Objevte. 1. Mezinárodní Dětské Hokejové Hry. 30. března dubna 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Objevte. 1. Mezinárodní Dětské Hokejové Hry. 30. března 2011-3. dubna 2011"

Transkript

1

2 Objevte 1. Mezinárodní Dětské Hokejové Hry 30. března dubna 2011 Sportareál Česká Lípa v České Republice. Jste srdečně zváni k účasti na první Mezinárodní dětské hokejové hry na světě, které sdruţují mladé hokejisty (11 a 12 let). Okolo 400 mladých hokejistů z celého světa přijde do České Lípy na Mezinárodní Dětské Hokejové Hry Tento turnaj bude pro účastníky Mezinárodních Dětských Hokejových Her otevřen od 27. března 2011, kde týmy můţou trénovat, nebo sehrát přípravná utkání. Vstupné Dospělí 25,-Kč (1 Euro) Děti do 15 let - zdarma Pro více informací Telefon , Adresa Sport Česká Lípa,p.o. Barvířská Česká Lípa

3 Mezinárodní Dětské Hokejové Hry Od 30. března do 3. dubna 2011 Tato broţura obsahuje pravidla Mezinárodních Dětských Hokejových Her, postupů, která jsou nutná pro registraci týmu a také nějaké informace obecného zájmu. Důleţitá data na zapamatování 30. listopadu 2010: Uzávěrka pro zasílání vašich přihlášek a zaplacení registračních poplatků. 15. ledna 2011: Lhůta pro zaslání všech důleţitých dokumentů: soupiska, foto týmu 30. ledna 2011: Vydání oficiálního harmonogramu pro týmy. 27. března 2011: Příprava týmů na turnaj : tréninky, přípravné zápasy 30. března do 3. dubna 2011: TURNAJ Hráči musí být narozeni v období : leden 1999 aţ prosinec 1999 a mladší. Veškeré doklady zaslané vedením turnaje musí být vyplněny a vráceny ještě před uplynutím lhůty, jinak vedení turnaje bude mít právo vyřadit tým za pozdní přihlášení a nedodrţení termínu. Registrační poplatky: pro všechny týmy : 6000,-Kč (250 Eur) 50 % do bankovní účet: Viz.: Registrace nebude přijata bez zaplacení poţadovaného poplatku. Pokud tým odstoupí poté, co byl oficiálně přijat do turnaje, registrační poplatky se nevrací. Vedení turnaje má právo nahradit tým jakýmkoliv týmem, který byl dříve zamítnut ve výběru.

4 Ubytování a stravování týmů Všechny týmy jsou ubytováni na základě přihlášky v České Lípě nebo v Novém Boru viz. ubytování. Ubytovaní hráčů a vedení bude zajištěno od 27. března 2011 a ukončeno nejpozději 4. dubna Plná penze je zahrnuta v ceně viz ubytování Poznámka: potvrzení bude zasláno na základě přihlašovacího formuláře. Technické normy turnaje Turnaj se hraje podle pravidel IIHF. Všechny týmy mají zaručeno, ţe odehrají 6 zápasů 3 zápasy ve skupině 3 zápasy play off nebo o umístění. Vedení zúčastněných týmů se musí dostavit na ředitelství turnaje při svém příjezdu - ředitelství turnaje se nachází ve Sportareálu Česká Lípa. 29. března od 18:00 v hotelu Morris Česká Lípa se uskuteční organizační briefing k turnaji za účasti Organizačního výboru a vedení týmů ( trenér a manaţer týmu). Kaţdý tým má nárok na 18 hráčů a 2 brankáře. Minimální počet hráčů na zahájení hry je 10 hráčů a 1 brankář. Maximálně 5 lidí se můţe vyskytovat na hráčské lavici. Tyto osoby musí být na soupisce.

5 Hrací čas: A) Základní skupina 3 x 15 minut čistého času bez prodlouţení Play off 3 x 15 minut čistého času při nerozhodném výsledku následují 3 nájezdy z kaţdého týmu, při opakovaném nerozhodnutém výsledku následuje vţdy 1 nájezd z kaţdého týmu do rozhodnutí. B) Zápasy o umístění (týmy na 3. a 4. místě po základní skupině) 3 x 12 minut čistého času bez prodlouţení C) Zápasy o medaile 3 x 15 minut čistého času při nerozhodném výsledku následuje 5 minutové prodlouţení 4 na 4. Je li i po prodlouţení nerozhodný výsledek následují 3 nájezdy z kaţdého týmu, při opakovaném nerozhodném výsledku následuje vţdy 1 nájezd z kaţdého týmu do rozhodnutí. Úprava ledové plochy se uskuteční vţdy po utkání. Pokud v průběhu 1. a 2. třetiny tým prohrává o více jak 6 branek, zbývající 3. třetina se hraje 15 minut hrubého času. Jakékoli protesty musí být podány nejpozději 15 minut po ukončení zápasu k řediteli turnaje s vkladem 100 Eur, kauce-nevratná.

6 Nájezdy: Rozhodčí poţádá trenéra, aby určil 3 hráče na nájezdy. Pokud se nerozhodne, trenér určí vţdy 1 hráče v době, jak bude poţadováno rozhodčím. Určený hráč můţe jet jen jeden nájezd. Určení pořadí týmů ve skupině: Počet bodů Vzájemné utkání Skóre Rozdíl skóre Obecné informace: Je nutné, aby všechny dokumenty byly předány před daným termínem. Chrániče krku jsou povinné. Lékařská sluţba zajištěna a v průběhu turnaje bude k dispozici všem týmům doktor. Pouţití loga turnaje, bez schválení organizačním výborem je přísně zakázáno. Doprovodný program: V průběhu turnaje se bude organizovat all stars games Info na internetových stránkách turnaje. Hráči i vedení týmů si musí na turnaj dovést plavky. V průběhu turnaje bude soutěţ všech zúčastněných týmů v plavání štafeta 25 x 50 m o zajímavé ceny. Tato soutěţ je povinná pro všechny zúčastněné týmy čas bude upřesněn. Týmy mohou vyuţít v průběhu turnaje bazén, fit centrum, saunu, tělocvičnu. V případně zájmu můţeme pro týmy zabezpečit návštěvu Prahy nebo Liberce- účastník zaplatí dopravu viz doprava

7 INTERNATIONAL PEE WEE HOCKEY GAMES ČESKÁ LÍPA ČESKÁ REPUBLIKA 30. BŘEZNA DUBNA 2011 REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ U12 HRÁČI NAROZENI 1999 ( ) NÁZEV ÚČASTNÍKA: (célý název,prosím) POČET HRÁČŮ : MAXIMAL DOPROVOD : MAXIMAL 5 PŘÍJMENÍ,JMÉNO HL.TRENÉRA : PŘÍJMENÍ,JMÉNO AS.TRENÉRA : PŘÍJMENÍ,JMÉNO VEDOUCÍHO : OSTATNÍ DOPROVOD : CESTUJEME DO ČESKÉ REPUBLIKY : BUS, AUTOMOBIL DATUM PŘÍJEZDU : DATUM ODJEZDU : UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ : HOTEL MERKUR *** ČESKÁ LÍPA DOMOV MLÁDEŢE STARTOVNÉ : 6 000,-KČ KAŢDÝ TÝM BARVA DRESU : TRÉNINK 60 MINUT Datum... PREFERUJI ČAS ,-KČ/HOD Přípravná utkání Datum... PREFERUJI ČAS ,-KČ/HOD PLATBA 50% startovného do , 50% při příjezdu PROSÍM ZASLAT ZPĚT VAŠÍ ŢÁDOST NEJPOZDĚJI: (právě teď) Řídíme se pravidlem kdo dřív příjde je dřív na řadě ABY SE ZABRÁNILO DLOUHE ČEKACÍ DOBY NA PŘIJETÍ VAŠEHO ZÁZNAMU ZAŠLETE NA NEBO FAXEM : Podpis a číslo mobilního telefonu odpovědné osoby - trenér nebo vedoucí týmu. Mobilní telefonní číslo, úplná adresa hokejového klubu a kontakt (Vyhrazujeme si právo provést veškeré nezbytné opravy nebo úpravy)

8 ČESKÁ REPUBLIKA - ČESKÁ LÍPA INTERNATIONALE PEE-WEE HOCKEY GAMES 30.BŘEZNA - 4.DUBNA, 2011 Název týmu Kontakt Asociace: Webové stránky: Telefón: Fax: Dres# Příjmení Datum Váha Výška Pozice narození číslo (Jméno, Příjmení) DMR kg m (Goal, D, F) 1 G 2 G telefón Manaţer týmu: Hlavní trenér: Asistent trenéra: Asistent trenéra: Vedoucí týmu: ~ 16 Týmů maximum~ 6 Garantovaných zápasů ~ Startovné 6 000,- Kč ( 250 EUR) Startovné uhradit na: viz.: