PRAHA 1. Bezpečná Praha 1 je naší prioritou! str. 16 a 17. Měsíčník městské části Praha 1 únor téma: beseda už má nájemce (8 11) Historie 22-23

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAHA 1. Bezpečná Praha 1 je naší prioritou! str. 16 a 17. Měsíčník městské části Praha 1 únor 2009. téma: beseda už má nájemce (8 11) Historie 22-23"

Transkript

1 PRAHA 1 téma: beseda už má nájemce (8 11) Měsíčník městské části Praha 1 únor 2009 Bezpečná Praha 1 je naší prioritou! str. 16 a 17 foto petr našic DOHLED NAD FILMAŘI 12 Radnice dbá, aby natáčení občany neobtěžovalo. Historie Okolo Vlašské ulice se rokládal velký les sahající až k Bílé Hoře. finanční výbor 6 si důkladně posvítil na pronájmy nebytových prostor v Praze 1. Dětský detox Reportáž z pracoviště, které navrací mladé zpět do života.

2 ZIMNÍ DESATERO PRO ŘIDIČE Téměř denně zablokuje některou z našich dálnic hromadná nehoda. Nekonečné kolony, které se poté obvykle vytvoří, mohou být pro zúčastněné nejen velmi nepříjemné, ale pro mnohé i přímo rizikové, a to zejména v zimě a mrazech. Centrum pro bezpečný stát (projekt Ochrana obyvatel) proto společně s Komorou záchranářů ČR připomínají základní zásady pro úspěšné zvládání takových krizových situací, způsobených nepříznivým počasím. Projekt Ochrana obyvatel spolupracuje s Komorou záchranářů od října 2008, a to zejména v oblasti prevence. Před každou delší cestou s sebou vozte: 1. dostatečnou zásobu pohonných hmot v nádrži svého vozu, 2. teplý oděv (kabát, silný svetr) pro sebe i spolucestující, případně deku, 3. nápoje příp. i potraviny, 4. potřebné léky pro řidiče i spolucestující, 5. přiměřený obnos peněz v hotovosti pro případ potřeby na nákup pohonných hmot, nápojů, potravin apod., 6. výkonnou plně funkční svítilnu s připraveným zdrojem elektrické energie, 7. zkrácenou lopatu nebo hrablo na sníh, sněhové řetězy odpovídajícího rozměru, pro jejich montáž ve vlhkém a chladném prostředí vhodné prstové rukavice, propojovací startovací kabely. Možno s sebou vozit i písek ve vhodné nádobě, 8. mějte dobrý technický stav vozidla, zejména stav akumulátoru a dostatečnou zásobu nemrznoucí náplně do ostřikovačů, 9. provozuschopný a nabitý mobilní telefon včetně autonabíječky, 10. při cestě v nepříznivém počasí mějte zapnuté autorádio a poslouchejte stanice, které podávají pravidelné informace o dopravní, situaci na komunikacích. V případě velmi nepříznivé předpovědi raději zůstaňte doma, zvláště pokud byste měli cestovat s dětmi. Dobrou přípravu před cestou v zimě by neměly podcenit především rizikové skupiny: chronicky nemocní cestující (diabetici, kardiaci, astmatici, léčení pro záněty žil dolních končetin), starší lidé, děti, kojící a těhotné ženy ve vyšším stupni těhotenství. Hlavně u psychicky labilních jedinců a psychiatricky léčených osob je nebezpečný stres, způsobený např. čekáním v koloně (změna situace, bezmocnost, neklid, pocit strachu, deprese a neurózy). Nebezpečné faktory jsou: chlad, nedostatek pití a potravin, nedostatek teplého oblečení, nedostatek paliva v nádrži vozu, chybějící léky pro nemocné při déletrvajícím čekání v kolonách. V koloně nezapomeňte včas uvolnit prostor pro průjezd vozidel IZS: a) na dálnici (3 pruhy): prostor mezi pravým a prostředním pruhem; vždy nechte volný odstavný pruh, b) na ostatních komunikacích (2 pruhy): střední část silnice. 82 % lidí schvaluje zimní gumy K bezpečné jízdě významně přispějí zimní pneumatiky s dostatečně hlubokým vzorkem. V rámci projektu Ochrana obyvatel byl toto téma již na podzim 08 realizován průzkum mínění veřejnosti. Plných 82 % dotázaných je přesvědčeno, že se sníží nehodovost povinným zimním obutím všech motorových vozidel, jen 18 % na to řeklo NE. Mezi muži činila odpověď ANO 80 %, žen je o pozitivním dopadu zimního obutí aut přesvědčeno dokonce ještě více kladně odpovědělo 87 % žen. Z hlediska věku mají zimní pneumatiky nejvíce příznivců v kategorii let, kde ANO řeklo 92 % dotázaných. Průzkumu se zúčastnilo 522 respondentů všech věkových kategorií. Detailní grafy rádi zašleme na vyžádání. Komora záchranářů je profesní organizace pro nelékařské zdravotnické pracovníky Zdravotnických záchranných služeb v celé ČR. Mimo jiné se věnuje odbornému vzdělávání svých členů, spolupracuje na legislativě a je součástí pracovní skupiny ve spolupráci s Odborem krizové připravenosti Ministerstva zdravotnictví ČR. slanecké sněmovny Miloslava Vlčka, ra Vítězslava Jonáše a dalších odbor- chovat v mimořádných situacích. Za Projekt Ochrana obyvatel vznikl na jaře 2007 za osobní podpory předsedy Pogenerálního ředitele Hasičského záchranného sboru Miroslava Štěpána, senátoníků a politiků. Cílem projektu je dostat k veřejnosti informace, jak se správně tímto účelem organizuje osvětové akce, kampaně a odborné semináře.

3 Editorial Obsah praha 1 Aktuality 4 Do jedné z věží Malostranské besedy bude nainstalován nový zvon. téma 8 11 Beseda se ještě rekonstruuje, již nyní má však nájemce. Vážení sousedé, stejně jako před rokem, i letos si vás dovoluji pozvat na oslavy Masopustu, které se budou konat v sobotu 14. února. Jejich součástí bude odpolední veselice s rejem masek na Kampě, kam ale můžete přicházet už od 11 hodin, kdy pro vás budou mít trhovci připraveny výtečné koblihy, ale také guláš či třeba pečené sele. Nejdůležitějším část Malostranského masopustního veselí ale začne kolem 13. hod., a to před legendární hospodou U černého vola, odkud vyrazí průvod masek, který pak s nezbytnými zastávkami v dalších populárních osvěžovnách zamíří právě na Kampu. Všechny vás srdečně zvu a zároveň touto cestou děkuji všem, kteří se na organizaci této skvělé akce podílejí: Sdružení občanů a přátel Malé Strany a Hradčan, Městské policii, Sdružení výtvarníků Karlova mostu a mnoha dalším. I další událost se týká levého břehu Vltavy. Život Malé Strany, ale určitě nejen jí, obohatí Malostranská beseda, na jejíž znovuotevření se určitě všichni těšíme. Nájemce, kterého schválilo Zastupitelstvo Městské části Praha 1, připravil projekt, jenž nabídne nejen řadu zajímavých kulturních akcí, ale který také poskytne dostatek prostoru pro činnost našich spolků a dalších iniciativ či třeba jen pro sousedské setkávání. Věřím tak, že krásná budova bývalé Malostranské radnice bude lákat jak mladé lidi, tak i ty dříve narozené a že se stane přirozeným centrem života lidí z Malé Strany a Hradčan, ale i nás z druhého břehu. A aby toho nebylo málo, už teď pro vás připravujeme Dny Prahy 1, které se uskuteční poslední březnový víkend a jež nás přenesou do doby, kdy naší zemi vládl císař Rudolf II. Ale o tom zase třeba příště. Přeji vám hezké prožití měsíce února. Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1 rozhovor 12 Filmaři mají o Prahu 1 velký zájem, musejí ale dodržovat přísná pravidla. reportáž 14 Detoxikační centrum pro děti a mládež navrací mladé klienty zpátky do života. osobnost Uznávaný zvonař Petr Rudolf Manoušek vyrobí zvon, který bude v Malostranské besedě. kultura 20 Kampa se chystá na příchod jara, místní nadšenci připravují pro příchozí pestrý program. názory, glosy 24 Sokolové ze Starého Města jsou velmi aktivní, jejich náčelnice hodnotí uplynulé období. radniční servis Hospodářská krize: radnice odpovídá plněním programového cíle Podpora podnikání. zajímavosti 28 Praha 1 v proměnách času projekt, který loni spustila radnice, úspěšně pokračuje. Soutěž 30 Velký zájem vzbudila mezi žáky výtvarná soutěž o nejhezčí motiv novoročního přání. Vladimír Jiránek vtip měsíce Přijďte na masopust! 5 Tradiční sousedské setkání bude opět plné zábavy a veselí. Bezpečnost Radnice koordinuje činnost všech složek, které v Praze 1 střeží veřejný pořádek. historie Vlašská ulice: kdysi tudy vedla prastará cesta kolem potoka, který stékal k Vltavě. Měsíčník Městské části Praha 1 ročník XVIII Vychází 11x ročně místo vydání Praha Registrace: MK ČR E Pro MČ Praha 1 vydává CVS Consulting, s. r. o., Hošťálkova 107, Praha 6 Vedoucí redaktor: Alexandr Koráb redakce: příjem inzerce: CVS Consulting, s. r. o. tel.: ) Redakční rada: Petr Hejma, Michal Valenta, Karel Koželuh, Jozef Helmeczy, Daniel Hodek, Filip Dvořák, Ivan Solil, Antonín Kazda, Martin Skála, Radka Fleischmannová Redakční uzávěrka je 15. den každého měsíce Měsíčník slouží k informování občanů Prahy 1, není periodikem žádného politického subjektu. únor

4 Aktuality Městská policie stráží řeku i v zimě Zasáhnout, případně zachránit lidský život na hladině, pod hladinou, ale i na skalách u vody je denně po celý rok připraveno dvanáct strážníků poříčního útvaru Městské policie. Hlídky mají na starosti v metropoli vodní tok Vltavy a veškeré ostatní vodní plochy, například nádrže. Přestože v zimních měsících na vodních plochách panuje zdánlivý klid, Poříční útvar Městské policie hlavního města Prahy má podle zástupkyně vedoucího útvaru Martiny Vlkové práce dostatek. Naše činnost se přesouvá do zátok a kotvišť lodí, kde často řešíme vykrádání odstavených plavidel a pohybují se zde osoby bez domova. Pokud toky zamrznou, kontrolujeme například bruslaře, aby si neublížili na tenkém ledě, poznamenala Vlková s tím, že strážníci na nebezpečí přítomné upozorní a jsou schopni s pomocí speciální techniky také ihned zasáhnout, pokud by se zamrzlá vodní plocha prolomila. Samozřejmostí je pro strážníky z poříčního útvaru kurz hladinové služby se zaměřením na záchranu osob, kurz první pomoci a certifikát záchranáře na divoké vodě či certifikace Rescue Diver (potápěč záchranář). Mohou být tedy i vůdci potápěčských skupin. Stejně tak jsou všichni členové hlídek vybaveni průkazem způsobilosti vůdce malého plavidla bez omezení výkonu motoru, mezinárodním průkazem vůdce rekreačního plavidla a řidičským oprávněním B+E. Strážníci rovněž získali certifikát, který je opravňuje k ovládání záchranářského vznášedla SCOUT Hovercraft XS 43, který je ve výbavě poříčního útvaru od minulého roku. Jsou také držiteli certifikace strážník lezec, která je opravňuje k pracím a zákrokům nad volnou hloubkou za využití horovýstroje a horomateriálu, uvedla Vlková. V současnosti disponuje útvar i variabilním navijákem, který pomáhá při vyprošťování osob, plavidel nebo plovoucích předmětů. Poříčnímu útvaru se podařilo zasáhnout v řadě případů, kdy byl bezprostředně ohrožen život a zdraví osob, zabránili také značným majetkovým škodám. Jejich hlídka je v Praze rofesionality všech jejích členů, uvedl náměstek pražského primátora Rudolf Blažek, pod kterého spadá bezpečnost. V říjnu se například říční hlídce podařilo zachránit ženu, která nahá plavala v plavební dráze řeky. Ve chvíli, kdy k ní strážníci mířili, už neměla sílu udržet se nad hladinou a začala tonout. Práci útvaru ocenila také posádka lodě s porouchaným motorem, která neměla možnost manévrování. V červenci Vltava je díky strážníkům pod dozorem. strážníci zase odstraňovali nebezpečné trámy ze Železničního mostu, u kterých hrozilo zřícení na projíždějící lodě. Kromě lidských životů jsou schopni potápěči z poříční hlídky zachránit podle náměstka Blažka i historické artefakty. Ve čtyřstupňové Vltavě a takřka nulové viditelnosti vylovili části hebrejského nápisu ze sousoší Svatého kříže, které urazil neznámý vandal. Potápěči ale během dalších dnů našli na dně i další historické klenoty: části plynových lamp, vršek monstrance ze sousoší sv. Norberta, část věčného světla lampy u sochy Krista Spasitele nebo obřadní meč ze začátku 19. století. TEG Finanční výbor si posvítil na pronájmy foto archiv Šéf finančního výboru Jan Votoček s tajemnicí radnice Radkou Fleischmannovou. foto petr našic Radnice Městské části Praha 1 věnuje velkou pozornost síti obchodů a služeb pro obyvatele. Považuje toto téma za tak zásadní, že jeden z místostarostů Daniel Hodek má obchod a služby ve svém referátě. Jeho oddělení pravidelně provádí průzkum jak cen, tak sortimentu, vydává letáky s přehledem cenového koše v jednotlivých obchodech. Rada zřídila též komisi obchodu a služeb, která pana místostarostu zásobuje četnými podněty. Síť obchodů a služeb je na území Prahy 1 opravdu hustá, někdy se zdá až přebujelá, ale není úkolem radnice tuto síť regulovat. Jen v tom případě, když některá ze základních služeb na určitém území vypadne, snaží se vzniklý deficit nahradit tím, že nabídne volné nebytové prostory (krámy či dílny) s určitým záměrem využití pro zajištění chybějícího sortimentu. Další místostarosta Bc. Michal Valenta, který má ve svém referátě správu majetku a jeho efektivní využití, vypovídá nájemní smlouvy tam, kde (obvykle historicky) sjednaný nájem neodpovídá tržním podmínkám. Pokračování na str únor 2009

5 Hasiči: dobrovolníci zakládají spolek V první městské části vzniká sdružení, které chce obnovit tradici Spolek pro založení Sboru dobrovolných hasičů Praha 1 to je název nově vznikajícího občanského sdružení, jehož hlavním cílem bude ověření podmínek pro založení Sboru dobrovolných hasičů v Praze 1 (SDH), ale také nábor a informace pro zájemce o členství z řad obyvatel Prahy 1. rá během dvou velkých povodní napáchala škody v rámci stovek milionů korun. Hasiči budou ale Radní Dvořák: Přihlas se i ty! také plnit významnou roli v oblasti vzdělávací a výchovné činnosti, technické podpory akcí městské části, a to zejména při stavbě protipovodňových zábran, upřesnil radní Dvořák a dodal, že jakmile občanské sdružení prověří nezbytné podmínky pro založení a fungování Sboru dobrovolných hasičů, Díky iniciativě radního Filipa Dvořáka vzniká projekt, který bude významným přínosem pro Prahu 1 z hlediska spolkové činnosti, bezpečnosti i většího sepětí dobrovolných hasičů s profesionálními, uvedl Zdeněk Čihák, jeden ze zakladatelů občanského sdružení. Záměrem rodícího se projektu je především pomoc při ochraně Prahy 1 proti velké vodě, ktefoto archiv městská část rozhodne o míře svého zapojení do jeho vzniku a další podpory. Podle Čiháka občanské sdružení zajistí potřebný počet členů, ale také ponese zodpovědnost za průběžnou činnost a život SDH. Zodpovědností radnice by mělo být vytvoření prostorového a finančního zázemí a upřesnění nároků na činnosti, které budou dobrovolní hasiči ve prospěch městské části a jejich občanů vykonávat, stejně jak činí i ostatní městské části doplnil Dvořák. Nezbytnou součástí, stejně jako v případě ostatních Sborů dobrovolných hasičů na území hlavního města, je spolupráce a podpora ze strany městské části a magistrátu, a to jak materiální tak finanční. V dalších městských částech v současnosti působí celkem 31 Sborů dobrovolných hasičů, jejichž součástí je 29 Jednotek sboru dobrovolných hasičů. Magistrát je v loňském roce nad rámec podpory od mateřských městských částí podpořil částkou pět milionů korun. Jako jedno z možných míst pro zřízení zázemí dobrovolných hasičů je prostranství pod magistrálou v blízkosti ulic Bolzanova a U Bulhara dnešního buňkoviště o. s. Naděje, které by na tomto místě mělo v roce 2010 ukončit svoji činnost. Umístění pod dopravní tepnou hlavního města by tak výrazně zrychlilo akceschopnost hasičského útvaru. Poblíž jsou také volné nebytové prostory MČ Praha 1, o které dlouhodobě nikdo neprojevuje zájem. Zde by mohla být administrativní kancelář útvaru. n Hlavní úkoly Spolku pro založení SDH Praha 1: zmapovat podmínky pro založení SDH v Praze 1 zajistit informovanost obyvatel Prahy 1 o činnosti SDH evidovat zájemce z řad občanů Prahy 1 o členství v SDH navázat předběžný kontakt s HZS hl. m. Prahy vyčíslit předběžné náklady na provoz SDH Praha 1 ověřit technické podmínky a potřeby SDH Praha 1 Dny Prahy 1 podívaná pro celou rodinu Rok se s rokem sešel a my pro vás opět připravujeme Dny Prahy 1. Pamatujete si ještě, jak jsme loni máčeli pana starostu v chladných vodách Vltavy? Také letos pro vás chystáme víkend plný zábavy pro děti i pro dospělé. Poslední březnový víkend se totiž přeneseme do přelomu 16. a 17. století na dvůr krále Rudolfa II. Čekají vás rozverné i strašidelné postavy ze staré Prahy, bohémští malíři i tajuplní alchymisté. V sobotu rozzáří Ovocný trh pochodně středověkých loučí a jedinečná historická show bude k vidění až do pozdních večerních hodin. I letos odhalíme tajemná zákoutí při soutěžním putování po naší městské části. Jako každý rok zpřístupníme pro občany Prahy 1 zajímavé památky a ke zhlédnutí budou divadelní představení pro velké i malé diváky. V neděli vyroste na Žofíně středověké tržiště, alchymistická dílna a řada dalších středověkých atrakcí. Rozesmějí vás potulní herci a pochutnáte si na dobových specialitách. Dny Prahy 1 vyvrcholí v neděli odpoledne nevídanou podívanou s velkým překvapením. Můžeme vám jen prozradit, že Rudolf II. nebude zdaleka jediná historická postava, která se za vydatné podpory rádců, šarlatánů a mastičkářů projde po žofínském nábřeží. Dny Prahy 1 jsme letos naplánovali na poslední březnový víkend 28. a Více informací a podrobný program naleznete v příštím čísle. Akce také letos nabídne atraktivní podívanou. U příležitosti Dnů Prahy 1 vyhlašujeme čtenářskou soutěž. Soutěžní otázka: Jak se jmenoval známý astrolog ze dvora Rudolfa II., který je pohřbený v kostele Matky Boží před Týnem? Správné odpovědi zasílejte na korespondenčním lístku nebo pohlednici do na adresu: Redakce měsíčníku Praha 1 Úřad MČ Praha 1, Vodičkova 18, , Praha 1. Vylosovaný výherce získá věcnou cenu, která mu bude předána na Dnech Prahy 1. n foto archiv únor

6 Aktuality Malostranská beseda bude zvonit Na zvuk nového zvonu nad malostranskými střechami se mohou těšit místní obyvatelé i návštěvníci této lokality. V rámci rekonstrukce Malostranské besedy se připravuje technické řešení umístění zvonu do jedné z věží. V současné době zkoumáme varianty řešení umístění zvonu. Máme dvě možnosti: buď výkyvný zvon s omezenou velikostí, což je ale řešení, které by si vyžádalo zpevnění věže, nebo staticky upevněný zvon s elektromagnetickým bicím kladivem. Druhá varianta zatím vyhlíží jako lepší, uvedl iniciátor projektu, starosta Městské části Praha 1 Petr Hejma. Nový zvon samozřejmě bude muset být v akustickém souladu se svými kolegy v blízkém okolí zejména s jedním zvonem kostela sv. Mikuláše a souborem čtyř zvonů kostela sv. Tomáše. Pokud by nebyl besední zvon odlit v přesné tónině, uším lahodící zvonění by se mohlo proměnit v nepříjemnou kakofonii. Ještě před otevřením Malostranské besedy bude do jedné z věží instalován zvon. Preferovaná varianta staticky upevněného zvonu s elektromagnetickým bicím kladivem se obvykle využívá v prostorově nebo staticky obtížných podmínkách. Zvon je upevněn centrálním šroubem v koruně přímo do vazby krovu a při zvonění se nehýbe. Rozeznívá se uvnitř umístěným elektromagnetickým bicím kladivem, které dostává impulsy z elektronických řídících hodin, vysvětlil zvonař Petr Rudolf Manoušek, který zvon do věže Malostranské besedy zhotoví. Při nastavení patřičné frekvence úderů je vyznění stejné jako u zvonů výkyvných, ovšem bez dynamického namáhání stavby (jde o takzvané simulované zvonění). Zvon proto může být podstatně větší, s vyšším akustickým výkonem, přičemž odpadá výroba zvonového příslušenství. Petr Rudolf Manoušek pochází ze starého zvonařského rodu, podílel se mimo jiné na výrobě největšího zvonu na světě. Více o tomto uznávaném zvonaři a jeho práci si můžete přečíst na str. 18 a 19. red foto petr našic krátce Rezervujte si svatbu! Rezervace svatebních termínů mimo obřadní síň je novou internetovou službou, kterou pro občany spustila MČ Praha 1. Lidé, kteří chtějí být oddáni mimo obřadní síň, mohou prostřednictvím této internetové služby provést rezervaci některého z nabízených termínů. Tyto termíny vypisuje radniční odbor matrik vždy na rok dopředu. Na výběr jsou Vrtbovská zahrada, Ledeburská zahrada, Nebozízek, Petřínské terasy anebo po dohodě jiné místo. Termín si lze rezervovat na Hřiště na Alšově nábřeží Pražský magistrát svěřil 3500 metrů čtverečních na Alšově nábřeží do správy Městské části Praha 1, která tu plánuje obnovit dětské hřiště. Mělo by to být hřiště, které zapadne do koloritu náměstí. Pokud jde o design, mělo by to být střídmější, řekl starosta první městské části Petr Hejma. S rekonstrukcí hřiště v místech od Mánesova mostu proti proudu Vltavy by se mělo začít roku Zatím je vše v přípravné fázi, zohledňovat se budou také plánované úpravy Palachova náměstí. Na území Prahy 1 je celkem 17 dětských hřišť. Z toho 11 je v majetku městské části. Jejich rekonstrukce se Praha 1 snaží sladit s postupem ostatních správců, například s hřištěm na Novém světě, které je majetkem Správy Pražského hradu. Elektronické oči se osvědčily Loňský rok potvrdil, že kamerový systém umístěný od dubna 2007 na Karlově mostě je efektivní ochranou historických památek. Jen loni v prosinci tu například strážníci městské policie zaznamenali téměř dvojnásobný nárůst narušení hlídaného prostoru kolem soch oproti předchozímu měsíci. Díky systému tak lze okamžitě reagovat na chování vandalů či neukázněných turistů. Ve všech sledovaných sto padesáti osmi případech šlo v prosinci pouze o neúmyslné narušení ochranného prostoru, které měli v drtivé většině na svědomí turisté fotografující se na mostě. Strážníci nezaznamenali poškození žádné sochy nebo jiné části mostu, ani pokus o takové jednání, řekl první náměstek pražského primátora Rudolf Blažek, v jehož kompetenci je bezpečnost v metropoli. V celém minulém roce evidovala městská policie průměrně sto patnáct případů měsíčně, kdy lidé narušili hlídaný prostor. Největší nárůst byl v dubnu (192) a červnu (232) a další tisíce případů narušení způsobují například prolétávající ptáci. Městští policisté mohli díky kamerám situaci okamžitě prověřit a v případě potřeby zasáhnout. Úterní svozy odpadu Také v tomto roce se uskuteční úterní svozy objemného odpadu ze tří stanovišť na území Prahy 1. V nejbližší době jde o termíny 10. a 24. února a 10. a 24. března. Stanoviště kontejnerů: Charvátova ulice poblíž budovy Magistrátu hl. m. Prahy, Haštalská ulice před č. 2, horní Malostranské náměstí. Zavezení kontejnerů bude v úterý ráno, jejich stahování proběhne ve středu ráno. n 4 únor 2009

7 !"#$%&' % ()$*+,- #(./!0,% "*$ 9!(:;,<*= (:%)!(:% )%9%,>2? (!09A%( B.%9#&*,' )C/!$0 =%(*BD E0$!0 A; (* <9!/%: =)%/,-! " # $%&'( ) "* + FF, 2 -? G %) H I,.! :%)E0<B(,. /0 /*(*A;<* ( )*&*= =%(*B %(;!$ J285 $! K255 %= %!$ 255 K255 )!>)%= %= %!$ 8255 K * L 2 * I F I ? $ M M $ I8 I )C/!$ =%(*B % /*(*A;<; $! )!/#.' N ? (2 )2!2 únor

8 Téma Malostranská beseda má jasno O dalším osudu Malostranské besedy je jasno. Zastupitelstvo Prahy 1 ve čtvrtek 22. ledna schválilo pronájem objektu společnosti Malostranská beseda, a. s., která zvítězila díky vyváženému projektu. Získala tak Malostranskou besedu do pronájmu na dvacet let. Bořek Šmíd Malostranská beseda je pro nás rodinným stříbrem, proto jsme důkladně vybírali jeho budoucího nájemce. Jsem velmi rád, že jsme zdárně tento úkol vyřešili. Jestliže věnujeme velkou pozornost rekonstrukci besedy pro příští generace, bylo by nepochopitelné, kdybychom stejně pečlivě nevybírali dlouhodobého nájemce, uvedl po jednání zastupitelů starosta Prahy 1 Petr Hejma. Nájemce získal objekt do pronájmu na dvacet let, za korun měsíčně. Podle projektu se má Malostranská beseda po svém znovuotevření opět stát centrem kulturního a společenského života v Praze 1 a kvalitní programovou nabídkou přilákat i další Pražany. Koncerty a divadlo Nájemci chtějí, aby Hudební a divadelní klub prorůstal celým prostorem Malostranské besedy a vyjadřoval celkovou mnohostrannost objektu. Centrem aktivit má být hudební a divadelní sál s předsálím, občerstvením a foyer. V těchto prostorách totiž v rámci rekonstrukce došlo k otevření klenby vybouráním dosavadních příček. Počítá se, že klub by fungoval nejen večer, ale také pro dopolední představení. Hudební dramaturgie nabídne pestrý program mladší, střední i starší generaci. Cílem je, aby se tyto skupiny diváků mezi sebou prolínaly. Kapely typu Hi-fi, Blue Brothers apod. by měly přilákat mladší publikum, kapely Blues session, Bluesberry aj. budou navštěvované převážně střední generací. Originální pražský synkopický orchestr, Pražský swingový orchestr si jistě nenechá ujít zejména starší generace. Hudební a divadelní klub má být tedy repertoárově protiváhou pražským rockovým klubům (kterých je bezpočet, a tudíž dostatek a není třeba je rozmnožovat), charakterem provozu pak také protiváhou i jazzovým klubům (které jsou cenově orientovány především na turisty, přičemž páteří jejich provozu je gastronomie). Nájemce chce vytvořit scénu, kam bude divák chodit na kvalitní hudbu nerockového charakteru a vychutná si ji v kon- 8 únor 2009

9 foto petr našic Již nyní je do Malostranské besedy naplánován mezinárodní divadelní festival Apostrof Praha Jde o 12. ročník mezinárodního festivalu amatérských a nezávislých divadel, pořádaný divadlem MB Lucerna Praha, probíhajícím v pražských divadlech, například Na Zábradlí, Disk či U Valšů. Hlavním krédem festivalu je setkávání špičkových českých a zahraničních, nezávislých, amatérských a poloprofesionálních divadel a jejich vzájemná konfrontace. Ve volném čase bude Hudební a divadelní klub poskytnut k dispozici malostranským občanským spolkům a sdružením pro jejich setkávání a popřípadě pořádání různých společenských událostí. Spolkové centrum K doplnění celkové mnohostrannosti Malostranské besedy bude sloužit Společenské a spolkové centrum. Úzce bude navazovat na činnost Hudebního a divadelního klubu a v některých případech se jejich činnost bude prolínat. Tyto prostory jsou ideální ke kombinovanému společenskému a spolkovému provozu, kde páteří budou multifunkční přednáškový sál, videokavárna a víceúčelový spolkový sál. Vedle Hudebního a divadelního klubu tak spolková činnost získá další zázemí, přičemž víceúčelový spolkový sál bude sloužit jako zázemí pro klasickou činnost spolků setkávání, výstavy, vernisáže. V tomto sále bude variabilní vybavení, které umožní různé využití (divadelní úprava židlí, stolová úprava, školní uspořádání, ale i otevřený prostor ke stání s koktej- lovými stolky apod.). Sál bude též využíván pro pořádání tiskových konferencí, přednášek, prezentací. Ve volných termínech bude nabízen i firemní klientele. Videokavárna Filmový klub počítá přibližně s 35 místy s obsluhou. Na provozu se bude podílet Sdružení českých filmových klubů a filmových škol ČR (je možná i mezinárodní spolupráce nezávislých filmových společností). Vybavení pro videoprojekce s přednáškami obsáhne nejmodernější projekční zařízení s ozvučením. Pro Klub přátel 16mm filmu je připraveno několik kvalitních projektorů. Videokavárna bude provozována třikrát týdně v podvečerních a večerních hodinách, tak aby se příchod hostů nemísil s příchodem návštěvníků Hudebního a divadelního klubu. Přednáškový sál bude sloužit v dopoledních hodinách a v ostatních volných termínech pro školení, semináře a přednášky. Za zmínku stojí také předsálí filmového klubu, které může být využíváno návštěvníky jak filmového klubu, tak i návštěvníky víceúčelového spolkového sálu. Přes den bude využíváno zejména k občerstvení během tiskových konferencí, přednášek, seminářů a večer k občerstvení návštěvníků představení filmového klubu, schůzek spolků a vernisáží. Sortiment: nealkoholické nápoje, pivo, víno, teplé nápoje, drobné občerstvení: dorty, obložené chlebíčky, zapečené toasty apod. Již projednané a připravené projekce s odborným úvodem a přednáškou: profily nezávislých filmových tvůrců např. bratři Coenové, Aki a Mika Kaurismäki, Derek Jarman, Sam Raimi, Wim Wenders, John Turturro, Lars von Trier, Jim Jarmusch aj. profily filmových klasiků Pier Paolo Pasolini, Peter Greenaway, Víceúčelový spolkový sál bude sloužit jako zázemí pro klasickou činnost spolků setkávání, výstavy, vernisáže... Wayne Wang, Kim Ki Duk, David Lynch, Ingmar Bergman, Krzysztof Kieślowski, Atom Egoyan, Martin Scorsese, Andrej Tarkovskij aj. historie filmové parodie Hellzapoppin, Go West, L étroit Mousquetaire, Závrať ad. roadmovies Easy Rider, Lidé deště, HWY: An American Pastoral (Jim Morrison), Hell W10 (Joe Strummer + Clash), Šťastný to muž!, Dálnice 60, Pekelní andělé, Trip atp. hudební film a muzikál Hair, Across the Universe, Tommy, Tančírna, 24 Hour Party People (Nonstop Party), Romance a cigarety, Immortal Beloved, The Rutles ad. film noir Rvačka mezi muži, Toulavý pes, Lost Highway, Smlouva s vrahem, Dead Man, Dark City, Pulp Fiction aj. vrcholné a přelomové animační postupy ve filmu Immortal, Sin City, Malý krámek hrůz, Sin City, Hit certním sále, který nemá zároveň povahu kavárny. Hudební klub by měl hostit také představitele kvalitní jazzové, bluesové a nezaškatulkovatelné hudby (jako jsou například Varhan Orchestrovič Bauer, Roman Holý, Jan Burian, Vladimír Mišík, Jan Spálený, Petr Wajsar, -123 minut, Originální pražský synkopický orchestr, Cirkus Ponorka, Krausberry apod.). Prolínání diváckých generací platí i pro divadelní nabídku. Velmi atraktivní bude jistě pořad Host Malostranské besedy, na který přislíbila svou účast divadla a herci pražských a mimopražských divadel (Jaromír Hanzlík, Divadlo Járy Cimrmana, Jaroslav Dušek, divadlo Ungelt a jejich hosté); zároveň by v rámci pořadu měli vystupovat i umělci, kteří koncertují spíše výjimečně (Jaromír Nohavica, Václav Neckář, Yvonne Sanchez atd). Poselství příštím generacím podepsali starosta MČ Praha 1 Petr Hejma a primátor hl. města Pavel Bém. foto petr našic únor

10 Téma and Run, pásma videoklipů apod. filmové návraty na 16mm filmu profily českých režisérů, např. Karel Kachyňa, Juraj Herz, Jiří krejčík, Oldřich Lipský, krátké filmy a reklamy ze 30. a 40. let 20. století atp. (materiál filmy jsou k dispozici v počtu 1200 kusů). Výstavní galerie Výstavní galerie završuje komplexnost kulturní mnohočetnosti Malostranské besedy. Výstavní prostor bude sloužit k instalaci dlouhodobých výstav, konání vernisáží k těmto výstavám a realizaci různých menších společenských událostí. Galerie je koncipována jako nekomerční výstavní síň se zaměřením na prezentaci děl současných českých umělců, s důrazem na střední generaci, která je však již etablovaná i v mezinárodním kontextu. Výstavy mají oslovit širokou veřejnost a být přirozenou protiváhou převážně historických expozic nacházejících se na území Malé Strany. Ojedinělý prostor renesančního podkroví Malostranské besedy umožní výtvarníkům představit svá díla v odlišné atmosféře, než poskytují obvyklé výstavní síně. Přizpůsobení instalace členitosti krovů dodá dílům nové vyznění. Svým zaměřením na současnou českou výtvarnou scénu, hledáním nových souvislostí v díle umělců, doplní výstavní činnost Malostranské besedy dosavadní kulturní život nejen v Praze 1. Celková kombinace s koncertním a divadelním sálem umožní i realizaci doprovodných programů k výstavám, a tak nabídne návštěvníkům jistě nevšední kulturní zážitky. Předjednané výstavy: říjen 2009 až prosinec 2009: Zdeněk Lhotský tavené skleněné plastiky, leden 2010 až březen 2010: Martin Mainer obrazy, duben 2010 až červen 2010: Stefan Milkov plastiky a obrazy, červenec 2010 až říjen 2010: Jaroslav Róna plastiky a obrazy. Pivnice i kavárna Nájemce chce návštěvníkům zajistit rovněž kvalitní gastronomii. Hodlá vybudovat kvalitní restaurační provozy, které budou vycházet z tradiční české kuchyně s prvky moderní gastronomie v příznivé cenové relaci pro všechny návštěvníky Malostranské besedy. V levé části přízemí bude restaurace a v pravé části bistro WiFi Gastronomická část by měla být ve stylu příjemné, útulné,,,domácké restaurace vhodné k polednímu stravování Pražanů. kavárna. Oba provozy bude možné provozně spojit s předzahrádkou v podloubí domu (předzahrádka bude vybavena nábytkem z přírodních materiálů jako jsou teak, ratan apod.). Ve druhé části suterénu bude provozována pivnice. Celá gastronomická část Malostranské besedy bude přímo podřízena kulturnímu poslání budovy a provoz gastronomie bude výrazně limitován, jakož i určován využitím Malostranské besedy jako celku. Gastronomická část bude sloužit zejména jako servisní součást provozu kulturní části Malostranské besedy. Cílem je, aby restaurace byla ve stylu příjemné, útulné,,,domácké restaurace, vhodné jak k polednímu stravování Pražanů zaměstnaných v blízkém okolí, tak i k večernímu provozu pro uspokojení stravovacích potřeb návštěvníků kulturních pořadů Malostranské besedy. Gastronomické provozy budou vybaveny speciálním zařízením, takzvanými tankovnami pivo se bude čepovat nikoli z klasických sudů (kegů), ale z velkokapacitních tanků. Jde o moderní systém nerezových tanků o objemu 10 hl a 5 hl, ve kterých je pivo uloženo v nepropustném polypropylenovém vaku (systém bag-in-box). Při používání tohoto systému nepřichází pivo při čepování vůbec do kontaktu se vzduchem, což má pozitivní vliv na kvalitu a trvanlivost nepasterizovaného piva. Ve zmíněné kavárně by měli nalézt příjemné místo k posezení nejen návštěvníci kulturních a společenských akcí v Malostranské besedě, ale také hosté z takzvané tradiční kavárenské klientely. A určitě všichni přivítají možnost nasnídat se ve vkusném a příjemném prostředí. Interiérově bude kavárna vybudována ve stejném stylu jako restaurace (barevnost, použité V současné době finišuje rekonstrukce celého objektu... foto petr našic 10 únor 2009