Zaměstnání, funkce v zaměstnání. Město Olomouc - primátor. Město Olomouc - náměstek. vedoucí odboru školství. Provozní náměstek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zaměstnání, funkce v zaměstnání. Město Olomouc - primátor. Město Olomouc - náměstek. vedoucí odboru školství. Provozní náměstek"

Transkript

1 Seznam ů povodňových komisí sousedních ORP Seznam ů povodňové komise ORP Olomouc předseda místopředseda Příjmení, jméno a titul NOVOTNÝ Martin VLACH Ivo Ing. Město Olomouc - primátor Město Olomouc - náměstek tajemník LANGR Jan Ing. odbor ochrany FANTOVÁ Hana PhDr. FRYC Jiří Ing. HOLÁSEK Josef HOLPUCH Jan RNDr. HORÁK Aleš KOTEK Karel Ing. LOYKA Petr RNDr. CSc MACHOVÁ Eva Mgr. MAJOR Martin JUDr. školství Provozní náměstek zaměstnanec náměstek primátora majetkoprávní ho oddělení integrovaného záchraného systému životního prostředí náměstek primátora referent Magistrát města Olomouc Horní náměstí 1 tel.: mobil: tel.: mobil: tel.: Magistrát města Olomouc Horní náměstí 1 tel.: Technické služby města Olomouce, Zamenhofova 783/34, Olomouc tel.: Povodí Moravy s.p. Brno závod Olomouc U dětského domova Olomouc tel.: Magistrát města Olomouc tel.: mobil: Hynaisova 10 tel.: Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje tel.: Hynaisova 10, tel.: fax: tel.: , mobil: tel.: mobil:

2 MLČOUŠEK Jiří Mgr. PEŠÁKOVÁ Lenka MUDr. samostatný technik SKALICKÝ Pavel Mgr. ředitel ŠNEVAJS Ladislav RNDr. TOMÁNEK Petr plk. Mgr. Bc. TOMEK Květoslav Ing. ÚLEHLA Roman Ing. Náměstek územního vnější služby ochrany VEČEŘ Jan Bc. tajemník ZATLOUKAL Pavel Ing. ZVONÍČKOVÁ Hana, Ing. životního prostředí oddělení vodního hospodářství LČR s.p., Správa toků oblast povodí Odry, pracoviště Krnov Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje Wolkerova 6 tel.: Městská policie Kateřinská Olomouc tel.: Magistrát města Olomouc Horní náměstí 1 tel.: , mobil: Žižkovo náměstí 4, Olomouc tel.: Kosmonautů 10 tel.: Moravská vodárenská a.s. Tovární Olomouc tel.: Horní náměstí 1 tel.: Dopravní podnik města Olomouce a.s., Koželužská 563/1, Olomouc tel.: Hynaisova 10 tel.: mobil:

3 Seznam ů povodňové komise ORP Přerov Příjmení, jméno a titul předseda Ing. Lajtoch Jiří primátor města Přerov, U Žebračky 34, Bratrská26, Přerov tel.: , , mobil: místopředseda pracovního štábu Mgr. Herman Marek RNDr. Juliš Pavel MMPr Odbor SÚ a ŽP / ZEM MMPr Odbor SÚ a ŽP Vedoucí tajemník Ing. Mašek Jiří MMPr Odbor SÚ a ŽP / ZEM zástupce tajemníka Bartoníková Alena MMPr Odbor SÚ a ŽP / ZEM Ing. Hubík Ivo MMPr Odbor SÚ a ŽP / ZEM Kotíková Bea MMPr Odbor SÚ a ŽP / ZP Ing. Kluka Jaromír MMPr Odbor SÚ a ŽP / SÚ Skřeček Aleš MMPr Odbor SÚ a ŽP / SÚ Ing. Skoumalová Bronislava úředník tel.: fax: Přerov, Svornosti 2 tel.: fax: mobil: Nad Mlýnem 93/8 Přerov XII- Žeravice tel.: fax: mobil: Přerov, Trávník 28 tel.: mobil fax: tel.: fax: mobil: Tyršova 17/2 Přerov II-Přemostí tel.: fax: mobil: tel.: fax: mobil: tel.: fax: tel.:

4 Holas Zdeněk MMPr Odbor správy majetku a komunálních služeb Jurečka Stanislav MMPr Odbor správy majetku a komunálních služeb Mgr. Přidal Bohuslav MMPr Kancelář primátora, tiskový mluvčí Daněk Zdeněk MMPr Kancelář primátora Vedoucí oddělení organizační Vaculík Josef MMPr Oddělení ochrany a KŘ Ing. Bc. Franciška Vojtěch zástupce ho ÚO VS Přerov Blahoslavova 3, Přerov tel.: fax: mobil: Přerov, Neumannova 3 tel.: fax: mobil: nám. T. G. Masaryka 2, Přerov tel.: fax: mobil: nám. T. G. Masaryka 2, Přerov tel.: fax: mobil: Domaželice tel.: fax: mobil: U výstaviště 18, Přerov tel.: Gala Jiří provozu a údržby komunikací Na hrázi 17, Přerov tel.: Ing. Mrva Jindřich náměstek ředitele Šířava 23, Přerov tel.: Ing. Ocelka Radek velitel Požární stanice Přerov Šířava 25, Přerov tel.: Skopalová Jarmila střediska a provozu Kostelecká 55, Prostějov tel.: Ing. Zedníček Jiří zástupce U dětského domova 263/4,Olomouc tel.: Seznam ů povodňové komise ORP Konice Příjmení, jméno a titul předseda František Novák starosta města MěÚ Konice Masarykovo nám Konice tel.: mobil: fax: tajemník Ing. Martin Dostál MěÚ Konice Masarykovo nám. 27

5 ŽP Ing. František Barták dopravy - oddělení obrany npor. Mgr. Karel Janeček obvodního oddělení Pavel Nerad ŽP Martin Ženožička majetkoprávní ho Jaroslav Kröner starosta obce Stražisko Miloslav Polák montér Moravské vodárenské, středisko Konice Ing. Zdeněk Novotný hospodář MRS Konice Petr Březina správce toku Lesy ČR, s.p. ST OPM, pracoviště Šumperk npor. Ing. Kateřina Mazalová velitelka požární stanice Konice Konice tel.: mobil: fax: MěÚ Konice Masarykovo nám Konice tel.: Policie ČR, Obvodní oddělení Konice, Masarykovo nám Konice tel.: MěÚ Konice, Na Příhonech 405 tel.: mobil: fax: Městský úřad Konice, Masarykovo nám. 27, Konice tel.: Obecní úřad Stražisko tel.: mobil: Moravská vodárenská, a. s., středisko Konice, Tyršova 519, Konice tel.: mobil: zootechnik ZOD Ludmírov mobil: fax: Šumperk, Potoční 61 tel.: mobil: Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Požární stanice Konice, Hřbitovní 635, Konice tel.: , mobil:

6 Seznam ů povodňové komise ORP Vyškov Příjmení, jméno a titul předseda RNDr. Petr Hájek starosta města Masarykovo nám. 1, Vyškov 1 tel.: mobil: tajemník Ing. František Vrbacký OŽP Nádražní 7, Vyškov 1 tel.: mobil: Ing. Pavel Červinka Zaměstnanec mjr. Václav Folíř služební funkcionář - HZS Ing. Vladimíř Kramář Vedoucí podnikatelskéh o Ing. Zdeněk Kratochvíl lení obecního ORP Lesy České republiky, s.p. tel.: Hasičský záchranný sbor JMK-ÚO Vyškov tel.: Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s.. tel.: Město Vyškov tel.: MVDr. Josef Lysák starosta Město Ivanovice na Hané tel.: Ing. Lucie Nováková zaměstnanec obecního Město Vyškov tel.: ORP Jiří Petřík místostarosta Město Rousínov tel.: Vladimír Remetei zaměstnanec Zemědělská vodohospodářská správa RNDr. Jiří Kutálek OŽP Nádražní 7, Vyškov 1 tel.: mobil: Ing. Karel Valach Vedoucí obecního ORP Jaromír Večerka Zaměstnanec MVDr. Radim Poláček ředitel Veterinární správy Vyškov Město Vyškov tel.: Povodí Moravy, s.p. tel.: tel.: mobil: pplk. František Galko Armáda ČR tel.: pplk. Vladislav Šmehlík Policie ČR mobil:

7 Seznam ů povodňové komise ORP Boskovice Příjmení, jméno a titul předseda Ing. Jaroslav Dohnálek Starosta tel.: místopředseda Ing. Dominik Božek rady města - místostarosta tel.: místopředseda Ing. Jaromíra Vítková Místostarosta tel.: tajemník Petr Novák zaměstnanec obecního tel.: Bc. Martin Doskočil služební funkcionář PČR KŘ PČR JmK, ÚO Blansko, OO Boskovice tel.: Ing. Petr Fiala Vedoucí podnikatelského VAS a.s. Brno divize Boskovice tel.: Ing. Antonín Hanák Velitel PS HZS Hasičský záchranný sbor JMK-ÚO Blansko tel.: David Krátký Zaměstnanec obecního tel.: Zdeněk Krejčí obyvatel zařazený v orgánech ORP tel.: Ing. Michal Lukeš referent TOŽP obecního ORP Ing Eliška Mohelská zaměstnanec JUDr. David Škvařil Tajemník obecního tel.: Povodí Moravy, s.p. tel.: tel.:

8 Seznam ů povodňové komise ORP Blansko předseda Příjmení, jméno a titul PhDr. Jaroslava Králová starosta tajemník Ing. Jiřina Batelková oddělení vodního hospodářství ORP Ing Miloš Bažant Vedoucí krajem Ing. Jaroslav Borek Statutární zástupce Luboš Juřina zaměstnanec Město Blansko tel.: Město Blansko tel.: Správa a údržba silnic JMK tel.: Pozemkový úřad Blansko tel.: Povodí Moravy, s.p. tel.: mjr. Vojtěch Kohoutek Příslušník - HZS Hasičský záchranný sbor JMK-ÚO Blansko tel.: Ing. Pavel Konečný Vedoucí ŽP obecního ORP Město Blansko tel.: Mgr. Jiří Kučera Vedoucí obecního ORP Ing. Svatopluk Maršál zaměstnanec Jiří Pleva zaměstnanec JUDr. Jaroslav Příslušník - PČR Řezníček Ing. Milan Šeránek zaměstnanec podnikatelského Město Blansko tel.: Lesy České republiky, s.p. tel.: Zemědělská vodohospodářská správa tel.: PČR Okresní ředitelství Blansko tel.: VAS a.s. Brno divize Boskovice tel.:

9 Seznam ů povodňové komise ORP Kroměříž předseda Příjmení, jméno a titul Mgr. Daniela Hebnarová starostka Město Kroměříž tel.: místopředseda JUDr. František Dočekal, Ph.D. tajemník Městský úřad Kroměříž tel.: místopředseda Mgr. Miloš Malý místostarosta Město Kroměříž, Husovo nám. 534, tel.: tajemník Ing. Petr Vodák odd. vodoprávního Ing. Igor Hýbner referent vodoprávního Jiří Legát odd. krizového řízení Ing. Marcela Plačková odd. krizového řízení Miloslava Procházková referent vodoprávního Ing. Miloš Prudil stavebního Ing. Blanka Šimůnková Předkyně výboru pro regeneraci MPR a pro rozvoj města tel.: tel.: tel.: tel.: tel.: MěÚ Kroměříž, Velké nám. 115/1, tel.: Město Kroměříž tel.: Bc. Pavel Zrna Tiskový mluvčí MěÚ Kroměříž, Velké nám. 115/1, tel.: