelům matematického tábora za snahu a trpělivost s 65 dětmi. A poděkování patří také SRPD při naší škole za finanční příspěvek, který jsme na pobyt získali. Martin Kocourek, Květa Jarý 8.A Oblastní kolo soutěže Mc Donald s cup V pondělí jeli kluci z druhých, třetích a pátých tříd na oblastní kolo soutěže Mc Donald s cup do Předměřic nad Jizerou. Našimi prvními soupeři byli reprezentanti školy Brodce. Porazili jsme je 4:0, góly dali: Vítek Poslušný, Láďa Lacko, Štěpán Winterling a Jára Alakša. Druzí soupeři však byli tvrdí, byli z Předměřic. Ale porazili jsme je 3:0, tentokrát Vítek Poslušný dal dva góly a Láďa Lacko jeden. Třetí soupeři byli ze ZŠ Pražská a porazili nás 4:0. Tak jsme skončili na druhém místě a postoupili jsme do okresního kola. Kačka Vodičková a Iveta Žamberová Okresní kolo v malé kopané Mc Donald s cup V pátek se vypravili reprezentanti naší školy na okresní fotbalové klání do Mladé Boleslavi. Měli jsme zastoupení v kategorii A (žáci 2. a 3. ročníku) i v kategorii B (žáci 4. a 5. ročníku). Přestože se všichni snažili, jak mohli, v konkurenci fotbalových družstev z Mladé Boleslavi, Bělé, Bousova, Mnichova Hradiště a Benátek (ZŠ Pražská) jsme neuspěli. Mladší chlapci obsadili čestné 4. místo a starší chlapci 6. místo. Jana Vraníková

17 8. června 2007 ZŠ HUSOVO NÁMĚSTÍ / ZŠ PRAŽSKÁ strana 17 Návštěva Národního divadla V pátek v jsme se sešli před školou a odjeli do Prahy do Národního divadla na představení Cyrano z Bergeracu, které začínalo v Škoda, že páteční automobilový provoz způsobil, že jsme dorazili skutečně na poslední chvíli a nemohli si divadlo lépe prohlédnout. V hlavní roli Cyrana jsme mohli vidět Davida Prachaře, v roli Kristiana Sašu Rašilova, Roxanu ztvárnila Martina Válková. Celé představení pojednávalo o lásce, šťastné i nešťastné, o přátelství, ale i o tom, že nikdy nevíte, co vám osud přichystá. Představení se nám velice líbilo, ale bylo trochu smutné, že skončilo tak špatně. Doufáme, že to nebyla naše poslední návštěva Národního divadla a určitě všem doporučujeme ho také navštívit. Národní divadlo 9. B na galerii Veronika Šubrtová 9. A Akce školní družiny Dne 19. dubna jsme se zašli se školní družinou podívat na práci policistů na místní služebnu v Benátkách nad Jizerou. Tam nám ukázali, jak pomocí kamer hlídají město, a nejen to, mohli jsme si práci policistů i vyzkoušet. Oblékli jsme si na sebe neprůstřelnou vestu ta byla pěkně těžká, hledali jsme zbraň pomocí detektoru kovu a vyzkoušeli jsme si, zda jsou pouta dostatečně pevná. Policisté nám udělali otisky prstů, ukázali policejní vůz a posilovnu, kde trénují, aby byli v dobré kondici. Za zajímavou poučnou exkurzi bychom rádi poděkovali panu Vaňouskovi a jeho kolegům. Děti ze školní družiny oslavily čarodějnice zábavným odpolednem s různými čarodějnickými soutěžemi. Nejoblíbenější disciplínou dne bylo létání na koštěti, v tom jsme byli všichni dobří. Měli jsme i diskotéku některé tance vypadaly jako rej čarodějů a čarodějnic. A když na nás přišla únava a hlad, opekli jsme si na ohni vuřty a klobásy. Odpoledne se nám vydařilo a rádi si jej za rok zopakujeme. Děkujeme rodičům za krásné kostýmy, které dětem připravili, a paní Hýblové za pěkné fotografie. Vychovatelky ŠD Soutěž ve víceboji Dne jsme se všichni sešli ve Starých Benátkách na Základní škole Pražská. Bylo zde celkem 14 družstev. Nejdříve nás zavolali na hřiště, tam jsme se všichni seřadili a promluvil k nám pan ředitel Jiří Novotný. A pak jsme už závodili ve víceboji. Nejdříve ve skoku do dálky. Po skoku do dálky jsme šli na hod kriketovým míčkem. Potom se běhala padesátka. A pak nás čekal poslední úkol. Museli jsme běžet štafetu. My jsme měli štěstí, protože jsme postoupili. Nakonec jsme šli běhat ještě jednou, ale to už jsme nějak nezvládli a skončili jsme čtvrtí. V celkovém umístění jsme obsadili šesté místo. Školu reprezentovali za 2. ročník Pavel Šimon, Nicole Penzkoferová, náhradnice Monika Rýdlová, za 3. ročník Petr Šodek, Kristýna Vojtková, náhradník Milan Sekera, za 4. ročník Pavel Adášek, Alexandra Penzkoferová a za 5. ročník Štěpán Winterling a Veronika Brachtírová Veronika Brachtírová, 5. B Čarodějnický den Dne připravily paní učitelky 1. stupně na ZŠ Husovo náměstí pro své žáky ČARODĚJNICKÝ DEN. Děti i paní učitelky přišly přestrojené za čarodějnice a celý den se věnovaly tomuto tématu. Probíhaly dráhu plnou pavučin, malovaly čarodějnice, vymýšlely zaklínadla a příběhy o čarodějnicích. Tento den si užily nejen děti, ale i paní učitelky a za rok si ho s radostí zopakujeme. Jitka Hroudová Čáry, máry kuří hnáta ať je kosí bulva zlatá ať je krám pryč ze dvoru vyčarujeme fáboru. Vlaje vlaje fábora kosí bulva krákorá. Naše zaklínadlo Kuří hnáta běhá po dvoře a kosí bulva pořád krákoře vyčarovali jsme hororový sen! Dobré věci z hlavy ven! Pavla Adášková Nikola Sejkorová Čarodějnický den Fota poskytla: ZŠ Husovo nám. Čarodějnice ve školní družině Čarodějnický rej 1. a 9. tříd To byla další společná akce 1. B a 9. B. Ale tentokrát to nebyl nápad nás (deváťáků), ale naopak našich malých kamarádů, kteří nám věnovali trošku svého času a připravili pro nás tento slet čarodějnic. Náš úkol byl prostý, udělat ze sebe tu nejhezčí, no v tomto případě spíše nejošklivější čarodějnici. A musím říct, že se nám to docela povedlo. Program jako modní přehlídka všech čarodějnic a soutěže v areálu školy se nám moc líbily. A na závěr jsme si společnými silami opekli vuřty... Prvňáčkům moc děkujeme za skvěle strávené odpoledne a učitelkám za dobrou organizaci! Lucie Němečková

18 strana 18 ZŠ PRAŽSKÁ Zpravodaj Benátecka Přes most jsme se dostali na Staroměstské náměstí, kde je mnoho významných gotických a renesančních staveb, např. Týnský chrám s kostelem Panny Marie, Rokokový palác, kde studoval spisovatel Franz Kafka nebo dům U Komenského zvonu. Uprostřed náměstí stojí pomník Jana Husa. Poslední naší zastávkou byla Prašná brána, která tu stála již ve 13. století jako jeden ze 13. vstupů do Starého Města. Současné jméno získala v 17. století, kdy sloužila jako skladiště střelného prachu. Brána vede do jedné z nejstarších pražských ulic Celetné. A to byla poslední památka, kterou jsme navštívili. Exkurze se nám vydařila, počasí přálo, a tak se těšíme na nějakou další. Evžen Bašus OKRESNÍ KOLO VE FOTBALE V pátek 27. dubna 2007 se na umělé trávě III. generace v areálu Městského stadionu v Mladé Boleslavi uskutečnilo okresní kolo v malé kopané žáků 8. a 9. tříd. Tým, který reprezentoval naši školu, hrál ve složení: Lukáš Jíra, Lukáš Straka, Michal Svačina, Pavel Kinzl, Petr Urban, Ondra Vaňousek, Radek Hrabák, Štěpán Kňourek, Honza Kraus, Martin Langšádl a Dan Selix. Na turnaji se v prvním hracím dni představilo celkem 10 škol, které byly rozděleny do dvou pětičlenných skupin. Naše družstvo bylo vylosováno do skupiny s těmito soupeři: Brodce nad Jizerou, 1. ZŠ Mnichovo Hradiště, Dolní Bousov a Gymnázium Dr. Josefa Pekaře Mladá Boleslav. V úvodním střetnutí jsme se postavili velice silným gymplákům, se kterými jsme srovnali krok až ve druhé desetiminutovce, když Radek Hrabák stačil pouze snížit na konečných 1:2. Ve druhém klání jsme svého soupeře z Brodec svírali na jeho vlastní polovině, ale z ojedinělé akce soupeř rozhodl o důležitém vítězství 1:0. Jiskřičku naděje v podobě možného postupu z 2. pozice jsme vykřesali v utkání s Dolním Bousovem, které přineslo přesvědčivé vítězství 3:0. V posledním zápase proti Mnichovu Hradišti už prakticky o nic nešlo, přesto naši hráči dokázali zvítězit 2:0, ale po závěrečném hvizdu stejně odcházeli se sklopenými hlavami. Celkové 5. místo je bráno jako neúspěch týmu, který si určitě před zahájením kladl vyšší cíle. Tomáš Nejedlo Čarodějnický rej Václav IV. V pátek 20. dubna 2007 zavítal do Benátek nad Jizerou,,Václav IV.. Samozřejmě že to nebyl král, ale historik, který přijel o sobě Václavovi vyprávět. Proto není divu, že se třídy na tento den těšily.,,václav nám vylíčil průběh královských ceremonií, život šlechty v době, v které žil, nezapomněl ani na módní oblékání. K předvádění některých akcí byli vybrání žáci z hlediště, kteří si vše ochotně vyzkoušeli a předvedli. Bez výjimek se představení všem líbilo a bylo příjemným a zajímavým zpestřením výuky dějepisu. Tomáš Závora Prohlídka Královské cesty V čtvrtek 20. dubna 2007 vyrazily třídy 7. A a 7. B na exkurzi. V 7:30 h jsme nasedli do autobusu a vyrazili směr Praha, místo exkurze,,královská cesta. Královská cesta je cesta historickým centrem Prahy. Původně spojovala dvě důležitá královská sídla. Králův dvůr, který stál na místě dnešního Obecního domu, kde žili čeští panovníci, a Pražský hrad. Touto cestou musel projet budoucí král ke korunovaci v katedrále sv. Víta na Pražském hradě. Naše prohlídka začala právě tam. Zmínili jsme se o Vladislavském sále, kde se v dnešní době volí prezident. Z venku jsme si prohlédli věž Daliborku. Zlatou uličkou, kterou založil Rudolf II. a pobývali zde alchymisté, jsme se dostali ke katedrále sv. Víta. Zde bylo završení celé Královské cesty a korunovace krále. Architektem stavby byl Matyáš z Arrasu, po jeho smrti pokračoval Petr Parléř. Součástí této stavby je Bazilika. V podzemí jsou hrobky, kde je uložen Karel IV., jeho čtyři ženy a ostatní králové Rudolf II., Václav IV., Ladislav Pohrobek, Jiří z Poděbrad. Dále je zde Svatováclavská kaple, kde jsou uloženy korunovační klenoty jenž nechal zhotovit Karel IV., do této kaple je možné se dostat pomocí sedmi klíčů. Od této památky jsme došli ke Karlovu mostu. Je dlouhý 520 m a až do roku 1841 byl jediným přechodem přes Vltavu. Dal jej vybudoval Karel IV. jako náhradu za zničený Juditin most. Stavbu vedl Petr Parléř. U hasičů 3. května 2007 jsme se plní očekávání vydali k hasičům. Když jsme dorazili, obdivně jsme si prohlíželi hasičské auto, které opravdu nevypadalo na to, že se do něj vejde tolik věcí. Velitel hasičů pan Koťátko nás zavedl do garáže a ukázal nám různé obleky a přístroje, které používají v různých situacích a také nás vyzkoušel, jestli víme, jak se máme při požáru zachovat. Pak přišel zlatý hřeb programu. Hasiči za pomoci kleští odstříhali ze starého auta dveře, odendali střechu a ukázali nám, jak se z auta vyprošťují zranění. Rozloučili se s námi ukázkou spouštění se po laně z 22 metrů hlavou dolů a jinými ukázkami jako třeba přelanění se z jednoho lana na druhé. Ale pak už jsme, i když se nám nechtělo, museli jít domů. Myslím, že za celou třídu mohu říci, že program byl velmi zajímavý a děkujeme hasičům, pod vedením pana Koťátka, že pro nás obětovali svůj čas. Iva Kubová 5.B Na návštěvě u hasičů

19 8. června 2007 ZŠ PRAŽSKÁ strana 19 Poděkování Hasiči, hasiči děkujeme Vám, načerpejte sílu a my přijdeme zase k Vám. Moc děkujeme panu Koťátkovi a jeho spolupracovníkům za krásné dopoledne. Učitelky 1. stupně Kresba hasiče Atletický čtyřboj Atletický čtyřboj do dálky skáče Petra Stehlíková Kresba hasičského auta Školní výlet 5.A Ve čtvrtek 3. května 2007 naše třída odjela do rekreačního střediska Březová v Rokytnici nad Rokytnou. Cesta trvala tři hodiny, ale stálo to za to. Když jsme dorazili na místo, odložili jsme si tašky a ihned začali s prohlídkou areálu. Večer si ten, kdo chtěl, vyzkoušel horolezeckou stěnu. Druhý den dopoledne jsme s naším instruktorem Radkem hráli na louce hry. Odpoledne jsme si s naší druhou instruktorkou Hankou vyzkoušeli chůzi po nízkých lanech, střelbu ze vzduchovky a střelbu z paintballky. V sobotu ráno jsme se seznámili s naší třetí instruktorkou Romčou. Vyzkoušeli jsme si s ní chůzi po vysokých lanech, střelbu z luku, jízdu na raftech a znovu horolezeckou stěnu a hráli jsme hry. V neděli jsme jeli domů. Výlet se mi moc líbil. Katka Čapková 5.A Atletický čtyřboj starší dívky a chlapci Bylo 10. května :30 h ráno a my, výběr sportovců druhého stupně z ZŠ Pražská (a já fotograf), jsme odjížděli do Mladé Boleslavi na stadion J. Železného na atletický čtyřboj. Jak již název čtyřboj napovídá, každý závodník soutěží ve čtyřech disciplínách. Každý má dvě povinné (1000 m chlapci / 800 m dívky a 60 m) a dvě volitelné disciplíny (hod kriketovým míčkem, vrh koulí, skok do dálky, skok do výšky). Nás reprezentovali Péťa Stehlíková, Lucka Němečková, Terka Sládková, Lucka Kozáková, Noemi Pancová, Ondra Vaňousek, Radek Hrabák, Dan Selix, Martin Růžička a Karel Šikal. Naše dívčí družstvo, které mimochodem reprezentovaly dvě benátecké atletky, mělo ambice na vítězství a zároveň na postup do krajského kola. Naše holky měly po odvedeném výkonu dobrý pocit, že pro vítězství udělaly maximum, proto se těšily na vyhlášení. Dívky byly vyhlášeny na prvním místě, z kterého měly obrovskou radost a nebýt trapné chyby organizátorů, mohly by ji mít i teď. Organizátoři totiž výsledky ohlásili špatně. Po jejich opravě jsme se dozvěděli, že holky jsou až druhé. Následovalo zklamání, naštvanost a trpkost. Ale i přes tuto porážku si dívky zaslouží gratulaci! Chlapci dopadli stejně, také druhé místo. Všem závodníkům děkujeme za reprezentaci školy. Tomáš Pulda Atletický čtyřboj mladších žáků V pátek 11. května 2007 se na atletickém stadiónu v Mladé Boleslavi uskutečnil atletický čtyřboj žáků 6. a 7. tříd. Soutěžilo se v disciplínách skok daleký, skok vysoký, hod kriketovým míčkem, běh na 60 metrů a běh na 800 metrů, přičemž děvčata běhala 600 metrů. Všichni se na závody pečlivě připravili a to se také nakonec projevilo. Chlapci, kteří nastoupili ve složení Lukáš Jíra, Jirka Fousek, Michal Čurda, Pavel Vraník a Evžen Bašus, vybojovali pěkné 3. místo. Dívky v sestavě Eva Dědková, Petra Herclíková, Katka Košáková, Katka Hejdrychová a Linda Kubová dokonce ve velice silné konkurenci dokázaly zvítězit! Velké poděkování patří jednak zúčastněným sportovcům, ale také jejich trenérům panu učiteli Nejedlému, který připravoval chlapce, a paní učitelce Nejedlé, jež měla na starost dívky. V této atletické soutěži zakončené

20 strana 20 ZŠ PRAŽSKÁ Zpravodaj Benátecka úspěchem se prokázalo, že v naší škole je velké množství kvalitních atletů, kteří mají výborné podmínky i odborné vedení, a je jen na nich, jak naloží se svým talentem. Tomáš Nejedlo zase v tak hojném počtu a v tak báječné atmosféře sejdeme u Školního slavíka Mgr. Michaela Teplá Atletický čtyřboj mladší žákyně zleva: Linda Kubová, Petra Herclíková, Eva Dědková, Katka Kozáková, Katka Hejdrychová Mc Donald s cup Soutěž žáků 1. stupně v kopané okrskové kolo v Předměřicích 1. místo okresní kolo v Mladé Boleslavi 2. místo. Reprezentovali: S. Agopshuk, M. Krejčík, M. Husák, D. Langšádl, F. Capouch, V. Havlas, Š. Krýda, F. Petráš, M. Tott, M. Dalibor, L. Šípek. Vedoucí mužstva J. Novotný Mgr. Jiří Novotný Třetí na,,kraji Po výhře na okresním kole v odbíjené jsme si (starší dívky) zajistily postup na kolo krajské. To se konalo 22. května 2007 v Rakovníku, kam jsme už v 6:15 h vyrazily. Sešlo se celkem 9 družstev Středočeského kraje, takže se hrálo ve třech skupinách a vítěz postupoval do finálové skupiny, kde se hrálo už o medaile. Nám se zadařilo a po vítězství nad Nymburkem a Neratovicemi jsme skupinu vyhrály a čekal nás boj o místo. Musíme uznat, že soupeřky ve finálové skupině byly o krůček lepší a my jsme tak obsadily 3. místo. I tak je to ale obrovský úspěch, kterého si ceníme. Hrály jsme ve složení: Lucka Němečková, Andrea Benešová, Tereza Sládková, Brigita Pecháčková, Tereza Stránská, Klárka Červenková a Dominika Poláková. Děkuji dívkám za odvedený výkon a reprezentaci naší školy i Benátek nad Jizerou Jana Nejedlá Školní slavík 2007 Ve středu 16. května 2007 se na prvním stupni naší školy konala již tradiční soutěž v sólovém zpěvu Školní slavík. Tentokrát se jí zúčastnilo 24 odvážných zpěváků z 1. až 5. tříd. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. V 1. kategorii 1. a 2. tříd si čestná uznání za pěkný pěvecký výkon odnesli Patrik Bůžek z 2. A, Julie Tečová z 1. A a Eliška Králová z 1. B. Na třetím místě se umístila Jana Lovašová z 2. B, druhé místo obsadila Dominika Kolínská z 2. A a první místo si vyzpívala Hanička Horáková z 1. A s písničkou Pam, pampeliška. Ve 2. kategorii 3., 4. a 5. ročníků si čestná uznání od poroty vybojovaly dvě dívky ze 4. ročníků Natálie Roubalová a Helena Chytrá. Na třetí příčce se pak umístila Beáta Halušková ze 3. B, druhé místo získala Pavla Kavalíková ze 3. A a první příčku si již po několikáté vyzpívala Pavla Hojná z 5. B s písní Tři kříže. Děkujeme všem účinkujícím za jejich pěkné pěvecké výkony, kolegyním E. Čančíkové, J. Mlčochové a M. Kolískové za spolupráci při přípravě a průběhu celého,,slavičího klání a doufám, že příští rok v květnu se Fota poskytla ZŠ Pražská

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název: VY 32_INOVACE_712 Téma: Práce s myší Třídění odpadu Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov IČO 251 72 263, DIČ 091-25172263 Tel.: 565 323455, 565 323012, fax: 565 321074 www.sompo.cz, email: info@sompo.cz, sompo@sompo.cz Věc: Upozornění

Více

Třídění odpadu. V obci Petrovice se třídí následující odpady:

Třídění odpadu. V obci Petrovice se třídí následující odpady: Třídění odpadu Jak na to V obci Petrovice se třídí následující odpady: Sklo - Ekokom Plast - Ekokom Papír - Ekokom Kov - Ekokom Baterie sběr použitých baterií Ecobat (viz Obrázek 1) Sběr použitých zářivek

Více

Následující informace by vám měly pomoci orientovat se v problematice nakládání s jednotlivými druhy odpadu.

Následující informace by vám měly pomoci orientovat se v problematice nakládání s jednotlivými druhy odpadu. Následující informace by vám měly pomoci orientovat se v problematice nakládání s jednotlivými druhy odpadu. Z právního hlediska (Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.) je odpad každá movitá věc, které se osoba

Více

obce Svépravice č.: 1/2007

obce Svépravice č.: 1/2007 Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Svépravice č.: 1/2007 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH A STAVEBNÍCH ODPADŮ

Více

Systém elektronické evidence výsypu odpadových nádob Hrušovany u Brna

Systém elektronické evidence výsypu odpadových nádob Hrušovany u Brna Systém elektronické evidence výsypu Hrušovany u Brna Autor Datum Důvod vzniku systému předpoklad trvalého růstu nákladů na likvidaci odpadů minimalizace, resp. eliminace dopadu zvyšování cen za likvidaci

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to recyklace V

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Odpady

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Odpady Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Odpady Vypracoval Mgr. Pavel Daněk Co je to odpad? je movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má úmysl nebo

Více

Obec Tuchlovice U Staré školy Tuchlovice

Obec Tuchlovice U Staré školy Tuchlovice OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 01/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obec Bílsko OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Bílsko, včetně systému nakládání

Více

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, O B E C K A L E K Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Zastupitelstvo obce se na

Více

SSOS_ZE_3.11 Třídění odpadu

SSOS_ZE_3.11 Třídění odpadu Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.11

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 6.6.2013

Více

Úkol:Každý žák dostane pracovní list s úkoly, které bude muset na místě a některé doma vypracovat. viz pracovní list.

Úkol:Každý žák dostane pracovní list s úkoly, které bude muset na místě a některé doma vypracovat. viz pracovní list. Téma: Kam s odpadem? 1) Teoretická část: Motivace: Článek z novin na toto téma (popř. reagovat na televizní vysílání..) Cíl: Seznámit žáky s problematikou třídění a recyklací odpadů. Metoda EUR zjistit

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

Sklo. Kde najdete informace o třídění odpadu?

Sklo. Kde najdete informace o třídění odpadu? Kde najdete informace o třídění odpadu? Informace, podle kterých byste se měli při třídění odpadu řídit, naleznete přímo na barevných sběrných nádobách. Na kontejnerech jsou umístěny nálepky, které přesně

Více

Čl. 1. Základní ustanovení

Čl. 1. Základní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třeboň, včetně

Více

M Ě S T O CH L U M E C

M Ě S T O CH L U M E C M Ě S T O CH L U M E C Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

OBEC TUCHLOVICE. Čl.1 Úvodní ustanovení

OBEC TUCHLOVICE. Čl.1 Úvodní ustanovení OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 01/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

CO JE TO EVVO A ODPADY V ČR

CO JE TO EVVO A ODPADY V ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO EVVO A ODPADY V ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to EVVO

Více

O B E C V E L K É B Ř E Z N O

O B E C V E L K É B Ř E Z N O O B E C V E L K É B Ř E Z N O Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

O B E C S T A Ň K O V I C E

O B E C S T A Ň K O V I C E O B E C S T A Ň K O V I C E Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Město přistavuje po celém území města pro občany 2x do roka kontejnery na velkoobjemový odpad.

Město přistavuje po celém území města pro občany 2x do roka kontejnery na velkoobjemový odpad. Pondělí, Leden 200 0:57 Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území města při činnosti fyzických osob. Nakládání s komunálním odpadem, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, upravuje vyhláška

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T Y S E M A R Š O V I C E č. 1/2007 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T Y S E M A R Š O V I C E č. 1/2007 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T Y S E M A R Š O V I C E č. 1/2007 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM Zastupitelstvo Městyse Maršovice se usneslo podle 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000

Více

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015,

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015, OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO STARÉ MĚSTO Obecně závazná vyhláška města č. 02/2007 o stanovení systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

VYHLÁŠKA obce Kolová

VYHLÁŠKA obce Kolová VYHLÁŠKA obce Kolová Obec Kolová vydává na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 22.1.2002 podle 10 písm. a) a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s

Více

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných Městys Okříšky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, o komunitním kompostování

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

M Ě S T O K R U P K A

M Ě S T O K R U P K A M Ě S T O K R U P K A Obecně závazná vyhláška č. 6/2012, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem

Více

Kompostárna atd., atd., aneb průvodce zpracováním bioodpadu

Kompostárna atd., atd., aneb průvodce zpracováním bioodpadu Obec Bory a Místní Agenda 21 Kompostárna atd., atd., aneb průvodce zpracováním bioodpadu bioodpadu a tříděním ostatníc ostatníc h odpadů odpadů v Borech - skládkování: cca 1200,- až 1500,-Kč/tuna - spalování:

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 2015 OBSAH Úvod... 1 1. Preventivní aktivity pro rok 2015... 2 1.1 Přednášky pro žáky základních škol Benešov... 2 1.2 Informační setkání pro rodiče...

Více

Čl. 1 Základní ustanovení

Čl. 1 Základní ustanovení OBEC SLANÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Slaná

Více

M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA

M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/2011 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÁ

Více

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 OBEC MIROŠOVICE Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

MĚSTO ŽLUTICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

MĚSTO ŽLUTICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, MĚSTO ŽLUTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice

Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice č. 2 / 2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tisem ze dne , konaného od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tisem ze dne , konaného od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tisem ze dne 1. 7. 2013, konaného od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Zahájeno: 19:15 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Václav Vaněček, Milan Albrecht, Dušan Vaněček,

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001 OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Loukov č. 1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem v Loukově a m.

Více

Změna loga společnosti.a.s.a.

Změna loga společnosti.a.s.a. Autor Datum Změna loga společnosti.a.s.a. S platností od 1. března 2015 společnosti skupiny.a.s.a. group změnily své logo a nově se prezentují značkou FCC Environment. Společnost FCC je majitelem skupiny.a.s.a.

Více

PŘÍLOHA Č. 3 VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DROBNÝ PŘÍSPĚVEK. Popis investičního záměru drobného příspěvku

PŘÍLOHA Č. 3 VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DROBNÝ PŘÍSPĚVEK. Popis investičního záměru drobného příspěvku PŘÍLOHA Č. 3 VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DROBNÝ PŘÍSPĚVEK investičního záměru V 36 1.0 Stránka 1 z 7 Jedná se o popis investičního záměru, který slouží jako podklad pro zajištění hospodárnosti. Název

Více

Informační memorandum. Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk

Informační memorandum. Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk Informační memorandum Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: OSTATNÍ: VYBAVENÍ: FORMA PRODEJE: TERMÍN

Více

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013 Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013 Svoz odpadu ze zeleně ve vacích Vaky pro jarní svoz se budou vydávat od 18. do 22. března 2013 od 8 do 17,30 hod. ve sběrném dvoře v Krásném Březně (vchod z ul.

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky

Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky Čtvrtek, 6. srpna 2015 Zdroj: Regiony24 (odkaz) Autor: Věra Školková Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky Strážník MP České Budějovice s rotvajlerem Cesarem. Autor / zdroj: Mgr. Václav

Více

MĚSTO JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

MĚSTO JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ MĚSTO JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

1. Umístění kontejnerů. Stanoviště kontejnerů v Obříství: ve dvoře u staré tělocvičny č.p Termíny přistavení velkoobjemového kontejneru

1. Umístění kontejnerů. Stanoviště kontejnerů v Obříství: ve dvoře u staré tělocvičny č.p Termíny přistavení velkoobjemového kontejneru PROVOZNÍ ŘÁD VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ, NEBEZPEČNÉHO, KOMUNÁLNÍHO, STAVEBNÍHO A BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU Platný na území obce Obříství pro rok 2017 1. Umístění kontejnerů Stanoviště kontejnerů

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

??? NAKLÁDÁNÍ S ODPADY???

??? NAKLÁDÁNÍ S ODPADY??? OBECNÍ ÚŘAD SULKOVEC INFORMUJE??? NAKLÁDÁNÍ S ODPADY??? Komunální odpad je tvořen oddělitelnými složkami: papír, plasty (mimo PET lahve), PET lahve, sklo, drobný kovový odpad, bioodpad z domácností (z

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016,

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 ROK 2011-2012. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká Technická podpora: Mgr.

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 ROK 2011-2012. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká Technická podpora: Mgr. ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 ROK 2011-2012 Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká Technická podpora: Mgr. Marie Slámová Plán činnosti 2 Sběrný dvůr Postup Seznámit se s fungováním

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

Obecně závazná vyhláška obce Bratkovice č. 2/2008

Obecně závazná vyhláška obce Bratkovice č. 2/2008 Obecně závazná vyhláška obce Bratkovice č. 2/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Bratkovice včetně systému nakládání

Více

Novobystřický průvodce odpadovým hospodářstvím

Novobystřický průvodce odpadovým hospodářstvím Novobystřický průvodce odpadovým hospodářstvím Vážení spoluobčané, město ve spolupráci se společností EKO-KOM a.s. pro Vás připravilo tento informační leták týkající se sběru, třídění a odstraňování komunálních

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učeb. materiálu předmět, tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_ INOVACE_MAL_T-BIO_2_04

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010,

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010, Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území města Český Brod a systém

Více

MĚSTYS PECKA. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012,

MĚSTYS PECKA. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, MĚSTYS PECKA Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pecka

Více

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška obce Koloveč č. 2/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním

Více

1. ZÁVAZNOST VYHLÁŠKY

1. ZÁVAZNOST VYHLÁŠKY Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 2/2010, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území, včetně systému

Více

IVC Nošovice sportoviště II. etapa DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY

IVC Nošovice sportoviště II. etapa DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY IVC Nošovice sportoviště II. etapa DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 8 / 13 TECHNICKÁ

Více

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu:

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu: Zadávací dokumentace "Adaptace prostor na zaměstnaneckou mateřskou školu" pro zhotovení projektové dokumentace ÚVN Praha 2014 Investor: Ústřední vojenská nemocnice Vojenské nemocnice 1200 Praha 6 169 02

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Celkem bylo odevzdáno úplně či částečně vyplněných dotazníků Pohlaví Muž % Žena % Věkové složení účastníků nejmladší účastník 8 let nejstarší účastník 8 let % % % 8% 8

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003

Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003 Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

MĚSTYS BATELOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

MĚSTYS BATELOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, MĚSTYS BATELOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území městyse Batelova a nakládání

Více

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny Platnost : od 1.9.2011 ÚVOD : Každý ubytovaný žák na domově mládeže se řídí jeho denním řádem. DM slouží ubytovaným žákům, všichni jsou povinni zacházet se svěřeným zařízením

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST Na stromech a révě do Martina listí - tuhá zima přijde, buďme si jistí! Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá Jaký listopad, takový březen. Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok

Více

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Břeclav - Národních hrdinů 3127/7 Reprezentativní administrativní budova v centru Břeclavi Celková výměra podlahových ploch cca 6 200 m² Garážové stání až pro 3 osobní automobily

Více

Článek 2 Třídění komunálního odpadu

Článek 2 Třídění komunálního odpadu Z A S T U P I T E L S T V O O B C E P R O V O D O V O B E C N Ě Z Á VA Z N Á V Y H L Á Š K A O B C E P R O V O D O V č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 1/2015, O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 1/2015, O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM MĚSTO OTROKOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 1/2015, O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM Zastupitelstvo města Otrokovice rozhodlo dne 16. dubna 2015 usnesením č. ZMO/45/04/15

Více

OBEC Dubicko. Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011,

OBEC Dubicko. Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011, OBEC Dubicko Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

Nárůst zaznamenáváme v kategorii: počet nehod o 2 293, tj. o 3,8% odhad hmotné škody o 82,61 mil. Kč, tj. o 2,3%.

Nárůst zaznamenáváme v kategorii: počet nehod o 2 293, tj. o 3,8% odhad hmotné škody o 82,61 mil. Kč, tj. o 2,3%. o ovosti na pozemních komunikacích České republiky za 9 měsíců roku 2013 Policie ČR za 9 měsíců roku 2013 šetřila 61 924 y, při kterých bylo 436 osob usmrceno, těžce zraněno bylo 2 081 osoba a 17 102 osoby

Více

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E bydlení hospodaření finance volný čas samostatnost získání dovedností poradenství nácviky vztahy práce PRO KOHO TU JSME osoby, které vedou rizikový způsob života

Více

OBEC VELEHRAD. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu

OBEC VELEHRAD. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu OBEC VELEHRAD Obecně závazná vyhláška obce č. 03/2011 o stanovení systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město

Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁMECKÉ KOČÁROVNY

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁMECKÉ KOČÁROVNY PROVOZNÍ ŘÁD ZÁMECKÉ KOČÁROVNY 1 Provozní řád zámecké kočárovny Účelem provozního řádu je zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zúčastněných osob, ochrany majetku, cílem provozního řádu je zajištění příjemné

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 25. února 2016 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: starosta@troubelice.cz www.troubelice.cz Obecně závazná vyhláška č: 2 Rok vydání: 2001 Datum účinnosti: 1. ledna 2002 Typ: platná

Více