Hra 1 - Rodinná hra. Druhy claimů: Počet hráčů: 2-4 Věk: 8+ Délka: minut

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hra 1 - Rodinná hra. Druhy claimů: Počet hráčů: 2-4 Věk: 8+ Délka: 20-40 minut"

Transkript

1 Hra 1 - Rodinná hra Druhy claimů: Počet hráčů: 2-4 Věk: 8+ Délka: minut Je 17 Srpna 1896 George Carmack společně s manželkou Kate a skupinou Indiánů z kmene Tagishů, loví lososy na řece Klondike Po vyprávění dobrodruha Roberta Hendersona zkoušejí v řece Klondike hledat zlato Po několika dnech se jim skutečně podaří u tzv Králičího potoka najít zlato Zpráva se šíří jako blesk, neboť množství zlata v řece je daleko větší, než se v celé oblasti podařilo najít Vyražte i vy na cestu do nově vzniklého zlatokopeckého města Dawson City a pokuste se cestou zabrat co nejvýnosnější místa Herní materiál: 16 destiček (4x 4 ) s vyobrazením krajiny, 4 x 2 kostičky (figurky zlatokopů),32 kusů rubínů,1 bodovací tabulka, 116 claimů (10 druhů claimů x x16) Cíl hry: Cílem hry je získat co nejvíce kusů zlata (bodů) zabíráním území na mapě před sebou Každý zabraný kousek zlata přináší bod Hráči cestou také mohu sbírat rubíny, které jim umožní získat výhodnější claimy a někdy také claimy navíc Příklad rozmístění pro čtyři hráče: Zde bude umístěno celkem šest řad 1 Z této řady si budou hráči vybírat v prvním kole Z této řady si budou hráči vybírat ve druhém kole Příprava hry: Každý hráč obdrží čtyři tabulky krajiny (každý hráč má 4 tabulky se stejným číslem na zadní straně) Ty každý hráč položí barevnou stranou nahoru vedle sebe tak, aby před ním tvořily řadu (obr 3) Nezáleží ani na pořadí ani na orientaci (zkušenější hráči mohou zvýšit obtížnost tím, že všichni mají tabulky položené stejně) Každý hráč obdrží dvě kostičky stejné barvy Jednu polo- Popis krajiny: Hnědá políčka přinášejí zlato (toto políčko přináší tři zlata ) Zelená políčka značí louku a nepřinášejí žádné výhody Šedá políčka přinášejí rubíny (toto políčko přináší jeden rubín) 2 6 Doplňkové Claimy ve společné zásobě Průběh kola: 1) výběr dražba claimu 2) umístění claimu 3) bodování 4) vydražení a položení dodatečného claimu se nevykládají do řad, ale zůstávají obr1 bodovací tabulku na políčko Start, druhá mu slouží k označení dražených claimů Doprostřed stolu se náhodně umístí šest řad claimů Do řady se umístí vždy tolik claimů, kolik je hráčů Řada nesmí obsahovat dva claimy stejného tvaru Hrají li např čtyři hráči, je na stůl umístěno 6 řad po 4 claimech Každý hráč dostane na úvod hry 3 rubíny Počet rubínů každého hráče je po celou hru veřejný Ostatní rubíny zůstávají ve společné zásobě 1) Výběr dražba claimu: Hráči určí, kdo bude začínat Hráči se střídají ve směru hodinových ručiček V průběhu dražby mohu hráči používat rubíny, které slouží jako platidlo Začínající hráč umístí svou figurku před claim, který si vybere Totéž učiní další hráč v pořadí Pokud má hráč zájem o claim, u kterého již stojí figurka, umístí figurku své barvy k tomuto claimu a přiloží k němu o jeden rubín více než je u figurky, která u claimu již stojí Pokud tak učiní, musí hráč, který je předražen buď navýšit počet rubínů, aby měl u claimu opět nejvíce, nebo figurku odebrat a zvolit si jiný claim Při přemisťování si hráči KLONDIKE CZ 1/4 T01242

2 a figurku umístí ke claimu ve tvaru čtverce s jedním rubínem Honza vezme svou figurku a přiloží ji ke tvaru L, který je dosud volný Michal dá svou figurku ke tvaru Z Tak má každý figurku u jednoho claimu Nyní Petr odevzdá tři rubíny a Jirka dva Honza a Michal neodevzdávají nic, protože získali svůj claim zdarma mohou vzít případně vyložené rubíny zpět a figurku znovu přiložit bez nich Takto se přesuny opakují, dokud nestojí všechny figurky u svého claimu samotné V průběhu dražby se hráč může i opakovaně vracet ke claimu, který již dražil (samozřejmě za podmínky, že dá nabídku, která je vyšší než u hráče, který zde zrovna má umístěnou figurku) Rubíny lze přikládat již s figurkou před neobsazený claim Poté, co skončí dražba, odevzdá každý hráč do společné zásoby příslušný počet rubínů, které dal s figurkou a claim, který získal, umístí na destičku krajiny 2) Umístění claimu: Claimy se umísťují tak, aby překryly co nejvíce kusů zlata nebo rubínů dle úvahy hráče Při pokládání musí tvořit souvislou trasu od počátku do cíle Každý claim se musí stěnou nebo alespoň rohem dotýkat naposledy položeného claimu (obr 2) První claim se umisťuje na destičce krajiny tak, aby překrýval alespoň jedno ze dvou obr2 prostředních políček na destičce zcela vlevo Cílem jsou dvě prostřední políčka na pravé straně poslední destičky (obr 3) I Příklad dražby: Draží se čtyři claimy Claim ve tvaru kříže, ve tvaru čtverce, ve tvaru L a ve tvaru Z U claimu ve tvaru kříže stojí figurka Jirky, pod kterou není rubín Honza má také zájem o claim ve tvaru kříže a umístí tak k tomuto claimu svou figurku s jedním rubínem Jelikož jsou dvě figurky u jednoho claimu, je řada opět na Jirkovi Jirka umístí ke své figurce dva rubíny Honza je tak opět na řadě, vezme si zpět rubín a umístí svou figurku ke claimu ve tvaru čtverce Teď přijde na řadu Petr Ten umístí tři rubíny ke claimu ve tvaru kříže, kde je Jirkova figurka Jirka si vezme figurku a své dva rubíny zpět Na těchto dvouch políčkách se začíná Na těchto dvouch políčkách se končí obr3 V průběhu stavby se musí claimy dotknout horní a dolní strany pole alespoň jednou ve druhém a alespoň jednou ve třetím poli trasy (obr 4) V tomto místě překryje claim políčko a dotkne se horního okraje Příklad cesty pokládání claimů: V tomto místě překryje claim políčko a dotkne se dolního okraje obr4 Navazování claimů: Další claimy se přikládají tak, aby se stěnou nebo rohem dotýkaly toho claimu, který byl položen jako poslední (obr 5) Claim nesmí přesahovat mimo plochu Nastane-li situace, kdy hráč nemůže splnit tyto podmínky tak claim nepoužije I Nově položený claim se dotýká rohem Nově položený claim se dotýká stranou obr5 KLONDIKE CZ 2/4 Takto nelze umístit claim, neboť nenavazuje na naposledy položený claim

3 Claim je možné umístit pouze tak, aby bylo vyobrazení výkopu stranou nahoru Není možné jej obracet a pokládat rubem obr6 3) Počítání bodů: Po položení claimů si všichni hráči započítají body Za každý kus zlata, které bylo překryto, obdrží hráč jeden bod (obr 6) O tento počet bodů hráč ihned postoupí figurkou na bodovací tabulce Za každý rubín, který byl překryt, obdrží hráč jeden kus rubínu Takto získané rubíny si hráč uloží odděleně a může je používat až v příštím kole Překrytím zobrazeným tvarem získá hráč čtyři body a dva rubíny 4) Dražba doplňkového claimu: Po té co všichni hráči umístili claim na plochu, je možné vydražit/zakoupit doplňkový claim V každém kole je možné dodatečně vydražit tento claim o velikosti 2 TENTO CLAIM SE NEVKLÁDÁ DO ŘAD, LZE JEJ POUZE VYDRAŽIT V DODATEČNÉ DRAŽBĚ a to nejméně za 4 rubíny První hráč přiloží buď figurku s nejméně 4 rubíny, nebo oznámí, že o dodatečný claim nemá zájem Pokračuje další hráč, který buď přiloží figurku s větším počtem rubínů, nebo řekne, že nemá zájem Pokud nějaký hráč přiloží figurku s více rubíny, vezme si hráč s méně rubíny figurku zpět (včetně rubínů) Takto probíhá dražba ve směru hodinových ručiček tak dlouho, dokud všichni hráči nevzdají svůjzájem Poté získá claim hráč, jehož figurka zůstala u claimu Hráč, který vydražil doplňkový claim, umístí tento claim na plochu za stejných podmínek jako claim získaný v běžném kole, započte si body, vezme si příslušný počet rubínů a začíná nové kolo Pokud nemá o dražbu nikdo zájem, pokračuje hra rovnou novým kolem Nové kolo: Přikládat figurku ke claimům tentokrát začíná hráč ve směru hodinových ručiček po hráči, který začínal minulé kolo Doplnění claimů: Zbývá-li na ploše poslední řada claimů ke dražení, doplní se tato řada o další řady opět do počtu šesti Konec hry: V kole, v němž alespoň jeden hráč dosáhne cílového pole, hra končí Všichni hráči položí své claimy a proběhne nákup dražba dodatkového claimu Poté se každému hráči, který nedosáhl cílového pole odečtou body na bodovací tabulce Za každý sloupec, který hráči chybí ke konci hrací desky, se mu odečtou dva body (obr 7) Dva body se rovněž odečtou hráči, který se dotkl pravého kraje mimo prostřední dva čtverečky Vítěz hry: Vítězem hry je hráč, který získal nejvíce zlata (jeho figurka dojela nejdále na bodovací tabulce) Při rovnosti rozhoduje počet rubínů, které hráči získali obr7 Tipy: 1) Zkušení hráči si mohou sestavit stejnou plochu Každý hráč má svou sadu destiček poskládanou stejně jako ostatní hráči 2) Chtějí li si hráči v průběhu hry užít blafování, je počet rubínů po celou hru tajný 3) Chcete-li změnit hrací plochu, můžete zkusit následující: 4 hrací destičky se umístí do čtverce Hráči umístí první claim dle svého uvážení Dále přikládají claimy jako v základní variantě Úkolem hráčů je překrýt určená pole na všech čtyřech stěnách a uprostřed (obr 8) V kole, kdy se toto povede alespoň jednomu hráči, hra končí Každému hráči se odečtou 2 body za každý čtvereček, který mu chybí ke splnění úkolu počítá se nejkratší cesta Ostatní pravidla platí stejně Hra 2 - pro zkušené zlatokopy Počet hráčů: 2-4 Věk: 8+ Délka: minut tento hráč si odečte v závěrečném bodování 2 body Zde na těchto polích je konec tento hráč si odečte v závěrečném bodování 8 bodů Zde na těchto polích je konec Hráč musí překrýt alespoň jedno z označených políček v rámečku obr8 Hráči mají role zlatokopů ve městě Dawson City Ve městě se budou konat volby do městské rady Získat místo v radě se může povést pouze tomu hráči, který nejrychleji reaguje na požadavky, které mají celebrity města šerif, starosta, bordelmamá a obchodník s koňmi, na dodání zlata a rubínů Díky tomu může zlatokop získávat přízeň u celebrit a zajistit si tak místo v radě Herní materiál: 16 destiček (4x 4 ) s vyobrazením krajiny, 4 x 4 kostičky (figurky zlatokopů), 1 bodovací tabulka (tabulka vlivu),4x 11 claimů (každý hráč jeden claim od každého druhu),32 kusů kartiček přízně ve čtyřech barvách,32 kartiček požadavků KLONDIKE CZ 3/4

4 Cíl hry: Cílem hry je po vytáhnutí kartičky s čísly označujícími množství zlata a rubínů sestavit krajinu a požadované suroviny překrýt Za splnění těchto požadavků získávají hráči přízeň, která jim může umožnit zasednutí v městské radě Příprava hry: Každý hráč obdrží sadu destiček krajiny (4 ks) Hráči si je vezmou do ruky a zamíchají se rubem, aby hráč neviděl jednotlivé krajiny a zatím je položí lícem dolů před sebe Každý hráč dále obdrží sadu claimů tak, aby měl od každého druhu jeden kus (11 kusů), které položí před sebe Doprostřed stolu se lícem dolů položí balíček kartiček požadavků (obr 9) Tyto karty obsahují žluté a červené číslo Žluté číslo označuje, kolik je třeba v daném kole překrýt kusů zlata a červené číslo značí, kolik je třeba překrýt rubínů Balíček požadavků se namíchá ze zásoby požadavků tak, aby zde byly zastoupeny od každé barvy na líci tři náhodně vytžné kartičky (bílá nejkratší, šedá- prostřední, černá- nejdelší) Ostatní požadavky se dají pro tuto hru do krabice Z balíčku karet přízně se náhodně vytáhnou kartičky přízně dle počtu hráčů (1 hráč = 1 karta) a položí se lícem nahoru na stůl (obr 10) Na stůl se umístí bodovací tabulka (obr 11), kam každý hráč položí své figurky vždy jednu na každou barvu přízně (červená - přízeň bordelmamá, černá - přízeň šerifa, modrá - přízeň starosty, zelená - obchodník s koňmi) Figurku hráč umístí na každé stupnici přízně na hodnotu 4 Průběh hry: Jeden z hráčů odkryje vrchní kartičku požadavků V ten okamžik si každý hráč otočí destičky krajiny a sestaví na sebe navazující krajinu dle své úvahy v počtu jedna až čtyři destičky vedle sebe Poté se snaží každý hráč co nejrychleji položit claimy tak, aby překryly požadované množství zlata a rubínů Podmínky pro pokládání jsou stejné jako ve hře 1 Začíná se na prostředních dvou políčkách prvního sloupce první destičky Claimy na sebe musí navazovat, a další claim je možné navázat jen na posledně položený claim Jednotlivé claimy si hráč vybírá ze své sady dle úvahy Hráč, který první přesně překryje (myslí si, že překryl) požadované množství, sebere co nejrychleji ze stolu jednu kartičku přízně dle své úvahy Další hráči sbírají po překrytí požadovaného množství zbylé kartičky co nejrychleji dle své úvahy Hráč, který je poslední, vezme zbývající kartičku a nedokončuje překrývání Navíc se tento hráč rozhodne, s kterým hráčem pro toto kolo spojí svůj osud Poté začnou hráči postupně po jednom odkrývat své claimy a společně se kontroluje, zda všichni překryli požadované množství surovin Hráč, který překryl požadované množství, si započte na příslušné stupnici přízně počet bodů zobrazených na kartičce přízně, kterou si vzal ze stolu Pokud by se při kontrole zjistilo, že hráč nesplnil úkol (nepřekryl nebo naopak překročil počet požadovaných surovin) přízeň na kartičce si nepřičte, ale odečte Pokud na stupnici přízně dosáhl nuly, již si žádou neodečítá Hráč, který nedokončil překrývání, si své body přičte či odečte dle úspěchu hráče s nímž pro toto kolo spojil svůj osud Příklad: Před začátkem kola byly vylosovány následující kartičky přízně: obr 10 a kartička požadavků: obr 9 Hráč položil na první pole tři claimy (tvary), těmi překryl deset kusů zlata a jeden rubín: Po skončení překrývání dojde ke kontrole Michal, který byl první, si vybere červenou přízeň se čtyřmi podvazky Jirka modrou přízeň s dvěma hodinkami a na Pavla zbyla zelená přízeň s jednou podkovou Pavel poté prohlásí, že spojí svůj osud s Michalem Při kontrole se zjistilo, že Michal překryl správné množství a popojede tak svoji figurkou o 4 na červené stupnici přízně (má na kartě přízně 4x podvazek) Jirka na druhém místě při kontrole zjistil, že překryl o jeden kus zlata více a popojede figurkou o dva nazpět na modré stupnici přízně (má na kartě přízně 2x hodinky) Pavel na třetím místě spojil svůj osud s Michalem, který splnil požadavek a může si tak přičíst jeden bod na stupnici zelené přízně (má na kartě přízně 1x podkovu) Po započtení přízně si hráči vezmou do ruky položené destičky s krajinami a zamíchají je a opět je položí lícem dolů před sebe Použité kartičky přízně se dají na odkládací balíček Poté se opět umístí nově vylosované kartičky přízně a může začít nové kolo Pokud kartičky přízně dojdou, zamíchá se odkládací balíček, a použije se znovu Konec hry: Hra končí po devátém kole Po tomto kole se zjistí, kdo má u místních celebrit jakou úroveň přízně Hráč, který dojel nejdále na červené stupnici přízně, získá 8 bodů Druhý hráč 6, třetí hráč 4 a čtvrtý hráč 2 body Takto se zjistí bodový zisk u všech místních celebrit Poté se sečte celkový počet všech přízní každého hráče a hráči jsou dle pořadí obodováni hodnotami V případě jakékoli rovnosti, dostanou hráči počet bodů za nižší místo (pokud má hráč na druhém a třetím místě stejně bodů, dostávají oba body za třetí místo) Kdo získá nejvíce bodů, stává se vítězem V případě rovnosti bodů rozhoduje celkový součet všech přízní Příklad bodování: Při hře tří hráčů získal modrý za množství přízně mamá 8 bodů, u šerifa 4 body, u starosty 8 bodů a u obchodníka 6 bodů Za nejvíce dílků přízně získává 4 body obr 11 Celkově získal modrý hráč 30 bodů Hnědý hráč získa bodů Zelený získal celkem 18bodů Modrý hráč se stal vítězem Zvláštní pravidla pro dva hráče: Hrají-li dva hráči, jsou v nabídce tří kartičky přízní V posledním kole si započte přízeň pouze hráč, který vyhrál Zvláštní pravidla pro děti do 8 let: Hrají li mladší děti (do osmi let), platí pro tyto děti pravidlo, že se balíček namíchá pouze z balíčku bílých a šedých požadavků (nejkratší a prostřední) Postačí, když děti překryjí pouze větší číslo z požadavků (je-li větší žlutá, postačí, že splní pouze zlato a může být překryt libovolný počet rubínů, je-li větší červená, postačí, že musí splnit pouze rubíny a může být překryt libovolný počet zlata) Dospělí hráči překrývají celý rozsah požadavku Vítěz hry: Hra končí po devátém kole Hráč, který získal nejvíce bodů, zvítězil KLONDIKE CZ 4/4

5 Hra 1 - Rodinná hra Druhy claimov: Počet hráčov: 2-4 Vek: 8+ Dĺžka: minút Je 17 Augusta 1896 George Carmack spoločne s manželkou Kate a skupinou Indiánov z kmeňa Tagishov lovia lososov na rieke Klondike Po rozprávaní dobrodruha Roberta Hendersona skúšajú v rieke Klondike hľadať zlato Po niekoľkých dňoch sa im naozaj podarí u tzv Králičieho potoka nájsť zlato Správa sa šíri ako blesk, lebo množstvo zlata v rieke je ďaleko väčšie, ako sa v celej oblasti podarilo nájsť Vyrazte aj vy na cesto do novo vzniknutého zlatokopeckého mesta Dawson City a pokúste sa cestou zabrať čo najvýnosnejšie miesta Herný materiál: 16 doštičiek (4x 4 ) s vyobrazením krajiny, 4 x 2 kocky (figúrky zlatokopov), 32 kusov rubínov, 1 bodovacia tabuľka, 116 claimov (10 druhov claimov x x16) Cieľ hry: Cieľom hry je získať čo najviac kusov zlata (bodov) zaberaním územia na mape pred sebou Každý zabraný kúsok zlata prináša bod Hráči cestou tiež môžu zbierať rubíny, ktoré im umožnia získať výhodnejšie claimy a niekedy tiež claimy navrch Príprava hry: Každý hráč dostane štyri tabuľky krajiny (každé plato v balení patrí jednému hráčovi) Tie každý hráč položí farebnou stranou hore vedľa seba tak, aby pred ním tvorili radu (obr 3) Nezáleží ani na poradí ani na orientácii (skúsenejší hráči môžu zvýšiť obtiažnosť tým, že všetci majú tabuľky položené rovnako) Každý hráč dostane dve kocky rovnakej farby Jednu položí na bodovaciu tabuľku na políčko Štart, druhá mu slúži k označení dražených claimov Popis krajiny: Hnedé políčka prinášajú zlato (toto políčko prináša tri zlata) Doplnkové Claimy sa nevykladajú do radu, ale ostávajú v spoločnej zásobe Šedé políčka prinášajú rubíny (toto políčko prináša jeden rubín) Príklad rozmiestenia pre štyroch hráčov: Tu bude umiestnené celkom šesť radov Doplnkové Claimy spoločnej zásobe sa nevykladajú do radu, ale ostávajú v Priebeh kola: 1) výber dražba claimu 2) umiestenie claimu 3) bodovanie 4) vydraženie a položenie dodatočného claimu Z tohto radu si budú hráči vyberať v prvom kole Z tohto radu si budú hráči vyberať v druhom kole obr1 Doprostred stola sa náhodne umiesti šesť radov claimov Do radu sa umiesti vždy toľko claimov, koľko je hráčov Rad nesmie obsahovať dva claimy rovnakého tvaru Ak hrajú napríklad štyria hráči, je na stole umiestených 6 radov po 4 claimoch Každý hráč dostane na úvod hry 3 rubíny Počet rubínov každého hráča je po celú hru verejný Ostatné rubíny ostávajú v spoločnej zásobe 1) Výber dražba claimu: Hráči určia, kto bude začínať Hráči sa striedajú v smere hodinových ručičiek V priebehu dražby možu hráči používať rubíny, ktoré slúžia ako platidlo Začínajúci hráč umiestni svoju figúrku pred claim, ktorý si vyberie To isté urobí ďalší hráč v poradí Ak má hráč záujem o claim, u ktorého už stojí figúrka, umiestni figúrku svojej farby k tomuto claimu a priloží k nemu o jeden rubín viac ako je u figúrky, ktorá u claimu už stojí Ak tak urobí, musí hráč, ktorý je predražený buď navýšiť počet rubínov, aby mal u claimu opäť najviac, alebo figúrku odobrať a zvoliť si iný KLONDIKE SK 1/4 T01242

6 ku claimu v tvare štvorca s jedným rubínom Janko zoberie svoju figúrku a priloží ju k tvaru L, ktorý je doposiaľ voľný Michal dá svoju figúrku k tvaru Z Tak má každý figúrku u jedného claimu Teraz Peter odovzdá tri rubíny a Juraj dva Janko a Michal neodovzdávajú nič, lebo získali svoj claim zadarmo claim Pri premiesťovaní si hráči môžu zobrať prípadne vyložené rubíny späť a figúrku znovu priložiť bez nich Takto sa presuny opakujú, dokiaľ nestoja všetky figúrky z svojho claimu samotné V priebehu dražby sa hráč môže aj opakovane vracať ku claimu, ktorý už dražil (samozrejme za podmienky, že dá ponuku, ktorá je vyššia ako u hráča, ktorý tu práve má umiestenú figúrku) Rubíny je možné prikladať už s figúrkou pred neobsadený claim Potom, čo sa skončí dražba, odovzdá každý hráč do spoločnej zásoby príslušný počet rubínov, ktoré dal s figúrkou a claim, ktorý získal, umiesti na doštičku krajiny Príklad dražby: Dražia sa štyri claimy Claim v tvare kríža, v tvare štvorca, v tvare L a v tvare Z U claimu v tvare kríža stojí figúrka Juraja, pod ktorou je rubín Janko má tiež záujem o claim v tvare kríža a umiesti tak k tomuto claimu svoju figúrku s jedným rubínom Lebo sú dve figúrky u jedného claimu, je rad opäť na Jurajovi Juraj umiesti ku svojej figúrke dva rubíny Janko je tak opäť na rade, zoberie si späť rubín a umiestni svoju figúrku ku claimu v tvare štvorca Teraz je na rade Peter Ten umiestni tri rubíny ku claimu v tvare kríža, kde je Jurajova figúrka Juraj si zoberie figúrku a svoje dva rubíny späť a figúrku umiestni 2) Umiestenie claimu: Claimy sa umiesťujú tak, aby prekryli čo najviac kusov zlata alebo rubínov podľa úvahy hráča Pri pokladaní musia tvoriť súvislú trasu od začiatku do cieľa Každý claim sa musí stenou alebo aspoň rohom dotýkať posledný raz položeného claimu (obr 2) Prvý claim sa umiesťuje na doštičke krajiny tak, aby prekrýval aspoň jedno z dvoch obr2 prostredných políčok na doštičke celkom naľavo Cieľom sú dve prostredné políčka na pravej strane poslednej doštičky (obr 3) I Na týchto dvoch políčkach sa začína Na týchto políčkach sa končí obr3 V priebehu stavby sa musia claimy dotknúť hornej a dolnej strany poľa aspoň raz v druhom a aspoň raz v treťom poli trasy (obr 4) V tomto mieste prekryje claim políčko a dotkne sa horného Príklady cesty pokladania claimov: V tomto mieste prekryje claim políčko a dotkne sa dolného okraja obr4 Nadväzovanie claimov: Ďalšie claimy sa prikladajú tak, aby sa stenou alebo rohom dotýkali toho claimu, ktorý bol položený ako posledný (obr 5) Claim nesmie presahovať mimo plochu Ak nastane situácia, kedy hráč nemôže splniť tieto podmienky, tak claim nepoužije I Novo položený claim sa dotýka rohom Novo položený claim se dotýka stranou obr5 KLONDIKE SK 2/4 Takto nie je možné claim umiestiť, lebo nenadväzuje na posledný položený claim

7 Claim je možné umiestniť iba tak, aby bolo vyobrazenie výkopu lícom hore Nie je možné obracať ich a pokladať rubom hore 3) Rátanie bodov: Po položení claimov si všetci hráči zrátajú body Za každý kus zlata, ktoré bolo prekryté, dostane hráč jeden bod (obr 6) O tento počet bodov hráč ihneď postúpi figúrkou na bodovacej tabuľke Za každý rubín, ktorý bol prekrytý, dostane hráč jeden kus rubínu Takto získané rubíny si hráč uloží oddelene a može ich používať až v nasledujúcom kole obr6 Prekrytím zobrazeným tvarom získa hráč štyri body a dva rubíny 4) Dražba doplnkového claimu: Potom čo všetci hráči umiestili claim na plochu, je možné vydražiť/zakúpiť doplnkový claim V každom kole je možné dodatočne vydražiť tento claim o veľkosti 2 TENTO CLAIM SA NEVKLADÁ DO RADOV, ALE JE MOŽNÉ HO IBA VYDRAŽIŤ V DODATOČNEJ DRAŽBE a to najmenej za 4 rubíny Prvý hráč priloží buď figúrku s najmenej 4 rubínmi, alebo oznámi, že o dodatočný claim nemá záujem Pokračuje ďalší hráč, ktorý buď priloží figúrku s väčším počtom rubínov, alebo povie, že nemá záujem Ak niektorý ďalší hráč priloží figúrku s viacej rubínmi, zoberie si hráč s menej rubínmi figúrku späť (vrátane rubínov) Takto prebieha dražba v smere hodinových ručičiek tak dlho, dokiaľ všetci hráči nevzdajú svoj záujem Potom získa claim hráč, ktorého figúrka ostala u claimu Hráč, ktorý vydražil doplnkový claim, umiestni tento claim na plochu za rovnakých podmienok ako claim získaný v bežnom kole, zráta si body, zoberie si príslušný počet rubínov a začína nové kolo Ak nemá o dražbu nikto záujem, pokračuje hra novým kolom hneď Nové kolo: Prikladať figúrku ku claimom tentoraz začína hráč v smere hodinových ručičiek po hráčovi, ktorý začínal minulé kolo Doplnění claimů: Ak ostáva na ploche posledný rad claimov pre draženie, doplní sa tento rad o ďalšie rady opäť do počtu šiestich Koniec hry: V kole, v ktorom aspoň jeden hráč dosiahne cieľového pola, hra končí Všetci hráči položia svoje claimy a prebehne nákup dražba dodatkového claimu Potom sa každému hráčovi, ktorý nedosiahol cieľového pola odrátajú body na bodovacej tabuľke Za každý stĺpec, ktorý hráčovi chýba ku koncu hracej dosky, sa mu odčítajú dva body (obr 7) Dva body sa rovnako odrátajú hráčovi, ktorý sa dotkol pravého kraja mimo prostredné dva štvorčeky Víťaz hry: Víťazom hry je hráč, ktorý získal najviac zlata (jeho figúrka došla najďalej na bodovacej tabuľke) Pri rovnosti rozhoduje počet rubínov, ktoré hráči získali obr7 Tipy: 1) Skúsený hráči si môžu postaviť rovnakú plochu Každý hráč ma svoju sadu doštičiek poskladanú rovnako ako ostatný hráči 2) Ak si hráči v priebehu hry chcú užiť blafovanie, je počet rubínov po celú hru tajný 3) Ak chcete zmeniť hraciu plochu, môžete skúsiť nasledujúce 4 hracie doštičky sa umiestnia do štvorca Hráč umiestni prvý claim podľa svojho uváženia Ďalej sa prikladajú claimy ako v základnej variante Úlohou hráčov je prekryť určené polia na všetkých štyroch stranách a v prostriedku (obr 8) V kole, kedy sa toto podarí aspoň jednému hráčovi, sa hra končí Každému hráčovi sa odrátajú 2 body za každý štvorček, ktorý mu chýba k splneniu úlohy počíta sa najkratšia cesta Ostatné pravidlá platia rovnako Hra 2 pre skúsených zlatokopov Počet hráčov: 2-4 Vek: 8+ Dĺžka: minút Tento hráč si v záverečnom bodovaní odráta 2 body Tu na týchto poliach je koniec Tento hráč si odráta v záverečnom bodovaní 8 bodov Tu na týchto poliach je koniec Hráč musí prekryť aspoň jedno z označených políčok v rámčeku obr8 Hráči majú role zlatokopov v meste Dawson City V meste sa budú konať voľby do mestskej rady Získať miesto v rade sa može podariť iba tomu hráčovi, ktorý najrýchlejšie reaguje na požiadavky, ktoré majú celebrity mesta šerif, starosta, bordelmamá a obchodník s koňmi, na dodávky zlata a rubínov Vďaka tomu može zlatokop získavať priazeň u celebrít a zaistiť si tak miesto v rade Herný materiál: 16 doštičiek (4x 4 ) s vyobrazením krajiny, 4 x 4 kocky (figúrky zlatokopov),1 bodovací tabuľka (tabuľka vplyvu), 4x 11 claimov (každý hráč jeden claim od každého druhu), 32 kusov kartičiek priazne v štyroch farbách, 32 kartičiek požiadaviek KLONDIKE SK 3/4

8 Cieľ hry : Cieľom hry je po vytiahnutí kartičky s číslami označujúcimi množstvo zlata a rubínov zostaviť krajinu a požadované suroviny prekryť Z splnenie týchto požiadaviek získavajú hráči priazeň, ktorá im môže umožniť zasadnutie v mestskej rade Príprava hry: Každý hráč dostane sadu doštičiek krajiny (4 ks) Hráči si ich zoberú do ruky a zamiešajú ich rubom, aby hráč nevidel jednotlivé krajiny a zatiaľ ich položí lícom dolu pred seba Každý hráč ďalej dostane sadu claimov tak, aby mal od každého druhu jeden kus (11 kusov), ktoré položí pred seba Doprostred stola sa lícom dole položí balíček kartičiek požiadaviek (obr 9) Tieto karty obsahujú žlté a červené číslo Žlté číslo označuje, koľko je treba v danom kole prekryť kusov zlata a červené číslo označuje, koľko je treba prekryť rubínov Balíček požiadaviek sa zamieša zo zásoby požiadaviek tak, aby tu boli zastúpené od každej farby na líci tri náhodne vytiahnuté kartičky (biela najkratšia, šedá prostredná, čierna najdlhšia) Ostatné požiadavky sa dajú pre túto hru do debničky Z balíčku kariet priazne sa náhodne vytiahnu kartičky priazne podľa počtu hráčov (1 hráč = 1 karta) a položia sa lícom hore na stôl (obr 10) Na stôl sa umiestni bodovacia tabuľka (obr 11), kam každý hráč položí svoje figúrky vždy jednu na každú farbu priazne (červená priazeň bordelmamá, čierna priazeň šerifa, modrá priazeň starostu, zelená obchodník s koňmi) Figúrku hráč umiestni na každej stupnici priazne na hodnotu 4 Priebeh hry: Jeden z hráčov odkryje vrchnú kartičku požiadaviek V ten okamžik si každý hráč otočí doštičky krajiny a zostaví na seba nadväzujúcu krajinu podľa svojej úvahu v počtu jedna až štyri doštičky vedľa seba Potom sa snaží každý hráč čo najrýchlejšie položiť claimy tak, aby prekry požadované množstvo zlata a rubínov Podmienky pre pokladanie sú rovnaké ako v hre 1 Začína sa na prostredných dvoch políčkach prvého stĺpca prvej doštičky Claimy na seba musia nadväzovať a ďalší claim je možné nadviazať len na posledný položený claim Jednotlivé claimy si hráč vyberá zo svojej sady podľa úvahy Hráč, ktorý prvý presne prekryje (myslí si, že prekryl) požadované množstvo, zoberie čo najrýchlejšie zo stola jednu kartičku priazne podľa svojej úvahy Ďalší hráči zbierajú po prekrytí požadovaného množstva zvyšné kartičky čo najrýchlejšie podľa svojej úvahy Hráč, ktorý je posledný, zoberie zvyšnú kartičku a nedokončuje prekrývanie Navyše sa tento hráč rozhodne, s ktorým hráčom pre toto kolo spojí svoj osud Potom začnú hráči postupne po jednom odkrývať svoje claimy a spoločne sa kontroluje, či všetci prekryli požadované množstvo surovín Hráč, ktorý prekryl požadované množstvo, si započíta na príslušnej stupnici priazne počet bodov zobrazených na kartičke priazne, ktorú si zobral zo stola Ak by sa pri kontrole zistilo, že hráč nesplnil úlohu (neprekryl, alebo naopak prekročil počet požadovaných surovín) priazeň na kartičke sa nepriráta, ale odráta Ak na stupnici priazne dosiahol nulu, už si žiadnu neodčíta Hráč, ktorý nedokončil prekrývanie, si svoje body priráta alebo odráta podľa úspechu hráča, s ktorým pre toto kolo spojil svoj osud Príklad: Pred začiatkom kola boli vylosované nasledujúce kartičky priazne: obr 10 a kartička požiadaviek: obr 9 Hráč položil na prvé pole tri claimy (tvary), tými prekryl desať kusov zlata a jeden rubín Po skončení prekrývaní dôjde ku kontrole Michal, ktorý bol prvý, si vyberie červenú priazeň so štyrmi podväzkami Juraj modrú priazeň s dvoma hodinkami a na Pavla ostala zelená priazeň s jednou podkovou Pavel potom vyhlási, že spojí svoj osud s Michalom Pri kontrole sa zistilo, že Michal prekry správne množstvo a posunie tak svoju figúrku o 4 na červenej stupnici priazne (má na karte priazne 4x podväzok) Juraj na druhom mieste pri kontrole zistil, že prekryl o jeden kus zlata viac a posunie svoju figúrku o dva naspäť na modrej stupnici priazne (má na karte priazne 2x hodinky) Pavol na treťom mieste spojil svoj osud s Michalom, (ktorý splnil požiadavku) a môže si tak prirátať jeden bod na stupnici zelenej priazne (má na karte priazne 1x podkovu Po zrátaní priazne si hráči zoberú do ruky položené doštičky s krajinami a zamiešajú ich a opäť položia lícom dolu pred seba Použité kartičky priazne sa dajú na odkladací balíček Potom sa opäť umiestia novo vyžrebované kartičky priazne a môže sa začať nové kolo Ak sa kartičky vyčerpajú, zamieša sa odkladací balíček a použije sa znovu Koniec hry: Hra končí po deviatom kole Po tomto kole sa zistí, kto má u miestnych celebrít akú úroveň priazne Hráč, ktorý došiel najďalej na červenej stupnici priazne, získa 8 bodov Druhý hráč 6, tretí hráč 4 a štvrtý hráč 2 body Takto sa zistí bodový zisk u všetkých miestnych celebrít Potom sa zráta celkový počet všetkých priazní každého hráča a hráči sú podľa poradia obodovaný hodnotami V prípade akejkoľvek rovnosti dostanú hráči počet bodov za nižšie miesto (ak má hráč na druhom a treťom mieste rovnaký počet bodov, dostávajú obaja body za tretie miesto) Kto získa najviac bodov, stáva sa víťazom V prípade rovnosti bodov rozhoduje celkový súčet všetkých priazní Príklad bodovanie: Pri hre troch hráčov získal modrý za množstvo priazne mamá 8 bodov, u šerifa 4 body, u starostu obr 11 8 bodov au obchodníka 6 bodov Za najviac dielikov priazne získava 4 body Celkovo získal modrý hráč 30 bodov Hnedý hráč získa bodov Zelený získal celkom 18bodů Modrý hráč sa stal víťazom Zvláštne pravidlá pre dvoch hráčov: Ak hrajú dvaja hráči, sú v ponuke tri kartičky priazní V poslednom kole si započíta priazen iba hráč, ktorý vyhral Zvláštne pravidlá pre deti do 8 rokov: Ak sa hrajú mladšie deti (do 8 rokov), platí pre tieto deti pravidlo, že sa balíček namieša iba z balíčku bielych a šedých požiadaviek (najkratší a prostredný) Postačí, keď deti prekryjú iba väčšie číslo z požiadaviek (ak je väčšia žltá, postačí, že splní iba zlato a môže byť prekrytý ľubovoľný počet rubínov, ak je väčšia červená, postačí, že musí splniť iba rubíny a môže byť prekrytý ľubovoľný počet zlata) Dospelí hráči prekrývajú celý rozsah požiadavku KLONDIKE SK 4/4 Víťaz hry: Hra končí po deviatom kole Hráč, ktorý získal najviac bodov, zvíťazil

Pat a Mat na výletě 3.4 Na hracím plánu jsou dvě takové dopravní

Pat a Mat na výletě 3.4 Na hracím plánu jsou dvě takové dopravní Hra obsahuje: Hrací plán, hrací kostka. Hra je určena pro dva až čtyři hráče, ve hře tak mohou být dvě postavičky Pata a dvě Mata, které jsou odlišeny barvou podstavce. Příprava hry 1.1 Hráči si vyberou

Více

Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut

Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut V této hře se to hemží kozami a ty jich musíš získat co nejvíce. Ale najednou je jejich počet limitován a ty už žádné kozy nechceš! Nebohá zvířata tedy

Více

ÚVOD DO HRY PRINCIP HRY

ÚVOD DO HRY PRINCIP HRY Počet hráčů: 2-6 Věk: od 6 let Délka hry: cca 20 min. Obsah: 66 hracích karet: 45 karet s čísly (hodnota 0 8 čtyřikrát, hodnota 9 devětkrát), 21 speciálních karet (9 karet Výměna, 7 karet Špehuj, 5 karet

Více

Žlutý okru STŘELNICE. Hnědý střed Cílové pole. Po rozbalení hry vyzkoušejte pružnost střílecí gumy. Pokud je uvolněná, nově ji napněte.

Žlutý okru STŘELNICE. Hnědý střed Cílové pole. Po rozbalení hry vyzkoušejte pružnost střílecí gumy. Pokud je uvolněná, nově ji napněte. Startovací pole Žlutý okru STŘELNICE Zelený okruh VÁLEČNICKÉ KLUBY Modrý okruh LOVCI TALENTŮ Červený okruh ARÉNA VÁLEČNÍKŮ Aréna válečníků Hra pro 2 až 4 hráče. Hnědý střed Cílové pole Příslušenství: hrací

Více

PRAVIDLA HRY / PRAVIDLÁ HRY

PRAVIDLA HRY / PRAVIDLÁ HRY PRAVIDLA HRY / PRAVIDLÁ HRY Francesco Rotta Andrea Femerstrand 1 7+ 15 2 4 min Obsah hry 16 dílků pastvin 64 žetonů ovcí: 16 od každé barvy STÁLE NA POUTI ZA ZELENĚJŠÍMI PASTVINAMI Naše malé stádečko ovcí

Více

b Charles Chevallier c d c c f f f g e a

b Charles Chevallier c d c c f f f g e a c b Charles Chevallier d c c g e a Charles Chevallier pravidla hry Jste paleontology, kteří hledají kosti dinosaurů na nově objeveném nalezišti. Nejslavnějším paleontologem se stane ten, kdo dokáže objevit

Více

TAJ MAHAL MOCNÍ MAHARADŽOVÉ HONOSNÉ PALÁCE

TAJ MAHAL MOCNÍ MAHARADŽOVÉ HONOSNÉ PALÁCE TAJ MAHAL MOCNÍ MAHARADŽOVÉ HONOSNÉ PALÁCE Indie začátkem 18 století. Téměř 200 let trvající vláda Velkých mogulů se očividně rozpadá. Toho využívají ve svůj prospěch maharadžové a kmenoví vládci na severozápadě

Více

Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet

Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet Pribeh a cil hry Balduin je veselé hradní strašidlo. V tajemném sklepení hradu jednou našel stařičký kouzelný fotoaparát.

Více

OBSAH. Autoři: Gregorio Morales a Jordi Gene. Délka hry: cca 20 min. Pro: 3 5 hráčů od 10 let. 20 skórovacích karet (v 5 barvách) 95 štychových karet

OBSAH. Autoři: Gregorio Morales a Jordi Gene. Délka hry: cca 20 min. Pro: 3 5 hráčů od 10 let. 20 skórovacích karet (v 5 barvách) 95 štychových karet Autoři: Gregorio Morales a Jordi Gene Pro: 3 5 hráčů od 10 let 95 štychových karet OBSAH Délka hry: cca 20 min. 20 skórovacích karet (v 5 barvách) Líc Plusová strana Rub Minusová strana CÍL HRY V této

Více

Eufrat a Tigris HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA NA HRU. Sestavení monumentů. Příprava hrací desky. Výběr dynastie

Eufrat a Tigris HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA NA HRU. Sestavení monumentů. Příprava hrací desky. Výběr dynastie HRACÍ MATERIÁL Eufrat a Tigris 1 hrací deska 153 civilizačních kartiček - 30 černých osady - 57 červených chrámy - 36 modrých farmy - 30 zelených tržiště 8 kartiček katastrof 4 spojovací kartičky 4 kartičky

Více

Obsah krabice. 1 hrací deska 60 karet. 1 karta hotelu. 32 karet pohybu 2 karet fotografií. 34 dřevěných částí

Obsah krabice. 1 hrací deska 60 karet. 1 karta hotelu. 32 karet pohybu 2 karet fotografií. 34 dřevěných částí Po celá desetiletí pátrají reportéři z celého světa po Lochnesské příšeře. Poslední dobou se ale zvěstí o jejím spatření objevují stále častěji. Tyto zvěsti přirozeně upoutaly pozornost řady reportérů,

Více

Hráč, který je na tahu musí vyložit předem daný počet karet z ruky. Počet karet je určen počtem symbolů

Hráč, který je na tahu musí vyložit předem daný počet karet z ruky. Počet karet je určen počtem symbolů EMANUELLE ORNELLA OLTRE MARE BENÁTŠTÍ OBCHODNÍCI MEZI ORIENTEM A ZÁPADEM HERNÍ MATERIÁL 98 karet zboží sedmi druhů (8x drahokamy, 10x svitky, 12x hedvábí, 14x sůl, 16x keramika, 18x olivy, 20x obilí) 1

Více

ZOO LOTTO (cz) ZOO LOTTO (sk)

ZOO LOTTO (cz) ZOO LOTTO (sk) ZOO LOTTO (cz) Kdo jako první najde všechna svoje zvířátka? Určete, o jaké zvíře se jedná, a umístěte ho na správné místo na hrací desce. Pro ještě větší požitek ze hry máte k dispozici vždy několik herních

Více

Hra obsahuje: Příprava na hru: Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d

Hra obsahuje: Příprava na hru: Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d Počet hráčů: 2-4 Věk hráčů: 10-99 let Hra obsahuje: 1 herní plán 36 šestiúhelníkových tabulek, znázorňujících prostor, odhalovaný

Více

Souhrn. Cíl hry. Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck

Souhrn. Cíl hry. Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck Biskup očekává velmi váženou návštěvu, ale bohužel velká freska - malba na stropě katedrály - zoufale volá po zrestaurování. Souhrn Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck pro 2-4 hráče od 10 let Proslulí

Více

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu.

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu. Vzdělávací karetní BARVY hra Úkolem této hry je naučit děti rozeznávat základní barvy. Princip je založen na komunikaci rodiče nebo pedagoga s dítětem. Hry se může zúčastnit 1 až 6 dětí pod vedením dospělé

Více

Poté hráči spočtou své Body prestiže a vítězem se stává ten, kdo jich nashromáždil nejvíce.

Poté hráči spočtou své Body prestiže a vítězem se stává ten, kdo jich nashromáždil nejvíce. Pravidla hry Rokoko Cíl hry V Rokoku se stáváte majitelem oděvnické dílny na dvoře francouzského krále Ludvíka XV., kde se snažíte získat co nejvíce prestiže. Během každého tahu zahrajete kartu jednoho

Více

Matematika test. 1. Doplň do štvorčeka číslo tak, aby platila rovnosť: (a) 9 + = (b) : 12 = 720. (c) = 151. (d) : 11 = 75 :

Matematika test. 1. Doplň do štvorčeka číslo tak, aby platila rovnosť: (a) 9 + = (b) : 12 = 720. (c) = 151. (d) : 11 = 75 : GJH-Prima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Súčet Test-13 Matematika test Na tento papier sa nepodpisuj. Na vypracovanie tejto skúšky máš čas 20 minút. Test obsahuje 13 úloh a má 4 strany. Úlohy môžeš riešiť

Více

PRAVIDLA CZ PRAVIDLÁ sk

PRAVIDLA CZ PRAVIDLÁ sk PRAVIDLA CZ PRAVIDLÁ sk CZ Hra pro 2 3 hráče Délka hry: 15 min Herní materiál: 1 herní plán 15 pevných kartiček s úkoly 1 dřevěná figurka Krtečka 1 dřevěná kostka s barvami Krteček by si chtěl hrát, ale

Více

OBSAH BALENÍ PREHLED ˇ A CÍL HRY. Kupujte nejlepší domy, když jsou levné, protihráče přinuťte hodně utrácet a svůj majetek prodávejte s velkým ziskem!

OBSAH BALENÍ PREHLED ˇ A CÍL HRY. Kupujte nejlepší domy, když jsou levné, protihráče přinuťte hodně utrácet a svůj majetek prodávejte s velkým ziskem! PRAVIDLA HRY 1 Kupujte nejlepší domy, když jsou levné, protihráče přinuťte hodně utrácet a svůj majetek prodávejte s velkým ziskem! OBSAH BALENÍ 30 karet domů očíslovaných od 1 do 30. 15 17 1 19 22 21

Více

Varování! Hry jsou nevhodné pro děti do 3 let. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko. Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o.

Varování! Hry jsou nevhodné pro děti do 3 let. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko. Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o. Údržba: Skladujte na suchém místě uložené ve vaku/boxu, který je součástí balení. Výrobky odpovídají normě EN-71. Distributor: Varování!

Více

Koryo sa odohráva vo vymyslenom politicko-steampunkovom svete, ktorý pôvodne inšpirovaný historickou Kóreou v období okolo 10. storočia.

Koryo sa odohráva vo vymyslenom politicko-steampunkovom svete, ktorý pôvodne inšpirovaný historickou Kóreou v období okolo 10. storočia. Koryo je hra pre 2 4 hráčov. Hra je vhodná pre hráčov vo veku 14 a viac. Jedna hra trvá približne 15 minút. Koryo sa odohráva vo vymyslenom politicko-steampunkovom svete, ktorý pôvodne inšpirovaný historickou

Více

OBSAH. Christoph Behre Pro: 2 5 hráčů od 8 let Délka hry: cca 25 min.

OBSAH. Christoph Behre Pro: 2 5 hráčů od 8 let Délka hry: cca 25 min. Christoph Behre Pro: 2 5 hráčů od 8 let Délka hry: cca 25 min. OBSAH 50 fialových žetonů 40 karet zvířat (10 různých zvířat, každé v hodnotách 1 4) 1 karta začínajícího hráče 12 zelených žetonů CÍL HRY

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

seznam dílù WIND CBP zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8

seznam dílù WIND CBP zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8 seznam dílù 1/7 zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8 orientaèní mìøítko plastová podložka M10 zobrazení WIND CBP

Více

Kombinatorická pravdepodobnosť (opakovanie)

Kombinatorická pravdepodobnosť (opakovanie) Kombinatorická pravdepodobnosť (opakovanie) Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky Cvičenie 1 Beáta Stehlíková, FMFI UK Bratislava www.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova Príklad 1: Zhody

Více

Autoři: David V. H. Peters a Harry Wu. hra pro 2-5 hráčů

Autoři: David V. H. Peters a Harry Wu. hra pro 2-5 hráčů Bohaté obchodnické rodiny táhnou se svou karavanou po Hedvábné stezce, aby uzavřely lukrativní obchody. Hráči se vžijí do rolí obchodníků, Obsah hry 1 hrací deska znázorňuje mapu s políčky. Na horním a

Více

DIAGRAMY K PRAVIDLU XI - HRÁČ MIMO HRY

DIAGRAMY K PRAVIDLU XI - HRÁČ MIMO HRY DIAGRAMY K PRAVIDLU XI - HRÁČ MIMO HRY Diagram 1 - Hráč mimo hry Útočník A, ktorý hrá s loptou, má pred sebou obrancu Y a prihráva loptu spoluhráčovi B Útočník B je mimo hry, pretože v okamihu, keď mu

Více

Príbeh. Příběh. Herný materiál. Herní materiál

Príbeh. Příběh. Herný materiál. Herní materiál Příběh Príbeh Je nádherný parný letní den, ale začalo poprchávat. Zaječí pelíšek se plní vodou a malým zajíčkům uvnitř už vlhnou kožíšky. Jedním z pěti východů rychle peláší ven. Kolika zajíčkům pomůžete

Více

www.obchod.corfix.cz www.obchod.corfix.sk Katalog 2011

www.obchod.corfix.cz www.obchod.corfix.sk Katalog 2011 www.obchod.corfix.cz www.obchod.corfix.sk Katalog 2011 Bella Sara je svět koní pro dívky ve věku 6-14 let. Na internetové adrese www.bellasara.cz si může každá dívka vytvořit zdarma svůj účet s vlastní

Více

PŘED PRVNÍ HROU OPATRNĚ VYLAMTE KARTÓNOVÉ HRACÍ KOMPONENTY Z DESEK. Líc. HERNÍ KOMPONENTY 4 balíčky karet: Líc Rub. Líc. Líc

PŘED PRVNÍ HROU OPATRNĚ VYLAMTE KARTÓNOVÉ HRACÍ KOMPONENTY Z DESEK. Líc. HERNÍ KOMPONENTY 4 balíčky karet: Líc Rub. Líc. Líc Aquileia, druhé nejdůležitější město Římské říše, byla původně založena jako výspa proti barbarským útočníkům. Její vojenský původ má za následek její podivnou čtyřúhelníkovou strukturu, rozdělenou hlavními

Více

Historické pozadí Santy Anno

Historické pozadí Santy Anno Historické pozadí Jsi jedním z pirátů, kteří na palubě trojstěžníku Santy Anno nahánějí hrůzu celému Karibiku. Po celonoční zábavě a nestřídmém pití rumu jsi ovšem dočista zapomněl, kde je zakotven tvůj

Více

Úvod. Obsah. Dvě mapy Severní Amerika a Evropa. Vysoké napětí deluxe pro 2 hráče: Proti Trustu. Příprava hry

Úvod. Obsah. Dvě mapy Severní Amerika a Evropa. Vysoké napětí deluxe pro 2 hráče: Proti Trustu. Příprava hry Úvod Hra Vysoké napětí deluxe vychází z velmi úspěšné hry Vysoké napětí. Není to však pouze stejná hra s většími, propracovanějšími a krásnějšími komponentami, ale svébytná verze připravená k desátému

Více

ANDREAS SEYFARTH CÍL HRY HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA HRY PRŮBĚH HRY

ANDREAS SEYFARTH CÍL HRY HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA HRY PRŮBĚH HRY ANDREAS SEYFARTH San Juan Zlatokop nebo guvernér, radní nebo stavitel? Ať už v Novém světě hrajete jakoukoliv roli, máte jen jeden cíl: dosáhnout co největšího blahobytu a věhlasu! Kdo bude vlastnit nejvýnosnější

Více

Pravidla hry Pravidlá hry

Pravidla hry Pravidlá hry TM Pravidla hry Pravidlá hry 2 Úvod Jako mocní králové hledáte nová místa pro rozšíření svých velkolepých království. Je třeba prozkoumat všechny druhy krajiny - obilná pole, nehostinné skály i rozlehlá

Více

THE FORGOTTEN PLANET. Hra pro 2-4 hráče od 12 let

THE FORGOTTEN PLANET. Hra pro 2-4 hráče od 12 let THE FORGOTTEN PLANET Hra pro 2-4 hráče od 12 let Po celém vesmíru probíhá nekonečná honba za energetickými krystaly. Velká obchodní gilda platí ohromné sumy peňez a tak existuje spousta pátračů, kteří

Více

Razzia!. Od Reinera Knizia

Razzia!. Od Reinera Knizia Razzia!. Od Reinera Knizia Počet hráčů: 2 5 Věk: od 12 let Hrací doba: přibližně 45 minut Herní materiál. 99 karet kořistí (obsahují 6 typů karet s barevně odlišným rámečkem) 20 červených 20 cetek (4 od

Více

Matematika test. Cesta trvala hodín a minút.

Matematika test. Cesta trvala hodín a minút. GJH-Prima Test-16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Súčet Matematika test Na tento papier sa nepodpisuj. Na vypracovanie tejto skúšky máš čas 20 minút. Test obsahuje 18 úloh a má 4 strany. Úlohy

Více

Strana 1. Vysoké napětí FACTORY MANAGER / Ředitel továrny FRIEDEMANN FRIESE

Strana 1. Vysoké napětí FACTORY MANAGER / Ředitel továrny FRIEDEMANN FRIESE Strana 1 Vysoké napětí FACTORY MANAGER / Ředitel továrny FRIEDEMANN FRIESE 1 Strana 2 Předmluva Vítejte ve světě podnikatelů. Ve hře Vysoké napětí - Factory Manager se každý z hráčů vžije do role majitele

Více

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití KH 2 Termoventilátor s oscilací CZ Návod k použití Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných

Více

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27 Hudba a film Ve zkratce... Když je hráč na tahu, musí se snažit umístit jednu ze svých karet na správné místo na časové ose (= Timeline). Zahraje-li kartu správně, bude před sebou mít o jednu kartu méně.

Více

Instalace konzoly mikrovlnné trouby

Instalace konzoly mikrovlnné trouby Instalace konzoly mikrovlnné trouby Upozornění 1. Abyste zajistili stabilitu měla by být mikrovlnná trouba pevně připevněna zadním panelem zařízení ke skříňce, která bude použita pro instalaci mikrovlnné

Více

SUROVINY 5 HRÁČŮ 13 LET

SUROVINY 5 HRÁČŮ 13 LET 1 5 HRÁČŮ 13 LET AŽ OD 45 MINUT Píše se rok 2212. Jinan dvoulaločný, latinsky Ginkgo Biloba, nejstarší a nejsilnější strom světa, se stal symbolem nové metody výstavby měst v symbióze s přírodou. Lidé

Více

To bolo ľahké. Dokážete nakresliť kúsok od prvého stromčeka rovnaký? Asi áno, veď môžete použiť tie isté príkazy.

To bolo ľahké. Dokážete nakresliť kúsok od prvého stromčeka rovnaký? Asi áno, veď môžete použiť tie isté príkazy. Opakuj a pomenuj Nakreslime si ovocný sad Príklad 1 Pomocou príkazového riadku skúste s korytnačkou nakresliť ovocný stromček. Vaša postupnosť príkazov sa možno podobá na nasledujúcu:? nechfp "hnedá? nechhp

Více

Pravidlá hry. Cieľ hry. Obsah

Pravidlá hry. Cieľ hry. Obsah Pravidlá hry Cieľ hry Ocitli ste sa v koži malého prasiatka. Vaším najväčším prianím je postaviť pevný a krásny dom, v ktorom budete môcť tráviť dlhé zimné večery. Nebudete však potrebovať špachtľu ani

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k odpočtu daňovej straty v tabuľke D tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby Daňovník - právnická osoba so zdaňovacím obdobím

Více

WELL NeoGate TE100, VoIP brána ústředna

WELL NeoGate TE100, VoIP brána ústředna WELL NeoGate TE100, VoIP brána ústředna CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup VoIP/PRI (E1/T1) brány WELL NeoGate TE100 byl zcela jistě dobrou

Více

sprchové dveře do niky INFINITY D

sprchové dveře do niky INFINITY D sprchové dveře do niky INFINITY D NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našich sprchový dveří. Česká společnost LITEN s.r.o., působí na českém i evropském trhu jako výrobce

Více

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška

Více

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let.

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Pribeh a cil hry Duchová v koupelně je samostatná hra, která se dá hrát zvlášť, ale i dohromady se známou hrou Duch! To vytváří novou úroveň

Více

Kajot Casino Ltd. Popis hry Turbo 27

Kajot Casino Ltd. Popis hry Turbo 27 Turbo 27 TURBO 27 Popis a pravidlá Turbo 27 je hra s troma kotúčmi. Výsledky hry tvoria 3 3 výsledky, pričom každý kotúč zobrazuje časť s troma symbolmi. Snímky obrazovky Nasledujúci obrázok zobrazuje

Více

ÚVOD DO HRY PRINCIP HRY

ÚVOD DO HRY PRINCIP HRY Počet hráčů: 2-6 Věk: od 6 let Délka hry: cca 20 min. Obsah: 66 hracích karet: 45 karet s čísly (hodnota 0 8 čtyřikrát, hodnota 9 devětkrát), 21 speciálních karet (9 karet Výměna, 7 karet Špehuj, 5 karet

Více

Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY CÍL HRY

Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY CÍL HRY Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY 104 hracích karet s čísly 1 104, pravidla hry CÍL HRY Na všech kartách jsou symboly krav. Každá kráva, kterou během hry vezmete, znamená jeden minusový bod.

Více

Kroky a instrukce jak sestrojit stùl Kroky a inštrukcie ako zostroji stôl

Kroky a instrukce jak sestrojit stùl Kroky a inštrukcie ako zostroji stôl Kroky a instrukce jak sestrojit stùl Kroky a inštrukcie ako zostroji stôl 1/7 CZ - Krok 0 Otevøete krabici a umístìte na ní obì desky ( nejlépe na zemi ) SK - Krok 0 Otvorete krabicu a umiestnite na òu

Více

Zápis predmetov do AiSu na aktuálny akademický rok

Zápis predmetov do AiSu na aktuálny akademický rok Zápis predmetov do AiSu na aktuálny akademický rok UPOZORNENIE: Návod na zápis predmetov do AiSu je vypracovaný pre akademický rok 2015/2016. Študent si ale musí zvoliť vždy aktuálny akademický rok, do

Více

Před první hrou setřiďte karty podle přiloženého pořadníku do drážek v krabici. 500 karet 130 karet peněz Název

Před první hrou setřiďte karty podle přiloženého pořadníku do drážek v krabici. 500 karet 130 karet peněz Název Něco visí ve vzduchu. Správce vypadá, jako by skrýval tajemství. Tvůj věrný sluha tě však varuje. Chystá se spiknutí. Tohle si přece nenecháš líbit. Vymysli vlastní plán, využij svého vlivu a známostí.

Více

Kajot Casino Ltd. Popis hry Classic 7

Kajot Casino Ltd. Popis hry Classic 7 Classic 7 CLASSIC 7 Popis a pravidlá Classic 7 je hra s troma kotúčmi. Výsledky hry tvoria 3 3 výsledky, pričom každý kotúč zobrazuje časť s troma symbolmi. Snímky obrazovky Nasledujúci obrázok zobrazuje

Více

Habermaaß-hra 4089 CZ

Habermaaß-hra 4089 CZ CZ Habermaaß-hra 4089 Schuhbidu Dvě barevné hry rozvíjející pozorování a reakci pro 2-4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Autoři: Christian Barnikel & Heike Rosskopf Ilustrace: Clara Suetens Délka hry: cca.

Více

Firma K+B Progres a.s. neručí za škody způsobené nesprávným naistalováním nástěnného držáku a tím způsobené škody na zařízení, případně zdraví.

Firma K+B Progres a.s. neručí za škody způsobené nesprávným naistalováním nástěnného držáku a tím způsobené škody na zařízení, případně zdraví. CZ Maximální nosnost držáku je 15 kg. Namontujte nejdříve nástěnný držák za pomocí hmoždinek a upevňovacích šroubů na stěnu. Upevněte držák na TV pomocí přiložených šroubů. Případně si zabezpečte vhodný

Více

CÍL HRY HERNÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA HRY

CÍL HRY HERNÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA HRY VÝSTAVBA PRVNÍ ČÁSTI POBŘEŽÍ Začíná hráč se světlými figurkami. Táhne vrchní krajinu z balíčku a přiloží ji ke krajině s delfínem uprostřed stolu. Nakonec položí jednoho svého Řeka do města, jednu svou

Více

Autor: Sébastien Pauchon Výtvarník: Arnaud Demaegd Hra pro 2-4 hráčů od 8 let. Doba hraní 45-60 minut. Herní materiál

Autor: Sébastien Pauchon Výtvarník: Arnaud Demaegd Hra pro 2-4 hráčů od 8 let. Doba hraní 45-60 minut. Herní materiál 1 herní plán - město Autor: Sébastien Pauchon Výtvarník: Arnaud Demaegd Hra pro 2-4 hráčů od 8 let. Doba hraní 45-60 minut. Herní materiál 1 herní plán - karavana 1 herní plán - věž 4 herní plány hráčů

Více

ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let

ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let Obsah hry: 64 karet budov/mincí 1 karta startovního náměstí 16 karet dělníků (4 od barvy) 36 figurek (9 od barvy) 1 deska zdrojů 12 karet postav (3 od jené gildy) Hráči

Více

Dinosauří Člověče nezlob se

Dinosauří Člověče nezlob se Dinosauří Člověče nezlob se Hra pro 2 až 4 hráče od 4 let. Každý dětský soubor her musí obsahovat nejoblíbenější hru Člověče nezlob se. Zahrajte si tuto klasiku hracím plánu s dinosaury. 1.1. Každý hráč

Více

Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA 1. CÍL HRY 2. POČET HRÁČŮ 3. OBSAH 4. PŘÍPRAVA KE HŘE

Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA 1. CÍL HRY 2. POČET HRÁČŮ 3. OBSAH 4. PŘÍPRAVA KE HŘE Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA Samuraj & Katana je diplomatická a strategická hra odehrávající se v Japonsku 16tého století, uprostřed SENGOKU-JIDAI ( věku země ve válce ), který trval od Onin válek (1477)

Více

Obsah herní sady: 40x dřevěný kámen hrací deska návod

Obsah herní sady: 40x dřevěný kámen hrací deska návod Obsah herní sady: 40x dřevěný kámen hrací deska návod www.shogi.cz info@shogi.cz /Shogicz Online návod: http://www.shogi.cz/zviratkanavod.pdf CZ Rychlá pravidla 1 Rozestavění kamenů 3 Hrací kameny a pohyb

Více

tipov pre kvalitnú tlač Na jednoduchých príkladoch Vám ukážeme ako postupovať a na čo si dávať pozor pri príprave podkladov na kvalitnú tlač.

tipov pre kvalitnú tlač Na jednoduchých príkladoch Vám ukážeme ako postupovať a na čo si dávať pozor pri príprave podkladov na kvalitnú tlač. 5 tipov pre kvalitnú tlač Na jednoduchých príkladoch Vám ukážeme ako postupovať a na čo si dávať pozor pri príprave podkladov na kvalitnú tlač. 1. Používanie loga Pri každom použití loga v tlačenej podobe,

Více

KOLÉBKA RENESANCE. (Die Wiege der Renaissance)

KOLÉBKA RENESANCE. (Die Wiege der Renaissance) KOLÉBKA RENESANCE (Die Wiege der Renaissance) Hanno Kuhn Wilfried Kuhn Počet hráčů: 2-4 Věk: od 12 let Délka hry: 45-60 min Herní materiál 36 historických událostí Poznámka: Texty událostí mají různou

Více

NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče

NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče Cíl hry: Každý hráč si na začátku vylosuje kartu s tajným kódem (vzorem rozložení kuliček). V průběhu partie hráči pokládají na desku nové kuličky nebo přemisťují stávající

Více

Pangea predpis postupu

Pangea predpis postupu Pangea matematická súťaž 2012 Pangea predpis postupu Hárok odpovedí Kontrola prihlasovacích údajov Dodržiavať označovanie (príklad)! Skúška Na vyriešenie 25 otázok máš 60 minút. Dôležitá je presnosť a

Více

Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017

Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017 Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017 Všeobecné informácie a základné podmienky prijatia na štúdium

Více

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry.

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. Technologické možnosti stroje zabezpečuje elektronické řízení ovládání posuvu a přepínač pro zvolení dvou proudových

Více

Injusa BODY +10. Návod k použití. Návod na použitie IN-325 DĚTSKÁ TŘÍKOLKA DETSKÁ TROJKOLKA

Injusa BODY +10. Návod k použití. Návod na použitie IN-325 DĚTSKÁ TŘÍKOLKA DETSKÁ TROJKOLKA Injusa BODY IN-325 DĚTÁ TŘÍKOLKA Návod k použití DETÁ TROJKOLKA Návod na použitie +10 CZ UPOZORNĚNÍ UPOZORNENIE Vážený zákazníku Blahopřejeme Vám ke koupi kovové tříkolky naší firmy. Jsme rádi, že jste

Více

KUBA. Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz)

KUBA. Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz) KUBA Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz) Za nepříznivých okolností se vesnice na ostrově snaží získat nezávislost, vliv a bohatství.kdo bude schopen nejvýhodněji prodávat

Více

Riešené úlohy Testovania 9/ 2011

Riešené úlohy Testovania 9/ 2011 Riešené úlohy Testovania 9/ 2011 01. Nájdite číslo, ktoré po vydelení číslom 12 dáva podiel 57 a zvyšok 11. 57x12=684 684+11=695 Skúška: 695:12=57 95 11 01. 6 9 5 02. V sude je 1,5 hektolitra dažďovej

Více

MINIATURGOLF - PRAVIDLÁ HRY

MINIATURGOLF - PRAVIDLÁ HRY MINIATURGOLF - PRAVIDLÁ HRY Miniaturgolf je druh dráhového golfu. Kompletné ihrisko tvorí 18 dráh s normovanými rozmermi (dĺžka 6,25 m, šírka 0,9 m, priemer koncového kruhu 1,4 m) a prekážkami. Celkový

Více

- Karty energie safírové (3-7), smaragdové (5-10), diamantové (8-12), rubínové (13-17)

- Karty energie safírové (3-7), smaragdové (5-10), diamantové (8-12), rubínové (13-17) ŽEZLO ZE ZAVADORU I. Obsah hry - Herní deska obsahující stupnice Znalostí a stupnici vítězných bodů - Žetony v barvách jednotlivých hráčů - Desky hráčů obsahující stupnici limitu karet v ruce, pole pro

Více

MANUÁL K TVORBE CVIČENÍ NA ÚLOHY S POROZUMENÍM

MANUÁL K TVORBE CVIČENÍ NA ÚLOHY S POROZUMENÍM MANUÁL K TVORBE CVIČENÍ NA ÚLOHY S POROZUMENÍM Cvičenia na úlohy s porozumením si vieme pre žiakov vytvoriť v programe, ktorý stiahneme zo stránky http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/games/comprehension/index.htm.

Více

PLASTOVÉ KARTY ZÁKAZNÍKOV

PLASTOVÉ KARTY ZÁKAZNÍKOV PLASTOVÉ KARTY ZÁKAZNÍKOV OBSAH 1 Plastové karty základné informácie... 1 2 Distribúcia plastových kariet zákazníkom... 1 2.1 Jednorázová hromadná distribúcia kariet... 1 2.2 Pravidelná distribúcia plastových

Více

1. Otec, mama a dcéra majú spolu 69 rokov. Koľko rokov budú mať spolu o 7 rokov? a) 76 b) 90 c) 83 d) 69

1. Otec, mama a dcéra majú spolu 69 rokov. Koľko rokov budú mať spolu o 7 rokov? a) 76 b) 90 c) 83 d) 69 Typové úlohy z matematiky - PS EGJT LM - 8-ročné bilingválne štúdium Bez použitia kalkulačky 1. Otec, mama a dcéra majú spolu 69 rokov. Koľko rokov budú mať spolu o 7 rokov? a) 76 b) 90 c) 83 d) 69 2.

Více

Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr

Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr Úvod Teploměry sérii EM588 a EM589 jsou mikroprocesorem řízené digitální teploměry. Jsou přesné a snadno se ovládají.

Více

Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut

Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut Herní materiál 65 karet přísad na pizzu (13 od každého druhu: olivy, papričky, žampiony, salám a ananas) 40 karet s objednávkami (8 od každé v 5 barvách

Více

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ NÁVOD K OBSLUZE Elektrický kráječ Professor CZ-402X PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější

Více

Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 211 01,02,02/C Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefonů 4 FP 211 01,02,02/C

Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 211 01,02,02/C Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefonů 4 FP 211 01,02,02/C Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 211 01,02,02/C Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefonů 4 FP 211 01,02,02/C 4 VNF B 353 SK VYHOTOVENIE A MOŽNOSŤ POUŽITIA Systém

Více

Solární panel 0,9 m 2 Solárny panel 0,9 m 2

Solární panel 0,9 m 2 Solárny panel 0,9 m 2 Solární panel 0,9 m 2 Solárny panel 0,9 m 2 SOLÁRNÍ SYSTÉM VYHŘÍVÁNÍ PRO NADZEMNÍ BAZÉNY SOLÁRNY SYSTÉM NA VYHRIEVANIE NADZEMNÝCH BAZÉNOV NÁVOD K MONTÁŽI A PROVOZU NÁVOD NA MONTÁŽ A PREVÁDZKU 8.3.2012

Více

Komponenty. Obchodní soutěž ve věku výsadních společností. Hra a historie

Komponenty. Obchodní soutěž ve věku výsadních společností. Hra a historie Obchodní soutěž ve věku výsadních společností pro 2 až 4 hráče od 12 let Autor: Alexander Pfister Vývoj a pravidla: Viktor Kobilke Ilustrace: Klemens Franz, Andreas Resch Hra a historie Ve hře Mombasa

Více

Princes of Florence - Pro Ludo

Princes of Florence - Pro Ludo Princes of Florence - Pro Ludo Die Fürsten von Florenz Pravidla pro rozšíření (Pro Ludo) Pravidla pro 2 hráče Při hře 2 hráčů použijte následující pravidla: Peníze do začátku: 2500 Florinů Základní cena

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ

Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a seznamte se s tímto zařízením. Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor na omezení a možná rizika související

Více

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna vanová zástěna ZÁSTĚNA 508 návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu naší vanové zástěny. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta

Více

Dobble HRA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REFLEXŮ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE LET. Pravidla

Dobble HRA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REFLEXŮ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE LET. Pravidla Dobble HRA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REFLEXŮ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE LET Pravidla Co je to Dobble? Dobble, to je více než 50 symbolů na 55 kartách. Na jedné je vždy 8 různých symbolů

Více

Nová maturita - zmeny v maturite 2013

Nová maturita - zmeny v maturite 2013 Nová maturita - zmeny v maturite 2013 Sprísnenie maturitnej skúšky POZOR ZMENA! Od školského roku 2012/2013 (Maturita 2013) dochádza k sprísneniu MS, lebo sa určujú predpoklady na úspešné vykonanie MS

Více

Ružové obrázkové slová skladanie slov z písmen

Ružové obrázkové slová skladanie slov z písmen Ružové obrázkové slová skladanie slov z písmen Obrázkové slová slúžia na skladanie slov podľa začiatočných písmeniek z obrázkov. Montessori postupuje od skladania slov k ich čítaniu. Keď sa dieťa naučí

Více

Ak stlačíme OK, prebehne výpočet a v bunke B1 je výsledok.

Ak stlačíme OK, prebehne výpočet a v bunke B1 je výsledok. Hľadanie riešenia: ak poznáme očakávaný výsledok jednoduchého vzorca, ale vstupná hodnota, ktorú potrebujeme k určeniu výsledku je neznáma. Aplikácia Excel hľadá varianty hodnoty v určitej bunke, kým vzorec,

Více

Porovnanie dizajnu časopisu

Porovnanie dizajnu časopisu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta masmediálnej komunikácie Katedra umeleckej komunikácie Porovnanie dizajnu časopisu (semestrálna práca) Meno: Martin Valdner Vyučujúci: Mgr. Dušan Blahút

Více

Každý hráč dostane 1 list s herním plánem. Připraví se 6 kostek. Navíc potřebuje každý hráč tužku. Určí se, kdo začíná.

Každý hráč dostane 1 list s herním plánem. Připraví se 6 kostek. Navíc potřebuje každý hráč tužku. Určí se, kdo začíná. Herní materiál 6 kostek se surovinami blok s 60 herními plány Příprava Každý hráč dostane list s herním plánem. Připraví se 6 kostek. Navíc potřebuje každý hráč tužku. Určí se, kdo začíná. Princip hry

Více

PRAVIDLA FOTBALU 1) HRACÍ PLOCHA. Rozměry hrací plochy. Pokutové území

PRAVIDLA FOTBALU 1) HRACÍ PLOCHA. Rozměry hrací plochy. Pokutové území PRAVIDLA FOTBALU 1) HRACÍ PLOCHA Rozměry hrací plochy Hrací plocha musí mít tvar obdélníku. Délka hrací plochy musí být větší než šířka. Délka: minimum 25 m, maximum 42 m Šířka: minimum 15 m, maximum 25

Více

Návod na použitie zápisníka jedál

Návod na použitie zápisníka jedál Návod na použitie zápisníka jedál Sme nesmierne radi, že si sa rozhodla používať tento zápisník jedál. Práve zapisovaním svojho jedálnička ľudia chudnú oveľa rýchlejšie, majú prehľad nad tým, čo zjedia

Více

Závěsný posilovací systém Návod k použití

Závěsný posilovací systém Návod k použití (CZ) Závěsný posilovací systém Návod k použití Popis výrobku MULTITRAINER je vhodný pro posilování všech svalových skupin pomocí váhy vlastního těla. Můžete jej používat doma, v tělocvičnách, i venku ve

Více

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A Návod k obsluze 1 Děkujeme za koupi našeho výrobku. Přečtěte si důkladně tento návod k použití před použitím spotřebiče a postupujte podle pokynů. Odložte si

Více

Úrokové sadzby produktov mimo ponuky

Úrokové sadzby produktov mimo ponuky Úrokové sadzby produktov mimo ponuky 1 Vklady v EUR Osobné účty Exclusive Dôchodcovský osobný účet 3 3 3 Úroková sadzba 0,05% 0,20% Bežné účty Objem vkladu od Objem vkladu do Úroková sadzba Predbežný účet

Více