VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školského zařízení za školní rok 2009/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školského zařízení za školní rok 2009/2010"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školského zařízení za školní rok 2009/2010 ZŠ DD ŠD ŠJ Vrbno pod Pradědem,

2 Obsah, osnova výroční zprávy 1. Základní údaje o organizaci (název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel, údaje o vedení, adresy pro dálkový přístup, údaje o školské radě). 2. Přehled oboru vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku. 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy. 4. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následnému přijetí do školy. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími. programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií. 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. 8. Údaje o aktivitách a prezentaci zařízení na veřejnosti. 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí. 10. Základní údaje o hospodaření školy. 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových mezinárodních programů. 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 2

3 A)Základní údaje o organizaci Název zařízení: Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace. Adresa : nám. Sv. Michala 17/20, Vrbno pod Pradědem, Tel/fax : tel / fax. 554/ řed. e- mail st.zástupce ředitele: Zřizovací listina: ZL/257/2001, úplné znění zřizovací listiny ke dni bylo vydáno na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 7/627 ze dne 14.října IČO: Identifikátor právnické osoby: , IČ : Právní forma : příspěvková organizace Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, , Ostrava, IČ: ; 3

4 Vymezení hlavního účelu činnosti organizace 1) Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňování základního vzdělávání, výchova žáků podle vzdělávacích programů a zajištění ústavní výchovy nezletilé osobě, případně zletilé osobě do 19 let. 2) Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu: - poskytuje základní vzdělání; - poskytuje zájmové vzdělávání; - zajišťuje nezletilé osobě, případně zletilé osobě do 19 let, na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo předběžném opatření plné přímé zaopatření a náhradní výchovnou péči v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání; - zařízení může poskytovat plné přímé zaopatření zletilé nezaopatřené osobě po ukončení výkonu ústavní výchovy, připravující se na budoucí povolání, nejdéle do věku 26 let, a to za podmínek sjednaných ve smlouvě mezi nezaopatřenou osobou a zařízením; - zabezpečuje stravování dětí, žáků a studentů; - zabezpečuje stravování vlastním zaměstnancům organizace. Statutární orgán organizace ( čl. VII. Zřizovací listiny) Statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný radou kraje. Ředitel jedná jménem organizace navenek samostatně a je odpovědný radě kraje za činnost organizace. Při své činnosti je povinen postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s vnitřními právními předpisy kraje a jeho vnitřními organizačními předpisy. Vymezení doby, na kterou je organizace zřizována (čl. XIII. Zřizovací listiny): organizace se zřizuje ke dni 1. října 2001 na dobu neurčitou. 4

5 Školská rada Rada Kraje na základě svého usnesení č. 18/895 ze dne 13. července 2005 a ve smyslu ustanovení 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydala ZŘIZOVACÍ LISTINU školské rady při základní škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace. Školská rad má 6 členů a ve své činnosti se řídí 168 odst. 1 zákona číslo 561/2004 Sb. (školský zákon). Školská rada byla zřízena dnem 1. září Nové volby do ŠR proběhly dne a k bylo ustanoveno nové složení ŠR a jmenováni noví členové ŠR. Adresy pro dálkový přístup webové stránky: - webový rozdělovník centrální ; ředitele: st. zástupce ředitele: 5

6 Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace Zpracovala: Ing. Vladimír Kočička, ředitel školského zařízení, platnost: Takto zařazení vedoucí jsou vedoucími zaměstnanci ve smyslu 11 odst. 4 zákoníku práce.to neplatí pro vedoucí kuchařku a mzdovou a personální účetní a sociální pracovnici, která není vedoucím zaměstnancem podle 11 ods.4 zákoníku práce ale je oprávněna řídit a kontrolovat podřízené zaměstnance s nárokem na příplatek za vedení ve smyslu 124 odst. 4 zákoníku práce zástupce statutárního orgánu je oprávněn zastupovat ředitele trvale v plném rozsahu zástupce proto mu náleží II. stupeň řízení 124 odst. 2 Ředitel školského zařízení pracovník PO a BOZP Vedoucí vychovatel dětského domova Statutární zástupce Zástupce ředitele pro ZŠ Vedoucí škol. jídelny Sociální pracovnice Vedoucí ekonomicko správního úseku ITC správce Pracovníci přímé obslužné péče Skupinoví vychovatelé As. pedagoga Učitelé + asistenti pedagoga Vychovatelka šk. družiny Vedoucí kuchařka 6 Kuchařky y Sociální pracovnice Účetní Personalistika, mzdová účetní Správní zaměstnanci

7 Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku Vzdělávací programy Obory vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělávání a Rámcového vzdělávací programy B základy vzdělání B/001 Pomocná škola, studium denní :10 r. 0 měsíců C základní vzdělávání C/ 01 Základní škola, studium denní: 9 r. 0 měsíců Výuka probíhala podle vzdělávacích programů ŠVP: Škola dětem otevřená /1.,2.,3..,6.,.. 7. a 8 ročník/ č.j /Ř Dobíhající obor: C/001 - / 4.,5., 9. ročník/ Vzdělávací program pro zvláštní školy, č.j / Vzdělávací program pro pomocné školy, č.j.24035/ Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy č.j / Děti dětského domova, kde se jedná o výkon ústavní výchovy - zákon 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 7

8 Zařazení do sítě škol Rozhodnutím č.j /05-21 s účinností od se do školského rejstříku zapisuje : Označení druhu/typu školy: Základní škola Obory vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělávání a Rámcové vzdělávací programy: B Základní škola B/001 Pomocná škola délka studia: 10 r. 0 měs., studium denní C Základní škola C/01 Základní škola délka studia: 9 r. 0 měs.studium denní nejvyšší povolený počet žáků ve škole : 90 S účinností od je platné rozhodnutí č.j /2007 o stanovení počtu žáků: a) 79-01/B/001 počet žáků 30; b) C/01 počet žáků 60. místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: nám. Sv. Michala 17/20, Vrbno pod Pradědem Dětský domov s účinností od pod č.j / se do školského rejstříku zapisuje: nejvyšší povolený počet lůžek ve školském zařízení : 48 místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: nám.sv. Michala 17, Vrbno pod Pradědem Identifikátor zařízení: IČ :

9 3. Přehled pracovníků školy Učitelé základní školy celkem 6,3 ped., 3 AP VŠ magisterské se speciální pedagogikou - 3 úvazky; a) 1 VŠ spec. pedagogika psychopedie; b) 1 VŠ spec. pedagogika psychopedie + Sociálně psychologický výcvik; c) 1 VŠ spec. pedagogika etopedie + EVVO. VŠ inženýrské bez speciální pedagogiky 1 úvazek a) 1 VŠ technická + studium v oblasti pedagogických věd + sociálně psychologický tréninkový program od b) 1 VŠ učitelství (přírodopis a ZZV) od SŠ pedagogická se speciální pedagogikou 3,3 úvazky a) 1 SpgŠ + osvědčení ze Skálova institutu prevence SPJ; b) 1 pedagogická způsobilost MU v Brně (somatopedie); c) 1 úvazek 0,3 Ped. fak. Ostravské univerzity pedagogické studium speciální pedagogiky pro učitele praktického vyučování, odborného výcviku a vychovatele; do d) 1 úvazek Ped. fak. Ostravské univerzity vychovatel školského zařízení, do e) 1 úvazek 5 ročník studia Učitelství pro 1. stupeň ZŠ speciální pedagogika, forma kombinovaná od do

10 Asistenti pedagoga 3 úvazky a) 1 úvazek - probíhající studium SPgŠ Krnov obor předškolní a mimoškolní pedagogika; b) 1 úvazek - kurz AP c) 1 úvazek promovaná učitelka pro 1-5 ročník ZDŠ do d) 1 úvazek - kurz Romský asistent od Humanita Profes nástup od po MD B) Vychovatelé školní družiny a dětského domova 19 ped. prac., 3 nedepagog. prac., 4 zaměstnanci na MD; 1 zaměstnanec dlouhodobá PN do Dětský domov a) 1 VŠ inženýr vzdělání technické, DPS na Přírod. Fakultě Olomouc, speciální pedagogika na PF Olomouc v celoživotním vzdělávání b) 1 vych. VŠ, Ostravská univerzita, sociální pedagogika Bc. c) 1 vych. Ped. fak. Ostravské univerzity vychovatel školského zařízení, nástup od d) 6 vychovatelů splněny kvalifikační předpoklady dle zákona 563/04 Sb. v programu celoživotního vzdělávání na UP v Olomouci (uskutečněno na VŠ); - ( 1 dlouhodobá PN do , 1 od PN a od MD) e) 1 vych. PgŠ Krnov, dálkové studium Bc.speciální pedagogika pro výchovné pracovníky PF Olomouc ukončeno , dlouhodobě od PN, od MD f) 1 vych. gymnazium a ekonomická škola g) 1 vych. speciální pedagogika pro vychovatele na PF UP v Olomouci. 10

11 h) 1 vych. Ped. Fak. Ostravské univerzity pedagogické studium speciální pedagogiky pro vychovatele; učitele praktického vyučování, odborného výcviku a i) 1 vych. SŠ zemědělsko-technické + sociální rekvalifikace, vzdělávací program MŠMT ČR, dálkové studium Bc. studijní program speciální pedagogiky pro vých. pracovníky, zaměření etopedie při UP v Olomouci ukončeno j) 1 vych. Maturita, studium Univerzita A.J. Komenského Praha speciální pedagogika vychovatelství bakalářské 2. ročník od k) 1 vych. Sociální patologie a prevence Bc. od l) 1 vych. SpŠ a SoŠ Krnov sociální pedagogika od m) 1 vych. SPŠ Krnov sociální péče a pečovatelská činnost do n) 1 vych vyučen, kurz AP do , od 1.6. AP o) 1 vych. od již na MD PF Olomouc speciální pedagogika pro vychovatele p) 1 vych od 1.9. již na MD, SPŠ Krnov sociální péče, pečovatelská činnost q) 4 AP kurz AP, akreditace 29386/ ; Pracovníci přímé obslužné péče (PPOP) r) 1 PPOP SO - vyučen; s) 1 PPOP SOŠ maturita management ve stavebnictví; t) 1 PPOP základní vzdělání; Školní družina u) 1 úvazek 0,3 plná aprobovanost, SPgŠ Znojmo vychovatelství + spec. ped. SUMÁŘ: 14 pedagogů má splněno kvalifikační předpoklady buď VŠ dle zákona nebo splněny kvalifikační předpoklady dle zákona 563/04 Sb. v programu celoživotního vzdělávání na UP v Olomouci (uskutečněno na VŠ); Změny během školního roku 2008/ 2009 v) Uvedeny vždy u zaměstnance nástup nebo odchod. 11

12 Další zaměstnanci: w) Vedoucí sociálně právního úseku MU Brno sociální pedagogika Bc. - 1 úvazek x) Vedoucí školní jídelny (SŠ vzdělání společenského stravování) 1 úvazek; y) Vedoucí ekonomicko správního úseku (do ) SŠ vzdělání ekonomické 1 úvazek do z) Vedoucí ekonomicko správního úseku VŠ ekonomická Ing.od (nástup ) 1 úvazek aa) Mzdová a personální účetní VŠ ekonomické Ing. od úvazek bb) Kuchařky (SOU 3 vyučeny v oboru) 3 úvazky; cc) Účetní SŠ ekonomické - 1 úvazek; dd) Pradlena 0, 5 úvazku; ee) řidič, údržbář 1, 5 úvazku; od úvazek ff) školnice 1 úvazek; od ,7 úvazek gg) obsluha topení 0, 3 úvazku; hh)provozář údržbář, ICT 0,5 úvazku; od ,4 úvazek ii) skladový dělník 0,6 úvazku jj) správce ITC, VUT Brno Ing. od ,4 úvazek, od ,3 úvazek do Pedagogické úvazky: 29,25, nepedagogické úvazky 15,02 = CELKEM 44,27 pracovních úvazků. 12

13 Údaje za ZÁKLADNÍ ŠKOLU ŠKOLNÍ ROK 2009/

14 4.Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce Zápis k povinné školní docházce se konal dne v 27.ledna žáci Bylo vydáno u jednoho dítěte Rozhodnutí o odkladu školní docházky Během školního roku 2009/2010 přibyli do Základní školy 2 žáci. Z důvodu umístění do DD - 2 žáci. Bylo vydáno rozhodnutí o zařazení do vzdělávání u těchto žáků, povolení přestupu z jiné školy. Během školního roku odešel z důvodu stěhování jeden žák do jiné školy mimo okres, jeden žák byl umístěn do Dětského domova se školou Sedlec-Prčice. Údaje o pedagogických radách: pedagogická rada se schází 5x ročně a projednává následující body: a) plnění koncepčních záměrů b) hodnocení výchovně vzdělávací práce školského zařízení c) kontrolní a hospitační činnost d) legislativní rámec předpisů + Organizační a Vnitřní řád + směrnice e) BOZP a PO f) DVVP a metodické akce g) MPP( Strategie rizikového chování) jeho plnění h) Činnost školní družiny a zprávy o činnosti AP 14

15 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy Základní škola praktická / Vzdělávací program pro zvláštní školy, č.j / / a ŠVP Škola dětem otevřená č.j.16-07/ř Celkem 28 žáků Prospěch: Průměrný prospěch : 1,75 - prospělo s vyznamenáním 7 žáků - prospělo 21 žáků - neprospěl 0 žák Chování: - pochvala třídního učitele 11 žáků - napomenutí 0 žáci - důtka třídního učitele 0 žák - důtka ředitele školy 0 žák Docházka: - omluvené hodiny průměr na žáka 38.3hodin - neomluvené hodiny průměr na žáka 0,08 hodin Komisionální opravné zkoušky se ve školním roce 2009/2010 nekonaly. Základní škola speciální /Vzdělávací program pro pomocné školy, č.j.24035/ /a rehabilitační vzdělávací program pomocné školy č.j / Celkem 12 žáků Prospěch: - prospělo 12 žáků Chování: - pochvala třídního učitele 6 žáků Docházka: - omluvené hodiny průměr na žáka 41,16 hodin - neomluvené hodiny průměr na žáka 0 Klasifikace slovním hodnocením, průměrný prospěch se ve výstupech neuvádí. 15

16 Přehled o přijetí vycházejících žáků ve školním roce 2009/2010 PČ Jméno Roč. RŠD Učební obor číslo učeb. oboru adresa učiliště E/01 SOŠ Bruntál,Dukelská 5 *** Stravovací a ubytovací služby Stravovací a ubytovací služby Truhlářské práce ve stavebnictví E/01 SOŠ Bruntál, Dukelská 5 *** E/004 Soukromá střední škola PRAKTIK Tyršova Horní Benešov nezařazena N *** Praktická škola Odborné učiliště a Praktická škola *** dvouletá C/002 Velké Heralitice *** *** přijat N nepřijat 16

17 Hodnocení plnění školního preventivního programu školního roku 2009/2010 Ve školním roce 2009/2010 pracovalo v rámci plnění prevence rizikových jevů chování PRCH, celkem 5 tříd a školní družina(2 třídy školy speciální, ŠD, 3 třídy školy praktické Většina aktivit byla průběžně plněna podle vypracovaných celoročních plánů, ale pedagogové také aktuálně zařazovali mimořádné akce tříd dle aktuálních nabídek, možností a požadavků školy i města. Akce všech tříd se konaly většinou v odpoledních hodinách a o víkendech a nebyly ztotožňovány s akcemi zájmových kroužků. Spolupracujeme s nadačním fondem Genáček. Úzkou spolupráci má speciální škola se sdružením pro zdravotně postižené Klubíčko Vrbno a SPMP Bruntál, sdružením DOGMA a ZŠ Karlovice.Z nejzdařilejších aktivit, které se uskutečnily lze jmenovat : ZŠP + ŠD : sportovní odpoledne v centru STONE bowling 4 x, bobové závody-2 x, odpoledne s pohybem ke zdraví-hry na sněhu, Masopustní karneval ve spolupráci s Klubíčkem, velikonoční dílna pro děti a rodiče, svátek knihy-návštěva knihovny, noc ve škole v Karlovicích- batikování, miss DD, kurz řeckých tanců, výlet do Karlovy Studánky spojený s relaxací v bazénu, soutěž hasičů na zámečku Grohmann, již po deváté účast na setkání zdravých a postižených dětí v Přerově Mosty + kulturní program(hra na bubny a zpěv s kytarami)- ve spolupráci s nadačním fondem Genáček, návštěva ZOO Olomouc, rozloučení se školním rokem v Karlovicích v penzionu U řeky a návštěva muzea Kosárny. ZŠS : maškarní karneval v Bruntále ve spolupráci se SPMP, plavecké závody v Břidličné ( SPMP), vernisáž s kulturním programem(klubíčko), sportovní odpoledne v bowlingu v centru STONE, atletické závody v Bruntále(SPMP), akce MOSTY v Přerově s kulturním vystoupením, výlet do Bruntálu-návštěva zámku, wellness centra, rozloučení se školním rokem v Karlovicích v penzionu U řeky. 17

18 Školní metodička prevence provedla během školního roku 2009/2010 osvětu mezi rodiči a poskytla jim materiál o prevenci rakoviny děložního čípku a HIV / AIDS,současně byla na toto téma s děvčaty uspořádaná beseda. Beseda a video: Jak ve zdraví přežít pubertu Beseda a video: Zábrana těhotenství, pohlavní choroby Beseda ve Středisku chytrých aktivit se sexuologem MuDr. Radimem Uzlem Projekt Normální je nekouřit Beseda a video : Řidičský průkaz do manželství Beseda a video: Chování ve společnosti Beseda a film: Velké trápení ( z prostředí DD) Beseda s policií ČR Beseda a DVD Řízená střela Beseda a film CANDY( problematika drog) Beseda a video Štěstí přeje připraveným Beseda s hasiči Bruntál Jak se chovat v případě ohrožení I. část a II. část Zasedání výchovné komise se konalo 3 x ( l x pohovor se žáky, 2 x pohovor se žáky a jejich rodiči) Přehled DVPP ve školním roce 2009/2010 měsíc Název DVPP Počet pedag. Pozn. říjen Asertivita v rodině 1 prosinec Pracovní techniky 3 únor Velikonoční krasličení 4 únor Etická výchova 18 únor Emoční inteligence 17 březen Digitální fotografie 3 březen Kooperativní vyučováníxkompetice 9 březen Keramika pro pokročilé 9 duben Meditace-metoda dohod 1 duben Jak na vyhoření 1 duben EVVO-Zelený ostrov 9 duben Seminář pro vychovatele ŠD 1 Květen Setkání pracovníků DD 9 Autorita v prostředí DD 9 Řeč těla 9 Červen Výchovný poradce 1 Agrese a agresivita u dětí na ZŠ 1 Pracovní vyučování-technické dílny 9 Pracovní vyučování- gastro-dílny 9 18

19 Typ školení Školení v rámci organizace Částka v Kč Pozn. BOZP ZŠDDŠDŠJ 10380,- BOZP-první pomoc ZŠDDŠDŠJ 1000,- BOZP školení ZŠDDŠDŠJ 1700,- řidičů BOZP-školení 2200, ved.pracovníků - Akreditovaná ZŠDDŠDŠJ 1050,- ZŠDDŠDŠJ 5620,- ZŠDDŠDŠJ 1470,- ZŠDDŠDŠJ 2360,- ZŠDDŠDŠJ 18000,- ZŠDDŠDŠJ 12000,- ZŠDDŠDŠJ 10000,- ZŠDDŠDŠJ 16700,- ZŠDDŠDŠJ 9360,- ZŠDDŠDŠJ 1200,- ZŠDDŠDŠJ 5580,- ZŠDDŠDŠJ 2640, Různá ZŠDDŠDŠJ 2300,- ZŠDDŠDŠJ 1800,- ZŠDDŠDŠJ 1640,- ZŠDDŠDŠJ 200,- ZŠDDŠDŠJ 1980,- ZŠDDŠDŠJ 3450,- ZŠDDŠDŠJ 1980,- ZŠDDŠDŠJ 2380,- ZŠDDŠDŠJ 1309,- ZŠDDŠDŠJ 3380,- ZŠDDŠDŠJ 1320,- ZŠDDŠDŠJ 1080,- ZŠDDŠDŠJ 3280,- ZŠDDŠDŠJ 400,- ZŠDDŠDŠJ 1320,- ZŠDDŠDŠJ 550,- ZŠDDŠDŠJ 3380,- ZŠDDŠDŠJ 2300,- ZŠDDŠDŠJ 1920,- ZŠDDŠDŠJ 5120,- ZŠDDŠDŠJ 3380, V akreditovaných školeních jsou uvedeny i školení v rámci projektu Zlaté ručičky reg. číslo: CZ.1.07/1.2.10/ v ceně: ,- Kč. 19

20 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Projekty grantové: V tomto školním roce jsme zahájili projekt Zlaté ručičky č. GP : CZ.1.07/ / Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Název klíčové aktivity: Uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů, využití ICT a e-learningových aplikací V rámci povinné školní docházky je proto projekt zaměřen na koncepci inkluzivní školy, která umožní odstraňování bariér i podporu nadání žáků. Především ti jsou totiž současnými akademickými metodami výuky a nedostatečnou komunikací o jejich vzdělávacích potřebách a smyslu jejich vzdělávání znevýhodňováni a omezuje to jejich motivaci dále se vzdělávat. V rámci klíčové aktivity je prováděno: a) tvorba IVP žáků školy b) vzdělávací program s 5-ti vzdělávacími moduly a pracovními listy k jednotlivým modulům c) další vzdělávaní pedagogických pracovníků v oblasti IT a inkluzivních metod a forem výuky d) Pilotní ověření vytvořených vzdělávacích modulů ( toto bude probíhat ve školním roce 2010/2011) Současně probíhá poradenství pro rodiče. Je zaměřeno na řešení krizových životních situací rodin, problematiku sociální agendy a státní sociální podpory, budoucí uplatnění dětí na trhu práce a orientace na trhu práce. Poradenství probíhá každé PO a ČT od 14:00 do 16:00 na Dětském domově ve Vrbně pod Pradědem Projekty regionální Všem projektům regionálním předcházejí projekty školní 20

21 Lehkoatletické přebory Konají se pravidelně v měsíci květnu,vítězové kol okrskových zastupují v kole regionálním. Naši školu zastupovala tento školní rok jedna žákyně, postoupila do krajského kola.. Mosty Přerov Nadace Genáček Tato akce je pořádána pro mentálně postiženou mládež z celé ČR,která je organizována a zaštiťována předními českými umělci.v jarním setkání se účastníci aktivně podílejí na programu. Naše děti se účastnily akcí společně se svými učiteli. Janek Ledecký, patron akce MOSTY Projekty okrskové Všem projektům okrskovým předcházely projekty školní. Střelecké závody Organizuje ZŠ Moravský Beroun a naše škola se těchto závodů účastní pravidelně dobrým umístěním Stolní tenis Organizuje ZŠ Město Albrechtice v prosinci-nejlepší naše umístění je letos 2.místo. Recitační soutěž Organizuje ZŠ Krnov,získali jsme ocenění v obou kategoriích. Vybíjená Organizuje ZŠ Rýmařov,naše děti se po minulých lepších ročnících umístily na 4.místě Zlatokopové 21.století Organizuje ZŠ Bruntál vždy v květnu.je to soutěž ve vědomostech při práci s počítačem. Mladý zdravotník Organizuje ČČK.Přesto,že je tato soutěž určená pro žáky ZŠ a gymnázií,naše děti pravidelně bodují-letos na místě. 21

22 Všestrannost Organizuje ZŠ Bruntál v červnu.je to sportovní soutěž v praktických dovednostech,kde naši žáci obsadili 3.místo Mladý cyklista Organizuje ZŠ Krnov v červnu.je to soutěž vědomostí z dopravních předpisů a v praktické jízdě na kole.v obou kategoriích jsme vybojovali 1.místo a 2. místo. Projekty školní SOUTĚŽ AKTIVITY Celoroční evidence všech akcí a umístění jednotlivých žáků a tříd ve všech soutěžích. Vyhodnocení se provádí dvakrát ročně,jsou vyhodnoceni jednotlivci i třídní kolektivy a při slavnostním ukončení školního roku jsou předány odměny. DEN ZEMĚ ( EVVO) Projekt je určen pro všechny žáky ZŠ praktické a ZŠ speciální. Žáci se svými učiteli plní při výšlapu do přírody různé úkoly spojené s tématikou tohoto mezinárodního svátku. Úkoly jsou vyhodnocovány formou soutěže( záznamové archy, jednotlivé třídy). Dva okruhy -Vítání jara a Cesta za pokladem. Pravidelná péče o Mirkův pramen. DOPRAVNÍ VÝCHOVA Cílem- základní vědomosti a dovednosti,kompetence pro bezpečný pohyb na pozemních komunikacích. Snížení nehodovosti, praktické návody. Metody a formy práce- získání, vyhodnocení a třídění poznatků, rozhovory mezi žáky, forma učitel-žák, skupinová a kooperativní práce při zpracovávání výsledků. Činnosti : 1. Seznamování se s pravidly silničního provozu(značky, křižovatky, dopravní situace) 2. Základní znalosti pravidel první pomoci 3. Jízda zručnosti na kole 4. Údržba jízdního kola, prvky bezpečné cyklistické výstroje Souvislosti s průřezovými tématy: Osobnostní a sociální výchova, Environmetální výchova. Mediální výchova. Pravidelná péče o Mirkův pramen 22

23 Školní projekt ŘEMESLA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO KAMARÁDY A RODIČE. Projekt výuky Řemesla je určen pro všechny žáky. PREZENTACE ŘEMESEL, KTERÝM BY SE ŽÁCI CHTĚLI VYUČIT A UPLATNIT SE NA TRHU PRÁCE. Práce v týmu, kde každý plní dílčí úkol. Cílem je pomoci ve výběru vhodného budoucího povolání, seznámení s pracovními pomůckami. Ukázky pracovních kompetencí žáků rodičům. Tématické dny Září : Říjen: Listopad: Prosinec: Leden: Únor: Březen: Duben: Květen: Červen: Les ve škole ( EVVO) Den stromů ( EVVO) Světový den zdraví Drakiáda ( Když vzlétnou draci) Výstava přírodnin, vernisáž výrobků Čertovské rojení Evropské vánoce Bobové závody EVVO Přežijeme Stavby ze sněhu Soutěž v beatboxu soutěž hudební Michael Jackson- soutěž taneční Branné pochodové cvičení(vědomosti o přírodě,tělesná kondice)evvo Exkurze do úpravny vody Den vody Vrbenské velikonoční vajíčko ve STŘEŠE kategorie do 15 let 1. místo Vernisáž fotografií ne Měú ve Vrbně p.p. Den Země ( EVVO) Brigády na statku v Holovicích Dopravní soutěže-jízdy Dopravní soutěže-testy Sportovní dopoledne Den dětí Zájmové kroužky : Keramický, sportovní, pěvecký, aromaterapie 23

24 Údaje za školní družinu ŠKOLNÍ DRUŽINA, výroční zpráva 2009/2010 1) Kapacita 20 žáků IZO ) Od se činnost školní družiny řídí schváleným ŠVP pro ŠD při ZŠ, DD, ŠD a ŠJ Vrbno pod Pradědem "Cesta za poznáním" č.j /Ř Činnost ŠD se řídí zvláštní vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání a proto je pro ni zpracován samostatný dokument, který je součástí ŠVP školy. Podle 5 školského zákona má ŠVP ve školním zařízení tyto části: - stručná charakteristika ŠD - analýza - řád školní družiny - cíle výchovně vzdělávací činnosti - tématické okruhy - evaluace 3) Vychovatelka ŠD má kvalifikaci SpgŠ - obor vychovatelství se speciální pedagogikou. Pracovala na úvazek 1, 0. Ve svém úvazku asistuje i při zájmovém vzdělávání žáka s hlubokým mentálním postižením. 4) Ve školním roce 2009/2010 bylo zapsáno 14 žáků Vzdělávací program : Vzdělávání pro pomocné školy, č.j / : 7 žáků Škola dětem otevřená, č.j C/ 01 ZŠ : 4 žáci Vzdělávací program pro zvláštní školy č.j / : 3 žáci 5) Ve školním roce 2009/2010 se vychovatelka ŠD účastnila DVPP: Setkání vychovatelek ŠD seminář pro vychovatele - Řeč těla 6) Údaje o aktivitách: Září : Říjen: Listopad: Vrbenská 50, dálkový pochod 12 km Les ve škole, tématický den Den stromů EVVO, tématický den Výtvarná soutěž městské knihovny Výroba draka pro drakiádu v Klubíčku Výrobky z přírodnin Příspěvky pro webové stránky Připrava výstavy fotografií v Klubíčku- 15 let výročí Klubíčka Centrum STONE bowling Výrobky pro vernisáž PODZIM 24

25 Prosinec: Mikulášská nadílka v Klubíčku Mikulášská besídka ve ŠD, příprava občerstvení pro rodiče a příbuzné dětí Mikulášská olympiáda Vánoční besídka Leden: Únor: Březen: Duben: Květen: Červen: Bobové závody DISCO v tělocvičně ZŠ Výroba masopustních masek Výrova tříkrálových čepis na koledu Lyžování v běžecké stopě Tématický den Přežijeme Stavba ze sněhu Odpolední lyžování Velkonoční kraslice v Klubíčku Svátek knihy, dětská dílna v knihovně Karneval v Klubíčku Anenský vrch Den vody, výroba plakátu Oběh vody v přírodě Setí osení, výroba kraslic a dekorací Den Země Wellness centrum Bruntál, odpolední plavání Úklid na zahradě, jarní práce pálení čarodějnic na Sokolce Soutěž hasičů zámeček Grohmann Den dětí Výlet do ZOO Turnaj ve stolním tenisu 25

26 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2003/2004 proběhla ve dnech státní kontrola a veřejnoprávní kontrola týmem ČŠI Moravskoslezského inspektorátu. Ve školním roce 2004 / 2005 proběhla v našem školském zařízení komplexní inspekce týmem ČŠI Moravskoslezský inspektorát (5. 8. říjen 2004). Ve školním roce 2009 / 2010 proběhla v našem školském zařízení státní kontrola týmem ČŠI Moravskoslezský inspektorát 2. června V příslušných Výročních zprávách za uvedené školní roky byly zařazeny protokoly a inspekční zprávy. 26

27 Školní jídelna 1/ Rozhodnutí č.j. MSK 45812/2007 s. zn. ŠMS/12303/2007/Luk IZO : s účinností od se do školského rejstříku zapisuje: místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: nám. Sv. Michala 17, Vrbno pod Pradědem 2/ Kapacita jídelny : 120 obědů IZO : / ve školní jídelně za sledované období pracovaly: 1 vedoucí ŠJ úvazek 1,00 vzdělání ÚSO s maturitou 1,00 1 vedoucí kuchařka úvazek 1,00 vzdělání vyučena 1,00 2 kuchařka úvazek 1,00 vzdělání vyučena 2,00 Změny během školního roku 2009/2010 : 4/ ve školním roce 2009/2010 se stravovalo: dětí 74 celodenní 48 docházející 26 celkem dospělí 54 27

28 5/ zaměstnanci ŠJ se během školního roku zúčastnily těchto školení: - hygienické minimum - HACCP - krajské konference - BIO potraviny ve veřejném stravování - nové trendy v hromadném stravování - vedoucí ŠJ studuje vysokou školu 6/ údaje o aktivitách ŠJ : pokračování již zaběhnutých projektů: - projekty regionální a místní : a/ Zdravý životní styl příprava ve ŠJ pro ostatní děti DD b/ Veletrh zdraví v kulturním středisku Střecha a v Bruntále s ukázkou přípravy nápojů a zdravých jídel dětmi DD - projekty DD : a/ Dnes vaří teta a strýc vaření ve ŠJ celodenní strava za přítomnosti ved.šj a kuchařky b/ Jsme rodina snídaně a svačinky podávané na rodinných skupinkách, příprava stolu, příprava svačin a večeří - rozplánování surovin a jídelníčku / ohled k druhým máme i sourozence, myslíme na ně a vše jim nesníme - ostatní : a/ BIO potraviny zavádění BIO potravin, zejména mléčných výrobků s postupným zaváděním dalších surovin b/ ankety a testy týdny zdravé kuchyně, týdny zeleninových jídel, týdny cizích kuchyní, den jódu, jakou mám rád/a pomazánku, staročeská kuchyně, c/ informace v místním časopisu Zpravodaj o přípravě dětí DD na život, vlastním podílu práce na přípravě stravy, jejím servírování, pomoc s mladšími kamarády, úklid nejen na rodince, komunikaci s obyvatelstvem Vrbna pod Pradědem 28

29 8. Základní údaje o hospodaření školského zařízení rok 2009 Celkové výnosy Kč Z toho: Provozní dotace Kč Ošetřovné,přídavky Kč Stravné Kč Zúčtování rezervního fondu Kč Zúčtování fondu reprodukce Kč majetku Ostatní výnosy Kč Celkové náklady Kč Z toho: Mzdové náklady Kč Zákonné odvody Kč Odvod na FKSP Kč Ostatní náklady na provoz Kč Velká údržba a opravy školského zařízení za školní rok 2009/2010 Náklady na opravy a údržbu činí: Z toho: Kč Oprava sl.vozidla MAZDA Kč Oprava vodovodní přípojky Kč Opravy elektro,instalatéři Kč Opravy ŠJ Kč Ostatní opravy Kč 29

30 Údaje za DĚTSKÝ DOMOV 30

31 Dětský domov Kapacita DD je 48. a) Ukončení pobytu: celkem ve sledovaném období ukončilo pobyt 14 dětí; b) Návrat do biologické rodiny: za sledované období předáno do biologické rodiny 8 dítě; c) Ukončení pobytu z důvodů plnoletosti a ukončení přípravy na budoucí povolání: 6 dětí; d) Přemístění do jiného zařízení: 0 děti. e) Přijetí nových dětí: přijato 1 dítě ústavní výchova; přijato 6 dětí předběžné opatření Přijato 1 dítě ústavní výchova přijaty dvě děti předběžné opatření přijato jedno dítě ústavní výchova přijato 7 dětí předběžné opatření přijato 5 dětí ústavní výchova f) Útěky: ve sledovaném období realizovány 21 útěků, nahlášeno PČR. 31

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školského zařízení za školní rok 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školského zařízení za školní rok 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školského zařízení za školní rok 2007/2008 ZŠ DD ŠD ŠJ Vrbno pod Pradědem, 30. 9. 2008-1 - Obsah, osnova výroční zprávy 1. Základní údaje o organizaci (název, sídlo, charakteristika

Více

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Projekty školní SVĚT ŘEMESEL, CYKLISTA A CHODEC, EVROPA Projekty regionální KAMARÁDI,ČTYŘLÍSTEK,OD PÍSMENE K ČASOPISU/prezentace projektu

Více

Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p.pradědem.

Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p.pradědem. Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p.pradědem. Nám.Sv.Michala 17, příspěvková organizace, PSČ: 793 26, tel./fax 554 751 720, fax. ředitel. 554 753 162 IČO:00852619 e-mail

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2010/2011 Obsah: I. Základní charakteristika školy. 3 II. Organizační schéma. 4 III.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 423/99-11055 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: am4as102 Okresní pracoviště Přerov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola V Zahradách 274, 753 66 Hustopeče

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová

Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová Září Vrbenská 50 Turnaj ve vybíjené - Melč Vypracovat PROD (Evix) Aktualizovat matriky odp. skup.vych

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-500/07-14 Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace Adresa: Na Vizině 28/1034,

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Lenora 86, 384 42, tel.: 388 438 822 e-mail: reditel@zsamslenora.cz web: www.zsamslenora.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11 Identifikátor školy: 600 035 411 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Vypracovala: Jana Vurmová podpis Schválila: Mgr. Zdeňka Slavíková podpis Předkládá: Mgr. Zdeňka Slavíková podpis V Dubé Deštné, 30. dubna 2015 1 Zpráva o činnosti

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č. j.: 29/2016 Jar Spisový znak,

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, Dolní Kounice ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, Dolní Kounice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j. 150817 V Nových Bránicích 17. 8. 2015 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 305 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školského zařízení za školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školského zařízení za školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školského zařízení za školní rok 2010/2011 ZŠ DD ŠD ŠJ Vrbno pod Pradědem 30. 9. 2011 Obsah, osnova výroční zprávy 1. Základní údaje o organizaci (název, sídlo, charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168. Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence. Identifikátor: 600 038 335

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168. Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence. Identifikátor: 600 038 335 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168 Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence Identifikátor: 600 038 335 Termín konání inspekce: 9. a

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více