Instrukcja użytkownika. User Manual. OV-SteelCore7II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Instrukcja użytkownika. User Manual. OV-SteelCore7II"

Transkript

1 Instrukcja użytkownika User Manual OV-SteelCore7II

2 Deklaracja 1. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji nie mogą być kopiowane, przesyłane, rozprowadzane ani przechowywane, za wyjątkiem sytuacji udzielenia przez Firmę pisemnego pozwolenia. 2. Podczas przygotowywania niniejszej instrukcji podjęte zostały wszelkie starania mające na względzie jej prawidłowość oraz kompletność. Pomimo tego nie ma gwarancji, że instrukcja ta jest całkowicie wolna od błędów lub przeoczeń. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy lub przeoczenia, które mogą pojawić się w niniejszej instrukcji obsługi. 3. W celu ciągłego rozwoju oraz podnoszenia jakości oferowanych produktów, Firma zastrzega sobie prawo do zmian oraz modyfikacji dowolnego produktu opisanego w niniejszej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia. 4. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za żadną stratę danych lub dochodu, ani za żadne szczególne, przypadkowe, następcze bądź pośrednie szkody wynikłe z jakiegokolwiek powodu. Środki ostrożności Uwaga: Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i właściwej obsługi urządzenia mające na celu zapobieganie wypadkom i uszkodzeniom produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania tabletu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcji obsługi. Nie należy używać tabletu w środowisku o wysokiej (ponad 35 ) oraz niskiej temperaturze (poniżej -5 ). Nie należy używać urządzenia w miejscach o ekstremalnie wysokich temperaturach, zakurzeniu lub wilgoci. Należy ostrożnie obchodzić się z tabletem. Nie należy dopuszczać do nazbyt mocnych wstrząsów tabletu. Nie należy upuszczać, uderzać, rzucać, wyginać ani przebijać tabletu. Nie należy także umieszczać na nim żadnych ciężkich przedmiotów. Nie należy nakłuwać ekranu. Nie należy dopuszczać do kontaktu urządzenia z chemikaliami takimi jak benzen, benzyna, rozcieńczalnik do farb itp. Nie wolno czyścić urządzenia za pomocą alkoholu izopropylowego ani innych żrących środków czyszczących. W przeciwnym razie może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. Nie należy używać tabletu w pobliżu magnesów lub innych przedmiotów emitujących silne pola magnetyczne, elektryczne, itp. Produkt powinien być umieszczony z dala od bezpośrednich promieni słonecznych oraz urządzeń emitujących ciepło. Nie należy naprawiać, rozmontowywać ani modyfikować tabletu. Zabrania się naprawiania oraz rozmontowywania tabletu przez nieupoważnione do tego osoby. Nie wolno korzystać z tabletu podczas jazdy, w trakcie obsługi maszyn lub jakiegokolwiek pojazdu, ani też w czasie spaceru, ponieważ może to doprowadzić do wypadku. Nie należy korzystać z produktu w miejscach, w których korzystanie z urządzeń elektronicznych jest zabronione (np. na pokładzie samolotu).

3 Nie należy korzystać z tabletu przy ustawieniach wysokich poziomów głośności, ponieważ może to spowodować trwałe uszkodzenie słuchu. Pozostałości opakowania, zużyte baterie oraz produkty elektroniczne należy odpowiednio posegregować i wyrzucić stosując się do odpowiednich lokalnych przepisów ochrony środowiska. W następujących przypadkach istnieje konieczność naładowania baterii: o Wskaźnik baterii pokazuje brak energii. o Tablet wyłączył się samoczynnie i nie uruchomił się ponownie. o Tablet nie reaguje na operacje na ikonach pulpitu. Nie należy wyłączać urządzenia podczas aktualizacji systemu lub przetwarzania, przesyłania czy pobierania danych. W przeciwnym razie może to doprowadzić do uszkodzenia oprogramowania. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną uszkodzeniem produktu, jego naprawą, konserwacją ani innymi przyczynami. Aby uniknąć utraty danych należy obsługiwać tablet zgodnie z zaleceniami podanymi w niniejszej instrukcji. Przesył danych może mieć miejsce wyłącznie za pośrednictwem USB. Nasza firma zastrzega sobie prawo do przeprowadzania zmian w produktach bez wcześniejszego powiadomienia. Niniejszy tablet nie jest urządzeniem wodoodpornym. Należy unikać sytuacji, gdy tablet wystawiony jest na działanie wody (kapanie lub rozlanie cieczy). Należy także upewnić się, że w jego pobliżu ani też bezpośrednio na samym urządzeniu nie są umieszczone przedmioty wypełnione płynami (np. wazony, szklanki itp.). Aby całkowicie odłączyć urządzenie od źródła zasilania, należy odłączyć od niego zasilacz AC / DC. Zasilacz urządzenia nie powinien pozostawać zasłonięty i należy umieścić go w miejscu, w którym możliwe będzie jego szybkie odłączenie.

4 1.1 Dotykowy ekran Urządzenie wyposażone jest w 7-calowy, pojemnościowy, dotykowy ekran LCD. Jego obsługa polega na klikaniu lub przeciąganiu elementów w obszarze dotykowego ekranu. 1.2 Włączanie i wyłączanie Włączanie: Aby włączyć tablet, wciśnij i przytrzymaj przycisk Włącznika (Power). Na ekranie pojawi się obraz startowy, a następnie interfejs główny systemu. Wyłączanie: Aby wyłączyć urządzenie, wciśnij i przytrzymaj przycisk Włącznika (Power). Na ekranie pojawi się okno z opcją zamknięcia systemu. Kliknij "Wyłącz", aby wyłączyć urządzenie. Tryb gotowości (oszczędzania energii): podczas gdy urządzenie jest włączone wciśnij krótko przycisk Włącznika (Power), aby wyłączyć ekran i przejść do trybu gotowości (oszczędzania energii). Wciśnij przycisk Włącznika ponownie, aby włączyć ekran, a następnie odblokuj go zgodnie z wyświetlonymi wskazówkami. [Uwaga]: 1. W sytuacji gdy poziom energii baterii jest zbyt niski, urządzenie automatycznie wyłączy się. 2. W przypadku nieprawidłowego zamknięcia systemu, jeśli zaistnieje takowa konieczność, przy ponownym jego uruchomieniu urządzenie przeskanuje dysk w poszukiwaniu błędów oraz naprawi je. Wówczas na ekranie pojawi się pasek postępu procesu skanowania i naprawy. Przycisk N Nazwa r. 1 Włącznik (Power) Operacje dotykowe N Nazwa r Krótkie kliknięcie Kliknięcie i przytrzym anie (Długie kliknięcie) Przeciąga nie / Opis funkcji (1) wciśnij i przytrzymaj, aby włączyć / wyłączyć tablet (wyświetlenie interfejsu zamykania systemu). (2) wciśnij i przytrzymaj przez 8 sekund, aby zresetować tablet. (3) wciśnij krótko, aby włączyć / wyłączyć ekran (przejście do trybu blokady/wygaszenia ekranu). Opis funkcji Oznacza wciśnięcie, gdzie kontakt jest krótszy niż 1,2 sekundy. Używane jest głównie podczas zaznaczania, potwierdzania itp. Oznacza wciśnięcie, gdzie kontakt jest dłuższy niż 1,2 sekundy. Służy do określania kierunku dotyku podczas przesuwania obrazów, odwracania stron, przeciągania obiektów itp.

5 4 5 przenosz enie Identyfika cja pisma ręcznego Klawiatur a ekranowa Operacja wykonywana podczas pisania na tablecie. Pełni funkcję podobną do fizycznej klawiatury komputera. Uwaga : Częste resetowanie tabletu nie jest zalecane, ponieważ może doprowadzić do jego uszkodzenia. 2. Pierwsze kroki 2.1 Ładowanie baterii Przed pierwszym użyciem urządzenia należy naładować baterię do pełna. W tym celu należy podłączyć je do ładowarki na co najmniej 6 godzin. [Uwaga]: Do ładowania należy używać standardowej ładowarki załączonej w zestawie. Po podłączeniu tabletu do ładowarki, w prawym dolnym rogu ekranu wyświetlona zostanie ikonka baterii.przeciągnij (rozwiń) pasek stanu w górę, aby wyświetlić informacje odnośnie poziomu energii baterii oraz trwaniu procesu ładowania. Po zakończeniu ładowania, wskaźnik baterii zmieni kolor na zielony. W celu przedłużenia żywotności baterii, zaleca się ładowanie urządzenie tylko wtedy, gdy poziom energii baterii jest niski. [Uwaga]: 1. Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy okres czasu, baterię należy ładować przynajmniej raz w miesiącu, aby nie doprowadzić do uszkodzenia jej ani samego urządzenia. 2. W przypadku całkowitego wyczerpania baterii, należy przynajmniej przez krótki okres czasu podładować ją, zanim możliwe będzie ponowne uruchomienie tabletu. 2.2 Podłączenie do komputera Do podłączenia tabletu do komputera należy użyć przewodu USB. Po prawidłowym podłączeniu na pasku stanu pojawi się ikona i wyświetlony zostanie komunikat "podłączono USB". Rozwiń do góry pasek stanu w prawym dolnym rogu, a następnie kliknij Włącz tryb pamięci masowej USB, aby wyświetlić interfejs jak na obrazku niżej:

6 Kliknij przycisk Włącz tryb pamięci masowej USB. Komputer rozpozna tablet jako przenośny dysk twardy. Aby odłączyć tablet od komputera, kliknij Wyłącz tryb pamięci masowej USB. 3. Ustawienia 3.1 Interfejs ekranu głównego Po włączeniu urządzenia interfejs ekranu głównego wygląda jak na obrazku poniżej:

7 Użytkownik ma możliwość dodania na nim ikon aplikacji. Aby przenieść ikonę należy nacisnąć i przytrzymać ją przez 3 sekundy, a gdy się powiększy, przeciągnąć ją i upuścić w wybranym miejscu. Aby usunąć daną ikonę: wciśnij i przytrzymaj, a następnie przeciągnij ją i upuść na ikonce kosza. interfejs ekranu głównego składa się łącznie z trzech stron; aby przejść do kolejnej/poprzedniej strony, wystarczy przesunąć ekran palcem w lewo lub prawo. W prawym górnym rogu ekranu głównego znajduje się ikonka Menu. Kliknij ją, aby wyświetlić interfejs menu głównego. Aby przeglądać aplikacje i przechodzić do kolejnych / poprzednich stron Menu, wystarczy przesuwać ekran palcem w lewo lub prawo. Aby powrócić do widoku ekranu głównego, kliknij ikonę. Aby dodać ikonę na ekranie głównym: wciśnij i przytrzymaj ją przez 3 sekundy, aby pojawiła się na pulpicie, a następnie przeciągnij i upuść w wybranym miejscu ekranu głównego. 3.2 Pasek stanu Zlokalizowany jest u dołu ekranu. W lewej jego części widocznych jest 6 ikon: Ikony Funkcje Wirtualny Powrót do poprzedniego okna; funkcja podobna do przycisk zastosowania przycisku BACK powrotu

8 Wirtualny przycisk Ekranu głównego Powrót do widoku Ekranu głównego; funkcja identyczna do zastosowania przycisku HOME Przycisk skrótów Wyświetlanie ikonek najczęściej używanych aplikacji. Kliknij na ikonę, aby przejść do danej aplikacji. Przycisk głośności - Zmniejszanie głośności Przycisk głośności + Zwiększanie głośności Przycisk zrzutu ekranu Kliknij, aby wykonać zrzut ekranu. Ikony zlokalizowane po prawej stronie paska dostarczają bieżących informacji o tablecie: Ikony Status połączenia USB Status funkcji debugowania USB Status podłączenia karty SD Funkcje Wyświetla informacje o połączeniu USB Informacja o funkcji debugowania USB Informuje użytkownika o wykryciu / odłączeniu karty SD. Zegar Pokazuje aktualny czas

9 Wi-Fi Bateria Jest wyświetlana, gdy urządzenie łączy się z Internetem za pośrednictwem Wi-Fi. Im więcej pasków ma wskaźnik, tym silniejszy jest sygnał połączenia. Wyświetla informacje o poziomie energii baterii oraz stanie ładowania 3.3 Ustawienia podstawowe Ustawienia: Kliknij ikonę "Ustawień" na ekranie głównym, aby przejść do konfiguracji ustawień aplikacji, daty i godziny, połączeń sieciowych itp. 3.4 Połączenie Wi-Fi (1)Łączenie się z siecią: Kliknij znacznik funkcji Wi-Fi tak, aby przełączyć go do pozycji ON ("Wł."). W ten sposób włączona zostanie funkcja Wi-Fi. Następnie tablet wyszuka dostępne sieci Wi-Fi. Wybierz z nich tę, z którą chcesz się połączyć i, jeśli jest to wymagane, wprowadź prawidłowe hasło. ( 2 ) Aby dodać nową sieć, kliknij +, a następnie wprowadź SSID sieci (nazwa sieci bezprzewodowej) oraz hasło (jeśli jest wymagane) i kliknij przycisk Zapisz.

10 (3)Po ustanowieniu połączenia z siecią Wi-Fi, po prawej stronie paska stanu pojawi się ikona informująca o sile sygnału tego połączenia (im bardziej wypełniony wskaźnik, tym sygnał jest silniejszy). (4)Po ręcznym ustanowieniu połączenia z daną siecią Wi-Fi, w przypadku gdy tablet wykryje ją w przyszłości, połączy się z nią automatycznie. (5)Jeśli w zasięgu tabletu znajduje się więcej dostępnych sieci Wi-Fi, urządzenie połączy się z ostatnio używaną siecią. (6)Jeśli chcesz wyłączyć funkcję Wi-Fi, kliknij jej znacznik tak, aby przełączyć go do pozycji OFF ("Wył."). Zaawansowane ustawienia Wi-Fi: W prawej górnej części ekranu widoczna jest ikonka. Kliknij ją, a następnie wybierz zakładkę "Zaawansowane" (patrz, obrazek poniżej):

11 Wyświetlony zostanie interfejs jak na obrazku poniżej: Dostępność Wi-Fi w trybie gotowości (uśpienia): 1)zawsze: połączenie Wi-Fi jest aktywne zawsze, również wówczas, gdy urządzenie jest w trybie gotowości. 2)tylko gdy podłączony do zasilania: połączenie Wi-Fi jest aktywne jedynie wtedy, gdy tablet jest podłączony do zasilania (trwa proces ładowania); w każdym innym przypadku, po przejściu w tryb gotowości funkcja Wi-Fi zostanie automatycznie wyłączona. 3)nigdy: Funkcja Wi-fi jest wyłączana zawsze, gdy urządzenie przechodzi w tryb gotowości. Uwaga]: jeśli chcesz, aby funkcja Wi-Fi była aktywna również w trybie uśpienia tabletu, zaznacz opcję "Nigdy" (patrz obrazek poniżej):

12 3.5 Ethernet Aby włączyć Ethernet, kliknij znacznik tej funkcji tak, aby przełączyć go do pozycji ON ("Wł."). 3.6 Bluetooth Kliknij znacznik Bluetooth tak, aby przełączyć go do pozycji ON ("Wł."). W ten sposób włączona zostanie funkcja Bluetooth. System automatycznie wyszuka wszystkie dostępne w pobliżu urządzenia Bluetooth. Opcja "Niewidoczny dla innych urządzeń Bluetooth" oznacza, że tablet nie jest wykrywany przez inne urządzenia Bluetooth, jednak sam wciąż ma możliwość wyszukiwania i łączenia się z nimi.

13 Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji Bluetooth zalecana jest zmiana nazwy tabletu. W prawej górnej części ekranu widoczna jest ikonka. Kliknij ją, a następnie z opcji, które się pojawią wybierz "Zmień nazwę tabletu" i wprowadź nową nazwę: Kliknij nazwę urządzenia, z którym chcesz nawiązać połączenie Bluetooth. Tablet wyświetli interfejs jak na obrazku poniżej:

14 Kliknij "Paruj", aby połączyć tablet z wybranym urządzeniem Bluetooth. Wyświetlony zostanie interfejs jak na obrazku niżej: Opcja "Widoczny tylko dla urządzeń powiązanych" oznacza, że tablet wykrywany jest jedynie przez skojarzone ("sparowane") z nim urządzenia. Opcja "Widoczny dla wszystkich urządzeń Bluetooth" oznacza, że tablet wykrywany jest przez wszystkie znajdujące się w jego zasięgu urządzenia Bluetooth.

15 Aby zakończyć połączenie Bluetooth z danym urządzeniem, kliknij ikonę, a następnie "Rozłącz". Po wykonaniu tej czynności możliwe jest ponowne powiązanie tabletu z innymi dostępnymi urządzeniami Bluetooth. Aby wyłączyć funkcję Bluetooth, kliknij jej znacznik tak, aby przełączyć go do pozycji OFF ("Wył."). 3.7 Wykorzystanie miejsca na dysku Kliknij tę opcję, aby wyświetlić informacje odnośnie ilości zajmowanego przez aplikacje miejsca na dysku.

16 Więcej: Możliwość ustawienia "Trybu samolotowego", "VPN", "sieci komórkowych" itp. Jeśli chcesz korzystać z Internetu za pośrednictwem 3G, w pierwszej kolejności wyłącz WiFi oraz Ethernet (jeśli są aktywne), a następnie podłącz wtyczkę 3G z kartą SIM do portu USB tabletu. Po podłączeniu wtyczki, tablet rozpocznie proces łączenia z siecią 3G (może on potrwać około 1 minuty), a na ekranie pojawi się ikonka połączenia 3G. 3.8 Dźwięki i wyświetlacz Dźwięki:

17 Głośność: Ustawienia głośności muzyki, wideo, gier i innych multimediów, a także powiadomień oraz budzika. Dźwięk sygnału połączenia oraz powiadomień: wybierz dźwięk sygnału połączenia oraz powiadomień (komunikatów systemowych, operacji, wkładania / wyjmowania karty SD). Uwaga :dźwięki powiadomień, operacji wyboru, komunikatów o karcie SD itp są używane w systemie telefonii komórkowej, natomiast w przypadku tabletu, są one ustawione domyślnie. Dźwięk przycisków: Możliwość włączenia / wyłączenia dźwięku przycisków. Dźwięk blokady ekranu: Możliwość włączenia / wyłączenia dźwięku blokady ekranu. Wyświetlacz:

18 Jasność: Dostosowywanie jasności wyświetlacza. Tapeta: Wybierz tapetę z Galerii obrazów, z sieci lub dostępnych plików tapet. Tryb gotowości (uśpienia): W przypadku niewykonywania przez użytkownika żadnych operacji, urządzenie automatycznie przełączy się do trybu gotowości (ekran wyłączy się) po upływie określonego w ustawieniach okresu czasu (15s/30s/1min/2min/5min/10min/30min). Rozmiar czcionki: Użytkownik ma możliwość wyboru rozmiaru wyświetlanej czcionki (mała, zwykła, duża, bardzo duża). Kalibracja akcelerometru: W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości akcelerometru istnieje możliwość jego kalibracji. Uwaga : Niektóre gry wymagają użycia funkcji akcelerometru. Jeśli akcelerometr działa nieprawidłowo, sprawdź czy w lewym dolnym rogu ekranu znajduje się ikonka. Jeśli tak, kliknij ją. Wyświetlone zostaną dwie opcje: "Rozciągnij, aby dopasować do ekranu" oraz "powiększ, aby dopasować do ekranu". Wybierz jedną z nich, w zależności od potrzeby tak, aby prawidłowo dopasować okno gry do wielkości ekranu. 3.9 Pamięć masowa i bateria Pamięć masowa: sprawdzanie dostępnego miejsca w pamięci masowej.

19 Bateria: wyświetla informacje o poziomie energii baterii Aplikacje Opcje te umożliwiają zarządzanie oraz wyświetlanie informacji na temat aplikacji.

20 Pobrane:Wyświetla listę pobranych aplikacji. Na karcie SD: Wyświetla listę aplikacji zapisanych na karcie SD. Otwarte: Wyświetla listę otwartych aplikacji. Klikając na daną otwartą aplikację, można sprawdzić jej postęp oraz status usługi. Wszystkie:Wyświetla listę wszystkich aplikacji. Kliknij daną aplikację, aby wyświetlić informacje o numerze wersji, ilości zajmowanego miejsca na dysku, rozmiarze pamięci podręcznej, prawach dostępu itp Usługi lokalizacji Usługa lokalizacji Google: Po aktywowaniu tej funkcji, aplikacje korzystać będą z danych pobranych za pośrednictwem Wi-Fi oraz sieci komórkowych, w celu określenia przybliżonej lokalizacji użytkownika.

21 Lokalizacje i Wyszukiwarka Google: Pozwól usługom Google wykorzystywać swoją lokalizację dla usprawnienia wyników wyszukiwania oraz korzystania z różnego rodzaju usług Bezpieczeństwo Zabezpieczenia ekranowe: (1)blokada ekranu:wybór trybu odblokowania ekranu. (2)informacja użytkownika: Ustawienia informacji o użytkowniku, która pojawi się po zablokowaniu ekranu. (3)hasła: Wyświetlanie / ukrywanie znaków podczas wprowadzania hasła. Opcje administartorów: (1)Administrator urządzenia: Wyświetlanie / usuwanie administratorów. (2)Aplikacje z nieznanych źródeł: Blokowanie / odblokowanie możliwości instalacji aplikacji firm trzecich (które nie zostały kupione / pobrane ze sklepu Android). Magazyn danych logowania: (1)Zaufane poświadczenia: Wyświetlanie poufnych certyfikatów CA. (2)Instalacja z karty SD: Instalacja certyfikatu z karty SD. (3)Usuwanie certyfikatów: Usuń wszystkie certyfikaty Język i metoda wprowadzania Tutaj użytkownik może dostosować preferowany język, region językowy, typ klawiatury oraz opcję autokorekty.

22 Język:Wybierz język menu. Sprawdzanie pisowni:włączanie / wyłączanie korekty podczas wprowadzania tekstu. Osobisty słownik: Kliknij przycisk "Dodaj" w prawym górnym rogu ekranu, aby dodać słowa i stworzyć własny słownik. Klawiatura i metoda wpisywania: Możliwość skonfigurowania opcji dostępnych na urządzeniu metod wprowadzania znaków Przywracanie danych i resetowanie Tworzenie kopii zapasowych i Reset: (1)Kopia zapasowa danych: Możliwość utworzenia kopii zapasowej danych aplikacji, haseł Wi-Fi i innych ustawień oraz zapisania jej na serwerze Google.

23 (2)Archiwizacja konta: Możliwość utworzenia kopii zapasowej prywatnych skrzynek. (3)Automatyczne przywracanie: w przypadku reinstalacji aplikacji, przywrócone zostaną zapisane w kopiach zapasowych dane oraz ustawienia. Dane personalne: Przywracanie ustawień fabrycznych: Kasowanie wszystkich partycji oraz zapisanych w tablecie danych użytkownika Dodawanie konta: Zarządzanie kontami oraz synchronizacja informacji.kliknij napis "Dodaj konto" w prawym górnym rogu ekranu, aby utworzyć konto Google, firmowe lub konto Data i godzina

24 Automatyczne określanie daty i godziny: Funkcja automatycznego pobierania informacji na temat czasu z sieci. Automatyczne określanie strefy czasowej: Funkcja automatycznego pobierania informacji na temat strefy czasowej z sieci. Ustawienia daty Ustawienia godziny Wybór strefy czasowej 24-godzinny format wyświetlania godziny Wybór formatu daty 3.17 Dostępność Duża czcionka: wybierz, aby powiększyć czcionkę Automatyczne obracanie ekranu: jeśli funkcja automatycznego obracania ekranu jest włączona, interfejs na ekranie tabletu będzie obracany automatycznie (zgodnie z kierunkiem obrotu samego urządzenia). Szybkie uruchamianie: zaznacz tę opcję, aby przyspieszyć uruchamianie systemu. Tryb pracy: dostępne są trzy opcje trybu pracy tabletu: "Zrównoważony", "Priorytet oszczędzania energii" oraz "Priorytet wydajności". 1)Zrównoważony: Tablet dostosuje swe opcje tak, aby znaleźć kompromis pomiędzy wydajnym korzystaniem oraz oszczędzaniem energii. Sugerowane jest aktywowanie właśnie tej opcji trybu pracy. 2 Priorytet oszczędzania energii: W trybie tym zużycie energii jest relatywnie niskie, jednak w przypadku uruchomienia aplikacji lub wykonywania czynności wymagających większego zużycia energii, tablet może wykazywać nieprawidłowości w działaniu. Nie zaleca się używania tego trybu. 3)Priorytet wydajności: W przypadku wyboru tego trybu praca tabletu odznacza się najwyższą wydajnością, jednak ze względu na duże zużycie energii, poziom energii baterii spada w bardzo szybkim tempie.

25 [Uwaga]: W przypadku niektórych gier lub programów, w celu zachowania poprawności ich działania, funkcja automatycznego obracania ekranu może pozostawać nieaktywna Opcje dewelopera Opcje te używane są przez deweloperów, np. automatyczna aktywacja trybu debugowania po podłączeniu urządzenia USB Informacje o urządzeniu

26 W zakładce tej użytkownik ma możliwość sprawdzenia statusu urządzenia, informacji prawnych, numeru modelu, wersji systemu Android, wersji jądra oraz numeru kompilacji. 4. Muzyka Kliknij, aby przejść do biblioteki utworów muzycznych. Pliki muzyczne mogą zostać posegregowane i wyświetlone według jednej z pięciu kategorii: wykonawca, album, utwór, lista odtwarzania oraz aktualne odtwarzanie. Kliknij na daną kategorię, aby wyświetlić listę utworów. Kliknij dowolny utwór lub folder, aby móc dodać je do listy odtwarzania, usunąć lub wyszukiwać, jak na obrazku poniżej:

27 Istnieje także możliwość odtwarzania muzyki w tle, podczas używania innych programów, np.: podczas przeglądania zdjęć / plików tekstowych / korzystania z Internetu lub słuchania muzyki. Podczas odtwarzania muzyki w tle w lewym górnym polu paska stanu wyświetlona jest ikonka. Wciśnięcie i przeciągnięcie ekranu w dół spowoduje wyświetlenie interfejsu jak na obrazku poniżej. Kliknięcie ekranu muzyki spowoduje powrót do interfejsu odtwarzania. 5. Pliki wideo oraz zdjęć Kliknij ikonkę biblioteki obrazów poniżej:, aby wyświetlić interfejs jak na obrazku

28 Odtwarzanie wideo Kliknij na folder z plikami wideo i odczekaj chwilę, aż system przeanalizuje jego zawartość. Po zakończeniu tego procesu kliknij, aby rozpocząć odtwarzanie. Wyświetlony zostanie interfejs jak na obrazku poniżej: Przeglądanie obrazów Kliknij na folder z plikami obrazów (jak na obrazku poniżej):

29 Kliknij ikonę w prawym górnym rogu ekranu, aby wyświetlić listę możliwych operacji: pokaz slajdów, edycja, obrót w lewo, obrót w prawo, przycinanie, ustawianie obrazu jako tła pulpitu, wyświetlanie szczegółów pliku itp.

30 6. Owl Player Owl Player jest funkcjonalnym odtwarzaczem wideo, który daje użytkownikowi możliwość odtwarzania w kilku oknach jednocześnie. Kliknij ikonkę, aby otworzyć odtwarzacz Owl Player:

31 Lista plików może zostać wyświetlona w jednym z czterech trybów: Galeria, Folder, Ulubione oraz Aktualna lista. Wybierając dany tryb użytkownik ma dostęp do różnych plików wideo. Kliknij dany plik wideo, aby go odtworzyć. Kliknij ikonkę w prawym górnym rogu ekranu: Z okna opcji, które się pojawi, wybierz "Ustawienia", aby skonfigurować opcje odtwarzania.

32 7. Przeglądarka internetowa Aby przeglądać strony internetowe kliknij ikonkę Przeglądarki. Przed rozpoczęciem korzystania z Internetu upewnij się, że zostało ustanowione połączenie z siecią Wi-Fi, 3G lub Ethernet. Okno przykładowej przeglądarki przedstawione jest na poniższym obrazku: Kliknij przycisk w prawym górnym rogu ekranu, a następnie z okna opcji, które się pojawi, wybierz "Ustawienia", aby przejść do zaawansowanej konfiguracji.

33 9. Kamera Kliknij, aby otworzyć interfejs cyfrowej kamery (aparatu): Przełączanie trybów kamery przedniej i tylnej Kliknij, aby zrobić zdjęcie Tryb zdjęć, tryb wideo, tryb zdjęć panoramicznych Aby wykonać zdjęcie panoramiczne, wybierz tryb zdjęć panoramicznych, kliknij przycisk migawki i zacznij wolno przesuwać obiektyw kamery z lewej strony do prawej (lub odwrotnie):

34 Kliknij,aby przeglądać zdjęcia Przykładowe zdjęcie panoramiczne: 10. Tablet umożliwia użytkownikowi wysyłanie oraz odbieranie wiadomości . Aby móc wysyłać oraz odbierać wiadomości , kliknij ikonkę następnie wprowadź swój login i hasło., a

35 11. Sklep z aplikacjami Użytkownik ma możliwość pobrania aplikacji z internetowego sklepu a następnie zainstalowania ich na swoim tablecie. Po nawiązaniu połączenia z siecią kliknij sklepu z aplikacjami:, aby przejść do strony głównej Widocznych jest tutaj 5 zakładek z aplikacjami do pobrania: Kategorie, Polecane, Top darmowe, Top darmowe nowości oraz Najbardziej Popularne.

36 12. Kalendarz Aby otworzyć aplikację Kalendarza, kliknij : Aby skonfigurować opcje Kalendarza, np dźwięk przypomnienia, otwórz kolejno: Ustawienia - Ustawienia zaawansowane. Dodawanie wydarzenia: Kliknij "Dodaj nowe wydarzenie", a następnie wprowadź jego dane, takie jak: nazwa, czas, lokacja, opis, opcje powtarzania oraz czas przypomnienia. Interfejs dodawania wydarzenia widoczny jest na poniższym obrazku:

37 12. Zegar Aby wyświetlić interfejs zegara (patrz obrazek poniżej), kliknij ikonkę. Kliknij "Ustaw budzik", aby zaprogramować budzenie.

38 User Manual

39 Declaration 1. The information in this manual may not, except under written license by The Company, be copied, transmitted, distributed, or stored. 2. Although efforts have been made for correctness and completeness during the preparation of the manual, there is no guarantee that this manual is free from any error or omission. The Company assumes no reliability regarding the errors or omissions that might exist in the manual. 3. For sustainable development, The Company reserves the right to modify and improve any product described in this manual without prior notice. 4. In any case, we are not liable for any loss of data or income or any special, incidental, consequential, or indirect damages whatsoever, whether that loss howsoever caused. Precautions Note: This manual includes some important instructions and safety information about how to use the product correctly to avoid the injury and damage to the tablet. Before using the tablet, make sure to read and understand this user manual thoroughly. Avoid using tablet at very high temperatures (over 95 F) or very low temperatures (below 23 F). Do not use the tablet in extremely hot, humid, and/ or dusty environments. Handle your tablet with care. Do not shake the tablet violently. Do not drop, throw, bend, puncture, or place heavy objects on the tablet. Do not puncture the screen. Avoid contact with chemicals such as benzene, gasoline, paint thinner, etc. Do not clean the device with isopropyl alcohol or any other harsh cleaning product, as this may damage the device. Do not use the tablet close to magnets or any other object with a strong magnetic field, electric field, etc. Keep away from direct sunlight or heating appliances. Do not intend to dissemble, repair, or modify the tablet. Non-authorized persons are forbidden to disassemble or repair the tablet. Do not use the device while operating heavy machinery, a motor vehicle, or while walking in traffic, as an accident may occur. Do not use the tablet where electronic devices are not permitted (i.e. on an airplane). Avoid using the tablet on high volume, as this can cause hearing loss. Dispose of scraped packing, batteries, and old electronic products properly for environment protection purpose. Charge the tablet if the following occurs: o The battery icon shows no power. o The tablet shuts down by itself and will not restart. o There is no response from the menu icon. Do not stop the tablet while updating, processing, uploading, or downloading, as this may damage the software.

40 Losses of internal storage or memory caused by damage, maintenance, or other reasons by the user are not the responsibility of the company. Use the tablet according to the manual to prevent this from happening. Data can only be transferred through the USB drive. The company retains the right to improve products without prior notice when the design or small details are changed This device is not waterproof. Avoid exposing tablet to water, including small droplets or splashes. Do not place objects filled with water, such as glasses, vases, ect., on the device. To completely disconnect the device from a power input, the AC/DC adaptor of the device must be disconnected from the device. The AC/DC adaptor of device should not be obstructed and/ or should be easily accessible while in use.

41 1.1 Touch screen This device includes a 7 capacitive touch LCD screen. To perform any operation on this device, you must click or drag within the touch screen area. 1.2 Power On/ Off Power On: Press and hold the power button, and the device will show the startup picture, followed by the menu. Power Off: Press and hold the power button to turn the tablet off. A dialog box saying, Power Off will then appear. Click on Power Off to turn off the device. Power saving standby: on power on state, press Power key to enter lock power saving standby state, then press Power key again to lighten the screen, unlock the screen according to the indication. Note : 3. In the case of low battery, the device will shut off automatically. 4. After improper shutdown, if you want to restart the device, the machine will scan and repair the disk as needed. If this is the case, a progress bar will pop up on the screen. Key N o. Name Function Definition 1 Power (1)Press and hold to turn on/turn off the player (entering power off interface prompt) (2)Press and hold for 8 seconds to reset player (3)Press to turn on/turn off the screen, entering lock screen standby mode. Touch operation N o. Name Function Definition 1 Short A touch that is shorter than 1.2 seconds and mainly used in touch selecting, confirming, ect. 2 Long touch A touch that is longer than 1.2 seconds. 3 Slide/Drag Used to identify the direction of a touch when moving a picture, operation page turning, dragging, ect. 4 Handwritin g identificatio Used to write on the tablet. n 5 Virtual keyboard Functions as a keyboard. Note : It is not recommended to reset the device often, as it may cause damage. 2. Getting Started 2.1 Charging the Battery When you use the device for the first time, it is important to fully charge the battery. You will need to connect the device to the charger for at least 6 hours.

42 Note : Standard charge needed. When connected to the charger, the battery icon will appear at right bottom corner of screen. You can check the volume and charge status by dragging status bar upward. Once fully charged, the battery icon will light up green. In order to extend the battery s life, it is recommended to charge the device only when the battery is low. Note : 3. If the device is not used for an extended period of time, it is recommended that the battery is recharged monthly to avoid damage to the device resulting from an exhausted battery. 4. If the battery is completely exhausted, the device will need to charge for a short period of time before the battery can support starting up. 2.2 Connecting to your computer To connect the tablet to your computer, use the USB cable. Once connected, the device will show the icon and message USB connected, Drag upward the status bar at right bottom corner, click Turn on USB storage, the device will show the following screen: Click the 'Turn on USB storage button. The computer will recognize the tablet as a removable disk. Press the Turn off USB storage to disconnect the tablet from the computer. 3. Adjust Tablet Settings 3.1 Main screen description The main screen will look like the below picture after turning on the device:

43 On the main screen, you can manage the software icons. An icon will become bigger after being pressed and held for 3 seconds; after this, you can drag and move the icon to anywhere you would like. To delete an icon: press and hold an icon, then drag the icon to the trash bin on the screen. Slide the screen leftward or rightward fast, it supports three main screens altogether. Click the icon on the upper right side of main screen, and the main menu popped up. All the applications listed on the main menu, you can slide the screen leftward or rightward to check.

44 Click home icon to switch to main screen. To add an apps on main screen: press and hold the icon on the main manu, the icon will appear on main screen. 3.2 Status bar description On the bottom of screen status bar, there are six operation icons on the left side: Icons Implications Backup soft key Return back to the previous screen; its function is similar to a BACK key Home soft key Return back to the main screen; its function is the same as a HOME key. Shortcut key Volume key Lists the most commonly used applications and its icon; click on the icon to go directly to an ap. Reduce volume Volume + key Increase volume Screenshot key Click to take a screenshot of the current screen.

45 The icons on the right side display the current status information of the device: Icons USB connecting state USB debugging state SD card connecting state Implications Displays the USB connecting status Displays whether it connected the USB debugger. It alerts the user when the SD card is removed. Time Displays the current time wi-fi Battery Shows when the device is connected to the internet via Wi-Fi. The more bars shown, the stronger the connection is. Shows the status of battery or charging state. 3.3 Basic Settings Settings: Click the settings icon on the main menu to set applications, date and time, configuration, network connection and etc.

46 3.4 Wifi connection (1)Join Wi-Fi network: Click on/off to turn on Wifi. When ON appears, it means Wifi was turned on. Device detects the network within communication range for a while, then choosing a network, if it needs, inputting password. ( 2 ) Add new network by click +, input network SSID, select a security type, input password and then click Save to save the new network. (3)After device connects to a Wi-Fi network, the right side of screen status bar signal will display intensity, the more the cell is, the stronger the signal is. (4)Once joining a Wi-Fi network manually, when the network is within communication range, device will join this network automatically. (5)If there are multiple networks used before are within communication range, then device will join the last used network. (6)click on/ff to turn off the Wi-Fi. When OFF appears, it means Wifi was switched off. Wifi advanced setting: Click the icon menu: upper right side, choose Advanced on the popped up

47 Enter the following interface: Keep the wifi connected during sleep: 1)always: It means the wifi is still on during sleep. 2)only when plugged in: It means only for charging state during sleep, the wifi will keep on, otherwise it will shutdown automatically. 3)never: It means during sleep, wifi will open all the time, it won t shutdown automatically. Note :If you need the wifi keep working during sleep, please select Never, shown as follows:

48 3.5 Ethernet Click Ethernet on/off button to turn the Ethernet on or off. 3.6 Bluetooth Click on/off to turn the Bluetooth on. When ON appears, it means Bluetooth was turned on. Device will automatically search and show the available Bluetooth devices nearby. Not visible to other Bluetooth device means the tablet is not visible to other Bluetooth devices, but the tablet can still search, find and pair with other Bluetooth devices.

49 It is strongly recommended to rename and identify your tablet before using Bluetooth. Click the icon upper right side, click Rename tablet on the popped up menu, and input the new name: Click the Bluetooth device you intended to connect, device starts to pair and show dialog box below: Click Pair to connect tablet with selected Bluetooth device, device shows screen below:

50 Only visible to paired devices means tablet can only be visible to the paired device. Visible to all nearby Bluetooth devices means tablet is visible to all nearby Bluetooth devices. Click icon to pop up the manu below, click unpair to disconnect tablet with paired Bluetooth device. After unpair, tablet is ready to pair with other new available Bluetooth devices.

51 Click on/off to turn the Bluetooth off. When OFF appears, it means Bluetooth was switched off. 3.7 Data Usage Click date usage to view of the status of the storage space used by apps. More: Set Airplane Mode, VPN, Mobile network and etc. If you need to surf the Internet by 3G, first you need to shutoff WIFI and Ethernet (if it opened), then plug the 3G dongle with SIM card to tablet USB port. The tablet will link network automatically, after linked, the 3G logo will appear on system menu, all linked process may last 1min. 3.8 Sounds and Display Sounds:

52 Volume: set the volume of music, video, game and other medias. And also the volume of setting notifications, alarm clock. Ringtone and notification: choose the ringtone and notification warning tone(prompt tone of sending system notification, operation dial plugging in or out the SD card). Note :notification sound, operation selection, SD card notification and etc are used in mobile phone system, but in MID device, they are default. Touch sounds: Whether sending out prompt tone when you touch it. Screen lock sound: Whether sending out prompt tone when you lock the screen. Display: Brightness: set the brightness of screen. Wallpaper: we can choose wallpaper from the live wallpaper, picture library and normal wallpaper.

53 Sleep: Setting that if there is no operation in a span (15s/30s/1min/2min/5min/10min/30min), MID will sleep automatically, and the display backlight will be auto off to save battery. Font size: setting displayed font size(small/normal/big/oversize ). Accelerometer calibration: if you find the accelerometer has some deviation, you can calibrate it from here. Note :Some games which are related to accelerometer, if you find out the accelerometer become invalid, you can check whether there is icon on the left lower side of screen. If there is, then click it, popped up two options stretch to fill in the screen and zoom to fill in the screen. Then you can choose the mode adapt to game. 3.9 Storage & Battery Storage: view of the available storage space.

54 Battery: showing information of spare power of battery Apps You can check and take operation in intrasystem applications.

55 Downloaded:List the information of downloaded applications On SD card: List the storage apps information of SD card. Running: List the running apps information. Clicking some running program, you can check its progress and service further. All:List all application information of android. Click a certain program, then you can check information of its version number storage space cache size access right and etc Location services Google s location service: Let apps use data from sources such as Wi-Fi and mobile networks to determine your approximate location. Location and Google search: Let Google use your location to improve search results and other services Security

56 Screen security: (1)screen lock:choose the unlock mode when screen lock. (2)owner information: Set the owner information which displayed when the screen lock. (3)passwords: Whether display the characters when inputting password. Device administration: (1)Device administrator: View or deactivate device administrators. (2)Unknown sources: Whether this option setting permits installing the applications which don t purchase from Android market. Credential storage: (1)Trusted credentials: Display confidential CA certification. (2)Install from SD card: Install certification from SD card. (3)Clear evidence: Delete all certifications Language and Input Manage the language (language and region), text input, and automatic correction options:

57 Language:Choose the language which screen displayed. Spelling checker:input characters whether open correction. Personal dictionary:click the ADD button on the upper right side of screen; you can add vocabularies to create your own dictionary. Keyboard and input: this option list the input installed in MID, you can do some related settings to each input Backup & reset Backup and reset: (1)Backup my data: Back up app data, Wi-Fi passwords, and other settings to Google servers. (2)Backup account: Back up to debug-only private cache.

58 (3)Automatic restore:when reinstalling an app, restore backed up settings and data. Personal data: Factory data reset: Erase all data partition; clear all user data in tablet Add account: Manage accounts and synchronize information. Clicking ADD an ACCOUNT on the upper right side of screen, you can add Google account company account or account Date and Time Automatic date and time: the time keeps pace with network.

59 Automatically ensure time zone: it keeps pace with network. Set date. Set time. Select time zone. Use 24-hour format. Select date format 3.17 Accessibility Large font:select whether need to enlarge font Autorotation screen: when rotate the MID, whether the image rotate at the same time to adapt watching. Quick boot: ticking this will speed up booting. Running mode: there are three options, including performance balanced power saving prior and performance prior. 1)performance balanced: MID will adjust power consumption and performance to make both of that balance. Suggest you to use this option. 2)power saving prior: The power consumption of MID is relatively small, so it saves power, but it will lead some scene, which power consumption is large, can not use normally. Not suggest users to use. 3)performance prior: If you choose this option, the performance of MID will be the best, but because of the large power consumption, the power will be consume easily.

60 Note :When you running some applications or games, in order to display effectively,rotating may be forbidden Developer options This option only used by developers, such as auto-open debug mode after USB is connecting About tablet

61 On this option, you can check status of MID, legal information, MID model number, Android version, kernel version and build number. 4. Music Click to enter the following music library, all the music file listed separately on the basis of Artists, Albums, Songs, play list and now playing, click any sort to enter the list. Long press any song or folder name, you can add them to play list, delete them and search them, show as follows:

62 You can play the music when you use the other applications. Such as: while browse pictures/read txt/surf the internet, while listen to music. When it is playing music background, upper left side of status bar displays, pressing and dragging downward, the screen displays as follows, click the music and back to music playing interface. 5. Video & Picture Click the Gallery icon, entering:

63 Video play Click video folder, and wait a minute. After analyzing, click to start play, displaying as follows: Picture play Choose picture folder, shown as the following screenshot:

64 Click the upper right side icon,you can choose operation of playing slideshow, edit, Rotate left, Rotate right, Corp, Set picture as, Details per picture below.

65 6. Owl Player Owl player is a featured video player, and it supplies a brand new window play mode playback simultaneous of multi-window. Click the icon, enter the Owl player:

66 There are four modes in list: Gallery, Directory, Favorite and Played. Users can play different file by entering different mode. Click and play the video. Click the upper right side icon : Selecting setting on popped up menu, you can enter setting interface to set all options:

67 7. Web Browser Open the browser, enter webpage. Before surfing the Internet, ensuring your MID has been linked the Wifi 3G or Ethernet. Webpage browser interface, such as visit Yahoo: Click the button on the upper right side of web, choosing setting on the last option of popped up menu to do advance setting.

68 9. Camera click,you can enter the camera application. Switching front and back lens if available Click to start taking photos Picture, Videotape, Pan-shot select pan-shot, click photograph key, move the lens leftward or rightward slowly to take photos:

69 Click to view the pictures Pan-shot s effect picture: 10. You can send or receive s in MID. Click icon send s., and login your account and password, then you can

70 11. Play Store You can download applications from play store and then install them on your MID. When the WIFI is linked, click play store icon interface of play store:, you can enter the main There are five sections on Play Store for users to download, they are Categories, Home, Top Free, Top New Free, Trending. 12. Calendar

71 Click calendar,enter Calendar: You can set calendar remind tone and other related settings via <setting-more setting> Add agenda: start to set agenda by <set-new agenda>, the option you can set including: event name time location description repeat time and remind. At this time, screen display as follows: 12. Clock

72 Click clock,clock interface will appear: Click Set alarm to set clock:

73 Uživatelský manuál

74 Prohlášení 1. Informace, obsažené v tomto manuálu nesmějí být, s výjimkou písemného souhlasu společnosti, kopírovány, vysílány, šířeny nebo uchovávány. 2. I přes všechnu snahu o správnost a úplnost při přípravě tohoto návodu, nelze zaručit, že neobsahuje chyby nebo opomenutí. Společnost nepřebírá odpovědnost za chyby nebo opomenutí, která by se mohla v tomto návodu vyskytnout. 3. Pro udržitelný rozvoj si společnost vyhrazuje právo na změnu a zlepšení produktu, popsaného v tomto návodu, bez předchozího upozornění 4. v žádném případě neručíme za jakoukoliv ztrátu dat a zisků, ani za zvláštní, náhodné, přímé či nepřímé škody vzniklé při ztrátě dat, vzniklé jakýmkoli způsobem. Upozornění Poznámka: Tento manuál obsahuje důležité pokyny a bezpečnostní informace jak výrobek používat tak, aby se zabránilo poškození tabletu a zraněním. Před použitím tabletu se ujistěte, že jste porozuměli informacím v tomto manuálu. Tablet nepoužívejte při příliš vysokých (přes 95 F) nebo příliš nízkých teplotách (pod 23 F). Také tablet nepoužívejte v extrémně horkém, vlhkém a nebo prašném prostředí. S tabletem zacházejte opatrně. Vyvarujte se prudkých otřesů. Nepouštějte jej, neházejte s ním nebo jej neohýbejte, ani na něj nepokládejte těžké předměty. Obrazovku nepropichujte. Zabraňte kontaktu s chemikáliemi, jako jsou benzín, ředidla, benzen apod. Zařízení nečistěte isopropylalkoholem ani jiným drsným čistidlem, hrozí jeho poškození. Tablet nepoužívejte blízko magnetů nebo jiných předmětů se silným magnetickým polem, elektrickým polem apod. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu svitu nebo zdrojům tepla. Nerozebírejte jej, neopravujte ani neupravujte. Neoprávněné osoby nesmí tablet rozebírat nebo opravovat. Tablet nepoužívejte při práci s těžkými stroji, motorovými vozidly nebo při chůzi v dopravě, hrozí nebezpečí nehody. Nepoužívejte jej v místech, kde je používání elektronických zařízení zakázáno (např v letadle). Nepoužívejte příliš vysokou hlasitost, hrozí poškození sluchu. Obaly, akumulátory a starou elektroniku předejte do tříděného odpadu, ochráníte tak životní prostředí. Tablet nabijte v následujících případech: o Ikona akumulátoru ukazuje nedostatek energie. o Tablet se sám vypne a nejde znovu zapnout. o Ikony v menu nereagují. Tablet nevypínejte, pokud provádíte aktualizace, probíhá zpracování, nahrávání nebo stahování. Hrozí poškození software.

75 Za ztráty dat z interního úložiště nebo paměti poškozením, údržbou nebo z jiných příčin způsobených uživatelem, nenese společnost zodpovědnost. Tablet proto používejte v souladu s manuálem. Data mohou být přenášena pouze přes USB. Společnost si vyhrazuje právo na zlepšování produktu, změny designu nebo změny malých detailů bez předchozího upozornění. Zařízení není voděodolné. Zamezte styku tabletu s vodou včetně malých kapek. Na zařízení nepokládejte předměty naplněné vodou, jako třeba sklenice, vázy apod. Pro úplné odpojení zařízení od napájení odpojte od něho také AC/DC adaptér. AC/C adaptér nesmí být blokován a je nutné, aby byl snadno přístupný.

76 1.1 Dotyková obrazovka Toto zařízení je vybaveno 7" kapacitní dotykovou LCD obrazovkou. Provádění jakýchkoliv operací na tabletu probíhá pomocí klepnutí nebo tažení v dotykové oblasti této obrazovky. 1.2 Zapnutí/vypnutí Zapnutí: Stiskněte a podržte tlačítko napájení, zobrazí se úvodní obrázek a po té menu. Vypnutí: Tablet vypnete stiskem a podržením tlačítka napájení. Objeví se dialogové okno s nápisem "Power Off" (vypnout). Klepnutím na "Power off" (vypnout) se tablet vypne. Úsporný pohotovostní režim: při zapnutém stavu stiskněte klávesu napájení pro spuštění zamknutého úsporného pohotovostního režimu. Pak stiskněte tlačítko napájení pro zesvětlení obrazovky a její odemčení v závislosti na indikaci. [Poznámka]: 5. Když je akumulátor vybitý, zařízení se samo vypne. 6. V případě nesprávného vypnutí se po zapnutí v případě potřeby spustí kontrola a oprava disku. V takovém případě se na obrazovce objeví ukazatel průběhu této činnosti. Klávesa č. Název Popis funkce 1 Zapnutí (1) Stiskněte a držte pro zapnutí/vypnutí (přepnutí se do vypínacího rozhraní) (2)Stiskněte a držte po dobu 8s pro reset. (3)Stiskem zapnete nebo vypnete obrazovku, zpřístupníte pohotovostní režim uzamčené obrazovky. Dotykové ovládání č. Název Popis funkce 1 Krátký Dotek je kratší než 1,2 sekundy a používá se pro výběr, potvrzení dotek apod. 2 Dlouhý dotek Dotek je delší než 1,2 sekundy Operace posun/pota žení Rozpoznán í ručního psaní Virtuální klávesnice Používá se k určení směru dotyku při přesouvání obrázku, otáčení stránek, potažení apod. Používá se pro psaní. Funguje jako klávesnice. Poznámka : Nedoporučujeme zařízení resetovat příliš často, hrozí riziko poškození. 2. Začínáme 2.1 Dobíjení akumulátoru

77 Před prvním použitím zařízení je nutné akumulátor plně nabít. Nabíjení musí probíhat nejméně 6 hodin. [Poznámka]: Je nutné standardní nabíjení. Po připojení nabíječky se v pravém dolním rohu objeví ikona akumulátoru. Stav akumulátoru a jeho nabíjení zkontrolujete vytažením stavové lišty. Po úplném nabití akumulátoru jeho ikona zezelená. V rámci prodloužení životnosti akumulátoru doporučujeme nabíjet zařízení jen když je akumulátor vybitý. [Poznámka]: 5. Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, doporučujeme akumulátor jednou měsíčně nabít, abyjste zabránili poškození zařízení z důvodu vyčerpaného akumulátoru. 6. V případě, že je akumulátor zcela vyčerpán, je třeba jej chvíli nabíjet, než půjde zařízení zapnout. 2.2 Připojení k počítači Pro připojení tabletu k počítači použijte USB kabel. Po připojení zobrazí zařízení ikonu a zprávu USB connected (USB připojeno). Potáhněte stavovou lištu nahoru, klepněte na Turn on USB storage (zapnout USB úložiště) a zobrazí se tato obrazovka. Klepněte na tlačítko "Turn on USB storage (zapnout USB úložiště). Počítač rozpozná zařízení jako vyjímatelný disk. Stiskněte Turn off USB storage (vypnout USB úložiště) a odpojíte tak tablet od počítače. 3. Úprava nastavení tabletu 3.1 Popis hlavní obrazovky

78 Po zapnutí zařízení vypadá hlavní obrazovka takto: Na hlavni obrazovce můžete spravovat ikony softwaru. Ikona se stiskem zvětší, podržte ji na dobu 3 sekund, poté ji můžete tažením přesunout na libovolné místo. Postup pro vymazání ikony: stiskněte a držte ikonu a přetáhněte ji do odpadkového koše na obrazovce. Posuňte rychle obrazovku doleva/doprava, jsou podporovány tři hlavní obrazovky. Klepněte na ikonu na pravé horní straně hlavní obrazovky, vyskočí hlavní menu. Všechny aplikace, nacházející se v hlavním menu, můžete spravovat posunem obrazovky doleva nebo doprava.

79 Klepnutím na ikonu Domů přejdete na hlavní obrazovku. Postup pro přidání aplikace na hlavní obrazovku: v hlavním menu stiskněte a držte ikonu, objeví se na hlavní obrazovce. 3.2 Popis stavové lišty Na spodní části obrazovky se nachází stavová lišta, na levé straně se nachází šest ikon ovládání: Ikony Přiřazení Softwarová Návrat na předchozí obrazovku, funkce je stejná jako u klávesy ZPĚT klávesa Zpět Softwarová klávesa Domů Návrat na hlavní obrazovku, funkce je stejná jako u klávesy DOMŮ. Klávesa rychlé volby Klávesa hlasitost Zobrazí seznam nejčastěji používaných aplikací a jejich ikon; klepnutím na ikonu přejdete přímo k aplikaci. Snížení hlasitosti - Klávesa hlasitost Zvýšení hlasitosti +

80 Klávesa pro snímek obrazovky Klepnutím vytvoříte snímek aktuální obrazovky. Ikony na pravé straně obrazovky informují o aktuálním stavu zařízení: Ikony Stav USB připojení Stav USB ladění Přiřazení Zobrazuje stav připojení USB Zobrazí, je-li připojeno USB ladění. Stav připojení Upozorní uživatele, že je SD karta odebrána. SD karty Čas Zobrazuje aktuální čas wi-fi Akumulátor Zobrazí, jestli je zařízení připojeno k internetu přes Wi-Fi. Čím více čárek se zobrazí, tím je signál silnější. Zobrazí stav akumulátoru nebo stav dobíjení. 3.3 Základní nastavení Nastavení: Klepnutím na ikonu nastavení na hlavní obrazovce nastavíte aplikace, datum a čas, konfiguraci, připojení sítě atd.

81 3.4 Wifi připojení (1)Připojení k Wi-Fi síti: Pro zapnutí Wifi klepněte na "on/off" (zap/vyp). Poté, co se objeví ON je Wifi zapnuto. Zařízení vyhledá sítě v dosahu, vyberte požadovanou síť a v případě potřeby zadejte heslo. ( 2 ) Novou síť přidáte klepnutím na "+", zadejte SSID sítě, zvolte druh zabezpečení a heslo. Uložení sítě provedete klepnutím na "Save" (uložit). (3) Poté co se zařízení připojí k Wi-Fi síti, na pravé straně obrazovky zobrazí stavová lišta intenzitu signálu, čím více čárek, tím je signál silnější. (4)Jak už se jednou připojíte k Wi-Fi síti manuálně, zařízení se k ní připojí automaticky, pokud je v dosahu.

82 (5)Pokud je v dosahu více sítí, zařízení se připojí k poslední použité. (6)Klepnutím na OFF (VYP) Wi-Fi vypnete. Poté, co se objeví OFF je Wifi vypnuto. Rozšířená nastavení Wifi Klepněte na ikonu na horní pravé straně, zvolte Advanced (rozšířené) ve vyskakovacím menu: Vstoupíte na následující interface: Zachování wifi připojení během spánku: 1)vždy: Wifi je během spánku stále zapnuto. 2)pouze při zapojení: Při nabíjení během spánku je wifi stále

83 zapnuté, jinak se automaticky vypne. 3 ) nikdy: Během spánku je Wifi zapnuté po celou dobu. Nevypne se automaticky. Poznámka :Pokud potřebujete mít wifi připojenou i během režimu spánku, zvolte Never (nikdy), jak je ukázáno dále: 3.5 Ethernet Klepnutím na tlačítko Ethernet zap/vyp jej zapnete či vypnete. 3.6 Bluetooth Pro zapnutí Bluetooth klepněte na zap/vyp. Poté, co se objeví ON, je Bluetooth zapnuto. Zařízení automaticky vyhledá a zobrazí dostupná zařízení Bluetooth v okolí. Not visible to other Bluetooth device znamená, že tablet není pro ostatní Bluetooth zařízení viditelný, tablet ale stále může vyhledávat, nacházet a spárovat se s ostatními Bluetooth zařízeními.

84 Důrazně doporučujeme tablet přejmenovat a určit před tím, než Bluetooth použijete. Klepněte na ikonu na horní pravé straně, objeví se menu, kde klepněte na Rename tablet (přejmenovat tablet) a zadejte nový název. Klepněte na Bluetooth zařízení, ke kterému se chcete připojit, zařízení se začne párovat a zobrazí se toto textové okno:

85 Klepněte na Pair (párovat) pro propojení s požadovaným Bluetooth zařízením, zařízení zobrazí tuto obrazovku: Only visible to paired devices znamená, že je tablet pro párované zařízení viditelný. Visible to all nearby Bluetooth devices znamená, že je tablet viditelný pro všechny okolní Bluetooth zařízení. Klepnutím na ikonu se objeví toto menu, klepněte na "unpair" (zrušit párování) tablet odpojíte od Bluetooth zařízení, se kterým byl spárován. Po

86 zrušení spárování je tablet připraven pro spárování se s jiným dostupným Bluetooth zařízením. Klepnutím na zap/vyp Bluetooth vypnete. Poté, co se objeví OFF je Bluetooth vypnuto. 3.7 Využití dat Klepnutím na využití dat zobrazíte stav úložného prostoru využitého aplikacemi. Více Nastavení "Airplane Mode" (režim Letadlo), "VPN", "Mobile network" (mobilní síť) atd.

87 V případě surfování po Internetu na 3G síti nejdříve vypněte WiFi a Ethernet (pokud je zapnut), pak zasuňte 3G klíč se SIM kartou do USB portu v tabletu. Tablet připojí síť automaticky, poté se v menu systému objeví 3G logo, procesy s tím spojené mohou trvat až 1 minutu. 3.8 Zvuky a zobrazení Zvuky: Hlasitost: nastaví hlasitost hudby, videa, her a dalších médií. Také nastaví hlasitost nastavení oznámení, budíku. Vyzváněcí tón a upozornění: vyberte vyzváněcí a oznamovací tóny (tón oznámení systému, operace vytáčení, zasouvání nebo vysouvání SD karty). Poznámka :zvuk oznámení volba funkce oznámení SD karty atd. jsou používány u mobilů, ale v MID zařízeních jsou výchozí. Zvuky dotyků: Kdykoli při dotyku zazní tón. Zvuk zamknutí obrazovky: Kdykoli při uzamčení obrazovky zazní tón.

88 Displej: Jas: nastaví jas obrazovky. Tapeta: Můžete vybírat z Live wallpaper, knihovny obrázků a obyčejných pozadí. Spánek: Nastavíte, za jak dlouhou dobu nečinnosti (15s/30s/1min/2min/5min/10min/30min) se MID automaticky uspí a podsvícení se zhasne, aby se šetřila baterie. Velikost písma: Nastavení velikosti zobrazovaného písma (malý/normální/velký/nadměrně velké). Kalibrace akcelerometru: Pokud zjistíte, že má akcelerometr nějaké odchylky, zde jej můžete znovu kalibrovat. Poznámka :U některých her, které používají akcelerometer, nemusí fungovat, ověřte si jestli je v levém dolním rohu obrazovky jeho ikonka. Kliknutím na ikonu vyskočí nabídka dvou možností stretch to fill in the screen a zoom to fill in the screen. Vyberte režim, který bude hře vyhovovat.

89 3.9 Úložiště a akumulátor Úložiště: zobrazí dostupné úložné místo. Akumulátor: zobrazí informace o dostupné energii akumulátoru.

90 3.10 Aplikace Zde máte přehled o svých aplikacích. Staženo:Přehled informací o stažených aplikacích Na SD kartě: Přehled informací o aplikacích, umístěných na SD kartě. Spuštěné: Přehled o spuštěných aplikacích. Kliknutím na kterýkoli spuštěný program zjistíte jeho stav a další informace. Vše:Přehled všech informací o Androidu. Klikněte na vybraný program a zjistíte informace o jeho verzi, úložném prostoru, velikosti cache, přístupových právech atd Služba určování polohy

91 Služba určování polohy Google: Aplikace používá data ze zdrojů, jako je Wi-Fi a mobilních sítí k určení vaší přibližné polohy. Poloha and Google vyhledávání: Dovolte Google použít vaši polohu k vylepšení výsledků vyhledávání a dalším službám Zabezpečení Zabezpečení obrazovky: (1)zamknutí obrazovky:zvolte režim odemykání pro zamknutou obrazovku. (2)informace o majiteli: Nastavte informace o majiteli, které se zobrazí při zamknutí obrazovky. (3)přístupová hesla: Zvolte, zda zobrazovat znaky při zadávání hesla. Správce zařízení: (1)Správce zařízení: Zobrazit nebo deaktivovat správce.

92 (2)Neznámé zdroje: Tato možnost povoluje instalaci aplikací, které nepocházejí z Android Market. Úložiště pověření: (1)Důvěryhodná pověření: Zobrazí důvěrná pověření. (2)Instalace z SD karty: Instalační oprávnění pro SD karty. (3)Vymazat důkazy: Vymaže všechny certifikáty Jazyk a psaní Správa možnosti jazyka (jazyka a regionu), psaní textu a automatických oprav: Jazyk: Vyberte jazyk, který se zobrazí na obrazovce. Kontrola pravopisu:zkontroluje pravopis textu. Osobní slovník: Klikněte na tlačítko ADD (přidat) na pravé horní straně obrazovky a budete moci přidávat slova do osobního slovníku. Klávesa a psaní: tento seznam obsahuje informace o nainstalovaných vstupních zařízeních, zde můžete pro každý vstup provést vlastní nastavení Záloha a obnovení

93 Záloha a obnovení: (1)Záloha mých dat: Zálohuje data aplikací, hesla k Wi-Fi a další nastavení na servery Google. (2)Záloha účtu: Záloha do soukromé ladící cache. (3)Automatické obnovení: Při reinstalaci aplikací, obnově zálohovaných nastavení a dat. Osobní údaje: Obnovení výrobního nastavení: Vymaže všechny datové oddíly a všechna uživatelská data v tabletu Přidání účtu: Správa účtů a synchronizace informací. Kliknutím na "ADD an ACCOUNT" (přidat účet) na pravé horní straně obrazovky přidáte Google účet, firemní účet, nebo ový účet.

94 3.16 Datum a čas Automatický datum a čas Čas je udržován sítí. Automatické zjištění časového pásma: Nastavované internetovou sítí. Nastavte datum. Nastavte čas. Zvolte časové pásmo. Zvolte 24 hodinový formát. Zvolte formát data 3.17 Usnadnění

95 Velké písmo: Zvolte, pokud potřebujete zvětšit písmo Autorotace obrazovky: pokud otáčíte MID, obrázek se otáčí v ten samý okamžik tak, aby se přizpůsobil sledování. Rychlé spuštění: Zaškrtnutím zrychlíte spuštění. Provozní režim: máte tři možnosti, včetně "performance balanced", "power saving prior" a "performance prior". 1)performance balanced (vyvážený výkon): MID nastaví rovnováhu mezi spotřebou energie a výkonem. Doporučujeme používat tuto možnost. 2)power saving prior (priorita úspory energie): Spotřeba energie je u MID poměrně malá, takže i tak šetří energii. Používejte jen v případě, že potřebujete co nejdelší výdrž, nikoli při normálním používání. Nedoporučujeme používat tuto možnost. 3)performance prior (priorita výkonu): Pokud vyberete tuto možnost, MID bude podávat nejlepší výkon, ale za cenu vysoké spotřeby energie.

96 Poznámka :V případě, že máte spuštěné určité aplikace nebo hry, je pro lepší zobrazování rotace zakázána Vývojářské možnosti Tato možnost je používána pouze vývojáři, jako je automatické zapnutí ladícího režimu při připojení USB O tabletu Zde můžete zkontrolovat stav MID, právní informace, číslo MID modelu verzi Androidu, verzi kernelu a číslo sestavení. 4. Hudba Klepněte na pro vstup do hudební knihovny, zde jsou všechny hudební soubory rozděleny podle Artists (Umělci), Albums (Alba), Songs (Skladby),

97 play list a now playing (právě hraje), klepnutím na jakýkoliv z nich otevřete jejich seznam. Dlouhým stiskem názvu skladby nebo adresáře jej přidáte do playlistu, nebo jej vymažete či vyhledáte, jak je ukázáno zde: Při přehrávání hudby můžete používat další aplikace. Jako jsou: prohlížení obrázků/čtení textových souborů/surfování po internetu. Při přehrávání hudby na pozadí se na na horní levé straně stavové lišty zobrazuje, stiskem tažením dolů, se na obrazovce zobrazí následující, poklepejte na hudbu a návrat na rozhraní přehrávání hudby.

98 5. Video a obrázek Klepněte na ikonu Galerie Přehrání videa Klepněte na adresář videa a chvilku počkejte. Po analyzování klepněte na, spustí se přehrávání, viz níže:

99 Prohlížení obrázku Vyberte adresář s obrázky, zobrazí se jako na následujícím obrázku:

100 V pravé horní části klepněte na ikonu,a můžete zvolit operaci jako je spuštění prezentace, úprava, otočit doleva, otočit doprava, oříznout, nastavit obrázek jako.., Podrobnosti na obrázku níže. 6. Přehrávač Owl Přehrávač Owl je video přehrávač, a umožňuje zbrusu nový režim přehrávání přehrávání současně v několika oknech. Klepnutím na ikonu spustíte přehrávač Owl.

101 Na výběr jsou čtyři režimy: Galerie, Adresář, Oblíbené a Přehráno. Uživatel může přehrát různé soubory v různých režimech. Klepnutím video přehrajte. V pravé horní části klepněte na ikonu :

102 Vyberte setting (nastavení) z vyskakovacího menu, a dostanete se na do rozhraní volby všech možností: 7. Internetový prohlížeč Otevřete prohlížeč, objeví se internetová stránka. Před surfováním po internetu se přesvědčte, že MID bylo připojeno k Wifi 3G nebo Ethernetu. Rozhraní prohlížeče internetových stránek, např. s Yahoo:

103 Na pravé horní straně webu klepněte na tlačítko, vyberte setting (nastavení) z poslední volby zobrazeného menu pro provedení rozšířených nastavení. 9. Kamera Klepnutím na spustíte aplikaci kamera.

104 Př epínáte, pokud je to mož né, mezi př edním a zadním objektivem Klepnutím zač nete fotografovat Obrázek, Videokazeta, Panoramatický snímek volba panoramatického snímku, klepněte na klávesu fotografování, přesunujte pomalu objektiv doleva nebo doprava a fotografujte: Obrázek s panoramatickým efektem: Klepněte pro prohlíž ení obrázků

105 10. Můžete posílat nebo přijímat y. Klepněte na ikonu můžete posílat y., přihlaste se svým účtem a heslem, pak 11. Play Store Stahujte aplikace z Play store a instalujte je do svého MID. Při připojení WiFI klepněte na ikonu Play store rozhraní Play store:, ocitnete se v hlavním

106 Nachází se zde pět hlavních sekcí pro stahování, jsou to Categories, Home, Top Free, Top New Free, Trending. 12. Kalendář Klepnutím na kalendář jej otevřete: Zde nastavíte tón kalendářového připomínače a další příslušná nastavení pomocí<setting-more setting> (nastavení více nastavení).

107 Přidání agendy začněte s nastavením agendy <nastavit-nová agenda>, možnosti, které lze nastavit, zahrnují: název události čas místo popis čas opakování a připomenutí. V tuto chvíli se na obrazovce ukáže toto: 12. Hodiny Klepnutím na hodiny zobrazíte jejich rozhraní. Pro nastavení hodin klepněte na "Set alarm" (nastavit alarm).

108

109 Užívateľský manuál

110 Prehlásenie 1. Informácie, obsiahnuté v tomto manuáli nesmú byť, s výnimkou písomného súhlasu spoločnosti, kopírované, vysielané, šírené alebo uchovávané. 2. Aj napriek všetkej snahe o správnosť a úplnosť pri príprave tohto návodu, nemožno zaručiť, že neobsahuje chyby alebo opomenutia. Spoločnosť nepreberá zodpovednosť za chyby alebo opomenutia, ktoré by sa mohli v tomto návode vyskytnúť. 3. Pre udržateľný rozvoj si spoločnosť vyhradzuje právo na zmenu a zlepšenie produktu, opísaného v tomto návode, bez predchádzajúceho upozornenia. 4. V žiadnom prípade neručíme za akúkoľvek stratu dát a ziskov, ani za zvláštne, náhodné, priame či nepriame škody vzniknuté pri strate dát, vzniknuté akýmkoľvek spôsobom. Upozornenie Poznámka: Tento manuál obsahuje dôležité pokyny a bezpečnostné informácie ako výrobok používať tak, aby sa zabránilo poškodeniu tabletu a zraneniam. Pred použitím tabletu sa uistite, že ste porozumeli informáciám v tomto manuáli. Tablet nepoužívajte pri príliš vysokých (cez 95 F) alebo príliš nízkych teplotách pod 23 F). Tiež tablet nepoužívajte v extrémne horúcom, vlhkom alebo prašnom prostredí. S tabletom zachádzajte opatrne. Vyvarujte sa prudkých otrasov. Nepúšťajte ho, nehádžte s ním alebo ho neohýbajte, ani na neho neukladajte ťažké predmety. Obrazovku neprepichujte. Zabráňte kontaktu s chemikáliami ako sú benzín, riedidlá, benzén apod. Zariadenie nečistite izopropylalkoholom ani iným drsným čistidlom, hrozí jeho poškodenie. Tablet nepoužívajte blízko magnetov alebo iných predmetov so silným magnetickým poľom, elektrickým poľom apod. Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému žiareniu alebo zdrojom tepla. Nerozoberajte ho, neopravujte ani neupravujte. Neoprávnené osoby nesmú tablet rozoberať alebo opravovať. Tablet nepoužívajte pri práci s ťažkými strojmi, motorovými vozidlami alebo pri chôdzi v doprave, hrozí nebezpečenstvo nehody. Nepoužívajte ho v miestach, kde je používanie elektronických zariadení zakázané (napr. v lietadle). Nepoužívajte príliš vysokú hlasitosť, hrozí poškodenie sluchu. Obaly, akumulátory a starú elektroniku odovzdajte do triedeného odpadu, ochránite tak životné prostredie. Tablet nabite v nasledujúcich prípadoch: o Ikona akumulátora ukazuje nedostatok energie. o Tablet sa sám vypne a nejde znovu zapnúť. o Ikony v menu nereagujú. Tablet nevypínajte, pokiaľ vykonávate aktualizácie, prebieha spracovanie, nahrávanie alebo sťahovanie. Hrozí poškodenie softwéru.

111 Za straty dát z interného úložiska alebo pamäte poškodením, údržbou alebo z iných príčin spôsobených užívateľom, nenesie spoločnosť zodpovednosť. Tablet preto používajte v súlade s manuálom. Dáta môžu byť prenášané iba cez USB. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zlepšovanie produktu, zmeny dizajnu alebo zmeny malých detailov bez predchádzajúceho upozornenia. Zariadenie nie je vodeodolné. Zamedzte styku tabletu s vodou vrátane malých kvapiek. Na zariadenie neukladajte predmety naplnené vodou, ako napr. poháre, vázy apod. Pre úplné odpojenie zariadenia od napájania odpojte od neho tiež AC/DC adaptér. AC/DC adaptér nesmie byť blokovaný a je nutné, aby bol ľahko prístupný.

112 1.1 Dotyková obrazovka Toto zariadenie je vybavené 7" kapacitnou dotykovou LCD obrazovkou. Vykonávanie akýchkoľvek operácií na tablete prebieha pomocou klepnutia alebo potiahnutia v dotykovej oblasti tejto obrazovky. 1.2 Zapnutie/vypnutie Zapnutie: Stlačte a podržte tlačidlo napájania, zobrazí sa úvodný obrázok a potom menu. Vypnutie: Tablet vypnite stlačením a podržaním tlačidla napájania. Objaví sa dialógové okno s nápisom "Power Off" (Vypnúť). Klepnutím na "Power off" (Vypnúť) sa tablet vypne. Úsporný pohotovostný režim: pri zapnutom stave stlačte klávesu napájania pre spustenie zamknutého úsporného pohotovostného režimu. Potom stlačte tlačidlo napájania pre zosvetlenie obrazovky a jej odomknutie v závislosti na indikácii. [Poznámka]: 7. Ak je akumulátor vybitý, zariadenie sa samo vypne. 8. V prípade nesprávneho vypnutia sa po zapnutí v prípade potreby spustí kontrola a oprava disku. V takomto prípade sa na obrazovke objaví ukazovateľ priebehu tejto činnosti. Kláves č. Názov Popis funkcie 1 Zapnutie (1) Stlačte a držte pre zapnutie/vypnutie (prepnutie sa do vypínacieho rozhrania) (2)Stlačte a držte po dobu 8s pre reset. (3)Stlačením zapnete alebo vypnete obrazovku, sprístupníte pohotovostný režim uzamknutej obrazovky. Dotykové ovládanie č. Názov Popis funkcie 1 Krátky Dotyk je kratší než 1,2 sekundy a používa sa pre výber, potvrdenie dotyk apod. 2 Dlhý dotyk Dotyk je dlhší než 1,2 sekundy Operácia posun/poti ahnutie Rozpoznan ie ručného písania Virtuálna klávesnica Používa sa na určenie smeru dotyku pri presúvaní obrázku, otáčaní stránok, potiahnutí apod. Používa sa na písanie. Funguje ako klávesnica. Poznámka : Neodporúčame zariadenie resetovať príliš často, hrozí riziko poškodenia. 2. Začíname 2.1 Dobíjanie akumulátora Pred prvým použitím zariadenia je nutné akumulátor úplne nabiť. Nabíjanie musí prebiehať najmenej 6 hodín.

113 [Poznámka]: Je nutné štandardné nabíjanie. Po pripojení nabíjačky sa v pravom dolnom rohu objaví ikona akumulátora. Stav akumulátora a jeho nabíjanie skontrolujete vytiahnutím stavovej lišty. Po úplnom nabití akumulátora jeho ikona zozelenie. V rámci predĺženia životnosti akumulátora odporúčame nabíjať zariadenie len, ak je akumulátor vybitý. [Poznámka]: 7. Pokiaľ nebudete zariadenie dlhšiu dobu používať, odporúčame akumulátor raz mesačne nabiť, aby ste zabránili poškodeniu zariadenia z dôvodu vyčerpaného akumulátoru. 8. V prípade, že je akumulátor úplne vyčerpaný, je potrebné ho chvíľu nabíjať, než možno zariadenie zapnúť. 2.2 Pripojenie k počítaču Pre pripojenie tabletu k počítaču použite USB kábel. Po pripojení zobrazí zariadenie ikonu a správu USB connected (USB pripojené), Potiahnite stavovú lištu nahor, klepnite na Turn on USB storage (Zapnúť USB úložisko) a zobrazí sa táto obrazovka. Klepnite na tlačidlo "Turn on USB storage (Zapnúť USB úložisko). Počítač rozpozná zariadenie ako vymeniteľný disk. Stlačte Turn off USB storage (Vypnúť USB úložisko) a odpojíte tak tablet od počítača. 3. Úprava nastavenia tabletu 6.1 Popis hlavnej obrazovky Po zapnutí zariadenia vyzerá hlavná obrazovka takto:

114 Na hlavnej obrazovke môžete spravovať ikonu softwéru. Ikona sa stlačením zväčší, podržte ju po dobu 3 sekúnd, potom ju môžete potiahnutím presunúť na ľubovoľné miesto. Postup pre vymazanie ikony: stlačte a držte ikonu a pretiahnite ju do odpadkového koše na obrazovke. Posuňte rýchlo obrazovku doľava/doprava, sú podporované tri hlavné obrazovky. Klepnite na ikonu na pravej hornej strane hlavnej obrazovky, vyskočí hlavné menu. Všetky aplikácie, nachádzajúce sa v hlavnom menu, môžete spravovať posunom obrazovky doľava alebo doprava.

115 Klepnutím na ikonu Domov prejdete na hlavnú obrazovku. Postup pre pridanie aplikácie na hlavnú obrazovku: v hlavnom menu stlačte a držte ikonu, objaví sa na hlavnej obrazovke. 3.2 Popis stavovej lišty Na spodnej časti obrazovky sa nachádza stavová lišta, na ľavej strane sa nachádza šesť ikon ovládania: Ikony Priradenie Softwérový Návrat na predchádzajúcu obrazovku, funkcia je rovnaká ako u klávesu kláves Späť SPÄŤ Softwarový kláves Domov Návrat na hlavnú obrazovku, funkcia je rovnaká ako u klávesu DOMOV. Kláves rýchlej voľby Kláves hlasitosť Zobrazí zoznam najčastejšie používaných aplikácií a ich ikon; klepnutím na ikonu prejdete priamo k aplikácii. Zníženie hlasitosti - Kláves hlasitosť Zvýšenie hlasitosti +

116 Kláves pre snímok obrazovky Klepnutím vytvoríte snímok aktuálnej obrazovky. Ikony na pravej strane obrazovky informujú o aktuálnom stave zariadenia: Ikony Stav USB pripojenia Stav USB ladenia Stav pripojenia Priradenie Zobrazuje stav pripojenia USB Zobrazí, ak je pripojené USB ladenie. Upozorní užívateľa, že je SD karta odobraná. SD karty Čas Zobrazuje aktuálny čas Wi-fi Akumulátor Zobrazí, ak je zariadenie pripojené k internetu cez Wi-Fi. Čím viac čiarok sa zobrazí, tým je signál silnejší. Zobrazí stav akumulátora alebo stav dobíjania. 3.3 Základné nastavenia Nastavenia: Klepnutím na ikonu nastavení na hlavnej obrazovke nastavíte aplikácie, dátum a čas, konfiguráciu, pripojenie siete atď.

117 3.4 Wifi pripojenie (1)Pripojenie k Wi-Fi sieti: Pre zapnutie Wifi klepnite na "on/off" (zap/vyp). Potom, čo sa objaví ON je Wifi zapnuté. Zariadenie vyhľadá siete v dosahu, vyberte požadovanú sieť a v prípade potreby zadajte heslo. ( 2 ) Novú sieť pridáte klepnutím na "+", zadajte SSID siete, zvoľte druh zabezpečenia a heslo. Uloženie siete urobíte klepnutím na "Save" (uložiť). (3) Potom, čo sa zariadenie pripojí k Wi-Fi sieti, na pravej strane obrazovky zobrazí stavová lišta silnejší. intenzitu signálu, čím viac čiarok, tým je signál

118 (4)Ak už sa raz pripojíte k Wi-Fi sieti manuálne, zariadenie sa k nej pripojí automaticky, pokiaľ je v dosahu. (5)Pokiaľ je v dosahu viac sietí, zariadenie sa pripojí k poslednej použitej. (6)Klepnutím na OFF (VYP) Wi-Fi vypnete. Potom, čo sa objaví OFF je Wifi vypnutá. Rozšírené nastavenia Wifi Klepnite na ikonu na hornej pravej strane, zvoľte Advanced (rozšírené) vo vyskakovacom menu: Vstúpite na nasledujúci interface: Zachovanie wifi pripojenia počas spánku:

119 1)vždy: Wifi je počas spánku stále zapnutá. 2)iba pri zapojení: Pri nabíjaní počas spánku je wifi stále zapnutá, inak sa automaticky vypne. 3 ) nikdy: Počas spánku je Wifi zapnutá po celú dobu. Nevypne sa automaticky. Poznámka :Pokiaľ potrebujete mať wifi pripojenú aj počas režimu spánku, zvoľte Never (nikdy), ako je ukázané ďalej: 3.5 Ethernet Klepnutím na tlačidlo Ethernet zap/vyp ho zapnete či vypnete. 3.6 Bluetooth Pre zapnutie Bluetooth klepnite na zap/vyp. Potom, čo sa objaví ON, je Bluetooth zapnuté. Zariadenie automaticky vyhľadá a zobrazí dostupné zariadenia Bluetooth v okolí. Not visible to other Bluetooth device znamená, že tablet nie je pre ostatné Bluetooth zariadenia viditeľný, tablet ale stále môže vyhľadávať, nachádzať a spárovať sa s ostatnými Bluetooth zariadeniami.

120 Dôrazne odporúčame tablet premenovať a určiť predtým, než Bluetooth použijete. Klepnite na ikonu na hornej pravej strane, objaví sa menu, kde klepnite na Rename tablet (premenovať tablet) a zadajte nový názov. Klepnite na Bluetooth zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť, zariadenie sa začne párovať a zobrazí sa toto textové okno:

121 Klepnite na Pair (párovať) pre prepojenie s požadovaným Bluetooth zariadením, zariadenie zobrazí túto obrazovku: Only visible to paired devices znamená, že je tablet pre párované zariadenie viditeľný. Visible to all nearby Bluetooth devices znamená, že je tablet viditeľný pre všetky okolité Bluetooth zariadenia. Klepnutím na ikonu sa objaví toto menu, klepnite na "unpair" (zrušiť párovanie) tablet odpojíte od Bluetooth zariadenia, s ktorým bol spárovaný. Po

122 zrušení spárovania je tablet pripravený pre spárovanie sa s iným dostupným Bluetooth zariadením. Klepnutím na zap/vyp Bluetooth vypnete. Potom, čo sa objaví OFF je Bluetooth vypnuté. 3.7 Využitie dát Klepnutím na využitie dát zobrazíte stav úložného priestoru využitého aplikáciami. Viac Nastavenia "Airplane Mode" (režim Lietadlo), "VPN", "Mobile network" (mobilná sieť) atď.

123 V prípade surfovania po Internete na 3G sieti najskôr vypnite WiFi a Ethernet (pokiaľ je zapnutý), potom zasuňte 3G kľúč so SIM kartou do USB portu v tablete. Tablet pripojí sieť automaticky, potom sa v menu systému objaví 3G logo, procesy s tým spojené môžu trvať až 1 minútu. 3.8 Zvuky a zobrazenia Zvuky: Hlasitosť: nastaví hlasitosť hudby, videa, hier a ďalších médií. Tiež nastaví hlasitosť nastavenia oznámenia, budíka. Vyzváňací tón a upozornenie: vyberte vyzváňacie a oznamovacie tóny (tón oznámenia systému, operácia vytáčania, zasúvania alebo vysúvania SD karty). Poznámka :zvuk oznámenia voľba funkcie oznámenie SD karty atď. sú používané pri mobiloch, ale v MID zariadeniach sú východiskové. Zvuky dotykov: Kedykoľvek pri dotyku zaznie tón. Zvuk zamknutia obrazovky: Kedykoľvek pri uzamknutí obrazovky zaznie tón.

124 Displej: Jas: nastaví jas obrazovky. Tapeta: Môžete vyberať z Live wallpaper, knižnice obrázkov a obyčajných pozadí. Spánok: Nastavíte, za akú dlhú dobu nečinnosti (15s/30s/1min/2min/5min/10min/30min) sa MID automaticky uspí a podsvietenie sa zhasne, aby sa šetrila batéria. Veľkosť písma: Nastavenie veľkosti zobrazovaného písma (malé/normálne/veľké/nadmerne veľké). Kalibrácia akcelerometra: Pokiaľ zistíte, že má akcelerometer nejaké odchýlky, tu ich môžete znovu kalibrovať. Poznámka :Pri niektorých hrách, ktoré používajú akcelerometer, nemusí fungovať, overte si či je v ľavom dolnom rohu obrazovky jeho ikonka. Kliknutím na ikonu vyskočí ponuka dvoch možností stretch to fill in the screen a zoom to fill in the screen. Vyberte režim, ktorý bude hre vyhovovať.

125 3.9 Úložisko a akumulátor Úložisko: zobrazí dostupné úložné miesto. Akumulátor: zobrazí informácie o dostupnej energii akumulátora.

126 3.10 Aplikácie Tu máte prehľad o svojich aplikáciách. Stiahnuté:Prehľad informácií o stiahnutých aplikáciách Na SD karte: Prehľad informácií o aplikáciách, umiestnených na SD karte. Spustené: Prehľad o spustených aplikáciách. Kliknutím na ktorýkoľvek spustený program zistíte jeho stav a ďalšie informácie. Všetko:Prehľad všetkých informácií o Androide. Kliknite na vybraný program a zistíte informácie o jeho verzii, úložnom priestore, veľkosti cache, prístupových právach atď Služba určovania polohy

127 Služba určovania polohy Google: Aplikácia používa dáta zo zdrojov, ako je Wi-Fi a mobilných sietí k určení vašej približnej polohy. Poloha and Google vyhľadávanie: Dovoľte Google použiť vašu polohu k vylepšeniu výsledkov vyhľadávania a ďalším službám Zabezpečenie Zabezpečenie obrazovky: (1)zamknutie obrazovky:zvoľte režim odomykania pre zamknutú obrazovku. (2)informácie o majiteľovi: Nastavte informácie o majiteľovi, ktoré sa zobrazia pri zamknutí obrazovky. (3)prístupové heslá: Zvoľte, či zobrazovať znaky pri zadávaní hesla. Správca zariadenia:

128 (1)Správca zariadenia: Zobraziť alebo deaktivovať správcu. (2)Neznáme zdroje: Táto možnosť povoľuje inštaláciu aplikácií, ktoré nepochádzajú z Android Marketu. Úložisko poverenia: (1)Dôveryhodné poverenie: Zobrazí dôverné poverenia. (2)Inštalácia z SD karty: Inštalačné oprávnenie pre SD karty. (3)Vymazať dôkazy: Vymaže všetky certifikáty Jazyk a písanie Správa možnosti jazyka (jazyka a regiónu), písaní textu a automatických opráv: Jazyk: Vyberte jazyk, ktorý sa zobrazí na obrazovke. Kontrola pravopisu:skontroluje pravopis textu. Osobný slovník: Kliknite na tlačidlo ADD (pridať) na pravej hornej strane obrazovky a budete môcť pridávať slová do osobného slovníka. Kláves a písanie: tento zoznam obsahuje informácie o nainštalovaných vstupných zariadeniach, tu môžete pre každý vstup urobiť vlastné nastavenie Záloha a obnovenie

129 Záloha a obnovenie: (1)Záloha mojich dát: Zálohuje dáta aplikácií, heslá k Wi-Fi a ďalšie nastavenia na servery Google. (2)Záloha účtu: Záloha do súkromnej ladiacej cache. (3)Automatické obnovenie: Pri reinštalácii aplikácií, obnove zálohovaných nastavení a dát. Osobné údaje: Obnovenie výrobného nastavenia: Vymaže všetky dátové oddiely a všetky užívateľské dáta v tablete Pridanie účtu: Správa účtov a synchronizácia informácií. Kliknutím na "ADD an ACCOUNT" (pridať účet) na pravej hornej strane obrazovky pridáte Google účet, firemný účet, alebo ový účet.

130 3.16 Dátum a čas Automatický dátum a čas Čas je udržovaný sieťou. Automatické zistenie časového pásma: Nastavované internetovou sieťou. Nastavte dátum. Nastavte čas. Zvoľte časové pásmo. Zvoľte 24 hodinový formát. Zvoľte formát dátumu 3.17 Uľahčenie

131 Veľké písmo: Zvoľte, pokiaľ potrebujete zväčšiť písmo Autorotácia obrazovky: pokiaľ otáčate MID, obrázok sa otáča v rovnaký okamih tak, aby sa prispôsobil sledovaniu. Rýchle spustenie: Zaškrtnutím zrýchlite spustenie. Prevádzkový režim: máte tri možnosti, vrátane "performance balanced", "power saving prior" a "performance prior". 1)performance balanced (vyvážený výkon): MID nastaví rovnováhu medzi spotrebou energie a výkonom. Odporúčame používať túto možnosť. 2)power saving prior (priorita úspory energie): Spotreba energie je u MID pomerne malá, takže aj tak šetrí energiu. Používajte len v prípade, že potrebujete čo najdlhšiu výdrž, nie však pri normálnom používaní. Neodporúčame používať túto možnosť. 3)performance prior (priorita výkonu): Pokiaľ vyberiete túto možnosť, MID bude podávať najlepší výkon, ale za cenu vysokej spotreby energie.

132 Poznámka :V prípade, že máte spustené určité aplikácie alebo hry, je pre lepšie zobrazovanie rotácia zakázaná Vývojárske možnosti Táto možnosť je používaná iba vývojármi, ako je automatické zapnutie ladiaceho režimu pri pripojení USB O tablete Tu môžete skontrolovať stav MID, právne informácie, číslo MID modelu verziu Androidu, verziu kernelu a číslo zostavenia. 4. Hudba Klepnite na pre vstup do hudobnej knižnice, tu sú všetky hudobné súbory rozdelené podľa Artists (Umelci), Albums (Albumy), Songs

133 (Skladby), play list a now playing (práve hrá), klepnutím na akýkoľvek z nich otvoríte ich zoznam. Dlhým stlačením názvu skladby alebo adresára ho pridáte do playlistu, alebo ho vymažete či vyhľadáte, ako je ukázané tu: Pri prehrávaní hudby môžete používať ďalšie aplikácie. Ako sú: prezeranie obrázkov/čítanie textových súborov/surfovanie po internete. Pri prehrávaní hudby na pozadí sa na hornej ľavej strane stavovej lišty zobrazuje, stlačením potiahnutím nadol, sa na obrazovke zobrazí nasledujúca, poklepte na hudbu a návrat na rozhranie prehrávania hudby.

134 5. Video a obrázok Klepnite na ikonu Galéria Prehranie videa Klepnite na adresár videa a chvíľku počkajte. Po analyzovaní klepnite na, spustí sa prehrávanie, viď nižšie:

135 Prezeranie obrázku Vyberte adresár s obrázkami, zobrazí sa ako na nasledujúcom obrázku:

136 V pravej hornej časti klepnite na ikonu,a môžete zvoliť operáciu ako je spustenie prezentácie, úprava, otočiť doľava, otočiť doprava, orezať, nastaviť obrázok ako.., Podrobnosti na obrázku nižšie. 6. Prehrávač Owl Prehrávač Owl je video prehrávač, a umožňuje úplne nový režim prehrávania prehrávanie súčasne v niekoľkých oknách. Klepnutím na ikonu spustíte prehrávač Owl.

137 Na výber sú štyri režimy: Galéria, Adresár, Obľúbené a Prehrané. Užívateľ môže prehrať rôzne súbory v rôznych režimoch. Klepnutím video prehrajte. V pravej hornej časti klepnite na ikonu :

138 Vyberte setting (nastavenia) z vyskakovacieho menu, a dostanete sa do rozhrania voľby všetkých možností: 7. Internetový prehliadač Otvorte prehliadač, objaví sa internetová stránka. Pred surfovaním po internete sa presvedčte, že MID bolo pripojené k Wifi 3G alebo Ethernetu. Rozhranie prehliadača internetových stránok, napr. s Yahoo:

139 Na pravej hornej strane webu klepnite na tlačidlo, vyberte setting (nastavenia) z poslednej voľby zobrazeného menu pre úpravu rozšírených nastavení. 9. Kamera Klepnutím na spustíte aplikáciu kamera.

140 Prepínate, pokiaľ je to mož né, medzi predným a zadným objektívom Klepnutím zač nete fotografovať Obrázok, Videokazeta, Panoramatická snímka voľba panoramatickej snímky, klepnite na kláves fotografovania, presunujte pomaly objektív doľava alebo doprava a fotografujte: Obrázok s panoramatickým efektom: Klepnite pre prezeranie obrázkov

141 10. Môžete posielať alebo prijímať y. Klepnite na ikonu môžete posielať y., prihláste sa so svojim účtom a heslom, potom 11. Play Store Sťahujte aplikácie z Play store a inštalujte ich do svojho MID. Pri pripojení WiFI klepnite na ikonu Play store rozhraní Play store:, ocitnete sa v hlavnom

142 Nachádza sa tu päť hlavných sekcií pre sťahovanie, sú to Categories, Home, Top Free, Top New Free, Trending. 12. Kalendár Klepnutím na kalendár ho otvoríte: Tu nastavíte tón kalendárového pripomínača a ďalšie príslušné nastavenia pomocou<setting-more setting> (nastavenia viac nastavení).

143 Pridanie agendy začnite s nastavením agendy <nastaviť - nová agenda>, možnosti, ktoré možno nastaviť, zahrňujú: názov udalosti čas miesto popis čas opakovania a pripomenutie. V tejto chvíli sa na obrazovke ukáže toto: 12. Hodiny Klepnutím na hodiny zobrazíte ich rozhranie. Pre nastavenie hodín klepnite na "Set alarm" (nastaviť alarm).

144

145 Manual de utilizare

146 Declaratie 1. Informatiile din acest manual nu pot fi scrise, copiate, transmise, distribuite sau stocate, doar daca sunt sub licenta scrisa de Companie. 2. Desi s-au facut eforturi pentru corectitudine si completitudine in timpul pregatirii manualului, nu exista nicio garantie ca acest manual este lipsit de erori sau omisiuni. Compania nu isi asuma nici o responsabilitate cu privire la erorile sau omisiunile care ar putea exista în manual. 3. Pentru dezvoltarea durabilă, Compania își rezervă dreptul de a modifica și de a îmbunătăți orice produs descris în acest manual fără notificare prealabilă. 4. În orice caz, noi nu suntem responsabili pentru orice fel de pierderi de date, sau intrari, sau incidente speciale, sau daune indirecte. Precautii Nota: Acest manual conține instrucțiuni importante și informații de siguranță cu privire la modul de utilizare corect a produsului pentru a evita accidentele și daunele asupra tabletei. Inainte de a utiliza tableta asigurativa ca ati citit si ati inteles acest manual. Evitati sa folositi tableta la temperaturi foarte mari (peste 35 grade celsius) sau la temperaturi foarte scazute (sub -5 grade celsius). Nu folositi tableta in medii extreme de calde, cu umiditate sau cu praf. Folositi tableta cu grija. Nu zguduiti tableta la modul violent. Nu scăpați, aruncați, îndoiți, nu perforați, nu plasați obiecte grele pe tabletă. Nu intepati ecranul. Evitați contactul cu substanțe chimice, cum ar fi benzen, benzină, diluant etc. Nu curățați aparatul cu alcool izopropilic sau orice alt produs de curatare dur, deoarece acest lucru poate deteriora aparatul. Nu folosiți tableta aproape de magneți sau orice alt obiect cu un câmp magnetic puternic, câmp electric etc Tineti tableta departe de lumina directă a soarelui sau de aparate de încălzire. Nu intentionati să demontați, reparați sau modificati tableta. Persoanelor neautorizate le este interzis să demonteze sau sa repare tableta. Nu utilizati aparatul in timp ce manevrati utilizaje grele, un vehicul cu motor sau in timp ce mergeti in trafic pentru a evita un posibil accident. Nu utilizati tableta acolo unde dispozitivele electronice nu sunt premise (de exemplu inr-un avion) Evitați să folosiți tableta pe volum mare, deoarece acest lucru poate duce la pierderea auzului. Aruncați resturi de ambalare, baterii, și produse electronice vechi în mod corespunzător în scopul protecției mediului. Încărcați tableta dacă se întâmplă următoarele: o O pictograma bateriei arată putere slaba. o Tableta se închide de la sine și nu va reporni. o Nu exista niciun raspuns de la pictograma de meniu

147 Nu opriți tableta în timpul actualizării, prelucrării, încărcarii, descărcarii, deoarece acest lucru poate deteriora software-ul. Pierderile de memorie interna sau de memorie cauzate de deteriorare, intretineresau alte motive apartinand utilizatorului, nu sunt responsabilitatea companiei. Utilizați tableta conform manualului pentru a preveni acest lucru. Datele pot fi transferate doar prin USB. Compania își rezervă dreptul de a îmbunătăți produsele fără o notificare prealabilă în cazul in care design-ul sau detalii mici sunt schimbate Acest dispozitiv nu este rezistent la apa. Evitați expunerea tabletei la apă, inclusive la picăturile mici sau stropi. Nu așezați obiecte pline cu apă pe tableta, cum ar fi pahare, vaze, etc. Pentru a deconecta complet aparatul de la o intrare de putere, adaptorul AC / DC al aparatului trebuie să fie deconectat de la aparat. Adaptorul AC/DC al dispozitivului nu trebuie sa fie obstructionat si ar trebui sa fie usor accesibil in timpul utilizarii.

148 1.1 Ecran tactil Acest dispozitiv include un ecran tactil LCD de 7 "capacitiv. Pentru a efectua o operație pe acest dispozitiv, trebuie să faceți clic sau sa trageti in zona ecranului tactil. 1.2 Pornire/ Oprire Pornire: Apăsați și țineți apăsat butonul de alimentare, iar aparatul va afișa imaginea de pornire, urmat de meniu. Oprire: Apăsați și țineți apăsat butonul de alimentare pentru a opri tableta. O casetă de dialog spunând, "Oprire" va apărea. Clic pe Oprire pentru a opri dispozitivul. Standby de economisire a energiei: in starea de pornire apasati tasta de alimentare pentru a intra in starea de blocare si economisire a energiei si apoi apasati din nou butonul de alimentare pentru a activa ecranul. Deblocati ecranul conform indicatiilor. Nota : 9. În caz de baterie descărcată, dispozitivul se va opri automat. 10. După oprirea necorespunzătoare, dacă doriți pentru sa reporniti aparatul, acesta va scana și repara discul după cum este necesar. Dacă este cazul, o bară de progres va apărea pe ecran Tasta N o. Nume 1 Putere Operatii tactile N Nume o. Apasare 1 scurta Apasare 2 lunga Operatiune 3 a de glisare Identificare 4 a scrisului de mana Tastatura 5 virtuala Definitia functiei (1)Apăsați și țineți apăsat pentru a porni / opri aparatul ( se va afisa interfata de oprire) (2)Apăsați și țineți apăsat timp de 8 secunde pentru a reseta player-ul (3)Apăsați pentru a porni / opri ecranul si să intre în modul de blocare al ecranului de așteptare. Definitia functiei O atingere care este mai scurta de 1,2 secunde este utilizata pentru selectare, confirmare etc. O atingere care este mai lunga decat 1,2 secunde Folosit pentru a identifica directia de atingere atunci cand mutati o imagine,pentru trecerea la alta pagina, pentru glisare etc.. Folosita pentru a scrie pe tableta. Functii ca ale unei tastaturi Nota : Nu este recomandat sa resetati dispozitivul de multe ori deoarece poate provoca daune.

149 2. Notiuni de baza 2.1 Schimbarea bateriei Cand utilizati dispozitivul pentru prima data este necesar sa incarcati complet bateria. Va fi nevoie sa incarcati dispozitivul la incarcator pentru cel putin 6 ore. Nota : Este necesara incarcarea standard. Can se va conecta la incarcator, pictograma bateriei va aparea in coltul din dreapta jos al ecranului. Puteți verifica volumul și nivelul de încărcare prin glisarea barei de stare în sus. Odată încărcat complet, pictograma bateriei se va aprinde verde. Pentru a prelungi durata de viață a bateriei este recomandat să încărcați aparatul numai atunci când bateria este descărcată. Nota : 9. Dacă aparatul nu este utilizat pentru o perioadă îndelungată de timp se recomandă ca bateria sa fie reîncărcată lunar pentru a evita deteriorarea dispozitivului rezultata dintr-o baterie epuizată. 10. Daca acumulatorul este complet epuizat, aparatul va avea nevoie de un timp de incarcare inainte ca bateria sa poata permita pornire tabletei. 2.2 Conectarea cu un computer Pentru a conecta tableta la un computer utilizati cablu USB. Odata conectat, dispozitivul va afisa pictograma si mesajul USB conectat. Trageți în sus bara de stare din colțul din dreapta jos si faceți clic pe "Activare stocare USB", iar apoi aparatul va afișa următorul ecran:

150 Clic butonul 'Porniti USB de stocare. Computerul va recunoaste tableta ca un disk detasabil. Apasati Opriti USB de stocare pentru a deconecta tableta de la calculator. 3. Ajustati setarile tabletei 3.1 Descrierea ecranului principal Ecranul principal va arata ca în imaginea de mai jos după pornirea dispozitivului: In ecranul principal puteti administra pictogramele de soft. O pictogramă va deveni mai mare după ce a fost apăsată și ținută apăsat timp de 3 secunde; după aceasta aveți posibilitatea să glisați și sa mutati pictograma oriunde doriți. Pentru a sterge o pictograma: apasati si mentineti pe o pictograma, apoi trageti pictograma in cosul de gunoi de pe ecran. Glisați ecranul rapid spre stânga sau spre dreapta, acesta susținand trei ecrane principale cu totul. Clic pictograma din partea dreapta sus a ecranului principal si meniul principal va fi afisat Toate aplicatiile listate in meniul principal, pot fi verificate glisand ecranul stanga sau dreapta.

151 Clic pictograma Home pentru a comuta la ecranul principal. Pentru a adauga aplicatii pe ecranul principal: apasati si tineti apasat pe pictograma in meniul principal si pictograma va aparea in meniul principal. 3.2 Descriere bara de stare Pe partea de jos a barei de stare a ecranului există șase pictograme de operare in partea stângă: Pictograme Implicatii Tasta backup A reveni la ecranul anterior; funcția sa este similară cu tasta revenire Home soft key Revenire la ecranul principal; functia sa este similara cu tasta HOME. Shortcut key Volume key Listează aplicațiile cel mai frecvent utilizate si pictograma sa; faceți clic pe pictograma pentru a merge direct la un AP. Reduce volumul Volume + key Creste volumul

152 Tasta screenshot Clic pentru a face un screenshot la ecranul actual. Pictogramele de pe partea dreaptă afișează informații curente ale starii dispozitivului: Pictograme Conectare USB Implicatii Afiseaza starea conectarii USB-ului Stare debugging USB Starea conectarii cardului SD Afiseaza daca este conectat debugger USB Acesta avertizează utilizatorul atunci când cardul SD este scos. Ora Afiseaza ora curenta wi-fi Battery Afiseaza cand dispozitivul este conectat la internet via Wi-Fi. Cu cat arata mai multe liniute, cu atat semnalul este mai puternic. Afiseaza starea bateriei sau starea incarcarii 3.3 Setari de baza Setari: Clic pictograma de setari din meniul principal pentru a seta aplicatiile, data si ora, configuratia, conexiunea la retea etc.

153 3.4 Conexiunea Wifi (1)Alaturati-va retelei Wi-Fi: Clic on/off pentru a porni Wifi. Cand ON apare inseamna ca Wifi a fost pornit. Dispozitivul detecteaza o gama de retele cu comunicare pentru un timp, apoi alegeti o retea si daca este necesar introduceti o parola. ( 2 ) Adaugati o retea noua facand clic +, introduceti parola SSID, selectati un mod de securitate, introduceti o parola si apoi clic Salvati pentru a salva noua retea.

154 (3)Dupa ce dispozitivul s-a conectat la o retea Wi-Fi, in partea dreapta a ecranului, bara de semnal va afisa intensitatea si cu cat sunt mai multe liniute cu atat semnalul este mai puternic. (4)Odata ce v-ati alaturat unei retele Wi-Fi manual, atunci cand reteaua este in raza de comunicare, dispozitivul se va alatura acestei retele in mod automat. (5)Daca exista mai multe retele utilizate inainte in raza de comunicare, atunci dispozitivul se va conecta la ultima retea folosita. (6)clic on/ff pentru a opri Wi-Fi. Cand OFF apare inseamna ca Wifi a fost oprit. Setari avansate Wifi Click pictograma afisat: in partea dreapta de sus, alegeti Avansat in meniul Intrati in urmatoarea interfata:

155 Păstrați WiFi conectat în modul sleep : 1)intotdeauna: inseamna ca Wifi este inca activ in timpul sleep. 2)numai atunci cand este conectat: Inseamna ca doar pentru starea de incarcare in timpul sleep, wifi va fi inca pornit iar in caz contrar se va opri automat. 3)niciodata: Inseamna ca in timpul sleep, wifi se va deschide tot timpul si nu se va inchide automat. Nota :Daca aveti nevoie ca Wifi sa mearga in timpul sleep, va rugam sa selectati Never precum mai jos: 3.5 Ethernet Clic butonul Ethernet on/off pentru a porni/opri Ethernet.

156 3.6 Bluetooth Clic on/off pentru a porni Bluetooth. Cand ON apare inseamna ca Bluetooth a fost pornit. Dispozitivul va cauta automat si va afisa dispozitivele disponibile Bluetooth din apropiere. A nu fi vizibil pentru alte dispozitive Bluetooth inseamna ca tableta nu este vizibila pentru alte dispozitive Bluetooth, dar tableta poate cauta inca si sa gaseasca pereche cu alt dispozitiv Bluetooth. Este recomandat sa redenumiti si sa identificati tableta dvs. inainte de a utiliza Bluetooth. Click pictograma in partea dreapta sus, clic Redenumiti tableta in meniul afisat si introduceti noul nume:

157 Clic pe dispozitivul Bluetooth cu care intentionati sa va conectati,: dispozitivul va incepe conectarea si va afisa o caseta de dialog precum mai jos: Clic Pair pentru a conecta tableta cu dispozitivul Bluetooth selectat; dispozitivul va afisa ecranul de mai jos:

158 Vizibil doar pentru dispozitivele asociate inseamna ca tableta poate fi vazuta doar de dispozitivele asociate. Vizibila de toate dispozitivele Bluetooth din apropiere inseamna ca tableta este vazuta de toate dispozitivele Bluetooth din apropiere. Clic pictograma pentru a afisa meniu de mai jos, clic decuplati pentru a deconecta tableta de la dispozitivele Bluetooth asociate. Dupa decuplare, tableta este gata pentru a se cupla cu alte dispositive Bluetooth din apropiere.

159 Clic on/off pentru a opri Bluetooth. Cand OFF apare inseamna ca Bluetooth a fost oprit. 3.7 Utilizarea datelor Clic date usage pentru a vizualiza starea spatiului de stocare utilizat de aplicatii. Mai mult: Setati Mod avion, VPN, Retea mobila etc. Daca doriti sa navigati pe internet prin 3G, mai intai trebuie sa opriti WIFI si Ethernet(daca sunt deschide), apoi conectati 3G dongle cu cartela SIM la portul USB al tabletei. Tableta va lega reteaua in mod automat. Dupa legare, logo-ul 3G va aparea in meniul sistemului; tot procesul poate dura 1min. 3.8 Sunete si Display Sunete:

160 Volum: setati volumul pentru muzica, video, jocuri etc. De asemenea setati volumul notificarilor si ceasul cu alarma. Tonul de apel si notificari: alege tonul de apel si sunetul de avertizare al notificarilor ( tonul trimiterii notificarilor de sistem, operatiuni de apelare, conectarea sau deconectarea cardului SD). Nota :sunetul notificarilor, selectia operatiunilor, notificari card SD etc sunt utilizate in sistemul telefonului mobil, dar in dispozitivul MID, ele sunt implicite. Sunetele atingerii: Sunetul emis atunci cand atingeti Screen lock sound: Sunetul emis atunci cand blocati ecranul Display: Luminozitate: setati luminozitatea ecranului. Wallpaper: puteti alege wallpaper-ul din live wallpaper, biblioteca de imagini si wallpaper normal.

161 Sleep: Setati daca nu exista nicio operatie intr-un interval de timp (15s/30s/1min/2min/5min/10min/30min) si MID va intra in standby automat si lumina de pe fundal se va stinge automat pentru a economisi energie. Marimea fontului: setati afisarea marimii fontului(mica/normala/mare/imensa ). Calibrare accelerometru: Daca veti gasi ca accelerometrul are unele abateri, puteti calibra de aici Nota :Unele jocuri sunt legate de accelerometru. Daca veti observa ca acceleromerul devine invalid puteti verifica apasand pictograma in partea stanga de jos a ecranului. Clic si vor fi afisate doua optiuni intinde pentru a umple ecranul si mareste pentru a umple ecranul. Apoi aveti posibilitatea de a alege modul pentru a se adapta la joc. 3.9 Stocare si baterie Stocare: vizualizati spatiul disponibil de depozitare

162 Baterie: afiseaza informatii ale puterii disponibile din baterie Apps Puteti verifica si sa faceti operatii in intrasistem.

163 Descarcate:Listati informatiile aplicatiilor descarcate Pe cardul SD: Listati informatiile despre stocarea aplicatiilor pe cardul SD. Functionare: Listati informatiile despre aplicatiile in derulare. Facand clic pe un program in derulare puteti verifica progresul si servicii suplimentare. Toate:Listati toate informatiile aplicatiilor Android. Faceți clic pe un anumit program, atunci puteți verifica informațiile privind numărul versiunii, spațiu de stocare, dimensiunea memoriei cache, dreptul de acces etc Location services Serviciul de localizare Google: Lasati aplicatiile sa utilizeze date din surse precum Wifi sau retele mobile pentru a determina locatia dvs. aproximativa.

164 Localizare si cautare: Permiteti Google sa utilizeze locatia dvs. pentru a imbunatati rezultatele de cautare si alte servicii Securitate Securitatea ecranului: (1)blocare ecran:alegeti modul de deblocare cand ecranul este deblocat. (2)informatii posesor: Setati informatiile posesorului care sa fie afisate cand ecranul este blocat. (3)parole: Afisarea caracterelor pentru a introduce parola. Administrarea dispozitivului: (1)Administrator dispozitiv: Vizualizati sau dezactivati administratorii dispozitivului. (2)Surse necunoscute: Aceasta optiune permite instalarea aplicatiilor care nu sunt descarcate de pe Android Market.. Stocarea acreditarilor: (1)Acreditarile de incredere: Afisati certificarea confidentiala CA. (2)Instalati din cardul SD: Instalati certificare din cardul SD. (3)Dovezi clare: Stergeti toate certificarile Limba si introducere Administrati optiunile de limba ( limba si regiunea), introducerea textului si corectie automata:

165 Limba:Alegeti limba care sa fie afisata pe ecran. Verificator ortografie:introduceti caractere daca deschideti corectia. Dictionar personal:clic butonul ADD din partea dreapta sus a ecranului; puteti adauga vocabulare pentru a crea propriul vocabular. Tastatura si introducere: aceasta optiune listeaza introducerea instalata in MID; puteti face unele setari referitoare la fiecare intrare Backup & reset Backup si reset: (1)Backup de date: Back up al datelor de aplicatii, parole Wi-Fi si alte setari la serverele Google. (2)Cont de backup: Backup pentru a depana-doar cache privat.

166 (3)Restaurare automata:cand reinstalati o aplicatie, restaurati datele si setarile din backup. Date personale: Resetarea datelor de fabrica: Stergeti toate partitiile de date; stergeti toate datele de utilizator din tableta Adaugati cont: Administrati conturile si sincronizati informatiile. Apasand clic ADAUGATI un CONT in partea dreapta sus a ecranului, puteti adauga un cont Google contul de companie sau contul de Date si Ora

167 Data si ora automata: ora tine pasul cu reteaua. Asigura in mod automat fusul orar: tine pasul cu reteaua. Setati data. Setati ora. Selectati fusul orar. Utilizati formatul 24-ore. Selectati formatul de data 3.17 Accesibilitate Font mare:selectati daca doriti sa mariti fontul. Rotirea automata a ecranului: cand rotiti MID, imaginea se va roti in acelasi timp pentru a se adapta la vizualizare. Boot rapid: bifand aceasta optiune va mari viteza de bootare. Modul de functionare: sunt trei optiuni, incluzand performante echilibrate prioritate economisire energie si proritatea performantei. 1)performante echilibrate: MID va ajusta consumul de energie si de performanta pentru a face un echilibru intre ele. Va sugeram sa folositi aceasta optiune. 2)prioritatea economisirii de energie: Consumul de energie al MID este relativ mic, economisand energie, dar va impiedica unele activitati care necesita consum mare de energie. Nu sugeram utilizatorilor sa foloseasca aceasta optiune. 3)prioritatea este performanta: Daca alegeti aceasta optiune, performanta MID va fi cea mai buna, dar din cauza consumului mare de energie, acumulatorul se va consuma usor.

168 Nota :Cand rulati unele aplicatii sau jocuri, in scopul de a afisa in mod eficient,rotirea poate fi interzisa Optiuni pentru dezvoltatori Aceasta optiune este utilizata numai de catre dezvoltatori, cum ar fi modul de depanare auto-deschis după ce USB este conectat Despre tableta

169 Cu aceasta optiune puteti verifica starea MID, informatiile juridice, numarul modelului MID, versiunea Android, versiunea kernel si numarul fabricarii. 4. Muzica Clic pentru a intra in urmatoarea biblioteca muzicala; toate fisierele muzicale sunt listate separat pe categoriile: Artisti, Albume, Melodii, lista de redare si redare curenta ; clic pe oricare pentru a intra in lista. Apasare lunga pe orice melodie sau pe numele unui folder si le puteti adauga in lista de redare; stergeti-le si cautati-le precum mai jos:

170 Puteti reda muzica atunci cand folositi alte aplicatii. Precum: in timp ce cautati imagini/cititi txt/navigat pe internet puteti asculta muzica. Cand muzica este redata pe fundal, in coltul din stanga sus a barei de status este afisat.apasand si tragand in jos, pe ecran vor fi afisate urmatoarele; clic pe muzica si reveniti la interfata de redare muzica. 5. Video & Imagine Clic pe pictograma Galerie si intrati in:

171 Redare video Clic pe folderul video si asteptati un minut. Dupa analizare, clic incepe redarea, afisand astfel: pentru a Redare imagine Alegeti folderul cu imagini, precum in urmatorul screenshot:

172 Clic pe pictograma din dreapta sus si puteti alege operatiuni de redare diaporama, editare, rotire stanga, rotire dreapta, decupare, setare imagine ca, detalii pentru imagine.

173 6. Player Owl Player-ul Owl este un player cu multe caracteristici and si furnizeaza o fereastra noua a modului de furnizare redarea simultana a mai multor ferestre. Clic pictograma pentru a intra in player-ul Owl:

174 Sunt patru moduri in lista: Galerie, Director, Favorite si Redate. Utilizatorii pot reda fisiere diferite intrand in moduri diferite. Clic si redati video-ul. Click the upper right side icon : Selectand setari in meniul afisat, puteti intra in interfata de setari pentru a seta toate optiunile

175 7. Browser Web Deschideti browser-ul si intrati pe paginile web. Inainte de a naviga pe Internet, asigurati-va ca MID a fost conectat la Wifi 3G sau Ethernet. Interfata browser-ului de pagina web, precum ati vizita Yahoo: Clic butonul in partea dreapta de sus a web-ului si alegeti setari la ultima optiune a meniului afisat pentru a efectua setari avansate.

176 9. Camera clic si veti intra in aplicatia de camera Comutarea obiectivuli fata si spate daca este disponibil Clic pentru a incepe fotografierea Imagine, Inregistrare, Panorama selectati pan-shot, clic tasta de fotografiere, miscati usor obiectivul in stanga sau in dreapta si fotografiati.

177 Clic pentru a vizualiza pozele Efect imagine panorama 10. Puteti trimite sau receptiona -uri pe MID. Clic pictograma trimite -uri. si logati-va cu parola si contul dvs.; apoi puteti

178 11. Magazinul Play Puteti descarca aplicatii din magazinul Play si apoi sa le instalati pe MID. Cand WIFI este conectat, clic pe pictograma principala a magazinului Play: si veti intra in interfata Veti gasi cinci sectiuni in Magazinul Play pentru a descarca.ele sunt: Categories, Home, Top Free, Top New Free, Trending. 12. Calendar

179 Clic calendar pentru a intra in Calendar: Puteti seta un ton de reamintire in calendar si alte setari via <setari-mai multe setari> Adaugati agenda: incepeti sa setati agenda prin <setati-agenda noua>. Optiune pe care o puteti seta incluzand: numele evenimentului ora locatia descrierea repetati ora si reamintiti. In acest moment, ecranul va afisa precum mai jos: 12. Ceas

180 Clic ceas si interfata de ceas va aparea. Clic Setati alarma pentru a seta ceasul:

181 Használati útmutató

182 Előszó 1. Az ebben a dokumentumban lévő információkat a Társaság előzetes hozzájárulása nélkül tilos terjeszteni, másolni vagy felhasználni. 2. Habár a használati útmutató elkészítéskor törekedtünk a teljességre és a helyességre, előfordulhat, hogy a jelen dokumentum nem mentes hibáktól vagy mulasztásoktól! Vállalatunk nem vállal felelősséget a kézikönyvben lévő hibákból eredeztethető károkért, sérülésekért. 3. Vállalatunk folyamatosan fejleszti készülékeit, termékeit, ezért fenntartja magának a jogot, hogy a termékek tulajdonságai előzetes bejelentés nélkül változhatnak. 4. Társaságunk nem vállal felelősséget az adatvesztésből vagy bármely véletlenségből, közvetlen vagy közvetett módon eredeztethető károkért, bárhogyan is történt az adatvesztés vagy sérülés. Óvintézkedések Figyelem: A használati útmutató tartalmazza a legfontosabb információkat, utasítások a termék használatával kapcsolatosan, annak érdekében, hogy elkerülje a személyi sérüléseket vagy a tablet sérülését. Mielőtt elkezdi használni a tabletet, kérjük, figyelmesen olvassa el és tartsa be a használati útmutatóban foglaltakat. Ne használja a tabletet túl magas (35 C) vagy túl alacsony (-5 C) hőmérsékletű helyen. Ne használja a tabletet extrém forró, hideg, poros és/vagy nedves környezetben. Óvatosan használja a tabletjét. Ne rázza a tabletet hevesen. Ne ejtse le, dobja el vagy ne tegyen nehéz tárgyakat a tabletre. Ne szúrja meg a tablet képernyőjét. Kerülje, hogy vegyi anyagokat, mint benzin, benzolt, hígítót stb. Ne tisztítsa a készüléket izopropil alkohollal vagy más erős hatású tisztítószerrel, mert az károsítja a készüléket. Ne használja a készüléket mágnes vagy más erős mágneses mező közelében. Kerülje a direkt napfényt vagy fűtőberendezéseket. Ne próbálja szétszerelni, megjavítani vagy módosítani a készüléket. Csak hivatalos szervízhez vigye a készüléket! Ne használja a készüléket motor, vezetés vagy sétálás közben, mert balesetet okozhat. Ne használja olyan helyen a készüléket, ahol elektromos készülék használata nem megengedett (pl. repülő). Ha használja nagyon hangosan a tabletet, mert az halláskárosodáshoz vezethet. Az elhasznált csomagolást, akkumulátorokat és régi elektronikai termékeket csak az erre a célra kijelölt helyen gyűjtse össze. Készülék töltése fel, ha a következőket észleli: o Ha megjelenik az elem ikon. o Tablet leáll magától és nem indul újra. o Ha a menü ikon nem válaszol.

183 Ne állítsa le a tabletet letöltés, feltöltés közben, mert az szoftversérüléshez vezethet. Belső memória és háttértárban okozott károkért, adatvesztésekért Társaságunk nem vállal felelősséget. Használja az útmutatóban foglaltakat a tablet működtetésekor. Adatokat csak USB kábellel tud továbbítani. Vállalatunk fenntartja magának a jogot, hogy a termék egyes paraméterei előzetes bejelentés nélkül változhatnak. Készülék nem vízálló! Ne tegye a tabletet vízbe, ne csöpögtessen rá vízcseppeket. Ne tegye vízzel töltött tárgyak közelébe, mint pohár, váza stb. Ha teljesen feltöltötte a készüléket, akkor húzza ki az AC/DC adaptert a készülékből és a konnektorból. Az AC/DC adapter ne akadályozza a készülékhez való könnyű hozzáférést.

184 1.1 Érintőképernyő A készüléknek egy 7 kapacitív LCD érintőképernyője van. A készülék működtetéséhez a képernyő érintése és az ujjának csúztatása szükséges. 1.2 Be- és kikapcsolás Bekapcsolás: Tartsa nyomva a Power gombot és a készüléken megjelenik az indítóikon. Kikapcsolás: Tartsa nyomva a Power gombot a tablet kikapcsolásához. Megjelenik egy párbeszédablak Kikapcsolás felirattal, majd klikkeljen a Kikapcsolás ikonra. Energiatakarékos mód: nyomja meg a power gombot és a képernyőzár bekapcsol, majd nyomja meg újra és a képernyő bekapcsol, adja meg a kódot a képernyő feloldásához. Megjegyzés : 11. Ha az akkumulátorszint alacsony a készülék automatikusan kikapcsol. 12. Helytelen leállítás után, indítsa újra a készüléket, majd a tablet vizsgálatot indít és helyrehozza az esetleges lemezsérüléseket. Ilyen megjelenik egy folyamat csík a képernyőn. Gomb N o. Név Funkciója 1 Power (1)Tartsa nyomva a be/kikapcsoláshoz (energiatakarékos módba bekapcsolása) (2)Nyomja 8 másodpercig az újraindításhoz (3)Nyomja meg a képernyő be/kikapcsolásához, a képernyőzár mód bekapcsolásához. Érintési módok N o. Név Funkciója 1 Rövid 1,2 másodpercnél rövidebb érintés, kiválasztás, jóváhagyás stb. érintés funkciók. 2 Long touch 1,2 másodpercnél hosszabb tartás. 3 Csúsztatás Érintés iránya meghatározza, képek, oldalak mozgatása, váltása /Húzás stb. 4 Kézírás felismerés Írásra használatos. 5 Virtuális billentyűzet Billentyűzet funkció. Megjegyzés : Nem ajánlatos a készüléket gyakran reset-elni, mert kárt hibához vezethet. 2. Indítás 2.1 Akkumulátor töltése Első használatkor, szükséges az akkumulátort teljesen feltölteni. A töltőn szükséges hagyni a készüléket több, mint 6 órán át.

185 Megjegyzés : Standard töltő szükséges. Ha csatlakoztatta a töltőt, az elem ikon megjelenik a képernyő jobb alsó sarkánál. Megnézheti a töltöttség szintjét és állapotot az állapotsoron. Ha teljesen feltöltődött az elem ikon zöld színű lesz. Az akkumulátor hosszabb élettartalma érdekében, javasoljuk, hogy csak akkor töltse a készüléket, ha az akkumulátorszintje alacsony. Megjegyzés : 11. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, javasoljuk, hogy havonta egyszer töltse a készüléket, az akkumulátor teljes lemerülésének elkerülése érdekében. 12. Ha az akkumulátor teljesen lemerült, a készüléket tölteni szükséges a bekapcsolása előtt. 2.2 Csatlakozás a számítógéphez USB kábel segítségével tud csatlakozni az számítógéphez. Csatlakozás után megjelenik az ikon és az USB csatlakoztatva / USB connected szöveg, húzza fel az állapotsor jobb alsó sarkánál, klikkeljen az USB háttértár bekapcsolása / Turn on USB storage feliratra és a készüléken a következő képernyő fog megjelenni: Klikkeljen a 'USB háttértár bekapcsolása / Turn on USB storage gombra. A számítógép felismeri a készüléket, mint cserélhető lemez. Érintse meg az USB háttértár kikapcsolása / Turn off USB storage feliratot a tablet leválasztásához a számítógépről.

186 3. Tablet Beállításai 3.1 Főképernyő bemutatása A főképernyő az alábbi szerinte látható, miután bekapcsolta a készüléket: A főképernyőn ikonokat tud kezelni. Az ikonok nagyobbak lesznek, ha 3 másodpercnél tovább tarja rajta az ujját; majd húzza, csúsztassa oda a kijelzőn, ahol el szeretné helyezni. Ikon törlése: tartsa nyomva az ikont, majd húzza a szemetesbe az ikont. Csúsztassa az kijelző jobbra, balra gyorsan, összesen három képernyőt talál. Klikkeljen az ikonra a jobb felső sarokban, és megjelenik a főmenü. A főmenüben lévő összes alkalmazás listázásra kerül, csúsztassa jobbra, balta a képernyőt a többi alkalmazás megtekintéséhez.

187 Klikkeljen a ikonra és visszalép a főképernyőre. Alkalmazásikonok hozzáadása a főképernyőhöz: tartsa nyomva a kívánt ikonon az ujját, majd a (parancs)ikon megjelenik az főképernyőn Állapotsor leírása Az állapotsoron bal oldalán hat funkció gomb/ikon van: Ikon Funkciója Vissza gomb Előző képernyőre való visszalépés; Home gomb Főképernyőre való visszalépés;. Parancsikon gomb Hangerő gomb A megtöbben használt alkalmazások és azok ikonjainak listázása; ráklikkelve az adott alkalmazásba léphet. Hangerő csökkentése Hangerő + gomb Hangerő növelése Képernyőkép A jelenlegi képernyőről készít képet. gomb

188 Az állapotsoron jobb oldalán ikonok a tabletről adnak információkat van: Ikon USB csatlakoztatva Leírása USB csatlakoztatva USB debugging Megjeleníti, hogy az USB debugger csatlakoztatva van-e. SD kártya Jelző a felhasználónak, hogy az SD kártya el van távolítva. állapota Idő A jelenlegi időt mutatja wi-fi Akkumulátor Megmutatja, hogy a készülék Wi-Fi-vel csatlakozatott-e az internethez. A jelerősséget is megmutatja. Az akkumulátor vagy töltés állapotát mutatja. 3.3 Alapbeállítások Beállítások: Klikkeljen a ikonra a főmenüben a beállítások alkalmazásba való belépéshez, ahol a dátum és időt, hálózati kapcsolatokat stb. tud beállítani.

189 3.4 Wifi kapcsolat (1)Wi-Fi hálózathoz csatlakozás: Klikkeljen az on/off ikorn a Wifi bekapcsolásához. Ha On-ra van állítva, akkor a Wifi be van kapcsolva. A készüléket érzékeli a hatókörében lévő hálózatokat, és a szükséges akkor jelszóvédelmet is. ( 2 ) Új hálózat hozzáadásához klikkeljen a + ikonra és adja meg az SSID hálózatot, válassza ki a biztonsági szintet, adja meg a jelszót és klikkeljen a mentés save ikonra az új hálózat mentéséhez. (3)Miután a készülék csatlakozott a Wi-Fi hálózathoz az állapotsor jobb alsó sarkában megjelenik a jel, mert a jelerősség intenzitását mutatja meg. (4)Ha kézileg csatlakozott a Wi-Fi hálózathoz, a hálózat tárolva lesz a készülékben és a készülék automatikusan csatlakozik majd a hálózathoz. (5)Ha a hálózat a készülék hatókörén belül van, a tablet automatikusan rácsatlakozik. ( 6)klikkeljen az on/ff a Wi-Fi kikapcsolásához. Ha az OFF jelenik meg, azt jelenti, hogy a Wifi ki van kapcsolva. Wifi további beállítások: Klikkeljen a jobb felső menüben: ikonra és válassza ki a További ikonr a felugró

190 Lépjen be a következő felületre: Wifi kapcsolat aktív alvó üzemmód alatt is (energiatakarékos mód közben): 1)Mindig: Wifi alvó üzemmód alatt is aktív. 2)csak ha be van kapcsolva: csak töltés közbe alvó üzemmódban, normál használat alatt, egyéb esetben automatikusan kikapcsol a wifi. 3)soha: wifi soha nem áll le. Megjegyzés :ha azt szeretne, hogy alvó üzemmdóban is menjen a wifi, kérjük, válassza a Soha ikont:

191 3.5 Ethernet Klikkeljen az Ethernet on/off gombra az Ethernet ki vagy bekapcsolásához. 3.6 Bluetooth Klikkeljen az on/off ikonra a Bluetooth bekapcsolásához. Ha az ON jelenik meg, a Bluetooth be van kapcsolva. A készülék automatikusan keres és megjeleníti az elérhető Bluetooth eszközöket. Nem látható más Bluetooth eszköz azt jelenti, hogy a tablet nem lát más Bluetooth eszközöket, de a tablet még keresi a párosítható Bluetooth készülékeket.

192 Ajánlott a tablet átnevezése a Bluetooth használata előtt. Klikkeljen az ikonra a jobb felső sarokban, klikkeljen a Tablet átnevezése / Rename tablet felugró menüre és adja meg az új nevet: Klikkeljen arra a Bluetooth eszközre, amelyhez csatlakozni szeretne és a készüléket elkezdi párosítani a készülékeket és megjelenik az alábbi párbeszéd ablak:

193 Klikkeljen a Párosítás - Pair ikonra a kiválasztott Bluetooth eszközhöz való csatlakozáshoz, lásd alábbi képernyő: Csak látható eszközök párosítása / Only visible to paired devices azt jelenti, hogy a tablet csak az látható készülékekhez fog csatlakozni. Összes látható Bluetooth eszköz / Visible to all nearby Bluetooth devices megjeleníti az összes látható Bluetooth eszközt. Klikkeljen az ikonra és a felugró menüben a leválasztás - unpair ikonra a párosított Bluetooth eszköz leválasztásához (csatlakozás megszüntetéséhez) Miután leválasztotta a tablet kész, új elérhető Bluetooth eszközhöz csatlakozni.

194 Klikeljen az on/off ikonra a Bluetooth kikapcsolásához, ha az OFF jelenik meg akkor a Bluetooth ki van kapcsolva. 3.7 Memória Klikkeljen a háttértár ikonra és az alkalmazások által használt memóriák kapacitását tudja megnézni. További: Repülő mód, VPN, Mobil hálózat stb. beállítása.

195 Amennyiben internetezni szeretne 3G-vel, a WIFI-t és az Ethernetet (amennyiben be vannak kapcsolva) le kell állítani. majd csatlakoztassa a 3G dongle SIM kártyát az tablet USB portjához. A tablet automatikusan a hálózatra fog lépni és a 3G logó megjelenik, ez a folyamat 1 percig is eltarthat. 3.8 Hangok és kijelző Hangok: Hangerő: zene, videó, játék és más médiák hangerejét tudja beállítani. Tovább az értesítési és ébresztő hangerejét is be tudja állítani. Csengőhang és értesítési hangok: válassza ki a csengőhangot és az figyelmeztető értesítési hangok (rendszerértesítések hangját, SD kártya eltávolításának hangját stb). Megjegyzés :értesítések hangja, működés kiválasztása, SD kárty értesítések és stb. a mobil telefon rendszerben, de a MID rendszerében gyári beállítások. Érintőhangok: Hangjelzést ad a készülék, ha megérinti a kijelzőt.

196 Képernyőzár hang: Hangjelzést ad a készülék, ha lezárják a kijelzőt. Kijelző: Fényerősség: kijelző fényerősségének beállítása. Háttérkép: ki választhat háttérképet az élő háttérképekből, kép galériából vagy normál háttérképet. Alvó mód: Beállíthat, hogy a készüléken mennyi idő (15s/30s/1min/2min/5min/10min/30min) aktiválódjon az alvó mód, a kijelző automatikusan elsötétül az energiatakarékosság érdekében. Betűméter size: betűméretet tudja beállítani (kicsi/normál/nagy/óriási). Gyorsulásmérő kalibrálása: ha a gyorsulásmérő nem működik megfelelően, itt tudja beállítani, újrakalibrálni. Megjegyzés :Egyes játékokhoz gyorsulásmérő szükséges, ha a gyorsulásmérő nem aktív, az ikon - bal alsó részén a kijelzőnek segítségével tudja leellenőrizni, a felugró ablakban kettő lehetőség van: Nyújtás képernyő kitöltése / stretch to fill in the screen és Közelítés képernyő kitöltése / zoom to fill in the screen. Majd válassza a játékhoz illő módot.

197 3.9 Háttértár & Akkumulátor Háttértár: az elérhető lemezkapacitás megtekintése. Akkumulátor: az akkumulátor töltöttségéről ad információt.

198 3.10 Alkalmazások Ellenőrizheti és működtetheti az alkalmazásokat. Letöltött:Letöltött alkalmazásokról információ, listázva. SD kártyán: Listázza az SD kártyán lévő alkalmazások információit. Futó: Listázza a jelenlegi futó alkalmazásokat. Klikkeljen az egyikre és további információkat és szolgáltatások talál. Összes:Listázza az összes android alkalmazást. Ellenőrizheti a programokat, azok verziószámait, méreteit, cache méretét, stb Helyi szolgáltatások

199 Google s helyi szolgáltatás: Wi-Fi és mobil hálózatokon keresztüli adatküldés használata a helyi szolgáltatások eléréséért. Helyzet és Google keresés: Google által kereséséi eredmény hatékonyságának és helyzet meghatározásnak engedélyezése Security Képernyő biztonság: (1)képernyőzár:Válassza ki a képernyő zár feloldásának módját. (2)saját információk: Saját információk megjelenítése, ha a képernyőzár aktív. (3)jelszó: begépelt jelszó megjelenítése. Készülék adminisztráció: (1)Rendszergazda: rendszergazda jogok.

200 (2)Ismeretlen források: ez az opció lehetővé teszi nem android piacról letöltött alkalmazások telepítését. Tanúsítványok tárhelye: (1)Megbízható tanúsítványok: Bizalmas CA tanúsítványok megjelenítése. (2)Telepítés SD kártyáról: Tanúsítványok telepítése SD kártyáról. (3)Tiszta forrás: Összes tanúsítvány törlése Nyelv és bevitel Nyelv (nyelv és régió), beviteli szöveg és automatikus helyesírás ellenőrzés: Nyelv:Válassza ki a kijelzőn megjelenítendő nyelvet. Helyesírás ellenőrző:ellenőrzi a bevitt szöveg helyességét ha aktív a funkció. Személyes szótár:klikkeljen az Hozzáadás - ADD gombra a képernyő jobb felső részén; a saját szótárához hozzáadhatja az új szót. Billentyűzet és bevitelt: ez az opció listázza a telepített beviteli lehetőségeket, egyes beviteli lehetőségekhez további beállításokat lehet végrehajtani Mentés & újraindítás / reset

201 Biztonsági mentés és újraindítás: (1)Saját adatok biztonsági mentése: Mentse el az alkalmazások adatait, Wi-Fi jelszavait és más Google szerver beállításait. (2)Mentési felhasználó: saját cache biztonsági mentése (3)Automatikus helyreállítás:amikor újratelepíti az alkalmazásokat, a mentett adatok és beállítások visszaállítódnak. Személyes adatok: Gyári beállítások visszaállítása: Összes adat törlése; összes felhasználói adat törlése Felhasználó hozzáadása: Felhasználók kezelése és információk szinkronizációja. Klikkeljen a Felhasználó hozzáadása - ADD an ACCOUNT ikonra a kijelző jobb felső részén és új Google felhasználói fiókot, fiókot, vagy vállalati fiókot adhat hozzá.

202 3.16 Dátum és Idő Automatikus dátum és idő: helyi hálózat idejének megtartása. Automatikus időzóna: helyi hálózat időzónájának megtartása. Dátum beállítása. Idő beállítása. Időzóna kiválasztása 24-órás formátum kiválasztása. Dátumformátum kiválasztása 3.17 Hozzáférhetőség

203 Nagybetű:betűméret növelésének kiválasztása Automatikus képernyő elforgatás: ha elforgatja a készüléket a képernyő is automatikusan elforog. Gyorsindítás: ha bepipája a készülék gyorsabban indul el. Futó (running) mód: három opció van: teljesítmény kiegyensúlyozott energiatakarékos and teljesítményigényes. 1)teljesítmény kiegyensúlyozott: a készülék a fogyasztás és a teljesítmény között fog egyensúlyozni. Javasolt ennek a módnak a használata. 2)energiatakarékos: készülék energiaigénye relatíve kicsit, így energiát tud megtakarítani, viszont a nagyobb teljesítményt igénylő feladatokat nehezebben, lassabban tudja ellátni. Nem javasolt ennek a használata. 3)teljesítményigényes: válassza ezt a funkciót, ha azt szeretne, hogy a készülék a legjobb, leggyorsabb legyen, ilyenkor viszont nagy energiát igényel a feladatok gyors ellátása érdekében, gyorsan lemerül.

204 Megjegyzés :Ha sok alkalmazást és játékot használ, a hatékonyság érdekében nem forgassa el a készüléket Fejlesztői opciók Ezt az opciók csak fejlesztők használják, USB módban Tabletről Ebben a menüben megnézheti az készülék állapotot, jogi információkat, széria számokat, Android verziószámot, szoftver verziószámát stb. 4. Zene Klikkeljen az ikonra és a belép a zenei könyvtárba, ahol az összes zeneszám listázásra kerül Előadók, Albumok, Zenék, Lejátszási lista és most hallható kategóriák szerint, klikkeljen a listára.

205 Tartsa hosszan bármeny zene vagy mappa nevét, és hozzáadhatja a lejátszási listához, törölheti és keresheti őket a következőképpen: Zenét lejátszathat más alkalmazások használatakor is. Mint például: böngészés/szöveg olvasása/képnézegetés közben. Ha a zenelejátszó megy a háttérben az állapotsor bal oldalán megjelenik az ikon, nyomja meg és húzza lefelé, és a kijelzőn is követi ezt a mozdulatot, majd megjelenik a zenelejátszó felülete.

206 5. Videó & kép Klikkeljen a Galéria ikonra, majd megjelenik: Videólejátszó Klikkeljen a videó mappára és várjon egy picit. Az intro után klikkeljen a ikonra a lejátszás megkezdéséhez, mint:

207 Képnézegető Válassza ki a kép mappáját és az alábbihoz hasonló kép jelenik meg:

208 Klikkeljen a jobb felső ikonra,lejátszással kapcsolatos műveleteket végezhet: diavetítés, szerkesztés, elforgatás balra, jobbra, vágás, kép mentése másként, kép adatai, tulajdonságai. 6. Owl Player Owl player egy kiemelkedő videó lejátszó alkalmazás, meg képes szimultán többablakos lejátszásra. Klikkeljen az ikonra és belép az Owl player-be:

209 4 mód jelenik meg: Gallery, Directory, Favorite és Played. Felhasználók többféle módba léphetnek be. Klikkeljen és játssza le a videót. Klikkeljen a jobb felső ikonra:

210 Válassza ki a beállítások ikont a felugró menüben és belép a beállítások menüben: 7. Web Browser/Böngésző Nyissa meg a böngészőt az ikonnal. Internetezés előtt győződjön meg róla, hogy a tablet csatlakozott-e a hálózathoz Wifi, 3G vagy Ethernet segítségével. Webböngészővel olyan oldalakat látogathat meg, mint a Yahoo:

211 Klikkeljen a jobb felső ikonra és válassza ki a Beállítások - setting ikont, a felugró ablakmenü legutolsó opcióját, a további beállításokért: 9. Kamera Klikkeljen a ikonra és belép a kamera alkalmazásba.

212 Switching front and back lens if available Click to start taking photos Kép, Videó, Panoráma válassza ki a panoráma képet - pan-shot, klikkeljen a fényképezőgépre, mozgassa a lencsét balról jobbra és lassa készítsen képeket. Képek visszanézése Panoráma képek egy képbe összerakva:

213 10. Küldhet és fogadhat üzeneteket. Klikkeljen az ikonra, és jelentkezzen be a felhasználói adataival (név+jelszó) és másik küldhet, fogadhat okat. 11. Play Store Alkalmazások tölthet le és telepíthet a play store áruházból. Miután csatlakozott az internethez, klikkeljen a play store ikonra belép a play store főképernyőjére, majd

214 Öt szekció van a Play Store-ban a felhasználók részére, ahonnan letölthetnek alkalmazásokat: Categories, Home, Top Free, Top New Free, Trending. 12. Naptár Klikkeljen a naptár ikonra: Beállíthat emlékeztetőket csengőhanggal és más beállítások is eszközölhet <beállítások-egyéb beállítások / setting-more setting>

215 Napirend hozzáadása: beállíthat napirendet <új napirend beállítása / set-new agenda>, tovább beállíthatja: esemény címét, idejét, helyét, leírását, ismétlődését, emlékeztetőjét stb., mint alább láthatja: 12. Óra Klikkeljen az óra ikonra: Klikkeljen az Ébresztő beállítása / Set alarm a óra beállításához:

216

217 Declaration of Conformity We, the undersigned: Manufacturer: Address, City: Country: Overmax Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, S.K. ul. Dziadoszańska Poznań Polska Declare the following apparatus: Products name: Tablet 7 Brand and Model name: OV-SteelCore7II Hereby we confirm above product compliance with the European directive of CE: EMC : 2004/108/EC LVD : 2006/95/EC R&TTE : 1999/5/EC ROHS : 2011/65/EU WE : 1275/2008 Below standards were tested and passed: EMC : ETSI EN V1.8.1 ( ) ETSI EN V2.1.1 ( ) LVD : EN : A11: A1: A12:2011 EN V1.7.1:2006 R&TTE : EN 62311:2008 Release date: May be sold in: BE CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT LV LT HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK The original document is located in the headquarter Overmax Poland sp. z o.o sp. k. ul. Dziadoszańskiej Poznan Poland

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

TAB-7830 QC TABLET 3G

TAB-7830 QC TABLET 3G TAB-7830 QC TABLET 3G download user manual from : www.akai-atd.com TAB-7830 QC TABLET 3G A világhálóhoz Wifi vagy SIM kártya (3G) segítségével csatlakozhat. Használati útmutató:www.akai-atd.com TAB-7830

Více

Mid Android M001, M002, M003

Mid Android M001, M002, M003 Mid Android M001, M002, M003 Uživatelská příručka 1 Uživatelská příručka...1 1. Obrázek zařízení...4 2. Základní informace...5 2.1 Nabíjení baterie...5 2.2 Použití SD karty...5 2.3 Vypnutí a zapnutí...5

Více

Microsoft Lync WEB meeting

Microsoft Lync WEB meeting User - documentation ENU and CZ version Microsoft Lync WEB meeting - Připojení k WEB meetingu prostřednictvím Microsoft Lync Date: 10. 5. 2013 Version: 0.2 ENU, CZ www.axiomprovis.cz Version description:

Více

Instrukcja użytkownika. User Manual PL /EN / CZ / SK / RO / HU. OV-NewBase2

Instrukcja użytkownika. User Manual PL /EN / CZ / SK / RO / HU. OV-NewBase2 Instrukcja użytkownika User Manual PL /EN / CZ / SK / RO / HU OV-NewBase2 Informacje 1. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji nie mogą być kopiowane, przesyłane, rozprowadzane ani przechowywane, za

Více

Instrukcja użytkownika Instrukcja Obsługi USER MANUAL

Instrukcja użytkownika Instrukcja Obsługi USER MANUAL Instrukcja użytkownika Instrukcja Obsługi USER MANUAL PL / EN / CZ / SK / RO / HU 1 1. Schemat produktu 1. Przycisk włączania/wyłączania (Włącznik) 2. Port słuchawek 3. Port micro USB 4. Port zasilacza

Více

WL-5480USB. Quick Setup Guide

WL-5480USB. Quick Setup Guide Quick Setup Guide 1 Czech 7 Install Utility Software Note1: Before installing the utility software, DO NOT inserts the into your computer. If the adapter is inserted already, Windows will detect the adapter

Více

Instrukcja obsługi. User Manual PL/EN/CZ/SK/RO/HU

Instrukcja obsługi. User Manual PL/EN/CZ/SK/RO/HU Instrukcja obsługi User Manual PL/EN/CZ/SK/RO/HU Deklaracja 1. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji nie mogą być kopiowane, przesyłane, rozprowadzane ani przechowywane, za wyjątkiem sytuacji udzielenia

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 4 6. Tlačítka... 5 7. Nastavení Systému... 5 8. HDMI... 7 9. Instalace, odinstalace

Více

Popis tlačítek a funkcí: Dálkový ovladač: CZ - 2

Popis tlačítek a funkcí: Dálkový ovladač: CZ - 2 NÁVOD K POUŽITÍ CD/Radio přehrávač NÁVOD NA POUŽITIE Radio/CD prehrávač INSTRUCTION MANUAL CD/Radio player Popis tlačítek a funkcí: 1) Hlavní vypínač: krátký stisk zapne přístroj, opětovný krátký stisk

Více

Instrukcja Użytkownika User Manual EN / PL / CZ / SK / RO / HU. OV-SteelCore10Gear

Instrukcja Użytkownika User Manual EN / PL / CZ / SK / RO / HU. OV-SteelCore10Gear Instrukcja Użytkownika User Manual EN / PL / CZ / SK / RO / HU OV-SteelCore10Gear 1. Schemat produktu Linia tabletów składa się z kilku modeli o różnych wymiarach. Przedstawiony w niniejszej instrukcji

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH.

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Connection of econet300 internet module to ecomax 810P3-L TOUCH Controller. Prosím ověřte verzi softwaru vašeho modulu ecomax.

Více

Instrukcja obsługi. User Manual PL/EN/CZ/SK/RO/HU

Instrukcja obsługi. User Manual PL/EN/CZ/SK/RO/HU Instrukcja obsługi User Manual PL/EN/CZ/SK/RO/HU Deklaracja 1. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji nie mogą być kopiowane, przesyłane, rozprowadzane ani przechowywane, za wyjątkiem sytuacji udzielenia

Více

Instrukcja Obsługi. OV-DualDrive. User Manual PL CZ SK

Instrukcja Obsługi. OV-DualDrive. User Manual PL CZ SK Instrukcja Obsługi User Manual PL CZ SK OV-DualDrive 1 Wprowadzenie 1.1 Zalecenia Czynności ochronne Należy zwracać uwagę, aby urządzenie pozostawało suche. Nie należy dopuścić aby urządzenie, bateria

Více

CZ Manuál. Zařízení s OS Android. Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál. Zařízení s OS Android. Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Zařízení s OS Android Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Stažení obslužné aplikace... 5 2.2. Připojení telefonu/tabletu k Wi-Fi HDD...

Více

Telefon komórkowy Instrukcja Użytkownika PL / EN / CZ / SK / RO / HU / EE. www.overmax.pl

Telefon komórkowy Instrukcja Użytkownika PL / EN / CZ / SK / RO / HU / EE. www.overmax.pl Telefon komórkowy Instrukcja Użytkownika PL / EN / CZ / SK / RO / HU / EE www.overmax.pl 1 Informacje ogólne Aby jak najdłużej utrzymać telefon w doskonałej kondycji, prosimy o uważne przeczytanie niniejszej

Více

1080 WIFI Kamerový modul. ( vhodný pro iphone / android / stolní počítač)

1080 WIFI Kamerový modul. ( vhodný pro iphone / android / stolní počítač) 1080 WIFI Kamerový modul ( vhodný pro iphone / android / stolní počítač) 5 Provozní pokyny pro WIFI vzdálenou monitorovací kamerovou jednotku 1. Struktura produktu 2. Kamera zapnutí ON (2 způsoby zapnutí)

Více

Instrukcja użytkownika User Manual PL / EN / CZ / SK / HU. OV-Solution7

Instrukcja użytkownika User Manual PL / EN / CZ / SK / HU. OV-Solution7 Instrukcja użytkownika User Manual PL / EN / CZ / SK / HU OV-Solution7 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Uwaga: Aby obniżyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, nie należy zdejmować tylnej pokrywy.

Více

108Mbps Wlireless 11G+ PCI-Card. Instalační manuál P/N:065-1795

108Mbps Wlireless 11G+ PCI-Card. Instalační manuál P/N:065-1795 108Mbps Wlireless 11G+ PCI-Card Instalační manuál P/N:065-1795 108Mbps Wireless 11G+ PCI-Card Instalační manuál > Zapněte váš počítač > Vložte Wireless 11G+ PCI-kartu do volného 32-bit PCI slotu. Instalace

Více

PL / EN / CZ / SK / RO / HU / EE

PL / EN / CZ / SK / RO / HU / EE Instrukcja obsługi User Manual PL / EN / CZ / SK / RO / HU / EE OV-BasicTabII Przedmowa 1. Uwagi Odnośnie konserwacji: Należy zwracać uwagę, aby urządzenie pozostawało suche. Nie należy dopuścić, aby urządzenie,

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Instrukcja użytkownika. User Manual. OV-BaseCore7

Instrukcja użytkownika. User Manual. OV-BaseCore7 Instrukcja użytkownika User Manual OV-BaseCore7 POLSKI Instrukcja Obsługi Zdjęcia i ilustracje zawarte w instrukcji zostały umieszczone jedynie w celach poglądowych. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

Instrukcja obsługi kamery samochodowej Omega

Instrukcja obsługi kamery samochodowej Omega Instrukcja obsługi kamery samochodowej Omega Dziękujemy za zakup urządzenia. Proszę zapoznać się z instrukcją przed pierwszym uruchomieniem. Cechy urządzenia: 1. Sensor: CMOS 1.3Mpikseli 2. Kąt nagrywania:

Více

CZ Manuál. Zařízení s ios. Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál. Zařízení s ios. Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Zařízení s ios Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Nabití powerbanky... 5 2.2. Nabíjení smartphonu prostřednictvím Power Connect...

Více

Telefon komórkowy Instrukcja Użytkownika User Manual PL / EN / CZ / SK / RO / HU. www.overmax.pl

Telefon komórkowy Instrukcja Użytkownika User Manual PL / EN / CZ / SK / RO / HU. www.overmax.pl Telefon komórkowy Instrukcja Użytkownika User Manual PL / EN / CZ / SK / RO / HU www.overmax.pl 1 Informacje ogólne Aby jak najdłużej utrzymać telefon w doskonałej kondycji, prosimy o uważne przeczytanie

Více

MASTER-MID GPS. Návod k obsluze. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Návod k obsluze. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Návod k obsluze CZ Úvod... 2 Obsah balení... 2 Schéma zařízení... 2 Tlačítka... 3 Zapnutí... 3 Vypnutí... 3 Režim Suspend... 4 Instalace karty microsd...

Více

Lenovo A5000. Quick Start Guide v1.0. English/Česky

Lenovo A5000. Quick Start Guide v1.0. English/Česky Lenovo A5000 Quick Start Guide v1.0 English/Česky English Read this guide carefully before using your smartphone. Learning more Getting support Electronic emission notices To learn more information about

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 IMPORTANT NOTE: Read this manual carefully before installing or operating your new air conditioning unit. Make sure to save this manual for future reference. FMD Module

Více

PL / EN / CZ / SK / RO / HU / EE

PL / EN / CZ / SK / RO / HU / EE Instrukcja obsługi User Manual PL / EN / CZ / SK / RO / HU / EE OV-Basis7 Przedmowa 1. Uwagi Odnośnie konserwacji: Należy zwracać uwagę, aby urządzenie pozostawało suche. Nie należy dopuścić, aby urządzenie,

Více

Instrukcja Użytkownika User Manual. OV-SteelCore10III

Instrukcja Użytkownika User Manual. OV-SteelCore10III Instrukcja Użytkownika User Manual OV-SteelCore10III Instrukcja użytkownika PL SteelCore 10 III 1. Schemat produktu Linia tabletów składa się z kilku modeli o różnych wymiarach. Przedstawiony w niniejszej

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Tablet EAGET FAMILY N7A Uživatelská příručka

Tablet EAGET FAMILY N7A Uživatelská příručka Tablet EAGET FAMILY N7A Uživatelská příručka Tento návod k použití je pouze pro referenční účely, mohou být změněny bez předchozího upozornění 1 Poděkování Děkujeme za zakoupení našeho produktu. Produkt

Více

Plantronics Explorer 50. Návod k obsluze

Plantronics Explorer 50. Návod k obsluze Plantronics Explorer 50 Návod k obsluze Obsah Vítejte 3 Obsah balení 4 Přehled náhlavní soupravy 5 Buďte opatrní 5 Pair and Charge 6 Get Paired 6 Activate pair mode 6 Use two phones 6 Reconnect 6 Charge

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P9 (3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO P9 (3G) Uživatelský manuál - základ PiPO P9 (3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy a

Více

Vertis AIM Telefon komórkowy Instrukcja Użytkownika

Vertis AIM Telefon komórkowy Instrukcja Użytkownika Vertis AIM Telefon komórkowy Instrukcja Użytkownika PL / EN / CZ / SK / RO / HU / EE www.overmax.pl KWESTIE PRAWNE Chroniony prawem autorskim 2014 Overmax Wszelkie prawa zastrzeżone Żaden fragment niniejszej

Více

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM Ing. Tran Thanh Huan, Ing. Nguyen Ba Nghien, Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc Abstract: In this paper, we introduce the WYSIWYG editor pro XML Form. We also show how to create a form

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka První spuštění Jakmile zapojíte a poprvé zapnete momit Smart Thermostat, spustí se průvodce, který vás pomocí několika obrazovek provede základním úvodním nastavením. 1 1 Uvítací obrazovka

Více

Obsah. 11.1 USB připojení

Obsah. 11.1 USB připojení Obsah 1. Úvod 2. Příslušenství 3. Technická specifikace 4. Spouštění a vypínání 5. Pracovní plocha 6. Tlačítka 7. Nastavení systému 8. HDMI 9. Instalace, odinstalace a spouštění aplikací 10. Nastavení

Více

Lenovo A606. Quick Start Guide v1.0. English/Česky

Lenovo A606. Quick Start Guide v1.0. English/Česky Lenovo A606 Quick Start Guide v1.0 English/Česky English Read this guide carefully before using your smartphone. Learning more Getting support Electronic emission notices To learn more information about

Více

Instrukcja użytkownika User Manual PL / EN / CZ / SK

Instrukcja użytkownika User Manual PL / EN / CZ / SK Instrukcja użytkownika User Manual PL / EN / CZ / SK OV-BaseOne WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Nie należy narażać urządzenia na silny nacisk ani dopuścić do upuszczenia go. Nie należy używać

Více

Vertis-01 Telefon komórkowy Instrukcja Użytkownika

Vertis-01 Telefon komórkowy Instrukcja Użytkownika Vertis-01 Telefon komórkowy Instrukcja Użytkownika PL / EN / CZ / SK / RO / HU www.overmax.pl KWESTIE PRAWNE Chroniony prawem autorskim 2013 Overmax Wszelkie prawa zastrzeżone Żaden fragment niniejszej

Více

Komponentní Hi-Fi systém s Wi-Fi adaptérem. MCi8080. Průvodce rychlým startem

Komponentní Hi-Fi systém s Wi-Fi adaptérem. MCi8080. Průvodce rychlým startem Komponentní Hi-Fi systém s Wi-Fi adaptérem MCi8080 Průvodce rychlým startem CZ Zaregistrujte výrobek a hledejte podporu na stránkách www.philips.com/welcome Přečtěte si, prosíme, a potvrďte svůj souhlas

Více

2N Voice Alarm Station

2N Voice Alarm Station 2N Voice Alarm Station 2N Lift1 Installation Manual Version 1.0.0 www.2n.cz EN Voice Alarm Station Description The 2N Voice Alarm Station extends the 2N Lift1/ 2N SingleTalk with an audio unit installed

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO T9 (3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO T9 (3G) Uživatelský manuál - základ PiPO T9 (3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má osmijádrový procesor s frekvencí 1,7 GHz. Před použitím si prosím přečtěte tento

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

HD AUTOKAMERA Návod k použití

HD AUTOKAMERA Návod k použití HD AUTOKAMERA Návod k použití 87231 Před použitím si pečlivě přečtěte příručku, budete tak moci lépe využít veškeré funkce, které autokamera nabízí. Pozor 1. Vložte do autokamery paměťovou kartu a naformátujte

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

11.12. 100 ΕΙΣΟΔΟΣ = E / ENTRANCE = E = = 1174 550 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΥ = 2000 (ΕΠΙΛΟΓΗ: 2100) / CH STANDARD = 2000 (OPTIONAL: 2100) 243 50 ΚΥ/CH + 293 ΚΥ/CH +103 100 ΚΥ /CH 6 11 6 20 100 0,25 ΚΑ (CO) + 45

Více

FAQ pro Eee Pad TF201

FAQ pro Eee Pad TF201 FAQ pro Eee Pad TF201 CZ6915 Správa souborů... 2 Jak se dostanu k datům uloženým na kartě microsd, SD a disku USB?... 2 Jak přesunu vybraný soubor do jiné složky?... 2 Jak zkopíruji a vložím vybraný soubor

Více

Roline USB 2.0 elektronický přepínač 2:1 (4:1)

Roline USB 2.0 elektronický přepínač 2:1 (4:1) Roline USB 2.0 elektronický přepínač 2:1 (4:1) Katalogové číslo: 14.01.2335, 14.01.2336 Balení 1x 2-portový (14.01.2335) nebo 4-portový (14.01.2336) USB 2.0 elektronický přepínač 1x 1,8 m USB kabel typ

Více

E-SHARE INSTRUKCJA OBSŁUGI

E-SHARE INSTRUKCJA OBSŁUGI E-SHARE INSTRUKCJA OBSŁUGI WPROWADZENIE Pakiet aplikacji E-Share składa się z czterech aplikacji pozwalających przesyłać bezprzewodowo różne dane pomiędzy urządzeniami z systemem Android. INSTRUKCJA 1.

Více

log in AHD_DVR Průvodce rychlým startem První část: základní operace

log in AHD_DVR Průvodce rychlým startem První část: základní operace AHD_DVR Průvodce rychlým startem Tato řada produktů je určena pro bezpečnostní oblasti sledované v digitálním monitorovacím zařízení. Použitý vestavěný operační systém LINUX, umožňuje systému stabilní

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

Smart Watch Garett DZ 09. návod. Nezapomeňte si přečíst návod výrobku před použitím.

Smart Watch Garett DZ 09. návod. Nezapomeňte si přečíst návod výrobku před použitím. Smart Watch Garett DZ 09 návod Nezapomeňte si přečíst návod výrobku před použitím. 1 Informace obsažené v této příručce se nezmění nebo nebudou dodány bez předchozího upozornění. Nabíjejte hodinky po dobu

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Specifikace přístroje: - Nahrávání ve smyčce (pokud je planá kapacity paměti, automaticky se začne přemazávat nejstarší záznam - Nahrávání videa jedním tlačítkem

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO M6

Uživatelský manuál - základ PiPO M6 Uživatelský manuál - základ PiPO M6 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Poděkování: Vážený uživateli, děkujeme vám za zakoupení našeho výrobku. Zde jsou provozní pokyny pro rychlé a pohodlné ovládání, před použitím si přečtěte pozorně návod. Obsah: 1.

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-wtrf

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-wtrf INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-wtrf /apps Obsah Úvod 3 Zřízení potřebná k nastavení aplikace 3 Základní ovládání Chytrých hodinek Samsung Gear S2 3 Hlaní menu aplikace ihc-wtrf 3 Připojení Chytrých

Více

2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR

2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR 2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR Návod k obsluze Výhody produktu: Možnost současného sledování a nahrávání Kompaktní design Široká oblast použití 1. Diagram produktu www.spyobchod.cz Stránka 1 Jednotlivé

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U6

Uživatelský manuál - základ PiPO U6 Uživatelský manuál - základ PiPO U6 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádobrý 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Thor VM3. Stručný návod k použití. Počítač do vozidla. VM3-CSCZ-QS Rev A 1/16

Thor VM3. Stručný návod k použití. Počítač do vozidla. VM3-CSCZ-QS Rev A 1/16 Thor VM3 Počítač do vozidla Stručný návod k použití VM3-CSCZ-QS Rev A 1/16 Součásti - přední P1 P8 P2 P9 P3 P10 P4 P11 P5 P12 P6 P13 P7 P14 Systémo vé LED diody Tlačítko napájení LED diody připojení Součásti

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

If there is any inconsistency of weather forecast between Local Weather Station and this unit, the Local Weather Station's forecast should prevail. The trend pointer displayed on the LCD indicates the

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

FAQ pro Transformer TF201

FAQ pro Transformer TF201 FAQ pro Transformer TF201 CZ7211 Správa souborů... 2 Jak se dostanu k datům uloženým na kartě microsd, SD a disku USB?... 2 Jak přesunu vybraný soubor do jiné složky?... 2 Jak zkopíruji a vložím vybraný

Více

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi Začínáme Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili a

Více

SPECIFICATION FOR ALDER LED

SPECIFICATION FOR ALDER LED SPECIFICATION FOR ALDER LED MODEL:AS-D75xxyy-C2LZ-H1-E 1 / 13 Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 C) Parameter Symbol Absolute maximum Rating Unit Peak Forward Current I FP 500 ma Forward Current(DC) IF

Více

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC Čeština Obsah Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory...

Více

Diktafon s HD kamerou

Diktafon s HD kamerou Diktafon s HD kamerou Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Zobrazení přístroje 1.1

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ Egreat A1 Uživatelská příručka CZ Popis zařízení Přední strana: 1. Indikátor činnosti 2. Infra port pro ovládání přijímače Zadní strana: 3.Optický výstup S/PDIF 4.AV rozhraní 5.USB Host port 6.USB Host

Více

Plantronics Explorer 10. Návod k obsluze

Plantronics Explorer 10. Návod k obsluze Plantronics Explorer 10 Návod k obsluze Obsah Vítejte 3 Obsah balení 4 Přehled náhlavní soupravy 5 Buďte opatrní 5 Pair and Charge 6 Get Paired 6 Activate pair mode 6 Use two phones 6 Reconnect 6 Charge

Více

Installation and Operation Manual Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain it for future reference!

Installation and Operation Manual Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain it for future reference! EN Wireless Analog Camera (ANL-01-BZ) Installation and Operation Manual Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain it for future reference! 1. Features 640 x 480 Video resolution

Více

USB MP3 Player NÁVOD K OBSLUZE. Model: 350X. AG350X-169KO v1.0

USB MP3 Player NÁVOD K OBSLUZE. Model: 350X. AG350X-169KO v1.0 USB MP3 Player NÁVOD K OBSLUZE Model: 350X 0 Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické

Více

PV Cam Viewer aplikace

PV Cam Viewer aplikace PV Cam Viewer aplikace Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Zobrazení aplikace 2.

Více

Mobilní počítač Dolphin TM 6100. Stručný návod k použití

Mobilní počítač Dolphin TM 6100. Stručný návod k použití Mobilní počítač Dolphin TM 6100 Stručný návod k použití Mobilní počítač Dolphin 6100 Pro začátek Ověřte si, že balení obsahuje následující položky: Mobilní počítač Dolphin 6100 (terminál) Hlavní bateriový

Více

Jak začít s osobním zvukovým systémem PSS

Jak začít s osobním zvukovým systémem PSS QSG_cze 29/12/04 15:19 Page 61 Jak začít s osobním zvukovým systémem PSS Než začnete systém používat, prostudujte si tyto informace. Přejeme vám skvělé zážitky se zařízením osobní zvukový systém (pss)

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse Executive 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse Executive 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse Executive 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion.

Více

Firemní strategie pro správu mobilních zařízení, bezpečný přístup a ochranu informací. Praha 15. dubna 2015

Firemní strategie pro správu mobilních zařízení, bezpečný přístup a ochranu informací. Praha 15. dubna 2015 Firemní strategie pro správu mobilních zařízení, bezpečný přístup a ochranu informací Praha 15. dubna 2015 Agenda 08:30 09:00 Registrace a snídaně 09:00 09:15 Ukázka nových zařízení 09:15 10:00 Úvod do

Více

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod BDVR 05 Kamera do auta Uživatelský návod Popis a funkce 1. Zapnutí Stisknutím tlačítka a podržením asi 3 sekundy kameru zapnete (nebo vypnete pokud je již zapnuta). Pokud při zapnuté kameře stisknete tlačítko

Více

SGM. Smart Grid Management THE FUTURE FOR ENERGY-EFFICIENT SMART GRIDS

SGM. Smart Grid Management THE FUTURE FOR ENERGY-EFFICIENT SMART GRIDS WHO ARE WE? a company specializing in software applications for smart energy grids management and innovation a multidisciplinary team of experienced professionals from practice and from Czech technical

Více

SENCOR SDF 751 DIGITÁLNÍ FOTORÁMEČEK UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SENCOR SDF 751 DIGITÁLNÍ FOTORÁMEČEK UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SENCOR SDF 751 DIGITÁLNÍ FOTORÁMEČEK UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1. Bezpečnost 1.1 Účel použití Digitální fotorámeček je určen pro zobrazování fotografií z paměťových zařízení. Z důvodu značné rozmanitosti výrobků

Více

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení.

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Stručný návod Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili

Více

SDF 740. Digitální fotorámeček Návod k obsluze

SDF 740. Digitální fotorámeček Návod k obsluze SDF 740 Digitální fotorámeček Návod k obsluze Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití. Tento návod

Více

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 DAH 1500 MP3 přehrávač Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 Péče a údržba: Nepoužívejte při manipulaci s přehrávačem nepřiměřenou sílu. Chraňte před mechanickým poškozením, pády,

Více

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide Keys-To-Go Ultra-portable keyboard for Android and Windows Setup Guide Contents Keys-To-Go - Ultra-portable keyboard Česká verze 131 2 OFF PDF ON www.logitech.com/support/keys-to-go-tablet 2.5 h Clavier

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

PlayTab2/ProTab2 Česky. Obsah

PlayTab2/ProTab2 Česky. Obsah Obsah 1. Úvod 2. Příslušenství 3. Technická specifikace 4. Spouštění a vypínání 5. Pracovní plocha 6. Tlačítka 7. Nastavení systému 8. HDMI 9. Instalace, odinstalace a spouštění aplikací 10. Nastavení

Více