Hra 1 - Rodinná hra. Druhy claimů: Počet hráčů: 2-4 Věk: 8+ Délka: minut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hra 1 - Rodinná hra. Druhy claimů: Počet hráčů: 2-4 Věk: 8+ Délka: 20-40 minut"

Transkript

1 Hra 1 - Rodinná hra Druhy claimů: Počet hráčů: 2-4 Věk: 8+ Délka: minut Je 17 Srpna 1896 George Carmack společně s manželkou Kate a skupinou Indiánů z kmene Tagishů, loví lososy na řece Klondike Po vyprávění dobrodruha Roberta Hendersona zkoušejí v řece Klondike hledat zlato Po několika dnech se jim skutečně podaří u tzv Králičího potoka najít zlato Zpráva se šíří jako blesk, neboť množství zlata v řece je daleko větší, než se v celé oblasti podařilo najít Vyražte i vy na cestu do nově vzniklého zlatokopeckého města Dawson City a pokuste se cestou zabrat co nejvýnosnější místa Herní materiál: 16 destiček (4x 4 ) s vyobrazením krajiny, 4 x 2 kostičky (figurky zlatokopů),32 kusů rubínů,1 bodovací tabulka, 116 claimů (10 druhů claimů x x16) Cíl hry: Cílem hry je získat co nejvíce kusů zlata (bodů) zabíráním území na mapě před sebou Každý zabraný kousek zlata přináší bod Hráči cestou také mohu sbírat rubíny, které jim umožní získat výhodnější claimy a někdy také claimy navíc Příklad rozmístění pro čtyři hráče: Zde bude umístěno celkem šest řad 1 Z této řady si budou hráči vybírat v prvním kole Z této řady si budou hráči vybírat ve druhém kole Příprava hry: Každý hráč obdrží čtyři tabulky krajiny (každý hráč má 4 tabulky se stejným číslem na zadní straně) Ty každý hráč položí barevnou stranou nahoru vedle sebe tak, aby před ním tvořily řadu (obr 3) Nezáleží ani na pořadí ani na orientaci (zkušenější hráči mohou zvýšit obtížnost tím, že všichni mají tabulky položené stejně) Každý hráč obdrží dvě kostičky stejné barvy Jednu polo- Popis krajiny: Hnědá políčka přinášejí zlato (toto políčko přináší tři zlata ) Zelená políčka značí louku a nepřinášejí žádné výhody Šedá políčka přinášejí rubíny (toto políčko přináší jeden rubín) 2 6 Doplňkové Claimy ve společné zásobě Průběh kola: 1) výběr dražba claimu 2) umístění claimu 3) bodování 4) vydražení a položení dodatečného claimu se nevykládají do řad, ale zůstávají obr1 bodovací tabulku na políčko Start, druhá mu slouží k označení dražených claimů Doprostřed stolu se náhodně umístí šest řad claimů Do řady se umístí vždy tolik claimů, kolik je hráčů Řada nesmí obsahovat dva claimy stejného tvaru Hrají li např čtyři hráči, je na stůl umístěno 6 řad po 4 claimech Každý hráč dostane na úvod hry 3 rubíny Počet rubínů každého hráče je po celou hru veřejný Ostatní rubíny zůstávají ve společné zásobě 1) Výběr dražba claimu: Hráči určí, kdo bude začínat Hráči se střídají ve směru hodinových ručiček V průběhu dražby mohu hráči používat rubíny, které slouží jako platidlo Začínající hráč umístí svou figurku před claim, který si vybere Totéž učiní další hráč v pořadí Pokud má hráč zájem o claim, u kterého již stojí figurka, umístí figurku své barvy k tomuto claimu a přiloží k němu o jeden rubín více než je u figurky, která u claimu již stojí Pokud tak učiní, musí hráč, který je předražen buď navýšit počet rubínů, aby měl u claimu opět nejvíce, nebo figurku odebrat a zvolit si jiný claim Při přemisťování si hráči KLONDIKE CZ 1/4 T01242

2 a figurku umístí ke claimu ve tvaru čtverce s jedním rubínem Honza vezme svou figurku a přiloží ji ke tvaru L, který je dosud volný Michal dá svou figurku ke tvaru Z Tak má každý figurku u jednoho claimu Nyní Petr odevzdá tři rubíny a Jirka dva Honza a Michal neodevzdávají nic, protože získali svůj claim zdarma mohou vzít případně vyložené rubíny zpět a figurku znovu přiložit bez nich Takto se přesuny opakují, dokud nestojí všechny figurky u svého claimu samotné V průběhu dražby se hráč může i opakovaně vracet ke claimu, který již dražil (samozřejmě za podmínky, že dá nabídku, která je vyšší než u hráče, který zde zrovna má umístěnou figurku) Rubíny lze přikládat již s figurkou před neobsazený claim Poté, co skončí dražba, odevzdá každý hráč do společné zásoby příslušný počet rubínů, které dal s figurkou a claim, který získal, umístí na destičku krajiny 2) Umístění claimu: Claimy se umísťují tak, aby překryly co nejvíce kusů zlata nebo rubínů dle úvahy hráče Při pokládání musí tvořit souvislou trasu od počátku do cíle Každý claim se musí stěnou nebo alespoň rohem dotýkat naposledy položeného claimu (obr 2) První claim se umisťuje na destičce krajiny tak, aby překrýval alespoň jedno ze dvou obr2 prostředních políček na destičce zcela vlevo Cílem jsou dvě prostřední políčka na pravé straně poslední destičky (obr 3) I Příklad dražby: Draží se čtyři claimy Claim ve tvaru kříže, ve tvaru čtverce, ve tvaru L a ve tvaru Z U claimu ve tvaru kříže stojí figurka Jirky, pod kterou není rubín Honza má také zájem o claim ve tvaru kříže a umístí tak k tomuto claimu svou figurku s jedním rubínem Jelikož jsou dvě figurky u jednoho claimu, je řada opět na Jirkovi Jirka umístí ke své figurce dva rubíny Honza je tak opět na řadě, vezme si zpět rubín a umístí svou figurku ke claimu ve tvaru čtverce Teď přijde na řadu Petr Ten umístí tři rubíny ke claimu ve tvaru kříže, kde je Jirkova figurka Jirka si vezme figurku a své dva rubíny zpět Na těchto dvouch políčkách se začíná Na těchto dvouch políčkách se končí obr3 V průběhu stavby se musí claimy dotknout horní a dolní strany pole alespoň jednou ve druhém a alespoň jednou ve třetím poli trasy (obr 4) V tomto místě překryje claim políčko a dotkne se horního okraje Příklad cesty pokládání claimů: V tomto místě překryje claim políčko a dotkne se dolního okraje obr4 Navazování claimů: Další claimy se přikládají tak, aby se stěnou nebo rohem dotýkaly toho claimu, který byl položen jako poslední (obr 5) Claim nesmí přesahovat mimo plochu Nastane-li situace, kdy hráč nemůže splnit tyto podmínky tak claim nepoužije I Nově položený claim se dotýká rohem Nově položený claim se dotýká stranou obr5 KLONDIKE CZ 2/4 Takto nelze umístit claim, neboť nenavazuje na naposledy položený claim

3 Claim je možné umístit pouze tak, aby bylo vyobrazení výkopu stranou nahoru Není možné jej obracet a pokládat rubem obr6 3) Počítání bodů: Po položení claimů si všichni hráči započítají body Za každý kus zlata, které bylo překryto, obdrží hráč jeden bod (obr 6) O tento počet bodů hráč ihned postoupí figurkou na bodovací tabulce Za každý rubín, který byl překryt, obdrží hráč jeden kus rubínu Takto získané rubíny si hráč uloží odděleně a může je používat až v příštím kole Překrytím zobrazeným tvarem získá hráč čtyři body a dva rubíny 4) Dražba doplňkového claimu: Po té co všichni hráči umístili claim na plochu, je možné vydražit/zakoupit doplňkový claim V každém kole je možné dodatečně vydražit tento claim o velikosti 2 TENTO CLAIM SE NEVKLÁDÁ DO ŘAD, LZE JEJ POUZE VYDRAŽIT V DODATEČNÉ DRAŽBĚ a to nejméně za 4 rubíny První hráč přiloží buď figurku s nejméně 4 rubíny, nebo oznámí, že o dodatečný claim nemá zájem Pokračuje další hráč, který buď přiloží figurku s větším počtem rubínů, nebo řekne, že nemá zájem Pokud nějaký hráč přiloží figurku s více rubíny, vezme si hráč s méně rubíny figurku zpět (včetně rubínů) Takto probíhá dražba ve směru hodinových ručiček tak dlouho, dokud všichni hráči nevzdají svůjzájem Poté získá claim hráč, jehož figurka zůstala u claimu Hráč, který vydražil doplňkový claim, umístí tento claim na plochu za stejných podmínek jako claim získaný v běžném kole, započte si body, vezme si příslušný počet rubínů a začíná nové kolo Pokud nemá o dražbu nikdo zájem, pokračuje hra rovnou novým kolem Nové kolo: Přikládat figurku ke claimům tentokrát začíná hráč ve směru hodinových ručiček po hráči, který začínal minulé kolo Doplnění claimů: Zbývá-li na ploše poslední řada claimů ke dražení, doplní se tato řada o další řady opět do počtu šesti Konec hry: V kole, v němž alespoň jeden hráč dosáhne cílového pole, hra končí Všichni hráči položí své claimy a proběhne nákup dražba dodatkového claimu Poté se každému hráči, který nedosáhl cílového pole odečtou body na bodovací tabulce Za každý sloupec, který hráči chybí ke konci hrací desky, se mu odečtou dva body (obr 7) Dva body se rovněž odečtou hráči, který se dotkl pravého kraje mimo prostřední dva čtverečky Vítěz hry: Vítězem hry je hráč, který získal nejvíce zlata (jeho figurka dojela nejdále na bodovací tabulce) Při rovnosti rozhoduje počet rubínů, které hráči získali obr7 Tipy: 1) Zkušení hráči si mohou sestavit stejnou plochu Každý hráč má svou sadu destiček poskládanou stejně jako ostatní hráči 2) Chtějí li si hráči v průběhu hry užít blafování, je počet rubínů po celou hru tajný 3) Chcete-li změnit hrací plochu, můžete zkusit následující: 4 hrací destičky se umístí do čtverce Hráči umístí první claim dle svého uvážení Dále přikládají claimy jako v základní variantě Úkolem hráčů je překrýt určená pole na všech čtyřech stěnách a uprostřed (obr 8) V kole, kdy se toto povede alespoň jednomu hráči, hra končí Každému hráči se odečtou 2 body za každý čtvereček, který mu chybí ke splnění úkolu počítá se nejkratší cesta Ostatní pravidla platí stejně Hra 2 - pro zkušené zlatokopy Počet hráčů: 2-4 Věk: 8+ Délka: minut tento hráč si odečte v závěrečném bodování 2 body Zde na těchto polích je konec tento hráč si odečte v závěrečném bodování 8 bodů Zde na těchto polích je konec Hráč musí překrýt alespoň jedno z označených políček v rámečku obr8 Hráči mají role zlatokopů ve městě Dawson City Ve městě se budou konat volby do městské rady Získat místo v radě se může povést pouze tomu hráči, který nejrychleji reaguje na požadavky, které mají celebrity města šerif, starosta, bordelmamá a obchodník s koňmi, na dodání zlata a rubínů Díky tomu může zlatokop získávat přízeň u celebrit a zajistit si tak místo v radě Herní materiál: 16 destiček (4x 4 ) s vyobrazením krajiny, 4 x 4 kostičky (figurky zlatokopů), 1 bodovací tabulka (tabulka vlivu),4x 11 claimů (každý hráč jeden claim od každého druhu),32 kusů kartiček přízně ve čtyřech barvách,32 kartiček požadavků KLONDIKE CZ 3/4

4 Cíl hry: Cílem hry je po vytáhnutí kartičky s čísly označujícími množství zlata a rubínů sestavit krajinu a požadované suroviny překrýt Za splnění těchto požadavků získávají hráči přízeň, která jim může umožnit zasednutí v městské radě Příprava hry: Každý hráč obdrží sadu destiček krajiny (4 ks) Hráči si je vezmou do ruky a zamíchají se rubem, aby hráč neviděl jednotlivé krajiny a zatím je položí lícem dolů před sebe Každý hráč dále obdrží sadu claimů tak, aby měl od každého druhu jeden kus (11 kusů), které položí před sebe Doprostřed stolu se lícem dolů položí balíček kartiček požadavků (obr 9) Tyto karty obsahují žluté a červené číslo Žluté číslo označuje, kolik je třeba v daném kole překrýt kusů zlata a červené číslo značí, kolik je třeba překrýt rubínů Balíček požadavků se namíchá ze zásoby požadavků tak, aby zde byly zastoupeny od každé barvy na líci tři náhodně vytžné kartičky (bílá nejkratší, šedá- prostřední, černá- nejdelší) Ostatní požadavky se dají pro tuto hru do krabice Z balíčku karet přízně se náhodně vytáhnou kartičky přízně dle počtu hráčů (1 hráč = 1 karta) a položí se lícem nahoru na stůl (obr 10) Na stůl se umístí bodovací tabulka (obr 11), kam každý hráč položí své figurky vždy jednu na každou barvu přízně (červená - přízeň bordelmamá, černá - přízeň šerifa, modrá - přízeň starosty, zelená - obchodník s koňmi) Figurku hráč umístí na každé stupnici přízně na hodnotu 4 Průběh hry: Jeden z hráčů odkryje vrchní kartičku požadavků V ten okamžik si každý hráč otočí destičky krajiny a sestaví na sebe navazující krajinu dle své úvahy v počtu jedna až čtyři destičky vedle sebe Poté se snaží každý hráč co nejrychleji položit claimy tak, aby překryly požadované množství zlata a rubínů Podmínky pro pokládání jsou stejné jako ve hře 1 Začíná se na prostředních dvou políčkách prvního sloupce první destičky Claimy na sebe musí navazovat, a další claim je možné navázat jen na posledně položený claim Jednotlivé claimy si hráč vybírá ze své sady dle úvahy Hráč, který první přesně překryje (myslí si, že překryl) požadované množství, sebere co nejrychleji ze stolu jednu kartičku přízně dle své úvahy Další hráči sbírají po překrytí požadovaného množství zbylé kartičky co nejrychleji dle své úvahy Hráč, který je poslední, vezme zbývající kartičku a nedokončuje překrývání Navíc se tento hráč rozhodne, s kterým hráčem pro toto kolo spojí svůj osud Poté začnou hráči postupně po jednom odkrývat své claimy a společně se kontroluje, zda všichni překryli požadované množství surovin Hráč, který překryl požadované množství, si započte na příslušné stupnici přízně počet bodů zobrazených na kartičce přízně, kterou si vzal ze stolu Pokud by se při kontrole zjistilo, že hráč nesplnil úkol (nepřekryl nebo naopak překročil počet požadovaných surovin) přízeň na kartičce si nepřičte, ale odečte Pokud na stupnici přízně dosáhl nuly, již si žádou neodečítá Hráč, který nedokončil překrývání, si své body přičte či odečte dle úspěchu hráče s nímž pro toto kolo spojil svůj osud Příklad: Před začátkem kola byly vylosovány následující kartičky přízně: obr 10 a kartička požadavků: obr 9 Hráč položil na první pole tři claimy (tvary), těmi překryl deset kusů zlata a jeden rubín: Po skončení překrývání dojde ke kontrole Michal, který byl první, si vybere červenou přízeň se čtyřmi podvazky Jirka modrou přízeň s dvěma hodinkami a na Pavla zbyla zelená přízeň s jednou podkovou Pavel poté prohlásí, že spojí svůj osud s Michalem Při kontrole se zjistilo, že Michal překryl správné množství a popojede tak svoji figurkou o 4 na červené stupnici přízně (má na kartě přízně 4x podvazek) Jirka na druhém místě při kontrole zjistil, že překryl o jeden kus zlata více a popojede figurkou o dva nazpět na modré stupnici přízně (má na kartě přízně 2x hodinky) Pavel na třetím místě spojil svůj osud s Michalem, který splnil požadavek a může si tak přičíst jeden bod na stupnici zelené přízně (má na kartě přízně 1x podkovu) Po započtení přízně si hráči vezmou do ruky položené destičky s krajinami a zamíchají je a opět je položí lícem dolů před sebe Použité kartičky přízně se dají na odkládací balíček Poté se opět umístí nově vylosované kartičky přízně a může začít nové kolo Pokud kartičky přízně dojdou, zamíchá se odkládací balíček, a použije se znovu Konec hry: Hra končí po devátém kole Po tomto kole se zjistí, kdo má u místních celebrit jakou úroveň přízně Hráč, který dojel nejdále na červené stupnici přízně, získá 8 bodů Druhý hráč 6, třetí hráč 4 a čtvrtý hráč 2 body Takto se zjistí bodový zisk u všech místních celebrit Poté se sečte celkový počet všech přízní každého hráče a hráči jsou dle pořadí obodováni hodnotami V případě jakékoli rovnosti, dostanou hráči počet bodů za nižší místo (pokud má hráč na druhém a třetím místě stejně bodů, dostávají oba body za třetí místo) Kdo získá nejvíce bodů, stává se vítězem V případě rovnosti bodů rozhoduje celkový součet všech přízní Příklad bodování: Při hře tří hráčů získal modrý za množství přízně mamá 8 bodů, u šerifa 4 body, u starosty 8 bodů a u obchodníka 6 bodů Za nejvíce dílků přízně získává 4 body obr 11 Celkově získal modrý hráč 30 bodů Hnědý hráč získa bodů Zelený získal celkem 18bodů Modrý hráč se stal vítězem Zvláštní pravidla pro dva hráče: Hrají-li dva hráči, jsou v nabídce tří kartičky přízní V posledním kole si započte přízeň pouze hráč, který vyhrál Zvláštní pravidla pro děti do 8 let: Hrají li mladší děti (do osmi let), platí pro tyto děti pravidlo, že se balíček namíchá pouze z balíčku bílých a šedých požadavků (nejkratší a prostřední) Postačí, když děti překryjí pouze větší číslo z požadavků (je-li větší žlutá, postačí, že splní pouze zlato a může být překryt libovolný počet rubínů, je-li větší červená, postačí, že musí splnit pouze rubíny a může být překryt libovolný počet zlata) Dospělí hráči překrývají celý rozsah požadavku Vítěz hry: Hra končí po devátém kole Hráč, který získal nejvíce bodů, zvítězil KLONDIKE CZ 4/4

5 Hra 1 - Rodinná hra Druhy claimov: Počet hráčov: 2-4 Vek: 8+ Dĺžka: minút Je 17 Augusta 1896 George Carmack spoločne s manželkou Kate a skupinou Indiánov z kmeňa Tagishov lovia lososov na rieke Klondike Po rozprávaní dobrodruha Roberta Hendersona skúšajú v rieke Klondike hľadať zlato Po niekoľkých dňoch sa im naozaj podarí u tzv Králičieho potoka nájsť zlato Správa sa šíri ako blesk, lebo množstvo zlata v rieke je ďaleko väčšie, ako sa v celej oblasti podarilo nájsť Vyrazte aj vy na cesto do novo vzniknutého zlatokopeckého mesta Dawson City a pokúste sa cestou zabrať čo najvýnosnejšie miesta Herný materiál: 16 doštičiek (4x 4 ) s vyobrazením krajiny, 4 x 2 kocky (figúrky zlatokopov), 32 kusov rubínov, 1 bodovacia tabuľka, 116 claimov (10 druhov claimov x x16) Cieľ hry: Cieľom hry je získať čo najviac kusov zlata (bodov) zaberaním územia na mape pred sebou Každý zabraný kúsok zlata prináša bod Hráči cestou tiež môžu zbierať rubíny, ktoré im umožnia získať výhodnejšie claimy a niekedy tiež claimy navrch Príprava hry: Každý hráč dostane štyri tabuľky krajiny (každé plato v balení patrí jednému hráčovi) Tie každý hráč položí farebnou stranou hore vedľa seba tak, aby pred ním tvorili radu (obr 3) Nezáleží ani na poradí ani na orientácii (skúsenejší hráči môžu zvýšiť obtiažnosť tým, že všetci majú tabuľky položené rovnako) Každý hráč dostane dve kocky rovnakej farby Jednu položí na bodovaciu tabuľku na políčko Štart, druhá mu slúži k označení dražených claimov Popis krajiny: Hnedé políčka prinášajú zlato (toto políčko prináša tri zlata) Doplnkové Claimy sa nevykladajú do radu, ale ostávajú v spoločnej zásobe Šedé políčka prinášajú rubíny (toto políčko prináša jeden rubín) Príklad rozmiestenia pre štyroch hráčov: Tu bude umiestnené celkom šesť radov Doplnkové Claimy spoločnej zásobe sa nevykladajú do radu, ale ostávajú v Priebeh kola: 1) výber dražba claimu 2) umiestenie claimu 3) bodovanie 4) vydraženie a položenie dodatočného claimu Z tohto radu si budú hráči vyberať v prvom kole Z tohto radu si budú hráči vyberať v druhom kole obr1 Doprostred stola sa náhodne umiesti šesť radov claimov Do radu sa umiesti vždy toľko claimov, koľko je hráčov Rad nesmie obsahovať dva claimy rovnakého tvaru Ak hrajú napríklad štyria hráči, je na stole umiestených 6 radov po 4 claimoch Každý hráč dostane na úvod hry 3 rubíny Počet rubínov každého hráča je po celú hru verejný Ostatné rubíny ostávajú v spoločnej zásobe 1) Výber dražba claimu: Hráči určia, kto bude začínať Hráči sa striedajú v smere hodinových ručičiek V priebehu dražby možu hráči používať rubíny, ktoré slúžia ako platidlo Začínajúci hráč umiestni svoju figúrku pred claim, ktorý si vyberie To isté urobí ďalší hráč v poradí Ak má hráč záujem o claim, u ktorého už stojí figúrka, umiestni figúrku svojej farby k tomuto claimu a priloží k nemu o jeden rubín viac ako je u figúrky, ktorá u claimu už stojí Ak tak urobí, musí hráč, ktorý je predražený buď navýšiť počet rubínov, aby mal u claimu opäť najviac, alebo figúrku odobrať a zvoliť si iný KLONDIKE SK 1/4 T01242

6 ku claimu v tvare štvorca s jedným rubínom Janko zoberie svoju figúrku a priloží ju k tvaru L, ktorý je doposiaľ voľný Michal dá svoju figúrku k tvaru Z Tak má každý figúrku u jedného claimu Teraz Peter odovzdá tri rubíny a Juraj dva Janko a Michal neodovzdávajú nič, lebo získali svoj claim zadarmo claim Pri premiesťovaní si hráči môžu zobrať prípadne vyložené rubíny späť a figúrku znovu priložiť bez nich Takto sa presuny opakujú, dokiaľ nestoja všetky figúrky z svojho claimu samotné V priebehu dražby sa hráč môže aj opakovane vracať ku claimu, ktorý už dražil (samozrejme za podmienky, že dá ponuku, ktorá je vyššia ako u hráča, ktorý tu práve má umiestenú figúrku) Rubíny je možné prikladať už s figúrkou pred neobsadený claim Potom, čo sa skončí dražba, odovzdá každý hráč do spoločnej zásoby príslušný počet rubínov, ktoré dal s figúrkou a claim, ktorý získal, umiesti na doštičku krajiny Príklad dražby: Dražia sa štyri claimy Claim v tvare kríža, v tvare štvorca, v tvare L a v tvare Z U claimu v tvare kríža stojí figúrka Juraja, pod ktorou je rubín Janko má tiež záujem o claim v tvare kríža a umiesti tak k tomuto claimu svoju figúrku s jedným rubínom Lebo sú dve figúrky u jedného claimu, je rad opäť na Jurajovi Juraj umiesti ku svojej figúrke dva rubíny Janko je tak opäť na rade, zoberie si späť rubín a umiestni svoju figúrku ku claimu v tvare štvorca Teraz je na rade Peter Ten umiestni tri rubíny ku claimu v tvare kríža, kde je Jurajova figúrka Juraj si zoberie figúrku a svoje dva rubíny späť a figúrku umiestni 2) Umiestenie claimu: Claimy sa umiesťujú tak, aby prekryli čo najviac kusov zlata alebo rubínov podľa úvahy hráča Pri pokladaní musia tvoriť súvislú trasu od začiatku do cieľa Každý claim sa musí stenou alebo aspoň rohom dotýkať posledný raz položeného claimu (obr 2) Prvý claim sa umiesťuje na doštičke krajiny tak, aby prekrýval aspoň jedno z dvoch obr2 prostredných políčok na doštičke celkom naľavo Cieľom sú dve prostredné políčka na pravej strane poslednej doštičky (obr 3) I Na týchto dvoch políčkach sa začína Na týchto políčkach sa končí obr3 V priebehu stavby sa musia claimy dotknúť hornej a dolnej strany poľa aspoň raz v druhom a aspoň raz v treťom poli trasy (obr 4) V tomto mieste prekryje claim políčko a dotkne sa horného Príklady cesty pokladania claimov: V tomto mieste prekryje claim políčko a dotkne sa dolného okraja obr4 Nadväzovanie claimov: Ďalšie claimy sa prikladajú tak, aby sa stenou alebo rohom dotýkali toho claimu, ktorý bol položený ako posledný (obr 5) Claim nesmie presahovať mimo plochu Ak nastane situácia, kedy hráč nemôže splniť tieto podmienky, tak claim nepoužije I Novo položený claim sa dotýka rohom Novo položený claim se dotýka stranou obr5 KLONDIKE SK 2/4 Takto nie je možné claim umiestiť, lebo nenadväzuje na posledný položený claim

7 Claim je možné umiestniť iba tak, aby bolo vyobrazenie výkopu lícom hore Nie je možné obracať ich a pokladať rubom hore 3) Rátanie bodov: Po položení claimov si všetci hráči zrátajú body Za každý kus zlata, ktoré bolo prekryté, dostane hráč jeden bod (obr 6) O tento počet bodov hráč ihneď postúpi figúrkou na bodovacej tabuľke Za každý rubín, ktorý bol prekrytý, dostane hráč jeden kus rubínu Takto získané rubíny si hráč uloží oddelene a može ich používať až v nasledujúcom kole obr6 Prekrytím zobrazeným tvarom získa hráč štyri body a dva rubíny 4) Dražba doplnkového claimu: Potom čo všetci hráči umiestili claim na plochu, je možné vydražiť/zakúpiť doplnkový claim V každom kole je možné dodatočne vydražiť tento claim o veľkosti 2 TENTO CLAIM SA NEVKLADÁ DO RADOV, ALE JE MOŽNÉ HO IBA VYDRAŽIŤ V DODATOČNEJ DRAŽBE a to najmenej za 4 rubíny Prvý hráč priloží buď figúrku s najmenej 4 rubínmi, alebo oznámi, že o dodatočný claim nemá záujem Pokračuje ďalší hráč, ktorý buď priloží figúrku s väčším počtom rubínov, alebo povie, že nemá záujem Ak niektorý ďalší hráč priloží figúrku s viacej rubínmi, zoberie si hráč s menej rubínmi figúrku späť (vrátane rubínov) Takto prebieha dražba v smere hodinových ručičiek tak dlho, dokiaľ všetci hráči nevzdajú svoj záujem Potom získa claim hráč, ktorého figúrka ostala u claimu Hráč, ktorý vydražil doplnkový claim, umiestni tento claim na plochu za rovnakých podmienok ako claim získaný v bežnom kole, zráta si body, zoberie si príslušný počet rubínov a začína nové kolo Ak nemá o dražbu nikto záujem, pokračuje hra novým kolom hneď Nové kolo: Prikladať figúrku ku claimom tentoraz začína hráč v smere hodinových ručičiek po hráčovi, ktorý začínal minulé kolo Doplnění claimů: Ak ostáva na ploche posledný rad claimov pre draženie, doplní sa tento rad o ďalšie rady opäť do počtu šiestich Koniec hry: V kole, v ktorom aspoň jeden hráč dosiahne cieľového pola, hra končí Všetci hráči položia svoje claimy a prebehne nákup dražba dodatkového claimu Potom sa každému hráčovi, ktorý nedosiahol cieľového pola odrátajú body na bodovacej tabuľke Za každý stĺpec, ktorý hráčovi chýba ku koncu hracej dosky, sa mu odčítajú dva body (obr 7) Dva body sa rovnako odrátajú hráčovi, ktorý sa dotkol pravého kraja mimo prostredné dva štvorčeky Víťaz hry: Víťazom hry je hráč, ktorý získal najviac zlata (jeho figúrka došla najďalej na bodovacej tabuľke) Pri rovnosti rozhoduje počet rubínov, ktoré hráči získali obr7 Tipy: 1) Skúsený hráči si môžu postaviť rovnakú plochu Každý hráč ma svoju sadu doštičiek poskladanú rovnako ako ostatný hráči 2) Ak si hráči v priebehu hry chcú užiť blafovanie, je počet rubínov po celú hru tajný 3) Ak chcete zmeniť hraciu plochu, môžete skúsiť nasledujúce 4 hracie doštičky sa umiestnia do štvorca Hráč umiestni prvý claim podľa svojho uváženia Ďalej sa prikladajú claimy ako v základnej variante Úlohou hráčov je prekryť určené polia na všetkých štyroch stranách a v prostriedku (obr 8) V kole, kedy sa toto podarí aspoň jednému hráčovi, sa hra končí Každému hráčovi sa odrátajú 2 body za každý štvorček, ktorý mu chýba k splneniu úlohy počíta sa najkratšia cesta Ostatné pravidlá platia rovnako Hra 2 pre skúsených zlatokopov Počet hráčov: 2-4 Vek: 8+ Dĺžka: minút Tento hráč si v záverečnom bodovaní odráta 2 body Tu na týchto poliach je koniec Tento hráč si odráta v záverečnom bodovaní 8 bodov Tu na týchto poliach je koniec Hráč musí prekryť aspoň jedno z označených políčok v rámčeku obr8 Hráči majú role zlatokopov v meste Dawson City V meste sa budú konať voľby do mestskej rady Získať miesto v rade sa može podariť iba tomu hráčovi, ktorý najrýchlejšie reaguje na požiadavky, ktoré majú celebrity mesta šerif, starosta, bordelmamá a obchodník s koňmi, na dodávky zlata a rubínov Vďaka tomu može zlatokop získavať priazeň u celebrít a zaistiť si tak miesto v rade Herný materiál: 16 doštičiek (4x 4 ) s vyobrazením krajiny, 4 x 4 kocky (figúrky zlatokopov),1 bodovací tabuľka (tabuľka vplyvu), 4x 11 claimov (každý hráč jeden claim od každého druhu), 32 kusov kartičiek priazne v štyroch farbách, 32 kartičiek požiadaviek KLONDIKE SK 3/4

8 Cieľ hry : Cieľom hry je po vytiahnutí kartičky s číslami označujúcimi množstvo zlata a rubínov zostaviť krajinu a požadované suroviny prekryť Z splnenie týchto požiadaviek získavajú hráči priazeň, ktorá im môže umožniť zasadnutie v mestskej rade Príprava hry: Každý hráč dostane sadu doštičiek krajiny (4 ks) Hráči si ich zoberú do ruky a zamiešajú ich rubom, aby hráč nevidel jednotlivé krajiny a zatiaľ ich položí lícom dolu pred seba Každý hráč ďalej dostane sadu claimov tak, aby mal od každého druhu jeden kus (11 kusov), ktoré položí pred seba Doprostred stola sa lícom dole položí balíček kartičiek požiadaviek (obr 9) Tieto karty obsahujú žlté a červené číslo Žlté číslo označuje, koľko je treba v danom kole prekryť kusov zlata a červené číslo označuje, koľko je treba prekryť rubínov Balíček požiadaviek sa zamieša zo zásoby požiadaviek tak, aby tu boli zastúpené od každej farby na líci tri náhodne vytiahnuté kartičky (biela najkratšia, šedá prostredná, čierna najdlhšia) Ostatné požiadavky sa dajú pre túto hru do debničky Z balíčku kariet priazne sa náhodne vytiahnu kartičky priazne podľa počtu hráčov (1 hráč = 1 karta) a položia sa lícom hore na stôl (obr 10) Na stôl sa umiestni bodovacia tabuľka (obr 11), kam každý hráč položí svoje figúrky vždy jednu na každú farbu priazne (červená priazeň bordelmamá, čierna priazeň šerifa, modrá priazeň starostu, zelená obchodník s koňmi) Figúrku hráč umiestni na každej stupnici priazne na hodnotu 4 Priebeh hry: Jeden z hráčov odkryje vrchnú kartičku požiadaviek V ten okamžik si každý hráč otočí doštičky krajiny a zostaví na seba nadväzujúcu krajinu podľa svojej úvahu v počtu jedna až štyri doštičky vedľa seba Potom sa snaží každý hráč čo najrýchlejšie položiť claimy tak, aby prekry požadované množstvo zlata a rubínov Podmienky pre pokladanie sú rovnaké ako v hre 1 Začína sa na prostredných dvoch políčkach prvého stĺpca prvej doštičky Claimy na seba musia nadväzovať a ďalší claim je možné nadviazať len na posledný položený claim Jednotlivé claimy si hráč vyberá zo svojej sady podľa úvahy Hráč, ktorý prvý presne prekryje (myslí si, že prekryl) požadované množstvo, zoberie čo najrýchlejšie zo stola jednu kartičku priazne podľa svojej úvahy Ďalší hráči zbierajú po prekrytí požadovaného množstva zvyšné kartičky čo najrýchlejšie podľa svojej úvahy Hráč, ktorý je posledný, zoberie zvyšnú kartičku a nedokončuje prekrývanie Navyše sa tento hráč rozhodne, s ktorým hráčom pre toto kolo spojí svoj osud Potom začnú hráči postupne po jednom odkrývať svoje claimy a spoločne sa kontroluje, či všetci prekryli požadované množstvo surovín Hráč, ktorý prekryl požadované množstvo, si započíta na príslušnej stupnici priazne počet bodov zobrazených na kartičke priazne, ktorú si zobral zo stola Ak by sa pri kontrole zistilo, že hráč nesplnil úlohu (neprekryl, alebo naopak prekročil počet požadovaných surovín) priazeň na kartičke sa nepriráta, ale odráta Ak na stupnici priazne dosiahol nulu, už si žiadnu neodčíta Hráč, ktorý nedokončil prekrývanie, si svoje body priráta alebo odráta podľa úspechu hráča, s ktorým pre toto kolo spojil svoj osud Príklad: Pred začiatkom kola boli vylosované nasledujúce kartičky priazne: obr 10 a kartička požiadaviek: obr 9 Hráč položil na prvé pole tri claimy (tvary), tými prekryl desať kusov zlata a jeden rubín Po skončení prekrývaní dôjde ku kontrole Michal, ktorý bol prvý, si vyberie červenú priazeň so štyrmi podväzkami Juraj modrú priazeň s dvoma hodinkami a na Pavla ostala zelená priazeň s jednou podkovou Pavel potom vyhlási, že spojí svoj osud s Michalom Pri kontrole sa zistilo, že Michal prekry správne množstvo a posunie tak svoju figúrku o 4 na červenej stupnici priazne (má na karte priazne 4x podväzok) Juraj na druhom mieste pri kontrole zistil, že prekryl o jeden kus zlata viac a posunie svoju figúrku o dva naspäť na modrej stupnici priazne (má na karte priazne 2x hodinky) Pavol na treťom mieste spojil svoj osud s Michalom, (ktorý splnil požiadavku) a môže si tak prirátať jeden bod na stupnici zelenej priazne (má na karte priazne 1x podkovu Po zrátaní priazne si hráči zoberú do ruky položené doštičky s krajinami a zamiešajú ich a opäť položia lícom dolu pred seba Použité kartičky priazne sa dajú na odkladací balíček Potom sa opäť umiestia novo vyžrebované kartičky priazne a môže sa začať nové kolo Ak sa kartičky vyčerpajú, zamieša sa odkladací balíček a použije sa znovu Koniec hry: Hra končí po deviatom kole Po tomto kole sa zistí, kto má u miestnych celebrít akú úroveň priazne Hráč, ktorý došiel najďalej na červenej stupnici priazne, získa 8 bodov Druhý hráč 6, tretí hráč 4 a štvrtý hráč 2 body Takto sa zistí bodový zisk u všetkých miestnych celebrít Potom sa zráta celkový počet všetkých priazní každého hráča a hráči sú podľa poradia obodovaný hodnotami V prípade akejkoľvek rovnosti dostanú hráči počet bodov za nižšie miesto (ak má hráč na druhom a treťom mieste rovnaký počet bodov, dostávajú obaja body za tretie miesto) Kto získa najviac bodov, stáva sa víťazom V prípade rovnosti bodov rozhoduje celkový súčet všetkých priazní Príklad bodovanie: Pri hre troch hráčov získal modrý za množstvo priazne mamá 8 bodov, u šerifa 4 body, u starostu obr 11 8 bodov au obchodníka 6 bodov Za najviac dielikov priazne získava 4 body Celkovo získal modrý hráč 30 bodov Hnedý hráč získa bodov Zelený získal celkom 18bodů Modrý hráč sa stal víťazom Zvláštne pravidlá pre dvoch hráčov: Ak hrajú dvaja hráči, sú v ponuke tri kartičky priazní V poslednom kole si započíta priazen iba hráč, ktorý vyhral Zvláštne pravidlá pre deti do 8 rokov: Ak sa hrajú mladšie deti (do 8 rokov), platí pre tieto deti pravidlo, že sa balíček namieša iba z balíčku bielych a šedých požiadaviek (najkratší a prostredný) Postačí, keď deti prekryjú iba väčšie číslo z požiadaviek (ak je väčšia žltá, postačí, že splní iba zlato a môže byť prekrytý ľubovoľný počet rubínov, ak je väčšia červená, postačí, že musí splniť iba rubíny a môže byť prekrytý ľubovoľný počet zlata) Dospelí hráči prekrývajú celý rozsah požiadavku KLONDIKE SK 4/4 Víťaz hry: Hra končí po deviatom kole Hráč, ktorý získal najviac bodov, zvíťazil

ZOO LOTTO (cz) ZOO LOTTO (sk)

ZOO LOTTO (cz) ZOO LOTTO (sk) ZOO LOTTO (cz) Kdo jako první najde všechna svoje zvířátka? Určete, o jaké zvíře se jedná, a umístěte ho na správné místo na hrací desce. Pro ještě větší požitek ze hry máte k dispozici vždy několik herních

Více

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27 Hudba a film Ve zkratce... Když je hráč na tahu, musí se snažit umístit jednu ze svých karet na správné místo na časové ose (= Timeline). Zahraje-li kartu správně, bude před sebou mít o jednu kartu méně.

Více

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let.

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Pribeh a cil hry Duchová v koupelně je samostatná hra, která se dá hrát zvlášť, ale i dohromady se známou hrou Duch! To vytváří novou úroveň

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

Princes of Florence - Pro Ludo

Princes of Florence - Pro Ludo Princes of Florence - Pro Ludo Die Fürsten von Florenz Pravidla pro rozšíření (Pro Ludo) Pravidla pro 2 hráče Při hře 2 hráčů použijte následující pravidla: Peníze do začátku: 2500 Florinů Základní cena

Více

NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče

NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče Cíl hry: Každý hráč si na začátku vylosuje kartu s tajným kódem (vzorem rozložení kuliček). V průběhu partie hráči pokládají na desku nové kuličky nebo přemisťují stávající

Více

Hrací potřeby. Cíl hry

Hrací potřeby. Cíl hry Hrací potřeby 1 hrací plán - představuje mapu pralesa rozdělenou na šestiúhelníková pole. První čtyři pole už jsou odkrytá, ostatní pokrývá prales a budou odkrývána v jednotlivých tazích tím, že se na

Více

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů CZ Habermaaß-hra 4935 Magie stínů Magie stínů Magická stínová hra pro 2 až 4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Autor: Kai Haferkamp Ilustrace: Marc Robitzky Délka hry: cca. 15 až 20 minut Obsah: 4 malé kouzelné

Více

Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost)

Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost) Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost) červeno čierný červeno čierný, modro čierny Dobré je, len cez léto, lebo má klimatizaciu. Často mešká. fajn : ) chýbající wifi Málo vagónov, 3 nestačia. nemenila

Více

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 CP-371T 6PK-332 9PK-067DS Krimpovací kleště pro CATV F konektory RG59,6 Odizolovávací nástroj pro koaxiální konektory(rg- 58/59/62/3C2V/4C/5C)

Více

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště Príprava hry Herní materiál: 1 herní plán 1 deska hráče (pro 5. hráče) 10 dřevěných figurek černé barvy (pro 5. hráče) 3 černé dřevěné kostičky (2 velké, 1 malá) 4 malé kostičky ve 4 barvách 10 dřevěných

Více

Habermaaß-hra 2404. Domino Had z číslic a obrázků

Habermaaß-hra 2404. Domino Had z číslic a obrázků CZ Habermaaß-hra 2404 Domino Had z číslic a obrázků Domino Had z číslic a obrázků Barevná a veselá paměťová hra s čísly pro 2-4 děti ve věku od 4 let. Obsahuje i variantu pro jednoho hráče. Design: Jutta

Více

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat.

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat. Elfenland Počet hráčů: 2-6 Doporučený věk: nejméně 10 let Délka hry: 60 až 80 minut Vydavatel: Amigo Rok vydání: 1998 Autor: Alan R. Moon V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Jméno a příjmení studenta: Patrícia Rojčeková Kontaktní e-mail: patricia.rojcekova@gmail.com Země, město pobytu: Čína, Chengdu Datum začátku pobytu:

Více

Obsah hry. Cíl hry. Hra od Dirka Henna pro 2-6 hráčů

Obsah hry. Cíl hry. Hra od Dirka Henna pro 2-6 hráčů Hra od Dirka Henna pro 2-6 hráčů V malém městečku Alhambra se přední středověcí stavitelé z Evropy a Arábie rozhodli postavit obrovské paláce a nádherné zahrady. Staňte se jedním ze stavitelů, najměte

Více

UPPSALA. Herní materiál. Cíl hry. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let

UPPSALA. Herní materiál. Cíl hry. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let UPPSALA Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Uppsala! Proč právě Uppsala? Že se v evropských městech skvěle vyznáte? Ale kde je zrovna Uppsala? Zřejmě leží na západ od Sankt Petersburgu. Leží ale na východ, nebo

Více

VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let.

VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let. KDE LEŽÍ Honolulu VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let. Honolulu! Proč právě Honolulu? Že se v evropských, asijských, amerických, či afrických městech skvěle vyznáte? Ale kde leží Honolulu? Zřejmě

Více

2. Vytváranie a preciťovanie bezpodmienečnej lásky, práca s touto energiou

2. Vytváranie a preciťovanie bezpodmienečnej lásky, práca s touto energiou 1. Meditácia láskyplného dychu Stiahnite si audio meditáciu tu: KLIK 2. Vytváranie a preciťovanie bezpodmienečnej lásky, práca s touto energiou Popros anjelov, aby vytvorili okolo teba svetelný kužeľ alebo

Více

Návod a pokyny pro rodiče

Návod a pokyny pro rodiče 3 MODRÁ Najdi něco MODRÉHO. Pohlaď si bříško. ZABUČ jako k Návod a pokyny pro rodiče Napočítej prstů. 1 2 Zatvař se ospale. Zamávej na rozloučenou! VĚK Od 18 měsíců pro 2 a více hráčů Hoď si & Hraj je

Více

Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU

Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU Speciální analýzy březen 2004 Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU (se zřetelem na rakouské podnikatelské prostředí) Jan Jedlička EU Office České spořitelny & EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62

Více

Habermaaß-hra 4934. Rozruch na ledovci

Habermaaß-hra 4934. Rozruch na ledovci CZ Habermaaß-hra 4934 Rozruch na ledovci Rozruch na ledovci Odvážná cvrnkací hra pro 2 až 4 polární zvířátka ve věku od 5 do 9 let. Autor: Heinz Meister Ilustrace: Stephan Pricken Délka hry: cca. 15 minut

Více

Most do páté dimenze. Tattatuo

Most do páté dimenze. Tattatuo Motto: Postupně dojdeme k přesvědčení, že život není ani dobrý ani zlý. Prostě je a nic jiného, než ho žít, není možné. TA 3 str. 2 Říjen 2013 Stránka 1 I. Úvodní text Tři změny TA s vámi neustále komunikuje

Více

Crystal Quality automatické nahrávání hovorů

Crystal Quality automatické nahrávání hovorů CZ Crystal Quality automatické nahrávání hovorů 1 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup ústředny Crystal Quality byl zcela jistě dobrou volbou

Více

Strategický dokument doporučení

Strategický dokument doporučení Strategický dokument doporučení Predtým, než sme začali s p. Gondášom plánovať náš projekt, bolo dôležité, čo prinesie pre naše krajiny. Vychádzali sme z toho, že sme si jazykovo blízki, nemáme preto jazykové

Více

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY Během své historie se Keraben S.A. dostal na

Více

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál Děkujeme, že jsme si koupili laserový měřič vzdálenosti Pro'sKit NT-6540 (40M). Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento manuál. Bezpečnost

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení šablony/označení sady VY_32_INOVACE_04_M3 M 3

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení šablony/označení sady VY_32_INOVACE_04_M3 M 3 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: III/2 Inovace

Více

Chytrý medvěd učí počítat

Chytrý medvěd učí počítat CZ Habermaaß-hra 3151A /4547N Chytrý medvěd učí počítat Medvědí kolekce vzdělávacích her pro 2 až 5 hráčů ve věku od 4 do 8 let. S navlékacím počítadlem Chytrého medvěda a třemi extra velkými kostkami.

Více

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit nástroje nástroje www.rodentica.eu obsah technické informace technické informácie 2-1 břit - 1 brit 3-2 a 3 břity - 2 a 3 brity - 2 břity Dia-coat - 2 brity Dia-coat diamantové nástroje diamantové nástroje

Více

WELL USB-M3K, USB IP telefon

WELL USB-M3K, USB IP telefon WELL USB-M3K, USB IP telefon Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre uživatelov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

2 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob. (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen "poplatníci").

2 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob. (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen poplatníci). Daňový rezident ČR - 586/1992 Sb. o daních z příjmů 2 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen "poplatníci"). (2) Poplatníci, kteří

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

KAMIONEM PO EVROPĚ "Kdo si hraje, nezlobí!" Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany

KAMIONEM PO EVROPĚ Kdo si hraje, nezlobí! Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany KAMIONEM PO EVROPĚ "Kdo si hraje, nezlobí!" Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany OBSAH HRY: 1. Herní plán 2. Kamiony z moduritu - 6 ks. 3. Karty

Více

PORG, přijímací zkoušky 2014 Matematika B, str. 1 Reg. číslo:

PORG, přijímací zkoušky 2014 Matematika B, str. 1 Reg. číslo: PORG, přijímací zkoušky 2014 Matematika B, str. 1 Reg. číslo: 1. Toník se dopravuje ze školy domů autobusem číslo 176, který jezdí vždy v celou hodinu a pak dále po každých 15 minutách. Dnes dorazil Toník

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA OMINO 710 330x456x557 330x456x20 292x427x16 1x 1x 2 x1 3 x1 6 x4 22 x28 3mm 4mm 8x35mm 3,5x16mm 23 x6 60 x6 61 x18 4x10mm 15mm U 2 68 x12 71 x6 73 x12 12mm 7x50mm 5x40mm 80 x3 87 x6 92 x40 96 x4 340mm

Více

Vážený zákazníku, V e-mailu prosím uveďte své jméno, příjmení, přesnou adresu včetně PSČ a název chybějícího prvku hry.

Vážený zákazníku, V e-mailu prosím uveďte své jméno, příjmení, přesnou adresu včetně PSČ a název chybějícího prvku hry. Vážený zákazníku, kompletování našich her věnujeme zvláštní péči. Pokud přesto ve vašem balení některá součást hry chybí (za což se velmi omlouváme), můžete reklamaci vyřídit e-mailem na adrese info@pygmalino.cz.

Více

Objednajte si frézovacie plátky WIDIA a dostanete k nim frézu len za 1,- Euro!

Objednajte si frézovacie plátky WIDIA a dostanete k nim frézu len za 1,- Euro! Špeciálna ponuka... Objednajte si frézovacie plátky WIDIA a dostanete k nim frézu len za 1,- Euro! Táto ponuka platí od 2.1.2009 do 31.3.2009 Objednajte si násobné množstvo rovnakých frézovacích plátkov

Více

Návod k instalaci a obsluze BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY. Návod na inštaláciu a obsluhu BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE VODY MC 8N, 8P

Návod k instalaci a obsluze BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY. Návod na inštaláciu a obsluhu BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE VODY MC 8N, 8P Návod k instalaci a obsluze BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY Návod na inštaláciu a obsluhu BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE VODY! NÍZKOTLAKOVÁ BATÉRIA NĺZKOTLAKÁ BATERIE 20 PAP MC 8N, 8P CZ Obsah Technické údaje...11

Více

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové CZ Habermaaß-hra 4511 Divocí Vikingové Hra Habermaaß č. 4511 Divocí Vikingové Riskantní sázková hra pro 2 5 odvážných Vikingů ve věku 6 99 let. Autor: Ilustrace: Délka hry: Wolfgang Dirscherl Michael Menzel

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

Pravidla hry. Herní materiál. PRíprava. a na druhé přísadu

Pravidla hry. Herní materiál. PRíprava. a na druhé přísadu Pravidla hry Cíl hry Po vyklouznutí z pokřivených pařátů Baby Jagy se vám povedlo utéct z jejího domu. A právě tehdy vás čarodějnice začíná pronásledovat ve svém létajícím kotli. Pokud jí chcete uniknout,

Více

AMUN RE. V zemi Faraónů

AMUN RE. V zemi Faraónů AMUN RE V zemi Faraónů Amun Re se odehrává ve starověkém Egyptě za časů Faraónů. Jednotliví Hráči představují soupeřící dynastie. V průběhu času použijí svůj vliv k převzetí různých provincií a stavění

Více

Michael Tummelhofer PRAVIDLA HRY

Michael Tummelhofer PRAVIDLA HRY Michael Tummelhofer PRAVIDLA HRY Příprava hry: Herní materiál: Hrací plán Hrací kameny: 48 sloupů ve čtyřech barvách 48 kamenů šlápot ve čtyřech barvách 4 figurky pro bodovací lištu 1 velká šlápota 1 chrám

Více

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 ESO9 PAM verze 4.5 Změny a novinky OBECNÉ ZMĚNY....2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 MZDY 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY CZ... 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY SK... 2 MZDOVÉ SLOŽKY CZ... 3

Více

Najkrajšie strany Rakúska. All inclusive!

Najkrajšie strany Rakúska. All inclusive! SK / CZ Najkrajšie strany Rakúska. All inclusive! Rakousko z té nejlepší stránky.se vším všudy! KARTE CARD CARTE Váš tromf pre viac radosti z leta. Váš trumf pro více - letních radovánek. Karta Zell am

Více

Habermaaß-hra 4638. Moje první hra Můj den

Habermaaß-hra 4638. Moje první hra Můj den CZ Habermaaß-hra 4638 Moje první hra Můj den Moje první hra Můj den Dvě barevné umísťovací hry pro 1-2 hráče ve věku od 2 let, nebo jedno dítě a dospělého. Autor: Hanna Bachmann Design: Jutta Neundorfer

Více

ALHAMBRA. Dirk Henn. Při každém dalším hodnocení se rozděluje více bodů. Kdo na konci hry dosáhne největšího počtu bodů, vyhrává.

ALHAMBRA. Dirk Henn. Při každém dalším hodnocení se rozděluje více bodů. Kdo na konci hry dosáhne největšího počtu bodů, vyhrává. ALHAMBRA Dirk Henn Nejlepší stavitelé z celé Evropy a arabských zemí chtějí změřit své síly ve svém umění. Zaměstnejte ty nejvhodnější stavební čety a ujistěte se, že budete mít neustále přísun té správné

Více

Á Í Č Ě Č ň ť Š Č Ť ň ň ď Ť Ú ť Č ň ď ť Č Š Ž Ú Ť Ť Ť Ť ň Ť Ť ť Ť Ť Á Ť Ť Ť ď Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť ň ďť Ť Ť Ť Š Š Š ď ň Č Š ň Š ť Š ň Š Š Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ú Š ň ť ť Š ň Š Ž ť ť ť ň Š Č Š Š Í

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ POUŽÍVATEĽSKÝ A MONTÁŽNY NÁVOD PAMO

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ POUŽÍVATEĽSKÝ A MONTÁŽNY NÁVOD PAMO 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz ver. 07/2008 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ POUŽÍVATEĽSKÝ

Více

Notre Dame. Stefan Feld

Notre Dame. Stefan Feld HRACÍ MATERIÁL Notre Dame Stefan Feld 5 částí hrací desky (městské čtvrti) 3 kartičky Notre Dame (po jedné trojúhelníkové, čtvercové a pětiúhelníkové) 45 akčních karet (nemocnice, rezidence, klášterní

Více

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice CZ Habermaaß-hra 4280 Nešikovná čarodějnice Nešikovná čarodějnice Okouzlující sledovací hra podporující rychlé rozhodování, pro 2 až 4 hráče ve věku od 5 do 99 let. Hra má FEX efekt pro zvýšení stupně

Více

TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075

TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075 TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075 TEC TRADE LED verejné osvetlenie a LED osvetlenie skladov,

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

SYLLA. Bylo nebylo... (trocha historie ) Cíl hry. Příprava

SYLLA. Bylo nebylo... (trocha historie ) Cíl hry. Příprava SYLLA Autor hry: Dominque Erhard; Ilustrace: Arnaud Demaegd; Design: Cyril Demaegd FAQ, fórum a varianta pro 2 hráče: http://www.ystari.com Poděkování Vývoj Sylly byl velmi dlouhý a náročný. Zkoušely se

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

Malé kartičky evolučních výhod položte tak, aby se nesmíchaly s kartičkami s příkazy jdeme - nejlépe na druhou stranu herní plochy.

Malé kartičky evolučních výhod položte tak, aby se nesmíchaly s kartičkami s příkazy jdeme - nejlépe na druhou stranu herní plochy. ÚVOD Začíná se psát historie lidstva. Na scénu tvořenou kulisami divokých prehistorických rostlin a bizarních tvorů právě vstupují první předchůdci člověka. Jste jedním z nich - vůdcem nepočetné tlupy

Více

P A N E L B O O K 2013

P A N E L B O O K 2013 P A N E L B O O K 2013 Hrajeme vždy fér a sdělíme Vám otevřeně naše možnosti 65 000 respondentů v ČR ČESKÝ NÁRODNÍ PANEL Společnost ČESKÝ NÁRODNÍ PANEL (ČNP) byla založena dvěma předními českými výzkumnými

Více

strategická desková hra pro dva hráče

strategická desková hra pro dva hráče strategická desková hra pro dva hráče Hrací potřeby: Sada 10 hracích kamenů pro každého hráče: 2 Pěšáci, 2 Rytíři, 1 Věž, 1 Zvěd, 1 Generál, 1 Katapult, 1 Lučištník, 1 Král 1 kámen se symbolem vlajky 4

Více

Základní část mzdy je tedy v pořádku.

Základní část mzdy je tedy v pořádku. Jak si přepočítat výplatu 2 Měsíční tarifní mzda Podíváme se na pásku, nejprve vlevo nahoře: PKS 3: Mzda se skládá z tarifní mzdy a dalších mzdových položek... PKS 5: Zaměstnanci přísluší měsíční tarifní

Více

MONSTRA & MÝTY. (Monster & Mythen)

MONSTRA & MÝTY. (Monster & Mythen) MONSTRA & MÝTY (Monster & Mythen) Alan R. Moor Richard Borg 1.0 Úvod V jednom fantastickém světě spolu bojují mocní čarodějové, trpaslíci, trollové, skřeti a nemrtví. Hráči velí jejich armádám (pěchotě,

Více

Michael Schacht. Hra pro 2-4 dobrodruhy starší 8 let. Délka hry cca 60 minut.

Michael Schacht. Hra pro 2-4 dobrodruhy starší 8 let. Délka hry cca 60 minut. Michael Schacht Hra pro 2-4 dobrodruhy starší 8 let. Délka hry cca 60 minut. HERNÍ MATERIÁL 1 herní plán s mapou Afriky kniha 2 knihy karty DOBRODRUŽSTVÍ 30 karet DOBRODRUŽSTVÍ (15 s bílým okrajem, 15

Více

Jak si přepočítat výplatu 1

Jak si přepočítat výplatu 1 Jak si přepočítat výplatu 1 Protože dochází k chybám ve výpočtu výplat, není špatné umět si přepočítat výplatu a případně ji reklamovat. Spočítám si svoji výplatu za duben 2012 a to srozumitelně, aby se

Více

Rok 2015 ročník 19. Hospodin je má záštita a píseň, stal se mou spásou. (2. Mojžíšova 15,2) Sborové heslo pro rok 2015

Rok 2015 ročník 19. Hospodin je má záštita a píseň, stal se mou spásou. (2. Mojžíšova 15,2) Sborové heslo pro rok 2015 Rok 2015 ročník 19 1 Hospodin je má záštita a píseň, stal se mou spásou. (2. Mojžíšova 15,2) Sborové heslo pro rok 2015 1 Milí přátelé, S každým novým dnem se těšíme na teplé sluneční paprsky. Ale v mnoha

Více

Stvoření oslavuje Stvořitele

Stvoření oslavuje Stvořitele číslo 3 roku 2011 Radcovsk ý š peciál Oddiel Horské r ysy Stvoření oslavuje Stvořitele O službě a o službě Učme se od slavných V Y V O L E N Í 1 9. 2 1. 1 1. 2 0 1 0 R A D C O V S K Ý Š P E C I Á L 2 V

Více

Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1.

Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1. . Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov organizácie: Metodicko-pedagogické centrum IČO: 0064348 Ševčenkova 80 0 Bratislava Kontaktná osoba: Ing. Peter IVAN Telefón: 0/480944 E-mail: peter.ivan@mpc-edu.sk.

Více

NOVÁ KONCEPCE DVEŘÍ NOVÁ KONCEPCIA DVERÍ

NOVÁ KONCEPCE DVEŘÍ NOVÁ KONCEPCIA DVERÍ NOVÁ KONCEPCE DVEŘÍ NOVÁ KONCEPCIA DVERÍ Obsah O značce O značke Obsah O značce... 3 O značke... 3 SKUPINA a... 4 SKUPINA a... 4 SKUPINA b... 6 SKUPINA b... 6 SKUPINA c... 8 SKUPINA c... 8 SKUPINA d...

Více

Celostátní kolo soutěže Mladý programátor 2015, kategorie C

Celostátní kolo soutěže Mladý programátor 2015, kategorie C Pokyny: 1. Řešení úloh ukládejte do složky, která se nachází na pracovní ploše počítače. Její název je stejný, jako je kód, který váš tým dostal přidělený (C05, C10 apod.). Řešení, uložené v jiné složce,

Více

Na počátku hry nemáš nic než trochu peněz a malé pozemky. Dominion svět plný napínavých dobrodružství.

Na počátku hry nemáš nic než trochu peněz a malé pozemky. Dominion svět plný napínavých dobrodružství. Na počátku hry nemáš nic než trochu peněz a malé pozemky. Avšak brány světa jsou ti otevřeny dokořán, neboť svou říši si můžeš budovat stavbou vesnic, založením tržiště či postavením trůnního sálu. Ale

Více

KOLEKCE / KOLEKCIA 2013-2014 SUPER CENA!

KOLEKCE / KOLEKCIA 2013-2014 SUPER CENA! KOLEKCE / KOLEKCIA 2013-2014 SUPER CENA! Jsme otevření změnám, kloníme se k novým ideím, kreativita je náš život.to vše se samozřejmě nachází svou odezvu v interiérech. Moderní značka Verte dokonale kopíruje

Více

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla CZ Habermaaß-hra 5589 Klasické kostky Kravička Karla Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

Luník IX. Luník IX je městská část slovenských Košic. Sídliště má rozlohu kolem jednoho kilometru čtverečního.

Luník IX. Luník IX je městská část slovenských Košic. Sídliště má rozlohu kolem jednoho kilometru čtverečního. Luník IX Luník IX je městská část slovenských Košic. Sídliště má rozlohu kolem jednoho kilometru čtverečního. Luník IX: V roce 1988 dokončili MNV, v pozadí mateřská škola. Název Luník je označení pro okrsky

Více

Cíl hry. Obsah. Příprava

Cíl hry. Obsah. Příprava PRAVIDLA HRY Cíl hry Ocitli jste se v kůži malého prasátka. Vaším největším přáním je postavit pevný a krásný dům, kde budete moci trávit dlouhé zimní večery. Abyste toho docílili, nebudete potřebovat

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Jméno a příjmení studenta:beata GASPAROVA Kontaktní e-mail: btgasparova@gmail.com Země, město pobytu: Taiwan, Taipei Datum začátku pobytu: 07.02.2014

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

Tax news. 10 Příloha. 02 Nepřímé daně. 02 Přímé daně a soc. pojištění. 04 Granty a pobídky. červenec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 10 Příloha. 02 Nepřímé daně. 02 Přímé daně a soc. pojištění. 04 Granty a pobídky. červenec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news červenec 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně a soc. pojištění 02 Nepřímé daně 04 Granty a pobídky 10 Příloha Rozhodnutí Ústavního soudu

Více

1+1>2. Obsah. Novela zákona o verejnom obstarávaní. Nová úprava pracovnělékařské péče. Medzinárodné ocenenie v Legal500 NEWSLETTER 1 2013.

1+1>2. Obsah. Novela zákona o verejnom obstarávaní. Nová úprava pracovnělékařské péče. Medzinárodné ocenenie v Legal500 NEWSLETTER 1 2013. NEWSLETTER 1 2013 Obsah Novela zákona o verejnom obstarávaní Nová úprava pracovnělékařské péče Medzinárodné ocenenie v Legal500 1+1>2 To je sice podivná matematika, ale funguje. Poznal to každý, kdo žije

Více

Celostátní kolo soutěže Mladý programátor 2013, kategorie C, D

Celostátní kolo soutěže Mladý programátor 2013, kategorie C, D Pokyny: 1. Kategorie C i D řeší úlohy 1, 2, 3. 2. Řešení úloh ukládejte do složky, která se nachází na pracovní ploše počítače. Její název je stejný, jako je kód, který váš tým dostal přidělený (C05, D10

Více

2. Svoje řešení pojmenujte podle čísel zadání úloh: uloha1.sgpbprj uloha4.sgpbprj

2. Svoje řešení pojmenujte podle čísel zadání úloh: uloha1.sgpbprj uloha4.sgpbprj Pokyny: 1. Řešení úloh ukládejte do složky, která se nachází na pracovní ploše počítače. Její název je stejný, jako je kód, který váš tým dostal přidělený (C05, C10 apod.). Řešení, uložené v jiné složce,

Více

EDITORIAL. Roman Kotlán šéfredaktor cardmag.sk. Cardmag na Slovensku

EDITORIAL. Roman Kotlán šéfredaktor cardmag.sk. Cardmag na Slovensku #1.2012 cardmag TM zimné číslo prináša správy z domova a zo zahraničia. informácie z oblasti technológií. karty v číslach. marketing. mobilné platby. profil slovenska. komentár. rozhovor s robertom vano.

Více

Praktické zkušenosti s řízením programů / projektů a doporučení pro ČMSS. Únor 2012

Praktické zkušenosti s řízením programů / projektů a doporučení pro ČMSS. Únor 2012 Praktické zkušenosti s řízením programů / projektů a doporučení pro ČMSS Únor 2012 Agenda 1. Úvod 2. Pojmy a klíčové principy 3. Vazby PM/PgM/PfM na strategii 4. Úroveň zralosti organizace v oblasti PM

Více

RED GAMES MOD elektronik, s.r.o., Bělisko 1386, Nové Město na Moravě

RED GAMES MOD elektronik, s.r.o., Bělisko 1386, Nové Město na Moravě Herní plán vstup mincí 5, 10, 20, 50 Kč vstup bankovek: 100, 200, 500, 1000, 2000 Kč případně 5000 Kč max. sázka na 1 hru: 5 Kč (5 kreditů) max. výhra: 750 Kč (750 kreditů) v jedné hře výherní podíl: 91

Více

LETNÝ TÁBOR VZOPRIEŤ SA OBROM

LETNÝ TÁBOR VZOPRIEŤ SA OBROM Vodáck ý puťák číslo 11 roku 2011 Vltava 2011 sa obrom Vzop rieť Vavriš ovo Riziková inve s tice Pathfinderské léto na Slovensku Minutka LETNÝ TÁBOR VZOPRIEŤ SA OBROM 24. 7. 3. 8. 2011 VAVRIŠOVO Je tu

Více

Právníci objevili v závěti vašeho strýčka tajnou klauzuli. Utratit peníze dříve než ostatní příbuzní už nebude stačit. Abyste mohli zdědit strýčkovo

Právníci objevili v závěti vašeho strýčka tajnou klauzuli. Utratit peníze dříve než ostatní příbuzní už nebude stačit. Abyste mohli zdědit strýčkovo Právníci objevili v závěti vašeho strýčka tajnou klauzuli. Utratit peníze dříve než ostatní příbuzní už nebude stačit. Abyste mohli zdědit strýčkovo jmění, musejí vás navíc vyhodit z práce! Herní materiál

Více

(A) o 4,25 km (B) o 42,5 dm (C) o 42,5 m (D) o 425 m

(A) o 4,25 km (B) o 42,5 dm (C) o 42,5 m (D) o 425 m . Když od neznámého čísla odečtete 54, výsledek vydělíte 3 a následně přičtete 6, získáte číslo 9. Jaká je hodnota tohoto neznámého čísla? (A) 0 (B) 03 (C) 93 (D) 89 2. Na úsečce SV, jejíž délka je 3 cm,

Více

ZÁSTĚNA 507. vanová zástěna jednodílná

ZÁSTĚNA 507. vanová zástěna jednodílná vanová zástěna jednodílná ZÁSTĚNA 507 návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu naší vanové zástěny. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž

Více

GOLDEN BANK 300. Universe games, s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4. Herní plán

GOLDEN BANK 300. Universe games, s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4. Herní plán Herní plán vstup mincí: 2, 5, 10, 20 Kč případně 50 Kč vstup bankovek: 100, 200, 500, 1000 Kč případně 2000, 5000 Kč max. SÁZKA na 1 hru : 2 Kč (2 kredity) max. výhra : 300 Kč (300 kreditů) v jedné hře

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_01_03_MAT_Pr

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_01_03_MAT_Pr Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast (předmět) Autor ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_01_03_MAT_Pr CZ.1.07/1.5.00/34.0705 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Habermaaß-hra 3123A /4448N. Tanec s vejci

Habermaaß-hra 3123A /4448N. Tanec s vejci CZ Habermaaß-hra 3123A /4448N Tanec s vejci Tanec s vejci Živá hra plná poskakování s vejci pro 2-4 hráče ve věku od 5 do 99let. Autor: Ilustrace: Roberto Fraga Martina Leykamm Obsah: 1 dřevěné vejce 9

Více

PRACOVNÍ LIST POP č. 1 pro nadprůměrné dítě v mateřské škole, M. Kaslová

PRACOVNÍ LIST POP č. 1 pro nadprůměrné dítě v mateřské škole, M. Kaslová Předmatematické aktivity se zaměřením na rozvoj prostorové orientace a představivosti (D10) PRACOVNÍ LIST POP č. 1 pro nadprůměrné dítě v mateřské škole, M. Kaslová Pomůcky: obrázky jsou budˇ nakreslení

Více

Hra pro 3 4 hráče od 8 let, hrací doba: 45-60 min.

Hra pro 3 4 hráče od 8 let, hrací doba: 45-60 min. Autor: Sébastien Pauchon Illustrationen: Arnaud Demaegd Layout: Cyril Demaegd Yspahan FAQ & Forum: http://www.ystari.com Překlad: CAULY přeloženo pro www.svet-deskovych-her.cz Hra pro 3 4 hráče od 8 let,

Více

VALNÍKOVÉ NÁSTAVBY VALNÍKOVÉ NADSTAVBY ZABUDOWY SKRZYNIOWE. Zdvojená podlaha CTD II / Zdvojená podlaha CTD II / Podwójna podłoga CTD II

VALNÍKOVÉ NÁSTAVBY VALNÍKOVÉ NADSTAVBY ZABUDOWY SKRZYNIOWE. Zdvojená podlaha CTD II / Zdvojená podlaha CTD II / Podwójna podłoga CTD II 2010/06/14 Zdvojená podlaha CTD II / Zdvojená podlaha CTD II / Podwójna podłoga CTD II Zdvojená podlaha valníku CTD II je složena z: CTD II podélných nosníků. Airline - upevňovacích profilů pro výškově

Více

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2014/2015

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2014/2015 Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2014/2015 V souladu s 60, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

OBÁLKY C6, 80 g/m 2. OBÁLKY C5, 80 g/m 2

OBÁLKY C6, 80 g/m 2. OBÁLKY C5, 80 g/m 2 1 2 4 3 6 OBÁLKY C6, 80 g/m 2 114 x 162 mm 1 C6 vlhčící, rovná klopa 1001700 2 C6R vlhčící, rovná klopa 1083776 3 C6 samolepící 1070941 4 C6 samolepící, recy 1071863 C6 samolepící, vnitřní tisk 107099

Více

Vy dnes všichni zvážíte sami sebe a také zvážíte hmotnost vybraných pomůcek na vyučování. Vše vzájemně porovnáte.

Vy dnes všichni zvážíte sami sebe a také zvážíte hmotnost vybraných pomůcek na vyučování. Vše vzájemně porovnáte. Centrum vědy a objevů Měřit hmotnost znamená zjišťovat, kolik co váží. Bez určování hmotnosti se v životě neobejdeme. Však se zkuste zamyslet ve skupině a napište na linku 10 různých druhů zboží, které

Více