A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Náměstí Krále Jiřího 6, Cheb, tel , fax ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Náměstí Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb, tel. 354 436 328, fax 354 535 179, email : info@dsva.cz, www.dsva.cz"

Transkript

1 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Projektant : Zodpovědný projektant : Zhotovitel : Vypracoval : Hlavní projektant : Rudolf Jónás Ing. Petr KRÁL MěÚ : Tachov Kraj : Plzeňský Datum : 11/2015 Stavebník : Přimda, náměstí Republiky čp. 112 Číslo zakázky : 32/2015 Akce : Stupeň : Souprava : SO : Náměstí Krále Jiřího 6, Cheb, tel , fax , Rudolf Jónás Ing. Petr KRÁL Studie bezpečné cesty do školy, Přimda u Tachova DOPRAVNÍ STAVBY A VENKOVNÍ ARCHITEKTURA s.r.o. T S T Výkres Průvodní zpráva Měřítko : Část : A. Dokumentaci lze užívat ve smyslu příslušné smlouvy o dílo,kopírování a rozšiřování bez předchozího souhlasu je zakázáno

2 A. 1 I D E N T I F I K A Č N Í Ú D A J E S T A V B Y Akce : MěÚ : Stavebník : Projektant : Studie bezpečné cesty do školy, Přímda u Tachova Přímda Město Přímda náměstí Republiky čp Přimda Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o. Náměstí krále Jiřího 6, Cheb IČO Zodp. projektant : Ing. Petr Král, ČKAIT č Úroveň : Technická studie (TST) Datum realizace : není znám Dodavatel stavby : dle výběrového řízení 2

3 A. 2 Z D Ů V O D N Ě N Í S T U D I E Iniciátorem této studie je ZŠ v městě Přimda, okres Tachov, jenž získala grant na pořízení dopravní studie, která bude řešit bezpečnou cestu pro děti do ZŠ, což v poměrech obce představuje především zvýšení bezpečnosti na hlavním průtahu městem Přimda, silnici II/ 605 ulici Borská, která je napojena na silnici E50, D5 a hraniční přechod Rozvadov. Záměrem investora je především zřízení přechodu pro chodce v křižovatce ulic Borská x Školní, Borská x Novoveská a dále k zúžení na dva jízdní pruhy šíře 3,0 m pomocí zeleného ostrovu mezi směry a tedy zpomalení rychlosti motorových vozidel v úseku mezi benzínovou pumpou a stávajícím přechodem před ulicí Novoveská na ulici Borská. Při křižovatce ulice Borská x Severní při penzionu V Podhradí je navrženo přechodové místo a doplněny chodníky. Dopravní vytíženost ulice Borská v dané lokalitě je vysoká díky blízkosti hraničního přechodu Rozvadov. Město Přimda je přímo napojeno silnicí II/605, ul. Borská, na hlavní a jeden z nejvíce využívaných hraničních přechodů v západních Čechách s Německem. Obec je první, nebo poslední zastávkou řidičů jedoucích po silnici II/605 na Rozvadov, popřípadě se vracejí do ČR. Díky této zátěži dopravní infrastruktury města dochází ke zvýšení rizika nemotoristických uživatelů ulic, kterými jsou na ulici Borská hlavně chodci, děti, ale i senioři. Poloha přechodu pro chodce je navržena podle vyhodnocení mapy kritických míst, která byla stanovena ve spolupráci se zástupci školy a dětmi. Ti společně s rodiči a pedagogy vyznačili místa, která vnímají na své trase z domova do školy jako nebezpečná. Z těchto uvedených míst pak vznikla mapa tras a kolizních míst. Dále děti s učiteli provedli sčítáním intenzit vozidel a pěších. Dále došlo v místě k radarovému měření rychlosti motorových vozidel a intenzity dopravy. Na základě vyhodnocení všech vstupních parametrů došlo k návrhu této studie, která se snaží zohlednit údaje pedagogů žáků a monitorovaná data. V současné době jsou poměry přístupů a provedení chodníků nevyhovující. Mapa rizik uvádí samozřejmě jako hlavní rizikové místo lokalitu před školou a jejím blízkém okolí, což je logické s ohledem na to, že je zde centrum výskytu dětí, místo však leží mimo hlavní trasu průtahu a místní intenzita dopravy a poměry nejsou tak kritické jako u míst označených čísly 2, 3 a 4. Zde dochází ke křížení trasy chodců a hlavní dopravní tepny města. 3

4 Mapa nebezpečných míst: V těchto místech tedy vzniká logicky požadavek na vybudování přechodů pro chodce, nebo míst pro přecházení. Další zjištěnou skutečností je překračování rychlostního limitu vozidel v obci, tedy rychlosti 50 km/h. Z měření je také patrné dopravní zatížení. Tato okolnost byla zjištěna měřením rychlosti v období květen O výsledku měření je pořízeno vyhodnocení, statistika měření provedené společností GEMOS CZ, B. Smetany 1599, Čelákovice. Mapa ukazuje místa umístění měřících zařízení, radarů : Vyhodnocení a statistika je součástí přílohy této zprávy. 4

5 S ohledem na tyto skutečnosti jsou řešeny chodníky v celé přilehlé oblasti, dále je nutné významně změnit VDZ, které navazuje na potřeby bezpečnosti provozu přechodů pro chodce a uzpůsobení provozu vozidel v dané lokalitě. Mimo provozní potřeby lokality a přechodů, přechodových míst při ulici Borská je snahou Obce Přimda vytvořit v dané lokalitě ucelené příjemné a funkční prostředí, které navazuje na klidovou zónu městského parku. I proto jsou řešené plochy doplněny o sadové úpravy. Pozemky dotčené stavbou: ČÍSLO PARCELY VLASTNÍK K.Ú. VÝMĚRA (m2) VYUŽITÍ DRUH POZEMKU 4 Město Přimda Přímda 54 - zahrada 5 BENZINA, s.r.o. Přímda 280 neplodná půda ostatní plocha 5 BENZINA, s.r.o. Přímda 280 neplodná půda ostatní plocha 7 Státní pozemkový úřad Přímda zahrada 2387 Freisleben Petr Přímda zahrada 2392 BENZINA, s.r.o. Přímda 219 ostatní komunikace ostatní plocha 2394 BENZINA, s.r.o. Přímda 882 ostatní komunikace ostatní plocha 2396 Město Přimda Přímda 151 zeleň ostatní plocha 2434 Město Přimda Přímda 133 jiná plocha ostatní plocha 2480 BENZINA, s.r.o. Přímda 64 jiná plocha ostatní plocha 2481 Město Přimda Přímda 74 jiná plocha ostatní plocha 1819/13 Město Přimda Přímda 61 - zahrada 2285/1 Město Přímda Přímda 4473 ostatní komunikace ostatní plocha 2285/11 Město Přimda Přímda 66 ostatní komunikace ostatní plocha 2285/2 Lesy České republiky, s.p Přímda 31 neplodná půda ostatní plocha 2286/10 Město Přimda Přímda 485 ostatní komunikace ostatní plocha 2286/104 Plzeňský kraj, SÚS PK, p.o. Přímda 1077 ostatní komunikace ostatní plocha 2286/12 Město Přimda Přímda 1241 zeleň ostatní plocha 2286/13 Město Přimda Přímda 1332 ostatní komunikace ostatní plocha 2286/15 Město Přimda Přímda 1173 zeleň ostatní plocha 2286/16 Město Přimda Přímda 2259 zeleň ostatní plocha 2286/20 Město Přimda Přímda 1410 zeleň ostatní plocha 2286/21 Město Přimda Přímda 302 zeleň ostatní plocha 2286/34 Plzeňský kraj, SÚS PK, p.o. Přímda 22 ostatní komunikace ostatní plocha 2286/36 Město Přimda Přímda 466 ostatní komunikace ostatní plocha 2286/7 Město Přimda Přímda 8809 ostatní komunikace ostatní plocha 2286/8 Město Přimda Přímda 786 ostatní komunikace ostatní plocha 2287/1 Plzeňský kraj, SÚS PK, p.o. Přímda silnice ostatní plocha 2287/2 Plzeňský kraj, SÚS PK, p.o. Přímda 2186 silnice ostatní plocha 2287/3 Plzeňský kraj, SÚS PK, p.o. Přímda 12 silnice ostatní plocha 2287/5 Plzeňský kraj, SÚS PK, p.o. Přímda silnice ostatní plocha 2398/1 BENZINA, s.r.o. Přímda 279 zeleň ostatní plocha 73/4 Město Přimda Přímda 3011 ostatní komunikace ostatní plocha 73/6 Plzeňský kraj, SÚS PK, p.o. Přímda 43 jiná plocha ostatní plocha st. 2 SJM Malý Jaroslav a Malá Blanka Přímda 707 zastavěná plocha a nádvoří st. 281 Ing. Výleta Pavel Přímda zastavěná plocha a nádvoří st. 313 Moročkovská Daniela MUDr. Přímda zastavěná plocha a nádvoří st. 335/1 Jednota, spotřební družstvo v Tachově Přímda zastavěná plocha a nádvoří st. 345 Lesy České republiky, s.p Přímda 48 - zastavěná plocha a nádvoří st.283 SJM Hrůza Pavel a Hrůzová Vendulka Přímda zastavěná plocha a nádvoří A. 3 S T A N O V E N Í Z Á J M O V É O B L A S T I Řešené území se nachází při hlavním městském průtahu, ulici Borská, silnici II/605, v oblasti mezi Hotelem Modrá laguna při křižovatce Borská x Severní a křižovatkou Borská x Školní. Dotčené jsou ulice Borská, Severní, Novoveská směr Nová Ves a ulice Školní. Zájmové území stanovuje tato studie bezpečné cesty do školy. 5

6 Řešené území je zastavěné, významným prvkem je park při východní části řešeného území. S ohledem na to jsou řešeny i přilehlé části zeleně, popř. jsou navrženy nové plochy se sadovými úpravami. Dalším významným prvkem je křižovatka ulic Borská x Novoveská, kde dochází k zúžení prostoru křižovatky a návrhu středního kapkovitého ostrůvku. A. 4 V Ý C H O Z Í Ú D A J E P R O N Á V R H A.4.1 Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování studie - Platný územní plán města - Geodetické zaměření území Radek Petrášek, zeměměřičská činnost, náměstí Republiky 423, Bor - Fotodokumentace současného stavu - Katastrální mapa města Město Přímda - Sčítání dopravy a mapa nebezpečných míst ZŠ Přímda - Radarové měření GEMOS CZ, B. Smetany 1599, Čelákovice A.4.2 Podmínky orgánů státní správy vyplývající ze zvláštních předpisů a jejich plnění - DI PČR požaduje prodloužit chodník od až do ulice Severní, což bylo do studie doplněno. Dále požaduje v místě před hotelem Škoda řešit přecházení pouze místem pro přecházení, nikoliv přechodem pro chodce. Ve studii je však kladen důraz na zklidnění průjezdu po II/605, místo pro přecházení není nijak vizuálně řešeno a to řidiče nepřinutí k zvýšené pozornosti v tomto prostoru. A proto je ve studii ponechán přechod pro chodce s optickými upozorněním psychologickou brzdou začínající na horizontu a nasvětlením bílým odlišným světlem. Dále by bylo vhodné doplnit symbol buďto omezené rychlosti 50 km/h nebo pozor děti ve formě nápisu na vozovku. A.4.3 Vstupní podmínky zadavatele - Město požaduje zabezpečení cesty dětí a mládeže do ZŠ Přimda a tol hlavně v kritických místech křížení dopravní tepny města, ulice Borská a míst, kde dochází k nejčastějšímu přecházení dětí, chodců přes zmíněnou ulici - Sčítání chodců a vozidel v profilu nového přechodu pro chodce Legenda k mapě na straně 3 vytvořená pedagogy a žáky : 1 velká rychlost aut před školou, nepřehledná zatáčka bylo by třeba snížit rychlost (děti 55x, rodiče 30x, zaměstnanci 17x = celkem 102x) 2 chybí přechod, velká rychlost aut, pro přecházení nepřehledné místo (děti 60x, rodiče 25x, zaměstnanci 14x = celkem 99x) 3 velká rychlost aut, přechod je od křižovatky vzdálen, velmi široká silnice (děti 34x, rodiče 13x, zaměstnanci 9x = celkem 56x) 4 velká rychlost aut, chybí přechod, příliš široká silnice (děti 41x, rodiče 1x, zaměstnanci 7x = celkem 49x) 5 nebezpečná, nepřehledná křižovatka, chybí chodník (děti 28x, rodiče 13x, zaměstnanci 8x = celkem 41x) - Radarové měření jehož výsledky jsou přílohou této zprávy. 6

7 A. 5 C H A R A K T E R I S T I K A Ú Z E M Í Řešené území se nachází při ulici Borská x Severní po křižovatku Borská x Školní. V úseku je řešena křižovatka Borská x Novoveská. Jedná se prakticky o centrum obce při hlavním průtahu obcí silnice II/605, která spojuje oblast s hraničním přechodem Rozvadov. Od křižovatky Borská x Novoveská směrem na východ leží městský park, klidová zóna. Západní část je pak charakteristická čerpací stanicí pohonných hmot. Řešené území je polohově rozprostřeno západovýchodně a navazuje na klidové zóny a zóny pro bydlení, popřípadě drobný provoz. Ulice Borská je asfaltová, rovněž řešené křižovatky a ulice navazující na ul. Borskou jsou asfaltové, chodníky také, ačkoli při severní hranici řešeného území jsou již plochy pro chůzi, parkování apod. řešeny s povrchem z betonové dlažby. Škola je vzdálena od křižovatky Borská x Novoveská, středu řešeného území vzdušnou čarou cca 120 m, je tedy skutečně v blízkosti kritických míst, která studie vybavuje přechody pro chodce, nebo přechodovým místem. Jak již bylo řečeno v rámci studie jsou řešeny také chodníky a zásahy do zeleně, sadové úpravy parku a přilehlých zelených ploch podél chodníků. Z hlediska vzrostlé zeleně je území charakteristické parkem se vrostlými listnatými stromy. Terén je mírně svažitý, stoupá směrem na východ. Fotodokumentace stáv. stavu : Pohled na II/605, směr Tachov Pohled na II/605, směr Rozvadov Pohled na rozlehlou křižovatku II/605 x II/198 7

8 Pohled na stávající dlouhý přechod přes 3 jízdní pruhy Pohled na II/605 a odbočovací pruh vpravo do ČSPH Pohled na proměnou šířku průtahu a široké připojení ČSPH 8

9 Pohled II/605, směr Rozvadov Z hlediska ochranných pásem se staveniště nachází: - nenachází se v ochranném pásmu Z hlediska chráněných částí území se staveniště nachází: - nenachází se v žádné části chráněného území Z hlediska ochrany inženýrských sítí : - není v této fázi, technické studii, řešeno A. 6 Z Á K L A D N Í Ú D A J E N A V R Ž E N Ý C H V A R I A N T A.6.1 Směrové a výškové řešení - vozovka Stávající šířkové uspořádání silnice je pozůstatek silnice I.třídy, která byla po zprovoznění dálnice přeřazena do silnice II.třídy. Předimenzované šířky se navrhují v rámci studie zúžit a doplnit vhodnými stavebně-technickými opatřeními, která donutí řidiče k pomalejší jízdě a umožní pěším bezpečnější přecházení přes tuto komunikaci. Základní návrhové parametry jsou : a = 3,25 m v = 0,50 m (vodící a odvodňovací proužek) aodb = 3,00 m v místě dlouhého středového pásu jsou parametry : a = 3,00 m vvnjěší = 0,50 m vvnitřní = 0,50 m Úprava směrového řešení je patrná ze situace B.2. 9

10 - chodníky Směrové řešení chodníkových těles vyplívá ze stávajícího stavu chodníků a terénu, prakticky dochází k navázání na původní trasy, výškovým uspořádáním by mělo dojít k lepšímu odvodnění těles chodníků do přilehlé zeleně apod. Pouze v místě zeleného pruhu mezi chodníkem v parku podél ulice Borská je v současné nevzhledný a výškově nevyhovující zemní val, který by byl odstraněn a upraven a to i s ohledem na návaznost zeleně na žulovou obrubu silnice. Chodníky navazují na přechody pro chodce a přechodová místa a jsou doplněny v nově navržených ostrovech, podélném dělícím ostrově v ulici Borská a ostrově v křižovatce ulic Borská x Novoveská. Chodníky jsou navrženy převážně šíře 2,0 m, u přechodů pak 3,0 m, výjimečně pak šíře 1,5 m nebo respektují stávající šíři chodníkového tělesa. Příčný sklon chodníků je uvažován 2%. Chodníky jsou navrženy se signálními a varovnými hmatnými pásy v místech určených k přecházení chodců. Křížení chodců s ulicí Borská při ulici Severní je řešeno přechodem pro chodce šíře 4,0 m s novým osvětlením VO. U stanice pohonných hmot vzniká další místo pro přecházení šíře 3,0 m, spojuje stávající parkoviště s chodníky při ulici Borská. Přechodové místo je rozděleno ostrovem, který běží dále k východu ke křižovatce ulic Borská x Novoveská, před níž již v současné době je umístěn přechod pro chodce. Ten bude zachován, pouze dojde k úpravám v návaznosti na dělící ostrov jízdních protisměrných pruhů v ulici Borská. Přechod má šíři 3,0 m. V ulici Novoveská při křižovatce s ul. Borská vzniká nový přechod šíře 4,0 m. Je rozdělen nově navrženým dělícím ostrovem. Poslední místo přechodu pro chodce je na křižovatce ulic Borská x Školní. Zde je přechod přes ulici Borská navazující na park a chodníky v něm a naproti přes ulici Školní. Přechody jsou šíře 4,0 m. A.6.2 Křižovatky V rámci studie je navržena i úprava křižovatky II/605 x II/198 v rozsahu úpravy křižovatkových poloměrů a vložení středového kapkovitého ostrůvku na II/198 pro vyšší bezpečnost přecházejících a snížení rychlosti odbočujících vozidel. A.6.3 Obslužná zařízení V zájmovém území se nachází samoobslužná čerpací stanice pohonných hmot, stanice však není návrhem dotčena. Obslužná zařízení typu zastávek městské či linkové autobusové dopravy nejsou uvažovány, ani se v řešeném území nenacházejí. Studie navrhuje parkovací pruh na ulici Borská a parkoviště v ulici Školní a to v místech, kde se již v současné době parkuje. A.6.4 Veřejné osvětlení Místo nového přechodu pro chodce při ulici Školní a při ulici Severní bude nově osvětleno stožáry s světlem odlišné barvy od okolního VO. A.6.5 Nároky na úpravy a přeložky souvisejících pozemních komunikací Nejsou vyžadovány. A.6.6 Podmiňující předpoklady Nejsou uvažovány. 10

11 A Bilance základních výměr Chodníky 1520 m2 Parkování 140 m2 Výsadba 250 m2 Trávníky 1440 m2 A Zábory půdy Ačkoli návrh uvažuje u parcely č. 7, k.ú. Přimda s chodníkovým tělesem s ohledem na místní poměry chodníků, je pravděpodobné, že v dalších stupních PD a tedy i případné realizaci tento chodník nebude navržen a zbudován. A ŽP a krajina Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí Stavba je navržena tak aby co nejméně zasahovala do pozemků soukromých subjektů,ale hlavně pak i navazovala na stávající stav a hlavně splnila nároky bezpečného automobilového provozu a bezpečného užívání prostranství chodci, hlavně pak dětí navštěvujících místní ZŠ. Pro další stupně PD bude nutný dendrologický průzkum možnosti úpravy zemního valu mezi parkem a ulicí Borská a to s ohledem na stromy a jejich kořenový systém. Celkový dopad stavby do dotčeného území a navrhovaná opatření V průběhu realizace dojde k dočasnému a částečnému omezení provozu na silnici II/605. Lze předpokládat realizování i po úsecích. Okolní prostředí bude negativně ovlivněno stavební činností, převážně bude zvýšená hladina hluku. Jedná se o zásahy dočasné po dobu realizace stavby. V průběhu prací nesmí dojít k poškození a nepovoleným záborům okolních pozemků. Skrytá zemina bude použita pro zpětné terénní a sadové úpravy. A Organizace výstavby Stavba bude probíhat po úsecích, avšak v jedné časové etapě. Přesněji bude tato část řešena v dalších úrovních projektové přípravy. A Průzkumy Pro DÚR je potřeba zpracovat : - geodetické doměření chodníku do ulice Severní - zjištění výskytu tras IS A Orientační odhad nákladů Chodníky 1200 tis Kč Dopravní značení (VDZ + SDZ) 350 tis Kč Veřejné osvětlení přechodů pro chodce 200 tis. Kč Zeleň 190 tis Kč A.7 C E L K O V É P O S O U Z E N Í Studie bude sloužit pro další jednání se zástupci města, DI a SUS PK. Pro další pokračování projektové přípravy bude nutná dohoda Města a SUS PK nad stavebními objekty, které bude 11

12 financovat město a které SUS PK a to v souladu s pravidly pro průtahy obcemi. Obecná pravidla vycházejí ze zákona 13/1997 Sb., kde je stanoven průjezdní úsek obcí tj. vše co je mezi obrubníky. V tomto případě to bude VDZ, SDZ a středové ostrůvky. Ostatní úpravy vč. obrubníků pak budou investicí Města. Dále je třeba v koordinaci s tímto záměrem zpracovat studii dopravně-technických opatření na vjezdu od Boru a od Rozvadova, neboť pohodlné směrové vedení silnice a nevýrazný přechod z nezastavěného území do zastavěného způsobuje průjezd Městem ve vysoké rychlosti. Opatření navržená v této studii musí být doplněna na příjezdech do Města Přimda např. vjezdovými branami (jednostranný či oboustranný středový ostrůvek), DZ, vhodné osvětlení či signalizace nebo i vegetace. Na překračování rychlosti při vjezdu od Rozvadova upozorňovali i zástupci Města a občané při projednání studie. V Chebu, červenec - listopad 2015 Vypracoval : Ing. Petr Král a Rudolf Jónás Přílohy : Měření radarem, statistika měření provedené společností GEMOS CZ, B. Smetany 1599, Čelákovice- 12

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015

Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015 Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015 Dlouho připravovaná rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě bude zahájena 15. března 2015. V rámci oprav dojde k rekonstrukci

Více

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE Ing. Marek Kawulok kontrola Ing. Veronika Siwková zpracovatel Červenec 2011 OBSAH STUDIE:

Více

Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor

Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor Městský úřad Příbor odbor investic a správy majetku náměstí Sigmunda Freuda 19 74258 Příbor Datum: 7. 10. 2014 Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor Vážená paní /vážený pane,

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu

Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu Březen 2015 OBSAH Obsah... 2 1. Identifikační údaje... 3 2. Úvod... 4 3. Popis lokality... 5 4. Dopravně bezpečnostní

Více

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU Název projektu AUTA JEZDÍ SEM A TAM, NA PŘECHODU POZOR DÁM!!! Dopravní studie OBSAH STUDIE: 1. Průvodní zpráva: 1.1 Identifikační údaje 1.2 Předmět studie, zájmová

Více

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PP projekt Hodonín s.r.o. Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307 tel./fax: 518 321 807, mobilní tel.: 777 591 124, e-mail: pp.projekt@seznam.cz C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SPISOVÁ ZN.: dop/3254/14/393 Č.J.: MUH/ 29352/14/393 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 28.07.2014 ODBOR DOPRAVY Hana Řeháková 519441098 rehakova.dopravni@hustopece-city.cz

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR)

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

Nadace Partnerství a její dopravní program

Nadace Partnerství a její dopravní program a její dopravní program Ing.Petr Šmíd / Tel./fax: 274 816 727 3 základní témata Posilování občanské společnosti - Škola pro udržitelný život - Vzdělávací programy Ochrana přírody - Strom života Udržitelný

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 3 KŘIŽOVATKY SCHVÁLENO MD OPK Č.J. 18/2012-120-TN/1 ZE DNE 1. 3. 2012 S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2012 SE SOUČASNÝM

Více

Obj. prací č.9/2007 110/284/07 - Mo Ing. Medek /221197112 14.5.2007

Obj. prací č.9/2007 110/284/07 - Mo Ing. Medek /221197112 14.5.2007 ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Magistrát hl. m. Prahy odbor dopravy Jungmannova 29/35 110 00 Praha 1 VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA Obj. prací č.9/2007

Více

Dopravní infrastruktura Třinecka

Dopravní infrastruktura Třinecka Dopravní infrastruktura Třinecka RNDr. Věra Palkovská starostka města Třince 12. 11. 2008 Výstavba přeložky silnice I/68 a I/11 v úseku Třanovice Nebory Oldřichovice - Bystřice Současný stav: Zhoršující

Více

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Silniční okruh kolem Prahy, Jihozápadní segment, úsek č. 512 D1 Jesenice Vestec Název objektu: SO 173 - Dopravní opatření během výstavby jiná

Více

OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY

OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY 08-21 OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČÁST: DOPRAVNÍ PRŮZKUM ČERVENEC 2008 OBSAH OBSAH... 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. ÚVOD... 3 ZADÁNÍ... 3 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ... 3 CÍLE PRŮZKUMU... 3 POUŽITÉ PODKLADY...

Více

Obsah : A1 - Průvodní technická zpráva. Akce : PROJEKT BEZPEČNĚ DO ŠKOLY. Stupeň : STUDIE. Ve Valašském Meziříčí 09/2014. A1 Průvodní zpráva Strana 1

Obsah : A1 - Průvodní technická zpráva. Akce : PROJEKT BEZPEČNĚ DO ŠKOLY. Stupeň : STUDIE. Ve Valašském Meziříčí 09/2014. A1 Průvodní zpráva Strana 1 Obsah : A1 - Průvodní technická zpráva Akce : PROJEKT BEZPEČNĚ DO ŠKOLY Stupeň : STUDIE Ve Valašském Meziříčí 09/2014 A1 Průvodní zpráva Strana 1 Obsah : 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 3 1A

Více

Přístavba rekreačního objektu k.č. 587, k.ú. Líšnice

Přístavba rekreačního objektu k.č. 587, k.ú. Líšnice INVESTOR MÍSTO STAVBY STAVBA Líšnice k.č. 587,433/18 K Hrušovu 2/293, 10203, Praha 10, 281004688 Ing. Pavla Bohunová OKRES Wassermannova 1145/13, Praha 5 Praha - Západ Přístavba rekreačního objektu k.č.

Více

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE , PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO Ing. Petr BUDÍN Ing. Karel NEDVĚD Ing. Petr BUDÍN KRAJ: PLZEŇSKÝ OBEC: STŘÍBRO STAVEBNÍK: Správa a údržba

Více

TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY. Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Ing.

TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY. Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Ing. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR Ing. Eva Simonová Projekt MD č. CG711-081-120 Představení projektu TEMPO 30 Identifikační

Více

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE , PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO Ing. Petr BUDÍN Ing. Karel NEDVĚD Ing. Petr BUDÍN KRAJ: PLZEŇSKÝ OBEC: STŘÍBRO STAVEBNÍK: Správa a údržba

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení (v rozsahu dle 2 vyhl.č.499/2006 Sb. uzpůsobeném pro komunikace a ostatní veřejně přístupné plochy dle vyhl.č.146/2008 Sb.) A. Průvodní zpráva

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Srpen 2010 1. Identifikační údaje Název stavby: Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Místo stavby: Uhřice Okres:

Více

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce vedoucí projektant zodp. projektant Ing. Sedlák Ing. Sedlák vypracoval Hančík J. kontroloval investor: město Žďár nad Sázavou Akce Ing. Kotlán ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Pod Příkopem

Více

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/1043/12-Ch V Tršicích 3.10.2012 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení k podpisu: Marie Chaloupková

Více

OBYTNÝ SOUBOR PANORÁMA VÝSTAVBA BD, ŘRD, RD A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ území JJ1 A JJ3

OBYTNÝ SOUBOR PANORÁMA VÝSTAVBA BD, ŘRD, RD A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ území JJ1 A JJ3 OBYTNÝ SOUBOR PANORÁMA VÝSTAVBA BD, ŘRD, RD A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ území JJ1 A JJ3 Jílové u Prahy Textové části DSP dle vyhl.499/2006-příl.1 A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Situace D. Doklady

Více

II/183 hr. okr. RO Lhůta oprava krytu POZEMKY DOTČENÉ STAVBOU

II/183 hr. okr. RO Lhůta oprava krytu POZEMKY DOTČENÉ STAVBOU Vedoucí Zodpovědný Vypracoval Schválil Projekční kancelář projektant projektant Ing. Škubalová Ing. Šalanský Ing. Škubalová Hejduk Ing. Škubalová U Bachmače 29, 326 00 Plzeň Kraj: Plzeňský Kat. území:

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

IV. Projektování a výstavba zařízení veřejného osvětlení. 1. Předpisy pro projektování a výstavbu

IV. Projektování a výstavba zařízení veřejného osvětlení. 1. Předpisy pro projektování a výstavbu IV. Projektování a výstavba zařízení veřejného osvětlení 1. Předpisy pro projektování a výstavbu Veškerá činnost probíhající v rámci územního řízení musí být v souladu s obecně platnými právními předpisy,

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Lokalizace krizových míst město Český Brod. Lokalizace krizových míst. město Český Brod

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Lokalizace krizových míst město Český Brod. Lokalizace krizových míst. město Český Brod PRŮVODNÍ ZPRÁVA Lokalizace krizových míst město Český Brod 1 1. Křižovatka ulic Zborovská Krále Jiřího Jana Kouly Problém: Křižovatka U výkupu je příliš rozlehlá a nenutí svým stavebním uspořádáním řidiče

Více

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů Líšeňská 33a 636 00 Brno BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II Prostředí sídelních útvarů - komunikace zde mají jiné funkce než v extravilánu Tel: 549 429

Více

DIO. ZEPS s.r.o. U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 14-9 - 081. Lindava 84, Cvikov 471 58 AKCE: OBJEDNATEL KSS LK, P.O. OBEC KRAJ OBJEKT: DATUM 07/2014

DIO. ZEPS s.r.o. U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 14-9 - 081. Lindava 84, Cvikov 471 58 AKCE: OBJEDNATEL KSS LK, P.O. OBEC KRAJ OBJEKT: DATUM 07/2014 SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv OPRAVA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY PO POVODNI 2013 III/2708 VELKÝ GRUNOV - HAVÁRIE NÁBŘEŽNÍ ZDI Liberecký kraj U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Krajská správa

Více

Rekonstrukce částí B, C a suterénních prostor části A2. objektu v Klášteru u Nepomuka. Lobezská 53 326 00 Plzeň DIČ : CZ61171344

Rekonstrukce částí B, C a suterénních prostor části A2. objektu v Klášteru u Nepomuka. Lobezská 53 326 00 Plzeň DIČ : CZ61171344 A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce : Rekonstrukce částí B, C a suterénních prostor části A2 objektu v Klášteru u Nepomuka Investor : Projektant : Odpovědný projektant : ČR Státní oblastní archiv v Plzni

Více

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ V předkládané dokumentaci jsou zapracovány připomínky veřejnoprávních organizací z projednávání studie Doprava, Světovar II 07/2012. V této podobě bylo dopravní řešení odsouhlaseno.

Více

Obsah zákona o pozemních komunikacích 1.část - dálnice

Obsah zákona o pozemních komunikacích 1.část - dálnice Obsah zákona o pozemních komunikacích 1.část - dálnice Autor Datum vytvoření Září 2013 Ing. Erlebach Lumír Obory/ročník Předmět Střední vzdělávání s MZ / 3 ročník Technologie řízení dopravy Tematická oblast

Více

ENERGO-STEEL spol. s r. o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344

ENERGO-STEEL spol. s r. o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 ENERGO-STEEL spol. s r.o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 IČ: 15502546 Http://www.energo.cz E-mail: energo@energo.cz

Více

Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace

Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická Zpracovatel: Vedoucí projektu: ATELIÉR DPK, s.r.o. Žižkova 5 602 00 Brno Ing. Petr Soldán Říjen 2007 Obsah: 1 ÚVOD...

Více

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Akce: Část: Místo: Investor: HIP: Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Vodohospodářská část a plynovod kat. území Jílové u Prahy FORMAN s.r.o., DLP Development s.r.o. Ing. Josef Stanko

Více

generální partner PŘIHLÁŠKA do 10. ročníku soutěže (2011) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky C) ANKETA na CD či jiném datovém médiu (adresa:

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 6. 2015 bod programu: 32 věc: Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek schválení dodatku k SoD č. 2 dopad na rozpočet: bez dopadu zpracoval: Mgr.

Více

stavba 4705 dálnice D47 Bělotín Hladké Životice 11/2009 uvedeno do provozu v polovičním profilu

stavba 4705 dálnice D47 Bělotín Hladké Životice 11/2009 uvedeno do provozu v polovičním profilu stavba 4705 dálnice D47 Bělotín Hladké Životice 11/2009 uvedeno do provozu v polovičním profilu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Stavba 4705 Bělotín Hladké Životice je součástí souboru staveb dálnice D47 (po zprovoznění

Více

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod Odbor dopravy a silničního hospodářství Němcové 2020, 547 01 Náchod SpZn: KS4713/ 2013/DSH V Náchodě dne 2.2.2015 Čj.: PD7688/2015 Vyřizuje: Maršálek

Více

Zjištění ceny obvyklé. Pozemek vedený ve zjednodušené evidenci parc.č. 149

Zjištění ceny obvyklé. Pozemek vedený ve zjednodušené evidenci parc.č. 149 Zjištění ceny obvyklé Předmět ocenění: Rodinný dům č.p. 128 na pozemku parc.č. st. 158 a pozemky parc.č. st. 158 a 572/1 včetně součástí a příslušenství nemovitého charakteru k.ú. Černčín, obec Bučovice,

Více

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1.1 Údaje o stavbě: Stavební úpravy skladu na kanceláře na st.p.č.2862 v k.ú. Klatovy. Dokumentace pro stavební povolení

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1.1 Údaje o stavbě: Stavební úpravy skladu na kanceláře na st.p.č.2862 v k.ú. Klatovy. Dokumentace pro stavební povolení A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1.1 Údaje o stavbě: Název stavby: Stavební úpravy skladu na kanceláře na st.p.č.2862 v k.ú. Klatovy Místo stavby: Stupeň dokumentace: st.p.č. 2862, k.ú. Klatovy

Více

DOPRAVNÍ STUDIE MĚSTA ČESKÝ BROD

DOPRAVNÍ STUDIE MĚSTA ČESKÝ BROD DOPRAVNÍ STUDIE MĚSTA ČESKÝ BROD Dopravní průzkumy, rozbory a analýza současné dopravní situace a návrhy řešení Objednatel: Zhotovitel: Město Český Brod Nám. Husovo 70, 282 24 Český Brod IČO: 00235334

Více

ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Michal Radimský Ústav pozemních komunikací ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Michal Radimský ÚVOD stezky nejstarší komunikace (spojení dvou míst). Dnes samostatné komunikace určené

Více

Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec)

Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec) Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec) Ing. Zdeněk Pliška, vedoucí technického rozvoje ELTODO EG, a. s., 1930 Technický

Více

Na zelenou 2015 Seminář pro realizátory projektů bezpečných cest do školy

Na zelenou 2015 Seminář pro realizátory projektů bezpečných cest do školy 2015 Seminář pro realizátory projektů bezpečných cest do školy Radek Patrný, Nadace Partnerství 15. 4. 2015, NIDV, Praha Cíle semináře harmonogram školního projektu s kým jednat, koho do projektu zapojit,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 Č.j.: 175/2008/U Bílovice, dne 23.6.2008 Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Ing. Marcela Uherková

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY k dokumentaci pro provádění stavby Veselí nad Moravou, Chodník ul. Komenského, tř. Masarykova, ul. Svatoplukova, Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2.

Více

Věc: Odevzdání petice pro zachování přechodu přes ulici Údolní v Brně

Věc: Odevzdání petice pro zachování přechodu přes ulici Údolní v Brně Zastupitelstvo městské části Brno-Střed Brno Příloha: 86 listů petičních archů Vážení zastupitelé, v rámci rekonstrukce ulice Úvoz v létě 2014 byl zrušen jeden z přechodů na světelné křižovatce Úvoz -

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ---------------------------------------------------------------

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY --------------------------------------------------------------- A T E L I E R P Ř Í P E Ř, Ing. J. VLK, Drážďanská 23, Děčín, tel. 412 528 876 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NÁZEV AKCE

Více

401 ZŠ Jilemnice Komenského 288

401 ZŠ Jilemnice Komenského 288 401 ZŠ Jilemnice Komenského 288 Základní škola v Jilemnici na ulici Komenského je umístěna ve dvou budovách v těsné blízkosti středu města. Budova I. stupně přímo sousedí s pěší zónou tak, že děti přicházející

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. TP 85 MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OPK č.j. 535/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013 Nabytím účinnosti se ruší

Více

PRAHA 10 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE

PRAHA 10 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE 11-22 PRAHA 10 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ŘÍJEN 2011 ANOTACE Projekt Bezpečné cesty do školy je zaměřen na zmapování přístupových cest do školy a zhodnocení

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

Cyklistická infrastruktura v Přerově a okolí

Cyklistická infrastruktura v Přerově a okolí Cyklistická infrastruktura v Přerově a okolí Celková situace: Cyklistická doprava je součástí ÚPnSÚ Přerov schváleného Městským zastupitelstvem dne 13.12.1995, kde jsou navrhované i některé realizované

Více

Odpověď na dotazy uchazeče ze dne 03.03.2014 k veřejné zakázce Výstavba průmyslového parku II. etapa

Odpověď na dotazy uchazeče ze dne 03.03.2014 k veřejné zakázce Výstavba průmyslového parku II. etapa *MUCHX00QDVHT* Dotčení uchazeči VÁŠ DOPIS ČJ. /ZE DNE VYŘIZUJE / LINKA V CHEBU DNE Bc. Jiří Kurucz/172 06.03.2014 Odpověď na dotazy uchazeče ze dne 03.03.2014 k veřejné zakázce Výstavba V souladu s ustanovením

Více

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ BESIP V OBCÍCH

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ BESIP V OBCÍCH DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ BESIP V OBCÍCH DODRŽOVÁNÍ RYCHLOSTI BEZPEČNOST CHODCŮ BEZPEČNOST CYKLISTŮ HROMADNÁ DOPRAVA MÍSTA STYKU DVOU KOMUNIKACÍ 70% LEGENDA A POUŽITÉ ZKRATKY Jednotlivé typy opatření

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

II. Automobilová doprava

II. Automobilová doprava II. Automobilová doprava Vývoj motorizace a automobilizace Evidence vozidel Do roku 2001 byly údaje o počtech vozidel přebírány od Policie ČR. Od roku 2002 jsou tato data získávána od nového správce agendy,

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA. Číslo přílohy : A. MĚSTYS JEDOVNICE. Investor : Stupeň :

SOUHRNNÁ ZPRÁVA SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA. Číslo přílohy : A. MĚSTYS JEDOVNICE. Investor : Stupeň : Akce : Investor : Stupeň : SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA MĚSTYS JEDOVNICE TD SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA SOUHRNNÁ ZPRÁVA Číslo přílohy : A. Třebíč, listopad

Více

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb.

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. 1. Témata, ve kterých je shoda 1.A. JÍZDNÍ PRUH PRO CYKLISTY (VÍCEÚČELOVÝ) Novela zákona sice definuje nově jízdní pruh pro cyklisty, avšak bez doplnění přednosti

Více

Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011

Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011 Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011 SOKP 510 Satalice - Běchovice Stávající úsek SOKP 510 Satalice Běchovice má délku 4,7 km. Realizace: 1. etapa v roce 1984 2. etapa v roce

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č. j.: JMK 100807/2015 Sp. zn.: S - JMK 40967/2015 ODOS Brno 03.08.2015 O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ odbor dopravy a silničního hospodářství Náměstí ČSA č.p. 18, 551 33 Jaroměř -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

... ... Druh vedení/is ( kanalizace*, voda*, plyn*, el. vedení*, jiný druh vedení *:...

... ... Druh vedení/is ( kanalizace*, voda*, plyn*, el. vedení*, jiný druh vedení *:... Obec / městys.. Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace pro dočasné užití pro umísťování zařízení staveniště..., pro provádění stavebních prací ( doporučený tiskopis formulář ) * ) nehodící

Více

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory Silnicei/ Oldřichovice Èeský Tìšín Siln informační leták, stav k 08/2014 I/ Tøanovice most pøes Neborùvku most pøes Bystrý potok T56 most pøes Malý Javorový potok Oldřichovice Silnice I/ Dopravní význam

Více

Ševětín, Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse

Ševětín, Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse Příloha č. 3 opatření obecné povahy ÚP Ševětín Ševětín, okres České Budějovice Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse Zadavatel: Městys Ševětín, náměstí Šimona Lomnického 2, 373 63, Ševětín Zhotovitel:

Více

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Stezky Greenways Soutěže cesty Městy a Město stromů Granty, asistence Daniel Mourek Ondřej Fábera Nadace Partnerství Pomáháme pečovat o životní prostředí,

Více

Obec S O K O L N I C E

Obec S O K O L N I C E Obec S O K O L N I C E Komenského 435, PSČ 664 52 Ing. Miloš Vránek Slanisko 716 664 52 Sokolnice Vaše značka Naše značka Vyřizuje Sokolnice 08/2012-KS-934 Životský 17.08.2012 ROZHODNUTÍ Obec Sokolnice

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR DOPRAVY, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje/tel. Brno dne MMB/00446154/2014 5400/MMB/00446154/2014 Ing. Iveta Jahnová 2015-04-17 Zn.: 11/10-Z/Jaiv 542 174 215 VEŘEJNÁ

Více

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 RUMBURK Investor : Základní škola U Nemocnice Rumburk U Nemocnice 1132/5 408 01 Rumburk

Více

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze 8.6.2011 dne Číslo jednací KUJI

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA REKAPITULACE TRVALÝCH A DOČASNÝCH ZÁBORŮ SCHEMA 1 : 500 KOPIE KATASTRÁLNÍ MAPY INFORMACE O PARCELÁCH

TECHNICKÁ ZPRÁVA REKAPITULACE TRVALÝCH A DOČASNÝCH ZÁBORŮ SCHEMA 1 : 500 KOPIE KATASTRÁLNÍ MAPY INFORMACE O PARCELÁCH SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA REKAPITULACE TRVALÝCH A DOČASNÝCH ZÁBORŮ TABULKA DOTČENÝCH A SOUSEDNÍCH PARCEL SCHEMA 1 : 500 KOPIE KATASTRÁLNÍ MAPY INFORMACE O PARCELÁCH Technická zpráva Zakázka : Majetkoprávní

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

Libenice, lokalita "U Vápenky" p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE

Libenice, lokalita U Vápenky p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE Identifikační údaje investora Investor:: OBEC LIBENICE Základní údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Obec: Stupeň: Charakter stavby: Účel objektu: Vodoprávní úřad: Stavebník: Libenice, lokalita "U

Více

SDRUŽENÁ ZAKÁZKA NA OPRAVY SCHODIŠŤ V KOHOUTOVICÍCH

SDRUŽENÁ ZAKÁZKA NA OPRAVY SCHODIŠŤ V KOHOUTOVICÍCH Filip Demel Poskytování technických služeb v oblasti stavitelství SDRUŽENÁ ZAKÁZKA NA OPRAVY SCHODIŠŤ V KOHOUTOVICÍCH D.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA TP Investor Statutární město Brno Městská část Brno - Kohoutovice

Více

Volnočasový areál Knížecí Louka, In-line stezka, Moravská Třebová. strana 1. Profesní část SO 03a Pardubický, okres Svitavy

Volnočasový areál Knížecí Louka, In-line stezka, Moravská Třebová. strana 1. Profesní část SO 03a Pardubický, okres Svitavy strana 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY STAVBA: KRAJ: MĚSTO: STAVEBNÍ ÚŘAD: CHARAKTER STAVBY: STUPEŇ PD: VOLNOČASOVÝ AREÁL KNÍŽECÍ LOUKA IN-LINE STEZKA, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Profesní část SO 03a Pardubický,

Více

Jednání řídícího výboru - Modernizace KNL 13. 4. 2015

Jednání řídícího výboru - Modernizace KNL 13. 4. 2015 Jednání řídícího výboru - Modernizace KNL 13. 4. 2015 Program: 1. Kontrola úkolů z minulého jednání ŘV 2. Informace o zasedání zastupitelstev akcionářů KNL 3. Architektonická soutěž a. Výběr administrátora

Více

A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE generální partner PŘIHLÁŠKA do 12. ročníku soutěže (2013) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky D) GRAFICKÁ PŘÍLOHA Uzávěrka příjmu přihlášek

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou OBEC LUPENICE CHODNÍK PŘI III/31810

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou OBEC LUPENICE CHODNÍK PŘI III/31810 MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Č.j.:OVŽP/16444/15-2955/15/Dost

Více

č. 18/2014 č. 19/2014

č. 18/2014 č. 19/2014 USNESENÍ RADY ze dne 3.. 2014 č. 15/2014 vydává souhlas zřizovatele s připojení objektu Základní školy Meteorologická, se sídlem Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 Libuš na PMS provozovaný Městskou policií

Více

Zobrazení informací o stavu spojení

Zobrazení informací o stavu spojení Zobrazení informací o stavu spojení Můžete si prohlédnout informace o stavu spojení mezi tímto přijímačem a vozidlem. Mezi tato spojení patří informace GPS a signály parkování. Zobrazení informací o stavu

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.1 STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.2 NOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.3 NOVÉ

Více

Rozhodnutí. a n a ř i z u j e o b j í ž ď k u

Rozhodnutí. a n a ř i z u j e o b j í ž ď k u KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Účastník řízení dle 27 odst. 1 správního řádu: Rozhodnutí Inženýrské stavby Brno, spol. s

Více

Predikční modely nehodovosti a jejich využití při hodnocení efektivity investic do infrastruktury Petr Šenk

Predikční modely nehodovosti a jejich využití při hodnocení efektivity investic do infrastruktury Petr Šenk Predikční modely nehodovosti a jejich využití při hodnocení efektivity investic do infrastruktury Petr Šenk Pilot4Safety is supported by funding from the DG MOVE of the European Commission under grant

Více

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín objednatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Projektant: KO-KA s.r.o. Vodovodní a kanalizační

Více

111 ZŠ Dětřichov Dětřichov 234

111 ZŠ Dětřichov Dětřichov 234 111 ZŠ Dětřichov Dětřichov 234 Základní škola v Dětřichově se nachází přímo na průtahu III/03513. Silnice III/03513 slouží nejenom pro obsluhu přilehlého území, ale zároveň umožňuje propojení Dětřichova

Více

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 04/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka.

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 04/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. Ruda II I/3924 D1 Dálnice Dálnice D1 úsek 21, EXIT 153 Lhotka EXIT 162 Velká Žïár nad Sázavou Osová Úsek 21, EXIT 153 Lhotka EXIT 162 Velká infografika D1-reko-u21-Lhotka-VBites-1305 Osová Bítýška Vlkov

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Nové chodníky v Dobromilicích

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Nové chodníky v Dobromilicích VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU V souladu s Metodickým pokynem zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007-2013 ROP Střední Morava, Vás zadavatel tímto vyzývá

Více

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ Metodická část Brněnské komunikace a.s. Útvar dopravního inženýrství LISTOPAD 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Metodika pro řešené zón 30 v Brně Metodická část Objednatel materiálu:

Více

INTELIGENTNÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

INTELIGENTNÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ INTELIGENTNÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OBSAH 1. SEVEn 2. Současný stav a efektivita VO v ČR 3. Silné a slabé stránky českého veřejného osvětlení 4. Inteligentní veřejné osvětlení 11. 11. 2014, EKOLOGICKY A EKONOMICKY

Více

www.eurovia.cz PŘÍNOS KOMPLEXNÍHO VYUŽITÍ 3D PŘÍSTUPU PŘI REALIZACI REKONSTRUKCE VOZOVKY PŘÍPADOVÁ STUDIE Na společné cestě

www.eurovia.cz PŘÍNOS KOMPLEXNÍHO VYUŽITÍ 3D PŘÍSTUPU PŘI REALIZACI REKONSTRUKCE VOZOVKY PŘÍPADOVÁ STUDIE Na společné cestě www.eurovia.cz PŘÍNOS KOMPLEXNÍHO VYUŽITÍ 3D PŘÍSTUPU PŘI REALIZACI REKONSTRUKCE VOZOVKY PŘÍPADOVÁ STUDIE Na společné cestě Investor: Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m.

Více