Výroční zpráva. za školní rok Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. za školní rok 2012-2013. Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace"

Transkript

1 Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok podle 10, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) tel.: fax: IZO: IČO:

2 Obsah Část I. Základní údaje o škole Část II. Přehled oborů vzdělání, základní charakteristika tříd Část III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Část IV. Údaje o přijímacím řízení v roce 2012 Část V. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků a uplatnění absolventů Část VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Část VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Část VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Část IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Část X. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2011 Část XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Část XII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Část XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Část XIV. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 2

3 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Adresa školy: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Komenského 5, Opava IČ školy: Telefonní kontakt: Adresa pro dálkový přístup: Webové stránky školy: Zřizovatel školy: Ředitel školy: Zástupce ředitele, který trvale zastupuje ředitele v plném rozsahu jeho řídící činnosti: Zástupce ředitele školy: Výchovný poradce: Školní speciální pedagog: Školní psycholog: nebo Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava, IČ: Petr Pavlíček RČ /099 Bílovecká 45, Opava, Mgr. Václav Pustějovský --- Ing. Dalibor Bielka Složení školské rady: Školská rada Mendelova gymnázia pracuje od Předseda: JUDr. Hana Lasáková, MBA Místopředseda: Mgr. Václav Pustějovský Členové: Ing. Jiří Dumbrovský, Doc. RNDr. Ing. Jan Mrázek, CSc., Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., Mgr. Patrik Kavecký Objekt školy zahrnuje budovu školy, budovu tělocvičny a přilehlé pozemky (školní dvůr). Budova školy, postavená v roce 1899, stále vyžaduje rekonstrukci. Charakteristika školy: Během školního roku byla z prostředků MSK vybudována nová posluchárna fyziky a o prázdninách 2013 z projektu ŠABLONY nová posluchárna biologie. V budově školy je prostor pro 24 kmenových učeben, odborné učebny, reprezentační místnost, knihovny, zrcadlový sál, kabinety učitelů a odpočinkové prostory. V budově tělocvičny jsou dvě tělocvičny, fitcentrum a tři kabinety učitelů. Školní dvůr s asfaltovým povrchem slouží jako hřiště i jako prostor pro relaxaci žáků. Volejbalové hřiště má 3

4 speciální povrch. Na části dvora vznikla pergola s lavicemi, která slouží jako venkovní ekologická učebna i jako prostor k relaxaci. Kapacita jídelny je 1287 jídel, v jídelně je 112 míst, výběr ze 3 jídel. Evidence obědů byla vedena pomocí karet s čárovým kódem. Od měsíce března 2011 bylo zavedeno objednávání stravy přes internet a to s objednávkou na celý daný měsíc. Část II. Přehled oborů vzdělání, základní charakteristika tříd Čtyřleté studium Osmileté studium K/41 Gymnázium (všechny ročníky) ŠVP Tvořím, tvoříš, tvoříme K/801 Gymnázium všeobecné (dobíhající obor v 8. ročníku) K/81 Gymnázium (třída 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A, 6.A a 7.A) ŠVP Tvořím, tvoříš, tvoříme... Počet tříd: 21 Počet žáků: 631 Průměrný počet žáků na třídu: 30,05 Průměrný počet žáků na učitele: 12,72 (použit přepočtený počet učitelů 49,6) Ročník Počet žáků v ročníku Třída Obor Celkový Z toho Integrovaní zdr. počet žáků dívek postiž. žáci 1.A K/ B K/ C K/ D K/ A K/ B K/ C K/ D K/ A K/ B K/ C K/ D K/ A K/ B K/ C K/ D K/ E K/ A K/ A K/ A K/ A K/ Celkem

5 Část III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy a) Personální obsazení školy Pracovníci školy Počet fyzických osob Přepočtený evidenční počet Pedagogičtí pracovníci 57 49,6 THP Pracovníci školní jídelny Zahraniční lektoři 2 Absolventi, kteří nastoupili na školu 0 Učitelé s novou pracovní smlouvou 4 Učitelé, kteří nastoupili nebo odešli během školního roku 1 b) Úroveň odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků školy ve školním roce 2012/2013 Kategorie pedagogických pracovníků Učitelé Celkový počet odučených hodin nebo hodin výchovné práce Z toho počet hodin vyučovaných aprobovaně Z toho počet hodin vyučovaných aprobovaně v % ,02 MOV (učitelé odborného výcviku) Vychovatelé Škola celkem ,02 5

6 Část IV. Údaje o přijímacím řízení v roce 2012 Počet kol přijímacího řízení Datum konání přijímacích zkoušek Charakteristika a 23. dubna 2013 pro čtyřleté i osmileté studium Po uskutečnění přijímacího řízení byli žáci přijímáni do naplnění 3 tříd prvního ročníku čtyřletého gymnázia (max. 90 žáků) a 1 třídy prvního ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia (max. 30 žáků). Přijímací zkoušky vykonali všichni uchazeči o osmileté studium formou testů SCIO z jazyka českého a z matematiky a uchazeči o čtyřleté studium formou testů SCIO z jazyka českého a z matematiky. Uchazeči o čtyřleté studium se samými výbornými ze sledovaných předmětů ve všech třech sledovaných klasifikačních obdobích (1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy) byli po vykonání SCIO testů přijati ke studiu. Pro potřeby odvolacího řízení byla rezervována 3 místa ve čtyřletém studiu a 1 místo v osmiletém studiu. Čtyřleté studium Osmileté studium Počet přihlášek ke studiu v 1. kole přijím. řízení Přijato v 1. kole přijímacího řízení Přijato na základě autoremedury 77 4 Odevzdalo zápisový lístek Přijato na odvolání po 1. kole přijímacího řízení 0 0 Celkový počet přijatých žáků do 1. ročníků po ukončení přijímacího řízení Přijato do 1. ročníků celkem 121 Skutečný počet žáků, kteří nastoupili na začátku školního roku se změnil. Během prázdnin část přijatých uchazečů přestoupila na jiné školy, jiní nastoupili na MGO formou přestupu z jiných škol. Počet přijetí v průběhu škol. roku do 1. ročníků 9 do vyšších ročníků 7 6

7 Část V. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků a uplatnění absolventů a) Prospěch žáků ve školním roce 2012/2013 ke dni klasifikační porady Poznámka: Třídy 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A, 6.A, 7.A a 8.A jsou prvním až osmým ročníkem osmiletého studijního cyklu. Ostatní jsou třídy čtyřletého studijního cyklu. 7

8 b) Opakování ročníku, vyloučení a podmíněná vyloučení Opakování ročníku Podmíněné vyloučení 1 žák 1 žák c) Maturitní zkoušky v roce 2013 Termíny ústních maturitních zkoušek (třídy 4.B, 4.D a 4.E) (třídy 4.C a 8.A). d) Přehledné výsledky maturitních zkoušek Přehled výsledků MZ v jarním termínu Část Předmět ČJ AJ Profilová Společná M NJ RJ ŠJ ČJL AJ NJ FJ ŠJ RJ ZSV D Z M F CH B Obor Počet Úspěšně vykonalo přihlášených maturujících DT PP ÚZ Prům. prospěch K/ , K/ , K/ , K/ , K/ , K/ , K/ , K/ , K/ , K/ , K/ , K/ , K/ , K/ , K/ , K/ , K/ , K/ , K/ , K/ , K/ , K/ , K/ , K/ , K/ , K/ , K/ , K/ , K/ , K/ , K/ , K/ ,00 8

9 79-41-K/ ,00 EV-hud K/ , K/ ,00 EV-výtv K/ ,00 Přehled výsledků MZ v podzimním termínu Část Předmět Profilová Společná ČJ AJ ČJL ZSV D Z B Obor Počet Úspěšně vykonalo přihlášených maturujících DT PP ÚZ Prům. prospěch K/ , K/ , K/ K/ , K/ , K/ , K/ , K/ ,00 Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 2012/2013 Obor Termín prospěl prospěl s vyzn. Jarní termín neprospěl prům. prospěch prospěl Podzimní termín prospěl s vyzn. neprospěl prům. prospěch řádný , ,50 K/41 opravný , řádný , K/801 opravný ,50 e) Výsledky školy v programu KVALITA ve školním roce Testování žáků 1. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou Předmět Výsledky školy v rámci všech testovaných škol Výsledky školy v rámci skupiny oborů vzdělání název skupiny oborů vzdělání * úspěšnost percentil percentil Jazyk český 77,13 86,05 62,50 Matematika 68,47 89,53 71,88 Jazyk anglický 87,85 90,70 75,00 9

10 Testování žáků 3. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou Předmět Výsledky školy v rámci všech testovaných škol Výsledky školy v rámci skupiny oborů vzdělání Gymnázium úspěšnost percentil percentil přidaná hodnota Jazyk český 79, stupeň Matematika 73, stupeň Jazyk anglický 64, stupeň Jazyk německý 72, stupeň Umístění absolventů na vysokých školách k Ve školním roce 2012/2013 maturovalo na Mendelově gymnáziu 136 studentů, 3 z nich se nehlásili na VŠ a pouze 3 se na vysoké školy nedostali. Na vysoké a vyšší odborné školy bylo přijato 97,5 % přihlášených absolventů. Přehled přijatých studentů podle vysokých škol: Zahraniční VŠ 3 Karlova univerzita Praha 8 Masarykova univerzita Brno 19 Palackého univerzita Olomouc 33 Ostravská univerzita 16 Slezská univerzita 9 VŠ báňská technická univerzita 10 VŠ ekonomická Praha 3 Vysoké učení technické a České vysoké učení technické 8 VŠ veterinární a farmaceutická Brno 3 Ostatní 16 Vyšší odborné školy 2 Celkem přijato 130 Nepřijato 3 Práce (nehlásili se) 3 Přehled přijatých studentů podle fakult: Filosofické fakulty 28 Lékařské a zdravotní fakulty 8 Ekonomické fakulty 10 Pedagogické fakulty 7 Přírodovědecké fakulty 19 Právnické fakulty 9 Fakulty chemické, biochemické a farmaceutické 5 Fakulty informatiky 8 Fakulty strojní a stavební 5 Fakulty politologické 6 Fakulty 9 Ostatní fakulty 16 10

11 Část VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Výčet akcí souvisejících s prevencí sociálně patologických jevů Akce Adaptační kurzy, září A, 1.B, 1.C, 1.D Daruj krev s Českým rozhlasem 4.D Charitativní sbírka (Světluška, Sbírka pro ukrajinský dětský domov, Rozum a cit, Dětský karneval pro děti z MŠ 3.D, celá škola, 3.C, výběr žáků Na Pastvisku) Hudební festival OPAVA CANTAT 2012, celá škola Akce "Najdi si svůj červený kontejner", Dolní náměstí Opava, pořádá společnost Ecobat. Zaměřeno na správné třídění a třídy NG nakládání s elektroodpady a na jejich další zpracování, Den dětí, A, 2.A, 3.A, 4.A Monitorovací systém systém sledování žáků za účelem celá škola odhalení a včasného řešení negativních jevů Den zdraví a bezpečnosti, červen 2013 celá škola Sportovní den, celá škola Mendel s Cup 2013, turnaj v kopané celá škola Festival dokument. filmů o lidských právech Jeden svět na 1.B, 1.C, 1.D, 5.A školách, , Obecní dům Část VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Obor Řízení školy, ekonomika, prevence Software Bakaláři Konec školního roku a tisk vysvědčení, Služba škole, Mladá Boleslav Preventivní strategie školy v návaznosti na ŠVP, KVIC, Nový Jičín Právní předpisy ve školství a jejich aktuální změny, RESK education, Třinec Školní řád ve víru paragrafů, KVIC, Nový Jičín Nová maturita Hodnotitel ústní zkoušky Ruský jazyk, CERMAT, Praha Hodnotitel ústní zkoušky Český jazyk a literatura pro žáky s PUP, CERMAT, Praha Hodnotitel ústní zkoušky Český jazyk a literatura, CERMAT, Praha Hodnotitel ústní zkoušky Anglický jazyk, CERMAT, Praha Hodnotitel ústní zkoušky cizí jazyky, CERMAT, Praha Hodnotitel ústní zkoušky pro žáky s PUP cizí jazyky, CERMAT, Praha Hodnotitel písemné práce - Český jazyk a literatura, CERMAT, Praha Hodnotitel písemné práce pro žáky s PUP- Český jazyk a literatura, CERMAT, Praha Účastníci 3 učitelé 6 učitelů 2 učitelé 2 učitelé 11

12 Zadavatel pro žáky s PUP, CERMAT, Praha Anglický jazyk Teaching English:Secondary Schools IV, Informační a komunikační technologie ve výuce angličtiny, Oxford Professional Development, Ostrava 3 učitelé Německý jazyk Deutsch lernen in Regensburg, Methoden und Sprache, Horizonte, Regensburg Den učitelů německého jazyka, Spolek germanistů a učitelů němčiny ČR, České Budějovice Prüferschulung für das Deutsche Sprachdiplom (DSD), ZFA, Olomouc Francouzský jazyk Seminář pro učitele francouzštiny, INFOA International s.r.o., Praha Ruský jazyk Současná ruská literatura a nová podoba ruštiny, Descartes, Praha Konzultační semináře k ústní zkoušce z ruského jazyka, NIDV, Praha Konzultační semináře k písemné práci z ruského jazyka, NIDV, Praha Španělský jazyk De la palabra a la acción: cómo potenciar la producción oral, FRAUS, Ostrava Dějepis Rezistence v soudobých českých dějinách, Ústav pro studium totalitních režimů, Praha Naši nebo cizí? úvodní dílna, Institut Terezínské iniciativy, Praha EduČas Konzultační seminář Zdroje výuky moderní české (československé) historie, KVIC, Nová Jičín Postavení a osudy české šlechty v první polovině 20. století, Památník Lidice, Lidice Pracovní seminář ke Standardům pro základní vzdělávání, NIDV, Ostrava Zeměpis Dnešní energetický svět, Terra klub Matematika Konference učitelů matematiky SŠ, JČMF, Univerzita Pardubice 19. ročník Semináře matematiky sro SŠ profesory a učitele ZŠ, Universitas, Ostravská univerzita Matematika ve světle výsledků MZ 2012 km didaktickému testu z matematiky, NIDV, Ostrava Fyzika Popularizace a komunikace vědy, VŠB TU, Ostrava 2 učitelé 12

13 Chemie Jedfnoduché chemické pokusy z dostupných chemikálií, KVIC Nový Jičín, Tělesná výchova Právní odpovědnost při výuce tělesné výchovy, Comenia consult, Praha Část VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti V rámci výuky se žáci zúčastnili následujících akcí: Besedy, přednášky, divadlo, kino a koncerty Planeta Země 3000, kino Mír, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A Program pro dívky 1. ročníků, S Tebou o Tobě, dívky1.a, 1.B, 1.C, 1.D, 5.A Galerijní animace v DU Opava, 4.A Galerijní animace, 4.D Přednáška Kultura a životní styl v Československu v 50. a 60. letech, 3ZSV Přednáška Výstavba nejintenzivnějšího laseru světa Exkurze do Poradny pro rodinu a mezilidské vztahy, 3PS Informativní akce pro žáky 2. ročníků 4-letého studia a 6.A. Žáci se seznámili s možností studia v zahraničí ROTARY klubem a informace podnikatelů v technických profesích o důležitosti studia přírodních věd a matematiky Exkurze Zemský archiv, 4DS Výukový program Svět kolem nás - Nový Zéland, 6.A, 2.B, 2.C, 2.D, kino Mír Divadelní představení Praha, 7.A Festival outdoorových filmů Jeden svět, aula Slezské univerzity, 1.B, 1.C, 1.D, 5.A Beseda s p. Ivo Pavelkem s filmem o Arnoštu Lustigovi, 4DS3, 4LS3, 4ZSV Příběhy bezpráví, 4.C, 4.E,4.B; 4.D a 8.A Přednáška Doc. Ing. Mgr. Petra Klána, CSc. - Informatické inspirace věd. práce, 1.D Přednáška Ing. Pavlovského a Ing. Vontorové "O chemii - její kráse obecně i o využití v praxi" Den chemoiformatiky a bioinformatiky, 4CHS Anglické divadlo History of England, 4. roč. a 8.A Beseda o Španělsku a o Kanárských ostrovech, 3.B Školička moderní astrofyziky, , Slezská univerzita Přednáška k projektu "Zachraňme dominanty", Tomáš Skalík Přednáška v KB, 3ZSV Přednáška z dějepisu na SU, 2.B a DS Přípravný seminář k CHO, kat. C, výběr žáků Seminář katedryaplik. matematiky VŠB - Škoman matemat. modelování, výběr žáků Přednáška o geoinformatice, 1.B, 5.A, p. Kubný - absolvent Planeta Země 3000, kino Mír, 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Beseda o možnostech studia na Slezské univerzitě v Opavě, Filozofickopřírodovědecké fakultě, p. Bakala, 4.D, 4.E a 7.A Drum-in Miloše Dvořáčka, výchovný koncert, 1.B, 1.C, 1.D Galerijní animace, Dům umění, 1.D ve VV Beseda s p. Woitkem, otázky práva, 3.C, 3.D Galerijní animace, Obecní dům, 1.B ve VV Přednáška o studiu medicíny a LF v Olomouci, sl. Pargačová Friends of Earth - ekologická akce, aula SZdrŠ Opava, 2.B, 2.C, 2.D, 6.A Přednáška RNDr. Jiřího Grygara, CSc. "Astronomické pozadí Nobelovy ceny za fyziku 2011, SU, 4AF4, zájemci Přednáška MUDr. Kováře Rady začínajícím milencům, Minorit, 1.B, 1.C, 1.D a 5.A Účast na zasedání opavského zastupitelstva, 5.A a 3EK2 13

14 Gotttland - čtení z knihy pro školy, SD Opava, 4.D, 6.A, 7.A Galerijní animace, Obecní dům, 5.A Beseda k právu, Mgr. Lukáš Hadamčík Ekologická konference, Ostrava, 2 žákyně 1.D Soudní přelíčení, 3.B, 3.C, součást Dnů práva Dějepisná přednáška na SU, 4DS3, 2.B Akce SU pro začínající zájemce o studium NJ, ZŠ Englišova, 2.A Přednáška o Ukrajině, 3ZS Galerijní animace v DU, 2.A, ve výuce VV Galerijní animace v DU, 2.A, ve výuce VV Přednáška Kvantové počítání Překladatelský workshop na SU, NJ, AJ, celá 7.A, celý den Instruktáž první pomoci, SZdrŠ Opava, 3.A Hodiny moderní chemie VŠCHT Praha, projekt STEP, MGO Exkurze a zájezdy Exkurze Praha, 2.C, Exkurze Dlouhé Stráně, 2.B, 2.D a 6.A plus výběr žáků Exkurze 4.D, Jeseníky, Exkurze 8.A, jižní Morava, Geograf. exkurze, Opava-Moravský kras-blansko-hranický kras-opava, 41 žáků, ZS Exkurze PL Opava - odd. neuróz, 4PS Exkurze Marianum, 3PS Exkurze PL Opava - oddělení psychóz, 4Ps Exkurze Hrabyně, Heliodor Píka, 4DS Exkurze PL Opava - oddělení psychóz, 4PS Exkurze Slezská tvorba, 2.B Vánoce na Valašsku, 1.A, skup. HV 2.C Exkurze Praha, AV ČR, 1. lékařská fakulta, 20 žáků Geografická exkurze do Vídně, 41 žáků Exkurze na katedru chemie PřF UP Olomouc, 14 žáků 3. roč Exklurze Dětské centrum Čtyřlísek, 4PS4 a 3PS Exkurze Opavská charita, 4PS Exkurze PPP Opava, 4PS4, v době semináře Exkurze Haškova Lipnice, 2. ročníky, Exkurze PPP Opava, 4PS2, v době semináře Exkurze na Logopedickou poradnu, výběr žáků 4PS4 a 4PS Exkurze na Speciální ZŠ, Dostojevského, Opava, 3PS Botanická exkurze, Slavkovský les, údolí Moravice, BS, Exkurze Po stopách J. A. Komenského, 1.C a 1.D Exkurze do Pam. J. Á. Komenského v Přerově a Pam. pravěku Anthropos v Brně, 5.A Geovědní exkurze, Sopky Jesenicka a Zlaté Hory, výběr žáků z 5.A a 1.C, 6 žáků Exkurze 1.C do Arboreta, Kouzlo živých motýlů Exkurze Po stopách Leoše Janáčka, 2.C, 2.B, 2.D Exkurze Hvozdnice 2013, 20 žáků Exkurze Arboretum Nový Dvůr, 1.B Exkurze Žimrovice, 2.D Zahraniční exkurze Exkurze Francie, 4.E, Exkurze do Osvětimi, 8.A, 4.E Exkurze do Osvětimi, 4.B, 4.C a 4.D Exkurze Španělsko, 3.B, Poznávací zájezd do Itálie, 3.C, Poznávací zájezd do Itálie, 3.D,

15 Kurzy Adaptační kurz 1.C, 1.D, Adaptační kurz, Podhradí, 1.A a 1.B, LVK, 1.D a výběr, Sporthotel Kurzovní, LVK, 5.A a 1.B, Sporthotel Kurzovní, LVK 1.C, Sporthotel Kurzovní, LVK 2.A, Sporthotel Kurzovní, Sportovně-turistický kurz, AC Podhradí, 2.D, Sportovně-turistický kurz, Budišov n. B., Zálesí, 6.A, 2.B, Sportovně-turistický kurz, AC Podhradí, 2.C, Charitativní akce Světluška - charitativní sbírka, 3.D Sbírka pro ukrajinský dětský domov Dětský karneval pro děti z MŠ Na Pastvisku, dopoledne, přihlášení žáci Charitativní sbírka Rozum a cit, 3.C Celoškolní projekty Studentské volby, 10:00-15: školní konference, aula SU, 12:00-14:00, 5.A, 1.B a 1.C a půl 1.D a zájemci. Konferenci vede Doc. Ing. Mgr. Petr Klán CSc Mikuláš pro chemiky Studentské prezidentské volby, celý den Odpoledne věnované vzpomínce na Václava Havla, 13:00-16:00, 3. ročníky a 7.A Zpívání u stromečku, 2.A, velká přestávka Francouzský den na MGO, ochutnávky francouzské kuchyně, francouzské písně a módní přehlídka; 15:30 pro veřejnost Francouzské valentýnské menu, žáci 1.D jídelna Projekt EDISON spol. AIESEC, 8 praktikantů ze zahraničí, celý týden, Ples MGO, Hradec n. M Dny práva, pro 3. ročníky a 7.A Den Mendela, přednášky o lektorů z MU Brno o genetice U nás v hudebce - pořad pro rodiče 1.A Soudní přelíčení, 3.D, 7.A, celý den, součást Dnů práva Dětský den, Stříbrné jezero, 4.A organizuje pro 1.A, 2.A, 3.A,4.A, pořádá 4.A Den zdraví pro 1.A, 2.A, 3.A - projekt Kryštůfek záchranář, MUDr. Černohorský Den zdraví pro roč. čtyřletého studia Sportovní den pro vyšší gymnázium Filmový den DSD německý certifikát na MGO DSD pilotní zkouška, 24 žáků z 8.A, 4.D a 4.C Písemná zkouška DSDvybraní žáci 8.A, 4.C a 4.D Ústní zkoušky DSD, 26 žáků Jugend debattiert, Brno Jugend debattiert-celostátní kvalifikace, Praha, 6 žáků Jugend debattiert, semifinále, Praha, 11 žáků Evaluace Pre-test FCE, testy z AJ před certifikátem, 30 žáků 4. roč Testování VEKTOR, 1. roč.a 5.A, testy OSP, ČJ, M, AJ a NJ, testování on-line Testování VEKTOR 4. ročníky a 8.A, testy OSP, ČJ, M, AJ a NJ, testování on-line Certifikátní testy AJ, přihlášení žáci Testování KEA (Stonožka), 4.A, OSP, ČJ, M, AJ a NJ, testování on-line Testování žáků 1. ročníků ve školách zřízených MSK, KVALITA 2012, on-line Testování s Gepardem - informační gramotnost žáků 9. tříd, on-line 15

16 Testy SCIO - klíčové kompetence, 3.A, on-line Testy SCIO - klíčové kompetence, 1.A, on-line Pilotní testy SCIO, přihlášení žáci 4. ročníků a 3.D Testování KEA (Stonožka), 2.A, testy OSP, M a ČJ Celoplošné testování žáků 9. tříd, testy AJ, ČJ a M, NJ, FJ Testování MSK 3. ročníků VG KVALITA jeden online test M, ČJ, OSP, CJ Propagace školy a akce pro veřejnost Imatrikulace žáků 1. ročníků v Minoritu, 12:00 pro žáky a 16:00 pro rodiče, Luscinia Prezentace MGO, ZŠ Otická Prezentace MGO na ZŠ TGM Prezentace MGO, ZŠ Otická Prezentace studijních programů, OA INFORMA 2012, SŠ technická Setkání s rodiči žáků ZŠ E. Beneše Prezentace MGO, ZŠ Hradec nad Moravicí Prezentace SŠ rodičům žáků ZŠ Šrámkova OPAVA CANTAT 2012, Schůzka s rodiči vycházejících žáků, ZŠ Otická školní konference, aula SU, 5.A, 1.B a 1.C a půl 1.D a Den otevřených dveří Prezentace MGO na ZŠ E. Beneše Prezentace MGO na ZŠ Boženy Němcové Skupina deváťáků ze ZŠ E. Beneše, prezentace a ukázka školy Mikuláš pro chemiky Prezentace MGO na ZŠ B. Němcové Přírodovědná soutěž pro žáky ZŠ Francouzský den na MGO, ochutnávka francouzské kuchyně, francouzské písně a módní přehlídka Den otevřených dbeří Kouzelnické odpoledne s chemickými a biologickými pokusy Harryho Pottera, pořádá 1.B pro Klub talentovaných dětí ZŠ Englišova Francouzské valentýnské menu, žáci 1.D a francouzštináři, jídelna Ples MGO, 19:00, Hradec n. M Natáčení Bludiště, Ostrava, 4.A Belgian Expo-Scientes 2013, hlavolamy v Belgii, Belgie, 3 žákyně, Předávání mat. vysvědčení, Minorit Akce k volbě povolání Agentura Sokrates - beseda se žáky 4. ročníků o studiu na VŠ Dětská vědecká konference, Praha, ČVUT, 24 žáků, Intenzivní škola č. 2, projekt 100 vědců do středních škol Ostrava, Gaudeamus Brno - veletrh pomatur. vzdělávání, maturující ročníky INFORMA Schůzka žáků 4. ročníků - představení Masarykovy univerzity a studium na VŠ Informace o studiu na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze Beseda o možnostech studia na Slezské univerzitě v Opavě, Filozofickopřírodovědecké fakultě, p. Bakala Partnerské vztahy Výměnný zájezd na G Roth, , výběr žáků Žáci Gymnázia Jozefa Lettricha z Martina na MGO, Návštěva studentů z Würzburgu Výměnný pobyt z Rothu (SRN), 20 žáků, , 20 žáků z 5.A Výměnný pobyt v Rothu (SRN), Krs, Jan, , 20 žáků z 5.A Návštěva studentů z Francie, , Ostrava Den energie, Rakousko, Krems, 39 žáků,

17 Činnost OSS Luscinia Imatrikulace žáků 1. ročníků v Minoritu Opava cantat 2012, Luscinia - vánoční koncerty v Německu, Vánoční zpívání na schodech, Luscinia Vánoční koncert Luscinie, Minorit Luscinia zpívá v Minoritu na předávání ocenění učitelům KÚ Luscinia - soustředění, MGO Mezinárodní festival pěveckých sborů Celje, Luscinia, Luscinia zpívá na Dětské klinice FN Ostrava Koncert na prázdniny, Luscinia SOČ SOČ - školmí kolo, MGO SOČ - okresní kolo, MGO SOČ - krajské kolo, MGO SOČ - celostátní kolo, Brno, Umístění žáků v soutěžích Regionální soutěže Název 1. místo 2. místo 3. místo Olympiáda v českém jazyce 1 Recitační soutěž Dětská scéna 2 Olympiáda v anglickém jazyce 1 1 Olympiáda v německém jazyce 1 1 Mladý Demosthenes 3 Dějepisná olympiáda 1 Zepěpisná olympiáda 1 Matematická soutěž Pythagoriáda 2 Matematická olympiáda 2 3 Matematický klokan Dejme hlavy dohromady Fyzikální olympiáda 1 Chemická olympiáda 1 Biologická olympiáda 1 Chovatelská olympiáda 3 Soutěž v programování In line tour Festival dračích lodí 2 kolektivy CORNY atletický pohár - chlapci CORNY atletický pohár - dívky Přespolní běh dívky Přespolní běh chlapci Stolní tenis - dívky 2 kolektivy Stolní tenis - chlapci SUDOKU 1 1 SUDOKU Basketbal Plavání - dívky Volejbal - chlapci Volejbal - dívky Volejbal ZŠ - dívky 17

18 Volejbal - Opavské vánočky Vánoční laťka 1 2 Fotbal - chlapci Florbal - chlapci SŠ Silový čtyřboj - dívky Silový čtyřboj - chlapci Pišqworky SOČ 1 Krajské soutěže Název 1. místo 2. místo 3. místo Olympiáda v českém jazyce 1 Olympiáda v anglickém jazyce 1 Olympiáda ve španělském jazyce 1 Olympiáda v německém jazyce 1 Olympiáda ve francouzském jazyce 1 Mladý Demosthenes 1 EUROREBUS kolektivy EUROREBUS Logická olympiáda 1 Matematická olympiáda 1 Stolní tenis - dívky Stolní tenis - chlapci Turnaj mladých fyziků Olympiáda v programování 1 1 Biologická olympiáda 1 CORNY atletický pohár - chlapci CORNY atletický pohár - dívky Plavání - dívky Juniorský štafetový maraton Ostrava Pišqworky Orientační běh - dívky 1 Orientační běh - chlapci 2 SOČ 1 Národní soutěže Název 1. místo 2. místo 3. místo Literární soutěž O cenu Filipa Venclíka 1 1 Literární soutěž Moje volba tištěná nebo elektronická kniha? 1 Olympiáda v německém jazyce 1 Turnaj mladých fyziků 1 Týden se současnou biologií ChemQuest CORNY atletický pohár - chlapci 1 Mezinárodní soutěže Název 1. místo 2. místo 3. místo - Příprava a organizování soutěží Regionální soutěže Regionální přehlídka SOČ Okresní kolo zeměpisné olympiády 18

19 Okresní kolo fyzikální olympiády Přírodovědná soutěž pro žáky ZŠ Soutěž ve šplhu Soutěž v programování Silový čtyřboj Krajské soutěže Krajská přehlídka SOČ Turnaj mladých fyziků Národní soutěže Turnaj mladých fyziků Mezinárodní soutěže Nepořádali jsme Část IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 1. Kontrola ČŠI dne Státní kontrola zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb, poskytování nezbytných informací žákům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Kontrola vedení evidence úrazů včetně vyhotovení a zaslání záznamu o úrazu stanoveným orgánům a institucím. Kontrolované období je školní rok 2010/2011, 2011/2012 a 2012/2013. Zjištěné nedostatky: 1. Poškozená podlahová krytina v biologické laboratoři. 2. Padající omítka zvětralé fasády křídla budovy školy. 3. Záznamy o úrazu nebyly vyhotovovány na určeném formuláři, nebyly zasílány stanoveným orgánům a nebyly aktualizovány. Závěr: Podlahová krytina v biologické laboratoři byla vyměněna při rekonstrukci biologické posluchárny, v zasílání formulářů o úrazu byla zjednána náprava. O opravě fasády školy je každoročně jednáno s KÚ MSK. 2. Veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky ( ), odbor kontroly a interního auditu KÚ MSK Státní kontrola zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících Zjištěné nedostatky: 1. Nedostatky ve směrnici Vnitřní kontrolní systém. 2. Nedostatky v evidenci smluv. 3. Doplatek mzdy za výuku francouzštiny. 4. Nedostatky v evidenci a účtování majetku. 5. Pochybení ve vyúčtování lyžařského kurzu. Závěr: Na základě doporučení kontrolní skupiny byla zjednána náprava. 19

20 Část X. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 hlavní činnost jídelna škola organizace celkem organizace organizace celkem celkem struktura nákladů a výnosů hlavní činnosti v % spotř.materiálu 3013,7 3345,3 3206,3 3251,4 3202,6 688,9 891,5 830,1 1330,1 985,2 3702,6 4236,8 4036,4 8,92% spotřeba energií 599,7 549,7 552,8 608,0 436,9 2597,5 2239,4 2589,0 2439,2 2073,7 3197,2 2789,2 3141,7 7,70% opravy a udrž. 41,6 204,5 74,1 112,9 99,6 500,0 660,3 962,7 172,7 263,7 541,6 864,8 1036,8 1,30% cestovné 0,1 0,2 177,5 170,3 185,0 200,4 176,9 177,6 170,5 185,0 0,43% ost. služby 71,9 73,8 76,9 60,3 58,9 1800,8 1889,5 1313,0 1180,6 1065,9 1872,7 1963,2 1389,8 4,51% mzdové 1843,6 1773,6 2012,0 2127,0 1884, , , , , , , , ,2 53,46% zák.pojiš. 626,8 611,3 684,1 660,3 659,4 6759,3 7053,6 6994,7 7134,9 7122,1 7386,1 7664,8 7678,8 17,79% zák. soc.nákl. 18,5 17,7 40,3 42,4 37,7 210,2 204,2 407,7 422,7 406,0 228,7 221,9 448,0 0,55% jiné soc. nákl. 15,3 12,3 17,1 21,2 16,4 96,9 147,2 29,7 36,6 9,2 112,2 159,5 46,8 0,27% jiné daně 0,9 0,4 0,3 1,2 0,2 0,9 0,4 0,3 0,00% jiné penále 5,5 1,7 0,3 5,6 3,1 5,5 1,7 0,3 0,01% odpisy 146,9 134,6 129,8 154,1 152,3 272,1 205,8 199,5 235,3 233,0 419,0 340,4 329,3 1,01% ost.nákl.z čin. 469,2 340,7 411,1 457,5 433,5 313,4 106,2 353,5 267,5 335,1 782,6 446,9 764,6 1,89% aktivace DHM -54,2 0,0 0,0 0,00% náklady z DDHM 54,1 891,3 945,4 0,0 0,0 2,28% ost.fin.nákl. 22,6 34,7 1,6 35,0 22,8 1,6 57,6 57,5 0,00% náklady celkem 6901,4 7086,4 7239,1 7494,9 6981, , , , , , , , ,5 100,00% tržby z prodeje 3337,7 3273,7 3393,8 3448,2 3275,8 135,2 102,8 76,3 76,8 111,2 3472,9 3376,5 3470,1 8,40% jiné výnosy 1,1 1,0 3,6 14,1 12,8 183,8 530,3 324,4 281,8 474,8 184,9 531,3 328,1 0,45% zúčt. fondů 31,4 8,6 53,3 462,9 12,5 353,0 440,0 694,7 494,3 21,1 353,0 1,20% dotace 3616,3 4032,8 3887,0 3714,0 3623, , , , , , , , ,6 89,95% výnosy celkem 6986,5 7316,1 7284,4 7176,2 6964, , , , , , , , ,7 100,00% Rozhodnutí ředitele školy a správní řízení Přehledný výčet rozhodnutí ředitele školy podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) eventuelně počet odvolání proti tomuto rozhodnutí. Rozhodnutí ředitele Počet Počet Správní odvolání řízení Rozhodnutí o přijetí na 4letý obor studia Rozhodnutí o nepřijetí na 4letý obor studia Rozhodnutí o přijetí na 8letý obor studia Rozhodnutí o nepřijetí na 8letý obor studia Rozhodnutí o přestupu na MGO během školního roku Rozhodnutí o přerušení studia Rozhodnutí o podmíněném vyloučení a vyloučení žáka ze školy Rozhodnutí o povolení individuálního vzdělávacího plánu 20

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Výroční zpráva. za školní rok Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011-2012 podle 10, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013-2014. Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2013-2014. Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 podle 10, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma Září 1. Zahájení školního roku 2015/2016 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy Seznamovací pobyt

Více

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation Září 1. Zahájení školního roku 2016/2017 5. 7. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 12. Opravná maturitní zkouška 12. 14. Seznamovací pobyt žáků

Více

Gymnázium Jihlava. harmonogram školního roku 2017/2018

Gymnázium Jihlava. harmonogram školního roku 2017/2018 Gymnázium Jihlava harmonogram školního roku 2017/2018 Září soutěže sportovní ligy škol (NG) a středoškolských her (VG) dle aktuálního rozpisu (září červen) podzimní krajské kolo Ekologické olympiády (3

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2013/2014 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2010-2011. Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2010-2011. Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2010-2011 podle 10, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ V GYMNÁZIU obor vzdělání K/41 Gymnázium V DENNÍ FORMĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ V GYMNÁZIU obor vzdělání K/41 Gymnázium V DENNÍ FORMĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ V GYMNÁZIU obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium V DENNÍ FORMĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Přijímací řízení upravují zejména následující právní normy: zákon

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ V GYMNÁZIU obor vzdělání K/41 Gymnázium V DENNÍ FORMĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ V GYMNÁZIU obor vzdělání K/41 Gymnázium V DENNÍ FORMĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ V GYMNÁZIU obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium V DENNÍ FORMĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Přijímací řízení upravují zejména následující právní normy: zákon

Více

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018:

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018: prezentace den otevřených dveří 2017 www.gymck.cz Charakteristika gymnázia: Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů 8 20 Počet přijímaných uchazečů pro

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI.

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI. KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI www.gyoa.cz e-mail: petrak@gyoa.cz chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?)

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků Počet tříd Výroční zpráva o škole 2003/2004 Část I. Základní charakteristika školy Název školy Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Sídlo Pospíšilova tř. 324, 500 03 Hradec Králové

Více

Výroční zpráva o činnosti Mendelova gymnázia v Opavě ve školním roce 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti Mendelova gymnázia v Opavě ve školním roce 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti Mendelova gymnázia v Opavě ve školním roce 2000/2001 podle zákona č. 139/95 Sb., 17, pís. e a) Mendelovo gymnázium, Opava (MGO) Komenského 5, Opava, 746 01 škola s právní subjektivitou

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2016

MATURITNÍ ROČNÍK 2016 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou Komenského sady 62 příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2016 Mgr. Martina Žižlavská Lipník nad Bečvou 2016 MATURITNÍ ROČNÍK 2016 K maturitní zkoušce v roce 2016 přistoupilo

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE S T Ř E D N Í P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A Z L Í N P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 SRPEN A ZÁŘÍ Plánování besedy pro žáky ročníku Krajský soud ve Konzultace

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 - 2-1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Září 1.9. zahájení školního roku 1. - 5.9. společná část maturitní zkoušky 2016 podzim 7.9. praktické maturitní zkoušky 2016 podzim 8.9. schůze rodičů žáků 1.

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2009-2010. Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2009-2010. Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2009-200 podle 0, odst. 3 zákona č. 56/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI.

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI. KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI www.gyoa.cz e-mail: petrak@gyoa.cz chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na UNIVERZITU, VŠ, (bakalářské studium) VOŠ (?) nebo se zatím ještě nedokáţete

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu V letech 2009 2011 realizujeme projekt S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Organizace školního roku 2017/2018 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 28/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Zahájení práce v předmětových komisích srpen Příprava učeben

Více

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 GYMNÁZIUM OTROKOVICE INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Uchazeči ke vzdělání v obou oborech vzdělání budou konat přijímací testy. Termín konání testů v rámci přijímacího

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Jsme jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Pro školní rok 2017/2018 otevíráme třídu oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) čtyřleté

Více

Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2015-2016 podle 10, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Přijímací řízení Gymnázium Český Krumlov

Přijímací řízení Gymnázium Český Krumlov Přijímací řízení Gymnázium Český Krumlov Školní rok 2017/2018 Počty přijímaných uchazečů školní rok 2017/2018 maximálně Obor 79-41-K/41 Gymnázium čtyřleté 30 žáků Obor 79-41-K/61 Gymnázium šestileté 30

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - 2-1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Září 1.9. zahájení školního roku 1. - 5.9. společná část maturitní zkoušky 2014 podzim 4.9. schůze rodičů žáků 1. ročníku (16:00) 9.9. praktické maturitní zkoušky

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Jsme jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Pro školní rok 2017/2018 otevíráme třídu oboru vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole spojenou

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2010/11 tyto podklady slouží pro potřebu KrÚ JMK, neobsahují všechny požadované údaje stanovené v 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. A. Základní

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Gymnázium Jihlava. harmonogram školního roku 2016/2017

Gymnázium Jihlava. harmonogram školního roku 2016/2017 Gymnázium Jihlava harmonogram školního roku 2016/2017 Září 1. týden po sportovních kurzech: rodičovské schůzky k zimním kurzům výjezd našich studentů v rámci projektu do gymnázia Cygnus v Amsterdamu (termín

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2008/2009 Měsíční plán akcí

Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2008/2009 Měsíční plán akcí Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2008/2009 Měsíční plán akcí Září 2008 30. -31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt 1.Zahájení školního roku 2. Třídnické práce, Spirit

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20

Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Vážení uchazeči, vážení rodiče, pro Vás je připravena tato prezentace, která obsahuje důležité informace o studiu na naší škole... Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Adresa:

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Organizace školního roku 2013/2014. Termínový kalendář pro studenty. Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9:

Organizace školního roku 2013/2014. Termínový kalendář pro studenty. Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9: Organizace školního roku 2013/2014 Termínový kalendář pro studenty 1. pololetí Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9:30 2.9.2013 Logická olympiáda registrace soutěžících 1.8.-30.9.2013 Podzimní

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

Beseda pro rodiče vycházejících žáků. Školní rok: 2016/ Informace zástupců SŠ pro žáky a rodiče

Beseda pro rodiče vycházejících žáků. Školní rok: 2016/ Informace zástupců SŠ pro žáky a rodiče Beseda pro rodiče vycházejících žáků Školní rok: 2016/2017 15. 11. 2016 Informace zástupců SŠ pro žáky a rodiče Co si zjistit, než vyplníme přihlášku: kritéria přijetí na SŠ ( platná k 31. 10. 2016 a k

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Září 2011. 27.-28.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Mí,Pi,Ba 29. 31.8. Opravné zkoušky 30.8. Pedagogická rada 31.8. Nostrifikační zkouška

Září 2011. 27.-28.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Mí,Pi,Ba 29. 31.8. Opravné zkoušky 30.8. Pedagogická rada 31.8. Nostrifikační zkouška Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2011/2012 Předpokládané akce, u nichţ ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-565/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-565/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-565/13-A Název právnické osoby Střední zdravotnická škola vykonávající činnost školy: Sídlo: Ruská 91/2200, 100 00 Praha 10 IČO: 00638765

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Přijímací řízení na střední školy ve školním roce pro školní rok

Přijímací řízení na střední školy ve školním roce pro školní rok Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2016-17 pro školní rok 2017-18 Legislativa Školský zákon 178/2016 Sb. Vyhláška 353/2016 Další informace CERMAT Kde hledat informace? Dny otevřených dveří

Více

12.4. jednotná přijímací zkouška - 1. termín

12.4. jednotná přijímací zkouška - 1. termín Plán školního roku 2016/2017 35 29.08.-04.09. 1.9. zahájení školního roku 1. - 7.9. společná část MZ - podzimní termín 36 05.09-11.09. 12. - 16.9. sportovní kurz - 1C, 1M - Sázava 37 12.09.-18.09. 12.

Více