Výroční zpráva. za školní rok Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. za školní rok 2012-2013. Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace"

Transkript

1 Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok podle 10, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) tel.: fax: IZO: IČO:

2 Obsah Část I. Základní údaje o škole Část II. Přehled oborů vzdělání, základní charakteristika tříd Část III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Část IV. Údaje o přijímacím řízení v roce 2012 Část V. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků a uplatnění absolventů Část VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Část VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Část VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Část IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Část X. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2011 Část XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Část XII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Část XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Část XIV. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 2

3 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Adresa školy: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Komenského 5, Opava IČ školy: Telefonní kontakt: Adresa pro dálkový přístup: Webové stránky školy: Zřizovatel školy: Ředitel školy: Zástupce ředitele, který trvale zastupuje ředitele v plném rozsahu jeho řídící činnosti: Zástupce ředitele školy: Výchovný poradce: Školní speciální pedagog: Školní psycholog: nebo Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava, IČ: Petr Pavlíček RČ /099 Bílovecká 45, Opava, Mgr. Václav Pustějovský --- Ing. Dalibor Bielka Složení školské rady: Školská rada Mendelova gymnázia pracuje od Předseda: JUDr. Hana Lasáková, MBA Místopředseda: Mgr. Václav Pustějovský Členové: Ing. Jiří Dumbrovský, Doc. RNDr. Ing. Jan Mrázek, CSc., Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., Mgr. Patrik Kavecký Objekt školy zahrnuje budovu školy, budovu tělocvičny a přilehlé pozemky (školní dvůr). Budova školy, postavená v roce 1899, stále vyžaduje rekonstrukci. Charakteristika školy: Během školního roku byla z prostředků MSK vybudována nová posluchárna fyziky a o prázdninách 2013 z projektu ŠABLONY nová posluchárna biologie. V budově školy je prostor pro 24 kmenových učeben, odborné učebny, reprezentační místnost, knihovny, zrcadlový sál, kabinety učitelů a odpočinkové prostory. V budově tělocvičny jsou dvě tělocvičny, fitcentrum a tři kabinety učitelů. Školní dvůr s asfaltovým povrchem slouží jako hřiště i jako prostor pro relaxaci žáků. Volejbalové hřiště má 3

4 speciální povrch. Na části dvora vznikla pergola s lavicemi, která slouží jako venkovní ekologická učebna i jako prostor k relaxaci. Kapacita jídelny je 1287 jídel, v jídelně je 112 míst, výběr ze 3 jídel. Evidence obědů byla vedena pomocí karet s čárovým kódem. Od měsíce března 2011 bylo zavedeno objednávání stravy přes internet a to s objednávkou na celý daný měsíc. Část II. Přehled oborů vzdělání, základní charakteristika tříd Čtyřleté studium Osmileté studium K/41 Gymnázium (všechny ročníky) ŠVP Tvořím, tvoříš, tvoříme K/801 Gymnázium všeobecné (dobíhající obor v 8. ročníku) K/81 Gymnázium (třída 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A, 6.A a 7.A) ŠVP Tvořím, tvoříš, tvoříme... Počet tříd: 21 Počet žáků: 631 Průměrný počet žáků na třídu: 30,05 Průměrný počet žáků na učitele: 12,72 (použit přepočtený počet učitelů 49,6) Ročník Počet žáků v ročníku Třída Obor Celkový Z toho Integrovaní zdr. počet žáků dívek postiž. žáci 1.A K/ B K/ C K/ D K/ A K/ B K/ C K/ D K/ A K/ B K/ C K/ D K/ A K/ B K/ C K/ D K/ E K/ A K/ A K/ A K/ A K/ Celkem

5 Část III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy a) Personální obsazení školy Pracovníci školy Počet fyzických osob Přepočtený evidenční počet Pedagogičtí pracovníci 57 49,6 THP Pracovníci školní jídelny Zahraniční lektoři 2 Absolventi, kteří nastoupili na školu 0 Učitelé s novou pracovní smlouvou 4 Učitelé, kteří nastoupili nebo odešli během školního roku 1 b) Úroveň odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků školy ve školním roce 2012/2013 Kategorie pedagogických pracovníků Učitelé Celkový počet odučených hodin nebo hodin výchovné práce Z toho počet hodin vyučovaných aprobovaně Z toho počet hodin vyučovaných aprobovaně v % ,02 MOV (učitelé odborného výcviku) Vychovatelé Škola celkem ,02 5

6 Část IV. Údaje o přijímacím řízení v roce 2012 Počet kol přijímacího řízení Datum konání přijímacích zkoušek Charakteristika a 23. dubna 2013 pro čtyřleté i osmileté studium Po uskutečnění přijímacího řízení byli žáci přijímáni do naplnění 3 tříd prvního ročníku čtyřletého gymnázia (max. 90 žáků) a 1 třídy prvního ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia (max. 30 žáků). Přijímací zkoušky vykonali všichni uchazeči o osmileté studium formou testů SCIO z jazyka českého a z matematiky a uchazeči o čtyřleté studium formou testů SCIO z jazyka českého a z matematiky. Uchazeči o čtyřleté studium se samými výbornými ze sledovaných předmětů ve všech třech sledovaných klasifikačních obdobích (1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy) byli po vykonání SCIO testů přijati ke studiu. Pro potřeby odvolacího řízení byla rezervována 3 místa ve čtyřletém studiu a 1 místo v osmiletém studiu. Čtyřleté studium Osmileté studium Počet přihlášek ke studiu v 1. kole přijím. řízení Přijato v 1. kole přijímacího řízení Přijato na základě autoremedury 77 4 Odevzdalo zápisový lístek Přijato na odvolání po 1. kole přijímacího řízení 0 0 Celkový počet přijatých žáků do 1. ročníků po ukončení přijímacího řízení Přijato do 1. ročníků celkem 121 Skutečný počet žáků, kteří nastoupili na začátku školního roku se změnil. Během prázdnin část přijatých uchazečů přestoupila na jiné školy, jiní nastoupili na MGO formou přestupu z jiných škol. Počet přijetí v průběhu škol. roku do 1. ročníků 9 do vyšších ročníků 7 6

7 Část V. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků a uplatnění absolventů a) Prospěch žáků ve školním roce 2012/2013 ke dni klasifikační porady Poznámka: Třídy 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A, 6.A, 7.A a 8.A jsou prvním až osmým ročníkem osmiletého studijního cyklu. Ostatní jsou třídy čtyřletého studijního cyklu. 7

8 b) Opakování ročníku, vyloučení a podmíněná vyloučení Opakování ročníku Podmíněné vyloučení 1 žák 1 žák c) Maturitní zkoušky v roce 2013 Termíny ústních maturitních zkoušek (třídy 4.B, 4.D a 4.E) (třídy 4.C a 8.A). d) Přehledné výsledky maturitních zkoušek Přehled výsledků MZ v jarním termínu Část Předmět ČJ AJ Profilová Společná M NJ RJ ŠJ ČJL AJ NJ FJ ŠJ RJ ZSV D Z M F CH B Obor Počet Úspěšně vykonalo přihlášených maturujících DT PP ÚZ Prům. prospěch K/ , K/ , K/ , K/ , K/ , K/ , K/ , K/ , K/ , K/ , K/ , K/ , K/ , K/ , K/ , K/ , K/ , K/ , K/ , K/ , K/ , K/ , K/ , K/ , K/ , K/ , K/ , K/ , K/ , K/ , K/ , K/ ,00 8

9 79-41-K/ ,00 EV-hud K/ , K/ ,00 EV-výtv K/ ,00 Přehled výsledků MZ v podzimním termínu Část Předmět Profilová Společná ČJ AJ ČJL ZSV D Z B Obor Počet Úspěšně vykonalo přihlášených maturujících DT PP ÚZ Prům. prospěch K/ , K/ , K/ K/ , K/ , K/ , K/ , K/ ,00 Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 2012/2013 Obor Termín prospěl prospěl s vyzn. Jarní termín neprospěl prům. prospěch prospěl Podzimní termín prospěl s vyzn. neprospěl prům. prospěch řádný , ,50 K/41 opravný , řádný , K/801 opravný ,50 e) Výsledky školy v programu KVALITA ve školním roce Testování žáků 1. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou Předmět Výsledky školy v rámci všech testovaných škol Výsledky školy v rámci skupiny oborů vzdělání název skupiny oborů vzdělání * úspěšnost percentil percentil Jazyk český 77,13 86,05 62,50 Matematika 68,47 89,53 71,88 Jazyk anglický 87,85 90,70 75,00 9

10 Testování žáků 3. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou Předmět Výsledky školy v rámci všech testovaných škol Výsledky školy v rámci skupiny oborů vzdělání Gymnázium úspěšnost percentil percentil přidaná hodnota Jazyk český 79, stupeň Matematika 73, stupeň Jazyk anglický 64, stupeň Jazyk německý 72, stupeň Umístění absolventů na vysokých školách k Ve školním roce 2012/2013 maturovalo na Mendelově gymnáziu 136 studentů, 3 z nich se nehlásili na VŠ a pouze 3 se na vysoké školy nedostali. Na vysoké a vyšší odborné školy bylo přijato 97,5 % přihlášených absolventů. Přehled přijatých studentů podle vysokých škol: Zahraniční VŠ 3 Karlova univerzita Praha 8 Masarykova univerzita Brno 19 Palackého univerzita Olomouc 33 Ostravská univerzita 16 Slezská univerzita 9 VŠ báňská technická univerzita 10 VŠ ekonomická Praha 3 Vysoké učení technické a České vysoké učení technické 8 VŠ veterinární a farmaceutická Brno 3 Ostatní 16 Vyšší odborné školy 2 Celkem přijato 130 Nepřijato 3 Práce (nehlásili se) 3 Přehled přijatých studentů podle fakult: Filosofické fakulty 28 Lékařské a zdravotní fakulty 8 Ekonomické fakulty 10 Pedagogické fakulty 7 Přírodovědecké fakulty 19 Právnické fakulty 9 Fakulty chemické, biochemické a farmaceutické 5 Fakulty informatiky 8 Fakulty strojní a stavební 5 Fakulty politologické 6 Fakulty 9 Ostatní fakulty 16 10

11 Část VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Výčet akcí souvisejících s prevencí sociálně patologických jevů Akce Adaptační kurzy, září A, 1.B, 1.C, 1.D Daruj krev s Českým rozhlasem 4.D Charitativní sbírka (Světluška, Sbírka pro ukrajinský dětský domov, Rozum a cit, Dětský karneval pro děti z MŠ 3.D, celá škola, 3.C, výběr žáků Na Pastvisku) Hudební festival OPAVA CANTAT 2012, celá škola Akce "Najdi si svůj červený kontejner", Dolní náměstí Opava, pořádá společnost Ecobat. Zaměřeno na správné třídění a třídy NG nakládání s elektroodpady a na jejich další zpracování, Den dětí, A, 2.A, 3.A, 4.A Monitorovací systém systém sledování žáků za účelem celá škola odhalení a včasného řešení negativních jevů Den zdraví a bezpečnosti, červen 2013 celá škola Sportovní den, celá škola Mendel s Cup 2013, turnaj v kopané celá škola Festival dokument. filmů o lidských právech Jeden svět na 1.B, 1.C, 1.D, 5.A školách, , Obecní dům Část VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Obor Řízení školy, ekonomika, prevence Software Bakaláři Konec školního roku a tisk vysvědčení, Služba škole, Mladá Boleslav Preventivní strategie školy v návaznosti na ŠVP, KVIC, Nový Jičín Právní předpisy ve školství a jejich aktuální změny, RESK education, Třinec Školní řád ve víru paragrafů, KVIC, Nový Jičín Nová maturita Hodnotitel ústní zkoušky Ruský jazyk, CERMAT, Praha Hodnotitel ústní zkoušky Český jazyk a literatura pro žáky s PUP, CERMAT, Praha Hodnotitel ústní zkoušky Český jazyk a literatura, CERMAT, Praha Hodnotitel ústní zkoušky Anglický jazyk, CERMAT, Praha Hodnotitel ústní zkoušky cizí jazyky, CERMAT, Praha Hodnotitel ústní zkoušky pro žáky s PUP cizí jazyky, CERMAT, Praha Hodnotitel písemné práce - Český jazyk a literatura, CERMAT, Praha Hodnotitel písemné práce pro žáky s PUP- Český jazyk a literatura, CERMAT, Praha Účastníci 3 učitelé 6 učitelů 2 učitelé 2 učitelé 11

12 Zadavatel pro žáky s PUP, CERMAT, Praha Anglický jazyk Teaching English:Secondary Schools IV, Informační a komunikační technologie ve výuce angličtiny, Oxford Professional Development, Ostrava 3 učitelé Německý jazyk Deutsch lernen in Regensburg, Methoden und Sprache, Horizonte, Regensburg Den učitelů německého jazyka, Spolek germanistů a učitelů němčiny ČR, České Budějovice Prüferschulung für das Deutsche Sprachdiplom (DSD), ZFA, Olomouc Francouzský jazyk Seminář pro učitele francouzštiny, INFOA International s.r.o., Praha Ruský jazyk Současná ruská literatura a nová podoba ruštiny, Descartes, Praha Konzultační semináře k ústní zkoušce z ruského jazyka, NIDV, Praha Konzultační semináře k písemné práci z ruského jazyka, NIDV, Praha Španělský jazyk De la palabra a la acción: cómo potenciar la producción oral, FRAUS, Ostrava Dějepis Rezistence v soudobých českých dějinách, Ústav pro studium totalitních režimů, Praha Naši nebo cizí? úvodní dílna, Institut Terezínské iniciativy, Praha EduČas Konzultační seminář Zdroje výuky moderní české (československé) historie, KVIC, Nová Jičín Postavení a osudy české šlechty v první polovině 20. století, Památník Lidice, Lidice Pracovní seminář ke Standardům pro základní vzdělávání, NIDV, Ostrava Zeměpis Dnešní energetický svět, Terra klub Matematika Konference učitelů matematiky SŠ, JČMF, Univerzita Pardubice 19. ročník Semináře matematiky sro SŠ profesory a učitele ZŠ, Universitas, Ostravská univerzita Matematika ve světle výsledků MZ 2012 km didaktickému testu z matematiky, NIDV, Ostrava Fyzika Popularizace a komunikace vědy, VŠB TU, Ostrava 2 učitelé 12

13 Chemie Jedfnoduché chemické pokusy z dostupných chemikálií, KVIC Nový Jičín, Tělesná výchova Právní odpovědnost při výuce tělesné výchovy, Comenia consult, Praha Část VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti V rámci výuky se žáci zúčastnili následujících akcí: Besedy, přednášky, divadlo, kino a koncerty Planeta Země 3000, kino Mír, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A Program pro dívky 1. ročníků, S Tebou o Tobě, dívky1.a, 1.B, 1.C, 1.D, 5.A Galerijní animace v DU Opava, 4.A Galerijní animace, 4.D Přednáška Kultura a životní styl v Československu v 50. a 60. letech, 3ZSV Přednáška Výstavba nejintenzivnějšího laseru světa Exkurze do Poradny pro rodinu a mezilidské vztahy, 3PS Informativní akce pro žáky 2. ročníků 4-letého studia a 6.A. Žáci se seznámili s možností studia v zahraničí ROTARY klubem a informace podnikatelů v technických profesích o důležitosti studia přírodních věd a matematiky Exkurze Zemský archiv, 4DS Výukový program Svět kolem nás - Nový Zéland, 6.A, 2.B, 2.C, 2.D, kino Mír Divadelní představení Praha, 7.A Festival outdoorových filmů Jeden svět, aula Slezské univerzity, 1.B, 1.C, 1.D, 5.A Beseda s p. Ivo Pavelkem s filmem o Arnoštu Lustigovi, 4DS3, 4LS3, 4ZSV Příběhy bezpráví, 4.C, 4.E,4.B; 4.D a 8.A Přednáška Doc. Ing. Mgr. Petra Klána, CSc. - Informatické inspirace věd. práce, 1.D Přednáška Ing. Pavlovského a Ing. Vontorové "O chemii - její kráse obecně i o využití v praxi" Den chemoiformatiky a bioinformatiky, 4CHS Anglické divadlo History of England, 4. roč. a 8.A Beseda o Španělsku a o Kanárských ostrovech, 3.B Školička moderní astrofyziky, , Slezská univerzita Přednáška k projektu "Zachraňme dominanty", Tomáš Skalík Přednáška v KB, 3ZSV Přednáška z dějepisu na SU, 2.B a DS Přípravný seminář k CHO, kat. C, výběr žáků Seminář katedryaplik. matematiky VŠB - Škoman matemat. modelování, výběr žáků Přednáška o geoinformatice, 1.B, 5.A, p. Kubný - absolvent Planeta Země 3000, kino Mír, 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Beseda o možnostech studia na Slezské univerzitě v Opavě, Filozofickopřírodovědecké fakultě, p. Bakala, 4.D, 4.E a 7.A Drum-in Miloše Dvořáčka, výchovný koncert, 1.B, 1.C, 1.D Galerijní animace, Dům umění, 1.D ve VV Beseda s p. Woitkem, otázky práva, 3.C, 3.D Galerijní animace, Obecní dům, 1.B ve VV Přednáška o studiu medicíny a LF v Olomouci, sl. Pargačová Friends of Earth - ekologická akce, aula SZdrŠ Opava, 2.B, 2.C, 2.D, 6.A Přednáška RNDr. Jiřího Grygara, CSc. "Astronomické pozadí Nobelovy ceny za fyziku 2011, SU, 4AF4, zájemci Přednáška MUDr. Kováře Rady začínajícím milencům, Minorit, 1.B, 1.C, 1.D a 5.A Účast na zasedání opavského zastupitelstva, 5.A a 3EK2 13

14 Gotttland - čtení z knihy pro školy, SD Opava, 4.D, 6.A, 7.A Galerijní animace, Obecní dům, 5.A Beseda k právu, Mgr. Lukáš Hadamčík Ekologická konference, Ostrava, 2 žákyně 1.D Soudní přelíčení, 3.B, 3.C, součást Dnů práva Dějepisná přednáška na SU, 4DS3, 2.B Akce SU pro začínající zájemce o studium NJ, ZŠ Englišova, 2.A Přednáška o Ukrajině, 3ZS Galerijní animace v DU, 2.A, ve výuce VV Galerijní animace v DU, 2.A, ve výuce VV Přednáška Kvantové počítání Překladatelský workshop na SU, NJ, AJ, celá 7.A, celý den Instruktáž první pomoci, SZdrŠ Opava, 3.A Hodiny moderní chemie VŠCHT Praha, projekt STEP, MGO Exkurze a zájezdy Exkurze Praha, 2.C, Exkurze Dlouhé Stráně, 2.B, 2.D a 6.A plus výběr žáků Exkurze 4.D, Jeseníky, Exkurze 8.A, jižní Morava, Geograf. exkurze, Opava-Moravský kras-blansko-hranický kras-opava, 41 žáků, ZS Exkurze PL Opava - odd. neuróz, 4PS Exkurze Marianum, 3PS Exkurze PL Opava - oddělení psychóz, 4Ps Exkurze Hrabyně, Heliodor Píka, 4DS Exkurze PL Opava - oddělení psychóz, 4PS Exkurze Slezská tvorba, 2.B Vánoce na Valašsku, 1.A, skup. HV 2.C Exkurze Praha, AV ČR, 1. lékařská fakulta, 20 žáků Geografická exkurze do Vídně, 41 žáků Exkurze na katedru chemie PřF UP Olomouc, 14 žáků 3. roč Exklurze Dětské centrum Čtyřlísek, 4PS4 a 3PS Exkurze Opavská charita, 4PS Exkurze PPP Opava, 4PS4, v době semináře Exkurze Haškova Lipnice, 2. ročníky, Exkurze PPP Opava, 4PS2, v době semináře Exkurze na Logopedickou poradnu, výběr žáků 4PS4 a 4PS Exkurze na Speciální ZŠ, Dostojevského, Opava, 3PS Botanická exkurze, Slavkovský les, údolí Moravice, BS, Exkurze Po stopách J. A. Komenského, 1.C a 1.D Exkurze do Pam. J. Á. Komenského v Přerově a Pam. pravěku Anthropos v Brně, 5.A Geovědní exkurze, Sopky Jesenicka a Zlaté Hory, výběr žáků z 5.A a 1.C, 6 žáků Exkurze 1.C do Arboreta, Kouzlo živých motýlů Exkurze Po stopách Leoše Janáčka, 2.C, 2.B, 2.D Exkurze Hvozdnice 2013, 20 žáků Exkurze Arboretum Nový Dvůr, 1.B Exkurze Žimrovice, 2.D Zahraniční exkurze Exkurze Francie, 4.E, Exkurze do Osvětimi, 8.A, 4.E Exkurze do Osvětimi, 4.B, 4.C a 4.D Exkurze Španělsko, 3.B, Poznávací zájezd do Itálie, 3.C, Poznávací zájezd do Itálie, 3.D,

15 Kurzy Adaptační kurz 1.C, 1.D, Adaptační kurz, Podhradí, 1.A a 1.B, LVK, 1.D a výběr, Sporthotel Kurzovní, LVK, 5.A a 1.B, Sporthotel Kurzovní, LVK 1.C, Sporthotel Kurzovní, LVK 2.A, Sporthotel Kurzovní, Sportovně-turistický kurz, AC Podhradí, 2.D, Sportovně-turistický kurz, Budišov n. B., Zálesí, 6.A, 2.B, Sportovně-turistický kurz, AC Podhradí, 2.C, Charitativní akce Světluška - charitativní sbírka, 3.D Sbírka pro ukrajinský dětský domov Dětský karneval pro děti z MŠ Na Pastvisku, dopoledne, přihlášení žáci Charitativní sbírka Rozum a cit, 3.C Celoškolní projekty Studentské volby, 10:00-15: školní konference, aula SU, 12:00-14:00, 5.A, 1.B a 1.C a půl 1.D a zájemci. Konferenci vede Doc. Ing. Mgr. Petr Klán CSc Mikuláš pro chemiky Studentské prezidentské volby, celý den Odpoledne věnované vzpomínce na Václava Havla, 13:00-16:00, 3. ročníky a 7.A Zpívání u stromečku, 2.A, velká přestávka Francouzský den na MGO, ochutnávky francouzské kuchyně, francouzské písně a módní přehlídka; 15:30 pro veřejnost Francouzské valentýnské menu, žáci 1.D jídelna Projekt EDISON spol. AIESEC, 8 praktikantů ze zahraničí, celý týden, Ples MGO, Hradec n. M Dny práva, pro 3. ročníky a 7.A Den Mendela, přednášky o lektorů z MU Brno o genetice U nás v hudebce - pořad pro rodiče 1.A Soudní přelíčení, 3.D, 7.A, celý den, součást Dnů práva Dětský den, Stříbrné jezero, 4.A organizuje pro 1.A, 2.A, 3.A,4.A, pořádá 4.A Den zdraví pro 1.A, 2.A, 3.A - projekt Kryštůfek záchranář, MUDr. Černohorský Den zdraví pro roč. čtyřletého studia Sportovní den pro vyšší gymnázium Filmový den DSD německý certifikát na MGO DSD pilotní zkouška, 24 žáků z 8.A, 4.D a 4.C Písemná zkouška DSDvybraní žáci 8.A, 4.C a 4.D Ústní zkoušky DSD, 26 žáků Jugend debattiert, Brno Jugend debattiert-celostátní kvalifikace, Praha, 6 žáků Jugend debattiert, semifinále, Praha, 11 žáků Evaluace Pre-test FCE, testy z AJ před certifikátem, 30 žáků 4. roč Testování VEKTOR, 1. roč.a 5.A, testy OSP, ČJ, M, AJ a NJ, testování on-line Testování VEKTOR 4. ročníky a 8.A, testy OSP, ČJ, M, AJ a NJ, testování on-line Certifikátní testy AJ, přihlášení žáci Testování KEA (Stonožka), 4.A, OSP, ČJ, M, AJ a NJ, testování on-line Testování žáků 1. ročníků ve školách zřízených MSK, KVALITA 2012, on-line Testování s Gepardem - informační gramotnost žáků 9. tříd, on-line 15

16 Testy SCIO - klíčové kompetence, 3.A, on-line Testy SCIO - klíčové kompetence, 1.A, on-line Pilotní testy SCIO, přihlášení žáci 4. ročníků a 3.D Testování KEA (Stonožka), 2.A, testy OSP, M a ČJ Celoplošné testování žáků 9. tříd, testy AJ, ČJ a M, NJ, FJ Testování MSK 3. ročníků VG KVALITA jeden online test M, ČJ, OSP, CJ Propagace školy a akce pro veřejnost Imatrikulace žáků 1. ročníků v Minoritu, 12:00 pro žáky a 16:00 pro rodiče, Luscinia Prezentace MGO, ZŠ Otická Prezentace MGO na ZŠ TGM Prezentace MGO, ZŠ Otická Prezentace studijních programů, OA INFORMA 2012, SŠ technická Setkání s rodiči žáků ZŠ E. Beneše Prezentace MGO, ZŠ Hradec nad Moravicí Prezentace SŠ rodičům žáků ZŠ Šrámkova OPAVA CANTAT 2012, Schůzka s rodiči vycházejících žáků, ZŠ Otická školní konference, aula SU, 5.A, 1.B a 1.C a půl 1.D a Den otevřených dveří Prezentace MGO na ZŠ E. Beneše Prezentace MGO na ZŠ Boženy Němcové Skupina deváťáků ze ZŠ E. Beneše, prezentace a ukázka školy Mikuláš pro chemiky Prezentace MGO na ZŠ B. Němcové Přírodovědná soutěž pro žáky ZŠ Francouzský den na MGO, ochutnávka francouzské kuchyně, francouzské písně a módní přehlídka Den otevřených dbeří Kouzelnické odpoledne s chemickými a biologickými pokusy Harryho Pottera, pořádá 1.B pro Klub talentovaných dětí ZŠ Englišova Francouzské valentýnské menu, žáci 1.D a francouzštináři, jídelna Ples MGO, 19:00, Hradec n. M Natáčení Bludiště, Ostrava, 4.A Belgian Expo-Scientes 2013, hlavolamy v Belgii, Belgie, 3 žákyně, Předávání mat. vysvědčení, Minorit Akce k volbě povolání Agentura Sokrates - beseda se žáky 4. ročníků o studiu na VŠ Dětská vědecká konference, Praha, ČVUT, 24 žáků, Intenzivní škola č. 2, projekt 100 vědců do středních škol Ostrava, Gaudeamus Brno - veletrh pomatur. vzdělávání, maturující ročníky INFORMA Schůzka žáků 4. ročníků - představení Masarykovy univerzity a studium na VŠ Informace o studiu na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze Beseda o možnostech studia na Slezské univerzitě v Opavě, Filozofickopřírodovědecké fakultě, p. Bakala Partnerské vztahy Výměnný zájezd na G Roth, , výběr žáků Žáci Gymnázia Jozefa Lettricha z Martina na MGO, Návštěva studentů z Würzburgu Výměnný pobyt z Rothu (SRN), 20 žáků, , 20 žáků z 5.A Výměnný pobyt v Rothu (SRN), Krs, Jan, , 20 žáků z 5.A Návštěva studentů z Francie, , Ostrava Den energie, Rakousko, Krems, 39 žáků,

17 Činnost OSS Luscinia Imatrikulace žáků 1. ročníků v Minoritu Opava cantat 2012, Luscinia - vánoční koncerty v Německu, Vánoční zpívání na schodech, Luscinia Vánoční koncert Luscinie, Minorit Luscinia zpívá v Minoritu na předávání ocenění učitelům KÚ Luscinia - soustředění, MGO Mezinárodní festival pěveckých sborů Celje, Luscinia, Luscinia zpívá na Dětské klinice FN Ostrava Koncert na prázdniny, Luscinia SOČ SOČ - školmí kolo, MGO SOČ - okresní kolo, MGO SOČ - krajské kolo, MGO SOČ - celostátní kolo, Brno, Umístění žáků v soutěžích Regionální soutěže Název 1. místo 2. místo 3. místo Olympiáda v českém jazyce 1 Recitační soutěž Dětská scéna 2 Olympiáda v anglickém jazyce 1 1 Olympiáda v německém jazyce 1 1 Mladý Demosthenes 3 Dějepisná olympiáda 1 Zepěpisná olympiáda 1 Matematická soutěž Pythagoriáda 2 Matematická olympiáda 2 3 Matematický klokan Dejme hlavy dohromady Fyzikální olympiáda 1 Chemická olympiáda 1 Biologická olympiáda 1 Chovatelská olympiáda 3 Soutěž v programování In line tour Festival dračích lodí 2 kolektivy CORNY atletický pohár - chlapci CORNY atletický pohár - dívky Přespolní běh dívky Přespolní běh chlapci Stolní tenis - dívky 2 kolektivy Stolní tenis - chlapci SUDOKU 1 1 SUDOKU Basketbal Plavání - dívky Volejbal - chlapci Volejbal - dívky Volejbal ZŠ - dívky 17

18 Volejbal - Opavské vánočky Vánoční laťka 1 2 Fotbal - chlapci Florbal - chlapci SŠ Silový čtyřboj - dívky Silový čtyřboj - chlapci Pišqworky SOČ 1 Krajské soutěže Název 1. místo 2. místo 3. místo Olympiáda v českém jazyce 1 Olympiáda v anglickém jazyce 1 Olympiáda ve španělském jazyce 1 Olympiáda v německém jazyce 1 Olympiáda ve francouzském jazyce 1 Mladý Demosthenes 1 EUROREBUS kolektivy EUROREBUS Logická olympiáda 1 Matematická olympiáda 1 Stolní tenis - dívky Stolní tenis - chlapci Turnaj mladých fyziků Olympiáda v programování 1 1 Biologická olympiáda 1 CORNY atletický pohár - chlapci CORNY atletický pohár - dívky Plavání - dívky Juniorský štafetový maraton Ostrava Pišqworky Orientační běh - dívky 1 Orientační běh - chlapci 2 SOČ 1 Národní soutěže Název 1. místo 2. místo 3. místo Literární soutěž O cenu Filipa Venclíka 1 1 Literární soutěž Moje volba tištěná nebo elektronická kniha? 1 Olympiáda v německém jazyce 1 Turnaj mladých fyziků 1 Týden se současnou biologií ChemQuest CORNY atletický pohár - chlapci 1 Mezinárodní soutěže Název 1. místo 2. místo 3. místo - Příprava a organizování soutěží Regionální soutěže Regionální přehlídka SOČ Okresní kolo zeměpisné olympiády 18

19 Okresní kolo fyzikální olympiády Přírodovědná soutěž pro žáky ZŠ Soutěž ve šplhu Soutěž v programování Silový čtyřboj Krajské soutěže Krajská přehlídka SOČ Turnaj mladých fyziků Národní soutěže Turnaj mladých fyziků Mezinárodní soutěže Nepořádali jsme Část IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 1. Kontrola ČŠI dne Státní kontrola zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb, poskytování nezbytných informací žákům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Kontrola vedení evidence úrazů včetně vyhotovení a zaslání záznamu o úrazu stanoveným orgánům a institucím. Kontrolované období je školní rok 2010/2011, 2011/2012 a 2012/2013. Zjištěné nedostatky: 1. Poškozená podlahová krytina v biologické laboratoři. 2. Padající omítka zvětralé fasády křídla budovy školy. 3. Záznamy o úrazu nebyly vyhotovovány na určeném formuláři, nebyly zasílány stanoveným orgánům a nebyly aktualizovány. Závěr: Podlahová krytina v biologické laboratoři byla vyměněna při rekonstrukci biologické posluchárny, v zasílání formulářů o úrazu byla zjednána náprava. O opravě fasády školy je každoročně jednáno s KÚ MSK. 2. Veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky ( ), odbor kontroly a interního auditu KÚ MSK Státní kontrola zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících Zjištěné nedostatky: 1. Nedostatky ve směrnici Vnitřní kontrolní systém. 2. Nedostatky v evidenci smluv. 3. Doplatek mzdy za výuku francouzštiny. 4. Nedostatky v evidenci a účtování majetku. 5. Pochybení ve vyúčtování lyžařského kurzu. Závěr: Na základě doporučení kontrolní skupiny byla zjednána náprava. 19