Souhrnná analýza výsledků benchmarkingu sociálních služeb v Olomouckém kraji

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Souhrnná analýza výsledků benchmarkingu sociálních služeb v Olomouckém kraji"

Transkript

1 Souhrnná analýza výsledků benchmarkingu sociálních služeb v Olomouckém kraji Mgr. Rostislav Honus listopad 2009 Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. 1 jsou partnery pro váš rozvoj

2 Obsah Metodika analýzy... 3 Přehled služeb dle zřizovatelů a kapacit... 4 Přehled služeb dle počtu klientů, stupně závislosti uživatelů služeb, počty úkonů, počty zaměstnanců Přehled financování sociálních služeb Hodnoty mediánů vybraných ukazatelů jsou partnery pro váš rozvoj

3 Metodika analýzy Tato analýza obsahuje souhrnné výsledky za všechny typy sociálních služeb a všechny poskytovatele, kteří v průběhu realizace projektu poskytli data o službách, které zajišťují na území Olomouckého kraje. I přes úsilí a výzvy odboru sociálních věcí krajského úřadu vůči poskytovatelům sociálních služeb nejsou data kompletní. Z celkového počtu 303 služeb chybí v roce 2007 data 83 z nich a v roce 2008 data za 44 služeb (14,5 %). V některých typech sociálních služeb jsou data kompletní, v jiných je chybějící počet poskytovatelů nevýznamný. Lze ale předpokládat, že všichni významnější hráči na poli sociálních služeb údaje poskytli vzhledem k tomu, že bylo Olomouckým krajem jasně deklarováno, že se jedná o základ systému, jehož prostřednictví bude v budoucnu zajištěno transparentní rozhodování o dotacích. Ty jsou v současnosti přidělovány Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Ačkoli údaje nejsou kompletní, představují významný vzorek a dobrý základ pro další budování systému benchmarkingu sociálních služeb a především pro úvahy o ovlivňování a plánování systému sociálních služeb na území Olomouckého kraje. Případné chybné hodnoty jsou korigovány použitím mediánu namísto aritmetického průměru. Byla také provedena kontrola dat a jejich opravy, pokud příslušný poskytovatel reagoval na výzvu zpracovatele. V souhrnné analýze naleznete celkové údaje o kapacitách, klientech, počtech zaměstnanců a systému financování za 259 registrovaných sociálních služeb. Obsahuje řadu informací a grafů, jejichž interpretaci se zpracovatel záměrně vyhýbá. Tyto údaje mohou být hodnoceny pouze v kontextu plánu a záměrů Olomouckého kraje zejména v rámci procesu komunitního plánování. K analýze je k dispozici elektronický soubor MS Excel, který obsahuje všechny souhrnné tabulky. Příjemci analýzy si tak mohou vytvářet další pohledy na tyto údaje podle povahy aktuálně řešeného problému. Pozornost jsme v analýze věnovali především údajům za rok 2008, které jsou úplnější. Kromě souhrnné analýzy byly zpracovány výstupy za 31 typů sociálních služeb. V rozsahu stovek stran informací jsou zde podrobně analyzovány dostupné informace včetně systému 3 jsou partnery pro váš rozvoj

4 financování. K těmto analýzám jsou rovněž Excel. k dispozici podklady v MS Přehled služeb dle zřizovatelů a kapacit Celkem jsou k dispozici údaje od 220 poskytovatelů v roce 2007 a 259 v roce V roce 2008 nevyplnilo údaje 27,9 % poskytovatelů v oblasti sociálního poradenství, 12,4 % poskytovatelů v oblasti služeb sociální péče a 12,2 % v oblasti služeb sociální prevence. Celkovou podrobnou tabulku se všemi sledovanými údaji naleznete na konci této kapitoly a v elektronické podobě v přiloženém souboru v MS Excel. Počet celkem Úplnost 2007 Úplnost 2008 Rok 2007; Počet poskyt. celkem Rok 2008; Počet poskyt. celkem CELKEM Sociální poradenství CELKEM Služby sociální péče CELKEM Služby sociální prevence CELKEM jsou partnery pro váš rozvoj

5 SAS pro rodiny s dětmi 4% noclehárny 2% Přehled za všechny poskytovatele dle dostupných údajů; rok 2009 intervenční centra sociální rehabilitace 0% 3% sociálně terapeutické dílny SAS pro seniory a osoby se ZP 7% terénní programy 4% sociální poradenství 14% osobní asistence 4% krizová pomoc domy na půl cesty nízkoprah.zařízení pro děti a mládež 5% nízkoprahová denní centra kontaktní centra 2% tlumočnické služby telefonická krizová pomoc raná péče azylové domy 5% soc.služby poskytované ve zdravot. ZÚP chráněné bydlení 3% domovy pro seniory 1 domovy se zvláštním režimem 2% pečovatelská služba 12% denní stacionáře 6% týdenní stacionáře domovy pro osoby se ZP 4% tísňová péče 0% podpora samostatného bydlení 0% odlehčovací služby centra denních služeb 2% 5 jsou partnery pro váš rozvoj

6 sociálně terapeutické dílny Přehled za poskytovatele s vyplněnými daty v roce 2008 sociální rehabilitace 3% terénní programy 3% sociální poradenství 12% intervenční centra 0% SAS pro rodiny s dětmi 3% noclehárny 2% SAS pro seniory a osoby se ZP 7% osobní asistence 4% nízkoprahová denní centra krizová pomoc kontaktní centra 2% domy na půl cesty 0% telefonická krizová pomoc raná péče nízkoprah.zařízení pro děti a mládež 5% tlumočnické služby azylové domy 6% soc.služby poskytované ve zdravot. ZÚP chráněné bydlení 3% domovy pro seniory 10% domovy se zvláštním režimem 3% domovy pro osoby se ZP 4% pečovatelská služba 12% denní stacionáře 7% týdenní stacionáře tísňová péče 0% podpora samostatného bydlení 0% odlehčovací služby centra denních služeb 2% Další pohled na poskytovatele sociálních služeb v Olomouckém kraji byl zpracován z hlediska jejich zřizovatelů, respektive právních forem. Podrobné členění za každého poskytovatele a sociální službu naleznete v 31 samostatných analýzách. Členění dle zřizovatele, rok 2008 Kraj Obce Obč. sdr. Evid. p.o. o.p.s. Ostatní CELKEM Sociální poradenství CELKEM Služby sociální péče CELKEM Služby sociální prevence CELKEM jsou partnery pro váš rozvoj

7 Poskytovatelé celkem dle zřizovatele; rok 2008; pouze vyplněná data 0% 22% 6% 36% 22% 14% Kraj Obce Obč. sdr. Evid. p.o. o.p.s. Ostatní Poskytovatelé -sociální poradenství dle zřizovatele; rok 2008; pouze vyplněná data 0% 3% 6% 7% Kraj 13% Obce 7 Obč. sdr. Evid. p.o. o.p.s. Ostatní 7 jsou partnery pro váš rozvoj

8 Poskytovatelé -služby sociální péče dle zřizovatele; rok 2008; pouze vyplněná data 4% Kraj 26% 13% 18% 38% Obce Obč. sdr. Evid. p.o. o.p.s. Ostatní Poskytovatelé -služby sociální prevence dle zřizovatele; rok 2008; pouze vyplněná data 0% 5% 19% 8% 55% 13% Kraj Obce Obč. sdr. Evid. p.o. o.p.s. Ostatní 8 jsou partnery pro váš rozvoj

9 V členění dle kapacit byly sčítány údaje za jednotlivé typy sociálních služeb. V systému benchmarkingu používáme vesměs tzv. okamžitou, denní kapacitu počtu klientů, konzultací, rodin apod. Tj. jedná se o kapacitu, která je vyjádřena počtem klientů nebo úkonů, které je v jednom okamžiku poskytovatel schopen v průměru zajistit. V pobytových službách je kapacita vyjádřena počtem lůžek. Vzhledem k definicím kapacity v jednotlivých agendách, které byly vytvořeny v pracovních skupinách poskytovatelů, nemusí výsledky odpovídat údajům, které jsou uvedeny v registru sociálních služeb. Členění dle kapacit, rok 2008 Celkem Kraj Obce Obč. sdr. Evid. p.o. o.p.s. Ostatní CELKEM Sociální poradenství CELKEM Služby sociální péče CELKEM Služby sociální prevence CELKEM Poskytovatelé celkem dle kapacit služeb; rok 2008; pouze vyplněná data 0% 8% 8% 27% Kraj Obce Obč. sdr. 6% Evid. p.o. o.p.s. 5 Ostatní 9 jsou partnery pro váš rozvoj

10 Poskytovatelé -sociální poradenství dle kapacit; rok 2008; pouze vyplněná data 0% 6% 9% 62% 22% Kraj Obce Obč. sdr. Evid. p.o. o.p.s. Ostatní 10 jsou partnery pro váš rozvoj

11 Poskytovatelé -služby sociální prevence dle kapacit; rok 2008; pouze vyplněná data 0% 10% 10% 1 68% Kraj Obce Obč. sdr. Evid. p.o. o.p.s. Ostatní 11 jsou partnery pro váš rozvoj

12 12 jsou partnery pro váš rozvoj

13 Přehled služeb dle počtu klientů, stupně závislosti uživatelů služeb, počty úkonů, počty zaměstnanců Celkové tabulky za všechny typy služeb naleznete na konci kapitoly. Podrobné informace za jednotlivé druhy služeb naleznete v 31 samostatných analýzách. Průměrná závislost klientů byla vypočítána jako vážený průměr mezi stupni 1 až 4. Počty klientů jsou s výjimkou služeb domů na půl cesty uváděny za celé období sledovaného roku. Grafy pro oblast sociálního poradenství nebyly zpracovány. Do této kategorie spadá pouze jedna služba, a to 37 sociální poradenství. Rok 2008 Počet klientů Počet klientů bez závislosti Počet klientů - stupeň 1 Počet klientů - Počet klientů - Počet klientů - stupeň 2 stupeň 3 stupeň 4 % klientů bez závislosti Průměrná závislost klientů Počet zakázek, případů, rodin Počet úkonů, konzultací, tel. kontaktů, výjezdů, návštěv apod. CELKEM ,74 2, Sociální poradenství CELKEM Služby sociální péče CELKEM ,74 2, Služby sociální prevence CELKEM Počty klientů za celé období roku služby sociální péče chráněné bydlení 5% domovy se zvláštním režimem 2% soc.služby poskytované ve zdravot. ZÚP osobní asistence 2% domovy pro seniory 20% domovy pro osoby se ZP 10% pečovatelská služba 49% týdenní stacionáře centra denních služeb 2% odlehčovací služby denní stacionáře 7% tísňová péče 0% podpora samostatného bydlení 0% 13 jsou partnery pro váš rozvoj

14 Počty klientů za celé období roku služby sociální prevence sociální rehabilitace 3% intervenční centra raná péče sociálně terapeutické dílny 0% terénní programy 14% telefonická krizová pomoc 8% tlumočnické služby 3% azylové domy 6% domy na půl cesty * 0% SAS pro seniory a osoby se ZP 24% kontaktní centra 8% krizová pomoc nízkoprahová denní centra 3% SAS pro rodiny s dětmi 13% noclehárny 4% nízkoprah.zařízení pro děti a mládež 12% Počty klientů dle stupňů závislosti; rok 2008 CELKEM Sociální poradenství CELKEM Služby sociální péče CELKEM Služby sociální prevence CELKEM Počet klientů bez závislosti Počet klientů - stupeň 1 Počet klientů - stupeň 2 Počet klientů - stupeň 3 Počet klientů - stupeň jsou partnery pro váš rozvoj

15 Počty klientů dle stupňů závislosti - služby sociální péče; rok % 90% % % % 50% % % 60 20% 10% % Počet klientů bez závislosti Počet klientů - stupeň 1 Počet klientů - stupeň 2 Počet klientů - stupeň 3 Počet klientů - stupeň 4 soc.služby poskytované ve zdravot. ZÚP chráněné bydlení domovy se zvláštním režimem domovy pro seniory domovy pro osoby se ZP týdenní stacionáře denní stacionáře centra denních služeb odlehčovací služby podpora samostatného bydlení průvodcovské a předčitatelské služby tísňová péče pečovatelská služba osobní asistence jsou partnery pro váš rozvoj

16 Procento klientů bez závislosti a průměrná závislost (vážený průměr mezi stupni 1 až 4) - služby sociální péče; rok ,65 1,64 2,25 3,02 1,98 1 2,16 3,08 2,28 % klientů bez závislosti Průměrná závislost klientů osobní asistence 5 2,65 pečovatelská služba 62 1,64 tísňová péče průvodcovské a předčitatelské služby podpora samostatného bydlení 0 2,25 odlehčovací služby 11 3,02 centra denních služeb 22 1,98 denní stacionáře 3 2,16 týdenní stacionáře 1 3,08 domovy pro osoby se ZP 2 2,28 domovy pro seniory 19 2,36 domovy se zvláštním režimem 7 2,85 chráněné bydlení 44 1,37 soc.služby poskytované ve zdravot. ZÚP 13 3,03 2,36 2,85 1,37 3, jsou partnery pro váš rozvoj

17 Počet úkonů, konzultací, tel. kontaktů, výjezdů, návštěv apod. - služby sociální prevence; rok Počet úkonů, konzultací, tel. kontaktů, výjezdů, návštěv apod. raná péče telefonická krizová pomoc tlumočnické služby azylové domy domy na půl cesty * kontaktní centra krizová pomoc nízkoprahová denní centra nízkoprah.zařízení pro děti a mládež noclehárny služby následné péče (žádné údaje) SAS pro rodiny s dětmi SAS pro seniory a osoby se ZP sociálně terapeutické dílny terapeutické komunity terénní programy sociální rehabilitace intervenční centra jsou partnery pro váš rozvoj

18 Počty klientů - služby sociální prevence; rok Počet klientů raná péče 95 telefonická krizová pomoc tlumočnické služby 412 azylové domy 969 domy na půl cesty * 10 kontaktní centra krizová pomoc 84 nízkoprahová denní centra 450 nízkoprah.zařízení pro děti a mládež noclehárny 575 služby následné péče (žádné údaje) SAS pro rodiny s dětmi SAS pro seniory a osoby se ZP sociálně terapeutické dílny 51 terapeutické komunity terénní programy sociální rehabilitace 500 intervenční centra jsou partnery pro váš rozvoj

19 V údajích o počtech pracovníků jsou uváděny počty pracovních úvazků (průměrné přepočtené). Za zmínku stojí fakt, že sociální služby v Olomouckém kraji (bez údajů za 44 služeb) představují poměrně významné odvětví z hlediska zaměstnanosti. V sociálních službách celkem bylo v roce 2008 vykázáno 3681,77 pracovních úvazků, z toho ve službách sociální péče úvazků 3269,73. Rok 2008 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců včetně DPČ Administr ativní a THP pracovníci celkem Pracovníci přímé péče Pracovníci sociální péče celkem Zdravotničtí pracovníci celkem Pedagogičtí pracovníci celkem Další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby Ostatní obslužný personál CELKEM 3 681,77 379, , ,99 665,57 99,01 14,09 849,12 Sociální poradenství CELKEM 75,59 15,82 56,35 54,57 0,20 0,00 1,58 3,42 Služby sociální péče CELKEM 3 269,73 292, , ,60 664,57 93,02 4,04 818,77 Služby sociální prevence CELKEM 336,46 70,86 238,09 222,82 0,80 5,99 8,48 26,93 Souhrnnou tabulku dokumentuje graf na následující straně. Podrobné údaje za jednotlivé typy služeb naleznete na konci této kapitoly a v 31 samostatných analýzách jsou partnery pro váš rozvoj

20 Počty zaměstnanců (pracovních úvazků); rok , , , , , , ,00 500,00 0,00 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců včetně DPČ Administrativní a THP pracovníci celkem Pracovníci přímé péče Pracovníci sociální péče celkem Zdravotničtí pracovníci celkem Pedagogičtí pracovníci celkem Další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby Ostatní obslužný personál CELKEM 3 681,77 379, , ,99 665,57 99,01 14,09 849,12 Sociální poradenství CELKEM Služby sociální péče CELKEM Služby sociální prevence CELKEM jsou partnery pro váš rozvoj

21 Struktura zaměstnanců (pracovních úvazků) - sociální poradenství Ostatní obslužný personál 4% Administrativní a THP pracovníci celkem 2 Pracovníci přímé péče 75% Struktura zaměstnanců (pracovních úvazků) - sociální poradenství Pedagogičtí pracovníci celkem 0% Zdravotničtí pracovníci celkem 0% Další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby 3% Pracovníci sociální péče celkem 97% 21 jsou partnery pro váš rozvoj

22 Struktura zaměstnanců (pracovních úvazků) - služby sociální péče Administrativní a THP pracovníci celkem 9% Ostatní obslužný personál 25% Pracovníci přímé péče 66% Struktura zaměstnanců (pracovních úvazků) - služby sociální péče Pedagogičtí pracovníci celkem 4% Další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby 0% Zdravotničtí pracovníci celkem 3 Pracovníci sociální péče celkem 65% 22 jsou partnery pro váš rozvoj

23 Struktura zaměstnanců (pracovních úvazků) - služby sociální prevence Ostatní obslužný personál 8% Administrativní a THP pracovníci celkem 2 Pracovníci přímé péče 7 Struktura zaměstnanců (pracovních úvazků) - služby sociální prevence Pedagogičtí pracovníci celkem 2% Zdravotničtí pracovníci celkem 0% Další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby 4% Pracovníci sociální péče celkem 94% 23 jsou partnery pro váš rozvoj

24 24 jsou partnery pro váš rozvoj

25 25 jsou partnery pro váš rozvoj

26 Přehled financování sociálních služeb Provozní náklady sociálních služeb v Olomouckém kraji (bez započtení 44 služeb) představují více než 1,5 miliardy korun v roce Strukturu financování dokumentují grafy na následujících stranách. Tabulky s celkovým přehledem naleznete v závěru kapitoly. Podrobné informace k jednotlivým typům sociálních služeb jsou uvedeny v 31 samostatných analýzách. Oblast sociálního poradenství je zastoupena pouze jedním typem služby ( 37 sociální poradenství). Rok 2008 Předepsané Provozní Provozní náklady celkem Výnosy celkem Investiční dotace úhrady uživatelů dotace a celkem služby celkem CELKEM Sociální poradenství CELKEM Služby sociální péče CELKEM Služby sociální prevence CELKEM Rok 2008 Obce I. typu celkem - příspěvky, dotace, Obce II. typu celkem - příspěvky, dotace, Obce III. typu celkem - příspěvky, dotace, CELKEM Sociální poradenství CELKEM Služby sociální péče CELKEM Služby sociální prevence CELKEM Rok 2008 Obce celkem - příspěvky, dotace, Kraj celkem - příspěvky, dotace, Státní rozpočet celkem - příspěvky, dotace, z toho MPSV EU a ostatní celkem - příspěvky, dotace, CELKEM Sociální poradenství CELKEM Služby sociální péče CELKEM Služby sociální prevence CELKEM jsou partnery pro váš rozvoj

27 Struktura výše provozních nákladů dle typů služeb; rok 2008 Sociální poradenství CELKEM Služby sociální péče CELKEM Služby sociální prevence CELKEM 2% 9% 89% 27 jsou partnery pro váš rozvoj

28 sociálně terapeutické dílny 2% Struktura dle výše provozních nákladů -služby sociální prevence; rok 2008 intervenční centra sociální rehabilitace 6% terénní programy 7% raná péče 3% telefonická krizová pomoc tlumočnické služby 0% SAS pro seniory a osoby se ZP 16% azylové domy 32% domy na půl cesty 2% SAS pro rodiny s dětmi 5% noclehárny 4% nízkoprah.zařízení pro děti a mládež 10% nízkoprahová denní centra kontaktní centra 7% krizová pomoc 3% 28 jsou partnery pro váš rozvoj

29 Náklady, výnosy, úhrady, dotace za jednotlivé typy služeb; rok CELKEM Sociální poradenství CELKEM Služby sociální péče CELKEM Služby sociální prevence CELKEM Provozní náklady celkem Výnosy celkem Předepsané úhrady uživatelů služby Provozní dotace a celkem 29 jsou partnery pro váš rozvoj

30 Struktura financování - celkem; rok 2008 Příjmy od zdravotních pojišťoven (602) 6% Tržby z prodeje služeb ostatní (602) 2% EU a ostatní celkem - příspěvky, dotace, 0% Státní rozpočet celkem -příspěvky, dotace, 39% Předepsané úhrady uživatelů služby 43% Kraj celkem - příspěvky, dotace, 6% Obce celkem - příspěvky, dotace, 4% Dotace za jednotlivé typy služeb; rok 2008 CELKEM Sociální poradenství CELKEM Služby sociální péče CELKEM Služby sociální prevence CELKEM EU a ostatní celkem -příspěvky, dotace, Státní rozpočet celkem -příspěvky, dotace, Kraj celkem -příspěvky, dotace, Obce celkem -příspěvky, dotace, 30 jsou partnery pro váš rozvoj

31 Struktura financování - sociální poradenství; rok 2008 Příjmy od zdravotních pojišťoven (602) 0% EU a ostatní celkem - příspěvky, dotace, Tržby z prodeje služeb ostatní (602) 0% Předepsané úhrady uživatelů služby Obce celkem - příspěvky, dotace, 5% Kraj celkem - příspěvky, dotace, 8% Státní rozpočet celkem -příspěvky, dotace, 85% Dotace - sociální poradenství; rok 2008 Sociální poradenství CELKEM EU a ostatní celkem -příspěvky, dotace, Státní rozpočet celkem -příspěvky, dotace, Kraj celkem -příspěvky, dotace, Obce celkem -příspěvky, dotace, 31 jsou partnery pro váš rozvoj

32 Struktura financování - služby sociální péče; rok 2008 Příjmy od zdravotních pojišťoven (602) 6% Tržby z prodeje služeb ostatní (602) 2% EU a ostatní celkem - příspěvky, dotace, 0% Státní rozpočet celkem -příspěvky, dotace, 36% Předepsané úhrady uživatelů služby 47% Kraj celkem - příspěvky, dotace, 6% Obce celkem - příspěvky, dotace, 3% Dotace - služby sociální péče; rok 2008 Služby sociální péče CELKEM EU a ostatní celkem -příspěvky, dotace, Státní rozpočet celkem -příspěvky, dotace, Kraj celkem -příspěvky, dotace, Obce celkem -příspěvky, dotace, 32 jsou partnery pro váš rozvoj

33 Struktura financování - služby sociální prevence; rok 2008 Příjmy od zdravotních pojišťoven (602) 0% EU a ostatní celkem - příspěvky, dotace, 3% Tržby z prodeje služeb ostatní (602) 7% Předepsané úhrady uživatelů služby 8% Obce celkem - příspěvky, dotace, 9% Kraj celkem - příspěvky, dotace, 5% Státní rozpočet celkem -příspěvky, dotace, 68% Dotace - služby sociální prevence; rok 2008 Služby sociální prevence CELKEM EU a ostatní celkem -příspěvky, dotace, Státní rozpočet celkem -příspěvky, dotace, Kraj celkem -příspěvky, dotace, Obce celkem -příspěvky, dotace, 33 jsou partnery pro váš rozvoj

34 Financování příspěvky, dotacemi a - obce; rok 2008 CELKEM Sociální poradenství CELKEM Služby sociální péče CELKEM Služby sociální prevence CELKEM Obce I. typu celkem -příspěvky, dotace, Obce II. typu celkem - příspěvky, dotace, Obce III. typu celkem -příspěvky, dotace, Obce celkem -příspěvky, dotace, 34 jsou partnery pro váš rozvoj

35 Struktura financování obcemi - celkem; rok 2008 Obce I. typu celkem - příspěvky, dotace, 19% Obce III. typu celkem -příspěvky, dotace, 7 Obce II. typu celkem - příspěvky, dotace, 10% Struktura financování obcemi - sociální poradenství; rok 2008 Obce I. typu celkem - příspěvky, dotace, 2 Obce II. typu celkem - příspěvky, dotace, 3% Obce III. typu celkem -příspěvky, dotace, 76% 35 jsou partnery pro váš rozvoj

36 Struktura financování obcemi - služby sociální péče; rok 2008 Obce I. typu celkem - příspěvky, dotace, 23% Obce III. typu celkem -příspěvky, dotace, 65% Obce II. typu celkem - příspěvky, dotace, 12% Struktura financování obcemi - služby sociální prevence; rok 2008 Obce I. typu celkem - příspěvky, dotace, Obce II. typu celkem - příspěvky, dotace, 2% Obce III. typu celkem -příspěvky, dotace, 97% 36 jsou partnery pro váš rozvoj

37 % podíl úhrad uživatelů a dotace MPSV na provozních nákladech celkem; rok 2008 % podíl úhrad uživatelů na provozních nákladech celkem % podíl dotace z MPSV na provozních nákladech celkem jsou partnery pro váš rozvoj

38 Financování základní parametry v přepočtu na klienta Název služby Provozní náklady na klienta Výnosy celkem na klienta Předepsané úhrady uživatelů služby na klienta Provozní dotace a celkem na klienta 37 sociální poradenství osobní asistence pečovatelská služba tísňová péče průvodcovské a předčitatelské služby 43 podpora samostatného bydlení odlehčovací služby centra denních služeb denní stacionáře týdenní stacionáře domovy pro osoby se ZP domovy pro seniory domovy se zvláštním režimem chráněné bydlení soc.služby poskytované ve zdravot. ZÚP raná péče telefonická krizová pomoc tlumočnické služby azylové domy domy na půl cesty kontaktní centra krizová pomoc nízkoprahová denní centra nízkoprah.zařízení pro děti a mládež noclehárny služby následné péče (žádné údaje) 65 SAS pro rodiny s dětmi SAS pro seniory a osoby se ZP sociálně terapeutické dílny terapeutické komunity 69 terénní programy sociální rehabilitace intervenční centra jsou partnery pro váš rozvoj

39 Provozní náklady a výnosy na klienta; rok 2008 Provozní náklady na klienta Výnosy celkem na klienta jsou partnery pro váš rozvoj

40 Úhrady uživatelů, provozní dotace a na klienta; rok 2008 Předepsané úhrady uživatelů služby na klienta Provozní dotace a celkem na klienta jsou partnery pro váš rozvoj

41 41 jsou partnery pro váš rozvoj

42 42 jsou partnery pro váš rozvoj

43 Hodnoty mediánů vybraných ukazatelů Medián jako statistická míra centrální tendence má proti aritmetickému průměru výhodu v tom, že eliminuje vliv chybných a extrémních hodnot. Medián je hodnota, jež dělí řadu podle velikosti seřazených výsledků na dvě stejně početné poloviny. Ve statistice patří mezi míry centrální tendence. Platí, že nejméně 50 % hodnot je menších nebo rovných a nejméně 50 % hodnot je větších nebo rovných mediánu. Základní výhodou mediánu jako statistického ukazatele je fakt, že není ovlivněný extrémními hodnotami. Proto se často používá v případě šikmých rozdělení, u kterých aritmetický průměr dává obvykle nevhodné výsledky. Např. u souboru { 1, 2, 2, 3, 9 } je medián roven dvěma, což je zřetelně vhodnější ukazatel převažující tendence než aritmetický průměr, který je zde roven 3,4. ( Při zkoumání hodnot mediánů je nutné pracovat také s podrobnými výsledky v 31 samostatných analýzách a s příslušnými grafy, kde jsou k dispozici údaje za všechny poskytovatele v určitém typu služby. V některých případech, kdy službu zajišťuje malý počet poskytovatelů, je medián vypočten pouze z omezeného počtu hodnot. V případě jediného poskytovatele odpovídá hodnota mediánu údaji poskytovatele jsou partnery pro váš rozvoj

44 44 jsou partnery pro váš rozvoj

45 240,48 8,36 22,12 90,00 Počet klientů celkem na pracovníka přímé péče včetně DPČ; mediány rok 2008 Počet klientů celkem na pracovníka přímé péče včetně DPČ 823,13 494,11 87,55 63,32 68,00 81,25 3,20 10,29 5,02 4,57 1,43 2,21 2,79 2,03 11,59 4,78 11,60 4,05 17,44 1,41 4,25 46,30 6,00 76,50 12,50 31, jsou partnery pro váš rozvoj

46 Počet úkonů, konzultací, tel. kontaktů, výjezdů, návštěv apod. na pracovníka přímé péče včetně DPČ ; mediány rok 2008 Počet úkonů, konzultací, tel. kontaktů, výjezdů, návštěv apod. na pracovníka přímé péče včetně DPČ 3 780, , , ,46 977,50 823,13 901,95 666,67 537,50 502,33 163,33 134, ,67 508,85 278, jsou partnery pro váš rozvoj

47 52 781, , ,42 822,59 Provozní náklady celkem v Kč na jednoho uživatele služby; mediány rok 2008 Provozní náklady celkem v Kč na jednoho uživatele služby , , , , , , , , , , , , ,70 674, , , , , , , , , , , , , jsou partnery pro váš rozvoj

48 13 211,30 747,25 374,71 453,27 Provozní náklady celkem v Kč na jeden úkon, kontakt apod.; mediány rok 2008 Provozní náklady celkem v Kč na jeden úkon, kontakt apod , ,79 557,17 359,08 674,75 423,23 65, ,80 944,82 308,90 162, jsou partnery pro váš rozvoj

49 51 870, , ,58 807,41 Výnosy celkem v Kč na jednoho uživatele služby; mediány rok 2008 Výnosy celkem v Kč na jednoho uživatele služby , , , , , , , , , , , , ,70 674, , , , , , , , , , , , , jsou partnery pro váš rozvoj

50 12 837,72 719,00 374,71 444,90 Výnosy celkem v Kč na jeden úkon, kontakt apod.; mediány rok 2008 Výnosy celkem v Kč na jeden úkon, kontakt apod , , ,78 674,75 58,09 350,59 146,32 308,89 70, ,80 710, jsou partnery pro váš rozvoj

51 0, , ,66 214,82 Předepsané úhrady uživatelů služby na jednoho klienta; mediány rok 2008 Předepsané úhrady uživatelů služby na jednoho klienta , , , , , , , , , ,45 159,50 0,00 0, , ,50 0, ,81 85,74 0, ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, jsou partnery pro váš rozvoj

52 , , , ,00 Osobní náklady bez OON na DPP v Kč na jednoho zaměstnance (průměrný přepočtený počet včetně DPČ); mediány rok 2008 Osobní náklady bez OON na DPP v Kč na jednoho zaměstnance (průměrný přepočtený počet včetně DPČ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , jsou partnery pro váš rozvoj

Závěrečný seminář 24. listopadu VCVS ČR, o.p.s. Benchmarking poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji

Závěrečný seminář 24. listopadu VCVS ČR, o.p.s. Benchmarking poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji ZÁVĚREČNÝ SEMINÁŘ PROJEKTU SOUHRNNÁ ANALÝZA VÝSTUPŮ Olomouc 24. 11. 2009 Rostislav Honus Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. 1 Rok 2007 údaje o 222 službách (-83) Rok 2008 údaje o 259 službách

Více

Počet klientů bez závislosti. Počet klientů - stupeň osobní asistence

Počet klientů bez závislosti. Počet klientů - stupeň osobní asistence Název služby Počet klientů Počet klientů bez závislosti Počet klientů - stupeň 1 Počet klientů - stupeň 2 Počet klientů - stupeň 3 Počet klientů - stupeň 4 37 sociální poradenství 6 225 39 osobní asistence

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Dotační řízení MPSV 2014

Dotační řízení MPSV 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÉHO KRAJE Dotační řízení MPSV 2014 Kritéria hodnocení po stanovení směrného čísla Sociální služby Obsah 1 Sociální PORADENSTVÍ...4 1.1 Odborné sociální poradenství ( 37)...4 2 Služby

Více

Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014

Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014 Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok 2015 Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014 Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok 2015 Výpočet dotace Sociální služby jsou rozděleny

Více

Pravidla řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2018 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Pravidla řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2018 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Pravidla řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2018 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Filozofie konstrukce výpočtové části Pravidel pro rok 2018 Východiska

Více

Příloha č. 2: Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 Data o sociálních službách

Příloha č. 2: Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 Data o sociálních službách Příloha č. 2: Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 Data o sociálních službách 1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb a zařízení v LK Kompletní přehled všech

Více

Správa v oblasti sociálních služeb SOCIÁLNÍ SPRÁVA ZS 2016

Správa v oblasti sociálních služeb SOCIÁLNÍ SPRÁVA ZS 2016 Správa v oblasti sociálních služeb SOCIÁLNÍ SPRÁVA ZS 2016 Co jsou sociální služby? Sociální služby jsou jedním z nástrojů, systémů pomoci lidem, kteří se ocitli ve složité sociální situaci z důvodu: dlouhodobého

Více

Příloha č. 1 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období : Analýza dat sociálních služeb

Příloha č. 1 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období : Analýza dat sociálních služeb 028_P01a_Analyza_dat_socialnich_sluzeb Příloha č. 1 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 2020: Analýza dat sociálních služeb Obsah 1 Přehled poskytovatelů sociálních

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2017

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2017 RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE VYHLAŠUJE PRO ROK 2017 DOTAČNÍ TITUL PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2017 I. Cíl : Podpora sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,

Více

PŘÍLOHA Č. 2 - FINANČNÍ ČÁST. Financování sociálních služeb ve Středočeském kraji

PŘÍLOHA Č. 2 - FINANČNÍ ČÁST. Financování sociálních služeb ve Středočeském kraji PŘÍLOHA Č. 2 - FINANČNÍ ČÁST Financování sociálních služeb ve Středočeském kraji Financování sociálních služeb z veřejných rozpočtů vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 1 ze dne 2. 2. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 Čl. 1 Změnové ustanovení 1) Článek

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne ZK-05-2016-130, př. 7 počet stran: 5 Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 2 ze dne 13. 9. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016 Plzeňský kraj pro právnické

Více

Zpráva o inspekcích poskytování sociálních služeb za rok 2016

Zpráva o inspekcích poskytování sociálních služeb za rok 2016 Zpráva o inspekcích poskytování sociálních služeb za rok 06. Počet realizovaných inspekcí V roce 06 bylo celkem realizováno 7 inspekcí. V I. pololetí roku 06 bylo vykonáno 89 inspekcí poskytování sociálních

Více

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 Obsah Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 ČÁST I. Podmínky poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči.... 13 1. Příspěvek na péči... 14 1.1

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Individuální projekt Jihomoravského kraje Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Příloha č. 1 k Metodice. Principy, priority a pravidla pro stanovení výše účelové dotace na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2018

Příloha č. 1 k Metodice. Principy, priority a pravidla pro stanovení výše účelové dotace na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2018 Příloha č. 1 k Metodice Principy, priority a pravidla pro stanovení výše účelové dotace na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2018 Obsah 1 Principy a priority... 4 2 Obecná pravidla pro výpočet

Více

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Pardubický kraj stanovil pro výpočet optimálního a reálného návrhu kritérium pro každý

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

55 Telefonická krizová pomoc

55 Telefonická krizová pomoc Analýza výsledků benchmarkingového porovnávání 55 Telefonická krizová pomoc Ing. Stanislav Kocourek srpen 2011 Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

67 Sociálně terapeutické dílny

67 Sociálně terapeutické dílny Analýza výsledků benchmarkingového porovnávání 67 Sociálně terapeutické dílny Ing. Stanislav Kocourek srpen 2011 Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

49 Domovy pro seniory

49 Domovy pro seniory Analýza výsledků benchmarkingového porovnávání 49 Domovy pro seniory Ing. Stanislav Kocourek srpen 2011 Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Krajský informační systém sociálních služeb Olomouckého kraje KISSoS

Krajský informační systém sociálních služeb Olomouckého kraje KISSoS Krajský informační systém sociálních služeb Olomouckého kraje KISSoS 27. 9. 2016 Krajský informační systém sociálních služeb Olomouckého kraje KISSoS Krajský informační systém sociálních služeb Olomouckého

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2019 DOTAČNÍ TITUL

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2019 DOTAČNÍ TITUL PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2019 DOTAČNÍ TITUL Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2019 Plzeňský kraj pro právnické

Více

52 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

52 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče Analýza výsledků benchmarkingového porovnávání 52 Sociální služby poskytované ve zdravotnických Ing. Stanislav Kocourek srpen 2011 Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. Tento projekt je spolufinancován

Více

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁT Podprogram č. 1 Dotace na poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji z účelové dotace ze státního rozpočtu na

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

63 Noclehárny. Analýza výsledků benchmarkingového porovnávání. Ing. Stanislav Kocourek srpen Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.

63 Noclehárny. Analýza výsledků benchmarkingového porovnávání. Ing. Stanislav Kocourek srpen Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. Analýza výsledků benchmarkingového porovnávání 63 Noclehárny Ing. Stanislav Kocourek srpen 2011 Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve městě Ostrava červen 2013

Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve městě Ostrava červen 2013 Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve městě Ostrava červen 2013 Aktualizace Manuálu byla provedena v rámci projektu Efektivita procesu komunitního plánování

Více

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 1 Zpracovala: Koordinační skupina RPSS ve spolupráci se členy pracovních skupin Schválila: Řídící skupina RPSS dne 6. listopadu 2013 Pracovní skupina Děti a mládež Služba Indikátor

Více

60 Krizová pomoc Ing. Stanislav Kocourek srpen 2011 Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.

60 Krizová pomoc Ing. Stanislav Kocourek srpen 2011 Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. Analýza výsledků benchmarkingového porovnávání 60 Krizová pomoc Ing. Stanislav Kocourek srpen 2011 Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

43 Podpora samostatného bydlení

43 Podpora samostatného bydlení Analýza výsledků benchmarkingového porovnávání 43 Podpora samostatného bydlení Ing. Stanislav Kocourek srpen 2011 Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3

Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Popis intervencí/činností sociálních služeb Třetím dílčím úkolem aktivity je navrhnout systém sledování poskytovaných intervencí (činností) a jejich

Více

70 Sociální rehabilitace

70 Sociální rehabilitace Analýza výsledků benchmarkingového porovnávání 70 Sociální rehabilitace Ing. Stanislav Kocourek srpen 2011 Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Pravidla dotačního řízení Středočeského kraje na rok 2017

Pravidla dotačního řízení Středočeského kraje na rok 2017 Pravidla dotačního řízení Středočeského kraje na rok 2017 1 Obsah Část I 3 Základní principy a priority... 3 Část II..3 Mechanismus výpočtu Optimálního návrhu dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb

Více

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁT Podprogram č. 1 Finanční podpora poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji z účelové dotace ze státního rozpočtu

Více

Zápis z 11.jednání Pracovní skupiny "financování" Plánování rozvoje a financování sociálních služeb HMP

Zápis z 11.jednání Pracovní skupiny financování Plánování rozvoje a financování sociálních služeb HMP HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zápis z jednání NVěc Pro Datum, čas Přítomni Zápis z 11.jednání Pracovní skupiny "financování" Plánování rozvoje a financování sociálních služeb HMP 24/8/10

Více

Přehled sociálních služeb na území města Havířova (aktualizováno k datu dle Registru poskytovatelů sociální služeb)

Přehled sociálních služeb na území města Havířova (aktualizováno k datu dle Registru poskytovatelů sociální služeb) Přehled sociálních služeb na území města Havířova (aktualizováno k datu 5.. 208 dle Registru poskytovatelů sociální služeb) Tabulka: Přehled organizací poskytující sociálních služby na území města Poskytovatel

Více

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁT Podprogram č. 1 Dotace na poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji z účelové dotace ze státního rozpočtu na

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁT Podprogram č. 1 Finanční podpora poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji z účelové dotace ze státního rozpočtu

Více

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Verze č. 2

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Verze č. 2 INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Verze č. 2 1 Zpracovala: Koordinační skupina RPSS ve spolupráci se členy pracovních skupin Schválila: Řídící skupina RPSS dne 5. února 2015 Pracovní skupina Děti a mládež Služba

Více

Dotazník pro starosty obcí v ORP Pelhřimov

Dotazník pro starosty obcí v ORP Pelhřimov Dotazník pro starosty obcí v ORP Pelhřimov Plánování sociálních služeb v ORP Pelhřimov Vážená paní starostko, vážený pane starosto, dovolujeme si požádat Vás o spolupráci při dotazníkovém šetření, jehož

Více

Postup pro stanovení reálného návrhu MPSV 2014:

Postup pro stanovení reálného návrhu MPSV 2014: Postup pro stanovení reálného návrhu MPSV 2014: Jako základ byly výše dotace MPSV 2013 první kolo. Oproti roku 2013 ale přibyly některé služby (cca asi 10 mil Kč dotace navíc). Návrh reálné výše dotace

Více

Výpočet vyrovnávací platby v rámci závazku veřejné služby dle Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011

Výpočet vyrovnávací platby v rámci závazku veřejné služby dle Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 Příloha č. 4 Metodiky Výpočet vyrovnávací platby v rámci závazku veřejné služby dle Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 Účelem výpočtu a vypořádání vyrovnávací platby je zabezpečení

Více

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Tato informace je zpracována na základě usnesení č. 27 výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu

Více

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁT Podprogram č. 1 Dotace na poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji z účelové dotace ze státního rozpočtu na

Více

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁT Podprogram č. 1 Finanční podpora poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji z účelové dotace ze státního rozpočtu

Více

Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb a zaměstnance veřejné správy v ORP Pelhřimov

Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb a zaměstnance veřejné správy v ORP Pelhřimov Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb a zaměstnance veřejné správy v ORP Pelhřimov Plánování sociálních služeb v ORP Pelhřimov Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si požádat Vás o spolupráci při

Více

Vykazování sociálních služeb

Vykazování sociálních služeb OKsystem s.r.o. Na Pankráci 125, 140 21 Praha 4, IČ 27373665 Projekt Dokument Odpovědná osoba Klasifikace: Ing. Radomír Martinka CHRÁNĚNÉ Záznamy o verzích a popis změn Verze Datum Popis změny 1.0 24.1.2011

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Kapitola 7. Sociální služby pro seniory

Kapitola 7. Sociální služby pro seniory Kapitola 7. Sociální služby pro seniory Předmluva ke kapitole: V této kapitole jsou představeny jednotlivé typy sociálních služeb a jsou zde základní charakteristiky příjemců těchto služeb. Tabulka 27:

Více

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč)

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč) Sumarizace nákladů a souvisejících hodnot sledovaných u služeb v aktuální síti města (včetně podrobného přehledu registrovaných sociálních služeb, kterým město Hradec Králové poskytlo finanční dotaci)

Více

Pravidla dotačního řízení Středočeského kraje na rok 2018

Pravidla dotačního řízení Středočeského kraje na rok 2018 Pravidla dotačního řízení Středočeského kraje na rok 2018 1 Obsah Část I... 3 Základní principy a priority... 3 Část II... 3 Mechanismus výpočtu Optimálního návrhu dotace na jednotlivé druhy sociálních

Více

Vaše pravdivé odpovědi jsou pro nás cenné a předem Vám za ně děkujeme. Královská stezka o.p.s.

Vaše pravdivé odpovědi jsou pro nás cenné a předem Vám za ně děkujeme. Královská stezka o.p.s. Vážení uživatelé sociálních služeb, obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění našeho krátkého dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v ORP

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava 2016 ÚVOD Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Vykazování sociálních služeb

Vykazování sociálních služeb OKsystem s.r.o. Na Pankráci 125, 140 21 Praha 4, IČ 27373665 Projekt APV OKslužby - poskytovatel Dokument Odpovědná osoba Klasifikace: Ing. Radomír Martinka CHRÁNĚNÉ Záznamy o verzích a popis změn Verze

Více

Dobrovolnictví v sociálních službách

Dobrovolnictví v sociálních službách Dobrovolnictví v sociálních službách listopad 2012 Ing. Daniela Lusková Štěpánka Lusková Obsah 1 Úvod... 3 2 Dobrovolnictví obecně... 3 2 Dobrovolnictví externích subjektů vysílající dobrovolníky do sociálních

Více

Služby sociální prevence ,20 CELKEM ,60

Služby sociální prevence ,20 CELKEM ,60 Aktualizace ke dni leden 2019 Příloha dokumentu - Systém podpory sociálních služeb pro občany města Hradec Králové schválený usnesením Zastupitelstva města Hradec králové č. 1528/2017 dne 31. 1. 2017 Sumarizace

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

Vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu města Hořovice a závěrečná zpráva o realizaci projektu za rok (doplnit daný rok)

Vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu města Hořovice a závěrečná zpráva o realizaci projektu za rok (doplnit daný rok) MĚSTO HOŘOVICE Městský úřad Hořovice Palackého náměstí 2 268 01 Hořovice Vnitřní předpis č. X / 2014 Příloha č. 3 Vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu města Hořovice a závěrečná zpráva

Více

Výpočet vyrovnávací platby v rámci závazku veřejné služby dle Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011

Výpočet vyrovnávací platby v rámci závazku veřejné služby dle Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 Příloha č. 5 Metodiky Výpočet vyrovnávací platby v rámci závazku veřejné služby dle Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 Účelem výpočtu a vypořádání vyrovnávací platby je zabezpečení

Více

Akční plán rozvoje sociálních služeb na Mohelnicku na rok 2020

Akční plán rozvoje sociálních služeb na Mohelnicku na rok 2020 Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb na SO ORP Mohelnice CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006549 Realizátor Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. v partnerství s Městem Mohelnice Akční plán

Více

Průzkum potřeb veřejnosti v oblasti sociálních služeb

Průzkum potřeb veřejnosti v oblasti sociálních služeb Průzkum potřeb veřejnosti v oblasti sociálních služeb Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás požádat o vyplnění následujícího dotazníku, který se zabývá problémovými okruhy v sociální oblasti, informovaností

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách. 26. května 2006

Zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách. 26. května 2006 Zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách květen 2006 PROČ JE POTŘEBA NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb je charakterizován množstvím vztahů založených na objektivních skutečnostech,

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Příloha č.1. Zjednodušená analýza financování. pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, Liberecký kraj , Aktualizace 2011

Příloha č.1. Zjednodušená analýza financování. pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, Liberecký kraj , Aktualizace 2011 Příloha č.1 Zjednodušená analýza financování pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, Liberecký kraj 2009 2013, Aktualizace 2011 Zjednodušenou analýzou financí sociálních služeb rozumíme sumarizaci

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

GRANTOVÝ PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRO ROK 2017 Vzor žádosti MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ

GRANTOVÝ PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRO ROK 2017 Vzor žádosti MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ GRANTOVÝ PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRO ROK 2017 Vzor žádosti MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ VZOR ŽÁDOSTI O DOTACI PRO SKUPINU A Žádost o dotaci z rozpočtu města Velké Meziříčí - oblast sociální

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Metodika pro poskytovatele Liberecký kraj. (Realizace dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2015)

Metodika pro poskytovatele Liberecký kraj. (Realizace dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2015) Metodika pro poskytovatele Liberecký kraj (Realizace dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2015) Příručka pro žadatele Liberecký kraj poskytovatel 1. část 1 Příručka pro žadatele

Více

Příloha 1A Obsah a rozsah služby

Příloha 1A Obsah a rozsah služby Příloha A Pověření Příloha 1A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová

Více

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava 2017 ÚVOD Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve

Více

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Důvodová zpráva V procesu komunitního plánování je hlavním dokumentem 3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 2019. Dalším dokumentem je akční plán na daný rok. Akční

Více

pracovní skupina regionu vyjádření města zařazení do zs Ano Ano Ano Ano 59 ok Jedná se o novou službu Zařazena do sítě

pracovní skupina regionu vyjádření města zařazení do zs Ano Ano Ano Ano 59 ok Jedná se o novou službu Zařazena do sítě pořadí Příloha č. 4 Návrh odborné pracovní skupiny odboru SV - Žádosti o změnu kapacit sociálních služeb a stávající sociální služby v Základní síti sociálních služeb Ústeckého kraje poskytovatel identifikátor

Více

III. pilíř - Sociální pomoc V rámci systému sociální pomoci stát řeší obtížné sociální situace: stavu hmotné nouze, stavu sociální nouze, ochrany práv

III. pilíř - Sociální pomoc V rámci systému sociální pomoci stát řeší obtížné sociální situace: stavu hmotné nouze, stavu sociální nouze, ochrany práv 7. přednáška III. pilíř sociální zabezpečení (ČR) Sociální pomoc III. pilíř - Sociální pomoc V rámci systému sociální pomoci stát řeší obtížné sociální situace: stavu hmotné nouze, stavu sociální nouze,

Více

Novela zákona o sociálních službách. Mgr. Veronika Himlová , Jirkov

Novela zákona o sociálních službách. Mgr. Veronika Himlová , Jirkov Novela zákona o sociálních službách Mgr. Veronika Himlová 13. 9. 2016, Jirkov 1 Harmonogram Vnější připomínkové řízení září - říjen 2016 Předpokládaná účinnost 2. pol. 2017 2 Konzultační proces Na přípravě

Více

Zabraňme vylidňování území Zajištění systému sociálních služeb v území. Mgr. David Pospíšil, DiS.

Zabraňme vylidňování území Zajištění systému sociálních služeb v území. Mgr. David Pospíšil, DiS. Zabraňme vylidňování území Zajištění systému sociálních služeb v území Mgr. David Pospíšil, DiS. ředitel odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení MPSV VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele akce

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele akce Město Frenštát pod Radhoštěm nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm. Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele akce Zadávací dokumentace Vytvoření veřejného elektronického

Více

Metodika pro poskytovatele Liberecký kraj

Metodika pro poskytovatele Liberecký kraj Metodika_pro_poskytovatele_2016 Metodika pro poskytovatele Liberecký kraj (Realizace dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb, kteří žádají o finanční podporu kraj, který financuje pověřované

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Vykazování sociálních služeb

Vykazování sociálních služeb OKsystem s.r.o. Na Pankráci 125, 140 21 Praha 4, IČ 27373665 Projekt APV OKslužby - poskytovatel Dokument Odpovědná osoba Klasifikace: Ing. Radomír Martinka CHRÁNĚNÉ Záznamy o verzích a popis změn Verze

Více

SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP ZNOJMO PRO ROK 2020

SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP ZNOJMO PRO ROK 2020 SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP ZNOJMO PRO ROK 2020 Na základě projektu Jihomoravského kraje Podpora plánování rozvoje v Jihomoravském kraji III a v návaznosti na práci Okresního multidisciplinárního týmu

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb v ORP Pelhřimov Senioři

Dotazník pro uživatele sociálních služeb v ORP Pelhřimov Senioři Vážená paní, vážený pane, Dotazník pro uživatele sociálních služeb v ORP Pelhřimov Senioři Plánování sociálních služeb v ORP Pelhřimov dovolujeme si požádat Vás o spolupráci při dotazníkovém šetření, jehož

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb ORP Kroměříž. Mgr. et Mgr. Jan Zahradník

Analýza poskytovatelů sociálních služeb ORP Kroměříž. Mgr. et Mgr. Jan Zahradník Mgr. et Mgr. Jan Zahradník ORP Kroměříž Projekt Komunitní plánování sociálních služeb na Kroměřížsku 2018 2019 Registračníčíslo CZ 03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006520 Zhotovitel analýzy: Mgr. et Mgr. Jan Zahradník

Více

Metodika pro poskytovatele sociálních služeb Liberecký kraj

Metodika pro poskytovatele sociálních služeb Liberecký kraj Metodika pro poskytovatele sociálních služeb Liberecký kraj (Realizace dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb, kteří žádají o finanční podporu kraj, který financuje pověřované služby z prostředků

Více

Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje 14. 8. 2014 15. 1. 2015 16. 4. 2015

Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje 14. 8. 2014 15. 1. 2015 16. 4. 2015 Metodika pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského

Více

pořadí stanovisko skupiny registrace body Poznámka Závěr Příloha č. 3

pořadí stanovisko skupiny registrace body Poznámka Závěr Příloha č. 3 pořadí Příloha č. 3 Žádosti nové sociálná služby o zařazení do Základní sítě kraje k 1.7.2018 důvod pracovní vyjádření poskytovatel identifikátor druh služby místo poskytování podání soulad s AP skupina

Více