Elektronický slovník. Comet 52T. Návod k použití

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektronický slovník. Comet 52T. Návod k použití"

Transkript

1 Elektronický slovník Comet 52T Návod k použití

2 Vložení baterií... 3 Výměna hlavních baterií... 3 Výměna záložní baterie... 3 Resetování elektronického slovníku... 3 Mapa tlačítek... 4 Jak používat elektronický slovník... 5 Uvedení přístroje do chodu... 5 Nastavení... 5 Práce s elektronickým slovníkem... 6 Používání uživatelského slovníku... 7 Funkce oblíbené... 8 Funkce historie... 8 Funkce kalkulačky... 8 Funkce převádění jednotek... 8 Režim místního a světového času... 9 Režim her

3 Vložení baterií Tento elektronický slovník je napájen dvěma hlavními bateriemi a jednou záložní baterií typu CR2032. Pokud dojde k vybití baterií (na displeji indikováno nápisem LOW BATTERY), neprodleně vyměňte dvě hlavní baterie. Délka životnosti tohoto přístroje závisí zejména na bateriích, které používáte.doporučujeme: Vždy nechávejte dvě hlavní baterie v přístroji, jinak se záložní baterie rychle vybije. Pokud vkládáte nové baterie do přístroje, dbejte na jejich správnou polaritu. Nikdy nekombinujte baterie různých typů ani nové baterie se starými. Vybité baterie nenechávejte v přístroji. Pokud nebudete elektronický slovník delší dobu používat, vyjměte z něj baterie. Výměna hlavních baterií Neodstraňujte izolační pásku záložní baterie, pokud nejsou vloženy hlavní baterie. a) Vypněte přístroj. b) Posuňte kryt baterií ve směru šipky. c) Vyjměte staré baterie a nahraďte je dvěma novými s důrazem na správnou polaritu, jež je znázorněna v prostoru pro baterie. d) Ujistěte se, že baterie se dotýkají vodivých plíšků. e) Odstraňte izolační pásku záložní baterie. Výměna záložní baterie Před výměnou nevyjímejte hlavní baterie, zajistíte tím uchování dat ve Vaší databázi. Vyměňte záložní baterii alespoň jednou ročně. a) Vypněte přístroj. b) Odšroubujte kryt baterie a vyměňte baterii za novou. Povrch baterie jemně utřete suchým hadříkem. Dejte pozor, aby kladný pól baterie byl směrem vzhůru. c) Nasaďte kryt a zašroubujte jej. Resetování elektronického slovníku Pokud byste zaznamenali neobvyklou funkci elektronického slovníku např. po nesprávném postupu použití, doporučujeme zmáčknout tlačítko RESET pomocí podlouhlého úzkého předmětu. 3

4 Mapa tlačítek Tlačítko Funkce tlačítka Označení v návodu Vypne/Zapne přístroj, elektronický slovník se vypne automaticky, jakmile po dobu 2 minut nestisknete žádné tlačítko. Vyp./Zap. Zobrazí hlavní menu. MENU Pro režim slov. Pro režim frází. Pro režim převodu měn a jednotek délky. Pro zobrazení režimu her. Zobrazí kalkulačku. a) Stiskněte 1x pro režim místního času. b) Stiskněte 2x pro režim světového času. Vyvolá režim oblíbené. Pro režim uživatelského slovníku. Změna znaků v jednotlivých jazycích, např. v režimu češtiny mezi "e", "é" nebo "ě". Stiskněte jednou pro zápis jednoho velkého písmene, stiskněte dvakrát pro stálé psaní velkých/malých písmen (funkce CAPS LOCK). Zobrazí předchozí stránku. Zobrazí následující stránku. Vrátí se na předcházející obrazovku. Pro opravu již zadaných dat. a) Pro vymazání celého zápisu v režimu slov. b) V režimu frází vymaže frází a umožní Vám zadat požadované slovo pro nalezení správné fráze. a) Stiskem vytvoří mezeru. b) V režimu slov nebo frází zkopíruje obsah do oblíbených. Pro vložení různých symbolů. Posune kurzor vlevo. Posune kurzor dolů. Posune kurzor nahoru. Posune kurzor vpravo. a) Zpět nebo smaže poslední zápis. b) Pro parafráze z angličtiny do angličtiny. a) V režimu slov vyvolá překlad. b) V režimu místního nebo světového času potvrdí volbu nastavení. c) V režimu kalkulačky vyvolá výsledek. WORDS PHRASES CURRENCY GAMES CAL TIME FAV USER'S DICT ACC SHIFT ESC EDIT CLEAR SPACE SYM. ENTER 4

5 a) Tato tlačítka slouží pro volbu příslušného jazyka. Jedno tlačítko představuje 5 až 6 jazyků, stiskněte jej jednou pro volbu prvního jazyka ze seznamu, dvakrát pro volbu druhého atd. b) Stiskem těchto tlačítek učiníte překlad. c) V režimu kalkulačky představují čísla. 1-0 Pozn.: Tlačítka WORDS až USER'S DICT jsou na přístroji znázorněna odlišně než v mapě znaků, a to graficky. Odpovídají postupně tlačítkům, jež se nacházejí na přístroji v řádku napravo od. Jak používat elektronický slovník Před tím, než přístroj začnete používat, si, prosíme, pečlivě přečtěte tento návod k použití a postupujte podle něj. Návod uschovejte pro možnost pozdějšího nahlédnutí. Uvedení přístroje do chodu Nejdříve odstraňte izolační pásku z krytu pro baterie. Jako první odstraňte izolační pásku hlavních baterií, teprve poté baterií záložních. Slovník se zapne. Po zapnutí se objeví obrazovka, jež byla naposledy využívána před vypnutím. Pokud jste tedy jako poslední použili kalkulačku, zapne se přístroj v režimu kalkulačky. Nastavení Do režimu Nastavení (SETUP) se dostanete stiskem MENU a následně 0 (nebo pomocí šipek posunete výběr dolů na SETUP). Nastavení místního času 1. Stiskem 1 v režimu nastavení nastavíte čas. Na obrazovce bude ukázán čas místní. Máte na výběr ze 200 světových měst, každé z nich můžete zvolit za označení místního času. 2. Město bliká, stiskem a zvolíte Vámi požadované město. Můžete také napsat počáteční písmeno hledaného města. 3. Stiskem a nastavíte datum, rok a čas, který požadujete. Pomocí a můžete přepínat mezi hodnotami data a času, poté pro nastavení dalšího údaje jednoduše stisknete. Tlačítkem ENTER potvrdíte a uložíte Vaši volbu. Vypnutí a zapnutí zvuku přístroje 1. V režimu Nastavení (opět se do něj dostanete pomocí stisku MENU a následně 0 nebo pomocí šipek posunete výběr dolů na SETUP) stisknete Pomocí tlačítek a vypínáte a zapínáte zvuk. Po zapnutí zvuku uvidíte v pravé části displeje ikonu a uslyšíte tón pokaždé, když stisknete tlačítko. Nastavení Režimu času 1. V režimu nastavení stiskněte Pomocí a přepínáte mezi 12h a 24h režimem. Tlačítkem ENTER svoji volbu potvrdíte a uložíte. Nastavení data 1. V režimu nastavení stiskněte Pomocí a nastavíte buď režim zobrazení MM/DD (měsíc/den) nebo DD/MM (den/měsíc). Tlačítkem ENTER potvrdíte svoji volbu. 5

6 3. 4. Nastavení alarmu 1. Stiskněte 5 v režimu nastavení. 2. Pomocí tlačítek a vypnete nebo zapnete alarm. Po zapnutí alarmu se na displeji vpravo objeví ikonka budíku. 3. Tlačítka a použijte pro přepínání hodnot, pomocí a pak nastavte požadovaný čas. Tlačítkem ENTER potvrdíte svoji volbu. 4. Alarm se spustí při dosažení nastaveného času. Stiskem jakéhokoliv tlačítka jej zastavíte, jinak bude znít 30 sekund a vypne se poté sám. Nastavení letního času 1. V režimu nastavení stiskněte Tlačítky a aktivujete nebo deaktivujete letní čas. 3. Poté, co aktivujete letní čas, uvidíte "Z" na obrazovce místního času - to značí přidání jedné hodiny navíc k původnímu času. Nastavení kontrastu Máte na výběr z 11 úrovní kontrastu displeje. 1. Stiskněte 7 v režimu nastavení. 2. Tlačítkem snížíte kontrast displeje, stiskem jej naopak zvýšíte. Poté, co naleznete optimální kontrast, stiskněte ENTER pro potvrzení volby. Práce s elektronickým slovníkem Výběr jazyka - zvolte si jakýkoliv jazyk jako Váš výchozí. Překlad slov 1. Stiskněte tlačítko WORDS pro režim slovníku. 2. Stiskem kláves 1-0 zvolte požadovaný jazyk.. 3. Napište slovo, které chcete přeložit, stiskněte ENTER a zobrazí se slova odpovídající napsanému slovu a jejich překlady. Pro smazaní jednoho písmene směrem vlevo stiskněte. Pro smazání celého zápisu stiskněte CLEAR. 4. Po překladu slova můžete stisknout pro jeho vysvětlení v angličtině. Toto vysvětlení je dostupné pouze pro hlavní slova, ne slova od nich odvozená. 5. Pokud je text delší než je možné zobrazit na jednu obrazovku, stiskněte v pro pokračování textu. 6. Stiskněte pro nalezení jiných příbuzných slov. 7. Pokud chcete překlad slov i v jiných jazycích, stiskněte 1-0 pro okamžité přeložení slov do jiných jazyků. 8. Pro překlad nového slova stiskněte ESC a napište nové slovo. Přístroj umožňuje skloňování v určitých evropských jazycích. a) Hledání slov - pokud Vámi požadované slovo není v databázi, ukáže se slovo zadanému slovu nejbližší. b) Hledání v databázi - Napište slovo, stiskněte ENTER pro překlad. Stisknutím tlačítek a můžete hledat všechna slova v databázi. c) Specifické znaky 6

7 a. Některé jazyky (včetně jazyka českého) mají specifická písmena např. s vlastní interpunkcí. Stiskněte požadované písmeno a pomocí tlačítka ACC můžete vybrat požadovanou interpunkci. b. Symboly - Přístroj ovládá 21 symbolů, např.,. / \ & : ; ( ) = _ '"! # $ % *? Stiskněte SYM., zobrazí se první symbol. Překlad vět Elektronický slovník obsahuje 2300 užitečných vět v každém jazyku. Okamžitě tak můžete komunikovat. K dispozici je 16 kategorií a 147 podkategorií pro hledání. 1. Stiskněte PHRASES pro přechod do režimu překladu vět/frází. 2. Stiskněte 1-0 pro požadovaný jazyk. 3. Stiskem nebo zvolte požadovanou kategorii. 4. Stiskněte ENTER pro volbu kategorie a vyberte příslušnou podkategorii stiskem,, nebo. 5. Stiskněte ENTER a dostanete požadovanou frázi. 6. Pokud chcete frázi přeložit do jiného jazyka, zvolte jazyk tlačítky Pokud není zobrazena věta, kterou hledáte, pomocí a najděte tu správnou. 8. Pro volbu jiné kategorie stiskněte ESC a opět pomocí a zvolte požadovanou kategorii. 9. Znak značí, že věta je delší, než ukazuje displej, stiskněte proto pro další část věty, poté případně pro její začátek. Používání uživatelského slovníku Uživatelský slovník je určen především studentům a jiným lidem, kteří si chtějí rozšiřovat svoji slovní zásobu. Vložení dat 1. Stiskněte MENU a poté 3 pro vstup do uživatelského slovníku. 2. Stiskněte 1 pro vstup do NEW ITEM, na displeji se zobrazí ENTER ENG WORD. Můžete změnit jazyk pomocí tlačítek Napište slovo a stiskněte ENTER, přejdete k dalšímu kroku - překladu. 4. Pokud chcete slovo přeložit do jiného jazyka, stiskněte odpovídající tlačítko Stiskněte ENTER pro uložení dat, navrátí se předešlá obrazovka. Vyhledání uložených dat 1. Stiskněte 2 v režimu uživatelského slovníku pro volbu VIEW ITEM. 2. Stiskněte pro výběr dat uložených v abecedním pořadí. 3. Pro rychlé hledání ve volbě VIEW ITEM napište první písmeno hledaného slova. Úprava vložených dat 1. Stiskněte 2 pro volbu VIEW ITEM. 2. Stiskněte pro výběr dat. 3. Stiskem tlačítka EDIT začne kurzor na prvním písmenu blikat. 4. Umístěte kurzor pomocí a na požadované písmeno, napište nové nebo jej pomocí smažte. 5. Stiskněte ENTER pro uložení dat. Smazání dat 1. Stiskněte 2 pro volbu VIEW ITEM. Stiskněte pro výběr dat, potom tlačítko CLEAR a zobrazí se kontrolní otázka, zda chcete opravdu smazat zvolená data (Delete (Y/N)?), stiskněte Y pro smazání dat, nebo N, pokud se rozhodnete data nesmazat, v tom případě se vrátíte na předešlou obrazovku. 7

8 2. Stiskněte 3 pro volbu DELETE ALL, stiskněte Y pro smazání všech dat, nebo N, pokud se rozhodnete data nesmazat. Funkce oblíbené 1. V režimu překladu vět nebo slov stiskněte u zvolené fráze nebo slova tlačítko SPACE pro zkopírování fráze/slova do oblíbených. Na obrazovce se zobrazí PASTE TO FAVORITES (Y/N)? [uložit do oblíbených]. Stiskněte Y pro uložení do oblíbených, nebo N pro návrat do na předchozí obrazovku. 2. Stiskněte tlačítko FAV pro přístup do režimu Oblíbené. 3. Pomocí najděte požadované slovo nebo frázi a stiskněte ENTER pro jeho/její obsah. 4. Pro smazání dat zvolte v režimu Oblíbených vybrané slovo/frázi, stiskněte CLEAR a pomocí a vyberte, jestli chcete smazat všechna data nebo jen konkrétní slovo/frázi. Funkce historie 1. Stiskněte tlačítko MENU a následně Pomocí a můžete vybírat mezi položkami a tlačítkem ENTER zobrazit detailnější popis. 3. Pro výmaz dat z historie vyberte položku ze seznamu, stiskněte tlačítko CLEAR a opět pomocí a vyberte, zda chcete smazat všechna data nebo jen konkrétní položku. Funkce kalkulačky Elektronický slovník můžete taky používat jako kalkulačku. Displej zobrazí až 12 číslic. 1. Stiskněte tlačítko CAL pro režim kalkulačky. 2. Pro výpočet stiskněte ENTER. 3. Standardní operace: +, -, x, / 4. Počítání s pamětí: a. M+: pro výpočet a přičtení hodnoty v paměti b. M-: pro výpočet a odečtení hodnoty v paměti c. MR: pro vyvolání hodnoty v paměti d. MC: vymazání paměti 5. Stiskněte AC pro vymazání hodnoty na displeji. Funkce převádění jednotek Přístroj umí převádět jednotky metrické, měny a jednotky velikosti. Převod metrických jednotek Přístroj převádí jeden typ metrické jednotky na druhý. K dispozici je 8 párů převoditelných jednotek: C F M Stopy CM Palce L GL L BG KG LB G OZ A AC 1. Stiskněte tlačítko CURRENCY pro režim převádění jednotek a následně stiskněte 1 pro výběr konverze metrických jednotek. 2. Stiskem a zvolte typ převodu. 3. Napište hodnotu, kterou chcete převést. 4. Stiskněte ENTER pro převod. 5. Pomocí převedete opačným směrem. 8

9 Převod měny Převádět můžete mezi 8 různými měnami. USD EUR USD GBP USD RMB USD JPY USD KRW USD TAB USD CAD USD AUD 1. Stiskněte tlačítko CURRENCY, a poté Pomocí a vyberte měnu, kterou chcete. 3. Můžete změnit název měny a její kurz. a. Stiskněte EDIT, název měny začne blikat, přepište jej vlastním názvem. b. Stiskněte pro přesun kurzoru na směnný kurz a napište vlastní hodnotu. c. Stiskněte ENTER pro potvrzení Vaší volby. 4. Napište hodnotu, kterou chcete převést. 5. Stiskem převedete opačným směrem. 6. Pro vymazaní obsahu obrazovky stiskněte. Převod jednotek velikosti Elektronický slovník umí převádět velikosti oděvů. 1. Stiskněte CURRENCY pro režim převodu, a poté 3 pro převod velikosti. 2. Pomocí a zvolte typ převodu a potvrďte tlačítkem ENTER. 3. Pomocí,, a přepínejte mezi velikostmi. 4. Pro návrat stiskněte ESC. Režim místního a světového času 1. V Menu stiskněte 8 pro režim místního času, ikonka L v levé dolní části displeje značí místní čas. 2. V Menu stiskněte 9 pro režim světového času, ikonka W v levé dolní části displeje značí světový čas. a. Vyberte si město z 200 nabízených pomocí a nebo napište první písmeno hledaného města. Režim her Elektronický slovník nabízí 5 her: SUDOKU, Guess Number, 24 points, Magic Dial a Guess Word SUDOKU Cíl hry: vyplňte mřížku tak, aby v každé řadě, v každém sloupci a v každé části o 2x3 polích byly číslice od 1 do 6. Nemusí být nijak seřazené, ale nesmí se opakovat. Vpravo od mřížky najdete souřadnice jednotlivých číslic, třetí znak ukazuje, zda je vyplněná číslice špatně (x), správně ( ) nebo není kolonka vyplněna (?). Dále je zobrazován čas Vaší hry. Pomocí,, a se pohybujete mezi kolonkami (kurzor se pohybuje jen v kolonkách, které lze vyplnit). Stiskněte 1-6 pro dosazení číslice. Později napsaná číslice přepíše tu předchozí. Poté, co je celá mřížka vyplněna, stiskněte ENTER pro zobrazení výsledku. Pro ukončení hry stiskněte ESC. Guess number Jedná se o logickou hru, kdy hádáte správnou kombinaci 4 čísel, na což máte 8 pokusů. 1. Do hry se dostanete stiskem 2 v režimu her. 2. Zadejte 4 různá čísla a stiskněte ENTER. 9

10 3. Zobrazí se výsledek. 2A1B např. znamená, že dvě čísla jsou správná a jsou na správném místě a jedno číslo je správné ale není na správném místě. 4. A - správné číslo na správné pozici; B - Správné číslo na nesprávné pozici. 5. Pokud se Vám podaří uhodnout správnou kombinaci 4 čísel do osmi pokusů, zobrazí se nápis YOU WIN! (Uspěli jste). Jinak se zobrazí SORRY FAIL! (Neuspěli jste), stiskněte ESC pro ukončení hry. 24 points Z ukázaných čísel se pomocí matematických operací snažíte sestavit výsledek V režimu her stiskněte Stiskněte jakoukoliv klávesu pro zobrazení správného výsledku. 3. Stiskem ESC odejdete ze hry. Magic dial Cílem hry se uspořádat čísla tak, aby v první řadě byla čísla 1 2 3, v druhé a ve třetí V režimu her stiskněte Pomocí,, a pohybujete 4-místným čtvercem, ve kterém rotují čísla. Tlačítkem ENTER rotují čísla ve čtverci po směru hodinových ručiček, tlačítkem SPACE rotují proti směru hodinových ručiček. 3. Počítadlo pokusů začíná na hodnotě 0, každým pokusem (stiskem ENTER nebo SPACE) se přidává +1. Jakmile počítadlo dosáhne hodnoty 9999, vrátí se zpět na Stiskněte ESC pro výstup ze hry. Guess word Cílem hry je najít správný výraz pro definici slova, napsanou v dolní části obrazovky. V prvním řádku se nacházejí pomlčky symbolizující nevyplněné písmeno. Napravo je ukazatel počtu zbývajících pokusů. Stiskněte klávesu písmena, o kterém se domníváte, že patří do hledaného slova. Pokud se domníváte správně, pomlčku nahradí písmeno. Pokud se písmeno ve slově nenachází, sníží se počet zbývajících pokusů. Po osmi neúspěšných pokusech se zobrazí hledané slovo. Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce. Změny technických parametrů, vlastností, tiskové chyby vyhrazeny. Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce: Compex spol. s r.o., Palackého 105, Brno ve svém centrálním servisním středisku na výše uvedené adrese ;

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

pnávod k použití 14-ti jazyčný mluvící překladový slovník Vocal 607

pnávod k použití 14-ti jazyčný mluvící překladový slovník Vocal 607 pnávod k použití 14-ti jazyčný mluvící překladový slovník Vocal 607 Děkujeme, že jste si zakoupili tento překladač. Pro jeho bezproblémové používání Vám doporučujeme přečíst si tento návod. 1. Uchovávejte

Více

Elektronický jazykový překladač GLOBAL 24L. - Návod k použití

Elektronický jazykový překladač GLOBAL 24L. - Návod k použití Elektronický jazykový překladač GLOBAL 24L - Návod k použití Obsah ÚVOD...3 VLASTNOSTI PŘÍSTROJE...3 OPERACE S BATERIEMI...4 VÝMĚNA HLAVNÍCH NAPÁJECÍCH BATERIÍ... 4 VÝMĚNA ZÁLOŽNÍ PAMĚŤOVÉ BATERIE DATABANKY...

Více

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu.

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Rozložení tlačítek Baterie:. Když se baterie příliš

Více

Proudový zdroj Vložte šest baterií velikosti AA, jak je uvedeno na obr. A. Odstraňte baterie v případě, že štítkovač není po určitou dobu používán.

Proudový zdroj Vložte šest baterií velikosti AA, jak je uvedeno na obr. A. Odstraňte baterie v případě, že štítkovač není po určitou dobu používán. Navštivte naši internetovou adresu (www.dymo.com) s aktuálními informacemi o páskách a doplňcích pro LetraTag Proudový zdroj Vložte šest baterií velikosti AA, jak je uvedeno na obr. A. Odstraňte baterie

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W Návod k použití Vlastnosti: 1. Kapacita: 150KG/330LB/23ST, Rozdělení: 0.1KG/0.2LB 2. Jednotka: KG, LB, ST 3. Rozmezí tělesného tuku: 0~80% 4. Odchylka v měření

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

Čtečka ereading First Edition Aktivace čtečky uživatelský manuál

Čtečka ereading First Edition Aktivace čtečky uživatelský manuál Čtečka ereading First Edition Aktivace čtečky uživatelský manuál Manuál detailně popisuje všechny kroky, které je nutné provést pro plnohodnotnou funkcionalitu čtečky a aktivaci všech BONUSŮ (kredit na

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

GPS tracker RYK-8G012 (TD300)

GPS tracker RYK-8G012 (TD300) GPS tracker RYK-8G012 (TD300) Důležité upozornění: Dříve, než si pořídíte SIM kartu do vašeho GPS trackeru, přečtěte si následující: Pro SIM kartu musí být aktivovány (zapnuty) tyto funkce (služby): hlasové

Více

Provozní poznámky... 3 Vlastnosti přístroje... 3 Napájení přístroje... 4. Výměna baterií...4. Popis přístroje... 5. Názvy jednotlivých tlačítek...

Provozní poznámky... 3 Vlastnosti přístroje... 3 Napájení přístroje... 4. Výměna baterií...4. Popis přístroje... 5. Názvy jednotlivých tlačítek... MLUVÍCÍ SLOVNÍK VOCAL 20L NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH NÁVODU K POUŽITÍ Provozní poznámky... 3 Vlastnosti přístroje... 3 Napájení přístroje... 4 Výměna baterií...4 Popis přístroje... 5 Názvy jednotlivých tlačítek...6

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Elektronický jazykový překladač VOCAL 16L (VT-7091) - Návod k použití

Elektronický jazykový překladač VOCAL 16L (VT-7091) - Návod k použití Elektronický jazykový překladač VOCAL 16L (VT-7091) - Návod k použití Obsah ÚVOD...3 VLASTNOSTI PRODUKTU...3 VLOŽENÍ BATERIÍ...4 VÝMĚNA BATERIÍ... 4 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ VÝROBKU...5 POPIS JEDNOTLIVÝCH

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Řada GPSMAP 62 stručný návod k obsluze. Pro použití s přístroji GPSMAP 62, 62s a 62st

Řada GPSMAP 62 stručný návod k obsluze. Pro použití s přístroji GPSMAP 62, 62s a 62st Řada GPSMAP 62 stručný návod k obsluze Pro použití s přístroji GPSMAP 62, 62s a 62st Začínáme varování Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu vložený v obalu s výrobkem.

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA RAJHRAD STUDIJNÍ OBOR - EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRÁCE S GPS a TVORBA MAP Soubor učebních textů. Mgr. Vladimír ŠÁCHA 2015 Pomocí přístroje GPS můžeme získat řadu informací

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prosím přečtěte si pečlivě tento návod před tím, než poprvé měřič použijete. Technické specifikace a ovládací metody, popsané v tomto manuálu, mohou

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12 xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál 1/12 Návod xmobile OS Android Přihlášení... 3 Trh... 3 Symboly... 4 Graf... 5 Vlastnosti grafu... 6 Obchod... 6 Nový pokyn okamžitá realizace... 7 Nový

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Česká verze 160 www.logitech.com/support/type-s

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více

Obsluha přijímače GPS cvičení

Obsluha přijímače GPS cvičení Písemná příprava na zaměstnání Navigace Obsluha přijímače GPS cvičení Zpracovala: o. z. Ing. Ivana Kulczycká Pracoviště: ORGGZ GPSmap 60CS Tento přístroj je vhodný pro praktickou ukázku práce s GPS přístrojem

Více

Klávesnice je vstupní zařízení určené pro zadávání písmen, znaků, speciálních symbolů a také pro ovládání počítače.

Klávesnice je vstupní zařízení určené pro zadávání písmen, znaků, speciálních symbolů a také pro ovládání počítače. Klávesnice počítače Klávesnice je vstupní zařízení určené pro zadávání písmen, znaků, speciálních symbolů a také pro ovládání počítače. Takto vypadá standardní česká klávesnice: Pro lepší orientaci rozdělíme

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů a instalace certifikátu pomocí programu PostSignum Tool Plus na čipové kartě, USB tokenu verze 1.0.0 Uživatelská dokumentace Březen 2010 Strana 1 (celkem

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

Tvorba aplikací v Oracle Application Express

Tvorba aplikací v Oracle Application Express DBS 4. ročník APEX Tvorba aplikací v Oracle Application Express Cílem této lekce je vytvořit kompletní aplikaci v Apexu, postavenou na vzorových tabulkách společnosti Oracle. Postup: 1. Otevřete lekci

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

Nápověda k ESSELTE EaSY print

Nápověda k ESSELTE EaSY print Nápověda k ESSELTE EASY PRINT Obsah 1. Požadavky na systém 3 1.1. Prohlížeč internetu 3 1.2. Acrobat Reader 3 2. Registrace, přihlášení a můj účet 4 2.1. Proč se registrovat? 4 2.2. Jak se registrovat?

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM PRU VODCE RYCHLÝM SPUŠTE NÍM NAVIGACE ÚVODNÍ STRANA C ESKY Začínáme Při prvním použití navigace se automaticky spustí počáteční nastavení. Postupujte následovně: Vyberte jazyk programu.

Více

Analyzátor vibrací Adash 4300 - VA3

Analyzátor vibrací Adash 4300 - VA3 ! Uživatelský manuál Analyzátor vibrací Adash 4300 - VA3 Začínáme Ref: 24112004 KM Obsah Před prvním zapnutím analyzátoru... 3 Postup výměny napájecích článků... 4 Indikace slabých napájecích článků...

Více

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Applicable from 2012 products CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Tento manuál popisuje kroky potřebné pro update hlavní jednotky Bluetooth firmware. Přečtěte

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide Keys-To-Go Ultra-portable keyboard for Android and Windows Setup Guide Contents Keys-To-Go - Ultra-portable keyboard Česká verze 131 2 OFF PDF ON www.logitech.com/support/keys-to-go-tablet 2.5 h Clavier

Více

xmobile Mobilní telefony iphone Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/14

xmobile Mobilní telefony iphone Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/14 xmobile Mobilní telefony iphone Uživatelský manuál 1/14 Návod xmobile iphone Přihlášení... 3 Trh... 4 Seznam symbolů... 5 Graf... 6 Vlastnosti grafu... 7 Obchod... 8 Nový pokyn - okamžitý... 9 Nový pokyn

Více

Postup se dle prohlížeče a operačního systému liší, vyberte prosím jaký prohlížeč a na jakém operačním systému používáte.

Postup se dle prohlížeče a operačního systému liší, vyberte prosím jaký prohlížeč a na jakém operačním systému používáte. Postup se dle prohlížeče a operačního systému liší, vyberte prosím jaký prohlížeč a na jakém operačním systému používáte. Windows: Internet Explorer Str. 2 Mozilla Firefox Str. 3 Google Chrome Str. 4 Opera

Více

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití Braun DigiFrame 7002 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ)

ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ) ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ) Obsah 1 ÚVOD 3 2 VYPRACOVÁNÍ TESTŮ 3 2.1 Přihlášení 3 2.2 Zkouška zvuku pro Poslechový test 5 2.3 Vypracování testu 5 3 Informace k testovým úkolům 7 3.1 Poslechové

Více

Manuál pro NetDOGs práce s administrací

Manuál pro NetDOGs práce s administrací Manuál pro NetDOGs práce s administrací Po přihlášení se nacházíme v administraci V horní části jsou hlavní ikony značící moduly prezentace - REDAKCE - NOVINKY - OSTATNÍ - ADMINISTRACE (a možná i další

Více

KONKA Q3. Návod k použití

KONKA Q3. Návod k použití KONKA Q3 Návod k použití Poslední revize: 12. 6. 2013 OBSAH: VAROVÁNÍ... 3 PŘÍSLUŠENSTVÍ... 3 POPIS TELEFONU... 3 POPIS ZOBRAZENÝCH IKON... 4 INSTALACE SIM KARTY A BATERIE... 4 ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ PŘÍSTROJE...

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

nastavení real-time PCR cykléru icycler iq5 Multi-Color Real-Time PCR Detection System

nastavení real-time PCR cykléru icycler iq5 Multi-Color Real-Time PCR Detection System Verze: 1.0 Datum poslední revize: 2.1.2014 nastavení real-time PCR cykléru icycler iq5 Multi-Color Real-Time PCR Detection System (BioRad) generi biotech OBSAH: 1. Spuštění již existujícího či nastavení

Více

Jakodemknouta nahrát námořní mapy. Do navigace Garmin?

Jakodemknouta nahrát námořní mapy. Do navigace Garmin? Jakodemknouta nahrát námořní mapy BlueChartAtlantic Do navigace Garmin? Nejprve je potřeba vytvořit uživatelský účet a zaregistrovat vaši navigaci. 1. Na internetu otevřete stránku: my.garmin.com 2. Zvolte:

Více

Tvorba šipek k vlastním písním do programu StepMania

Tvorba šipek k vlastním písním do programu StepMania Tvorba šipek k vlastním písním do programu StepMania V tomto návodu naleznete nejjednodušší způsob, jak vytvořit kroky (šipky) pro vaše oblíbené písně, abyste je mohli využít v programu StepMania. Cílem

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

Manuál k monitorům. Concept2 monitory PM3 & PM4

Manuál k monitorům. Concept2 monitory PM3 & PM4 Manuál k monitorům Concept2 monitory PM3 & PM4 Monitor (PM) Tyto jednotlivá tlačítka Vám umožní: Vybrat si z menu Nastavit si trénink, datum nebo čas Umožní Vám náhled různých displejů v průběhu veslování

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2 Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky Verze 1.2 2 Obsah 1. Úvod.. 3 1.1. Základní informace 3 1.2. Spuštění kalkulačky. 3 1.3. Přehled možných úprav 4 2. Sestavení technické změny.

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Uživatelská příručka aplikacevox komunikátor

Uživatelská příručka aplikacevox komunikátor Uživatelská příručka aplikacevox komunikátor Úvod Aplikace VOX komunikátor je dostupná zdarma na AppStore díky podpoře Nadace Vodafone. Jedná se o jednoduchou, kapesní elektronickou komunikační tabulku

Více

Nastavení WAP (připojení k síti přes GPRS)

Nastavení WAP (připojení k síti přes GPRS) Nastavení WAP (připojení k síti přes GPRS) Klikněte na Start a položku Nastavení. Vyberte záložku Připojení a klikněte na ikonu Připojení. Zvolte záložku Upřesnit a klikněte na volbu Vybrat sítě. Klikněte

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání PEPS CAD/CAM systém Cvičebnice DEMO Modul: Drátové řezání Cvičebnice drátového řezání pro PEPS verze 4.2.9 DEMO obsahuje pouze příklad VII Kopie 07/2001 Blaha Technologie Transfer GmbH Strana: 1/16 Příklad

Více

Aktualizace map přístrojů ZENEC

Aktualizace map přístrojů ZENEC Aktualizace map přístrojů ZENEC v.5.1 Obsah 1.1... Příprava na aktualizaci 1.2... SyncTool software 1.3... Příprava USB flash disku pro Toolbox software 1.4... Naviextras Toolbox 1.4.1... Požadavky 1.4.2...

Více

Modul Download pro redakční systém Marwel

Modul Download pro redakční systém Marwel Modul Download pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 0.1 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah Správce stahování...3 Přihlášení...3

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL Před uvedením do provozu si velmi pozorně přečtěte tento provozní manuál. Součástí obsahu jsou důleţité bezpečnostní a provozní informace. 1 Obsah.. Strana 1. Bezpečnostní

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE , VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE Návod lze analogicky použít i pro ostatní podání na Českou daňovou správu (DPH, výpis z evidence 92, souhrnné hlášení, ). 1) Postavte se do firmy roku,

Více

Stránky obce Olomučany

Stránky obce Olomučany Stránky obce Olomučany Uživatelská příručka 31. srpna 2011 Autor: Vojtěch Mrázek, mrazek.v@gmail.com Obsah 1 Úvod 1 2 Vytváření obsahu 1 2.1 Články................................ 1 2.2 Dokumenty.............................

Více

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky:

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Zvolte jazyk programu. Pokud se Váš jazyk neobjeví na obrazovce, přejděte na jinou stránku

Více

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením v1.00 Přístroj obsahuje 3 nezávislé čítače. Čítače čítají nahoru. Pomocí numerické klávesnice se vkládá požadovaný stav směny a nuluje, popř. koriguje

Více

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů,

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, sloučení dokumentů Sekretářka společnosti Naše Zahrada napsala článek věnovaný kompostování a nechala jej zkontrolovat majitelce společnosti.

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

MANUÁL PRO REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAH

MANUÁL PRO REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAH MANUÁL PRO REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAH Obsah... 1 1. Přihlášení... 3 2. Struktura webu... 3 2.1. Změna pořadí podstránek... 4 2.2. Vložení nové podstránky... 4 3. Úprava obsahu podstránky...

Více

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD zjednodušený Instalace 1. Připojte kroucenou šňůru do zdířky sluchátka a druhý konec šňůry do zdířky na boční straně telefonu. 2. Připojte telefonní kabel do zdířky na spodní straně

Více

MODUL 4: ZÁKLADNÍ POČÍTAČOVÉ DOVEDNOSTI (WORD a INTERNET) PŘEDMLUVA - Modul 4

MODUL 4: ZÁKLADNÍ POČÍTAČOVÉ DOVEDNOSTI (WORD a INTERNET) PŘEDMLUVA - Modul 4 MODUL 4: ZÁKLADNÍ POČÍTAČOVÉ DOVEDNOSTI (WORD a INTERNET) PŘEDMLUVA - Modul 4 V Modulu 4, který nese název ZÁKLADNÍ POČÍTAČOVÉ DOVEDNOSTI (WORD a INTERNET), jsme pro Vás připravili průvodce základními

Více

Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu...

Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu... Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu... 9 Slovo úvodem Editaci článků provádějte v prohlížeči MOZILLA FIREFOX!

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

TouchGuard Online pochůzkový systém

TouchGuard Online pochůzkový systém TouchGuard Příprava telefonu a instalace aplikace Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz

Více

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih Po prvním spuštění Aplikace založení databází... 2 Založení prefixu, číslování záznamů... 7 Popis navigačních tlačítek... 8 Založení nového záznamu městské knihy...

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

AKS TechDoc. on-line dokumentace profilového systému JANSEN

AKS TechDoc. on-line dokumentace profilového systému JANSEN AKS TechDoc on-line dokumentace profilového systému JANSEN Co je to AKS TechDoc? Technická podpora pro mobilní zařízení nebo klasické PC počítače a notebooky. AKS TechDoc využijete při celé řadě každodenních

Více

Příručka pro editaci kontaktů na eagri

Příručka pro editaci kontaktů na eagri Obsah Úvod... 1 Uživatel a subjekt... 1 Kontakty... 1 Validace hodnoty kontaktu... 2 GPS souřadnice... 3 Certifikát... 3 Datová schránka... 4 Adresy... 4 Změna PSČ v primární adrese a speciální PSČ...

Více