ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Základní umělecká škola Zlín

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Základní umělecká škola Zlín"

Transkript

1 ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 Základní umělecká škola Zlín

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Zlín školní rok 2012/2013 Charakteristika školy 1. Název školy: Základní umělecká škola Zlín Sídlo: Štefánikova 2987, Zlín Místa poskytovaného vzdělávání: Slušovice, Trnava, Vizovice, Vizovice Zádveřice, Všemina, Zlín Štefánikova, Zlín Hluboká, Zlín Štípa, Zlín ZŠ Komenského I Forma hospodaření: příspěvková organizace IČO: IZO: Zřizovatel školy: Zlínský kraj Sídlo: tř. T. Bati 21, Zlín 3. Jméno ředitele: Mgr. Martina Hniličková Jmenování do funkce: 1. červenec 2007 Zástupce statut. orgánu: MgA. Kateřina Bělohlávková Jmenování do funkce: 1. září Kontakty na zařízení: tel.: fax.: Datum založení školy: Datum zařazení do sítě: Poslední změna v rejstříku škol a školských zařízení: Celková kapacita školy: žáků 1

3 7. Základní údaje: žáků celkem Výše úplaty za vzdělávání: obor základní školné za pololetí v jednotlivých oborech (Kč) hudební 1400,- literárně-dramatický 850,- taneční 800,- výtvarný 1100,- 9. Rada školy zřízena: NE 10. Mimoškolní nebo občanské sdruţení při škole: Nadační fond Základní umělecké školy Zlín Štefánikova Den zápisu: 17. březen 1999 Sídlo: IČ: ZUŠ Zlín, Štefánikova 2987, Zlín Nadační fond spravuje správní rada. Účelem nadačního fondu je financovat kulturní akce pořádané školou a být tak organizátorem kulturního dění města, podporovat žáky v jejich činnosti, financovat přehlídky, soutěže, soustředění, ediční a vydavatelskou činnost ZUŠ Zlín. 11. Současný stav školy: Ve školním roce 2012/2013 žáky ve čtyřech oborech vzdělávalo 58 učitelek a učitelů. Škola plně využívá prostory a sály v hlavní budově školy - Komorní sál (pro potřeby zejména hudebního a literárně-dramatického oboru, možnost malých výtvarných výstav) a sál Malá scéna, který využívá zejména taneční a literárně-dramatický obor. Literárně-dramatický obor je využitím divadelního sálu pro výuku a veřejná představení ojedinělý v kraji, ale také v celorepublikovém měřítku, což se také projevilo na krajské přehlídce literárně-dramatického oboru. Ve foyeru školy ve 2. patře se konají pravidelné vernisáže žáků a učitelů výtvarného oboru. V Tanečním sále plně slouží výuce tanečního oboru kvalitní, dřevěná podlaha. V učebně hudební nauky je zabudována interaktivní tabule. Výtvarný obor působí v samostatné vilce, ve které je pět odborných učeben. Postupnou úpravou prošla školní zahrada a okolí budovy. Zadní část zahrady je dále rekultivována tak, aby mohla být využívána pro práci v plenéru. Každá učebna je vybavena počítačem, ve studovně i s dataprojektorem. Na dalších místech poskytovaného vzdělávání působí naši učitelé v prostorách základních škol celkem ve 23 třídách. Koncerty a další veřejná vystoupení jsou v městských sálech, kostelích a školních prostorách. Školní rok byl ve znamení oslav 80. výročí založení školy. Při této příležitosti byla uspořádána velká výstava v Alternativě k 80. výročí založení školy a 50. výročí výtvarného 2

4 oboru, výstava 50(80) ve foyeru školy, Matiné bývalých žáků (kteří se hudbě věnují profesionálně) a slavnostní večer Čtyřbarevná škola. Naši žáci hudebního a výtvarného oboru se s úspěchem zúčastnili soutěží a přehlídek nejen základních uměleckých škol vyhlašovaných MŠMT, ve kterých postoupili až do ústředního kola, z dalších soutěží a přehlídek Mezinárodní hudební festival Zimní pohádka, Mezinárodní festival Mořský úsměv v Izraeli, Vizovické zámecké léto, divadelní přehlídka Na prknech, Mezinárodní festival divadelní v Igrane, výtvarné soutěže - Malovaná abeceda, Hrad Jenštejn, Malujeme po síti: Nebojme se strašidel, plakát Upoutávka na sportovní událost krajské kolo ZK, Staň se ilustrátorem (Celé Česko čte dětem), Světlá budoucnost pro Afriku, Muzeum budoucnosti, soutěž Charity Zlín My 3 králové. Uspořádali jsme množství nejrůznějších výstav, koncertů, představení, které ukázaly úspěšnou práci školy a všech jejích oborů. Již tradičně školu charakterizuje propojenost všech oborů a společné akce žáků s učiteli. Na vernisážích výtvarného oboru vystupovali žáci hudebního a literárně-dramatického oboru, na koncertě tanečního oboru recitovali žáci literárně-dramatického oboru apod. V prostorách zlínského mrakodrapu a KPPP jsme uspořádali výstavu prací výtvarného oboru. Naši absolventi předvedli své umění na koncertech v obřadní síni zlínské radnice. Každoroční festival, který se nesl v duchu výročí školy, se stal přehlídkou všech čtyř oborů školy (např. Jazzový večer, divadelní představení Láska a smrt, Jedlíci čokolády, Sněhová královna, Nevyléčitelní, výtvarné výstavy, Taneční koncerty, koncerty jednotlivých oddělení, workshop Pojďme sčítat hrušky s jabkama, Strunkobraní). V Alternativě a kavárně Malá scéna zahrály naše cimbálové muziky Strunka a Strunečka. Rozvíjí se dále spolupráce se Společností pro klasickou kytaru. Pro děti z mateřských a základních škol jsme přichystali koncerty a divadelní představení ve Zlíně i na pobočkách, zejména ve Slušovicích, Štípě a Vizovicích. Naši žáci vystupovali na koncertech v nemocnici ve Vizovicích, v domovech důchodců a dětském domově. Každoročně je výtěžek jednoho koncertu věnován Charitě Zlín. Novinkou byly 2 koncerty Koncert ke dni dětí a Koncert rodin, které měly velký ohlas a proto na ně navážeme i v dalších letech. Podle Školního vzdělávacího programu Základní umělecké školy Zlín se začaly vyučovat ročníky přípravného studia a 1. ročníky 1. a 2. stupně a SPD. 3

5 Roční plán školy - výběr září říjen Vystoupení v KUC, výročí T. Bati Mezinárodní festival v Chorvatsku - LDO Stálá výstava VO v KPPP, 22. budova Vystoupení cimbálové muziky, Charita Zlín Vernisáž Kvarteto Presto Setkání s bývalými kolegy LDO Vyhlášení cen roku Koncert - Slušovice Vystoupení pro Gymnázium a Jazykovou školu Zlín Výstava VO ve foyeru I.a II. hudební večer listopad prosinec Martínci Koncert - Slušovice III.hudební večer Setkání kytaristů a Kytarový koncert Výstava a vernisáž VO mrakodrap Pěvecká soutěž Olomouc Koncert dechové sekce okresu Zlín Vystoupení CM Strunka a Strunečka Mikulášská besídka, Vánoční besídka Vánoční koncerty radnice, Malá scéna Vánoční koncert Vizovice, Slušovice, Jasenná, Trnava Mikuláš pro MŠ Vánoční řetěz, KFB Vernisáž My 3 králové, Mrakodrap leden únor VI., VII. hudební večer W. Allen: Láska a smrt, LDO Konzultace ŠVP (p. Taufer) Výstava VO Zimní výstava, foyer školy Koncert Vizovice, Slušovice Klavírní koncert VIII. hudební večer krajská a okresní kola Výstava VO Trilobit, Mrakodrap D. Drábek: Jedlíci čokolády, LDO březen 80 let zaloţení školy Matiné, výstava v Alternativě, výstava ve foyeru školy, slavnostní koncert Čtyřbarevná škola 4

6 Strunkobraní V. K. Klicpera: Hadrián z Římsů, LDO IX. hudební večer Ocenění ped. pracovníků ZK p. Čančík Cena Salvator saxofonové duo Koncert Vizovice I. absolventský koncert radnice Jarní koncert Slušovice duben květen červen Akordeonový koncert Od houslí ke kontrabasu Koncert učitelů H. CH. Andersen: Sněhová královna, LDO Koncerty pro mateřské školy II. a III. absolventský koncert Ocenění MPP ZK, kvarteto Mezinárodní festival Izrael, kvarteto Koncert absolventů zámek Vizovice Setkání CM, Frenštát p. R. workshop Pojďme sčítat hrušky s jabkama Koncert kapel Blue Tone Band Ústřední kolo LDO Jazzový večer pro Charitu Zlín Koncert a výstava ke dni dětí Taneční koncerty Kytarový Hujer Slavnostní vyřazení absolventů Třídní besídky jednotlivých učitelů Nevyléčitelní, LDO X. hudební večer Vernisáž VO Štípa a ZŠ Komenského Koncert rodin Koncerty Slušovice, Vizovice Ve školním roce 2012/2013 se uskutečnilo: - 8 výstav výtvarného oboru - 17 představení a vystoupení literárně-dramatického oboru - 3 taneční koncerty - 10 hudebních večerů - 33 třídních besídek hudebního oboru - 25 koncertů a vystoupení na pobočkách - 17 velkých koncertů hudebního oboru - 6 víceoborových akcí - 34 mimoškolních vystoupení 5

7 Vzdělávací programy školy Obory vyučované ve škole: Obor: HO LDO TO VO Počet žáků Počet hodin Počet žáků s rozšířeným počtem vyuč. hodin Hudební obor Základní studium a) přípravné studium délka studia 1 2 roky estetická výchova b) I. stupeň délka studia 3 7 let c) II. stupeň délka studia 4 roky Studium pro dospělé délka studia maximálně 4 roky Hudební nástroje a zpěv: klavír, keyboard, varhany, housle, viola, violoncello, kontrabas, kytara, basová a elektrická kytara, akordeon, klarinet, basový klarinet, saxofon, zobcové flétny, příčná flétna, trubka, tenor, baryton, lesní roh, pozoun, tuba, cimbál, zpěv, sborový zpěv, bicí nástroje Soubory: smyčcový komorní orchestr, kvarteto zobcových fléten, soubor zobcových fléten, kytarový orchestr, folkový soubor Muzikanti, cimbálové muziky Strunka a Strunečka, pěvecké sbory, akordeonový soubor, komorní soubory kytarové, klarinetové, saxofonové, smyčcové, divadelní soubory, ZUŠBAND soubor učitelů, pěvecký sbor učitelů, Blue Tone Band a rocková žákovská kapela 6

8 7

9 8

10 Literárně-dramatický obor Základní studium a) přípravné studium délka studia 1-2 roky estetická výchova b) I. stupeň délka studia 6 let (ŠVP 7 let) c) II. stupeň délka studia 4 roky Studium pro dospělé délka maximálně 4 roky Taneční obor Základní studium a) přípravné studium délka studia 1 2 roky estetická výchova b) I. stupeň délka studia 7 let c) II. stupeň délka studia 4 roky Studium pro dospělé délka studia maximálně 4 roky 9

11 10

12 Výtvarný obor Základní studium a) přípravné studium délka studia 1 2 roky estetická výchova b) I. stupeň délka studia 7 let c) II. stupeň délka studia 3 roky ( ŠVP 4 roky) Rozšířené studium délka studia 4 roky I. stupeň, 3 roky II. stupeň Studium pro dospělé délka studia maximálně 4 roky 11

13 12

14 Základní umělecká škola Zlín učí podle platných učebních plánů a řídí se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání. Výuka hudebního oboru probíhá podle učebních plánů pro ZUŠ, schválených MŠMT dne č.j /95-25, s účinností od Hudební obor využívá učební plány č. 2ab, 3, 4, 5 a, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Výuka literárně - dramatického oboru probíhá podle učebních plánů pro ZUŠ, schválených MŠMT dne č.j / s platností od Výuka tanečního oboru probíhá podle učebních plánů pro ZUŠ, schválených MŠMT dne č.j / s platností od pro přípravné studium a I. stupeň základního studia, dne č.j / s platností od pro II. stupeň základního studia a rozšířeného studia. Výuka výtvarného oboru probíhá podle učebních plánů pro ZUŠ, schválených MŠMT dne č.j / s platností od , s úpravou ze dne č.j.18455/ , s platností od varianta A,B, rozšířené studium. Přípravné studium, 1. ročníky I. a II. stupně a 1. ročník SPD ve všech oborech byly vyučovány podle Školního vzdělávacího programu Čtyřbarevná škola. 13

15 Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci školy: k datu počet fyzických osob přepočtené úvazky pedagogičtí pracovníci 58 41, 70 Další údaje o pedagogických pracovnících: Viz příloha č. 1 Průměrný věk pedagogických pracovníků: 43,7 let 34,5 % mužů, 65,5 % žen Hudební obor: 46 učitelek a učitelů Literárně-dramatický obor: 3 Taneční obor: 4 Výtvarný obor: 6 Celkem: 58 (1 učitelka učí VO i LDO) 14

16 Nepedagogičtí pracovníci: Nepedagogičtí pracovníci k datu počet fyzických osob přepočtené úvazky 5 4,25 Další údaje o nepedagogických pracovnících: poř. číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor 1. uklizečka 0,75 SO 2. uklizečka 0,50 SO 3. technik + školník 1,00 ÚSO 4. ekonomka 1,00 ÚSO 5. hospodářka 1,00 ÚSO Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy: Viz příloha č. 2 Celková částka na další vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků: ,00 Kč 15

17 Údaje o zařazování dětí, ţáků a studentů Nově zařazené děti a ţáci do jednotlivých oborů: Obory: hudební literárně-dramatický taneční výtvarný Počty žáků přihlášených: Počty žáků přijatých: Absolventi školy v jednotlivých oborech: Výsledky výchovy a vzdělávání Obory: hudební literárně-dramatický taneční výtvarný Počty absolventů: Ţáci přijatí ke studiu do středních a vysokých škol: Konzervatoř UMPRUM SŠ umělec. a ped. VŠ umělec. a směru ped. směru přihláš. přijato přihláš. přijato přihláš. přijato přihláš. přijato Hodnocení ţáků na konci školního roku: Stupeň hodnocení s vyznamenáním prospěl ostatní

18 Výsledky soutěţí a přehlídek Hudební obor: Soutěž základních uměleckých škol vyhlášená MŠMT Okresní kola: 1. místo 8 žáků, kvarteto 2. místo vlc. duo 3. místo 2 žáci Krajská kola: 1. místo kvarteto, 2 žáci 2. místo 5 žáků 3. místo 1 žák Fesťáček přehlídka Blue Tone Band Pěvecká soutěž Olomouc čestné uznání 3 žáci Mezinárodní festival Zimní pohádka Teplice laureát II. stupně klarinetové kvarteto Mezinárodní festival Úsměvy Rudého moře 2013 Izrael 1. místo klarinetové kvarteto houslová soutěž Klobucké husličky 1. místo 1 žák 2. místo 1 žák 3. místo 2 žáci Výtvarný obor: výtvarná soutěž Malovaná abeceda, kat. do 10 let 3. místo výtvarná soutěž Hrad Jenštejn od 3 do 5 let čestné uznání výtvarná soutěž Malujeme po síti: Nebojme se strašidel postup do finále výtvarná soutěž plakát Upoutávka na sportovní událost krajské kolo ZK účast Staň se ilustrátorem (Celé Česko čte dětem) 2 žákyně Světlá budoucnost pro Afriku 2 výtvarné práce Muzeum budoucnosti cena poroty soutěž Charity Zlín My 3 králové cena poroty Literárně-dramatický obor Soutěž základních uměleckých škol vyhlášená MŠMT Krajská kola: 1. místo a postup W. Allen: Láska a smrt zvláštní ocenění P. Šrut: Pidipohádky Ústřední kolo: bronzové pásmo W. Allen: Láska a smrt Setkání amatérských divadel Na prknech 2013 ve Veverské Bitýšce cena diváka a mimořádná cena mladý talent Mezinárodní festival v Igrane M. Horáček: KudyKam 17

19 Údaje o významných mimoškolních aktivitách Naše škola spolupracuje se všemi ZUŠ v rámci regionu (soutěže ZUŠ, odborné semináře, divadelní přehlídky, společné koncerty apod.). Spolupracuje zároveň i s organizacemi jako je Charita Zlín, Otrokovice, Valašský soubor Kašava, Krajská knihovna Fr. Bartoše, Muzeum JVM, Filharmonie B. Martinů, ZOO Lešná a Malá scéna Zlín občanské sdružení, Dětský domov Lazy, Domov pro občany se zdravotním postižením Javorník, Zlínský kraj, Magistrát města Zlína, zámek Vizovice. Pobočky spolupracují se ZŠ a městskými úřady v obci, kde jsou zřízeny. Již několik let úspěšně s NIDV škola realizuje odborné semináře pro ZUŠ Zlínského kraje, ale také pro základní a mateřské školy. Naše škole ve spolupráci s Muzeem JVM se podílí na založení tradice ve Zlíně - již po dvanácté a naposledy od zlínského zámku se vydal průvod městem v čele s Martinem na koni. Naši žáci tak hudbou, zpěvy, říkadly a tancem připomínají zlíňanům blížící se zimu. Významný úspěch je získání bronzového pásma v ústředním kole přehlídky literárnědramatického oboru. Úspěchy na mnoha výtvarných soutěžích jsou také velmi potěšující. V náročné konkurenci z 25 zemí získalo klarinetové kvarteto 1. místo na Mezinárodním festivalu v Izraeli. 18

20 Údaje o projektech - Modul integračních programů pro základní umělecké školy - rovné příleţitosti dětí a ţáků, včetně dětí a ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Záměrem je příprava vzdělávacího programu pro základní umělecké školy, který by měl integrační charakter ve smyslu zajištění rovného přístupu znevýhodněných dětí a žáků. Vychází z potřeb RVP ZUV. Zahrnuje přípravu programu spec. výchovy, přípravu pedagogů ZUŠ, realizace programu na školách, analýzu stavu na ZUŠ v ČR, zpracování metodologie, publicitu v odborném tisku a formou konferencí pro ZUŠ v celé ČR. Projekt navazuje na integrační aktivity ZUŠ Zlín (6 ročníků teatroterapeutických workshopů pro jedince s psychosomatickým znevýhodněním a mentální retardací, výuka dětí z dětského domova). Příprava projektu. ZUŠ Zlín je nositelem projektu. Theatrum hledání společných cest aneb divadlo jako společná řeč mezi národy, jako prostor mezinárodního setkávání mladých (spolupráce s divadlem SHYTE z Austrálie) Uspořádání okresní přehlídky literárně-dramatického oboru vyhlášené MŠMT Uspořádání krajské přehlídky literárně-dramatického oboru vyhlášené MŠMT Semináře pro MŠ, ZŠ a ZUŠ celého kraje hudební nauka, kytarové semináře, seminář pro bicí nástroje, houslový seminář 19

21 Údaje o kontrolách žádné kontroly nebyly provedeny Základní údaje o hospodaření školy Výnosy roku 2012 Celkové výnosy činily 21, ,65 Kč, z toho dotace 17, ,00 Kč, ostatní výnosy, včetně školného, činily 3, ,65 Kč, z toho čerpání fondů ,00 Kč. Náklady roku 2012 Celkové náklady činily 21, ,65 Kč, z toho náklady hrazené z dotace 17, ,00 Kč, provozní náklady 3, ,66 Kč, čerpání fondu ,00 Kč. Výsledek hospodaření roku 2012 Výsledek hospodaření v ZUŠ Zlín za rok 2012 byl ,68 Kč. Všechny závazné ukazatele v roce 2012 byly splněny. Výše školného se ve školním roce 2012/2013 nezměnila zůstala na úrovni školného předešlého školního roku. Všechny náklady a výnosy jsou podrobně rozepsány v Rozboru hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za kalendářní rok. V doplňkové činnosti byly v roce 2012 náklady ve výši ,60 Kč, výnosy ,08 Kč a výsledek hospodaření byl 4.366,48 Kč. 20

22 Závěr výroční zprávy Základní umělecká škola Zlín má významné místo ve vzdělávacím systému Zlínského kraje. Poskytuje základy uměleckého vzdělávání v hudebním, literárně-dramatickém, tanečním a výtvarném oboru. Studium je dlouhodobé, systematické a komplexní od předškolního věku až do dospělosti. Tyto výsledky potvrzuje úspěšnost žáků na soutěžích, přehlídkách i při přijímání našich žáků na střední i vysoké školy uměleckého a pedagogického zaměření. Významné je také zapojení do školních i mimoškolních aktivit, jejichž počet narůstá každým rokem. Personální a materiální podmínky Materiální podmínky jsou na velmi vysoké úrovni v hlavní budově na Štefánikově a Hluboké ulici, rezervy jsou na pobočkách, kde sdílíme společné prostory se základními školami. Naše škola věnuje velkou pozornost nejen výchově a vzdělávání žáků, ale také dalšímu vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků. Důležitá je vyváženost učitelského sboru, kvalifikovanost a systém vnitřní autoevaluace. Největším úkolem byla tvorba vlastního vzdělávacího programu na základě Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání RVP ZUV. Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Zlín s motivačním názvem Čtyřbarevná škola uši k slyšení, ruce k tvoření, oči k vidění, tělo k pohybu byl zdárně vytvořen a tak zahájena výuka přípravného studia a prvních ročníků podle nového vzdělávacího programu. Součástí zaměření naší školy je rozvíjet i nadále ojedinělý projekt rovné příležitosti dětí a žáků, opírající se o každoroční workshop Pojďme sčítat hrušky s jabkama a příprava projektu Modul integračních programů pro ZUŠ. Oceněním práce naší školy je získání ocenění pedagogických pracovníků Zlínského kraje za pedagogickou činnost a významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace našeho kolegy Jana Čančíka. Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu s 10 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Datum zpracování zprávy: Datum projednání na pedagogické radě: Mgr. Martina Hniličková ředitelka školy 21

23 Příloha č. 1 Vzdělání k Poř. čís. prac.zařazení úvazek kvalifikace (stupeň vzdělání, odbor. aprobace, DPS) ped. praxe D- důch. A- abs. S- student 1 učitelka HO 1,00 Ostravská univerzita 8 2 učitel HO 0,57 AMU Praha 13 3 učitel HO 0,78 Konzervatoř Topolčany 7 4 učitel HO 1,00 AMU Praha 14 5 učitel VO 0,95 VŠUP 35 6 učitelka VO 0,57 VŠUP 32 D 7 učitel HO 0,24 Konzervatoř Kroměříž 27 8 učitelka HO 0,96 UP Olomouc 16 9 učitelka HO 1,00 JAMU Brno učitel HO 1,00 VŠMU Bratislava učitelka TO 0,29 Podnikatelská škola 9 12 učitelka HO 0,70 Konzervatoř Kroměříž 6 13 učitelka HO 1,00 UJEP Brno učitel HO 0,48 Konzervatoř Kroměříž učitelka HO 0,78 Konzervatoř Kroměříž učitelka TO 1,00 kurz AMU Praha - tanec učitelka HO 1,00 Konzervatoř Ostrava učitelka HO 0,74 Konzervatoř Kroměříž učitelka HO 1,00 Konzervatoř Kroměříž učitel HO 0,78 Konzervatoř Kroměříž učitel HO 0,87 JAMU Brno učitelka HO 0,24 Konzervatoř Brno učitel HO 0,10 JAMU Brno učitel HO 0,48 AMU Praha učitel HO 0,52 Konzervatoř Brno 6 26 učitelka HO 0,52 Konzervatoř Brno učitelka HO 1,00 Konzervatoř Kroměříž učitelka HO 0,29 Ostravská univerzita 2 29 učitelka HO 0,96 AMU Praha 4 30 učitel LDO 0,86 FF MU Brno učitelka HO 0,91 JAMU Brno 22 učitelka 32 VO/LDO 0,95 Universita Palackého Olomouc 26 22

24 33 učitel HO 0,30 Konzervatoř Kroměříř učitelka HO 1,00 Konzervatoř Kroměříž učitelka HO 0,96 Konzervatoř Kroměříž 5 36 učitel LDO 0,33 Universita Palackého Olomouc 9 37 učitelka VO 0,33 UJEP Ústí nad Labem učitelka VO 0,71 Universita Palackého Olomouc učitelka VO 0,90 UJEP Brno učitel HO 0,96 Konzervatoř Kroměříž učitelka HO 0,65 Konzervatoř Kroměříž učitelka HO 1,00 Konzervatoř Topolčany 9 43 učitel HO 1,00 Konzervatoř Kroměříž učitelka HO 0,70 Konzervatoř Kroměříž učitelka HO 0,48 Konzervatoř Kroměříž 8 46 učitel HO 1,00 AMU Praha učitelka HO 0,96 Konzervatoř Kroměříž 7 48 učitel HO 1,00 Konzervatoř Bratislava 4 49 učitelka HO 1,00 PF UK Praha 8 50 učitelka HO 0,22 Konzervatoř Kroměříž 46 D 51 učitelka HO 0,48 Konzervatoř Kroměříž učitelka TO 0,57 Konzervatoř Praha 3 53 učitelka HO 0,35 FF MU Brno učitelka HO 1,00 JAMU Brno učitelka TO 0,19 MU Brno 6 56 učitelka HO 0,87 Konzervatoř Kroměříž 1 A 57 učitelka HO 0,87 Konzervatoř Kroměříž učitel HO 0,35 JAMU Brno 26 23

25 příloha č. 2 Další vzdělávání pracovníků poř. č. počet účastníků pořadatel doklad č. částka 1. 1 Gordic , Jančara, Březolupy , KPS - Bundil , ANAG , Integra centrum , ANAG , Konzervatoř Brno , Integra centrum , Integra centrum , Kozderka, Praha , Integra centrum , Konzervatoř Brno , Fakta , Comenius Agency , Integra centrum , Lekeš , Integra centrum , Integra centrum , APROXY Zlín , APROXY Zlín , Janáč.konz. Ostrava , Kvasar , Integra centrum , Kvasar , NIDV , NIDV , Integra centrum , Integra centrum , ANAG , ANAG , Integra centrum , Integra centrum , Kvasar , NIDV , NIDV , Rada rodičů Zábřeh , NIDV , NIDV , NIDV , Victoria Brno , Celkem ,00 24

26 25

27 26

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014. Základní umělecká škola Zlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014. Základní umělecká škola Zlín ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Základní umělecká škola Zlín ČTYŘBAREVNÁ ŠKOLA. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Zlín školní rok 2013/2014 Charakteristika školy 1. Název školy: Základní

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2014-2015 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2016-2017 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2011/2012 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2015-2016 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail:

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail: Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2014 / 2015 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 V Praze dne: 01. 09. 2014 Petr Drešer Ředitel ZUŠ Adolfa Voborského I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

Den Zlínského kraje od 9 hod. do 13 hod. - cimbálová muzika Malina, Bigband ZUŠ Zlín-Malenovice a výtvarný obor dílny za 21. Budovou.

Den Zlínského kraje od 9 hod. do 13 hod. - cimbálová muzika Malina, Bigband ZUŠ Zlín-Malenovice a výtvarný obor dílny za 21. Budovou. Akce - školní rok 2015/2016 Září Výstava absolventů výtvarného oboru - vestibul VO ZUŠ Říjen Den Zlínského kraje 3.10.2015 od 9 hod. do 13 hod. - cimbálová muzika Malina, Bigband ZUŠ Zlín-Malenovice a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla 1 školní rok 2010/2011 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2007-2008 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla školní rok 2014/2015 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla 1 školní rok 2012/2013 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 sborový zpěv 0,5 0,5

1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 sborový zpěv 0,5 0,5 UČEBNÍ PLÁN HUDEBNÍ PŘÍPRAVKA UČ.PLÁN Č.: ŠVP 1 1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 0,5 0,5 Volitelný předmět: hra na akordeon, hra na basovou kytaru, hra na bicí nástroje, hra na housle, hra na violu, hra na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 24-25 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla 1 školní rok 2009/2010 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla školní rok 2013/2014 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola Zlín-Malenovice Sídlo: tř.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011

Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011 Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a H o s t i n n é Labská fortna 230, 543 71 Hostinné tel.:499 524 127,733286512, e-mail: zus.hostinne@kthostinne.cz Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011

Více

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2010/2011 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká škola

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 4.10.2011. Předána MÚ Aš OŠKS dne 31.10.2011 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více

Přehled kulturních akcí ZUŠ Zlín Malenovice ve školním roce 2012/2013

Přehled kulturních akcí ZUŠ Zlín Malenovice ve školním roce 2012/2013 Přehled kulturních akcí ZUŠ Zlín Malenovice ve školním roce 2012/2013 Září 24.9.2012 Zájezd VO na výstavu J. Lady do Holešova Říjen 13.10.2012 Vystoupení cimbálové muziky Malina Mysločovice 23.10.2012

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

Náměstí 23, 768 02 ZDOUNKY tel.: 573 365 282, e-mail: zus.zdounky@worldonline.cz http://zuszdounky.starport.cz

Náměstí 23, 768 02 ZDOUNKY tel.: 573 365 282, e-mail: zus.zdounky@worldonline.cz http://zuszdounky.starport.cz Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a Z d o u n k y Náměstí 23, 768 02 ZDOUNKY tel.: 573 365 282, e-mail: zus.zdounky@worldonline.cz http://zuszdounky.starport.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA za období školního

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 20/202 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 6807289

Více

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Jan Papež Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o předškolním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

školní rok 2014-2015

školní rok 2014-2015 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Zpracoval: Luboš Harazin, ředitel ZUŠ Kralupy nad Vltavou říjen 2013 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy v Kralupech

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519 371 545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015. Základní umělecká škola Uherský Ostroh

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015. Základní umělecká škola Uherský Ostroh Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Základní umělecká škola Uherský Ostroh Zpracoval: Mgr. Radim Havlíček Místo: Uherský Ostroh Datum: 28. srpna 2015 Obsah 1. Základní údaje o škole...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice zřizovatel: Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně Základní údaje o organizaci, charakteristika

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

2009/2010 Základní umělecká škola Zlín-Malenovice

2009/2010 Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/2010 Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Charakteristika školy Název školy, sídlo: Základní umělecká škola Zlín-Malenovice tř.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola Zlín-Malenovice Sídlo: tř.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 říjen 2013 OBSAH OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 10 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 11

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice zřizovatel: Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně Základní údaje o organizaci, charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2014/2015

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2014/2015 Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2014/2015 Zpracoval: Luboš Harazin, ředitel ZUŠ Kralupy nad Vltavou říjen 2015 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy v Kralupech

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519371545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za

Více

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 říjen 2015 OBSAH OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2014-2015 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 10 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 11

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Č. j.: ZUS HM 107/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Foto: Milan Mainuš Obsah: 1 Základní údaje o škole 2 Přehled oborů vzdělávání a charakteristika pedagogického sboru 3 Rámcový

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 106 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 2013/2014 I. Základní

Více

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP 2012 Konzervatoř Brno 1 Úvod V Konzervatoři Brno se vyučují tři obory Hudba,

Více

Výroční zpráva Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice školní rok 2007/2008 zus.celakovice.cz

Výroční zpráva Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice školní rok 2007/2008 zus.celakovice.cz Výroční zpráva Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice školní rok 2007/2008 zus.celakovice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice je příspěvkovou organizací, jejímž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice zřizovatel: Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně Základní údaje o organizaci, charakteristika

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 33, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 202/203 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2010/2011 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016. Základní umělecká škola Uherský Ostroh

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016. Základní umělecká škola Uherský Ostroh Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016 Základní umělecká škola Uherský Ostroh Zpracoval: Mgr. Radim Havlíček Místo: Uherský Ostroh Datum: 25. srpna 2016 Obsah 1. Základní údaje o škole...

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010. I. Základní údaje o škole

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010. I. Základní údaje o škole Praha 27.9.2010 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 2. ředitel:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Konzervatoř, Brno, tř. Kpt. Jaroše 45 IČ: 62157213 Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2006/2007... Mgr.Zdeněk Babinec ředitel školy Základní umělecká

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA. Bohuslav Mimra - ředitel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje a charakteristika školy... 3 1.1. Základní údaje... 3 1.2 Charakteristika školy... 3 2. Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2015-2016 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR 1995 Přípravné studium: pro děti 5 7 leté HUDEBNÍ

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola Hulín nám.míru 23, 768 24 Hulín tel. 573 350 605 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 20-202 Základní údaje o škole: Název školy: Základní

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2008/2009 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2008/2009 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

Sídlo: Horní Valy 2, Hodonín, IČ: Telefon: , Mobil: PŘIPRAVOVANÉ AKCE. školní rok

Sídlo: Horní Valy 2, Hodonín, IČ: Telefon: , Mobil: PŘIPRAVOVANÉ AKCE. školní rok Základní umělecká škola Web: www.zushodonin.cz Hodonín, příspěvková organizace E-mail: zus.hodonin@orgman.cz Sídlo: Horní Valy 2, 695 01 Hodonín, IČ: 70836931 Telefon: 518 351 365, Mobil: 702 018 098 ZÁŘÍ

Více

Základní umělecká škola Zlín Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Základní umělecká škola Zlín Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecká škola Zlín Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Charakteristika školy Název školy, sídlo:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 1 2 Charakteristika školy 1 3 Učební plány,

Více

Základní umělecká škola Zlín Malenovice tř. Svobody 868 763 02 Zlín - Malenovice

Základní umělecká škola Zlín Malenovice tř. Svobody 868 763 02 Zlín - Malenovice Základní umělecká škola Zlín Malenovice tř. Svobody 868 763 02 Zlín - Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Praha 2. 10. 2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola Zlín-Malenovice Sídlo: tř.

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa: Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015 Základní umělecká škola Jana Nepomuka Filcíka, Chrast VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola Jana Nepomuka Filcíka, Chrast

Více