Elektronický slovník. Comet 52T. Návod k použití

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektronický slovník. Comet 52T. Návod k použití"

Transkript

1 Elektronický slovník Comet 52T Návod k použití

2 Vložení baterií... 3 Výměna hlavních baterií... 3 Výměna záložní baterie... 3 Resetování elektronického slovníku... 3 Mapa tlačítek... 4 Jak používat elektronický slovník... 5 Uvedení přístroje do chodu... 5 Nastavení... 5 Práce s elektronickým slovníkem... 6 Používání uživatelského slovníku... 7 Funkce oblíbené... 8 Funkce historie... 8 Funkce kalkulačky... 8 Funkce převádění jednotek... 8 Režim místního a světového času... 9 Režim her

3 Vložení baterií Tento elektronický slovník je napájen dvěma hlavními bateriemi a jednou záložní baterií typu CR2032. Pokud dojde k vybití baterií (na displeji indikováno nápisem LOW BATTERY), neprodleně vyměňte dvě hlavní baterie. Délka životnosti tohoto přístroje závisí zejména na bateriích, které používáte.doporučujeme: Vždy nechávejte dvě hlavní baterie v přístroji, jinak se záložní baterie rychle vybije. Pokud vkládáte nové baterie do přístroje, dbejte na jejich správnou polaritu. Nikdy nekombinujte baterie různých typů ani nové baterie se starými. Vybité baterie nenechávejte v přístroji. Pokud nebudete elektronický slovník delší dobu používat, vyjměte z něj baterie. Výměna hlavních baterií Neodstraňujte izolační pásku záložní baterie, pokud nejsou vloženy hlavní baterie. a) Vypněte přístroj. b) Posuňte kryt baterií ve směru šipky. c) Vyjměte staré baterie a nahraďte je dvěma novými s důrazem na správnou polaritu, jež je znázorněna v prostoru pro baterie. d) Ujistěte se, že baterie se dotýkají vodivých plíšků. e) Odstraňte izolační pásku záložní baterie. Výměna záložní baterie Před výměnou nevyjímejte hlavní baterie, zajistíte tím uchování dat ve Vaší databázi. Vyměňte záložní baterii alespoň jednou ročně. a) Vypněte přístroj. b) Odšroubujte kryt baterie a vyměňte baterii za novou. Povrch baterie jemně utřete suchým hadříkem. Dejte pozor, aby kladný pól baterie byl směrem vzhůru. c) Nasaďte kryt a zašroubujte jej. Resetování elektronického slovníku Pokud byste zaznamenali neobvyklou funkci elektronického slovníku např. po nesprávném postupu použití, doporučujeme zmáčknout tlačítko RESET pomocí podlouhlého úzkého předmětu. 3

4 Mapa tlačítek Tlačítko Funkce tlačítka Označení v návodu Vypne/Zapne přístroj, elektronický slovník se vypne automaticky, jakmile po dobu 2 minut nestisknete žádné tlačítko. Vyp./Zap. Zobrazí hlavní menu. MENU Pro režim slov. Pro režim frází. Pro režim převodu měn a jednotek délky. Pro zobrazení režimu her. Zobrazí kalkulačku. a) Stiskněte 1x pro režim místního času. b) Stiskněte 2x pro režim světového času. Vyvolá režim oblíbené. Pro režim uživatelského slovníku. Změna znaků v jednotlivých jazycích, např. v režimu češtiny mezi "e", "é" nebo "ě". Stiskněte jednou pro zápis jednoho velkého písmene, stiskněte dvakrát pro stálé psaní velkých/malých písmen (funkce CAPS LOCK). Zobrazí předchozí stránku. Zobrazí následující stránku. Vrátí se na předcházející obrazovku. Pro opravu již zadaných dat. a) Pro vymazání celého zápisu v režimu slov. b) V režimu frází vymaže frází a umožní Vám zadat požadované slovo pro nalezení správné fráze. a) Stiskem vytvoří mezeru. b) V režimu slov nebo frází zkopíruje obsah do oblíbených. Pro vložení různých symbolů. Posune kurzor vlevo. Posune kurzor dolů. Posune kurzor nahoru. Posune kurzor vpravo. a) Zpět nebo smaže poslední zápis. b) Pro parafráze z angličtiny do angličtiny. a) V režimu slov vyvolá překlad. b) V režimu místního nebo světového času potvrdí volbu nastavení. c) V režimu kalkulačky vyvolá výsledek. WORDS PHRASES CURRENCY GAMES CAL TIME FAV USER'S DICT ACC SHIFT ESC EDIT CLEAR SPACE SYM. ENTER 4

5 a) Tato tlačítka slouží pro volbu příslušného jazyka. Jedno tlačítko představuje 5 až 6 jazyků, stiskněte jej jednou pro volbu prvního jazyka ze seznamu, dvakrát pro volbu druhého atd. b) Stiskem těchto tlačítek učiníte překlad. c) V režimu kalkulačky představují čísla. 1-0 Pozn.: Tlačítka WORDS až USER'S DICT jsou na přístroji znázorněna odlišně než v mapě znaků, a to graficky. Odpovídají postupně tlačítkům, jež se nacházejí na přístroji v řádku napravo od. Jak používat elektronický slovník Před tím, než přístroj začnete používat, si, prosíme, pečlivě přečtěte tento návod k použití a postupujte podle něj. Návod uschovejte pro možnost pozdějšího nahlédnutí. Uvedení přístroje do chodu Nejdříve odstraňte izolační pásku z krytu pro baterie. Jako první odstraňte izolační pásku hlavních baterií, teprve poté baterií záložních. Slovník se zapne. Po zapnutí se objeví obrazovka, jež byla naposledy využívána před vypnutím. Pokud jste tedy jako poslední použili kalkulačku, zapne se přístroj v režimu kalkulačky. Nastavení Do režimu Nastavení (SETUP) se dostanete stiskem MENU a následně 0 (nebo pomocí šipek posunete výběr dolů na SETUP). Nastavení místního času 1. Stiskem 1 v režimu nastavení nastavíte čas. Na obrazovce bude ukázán čas místní. Máte na výběr ze 200 světových měst, každé z nich můžete zvolit za označení místního času. 2. Město bliká, stiskem a zvolíte Vámi požadované město. Můžete také napsat počáteční písmeno hledaného města. 3. Stiskem a nastavíte datum, rok a čas, který požadujete. Pomocí a můžete přepínat mezi hodnotami data a času, poté pro nastavení dalšího údaje jednoduše stisknete. Tlačítkem ENTER potvrdíte a uložíte Vaši volbu. Vypnutí a zapnutí zvuku přístroje 1. V režimu Nastavení (opět se do něj dostanete pomocí stisku MENU a následně 0 nebo pomocí šipek posunete výběr dolů na SETUP) stisknete Pomocí tlačítek a vypínáte a zapínáte zvuk. Po zapnutí zvuku uvidíte v pravé části displeje ikonu a uslyšíte tón pokaždé, když stisknete tlačítko. Nastavení Režimu času 1. V režimu nastavení stiskněte Pomocí a přepínáte mezi 12h a 24h režimem. Tlačítkem ENTER svoji volbu potvrdíte a uložíte. Nastavení data 1. V režimu nastavení stiskněte Pomocí a nastavíte buď režim zobrazení MM/DD (měsíc/den) nebo DD/MM (den/měsíc). Tlačítkem ENTER potvrdíte svoji volbu. 5

6 3. 4. Nastavení alarmu 1. Stiskněte 5 v režimu nastavení. 2. Pomocí tlačítek a vypnete nebo zapnete alarm. Po zapnutí alarmu se na displeji vpravo objeví ikonka budíku. 3. Tlačítka a použijte pro přepínání hodnot, pomocí a pak nastavte požadovaný čas. Tlačítkem ENTER potvrdíte svoji volbu. 4. Alarm se spustí při dosažení nastaveného času. Stiskem jakéhokoliv tlačítka jej zastavíte, jinak bude znít 30 sekund a vypne se poté sám. Nastavení letního času 1. V režimu nastavení stiskněte Tlačítky a aktivujete nebo deaktivujete letní čas. 3. Poté, co aktivujete letní čas, uvidíte "Z" na obrazovce místního času - to značí přidání jedné hodiny navíc k původnímu času. Nastavení kontrastu Máte na výběr z 11 úrovní kontrastu displeje. 1. Stiskněte 7 v režimu nastavení. 2. Tlačítkem snížíte kontrast displeje, stiskem jej naopak zvýšíte. Poté, co naleznete optimální kontrast, stiskněte ENTER pro potvrzení volby. Práce s elektronickým slovníkem Výběr jazyka - zvolte si jakýkoliv jazyk jako Váš výchozí. Překlad slov 1. Stiskněte tlačítko WORDS pro režim slovníku. 2. Stiskem kláves 1-0 zvolte požadovaný jazyk.. 3. Napište slovo, které chcete přeložit, stiskněte ENTER a zobrazí se slova odpovídající napsanému slovu a jejich překlady. Pro smazaní jednoho písmene směrem vlevo stiskněte. Pro smazání celého zápisu stiskněte CLEAR. 4. Po překladu slova můžete stisknout pro jeho vysvětlení v angličtině. Toto vysvětlení je dostupné pouze pro hlavní slova, ne slova od nich odvozená. 5. Pokud je text delší než je možné zobrazit na jednu obrazovku, stiskněte v pro pokračování textu. 6. Stiskněte pro nalezení jiných příbuzných slov. 7. Pokud chcete překlad slov i v jiných jazycích, stiskněte 1-0 pro okamžité přeložení slov do jiných jazyků. 8. Pro překlad nového slova stiskněte ESC a napište nové slovo. Přístroj umožňuje skloňování v určitých evropských jazycích. a) Hledání slov - pokud Vámi požadované slovo není v databázi, ukáže se slovo zadanému slovu nejbližší. b) Hledání v databázi - Napište slovo, stiskněte ENTER pro překlad. Stisknutím tlačítek a můžete hledat všechna slova v databázi. c) Specifické znaky 6

7 a. Některé jazyky (včetně jazyka českého) mají specifická písmena např. s vlastní interpunkcí. Stiskněte požadované písmeno a pomocí tlačítka ACC můžete vybrat požadovanou interpunkci. b. Symboly - Přístroj ovládá 21 symbolů, např.,. / \ & : ; ( ) = _ '"! # $ % *? Stiskněte SYM., zobrazí se první symbol. Překlad vět Elektronický slovník obsahuje 2300 užitečných vět v každém jazyku. Okamžitě tak můžete komunikovat. K dispozici je 16 kategorií a 147 podkategorií pro hledání. 1. Stiskněte PHRASES pro přechod do režimu překladu vět/frází. 2. Stiskněte 1-0 pro požadovaný jazyk. 3. Stiskem nebo zvolte požadovanou kategorii. 4. Stiskněte ENTER pro volbu kategorie a vyberte příslušnou podkategorii stiskem,, nebo. 5. Stiskněte ENTER a dostanete požadovanou frázi. 6. Pokud chcete frázi přeložit do jiného jazyka, zvolte jazyk tlačítky Pokud není zobrazena věta, kterou hledáte, pomocí a najděte tu správnou. 8. Pro volbu jiné kategorie stiskněte ESC a opět pomocí a zvolte požadovanou kategorii. 9. Znak značí, že věta je delší, než ukazuje displej, stiskněte proto pro další část věty, poté případně pro její začátek. Používání uživatelského slovníku Uživatelský slovník je určen především studentům a jiným lidem, kteří si chtějí rozšiřovat svoji slovní zásobu. Vložení dat 1. Stiskněte MENU a poté 3 pro vstup do uživatelského slovníku. 2. Stiskněte 1 pro vstup do NEW ITEM, na displeji se zobrazí ENTER ENG WORD. Můžete změnit jazyk pomocí tlačítek Napište slovo a stiskněte ENTER, přejdete k dalšímu kroku - překladu. 4. Pokud chcete slovo přeložit do jiného jazyka, stiskněte odpovídající tlačítko Stiskněte ENTER pro uložení dat, navrátí se předešlá obrazovka. Vyhledání uložených dat 1. Stiskněte 2 v režimu uživatelského slovníku pro volbu VIEW ITEM. 2. Stiskněte pro výběr dat uložených v abecedním pořadí. 3. Pro rychlé hledání ve volbě VIEW ITEM napište první písmeno hledaného slova. Úprava vložených dat 1. Stiskněte 2 pro volbu VIEW ITEM. 2. Stiskněte pro výběr dat. 3. Stiskem tlačítka EDIT začne kurzor na prvním písmenu blikat. 4. Umístěte kurzor pomocí a na požadované písmeno, napište nové nebo jej pomocí smažte. 5. Stiskněte ENTER pro uložení dat. Smazání dat 1. Stiskněte 2 pro volbu VIEW ITEM. Stiskněte pro výběr dat, potom tlačítko CLEAR a zobrazí se kontrolní otázka, zda chcete opravdu smazat zvolená data (Delete (Y/N)?), stiskněte Y pro smazání dat, nebo N, pokud se rozhodnete data nesmazat, v tom případě se vrátíte na předešlou obrazovku. 7

8 2. Stiskněte 3 pro volbu DELETE ALL, stiskněte Y pro smazání všech dat, nebo N, pokud se rozhodnete data nesmazat. Funkce oblíbené 1. V režimu překladu vět nebo slov stiskněte u zvolené fráze nebo slova tlačítko SPACE pro zkopírování fráze/slova do oblíbených. Na obrazovce se zobrazí PASTE TO FAVORITES (Y/N)? [uložit do oblíbených]. Stiskněte Y pro uložení do oblíbených, nebo N pro návrat do na předchozí obrazovku. 2. Stiskněte tlačítko FAV pro přístup do režimu Oblíbené. 3. Pomocí najděte požadované slovo nebo frázi a stiskněte ENTER pro jeho/její obsah. 4. Pro smazání dat zvolte v režimu Oblíbených vybrané slovo/frázi, stiskněte CLEAR a pomocí a vyberte, jestli chcete smazat všechna data nebo jen konkrétní slovo/frázi. Funkce historie 1. Stiskněte tlačítko MENU a následně Pomocí a můžete vybírat mezi položkami a tlačítkem ENTER zobrazit detailnější popis. 3. Pro výmaz dat z historie vyberte položku ze seznamu, stiskněte tlačítko CLEAR a opět pomocí a vyberte, zda chcete smazat všechna data nebo jen konkrétní položku. Funkce kalkulačky Elektronický slovník můžete taky používat jako kalkulačku. Displej zobrazí až 12 číslic. 1. Stiskněte tlačítko CAL pro režim kalkulačky. 2. Pro výpočet stiskněte ENTER. 3. Standardní operace: +, -, x, / 4. Počítání s pamětí: a. M+: pro výpočet a přičtení hodnoty v paměti b. M-: pro výpočet a odečtení hodnoty v paměti c. MR: pro vyvolání hodnoty v paměti d. MC: vymazání paměti 5. Stiskněte AC pro vymazání hodnoty na displeji. Funkce převádění jednotek Přístroj umí převádět jednotky metrické, měny a jednotky velikosti. Převod metrických jednotek Přístroj převádí jeden typ metrické jednotky na druhý. K dispozici je 8 párů převoditelných jednotek: C F M Stopy CM Palce L GL L BG KG LB G OZ A AC 1. Stiskněte tlačítko CURRENCY pro režim převádění jednotek a následně stiskněte 1 pro výběr konverze metrických jednotek. 2. Stiskem a zvolte typ převodu. 3. Napište hodnotu, kterou chcete převést. 4. Stiskněte ENTER pro převod. 5. Pomocí převedete opačným směrem. 8

9 Převod měny Převádět můžete mezi 8 různými měnami. USD EUR USD GBP USD RMB USD JPY USD KRW USD TAB USD CAD USD AUD 1. Stiskněte tlačítko CURRENCY, a poté Pomocí a vyberte měnu, kterou chcete. 3. Můžete změnit název měny a její kurz. a. Stiskněte EDIT, název měny začne blikat, přepište jej vlastním názvem. b. Stiskněte pro přesun kurzoru na směnný kurz a napište vlastní hodnotu. c. Stiskněte ENTER pro potvrzení Vaší volby. 4. Napište hodnotu, kterou chcete převést. 5. Stiskem převedete opačným směrem. 6. Pro vymazaní obsahu obrazovky stiskněte. Převod jednotek velikosti Elektronický slovník umí převádět velikosti oděvů. 1. Stiskněte CURRENCY pro režim převodu, a poté 3 pro převod velikosti. 2. Pomocí a zvolte typ převodu a potvrďte tlačítkem ENTER. 3. Pomocí,, a přepínejte mezi velikostmi. 4. Pro návrat stiskněte ESC. Režim místního a světového času 1. V Menu stiskněte 8 pro režim místního času, ikonka L v levé dolní části displeje značí místní čas. 2. V Menu stiskněte 9 pro režim světového času, ikonka W v levé dolní části displeje značí světový čas. a. Vyberte si město z 200 nabízených pomocí a nebo napište první písmeno hledaného města. Režim her Elektronický slovník nabízí 5 her: SUDOKU, Guess Number, 24 points, Magic Dial a Guess Word SUDOKU Cíl hry: vyplňte mřížku tak, aby v každé řadě, v každém sloupci a v každé části o 2x3 polích byly číslice od 1 do 6. Nemusí být nijak seřazené, ale nesmí se opakovat. Vpravo od mřížky najdete souřadnice jednotlivých číslic, třetí znak ukazuje, zda je vyplněná číslice špatně (x), správně ( ) nebo není kolonka vyplněna (?). Dále je zobrazován čas Vaší hry. Pomocí,, a se pohybujete mezi kolonkami (kurzor se pohybuje jen v kolonkách, které lze vyplnit). Stiskněte 1-6 pro dosazení číslice. Později napsaná číslice přepíše tu předchozí. Poté, co je celá mřížka vyplněna, stiskněte ENTER pro zobrazení výsledku. Pro ukončení hry stiskněte ESC. Guess number Jedná se o logickou hru, kdy hádáte správnou kombinaci 4 čísel, na což máte 8 pokusů. 1. Do hry se dostanete stiskem 2 v režimu her. 2. Zadejte 4 různá čísla a stiskněte ENTER. 9

10 3. Zobrazí se výsledek. 2A1B např. znamená, že dvě čísla jsou správná a jsou na správném místě a jedno číslo je správné ale není na správném místě. 4. A - správné číslo na správné pozici; B - Správné číslo na nesprávné pozici. 5. Pokud se Vám podaří uhodnout správnou kombinaci 4 čísel do osmi pokusů, zobrazí se nápis YOU WIN! (Uspěli jste). Jinak se zobrazí SORRY FAIL! (Neuspěli jste), stiskněte ESC pro ukončení hry. 24 points Z ukázaných čísel se pomocí matematických operací snažíte sestavit výsledek V režimu her stiskněte Stiskněte jakoukoliv klávesu pro zobrazení správného výsledku. 3. Stiskem ESC odejdete ze hry. Magic dial Cílem hry se uspořádat čísla tak, aby v první řadě byla čísla 1 2 3, v druhé a ve třetí V režimu her stiskněte Pomocí,, a pohybujete 4-místným čtvercem, ve kterém rotují čísla. Tlačítkem ENTER rotují čísla ve čtverci po směru hodinových ručiček, tlačítkem SPACE rotují proti směru hodinových ručiček. 3. Počítadlo pokusů začíná na hodnotě 0, každým pokusem (stiskem ENTER nebo SPACE) se přidává +1. Jakmile počítadlo dosáhne hodnoty 9999, vrátí se zpět na Stiskněte ESC pro výstup ze hry. Guess word Cílem hry je najít správný výraz pro definici slova, napsanou v dolní části obrazovky. V prvním řádku se nacházejí pomlčky symbolizující nevyplněné písmeno. Napravo je ukazatel počtu zbývajících pokusů. Stiskněte klávesu písmena, o kterém se domníváte, že patří do hledaného slova. Pokud se domníváte správně, pomlčku nahradí písmeno. Pokud se písmeno ve slově nenachází, sníží se počet zbývajících pokusů. Po osmi neúspěšných pokusech se zobrazí hledané slovo. Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce. Změny technických parametrů, vlastností, tiskové chyby vyhrazeny. Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce: Compex spol. s r.o., Palackého 105, Brno ve svém centrálním servisním středisku na výše uvedené adrese ;

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

Obsah návodu 1. INSTALACE 3

Obsah návodu 1. INSTALACE 3 JAZYKOVÝ PŘEKLADAČ VOCAL 44L Obsah návodu 1. INSTALACE 3 1.1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 3 1.2. VÝMĚNA PRACOVNÍCH BATERIÍ 3 1.3. VÝMĚNA BATERIE PAMĚTI 3 1.3. RESTARTOVÁNÍ PŘEKLADAČE (RESET) 4 2. OZNAČENÍ JEDNOTLIVÝCH

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

Prsten pro měření krevního pulzu G-001-B/G-001-R. Návod k použití. Úvod. Obsah. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití.

Prsten pro měření krevního pulzu G-001-B/G-001-R. Návod k použití. Úvod. Obsah. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. G-001-B/G-001-R Návod k použití Úvod Děkujeme, že jste si vybrali tento prsten pro měření krevního pulzu. Tento produkt je vybaven třemi funkcemi: Měřič krevního pulzu, stopky a hodinky. Před použitím

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

Dechový alkohol tester s elektro-chemickým senzorem JETT9 - Návod k použití

Dechový alkohol tester s elektro-chemickým senzorem JETT9 - Návod k použití Dechový alkohol tester s elektro-chemickým senzorem JETT9 - Návod k použití Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. HLAVNÍ FUNKCE A VLASTNOSTI... 3 2. ZOBRAZENÍ KONFIGURACE A FUNKCÍ... 4 2.1. KONFIGURACE... 4 2.2. DISPLEJ...

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Touch R700 / Navi 900... 5 R300 Color / R400 Color... 107 Touch R700 / Navi 900 Úvod... 6 Základní funkce... 15 Rádio... 49 CD přehrávač... 55 Externí zařízení...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače NÁVOD K OBSLUZE TUNER (tunery, rozhlasové přijímače) TAPE (kazetové magnetofony a tapedecky) CD (CD-přehrávače) AUX (ostatní zařízení audio / video, například zesilovače nebo HiFi-věže). Tento univerzální

Více

SMARTÍK. GLOSYCO s.r.o., Jabloňová 3000/15, 106 00 Praha 10 Zahradní město, Tel: + 420 222 353 230, www.goldentoys.cz. Návod

SMARTÍK. GLOSYCO s.r.o., Jabloňová 3000/15, 106 00 Praha 10 Zahradní město, Tel: + 420 222 353 230, www.goldentoys.cz. Návod SMARTÍK TM GLOSYCO s.r.o., Jabloňová 3000/15, 106 00 Praha 10 Zahradní město, Tel: + 420 222 353 230, www.goldentoys.cz Návod TM 12 ÚVOD SMARTÍK chytrým a důmyslným způsobem podporuje rozvoj Vašeho dítěte.

Více

Úvodem. Obsah. Čeština. Připojení jiných přístrojů Videorekordér...9 Další přístroje...9 Pobočná připojení...9 Volba připojeného přístroje...

Úvodem. Obsah. Čeština. Připojení jiných přístrojů Videorekordér...9 Další přístroje...9 Pobočná připojení...9 Volba připojeného přístroje... Úvodem Děkujeme vám, že jste si koupili náš televizor. Tento návod k použití vám má pomoci televizní přijímač nainstalovat a ovládat. Doporučujeme vám, abyste si jej nejprve důkladně pročetli. Věříme,

Více

Měřič tělesného tuku ENI 011013

Měřič tělesného tuku ENI 011013 Měřič tělesného tuku ENI 011013 OBECNÉ INFORMACE: Podobně jako tělesná váha je i množství tuku v těle důležitým ukazatelem dobré fyzické kondice a zdraví. Pouze díky pravidelnému cvičení a nízkotučné dietě

Více

Meteostanice s 8" LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W

Meteostanice s 8 LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W Meteostanice s 8" LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W MANUÁL Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. 1 1 ÚVOD Meteorologická stanice s 8" LCD displejem

Více

Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4

Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4 Obsah Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4 Instalace Baterie... 5 Zapnutí ON a Vypnutí OFF napájení Kamery... 6 Pořízení Video Záznamu... 6

Více

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Znak vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité bezpečnostní a údržbové (servisní) pokyny, a je bezpodmínečně nutné je dodržovat. Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610

Více

O vaší nové tiskárně štítků. Uvedení do provozu. Připojení napájení. obrázek 2. Použití dobíjecího bloku baterií. Záruční registrace.

O vaší nové tiskárně štítků. Uvedení do provozu. Připojení napájení. obrázek 2. Použití dobíjecího bloku baterií. Záruční registrace. O vaší nové tiskárně štítků S vaší novou tiskárnou LabelPOINT 350 můžete vytvářet širokou škálu vysoce kvalitních samolepicích štítků. Své štítky můžete tisknout v celé řadě velikostí a stylů. Vaše tiskárna

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz GotU+ 5140 CHYTRÉ DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO NÁVOD K POUŽITÍ Všechna práva vyhrazena, včetně jakýchkoliv změn vzhledu, technické funkce a použití produktu bez předchozího oznámení uživatelům. Jiné používání

Více

GPRS TELEFON SGH-E300

GPRS TELEFON SGH-E300 * Obsah uvedený v tomto návodu nemusí přesně souhlasit s vaším telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na vašem poskytovateli služeb. GPRS TELEFON SGH-E300 World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Více

Česky. Úvod. Přehled funkcí

Česky. Úvod. Přehled funkcí Přehled funkcí Úvod 7 TFT LCD displej s rozlišením: 480(Š) x 234(V) Zobrazovací režim: 4:3 a 16:9 Podporované formáty: JPEG & Motion-JPEG (320x240 QVGA 15 fps; 640x480 VGA 6 fps.) Promítání fotografií

Více

Pohotovostní režim: vstup do Audio přehrávače. V menu: pohyb nahoru. Pohotovostní režim: vstup do Zpráv. V menu: pohyb doprava.

Pohotovostní režim: vstup do Audio přehrávače. V menu: pohyb nahoru. Pohotovostní režim: vstup do Zpráv. V menu: pohyb doprava. myphone HAMMER 2 Návod Pozice Popis 1 Micro USB konektor Funkce Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu. Krytka musí být vždy řádně upevněna a nepoškozena, aby byl telefon vodě a prachu odolný. 2

Více

Displej pro elektrokola SW-LCD

Displej pro elektrokola SW-LCD Displej pro elektrokola SW-LCD Uživatelská příručka www.e-totem.cz 1. Úvod Vážení uživatelé, abyste zajistili lepší využití Vašeho elektrokola e-totem, přečtěte si prosím tento návod pro SW-LCD displej

Více

Mobilní telefon. Návod k použití

Mobilní telefon. Návod k použití Mobilní telefon Návod k použití Obsah ČESKY... 6 Bezpečnostní pokyny... 7 Část I. Začínáme... 8 Uvedení telefonu do provozu... 8 Vložení baterie... 8 Vložení SIM karty... 9 Vyjmutí SIM karty... 9 Nabíjení

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Rychlý návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny Manuál TESCAM010 FULL HD kamera Bezpečnostní pokyny Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny. Aby se předešlo nebezpečí požáru, nebo elektrických výbojů, prosím dodržujte pozorně následující instrukce. Pokud

Více

Logo a název Alcatel jsou ochranné známky společnosti Alcatel a používané v licenci společností Thomson Telecom.

Logo a název Alcatel jsou ochranné známky společnosti Alcatel a používané v licenci společností Thomson Telecom. Uživatelská příručka 29446 Logo a název Alcatel jsou ochranné známky společnosti Alcatel a používané v licenci společností Thomson Telecom. ÚVOD Váš telefon Caller ID ukládá a zobrazuje specifické informace

Více

Vodě odolná hands-free kamera na helmu ATC-2K Uživatelský návod

Vodě odolná hands-free kamera na helmu ATC-2K Uživatelský návod Vodě odolná hands-free kamera na helmu ATC-2K Vážený zákazníku, Děkujeme vám, že jste si vybrali kameru Oregon Scientific ATC-2K. Kamera byla vyvinuta a vyrobena s maximální pečlivostí a přesností. Kamera

Více

Kuchyňská váha JETT-8032

Kuchyňská váha JETT-8032 Návod k použití Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Úvod Děkujeme, že jste si vybrali tuto kuchyňskou váhu JETT-8032. Postup pro upevnění váhy na zeď 1) Vyjměte váhu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Diktafon M-Voice 32. Obj. č.: 77 35 27

NÁVOD K OBSLUZE. Diktafon M-Voice 32. Obj. č.: 77 35 27 NÁVOD K OBSLUZE Diktafon M-Voice 32 Obj. č.: 77 35 27 OBSAH: 2 Str.: OBECNĚ... 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 UVEDENÍ DO PROVOZU... 4 POHLED NA PŘÍSTROJ... 4 POHLED NA DISPLEJ... 4 FUNKCE... 4 VLOŽENÍ / VÝMĚNA

Více

Začínáme s TREO 600. Strana 1. Strana 2 CO BUDETE POTŘEBOVAT:

Začínáme s TREO 600. Strana 1. Strana 2 CO BUDETE POTŘEBOVAT: Strana 1 Začínáme s TREO 600 Strana 2 CO BUDETE POTŘEBOVAT: Tak, jak budete procházet instrukcemi v této příručce, budete potřebovat všechny předměty, které byly součástí balení Trea a také následující:

Více

V menu: pohyb nahoru.

V menu: pohyb nahoru. myphone HAMMER Návod Pozice Popis Funkce 1 Micro USB konektor Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu. Krytka musí být vždy řádně upevněna a nepoškozena, aby byl telefon vodě a prachu odolný. 2 HF

Více

40 Návod na použití AM

40 Návod na použití AM 40 Návod na použití AM Cardio 40 1 2 3 1 Světlo / napájení ( / ) 2 Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete přístroj. Stisknutím zapněte podsvícení. 2 Zpět ( ) Stisknutím se vrátíte na předchozí stránku

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více

soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času

soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času * Automatická synchronizace signálem DCF-77 (automatické nastavení přesného času a data) *FM rádio * Kalendář/zobrazení aktuálního

Více

DIGITÁLNÍ ALKOHOL TESTER

DIGITÁLNÍ ALKOHOL TESTER DIGITÁLNÍ ALKOHOL TESTER Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Pokud výrobek předáváte

Více

Stručný průvodce. Děkujeme vám, že jste si koupili nový telefonní přístroj Panasonic.

Stručný průvodce. Děkujeme vám, že jste si koupili nový telefonní přístroj Panasonic. TS600FX-QG_Czech.fm Page 1 Friday, March 17, 2006 10:21 AM Stručný průvodce Standardní telefonní přístroj Typové číslo KX-TS600FX Děkujeme vám, že jste si koupili nový telefonní přístroj Panasonic. Uschovejte

Více

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone Uživatelská příručka BlackBerry 8700 Smartphone SWD-280428-0212105034-010 Obsah Základní informace o řadě BlackBerry...9 Přepínání aplikací...9 Přiřazení aplikace tlačítku Komfort...9 Nastavení informací

Více

POPIS ZAŘÍZENÍ. Zadní pohled. 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej. Přední pohled. 12. Čočka 13. LED světlo 14.

POPIS ZAŘÍZENÍ. Zadní pohled. 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej. Přední pohled. 12. Čočka 13. LED světlo 14. v1.7(12/14) POPIS ZAŘÍZENÍ Zadní pohled 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej Přední pohled 12. Čočka 13. LED světlo 14. Reproduktor w w w. c e l - t e c. c z Strana 1 Pravý pohled

Více

Návod k použití Bezdrátový pažní teploměr BTM-D1D

Návod k použití Bezdrátový pažní teploměr BTM-D1D Návod k použití Bezdrátový pažní teploměr BTM-D1D Sada BTM-D1D zahrnuje: Přijímač*1 Ramenní manžeta *1 AAA baterie*2 3 Volt lithiová baterie (CR2032)*1 Ramenní pásek: 33cm*1 Návod k použití*1 Používání

Více

TVAC16000B. Uživatelská příručka

TVAC16000B. Uživatelská příručka TVAC16000B Uživatelská příručka 1 Vážený zákazníku, Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Toto zařízení je v souladu s příslušnými směrnicemi EU.Prohlášení o shodě je možné získat

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KLÁVESNICE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KLÁVESNICE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KLÁVESNICE PŘIPOJENÍ KLÁVESNICE PS/2/USB konektor pro připojení klávesnice je umístěn na zadní straně zařízení. Konektor klávesnice připojte do odpovídající zástrčky. Vždy připojujte

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Podrobný návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 DAH 1500 MP3 přehrávač Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 Péče a údržba: Nepoužívejte při manipulaci s přehrávačem nepřiměřenou sílu. Chraňte před mechanickým poškozením, pády,

Více

Multifunkční Battery Pack MB-D10. Návod k obsluze

Multifunkční Battery Pack MB-D10. Návod k obsluze Cz Multifunkční Battery Pack MB-D10 Návod k obsluze A!1!2 q w e r!7!8!9 y t!3!4 @0 @1 u o i!5!0!6 @2 B C E q w q q w w D F G H I q w q q w w Obsah Multifunkční Battery Pack MB-D10 Návod k obsluze Bezpečnostní

Více

HHF91. Uživatelská příručka

HHF91. Uživatelská příručka HHF91 Uživatelská příručka 1 Gratulujeme, právě jste si zakoupili digitální anemometr firmy OMEGA, typ HHF91. Přístroj HHF91 byl navržen tak, aby nebylo nutno používat analogové grafy, které jsou špatně

Více

FOTOPAST OBSAH. Obsah fotoaparátu. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Model: SL1008 - IR

FOTOPAST OBSAH. Obsah fotoaparátu. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Model: SL1008 - IR FOTOPAST OBSAH Obsah fotoaparátu..2 Přehled fotoaparátu...3 Obecné informace...6 Popis fotoaparátu.7 Rychlý start..12 Instalace baterií a SD karty...14 Nastavení fotoaparátu a programu......15 Nastavení

Více

Telefon Bigtel 49 Plus. Obj. č.: 92 33 41

Telefon Bigtel 49 Plus. Obj. č.: 92 33 41 Uvedení do provozu Připojení telefonu Připojte telefon podle níže uvedeného nákresu. Použijte pouze telefonní připojovací kabel který je součástí dodávky protože v opačném případě nemusí zařízení pracovat

Více

Dálkový Ovladač Magic

Dálkový Ovladač Magic NÁVOD K OBSLUZE Dálkový Ovladač Magic Před uvedením dálkového ovladače do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR600 www.lg.com 2 PŘÍSLUŠENSTVÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Více

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr HC-ESC-2030 Kalibrátor/multimetr Tento návod vám poskytne celkový pohled na přístroj. Podrobný návod je na přiloženém CD-ROMu. Spusťte soubor "PCM.HTM" a jeho pomocí naleznete příslušný dokument. 1. Úvod

Více

MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO

MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO S tímto přenosným MP3 přehrávačem můžete poslouchat hudbu mnohem pohodlněji než s jakýmkoli jiným zařízením. Můžete také přímo nahrávat

Více

JETT-6000C DECHOVÝ ANALYZÁTOR OBSAHU ALKOHOLU V KRVI.

JETT-6000C DECHOVÝ ANALYZÁTOR OBSAHU ALKOHOLU V KRVI. DECHOVÝ ANALYZÁTOR OBSAHU ALKOHOLU V KRVI. JETT-6000C Měřidlo pro orientační měření (domácí monitoring) obsahu alkoholu v krvi. Propojení s PC pomocí USB Archivace výsledků pro více osob. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Více

1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa

1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa CPA Halo 13 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa Pohotovostní režim: vstup do Menu. V menu: stiskněte pro potvrzení

Více

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5 Návod k používání radiostanice Motorola TLKR T5 OBSAH Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií...2 Vlastnosti...2 Ovládání a funkce...3 Displej...4 Obsah balení...5

Více

Stručný přehled Gigaset DA610

Stručný přehled Gigaset DA610 Stručný přehled Gigaset DA60 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 Displej a tlačítka Displej ( str. 4) 2 Ovládací tlačítko ( str. 5) 3 Tlačítka zkrácené volby 4 Tlačítko uložení 5 Tlačítko opakované volby /pauzy 6 Tlačítko

Více

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu.

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu. Obsah Úvod... 3 Bezpečnostní informace... 3 Symboly... 4 Funkce měřicího přístroje... 5 Specifikace... 6 Obecná specifikace... 7 Příslušenství... 7 Popis měřiče izolačního odporu... 8 LCD Displej... 9

Více

Uživatelská příručka HH176. Teploměr se záznamem dat pro termočlánky a odporové teploměry

Uživatelská příručka HH176. Teploměr se záznamem dat pro termočlánky a odporové teploměry Uživatelská příručka HH176 Teploměr se záznamem dat pro termočlánky a odporové teploměry strana 1 Bezpečnostní informace: Výstraha Abyste se vyhnuli úrazu el. proudem nebo osobnímu zranění, věnujte pozornost

Více

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Hudební přehrávač mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Upozornění Parametry Popis displeje Základní operace Systémové menu Poslech hudby Záznam zvuku Správce souborů Prohlížeč obrázků FM rádio Elektronické

Více

Digitální dveřní kukátko s kamerou HQS 708

Digitální dveřní kukátko s kamerou HQS 708 Digitální dveřní kukátko s kamerou HQS 708 Návod na použití Bezpečnostní předpisy: - Přístroj obsahuje vbudovanou Li-ion baterii. Neotevírejte sami kryt přístroje! - Než zapojíte FPC (žlutý plochý kabel),

Více

Digitální teploměr E-127

Digitální teploměr E-127 Digitální teploměr E-127 Návod k použití Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Obsah SOUHRN VLASTNOSTÍ PRODUKTU. 3 POPIS ČÁSTÍ PŘÍSTROJE....4 SPECIFIKIACE SYMBOLŮ TEPLOMĚRU..5

Více

OS3750 Série. Přenosný infračervený teploměr. (Modely: OS3751, OS3752, OS3753)

OS3750 Série. Přenosný infračervený teploměr. (Modely: OS3751, OS3752, OS3753) OS3750 Série Přenosný infračervený teploměr (Modely: OS3751, OS3752, OS3753) OBSAH Verze Programu 1.40 1. Úvod 1 1.1. Všeobecný přehled 1 2. Modely a příslušenství 1 2.1. Modely 1 2.2. Příslušenství 1

Více

Přídavný modul čtečky ClearReader +

Přídavný modul čtečky ClearReader + Přídavný modul čtečky ClearReader + Uživatelská příručka OPN: CR-MAG-FP Verze 2.1 2013 Optelec, Nizozemsko; (T) 2014 Spektra, ČR Všechna práva vyhrazena Optelec P.O. Box 399 2990 AJ Barendrecht Nizozemsko

Více

Tukoměr HF-10. Návod k použití

Tukoměr HF-10. Návod k použití Návod k použití Úvod a bezpečnostní upozornění Gratulujeme ke koupi Tukoměru HF-10. Tento přístroj měří podíl tělesného tuku v % a podíl vody v těle (hydratace) v %. Princip fungování přístroje je založen

Více

Návod k obsluze. Infračervený dálkový ovladač. memo RC.1 memo RC.2

Návod k obsluze. Infračervený dálkový ovladač. memo RC.1 memo RC.2 Návod k obsluze Infračervený dálkový ovladač memo RC.1 memo RC.2 Dálkové ovladače řady memo.rc jsou elektronická zařízení určená k tomu, aby umožnila přenos programů z a do spínacích hodin memo. Díky infračervenému

Více

FUR6100SI / Český návod k obsluze

FUR6100SI / Český návod k obsluze FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY 1. DISPLEJ 2. UKAZATEL ODPOLEDNÍHO ČASU (PM) 3. UKAZATEL POHOTOVOSTNÍHO REŽIMU 4. UKAZATEL NASTAVENÍ BUZENÍ 1 5. TLAČÍTKO SNOOZE (ODLOŽENÉ BUZENÍ) / SPÁNEK / TLUMENÍ PODSVÍCENÍ

Více

Představení telefonu

Představení telefonu Český manuál Představení telefonu Mobilní telefon CUBE 1 je představitelem rodiny chytrých mobilních telefonů vybavených operačním systémem Android, který patří mezi nejrozšířenější systémy pro mobilní

Více

OBSAH BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...1 MODEL A SPECIFIKACE...1 TLAČÍTKA A JEJICH FUNKCE...2 INDIKÁTORY A FUNKCE...5 PROVOZNÍ POKYNY...6

OBSAH BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...1 MODEL A SPECIFIKACE...1 TLAČÍTKA A JEJICH FUNKCE...2 INDIKÁTORY A FUNKCE...5 PROVOZNÍ POKYNY...6 POZNÁMKA 1. Obrázek na obalu slouží pouze jako ukázka a může se lišit od Vámi zakoupeného produktu. 2. Před zahájením používání klimatizačního zařízení si pročtěte kapitolu BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ. 3. Tato

Více

Fox 2175. elektronické klávesy NÁVOD K POUŽITÍ

Fox 2175. elektronické klávesy NÁVOD K POUŽITÍ Fox 2175 elektronické klávesy NÁVOD K POUŽITÍ UPOZORNĚNÍ Prosíme, dodržujte následující pravidla pro používání, abyste sebe nebo osoby ve vaší blízkosti nezranili a rovněž, abyste nepoškodili okolní zařízení.

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-10939A Czech. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-10939A Czech. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

3. Přijímá GPSBIKE signál uvnitř budovy? - GPS signál bývá rušen kovy a zdmi, z tohoto důvodu nedoporučujeme používání GPSBIKE uvnitř budovy.

3. Přijímá GPSBIKE signál uvnitř budovy? - GPS signál bývá rušen kovy a zdmi, z tohoto důvodu nedoporučujeme používání GPSBIKE uvnitř budovy. NÁVOD K POUŽITÍ 1. UPOZORNĚNÍ 1.1 Informace Před používáním si přečtěte následující informace. 1.2 Bezpečnostní informace 1. Během řízení vždy sledujte silniční provoz. 2. Během jízdy neměňte nastavení

Více

STC33-manual-CZ.qxd 5.12.2003 21:31 StrÆnka 1

STC33-manual-CZ.qxd 5.12.2003 21:31 StrÆnka 1 STC-manual-CZ.qxd 5..00 : StrÆnka PŘÍRUČKA UŽIVATELE Bezdrátový telefon SENCOR Digitální bezdrátový telefon se zobrazováním čísla volajícího (CLIP) Po přerušení dodávky elektřiny není telefonem možné telefonování

Více

BĚŽECKÝ TRENAŽÉR DE LUXE

BĚŽECKÝ TRENAŽÉR DE LUXE BĚŽECKÝ TRENAŽÉR DE LUXE NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. POPIS DÍLŮ Počet Název dílu

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

OPEL ASTRA Příručka k informačnímu systému

OPEL ASTRA Příručka k informačnímu systému OPEL ASTRA Příručka k informačnímu systému Obsah Navi 900 IntelliLink... 5 R 4.0 IntelliLink... 87 R300 BT... 131 Držák telefonu... 163 Navi 900 IntelliLink Úvod... 6 Základní funkce... 13 Rádio... 31

Více

1. Zobrazení typu telefonního přístroje. 3. Protokol LLDP Link Layer Discover Protocol. 4. Inicializace síťového připojení

1. Zobrazení typu telefonního přístroje. 3. Protokol LLDP Link Layer Discover Protocol. 4. Inicializace síťového připojení Úvodem... 3 Vlastnosti telefonu... 3 Požadavky pro použití telefonního přístroje... 3 Připojení a spuštění telefonu... 3 Zobrazení displeje v klidovém stavu... 4 Popis telefonu:... 6 Nastavení telefonu...

Více

NiceWay. Návod k montáži a důležitá upozornění. Vysílač WM080G, WM240C - 1 -

NiceWay. Návod k montáži a důležitá upozornění. Vysílač WM080G, WM240C - 1 - Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9 Prosek, IČO: 25351851, DIČ: CZ25351851 tel.: 284 810 498, fax: 284 818 196, e-mail: obchod@olymps-door.cz, www.olymps-door.cz NiceWay Návod k montáži a důležitá upozornění

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY 1. SNÍŽENÍ HLASITOSTI/ ALARM 1 ON / OFF 2. ZVÝŠENÍ HLASITOSTI / ALARM 2 ON / OFF 3. > / TUNE + / DST 5.

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obecné zásady Výrobek neumísťujte na: Přímé sluneční světlo Příliš prašná či vlhká místa Příliš znečištěná místa Místa, vystavená přílišným vibracím Blízko magnetických polí Napájení

Více

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Uživatelský manuál Verze 1.6.12-1- 2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA LuxRiot je softwarový balík, určený pro sledování a ukládání dat z kamer. Umožňuje přijímat data z IP kamer a video serverů

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY Rádi bychom vám poděkovali za to, že jste si zakoupili naši klimatizaci. Před použitím klimatizační jednotky se důkladně seznamte s návodem k použití.

Více

Návod k použití BMR102

Návod k použití BMR102 Rádio Návod k použití BMR102 2 3 10 12 14 1 4 5 6 7 9 8 13 L K J 20 A B C D E PM I H G F 11 1 14 15 11 15 15 16 2 3 17 18 19 21 4 5 19 19 6 7 19 19 8 9 10 10 10 11 8 9 12 Symboly Následovně jsou zobrazeny

Více

MSC-HR10/20 je určen pouze pro sportovní účely a není možné s ním nahradit

MSC-HR10/20 je určen pouze pro sportovní účely a není možné s ním nahradit Obrázky k těmto textům naleznete v Anglickém návodu. MSC-HR10/20 je určen pouze pro sportovní účely a není možné s ním nahradit Tento manuál obsahuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě,

Více

Editace textu textovým editorem Word

Editace textu textovým editorem Word 2 Editace textu textovým editorem Word V té to ka pi to le: Word po spuštění Psaní a editace textu Kontrola chyb v dokumentu Automatický text stavební bloky Prohledávání dokumentu Nastavení parametrů stránky

Více

VIBRAČNÍ HODINKY Poháněné solární energií GEEMARC WATCH

VIBRAČNÍ HODINKY Poháněné solární energií GEEMARC WATCH VIBRAČNÍ HODINKY Poháněné solární energií GEEMARC WATCH Úvod Gratulujeme vám k pořízení vašich hodinek Geemarc Watch. Hodinky mají solární napájení a jsou vybavené čtyřmi silnými vibračními alarmy, které

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-08133A Czech. 03/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-08133A Czech. 03/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

Budík s projekcí a rádiem TC20

Budík s projekcí a rádiem TC20 Budík s projekcí a rádiem TC20 NÁVOD K POUŽITÍ Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti.

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS PPF650E/CZB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5558972

Vaše uživatelský manuál PHILIPS PPF650E/CZB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5558972 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS PPF650E/CZB. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS PPF650E/CZB v

Více

Úvod. Tlačítka. Typ baterie

Úvod. Tlačítka. Typ baterie Math Professor Úvod Kalkulačka je určena dětem jako pomůcka k výuce matematiky. Pomáhá trénovat mozek k rychlejším výpočtům, budovat logické myšlení a zdokonalovat paměť. Tlačítka Stiskněte pro vstup do

Více

IR Kamera s nahráváním BD-300G Uživatelská příručka

IR Kamera s nahráváním BD-300G Uživatelská příručka IR Kamera s nahráváním BD-300G Uživatelská příručka Pozor! 1. Nevyjímejte kartu během provozu. 2. Používejte 12V 2A napájecí adaptér. 3. Naformátujte SD kartu před jejím prvním použitím v DVR. 4. Zařízení

Více

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce ZoomText 10.1 pro Windows 8 Dodatek k uživatelské příručce Autorská práva ZoomText Magnifier Copyright 2013, Algorithmic Implementations, Inc. Všechna práva vyhrazena. ZoomText Magnifier/Reader Copyright

Více

Hütermann Elektronický výcvikový obojek DOG TRAINER - T07

Hütermann Elektronický výcvikový obojek DOG TRAINER - T07 Hütermann Elektronický výcvikový obojek DOG TRAINER - T07 Návod k použití 1 1. Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za nákup našeho zboží. Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod. Elektronické

Více

FRESHMARX 9417 STRUČNÁ PŘÍRUČKA

FRESHMARX 9417 STRUČNÁ PŘÍRUČKA FRESHMARX 9417 STRUČNÁ PŘÍRUČKA Podrobnější informace najdete v Návodu k obsluze na našem webu (www.monarch.com). Přečtěte si informace týkající se bezpečnosti tiskárny uvedené v Bezpečnostním listu přiloženém

Více

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Důležité upozornění! Přečtěte si důkladně tyto informace, abyste mohli používat telefon správným a bezpečným způsobem: mobilní telefon EVOLVE Gladiator RG300 získal

Více

Stručný průvodce. Ovládací prvky. Mikrotelefon. Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem. Model č. KX-TCD340CE

Stručný průvodce. Ovládací prvky. Mikrotelefon. Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem. Model č. KX-TCD340CE TCD340CE_QG(cz-cz).fm Page 1 Tuesday, June 28, 2005 5:10 PM Více informací najdete v provozních pokynech. Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem Model č. KX-TCD340CE Stručný průvodce Ovládací prvky

Více

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů Děkujeme Vám, že jste si zakoupili naši dětskou chůvičku VBC-23. Vámi koupený přístroj byl vyroben a otestován za nejpřísnějších kontrol kvality, abychom vy i my měli jistotu, že každý kus opouští továrnu

Více

Uživatelská příručka k O2 mobilnímu POS terminálu Verze pro operační systém ios

Uživatelská příručka k O2 mobilnímu POS terminálu Verze pro operační systém ios Uživatelská příručka k O2 mobilnímu POS terminálu Verze pro operační systém ios Uživatelská příručka k O 2 mobilnímu POS terminálu je majetkem společnosti O2 Czech Republic a.s., poskytnuta a určena pouze

Více

JUNIOR u ivatelský manuál

JUNIOR u ivatelský manuál Distributor FASY produktu pro Ceskou republiku Wincor Nixdorf é s.r.o. Evropská 33a 160 00 Praha 6 Ceská Republika www.wincor-nixdorf.cz Hot Line +420 233 034 105 Fax +420 233 034 119 Info obchod.cz@wincor-nixdorf.com

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

EasyStart R+ Návod k obsluze. Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení.

EasyStart R+ Návod k obsluze. Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. EasyStart R+ Návod k obsluze. Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Zákonné

Více

2. Hrudní pás s vysílačem. Navíc CP 13is vypočítají spotřebu kalorií a pomocí graficky znázorní zatížení v rámci nastavené srdeční frekvence.

2. Hrudní pás s vysílačem. Navíc CP 13is vypočítají spotřebu kalorií a pomocí graficky znázorní zatížení v rámci nastavené srdeční frekvence. Rozsah dodávky 1. Hodinky s náramkem 2. Hrudní pás s vysílačem Hodinky s měřením pulzu Ciclo CP 13is 3. Elastický hrudní pás (nastavitelný) CICLOPULS CP 13is je ideální přístroj pro měření srdeční frekvence,

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více