Tabulka mandatorních požadavk pro modulární p ístupový/agrega ní epína typ A (požadován 1 ks)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tabulka mandatorních požadavk pro modulární p ístupový/agrega ní epína typ A (požadován 1 ks)"

Transkript

1 Název ve ejné zakázky: Rámcová smlouva: Inovace p ístupové a bezdrátové sít Z U Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona. 137/2006 Sb. Od vodn ní požadovaných technických parametr dodávky edm tem dodávky jsou aktivní sí ové prvky dle technických podmínek uvedených níže. Modulární p ístupový/agrega ní p epína typ A (1 ks). Modulární p ístupový/agrega ní p epína typ B (1 ks). Centrální adi bezdrátové sít (1 ks). Rozší ení podpory pro management bezdrátové sít (1 ks). Bezdrátový p ístupový bod typ A (5 ks). Bezdrátový p ístupový bod typ B (18 ks). Bezdrátový p ístupový bod typ C (7 ks). Nemodulární p ístupový p epína typ A (5 ks). Nemodulární p ístupový p epína typ B (5 ks). Nemodulární p ístupový stohovatelný p epína s možností napájení po Ethernetu typ A (5 ks). Nemodulární p ístupový stohovatelný p epína s možností napájení po Ethernetu typ B (5 ks). Nemodulární p ístupový stohovatelný gigabitový p epína typ A (3 ks). Nemodulární p ístupový stohovatelný gigabitový p epína typ B (5 ks). Nemodulární p ístupový stohovatelný gigabitový p epína typ C (2 ks). Nemodulární p ístupový stohovatelný gigabitový p epína s možností napájení po Ethernetu typ A (3 ks). Nemodulární p ístupový stohovatelný gigabitový p epína s možností napájení po Ethernetu typ B (4 ks). Nemodulární p ístupový stohovatelný gigabitový p epína s možností napájení po Ethernetu typ C (2 ks). Nemodulární p ístupový gigabitový p epína bez managementu (20 ks). Vým nné moduly rozhraní p ístupových p epína (48 ks). Optické propojovací kabely (80 ks). Všechny poptávané sí ové prvky musí být z d vod ochrany stávajících investic a minimalizace celkových náklad na vlastnictví a provoz po íta ové sít Z U kompatibilní se všemi již používanými komunika ními protokoly a systémy správy sít. Ze stejného d vodu musí být poptávané stohovatelné prvky stohovatelné i s prvky již používanými v síti Z U. Tabulka mandatorních požadavk pro modulární p ístupový/agrega ní epína typ A (požadován 1 ks) Požadavek na funkcionalitu Základní vlastnosti Typ za ízení Formát za ízení Minimální požadavky L3 p epína modulární Od vodn ní Specifikace pot ebného typu funk nosti dle referen ního modelu ISO OSI Modularita kv li ochran investice zaru ující budoucí pot ebné rozši ování

2 Po et slot pro moduly rozhraní Po et 10GE port na ídícím modulu Požadovaný po et a typ 10GE transceiver Typ 10GE portu na bezprost edn p ipojeném za ízení Redundantní zdroje, dosažitelný výkon každého Podpora modul 48x 10/100/1000 Ethernet, neblokující, 802.3at (PoE+) na všech portech sou asn, L2 šifrování dle 802.1AE, IEEE 802.3az Požadovaný po et modul 48x 10/100/1000Base-T, neblokující, 802.3at (PoE+) na všech portech sou asn, L2 šifrování dle 802.1AE, IEEE 802.3az Podpora modul 48x 10/100/1000Base-T, neblokující, L2 šifrování dle 802.1AE, IEEE 802.3az Požadovaný po et modul 48x 10/100/1000Base-T, neblokující, L2 šifrování dle 802.1AE, IEEE 802.3az Podpora modul 48x 10/100/1000Base-T, agregace 2:1, 802.3af (PoE+) na 24 portech sou asn Podpora modul 48x 10/100/1000Base-T, agregace 2:1 Podpora modul s minimáln 12 porty GE/6x10GE, Jumbo rámce Podpora modul s 24xSFP sloty, neblokující Podpora Non-Stop Forwarding Podpora upgrade software za provozu Podpora virtualizace možnost slou it alespo dv fyzická šasi do jednoho logického celku virtuálního šasi Statické sm rování IPv4, IPv x 10GBase-SR, SFP+ X2 2500W 3 2 nebo povýšením software Minimáln 5 slot kv li ochran investice zaru ující budoucí pot ebné rozši ování o nová rozhraní Minimální pot ebný po et 10GE rozhraní pro integraci do sít Minimální pot ebný po et 10GE vym nitelných rozhraní typu 10GBASE-SR Definice typu a rychlosti rozhraní na za ízení, do n hož bude poptávané za ízení zapojeno Požadavek zajišt ní vysoké dostupnosti a provozní flexibility za ízení jako celku a zárove pot ebná výkonová podpora za ízení napájených p es PoE Požadavek zajišt ní provozní flexibility, bezpe nosti a p epínací architektury modulu a zárove pot ebná výkonová podpora za ízení napájených p es PoE Minimální pot ebný po et modul /rozhraní 10/100/1000Base- T s napájením 802.3af PoE pro integraci do sít Z U Požadavek zajišt ní provozní flexibility, bezpe nosti a p epínací architektury modulu Minimální pot ebný po et modul /rozhraní 10/100/1000Base- T pro integraci do sít Z U Požadavek zajišt ní provozní flexibility, bezpe nosti a p epínací architektury modulu a zárove pot ebná výkonová podpora za ízení napájených p es PoE Požadavek zajišt ní provozní flexibility, bezpe nosti a p epínací architektury modulu Požadavek zajišt ní provozní flexibility, bezpe nosti modulu a akademické Požadavek zajišt ní provozní flexibility a p epínací architektury modulu Požadavek zajišt ní vysoké dostupnosti a odolnosti v i poruchám Požadavek zajišt ní vysoké dostupnosti Požadavek zajišt ní vysoké dostupnosti v p ípad výpadku jednoho z fyzických za ízení Základní požadavek na pot ebný typ IP sm rování používaný v síti Z U Dynamické sm rování IPv4, Základní požadavek na pot ebný typ IP sm rování používaný

3 IPv6 Podpora IPv4, IPV6 v hardware Výkonnostní parametry Celková propustnost centrálních ídících modul (IPv4/IPv6) Celková potenciální propustnost p epínacího subsystému Dostupná kapacita na slot Po et záznam ve sm rovací tabulce - IPv4 unicast Po et záznam ve sm rovací tabulce IPv6 unicast 200/100 milion paket /vte inu 500 Gbit/s 48 Gbit/s Po et MAC adres Protokoly fyzické vrstvy IEEE IEEE 802.3ad IEEE 802.3ad p es více karet Podpora "jumbo rámc " Protokoly spojové vrstvy IEEE 802.1D IEEE 802.1Q Po et aktivních VLAN 4000 Tunelování 802.1Q v 802.1Q IEEE 802.1X - Port Based Network Access Control IEEE 802.1s - multiple spanning trees IEEE 802.1w - Rapid Tree Spanning Protocol IEEE 802.1p v síti Z U Základní požadavek na pot ebnou implementaci IP sm rování jako ochranu investice v prost edí Základní výkonnostní požadavek na pot ebnou implementaci epínání/sm rování rámc /paket jako ochranu investice v prost edí Základní výkonnostní požadavek na pot ebnou propustnost epínání/sm rování za ízení jako ochranu investice v prost edí Základní výkonnostní požadavek na pot ebnou propustnost epínání/sm rování modulu jako ochranu investice v prost edí Základní kapacitní požadavek na pot ebnou implementaci IPv4 sm rování jako ochranu investice v prost edí akademické Základní kapacitní požadavek na pot ebnou implementaci IPv6 sm rování jako ochranu investice v prost edí akademické Základní kapacitní požadavek na pot ebnou implementaci spojové vrstvy jako ochranu investice v prost edí akademické prost edím akademické prost edím akademické prost edím akademické i sou asném požadavku vysoké dostupnosti a formou odolnosti v i poruchám redundantních komponent prost edím akademické prost edím akademické prost edím akademické prost edím akademické prost edím akademické pro Carrier Ethernet Zajišt ní bezpe nostní politiky p ístupu do sít a pot ebné základní základní základní Zajišt ní podpory CoS a pot ebné základní kompatibility se

4 Per VLAN rapid spanning tree (PVRST+) nebo ekvivalentní Detekce protilehlého za ízení Protokol pro definici ší ených VLAN Detekce jednosm rnosti optické linky STP root guard nebo ekvivalentní STP loop guard nebo ekvivalentní Možnost autorecovery po chybovém stavu Multicast/broadcast storm control - hardwarové omezení pom ru unicast/multicast rámc na portu v procentech Protokol IP IP alias (více IP sítí na jednom rozhraní) QoS (DiffServ) DHCP relay Router redundancy protokol (nap. VRRP, HSRP) Protokol IPv6 Certifikace IPv6 ready logo Phase II Router redundancy protokol pro IPv6 Podpora IPv6 ACL Podpora IPv6 QoS (DiffServ) základní Zajišt ní automatického objevování sousedních za ízení pro ely správy sít a pot ebné základní kompatibility se Zajišt ní škálovatelnosti a udržovatelnosti velkého po tu VLAN na velkém po tu za ízení a pot ebné základní kompatibility se základní základní základní základní základní Zajišt ní flexibility adresování a pot ebné základní kompatibility se Zajišt ní podpory kvality služby/qos dle standardu rozlišovaných služeb/diffserv a pot ebné základní kompatibility se Zajišt ní podpory DHCP v prost edí sm rovaných podsítí a akademické základní Zajišt ní minimálního profilu podporovaných IPv6 vlastností a pot ebné základní Zajišt ní podpory kvality služby/qos dle standardu rozlišovaných služeb/diffserv a pot ebné základní kompatibility se

5 Podpora IPv6 services (DNS, Telnet, SSH, Syslog, ICMP, DHCP) Podpora IPv6 Multicast (MLDv1 & v2) Podpora IPv6 Multicast (PIM SSM) Podpora IPv6 Multicast (PIM SM) Podpora IPv6 MLDv2 snooping Podpora IPv6 First Hop Security (IPv6 Port ACL, RA guard, DHCPv6 guard, Destination guard) Podpora IPv6 Tunneling: ISATAP Tunnel Sm rovací protokoly OSPF OSPF s MD5 a NSSA RIPv2 Statické sm rování Sm rování multicastu PIM (dense i sparse mód) Source-Specific Multicast (SSM) IGMPv2 IGMPv3 IGMPv3 snooping IPv6 MLDv1 & v2 snooping Zajišt ní základních sí ových služeb pro vzdálenou konfiguraci, management a pot ebné základní kompatibility se stávajícím prost edím akademické Zajišt ní multimediálních sí ových služeb a pot ebné základní Zajišt ní multimediálních sí ových služeb a pot ebné základní Zajišt ní multimediálních sí ových služeb a pot ebné základní Zajišt ní optimalizace multimediálních sí ových služeb a akademické Zajišt ní pot ebných sí ových konfigura ních služeb pro echodový stav zavád ní IPv6 a pot ebné základní Zajišt ní dynamického sm rování a pot ebné základní Zajišt ní bezpe ného dynamického sm rování a pot ebné základní Zajišt ní dynamického sm rování a pot ebné základní Zajišt ní základního sm rování a pot ebné kompatibility se Zajišt ní dynamického sm rování pro multimediální provoz a akademické Zajišt ní dynamického sm rování pro multimediální provoz a akademické Zajišt ní dynamického sm rování pro multimediální provoz a akademické Zajišt ní dynamického sm rování pro multimediální provoz a akademické Zajišt ní bezpe ného dynamického sm rování pro multimediální provoz a pot ebné základní kompatibility se Zajišt ní bezpe ného dynamického sm rování pro multimediální provoz a pot ebné základní kompatibility se

6 Bezpe nost Podpora reverse path check (urpf) ACL pro IP IPv6 ACL Možnost definovat povolené MAC adresy na portu Možnost definovat maximální po et MAC adres na portu Možnost definovat r zné chování p i p ekro ení po tu MAC adres na portu (zablokování portu, blokování nové MAC adresy) Podpora zabezpe ení a analýzy DHCP protokolu Podpora ochrany ARP protokolu Podpora ochrany podvrženého mapování IP/MAC adresy Konfigurovatelná kombinace po adí postupného ov ování za ízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou, Web autentizací) Ov ování dle IEEE 802.1x voliteln bez omezování ístupu (pro monitoring a snadné nasazení 802.1x) Vynucení IEEE 802.1x ov ování i na externím ipojeném p epína i Ochrana centrálního procesoru (control plane) ed útoky typu DoS Podpora klasifikace bezpe nostní role istupujícího uživatele nebo koncového za ízení a její propagace sítí (nap. Security Group Exchange Protocol nebo funk ekvivalentní). Podpora koncových za ízení Zajišt ní bezpe nosti proti podvržení zdrojové IP adresy formou dynamické kontroly podle aktuálního sm rování a pot ebné základní základní základní základní základní akademické akademické akademické Škálovatelné flexibilní zajišt ní selektivní bezpe nostní ístupové sí ové politiky a pot ebné základní kompatibility se

7 Podpora PoE (IEEE 802.3af) Pot eba zajišt ní napájení p ipojených za ízení technologií PoE Podpora PoE+ (IEEE 802.3at, Pot eba zajišt ní napájení p ipojených za ízení technologií PoE 30W/port) s vyšším podporovaným výkonem Pot eba zajišt ní napájení p ipojených za ízení technologií PoE Podpora PoE (60W/port) s velmi vysokými požadavky na odb r Automatické i manuální Nastavení optimálního výkonu pro napájení koncových za ízení ovládání PoE výkonu portu podle jejich po eb ení a ovládání spot eby Pot eba zajišt ní flexibilního ízení spot eby (úspory elektrické energie p ipojených energie) p ipojených za ízení technologií PoE koncových za ízení Integrovaný nástroj na profilování p ipojovaných koncových za ízení Management CLI rozhraní SSHv2 Možnost omezení p ístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL SNMPv2 SNMPv3 Konzolová linka Interpretace uživatelských CLI a Tcl skript a jejich aktivace asynchronní událostí v systému za ízení DNS klient NTP klient s MD5 autentizací IPFIX RFC 3917, RFC 3955 Detailní flexibilní definice "flow" dle L2/L3/L4 parametr Export statistik "flow" selektivn na více kolektor RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) Automatizované nastavení vlastností koncových port podle typu p ipojeného za ízení bez interakce s uživatelem Požadavek interaktivní konfigurovatelnosti za ízení z íkazové ádky lidskou obsluhou Zajišt ní bezpe nostní sí ové politiky, vzdálené správy/konfigurace/monitoringu a pot ebné základní Zajišt ní bezpe nostní sí ové politiky, vzdálené správy/konfigurace/monitoringu a pot ebné základní Zajišt ní vzdálené správy/konfigurace/monitoringu a pot ebné základní Zajišt ní bezpe né vzdálené správy/konfigurace/monitoringu a akademické Možnost lokálního p ipojení k za ízení za ú elem správy/konfigurace/monitoringu Podpora pokro ilého monitorování systému za ízení a možnost automatizované reakce na neobvyklé asynchronní události Zajišt ní podpory klienta systému DNS p ímo v za ízení a akademické Zajišt ní bezpe né podpory synchronizace asu v za ízení pomocí protokolu NTP formou klienta a pot ebné základní Podpora monitorování provozu formou exportu informací o datových tocích v pseudoreálném ase. Podpora monitorování provozu formou exportu informací o datových tocích v pseudoreálném ase. Podpora monitorování provozu formou exportu informací o datových tocích v pseudoreálném ase. Zajišt ní bezpe ného autentizovaného/autorizovaného/ú tovaného vzdáleného administrátorského p ístupu k za ízení pomocí protokolu RADIUS a pot ebné základní kompatibility se stávajícím prost edím akademické

8 TACACS+ klient Port mirroring Vzdálený port mirroring Syslog Nástroje pro m ení odezev v síti (nap íklad IP SLA nebo ekvivalentní) Nástroje pro pasivní monitorování i aktivní testování odezev provozovaných aplikací (nap. IP SLA Video Operation, performance monitor nebo ekvivalentní) Možnost v software epína e integrovat další aplikace Automatická konfigurace portu dle p ipojeného za ízení Integrovaný nástroj na odchyt paket Služby Podpora NTP DHCP server Zajišt ní bezpe ného autentizovaného/autorizovaného/ú tovaného vzdáleného administrátorského p ístupu k za ízení pomocí protokolu TACACS+ a pot ebné základní kompatibility se stávajícím prost edím akademické Zajišt ní možnosti odposlouchávání provozu na lokálním portu za ízení pro bezpe nostní a monitorovací ú ely a pot ebné základní Zajišt ní možnosti odposlouchávání provozu po síti na portu vzdáleného za ízení pro bezpe nostní a monitorovací ú ely a akademické Zajišt ní možnosti logování významných lokálních událostí na za ízení po síti pro bezpe nostní a monitorovací ú ely a akademické Zajišt ní pokro ilých sí ových služeb pro monitorování výkonnostních parametr sít a pot ebné základní Zajišt ní pokro ilých sí ových služeb pro monitorování výkonnostních parametr sít na úrovni provozovaných aplikací a akademické Zajišt ní pokro ilých sí ových služeb pro flexibilní zákaznické monitorování provozních parametr sít a pot ebné základní Zajišt ní pokro ilých autokonfigura ních sí ových služeb pro automatickou detekci p ipojených za ízení podle jejich typu a akademické Zajišt ní pokro ilých sí ových služeb pro zjiš ování potenciálních problém v síti souvisejících s konkrétním datovým provozem Zajišt ní podpory synchronizace asu v za ízení pomocí protokolu NTP formou serveru a pot ebné základní Zajišt ní podpory dynamického p id lování IP adres v za ízení pomocí protokolu DHCP formou serveru a pot ebné základní Tabulka mandatorních požadavk pro modulární p ístupový/agrega ní epína typ B (požadován 1 ks) Požadavek na funkcionalitu Základní vlastnosti Minimální požadavky Od vodn ní Typ za ízení L3 p epína Specifikace pot ebného typu funk nosti dle referen ního

9 Formát za ízení Po et slot pro moduly rozhraní Po et 10GE port na ídícím modulu Požadovaný po et a typ 10GE transceiver Typ 10GE portu na bezprost edn p ipojeném za ízení Redundantní zdroje, dosažitelný výkon každého Podpora modul 48x 10/100/1000 Ethernet, neblokující, 802.3at (PoE+) na všech portech sou asn, L2 šifrování dle 802.1AE, IEEE 802.3az Požadovaný po et modul 48x 10/100/1000Base-T, neblokující, 802.3at (PoE+) na všech portech sou asn, L2 šifrování dle 802.1AE, IEEE 802.3az Podpora modul 48x 10/100/1000Base-T, neblokující, L2 šifrování dle 802.1AE, IEEE 802.3az Požadovaný po et modul 48x 10/100/1000Base-T, neblokující, L2 šifrování dle 802.1AE, IEEE 802.3az Podpora modul 48x 10/100/1000Base-T, agregace 2:1, 802.3af (PoE+) na 24 portech sou asn Podpora modul 48x 10/100/1000Base-T, agregace 2:1 Podpora modul s minimáln 12 porty GE/6x10GE, Jumbo rámce Podpora modul s 24xSFP sloty, neblokující Podpora Non-Stop Forwarding Podpora upgrade software za provozu Podpora virtualizace možnost slou it alespo dv fyzická šasi do jednoho logického celku virtuálního šasi modulární 5 2 2x 10GBase-CU SFP+, 3m X2 2500W 3 2 nebo povýšením software modelu ISO OSI Modularita kv li ochran investice zaru ující budoucí pot ebné rozši ování Minimál 5 slot kv li ochran investice zaru ující budoucí pot ebné rozši ování o nová rozhraní Minimální pot ebný po et 10GE rozhraní pro integraci do sít Minimální pot ebný po et 10GE vym nitelných rozhraní typu 10GBASE-CU v etn propojovacího metalického kabelu Definice typu a rychlosti rozhraní na za ízení, do n hož bude poptávané za ízení zapojeno Požadavek zajišt ní vysoké dostupnosti a provozní flexibility za ízení jako celku a zárove pot ebná výkonová podpora za ízení napájených p es PoE Požadavek zajišt ní provozní flexibility, bezpe nosti a p epínací architektury modulu a zárove pot ebná výkonová podpora za ízení napájených p es PoE Minimální pot ebný po et modul /rozhraní 10/100/1000Base- T s napájením 802.3af PoE pro integraci do sít Z U Požadavek zajišt ní provozní flexibility, bezpe nosti a p epínací architektury modulu Minimální pot ebný po et modul /rozhraní 10/100/1000Base- T pro integraci do sít Z U Požadavek zajišt ní provozní flexibility, bezpe nosti a p epínací architektury modulu a zárove pot ebná výkonová podpora za ízení napájených p es PoE Požadavek zajišt ní provozní flexibility, bezpe nosti a p epínací architektury modulu Požadavek zajišt ní provozní flexibility, bezpe nosti modulu a akademické Požadavek zajišt ní provozní flexibility a p epínací architektury modulu Požadavek zajišt ní vysoké dostupnosti a odolnosti v i poruchám Požadavek zajišt ní vysoké dostupnosti Požadavek zajišt ní vysoké dostupnosti v p ípad výpadku jednoho z fyzických za ízení

10 Statické sm rování IPv4, IPv6 Dynamické sm rování IPv4, IPv6 Podpora IPv4, IPV6 v hardware Výkonnostní parametry Celková propustnost centrálních ídících modul (IPv4/IPv6) Celková potenciální propustnost p epínacího subsystému Dostupná kapacita na slot Po et záznam ve sm rovací tabulce - IPv4 unicast Po et záznam ve sm rovací tabulce IPv6 unicast 200/100 milion paket /vte inu 500 Gbit/s 48 Gbit/s Po et MAC adres Protokoly fyzické vrstvy IEEE IEEE 802.3ad IEEE 802.3ad p es více karet Podpora "jumbo rámc " Protokoly spojové vrstvy IEEE 802.1D IEEE 802.1Q Po et aktivních VLAN 4000 Tunelování 802.1Q v 802.1Q IEEE 802.1X - Port Based Network Access Control IEEE 802.1s - multiple spanning trees IEEE 802.1w - Rapid Tree Spanning Protocol Základní požadavek na pot ebný typ IP sm rování používaný v síti Z U Základní požadavek na pot ebný typ IP sm rování používaný v síti Z U Základní požadavek na pot ebnou implementaci IP sm rování jako ochranu investice v prost edí Základní výkonnostní požadavek na pot ebnou implementaci epínání/sm rování rámc /paket jako ochranu investice v prost edí Základní výkonnostní požadavek na pot ebnou propustnost epínání/sm rování za ízení jako ochranu investice v prost edí Základní výkonnostní požadavek na pot ebnou propustnost epínání/sm rování modulu jako ochranu investice v prost edí Základní kapacitní požadavek na pot ebnou implementaci IPv4 sm rování jako ochranu investice v prost edí akademické Základní kapacitní požadavek na pot ebnou implementaci IPv6 sm rování jako ochranu investice v prost edí akademické Základní kapacitní požadavek na pot ebnou implementaci spojové vrstvy jako ochranu investice v prost edí akademické prost edím akademické prost edím akademické prost edím akademické i sou asném požadavku vysoké dostupnosti a formou odolnosti v i poruchám redundantních komponent prost edím akademické prost edím akademické prost edím akademické prost edím akademické prost edím akademické pro Carrier Ethernet Zajišt ní bezpe nostní politiky p ístupu do sít a pot ebné základní základní základní

11 IEEE 802.1p Per VLAN rapid spanning tree (PVRST+) nebo ekvivalentní Detekce protilehlého za ízení Protokol pro definici ší ených VLAN Detekce jednosm rnosti optické linky STP root guard nebo ekvivalentní STP loop guard nebo ekvivalentní Možnost autorecovery po chybovém stavu Multicast/broadcast storm control - hardwarové omezení pom ru unicast/multicast rámc na portu v procentech Protokol IP IP alias (více IP sítí na jednom rozhraní) QoS (DiffServ) DHCP relay Router redundancy protokol (nap. VRRP, HSRP) Protokol IPv6 Certifikace IPv6 ready logo Phase II Router redundancy protokol pro IPv6 Podpora IPv6 ACL Zajišt ní podpory CoS a pot ebné základní kompatibility se základní Zajišt ní automatického objevování sousedních za ízení pro ely správy sít a pot ebné základní kompatibility se Zajišt ní škálovatelnosti a udržovatelnosti velkého po tu VLAN na velkém po tu za ízení a pot ebné základní kompatibility se základní základní základní základní základní Zajišt ní flexibility adresování a pot ebné základní kompatibility se Zajišt ní podpory kvality služby/qos dle standardu rozlišovaných služeb/diffserv a pot ebné základní kompatibility se Zajišt ní podpory DHCP v prost edí sm rovaných podsítí a akademické základní Zajišt ní minimálního profilu podporovaných IPv6 vlastností a pot ebné základní Podpora IPv6 QoS (DiffServ) Zajišt ní podpory kvality služby/qos dle standardu

12 Podpora IPv6 services (DNS, Telnet, SSH, Syslog, ICMP, DHCP) Podpora IPv6 Multicast (MLDv1 & v2) Podpora IPv6 Multicast (PIM SSM) Podpora IPv6 Multicast (PIM SM) Podpora IPv6 MLDv2 snooping Podpora IPv6 First Hop Security (IPv6 Port ACL, RA guard, DHCPv6 guard, Destination guard) Podpora IPv6 Tunneling: ISATAP Tunnel Sm rovací protokoly OSPF OSPF s MD5 a NSSA RIPv2 Statické sm rování Sm rování multicastu PIM (dense i sparse mód) Source-Specific Multicast (SSM) IGMPv2 IGMPv3 IGMPv3 snooping rozlišovaných služeb/diffserv a pot ebné základní kompatibility se Zajišt ní základních sí ových služeb pro vzdálenou konfiguraci, management a pot ebné základní kompatibility se stávajícím prost edím akademické Zajišt ní multimediálních sí ových služeb a pot ebné základní Zajišt ní multimediálních sí ových služeb a pot ebné základní Zajišt ní multimediálních sí ových služeb a pot ebné základní Zajišt ní optimalizace multimediálních sí ových služeb a akademické Zajišt ní pot ebných sí ových konfigura ních služeb pro echodový stav zavád ní IPv6 a pot ebné základní Zajišt ní dynamického sm rování a pot ebné základní Zajišt ní bezpe ného dynamického sm rování a pot ebné základní Zajišt ní dynamického sm rování a pot ebné základní Zajišt ní základního sm rování a pot ebné kompatibility se Zajišt ní dynamického sm rování pro multimediální provoz a akademické Zajišt ní dynamického sm rování pro multimediální provoz a akademické Zajišt ní dynamického sm rování pro multimediální provoz a akademické Zajišt ní dynamického sm rování pro multimediální provoz a akademické Zajišt ní bezpe ného dynamického sm rování pro multimediální provoz a pot ebné základní kompatibility se

13 IPv6 MLDv1 & v2 snooping Bezpe nost Podpora reverse path check (urpf) ACL pro IP IPv6 ACL Možnost definovat povolené MAC adresy na portu Možnost definovat maximální po et MAC adres na portu Možnost definovat r zné chování p i p ekro ení po tu MAC adres na portu (zablokování portu, blokování nové MAC adresy) Podpora zabezpe ení a analýzy DHCP protokolu Podpora ochrany ARP protokolu Podpora ochrany podvrženého mapování IP/MAC adresy Konfigurovatelná kombinace po adí postupného ov ování za ízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou, Web autentizací) Ov ování dle IEEE 802.1x voliteln bez omezování ístupu (pro monitoring a snadné nasazení 802.1x) Vynucení IEEE 802.1x ov ování i na externím ipojeném p epína i Ochrana centrálního procesoru (control plane) ed útoky typu DoS Podpora klasifikace bezpe nostní role istupujícího uživatele nebo koncového za ízení a její propagace sítí (nap. Security Group Exchange Zajišt ní bezpe ného dynamického sm rování pro multimediální provoz a pot ebné základní kompatibility se Zajišt ní bezpe nosti proti podvržení zdrojové IP adresy formou dynamické kontroly podle aktuálního sm rování a pot ebné základní základní základní základní základní akademické akademické akademické Škálovatelné flexibilní zajišt ní selektivní bezpe nostní ístupové sí ové politiky a pot ebné základní kompatibility se

14 Protocol nebo funk ekvivalentní). Podpora koncových za ízení Podpora PoE (IEEE 802.3af) Pot eba zajišt ní napájení p ipojených za ízení technologií PoE Podpora PoE+ (IEEE 802.3at, Pot eba zajišt ní napájení p ipojených za ízení technologií PoE 30W/port) s vyšším podporovaným výkonem Pot eba zajišt ní napájení p ipojených za ízení technologií PoE Podpora PoE (60W/port) s velmi vysokými požadavky na odb r Automatické i manuální Nastavení optimálního výkonu pro napájení koncových za ízení ovládání PoE výkonu portu podle jejich po eb ení a ovládání spot eby Pot eba zajišt ní flexibilního ízení spot eby (úspory elektrické energie p ipojených energie) p ipojených za ízení technologií PoE koncových za ízení Integrovaný nástroj na profilování p ipojovaných koncových za ízení Management CLI rozhraní SSHv2 Možnost omezení p ístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL SNMPv2 SNMPv3 Konzolová linka Interpretace uživatelských CLI a Tcl skript a jejich aktivace asynchronní událostí v systému za ízení DNS klient NTP klient s MD5 autentizací IPFIX RFC 3917, RFC 3955 Detailní flexibilní definice "flow" dle L2/L3/L4 parametr Export statistik "flow" selektivn na více kolektor RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, Automatizované nastavení vlastností koncových port podle typu p ipojeného za ízení bez interakce s uživatelem Požadavek interaktivní konfigurovatelnosti za ízení z íkazové ádky lidskou obsluhou Zajišt ní bezpe nostní sí ové politiky, vzdálené správy/konfigurace/monitoringu a pot ebné základní Zajišt ní bezpe nostní sí ové politiky, vzdálené správy/konfigurace/monitoringu a pot ebné základní Zajišt ní vzdálené správy/konfigurace/monitoringu a pot ebné základní Zajišt ní bezpe né vzdálené správy/konfigurace/monitoringu a akademické Možnost lokálního p ipojení k za ízení za ú elem správy/konfigurace/monitoringu Podpora pokro ilého monitorování systému za ízení a možnost automatizované reakce na neobvyklé asynchronní události Zajišt ní podpory klienta systému DNS p ímo v za ízení a akademické Zajišt ní bezpe né podpory synchronizace asu v za ízení pomocí protokolu NTP formou klienta a pot ebné základní Podpora monitorování provozu formou exportu informací o datových tocích v pseudoreálném ase. Podpora monitorování provozu formou exportu informací o datových tocích v pseudoreálném ase. Podpora monitorování provozu formou exportu informací o datových tocích v pseudoreálném ase. Zajišt ní bezpe ného autentizovaného/autorizovaného/ú tovaného vzdáleného

15 accounting) administrátorského p ístupu k za ízení pomocí protokolu RADIUS a pot ebné základní kompatibility se stávajícím prost edím akademické Zajišt ní bezpe ného autentizovaného/autorizovaného/ú tovaného vzdáleného TACACS+ klient administrátorského p ístupu k za ízení pomocí protokolu TACACS+ a pot ebné základní kompatibility se stávajícím prost edím akademické Port mirroring Zajišt ní možnosti odposlouchávání provozu na lokálním portu za ízení pro bezpe nostní a monitorovací ú ely a pot ebné základní Vzdálený port mirroring Zajišt ní možnosti odposlouchávání provozu po síti na portu vzdáleného za ízení pro bezpe nostní a monitorovací ú ely a akademické Syslog Zajišt ní možnosti logování významných lokálních událostí na za ízení po síti pro bezpe nostní a monitorovací ú ely a akademické Nástroje pro m ení odezev v síti (nap íklad IP SLA nebo ekvivalentní) Nástroje pro pasivní monitorování i aktivní testování odezev provozovaných aplikací (nap. IP SLA Video Operation, performance monitor nebo ekvivalentní) Možnost v software epína e integrovat další aplikace Automatická konfigurace portu dle p ipojeného za ízení Integrovaný nástroj na odchyt paket (nap. Služby Podpora NTP DHCP server Zajišt ní pokro ilých sí ových služeb pro monitorování výkonnostních parametr sít a pot ebné základní Zajišt ní pokro ilých sí ových služeb pro monitorování výkonnostních parametr sít na úrovni provozovaných aplikací a akademické Zajišt ní pokro ilých sí ových služeb pro flexibilní zákaznické monitorování provozních parametr sít a pot ebné základní Zajišt ní pokro ilých autokonfigura ních sí ových služeb pro automatickou detekci p ipojených za ízení podle jejich typu a akademické Zajišt ní pokro ilých sí ových služeb pro zjiš ování potenciálních problém v síti souvisejících s konkrétním datovým provozem Zajišt ní podpory synchronizace asu v za ízení pomocí protokolu NTP formou serveru a pot ebné základní Zajišt ní podpory dynamického p id lování IP adres v za ízení pomocí protokolu DHCP formou serveru a pot ebné základní Tabulka mandatorních požadavk pro centrální adi bezdrátové sít (požadován 1 ks) Požadavek na funkcionalitu Minimální Od vodn ní

16 Základní vlastnosti ída za ízení Formát za ízení Redundantní napájecí zdroj Požadovaný po et a typ transceiver Podpora stávající báze instalovaných AP Podpora AP požadovaných v této ZD Výkonnostní parametry Po et sou asn p ipojitelných klient Propustnost datového systému Vysoká dostupnost adi e Možnost redundance na úrovni adi a jejich port Redundantní provoz se stávajícím adi em v režimu active/standby Schopnost samostatného provozu (do asné zrušení redundantního provozu) Po et sou asn obsluhovaných AP v redundantním provozu se stávajícím adi em Po et sou asn obsluhovaných AP v samostatném provozu Vlastnosti správy bezdrátové sít Integrovaný radio-resource management, spolupráce RRM mezi adi i v clusteru Mobility management, L2/L3 Automatizované ešení roamingu uživatel v rámci AP na jednom adi i i mezi 2 a více adi i, L2/L3 Optimalizace multicast provozu v bezdrátové síti (IGMP snooping) požadavky centrální adi bezdrátové sít samostatné za ízení 8x 1000Base-T, SFP Gbit/s Podpora auto-provisioningu AP Specifikace pot ebného typu funk nosti za ízení Základní fyzická vlastnost za ízení Požadavek zajišt ní vysoké dostupnosti za ízení formou odolnosti v i poruchám redundantních komponent Minimální pot ebný po et GE vym nitelných rozhraní typu 1000Base-T pro integraci do sít Z U Zajišt ní ochrany investice zaru ující podporu stávajících instalovaných AP Zajišt ní ochrany investice zaru ující podporu požadovaných AP Základní výkonnostní požadavek na po et bezdrátových klient jako ochranu investice v prost edí vysokorychlostní sít Z U Základní výkonnostní požadavek na pot ebnou propustnost datového systému jako ochranu investice v prost edí Základní požadavek na schopnost adi e pracovat v redundantním (zálohovaném) provozu Základní požadavek na schopnost adi e pracovat v redundantním (zálohovaném) provozu se stávajícím adi em použitým v prost edí akademické metropolitní Základní požadavek na schopnost adi e do asn pracovat v samostatném (nezálohovaném) provozu Minimální po et AP, které je schopen sou asn spravovat bezdrátový adi pracující v redundantním provozu se stávajícím adi em Minimální po et AP, které je schopen sou asn spravovat bezdrátový adi pracující v do asném samostatném provozu Požadavek na automatické ízení bezdrátového prost edí a reakci na jeho asynchronní zm ny Základní požadavek na schopnost p edávání koncových klient mezi p ipojenými AP na jednom bezdrátovém adi i v prost edí bezdrátové sít Z U Základní požadavek na schopnost p edávání koncových klient mezi AP p ipojenými k r zným bezdrátovým adi m v prost edí bezdrátové sít Z U Zajišt ní bezpe ného dynamického sm rování pro multimediální provoz a pot ebné základní kompatibility se stávajícím prost edím bezdrátové sít Z U Zajišt ní bezobslužného automatického nasazení nových AP v prost edí bezdrátové sít Z U Automatizovaná správa Požadavek na schopnost dynamického p ela ování kanál

17 frekven ního pásma AP Integrované ešení návšt vnického p ístupu Bezpe né odd lení návšt vnického provozu od zam stnaneckého provozu Integrovaná správa návšt vnických ú s možností definice jejich platnosti Webová autentizace návšt vník Podpora možnosti tunelování uživatelských dat z AP až na adi, možnost šifrování t chto uživatelských dat Podpora možnosti lokálního bridgování uživatelských dat ímo na p íslušném AP Podpora e/WMM Diferenciace úrovní QoS pro hlasové služby, zam stnance a návšt vníky Mechanismy ízení p ístupu (Call Admission Control) pro hlasový a video provoz Podpora Video-streamingu se spolehlivým multicastem Podpora indoor a outdoor mesh sítí, sou asné p ipojení normálních a mesh AP k jednomu adi i Podpora designu s centrálními adi i a vzdálenými AP na pobo kách p ipojených p es WAN Certifikace celého ešení od WiFi alliance Existence programu/mechanismu výrobce pro validaci interoperability bezdrátových klient t etích stran s infrastrukturou. Zahrnující inovativní funkce bepe nosti, mobility, QoS, management. Bezpe nost Podpora i, respektive jeho implementací WPA a WPA2 v etn enterprise variant autentizace/šifrování 802.1x/EAP autentizace: PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, Šifrování AES, TKIP, WEP v ípad vzniku asynchronního rušení v bezdrátovém prost edí Schopnost integrace se systémem návšt vnického p ístupu provozovaném na Z U Požadavek bezpe ného odd lení datového provozu nap. pomoví implementace VLAN apod. Zajišt ní integrované správy uživatelských ú provozovaném na Z U Možnost ov ení návšt vník pomocí integrovaného formulá e Schopnost tunelování uživatelských dat mezi bezdrátovým adi em a AP Schopnost lokálního odklon ní uživatelských dat p ímo na AP Zajišt ní podpory prioritizace dat podle standardu v prost edí bezdrátové sít Z U Zajišt ní podpory prioritizace dat v prost edí bezdrátové sít Z U na základ statického rozd lení do t íd Zajišt ní p enosového pásma jeho vyhrazením pro hlasové a video hovory Schopnost bezpe distribuovat multimediální provoz na koncové stanice Podpora vytvá ení mesh sítí ve vnit ních i venkovních prostorech Schopnost pracovat s AP umíst nými ve WAN síti Požadavek certifikace celého bezdrátového ešení od nezávislé neziskové organizace Požadavek certifikace a validace celého bezdrátového ešení v i standardn používaným bezdrátovým klient m Zajišt ní ochrany investice a flexibility zaru ující možnost použití bezdrátového adi e v prost edí podnikových síti se standardní sadou bezpe nostních prvk autentizace a ov ování bezdrátových klient Požadavek podpory autentiza ních mechanism používaných v bezdrátové síti Z U Požadavek podpory šifrovacích mechanism používaných v bezdrátové síti Z U

18 Integrovaný IDS systém pro detekci útok na bezdrátovou sí (wireless IDS) Detekce cizích AP (Rogue AP) a klient v AdHoc režimu Možnost vynuceného odpojení klient od cizích AP Ochrana ídících rámc na AP a klientovi podle standardu IEEE w Centrální administrace správc s granularitou p ístupových práv Spolupráce s cizími sít mi podle standardu IEEE u Rychlý roaming klient mezi AP podle standardu IEEE r Vysoká dostupnost AP Automatické zvýšení vysílacího výkonu okolních AP p i výpadku AP Automatické p izp sobení se bezdrátové sít na základ indexu kvality radiového signálu Rychlá detekce selhání komunikace AP- adi (pod 4 sekundy) Monitoring a m ení kvality radiového signálu Vyhodnocování kvality signálu bezdrátové sít v reálném ase a grafické vyobrazení Možnost detekce rušivých signál (interference) a identifikace zdroj interference na základ signatur Sou asná funk nost AP pro enos dat, detekci bezpe nostních incident a analýzu radiového spektra Troubleshooting radiového signálu a automatické ešení problému rušivého signálu Možnost nastavovat prahové hodnoty pro úrove kvality signálu bezdrátové sít Automatické spoušt ní alarm na základ p ekro ení prahových hodnot kvality signálu Management CLI rozhraní Zajišt ní pot ebné odolnosti v i útok m na bezdrátovém médiu Zajišt ní robustnosti ešení v i cizím/neautorizovaným AP ipojeným do sít Z U Schopnost automatického odpojení klient od cizích/neautorizovaných AP Zajišt ní robustnosti ešení v i útok m man-in-the-middle na bezdrátovém médiu Zajišt ní bezpe ného autentizovaného/autorizovaného administrátorského p ístupu k za ízení a pot ebné základní Zajišt ní interoperability s cizími bezdrátovými sít mi nap. celulárními podle standardu Schopnost rychlého p edávání klient mezi AP podle standardu Zajišt ní robustnosti bezdrátové sít formou automatického do asného zvýšení vysílacího výkonu sousedních AP Zajišt ní robustnosti bezdrátové sít formou sledování kvality bezdrátového spektra a automatického p ela ování kanál AP Zajišt ní robustnosti bezdrátové sít pomocí rychlé detekce odpojeného AP Schopnost sledovat kvalitu bezdrátového spektra a zobrazovat zachycené statistiky s možností jejich monitorování Schopnost determinovat konkrétní rušivé vlivy v bezdrátovém prost edí na základ jejich jednozna ných vzork Požadavek na sou asnou funk nost p ipojeného AP jako detektoru interferencí i jako p enosového bodu Schopnost automatické reakce na vznik rušení v bezdrátovém prost edí Možnost definice vlastních prahových hodnot rušení v bezdrátovém prost edí Možnost automatického reportování p ekro ení prahových hodnot rušení v bezdrátovém prost edí Požadavek interaktivní konfigurovatelnosti za ízení z p íkazové ádky lidskou obsluhou

19 Web rozhraní SSHv2 Možnost omezení p ístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL SNMPv2 SNMPv3 USB konzolová linka Sériová konzolová linka RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) bezdrátových klient TACACS+ klient pro p ístup Syslog Požadavek interaktivní konfigurovatelnosti za ízení pomocí webového rozhraní Zajišt ní bezpe nostní sí ové politiky, vzdálené správy/konfigurace/monitoringu a pot ebné základní Zajišt ní bezpe nostní sí ové politiky, vzdálené správy/konfigurace/monitoringu a pot ebné základní Zajišt ní vzdálené správy/konfigurace/monitoringu a akademické Zajišt ní bezpe né vzdálené správy/konfigurace/monitoringu a pot ebné základní Možnost lokálního p ipojení k za ízení za ú elem správy/konfigurace/monitoringu Možnost lokálního p ipojení k za ízení za ú elem správy/konfigurace/monitoringu Zajišt ní bezpe ného autentizovaného/autorizovaného/ú tovaného vzdáleného administrátorského p ístupu k za ízení pomocí protokolu RADIUS a pot ebné základní kompatibility se stávajícím Zajišt ní bezpe ného autentizovaného/autorizovaného/ú tovaného vzdáleného administrátorského p ístupu k za ízení pomocí protokolu TACACS+ a pot ebné základní kompatibility se stávajícím Zajišt ní možnosti logování významných lokálních událostí na za ízení po síti pro bezpe nostní a monitorovací ú ely a akademické Tabulka mandatorních požadavk pro rozší ení podpory pro management bezdrátové sít (požadován 1 ks) Požadavek na funkcionalitu Základní vlastnosti Dostupné v provedení ipraveného virtuálního stroje do virtualizovaného prost edí Formát za ízení Požadovaný cílový po et spravovaných za ízení Podpora sou asných centralizovaných adi bezdrátové sít Vlastnosti správy sít Kompletní správa životního cyklu bezdrátové sít Minimální požadavky Od vodn ní Zajišt ní ochrany investice a flexibility zaru ující možnost využití virtualizovaného prost edí sít Z U virtuální stroj Požadovaný formát managementu bezdrátové sít 300 Minimální pot ebný po et sou asn spravovaných za ízení Zajišt ní ochrany investice a flexibility zaru ující možnost použití sou asných bezdrátových adi Požadavek komplexní správy AP

20 (plánování, nasazení, monitoring, troubleshooting, reporting) Nástroje monitorování, monitorování v reálném ase a odstra ování problém Automatická archivace, porovnávání konfigurací, porovnávání v i vyžadovaným šablonám Konfigura ní šablony dle "best practice" a designových íru ek Inventarizace nasazeného HW v síti Inventarizace, nasazení, správa firmware sí ových za ízení Monitorování výskytu koncových za ízení, IP telefon a uživatel Generování report Generování report bezpe nostních problém Požadavky na škálování po et spravovaných za ízení Monitoring p ipojení koncových za ízení nap pevnou i bezdrátovou sítí Monitoring IPv6 p ipojení koncových za ízení nap pevnou i bezdrátovou sítí Centrální konfigurace bezdrátových sítí v etn bezpe nostních politik, QoS profil Konfigurace pomocí šablon Nástroje pro detekci a ešení problém v bezdrátové síti (grafy obsazenosti kanál, grafy odpovídající provozu klient, atd.) Nástroje pro plánování sít, rozší ení stávající a pro nové lokality Možnost pokro ilého vyhledávání zdroj interference v bezdrátové síti 3000 Požadavek na monitorování stavu AP a bezdrátového prost edí v reálném ase Požadavek na ukládání/porovnávání nastavení AP Zajišt ní konfigurace AP podle doporu ení výrobce Požadavek na automatickou inventarizaci aktivních sí ových prvk Požadavek na automatickou inventarizaci a správu firmware aktivních sí ových prvk Požadavek na monitorování koncových za ízení p ipojených k bezdrátové síti Z U Požadavek vytvá ení uživatelsky definovaných report a jejich automatické generování a ukládání/odesílání Požadavek vytvá ení uživatelsky definovaných bezpe nostních report a jejich automatické generování a ukládání/odesílání Zajišt ní ochrany investice zaru ující budoucí pot ebné rozši ování o schopnost monitorovat další za ízení Požadavek na monitorování koncových za ízení p ipojených k pevné i bezdrátové síti Z U Požadavek na monitorování koncových za ízení p ipojených protokolem IPv6 k pevné i bezdrátové síti Z U Požadavek centrální správy vysílaných bezdrátových sítí etn pot ebných autentiza ních/autoriza ních profil a QoS Požadavek centrální správy za ízení pomocí vytvá ení aplikovatelných šablon p íkaz Zajišt ní pokro ilých sí ových služeb pro flexibilní zákaznické monitorování provozních parametr sít a pot ebné základní kompatibility se stávajícím prost edím sít Z U Schopnost navrhnout ešení nasazení AP na základ dodaného p dorysu objektu Zajišt ní pokro ilých sí ových služeb pro flexibilní zákaznické monitorování provozních parametr sít a pot ebné základní kompatibility se stávajícím prost edím sít Z U

21 Nástroj pro troubleshooting klient s funkcí identifikace zdroj interference, které ovliv ují klienty eposílání alarm a událostí network management aplikacím etích stran, které podporují FCAPS (nap. HP OpenView, IBM Tivoli apod.) Integrovaný nástroj pro sb r diagnostických dat o adi ích a AP v bezdrátové síti Management Web rozhraní SSHv2 SNMPv2 SNMPv3 TACACS+ klient pro p ístup Syslog Zajišt ní pokro ilých sí ových služeb pro flexibilní zákaznické monitorování provozních parametr sít a pot ebné základní kompatibility se stávajícím prost edím sít Z U Zajišt ní základních sí ových služeb pro vzdálenou konfiguraci, management a pot ebné základní kompatibility se Zajišt ní pokro ilých sí ových služeb pro flexibilní zákaznické monitorování provozních parametr sít a pot ebné základní kompatibility se stávajícím prost edím sít Z U Požadavek interaktivní konfigurovatelnosti za ízení pomocí webového rozhraní Zajišt ní bezpe nostní sí ové politiky, vzdálené správy/konfigurace/monitoringu a pot ebné základní Zajišt ní vzdálené správy/konfigurace/monitoringu a akademické Zajišt ní bezpe né vzdálené správy/konfigurace/monitoringu a akademické Zajišt ní bezpe ného autentizovaného/autorizovaného/ú tovaného vzdáleného administrátorského p ístupu k za ízení pomocí protokolu TACACS+ a pot ebné základní kompatibility se stávajícím Zajišt ní možnosti logování významných lokálních událostí na za ízení po síti pro bezpe nostní a monitorovací ú ely a akademické Tabulka mandatorních požadavk pro bezdrátový p ístupový bod typu A (požadováno 5 ks) Požadavek na funkcionalitu Základní vlastnosti Typ za ízení Rádiové rozhraní pro pásmo 2,4 GHz Rádiové rozhraní pro pásmo 5 GHz Po et port 10/100/ Možnost IEEE 802.3af napájení z p epína e nebo injektoru Minimální požadavky bezdrátový ístupový bod Od vodn ní Specifikace pot ebného typu funk nosti za ízení Zajišt ní pot ebné základní kompatibility s bezdrátovými klienty operujícími v bezlicen ním pásmu 2,4 GHz Zajišt ní pot ebné základní kompatibility s bezdrátovými klienty operujícími v bezlicen ním pásmu 5 GHz Minimální po et port zaru ující možnost realizace p ipojení do drátové sít Požadavek na možnost p ipojení za ízení k portu aktivního prvku a využití možnosti napájet za ízení z tohoto portu Typ antén integrované Možnost provozování za ízení bez dalších p ídavných antén

22 Montáž Podpora stávajících centralizovaných adi bezdrátové sít Podpora centralizovaného adi e poptávaného v této ZD Výkonnostní parametry Fyzická p enosová rychlost bezdrátové ásti Protokoly fyzické vrstvy IEEE a/b/g/n pro ob pásma na betonový strop Požadovaný typ montáže pro dodání správného upev ovacího p ípravku centralizovaným ešením správy bezdrátové sít Z U Zajišt ní pot ebné základní kompatibility se poptávaným centralizovaným ešením správy bezdrátové sít Z U 450 Mb/s Základní výkonnostní požadavek na bezdrátovou ást Podpora IEEE ac rozši ujícím modulem Podpora MIMO (Multiple 4x4:3 Input Multiple Output) IEEE n Maximal ratio combining (MRC) Podpora agregace rámc A- MPDU a A-MSDU Dynamický výb r volné frekvence DFS Podpora 20 MHz a 40 MHz kanál Optimalizace fáze vysílaného bezdrátového signálu sm rem k a/g/n klient m (Beam Forming) Podpora mechanismu pro epojení klient z 2,4GHz do 5GHz pásma Hardwarová podpora spektrální analýzy (detekce zdroje rušivého signálu interferencí) Hardwarová podpora rozpoznání zdroje rušivého signálu podle signatur Podpora výpo tu závažnosti dopadu interference na kvalitu radiového signálu bezdrátové sít Minimální po et inzerovaných 8/rádiové SSID (BSSID) rozhraní Nastavitelný DTIM interval pro jednotlivé bezdrátové sít Bezpe nost Certifikát s lokální platností pro nasazení PKI Fyzické zabezpe ení/zamknutí k okolním pevným ástem Management Zajišt ní pot ebné základní kompatibility s bezdrátovými klienty Zajišt ní ochrany investice zaru ující budoucí pot ebné rozši ování bezdrátové sít Zajišt ní pot ebných výkonnostních charakteristik p i nasazení AP ve specifickém bezdrátovém prost edí Z U Zajišt ní pot ebné základní kompatibility s bezdrátovými klienty Zajišt ní pot ebné základní kompatibility s bezdrátovými klienty Zajišt ní pot ebné základní kompatibility s bezdrátovým prost edím sít Z U Zajišt ní pot ebné základní kompatibility s bezdrátovými klienty Zajišt ní pot ebné základní kompatibility s bezdrátovými klienty Požadavek up ednost ování 5 GHz klient Zajišt ní pokro ilých sí ových služeb pro flexibilní zákaznické monitorování provozních parametr bezdrátové sít Zajišt ní pokro ilých sí ových služeb pro flexibilní zákaznické monitorování provozních parametr bezdrátové sít Zajišt ní pokro ilých sí ových služeb pro flexibilní zákaznické monitorování provozních parametr bezdrátové sít Zajišt ní pot ebné základní kompatibility s bezdrátovým prost edím sít Z U Zajišt ní pot ebné základní kompatibility s bezdrátovým prost edím sít Z U Zajišt ní bezpe ného ov ování p ipojených bezdrátových ístupových bod Zajišt ní zabezpe ené instalace bezdrátových p ístupových bod

23 CLI rozhraní SSHv2 Konzolová linka Detekce a monitorování problém bezdrátové sít odchytáváním provozu a jeho zasíláním do analyzátoru Požadavek interaktivní konfigurovatelnosti za ízení z p íkazové ádky lidskou obsluhou Zajišt ní bezpe nostní sí ové politiky, vzdálené správy/konfigurace/monitoringu a pot ebné základní Možnost lokálního p ipojení k za ízení za ú elem správy/konfigurace/monitoringu Zajišt ní pokro ilých sí ových služeb pro flexibilní zákaznické monitorování provozních parametr sít a pot ebné základní kompatibility se stávajícím prost edím sít Z U Tabulka mandatorních požadavk pro bezdrátový p ístupový bod typu B (požadováno 18 ks) Požadavek na funkcionalitu Základní vlastnosti Typ za ízení Rádiové rozhraní pro pásmo 2,4 GHz Rádiové rozhraní pro pásmo 5 GHz Po et port 10/100/ Možnost IEEE 802.3af napájení z p epína e nebo injektoru Typ antén Montáž Podpora stávajících centralizovaných adi bezdrátové sít Podpora centralizovaného adi e poptávaného v této ZD Výkonnostní parametry Fyzická p enosová rychlost bezdrátové ásti Protokoly fyzické vrstvy IEEE a/b/g/n Podpora MIMO (Multiple Input Multiple Output) IEEE n Maximal ratio combining (MRC) Podpora agregace rámc A- MPDU a A-MSDU Dynamický výb r volné frekvence DFS Podpora 20 MHz a 40 MHz kanál Minimální požadavky bezdrátový ístupový bod integrované pro ob pásma na betonový strop Od vodn ní Specifikace pot ebného typu funk nosti za ízení Zajišt ní pot ebné základní kompatibility s bezdrátovými klienty operujícími v bezlicen ním pásmu 2,4 GHz Zajišt ní pot ebné základní kompatibility s bezdrátovými klienty operujícími v bezlicen ním pásmu 5 GHz Minimální po et port zaru ující možnost realizace p ipojení do drátové sít Požadavek na možnost p ipojení za ízení k portu aktivního prvku a využití možnosti napájet za ízení z tohoto portu Možnost provozování za ízení bez dalších p ídavných antén Požadovaný typ montáže pro dodání správného upev ovacího p ípravku centralizovaným ešením správy bezdrátové sít Z U Zajišt ní pot ebné základní kompatibility se poptávaným centralizovaným ešením správy bezdrátové sít Z U 450 Mb/s Základní výkonnostní požadavek na bezdrátovou ást 3x4:3 Zajišt ní pot ebné základní kompatibility s bezdrátovými klienty Zajišt ní pot ebných výkonnostních charakteristik p i nasazení AP ve specifickém bezdrátovém prost edí Z U Zajišt ní pot ebné základní kompatibility s bezdrátovými klienty Zajišt ní pot ebné základní kompatibility s bezdrátovými klienty Zajišt ní pot ebné základní kompatibility s bezdrátovým prost edím sít Z U Zajišt ní pot ebné základní kompatibility s bezdrátovými klienty

LAN infrastruktura Dodané aktivní prvky musí splnit (nebo převýšit) všechny technické parametry uvedené v následujících tabulkách.

LAN infrastruktura Dodané aktivní prvky musí splnit (nebo převýšit) všechny technické parametry uvedené v následujících tabulkách. Popis projektu Řešení infrastruktury v nové budově SFŽP je realizováno za účelem vytvoření moderní počítačové sítě využívající dvouvrstvý hierarchický model (přístupová a páteřní vrstva). Zároveň v této

Více

Č.j. MV-120113-38/VZ-2014 V Praze 24. dubna 2015

Č.j. MV-120113-38/VZ-2014 V Praze 24. dubna 2015 *MVCRX02EKUSL* MVCRX02EKUSL prvotní identifikátor ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 IČ: 00007064, DIČ:CZ00007064 Zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru

Více

Požadované technické parametry dodávky

Požadované technické parametry dodávky Požadované technické parametry dodávky Předmětem dodávky jsou aktivní síťové prvky a záložní zdroj napájení UPS dle technických podmínek uvedených níže: Modulární přístupový/agregační přepínač (2 ks),

Více

Technická specifikace aktivních prvků datové sítě

Technická specifikace aktivních prvků datové sítě Technická specifikace aktivních prvků datové sítě LAN: Technické požadavky na přepínač, typ A 2ks: Požadavek na funkcionalitu Minimální požadavky Splňuje ANO/NE Základní vlastnosti Třída zařízení L3 switch

Více

Technická dokumentace a specifikace

Technická dokumentace a specifikace BIOTECHNOLOGICKÉABIOMEDICÍNSKÉCENTRUM AKADEMIEVDAUNIVERZITYKARLOVY VEVESTCI ást 2 zadávací dolumentace Technická dokumentace a specifikace Úvod k technickému zadání Poptávané ešení se skládá z následujících

Více

Technická specifikace zařízení

Technická specifikace zařízení 1. Základní podmínky dodávky: Technická specifikace zařízení Dodavatel se zavazuje dodat zařízení, včetně veškerého potřebného programového vybavení a licencí, které umožní plnohodnotné fungování následujících

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Technická dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Technická dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Technická dokumentace Záruka na dodávané produkty Pokud není uvedeno jinak, platí 2 letá záruka v místě dodání s garancí opravy nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne

Více

26x Layer-2 switch Požadavek na funkcionalitu. Minimální požadavky. Splňuje ANO/NE. Základní vlastnosti. Velikost 1U. Podpora "jumbo rámců"

26x Layer-2 switch Požadavek na funkcionalitu. Minimální požadavky. Splňuje ANO/NE. Základní vlastnosti. Velikost 1U. Podpora jumbo rámců 26x Layer-2 switch Požadavek na funkcionalitu Minimální požadavky Splňuje ANO/NE Základní vlastnosti Třída zařízení L2/L3 switch Formát zařízení kompaktní do racku Velikost 1U Počet portů 1 Gbit/s RJ45

Více

Rozvoj WiFi infrastruktury ve FN Brno

Rozvoj WiFi infrastruktury ve FN Brno FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Rozvoj WiFi infrastruktury ve FN Brno

Rozvoj WiFi infrastruktury ve FN Brno FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Budování sítě v datových centrech

Budování sítě v datových centrech Budování sítě v datových centrech Ing. Pavel Danihelka Senior network administrator Obsah Seznam a jeho síť Hardware Škálovatelnost a propustnost Zajištění vysoké dostupnosti Load balancing Návrh architektury

Více

TP-LINK. 28portový gigabitový řízený přepínač L3 JetStream. Hlavní znaky: Katalogový list T3700G-28TQ. www.ceit.cz

TP-LINK. 28portový gigabitový řízený přepínač L3 JetStream. Hlavní znaky: Katalogový list T3700G-28TQ. www.ceit.cz TP-LINK 28portový gigabitový řízený přepínač L3 JetStream Hlavní znaky: K čemu slouží tento produkt TP-LINK je řízený L3 přepínač určený k vytvoření vysoce dostupné, škálovatelné a robustní sítě. Přepínač

Více

Sdružení Pilsfree plánuje masivně nasadit síťovou infrastrukturu od společnosti TP-LINK

Sdružení Pilsfree plánuje masivně nasadit síťovou infrastrukturu od společnosti TP-LINK Sdružení Pilsfree plánuje masivně nasadit síťovou infrastrukturu od společnosti TP-LINK Občanské sdružení Pilsfree, zabývající se budováním a správou počítačové sítě v Plzni a okolí, si pro upgrade své

Více

Aktivní bezpečnost sítě

Aktivní bezpečnost sítě Aktivní bezpečnost sítě Jindřich Šavel 27/11/2014 NOVICOM s.r.o. 2012 2014 Novicom All rights s.r.o. reserved. All rights reserved www.novicom.cz, sales@novicom.cz Program prezentace Představení společnosti

Více

Obsah. O autorech 9. Předmluva 13. KAPITOLA 1 Počítačové sítě a Internet 23. Jim Kurose 9 Keith Ross 9

Obsah. O autorech 9. Předmluva 13. KAPITOLA 1 Počítačové sítě a Internet 23. Jim Kurose 9 Keith Ross 9 Obsah 3 Obsah O autorech 9 Jim Kurose 9 Keith Ross 9 Předmluva 13 Co je nového v tomto vydání? 13 Cílová skupina čtenářů 14 Čím je tato učebnice jedinečná? 14 Přístup shora dolů 14 Zaměření na Internet

Více

SCALANCE XM-400 Více možností pro Vaši síť

SCALANCE XM-400 Více možností pro Vaši síť TIA na dosah 2014 SCALANCE XM-400 Více možností pro Vaši síť siemens.cz/x-400 SCALANCE X-400 L3 switch Vlastnosti / aplikace Strukturování výrobních segmentů VLAN, L3 routing Připojení do stávající výrobní

Více

Část l«rozbočovače, přepínače a přepínání

Část l«rozbočovače, přepínače a přepínání 1. Co je to síť Část l«rozbočovače, přepínače a přepínání Rozbočovače a přepínače Rozbočovače Přepínače 3. Auto-nesotiation Co je to auto-nesotiation Jak funkce auto-nesotiation funsuje Když funkce auto-nesotiation

Více

Bezpečnost bezdrátové komunikace 9 Téma číslo 1: bezpečnost 10. Základy bezpečnosti komunikačních sítí 13 Bezpečnost sítě 14 Bezpečnostní politika 15

Bezpečnost bezdrátové komunikace 9 Téma číslo 1: bezpečnost 10. Základy bezpečnosti komunikačních sítí 13 Bezpečnost sítě 14 Bezpečnostní politika 15 Bezpečnost bezdrátové komunikace 9 Téma číslo 1: bezpečnost 10 KAPITOLA 1 Základy bezpečnosti komunikačních sítí 13 Bezpečnost sítě 14 Bezpečnostní politika 15 Šifrování 15 Soukromý klíč 15 Veřejný klíč

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Číslo zakázky: 002 Zadávací dokumentace Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.20/02.0005

Více

Příloha číslo 1a - Specifikace předmětu plnění

Příloha číslo 1a - Specifikace předmětu plnění Příloha číslo 1a - Specifikace předmětu plnění Virtualizace serverové licence (5ks) 64-bit hypervisor Jedna licence musí pokrývat minimálně 2 CPU-sokety Podpora integrace s Microsoft Active directory Možnost

Více

Implementační projekt

Implementační projekt Příloha č. 4 Smlouvy o dílo Implementační projekt 327 OBSAH 1. IMPLEMENTAČNÍ PROJEKT... 3 1.1. Globální přehled projektu...3 1.1.1. Rozdělení implementačních prací projektu na jednotlivé fáze...4 1.1.2.

Více

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky K čj : 2618/2015-ÚVN Poptávka V Praze dne: 4. 5.2014 Výtisk číslo:1 Počet listů: 7 Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ustanovení

Více

Projektová dokumentace. Bezdrátová škola - Jihomoravský kraj. Gymnázium T.G. Masaryka, U školy 39, Zastávka

Projektová dokumentace. Bezdrátová škola - Jihomoravský kraj. Gymnázium T.G. Masaryka, U školy 39, Zastávka Projektová dokumentace Bezdrátová škola - Jihomoravský kraj Gymnázium T.G. Masaryka, U školy 39, Zastávka Obsah OBSAH... 2 1 POPIS PROJEKTU BEZDRÁTOVÁ ŠKOLA - JIHOMORAVSKÝ KRAJ... 3 2 GYMNÁZIUM T.G. MASARYKA,

Více

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua Obsah 1. Úvod...1 2. Přihlášení...1 3 Nastavení (Setup)...3 3.1.1. Kamera Obraz (Conditions)...3 3.1.2.1 Kamera Video Video...3 3.1.2.2. Kamera Video snímek (Snapshot)...4

Více

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC č.j.: 708/PJ/OVZ/2013 dne: 13. listopadu 2013 Věc : Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 12 K nadlimitní

Více

Datové centrum pro potřeby moderního města. Koncepce, stav projektu, budoucí rozvoj B.Brablc, 06/16/09

Datové centrum pro potřeby moderního města. Koncepce, stav projektu, budoucí rozvoj B.Brablc, 06/16/09 Datové centrum pro potřeby moderního Koncepce, stav projektu, budoucí rozvoj B.Brablc, 06/16/09 Agenda Proč Zhodnocení důvodů Cílový stav Koncepce Postup, harmonogram Postup Současný stav 2 Výchozí situace

Více

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE 1 Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE ÚVOD V záplav informací, které se na nás valí ze všech stran, je p edpokladem úsp chu atraktivní forma,

Více

5. Zabezpečení Wi-Fi

5. Zabezpečení Wi-Fi 5. Zabezpečení Wi-Fi Bezpečnost Bezpečnost sítí je v poslední době stále důležitější, dnes v době kdy máme v počítači uložená důvěryhodná data je jejich ochrana prioritou. Stejně tak jako sdílení internetového

Více

Hlas. Robert Elbl 13.9.2012 COPYRIGHT 2011 ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE. ALL RIGHTS RESERVED.

Hlas. Robert Elbl 13.9.2012 COPYRIGHT 2011 ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE. ALL RIGHTS RESERVED. Vítáme Vás Hlas Robert Elbl 13.9.2012 COPYRIGHT 2011 ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE. ALL RIGHTS RESERVED. AGENDA 1. Alcatel Lucent OmniPCX Enterprise & OmniSwitch IP Touch OmniSwitch 2. Praktická ukázka: Vytvoření

Více

Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes

Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes Bezdrátové sítě Nejrozšířenější je Wi-Fi (nebo také Wi-fi, WiFi, Wifi, wifi) Standard pro lokální bezdrátové sítě (Wireless LAN, WLAN) a vychází ze specifikace IEEE 802.11. Původním cíl: Zajišťovat vzájemné

Více

Koncept. Centrálního monitoringu a IP správy sítě

Koncept. Centrálního monitoringu a IP správy sítě Koncept Centrálního monitoringu a IP správy sítě Koncept Centrálního monitoringu a IP správy sítě Společnost Novicom, společně se svým partnerem, společností INVEA-TECH, nabízí unikátní koncept Centralizovaného

Více

SWITCH Co je to switch, co dělá a co může umět. 17. září 2014

SWITCH Co je to switch, co dělá a co může umět. 17. září 2014 SWITCH Co je to switch, co dělá a co může umět Josef Tichý 17. září 2014 tichy@optonet.cz Co je to switch? Tradiční přepínač (switch) pracuje na úrovni 2. vrstvy ISO/OSI. Dnes již existuje přepínání na

Více

Well LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port, SIP, QoS

Well LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port, SIP, QoS 1 Well LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port, SIP, QoS Kód: CKMA107 Produkt: WELL LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port,sip,qos Part No.: 310A528 Výrobce: Well VoIP telefon WELL LP-388 má elegantní business vzhled

Více

NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény)

NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény) NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény) 1. Popis produktu ARC FreeStation 5 je produkt, který přináší bezkonkurenční cenu v poměru s výkonem. Má integrovanou

Více

Nástroje pro korelace a vyhodnocování bezpečnostních událostí

Nástroje pro korelace a vyhodnocování bezpečnostních událostí Nástroje pro korelace a vyhodnocování bezpečnostních událostí (jak se vyznat v množství bezpečnostních událostí) David Vorel Technický konzultant - Simac Technik ČR, a.s. 1 Osnova Obecný úvod Proč vůbec

Více

Možná zapojení. Zapojení Bod Bod se službou IPTV

Možná zapojení. Zapojení Bod Bod se službou IPTV Možná zapojení Pro jednotlivá zapojení zařízení PLC respektive použití zařízení PLC je potřeba individuálně nastavit jednotlivá PLC. Pro provedení konfigurace PLC je potřeba každé PLC samostatně připojit

Více

OPTOKONcept. - řešení výstavby FTTx sítí. Josef Tichý OptoNet Communication

OPTOKONcept. - řešení výstavby FTTx sítí. Josef Tichý OptoNet Communication OPTOKONcept - řešení výstavby FTTx sítí Josef Tichý OptoNet Communication OptoNet Communication, spol. s r.o. Nejdříve pouze OPTOKON (od roku 1991) Na začátku roku 2006 vzniká OptoNet jako odštěpný závod

Více

i4wifi a.s. produktové novinky duben 2009

i4wifi a.s. produktové novinky duben 2009 i4wifi a.s. produktové novinky duben 2009 MIKROTIK: RB450G 256 MB RAM, 680 MHz, 5x Gbit LAN, vč. L4 Velmi výkonný nástupce mini routeru RB450. Oproti předchozímu modelu má navýšenou rychlost LAN portů

Více

Advanced IT infrastructure control: Do it better, safer, easier and cheaper. FlowMon ADS 3. Nová generace řešení pro analýzu provozu datové sítě

Advanced IT infrastructure control: Do it better, safer, easier and cheaper. FlowMon ADS 3. Nová generace řešení pro analýzu provozu datové sítě Advanced IT infrastructure control: Do it better, safer, easier and cheaper FlowMon ADS 3 Nová generace řešení pro analýzu provozu datové sítě FlowMon ADS Přehled produktu Řešení pro automatickou analýzu

Více

Projektová dokumentace bezdrátové počítačové sítě v budově Střední dopravní školy v Plzni Domov mládeže - Skrétova ulice

Projektová dokumentace bezdrátové počítačové sítě v budově Střední dopravní školy v Plzni Domov mládeže - Skrétova ulice Projektová dokumentace bezdrátové počítačové sítě v budově Střední dopravní školy v Plzni Domov mládeže - Skrétova ulice Vypracoval: Ing. Jan Beneš Jaroslav Malát SOFTECH Plzeň Duben 2015 str.2 OBSAH 1.

Více

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů PS2-1

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů PS2-1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů PS2-1 1 Literatura Doseděl T.: Počítačová bezpečnost a ochrana dat, Computer Press, 2004 Časopis

Více

DNS, DHCP DNS, Richard Biječek

DNS, DHCP DNS, Richard Biječek DNS, DHCP Richard Biječek DNS (Domain Name System) Překlady názvů hostname Informace o službách (např. mail servery) Další služby (zpětné překlady, rozložení zátěže) Hlavní prvky DNS: DNS server(y) DNS

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Metodický list č. 1

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cílem tohoto předmětu je posluchačům zevrubně představit dnešní počítačové sítě, jejich technické a programové řešení. Po absolvování kurzu by posluchač měl zvládnout návrh a správu

Více

1. Základy bezdrátových sítí

1. Základy bezdrátových sítí 1. Základy bezdrátových sítí Bezdrátová síť (WLAN) Je to typ počítačové sítě, ve které je spojení mezi jednotlivými účastníky sítě uskutečňováno pomocí elektromagnetických vln. Z hlediska funkčnosti a

Více

Příloha č. 1 PRO ČÁST 1. Technická specifikace dodávky hardwaru a softwaru Technologického centra ORP Frýdlant nad Ostravicí

Příloha č. 1 PRO ČÁST 1. Technická specifikace dodávky hardwaru a softwaru Technologického centra ORP Frýdlant nad Ostravicí Dodávka Technologického centra v rámci PROJEKTU I. Zřízení technol. centra a II. pořízení elektronické spisové sl. včetně III. vnitřní integrace úřadu Příloha č. 1 Zadávací dokumentace PRO PŘEDKLADATELE

Více

Technický popis předmětu plnění

Technický popis předmětu plnění Základní podmínky Dodávky: Technický popis předmětu plnění 1. Zadavatel požaduje dodat taková zařízení a technologie, u něhož výrobce nevyhlásil EOS (end of sale and support) a distributor garantuje minimálně

Více

Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí

Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1138_Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí_pwp Název školy: Číslo a název projektu:

Více

Kompletním IT Servery Docházkové systémy Počítačové stanice Tiskárny Zabezpečovací systémy Kamerové systémy Počítačové sítě

Kompletním IT Servery Docházkové systémy Počítačové stanice Tiskárny Zabezpečovací systémy Kamerové systémy Počítačové sítě Kompletním IT Servery Docházkové systémy Počítačové stanice Tiskárny Zabezpečovací systémy Kamerové systémy Počítačové sítě 2. 3. 4. 5.-6. 7. 8. 9. 10. 11.-15. 16. Obsah obsah o nás služby reference technologie

Více

Návod k obsluze. Bezdrátový přístupový bod/klient/router WA-6201-V5(E)

Návod k obsluze. Bezdrátový přístupový bod/klient/router WA-6201-V5(E) Návod k obsluze Bezdrátový přístupový bod/klient/router WA-6201-V5(E) Popis produktu: S kapesním routerem WA-6201-V5 budete nejen mobilní na cestách, ale stane se Vaší bránou do nového Internetu. Kromě

Více

Nasazení protokolu IPv6 v prostředí univerzitní sítě VŠB-TU Ostrava

Nasazení protokolu IPv6 v prostředí univerzitní sítě VŠB-TU Ostrava 1 / 19 Nasazení protokolu IPv6 v prostředí univerzitní sítě VŠB-TU Ostrava Martin Pustka Martin.Pustka@vsb.cz VŠB-TU Ostrava Europen, Pavlov 9.5.2011 Charakteristika počítačové sítě 2 / 19 Počítačová sít

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti. Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha

Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti. Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha Služby informační bezpečnosti Nemožnost oddělit informační bezpečnost od IT služeb

Více

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat.

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Počítačové sítě Počítačová síť je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Základní prvky sítě Počítače se síťovým adaptérem pracovní

Více

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly.

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. 7. Aplikační vrstva Studijní cíl Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Aplikační vrstva Účelem aplikační vrstvy je poskytnout aplikačním procesům

Více

Návod k obsluze. Bezdrátový přístupový bod/klient/router WA-6202-V3

Návod k obsluze. Bezdrátový přístupový bod/klient/router WA-6202-V3 Návod k obsluze Bezdrátový přístupový bod/klient/router WA-6202-V3 Popis produktu WA-6202-V3 je bezdrátový router postavený na nové technologii Wi-Fi 802.11n Draft 2.0 kompatibilní se stašími verzemi Wi-Fi

Více

Technické aspekty zákona o kybernetické bezpečnosti

Technické aspekty zákona o kybernetické bezpečnosti D Ů V Ě Ř U J T E S I L N Ý M Technické aspekty zákona o kybernetické bezpečnosti Michal Zedníček Key Account Manager CCSSS, ID No.: CSCO11467376 michal.zednicek@alef.com ALEF NULA, a.s. Petr Vácha Team

Více

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G Návod k obsluze IP kamera Minitar MWIPC-1510G Úvod MWIPC-1510G je bezdrátová web kamera, která umožňuje přes internet zprostředkovat obraz odkudkoliv na světě, aniž by musel být zapnutý počítač. Může se

Více

Průmyslový Ethernet. Martin Löw

Průmyslový Ethernet. Martin Löw Martin Löw Martin Löw Program Nová řada přepínačů EDS-E Paměťový modul ABC-02-USB-T Nový PoE přepínač IKS-6728-8PoE Zabezpečovací směrovač/přepínač EDR-810 Správa průmyslových sítí Referenční aplikace

Více

Řada D Přepínač L2 Gigabit Ethernet pro pracovní skupiny s volitelnou podporou uživatelských profilů

Řada D Přepínač L2 Gigabit Ethernet pro pracovní skupiny s volitelnou podporou uživatelských profilů Řada D Přepínač L2 Gigabit Ethernet pro pracovní skupiny s volitelnou podporou uživatelských profilů 12portový přepínač podporující SFP 10/100/1000 pro pracovní skupiny O produktu Tichý provoz a flexibilní

Více

Špindler v Mlýn duben 2014 Old ich Šmída

Špindler v Mlýn duben 2014 Old ich Šmída TESTOVÁNÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ Špindler v Mlýn duben 2014 Old ich Šmída TESTOVACÍ A ŠKOLÍCÍ ST EDISKO v úseku m ení ez distribu ní slu by Historie vzniku LAB založen 2010, Lab neov uje metrologické vlastnosti

Více

FlowMon Vaše síť pod kontrolou!

FlowMon Vaše síť pod kontrolou! FlowMon Vaše síť pod kontrolou! kompletní řešení pro monitorování a bezpečnost počítačových sítí Jiří Tobola tobola@invea.cz Váš partner ve světě vysokorychlostních sítí Znáte do detailu svou síť? Víte

Více

NOVINKY Z DÍLNY ALCOMA

NOVINKY Z DÍLNY ALCOMA NOVINKY Z DÍLNY ALCOMA Alcoma, spol. s r.o. Vinšova 11 106 00 Praha 10 Jakub Rejzek David Němec Nové spoje ALCOMA, sériová výroba již zahájena údaj v Mbit/s PŘEHLED VÝROBY AL10D MP100 100 AL10D MP165 165

Více

Potřebujeme kybernetickou bezpečnost? Jak chráníme informační aktiva?

Potřebujeme kybernetickou bezpečnost? Jak chráníme informační aktiva? Potřebujeme kybernetickou bezpečnost? Jak chráníme informační aktiva? Ing. Jiří Sedláček Chief of Security Experts jiri.sedlacek@nsmcluster.com Kybernetická bezpečnost III Kdo jsme Kooperační odvětvové

Více

Monitorování datových sítí: Dnes

Monitorování datových sítí: Dnes Monitorování datových sítí: Dnes FlowMon Friday, 29.5.2015 Petr Špringl springl@invea.com Obsah Monitorování datových toků = Flow monitoring Flow monitoring a bezpečnost sítě = Network Behavior Analysis

Více

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení.

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. 10. Bezdrátové sítě Studijní cíl Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. Doba nutná k nastudování 1,5 hodiny Bezdrátové komunikační technologie Uvedená kapitola

Více

Průvodce rodinou produktů 3Com OfficeConnect

Průvodce rodinou produktů 3Com OfficeConnect Průvodce rodinou produktů 3Com OfficeConnect 3Com OC Cable/DSL Router 3Com OC Wireless 11g Access Point 3Com OC Wireless 11g Cable/DSL Router 3Com OC Wireless 54Mbps 11g Travel Router 3Com OC Wireless

Více

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál ADW-4401B Bezdrátový Ethernet/ADSL router Uživatelský manuál Obsah: Kapitola 1: Úvod... 3 1.1 Celkový pohled... 3 1.2 Vlastnosti... 3 1.3 Obsah balení... 3 Kapitola 2: Popis zařízení... 4 2.1 Popis předního

Více

Firewall, IDS a jak dále?

Firewall, IDS a jak dále? Firewall, IDS a jak dále? Network security monitoring - FlowMon - kompletní řešení pro monitorování a bezpečnost počítačových sítí Jiří Tobola tobola@invea.cz Váš partner ve světě vysokorychlostních sítí

Více

RFS6000 LAN přepínač / ovladač pro zabezpečené a spolehlivé bezdrátové prostředí pro střední až velké projekty

RFS6000 LAN přepínač / ovladač pro zabezpečené a spolehlivé bezdrátové prostředí pro střední až velké projekty TECHNICKÁ SPECIFIKACE RFS6000 LAN přepínač / ovladač pro zabezpečené a spolehlivé bezdrátové prostředí pro střední až velké projekty CHARAKTERISTICKÉ RYSY: Operační systém Wi-NG - platforma pro unifikovanou

Více

Sledování provozu sítě

Sledování provozu sítě Sledování provozu sítě...vzhledem k řešení bezpečnostních incidentů... Tomáš Košňar CESNET z.s.p.o. kosnar@cesnet.cz Obsah Základní principy sledování provozu sítí Mechanismy a možnosti sledování provozu

Více

Router TP-LINK TL-WR1043ND je typickým zástupcem zařízení určených pro malé firmy, kanceláře a domácnosti.

Router TP-LINK TL-WR1043ND je typickým zástupcem zařízení určených pro malé firmy, kanceláře a domácnosti. Router TP-LINK TL-WR1043ND je typickým zástupcem zařízení určených pro malé firmy, kanceláře a domácnosti. Díky rychlé bezdrátové síti standardu 802.11n a čtyřem gigabitovým metalickým LAN portům nabízí

Více

Zakladatel Next-generation firewallů, které rozpoznají a kontrolují více než 1300 síťových aplikací

Zakladatel Next-generation firewallů, které rozpoznají a kontrolují více než 1300 síťových aplikací Jan Václavík Společnost Palo Alto Networks Světová špička v oblasti síťové bezpečnosti - Společnost založena v roce 2005, první prodej v roce 2007 Zakladatel Next-generation firewallů, které rozpoznají

Více

Distributor platformy IPTV. Tranzitní operátor platformy IPTV

Distributor platformy IPTV. Tranzitní operátor platformy IPTV FTTx fórum 20.5.2009 Partneři Distributor platformy IPTV Tranzitní operátor platformy IPTV 2 Základní informace CentroNet, a.s. nabízí ve spolupráci se Sloane Park Property Trust, a.s. digitální TV šířenou

Více

DNS, BOOTP, DHCP, FTP, Telnet, SMTP, SNMP, SSH Transportní vrstva TCP, UDP Síťová vrstva IP, ARP, ICMP, IGMP Přenosová vrstva Ethernet, HDLC

DNS, BOOTP, DHCP, FTP, Telnet, SMTP, SNMP, SSH Transportní vrstva TCP, UDP Síťová vrstva IP, ARP, ICMP, IGMP Přenosová vrstva Ethernet, HDLC 1. TCP/IP zásobník Aplikační vrstva Vypracované otázky ke zkoušce z UPS 26. 1. 2012 DNS, BOOTP, DHCP, FTP, Telnet, SMTP, SNMP, SSH Transportní vrstva TCP, UDP Síťová vrstva IP, ARP, ICMP, IGMP Přenosová

Více

Bezpečnostní monitoring SIEM (logy pod drobnohledem)

Bezpečnostní monitoring SIEM (logy pod drobnohledem) Bezpečnostní monitoring SIEM (logy pod drobnohledem) David Vorel Technický konzultant CZ.NIC - Konference Internet a Technologie 14 Obsah prezentace Úvod do problematiky monitoringu bezpečnostních událostí

Více

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze 1. Základní údaje 1.1 Popis produktu 1.2 Přední strana kamery 1.3 Zadní strana kamery a popis portů 2. Připojení kamery k počítači 3. Nastavení kamery

Více

Zabezpečení síťových protokolů

Zabezpečení síťových protokolů Zabezpečení síťových protokolů Michal Kostěnec CESNET, z. s. p. o. 9. 5. 2015 1 Obsah Úvod Význam bezpečnosti uvnitř sítě Vnitřní vs vnější Zabezpečení protokolů uvnitř sítě Krátce teorie o funkci protokolu

Více

Konference ISSS 2009. Bezdrátová škola. Jan Houda, 4G Consulting Jaroslav Čížek, Cisco. Duben 2009. 2009 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Konference ISSS 2009. Bezdrátová škola. Jan Houda, 4G Consulting Jaroslav Čížek, Cisco. Duben 2009. 2009 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Konference ISSS 2009 Bezdrátová škola Jan Houda, 4G Consulting Jaroslav Čížek, Cisco Duben 2009 2009 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 1 Agenda Bezdrátová škola Představení projektu Bezdrátová škola

Více

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.)

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Předmět: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (1 v.h.) 1. VYUČOVACÍ HODINA BOZP Předmět: Základní pojmy a principy sítí (6 v.h.) 2. VYUČOVACÍ HODINA

Více

Typy samostatných úloh PSI 2005/2006

Typy samostatných úloh PSI 2005/2006 Typy samostatných úloh PSI 2005/2006 Každá úloha má dvě části. Část analytickou, která slouží k zachycování komunikace na síti a k zobrazování zachycených dat pomocí grafického rozhraní. K zachycování

Více

Kamery pro Krajinnou výstavu

Kamery pro Krajinnou výstavu Kamery pro Krajinnou výstavu Tento dokument definuje minimální požadavky na vybudování kamerového systému pro Krajinnou výstavu. Cílem instalace kamerového systému je zejména dokumentování dějů v prostorách

Více

Nasazení a využití měřících bodů ve VI CESNET

Nasazení a využití měřících bodů ve VI CESNET Nasazení a využití měřících bodů ve VI CESNET Oddělení nástrojů pro monitoring a konfiguraci Vojtěch Krmíček CESNET, z.s.p.o. krmicek@cesnet.cz Seminář VI CESNET, Seč, 3. dubna 2012 V. Krmíček Oddělení

Více

Detailní report nezávislého Network auditu pro FIRMA, s.r.o.

Detailní report nezávislého Network auditu pro FIRMA, s.r.o. Detailní report nezávislého Network auditu pro FIRMA, s.r.o. na základě výsledků měření sítě v období 01-02/2014. Digital Telecommunications s.r.o.. Obránců míru 208/12, Ostrava, 703 00 IČ: 00575810, DIČ:

Více

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů KS2

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů KS2 VŠFS; Aplikovaná informatika; SW systémy 2005/2006 1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů KS2 VŠFS; Aplikovaná informatika; SW systémy

Více

Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část

Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část Zatímco první čtyři vrstvy jsou poměrně exaktně definovány, zbylé tři vrstvy nemusí být striktně použity tak, jak jsou definovány podle tohoto modelu. (Příkladem, kdy nejsou v modelu použity všechny vrstvy,

Více

Přepínače LAN. Aktivujte sílu IP. Získejte rychlost Gigabitového Ethernetuvaší sítě. Gigabit Ethernet akceleruje výkon

Přepínače LAN. Aktivujte sílu IP. Získejte rychlost Gigabitového Ethernetuvaší sítě. Gigabit Ethernet akceleruje výkon Gigabit Ethernet akceleruje výkon Získejte rychlost Gigabitového Ethernetuvaší sítě Gigabitový Ethernet se stává stále dostupnější a jeho nasazení zahrnuje páteřní i okrajová řešení. Je desetinásobně rychlejší

Více

Radek Krej í. rkrejci@cesnet.cz. NETCONF a YANG NETCONF. 29. listopadu 2014 Praha, IT 14.2

Radek Krej í. rkrejci@cesnet.cz. NETCONF a YANG NETCONF. 29. listopadu 2014 Praha, IT 14.2 Radek Krej í rkrejci@cesnet.cz NETCONF a YANG NETCONF 29. listopadu 2014 Praha, IT 14.2 Jak funguje protokol NETCONF Radek Krej í NETCONF a YANG 29.11. 2014 1 / 28 Základní charakteristiky klient-server

Více

ZPS 3 Standardizace počítačových sítí, zásobník TCP/IP, model ISO/OSI, vybrané protokoly

ZPS 3 Standardizace počítačových sítí, zásobník TCP/IP, model ISO/OSI, vybrané protokoly Architektura Počítačová síť, jako je např. založená na IP, představuje složitý systém Lze ji rozložit do několika vrstev o Zjednodušení implementace o Jednodušší k pochopení i-tá vrstva o využívá služeb

Více

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Tato příručka

Více

FlowMon novinky. Představení FlowMon verze 5.0. Petr Špringl springl@invea.cz

FlowMon novinky. Představení FlowMon verze 5.0. Petr Špringl springl@invea.cz FlowMon novinky Představení FlowMon verze 5.0 Petr Špringl springl@invea.cz Agenda Historická exkurze kdy a jak řešení FlowMon začínalo kam se řešení FlowMon posunulo FlowMon 4.x novinky z posledních měsíců

Více

Zabezpečení v síti IP

Zabezpečení v síti IP Zabezpečení v síti IP Problematika zabezpečení je dnes v počítačových sítích jednou z nejdůležitějších oblastí. Uvážíme-li kolik citlivých informací je dnes v počítačích uloženo pak je požadavek na co

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

Vodafone OneNet. Síťová zařízení

Vodafone OneNet. Síťová zařízení Vodafone OneNet Síťová zařízení Úvod Vodafone OneNet je unikátní komunikační řešení, které kombinuje mobilní a pevné hlasové i datové služby s funkcí Virtuální pobočkové ústředny (Virtuální PBX). Je nabízeno

Více

IP CCTV NOVÉ NORMY V OBLASTI CCTV. Tomáš Mikula člen CLC/TC79/WG7

IP CCTV NOVÉ NORMY V OBLASTI CCTV. Tomáš Mikula člen CLC/TC79/WG7 Bezpečnostní systémy: Pravidla a limity kamerových systémů, aneb příště již výhradně o IP NOVÉ NORMY V OBLASTI CCTV IP CCTV Tomáš Mikula člen CLC/TC79/WG7 SOUČASNÉ NORMY bezpečnostních kamerových systémů

Více

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a pro dálkový přístup

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a pro dálkový přístup s 9 263 9263p01 DESIGO PX Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a pro dálkový přístup Pro procesní podstanice, typ PXC..-U PXA30-NT Pro komunikaci podstanic PXC -U v síti systému pro řízení budov

Více

2G-6S.1.16.E. Průmyslové managed PoE switche. LAN-RING 2Gbps. 19" RACK installation. www.metel.eu 1/5

2G-6S.1.16.E. Průmyslové managed PoE switche. LAN-RING 2Gbps. 19 RACK installation. www.metel.eu 1/5 Průmyslové managed PoE e 19" RACK installation Předsériový katalogový list Redundantní topologie Přepěťová ochrana všech portů 1x port s podporou systémů: APOLLO, ASSET, ATS, CIAS, DOMINUS, GALAXY, HUB-PRO,

Více

NetFlow a NBA? FlowMon 7 umí mnohem více! (NPM, APM, VoIPM, packet capture) Petr Špringl springl@invea.com

NetFlow a NBA? FlowMon 7 umí mnohem více! (NPM, APM, VoIPM, packet capture) Petr Špringl springl@invea.com NetFlow a NBA? FlowMon 7 umí mnohem více! (NPM, APM, VoIPM, packet capture) Petr Špringl springl@invea.com Monitoring sítě Network visibility &security Perimeter security End point security Gartner doporučuje

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více