R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R O Z H O D N U T Í. integrované povolení"

Transkript

1 Adresátům dle rozdělovníku Č. j.: KULK/2587/2004 Vyřizuje: Ing. Miroslav Kašák Tel.: Liberec 13. prosince 2004 R O Z H O D N U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, o žádosti o vydání integrovaného povolení podle 13 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb. (dále jen zákon o integrované prevenci ). Výrok: Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad ), jako věcně a místně příslušný správní úřad podle 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle 33 písm. a) zákona o integrované prevenci, po provedení správního řízení podle zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, vydává integrované povolení podle 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci provozovateli zařízení: společnosti Saint-Gobain Advanced Ceramics, se sídlem Přepeřská 1302, PSČ: , Turnov, s přiděleným IČ (dále jen provozovatel ) k provozu zařízení: Pece na sušení a vypalování keramiky na výrobu keramických výrobků vypalováním, o výrobní kapacitě větší než 75 t denně anebo o kapacitě pecí větší než 4 m 3 a s hustotou vsázky větší než 300 kg/m 3 (dále jen zařízení ). Popis umístění zařízení Kraj: Liberecký kraj

2 Obec: Turnov, kód obce: 08 K.Ú.: Turnov Parcelní čísla: 2035/1, 2035/3 5, 2035/7-12, 2035/16, 2035/19, 2035/20 Popis zařízení a s ním spojených činností Název zařízení: Vypalovací pece na keramiku umístěné o Středisko sušárny Gasmac a tunelová plynová pec TSX o Středisko 4100 komorová plynová pec FG o Středisko 2600 elektrické vypalovací pece FT-24 a FT-25 (jako záložní pec) o Středisko 4230/4240 sušárna, 8 pícek prvního výpalu, 6 sušících pícek a 8 pícek dalšího výpalu Kategorie zařízení: 3.5. podle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb. 1. Popis technické a technologické jednotky uvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci: a. Tunelová plynová horizontální pec TSX sloužící k výpalu keramických slévárenských filtrů přímý procesní ohřev zemním plynem a dodatečné spalování odplynů. Projektovaná kapacita: objem pece 9,5 m 3, hustota vsázky 600 kg/m 3. b. Komorová plynová pec FG sloužící k výpalu elektrokeramiky - přímý procesní ohřev zemním plynem a dodatečné spalování odplynů. Projektovaná kapacita: objem pece 3,22 m 3, hustota vsázky 4 kg/m Popis technické a technologické jednotky neuvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci: a. Elektrické tunelové vypalovací pece FT-24, FT-25 sloužící ke slinování a vypalování drobných keramických částí. Projektovaná kapacita pro FT-24: objem pece 1,1 m 3, hustota vsázky 409 kg/m 3. Projektovaná kapacita pro FT-25: objem pece 1,1 m 3, hustota vsázky 409 kg/m 3. b. Výroba speciální keramiky (doplňková maloobjemová výroba) - míchání vstupních surovin (litinová míchací nádoba o objemu 20 l), tvarování tažením, sušení ve volnoprostorové sušárně a v 8 píckách (projektovaná kapacita všech pícek 0,36 m3), přežehnutí v 6 píckách (projektovaná kapacita všech pícek 0,036 m 3 ), řezání polotovarů a další výpal v 8 píckách (projektovaná kapacita všech pícek 0,096 m 3 ), nakonec obrus hotových výrobků diamantovým prachem. c. Sušárna Gasmac I. a Gasmac II. dvě automatizované horizontální lamelové sušárny s přímým procesním ohřevem, využívající tepelnou energii vzniklou spálením zemního plynu, slouží pro předsušení hmoty před vypálením. Projektovaná kapacita pro sušárnu Gasmac I.: užitný objem sušárny 2,9 m 3, tepelný výkon 175,8 kw.

3 Projektovaná kapacita pro sušárnu Gasmac II.: užitný objem sušárny 2,9 m 3, tepelný výkon 175,8 kw. d. Koncová technologie na zachycování emisí: zvlhčovací absorpční kolona a biofiltr EMPLA zachycování emisí ze sušení a přežehu ve středisku 4230/4240. Projektovaná kapacita: průtok vzdušiny 200 m 3 /h. e. Filtrační zařízení HERDING HSL 10-10/18 SZ zachycování odprašků z přípravy polotovarů ve středisku 4000 a Projektovaná kapacita max. 40 m 3 /h filtrovaného vzduchu. f. Elektrostatický odlučovač Trion zachytává úletové podíly olejové frakce (pevné i kapalné částice) s diamantovým brusným práškem na středisku 4230/4240. Maximální vstupní koncentrace částic 100 g/m 3. g. Čistírna odpadních vod monobloková diskontinuální čistírna ALFA CLASSIC s automatickým ovládáním. Projektovaná kapacita čištění odpadních vod 1,6 m 3 /den. h. Plynová kotelna stará kotelna je vybavená 3 nízkotlakými teplovodními kotli s otopem zemním plynem (2 ks Viadrus G100L 80S o jmenovitém výkonu 105 kw a Viadrus G100L 90S o jmenovitém výkonu 120 kw) a slouží k teplovodnímu vytápění provozních budov v sezónním období. Nová kotelna: 2 nízkotlakové teplovodní kotli s otopem zemním plynem (2 ks Viadrus G100 ECO Gladiátor, jmenovitý výkon kotle 160 kw, Σ 320 kw), jeden kotel vytápí celoročně a další jen v sezónním období. Projektovaná kapacita celkový jmenovitý výkon 6 kw. i. Demineralizační stanice slouží k demineralizaci (změkčování) vody používané k oplachům. Kapacita stanice je v rozmezí l/h 3. Popis spojených činností: a. Skladování surovin skladování vstupních surovin. b. Míchání vstupných surovin smíšení vstupných surovin podle dané receptury. c. Tvarování hmoty lisování vstupních surovin pro výrobu keramických produktů před jejich výpalem. d. Sušení polotovarů sušení v sušárnách. e. Obrábění keramiky řezaní a vrtání elektrokeramických polotovarů před jejich výpalem v komorové plynové peci, řezaní keramických komponent před jejich vypálením v elektrických píckách. f. Omílání polotovarů omílání vylisovaných polotovarů po výpalu. g. Broušení keramiky brusnými kotouči a diamantovým práškem. h. Leštění keramiky leštícími kotouči a diamantovým práškem. i. Bělení keramiky bělení vypálených polotovarů vodovodní keramiky po broušení a leštění. j. Mytí - oplach keramiky oplach vypálených výrobků po jejich broušení, leštění a bělení KOH, H 3 PO 4 a vodou.

4 k. Mazání součástí vodovodních ventilů mazání pístků, teplotních čidel, zvonku, os, entraineru (tj. unášeče). l. Montáž vodovodních ventilů vodovodních baterií, pákových baterií, termostatických baterií, elektrokeramiky, slévárenských filtrů. m. Kontrola smontovaných vodovodních ventilů testování a výstupní kontrola. n. Kalibrace termostatických baterií kontrola bezpečnostního prvku. o. Popis hotových výrobků popis pákových a termostatických baterií za použití ketonového ředidla a ketonového inkoustu. p. Balení výrobků balení hotového výrobku před jejich expedováním. q. Nakládání s odpadními vodami předčištění odpadních vod na ČOV. r. Nakládání s odpady shromažďování, soustřeďování třídění a skladování odpadu. Krajský úřad provozovateli zařízení stanovuje závazné podmínky provozu podle 13 odst. 3 písm. d), odst. 4, 5 a 6, 14, 15 odst. 2 a 3 zákona o integrované prevenci: 1. Emisní limity 1.1. Ovzduší Provozovatel má za povinnost v běžných provozních podmínkách dodržovat emisní limity uvedené v následujících tabulkách. Tabulka 1 Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Emisní zdroj (technologický) Tunelová plynová pec TSX (zvlášť velký zdroj znečišťování ovzduší) Látka nebo ukazatel TZL Emisní limit* (mg/m 3 ) 200 2,5 kg/h a menším) Závazný limit (mg/m 3 ) Platnost Pro tunelovou plyn. pec TSX - od data uvedení zařízení do trvalého provozu.

5 Komorová plynová pec FG (střední zdroj znečišťování ovzduší) Plynové sušárny Gasmac I. a II. (malý zdroj znečišťování ovzduší) Elektrické pece FT- 24 a FT-25 (malý zdroj znečišťování ovzduší) 0 NO x vyšším než 10 kg/h) 800 CO vyšším než 5 kg/h) (pro celkovou VOC*** hmot. koncentraci) 5 F**** vyšším než g/h) TZL 200 2,5 kg/h a menším) 0 NO x vyšším než 10 kg/h) 800 CO vyšším než 5 kg/h) (pro celkovou VOC*** hmot. koncentraci) 200 TZL 2,5 kg/h a menším) (pro celkovou VOC*** hmot. koncentraci) 5 F**** vyšším než g/h) Nejdéle však do 6 měsíců od data nabytí právní moci integrovaného povolení. Pro plynovou pec FG - od data nabytí právní moci integrovaného povolení. od data uvedení zařízení do trvalého provozu. Nejdéle však do 6 měsíců od data nabytí právní moci integrovaného povolení od data nabytí právní moci IP

6 Drobné elektrické pícky jeden společný výduch (malý zdroj znečišťování ovzduší) VOC*** (pro celkovou hmot. koncentraci) od data nabytí právní moci integrovaného povolení Střediska: 4000, sušárny 4230 / 4240 Pachové látky** Zákonný emisní OUER/m 3 limit platný v době měření od data nabytí právní moci integrovaného povolení * dle přílohy č. 1 odst. 1 a 8 vyhlášky č. 356/2002 Sb. ** dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 356/2002 Sb. - Pro zdroj umístění v ochranném pásmu obcí ve vzdálenosti kratší nebo rovné 2 km od nejbližšího místa na hranici intravilánů přilehlých obcí je obecný emisní limit OUER/m 3, měřeno na komíně, výduchu nebo výpusti ze zařízení pro omezování emisí. *** těkavé organické látky vyjádřené jako organický uhlík **** fluoridy vyjádřené jako F Pro všechny emisní limity v tabulce 1 platí vztažné podmínky B: koncentrace příslušné látky ve vlhkém plynu za normálních stavových podmínek (101,325 kpa, 293,15 K). NO x jako NO 2. Tabulka 2 Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Emisní zdroj (spalovací) Látka nebo ukazatel Emisní limit* (mg/m 3 ) Plynová kotelna NO x 200 (střední zdroj znečišťování ovzduší) CO 100 Závazný limit (mg/m 3 ) Zákonný emisní limit platný v době měření * Zákonný emisní limit platný v době měření * Platnost od data nabytí právní moci IP * dle přílohy č. 1, 2 NV č. 352/2002 Sb. a. Pro všechny emisní limity v tabulce 2 platí vztažné podmínky A: koncentrace příslušné látky v suchém plynu za normálních podmínek (101,325 kpa, 293,15 K), s referenčním obsahem kyslíku 3 %. NO x jako NO 2. b. Měření SO 2 a TZL se na základě 9 odst. 6 NV č. 352/2002 Sb. neprovádí. c. Emise fluoridů uváděné v tabulce č. 1 budou měřeny jen v rámci periodických měření. Krajský úřad povoluje vydání předloženého Provozního řádu zvláště velkého zdroje znečišťování ovzduší pro zařízení tunelové plynové pece TSX.

7 1.2. Voda Provozovateli se neukládají žádné podmínky pro nakládání s vodami z důvodu: - spotřeba pitné vody je kryta napojením na veřejný vodovod VAK Turnov, a.s. - dešťové a splaškové odpadní vody a technologické odpadní vody z ČOV jsou svedeny veřejnou kanalizací na MěČOV, vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace je smluvně zajištěno s VAK Turnov, a.s. Povolení k vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu vydává příslušný vodoprávní úřad. Toto povolení nebude nahrazováno integrovaným povolením Vibrace Stanovení emisního limitu pro vibrace není relevantní. Ve společnosti Saint-Gobain Advanced Ceramics, s.r.o. se zdroj vibrace, který by ovlivňoval okolní prostředí, nevyskytuje Hluk Provozovateli se ukládá povinnost dodržovat nejvyšší přípustné hodnoty hladin akustického tlaku ve chráněném venkovním prostoru dle nařízení vlády č. 2/2000 Sb., v platném znění: Termín: od data nabytí právní moci integrovaného povolení 1.5. Teplo nebo jiné formy neionizujícího záření Stanovení emisního limitu pro neionizující záření není relevantní. V závodě se nenachází zařízení, které by bylo zdrojem neionizujícího záření s dosahem mimo areál. 2. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti, pokud k takovému riziku či ohrožení zdraví člověka může dojít a. Provozovatel musí vypracovat a předložit Krajskému úřadu ke schválení Plán postupu asanace zařízení a budov po ukončení provozu. Termín: 6 měsíců před zahájením demontáže technologie 3. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady a. Provozovatel musí zpracovat plán odpadového hospodářství podle 28 vyhlášky č. 383/2001 Sb. v návaznosti na Plán odpadového hospodářství kraje, pokud bude splněna podmínka 44 zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění.

8 Termín: do 1 roku od data zveřejnění Plánu odpadového hospodářství kraje ( ) b. Provozovatel musí s odpady nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., platném znění a vyhláškou č. 383/2001 Sb. c. Krajský úřad vydává souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady v rozsahu dle tabulky 3 podle 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., platném znění. Tabulka 3 Seznam nebezpečných odpadů Kat.číslo Název odpadu Plastový odpad znečištěný nebezpečnou látkou Jiná organická rozpouštědla, promývací Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku * Kyseliny blíže nespecifikované Odpadní řezná emulze a roztoky neobsahující halogeny Kovový kal (brusný kal) obsahující olej Jiné hydraulické oleje Jiné motorové, převodové a mazací oleje 1302 Kaly z odlučovačů oleje 1307 Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje Jiné emulze Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel 1102 Plastové obaly znečištěné nebezpečnou látkou 1104 Kovové obaly znečištěné nebezpečnou látkou 1110 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 1111 Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu 1202 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami Olejové filtry Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky Olověné akumulátory Nikl-kadmiové baterie a akumulátory Baterie obsahující rtuť Upravené směsi odpadů, které obsahují nejméně jeden odpad hodnocený jako nebezpečný Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť *Pokud nebudou vyloučeny nebezpečné vlastnosti oprávněnou osobou. d. Provozovatel bude mít trvale k dispozici aktualizovaný seznam oprávněných osob na odvoz nebezpečného odpadu včetně jejich oprávnění od krajského úřadu. e. Pokud vzniknou při provozu zařízení další nebezpečné odpady neuvedené v tabulce č.4 bude tato skutečnost oznámena krajskému úřadu do tří pracovních dnů od vzniku odpadu. Pokud krajský úřad vyhodnotí, že nedošlo k významné změně technologických postupů vedoucí ke změně integrovaného povolení, pak se vztahuje integrované povolení také na nakládání

9 s tímto nebezpečným odpadem, a to za dodržení podmínek uvedených v integrovaném povolení a ustanovení zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů. V opačném případě bude provozovatel vyzván k podání žádosti o změnu integrovaného povolení. Termín: pro všechny výše uvedené podmínky platí - od data nabytí právní moci integrovaného povolení 4. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny Podmínky pro ochranu ovzduší: a. Trvale provádět kontrolu a údržbu biofiltru EMPLA, filtračních zařízení HERDING a elektrostatického odlučovače Trion v souladu s Provozním řádem a vést záznamy o výsledcích kontroly a údržby. b. Plnit povinnosti vyplývající ze Souboru technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu zdroje znečišťování ovzduší v řádném trvalém provozu (Provozní řád). Termín: pro všechny podmínky - od data nabytí právní moci integrovaného povolení Podmínky pro vodní hospodářství: Nejsou součástí integrovaného povolení. Podmínky pro ochranu zdraví člověka: a. Provést upřesňující měření k protokolu č. 84/2003 v bodě nejbližší obytné zástavby - o třetinooktávovou analýzu provozovaných zdrojů a tyto výsledky předložit Krajské hygienické stanici Libereckého kraje. Termín: b. Při překročení nejvýše povolených limitů hluku z NV 2/2000 Sb. výše uvedené podmínky a. musí provozovatel zpracovat časový harmonogram k realizaci protihlukových opatření a předložit ho ke schválení povolovacímu orgánu Krajské hygienické stanici Libereckého kraje. Termín: c. Doložit Krajské hygienické stanici Libereckého kraje protokoly měření hladin akustického tlaku ve chráněném venkovním prostoru v bodě nejbližší obytné zástavby po ukončení následných protihlukových opatření (podm. b.) v provozu areálu Saint-Gobain Advanced Ceramics, s.r.o. Termín: do 2 měsíců od provedení měření

10 d. Zajistit měření hluku v případě zásadních změn v činnosti, které mohou vést k ovlivnění hlukové expozice okolí a tyto výsledky do měsíce předložit Krajské hygienické stanici Libereckého kraje. Termín: do 2 měsíců od provedení změn 5. Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, které úřad shledá nezbytnými s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení Nestanovuje se. 6. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie a. Zpracovat energetický audit podle zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb., v platném znění a vyhlášky č. 213/2001 Sb. Termín: b. Na základě provedeného energetického auditu a z něho vyplývajících případných podmínek pro hospodárné využívání paliv a energií vypracovat Plán realizace energetických úsporných opatření, který bude předložen krajskému úřadu. Termín: Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků a. Mimořádné a havarijní situace zařízení řešit v souladu s havarijními plány a ostatními vnitropodnikovými předpisy, s cílem zvýšení ochrany zdraví a života zaměstnanců, životního prostředí, zabezpečení spolehlivého a bezpečného provozu pro zajištění plánované výroby a rozvoje společnosti. b. Pravidelně aktualizovat Plán opatření pro případ havárie 1 x ročně v organizační části (telefonní spojení, kontaktní osoby a další údaje). c. Veškerá zařízení včetně záchytných jímek, v nichž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují závadné látky, udržovat a provozovat v takovém technickém stavu, aby bylo zabráněno úniku těchto látek do půdy, podzemních vod nebo nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami. d. Zajistit trvalé vybavení míst, kde bude nakládáno s látkami škodlivými vodám sanačními prostředky.

11 e. Těsnost nádrží pro skladování, potrubních propojení a mobilních prostředků pro dopravu závadných látek ověřovat s četností stanovenou zákonem č. 254/2001 Sb., v platném znění. f. S látkami, které jsou nebo obsahují nebezpečné nebo zvlášť nebezpečné látky, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1 zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění, nakládat jako se závadnými látkami ve smyslu 39 zmíněného zákona. g. Vést záznamy o prováděných opatřeních při zacházení se závadnými látkami a tyto uchovávat po dobu pěti let. Termín: pro všechny uvedené podmínky v kap. 7 - od data nabytí právní moci integrovaného povolení 8. Postupy nebo opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu (například uvedení zařízení do provozu, poruchy zařízení, krátkodobá přerušení a definitivní ukončení provozu zařízení), při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka a. 1 x ročně kontrolovat aktuálnost provozních řádů v organizační části (telefonní spojení, kontaktní osoby a další údaje) a vést o tom záznamy. b. Aktualizovat Provozní řád (Soubor technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu zdroje). c. Dodržovat postupy uvedené v provozní dokumentaci a v provozních řádech pro podmínky odlišné od běžného provozu. d. Zajistit provoz a servis všech zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s technickými podmínkami stanovenými výrobcem zařízení. Termín: pro všechny podmínky v kap. 8 - od data nabytí právní moci integrovaného povolení 9. Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování Ovzduší Tabulka 4 Monitorování zdrojů: Zdroj znečišťování Zvlášť velký zdroj znečišťování ovzduší: Plynová tunelová pec TSX výduch č. 9 Četnost monitorování 1 x ročně

12 Střední zdroj znečišťování ovzduší: Plynová komorová pec FG výduch č. 8 Malý zdroj znečišťování ovzduší: Elektrická vypalovací pec FT-24 výduch č. 4 Malý zdroj znečišťování ovzduší: Elektrická vypalovací pec FT-25 výduch č. 6 Malý zdroj znečišťování ovzduší: Sušárna Gasmac I. výduch č. 11 Malý zdroj znečišťování ovzduší: Sušárna Gasmac II. výduch č. 13 Malý zdroj znečišťování ovzduší: Drobné elektrické pícky výduch č. 16 za biofiltrem Střední zdroj znečišťování ovzduší: Stará plynová kotelna: K1 a K2 - komín č. 1 K3 komín č. 2 Nová plynová kotelna komín č. 3 1 x za 3 roky 1 x za 6 let 1 x za 5 let a. Provádět jednorázové měření na výduchu z plynové tunelové pece TSX v rozsahu uvedeném v tabulce 4, ne dříve než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího měření. b. V souladu s ustanovením 8 odst. 2 písmen c) vyhlášky č. 356/2002 Sb. provádět jednorázové měření na výduchu z plynové komorové pece FG v rozsahu uvedeném v tabulce 4, ne dříve než po uplynutí 18 měsíců od data předchozího měření. c. Provádět jednorázové měření na výduchách z plynových kotlů, z elektrických pecí FT-24 a FT-25, ze sušáren Gasmac I., II. a drobných elektrických pícek v rozsahu uvedeném v tabulce 4, ne dříve než po uplynutí 30 měsíců od data předchozího měření. d. Provést proměření emisí fluoridů na výduchách z plynové tunelové pece TSX, z plynové komorové pece FG, z elektrických vypalovacích pecí FT-24 a FT-25. Od dalšího měření emisí fluoridů se upustí, jestli bude splňovat podmínky dle 5 odst. 2 NV č. 353/2002 Sb. e. Měření znečišťujících látek do ovzduší u technologických a spalovacích zdrojů provede autorizovaná měřící skupina s autorizací dle zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění. f. Prostřednictvím oprávněné osoby měřit na výduchu z technologie emise pachů při překročení přípustné míry obtěžování obyvatelstva zápachem dle 15 odst. 4 a odst. 6 vyhlášky č. 356/2002 Sb. Termín: pro výše uvedené podmínky kap.9 platné od data nabytí právní moci integrovaného povolení lhůty se počítají od data posledních měření provedených před vydáním tohoto integrovaného povolení

13 10. Opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění či znečištění překračujícího hranice států a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku Nestanovuje se. Provoz není zdrojem dálkového přenosu znečištění. 11. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením Provozovatel zařízení je povinen podle příslušných právních předpisů: a. Dle 16 odst. 1 písmena e) zákona č. 76/2002 Sb. vést evidenci údajů o plnění závazných podmínek integrovaného povolení a předávat v dohodnutý termín odboru životního prostředí krajskému úřadu, b. Dle 16 odst. 1 písmena b) zákona č. 76/2002 Sb. ohlásit krajskému úřadu plánovanou změnu zařízení, c. Vést provozní evidenci zvláště velkého, velkého a středního zdroje znečišťování ovzduší a zpracovat souhrnnou provozní evidenci za kalendářní rok a předat ji příslušnému správnímu orgánu do 15. února následujícího roku, d. Vést průběžnou evidenci odpadů a způsobech nakládání s nimi v souladu se zákonem č. 185/2001, v platném znění, e. Nejpozději do následujícího pracovního dne hlásit dotčeným orgánům, organizacím a veřejnosti všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí, f. V případě překročení prahových hodnot látek vyjmenovaných v nařízení vlády č. 368/2003 Sb., o integrovaném registru znečišťování, splnit ohlašovací povinnost vyplývající z tohoto nařízení vlády. g. Provozovat vypalovací pece v souladu s technickými podmínkami zařízení danými jejich výrobcem. h. Plynové hořáky zdrojů 1x do roka seřizovat oprávněnou osobou a vést evidenci o prováděné údržbě a servisu. 12. Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení Ovzduší Zpracovat technicko - ekonomické řešení: - ke snížení emisí VOC z výduchů sušáren Gasmac I., Gasmac II. - k vyřešení dodatečného spalování odplynů z plynových pecí při teplotě vyšší než 7 o C. Termín: do 6 měsíců od nabytí právní moci IP a předložit je Krajskému úřadu a České inspekci životního prostředí k posouzení

14 13. Požadavky k ochraně životního prostředí uvedené ve stanovisku k posouzení vlivů na životní prostředí Nejsou stanoveny. Posouzení vlivu zařízení na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění nebylo provedeno. Krajský úřad v souladu s 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci ruší pravomocná rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy: Odpady Rozhodnutí Okresního úřadu Semily, referátu životního prostředí, č.j. ŽP/555/02-249/1- R41 ze dne ve věci souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady. Rozhodnutí Městského úřadu Turnov, odboru životního prostředí, č.j. OŽP/1075/248/04 ze dne ve věci souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady. Ovzduší Rozhodnutí České inspekce životního prostředí, č.j. 10/OO/ /02/MK ze dne ve věci povolení stavby zdroje vypalovací pece FG. Rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č.j. KULK/8117/2003 ze dne ve věci povolení ke změně stavby a uvedení zdroje do zkušebního provozu.

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. podmínka : dodržet navržené emisní limity Tabulka 1 - Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Emisní zdroj Kotelna K 001 - kotel č. K 011, K 012

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 14. května 2010 Č. j.: KULK 31995/2010 Sp. zn.: OŽPZ 203/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

R O Z H O D N U T Í. společnosti Delphi Packard Electric Česká republika, s.r.o.,

R O Z H O D N U T Í. společnosti Delphi Packard Electric Česká republika, s.r.o., Liberec dne 10.10.2006 Č. j.: KULK 63104/2006 Sp.Zn.: ORVZŽP 1112/2006 Vyřizuje: Kateřina Ťoková Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 200320/2006 ze dne 8.6.2007 (nabytí právní moci dne 29.6.2007)

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 200320/2006 ze dne 8.6.2007 (nabytí právní moci dne 29.6.2007) V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Dle rozdělovníku Č.j. SpZn. Vyřizuje/ linka Brno dne: JMK 128967/2009 S JMK 128967/2009 OŽP/Ns Mariana Nosilová/2678

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. ve znění změn integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. ve znění změn integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 29. listopadu 2010 Č. j.: KULK 79358/2010 Sp. Zn.: OŽPZ 1088/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje,

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Rozmnožovací chov drůbeže v Miloticích nad Opavou. Integrované povolení čj. ŽPZ/2959/03/Kl ze dne 1.9. 2003

Rozmnožovací chov drůbeže v Miloticích nad Opavou. Integrované povolení čj. ŽPZ/2959/03/Kl ze dne 1.9. 2003 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1.1 Emisní limity Technologické úseky TÚ 105, 106 a 108 spadají do kategorie zvláště velkých stacionárních zdrojů znečištění ovzduší. Technologické úseky TÚ 101 a 102

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

R O Z H O D N U T Í. předpisů, podle ustanovení 13 odst.3 a v souladu s 46 odst. 5 zákona o integrované prevenci. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. předpisů, podle ustanovení 13 odst.3 a v souladu s 46 odst. 5 zákona o integrované prevenci. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 18. listopadu 2008 Č. j.: KULK/61801/2008 Sp. zn.: ORVZŽP/1227/2008 Vyřizuje: Bc. Lenka Maryšková Tel.: 485 226 499 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje,

Více

R O Z H O D N U T Í autoremedura

R O Z H O D N U T Í autoremedura Liberec 2.května 2007 Č. j.: KULK/26517/2007 Sp.Zn.: KULK/10605/2005 Vyřizuje: Ťoková Kateřina Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í autoremedura Krajský úřad Libereckého kraje,

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/titul,

Více

Corolla Verso 1,6 VVT-i (benzín)

Corolla Verso 1,6 VVT-i (benzín) Corolla Verso 1,6 VVT-i (benzín) Autorizovaný servis: HO-LA CENTER Model: Corolla Verso ZNR10 Platnost od: 1.10.2014 Motor: 1,6L (81kW) 3ZZ-FE Výroba: 02/2004-12/2008 15 000 km / 1 rok * 30 000 km / 2

Více

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ Kategorie projektu: Enersol a praxe Jméno, příjmení žáka: Kateřina Čermáková

Více

Nakládání s odpady. biologické riziko. shromažďovací nádoba se vkládá do infekčního odpadu na pracovišti

Nakládání s odpady. biologické riziko. shromažďovací nádoba se vkládá do infekčního odpadu na pracovišti Tabulky nebezpečných odpadů na ZdP a NZdP 180101- ostré předměty Katalogové číslo 180101 Název Kategorie Příklady : symbolem ostré předměty nebezpečný (O/N) jehly, jehly se stříkačkami, skalpely, žiletky,

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2013 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01C31GY* Čj: MSK 120307/2013 Sp. zn.: ŽPZ/6861/2014/Chla 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Michal Chlapek

Více

Avensis 250-1,8 VVT-i (benzín)

Avensis 250-1,8 VVT-i (benzín) Avensis 250-1,8 VVT-i (benzín) Autorizovaný servis: TOYOTA TSUSHO PRAHA Model: Avensis ZZT251 Platnost od: 28.2.2015 Motor: 1,8L 95kW) 1ZZ-FE Výroba: 01/2003-10/2008 15 000 km / 1 rok * Filtr olejový 1

Více

KTEV Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí n.l. Průmyslové technologie 3 příklady pro cvičení. Ing. Miroslav Richter, PhD.

KTEV Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí n.l. Průmyslové technologie 3 příklady pro cvičení. Ing. Miroslav Richter, PhD. KTEV Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí n.l. Průmyslové technologie 3 příklady pro cvičení Ing. Miroslav Richter, PhD., EUR ING 2014 Materiálové bilance 3.5.1 Do tkaninového filtru vstupuje 10000

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZA ROK 2014 dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 288/2013 Sb. OBSAH ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE... 3 1.

Více

21.4.2015. Energetické využití a technologie spalování uhelného multiprachu v soustavách CZT a průmyslových energetikách

21.4.2015. Energetické využití a technologie spalování uhelného multiprachu v soustavách CZT a průmyslových energetikách 21.4.2015 Energetické využití a technologie spalování uhelného multiprachu v soustavách CZT a průmyslových energetikách 2 SÍDLA SPOLEČNOSTÍ 3 SCHÉMA KOTELNY NA UHELNÝ PRACH sklad paliva a dávkování parní

Více

Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji. Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji. Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji Ing. Marek Bruštík Hrotovice, 24.10.2014 Obsah Princip kotlíkové dotace Proč se zaměřujeme na výměnu starých kotlů? Proč motivovat

Více

TnG-Air. Tepelná čerpadla vzduch/voda. Záruka

TnG-Air. Tepelná čerpadla vzduch/voda. Záruka TnG-ir Tepelná čerpadla vzduch/voda TnG-ir Technologie pro budoucnost Záruka 7 let TnG-ir Naše technologie jsou v souladu s přírodou Vysoká variabilita Velmi levný provoz Zdroj tepla Neustálý zdroj energie

Více

Hilux 2,5 D-4D 2WD (diesel)

Hilux 2,5 D-4D 2WD (diesel) Hilux 2,5 D-4D 2WD (diesel) Autorizovaný servis: AUTOCENTRUM DUBA Model: Hilux KUN15 Platnost od: 5.4.2013 Motor: 2,5L (106kW) 2KD-FTV Výroba: 07/2006-15 000 km / 1 rok * 30 000 km / 2 roky * Práce Práce

Více

Corolla Verso 1,6 VVT-i (benzín)

Corolla Verso 1,6 VVT-i (benzín) Corolla Verso 1,6 VVT-i (benzín) Autorizovaný servis: LIPAN A. EURO Model: Corolla Verso ZNR10 Platnost od: 22.1.2013 Motor: 1,6L (81kW) 3ZZ-FE Výroba: 02/2004-12/2008 15 000 km / 1 rok * 30 000 km / 2

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY S VÝZNAMNÝMI DOPADY TEDOM a.s.

ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY S VÝZNAMNÝMI DOPADY TEDOM a.s. Situace / Závažnost dopadu Příloha č. 1 k dokumentu GR _E001 EVIROMETÁLÍ ASPEKTY S VÝZAMÝMI DOPADY TEDOM a.s. Poř.č. Provoz, místo, Činnost Environmentální aspekt Skutečný či možný hlavní dopad Možnost

Více

RAV4 40 2,0 D-4D FWD (diesel)

RAV4 40 2,0 D-4D FWD (diesel) RAV4 40 2,0 D-4D FWD (diesel) Autorizovaný servis: HO-LA CENTER Model: RAV4 ALA40 Platnost od: 1.10.2014 Motor: 2,0L (91kW) 1AD-FTV s DPF Výroba: 12/2012-15 000 km / 1 rok * 30 000 km / 2 roky * Práce

Více

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu Irena Kojanová OBSAH Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu Žádosti o povolení provozu pro

Více

ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH

ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH Petr Stehlík Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství NETME Centre Obsah Úvod Koncepční a komplexní

Více

Verso 1,6 Valvematic (benzín)

Verso 1,6 Valvematic (benzín) Verso 1,6 Valvematic (benzín) Autorizovaný servis: TOYOTA TSUSHO PRAHA Model: Verso ZGR20 Platnost od: 28.2.2015 Motor: 1,6L (97kW) 1ZR-FAE Výroba: 02/2009-15 000 km / 1 rok * Práce Práce - údržba Verso

Více

PROTOKOL o autorizovaném měření emisí a o akreditované zkoušce číslo: 38/13

PROTOKOL o autorizovaném měření emisí a o akreditované zkoušce číslo: 38/13 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba Autorizovaná osoba dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. pro měření emisí

Více

RAV4 30 2,0 VVT-i (benzín)

RAV4 30 2,0 VVT-i (benzín) RAV4 30 2,0 VVT-i (benzín) Autorizovaný servis: LOUWMAN PRAHA Model: RAV4 ACA30 Platnost od: 28.2.2015 Motor: 2,0L (112kW) 1AZ-FE Výroba: 11/2005-11/2008 15 000 km / 1 rok * Filtr olejový 1 Ks 277 Kč 4

Více

č. j.: ŢP/11981/10 V Plzni dne 16. 12. 2010 Vyřizuje: ing. Rudolf Rečka R O Z H O D N U T Í

č. j.: ŢP/11981/10 V Plzni dne 16. 12. 2010 Vyřizuje: ing. Rudolf Rečka R O Z H O D N U T Í KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň č. j.: ŢP/11981/10 V Plzni dne 16. 12. 2010 Vyřizuje: ing. Rudolf Rečka R O Z H O D N U T Í o změně č. 1 integrovaného

Více

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu C E N Í K za ukládání odpadů na skládce Životice Platnost ceníku od 1. ledna 2015 Kat. č. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu bez DPH (Kč/t) (Kč/t) 02 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství,

Více

Smlouva o DÍLO na realizaci akce

Smlouva o DÍLO na realizaci akce ZADAVATEL: Místo stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavou Zakázka Část A Příloha č. 9 Smlouva o DÍLO na realizaci akce Garantované parametry 1. GARANTOVANÉ PARAMETRY Kotel musí splňovat níže uvedené jmenovité

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI Bc. Linda/5911 04.04..2013

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI Bc. Linda/5911 04.04..2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ADR s.r.o. Mgr. A. Petr Kolář Libínská 3127/1 15000 Praha 5 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/titul,

Více

RAV4 30 2,0 VVT-i (benzín)

RAV4 30 2,0 VVT-i (benzín) RAV4 30 2,0 VVT-i (benzín) Autorizovaný servis: AUTO EDER Model: RAV4 ACA30 Platnost od: 12.8.2013 Motor: 2,0L (112kW) 1AZ-FE Výroba: 11/2005-11/2008 15 000 km / 1 rok * Filtr olejový 1 Ks 311 Kč Olej

Více

Corolla Verso 1,6 VVT-i (benzín)

Corolla Verso 1,6 VVT-i (benzín) Corolla Verso 1,6 VVT-i (benzín) Autorizovaný servis: T-MOTOR ZLÍN Model: Corolla Verso ZNR10 Platnost od: 5.4.2013 Motor: 1,6L (81kW) 3ZZ-FE Výroba: 02/2004-12/2008 15 000 km / 1 rok * 30 000 km / 2 roky

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

integrované povolení

integrované povolení Dymos Czech Republic s.r.o. Vypěňovací linka výplní autosedaček Integrované povolení čj. MSK 56503/2009 ze dne 8. 7. 2009, ve znění změny čj. MSK 150091/2010 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného

Více

Plzeňský Prazdroj, a.s. Výroba piva a nealkoholických nápojů Integrované povolení čj. ŽPZ/4298/03/Kl/1 ze dne 27. 2. 2004, ve znění pozdějších změn

Plzeňský Prazdroj, a.s. Výroba piva a nealkoholických nápojů Integrované povolení čj. ŽPZ/4298/03/Kl/1 ze dne 27. 2. 2004, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Akční sestavy Vitosol 100-F

Akční sestavy Vitosol 100-F Akční sestavy Vitosol 100-F Platný od 1. února do 30. června 2011 Akční sestavy Vitosol 100-F 2/3 Nečekejte na zelenou, ušetřete již dnes! Moderní a úsporné vytápění to je více než jen úsporný kotel.

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz

Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz Odborný seminář ISPOP OVZDUŠÍ A VODA OHLAŠOVÁNÍ V ROCE 2014 Agenda ovzduší Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz Obsah prezentace: Změny legislativy s dopadem na ohlašování agendy ovzduší povinnosti

Více

Prius 1,5 VVT-i (hybrid)

Prius 1,5 VVT-i (hybrid) Prius 1,5 VVT-i (hybrid) Autorizovaný servis: LIPAN A. EURO Model: Prius NHW20 Platnost od: 22.1.2013 Motor: 1,5L (57kW) 1NZ-FXE Výroba: 02/2005-03/2009 15 000 km / 1 rok * Práce Práce - údržba Prius II.

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSXYYRNBSK* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 154924/2010 Sp. zn.: ŽPZ/33679/2010/Buk 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny 200 let První brněnské strojírny Řešení využití odpadů v nové produktové linii PBS Spalování odpadů Technologie spalování vytříděného odpadu, kontaminované dřevní hmoty Depolymerizace a možnosti využití

Více

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft Stacionární nekondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. atmovit atmovit exclusiv atmocraft atmovit komplexní řešení topných systémů atmovit Stacionární kotle Stacionární

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Ing. Tomáš Matuška,

Více

Kounice 607,608,614,615

Kounice 607,608,614,615 Plynová kotelna U Výtopny 921, Horní Slavkov Výroba výkon na zdroji 18,400 MW Počet zdrojů : čtyři Rozvod horkovodní ( nad 110 C ) 2,874 km Teplovodní do 110 C 4,467 km Přenosová kapacita 24,417 MW t Kounice

Více

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_OVZ_SPE

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_OVZ_SPE Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_OVZ_SPE Ohlašovací povinnost: Souhrnná provozní evidence (SPE) zdrojů znečišťování ovzduší Formulář: F_OVZ_SPE Dle příslušné legislativy:

Více

WE MAKE YOUR IDEAS A REALITY. Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč

WE MAKE YOUR IDEAS A REALITY. Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč Teplárna Karviná TKV Významný producent tepla a elektrické energie v Moravskoslezském kraji Celkový tepelný výkon 248 MW Celkový

Více

SAMSUNG Eco Heating System. Vzduch-voda

SAMSUNG Eco Heating System. Vzduch-voda -voda Je nejideálnějším, nákladově efektivním vytápěcím systémem, v němž se zdroj tepla ve formě venkovního vzduchu používá k vytápění podlah a vody v domácnostech. Podlahové vytápění Radiátor Teplá voda

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Katalogové číslo odpadu Název odpadu 040219 Kaly z čištění odpadních

Více

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 V souladu s vyhláškou MŽP č.356/2002 Sb. uveřejňujeme požadované provozní údaje za rok 2002. Tak jak je zvykem v naší firmě podáváme informace

Více

Prius 1,8 VVT-i (hybrid)

Prius 1,8 VVT-i (hybrid) Prius 1,8 VVT-i (hybrid) Autorizovaný servis: TRENDCAR NOVÝ JIČÍN Model: Prius ZVW30 Platnost od: 19.9.2014 Motor: 1,8L (73kW) 2ZR-FXE Výroba: 04/2009-15 000 km / 1 rok * Práce Práce - údržba Prius III.

Více

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel: bytových domů Zpracovatel: HANA LONDINOVÁ energetický auditor leden 2010 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Cíl energetické rozvahy... 3 1.2 Datum vyhotovení rozvahy... 3 1.3 Zpracovatel rozvahy... 3 2 Popsání

Více

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Jan Meduna inženýrská činnost Přístavní 1100/42 170 00 Praha 7 - Holešovice Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1472502/2012/1/OZP/VI

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014

Více

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla Díky více než 125 letům věnovaným výzkumu a vývoji a miliónům instalací v oblasti vytápění a chlazení po celém světě pro nás neexistují žádné hranice, žádná omezení. Kompaktní předávací stanice Alfa Laval

Více

MOKRÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE

MOKRÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE Účinnost technologie ke snižování emisí [%] Nově ohlašovaná položka bude sloužit k vyhodnocení účinnosti jednotlivých typů odlučovačů a rovněž k jejímu sledování ve vztahu k naměřeným koncentracím znečišťujících

Více

OUTdoor MGW 260. Kontejnerové provedení. Typový list kogenerační jednotky. s plynovým motorem GE WAUKESHA. Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2

OUTdoor MGW 260. Kontejnerové provedení. Typový list kogenerační jednotky. s plynovým motorem GE WAUKESHA. Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2 Typový list kogenerační jednotky s plynovým motorem GE WAUKESHA Kontejnerové provedení OUTdoor MGW 260 Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2 Specifikace dodávky Technické parametry Motor a generátor

Více

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV TALPA - RPF, s.r.o., 718 00 Ostrava Kunčičky, Holvekova 36 Kód druhu odpadu dle Katalogu odpadů SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV Název druhu odpadů dle Kategorie Katalogu odpadů odpadu

Více

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů 0201 odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 02 01 03 odpad rostlinných pletiv 02 01 04 odpadní plasty (kromě obalů) 02 01 07 odpady

Více

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Strana 4772 Sbírka zákonů č.349 / 2010 349 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

SVAZ CHEMICKÝCH INŽENÝRŮ PRACOVNÍ SKUPINA PRO PACHOVÉ LÁTKY. Pachové látky v praxi

SVAZ CHEMICKÝCH INŽENÝRŮ PRACOVNÍ SKUPINA PRO PACHOVÉ LÁTKY. Pachové látky v praxi SVAZ CHEMICKÝCH INŽENÝRŮ PRACOVNÍ SKUPINA PRO PACHOVÉ LÁTKY Pachové látky v praxi PROČ JSME SE SEŠLI??? Proč jsme pozvali Vás? DISKUZE K PACHOVÉ VYHLÁŠCE ZKUŠENOSTI Z PRAXE KDE NÁS TLAČÍ BOTA PROBLÉMY,

Více

závěr zj říz Sportovní přístav číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: 22. 6. 2010 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon: 386 720 741

závěr zj říz Sportovní přístav číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: 22. 6. 2010 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon: 386 720 741 závěr zj říz O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T ŘE D Í, Z E M ĚD ĚL S T V Í A L E S N I C T V Í číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: 22. 6. 2010 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon:

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

V Praze dne 25.01.2011 Č.j.: 00012/11/AV

V Praze dne 25.01.2011 Č.j.: 00012/11/AV V Praze dne 25.01.2011 Č.j.: 00012/11/AV Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky podle 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (veřejná zakázka malého

Více

R O Z H O D N U T Í. o změně č. 4 integrovaného povolení společnosti ASAVET a.s. pro zařízení Asanační podnik Biřkov.

R O Z H O D N U T Í. o změně č. 4 integrovaného povolení společnosti ASAVET a.s. pro zařízení Asanační podnik Biřkov. KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/2619/14 Spis. zn.: ZN/347/ŽP/04 Počet listů: 18 Počet příloh: 4 Počet listů příloh:58 Vyřizuje: Ing. Jiří

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 352 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 352 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 352 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 352 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 3. července 2002, kterým se stanoví

Více

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích Ostrava 16.2.2011 Legislativní nástroje ochrany ovzduší v ČR odbor ochrany ovzduší MŽP Legislativa ochrany ovzduší současně platná (1/4) zahrnující malé

Více

Odstraňování Absorption minoritních nečistot z bioplynu

Odstraňování Absorption minoritních nečistot z bioplynu www.vscht.cz Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší Laboruntersuchungen der Karel Ciahotný Gastrocknung e-mail:karel.ciahotny@vscht.cz mit Hilfe von Adsorption und Odstraňování Absorption minoritních

Více

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Datum: 1.2.2010 Autor: Ing. Vladimír Valenta Recenzent: Doc. Ing. Karel Papež, CSc. U plynových spotřebičů, což jsou většinou teplovodní kotle a

Více

3 Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů SLDB 2011 pro modelový výpočet neevidované spotřeby pevných a kapalných paliv v lokálních topeništích

3 Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů SLDB 2011 pro modelový výpočet neevidované spotřeby pevných a kapalných paliv v lokálních topeništích 1 3 Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů SLDB 211 pro modelový výpočet neevidované spotřeby pevných a kapalných paliv v lokálních topeništích Sčítání lidu, domů a bytů k 26. březnu 211 se uskutečnilo na

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce STUDIE PROVEDITELNOSTI Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce BŘEZEN 2013 1 Identifikační údaje 1.1 Zadavatel Název organizace Obec Věžná Adresa Věžná 1 Statutární zástupce

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Kolektor: SK 218 Objednatel:

Více

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x CELIO a.s. Název odpadu S OO 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů x 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů x 010306 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 x 010308 O Rudný prach neuvedený

Více

Oxidy dusíku (NOx/NO2)

Oxidy dusíku (NOx/NO2) Oxidy dusíku (NOx/NO2) další názvy číslo CAS chemický vzorec ohlašovací práh pro emise a přenosy noxy, oxid dusnatý, oxid dusičitý 10102-44-0 (NO 2, oxid dusičitý) NO x do ovzduší (kg/rok) 100 000 do vody

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL MHD MĚSTA CHOMUTOVA

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL MHD MĚSTA CHOMUTOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL MHD MĚSTA CHOMUTOVA Červen 2013 O B S A H M A N A Ž E R S K É S H R N U T Í... 3 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 2 INFORMACE

Více

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Cíl Naučit vnímat vedoucí pracovníky ochranu životního prostředí jako součást každodenní práce, včetně výchovného působení na své okolí. Orientovat se v základních dokumentech

Více

Řada BlueLine. Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště

Řada BlueLine. Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště Řada BlueLine Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště BLUELYZER ST Nejmenší analyzátor s barevným displejem, ideální pro nastavení kondenzačních kotlů Měření: základ O 2, CO /

Více

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Elektronická publikace Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Zpracovaly: Bc. Jaroslava Rozprýmová a Mgr. Milica Sedláčková Témata: 1. Zemědělství a životní prostředí 2. Ekologické

Více

BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO

BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO Výroba stlačeného vzduchu z pohledu spotřeby energie Vzhledem k neustále se zvyšujícím cenám el. energie jsme připravili některá

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

Příklad vyplnění formuláře F_OVZ_SPE

Příklad vyplnění formuláře F_OVZ_SPE ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ÚSEK OCHRANY ČISTOTY OVZDUŠÍ ODDĚLENÍ EMISÍ A ZDROJŮ Příklad vyplnění formuláře F_OVZ_SPE Zjednodušené ohlášení údajů Souhrnné provozní evidence Tento text může být během

Více

Čištění a servis deskových výměníků tepla

Čištění a servis deskových výměníků tepla Čištění a servis deskových výměníků tepla Alfa Laval spol. s r.o. je v České republice spolu s prodejem aktivní i v oblasti poprodejního servisu a má vlastní servisní centrum. Servisní centrum provádí

Více

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu 1/6 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu Příklad: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22,

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw Air-Master- roubové kompresory Stavební fiada B1 3 15 kw listopad 2002 Stavební fiada B Šroubové kompresory Air-Master jsou v programu firmy Schneider Bohemia určeny pro trvalý provoz. Tradiční stavební

Více

Průtok [m 3 /h] [l/s] Výkon [kw] ProdukTy Pro aplikace na Pevná Paliva PrůVodCE ESBE

Průtok [m 3 /h] [l/s] Výkon [kw] ProdukTy Pro aplikace na Pevná Paliva PrůVodCE ESBE dimenzování PlNÍCÍ jednotky ŘAdy ltc dimenzování PlNÍCÍ jednotky ŘAdy ltc 1 Začneme v dolní části diagramu s výkonem kotle (například 18 kw), pokračujeme horizontálně k hodnotě Δt (doporučená výrobcem

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) AKCE/PROJECT OIP ÚSTÍ NAD LABEM - REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE INVESTOR/DEVELOPER ČR STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE KOLÁŘSKÁ 451/13, 746 01 OPAVA MÍSTO STAVBY/LOCATION

Více