ZPRAVODAJ BENÁTECKA ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE. V tomto čísle najdete: číslo 6 ročník: 31 cena: 7 Kč 8. června 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ BENÁTECKA ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE. V tomto čísle najdete: číslo 6 ročník: 31 cena: 7 Kč 8. června 2007"

Transkript

1 ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 6 ročník: 31 cena: 7 Kč 8. června 2007 V tomto čísle najdete: Provozní řád věže kostela Narození Panny Marie str. 4 Veřejná nabídka prodej pozemků str. 5 Policie ČR informuje str. 6 Rozhovor s Annou Hrnečkovou str. 24 Muzeum Benátky slaví 70. výročí otevření pro veřejnost str. 28 Novinkou letošní Muzejní noci, která se konala v pátek 18. května 2007, byla možnost výstupu na zámeckou věž, která byla poprvé ten den oficiálně zpřístupněna veřejnosti. Několik stovek zájemců si v tento květnový den prohlédlo zrekonstruované schodiště zámecké věže a dobrá viditelnost toho dne umožnila krásný výhled z výšky na naše město a jeho okolí. Mnoho zájemců si nenechalo ujít ani zajímavý výstup na věž a následný rozhled z ochozu zámecké věže ve večerních hodinách. Jen zámecká strašidla, sídlící ve věži a střežící zvony, nesla s nelibostí, kterou dávala znatelně najevo, vyrušení ze svého mnohaletého poklidu. ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE Základní škola Husovo náměstí přístavba a vestavba nových šaten Dodavatel: Firma AB Stav Praha Realizace přístavby a vestavby šaten pro žáky Základní školy Husovo náměstí je výsledkem hledání řešení neuspokojivého stavu v oblasti šatnového prostoru a snahy neubírat přitom prostory určené k vyučování. Nebylo to hledání Ve čtvrtek 24. května 2007 starosta města pan Jaroslav Král a ředitel Základní školy Husovo náměstí Mgr. Radek Dostál slavnostně otevřeli nově vybudované šatnové zázemí školy. Investorem přístavby a vestavby šaten je Město Benátky nad Jizerou. Fota na této straně: František Stýblo, Monika Gürtlerová, E. Jeřábková snadné možnosti byly omezeny daným prostorem školní budovy i finančními možnostmi. Dokončené nové šatnové zázemí školy je důkazem, že se podařilo vybudovat nové šatny včetně přístupu do nich na výborné úrovni dobré dílo se podařilo. Byl přistaven nový šatnový blok pro II. stupeň s podlahou v úrovni podzemního podlaží s novým schodištěm ústícím do vestibulu v přízemí budovy. Zastřešením tohoto prostoru vznikla terasa s přístupem z přízemí budovy a vstupem na venkovní předzahrádku. Terasa bude využívána i k vyučování. Sklepní prostory byly přebudovány a budou sloužit jako šatny pro I. stupeň. Přistavená část bude vybavena stávajícími šatnovými kójemi, sklepní část je vybavena novými šatnovými škříňkami. Přístavba a vestavba nových šaten byla zahájena v říjnu 2006, 22. května 2007 proběhlo kolaudační řízení a ve čtvrtek 24. května 2007 byly nově vybudované prostory slavnostně otevřeny. Slavnostní akt zahájil starosta města pan Jaroslav Král a ředitel Základní školy Mgr. Radek Dostál. Slavnostních okamžiků se zúčastnili i hosté ze slovenského partnerského města Modra, zástupci tisku a veřejnost. Investorem celé akce bylo Město Benátky nad Jizerou, investiční výdaje dosáhly výše cca 4,5 milionu korun. Zhotovitelem byla firma Petr Antal AB Stav Praha, projektantem Ing. arch. Jan Foit (architekt města). Technickým dozorem byla pověřena firma Alfa Invest MB, s.r.o. Mladá Boleslav. Přístavbou byla zastavěna plocha 145 m 2, užitková plocha přístavby bez schodišťového bloku má výměru 145 m 2, terasa 113 m 2, podlahová plocha upravovaných sklepních prostor 120 m 2 a obestavěný prostor 482 m 2. (pokračování na str, 2)

2 strana 2 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka Část nového šatnového zázemí, vybudovaného ve sklepních prostorách školní budovy, je vybavena novými šatnovými skříňkami Prostor terasy, která vznikla přístavbou nového šatnového bloku, bude využíván i pro vyučování Dražice čp. 71, společenský sál Rekonstrukce a přístavba hygienických uzlů společenského sálu Projekt: Ing. arch. Jan Foit Realizace: Technické služby města Benátky nad Jizerou Stavební práce podle projektu a stavebního povolení jsou dokončeny. Zbývá provést práce, které nebyly součástí projektové dokumentace upravit místnost pro plynovou kotelnu, tj. oprava příček, omítek, podlahy a sádrokartonový podhled a vymalování vstupní haly a výklenku v sále. Demolice čp. 64, Dělnická ulice Akci zajišťují Technické služby města Benátky nad Jizerou Pokračuje úprava pozemku po zbořeném domě čp. 64, byly odstraněny budovy a na jejich místě je postaveno zděné jeviště, které bude využíváno Základní školou Pražská. Na zbývající části pozemku bude v budoucnu vytvořena venkovní třída na přírodovědu s miniaturní botanickou zahrádkou. Kostel sv. Martina V letošním roce budou dokončeny stavební práce na kostele a pro další etapu bude zbývat už jen restaurování nástěnných maleb v presbytáři a v lodi. Letošní práce se budou týkat oprav vnitřních omítek, maleb, restaurování vnitřních kamenných ostění dveří a oken, oprava dlážděné podlahy a dřevěného zábradlí na balkoně a vnitřní rozvod elektro a osvětlení. Na tyto práce byla vybrána firma Jan Frňka, Frýdek-Místek. Kromě toho bude provedena elektropřípojka od sousedního rodinného domu a venkovní slavnostní osvětlení kostela firmou PBK Benátky n. Jiz. Úprava areálu bude dokončena opravou plotu, kterou provedou Technické služby. Oprava ohradní zdi zámeckého parku Pokračovat bude oprava ohradní zdi. Stejně jako loni se budou doplňovat zdivem poškozená místa, dozdívat koruna zdi a opravovat omítky. V letošním roce by měla být celková oprava zdi dokončena. Výstavba sběrového dvora V minulém čísle Zpravodaje Benátecka našli naši čtenáři informaci městského úřadu o přípravě rozšíření systému ekologické likvidace odpadů. Rozšíření má přinést vybudování sběrového dvora, kam by se ukládaly nebezpečné a objemné složky komunálního odpadu. Místo pro vybudování sběrového dvora, vybrané vedením města, bylo za klubovnou místní organizace rybářů. S tímto výběrem vyslovili občané, žijící v dotčené části města, svůj nesouhlas. Z tohoto důvodu bylo vybráno pro jmenovaný účel jiné místo, a to areál Technických služeb města Benátky nad Jizerou. Rekonstrukce budovy staré pošty Dodavatel: GEO-ING, s.r.o., Jihlava V průběhu měsíce května byly ve vnitřních prostorách dokončeny práce lakýrnické, byly položeny podlahové krytiny a byla dokončena montáž sanitárního vybavení. Zahájeny byly a probíhají práce na rekonstrukci fasády budovy včetně montáže vikýřových oken. Slavnostní otevření je plánováno na 28. června 2007, kdy bude probíhat i slavnostní den na ukončení školního roku. Rekonstrukce kašny v zámeckém parku Součástí ohradní zdi je i kašna vedle vstupní brány do parku. Kašna by se měla uvěst do provozu, tzn. že by do ní měla téct voda. Nový šatnový blok byl vybudován přístavbou k budově školy. Bude vybaven stávajícími šatnovými kójemi (Pokračování ze str. 1) 2007 pak prošlo opravené schodiště zámecké věže zatěžkávající Zpřístupnění zámecké věže zkouškou, od 19 hod., kdy po schodišti vystoupali na ochoz první veřejnosti Dodavatel: firma Bílek, Brandýs nad Labem věže, prošlo do ukončení prohlíd- zájemci o vyhlídku ze zámecké Poslední práce probíhaly před ky po schodišti cca 750 osob. akcí Muzejní noc montáž zábradlí, zajišťující bezpečný pohyb ké věže musí řídit provozním řá- Veřejnost se při užívání zámec- po schodišti. V pátek 18. května dem, vydaným městskými orgány. V průběhu května byly zahájeny práce na rekonstrukci fasády budovy staré pošty v Pražské ulici Fota na této straně: Emilie Jeřábková

3 8. června 2007 ZPRAVODAJSTVÍ strana 3 Poslední etapa rekonstrukce chodníků Na Burse byla dokončena v posledních květnových dnech Foto: Emilie Jeřábková K tomu je třeba kašnu rozebrat, vyzdít nové základy včetně jímky, v které bude umístěna technologie, provést rozvody vody, odpadu a elektroinstalace, kamenné prvky sestavit zpět a zrestaurovat a kašnu vyložit olověným plechem. Součástí akce bude také zrestaurování sošky andílka na stříšce přilehlé kapličky. Restaurátorské práce bude provádět ak. soch. Martin Pokorný. Rozšíření počtu míst v mateřské škole (nová třída) stavební úpravy pavilonu MŠ (dříve KDM) Rekonstrukce objektu Klubu dětí a mládeže v Benátkách nad Jizerou Do konce května probíhalo výběrové řízení, které nakonec vyhrála firma AB Stav-Petr Antal Praha. Stavební práce začnou po přestěhování KDM začátkem června a ukončení je plánováno na konec srpna. V objektu budou provedeny stavební úpravy (dlažba, obklady, rozvody vody a kanalizace, úpravy elektroinstalace), včetně nového vybavení ( nábytek, lůžkoviny, nádobí). Zároveň se připravuje projektová dokumentace na přestavbu rodinného domu čp. 432 v Žižkově ulici na mateřskou školu. Podle posledních informací se plánovanou přestavbou získají dvě třídy. Předpokládá se, že rekonstruované prostory budou moci sloužit svému účelu od školního roku 2009 / Mateřská škola Jizerka rekonstrukce střechy, výměna oken a zateplení fasády Bylo vypsáno výběrové řízení, při rekonstrukci bude provedena rekonstrukce střechy, dále bude provedena oprava fasády včetně zateplení a nanesení nové probarvené omítky, původní okna budou nahrazena okny plastovými a na všechna okna budou namontovány žaluzie. Zahájení rekonstrukce je plánováno na červenec. Oprava chodníků Na Burse Dodavatel: firma Zeteza, s.r.o., Dolní Bousov Poslední etapa rekonstrukce chodníků v části města Na Burse je dokončena. Tato etapa byla zahájena v polovině měsíce května Klub dětí a mládeže se stěhuje do nových prostor za pomoci Technických služeb města Foto: Emilie Jeřábková a v posledním květnovém týdnu byla dokončena. Oprava chodníku je provedena v prostoru od prodejny Knihy Na Burse k ulici U Kostela. Bylo provedeno rozebrání původních dlažeb, obrubníků a odstranění starých podkladů. Místo toho byl přidán podklad ze štěrkodrtě, obalového kameniva, asfaltového betonu a na toto byla položena zámková přírodní dlažba, dlažba kostková, dlažba slepecká, dále bylo provedeno osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou. Projekt ekologizace provozu školských zařízení Tento projekt souvisí s grantovým programem zaměřeným na ekologizaci provozu škol, mateřských škol a školských zařízení a institucí řízených krajem ve městě Benátky nad Jizerou. Záměrem je pořízení odpovídajícího počtu nádob na oddělený sběr tříděného odpadu (papír, plasty a nápojové kartony) ve školách, mateřských školkách a doprovodných školských zařízeních a následná výchova a vedení dětí k třídění odpadů. Tento projekt by měl pozitivně přispět k zautomatizování činnosti třídění odpadu a to již od mateřské školy až po druhý stupeň základních škol. Systém školství je jedním z mála prostředků, které mohou v určitém časovém období (nejméně po dobu devíti let) oslovit každého jedince české populace a pozitivně ovlivnit jeho myšlení, jednání a chování. To platí také pro oblast environmentálního vzdělávání a výchovy. Škola umožní člověku poznat základní podmínky života, měla by ho spolu s rodinou a dalšími subjekty naučit i takovému životnímu stylu, aby nejen pro něho samého, ale i pro další generace byl život na Zemi udržitelný. Cílovou skupinou projektu jsou děti z MŠ, žáci základních škol, učitelé a další pedagogičtí pracov- níci, včetně ředitelů škol a pracovníků školských zařízení. Projekt počítá s pořízením potřebného počtu nádob na oddělený sběr tříděného odpadu (papír, plasty a nápojové kartony). Do všech školských zařízení bychom chtěli pořídit typizované nádoby na třídění odpadu o objemu 100 l s polepy označujícími, co do jednotlivých nádob patří, které by byly rozmístěné na chodbách ve školních prostorách vždy v sadě tří kusů (papír, plasty a nápojové kartony) doplněné o ručně ovládaný lis na PET láhve. Navíc na 1. stupeň základní školy Pražská navrhujeme pořízení soupravy závěsných tašek o objemu 10 l do každé třídy, pro účelnější zažití si třídění odpadů. V minulých letech byly stejné soupravy rozmístěny také na Základní škole Husovo náměstí, kde podle vyjádření kantorů pozitivně přispívají k ekologické výchově žáků. Vytříděné odpady z nádob budou na základních školách odnášet uklízečky do separačních kontejnerů, které jsou umístěné u areálů škol. Vytříděné odpady z mateřských škol budou odnášeny do kontejnerů na tříděné odpady v okolí v rámci pravidelných vycházek což ještě více přispěje k ekologické výchově dětí. Vyhodnocení projektu soutěžní formou: Předpokládáme zapojení všech školských zařízení a jejich složek ve městě Benátky nad Jizerou. Soutěž bude vyhodnocena v červnu roku 2008 před prázdninami v několika kategoriích: 1. Základní školy 1. stupeň 2. Základní školy 2. stupeň 3. Školní družiny 4. Školní jídelny 5. Mateřské školy Kriteriem pro vyhodnocení vítěze bude kvalita a čistota vytříděného materiálu. Kontrolu čistoty třídění budou provádět zaměstnanci MěÚ Benátky nad Jizerou školním hodnocením v rozmezí 1-5, kde 1 znamená výborné a 5 znamená nedostatečné. Kontrola bude prováděna namátkově vždy však minimálně 2x za měsíc, a to ve všech sběrných místech a nádobách umístěných a provozovaných v jednotlivých zařízeních. Celkem bude tedy provedeno (od září 2007 do prosince 2007) 8 namátkových kontrol ze kterých vzejdou vítězové jednotlivých kategorií. Na celý tento projekt byla podána žádost o finanční prostředky na Středočeský kraj a proto i realizace je odvislá od případného získání finančních prostředků z fondu životního prostředí Středočeského kraje.

4 strana 4 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka

5 8. června 2007 ZPRAVODAJSTVÍ strana 5 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, Benátky nad Jizerou VEŘEJNÁ NABÍDKA Město Benátky nad Jizerou v souladu s 39 odstavec 1, zákona číslo 128/2000 Sb. v platném znění zveřejňuje záměr města odprodat pozemky p.č. 402/44 o výměře 584 m 2, zahrada a p.č. 402/43 o výměře 574 m 2, zahrada v k.ú. Nové Benátky v majetku Města Benátky nad Jizerou (tj. dva pozemky jako jeden celek, tj. celkem m 2 ), za účelem výstavby rodinného domu, přičemž vyvolávací cena je stanovena ve výši 850, Kč/m 2. V případě, že o koupi výše uvedeného pozemku máte zájem, učiňte písemnou nabídku, včetně nabízené ceny na adresu: Městský úřad Benátky nad Jizerou, k rukám Romana Bárty, Zámek 49, Benátky nad Jizerou, v termínu nejpozději do Svou nabídku vložte do obálky, označte textem Nabídka ke koupi pozemku p.č. 402/44 a 402/43 v k.ú. Nové Benátky NEOTEVÍRAT!. Na obálku uveďte rovněž své plné jméno a adresu. Takto označenou obálku vložte do další obálky, která bude sloužit pro normální doručení poštou, obálku můžete rovněž předat prostřednictvím podatelny Městského úřadu Benátky nad Jizerou. Obálky s nabídkami budou otevřeny veřejně dne v 16 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Benátky nad Jizerou. Právo odkoupit pozemek bude přiznáno nejvyšší nabídce. V případě rovnosti nabídek bude výše nabídnuté ceny použita jako vyvolávací pro licitaci na místě. Licitovat mohou pouze zájemci, kteří nabídli shodně nejvyšší cenu. Takto se zjistí jméno kvalifikovaného zájemce o koupi nabízeného pozemku. Kupní cenu bude třeba uhradit celou nejpozději do podpisu kupní smlouvy! Neuzavře-li vítězný zájemce kupní smlouvu do 30 dnů od doručení výzvy k uzavření této smlouvy, bude pozemek nabídnut dalšímu zájemci v pořadí podle výše nabídnutých cen. Město Benátky nad Jizerou si vyhrazuje právo od nabídky odstoupit, pokud nebude dosaženo vyvolávací ceny pozemku. Pokud budete mít v této věci jakékoli dotazy, obraťte se, prosím, na pana Romana Bártu, odbor správy majetku a rozvoje města, telefonní číslo Benátky nad Jizerou, Telefon: El. podatelna:

6 strana 6 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMUJE Řídit bez řidičáku je zakázáno Na Obvodním oddělení Dobrovice skončila ve čtvrtek 3. května 2007 jízda šestačtyřicetiletého řidiče z Nymburska. Dopravní hlídka policie na silnici u obce Bojetice na Mladoboleslavsku kontrolovala řidiče osobního vozidla Škoda 120. Kontrolou bylo zjištěno, že řidič nevlastní žádné řidičské oprávnění. Na obvodním oddělení policisté řidiči následně sdělili podezření ze spáchání trestného činu řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění. Trestní sazba za uvedený čin je trest odnětí svobody na jeden rok nebo peněžitý trest. Případ policisté šetří ve zkráceném přípravném řízení. Severočech řídil pod vlivem alkoholu V pátek 11. května 2007 kolem půlnoci přistihli policisté z Dobrovice za volantem Citroenu Xantia řidiče pod vlivem alkoholu. Při silniční kontrole v Luštěnicích Zelené narazili na pětadvacetiletého řidiče z Litoměřicka. Dechová zkouška odhalila, že je pod vlivem alkoholu a displej přístroje ukázal hodnotu 1,68 promile. Policisté řidiče dopravili na lékařské vyšetření a odběr krve. Na policejní služebně si pak vyslechl sdělení podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Stíhání je vedeno ve zkráceném přípravném řízení. Rizikové utkání bezpečnostní složky zvládly Bezpečnost kolem rizikového fotbalového utkání byla zajištěna. Několik desítek policistů z Mladoboleslavska, posílených o část pořádkové jednotky správy Středočeského kraje ve spolupráci s městkou policií a pořadatelskou službou, nedělní (13. května 2007) rizikové utkání 1. fotbalové ligy zvládlo. Na utkání do Mladé Boleslavi dorazilo asi 150 příznivců ostravského Baníku a k vážným incidentům prakticky nedošlo. Před utkáním bylo předvedeno celkem pět osob, většinou pro podezření z přestupku. Mimo jiné příznivci hostujícího celku zcizovali šály domácích fandů, případně se dopustili přestupku proti veřejnému pořádku. S alkoholem smyk nezvládl Rychlá jízda na mokré vozovce ve spojení s alkoholem u řidiče jsou za dopravní nehodou, k níž došlo v úterý 15. května 2007 kolem deváté večer v Benátkách nad Jizerou. Třiatřicetiletý cizinec jedoucí s vozidlem Škoda Favorit po Vaněčkově ulici směrem k Husovu náměstí na mokré vozovce při snaze o předjíždění dalšího vozidla zvýšil rychlost. Auto se dostalo do smyku a vyjelo vlevo na chodník, kde narazilo do zdi garáže. Při nekontrolované jízdě přejelo přes protisměrnou část vozovky a zkřížilo cestu vozidlu Opel Corsa. To narazilo do zadní části favoritu. Ke zranění osob nedošlo, dechová zkouška řidiče škodovky však odhalila, že usedl za volant pod vlivem alkoholu. Přístroj naměřil hodnotu 1,45 promile. Policisté cizince dopravili na lékařské vyšetření a také odběr krve. Je podezřelý, že se dopustil trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Hmotná škoda na vozidlech je odhadována asi na dvacet tisíc korun. Alkohol za volantem je špatný pomocník Ve čtvrtek 17. května 2007 v ranních hodinách havaroval v obci Vlkava na Mladoboleslavsku čtyřiatřicetiletý cizinec s osobním vozidlem Volvo. Řidič jel po silnici I/38 ve směru od Nymburka směrem na Mladou Boleslav. V obci Vlkava nepřizpůsobil rychlost mokrému povrchu vozovky, najel s vozidlem na obrubník, dostal smyk, přičemž narazil do oplocení rodinného domu. Ke zranění osob nedošlo. Po příjezdu policisté dechovou zkouškou přístrojem Dräger naměřili řidiči 1,56 promile alkoholu v dechu. Na místě přišel řidič o řidičský průkaz a na Okresním ředitelství Policie České republiky mu bylo policisty sděleno podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Trestní sazba za tento čin je trest odnětí svobody na jeden rok nebo peněžitý trest. Případ šetří policisté dopravní policie ve zkráceném přípravném řízení. Řízení bez řidičáku není povoleno Ve středu 16. května 2007 kontrolovali policisté Obvodního oddělení Benátky nad Jizerou u obce Dolní Slivno dvaadvacetiletou řidičku osobního vozidla BMW 325. Bylo zjištěno, že kontrolovaná řidička není držitelkou řidičského oprávnění. Na Obvodním oddělení Policie České republiky v Benátkách nad Jizerou policisté ženě sdělili podezření ze spáchání trestného činu řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění. Za tento čin je trestní sazba trest odnětí svobody na jeden rok nebo peněžitý trest. Případ šetří policisté ve zkráceném přípravném řízení. Dům zamykejte i na vsi či malém městě Novostavbu v Dolním Bousově prohledal v noci na neděli 20. května 2007 nezvaný host. V době, kdy majitelka domu Na Koutě spala, využil toho, že vstupní dveře nebyly uzamčené. Z domu sebral finanční hotovost, osobní doklady a mobilní telefon vše v celkové hodnotě přes dvacet tisíc korun. Případ nyní šetří policisté z Mnichova Hradiště. Získávat řidičský průkaz zbytečnost V úterý 22. května 2007 po deváté hodině večer kontrolovali policisté v Dobrovici řidiče vozidla Škoda Favorit. Kontrolou dvacetiletého mladíka zjistili, že není držitelem potřebného řidičského oprávnění. Za řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění mladému muži hrozí trest odnětí svobody na jeden rok nebo peněžitý trest. Případ ve zkráceném přípravném řízení šetří policisté obvodního oddělení v Dobrovici. Neplacení výživného V úterý 22. května 2007 policisté obvinili osmatřicetiletého muže z Mladoboleslavska z trestného činu zanedbání povinné výživy. Obviněný od července 2002 do současné doby neplní vyživovací povinnost na svou starší dceru. Dále od března 2005 neplní vyživovací povinnost ani na svoji druhou nezletilou dceru. Dohromady na obě dcery dluží k rukám matky částku téměř osmdesát tisíc korun. Za neplacení výživného mu nyní hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok. Případ šetří policisté Služby kriminální policie a vyšetřování z Mladé Boleslavi. Zatajení nálezu je také trestný čin Dosud nezjištěný pachatel si přisvojil zavazadla, která vypadla v polovině měsíce května ve večerních hodinách z autobusu na trase mezi Bělou pod Bezdězem a Mladou Boleslaví. Protože nález neoznámil, ani zavazadla nepředal příslušným orgánům, je věc nyní šetřena jako trestný čin zatajení věci. Dvěma majitelkám vznikla škoda bezmála patnáct tisíc korun. Pachateli hrozí peněžitý trest, nebo odnětí svobody až na jeden rok. V lese ležel granát z války V lese poblíž Ledců na Mladoboleslavsku našel ve středu 30. května 2007 odpoledne šedesátiletý muž nevybuchlou vojenskou munici. Nález oznámil policistům z Dobrovice, kteří na místo povolali pyrotechnika. Odborník konstatoval, že se jedná o dělostřelecký granát ráže 75 mm, pancéřový, pocházející z období 2. světové války. Nalezenou munici zajistil a převzal k bezpečné likvidaci. nprap. Vratislav Brynych vrchní inspektor preventivně informační skupiny OŘ PČR Mladá Boleslav ppor. Ladislav Mareš tiskový mluvčí OŘ PČR Mladá Boleslav nprap. Ladislav Beneš DiS. vrchní inspektor preventivně informační skupina OŘ PČR Mladá Boleslav CENTRUM LEVNÉHO NÁKUPU Husovo nám. 14 Benátky nad Jizerou I Nabízíme největší výběr a nejlevnější ceny ve městě! textil záclony obuv hračky drogerie a drobné věci... pondělí pátek hodin sobota hodin Na Burse 243, Benátky n. Jiz. (za klenotnictvím u Šulců) ponožky prádlo dětský textil pondělí pátek hodin sobota hodin

7 8. června 2007 ZPRAVODAJSTVÍ strana 7 Projekt Stfiední âechy on-line Internet Tento projekt byl podpofien ze Strukturálních fondû EU a státního rozpoãtu âr VáÏení spoluobãané, Dovolujeme si Vás informovat o postupu realizace projektu Stfiední âechy on-line Internet. V listopadu roku 2005 uzavfielo Mûsto Benátky nad Jizerou dohodu se Stfiedoãesk m krajem o spolupráci na projektu Stfiední âechy on-line Internet, ãímï se stalo v tomto projektu, kter je spolufinancován ze strukturálních fondû EU a státního rozpoãtu, jeho partnerem. Cílem tohoto projektu je umoïnûní pfiístupu k Internetu obãanûm Stfiedoãeského kraje a jeho náv tûvníkûm. Projekt si klade za cíl roz ífiit nûkteré sluïby zákazníkûm vefiejné a státní správy a usnadnit jim tak komunikaci s Krajsk m úfiadem. V rámci projektu vzniká ve 32 lokalitách Stfiedoãeského kraje celkem 47 míst vefiejného pfiístupu k Internetu. V na em mûstû budou vefiejné infoboxy umístûny na tûchto adresách: Husovo námûstí 41 prosklené zádvefií mezi po tou a lékárnou Mûstská ubytovna nám. 17. listopadu 493 vstupní hala Instalace obou infoboxû probûhne 8. ãervna Od uvedeného data budete mít nejprve moïnost pfiístupu k Internetu a od pfií tího roku pak k budoucímu Portálu Stfiedoãeského kraje, kter uïivatelûm umoïní vyfiizování nûkter ch agend s Krajsk m úfiadem elektronickou cestou. Nov Portál, jehoï vzhled se nebude pfiíli li it od stávajících internetov ch stránek Stfiedoãeského kraje, av ak jeho nabídka sluïeb vefiejné správy by mûla b t ir í, má b t uïivatelsky pfiívûtiv. Pro usnadnûní jeho pouïívání bude u tohoto místa (kromû elektronické nápovûdy) k dispozici také ti tûn návod. Vûfiíme, Ïe tuto novou sluïbu vefiejné a státní správy vyuïijete i Vy a tû íme se na Va i náv tûvu. Mûsto Benátky nad Jizerou

8 strana 8 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka Komunitní plánování sociálních služeb věc veřejná SKUPINA SENIOŘI Poslední schůzka se konala 15. května 2007 v Domově pro seniory Penzion pro důchodce. Tématem byla další činnost naší skupiny. Naše skupinka seniorů se sice nesešla v plném počtu, ale zazněly další zajímavé podněty. Například dotaz na odpadkové koše v Podolecké ulici. Odpadky se házejí lidem bydlícím u silnice k obytným domům. Další dotaz chodník v Mladské ulici. To byla otázka, kterou vznesla na schůzi handicapovaných jedna ze členek. A další, již déle trvající problém bezbariérovost našich komunikací. Snažila jsem se navázat kontakt s novým tajemníkem Městského úřadu Benátky nad Jizerou a navázat na doposud kladné a rozvíjející se vztahy s úřadem města Benátky nad Jizerou. Tajemník MěÚ Benátky nad Jizerou, p. Marek Mařík, vyposlechl mé dotazy, připomínky. Ohledně bezbariérovosti komunikací (silnice, chodníky, jejich návaznost na sebe) mi řekl, že výšková tolerance v odborných plánech je 5 10 cm. Po vysvětlení, že bezbariérovost pro zdravého člověka je jiná, než pro člověka handicapovaného sdělil, že se snaží snížit limit na dva centimetry. Děkujeme, protože pět centimetrů dokáže pro skutečně handicapovaného občana být velmi neschůdným problémem. Další schůzka skupiny seniorů bude až po schůzce s koordinátorkou Komunitního plánování, která byla přizvána na konzultaci do našeho města. Tato skupina spolupracuje se Svazem žen, Červeným křížem a Svazem handicapovaných. To znamená, že se zde prolínají potřeby zdravých seniorů s potřebami handicapovaných seniorů. Potřeby handicapovaných se odlišují od potřeb zdravých občanů. Sociální potřeby, které jsou finančně a realizačně náročné, navrhujeme začlenit do Komunitního plánu města. Ostatní potřeby se snažíme řešit přímo s městským úřadem, případně s vedením města. V současné době se například řeší otázka Klubu pro seniory, jeho dostupnost pro handicapované. Tito lidé nám nejsou lhostejní. Spolupráce se Svazem handicapovaných je velice zajímavá. Často se musí člověk zastydět nad tím, jakými malichernostmi si láme hlavu, jaké banality řeší. Důležité je zdraví, soběstačnost. A my si bohužel často nedokážeme těchto věcí plně vážit a hazardujeme s nimi. Od handicapovaných bychom se měli učit, co to je sebezapření, vůle žít a prožít každý okamžik, každou minutu života. Chtěla bych Vás seznámit s nemocí, o které se v minulosti mnoho nemluvilo. Jedná se o RS. Myslím si, že dnes zkratka RS mnoha lidem není neznámá. RS roztroušená skleróza mozkomíšní. Ocitáme se v době, kdy se konečně o této nemoci i jiných začíná mluvit veřejně. Osvěta v časopisech, veřejných médiích pomáhá lidem takto postiženým se začleňovat do společnosti zdravých jedinců a žít, jít dál. RS roztroušená skleróza je progresivní degenerativní autoimunní onemocnění. Postihuje mladé lidi od 20. do 40. roku, ale může se objevit již v dětském nebo pozdějším věku. Postihuje centrální nervový systém (mozek, mícha). Její výskyt je u žen častější než u mužů. RS postihuje bílou hmotu mozku, kterou vedou povely ke svalům a nervové vzruchy ze smyslových orgánů. Dochází k zánětu myelinových pochev, které obalují a chrání nerv. Následkem je jejich rozpad a poškození samotného nervu. Tento proces se nazývá demyelinizace. Sama nemoc má fáze atak (zhoršení) a fáze remitentní (zlepšení), nebo má formu postupného pomalého zhoršování. Šedá kůra mozku, která je odpovědná za vědomí, myšlení, paměť, není postižena. Lidé s touto chorobou by si měli dávat pozor na prochladnutí, v žádném případě nepřecházet rýmy, chřipky, angíny a jiná onemocnění. Měli by se vyvarovat stresových situací, chladu, velké námahy. Důležité je klidné prostředí, pravidelná a dokonalá životospráva. Jak je to s pracovní schopností a neschopností? Z psychologického hlediska, pokud není stav onemocnění těžký, je lepší zůstat v pracovním procesu. Samozřejmě při práci, kterou je schopen zvládnout, kdy by ho nezatěžovalo dojíždění a pracovní prostředí. Poznala jsem několik lidí, jejichž diagnózou je RS. I v našem městě tyto lidi potkáváme. Víme o nich něco? Víme o tom, jak se musí každý den prát se svou nemocí? Jak musí čelit jejím útokům? Krátce vypovím dva příběhy lidí s RS. První příběh. Nemocný A o nemoci RS nikdy neslyšel, informace neměl žádné. Ve volném čase se věnoval turistice po horách. S partou známých tak relaxoval. První příznaky začaly právě při pěší túře. Začal ztrácet tempo při chůzi, byl unavený, zůstával na konci skupiny. Pěší túry, které zvládal před rokem bez problémů, pro něho začaly být hodně namáhavé. Přidalo se i brnění dolních končetin, zakopávání o špičku nohy, zamotávání se, únava, psychické problémy v návaznosti na problémy předchozí. Ještě pořád nic netušil, diagnóza nebyla určena. Na radu jednoho známého si zařídil a podstoupil speciální vyšetření magnetickou rezonanci. Diagnóza byla stanovena po roce od prvních příznaků roztroušená skleróza. Svou nemoc začal skrývat za jiné choroby. Pochopení a podporu nenašel v rodině ani v zaměstnání. Po dalším roce prodělal ataku nemoci, která jeho zdravotní stav zhoršila. Po dalším roce mu byl přiznán plný invalidní důchod. Neměl se komu svěřit, nevěděl jak na RS reagovat, jak jí čelit, jak s ní žít dál. Celý jeden rok neměl odvahu sdělit okolí pravdu. Celý jeden rok nevěděl jak žít, nemoc nechtěl přijmout, nevěděl, co dál. Náhoda mu přivedla do cesty další osobu touto nemocí zasaženou. Osobu B. Tato osoba s ním začala komunikovat, otevřeně hovořit o nemoci, dávat rady ohledně denního režimu, pohybového režimu, terapii, dalšího bytí v životě. Seznámila ho s dalšími touto nemocí zasaženými lidmi. Začala ho učit žít se svou nemocí, nepodléhat jí a čelit jí. To je ve zkratce první příběh, příběh osoby, která našla psychickou oporu a podporu a která se snaží učit se žít se svou nemocí. My zdraví si nedokážeme představit jaké to je, jeden den být fit a druhý den být neschopen vstát z postele, nemoci pohnout ani jednou končetinou. Jaké to je, když vám věci padají z ruky a nemůžete to ovlivnit. Jaké to je, když vás trápí křeče spasmy svalů a následná bolest. Jaké to je, když vám selžou nohy. Nám zdravým to připadá normální, že své končetiny ovládáme, že můžeme chodit, běhat, pracovat, věnovat se různým sportům, koníčkům, rodině. Je těžké se vžít do jejich situace, ale stačí naslouchat, nabídnout pomocnou ruku. Pokračování v příštím čísle Uvedené informace byly čerpány z odborné litaratury a ze zkušeností lidí s RS. MV Šikovné ruce našich seniorů Takový je název výstavy, která se koná každoročně na výstavišti v Lysé nad Labem. K vidění jsou tu krásné, originální, nápadité, ruční práce jednotlivců i kolektivů, seniorů, kteří žijí v Domovech pro seniory, navštěvují stacionáře nebo využívají pomoci Pečovatelské služby. Naše MěCKP se soutěže, která se chlubí zájmem široké veřejnosti, medií a je podporována KÚ Středočeského kraje, účastnilo po čtvrté. 27. dubna 2007 v dopoledních hodinách jsme byli účastníky slavnostního předávání cen, se společenským programem. Sociální služby pod jednou střechou, tak jsme nazvali naši propagační plochu. Zastřešená maketa s okny vyzdobenými květy a dřevěný plot se slunečnicemi představovala sociální služby, které pod střechou Městského centra komplexní péče v Benátkách nad Jizerou poskytujeme. Psané upoutávky informovali návštěvníky výstavy o tom, že poskytujeme služby pobytové s celodenní péčí, denní a týdenní stacionář. Sociální služby terénní, kdy se pečovatelky starají o klienta v jeho domácím prostředí, zdravotní ošetřovatelskou péči, kdy sestry pečují o zdraví klientů v jejich vlastních domácnostech, kde se cítí mnohem lépe než v nemocnici. Získali jsme ocenění za kolektivní práci. Jednalo se o vlastní literární tvorbu, která byla zajímavě aranžována do tvaru vějíře, zdobeného krajkou, brýlemi, hodinami. Cenu přebíral pan Balík Oldřich. Vystoupení dechové hudby Poděbradka vytvořilo příjemnou atmosféru doprovázenou zpěvem. Součástí kulturního programu bylo vystoupení herečky paní Květy Fialové. Velice neformálně pozdravila přítomné, opustila jeviště a k přítomným měla nejen věkem, ale i prostorem velice blízko. Hovořila o životě, vzpomínala na svá herecká léta, podávala ruce, rozdávala úsměvy, pohlazení i polibky. Všem bylo moc hezky. Hlaváčková Jaroslava vedoucí MěCKP