VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Školní rok 2011/2012 Zpracoval/a podpis

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Školní rok 2011/2012 Zpracoval/a podpis"

Transkript

1 Dětský domov a Základní škola Liptál VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Školní rok 2011/2012 Zpracoval/a podpis Mgr. Eva Žůrková, ředitelka Projednána na úvodní pedagogické radě 29. srpna 2012 Školská rada výroční zprávu schválila 17. října 2012

2 Výroční zpráva je zpracována na základě Zákona 561/2004 Sb., 10 a Vyhlášky č. 15/2005 Sb., 7, v platném znění. 1. Základní údaje o školském zařízení 1.1 školské zařízení název školského zařízení Dětský domov a Základní škola Liptál adresa Liptál 91 právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy identifikátor DD ředitelka: Mgr. Eva Žůrková, statutární zástupce vedení školského zařízení zástupkyně ředitelky: Mgr. Renata Trčková vedoucí vychovatel: Mgr. Lukáš Diatka tel.: fax: kontakt www: domovaskolaliptal.cz 1.2 zřizovatel název zřizovatele Krajský úřad Zlínského kraje adresa zřizovatele Zlín, třída T. Bati 21 tel.: kontakt fax: součásti školy kapacita Základní škola praktická 60 Školní jídelna 200 součásti školského zařízení kapacita Dětský domov základní údaje o součástech školy Součást školy tříd/ oddělení dětí/ žáků dětí/žáků na třídu žáků na pedagoga 1. stupeň ZŠ stupeň ZŠ Školní jídelna x x x x Žáci speciální třídy jsou také rozděleni na 1. a 2. stupeň a jejich počet je připojen k počtu žáků 1. a 2. stupně ZŠ praktické. Údaje o přijetí a o odchodech žákú ZŠp ve školním roce 2011/2012 žáků příchozích do ZŠp kdy počet do ročníku ZŠp, SŠ - z rodiny 0 - z jiné ZŠp 0 - z dětského diagnostického ústavu ročník ZŠp ročník ZŠp ročník ZŠp ročník ZŠp ročník ZŠp - z náhradní rodinné péče/typ 0 nově zařazených žáků do ZŠp, celkem 5 Strana 2 (celkem 21)

3 žáků, kteří odešli ze ZŠp kdy počet z ročníku ZŠp, SŠ - do náhradní rodinné péče/typ 0 - přeřazení do jiného školského zařízení ročník rehab. program ročník ZŠp - přeřazení do jiného šk. zařízení pro výkon ÚV 0 - zrušení ÚV, návrat do rodiny ročník ZŠp - absolvování základního vzdělávání ročník ZŠp ročník SŠ žáků, kteří odešli ze ZŠp, celkem 6 základní údaje o součástech dětského domova rodinných dětí dětí v RS vychovatelů skupin Vedoucí vychovatel 1 tzv. malý domov tzv. velký domov Údaje o přijetí a o odchodech dětí DD ve školním roce 2011/2012 dětí příchozích do DD v průběhu školního roku - z rodiny (PO) se souhlasem DDÚ 9 - z dětského diagnostického ústavu (PO) 2 - z dětského diagnostického ústavu (ÚV) 4 - z kojeneckého ústavu 0 - z FOD Klokánek (ÚV) 2 - z náhradní rodinné péče/typ 0 - přeřazení z jiného šk. zařízení pro výkon ÚV 1 nově zařazených dětí do DD, celkem 18 dětí - Dohoda o setrvání v péči DD po dovršení zletilosti: 8 dětí, které odešly z DD v průběhu školního roku - odchod do náhradní rodinné péče/typ 0 -adopce 0 - dovršení plnoletosti 1 - ukončení Dohody o setrvání v péči DD 1 - přemístění do DDŠ, VÚM 2 - zrušení ústavní výchovy/svěřeno komu 3 /matce + 1/otci dětí, které z DD odešly, celkem 8 dětí v RS v průběhu školního roku se měnil v návaznosti na příchody a odchody dětí (příchody dětí z DDÚ nebo se souhlasem DDÚ v rámci PO přímo z rodiny, a naproti tomu odchody dětí z DD zpět do biologické rodiny z důvodu zrušení ústavní výchovy, přeřazení do VÚ nebo jiného DD, zrušení Dohody o setrvání, či dovršení plnoletosti a přeřazení do Domova pro osoby se zdravotním postižením). U každé RS jsou 2 kmenoví vychovatelé, tzn. celkem 12 vychovatelů k 6 RS. K počtu vychovatelů VD i MD je přiřazena i vedoucí vychovatelka, která má rozvržení služeb u všech RS v rámci svého sníženého úvazku. Od 07/2012 pozici vedoucí vychovatelky nahradil vedoucí vychovatel. Strana 3 (celkem 21)

4 1.5 materiálně-technické podmínky školy Učebny 4 Odborné pracovny 2 Odpočinkový areál, zahrada, hřiště ano Sportovní zařízení ne Dílny a pozemky 2 Žákovský nábytek ano Vybavení učebními pomůckami, sportovním nářadím apod. ano Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty ano Vybavení kabinetů a učeben pomůckami ano Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou ano Vyšším požadavkům ŠVP odpovídají kvalitně zařízeny učebny odborných předmětů - interaktivní učebna s audiovizuální technologií, učebna IKT s výpočetní a projektovou technikou, školní dílny rozdělené na dřevodílnu a kovodílnu, keramická dílna s vlastní vypalovací pecí. Žákům je k dispozici také cvičná kuchyně s kompletním pracovním zařízením a kuchyňskými přístroji. Jednotlivé třídy jsou vybaveny nastavitelným školním nábytkem. Samozřejmou součástí každé třídy je relaxační zákoutí opatřené kobercem a dalšími uvolňovacími pomůckami. V hodinách Čsp se využívají pozemky v prostorách kolem školy a nedalekého DD, u něhož se nachází i rekreační areál. Dominantou celého areálu je venkovní krytý bazén 10x4m, který je využíván jak v hodinách Tv, tak při odpočinkových aktivitách žáků. Základní škola praktická nemá vlastní tělocvičnu, k hodinám Tv proto využívá cvičební sál v budově VD a tělocvičnu obecní ZŠ. Ke sportovním činnostem slouží celý rekreační areál s travnatým hřištěm a pevně zabudovanými prvky pro volnočasové aktivity. Součástí školního prostranství je skalka pro výuku přírodovědných předmětů a pracovního vyučování a venkovní voliéra s andulkami. materiálně-technické podmínky dětského domova Komentář V jedné rodinné skupině na tzv. Malém domově byl položen koberec do TV koutku. Ve dvou sprchový koutech RS 6 byly vyměněny vaničky. Z prostředků RF byl pořízen kuličkový relaxační bazének, sítě do fotbalových branek a síť na volejbal. Z vlastních zdrojů jsme financovali novou pračku, šicí stroj, mopset na úklid a do školní kuchyně myčku nádobí. Ze zdrojů IF získala školní jídelna novou elektrickou pečící pánev. Uklizečkám byl nainstalován nový centrální vysavač a zakoupen vysavač na mokré čistění koberců a potahů. Na vodovodním řadu byla zjištěna porucha s únikem vod. Byla odstraněna, vyměnili jsme šoupací ventil pro snadnější manipulaci i případnou odstávku vody a v budově tzv. Velkého domova byl namontován redukční ventil, který by měl zajistit snížení spotřeby vody. 1.6 údaje o školské radě Datum zřízení členů školské rady 3 Kontakt předseda školské rady PhDr. Vojtěch Kořen, prokurista společnosti Ve školním roce 2011/2012 se uskutečnila 2 jednání Školské rady. Dne proběhly vyhlášené volby do Školské rady na další tříleté funkční období členů školské rady, které začalo Strana 4 (celkem 21)

5 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání a) dobíhající soustava Kód Obor vzdělání Kód oborů podle dřívějších předpisů Zařazené třídy C/001 Základní škola nebyl přidělen B/001 Pomocná škola nebyl přidělen Vzdělávací programy Vzdělávací program Pomocná škola /97-22 ŠVP pro ZV Duhová škola, č.j. ZŠP 01/2007 ŠVP pro ZV Duhová školička, č.j. ZŚP 01/2010 Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy / Zařazené ročníky 3., 4., 5., 6., 9. a 10. ročník ročník 1., 2., 7. a 8. ročník 3. ročník 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školského zařízení 3.1 Základní údaje o pracovnících školy pracovníků celkem 7 učitelů ZŠ praktické 6 (5 uč. + 1 as. ped.) provozních zaměstnanců ZŠ 1 uklízečka Základní údaje o pracovnících dětského domova pracovníků celkem 33 vychovatelů ved.vych. provozních zaměstnanců ŠJ 4 provozních zaměstnanců DD Údaje o pedagogických pracovnících školy Pedagogičtí Stupeň Funkce Úvazek Odprac. let pracovníci vzdělání Aprobace 1 ředitelka 1,0 31 VŠ spec. ped. uč. 2 zást. ředitelky 1,0 28 VŠ spec. ped. uč. 3 učitelka 1,0 11 SŠ SPŠ stavební 4 učitelka 1,0 32 VŠ spec. ped. - uč. 5 učitelka 1,0 34 SŠ ped.+uč.odb. předm. 6 as. pedagoga 0,8 37 SŠ SZŠ+asistent pedagoga 1 pedagog pracoval během celého školního roku na dohodu o pracovní činnosti (6 hodin týdně). 1 učitelka uzavřela dohodu o rozvázání pracovního poměru ke dni Údaje o pedagogických pracovnících domova Pedagogičtí Odprac. Funkce Úvazek pracovníci let vedoucí 1 vychovatel Stupeň vzdělání 2 vychovatel 1,0 26 SŠ Aprobace 1,0 11 VŠ Mgr., speciální pedagogika vychovatelství + CŽV spec. ped. 3 vychovatelka 1,0 10 VŠ Mgr., speciální pedagogika 4 vychovatelka 1,0 4 SŠ sociální pedagogika 5 vychovatelka 1,0 11 SŠ vychovatelství 6 vychovatelka 1,0 4 VŠ Bc., speciální pedagogika Strana 5 (celkem 21)

6 7 vychovatelka 1,0 34 SŠ vychovatelství 8 vychovatelka 1,0 30 SŠ vychovatelství 9 vychovatelka 1,0 3 SŚ sociální pedagogika 10 vychovatelka 1,0 26 VŠ Mgr., speciální pedagogika 11 vychovatelka 1,0 22 SŠ vychovatelství 12 vychovatelka 1,0 35 SŠ vychovatelství 13 vychovatelka 1,0 9 VŠ Bc., speciální pedagogika Odbornou kvalifikaci dle zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších úprav splňuje vedoucí vychovatel a dalších 5 vychovatelů. Ve školním roce 2011/12 studovaly celkem 3 vychovatelky na VŠ v akreditovaných programech: 1 vychovatelka studovala 2. ročník bakalářského studia UP Olomouc obor Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky. Další 1 vychovatelka studovala 2. ročník OU Ostrava Speciální pedagogiku v navazujícím magisterském studiu, které v květnu 2012 úspěšně ukončila státní závěrečnou zkouškou. 1 vychovatelka studovala v rámci OU Ostrava PdF 2. semestr třísemestrálního pedagogického studia speciální pedagogiky. Změny ve stavu během škol. roku: k nastoupil na pozici vychovatele 1 zaměstnanec, který byl od jmenován do funkce vedoucího vychovatele. Ke dni ukončila pracovní poměr z důvodu odchodu do starobního důchodu 1 vedoucí vychovatelka a ke dni ukončila pracovní poměr dohodou 1 vychovatelka. 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků školy a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 70 Učitelé 1. stupně 70 Učitelé 2. stupně 70 Učitelé 2. stupně 70 Tři pedagogičtí pracovníci školy splňují odbornou kvalifikaci dle zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších úprav. 3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby - škola Do 35 let let let nad 55 let do důch. veku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Průměrný věk pedagogických pracovníků školy je 52 let. Výhodou kolektivu je jeho dlouhodobá ustálenost a trvalé prohlubování kvalifikovanosti jednotlivých pedagogů. Absence muže a poměrně vysoký věkový průměr učitelského sboru se naopak jeví jako jeho handicap. Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby - domov Do 35 let let let nad 55 let v důchod. Celkem do důch. věku věku muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Průměrný věk pedagogických pracovníků domova je 42 let. Strana 6 (celkem 21)

7 3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících škola/domov Ostatní pracovníci Funkce-Pozice Úvazek Stupeň vzdělání 1 - Š uklízečka 0,8 SEŠ - ekonomika služeb 2 - D účetní 1,0 SEŠ všeobecná ekonomika 3 - D sociální pracovnice 1,0 SŠ sociálně právní 4 - D vedoucí školní jídelny 1,0 VŠP ekonomika a management 5 - D vedoucí kuchařka 1,0 SOU - kuchař 6 - D kuchařka 1,0 SOU potravinářské 7 - D kuchařka 0,8 SOU zemědělské 8 - D údržbář 1,0 OU - frézař 9 - D bezpečnostní pracovník 1,0 OU prodavačka 10 - D bezpečnostní pracovník 1,0 SOU - švadlena 11 - D bezpečnostní pracovník 1,0 SOU - prodavačka 12 - D bezpečnostní pracovník 1,0 SPŠ - strojnická 13- D bezpečnostní pracovník 1,0 SOU el. mechanička 14 - D bezpečnostní pracovník 1,0 OU vysekávač usní 15 D uklízečka 1,0 SSOŚ 16 D uklízečka 1,0 SOU prodavač 17 D uklízečka 1,0 SOU elektrotechnické Změny ve stavu: ve školním roce 2011/2012: Od došlo u uklízečky ZŠ praktické ke změně pracovního úvazku z 1,0 na 0,8 z důvodu přiznání částečného ID zaměstnankyně. Dne byl přijat v rámci DPČ nový zaměstnanec na pozici údržbáře za dlouhodobě nemocného údržbáře v HPP. Ke dni ukončila pracovní poměr z důvodu odchodu do starobního důchodu 1 bezpečnostní pracovnice. 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 4.1 Zápis k povinné školní docházce Z toho počet dětí dětí přijatých 1. tříd starších 6ti let (nástup do 1. tříd po odkladu) odkladů pro školní rok 2012/ Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2012/2013 byl vyhlášen na úterý K zápisu se dostavili 2 chlapci oba dne zahájili školní docházku. 4.2 Výsledky přijímacího řízení a) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z vyšších ročníků 2 2 b) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku: žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku ve vyšším ročníku (v 10. ročníku) 2 2 Strana 7 (celkem 21)

8 Naši žáci byli přijati do těchto středních odborných škol a odborných učilišť: 1 žákyně do SOŠ J. Sousedíka Vsetín obor kuchař/číšník 1 žák do OU a PŠ Kelč obor zámečnické práce 2 žáci 10. ročníku spec. třídy nezahájí studium na OU, po přiznání ID 3. stupně zůstanou v péči rodičů. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu 1. stupeň Třída žáků Prospělo Prospělo s vyznamenáním Neprospělo Žáci s dostatečnou Nehodnoceno I II III IV V Speciální třída Celkem stupeň Třída žáků Prospělo Prospělo s vyznamenáním Neprospělo Žáci s dostatečnou Nehodnoceno VI VII VIII IX Speciální třída Celkem Celkový přehled žáků Prospělo s vyznamenáním Neprospělo žáků s dostatečnou Nehodnoceno 1. stupeň stupeň Celkem Žáci jednotlivých tříd a ročníků pracovali v průběhu školního roku se střídavými výsledky. Pouze jeden z nich splnil kritéria pro celkové hodnocení prospěl/a s vyznamenáním. V průběhu školního roku počet žáků kolísal (viz tabulka o příchodech a odchodech dětí do a ze školy). Přehled o chování 1. stupeň Třída žáků Pochvaly TU Pochvaly ŘŠ Napomenutí TU Důtky TU Důtky TU 2. stupeň 3. stupeň I II III IV V Spec. třída Celkem Strana 8 (celkem 21)

9 2. stupeň Třída žáků Pochvaly TU Pochvaly ŘŠ NTU Důtky TU Důtky ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň VI VII VIII IX Spec. třída Celkem Celkový přehled: Stupeň žáků Pochvaly TU Pochvaly ŘŠ NTU Důtky TU Důtky ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň 1. stupeň stupeň Celkem V základní škole praktické se ve školním roce 2011/2012 vyučovalo takto: podle vzdělávacího programu pomocné školy č. j /97-22 s platností od 1. září 1997, ve znění pozdějších úprav, ve 3., 4., 5., 6., 9. a 10. ročníku; podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, Duhová škola, č. j. ZŠP 01/2007, s platností od 1. září 2007, ve všech ročnících; podle školního vzdělávacího programu pro vzdělávání žáků v základní škole speciální, Duhová školička, č. j. ZŠP 01/2010 s platností od 1. září 2010, v 1., 2., 7. a 8. ročníku; podle Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy, č. j / , s platností od 1. září Žáci byli vzděláváni podle dosavadních platných učebních dokumentů a hodnoceni dle platného školského zákona, příslušných vyhlášek a klasifikačního řádu školy. Žáci speciální třídy byli na vysvědčení hodnoceni slovně, ostatní žáci hodnoceni známkou. V oblasti výchovného zaměření jsme se snažili na žáky výchovně působit pochvalou i kázeňskými opatřeními. Pochvalu pokládáme za jasný motivační faktor, proto jsme oceňovali příkladnou práci žáků ve výuce, při reprezentaci školy v různých výtvarných a sportovních soutěžích, ale také chování a vystupování žáků na veřejnosti v průběhu mimoškolních aktivit. 5.2 Údaje o zameškaných hodinách omluvených hodin omluvených hodin na žáka Strana 9 (celkem 21) neomluvených hodin neomluvených hodin na žáka 1. stupeň stupeň Speciální třída Celkem Údaje o žácích Druh postižení : Ročník žáků Sluchové postižení - - Zrakové postižení 3. r., spec. tř. 1 Tělesné postižení - - S kombinací postižení 3. r., spec. tř. 3

10 S vývojovými poruchami učení - - Ve školním roce 2011/2012 byli ve škole vyučováni 2 žáci s autismem a 1 žák s kombinovaným postižením. 5.4 Osnova pro komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu Rozvrh hodin je sestaven s přihlédnutím k psychohygienickým zásadám. Dopolední vyučovací blok má nejvíce 5 vyuč. hodin, po 50 minutové polední přestávce má odpolední vyučovací blok nejvíce 2 rozvrh hodin (psychohygiena) vyuč. hodiny. Nemáme vlastní tělocvičnu, proto využíváme pobytu v tělocvičně obecní ZŠ a samostatné vyučovací hodiny Tv jsou spojeny do dvou celků, z nichž jeden tvoří 2 vyuč. hodiny, a druhý 1 vyuč. hodina. Při vytváření rozvrhu zohledňujeme také nejoptimálnější možnosti dopravní dostupnosti žáků ze vzdálenějšího okolí. vzdělávání žáků se spec. vzdělávacími potřebami školní řád, klasifikační řád informační systém vůči žákům a zákonným zástupcům spolupráce s PPP a SPC klima školy přijímaná opatření a jejich vliv na zlepšení výchovněvzdělávacího procesu Škola vytváří velmi dobré podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Kombinuje speciálně pedagogické postupy a alternativní metody s modifikovanými metodami, postupy a formami používanými ve vzdělávání běžné populace. Využívá kompenzační, rehabilitační a speciální učební pomůcky i speciální didaktický materiál. Zajišťuje služby asistenta pedagoga. Organizuje vzdělávání s ohledem na individuální potřeby jednotlivých žáků. Vychází z požadavků a nároků Školského zákona. Oba řády jsou každoročně upravovány v návaznosti na novelizace vyhlášek a konkrétních požadavků jak ze strany žáků a pedagogů, tak také respektují podněty ze strany zákonných zástupců. Informační systém vůči žákům a zák. zástupcům je otevřený. Informace se aktuálně dostávají prostřednictvím třídních učitelů k žákovi a zák. zástupcům a zpět. Zák. zástupci se mohou kdykoliv kontaktovat jak s vedením školy, tak s třídními učiteli a také s výchovným poradcem. Zák. zástupci žáků tříd jsou oslovováni několikrát s ohledem k budoucí formě studia a s přihlédnutím k volbě povolání svých dětí. Vyučující jsou se zák. zástupci v telefonickém kontaktu, neodkladné či okamžité záležitosti jsou řešeny osobním setkáním. O všech plánovaných i mimořádných aktivitách školy jsou zák. zástupci informováni podrobnými zprávami, jejichž součásti jsou vrácenky. Informace jsou také zveřejňovány na www stránkách. Škola úzce spolupracuje s PPP Vsetín, se SPC Duha Zlín - Lazy, se SPC Kroměříž, s DPL Kroměříž, s LVS Bohumín, s dalšími spec. zařízeními. Daří se také prohlubovat spolupráci s OSPOD Vsetín a dalšími OSPOD. Rovněž MP Vsetín i Policii ČR chápeme jako trvalé a spolehlivé partnery. Škola se spojenými ročníky klade velké nároky na organizaci a efektivnost výuky při zajištění individuálního přístupu k žákům. Díky zkušeným pedagogům se daří vytvářet ve škole klima přátelské a tvořivé atmosféry jak mezi pedagogy a žáky, tak také mezi učiteli samotnými. Tím dochází k upevňování patřičného kreditu školy nejen u laické, ale především u odborné veřejnosti. Zlepšení výchovně-vzdělávacího procesu se zaměřovalo na každodenní praktické ověřování podkladů použitých při přípravě ŠVP Duhová škola. Hlavní pozornost byla věnována zpracování a úpravám prováděcích plánů, využití moderních metod a forem práce ve výuce, používání moderní didaktické techniky. Podstatnou součástí nastavené kvality výchovně-vzdělávacího procesu školy se stala také i tvorba DUM v rámci projektu EU peníze školám. Strana 10 (celkem 21)

11 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Školní metodik prevence rizikového chování vypracoval MPP, jehož smysl během školního roku naplňoval při výchovně-vzdělávacích činnostech ve škole formou naslouchání, pohovorů nebo realizací projektového dne. Žáci příležitostně využívali školní schránku důvěry. Cílem MPP se stalo zvyšování sociálních kompetencí žáků, posilování jejich komunikačních dovedností, vytváření pozitivního sociálního klimatu tříd i školy. Metodik prevence rovněž poskytoval poradenské služby třídním učitelům, ostatním pedagogům, ale i vychovatelům DD. Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci byli seznámeni s tím, jak postupovat při odhalení šikany, zneužívání návykových látek, záškoláctví apod. Zvláštní pozornost byla věnována problematice novodobého fenoménu = kyberšikaně. V průběhu školního roku byly řešeny drobné přestupky žáků ve spolupráci s třídními učiteli. S problematikou uvedenou v preventivním programu byli žáci seznamováni také prostřednictvím speciálních panelů (nástěnka školního metodika rizikového chování a výchovného poradce). Na všechna přístupná místa byly umístěny instrukce, jak postupovat v případě zjištění jakéhokoliv rizikového chování, a telefonní čísla na instituce, které se jeho problematikou zabývají. Pokračovala spolupráce s pedagogicko psychologickou poradnou, se SPC Zlín, s MP Vsetín, s Policií ČR. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků: Místo Název akce konání Vzdělávání vedoucích pracovníků SŠ ZK v projektovém řízení Seminář Nový Zákoník práce Seminář FICE Transformace ústavní péče v ČR Strana 11 (celkem 21) Velké Karlovice Valašské Meziříčí OPEN GATE, Babice Termín Pracovní workshop o odpadech pro pedagogy ZŠ a Zlín SŠ, Univerzitní institut UTB Seminář MS OFFICE 2010 vzdělávání vedoucích pracovníků, MG Vsetín V. Krajská konference k primární prevenci Valašské rizikového chování, ISŠ Meziříčí Seminář Rozšíření kompetencí VP, OA a VOŠ Valašské Meziříčí Seminář Výtvarné inspirace, ZŠ Šafaříkova Valašské Meziříčí Porada školních MP ZŠ, NZDM Archa Vsetín Meziresortní seminář k problematice sociálněprávní ochrany dětí, KÚ Zlín Seminář Rozšíření kompetencí VP, OA a VOŠ Podzimní setkání ředitelů zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy, DDaŠJ Seminář Rozšíření kompetencí VP, OA a VOŠ Pracovní setkání ředitelů speciálních škol okresu Vsetín, ZŠ a MŠ Turkmenská Pracovní schůzka VP ZŠ praktických a speciálních ZK, Lazy Seminář Rozšíření kompetencí VP, OA a VOŠ Valašské Meziříčí Lipník n/bečvou Valašské Meziříčí Vsetín Zlín Valašské Meziříčí

12 Seminář IT v rámci projektu EU peníze školám, ZŠ praktická Liptál Seminář IT v rámci projektu EU peníze školám, ZŠ praktická Liptál Setkání zástupců organizací zřizovaných a zakládaných ZK, Beseda Otrokovice Pracovní schůzka ředitelů DD ZK, DD Valašské Meziříčí Seminář FICE Aktuální otázky ústavní výchovy Přerov Seminář o odpadech pro pedagogy ZŠ a SŠ, Magistrát Zlín Jarní setkání ředitelů zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy v působnosti DDÚ OL, DDŠ Veselíčko Seminář Diagnostika dětí s poruchou autistického spektra, DD, MŠ, ZŠ a PŠ Lazy Zlín Porada ředitelů speciálních škol zřizovaných ZK, Uherské ZŠ a MŠ Hradiště Porada školních MP ZŠ, NZDM Archa Vsetín Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci dětského domova zúčastnili, počet účastníků: Název akce Místo konání Termín Vzděl. seminář Rozšíření kompetencí VP Val. Meziříčí Seminář FICE Transformace ústavní péče v ČR Babice Vzdělávací seminář Výtvarné inspirace Val. Meziříčí Projekt Bez obav zvládnu to Zlín Vzdělávání ved. pracovníků MS Office 2010 Vsetín Krajská konference pracovníků hromad. stravování Zlín Vzdělávací seminář Zumba pro děti Val.Meziříčí Aktuální problémy v účetnictví, hospodaření Zlín Vzděl. seminář Rozšíření kompetencí VP Val. Meziříčí Seminář Finanční gramotnost Nadace manželů Klausových Zlín Vzděl. seminář Věková specifika žáků, jejich motivace, Val. Meziříčí supervize a kazuistika náročných případů Seminář k problematice soc.právní ochrany dětí Zlín Vzděl. Seminář Rozšíření kompetencí VP Val. Meziříčí Vzděl. Seminář Rozšíření kompetencí VP Val. Meziříčí Vzděl. Seminář Rozšíření kompetencí VP Val. Meziříčí Seminář FICE Aktuální otázky ÚV Přerov Krajská konference pracovníků hromad. stravování Zlín Seminář Využití práce s mandalami Olomouc Údaje o dalších aktivitách pedagogů základní školy praktické Název akce Místo konání Termín Valašské záření kulturní akce regionu Vsetín Organizace podzimního cvičení v přírodě, okolí ZŠp ZŠp Liptál Exkurze studentů SZŠ Vsetín ZŠp Liptál Strana 12 (celkem 21)

13 Projektové dny Plasťáčci v ZŠ praktické ZŠp Liptál Beseda žáků ročníku s VP OU Valašské Klobouky ZŠp Liptál Prodejní výstava vánočních ozdob, Zámek Vizovice Mikulášský den na Vsetíně Vsetín Prodejní výstava vánočních ozdob, Zámek Vizovice Divadelní představení Čučudejské pohádky, MD Zlín Vánoční besídka DD a ZŠ, kulturní sál OÚ Liptál Turnaj v nohejbale žáků ZŠ praktických okresu Vsetín ZŠp Valašské Meziříčí Volby do Školské rady ZŠ praktické ZŠp Liptál Projektový týden Vánoce na Valašsku v ZŠ praktické ZŠp Liptál Projekt SPEAK 2012 výuka cizích jazyků lektory organizace AIESEC, DD a ZŠ ZŠp Liptál Exkurze žáků II. třídy, Sběrný dvůr likvidace komunálního odpadu Vsetín Organizace zimního cvičení v přírodě, okolí ZŠp ZŠp Liptál Zápis do 1. ročníku ZŠ praktické ZŠp Liptál Projektový den Jak se žije s handicapem? v ZŠ praktické ZŠp Liptál Literární jaro ve Vsetíně 2012 Michael Londesborough, kino Vatra Vsetín Prezentace terapeutické metody EEG Biofeedback za účasti Mgr. T. Nersesjan ZŠp Liptál Exkurze žáků ZŠ praktické v Masarykově knihovně v rámci projektu Kniha a já, MK Vsetín Projektové dny Kniha a já v ZŠ praktické ZŠp Liptál Tvořivá dílna Velikonoce s Alcedem, Zámek Vsetín Projektový den Veselé zoubky v ZŠ praktické ZŠp Liptál Předání Krajské ceny Ď ve ZK 2012, Malá scéna SD Uherské Hradiště Exkurze žáků I. a III. třídy, IRISA Vsetín Vsetín Oslava Dne země sázení stromků v Baťovských lesích Ratiboř Dopravní soutěž pro žáky ZŠ praktických okresu Vsetín DDaZŠ Liptál Pracovní návštěva odloučeného pracoviště DDÚ Bohumín - Hájkova Bohumín Prezentace 52. MFF pro děti a mládež Zlín 2011 Zlín Slavnostní vernisáž při ukončení Literárního jara 2012 na Vsetíně, Zámek Vsetín SHM atletický čtyřboj žáků ZŠ praktických ZŠp Horní Lideč Hranice na DUKLA a vojáci baví DD Moravě Plošné testování žáků 5. a 9. ročníku ZŠp Liptál Exkurze žáků I. třídy, Hajný Krajina mých snů výstava obrazů v zámecké galerii Vsetín Projektový den Stop drogám v ZŠ praktické ZŠp Liptál Prezentace portálu Děti a média, KC Zlín Ozdravně-rekreační pobyt dětí DD v Makarské Chorvatsko Organizace letního cvičení v přírodě, okolí ZŠp ZŠp Liptál Strana 13 (celkem 21)

14 DINOPARK Vyškov, školní výlet ZŠ praktické Vyškov Výstava Autíčka z krabičky, Zámek Vsetín Údaje o dalších aktivitách pedagogů dětského domova Název akce Místo konání Termín Drakiáda soutěž o nejpěknějšího draka DD Liptál Mikulášská besídka zábavné odpoledne pro děti z DD Liptál DD Liptál Vánoční besídka program dětí z DD Liptál pro širokou veřejnost OU Liptál Zábavné Valentýnské odpoledne v DD DD Liptál Prázdninový pobyt dětí DD v Lesním domově Dobrnice Tančírna přehlídka amatérského tance Vsetín Soutěž v Osmisměrkách DD Liptál Visegrádská mezinárodní výměna mladých Rodowo, Polsko Po stopách vesnice roku kulturní vystoupení dětí DD v rámci semináře starostů OÚ Liptál Slet čarodějnic v DD Liptál, zábavné odpoledne DD Liptál Ozdravně rekreační pobyt dětí DD, Chorvatsko Makarska 4 Vytvoření textilních panenek SENsáků dětmi pod vedením p. J.Kubečkové 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách DD Liptál Spolupráce školy a dalších subjektů Významné akce školy Škola spolupracuje s OU Liptál, s MŠ a ZŠ Liptál, se ZŠ okresu Vsetín, se SOU a SŠ Zlínského kraje, s ÚP Vsetín, se ZŠ praktickými okresu Vsetín, se SVČ Alcedo Vsetín, s MVK Vsetín, s o. s. Člověk hledá člověka, s klubem Auxilium Vsetín. V rámci grantové a dotační politiky kooperujeme s o. p. s. Figurka, s nadací Děti kultura-sport, s nadací J. Pivečky, s NTM a dalšími organizacemi. Nejdůležitějším aktivním příznivcem školy je fa Baťa Zlín. Nejenže svými realizovanými aktivitami motivuje žáky k pravidelné a pečlivé školní práci, také je podněcuje k poznávání a řešení problémů v oblasti EVVO, mezilidských vztahů, komunikace a kooperace. Sponzoring fy Grado Slušovice je pravidelně mířen na kulturní oblast ve formě vstupenek na hudební či estrádní vystoupení a produkce. Školské zařízení umožňuje praxi studentům především SŠ a VŠ pedagogických a sociálních, ale i pedagogických lyceí (Vsetín, Ostrava, Zlín, Kroměříž, Brno apod.). Učitelé školy jsou členy Asociace speciálních pedagogů ČR. V rámci spolupráce s Masarykovým gymnáziem na Vsetíně studenti a dospělí MG zajistili dětem DD vánoční dárky podle jejich přání, připravují dětem zážitkové programy, sami se aktivně účastní akcí pořádaných DDa ZŠ. Projektové dny Plasťáčci v ZŠp ( ) Projektový týden Vánoce na Valašsku v ZŠp ( ) Projektový den Jak se žije s handicapem v ZŠp (17.02.) Literární jaro ve Vsetíně 2012 Michael Londesborough, kino Strana 14 (celkem 21)

15 Vatra Vsetín (14.03.) Prezentace terapeutické metody EEG Biofeedback v ZŠp (20.03.) Projektové dny Kniha a já v ZŠp ( ) Projektový den Veselé zoubky v ZŠp (04.04.) Projektový den Den země sázení stromků v baťovský lesích, Ratiboř (20.04.) Dopravní soutěž pro žáky ZŠp okresu Vsetín (25.04.) Účast na 52. MFF pro děti a mládež ve Zlíně (03.05.) Slavnostní vernisáž při ukončení Literárního jara 2012 na Vsetíně, Zámek Vsetín (09.05.) Projektový den Stop drogám v ZŠp (28.05.) Prezentace portálu Děti a média, KC Zlín (31.05.) Prohlídka DINOPARKU školní výlet ZŠp, Vyškov (21.06.) Celoroční projekt Zahradníci Komentář k údajům o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: Téměř všechny aktivity školy se prolínají s činností dětského domova, který je součástí školského zařízení. Škola se na veřejnosti prezentuje prostřednictvím příspěvků do místního či regionálního tisku, spoluprací na projektech s dalšími ZŠ praktickými, MG Vsetín, prezentací rukodělných prací žáků ZŠp a dětí DD v obci i na Vsetíně, aktivní účastí na společenském, kulturním a sportovním životě vesnice i města. Jak ZŠp tak i DD kooperuje s různými firmami regionu i celé ČR v rámci dobrovolnictví. Údaje o aktivitách DD a prezentaci dětského domova na veřejnosti Údaje o významných aktivitách Místo konání Datum Projekt Atd., 4 děti IV. ročník soutěže Hoří, aneb Den s ČSOB Hra o Zlatý puk, bruslařské soutěže pro děti Projekt Tam za řekou čeká život Turnaj v kuželkách soutěž pro děti DD S kouzly kolem světa kouzelnická cesta s P.Kožíškem Projekt Tam za řekou čeká život Mikuláš na laně seznámení s horolezeckou stěnou Projekt Tam za řekou čeká život Popelka muzikál na ledě Mikuláš na Všemině Projekt Tam za řekou čeká život Vánoční besídka PL Kroměříž Revika DD Zlín - Lazy Zlín Zlín Luhačovice DD Bojkovice Zlín Luhačovice ZŚ Prostějov Luhačovice Zlín Hotel Všemina Pozlovice PL Kroměříž Strana 15 (celkem 21)

16 Vánoční besídka DD a ZŠ všechny RS Zábavné odpoledne s p.raškou z Uherského Brodu Michalův vánoční salát, Michal Nesvadba Projekt Tam za řekou čeká život Projekt Výuka cizích jazyků v DD a ZŠ 8. přebor ve sjezdovém lyžování a lopatění dětí DD Zábavné odpoledne na sněhu pro děti z DD Valentýnské odpoledne v DD Tančírna přehlídka amatérského tance Den s českou poštou, projekt Bez obav zvládnu to Literární jaro ve Vsetíně 2012 Soutěž v Osmisměrkách dětí DD Kuličkiáda soutěž dětí DD Visegrádská mezinárodní výměna mladých Po stopách vesnice roku kulturní vystoupení 12. ročník turnaje dětí DD ve stolním tenise Nejmilejší koncert přehlídka zájmové a umělecké činnosti dětí DD Výlet divadelní představení v rámci projektu Vytvoření systému finanční gramotnosti pro DD Dopravní soutěž mladých cyklistů z DD Slet čarodejnic v DD Liptál, zábavné odpoledne s hosty Turnaj v malé kopané pro děti DD Slavnostní vernisáž při ukončení Literárního jara 2012 Dukla a vojáci baví dětské domovy Regionální kolo v lehké atletice dětí DD Maxim Turbulenc koncert skupiny Havířov 2012 se baví OÚ Liptál DD Liptál Kino Zlín Pozlovice DD Liptál Tesák Liptál DD Liptál Vsetín Zlín Kino Vatra, Vsetín DD Liptál DD Bojkovice Rodowo, Polsko OÚ Liptál DD a ŠJ Přerov Vizovice Luhačovice DD Val.Meziříčí DD Liptál DD Uherské Hradiště Zámek Vsetín FC Dukla Hranice n.m. DD Uherský Ostroh Luhačovice MSH Havířov Strana 16 (celkem 21)

17 OUT OF HOME 2012 hudebně-sportovní festival Praha Ozdravně-rekreační pobyt dětí DD v Chorvatsku Makarska VII. ročník OFF ROAD pro děti z DD Velký Napoleon II hudebně sportovní aktivity pořádané DD a ZŠ Vizovice Pobyt v AQUAPARKU Senec Pohádkový les - zábavné odpoledne pro děti Kdo si hraje, nezlobí, 5.roč. akce pro děti Pobyt v AQUAPARKU Senec Jihlava Všemina Slovensko, Senec Lutonina FC Dukla, Hranice n.m. Slovensko, Senec Zajištění letních prázdnin školního roku 11/12 v dětském domově Letní prázdniny strávily děti DD takto: letní tábor Hipocentrum Koryčany (1 dítě) léčebný pobyt, Dětská psychiatrická léčebna Opava (1 dítě) letní tábor, Ratiboř u Vsetína (14 dětí) letní pobyt dětí, Lesní domov, Ledeč nad Sázavou, organizovala o.s. TARIA (21 dětí + 2 vychovatelky) léčebný pobyt, lázně Metylovice (2 děti) ozdravně relaxační pobyt v Aquaparku Senec u Bratislavy (11 dětí + 5 zaměstnanců) letní tábor pořádaný Českobratrskou církví evangelickou Vsetín, Střítež nad Bečvou (2 děti) letní taneční tábor, Hutisko Solanec, organizoval ing. Martin Beng, kpt. Jaroše 1353, Hranice n.m. (6 dětí) letní tábor s Auxiliem, Dívčí hrad u Bruntálu (1 dítě) ozdravně relaxační pobyt v Aquaparku Senec u Bratislavy (11 dětí + 5 zaměstnanců) Strana 17 (celkem 21)

18 8.2 Účast a ocenění žáků školy ve výtvarných soutěžích Název soutěže Vyhlašovatel Datum Soutěž s tématikou Zimní radovánky nebo české Vánoce BILLA, spol. s r. o Soutěž O nejhezčí obrázek s vánoční nebo zimní tématikou Společnost AstraZeneca Czech Republic ŽÍZEŃ aneb Voda nad zlato ADRA, humanitární organizace Vlak štěstí a naděje 2012 ČD, a. s., Siemens, s. r. o., FICE Účast žáků školy ve sportovních soutěžích Název soutěže žáků Umístění Turnaj ZŠ praktických v nohejbalu 5 H 2. m. Dopravní soutěž ZŠp VS okresu 5 Strana 18 (celkem 21) H 1. m., jednotlivci 1. a 2. m., D 3. m. jednotlivci SHM atletický čtyřboj žáků ZŠp 4 H 4. m. DUKLA a vojáci baví DD 7 H 1. m. Celkový počet soutěží ve školním roce: 4 žáků, kteří se soutěží zúčastnili: 21 Některých sportovních turnajů jsme se neúčastnili pro zdravotní indispozice žáků, jiné sami pořadatelé neuskutečnili s ohledem na omezené finanční, prostorové či personální podmínky. Účast dětí dětského domova ve sportovních soutěžích Název soutěže Místo konání Datum IV. ročník soutěže Hoří, aneb, 6 dětí Zlín Hra o Zlatý puk bruslařské discip., 5 dětí Zlín Turnaj v kuželkách, 7 dětí Bojkovice Mikuláš na laně horolezecká stěna, 6 dětí Prostějov přebor ve sjezd. lyžování a lopatění, 6 dětí Tesák Kuličkiáda soutěž dětí DD, 8 dětí Bojkovice ročník turnaje dětí DD ve stolním tenise, 4 děti Přerov Dopravní soutěž dětí DD ZK, 4 děti Valašské Meziříčí Turnaj v malé kopané pro děti z DD, 8 dětí Uherské Hradiště Regionální kolo v lehké atletice dětí z DD, 4 děti OUT OF HOME hudebně-sportovní festival, 7 dětí Uherský Ostroh Praha Dukla a vojáci baví dětské domovy, 7 dětí FC DUKLA Hranice Celkový počet soutěží ve školním roce: 12 dětí, které se soutěží zúčastnily: 72 Komentář : Děti z DD se aktivně zapojují do zájmových kroužků ve spolupráci s místní ZŠ a sedm chlapců jsou členy vesnického fotbalového oddílu. V DD ve školním roce pracoval rukodělný kroužek pod vedením 1 vychovatelky, keramický kroužek pod vedením 1 profesionálního keramika a 1 vychovatelky. Při těchto aktivitách mají děti možnost naučit se nové techniky při práci s různými materiály, rozvíjet své výtvarné cítění a manuální zručnost. Zhotovené výrobky se uplatnily na různých výstavách prací dětí. Možnost rozvíjet své pohybové aktivity měly jak větší, tak také menší děti

19 pod vedením 2 vychovatelek. Kontakt s nedalekým Vsetínem udržuje DD již několik let prostřednictvím spolupráce se studenty Masarykova gymnázia (zajišťování vánočních dárků a přání pro děti DD, účast na Vánoční besídce a vzájemné návštěvy, blahopřání k narozeninám či svátkům apod.). V rámci předplatného navštěvují děti Městské divadlo ve Zlíně. Téměř o všech aktivitách informujeme veřejnost v místním Liptálském zpravodaji, v týdeníku Jalovec, v časopise Zámeček. Velmi dobrou spolupráci máme s o.s. Múzy dětem, které pořádají kurzy pro vychovatele v rámci projektu Život nanečisto a také různé zážitkové programy pro děti. Nadále spolupracujeme s Nadací Livie a Václava Klausových v projektu Startovné do života a také nově v projektu Finanční gramotnost pro děti z DD. Ve spolupráci s Nadací J. Pivečky se účastníme víkendových pobytů pro děti, které se připravují na odchod z DD v rámci projektu Atd. Naším dlouholetým velmi významným sponzorem je firma BAŤA ze Zlína. Zaměstnanci firmy se setkávají s dětmi z DD při Vánoční besídce, různých zábavných odpoledních na domově, organizují jim víkendové pobyty s mnoha zážitkovými programy, plní dětem jejich Vánoční přáni a finančně jim zajišťují rekreační, jazykové, kulturní či sportovní pobyty. Bez větších či menších sponzorských příspěvků také od dalších firem, sdružení či jednotlivců bychom nemohli dětem DDaZŠ z našich provozních prostředků zajistit tolik nadstandardních činností (viz aktivity školy a dětského domova), rekreační a ozdravné pobyty, kulturní akce, jazykové pobyty, sportovní pobyty apod. Moc si této pomoci vážíme a děkujeme za ni. 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2011/2012 nebyla provedena ČŠI inspekční činnost v našem zařízení. Informace o výsledcích kontrol provedených v organizaci během školního roku 11/12: Dne byla provedena Okresním státním zastupitelstvím na Vsetíně Prověrka dodržování zákona 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Porušení zákona nebylo zjištěno. Dne byla provedena Okresním státním zastupitelstvím na Vsetíně Prověrka dodržování zákona 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Porušení zákona nebylo zjištěno. Dne proběhla ve školní jídelně kontrola KHS ZK se sídlem ve Zlíně. Žádné nedostatky nebyly zjištěny. Strana 19 (celkem 21)

20 10. Základní údaje o hospodaření školského zařízení Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2011 a) Výnosy: Příspěvky a dotace na provoz od zřizovatele Pokrytí odpisů dlouhodobého majetku - Čerpání IF Dotace na mzdy a ONIV Dotace UZ Dotace UZ Dotace ÚP Účelová dotace SIPVZ Tržby z prodeje služeb školní jídelna,ošetřov.,pnd Úroky z účtu Účelově dary Jiné výnosy cestovní náhrady, přeúčtování ČOV,nájemné Celkem b) Náklady: Náklady na platy pracovníků školy Zákonné odvody zdravotní a sociální Zákonné sociální náklady Výdaje na učebnice a pomůcky Školení a vzdělávání pracovníků Spotřeba energie Opravy a udržování Odepsání nedobytné pohledávky Ostatní náklady pojištění,kapesné Nákup služeb /pošta, telekom., prádelna, banka, pojišťovna, odpad/ Cestovné Ostatní náklady /vybavení, spotřební materiál/ Potraviny /školní jídelna/ Odpisy dlouhodobého majetku Celkem Hospodářský výsledek za rok ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč 295,84 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,84 Kč ,00 Kč ,50 Kč ,74 Kč ,20 Kč ,00 Kč ,30 Kč ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,70 Kč ,00 Kč ,79 Kč ,71 Kč ,30 Kč ,24 Kč 42,60 Kč 11. Údaje o zapojení školského zařízení do rozvojových a mezinárodních programů Škola se účastní evropského projektu Ovoce do škol s finanční podporou ES. Škola je zapojena do výzvy EU - peníze školám. Dětský domov je zapojen do projektu Bez obav- zvládnu to EUFORALL, EU. DD je zapojen do projektu Tam za řekou čeká život PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., EU. DD je zapojen do projektu Finanční gramotnost Nadace L.a V. Klausových Strana 20 (celkem 21)

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Dětský domov, Nepomuk

Dětský domov, Nepomuk Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2007/2008 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Vypracovala: Jana Vurmová podpis Schválila: Mgr. Zdeňka Slavíková podpis Předkládá: Mgr. Zdeňka Slavíková podpis V Dubé Deštné, 30. dubna 2015 1 Zpráva o činnosti

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1 Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 423/99-11055 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: am4as102 Okresní pracoviště Přerov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola V Zahradách 274, 753 66 Hustopeče

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 Hradec Králové, 20.9. 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Kristýna Olexová školní metodik prevence OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 CHARAKTERISTIKA

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Útvina adresa školy Útvina 153, 36401 Toužim právní forma příspěvková organizace IČO 60610751 Identifikátor 600067319 vedení

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2012/2013 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více