VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Školní rok 2011/2012 Zpracoval/a podpis

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Školní rok 2011/2012 Zpracoval/a podpis"

Transkript

1 Dětský domov a Základní škola Liptál VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Školní rok 2011/2012 Zpracoval/a podpis Mgr. Eva Žůrková, ředitelka Projednána na úvodní pedagogické radě 29. srpna 2012 Školská rada výroční zprávu schválila 17. října 2012

2 Výroční zpráva je zpracována na základě Zákona 561/2004 Sb., 10 a Vyhlášky č. 15/2005 Sb., 7, v platném znění. 1. Základní údaje o školském zařízení 1.1 školské zařízení název školského zařízení Dětský domov a Základní škola Liptál adresa Liptál 91 právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy identifikátor DD ředitelka: Mgr. Eva Žůrková, statutární zástupce vedení školského zařízení zástupkyně ředitelky: Mgr. Renata Trčková vedoucí vychovatel: Mgr. Lukáš Diatka tel.: fax: kontakt www: domovaskolaliptal.cz 1.2 zřizovatel název zřizovatele Krajský úřad Zlínského kraje adresa zřizovatele Zlín, třída T. Bati 21 tel.: kontakt fax: součásti školy kapacita Základní škola praktická 60 Školní jídelna 200 součásti školského zařízení kapacita Dětský domov základní údaje o součástech školy Součást školy tříd/ oddělení dětí/ žáků dětí/žáků na třídu žáků na pedagoga 1. stupeň ZŠ stupeň ZŠ Školní jídelna x x x x Žáci speciální třídy jsou také rozděleni na 1. a 2. stupeň a jejich počet je připojen k počtu žáků 1. a 2. stupně ZŠ praktické. Údaje o přijetí a o odchodech žákú ZŠp ve školním roce 2011/2012 žáků příchozích do ZŠp kdy počet do ročníku ZŠp, SŠ - z rodiny 0 - z jiné ZŠp 0 - z dětského diagnostického ústavu ročník ZŠp ročník ZŠp ročník ZŠp ročník ZŠp ročník ZŠp - z náhradní rodinné péče/typ 0 nově zařazených žáků do ZŠp, celkem 5 Strana 2 (celkem 21)

3 žáků, kteří odešli ze ZŠp kdy počet z ročníku ZŠp, SŠ - do náhradní rodinné péče/typ 0 - přeřazení do jiného školského zařízení ročník rehab. program ročník ZŠp - přeřazení do jiného šk. zařízení pro výkon ÚV 0 - zrušení ÚV, návrat do rodiny ročník ZŠp - absolvování základního vzdělávání ročník ZŠp ročník SŠ žáků, kteří odešli ze ZŠp, celkem 6 základní údaje o součástech dětského domova rodinných dětí dětí v RS vychovatelů skupin Vedoucí vychovatel 1 tzv. malý domov tzv. velký domov Údaje o přijetí a o odchodech dětí DD ve školním roce 2011/2012 dětí příchozích do DD v průběhu školního roku - z rodiny (PO) se souhlasem DDÚ 9 - z dětského diagnostického ústavu (PO) 2 - z dětského diagnostického ústavu (ÚV) 4 - z kojeneckého ústavu 0 - z FOD Klokánek (ÚV) 2 - z náhradní rodinné péče/typ 0 - přeřazení z jiného šk. zařízení pro výkon ÚV 1 nově zařazených dětí do DD, celkem 18 dětí - Dohoda o setrvání v péči DD po dovršení zletilosti: 8 dětí, které odešly z DD v průběhu školního roku - odchod do náhradní rodinné péče/typ 0 -adopce 0 - dovršení plnoletosti 1 - ukončení Dohody o setrvání v péči DD 1 - přemístění do DDŠ, VÚM 2 - zrušení ústavní výchovy/svěřeno komu 3 /matce + 1/otci dětí, které z DD odešly, celkem 8 dětí v RS v průběhu školního roku se měnil v návaznosti na příchody a odchody dětí (příchody dětí z DDÚ nebo se souhlasem DDÚ v rámci PO přímo z rodiny, a naproti tomu odchody dětí z DD zpět do biologické rodiny z důvodu zrušení ústavní výchovy, přeřazení do VÚ nebo jiného DD, zrušení Dohody o setrvání, či dovršení plnoletosti a přeřazení do Domova pro osoby se zdravotním postižením). U každé RS jsou 2 kmenoví vychovatelé, tzn. celkem 12 vychovatelů k 6 RS. K počtu vychovatelů VD i MD je přiřazena i vedoucí vychovatelka, která má rozvržení služeb u všech RS v rámci svého sníženého úvazku. Od 07/2012 pozici vedoucí vychovatelky nahradil vedoucí vychovatel. Strana 3 (celkem 21)

4 1.5 materiálně-technické podmínky školy Učebny 4 Odborné pracovny 2 Odpočinkový areál, zahrada, hřiště ano Sportovní zařízení ne Dílny a pozemky 2 Žákovský nábytek ano Vybavení učebními pomůckami, sportovním nářadím apod. ano Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty ano Vybavení kabinetů a učeben pomůckami ano Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou ano Vyšším požadavkům ŠVP odpovídají kvalitně zařízeny učebny odborných předmětů - interaktivní učebna s audiovizuální technologií, učebna IKT s výpočetní a projektovou technikou, školní dílny rozdělené na dřevodílnu a kovodílnu, keramická dílna s vlastní vypalovací pecí. Žákům je k dispozici také cvičná kuchyně s kompletním pracovním zařízením a kuchyňskými přístroji. Jednotlivé třídy jsou vybaveny nastavitelným školním nábytkem. Samozřejmou součástí každé třídy je relaxační zákoutí opatřené kobercem a dalšími uvolňovacími pomůckami. V hodinách Čsp se využívají pozemky v prostorách kolem školy a nedalekého DD, u něhož se nachází i rekreační areál. Dominantou celého areálu je venkovní krytý bazén 10x4m, který je využíván jak v hodinách Tv, tak při odpočinkových aktivitách žáků. Základní škola praktická nemá vlastní tělocvičnu, k hodinám Tv proto využívá cvičební sál v budově VD a tělocvičnu obecní ZŠ. Ke sportovním činnostem slouží celý rekreační areál s travnatým hřištěm a pevně zabudovanými prvky pro volnočasové aktivity. Součástí školního prostranství je skalka pro výuku přírodovědných předmětů a pracovního vyučování a venkovní voliéra s andulkami. materiálně-technické podmínky dětského domova Komentář V jedné rodinné skupině na tzv. Malém domově byl položen koberec do TV koutku. Ve dvou sprchový koutech RS 6 byly vyměněny vaničky. Z prostředků RF byl pořízen kuličkový relaxační bazének, sítě do fotbalových branek a síť na volejbal. Z vlastních zdrojů jsme financovali novou pračku, šicí stroj, mopset na úklid a do školní kuchyně myčku nádobí. Ze zdrojů IF získala školní jídelna novou elektrickou pečící pánev. Uklizečkám byl nainstalován nový centrální vysavač a zakoupen vysavač na mokré čistění koberců a potahů. Na vodovodním řadu byla zjištěna porucha s únikem vod. Byla odstraněna, vyměnili jsme šoupací ventil pro snadnější manipulaci i případnou odstávku vody a v budově tzv. Velkého domova byl namontován redukční ventil, který by měl zajistit snížení spotřeby vody. 1.6 údaje o školské radě Datum zřízení členů školské rady 3 Kontakt předseda školské rady PhDr. Vojtěch Kořen, prokurista společnosti Ve školním roce 2011/2012 se uskutečnila 2 jednání Školské rady. Dne proběhly vyhlášené volby do Školské rady na další tříleté funkční období členů školské rady, které začalo Strana 4 (celkem 21)

5 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání a) dobíhající soustava Kód Obor vzdělání Kód oborů podle dřívějších předpisů Zařazené třídy C/001 Základní škola nebyl přidělen B/001 Pomocná škola nebyl přidělen Vzdělávací programy Vzdělávací program Pomocná škola /97-22 ŠVP pro ZV Duhová škola, č.j. ZŠP 01/2007 ŠVP pro ZV Duhová školička, č.j. ZŚP 01/2010 Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy / Zařazené ročníky 3., 4., 5., 6., 9. a 10. ročník ročník 1., 2., 7. a 8. ročník 3. ročník 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školského zařízení 3.1 Základní údaje o pracovnících školy pracovníků celkem 7 učitelů ZŠ praktické 6 (5 uč. + 1 as. ped.) provozních zaměstnanců ZŠ 1 uklízečka Základní údaje o pracovnících dětského domova pracovníků celkem 33 vychovatelů ved.vych. provozních zaměstnanců ŠJ 4 provozních zaměstnanců DD Údaje o pedagogických pracovnících školy Pedagogičtí Stupeň Funkce Úvazek Odprac. let pracovníci vzdělání Aprobace 1 ředitelka 1,0 31 VŠ spec. ped. uč. 2 zást. ředitelky 1,0 28 VŠ spec. ped. uč. 3 učitelka 1,0 11 SŠ SPŠ stavební 4 učitelka 1,0 32 VŠ spec. ped. - uč. 5 učitelka 1,0 34 SŠ ped.+uč.odb. předm. 6 as. pedagoga 0,8 37 SŠ SZŠ+asistent pedagoga 1 pedagog pracoval během celého školního roku na dohodu o pracovní činnosti (6 hodin týdně). 1 učitelka uzavřela dohodu o rozvázání pracovního poměru ke dni Údaje o pedagogických pracovnících domova Pedagogičtí Odprac. Funkce Úvazek pracovníci let vedoucí 1 vychovatel Stupeň vzdělání 2 vychovatel 1,0 26 SŠ Aprobace 1,0 11 VŠ Mgr., speciální pedagogika vychovatelství + CŽV spec. ped. 3 vychovatelka 1,0 10 VŠ Mgr., speciální pedagogika 4 vychovatelka 1,0 4 SŠ sociální pedagogika 5 vychovatelka 1,0 11 SŠ vychovatelství 6 vychovatelka 1,0 4 VŠ Bc., speciální pedagogika Strana 5 (celkem 21)

6 7 vychovatelka 1,0 34 SŠ vychovatelství 8 vychovatelka 1,0 30 SŠ vychovatelství 9 vychovatelka 1,0 3 SŚ sociální pedagogika 10 vychovatelka 1,0 26 VŠ Mgr., speciální pedagogika 11 vychovatelka 1,0 22 SŠ vychovatelství 12 vychovatelka 1,0 35 SŠ vychovatelství 13 vychovatelka 1,0 9 VŠ Bc., speciální pedagogika Odbornou kvalifikaci dle zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších úprav splňuje vedoucí vychovatel a dalších 5 vychovatelů. Ve školním roce 2011/12 studovaly celkem 3 vychovatelky na VŠ v akreditovaných programech: 1 vychovatelka studovala 2. ročník bakalářského studia UP Olomouc obor Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky. Další 1 vychovatelka studovala 2. ročník OU Ostrava Speciální pedagogiku v navazujícím magisterském studiu, které v květnu 2012 úspěšně ukončila státní závěrečnou zkouškou. 1 vychovatelka studovala v rámci OU Ostrava PdF 2. semestr třísemestrálního pedagogického studia speciální pedagogiky. Změny ve stavu během škol. roku: k nastoupil na pozici vychovatele 1 zaměstnanec, který byl od jmenován do funkce vedoucího vychovatele. Ke dni ukončila pracovní poměr z důvodu odchodu do starobního důchodu 1 vedoucí vychovatelka a ke dni ukončila pracovní poměr dohodou 1 vychovatelka. 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků školy a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 70 Učitelé 1. stupně 70 Učitelé 2. stupně 70 Učitelé 2. stupně 70 Tři pedagogičtí pracovníci školy splňují odbornou kvalifikaci dle zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších úprav. 3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby - škola Do 35 let let let nad 55 let do důch. veku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Průměrný věk pedagogických pracovníků školy je 52 let. Výhodou kolektivu je jeho dlouhodobá ustálenost a trvalé prohlubování kvalifikovanosti jednotlivých pedagogů. Absence muže a poměrně vysoký věkový průměr učitelského sboru se naopak jeví jako jeho handicap. Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby - domov Do 35 let let let nad 55 let v důchod. Celkem do důch. věku věku muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Průměrný věk pedagogických pracovníků domova je 42 let. Strana 6 (celkem 21)

7 3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících škola/domov Ostatní pracovníci Funkce-Pozice Úvazek Stupeň vzdělání 1 - Š uklízečka 0,8 SEŠ - ekonomika služeb 2 - D účetní 1,0 SEŠ všeobecná ekonomika 3 - D sociální pracovnice 1,0 SŠ sociálně právní 4 - D vedoucí školní jídelny 1,0 VŠP ekonomika a management 5 - D vedoucí kuchařka 1,0 SOU - kuchař 6 - D kuchařka 1,0 SOU potravinářské 7 - D kuchařka 0,8 SOU zemědělské 8 - D údržbář 1,0 OU - frézař 9 - D bezpečnostní pracovník 1,0 OU prodavačka 10 - D bezpečnostní pracovník 1,0 SOU - švadlena 11 - D bezpečnostní pracovník 1,0 SOU - prodavačka 12 - D bezpečnostní pracovník 1,0 SPŠ - strojnická 13- D bezpečnostní pracovník 1,0 SOU el. mechanička 14 - D bezpečnostní pracovník 1,0 OU vysekávač usní 15 D uklízečka 1,0 SSOŚ 16 D uklízečka 1,0 SOU prodavač 17 D uklízečka 1,0 SOU elektrotechnické Změny ve stavu: ve školním roce 2011/2012: Od došlo u uklízečky ZŠ praktické ke změně pracovního úvazku z 1,0 na 0,8 z důvodu přiznání částečného ID zaměstnankyně. Dne byl přijat v rámci DPČ nový zaměstnanec na pozici údržbáře za dlouhodobě nemocného údržbáře v HPP. Ke dni ukončila pracovní poměr z důvodu odchodu do starobního důchodu 1 bezpečnostní pracovnice. 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 4.1 Zápis k povinné školní docházce Z toho počet dětí dětí přijatých 1. tříd starších 6ti let (nástup do 1. tříd po odkladu) odkladů pro školní rok 2012/ Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2012/2013 byl vyhlášen na úterý K zápisu se dostavili 2 chlapci oba dne zahájili školní docházku. 4.2 Výsledky přijímacího řízení a) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z vyšších ročníků 2 2 b) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku: žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku ve vyšším ročníku (v 10. ročníku) 2 2 Strana 7 (celkem 21)

8 Naši žáci byli přijati do těchto středních odborných škol a odborných učilišť: 1 žákyně do SOŠ J. Sousedíka Vsetín obor kuchař/číšník 1 žák do OU a PŠ Kelč obor zámečnické práce 2 žáci 10. ročníku spec. třídy nezahájí studium na OU, po přiznání ID 3. stupně zůstanou v péči rodičů. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu 1. stupeň Třída žáků Prospělo Prospělo s vyznamenáním Neprospělo Žáci s dostatečnou Nehodnoceno I II III IV V Speciální třída Celkem stupeň Třída žáků Prospělo Prospělo s vyznamenáním Neprospělo Žáci s dostatečnou Nehodnoceno VI VII VIII IX Speciální třída Celkem Celkový přehled žáků Prospělo s vyznamenáním Neprospělo žáků s dostatečnou Nehodnoceno 1. stupeň stupeň Celkem Žáci jednotlivých tříd a ročníků pracovali v průběhu školního roku se střídavými výsledky. Pouze jeden z nich splnil kritéria pro celkové hodnocení prospěl/a s vyznamenáním. V průběhu školního roku počet žáků kolísal (viz tabulka o příchodech a odchodech dětí do a ze školy). Přehled o chování 1. stupeň Třída žáků Pochvaly TU Pochvaly ŘŠ Napomenutí TU Důtky TU Důtky TU 2. stupeň 3. stupeň I II III IV V Spec. třída Celkem Strana 8 (celkem 21)

9 2. stupeň Třída žáků Pochvaly TU Pochvaly ŘŠ NTU Důtky TU Důtky ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň VI VII VIII IX Spec. třída Celkem Celkový přehled: Stupeň žáků Pochvaly TU Pochvaly ŘŠ NTU Důtky TU Důtky ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň 1. stupeň stupeň Celkem V základní škole praktické se ve školním roce 2011/2012 vyučovalo takto: podle vzdělávacího programu pomocné školy č. j /97-22 s platností od 1. září 1997, ve znění pozdějších úprav, ve 3., 4., 5., 6., 9. a 10. ročníku; podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, Duhová škola, č. j. ZŠP 01/2007, s platností od 1. září 2007, ve všech ročnících; podle školního vzdělávacího programu pro vzdělávání žáků v základní škole speciální, Duhová školička, č. j. ZŠP 01/2010 s platností od 1. září 2010, v 1., 2., 7. a 8. ročníku; podle Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy, č. j / , s platností od 1. září Žáci byli vzděláváni podle dosavadních platných učebních dokumentů a hodnoceni dle platného školského zákona, příslušných vyhlášek a klasifikačního řádu školy. Žáci speciální třídy byli na vysvědčení hodnoceni slovně, ostatní žáci hodnoceni známkou. V oblasti výchovného zaměření jsme se snažili na žáky výchovně působit pochvalou i kázeňskými opatřeními. Pochvalu pokládáme za jasný motivační faktor, proto jsme oceňovali příkladnou práci žáků ve výuce, při reprezentaci školy v různých výtvarných a sportovních soutěžích, ale také chování a vystupování žáků na veřejnosti v průběhu mimoškolních aktivit. 5.2 Údaje o zameškaných hodinách omluvených hodin omluvených hodin na žáka Strana 9 (celkem 21) neomluvených hodin neomluvených hodin na žáka 1. stupeň stupeň Speciální třída Celkem Údaje o žácích Druh postižení : Ročník žáků Sluchové postižení - - Zrakové postižení 3. r., spec. tř. 1 Tělesné postižení - - S kombinací postižení 3. r., spec. tř. 3

10 S vývojovými poruchami učení - - Ve školním roce 2011/2012 byli ve škole vyučováni 2 žáci s autismem a 1 žák s kombinovaným postižením. 5.4 Osnova pro komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu Rozvrh hodin je sestaven s přihlédnutím k psychohygienickým zásadám. Dopolední vyučovací blok má nejvíce 5 vyuč. hodin, po 50 minutové polední přestávce má odpolední vyučovací blok nejvíce 2 rozvrh hodin (psychohygiena) vyuč. hodiny. Nemáme vlastní tělocvičnu, proto využíváme pobytu v tělocvičně obecní ZŠ a samostatné vyučovací hodiny Tv jsou spojeny do dvou celků, z nichž jeden tvoří 2 vyuč. hodiny, a druhý 1 vyuč. hodina. Při vytváření rozvrhu zohledňujeme také nejoptimálnější možnosti dopravní dostupnosti žáků ze vzdálenějšího okolí. vzdělávání žáků se spec. vzdělávacími potřebami školní řád, klasifikační řád informační systém vůči žákům a zákonným zástupcům spolupráce s PPP a SPC klima školy přijímaná opatření a jejich vliv na zlepšení výchovněvzdělávacího procesu Škola vytváří velmi dobré podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Kombinuje speciálně pedagogické postupy a alternativní metody s modifikovanými metodami, postupy a formami používanými ve vzdělávání běžné populace. Využívá kompenzační, rehabilitační a speciální učební pomůcky i speciální didaktický materiál. Zajišťuje služby asistenta pedagoga. Organizuje vzdělávání s ohledem na individuální potřeby jednotlivých žáků. Vychází z požadavků a nároků Školského zákona. Oba řády jsou každoročně upravovány v návaznosti na novelizace vyhlášek a konkrétních požadavků jak ze strany žáků a pedagogů, tak také respektují podněty ze strany zákonných zástupců. Informační systém vůči žákům a zák. zástupcům je otevřený. Informace se aktuálně dostávají prostřednictvím třídních učitelů k žákovi a zák. zástupcům a zpět. Zák. zástupci se mohou kdykoliv kontaktovat jak s vedením školy, tak s třídními učiteli a také s výchovným poradcem. Zák. zástupci žáků tříd jsou oslovováni několikrát s ohledem k budoucí formě studia a s přihlédnutím k volbě povolání svých dětí. Vyučující jsou se zák. zástupci v telefonickém kontaktu, neodkladné či okamžité záležitosti jsou řešeny osobním setkáním. O všech plánovaných i mimořádných aktivitách školy jsou zák. zástupci informováni podrobnými zprávami, jejichž součásti jsou vrácenky. Informace jsou také zveřejňovány na www stránkách. Škola úzce spolupracuje s PPP Vsetín, se SPC Duha Zlín - Lazy, se SPC Kroměříž, s DPL Kroměříž, s LVS Bohumín, s dalšími spec. zařízeními. Daří se také prohlubovat spolupráci s OSPOD Vsetín a dalšími OSPOD. Rovněž MP Vsetín i Policii ČR chápeme jako trvalé a spolehlivé partnery. Škola se spojenými ročníky klade velké nároky na organizaci a efektivnost výuky při zajištění individuálního přístupu k žákům. Díky zkušeným pedagogům se daří vytvářet ve škole klima přátelské a tvořivé atmosféry jak mezi pedagogy a žáky, tak také mezi učiteli samotnými. Tím dochází k upevňování patřičného kreditu školy nejen u laické, ale především u odborné veřejnosti. Zlepšení výchovně-vzdělávacího procesu se zaměřovalo na každodenní praktické ověřování podkladů použitých při přípravě ŠVP Duhová škola. Hlavní pozornost byla věnována zpracování a úpravám prováděcích plánů, využití moderních metod a forem práce ve výuce, používání moderní didaktické techniky. Podstatnou součástí nastavené kvality výchovně-vzdělávacího procesu školy se stala také i tvorba DUM v rámci projektu EU peníze školám. Strana 10 (celkem 21)

11 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Školní metodik prevence rizikového chování vypracoval MPP, jehož smysl během školního roku naplňoval při výchovně-vzdělávacích činnostech ve škole formou naslouchání, pohovorů nebo realizací projektového dne. Žáci příležitostně využívali školní schránku důvěry. Cílem MPP se stalo zvyšování sociálních kompetencí žáků, posilování jejich komunikačních dovedností, vytváření pozitivního sociálního klimatu tříd i školy. Metodik prevence rovněž poskytoval poradenské služby třídním učitelům, ostatním pedagogům, ale i vychovatelům DD. Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci byli seznámeni s tím, jak postupovat při odhalení šikany, zneužívání návykových látek, záškoláctví apod. Zvláštní pozornost byla věnována problematice novodobého fenoménu = kyberšikaně. V průběhu školního roku byly řešeny drobné přestupky žáků ve spolupráci s třídními učiteli. S problematikou uvedenou v preventivním programu byli žáci seznamováni také prostřednictvím speciálních panelů (nástěnka školního metodika rizikového chování a výchovného poradce). Na všechna přístupná místa byly umístěny instrukce, jak postupovat v případě zjištění jakéhokoliv rizikového chování, a telefonní čísla na instituce, které se jeho problematikou zabývají. Pokračovala spolupráce s pedagogicko psychologickou poradnou, se SPC Zlín, s MP Vsetín, s Policií ČR. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků: Místo Název akce konání Vzdělávání vedoucích pracovníků SŠ ZK v projektovém řízení Seminář Nový Zákoník práce Seminář FICE Transformace ústavní péče v ČR Strana 11 (celkem 21) Velké Karlovice Valašské Meziříčí OPEN GATE, Babice Termín Pracovní workshop o odpadech pro pedagogy ZŠ a Zlín SŠ, Univerzitní institut UTB Seminář MS OFFICE 2010 vzdělávání vedoucích pracovníků, MG Vsetín V. Krajská konference k primární prevenci Valašské rizikového chování, ISŠ Meziříčí Seminář Rozšíření kompetencí VP, OA a VOŠ Valašské Meziříčí Seminář Výtvarné inspirace, ZŠ Šafaříkova Valašské Meziříčí Porada školních MP ZŠ, NZDM Archa Vsetín Meziresortní seminář k problematice sociálněprávní ochrany dětí, KÚ Zlín Seminář Rozšíření kompetencí VP, OA a VOŠ Podzimní setkání ředitelů zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy, DDaŠJ Seminář Rozšíření kompetencí VP, OA a VOŠ Pracovní setkání ředitelů speciálních škol okresu Vsetín, ZŠ a MŠ Turkmenská Pracovní schůzka VP ZŠ praktických a speciálních ZK, Lazy Seminář Rozšíření kompetencí VP, OA a VOŠ Valašské Meziříčí Lipník n/bečvou Valašské Meziříčí Vsetín Zlín Valašské Meziříčí

12 Seminář IT v rámci projektu EU peníze školám, ZŠ praktická Liptál Seminář IT v rámci projektu EU peníze školám, ZŠ praktická Liptál Setkání zástupců organizací zřizovaných a zakládaných ZK, Beseda Otrokovice Pracovní schůzka ředitelů DD ZK, DD Valašské Meziříčí Seminář FICE Aktuální otázky ústavní výchovy Přerov Seminář o odpadech pro pedagogy ZŠ a SŠ, Magistrát Zlín Jarní setkání ředitelů zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy v působnosti DDÚ OL, DDŠ Veselíčko Seminář Diagnostika dětí s poruchou autistického spektra, DD, MŠ, ZŠ a PŠ Lazy Zlín Porada ředitelů speciálních škol zřizovaných ZK, Uherské ZŠ a MŠ Hradiště Porada školních MP ZŠ, NZDM Archa Vsetín Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci dětského domova zúčastnili, počet účastníků: Název akce Místo konání Termín Vzděl. seminář Rozšíření kompetencí VP Val. Meziříčí Seminář FICE Transformace ústavní péče v ČR Babice Vzdělávací seminář Výtvarné inspirace Val. Meziříčí Projekt Bez obav zvládnu to Zlín Vzdělávání ved. pracovníků MS Office 2010 Vsetín Krajská konference pracovníků hromad. stravování Zlín Vzdělávací seminář Zumba pro děti Val.Meziříčí Aktuální problémy v účetnictví, hospodaření Zlín Vzděl. seminář Rozšíření kompetencí VP Val. Meziříčí Seminář Finanční gramotnost Nadace manželů Klausových Zlín Vzděl. seminář Věková specifika žáků, jejich motivace, Val. Meziříčí supervize a kazuistika náročných případů Seminář k problematice soc.právní ochrany dětí Zlín Vzděl. Seminář Rozšíření kompetencí VP Val. Meziříčí Vzděl. Seminář Rozšíření kompetencí VP Val. Meziříčí Vzděl. Seminář Rozšíření kompetencí VP Val. Meziříčí Seminář FICE Aktuální otázky ÚV Přerov Krajská konference pracovníků hromad. stravování Zlín Seminář Využití práce s mandalami Olomouc Údaje o dalších aktivitách pedagogů základní školy praktické Název akce Místo konání Termín Valašské záření kulturní akce regionu Vsetín Organizace podzimního cvičení v přírodě, okolí ZŠp ZŠp Liptál Exkurze studentů SZŠ Vsetín ZŠp Liptál Strana 12 (celkem 21)

13 Projektové dny Plasťáčci v ZŠ praktické ZŠp Liptál Beseda žáků ročníku s VP OU Valašské Klobouky ZŠp Liptál Prodejní výstava vánočních ozdob, Zámek Vizovice Mikulášský den na Vsetíně Vsetín Prodejní výstava vánočních ozdob, Zámek Vizovice Divadelní představení Čučudejské pohádky, MD Zlín Vánoční besídka DD a ZŠ, kulturní sál OÚ Liptál Turnaj v nohejbale žáků ZŠ praktických okresu Vsetín ZŠp Valašské Meziříčí Volby do Školské rady ZŠ praktické ZŠp Liptál Projektový týden Vánoce na Valašsku v ZŠ praktické ZŠp Liptál Projekt SPEAK 2012 výuka cizích jazyků lektory organizace AIESEC, DD a ZŠ ZŠp Liptál Exkurze žáků II. třídy, Sběrný dvůr likvidace komunálního odpadu Vsetín Organizace zimního cvičení v přírodě, okolí ZŠp ZŠp Liptál Zápis do 1. ročníku ZŠ praktické ZŠp Liptál Projektový den Jak se žije s handicapem? v ZŠ praktické ZŠp Liptál Literární jaro ve Vsetíně 2012 Michael Londesborough, kino Vatra Vsetín Prezentace terapeutické metody EEG Biofeedback za účasti Mgr. T. Nersesjan ZŠp Liptál Exkurze žáků ZŠ praktické v Masarykově knihovně v rámci projektu Kniha a já, MK Vsetín Projektové dny Kniha a já v ZŠ praktické ZŠp Liptál Tvořivá dílna Velikonoce s Alcedem, Zámek Vsetín Projektový den Veselé zoubky v ZŠ praktické ZŠp Liptál Předání Krajské ceny Ď ve ZK 2012, Malá scéna SD Uherské Hradiště Exkurze žáků I. a III. třídy, IRISA Vsetín Vsetín Oslava Dne země sázení stromků v Baťovských lesích Ratiboř Dopravní soutěž pro žáky ZŠ praktických okresu Vsetín DDaZŠ Liptál Pracovní návštěva odloučeného pracoviště DDÚ Bohumín - Hájkova Bohumín Prezentace 52. MFF pro děti a mládež Zlín 2011 Zlín Slavnostní vernisáž při ukončení Literárního jara 2012 na Vsetíně, Zámek Vsetín SHM atletický čtyřboj žáků ZŠ praktických ZŠp Horní Lideč Hranice na DUKLA a vojáci baví DD Moravě Plošné testování žáků 5. a 9. ročníku ZŠp Liptál Exkurze žáků I. třídy, Hajný Krajina mých snů výstava obrazů v zámecké galerii Vsetín Projektový den Stop drogám v ZŠ praktické ZŠp Liptál Prezentace portálu Děti a média, KC Zlín Ozdravně-rekreační pobyt dětí DD v Makarské Chorvatsko Organizace letního cvičení v přírodě, okolí ZŠp ZŠp Liptál Strana 13 (celkem 21)

14 DINOPARK Vyškov, školní výlet ZŠ praktické Vyškov Výstava Autíčka z krabičky, Zámek Vsetín Údaje o dalších aktivitách pedagogů dětského domova Název akce Místo konání Termín Drakiáda soutěž o nejpěknějšího draka DD Liptál Mikulášská besídka zábavné odpoledne pro děti z DD Liptál DD Liptál Vánoční besídka program dětí z DD Liptál pro širokou veřejnost OU Liptál Zábavné Valentýnské odpoledne v DD DD Liptál Prázdninový pobyt dětí DD v Lesním domově Dobrnice Tančírna přehlídka amatérského tance Vsetín Soutěž v Osmisměrkách DD Liptál Visegrádská mezinárodní výměna mladých Rodowo, Polsko Po stopách vesnice roku kulturní vystoupení dětí DD v rámci semináře starostů OÚ Liptál Slet čarodějnic v DD Liptál, zábavné odpoledne DD Liptál Ozdravně rekreační pobyt dětí DD, Chorvatsko Makarska 4 Vytvoření textilních panenek SENsáků dětmi pod vedením p. J.Kubečkové 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách DD Liptál Spolupráce školy a dalších subjektů Významné akce školy Škola spolupracuje s OU Liptál, s MŠ a ZŠ Liptál, se ZŠ okresu Vsetín, se SOU a SŠ Zlínského kraje, s ÚP Vsetín, se ZŠ praktickými okresu Vsetín, se SVČ Alcedo Vsetín, s MVK Vsetín, s o. s. Člověk hledá člověka, s klubem Auxilium Vsetín. V rámci grantové a dotační politiky kooperujeme s o. p. s. Figurka, s nadací Děti kultura-sport, s nadací J. Pivečky, s NTM a dalšími organizacemi. Nejdůležitějším aktivním příznivcem školy je fa Baťa Zlín. Nejenže svými realizovanými aktivitami motivuje žáky k pravidelné a pečlivé školní práci, také je podněcuje k poznávání a řešení problémů v oblasti EVVO, mezilidských vztahů, komunikace a kooperace. Sponzoring fy Grado Slušovice je pravidelně mířen na kulturní oblast ve formě vstupenek na hudební či estrádní vystoupení a produkce. Školské zařízení umožňuje praxi studentům především SŠ a VŠ pedagogických a sociálních, ale i pedagogických lyceí (Vsetín, Ostrava, Zlín, Kroměříž, Brno apod.). Učitelé školy jsou členy Asociace speciálních pedagogů ČR. V rámci spolupráce s Masarykovým gymnáziem na Vsetíně studenti a dospělí MG zajistili dětem DD vánoční dárky podle jejich přání, připravují dětem zážitkové programy, sami se aktivně účastní akcí pořádaných DDa ZŠ. Projektové dny Plasťáčci v ZŠp ( ) Projektový týden Vánoce na Valašsku v ZŠp ( ) Projektový den Jak se žije s handicapem v ZŠp (17.02.) Literární jaro ve Vsetíně 2012 Michael Londesborough, kino Strana 14 (celkem 21)