Dětský domov a školní jídelna Radkov Dubová, 141, příspěvková organizace. Dětský domov a Školní jídelna, Radkov Dubová 141, příspěvkové organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dětský domov a školní jídelna Radkov Dubová, 141, příspěvková organizace. Dětský domov a Školní jídelna, Radkov Dubová 141, příspěvkové organizace"

Transkript

1 Dětský domov a Školní jídelna, Radkov Dubová 141, příspěvkové organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova ve školním roce tel: fax:

2 a) Základní údaje o školském zařízení Název organizace: Dětský domov a Školní jídelna, Radkov Dubová 141, příspěvková organizace Sídlo organizace: Radkov Dubová 141, PSČ: Radkov Právní forma organizace: příspěvková organizace IČO: Identifikátor: Statutární orgán organizace: ředitel Mgr. Jaromír Burda Zástupce statutárního orgánu: Ing. Hana Chalupová ekonomka Zřizovatel: Zřizovatelem je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, Ostrava, IČ: V souladu s ustanovením 2 zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., přešla funkce zřizovatele na kraj ke dni 1. října 2001, tj. ke dni účinnosti rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j / ze dne 25. září Dětský domov a Školní jídelna, Radkov Dubová 141, příspěvková organizace je právnickou osobou a právním nástupcem příspěvkové organizace Zvláštní školy internátní, Radkov Dubová 141, zřízené Školským úřadem Opava dne 1. ledna 1995 pod. č.j. 13/94. Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 18/655/1 ze dne 25. září 2003 se měnil název zařízení s účinností od 1. července 2004 na příspěvkovou organizaci Dětský domov, z původní organizace s názvem Zvláštní škola internátní, Radkov Dubová 141. Uvedená změna vyplývá ze zákona č. 109/2002 Sb. ze dne 5. února 2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních. Na základě usnesení Zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 6/629/1 ze dne 29. září 2005 se původní název příspěvkové organizace změnil na Dětský domov a Školní jídelna, Radkov Dubová 141, příspěvková organizace. 2

3 b) Charakteristika školského zařízení Současná kapacita dětského domova je 40 dětí. Školní rok 2010/2011 ukončilo k 30. červnu dětí. Tři žáci ukončili povinnou školní docházku na základní škole a pokračují na středních školách. Dva zletilí úspěšně ukončili studia na středních školách a k odešli z DD. Zletilý mladý muž do Havířova, kde získal jednopokojový byt po své matce a práci v bezpečnostní agentuře a dívka odešla do rodinného domku svého přítele v Hodslavovicích. Počty dětí v jednotlivých měsících školního roku uvádí tabulka: Průměrný počet umístěných dětí od září 2010 do září 2011 činil 36 dětí v jednom měsíci. Počet dětí umístěných v DD ve školním roce v jednotlivých měsících měsíc rok odchod příchod PO ÚV dohoda celkem Poznámka: PO předběžné opatření ÚV ústavní výchova Dětský domov je umístěn v objektu bývalého barokního zámku, který slouží dětem s nařízenou ústavní výchovou již od roku Objekt zámku tvoří trojkřídlová, částečně podsklepená budova s mansardovou střechou viz. fotografie na domov.webz.cz. V objektu dětského domova je rozmístěno v prvním poschodí patnáct ložnic. Deset ložnic je třílůžkových a pět ložnic je dvojlůžkových. Jedna ložnice je vybavena kuchyňskou linkou a je opatřena speciálním zámkem, od něhož má klíč pouze vybraný jedinec, který bude nejdříve opouštět náš DD. Tato ložnice je nazývána jako startovací pokoj. Umyvárny a sprchy jsou určeny zvlášť pro dívky a zvlášť pro chlapce. U toalet je to obdobné. V průběhu letošních hlavních prázdnin došlo k celkové rekonstrukci větší koupelny, která slouží dívkám. 3

4 Každá rodinná skupina má k dispozici svou klubovnu. Na klubovnách se organizuje mimoškolní činnost a příprava na vyučování. Všechny rodinné skupiny mohou využívat rovněž jednu víceúčelovou místnost, ve které si mohou vařit, prát a žehlit prádlo. Ke sportovní činnosti uvnitř budovy slouží tělocvična. Školské zařízení tvoří: Dětský domov - IZO kapacita 40 lůžek Zajišťuje výchovnou, hmotnou a sociální péči dětem, které ze závažných důvodů nemohou být vychovávány ve vlastní rodině a nemohou být osvojeny nebo umístěny v jiné formě náhradní péče. Školní jídelna - IZO zabezpečuje stravování dětí a zaměstnanců. Ve školní jídelně se dětem celoročně připravuje pět jídel snídaně, dopolední svačina, oběd, svačina, večeře a dětem patnáctiletým a starším ještě druhá večeře. Kapacita dětského domova Od má dětský domov kapacitu 40 dětí, rodinných skupin, jak ukládá zákon č. 109/2002 Sb. je zde umístěno pět Ve školním roce byly děti v dětském domově rozčleněny do pěti rodinných skupin. Pátá skupina byla složena se čtyř zletilých mladých lidí, kteří byli umístěni na dohodu a dokončovali započaté učební obory na středních školách a dvou dívek, z toho jedna dívka byla internátně ubytována na učilišti a přijížděla do DD pouze na víkend. Svou kapacitou a skutečnou naplněností patříme ke středně velkým dětským domovům v Moravskoslezském kraji. Dětský domov leží v malé obci poblíž města Vítkov. Děti dětského domova jsou tak částečně chráněny před obvyklými nástrahami větších měst. Všechny děti jsou k nám umísťovány Dětským diagnostickým ústavem v Bohumíně na základě předběžného opatření či nařízené ústavní výchovy okresními soudy. Většina dětí pochází z ostravsko karvinské aglomerace. Objekt dětského domova má k dispozici velký zámecký park s výborným sportovním zázemím, zejména pro všechny míčové hry a přilehlý zámecký rybník, který v zimním období slouží k různým radovánkám na ledě. Rozdělení dětí podle typu vzdělávacích programů k MŠ základní SŠ Ve školním roce ukončili tři žáci základní vzdělávání a všichni pokračují v přípravě na budoucí povolání na třech různých středních školách, které si vybrali za přispění rodičů a s přihlédnutím ke svým reálným studijním možnostem. 4

5 c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školského zařízení Personálně zabezpečovalo ve školním roce chod dětského domova čtrnáct pedagogických pracovníků. Z uvedeného počtu je deset vychovatelů včetně ředitele a vedoucí vychovatelky. Čtyři vykonávají práci asistentů pedagoga. Všichni pedagogičtí pracovníci s výjimkou jedné vychovatelky mají potřebné pedagogické vzdělání. Pedagogičtí pracovníci plní u dětí s nařízenou ústavní výchovou zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. Hlavním úkolem je připravit svěřené děti co nejlépe na samostatný život. Svou péči musí přizpůsobit vždy věku a individuálním potřebám každého dítěte. V současné době je deset dětí v trvalé péči psychiatra a většina z nich užívá léky pro celkové zklidnění. Jeden chlapec s největší psychickou poruchou byl v průběhu školního roku hospitován v PL ve Šternberku. V dětském domově pracovalo v uvedeném školním roce deset provozních zaměstnanců a dva sezónní topiči, kteří vytápějí objekt ústavního zařízení prostřednictvím klasické kotelny na pevná paliva. Průměrný počet zaměstnanců podle kategorií k kategorie Počet zaměstnanců Přepočtený počet vychovatelé Asistenti pedagogů 4 4 THP 2 2 Provozní zaměstnanci 4 4 Školní jídelna 4 4 Topiči * 2 1 celkem *Do celkového počtu pracovníků jsou zahrnuti i zaměstnanci, kteří byli v pracovním poměru pouze sezónně do jedná se o dva topiče pracující na poloviční úvazek. Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ( dle nařízení vlády č. 75/2005 Sb.) Počet pedagogických pracovníků: 14 Z toho vychovatelů pro výkon ústavní výchovy: 10 z toho nekvalifikovaných: 1 průměrný věk: 49,0 roků průměrná délka praxe: 20,4 roků Z toho asistentů pedagogů: 4 z toho nekvalifikovaných: 0 průměrný věk: 42,75 roků průměrná délka praxe: 6,75 roků Věkové rozložení pedagogických pracovníků k věk do 30 let let let nad 50 vychovatelé asistent ped

6 d) Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Náš dětský domov je školské zařízení pro výkon ústavní výchovy. Všechny děti do našeho zařízení jsou umísťovány na základě rozhodnutí Diagnostického ústavu v Bohumíně. Rovněž případné změny v umístění dítěte jsou prováděny vždy ve spolupráci s Diagnostickým ústavem v Bohumíně. V průběhu školního roku 2010/2011 přišlo jedenáct dětí do zařízení a deset dětí dětský domov opustilo. Ředitel školy v průběhu školního roku vydal šest správních rozhodnutí podle 27 zákona 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů. Současně podle 103 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů a podle 6 zákona č. 110/2006 Sb., o životním minimu a zákona č. 112/2006 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů a rovněž podle 6 odst. 1 a 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutí o právech a povinnostech v oblasti státní správy od do Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání O výši příspěvku na úhradu péče poskytované dětem nebo 2 0 nezaopatřeným osobám podle 27 až 29 O zamítnutí žádosti o povolení pobytu podle 23 odst a) a c) O povinnosti dítěte uhradit ze svých příjmů náklady spojené s přepravou do zařízení podle 20, odst. 2, písm. c) 1 0 Celkem 6 0 e) Údaje o výsledcích vzdělávání dětí z dětského domova stav k Čtyřicet dětí našeho dětského domova navštěvovalo v průběhu škol. roku deset různých škol, viz. tab. údaj k Dva zletilí učni k úspěšně ukončili započatý obor na SŠ i pobyt v dětském domově. První ročník opakuje jedna dívka, která se nedostavila k opravným zkouškám na SŠ ve Velkých Heralticích. Školské zařízení Počet dětí Neprospělo MŠ Radkov 3 - Základní škola Vítkov 6 0 Základní škola Melč 20 0 Základní škola Vítkov, 1 0 Kom. Speciální škola Opava, Sl. 1 0 odboj Střední škola Velké 3 1 Heraltice Střední škola Opava, 2 0 Husova Střední škola tech. Opava 1 0 Střední škola Opava 1 0 Střední škola Vítkov 2 0 Podhradí Celkem

7 f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Naše preventivní strategie vychází z Metodického pokynu MŠMT, č.j / a Metodického pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů č.j / , který je součástí Minimálního preventivního programu školského zařízení. Naše školní preventivní strategie je zpracována na období od roku 2009 do Všichni pedagogové v dětském domově si uvědomují, že pouze dítě zdravé, spokojené a sebevědomé má větší šanci odolat negativním vlivům okolí. Společným úkolem všech pedagogů je předcházet vzniku a rozvoji negativních projevů chování dítěte nebo narušení jeho zdravého vývoje. Na prevenci šikany i při řešení jednotlivých případů spolupracují všichni pedagogičtí pracovníci dětského domova. Každý pokus o šikanu je zapsán v deníku závažných přestupků a je podnětem k řešení na pedagogické radě. Při řešení každého případu šikany, ať už ve škole či v dětském domově, je hlavní prioritou zjistit viníka a toho pokud možno rychle a účinně potrestat možnými dostupnými prostředky. Protože jsme přesvědčeni, že trest má hluboce preventivní a psychologický účinek. Dětský pocit beztrestnosti a agresivní modely chování se velmi snadno fixují a v konečném důsledku vedou k asociálnímu chování narušených jedinců. Protidrogovou činnost koordinuje od září 2004 vychovatel určený na práci školního metodika prevence, jehož cílem je skloubit veškeré aktivity školní i mimoškolní činnosti směřující k potlačení všech negativních jevů v dětském domově. Již dlouhodobě je velká pozornost věnována problematice šikany v Zámeckých novinách, které pravidelně vycházejí již dvanáctý rok. Redaktorem uvedených novin je vychovatel, který je zároveň metodikem prevence. Ve všech číslech těchto novin je v okénku metodika prevence věnována velká pozornost charakteristice jednotlivých typů drog a zejména jejich škodlivosti. Všichni pedagogičtí pracovníci se snaží každodenní výchovnou činností a rozvojem sportovních a zájmových aktivit dětí, odvést pozornost od negativních jevů, které přinášejí drogy a jiné návykové látky. Prevence je nepřetržitý proces, který vyžaduje důslednost ve všech oblastech školní i mimoškolní činnosti a jedná se o soustavné působení, které nikdy nekončí a na který je zpracován preventivní plán, jenž je rozpracován do jednotlivých výchovných činností. Plán však nedokáže monitorovat různé náznaky a formy šikany. Proto jsme se rozhodli již v roce 2001 instalovat schránku důvěry, která je umístěna na hlavní chodbě a je přístupna všem dětem. Tato schránka má umocnit pocit bezpečí, upozornit na nejrůznější náznaky šikany již v zárodcích. Děti mohou do uvedené schránky vhazovat lístky se vzkazy, přáními, připomínkami a mohou se svěřit s problémy, se kterými by neměly odvahu přijít přímo osobně. Klíč od schránky má metodik prevence, který obsah schránky vybírá před každou pedagogickou radou. Případné sdělení či vzkazy se řeší na pravidelných pedagogických radách. Všichni vychovatelé mají povinnost důsledně vnímat vztahy dětí v rodinných skupinách a utvářet pozitivní atmosféru. K rozvíjení vzájemných vztahů v rodinných skupinách i vztahů mezi dětmi v dětském domově již dlouhodobě přispívají Zámecké noviny. V těchto novinách jsou pravidelně dětem vysvětlovány pojmy, které úzce souvisí se šikanou a hlavně mají napomáhat odhalovat počátek šikany. V novinách je uveden způsob jak se má oběť šikany zachovat a hlavně je zde zdůrazněno, že se má bezprostředně obrátit na vychovatele, který sjedná nápravu a potrestá viníka. Největším výchovným problémem nadále zůstává kouření nezletilých. Mnoho dětí již s tímto silně fixovaným zlozvykem k nám přichází z rodin. Jejich rodiče jsou k tomuto návyku zcela lhostejní a mnozí zcela tolerují kouření svých dětí od útlého dětství. 7

8 g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků v dětském domově vychází z konkrétních potřeb vychovatelů upevňovat si, doplňovat a zejména prohlubovat svou kvalifikaci pro každodenní práci s dětmi s nařízenou ústavní výchovou. Ve školním roce se zúčastnili čtyři vychovatelé dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Za uvedené vzdělávání naše příspěvková organizace zaplatila částku Kč. Název školení počet účastníků cena cena celkem Zlobivé děti Výrobky z přírodních materiálů Celkem Kč h) Údaje o aktivitách a prezentaci zařízení na veřejnosti Již dvanáctým rokem je pravidelně vydáván časopis Zámecké noviny. První výtisk těchto novin vyšel v roce Od uvedeného roku časopis zachycuje všechny významné i méně významné akce dětského domova. Zámecké noviny jsou stále aktuální a mají velmi příznivý ohlas u dětí i zaměstnanců dětského domova. Zachycují jednotlivé akce v reálném čase a ještě navíc působí velmi osvětově na všechny děti, neboť vysvětlují význam jednotlivých svátků a lidových tradic, které se slaví v průběhu roku. Dospívající svěřenci jsou upozorňováni na nebezpečí, které jim hrozí při užívání návykových látek a je jim pravidelně na stránkách novin zdůrazňováno, že kouření je nejenom drahé, ale především škodí zdraví a způsobuje řadu neléčitelných chorob. Také se snaží předávat rady odcházejícím mladým lidem, jak by se měli orientovat ve složitém světě po odchodu z DD. Naše zařízení udržuje od listopadu 2001 webové stránky. Na uvedených stránkách jsou aktuální údaje o činnosti našeho dětského domova včetně obrazové dokumentace z jednotlivých akcí, které pořádáme. Adresa: Zájemci o historii zámecké budovy, ve které sídlí náš dětský domov, se mohou podívat na elektronickou adresu: kde je stručně popsána historie zámku, včetně různých pohledů na náš krásný barokní zámek, který od roku 1964 slouží dětem s nařízenou ústavní výchovou. Náš dětský domov již mnoho let spolupracuje se sdružením DUHA Zámeček. Uvedené sdružení pravidelně každoročně pořádá celou řadu akcí pro děti z dětských domovů, kterých se zúčastňují hlavně děti z DD Moravskoslezského kraje. Jedná se o velmi hodnotné a pravidelné akce pro vybrané děti Správné pětky či jinak talentované děti. Každoročně uvedené sdružení DUHA pořádá pestré a vysoce motivační prázdninové pobyty. Na těchto letních táborech máme vždy pedagogické zastoupení, které dohlíží na bezpečnost dětí a především usměrňuje chování některých neposlušných jedinců. V letošním i loňském roce se letní tábor uskutečnil 8

9 v malebném prostředí na Myšinci v obci Budišovice. Toto rekreační středisko leží na západním okraji velké Ostravy a je velmi dobře přístupné z konečné tramvajové zastávky v Zátiší, nejzápadnější tramvajové zastávky v Ostravě. Dalším osvědčeným a mnoho let odzkoušeným partnerem našeho dětského domova je Český červený kříž z Opavy, který pravidelně pořádá ozdravné rekondiční tábory pro mladší děti z dětských domovů z okresu Opava. Letní tábor se letos uskutečnil v červenci v malebném prostředí Hrubého Jeseníku, v obci Karlov. Již mnoho let je pravidelným partnerem našeho dětského domova Vyšší odborná a Střední ekonomická škola v Opavě. Studenti uvedené školy pravidelně každoročně přijíždí potěšit naše děti v předvánočním období s velmi hodnotným programem. Ten bývá vyplněn množstvím různých soutěží, při kterých studenti s velkou radostí rozdávají sesbírané drobné dárky od studentů uvedené školy. Většinou se jedná o plyšové mazlíčky, které již studenti umí ve svých pokojíčcích postrádat. Krásnou zářijovou sobotu jsme využili k výletu 12 dětí do nedalekého Davidova mlýna v Kružberku. V místě, kde se natáčel známý seriál Velké sedlo, je dnes velký areál pro adrenalinové sporty i pro rybaření. Naše děti zajímaly obě atrakce. Nejvíce však děti zaujalo lanové centrum a zejména tzv. mlynářův skok z velké výšky. V sobotu 2. října vyrazil náš celý DD na turnaj ve vybíjené do nejbližšího sousedního Dětského domova v Melči. Deset reprezentantů našeho DD úplně turnaj nezvládlo, protože hádání a sobecký přístup v kolektivních sportech není žádoucí a neprospívá hře. Výsledkem bylo naše nejhorší umístění v historii turnajů ve vybíjené v Melči. V říjnu jsme se zúčastnili již tradičního turnaje v malé kopané v Budišově nad Budišovkou. Druhé místo, hned za domácím týmem, bylo důkazem, že kolektivní pojetí je lepší, než rozhádaný kolektiv sobeckých individualistů při vybíjené v Melči. Poslední neděle s datem 31. října se nesla ve znamení Halloweenské akce na našem DD. Do zdařilé akce se zapojily všechny děti. Velké se pěkně přeměnily za strašidla a pořádně vystrašily své mladší kamarády, kteří před akci byli za velké hrdiny. Na závěr povedené akce všechny děti čekala sladká odměna. V sobotu 26. listopadu jsme se zúčastnili florbalového turnaje v Melči. Družstvo chlapců i dívek se umístilo stejně, a to na pěkném druhém místě. 9

10 Poslední Mikulášská besídka měla jiný scénář než v předchozích létech. Kromě obvyklé nadílky to bylo tentokrát vylepšeno počítačovou prezentací, na které byla zachycena činnosti Správné 5 v roce 2010 a návštěva ukrajinského Dětského domova v Mukačevu. Na dalekou expedici se vydaly i děti z DD MSK a tak mohly srovnávat úroveň a kvalitu ústavní péče u nás a na Ukrajině. Z pořízené a prezentované fotodokumentace je jasně zřejmé, že úroveň naší ústavní péče v DD je nesrovnatelně vyšší než na Ukrajině. Toto srovnání bylo velmi přínosné i pro děti našeho DD, které se dané akce nezúčastnily a nežijí v přepychově přestavěném dětském domově. Vždy v prosinci, na sklonku roku, k nám přijíždějí studenti opavské Obchodní akademie na vánoční besídku, aby předali našim dětem hodně plyšových dárečků a zároveň je rozveselili svým zábavným vystoupením. Tentokrát to bylo na téma Sněhurka a sedm trpaslíků. Studenti mají vždy připraveno pro naše děti mnoho soutěží a her, při kterých rozdávají sladkosti a drobné dárky. Tento dobrovolný počin mladých lidí moc potěší. Je chvályhodné, že si najdou čas v předvánočním shonu a sesbírají plyšové hračky, seženou množství sladkostí a hlavně přijedou udělat radost dětem, o které vlastní rodiče nestojí. Letošní dlouhá a mrazivá zima hodně přála zimním sportům a hlavně lednímu hokeji na zamrznutém rybníku. Proto jsme uspořádali několik vetší i menších hokejových turnajů, do kterých se zapojily i děvčata. Kromě hokeje se na zamrzlém rybníku konala soutěž v krasobruslení i maškarní bál na ledě. Protože máme větší služební vozidlo KIA Pregio, které jsme obdrželi bezúplatným převodem od Mateřské školky pro postižené děti v Opavě, tak pořádáme nejrůznější výlety s dětmi. Tyto výlety jsou především určené dětem jako odměna za práci, kterou vykonaly při úklidu velkého zámeckého parku. Výlety se konají hlavně o víkendech a občasným cílem je i návštěva některého našeho bývalého svěřence, který od nás odešel po nabytí zletilosti. Jde o to ukázat dětem reálný život mimo DD s upozorněním, že samostatný život mimo DD není jednoduchý a každý mladý člověk si ho buduje sám od počátku podle svých představ a hodně záleží na jeho píli a odhodlání se s životem poprat. 10

11 V sobotu 5. února se na konal v tělocvičně DD tradiční karneval s diskotékou. Většina dívek i chlapců se do karnevalového reje ochotně zapojila. Odměnou nejlepším maskám i tanečníkům byly sladkosti. Dne jsme se jako každý rok zúčastnili Nejmilejšího koncertu, který se tentokrát konal v Havířově. Vystoupení našich dětí se opět porotě velmi líbilo. Ta vybrala náš soubor jako jednoho ze dvou zástupců MSK do národního finále. Náš soubor tvořily malé děti, které předvedly muzikálovou pohádku na píseň Heidy Janků Když se načančám. Dne uvedený soubor vystoupil ve finále Nejmilejšího koncertu v Uherském Hradišti. Jedná se již o třetí po sobě jsoucí finálovou účast našeho DD na nejvýznamnější kulturní akci DD v ČR. Dne jsme se z účastnili Regionálních sportovních her, které pořádal DD z Ostravy Na Vizině. Součástí her byl i turnaj v malé kopané pod záštitou ředitele zmíněného dětského domova, kde jsme získali bronzovou medaili za třetí místo. překrásné druhé místo. Protože kopaná je nejoblíbenější sport našich chlapců, tak jsme se ještě v květnu zúčastnili velkého turnaje, na kterém se sešlo dvanáct družstev ze tří krajů MSK, Olomouckého a Zlínského. Na takto výborně obsazeném turnaji jsme získali V červnu jsme se zúčastnili 6. ročníku florbalového turnaje v Ostravě Dubině. Tentokrát nás doprovázeli i dva vysokoškolští studenti z Německa. Výborná atmosféra a kolektivní duch mužstva rozhodl o tom, že jsme na turnaji všechny týmy výrazně přehráli a získali zasloužené zlaté medaile za první místo. i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI V průběhu školního roku se v našem zařízení nekonala žádná inspekce ze strany České školní inspekce. 11

12 Konala se však systematická návštěva našeho ústavního zařízení, bez předchozího ohlášení, čtyřmi zaměstnanci Kanceláře veřejného ochránce práv se sídlem v Brně, Údolní 39, a to ve dnech 23. a 24. března Na základě zjištěných nedostatků byla přijata náležitá opatření k jejich odstranění. j) Základní údaje o hospodaření školského zařízení Hospodaření našeho zařízení v roce 2010 skončilo se zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši 118 tis. Kč. Tato částka je finančně krytá pouze ve výši 97 tis. Kč, a to v důsledku vzniku pohledávek za ošetřovným. Úroveň celkových nákladů činila tis. Kč, což je v porovnání s předchozím rokem o 217 tis. Kč méně. Pokles byl dán zejména nižšími mzdovými náklady a s tím souvisejícími odvody, dále pak nižšími výdaji za opravy majetku. Mezi nejvyšší nákladové položky patří : Mzdové náklady tis. Kč Odvody sociální a zdravotní tis. Kč Spotřeba materiálu tis. Kč (potraviny,čistící prostředky, palivo, drobný majetek, učební pomůcky, PHM, oblečení a obuv pro děti ) Náklady na služby tis. Kč Spotřebovaná energie.259 tis. Kč Opravy a udržování budovy tis. Kč Úhrady za nákup OOPP, kapesné dětí, dárky a příspěvky při dosažení zletilosti..174 tis. Kč Odpisy majetku..53 tis. Kč Celková výše výnosů činila v roce 2010 = tis. Kč. V porovnání s rokem 2009 se výnosy snížily o 111 tis. Kč. Mezi výnosové položky patří především dotace: Přímé náklady na vzdělávání ,- tis. Kč, v tom: Závazný ukazatel ÚZ (přímé N) Prostředky na platy Ostatní platby za provedenou práci Zákonné odvody 34% FKSP 2% Přímý ONIV - náhrady Přímý ONIV - přímý Celkem za ÚZ Dotace na provoz ,- tis. Kč, v tom: ÚZ Provozní náklady (ÚZ 0) Částka

13 Účelově na odpisy (ÚZ 205) Provozní náklady celkem Kromě dotací hospodaří naše zařízení i s vlastními příjmy, které byly ve srovnání s rokem 2009 nižší o 70 tis.kč: Příjmy z vlastní činnosti 450 tis. Kč, v tom: Tržby za stravování tis. Kč Tržby za ošetřovné.58 tis. Kč Ostatní výnosy tis. Kč (přídavky na děti 244 tis. Kč, zúčtování rezervního fondu a úroky ve výši 10 tis. Kč) Hospodářský výsledek ve výši 118 tis. Kč jsme po schválení přidělili ve výši 94 tis. Kč do fondu odměn a zbylou část ve výši 24 tis. Kč do rezervního fondu. k) Údaje o zapojení školského zařízení do rozvojových a mezinárodních programů Naše příspěvková organizace se do uvedených programů nezapojila. l) Údaje o zapojení školského zařízení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Náš dětský domov se zapojil do projektu: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Projekt zajišťuje Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín. k) Údaje o předložených a školským zařízením realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Nerealizovali jsme projekty financované z cizích zdrojů. l) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Naše příspěvková organizace s uvedenými organizacemi nespolupracovala. Vyhotovil: Mgr. Jaromír Burda ředitel DD a ŠJ Radkov Dubová 141 příspěvková organizace 13