Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008)"

Transkript

1 Příloha k diplomové práci Tomáš Jurčí, UP Olomouc 2008 Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008)

2 Benátky Foto 1 Stará cesta vedoucí z Benátek do zaniklého Chmelníku ( , autor T. Jurčí) Foto 2 Louka na které se nacházely zaniklé Benátky ( , autor T. Jurčí)

3 Benýška Foto 3 Někde v těchto místech stávala vesnice Benýška ( , autor T. Jurčí) Bohdalůvka Foto 4 Lesní louka, kolem které se nacházela ves Bohdalůvka ( , autor T. Jurčí)

4 Foto 5 Mezní pás vysoký 0,5 m a dlouhý několik metrů ( , autor T. Jurčí) Foto 6 Mezní pás s nahromaděného kamení postupně zarůstá vegetací ( , autor T. Jurčí)

5 Bouchenec Foto 7 Relikt stavení: vyvýšenina se stavebním kamením ( , autor T. Jurčí) Foto 8 Okrouhlá vyvýšenina je pozůstatkem stavení v zaniklém Bouchenci ( , autor T. Jurčí)

6 Budkovany Foto 9 Louka u hráze rybníku Budkovan, kde se nacházela vesnice Budkovany ( , autor T. Jurčí) Foto 10 Nevýrazné vyvýšeniny na louce jsou pozůstatky staveb vesnice Budkovany ( , autor T. Jurčí)

7 Budonice Foto 11 Někde na této louce se nacházely Budonice ( , autor T. Jurčí) Foto 12 Přilehlý kamenolom složil k těžbě stavebního kamení ( , autor T. Jurčí)

8 Foto 13 Pozůstatek vodní plochy a hráze na potůčku ( , autor T. Jurčí) Bystřec Foto 14 Údolí Rakovce, kde se nacházela zaniklá vesnice Bystřec ( , autor T. Jurčí)

9 Foto 15 Jeden z čtvercových reliktů staveb se stavebním kamením ( , autor T. Jurčí) Foto 16 Rekonstrukce půdorysu jedné z usedlostí, realizovaná na základě provedeného archeologického průzkumu ( , autor T. Jurčí)

10 Foto 17 Rekonstrukce další z usedlostí a studny, realizovaná na základě provedeného archeologického průzkumu ( , autor T. Jurčí) Češkovice Foto 18 Dnes jsou na místě zaniklé vesnice postaveny rekreační objekty ( , autor T. Jurčí)

11 Foto 19 Na místě zaniklé vesnice zůstal zachovaný rybník ( , autor T. Jurčí) Foto 20 Panský dvůr byl přestavěn na hotelový komplex ( , autor T. Jurčí)

12 Dvorce Foto 21 Zaniklé Dvorce se patrně nacházeli v tomto žlebu ( , autor T. Jurčí) Foto 22 Pohled do žlebu mezi Kotvrdovicemi a Jedovnicemi, kde se pravděpodobně nacházela zaniklá ve Dvorce ( , autor T. Jurčí)

13 Gadišina Foto 23 Trychtýřovitá prohlubeň, která vznikla zhroucením sklepa ( , autor T. Jurčí) Foto 24 Nakupení stavebního kamení v potůčku ( , autor T. Jurčí)

14 Hamlíkov Foto 25 Relikt stavby, který se nachází na plošině zahloubené do svahu ( , autor T. Jurčí) Foto 26 Další z reliktů zaniklého Hamlíkova, nakupené stavební kamení,. který se nachází na plošině zahloubené do svahu ( , autor T. Jurčí)

15 Foto 27 V terénu znatelná hrázka zaniklého rybníčku při vsi Hamlíkov ( , autor T. Jurčí) Holíkov Foto 28 U tohoto pramene se nacházel zaniklý Holíkov ( , autor T. Jurčí)

16 Foto 29 Okrouhlá vyvýšenina se stavebním kamením je reliktem středověké stavby ( , autor T. Jurčí) Foto 30 V popředí trychtýřovitá deprese, která je reliktem studny, v pozadí vyvýšenina relikt stavby. ( , autor T. Jurčí)

17 Foto 31 Propadlé sklepení se na povrchu projevuje trychtýřovitou depresí ( , autor T. Jurčí) Holštejn Foto 32 Jediná stavba, která se zachovala z městečka Holštejn je mlýn zachycený na snímku. ( , autor T. Jurčí)

18 Foto 33 Na této louce stávalo městečko Holštejn. V pozadí skála na které se nacházejí zbytky stejnojmenného hradu ( , autor T. Jurčí) Hošperk Foto 34 Napravo dochovaný lovecký zámeček ze 17. století, nalevo rybník na říčce Luha u zaniklé vsi ( , autor T. Jurčí)

19 Foto 35 Vesnice se nacházela na pravé straně údolí říčky Luhu, dnes je zde louka na které již nejsou patrné relikty staveb ( , autor T. Jurčí) Housko Foto 36 Vesnice Housko se nacházela po obou stranách dnes meliorovaného potůčku ( , autor T. Jurčí)

20 Foto 37 Díky zemědělskému využívání místa zaniklé vsi, jsou dnes relikty staveb jen málo patrné okrouhlé vyvýšeniny ( , autor T. Jurčí) Foto 38 Na tomto dobře viditelném, vyvýšeném místě stával kostelík ( , autor T. Jurčí)

21 Foto 39 Nápadná koncentrace kamení na místě bývalého kostelíku ( , autor T. Jurčí) Hrádek Foto 40 Dobře znatelné terénní vyvýšeniny představují zbytky hradu Stagnov, u kterého se nacházelo městečko Hrádek ( , autor T. Jurčí)

22 Foto 41 Část zarůstající úvozové cesty, která vedla městečkem k hradu ( , autor T. Jurčí) Foto 42 Relikt středověké stavby v podobě vyvýšeniny tvořené směsí stavebního kamení, štěrku atd. ( , autor T. Jurčí)

23 Foto 43 Terénní deprese vzniklá po zborceném sklepení ( , autor T. Jurčí) Foto 44 Snímek zachycuje nálevkovité terénní deprese po sklepení a studni ( , autor T. Jurčí)

24 Chmelník Foto 45 Někde v těchto místech na pravé straně potůčku stávala vesnice Chmelník ( , autor T. Jurčí) Jablonsko Foto 46 Na snímku je v pozadí potok u kterého se ves nacházela ( , autor T. Jurčí)

25 Jesenec Foto 47 Stavení zaniklé vesnice se nacházely po obou stranách potůčku ( , autor T. Jurčí) Foto 48 Okrouhlá vyvýšenina je reliktem jedné ze staveb zaniklé vsi ( , autor T. Jurčí)

26 Foto 49 Na snímku je zachycen relikt studny ( , autor T. Jurčí) Lhota u Březiny Foto 50 Okrouhlá vyvýšenina je zbytkem po středověké stavbě ( , autor T. Jurčí)

27 Foto 51 Trychtýřovitá deprese ukazuje na zhroucené sklepení ( , autor T. Jurčí) Foto 52 Velká vyvýšenina se zarovnaným vrcholem je pozůstatkem panského dvora vybudovaného v 18. století ( , autor T. Jurčí)

28 Foto 53 Sníženiny na zbytcích panského dvora dnes využívají chataři k ukládání odpadu ze svých zahrad ( , autor T. Jurčí) Foto 54 Zachovaný rybníček u zaniklé vsi ( , autor T. Jurčí)

29 Lhota u Vážan Foto 55 Lidová tradice milně umísťuje ves do lokality U červeného kříže ( , autor T. Jurčí) Foto 56 Mělká prohlubeň je reliktem studny ( , autor T. Jurčí)

30 Lhota u Karolína Foto 57 Stavení byla umístěna okolo hrany zobrazeného žlebu( , autor T. Jurčí) Loučka Foto 58 Na okraji lesa v polním terénu se nacházela zaniklá Loučka ( , autor T. Jurčí)

31 Maršín Foto 59 Zaniklá ves Maršín se nacházela podél potůčku, který dnes protéká v polním terénu ( , autor T. Jurčí) Mechlov Foto 60 Dnes je místo zaniklého Mechlova porostlé lese ( , autor T. Jurčí)

32 Melice Foto 61 Ves se nacházela na levé straně od potůčku, který byl pro její obyvatele zdrojem vody, dnes je zde pole ( , autor T. Jurčí) Neradice Foto 62 Podél žlíbku stávaly usedlosti Neradic, jejichž relikty jsou dnes již málo patrné z důvodu zemědělského využívání místa ( , autor T. Jurčí)

33 Neznámá vesnice u Bejčkovy hráze Foto 63 V terénu výrazný zbytek protržené hráze rybníka, pod kterým se nacházela neznámá ves ( , autor T. Jurčí) Foto 64 Znatelná čtyřúhelníková vyvýšenina s centrální depresí je reliktem středověké stavby ( , autor T. Jurčí)

34 Foto 65 Detail dokumentující složení reliktu stavby z kamení, uhlíků a fragmentů keramiky ( , autor T. Jurčí) Neznámá vesnice u Petrovic Foto 66 Ve vrcholové části zobrazeného kopce se nacházela vesnice, jejíž zbytky již nejsou v krajině patrné ( , autor T. Jurčí)

35 Neznámá vesnice pod Vaňkoušem Foto 67 Podél tohoto potůčku se nacházeli stavení zaniklé neznámé vsi ( , autor T. Jurčí) Foto 68 Jedna ze zaoblených vyvýšenin ve kterých se nachází stavební kamení, je reliktem středověké stavby ( , autor T. Jurčí)

36 Novosady Foto 69 Zaoblená vyvýšenina je reliktem jedné ze staveb Novsad ( , autor T. Jurčí) Foto 70 Čtvercová deprese ukazuje na propadlé sklepení ( , autor T. Jurčí)

37 Foto 71 Nápadná mez na okraji zaniklé vsi byla součástí cesty ( , autor T. Jurčí) Novošice Foto 72 Hráz s malým rybníčkem u zaniklých Novošic ( , autor T. Jurčí)

38 Ovčinec Foto 73 Ovčinec se rozkládal po obou stranách tohoto potůčku ( , autor T. Jurčí) Foto 74 Nahromadění stavebního kamení na jednom z reliktů stavby ( , autor T. Jurčí)

39 Foto 75 Zahloubená polokruhovitá plošina jejíž účel je zatím neznámý ( , autor T. Jurčí) Foto 76 Další zahloubená polokruhovitá plošina, která mohla sloužit jako i jako kamenolom ( , autor T. Jurčí)

40 Foto 77 do červena zbarvená směs hlína a štěrku ( , autor T. Jurčí) Podolí Foto 78 Podolí se nacházelo na pravé straně u rybníka, místo je dlouhodobě využíváno jako pole, tudíž byly terénní stopo po vsi zahlazeny ( , autor T. Jurčí)

41 Polom Foto 79 Zaniklá vesnice byla rozložena na obou stranách pramene potůčku ( , autor T. Jurčí) Foto 80 Relikt hrázky a malá vodní plocha u nichž patrně stával mlýn ( , autor T. Jurčí)

42 Přivýšina Foto 81 Vyvýšenina, která je reliktem stavby v zaniklé Přivýšině ( , autor T. Jurčí) Foto 82 Částečně roubená studánka sloužila dříve jako studna ( , autor T. Jurčí)

43 Rorbach Foto 83 Někde na této plošině se podle Černého (1992) nacházela vesnice Rorbach ( , autor T. Jurčí) Foto 84 Doležel umísťuje Rorbach do tohoto širokého údolí, opírá se o vhodnější podmínky pro existenci osídlení v těchto místech a nálezy keramiky ( , autor T. Jurčí)

44 Schreynern Foto 85 Vyvýšenina složená z nahromaděného stavebního kamení ( , autor T. Jurčí) Sokolí Foto 86 Někde na této louce, při soutoku Rakovce a Podomice se nacházela ves Sokolí, místo bylo zahlazeno zemědělskými úpravami ( , autor T. Jurčí)

45 Stryelech Foto 87 Dobře patrná úvozová cesta, která vedla zaniklou vsí ( , autor T. Jurčí) Suchov, Hostěvsko Foto 88 Tato částečně roubená studánka je reliktem středověké studny ( , autor T. Jurčí)

46 Svatoňůvka Foto 89 Na této mírné stráni u soutoku dvou potoků stával zaniklá Svatoňůvka ( , autor T. Jurčí) Foto 90 V nedalekém kamenolomu se těží ještě dnes ( , autor T. Jurčí)

47 Típeček Foto 91 Jedna ze zaoblených vyvýšenin ve kterých se nachází stavební kamení, je reliktem středověké stavby ( , autor T. Jurčí) Valdov Foto 92 Usedlosti byly rozloženy rovnoměrně po obou stranách tohoto údolí ( , autor T. Jurčí)

48 Foto 93 Toto místo sloužilo pravděpodobně jako kamenolom pro zaniklou vesnici ( , autor T. Jurčí) U pěti javorů Foto 94 Jednotlivé usedlosti zaniklé osady se nacházely po obou stranách dnes vysychajícího potůčku ( , autor T. Jurčí)

49 Foto 95 Studánka, která je umístěná v korytě vyschlého potůčku ( , autor T. Jurčí) Valkounov Foto 96 Dobře znatelná čtvercová sníženina vzniklá po propadu sklepení, nyní využívaná jako odpadní jáma ( , autor T. Jurčí)

50 Foto 97 I tato sníženina po sklepení je zasypána dřívím ( , autor T. Jurčí) Vaňkouš Foto 98 Relikt stavby zaniklého Vaňkouše ( , autor T. Jurčí)

51 Foto 99 Protrhlá hráz malé vodní plochy, toto místo je v některých mapách označováno jako U rybníčku ( , autor T. Jurčí) Vilémov Foto 100 Okrouhlá vyvýšenina bez centrální deprese,ve které se nachází stavební kamení, je reliktem středověké stavby ( , autor T. Jurčí)

52 Foto 101 Čtvercová vyvýšenin s centrální skleslinou je také pozůstatkem zaniklého Vilémova ( , autor T. Jurčí) Foto 102 U Vilémova zůstal zachovaný malý rybníček ( , autor T. Jurčí)

53 Žižlavice Foto 103 V tomto žlebu, kde jsou dnes rekreační objekty, se nacházela vesnice Žižlavice ( , autor T. Jurčí) Foto 104 Snímek zachycuje komplex panského dvora, který byl postaven na místě Žižlavic až po jejím zpustnutí ( , autor T. Jurčí)