Optimalizace struktury serveru

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Optimalizace struktury serveru"

Transkript

1 Osvědčené postupy pro snížení provozních nákladů na informační technologie (IT) Výtah Tento dokument obsahuje informace pro technické řídicí pracovníky a manažery IT. Popisuje způsoby, kterými mohou organizace snižovat náklady a zvyšovat efektivitu v oblasti IT optimalizací klíčové infrastruktury a zavedením osvědčených postupů souvisejících se servery. V tomto dokumentu jsou uvedeny osvědčené postupy, které nejvíce podporují efektivitu IT, vedou ke snižování provozních nákladů, uvolňují lidské i finanční zdroje IT a dále zvyšují hodnotu podnikání. Leden 2009

2 1 Obsah Shrnutí... 2 Úvod... 3 Optimalizace infrastruktury... 4 Model optimalizace klíčové infrastruktury... 4 Osvědčené postupy v oblasti klíčové infrastruktury... 4 Studie... 5 Pracovní zatížení v oblasti spolupráce... 6 Pracovní zatížení v oblasti správy dat... 7 Pracovní zatížení v oblasti identity a přístupu... 9 Pracovní zatížení v oblasti u...11 Pracovní zatížení v oblasti možností připojení...12 Pracovní zatížení v oblasti správy tisku...14 Dosažení osvědčených postupů prostřednictvím řešení společnosti Microsoft...16 Řešení správy konfigurace...17 Komplexní řešení sledování...18 Řešení správy identit...19 Řešení ochrany a obnovy dat...20 Řešení zabezpečení a dodržování předpisů...21 Závěry a další kroky...23 Příloha A: Metodologie studie...24 Příloha B: Optimalizace klíčové infrastruktury...25 Příloha C: 31 osvědčených postupů souvisejících se servery...26

3 2 Shrnutí V tomto dokumentu jsou shrnuty výsledky výzkumné studie. Ta prokázala, že zavedení 31 osvědčených postupů v oblasti klíčové infrastruktury u nejdůležitějšího pracovního zatížení serverů může značně snížit provozní náklady na IT a zvýšit dostupnost pracovního zatížení. Zjištění Organizace mohou dosáhnout velkých úspor, pokud využijí osvědčené postupy v oblasti klíčové infrastruktury u nezbytně důležitého pracovního zatížení serverů. U pracovního zatížení v oblasti u a spolupráce jsou podle údajů od organizací, které zavedly osvědčené postupy v oblasti klíčové infrastruktury, náklady na pracovní síly IT na server a rok o více než USD nižší než v organizacích, které tyto postupy nezavedly. Společnosti jsou si stále více vědomy těchto výhod a rychle zavádějí tyto osvědčené postupy u nezbytně důležitého pracovního zatížení v oblasti zasílání zpráv a spolupráce. Organizace ne vždy zavádějí osvědčené postupy u veškerého klíčového pracovního zatížení serverů. Existují dosud ne zcela zjevné významné úspory nákladů, kterých lze dosáhnout zavedením osvědčených postupů u klíčového pracovního zatížení (např. u správy tisku). Zavádění osvědčených postupů v těchto oblastech pracovního zatížení je však omezené. Některé osvědčené postupy přinášející značné výhody nejsou využívány v širším měřítku. Postupy, jako je například vytváření bitových kopií nebo klonování softwaru, automatizovaná obnova nebo postupy automatizovaného zavádění, nabízejí značné výhody v nejrůznějších oblastech pracovního zatížení. Nejsou však zaváděny v tak širokém měřítku jako jiné, méně výhodné postupy. Přínos Osvědčené postupy přinášejí znatelné výhody. Přestože se přínos zavedení doporučeného postupu v jednotlivých oblastech pracovního zatížení liší, jde o skutečné výhody a úsporu nákladů lze vyčíslit. Čím více postupů se zavede, tím vyšší jsou úspory nákladů. Když organizace zavádějí další osvědčené postupy, stoupá jejich úroveň optimalizace infrastruktury (IO), zvyšuje se efektivita jejich IT a stoupá hodnota dosažených výhod. Například organizace fungující na racionalizované úrovni optimalizace infrastruktury vykazovaly tendenci realizovat výhody vyšší hodnoty než organizace fungující na nižších úrovních optimalizace infrastruktury. Výhody a přínos jsou dostupné všem organizacím. Organizace na jakékoli úrovni optimalizace infrastruktury mohou nyní zahájit úspory nákladů přijetím osvědčených postupů v oblasti klíčové infrastruktury. Výsledky studie ukazují, že zavedení doporučeného postupu má stupňující se pozitivní vliv na náklady IT a dostupnost serverů, protože organizace prochází souvislou řadou základních, standardizovaných a racionalizovaných úrovní IO. Řešení společnosti Microsoft podporují zavádění osvědčených postupů. Řešení infrastruktury od společnosti Microsoft zajišťují klíčové funkce infrastruktury. Ty umožňují zavést řadu osvědčených postupů a přispívají k dosažení výhod v oblasti nákladů a dostupnosti, které jsou uvedeny v tomto dokumentu. Doporučení Proces IO zahajte přijetím těch osvědčených postupů, jejichž zavedení je nejjednodušší. Mělo by jít o nejčastěji zaváděné osvědčené postupy nejvyšší hodnoty, jež se zobrazují v pravém horním rohu grafů osvědčených postupů pracovního zatížení. Vyhodnoťte úroveň IO organizace. Pomocí hodnocení optimalizace infrastruktury od společnosti Microsoft určete aktuální stav infrastruktury IT. Získejte další informace o bezplatných nástrojích IO společnosti Microsoft. Získejte další informace o nástrojích optimalizace, vedení a produktu Microsoft Solution Accelerators. Získejte další informace o řešeních společnosti Microsoft, která podporují osvědčené postupy. Účelem řešení společnosti Microsoft je poskytovat podporu při zavádění osvědčených postupů. Měla by se stát součástí dlouhodobého plánu investic do IT, jenž může organizacím pomoci dosáhnout rychlého přínosu v oblasti nákladů jak v současnosti, tak v budoucnosti. Organizace IT by si měly naplánovat schůzku se svým zástupcem nebo partnerem společnosti Microsoft a probrat s ním řešení společnosti Microsoft, která mohou být prospěšná v oblasti provozních nákladů na IT.

4 3 Úvod I v těch nejlepších časech čelí manažeři IT výzvě, jak poskytovat vysoce kvalitní služby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, a to s omezenými rozpočty. Výzkumy mnoha analytiků z oboru IT naznačují, že 80 % typického podnikového rozpočtu IT se vynakládá na provoz a údržbu. Na inovaci IT přispívající ke zvýšení obchodní hodnoty tedy zbývá zhruba 20 %. V nejistých ekonomických podmínkách a s nižšími rozpočty se tento poměr může ještě více přiklonit směrem k provozu a údržbě. Zbývá tedy méně finančních prostředků na zvyšování úrovně služeb IT zajišťujících podnikání. Řešení společnosti Microsoft mohou správcům datových center pomoci zvýšit efektivitu klíčové infrastruktury jejich organizace, takže bude k dispozici více lidských a finančních zdrojů pro inovaci IT. Rozpočty IT jsou vystaveny nebývalému tlaku Osvědčené postupy přinášejí příležitost snížit provozní náklady na IT a poskytnout podniku inovativnější služby. Snižování nákladů Konkurence Spojení se zákazníky Změna technologie 20 % nové 80 % údržba s omezenými zdroji pro rozšíření funkcí Obchodní výsledky a nová hodnota Dodržování předpisů Zabezpečení Produktivita koncových uživatelů Udržování chodu podniku Tlak na snižování nákladů je vyšší než kdykoli předtím Tlak na vyprodukování obchodní hodnoty je vyšší než kdykoli předtím Tento dokument, určený pro technické řídicí pracovníky a manažery IT, popisuje způsoby, jimiž mohou organizace snížit provozní náklady zavedením osvědčených postupů v oblasti klíčové infrastruktury, určených k optimalizaci prostředí serverů.

5 4 Optimalizace infrastruktury Spolupráce se společností Microsoft a jejími partnery pomáhá organizacím zvážit, jak nejlépe naplánovat a provádět investice do IT, dosáhnout přiměřené úrovně IO a snížit provozní náklady IT. Pro podporu tohoto úsilí vyvinula společnost Microsoft model optimalizace klíčové infrastruktury (IO). Tento model může organizacím pomoci pochopit, jaká je jejich aktuální situace v efektivitě IT a co musejí udělat pro zvýšení této efektivity a optimalizaci své infrastruktury IT. Model optimalizace klíčové infrastruktury Společnost Microsoft vyvinula model optimalizace klíčové infrastruktury, aby bylo možné charakterizovat úrovně efektivity IT, jichž mohou organizace dosáhnout, jestliže budou efektivněji poskytovány služby klíčové infrastruktury. Model přiřazuje čtyři různé úrovně efektivity operací IT (neboli úrovně optimalizace infrastruktury IO) konkrétním technologickým funkcím, které mohou zvýšit efektivitu IT a snížit náklady na provoz a údržbu IT. Jsou to tyto čtyři úrovně: základní, standardizovaná, racionalizovaná a dynamická. Tyto úrovně IO udávají, jak efektivně jsou poskytovány služby IT v konkrétní oblasti pracovního zatížení. Čím vyšší je stav optimalizace organizace, tím efektivnější jsou IT organizace. Obecně lze také říci, že současně se snižují náklady na poskytované služby IT. Optimalizace infrastruktury může zvýšit efektivitu operací IT Modely optimalizace infrastruktury představují výkonný způsob, jak vyhodnotit aktuální efektivitu IT a posoudit budoucí investice do IT. Základní Standardizované Racionalizované Dynamické Nekoordinovaná ruční infrastruktura Nákladové centrum Spravovaná infrastruktura IT s omezenou automatizací Nejefektivnější nákladové centrum Spravovaná a konsolidovaná infrastruktura IT s maximální automatizací Obchodní pomocník Plně automatizovaná správa, dynamické využívání zdrojů, SLA propojené s podnikáním Strategický nástroj Pro lepší hodnocení aktuální úrovně IO organizace a identifikaci oblastí vyžadujících zlepšování se model optimalizace klíčové infrastruktury dělí na různé funkce. Ke klíčovým oblastem funkcí IO patří správa identity a přístupu; správa stolních počítačů, zařízení a serverů; zabezpečení a síť; ochrana a obnova dat a správa IT a zabezpečení. Tento dokument se zaměřuje na osvědčené postupy související s každou z uvedených funkcí. Snaží se identifikovat a kvantifikovat jejich vliv na dostupnost a provozní náklady klíčového pracovního zatížení serverů. Osvědčené postupy v oblasti klíčové infrastruktury Identifikace a zavedení osvědčených postupů optimalizace klíčové infrastruktury nabízí organizacím výkonný nástroj pro snížení provozních nákladů na IT, zvýšení úrovně poskytovaných služeb IT a zlepšení všestrannosti jejich infrastruktury IT. Předchozí studie zdokumentovaly významnou souvislost mezi zavedenými osvědčenými postupy a přínosy, jako je podpora stolních počítačů a úspory nákladů na uživatele počítačů. V tomto dokumentu je popsána méně známá souvislost mezi zavedením osvědčených postupů souvisejících se servery a s nimi spojené výhody ve smyslu dostupnosti a nákladů na klíčové pracovní zatížení serverů.

6 5 Studie Tento dokument obsahuje shrnutí výsledků vícefázové studie sponzorované společností Microsoft, zaměřené na osvědčené postupy v oblasti klíčové infrastruktury a jejich vliv na klíčové pracovní zatížení serverů. Studii navrhl a řídil tým specialistů ze společnosti Microsoft. Ti zkoumali náklady v prostředí IT a informovali týmy vývoje produktů společnosti Microsoft o těch vlastnostech a funkcích, které mohou organizacím pomoci snížit provozní náklady IT. V první, kvalitativní fázi, se studie zabývala analýzou malé skupiny společností. Cílem bylo identifikovat soubor postupů využívaných ke správě klíčového pracovního zatížení serverů. V roce 2007 se tým obrátil na výzkumnou firmu Hansa/GCR, která provedla kvantitativní průzkum Fáze 2. V této fázi proběhla analýza postupů identifikovaných ve Fázi 1 a byl kvantifikován jejich vliv na dostupnost a průběžné provozní náklady IT klíčového pracovního zatížení serverů. Na průzkum reagovali manažeři IT a správci datových center z 850 organizací, na nichž byla založena studie Fáze 2. Z těchto respondentů 162 organizací poskytlo dostatečné podrobnosti (údaje o nákladech, kvalitě služeb a metriky efektivity) a náhled na pracovní zatížení a související postupy klíčové infrastruktury, které umožnily validovat výsledky studie. Studie se zaměřila na výzkum souvislosti mezi osvědčenými postupy v oblasti klíčové infrastruktury a výkon operací IT v šesti běžných oblastech pracovního zatížení serveru. Každý prozkoumaný postup byl zanesen na mapu úrovně IO v modelu optimalizace klíčové infrastruktury, aby bylo možné stanovit úroveň IO každé účastnické organizace pro konkrétní pracovní zatížení. Pracovní zatížení infrastruktury serverů Studie se zaměřila na šest oblastí pracovního zatížení infrastruktury serverů, které jsou nezbytné pro nastartování a chod organizace. K těmto oblastem pracovního zatížení patří: Spolupráce Správa dat Identita a přístup Možnosti připojení Tisk Tato pracovní zatížení serverů byla analyzována z pohledu klíčové IO. Postupy analyzované ve studii souvisely se správou a chodem jednotlivých pracovních zatížení serveru, spíše než s konkrétními činnostmi v daném pracovním zatížení. Přestože byly postupy popsané v následujících shrnutích u tří nebo více oblastí pracovního zatížení společné, měly odlišný vliv na náklady na pracovní síly IT a dostupnost pracovního zatížení, a to v závislosti na daném pracovním zatížení.

7 6 Pracovní zatížení v oblasti spolupráce Pracovní zatížení v oblasti spolupráce zahrnuje postupy využívané ve správě podnikového obsahu, správě webového obsahu, ukládání dokumentů a vyhledávání v dokumentech, pracovní postupy související s dokumenty, sociální sítě a sledování projektů. Pracovní zatížení v oblasti spolupráce: přínos optimalizace klíčové infrastruktury Organizace IT spravující servery pro spolupráci na racionalizované úrovni IO dosáhly mnohem většího přínosu než organizace fungující na základní nebo standardizované úrovni. Díky schopnosti automatizovat správu clusterových serverů a další rutinní úkoly správy bylo v organizacích fungujících na racionalizované úrovni třeba mnohem nižší nasazení pracovních sil a nákladů IT na server. Nástroje klíčové infrastruktury založené na pravidlech a standardizovaná, předem naplánovaná údržba přispěly k větší dostupnosti v organizacích se standardizovanou úrovní IT. Organizace s racionalizovanou úrovní IT dokázaly dále snížit dopad prostojů systému prostřednictvím automatizované aplikace oprav a využitím ochrany před selháním u funkce clusteringu serverů a překlopení. Pracovní zatížení v oblasti spolupráce: Vyšší úroveň klíčové IO znamená nižší náklady na IT a vyšší dostupnost Organizace, které zavedly více osvědčených postupů v oblasti klíčové infrastruktury, měly efektivnější správu serverů a významně nižší náklady na pracovní síly IT než organizace, které tyto postupy nezavedly. Základní Standardizované Racionalizované Náklady na pracovní síly IT na uživatele a rok 89,68 USD 67,3 USD 1,24 USD Servery na IT FTE 4,6 10,8 91,8 Náklady na pracovní síly IT na server a rok USD USD USD Prostoje na server a rok (hodiny) 3,02 0,81 0,31 Pracovní zatížení v oblasti spolupráce: osvědčené postupy v oblasti klíčové infrastruktury V tomto pracovním zatížení měly postupy klíčové infrastruktury významný vliv na provozní náklady IT. Spolupráce je jedním z nedávno zavedených klíčových pracovních zatížení serverů. Organizace, které si jasně uvědomují hodnotu zavedení osvědčených postupů v oblasti klíčové infrastruktury, je však zavádějí rychle. Postupy s významným dopadem: 47 % účastníků studie, kteří využívají serverové clustery, vynaložilo z ročních nákladů na pracovní síly IT o USD na server méně než ti účastníci, kteří tento osvědčený postup nezavedli. Tento rozdíl je z větší části způsoben vyšší efektivitou dosaženou prostřednictvím správy databází spolupráce v tomto modelu nasazení. Nejlepší postup automatického nastavení, oprav a nasazení také vedl k významným úsporám nákladů na pracovní síly IT. Postupy zaváděné v širokém měřítku. Využití prahových hodnot základních výkonnostních parametrů, pravidelné údržby operačních systémů a standardizovaných obrazů mělo vliv na náklady na pracovní síly IT v rozsahu od USD do USD na server. Tyto postupy vytvářejí prostor pro vyšší efektivitu prostřednictvím automatizace, sledování podle pravidel a standardizovaných postupů údržby.

8 7 Postupy, které jsou zaváděny pomaleji. Pět postupů (integrace automatizovaného řešení potíží, integrace s databází prediktivní údržby, automatizovaná integrace se správou systémů, automatizované nasazení a integrace s centralizovanou identifikací a ukládáním metadat) jsou příklady postupů spolupráce, které byly zaváděny zřídka. Tyto postupy však byly spojeny s nižšími náklady na pracovní síly IT hodnocenými USD až USD na server. Tyto osvědčené postupy podporují funkce automatizovaného sledování systému, nasazení a reakcí na potíže, které identifikují kritické problémy a kořeny problémů a přitom vyžadují jen minimální zásahy ze strany pracovníků IT. Snížení nákladů na pracovní síly IT na server a rok USD USD USD USD 5000 USD USD - - Pracovní zatížení v oblasti spolupráce: Clustering serverů, automatizace je ohromný přínos Doporučené postupy v oblasti klíčové infrastruktury přímo souvisejí s náklady a mají hodnotu až USD na server. Proces automatizované obnovy Integrace s databází prediktivní údržby Integrováno s řešením potíží Automatizovaná integrace se správou systémů Clustering serverů Automatizované nastavení Automatizované aplikace oprav a překlopení Údržba operačního systému Stanovení prahových hodnot základních parametrů Integrace s centrálním úložištěm identity (ID)/metadat Integrováno s hlavní infrastrukturou pro řešení potíží 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Zavedení osvědčených postupů účastníky studie Standardizované bitové kopie Standardizovaný proces zabezpečení Automatizované zálohování Standardizované postupy Racionalizované / Dynamické postupy Poznámka: Grafy osvědčených postupů znázorňují rozdíl v nákladech na pracovní síly na server a rok u účastníků, kteří zavedli osvědčené postup, v porovnání s těmi účastníky, kteří osvědčené postup nezavedli. Hodnoty nejsou kumulativní. Pracovní zatížení v oblasti správy dat Pracovní zatížení v oblasti správy dat zahrnuje postupy využívané ve správě dat a serverů pro sdílení souborů v organizaci IT. Pracovní zatížení v oblasti správy dat: přínos optimalizace klíčové infrastruktury Oddělením IT spravujícím servery pro správu dat na racionalizované úrovni IO vznikly o 63 % nižší provozní náklady na server a jednotliví správci spravovali přibližně třikrát více serverů než v organizacích fungujících na základní úrovni. Automatizovaná virtualizace serverů, procesy nasazení a zabezpečení přispívají k nižšímu nasazení pracovníků IT. To souvisí s nižšími náklady a vyšší efektivitou FTE na server. Dostupnost správy dat v organizacích se standardizovanou úrovní dostupnosti klíčové IO byla vyšší než u organizací na základní úrovni IO. Avšak dostupnost správy dat v organizacích s racionalizovanou úrovní byla o něco nižší než u standardizovaných operací IT. Příčinou této anomálie může být skutečnost, že klíčové racionalizované postupy se zavádějí kvůli jiným výhodám, například kvůli úspoře nákladů a zvýšení všestrannosti.

9 8 Pracovní zatížení v oblasti správy dat: Osvědčené postupy v oblasti klíčové infrastruktury významně snižují náklady na IT Efektivní procesy, integrovaná sada nástrojů pomáhá správci minimalizovat nasazení. Základní Standardizované Racionalizované Náklady na pracovní síly IT na uživatele a rok 58,7 USD 30,56 USD 3,81 USD Servery na IT FTE 35,6 46,3 96,5 Náklady na pracovní síly IT na server a rok USD 2381 USD 1143 USD Prostoje na server a rok (hodiny) 1,20 0,63 0,96 Pracovní zatížení v oblasti správy dat: osvědčené postupy v oblasti klíčové infrastruktury V této oblasti pracovního zatížení byly zřejmé dva trendy: jasný přínos virtualizace pracovního zatížení správy dat a pomalé zavádění postupů automatizované správy, a to přes měřitelné výhody. Pracovní zatížení v oblasti správy dat: Automatizované procesy jsou přínosné, ale jsou málo využívány Automatizované procesy snižují nasazení pracovníků IT a trojnásobně zvyšují počet serverů spravovaných jedním FTE. Snížení nákladů na pracovní síly IT na server a rok USD USD 1500 USD 1000 USD 500 USD USD - - Automatizovaná integrace se správou systémů Integrace s databází prediktivní údržby Automatizovaná obnova Integrace s Centrálním úložištěm identity (ID)/metadat Automatizované nastavení Stanovení prahových hodnot pokročilých parametrů Proces automatizované obnovy 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Zavedení osvědčených postupů účastníky studie Využití virtualizace Integrace se systémem detekce narušení Standardizovaný proces přidávání, přesunu a změn serverů Stanovení prahových hodnot základních parametrů Standardizované postupy Racionalizované / Dynamické postupy

10 9 Postupy s významným dopadem. Virtualizace serverů umožňuje organizacím snížit množství hardwaru, ušetřit náklady na nástroje a vybavení a (při použití správy systémů) snížit náklady na pracovní síly IT. Tyto úspory se odrážejí v ročním rozdílu 2300 USD na server u nákladů na pracovní síly IT v organizacích, které tento postup zavedly, v porovnání s těmi, které tak neučinily. Automatizace je také velice významným činitelem: díky automatizaci vytváření, převádění a správy virtuálních serverů mohou pracovníci IT dynamicky přidělovat zdroje, zvyšovat poměr využití serverů a šetřit hardware, spotřebu energie a další náklady na IT. Postupy zaváděné v širokém měřítku. Účastníkům studie přinesly hodnotu dva široce zaváděné standardizované osvědčené postupy v této oblasti pracovního zatížení. Standardizace procesu přidávání, přesouvání nebo změn serverů pro správu dat pomáhá zajistit, aby byly k těmto rutinním úkolům využívány pouze osvědčené a efektivní postupy. Tento postup, který organizacím IT pomáhá předcházet přepracování nebo prostojům systému, měl roční dopad 1400 USD nákladů na pracovní síly IT na server. Stanovení prahových hodnot základních parametrů, postup sledování podle pravidel mělo roční dopad 700 USD nákladů na pracovní síly IT na server. Postupy, které jsou zaváděny pomaleji. Pouze 17 % účastníků studie integrovalo automatizovanou správu systémů s databází prediktivní údržby. Ovšem ti, kteří tak učinili, měli o 1100 USD nižší náklady na pracovní síly IT na server než organizace, které postup nezavedly. Tyto úspory jsou dány zavedením předem definovaných pravidel a akcí, jež se spouštějí událostmi v systému, a nástroji pro automatizované sledování a správu. Pracovní zatížení v oblasti identity a přístupu Pracovní zatížení v oblasti identity a přístupu (IDA) zahrnuje postupy využívané ke správě serverů identity a přístupu v podnikovém oddělení IT. Správa identity a přístupu zahrnuje podpůrné servery zajišťující protokol LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) nebo služby Microsoft Active Directory. Pracovní zatížení v oblasti identity a přístupu: přínos optimalizace klíčové infrastruktury V tomto pracovním zatížení vykázaly organizace s racionalizovaným provozem významné rozdíly, pokud jde o náklady na pracovní síly IT na uživatele a na server. Pracovní zatížení v oblasti identity a přístupu: Osvědčené postupy přispívají ke snížení nákladů na pracovní síly IT až o 80 % Standardní hardware, vytvoření bitových kopií a údržba operačních systémů snižují nasazení pracovníků IT a související náklady na uživatele. Základní Standardizované Racionalizované Náklady na pracovní síly IT na uživatele a rok USD 4,91 USD 3,91 USD Servery na IT FTE 52,9 59,0 82,3 Náklady na pracovní síly IT na server a rok 2083 USD 1869 USD 1339 USD Prostoje na server a rok (hodiny) 1,89 0,35 0,35

11 10 Dostupnost serverů zajišťovaná standardizovaným a racionalizovaným provozem byla prakticky stejná. Důvodem je skutečnost, že v pracovním zatížení v oblasti IDA jsou zlepšení dostupnosti obvykle spojena s kombinací efektivnějších procesů a integrované sady nástrojů. Možnosti těchto postupů přispívají k minimalizaci času, po který jsou servery offline, když správci dat odstraňují problémy, mění hardware serverů a provádějí údržbu sítě. Pracovní zatížení v oblasti identity a přístupu: osvědčené postupy v oblasti klíčové infrastruktury Protože prostředí serverů IDA vyžaduje po instalaci relativně nízkou úroveň správy a údržby, jsou provozní náklady nízké a dopad zavedení nejlepšího postupu na pracovní zatížení je omezený. Avšak funkce IDA, jako je například jednotné přihlašování, automatizované nastavení nebo integrace s centrálním úložištěm metadat identity (ID), jsou základem dalších osvědčených postupů v oblasti klíčové infrastruktury. Proto má zavedení osvědčeného postupu v této oblasti pracovního zatížení pozitivní vliv na jiná pracovní zatížení. Postupy s významným dopadem. Clustering serverů zajišťuje funkce zálohy a obnovy, které snižují riziko přerušení pracovního zatížení IDA. Funkce automatizovaného nastavení clusteringu serverů zkracuje reakční dobu a nasazení pracovníků IT. Postupy zaváděné v širokém měřítku. čtyři rozšířené standardizované osvědčené postupy (standardizovaný hardware, nové a další standardizované obrazy a údržba operačních systémů) zjednodušují rutinní úkoly IT. Tyto postupy snižují počet konfigurací klíčového softwaru, který musí pracovníci IT zavést a podporovat. Tyto osvědčené postupy měly dopad na náklady na pracovní síly IT v rozsahu od 140 USD do 200 USD na server. Postupy, které jsou zaváděny pomaleji. Postupy automatizovaného řešení potíží a automatizovaného nasazení přispěly k úspoře nákladů IT, ale oba byly zaváděny v menším měřítku (méně než 30 %). Tyto postupy minimalizují nasazení pracovníků IT a náklady, protože poskytují předem definované pracovní postupy, jež automatizují reakce na spouštěče problémových událostí a zajišťují plně definovaný, skriptovaný a vyzkoušený proces nasazení. Snížení nákladů na pracovní síly IT na server a rok 250 USD 200 USD 150 USD 100 USD 50 USD USD - - Pracovní zatížení v oblasti identity a přístupu: Osvědčené postupy vytváření bitových kopií a clusteringu zjednodušují rutinní úkoly správy IT Výhody optimalizovaných služeb identity a přístupu se materializují také v jiných oblastech pracovního zatížení. Automatizované řešení potíží Integrováno s hlavní infrastrukturou pro řešení potíží Údržba operačního systému Clustering serverů Vyvážení zatížení pomocí serverových clusterů Proces automatizované obnovy Využití virtualizace Standardizovaný hardware 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Zavedení osvědčených postupů účastníky studie Standardizované bitové kopie nové Standardizované bitové kopie přidávají kapacitu Vytváření bitových kopií nebo klonování serveru Standardizovaný proces přidávání, přesunu a změn serverů Standardizované postupy Racionalizované / Dynamické postupy

12 11 Pracovní zatížení v oblasti u Pracovní zatížení v oblasti u zahrnuje postupy nutné pro správu softwaru ových serverů a zajištění kvality a reaktivity služeb ových zpráv. Pracovní zatížení v oblasti u: přínos optimalizace klíčové infrastruktury Konsolidace serverů prostřednictvím virtualizace a automatizované nasazení serverů, zpětná vazba a hlášení přispělo ke snížení nákladů na provoz IT u účastníků studie na racionalizované úrovni IO. Automatizované řešení potíží, údržba operačních systémů serverů a funkce automatizované zpětné vazby a hlášení přispěly ke zlepšení dostupnosti v organizacích na racionalizované úrovni: Pracovní zatížení v oblasti u: Virtualizace a automatizované procesy až osminásobně snižují prostoje Automatizované řešení potíží, nasazení a zpětná vazba a hlášení přispívají k minimalizaci času, po který jsou servery offline. Základní Standardizované Racionalizované Náklady na pracovní síly IT na uživatele a rok 36,21 USD 22,67 USD 9,06 USD Servery na IT FTE 7,3 10,0 17,5 Náklady na pracovní síly IT na server a rok USD USD 6285 USD Prostoje na server a rok (hodiny) 9,42 1,13 0,73 Pracovní zatížení v oblasti u: osvědčené postupy v oblasti klíčové infrastruktury je další oblastí nezbytně důležitého pracovního zatížení, která je z hlediska provozu IT relativně složitá. Proto bývá provoz u nákladný a zavedení osvědčeného postupu může mít velký dopad na náklady na pracovní síly IT. Osvědčené postupy s významným dopadem. Jako velice přínosné v oblasti správy pracovního zatížení u lze označit několik osvědčených postupů souvisejících s automatizací. Například automatizované nasazení serverů využívá plně definovaný, skriptovaný a vyzkoušený proces nasazení, který lze v případě potřeby kdykoli využít s minimálním přizpůsobením. Oddělení IT, která zavedla tento postup, se vyhnula 9000 USD nákladů na pracovní síly IT na server prostřednictvím automatizace úloh nastavení a instalace, které byly dříve prováděny ručně. Osvědčené postupy zaváděné v širokém měřítku. Několik osvědčených postupů, například vyvážení zatížení pomocí serverových clusterů, stanovení prahových hodnot pokročilých parametrů a automatizované testování oprav bylo zaváděno poměrně často, ale měly relativně nízký dopad na náklady. Tyto postupy měly dopad na náklady na pracovní síly IT v rozsahu od 1000 USD do 3500 na server ročně. Postupy, které jsou zaváděny pomaleji. Automatizované řešení potíží poskytuje předem definovaný pracovní postup, který minimalizuje ruční reakce na upozornění na problémy v síti. Schopnost snížit zásahy pracovníků IT při řešení síťových problémů pomohla organizacím, které zavedly tento postup, vynaložit o 8000 USD nákladů na pracovní síly IT na server méně než tomu bylo v organizacích, které tyto postupy nezavedly.

13 12 Pracovní zatížení v oblasti u: Osvědčené postupy mají velký vliv na provozní náklady Virtuální servery mohou mít velký vliv, ale pouze když lze servery virtualizovat. Snížení nákladů na pracovní síly IT na server a rok USD USD USD USD 8000 USD 6000 USD 4000 USD 2000 USD USD - - Automatizované řešení potíží Údržba operačního systému Integrace s centrálním úložištěm identity (ID)/metadat Využití virtualizace Proces automatizované obnovy Automatizovaná zpětná vazba a hlášení Vytváření bitových kopií nebo klonování serveru Jediné přihlášení Integrováno s infrastrukturou QA dodavatele Stanovení prahových hodnot pokročilých parametrů Vyvážení zatížení ve službě/clusteru Automatizované testování oprav 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Zavedení osvědčených postupů účastníky studie Standardizované postupy Racionalizované / Dynamické postupy Pracovní zatížení v oblasti možností připojení Pracovní zatížení v oblasti možností připojení zajišťuje služby související s připojením, například protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), DNS (Domain Name System) a WINS (Microsoft Windows Internet Name Service). Pracovní zatížení v oblasti možností připojení: přínos optimalizace klíčové infrastruktury V tomto pracovním zatížení mělo na náklady a dostupnost IT vliv software imaging a klonování. Úspora času a nákladů díky efektivnějšímu automatickému nastavení, testování oprav a správě úložišť dále snížilo provozní náklady IT u organizaci s racionalizovanou infrastrukturou. Dostupnost pracovního zatížení se v jednotlivých úrovních IO měnila jen málo. Dostupnost v organizacích fungujících na racionalizované úrovni byla o něco nižší než ve standardizovaných skupinách. Tento vzorec podobný situaci u pracovního zatížení v oblasti správy dat naznačuje, že na této úrovni IO není dostupnost klíčovým přínosem, který vede k přijetí nejlepšího postupu. Dá se předpokládat, že cíl v podobě zvýšení dostupnosti je až na druhém místě za snižováním nákladů nebo lepším sladěním provozu IT s požadavky podniku.

14 13 Pracovní zatížení v oblasti možností připojení: Osvědčené postupy přispívají ke 12násobnému zvýšení efektivity správy serveru Efektivnější automatizované nastavení, testování oprav a správa úložišť umožňuje pracovníkům IT spravovat více serverů na jednoho FTE. Základní Standardizované Racionalizované Náklady na pracovní síly IT na uživatele a rok 23,07 USD 13,02 USD 0,96 USD Servery na IT FTE 29,4 118,2 366,8 Náklady na pracovní síly IT na server a rok 3753 USD 933 USD 301 USD Prostoje na server a rok (hodiny) 1,10 0,96 1,04 Pracovní zatížení v oblasti možností připojení: osvědčené postupy v oblasti klíčové infrastruktury Možnosti připojení jsou také poměrně vyzrálým pracovním zatížením. Osvědčené postupy jsou obecně dobře zavedené a mají menší vliv na provozní náklady IT, než je tomu u pracovního zatížení v oblasti spolupráce a u. Snížení nákladů na pracovní síly IT na server a rok 4000 USD 3500 USD 3000 USD 2500 USD 2000 USD 1500 USD 1000 USD 500 USD USD - - Pracovní zatížení v oblasti možností připojení: Díky zavedení osvědčených postupů vynakládají organizace až o 3500 USD na server méně Automatizace úkolů správy přináší významné úspory provozních nákladů. Automatizované testování oprav Automatizované vyřazení Správa mimo pásmo Integrace s centrálním úložištěm identity (ID)/metadat Automatizovaná obnova Automatizované nastavení Hierarchická správa úložišť Vytváření bitových kopií nebo klonování softwaru Vytváření bitových kopií nebo klonování serveru Automatizovaná integrace se správou systémů Clustering serverů Standardizovaný proces zabezpečení Údržba aplikací/služeb Využití virtualizace Údržba operačního systému 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Zavedení osvědčených postupů účastníky studie Standardizované postupy Racionalizované / Dynamické postupy

15 14 Osvědčené postupy s významným dopadem. Automatizované nastavení přináší nejvyšší úspory nákladů na pracovní síly IT u pracovního zatížení v oblasti možností připojení. 30 % organizací, které zavedly tento osvědčené postup, vynaložilo ročně o 3500 USD nákladů na pracovní síly IT na server méně než organizace, které tento osvědčené postup nezavedly. Testování oprav poskytuje standardní, předem definovaný pracovní postup, který testuje aktualizace zabezpečení před kompletním zavedením do výroby. Automatizací tohoto procesu dochází k odstranění postupů dříve prováděných ručně a snižuje se nasazení pracovníků IT (a související náklady na pracovní síly) u správy aktualizací zabezpečení. Organizace, které zavedly tento postup, vynaložily o 3200 USD méně nákladů na pracovní síly IT na server než organizace, které tento postup nezavedly. Postupy zaváděné v širokém měřítku. Údržba operačních systémů,virtualizace serverů, software imaging nebo klonování a clustering serverů to všechno jsou osvědčené postupy zaváděné v širokém měřítku. Umožňují organizacím rozšiřovat a přizpůsobovat pracovní zatížení podle požadavků. Tyto postupy vedle dopadu na náklady rovněž přispívají ke zvýšení dostupnosti pracovního zatížení. Postupy, které jsou zaváděny pomaleji. V tomto pracovním zatížení byla nedostatečně využívána celá řada osvědčených postupů, například správa mimo pásmo a automatizovaná obnova. Nejlepší postup automatizované obnovy snižuje dopad ztráty dat na podnik. Zajišťuje totiž, aby bylo vždy chráněno duševní vlastnictví a další životně důležitá data. Tento osvědčené postup umožňuje oddělením IT důsledně obnovovat data podle platných podnikových zásad a zásad IT. Organizace, které tento postup zavedly, platily přibližně o 500 USD nákladů na pracovní síly IT na server in ročně než organizace, které tento postup nezavedly. Pracovní zatížení v oblasti správy tisku Pracovní zatížení v oblasti správy tisku zahrnuje postupy nutné pro správu tiskových serverů v podnikovém oddělení IT. K činnostem patří správa hardwaru a softwaru tiskových serverů a zajišťování kvality a reaktivity tiskových služeb. Pracovní zatížení v oblasti správy tisku: přínos optimalizace klíčové infrastruktury Efektivita dosahovaná standardizovanými obrazy a postupy umožnila standardizovaným oddělením IT spravovat dvojnásobný počet serverů na jednoho správce než u oddělení fungujících na základní úrovni. Standardizace postupů, jako je například automatizované zálohování a standardizované obrazy, umožnila oddělením IT v této oblasti pracovního zatížení minimalizovat dobu, po kterou byly jejich servery offline z důvodu oprav. Pracovní zatížení v oblasti tisku: Efektivita správy serveru je dvojnásobná a dostupnost závratně stoupá Řada osvědčených postupů je však málokdy zavedena. Základní Standardizované Racionalizované Náklady na pracovní síly IT na uživatele a rok 19,78 USD 11,97 USD - Servery na IT FTE 40,4 87,5 - Náklady na pracovní síly IT na server a rok 2730 USD 1259 USD - Prostoje na server a rok (hodiny) 1,60 0,21 -

16 15 Pracovní zatížení v oblasti správy tisku: osvědčené postupy u klíčové infrastruktury Výsledky studie ukazují, že u pracovního zatížení v oblasti správy tisku existuje zřetelný přínos optimalizace správy tiskových serverů. Avšak jen překvapivě málo organizací se snažilo dosáhnout tohoto přínosu zavedením nejlepšího postupu. Přestože organizace v této oblasti pracovního zatížení zavedly některé racionalizované osvědčené postupy, žádná z organizací neprovozovala své tiskové služby na celkově racionalizované úrovni. To se odráží v obecně nízkém zavedení postupů správy tiskových serverů. Deset ze 13 nejčastěji zaváděných postupů v této oblasti pracovního zatížení (a všech racionalizovaných postupů) bylo zaváděno v měřítku menším než 30 %. Postupy s významným dopadem. Postup standardizovaných obrazů zjednodušuje správu serverů díky snížení konfigurací klíčového softwaru, který musí odborníci IT zavést a podporovat. Tento postup má dopad 3200 USD nákladů na pracovní síly IT na server související s aktualizací a údržbou obrazů. Postupy zaváděné v širokém měřítku. Z postupů správy tiskových serverů zaváděných v měřítku větším než 30 % měly největší dopad na náklady na pracovní síly IT postupy standardizace obrazů, standardizace hardwaru a automatizované zálohování. Díky zjednodušení rutinních a dříve ručně prováděných úkolů IT měly tyto postupy dopad na náklady IT v hodnotě od 1000 USD do 3200 USD na server. Postupy, které jsou zaváděny pomaleji. Mnoho typičtějších osvědčených postupů správy a automatizace u pracovního zatížení v oblasti tisku je zaváděno v menším měřítku. Z 10 postupů v této oblasti pracovního zatížení, které byly zaváděny v měřítku méně než 30 %, měly největší dopad na náklady IT postupy standardizace procesů zabezpečení a postupy údržby aplikací a služeb. Tyto postupy poskytující formalizovaný přístup k zabezpečení a zajišťující, aby klíčové pracovní zatížení IT splňovalo definované úrovně služeb, je spojeno s náklady na pracovní síly IT v hodnotě 3200 USD, respektive 2700 USD na server. Pracovní zatížení v oblasti tisku: Osvědčené postupy nabízejí velký potenciál úspor Většina osvědčených postupů souvisejících s tiskem byla málokdy zavedena. Organizace, které postupy přece jen zavedly, vynaložily o 1000 až 3200 USD méně než ty, které je nezavedly. Snížení nákladů na pracovní síly IT na server a rok 4000 USD 3500 USD 3000 USD USD 2000 USD 1500 USD 1000 USD 500 USD USD - - Integrováno s infrastrukturo u pro řešení potíží Automatizovan á integrace se správou systémů Integrace s databází prediktivní údržby Proces automatizované obnovy Údržba aplikací/služeb Integrace s centrálním úložištěm identity (ID)/metadat Standardizovaný proces zabezpečení Vytváření bitových kopií nebo klonování softwaru Stanovení prahových hodnot základních parametrů Vytváření bitových kopií nebo klonování serveru Standardizované bitové kopie přidávají kapacitu Standardizovaný hardware Automatizované zálohování 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Zavedení osvědčených postupů účastníky studie Standardizované postupy Racionalizované / Dynamické postupy

17 16 Dosažení osvědčených postupů prostřednictvím řešení společnosti Microsoft Řešení společnosti Microsoft dodávají stávajícím řešením klíčové infrastruktury jednotné funkce správy a zabezpečení. Mezi tato řešení, která umožňují zavedení osvědčených postupů a optimalizaci klíčové infrastruktury, patří například: Správa konfigurací. Poskytuje komplexní sadu nástrojů pro správu systému, které slouží k hodnocení, nasazení a aktualizaci serverů ve fyzických, virtuálních, distribuovaných a mobilních prostředích. Komplexní sledování. Umožňuje správcům operací a datových center identifikovat a řešit problémy ovlivňující stav distribuovaných služeb IT. Správa identity. Zajišťuje synchronizaci identity, správu certifikátů a hesel a automatické nastavení uživatelů v jediném řešení, které funguje v systémech Microsoft Windows a dalších organizačních systémech. Ochrana a obnova dat. Zajišťuje stálou ochranu dat u aplikací systému Windows a serverů souborů. Zabezpečení a dodržování předpisů. Zahrnuje komplexní řadu řešení podnikového zabezpečení, které poskytuje větší ochranu a kontrolu prostřednictvím integrace se stávající infrastrukturou IT. Správci datových center využívající řešení správy klíčové infrastruktury od společnosti Microsoft mohou tyto možnosti využít a pomocí svého známého prostředí správy systémů společnosti Microsoft a vlastních dovedností dosáhnout snížení nasazení pracovníků IT a souvisejících nákladů.

18 17 Řešení správy konfigurace Společnost Microsoft přináší řešení, které správcům datových center pomáhá podporovat menší počet fyzických zařízení a zabývat se zvyšujícím se počtem serverů a aplikací využívaných v datovém centru. Řešení správy konfigurace společnosti Microsoft: Automatizuje nastavení a aktualizace serveru prostřednictvím centralizace správy nasazení softwaru fyzických a virtuálních serverů v datovém centru. Konsoliduje fyzické servery převáděním, nastavováním a správou virtuálních zařízení. Toto řešení přispívá ke snížení provozních nákladů IT díky snížení spotřeby energie, optimalizace zdrojů IT, zlepšení efektivity pracovníků oddělení IT a zajišťováním aktualizace operačních systémů, softwaru zabezpečení a dalších aplikací. Řešení správy konfigurace umožňuje konsolidaci serverů a centralizovanou správu Virtualizace a správa systémů umožňují konsolidaci serverů; automatizované nastavení centralizuje úkoly správy konfigurace. Osvědčené postupy Proces automatizované obnovy Automatizované aplikace oprav/překlopení Automatizované testování oprav Údržba operačního systému Vytváření bitových kopií nebo klonování serveru Standardizovaný proces přidávání, přesunu a změn serverů Využití virtualizace Řešení společnosti Microsoft Snížení provozních nákladů IT automatizací klíčových úkolů fyzických a virtuálních serverů: Povolení automatizovaného nasazení a aktualizace Konfigurace sledování a upozornění Snížení nákladů na hardware a správu konsolidací virtualizovaných serverů: Automatizace převádění fyzických serverů na virtuální Povolení rychlého automatického nastavení Rozšíření jednotného přístup ke správě na VMware Rozšíření jednotného přístup ke správě na investice VMware Produkty správy konfigurace společnosti Microsoft Řešení správy konfigurace společnosti Microsoft využívá tyto produkty, které poskytují automatizovanou virtualizaci, funkce automatického nastavení a aktualizace: System Center Configuration Manager 2007 R2, který komplexně hodnotí, zavádí a aktualizuje servery, klientské počítače a zařízení. System Center Virtual Machine Manager 2008, který organizacím umožňuje konfigurovat a nasazovat nová virtuální zařízení a centrálně spravovat fyzickou a virtuální infrastrukturu z jedné konzole. Windows Server 2008 Solution Accelerators, který obsahuje osvědčené pokyny a automatizované nástroje, jež organizacím umožní vyhodnotit hardware a zavést a bezpečně provozovat systém Windows Server Offline Virtual Machine Servicing Tool, který aktivně provádí opravy virtuálních zařízení ve stavu offline a zajišťuje jejich kompatibilitu, ochranu a připravenost před spuštěním v podnikové síti.

19 18 Komplexní řešení sledování Komplexní řešení sledování od společnosti Microsoft umožňuje správcům datových center sledovat prostředí aplikací v celém podniku nezávisle na jeho složitosti a identifikovat potenciální problémy, které ovlivňují podnikové procesy a pracovní postupy. Toto řešení podporuje: Komplexní správu služeb, kterou lze snadno přizpůsobit a rozšířit. Osvědčené řešení svého druhu pro systém Windows, založené na odborných znalostech ze serveru společnosti Microsoft, klientů a aplikačních týmů. Větší možnosti efektivity a kontroly, které automatizují rutinní, záložní úkoly a poskytují inteligentní hlášení a sledování. Komplexní řešení sledování maximalizuje dobu provozu a reaktivitu systému Automatizovaná správa a řešení potíží a integrované ovládací prvky umožňují komplexní sledování v prostředí podnikového serveru. Osvědčené postupy Automatizovaná zpětná vazba a hlášení Stanovení prahových hodnot parametrů Automatizovaná integrace se správou systémů Automatizované řešení potíží Integrováno s hlavní infrastrukturou pro řešení potíží Integrováno s infrastrukturou QA dodavatele Integrováno s databází prediktivní údržby Řešení společnosti Microsoft Snížení nákladů na údržbu a prostoje prostřednictvím funkcí automatizovaného sledování: Aktivní přístup ke sledování aplikací a služeb Povolení komplexního sledování ve všech operačních systémech, virtuální prostředí nadřízeného dohledu a serverů Rozšíření sledování na požadovanou správu konfigurace a hlášení událostí zabezpečením Toto řešení využívá otevřenou platformu s možností rozšíření, která pomáhá zajistit, aby služby, aplikace a servery IT fungovaly hladce a splňovaly úrovně služeb pro maximalizaci doby provozu a reaktivity. Produkty komplexního sledování od společnosti Microsoft Komplexní řešení sledování od společnosti Microsoft využívá tyto produkty k zajištění automatizovaných upozornění, řešení potíží a funkcí zpětné vazby a hlášení v operačních systémech v prostředích virtuálních a fyzických serverů: System Center Operations Manager, poskytující komplexní správu služeb, která organizacím pomáhá zvýšit efektivitu IT a umožňuje lepší kontrolu jejich infrastruktury IT. System Center Virtual Machine Manager 2008, který organizacím umožňuje konfigurovat a nasazovat nová virtuální zařízení a centrálně spravovat fyzickou a virtuální infrastrukturu z jedné konzole. Windows Server 2008 Solution Accelerators, který obsahuje osvědčené pokyny a automatizované nástroje, jež organizacím umožní vyhodnotit hardware a zavést a bezpečně provozovat systém Windows Server Service Level Dashboard Solution Accelerator, který poskytuje výkon z hlediska uživatele prostřednictvím simulace činností uživatele z různých míst v síti a odesíláním výsledných pozorování správci operací systémového centra.

20 19 Řešení správy identity Řešení správy identity společnosti Microsoft přináší integrované a komplexní řešení pro správu celé doby životnosti identit uživatelů a s nimi spojených údajů. Zajišťuje synchronizaci identity, správu certifikátů a hesel a automatické nastavení uživatelů v jediném řešení, které funguje v systémech Windows a heterogenních systémech. Další verze řešení umožňuje komplexní správu identity a přístupu v podniku: zajišťuje integrované řešení správy identity sloužící odborníkům IT, koncovým uživatelům a vývojářům. Toto nové řešení přináší výkonné samoobslužné funkce koncovým uživatelům sady Office, bohatou nabídku nástrojů pro správu a zdokonalenou automatizaci odborníkům IT a možnosti rozšíření pro vývojové pracovníky. Řešení obsahuje: Jedno zobrazení digitálních identit ve více systémech identity. Automatizované nastavení uživatelů, které synchronizuje identity a hesla v celé řadě adresářů, databází a soukromých systémů identity. Řešení správy identity snižuje náklady na přístup a správu údajů Automatizované ověřování, nastavení a vyřazovaná snižuje náklady na správu identity a životnost přístupů. Osvědčené postupy Integrace s centrálním úložištěm identity (ID)/metadat Jediné přihlášení Automatizované nastavení Automatizované vyřazení Řešení společnosti Microsoft Synchronizace identit a hesel Automatizace nastavení účtů Poskytnutí samoobslužné správy přístupu, uživatelských profilů a ověřování Správa pracovních postupů pomocí sady Microsoft Office a severu SharePoint Server Automatizované nastavení těchto aplikací poskytuje uživatelům okamžitý přístup ke zdrojům v sítích intranet a extranet, (například k obsahu, souborům a pracovnímu prostoru). Produkty pro správu identity od společnosti Microsoft Řešení pro správu identity od společnosti Microsoft zahrnuje tyto produkty, které přinášejí funkce automatizovaného nastavení, ověřování a vyřazování:

21 20 Identity Lifecycle Manager 2007 Feature Pack 1, využívající automatizaci běžných úkolů ke snížení nákladů na správu identity a životnost přístupů díky zajištění jednoho zobrazení identity uživatele v heterogenních počítačových prostředích. Windows Server 2008 Solution Accelerators, který obsahuje osvědčené pokyny a automatizované nástroje, jež organizacím umožní vyhodnotit hardware a zavést a bezpečně provozovat systém Windows Server Řešení ochrany a obnovy dat Řešení ochrany a obnovy dat od společnosti Microsoft přináší funkce ochrany dat, obnovení a spolehlivosti fyzických a virtuálních serverů a aplikací. Toto řešení přispívá k zajištění: Kontinuity podnikání prostřednictvím virtualizace serverů, která umožňuje rychlou obnovu virtuálních zařízení v případě selhání. Technologie virtualizace podporuje rychlou obnovu stavu operačního systému virtuálních zařízení. Funkce zálohování a obnovy díky obnově nezbytně důležitých podnikových dat a fyzického i virtuálního prostředí datového centra po výpadku napájení, ztrátě dat nebo potížích s poškozenými soubory. Tato funkce podporující zálohování počítačů Windows Server a aplikací systému Windows umožňuje obnovu v řádu minut, spíše než hodin. Řešení ochrany a obnovy podporuje kontinuitu podnikání a dostupnost pracovního zatížení Funkce automatizovaného zálohování a obnovy zjednodušují správu pracovního zatížení a maximalizují dobu provozu. Osvědčené postupy Automatizovaná archivace obsahu Automatizované zálohování Automatizovaná obnova Hierarchická správa úložišť Automatizace obnovy Řešení společnosti Microsoft Snižuje náklady na obnovu aplikací společnosti Microsoft a obnovení ve fyzickém i virtuálním prostředí: Centralizované automatické zálohování a obnova Záloha na disk pro rychlejší obnovu a samoobslužné obnovení souborů koncových uživatelů Snížení dopadu na obchodní náklady prostřednictvím řešení kontinuity podnikání a správy a správy virtualizace serverů Zajištění vysoké úrovně dostupnosti a kontinuity podnikání prostřednictvím virtuálních zástupců Zavedením řešení ochrany a obnovy dat dochází ke zjednodušení správy úložišť, zlepšení dostupnosti systému a zvýšení pružnosti reakcí pracovního zatížení IT. Produkty ochrany a obnovy dat společnosti Microsoft Řešení ochrany a obnovy dat společnosti Microsoft zahrnují tyto produkty, které zajišťují virtualizaci serverů, funkci centralizovaného zálohování a obnovy:

INTEGRACE IS DO STÁVAJÍCÍ HW A SW ARCHITEKTURY

INTEGRACE IS DO STÁVAJÍCÍ HW A SW ARCHITEKTURY INTEGRACE IS DO STÁVAJÍCÍ HW A SW ARCHITEKTURY Dušan Kajzar Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Bezručovo nám. 13, 746 00 Opava, e-mail: d.kajzar@c-box.cz Česká pošta, s.p.,

Více

1. Aplikační architektura

1. Aplikační architektura 1. Aplikační architektura Kapitola popisuje s použitím typové architektury požadavky na architekturu aplikace. Cílem standardizace v této oblasti je optimalizace využití zdrojů, snížení nákladů na provoz

Více

Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky

Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky DOKUMENT WHITE PAPER Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky Prosinec 2012 Shrnutí Středně velké podniky se snaží dosáhnout úspěchu v silně konkurenčním prostředí. Být úspěšný

Více

Č á s t 1 Příprava instalace

Č á s t 1 Příprava instalace Obsah Úvod 31 Seznámení se s rodinou produktů 31 Co je nového v systému Windows Server 2003 32 Práce s touto příručkou 32 Obsah této příručky 33 Obsah disku CD-ROM 34 Komunikujte s námi 35 Část 1 Příprava

Více

Technologie počítačových sítí 5. cvičení

Technologie počítačových sítí 5. cvičení Technologie počítačových sítí 5. cvičení Obsah jedenáctého cvičení Active Directory Active Directory Rekonfigurace síťového rozhraní pro použití v nadřazené doméně - Vyvolání panelu Síťové připojení -

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Obsah 2 Známe váš svět, jsme jeho součástí 4 Správné řešení pro vaše mezinárodní podnikání 6 Standardní řešení s jedinečnými výhodami 8 Jedno globální

Více

DLNA- Průvodce instalací

DLNA- Průvodce instalací ČESKY DLNA- Průvodce instalací pro LAN přípojky Zažijte realitu AQUOS LCD-TV Jaro/Léto 2011 Strana - 1 - LE820 - LE822 - LE814 - LE824 - LE914 - LE925 Obsah: 1. Příprava PC (povolení multimediální složky)

Více

Technica Solutions. Půjčovna nářadí. Úvodní studie pro Q&X Trading

Technica Solutions. Půjčovna nářadí. Úvodní studie pro Q&X Trading Technica Solutions Úvodní studie pro Q&X Trading Verze dokumentu Datum Autor Popis změn 0.8 24.11. Michal Kvasničák Doplnění harmonogramů 0.7 23.11. Tomáš Klinský Doplnění kapitoly Roadmapa 0.2 9.11. Petr

Více

Outlook 2010. David Procházka. Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4154. publikaci

Outlook 2010. David Procházka. Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4154. publikaci Outlook 2010 David Procházka Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4154. publikaci Odpovědný redaktor Zuzana Malečková Sazba Tomáš Brejcha Počet stran 168 První vydání, Praha 2010

Více

Stručné shrnutí výsledků

Stručné shrnutí výsledků Stručné shrnutí výsledků Průzkum identifikující spokojenost klientů s prací analytiků agentury CzechInvest 2011 V letošním roce provedla agentura CzechInvest průzkum identifikující spokojenost žadatelů

Více

Kentico CMS. Hledáte rychlý, snadný a efektivní způsob jak si vytvořit firemní web? Dál už hledat nemusíte. Snadné použití pro marketéry

Kentico CMS. Hledáte rychlý, snadný a efektivní způsob jak si vytvořit firemní web? Dál už hledat nemusíte. Snadné použití pro marketéry Hledáte rychlý, snadný a efektivní způsob jak si vytvořit firemní web? Dál už hledat nemusíte. Snadné použití pro marketéry Kvalitní a nepřetržitá globální podpora Flexibilní nástroj pro vývojáře Kentico

Více

1 Služby SAP Business Transformation and Plan Services Služby SAP Business Transformation and Plan Services aktuálně zahrnují:

1 Služby SAP Business Transformation and Plan Services Služby SAP Business Transformation and Plan Services aktuálně zahrnují: Popis služeb Služby Business Transformation and Plan Services Služby SAP Business Transformation and Plan Services poskytují služby poradenství a prototypování k podpoře inovace a transformace Zákazníka

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Služby spojené s Active Directory

Univerzita Palackého v Olomouci. Služby spojené s Active Directory Moderní učitel CZ.1.07/1.3.00/51.0041 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Služby spojené s Active Directory doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D. Olomouc 2015 Publikace vznikla v rámci ESF projektu

Více

Podklady k návrhu Rámcové smlouvy pro nákup softwarových licencí společnosti Microsoft

Podklady k návrhu Rámcové smlouvy pro nákup softwarových licencí společnosti Microsoft Podklady k návrhu Rámcové smlouvy pro nákup softwarových licencí společnosti Microsoft Optimalizace pořizování licencí pro školy v kraji Vysočina dostupnost a kvalitu vzdělávání a její vliv na Microsoft

Více

KONVERTIBILNÍ ULTRABOOK TM INTEL vpro TM

KONVERTIBILNÍ ULTRABOOK TM INTEL vpro TM CELKOVÉ NÁKLADY NA VLASTNICTVÍ: KONVERTIBILNÍ ULTRABOOK INTEL vpro NAMÍSTO SAMOSTATNÉHO NOTEBOOKU A TABLETU PŘINÁŠÍ ÚSPORY KONVERTIBILNÍ ULTRABOOK TM INTEL vpro TM TABLET A NOTEBOOK V JEDINÉM ZAŘÍZENÍ

Více

Windows Server 2003 Active Directory

Windows Server 2003 Active Directory Windows Server 2003 Active Directory Active Directory ukládá informace o počítačích, uživatelích a ostatních objektech v síti. Zpřístupňuje tyto zdroje uživatelům. Poskytuje komplexní informace o organizaci,

Více

Lepší efektivita IT & produktivita

Lepší efektivita IT & produktivita Ochraňte vaše podnikání Lepší efektivita IT & produktivita Buďte připraveni pro cloud Just in Time & Just Enough Administration Windows Defender for malware protection Trusted/Secure boot Shielded Virtual

Více

Důvěryhodná výpočetní základna -DVZ

Důvěryhodná výpočetní základna -DVZ Důvěryhodná výpočetní základna -DVZ Petr Krůček, ICZ a. s. 12. 4. 2010, Hradec Králové 1 Důvěryhodná výpočetní základna -DVZ Bezpečná platforma budoucnosti Komplexní řešení zabezpečené výpočetní infrastruktury

Více

1.1. Správa a provozní podpora APV ROS, HW ROS a základního SW

1.1. Správa a provozní podpora APV ROS, HW ROS a základního SW Příloha č. 4 - Specifikace a informace o předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je řízení projektu, správa a údržba programového vybavení pro informační systém Základní Registr osob (dále rovněž

Více

Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení

Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení Nakladatelství a autor dìkují za podporu pøi vydání této knihy spoleènostem: SAP ÈR, spol. s r. o. MICROSOFT, s.r.o. ŠKODA AUTO, a.s. Ing. Pavel Uèeò, CSc. Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu

Více

Řešení pro správu klientů a mobilní tisk

Řešení pro správu klientů a mobilní tisk Řešení pro správu klientů a mobilní tisk Uživatelská příručka (c) Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 624/2001

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 624/2001 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 624/2001 V l á d a I. s c h v a l u j e Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů uvedená v příloze tohoto usnesení (dále jen "Pravidla")

Více

SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 26. února 2001, o přidělování kapacity železniční infrastruktury a zpoplatnění použití železniční infrastruktury a o bezpečnostní certifikaci EVROPSKÝ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU Doplnění a rozšíření SW vybavení "

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU Doplnění a rozšíření SW vybavení Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno IČO: 62156462, DIČ: CZ 62156462, bankovní spojení KB Brno č. účtu 27-0493900217/0100 Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998

Více

DNS, DHCP DNS, Richard Biječek

DNS, DHCP DNS, Richard Biječek DNS, DHCP Richard Biječek DNS (Domain Name System) Překlady názvů hostname Informace o službách (např. mail servery) Další služby (zpětné překlady, rozložení zátěže) Hlavní prvky DNS: DNS server(y) DNS

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.5.2013 COM(2013) 278 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Program Marco Polo výsledky a výhledy

Více

Cloudové řešení pro ŠKODA AUTO

Cloudové řešení pro ŠKODA AUTO Cloudové řešení pro ŠKODA AUTO Přehled Země: Česká republika Odvětví: Automobilový průmysl Profil zákazníka: ŠKODA AUTO je společnost s více než stoletou tradicí výroby automobilů působící na více než

Více

Letecká společnost zvyšuje svoji produktivitu a zkvalitňuje služby pomocí řešení pro správu webového obsahu

Letecká společnost zvyšuje svoji produktivitu a zkvalitňuje služby pomocí řešení pro správu webového obsahu Microsoft Office System Případová studie řešení zákazníka Letecká společnost zvyšuje svoji produktivitu a zkvalitňuje služby pomocí řešení pro správu webového obsahu Přehled Země nebo oblast: USA Odvětví:

Více

Váš jediný a jednotný partnerský program

Váš jediný a jednotný partnerský program Představujeme nový program Symantec Partner Program Váš jediný a jednotný partnerský program Od světové jedničky v poskytování řešení, která pomáhají jednotlivcům a organizacím zajistit bezpečnost, dostupnost

Více

Microsoft Office 2003 Souhrnný technický dokument white paper

Microsoft Office 2003 Souhrnný technický dokument white paper Microsoft Office 2003 Souhrnný technický dokument white paper Přehled inteligentních klientských aplikací založených na sadě Microsoft Office 2003 System Publikováno: Duben 2003 Shrnutí: Inteligentní klienti

Více

Zkušenosti z průběhu nasazení virtualizace a nástrojů pro správu infrastruktury v IT prostředí České správy sociálního zabezpečení

Zkušenosti z průběhu nasazení virtualizace a nástrojů pro správu infrastruktury v IT prostředí České správy sociálního zabezpečení Zkušenosti z průběhu nasazení virtualizace a nástrojů pro správu infrastruktury v IT prostředí České správy sociálního zabezpečení Konference ISSS, Hradec Králové, 5. 4. 2011 Michal Osif, Senior Architect

Více

DOPLNĚK. Projekt Informační systém základních registrů je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

DOPLNĚK. Projekt Informační systém základních registrů je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ DOPLNĚK Projekt Informační systém základních registrů je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Obsah 1 Cíle dokumentu...3 2

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SOUPIS DOPROVODNÝCH BEZPLATNÝCH SLUŽEB. 1. Pravidla poskytování doprovodných bezplatných služeb

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SOUPIS DOPROVODNÝCH BEZPLATNÝCH SLUŽEB. 1. Pravidla poskytování doprovodných bezplatných služeb PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SOUPIS DOPROVODNÝCH BEZPLATNÝCH SLUŽEB 1. Pravidla poskytování doprovodných bezplatných služeb Smluvní strany se dohodly, že Objednatel, jakož i kterýkoli z Pověřujících zadavatelů,

Více

Společnost Xerox vytváří škálovatelné, hostované řešení pro optimalizaci globální správy tiskových aktiv

Společnost Xerox vytváří škálovatelné, hostované řešení pro optimalizaci globální správy tiskových aktiv Microsoft Visual Studio 2005 a Microsoft SQL Server 2005 Případová studie zákaznického řešení Společnost Xerox vytváří škálovatelné, hostované řešení pro optimalizaci globální správy tiskových aktiv Přehled

Více

Microsoft Office Project Server 2003. V Eurotelu Praha byl implementován systém pro řízení strategických projektů

Microsoft Office Project Server 2003. V Eurotelu Praha byl implementován systém pro řízení strategických projektů Microsoft Office Project Server 2003 V Eurotelu Praha byl implementován systém pro řízení strategických projektů Přehled Země: Česká republika Odvětví: Telekomunikace Profil zákazníka Eurotel Praha, spol.

Více

IDENTITY MANAGEMENT Bc. Tomáš PRŮCHA

IDENTITY MANAGEMENT Bc. Tomáš PRŮCHA IDENTITY MANAGEMENT Bc. Tomáš PRŮCHA 20. 12. 2013 ÚVOD S penetrací IT do fungování společnosti roste důraz na zabezpečení důvěrnosti a opravdovosti (autenticity) informací a potvrzení (autorizaci) přístupu

Více

Dohledové systémy Microsoft vs. cesta k vyšší produktivitě IT

Dohledové systémy Microsoft vs. cesta k vyšší produktivitě IT Dohledové systémy Microsoft vs. cesta k vyšší produktivitě IT aneb mýty a pravda o centralizované správě IT prostředí Pavel ŘEPA Microsoft MVP IT senior konzultant DIGI TRADE, s.r.o. prepa@digi-trade.cz

Více

INVESTICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ DO IT Trendy ve využívání ICT

INVESTICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ DO IT Trendy ve využívání ICT 19. nezávislý průzkum Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR INVESTICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ DO IT Trendy ve využívání ICT N: 500 MSP (více jak 100 mil. Kč tržeb) Praha, 7.3.2013 Výzkum

Více

Výhody chladicích systémů datového střediska - stojanová a řadová architektura

Výhody chladicích systémů datového střediska - stojanová a řadová architektura Výhody chladicích systémů datového střediska - stojanová a řadová architektura Autor: Kevin Dunlap Neil Rasmussen White Paper č. 130 Resumé Chlazení na úrovni místností je neefektivní u datových středisek

Více

Virtualizace serverů v ČSOB

Virtualizace serverů v ČSOB 5 Shared Experience Technická řešení Virtualizace serverů v ČSOB ČSOB jsme pomohli vybudovat globální evropské data-centrum, ušetřit náklady a zkrátit dobu dodání serverů pro nové aplikace a to díky virtualizaci

Více

Fiber To The Office. naturally connected. Nadčasová síťová infrastruktura pro moderní podnikové prostředí

Fiber To The Office. naturally connected. Nadčasová síťová infrastruktura pro moderní podnikové prostředí Fiber To The Office Nadčasová síťová infrastruktura pro moderní podnikové prostředí Řešení MICROSENS založená na optických vláknech jsou inteligentní, spolehlivá a výkonná. naturally connected KONCEPCE

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM SLUŽEB A JEJICH CEN 1. Rozložení subjektů Počet počítačů Počet organizací % malé subjekty 100 6200 97 střední subjekty 1000 180 2.5 velké subjekty 10000 30 0.5 Úroveň

Více

Autodesk BIM pro Infrastrukturu Doprava

Autodesk BIM pro Infrastrukturu Doprava Přínosy Autodesk BIM pro Infrastrukturu Doprava Informační model budovy (BIM) je postup vycházející z inteligentního modelu, který přináší potřebný přehled pro rychlejší a hospodárnější tvorbu i řízení

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.12.2006 KOM(2006) 814 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Třetí zpráva o sledování restrukturalizace ocelářství v České

Více

ABB 2015. September. Slide 1

ABB 2015. September. Slide 1 Stanislav Korčián, Fórum Průmyslového ostrova Průmysl 4.0, MSV, Brno, 17.9. Predikce investic a servisu rozvodných zařízení NN napájejících technologie Průmyslu 4.0 Slide 1 Obsah Vize a vývojové etapy

Více

A2. Odůvodnění územního plánu

A2. Odůvodnění územního plánu ODŮVODNĚNÍ Odůvodnění ÚP Humpolec obsahuje: textovou část odůvodnění Územního plánu Humpolec, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. A2. grafickou část odůvodnění Územního

Více

Příloha B Průzkum podnikatelského prostředí

Příloha B Průzkum podnikatelského prostředí Příloha B Průzkum podnikatelského prostředí připravila Berman Group ve spolupráci s Komisí pro strategický rozvoj města Děčína Průzkum podnikatelského prostředí II. ÚVOD V červenci a srpnu 000 byl mezi

Více

Trask solutions Jan Koudela Životopis

Trask solutions Jan Koudela Životopis Trask solutions Životopis Shrnutí Kandidát pro roli: Krátký popis: Zkušenosti a kompetence Zákazníci:, GE Money Bank, ING Bank, Komerční banka Telefónica Nejvyšší kontrolní úřad, RWE Kompetence:.NET vývoj

Více

Zakázka Vnitřní integrace úřadu v rámci PROJEKTU Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice

Zakázka Vnitřní integrace úřadu v rámci PROJEKTU Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice Zakázka Vnitřní integrace úřadu v rámci PROJEKTU Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na realizaci veřejné zakázky

Více

Příloha č. 1 Servisní smlouvy. Katalog služeb. S2_P1_Katalog služeb

Příloha č. 1 Servisní smlouvy. Katalog služeb. S2_P1_Katalog služeb Příloha č. 1 Servisní smlouvy Katalog služeb S2_P1_Katalog služeb 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 DEFINICE SLUŽEB... 3 3 SPECIFIKACE SLUŽEB... 6 3.1 SLUŽBA PS01_PROVOZ A SPRÁVA... 6 3.2 SLUŽBA PS02_ZÁLOHA A OBNOVA...

Více

Úvod 17 ČÁST 1. Kapitola 1: Principy návrhu doménové struktury služby Active Directory 21

Úvod 17 ČÁST 1. Kapitola 1: Principy návrhu doménové struktury služby Active Directory 21 Úvod 17 Proč číst tuto knihu? 18 ČÁST 1 Kapitola 1: Principy návrhu doménové struktury služby Active Directory 21 Kritéria návrhu doménové struktury služby Active Directory 22 Schéma 23 Aspekty návrhu

Více

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Mezinárodní konference práce, která se sešla v Ženevě na svém 97. zasedání, s ohledem na to, že současné podmínky globalizace, jež se

Více

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services DATASHEET Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services Získejte klíčový náhled do zdraví vaší adresářové služby a maximalizujte výkonnost vašich IT zařízení

Více

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 Příloha k průběžné zprávě za rok 2013 Číslo projektu: Název projektu: TA02011056 Vývoj nových technologií pro účely zeměměřictví a katastru

Více

Zamyšlení nad systémem poskytování dotací ze strukturálních fondů v rámci Společného regionálního operačního programu

Zamyšlení nad systémem poskytování dotací ze strukturálních fondů v rámci Společného regionálního operačního programu Zamyšlení nad systémem poskytování dotací ze strukturálních fondů v rámci Společného regionálního operačního programu Ing. Pavel Pešek, CSc. Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J. E. Purkyně v Ústí

Více

HP JetAdvantage Management. Oficiální zpráva o zabezpečení

HP JetAdvantage Management. Oficiální zpráva o zabezpečení HP JetAdvantage Management Oficiální zpráva o zabezpečení Copyright a licence 2015 Copyright HP Development Company, L.P. Kopírování, úpravy nebo překlad bez předchozího písemného souhlasu jsou zakázány,

Více

24. MANAGEMENT ORGANIZAČNÍHO ROZVOJE

24. MANAGEMENT ORGANIZAČNÍHO ROZVOJE 24. MANAGEMENT ORGANIZAČNÍHO ROZVOJE plánovitý a nepřetržitý cílově orientovaný proces přeměn organizace proces vytváření předpokladů pro budoucí úspěšný rozvoj organizace je prioritním úkolem vrcholového

Více

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona Identifikační údaje zadavatele: Úplný název: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: nábř. Edvarda Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana IČO:

Více

Jak rychle rostla česká ekonomika?

Jak rychle rostla česká ekonomika? Jak rychle rostla česká ekonomika? Ukazatel HDP nevystihuje plně výkon ekonomiky, přesto je používán ve většině analýz. Použijeme-li k charakteristice výkonu české ekonomiky ukazatele reálného důchodu,

Více

Nasazování, poskytování a aktualizace systému Windows Server pomocí systému System Center

Nasazování, poskytování a aktualizace systému Windows Server pomocí systému System Center Automatizované a centralizované nasazení, poskytování a aktualizace systému Windows Server Nasazení a údržba operačních systémů Windows Server v datových centrech a v prostředí informačních technologií

Více

Témata týmových prací Pro 3. ročník oboru Informační technologie 2014/2015

Témata týmových prací Pro 3. ročník oboru Informační technologie 2014/2015 Témata týmových prací Pro 3. ročník oboru Informační technologie 2014/2015 1 Webová stránka pro studentskou společnost (MIIV, HRLE) Úkolem studentů bude vytvořit web pro prezentaci školní studentské společnosti

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/136/ES

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/136/ES 18.12.2009 Úřední věstník Evropské unie L 337/11 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/136/ES ze dne 25. listopadu 2009, kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech

Více

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA 21.10.2006 Úřední věstník Evropské unie L 291/11 II (Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA ROZHODNUTÍ RADY ze dne 6. října 2006 o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost (2006/702/ES)

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu a zadávací podmínky pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu a zadávací podmínky pro veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídek do výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu a zadávací podmínky pro veřejnou zakázku malého rozsahu Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na služby Analýza

Více

Trendy v budování datových center v roce 2016. Praha, 7.4.2016

Trendy v budování datových center v roce 2016. Praha, 7.4.2016 Trendy v budování datových center v roce 2016 Praha, 7.4.2016 Analytici a GAPP System Čtyři pohledy na datové centrum Infrastruktura Provoz Byznys Bezpečnost Datové centrum Čtyři pohledy na datové centrum

Více

jaromir.slesinger@ca.com

jaromir.slesinger@ca.com Jarom jaromir.slesinger@ca.com Source: IDC Server Virtualization MCS 2007, 2008, 2009; IDC Datacenter and Cloud Survey 2010 Rostou nároky na rychlost technologických inovací s cílem: 2 Virtualizace hnací

Více

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.)

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Předmět: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (1 v.h.) 1. VYUČOVACÍ HODINA BOZP Předmět: Základní pojmy a principy sítí (6 v.h.) 2. VYUČOVACÍ HODINA

Více

Memorandum BISE 1. k inteligentní energii ve městech a obcích nových členských zemí, kandidátských zemí a zemí západního Balkánu. 29.

Memorandum BISE 1. k inteligentní energii ve městech a obcích nových členských zemí, kandidátských zemí a zemí západního Balkánu. 29. Memorandum BISE 1 k inteligentní energii ve městech a obcích nových členských zemí, kandidátských zemí a zemí západního Balkánu 29. října 2004 118 účastníků 2 ze sedmdesáti východoevropských zemí zahrnujících:

Více

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2 RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI ML 1-2 Normy řady ISO 9000 0 Úvod 1 Předmět QMS podle ISO 9001 2 Citované normativní dokumenty 3 Termíny a definice 4 Systém managementu kvality 5 Odpovědnost managementu 6 Management

Více

Přehled systému Microsoft SQL Server. Komu je kniha určena Struktura knihy Nejvhodnější výchozí bod pro čtení knihy Konvence a struktura knihy

Přehled systému Microsoft SQL Server. Komu je kniha určena Struktura knihy Nejvhodnější výchozí bod pro čtení knihy Konvence a struktura knihy Komu je kniha určena Struktura knihy Nejvhodnější výchozí bod pro čtení knihy Konvence a struktura knihy Konvence Další prvky Požadavky na systém Ukázkové databáze Ukázky kódu Použití ukázek kódu Další

Více

Ventilové pole pro výuku Field of valves for teaching

Ventilové pole pro výuku Field of valves for teaching Ventilové pole pro výuku Field of valves for teaching Richard Klein 1, Michal Hammerschmiedt 2 Úvod V dnešní době, která je zaměřena čistě na zisk, je jako nejdůležitější kritérium všech aktivit, které

Více

Jak přežít krizi? Lubomír Karpecki konzultant. Roman Blažíček jednatel. lubomir.karpecki@karpecki.cz www.karpecki.cz

Jak přežít krizi? Lubomír Karpecki konzultant. Roman Blažíček jednatel. lubomir.karpecki@karpecki.cz www.karpecki.cz Lubomír Karpecki konzultant lubomir.karpecki@karpecki.cz www.karpecki.cz Roman Blažíček jednatel roman.blazicek@cz.lasselsberger.com www.lasselsberger.com Z jakých informací vycházíme? Celkový počet dotazovaných

Více

Strategie společnosti PTC Praha a.s. na období let 2016 2020

Strategie společnosti PTC Praha a.s. na období let 2016 2020 Strategie společnosti PTC Praha a.s. na období let 2016 2020 2015 Vážení akcionáři, Představenstvo společnosti Vám předkládá k projednání a k následnému rozhodnutí dokument Strategie společnosti PTC Praha

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Listopad 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem prosince poklesly spotřebitelské ceny během listopadu o 0,5 procenta.

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.11.2013 COM(2013) 762 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise {SWD(2013) 445 final} {SWD(2013) 446 final}

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Michal Hroch Server Product Manager Microsoft Česká republika

Michal Hroch Server Product Manager Microsoft Česká republika Michal Hroch Server Product Manager Microsoft Česká republika Proč by vás Platforma měla vůbec zajímat? záruka spolehlivosti potenciál pro nové příležitosti Performance Point server 6 Point of Sale Retail

Více

Řízení ICT služeb na bázi katalogu služeb

Řízení ICT služeb na bázi katalogu služeb Řízení ICT služeb na bázi katalogu služeb Jiří Voř katedra IT, IT, VŠE vorisek@vse.cz nb.vse.cz/~vorisek 1 Služby fenomén současné etapy rozvoje společnosti 2 Vlastnosti služeb služby se od produktů liší

Více

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com DESKTOP: Windows Vista Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client daniela.liskova@microsoft.com TCO desktopů analýzy spol. Gartner Téměř 80% všech nákladů v IT vzniká po nákupu tj. na správě, opravě,

Více

Efektivní provoz koncových stanic

Efektivní provoz koncových stanic Efektivní provoz koncových stanic Jan Vávra SSP Datacenter Trendy a výzvy Trend a situace Více starostí Co chtějí uživatelé Překvapivě více pracovat. IT. Co udělá? Musí reagovat. Různorodá zařízení, mobilita,

Více

Budování a využívání cloudových služeb ve veřejné správě. leden 2015

Budování a využívání cloudových služeb ve veřejné správě. leden 2015 Budování a využívání cloudových služeb ve veřejné správě leden 2015 Agenda Koncept sdílených služeb Výhled využívání sdílených služeb ve veřejném sektoru Současná situace využívání sdílených služeb ve

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 8.7.2008 KOM(2008) 432 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Opatření na snížení hluku ze železniční dopravy zaměřená na stávající

Více

Případová studie O2 SVĚT. Microsoft Azure zefektivňuje řízení prodejní sítě v O2 Slovakia

Případová studie O2 SVĚT. Microsoft Azure zefektivňuje řízení prodejní sítě v O2 Slovakia Případová studie O2 SVĚT Microsoft Azure zefektivňuje řízení prodejní sítě v O2 Slovakia O2 SVĚT Spuštění portálu O2 Svět je pro nás novým začátkem ve způsobu spravování a publikování informací pro prodejní

Více

myteam Řízení vnitro remních procesů a práce s dokumenty PROCESS MANAGEMENT

myteam Řízení vnitro remních procesů a práce s dokumenty PROCESS MANAGEMENT myteam PROCESS MANAGEMENT Řízení vnitro remních procesů a práce s dokumenty MODULÁRNÍ PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PRO SDÍLENÍ INFORMACÍ, ŘÍZENÍ PROCESŮ A JEJICH AUTOMATIZACI, KTERÉ ZEFEKTIVŇUJE SPOLUPRÁCI TÝMŮ I

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 1. března 2016 Datum vypracování: 2. února 2016 Datum schválení: 29. února 2016 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality Věstník Ročník 2015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 16 Vydáno: 26. ŘÍJNA 2015 Cena: 74 Kč OBSAH: 1. Minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných

Více

Software ConfigFree pro snadné připojení

Software ConfigFree pro snadné připojení Software ConfigFree pro snadné připojení Bezdrátové připojení se stalo základní podmínkou pro neomezenou komunikaci, protože uživatelům notebooků poskytuje možnost připojení kdykoli a kdekoli. Správa vícenásobného

Více

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii . Nominální a reálná konvergence k evropské hospodářské a měnové unii Česká republika podle výsledků za rok a aktuálně analyzovaného období (duben až březen ) plní jako jediná ze čtveřice,, a tři ze čtyř

Více

S 70/01-1543/01 V Brně dne 17. září 2001

S 70/01-1543/01 V Brně dne 17. září 2001 S 70/01-1543/01 V Brně dne 17. září 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 70/01-OF, zahájeném dne 2. srpna 2001 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, a v souladu

Více

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Jaké jsou jejich řešení? Tlak na snižování nákladů Využití nových technologií a rostoucí

Více

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Office, e-mail, sdílení dokumentů, videokonference

Více

Biznis a datový slovník pro VÚB

Biznis a datový slovník pro VÚB Případová studie Biznis a datový slovník pro VÚB VÚB pomocí technológie Microsoft SharePoint zefektivňuje vnitrobankovní komunikaci VÚB pomocí technológie Microsoft SharePoint zefektivňuje vnitrobankovní

Více

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky Stručný popis záměru ICT software (dále jen: ICT SW) na míru pro digitalizaci procesů, pro zavedení produktové inovace, procesní inovace, marketingové inovace

Více

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě.

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Uživatelská příručka Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla

Více

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 Definice - outsourcing Outside resource using Termín outsourcing se všeobecně používá pro dlouhodobé převedení určité oblasti služeb na poskytovatele

Více

Příprava k certifikaci 70-680, TS: Windows 7, Configuring

Příprava k certifikaci 70-680, TS: Windows 7, Configuring Příprava k certifikaci 70-680, TS: Windows 7, Configuring Kurz umožní studentům připravit se k certifikaci 70-680. Ve školení se studenti seznámí Instalace Windows 7 - Instalace, upgrade a migrace Windows

Více