Benátecký Pohár Benátecký masopust 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Benátecký Pohár 2015. Benátecký masopust 2015"

Transkript

1 Benátecký Pohár 2015 Číslo: 3 ročník: března 2015 cena: 10 Kč Benátecký masopust 2015 Na 36. ročníku Benáteckého poháru se představily nejen páry z Česka, ale také reprezentanti Slovenska a Polska Starosta města Jaroslav Král předal účastníkům masopustního průvodu symbolický klíč od bran našeho města a dal povolení k masopustnímu veselí Starosta Jaroslav Král společně s prezidentkou Českého svazu tanečního sportu Evou Bartuňkovou při předávání ocenění jednomu ze semifinálových párů Pestrý masopustní průvod prochází bránou do zámeckého areálu Rados r i k no í vá v bč ěst B ná na J r Kategorie latinskoamerických tanců Společné foto vítězných párů ve standardních tancích, starosty Jaroslava Krále a starostky Hustopečí PaedDr. Hany Potměšilové Zápisy do prvních tříd základních škol Zápis do prvních tříd základních škol pro děti z Benátek nad Jizerou a okolních obcí se uskutečnil ve středu 4. února Naftalen se vrací? Kalendář svozu bioodpadu pro rok 2015 Na chvíli v cirkusové říši Japonská kaligrafie v muzeu Z historie pěveckého sdružení Foerster Benátečtí hokejisté postoupili do play-off

2 ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE Budova č. p. 655, hotel Venezia zateplení a výměna oken Z h o t o v i t e l : ZETA Benátky s. r. o. V průběhu měsíce února probíhala v další části budovy (přízemí restaurace) demontáž starých a montáž nových oken. Ve 2. a 3. patře došlo k vybourání starých oken a bylo zahájeno vyzdívání stavebních otvorů pro osazení nových oken. bude přistoupeno k terénním úpravám menšího rozsahu a intenzita odvozu se výrazně sníží. Bývalá konírna v areálu zámku V letošním roce by měla proběhnout obnova interiéru bývalé konírny v areálu zámku. Konírna se nachází ve spodním patře budovy naproti zámku, kde je dětské zdravotní středisko. Přístup do ní je z prostoru Plajchu. V dřívějších letech zde byla vyměněna okna a opraven vnější plášť. Zatím není určeno, k čemu budou prostory sloužit, proto se provedou jen základní opravy. Především by se měla budova zajistit staticky v klenbách a proti zatékání vody, dále provést rozvody elektro a opravit omítky a podlahy. Připravuje se výběrové řízení na dodavatele stavby. ulice Mělnická od stezky až k ulici Podskalská v Obodři. V rámci rekonstrukce bude provedena výměna vodovodních uzávěrů (provádí firma Vodovody a kanalizace a. s. Mladá Boleslav), bude osazena nová silniční obruba a povrch chodníků bude ze zámkové dlažby. V polovině února byla zahájena rekonstrukce chodníku v ulici Mělnická Oprava chodníků v ulici Dražická Zhotovitel: Jiří Toman opravy komunikací Ve druhém týdnu měsíce února byla dokončena rekonstrukce chodníků podél ulice Dražická. V budově č. p. 655, bývalý hotel Venezia, probíhá rekonstrukce Budova č. p. 655, hotel Venezia rekonstrukce vnitřních prostor: restaurace a školka Z h o t o v i t e l : RONELI SE, Praha 5 V průběhu měsíce února pokračovaly bourací práce v přízemních prostorách budovy. Byly odstraněny všechny sádrokartonové příčky, obklady a zařizovací předměty. V hotelu probíhají bourací práce Revitalizace nivy řeky Jizery V měsíci únoru probíhaly nadále práce dle harmonogramu stavby. Firma HOCHTIEF CZ započala s realizací 1. úseku v ulici Dělnická. Jedná se o vytěžení cca 3 tisíc m 3 sedimentu ze stávajících tůní, následně dojde k vytvoření dvou nových tůní, které vytvoří nové litorální zóny pro adaptaci obojživelníků. Ve 2. úseku probíhají práce na tvorbě bermy nového koryta. Z jedné třetiny je již vytvořena berma i s minerálním (jílovitým) těsněním. Probíhají práce na přepojení přeložek vysokotlaku a středotlaku plynu. Vznikají nové tůně za stávajícími Loužky a je připravováno technické řešení průběhu vlastního napojení na řeku Jizeru. Intenzivní vyvážení bude probíhat pravděpodobně ještě 3 4 týdny, následně Vchod do konírny je z prostoru na Plajchu Nové osvětlení na zimním stadionu V jarních měsících proběhne výměna osvětlení umělé ledové plochy na zimním stadionu. Bude vyměněno cca 20 lamp nad hrací plochou, včetně kompletní kabeláže a rozvodových skříní. V nejbližší době proběhne výběrové řízení na dodavatele osvětlení. Rekonstrukce ulice Františka Adámka Z h o t o v i t e l : ZETA Benátky s. r. o. Ve třetím týdnu měsíce února zahájila společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a. s. výměnu vodovodních uzávěrů a rekonstrukci starých vodovodních přípojek. Práce na nové dešťové kanalizaci a rekonstrukci komunikací zahájí zhotovitel firma ZETA Benátky s. r. o. začátkem března. Rekonstrukce ulice Dr. Nováka Z h o t o v i t e l : H-Intes s. r. o. Mladá Boleslav Začátkem měsíce března zahájí společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a. s. prostřednictvím firmy ZIKUDA rekonstrukci starého vodovodního řadu včetně přípojek. Po ukončení prací bude pokračovat rekonstrukce komunikací, veřejného osvětlení a rozhlasu, kterou bude provádět firma H-Intes s. r. o. Mladá Boleslav. Rekonstrukce ulice U Cukrovaru Z h o t o v i t e l : H-Intes s. r. o. Mladá Boleslav V průběhu měsíce února provedla společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav výměnu vodovodních uzávěrů a rekonstrukci starých vodovodních přípojek. Zahájení prací na plánované rekonstrukci ulice je začátkem měsíce března. Oprava chodníků v ulici Mělnická Z h o t o v i t e l : Jiří Toman opravy komunikací Ve třetím týdnu měsíce února byla zahájena rekonstrukce chodníku v levé části komunikace V únoru byla dokončena rekonstrukce chodníku v ulici Dražická Zateplení objektu oční optiky a oční ambulance Zhotovitel: Vanderlaan, s. r. o., Praha Na objektu oční optiky a oční ambulance č. p. 407 v Benátkách nad Jizerou probíhá zateplení fasády. Zateplení celého objektu včetně zateplení střechy na oční ambulanci bude dokončeno v průběhu jarních měsíců. Následně pak bude provedena na celém objektu fasáda. Na budově oční optiky a ambulance probíhá zateplování fasády Naftalen se vrací? Protože v úterý 24. února 2015 skončilo podávání připomínek k oživenému záměru firmy Carborundum Electrite a. s. vyrábět v Benátkách porézní kotouče za pomoci naftalenu a celá kauza se zase vrací na stůl místních úřadů, stojí za to připomenout čtenářům benáteckého zpravodaje, jak se dosud celá věc vyvíjela. Firma Carborundum Electrite a. s. (člen rakouské skupiny Tyrolit - Swarovski Group) se v roce 2012 pokusila ve svém benáteckém provozu zahájit výrobu porézních kotoučů za využití naftalenu. Zpravodaj Benátecka 2

3 ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE Proti tomuto záměru se vyslovilo nejen přes 1600 petentů v petici Nechceme v Benátkách naftalen, ale také tehdejší Zastupitelstvo města, místní občanské sdružení Benátky sobě a sdružení Arnika s celostátní působností. Na základě vznesených námitek stavební úřad povolení k naftalenovému provozu nevydal, správnost tohoto rozhodnutí pak následně potvrdil Krajský úřad, ke kterému se firma odvolala. Důvodů k obavám bylo mnoho. Především šlo ale o fakt, že naftalen je nebezpečná toxická látka, těkavá, zapáchající, potenciálně karcinogenní, dráždivá, nebezpečná pro životní prostředí v ovzduší i v půdě a podzemní vodě. Občanské sdružení Arnika na svých stránkách uvádí tuto charakteristiku: Naftalen může u lidí především způsobit změny v krevním obrazu, být příčinou chudokrevnosti. Může poškodit játra a ledviny. Dráždí oči, při kontaktu hrozí riziko zákalu rohovky nebo zánětu spojivek. Při požití dráždí trávicí trakt, vyvolává zvracení a průjem. Kromě toho může způsobit chvění, křeče, respirační paralýzu. Prach a výpary mohou dráždit dýchací cesty. Může být vstřebán pokožkou a při kontaktu s kůží je možný vznik dermatitid (kožních onemocnění). Několik studií poukazuje na možnou souvislost mezi poškozením jater a krve u dětí, které nosily oblečení chráněné kuličkami proti molům. (www.arnika.org) Vzhledem k situovanosti provozu firmy v centru města a v záplavové oblasti řeky Jizery je potom zvýšená pozornost na místě. Ekologická zátěž se navíc týká také kvality podzemních vod v souvislosti s vodním zdrojem Káraný, strategickým zdrojem pitné vody nejen pro hlavní město, v jehož ochranném pásmu Benátky leží. Doufám, že prohlášení rakouských zástupců firmy při dřívějších setkáních, totiž, že Carborundum Electrite a. s. nikdy nepůjde proti zájmu místních občanů, stále platí, stejně jako platí firmou často deklarovaný vysoký standard společenské odpovědnosti. Nadějné snad také je, že Swarovski Group provozuje vzdělávací program pro školy zaměřený na potřebnost čisté vody v sociálním i ekonomickém kontextu (www.swarovskiwaterschool.com). Firma Carborundum Electrite a. s. to nyní zkouší znovu, původní projekt poopravila a znova žádá o nové stavební povolení. Místního šetření jsem se osobně účastnil a nabyl dojmu, že z technického hlediska se firma skutečně snaží, aby zamezila dosud známým rizikům. Základní a největší riziko, totiž přítomnost desíti tun toxického naftalenu v centru našeho města a s tím celkový záměr výroby porézních kotoučů, ale neodstranila. Stavební úřad nyní seznámí všechny účastníky s námitkami vznesenými k předložené projektové dokumentaci a následně rozhodne. Mgr. Marek Fajfr, Ph.D. zastupitel města Občané píší na radnici Stromy Z jakého důvodu byly pokáceny zdravé stromy v ulici Dražická a kdo to povolil? Odpovídá: Miroslav Kochman Stromy byly pokáceny po vyhodnocení funkčního a estetického významu v rámci postupné revitalizace zeleně v této ulici. Patřičná náhradní výsadba zcela nové aleje již proběhla. Povolení vydal Městský úřad Benátky nad Jizerou jako příslušný orgán státní správy v oblasti ochrany přírody. Parkování na chodníku Zajímalo by mě, zda je možné parkovat na chodníku u parčíku na křižovatce ulice V Koreji a ulice Jana z Dražic - to se smí parkovat autem přímo na chodníku? Odpovídá: Roman Bárta Na chodníku se, samozřejmě, parkovat nesmí a je to dle zákona přestupek. Přestupky takovéhoto rázu řeší městská, případně státní policie. Městskou policii v Benátkách nemáme, takže by přestupek mělo řešit MO PČR. Pokud majitele vozidla nezastihne u vozidla, předává přestupek k řešení na Odbor dopravy Magistrátu Mladá Boleslav. Ulice u Vodojemu Bude probíhat rekonstrukce ulice U Vodojemu, popřípadě kdy? Odpovídá: Marek Mařík Rekonstrukce ulice U Vodojemu by měla proběhnout v tomto volebním období. ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY se koná pouze na MŠ Jizerka Pavilon :00-12:00 hod., 13:00-15:00 hod. a :00 12:00 hod. Co k zápisu: občanský průkaz rodný list dítěte vyplněné formuláře: Čestné prohlášení, Žádost o přijetí dítěte Více informací najdete na Výběr informací ze zasedání Zastupitelstva města dne 16. února 2015 Z informací starosty města - Výstavba rodinných domů v lokalitě nad letním stadionem v Obodři připravují se podklady pro vypsání výběrového řízení na developera této akce. - Rekonstrukce ulice Mladská v současné době probíhá stavební řízení. Probíhají jednání se Středočeským krajem o možnosti uzavření smlouvy o spolupráci při financování rekonstrukce této ulice. Projektová dokumentace na rekonstrukci této ulice je již zhotovena. - Dne proběhla schůzka s ředitelem Městské policie v Lysé nad Labem panem Bc. Luďkem Přibylem a šéfem bezpečnostní agentury v Lysé nad Labem, této schůzky se také zúčastnil pan Bc. Josef Vaňousek, náčelník Policie ČR v Benátkách nad Jizerou. Proběhla prohlídka prostor v budově MKDS, kde by se nacházelo zázemí pro zaměstnance MP a bezpečnostní agentury z Lysé nad Labem. Všichni zúčastnění mají zájem, aby tato spolupráce fungovala. V současné době musíme vyčkat na rozhodnutí Zastupitelstva města Lysá nad Labem, kterému byla adresována oficiální žádost, poté bude tato záležitost projednána v Zastupitelstvu našeho města, tj V případě, že obě Zastupitelstva tuto spolupráci schválí, bude podána žádost o schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy na Krajský úřad. - Středisko Univerzita třetího věku Benátky nad Jizerou do těchto vzdělávacích kurzů pro seniory je přihlášeno 33 seniorů (z toho 30 obyvatel Benátek). V současné době se kurzy konají v objektu ZŠ Pražská, po dokončení akce Rekonstrukce multifunkčního centra (Hotel Venezia) se tyto kurzy budou konat právě v těchto prostorách. MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49 Benátky nad Jizerou P O Z V Á N K A starosta města Benátky nad Jizerou svolává veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou Termín konání: úterý od 18:00 hodin Místo konání: velká zasedací místnost Městského úřadu Benátky nad Jizerou Program: A. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů, určení členů návrhové komise B. Kontrola zápisu, kontrola usnesení C. Zpráva starosty města D. Zpráva místostarosty města E. Zpráva tajemníka městského úřadu F. Plnění rozpočtu města za rok 2014, Rozpočtové opatření 1/2015, Pohledávky města, Plnění rozpočtu příspěvkových organizací města za rok 2014 G. Majetkové a organizační záležitosti Zápisy ze zasedání Finančního a Kontrolního výboru Smlouvy o zřízení věcných břemen Vyúčtování dotací z FPSŽ za rok 2014 Zprávy o výsledcích hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2014 Žádosti v oblasti samosprávy H. Interpelace zastupitelů I. Náměty a připomínky občanů J. Různé, závěr Jaroslav Král v. r. starosta Benátky nad Jizerou dne Ve čtvrtek dne proběhla schůzka ohledně zajištění bezpečnosti pohybu po tzv. Eggerově stezce, vedoucí od areálu Loděnice směrem do městské části Dražice. Na této schůzce byli přítomni majitelé pozemků přilehlých k této stezce a geodet. Majitelé pozemků vyslovili souhlas se zajištěním této stezky, díky tomu nebude muset město části těchto pozemků vykupovat, ale pouze zažádat o vstup na pozemky. Dále bylo sjednáno, že stezka bude zpevněna štěrkem. Je zpracován geometrický plán s vymezením trasy stezky. - Informuje, že bude prodloužena o cca 250 metrů již realizovaná komunikace do Slepče Daně z příjmu fyzických osob za rok 2014 Finanční úřad v Mladé Boleslavi oznamuje, že v rámci aktivního přístupu daňové správy k veřejnosti pro podávání daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob za zdaňovací období r budou pracovníci Územního pracoviště v Mladé Boleslavi pro občany Benátek nad Jizerou a okolí k dispozici na Městském úřadě Benátky nad Jizerou, v prostorách zámecké krčmy (bývalé školky), dne v době od 8:00 do 16:00 hodin. Fotografie na této dvoustraně a titulní straně: Zdeněk Langšádl, Vratislav Houštecký, Základní škola Husovo náměstí, Městský úřad, emje 3 9. února 2015

4 ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE prostřednictvím Pozemkového úřadu v Mladé Boleslavi, v rámci projektu obnovy polních cest. - Informuje, že proběhlo jednání s novým ředitelem společnosti Carborundum Electrite a. s., na kterém nám bylo sděleno, že byl dokončen centrální sklad hotových výrobků. Do konce měsíce února by mělo dojít k přestěhování a na začátku měsíce dubna proběhne slavnostní otevření. - Strategický plán bude provedena aktualizace původního dokumentu (do r. 2013) budou ustanoveny pracovní skupiny pro jednotlivé tematické oblasti. Skupiny budou ustanoveny z osob, které splňují odborné předpoklady z celého politického spektra Zastupitelstva města. Budeme pracovat na tom, aby Strategický plán města byl kompatibilní se Strategickým plánem MAS Polabí o. p. s. a s Územním plánem města. Ve výše uvedené věci proběhlo jednání s paní Mgr. Vladimírou Jilečkovou, ze společnosti Finanční poradenství, s. r. o., která se na vytvoření původního plánu podílela. Město Benátky nad Jizerou srdečně zve benátecké seniory na Přátelské posezení ve čtvrtek dne 19. března 2015 od 15:00 hodin ve velkém sále Kulturního a vzdělávacího centra Záložna Program: diskuse se starostou města p. Jaroslavem Králem vystoupení žáků ZŠ Husovo náměstí k tanci a poslechu zahraje p. Pavel Bureš Pro zájemce je připraven autobus od 14:15 hod. se zastávkami: Obodř, Bursa - u Sladovny, Domov pro seniory, Kbel autobus. zastávka, Dražice závod a autobus. zastávka Štěpnice, Benátky n. J. I u hřbitova Správa městských lesů Správa městských lesů ve spolupráci s městem Benátky nad Jizerou pořádá Příměstský letní tábor s možností přespávání v podsadových stanech neděle 2. srpna sobota 8. srpna 2015 neděle 9. srpna sobota 15. srpna 2015 Cena s přespáváním 1900 Kč, cena bez přespávání 1700 Kč. Tábor bude probíhat v areálu lesa Okrouhlík pod vedením zkušených vedoucích. Plná penze a pitný režim jsou samozřejmostí. Nástup na tábor v neděli 18:00 19:00 hodin, ukončení tábora v sobotu 9:00 10:00 hodin Kontakt na pořadatele: Správa městských lesů, Karel Bendl , Kontakt na hlavního vedoucího tábora: Jan Dibitanzl , Podrobné informace a dokumenty ke stažení najdete na Světový den vody V roce 1992 rozhodlo Valné shromáždění OSN v rámci jednání věnovaného Agendě 21 na jednání UNCED v Rio de Janeiru, v Brazílii (Agenda 21 je programový dokument OSN a jeden ze základních textů udržitelného rozvoje) o určení Světového dne vody na 22. březen od roku Hlavním důvodem pro zavedení tohoto významného dne byla skutečnost, že až miliarda lidí na světě trpí nedostatkem pitné vody a potýká se s důsledky nedostupnosti kvalitních vodních zdrojů. Smyslem Světového dne vody je především posílit povědomí o celkovém rozsahu vlivu vodních zdrojů na život lidí i na ekonomický rozvoj. Životní důležitost vody si připomeneme v březnu i v našem městě a to v neděli 22. března 2015 v 10:00 hodin, sraz zájemců na cyklostezce u vjezdu do společnosti Carborundum Electrite a. s. Při procházce Olšinami získáte informace o historii i přítomnosti řeky Jizery, o řece Jizeře v Benátkách nad Jizerou a hlavně aktuální informace o probíhající revitalizaci nivy řeky Jizery na území našeho města. Pro účastníky této nedělní dopolední schůzky v přírodě bude na závěr možnost posilnit se opečenými špekáčky AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. Svozový kalendář bioodpadu pro rok 2015 Město bylo i v letošním roce rozděleno na část před mostem a za mostem + ulice se špatnou průjezdností, kdy ulice před mostem budou sváženy v lichém týdnu v úterý, ulice za mostem + ulice se špatnou průjezdností v sudém týdnu v úterý v průběhu celého dne. Svoz v části před mostem bude prováděn v lichém týdnu v úterý v následujících ulicích: Pražská, V Zahrádkách, Vrutická, Bratří Bendů, Mladská, Spojovací, U Kostela, Lidická, Červíčkova, V Koreji, Jana z Dražic, Komenského, U Školy, Šnajdrova, Kalistova, Lipnická, 5. května, Fr. Adámka, Kbel, Dražice, Ovčín, Boženy Němcové, tř. Os. pol. vězňů, U Cukrovaru. Termíny svozů bio odpadu v lichém týdnu: , , , , , , , , , , , , , , , , , Svoz v části za mostem bude prováděn v sudém týdnu v úterý v následujících ulicích: Čeňka Prause, Podolecká, Vaněčkova, L. Vágnera, Smetanova, Vrťátkova, Tychona Brahe, Revoluční, Tyršova, M. Soumara, Mělnická, Podskalská, Na Vyhlídce, V Zahradách, Obodřecká, Jiřího Wolkera, Kordinů, U Jizery, Václava Černého, Fr. Borovičky, Pickova, Nad Remízkem, Dražická, Dr. Nováka, U Silvie, Soukalova, Kvapilova, Letní stadion, U Vodojemu, Krouského, Jiráskova, Žižkova, Raabova, Nad Vinicemi, Modranská, U Špejcharu*, Vrutická*, Pražská slepá ul.*, Jizerní*, Ovčín*, Dražice*, Pod Brdy*, V Olšinách*, Dělnická*. *pouze části ulic se špatnou průjezdností (v těchto ulicích probíhá svoz SKO v úterý menším svozovým vozidlem) Termíny svozů bio odpadu v sudém týdnu: , , , , , , , , , , , , , , , , , V sídlištní zástavbě bude svoz bioodpadu řešen formou sběru odpadu do kontejnerů o objemu 770 l, které budou rovnoměrně rozmístěny ve druhé polovině března a pravidelně vyváženy. Bližší informace o službě a k výdeji nádob vám poskytneme na adrese: AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., Zámek 49, Benátky n. J. T: ; E: Zhodnocení plošného svozu bioodpadu na území města Benátky nad Jizerou v roce 2014 Rádi bychom vás v tomto článku seznámili s úspěšností plošného svozu bioodpadu v loňském roce. Cílem tohoto projektu je poskytnout občanům Benátek nad Jizerou kvalitní službu a zároveň vytřídit biologicky rozložitelné odpady ze směsného odpadu a tím snížit náklady na jeho odstranění a svoz a snížit také množství ukládaných odpadů na skládky a biologický odpad recyklovat. Pro vaše porovnání před zavedením svozu bioodpadu bylo celkem z města svezeno tun směsného odpadu, v loňském roce to bylo již o 161 tun méně, tedy tun směsného odpadu. Co se týče bioodpadu, celkem bylo na území města rozdáno na ks 240l a 11 ks 770l nádob a z nich za období od do svezeno 547 tun bioodpadu, což je v porovnání s předcházejícím rokem o 277 tun více. Svezené bioodpady byly dále kompostovány na ploše pro biologickou úpravu odpadu v Benátkách nad Jizerou, provozovanou společností AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. Tady je dále zpracováván a vzniká z něj certifikovaný výrobek AVE CZ VITAHUM, což je humusní výživový substrát, který je schopen zcela nahradit umělá hnojiva, využívá se zejména při rekultivaci skládky. Díky zavedení svozu bioodpadu se daří snížit množství tun svezeného komunálního odpadu z města a zároveň plnit závazek Evropské unii o snižování biologicky rozložitelného podílu v komunálním odpadu. I v letošním roce bude probíhat svoz bioodpadu od vašich domů i ze sídlištních zástaveb. Svážet se bude tak, jak jste již z loňského roku zvyklí, tedy 1 x za 14 dní, v sezoně od konce března do listopadu. Závěrem bychom vám všem, kteří třídíte a využíváte svozu bioodpadu, jménem zástupců města a společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. rádi poděkovali za kvalitně vytříděný bioodpad a věříme, že jej budete využívat i nadále a podaří se nám tak společně markantně snížit množství směsného komunálního odpadu odváženého z našeho města. Informace ke svozu bioodpadu a ke koupi bionádob získáte v AVE CZ: Zámek 49, Benátky nad Jizerou, tel.: , Vedení AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. Správa sportovních zařízení Veřejné bruslení březen Den Datum Hod. sobota :30 15:00 neděle :30 15:00 sobota ODPADÁ neděle :30 15:00 sobota :30 15:00 neděle :30 15:00 Bruslení pro veřejnost odpadá v sobotu Důvodem je celodenní turnaj mladších žáků Memoriál PhDr. Bohumila Bartoně Zpravodaj Benátecka 4

5 v = 0.9 m živice m kámen živice pole stromy louka hladina stromy dlažba hladina živice štěrk pole dlažba garáž živice dlažba pole dlažba živice plyn čichačka Projekt a celkový pohled na probíhající revitalizaci nivy řeky Jizery panely hladina Fotografie na této dvoustraně: Městský úřad v = 2.1 beton beton pole živice garáž 40cm měřeno dno 10 VTR pole cesta kov. roura prům. 10 měřeno pole bet. kameny JSZ JVK JVK R nahoře kameny VT VK 10cm 20 VKO STO kov. roura prům. asi 50cm měřeno nahoře 10 VTR VK pole pole LS pole STO STOSTO LS 20 VKO pole JLH JLH JVM 20 VKO JLH JVM JLH JVM 15 VTR 10 VTR JVM VK OL JVM 10 VKO VK LS LS VKO KO 10 OL JLH JLH JVM JVM JVM JLH VK VK JVK VK JVK 10 VTR VK kolna VK OL OL OL stáj cesta JSZ 10 VTR 10 STO STO VK10 JVK VTR JVK 10 VKO OL OL 10 STO pole 10 VKO STO JSZ 10 VKO STO JSZ JSZ JSZ 10 STO pole JVK OL OL 10 VTR OL OL OL 10 VTR 20 VKO OL JSZ O kámen + beton VODNÍ PLOCHA SLEPÉ RAMENO hladina hladina prům. STO VK 10 VK 20 VKO VK 10 dlažba dlažba roura 15 VTR JSZ JSZ JLH hladina vrt bet. pole VK OL OL OL 10 VTR OL OL 15 VTR 20 VKO pole stromy 10 VKO hladina 10 KO OL OL15 VKO STO OL 10 OL 15 VKO LS LS VKO VTR JVK JVK LS LS 10 O JVK VK VKO 9. února 2015 LS LS 10 KO KO živice ŘAD OVÝ KÁRANÝ NÁSOSK D VODOVO kamenná kamenná plast. 20 KO 10 KO PLOŠNĚ VÝSADBY V OPLOCENKÁCH SOLITÉRNÍ VÝSADBY ZATRAVNĚNÍ V ROVINĚ - ČESKÁ KVĚTNICE KÁCENÍ -O NAD 80 CM, ČÍSLO VIZ TABULKA KÁCENÍ MLATOVÁ STEZKA PRO PĚŠÍ PŘÍSTUP PO DOBU VÝSTAY - SILNIČNÍ PANELY SKRYTÁ STABILIZACE BALVANITÝ SKLUZ TŮŇ OSA KYNETY OSA / OSA BERMY ČÍSLA A HRANICE POZEMKŮ SÍTĚ VODOVOD - NÁSOSKOVÝ ŘAD DN 550 SÍTĚ - PLYNÁRENSKÉ ZAŘÍZENÍ - NAVRHOVANÁ PŘELOŽKA SÍTĚ - PLYNÁRENSKÉ ZAŘÍZENÍ - RUŠENÉ SÍTĚ - PLYNÁRENSKÉ ZAŘÍZENÍ - STÁVAJÍCÍ SÍTĚ VYSOKÉHO NAPĚTÍ NADZEMNÍ LEGENDA SÍTÍ LEGENDA ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE ST 20 VTR

6 SPORT Benátecký pohár ročník Letošní ročník Benáteckého poháru třídy A ve standardních a latinskoamerických tancích se uskutečnil již 21. února Důvodem byla nutná koordinace termínů významných soutěží České republiky v návaznosti na kalendář soutěží mezinárodní taneční federace WDSF. A Benátecký pohár rozhodně právem patří mezi přední soutěže Českého svazu tanečního sportu. To konstatovala při zahájení soutěže i prezidentka ČSTS paní Ing. Eva Bartuňková. I soutěž byla soutěží mezinárodní, protože kromě párů České republiky se představili i reprezentanti Slovenska a Polska. Soutěže ve standardních i latinskoamerických tancích byly dobře obsazené, vždy se jednalo o soutěže tříkolové. Třetí místo si ve standardních tancích vytančili Tomáš Fábera s Denisou Jarošovou, 2. místo patřilo Janu Wertheimovi s Michelle Rennerovou z tanečního klubu Tapos Litoměřice. Vítězem soutěže se stal polský taneční pár Jakub Krasnowski Karolina Kaczmarzyk, který reprezentoval taneční klub Marengo. Tento pár vyhrál všech pět standardních tanců a tím i celou soutěž. Také soutěž v tancích latinskoamerických byla velmi vyrovnaná, svědčí o tom skutečnost, že díky shodě do finále postoupilo 7 tanečních párů. Třetí místo si vytančili reprezentanti TK Trend Ostrava Martin Šustek s Eliškou Kocurkovou. Díky tomuto umístění si vytančil tento pár mezinárodní třídu a může se příští víkend zúčastnit Mistrovství České republiky v tancích latinskoamerických, které se uskuteční v sále pražské Lucerny. Druhé místo si vytančili Robin Matějka s Markétou Skorkovskou z TK Admira Kladno. Všech pět tanců latinskoamerických a tím i celou soutěž vyhráli Tomáš Fábera s Denisou Jarošovou z TK Maestro. Tím se tento pár stal zcela bezkonkurenčně nejúspěšnějším párem 36. ročníku Benáteckého poháru, protože se na stupně vítězů dokázal probojovat v obou skupinách tanců. Stejně jako v předchozích letech, i letos si všechny semifinálové taneční páry v tancích standardních i v tancích latinskoamerických vytančily originální keramické plakety, které jsou mezi tanečními páry velmi oblíbené. Nejlepší taneční páry si vytančily jak krásné keramické ceny, tak i Benátecký pohár pro příslušnou skupinu tanců. Ceny nejlepším tanečním párům předal starosta města pan Jaroslav Král a prezidentka Českého svazu tanečního sportu paní Eva Bartuňková. Příjemnou atmosféru soutěžícím párům opět vytvořili diváci, kteří motivovali soutěžící k předvedení co nejlepších tanečních výkonů. Ing. Pavel Kojetín předseda Středočeské divize a člen prezídia Českého svazu tanečního sportu ' Zpravodaj Benátecka 6

7 SPORT a snímku vidíme vítězné páry v latinskoamerických tancích společně N se starostou Jaroslavem Králem (vlevo), nově zvolenou starostkou Hustopečí PaedDr. Hanou Potměšilovou a primátorem Modry Mgr. Jurajem Petrakovičem (vpravo) 7 9. února 2015 Fotografie na této dvoustraně: Zdeněk Langšádl příjemnou atmosféru se postarali diváci, kteří motivovali soutěžící O k předvedení co nejlepších tanečních výkonů

8 ZPRAVODAJSTVÍ Benátecký masopust Ulicemi Benátek prošel pestrý průvod maškar V sobotu 28. února uspořádal benátecký Klub dětí a mládeže velký masopustní průvod. Krátce před patnáctou hodinou se všichni jeho účastníci sešli na náměstní Na Burse, kde převzali z rukou starosty Jaroslava Krále symbolický klíč od městských bran a povolení k masopustnímu veselí. Poté se pestrý průvod maškar, v jehož čele jelo koňské spřežení s hudebníky, vydal ulicemi města směrem na zámecké nádvoří. Tam na všechny jeho účastníky i množství přihlížejících čekal bohatý doprovodný program a stánky s vínem, medovinou a spoustou sladkostí. Na své si přišly především děti. Soutěžily v pojídání koblih, tančily s nafukovacími balónky přivázanými k noze nebo s jablkem mezi čely a podtancovávaly laťku. Příjemným zpestřením programu bylo vystoupení malého dětského pěveckého sboru ZUŠ J. A. Bendy, tradiční svatba naruby "Šedívek", která proběhla v režii ochotnického divadelního spolku Bazilišek, a tvůrčí dílnička, ve které si děti vyráběly masopustní masky. Masopustní veselice byla zakončena pohřbením basy. vh Ochutnali jste také masopustní koblihy? Krásné masky, povedené bubliny... S vatba "Šedívek" - letos v podání benáteckého ochotnického spolku Bazilišek benátský programu letošního masopustu vystoupil dětský pěvecký sbor ZUŠ V J. A. Bendy Na zámeckém nádvoří bylo připraveno občerstvení, hry, svatba... levo: Cesta masopustního průvodu vedla letos Podoleckou ulicí, VrťátV kovou na Husovo náměstí a odtud do zámeckého areálu Průvod, v čele s koňským spřežením a kapelou, míří k mostu přes Jizeru Vpravo: Masopustní čarování dobře ovládám... Zpravodaj Benátecka 8

9 ZÁKLADNÍ ŠKOLY - ZŠ HUSOVO NÁMĚSTÍ / ZŠ PRAŽSKÁ ZŠ HUSOVO NÁMĚSTÍ Zápis žáků do prvního ročníku pro školní rok 2015/16 Slavnostním okamžikem zápisu do prvního ročníku základních škol se letos pro děti z Benátek nad Jizerou a okolních vesnic stalo odpoledne 4. února. Pro většinu předškoláků, kteří si vybrali ZŠ na Husově náměstí, to nebylo první setkání se školou, neboť si ji společně se skřítky a Školníčkem proběhli již na tradiční lednové seznamovací akci. V den zápisu tu tedy nebyly děti bázlivé a stresované, ale odhodlané dokázat, že jsou na školu připravené. Oceňujeme práci učitelek MŠ, které podle pokynů školy děti na zápis dobře připravily. I přesto, že rodiče uvádějí návštěvy logopedických poraden, považujeme u velkého procenta dětí za přetrvávající problém špatnou výslovnost řady hlásek, která se může stát závažnou překážkou brzdící start jejich školní činnosti. Proto apelujeme na rodiče, aby v následujícím období na nápravě řeči budoucích školáků důsledně pracovali. V řádném termínu se k zápisu dostavilo 61 dětí, v náhradním potom další 3 děti. Z tohoto počtu byli 54 žáci přijati, rodiče tří dětí požádali sami o odklad školní docházky a dalších 7 dětí odesílá k posouzení školní zralosti do pedagogicko - psychologických poraden škola. Z uvedeného počtu vyplývá, že ve školním roce 2015/16 budou otevřeny dvě velice početné první třídy. Všem budoucím školákům a jejich rodičům přejeme, aby i všechna naše další střetnutí byla jenom příjemná, založená na vzájemné důvěře a spolupráci. Mgr. Alena Machová, ZŘŠ milovaným hvězdičkám. Vypadají tak malé a přitom jsou tak obrovské. Jedna vedle druhé. Vždyť jsou snad hezčí než Slunce. Jak asi vypadá kometa? Chtěl bych jí někdy spatřit. Musí být tak úchvatná. Hlavně ať nepřiletí UFO, které by zničilo mě, mojí rodinu, mé kamarády a už vůbec ne celé lidstvo. Já už ve své měkké posteli zavírám oči, rovnám polštář a začínám počítat ty ovečky. Vojtěch Trhoň, 9. A Srdečně Vás zveme na ZÁBAVU VE STYLU 80. A 90. LET Hraje DJ Radek Houška od 20 hodin, malý sál Záložny Vstup 100 Kč (vstupenky v sekretariátu školy a v den akce v Záložně) Můžete se těšit na bohatou tombolu, milou obsluhu a příjemnou muziku ve stylu 80. a 90. let. Pořádá sdružení Rodiče dětem při ZŠ Husovo náměstí Benátky nad Jizerou Výtěžek zábavy bude použit na dofinancování školních aktivit našich dětí. ZŠ PRAŽSKÁ Beseda s panem Fantou Zápis do prvních tříd benáteckých základních škol probíhal 4. února Pohled z okna Můj výhled z okna upírá pohled přímo na naši brzkou budoucnost, na hřbitov. Plno lidí má stejný výhled, jen já ho vnímám trochu pozitivně. Ještě jsem nebyla ani na světě a odvezli mi tam mého otce. Prý se mu velmi podobám, ale já tu podobu vůbec nevidím. A když si každý večer lehám na moji palandu, koukám přímo na hroby. Nejhezčí je v noci, v létě, posadit se na vnitřní parapet okna a poslouchat zpěv zdivočeného větru v otevřeném okně. Ať prší nebo je mohutná bouře, je mi to jedno. Pro mne je to uklidňující. Přitahuje mne síla hromu a jeho hluboký zvuk. Líbí se mi vteřinové světlo blesku, které jen na malou chvíli ozáří nejméně sto hrobů. Také o svátcích je krásné podívat se v noci z okna. I když je venku mráz, světélka, která tam září, mě zahřejí u srdce. Jako bych stála opět po boku s těmi, kteří mi byli a stále jsou tak blízcí. Vím, že můj výhled z okna každý vidí jinak. Já v něm cítím krásné vzpomínky, ale i žal a smutek. Kronbergová Adéla, 9. A Za oknem je obloha plná hvězd Jdu spát v temné noci, ale místo počítání oveček začínám oknem svého pokoje sledovat hvězdy. Jsou jich tam tisíce a stále se nemůžu dopočítat. Vidím Velký i Malý vůz. Vidím Polárku a dokonce i Mléčnou dráhu. V dáli se ukazuje i Měsíc a já jen sním o tom, jaké by bylo se po něm projít. Byl bych jako Neil Armstrong Jeden malý krůček pro člověka, obrovský skok pro lidstvo. To by bylo super. Měsíc mě už začíná nudit, a tak se posouvám na vedlejší hvězdu. Je taková malá, ale krásná. Kdypak asi spadne? Jen je škoda, že ji vidím jen z dálky. Posouvám svůj zrak o kus vedle a náhle jedna krásná hvězda padá. Rychle si něco přej, říkám si. Už vím, ale nepovím. Je jich tam tolik a jsou tak krásné. Kéž bych si mohl jednu vzít. Je tak velká, ale co. Je vlastně jako slavný zpěvák. Chvíli září, a pak zhasne a nikdo o ní neví. Hele letadlo! Bliká a svítí. Jestlipak je v něm kontejner, nebo lidi. Už je pryč a já se vracím ke svým Anna Pavlíková Školní liga v házené 6. a 7. ročníků Ve čtvrtek se rozohnily líté boje šesťáků a sedmáků. Všechny zúčastněné třídy byly dokonale připraveny sportovně i fandovskou klakou, která vytvořila bouřlivé prostředí. I když někdy pokulhávala souhra, o to více hráči přidali na bojovnosti a nadšení ke hře. Po dvanácti odehraných zápasech se jednotlivé třídy umístily takto: 1. místo: 7. B - 12 bodů 2. místo 7. A - 6 bodů 3. a 4. místo 6. B - 3 body 3. a 4. místo 6. A - 3 body Mgr. Vladislav Nejedlý Školní liga v házené 8. a 9. ročníků Třetí turnaj Školní ligy připadl na středeční odpoledne 18. února. Bohužel, jeho úroveň trochu snížila chřipková epidemie, takže chlapecké týmy deváťáků měly problémy se sestavou a hrál každý, kdo měl ruce a nohy. Dívčí část bez ztráty bodu ovládly dívky z 8. B a stejně si vedli Fotografie na této dvoustraně: Zdeněk Langšádl, Vratislav Houštecký, Základní škola Husovo náměstí 9 9. února 2015

10 ZÁKLADNÍ ŠKOLY - ZŠ PRAŽSKÁ chlapci z 9. B. Mnohé týmy se opíraly o individuality se střeleckým apetitem. K takovým hráčkám patřila Lucie Šulcová (8. B) nebo Julie Tečová (9. A) na brankářském postu. V celkovém pořadí se týmy umístily takto: 1. místo - 9. B, 2. místo - 8. B, 3. místo - 8. A, 4. místo - 9. A. Mgr. Vladislav Nejedlý Vztahy, internet, nebezpečí Olympiáda v českém jazyce Ve čtvrtek 5. února 2015 proběhlo na 7. ZŠ v Mladé Boleslavi okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Jméno naší školy hájili zástupci devátých tříd Vojtěch Hýbl z 9. A a Tereza Stankeová z 9. B. V silné a početné konkurenci okresního kola se zúčastnilo 36 soutěžících vedli si výborně. Vojtěch Hýbl obsadil 3. místo a postupuje do krajského kola, Tereza Stankeová skončila na místě. Oběma žákům děkujeme za vynikající reprezentaci a Vojtovi Hýblovi přejeme hodně štěstí i v kole krajském. Mgr. Sylva Buriánová, Mgr. Helena Šmídová Vánoční krmení Tři kamarádi Lucie Ha Velmi zajímavá přednáška o vztazích Dne jsme měli třída 7. B druhou a třetí hodinu přednášku o vztazích. Celé dvě hodiny jsme si povídali s panem Miloslavem Fantou. Na začátek si pro nás připravil anketu, kterou jsme si po obodování nechali. Dále jsme si povídali o daném tématu a pan Fanta nám vyprávěl různé příběhy z praxe. Nakonec promítl holkám 4 kluky, u kterých byly napsané různé vlastnosti a naším úkolem bylo vybrat si jednoho z nich. Stejný úkol museli splnit i kluci. Ti byli ve výběru úspěšnější, ale pan Fanta nás ujistil, že nemusíme nikam spěchat. Na závěr jsme se rozloučili a poděkovali mu za další velmi zajímavou přednášku. K. Šestáková, 7. B A. Kamlachová K. Bendl V ZŠ Pražská probíhal již třetí ročník turnaje v házené Okresní kolo zeměpisné olympiády V úterý 17. února se 9 našich žáků vydalo reprezentovat školu na okresní kolo zeměpisné olympiády, které se již tradičně konalo na Gymnáziu Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi. Jednotlivé kategorie (6., 7. a roč.) měly celkem tři úkoly - práci s atlasem, znalosti bez atlasu a praktickou část. Naši žáci si v silné konkurenci, především gymnázií, vedli velice dobře. Velkým pozitivem je především procentuální úspěšnost a vyrovnanost výsledků. V kategorii A byla Lucie Horáková na 10. místě, Anna Urbanová místo a Barbora Dobroruková místo. V kategorii B si nejlépe vedla Veronika Hrušková na 7. místě, Klára Šestáková byla na 11. mís- Zpravodaj Benátecka 10

11 ZÁKLADNÍ ŠKOLY - ZŠ PRAŽSKÁ / MATEŘSKÁ ŠKOLA tě a Libor Čapek byl na 18. místě. V kategorii C skončil Radek Kosina na 7. místě, Ondřej Šimek byl na 14. místě a Dominik Vohánka byl 29. Všem děkuji za úspěšnou reprezentaci školy. Mgr. Vladislav Nejedlý Okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce Dne proběhlo v Mladé Boleslavi okresní kolo anglické olympiády. Naši školu zde reprezentovali: Jan František Burda (6. A) a Jakub Vraštiak (7. A) v kategorii I. A (žáci ročníků ZŠ 14 účastníků), Vojtěch Hýbl (9. A) a Eliška Králová (9. B) v kategorii II. A (8. a 9. třídy ZŠ - 22 účastníků). Skvělého úspěchu dosáhl Jakub Vraštiak, který obsadil 2. místo. Velmi pěkné je také 5. místo Jana F. Burdy. Ve vyšší kategorii obsadil Vojta Hýbl pěkné 11. místo a Eliška Králová skončila 14. Gratulujeme k dosaženým výsledkům a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Mgr. Jaroslav Fröhlich Kolektivní práce zimní sporty Mateřská škola Únor bílý, pole sílí Únorových dnů bylo bílých sice jen málo, ale i tak si je děti z mateřské školy užily, jak jen mohly. Vyřádily se na zahradách školek, loukách, polích a také na víceúčelovém hřišti U Silvie. Ohleduplně pomohly zvířátkům tím, že jim mrkvemi a jablky nazdobily stromky a nasypaly zobání do krmítek. Pak už netrpělivě pozorovaly ptáčky za okny a také to, jak jejich dary mizí. Všechny třídy se sešly 4. února 2015 v Kulturním a vzdělávacím centru Záložna, kde zhlédly nádherné představení Honzy Krejčíka s názvem Kaťaťákova abeceda slušného chování. Byla to vskutku pořádná podívaná. Děti se náramně bavily a velmi si užily i závěrečné selfie focení. Pole Zimní hrátky U Silvie letos asi moc nezesílilo, ale naši malí svěřenci mají sil na rozdávání. Svoji energii a vitalitu bravurně předvedli na karnevalovém veselí, kde soutěžili a tancovali, co jim síly stačily. Poté přišel zasloužený oběd a odpočinek, který uvítaly všechny druhy masek od klaunů, přes piráty, po princezny, bojovníky a další. V březnu, měsíci knihy, nás čeká návštěva městské knihovny a další zajímavé akce. Kolektiv pedagogů MŠ Bál v Mateřídoušce Maškarní u Sluníček Karneval u Medvídků února 2015 Zdobení stromků krmením Fotografie na této dvoustraně: Základní škola Pražská, Mateřská škola města Karneval u Mravenců Sněhuláček na Růžence

12 MATEŘSKÁ ŠKOLA / ZPRAVODAJSTVÍ ZŠ Benátky nad Jizerou, 17. listopadu OKÉNKO DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY, BENÁTKY NAD JIZEROU, 17. LISTOPADU 493 Dary pro zvířátka. levo: se chlapci zúčastnili turnaje v nohejbalu, který pořádav la Základní škola Na Celně v Mladé Boleslavi. Po velmi dobrém výkonu se umístili na krásném 2. místě. pravo: se uskutečnil Turnaj v sálové kopané, který pořádala V naše škola pro žáky ZšP okresu Mladá Boleslav. Po velmi dobrém výkonu jsme dosáhli na 3. místo. Představení - Kaťaťákova abeceda slušného chování Pro žáky Základní školy speciální byly upraveny prostory III. třídy. Příprava krmení pro zvířata jsme měli ve II. třídě maškarní karneval. Selfie focení s Honzou Krejčíkem Závěrečné selfie focení proběhla beseda v rámci Minimálního preventivního programu o. s. Slánka - téma: Šikana - Mgr. M. Fanta. Zpravodaj Benátecka 12

13 ZPRAVODAJSTVÍ Čeští muži, mezi nimiž byl také její tatínek, museli narukovat do války a ženy s dětmi se musely vystěhovat do vnitrozemí. Paní Švarcová uvádí, že všichni dostali propustky do vlaku, kam si mohli vzít jen malou část svého nábytku na cestu. Rodina paní Švarcové našla ubytování v domečku ve vesničce Ostrá u Lysé nad Labem, kde byli spokojeni. Bc. Monika Megličová, DiS. Klub seniorů Dne proběhla již tradičně soutěž pracovních dovedností "Klíč" v ZŠ Benátky nad Jizerou pro žáky z okresu Mladá Boleslav. Městské centrum komplexní péče Oslavujeme životní jubilea našich klientů Dne se uskutečnila ve společenském sále MěCKP páteční slavnostní kavárna. Jejím cílem byla dodatečná oslava narozenin všech našich klientů, kteří svá životní jubilea již oslavili v období od října loňského roku do února roku letošního. Po 13:00 hod. se začínají ve slavnostně vyzdobeném sále scházet nejen jubilanti, ale i všichni ti z klientů, kteří páteční kavárnu pravidelně navštěvují. Někdo přichází sám, jiný z klientů v doprovodu pečovatelky, či zdravotní sestřičky. Kolegyně A. Poláková se ujímá role hostitelky a spolu s vrchní sestrou J. Březinovou nabízejí klientům kávu, či čaj. Chlebíčky a dorty jsou již na cestě. Za znění písní v podání K. Gotta se klienti usazují v sále a využívají čas k tomu, aby si popovídali. První jubilejní oslava se uskutečnila v průběhu září loňského roku. Programem nabitý podzim a adventní čas v MěCKP neumožnil prostor pro další oslavu tohoto druhu. Program v Klubu seniorů březen 2015 Úterý :30 Cvičení Středa :00 Ruční práce Čtvrtek :00 Hra Česko pro pamětníky Úterý :30 Cvičení Středa :00 Ruční práce Čtvrtek :00 Výživa seniorů a prevence úrazů (přednáška Krajské hygienické stanice Středočeského kraje) Úterý :30 Cvičení Středa :00 Ruční práce Čtvrtek :00 Přátelské posezení ve velkém sále Kulturního a vzdělávacího centra Záložna Úterý :30 Cvičení Středa :00 Festival tance a orientální kultury v DPS Ml. Boleslav Čtvrtek :00 Ruční práce Úterý :30 Cvičení Středa :00 Ruční práce Čtvrtek :00 Posezení u cimbálové kapely z Liberce Úterní svoz do Klubu seniorů hlaste do podatelny MěÚ den předem do 16 hodin na tel. č Klub dětí a mládeže Paní Lidmila Fibichová Paní Květoslava Jará Z důvodu větší časové prodlevy, která vznikla od první jubilejní oslavy, se vytvořil seznam klientů, kterým jsme mohli popřát. Mezi naše jubilanty patřili: p. Balík, pí Bartošová Jaroslava, pí Čížková, pí Ferdová, pí Fibichová, pí Hlaváčková, pí Jará, pí Jelenová, pí Minaříková Jarmila p. Nejedlý, pí Nováková, pí Novotná Ludmila, pí Novotná Marie, p. Novotný, pí Procházková, pí Pánková, pí Švarcová, pí Šplíchalová, pí Teplá, pí Veškrnová. Všem klientům paní ředitelka Bc. E. Kalová spolu s pí. A. Polákovou předaly růžičku a popřály hodně zdraví. Klienty, kteří se ze zdravotních důvodů nemohli zúčastnit, jsme osobně s paní ředitelkou navštívily a k jubileu pogratulovaly na pokojích. Někteří z našich jubilantů oslavili úctyhodný věk, a proto dovolte, abychom vám jej prozradili. Pan Balík oslavil v lednu 95 let, paní Čížková v říjnu loňského roku 92 let, paní Minaříková Jarmila v říjnu loňského roku 90 let a krásných 90 let oslavila také paní Jará v lednu letošního roku. Paní Darja Švarcová, která byla též jubilantkou, si pro nás připravila na slavnostní odpoledne malé překvapení. Byla velmi potěšena pozváním na slavnost a chtěla se s námi podělit o své zážitky z dětství. Sepsala krátké povídání o době, kdy se narodila a poprosila mne, abych jej prezentovala, protože byla nachlazena. Ráda jsem to pro ni udělala, a tak jsme se všichni mohli dovědět, že se narodila v Teplicích v severních Čechách a že miluje České středohoří, kam se ráda vrací, když má tu možnost. Narodila se v roce 1937 do prostředí, kde žili v symbióze čeští i němečtí starousedlíci. Bohužel, nadcházející vláda německé říše a okupace dobré vztahy mezi starousedlíky rozbila. Paní Švarcová vzpomínala, jak jí maminka vyprávěla, že začaly krušné časy poznamenané nenávistí, bídou a hladem. Program v březnu 2015 KDM Benátky nad Jizerou Mgr. Eliška Simandlová, Karolina Winterlingová, tel ; Pátek sobota :00-9:30 Indiánské ponocování v klubu Frikulín Přijď do klubu Frikulín ponocovat s indiány. S sebou si vezmi karimatku a spacák. Kostým indiána vítán. Večeře a snídaně zajištěna. Přihlášky předem, nejpozději do Cena: 150 Kč Úterý :00-19:00 Keramická dílna pro veřejnost Vyrábění z keramické hlíny pro zájemce všech věkových kategorií. Výrobky se budou glazovat 24. března Cena: dospělí 150 Kč, děti 80 Kč Úterý :00-18:30 Fimo šperky Přijďte si k nám do klubu vytvořit přívěsky na krk z Fima! Na programu jsou zvířátka z kuliček. Pokud byste měli vlastní nápad, není problém zapojit svou fantazii. Tuto techniku zvládnou i menší děti. Přihlášky do Cena: 50 Kč/kus Úterý :00-19:00 Keramická dílna pro veřejnost Vyrábění z keramické hlíny pro zájemce všech věkových kategorií. Výrobky se budou glazovat 14. dubna Cena: dospělí 150 Kč, děti 80 Kč Připravujeme - duben 2015 Čtvrtek a pátek :00-17:30 Velikonoční klub Začaly velikonoční prázdniny a vám se nechce jen tak sedět doma? Máme pro vás řešení! Na Zelený čtvrtek pro vás otevíráme Velikonoční klub! Klub Frikulín bude otevřen od 9 do 16 hodin, v 10 hodin si budete moci vyrobit obrázek technikou zvanou enkaustika (malování žehličkou) a v 16 hodin vás čeká malé aranžmá květináče. Tak neváhejte a přijďte k nám. Přihlášky do Cena: 50 Kč/enkaustika, 100 Kč/aranžmá, 10 Kč/klub Frikulín Fotografie na této dvoustraně: Mateřská škola města, ZŠ Benátky nad Jizerou, MěCKP února 2015

14 ZPRAVODAJSTVÍ Skautské středisko Povodeň Děti ze Základní školy v Předměřicích nahlédly v benátecké knihovně do života Karla IV. Václav Čtvrtek Kdybychom se náhodně zeptali lidí na postavy z televizních Večerníčků, určitě by zazněla především jména těch, které stvořil Václav Čtvrtek. Jeho vyprávění, neopakovatelná hra s českým jazykem a s obrazností dětského diváka mají svůj počátek v Českém rozhlase, kde Čtvrtek od počátku padesátých let budoval a vedl vysílání pro děti. Postupně se formoval jeho typický vyprávěcí styl důraz na kladné vlastnosti hlavního hrdiny, na děj a zvukovou stránku jazyka. Televizní Večerníčky získaly působením Václava Čtvrtka svoji neopakovatelnou poetiku. Vytváří postavy, které prolínají do dalších příběhů, reálie, které až díky pohádkovým hrdinům nabudou nového významu, a děti i dospělí náhle věří, že mají reálný obsah. Tak tomu bylo s Rumcajsem a jeho lesem Řáholcem i dalšími místy a dalšími pohádkovými figurami ve městě Jičíně. Na téma Václav Čtvrtek a jeho tvorba jsme si povídali s dětmi ze ZŠ Předměřice. Naše povídání zpestřilo několik videoukázek na dané téma. MěK Městská knihovna Karel IV. Otec vlasti, král český a císař Svaté říše římské, Karel IV., syn Jana Lucemburského a dědičky Přemyslovců, Elišky. Pro jeho státnické schopnosti a nezměrný kulturní odkaz považují Češi Karla IV. za nejvýznamnější postavu naší historie. Svou rozmanitou činností ovlivnil osud nejen zemí Koruny české, ale celé Evropy. Díky němu se Praha proměnila v centrum politického a kulturního života, skutečnou metropoli. Stala se nedílnou součástí nejzásadnějších symbolů a dominant naší vlasti a nacházíme ji i v seznamu světového kulturního dědictví Unesco. Výrazná stopa Karla IV. je patrná také napříč regiony. Na začátku měsíce února jsme si o životě Karla IV. vyprávěli s dětmi ze ZŠ Předměřice. Pomocí obrázkové prezentace jsme si připomněli zásadní okamžiky života Karla IV. Besedu jsme zakončili videoukázkami na dané téma. MěK Povídání s dětmi ze ZŠ Předměřice na téma Václav Čtvrtek a jeho postavičky bylo velmi pestré Astrid Lindgrenová Švédská spisovatelka Astrid Lindgrenová patří k nejznámějším a nejprodávanějším autorům knih pro děti. Autorka knih jako Pipi Dlouhá punčocha, Děti z Bullerbynu nebo Karkulín ze střechy neměla v psaní knih pro děti konkurenci, bořila dobová tabu, bojovala za práva dětí a zvířat, ozvala se, když s něčím nesouhlasila. Doma ji lidé milovali a pro svět byla symbolem Švédska. Lindgrenová po sobě zanechala 115 původních rukopisů, vedle dětských příběhů i řadu filmových a televizních scénářů, několik divadelních her a románů. Její knihy byly přeloženy do desítek jazyků a vyšly ve více než 100 zemích v celkovém nákladu přesahujícím několik set milionů výtisků. Autorka se na svět dívala nově, totiž očima dítěte, a nalezla pro jeho svět pochopení. "Neměla matku ani otce," napsala kdysi o Pipi Lindgrenová, "a to bylo samozřejmě výhodné, protože ji nikdo nehnal do postele ve chvíli nejlepší zábavy a nikdo ji nenutil polykat rybí tuk, když si chtěla dát raději karamelky." V roce 1958 jí byla udělena Cena Hanse Christiana Andersena, jež je považována za nejvyšší možné ocenění autorů dětských knih. Nositelka řady významných ocenění zemřela v 94 letech 28. ledna Smutek tehdy držela nejen celá Skandinávie. Švédský král Carl XVI. Gustav spisovatelce vyjádřil úctu i za všechny její příznivce: "Bude nám všem chybět, ale bude v nás nadále žít v Pipi, Madynce, bratrech Lvího srdce a v dalších hrdinech." Do světa Astrid Lindgrenové jsme se vydali společně se žáky třetích tříd ZŠ Pražská. Prezentace byla bohatá na audio a videoukázky. MěK Žáci třetích tříd ZŠ Pražská si v knihovně přiblížili autorku knih pro děti Astrid Lindgrenovou Knižní novinky Vážení čtenáři, pro březnové číslo Zpravodaje Benátecka jsme do rubriky Knižní novinky vybrali titul Ostrov tisíce pramenů od Sarah Larkové. Tato autorka Zpravodaj Benátecka 14

15 ZPRAVODAJSTVÍ se narodila v r v Bochumi v Německu. Vystudovala literární vědy, psychologii a historii. Mnoho let pracovala jako průvodkyně. Dnes žije ve Španělsku a je spisovatelkou na volné noze. Mnohé čtenářky si velmi oblíbily její trilogii z Nového Zélandu pod názvy V zemi bílého oblaku, Maorčina píseň a Volání ptáka kivi, která je také v nabídce našeho knihovního fondu. Kniha Ostrov tisíce pramenů poutavě vypráví příběh o Noře, dívce, která pochází z rodiny bohatého obchodníka v Londýně. Nora se po smrti své první lásky v r nemůže dlouho vzpamatovat a až po letech uzavírá sňatek z rozumu se starším majitelem plantáží na Jamajce. Na ostrov se velmi těší, vždyť o životě v Karibiku snila již se svým prvním přítelem. Farma ale novomanželce způsobí velké rozčarování Nora nemůže a nechce pochopit zacházení majitelů plantáží s otroky, a rozhodne se tuto situaci změnit k lepšímu. Velmi ji v tom podporuje také její nevlastní syn Doug, který se na Jamajku vrací ze studií v Evropě. Přítomnost tohoto mladého muže jitří její city. Nora se ve skrytu své duše začíná obávat, jakým směrem se bude jejich vztah vyvíjet dál. Náhle však na panství propuknou tak nečekané události, že mladé ženě nezbývá než uhájit holý život V nabídce nových knih z fondu MěK Benátky nad Jizerou jsou také tyto tituly: Pralinky (Barbara Nesvadbová), Carolina (Hana Marie Körnerová), Ostrovy našich snů (Monika Vacková), Přízrak (Jo Nesbö), Mrtvá (James Grippando), Cesta k vykoupení (Lisa Ballantyne) atd. Přejeme příjemný začátek jara. MěK Všimli jsme si Na chvíli v cirkusové říši Cirkus, poskytující malým i velkým návštěvníkům zajímavou i poučnou podívanou, do našeho města čas od času zavítá. V únoru to byl velký cirkus King, který k nám přijel s bohatou a pestrou nabídkou možnosti nahlédnout do zvířecího světa i sledovat úchvatné výkony artistů, akrobatů, klaunů Co od první chvíle příjezdu tohoto cirkusu, který býval součástí známého cirkusu Humberto, upoutalo, bylo místo, kde postavili své šapito. Nevím jak vy, ale já jsem ještě nikdy na konci ulice Bratří Bendů a konci města takovou atrakci neviděla. Loutkové divadlo Rolnička 33. ročník Setkání loutkových divadel v Benátkách nad Jizerou Místo: Kulturně vzdělávací centrum Záložna, Benátky nad Jizerou I Datum: března 2015 Pátek 13. března od 8:30 a 10:00 hodin Princ Bajaja Hraje LS Malá scéna MKC, Hořovice Sobota 14. března od 10:00 hodin Neohrožený Mikeš Hraje Loutkové divadlo Srdíčko, Jičín Sobota 14. března od 15:00 hodin O skákavé princezně Hraje Loutkový soubor Ještěd, Český Dub Neděle 15. března od 10:00 hodin Birlibán Hraje Divadlo A šmytec, Praha Neděle 15. března od 15:00 hodin Perníkové narozeniny Hraje Loutkové Divadlo Martínek, Libáň Spolek rodáků ve spolupráci s městem Benátky nad Jizerou pořádají ve středu 11. března 2015 od 17 hodin v sále Záložny přednášku ing. Miroslava Čubana. HISTORIE ODKANALIZOVÁNÍ V DĚJINÁCH Přijďte si poslechnout zajímavé vyprávění. Z tohoto období bude promítán film. Vstupné 10 Kč, pro členy zdarma. Těšíme se na vaši účast! Cirkus King v Benátkách nad Jizerou Bazilišek benátský DS Bazilišek benátský vás srdečně zve na premiéru hry Čučudejské pohádky která se uskuteční od 15:00 Slyšte, slyšte! Do našeho města přijeli vzácní hosté - kmen Čučudejů, který u nás poprvé předvede své pohádkářské umění. Budou vyprávět příběh, kterak se nejšerednější indián Wahurka stal náčelníkem kmene Čučudejů a kterak ho z osidel smrti zachránila krásná indiánská dívka Nataša. Pohádky tohoto smyšleného kmene jsou svým dějem velmi blízké notoricky známým pohádkám a jejich písně se nápadně podobají našim lidovkám. Potěší tak pětileté indiánky i stoleté stařešiny. Hawk! Premiéru představení vznikajícího pod vedením Lucie Kráčmerové uvidíte na malém sále Záložny, první repríza se pak uskuteční Vstupné: 30 Kč (vchod do malého sálu bude z Husova náměstí) Muzeum Japonská kaligrafie v benáteckém muzeu Muzeum Benátky ve čtvrtek přivítalo vzácnou návštěvu mistrů kaligrafie z dalekého Japonska. Stalo se tak při příležitosti otevření nové výstavy s názvem Japonská krása, která představuje soubor svitků a vějířů popsaných kaligrafickými znaky. Japonská kaligrafie se v benáteckém muzeu vystavuje již potřetí a zdá se, že nikoliv naposled. Japonští umělci si benátecké muzeum, zámek i jeho okolí natolik oblíbili, že neváhali přiletět na pár dní pouze za účelem zmíněné výstavy. Svaz japonských kaligrafistů vystavuje v tyto dny i v Národní galerii v Praze a v Plzni, Benátky jsou pro ně ale dle jejich vlastních slov srdeční záležitost a velmi oceňují vstřícný přístup jak ze strany muzea, tak ze strany vedení města. Je pro ně velkou ctí, že jejich díla mohou viset právě zde. Výstava obsahuje zhruba dvacet svitků a přes sto deset vějířů, na nichž jsou zdobnými znaky zaznamenány úryvky básní, citáty, aforismy, filosofické a duchovní úvahy či metafory. Běžnému evropskému člověku se tak otevírá pohled na zcela unikátní svět japonského myšlení a výtvarného zpracování. Vernisáž k této výstavě proběhla ve čtvrtek od 16:00 hodin ve výstavní síni benáteckého muzea. Zúčastnilo se jí asi třicet hostů, což v chladném únorovém měsíci je účast poměrně pěkná. Po úvodním slovu pana ředitele Beneše a starosty města Jaroslava Krále přistoupili japonští kaligrafisté k ukázkám jejich tvorby. Na vlastní oči jsme tak měli možnost vidět, jak vzniká kaligrafický obraz v přímém přenosu přímo pod rukama jeho mistra. Když byl hotov, byl nabídnut jako dar komukoliv, kdo o něj projevil zájem. A zájem byl opravdu veliký. Takový, že návštěvníci nakonec sami žádali japonské umělce napsat svitek či pomalovat vějíř s obsahem dle jejich osobního přání. Tento workshop byl středobodem celé Fotografie na této dvoustraně: Městská knihovna, Muzeum Benátky nad Jizerou, emje února 2015

16 ZPRAVODAJSTVÍ vernisáže a atmosféra, která se tu vytvořila, byla příznivá a přátelská. Po skončení se japonští hosté odebrali na slavnostní večeři spolu se zástupci muzea a města. Druhý den v pátek opět navštívili benátecké muzeum, aby si prohlédli veškeré exponáty, které nabízí. Původně měli v plánu výlet do Kutné Hory a do Prahy, nakonec den strávili prohlídkou Benátek nad Jizerou a jeho okolí. Zpět do rodného Japonska odletěli v neděli ráno. V České republice tak strávili pouze několik málo dní a skutečně přiletěli výhradně za účelem výstavy v benáteckém muzeu, která byla otevřená od čtvrtka do pátku Muzeum Benátky nad Jizerou byl vyhlášen k dvojímu výročí zakladatele české národní hudby. První samostatný koncert se podařilo uspořádat 26. května, kdy většinu programu obstaral spolu se sborem operní pěvec, barytonista František Borovička, který po celou svou kariéru udržoval se spolkem úzké a dobré styky. Pořad byl odvážně zakončen písní Čechy krásné, Čechy mé, se slovy benáteckého básníka Václava Jaromíra Picka, v jejímž závěru obecenstvo povstalo ze sedadel. Pro velký úspěch byl koncert druhého dne zopakován a navíc s tímtéž programem sbor vystoupil po několika dnech také v Brodcích. Pěvecký sbor Foerster při vystoupení k výročí osvobození Na podzim 1944 zpěváci zavítali i do dalších obcí v okolí Benátek Předměřic, Zdětína, Hřivna a Dolního Slivna, takže bilance prvního roku jeho existence byla přesvědčivá šest samostatných koncertů a dvě příležitostná vystoupení. Historie Z historie pěveckého sdružení Foerster I. část Zřejmě nejslavnější a nejúspěšnější hudební soubor, jaký kdy v Benátkách nad Jizerou působil, měl svůj původ v pěveckém odboru Sokola, který fungoval od vzniku Československa až do nacistické okupace. Jak známo, Sokol byl jako organizace zrušen krátce po nástupu Reinharda Heydricha do funkce zastupujícího říšského protektora v září 1941, a tak ani benátečtí sokolové nemohli ve své činnosti pokračovat. Beze zpěvu však dlouho nevydrželi, po určité přestávce společně doprovodili na poslední cestě zaměstnance továrny Karborundum Františka Jíchu na počátku roku 1944, a to právě skladbou Josefa Bohuslava Foerstra Z osudu rukou. V mrazivých lednových dnech narychlo shromáždění pěvci příliš neintonovali, nicméně první krok k obnově sboru byl učiněn. Mezi bývalými členy i potenciálními nováčky horlivě agitovali zejména bratři František a Otakar Machačovi, Jindřich Rohan, Zdeněk Videman a Bohuslav Žďánský. Na první zkoušce, která se konala 20. ledna 1944, se v hotelu Koruna sešlo 32 zpěváků, prozatímně pod řízením Josefa Havlíčka. Na třetí zkoušku se pak dostavil okresní školní inspektor Miloslav Brunclík, jenž se pak na řadu let stal oficiálním sbormistrem. Jelikož v závěrečném období okupace nebylo zakládání nových spolků povolováno, vzal zpěváky pod svá křídla dočasně Spolek divadelních ochotníků jako svůj pěvecký odbor. Jeho organizační duší se stal učitel Václav Klaban, zvaný Čárka, neboť coby jednatel pečlivě čárkami zaznamenával docházku jednotlivých členů, a to až do července 1945, kdy odešel učit na Českolipsko. Cílem spolku i jeho nového sbormistra bylo co nejdříve nacvičit program, s nímž by mohli vystoupit v rámci Roku Bedřicha Smetany, který Tablo k výročí 25 let Pěveckého sboru Foerster V prvních týdnech po osvobození v květnu 1945 účinkoval sbor při dvou smutných událostech. 13. května zazpíval při pohřbu malých sester Macalových, které zahynuly při náletu 9. května 1945, 6. června pak vyprovázeli na hřbitov svého člena Stanislava Rydla, jenž zemřel na tyfus krátce po návratu z terezínského lágru. Opět zde zazněly verše Čechy krásné, Čechy mé, tentokrát však byla hrdla všech zpěváků natolik sevřená, že píseň nedokázali dokončit. V tomtéž měsíci sbor uspořádal koncert ve prospěch obce Konětopy na Mělnicku, jež byla téměř zničena nacistickými oddíly na samém konci války. Benefiční akce vynesla Kč. V průběhu roku pak soubor vystupoval ještě na několika příležitostných akcích, mj. při znovuodhalení pomníku obětem 1. světové války v Předměřicích, na okresních dožínkách v Benátkách a v rámci slavnostního otevření měšťanské školy v Brodcích. PhDr. Luděk Beneš Z koncertu k 25. výročí sboru Zpravodaj Benátecka 16

17 ZPRAVODAJSTVÍ Dopisy Vzpomínáme Dne 1. dubna 2015 uplyne rok, kdy ve věku 35 let nečekaně náhle odešel z tohoto světa náš dobrý kamarád Roman Vyšinský Vzpomínáme, chybí nám. Kamarádi. Jaký byl 5. ročník VOVO plesu Zdá se nám to téměř neuvěřitelné, ale už jsme společně uspořádali pátý ročník VOVO plesu. Jde o ples, který pořádají dva benátecké kluby Sportovní klub vodního slalomu Benátky nad Jizerou a Volejbalový klub Karbo Benátky. Ples proběhl v sobotu Termíny VOVO plesu nevznikají snadno, je potřeba si včas zajistit místo na Záložně, ale to jde teprve poté, co se ví, který extraligový zápas lze přesunout, a kdy nebudou vodní slalomáři na soustředění v zahraničí. Letos to vyšlo na 21. února a opět to stálo za to. O VOVO ples byl letos velký zájem, a přestože jsme navyšovali kapacitu míst k sezení, 14 dnů před začátkem bylo vyprodáno. V Benátkách naftalen stále nechceme! Vzhledem k tomu, že závod Carborundum Electrite skupiny Tyrolit Swarovski neustoupil od svého záměru zavést v benáteckém závodě výrobu Porézních kotoučů, při kterém by byl používán naftalen, uskutečnilo se v úterý 24. února 2015 místní šetření v rámci řízení o vydání dodatečného stavebního povolení přímo v areálu tohoto podniku. Naše OS Benátky sobě, které vzniklo právě na základě petiční akce Nechceme v Benátkách naftalen, podepsaný obyvateli Benátek, bylo coby účastník řízení na tomto jednání také zastoupeno. Zástupce CE a projektant všechny zúčastněné provedl podnikem a ochotně odpovídal na otázky. Následně se konalo jednání za kulatým stolem v zasedací místnosti CE. Tento den byla také poslední možnost, aby se účastníci stavebního řízení vyjádřili k dokumentaci předložené Carborundem Electrite, proto jsme zde i my předali připomínky a námitky na doplnění dokumentace. Další námitky předložil i RNDr. Jindřich Petrlík za sdružení Arnika. Ze zástupců dotčených orgánů veřejné správy a státních institucí vyjádřil nesouhlas s naftalenovou výrobou v CE pouze zástupce společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a. s., která spravuje tento významný zdroj pitné vody a jeho ochranná pásma (celé území Benátek spadá do pásma hygienické ochrany zdroje Káraný, který hromadně zásobuje asi obyvatel Prahy a Středočeského kraje). Následujícím procesním krokem ve stavebním řízení bude poskytnutí obdržených připomínek zástupcům CE, resp. jejich projekční kanceláři, k vypořádání. O vývoji řízení vás budeme průběžně informovat v příštích vydáních Zpravodaje Benátecka. Za OS Benátky sobě Mgr. Sylva Buriánová Předtančení benáteckého tanečního klubu FIS Program plesu byl osvědčený, vystoupili čerství tanečníci z tanečního klubu FIS Benátky nad Jizerou, který patří pod taneční školu FIS pana Ladislava Fišera, předvedli nám směs latinskoamerických a standardních tanců na píseň Michaela Jacksona. Následovala soutěž, ve které formou obrazného spojení slalomu a volejbalu, soutěžilo 10 párů. O půlnoci jsme losovali tombolu, která byla díky sponzorům velice bohatá a různorodá. V jednu hodinu vystoupili sportovci se svým předtančením inspirovaným filmem Rebelové a sklidili obrovský potlesk. K poslechu a hlavně k tanci hrála kapela Conto, jako občerstvení jsme nabízeli výborné chlebíčky od Baxant Řeznictví. Na závěr bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, organizátorům, dobrovolníkům a vám, kteří jste na ples přišli. Peníze, které plesem vyděláme, jdou do obou oddílů na práci s mládeží. Takže ještě jednou moc děkujeme. Za celý organizační výbor Mgr. Vanda Štěpánková Seznam sponzorů: Baxant řeznictví, Bilsing Automation Czech s. r. o., Blanická bramborářská, s. r. o., Centrum Jungle, ComKo s. r. o., DZD Dražice, člen skupiny NIBE, Hiko Sport s. r. o., Kosmetika Fleur de Sante, Lékárna Na Náměstí, Lékárna Viola, Máchovka centrum pro krásnější postavu, Manikúra a modelace nehtů Vašátková Andrea, Mirka Klacková masáže, Nakladatelství Grada, Pedikúra Peškeová Růžena, Petr Kaláb fotograf, Petr Láně Rous, Rachota bar, Skol s. r. o., SKVS Slalom Benátky, Truhlářství Pavel Junek, VK Karbo Benátky, ZD Mečeříž Benátecké veršování Jaro na zvykání Lesní cvrlikání jen tak na zvykání, jarem se nese. Stromy osmělte se, ranní rosou, svěžím vzduchem, žába schovaná je pod lopuchem, krčí se k zemi. I kytky jsou probouzeny, ptačím zpěvěm, jarním cvrlikáním. jen tak lehce zatím na zvykání. Ludmila Vitoušková Muzeum Škoda Program kulturních akcí ve ŠKODA Muzeu březen EXPEDICE K Na loňský úspěšný rok zavzpomínají Honza Tráva Trávníček (na vrcholu s Radkem Jarošem), reportérka Lucie Výborná a další členové expedice - Petr Miska Mašek a Martin Havlena. Také se vám představí slepý horolezec Honza Říha se společným projektem na rok 2015 výstup na Cho Oyo m. Sál L&K Forum, od 19 hod. Vstupné 100 Kč ANETA LANGEROVÁ NA RADOSTI 2015 Koncert v rámci jarního turné s kapelou a smyčcovým kvartetem. Aneta Langerová zahájila koncertní turné Na Radosti symbolicky v jižních Čechách nedaleko od místa, kde hledala inspiraci a po kterém pojmenovala své nové album Na Radosti. Stejně pojmenované turné svou atmosférou naváže na projekt Pár míst. Na rozdíl od něj však koncerty nebudou jen akustické, Anetu Langerovou doprovodí kapela, smyčcové trio a piano. Více informací na ŠKODA Muzeum, sál L&K Forum, od 19 hod. Vstupné: tribuna 450 Kč, galerie 350 Kč. Předprodej vstupenek na recepci ŠKODA Muzea a přes VERNISÁŽ VÝSTAVY 18. MINISALON - FILMOVÉ KLAPKY, ZLÍN 2015 ŠKODA Muzeum, Hieronimus III, od 18 hod JAK ZNĚJÍ A DUNÍ KONTINENTY, ANEB VÍTÁ VÁS ASIE Hudebně-pohybová dílna pro rodiče s dětmi. Cestovní kancelář Ententýna Vás opět zve na dalekou cestu. Samozřejmě začneme cestovatelskou písničkou a pak pozor - přistáváme na největším kontinentu. Připravte si nástroje tělo, ruce, nohy a vyrážíme objevovat písničky a tance zcela odlišné od toho, co známe. Hudební výlet do Asie za rozkvetlou třešní, japonskými bubny i mořskými vlnami. Dílna je součástí jarního třídílného cyklu, který bude pokračovat v sobotu tématem ZPÁTKY DOMŮ. Dílnu vede lektorka Jitka Kopřivová. Vhodné pro děti od 5 do 12 let, délka 90 min. Začátky ve 14 hod. (pro mladší děti do cca 7 let) a v 16 hod. (pro starší děti od cca 7 let). Jednotlivé vstupné 100 Kč za osobu, cena za cyklus tří dílen 250 Kč. Rezervace na tel Více na 30. a VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ Přijměte pozvání na březnové odpoledne pro děti, které bude probíhat ve znamení jara a Velikonoc. Vhodné pro předškolní i školní děti, rodiče vítáni. Salonek Kolowrat, od 16 do 17 hod. Vstupné 50 Kč, nutná rezervace na tel ŠKODA Muzeum, tř. Václava Klementa 294, Mladá Boleslav, T: , muzeum.skoda- -auto.cz. Předprodej vstupenek na pokladně ŠKODA Muzea denně od 9 do 17 hod. Změna programu vyhrazena! Fotografie na této dvoustraně: Muzeum Benátky nad Jizerou, Sportovní klub vodního slalomu Slalom Benátky nad Jizerou února 2015

18 SPOLEČENSKÁ NABÍDKA l , 17:00, Klub dětí a mládeže Benátky nad Jizerou, Keramická dílna pro veřejnost, pořádá: Klub dětí a mládeže Benátky nad Jizerou l , 17:00, malý sál Záložny, Přednáška Ing. Miroslava Čubana Historie odkanalizování v dějinách, pořádá: Spolek rodáků a přátel Benátek nad Jizerou l , 8:30 a v 10:00, velký sál Záložny, Setkání loutkových divadel Princ Bajaja, hraje LS Malá scéna MKC, Hořovice, pořádá: Loutkové divadlo Rolnička l , 10:00, velký sál Záložny, Setkání loutkových divadel Neohrožený Mikeš, hraje Loutkové divadlo Srdíčko, Jičín, pořádá: Loutkové divadlo Rolnička l , 15:00, velký sál Záložny, Setkání loutkových divadel O skákavé princezně, hraje Loutkový soubor Ještěd, Český Dub, Jičín, pořádá: Loutkové divadlo Rolnička l , 10:00, velký sál Záložny, Setkání loutkových divadel Birlibán, hraje Divadlo A šmytec, Praha, pořádá: Loutkové divadlo Rolnička l , 15:00, velký sál Záložny, Setkání loutkových divadel Perníkové narozeniny, hraje Loutkové divadlo Martínek, Libáň, pořádá: Loutkové divadlo Rolnička l , 9:00-16:00, pondělí- -pátek, 2. patro zámku, Výstava "Velikonoce v české lidové kultuře", pořádá: Muzeum Benátky l , 8:00 19:00, velký a malý sál Záložny, Krajské kolo soutěže ZUŠ sólový a komorní zpěv, pořádá: Základní umělecká škola J. A. Bendy SPOLEČENSKÁ NABÍDKA l , 18:00, DZ Dražice Aréna Nibe, SPORTOVEC ROKU 2014, pořádá: Město Benátky nad Jizerou l , 17:00, Klub dětí a mládeže Benátky nad Jizerou, Fimo šperky, pořádá: Klub dětí a mládeže Benátky nad Jizerou l , 8:00-19:00, velký a malý sál Záložny, Krajské kolo soutěže ZUŠ sólový a komorní zpěv, pořádá: Základní umělecká škola J. A. Bendy l , 15:00, velký sál Záložny, Přátelské posezení pro seniory, pořádá: Město Benátky nad Jizerou l , 20:15, velký sál Záložny, XI. Skautský ples, pořádá: Středisko Povodeň Benátky nad Jizerou l , 14:00, les Okrouhlík, Jarní slavnost, pořádá: Mondík l , 15:00, malý sál Záložny, Premiéra Čučudejských pohádek, pořádá: Bazilišek benátský l , 19:00, velký sál Záložny, Valná hromada TJ Sokol Benátky nad Jizerou, pořádá: TJ Sokol Benátky nad Jizerou l , 16:00, DZ Dražice Aréna Nibe, Dražice CUP mezinárodní soutěž v akrobatickém rokenrolu, začátek finálových kol v 16:00 hodin, pořádá: KOLB Dance Praha l , 8:00, Sokolovna Benátky nad Jizerou, Župní gymnastická všestrannost, pořádá: TJ Sokol Benátky nad Jizerou l , 15:00, malý sál Záložny, Čučudejské pohádky, pořádá: Bazilišek benátský l , 17:00, Klub dětí a mládeže Benátky nad Jizerou, Keramická dílna pro veřejnost, pořádá: Klub dětí a mládeže Benátky nad Jizerou l 1. 4., 17:30, malý sál Záložny, Aprílový koncert, pořádá: Základní umělecká škola J. A. Bendy l 2. 4., 9:00, Klub dětí a mládeže Benátky nad Jizerou, Velikonoční Klub Frikulín, pořádá: Klub dětí a mládeže, Klub Frikulín bude otevřen od 9:00 do 16:00 hodin, v 10:00 hodin si budete moci vyrobit obrázek technikou zvanou enkaustika (malování žehličkou) a v 16 hodin vás čeká malé aranžmá kvetináče. Tak neváhejte a přijďte k nám. Přihlášky do Cena: 50 Kč/enkaustika, 100 Kč/aranžmá, 10 Kč/ klub Frikulín, pořádá: Klub dětí a mládeže Benátky nad Jizerou l 2. 4., 19:00, velký sál Záložny, Divadelní představení "Vztahy na úrovni", pořádá: Město Benátky nad Jizerou l 3. 4., 9:00, Klub dětí a mládeže Benátky nad Jizerou, Velikonoční Klub Frikulín, pořádá: Klub dětí a mládeže Klub Frikulín bude otevřen od 9:00 do 16:00 hodin, v 10:00 hodin si budete moci vytvořit malé aranžmá květináče a v 16:00 hodin vyrobit obrázek technikou zvanou enkaustika (malování žehličkou). Tak neváhejte a přijďte k nám. Přihlášky do Cena: 50 Kč/enkaustika, 100 Kč/aranžmá, 10 Kč/klub Frikulín, pořádá: Klub dětí a mládeže Benátky nad Jizerou l 3. 4., 9:00, les Okrouhlík, Otvírání velikonočního pokladu, pořádá: Mondík l , 20:00, malý sál Záložny, Zábava ve stylu 80. a 90. let, vstupenky v sekretariátu školy a v den akce v Záložně, vstupné 100 Kč, pořádá: Sdružení Rodiče dětem při ZŠ Husovo náměstí Benátky nad Jizerou Město Benátky nad Jizerou srdečně zve na divadelní představení divadelní společnosti HÁTA VZTAHY NA ÚROVNI Anglická komedie Edwarda Taylora L. Vaculík, V. Vydra, I. Andrlová/V. Žehrová/O. Želenská, V. Limr, M. Sobotka/M. Zounar, M. Absolonová/K. Hrachovcová, M. Bočanová/A. Gondíková/V. Žehrová, P. Nečas/Z. Pantůček Režie: Antonín Procházka, překlad: Helena Fahrnerová Čtvrtek 2. dubna 2015, 19:00 hodin sál Záložna, Benátky nad Jizerou Vstupné: Kč 100,--, od 12. řady Kč 70,-- Prodej vstupenek v Informačním centru, Zámek 50, Benátky nad Jizerou osobně nebo na telefonním čísle , Kolb Dance VSK FTVS Praha a DZ Dražice ve spolupráci s ČSAR pořádají již pátý ročník soutěže MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ V AKROBATICKÉM ROKENROLU V benátecké sportovní hale Dražice NIBE Aréna se představí v sobotu taneční páry z Francie, Polska, Slovenska, Rakouska a ČR. Začátek soutěže v 10:30 hod. a finálová kola od 16:00 hod. Nenechte si ujít Velké finále od 19:00 hod. Taneční kategorie: Děti - postupová Žáci - nominační Junioři - nominační B - nominační A - titulární MDFD - postupová MDFJ - postupová DFJ - nominační DFS - nominační Řádková inzerce Kácení a řez rizikových stromů stromolezeckou technikou. Tel: Generální partner akce: Družstevní závody Dražice-strojírna s. r. o. Podrobnější informace: Zpravodaj Benátecka 18

19 INZERCE Vaše zakázky je možno převzít a zhotovit i mimo pracovní dobu naší provozovny v Benátkách nad Jizerou (po telefonické dohodě). Více podrobností naleznete na našich stránkách KROUŽKOVÁ VAZBA DOKUMENTŮ LAMINACE DOKUMENTŮ VÝROBA RAZÍTEK Pražská 68, Benátky n./j. (kancelář pohřební služby) Tel: P r o d e j s l e p i č e k Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant černý, modrý, RIDERS žlutý, FRIENY kropenatý a bílý. Stáří slepiček týdnů cena Kč/ks dle stáří. Prodáváme slepičky pouze našeho chovu! Prodej se uskuteční: V sobotu 11. dubna :00 hod. Benátky n. J. parkoviště u tenisových kurtů. Bližší informace Po-Pá 9-16 hod. tel.: , , Při prodeji slepiček výkup králičích kožek cena dle poptávky RIDERS FRIENY Hospůdka Šťastný hroch je otevřena pondělí až pátek 15:00-24:00 hodin, pátek a sobota 10:30-1:00 hodin, neděle 10:30-24:00 hodin V době státních svátků provoz jako v neděli. Kuchyně v provozu v pátek a v sobotu do 23:00 hodin, v ostatní dny do 22:00 hodin. obědy večeře RIDERS posezení FRIENY v zahrádce dětský koutek příznivé ceny stylové prostředí Raabova 108, Benátky nad Jizerou, tel RIDERS FRIENY PRODEJNA KOL A CYKLISTICKÉHO VYBAVENÍ - Jarní akce RF Bikes - Ke každému novému kolu získáte funkční triko BLUE FLY RIDERS FRIENY! ZDARMA! kontakt: RF bikes / Pražská RIDERS 76 / Benátky FRIENY nad Jizerou února 2015

20 INZERCE ZIMNÍ DOPRODEJ DŘEVĚNÝCH BRIKET BALENÍ: 6 kg, plný válec, průměr 8 cm VYROBENO: z přírodních pilin BUK - DUB POUZE PALETOVÝ ODBĚR - 1 paleta = 162 balíků po 6 kg CENA: Kč DOPRAVA ZDARMA - PO PRAZE + okolí do 20 km - V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU + okolí do 20 km INFORMACE: RTK Logistic, s.r.o. - Zápy 3, Tel.: , 7:00-16:00 hod. Zpravodaj Benátecka 20

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 10.03.2015

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 10.03.2015 Z á p i s 2. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 10.03.2015 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: dle prezenční

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 7.8.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 7.8.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 7.8.2015 360/13R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

vyvážená a věrohodná volební kampaň každého volebního uskupení by měla být charakterizována několika základními znaky:

vyvážená a věrohodná volební kampaň každého volebního uskupení by měla být charakterizována několika základními znaky: 24 let s ODS Benátky nad Jizerou Vážení občané, vyvážená a věrohodná volební kampaň každého volebního uskupení by měla být charakterizována několika základními znaky: a) seznámení s kandidáty b) předložením

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 339/12R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 3. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 6.2.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

4 veřejné zasedání Zastupitelstva města 20.07.2015

4 veřejné zasedání Zastupitelstva města 20.07.2015 Z á p i s 4. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 20.07.2015 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: dle prezenční

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 23.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin

Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin MěÚ, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm Přítomni: předseda: Petr Jelínek, Ing. Rudolf Konečný, Bc. Klára Maňáková, Bc.

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 6. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 10.4.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 6. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 10.4.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 6. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 10.4.2015 176/6R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

PROGRAM MEKUC ÚNOR 2014

PROGRAM MEKUC ÚNOR 2014 Mělnické kulturní PROGRAM MEKUC ÚNOR 2014 Neděle 2. února v 15.00 hodin - divadelní sál MKD ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI Nedělní pohádka pro děti v rámci festivalu Divadlo dětem. Hrají členové divadla Karla Čapka

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem provázeli budoucí prvňáčky žáci 5. tříd, kteří si připravili pro děti pohádkové úkoly. Letos

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015 ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA 20. 1. 2015 Přítomni: Ing. Petr Studnička předseda, PhDr. Radovan Havránek, pí Jana Poklopová, p. Martin Rych, p. Vladislav Švestka, Ing. arch. Ivan Vaňousek

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

Co se umlelo od března 2013 do března 2014? březen 2013 ukončení provozu mlýna vznik nezávislé iniciativy Mlýny městu!, jejímž cílem je vést otevřenou diskusi nad budoucností Automatických mlýnů 23. dubna

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP,

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP, Oblastní unie neslyšících Olomouc Jungmannova 25,77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

V družině proběhla pěvecká soutěž. Vyhrála písnička Ledové království. Na fotografii vidíte šťastné zlaté slavice.

V družině proběhla pěvecká soutěž. Vyhrála písnička Ledové království. Na fotografii vidíte šťastné zlaté slavice. KRONIKA ŘÍJEN 2014 ZLATÝ SLAVÍK V DRUŽINĚ V družině proběhla pěvecká soutěž. Vyhrála písnička Ledové království. Na fotografii vidíte šťastné zlaté slavice. OBLOVKY Děti v 1. a 3. ročníku mají ve třídě

Více

Šéfredaktoři Martina Kubová Lenka Ostrčilová. Redaktor Michal Žák. Grafická úprava Šimon Mozola. Korektura Mgr. Jiřina Ostrčilová

Šéfredaktoři Martina Kubová Lenka Ostrčilová. Redaktor Michal Žák. Grafická úprava Šimon Mozola. Korektura Mgr. Jiřina Ostrčilová Šéfredaktoři Martina Kubová Lenka Ostrčilová Redaktor Michal Žák Grafická úprava Šimon Mozola Korektura Mgr. Jiřina Ostrčilová Slovo šéfredaktora: Prázdniny uběhly velmi rychle a jsme zpátky s novým dílem

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015 407/15R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco.

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Monitoring z akcí 2012 O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Letošní, již pátý ročník, si dal za úkol pomoci dětem bez rodiny. V současnosti žije v České

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více