ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Základní umělecká škola Zlín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Základní umělecká škola Zlín"

Transkript

1 ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 Základní umělecká škola Zlín

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Zlín školní rok 2012/2013 Charakteristika školy 1. Název školy: Základní umělecká škola Zlín Sídlo: Štefánikova 2987, Zlín Místa poskytovaného vzdělávání: Slušovice, Trnava, Vizovice, Vizovice Zádveřice, Všemina, Zlín Štefánikova, Zlín Hluboká, Zlín Štípa, Zlín ZŠ Komenského I Forma hospodaření: příspěvková organizace IČO: IZO: Zřizovatel školy: Zlínský kraj Sídlo: tř. T. Bati 21, Zlín 3. Jméno ředitele: Mgr. Martina Hniličková Jmenování do funkce: 1. červenec 2007 Zástupce statut. orgánu: MgA. Kateřina Bělohlávková Jmenování do funkce: 1. září Kontakty na zařízení: tel.: fax.: Datum založení školy: Datum zařazení do sítě: Poslední změna v rejstříku škol a školských zařízení: Celková kapacita školy: žáků 1

3 7. Základní údaje: žáků celkem Výše úplaty za vzdělávání: obor základní školné za pololetí v jednotlivých oborech (Kč) hudební 1400,- literárně-dramatický 850,- taneční 800,- výtvarný 1100,- 9. Rada školy zřízena: NE 10. Mimoškolní nebo občanské sdruţení při škole: Nadační fond Základní umělecké školy Zlín Štefánikova Den zápisu: 17. březen 1999 Sídlo: IČ: ZUŠ Zlín, Štefánikova 2987, Zlín Nadační fond spravuje správní rada. Účelem nadačního fondu je financovat kulturní akce pořádané školou a být tak organizátorem kulturního dění města, podporovat žáky v jejich činnosti, financovat přehlídky, soutěže, soustředění, ediční a vydavatelskou činnost ZUŠ Zlín. 11. Současný stav školy: Ve školním roce 2012/2013 žáky ve čtyřech oborech vzdělávalo 58 učitelek a učitelů. Škola plně využívá prostory a sály v hlavní budově školy - Komorní sál (pro potřeby zejména hudebního a literárně-dramatického oboru, možnost malých výtvarných výstav) a sál Malá scéna, který využívá zejména taneční a literárně-dramatický obor. Literárně-dramatický obor je využitím divadelního sálu pro výuku a veřejná představení ojedinělý v kraji, ale také v celorepublikovém měřítku, což se také projevilo na krajské přehlídce literárně-dramatického oboru. Ve foyeru školy ve 2. patře se konají pravidelné vernisáže žáků a učitelů výtvarného oboru. V Tanečním sále plně slouží výuce tanečního oboru kvalitní, dřevěná podlaha. V učebně hudební nauky je zabudována interaktivní tabule. Výtvarný obor působí v samostatné vilce, ve které je pět odborných učeben. Postupnou úpravou prošla školní zahrada a okolí budovy. Zadní část zahrady je dále rekultivována tak, aby mohla být využívána pro práci v plenéru. Každá učebna je vybavena počítačem, ve studovně i s dataprojektorem. Na dalších místech poskytovaného vzdělávání působí naši učitelé v prostorách základních škol celkem ve 23 třídách. Koncerty a další veřejná vystoupení jsou v městských sálech, kostelích a školních prostorách. Školní rok byl ve znamení oslav 80. výročí založení školy. Při této příležitosti byla uspořádána velká výstava v Alternativě k 80. výročí založení školy a 50. výročí výtvarného 2

4 oboru, výstava 50(80) ve foyeru školy, Matiné bývalých žáků (kteří se hudbě věnují profesionálně) a slavnostní večer Čtyřbarevná škola. Naši žáci hudebního a výtvarného oboru se s úspěchem zúčastnili soutěží a přehlídek nejen základních uměleckých škol vyhlašovaných MŠMT, ve kterých postoupili až do ústředního kola, z dalších soutěží a přehlídek Mezinárodní hudební festival Zimní pohádka, Mezinárodní festival Mořský úsměv v Izraeli, Vizovické zámecké léto, divadelní přehlídka Na prknech, Mezinárodní festival divadelní v Igrane, výtvarné soutěže - Malovaná abeceda, Hrad Jenštejn, Malujeme po síti: Nebojme se strašidel, plakát Upoutávka na sportovní událost krajské kolo ZK, Staň se ilustrátorem (Celé Česko čte dětem), Světlá budoucnost pro Afriku, Muzeum budoucnosti, soutěž Charity Zlín My 3 králové. Uspořádali jsme množství nejrůznějších výstav, koncertů, představení, které ukázaly úspěšnou práci školy a všech jejích oborů. Již tradičně školu charakterizuje propojenost všech oborů a společné akce žáků s učiteli. Na vernisážích výtvarného oboru vystupovali žáci hudebního a literárně-dramatického oboru, na koncertě tanečního oboru recitovali žáci literárně-dramatického oboru apod. V prostorách zlínského mrakodrapu a KPPP jsme uspořádali výstavu prací výtvarného oboru. Naši absolventi předvedli své umění na koncertech v obřadní síni zlínské radnice. Každoroční festival, který se nesl v duchu výročí školy, se stal přehlídkou všech čtyř oborů školy (např. Jazzový večer, divadelní představení Láska a smrt, Jedlíci čokolády, Sněhová královna, Nevyléčitelní, výtvarné výstavy, Taneční koncerty, koncerty jednotlivých oddělení, workshop Pojďme sčítat hrušky s jabkama, Strunkobraní). V Alternativě a kavárně Malá scéna zahrály naše cimbálové muziky Strunka a Strunečka. Rozvíjí se dále spolupráce se Společností pro klasickou kytaru. Pro děti z mateřských a základních škol jsme přichystali koncerty a divadelní představení ve Zlíně i na pobočkách, zejména ve Slušovicích, Štípě a Vizovicích. Naši žáci vystupovali na koncertech v nemocnici ve Vizovicích, v domovech důchodců a dětském domově. Každoročně je výtěžek jednoho koncertu věnován Charitě Zlín. Novinkou byly 2 koncerty Koncert ke dni dětí a Koncert rodin, které měly velký ohlas a proto na ně navážeme i v dalších letech. Podle Školního vzdělávacího programu Základní umělecké školy Zlín se začaly vyučovat ročníky přípravného studia a 1. ročníky 1. a 2. stupně a SPD. 3

5 Roční plán školy - výběr září říjen Vystoupení v KUC, výročí T. Bati Mezinárodní festival v Chorvatsku - LDO Stálá výstava VO v KPPP, 22. budova Vystoupení cimbálové muziky, Charita Zlín Vernisáž Kvarteto Presto Setkání s bývalými kolegy LDO Vyhlášení cen roku Koncert - Slušovice Vystoupení pro Gymnázium a Jazykovou školu Zlín Výstava VO ve foyeru I.a II. hudební večer listopad prosinec Martínci Koncert - Slušovice III.hudební večer Setkání kytaristů a Kytarový koncert Výstava a vernisáž VO mrakodrap Pěvecká soutěž Olomouc Koncert dechové sekce okresu Zlín Vystoupení CM Strunka a Strunečka Mikulášská besídka, Vánoční besídka Vánoční koncerty radnice, Malá scéna Vánoční koncert Vizovice, Slušovice, Jasenná, Trnava Mikuláš pro MŠ Vánoční řetěz, KFB Vernisáž My 3 králové, Mrakodrap leden únor VI., VII. hudební večer W. Allen: Láska a smrt, LDO Konzultace ŠVP (p. Taufer) Výstava VO Zimní výstava, foyer školy Koncert Vizovice, Slušovice Klavírní koncert VIII. hudební večer krajská a okresní kola Výstava VO Trilobit, Mrakodrap D. Drábek: Jedlíci čokolády, LDO březen 80 let zaloţení školy Matiné, výstava v Alternativě, výstava ve foyeru školy, slavnostní koncert Čtyřbarevná škola 4

6 Strunkobraní V. K. Klicpera: Hadrián z Římsů, LDO IX. hudební večer Ocenění ped. pracovníků ZK p. Čančík Cena Salvator saxofonové duo Koncert Vizovice I. absolventský koncert radnice Jarní koncert Slušovice duben květen červen Akordeonový koncert Od houslí ke kontrabasu Koncert učitelů H. CH. Andersen: Sněhová královna, LDO Koncerty pro mateřské školy II. a III. absolventský koncert Ocenění MPP ZK, kvarteto Mezinárodní festival Izrael, kvarteto Koncert absolventů zámek Vizovice Setkání CM, Frenštát p. R. workshop Pojďme sčítat hrušky s jabkama Koncert kapel Blue Tone Band Ústřední kolo LDO Jazzový večer pro Charitu Zlín Koncert a výstava ke dni dětí Taneční koncerty Kytarový Hujer Slavnostní vyřazení absolventů Třídní besídky jednotlivých učitelů Nevyléčitelní, LDO X. hudební večer Vernisáž VO Štípa a ZŠ Komenského Koncert rodin Koncerty Slušovice, Vizovice Ve školním roce 2012/2013 se uskutečnilo: - 8 výstav výtvarného oboru - 17 představení a vystoupení literárně-dramatického oboru - 3 taneční koncerty - 10 hudebních večerů - 33 třídních besídek hudebního oboru - 25 koncertů a vystoupení na pobočkách - 17 velkých koncertů hudebního oboru - 6 víceoborových akcí - 34 mimoškolních vystoupení 5

7 Vzdělávací programy školy Obory vyučované ve škole: Obor: HO LDO TO VO Počet žáků Počet hodin Počet žáků s rozšířeným počtem vyuč. hodin Hudební obor Základní studium a) přípravné studium délka studia 1 2 roky estetická výchova b) I. stupeň délka studia 3 7 let c) II. stupeň délka studia 4 roky Studium pro dospělé délka studia maximálně 4 roky Hudební nástroje a zpěv: klavír, keyboard, varhany, housle, viola, violoncello, kontrabas, kytara, basová a elektrická kytara, akordeon, klarinet, basový klarinet, saxofon, zobcové flétny, příčná flétna, trubka, tenor, baryton, lesní roh, pozoun, tuba, cimbál, zpěv, sborový zpěv, bicí nástroje Soubory: smyčcový komorní orchestr, kvarteto zobcových fléten, soubor zobcových fléten, kytarový orchestr, folkový soubor Muzikanti, cimbálové muziky Strunka a Strunečka, pěvecké sbory, akordeonový soubor, komorní soubory kytarové, klarinetové, saxofonové, smyčcové, divadelní soubory, ZUŠBAND soubor učitelů, pěvecký sbor učitelů, Blue Tone Band a rocková žákovská kapela 6

8 7

9 8

10 Literárně-dramatický obor Základní studium a) přípravné studium délka studia 1-2 roky estetická výchova b) I. stupeň délka studia 6 let (ŠVP 7 let) c) II. stupeň délka studia 4 roky Studium pro dospělé délka maximálně 4 roky Taneční obor Základní studium a) přípravné studium délka studia 1 2 roky estetická výchova b) I. stupeň délka studia 7 let c) II. stupeň délka studia 4 roky Studium pro dospělé délka studia maximálně 4 roky 9

11 10

12 Výtvarný obor Základní studium a) přípravné studium délka studia 1 2 roky estetická výchova b) I. stupeň délka studia 7 let c) II. stupeň délka studia 3 roky ( ŠVP 4 roky) Rozšířené studium délka studia 4 roky I. stupeň, 3 roky II. stupeň Studium pro dospělé délka studia maximálně 4 roky 11

13 12

14 Základní umělecká škola Zlín učí podle platných učebních plánů a řídí se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání. Výuka hudebního oboru probíhá podle učebních plánů pro ZUŠ, schválených MŠMT dne č.j /95-25, s účinností od Hudební obor využívá učební plány č. 2ab, 3, 4, 5 a, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Výuka literárně - dramatického oboru probíhá podle učebních plánů pro ZUŠ, schválených MŠMT dne č.j / s platností od Výuka tanečního oboru probíhá podle učebních plánů pro ZUŠ, schválených MŠMT dne č.j / s platností od pro přípravné studium a I. stupeň základního studia, dne č.j / s platností od pro II. stupeň základního studia a rozšířeného studia. Výuka výtvarného oboru probíhá podle učebních plánů pro ZUŠ, schválených MŠMT dne č.j / s platností od , s úpravou ze dne č.j.18455/ , s platností od varianta A,B, rozšířené studium. Přípravné studium, 1. ročníky I. a II. stupně a 1. ročník SPD ve všech oborech byly vyučovány podle Školního vzdělávacího programu Čtyřbarevná škola. 13

15 Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci školy: k datu počet fyzických osob přepočtené úvazky pedagogičtí pracovníci 58 41, 70 Další údaje o pedagogických pracovnících: Viz příloha č. 1 Průměrný věk pedagogických pracovníků: 43,7 let 34,5 % mužů, 65,5 % žen Hudební obor: 46 učitelek a učitelů Literárně-dramatický obor: 3 Taneční obor: 4 Výtvarný obor: 6 Celkem: 58 (1 učitelka učí VO i LDO) 14

16 Nepedagogičtí pracovníci: Nepedagogičtí pracovníci k datu počet fyzických osob přepočtené úvazky 5 4,25 Další údaje o nepedagogických pracovnících: poř. číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor 1. uklizečka 0,75 SO 2. uklizečka 0,50 SO 3. technik + školník 1,00 ÚSO 4. ekonomka 1,00 ÚSO 5. hospodářka 1,00 ÚSO Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy: Viz příloha č. 2 Celková částka na další vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků: ,00 Kč 15

17 Údaje o zařazování dětí, ţáků a studentů Nově zařazené děti a ţáci do jednotlivých oborů: Obory: hudební literárně-dramatický taneční výtvarný Počty žáků přihlášených: Počty žáků přijatých: Absolventi školy v jednotlivých oborech: Výsledky výchovy a vzdělávání Obory: hudební literárně-dramatický taneční výtvarný Počty absolventů: Ţáci přijatí ke studiu do středních a vysokých škol: Konzervatoř UMPRUM SŠ umělec. a ped. VŠ umělec. a směru ped. směru přihláš. přijato přihláš. přijato přihláš. přijato přihláš. přijato Hodnocení ţáků na konci školního roku: Stupeň hodnocení s vyznamenáním prospěl ostatní

18 Výsledky soutěţí a přehlídek Hudební obor: Soutěž základních uměleckých škol vyhlášená MŠMT Okresní kola: 1. místo 8 žáků, kvarteto 2. místo vlc. duo 3. místo 2 žáci Krajská kola: 1. místo kvarteto, 2 žáci 2. místo 5 žáků 3. místo 1 žák Fesťáček přehlídka Blue Tone Band Pěvecká soutěž Olomouc čestné uznání 3 žáci Mezinárodní festival Zimní pohádka Teplice laureát II. stupně klarinetové kvarteto Mezinárodní festival Úsměvy Rudého moře 2013 Izrael 1. místo klarinetové kvarteto houslová soutěž Klobucké husličky 1. místo 1 žák 2. místo 1 žák 3. místo 2 žáci Výtvarný obor: výtvarná soutěž Malovaná abeceda, kat. do 10 let 3. místo výtvarná soutěž Hrad Jenštejn od 3 do 5 let čestné uznání výtvarná soutěž Malujeme po síti: Nebojme se strašidel postup do finále výtvarná soutěž plakát Upoutávka na sportovní událost krajské kolo ZK účast Staň se ilustrátorem (Celé Česko čte dětem) 2 žákyně Světlá budoucnost pro Afriku 2 výtvarné práce Muzeum budoucnosti cena poroty soutěž Charity Zlín My 3 králové cena poroty Literárně-dramatický obor Soutěž základních uměleckých škol vyhlášená MŠMT Krajská kola: 1. místo a postup W. Allen: Láska a smrt zvláštní ocenění P. Šrut: Pidipohádky Ústřední kolo: bronzové pásmo W. Allen: Láska a smrt Setkání amatérských divadel Na prknech 2013 ve Veverské Bitýšce cena diváka a mimořádná cena mladý talent Mezinárodní festival v Igrane M. Horáček: KudyKam 17

19 Údaje o významných mimoškolních aktivitách Naše škola spolupracuje se všemi ZUŠ v rámci regionu (soutěže ZUŠ, odborné semináře, divadelní přehlídky, společné koncerty apod.). Spolupracuje zároveň i s organizacemi jako je Charita Zlín, Otrokovice, Valašský soubor Kašava, Krajská knihovna Fr. Bartoše, Muzeum JVM, Filharmonie B. Martinů, ZOO Lešná a Malá scéna Zlín občanské sdružení, Dětský domov Lazy, Domov pro občany se zdravotním postižením Javorník, Zlínský kraj, Magistrát města Zlína, zámek Vizovice. Pobočky spolupracují se ZŠ a městskými úřady v obci, kde jsou zřízeny. Již několik let úspěšně s NIDV škola realizuje odborné semináře pro ZUŠ Zlínského kraje, ale také pro základní a mateřské školy. Naše škole ve spolupráci s Muzeem JVM se podílí na založení tradice ve Zlíně - již po dvanácté a naposledy od zlínského zámku se vydal průvod městem v čele s Martinem na koni. Naši žáci tak hudbou, zpěvy, říkadly a tancem připomínají zlíňanům blížící se zimu. Významný úspěch je získání bronzového pásma v ústředním kole přehlídky literárnědramatického oboru. Úspěchy na mnoha výtvarných soutěžích jsou také velmi potěšující. V náročné konkurenci z 25 zemí získalo klarinetové kvarteto 1. místo na Mezinárodním festivalu v Izraeli. 18

20 Údaje o projektech - Modul integračních programů pro základní umělecké školy - rovné příleţitosti dětí a ţáků, včetně dětí a ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Záměrem je příprava vzdělávacího programu pro základní umělecké školy, který by měl integrační charakter ve smyslu zajištění rovného přístupu znevýhodněných dětí a žáků. Vychází z potřeb RVP ZUV. Zahrnuje přípravu programu spec. výchovy, přípravu pedagogů ZUŠ, realizace programu na školách, analýzu stavu na ZUŠ v ČR, zpracování metodologie, publicitu v odborném tisku a formou konferencí pro ZUŠ v celé ČR. Projekt navazuje na integrační aktivity ZUŠ Zlín (6 ročníků teatroterapeutických workshopů pro jedince s psychosomatickým znevýhodněním a mentální retardací, výuka dětí z dětského domova). Příprava projektu. ZUŠ Zlín je nositelem projektu. Theatrum hledání společných cest aneb divadlo jako společná řeč mezi národy, jako prostor mezinárodního setkávání mladých (spolupráce s divadlem SHYTE z Austrálie) Uspořádání okresní přehlídky literárně-dramatického oboru vyhlášené MŠMT Uspořádání krajské přehlídky literárně-dramatického oboru vyhlášené MŠMT Semináře pro MŠ, ZŠ a ZUŠ celého kraje hudební nauka, kytarové semináře, seminář pro bicí nástroje, houslový seminář 19

21 Údaje o kontrolách žádné kontroly nebyly provedeny Základní údaje o hospodaření školy Výnosy roku 2012 Celkové výnosy činily 21, ,65 Kč, z toho dotace 17, ,00 Kč, ostatní výnosy, včetně školného, činily 3, ,65 Kč, z toho čerpání fondů ,00 Kč. Náklady roku 2012 Celkové náklady činily 21, ,65 Kč, z toho náklady hrazené z dotace 17, ,00 Kč, provozní náklady 3, ,66 Kč, čerpání fondu ,00 Kč. Výsledek hospodaření roku 2012 Výsledek hospodaření v ZUŠ Zlín za rok 2012 byl ,68 Kč. Všechny závazné ukazatele v roce 2012 byly splněny. Výše školného se ve školním roce 2012/2013 nezměnila zůstala na úrovni školného předešlého školního roku. Všechny náklady a výnosy jsou podrobně rozepsány v Rozboru hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za kalendářní rok. V doplňkové činnosti byly v roce 2012 náklady ve výši ,60 Kč, výnosy ,08 Kč a výsledek hospodaření byl 4.366,48 Kč. 20

22 Závěr výroční zprávy Základní umělecká škola Zlín má významné místo ve vzdělávacím systému Zlínského kraje. Poskytuje základy uměleckého vzdělávání v hudebním, literárně-dramatickém, tanečním a výtvarném oboru. Studium je dlouhodobé, systematické a komplexní od předškolního věku až do dospělosti. Tyto výsledky potvrzuje úspěšnost žáků na soutěžích, přehlídkách i při přijímání našich žáků na střední i vysoké školy uměleckého a pedagogického zaměření. Významné je také zapojení do školních i mimoškolních aktivit, jejichž počet narůstá každým rokem. Personální a materiální podmínky Materiální podmínky jsou na velmi vysoké úrovni v hlavní budově na Štefánikově a Hluboké ulici, rezervy jsou na pobočkách, kde sdílíme společné prostory se základními školami. Naše škola věnuje velkou pozornost nejen výchově a vzdělávání žáků, ale také dalšímu vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků. Důležitá je vyváženost učitelského sboru, kvalifikovanost a systém vnitřní autoevaluace. Největším úkolem byla tvorba vlastního vzdělávacího programu na základě Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání RVP ZUV. Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Zlín s motivačním názvem Čtyřbarevná škola uši k slyšení, ruce k tvoření, oči k vidění, tělo k pohybu byl zdárně vytvořen a tak zahájena výuka přípravného studia a prvních ročníků podle nového vzdělávacího programu. Součástí zaměření naší školy je rozvíjet i nadále ojedinělý projekt rovné příležitosti dětí a žáků, opírající se o každoroční workshop Pojďme sčítat hrušky s jabkama a příprava projektu Modul integračních programů pro ZUŠ. Oceněním práce naší školy je získání ocenění pedagogických pracovníků Zlínského kraje za pedagogickou činnost a významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace našeho kolegy Jana Čančíka. Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu s 10 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Datum zpracování zprávy: Datum projednání na pedagogické radě: Mgr. Martina Hniličková ředitelka školy 21

23 Příloha č. 1 Vzdělání k Poř. čís. prac.zařazení úvazek kvalifikace (stupeň vzdělání, odbor. aprobace, DPS) ped. praxe D- důch. A- abs. S- student 1 učitelka HO 1,00 Ostravská univerzita 8 2 učitel HO 0,57 AMU Praha 13 3 učitel HO 0,78 Konzervatoř Topolčany 7 4 učitel HO 1,00 AMU Praha 14 5 učitel VO 0,95 VŠUP 35 6 učitelka VO 0,57 VŠUP 32 D 7 učitel HO 0,24 Konzervatoř Kroměříž 27 8 učitelka HO 0,96 UP Olomouc 16 9 učitelka HO 1,00 JAMU Brno učitel HO 1,00 VŠMU Bratislava učitelka TO 0,29 Podnikatelská škola 9 12 učitelka HO 0,70 Konzervatoř Kroměříž 6 13 učitelka HO 1,00 UJEP Brno učitel HO 0,48 Konzervatoř Kroměříž učitelka HO 0,78 Konzervatoř Kroměříž učitelka TO 1,00 kurz AMU Praha - tanec učitelka HO 1,00 Konzervatoř Ostrava učitelka HO 0,74 Konzervatoř Kroměříž učitelka HO 1,00 Konzervatoř Kroměříž učitel HO 0,78 Konzervatoř Kroměříž učitel HO 0,87 JAMU Brno učitelka HO 0,24 Konzervatoř Brno učitel HO 0,10 JAMU Brno učitel HO 0,48 AMU Praha učitel HO 0,52 Konzervatoř Brno 6 26 učitelka HO 0,52 Konzervatoř Brno učitelka HO 1,00 Konzervatoř Kroměříž učitelka HO 0,29 Ostravská univerzita 2 29 učitelka HO 0,96 AMU Praha 4 30 učitel LDO 0,86 FF MU Brno učitelka HO 0,91 JAMU Brno 22 učitelka 32 VO/LDO 0,95 Universita Palackého Olomouc 26 22

24 33 učitel HO 0,30 Konzervatoř Kroměříř učitelka HO 1,00 Konzervatoř Kroměříž učitelka HO 0,96 Konzervatoř Kroměříž 5 36 učitel LDO 0,33 Universita Palackého Olomouc 9 37 učitelka VO 0,33 UJEP Ústí nad Labem učitelka VO 0,71 Universita Palackého Olomouc učitelka VO 0,90 UJEP Brno učitel HO 0,96 Konzervatoř Kroměříž učitelka HO 0,65 Konzervatoř Kroměříž učitelka HO 1,00 Konzervatoř Topolčany 9 43 učitel HO 1,00 Konzervatoř Kroměříž učitelka HO 0,70 Konzervatoř Kroměříž učitelka HO 0,48 Konzervatoř Kroměříž 8 46 učitel HO 1,00 AMU Praha učitelka HO 0,96 Konzervatoř Kroměříž 7 48 učitel HO 1,00 Konzervatoř Bratislava 4 49 učitelka HO 1,00 PF UK Praha 8 50 učitelka HO 0,22 Konzervatoř Kroměříž 46 D 51 učitelka HO 0,48 Konzervatoř Kroměříž učitelka TO 0,57 Konzervatoř Praha 3 53 učitelka HO 0,35 FF MU Brno učitelka HO 1,00 JAMU Brno učitelka TO 0,19 MU Brno 6 56 učitelka HO 0,87 Konzervatoř Kroměříž 1 A 57 učitelka HO 0,87 Konzervatoř Kroměříž učitel HO 0,35 JAMU Brno 26 23

25 příloha č. 2 Další vzdělávání pracovníků poř. č. počet účastníků pořadatel doklad č. částka 1. 1 Gordic , Jančara, Březolupy , KPS - Bundil , ANAG , Integra centrum , ANAG , Konzervatoř Brno , Integra centrum , Integra centrum , Kozderka, Praha , Integra centrum , Konzervatoř Brno , Fakta , Comenius Agency , Integra centrum , Lekeš , Integra centrum , Integra centrum , APROXY Zlín , APROXY Zlín , Janáč.konz. Ostrava , Kvasar , Integra centrum , Kvasar , NIDV , NIDV , Integra centrum , Integra centrum , ANAG , ANAG , Integra centrum , Integra centrum , Kvasar , NIDV , NIDV , Rada rodičů Zábřeh , NIDV , NIDV , NIDV , Victoria Brno , Celkem ,00 24

26 25

27 26