Optimalizace struktury serveru

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Optimalizace struktury serveru"

Transkript

1 Osvědčené postupy pro snížení provozních nákladů na informační technologie (IT) Výtah Tento dokument obsahuje informace pro technické řídicí pracovníky a manažery IT. Popisuje způsoby, kterými mohou organizace snižovat náklady a zvyšovat efektivitu v oblasti IT optimalizací klíčové infrastruktury a zavedením osvědčených postupů souvisejících se servery. V tomto dokumentu jsou uvedeny osvědčené postupy, které nejvíce podporují efektivitu IT, vedou ke snižování provozních nákladů, uvolňují lidské i finanční zdroje IT a dále zvyšují hodnotu podnikání. Leden 2009

2 1 Obsah Shrnutí... 2 Úvod... 3 Optimalizace infrastruktury... 4 Model optimalizace klíčové infrastruktury... 4 Osvědčené postupy v oblasti klíčové infrastruktury... 4 Studie... 5 Pracovní zatížení v oblasti spolupráce... 6 Pracovní zatížení v oblasti správy dat... 7 Pracovní zatížení v oblasti identity a přístupu... 9 Pracovní zatížení v oblasti u...11 Pracovní zatížení v oblasti možností připojení...12 Pracovní zatížení v oblasti správy tisku...14 Dosažení osvědčených postupů prostřednictvím řešení společnosti Microsoft...16 Řešení správy konfigurace...17 Komplexní řešení sledování...18 Řešení správy identit...19 Řešení ochrany a obnovy dat...20 Řešení zabezpečení a dodržování předpisů...21 Závěry a další kroky...23 Příloha A: Metodologie studie...24 Příloha B: Optimalizace klíčové infrastruktury...25 Příloha C: 31 osvědčených postupů souvisejících se servery...26

3 2 Shrnutí V tomto dokumentu jsou shrnuty výsledky výzkumné studie. Ta prokázala, že zavedení 31 osvědčených postupů v oblasti klíčové infrastruktury u nejdůležitějšího pracovního zatížení serverů může značně snížit provozní náklady na IT a zvýšit dostupnost pracovního zatížení. Zjištění Organizace mohou dosáhnout velkých úspor, pokud využijí osvědčené postupy v oblasti klíčové infrastruktury u nezbytně důležitého pracovního zatížení serverů. U pracovního zatížení v oblasti u a spolupráce jsou podle údajů od organizací, které zavedly osvědčené postupy v oblasti klíčové infrastruktury, náklady na pracovní síly IT na server a rok o více než USD nižší než v organizacích, které tyto postupy nezavedly. Společnosti jsou si stále více vědomy těchto výhod a rychle zavádějí tyto osvědčené postupy u nezbytně důležitého pracovního zatížení v oblasti zasílání zpráv a spolupráce. Organizace ne vždy zavádějí osvědčené postupy u veškerého klíčového pracovního zatížení serverů. Existují dosud ne zcela zjevné významné úspory nákladů, kterých lze dosáhnout zavedením osvědčených postupů u klíčového pracovního zatížení (např. u správy tisku). Zavádění osvědčených postupů v těchto oblastech pracovního zatížení je však omezené. Některé osvědčené postupy přinášející značné výhody nejsou využívány v širším měřítku. Postupy, jako je například vytváření bitových kopií nebo klonování softwaru, automatizovaná obnova nebo postupy automatizovaného zavádění, nabízejí značné výhody v nejrůznějších oblastech pracovního zatížení. Nejsou však zaváděny v tak širokém měřítku jako jiné, méně výhodné postupy. Přínos Osvědčené postupy přinášejí znatelné výhody. Přestože se přínos zavedení doporučeného postupu v jednotlivých oblastech pracovního zatížení liší, jde o skutečné výhody a úsporu nákladů lze vyčíslit. Čím více postupů se zavede, tím vyšší jsou úspory nákladů. Když organizace zavádějí další osvědčené postupy, stoupá jejich úroveň optimalizace infrastruktury (IO), zvyšuje se efektivita jejich IT a stoupá hodnota dosažených výhod. Například organizace fungující na racionalizované úrovni optimalizace infrastruktury vykazovaly tendenci realizovat výhody vyšší hodnoty než organizace fungující na nižších úrovních optimalizace infrastruktury. Výhody a přínos jsou dostupné všem organizacím. Organizace na jakékoli úrovni optimalizace infrastruktury mohou nyní zahájit úspory nákladů přijetím osvědčených postupů v oblasti klíčové infrastruktury. Výsledky studie ukazují, že zavedení doporučeného postupu má stupňující se pozitivní vliv na náklady IT a dostupnost serverů, protože organizace prochází souvislou řadou základních, standardizovaných a racionalizovaných úrovní IO. Řešení společnosti Microsoft podporují zavádění osvědčených postupů. Řešení infrastruktury od společnosti Microsoft zajišťují klíčové funkce infrastruktury. Ty umožňují zavést řadu osvědčených postupů a přispívají k dosažení výhod v oblasti nákladů a dostupnosti, které jsou uvedeny v tomto dokumentu. Doporučení Proces IO zahajte přijetím těch osvědčených postupů, jejichž zavedení je nejjednodušší. Mělo by jít o nejčastěji zaváděné osvědčené postupy nejvyšší hodnoty, jež se zobrazují v pravém horním rohu grafů osvědčených postupů pracovního zatížení. Vyhodnoťte úroveň IO organizace. Pomocí hodnocení optimalizace infrastruktury od společnosti Microsoft určete aktuální stav infrastruktury IT. Získejte další informace o bezplatných nástrojích IO společnosti Microsoft. Získejte další informace o nástrojích optimalizace, vedení a produktu Microsoft Solution Accelerators. Získejte další informace o řešeních společnosti Microsoft, která podporují osvědčené postupy. Účelem řešení společnosti Microsoft je poskytovat podporu při zavádění osvědčených postupů. Měla by se stát součástí dlouhodobého plánu investic do IT, jenž může organizacím pomoci dosáhnout rychlého přínosu v oblasti nákladů jak v současnosti, tak v budoucnosti. Organizace IT by si měly naplánovat schůzku se svým zástupcem nebo partnerem společnosti Microsoft a probrat s ním řešení společnosti Microsoft, která mohou být prospěšná v oblasti provozních nákladů na IT.

4 3 Úvod I v těch nejlepších časech čelí manažeři IT výzvě, jak poskytovat vysoce kvalitní služby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, a to s omezenými rozpočty. Výzkumy mnoha analytiků z oboru IT naznačují, že 80 % typického podnikového rozpočtu IT se vynakládá na provoz a údržbu. Na inovaci IT přispívající ke zvýšení obchodní hodnoty tedy zbývá zhruba 20 %. V nejistých ekonomických podmínkách a s nižšími rozpočty se tento poměr může ještě více přiklonit směrem k provozu a údržbě. Zbývá tedy méně finančních prostředků na zvyšování úrovně služeb IT zajišťujících podnikání. Řešení společnosti Microsoft mohou správcům datových center pomoci zvýšit efektivitu klíčové infrastruktury jejich organizace, takže bude k dispozici více lidských a finančních zdrojů pro inovaci IT. Rozpočty IT jsou vystaveny nebývalému tlaku Osvědčené postupy přinášejí příležitost snížit provozní náklady na IT a poskytnout podniku inovativnější služby. Snižování nákladů Konkurence Spojení se zákazníky Změna technologie 20 % nové 80 % údržba s omezenými zdroji pro rozšíření funkcí Obchodní výsledky a nová hodnota Dodržování předpisů Zabezpečení Produktivita koncových uživatelů Udržování chodu podniku Tlak na snižování nákladů je vyšší než kdykoli předtím Tlak na vyprodukování obchodní hodnoty je vyšší než kdykoli předtím Tento dokument, určený pro technické řídicí pracovníky a manažery IT, popisuje způsoby, jimiž mohou organizace snížit provozní náklady zavedením osvědčených postupů v oblasti klíčové infrastruktury, určených k optimalizaci prostředí serverů.

5 4 Optimalizace infrastruktury Spolupráce se společností Microsoft a jejími partnery pomáhá organizacím zvážit, jak nejlépe naplánovat a provádět investice do IT, dosáhnout přiměřené úrovně IO a snížit provozní náklady IT. Pro podporu tohoto úsilí vyvinula společnost Microsoft model optimalizace klíčové infrastruktury (IO). Tento model může organizacím pomoci pochopit, jaká je jejich aktuální situace v efektivitě IT a co musejí udělat pro zvýšení této efektivity a optimalizaci své infrastruktury IT. Model optimalizace klíčové infrastruktury Společnost Microsoft vyvinula model optimalizace klíčové infrastruktury, aby bylo možné charakterizovat úrovně efektivity IT, jichž mohou organizace dosáhnout, jestliže budou efektivněji poskytovány služby klíčové infrastruktury. Model přiřazuje čtyři různé úrovně efektivity operací IT (neboli úrovně optimalizace infrastruktury IO) konkrétním technologickým funkcím, které mohou zvýšit efektivitu IT a snížit náklady na provoz a údržbu IT. Jsou to tyto čtyři úrovně: základní, standardizovaná, racionalizovaná a dynamická. Tyto úrovně IO udávají, jak efektivně jsou poskytovány služby IT v konkrétní oblasti pracovního zatížení. Čím vyšší je stav optimalizace organizace, tím efektivnější jsou IT organizace. Obecně lze také říci, že současně se snižují náklady na poskytované služby IT. Optimalizace infrastruktury může zvýšit efektivitu operací IT Modely optimalizace infrastruktury představují výkonný způsob, jak vyhodnotit aktuální efektivitu IT a posoudit budoucí investice do IT. Základní Standardizované Racionalizované Dynamické Nekoordinovaná ruční infrastruktura Nákladové centrum Spravovaná infrastruktura IT s omezenou automatizací Nejefektivnější nákladové centrum Spravovaná a konsolidovaná infrastruktura IT s maximální automatizací Obchodní pomocník Plně automatizovaná správa, dynamické využívání zdrojů, SLA propojené s podnikáním Strategický nástroj Pro lepší hodnocení aktuální úrovně IO organizace a identifikaci oblastí vyžadujících zlepšování se model optimalizace klíčové infrastruktury dělí na různé funkce. Ke klíčovým oblastem funkcí IO patří správa identity a přístupu; správa stolních počítačů, zařízení a serverů; zabezpečení a síť; ochrana a obnova dat a správa IT a zabezpečení. Tento dokument se zaměřuje na osvědčené postupy související s každou z uvedených funkcí. Snaží se identifikovat a kvantifikovat jejich vliv na dostupnost a provozní náklady klíčového pracovního zatížení serverů. Osvědčené postupy v oblasti klíčové infrastruktury Identifikace a zavedení osvědčených postupů optimalizace klíčové infrastruktury nabízí organizacím výkonný nástroj pro snížení provozních nákladů na IT, zvýšení úrovně poskytovaných služeb IT a zlepšení všestrannosti jejich infrastruktury IT. Předchozí studie zdokumentovaly významnou souvislost mezi zavedenými osvědčenými postupy a přínosy, jako je podpora stolních počítačů a úspory nákladů na uživatele počítačů. V tomto dokumentu je popsána méně známá souvislost mezi zavedením osvědčených postupů souvisejících se servery a s nimi spojené výhody ve smyslu dostupnosti a nákladů na klíčové pracovní zatížení serverů.

6 5 Studie Tento dokument obsahuje shrnutí výsledků vícefázové studie sponzorované společností Microsoft, zaměřené na osvědčené postupy v oblasti klíčové infrastruktury a jejich vliv na klíčové pracovní zatížení serverů. Studii navrhl a řídil tým specialistů ze společnosti Microsoft. Ti zkoumali náklady v prostředí IT a informovali týmy vývoje produktů společnosti Microsoft o těch vlastnostech a funkcích, které mohou organizacím pomoci snížit provozní náklady IT. V první, kvalitativní fázi, se studie zabývala analýzou malé skupiny společností. Cílem bylo identifikovat soubor postupů využívaných ke správě klíčového pracovního zatížení serverů. V roce 2007 se tým obrátil na výzkumnou firmu Hansa/GCR, která provedla kvantitativní průzkum Fáze 2. V této fázi proběhla analýza postupů identifikovaných ve Fázi 1 a byl kvantifikován jejich vliv na dostupnost a průběžné provozní náklady IT klíčového pracovního zatížení serverů. Na průzkum reagovali manažeři IT a správci datových center z 850 organizací, na nichž byla založena studie Fáze 2. Z těchto respondentů 162 organizací poskytlo dostatečné podrobnosti (údaje o nákladech, kvalitě služeb a metriky efektivity) a náhled na pracovní zatížení a související postupy klíčové infrastruktury, které umožnily validovat výsledky studie. Studie se zaměřila na výzkum souvislosti mezi osvědčenými postupy v oblasti klíčové infrastruktury a výkon operací IT v šesti běžných oblastech pracovního zatížení serveru. Každý prozkoumaný postup byl zanesen na mapu úrovně IO v modelu optimalizace klíčové infrastruktury, aby bylo možné stanovit úroveň IO každé účastnické organizace pro konkrétní pracovní zatížení. Pracovní zatížení infrastruktury serverů Studie se zaměřila na šest oblastí pracovního zatížení infrastruktury serverů, které jsou nezbytné pro nastartování a chod organizace. K těmto oblastem pracovního zatížení patří: Spolupráce Správa dat Identita a přístup Možnosti připojení Tisk Tato pracovní zatížení serverů byla analyzována z pohledu klíčové IO. Postupy analyzované ve studii souvisely se správou a chodem jednotlivých pracovních zatížení serveru, spíše než s konkrétními činnostmi v daném pracovním zatížení. Přestože byly postupy popsané v následujících shrnutích u tří nebo více oblastí pracovního zatížení společné, měly odlišný vliv na náklady na pracovní síly IT a dostupnost pracovního zatížení, a to v závislosti na daném pracovním zatížení.

7 6 Pracovní zatížení v oblasti spolupráce Pracovní zatížení v oblasti spolupráce zahrnuje postupy využívané ve správě podnikového obsahu, správě webového obsahu, ukládání dokumentů a vyhledávání v dokumentech, pracovní postupy související s dokumenty, sociální sítě a sledování projektů. Pracovní zatížení v oblasti spolupráce: přínos optimalizace klíčové infrastruktury Organizace IT spravující servery pro spolupráci na racionalizované úrovni IO dosáhly mnohem většího přínosu než organizace fungující na základní nebo standardizované úrovni. Díky schopnosti automatizovat správu clusterových serverů a další rutinní úkoly správy bylo v organizacích fungujících na racionalizované úrovni třeba mnohem nižší nasazení pracovních sil a nákladů IT na server. Nástroje klíčové infrastruktury založené na pravidlech a standardizovaná, předem naplánovaná údržba přispěly k větší dostupnosti v organizacích se standardizovanou úrovní IT. Organizace s racionalizovanou úrovní IT dokázaly dále snížit dopad prostojů systému prostřednictvím automatizované aplikace oprav a využitím ochrany před selháním u funkce clusteringu serverů a překlopení. Pracovní zatížení v oblasti spolupráce: Vyšší úroveň klíčové IO znamená nižší náklady na IT a vyšší dostupnost Organizace, které zavedly více osvědčených postupů v oblasti klíčové infrastruktury, měly efektivnější správu serverů a významně nižší náklady na pracovní síly IT než organizace, které tyto postupy nezavedly. Základní Standardizované Racionalizované Náklady na pracovní síly IT na uživatele a rok 89,68 USD 67,3 USD 1,24 USD Servery na IT FTE 4,6 10,8 91,8 Náklady na pracovní síly IT na server a rok USD USD USD Prostoje na server a rok (hodiny) 3,02 0,81 0,31 Pracovní zatížení v oblasti spolupráce: osvědčené postupy v oblasti klíčové infrastruktury V tomto pracovním zatížení měly postupy klíčové infrastruktury významný vliv na provozní náklady IT. Spolupráce je jedním z nedávno zavedených klíčových pracovních zatížení serverů. Organizace, které si jasně uvědomují hodnotu zavedení osvědčených postupů v oblasti klíčové infrastruktury, je však zavádějí rychle. Postupy s významným dopadem: 47 % účastníků studie, kteří využívají serverové clustery, vynaložilo z ročních nákladů na pracovní síly IT o USD na server méně než ti účastníci, kteří tento osvědčený postup nezavedli. Tento rozdíl je z větší části způsoben vyšší efektivitou dosaženou prostřednictvím správy databází spolupráce v tomto modelu nasazení. Nejlepší postup automatického nastavení, oprav a nasazení také vedl k významným úsporám nákladů na pracovní síly IT. Postupy zaváděné v širokém měřítku. Využití prahových hodnot základních výkonnostních parametrů, pravidelné údržby operačních systémů a standardizovaných obrazů mělo vliv na náklady na pracovní síly IT v rozsahu od USD do USD na server. Tyto postupy vytvářejí prostor pro vyšší efektivitu prostřednictvím automatizace, sledování podle pravidel a standardizovaných postupů údržby.

8 7 Postupy, které jsou zaváděny pomaleji. Pět postupů (integrace automatizovaného řešení potíží, integrace s databází prediktivní údržby, automatizovaná integrace se správou systémů, automatizované nasazení a integrace s centralizovanou identifikací a ukládáním metadat) jsou příklady postupů spolupráce, které byly zaváděny zřídka. Tyto postupy však byly spojeny s nižšími náklady na pracovní síly IT hodnocenými USD až USD na server. Tyto osvědčené postupy podporují funkce automatizovaného sledování systému, nasazení a reakcí na potíže, které identifikují kritické problémy a kořeny problémů a přitom vyžadují jen minimální zásahy ze strany pracovníků IT. Snížení nákladů na pracovní síly IT na server a rok USD USD USD USD 5000 USD USD - - Pracovní zatížení v oblasti spolupráce: Clustering serverů, automatizace je ohromný přínos Doporučené postupy v oblasti klíčové infrastruktury přímo souvisejí s náklady a mají hodnotu až USD na server. Proces automatizované obnovy Integrace s databází prediktivní údržby Integrováno s řešením potíží Automatizovaná integrace se správou systémů Clustering serverů Automatizované nastavení Automatizované aplikace oprav a překlopení Údržba operačního systému Stanovení prahových hodnot základních parametrů Integrace s centrálním úložištěm identity (ID)/metadat Integrováno s hlavní infrastrukturou pro řešení potíží 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Zavedení osvědčených postupů účastníky studie Standardizované bitové kopie Standardizovaný proces zabezpečení Automatizované zálohování Standardizované postupy Racionalizované / Dynamické postupy Poznámka: Grafy osvědčených postupů znázorňují rozdíl v nákladech na pracovní síly na server a rok u účastníků, kteří zavedli osvědčené postup, v porovnání s těmi účastníky, kteří osvědčené postup nezavedli. Hodnoty nejsou kumulativní. Pracovní zatížení v oblasti správy dat Pracovní zatížení v oblasti správy dat zahrnuje postupy využívané ve správě dat a serverů pro sdílení souborů v organizaci IT. Pracovní zatížení v oblasti správy dat: přínos optimalizace klíčové infrastruktury Oddělením IT spravujícím servery pro správu dat na racionalizované úrovni IO vznikly o 63 % nižší provozní náklady na server a jednotliví správci spravovali přibližně třikrát více serverů než v organizacích fungujících na základní úrovni. Automatizovaná virtualizace serverů, procesy nasazení a zabezpečení přispívají k nižšímu nasazení pracovníků IT. To souvisí s nižšími náklady a vyšší efektivitou FTE na server. Dostupnost správy dat v organizacích se standardizovanou úrovní dostupnosti klíčové IO byla vyšší než u organizací na základní úrovni IO. Avšak dostupnost správy dat v organizacích s racionalizovanou úrovní byla o něco nižší než u standardizovaných operací IT. Příčinou této anomálie může být skutečnost, že klíčové racionalizované postupy se zavádějí kvůli jiným výhodám, například kvůli úspoře nákladů a zvýšení všestrannosti.

9 8 Pracovní zatížení v oblasti správy dat: Osvědčené postupy v oblasti klíčové infrastruktury významně snižují náklady na IT Efektivní procesy, integrovaná sada nástrojů pomáhá správci minimalizovat nasazení. Základní Standardizované Racionalizované Náklady na pracovní síly IT na uživatele a rok 58,7 USD 30,56 USD 3,81 USD Servery na IT FTE 35,6 46,3 96,5 Náklady na pracovní síly IT na server a rok USD 2381 USD 1143 USD Prostoje na server a rok (hodiny) 1,20 0,63 0,96 Pracovní zatížení v oblasti správy dat: osvědčené postupy v oblasti klíčové infrastruktury V této oblasti pracovního zatížení byly zřejmé dva trendy: jasný přínos virtualizace pracovního zatížení správy dat a pomalé zavádění postupů automatizované správy, a to přes měřitelné výhody. Pracovní zatížení v oblasti správy dat: Automatizované procesy jsou přínosné, ale jsou málo využívány Automatizované procesy snižují nasazení pracovníků IT a trojnásobně zvyšují počet serverů spravovaných jedním FTE. Snížení nákladů na pracovní síly IT na server a rok USD USD 1500 USD 1000 USD 500 USD USD - - Automatizovaná integrace se správou systémů Integrace s databází prediktivní údržby Automatizovaná obnova Integrace s Centrálním úložištěm identity (ID)/metadat Automatizované nastavení Stanovení prahových hodnot pokročilých parametrů Proces automatizované obnovy 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Zavedení osvědčených postupů účastníky studie Využití virtualizace Integrace se systémem detekce narušení Standardizovaný proces přidávání, přesunu a změn serverů Stanovení prahových hodnot základních parametrů Standardizované postupy Racionalizované / Dynamické postupy

10 9 Postupy s významným dopadem. Virtualizace serverů umožňuje organizacím snížit množství hardwaru, ušetřit náklady na nástroje a vybavení a (při použití správy systémů) snížit náklady na pracovní síly IT. Tyto úspory se odrážejí v ročním rozdílu 2300 USD na server u nákladů na pracovní síly IT v organizacích, které tento postup zavedly, v porovnání s těmi, které tak neučinily. Automatizace je také velice významným činitelem: díky automatizaci vytváření, převádění a správy virtuálních serverů mohou pracovníci IT dynamicky přidělovat zdroje, zvyšovat poměr využití serverů a šetřit hardware, spotřebu energie a další náklady na IT. Postupy zaváděné v širokém měřítku. Účastníkům studie přinesly hodnotu dva široce zaváděné standardizované osvědčené postupy v této oblasti pracovního zatížení. Standardizace procesu přidávání, přesouvání nebo změn serverů pro správu dat pomáhá zajistit, aby byly k těmto rutinním úkolům využívány pouze osvědčené a efektivní postupy. Tento postup, který organizacím IT pomáhá předcházet přepracování nebo prostojům systému, měl roční dopad 1400 USD nákladů na pracovní síly IT na server. Stanovení prahových hodnot základních parametrů, postup sledování podle pravidel mělo roční dopad 700 USD nákladů na pracovní síly IT na server. Postupy, které jsou zaváděny pomaleji. Pouze 17 % účastníků studie integrovalo automatizovanou správu systémů s databází prediktivní údržby. Ovšem ti, kteří tak učinili, měli o 1100 USD nižší náklady na pracovní síly IT na server než organizace, které postup nezavedly. Tyto úspory jsou dány zavedením předem definovaných pravidel a akcí, jež se spouštějí událostmi v systému, a nástroji pro automatizované sledování a správu. Pracovní zatížení v oblasti identity a přístupu Pracovní zatížení v oblasti identity a přístupu (IDA) zahrnuje postupy využívané ke správě serverů identity a přístupu v podnikovém oddělení IT. Správa identity a přístupu zahrnuje podpůrné servery zajišťující protokol LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) nebo služby Microsoft Active Directory. Pracovní zatížení v oblasti identity a přístupu: přínos optimalizace klíčové infrastruktury V tomto pracovním zatížení vykázaly organizace s racionalizovaným provozem významné rozdíly, pokud jde o náklady na pracovní síly IT na uživatele a na server. Pracovní zatížení v oblasti identity a přístupu: Osvědčené postupy přispívají ke snížení nákladů na pracovní síly IT až o 80 % Standardní hardware, vytvoření bitových kopií a údržba operačních systémů snižují nasazení pracovníků IT a související náklady na uživatele. Základní Standardizované Racionalizované Náklady na pracovní síly IT na uživatele a rok USD 4,91 USD 3,91 USD Servery na IT FTE 52,9 59,0 82,3 Náklady na pracovní síly IT na server a rok 2083 USD 1869 USD 1339 USD Prostoje na server a rok (hodiny) 1,89 0,35 0,35

11 10 Dostupnost serverů zajišťovaná standardizovaným a racionalizovaným provozem byla prakticky stejná. Důvodem je skutečnost, že v pracovním zatížení v oblasti IDA jsou zlepšení dostupnosti obvykle spojena s kombinací efektivnějších procesů a integrované sady nástrojů. Možnosti těchto postupů přispívají k minimalizaci času, po který jsou servery offline, když správci dat odstraňují problémy, mění hardware serverů a provádějí údržbu sítě. Pracovní zatížení v oblasti identity a přístupu: osvědčené postupy v oblasti klíčové infrastruktury Protože prostředí serverů IDA vyžaduje po instalaci relativně nízkou úroveň správy a údržby, jsou provozní náklady nízké a dopad zavedení nejlepšího postupu na pracovní zatížení je omezený. Avšak funkce IDA, jako je například jednotné přihlašování, automatizované nastavení nebo integrace s centrálním úložištěm metadat identity (ID), jsou základem dalších osvědčených postupů v oblasti klíčové infrastruktury. Proto má zavedení osvědčeného postupu v této oblasti pracovního zatížení pozitivní vliv na jiná pracovní zatížení. Postupy s významným dopadem. Clustering serverů zajišťuje funkce zálohy a obnovy, které snižují riziko přerušení pracovního zatížení IDA. Funkce automatizovaného nastavení clusteringu serverů zkracuje reakční dobu a nasazení pracovníků IT. Postupy zaváděné v širokém měřítku. čtyři rozšířené standardizované osvědčené postupy (standardizovaný hardware, nové a další standardizované obrazy a údržba operačních systémů) zjednodušují rutinní úkoly IT. Tyto postupy snižují počet konfigurací klíčového softwaru, který musí pracovníci IT zavést a podporovat. Tyto osvědčené postupy měly dopad na náklady na pracovní síly IT v rozsahu od 140 USD do 200 USD na server. Postupy, které jsou zaváděny pomaleji. Postupy automatizovaného řešení potíží a automatizovaného nasazení přispěly k úspoře nákladů IT, ale oba byly zaváděny v menším měřítku (méně než 30 %). Tyto postupy minimalizují nasazení pracovníků IT a náklady, protože poskytují předem definované pracovní postupy, jež automatizují reakce na spouštěče problémových událostí a zajišťují plně definovaný, skriptovaný a vyzkoušený proces nasazení. Snížení nákladů na pracovní síly IT na server a rok 250 USD 200 USD 150 USD 100 USD 50 USD USD - - Pracovní zatížení v oblasti identity a přístupu: Osvědčené postupy vytváření bitových kopií a clusteringu zjednodušují rutinní úkoly správy IT Výhody optimalizovaných služeb identity a přístupu se materializují také v jiných oblastech pracovního zatížení. Automatizované řešení potíží Integrováno s hlavní infrastrukturou pro řešení potíží Údržba operačního systému Clustering serverů Vyvážení zatížení pomocí serverových clusterů Proces automatizované obnovy Využití virtualizace Standardizovaný hardware 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Zavedení osvědčených postupů účastníky studie Standardizované bitové kopie nové Standardizované bitové kopie přidávají kapacitu Vytváření bitových kopií nebo klonování serveru Standardizovaný proces přidávání, přesunu a změn serverů Standardizované postupy Racionalizované / Dynamické postupy

12 11 Pracovní zatížení v oblasti u Pracovní zatížení v oblasti u zahrnuje postupy nutné pro správu softwaru ových serverů a zajištění kvality a reaktivity služeb ových zpráv. Pracovní zatížení v oblasti u: přínos optimalizace klíčové infrastruktury Konsolidace serverů prostřednictvím virtualizace a automatizované nasazení serverů, zpětná vazba a hlášení přispělo ke snížení nákladů na provoz IT u účastníků studie na racionalizované úrovni IO. Automatizované řešení potíží, údržba operačních systémů serverů a funkce automatizované zpětné vazby a hlášení přispěly ke zlepšení dostupnosti v organizacích na racionalizované úrovni: Pracovní zatížení v oblasti u: Virtualizace a automatizované procesy až osminásobně snižují prostoje Automatizované řešení potíží, nasazení a zpětná vazba a hlášení přispívají k minimalizaci času, po který jsou servery offline. Základní Standardizované Racionalizované Náklady na pracovní síly IT na uživatele a rok 36,21 USD 22,67 USD 9,06 USD Servery na IT FTE 7,3 10,0 17,5 Náklady na pracovní síly IT na server a rok USD USD 6285 USD Prostoje na server a rok (hodiny) 9,42 1,13 0,73 Pracovní zatížení v oblasti u: osvědčené postupy v oblasti klíčové infrastruktury je další oblastí nezbytně důležitého pracovního zatížení, která je z hlediska provozu IT relativně složitá. Proto bývá provoz u nákladný a zavedení osvědčeného postupu může mít velký dopad na náklady na pracovní síly IT. Osvědčené postupy s významným dopadem. Jako velice přínosné v oblasti správy pracovního zatížení u lze označit několik osvědčených postupů souvisejících s automatizací. Například automatizované nasazení serverů využívá plně definovaný, skriptovaný a vyzkoušený proces nasazení, který lze v případě potřeby kdykoli využít s minimálním přizpůsobením. Oddělení IT, která zavedla tento postup, se vyhnula 9000 USD nákladů na pracovní síly IT na server prostřednictvím automatizace úloh nastavení a instalace, které byly dříve prováděny ručně. Osvědčené postupy zaváděné v širokém měřítku. Několik osvědčených postupů, například vyvážení zatížení pomocí serverových clusterů, stanovení prahových hodnot pokročilých parametrů a automatizované testování oprav bylo zaváděno poměrně často, ale měly relativně nízký dopad na náklady. Tyto postupy měly dopad na náklady na pracovní síly IT v rozsahu od 1000 USD do 3500 na server ročně. Postupy, které jsou zaváděny pomaleji. Automatizované řešení potíží poskytuje předem definovaný pracovní postup, který minimalizuje ruční reakce na upozornění na problémy v síti. Schopnost snížit zásahy pracovníků IT při řešení síťových problémů pomohla organizacím, které zavedly tento postup, vynaložit o 8000 USD nákladů na pracovní síly IT na server méně než tomu bylo v organizacích, které tyto postupy nezavedly.

13 12 Pracovní zatížení v oblasti u: Osvědčené postupy mají velký vliv na provozní náklady Virtuální servery mohou mít velký vliv, ale pouze když lze servery virtualizovat. Snížení nákladů na pracovní síly IT na server a rok USD USD USD USD 8000 USD 6000 USD 4000 USD 2000 USD USD - - Automatizované řešení potíží Údržba operačního systému Integrace s centrálním úložištěm identity (ID)/metadat Využití virtualizace Proces automatizované obnovy Automatizovaná zpětná vazba a hlášení Vytváření bitových kopií nebo klonování serveru Jediné přihlášení Integrováno s infrastrukturou QA dodavatele Stanovení prahových hodnot pokročilých parametrů Vyvážení zatížení ve službě/clusteru Automatizované testování oprav 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Zavedení osvědčených postupů účastníky studie Standardizované postupy Racionalizované / Dynamické postupy Pracovní zatížení v oblasti možností připojení Pracovní zatížení v oblasti možností připojení zajišťuje služby související s připojením, například protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), DNS (Domain Name System) a WINS (Microsoft Windows Internet Name Service). Pracovní zatížení v oblasti možností připojení: přínos optimalizace klíčové infrastruktury V tomto pracovním zatížení mělo na náklady a dostupnost IT vliv software imaging a klonování. Úspora času a nákladů díky efektivnějšímu automatickému nastavení, testování oprav a správě úložišť dále snížilo provozní náklady IT u organizaci s racionalizovanou infrastrukturou. Dostupnost pracovního zatížení se v jednotlivých úrovních IO měnila jen málo. Dostupnost v organizacích fungujících na racionalizované úrovni byla o něco nižší než ve standardizovaných skupinách. Tento vzorec podobný situaci u pracovního zatížení v oblasti správy dat naznačuje, že na této úrovni IO není dostupnost klíčovým přínosem, který vede k přijetí nejlepšího postupu. Dá se předpokládat, že cíl v podobě zvýšení dostupnosti je až na druhém místě za snižováním nákladů nebo lepším sladěním provozu IT s požadavky podniku.

14 13 Pracovní zatížení v oblasti možností připojení: Osvědčené postupy přispívají ke 12násobnému zvýšení efektivity správy serveru Efektivnější automatizované nastavení, testování oprav a správa úložišť umožňuje pracovníkům IT spravovat více serverů na jednoho FTE. Základní Standardizované Racionalizované Náklady na pracovní síly IT na uživatele a rok 23,07 USD 13,02 USD 0,96 USD Servery na IT FTE 29,4 118,2 366,8 Náklady na pracovní síly IT na server a rok 3753 USD 933 USD 301 USD Prostoje na server a rok (hodiny) 1,10 0,96 1,04 Pracovní zatížení v oblasti možností připojení: osvědčené postupy v oblasti klíčové infrastruktury Možnosti připojení jsou také poměrně vyzrálým pracovním zatížením. Osvědčené postupy jsou obecně dobře zavedené a mají menší vliv na provozní náklady IT, než je tomu u pracovního zatížení v oblasti spolupráce a u. Snížení nákladů na pracovní síly IT na server a rok 4000 USD 3500 USD 3000 USD 2500 USD 2000 USD 1500 USD 1000 USD 500 USD USD - - Pracovní zatížení v oblasti možností připojení: Díky zavedení osvědčených postupů vynakládají organizace až o 3500 USD na server méně Automatizace úkolů správy přináší významné úspory provozních nákladů. Automatizované testování oprav Automatizované vyřazení Správa mimo pásmo Integrace s centrálním úložištěm identity (ID)/metadat Automatizovaná obnova Automatizované nastavení Hierarchická správa úložišť Vytváření bitových kopií nebo klonování softwaru Vytváření bitových kopií nebo klonování serveru Automatizovaná integrace se správou systémů Clustering serverů Standardizovaný proces zabezpečení Údržba aplikací/služeb Využití virtualizace Údržba operačního systému 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Zavedení osvědčených postupů účastníky studie Standardizované postupy Racionalizované / Dynamické postupy

15 14 Osvědčené postupy s významným dopadem. Automatizované nastavení přináší nejvyšší úspory nákladů na pracovní síly IT u pracovního zatížení v oblasti možností připojení. 30 % organizací, které zavedly tento osvědčené postup, vynaložilo ročně o 3500 USD nákladů na pracovní síly IT na server méně než organizace, které tento osvědčené postup nezavedly. Testování oprav poskytuje standardní, předem definovaný pracovní postup, který testuje aktualizace zabezpečení před kompletním zavedením do výroby. Automatizací tohoto procesu dochází k odstranění postupů dříve prováděných ručně a snižuje se nasazení pracovníků IT (a související náklady na pracovní síly) u správy aktualizací zabezpečení. Organizace, které zavedly tento postup, vynaložily o 3200 USD méně nákladů na pracovní síly IT na server než organizace, které tento postup nezavedly. Postupy zaváděné v širokém měřítku. Údržba operačních systémů,virtualizace serverů, software imaging nebo klonování a clustering serverů to všechno jsou osvědčené postupy zaváděné v širokém měřítku. Umožňují organizacím rozšiřovat a přizpůsobovat pracovní zatížení podle požadavků. Tyto postupy vedle dopadu na náklady rovněž přispívají ke zvýšení dostupnosti pracovního zatížení. Postupy, které jsou zaváděny pomaleji. V tomto pracovním zatížení byla nedostatečně využívána celá řada osvědčených postupů, například správa mimo pásmo a automatizovaná obnova. Nejlepší postup automatizované obnovy snižuje dopad ztráty dat na podnik. Zajišťuje totiž, aby bylo vždy chráněno duševní vlastnictví a další životně důležitá data. Tento osvědčené postup umožňuje oddělením IT důsledně obnovovat data podle platných podnikových zásad a zásad IT. Organizace, které tento postup zavedly, platily přibližně o 500 USD nákladů na pracovní síly IT na server in ročně než organizace, které tento postup nezavedly. Pracovní zatížení v oblasti správy tisku Pracovní zatížení v oblasti správy tisku zahrnuje postupy nutné pro správu tiskových serverů v podnikovém oddělení IT. K činnostem patří správa hardwaru a softwaru tiskových serverů a zajišťování kvality a reaktivity tiskových služeb. Pracovní zatížení v oblasti správy tisku: přínos optimalizace klíčové infrastruktury Efektivita dosahovaná standardizovanými obrazy a postupy umožnila standardizovaným oddělením IT spravovat dvojnásobný počet serverů na jednoho správce než u oddělení fungujících na základní úrovni. Standardizace postupů, jako je například automatizované zálohování a standardizované obrazy, umožnila oddělením IT v této oblasti pracovního zatížení minimalizovat dobu, po kterou byly jejich servery offline z důvodu oprav. Pracovní zatížení v oblasti tisku: Efektivita správy serveru je dvojnásobná a dostupnost závratně stoupá Řada osvědčených postupů je však málokdy zavedena. Základní Standardizované Racionalizované Náklady na pracovní síly IT na uživatele a rok 19,78 USD 11,97 USD - Servery na IT FTE 40,4 87,5 - Náklady na pracovní síly IT na server a rok 2730 USD 1259 USD - Prostoje na server a rok (hodiny) 1,60 0,21 -

16 15 Pracovní zatížení v oblasti správy tisku: osvědčené postupy u klíčové infrastruktury Výsledky studie ukazují, že u pracovního zatížení v oblasti správy tisku existuje zřetelný přínos optimalizace správy tiskových serverů. Avšak jen překvapivě málo organizací se snažilo dosáhnout tohoto přínosu zavedením nejlepšího postupu. Přestože organizace v této oblasti pracovního zatížení zavedly některé racionalizované osvědčené postupy, žádná z organizací neprovozovala své tiskové služby na celkově racionalizované úrovni. To se odráží v obecně nízkém zavedení postupů správy tiskových serverů. Deset ze 13 nejčastěji zaváděných postupů v této oblasti pracovního zatížení (a všech racionalizovaných postupů) bylo zaváděno v měřítku menším než 30 %. Postupy s významným dopadem. Postup standardizovaných obrazů zjednodušuje správu serverů díky snížení konfigurací klíčového softwaru, který musí odborníci IT zavést a podporovat. Tento postup má dopad 3200 USD nákladů na pracovní síly IT na server související s aktualizací a údržbou obrazů. Postupy zaváděné v širokém měřítku. Z postupů správy tiskových serverů zaváděných v měřítku větším než 30 % měly největší dopad na náklady na pracovní síly IT postupy standardizace obrazů, standardizace hardwaru a automatizované zálohování. Díky zjednodušení rutinních a dříve ručně prováděných úkolů IT měly tyto postupy dopad na náklady IT v hodnotě od 1000 USD do 3200 USD na server. Postupy, které jsou zaváděny pomaleji. Mnoho typičtějších osvědčených postupů správy a automatizace u pracovního zatížení v oblasti tisku je zaváděno v menším měřítku. Z 10 postupů v této oblasti pracovního zatížení, které byly zaváděny v měřítku méně než 30 %, měly největší dopad na náklady IT postupy standardizace procesů zabezpečení a postupy údržby aplikací a služeb. Tyto postupy poskytující formalizovaný přístup k zabezpečení a zajišťující, aby klíčové pracovní zatížení IT splňovalo definované úrovně služeb, je spojeno s náklady na pracovní síly IT v hodnotě 3200 USD, respektive 2700 USD na server. Pracovní zatížení v oblasti tisku: Osvědčené postupy nabízejí velký potenciál úspor Většina osvědčených postupů souvisejících s tiskem byla málokdy zavedena. Organizace, které postupy přece jen zavedly, vynaložily o 1000 až 3200 USD méně než ty, které je nezavedly. Snížení nákladů na pracovní síly IT na server a rok 4000 USD 3500 USD 3000 USD USD 2000 USD 1500 USD 1000 USD 500 USD USD - - Integrováno s infrastrukturo u pro řešení potíží Automatizovan á integrace se správou systémů Integrace s databází prediktivní údržby Proces automatizované obnovy Údržba aplikací/služeb Integrace s centrálním úložištěm identity (ID)/metadat Standardizovaný proces zabezpečení Vytváření bitových kopií nebo klonování softwaru Stanovení prahových hodnot základních parametrů Vytváření bitových kopií nebo klonování serveru Standardizované bitové kopie přidávají kapacitu Standardizovaný hardware Automatizované zálohování 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Zavedení osvědčených postupů účastníky studie Standardizované postupy Racionalizované / Dynamické postupy

17 16 Dosažení osvědčených postupů prostřednictvím řešení společnosti Microsoft Řešení společnosti Microsoft dodávají stávajícím řešením klíčové infrastruktury jednotné funkce správy a zabezpečení. Mezi tato řešení, která umožňují zavedení osvědčených postupů a optimalizaci klíčové infrastruktury, patří například: Správa konfigurací. Poskytuje komplexní sadu nástrojů pro správu systému, které slouží k hodnocení, nasazení a aktualizaci serverů ve fyzických, virtuálních, distribuovaných a mobilních prostředích. Komplexní sledování. Umožňuje správcům operací a datových center identifikovat a řešit problémy ovlivňující stav distribuovaných služeb IT. Správa identity. Zajišťuje synchronizaci identity, správu certifikátů a hesel a automatické nastavení uživatelů v jediném řešení, které funguje v systémech Microsoft Windows a dalších organizačních systémech. Ochrana a obnova dat. Zajišťuje stálou ochranu dat u aplikací systému Windows a serverů souborů. Zabezpečení a dodržování předpisů. Zahrnuje komplexní řadu řešení podnikového zabezpečení, které poskytuje větší ochranu a kontrolu prostřednictvím integrace se stávající infrastrukturou IT. Správci datových center využívající řešení správy klíčové infrastruktury od společnosti Microsoft mohou tyto možnosti využít a pomocí svého známého prostředí správy systémů společnosti Microsoft a vlastních dovedností dosáhnout snížení nasazení pracovníků IT a souvisejících nákladů.

18 17 Řešení správy konfigurace Společnost Microsoft přináší řešení, které správcům datových center pomáhá podporovat menší počet fyzických zařízení a zabývat se zvyšujícím se počtem serverů a aplikací využívaných v datovém centru. Řešení správy konfigurace společnosti Microsoft: Automatizuje nastavení a aktualizace serveru prostřednictvím centralizace správy nasazení softwaru fyzických a virtuálních serverů v datovém centru. Konsoliduje fyzické servery převáděním, nastavováním a správou virtuálních zařízení. Toto řešení přispívá ke snížení provozních nákladů IT díky snížení spotřeby energie, optimalizace zdrojů IT, zlepšení efektivity pracovníků oddělení IT a zajišťováním aktualizace operačních systémů, softwaru zabezpečení a dalších aplikací. Řešení správy konfigurace umožňuje konsolidaci serverů a centralizovanou správu Virtualizace a správa systémů umožňují konsolidaci serverů; automatizované nastavení centralizuje úkoly správy konfigurace. Osvědčené postupy Proces automatizované obnovy Automatizované aplikace oprav/překlopení Automatizované testování oprav Údržba operačního systému Vytváření bitových kopií nebo klonování serveru Standardizovaný proces přidávání, přesunu a změn serverů Využití virtualizace Řešení společnosti Microsoft Snížení provozních nákladů IT automatizací klíčových úkolů fyzických a virtuálních serverů: Povolení automatizovaného nasazení a aktualizace Konfigurace sledování a upozornění Snížení nákladů na hardware a správu konsolidací virtualizovaných serverů: Automatizace převádění fyzických serverů na virtuální Povolení rychlého automatického nastavení Rozšíření jednotného přístup ke správě na VMware Rozšíření jednotného přístup ke správě na investice VMware Produkty správy konfigurace společnosti Microsoft Řešení správy konfigurace společnosti Microsoft využívá tyto produkty, které poskytují automatizovanou virtualizaci, funkce automatického nastavení a aktualizace: System Center Configuration Manager 2007 R2, který komplexně hodnotí, zavádí a aktualizuje servery, klientské počítače a zařízení. System Center Virtual Machine Manager 2008, který organizacím umožňuje konfigurovat a nasazovat nová virtuální zařízení a centrálně spravovat fyzickou a virtuální infrastrukturu z jedné konzole. Windows Server 2008 Solution Accelerators, který obsahuje osvědčené pokyny a automatizované nástroje, jež organizacím umožní vyhodnotit hardware a zavést a bezpečně provozovat systém Windows Server Offline Virtual Machine Servicing Tool, který aktivně provádí opravy virtuálních zařízení ve stavu offline a zajišťuje jejich kompatibilitu, ochranu a připravenost před spuštěním v podnikové síti.

19 18 Komplexní řešení sledování Komplexní řešení sledování od společnosti Microsoft umožňuje správcům datových center sledovat prostředí aplikací v celém podniku nezávisle na jeho složitosti a identifikovat potenciální problémy, které ovlivňují podnikové procesy a pracovní postupy. Toto řešení podporuje: Komplexní správu služeb, kterou lze snadno přizpůsobit a rozšířit. Osvědčené řešení svého druhu pro systém Windows, založené na odborných znalostech ze serveru společnosti Microsoft, klientů a aplikačních týmů. Větší možnosti efektivity a kontroly, které automatizují rutinní, záložní úkoly a poskytují inteligentní hlášení a sledování. Komplexní řešení sledování maximalizuje dobu provozu a reaktivitu systému Automatizovaná správa a řešení potíží a integrované ovládací prvky umožňují komplexní sledování v prostředí podnikového serveru. Osvědčené postupy Automatizovaná zpětná vazba a hlášení Stanovení prahových hodnot parametrů Automatizovaná integrace se správou systémů Automatizované řešení potíží Integrováno s hlavní infrastrukturou pro řešení potíží Integrováno s infrastrukturou QA dodavatele Integrováno s databází prediktivní údržby Řešení společnosti Microsoft Snížení nákladů na údržbu a prostoje prostřednictvím funkcí automatizovaného sledování: Aktivní přístup ke sledování aplikací a služeb Povolení komplexního sledování ve všech operačních systémech, virtuální prostředí nadřízeného dohledu a serverů Rozšíření sledování na požadovanou správu konfigurace a hlášení událostí zabezpečením Toto řešení využívá otevřenou platformu s možností rozšíření, která pomáhá zajistit, aby služby, aplikace a servery IT fungovaly hladce a splňovaly úrovně služeb pro maximalizaci doby provozu a reaktivity. Produkty komplexního sledování od společnosti Microsoft Komplexní řešení sledování od společnosti Microsoft využívá tyto produkty k zajištění automatizovaných upozornění, řešení potíží a funkcí zpětné vazby a hlášení v operačních systémech v prostředích virtuálních a fyzických serverů: System Center Operations Manager, poskytující komplexní správu služeb, která organizacím pomáhá zvýšit efektivitu IT a umožňuje lepší kontrolu jejich infrastruktury IT. System Center Virtual Machine Manager 2008, který organizacím umožňuje konfigurovat a nasazovat nová virtuální zařízení a centrálně spravovat fyzickou a virtuální infrastrukturu z jedné konzole. Windows Server 2008 Solution Accelerators, který obsahuje osvědčené pokyny a automatizované nástroje, jež organizacím umožní vyhodnotit hardware a zavést a bezpečně provozovat systém Windows Server Service Level Dashboard Solution Accelerator, který poskytuje výkon z hlediska uživatele prostřednictvím simulace činností uživatele z různých míst v síti a odesíláním výsledných pozorování správci operací systémového centra.

20 19 Řešení správy identity Řešení správy identity společnosti Microsoft přináší integrované a komplexní řešení pro správu celé doby životnosti identit uživatelů a s nimi spojených údajů. Zajišťuje synchronizaci identity, správu certifikátů a hesel a automatické nastavení uživatelů v jediném řešení, které funguje v systémech Windows a heterogenních systémech. Další verze řešení umožňuje komplexní správu identity a přístupu v podniku: zajišťuje integrované řešení správy identity sloužící odborníkům IT, koncovým uživatelům a vývojářům. Toto nové řešení přináší výkonné samoobslužné funkce koncovým uživatelům sady Office, bohatou nabídku nástrojů pro správu a zdokonalenou automatizaci odborníkům IT a možnosti rozšíření pro vývojové pracovníky. Řešení obsahuje: Jedno zobrazení digitálních identit ve více systémech identity. Automatizované nastavení uživatelů, které synchronizuje identity a hesla v celé řadě adresářů, databází a soukromých systémů identity. Řešení správy identity snižuje náklady na přístup a správu údajů Automatizované ověřování, nastavení a vyřazovaná snižuje náklady na správu identity a životnost přístupů. Osvědčené postupy Integrace s centrálním úložištěm identity (ID)/metadat Jediné přihlášení Automatizované nastavení Automatizované vyřazení Řešení společnosti Microsoft Synchronizace identit a hesel Automatizace nastavení účtů Poskytnutí samoobslužné správy přístupu, uživatelských profilů a ověřování Správa pracovních postupů pomocí sady Microsoft Office a severu SharePoint Server Automatizované nastavení těchto aplikací poskytuje uživatelům okamžitý přístup ke zdrojům v sítích intranet a extranet, (například k obsahu, souborům a pracovnímu prostoru). Produkty pro správu identity od společnosti Microsoft Řešení pro správu identity od společnosti Microsoft zahrnuje tyto produkty, které přinášejí funkce automatizovaného nastavení, ověřování a vyřazování:

21 20 Identity Lifecycle Manager 2007 Feature Pack 1, využívající automatizaci běžných úkolů ke snížení nákladů na správu identity a životnost přístupů díky zajištění jednoho zobrazení identity uživatele v heterogenních počítačových prostředích. Windows Server 2008 Solution Accelerators, který obsahuje osvědčené pokyny a automatizované nástroje, jež organizacím umožní vyhodnotit hardware a zavést a bezpečně provozovat systém Windows Server Řešení ochrany a obnovy dat Řešení ochrany a obnovy dat od společnosti Microsoft přináší funkce ochrany dat, obnovení a spolehlivosti fyzických a virtuálních serverů a aplikací. Toto řešení přispívá k zajištění: Kontinuity podnikání prostřednictvím virtualizace serverů, která umožňuje rychlou obnovu virtuálních zařízení v případě selhání. Technologie virtualizace podporuje rychlou obnovu stavu operačního systému virtuálních zařízení. Funkce zálohování a obnovy díky obnově nezbytně důležitých podnikových dat a fyzického i virtuálního prostředí datového centra po výpadku napájení, ztrátě dat nebo potížích s poškozenými soubory. Tato funkce podporující zálohování počítačů Windows Server a aplikací systému Windows umožňuje obnovu v řádu minut, spíše než hodin. Řešení ochrany a obnovy podporuje kontinuitu podnikání a dostupnost pracovního zatížení Funkce automatizovaného zálohování a obnovy zjednodušují správu pracovního zatížení a maximalizují dobu provozu. Osvědčené postupy Automatizovaná archivace obsahu Automatizované zálohování Automatizovaná obnova Hierarchická správa úložišť Automatizace obnovy Řešení společnosti Microsoft Snižuje náklady na obnovu aplikací společnosti Microsoft a obnovení ve fyzickém i virtuálním prostředí: Centralizované automatické zálohování a obnova Záloha na disk pro rychlejší obnovu a samoobslužné obnovení souborů koncových uživatelů Snížení dopadu na obchodní náklady prostřednictvím řešení kontinuity podnikání a správy a správy virtualizace serverů Zajištění vysoké úrovně dostupnosti a kontinuity podnikání prostřednictvím virtuálních zástupců Zavedením řešení ochrany a obnovy dat dochází ke zjednodušení správy úložišť, zlepšení dostupnosti systému a zvýšení pružnosti reakcí pracovního zatížení IT. Produkty ochrany a obnovy dat společnosti Microsoft Řešení ochrany a obnovy dat společnosti Microsoft zahrnují tyto produkty, které zajišťují virtualizaci serverů, funkci centralizovaného zálohování a obnovy:

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

Důvěryhodná výpočetní základna -DVZ

Důvěryhodná výpočetní základna -DVZ Důvěryhodná výpočetní základna -DVZ Petr Krůček, ICZ a. s. 12. 4. 2010, Hradec Králové 1 Důvěryhodná výpočetní základna -DVZ Bezpečná platforma budoucnosti Komplexní řešení zabezpečené výpočetní infrastruktury

Více

Virtualizace serverů v ČSOB

Virtualizace serverů v ČSOB 5 Shared Experience Technická řešení Virtualizace serverů v ČSOB ČSOB jsme pomohli vybudovat globální evropské data-centrum, ušetřit náklady a zkrátit dobu dodání serverů pro nové aplikace a to díky virtualizaci

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

Windows Server 2003 Active Directory

Windows Server 2003 Active Directory Windows Server 2003 Active Directory Active Directory ukládá informace o počítačích, uživatelích a ostatních objektech v síti. Zpřístupňuje tyto zdroje uživatelům. Poskytuje komplexní informace o organizaci,

Více

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.)

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Předmět: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (1 v.h.) 1. VYUČOVACÍ HODINA BOZP Předmět: Základní pojmy a principy sítí (6 v.h.) 2. VYUČOVACÍ HODINA

Více

DNS, DHCP DNS, Richard Biječek

DNS, DHCP DNS, Richard Biječek DNS, DHCP Richard Biječek DNS (Domain Name System) Překlady názvů hostname Informace o službách (např. mail servery) Další služby (zpětné překlady, rozložení zátěže) Hlavní prvky DNS: DNS server(y) DNS

Více

Kamerový systém Security Center OMNICAST

Kamerový systém Security Center OMNICAST Kamerový systém Security Center OMNICAST Security Center Omnicast je dlouhodobou investicí do bezpečnosti vaší firmy. Díky maximální flexibilitě, otevřené architektuře a pravidelně uváděným aktualizacím

Více

jaromir.slesinger@ca.com

jaromir.slesinger@ca.com Jarom jaromir.slesinger@ca.com Source: IDC Server Virtualization MCS 2007, 2008, 2009; IDC Datacenter and Cloud Survey 2010 Rostou nároky na rychlost technologických inovací s cílem: 2 Virtualizace hnací

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

INVESTICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ DO IT Trendy ve využívání ICT

INVESTICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ DO IT Trendy ve využívání ICT 19. nezávislý průzkum Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR INVESTICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ DO IT Trendy ve využívání ICT N: 500 MSP (více jak 100 mil. Kč tržeb) Praha, 7.3.2013 Výzkum

Více

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange 1989 1996 2001 2003 Microsoft Office Kancelářský balík Microsoft Exchange Emailové a groupwarové řešení Microsoft Sharepoint Portal Server Webová platforma pro spolupráci a správu obsahu Microsoft Live

Více

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com DESKTOP: Windows Vista Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client daniela.liskova@microsoft.com TCO desktopů analýzy spol. Gartner Téměř 80% všech nákladů v IT vzniká po nákupu tj. na správě, opravě,

Více

Představujeme KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

Představujeme KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS Představujeme KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Obchodní faktory a jejich dopad na IT AKCESCHOPNOST Jednejte rychle, pohotově a flexibilně 66 % vlastníků firem považuje akceschopnost za svou prioritu

Více

Z internetu do nemocnice bezpečně a snadno

Z internetu do nemocnice bezpečně a snadno Z internetu do nemocnice bezpečně a snadno Petr Hron, S.ICZ a.s. 2014 1 Z internetu do nemocnice bezpečně a snadno Identifikace problému Co je k tomu potřeba Bezpečný vzdálený přístup Bezpečnostní architektura

Více

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Jaké jsou jejich řešení? Tlak na snižování nákladů Využití nových technologií a rostoucí

Více

Sjednotit, zjednodušit, posílit. posílit. Rackové servery Cisco UCS C-Series. Obchodní přehled

Sjednotit, zjednodušit, posílit. posílit. Rackové servery Cisco UCS C-Series. Obchodní přehled Rackové servery Cisco UCS C-Series Obchodní přehled Sjednotit, Sjednotit, zjednodušit, zjednodušit, posílit posílit AT Computers, 26.10.2010 Tomáš Chott ciscosupport@atcomp.cz UCS C- Series v1.0 2009 Cisco

Více

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě.

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě. POZVÁNKA NA KURZY Dovolujeme si zaměstnance Vaší školy pozvat na bezplatná školení sponzorovaná firmou Microsoft, která se konají na naší škole. Tato nabídka se týká všech zaměstnanců školství pedagogů

Více

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services DATASHEET Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services Získejte klíčový náhled do zdraví vaší adresářové služby a maximalizujte výkonnost vašich IT zařízení

Více

Představení společnosti a produktů ESET ESET software, spol. s r.o. Petr Heřman

Představení společnosti a produktů ESET ESET software, spol. s r.o. Petr Heřman Představení společnosti a produktů ESET ESET software, spol. s r.o. Petr Heřman O společnosti ESET ESET vyvinul jeden z prvních antivirových produktů na světě Lídr v oblasti proaktivní detekce hrozeb 1987

Více

Osnova dnešní přednášky

Osnova dnešní přednášky Osnova dnešní přednášky Pracovní skupina x doména Active Directory Něco z historie Použité technologie Pojmy Instalace Active Directory DNS DNS v Active Directory Pracovní skupina x doména Pracovní skupina

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM SLUŽEB A JEJICH CEN 1. Rozložení subjektů Počet počítačů Počet organizací % malé subjekty 100 6200 97 střední subjekty 1000 180 2.5 velké subjekty 10000 30 0.5 Úroveň

Více

Optimalizace infrastruktury cesta ke kontrole IT. Pavel Salava Specialist Team Unit Lead Microsoft, s.r.o

Optimalizace infrastruktury cesta ke kontrole IT. Pavel Salava Specialist Team Unit Lead Microsoft, s.r.o Optimalizace infrastruktury cesta ke kontrole IT Pavel Salava Specialist Team Unit Lead Microsoft, s.r.o Agenda Maturity model Optimalizace infrastruktury Přínosy optimalizace pro společnost Co znamená

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v oblasti ICT vybavení dosáhnout

Více

Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011

Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011 Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011 Představení CA Technologies #1 na trhu IT Management Software 4.5 miliard USD ročního

Více

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 Definice - outsourcing Outside resource using Termín outsourcing se všeobecně používá pro dlouhodobé převedení určité oblasti služeb na poskytovatele

Více

Alcatel-Lucent VitalQIP DNS/DHCP & IP Management Software

Alcatel-Lucent VitalQIP DNS/DHCP & IP Management Software Vítáme Vás Alcatel-Lucent VitalQIP DNS/DHCP & IP Management Software Pavel Moulis 13.9.2012 COPYRIGHT 2011 ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE. ALL RIGHTS RESERVED. AGENDA 1. Co je IPAM definice, výzvy 2. VitalQIP

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Koncept. Centrálního monitoringu a IP správy sítě

Koncept. Centrálního monitoringu a IP správy sítě Koncept Centrálního monitoringu a IP správy sítě Koncept Centrálního monitoringu a IP správy sítě Společnost Novicom, společně se svým partnerem, společností INVEA-TECH, nabízí unikátní koncept Centralizovaného

Více

Systém CA Host-Based Intrusion Prevention System r8

Systém CA Host-Based Intrusion Prevention System r8 STRUČNÉ INFORMACE O PRODUKTU: CA HOST-BASED INTRUSION PREVENTION SYSTEM Systém CA Host-Based Intrusion Prevention System r8 SYSTÉM CA HOST-BASED INTRUSION PREVENTION SYSTEM (CA HIPS) JE SPOJENÍM SAMOSTATNÉ

Více

Úvod 11 1. Ovládáme základní nástroje 17

Úvod 11 1. Ovládáme základní nástroje 17 Obsah Úvod 11 1. Ovládáme základní nástroje 17 Příprava konzolí Microsoft Management Console (MMC) 17 Instalace potřebných komponent 17 Registrace komponenty 18 Sestavení vlastní konzoly 19 Přenos konzoly

Více

Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury

Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury Společnost AŽD Praha nabízí ve svém portfoliu řadu profesionálních systémů řízení provozu a zajištění jeho bezpečnosti. Stejnou filosofii se

Více

Microsoft Services Premier Support. Implementace Zákona o kybernetické bezpečnosti

Microsoft Services Premier Support. Implementace Zákona o kybernetické bezpečnosti Microsoft Services Premier Support Implementace Zákona o kybernetické bezpečnosti 1 Organizační opatření Vyhláška k ZKB 4 Řízení rizik, odst. 4 povinná osoba zvažuje hrozby Písm. c) zneužití identity jiné

Více

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Obsah I. Úvod... 2 II. Cíl dokumentu... 2 III. Fáze projektu... 2 IV. Popis jednotlivých fází projektu... 2 1. Fáze 1. - Analýza... 2 2. Fáze 2. -

Více

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Účelem veřejné zakázky je vybudování, provoz a údržba infrastruktury pro provozování aplikací a služeb

Více

Bezepečnost IS v organizaci

Bezepečnost IS v organizaci Bezepečnost IS v organizaci analýza rizik Zabezpečení informačního systému je nutné provést tímto postupem: Zjistit zranitelná místa, hlavně to, jak se dají využít a kdo toho může zneužít a pravděpodobnost

Více

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu příloha č. 1 k PPR-15689-2/ČJ-2013-990656 Část 1 Technická specifikace Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu Předmět Veřejné zakázky: Řešení pro dodání speciálního SW pro

Více

Případová studie. Petr Leština Client IT Architekt. ...aneb implementace IBM cloudu u zákazníka v Čechách. 2011 IBM Corporation

Případová studie. Petr Leština Client IT Architekt. ...aneb implementace IBM cloudu u zákazníka v Čechách. 2011 IBM Corporation Případová studie...aneb implementace IBM cloudu u zákazníka v Čechách Petr Leština Client IT Architekt Agenda Reference na Cloud Computing Implementaci privátního cloudu u nadnárodního zákazníka v ČR Závěr

Více

Moderní infrastruktura základ egovernmentu

Moderní infrastruktura základ egovernmentu Moderní infrastruktura základ egovernmentu www.huawei.com Tomáš Zloch tomas.zloch@huawei.com Úspory vs vyšší požadavky Snaha šetřit vs Požadavky na moderní služby Page 2 Vize... Digitalizace Centralizace

Více

IBM TotalStorage Productivity Center Overview

IBM TotalStorage Productivity Center Overview IBM TotalStorage Productivity Center Overview Ondřej Bláha IT Specialist oblaha@cz.ibm.com Důležité otázky na které má IBM TPC Center odpověď Kolik volného diskového prostoru mám k dispozici pro své aplikace?

Více

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation IBM Cloud computing Jak postavit enterprise cloud na klíč Petr Leština Client IT Architect Agenda Úvod Architektura privátního cloudu (IaaS a PaaS) Smart Cabinet pro provoz cloud infrastruktury Závěr Cloud

Více

Zhodnocení architektury podniku. Jiří Mach 28. 8. 2014

Zhodnocení architektury podniku. Jiří Mach 28. 8. 2014 Zhodnocení architektury podniku Jiří Mach 28. 8. 2014 Obsah Zhodnocení architektury podniku Zahájení projektu Metodika/framework Harmonogram projektu 1. fáze: vytvoření popisu AS-IS stavu 2. fáze: analýza

Více

IBM Virtualizace. Virtualizace

IBM Virtualizace. Virtualizace IBM Virtualizace Virtualizace 2 Virtualizace Chystáte se virtualizovat? Vybíráte vhodnou platformu? IBM pro Vás připravila virtualizační balíčky, které uspokojí Vaše technické potřeby a umožní Vám soustředit

Více

Aktivní bezpečnost sítě

Aktivní bezpečnost sítě Aktivní bezpečnost sítě Jindřich Šavel 27/11/2014 NOVICOM s.r.o. 2012 2014 Novicom All rights s.r.o. reserved. All rights reserved www.novicom.cz, sales@novicom.cz Program prezentace Představení společnosti

Více

Seminář Office 365. Tomáš Mirošník a Pavel Trnka COMPUTER HELP, spol. s r.o.

Seminář Office 365. Tomáš Mirošník a Pavel Trnka COMPUTER HELP, spol. s r.o. Seminář Tomáš Mirošník a Pavel Trnka COMPUTER HELP, spol. s r.o. O nás Na trhu od roku 1993 Komplexní služby v IT Dodávky software a hardware Vzdělávání a certifikace IT řešení, podpora Vývoj aplikací

Více

Novinky v RHEV 3.1 Představení Red Hat Identity Managementu Radek Langkramer, konzultant

Novinky v RHEV 3.1 Představení Red Hat Identity Managementu Radek Langkramer, konzultant Novinky v RHEV 3.1 Představení Red Hat Identity Managementu Radek Langkramer, konzultant RED HAT ENTERPRISE VIRTUALIZATION Základní vlastnosti Feature High Availability Live Migration System Scheduler

Více

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Microsoft Windows Server System Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Přehled Země: Česká republika Odvětví: Služby, zábavní průmysl Vedení

Více

Přehled. Inventurou prošlo téměř 10 000 licencí na software. Země: Česká republika. Odvětví: Bankovnictví a finance.

Přehled. Inventurou prošlo téměř 10 000 licencí na software. Země: Česká republika. Odvětví: Bankovnictví a finance. Případová studie Provident Financial mohl díky SoftwareONE provést účetní inventuru software a zamezit zbytečné investici do nepotřebných licencí na IVR systém Přehled Země: Česká republika Odvětví: Bankovnictví

Více

Altiris Server Management Suite 7.1 společnosti Symantec Standardizované řízení pro distribuovaná heterogenní serverová prostředí

Altiris Server Management Suite 7.1 společnosti Symantec Standardizované řízení pro distribuovaná heterogenní serverová prostředí Standardizované řízení pro distribuovaná heterogenní serverová prostředí Přehled Správu současných datových center komplikuje směsice tradičních fyzických serverů, rostoucí řada různorodých virtuálních

Více

Místo plastu lidská dlaň

Místo plastu lidská dlaň PalmSecure Bezkontaktní biometrická identifikace osob pomocí obrazu krevního řečiště y Místo plastu lidská dlaň FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS s.r.o. V Parku 22 148 00 Praha 4 End User Services Ing. Martin

Více

Jak spustit provoz v DR lokalitě snadno a rychle

Jak spustit provoz v DR lokalitě snadno a rychle Moderní a spolehlivá řešení pro ukládání dat Jak spustit provoz v DR lokalitě snadno a rychle David Gottvald GAPP System Požadavky zákazníků Potřebujeme mít data ve druhé lokalitě pro případ katastrofy.

Více

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Kdo jsme? Společnost se sídlem v USA Zálohovací software Software pro ochranu proti haváriím Nástroje pro správu disků Nástroje pro

Více

Praha, 31.3. 2011. Martin Beran

Praha, 31.3. 2011. Martin Beran Datová centra Design studie Praha, 31.3. 2011 Martin Beran martin.beran@simac.cz cz 1 Design studie 2 Implementace virtuálních pracovních stanic na platformě FlexPod + VMWare View 2 Výchozí stav Provozování

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů Model Mainframe Centralizované řešení Cena za strojový čas Klientská zařízení nedisponují výkonem Vysoké pořizovací náklady na hardware Bez softwarových licencí software na míru Model Klient Server Přetrvává

Více

IBM Lotus Domino 7. Člen rodiny IBM Workplace TM. Charakteristika

IBM Lotus Domino 7. Člen rodiny IBM Workplace TM. Charakteristika Zvyšte efektivitu uživatelů a IT rozvinutím spolupracujících aplikací na vysoce bezpečné, vysoce výkonné platformě se snadnou správou IBM Lotus Domino 7 Člen rodiny IBM Workplace TM Charakteristika Ponecháním

Více

České Budějovice. 2. dubna 2014

České Budějovice. 2. dubna 2014 České Budějovice 2. dubna 2014 1 IBM regionální zástupci - Jihočeský kraj Michal Duba phone: +420 737 264 058 e-mail: michal_duba@cz.ibm.com Zdeněk Barlok phone: +420 731 435 534 e-mail: zdenek_barlok@cz.ibm.com

Více

<Insert Picture Here> Jak garantovat bezpečnost systémů ve státní správě

<Insert Picture Here> Jak garantovat bezpečnost systémů ve státní správě 1 Jak garantovat bezpečnost systémů ve státní správě Tomáš Dvořáček Oracle Consulting Kvíz na začátek Čím se proslavil tento muž: Jménem Herve Falciani Autor bezpečnostního SW pro

Více

Virtualizace aplikačních serverů na vzdálených lokalitách ČSSZ radikálně zvýšila jejich dostupnost

Virtualizace aplikačních serverů na vzdálených lokalitách ČSSZ radikálně zvýšila jejich dostupnost Virtualizace aplikačních serverů na vzdálených lokalitách ČSSZ radikálně zvýšila jejich dostupnost Přehled Země: Česká republika Odvětví: ČSSZ je samostatnou rozpočtovou organizací podřízenou Ministerstvu

Více

Technická specifikace předmětu plnění:

Technická specifikace předmětu plnění: Technická specifikace předmětu plnění: Poskytnutí standardní služby Premier Support zahrnující konzultační a implementační podporu, řešení problémů u produktů v nepřetržitém režimu 24x7 v rámci aktuálního

Více

U nás na farmě (Linux konsolidace) konference itsmf 22.-23.1.2015

U nás na farmě (Linux konsolidace) konference itsmf 22.-23.1.2015 U nás na farmě (Linux konsolidace) konference itsmf 22.-23.1.2015 Ladislav LÁLA MBA Enterprise Platforms Manager Jiří Snopek Midrange Infrastructure Manager Česká spořitelna v kostce založena 1825 5,2

Více

Jan Váša TGB Sales Representative, Oracle Czech 10. června 2011 MRI Kladno

Jan Váša TGB Sales Representative, Oracle Czech 10. června 2011 MRI Kladno Jan Váša TGB Sales Representative, Oracle Czech 10. června 2011 MRI Kladno Oracle a veřejná správa Oracle a veřejná správa Oracle není jen databáze Oracle a veřejná správa Oracle

Více

Radim Dolák Gymnázium a Obchodní akademie Orlová

Radim Dolák Gymnázium a Obchodní akademie Orlová Radim Dolák Gymnázium a Obchodní akademie Orlová Úvod Cíl prezentace Samba historie a budoucnost Samba - vlastnosti Samba verze 4 a 4.1 Instalace Současný a plánovaný stav Instalace Správa Testování a

Více

Zvýhodněné ceny: 3.999, * (6x 1TB SATA) nebo 10.499, * (12x 2TB SATA) Pouze do 30. dubna 2011!

Zvýhodněné ceny: 3.999, * (6x 1TB SATA) nebo 10.499, * (12x 2TB SATA) Pouze do 30. dubna 2011! Unikátní pokročilé funkce nyní za cenu low-endu NetApp FAS2020 Zvýhodněné ceny: 3.999, * (6x 1TB SATA) nebo 10.499, * (12x 2TB SATA) Pouze do 30. dubna 2011! Velmi jednoduchá a efektivní správa celého

Více

WebWalker www.webwalker.cz

WebWalker www.webwalker.cz WebWalker www.webwalker.cz Efektivní nástroj pro automatické testy webových aplikací Tester k vašim službám: WebWalker WebWalker je nástroj určený pro automatizované testování webových aplikací, který

Více

Integrace formou virtualizace

Integrace formou virtualizace Integrace formou virtualizace Jiří Jarema Radek Vojkůvka Úvod Integrace Virtualizace Cloud Virtualizace Serverová Desktopová Virtualizace aplikací Desktops Apps 2 Výchozí stav Uživatelé v různých lokalitách

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Konfigurace webového prohlížeče Verze 01-04 2013 e-utilityreport - vyjadřování k existenci sítí OBSAH OBSAH... 2 1. O SLUŽBĚ E-UTILITYREPORT... 2 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ... 3 2.1

Více

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz 1 Výchozí model MMDIS pro identifikaci možností outsourcingu

Více

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace INFORMACE O PRODUKTU: CA AppLogic CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace agility made possible CA AppLogic je platforma na klíč založená na technologii cloud computing, která pomáhá podnikům

Více

CLOUD ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

CLOUD ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CLOUD Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Cloudové služby Autor Martin Šimůnek Datum 10. 11. 2012 Stupeň atypvzdělávání

Více

Symantec Mobile Management for Configuration Manager 7.2

Symantec Mobile Management for Configuration Manager 7.2 Symantec Mobile Management for Configuration Manager 7.2 Škálovatelná, bezpečná a integrovaná správa zařízení Katalogový list: Správa koncových zařízení a mobilita Přehled Mobilní zařízení pronikají nebývalou

Více

Obsah. Architektura Hyper-V... 17 Rodičovský oddíl... 19 Hypervisor Windows... 20 Ovladače režimu jádra... 20 Aplikace uživatelského režimu...

Obsah. Architektura Hyper-V... 17 Rodičovský oddíl... 19 Hypervisor Windows... 20 Ovladače režimu jádra... 20 Aplikace uživatelského režimu... Obsah Úvod... 11 Co je virtualizace... 11 Virtualizace ala Microsoft... 11 Všechno je to o Windows... 12 Nástroje System Center... 12 Kombinace virtualizačních technologií... 12 Proč Hyper-V... 12 Proč

Více

Nabídka školení 2013. infrastruktura webová řešení marketing

Nabídka školení 2013. infrastruktura webová řešení marketing Nabídka školení 2013 infrastruktura webová řešení marketing IT školení kurzy a školení věnované pracovníkům a manažerům v IT Okruhy školení témata jsou připravována individuálně podle potřeb každého zákazníka

Více

Česká pošta, s.p. na Linuxu. Pavel Janík open source konzultant

Česká pošta, s.p. na Linuxu. Pavel Janík open source konzultant Česká pošta, s.p. na Linuxu Pavel Janík open source konzultant Česká pošta, s.p. 1993: založen státní podnik Česká pošta oddělením od společnosti Český Telecom nezávislá na státním rozpočtu poskytuje listovní,

Více

Altiris Asset Management Suite 7.1 společnosti Symantec Zajištění souladu a maximální využití investic do IT

Altiris Asset Management Suite 7.1 společnosti Symantec Zajištění souladu a maximální využití investic do IT Zajištění souladu a maximální využití investic do IT Přehled Změny v IT jsou nevyhnutelné, ale správa prostředků poskytuje výchozí bod pro disciplinovanou správu založenou na standardech, která zlepšuje

Více

RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí. Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o.

RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí. Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o. RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o. Red Hat Enterprise Virtualization for Desktops (RHEV-D) Desktop virtualization Vlastnosti efektivní

Více

Webové informační systémy Ing. Jiří Šilha, LANius s.r.o.

Webové informační systémy Ing. Jiří Šilha, LANius s.r.o. Webové informační systémy Ing. Jiří Šilha, LANius s.r.o. Hlavní rozdíly lokálního informačního systému pro knihovny a webového řešení Software jako služba. Osnova prezentace Vysvětlení základních pojmů

Více

Jsme konzultační a technologická. společnost, která je strategickým. partnerem respektovaných finančních. institucí a velkých mezinárodních

Jsme konzultační a technologická. společnost, která je strategickým. partnerem respektovaných finančních. institucí a velkých mezinárodních Profil společnosti Jsme konzultační a technologická společnost, která je strategickým partnerem respektovaných finančních Profil společnosti institucí a velkých mezinárodních korporací. Naším posláním

Více

Veeam Software. Naplnění příslibu virtualizace. Pavel Horák Sales Engineer CZ, SK, HU. +420 601 575 129 pavel.horak@veeam.com

Veeam Software. Naplnění příslibu virtualizace. Pavel Horák Sales Engineer CZ, SK, HU. +420 601 575 129 pavel.horak@veeam.com Veeam Software Naplnění příslibu virtualizace Pavel Horák Sales Engineer CZ, SK, HU +420 601 575 129 pavel.horak@veeam.com Best of VMworld 2011 Zlaté ocenění Pro nové Technologie Best of VMworld 2010 Zlaté

Více

OFFICE 365 popis služeb

OFFICE 365 popis služeb OFFICE 365 popis služeb Obsah OFFICE 365... 3 Office Professional Plus... 3 Exchange Online... 4 SharePoint Online... 4 Lync Online... 4 Office 365 pro každého... 5 Office 365 pro Small Business a Professional...

Více

OBSAH. Všechna práva vyhrazena. www.kguardsecurity.com

OBSAH. Všechna práva vyhrazena. www.kguardsecurity.com OBSAH Průvodce nastavením sítě..2 Nastavení statické IP.... 5 Nastavení DHCP. 7 Nastavení Kguard free DDNS.. 11 Příručka Port Forwading z IE... 13 Příručka Port Forwarding pro mobilní telefon 17 Použití

Více

Ostrava. 16. dubna 2014

Ostrava. 16. dubna 2014 Ostrava 16. dubna 2014 1 Softwarová řešení pro SMB zákazníky Tomáš Netřeba 2 Přehled SWG Software Group Business Analytics IBM Collaboration Solutions Cloud & Smarter Infrastructure Information Management

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

POŽADAVKY NA INSTALACI

POŽADAVKY NA INSTALACI DATAPOINT POŽADAVKY NA INSTALACI Verze 1.0 Status: Rozpracováno Konica Minolta BCZ Jana Babáčková OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 2 2. Hardwarové požadavky, operační systém... 3 3. SharePoint... 6 4. servisní

Více

Správa stanic a uživatelského desktopu

Správa stanic a uživatelského desktopu Správa stanic a uživatelského desktopu Petr Řehoř, S.ICZ a.s. 2014 1 Správa stanic v rámci DVZ Slouží pro Zajištění opakovatelné výsledné konfigurace nových a reinstalovaných stanic Převod uživatelských

Více

Identity Manager 4. Poskytujte okamžitý přístup ke zdrojům v rámci celého podniku

Identity Manager 4. Poskytujte okamžitý přístup ke zdrojům v rámci celého podniku Produktový leták Identity Manager 4 Ve vašem podniku probíhá neustálý boj s časově náročnými manuálně prováděnými procesy a strmě rostoucími náklady na obsluhu přístupů ke zdrojům v rámci celých systémů,

Více

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365 Microsoft Dynamics NAV 2015 Co je nového? Microsoft Dynamics NAV je systém pro řízení firmy, který se snadno implementuje a používá. Zároveň je dostatečnou oporou pro všechny vaše obchodní ambice. Rychlejší

Více

Architektura ArchestrA Všechny systémy ve Vašem podniku pracují v souladu

Architektura ArchestrA Všechny systémy ve Vašem podniku pracují v souladu Architektura ArchestrA Všechny systémy ve Vašem podniku pracují v souladu Wonderware, Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Moderní průmyslová aplikační infrastruktura ArchestrA pro efektivní řešení v průmyslové

Více

BPM Software pro přehledné řízení práce

BPM Software pro přehledné řízení práce www.orinoco.cz BPM Software pro přehledné řízení práce Snížení nákladů zvýšení efektivity Řízení workflow, procesy pod kontrolou Systém, který roste s firmou Co je orinoco? co je orinoco? Orinoco je BPM

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro výběrové řízení na dodavatele vzdělávání v oblasti integrace systémů ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro výběrové řízení na dodavatele vzdělávání v oblasti integrace systémů ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro výběrové řízení na dodavatele vzdělávání v oblasti integrace systémů ICT Zadavatel: Crux information technology, s.r.o. IČ: 26829096 Mlýnská 2353/12, 702 00 Ostrava Kontaktní osoba:

Více

Vítejte v ICT oblacích

Vítejte v ICT oblacích Vítejte v ICT oblacích současnost a vize ICT služeb od Telefónica Czech Republic Martin Souček Senior product manager for housing and cloud services Praha, 3. 11. 2011 Co možná nevíte o společnosti Telefónica

Více

Zajištění komplexních sluţeb pro provoz systémové infrastruktury OSMS ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zajištění komplexních sluţeb pro provoz systémové infrastruktury OSMS ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zajištění komplexních sluţeb pro provoz systémové infrastruktury OSMS ZADÁVACÍ PŘÍLOHA Č. 4 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU Následující kapitola přináší popis stávající informačně-technologické systémové infrastruktury

Více

NOVELL AUTORIZOVANÉ ŠKOLICÍ STŘEDISKO. v rámci celosvětového programu Novell Academic Training Partners (NATP) Ing. Marek Ťapťuch

NOVELL AUTORIZOVANÉ ŠKOLICÍ STŘEDISKO. v rámci celosvětového programu Novell Academic Training Partners (NATP) Ing. Marek Ťapťuch NOVELL AUTORIZOVANÉ ŠKOLICÍ STŘEDISKO v rámci celosvětového programu Novell Academic Training Partners (NATP) Ing. Marek Ťapťuch Autorizovaná střediska na Ekonomické fakultě 2007 otevření testovacího střediska

Více

O autorech 13 O odborném korektorovi 13. Poděkování 15 Úvod 17. Cílová skupina této knihy 17 Témata této knihy 17

O autorech 13 O odborném korektorovi 13. Poděkování 15 Úvod 17. Cílová skupina této knihy 17 Témata této knihy 17 Obsah O autorech 13 O odborném korektorovi 13 Poděkování 15 Úvod 17 Cílová skupina této knihy 17 Témata této knihy 17 Část I: Začínáme 18 Část II: Technologie cloud computingu 19 Část III: Cloud computing

Více

DHCP - kickstart Jiri Kubina jiri.kubina@osu.cz Ver. 1.0 unor 2006

DHCP - kickstart Jiri Kubina jiri.kubina@osu.cz Ver. 1.0 unor 2006 DHCP - kickstart Jiri Kubina Ver. 1.0 unor 2006 Obsah 1.Protokol DHCP zakladni princip 2.DHCPD - server 3.DHCLIENT client 4.Pouzite zdroje a nastroje Upozorneni: Tento material si nedava za cil byt vycerpavajicim

Více

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0 DISTRIBUTOR White Paper Verze 1.0 Ing. Jiří Gryc 26.4.2007 Tento dokument ve stručnosti představuje možnost využití špičkového Telelogic Focal Point pro řízení a optimalizaci projektového portfolia. Další

Více

KAPITOLA 1 Instalace Exchange Server 2003 19

KAPITOLA 1 Instalace Exchange Server 2003 19 Obsah Úvod 17 Poděkování 18 KAPITOLA 1 Instalace Exchange Server 2003 19 Příprava instalace 20 Co vše instalace serveru Exchange 2003 ovlivňuje 20 Požadavky na instalaci 21 Exchange Server 2003 a Active

Více

Symantec Backup Exec System Recovery Nejvyšší standard úplného obnovení systémů Windows

Symantec Backup Exec System Recovery Nejvyšší standard úplného obnovení systémů Windows Nejvyšší standard úplného obnovení systémů Windows Přehled Software Symantec Backup Exec System Recovery 8 je úplné diskové řešení obnovení systému pro servery a stolní a přenosné počítače s operačním

Více