KRONIKA MĚSTA ŠTÍTY ROK 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRONIKA MĚSTA ŠTÍTY ROK 2007"

Transkript

1 KRONIKA MĚSTA ŠTÍTY ROK

2 I. ÚVOD Mezinárodní situace Rok 2007 ve světě se dá označit stejně napjatý jako rok předešlý byl ve svých 69 letech oběšením popraven bývalý prezident Iráku Saddám Husajn. Válka v Iráku pokračuje, umírají vojáci, policisté i civilní občané. Na jihu země vzplanula válka mezi šíitskými skupinami a v srpnu odpálili sebevraţední atentátníci čtyři nákladní vozy s výbušninami a způsobili tak nejkrvavější den od začátku irácké války zahynulo na pět set lidí.. V Libanonu zavládly nejhorší boje mezi domácími skupinami od konce občanské války roku Nanovo propukly boje mezi palestinskými Araby. Pakistánská vláda po týdenním obléhání dobyla Rudou mešitu v Islámábádu, v říjnu zde zaútočili na kolonu bývalé premiérky Bhuttové teroristé, zemřelo přes sto lidí v davu, který ji vítal po návratu z exilu. V Barmě probíhaly celonárodní protesty proti vojenské diktatuře, které byly krvavě potlačeny. Nepokojnou situaci ve válkou ohroţených oblastech se snaţí uklidnit George Bush, který předloţil pátý plán na uklidnění situace v Iráku a posílil armádu o dalších dvacet tisíc vojáků. V květnu se pokoušeli naformulovat pětiletý plán na uklidnění Iráku představitelé šedesáti zemí. Částečně se uklidňuje stav mezi Severní a Jiţní Koreou, jejich představitelé se sešli na vrcholném summitu. V únoru jednala v Paříţi velká konference klimatologů a potvrdila, ţe za globální oteplování Země můţe z 90 % samo lidstvo. Konference odstartovala kampaň za záchranu Země. Z pozice francouzského prezidenta odešel Jacques Chirac, nahradil jej Nicolas Sarkozy. Nový fenomén násilí se rozšiřuje světem. V dubnu zastřelil osamělý zabiják ve Virginii na univerzitě 32 lidí, v listopadu zavraţdil student ve finské Tuusule 7 studentů a ředitelku střední školy, v prosinci zastřelil v nákupním centru v Omaze devatenáctiletý student 8 lidí. Problémy násilí ve školách se objevují také u nás. Sedm let hledal svět sedm nejpodivuhodnějších míst planety. Dne byly oficiálně zveřejněny výsledky celosvětového hlasování. Jsou to: Socha Krista Spasitele v Rio de Janiero v Brazilii, Velká čínská zeď, chrámové město Mayů Chichén Itza v Mexiku, skalní městopetra v Jordánsku, posvátná pevnost Inků Machu Picchu v Mexiku, Tádţ Mahál v Indii, Koloseum v Římě. V srpnu vzplály rozsáhlé poţáry v Řecku, zachvátily polovinu státního území, desítky lidí uhořely. Na Slovensku byla provedena mnohahodinová operace oddělení siamských dvojčat. Oba chlapci po několika týdnech zemřeli. 2

3 Cena barelu ropy poprvé překročila hranici 80 dolarů za barel. Všichni řidiči to pociťují při nákupech u čerpacích stanic. Rumunsko a Bulharsko se staly členy EU. Egyptologové ohlásili objev století. Identifikovali Hatšepsut, nejznámější panovnici starověkého Egypta. Jde o největší nález po objevení hrobky faraona Tutanchamóna. ROK 2007 V ČESKÉ REPUBLICE 18 let po listopadové revoluci v roce 1989 je Česko plnoprávným a spolehlivým členem Severoatlantické aliance, který svou skromnou silou pomáhá bránit demokracii ve světě. Také sympatickým členem Evropské unie, kde se zvolna vymyká roli chudého příbuzného a připravuje se na to, ţe uţ za rok bude celé bruselské říši půl roku symbolicky vládnout. Ekonomicky má stát nejniţší nezaměstnanost za posledních deset let, v historii nejvyšší vývoz a stále slušný šestiprocentní nárůst ekonomiky. V metodice Světové banky je Česko uţ dva roky zařazeno v kolonce bohatých států a česká metropole patří jiţ dlouho mezi výrazně nadprůměrné regiony Evropy. V lednu jmenoval prezident Václav Klaus druhou Topolánkovu vládu a po osmi letech vystřídala levici v čele státu pravice. Ve vládě zasedly 4 ţeny, ministryně kultury Helena Třeštíková vydrţela jen dva týdny. Vláda odloţila na neurčito přijetí eura a rovněţ tak přijetí razantní reformy veřejných financí. V dubnu představila soubor reformních opatření (změna daní, cen bydlení, sociálních dávek, porodného a přídavků na děti, odchod do důchodu v 65 letech), které plánuje na budoucí rok. Ministr zdravotnictví poţadoval platbu u lékaře a za vyzvednutí léku pro další období. V červnu vyvolala ČSSD hlasování o důvěře vládě, které Topolánkův kabinet zdárně přeţil. Po celý rok byla v našem státě řešena otázka vybudování americké radarové základny na jeho území. Nápad vybudovat u brdské vesničky Míšov součást protiraketové obrany rozzlobil Rusy a také spoustu českých občanů. Na konci července posuzovali v brdských lesích situaci novináři i ministerstvo obrany. Podle průzkumu bylo proti radaru 68% Čechů. Ministerstvo informatiky ukončilo svou činnost, jeho práci teď provádí resort vnitra, průmyslu a obchodu a místního rozvoje. V září oznámila rezignaci ministryně školství Dana Kuchtová. Vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek oznámil začátkem listopadu svou rezignaci po reportáţi ČT o jeho vyuţívání sociálních dávek, ač měl v bance miliony. Od počátku roku platí u nás zákon umoţňující vykázat z bytu člověka, který tyranizuje svého partnera, zákon je často vyuţíván. 3

4 Okresní soud v Jindřichově Hradci přiznal 15 milionů korun jako odškodné těţce postiţenému chlapci, který se v roce 2003 málem utopil na školním výletě. V březnu byl zveřejněn vítězný návrh na novou budovu Národní knihovny, která by měla stát na Letné. Návrh architekta světového věhlasu Jana Kaplického vzbudil takové emoce, ţe nebyl do konce roku realizován. V květnu hostilo Brno summit patnácti prezidentů zemí střední a jihovýchodní Evropy. V témţe měsíci se úplnou náhodou provalila kauza týrání dvou chlapců vlastní matkou v Kuřimi. Děti byly matce odebrány a ţijí v zařízení Klokánek Fondu ohroţených dětí. Matka čeká na soud ve vazbě. Po roce se do Česka vrátil virus ptačí chřipky. Napadl velkochovy na Ústeckoorlicku, kde musela armáda zlikvidovat statisíce nakaţených ptáků. Do Prahy zavítal zachránce ţidovských dětí Nicolas Winton. Má zásluhy o ţivot stovek dětí, které před válkou odvezl ze země a tak jim zachránil ţivot V říjnu bylo prostřednictvím testů DNA zjištěno, ţe v třebíčské porodnici došlo k nechtěné záměně novorozenců. Dvě holčičky Veronika a Nikolka ţily téměř rok v cizí rodině. Případ vyvolal veliký rozruch ve společnosti. Parlament schválil novelu, která umoţní digitální televizní vysílání. Digitální éra odstartovala na Domaţlicku. Plně má být Česko digitalizováno do několika let. Vstoupili jsme do schengenského prostoru, coţ znamená, ţe v podstatě u nás zmizely hranice a Češi teď mohou cestovat do zemí Evropské unie bez hraničních kontrol. Osobnostmi roku byli v tisku zvoleni tři lidé - Markéta Irglová, která je nominována na cenu Grammy a Oskara za film Once, Jan Kaplický, uznávaný architekt, člen ateliéru FUTURE SYSTEMS, jehoţ návrh na budovu Národní knihovny chobotnice zvítězil v soutěţi a Karla Poláčková, která jako první Češka zdolala nejvyšší horu světa Mount Everest. V oblasti kultury překvapila celou společnost tragická smrt -sebevraţda - Karla Svobody, nejznámějšího skladatele populární hudby. Nejvyšší soud zrušil dřívější rozsudky o přisouzení chrámu sv. Víta církvi. Chrám tedy opět patří státu a spor se po 14 letech vrací na začátek. Uplynulo 650 let od stavby Karlova mostu a začala první fáze jeho opravy, která potrvá nejméně tři roky. 4

5 V září měli Čechové po 350 letech moţnost vidět knihu knih, největší rukopis světa Kodex Gigas neboli Ďáblovu knihu. Je to soupis středověkého vědění, který koncem třicetileté války odvezla z naší země jakoţto válečnou kořist švédská vojska. Nyní tuto vzácnost zapůjčila švédská knihovna praţské Galerii Klementinum na tříměsíční výstavu. Ze známých umělců opustili naše řady herci Svatopluk Beneš, Jiří Zahajský, Josef Vinklář a Petr Haničinec. Rok 2007 ve sportu - Praha se chce ucházet o pořádání olympijských her v roce V březnu to potvrdili praţští zastupitelé a v září podepsali praţský primátor a předseda Českého olympijského výboru dopis, v němţ se Praha uchází o pořádání tohoto svátku sportu. Česká veřejnost má na tento fakt rozporuplné názory. Martina Sáblíková se stala mistryní světa v rychlobruslení, vytvořila nový světový rekord a získala Světový pohár. Kateřina Neumannová získala druhou zlatou medaili mistrovství světa v závodu na 10 km volnou technikou a poté ukončila sportovní kariéru. V červenci se stala prezidentkou organizačního výboru mistrovství světa v klasickém lyţování pro rok Šárka Záhrobská získala zlatou medaili na mistrovství světa ve sjezdovém lyţování. Mistrem světa v desetiboji se v září stal olympijský vítěz a světový rekordman Roman Šebrle, stejný titul patří i oštěpařce Barboře Špotákové. Akrobatický lyţař a olympijský vítěz Aleš Valenta oznámil konec své kariéry. 85 roků oslavila - svěţí a usměvavá - česká oštěpařka Dana Zátopková, olympijská vítězka z LOH

6 II. ROK VE MĚSTĚ 1. EVIDENCE OBYVATEL K bylo ve Štítech přihlášeno obyvatel. Během roku se přistěhovalo 61 osob, 60 se odstěhovalo, zemřelo 26 občanů a narodilo se 14 dětí 9 chlapců a 5 dívek. Prvním narozeným dítětem v tomto roce byl František Pospíšil z Březné, který přišel na svět dne Nejstarším občanem města byla v roce 2007 paní Anna Večeřová z Domova důchodců, která oslavila 94. narozeniny. Celkový počet obyvatel je rozvrstven mezi Štíty 1573, Březnou 253, Heroltice 112 a Crhov 97. Mezi zajímavosti místního regionu patří četnost některých příjmení. Toto označení rodin vznikalo po několik staletí pro lepší rozlišení obyvatel. Vývoj společnosti vyţadoval přesnou evidenci občanů. Dědičnost a neměnnost příjmení byla zajištěna patentam císaře Josefa II. ze dne , kdy dostali svá příjmení také zcela obyčejní lidé. Českých příjmení je dnes více neţ a ve Štítech se jich vyskytuje téměř 450. Z nich jsou nejčetnější: Valenta, Valentová osob Kubíček, Kubíčková osob Knápek, Knápková osob Pospíšil, Pospíšilová osob Šula, Šulová osob Pecháček, Pecháčková osob Haltmar, Haltmarová osob Purkert, Purkertová osob Verner, Vernerová osob Lakomý, Lakomá osob Zajímavé přitom je, ţe ani jedno z těchto u nás nejčetnějších příjmení se nevyskytuje v celostátním ţebříčku. Jiné je to se jmény křestními. Zde se s celostátním pořadím nejčastěji uţívaných muţských i ţenských jmen téměř shodujeme. ČR: Jiří, Jan, Petr, Josef, Pavel Štíty: Jan, Josef, Jiří, Petr, František 6

7 ČR: Marie, Jana, Eva, Anna, Hana Štíty: Marie, Anna, Jana, Eva, Petra 2. MĚSTSKÉ ZASTUPITELSTVO, MĚSTSKÝ ÚŘAD V roce 2007 začalo pod vedením starosty pana Bc Jiřího Vogela naplno pracovat nové zastupitelstvo a Rada města. Občané mohli práci nových zastupitelů sledovat na 6 veřejných jednáních, členové rady řešili problémy města na 23 jednáních. Městský úřad Pracoval v tomto sloţení: Starosta Bc. Jiří Vogel, místostarosta Petr Haltmar, sekretariát Eva Šatánková, místní hospodářství Václav Haltmar, majetkové oddělení Pavla Machová, ekonomické oddělení Pavlína Minářová a Milana Bartošková, matrika Iveta Horvátová, městská knihovna Boţena Klimešová a Ivana Hraničková, Turistické informační centrum Stanislava Macková. Městské zastupitelstvo Tento vrcholný orgán obce pracoval od ve sloţení: Starosta města Bc. Jiří Vogel, místostarosta Petr Haltmar. Členové Rady města: Marie Hansmannová, Luboš Skácel, Ing. Jiří Jelínek. Zastupitelé: Antonín Čech, Ing. Jiří Švéda, Ivar Směšný, Miroslav Čermák, Jaroslav Pavelka, PaedDr. Boţena Sojáková, Vojslav Drlík, Bc. Zdeněk Drlík, Otto Wonke, Jitka Kociánová. Dne 5.února 2007 uvolnila svůj mandát paní PaedDr. Boţena Sojáková a na její místo postoupil pan Ing. Pavel Meixner. Poté odstoupil ze zastupitelstva města pan Vojslav Drlík a byl nahrazen panem Pavlem Hrdinou. Zastupitelstvo na svých jednáních schvalovalo jednací řád zastupitelstva města Štíty, Etický kodex člena zastupitelstva, obecně závazné vyhlášky, rozpočet a rozpočtová opatření, rušilo platnost smluv, které nebyly zaneseny v rozpočtu města, a uzavíralo potřebné smlouvy nové, řídilo hospodaření města k dosaţení uspokojivého ekonomického stavu, řídilo činnost městských orgánů a komisí, kontrolovalo činnost školských a sportovních zařízení, provádělo prodeje a pronájmy, popřípadě koupě pozemků a nemovitostí, staralo se o kvalitní vzhled a úroveň města a jeho majetku. Během roku 2007 se podařilo stabilizovat ekonomickou situaci města, dokončit investiční akci výstavby bytových domů BJ 20 v Okruţní ulici, zdárně pokračovat v dříve jiţ rozpracovaném projektu IKT Štítecko a projektu Ráj aktivního odpočinku, podnítit a zorganizovat vznik Bytového druţstva Štíty, zlepšit kvalitu pitné vody vybudováním nových sběračů vody, pronajmout městské lesy, provést velmi důleţité personální změny a následné sníţení počtu pracovníků MěÚ, uzavřít 7

8 Partnerskou smlouvu s městem Niemodlin v Polské republice a navázat první kontakty s městy Belveder Ostrense v Itálii a městem Rastow ve Spolkové republice Německo. Na velmi dobré úrovni jsou webové stránky města, které přispívají k lepší informovanosti o současnosti, historii a prezentaci města Štíty. Práci zastupitelstva připravuje a její kvalitu zaštiťuje svou činností Rada města. 3. ORGÁNY A KOMISE MĚSTA Finanční výbor Pracoval podle ročního plánu. Na svých jednáních prováděl evidenci platných smluv s finančními závazky i evidenci smluv nových, dokladovou kontrolu vynakládaných prostředků, přídělů do sociálního fondu, kontroly pokladní hotovosti i mzdových prostředků, finančních otázek městské knihovny, hospodaření příspěvkových organizací -ZŠ, MŠ, TJ Sokol a hospodaření v městských lesích. Uţíval a upravoval vnitřní směrnice o oběhu účetních dokladů a o účetnictví, prováděl odsouhlasení aktiv a pasiv, kontroloval provádění inventarizace. Připravoval změny v rozpočtu, rozpočtové provizorium a návrh rozpočtu na rok Kontrolní výbor Na svých zasedáních hodnotil stav realizace akce Rozvoj IKT Štítecka. Kontroloval uzavřené smlouvy a finanční závazky z minula a potvrdil neplatnost těch, které nebyly zahrnuty do rozpočtu města. Prověřoval plnění usnesení Městského zastupitelstva a rady, účelnost čerpání finančních darů, prováděl kontrolu plnění Obecně závazné vyhlášky, kontrolu cestovních příkazů a cestovného a činnosti na úseku MH. Při návštěvě místního autokempu zjistili členové výboru jeho velmi zanedbaný stav a upozornili na nutnost zásahu. Redakční rada Předseda Mgr. Jana Knápková, členové Iveta Horvátová, Mgr. Hana Tempírová, Miroslav Čermák, Stanislava Macková. Během roku připravila rada k vydání 6 čísel Štíteckých listů. Jednala o obsahu, grafické úpravě a expedici časopisu, nákladech, stálých rubrikách, aktuálnosti údajů a inzerci. Zásadním problémem byla dobrá informovanost, ohlasy a dotazy čtenářů. Komise školská a kulturní Předseda Ing. Marie Bartoňová, členky Renata Habermannová, Jarmila Smrčková, Boţena Klimešová, Marie Skácelová, Ivana Hraničková. Komise připravuje kulturní akce pro občany města, patří jí péče o městskou knihovnu a kulturní dům. 8

9 Komise stavební Předseda Ing. Bohuslav Havránek, členové Petr Haltmar, František Knápek, Ladislav Krejčí, Josef Šula, Emílie Purkertová. V kompetenci komise je registrace ţádostí občanů o povolení drobných oprav a úprav nemovitostí podle nového stavebního zákona, kdy udrţovací práce za účelem rekonstrukce nevyţadují ohlášení ani stavební povolení. Komise řešila tyto případy. Komise regenerační Předseda Petr Haltmar, členové Pavel Ševčík, Mgr. Přemysl Kokeš, Ing.Arch.Jitka Štáblová (NPÚ Olomouc), Hana Bukowská (MěÚ Zábřeh), Ing. Jana Mrňková (KÚ Olomouc). Činností této komise bylo stanovení priorit pro záchranu kulturních památek a opravy v roce 2007 v Městské památkové zóně. Byly provedeny pouze udrţovací práce na fasádách domů č. 3, 4, 6, 7, 46, 47 a 49. Bylo schváleno přemístění sochy Nejsvětější Trojice do ulice Na Travech a její zápis do kulturních památek. Členové prohlédli kostel sv. Jana Křtitele v Herolticích a navrhli jej také jako kulturní památku. Bylo dohodnuto dokončení úpravy okolí sochy sv. Anny. Komise poţádala Muzeum Šumperk o navrácení zapůjčených kamenných desek rodu Ţalkovských, pro které hledá důstojné umístění. Komise sociální a zdravotní Předseda MUDr.Mária Braunová, členky Mgr. Bronislava Haltmarová, Eva Šatánková, Zora Daňková, Jarmila Vrzalová, Viera Altmanová, Jitka Bendová. Komise projednala program Komunitní plánování sociálních sluţeb Zábřeţska, nový zákon o sociálních sluţbách a zákon o pomoci v hmotné nouzi, způsob přidělování příspěvků na péči a příspěvky při péči o blízkou nebo jinou osobu, příspěvky na ţivobytí, příspěvky v mimořádných případech, doplatky na bydlení a mimořádnou okamţitou pomoc pro těţce zdravotně postiţené občany, nezaopatřené děti apod. Prováděla místní šetření v rodinách a šetření v opatrovnické věci. Projednáním výsledků dotazníkového šetření pro zmapování specifických potřeb obyvatel mikroregionu vznikl Katalog sociálních sluţeb, který je k dispozici na MěÚ Zábřeh. Členky také řešily podmínky nároku na příspěvek na péči pro občany starší 80 let. SPOZ Předseda Iveta Horvátová, členové Marie Malíková, Boţena Hartenbergerová, Marie Kreuzigerová, Mgr. Jarmila Čermáková, Alma Lakomá, Alena Knápková, Anna Vernerová, Miroslava Faitová, Boţena Ryšánková, Věra Reţňáková, Dana Batková, Josefa Čadová, Viera Altmanová, Emílie Bartošová, Mgr. Jiří Lauermann. Členky SPOZ uspořádaly dvakrát vítání novorozeňat, na která bylo pozváno všech 14 dětí se svými rodiči. 9

10 Pro 236 jubilantů byla uspořádána oslava jejich výročí -gratulacemi v rozhlase, místním časopise nebo i osobní návštěvou s přáním a dárkem. V rodinném kruhu byly oslaveny 2 zlaté svatby manţelů Pavelkových a Kleinových. Vzácné výročí diamantovou svatbu - oslavili s členkami SPOZ a zástupci města manţelé Šulovi z Crhova. V závěru školního roku byli při příleţitosti rozloučení se školní docházkou pozváni na setkání s představiteli města ţáci devátých tříd a jejich rodiče. V září byli uvítáni ve školní budově na počátku své školní kariéry malí prvňáčci. Komise ochrany přírody a krajiny Předseda Ing. Pavel Meixner, členové Luboš Skácel, Otto Wonke. Krizový štáb města Bc Jiří Vogel, starosta, Petr Haltmar, místostarosta, Zdeněk Fingr, velitel hasičů. Osadní výbory Heroltice František Haltmar, Mgr. Jana Knápková, Iveta Strnadová V Herolticích byl dne pořádán spolkem SDH Hasičský ples, následující den Dětský karneval. Osadní výbor společně s Heroltickou s.r.o. zorganizoval v sobotu brigádu na sběr odpadu v obci a podél komunikace Štíty Heroltice. Město zajistilo odvoz nasbíraného odpadu. V sobotu slavili heroltičtí občané Svatojánskou pouť s názvem Ţivé Heroltice. Hlavním cílem oslav bylo zahájení veřejné sbírky na opravu a údrţbu kostela sv. Jana Křtitele a pískovcových soch v Herolticích. Oslavy začaly mší svatou s doprovodným koncertem flétnové skupiny Black Ladies z Olomouce. Veřejnou sbírku zahájil pan starosta Vogel a promluvila i zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová. V podvečer proběhla taneční zábava se skupinou Alfa ze Šternberka. Od tohoto data začalo pravidelné polední zvonění v neděli, které má lidem připomínat existenci kostela a nutnost udrţet kulturní dědictví pro další generace. 18. srpna uspořádal pan T. Zeman I. ročník nohejbalového turnaje O putovní pohár Ambroţe Kulhavého. V sobotu 8. září pořádal spolek hasičů Heroltice 6. ročník hasičské soutěţe O pohár SDH Heroltice. Zúčastnilo se 9 sborů, z nichţ se stalo vítězem druţstvo Bušína. Sbory Štítů, Březné a Heroltic obsadily 4., 5. a 6. místo. V sobotu mohli občané vyslechnout Adventní koncert při svíčkách flétnové skupiny Black Ladies v heroltickém kostele. Výtěţek z dobrovolného vstupného byl věnován na sbírku Ţivé Heroltice. Od června se díky dárcům pro sbírku shromáţdilo Kč. Sbírka byla povolena 10

11 Krajským úřadem Olomouc a její účet je zaloţen u České spořitelny na dobu od do pod číslem /0800. V závěru roku hrála k tanci skupina Víkend ze Znojma na Předsilvestrovské zábavě. Březná -Zbyněk Kubíček, Josef Malý, Lucie Pospíšilová 28. dubna bylo v obci pořádáno Pálení čarodějnic v novém Řáholci. V měsíci červnu se občané Březné sešli na Kácení máje. 21. července zde proběhla soutěţ svalů Březenský Zekon. Crhov Vlastimil Pecháček, Marie Drozdová, Jiřina Šulová 4. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI VE MĚSTĚ ledna proběhla na území Charity Zábřeh Tříkrálová sbírka, kdy koledovalo v naší veřejnosti 259 skupin koledníků. Celková získaná částka byla Kč. 12. března se na Městském úřadě uskutečnilo setkání vedení města Štíty s poslancem parlamentu ČR Ing. Petrem Krillem, místopředsedou Výboru pro evropské záleţitosti, členem zahraničního výboru. Starosta města seznámil pana poslance s problémy města a s připravovanou strategií na volební období. Ředitel ZŠ PaedDr. Miloš Harnych předestřel špatný technický stav školní jídelny a tělocvičny. Pan poslanec si školu prohlédl a přislíbil pomoc při řešení rekonstrukce jídelny se uskutečnil Den Země V areálu dětského domova a základní školy proběhly akce pro veřejnost. V prostorách DD představil svoji činnost oddíl štíteckých skautů, pro děti byly připraveny výtvarné, soutěţní a zábavné aktivity. V budově základní školy byl promítán film s ekologickou tématikou a uskutečněna přednáška o třídění odpadů. Návštěvníci měli moţnost navštívit školní ZOO koutek proběhla v zasedací místnosti MěÚ Valná hromada TJ Sokol se naše město zapojilo do celonárodní sbírky nazvané Český den proti rakovině, dříve známé pod názvem Květinový den. Sbírku kaţdoročně pořádá Liga proti rakovině Praha a jejím letošním heslem bylo Dnešní děti zítřejší svět.ţáci devátých tříd nabízeli květinky měsíčku lékařského za dobrovolný příspěvek (od 20 Kč). Podařilo se získat částku Kč za 300 kusů kytiček starosta Štítů uspořádal spolu s občany Březné exkurzi ve firmě ZEAS Březná a.s. Ing. Jurásek, ředitel firmy a pan Knápek, vedoucí ţivočišné výroby, provedli návštěvníky areálem na Březné a seznámili je s vysokou úrovní chovu skotu a s celým moderním zemědělským závodem, který se dále zlepšuje a rozvíjí v sobotu se konal jiţ 4. ročník Dne Mikroregionu Zábřeţsko. Prezentace jednotlivých obcí, sportovní akce a kulturní vystoupení probíhaly letos v Hoštejně. 11

12 Štíty bojovaly o pohár v malé kopané a z 13 druţstev obsadily pěkné třetí místo. Úspěšné bylo vystoupení maţoretek a country tanečníků ze štítecké mateřské školy. V rámci Dne Mikroregionu se konala také akce Kolmo za poznáním Olomouckého kraje. Cyklisté z široké veřejnosti projíţděli naším mikroregionem a sbírali kontrolní razítka v předem určených místech. Jedním z kontrolních stanovišť byl i štítecký ACROBATPARK, kde byly k dispozici informační materiály o našem městě a také klobásky k občerstvení v sobotu vyhrávala na místním náměstí řízná dechovka oznamující pořádání tradičního Štíteckého jarmarku. Hudební soubory Veselá kapela, Jedeláci a Záhorská kapela se střídaly při dopoledním koncertu. Návštěvníci také obdivovali vystoupení malých tanečníků z MŠ. V jarmarečním odpoledni se dalo pěkně posedět při kávě či vychlazené dvanáctce v Acrobatparku, kde k tanci a poslechu vyhrávala Záhorská kapela se uskutečnila v zasedací místnosti MěÚ přednáška pana Václava Keprta, ředitele Arcidiecézní charity Olomouc, Ţivot misie Baie de Henne na Haiti. Pan přednášející misii navštívil počátkem letošního roku. V misii působí otec Roman Musil ze Zábřeha. S pomocí dárců tam byla vybudována nová škola, solární panely, studna s nezávadnou vodou. 23.června 25.června Od 1.7. Zasvěcená slova a fotografie o ţivotě mezi nejchudšími z chudých promítané posluchačům měly velký ohlas. Některé záběry byly velmi skličující, jiné zase plné optimismu. Návštěvníkům byly představeny projekty Adopce na dálku a Střecha pro Haiti. Cílem štíteckých občanů bylo darovat jedné potřebné rodině střechu nad hlavou. Potřebná částka byla Kč. Na dobrovolném vstupném se vybralo Kč a sbírka v kostele činila Kč. Celkem se nashromáţdilo Kč, coţ byla dostačující částka na uskutečnění záměru. V sobotu bylo ve Štítech oficiálně otevřeno zrekonstruované fotbalové hřiště. Byl to šťastný závěr akce, na kterou se před dvěma lety podařilo získat z Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy částku 2 miliony Kč. Štítecká kopaná tak získala areál, který odpovídá současným sportovním poţadavkům. Tentýţ den se konala svatojánská pouťová oslava Ţivé Heroltice se zahájením veřejné sbírky na opravu a údrţbu heroltického kostela sv. Jana Křtitele. v Acrobatparku Freestyle Camp. se rozběhl na MěÚ Štíty pilotní projekt Spisové sluţby od společnosti ASI informační technologie s.r.o. Úkolem spisové sluţby je příjem a doručování, třídění, 12

13 označování, zapisování, evidence, oběh, vyřizování, odesílání, ukládání a skartace dokumentů v rámci organizace. 24. července se konal v Acrobatparku 6. ročník Freestyle Czech Open, který vyhrál náš borec Aleš Valenta, i kdyţ jiţ předtím ohlásil ukončení závodní činnosti. 29. červenec zaznamenal ve stejném prostředí Český pohár ve skocích do vody. 11. srpna proběhla Štítecká pouť. V sobotu od deváté hodiny dopoledne sledovali příznivci lyţařské akrobacie v Acrobatparku výkony závodníků Světového poháru Freestyle Czech Open V podvečer pobavila návštěvníky i sportovce svým vystoupením hudební skupina Reflex band. Ve štíteckém chrámu vystoupil pěvecký sbor Schola kostela Nanebevzetí panny Marie ze Svébohova. Na novém trávníku se v mistrovském utkání I. třídy střetlo druţstvo dorostu Štíty se Sokolem Velké Losiny., další den vystřídali dorostence muţi Sokola Štíty v utkání s TJ PKZ Vidnava. Po oba sváteční dny zdobily náměstí pouťové atrakce a v kostele byly slouţeny mše. 1. září znamenal začátek nového školního roku. Starosta města a členky SPOZ přivítali 25 prvňáčků, kteří dostali jako dárek slabikář a pamětní list vystoupil poprvé na pódiu nový oddíl TJ Sokol maţoretky Kopretiny. Čtrnáct dívek v ţlutobílých kostýmech pod vedením slečny Šendulové předvedlo své šou při příleţitosti oslav 100. výročí zaloţení skautingu. S velkým úspěchem podpis partnerské smlouvy s polským městem Niemodlin sledovali posluchači vánoční zpívání a povídání Pavlíny Filipovské Mikulášská nadílka vánoční koncert flétnového kvintetu Black Ladies v Herolticích pozvali občany našeho města na svůj adventní vánoční koncert členové dechového orchestru Základní umělecké školy Zábřeh se konal Den otevřených dveří Dětského domova Štíty. 5. PARTNERSTVÍ MĚSTA ŠTÍTY Přátelení a setkávání občanů v rámci partnerství měst či obcí má jiţ dlouholetou tradici. Také štítecké vedení města vybralo pro partnerství tři sídla v cizině a to polské město Niemodlin, italské městečko Belvedere Ostrenze a německé město Rastow. Po dvou letech příprav, zasílání mnoha dopisů a ů, se podařilo dohodnout uzavření první partnerské smlouvy s polskými sousedy. 13

14 Dne navštívili radní města společně s ředitelem ZŠ, ředitelkou MŠ a referentkou informačního centra polský Niemodlin, aby jednali o budoucí spolupráci. Byli vřele přivítáni patnáctičlennou radou města, se kterou velmi ţivě diskutovali a posléze dohodli podepsání partnerské smlouvy. Niemodlin je starobylé město vzdálené od Štítů asi 140 km směrem na Nysu. Ve městě ţije 7 tisíc obyvatel, stejný počet potom v přilehlých vesnicích. Při návštěvě shlédli naši radní moderní čističku odpadních vod, rozsáhlý čedičový lom, fotbalový klub s velmi dobrým technickým zázemím i historické památky ve staré části města. Při návštěvě místní školy shlédli strhující vystoupení ţáků mateřské i základní školy a také plán na budoucí projekt pro české i polské děti. 20. května přišla smutná zpráva o náhlém úmrtí niemodlinského starosty pana Stanislawa Chalimoniuka. Tím se podpis smlouvy poněkud pozdrţel. Nové volby se konaly v srpnu a poté přišlo pozvání do Niemodlinu. Dne 16. září byla s polskými přáteli podepsána partnerská smlouva a to v obci Grabin, kde byla slavnost podpisu spojena s místní tradicí doţínkových oslav. Podpis smlouvy byl pro naše město nesmírně důleţitý okamţik, neboť se jedná o první spolupráci v rámci Evropské unie. Odstranění jazykových bariér, navázání přátelských vztahů, vzájemné předávání zkušeností, propagace měst, poznávání jiných kultur a osvěty a spolupráce mezi městy jsou něco, co nebylo současníkům nikdy dopřáno a má význam pro všechny generace. Cílem a úkolem je připravit smlouvy o partnerství tak, aby nezůstalo pouze u formalit, ale jednalo se o skutečné přátelství. Další setkání s polskými přáteli se odehrálo při podpisu smlouvy o partnerství tentokrát ve Štítech dne 20. října Obřadu se zúčastnila kromě starostů obou měst řada osobností regionu. Slavnosti předcházela dopolední mše svatá v chrámu Nanebevzetí Panny Marie. V kulturním domě potom proběhl zábavný program ţáků MŠ a ZŠ, maţoretek, polských zpěvaček a dechové hudby Bludověnka. Večer následovala taneční zábava se známou skupinou Menhet a bohatým občerstvením. V půlce června přivítali na Městském úřadě ve Štítech delegaci z německého města Rastow. Pozvání do Štítů přijal starosta pan Götze a jeho tři kolegyně. Rastowští oslovili jiţ koncem minulého roku naše město s přáním navázat spolupráci v oblasti kultury, sportu a školství. Pro vzácné hosty bylo připraven bohatý program návštěva mateřské a základní školy, dětského domova, Akrobat Parku, firmy Klein&Blaţek a rekreačního střediska v Herolticích. Poslední den návštěvy sledovali němečtí přátelé cyklistický závod Rampušák. Na jednání se zastupiteli města byla připravena smlouva o uzavření partnerství obou měst, která by měla být oficiálně podepsána příští rok. V polovině října navštívila zase naše delegace město Rastow, kde byl upřesněn termín podpisu smlouvy. 14

15 Ve dnech září se vypravili zástupci Štítů do italského městečka Belvedere Ostrense. Byli ubytováni v italských rodinách a dny jejich návštěvy byly vyplněny poznáváním místních firem, škol a zájmových spolků (fotbalisté, atleti, kuličkáři, karbaníci, veteráni, hudebníci, dobrovolní zdravotníci, dárcové krve a další). Celé město bylo vyzdobeno českými vlajkami, sladěno do našich národních barev. Příjemným překvapením bylo, ţe italští občané věděli o našem městě mnoho informací,. Hlavním zdrojem jim byl internet, kde na webových stránkách poznali mnohé skutečnosti o Štítech. K návštěvě patřila také cesta k moři do města Senigalia, kde zaţili naši cestovatelé pravou italskou atmosféru. Setkávání s italskými přáteli byla velmi srdečná, plná pohody a vzájemnosti. Byl dohodnut termín návštěvy a podpisu partnerské smlouvy na 31. květen 2008 ve Štítech. Italské město Belvedere Ostrenze leţí v provincii Ancona 20 km od Jaderského moře. Má 2100 obyvatel, kteří pracují převáţně v továrnách, na farmách, v tisku a bankách. Mají svůj fotbalový a volejbalový tým a hudební skupinu. Mají upřímný zájem o navázání kontaktů s našimi občany. Místní evropské informační středisko ve Štítech uspořádalo na podzim 2007 výtvarnou soutěţ na téma Moje město můj domov. Finanční zajištění akce bylo z příspěvku celoevropské informační sítě středisek poskytujících informace o Evropské unii -EUROPE DIRECT. Soutěţe se zúčastnila mládeţ ve věku let ze čtyř zemí- ze všech spřátelených měst. Výstava soutěţních prací se konala 20. října v předsálí kulturního domu u příleţitosti podpisu partnerství s představiteli Niemodlinu. 370 diváků vybralo jako nejlepší práce obrázky Pawla Radeckiho z Niemodlinu, Nikla Pacenti z Belvederu Ostrense, Christiana Rofalskiho z Rastowa a Elišky Kristkové ze Štítů. Vítězové byli odměněni sadou českých akvarelových pastelů a uveřejněním svých děl na štíteckých internetových stránkách 6. POLICIE V roce 2007 bylo zjištěno v působnosti Obvodního oddělení Policie ČR Zábřeh, kam Štíty spadají, celkem 523 trestných činů (coţ znamená navýšení o 16 případů oproti loňskému roku). Největší podíl stejně jako loni tvoří majetková trestná činnost -269 případů s objasněností 30,48% (krádeţe vloupáním, krádeţe motorových vozidel, krádeţe v bytech a chatách, poškozování cizí věci apod.). Vyskytuje se rovněţ sprejerství, ublíţení na zdraví, vydírání, mravnostní trestné činy, zanedbání povinné výţivy, maření výkonu úředního rozhodnutí, ohroţení pod vlivem návykové látky, opilství, dopravní nehody, nedovolená výroba a drţení psychotropních látek a také hospodářská trestná činnost. Celková škoda při trestné činnosti činí Kč. Ve Štítech bylo v tomto roce prověřováno 24 trestných činů (16 jich bylo objasněno). Nepodařilo se objasnit neoprávněné uţívání vozidla, odcizení věcí z vozidel, vloupání do ZŠ, vloupání do chladicího boxu benzinové stanice a vloupání do rodinného domu. Byla objasněny případy krádeţe věcí v Akrobat parku, krádeţ peněz na Autokempu, pomalování kabin na fotbalovém hřišti, případy ublíţení na zdraví, podvodné jednání, řízení vozidel bez řidičského oprávnění, opilství, zanedbání povinné výţivy, poškozování cizích práv a nadrţování. 15

16 Bylo zjištěno 34 přestupků (majetkových, proti občanskému souţití, proti ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, v dopravě a ve zdravotnictví) V obci Březná byl prověřován trestný čin krádeţe motocyklu, zjištěno 5 přestupků (proti majetku, občanskému souţití a proti veřejnému pořádku). V Herolticích byly zjištěny 3 trestné činy -vloupání do rekreačního objektu a neoprávněné uţívání cizí věci. V obci Crhov řešila policie 3 mravnostní trestné činy, řízení bez řidičského oprávnění a neoprávněné uţívání traktoru. Přestupky nebyly zjištěny. Nedošlo k váţnému narušení veřejného pořádku. 7. HOSPODAŘENÍ MĚSTA Dne byl na 4. jednání Zastupitelstva města Štíty schválen návrh rozpočtu na rok Příjmy: daňové příjmy Kč nedaňové příjmy Kč dlouhodobé půjčky Kč Příjmy celkem Kč Výdaje celkem Kč V závěrečném účtu za rok 2007 bylo konstatováno, ţe rozpočtové příjmy dosáhly částky ,39 Kč a rozpočtové výdaje byly ve výši ,33 Kč Výše úvěrů na tento rok byla Kč, splaceno bylo ,50 Kč a k zbývá uhradit Kč. Z půjčky SFŢP na ČOV bylo letos splaceno Kč, celkově bylo splaceno ,50 Kč. Příspěvkovým organizacím (Základní škola a Mateřská škola ) byla poskytnuta dotace ve výši Kč. Hospodaření města Štíty za rok 2007 bylo přezkoumáno na základě ţádosti a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. dne , dále dne a následně dne pověřenými kontrolními orgány. Při přezkoumání hospodaření města nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Úplné znění rozpočtu a závěrečný účet byly uveřejněny na internetových stránkách města. 8. INSTITUCE Česká spořitelna Česká spořitelna a.s. ve Štítech zaznamenala v roce 2007 dvě výrazné změny. Od nastala změna vedoucí paní Daniela Lexmannová předala vedení paní Michaele Friedlové. Druhým zaměstnancem zůstává paní Markéta Hudousková ve funkci poradce. 16

17 Od nastala druhá změna Česká spořitelna rozšířila otevírací dobu pro klienty: úterý hod. Středa 9-12:30, 13:30-17 hod. Pátek 9-12:30 hod. I v roce 2007 mohli naši klienti vyuţít široké nabídky produktů nejen České spořitelny,a.s. (např. Servis24, běţné a sporoţirové účty, kreditní i platební karty, výběr z bankomatu, úvěry, atd.) ale i produktů dceřiných společností (např. Stavební spořitelny, Penzijního fondu, Investiční společnosti, Pojišťovny ČS). Od srpna 2007 měli také moţnost vyuţít nového produktu: Osobní účet nastavení účtu podle svých potřeb. Česká pošta Poštovní úřad ve Štítech pokračuje dále ve svých sluţbách veřejnosti. Pracuje zde 7 zaměstnanců, kteří obstarávají doručování listovních zásilek, balíků i peněz, obsluhují občany u přepáţek, prodávají tiskoviny a pohlednice a zajišťují sluţby Poštovní spořitelny. Mimo uvedené činnosti provádí pošta také on-line sluţbu dobíjení mobilních telefonů a sluţbu sázkovou. Římskokatolická farnost ve Štítech Rok 2007 se nesl v naší farnosti ve znamení kalendářních zvyklostí ale také i nových událostí proběhla Tříkrálová sbírka, při níţ skauti vybrali od občanů ve Štítech Kč, v Herolticích Kč, na Březné Kč a v Crhově Kč. Společenství mládeţe pořádalo jiţ druhý rok Tříkrálový ples v Horních Studénkách, který se velmi vydařil. Farnost proţila od Popeleční středy postní dobu při konání kříţových cest, při obřadech Svatého týdne, Zeleného čtvrtku a Velkého pátku. Slavila vigilii vzkříšení a zároveň křest dvou katechumenů, potom stejně radostně svátky velikonoční, slavnost Boţího těla a pouť v Herolticích. Pouť ve Štítech se slavila 12. srpna, při první poutní mši svaté zpívali zpěváci z Horních Studének, následovala mše pro poutníky a odpoledne proběhlo svátostné poţehnání. 21. října slavila farnost hody, 1. listopadu svátek Všech svatých a 2.listopadu následovaly Dušičky s poboţností v kostele i na hřbitově. Vánoční půlnoční mše svatá byla doprovázena zpěvem sboru ze Svébohova a slavnostním vstupním průvodem skautů s hořícími loučemi, kterými ozdobili oltář. V tomto roce bylo pokračováno ve vzdělávacím programu farníků, jak na setkáních na faře jednou měsíčně, tak i na vzdělávacím kurzu v Zábřehu při přednáškách lektorů z Teologické fakulty z Olomouce a kněţí děkanátu jednou za 14 dní. Byly pořádány na základě výzvy arcibiskupa při Diecézní pouti ve Zlíně. Přednášky kurzu jako např. Rozum a víra, Bible, Církevní právo, Dějiny církve a další měly vysokou úroveň a velký ohlas. 17

18 Město Štíty spolupracovalo s farností jak při organizování koncertů ( koncert Chrámového sboru sv. Václava z Lanškrouna, koncert flétnového kvintetu Black Ladies z Olomouce při příleţitosti vyhlášení veřejné sbírky na opravu kostela v Herolticích, koncert sboru ze Svébohova a varhaníka P.Strakoše, účastníka zábřeţského varhanního maratonu, a adventní koncert při svíčkách opět skupiny Black Ladies v heroltickém kostelíku) i při návštěvě představitelů města na slavnostní mši, kdy byla podepisována smlouva s partnerským městem Niemodlin z Polska. Další pomoc poskytlo město farnosti při opravě fary, při zajištění přípojky na kanalizaci. Významnou událostí bylo konání prvního farního dne ve Štítech a zároveň oslava 30. narozenin našeho kněze Mgr. Stanislava Suchánka, který u nás působí od září roku Farnost se zapojila do misijní akce Střecha pro Haiti - na přednášce ředitele Arcidiecézní Charity a při nedělní sbírce bylo vybráno 11 tisíc Kč. V projektu adopce na dálku byly vytvořeny skupinky zájemců a ve farnosti jimi byli adoptováni chlapec a děvčátko z Haiti. V Olomouci 5.5. byli oceněni za dlouholetou a obětavou sluţbu ve farnosti manţelé Haltmarovi z Heroltic jsme se s dlouholetým varhaníkem panem Václavem Haltmarem rozloučili, zemřel ve věku 76 let. Také v tomto roce se uskutečnily poutě: v dubnu do olomoucké katedrály za obnovu rodin a nová kněţská a řeholní povolání, v září pěší do Králík a v říjnu růţencová pouť do rodiště našeho kněze Uherského Brodu. Domov důchodců Domov důchodců nezaznamenal v průběhu roku 2007 výrazné změny. Jeho kapacita zůstává stejná (53 uţivatelů sociální sluţby, z toho 20 na ošetřovatelském oddělení, o jejich kvalitní a důstojné stáři se stará 30 stálých zaměstnanců DD). Výrazná pozornost je věnována zkvalitňování sociálních sluţeb ve smyslu Zákona o sociálních sluţbách (zpracování standardů sociálních sluţeb, práce s klienty dle individuálních plánů). Na další rok je naplánována výstavba nového lůţkového výtahu, který je pro kvalitní provoz zařízení naprosto nezbytný. K tomoto účelu koupil Olomoucký kraj od města Štíty pozemek za budovou domova, kde bude výtah přistaven a zároveň bude na volném prostoru vytvořeno zázemí pro volný čas obyvatel. Součástí Domova důchodců Štíty je Ústav se zvláštním reţimem v Jedlí, který je v provozu od února Je určen pro klienty stiţené Alzheimerovou nemocí, pro které je zde vytvořeno klidné a důstojné prostředí. Zařízení slouţí pro 45 obyvatel z celého Olomouckého kraje, o které se stará 45 stálých zaměstnanců. Celý objekt včetně rozsáhlé zahrady je po celkové rekonstrukci v roce 2005 a Obě zařízení byla v souladu se zákonem o sociálních sluţbách v polovině roku 2007 řádně zaregistrována, Domov důchodců ve Štítech jako Domov pro seniory a ústav v Jedlí jako Domov se zvláštním reţimem. 18

19 Dětský domov Štíty Dětský domov Štíty dovršil v roce let své existence. Prošel různými etapami vývoje, výstavby a obnovy aţ do dnešní specifické odoby. Posledních 10 let dětský domov spravovala a do dnešního perfektního stavu vedla za velké podpory všech zaměstnanců ředitelka Mgr. Milena Nýdecká. V roce 2007 byla dokončena přestavba prostor pro čtvrtou rodinnou skupinu. Kaţdá rodinka má nyní své zázemí, tvořené dětskými pokoji, kuchyňkou, obývacím pokojem a sociálním zařízením. Ve skupině je 8 dětí, které se vlastními silami podílejí na úpravách interiérů. Od října 2007 byla sníţena kapacita zařízení na 32 dětí. V posledním roce se podstatně zlepšila i spolupráce s MěÚ a ZŠ Štíty. Na bezproblémovém chodu domova se nemalou měrou podílely také i některé organizace a podnikatelé města, především formou sponzorství. Dětský domov ve Štítech se jiţ několik let věnuje ekologii a problematice třídění odpadů. Pracuje zde ekologický krouţek, jeho členové jsou zapojeni do mezinárodního projektu Ekoškola, organizovaného sdruţením Tereza v Praze. V roce 2007 byla práce dětí oceněna titulem Zelená škola olomouckého kraje. Tento titul byl naším domovem získán jako jediný v olomouckém kraji V průběhu loňského roku uspořádal domov mnoho akcí společenského, sportovního, turistického a ekologického charakteru, jak pro děti z dětského domova, tak i pro veřejnost. K nejúspěšnějším patřil např. Den Země, kterého se účastnilo velké mnoţství dětí i dospělých ze Štítů a v celém areálu domova se o jejich spokojenost při hrách i soutěţích starali všichni zaměstnanci i děti domova. Ve sportovní oblasti jsme dosáhli velmi pěkného úspěchu v DD cup ČR (soutěţ O pohár dětských domovů), který pořádá Dětský domov z Prahy -Počernic. V letních měsících se děti zúčastnily několika letních táborů, v krásných letních dnech strávených v domově vyuţily k relaxaci bazén na zahradě, vyhřívaný sluneční energií. Jakoby vyvrcholením celého roku byl Den otevřených dveří dne , zakončený vánoční besídkou, kterou se pobavilo mnoho hostů z řad bývalých zaměstnanců i svěřenců domova. Většina zúčastněných proţívala tuto akci velmi emotivně s myšlenkou, ţe Dětský domov Štíty jako samostatný právní subjekt k svoji letitou práci s dětmi končí a od bude sloučen se Základní školou a Dětským domovem Zábřeh. Charita Středisko Štíty Charity Zábřeh pokračovalo po celý uplynulý rok ve své blahodárné činnosti. Charitní ošetřovatelské sluţby vyuţilo šest občanů Štítů a přilehlých obcí, osmi občanům byla poskytnuta pečovatelská sluţba a jedné občance byla zapůjčena kompenzační pomůcka. Vedoucí místního střediska je staniční sestra paní Marie Hýblová. 19

20 9. PRŮMYSL Sloţení podnikatelské a výrobní sféry bylo v roce 2007 přibliţně stejné jako loni. Z činnosti jednotlivých firem zmíníme pouze stav v těch větších. Klein&`Blaţek spol s r.o. Postavení společnosti na trhu se během roku 2007 upevnilo. Dobré hospodářské výsledky se opírají zejména o dlouhodobou spolehlivost v dodávkách pro řadu významných zákazníků, zejména v automobilovém průmyslu. V roce 2007 se poprvé podařilo dosáhnout ročních výnosů vyšších 1 miliardy Kč. V porovnání s minulým rokem se jedná o zvýšení o 12,5%. Počet zaměstnanců po vytvoření 88 nových pracovních míst dosáhl ke konci roku cifry 699. Nejvýznamnější investicí bylo zřízení nástrojárny v Lanškrouně pro rozvoj výroby v oblasti lisování. V závodě 2 byly uvedeny do uţívání nové prostory určené pro sociální potřeby pracovníků a měrové středisko. Druhá polovina roku byla věnována přípravě na instalaci nového lisu o tonáţi 630 tun. V managmentu společnosti došlo v lednu 2007 ke změně na místo ředitele nastoupil pan Ing. Radek Hansmann, v prosinci 2007 ve funkci jednatele pana Antonína Kleina vystřídal pan Petr Klein. Společníci zůstali beze změn. Zámečnictví Josef Ţerníček. Firma byla zaloţena 15. července Činnost firmy byla zaměřena na zámečnické, klempířské a vodoinstalatérské práce. V dnešní době se firma zabývá kovovýrobou a zámečnictvím a má 21 zaměstnanců ze Štítů a blízkého okolí. Sídlo se nachází v areálu bývalé cihelny, kde jsou vybudovány prostory pro výrobu. Činnost firmy je zaměřena na výrobu přepravních palet, zábradlí do domovních prostor a výrobu technologických dílců pro odpadové hospodářství převáţně pro zahraniční zákazníky. Firma se ve značné míře zviditelnila výrobou a instalací skokanských můstků v areálu ACROBAT PARK Aleše Valenty. ZEAS Březná a.s. Valná hromada společnosti uzavřela v roce 2007 jiţ 14. rok hospodaření firmy. Představenstvo jednalo na 5 pracovních schůzích a posuzovalo výsledky čtvrtletního hospodaření, ekonomiku chovu prasat a skotu, výstavbu siláţního ţlabu, hospodářský výsledek za rok 2007, seznámilo se s návrhem výstavby bioplynové stanice, zajistilo zápis nově zvolených statutárních orgánů do obchodního rejstříku, rozhodlo o tisku a výměně akcií, o rezignaci paní Vlasty Beranové a 20

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Školní družina TUVP Počet tříd 5 Počet oddělení 2 Počet tříd 2 Počet ţáků do 160 Počet ţáků do 50 Počet ţáků do 20 Ţáků na třídu do 30 Ţáků na oddělení do 25 Ţáků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet. obce Nítkovice za rok 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet. obce Nítkovice za rok 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet obce Nítkovice za rok 2014 Obec Nítkovice, IČO 00 544 591 Údaje o obci Adresa: Obec Nítkovice

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Usnesení z prvního zasedání zastupitelstva obce Radotín konaného dne 5. ledna 2005

Usnesení z prvního zasedání zastupitelstva obce Radotín konaného dne 5. ledna 2005 z prvního zasedání zastupitelstva obce Radotín konaného dne 5. ledna 2005 Obecní zastupitelstvo p r o j e d n a l o : - moţnost uloţení volných finančních prostředků na termínový vklad - aktualizaci znaleckého

Více

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře 11 Úvodem k pamětním knihám 11 Úvodem k obci 11 13 Úvodem k

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 5. 5. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková, Vlastimil Krejčí, Radka

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu, 1. 5. ročník ZŠ Místo radostného setkávání, společné práce, vědomostního a

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Zápis č. 12 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 12 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 12 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 5.11. 2015 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Ing. Jan Koudelka, Vlastimil

Více

ROK 2010 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2010 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2010 NA ZÁMKU A V KULTUŘE Rok 2010 se nesl v duchu projektu Revitalizace a regenerace centra města, takţe počet akcí značně poklesl. Od jara se nekonaly téměř ţádné kulturní a společenské akce, zámek

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015 Účetní uzávěrka výsledek hospodaření obce za rok 2015 Rozpočet obce na r. 2015 Rozpočet na rok 2015 byl schválen dne 18.12.2014 příjmy : 9.742.000,- Kč

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

Závěrečný účet Obce Nové Vsi za rok 2008

Závěrečný účet Obce Nové Vsi za rok 2008 Závěrečný účet Obce Nové Vsi za rok 2008 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění platných předpisů) Hospodaření Obce Nová Ves v roce 2008 se řídilo v souladu

Více

Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny)

Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny) Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny) Čt 22. září 2016 16:00 17:00 Seznámení zákonných zástupců s řády a důležitými směrnicemi školy, plán práce na školní rok 2016/2017. Út 15. listopad 2016 16:00

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet. obce Nítkovice za rok 2009

------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet. obce Nítkovice za rok 2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet obce Nítkovice za rok 2009 Obec Nítkovice, IČO 00 544 591 Údaje o obci Adresa: Obec Nítkovice

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008 Město Hostivice Závěrečný účet města za rok 2008 Březen 2009 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starostky města k zahájení inventarizace majetku města

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK Horní náměstí č. 5, 785 01 Šternberk tel.: 588 001 080, Fax: 588 001 059 e-mail: visnovska@sternberk.cz, novakova@gymst.cz Bankovní spojení:

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮVKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod.

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮVKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod. ZO-33-2013 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮVKY ZE DNE 12.3.2013 Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, 18.00 hod.-20.00 hod. Přítomni: Miloslav Vrlík, Jaroslav Novotný, Jaroslav Peštál,

Více

OBEC VELKÁ POLOM. Obec Velká Polom Sídlo: Velká Polom, Opavská 58, PSČ: IČO:

OBEC VELKÁ POLOM. Obec Velká Polom Sídlo: Velká Polom, Opavská 58, PSČ: IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VELKÁ POLOM ROK 2014 v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Základní údaje o obci: Název: Obec Velká Polom

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

rozpočet skutečnost % plnění Běžné výdaje: 24 607 123,88 23 400 894,65 95,10 Kapitálové výdaje: 23 392 876,12 23 216 709,97 99,25

rozpočet skutečnost % plnění Běžné výdaje: 24 607 123,88 23 400 894,65 95,10 Kapitálové výdaje: 23 392 876,12 23 216 709,97 99,25 Závěrečný účet obce Životice u Nového Jičína za rok 2013 sestavený ke dni 31.12.2013, předložený v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Plnění rozpočtu příjmů,

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Zápis č. 11/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 11/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 11/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 7. 11. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HROB ZA ROK 2015 ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HROB ZA ROK 2015 ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HROB ZA ROK 2015 ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Obsah závěrečného účtu města : 1. údaje o plnění rozpočtu příjmů

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2015/16 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Přehled kulturních a sportovních akcí na rok 2018

Přehled kulturních a sportovních akcí na rok 2018 Přehled kulturních a sportovních akcí na rok 2018 Datum a čas Popis akce Pořadatel Místo konání 20.1.2018 ve 20.00 Sportovní bál, hraje Orchidea TJ Svatobor Hrádek 25.1.2018 v 16:30 Kadeřnické odpoledne

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol Výroční zpráva 2011 Tělocvičná jednota SOKOL Písty Předkládá výbor TJ.Sokol Obsah I. Úvod II. Údaje o organizaci III. Činnost v roce 2011 IV. Finanční zpráva V. Revizní zpráva VI. Plán činnosti na rok

Více

Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010

Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010 Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010 Název : Obec Bohdíkov IČO : 00302376 DIČ : CZ00302376 Adresa : Bohdíkov č. 163, 789 64 Bohdíkov Telefon : 583 246 123 podatelna, 583 246 051 starosta e-mail : podatelna@bohdikov.cz,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy v Dobrém Poli ve školním roce 2015/2016 Zprávu předkládá vedoucí učitelka MŠ: Mgr. Radislava Fantová V Dobrém Poli 16.9.2015 OBSAH: I. Základní údaje o mateřské

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Komise sportovní V Písku dne 23.08.2011 Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne 22.08.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni p. Václav

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konané dne

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konané dne 5. Předkládá: Rada Olomouckého kraje Zpracoval: RNDr. Ivan Kosatík náměstek hejtmana Ing. Jiří Juřena vedoucí ekonomického odboru Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konané dne 24.6.2004 Rozpočet

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Statutární zástupci, ředitelky o.p.s. PaedDr. Božena Havelková Mgr. Eliška Kovářová Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Helena Hlouchová Zástupkyně ředitele školy pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

Závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2010

Závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2010 Závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2010 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Hodslavice závěrečného účtu obce za rok. 2010 1) Plnění příjmů

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Závěrečný účet. obce Nítkovice za rok 2015

Závěrečný účet. obce Nítkovice za rok 2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet obce Nítkovice za rok 2015 Obec Nítkovice, IČO 00 544 591 Údaje o obci Adresa: Obec Nítkovice

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ Radek DVOŘÁK, František

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

O B E C H a b a r t i c e - Liberecký kraj

O B E C H a b a r t i c e - Liberecký kraj usnesení č. 11 zasedání Z a s t u p i t e l s t v a obce H a b a r t i c e (ZO) Počet přítomných členů jednání ZO při jednání: 8 oml.: 1 pan Bc. Lukáš Vocásek (celkový počet členů ZO ke dni jednání 9)

Více

Závěrečný účet obce Hartvíkovice za rok 2009

Závěrečný účet obce Hartvíkovice za rok 2009 Závěrečný účet obce Hartvíkovice za rok 2009 1) Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů Rozpočet obce byl schválen za zasedání zastupitelstva obce dne 25.2.2009 jako vyrovnaný v celkovém objemu 5 526 100 Kč.

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více