Dobývání znalostí z databází (MI-KDD) Přednáška číslo 4 Asociační pravidla

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dobývání znalostí z databází (MI-KDD) Přednáška číslo 4 Asociační pravidla"

Transkript

1 Dobývání znlostí z dtbází (MI-KDD) Přednášk číslo 4 Asociční prvidl (c) prof. RNDr. Jn Ruch, CSc. KIZI, Fkult informtiky sttistiky VŠE zimní semestr 2011/2012 Evropský sociální fond Prh & EU: Investujeme do vší budoucnosti

2 Asociční prvidl mtice dt booleovské tributy čtyřpolní tbulk sociční prvidlo 4ft kvntifikátory sociční prvidl nlýz nákupních košíků MI-KDD P04 J. Ruch : Asociční prvidl 2

3 Mtice dt booleovské tributy Mtice dt M Atributy Zákldní boolevské tributy objekt A 1 A 2 A m A 1 (3) A 2 (5,7) o o o n Odvozené booleovské tributy: A 1 (3) A 2 (5,7), A 1 (4), A 1 (3) A 2 (5,7) MI-KDD P04 J. Ruch : Asociční prvidl 3

4 Zákldní booleovský tribut koeficient Množin ktegorií tributu A A( ) { 1,, k } prvdivý pro objekt o právě když A(o) A( ) neprvdivý pro objekt o právě když A(o) MI-KDD P04 J. Ruch : Asociční prvidl 4

5 Mtice dt booleovské tributy příkldy Mtice dt Půjčky Lon Částk Splátk Měsíců Věk Sex Plt Okres Kvlit M Prh dobrá M Most šptná M Kolín šptná F Brod dobrá Příkldy booleovských tributů: Částk( ) Okres (Prh, Kolín) Sex(M) MI-KDD P04 J. Ruch : Asociční prvidl Kvlit(dobrá) 5

6 Asociční prvidlo 4ft-kvntifikátor Antecedent Sukcedent 1 p 1 q literál literál literál literál MI-KDD P04 J. Ruch : Asociční prvidl 6

7 Literál koeficient literál A( ) positivní literál A( ) negtivní literál A( ) zákldní booleovský tribut coefficient MI-KDD P04 J. Ruch : Asociční prvidl 7

8 4ft kvntifikátor M,b,c,d +b+c+d 0 c b d (,b,c,d) {0,1} 0.9,50 (,b,c,d) = 1 právě když b ,50 (,b,c,d) = 1 právě když b d c d MI-KDD P04 J. Ruch : Asociční prvidl 8

9 4ft kvntifikátory v proceduře 4ft-Miner, příkldy p,bse b p Bse M p,bse b c p Bse c b d p,bse b d c d p Bse + p,bse (1 p) Bse b b c c d MI-KDD P04 J. Ruch : Asociční prvidl 9

10 Asociční prvidlo příkld Okres(Prh, Brno) Věk(31-40) 0.9,50 Půjčk(dobrá) Půjčky Půjčk(dobrá) Půjčk(dobrá) Okres(Prh, Brno) Věk(31-40) Okres(Prh, Brno) Věk(31-40) MI-KDD P04 J. Ruch : Asociční prvidl 10

11 Asociční prvidlo jiný příkld Okres(Brod) Věk(61-70) + 0.6,20 Půjčk(šptná) Půjčky Půjčk(šptná) Půjčk(šptná) Okres(Brod) Věk(61-70) Okres(Brod) Věk(61-70) (1 0.6) * (1 0.6)* MI-KDD P04 J. Ruch : Asociční prvidl 11

12 Asociční prvidl nlýz nákupních košíků klsická sociční prvidl konfidence podpor lgoritmus Apriori nákupní košík, mtice dt čtyřpolní tbulk MI-KDD P04 J. Ruch : Asociční prvidl 12

13 Klsická sociční prvidl Dtbse D bsket items b 1 A, B, D, G, H b r-1 C, G, K, L A, B, C, E, F, J b r Dtbáze D nákupních košíků I množin položek A, B, C, X, Y podmnožiny I X I, Y I Asociční prvidlo: X Y Význm: Košíky obshující položky X obshují čsto i položky Y Míry intenzity: konfidence, podpor (support) MI-KDD P04 J. Ruch : Asociční prvidl 13

14 Konfidence (1) Dtbse D bsket items b 1 A, B, D, G, H b r-1 C, G, K, L A, B, C, E, F, J b r I množin položek A, B, C, X I, Y I košík b i obshuje X : X b i M(X) = {b X b} M(X) je množin všech košíků obshujících X M(X Y) je množin všech košíků obshujících sjednocení X Y t.j. množin všech košíků obshujících jk X tk i Y je počet objektů v množině MI-KDD P04 J. Ruch : Asociční prvidl 14

15 Konfidence (2) Dtbse D bsket items b 1 A, B, D, G, H b r-1 C, G, K, L A, B, C, E, F, J b r I množin položek A, B, C, X I, Y I košík b i obshuje X : X b i M(X) = {b X b} Konfidence: conf (X Y) = M(X Y) / M(X) počet košíků obshujících jk X tk i Y počet košíků obshujících X MI-KDD P04 J. Ruch : Asociční prvidl 15

16 Podpor (suport) Dtbse D bsket items b 1 A, B, D, G, H b r-1 C, G, K, L A, B, C, E, F, J b r I množin položek A, B, C, X I, Y I košík b i obshuje X : X b i M(X) = {b X b} Podpor: sup (X Y) = M(X Y) / r počet košíků obshujících jk X tk i Y počet všech košíků MI-KDD P04 J. Ruch : Asociční prvidl 16

17 Klsická sociční prvidl příkld košík b 1 b 2 b 3 b 4 b 5 b 6 b 7 b 8 položky A, B, D, E, F, J A, C, D, G, H A, B, C, E, F, G E, F, G, J A, B, C, E, G A, B, E, F, G, J C, G, K, L A, B, C, E, F, J { A, B } { E, F } conf (X Y) = M(X Y) / M(X) conf (A, B E, F) = 4 / 5 = 0.8 sup (X Y) = M(X Y) / 8 sup (A, B E, F) = 4 / 8 = 0.5 MI-KDD P04 J. Ruch : Asociční prvidl 17

18 Algoritmus Apriori Dáno: Dtbáze trnskcí D I množin položek 0 minconf 1, 0 minsup 1 Úloh: Nlézt všechn sociční prvidl X Y tk, že: X Y =, X I, Y I conf (X Y) minconf sup(x Y ) minsup Řešení: Algoritmus A-priori, viz npř.: Aggrvl, R. et ll.: Fst Discovery of Assocition Rules. in Advnces in Knowledge Discovery nd Dt Mining. AAAI Press / The MIT Press, MI-KDD P04 J. Ruch : Asociční prvidl 18

19 bsket items A, B, D, E, F, J b 1 b 2 b 3 b 4 b 5 b 6 b 7 b 8 Nákupní košík mtice dt A, C, D, G, H A, B, C, E, F, G E, F, G, J A, B, C, E, G A, B, E, F, G, J C, G, K, L A, B, C, E, F, J { A, B } { E, F } 0 MI-KDD P04 J. Ruch : Asociční prvidl 19

20 Nákupní košík čtyřpolní tbulk (1) E F (E F) A B b (A B) c d { A, B } { E, F } conf (X Y) = M(X Y) / M(X) = / ( + b) MI-KDD P04 J. Ruch : Asociční prvidl 20

21 Nákupní košík čtyřpolní tbulk (2) E F (E F) A B b (A B) c d { A, B } { E, F } sup (X Y) = M(X Y) / r = / ( + b + c + d) MI-KDD P04 J. Ruch : Asociční prvidl 21

22 Při tvorbě těchto elektronických podkldů pro výuku byly využity výsledky těchto projektů relizovných n Vysoké škole ekonomické v Prze: Projekt GAČR 201/08/ Aplikce metod znlostního inženýrství při dobývání znlostí z dtbází Projekt MŠMT ME Nové nástroje teorie pro dobývání znlostí z dtbází MI-KDD P04 J. Ruch : Asociční prvidl 22