R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R O Z H O D N U T Í. integrované povolení"

Transkript

1 Adresátům dle rozdělovníku Č. j.: KULK/2587/2004 Vyřizuje: Ing. Miroslav Kašák Tel.: Liberec 13. prosince 2004 R O Z H O D N U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, o žádosti o vydání integrovaného povolení podle 13 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb. (dále jen zákon o integrované prevenci ). Výrok: Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad ), jako věcně a místně příslušný správní úřad podle 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle 33 písm. a) zákona o integrované prevenci, po provedení správního řízení podle zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, vydává integrované povolení podle 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci provozovateli zařízení: společnosti Saint-Gobain Advanced Ceramics, se sídlem Přepeřská 1302, PSČ: , Turnov, s přiděleným IČ (dále jen provozovatel ) k provozu zařízení: Pece na sušení a vypalování keramiky na výrobu keramických výrobků vypalováním, o výrobní kapacitě větší než 75 t denně anebo o kapacitě pecí větší než 4 m 3 a s hustotou vsázky větší než 300 kg/m 3 (dále jen zařízení ). Popis umístění zařízení Kraj: Liberecký kraj

2 Obec: Turnov, kód obce: 08 K.Ú.: Turnov Parcelní čísla: 2035/1, 2035/3 5, 2035/7-12, 2035/16, 2035/19, 2035/20 Popis zařízení a s ním spojených činností Název zařízení: Vypalovací pece na keramiku umístěné o Středisko sušárny Gasmac a tunelová plynová pec TSX o Středisko 4100 komorová plynová pec FG o Středisko 2600 elektrické vypalovací pece FT-24 a FT-25 (jako záložní pec) o Středisko 4230/4240 sušárna, 8 pícek prvního výpalu, 6 sušících pícek a 8 pícek dalšího výpalu Kategorie zařízení: 3.5. podle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb. 1. Popis technické a technologické jednotky uvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci: a. Tunelová plynová horizontální pec TSX sloužící k výpalu keramických slévárenských filtrů přímý procesní ohřev zemním plynem a dodatečné spalování odplynů. Projektovaná kapacita: objem pece 9,5 m 3, hustota vsázky 600 kg/m 3. b. Komorová plynová pec FG sloužící k výpalu elektrokeramiky - přímý procesní ohřev zemním plynem a dodatečné spalování odplynů. Projektovaná kapacita: objem pece 3,22 m 3, hustota vsázky 4 kg/m Popis technické a technologické jednotky neuvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci: a. Elektrické tunelové vypalovací pece FT-24, FT-25 sloužící ke slinování a vypalování drobných keramických částí. Projektovaná kapacita pro FT-24: objem pece 1,1 m 3, hustota vsázky 409 kg/m 3. Projektovaná kapacita pro FT-25: objem pece 1,1 m 3, hustota vsázky 409 kg/m 3. b. Výroba speciální keramiky (doplňková maloobjemová výroba) - míchání vstupních surovin (litinová míchací nádoba o objemu 20 l), tvarování tažením, sušení ve volnoprostorové sušárně a v 8 píckách (projektovaná kapacita všech pícek 0,36 m3), přežehnutí v 6 píckách (projektovaná kapacita všech pícek 0,036 m 3 ), řezání polotovarů a další výpal v 8 píckách (projektovaná kapacita všech pícek 0,096 m 3 ), nakonec obrus hotových výrobků diamantovým prachem. c. Sušárna Gasmac I. a Gasmac II. dvě automatizované horizontální lamelové sušárny s přímým procesním ohřevem, využívající tepelnou energii vzniklou spálením zemního plynu, slouží pro předsušení hmoty před vypálením. Projektovaná kapacita pro sušárnu Gasmac I.: užitný objem sušárny 2,9 m 3, tepelný výkon 175,8 kw.

3 Projektovaná kapacita pro sušárnu Gasmac II.: užitný objem sušárny 2,9 m 3, tepelný výkon 175,8 kw. d. Koncová technologie na zachycování emisí: zvlhčovací absorpční kolona a biofiltr EMPLA zachycování emisí ze sušení a přežehu ve středisku 4230/4240. Projektovaná kapacita: průtok vzdušiny 200 m 3 /h. e. Filtrační zařízení HERDING HSL 10-10/18 SZ zachycování odprašků z přípravy polotovarů ve středisku 4000 a Projektovaná kapacita max. 40 m 3 /h filtrovaného vzduchu. f. Elektrostatický odlučovač Trion zachytává úletové podíly olejové frakce (pevné i kapalné částice) s diamantovým brusným práškem na středisku 4230/4240. Maximální vstupní koncentrace částic 100 g/m 3. g. Čistírna odpadních vod monobloková diskontinuální čistírna ALFA CLASSIC s automatickým ovládáním. Projektovaná kapacita čištění odpadních vod 1,6 m 3 /den. h. Plynová kotelna stará kotelna je vybavená 3 nízkotlakými teplovodními kotli s otopem zemním plynem (2 ks Viadrus G100L 80S o jmenovitém výkonu 105 kw a Viadrus G100L 90S o jmenovitém výkonu 120 kw) a slouží k teplovodnímu vytápění provozních budov v sezónním období. Nová kotelna: 2 nízkotlakové teplovodní kotli s otopem zemním plynem (2 ks Viadrus G100 ECO Gladiátor, jmenovitý výkon kotle 160 kw, Σ 320 kw), jeden kotel vytápí celoročně a další jen v sezónním období. Projektovaná kapacita celkový jmenovitý výkon 6 kw. i. Demineralizační stanice slouží k demineralizaci (změkčování) vody používané k oplachům. Kapacita stanice je v rozmezí l/h 3. Popis spojených činností: a. Skladování surovin skladování vstupních surovin. b. Míchání vstupných surovin smíšení vstupných surovin podle dané receptury. c. Tvarování hmoty lisování vstupních surovin pro výrobu keramických produktů před jejich výpalem. d. Sušení polotovarů sušení v sušárnách. e. Obrábění keramiky řezaní a vrtání elektrokeramických polotovarů před jejich výpalem v komorové plynové peci, řezaní keramických komponent před jejich vypálením v elektrických píckách. f. Omílání polotovarů omílání vylisovaných polotovarů po výpalu. g. Broušení keramiky brusnými kotouči a diamantovým práškem. h. Leštění keramiky leštícími kotouči a diamantovým práškem. i. Bělení keramiky bělení vypálených polotovarů vodovodní keramiky po broušení a leštění. j. Mytí - oplach keramiky oplach vypálených výrobků po jejich broušení, leštění a bělení KOH, H 3 PO 4 a vodou.

4 k. Mazání součástí vodovodních ventilů mazání pístků, teplotních čidel, zvonku, os, entraineru (tj. unášeče). l. Montáž vodovodních ventilů vodovodních baterií, pákových baterií, termostatických baterií, elektrokeramiky, slévárenských filtrů. m. Kontrola smontovaných vodovodních ventilů testování a výstupní kontrola. n. Kalibrace termostatických baterií kontrola bezpečnostního prvku. o. Popis hotových výrobků popis pákových a termostatických baterií za použití ketonového ředidla a ketonového inkoustu. p. Balení výrobků balení hotového výrobku před jejich expedováním. q. Nakládání s odpadními vodami předčištění odpadních vod na ČOV. r. Nakládání s odpady shromažďování, soustřeďování třídění a skladování odpadu. Krajský úřad provozovateli zařízení stanovuje závazné podmínky provozu podle 13 odst. 3 písm. d), odst. 4, 5 a 6, 14, 15 odst. 2 a 3 zákona o integrované prevenci: 1. Emisní limity 1.1. Ovzduší Provozovatel má za povinnost v běžných provozních podmínkách dodržovat emisní limity uvedené v následujících tabulkách. Tabulka 1 Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Emisní zdroj (technologický) Tunelová plynová pec TSX (zvlášť velký zdroj znečišťování ovzduší) Látka nebo ukazatel TZL Emisní limit* (mg/m 3 ) 200 2,5 kg/h a menším) Závazný limit (mg/m 3 ) Platnost Pro tunelovou plyn. pec TSX - od data uvedení zařízení do trvalého provozu.

5 Komorová plynová pec FG (střední zdroj znečišťování ovzduší) Plynové sušárny Gasmac I. a II. (malý zdroj znečišťování ovzduší) Elektrické pece FT- 24 a FT-25 (malý zdroj znečišťování ovzduší) 0 NO x vyšším než 10 kg/h) 800 CO vyšším než 5 kg/h) (pro celkovou VOC*** hmot. koncentraci) 5 F**** vyšším než g/h) TZL 200 2,5 kg/h a menším) 0 NO x vyšším než 10 kg/h) 800 CO vyšším než 5 kg/h) (pro celkovou VOC*** hmot. koncentraci) 200 TZL 2,5 kg/h a menším) (pro celkovou VOC*** hmot. koncentraci) 5 F**** vyšším než g/h) Nejdéle však do 6 měsíců od data nabytí právní moci integrovaného povolení. Pro plynovou pec FG - od data nabytí právní moci integrovaného povolení. od data uvedení zařízení do trvalého provozu. Nejdéle však do 6 měsíců od data nabytí právní moci integrovaného povolení od data nabytí právní moci IP

6 Drobné elektrické pícky jeden společný výduch (malý zdroj znečišťování ovzduší) VOC*** (pro celkovou hmot. koncentraci) od data nabytí právní moci integrovaného povolení Střediska: 4000, sušárny 4230 / 4240 Pachové látky** Zákonný emisní OUER/m 3 limit platný v době měření od data nabytí právní moci integrovaného povolení * dle přílohy č. 1 odst. 1 a 8 vyhlášky č. 356/2002 Sb. ** dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 356/2002 Sb. - Pro zdroj umístění v ochranném pásmu obcí ve vzdálenosti kratší nebo rovné 2 km od nejbližšího místa na hranici intravilánů přilehlých obcí je obecný emisní limit OUER/m 3, měřeno na komíně, výduchu nebo výpusti ze zařízení pro omezování emisí. *** těkavé organické látky vyjádřené jako organický uhlík **** fluoridy vyjádřené jako F Pro všechny emisní limity v tabulce 1 platí vztažné podmínky B: koncentrace příslušné látky ve vlhkém plynu za normálních stavových podmínek (101,325 kpa, 293,15 K). NO x jako NO 2. Tabulka 2 Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Emisní zdroj (spalovací) Látka nebo ukazatel Emisní limit* (mg/m 3 ) Plynová kotelna NO x 200 (střední zdroj znečišťování ovzduší) CO 100 Závazný limit (mg/m 3 ) Zákonný emisní limit platný v době měření * Zákonný emisní limit platný v době měření * Platnost od data nabytí právní moci IP * dle přílohy č. 1, 2 NV č. 352/2002 Sb. a. Pro všechny emisní limity v tabulce 2 platí vztažné podmínky A: koncentrace příslušné látky v suchém plynu za normálních podmínek (101,325 kpa, 293,15 K), s referenčním obsahem kyslíku 3 %. NO x jako NO 2. b. Měření SO 2 a TZL se na základě 9 odst. 6 NV č. 352/2002 Sb. neprovádí. c. Emise fluoridů uváděné v tabulce č. 1 budou měřeny jen v rámci periodických měření. Krajský úřad povoluje vydání předloženého Provozního řádu zvláště velkého zdroje znečišťování ovzduší pro zařízení tunelové plynové pece TSX.

7 1.2. Voda Provozovateli se neukládají žádné podmínky pro nakládání s vodami z důvodu: - spotřeba pitné vody je kryta napojením na veřejný vodovod VAK Turnov, a.s. - dešťové a splaškové odpadní vody a technologické odpadní vody z ČOV jsou svedeny veřejnou kanalizací na MěČOV, vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace je smluvně zajištěno s VAK Turnov, a.s. Povolení k vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu vydává příslušný vodoprávní úřad. Toto povolení nebude nahrazováno integrovaným povolením Vibrace Stanovení emisního limitu pro vibrace není relevantní. Ve společnosti Saint-Gobain Advanced Ceramics, s.r.o. se zdroj vibrace, který by ovlivňoval okolní prostředí, nevyskytuje Hluk Provozovateli se ukládá povinnost dodržovat nejvyšší přípustné hodnoty hladin akustického tlaku ve chráněném venkovním prostoru dle nařízení vlády č. 2/2000 Sb., v platném znění: Termín: od data nabytí právní moci integrovaného povolení 1.5. Teplo nebo jiné formy neionizujícího záření Stanovení emisního limitu pro neionizující záření není relevantní. V závodě se nenachází zařízení, které by bylo zdrojem neionizujícího záření s dosahem mimo areál. 2. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti, pokud k takovému riziku či ohrožení zdraví člověka může dojít a. Provozovatel musí vypracovat a předložit Krajskému úřadu ke schválení Plán postupu asanace zařízení a budov po ukončení provozu. Termín: 6 měsíců před zahájením demontáže technologie 3. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady a. Provozovatel musí zpracovat plán odpadového hospodářství podle 28 vyhlášky č. 383/2001 Sb. v návaznosti na Plán odpadového hospodářství kraje, pokud bude splněna podmínka 44 zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění.

8 Termín: do 1 roku od data zveřejnění Plánu odpadového hospodářství kraje ( ) b. Provozovatel musí s odpady nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., platném znění a vyhláškou č. 383/2001 Sb. c. Krajský úřad vydává souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady v rozsahu dle tabulky 3 podle 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., platném znění. Tabulka 3 Seznam nebezpečných odpadů Kat.číslo Název odpadu Plastový odpad znečištěný nebezpečnou látkou Jiná organická rozpouštědla, promývací Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku * Kyseliny blíže nespecifikované Odpadní řezná emulze a roztoky neobsahující halogeny Kovový kal (brusný kal) obsahující olej Jiné hydraulické oleje Jiné motorové, převodové a mazací oleje 1302 Kaly z odlučovačů oleje 1307 Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje Jiné emulze Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel 1102 Plastové obaly znečištěné nebezpečnou látkou 1104 Kovové obaly znečištěné nebezpečnou látkou 1110 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 1111 Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu 1202 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami Olejové filtry Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky Olověné akumulátory Nikl-kadmiové baterie a akumulátory Baterie obsahující rtuť Upravené směsi odpadů, které obsahují nejméně jeden odpad hodnocený jako nebezpečný Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť *Pokud nebudou vyloučeny nebezpečné vlastnosti oprávněnou osobou. d. Provozovatel bude mít trvale k dispozici aktualizovaný seznam oprávněných osob na odvoz nebezpečného odpadu včetně jejich oprávnění od krajského úřadu. e. Pokud vzniknou při provozu zařízení další nebezpečné odpady neuvedené v tabulce č.4 bude tato skutečnost oznámena krajskému úřadu do tří pracovních dnů od vzniku odpadu. Pokud krajský úřad vyhodnotí, že nedošlo k významné změně technologických postupů vedoucí ke změně integrovaného povolení, pak se vztahuje integrované povolení také na nakládání

9 s tímto nebezpečným odpadem, a to za dodržení podmínek uvedených v integrovaném povolení a ustanovení zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů. V opačném případě bude provozovatel vyzván k podání žádosti o změnu integrovaného povolení. Termín: pro všechny výše uvedené podmínky platí - od data nabytí právní moci integrovaného povolení 4. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny Podmínky pro ochranu ovzduší: a. Trvale provádět kontrolu a údržbu biofiltru EMPLA, filtračních zařízení HERDING a elektrostatického odlučovače Trion v souladu s Provozním řádem a vést záznamy o výsledcích kontroly a údržby. b. Plnit povinnosti vyplývající ze Souboru technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu zdroje znečišťování ovzduší v řádném trvalém provozu (Provozní řád). Termín: pro všechny podmínky - od data nabytí právní moci integrovaného povolení Podmínky pro vodní hospodářství: Nejsou součástí integrovaného povolení. Podmínky pro ochranu zdraví člověka: a. Provést upřesňující měření k protokolu č. 84/2003 v bodě nejbližší obytné zástavby - o třetinooktávovou analýzu provozovaných zdrojů a tyto výsledky předložit Krajské hygienické stanici Libereckého kraje. Termín: b. Při překročení nejvýše povolených limitů hluku z NV 2/2000 Sb. výše uvedené podmínky a. musí provozovatel zpracovat časový harmonogram k realizaci protihlukových opatření a předložit ho ke schválení povolovacímu orgánu Krajské hygienické stanici Libereckého kraje. Termín: c. Doložit Krajské hygienické stanici Libereckého kraje protokoly měření hladin akustického tlaku ve chráněném venkovním prostoru v bodě nejbližší obytné zástavby po ukončení následných protihlukových opatření (podm. b.) v provozu areálu Saint-Gobain Advanced Ceramics, s.r.o. Termín: do 2 měsíců od provedení měření

10 d. Zajistit měření hluku v případě zásadních změn v činnosti, které mohou vést k ovlivnění hlukové expozice okolí a tyto výsledky do měsíce předložit Krajské hygienické stanici Libereckého kraje. Termín: do 2 měsíců od provedení změn 5. Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, které úřad shledá nezbytnými s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení Nestanovuje se. 6. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie a. Zpracovat energetický audit podle zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb., v platném znění a vyhlášky č. 213/2001 Sb. Termín: b. Na základě provedeného energetického auditu a z něho vyplývajících případných podmínek pro hospodárné využívání paliv a energií vypracovat Plán realizace energetických úsporných opatření, který bude předložen krajskému úřadu. Termín: Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků a. Mimořádné a havarijní situace zařízení řešit v souladu s havarijními plány a ostatními vnitropodnikovými předpisy, s cílem zvýšení ochrany zdraví a života zaměstnanců, životního prostředí, zabezpečení spolehlivého a bezpečného provozu pro zajištění plánované výroby a rozvoje společnosti. b. Pravidelně aktualizovat Plán opatření pro případ havárie 1 x ročně v organizační části (telefonní spojení, kontaktní osoby a další údaje). c. Veškerá zařízení včetně záchytných jímek, v nichž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují závadné látky, udržovat a provozovat v takovém technickém stavu, aby bylo zabráněno úniku těchto látek do půdy, podzemních vod nebo nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami. d. Zajistit trvalé vybavení míst, kde bude nakládáno s látkami škodlivými vodám sanačními prostředky.

11 e. Těsnost nádrží pro skladování, potrubních propojení a mobilních prostředků pro dopravu závadných látek ověřovat s četností stanovenou zákonem č. 254/2001 Sb., v platném znění. f. S látkami, které jsou nebo obsahují nebezpečné nebo zvlášť nebezpečné látky, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1 zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění, nakládat jako se závadnými látkami ve smyslu 39 zmíněného zákona. g. Vést záznamy o prováděných opatřeních při zacházení se závadnými látkami a tyto uchovávat po dobu pěti let. Termín: pro všechny uvedené podmínky v kap. 7 - od data nabytí právní moci integrovaného povolení 8. Postupy nebo opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu (například uvedení zařízení do provozu, poruchy zařízení, krátkodobá přerušení a definitivní ukončení provozu zařízení), při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka a. 1 x ročně kontrolovat aktuálnost provozních řádů v organizační části (telefonní spojení, kontaktní osoby a další údaje) a vést o tom záznamy. b. Aktualizovat Provozní řád (Soubor technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu zdroje). c. Dodržovat postupy uvedené v provozní dokumentaci a v provozních řádech pro podmínky odlišné od běžného provozu. d. Zajistit provoz a servis všech zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s technickými podmínkami stanovenými výrobcem zařízení. Termín: pro všechny podmínky v kap. 8 - od data nabytí právní moci integrovaného povolení 9. Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování Ovzduší Tabulka 4 Monitorování zdrojů: Zdroj znečišťování Zvlášť velký zdroj znečišťování ovzduší: Plynová tunelová pec TSX výduch č. 9 Četnost monitorování 1 x ročně

12 Střední zdroj znečišťování ovzduší: Plynová komorová pec FG výduch č. 8 Malý zdroj znečišťování ovzduší: Elektrická vypalovací pec FT-24 výduch č. 4 Malý zdroj znečišťování ovzduší: Elektrická vypalovací pec FT-25 výduch č. 6 Malý zdroj znečišťování ovzduší: Sušárna Gasmac I. výduch č. 11 Malý zdroj znečišťování ovzduší: Sušárna Gasmac II. výduch č. 13 Malý zdroj znečišťování ovzduší: Drobné elektrické pícky výduch č. 16 za biofiltrem Střední zdroj znečišťování ovzduší: Stará plynová kotelna: K1 a K2 - komín č. 1 K3 komín č. 2 Nová plynová kotelna komín č. 3 1 x za 3 roky 1 x za 6 let 1 x za 5 let a. Provádět jednorázové měření na výduchu z plynové tunelové pece TSX v rozsahu uvedeném v tabulce 4, ne dříve než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího měření. b. V souladu s ustanovením 8 odst. 2 písmen c) vyhlášky č. 356/2002 Sb. provádět jednorázové měření na výduchu z plynové komorové pece FG v rozsahu uvedeném v tabulce 4, ne dříve než po uplynutí 18 měsíců od data předchozího měření. c. Provádět jednorázové měření na výduchách z plynových kotlů, z elektrických pecí FT-24 a FT-25, ze sušáren Gasmac I., II. a drobných elektrických pícek v rozsahu uvedeném v tabulce 4, ne dříve než po uplynutí 30 měsíců od data předchozího měření. d. Provést proměření emisí fluoridů na výduchách z plynové tunelové pece TSX, z plynové komorové pece FG, z elektrických vypalovacích pecí FT-24 a FT-25. Od dalšího měření emisí fluoridů se upustí, jestli bude splňovat podmínky dle 5 odst. 2 NV č. 353/2002 Sb. e. Měření znečišťujících látek do ovzduší u technologických a spalovacích zdrojů provede autorizovaná měřící skupina s autorizací dle zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění. f. Prostřednictvím oprávněné osoby měřit na výduchu z technologie emise pachů při překročení přípustné míry obtěžování obyvatelstva zápachem dle 15 odst. 4 a odst. 6 vyhlášky č. 356/2002 Sb. Termín: pro výše uvedené podmínky kap.9 platné od data nabytí právní moci integrovaného povolení lhůty se počítají od data posledních měření provedených před vydáním tohoto integrovaného povolení

13 10. Opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění či znečištění překračujícího hranice států a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku Nestanovuje se. Provoz není zdrojem dálkového přenosu znečištění. 11. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením Provozovatel zařízení je povinen podle příslušných právních předpisů: a. Dle 16 odst. 1 písmena e) zákona č. 76/2002 Sb. vést evidenci údajů o plnění závazných podmínek integrovaného povolení a předávat v dohodnutý termín odboru životního prostředí krajskému úřadu, b. Dle 16 odst. 1 písmena b) zákona č. 76/2002 Sb. ohlásit krajskému úřadu plánovanou změnu zařízení, c. Vést provozní evidenci zvláště velkého, velkého a středního zdroje znečišťování ovzduší a zpracovat souhrnnou provozní evidenci za kalendářní rok a předat ji příslušnému správnímu orgánu do 15. února následujícího roku, d. Vést průběžnou evidenci odpadů a způsobech nakládání s nimi v souladu se zákonem č. 185/2001, v platném znění, e. Nejpozději do následujícího pracovního dne hlásit dotčeným orgánům, organizacím a veřejnosti všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí, f. V případě překročení prahových hodnot látek vyjmenovaných v nařízení vlády č. 368/2003 Sb., o integrovaném registru znečišťování, splnit ohlašovací povinnost vyplývající z tohoto nařízení vlády. g. Provozovat vypalovací pece v souladu s technickými podmínkami zařízení danými jejich výrobcem. h. Plynové hořáky zdrojů 1x do roka seřizovat oprávněnou osobou a vést evidenci o prováděné údržbě a servisu. 12. Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení Ovzduší Zpracovat technicko - ekonomické řešení: - ke snížení emisí VOC z výduchů sušáren Gasmac I., Gasmac II. - k vyřešení dodatečného spalování odplynů z plynových pecí při teplotě vyšší než 7 o C. Termín: do 6 měsíců od nabytí právní moci IP a předložit je Krajskému úřadu a České inspekci životního prostředí k posouzení

14 13. Požadavky k ochraně životního prostředí uvedené ve stanovisku k posouzení vlivů na životní prostředí Nejsou stanoveny. Posouzení vlivu zařízení na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění nebylo provedeno. Krajský úřad v souladu s 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci ruší pravomocná rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy: Odpady Rozhodnutí Okresního úřadu Semily, referátu životního prostředí, č.j. ŽP/555/02-249/1- R41 ze dne ve věci souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady. Rozhodnutí Městského úřadu Turnov, odboru životního prostředí, č.j. OŽP/1075/248/04 ze dne ve věci souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady. Ovzduší Rozhodnutí České inspekce životního prostředí, č.j. 10/OO/ /02/MK ze dne ve věci povolení stavby zdroje vypalovací pece FG. Rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č.j. KULK/8117/2003 ze dne ve věci povolení ke změně stavby a uvedení zdroje do zkušebního provozu.

závazné podmínky provozu

závazné podmínky provozu závazné podmínky provozu podle 13 odst. 3 písm. d), odst. 4, 5 a 6, 14, 15 odst. 2 a 3 zákona o integrované prevenci: 1. Emisní limity 1.1. Ovzduší Provozovatel má za povinnost v běžných provozních podmínkách

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 2. července 2009 Spis: ORVZŽP 1512/2008 Č. j.: KULK 41401/2009 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

1. podmínka : Dodržet závazné emisní limity. Tabulka 1 : Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu

1. podmínka : Dodržet závazné emisní limity. Tabulka 1 : Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Ovzduší 1. podmínka : Dodržet závazné emisní limity. Tabulka 1 : Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Emisní zdroj Technologický úsek AUDI výduch 001 Technologický úsek PQ 35 ŠKODA

Více

Cihelna Hlučín s.r.o., 748 11 Hlučín. Integrované povolení čj. MSK 131052/2007 ze dne 3.12.2007

Cihelna Hlučín s.r.o., 748 11 Hlučín. Integrované povolení čj. MSK 131052/2007 ze dne 3.12.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 28. června 2011 Sp. Zn. OŽPZ 165/2011 Č. j. KULK 3657/2011 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485 226 391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Liberec 29. října 2008 Č. j.: KULK/59542/2008 Sp. zn.: ORVZŽP/1/2008 Vyřizuje: Bc. Lenka Maryšková Tel.: 485 226 499 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Liberec 10. září 2004 Č. j.: KULK 96/2004 Vyřizuje: Ťoková Kateřina Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. se ve výroku mění tak, že po změně zní :

R O Z H O D N U T Í. se ve výroku mění tak, že po změně zní : Liberec 4.dubna 2008 Č. j.: KULK/14919/2008 Sp.Zn.: ORVZŽP/89/2008 Vyřizuje: Kateřina Ťoková Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 15. ledna 2009 Č. j.: KULK/1845/2009 Sp. zn.: ORVZŽP 1442/2008 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 11. května 2004 Č. j.: KULK/2714/2003 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485226391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje (dále jen krajský úřad ) jako příslušný

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení podle 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení podle 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci Adresátům dle rozdělovníku Č. j.: KULK 46581/2007 Spis zn.: ORVZŽP 175/2007 Vyřizuje: Ing. Miroslav Kašák Telefon: 485 226 499 v Liberci 15. října 2007 R O Z H O D N U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje,

Více

Právnické osobě GALVAN CZ s.r.o. se sídlem Oderská 687, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ 25815571, se vydává. integrované povolení

Právnické osobě GALVAN CZ s.r.o. se sídlem Oderská 687, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ 25815571, se vydává. integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. V souladu s 19a odst. 7 zákona o integrované prevenci je rozhodné znění výrokových částí

Více

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK 170950/2006 ze dne 6. 3. 2007, ve znění pozdějších změn

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK 170950/2006 ze dne 6. 3. 2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Mlékárna Kunín a.s. Mlékárna Kunín Integrované povolení čj. MSK 80807/2007 ze dne 19. 9. 2007, ve znění pozdějších změn

Mlékárna Kunín a.s. Mlékárna Kunín Integrované povolení čj. MSK 80807/2007 ze dne 19. 9. 2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

MAVET a.s. Chov a výkrm prasat provoz Služovice Integrované povolení čj. MSK 120042/2006 ze dne 1.8.2006

MAVET a.s. Chov a výkrm prasat provoz Služovice Integrované povolení čj. MSK 120042/2006 ze dne 1.8.2006 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik MESIT galvanica, s.r.o. Sokolovská 573, Mařatice 686 01 Uherské Hradiště IDDS: t8zmb4r datum oprávněná úřední osoba číslo jednací

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. integrované povolení. pro zařízení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. integrované povolení. pro zařízení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 20. listopadu 2009 Spis: OŽPZ 955/2009 Č. j.: KULK 68633/2009 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 208526/2008 ze dne 27.5.2009, (nabytí právní moci dne 19.6.2009):

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 208526/2008 ze dne 27.5.2009, (nabytí právní moci dne 19.6.2009): V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

datum: 27. 08. 2013 vyřizuje: Ing. Hana Havelková telefon: 386 720 727 ROZHODNUTÍ

datum: 27. 08. 2013 vyřizuje: Ing. Hana Havelková telefon: 386 720 727 ROZHODNUTÍ O D B O R Ž I V O T Í H O P R O S TŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESICTVÍ Čj.: KUJCK 46312/20132 OZZL/5/Hav Sp.zn.: OZZL 22718/2013/mipi datum: 27. 08. 2013 vyřizuje: Ing. Hana Havelková telefon: 386 720 727 I.

Více

Farma Hlubočec s.r.o. Farma Hlubočec Integrované povolení čj. MSK 125648/2007 ze dne 21.11.2007

Farma Hlubočec s.r.o. Farma Hlubočec Integrované povolení čj. MSK 125648/2007 ze dne 21.11.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství Liberec 30. ledna 2004 Č. j.: KULK/3506/2003 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.:

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. 915/2005/ŽPZ/MaD/0006 ze dne 19.8.2005, ve znění pozdějších změn:

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. 915/2005/ŽPZ/MaD/0006 ze dne 19.8.2005, ve znění pozdějších změn: V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1.1 Integrované povolení se vydává k provozu následujících středních zdrojů znečišťování ovzduší za splnění emisních limitů uvedených v tab. č. 1 a 2. Kategorizace Emisní

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik INTEGRA, a.s. Zemědělská č.p. 53 664 63 ŽABČICE datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 7. září 2010 Ing. et Ing. Ondřej

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

B.1 Technické a technologické jednotky dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci:

B.1 Technické a technologické jednotky dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci: Krajský úřad Libereckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Úplné znění podmínek integrovaného povolení č.j.:kulk/22657/2008 ze dne 18. března 2009 společnosti International Automotive Components

Více

ZEMPRO Opava, a.s. Středisko chovu nosnic Opava - Kateřinky Integrované povolení čj. 15378/2007 ze dne 10.7.2007

ZEMPRO Opava, a.s. Středisko chovu nosnic Opava - Kateřinky Integrované povolení čj. 15378/2007 ze dne 10.7.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Integrované povolení čj. MSK 201233/2006 ze dne 3.7.2007, ve znění pozdějších změn

Integrované povolení čj. MSK 201233/2006 ze dne 3.7.2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad odbor životního prostředí a zemědělství Dle rozdělovníku Váš dopis zn.: Ze dne: 29. 8. 2008 Číslo jednací: OŽPZ/39598-4/08/SY Vyřizuje: Sýkora Telefon: 466 026 356 E-mail:

Více

ArcelorMittal Ostrava a.s. - Závod 10 - Koksovna Integrované povolení čj. ŽPZ/124/05/Hd ze dne 26.1.2005, ve znění pozdějších změn

ArcelorMittal Ostrava a.s. - Závod 10 - Koksovna Integrované povolení čj. ŽPZ/124/05/Hd ze dne 26.1.2005, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

I - Rozhodnutí. vydává 3. změnu integrovaného povolení. společnosti:

I - Rozhodnutí. vydává 3. změnu integrovaného povolení. společnosti: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště Seifertova 24, Jihlava Číslo jednací: KUJI 43994/2011 I - Rozhodnutí Krajský úřad kraje Vysočina

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

JATKA KURKA s.r.o. Jatka Otice Integrované povolení čj. MSK 124955/2006 ze dne 3.1.2007, ve znění pozdějších změn

JATKA KURKA s.r.o. Jatka Otice Integrované povolení čj. MSK 124955/2006 ze dne 3.1.2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Vyjádření. k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Synthesia, a.s. V Praze, 3.10.2006

Vyjádření. k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Synthesia, a.s. V Praze, 3.10.2006 Vyjádření k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Synthesia, a.s.. V Praze, 3.10.2006 Zadavatel: Krajský úřad Pardubického kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Komenského náměstí

Více

se mění v souladu s ustanovením 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci

se mění v souladu s ustanovením 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci Umístění hlavních výrobních objektů zařízení VKS: Název objektu p.č. Příjmová stanice a rozvod páry (dočasné přerušení provozu) p.p.č. 61/1 Zásobníky měkkých surovin (dočasné přerušení provozu) st. č.

Více

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor životního prostředí a zemědělství. Flexfill s.r.o. Siřejovická ulice 1213 410 02 Lovosice

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor životního prostředí a zemědělství. Flexfill s.r.o. Siřejovická ulice 1213 410 02 Lovosice Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor životního prostředí a zemědělství Flexfill s.r.o. Siřejovická ulice 1213 410 02 Lovosice Datum: 6.3. 2014 Jednací číslo: 3575/ZPZ/13/IP-168/Z4/Sk JID:

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení MSK 1823/2015 ze dne 2.11.2015 (nabytí právní moci dne 25.11.2015), ve znění pozdějších změn:

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení MSK 1823/2015 ze dne 2.11.2015 (nabytí právní moci dne 25.11.2015), ve znění pozdějších změn: V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Rozhodnutí. V Praze dne: 6.7.2011 Číslo jednací: 130138/20011/KUSK OŽP/Nech Sp. značka: 041320/2011KUSK/19 Oprávněná úřední osoba:

Rozhodnutí. V Praze dne: 6.7.2011 Číslo jednací: 130138/20011/KUSK OŽP/Nech Sp. značka: 041320/2011KUSK/19 Oprávněná úřední osoba: V Praze dne: 6.7.2011 Číslo jednací: 130138/20011/KUSK OŽP/Nech Sp. značka: 041320/2011KUSK/19 Oprávněná úřední osoba: Ing. Ondřej Nechyba tel. 257 280 705 Rozhodnutí Krajský úřad Středočeského kraje,

Více

Výroková část I. Popis zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv se doplňuje t a k t o:

Výroková část I. Popis zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv se doplňuje t a k t o: Výroková část I. Popis zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv se doplňuje t a k t o: 6 skladovacích sil zemědělských plodin u jihovýchodní strany objektu VKS počet sil celkem

Více

IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18

IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18 IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18 Podmínky integrovaného povolení Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) Označení části IP 1. Ochrana ovzduší

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 25. května 2011 Č. j.: KULK 40055/2011 Sp. zn.: OŽPZ 380/2011 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Rozhodnutí. 1. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 1. změna IP ) právnické osobě:

Rozhodnutí. 1. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 1. změna IP ) právnické osobě: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZP 651/2011 Kle Rozhodnutí Krajský úřad kraje Vysočina,

Více

integrované povolení

integrované povolení HP-Pelzer s.r.o. Výroba komponentů interiérového vybavení v HP Pelzer, odštěpný závod Ostrava Integrované povolení čj. MSK 9020/2012 ze dne 20.1.2012, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 5. června 2009 Č. j.: KULK/25766/2009 Sp. zn.: OŽPZ/148/2009 Vyřizuje: Bc. Lenka Maryšková Tel.: 485 226 499 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

R O Z H O D N U T Í. o změně č. 5 integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. o změně č. 5 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/180/14 Spis. zn.: ZN/1533/ŽP/05 Počet listů: 11 Počet příloh: 1 Počet listů příloh: 10 Vyřizuje: Mgr. Jaroslav

Více

Rozhodnutí. 2. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení v úplném znění integrovaného povolení (dále jen 2.

Rozhodnutí. 2. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení v úplném znění integrovaného povolení (dále jen 2. KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZP 36/2012Kle Rozhodnutí Krajský úřad Kraje Vysočina,

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik ZEVOS a.s. Nádražní 25 686 01 Uherské Hradiště datum 2. září 2010 oprávněná úřední osoba Ing. Diana Tkadlecová číslo jednací

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 15.9.2005 Č. j.: KULK 4361/2005 Vyřizuje: Kateřina Ťoková Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního

Více

GALVAN CZ s.r.o. Galvanovna GALVAN CZ, Provozovna Oderská Integrované povolení čj. MSK 87709/2007 ze dne 23.11.2007, ve znění pozdějších změn

GALVAN CZ s.r.o. Galvanovna GALVAN CZ, Provozovna Oderská Integrované povolení čj. MSK 87709/2007 ze dne 23.11.2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í

O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í *KUCBX00GFKZ8* KUCBX00GFKZ8 O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í Čj.: KUJCK 71651/2014/OZZL-6 datum: 10. 12. 2014 vyřizuje: Ing. Štefan Győrög telefon:

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 25. srpna 11 Spis: OŽPZ 794/11 Č. j.: KULK 64304/11 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí

Více

Výrobní kapacita (průměrný okamžitý stav) 64 tun/den II.

Výrobní kapacita (průměrný okamžitý stav) 64 tun/den II. Výroková část I. Popis zařízení k výrobě krmiv se mění Parametry zařízení k výrobě krmiv a souvisejícího zařízení včetně zařazení do kategorie průmyslové činnosti dle přílohy 1 zákona o integrované prevenci:

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Alpiq Generation (CZ) s.r.o. Dubská 257 272 03 Kladno, Dubí IDDS: s82nwtn datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová

Více

datum: 14.08.2014 vyřizuje: Ing. Michal Pinl telefon: 386 720 736 R O Z H O D N U T Í o změně integrovaného povolení

datum: 14.08.2014 vyřizuje: Ing. Michal Pinl telefon: 386 720 736 R O Z H O D N U T Í o změně integrovaného povolení !!+LVDCY11GWIQX+! KUCBX00FVHPW O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S TŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ Čj.: KUJCK 49201/2014/OZZL Sp.zn.: OZZL 29610/2014/mipi datum: 14.08.2014 vyřizuje: Ing. Michal Pinl telefon:

Více

R O Z H O D N U T Í o změně č. 3 integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í o změně č. 3 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/9462/14 Spis. zn.: ZN/1960/ŽP/14 Počet listů: 7 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 Vyřizuje: Ing. Ivana

Více

Vyjádření. CONTA, s.r.o. k žádosti o vydání integrovaného povolení. CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Vyjádření. CONTA, s.r.o. k žádosti o vydání integrovaného povolení. CENIA, česká informační agentura životního prostředí Vyjádření k žádosti o vydání integrovaného povolení CONTA, s.r.o. CENIA, česká informační agentura životního prostředí Litevská 8/1174, 100 05 Praha 10 tel.: +420 267 225 232 fax: + 420 271 724 306 http://www.cenia.cz

Více

Obrobna / fiktivní výduch č. 8d, zdroj č. 108d Vyvažovací stroje 6ks bez filtru- fikt. výduch Infrazářiče 20ks bez filtru- fikt.

Obrobna / fiktivní výduch č. 8d, zdroj č. 108d Vyvažovací stroje 6ks bez filtru- fikt. výduch Infrazářiče 20ks bez filtru- fikt. Přípravna písku, přípravna formovací směsi (zdroj č. 101, výduch 1) Formovací linka DISA 2 (chladící trasy) + pásové dopravníky svozu formovací směsi, vytloukací buben DIDION DM 100 (zdroj č. 102, výduch

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Č. j.: ŽP/1310/14 V Plzni dne 10. 2. 2014 Vyřizuje: Ing. Vojtajová. R o z h o d n u t í. o změně č. 9 integrovaného povolení

Č. j.: ŽP/1310/14 V Plzni dne 10. 2. 2014 Vyřizuje: Ing. Vojtajová. R o z h o d n u t í. o změně č. 9 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Č. j.: ŽP/1310/14 V Plzni dne 10. 2. 2014 Vyřizuje: Ing. Vojtajová R o z h o d n u t í o změně č. 9 integrovaného povolení

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení Úplné znění výrokové části integrovaného povolení vydané společnosti ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o. v souladu s 19a odst. 7 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o

Více

Foundeik, s.r.o. Nádražní 50 783 65 Hlubočky Mariánské Údolí ROZHODNUTÍ

Foundeik, s.r.o. Nádražní 50 783 65 Hlubočky Mariánské Údolí ROZHODNUTÍ Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Čj.: KUOK 93501/2013 V Olomouci dne 25. 10. 2013 SpZn.: KÚOK/79364/2013/OŽPZ/7265 Sp. a skart. znak:

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 23. října 2008 Spis: ORVZŽP 938/2008 Č. j.: KULK 61131/2008 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje

Více

Středisko chovu prasat Velká Chmelištná

Středisko chovu prasat Velká Chmelištná Krajský úřad Středočeský kraj Doručeno: 27,03.2014 054834/2014/KUSK P '"''Y ' lísl.svpfriod (ífuh lisl Poděbradská 2026 288 72 ymburk!co: 4514^666 DIČ:CZ 45149666 napsaná v obeíioííním icjstříkii Mústskolio;

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Sběrný dvůr Města Rakovník

Sběrný dvůr Města Rakovník Sběrný dvůr města Rakovníka Ve městě je zřízen sběrný dvůr ( v ulici Dukelských hrdinů), do kterého mohou občané, popřípadě i firmy ukládat nebezpečný odpad (např. staré léky, zářivky, zbylé a stare barvy,

Více

R O ZHO D N U T Í. o změně č. 3 integrovaného povolení

R O ZHO D N U T Í. o změně č. 3 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/7052/14 Spis. zn.: ZN/1634/ŽP/14 Počet listů: 9 Počet příloh: 4 Počet listů příloh: 128 Vyřizuje: Mgr.

Více

201/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Strana 1 / 81. ze dne 2. května 2012. o ochraně ovzduší

201/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Strana 1 / 81. ze dne 2. května 2012. o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 (1) Ochranou ovzduší se rozumí předcházení znečišťování ovzduší

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele

Více

MR STEEL GROUP s.r.o. Bořivojova 878/35 130 00 Praha 3 - Žižkov IČ: 24756890

MR STEEL GROUP s.r.o. Bořivojova 878/35 130 00 Praha 3 - Žižkov IČ: 24756890 Oznamovatel : MR STEEL GROUP s.r.o. Bořivojova 878/35 130 00 Praha 3 - Žižkov IČ: 24756890 Název dokumentu: Sběrna MR STEEL GROUP s.r.o. Bruntál, navýšení kapacity + nakládání s akumulátory Oznámení záměru

Více

Příloha k rozhodnutí č.j.: MHMP 181760/2016/VIII/R-3/Hor, sp. zn.: S-MHMP 2122879/2015/ OCP ze dne 04.02.2016.

Příloha k rozhodnutí č.j.: MHMP 181760/2016/VIII/R-3/Hor, sp. zn.: S-MHMP 2122879/2015/ OCP ze dne 04.02.2016. Příloha k rozhodnutí č.j.: MHMP 181760/2016/VIII/R-3/Hor, sp. zn.: S-MHMP 2122879/2015/ OCP ze dne 04.02.2016. Úplné znění výroku integrovaného povolení vydaného OCP MHMP (dříve OOP MHMP nebo OZP MHMP)

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky Rok - uvést příslušný rok, za který je zpráva

Více

Depos Horní Suchá, a.s. Skládka odpadů Solecká Integrované povolení čj. ŽPZ/2802/03/Kl ze dne 17. 9. 2003, ve znění pozdějších změn

Depos Horní Suchá, a.s. Skládka odpadů Solecká Integrované povolení čj. ŽPZ/2802/03/Kl ze dne 17. 9. 2003, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

č. 201/2012 Sb. ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší

č. 201/2012 Sb. ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 64/2014 Sb. (k 1.5.2014) mění 28, 29 a 36 87/2014 Sb. (k 1.6.2014) mění 11, 12, 15, 17, 20, 37, 39, 41

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ROZHODNUTÍ. o vydání změny integrovaného povolení č. 5 pro zařízení Spalovna nebezpečných odpadů společnosti SITA - CZ a.s.

ROZHODNUTÍ. o vydání změny integrovaného povolení č. 5 pro zařízení Spalovna nebezpečných odpadů společnosti SITA - CZ a.s. Odbor ţivotního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik SITA CZ a.s. Španělská 1073/10 120 00 PRAHA 2 IDDS: pd2ga22 datum 13. prosince 2013 oprávněná úřední osoba Ing. et Ing. Ondřej

Více

Sbírka zákonů ČR. Předpis č. 201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Ze dne 02.05.2012 Částka 69/2012 Účinnost od 01.09.

Sbírka zákonů ČR. Předpis č. 201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Ze dne 02.05.2012 Částka 69/2012 Účinnost od 01.09. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 201/2012 Zákon o ochraně ovzduší Ze dne 02.05.2012 Částka 69/2012 Účinnost od 01.09.2012 Aktuální verze 201 ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší Parlament se usnesl

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 7. 1. 2011 Číslo jednací: 189906/2010/KUSK Spisová značka SZ_189906/2010/KUSK Vyřizuje: Mgr. Lucie Tučková / l. 773 Značka OŽP/Tuč ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb.,

Více

UŽITEČNÉ SEMINÁŘE. CZ Hradec Králové, 21. února 2013. Zjišťování znečišťování ovzduší a nová legislativa ochrany ovzduší

UŽITEČNÉ SEMINÁŘE. CZ Hradec Králové, 21. února 2013. Zjišťování znečišťování ovzduší a nová legislativa ochrany ovzduší UŽITEČNÉ SEMINÁŘE. CZ Hradec Králové, 21. února 2013 Zjišťování znečišťování ovzduší a nová legislativa ochrany ovzduší Nástroje regulující úroveň znečišťování (1/2) Regulační nástroje omezování emisí

Více

R o z h o d n u t í. V Praze dne: 2. 12. 2015 Číslo jednací: 137846/2015/KUSK OŽP/Vk. Dle rozdělovníku

R o z h o d n u t í. V Praze dne: 2. 12. 2015 Číslo jednací: 137846/2015/KUSK OŽP/Vk. Dle rozdělovníku V Praze dne: 2. 12. 2015 Číslo jednací: 137846/2015/KUSK OŽP/Vk Spisová značka: SZ_137846/2015/KUSK/7 Oprávněná úřední osoba: Ing. Věra Vacková, tel. linka 855 Dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA TŘÍDĚNÉHO ODPADU V (VZOR)

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA TŘÍDĚNÉHO ODPADU V (VZOR) PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA TŘÍDĚNÉHO ODPADU V (VZOR) SCHVALOVACÍ PROTOKOL Provozního řádu sběrného dvora v Na základě rozhodnutí o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu, a odstraňování

Více

B. Výroková část I.2. Technické a technologické jednotky dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci. s e d o p l ň u j e t a k t o:

B. Výroková část I.2. Technické a technologické jednotky dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci. s e d o p l ň u j e t a k t o: B. Výroková část I.2. Technické a technologické jednotky dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci s e d o p l ň u j e t a k t o: Pracoviště č. 111 a 112 (ořez laserem a ruční umbug) - hala č. 38

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace

Více

Vyjádření. k aplikaci BAT žádosti o vydání integrovaného povolení LUKROM, spol. s r.o.

Vyjádření. k aplikaci BAT žádosti o vydání integrovaného povolení LUKROM, spol. s r.o. Vyjádření k aplikaci BAT žádosti o vydání integrovaného povolení LUKROM, spol. s r.o. V Praze, 11.6.2007 Zadavatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601

Více

ŠKODA AUTO a.s. Seznam kontrolních otázek pro udělení Ekologického osvědčení obchodním a servisním partnerům Škoda. Poslední aktualizace: 1.11.

ŠKODA AUTO a.s. Seznam kontrolních otázek pro udělení Ekologického osvědčení obchodním a servisním partnerům Škoda. Poslední aktualizace: 1.11. ŠKODA AUTO a.s. Seznam kontrolních otázek pro udělení Ekologického osvědčení obchodním a servisním partnerům Škoda Poslední aktualizace: 1.11. 2013 Obecné požadavky 1. Pracovník OŽP stanovená a písemně

Více

R O Z H O D N U T Í. mění

R O Z H O D N U T Í. mění KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Vaše j.: Ze dne: Naše j.: Spis. zn.: Počet listů: 10 Počet příloh: 1 Počet listů příloh: 72 ŽP/6812/14 ZN/3267/ŽP/05 Vyřizuje:

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA V TROUBKÁCH

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA V TROUBKÁCH SBĚRNÉHO DVORA V TROUBKÁCH Obsah 1. Základní údaje 5 1.1 Název 5 1.2 Umístění sběrného dvora 5 1.3 Identifikační údaje vlastníka a provozovatele 5 1.4 Odpovědný pracovník a obsluha sběrného dvora 5 1.5

Více

Nová galvanizační linka Zn-Ni. ELECTROPOLI-GALVIA, s.r.o., Třemošnice, provozovna Český Dub

Nová galvanizační linka Zn-Ni. ELECTROPOLI-GALVIA, s.r.o., Třemošnice, provozovna Český Dub Oznámení záměru podle 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v rozsahu přílohy č. 4 Nová galvanizační linka Zn-Ni ELECTROPOLI-GALVIA, s.r.o. Třemošnice provozovna Český Dub Evidenční

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 27. 2. 2015 Č.j.: 10243/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ROZHODNUTÍ. změnu integrovaného povolení

ROZHODNUTÍ. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 47088/2012 Ing. Švecová/385 12. července 2012 OŽPZ 655/2012 pavlina.svecova@kraj-lbc.cz ROZHODNUTÍ Krajský úřad

Více