VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Školní rok 2011/2012 Zpracoval/a podpis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Školní rok 2011/2012 Zpracoval/a podpis"

Transkript

1 Dětský domov a Základní škola Liptál VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Školní rok 2011/2012 Zpracoval/a podpis Mgr. Eva Žůrková, ředitelka Projednána na úvodní pedagogické radě 29. srpna 2012 Školská rada výroční zprávu schválila 17. října 2012

2 Výroční zpráva je zpracována na základě Zákona 561/2004 Sb., 10 a Vyhlášky č. 15/2005 Sb., 7, v platném znění. 1. Základní údaje o školském zařízení 1.1 školské zařízení název školského zařízení Dětský domov a Základní škola Liptál adresa Liptál 91 právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy identifikátor DD ředitelka: Mgr. Eva Žůrková, statutární zástupce vedení školského zařízení zástupkyně ředitelky: Mgr. Renata Trčková vedoucí vychovatel: Mgr. Lukáš Diatka tel.: fax: kontakt www: domovaskolaliptal.cz 1.2 zřizovatel název zřizovatele Krajský úřad Zlínského kraje adresa zřizovatele Zlín, třída T. Bati 21 tel.: kontakt fax: součásti školy kapacita Základní škola praktická 60 Školní jídelna 200 součásti školského zařízení kapacita Dětský domov základní údaje o součástech školy Součást školy tříd/ oddělení dětí/ žáků dětí/žáků na třídu žáků na pedagoga 1. stupeň ZŠ stupeň ZŠ Školní jídelna x x x x Žáci speciální třídy jsou také rozděleni na 1. a 2. stupeň a jejich počet je připojen k počtu žáků 1. a 2. stupně ZŠ praktické. Údaje o přijetí a o odchodech žákú ZŠp ve školním roce 2011/2012 žáků příchozích do ZŠp kdy počet do ročníku ZŠp, SŠ - z rodiny 0 - z jiné ZŠp 0 - z dětského diagnostického ústavu ročník ZŠp ročník ZŠp ročník ZŠp ročník ZŠp ročník ZŠp - z náhradní rodinné péče/typ 0 nově zařazených žáků do ZŠp, celkem 5 Strana 2 (celkem 21)

3 žáků, kteří odešli ze ZŠp kdy počet z ročníku ZŠp, SŠ - do náhradní rodinné péče/typ 0 - přeřazení do jiného školského zařízení ročník rehab. program ročník ZŠp - přeřazení do jiného šk. zařízení pro výkon ÚV 0 - zrušení ÚV, návrat do rodiny ročník ZŠp - absolvování základního vzdělávání ročník ZŠp ročník SŠ žáků, kteří odešli ze ZŠp, celkem 6 základní údaje o součástech dětského domova rodinných dětí dětí v RS vychovatelů skupin Vedoucí vychovatel 1 tzv. malý domov tzv. velký domov Údaje o přijetí a o odchodech dětí DD ve školním roce 2011/2012 dětí příchozích do DD v průběhu školního roku - z rodiny (PO) se souhlasem DDÚ 9 - z dětského diagnostického ústavu (PO) 2 - z dětského diagnostického ústavu (ÚV) 4 - z kojeneckého ústavu 0 - z FOD Klokánek (ÚV) 2 - z náhradní rodinné péče/typ 0 - přeřazení z jiného šk. zařízení pro výkon ÚV 1 nově zařazených dětí do DD, celkem 18 dětí - Dohoda o setrvání v péči DD po dovršení zletilosti: 8 dětí, které odešly z DD v průběhu školního roku - odchod do náhradní rodinné péče/typ 0 -adopce 0 - dovršení plnoletosti 1 - ukončení Dohody o setrvání v péči DD 1 - přemístění do DDŠ, VÚM 2 - zrušení ústavní výchovy/svěřeno komu 3 /matce + 1/otci dětí, které z DD odešly, celkem 8 dětí v RS v průběhu školního roku se měnil v návaznosti na příchody a odchody dětí (příchody dětí z DDÚ nebo se souhlasem DDÚ v rámci PO přímo z rodiny, a naproti tomu odchody dětí z DD zpět do biologické rodiny z důvodu zrušení ústavní výchovy, přeřazení do VÚ nebo jiného DD, zrušení Dohody o setrvání, či dovršení plnoletosti a přeřazení do Domova pro osoby se zdravotním postižením). U každé RS jsou 2 kmenoví vychovatelé, tzn. celkem 12 vychovatelů k 6 RS. K počtu vychovatelů VD i MD je přiřazena i vedoucí vychovatelka, která má rozvržení služeb u všech RS v rámci svého sníženého úvazku. Od 07/2012 pozici vedoucí vychovatelky nahradil vedoucí vychovatel. Strana 3 (celkem 21)

4 1.5 materiálně-technické podmínky školy Učebny 4 Odborné pracovny 2 Odpočinkový areál, zahrada, hřiště ano Sportovní zařízení ne Dílny a pozemky 2 Žákovský nábytek ano Vybavení učebními pomůckami, sportovním nářadím apod. ano Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty ano Vybavení kabinetů a učeben pomůckami ano Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou ano Vyšším požadavkům ŠVP odpovídají kvalitně zařízeny učebny odborných předmětů - interaktivní učebna s audiovizuální technologií, učebna IKT s výpočetní a projektovou technikou, školní dílny rozdělené na dřevodílnu a kovodílnu, keramická dílna s vlastní vypalovací pecí. Žákům je k dispozici také cvičná kuchyně s kompletním pracovním zařízením a kuchyňskými přístroji. Jednotlivé třídy jsou vybaveny nastavitelným školním nábytkem. Samozřejmou součástí každé třídy je relaxační zákoutí opatřené kobercem a dalšími uvolňovacími pomůckami. V hodinách Čsp se využívají pozemky v prostorách kolem školy a nedalekého DD, u něhož se nachází i rekreační areál. Dominantou celého areálu je venkovní krytý bazén 10x4m, který je využíván jak v hodinách Tv, tak při odpočinkových aktivitách žáků. Základní škola praktická nemá vlastní tělocvičnu, k hodinám Tv proto využívá cvičební sál v budově VD a tělocvičnu obecní ZŠ. Ke sportovním činnostem slouží celý rekreační areál s travnatým hřištěm a pevně zabudovanými prvky pro volnočasové aktivity. Součástí školního prostranství je skalka pro výuku přírodovědných předmětů a pracovního vyučování a venkovní voliéra s andulkami. materiálně-technické podmínky dětského domova Komentář V jedné rodinné skupině na tzv. Malém domově byl položen koberec do TV koutku. Ve dvou sprchový koutech RS 6 byly vyměněny vaničky. Z prostředků RF byl pořízen kuličkový relaxační bazének, sítě do fotbalových branek a síť na volejbal. Z vlastních zdrojů jsme financovali novou pračku, šicí stroj, mopset na úklid a do školní kuchyně myčku nádobí. Ze zdrojů IF získala školní jídelna novou elektrickou pečící pánev. Uklizečkám byl nainstalován nový centrální vysavač a zakoupen vysavač na mokré čistění koberců a potahů. Na vodovodním řadu byla zjištěna porucha s únikem vod. Byla odstraněna, vyměnili jsme šoupací ventil pro snadnější manipulaci i případnou odstávku vody a v budově tzv. Velkého domova byl namontován redukční ventil, který by měl zajistit snížení spotřeby vody. 1.6 údaje o školské radě Datum zřízení členů školské rady 3 Kontakt předseda školské rady PhDr. Vojtěch Kořen, prokurista společnosti Ve školním roce 2011/2012 se uskutečnila 2 jednání Školské rady. Dne proběhly vyhlášené volby do Školské rady na další tříleté funkční období členů školské rady, které začalo Strana 4 (celkem 21)

5 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání a) dobíhající soustava Kód Obor vzdělání Kód oborů podle dřívějších předpisů Zařazené třídy C/001 Základní škola nebyl přidělen B/001 Pomocná škola nebyl přidělen Vzdělávací programy Vzdělávací program Pomocná škola /97-22 ŠVP pro ZV Duhová škola, č.j. ZŠP 01/2007 ŠVP pro ZV Duhová školička, č.j. ZŚP 01/2010 Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy / Zařazené ročníky 3., 4., 5., 6., 9. a 10. ročník ročník 1., 2., 7. a 8. ročník 3. ročník 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školského zařízení 3.1 Základní údaje o pracovnících školy pracovníků celkem 7 učitelů ZŠ praktické 6 (5 uč. + 1 as. ped.) provozních zaměstnanců ZŠ 1 uklízečka Základní údaje o pracovnících dětského domova pracovníků celkem 33 vychovatelů ved.vych. provozních zaměstnanců ŠJ 4 provozních zaměstnanců DD Údaje o pedagogických pracovnících školy Pedagogičtí Stupeň Funkce Úvazek Odprac. let pracovníci vzdělání Aprobace 1 ředitelka 1,0 31 VŠ spec. ped. uč. 2 zást. ředitelky 1,0 28 VŠ spec. ped. uč. 3 učitelka 1,0 11 SŠ SPŠ stavební 4 učitelka 1,0 32 VŠ spec. ped. - uč. 5 učitelka 1,0 34 SŠ ped.+uč.odb. předm. 6 as. pedagoga 0,8 37 SŠ SZŠ+asistent pedagoga 1 pedagog pracoval během celého školního roku na dohodu o pracovní činnosti (6 hodin týdně). 1 učitelka uzavřela dohodu o rozvázání pracovního poměru ke dni Údaje o pedagogických pracovnících domova Pedagogičtí Odprac. Funkce Úvazek pracovníci let vedoucí 1 vychovatel Stupeň vzdělání 2 vychovatel 1,0 26 SŠ Aprobace 1,0 11 VŠ Mgr., speciální pedagogika vychovatelství + CŽV spec. ped. 3 vychovatelka 1,0 10 VŠ Mgr., speciální pedagogika 4 vychovatelka 1,0 4 SŠ sociální pedagogika 5 vychovatelka 1,0 11 SŠ vychovatelství 6 vychovatelka 1,0 4 VŠ Bc., speciální pedagogika Strana 5 (celkem 21)

6 7 vychovatelka 1,0 34 SŠ vychovatelství 8 vychovatelka 1,0 30 SŠ vychovatelství 9 vychovatelka 1,0 3 SŚ sociální pedagogika 10 vychovatelka 1,0 26 VŠ Mgr., speciální pedagogika 11 vychovatelka 1,0 22 SŠ vychovatelství 12 vychovatelka 1,0 35 SŠ vychovatelství 13 vychovatelka 1,0 9 VŠ Bc., speciální pedagogika Odbornou kvalifikaci dle zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších úprav splňuje vedoucí vychovatel a dalších 5 vychovatelů. Ve školním roce 2011/12 studovaly celkem 3 vychovatelky na VŠ v akreditovaných programech: 1 vychovatelka studovala 2. ročník bakalářského studia UP Olomouc obor Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky. Další 1 vychovatelka studovala 2. ročník OU Ostrava Speciální pedagogiku v navazujícím magisterském studiu, které v květnu 2012 úspěšně ukončila státní závěrečnou zkouškou. 1 vychovatelka studovala v rámci OU Ostrava PdF 2. semestr třísemestrálního pedagogického studia speciální pedagogiky. Změny ve stavu během škol. roku: k nastoupil na pozici vychovatele 1 zaměstnanec, který byl od jmenován do funkce vedoucího vychovatele. Ke dni ukončila pracovní poměr z důvodu odchodu do starobního důchodu 1 vedoucí vychovatelka a ke dni ukončila pracovní poměr dohodou 1 vychovatelka. 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků školy a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 70 Učitelé 1. stupně 70 Učitelé 2. stupně 70 Učitelé 2. stupně 70 Tři pedagogičtí pracovníci školy splňují odbornou kvalifikaci dle zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších úprav. 3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby - škola Do 35 let let let nad 55 let do důch. veku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Průměrný věk pedagogických pracovníků školy je 52 let. Výhodou kolektivu je jeho dlouhodobá ustálenost a trvalé prohlubování kvalifikovanosti jednotlivých pedagogů. Absence muže a poměrně vysoký věkový průměr učitelského sboru se naopak jeví jako jeho handicap. Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby - domov Do 35 let let let nad 55 let v důchod. Celkem do důch. věku věku muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Průměrný věk pedagogických pracovníků domova je 42 let. Strana 6 (celkem 21)

7 3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících škola/domov Ostatní pracovníci Funkce-Pozice Úvazek Stupeň vzdělání 1 - Š uklízečka 0,8 SEŠ - ekonomika služeb 2 - D účetní 1,0 SEŠ všeobecná ekonomika 3 - D sociální pracovnice 1,0 SŠ sociálně právní 4 - D vedoucí školní jídelny 1,0 VŠP ekonomika a management 5 - D vedoucí kuchařka 1,0 SOU - kuchař 6 - D kuchařka 1,0 SOU potravinářské 7 - D kuchařka 0,8 SOU zemědělské 8 - D údržbář 1,0 OU - frézař 9 - D bezpečnostní pracovník 1,0 OU prodavačka 10 - D bezpečnostní pracovník 1,0 SOU - švadlena 11 - D bezpečnostní pracovník 1,0 SOU - prodavačka 12 - D bezpečnostní pracovník 1,0 SPŠ - strojnická 13- D bezpečnostní pracovník 1,0 SOU el. mechanička 14 - D bezpečnostní pracovník 1,0 OU vysekávač usní 15 D uklízečka 1,0 SSOŚ 16 D uklízečka 1,0 SOU prodavač 17 D uklízečka 1,0 SOU elektrotechnické Změny ve stavu: ve školním roce 2011/2012: Od došlo u uklízečky ZŠ praktické ke změně pracovního úvazku z 1,0 na 0,8 z důvodu přiznání částečného ID zaměstnankyně. Dne byl přijat v rámci DPČ nový zaměstnanec na pozici údržbáře za dlouhodobě nemocného údržbáře v HPP. Ke dni ukončila pracovní poměr z důvodu odchodu do starobního důchodu 1 bezpečnostní pracovnice. 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 4.1 Zápis k povinné školní docházce Z toho počet dětí dětí přijatých 1. tříd starších 6ti let (nástup do 1. tříd po odkladu) odkladů pro školní rok 2012/ Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2012/2013 byl vyhlášen na úterý K zápisu se dostavili 2 chlapci oba dne zahájili školní docházku. 4.2 Výsledky přijímacího řízení a) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z vyšších ročníků 2 2 b) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku: žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku ve vyšším ročníku (v 10. ročníku) 2 2 Strana 7 (celkem 21)

8 Naši žáci byli přijati do těchto středních odborných škol a odborných učilišť: 1 žákyně do SOŠ J. Sousedíka Vsetín obor kuchař/číšník 1 žák do OU a PŠ Kelč obor zámečnické práce 2 žáci 10. ročníku spec. třídy nezahájí studium na OU, po přiznání ID 3. stupně zůstanou v péči rodičů. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu 1. stupeň Třída žáků Prospělo Prospělo s vyznamenáním Neprospělo Žáci s dostatečnou Nehodnoceno I II III IV V Speciální třída Celkem stupeň Třída žáků Prospělo Prospělo s vyznamenáním Neprospělo Žáci s dostatečnou Nehodnoceno VI VII VIII IX Speciální třída Celkem Celkový přehled žáků Prospělo s vyznamenáním Neprospělo žáků s dostatečnou Nehodnoceno 1. stupeň stupeň Celkem Žáci jednotlivých tříd a ročníků pracovali v průběhu školního roku se střídavými výsledky. Pouze jeden z nich splnil kritéria pro celkové hodnocení prospěl/a s vyznamenáním. V průběhu školního roku počet žáků kolísal (viz tabulka o příchodech a odchodech dětí do a ze školy). Přehled o chování 1. stupeň Třída žáků Pochvaly TU Pochvaly ŘŠ Napomenutí TU Důtky TU Důtky TU 2. stupeň 3. stupeň I II III IV V Spec. třída Celkem Strana 8 (celkem 21)

9 2. stupeň Třída žáků Pochvaly TU Pochvaly ŘŠ NTU Důtky TU Důtky ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň VI VII VIII IX Spec. třída Celkem Celkový přehled: Stupeň žáků Pochvaly TU Pochvaly ŘŠ NTU Důtky TU Důtky ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň 1. stupeň stupeň Celkem V základní škole praktické se ve školním roce 2011/2012 vyučovalo takto: podle vzdělávacího programu pomocné školy č. j /97-22 s platností od 1. září 1997, ve znění pozdějších úprav, ve 3., 4., 5., 6., 9. a 10. ročníku; podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, Duhová škola, č. j. ZŠP 01/2007, s platností od 1. září 2007, ve všech ročnících; podle školního vzdělávacího programu pro vzdělávání žáků v základní škole speciální, Duhová školička, č. j. ZŠP 01/2010 s platností od 1. září 2010, v 1., 2., 7. a 8. ročníku; podle Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy, č. j / , s platností od 1. září Žáci byli vzděláváni podle dosavadních platných učebních dokumentů a hodnoceni dle platného školského zákona, příslušných vyhlášek a klasifikačního řádu školy. Žáci speciální třídy byli na vysvědčení hodnoceni slovně, ostatní žáci hodnoceni známkou. V oblasti výchovného zaměření jsme se snažili na žáky výchovně působit pochvalou i kázeňskými opatřeními. Pochvalu pokládáme za jasný motivační faktor, proto jsme oceňovali příkladnou práci žáků ve výuce, při reprezentaci školy v různých výtvarných a sportovních soutěžích, ale také chování a vystupování žáků na veřejnosti v průběhu mimoškolních aktivit. 5.2 Údaje o zameškaných hodinách omluvených hodin omluvených hodin na žáka Strana 9 (celkem 21) neomluvených hodin neomluvených hodin na žáka 1. stupeň stupeň Speciální třída Celkem Údaje o žácích Druh postižení : Ročník žáků Sluchové postižení - - Zrakové postižení 3. r., spec. tř. 1 Tělesné postižení - - S kombinací postižení 3. r., spec. tř. 3

10 S vývojovými poruchami učení - - Ve školním roce 2011/2012 byli ve škole vyučováni 2 žáci s autismem a 1 žák s kombinovaným postižením. 5.4 Osnova pro komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu Rozvrh hodin je sestaven s přihlédnutím k psychohygienickým zásadám. Dopolední vyučovací blok má nejvíce 5 vyuč. hodin, po 50 minutové polední přestávce má odpolední vyučovací blok nejvíce 2 rozvrh hodin (psychohygiena) vyuč. hodiny. Nemáme vlastní tělocvičnu, proto využíváme pobytu v tělocvičně obecní ZŠ a samostatné vyučovací hodiny Tv jsou spojeny do dvou celků, z nichž jeden tvoří 2 vyuč. hodiny, a druhý 1 vyuč. hodina. Při vytváření rozvrhu zohledňujeme také nejoptimálnější možnosti dopravní dostupnosti žáků ze vzdálenějšího okolí. vzdělávání žáků se spec. vzdělávacími potřebami školní řád, klasifikační řád informační systém vůči žákům a zákonným zástupcům spolupráce s PPP a SPC klima školy přijímaná opatření a jejich vliv na zlepšení výchovněvzdělávacího procesu Škola vytváří velmi dobré podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Kombinuje speciálně pedagogické postupy a alternativní metody s modifikovanými metodami, postupy a formami používanými ve vzdělávání běžné populace. Využívá kompenzační, rehabilitační a speciální učební pomůcky i speciální didaktický materiál. Zajišťuje služby asistenta pedagoga. Organizuje vzdělávání s ohledem na individuální potřeby jednotlivých žáků. Vychází z požadavků a nároků Školského zákona. Oba řády jsou každoročně upravovány v návaznosti na novelizace vyhlášek a konkrétních požadavků jak ze strany žáků a pedagogů, tak také respektují podněty ze strany zákonných zástupců. Informační systém vůči žákům a zák. zástupcům je otevřený. Informace se aktuálně dostávají prostřednictvím třídních učitelů k žákovi a zák. zástupcům a zpět. Zák. zástupci se mohou kdykoliv kontaktovat jak s vedením školy, tak s třídními učiteli a také s výchovným poradcem. Zák. zástupci žáků tříd jsou oslovováni několikrát s ohledem k budoucí formě studia a s přihlédnutím k volbě povolání svých dětí. Vyučující jsou se zák. zástupci v telefonickém kontaktu, neodkladné či okamžité záležitosti jsou řešeny osobním setkáním. O všech plánovaných i mimořádných aktivitách školy jsou zák. zástupci informováni podrobnými zprávami, jejichž součásti jsou vrácenky. Informace jsou také zveřejňovány na www stránkách. Škola úzce spolupracuje s PPP Vsetín, se SPC Duha Zlín - Lazy, se SPC Kroměříž, s DPL Kroměříž, s LVS Bohumín, s dalšími spec. zařízeními. Daří se také prohlubovat spolupráci s OSPOD Vsetín a dalšími OSPOD. Rovněž MP Vsetín i Policii ČR chápeme jako trvalé a spolehlivé partnery. Škola se spojenými ročníky klade velké nároky na organizaci a efektivnost výuky při zajištění individuálního přístupu k žákům. Díky zkušeným pedagogům se daří vytvářet ve škole klima přátelské a tvořivé atmosféry jak mezi pedagogy a žáky, tak také mezi učiteli samotnými. Tím dochází k upevňování patřičného kreditu školy nejen u laické, ale především u odborné veřejnosti. Zlepšení výchovně-vzdělávacího procesu se zaměřovalo na každodenní praktické ověřování podkladů použitých při přípravě ŠVP Duhová škola. Hlavní pozornost byla věnována zpracování a úpravám prováděcích plánů, využití moderních metod a forem práce ve výuce, používání moderní didaktické techniky. Podstatnou součástí nastavené kvality výchovně-vzdělávacího procesu školy se stala také i tvorba DUM v rámci projektu EU peníze školám. Strana 10 (celkem 21)

11 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Školní metodik prevence rizikového chování vypracoval MPP, jehož smysl během školního roku naplňoval při výchovně-vzdělávacích činnostech ve škole formou naslouchání, pohovorů nebo realizací projektového dne. Žáci příležitostně využívali školní schránku důvěry. Cílem MPP se stalo zvyšování sociálních kompetencí žáků, posilování jejich komunikačních dovedností, vytváření pozitivního sociálního klimatu tříd i školy. Metodik prevence rovněž poskytoval poradenské služby třídním učitelům, ostatním pedagogům, ale i vychovatelům DD. Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci byli seznámeni s tím, jak postupovat při odhalení šikany, zneužívání návykových látek, záškoláctví apod. Zvláštní pozornost byla věnována problematice novodobého fenoménu = kyberšikaně. V průběhu školního roku byly řešeny drobné přestupky žáků ve spolupráci s třídními učiteli. S problematikou uvedenou v preventivním programu byli žáci seznamováni také prostřednictvím speciálních panelů (nástěnka školního metodika rizikového chování a výchovného poradce). Na všechna přístupná místa byly umístěny instrukce, jak postupovat v případě zjištění jakéhokoliv rizikového chování, a telefonní čísla na instituce, které se jeho problematikou zabývají. Pokračovala spolupráce s pedagogicko psychologickou poradnou, se SPC Zlín, s MP Vsetín, s Policií ČR. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků: Místo Název akce konání Vzdělávání vedoucích pracovníků SŠ ZK v projektovém řízení Seminář Nový Zákoník práce Seminář FICE Transformace ústavní péče v ČR Strana 11 (celkem 21) Velké Karlovice Valašské Meziříčí OPEN GATE, Babice Termín Pracovní workshop o odpadech pro pedagogy ZŠ a Zlín SŠ, Univerzitní institut UTB Seminář MS OFFICE 2010 vzdělávání vedoucích pracovníků, MG Vsetín V. Krajská konference k primární prevenci Valašské rizikového chování, ISŠ Meziříčí Seminář Rozšíření kompetencí VP, OA a VOŠ Valašské Meziříčí Seminář Výtvarné inspirace, ZŠ Šafaříkova Valašské Meziříčí Porada školních MP ZŠ, NZDM Archa Vsetín Meziresortní seminář k problematice sociálněprávní ochrany dětí, KÚ Zlín Seminář Rozšíření kompetencí VP, OA a VOŠ Podzimní setkání ředitelů zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy, DDaŠJ Seminář Rozšíření kompetencí VP, OA a VOŠ Pracovní setkání ředitelů speciálních škol okresu Vsetín, ZŠ a MŠ Turkmenská Pracovní schůzka VP ZŠ praktických a speciálních ZK, Lazy Seminář Rozšíření kompetencí VP, OA a VOŠ Valašské Meziříčí Lipník n/bečvou Valašské Meziříčí Vsetín Zlín Valašské Meziříčí

12 Seminář IT v rámci projektu EU peníze školám, ZŠ praktická Liptál Seminář IT v rámci projektu EU peníze školám, ZŠ praktická Liptál Setkání zástupců organizací zřizovaných a zakládaných ZK, Beseda Otrokovice Pracovní schůzka ředitelů DD ZK, DD Valašské Meziříčí Seminář FICE Aktuální otázky ústavní výchovy Přerov Seminář o odpadech pro pedagogy ZŠ a SŠ, Magistrát Zlín Jarní setkání ředitelů zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy v působnosti DDÚ OL, DDŠ Veselíčko Seminář Diagnostika dětí s poruchou autistického spektra, DD, MŠ, ZŠ a PŠ Lazy Zlín Porada ředitelů speciálních škol zřizovaných ZK, Uherské ZŠ a MŠ Hradiště Porada školních MP ZŠ, NZDM Archa Vsetín Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci dětského domova zúčastnili, počet účastníků: Název akce Místo konání Termín Vzděl. seminář Rozšíření kompetencí VP Val. Meziříčí Seminář FICE Transformace ústavní péče v ČR Babice Vzdělávací seminář Výtvarné inspirace Val. Meziříčí Projekt Bez obav zvládnu to Zlín Vzdělávání ved. pracovníků MS Office 2010 Vsetín Krajská konference pracovníků hromad. stravování Zlín Vzdělávací seminář Zumba pro děti Val.Meziříčí Aktuální problémy v účetnictví, hospodaření Zlín Vzděl. seminář Rozšíření kompetencí VP Val. Meziříčí Seminář Finanční gramotnost Nadace manželů Klausových Zlín Vzděl. seminář Věková specifika žáků, jejich motivace, Val. Meziříčí supervize a kazuistika náročných případů Seminář k problematice soc.právní ochrany dětí Zlín Vzděl. Seminář Rozšíření kompetencí VP Val. Meziříčí Vzděl. Seminář Rozšíření kompetencí VP Val. Meziříčí Vzděl. Seminář Rozšíření kompetencí VP Val. Meziříčí Seminář FICE Aktuální otázky ÚV Přerov Krajská konference pracovníků hromad. stravování Zlín Seminář Využití práce s mandalami Olomouc Údaje o dalších aktivitách pedagogů základní školy praktické Název akce Místo konání Termín Valašské záření kulturní akce regionu Vsetín Organizace podzimního cvičení v přírodě, okolí ZŠp ZŠp Liptál Exkurze studentů SZŠ Vsetín ZŠp Liptál Strana 12 (celkem 21)

13 Projektové dny Plasťáčci v ZŠ praktické ZŠp Liptál Beseda žáků ročníku s VP OU Valašské Klobouky ZŠp Liptál Prodejní výstava vánočních ozdob, Zámek Vizovice Mikulášský den na Vsetíně Vsetín Prodejní výstava vánočních ozdob, Zámek Vizovice Divadelní představení Čučudejské pohádky, MD Zlín Vánoční besídka DD a ZŠ, kulturní sál OÚ Liptál Turnaj v nohejbale žáků ZŠ praktických okresu Vsetín ZŠp Valašské Meziříčí Volby do Školské rady ZŠ praktické ZŠp Liptál Projektový týden Vánoce na Valašsku v ZŠ praktické ZŠp Liptál Projekt SPEAK 2012 výuka cizích jazyků lektory organizace AIESEC, DD a ZŠ ZŠp Liptál Exkurze žáků II. třídy, Sběrný dvůr likvidace komunálního odpadu Vsetín Organizace zimního cvičení v přírodě, okolí ZŠp ZŠp Liptál Zápis do 1. ročníku ZŠ praktické ZŠp Liptál Projektový den Jak se žije s handicapem? v ZŠ praktické ZŠp Liptál Literární jaro ve Vsetíně 2012 Michael Londesborough, kino Vatra Vsetín Prezentace terapeutické metody EEG Biofeedback za účasti Mgr. T. Nersesjan ZŠp Liptál Exkurze žáků ZŠ praktické v Masarykově knihovně v rámci projektu Kniha a já, MK Vsetín Projektové dny Kniha a já v ZŠ praktické ZŠp Liptál Tvořivá dílna Velikonoce s Alcedem, Zámek Vsetín Projektový den Veselé zoubky v ZŠ praktické ZŠp Liptál Předání Krajské ceny Ď ve ZK 2012, Malá scéna SD Uherské Hradiště Exkurze žáků I. a III. třídy, IRISA Vsetín Vsetín Oslava Dne země sázení stromků v Baťovských lesích Ratiboř Dopravní soutěž pro žáky ZŠ praktických okresu Vsetín DDaZŠ Liptál Pracovní návštěva odloučeného pracoviště DDÚ Bohumín - Hájkova Bohumín Prezentace 52. MFF pro děti a mládež Zlín 2011 Zlín Slavnostní vernisáž při ukončení Literárního jara 2012 na Vsetíně, Zámek Vsetín SHM atletický čtyřboj žáků ZŠ praktických ZŠp Horní Lideč Hranice na DUKLA a vojáci baví DD Moravě Plošné testování žáků 5. a 9. ročníku ZŠp Liptál Exkurze žáků I. třídy, Hajný Krajina mých snů výstava obrazů v zámecké galerii Vsetín Projektový den Stop drogám v ZŠ praktické ZŠp Liptál Prezentace portálu Děti a média, KC Zlín Ozdravně-rekreační pobyt dětí DD v Makarské Chorvatsko Organizace letního cvičení v přírodě, okolí ZŠp ZŠp Liptál Strana 13 (celkem 21)

14 DINOPARK Vyškov, školní výlet ZŠ praktické Vyškov Výstava Autíčka z krabičky, Zámek Vsetín Údaje o dalších aktivitách pedagogů dětského domova Název akce Místo konání Termín Drakiáda soutěž o nejpěknějšího draka DD Liptál Mikulášská besídka zábavné odpoledne pro děti z DD Liptál DD Liptál Vánoční besídka program dětí z DD Liptál pro širokou veřejnost OU Liptál Zábavné Valentýnské odpoledne v DD DD Liptál Prázdninový pobyt dětí DD v Lesním domově Dobrnice Tančírna přehlídka amatérského tance Vsetín Soutěž v Osmisměrkách DD Liptál Visegrádská mezinárodní výměna mladých Rodowo, Polsko Po stopách vesnice roku kulturní vystoupení dětí DD v rámci semináře starostů OÚ Liptál Slet čarodějnic v DD Liptál, zábavné odpoledne DD Liptál Ozdravně rekreační pobyt dětí DD, Chorvatsko Makarska 4 Vytvoření textilních panenek SENsáků dětmi pod vedením p. J.Kubečkové 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách DD Liptál Spolupráce školy a dalších subjektů Významné akce školy Škola spolupracuje s OU Liptál, s MŠ a ZŠ Liptál, se ZŠ okresu Vsetín, se SOU a SŠ Zlínského kraje, s ÚP Vsetín, se ZŠ praktickými okresu Vsetín, se SVČ Alcedo Vsetín, s MVK Vsetín, s o. s. Člověk hledá člověka, s klubem Auxilium Vsetín. V rámci grantové a dotační politiky kooperujeme s o. p. s. Figurka, s nadací Děti kultura-sport, s nadací J. Pivečky, s NTM a dalšími organizacemi. Nejdůležitějším aktivním příznivcem školy je fa Baťa Zlín. Nejenže svými realizovanými aktivitami motivuje žáky k pravidelné a pečlivé školní práci, také je podněcuje k poznávání a řešení problémů v oblasti EVVO, mezilidských vztahů, komunikace a kooperace. Sponzoring fy Grado Slušovice je pravidelně mířen na kulturní oblast ve formě vstupenek na hudební či estrádní vystoupení a produkce. Školské zařízení umožňuje praxi studentům především SŠ a VŠ pedagogických a sociálních, ale i pedagogických lyceí (Vsetín, Ostrava, Zlín, Kroměříž, Brno apod.). Učitelé školy jsou členy Asociace speciálních pedagogů ČR. V rámci spolupráce s Masarykovým gymnáziem na Vsetíně studenti a dospělí MG zajistili dětem DD vánoční dárky podle jejich přání, připravují dětem zážitkové programy, sami se aktivně účastní akcí pořádaných DDa ZŠ. Projektové dny Plasťáčci v ZŠp ( ) Projektový týden Vánoce na Valašsku v ZŠp ( ) Projektový den Jak se žije s handicapem v ZŠp (17.02.) Literární jaro ve Vsetíně 2012 Michael Londesborough, kino Strana 14 (celkem 21)

15 Vatra Vsetín (14.03.) Prezentace terapeutické metody EEG Biofeedback v ZŠp (20.03.) Projektové dny Kniha a já v ZŠp ( ) Projektový den Veselé zoubky v ZŠp (04.04.) Projektový den Den země sázení stromků v baťovský lesích, Ratiboř (20.04.) Dopravní soutěž pro žáky ZŠp okresu Vsetín (25.04.) Účast na 52. MFF pro děti a mládež ve Zlíně (03.05.) Slavnostní vernisáž při ukončení Literárního jara 2012 na Vsetíně, Zámek Vsetín (09.05.) Projektový den Stop drogám v ZŠp (28.05.) Prezentace portálu Děti a média, KC Zlín (31.05.) Prohlídka DINOPARKU školní výlet ZŠp, Vyškov (21.06.) Celoroční projekt Zahradníci Komentář k údajům o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: Téměř všechny aktivity školy se prolínají s činností dětského domova, který je součástí školského zařízení. Škola se na veřejnosti prezentuje prostřednictvím příspěvků do místního či regionálního tisku, spoluprací na projektech s dalšími ZŠ praktickými, MG Vsetín, prezentací rukodělných prací žáků ZŠp a dětí DD v obci i na Vsetíně, aktivní účastí na společenském, kulturním a sportovním životě vesnice i města. Jak ZŠp tak i DD kooperuje s různými firmami regionu i celé ČR v rámci dobrovolnictví. Údaje o aktivitách DD a prezentaci dětského domova na veřejnosti Údaje o významných aktivitách Místo konání Datum Projekt Atd., 4 děti IV. ročník soutěže Hoří, aneb Den s ČSOB Hra o Zlatý puk, bruslařské soutěže pro děti Projekt Tam za řekou čeká život Turnaj v kuželkách soutěž pro děti DD S kouzly kolem světa kouzelnická cesta s P.Kožíškem Projekt Tam za řekou čeká život Mikuláš na laně seznámení s horolezeckou stěnou Projekt Tam za řekou čeká život Popelka muzikál na ledě Mikuláš na Všemině Projekt Tam za řekou čeká život Vánoční besídka PL Kroměříž Revika DD Zlín - Lazy Zlín Zlín Luhačovice DD Bojkovice Zlín Luhačovice ZŚ Prostějov Luhačovice Zlín Hotel Všemina Pozlovice PL Kroměříž Strana 15 (celkem 21)

16 Vánoční besídka DD a ZŠ všechny RS Zábavné odpoledne s p.raškou z Uherského Brodu Michalův vánoční salát, Michal Nesvadba Projekt Tam za řekou čeká život Projekt Výuka cizích jazyků v DD a ZŠ 8. přebor ve sjezdovém lyžování a lopatění dětí DD Zábavné odpoledne na sněhu pro děti z DD Valentýnské odpoledne v DD Tančírna přehlídka amatérského tance Den s českou poštou, projekt Bez obav zvládnu to Literární jaro ve Vsetíně 2012 Soutěž v Osmisměrkách dětí DD Kuličkiáda soutěž dětí DD Visegrádská mezinárodní výměna mladých Po stopách vesnice roku kulturní vystoupení 12. ročník turnaje dětí DD ve stolním tenise Nejmilejší koncert přehlídka zájmové a umělecké činnosti dětí DD Výlet divadelní představení v rámci projektu Vytvoření systému finanční gramotnosti pro DD Dopravní soutěž mladých cyklistů z DD Slet čarodejnic v DD Liptál, zábavné odpoledne s hosty Turnaj v malé kopané pro děti DD Slavnostní vernisáž při ukončení Literárního jara 2012 Dukla a vojáci baví dětské domovy Regionální kolo v lehké atletice dětí DD Maxim Turbulenc koncert skupiny Havířov 2012 se baví OÚ Liptál DD Liptál Kino Zlín Pozlovice DD Liptál Tesák Liptál DD Liptál Vsetín Zlín Kino Vatra, Vsetín DD Liptál DD Bojkovice Rodowo, Polsko OÚ Liptál DD a ŠJ Přerov Vizovice Luhačovice DD Val.Meziříčí DD Liptál DD Uherské Hradiště Zámek Vsetín FC Dukla Hranice n.m. DD Uherský Ostroh Luhačovice MSH Havířov Strana 16 (celkem 21)

17 OUT OF HOME 2012 hudebně-sportovní festival Praha Ozdravně-rekreační pobyt dětí DD v Chorvatsku Makarska VII. ročník OFF ROAD pro děti z DD Velký Napoleon II hudebně sportovní aktivity pořádané DD a ZŠ Vizovice Pobyt v AQUAPARKU Senec Pohádkový les - zábavné odpoledne pro děti Kdo si hraje, nezlobí, 5.roč. akce pro děti Pobyt v AQUAPARKU Senec Jihlava Všemina Slovensko, Senec Lutonina FC Dukla, Hranice n.m. Slovensko, Senec Zajištění letních prázdnin školního roku 11/12 v dětském domově Letní prázdniny strávily děti DD takto: letní tábor Hipocentrum Koryčany (1 dítě) léčebný pobyt, Dětská psychiatrická léčebna Opava (1 dítě) letní tábor, Ratiboř u Vsetína (14 dětí) letní pobyt dětí, Lesní domov, Ledeč nad Sázavou, organizovala o.s. TARIA (21 dětí + 2 vychovatelky) léčebný pobyt, lázně Metylovice (2 děti) ozdravně relaxační pobyt v Aquaparku Senec u Bratislavy (11 dětí + 5 zaměstnanců) letní tábor pořádaný Českobratrskou církví evangelickou Vsetín, Střítež nad Bečvou (2 děti) letní taneční tábor, Hutisko Solanec, organizoval ing. Martin Beng, kpt. Jaroše 1353, Hranice n.m. (6 dětí) letní tábor s Auxiliem, Dívčí hrad u Bruntálu (1 dítě) ozdravně relaxační pobyt v Aquaparku Senec u Bratislavy (11 dětí + 5 zaměstnanců) Strana 17 (celkem 21)

18 8.2 Účast a ocenění žáků školy ve výtvarných soutěžích Název soutěže Vyhlašovatel Datum Soutěž s tématikou Zimní radovánky nebo české Vánoce BILLA, spol. s r. o Soutěž O nejhezčí obrázek s vánoční nebo zimní tématikou Společnost AstraZeneca Czech Republic ŽÍZEŃ aneb Voda nad zlato ADRA, humanitární organizace Vlak štěstí a naděje 2012 ČD, a. s., Siemens, s. r. o., FICE Účast žáků školy ve sportovních soutěžích Název soutěže žáků Umístění Turnaj ZŠ praktických v nohejbalu 5 H 2. m. Dopravní soutěž ZŠp VS okresu 5 Strana 18 (celkem 21) H 1. m., jednotlivci 1. a 2. m., D 3. m. jednotlivci SHM atletický čtyřboj žáků ZŠp 4 H 4. m. DUKLA a vojáci baví DD 7 H 1. m. Celkový počet soutěží ve školním roce: 4 žáků, kteří se soutěží zúčastnili: 21 Některých sportovních turnajů jsme se neúčastnili pro zdravotní indispozice žáků, jiné sami pořadatelé neuskutečnili s ohledem na omezené finanční, prostorové či personální podmínky. Účast dětí dětského domova ve sportovních soutěžích Název soutěže Místo konání Datum IV. ročník soutěže Hoří, aneb, 6 dětí Zlín Hra o Zlatý puk bruslařské discip., 5 dětí Zlín Turnaj v kuželkách, 7 dětí Bojkovice Mikuláš na laně horolezecká stěna, 6 dětí Prostějov přebor ve sjezd. lyžování a lopatění, 6 dětí Tesák Kuličkiáda soutěž dětí DD, 8 dětí Bojkovice ročník turnaje dětí DD ve stolním tenise, 4 děti Přerov Dopravní soutěž dětí DD ZK, 4 děti Valašské Meziříčí Turnaj v malé kopané pro děti z DD, 8 dětí Uherské Hradiště Regionální kolo v lehké atletice dětí z DD, 4 děti OUT OF HOME hudebně-sportovní festival, 7 dětí Uherský Ostroh Praha Dukla a vojáci baví dětské domovy, 7 dětí FC DUKLA Hranice Celkový počet soutěží ve školním roce: 12 dětí, které se soutěží zúčastnily: 72 Komentář : Děti z DD se aktivně zapojují do zájmových kroužků ve spolupráci s místní ZŠ a sedm chlapců jsou členy vesnického fotbalového oddílu. V DD ve školním roce pracoval rukodělný kroužek pod vedením 1 vychovatelky, keramický kroužek pod vedením 1 profesionálního keramika a 1 vychovatelky. Při těchto aktivitách mají děti možnost naučit se nové techniky při práci s různými materiály, rozvíjet své výtvarné cítění a manuální zručnost. Zhotovené výrobky se uplatnily na různých výstavách prací dětí. Možnost rozvíjet své pohybové aktivity měly jak větší, tak také menší děti

19 pod vedením 2 vychovatelek. Kontakt s nedalekým Vsetínem udržuje DD již několik let prostřednictvím spolupráce se studenty Masarykova gymnázia (zajišťování vánočních dárků a přání pro děti DD, účast na Vánoční besídce a vzájemné návštěvy, blahopřání k narozeninám či svátkům apod.). V rámci předplatného navštěvují děti Městské divadlo ve Zlíně. Téměř o všech aktivitách informujeme veřejnost v místním Liptálském zpravodaji, v týdeníku Jalovec, v časopise Zámeček. Velmi dobrou spolupráci máme s o.s. Múzy dětem, které pořádají kurzy pro vychovatele v rámci projektu Život nanečisto a také různé zážitkové programy pro děti. Nadále spolupracujeme s Nadací Livie a Václava Klausových v projektu Startovné do života a také nově v projektu Finanční gramotnost pro děti z DD. Ve spolupráci s Nadací J. Pivečky se účastníme víkendových pobytů pro děti, které se připravují na odchod z DD v rámci projektu Atd. Naším dlouholetým velmi významným sponzorem je firma BAŤA ze Zlína. Zaměstnanci firmy se setkávají s dětmi z DD při Vánoční besídce, různých zábavných odpoledních na domově, organizují jim víkendové pobyty s mnoha zážitkovými programy, plní dětem jejich Vánoční přáni a finančně jim zajišťují rekreační, jazykové, kulturní či sportovní pobyty. Bez větších či menších sponzorských příspěvků také od dalších firem, sdružení či jednotlivců bychom nemohli dětem DDaZŠ z našich provozních prostředků zajistit tolik nadstandardních činností (viz aktivity školy a dětského domova), rekreační a ozdravné pobyty, kulturní akce, jazykové pobyty, sportovní pobyty apod. Moc si této pomoci vážíme a děkujeme za ni. 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2011/2012 nebyla provedena ČŠI inspekční činnost v našem zařízení. Informace o výsledcích kontrol provedených v organizaci během školního roku 11/12: Dne byla provedena Okresním státním zastupitelstvím na Vsetíně Prověrka dodržování zákona 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Porušení zákona nebylo zjištěno. Dne byla provedena Okresním státním zastupitelstvím na Vsetíně Prověrka dodržování zákona 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Porušení zákona nebylo zjištěno. Dne proběhla ve školní jídelně kontrola KHS ZK se sídlem ve Zlíně. Žádné nedostatky nebyly zjištěny. Strana 19 (celkem 21)

20 10. Základní údaje o hospodaření školského zařízení Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2011 a) Výnosy: Příspěvky a dotace na provoz od zřizovatele Pokrytí odpisů dlouhodobého majetku - Čerpání IF Dotace na mzdy a ONIV Dotace UZ Dotace UZ Dotace ÚP Účelová dotace SIPVZ Tržby z prodeje služeb školní jídelna,ošetřov.,pnd Úroky z účtu Účelově dary Jiné výnosy cestovní náhrady, přeúčtování ČOV,nájemné Celkem b) Náklady: Náklady na platy pracovníků školy Zákonné odvody zdravotní a sociální Zákonné sociální náklady Výdaje na učebnice a pomůcky Školení a vzdělávání pracovníků Spotřeba energie Opravy a udržování Odepsání nedobytné pohledávky Ostatní náklady pojištění,kapesné Nákup služeb /pošta, telekom., prádelna, banka, pojišťovna, odpad/ Cestovné Ostatní náklady /vybavení, spotřební materiál/ Potraviny /školní jídelna/ Odpisy dlouhodobého majetku Celkem Hospodářský výsledek za rok ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč 295,84 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,84 Kč ,00 Kč ,50 Kč ,74 Kč ,20 Kč ,00 Kč ,30 Kč ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,70 Kč ,00 Kč ,79 Kč ,71 Kč ,30 Kč ,24 Kč 42,60 Kč 11. Údaje o zapojení školského zařízení do rozvojových a mezinárodních programů Škola se účastní evropského projektu Ovoce do škol s finanční podporou ES. Škola je zapojena do výzvy EU - peníze školám. Dětský domov je zapojen do projektu Bez obav- zvládnu to EUFORALL, EU. DD je zapojen do projektu Tam za řekou čeká život PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., EU. DD je zapojen do projektu Finanční gramotnost Nadace L.a V. Klausových Strana 20 (celkem 21)

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1 Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14 Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace, Vilémov 41 783 22 Cholina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Mgr. Dagmar Zapletalová ředitelka Č. j. 63/2014 Obsah: 1.

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ... VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola praktická Halenkov školní rok 2013/2014 A/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1/ Název a sídlo Základní škola praktická Halenkov Halenkov 25, PSČ 75603 IČO 70238944

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Zřizovatelem Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14,příspěvkové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková - 1 - Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní a mateřská škola Jetřichov, okres Náchod adresa školy Jetřichov 126 549 83 Meziměstí 3 právní

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013 Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, Nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh tel.: 572 591 123, mob.: 602 732 734 e-mail: reditelka@ddmpastelka.cz, www.ddmpastelka.cz Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Škola není zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Obec Hrádek u Sušice není zařazena do národní sítě zdravých měst České republiky. Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy je

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - Hvězdička Telefon/Fax: 487 762 626, 487 762 451, e mail: vf.24@tiscali.cz ZPRÁVA

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -1- VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -2-1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 60 611 910 IZO 102 264 708 RED_IZO 600 070 352 Základní škola

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Výroční zpráva za rok 2011 2012

Výroční zpráva za rok 2011 2012 Výroční zpráva za rok 2011 2012 a. Základní údaje o škole, vedení, školské radě Název školy: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Zřizovatel: Obec Klášterec nad Orlicí

Více