INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV"

Transkript

1 KŘÍŽOVÉ CESTY Pobožnosti křížové cesty v době postní budou v kostele v Hranicích každý pátek v 17:30 hodin a každou neděli před večerní mší svatou, to je v 17:55 hodin, v Jindřichově v pátek v 15:50 hodin a ve Stříteži v pátek a v neděli v 15:00 hodin. Zájemci o vedení pobožností, hlaste se v předstihu v sakristii. ročník XVII číslo 2 březen 2014 INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV BIBLICKÉ HODINY Biblické hodiny se konají každou druhou sobotu po večerní mši svaté v 17:30 hodin na faře v Hranicích. Termíny dalších setkání: 15.3., a Biblické hodiny probíhají také na faře ve Stříteži, a to každý druhý čtvrtek po večerní mši svaté v 18:45 hodin. Termíny dalších setkání: a P. Jiří Doležel ZMĚNA ČASU BOHOSLUŽEB LETNÍ ČAS V noci z na dojde ke změně zimního času na letní, noc bude o 1 hodinu kratší. V letním období se změní začátky těchto večerních mší svatých v Hranicích pondělí a čtvrtek v 18:00 hodin. ZKOUŠKY CHRÁMOVÉHO SBORU Zkoušky chrámového sboru na velikonoční zpívání se konají každou neděli v 19:30 hodin na faře. Srdečně jsou zváni všichni zpěváci. Rádi mezi sebou přivítáme i nové členy. Jana Kohoutová Uzávěrka příspěvků pro příští číslo je Příspěvky dodané po tomto datu nebudeme moci zveřejnit! Informátor hranické farnosti redakce B. Fliedrová, A. Král Příspěvky schránka u bočního vchodu kostela nebo Telefon na farní úřad v Hranicích: Internetová adresa farnosti a děkanátu Hranice: Redakce si vyhrazuje právo na úpravu a krácení příspěvků. Výtisky jsou neprodejné a slouží k vnitřní potřebě farnosti. Vstupme společně do postní doby, pomozme si navzájem na cestě ke svatosti. Pohled na kříž ať nás vždy povzbudí k lásce, která je věrná, která miluje až do konce, která se nevzdává. Nelekejme se, když přijde pokušení. I Krista pokoušel ďábel. V pokušení zůstaňme klidní, ale rozhodní. Pokaždé opakujme jako Ježíš na každé pokušení své jasné NE. Buďme jistí, že Bůh je nesrovnatelně silnější než celé peklo. Kráčejme společně postní dobou k velikonočnímu vítězství. ( z pastýřského listu )

2 Nabídka akcí AKCE PRO MLÁDEŽ V sobotu v 15:30 hodin se uskuteční na hranické faře T club, spolčo pro mladé, zváni jsou kluci i holky od let. Tématem setkání je ODPUŠTĚNÍ. Všichni mladí jsou srdečně zváni. Jsme otevřené společenství, takže mezi sebe přivítáme moc rádi nové přírůstky. Tradičně jako každou třetí neděli v měsíci máme setkání animátorů a to 16. března 2014 ve 14:00 hodin. Prosíme přijďte. Je nás málo! Info na: Animátoři děkanátu Hranice MISIJNÍ KOLÁČ V neděli 30. března 2014 bude probíhat v kostele akce na pomoc misiím s názvem Misijní koláč. Koláče, buchty a jiné sladkosti, které chcete do Misijního koláče věnovat, můžete donést na faru v sobotu do 14:00 hodin, poté budou zabaleny a připraveny k prodeji. V neděli v kostele si je můžete za dobrovolný příspěvek koupit. Jistě zakusíte radost z vědomí, že jste pomohli potřebnějším. P. Jiří Doležel XIV. POCHOD PRO ŽIVOT 2014 Dítě je to nejdražší, co jsme dostali. Jsme pro život. Jsme kreativní. Pochod pro život začíná 29. března 2014 ve 14:15 hodin na Mariánském náměstí a pokračuje průvodem centrem Prahy na Václavské náměstí k soše svatého Václava, kde bude zakončen krátkým programem. Od 9:00 hodin proběhne diskusní panel s osobnostmi veřejného života (Dominikánský klášter, Jilská 7a, Praha). Vzhledem k množství účastníků v minulých letech budou před Pochodem pro život slouženy ve 12:30 hodin následující mše svaté: - Pontifikální mše svatá u sv. Jiljí kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský - Liturgie v řeckokatolické katedrále sv.klimenta Ladislav Hučko, apoštolský exarcha - Pontifikální mše svatá pro cizojazyčné účastníky u Pražského Jezulátka Andreas Laun, světící biskup salcburský Více informací na Radim Ucháč, Hnutí Pro život ČR 2 Knihovnička Jiřina Prekopová - JEN V LÁSCE PŘEŽIJEME PhDr. Jiřina Prekopová je česká dětská psycholožka a uznávaná autorka populárně naučné literatury z oblasti dětské psychologie a výchovy. Je známou propagátorkou tzv. terapie pevného objetí. V prvním čtvrtletí roku 2014 vydala novou knihu s názvem JEN V LÁSCE PŘEŽIJEME. V knize uvádí: Mnohé páry se rozcházejí, i když jejich láska ještě zcela nevyhasla. Impulzem je většinou drobný konflikt, který partneři nezvládnou. Jeden se k druhému obrací zády a mlčí. Podobně jako nevyčištěná rána se ani nezpracovaný konflikt nemůže zahojit sám od sebe. Bolest se hromadí a nabírá na intenzitě. A jednoho dne pověstná sklenice přeteče poslední kapkou - většinou drobností. Proč nebyli partneři schopni zachránit zrnko své lásky včas a nechat je znovu vyklíčit, A na řadě je další otázka: Mohli se vůbec ve svém dětském věku naučit o svých rodičů či vzorů, že a jak lze spory zvládnout, aby se láska opět vrátila, než slunce zapadne?... Známá terapeutka dále ukazuje, že láska na celý život je opravdu možná. Jiřina Prekopová v malém rozhovoru vysvětluje název knihy i to, jak se naučit mít rád. Proč nás může zachránit jen láska? Současná doba je dobou obratu. Je rozvlněna rovnováha mezi materiálními a duchovními silami. Ty materiální nemůžeme zastavit nebo umenšit, technický rozvoj je příliš rychlý a zasahuje nás všechny. O to víc však můžeme posilovat duchovní síly, které jsou neseny láskou. Ta tvoří jejich základ. A láska musí být silnější, aby usměrňovala materiální vývoj ve smyslu humanity. Za jaké další hodnoty stojí podle vás za to bojovat? Láska je všeobjímající a zahrnuje opravdu všechno. Měli bychom se umět vcítit do druhého, obětovat se pro druhého, být solidární. Důležité je pěstovat svoji citovou kreativitu. Základem všeho je lidství, které bychom nikdy neměli ztratit. A k tomu nám zase pomůže láska. Člověk je totiž člověkem jen tehdy, pokud dokáže mít bezpodmínečně rád bližního jako sebe samého. Pokud rodiče dítě dost nemilovali, jak se může už dospělý člověk naučit mít rád a mít se rád? Nejdřív je třeba naučit se odpustit rodičům, že mně neuměli dát víc lásky. Nastane to tehdy, když si uvědomím, že ani oni sami lásku nedostali. To je právě ono vcítění se do rodičů, empatie. Pokud tohle dokážu, postavila jsem si dobrý základ k tomu, abych pochopila samu sebe a našla své hodnoty. Není snadné mít se rád, ale opravdu se to dá naučit. Potřebuji k tomu bezpodmínečně přijmout svoje kořeny, se vším všudy, se všemi chybami, které moji rodiče udělali, se všemi bolestmi, které jsem si prožila. Takové přijetí mě posílí a může pomoci stát se láskyplným člověkem. Knihu vydalo nakladatelství Portál v roce B. Fliedrová 13

3 K zamyšlení POSTNÍ INSPIRACE PRO RODINY V ROCE RODINY Začíná postní doba a s ní se vynořuje otázka: Jak ji smysluplně prožít? A startují myšlenky: budu se více modlit, omezím kávu, nebudu mlsat.. a znáte to. Najednou je tolik práce, jsem unavená, to kafe potřebuji a když si nedám kousek čokolády, budu nervózní a odnesou to děti.. Proto jsem přemýšlela, jak se zaměřit ne na to, co nejíst a nedělat, ale naopak: udělat to, co často odkládám na neurčito. Nabízím jako inspiraci i Vám. 1. týden projdu si v duchu, čím jsem v poslední době ublížila manželovi či dětem a poprosím je za odpuštění. (je to těžké, i Ježíš to měl na poušti těžké, když ho pokoušel ďábel) 2. týden budu více naslouchat než mluvit. Udělám si čas pro každého z mé rodiny, aby se mohl podělit o to, co ho zajímá, z čeho má radost, co právě prožívá. S některými to jde snadno a k takovým hovorům dochází často, ale zaměřím se právě na členy rodiny, s kterými mi to dobře nejde. (výstup na Horu proměnění, jen my dva) 3. týden naplánujeme si čas pro rodinu, kdy se všichni sejdeme, popovídáme si, společně se pomodlíme (čerpáme ze studny živé vody) 4. týden naplánujeme akci pro rodinu, která udělá všem radost. V našem případě to bude asi návštěva Plovárny nebo společný výlet na hory, můžeme si taky zahrát některou naši oblíbenou společenskou hru. (radost světlo) 5. týden každému členu naší rodiny dám najevo, jak si ho vážím a jak ho mám ráda. Slovy, povzbuzením, drobnou pozorností. I na Fóru mládeže zaznělo, že mladí, i ti skoro nebo úplně dospělí, stojí o to, abychom jim říkali, že je máme rádi. (věta - Mám Tě rád, vážím si Tě může v člověku vzkřísit jeho naději, jeho sebevědomí, jeho duši) 6. týden denně se sejdeme ke společné modlitbě, tak jako každý rok společně prožijeme bohoslužby a obřady Svatého týdne, poslední večeři na Zelený čtvrtek, která se už stala pro nás tradicí, a křížovou cestu u Kostelíčka. PS.: Až po napsání těchto řádků jsem se podívala, jaké evangelium se bude číst o jednotlivých nedělích a dodatečně dopsala myšlenky v závorkách. Nebylo to tedy naopak. Požehnanou postní dobu ze srdce přeje Marie Kaňovská 12 DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království (Mt 5,3)!! 12. dubna 2014, 8:30 16:00 hodin, Fara Drahotuše, Vstupné: 30 Kč. Program: Registrace na faře v Drahotuších 8:30 Mše svatá 9:00 Workshopy: 10:00 Oběd 12:00 Volný program: 13:00 - Bible a věda - biblické tance - film Most - stolní fotbal - společenské hry - volejbal - možnost svátosti smíření a mnoho dalšího Průvod od kostela ke kapli 15:00 Bližší info: Těší se Animátoři děkanátu Hranice CESTA DVOU BRATŘÍ IX. ročník výtvarné soutěže pro děti I. stupně ZŠ, MŠ a ZUŠ Dobrodružná cesta dvou bratří Cyrila a Metoděje se nesmazatelně zapsala do kultury našeho národa. Může však také inspirovat náš dnešní život a připomínat nám tak bohatství předků, které stále uchováváme. I. kategorie (1. 3. třída) + kategorie MŠ Cyril a Metoděj doputovali se svým doprovodem na Velkou Moravu v roce 863. Nakresli/namaluj Cyrila a Metoděje, jak se svým doprovodem přicházejí ke knížeti Rastislavovi. Cyril a Metoděj se věnovali obyvatelům Velké Moravy. Trávili s nimi hodně času. Nakresli /namaluj, s kým si rád hraješ. II. kategorie (4. 5. třída) + kategorie ZUŠ Cyril se na Velké Moravě věnoval výchově nových učitelů a kněží, kteří měli pomáhat mezi lidmi šířit vzájemnou lásku a slavit v kostele bohoslužby ve staroslověnštině. Cyril je naučil nejen číst, psát, počítat, modlit se, ale také jak hospodařit na poli, aby měli hojnou úrodu. Nakresli /namaluj, jak to mohlo o přestávce vypadat v Cyrilově škole. Bratři také povzbuzovali lidi, aby dělali svou práci poctivě jak při výrobě šperků, tak při hospodaření na svých polích a péči o svěřený majetek. Nakresli /namaluj, s čím doma rád pomáháš. Více informací na: 3

4 Příspěvky z proběhlých akcí VÍKEND PRO MANŽELKY - SVATÝ HOSTÝN LEDEN 2014 Jako každý rok i letos od pátku do neděle ledna se na tomto požehnaném poutním místě setkalo přes padesát manželek různého věku (od 19 do 70let), aby se společným setkáním, rozhovory a také slavením svátostí povzbudily navzájem ve společném úsilí o šťastné a spokojené manželství. Setkání začalo v pátek večer společnou večeří v sále poutního domu č.3, pak následovala hodinová přednáška O hledání Boží vůle (zdravé sebepřijetí a sebevědomí jsem milovaným Božím dítětem. Modlitba a čerpání ze svátostí Bůh je vždy dobro a spolehlivě mi pomáhá: nevěříš, že Bůh je dar?, myslíš že Bůh ti brání žít?, myslíš si, že Bůh je tyran a otrokář?. Můžeme počítat s chybami, pády a hříchy, Bůh nabízí smíření a uzdravování. Boží vůle se čte také z okolností života a kontroluje zdravým selským rozumem dobrý strom se pozná podle dobrého ovoce.). Pak následovalo hodinové sdílení v malých skupinkách a závěrečná adorace v kapli poutního domu vedená P. Petrem Bulvasem. Sobota začala krátkou společnou modlitbou v kapli a po snídani následovala přednáška O manželské úctě (Dej manželovi úctu, on ti vrátí lásku, zamysli se a zavzpomínej na slova manželského slibu, napiš si: za co si svého manžela vážím, za co svého muže obdivuji, za co svému muži vděčím..), pak jsme se ve skupinkách měly pochlubit svými manžely. Také jsme měly možnost zpytovat svědomí nejen podle manželského slibu a navštívit zpovědnici, kde nám byli k dispozici P. P. Bulvas z Olomouce a P. J.Bleša z Kelče. Před obědem následovala společná mše svatá v kapli s P. Bulvasem, který při promluvě zdůraznil společnou modlitbu a soudržnost v rodině jaká je rodina, taková je i společnost Po společném obědě v restauraci jsme si užívaly osobního volna k procházce po svatém Hostýně, kdy bylo venku nezvykle teplo v lednu asi 13 C a hlavně naše kroky mířily do mariánské svatyně, kde nás zaujal velký betlém v celém prostoru bočního východu. Také jsme si mohly zatančit židovské a biblické tance. Po aktivním odpočinku následovala odpolední přednáška Proč rodina nepřestane být základem uvědomění si tradičních křesťanských hodnot: rodina jedinečným způsobem přispívá k dobru společnosti., když rodiny přijímají nový lidský život, zásadním a jedinečným způsobem přispívají k rozvoji společnosti. největší český dluh? Milion nenarozených dětí! Následovaly skupinky, večeře v restauraci a večer beseda o zdravé kávě, tvoření z perliček, nebo jen besedování a odpočinek. Den jsme zakončili společnou modlitbou v kapli. 4 rodiny s dětmi, pozůstalé apod. Kritériem naší pomoci nejsou politické názory, ale pouze faktický stav sociální potřebnosti konkrétních lidí. Sbírkové konto Charita pro Ukrajinu - finanční dary lze posílat na sbírkový účet /0800 u České spořitelny, variabilní symbol 104. Dárcovská esemeska DMS UKRAJINA na číslo (Cena jedné DMS je 30 Kč, z níž Charita ČR obdrží 28,50 Kč. Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha) Dlouhodobou humanitární a rozvojovou pomoc Ukrajině poskytuje Středisko humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské. Zaměřuje se zejména na děti ze sociálně slabých rodin (adopce na dálku, podpora Městečka milosrdenství v Ivano - Frankivsku), na seniory (adopce seniorů, podpora Domova pokojného stáří ve vesnici Usť Čorna) a na různé krátkodobé akce, například na letní brigády. Dlouhodobou pomoc Ukrajině poskytuje také Arcidiecézní charita Olomouc, která například podporuje samostatnost a finanční nezávislost místních partnerských organizací, které se zaměřují na problémy dětského bezdomovectví a péče o děti ze sociálně slabých rodin. Spolupracuje s partnerskými organizacemi Caritas Kolomyja, Caritas Ternopil, fond Děti v nouzi v Lopatyně, Dětský domov Bortniky a realizuje pokračující projekty Vánoční balíček a Studijní fond. AKCE PRO KOLEDNÍKY Jako malé poděkování za účast na tříkrálovém koledování jsme pro naše koledníčky zorganizovali ve dvou sobotních termínech společnou hodinovou návštěvu aquaparku Plovárna Hranice. Plovárnu navštívilo v prvním termínu 196 a ve druhém termínu 212 koledníků s vedoucími skupinek, rodiči nebo prarodiči. Myslím, že všichni účastníci odcházeli spokojeni a byli mile překvapeni atrakcemi, kterými jsme letos již tradiční návštěvu plovárny obohatili. Návštěva Plovárny Hranice je již tradiční akcí, kterou chce Charita Hranice alespoň některým ze svých 720 dobrovolných spolupracovníků za jejich úsilí odměnit. Charita Hranice děkuje vedení firmy EKOLTES Hranice a.s., zaměstnancům Plovárny Hranice a provozovateli plavecké školy panu Lumíru Zátopkovi za jejich vstřícnost, díky níž můžeme touto velmi oblíbenou akcí koledníkům poděkovat. V měsíci červnu naše koledníky čeká také již tradiční promítání rodinného filmu v Letním kině a nově také společný výlet do Lipníka nad Bečvou. Radka Andrýsková 11

5 od 13:15 do 18:00 hodin a v pátek od 13:00 14:00 hodin. Návštěva našeho klubu je bezplatná a našim uživatelům je zaručena anonymita. Cílem služby je pomoc při řešení různých problémů dětí a mladistvých, poskytnutí bezpečného prostoru pro trávení volného času a prevence kriminality. Pro naše uživatele organizujeme preventivní besedy, které se dotýkají problematiky závislostí - drogy, alkohol, gambling. Dále se zabýváme tématy šikany, kyberšikany, dospíváním mladých, záškoláctvím, první pomocí apod. Pomáháme dětem také s domácími úkoly a s přípravou na školní vyučováni. Vedle těchto aktivit nabízí klub také kreativní, sportovní, hudební, společenské vyžití a prostor pro vlastní aktivity. Během prázdnin pořádáme řadu zajímavých výletů a poznávacích akcí. POSTNÍ ALMUŽNA Postní almužnu organizuje Charita Česká republika prostřednictvím Charity Hranice ve spolupráci se všemi farnostmi hranického děkanátu. Již pátým rokem v postní době nabízíme farníkům věřícím i sympatizantům, rodinám i jednotlivcům účast na dobrovolné duchovní formaci. Účelem akce je, aby místní farnost ve spolupráci s místní Charitou společně vytipovaly potřebné lidi ve svém okolí, kterým výnos postní almužny pomůže (tedy aby farnost a Charita našly společnou řeč ). Otec Bohumír Vitásek, prezident Arcidiecézní charity Olomouc, k Postní almužně 2014 napsal: Když si dokážeme odříct to, co není zlé, je to dobré-mňam, ale nemusíme to mít, dokážeme pak snadněji říct ne tomu, co je zlé, i když lákavé. Ušetřené peníze pak pomohou těm, kteří nemají nejen na mňam, ale ani na to, co potřebují k běžnému životu. Všimněte si, kdo je tím potřebným ve vaší ulici nebo farnosti. Napište jeho jméno, adresu a dejte spolu s ušetřenými penězi do kasičky. Modlete se za něj i na jiné úmysly u kasičky a rozžaté svíčky (podobně, jako u adventního věnce). Postní almužna nám nabízí jak trénink vůči tvrdnutí srdce, tak i praktické sdílení obětavé lásky. A pak přijde pokoj a radost, které jsou Božím darem. Pojďme to zkusit, vždyť všichni jsme Boží děti! CHARITA ČR VYHLAŠUJE SBÍRKU PRO UKRAJINU Charita Česká republika vyhlašuje veřejnou sbírku na pomoc obětem nepokojů na Ukrajině. Pomoc Charity bude zaměřena na podporu zdravotnických zařízení a následnou pomoc lidem, kteří se v důsledku nepokojů dostali do stavu nouze. Jedná se například o zraněné, lidi s postižením, existenčně ohrožené 10 Neděli jsme tradičně začaly mší sv. v bazilice a po snídani následovala poslední a velmi zajímavá přednáška O efektivní-preventivní výchově dětí a jejím dopadem na rodiče. Znovu jsme si uvědomily, že děti se učí tomu, v čem žijí, jak je důležitá podpora a povzbuzení dítěte!(neexistují dobré a špatné děti, jen děti nedostatečně povzbuzované a nejisté ).Existuje celý soubor přednášek, tzv. Kurz efektivního rodičovství, který má velký úspěch zejména u mladých rodičů. Před obědem bylo tradičně zhodnocení a závěrečná společná modlitba v kapli poutního domu. Velké poděkování patří organizátorkám, lektorkám, kněžím a také našim manželům a rodinám, že nám toto setkání umožnili. Pak jsme se rozjížděly domů, posilněné vědomím, že když budeme hledat ve svých životech Boží vůli, můžeme spoléhat i na Boží pomoc a také na přímluvu Panny Marie Svatohostýnské. Eliška Cíchová XVI. FARNÍ PLES V sobotu 8.února proběhl XVI. farní ples. Když se v listopadu minulého roku konala první schůzka organizátorů, bylo jasné, že takovou poměrně velkou veřejnou akci nelze pořádat bez dostatečného počtu obětavých pomocníků. - v předsálí vítali hosty s úsměvem pořadatelé z řad našich farníků (děkujeme za jejich ochotu věnovat část "plesového času" této pořadatelské službě - a také díky jejich ženám) - návštěvníci plesu byli okouzleni hezkou výzdobou sálu i vkusnou úpravou stolů (tímto děkujeme těm, kteří přišli v sobotu dopoledne pomoci s výzdobou sálu a hlavní "aranžérce") - účastníci plesu vysoce hodnotili překrásnou zahajovací slavnostní polonézu ve svatebních šatech (děkujeme děvčatům a chlapcům, kteří po několik týdnů tance pečlivě nacvičovali) - hostům se líbil také další program plesu (děkujeme všem, kteří k němu přispěli - břišním tanečnicím za působivý výkon, naší mládeži za skvělé a strhující půlnoční překvapení) - spokojeni byli i výherci malých i velkých cen plesové tomboly (děkujeme dárcům, ale také děvčatům, která ceny hezky zabalila, očíslovala a naaranžovala a také řidičům, kteří tombolu převezli v sobotu odpoledne do sálu) - účastníci plesu ocenili také mladé dvojice, které na plese losy prodávaly (děkujeme nejenom jim, ale také těm, kteří losy stříhali, balili, počítali a připravovali k prodeji) - hosté si opět pochutnali na tradičně výborných domácích zákuscích (děkujeme našim skvělým farnicím, které každý rok pečou s láskou na farní ples sladké dobroty a také je zabalí) - děkujeme i ostatním, kteří ke zdárnému průběhu plesu přispěli (moderátoři, organizátoři) 5

6 - tanečnice a tanečníci si pochvalovali i osvědčenou kapelu FAŤAMORGÁNA (děkujeme muzikantům, zpěvačce i zpěvákům a už jsme si je raději zamluvili na příští XVII. farní ples, který se bude konat v sobotu 14.února 2015) B. Fliedrová ÚSPĚŠNÉ ÚSTŘEDNÍ KOLO 21. ROČNÍKU SOUTĚŽE BIBLE A MY Ve středu 12. února 2014 proběhlo ústřední kolo soutěže Bible a my v Olomouci. Do něj postoupilo 12 žáků a studentů našeho okresu, což bylo maximum. Ve čtyřech kategoriích bojovalo o nejvyšší mety 175 soutěžících z celé republiky. V každé kategorii jsme měli tři zástupce. Ani letos se ve velké konkurenci neztratili. Ve II. kategorii přímo do finále postoupil Lukáš Vlček z Gymnázia Lipník nad Bečvou, v něm získal 5. místo! Do šestičlenného finále ve III. kategorii postoupila téměř všechna děvčata našeho okresu! A jak dopadla? Nejlépe se dařilo Markétě Vlčkové z Gymnázia Lipník nad Bečvou, vybojovala 2. místo. Následovala ji Tereza Matlochová z Gymnázia Jana Škody v Přerově, ta získala 3. příčku. A Radka Pallová, její kolegyně dosáhla na 5. místo! Ve IV. kategorii těsně za branami postupu zůstali Martina Kašpárková z Gymnázia JŠ v Přerově, Jakub Aseem a Tereza Šarotová z Gymnázia Lipník nad Bečvou, v I. kat. pak Marie Žeravíková z Ústí. Všem blahopřejeme a děkujeme za dobrou reprezentaci! Marcela Brázdová (pokračování ze str. 6) * Mějme odvahu vždy zastávat křesťanské zásady i v otázce předmanželského sexu a čistoty vztahů. * Otevřme bez obav dveře zpovědnice, když zjistíme, že jsme něco ve vztahu hříchem pokazili. * Nebuďme v lásce naivní, nestavějme jen na citech a prvním dojmu. Chceme oslovit i ty, se kterými žijeme v jedné církvi. Dobré příklady rodin mnohých z vás vidíme, děkujeme za ně! * Prosíme, chraňte věrnost zuby nehty, je pro nás důležité vědět, že i dnes jsou trvalá manželství možná. * Ukažte nám, jak může společná modlitba rodinu stmelit. * Věříme, že i vaše rodiny mohou být s Boží pomocí svaté. Považujeme za důležité, obrátit se i na vás, kteří nás vychováváte ve víře a pomáháte nám na cestě k dobré rodině. * Kněží, děkujeme, že tu pro nás jste. Prosíme, vysvětlujte mladým přijatelně Boží pohled na manželství. * Rodiče, děkujeme, že jste nás chtěli, a nepřestávejte říkat svým dětem (i puberťákům), že je máte rádi. * Zasvěcené osoby, děkujeme, že se za nás modlíte, prosíme, vytrvejte. V Kroměříži Delegáti IV. arcidiecézního fóra mládeže IV. ARCIDIECÉZNÍ FÓRUM MLÁDEŽE 2014 Mladí delegáti z farností olomoucké arcidiecéze se ve dnech února 2014 shromáždili na IV. Arcidiecézním fóru mládeže v Kroměříži. V roce rodiny spolu s otcem arcibiskupem Janem Graubnerem hledali odpovědi na otázky, jak je dnes vnímána rodina a jak by oni sami chtěli v budoucnosti rodinu vytvářet. Z našeho setkání vzešly podněty, které nás obohatily a jako inspiraci je chceme předat v první řadě vám, našim vrstevníkům. * Nehledejme ideální protějšek, ale snažme se ideálním protějškem stát. * Na svém budoucím manželství musíme pracovat už teď. Naše nynější rodina pro nás je v tomto směru trenažérem lásky, sebeovládání, odpouštění, oběti a společné modlitby. * Nebojme se ve svých společenstvích, s kněžími a s manželskými páry bavit o tom, jak se dobře připravit a žít budoucí manželství. * Vzdělávejme se ve víře a žijme ji opravdově, aby byl Bůh i v našem budoucím manželství na prvním místě. * Prosme Boha, který nás nejlépe zná, za své budoucí manžely či manželky nebo jiná životní povolání. (pokračování na str. 9) 6 CHARITA SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ A ŽEHNÁNÍ KLUBU NÍZKOPRAHOVKY FÉNIX V LIPNÍKU NAD BEČVOU Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Fénix, jedna ze sociálních služeb Charity Hranice, svoji činnost zahájilo již v roce Ke klubům, které naši uživatelé navštěvují ve městech Hranice a Potštát, byl od ledna otevřen nový klub v Lipníku nad Bečvou. Vhodné prostory v blízkosti centra na Zahradní ulici nám pronajalo město Lipník nad Bečvou. Slavnostní otevření a požehnání nového nízkoprahového klubu proběhlo v pátek posledního lednového týdne. Spolu se zaměstnanci Charity Hranice se slavnostního otevření zúčastnili prezident Arcidiecézní charity Olomouc otec Bohumír Vitásek, zástupci Olomouckého kraje, pan starosta Miloslav Přikryl, místostarosta Pavel Šoltys a vedoucí sociálního odboru města Lipník nad Bečvou paní Pavla Jemelková, místní duchovní správce otec Martin Mališka a další vzácní hosté. Otec Vitásek při své podnětné promluvě připomněl také aktuální svátek Jana Bosca, který celý svůj život věnoval chlapcům z ulice. Pro zájemce z řad dětí a mládeže ve věku sedmi až dvaceti let je klubovna Nízkoprahovky Fénix otevřena čtyřikrát týdně: ve dnech úterý čtvrtek 9

7 ZVEME VÁS NA: Biblické tance se sestrou Miladou v Lipníku n.b. v neděli od 15 hodin ve W- FIT centru na Zahradní ulici Pouť za nenarozené děti k Aničce Zelíkové, tentokrát s otcem biskupem Josefem Hrdličkou v úterý 25.března v Napajedlích od 17 hodin. Mohli bychom jet společně auty, proto se zájemci nahlaste dopředu. Děkuji. MK Nově začaly Modlitby otců jedenkrát za 14 dnů vždy v pondělí od 20 hodin. Zájemci, přihlaste se O. Stanislavovi. PROGRAM BŘEZEN - DUBEN 2014 Den Datum Čas Akce Místo pondělí :30 Dopolední klub maminek + MM 17:30 Setkání pro ženy středa :00 Odpolední modlitby matek čtvrtek :00 Tvoření náctiletí i starší pondělí :30 Dopolední klub maminek + MM úterý :00 Kavárnička s biblickými tanci středa :00 Dop. klub maminek s besedou sobota :30 T-club pondělí :30 Dopolední klub maminek + MM úterý :00 Odpolední klub rodičů s katechezí středa :00 Dop. klub maminek s besedou 17:00 Odpolední modlitby matek 17:00 Večer pro manželství čtvrtek :00 Tvoření - rodiny víkend :30 Modlitební triduum MM Kostel Hranice pondělí :30 Dopolední klub maminek + MM úterý :30 Modlitby manželek středa :00 Dop. klub maminek s besedou víkend Víkend pro matku a dceru pondělí :30 Dopolední klub maminek + MM Dřevohostice úterý :00 Odpolední klub rodičů s katechezí středa :00 Dop. klub maminek s besedou 17:00 Odpolední modlitby matek čtvrtek :00 Velikonoční tvoření Připomínáme také možnost poradenství v Olomouci: pastorálně-terapeutické poradenství (MUDr. Jitka Krausová), manželské a rodinné poradenství (Mgr. Vít Hušek, Th.D.), poradenství v obtížných životních situacích (Bc. Marcela Řezníčková), Objednávky a informace na adrese: CPRŽ, Biskupské nám. 2, Olomouc, Tel.: , Spolupracujeme s psycholožkou Mgr. Irenou Smékalovou tyto konzultace se platí web: tel.: Informace Centra pro rodinu Jitřenka Proběhlo : KARNEVAL V DDM na téma Země zvířátek tentokrát přilákal asi 30 malých i velkých návštěvníků. Slétla se zde řada berušek, motýlů a jiného hmyzu, nechyběly princezny, kočička, slůně, hasič. Kromě tancování a tomboly proběhly i zajímavé soutěže. Rodiče si poseděli u kávy a výborných zákusků. Všem, kteří napekli, pomohli s organizací, výzdobou a úklidem, děkujeme!!! NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ s podtitulem malé kroky k velkým vztahům proběhl v týdnu Přinášíme několik ohlasů na Den pro vaše manželství, který u nás proběhl Sešlo se celkem 18 párů a tři ženy. Dopoledne měla zajímavou přednášku MUDr. Jitka Krausová o duchovních příčinách manželských krizí, po polední přestávce na oběd se s námi podělili manželé Smékalovi o ohromné maličkosti, které nám mohou pomoci zlepšit naše vztahy. A nyní slíbené ohlasy: * Dopolední blok paní Krausové oslovil hlavně mého muže, poprvé slyšel velmi názorné vysvětlení být Božím obrazem, tři stránky lásky. Bylo to pro nás utvrzení a posílení v důležitosti společné modlitby. Máme předsevzetí jeden večer v týdnu se jít modlit jen my dva do naší kapličky. Poutavé povídání manželů Smékalových se líbilo asi více mě, každopádně to mělo ještě pokračování v upřímném hovoru u nás doma a tak jsme znovu oprášili ty opomíjené, přec tolik důležité maličkosti /manželé, asi 10 let manželství/ * Děkujeme s manželem za přednášku Smékalových, moc nás to povzbudilo. / manželé, spolu 30let/ * Přednáška M. Krausové, myšlenky o odvaze žít naplno s Bohem, byť by to bylo proti proudu nejen světskému, ale i naoko zbožnému, mě hodně povzbudily i v mém osobním duchovním životě. * Nám se u Vás moc líbilo. Byla tam uvolněná veselá atmosféra, i takové pěkné intimnější prostředí. Prostě moc bezva. /manželé Smékalovi/ PRAVIDELNÉ AKCE: Klub maminek pondělí a středa dopoledne, ve středu se Klub nekoná!!! Odpolední klub rodičů s katechezí pro děti tentokrát až v úterý a pak 8.4. Tvoření přesunujeme na liché týdny, takže bude , , velikonoční!! Biblické tance - l x měsíčně v úterý, sejdeme se 18.března. ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE!!!. Pondělí 10. března Setkání pro ženy s Irenkou Smékalovou na téma Způsoby řešení problémů a konfliktů modlitební triduum Modliteb matek Dřevohostice Víkend pro matky a dcery tvořivý, zároveň dramatický a akční. Už se můžete hlásit!! PŘIPRAVUJEME: Sobota v Pavlovicích ve spolupráci s CPR Ráj - Den pro mladá manželství 7

8 ZVEME VÁS NA: Biblické tance se sestrou Miladou v Lipníku n.b. v neděli od 15 hodin ve W- FIT centru na Zahradní ulici Pouť za nenarozené děti k Aničce Zelíkové, tentokrát s otcem biskupem Josefem Hrdličkou v úterý 25.března v Napajedlích od 17 hodin. Mohli bychom jet společně auty, proto se zájemci nahlaste dopředu. Děkuji. MK Nově začaly Modlitby otců jedenkrát za 14 dnů vždy v pondělí od 20 hodin. Zájemci, přihlaste se O. Stanislavovi. PROGRAM BŘEZEN - DUBEN 2014 Den Datum Čas Akce Místo pondělí :30 Dopolední klub maminek + MM 17:30 Setkání pro ženy středa :00 Odpolední modlitby matek čtvrtek :00 Tvoření náctiletí i starší pondělí :30 Dopolední klub maminek + MM úterý :00 Kavárnička s biblickými tanci středa :00 Dop. klub maminek s besedou sobota :30 T-club pondělí :30 Dopolední klub maminek + MM úterý :00 Odpolední klub rodičů s katechezí středa :00 Dop. klub maminek s besedou 17:00 Odpolední modlitby matek 17:00 Večer pro manželství čtvrtek :00 Tvoření - rodiny víkend :30 Modlitební triduum MM Kostel Hranice pondělí :30 Dopolední klub maminek + MM úterý :30 Modlitby manželek středa :00 Dop. klub maminek s besedou víkend Víkend pro matku a dceru pondělí :30 Dopolední klub maminek + MM Dřevohostice úterý :00 Odpolední klub rodičů s katechezí středa :00 Dop. klub maminek s besedou 17:00 Odpolední modlitby matek čtvrtek :00 Velikonoční tvoření Připomínáme také možnost poradenství v Olomouci: pastorálně-terapeutické poradenství (MUDr. Jitka Krausová), manželské a rodinné poradenství (Mgr. Vít Hušek, Th.D.), poradenství v obtížných životních situacích (Bc. Marcela Řezníčková), Objednávky a informace na adrese: CPRŽ, Biskupské nám. 2, Olomouc, Tel.: , Spolupracujeme s psycholožkou Mgr. Irenou Smékalovou tyto konzultace se platí web: tel.: Informace Centra pro rodinu Jitřenka Proběhlo : KARNEVAL V DDM na téma Země zvířátek tentokrát přilákal asi 30 malých i velkých návštěvníků. Slétla se zde řada berušek, motýlů a jiného hmyzu, nechyběly princezny, kočička, slůně, hasič. Kromě tancování a tomboly proběhly i zajímavé soutěže. Rodiče si poseděli u kávy a výborných zákusků. Všem, kteří napekli, pomohli s organizací, výzdobou a úklidem, děkujeme!!! NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ s podtitulem malé kroky k velkým vztahům proběhl v týdnu Přinášíme několik ohlasů na Den pro vaše manželství, který u nás proběhl Sešlo se celkem 18 párů a tři ženy. Dopoledne měla zajímavou přednášku MUDr. Jitka Krausová o duchovních příčinách manželských krizí, po polední přestávce na oběd se s námi podělili manželé Smékalovi o ohromné maličkosti, které nám mohou pomoci zlepšit naše vztahy. A nyní slíbené ohlasy: * Dopolední blok paní Krausové oslovil hlavně mého muže, poprvé slyšel velmi názorné vysvětlení být Božím obrazem, tři stránky lásky. Bylo to pro nás utvrzení a posílení v důležitosti společné modlitby. Máme předsevzetí jeden večer v týdnu se jít modlit jen my dva do naší kapličky. Poutavé povídání manželů Smékalových se líbilo asi více mě, každopádně to mělo ještě pokračování v upřímném hovoru u nás doma a tak jsme znovu oprášili ty opomíjené, přec tolik důležité maličkosti /manželé, asi 10 let manželství/ * Děkujeme s manželem za přednášku Smékalových, moc nás to povzbudilo. / manželé, spolu 30let/ * Přednáška M. Krausové, myšlenky o odvaze žít naplno s Bohem, byť by to bylo proti proudu nejen světskému, ale i naoko zbožnému, mě hodně povzbudily i v mém osobním duchovním životě. * Nám se u Vás moc líbilo. Byla tam uvolněná veselá atmosféra, i takové pěkné intimnější prostředí. Prostě moc bezva. /manželé Smékalovi/ PRAVIDELNÉ AKCE: Klub maminek pondělí a středa dopoledne, ve středu se Klub nekoná!!! Odpolední klub rodičů s katechezí pro děti tentokrát až v úterý a pak 8.4. Tvoření přesunujeme na liché týdny, takže bude , , velikonoční!! Biblické tance - l x měsíčně v úterý, sejdeme se 18.března. ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE!!!. Pondělí 10. března Setkání pro ženy s Irenkou Smékalovou na téma Způsoby řešení problémů a konfliktů modlitební triduum Modliteb matek Dřevohostice Víkend pro matky a dcery tvořivý, zároveň dramatický a akční. Už se můžete hlásit!! PŘIPRAVUJEME: Sobota v Pavlovicích ve spolupráci s CPR Ráj - Den pro mladá manželství 7