Rukověť chovatele ovcí. Ing. Petr David

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rukověť chovatele ovcí. Ing. Petr David"

Transkript

1 Rukověť chovatele ovcí Ing. Petr David

2 Obsah 1. Úvod Analýza součastného stavu chovu ovcí v ČR Ekologický chov ovcí Ovce Plemena ovcí Výběr plemene a nákup ovcí dle NR 2092/ Ustájení ovcí Požadavky ovcí na ustájení Ustájení a NR Doporučené rozměry napáječek a krmných žlabů Výživa ovcí Nároky ovcí na výživu Krmení ovcí a NR 2092/ Výživa bahnic Výživa jehňat Mikroprvky ve výživě ovcí Voda Výroba krmiv TTP TTP a NR 2092/ Pastviny Management pastvy Technické zařízení pastvin Boj proti parazitům na pastvě Krmné plodiny na orné půdě Plodiny na orné půdě a NR 2092/ Pícniny Pícniny víceleté Pícniny jednoleté Okopaniny Konzervace píce Výroba sena Výroba senáže Technologie chovu ovcí Plemenitba ovcí Zdraví ovcí Veterinární opatření Veterinární opatření a NR 2092/ Povinná kontrola zdraví ovcí Modelové schéma zdravotního programu Stříhání ovcí Jak se stát ekozemědělcem Závěr Použitá literatura Příloha č. 1. Minimální standardy pro ochranu ovcí a koz Příloha č. 2. Přehled platné legislativy pro chovatele ovcí Obsah 1

3 Ovce miláček návštěvníků statku a vhodný nástroj k propagaci statku. 1. Úvod Chov ovcí na území ČR zažívá v posledních letech značný rozmach. Ovce je hospodářské zvíře, které se využívá k produkci (maso, mléko, chovné zvíře) a současně udržuje a oživuje krajinu. Pro chov ovcí jsou u nás vhodné podmínky a díky rozmanitosti plemen ovcí si může chovatel vybrat vhodné plemeno pro svůj podnikatelský záměr. Z těchto důvodů se v posledních letech počty chovaných ovcí v naší republice zvyšují. Rozšíření chovu ovcí je podporováno i zvyšujícím zájmem o jehněčí maso. Tato rukověť vede chovatele ovcí postupně celou problematikou a upozorňuje na omezení v chovu ovcí, která vyplývají z NR 2092/91 (Ekologické zemědělství). V každé kapitole je chovatel upozorněn co musí splnit, aby získal certifikát, že jeho produkce je v souladu s nařízením rady 2092/91 (tyto požadavky jsou zvýrazněny tučným písmem). 2 Úvod

4 2. Analýza součastného stavu chovu ovcí v ČR Chov ovcí byl v minulosti především zaměřen na produkci vlny. V roce 1989 byly nastartovány změny, které se dotkly i chovu ovcí. Nastalo období razantního rušení ovčích stád, které byly zaměřeny na produkci vlny. V průběhu devadesátých let se chovatelé začali k chovu ovcí vracet. Zemědělci získali od společnosti objednávku, aby zajišťovali údržbu krajiny. Tato společenská objednávka je podpořena dotačním systémem, který je podmíněn chovem býložravců. Pro údržbu krajiny pastvou je chov ovcí, zvláště pak masných plemen, vhodným řešením. Ovce jsou nenáročné a mohou být v příznivějších klimatických podmínkách chovány celoročně bez stájových prostor. Chov ovcí v naší republice je především zaměřen na plemena s masnou užitkovostí, plemena s kombinovanou užitkovostí a na plodná plemena. Chovají se buď čistokrevná plemena, nebo se plemena vhodně kříží (například plodné plemeno romanovské s masným plemenem suffolk, nebo užitkové křížení masných plemen). SWOT analýza chovu ovcí Silné stránky chovu ovcí: poptávka po jehněčím mase - především export společenská poptávka po údržbě krajiny menší finanční náročnost založení chovu ovcí dotační politika podporující chov přežvýkavců včetně ovcí možnost realizace jatečných jehňat formou domácí porážky malá náročnost na jadrná krmiva Slabé stránky chovu ovcí : jehněčí maso není v ČR oblíbené z období, kdy bylo uváděno na trh nekvalitní maso skopové a spotřebitel obtížně mění zkušenosti realizace jehňat přes potravinářský sektor vyžaduje větší skupiny nízká spotřeba jehněčího masa v ČR 0,15 kg/osoba/rok Silné stránky Slabé stránky Strenghts S W Weakness Příležitosti O T Ohrožení Opportunities Threats Příležitosti: Reálný odhad zvýšení spotřeby jehněčího masa až na 0,4 kg/osoba/rok Zvyšování odbytu jatečného masa přes obchodní řetězce - nahrazení drahého dovozového jehněčího za české Vyřešení zpracování ovčí vlny a tím získání dalších příjmů Vhodnou propagací jehněčího přes Svaz chovatelů ovcí a koz a Svaz PRO-BIO získávat nové spotřebitele Ohrožení: Změna dotační politiky Stagnace poptávky po jehněčím mase Umožnění dovozu levného jehněčího masa v EU Analýza součastného stavu chovu ovcí v ČR 3

5 3. Ekologický chov ovcí 3.1. Ovce Ovce se chovají pro svoji všestrannou užitkovost. V součastné době se nejvíce chovají ovce plemena s masnou užitkovostí, kombinovanou užitkovostí a plodná plemena. Produkce mléka a vlny není v součastné době od ovcí vyžadována a většinu chovatelů zajímá jen masná užitkovost Plemena ovcí Charakteristika plemen je převzata z Na webové stránce Svazu chovatelů ovcí a koz můžete získat podrobnou charakteristiku plemen, kontakty na jednotlivé chovatelské kluby a také jsou zde uvedeny termíny aukčních trhů. Krátká charakteristika plemen ovcí chovaných v ČR podle vhodnosti pro jednotlivé klimatické regiony. Plemena vhodná do horských oblastí: Šumavská ovce (Š) původní české plemeno s trojstrannou užitkovostí, střední tělesný rámec a je konstitučně pevná. Plodnost na obahněnou ovci % Denní přírůstek v odchovu g Produkce mléka l za laktaci 3 kg u ovcí 5 kg u beranů Zušlechtěná valaška (ZV) hrubovlnné plemeno s trojstrannou užitkovostí a je přizpůsobené k salašnickému způsobu chovu. Má menší tělesný rámec. Plodnost na obahněnou ovci % Denní přírůstek v odchovu g Produkce mléka l za laktaci 2 kg u ovcí 3 kg u beranů Cigája (C) plemeno středního rámce s trojstrannou užitkovostí, vhodné pro salašnický způsob chovu. Plodnost na obahněnou ovci % Denní přírůstek v odchovu g Produkce mléka l za laktaci 3 kg u ovcí 5 kg u beranů Plemena vhodná do podhorských oblastí: Merinolandschaf (ML) rámcově velké plemeno náročné na množství pastvy. Má potřebu stále chodit a velmi selektivně využívá pastvinu. Nutně vyžaduje přístřešek proti dešti. Plodnost na obahněnou ovci % Denní přírůstek v odchovu g 5 kg u ovcí 6 kg u beranů Romey (K) plemeno s vlnařsko-masnou užitkovostí, má větší rámec, je vhodné do vlhčích podmínek, dobře využívá veškerou vyprodukovanou píci Plodnost na obahněnou ovci % Denní přírůstek v odchovu g 5 kg u ovcí 6 kg u beranů Německá dlouhovlnná (ND) plemeno kombinovaného až masného typu, většího tělesného rámce. Ovce mají dobré pastevní vlastnosti Plodnost na obahněnou ovci % Denní přírůstek v odchovu g 5 kg u ovcí 6 kg u beranů Romanovská ovce (R) její předností je vysoká plodnost. Má menší tělesný rámec. Vyžaduje kvalitní pastviny. Používá se ke křížení s masnými plemeny pro zvýšení počtu jehňat ve vrhu. Plodnost na obahněnou ovci % Denní přírůstek v odchovu g 2 kg u ovcí 3 kg u beranů Plemena vhodná do mírné klimatických podmínek: Žírné merino (ZM) plemeno s převahou masné užitkovosti, většího tělesného rámce. Je náročné na výživu Plodnost na obahněnou ovci % Denní přírůstek v odchovu g 5 kg u ovcí 7 kg u beranů Suffolk (SF) snáší i drsnější klimatické podmínky. Má větší tělesný rámec a vyznačuje se dobrým zdravým. Je vhodné i pro celoroční pastu. Plodnost na obahněnou ovci % Denní přírůstek v odchovu g 4 kg u ovcí 5 kg u beranů Oxford down (OD) plemeno velkého tělesného rámce, odolné plemeno Plodnost na obahněnou ovci % Denní přírůstek v odchovu g 4 kg u ovcí 6 kg u beranů 4 Ekologický chov ovcí

6 Clun forest (CF) masné plemeno většího tělesného rámce odolné nepříznivému počasí. V ČR se chová od roku Plodnost na obahněnou ovci % Denní přírůstek v odchovu g 4 kg u ovcí 5 kg u beranů Plemena vhodná do nížin: Charollais (CH) plemeno většího tělesného rámce, v porovnání s ostatními masnými je chodivější. Nemá obrostlé břicho a proto vyžaduje zimní ustájení Plodnost na obahněnou ovci % Denní přírůstek v odchovu g 3 kg u ovcí 4 kg u beranů Texel (T) plemeno s výrazným osvalením, u jehniček mohou být problémy s bahněním, ovcím nevyhovuje vyšší vlhkost stáje a horsképodmínky Plodnost na obahněnou ovci % Denní přírůstek v odchovu g 4 kg u ovcí 5 kg u beranů Výběr plemene a nákup ovcí dle NR 2092/91 Ekozemědělec si musí vybrat vhodné plemeno pro své podmínky. Ekozemědělec by měl zvážit zda do jeho podmínek je vhodné národní plemeno. V případě nákupu ovcí upřednostňuje ekozemědělec nákup od ekologických zemědělců. V případě, že zvíře pochází z konvenčního chovu, může být zařazeno do chovu až po schválení vyjímky, kterou udělí kontrolní organizace. Zvíře nakoupené z konvenčního chovu je předmětem přechodného období. Jehňata se nakupují před odstavem - musí být mladší 60-ti dnů. Ekologický chovatel může zařadit do chovu jehničky z konvenčního chovu každoročně maximálně do 20% živého inventáře ovcí - procentické omezení se týká chovatele, který má více než 5 ovcí. Pokud má chovatel méně než 5 ovcí může každoročně nakoupit jen jednu jehničku původem z konvenčního chovu. Pokud chovatel požádá inspekční orgán, že chce značně rozšířit chov, změnit plemeno, změnit specializaci chovu, nebo, pokud hrozí vymizení plemene může inspekční orgán povolit nákup mladých samic z konvenčního chovu do počtu maximálně 40 % živého inventáře dospělých ovcí. Počet chovaných zvířat na farmě je omezen maximální zátěží na ha užívaných pozemků. Povolená zátěž produkovaných statkových hnojiv odpovídá 170kgN/ha zemědělské půdy. Při vstupu farmy do konverze jsou prvním certifikovaná zvířata po uplynutí přechodného období, které u pastvin činní 24 měsíců. Stádo charollais Ekologický chov ovcí 5

7 3.2. Ustájení ovcí Ustájení musí zajišťovat ovcím ochranu před nepříznivými klimatickými jevy a vhodné prostředí pro odpočinek a bahnění Požadavky ovcí na ustájení Ovce chováme volně ve stlaných stájích v kotcích, ze kterých mají přístup do výběhů a na pastviny. Kotce musí velikostně odpovídat kategorii a počtu zvířat. V příznivých klimatických podmínkách a při volbě vhodného plemene mohou být ovce chovány celoročně na pastvině (je nutné přizpůsobit termín bahnění). Velikosti stájí a výběhů se určují podle počtu chovaných zvířat. Doporučuje se: Pro ovci 1,5 m 2 plochy stáje 2,5 m 2 plochy venkovního výběhu Pro jehně do odstavu 0,35 m 2 plochy stáje 0,5 m 2 plochy venkovního výběhu Pro jehně do 1 roku 0,8 m 2 plochy stáje 1 m 2 plochy venkovního výběhu Pro plemenného berana 4 m 2 plochy stáje 10 m 2 plochy venkovního výběhu Ustájení ovcí a NR EHS 2092/1 Minimální vnitřní plocha stáje dle NR pro ovce 1,5 m 2 a pro jehně 0,35m 2. Minimální venkovní plocha (výběh mimo pastviny) pro ovce 2,5 m 2 a pro jehně 0,5m 2. Ovce musí mít každodenní přístup do venkovního výběhu a přístup na pastvu pokud to umožňují podmínky. Romanovky s jehňaty na pastvě Rozměry žlabů, napáječek a hrazení Jehňata do 6-ti měsíců potřebují: - délku krmné hrany žlabu 0,15 m na ks, - maximální výšku hrany žlabu a napáječky 0,25 m - maximální počet kusů na 1 napáječku je 40 ks - minimální výška hrazení je 0,8m. Bahnice potřebují: - délku krmné hrany žlabu 0,35 m na ks - maximální výšku hrany žlabu a napáječky 0,5 m - maximální počet kusů na 1 napáječku je 40 ks - minimální výška hrazení je 1 m. Berani potřebují - délku krmné hrany žlabu 0,5 m na ks - maximální výšku hrany žlabu a napáječky 0,5 m - maximální počet kusů na 1napáječku je 10 ks - minimální výška hrazení je 1,5 m Výživa ovcí Nároky ovcí na výživu Základem výživy ovcí je pastva. Pro pastvu ovcí se používají především pastviny s trvalými travními porosty. Ovce můžou také přepásat i porosty na orné půdě určené k pastvě. Chovatel si musí dávat pozor na pastvu zamokřených luk kde hrozí nebezpečí rozšíření parazitů. Vlhké porosty je vhodné přepásat jen 1x ročně. Ovce vyžadují krmivo odpovídající jejich fyziologickým potřebám, tj. nezaplísněné krmivo s vyšším obsahem hrubé vlákniny. Chovatel si musí uvědomit, že doba průchodu krmiva zažívacím traktem je 1-10 dní. Tato dlouhá doba se v případě zkrmení zaplísněného krmiva projeví závažnými dietetickými nebo zdravotními problémy. Při výpočtu krmné dávky se musí počítat i s potřebou živin na produkci vlny. Produkce vlny je dle plemene od 2 kg až do 6 kg Krmení ovcí a NR 2092/91 Ekofarma musí být ve výrobě krmiv maximálně soběstačná (minimálně 50 % krmiv musí pocházet z produkce ekofarmy). V případě, že ekofarma má nedostatek vlastních kvalitních krmiv musí nakoupit certifikovaná ekokrmiva, nebo krmivo pocházející z přechodného období. Krmiva z přechodného období mohou tvořit 30 % krmné dávky v průměru a v případě, že krmivo z přechodného období je z vlastní produkce může tvořit až 60 % krmné dávky. Podíl se stanovuje jako procento sušiny krmiv zemědělského původu. Ovce musí mít krmnou dávku složenou tak, aby nejméně 60 % tvořila objemná krmiva (pastva, zelená píce, seno siláž nebo senáž). První ekologická produkce z trvalých travních porostů vznikne až po dvouletém přechodném období. Přechodné období se počítá od data oznámení zahájení hospodaření v souladu s NR 2092/91. V ekologickém zemědělství je zakázáno krmit GMO plodiny. 6 Ekologický chov ovcí

8 Výživa bahnic Nejdůležitějším obdobím ve výživě bahnic je 14 dni před připouštěním a 14 dní po připuštění bahnic. V tomto období se provádí tzv. flushing. Flushing se provádí pastvou na mladých zelených pastvinách a přídavkem jadrných krmiv (0,1-0,45 kg/ks/den). Kojící bahnice potřebují podle kvality krmné dávky přídavek jadrného krmiva 0,2-0,4 kg/ks/den Výživa jehňat Nejdůležitější zásada pro správný odchov jehňat je zajistit napití od ovce do 20-ti minut po narození. Optimální je, když jehně pije první dva dny každé 2 hodiny, později každé 3 hodiny a od 20 dne věku každé 4 hodiny. Jehňata začínáme přikrmovat 10 den přídavkem jadrných krmiv a ve stáří 14 dní dostávají jehňata i seno. Výživa jehňat a NR 2092/91 Výživa jehňat na ekofarmě je založena na mateřském mléce. Minimální období kojení jehňat je 45 dni. Výkrm jatečných jehňat může probíhat v závěrečné fázi ve stáji, pokud období strávené uvnitř nepřesáhne pětinu života Důležité mikroprvky ve výživě ovcí Mg (hořčík) je nutný dodávat před zahájením pastvy Ca (vápník) zvýšenou potřebu mají laktující ovce Co (kobalt) nedostatek způsobuje malou aktivitou jehňat J (jód) ovlivňuje správnou funkci štítné žlázy Se (selén) nedostatek způsobuje snížení imunity jehňat Mikroprvky a NR 2092/91 Mikroprvky je v ekologickém zemědělství povoleno dodávat jen formou minerálních lizů povolených pro EZ Voda Kvalitní voda je důležitá pro úspěšný chov ovcí. Chovatel musí počítat se spotřebou 5l vody na ovci při pastvě. V zimním období, kdy se podává sušší konzervovaná krmiva je potřeba vody vyšší. Ovce preferují napájení z hladinových napáječek Výroba krmiv Pro úspěšný chov ovcí je nutné zajistit kvalitní krmnou dávku v průběhu celého roku. Krmiva získáváme jak z trvalých travních porostů, tak z krmných plodin pěstovaných na orné půdě Trvalé travní porosty Za pozemek s trvalým travním porostem se považuje pozemek, na kterém se pěstuje travní porost déle než šest let. Pro stanovení správné pratotechniky je vhodné zjistit na jednotlivých pozemcích druhové složení porostů. Podle druhové skladby porostů na jednotlivých pozemcích se určí, kde se bude pást a kde se bude vyrábět krmení. V případě, že v porostu převládají nekulturní druhy (šťovíky, kerblíky, bolševník, pryskyřník plazivý a prudký) je nutné provést obnovu travního porostu. Radikální obnova může Individuální ustájení ovce s jehňaty k zafixování mateřského vztahu (na fotografii využit objekt bývalé porodny prasat) být prováděna i lokálně na částech pozemků, kde je porost zničen nebo znehodnocen. Pokud je porost řídký, může se zkvalitnit přísevem travní směsi. Travní porosty mohou být využívány na pastvu, na sklizeň píce a nebo mohou být využívány střídavě. Pro zakládání travních porostů v ekologickém zemědělství je vhodné používat lokální travní směsi a dbát na druhovou rozmanitost. Druhová pestrost porostu má kladné diabetické účinky a je pro ovce chutnější Trvalé travní porosty a NR 2092/91 První ekologická produkce z trvalých travních porostů vznikne po dvouletém období konverze. Zahájení konverze se počítá od data oznámení zahájení hospodaření v souladu s NR 2092/ Pastviny Pastviny jsou trvalé travní porosty, které jsou v průběhu roku spásány. Optimálním pastevním managmentem je krátkodobá pastva pozemků, která zajistí pasení pozemků na jaře v intervalu 1x za 4 týdny, v létě 1x za 5-6 týdnů a na podzim 1x za 7-8 týdnů. Oplocení pastviny pro ovce musí být minimálně o výšce 0,9 m. V případě použití elektrického ohradníku se vedou 2-3 linie. Chovatel musí dbát na starou pasteveckou zkušenost, která praví, že nejlepším ohradníkem je dostatečné množství kvalitního porostu, voda a sůl. Pokud je ovce na pastvě spokojená nemá důvod pastvinu opustit. Vhodný termín pro zahájení pastvy je na začátku sloupkování nejrozšířenějšího travního druhu. Podle kvality porostu a podle vláhových a půdních podmínek se můžou během roku provést 2-4 seče nebo až 5 pastevních cyklů Management pastvy Vychází především z množství chovaných zvířat a výměře pastvin. Hlavním omezujícím faktorem je měrné zatížení Ekologický chov ovcí 7

9 pastviny, které se musí stanovit tak, aby nebylo překročeno množství vneseného dusíku pastvou na ha pastviny. Maximální množství vneseného dusíku je 170 kg N/ ha pastviny/rok. U ovcí je toto množství N vyprodukováno za rok 13,3 VDJ. Salašnická pastva je pastva ovcí, kterou provádí pastevec a reguluje intenzitu pastvy rychlostí hnaní stáda. Pro tento způsob pastvy musí být zvoleno vhodné plemeno a vycvičen vhodný ovčácký pes. Oplůtková pastva Pastva ovcí probíhá na oplůtky rozdělené pastvině, stádo postupně spásá jednotlivé oplůtky. Kontinuální pastva je pastva zvířat na jedné pastvině po celý rok. Je to nejjednodušší způsob pastvy. Kombinovaná pastva Pastva ovcí probíhá jak v oplůtkách tak může být využíváno během roku i jiných ploch (údržba ovocných sadů, přepásání orné půdy nebo se pro lepší využití pastviny pase několik druhů zvířat součastně). Pásová pastva je organizačně a pracovně velmi náročný způsob pastvy, který spočívá v tom, že se zvířatům připraví pás pastvy ke spasení Technická zařízení pastviny Pastviny je nutné vybavit: 1. ohrazením, k ohrazení pastviny se používají především elektrické ohradníky nebo uzlíkové pletiva 2. krmištěm 3. manipulační chodbou (pro vážení, značení, veterinární zákroky) 4. chouly pro obahněné ovce s jehňaty 5. zimovištěm (přístřešek pro ochranu před nepříznivými vlivy počasí - slunce, déšť, extrémní zima) Boj proti parazitům na pastvě Chovatel musí monitorovat výskyt parazitů v trusu ovcí. Při výskytu parazitů v trusu doporučí veterinář vhodný přípravek k odčervení zvířat a provede se plošné přeléčení stáda. Napadení ovcí parazity a následná léčba se ale negativně projevuje na užitkovosti ovcí. Proto je důležité zabránit zamoření pozemků parazity. Preventivní opatření spočívají v nákupu odčervených zvířat a vhodným managementem pastviny. Mezi nejdůležitější preventivní opatření patří sečení nedopasků a vápnění (vhodné na menších plochách, např. plocha pod mobilním zimovištěm) Krmné plodiny pěstované na orné půdě Základ krmné dávky pro ovce je efektivní zajistit pastvou. Na orné půdě pěstujeme především zrniny pro zajištění jádra do krmné dávky. Také lze pěstovat na orné půdě krmné plodiny k výrobě konzervovaných krmiv (jeteloviny, trávy, luskoobilné směsky), popř. plodiny (okopaniny) ke zpestření krmné dávky. Pěstování krmných plodin na orné půdě má pro zemědělce i další význam než jen produkce krmiv. Vhodně zvolené krmné plodiny ornou půdu ozdravují a regenerují (jeteloviny, luskoviny) Plodiny na orné půdě a NR 2092/91 První ekologická produkce z orné půdy vznikne po dvouletém období konverze. Zahájení konverze se počítá od data oznámení zahájení konverze Pícniny Pícniny jsou plodiny pěstované pro získávání píce. Podle délky pěstování na stanovišti je rozlišujeme na víceleté pícniny a jednoleté pícniny Víceleté pícniny Vojtěška setá (Medicago sativa L.) Je víceletá polní plodina vyžadující hluboké, úrodné a lehčí půdy. Podle stavu porostu se může pěstovat 2-5 let na stejném stanovišti. Pozemky s vojtěškou je vhodné přes zimní období vybavit bidýlky pro dravce na regulaci hlodavců, kteří můžou v nepříznivých letech porost téměř zlikvidovat. Vojtěška je vhodnou plodinou pro produkci a konzervaci energie. Pro úspěšnou produkci kvalitního krmení je nutno stanovit správnou dobu sečení. Nejvhodnější doba sklizně je ve fázi poupat. Jetel luční (Triforium pretense L.) Je víceletá polní plodina vyžadující vlhčí stanoviště, používá se buď pro pěstování v čistém porostu nebo v jetelotravních směskách. Jetelotravní směsky mají složení podle předpokládané délky doby využití. Pokud se porost zakládá na 1-2 roky volí se směsky jednoduché (jetel luční spolu s jílkem mnohokvětým, nebo kostřavou luční). Při plánovaném využití 3-4 roky je vhodné použít druhově bohatší směs (jetel luční spolu s kostřavou luční, bojínkem lučním, jílkem mnohokvětým, jílkem vytrvalým případně i s jetelem plazivým). Oplocení pastviny uzlíkovým pletivem 8 Ekologický chov ovcí

10 Konzervace píce Píce se konzervuje pro účely ekologického chovu ovcí převážně sušením nebo senážováním. Ovce travní sekačka Travní porosty V ekologickém zemědělství se nedoporučují čisté travní porosty na orné půdě. Trávy nemají oproti luskovinám schopnost poutat vzdušný dusík, který nesmí být v ekologickém zemědělství dodáván průmyslovými hnojivy. Zakládání porostů víceletých pícnin Víceleté pícniny můžeme zakládat buď čistým výsevem, nebo výsevem do krycí plodiny. Čistý výsev pícnin se provádí v jarním nebo letním období. V jarním období je velké riziko zaplevelení porostu, který musí být ošetřen tzv. plevelohubnou sečí. Zakládání porostu v létě je rizikové z důvodu možného přísušku, který může zavinit špatné vzejití porostu. Také je důležité pro správné přezimování porostu včasné zasetí (do konce srpna) Jednoleté pícniny Vhodným řešením jak produkovat krmiva a součastně zlepšovat půdní úrodnost jsou směsky. Podle termínu setí rozlišujeme : - ozimé směsky (ozimá obilovina spolu s vikví huňatou) - jarní směsky (jarní obiloviny s peluškou, nebo vikví setou) - letní směsky (směs kukuřice, bobu, pelušky, slunečnice, pelušky) - podsevové meziplodiny (jetel plazivý, jílek mnohokvětý, jílek vytrvalý) Krmné okopaniny Krmné okopaniny mají význam především pro menší chovatele. Nedůležitější plodinou je krmná řepa, která patří mezi nejproduktivnější plodiny středního pásma. Je značně náročná na živiny, pozitivně reaguje na hnojení hnojem. Pro své významné dietetické vlastnosti je vhodné pěstování krmné mrkve, která na rozdíl od krmné řepy nesnáší hnojení statkovými hnojivy. Další vhodné krmné plodiny jsou: krmná kapusta, tuřín, vodnice, topinambur. Nevýhodou pěstování krmných okopanin je jejich pracovní náročnost a nutnost skladovacích prostor. Proto jsou vhodné pro menší farmy Výroba sena Pro získání kvalitního sena jsou důležité dva faktory: 1. stav porostu 2. vývoj počasí Sušení píce je oproti senážování proces dlouhodobější ale pro správnou výživu zvířat nezbytně nutný. K získávání sena se používají travní porosty nebo jetelotravní porosty. Čisté porosty jetelovin je vhodnější senážovat. Termín sklizně určujeme podle dominantního druhu v porostu. U travních porostů musíme provést seč v počátku kvetení. Je nutné dbát na správnost seřízení kondicionérů a obracečů, aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám odrolem Výroba senáže Nejdůležitější pro získání kvalitní senáže je vytvořit optimální podmínky pro rychlý průběh mléčného kvašení. Mléčné kvašení potlačí rozšíření nežádoucích a škodlivých mikroorganizmů (kvasinky, plísně, klostridie aj.). Nejdůležitější fáze senážování: 1. Kontrola připravenosti sklizňových strojů a skladovacích prostor. Pro úspěšnou výrobu konzervované píce je nutný bezproblémový průběh sklizně. 2. Určení optimální doby sklizně. Optimální dobu sklizně určujeme podle stavu sklizeného porostu a podle aktuálního vývoje počasí. Trávy senážujeme na počátku metání a jetelovin ve fázi butonizace. 3. Určení zahájení fermentace. Ideální sušina jetelovin a jetelotráv pro senážování je % a u trav %. Pro urychlení procesu sušení je vhodné používat žací stroje s kondicionéry (pro jeteloviny mačkací válce a pro trávy prstové). Je nutné provést správné nastavení kondicionéru, aby nedocházelo v nadměrnému odrolu lístků jetelovin. Také je nutno dbát na správné seřízení obracečů a shrnovačů aby nedocházelo k nadměrnému znečištění píce zeminou. 4. Konzervace píce. Pro omezení rizik se používají konzervační přípravky. Povolené konzervační přípravky v ekologickém zemědělství jsou: kyselina mravenčí, propionová, octová a mléčná. 5. Dusání píce V součastné době je nejvhodnější variantou lisování senáže do balíků a následné zabalení senážní folií. Tato technologie umožňuje vyrábět senážní balíky přímo na louce nebo na farmě. Podle svých požadavků zvolí farmář nejvhodnější technologii, popřípadě si dojedná službu. Nutné je dodržet kvalitní udusání píce a správného obalení balíku. 6. Uskladnění balíků senáže Balíky je nutno uchovávat tak aby se zabránilo znehodnocení krmiva a to poškozením krycí folie nebo znehodnocením vodou při záplavách nebo vysokou teplotou. Ekologický chov ovcí 9

11 3.5. Technologie chovu ovcí Věra Mátlová (2005) popsala několik technologií chovu ovcí, níže uvádím stručný popis: Pastevní chov je charakteristický jarním bahněním. Vyžaduje kompletně technologicky připravený pastevní areál, včetně vegetačního krytu, který můžou ovce využít při nepříznivém počasí. Tato technologie je vhodná pro odolná plemena v mírnější klimatické oblasti. V zimě se přikrmuje v trvalém nebo v mobilním příkrmišti. Chov s bahněním ve stáji vyžaduje zajištění dostatečného zimního ustájení, ve kterém proběhne bahnění. Chov s děleným bahněním lépe využívá zimoviště. Stádo je rozděleno na dvě skupiny, které se bahní po sobě. Tato technologie je náročná na zvládnutí organizace stáda. Pastevní chov se zimním bahněním respektuje zvýšenou poptávku po jatečných jehňatech v předvelikonočním období. Tato technologie je pracovně náročnější a vyžaduje zajištění kvalitního zimního krmení. Chov s kontinuálním bahněním je vhodný pro plemena s asezonní říjí. Vhodné pro větší stáda, kde se můžou tvořit vhodné skupiny ovcí nebo pro malochovatele, kteří tak mají celoroční nabídku jehňat Plemenitba ovcí Chovatel se musí rozhodnout k jakému účelu chce ovce chovat. Pokud je cílem produkce jehňat je vhodné využívat heterozní efekt a provádět užitkové křížení vhodně zvoleného mateřského plemene beranem masného plemene. Pokud chce chovatel produkovat chovný materiál musí si vybrat vhodné plemeno a provádět čistokrevnou plemenitbu. U větších stád se můžou praktikovat oba způsoby chovu. Do chovu se zařazují jehničky, které dosáhly nejméně 65 % váhy dospělých bahnic. Do chovu zařazujeme jedince, kteří mají růstovou křivku odpovídající plemennému standartu. Jehničky by měly pocházet od ovce, která má nadprůměrné reprodukční a mateřské schopnostmi. Březost ovcí je 152 dní. Většina plemen ovcí má sezonní říji (jen romanovka a merinoladschaf mají asezonní říji), která nastupuje koncem srpna jako reakce na zkracující se světelný den. Plemenitba rozhoduje o úspěšnosti chovu. Úspěšnost chovu ovlivňuje počet odchovaných jehňat a rychlost obahnění stáda. Chovné stádo je tvořeno beranem a ovcemi. Plemenitba ovcí a NR 2092/91 Zařazení plemenného berana z necertifikovaného chovu je možné, pokud je na ekofarmě krmen a chován v souladu s pravidly EZ. Plemenitba na ekofarmách je založena na přirozené plemenitbě. Přenos embryí je zakázaný Zdraví ovcí Základem zdraví ovcí je zajištění kvalitního krmiva a každodenní kontrola zdravotního stavu zvířat Veterinární opatření Veterinární opatření představují dvě úrovně. První úrovní je každodenní kontrola zdravotního stavu chovatelem a následné nutné popřípadě preventivní veterinární opatření. Druhou úrovní je tzv. povinná kontrola zdraví. Rozsah kontroly zdraví stanovuje stát a je prováněna na náklady státu. Naháněcí a manipulační koridor 10 Ekologický chov ovcí

12 Veterinární opatření a NR 2092/91 Ekozemědělec upřednostňuje prevenci. Mezi důležité zásady patří volba vhodného plemene, volba vhodné technologie chovu a zajištění kvalitních krmiv. V ekologickém chovu mají přednost rostlinné a homeopatické přípravky před antibiotiky. Podávání antibiotik je povoleno jen na základě doporučení veterináře. V ekologickém zemědělství je zakázáno používat stimulátory růstu a užitkovosti. Je zakázáno plošné používání hormonů (hormony mohou být použity v rámci léčení veterinárním lékařem individuálně). O léčbě jednotlivých zvířat se vede předepsaná evidence. Léčená zvířata musejí být zřetelně označená. V ekologickém zemědělství se při použití léčiv s ochrannou lhůtou tato lhůta zdvojnásobuje. Pokud se použije léčivo, které nemá stanovenou ochrannou lhůtu je ochranná lhůta 48 hodin. Pokud zvíře je v jednom roce podrobeno více než dvěma či třem léčebným cyklům s podáváním alopatických veterinárních léčiv či antibiotik, musí být zvířata podrobena znovu přechodnému období. Kupírování ocasů se může provádět na ekofarmě na základě souhlasu inspekční organizace z důvodu zlepšení zdraví, hygieny a pohody chovaných zvířat. Kastrace se v případě produkce jatečných jehňat nedoporučuje (z důvodu neovlivnění kvality masa do stáří 9 měsíců) Povinná kontrola zdravi Tyto povinné akce jsou hrazeny ze státního rozpočtu. Jedná se kontrolu: 1. Plemenných beranů serologickým vyšetřením na brucelózu 1x ročně 2. Kontrola stád s produkcí plemenných beranů serologickým vyšetřením na brucelózu, vyšetřuje se reprezentativní vzorek stáda 3. Vyšetření zmetalek serologickým vyšetřením na brucelózu 4. Vyšetření beránků před zařazením do plemenitby na infekční epidymitidu beranů 5. Vyšetření TSE u poražených kusů starších 18 měsíců 6. Vyšetření TSE u uhynulých kusů starších 18 měsíců vykazující změnu chování 7. Genotypizace u zvířat zařazených do šlechtitelského programu 8. Vyšetření Maedi-visna u stád, které produkují plemenné beránky 9. Vyšetření Klusavou 10. Vyšetření vztekliny - zvířata, která poraní člověka 11. SLAK při podezření z nákazy Modelové schéma zdravotního programu chovu ovcí Výtah z celoročního zdravotního programu modelového stáda ovcí pro chovatelskou sezónu doporučovaný MVDr. Miloslavem Skřivánkem, CSc. a MVDr. Soňou Šlosárkovou, PhD. (Fauna č. 4), který si chovatel upraví se svým veterinářem podle svých specifických podmínek. Říjen Bonitace základního stáda bahnic, kontrola vedení kompletní zdravotní evidence, včetně posouzení nově zařazované skupiny jehniček, zahrnující posouzení výživného stavu a tělní kondice zvířat a důkladné individuální klinické vyšetření jejich zdravotního stavu (zejména jejich celkového chování a charakteru chůze, stavu jejich rouna /výskytu vnějších parazitů/, zubů, očí, spojivek, oční, nosní a poševní sliznice, mléčné žlázy /míry zaprahnutí, vzniku zánětu, charakteru sekretu/, končetin /kloubů, paznehtů/, trávícího traktu /včetně vyhodnocení úrovně příjmu krmiva, úrovně náplně dutiny břišní, charakteru výkalů/, dýchacího aparátu /výskytu kašle, poslechový nález na plicích/, případně dalších orgánů) a vyhodnocení úrovně celkové kondice bahnice. Výběr (a následné vyřazení) ovcí nevhodných k dalšímu chovu. Kontrola zdravotního stavu, tělesné kondice, celkové kondice a pohlavního projevu plemenných beranů, s analogickým postupem jako u bahnic, s důrazem na vyšetření pohlavního aparátu, končetin, zubů a celkového (pohlavního) projevu plemeníků před zahájením jejich připouštěcí sezóny. Přijetí případně nutných kroků k dosažení potřebné úpravy jejich zdravotního stavu a kondice. Úprava krmné dávky základního stáda bahnic (tzv. krmný šok - flushing), jeho převod do živinově bohatšího pastevního areálu (do nového oplůtku). Odběr trusu k parazitologickému vyšetření a jeho vyšetření. Odběr krve k provedení serologických vyšetření státní zakázky veterinární činnosti a serologickému stanovení protilátek proti viru maedivisny. Odčervení stáda (přípravkem, účinným proti vnitřním, případně i vnějším parazitům, zvoleným na základě vyšetření zvířat při bonitaci a zejména podle výsledků vyšetření trusu). Orientační individuální kontrola zdravotního stavu a BCS u jednotlivých zvířat (především kontrola končetin a mléčné žlázy). Individuální ošetření končetin u bahnic. Doplnění kompletní zdravotní evidence o nově získané údaje (dále již průběžně konané). Listopad Prohloubení denní kontroly zvířat stáda v souvislosti se zahájením připouštěcí sezóny. Prosinec Ukončení období připouštění, ustájení beranů v přístřešku, jejich klinické vyšetření. Trvání flushingu (krmného šoku) do doby implantace embryí v děloze ovce (asi 20 dnů po připuštění) Prohloubení průběžné kontroly zdravotního stavu a příjmu krmiva (sena, travní senáže) bahnicemi při vzniku sněhového pokryvu pastevního areálu. Sonografická diagnostika březosti, následné čtyřtýdenní ustájení zjištěných jalových ovcí s vybraným beranem v kotci v přístřešku. Stimulace jejich říje. Mírné omezení nutriční úrovně krmné dávky bahnic (do 20. ledna). Leden - Únor Průběžná kontrola zdravotního stavu bahnic a jejich chování během stálého pobytu v pastevním areálu. Kontrola úrovně jejich příjmu krmné dávky (živin) a vývoje jejich Ekologický chov ovcí 11

13 BCS. Průběžná kontrola zdravotního stavu beranů, ustájených v přístřešku. Kontrola výskytů výhřezů pochvy. Březen Střiž vlny. Plošné ošetření výskytu ektoparazitů postřikem (vyčištěné) stáje i chovaných zvířat antiparazitickým přípravkem (syntetickými pyrethroidy). Odběr trusu k parazitologickému vyšetření u bahnic, reprezentantek stáda a beranů. Sonografická diagnostika březosti (stanovení vícečetných plodů), ustájení bahnic ve (vzdušném) přístřešku ve skupinách s diagnostikovaným 1 plodem, 2 plody, 3 plody a ovcí jalových, s denním vyháněním do pastevního areálu (i v případě trvání sněhové pokrývky). Důsledná analýza reálného příjmu živin krmnou dávkou a úrovně jejich využití v organismu vysokobřezích ovcí. Zajištění jejich odlišné úrovně výživy rozdílným dávkováním (při dodržení postupného návyku) nově (od 5. března) předkládané jadrné krmné směsi pro březí a laktující bahnice. Předkládání nejkvalitnějších šarží sena. Nezkrmování z dietetického hlediska nevhodných komponentů krmné dávky (nekvalitních senáží, zaplísněných krmiv). Prevence kumulace Cu v játrech ovcí při vysokém příjmu minerálních krmných přísad. Individuální ošetření končetin u bahnic. Skupinová koupel končetin bahnic. Izolace zvířat s odchylkami zdravotního stavu a jejich intenzivní léčba. Důsledná kontrola (řešení) výskytu potratů ve stádu. Kontrola úrovně jejich příjmu krmné dávky (živin) a vývoje jejich BCS. Průběžná kontrola zdravotního stavu beranů, ustájených v přístřešku.kontrola výskytů výhřezů pochvy Stříhání ovcí Stříhání ovcí většina chovatelů přenechává odborníkům. Pro získání kvalitního rouna je důležitý termín střiže. Vhodným termínem stříže období před bahněním. V praxi se někdy provádí střiž ovcí po obahnění. Při střiži obahněných ovcí se nezíská kvalitní rouno. Je vhodné ovce před střiží nekrmit (alespoň 12 hodin). Ovce musí být před střiží ustájeny v suchém a čistém prostředí. Pokud se ovce při stříhání zraní musí se ihned ošetřit. Kde se ovce stříhá? - stříhá se většinou v samostatné místnosti, nebo přímo v ovčíně na rovné ploše, kde je celodenně dostatek přirozeného nebo umělého světla, nejlépe bez průvanu, - prostor určený pro stříhání musí být dostatečně velký kvůli manipulaci se zvířaty, - stříhací strojky se musí někam a na něco zavěsit, - pracoviště se musí udržovat v čistotě a ostříhanou vlnu je nezbytně nutné proklepat na třídícím stole, oddělit znečištěné kousky a rouno sbalit do žoků Duben Kontrola zdravotního stavu bahnic během bahnění (kritické fáze reprodukčního cyklu). Ustájení bahnic s nástupem porodu v choulech v přístřešku. Trvalá asistence v průběhu jejich porodů. Zvýšený dozor nad porody, zejména u primiparních (poprvé rodících) zvířat. Kontrola přiměřeného vývoje laktace (zabránění - v důsledku případného nadbytečného příjmu živin - výskytu velkých plodů /a ztížených porodů/ a velkého vývoje struků mléčné žlázy, jež pak nemohou být jehňaty správně uchopeny při sání kolostra a mléka, což vede ke jejich ztrátám a vzniku mastitid u bahnic). Důsledné ošetřování novorozených jehňat (zahrnující dezinfekci pupečního pahýlu, kontrolu jejich příjmu kolostra během prvního a druhého dne po porodu. Sledování zdravotního stavu bahnic v jejich okoloporodním období. Kontrola výskytu porodního ulehnutí, výhřezů dělohy, metritid a mastitid u bahnic. Sdružování do skupin bahnic (po 5-7 kusech) i s jejich jehňaty ve skupinových kotcích. Odčervení bahnic před přechodem do pastevního areálu (přípravkem, odpovídajícím nálezům při parazitologickém vyšetření trusu a kontrole výskytu vnějších parazitóz při střiži vlny). Postupný převod zvířat (bahnic i jehňat, obvykle mezi dnem po porodu) z přístřešku do pastevního areálu k permanentnímu pobytu. Zvážení podávání příkrmu jádrem po dobu adaptace bahnic na příjem pastevního porostu. Kontrola výskytu (působení) predátorů po převodu stáda do pastevního areálu. Květen - Říjen Průběžná kontrola zdravotního stavu zvířat na pastvě a jejich chování během stálého pobytu v pastevním areálu. Fixační zařízení pro ovce s využitím bezpečnostních pásů z auta. 12 Ekologický chov ovcí

14 4. Jak se stát ekozemědělcem Zemědělec, který má zájem hospodařit v souladu s NR 2092/91 musí podat žádost o registraci na MZe ČR. Žádost je jednostránková a je zpoplatněna částkou 1000,- Kč (formou kolku). Přílohou žádosti o registraci je vyjádření kontrolní organizace, že žadatel prošel vstupní kontrolou a plní podmínky zákona i nařízení. Proto je nutný následující postup: 1. zemědělec zkontaktuje příslušnou kontrolní organizaci, 2. zemědělec se přihlásí ke kontrole a certifikaci, uzavře kontrolní organizací smlouvu o kontrole 3. kontrolní organizace provede vstupní kontrolu a poté vystaví příslušné potvrzení, které tvoří přílohu žádosti o registraci 4. vyplní žádost o registraci a spolu s potvrzením od kontrolní organizace a kolkem zašle na adresu: Ministerstvo zemědělství ČR, odbor rozvoje venkova a environmentální politiky, Těšnov 17, Praha MZe ČR po podání žádosti o registraci vydá informaci o zahájení přechodného období 6. Po uplynutí přechodného období vydá MZe ČR případně rozhodnutí o registraci pro ekologické zemědělství V případě zvýšení nebo snížení výměry pozemků na ekofarmě, nebo v případě zařazení nového druhu zvířat do ekologického zemědělství nebo vyřazení stávajícího druhu, je ekologický zemědělec povinen tuto skutečnost písemně oznámit. Vzhledem k tomu, že prováděcí vyhláškou není stanoven formulář pro oznamování změn, hlásí se změny na formulářích, které si lze vyžádat přímo u kontrolní organizace, která je pověřena ministerstvem výkonem kontroly a certifikace v ekologickém zemědělství, a se kterou má ekologický zemědělec uzavřenu smlouvu. Formulář se po vyplnění zasílá zpět kontrolní organizaci, podání oznámení o změně nepodléhá žádnému správnímu poplatku. V případě zvýšení výměry začíná přechodné období na nových pozemcích dnem doručení oznámení. V případě převodu nebo přechodu farmy na jinou osobu musí tato nová osoba, pokud hodlá nadále hospodařit na ekofarmě, podat žádost o registraci jako nový žadatel. Tato žádost podléhá správnímu poplatku 1000,- Kč. Kontakty na kontrolní organizace Každá osoba podnikající v ekologickém zemědělství musí mít uzavřenou platnou smlouvu s některou z níže uvedenou organizací, která je pověřena MZe ČR výkonem kontroly a certifikace v ekologickém zemědělství: ABCERT GmbH Zemědělská Brno Tel.: Fax: Biokont CZ, s r.o. Měříčkova Brno Tel.: , , Fax: Kontrola ekologického zemědělství (KEZ) o.p.s. Poděbradova Chrudim Tel.: Fax: Závěr Chov ovcí je vhodný jak pro malé tak i pro velké zemědělské podnikatele. Díky variabilitě plemen, lze najít vhodné plemeno pro dané podmínky (klimatické, technologické). Ovce se dobře uplatní při údržbě krajiny jak v LFA oblastech, tak i v produkčních oblastech. Chovem ovcí oživíme krajinu. Ovce mohou vytvořit zajímavou image farmy, která se tak může stát turisticky atraktivní. Pro úspěšnost chovu je nutné dobře zvládnout problematiku odchovu jehňat. Poptávka po jatečných jehňatech je v posledních letech vyšší než produkce jatečných jehňat našich chovatelů. Dlouhodobě stabilní realizační farmářská cena spolu s dotační politikou státu činní chov ovcí pro produkci jatečných jehňat ekonomicky zajímavým odvětvím. Jak se stát ekozemědělcem 13

15 6. Použitá literatura Ekologické zemědělství II díl, Bořivoj Šarapatka, Jiří Urban a kolektiv, 2005 Metody konzervace píce pro EZ, Radko Loučka a kolektiv, 2002 Metodické listy, Kolektiv autorů - EPOS, 2000 Chov domácích zvířat, Jiří Havlín a kolektiv, 1983 Chov ovcí, František Horák a kolektiv, 2001 Metodický list chov ovcí a vlna, ZERA, Náměšť nad Oslavou, 2004 Situační a výhledová zpráva OVCE, KOZY, MZe ČR, 2006 Ovce a kozy v EZ, Věra Mátlová, 2005 Odkazy Ministerstvo zemědělství ČR Svaz chovatelů ovcí a koz PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců ČR Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR Použitá literatura

16 Příloha č.1 Ministerstvo zemědělství stanoví podle 29 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 77/2004 Sb., (dále jen zákon) k provedení 10, 12a, 12c odst.3, 29 a odst.2 zákona: 1 Úvodní ustanovení Hospodářská zvířata se chovají s ohledem na druh a hmotnostní kategorii a další specifické požadavky na jejich ochranu a pohodu podle minimálních standardů stanovených zákonem, mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, v souladu s právem Evropských společenství. 2 Minimální standardy pro ochranu ovcí a koz Minimální standardy pro ochranu ovcí a koz stanoví následující podmínky: a) žebřiny na seno a žlaby na krmivo a krmné doplňky musí být řešeny a umístěny tak, aby se zabránilo vzniku poranění nebo poškození očí a aby ovce nebo kozy nebyly ohroženy pádem žebřin nebo balíků krmiva, b) napáječky musí být řešeny a umístěny tak, aby se snížila na minimum možnost kontaminace výkaly nebo močí, riziko zmrznutí nebo rozlévání vody a předešlo se zranění. Ošetřovatel je udržuje čisté a kontroluje nejméně jednou denně, při extrémních výkyvech počasí i častěji. Další požadavky na zařízení a vybavení staveb pro ovce a kozy jsou uvedeny ve zvláštním právním předpisu, g) ostříhané ovce se nevyhánějí mimo ustájovací prostory, pokud lze ve vztahu ke klimatickým podmínkám předpokládat, že stříhání rouna bude mít škodlivý vliv na jejich zdravotní a kondiční stav, h) zvláštní pozornost se musí věnovat stavu paznehtů. Mezi preventivní opatření patří úprava paznehtů prováděná v pravidelných intervalech, aby se omezilo šíření hniloby paznehtů a jiných infekcí. Ovce nesmí být vypuštěny na pastviny, na nichž hrozí vážné nebezpečí kontaminace. Vchody a východy budov a výběhů se udržují v dobrém stavu, bez překážek a upravené tak, aby nedocházelo ke zranění zvířat nebo poškozování rouna, i) ohrazení musí být řádně provedeno a udržováno, aby se předešlo úniku a riziku poranění ovcí nebo koz. Při použití drátěného pletiva musí být hrazení často kontrolováno a udržováno v napjatém stavu, aby se do něj zejména rohaté ovce nebo rohaté kozy nezachytávaly. Pletivo nelze používat k ohrazení pozemků, na nichž ovce rodí. Vyhovující je kombinace přenosných a pevných hrazení. Elektrické ohradníky musí být řešeny a udržovány tak, aby elektrický impuls nebo dotek vyvolal jen okamžité zneklidnění ovce, j) ke střežení ovcí nebo koz lze používat psy pouze tehdy, jsou-li pro tento účel vycvičeni, a to po době pozvolného navykání. c) zvláštní péče se musí věnovat udržování nástrojů používaných ke stříhání, označování zvířat a aplikaci antiparazitárních preparátů a vybavení na antiparazitární koupele ovcí v provozuschopném stavu. Ústí podavačů léků musí mít velikost odpovídající věku a plemeni ošetřovaných ovcí, d) pokud chovatel nemá potřebné zkušenosti ve všech otázkách chovu, mezi něž patří manipulace s ovcemi, asistence při porodech, dojení, stříhání, pokud se provádí, všechny prováděné metody koupelí a postřiků, úpravy paznehtů a ostatní jednoduché preventivní a léčebné zákroky podle pokynů veterinárního lékaře, musí si zajistit odbornou pomoc nebo dostupnost takového vybavení, které mu řešení běžných provozních problémů umožní, e) ovce a kozy lze jen výjimečně chovat jednotlivě, f) dospělé ovce plemen chovaných pro produkci vlny se minimálně jednou za rok ostříhají. Stříhací strojky musejí být pravidelně čištěny a dezinfikovány, aby byly v provozuschopném stavu, a jejich provedení musí být přiměřené velikosti a věku zvířat. Před a během stříhání se s ovcemi zachází opatrně, aby se předešlo zranění. Rány způsobené během stříhání musejí být okamžitě ošetřeny, Příloha č. 1 15

17 Příloha č.2 Přehled platné legislativy pro chovatele ovcí 1. Zákon o zemědělství č. 247/2003 Sb. 2. Vyhláška č. 263/2003 Sb. MZe ČR 3. Zákon 85/2004 Sb. 4. Vyhláška č. 173/2004 Sb. MZe ČR 5. Zákon č. 286/2003 Sb. o veterinární péči 6. Vyhláška č. 190/2003 Sb. MZe ČR o veterinárních požadavcích na živočišné produkty 7. Vyhláška č. 201/2004 Sb. MZe ČR o veterinárních požadavcích na maso a masné výrobky 8. Vyhláška č. 290/2003 Sb. MZe ČR o veterinárních přípravcích 9. Vyhláška č. 296/2003 Sb. MZe ČR o ochraně zvířat 10. Vyhláška č. 372/2003 Sb. MZe ČR o veterinárních kontrolách při obchodování se zvířaty 11. Zákon č. 77/2004 Sb. o ochraně zvířat 12. Zákon č. 16/2004 Sb. o šlechtění, plemenitbě a označování zvířat 13. Vyhláška č. 136/2004 Sb. MZe ČR o označování zvířat 14. Zákon 114/2004 Sb. o krmivech 15. Vyhláška č. 77/2005 Sb. MZe ČR o krmivech 16. Vyhláška č. 191/2003 Sb. MZe ČR o technických požadavcích na stavby v zemědělství 17. Zákon č. 461/2004 Sb. o hnojivech 18. Nařízení vlády č. 103/2003 Sb. o stanovení zranitelných oblastí a o použití hnojiv 19. Nařízení rady č. 2092/91 Sb. o ekologickém zemědělství 20. Zákon č. 242/2000 Sb. v platném znění o ekologickém zemědělství 21. Vyhláška č. 53/2001 Sb. MZe ČR k zákonu o EZ Vydal: Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR, o.s., Fotografie: archiv EPOS, Dana Václavíková (Green marketing) Text a grafická úprava: Mgr. Tomáš Václavík, Green marketing, Tisk: Tiskdruck Velímský Brno 2008 NEPRODEJNÉ Tištěno na recyklovaném papíře. 16 Příloha č. 2

18 Tato publikace byla vydána jako součást projektu Síť informačních center Agro-envi-info zaměřených na agroenvironmentální programy v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina, spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. envi info.cz

CHOV KRAV BEZ TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA BTPM

CHOV KRAV BEZ TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA BTPM Partnerské sítě mezi univerzitami a soukromými subjekty s vazbou na environmentální techniky chovu skotu CZ.1.07/2.4.00/31.0037 CHOV KRAV BEZ TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA BTPM 1. Historie chovu masného skotu v

Více

Obecná pravidla produkce

Obecná pravidla produkce Obecná pravidla produkce Zákaz používání GMO - zákaz se týká potravin, krmiv, činidel, přípravků na ochranu rostlin, hnojiv a pomocných půdních látek, osiva a sadby, mikroorganismů a živočichů - povinnost

Více

Chov zvířat v ekologickém zemědělství Legislativa

Chov zvířat v ekologickém zemědělství Legislativa Chov zvířat v ekologickém zemědělství Legislativa Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ - LEGISLATIVA 1. Nařízení Rady (ES)

Více

PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ

PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE OP Plodina - rostlina pěstovaná k hospodářskému využití. Plodina jednoletá - prodělává reprodukční cyklus v době jednoho roku. Dělí se na jařiny,

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

Nové trendy v pojetí garance biopotravin

Nové trendy v pojetí garance biopotravin ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ ISO 9001: 2008 Nové trendy v pojetí garance biopotravin Ing. Jiří Urban www.ukzuz.cz Obsah prezentace Historie a východiska Hlavní cíle a zásady ekologického

Více

Osevní postupy. Osevní postup. Základní pojmy. Základní pojmy 12.3.2012. plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska

Osevní postupy. Osevní postup. Základní pojmy. Základní pojmy 12.3.2012. plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska Osevní postup Osevní postupy plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska prostorového (na pozemcích) časového (v jednotlivých letech) Základní pojmy Plodina - rostlina pěstovaná k hospodářskému

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

Předmět: Odborný výcvik Ročník: 1.2.3. Téma: Chov Zvířat. Vypracoval: Bc. Ivana Kadeřábková. Materiál: VY32_INOVACE_260 Datum: 5.4.

Předmět: Odborný výcvik Ročník: 1.2.3. Téma: Chov Zvířat. Vypracoval: Bc. Ivana Kadeřábková. Materiál: VY32_INOVACE_260 Datum: 5.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 41-51-H/01 Zemědělec farmář Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Odborný výcvik Ročník: 1.2.3. Téma: Chov

Více

vyhlášky č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství

vyhlášky č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství ÚPLNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství 11 16/2006 Sb. Vyhláška ze dne 6. ledna 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Obsah tématu: 1) Hlavní cíl rostlinné výroby 2) Rozdělení kulturních rostlin dle vlastností sklízených produktů s přihlédnutím k postupům při jejich

Více

Zemědělské travní směsi - luční

Zemědělské travní směsi - luční Zemědělské travní směsi - luční LOUKA raná LOUKA pozdní LUČNÍ SMĚS do sucha Srha laločnatá raná 37% Velmi intenzívní směs, snáší sušší i vlhčí polohy. Vysoký podíl srhy a ovsíku zajišťuje ranost a velmivysoké

Více

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Porod Příznaky blížícího se porodu uvolněné pánevní vazy pokleslé břicho zduření a zvětšení

Více

Zvyšující se produkce mléka přináší stále větší problémy především v oblasti výživy dojnic a v ekonomice výroby mléka. Ještě před dvěmi lety byla

Zvyšující se produkce mléka přináší stále větší problémy především v oblasti výživy dojnic a v ekonomice výroby mléka. Ještě před dvěmi lety byla AgroKonzulta Žamberk s.r.o. Klostermanova ul. 1258, 564 01 Žamberk Tel.: 465 676767 Fax: 465 676700 E-mail:mikyska@ agrokonzulta.cz E-mail: vyziva@ agrokonzulta.cz Ing. František Mikyska Problémy ve výživě

Více

Název směsi Doporučená obnova Zemědělské travní směsi luční a na ornou půdu

Název směsi Doporučená obnova Zemědělské travní směsi luční a na ornou půdu Název směsi Doporučená obnova Složení směsi Zemědělské travní směsi luční a na ornou půdu LOUKA raná LOUKA pozdní LUČNÍ SMĚS do sucha LUČNÍ SMĚS standard (bez jetele) ZATRAVŇOVACÍ SMĚS Srha laločnatá Ovsík

Více

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list)

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Exkurze Biofarma JURÉ (Pracovní list) Označení: EU-Inovace-Ex-Př-07 Předmět: Přírodopis Cílová skupina: 6. - 9. třída

Více

Metodický pokyn č. 1/2013

Metodický pokyn č. 1/2013 Metodický pokyn č. 1/2013 kterým se stanovují specifická pravidla pro chov koní v režimu ekologického zemědělství vzhledem k platným legislativním předpisům a s ohledem na reálnou zemědělskou praxi Č.j.

Více

Reprodukční období dojnic průřez obdobím. Období stání na sucho, porod a poporodní období

Reprodukční období dojnic průřez obdobím. Období stání na sucho, porod a poporodní období Reprodukční období dojnic průřez obdobím Období stání na sucho, porod a poporodní období Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, přírodních a potravinových zdrojů Katedra speciální zootechniky

Více

Metodický pokyn č. 2/2015

Metodický pokyn č. 2/2015 Metodický pokyn č. 2/2015 kterým se stanovují specifická pravidla pro udělování výjimek z pravidel ekologického zemědělství v případě katastrofických událostí Č. j.: 53159/2015-MZE-17252 Určeno: Osobám

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

SZP 23.10.2014. Větrný Jeníkov. Bohumil Belada

SZP 23.10.2014. Větrný Jeníkov. Bohumil Belada SZP 23.10.2014 Větrný Jeníkov Bohumil Belada Základní platba ČR - 130 euro / ha = 3.510 Kč / ha Nad 150 tis. euro na IČO za rok podléhá 5% degresi, Do 1.150 ha žádné snížení, nad tuto výměru snížení na

Více

Skot. Welfare. Zásady k ochraně hospodářských zvířat. a technické požadavky na stavby pro zemědělství. Legislativa. Zásady welfare

Skot. Welfare. Zásady k ochraně hospodářských zvířat. a technické požadavky na stavby pro zemědělství. Legislativa. Zásady welfare Zásady k ochraně hospodářských zvířat a technické požadavky na stavby pro zemědělství Pohoda zvířat Welfare Naplnění materiálních a nemateriálních podmínek, které jsou předpokladem zdraví organismu Zvíře

Více

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy Ing. Martin MISTR, Ph.D. ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství Standardy GAEC v ČR od 1. ledna

Více

Hodnoticí standard. Chovatel a ošetřovatel ovcí a koz. Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41)

Hodnoticí standard. Chovatel a ošetřovatel ovcí a koz. Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Chovatel a ošetřovatel ovcí a koz (kód: 41-046-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Chovatel a ošetřovatel ovcí a koz Kvalifikační

Více

PŘÍMÉ PLATBY 2016 Novela nařízení vlády č. 50/2015 Sb. Ministerstvo zemědělství

PŘÍMÉ PLATBY 2016 Novela nařízení vlády č. 50/2015 Sb. Ministerstvo zemědělství PŘÍMÉ PLATBY 2016 Novela nařízení vlády č. 50/2015 Sb. Ministerstvo zemědělství Nový systém přímých plateb od 2015 vícesložkový systém platby pouze pro aktivní zemědělce zachována možnost SAPS až do 2020

Více

Chovné prasnice SANO KONCEPT VÝŽIVY PRASATA

Chovné prasnice SANO KONCEPT VÝŽIVY PRASATA Chovné prasnice SANO KONCEPT VÝŽIVY PRASATA VÍTEJTE Vážený zákazníku, vážený zájemce o naše výrobky, jsme velmi rádi, že Vás Sano koncept výživy chovných prasnic zaujal. Na následujících stránkách najdete

Více

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu Management, welfare,, ekonomika,výživa iva a výroba krmiv v chovu masného skotu ODBORNÝ SEMINÁŘ v rámci projektu Společná zemědělská politika v chovu masného skotu s ohledem na bezpečnost potravin a welfare

Více

Metodický pokyn č. 1/2012

Metodický pokyn č. 1/2012 Metodický pokyn č. 1/2012 Registrace subjektů do systému ekologického zemědělství Přechodné období Zkracování a prodlužování přechodného období č.j. 231679/2011-MZE-17252 Určeno: Kontrolním subjektům (KEZ

Více

Kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů

Kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů Příloha č. 10 (Příloha č. 2 NV č. 615/2006 Sb.) Kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů 1. Stanovení kategorie zemědělských zdrojů Kategorie zemědělského

Více

M e t o d i k a. kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena

M e t o d i k a. kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena M e t o d i k a kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena Kontrola masné užitkovosti se provádí: 1) staniční metodou a) v odchovnách plemenných býků

Více

Předběžné podmínky plnění dotačních programů 19.A. a 20.A. pro rok 2017

Předběžné podmínky plnění dotačních programů 19.A. a 20.A. pro rok 2017 Příloha č. 2 k Výzvě MZe Předběžné podmínky plnění dotačních programů 19.A. a 20.A. pro rok 2017 Dotační program 19. Podpora na účast producentů a zpracovatelů zemědělských produktů v režimech jakosti

Více

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku v rámci projektu PRV Zefektivnění managementu rodinného podniku (13/018/1310b/164/000697) Ing. Pavel Netrval, Lukrena a.s. 2 Základní informace

Více

VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu

VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu Strana 30 Sbírka zákonů č. 5 / 2009 5 VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu Ministerstvo zemědělství stanoví podle 29 odst. 1 k provedení 7a odst. 7 zákona

Více

Ekologické zemědělství. Změny české legislativy

Ekologické zemědělství. Změny české legislativy Ekologické zemědělství Změny české legislativy Novela zákona č. 242/2000 Sb. Zákon č. 344/2011, kterým se mění dosavadní zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství nabývá platnosti 1.1.2012 Novela

Více

Jílek vytrvalý - anglický- Jílek mnohokvětý. -italský Nejvýznamnější uplatnění v polním pícninářství

Jílek vytrvalý - anglický- Jílek mnohokvětý. -italský Nejvýznamnější uplatnění v polním pícninářství Nejvýznamnější uplatnění v polním pícninářství Jílek mnohokvětý -italský- Vynikající kvalita píce, jemná pokožky, pomalá inkrustace Dělí se na biologicky rozdílné typy: a) Jednoletý b) Dvou až tříletý

Více

BRANNÁ 2011 MVDr.Pavel Mareček

BRANNÁ 2011 MVDr.Pavel Mareček BRANNÁ 2011 MVDr.Pavel Mareček úbytek přirozených instinktů úbytek teritorií snížená schopnost autoterapie somatotropní změny dentální změny institucionalizovaný stres SPOLEK PORADCŮ V EKOLOGICKÉM

Více

Chov zvířat v ekologickém zemědělství

Chov zvířat v ekologickém zemědělství Chov zvířat v ekologickém zemědělství PŘECHODNÉ OBDOBÍ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd PŘECHOD NA EZ Přechodné období = období ve kterém dochází

Více

Rozdíly mezi KZ a EZ

Rozdíly mezi KZ a EZ Chov zvířat v ekologickém zemědělství Rozdíly mezi KZ a EZ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd KONVENČNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ 1.Upřednostňování kvantity 2.Ekonomická

Více

KURZ CHOVATEL KONÍ 1. Organizace chovu, základní plemenářská práce 1.1. Chov koní v ČR, plemena koní v ČR, vývojové tendence 1.2. Plemenné knihy 1.3.

KURZ CHOVATEL KONÍ 1. Organizace chovu, základní plemenářská práce 1.1. Chov koní v ČR, plemena koní v ČR, vývojové tendence 1.2. Plemenné knihy 1.3. KURZ CHOVATEL KONÍ 1. Organizace chovu, základní plemenářská práce 1.1. Chov koní v ČR, plemena koní v ČR, vývojové tendence 1.2. Plemenné knihy 1.3. Hospodářský význam chovu koní v ČR 1.4. Rozdělení chovu

Více

192/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu

192/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu 192/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu Ministerstvo zemědělství stanoví podle 29 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,

Více

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn Metodický pokyn k udělování výjimek z pravidel produkce uvedených v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a v souladu s nařízením Komise (ES) č. 889/2008,

Více

Metodický pokyn č. 3/10 1. dubna Metodický pokyn

Metodický pokyn č. 3/10 1. dubna Metodický pokyn Č.j. 10015/2010-18030 Metodický pokyn k udělování výjimek z pravidel produkce uvedených v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a v souladu s nařízením

Více

Pastevní výkrm s remonty bez kukuřice a jadrného krmiva na trvalých travních porostech. Eric Meili, MSc Agr ETH / SIA

Pastevní výkrm s remonty bez kukuřice a jadrného krmiva na trvalých travních porostech. Eric Meili, MSc Agr ETH / SIA Pastevní výkrm s remonty bez kukuřice a jadrného krmiva na trvalých travních porostech Eric Meili, MSc Agr ETH / SIA Meilibeef chov remontů remonti jsou kříženci mléčných plemen x Limousine nebo Angus

Více

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Chov zvířat v ekologickém zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Základní ukazatele agrárního sektoru ČR Ukazatel jednotky 2004 2010 2011

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Informace pro žadatele - SZP 2015 OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT V roce 2015 je připravováno (jako součást Jednotné žádosti) nové opatření Dobré životní podmínky zvířat. Toto opatření je cíleno

Více

Opakovací okruhy z ekonomických předmětů

Opakovací okruhy z ekonomických předmětů Opakovací okruhy z ekonomických předmětů obor: Agropodnikání zaměření: Zahradní a krajinářské úpravy, Chov koní, Využití a prodej zemědělské techniky třída: 4. B, 5. DS 1. Hospodářský a výrobní proces

Více

6.1 ÚPRAVY KRMIV. paření brambory při výkrmu prasat (malochovy) řezání píce při silážování, při tvorbě směsné KD

6.1 ÚPRAVY KRMIV. paření brambory při výkrmu prasat (malochovy) řezání píce při silážování, při tvorbě směsné KD 6.1 ÚPRAVY KRMIV = soubor technologických postupů, kterými se zlepšuje příjem krmiva, jeho stravitelnost, výživná hodnota nebo se odstraňují účinky nežádoucích látek v krmivech a)fyzikální praní okopaniny

Více

Eroze a úrodnost půdy. Ing.Vlasta Petříková, DrSc. Kontakt : Tel

Eroze a úrodnost půdy. Ing.Vlasta Petříková, DrSc. Kontakt : Tel Eroze a úrodnost půdy Ing.Vlasta Petříková, DrSc. Kontakt : vpetrikova@volny.cz, Tel. 736 171 353 Hospodaření na orné půdě se zhoršuje Rozsah eroze půdy se zvětšuje Úrodnost se snižuje, zvl. v důsledku

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Ing. Jan Gallas. Ministerstvo zemědělství. Ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství

Ing. Jan Gallas. Ministerstvo zemědělství. Ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství Možnosti nastavení správných zemědělských postupů přispívajících ke zlepšení kvality povrchových i podzemních vod s ohledem na nové nastavení SZP po roce 2015 Ing. Jan Gallas Ředitel odboru environmentálního

Více

Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18

Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18 Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18 Ing. Pavel Stonawský akreditovaný poradce MZe ČR EKOTOXA OPAVA s.r.o. pracoviště Olomouc, Blanická

Více

Proč chovat masný skot? Chov masného skotu. Plemeno charolais. Aberdeen-anguský skot

Proč chovat masný skot? Chov masného skotu. Plemeno charolais. Aberdeen-anguský skot Proč chovat masný skot? Chov masného skotu http://www.ansi.okstate.edu/breeds/cattle/ Michal Hejcman Využití nadbytečných TTP údržba krajiny Produkce kvalitního masa Nenáročný na ošetřování využití starých

Více

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o., Troubsko NABÍDKA TRAVNÍCH A JETELOVINOTRAVNÍCH SMĚSÍ. www.vupt.cz

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o., Troubsko NABÍDKA TRAVNÍCH A JETELOVINOTRAVNÍCH SMĚSÍ. www.vupt.cz Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o., Troubsko 2015 2015 NABÍDKA TRAVNÍCH A JETELOVINOTRAVNÍCH SMĚSÍ Směsi luční, pastevní, na ornou půdu, pro koně i pro kozy, do sadu i vinohradu, směsi vhodné pro

Více

M e t o d i k a. kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena

M e t o d i k a. kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena M e t o d i k a kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena Kontrola masné užitkovosti se provádí: 1) staniční metodou a) v odchovných zařízeních plemenných

Více

Kvalita píce vybraných jetelovin a jetelovinotrav

Kvalita píce vybraných jetelovin a jetelovinotrav Kvalita píce vybraných jetelovin a jetelovinotrav Ing. Zdeněk Vorlíček, CSc., Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko Ing. Jiří Dubec, Ph.D., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Pro výživu

Více

Chov koz v ekologickém zemědělství. Josef Kabeláč II. AEKn ZT Power

Chov koz v ekologickém zemědělství. Josef Kabeláč II. AEKn ZT Power Chov koz v ekologickém zemědělství Josef Kabeláč II. AEKn ZT Power Chov jednotlivých plemen koz je rozmístěn plošně prakticky po celém území naší republiky Ing. Pavel Bucek Českomoravská společnost chovatelů

Více

NOVÉ SMĚRY V CHOVU MALÝCH PŘEŽVÝKAVCŮ. doc.ing. Milena Fantová, CSc. KSZ FAPPZ ČZU v Praze

NOVÉ SMĚRY V CHOVU MALÝCH PŘEŽVÝKAVCŮ. doc.ing. Milena Fantová, CSc. KSZ FAPPZ ČZU v Praze NOVÉ SMĚRY V CHOVU MALÝCH PŘEŽVÝKAVCŮ doc.ing. Milena Fantová, CSc. KSZ FAPPZ ČZU v Praze Vývoj početních stavů ovcí v ČR 500 400 430 300 200 100 165 84 140 197 0 1990 1995 2000 2005 2010 Struktura plemen

Více

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA pro Jihomoravský kraj

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA pro Jihomoravský kraj KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA pro Jihomoravský kraj P a l a c k é h o t ř í d a 1 7 4 6 1 2 0 0 BRNO Veletrhy Brno, a.s. Výstaviště 1 647 00 Brno Věc: Č.j. 1013/2009/BM Vyřizuje: MVDr. Ilja Resch Dne: 3.3.2009

Více

Dojnice SANO KONCEPT VÝŽIVY SKOT

Dojnice SANO KONCEPT VÝŽIVY SKOT Dojnice SANO KONCEPT VÝŽIVY SKOT VÍTEJTE Vážený zákazníku, vážený zájemce o naše výrobky, jsme velmi rádi, že vás zaujal Sano koncept výživy dojnic. Na následujících stránkách najdete důležité informace

Více

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o., Troubsko NABÍDKA TRAVNÍCH A JETELOVINOTRAVNÍCH SMĚSÍ.

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o., Troubsko NABÍDKA TRAVNÍCH A JETELOVINOTRAVNÍCH SMĚSÍ. Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o., Troubsko 2017 2017 NABÍDKA TRAVNÍCH A JETELOVINOTRAVNÍCH SMĚSÍ Směsi luční, pastevní, na ornou půdu, pro koně i pro kozy, do sadu i vinohradu, směsi vhodné pro

Více

Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy

Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy Každý chovatel ví, že řádné krmení je základním předpokladem pro dosažení dobrého zdravotního stavu krav s vysokou užitkovostí a s dobrými reprodukčními

Více

VÝŽIVA MASNÝCH PLEMEN OVCÍ

VÝŽIVA MASNÝCH PLEMEN OVCÍ VÝŽIVA MASNÝCH PLEMEN OVCÍ Výživa bahnic Výživa jehňat Kvalita masa Výživa jehňat Page 2 Výživa bahnic Page 3 Hodnocení tělesné kondice Fyziologické Doporučená Pozorování Stadium průměrná Bahnice hodnota

Více

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Chov zvířat v ekologickém zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd ZÁKLADNÍ UKAZATELE AGRÁRNÍHO SEKTORU ČR Ukazatel jednotky 2004 2010 2011

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 141/2006 Sb. ze dne 5. dubna 2006,

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 141/2006 Sb. ze dne 5. dubna 2006, NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 141/2006 Sb. ze dne 5. dubna 2006, o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2006, ve znění nařízení vlády č. 432/2006 Sb. Změna:

Více

PRO-BIO, obchodní společnost s r.o. Staré Město pod Sněžníkem. Ing. Hutař Martin Ing. Šárka Kobzová tel.

PRO-BIO, obchodní společnost s r.o. Staré Město pod Sněžníkem. Ing. Hutař Martin Ing. Šárka Kobzová tel. PRO-BIO, obchodní společnost s r.o. Staré Město pod Sněžníkem Ing. Hutař Martin Ing. Šárka Kobzová probio@probio.cz, tel. 583301952 Význam luskovin v ekologickém zemědělství Rostlinné druhy z čeledě bobovité

Více

Povinné akce Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2014. volně žijící zvěř

Povinné akce Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2014. volně žijící zvěř Povinné akce Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2014 volně žijící zvěř Zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči ve znění pozdějších předpisů 19 odst. 5 citace: Uživatel honitby je povinen

Více

- Dojde li k poškozování zdraví vlivem technologie, musí chovatel tu povinen nezbytně upravit a závady odstranit

- Dojde li k poškozování zdraví vlivem technologie, musí chovatel tu povinen nezbytně upravit a závady odstranit PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ S OCHRANOU PROTI TÝRÁNÍ A SE ZABEZPEČENÍM POHODY PRO DRŮBEŽ Předpisy představují ochranu zvířat při zacházení s nimi, zejména z hlediska jejich ošetřování, výživy, napájení, hygieny

Více

Chov masného skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha

Chov masného skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha Chov masného skotu Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha Chov krav bez tržní produkce mléka Cíl: Pastevní odchov zdravých telat od každé krávy s co nejmenšími náklady. Předpoklady: 1. Vhodné a

Více

Obor: Agropodnikání M/01 ŠVP: Chov koní a jezdectví CHOV KONÍ A JEZDECTVÍ

Obor: Agropodnikání M/01 ŠVP: Chov koní a jezdectví CHOV KONÍ A JEZDECTVÍ PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2016/2017 MATURITNÍ OKRUHY Obor: Agropodnikání 41-41-M/01 ŠVP: Chov koní a jezdectví CHOV KONÍ A JEZDECTVÍ 1) Význam chovu koní 2) Kostra koně 3) Morfologické vlastnosti

Více

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů Z Ú Z K Ú šeb í a zku ntroln dní ko e tř s Ú ký ěděls v zem ní ústa Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů AZZP Hlavní principy Zjišťování

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ. Pravidla používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v podmínkách ekologického zemědělství

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ. Pravidla používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v podmínkách ekologického zemědělství Pravidla používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v podmínkách ekologického zemědělství Martin Prudil Školení IP réva vinná, 17.2. 2017 Mikulov Ekologické zemědělství (EZ) v ČR Celková výměra půdy

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ: úvod

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ: úvod EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ: úvod Zákon o ekologickém zemědělství: Ekologické zemědělství je zvláštní druh zemědělského hospodaření, který dbá na životní prostředí a jeho jednotlivé složky stanovením omezení

Více

Obor: 41-51-H/01 Zemědělec farmář

Obor: 41-51-H/01 Zemědělec farmář Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 41-51-H/01 Zemědělec farmář Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Odborný výcvik Ročník: 1. Téma: Chov

Více

NABÍDKA ODBORNÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH KNIŽNÍCH TITULŮ ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY A INFORMACÍ

NABÍDKA ODBORNÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH KNIŽNÍCH TITULŮ ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY A INFORMACÍ NABÍDKA ODBORNÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH KNIŽNÍCH TITULŮ ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY A INFORMACÍ Nabídka platí od 1. 6. 2016 do vyčerpání zásob ROSTLINNÁ VÝROBA Doporučené technologické postupy

Více

Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova operace Vzdělávací akce průběžné schvalování

Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova operace Vzdělávací akce průběžné schvalování Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova operace 1.1.1 Vzdělávací akce průběžné schvalování 24. 1. 2017 V Praze dne 24. ledna 2017 Státní zemědělský intervenční

Více

Charakteristika AEO-K podopatření Specifické informace k opatřením AEO-K OBDOBÍ II.PILÍŘ NÁROKOVÉ DOTACE

Charakteristika AEO-K podopatření Specifické informace k opatřením AEO-K OBDOBÍ II.PILÍŘ NÁROKOVÉ DOTACE OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NÁROKOVÉ DOTACE II.pilíř - nárokové dotace AEO-K 1 Specifické informace k opatřením AEO-K Poskytnutí dotace : - Podání žádosti o poskytnutí peněz (x zařazení do opatření) každoročně

Více

ZMĚNY KONTROLY PODMÍNĚNOSTI PRO ROK Odbor přímých plateb Ministerstvo zemědělství ČR

ZMĚNY KONTROLY PODMÍNĚNOSTI PRO ROK Odbor přímých plateb Ministerstvo zemědělství ČR ZMĚNY KONTROLY PODMÍNĚNOSTI PRO ROK 2016 Odbor přímých plateb Ministerstvo zemědělství ČR Změny podmínek Kontroly podmíněnosti Legislativní úpravy DZES 6 doplnění seznamu dusík vázajících plodin, DZES

Více

Chov zvířat v ekologickém zemědělství CHOV PRASAT

Chov zvířat v ekologickém zemědělství CHOV PRASAT Chov zvířat v ekologickém zemědělství CHOV PRASAT Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd 1. Pravidla pro chov prasat v ekologickém zemědělství 1. Nařízení

Více

Požadavky hlavních polních plodin na zařazování do osevního postupu

Požadavky hlavních polních plodin na zařazování do osevního postupu Požadavky hlavních polních plodin na zařazování do osevního postupu Obilniny jsou na zařazení v osevním postupu značně náročné a vhodnost jejich zařazení (vzhledem k jejich vysokému zastoupení) určuje

Více

Ochrana Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ. e-mail: budnakova@mze.cz

Ochrana Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ. e-mail: budnakova@mze.cz Vývoj české a evropské legislativy ve vztahu k organickým hnojivům, možnosti financování systémů na zpracování bioodpadů a použití organických hnojiv ze státních a evropských zdrojů, informace o proběhlých

Více

V Praze dne 16. února 2017

V Praze dne 16. února 2017 Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova operace 1.1.1 Vzdělávací akce průběžné schvalování aktualizace 16. 2. 2017, konečné výsledky V Praze dne 16. února 2017

Více

Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 12. konference o zdravotní nezávadnosti výroby a zpracování potravin živočišného původu Odbor potravinářské výroby a legislativy

Více

Metodický pokyn č. 2/2013

Metodický pokyn č. 2/2013 komunikaci Metodický pokyn č. 2/2013 kterým se stanovují specifická pravidla pro: mezi Ministerstvem zemědělství, Kontrolním orgánem a Kontrolními subjekty EZ rizikové analýzy, kontrolní a certifikační

Více

Hodnoticí standard. Zootechnik pro chov ovcí a koz (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Zootechnik pro chov ovcí a koz (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Zootechnik pro chov ovcí a koz (kód: 41-109-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Zootechnik Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

Dotazník pro účastníky soutěže

Dotazník pro účastníky soutěže Vážená paní, vážený pane, Dotazník pro účastníky soutěže vyplněním a zasláním tohoto dotazníku vstoupíte do prvního vyhodnocovacího kola soutěže Mléčná farma roku 2015. Na jeho základě odborná komise vybere

Více

Metodický pokyn č. 4/2012

Metodický pokyn č. 4/2012 Metodický pokyn č. 4/2012 kterým se stanovují specifická pravidla pro udělování výjimek z pravidel ekologického zemědělství na použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu Č. j.:

Více

Dotace v ekologickém zemědělství. Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření

Dotace v ekologickém zemědělství. Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření Dotace v ekologickém zemědělství Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření SAPS jednotná platba na plochu FO nebo PO, vedena v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů

Více

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Dr. Ing. Josef Langr CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové Současné trendy a výhledy produkce se opírají

Více

Environmentálně šetrný zemědělský provoz PRACOVNÍ SEŠIT

Environmentálně šetrný zemědělský provoz PRACOVNÍ SEŠIT Environmentálně šetrný zemědělský provoz PRACOVNÍ SEŠIT DDM RADOVÁNEK Kaznějov a kolektiv 2 Pracovní list č. 1 Ekologicky šetrné zemědělství Pracovní list č. 1 (Ekologicky šetrné zemědělství) TÉMA: Ekologicky

Více

Aktuální situace v nastavení Společné zemědělské politiky v ČR na období 2014-2020

Aktuální situace v nastavení Společné zemědělské politiky v ČR na období 2014-2020 Aktuální situace v nastavení Společné zemědělské politiky v ČR na období 2014-2020 Program rozvoje venkova Schvalovací proces PRV 2014-2020 - říjen 2014 (resp. do 3 měsíců od předložení PRV, tj. od 16.

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Informace pro žadatele - SZP 2015 Dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS) V rámci Jednotné žádosti pro rok 2015 je možné žádat o dotaci na 12 dotačních opatření, která podporují citlivé sektory v České

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Strana 690 Sbírka zákonů č. 60 / 2012 60 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Vláda nařizuje podle 2b odst. 2 zákona č. 252/ /1997

Více

Podmínky pro poskytování plateb SAPS. Tab. č.: 5. Termíny podání žádosti a výplaty. P.č. Platba Předpis EU / národní. Podmínky

Podmínky pro poskytování plateb SAPS. Tab. č.: 5. Termíny podání žádosti a výplaty. P.č. Platba Předpis EU / národní. Podmínky Tab. č.: 5 pro poskytování plateb SAPS 1 Jednotná platba na plochu (SAPS). NR (ES) č.73/2009 ve znění nařízení EP a Rady (EU) č. 1310/2013. NK (ES) č.1120/2009, č. 1121/2009, č. 1122/2009. NV č. 144/2005

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013 http://www.pvagri.cz

Více

ČÁST PRVNÍ Změna nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor

ČÁST PRVNÍ Změna nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor Strana 6846 Sbírka zákonů č. 400 / 2013 Částka 157 400 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. listopadu 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 ČESTR. Farma: Podnik: Příkosická. zemědělská a. s. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma.

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 ČESTR. Farma: Podnik: Příkosická. zemědělská a. s. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma. Mirošov Podnik: Příkosická zemědělská a. s. Mléčná farma hospodaří na ploše zhruba 2000 ha v rokycanském okresu. Pěstuje se obilí, řepka a pícniny. Krávy stojící na sucho jsou ustájeny v podestýlané stáji

Více

Společná zemědělská politika

Společná zemědělská politika Společná zemědělská politika Dotace na tzv. ozelenění neboli greening (část. III) Plochy v ekologickém zájmu EFA V dnešním pokračování se budeme podrobněji věnovat poslední podmínce greeningu, kterou je

Více