PRAHA 1. Bezpečná Praha 1 je naší prioritou! str. 16 a 17. Měsíčník městské části Praha 1 únor téma: beseda už má nájemce (8 11) Historie 22-23

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAHA 1. Bezpečná Praha 1 je naší prioritou! str. 16 a 17. Měsíčník městské části Praha 1 únor 2009. téma: beseda už má nájemce (8 11) Historie 22-23"

Transkript

1 PRAHA 1 téma: beseda už má nájemce (8 11) Měsíčník městské části Praha 1 únor 2009 Bezpečná Praha 1 je naší prioritou! str. 16 a 17 foto petr našic DOHLED NAD FILMAŘI 12 Radnice dbá, aby natáčení občany neobtěžovalo. Historie Okolo Vlašské ulice se rokládal velký les sahající až k Bílé Hoře. finanční výbor 6 si důkladně posvítil na pronájmy nebytových prostor v Praze 1. Dětský detox Reportáž z pracoviště, které navrací mladé zpět do života.

2 ZIMNÍ DESATERO PRO ŘIDIČE Téměř denně zablokuje některou z našich dálnic hromadná nehoda. Nekonečné kolony, které se poté obvykle vytvoří, mohou být pro zúčastněné nejen velmi nepříjemné, ale pro mnohé i přímo rizikové, a to zejména v zimě a mrazech. Centrum pro bezpečný stát (projekt Ochrana obyvatel) proto společně s Komorou záchranářů ČR připomínají základní zásady pro úspěšné zvládání takových krizových situací, způsobených nepříznivým počasím. Projekt Ochrana obyvatel spolupracuje s Komorou záchranářů od října 2008, a to zejména v oblasti prevence. Před každou delší cestou s sebou vozte: 1. dostatečnou zásobu pohonných hmot v nádrži svého vozu, 2. teplý oděv (kabát, silný svetr) pro sebe i spolucestující, případně deku, 3. nápoje příp. i potraviny, 4. potřebné léky pro řidiče i spolucestující, 5. přiměřený obnos peněz v hotovosti pro případ potřeby na nákup pohonných hmot, nápojů, potravin apod., 6. výkonnou plně funkční svítilnu s připraveným zdrojem elektrické energie, 7. zkrácenou lopatu nebo hrablo na sníh, sněhové řetězy odpovídajícího rozměru, pro jejich montáž ve vlhkém a chladném prostředí vhodné prstové rukavice, propojovací startovací kabely. Možno s sebou vozit i písek ve vhodné nádobě, 8. mějte dobrý technický stav vozidla, zejména stav akumulátoru a dostatečnou zásobu nemrznoucí náplně do ostřikovačů, 9. provozuschopný a nabitý mobilní telefon včetně autonabíječky, 10. při cestě v nepříznivém počasí mějte zapnuté autorádio a poslouchejte stanice, které podávají pravidelné informace o dopravní, situaci na komunikacích. V případě velmi nepříznivé předpovědi raději zůstaňte doma, zvláště pokud byste měli cestovat s dětmi. Dobrou přípravu před cestou v zimě by neměly podcenit především rizikové skupiny: chronicky nemocní cestující (diabetici, kardiaci, astmatici, léčení pro záněty žil dolních končetin), starší lidé, děti, kojící a těhotné ženy ve vyšším stupni těhotenství. Hlavně u psychicky labilních jedinců a psychiatricky léčených osob je nebezpečný stres, způsobený např. čekáním v koloně (změna situace, bezmocnost, neklid, pocit strachu, deprese a neurózy). Nebezpečné faktory jsou: chlad, nedostatek pití a potravin, nedostatek teplého oblečení, nedostatek paliva v nádrži vozu, chybějící léky pro nemocné při déletrvajícím čekání v kolonách. V koloně nezapomeňte včas uvolnit prostor pro průjezd vozidel IZS: a) na dálnici (3 pruhy): prostor mezi pravým a prostředním pruhem; vždy nechte volný odstavný pruh, b) na ostatních komunikacích (2 pruhy): střední část silnice. 82 % lidí schvaluje zimní gumy K bezpečné jízdě významně přispějí zimní pneumatiky s dostatečně hlubokým vzorkem. V rámci projektu Ochrana obyvatel byl toto téma již na podzim 08 realizován průzkum mínění veřejnosti. Plných 82 % dotázaných je přesvědčeno, že se sníží nehodovost povinným zimním obutím všech motorových vozidel, jen 18 % na to řeklo NE. Mezi muži činila odpověď ANO 80 %, žen je o pozitivním dopadu zimního obutí aut přesvědčeno dokonce ještě více kladně odpovědělo 87 % žen. Z hlediska věku mají zimní pneumatiky nejvíce příznivců v kategorii let, kde ANO řeklo 92 % dotázaných. Průzkumu se zúčastnilo 522 respondentů všech věkových kategorií. Detailní grafy rádi zašleme na vyžádání. Komora záchranářů je profesní organizace pro nelékařské zdravotnické pracovníky Zdravotnických záchranných služeb v celé ČR. Mimo jiné se věnuje odbornému vzdělávání svých členů, spolupracuje na legislativě a je součástí pracovní skupiny ve spolupráci s Odborem krizové připravenosti Ministerstva zdravotnictví ČR. slanecké sněmovny Miloslava Vlčka, ra Vítězslava Jonáše a dalších odbor- chovat v mimořádných situacích. Za Projekt Ochrana obyvatel vznikl na jaře 2007 za osobní podpory předsedy Pogenerálního ředitele Hasičského záchranného sboru Miroslava Štěpána, senátoníků a politiků. Cílem projektu je dostat k veřejnosti informace, jak se správně tímto účelem organizuje osvětové akce, kampaně a odborné semináře.

3 Editorial Obsah praha 1 Aktuality 4 Do jedné z věží Malostranské besedy bude nainstalován nový zvon. téma 8 11 Beseda se ještě rekonstruuje, již nyní má však nájemce. Vážení sousedé, stejně jako před rokem, i letos si vás dovoluji pozvat na oslavy Masopustu, které se budou konat v sobotu 14. února. Jejich součástí bude odpolední veselice s rejem masek na Kampě, kam ale můžete přicházet už od 11 hodin, kdy pro vás budou mít trhovci připraveny výtečné koblihy, ale také guláš či třeba pečené sele. Nejdůležitějším část Malostranského masopustního veselí ale začne kolem 13. hod., a to před legendární hospodou U černého vola, odkud vyrazí průvod masek, který pak s nezbytnými zastávkami v dalších populárních osvěžovnách zamíří právě na Kampu. Všechny vás srdečně zvu a zároveň touto cestou děkuji všem, kteří se na organizaci této skvělé akce podílejí: Sdružení občanů a přátel Malé Strany a Hradčan, Městské policii, Sdružení výtvarníků Karlova mostu a mnoha dalším. I další událost se týká levého břehu Vltavy. Život Malé Strany, ale určitě nejen jí, obohatí Malostranská beseda, na jejíž znovuotevření se určitě všichni těšíme. Nájemce, kterého schválilo Zastupitelstvo Městské části Praha 1, připravil projekt, jenž nabídne nejen řadu zajímavých kulturních akcí, ale který také poskytne dostatek prostoru pro činnost našich spolků a dalších iniciativ či třeba jen pro sousedské setkávání. Věřím tak, že krásná budova bývalé Malostranské radnice bude lákat jak mladé lidi, tak i ty dříve narozené a že se stane přirozeným centrem života lidí z Malé Strany a Hradčan, ale i nás z druhého břehu. A aby toho nebylo málo, už teď pro vás připravujeme Dny Prahy 1, které se uskuteční poslední březnový víkend a jež nás přenesou do doby, kdy naší zemi vládl císař Rudolf II. Ale o tom zase třeba příště. Přeji vám hezké prožití měsíce února. Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1 rozhovor 12 Filmaři mají o Prahu 1 velký zájem, musejí ale dodržovat přísná pravidla. reportáž 14 Detoxikační centrum pro děti a mládež navrací mladé klienty zpátky do života. osobnost Uznávaný zvonař Petr Rudolf Manoušek vyrobí zvon, který bude v Malostranské besedě. kultura 20 Kampa se chystá na příchod jara, místní nadšenci připravují pro příchozí pestrý program. názory, glosy 24 Sokolové ze Starého Města jsou velmi aktivní, jejich náčelnice hodnotí uplynulé období. radniční servis Hospodářská krize: radnice odpovídá plněním programového cíle Podpora podnikání. zajímavosti 28 Praha 1 v proměnách času projekt, který loni spustila radnice, úspěšně pokračuje. Soutěž 30 Velký zájem vzbudila mezi žáky výtvarná soutěž o nejhezčí motiv novoročního přání. Vladimír Jiránek vtip měsíce Přijďte na masopust! 5 Tradiční sousedské setkání bude opět plné zábavy a veselí. Bezpečnost Radnice koordinuje činnost všech složek, které v Praze 1 střeží veřejný pořádek. historie Vlašská ulice: kdysi tudy vedla prastará cesta kolem potoka, který stékal k Vltavě. Měsíčník Městské části Praha 1 ročník XVIII Vychází 11x ročně místo vydání Praha Registrace: MK ČR E Pro MČ Praha 1 vydává CVS Consulting, s. r. o., Hošťálkova 107, Praha 6 Vedoucí redaktor: Alexandr Koráb redakce: příjem inzerce: CVS Consulting, s. r. o. tel.: ) Redakční rada: Petr Hejma, Michal Valenta, Karel Koželuh, Jozef Helmeczy, Daniel Hodek, Filip Dvořák, Ivan Solil, Antonín Kazda, Martin Skála, Radka Fleischmannová Redakční uzávěrka je 15. den každého měsíce Měsíčník slouží k informování občanů Prahy 1, není periodikem žádného politického subjektu. únor

4 Aktuality Městská policie stráží řeku i v zimě Zasáhnout, případně zachránit lidský život na hladině, pod hladinou, ale i na skalách u vody je denně po celý rok připraveno dvanáct strážníků poříčního útvaru Městské policie. Hlídky mají na starosti v metropoli vodní tok Vltavy a veškeré ostatní vodní plochy, například nádrže. Přestože v zimních měsících na vodních plochách panuje zdánlivý klid, Poříční útvar Městské policie hlavního města Prahy má podle zástupkyně vedoucího útvaru Martiny Vlkové práce dostatek. Naše činnost se přesouvá do zátok a kotvišť lodí, kde často řešíme vykrádání odstavených plavidel a pohybují se zde osoby bez domova. Pokud toky zamrznou, kontrolujeme například bruslaře, aby si neublížili na tenkém ledě, poznamenala Vlková s tím, že strážníci na nebezpečí přítomné upozorní a jsou schopni s pomocí speciální techniky také ihned zasáhnout, pokud by se zamrzlá vodní plocha prolomila. Samozřejmostí je pro strážníky z poříčního útvaru kurz hladinové služby se zaměřením na záchranu osob, kurz první pomoci a certifikát záchranáře na divoké vodě či certifikace Rescue Diver (potápěč záchranář). Mohou být tedy i vůdci potápěčských skupin. Stejně tak jsou všichni členové hlídek vybaveni průkazem způsobilosti vůdce malého plavidla bez omezení výkonu motoru, mezinárodním průkazem vůdce rekreačního plavidla a řidičským oprávněním B+E. Strážníci rovněž získali certifikát, který je opravňuje k ovládání záchranářského vznášedla SCOUT Hovercraft XS 43, který je ve výbavě poříčního útvaru od minulého roku. Jsou také držiteli certifikace strážník lezec, která je opravňuje k pracím a zákrokům nad volnou hloubkou za využití horovýstroje a horomateriálu, uvedla Vlková. V současnosti disponuje útvar i variabilním navijákem, který pomáhá při vyprošťování osob, plavidel nebo plovoucích předmětů. Poříčnímu útvaru se podařilo zasáhnout v řadě případů, kdy byl bezprostředně ohrožen život a zdraví osob, zabránili také značným majetkovým škodám. Jejich hlídka je v Praze rofesionality všech jejích členů, uvedl náměstek pražského primátora Rudolf Blažek, pod kterého spadá bezpečnost. V říjnu se například říční hlídce podařilo zachránit ženu, která nahá plavala v plavební dráze řeky. Ve chvíli, kdy k ní strážníci mířili, už neměla sílu udržet se nad hladinou a začala tonout. Práci útvaru ocenila také posádka lodě s porouchaným motorem, která neměla možnost manévrování. V červenci Vltava je díky strážníkům pod dozorem. strážníci zase odstraňovali nebezpečné trámy ze Železničního mostu, u kterých hrozilo zřícení na projíždějící lodě. Kromě lidských životů jsou schopni potápěči z poříční hlídky zachránit podle náměstka Blažka i historické artefakty. Ve čtyřstupňové Vltavě a takřka nulové viditelnosti vylovili části hebrejského nápisu ze sousoší Svatého kříže, které urazil neznámý vandal. Potápěči ale během dalších dnů našli na dně i další historické klenoty: části plynových lamp, vršek monstrance ze sousoší sv. Norberta, část věčného světla lampy u sochy Krista Spasitele nebo obřadní meč ze začátku 19. století. TEG Finanční výbor si posvítil na pronájmy foto archiv Šéf finančního výboru Jan Votoček s tajemnicí radnice Radkou Fleischmannovou. foto petr našic Radnice Městské části Praha 1 věnuje velkou pozornost síti obchodů a služeb pro obyvatele. Považuje toto téma za tak zásadní, že jeden z místostarostů Daniel Hodek má obchod a služby ve svém referátě. Jeho oddělení pravidelně provádí průzkum jak cen, tak sortimentu, vydává letáky s přehledem cenového koše v jednotlivých obchodech. Rada zřídila též komisi obchodu a služeb, která pana místostarostu zásobuje četnými podněty. Síť obchodů a služeb je na území Prahy 1 opravdu hustá, někdy se zdá až přebujelá, ale není úkolem radnice tuto síť regulovat. Jen v tom případě, když některá ze základních služeb na určitém území vypadne, snaží se vzniklý deficit nahradit tím, že nabídne volné nebytové prostory (krámy či dílny) s určitým záměrem využití pro zajištění chybějícího sortimentu. Další místostarosta Bc. Michal Valenta, který má ve svém referátě správu majetku a jeho efektivní využití, vypovídá nájemní smlouvy tam, kde (obvykle historicky) sjednaný nájem neodpovídá tržním podmínkám. Pokračování na str únor 2009

5 Hasiči: dobrovolníci zakládají spolek V první městské části vzniká sdružení, které chce obnovit tradici Spolek pro založení Sboru dobrovolných hasičů Praha 1 to je název nově vznikajícího občanského sdružení, jehož hlavním cílem bude ověření podmínek pro založení Sboru dobrovolných hasičů v Praze 1 (SDH), ale také nábor a informace pro zájemce o členství z řad obyvatel Prahy 1. rá během dvou velkých povodní napáchala škody v rámci stovek milionů korun. Hasiči budou ale Radní Dvořák: Přihlas se i ty! také plnit významnou roli v oblasti vzdělávací a výchovné činnosti, technické podpory akcí městské části, a to zejména při stavbě protipovodňových zábran, upřesnil radní Dvořák a dodal, že jakmile občanské sdružení prověří nezbytné podmínky pro založení a fungování Sboru dobrovolných hasičů, Díky iniciativě radního Filipa Dvořáka vzniká projekt, který bude významným přínosem pro Prahu 1 z hlediska spolkové činnosti, bezpečnosti i většího sepětí dobrovolných hasičů s profesionálními, uvedl Zdeněk Čihák, jeden ze zakladatelů občanského sdružení. Záměrem rodícího se projektu je především pomoc při ochraně Prahy 1 proti velké vodě, ktefoto archiv městská část rozhodne o míře svého zapojení do jeho vzniku a další podpory. Podle Čiháka občanské sdružení zajistí potřebný počet členů, ale také ponese zodpovědnost za průběžnou činnost a život SDH. Zodpovědností radnice by mělo být vytvoření prostorového a finančního zázemí a upřesnění nároků na činnosti, které budou dobrovolní hasiči ve prospěch městské části a jejich občanů vykonávat, stejně jak činí i ostatní městské části doplnil Dvořák. Nezbytnou součástí, stejně jako v případě ostatních Sborů dobrovolných hasičů na území hlavního města, je spolupráce a podpora ze strany městské části a magistrátu, a to jak materiální tak finanční. V dalších městských částech v současnosti působí celkem 31 Sborů dobrovolných hasičů, jejichž součástí je 29 Jednotek sboru dobrovolných hasičů. Magistrát je v loňském roce nad rámec podpory od mateřských městských částí podpořil částkou pět milionů korun. Jako jedno z možných míst pro zřízení zázemí dobrovolných hasičů je prostranství pod magistrálou v blízkosti ulic Bolzanova a U Bulhara dnešního buňkoviště o. s. Naděje, které by na tomto místě mělo v roce 2010 ukončit svoji činnost. Umístění pod dopravní tepnou hlavního města by tak výrazně zrychlilo akceschopnost hasičského útvaru. Poblíž jsou také volné nebytové prostory MČ Praha 1, o které dlouhodobě nikdo neprojevuje zájem. Zde by mohla být administrativní kancelář útvaru. n Hlavní úkoly Spolku pro založení SDH Praha 1: zmapovat podmínky pro založení SDH v Praze 1 zajistit informovanost obyvatel Prahy 1 o činnosti SDH evidovat zájemce z řad občanů Prahy 1 o členství v SDH navázat předběžný kontakt s HZS hl. m. Prahy vyčíslit předběžné náklady na provoz SDH Praha 1 ověřit technické podmínky a potřeby SDH Praha 1 Dny Prahy 1 podívaná pro celou rodinu Rok se s rokem sešel a my pro vás opět připravujeme Dny Prahy 1. Pamatujete si ještě, jak jsme loni máčeli pana starostu v chladných vodách Vltavy? Také letos pro vás chystáme víkend plný zábavy pro děti i pro dospělé. Poslední březnový víkend se totiž přeneseme do přelomu 16. a 17. století na dvůr krále Rudolfa II. Čekají vás rozverné i strašidelné postavy ze staré Prahy, bohémští malíři i tajuplní alchymisté. V sobotu rozzáří Ovocný trh pochodně středověkých loučí a jedinečná historická show bude k vidění až do pozdních večerních hodin. I letos odhalíme tajemná zákoutí při soutěžním putování po naší městské části. Jako každý rok zpřístupníme pro občany Prahy 1 zajímavé památky a ke zhlédnutí budou divadelní představení pro velké i malé diváky. V neděli vyroste na Žofíně středověké tržiště, alchymistická dílna a řada dalších středověkých atrakcí. Rozesmějí vás potulní herci a pochutnáte si na dobových specialitách. Dny Prahy 1 vyvrcholí v neděli odpoledne nevídanou podívanou s velkým překvapením. Můžeme vám jen prozradit, že Rudolf II. nebude zdaleka jediná historická postava, která se za vydatné podpory rádců, šarlatánů a mastičkářů projde po žofínském nábřeží. Dny Prahy 1 jsme letos naplánovali na poslední březnový víkend 28. a Více informací a podrobný program naleznete v příštím čísle. Akce také letos nabídne atraktivní podívanou. U příležitosti Dnů Prahy 1 vyhlašujeme čtenářskou soutěž. Soutěžní otázka: Jak se jmenoval známý astrolog ze dvora Rudolfa II., který je pohřbený v kostele Matky Boží před Týnem? Správné odpovědi zasílejte na korespondenčním lístku nebo pohlednici do na adresu: Redakce měsíčníku Praha 1 Úřad MČ Praha 1, Vodičkova 18, , Praha 1. Vylosovaný výherce získá věcnou cenu, která mu bude předána na Dnech Prahy 1. n foto archiv únor

6 Aktuality Malostranská beseda bude zvonit Na zvuk nového zvonu nad malostranskými střechami se mohou těšit místní obyvatelé i návštěvníci této lokality. V rámci rekonstrukce Malostranské besedy se připravuje technické řešení umístění zvonu do jedné z věží. V současné době zkoumáme varianty řešení umístění zvonu. Máme dvě možnosti: buď výkyvný zvon s omezenou velikostí, což je ale řešení, které by si vyžádalo zpevnění věže, nebo staticky upevněný zvon s elektromagnetickým bicím kladivem. Druhá varianta zatím vyhlíží jako lepší, uvedl iniciátor projektu, starosta Městské části Praha 1 Petr Hejma. Nový zvon samozřejmě bude muset být v akustickém souladu se svými kolegy v blízkém okolí zejména s jedním zvonem kostela sv. Mikuláše a souborem čtyř zvonů kostela sv. Tomáše. Pokud by nebyl besední zvon odlit v přesné tónině, uším lahodící zvonění by se mohlo proměnit v nepříjemnou kakofonii. Ještě před otevřením Malostranské besedy bude do jedné z věží instalován zvon. Preferovaná varianta staticky upevněného zvonu s elektromagnetickým bicím kladivem se obvykle využívá v prostorově nebo staticky obtížných podmínkách. Zvon je upevněn centrálním šroubem v koruně přímo do vazby krovu a při zvonění se nehýbe. Rozeznívá se uvnitř umístěným elektromagnetickým bicím kladivem, které dostává impulsy z elektronických řídících hodin, vysvětlil zvonař Petr Rudolf Manoušek, který zvon do věže Malostranské besedy zhotoví. Při nastavení patřičné frekvence úderů je vyznění stejné jako u zvonů výkyvných, ovšem bez dynamického namáhání stavby (jde o takzvané simulované zvonění). Zvon proto může být podstatně větší, s vyšším akustickým výkonem, přičemž odpadá výroba zvonového příslušenství. Petr Rudolf Manoušek pochází ze starého zvonařského rodu, podílel se mimo jiné na výrobě největšího zvonu na světě. Více o tomto uznávaném zvonaři a jeho práci si můžete přečíst na str. 18 a 19. red foto petr našic krátce Rezervujte si svatbu! Rezervace svatebních termínů mimo obřadní síň je novou internetovou službou, kterou pro občany spustila MČ Praha 1. Lidé, kteří chtějí být oddáni mimo obřadní síň, mohou prostřednictvím této internetové služby provést rezervaci některého z nabízených termínů. Tyto termíny vypisuje radniční odbor matrik vždy na rok dopředu. Na výběr jsou Vrtbovská zahrada, Ledeburská zahrada, Nebozízek, Petřínské terasy anebo po dohodě jiné místo. Termín si lze rezervovat na Hřiště na Alšově nábřeží Pražský magistrát svěřil 3500 metrů čtverečních na Alšově nábřeží do správy Městské části Praha 1, která tu plánuje obnovit dětské hřiště. Mělo by to být hřiště, které zapadne do koloritu náměstí. Pokud jde o design, mělo by to být střídmější, řekl starosta první městské části Petr Hejma. S rekonstrukcí hřiště v místech od Mánesova mostu proti proudu Vltavy by se mělo začít roku Zatím je vše v přípravné fázi, zohledňovat se budou také plánované úpravy Palachova náměstí. Na území Prahy 1 je celkem 17 dětských hřišť. Z toho 11 je v majetku městské části. Jejich rekonstrukce se Praha 1 snaží sladit s postupem ostatních správců, například s hřištěm na Novém světě, které je majetkem Správy Pražského hradu. Elektronické oči se osvědčily Loňský rok potvrdil, že kamerový systém umístěný od dubna 2007 na Karlově mostě je efektivní ochranou historických památek. Jen loni v prosinci tu například strážníci městské policie zaznamenali téměř dvojnásobný nárůst narušení hlídaného prostoru kolem soch oproti předchozímu měsíci. Díky systému tak lze okamžitě reagovat na chování vandalů či neukázněných turistů. Ve všech sledovaných sto padesáti osmi případech šlo v prosinci pouze o neúmyslné narušení ochranného prostoru, které měli v drtivé většině na svědomí turisté fotografující se na mostě. Strážníci nezaznamenali poškození žádné sochy nebo jiné části mostu, ani pokus o takové jednání, řekl první náměstek pražského primátora Rudolf Blažek, v jehož kompetenci je bezpečnost v metropoli. V celém minulém roce evidovala městská policie průměrně sto patnáct případů měsíčně, kdy lidé narušili hlídaný prostor. Největší nárůst byl v dubnu (192) a červnu (232) a další tisíce případů narušení způsobují například prolétávající ptáci. Městští policisté mohli díky kamerám situaci okamžitě prověřit a v případě potřeby zasáhnout. Úterní svozy odpadu Také v tomto roce se uskuteční úterní svozy objemného odpadu ze tří stanovišť na území Prahy 1. V nejbližší době jde o termíny 10. a 24. února a 10. a 24. března. Stanoviště kontejnerů: Charvátova ulice poblíž budovy Magistrátu hl. m. Prahy, Haštalská ulice před č. 2, horní Malostranské náměstí. Zavezení kontejnerů bude v úterý ráno, jejich stahování proběhne ve středu ráno. n 4 únor 2009

7 !"#$%&' % ()$*+,- #(./!0,% "*$ 9!(:;,<*= (:%)!(:% )%9%,>2? (!09A%( B.%9#&*,' )C/!$0 =%(*BD E0$!0 A; (* <9!/%: =)%/,-! " # $%&'( ) "* + FF, 2 -? G %) H I,.! :%)E0<B(,. /0 /*(*A;<* ( )*&*= =%(*B %(;!$ J285 $! K255 %= %!$ 255 K255 )!>)%= %= %!$ 8255 K * L 2 * I F I ? $ M M $ I8 I )C/!$ =%(*B % /*(*A;<; $! )!/#.' N ? (2 )2!2 únor

8 Téma Malostranská beseda má jasno O dalším osudu Malostranské besedy je jasno. Zastupitelstvo Prahy 1 ve čtvrtek 22. ledna schválilo pronájem objektu společnosti Malostranská beseda, a. s., která zvítězila díky vyváženému projektu. Získala tak Malostranskou besedu do pronájmu na dvacet let. Bořek Šmíd Malostranská beseda je pro nás rodinným stříbrem, proto jsme důkladně vybírali jeho budoucího nájemce. Jsem velmi rád, že jsme zdárně tento úkol vyřešili. Jestliže věnujeme velkou pozornost rekonstrukci besedy pro příští generace, bylo by nepochopitelné, kdybychom stejně pečlivě nevybírali dlouhodobého nájemce, uvedl po jednání zastupitelů starosta Prahy 1 Petr Hejma. Nájemce získal objekt do pronájmu na dvacet let, za korun měsíčně. Podle projektu se má Malostranská beseda po svém znovuotevření opět stát centrem kulturního a společenského života v Praze 1 a kvalitní programovou nabídkou přilákat i další Pražany. Koncerty a divadlo Nájemci chtějí, aby Hudební a divadelní klub prorůstal celým prostorem Malostranské besedy a vyjadřoval celkovou mnohostrannost objektu. Centrem aktivit má být hudební a divadelní sál s předsálím, občerstvením a foyer. V těchto prostorách totiž v rámci rekonstrukce došlo k otevření klenby vybouráním dosavadních příček. Počítá se, že klub by fungoval nejen večer, ale také pro dopolední představení. Hudební dramaturgie nabídne pestrý program mladší, střední i starší generaci. Cílem je, aby se tyto skupiny diváků mezi sebou prolínaly. Kapely typu Hi-fi, Blue Brothers apod. by měly přilákat mladší publikum, kapely Blues session, Bluesberry aj. budou navštěvované převážně střední generací. Originální pražský synkopický orchestr, Pražský swingový orchestr si jistě nenechá ujít zejména starší generace. Hudební a divadelní klub má být tedy repertoárově protiváhou pražským rockovým klubům (kterých je bezpočet, a tudíž dostatek a není třeba je rozmnožovat), charakterem provozu pak také protiváhou i jazzovým klubům (které jsou cenově orientovány především na turisty, přičemž páteří jejich provozu je gastronomie). Nájemce chce vytvořit scénu, kam bude divák chodit na kvalitní hudbu nerockového charakteru a vychutná si ji v kon- 8 únor 2009

9 foto petr našic Již nyní je do Malostranské besedy naplánován mezinárodní divadelní festival Apostrof Praha Jde o 12. ročník mezinárodního festivalu amatérských a nezávislých divadel, pořádaný divadlem MB Lucerna Praha, probíhajícím v pražských divadlech, například Na Zábradlí, Disk či U Valšů. Hlavním krédem festivalu je setkávání špičkových českých a zahraničních, nezávislých, amatérských a poloprofesionálních divadel a jejich vzájemná konfrontace. Ve volném čase bude Hudební a divadelní klub poskytnut k dispozici malostranským občanským spolkům a sdružením pro jejich setkávání a popřípadě pořádání různých společenských událostí. Spolkové centrum K doplnění celkové mnohostrannosti Malostranské besedy bude sloužit Společenské a spolkové centrum. Úzce bude navazovat na činnost Hudebního a divadelního klubu a v některých případech se jejich činnost bude prolínat. Tyto prostory jsou ideální ke kombinovanému společenskému a spolkovému provozu, kde páteří budou multifunkční přednáškový sál, videokavárna a víceúčelový spolkový sál. Vedle Hudebního a divadelního klubu tak spolková činnost získá další zázemí, přičemž víceúčelový spolkový sál bude sloužit jako zázemí pro klasickou činnost spolků setkávání, výstavy, vernisáže. V tomto sále bude variabilní vybavení, které umožní různé využití (divadelní úprava židlí, stolová úprava, školní uspořádání, ale i otevřený prostor ke stání s koktej- lovými stolky apod.). Sál bude též využíván pro pořádání tiskových konferencí, přednášek, prezentací. Ve volných termínech bude nabízen i firemní klientele. Videokavárna Filmový klub počítá přibližně s 35 místy s obsluhou. Na provozu se bude podílet Sdružení českých filmových klubů a filmových škol ČR (je možná i mezinárodní spolupráce nezávislých filmových společností). Vybavení pro videoprojekce s přednáškami obsáhne nejmodernější projekční zařízení s ozvučením. Pro Klub přátel 16mm filmu je připraveno několik kvalitních projektorů. Videokavárna bude provozována třikrát týdně v podvečerních a večerních hodinách, tak aby se příchod hostů nemísil s příchodem návštěvníků Hudebního a divadelního klubu. Přednáškový sál bude sloužit v dopoledních hodinách a v ostatních volných termínech pro školení, semináře a přednášky. Za zmínku stojí také předsálí filmového klubu, které může být využíváno návštěvníky jak filmového klubu, tak i návštěvníky víceúčelového spolkového sálu. Přes den bude využíváno zejména k občerstvení během tiskových konferencí, přednášek, seminářů a večer k občerstvení návštěvníků představení filmového klubu, schůzek spolků a vernisáží. Sortiment: nealkoholické nápoje, pivo, víno, teplé nápoje, drobné občerstvení: dorty, obložené chlebíčky, zapečené toasty apod. Již projednané a připravené projekce s odborným úvodem a přednáškou: profily nezávislých filmových tvůrců např. bratři Coenové, Aki a Mika Kaurismäki, Derek Jarman, Sam Raimi, Wim Wenders, John Turturro, Lars von Trier, Jim Jarmusch aj. profily filmových klasiků Pier Paolo Pasolini, Peter Greenaway, Víceúčelový spolkový sál bude sloužit jako zázemí pro klasickou činnost spolků setkávání, výstavy, vernisáže... Wayne Wang, Kim Ki Duk, David Lynch, Ingmar Bergman, Krzysztof Kieślowski, Atom Egoyan, Martin Scorsese, Andrej Tarkovskij aj. historie filmové parodie Hellzapoppin, Go West, L étroit Mousquetaire, Závrať ad. roadmovies Easy Rider, Lidé deště, HWY: An American Pastoral (Jim Morrison), Hell W10 (Joe Strummer + Clash), Šťastný to muž!, Dálnice 60, Pekelní andělé, Trip atp. hudební film a muzikál Hair, Across the Universe, Tommy, Tančírna, 24 Hour Party People (Nonstop Party), Romance a cigarety, Immortal Beloved, The Rutles ad. film noir Rvačka mezi muži, Toulavý pes, Lost Highway, Smlouva s vrahem, Dead Man, Dark City, Pulp Fiction aj. vrcholné a přelomové animační postupy ve filmu Immortal, Sin City, Malý krámek hrůz, Sin City, Hit certním sále, který nemá zároveň povahu kavárny. Hudební klub by měl hostit také představitele kvalitní jazzové, bluesové a nezaškatulkovatelné hudby (jako jsou například Varhan Orchestrovič Bauer, Roman Holý, Jan Burian, Vladimír Mišík, Jan Spálený, Petr Wajsar, -123 minut, Originální pražský synkopický orchestr, Cirkus Ponorka, Krausberry apod.). Prolínání diváckých generací platí i pro divadelní nabídku. Velmi atraktivní bude jistě pořad Host Malostranské besedy, na který přislíbila svou účast divadla a herci pražských a mimopražských divadel (Jaromír Hanzlík, Divadlo Járy Cimrmana, Jaroslav Dušek, divadlo Ungelt a jejich hosté); zároveň by v rámci pořadu měli vystupovat i umělci, kteří koncertují spíše výjimečně (Jaromír Nohavica, Václav Neckář, Yvonne Sanchez atd). Poselství příštím generacím podepsali starosta MČ Praha 1 Petr Hejma a primátor hl. města Pavel Bém. foto petr našic únor

10 Téma and Run, pásma videoklipů apod. filmové návraty na 16mm filmu profily českých režisérů, např. Karel Kachyňa, Juraj Herz, Jiří krejčík, Oldřich Lipský, krátké filmy a reklamy ze 30. a 40. let 20. století atp. (materiál filmy jsou k dispozici v počtu 1200 kusů). Výstavní galerie Výstavní galerie završuje komplexnost kulturní mnohočetnosti Malostranské besedy. Výstavní prostor bude sloužit k instalaci dlouhodobých výstav, konání vernisáží k těmto výstavám a realizaci různých menších společenských událostí. Galerie je koncipována jako nekomerční výstavní síň se zaměřením na prezentaci děl současných českých umělců, s důrazem na střední generaci, která je však již etablovaná i v mezinárodním kontextu. Výstavy mají oslovit širokou veřejnost a být přirozenou protiváhou převážně historických expozic nacházejících se na území Malé Strany. Ojedinělý prostor renesančního podkroví Malostranské besedy umožní výtvarníkům představit svá díla v odlišné atmosféře, než poskytují obvyklé výstavní síně. Přizpůsobení instalace členitosti krovů dodá dílům nové vyznění. Svým zaměřením na současnou českou výtvarnou scénu, hledáním nových souvislostí v díle umělců, doplní výstavní činnost Malostranské besedy dosavadní kulturní život nejen v Praze 1. Celková kombinace s koncertním a divadelním sálem umožní i realizaci doprovodných programů k výstavám, a tak nabídne návštěvníkům jistě nevšední kulturní zážitky. Předjednané výstavy: říjen 2009 až prosinec 2009: Zdeněk Lhotský tavené skleněné plastiky, leden 2010 až březen 2010: Martin Mainer obrazy, duben 2010 až červen 2010: Stefan Milkov plastiky a obrazy, červenec 2010 až říjen 2010: Jaroslav Róna plastiky a obrazy. Pivnice i kavárna Nájemce chce návštěvníkům zajistit rovněž kvalitní gastronomii. Hodlá vybudovat kvalitní restaurační provozy, které budou vycházet z tradiční české kuchyně s prvky moderní gastronomie v příznivé cenové relaci pro všechny návštěvníky Malostranské besedy. V levé části přízemí bude restaurace a v pravé části bistro WiFi Gastronomická část by měla být ve stylu příjemné, útulné,,,domácké restaurace vhodné k polednímu stravování Pražanů. kavárna. Oba provozy bude možné provozně spojit s předzahrádkou v podloubí domu (předzahrádka bude vybavena nábytkem z přírodních materiálů jako jsou teak, ratan apod.). Ve druhé části suterénu bude provozována pivnice. Celá gastronomická část Malostranské besedy bude přímo podřízena kulturnímu poslání budovy a provoz gastronomie bude výrazně limitován, jakož i určován využitím Malostranské besedy jako celku. Gastronomická část bude sloužit zejména jako servisní součást provozu kulturní části Malostranské besedy. Cílem je, aby restaurace byla ve stylu příjemné, útulné,,,domácké restaurace, vhodné jak k polednímu stravování Pražanů zaměstnaných v blízkém okolí, tak i k večernímu provozu pro uspokojení stravovacích potřeb návštěvníků kulturních pořadů Malostranské besedy. Gastronomické provozy budou vybaveny speciálním zařízením, takzvanými tankovnami pivo se bude čepovat nikoli z klasických sudů (kegů), ale z velkokapacitních tanků. Jde o moderní systém nerezových tanků o objemu 10 hl a 5 hl, ve kterých je pivo uloženo v nepropustném polypropylenovém vaku (systém bag-in-box). Při používání tohoto systému nepřichází pivo při čepování vůbec do kontaktu se vzduchem, což má pozitivní vliv na kvalitu a trvanlivost nepasterizovaného piva. Ve zmíněné kavárně by měli nalézt příjemné místo k posezení nejen návštěvníci kulturních a společenských akcí v Malostranské besedě, ale také hosté z takzvané tradiční kavárenské klientely. A určitě všichni přivítají možnost nasnídat se ve vkusném a příjemném prostředí. Interiérově bude kavárna vybudována ve stejném stylu jako restaurace (barevnost, použité V současné době finišuje rekonstrukce celého objektu... foto petr našic 10 únor 2009

www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro

www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro -1- Malostranská beseda Unikátní prostor, kde na Vás z každého koutu dýchne kus historie. Aby ne, jestliže se existence budovy

Více

www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro

www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro 2013 Malostranská beseda Unikátní prostor, kde na Vás z každého koutu dýchne kus historie. Aby ne, jestliže se existence budovy

Více

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 Proč právě u nás a s námi? Naše rodinná společnost vždy kladla a klade velký důraz na spokojenost našich zákazníků. Díky tomu jsme byli schopni vytvořit

Více

Pronájem prostor Malostranské besedy 1. 3. patro

Pronájem prostor Malostranské besedy 1. 3. patro Pronájem prostor Malostranské besedy 1. 3. Malostranská beseda Jedinečný prostor, kde na Vás z každého koutu dýchne kus historie. Existence budovy se datuje již od konce 14. století, kdy v tomto místě,

Více

Nabídka pronájmu prostor Divadla na Šantovce

Nabídka pronájmu prostor Divadla na Šantovce Nabídka pronájmu prostor Divadla na Šantovce Hledáte prostor pro reprezentativní akci, večírek či konferenci? Divadlo na Šantovce Vám nabízí širokou a pestrou škálu možností v originálním prostoru, který

Více

Návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2011 B specifická primární protidrogová prevence

Návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2011 B specifická primární protidrogová prevence Návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2011 B specifická primární protidrogová prevence Č í s l o P r o j e k t u Organizace Název projektu Celkové

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 50. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 50. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST50 Číslo materiálu 50

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

Ordinace praktického lékaře pro dospělé MUDr. Masoud Faal

Ordinace praktického lékaře pro dospělé MUDr. Masoud Faal Ordinace praktického lékaře pro dospělé MUDr. Masoud Faal Informace pro klienty mladší 26 let s platným zdravotním průkazem k poskytnutí preventivní péče v České republice Motivujeme mladé k prevenci a

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihovna Děčín Knihovna pro všechny (???) Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel MěK Jak to celé začalo Od počátku 90-tých let žádosti o novou knihovnu První skutečné záměry v r. 2007 1. projekt ve tvaru

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch

ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch ZÁKLADNÍMI FUNKCEMI OBCE, JAKO SÍDELNÍHO ÚTVARU, JSOU OBYTNÁ, PRACOVNÍ A OBSLUŽNÁ. Rozvoj obce je dlouhodobý proces vyváženého a udržitelného zlepšování

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2013

Cvičení jednotek SDH v roce 2013 Cvičení jednotek SDH v roce 2013 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále jen DZP

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

DIVADLO NA ŠANTOVCE. Benefity Divadla na Šantovce:

DIVADLO NA ŠANTOVCE. Benefity Divadla na Šantovce: NABÍDKA PRO FIRMY DIVADLO NA ŠANTOVCE Divadlo na Šantovce vám nabízí jedinečný multifunkční prostor, který je ideální k pořádání firemních akcí, prezentací, školení, koncertů a dalších tematických eventů

Více

PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI

PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI Upravené pojetí příspěvku vzhledem k rozsahu a závažnosti problematiky Ing. Petr Hartmann PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI Jestliže si

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

PONEC. Nabídka akcí v divadle Ponec TANEC PRAHA. Divadlo Ponec provozuje o. s. Tanec Praha

PONEC. Nabídka akcí v divadle Ponec TANEC PRAHA. Divadlo Ponec provozuje o. s. Tanec Praha Nabídka akcí v divadle Ponec Divadlo Ponec provozuje o. s. Tanec Praha Hledáte originální místo pro firemní večírek, vánoční párty nebo setkání s klienty? Uspořádejte netradiční akci v divadle Ponec, kterou

Více

Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice

Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice Offpark je první volnočasové outdoorové centrum na Šumavě, které nabízí celou řadu sportovního a lehce adrenalinového vyžití. Zážitkové aktivity jsou soustředěny

Více

Nová syntéza Experimentální kavárna Veletržní palác Dukelských hrdinů 47 170 00 Praha 7

Nová syntéza Experimentální kavárna Veletržní palác Dukelských hrdinů 47 170 00 Praha 7 prezentace Nová syntéza Experimentální kavárna Veletržní palác Dukelských hrdinů 47 170 00 Praha 7 Provozovatel: Sdružení pro výběrovou kávu o.s. Petřvaldská 8 616 00 Brno email.: info@novasynteza.cz www.novasynteza.cz

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz PŘÍRUČKA KLIENTA www.medicover.cz Vážení klienti, velice si ceníme Vašeho zájmu o služby společnosti Medicover a dovolte nám, abychom Vám jako novému klientovi Medicover představili. Medicover je zákaznicky

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009 Kronika města Lanškrouna Rok 2009 Leden Už poosmadvacáté vyrazili turisté v sobotu na trasy pochodu Na Nový rok první krok, který pořádá lanškrounský odbor Klubu českých turistů. Tentokrát si jeho účastníci

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

O výstavišti. Zhistorie

O výstavišti. Zhistorie O výstavišti Výstaviště Praha Holešovice je atraktivním prostorem s dlouhou tradicí. Rozkládá se na ploše 36 hektarů a jeho dominantou je secesní Průmyslový palác. Pro své značné interiérové i exteriérové

Více

Pedikúra Manikúra Modeláž nehtů Šárka Fetterová Husovo nám. 41, Česká Skalice, tel.: 605 828 213 Po Pá 8 15.30 Další objednávky dle telefonické dohody Nabízím dojezd za klienty domů Placená inzerce Peníze

Více

VIP BOXY. Co na vás ve vašem boxu čeká? VIP box PLATINUM. VIP box GOLD. VIP box SILVER

VIP BOXY. Co na vás ve vašem boxu čeká? VIP box PLATINUM. VIP box GOLD. VIP box SILVER VIP BOXY Chcete si užít fotbal či koncerty na té nejvyšší úrovni? Chcete ohromit obchodní partnery a kdykoliv mít k dispozici výjimečný prostor s fascinující živou kulisou? Chcete být přímo u toho, a přesto

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Volební noviny č. 2 Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Hnutí NEZÁVISLÍ a sdružení PRO Vratimov bude prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Každý chce svým dětem dát to nejlepší, naučit je všechno důležité a potřebné, vybavit je do života a především je dostatečně

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky. Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky. Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel Hájíme zájmy měst a obcí České republiky Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel 1 Kdo jsme Celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací jako zájmové sdružení obcí a měst partnerem pro

Více

LETENSKÝ ZÁMEČEK LETENSKÉ SADY 341, 170 00 PRAHA 7 +420 233 378 200

LETENSKÝ ZÁMEČEK LETENSKÉ SADY 341, 170 00 PRAHA 7 +420 233 378 200 LETENSKÝ ZÁMEČEK LETENSKÉ SADY 341, 170 00 PRAHA 7 +420 233 378 200 Svatba v Letenském zámečku Svatební obřad V letních měsících lze využít hudebního altánku v přilehlých venkovních prostorách zámečku.

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2014

Cvičení jednotek SDH v roce 2014 Cvičení jednotek SDH v roce 2014 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán cvičení jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále

Více

CATERING MOTORLAND BĚLÁ

CATERING MOTORLAND BĚLÁ CATERING MOTORLAND BĚLÁ Catering je dnes velmi populární záležitost. Kvalitní catering dokáže proměnit klientskou akci v gala večer chutí a zároveň může být právě tou třešničkou na dortu, na které si vaši

Více

PRAVIDLA DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVINKA

PRAVIDLA DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVINKA Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace Slezská 164, 735 81 Bohumín - Starý Bohumín PRAVIDLA DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVINKA Zpracoval: Kolektiv pracovníků Centra sociálních služeb Bohumín,

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Motto : Společně a jeden pro druhého

Motto : Společně a jeden pro druhého Motto : Společně a jeden pro druhého Základní údaje rok založení 2005 Zakladatel Evropská sociální organizace s.r.o. (EJF Berlín diakonická organizace) Poskytované sociální služby sociálně aktivizační

Více

PorCeTa, o.p.s. SOCIÁLNÍ SÍTĚ, KYBERŠIKANA, BEZPEČNOST VE VIRTUÁLNÍM SVĚTĚ. nabídka programů prevence rizikového chování KONTAKT PRO OBJEDNÁVÁNÍ:

PorCeTa, o.p.s. SOCIÁLNÍ SÍTĚ, KYBERŠIKANA, BEZPEČNOST VE VIRTUÁLNÍM SVĚTĚ. nabídka programů prevence rizikového chování KONTAKT PRO OBJEDNÁVÁNÍ: PorCeTa, o.p.s. nabídka programů prevence rizikového chování SOCIÁLNÍ SÍTĚ, KYBERŠIKANA, BEZPEČNOST VE VIRTUÁLNÍM SVĚTĚ 6 KONTAKT PRO OBJEDNÁVÁNÍ: SÍDLO ORGANIZACE: JMÉNO: Mgr. Radka Šimonová NÁZEV: PorCeTa,

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Borůvka Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci, již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší

Více

ZUBNÍ OŠETŘENÍ BEZ BARIÉR

ZUBNÍ OŠETŘENÍ BEZ BARIÉR Informace o projektu ZUBNÍ OŠETŘENÍ BEZ BARIÉR Údaje o společnosti: MOBIDENT s.r.o. IČ: 02586517 DIČ: CZ02586517 Zápis do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze: oddíl C, vložka 221039 Kontaktní

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií Představení projektu města Jindřichův Hradec Základní údaje o příjemci Město Jindřichův Hradec IČ: 00246875

Více

Praha historické památky

Praha historické památky Praha historické památky autor výstupu: Mgr. Vlastimil Kořínek datum ověření výstupu: 21. 11. 2012 školní rok 2012-2013 předmět: vlastivěda třída: 4. a 5. třída tematický celek: Kraje České republiky druh

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

MEZINÁRODNÍ DVOUDENNÍ SETINOVÁ RALLYE HISTORICKÝCH VOZIDEL V PRAZE A STŘEDOČESKÉM KRAJI 24. 25. DUBNA 2015 ZÁKLADNÍ INFORMACE

MEZINÁRODNÍ DVOUDENNÍ SETINOVÁ RALLYE HISTORICKÝCH VOZIDEL V PRAZE A STŘEDOČESKÉM KRAJI 24. 25. DUBNA 2015 ZÁKLADNÍ INFORMACE MEZINÁRODNÍ DVOUDENNÍ SETINOVÁ RALLYE HISTORICKÝCH VOZIDEL V PRAZE A STŘEDOČESKÉM KRAJI 24. 25. DUBNA 2015 ZÁKLADNÍ INFORMACE 2 OBSAH 7 CASTLES TRIAL 03 CHARAKTER RALLYE 04-05 PRINCIP SETINOVÝCH RALLYE

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

Úspěšné projekty Prahy 10

Úspěšné projekty Prahy 10 Úspěšné projekty Prahy 10 Praha 10 Město stromů 2012/2013 Městská část Praha 10 se v roce 2012 stala vítězem celorepublikové soutěže, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY č. 1/2004 pro postup při pronájmu nebo poskytnutí jako výpůjčky vymezených nebytových prostor na dobu nepřesahující 29 dnů Vydává ÚPLNÉ ZNĚNÍ č. 2 (účinnost od 1.1.2010)

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Soubor zařízení Slunce

Soubor zařízení Slunce Z p r á v y Soubor zařízení Slunce Unikátní soubor zařízení Slunce poskytuje již od roku 1991 moderní péči o handicapované ve všech oblastech jejich potřeb od nejútlejšího věku až do dospělosti. V současné

Více

Záchranáři v Trutnově mají nové stanoviště

Záchranáři v Trutnově mají nové stanoviště Záchranáři v Trutnově mají nové stanoviště 18.01.2012 16:11 HVĚZDAŽIVOTA.CZ Ve středu 18. ledna v 10 hodin dopoledne se uskutečnilo slavnostní předání nového výjezdového stanoviště v Trutnově. Záchranáři

Více

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jaké to ASI bude?? No, hlavně to bude 28., nikoliv 27. Sobotní bojová porada před vypuknutím příprav Víkend pro dobrovolníky Víkend pro dobrovolníky nejdůležitější je

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

KONGRESOVÁ NABÍDKA. Kongresové akce až pro 300 osob. Vlastní ubytování až pro 130 osob. Rauty, cocktaily, recepce až pro 500 osob

KONGRESOVÁ NABÍDKA. Kongresové akce až pro 300 osob. Vlastní ubytování až pro 130 osob. Rauty, cocktaily, recepce až pro 500 osob KONGRESOVÁ NABÍDKA Hotel Zámek Hrubá Skála je umístěn na vrcholcích mohutných pískovcových skal v romantickém prostředí Českého ráje asi 10 kilometrů od Turnova. Původní hrad ze 14. století byl později

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje LHOTECKÝ 11/2015 ZPRAVODAJ Úvodní slovo: Vážení spoluobčané, máme tu opět konec kalendářního roku, kdy bývá dobrým zvykem bilancovat. Dovolte mi tedy krátké ohlédnutí za rokem 2015. Tento rok byl prvním

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Ano 485 80,7% Spíše ano 80 13,3% Spíše ne 19 3,2% Ne 17 2,8% Ano Spíše ano Spíše ne Ne

Ano 485 80,7% Spíše ano 80 13,3% Spíše ne 19 3,2% Ne 17 2,8% Ano Spíše ano Spíše ne Ne 1) Vidíte záměr města úřady pod jednou střechou jako přínosný? (všechny činnosti bývalého okresního úřadu, Městská policie, Úřad práce včetně dávek státní soc. podpory, Pozemkový úřad, posudkový lékař

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Clarion Grandhotel Zlatý Lev**** Liberec Konferenční nabídka

Clarion Grandhotel Zlatý Lev**** Liberec Konferenční nabídka Liberec Konferenční nabídka Kategorie Mezinárodní čtyřhvězdičkový hotel s konferenčními prostory pro 400 osob, člen skupiny Choice Hotels International. Poloha hotelu Liberec 1, v klidné parkové části

Více

Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE

Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE 1. Nabídka konferenčních a gastro prostor Pro potřeby Vašich školení Vám nabízíme využití všech typů salonků

Více

Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu

Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu Téměř jedna desetina domácí populace připouští závislost na požívání alkoholických nápojů. Necelé dvě pětiny domácí populace pak uvádí, že se

Více

Západočeská mezioborová konference

Západočeská mezioborová konference Západočeská mezioborová konference na téma P a l i a t i v n í m e d i c í n a a h o s p i c o v á p é č e 1. INFORMACE HOSPIC sv iří Františkovy Lázně 12. - 13. 3. 2010 Pod záštitou Českého výboru paliativní

Více

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice.

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice. Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2014 v programu Parky (dále jen grantová výzva ). Program Parky pomáhá městům rozvíjet veřejná prostranství, která vycházejí z potřeb jejich

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

NEWSLETTER - ÚNOR 2014

NEWSLETTER - ÚNOR 2014 NEWSLETTER - ÚNOR 2014 Drazí přátelé, jak už jistě víte, v Latinském kulturním centru se děje mnoho zajímavých akcí, rozhodli jsme se tedy vytvořit pro Vás tento informační newsletter, kde můžete najít

Více