Užívání návykových látek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Užívání návykových látek"

Transkript

1 Užívání návykových látek Charakteristika drog, účinky, závislost, prevalence Lenka Šťastná

2 Obsah Alkohol Konopné drogy Opioidy Analgetika Stimulancia Sedativa charakteristika, prevalence, účinky akutní intoxikace, dlouhodobého užívání, vliv na kognitivní funkce, vliv na řízení

3 Alkohol - charakteristika Ethylakohol, etanol, vzniká chemickým procesem kvašení ze sacharidů Při nedokonalých chemických procesech (při domácí výrobě destilátů) vzniká směs etylalkoholu s nejnižším alkoholem, metylalkoholem (metanol) silný nervový jed se selektivním působením na oční nerv, vede k metabolickému rozvratu Nejstarší, nejvíce užívaná legální psychoaktivní látka na světě Různé funkce užívání: při náboženských obřadech, pro léčebné účely, jako nápoj Působí na neuropřenašečové systémy, a to na dopaminový, serotoninový a endorfinový Účinky alkoholu závisí na vypitém množství, vedle alkoholu působí biologické, psychologické a sociální vlivy

4 Alkohol prevalence užívání Více pijí muži než ženy, muži pijí větší množství alkoholu ČR (následuje Andora, Estonsko) patří mezi největší konzumenty alkoholu na světě (14,97 l čistého alkoholu na osobu) 10 % abstinentů % konzumuje alkohol ohrožujícím způsobem 2-3 % české populace konzumuje alkohol s takovými problémy, které by vyžadovaly odbornou pomoc a které dosahují charakteru syndromu závislosti Dle CAGE pije rizikově 17 % populace, škodlivé nebo problémové pití se týká 8,2 % populace Pouze malé procento ale vyhledá odbornou pomoc, léčených uživatelů je necelých 28 tisíc

5 Alkohol akutní intoxikace Při nižších dávkách a na začátku konzumace působí stimulačně (elace nálady, mnohomluvnost, zvýšené sebevědomí, společenskost), posléze snížení sebekritičnosti, zábran, agresivita Při vyšších dávkách dochází k útlumu (únava, spánek, až bezvědomí, smrt) Dle MKN-10: Musí být splněna všeobecná kritéria pro akutní intoxikaci (F1x.0) Jsou přítomny poruchy chování, projevující se alespoň jedním z následujících znaků: Dezinhibice, hádavost, agrese, labilita nálady, zhoršená pozornost, zhoršený úsudek, narušení osobních činností Musí být přítomen alespoň jeden z následujících znaků: Kolísavá chůze, špatná rovnováha, setřelá řeč, nystagmus, porucha vědomí, zarudlý obličej, zarudlé spojivky Intoxikovaný si neuvědomuje zhoršení kognitivních funkcí, naopak své schopnosti přeceňuje

6 Závislost na alkoholu Význam dědičných vlivů na vznik závislosti Přechod od škodlivého užívání k závislosti na alkoholu probíhá většinou nenápadně postupné změny Příznaky: výrazná změna tolerance vůči alkoholu Výskyt odvykacích příznaků v podobě ranních doušků Poruchy paměti (okénka, palimpsesty) S rozvojem závislosti dochází ke zvyšování tolerance na alkohol Postupně však dochází naopak k výraznému snížení schopnosti rychle a účinně metabolizovat alkohol (nápadné v kontrastu s množstvím konzumovaným v minulosti)

7 Alkohol odvykací stav U osob s anamnézou dlouhodobého a intenzivního užívání Dochází k němu během několika hodin až dní po přerušení užívání, nebo po výrazné redukci dávek Projevy: třes rukou, event. celého těla, pocení, závratě, poruchy stability a koordinace pohybů, úzkost, psychomotorický neklid, přechodné vizuální, taktilní nebo sluchové halucinace nebo iluze, nauzea, zvracení, bolesti hlavy, tachykardie nebo hypertenze, pocity slabosti, poruchy spánku Odeznívá během 4 až 5 dnů, některé příznaky mohou přetrvávat i několik měsíců (nespavost, úzkost)

8 Alkohol kognitivní deficity I. Narušení: Exekutivních funkcí (zejména plánování a rozhodování se) Zrakově-prostorových schopností Deklarativní paměti Jazykových schopností Motorických a percepčních schopností, prostorového vnímání Reakčního času při rozhodování se Koncentrace, přenášení a selektivity pozornosti Čím komplexnější úkoly, tím jsou narušení zřetelnější a k projevu deficitu stačí menší množství alkoholu Narušení přítomná následující ráno po konzumaci alkoholu (BAC=0): zhoršení reakčního času, narušení koncentrace, přenášení a selektivity pozornosti, horší výsledky v testech na oddálené vybavování a reakce na nepravidelné podněty oproti stavu intoxikace Intoxikace + dehydratace: deteriorace, narušení pozornosti, reakčního času, paměti, exekutivních funkcí Závislé na délce a závažnosti užívání, také ale na délce abstinence V reakcích na alkohol existují velké individuální rozdíly (liší se nejen jednotlivci mezi sebou, ale také situace a podmínky užívání) + různé metody zkoumání

9 Alkohol a řízení I. Ovlivňuje schopnost řídit i v nízkých hladinách Zvyšuje pravděpodobnost jak dopravní nehody, tak závažnost zranění při nehodách Vliv koncentrace etanolu v krvi do hodnoty 0,2 g/kg na riziko dopravní nehody je nejasný X již nízké dávky alkoholu ovlivňují schopnost řídit: pomalejší reakce, zvýšená chybovost, mírné kognitivní deficity oproti kontrolní skupině bez alkoholu Alkohol ovlivňuje psychomotorickou koordinaci, přenášení a dělení pozornosti, udržení pozornosti a komplexní reakční čas Kombinace s některými léky může potencovat negativní účinky alkoholu (např. benzodiazepiny) strana 9 April 10, 15

10 Alkohol a řízení II. Vliv etanolu podle jeho koncentrace v krvi: 0,2 až 0,5 g/kg: prokazatelné zhoršení schopnosti řídit, přibývá tendence riskovat, roste nepřiměřená sebedůvěra, zhoršuje se schopnost rozeznat pohybující se světla a odhadnout vzdálenosti, řidič si neuvědomuje svůj stav a naopak má sklon se přeceňovat a riskovat 0,5 až 0,8 g/kg: pronikavé prodloužení reakčního času, roste přeceňování vlastních schopností, oči se obtížně přizpůsobují přechodu ze světla do tmy a naopak, horší se vnímání barev (červená), zhoršuje se schopnost soustředění, poruchy rovnováhy, které mají praktický význam zejména u motocyklistů a cyklistů, zhoršuje se odhad vzdálenosti 0,8 až 1,2, g/kg: zhoršení schopnosti vnímat okraje zorného pole (tunelové vidění), přibývá další zhoršování soustředění, další prodloužení reakčního času, roste bezohlednost při řízení 1,2 a více g/kg: další snížení schopnosti řídit, poruchy soustředění, prodloužení reakčního času, další úbytek rovnováhy i nekritičnosti, zhoršení schopnosti orientace, i velmi zkušený řidič se může dopustit hrubých chyb, např. sešlápnutí plynu místo brzdy. strana 10 April 10, 15

11 Alkohol a řízení III. Studie na simulátorech: ovlivnění reakčního času potřebného k zabrzdění, frekvence srážek, reaktivita a kontrola jízdního pruhu + narušená schopnost plánovat, rozhodovat se, zrychlování, agresivita a sklon riskovat, zvýšená pravděpodobnost nesprávného rozhodnutí v dané situaci, vnímání rizika a reakce na něj Studie na silnicích: zvýšení reakčního času, frekvence nárazů, snížená přesnost zastavení, zhoršení plynulosti jízdy, snížená přesnost zatáčení, nadhodnocení řidičských schopností Epidemiologické studie: exponenciální nárůst rizika nehody se zvyšující se hladinou alkoholu v krvi (riziko zapříčinění nehody je 2, 3, 7 a 25krát vyšší při úrovních BAC 0,06 %, 0,08 %, 0,1 % a 0,15 % ve srovnání s kontrolní skupinou řidičů ) strana 11 April 10, 15

12 Konopné drogy - charakteristika Dlouhá historie užívání v Evropě (3000 př. Kr.) Tři druhy: Cannabis sativa, Cannabis indica, Cannabis ruderalis Nejbližším příbuzným konopí je chmel (patří také do řádu konopné) Pochází pravděpodobně z centrální části Asie, roste po celém světě Psychicky aktivní jsou kanabinoidy delta-9-tetrahydrokanabinol (THC) a vznikající cannabidiol (CBD) a cannabinol (CBN) THC se váže na CB1 a CB2 kanabinoidní receptory v mozku, které za normálních okolností váží endogenní látky (anandamidy, působí euforii a uvolnění), THC je vytěsňuje a při dlouhodobém užívání vede k útlumu jejich produkce Kromě psychotropního efektu také další účinky (analgetický vliv, Alzheimerova choroba, roztroušená sklerosa, migréna, Parkinsonova choroba, snižování nitroočního tlaku, léčba chronické bolesti aj.)

13 Konopné drogy - formy Marihuana Sušené květenství a horní listy ze samičí rostliny konopí, drží v hrudkách při sobě, jemně lepí, aroma Obsah aktivních látek 2-20 % dle oblasti původu Hašiš Konopná pryskyřice obsahující malý obsah květenství a drobných nečistot Obsah aktivních látek okolo 40 % Rozdíl oproti marihuaně je v dynamice účinku

14 Konopné drogy prevalence užívání v ČR Nejčastěji užitá nelegální droga (v životě zkusilo 27,9 % obyvatel ve věku let, v posledním roce 9,2 %, přibližně třetina spadá do kategorie středního nebo vysokého rizika výskytu problémů spojených s užíváním, dle škály CAST) Roční i měsíční prevalence je výrazně vyšší mezi muži v mladších věkových skupinách Ve věku let Někdy užilo konopnou drogu 51,8 % V posledním roce 20,3 % V posledním měsíci 6 %, z nich rizikově užívá 9,8 %

15 Konopné drogy akutní intoxikace Vliv látky + setting Účinek při vykouření drogy nastupuje obvykle během desítek sekund až minut, působí 3-6 hodin Při perorálním užití nastupuje účinek pomaleji, ale trvá déle Účinky: sucho v ústech, jemný pocit chladu, hlad, deformace ve vnímání času (čas se vleče),deformace ve vnímání prostoru, lehká euforie, příjemná nálada, může přejít do bouřlivého smíchu, někdy nevolnost až zvracení, úzkostné stavy zřídka Postižena je krátkodobá paměť a pozornost, schopnost učit se, reakční čas, koordinace a motorické funkce Metabolity THC jsou dlouho detekovatelné v moči

16 Konopné drogy důsledky krátkodobého a dlouhodobého užívání Krátkodobé užívání Vliv na pozornost, schopnost vykonávat psychomotorické úkoly, na krátkodobou paměť Poškození nejsou natolik závažná, aby negativně ovlivňovala fungování v každodenním životě Délka užívání je klíčovým faktorem ve vývoji poškození kognitivních funkcí Dlouhodobé užívání Ireverzibilní dopad nebyl prokázán Reverzibilní snížení kognitivních funkcí až 28 dní po zahájení abstinence Zhoršení pozornosti a paměti, schopnosti učit se, udržet a vybavit si informace Poškození jsou nejvíce zjevná při úkolech náročných na pozornost a vykonávaných rychle pod časovým tlakem Vše se zhoršuje s délkou a frekvencí užívání Není ale jasné, jak výrazně tyto deficity narušují každodenní život a do jaké míry působí kompenzační mechanismy

17 Konopné drogy kognitivní deficity Kognitivní deficity u dlouhodobých uživatelů marihuany V koncentraci, selektivitě a oscilaci pozornosti V krátkodobé paměti, verbální paměti a pracovní paměti V zaznamenávání, organizování a používání nových informací V percepčně-motorickém tempu a reakčním čase Ve schopnosti učit se Zdravotní problémy Zapomínání, ztráta motivace, bušení srdce, nevolnost, zmatenost, ztráta koordinace, halucinace Méně často deprese, úzkostné stavy, paranoia, agresivita, poruchy a ztráta vědomí

18 Konopné drogy a řízení Nejvíce užívaná nelegální droga Ovlivnění schopnosti řídit závisí na množství užitého THC narušení jsou tím větší, čím je úkol složitější a náročnější na udržení pozornosti Pravidelní uživatelé vykazují menší narušení než rekreační uživatelé (fyziologická tolerance, naučené kompenzační chování) Účinky THC jsou podobné jako účinky 0,07-0,1 % alkoholu v krvi (studie na laboratorních simulátorech) Maximální narušení jsou pozorována minut po užití, přetrvávají i 2,5 hod. Prodloužení reakčního času a zvýšená chybovost v krizových situacích Snížení pozornosti, narušení dělení pozornosti Bezstarostnost Snížená schopnost udržet trajektorii (střední čáru), sledovat dráhu Narušení motorické koordinace Negativní dopady mohou být kompenzovány snížením rychlosti Uživatelé mají lepší sebereflexi, tudíž jsou více opatrní a méně inklinují k riskování na silnici než uživatelé alkoholu. Při dopravních nehodách je nejčastější právě kombinace konopných látek s alkoholem strana 18 April 10, 15

19 strana 19 Konopné drogy versus alkohol Vliv na schopnosti související s řízením závisí na užité dávce, účinky konopných drog mnohem více než alkoholu závisí také na získané toleranci, způsobu kouření, absorbování THC a množství aktivních látek Škodlivé účinky konopí závisí na užitém množství a výrazněji se při řízení projevují ve vysoce automatizovaných funkcích než při komplexních úkolech, které vyžadují vědomou kontrolu, zatímco alkohol se projevuje opačně Uživatelé konopí mají tendenci během řízení efektivně kompenzovat nedostatky používáním různých behaviorálních strategií Kombinace alkoholu s konopím eliminuje schopnost efektivně použít kompenzační strategie Řidiči pod vlivem alkoholu podceňují kognitivní deficity, zatímco uživatelé konopí mají tendenci tato narušení nadhodnocovat a následně tedy použijí kompenzační strategie Neprůkazné jsou výsledky epidemiologických studií zaměřených na zkoumání toho, zda konopné drogy zvyšují riziko dopravních nehod, zatímco pokud jde o alkohol, panuje shoda v názoru, že zvyšuje riziko dopravních nehod Riziko pod vlivem alkoholu a konopí je vyšší (znásobeno) než riziko pod vlivem pouze jedné z těchto dvou drog Dlouhodobí uživatelé konopí vykazují menší narušení způsobená jak alkoholem, tak konopím než rekreační uživatelé April 10, 15

20 Opioidy - charakteristika Opioidy = Přírodní rostlinné alkaloidy a jejich polysyntetické deriváty Synteticky připravené drogy odvozené od struktury morfinu (opiáty) Živočišné peptidy vyskytující se v některých částech mozku Obecně tlumivý účinek, vyvolávají pocity euforie V lékařství: léky proti bolesti (analgetika), léky proti kašli (antitusika) Nelegálně: heroin Substituční léčba: matadon, buprenorfin (Subutex, Suboxone)

21 Opioidy prevalence užívání Problémové užívání / uživatel dle EMCDDA Odhad počtu problémových uživatelů drog v ČR 41,3 tisíc (střední odhad) 30,7 tisíc uživatelů pervitinu 4,3 tisíc uživatelů heroinu 6,3 tisíc uživatelů buprenorfinu Odhad počtu uživatelů opiátů z dat získaných od praktických lékařů: uživatelů

22 Opioidy účinky Na CNS Tlumivý účinek, potlačují percepční, lokalizační i psychickou a emocionální složku bolesti, působí euforii, zklidnění až ospalost, útlum dýchacího centra, dráždí zónu pro zvracení, vyvolávají stažení zornic, snižují tělesnou teplotu Na krevní oběh Rozšíření cév, zpomalení frekvence srdeční činnosti, pokles krevního tlaku Na dýchání Zpomalení dechové frekvence, snížení dechového objemu Na trávící trakt Těžká zácpa

23 Heroin akutní intoxikace Nejčastěji nitrožilní aplikace, dále šňupání, kouření, inhalace z aluminiové folie Obecně: Zklidnění, příjemná euforie, která podléhá toleranci Může ale nastat dysforie (hl. u žen), nevolnost, zvracení a neschopnost koncentrace První příznaky: nevolnost, hučení v uších, pocit tepla v obličeji, svědění, dýchání je povrchní, zúžené zornice (v konečném stadiu rozšíření), zvýšení všech somatických reflexů (hyperreflexie)

24 Heroin dlouhodobé užívání Nejvíce postižena oblast charakterových vlastností (lenost, bez vůle, libida a potence, depresivita, halucinace při usínání) Nespavost, únava, podrážděnost střídající se s apatií Nezdravá životospráva vede k celkovému vyčerpání organismu a extrémní vyhublosti Infekce spojené s injekční aplikací Vysoký potenciál pro vznik závislosti somatického typu Neuropsychologická narušení: narušení v paměti a prostorové orientaci, v přenášení pozornosti, schopnosti plánovat, narušené zpracování kognitivních a emočních informací Problémem pro posouzení je polymorfní užívání U pacientů metadonové substituce nejsou prokázány výrazná kognitivní narušení, mírná narušení v psychomotorickém tempu, verbální a krátkodobé paměti, pozornosti a řešení problémů

25 Opioidy užívané pro zvládání bolesti I. Zejména u pacientů s rakovinou v pokročilých stádiích Zkoumání účinků u zdravých dobrovolníků Kognitivní narušení je spojeno s injekčním užíváním, závislé na množství užité látky Orální aplikace mírné, ale signifikantní narušení spojené s velikostí dávky Pozor: bolest sama o sobě může způsobit kognitivní narušení Zkoumání účinků u pacientů trpících chronickou bolestí způsobenou nádorovým onemocněním Stabilní dávky nenarušují kognitivní funkce Zvyšující se dávky jsou spojeny se zhoršením paměti, abstraktního uvažování a reakčního času, pozornosti Brát v úvahu bolest, užívané léky a funkční stav Zkoumání účinků u pacientů s chronickou nemaligní bolestí Nezjištěno kognitivní narušení Samotné dlouhodobé užívání opioidů pro tlumení bolesti neovlivňuje neuropsychologický výkon, bolest a funkční narušení mohou způsobit větší problémy

26 Opioidy a řízení Opioidy užívané pro zvládání bolesti Zkoumáno za použití různých metodologií Žádná studie neprokázala vliv užívání opioidů na snížení schopnosti řídit Ale, není jasné, zda tato zjištění mohou být aplikována na pacienty trpící bolestí a dlouhodobě užívající opioidy Neovlivňují neuropsychologický výkon X bolest a funkční narušení Užívání heroinu Narušení prostorové orientace Deficity ve schopnosti přenášet pozornost Zpomalení reflexů Prodloužení reakčního času Podcenění rizikových situací Zcela neschopni řízení jsou řidiči při syndromu z odnětí Pacienti metadonové substituce Minimální narušení strana 26 April 10, 15

27 Stimulancia charakteristika I. Legální: kofein, tein Nelegální: pervitin (metamfetamin), amfetamin, kokain, extáze (MDMA) Obecně: Zvyšují psychomotorické tempo a bdělost urychlením myšlení, zvýšenou nabídkou asociací a výbavností paměti (na úkor přesnosti) Zkracují spánek a zahánějí únavu Vyvolávají euforii a velmi příjemný pocit síly (duševní i tělesné) a energie Snižují chuť k jídlu Působí anxiogenně vyvolávají úzkost Někdy umocňují trému Užití může vést k agresivitě a přecenění hranic psychosomatických možností Po odeznění účinku látky se dostavuje dojezd podobný kocovině dominuje celkové vyčerpání, únava, bolest kloubů Dlouhodobým účinkem je vznik psychické závislosti (craving) Somatické komplikace Organismus je po celou dobu účinku připraven na vrcholový výkon snížená chuť k jídlu rychlé hubnutí extrémní vyhublost Toxické psychózy

28 Stimulancia prevalence užívání Trend: pokles užívání nelegálních drog v obecné populaci včetně konopných drog Odhad prevalence problémového užívání pervitinu: ( ) uživatelů pervitinu Nejvíce v kraji: hl.m. Praha, Ústecký, Moravskoslezský Další souvislosti 5 HIV pozitivních v souvislosti s užíváním (nižší než 1 %) 518 VHC pozitivních injekčních uživatelů (20-60 %)

29 Stimulancia pervitin (metamfetamin) Účinnější než amfetamin (ve světě nejrozšířenější) Mikrokrystalický bílý prášek, bez zápachu, hořké chuti, na černém trhu zabarven do žluta, fialova Výchozí látkou pro výrobu je efedrin Aplikace: ústy, šňupáním, nitrožilně Hlavní příznaky intoxikace zmizí za 8-24 hodin

30 Pervitin akutní intoxikace Při prvním požití často bolest v čele, úzkost Neklid, hyperaktivita Bolesti hlavy Mydriáza Tachykardie s arytmiemi Hyperreflexie Vzestup tělesné teploty Někdy křeče a delirium

31 Pervitin dlouhodobé užívání Mohou vznikat organické mozkové psychosyndromy provázené demencí Závislý je neklidný, pociťuje napětí, úzkost, předrážděnost, poruchy spánku, panikaření, nevolnost, zvracení, sucho v ústech, celková sešlost z podvýživy, třes, bolesti u srdce, bolesti kloubů, široké nereagující zorničky Psychické komplikace: halucinace, strach, neklid, vztahovačnost, deprese, sebevražedné tendence, podezíravost, chorobná žárlivost, stavy zmatenosti, poruchy paměti, neschopnost koncentrace Odvykací syndrom je pouze psychický Zdravotní rizika související s nitrožilním užíváním

32 Stimulancia - kognitivní deficity u uživatelů Neurotoxicita Jednorázové podání výzkumným osobám snížení únavy, zvýšení kognitivní výkonnosti, tendence k impulzivním odpovědím na podněty, zrychlení reakčního času Současný chronický uživatel Deficity ve výkonech v paměťových testech, např. ve znovuvybavení si sluchových podnětů Deficity v percepčně-motorickém tempu, v reakčním čase Deficity v inhibici a koncentraci pozornosti Problémy při řešení problémů, zacházení s informacemi, abstraktním myšlení a v mentální flexibilitě Bývalí uživatelé abstinující 5 dní až několik let vykazují poškozený výkon v testech, které vyžadují: Schopnost inhibovat irelevantní informace, rozhodovat se, používat funkce paměti, zejména krátkodobou paměť, zpracování prostorových úloh a organizaci informací, schopnost učit se

33 Stimulancia a řízení Účinky se liší dle toho v jaké fázi po užití se jedinec nachází (bezprostředně po užití, později, abstinenční syndrom) Účinky také závisí na užitém množství, způsobu užití, frekvenci užívání a na době od posledního užití Problémy v motorické oblasti Snížení pozornosti a soustředění se na řízení Zrychlení reakčního času, impulzivní reakce Narušená psychomotorická koordinace Riskování Agresivita Rychlá jízda Vybočování z jízdního pruhu a ze silnice Vlnkovitá jízda Časté jsou kolize ve velké rychlosti strana 33 April 10, 15

34 Sedativa (antidepresiva, anxiolytika, např. benzodiazepiny) a řízení Snížení pozornosti, snížená ostražitost Zpomalení reakcí (nárůst reakčního času) Narušení psychomotorické koordinace Narušení exekutivních funkcí Útlum, ospalost až spánek Problémy s udržením vozidla v dráze Řídí buď příliš rychle, nebo pomalu Problémy s řízením se podle dopravních signálů a značek Velkým problémem zůstává nedostatečné poučení pacienta o nežádoucích účincích medikace strana 34 April 10, 15

35 Literatura Kalina, K., & Radimecký, J. (Eds.). (2003). Drogy a drogové závislosti 1. Mezioborový přístup. Praha: Úřad vlády ČR. Miovský, M. (Ed.). (2006). Kognitivní deficity způsobené užíváním návykových látek. In M. Preiss, & H. Kučerová, Neuropsychologie v psychiatrii ( ). Praha: Grada. Mravčík, V. et al. (2013). Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce2012. Praha: Úřad vlády ČR.

36 Děkuji za pozornost. Kontakt

Vliv návykový látek na kognitivní funkce při řízení. Lenka Šťastná, Matúš Šucha, Petr Zámečník

Vliv návykový látek na kognitivní funkce při řízení. Lenka Šťastná, Matúš Šucha, Petr Zámečník Vliv návykový látek na kognitivní funkce při řízení Lenka Šťastná, Matúš Šucha, Petr Zámečník Úvod Užívání legálních a ilegálních drog v silniční dopravě a jeho vliv na dopravní nehodovost je komplexní

Více

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby.

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. PERVITIN Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. Užívání především šňupání (účinky se projeví za cca 15 minut), nitrožilní (okamžitý účinek)

Více

Psychoaktivní látky. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoaktivní látky. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoaktivní látky MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 7 Název materiálu: Psychoaktivní

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

Pokorný Daniel žák si osvojí znalosti o typech a projevech základních drog a o sportovním dopinku Spec. vzdělávací potřeby Stupeň a typ vzdělávání

Pokorný Daniel žák si osvojí znalosti o typech a projevech základních drog a o sportovním dopinku Spec. vzdělávací potřeby Stupeň a typ vzdělávání Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ DROGY POJEM DROGA Společným znakem všech drog je to, že dokáží ovlivnit centrální nervovou soustavu a její funkce V odborném názvosloví hovoříme o omamných a psychotropních látkách Na drogy vzniká závislost.

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe

Drogy a otravy zkušenosti z praxe EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe Mgr. Hana

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Drogy. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013. Ročník: devátý

Drogy. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013. Ročník: devátý Drogy Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s dělením návykových

Více

Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže. Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent.

Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže. Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent. Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent.cz Závislost u dětí a mladistvých V čem je to jiné? Problematický

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování

Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování

Více

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie Možnosti sběru dat o uživatelích MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

Závislosti. Omamné psychotropní látky

Závislosti. Omamné psychotropní látky Závislosti Omamné psychotropní látky Rozdělení drog Podle účinku na psychiku: Tlumivé látky (narkotika)-zpomalují psychomotorické tempo, malé dávky zklidní, vyšší navodí spánek, kóma až zástavu životních

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola 2. stupeň ZŠ Základní Zdravověda Rizika

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

5. MENTÁLNÍ RETARDACE

5. MENTÁLNÍ RETARDACE 5. MENTÁLNÍ RETARDACE Mentální retardace celkové snížení intelektových schopností, které vznikají průběhu vývoje. Podle doby vzniku intelektového defektu rozlišujeme oligofrenii a demenci. Oligofrenie

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Návykové

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Prim. MUDr. Petr Popov Subkatedra návykových nemocí IPVZ Oddělení léčby závislostí VFN 1.LF UK v Praze 2008: Drogy hrozba dneška? MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.,

Více

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Účinky návykových látek Anotace Pracovní list týkající se problematiky drog a drogové závislosti. Úkoly

Více

PROBLEMATIKA DROG V PRACOVNĚ LÉKAŘSKÉ PÉČI

PROBLEMATIKA DROG V PRACOVNĚ LÉKAŘSKÉ PÉČI Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Centrum zdravotnických služeb Oddělení pracovního lékařství PROBLEMATIKA DROG V PRACOVNĚ LÉKAŘSKÉ PÉČI Šplíchalová, A., Hrnčíř, K., Tomešová, Z., Ambrúžová, N., Jašurková

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Psychostimulancia, halucinogeny a delirogeny Závislost na

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Závislosti

Hygiena a školní zdravotnictví. Závislosti Hygiena a školní zdravotnictví Závislosti Závislost Co je závislost? Neschopnost obejít se bez látky, činnosti, osoby, Nutkavá touha, které je těžké nevyhovět. Rizikové faktory: Osobnost člověka, vlastnosti

Více

Alkoholismus a boj proti zneužívání alkoholu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Alkoholismus a boj proti zneužívání alkoholu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Alkoholismus a boj proti zneužívání alkoholu Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Alkohol Návyková látka, vzniká kvašením sacharidů Bezbarvá tekutina, chemicky etanol V medicíně jako rozpouštědlo,

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání N á v r h VYHLÁŠKA ze dne o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, zdravotnického pracovníka nebo

Více

Tereza Uhrová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Psychiatrická klinika

Tereza Uhrová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Psychiatrická klinika Tereza Uhrová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha zařazení nálezů do kontextu! MoCA = 22 demence koncentrace, deprese, motivace, delirium. poskytnutí

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Psychotické poruchy ve stáří MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Duševní poruchy s psychotickými příznaky Organické Neorganické Psychotické

Více

Téma: Zvláštnosti při podávání některých léků /2. Kardiotonika Diuretika Analgetika Antipyretika Hypnotika Sedativa Antiemetika Antianemika Laxativa

Téma: Zvláštnosti při podávání některých léků /2. Kardiotonika Diuretika Analgetika Antipyretika Hypnotika Sedativa Antiemetika Antianemika Laxativa Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

Diagnostika závislostí a varovné příznaky u adolescentů

Diagnostika závislostí a varovné příznaky u adolescentů Diagnostika závislostí a varovné příznaky u adolescentů MUDr. Jela Hrnčiarová Krajská konference Dítě a droga 15.10.2012 Alkohol etanol, etylalkohol C2H5OH převážně tlumivé a euforizující účinky fyziologická

Více

K612TEPR Ústav dopravních systémů TEORIE PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

K612TEPR Ústav dopravních systémů TEORIE PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH K612TEPR Ústav dopravních systémů TEORIE PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH PODMÍNKY ZÁPOČTU minimálníúčast na cvičeních90% (cvičení si je možné nahradit s jinou skupinou) úkoly ze cvičení (zápočtový test)

Více

Osnova Co je to droga? lení drog Pro lidé berou drogy? Jak drogy p sobí? lení drog dle ú inku Stimula ní drogy extáze Tanec se smrtí? Co je extáze?

Osnova Co je to droga? lení drog Pro lidé berou drogy? Jak drogy p sobí? lení drog dle ú inku Stimula ní drogy extáze Tanec se smrtí? Co je extáze? Osnova Co je to droga? Dělení drog Proč lidé berou drogy? Jak drogy působí? Dělení drog dle účinku Stimulační drogy extáze Tanec se smrtí? Co je extáze? Slangové názvy Pilulka lásky Následky užívání Krátkodobé,

Více

DUÁLNÍ OSUD SUD. MUDr. Jana Schwarzová, MUDr. Libor Chvíla CSc. Oddělení psychiatrické, Fakultní nemocnice Ostrava Psychiatrická nemocnice v Opavě

DUÁLNÍ OSUD SUD. MUDr. Jana Schwarzová, MUDr. Libor Chvíla CSc. Oddělení psychiatrické, Fakultní nemocnice Ostrava Psychiatrická nemocnice v Opavě DUÁLNÍ OSUD SUD MUDr. Jana Schwarzová, MUDr. Libor Chvíla CSc. Oddělení psychiatrické, Fakultní nemocnice Ostrava Psychiatrická nemocnice v Opavě Duální diagnóza Souběžný výskyt poruchy spojené s užíváním

Více

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života.

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života. Březen 1 Spánek je nezbytný nejen pro regeneraci duševních a fyzických sil, pro vytváření paměťových stop a tedy pro kognitivní funkce, ale i pro celou řadu metabolických pochodů. Kvalita nočního spánku

Více

VY_32_INOVACE_OV89LE_13_03_20. Kód přílohy vzdělávací materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Mgr.Eva Lepší. Ročník, cílová skupina:

VY_32_INOVACE_OV89LE_13_03_20. Kód přílohy vzdělávací materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Mgr.Eva Lepší. Ročník, cílová skupina: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE. Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO mjr. MUDr.Roman Šindelář

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE. Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO mjr. MUDr.Roman Šindelář DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO mjr. MUDr.Roman Šindelář DROGA Je přírodní, polysyntetická nebo syntetická látka, která po vpravení do organismu vyvolá změnu

Více

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ I. II. NÁVYKOVÉ LÁTKY A LEGISLATIVA III. NÁVYKOVÉ LÁTKY VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ 1 Charakteristika současné drogové

Více

Poruchy příjmu potravy. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Poruchy příjmu potravy. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Poruchy příjmu potravy Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Psychogenní poruchy příjmu potravy Onemocnění, pro která je charakteristická porucha myšlení a jednání ve vztahu k jídlu a vlastnímu vzhledu

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

(Léková) závislost. 17. května 2007. Ústav farmakologie. (tentokrát doopravdy) Jan Strojil. Léková závislost

(Léková) závislost. 17. května 2007. Ústav farmakologie. (tentokrát doopravdy) Jan Strojil. Léková závislost (Léková) závislost (tentokrát doopravdy) Ústav farmakologie 17. května 2007 Závislost užívání (látky) se stává kompulzivní (většinou) centrálně působící (látky) Typy (závislosti) fyzická (abstinence) psychická

Více

KONOPÍ. droga. účinný. lék? nebo. Kapustová Kamila

KONOPÍ. droga. účinný. lék? nebo. Kapustová Kamila KONOPÍ droga nebo účinný Kapustová Kamila lék? Marihuana je v mnohém odlišná od běžných pouličních drog, například způsobem konzumace. Konopí si uživatel nepíchá do žíly a ani ho nešňupe, ale v podstatě

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

LEGALIZACE LEHKÝCH DROG

LEGALIZACE LEHKÝCH DROG MATERIÁLY - BIOLOGIE PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ CZ.1.07/1.1.24/01.0040 LEGALIZACE LEHKÝCH DROG Mgr. Renata Müllerová, 2012 Úvod Použitá metoda: Název debaty: debata Jste pro legalizaci lehkých

Více

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Stárnoucí pracovní populace Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Rožnov,2006 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

STRES STRES ZÁTĚŽ, TÍSEŇ, TLAK, ÚZKOST BÝT VYSTAVEN VNĚJŠÍM SILÁM, TLAKŮM NEJBĚŽNĚJŠÍ PŘEDSTAVA: STRES JE SÍLA, KTERÁ ZPŮSOBUJE TĚLESNÉ NEBO PSYCHICKÉ VYČERPÁNÍ A UTRPENÍ STRES PROŽÍVÁ ČLOVĚK, KTERÝ JE

Více

Informace o konopí pro léčebné použití PRO PACIENTY

Informace o konopí pro léčebné použití PRO PACIENTY Informace o konopí pro léčebné použití PRO PACIENTY OBSAH Úvod Konopí pro léčebné použití dostupné v ČR Onemocnění, na které je možné konopí pro léčebné použití používat, a lékaři, kteří jej mohou předepisovat

Více

Zdroj: www.sukl.cz (Státní ústav pro kontrolu léčiv) Informace o Hypnogenu, jeho užívání a účincích: www.hypnogen.psychoweb.cz

Zdroj: www.sukl.cz (Státní ústav pro kontrolu léčiv) Informace o Hypnogenu, jeho užívání a účincích: www.hypnogen.psychoweb.cz Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls131298/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE HYPNOGEN (Zolpidemi tartras) potahované tablety Přečtete si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Možnosti aktivizace mentálních funkcí v knihovnách. Mgr. Martina Burianová trenérka paměti III. stupně

Možnosti aktivizace mentálních funkcí v knihovnách. Mgr. Martina Burianová trenérka paměti III. stupně Možnosti aktivizace mentálních funkcí v knihovnách Mgr. Martina Burianová trenérka paměti III. stupně Organizace vzdělávání trenérů paměti Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging = akreditovaná

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: GE Vyšší kvalita výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Autor: Mgr. Hana Křivánková Téma:

Více

Ethanol, ethylalkohol, C 2 H 5 OH. Subjektivně vnímané vlastnosti

Ethanol, ethylalkohol, C 2 H 5 OH. Subjektivně vnímané vlastnosti A l k o h o l a jeho prokazování základní fakta Alkohol Ethanol, ethylalkohol, C 2 H 5 OH. Subjektivně vnímané vlastnosti Alkoholické nápoje Pivo 10 = 4 obj. % (3,16 g v 0,1 l = 15,8 g v 0,5 l) 12 = 5

Více

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace Zátěžové situace frustrace, stres, deprivace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, IHOK FN Brno Bolest u MM Při postižení kostí je bolest častá Intenzita bolesti v průběhu léčby výrazně kolísá V pokročilých stádiích onemocnění je bolest

Více

- Psychický proces, zachycuje to, co v daném okamžiku působí na naše smysly.

- Psychický proces, zachycuje to, co v daném okamžiku působí na naše smysly. Otázka: Psychologie - psychické stavy, procesy a lidské činnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nicole 1. Psychické procesy: vnímání, představy, fantazie, pozornost, myšlení, paměť 2. Psychické

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Incidence a prevalence léčených uživatelů drog a akutní předávkování a zdravotní komplikace v souvislosti s užitím drogy

Incidence a prevalence léčených uživatelů drog a akutní předávkování a zdravotní komplikace v souvislosti s užitím drogy H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy Referát drogové epidemiologie Incidence a prevalence léčených uživatelů drog a akutní předávkování a zdravotní komplikace v souvislosti s užitím drogy v České

Více

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho Civilizační onemocnění Stres a syndrom vyhoření SOŠ InterDACT s.r.o. Most Bc. Jana Macho Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Jana Macho III/2_Inovace a

Více

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce.

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce. Emoce a jejich poruchy Rozšiřující materiál k tématu emoce. CITY=EMOCE, lat.moveo psychické procesy zahrnující subjektivní zážitky, stavy a vztahy k působícím podnětům provázené fyziologickými změnami,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Bolest. v paliativní medicíně. prim.mudr.dagmar Palasová

Bolest. v paliativní medicíně. prim.mudr.dagmar Palasová Bolest. v paliativní medicíně Beskydy 20.4.2013 prim.mudr.dagmar Palasová Bílovecká nemocnice, a.s. Paliativní péče je aktivní péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém

Více

Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení

Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení Petra Obrtlíková 1. Interní klinika VFN Únava nejčastější příznak udáváný u pacientů s nádorovým onemocněním.

Více

DROGA. Chemická látka, která ovlivňuje naše chování. Způsobuje závislost psychickou i fyzickou. Drogy ovlivňují mysl - Drogy zamlží paměť a způsobují

DROGA. Chemická látka, která ovlivňuje naše chování. Způsobuje závislost psychickou i fyzickou. Drogy ovlivňují mysl - Drogy zamlží paměť a způsobují Obsah Droga Dělení drog Proč lidé berou drogy? Dělení drog dle účinku Inhalanty Účinky inhalantů Slangové názvy Rizika inhalantů Krátkodobé účinky Dlouhodobé účinky Jsou inhalanty návykové? Dělení inhalantů

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma VY_32_INOVACE_07_B_06_ZDR

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

SPECIÁLNÍ PSYCHOPATOLOGIE AFEKTIVNÍ PORUCHY

SPECIÁLNÍ PSYCHOPATOLOGIE AFEKTIVNÍ PORUCHY SPECIÁLNÍ PSYCHOPATOLOGIE 1. Afektivní poruchy 2. Schizofrenie a poruchy s bludy 3. Neurotické poruchy 4. Poruchy osobnosti 5. Mentální retardace 6. Organicky podmíněné duševní poruchy AFEKTIVNÍ PORUCHY

Více

Situace ve městě Havířově v otázce nealkoholových drog z pohledu Centra drogové pomoci stav k 31. 12. 2012

Situace ve městě Havířově v otázce nealkoholových drog z pohledu Centra drogové pomoci stav k 31. 12. 2012 Situace ve městě Havířově v otázce nealkoholových drog z pohledu Centra drogové pomoci stav k 31. 12. 2012 Hlavním cílem této krátké analýzy bylo zjistit data o aktuálním stavu a nových trendech na drogové

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A,

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A, Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace L U D M I L A K O Ž E N Á, V L A D I M Í R K E B Z A, S T Á T N Í Z D R A V O T N Í Ú S T A V, P

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13860NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Mgr. Vendula Kolářová

Mgr. Vendula Kolářová Mgr. Vendula Kolářová Snižování vlivu psycho-sociálních handicapů směřující k posílení zaměstnatelnosti občanů Libereckého kraje CZ.1.04/3.1.02/86.00035 Emoce patří mezi významné řídící a regulační mechanismy

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Mgr. Kateřina Svěcená ergoterapeut Klinika rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Co jsou kognitivní

Více

Psychologické aspekty drogové kriminality. JUDr. et Ing. Marek BLAŽEJOVSKÝ

Psychologické aspekty drogové kriminality. JUDr. et Ing. Marek BLAŽEJOVSKÝ JUDr. et Ing. Marek BLAŽEJOVSKÝ Psychologické aspekty drogové kriminality - Osobnost pachatele jednajícího pod vlivem návykové látky s akcentem na řízení motorového vozidla pod vlivem návykové látky Drogy,

Více

SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA

SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Úřad vlády České republiky Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 Malá Strana tel.: +420 296 153 222 fax: +420 296 153 264 SPOLEČNÁ TISKOVÁ

Více

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák)

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) Obsah 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) 3. Změny psychiky ve stáří (Tamara Tošnerová) Ztráta nezávislosti

Více

PŘÍBALOVÝ LETÁK: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Adepend 50 mg potahované tablety. naltrexoni hydrochloridum

PŘÍBALOVÝ LETÁK: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Adepend 50 mg potahované tablety. naltrexoni hydrochloridum Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls211059/2009 PŘÍBALOVÝ LETÁK: INFORMACE PRO UŽIVATELE Adepend 50 mg potahované tablety naltrexoni hydrochloridum Před použitím se přečtěte pozorně celou

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Slovenská Členy

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DEGAN 10 mg tablety metoclopramidi hydrochloridum monohydricum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DEGAN 10 mg tablety metoclopramidi hydrochloridum monohydricum Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls79136/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE DEGAN 10 mg tablety metoclopramidi hydrochloridum monohydricum Přečtěte si pozorně celou

Více

Hazardní hraní v České republice a jeho dopady

Hazardní hraní v České republice a jeho dopady Hazardní hraní v České republice a jeho dopady MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. 9. října 2014 Praha Geneze zprávy 6. září 2012 usnesení vlády č. 655/2012 vláda ukládá ministru financí zadat NMS zpracování studie

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Myšlenky pro současnost a budoucnost MUDr.Bohumil Skála,PhD Praktický lékař pro dospělé Brno 2006 Vize Paliativní

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie Dětský klinický psycholog I. Psychologická diagnostika dětí a dospívajících 1. Psychologická vývojová diagnostika

Více

Diagnostika návykových látek v klinické. laboratoři

Diagnostika návykových látek v klinické. laboratoři Diagnostika návykových látek v klinické laboratoři Michal Jakl 24.11.2010 NÁVYKOVÉ LÁTKY Jako látky návykové označujeme sloučeniny a skupiny sloučenin, které mohou vyvolat závislost. Závislost na chemické

Více