INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV"

Transkript

1 KŘÍŽOVÉ CESTY Pobožnosti křížové cesty v době postní budou v kostele v Hranicích každý pátek v 17:30 hodin a každou neděli před večerní mší svatou, to je v 17:55 hodin, v Jindřichově v pátek v 15:50 hodin a ve Stříteži v pátek a v neděli v 15:00 hodin. Zájemci o vedení pobožností, hlaste se v předstihu v sakristii. ročník XVII číslo 2 březen 2014 INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV BIBLICKÉ HODINY Biblické hodiny se konají každou druhou sobotu po večerní mši svaté v 17:30 hodin na faře v Hranicích. Termíny dalších setkání: 15.3., a Biblické hodiny probíhají také na faře ve Stříteži, a to každý druhý čtvrtek po večerní mši svaté v 18:45 hodin. Termíny dalších setkání: a P. Jiří Doležel ZMĚNA ČASU BOHOSLUŽEB LETNÍ ČAS V noci z na dojde ke změně zimního času na letní, noc bude o 1 hodinu kratší. V letním období se změní začátky těchto večerních mší svatých v Hranicích pondělí a čtvrtek v 18:00 hodin. ZKOUŠKY CHRÁMOVÉHO SBORU Zkoušky chrámového sboru na velikonoční zpívání se konají každou neděli v 19:30 hodin na faře. Srdečně jsou zváni všichni zpěváci. Rádi mezi sebou přivítáme i nové členy. Jana Kohoutová Uzávěrka příspěvků pro příští číslo je Příspěvky dodané po tomto datu nebudeme moci zveřejnit! Informátor hranické farnosti redakce B. Fliedrová, A. Král Příspěvky schránka u bočního vchodu kostela nebo Telefon na farní úřad v Hranicích: Internetová adresa farnosti a děkanátu Hranice: Redakce si vyhrazuje právo na úpravu a krácení příspěvků. Výtisky jsou neprodejné a slouží k vnitřní potřebě farnosti. Vstupme společně do postní doby, pomozme si navzájem na cestě ke svatosti. Pohled na kříž ať nás vždy povzbudí k lásce, která je věrná, která miluje až do konce, která se nevzdává. Nelekejme se, když přijde pokušení. I Krista pokoušel ďábel. V pokušení zůstaňme klidní, ale rozhodní. Pokaždé opakujme jako Ježíš na každé pokušení své jasné NE. Buďme jistí, že Bůh je nesrovnatelně silnější než celé peklo. Kráčejme společně postní dobou k velikonočnímu vítězství. ( z pastýřského listu )

2 Nabídka akcí AKCE PRO MLÁDEŽ V sobotu v 15:30 hodin se uskuteční na hranické faře T club, spolčo pro mladé, zváni jsou kluci i holky od let. Tématem setkání je ODPUŠTĚNÍ. Všichni mladí jsou srdečně zváni. Jsme otevřené společenství, takže mezi sebe přivítáme moc rádi nové přírůstky. Tradičně jako každou třetí neděli v měsíci máme setkání animátorů a to 16. března 2014 ve 14:00 hodin. Prosíme přijďte. Je nás málo! Info na: Animátoři děkanátu Hranice MISIJNÍ KOLÁČ V neděli 30. března 2014 bude probíhat v kostele akce na pomoc misiím s názvem Misijní koláč. Koláče, buchty a jiné sladkosti, které chcete do Misijního koláče věnovat, můžete donést na faru v sobotu do 14:00 hodin, poté budou zabaleny a připraveny k prodeji. V neděli v kostele si je můžete za dobrovolný příspěvek koupit. Jistě zakusíte radost z vědomí, že jste pomohli potřebnějším. P. Jiří Doležel XIV. POCHOD PRO ŽIVOT 2014 Dítě je to nejdražší, co jsme dostali. Jsme pro život. Jsme kreativní. Pochod pro život začíná 29. března 2014 ve 14:15 hodin na Mariánském náměstí a pokračuje průvodem centrem Prahy na Václavské náměstí k soše svatého Václava, kde bude zakončen krátkým programem. Od 9:00 hodin proběhne diskusní panel s osobnostmi veřejného života (Dominikánský klášter, Jilská 7a, Praha). Vzhledem k množství účastníků v minulých letech budou před Pochodem pro život slouženy ve 12:30 hodin následující mše svaté: - Pontifikální mše svatá u sv. Jiljí kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský - Liturgie v řeckokatolické katedrále sv.klimenta Ladislav Hučko, apoštolský exarcha - Pontifikální mše svatá pro cizojazyčné účastníky u Pražského Jezulátka Andreas Laun, světící biskup salcburský Více informací na Radim Ucháč, Hnutí Pro život ČR 2 Knihovnička Jiřina Prekopová - JEN V LÁSCE PŘEŽIJEME PhDr. Jiřina Prekopová je česká dětská psycholožka a uznávaná autorka populárně naučné literatury z oblasti dětské psychologie a výchovy. Je známou propagátorkou tzv. terapie pevného objetí. V prvním čtvrtletí roku 2014 vydala novou knihu s názvem JEN V LÁSCE PŘEŽIJEME. V knize uvádí: Mnohé páry se rozcházejí, i když jejich láska ještě zcela nevyhasla. Impulzem je většinou drobný konflikt, který partneři nezvládnou. Jeden se k druhému obrací zády a mlčí. Podobně jako nevyčištěná rána se ani nezpracovaný konflikt nemůže zahojit sám od sebe. Bolest se hromadí a nabírá na intenzitě. A jednoho dne pověstná sklenice přeteče poslední kapkou - většinou drobností. Proč nebyli partneři schopni zachránit zrnko své lásky včas a nechat je znovu vyklíčit, A na řadě je další otázka: Mohli se vůbec ve svém dětském věku naučit o svých rodičů či vzorů, že a jak lze spory zvládnout, aby se láska opět vrátila, než slunce zapadne?... Známá terapeutka dále ukazuje, že láska na celý život je opravdu možná. Jiřina Prekopová v malém rozhovoru vysvětluje název knihy i to, jak se naučit mít rád. Proč nás může zachránit jen láska? Současná doba je dobou obratu. Je rozvlněna rovnováha mezi materiálními a duchovními silami. Ty materiální nemůžeme zastavit nebo umenšit, technický rozvoj je příliš rychlý a zasahuje nás všechny. O to víc však můžeme posilovat duchovní síly, které jsou neseny láskou. Ta tvoří jejich základ. A láska musí být silnější, aby usměrňovala materiální vývoj ve smyslu humanity. Za jaké další hodnoty stojí podle vás za to bojovat? Láska je všeobjímající a zahrnuje opravdu všechno. Měli bychom se umět vcítit do druhého, obětovat se pro druhého, být solidární. Důležité je pěstovat svoji citovou kreativitu. Základem všeho je lidství, které bychom nikdy neměli ztratit. A k tomu nám zase pomůže láska. Člověk je totiž člověkem jen tehdy, pokud dokáže mít bezpodmínečně rád bližního jako sebe samého. Pokud rodiče dítě dost nemilovali, jak se může už dospělý člověk naučit mít rád a mít se rád? Nejdřív je třeba naučit se odpustit rodičům, že mně neuměli dát víc lásky. Nastane to tehdy, když si uvědomím, že ani oni sami lásku nedostali. To je právě ono vcítění se do rodičů, empatie. Pokud tohle dokážu, postavila jsem si dobrý základ k tomu, abych pochopila samu sebe a našla své hodnoty. Není snadné mít se rád, ale opravdu se to dá naučit. Potřebuji k tomu bezpodmínečně přijmout svoje kořeny, se vším všudy, se všemi chybami, které moji rodiče udělali, se všemi bolestmi, které jsem si prožila. Takové přijetí mě posílí a může pomoci stát se láskyplným člověkem. Knihu vydalo nakladatelství Portál v roce B. Fliedrová 13

3 K zamyšlení POSTNÍ INSPIRACE PRO RODINY V ROCE RODINY Začíná postní doba a s ní se vynořuje otázka: Jak ji smysluplně prožít? A startují myšlenky: budu se více modlit, omezím kávu, nebudu mlsat.. a znáte to. Najednou je tolik práce, jsem unavená, to kafe potřebuji a když si nedám kousek čokolády, budu nervózní a odnesou to děti.. Proto jsem přemýšlela, jak se zaměřit ne na to, co nejíst a nedělat, ale naopak: udělat to, co často odkládám na neurčito. Nabízím jako inspiraci i Vám. 1. týden projdu si v duchu, čím jsem v poslední době ublížila manželovi či dětem a poprosím je za odpuštění. (je to těžké, i Ježíš to měl na poušti těžké, když ho pokoušel ďábel) 2. týden budu více naslouchat než mluvit. Udělám si čas pro každého z mé rodiny, aby se mohl podělit o to, co ho zajímá, z čeho má radost, co právě prožívá. S některými to jde snadno a k takovým hovorům dochází často, ale zaměřím se právě na členy rodiny, s kterými mi to dobře nejde. (výstup na Horu proměnění, jen my dva) 3. týden naplánujeme si čas pro rodinu, kdy se všichni sejdeme, popovídáme si, společně se pomodlíme (čerpáme ze studny živé vody) 4. týden naplánujeme akci pro rodinu, která udělá všem radost. V našem případě to bude asi návštěva Plovárny nebo společný výlet na hory, můžeme si taky zahrát některou naši oblíbenou společenskou hru. (radost světlo) 5. týden každému členu naší rodiny dám najevo, jak si ho vážím a jak ho mám ráda. Slovy, povzbuzením, drobnou pozorností. I na Fóru mládeže zaznělo, že mladí, i ti skoro nebo úplně dospělí, stojí o to, abychom jim říkali, že je máme rádi. (věta - Mám Tě rád, vážím si Tě může v člověku vzkřísit jeho naději, jeho sebevědomí, jeho duši) 6. týden denně se sejdeme ke společné modlitbě, tak jako každý rok společně prožijeme bohoslužby a obřady Svatého týdne, poslední večeři na Zelený čtvrtek, která se už stala pro nás tradicí, a křížovou cestu u Kostelíčka. PS.: Až po napsání těchto řádků jsem se podívala, jaké evangelium se bude číst o jednotlivých nedělích a dodatečně dopsala myšlenky v závorkách. Nebylo to tedy naopak. Požehnanou postní dobu ze srdce přeje Marie Kaňovská 12 DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království (Mt 5,3)!! 12. dubna 2014, 8:30 16:00 hodin, Fara Drahotuše, Vstupné: 30 Kč. Program: Registrace na faře v Drahotuších 8:30 Mše svatá 9:00 Workshopy: 10:00 Oběd 12:00 Volný program: 13:00 - Bible a věda - biblické tance - film Most - stolní fotbal - společenské hry - volejbal - možnost svátosti smíření a mnoho dalšího Průvod od kostela ke kapli 15:00 Bližší info: Těší se Animátoři děkanátu Hranice CESTA DVOU BRATŘÍ IX. ročník výtvarné soutěže pro děti I. stupně ZŠ, MŠ a ZUŠ Dobrodružná cesta dvou bratří Cyrila a Metoděje se nesmazatelně zapsala do kultury našeho národa. Může však také inspirovat náš dnešní život a připomínat nám tak bohatství předků, které stále uchováváme. I. kategorie (1. 3. třída) + kategorie MŠ Cyril a Metoděj doputovali se svým doprovodem na Velkou Moravu v roce 863. Nakresli/namaluj Cyrila a Metoděje, jak se svým doprovodem přicházejí ke knížeti Rastislavovi. Cyril a Metoděj se věnovali obyvatelům Velké Moravy. Trávili s nimi hodně času. Nakresli /namaluj, s kým si rád hraješ. II. kategorie (4. 5. třída) + kategorie ZUŠ Cyril se na Velké Moravě věnoval výchově nových učitelů a kněží, kteří měli pomáhat mezi lidmi šířit vzájemnou lásku a slavit v kostele bohoslužby ve staroslověnštině. Cyril je naučil nejen číst, psát, počítat, modlit se, ale také jak hospodařit na poli, aby měli hojnou úrodu. Nakresli /namaluj, jak to mohlo o přestávce vypadat v Cyrilově škole. Bratři také povzbuzovali lidi, aby dělali svou práci poctivě jak při výrobě šperků, tak při hospodaření na svých polích a péči o svěřený majetek. Nakresli /namaluj, s čím doma rád pomáháš. Více informací na: 3

4 Příspěvky z proběhlých akcí VÍKEND PRO MANŽELKY - SVATÝ HOSTÝN LEDEN 2014 Jako každý rok i letos od pátku do neděle ledna se na tomto požehnaném poutním místě setkalo přes padesát manželek různého věku (od 19 do 70let), aby se společným setkáním, rozhovory a také slavením svátostí povzbudily navzájem ve společném úsilí o šťastné a spokojené manželství. Setkání začalo v pátek večer společnou večeří v sále poutního domu č.3, pak následovala hodinová přednáška O hledání Boží vůle (zdravé sebepřijetí a sebevědomí jsem milovaným Božím dítětem. Modlitba a čerpání ze svátostí Bůh je vždy dobro a spolehlivě mi pomáhá: nevěříš, že Bůh je dar?, myslíš že Bůh ti brání žít?, myslíš si, že Bůh je tyran a otrokář?. Můžeme počítat s chybami, pády a hříchy, Bůh nabízí smíření a uzdravování. Boží vůle se čte také z okolností života a kontroluje zdravým selským rozumem dobrý strom se pozná podle dobrého ovoce.). Pak následovalo hodinové sdílení v malých skupinkách a závěrečná adorace v kapli poutního domu vedená P. Petrem Bulvasem. Sobota začala krátkou společnou modlitbou v kapli a po snídani následovala přednáška O manželské úctě (Dej manželovi úctu, on ti vrátí lásku, zamysli se a zavzpomínej na slova manželského slibu, napiš si: za co si svého manžela vážím, za co svého muže obdivuji, za co svému muži vděčím..), pak jsme se ve skupinkách měly pochlubit svými manžely. Také jsme měly možnost zpytovat svědomí nejen podle manželského slibu a navštívit zpovědnici, kde nám byli k dispozici P. P. Bulvas z Olomouce a P. J.Bleša z Kelče. Před obědem následovala společná mše svatá v kapli s P. Bulvasem, který při promluvě zdůraznil společnou modlitbu a soudržnost v rodině jaká je rodina, taková je i společnost Po společném obědě v restauraci jsme si užívaly osobního volna k procházce po svatém Hostýně, kdy bylo venku nezvykle teplo v lednu asi 13 C a hlavně naše kroky mířily do mariánské svatyně, kde nás zaujal velký betlém v celém prostoru bočního východu. Také jsme si mohly zatančit židovské a biblické tance. Po aktivním odpočinku následovala odpolední přednáška Proč rodina nepřestane být základem uvědomění si tradičních křesťanských hodnot: rodina jedinečným způsobem přispívá k dobru společnosti., když rodiny přijímají nový lidský život, zásadním a jedinečným způsobem přispívají k rozvoji společnosti. největší český dluh? Milion nenarozených dětí! Následovaly skupinky, večeře v restauraci a večer beseda o zdravé kávě, tvoření z perliček, nebo jen besedování a odpočinek. Den jsme zakončili společnou modlitbou v kapli. 4 rodiny s dětmi, pozůstalé apod. Kritériem naší pomoci nejsou politické názory, ale pouze faktický stav sociální potřebnosti konkrétních lidí. Sbírkové konto Charita pro Ukrajinu - finanční dary lze posílat na sbírkový účet /0800 u České spořitelny, variabilní symbol 104. Dárcovská esemeska DMS UKRAJINA na číslo (Cena jedné DMS je 30 Kč, z níž Charita ČR obdrží 28,50 Kč. Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha) Dlouhodobou humanitární a rozvojovou pomoc Ukrajině poskytuje Středisko humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské. Zaměřuje se zejména na děti ze sociálně slabých rodin (adopce na dálku, podpora Městečka milosrdenství v Ivano - Frankivsku), na seniory (adopce seniorů, podpora Domova pokojného stáří ve vesnici Usť Čorna) a na různé krátkodobé akce, například na letní brigády. Dlouhodobou pomoc Ukrajině poskytuje také Arcidiecézní charita Olomouc, která například podporuje samostatnost a finanční nezávislost místních partnerských organizací, které se zaměřují na problémy dětského bezdomovectví a péče o děti ze sociálně slabých rodin. Spolupracuje s partnerskými organizacemi Caritas Kolomyja, Caritas Ternopil, fond Děti v nouzi v Lopatyně, Dětský domov Bortniky a realizuje pokračující projekty Vánoční balíček a Studijní fond. AKCE PRO KOLEDNÍKY Jako malé poděkování za účast na tříkrálovém koledování jsme pro naše koledníčky zorganizovali ve dvou sobotních termínech společnou hodinovou návštěvu aquaparku Plovárna Hranice. Plovárnu navštívilo v prvním termínu 196 a ve druhém termínu 212 koledníků s vedoucími skupinek, rodiči nebo prarodiči. Myslím, že všichni účastníci odcházeli spokojeni a byli mile překvapeni atrakcemi, kterými jsme letos již tradiční návštěvu plovárny obohatili. Návštěva Plovárny Hranice je již tradiční akcí, kterou chce Charita Hranice alespoň některým ze svých 720 dobrovolných spolupracovníků za jejich úsilí odměnit. Charita Hranice děkuje vedení firmy EKOLTES Hranice a.s., zaměstnancům Plovárny Hranice a provozovateli plavecké školy panu Lumíru Zátopkovi za jejich vstřícnost, díky níž můžeme touto velmi oblíbenou akcí koledníkům poděkovat. V měsíci červnu naše koledníky čeká také již tradiční promítání rodinného filmu v Letním kině a nově také společný výlet do Lipníka nad Bečvou. Radka Andrýsková 11

5 od 13:15 do 18:00 hodin a v pátek od 13:00 14:00 hodin. Návštěva našeho klubu je bezplatná a našim uživatelům je zaručena anonymita. Cílem služby je pomoc při řešení různých problémů dětí a mladistvých, poskytnutí bezpečného prostoru pro trávení volného času a prevence kriminality. Pro naše uživatele organizujeme preventivní besedy, které se dotýkají problematiky závislostí - drogy, alkohol, gambling. Dále se zabýváme tématy šikany, kyberšikany, dospíváním mladých, záškoláctvím, první pomocí apod. Pomáháme dětem také s domácími úkoly a s přípravou na školní vyučováni. Vedle těchto aktivit nabízí klub také kreativní, sportovní, hudební, společenské vyžití a prostor pro vlastní aktivity. Během prázdnin pořádáme řadu zajímavých výletů a poznávacích akcí. POSTNÍ ALMUŽNA Postní almužnu organizuje Charita Česká republika prostřednictvím Charity Hranice ve spolupráci se všemi farnostmi hranického děkanátu. Již pátým rokem v postní době nabízíme farníkům věřícím i sympatizantům, rodinám i jednotlivcům účast na dobrovolné duchovní formaci. Účelem akce je, aby místní farnost ve spolupráci s místní Charitou společně vytipovaly potřebné lidi ve svém okolí, kterým výnos postní almužny pomůže (tedy aby farnost a Charita našly společnou řeč ). Otec Bohumír Vitásek, prezident Arcidiecézní charity Olomouc, k Postní almužně 2014 napsal: Když si dokážeme odříct to, co není zlé, je to dobré-mňam, ale nemusíme to mít, dokážeme pak snadněji říct ne tomu, co je zlé, i když lákavé. Ušetřené peníze pak pomohou těm, kteří nemají nejen na mňam, ale ani na to, co potřebují k běžnému životu. Všimněte si, kdo je tím potřebným ve vaší ulici nebo farnosti. Napište jeho jméno, adresu a dejte spolu s ušetřenými penězi do kasičky. Modlete se za něj i na jiné úmysly u kasičky a rozžaté svíčky (podobně, jako u adventního věnce). Postní almužna nám nabízí jak trénink vůči tvrdnutí srdce, tak i praktické sdílení obětavé lásky. A pak přijde pokoj a radost, které jsou Božím darem. Pojďme to zkusit, vždyť všichni jsme Boží děti! CHARITA ČR VYHLAŠUJE SBÍRKU PRO UKRAJINU Charita Česká republika vyhlašuje veřejnou sbírku na pomoc obětem nepokojů na Ukrajině. Pomoc Charity bude zaměřena na podporu zdravotnických zařízení a následnou pomoc lidem, kteří se v důsledku nepokojů dostali do stavu nouze. Jedná se například o zraněné, lidi s postižením, existenčně ohrožené 10 Neděli jsme tradičně začaly mší sv. v bazilice a po snídani následovala poslední a velmi zajímavá přednáška O efektivní-preventivní výchově dětí a jejím dopadem na rodiče. Znovu jsme si uvědomily, že děti se učí tomu, v čem žijí, jak je důležitá podpora a povzbuzení dítěte!(neexistují dobré a špatné děti, jen děti nedostatečně povzbuzované a nejisté ).Existuje celý soubor přednášek, tzv. Kurz efektivního rodičovství, který má velký úspěch zejména u mladých rodičů. Před obědem bylo tradičně zhodnocení a závěrečná společná modlitba v kapli poutního domu. Velké poděkování patří organizátorkám, lektorkám, kněžím a také našim manželům a rodinám, že nám toto setkání umožnili. Pak jsme se rozjížděly domů, posilněné vědomím, že když budeme hledat ve svých životech Boží vůli, můžeme spoléhat i na Boží pomoc a také na přímluvu Panny Marie Svatohostýnské. Eliška Cíchová XVI. FARNÍ PLES V sobotu 8.února proběhl XVI. farní ples. Když se v listopadu minulého roku konala první schůzka organizátorů, bylo jasné, že takovou poměrně velkou veřejnou akci nelze pořádat bez dostatečného počtu obětavých pomocníků. - v předsálí vítali hosty s úsměvem pořadatelé z řad našich farníků (děkujeme za jejich ochotu věnovat část "plesového času" této pořadatelské službě - a také díky jejich ženám) - návštěvníci plesu byli okouzleni hezkou výzdobou sálu i vkusnou úpravou stolů (tímto děkujeme těm, kteří přišli v sobotu dopoledne pomoci s výzdobou sálu a hlavní "aranžérce") - účastníci plesu vysoce hodnotili překrásnou zahajovací slavnostní polonézu ve svatebních šatech (děkujeme děvčatům a chlapcům, kteří po několik týdnů tance pečlivě nacvičovali) - hostům se líbil také další program plesu (děkujeme všem, kteří k němu přispěli - břišním tanečnicím za působivý výkon, naší mládeži za skvělé a strhující půlnoční překvapení) - spokojeni byli i výherci malých i velkých cen plesové tomboly (děkujeme dárcům, ale také děvčatům, která ceny hezky zabalila, očíslovala a naaranžovala a také řidičům, kteří tombolu převezli v sobotu odpoledne do sálu) - účastníci plesu ocenili také mladé dvojice, které na plese losy prodávaly (děkujeme nejenom jim, ale také těm, kteří losy stříhali, balili, počítali a připravovali k prodeji) - hosté si opět pochutnali na tradičně výborných domácích zákuscích (děkujeme našim skvělým farnicím, které každý rok pečou s láskou na farní ples sladké dobroty a také je zabalí) - děkujeme i ostatním, kteří ke zdárnému průběhu plesu přispěli (moderátoři, organizátoři) 5

6 - tanečnice a tanečníci si pochvalovali i osvědčenou kapelu FAŤAMORGÁNA (děkujeme muzikantům, zpěvačce i zpěvákům a už jsme si je raději zamluvili na příští XVII. farní ples, který se bude konat v sobotu 14.února 2015) B. Fliedrová ÚSPĚŠNÉ ÚSTŘEDNÍ KOLO 21. ROČNÍKU SOUTĚŽE BIBLE A MY Ve středu 12. února 2014 proběhlo ústřední kolo soutěže Bible a my v Olomouci. Do něj postoupilo 12 žáků a studentů našeho okresu, což bylo maximum. Ve čtyřech kategoriích bojovalo o nejvyšší mety 175 soutěžících z celé republiky. V každé kategorii jsme měli tři zástupce. Ani letos se ve velké konkurenci neztratili. Ve II. kategorii přímo do finále postoupil Lukáš Vlček z Gymnázia Lipník nad Bečvou, v něm získal 5. místo! Do šestičlenného finále ve III. kategorii postoupila téměř všechna děvčata našeho okresu! A jak dopadla? Nejlépe se dařilo Markétě Vlčkové z Gymnázia Lipník nad Bečvou, vybojovala 2. místo. Následovala ji Tereza Matlochová z Gymnázia Jana Škody v Přerově, ta získala 3. příčku. A Radka Pallová, její kolegyně dosáhla na 5. místo! Ve IV. kategorii těsně za branami postupu zůstali Martina Kašpárková z Gymnázia JŠ v Přerově, Jakub Aseem a Tereza Šarotová z Gymnázia Lipník nad Bečvou, v I. kat. pak Marie Žeravíková z Ústí. Všem blahopřejeme a děkujeme za dobrou reprezentaci! Marcela Brázdová (pokračování ze str. 6) * Mějme odvahu vždy zastávat křesťanské zásady i v otázce předmanželského sexu a čistoty vztahů. * Otevřme bez obav dveře zpovědnice, když zjistíme, že jsme něco ve vztahu hříchem pokazili. * Nebuďme v lásce naivní, nestavějme jen na citech a prvním dojmu. Chceme oslovit i ty, se kterými žijeme v jedné církvi. Dobré příklady rodin mnohých z vás vidíme, děkujeme za ně! * Prosíme, chraňte věrnost zuby nehty, je pro nás důležité vědět, že i dnes jsou trvalá manželství možná. * Ukažte nám, jak může společná modlitba rodinu stmelit. * Věříme, že i vaše rodiny mohou být s Boží pomocí svaté. Považujeme za důležité, obrátit se i na vás, kteří nás vychováváte ve víře a pomáháte nám na cestě k dobré rodině. * Kněží, děkujeme, že tu pro nás jste. Prosíme, vysvětlujte mladým přijatelně Boží pohled na manželství. * Rodiče, děkujeme, že jste nás chtěli, a nepřestávejte říkat svým dětem (i puberťákům), že je máte rádi. * Zasvěcené osoby, děkujeme, že se za nás modlíte, prosíme, vytrvejte. V Kroměříži Delegáti IV. arcidiecézního fóra mládeže IV. ARCIDIECÉZNÍ FÓRUM MLÁDEŽE 2014 Mladí delegáti z farností olomoucké arcidiecéze se ve dnech února 2014 shromáždili na IV. Arcidiecézním fóru mládeže v Kroměříži. V roce rodiny spolu s otcem arcibiskupem Janem Graubnerem hledali odpovědi na otázky, jak je dnes vnímána rodina a jak by oni sami chtěli v budoucnosti rodinu vytvářet. Z našeho setkání vzešly podněty, které nás obohatily a jako inspiraci je chceme předat v první řadě vám, našim vrstevníkům. * Nehledejme ideální protějšek, ale snažme se ideálním protějškem stát. * Na svém budoucím manželství musíme pracovat už teď. Naše nynější rodina pro nás je v tomto směru trenažérem lásky, sebeovládání, odpouštění, oběti a společné modlitby. * Nebojme se ve svých společenstvích, s kněžími a s manželskými páry bavit o tom, jak se dobře připravit a žít budoucí manželství. * Vzdělávejme se ve víře a žijme ji opravdově, aby byl Bůh i v našem budoucím manželství na prvním místě. * Prosme Boha, který nás nejlépe zná, za své budoucí manžely či manželky nebo jiná životní povolání. (pokračování na str. 9) 6 CHARITA SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ A ŽEHNÁNÍ KLUBU NÍZKOPRAHOVKY FÉNIX V LIPNÍKU NAD BEČVOU Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Fénix, jedna ze sociálních služeb Charity Hranice, svoji činnost zahájilo již v roce Ke klubům, které naši uživatelé navštěvují ve městech Hranice a Potštát, byl od ledna otevřen nový klub v Lipníku nad Bečvou. Vhodné prostory v blízkosti centra na Zahradní ulici nám pronajalo město Lipník nad Bečvou. Slavnostní otevření a požehnání nového nízkoprahového klubu proběhlo v pátek posledního lednového týdne. Spolu se zaměstnanci Charity Hranice se slavnostního otevření zúčastnili prezident Arcidiecézní charity Olomouc otec Bohumír Vitásek, zástupci Olomouckého kraje, pan starosta Miloslav Přikryl, místostarosta Pavel Šoltys a vedoucí sociálního odboru města Lipník nad Bečvou paní Pavla Jemelková, místní duchovní správce otec Martin Mališka a další vzácní hosté. Otec Vitásek při své podnětné promluvě připomněl také aktuální svátek Jana Bosca, který celý svůj život věnoval chlapcům z ulice. Pro zájemce z řad dětí a mládeže ve věku sedmi až dvaceti let je klubovna Nízkoprahovky Fénix otevřena čtyřikrát týdně: ve dnech úterý čtvrtek 9

7 ZVEME VÁS NA: Biblické tance se sestrou Miladou v Lipníku n.b. v neděli od 15 hodin ve W- FIT centru na Zahradní ulici Pouť za nenarozené děti k Aničce Zelíkové, tentokrát s otcem biskupem Josefem Hrdličkou v úterý 25.března v Napajedlích od 17 hodin. Mohli bychom jet společně auty, proto se zájemci nahlaste dopředu. Děkuji. MK Nově začaly Modlitby otců jedenkrát za 14 dnů vždy v pondělí od 20 hodin. Zájemci, přihlaste se O. Stanislavovi. PROGRAM BŘEZEN - DUBEN 2014 Den Datum Čas Akce Místo pondělí :30 Dopolední klub maminek + MM 17:30 Setkání pro ženy středa :00 Odpolední modlitby matek čtvrtek :00 Tvoření náctiletí i starší pondělí :30 Dopolední klub maminek + MM úterý :00 Kavárnička s biblickými tanci středa :00 Dop. klub maminek s besedou sobota :30 T-club pondělí :30 Dopolední klub maminek + MM úterý :00 Odpolední klub rodičů s katechezí středa :00 Dop. klub maminek s besedou 17:00 Odpolední modlitby matek 17:00 Večer pro manželství čtvrtek :00 Tvoření - rodiny víkend :30 Modlitební triduum MM Kostel Hranice pondělí :30 Dopolední klub maminek + MM úterý :30 Modlitby manželek středa :00 Dop. klub maminek s besedou víkend Víkend pro matku a dceru pondělí :30 Dopolední klub maminek + MM Dřevohostice úterý :00 Odpolední klub rodičů s katechezí středa :00 Dop. klub maminek s besedou 17:00 Odpolední modlitby matek čtvrtek :00 Velikonoční tvoření Připomínáme také možnost poradenství v Olomouci: pastorálně-terapeutické poradenství (MUDr. Jitka Krausová), manželské a rodinné poradenství (Mgr. Vít Hušek, Th.D.), poradenství v obtížných životních situacích (Bc. Marcela Řezníčková), Objednávky a informace na adrese: CPRŽ, Biskupské nám. 2, Olomouc, Tel.: , Spolupracujeme s psycholožkou Mgr. Irenou Smékalovou tyto konzultace se platí web: tel.: Informace Centra pro rodinu Jitřenka Proběhlo : KARNEVAL V DDM na téma Země zvířátek tentokrát přilákal asi 30 malých i velkých návštěvníků. Slétla se zde řada berušek, motýlů a jiného hmyzu, nechyběly princezny, kočička, slůně, hasič. Kromě tancování a tomboly proběhly i zajímavé soutěže. Rodiče si poseděli u kávy a výborných zákusků. Všem, kteří napekli, pomohli s organizací, výzdobou a úklidem, děkujeme!!! NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ s podtitulem malé kroky k velkým vztahům proběhl v týdnu Přinášíme několik ohlasů na Den pro vaše manželství, který u nás proběhl Sešlo se celkem 18 párů a tři ženy. Dopoledne měla zajímavou přednášku MUDr. Jitka Krausová o duchovních příčinách manželských krizí, po polední přestávce na oběd se s námi podělili manželé Smékalovi o ohromné maličkosti, které nám mohou pomoci zlepšit naše vztahy. A nyní slíbené ohlasy: * Dopolední blok paní Krausové oslovil hlavně mého muže, poprvé slyšel velmi názorné vysvětlení být Božím obrazem, tři stránky lásky. Bylo to pro nás utvrzení a posílení v důležitosti společné modlitby. Máme předsevzetí jeden večer v týdnu se jít modlit jen my dva do naší kapličky. Poutavé povídání manželů Smékalových se líbilo asi více mě, každopádně to mělo ještě pokračování v upřímném hovoru u nás doma a tak jsme znovu oprášili ty opomíjené, přec tolik důležité maličkosti /manželé, asi 10 let manželství/ * Děkujeme s manželem za přednášku Smékalových, moc nás to povzbudilo. / manželé, spolu 30let/ * Přednáška M. Krausové, myšlenky o odvaze žít naplno s Bohem, byť by to bylo proti proudu nejen světskému, ale i naoko zbožnému, mě hodně povzbudily i v mém osobním duchovním životě. * Nám se u Vás moc líbilo. Byla tam uvolněná veselá atmosféra, i takové pěkné intimnější prostředí. Prostě moc bezva. /manželé Smékalovi/ PRAVIDELNÉ AKCE: Klub maminek pondělí a středa dopoledne, ve středu se Klub nekoná!!! Odpolední klub rodičů s katechezí pro děti tentokrát až v úterý a pak 8.4. Tvoření přesunujeme na liché týdny, takže bude , , velikonoční!! Biblické tance - l x měsíčně v úterý, sejdeme se 18.března. ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE!!!. Pondělí 10. března Setkání pro ženy s Irenkou Smékalovou na téma Způsoby řešení problémů a konfliktů modlitební triduum Modliteb matek Dřevohostice Víkend pro matky a dcery tvořivý, zároveň dramatický a akční. Už se můžete hlásit!! PŘIPRAVUJEME: Sobota v Pavlovicích ve spolupráci s CPR Ráj - Den pro mladá manželství 7

8 ZVEME VÁS NA: Biblické tance se sestrou Miladou v Lipníku n.b. v neděli od 15 hodin ve W- FIT centru na Zahradní ulici Pouť za nenarozené děti k Aničce Zelíkové, tentokrát s otcem biskupem Josefem Hrdličkou v úterý 25.března v Napajedlích od 17 hodin. Mohli bychom jet společně auty, proto se zájemci nahlaste dopředu. Děkuji. MK Nově začaly Modlitby otců jedenkrát za 14 dnů vždy v pondělí od 20 hodin. Zájemci, přihlaste se O. Stanislavovi. PROGRAM BŘEZEN - DUBEN 2014 Den Datum Čas Akce Místo pondělí :30 Dopolední klub maminek + MM 17:30 Setkání pro ženy středa :00 Odpolední modlitby matek čtvrtek :00 Tvoření náctiletí i starší pondělí :30 Dopolední klub maminek + MM úterý :00 Kavárnička s biblickými tanci středa :00 Dop. klub maminek s besedou sobota :30 T-club pondělí :30 Dopolední klub maminek + MM úterý :00 Odpolední klub rodičů s katechezí středa :00 Dop. klub maminek s besedou 17:00 Odpolední modlitby matek 17:00 Večer pro manželství čtvrtek :00 Tvoření - rodiny víkend :30 Modlitební triduum MM Kostel Hranice pondělí :30 Dopolední klub maminek + MM úterý :30 Modlitby manželek středa :00 Dop. klub maminek s besedou víkend Víkend pro matku a dceru pondělí :30 Dopolední klub maminek + MM Dřevohostice úterý :00 Odpolední klub rodičů s katechezí středa :00 Dop. klub maminek s besedou 17:00 Odpolední modlitby matek čtvrtek :00 Velikonoční tvoření Připomínáme také možnost poradenství v Olomouci: pastorálně-terapeutické poradenství (MUDr. Jitka Krausová), manželské a rodinné poradenství (Mgr. Vít Hušek, Th.D.), poradenství v obtížných životních situacích (Bc. Marcela Řezníčková), Objednávky a informace na adrese: CPRŽ, Biskupské nám. 2, Olomouc, Tel.: , Spolupracujeme s psycholožkou Mgr. Irenou Smékalovou tyto konzultace se platí web: tel.: Informace Centra pro rodinu Jitřenka Proběhlo : KARNEVAL V DDM na téma Země zvířátek tentokrát přilákal asi 30 malých i velkých návštěvníků. Slétla se zde řada berušek, motýlů a jiného hmyzu, nechyběly princezny, kočička, slůně, hasič. Kromě tancování a tomboly proběhly i zajímavé soutěže. Rodiče si poseděli u kávy a výborných zákusků. Všem, kteří napekli, pomohli s organizací, výzdobou a úklidem, děkujeme!!! NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ s podtitulem malé kroky k velkým vztahům proběhl v týdnu Přinášíme několik ohlasů na Den pro vaše manželství, který u nás proběhl Sešlo se celkem 18 párů a tři ženy. Dopoledne měla zajímavou přednášku MUDr. Jitka Krausová o duchovních příčinách manželských krizí, po polední přestávce na oběd se s námi podělili manželé Smékalovi o ohromné maličkosti, které nám mohou pomoci zlepšit naše vztahy. A nyní slíbené ohlasy: * Dopolední blok paní Krausové oslovil hlavně mého muže, poprvé slyšel velmi názorné vysvětlení být Božím obrazem, tři stránky lásky. Bylo to pro nás utvrzení a posílení v důležitosti společné modlitby. Máme předsevzetí jeden večer v týdnu se jít modlit jen my dva do naší kapličky. Poutavé povídání manželů Smékalových se líbilo asi více mě, každopádně to mělo ještě pokračování v upřímném hovoru u nás doma a tak jsme znovu oprášili ty opomíjené, přec tolik důležité maličkosti /manželé, asi 10 let manželství/ * Děkujeme s manželem za přednášku Smékalových, moc nás to povzbudilo. / manželé, spolu 30let/ * Přednáška M. Krausové, myšlenky o odvaze žít naplno s Bohem, byť by to bylo proti proudu nejen světskému, ale i naoko zbožnému, mě hodně povzbudily i v mém osobním duchovním životě. * Nám se u Vás moc líbilo. Byla tam uvolněná veselá atmosféra, i takové pěkné intimnější prostředí. Prostě moc bezva. /manželé Smékalovi/ PRAVIDELNÉ AKCE: Klub maminek pondělí a středa dopoledne, ve středu se Klub nekoná!!! Odpolední klub rodičů s katechezí pro děti tentokrát až v úterý a pak 8.4. Tvoření přesunujeme na liché týdny, takže bude , , velikonoční!! Biblické tance - l x měsíčně v úterý, sejdeme se 18.března. ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE!!!. Pondělí 10. března Setkání pro ženy s Irenkou Smékalovou na téma Způsoby řešení problémů a konfliktů modlitební triduum Modliteb matek Dřevohostice Víkend pro matky a dcery tvořivý, zároveň dramatický a akční. Už se můžete hlásit!! PŘIPRAVUJEME: Sobota v Pavlovicích ve spolupráci s CPR Ráj - Den pro mladá manželství 7

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016 POPELEČNÍ STŘEDA Popeleční středa, den přísného postu, letos připadá na 10.2.2016. Mše svaté ve farním kostele v Hranicích budou ráno v 8:00 hodin a večer v 17:30 hodin, v Ústí v 19:00 hodin, v Jindřichově

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

INFORMÁTOR. 1 leden 2014 FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV

INFORMÁTOR. 1 leden 2014 FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV WEBOVÉ STRÁNKY ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉHO Na těchto stránkách máte možnost přečíst si pastýřské listy, termíny poutí, reflexe církevních událostí a další důležité informace: www.ado.cz POPELEČNÍ STŘEDA

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

INFORMÁTOR. Boží Syn se stal člověkem, aby měl člověk domov u Boha...

INFORMÁTOR. Boží Syn se stal člověkem, aby měl člověk domov u Boha... PŘÍPRAVA VÁNOC V HRANICKÉ FARNOSTI Prosíme farníky o spolupráci při výzdobě kostela na Vánoce. Příprava stromků (stavění do stojanů) bude v pátek 20.12.2013 od 9:30 hodin. Strojení stromků a betléma proběhne

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

INFORMÁTOR. Lidé prostírali Pánu na cestu své pláště a volali: Hosana synu Davidovu! Požehnaný ten, který přichází ve jménu Hospodinově!

INFORMÁTOR. Lidé prostírali Pánu na cestu své pláště a volali: Hosana synu Davidovu! Požehnaný ten, který přichází ve jménu Hospodinově! INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA N MORAVĚ, STŘÍTEŽ N. L.,JINDŘICHOV ročník XV, číslo 2 duben 2012 Lidé prostírali Pánu na cestu své pláště a volali: Hosana synu Davidovu! Požehnaný ten, který přichází ve

Více

INFORMÁTOR. 9 prosinec 2014

INFORMÁTOR. 9 prosinec 2014 PŘÍPRAVA VÁNOC V HRANICKÉ FARNOSTI Prosíme farníky o spolupráci při výzdobě kostela na Vánoce. Příprava stromků (stavění do stojanů) bude v pondělí 22.12.2014 od 9:00 hodin. Strojení stromků a betléma

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

INFORMÁTOR. FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ N. L., JINDŘICHOV Ročník XIV, číslo 2 březen 2011

INFORMÁTOR. FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ N. L., JINDŘICHOV Ročník XIV, číslo 2 březen 2011 INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ N. L., JINDŘICHOV Ročník XIV, číslo 2 březen 2011 Snažme se každý říci, čím se chci Kristu přiblížit, abych na něj mohl více spoléhat a mít v duši pokoj,

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

INFORMÁTOR. 4 květen 2016 NOC KOSTELŮ FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV. Kostel Stětí sv. Jana Křtitele Hranice

INFORMÁTOR. 4 květen 2016 NOC KOSTELŮ FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV. Kostel Stětí sv. Jana Křtitele Hranice NOC KOSTELŮ 10. 6. 2016 Kostel Stětí sv. Jana Křtitele Hranice 17:50 18:00 Zvony 18:00 18:30 Korunka k Božímu milosrdenství 18:30 19:15 HDPS, vedoucí Taťána Jonasová 18:30 20:45 Výstup na věž 19:15 19:45

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

11. ledna 2014 Tříkrálová sbírka 16. ledna 2014 "Od Nilu na Vrabčák"

11. ledna 2014 Tříkrálová sbírka  16. ledna 2014 Od Nilu na Vrabčák V sobotu 11. ledna 2014 proběhla v našem Domově Tříkrálová sbírka. Koledníci z Deblína s charitní pokladničkou navštívili naše klienty na pokojích i řádové sestry. Výtěžek sbírky byl odevzdán na potřeby

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Podpořené projekty z Postní almužny 2010

Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořený projekt Částka Kč OCH Centrum PRO Boskovice - SAS 9 981 Blansko Domácí hospicová péče 18 907 Blansko Stacionář Emanuel 2 346 Blansko Stacionář Emanuel

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Ze života farnosti Pozlovice Rok 2007

Ze života farnosti Pozlovice Rok 2007 Ze života farnosti Pozlovice Rok 2007 Tak jako každý rok i letos se v naší farnosti konala Tříkrálová sbírka. Začátek této sbírky začalo požehnáním koledníků v kostele. Ti se pak rozešli ve skupinkách

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ N.L., JINDŘICHOV ročník XVI, číslo 1 leden 2013

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ N.L., JINDŘICHOV ročník XVI, číslo 1 leden 2013 POPELEČNÍ STŘEDA Popeleční středa - den přísného postu letos připadá na 13.2.2013. Mše svaté ve farním kostele v Hranicích budou ráno v 8:00 hodin a večer v 17:30 hodin, v Ústí v 19:00 hodin, v Jindřichově

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ N. L., JINDŘICHOV Ročník XV, číslo 4 červen 2012

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ N. L., JINDŘICHOV Ročník XV, číslo 4 červen 2012 INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ N. L., JINDŘICHOV Ročník XV, číslo 4 červen 2012 Bože, děkuji Ti za dovolenou. Je dobré, že existuje. Dej, ať získám novou sílu, abych byl člověkem. Nabídka

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Centrum pro rodinu Vyškov, o.s. Registrace MV ČR č.j. VS/1-1/77861/09-R zde dne 7.12.2009

Centrum pro rodinu Vyškov, o.s. Registrace MV ČR č.j. VS/1-1/77861/09-R zde dne 7.12.2009 Centrum pro rodinu Vyškov, o.s. U Jordánka 14, 682 01 Vyškov IČ 22825355 Výroční zpráva za rok 2014 Centrum pro rodinu Vyškov, o.s. Registrace MV ČR č.j. VS/1-1/77861/09-R zde dne 7.12.2009 U Jordánka

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

INFORMÁTOR. Když někdy temné jeskyni má duše podobá se, vejdi dál a zroď se v ní, zazáři v plné kráse. (Mons. Josef Hrdlička Vánoční mše)

INFORMÁTOR. Když někdy temné jeskyni má duše podobá se, vejdi dál a zroď se v ní, zazáři v plné kráse. (Mons. Josef Hrdlička Vánoční mše) PŘÍPRAVA VÁNOC V HRANICKÉ FARNOSTI Prosíme farníky o spolupráci při výzdobě kostela na Vánoce. Příprava stromků (stavění do stojanů) bude v pátek 21.12.2012 od 10:00 hodin. Strojení stromků a betléma proběhne

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

FARNÍ LIST SRPEN 2016

FARNÍ LIST SRPEN 2016 FARNÍ LIST SRPEN 2016 Milí farníci, srdečně Vás zdravím i touto cestou. Jsem rád, že již necelé dva měsíce mohu spolu s Vámi putovat na cestě k Bohu. Rád bych Vám poděkoval za to, jak se dáváte k dispozici

Více

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016 SBOROVÝ DOPIS Červen 2016 Milí v Kristu, letošní Noc kostelů jsem společně s Danielem Červeňákem strávil v Sedlčanech. Takže to, jak probíhal večer otevřených dveří v naší modlitebně v Ječné, vím pouze

Více

KAŽDÉ DÍTĚ POTŘEBUJE SLYŠET EVANGELIUM

KAŽDÉ DÍTĚ POTŘEBUJE SLYŠET EVANGELIUM Manuela Jungová KAŽDÉ DÍTĚ POTŘEBUJE SLYŠET EVANGELIUM prakticky a názorně Příručka plná impulsů pro pracovníky s dětmi i rodiče Odpovědi na otázky: Jak pracovat s dětmi v církvi a jak je zaujmout? Kde

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

FATIMA SLAVENÍ JUBILEA V ČR

FATIMA SLAVENÍ JUBILEA V ČR FATIMA 1917-2017 SLAVENÍ JUBILEA V ČR Program národní poutě ČR do portugalské Fatimy proběhne ve dnech 12. - 13. 9. 2017 pod vedením našich biskupů českých a moravských diecézích. Při hlavní bohoslužbě

Více

INFORMÁTOR. FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ N. L., JINDŘICHOV Ročník XIV, číslo 5 září 2011

INFORMÁTOR. FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ N. L., JINDŘICHOV Ročník XIV, číslo 5 září 2011 INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ N. L., JINDŘICHOV Ročník XIV, číslo 5 září 2011 Každý, kdo se přestane učit, je starý, ať je mu 20 nebo 80. Každý, kdo se stále učí, zůstává mladý. Je nejlepší

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 POKOJ VÁM! MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 Tříkrálová sbírka 201 2 V sobotu 7. 1. 201 2, a v některých částech Uničova a okolí již v pátek 6. 1. 201 2, procházely ulicemi města

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Áronské požehnání (4 Moj 6) do Nového roku

Áronské požehnání (4 Moj 6) do Nového roku 01/2016 LEDEN 2016 Áronské požehnání (4 Moj 6) do Nového roku Ať tě Hospodin ochraňuje! Důležitými prostředky Boží ochrany při našem putování může také -dobré prožívání církevního roku, -dodržování Desatera,

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 8.10.2011 40/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 8. října 2011 Společná píseň

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník XV. Prosinec 2009 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněţenky, jsme v době adventní, čekáme na příchod Spasitele. Pokaţdé po proměňování

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze

Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze Mějme oči upřeny na Ježíše: od něho naše víra pochází a on ji vede k dokonalosti.

Více

Děkanátní centrum pro rodinu

Děkanátní centrum pro rodinu Děkanátní centrum pro rodinu Centrum pro rodinu Vyškov, o.s. Výroční zpráva za rok 2011 Děkanátní centrum pro rodinu Vyškov bylo zřízeno olomouckým arcibiskupstvím v lednu 2009 jako pobočka Centra pro

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ N. L.,JINDŘICHOV

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ N. L.,JINDŘICHOV INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ N. L.,JINDŘICHOV Ročník XIV, číslo 7 listopad 2011 ZPĚV K POCTĚ SV. JANA KŘTITELE Verše: Mons. Josef Hrdlička Hudba: Vítězslav Tugendlieb Svatý předchůdce

Více

MISIJNÍ NEDĚLE. Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli.

MISIJNÍ NEDĚLE. Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli. MISIJNÍ NEDĚLE Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli. Díky šikovným dětičkám, několika maminkám a čtyřem ochotným chlapcům se podařilo napéct velké množství

Více

INFORMÁTOR. 1 únor 2015 ROK ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV BIBLICKÉ HODINY POPELEČNÍ STŘEDA

INFORMÁTOR. 1 únor 2015 ROK ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV BIBLICKÉ HODINY POPELEČNÍ STŘEDA BIBLICKÉ HODINY Biblické hodiny se konají přibližně každou druhou sobotu po večerní mši svaté na faře v Hranicích. Termín příštího setkání: 21.2.2015 v 17:30 hodin. Ve Stříteži na faře se konají biblické

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Nedělní stránka sokolovské farnosti 8. neděle v mezidobí 2. 3.2014

Nedělní stránka sokolovské farnosti 8. neděle v mezidobí 2. 3.2014 Nedělní stránka sokolovské farnosti 8. neděle v mezidobí 2. 3.2014 Pořad bohoslužeb Sokolov kostel Ne 8:30 17:00 Sokolov fara Po 7:40 St 7:40 Pá 17:00 Svatava farní sál Čt 16:00 Krajková Ne 10:30 Eucharistická

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

Vinohradský zpravodaj

Vinohradský zpravodaj Vinohradský zpravodaj Program sobotní bohoslužby Oznámení sboru Vinohrady Dnes při dopolední i odpolední bohoslužbě poslouží kázáním bratr Michal Balcar. Příští sobotu kázáním poslouží bratr Jiří Drejnar.

Více

OTEVŘENÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ SOCIÁLNÍCH TÉMAT A SOCIÁLNÍCH POTŘEB MÍSTNÍCH OBYVATEL

OTEVŘENÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ SOCIÁLNÍCH TÉMAT A SOCIÁLNÍCH POTŘEB MÍSTNÍCH OBYVATEL OTEVŘENÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ SOCIÁLNÍCH TÉMAT A SOCIÁLNÍCH POTŘEB MÍSTNÍCH OBYVATEL I. setkání, středa 17. února 2016, Libuš a Písnice, zasedací místnost, Libušská č. p. 1 Na dnešním setkání si Vás dovolí

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

NEOPETS INTEGRAL ZÁMECKÝ PARK KONICE. Pátek KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI. Začátek od 18:00 hod. Zámecký park otevřen od 17:30 hodin

NEOPETS INTEGRAL ZÁMECKÝ PARK KONICE. Pátek KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI. Začátek od 18:00 hod. Zámecký park otevřen od 17:30 hodin červen 2016 MĚKS KONICE ZVE NA ŽVÁČKŮV FESTIVAL KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI Možná mnoho obyvatel Konice ani neregistrovalo, že po mnoha letech byla v kostele Narození Panny Marie sloužena primiční

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY za rok 2012 Kdo jsme Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc (VKH) je občanské sdružení věřících studentů Univerzity Palackého v Olomouci

Více

V roce 2017, v roce 100 výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě, nám všem vyprošuji, ať dokážeme tak,

V roce 2017, v roce 100 výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě, nám všem vyprošuji, ať dokážeme tak, 01/2017 LEDEN 2017 V roce 2017, v roce 100 výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě, nám všem vyprošuji, ať dokážeme tak, otec Bohuslav Výroční zpráva za rok 2016 farnost Zůstatek z roku 2015 Pokladna Banka

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více