ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2014"

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne COM(2015) 502 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2014 CS CS

2 OBSAH 1. Úvod Nové žádosti obdržené v roce Financování Monitorování Uzavřené věci Nařízení, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie

3 1. ÚVOD Nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie 1 (dále jen nařízení ) stanoví, že Evropskému parlamentu a Radě se předkládá zpráva o činnosti fondu v předcházejícím roce. Tato zpráva shrnuje činnost Fondu solidarity EU (dále jen FSEU ) v průběhu roku 2014: vyřizování nově podaných žádostí a posuzování prováděcích zpráv s cílem připravit je k uzavření. Zabývá se rovněž nařízením, kterým se mění nařízení o FSEU, jež bylo přijato v červnu V roce 2014 obdržela Komise třináct nových žádostí o pomoc z FSEU, což je nadprůměrná hodnota co do počtu žádostí. Konkrétně se tyto žádosti týkaly přívalových povodní na Sardinii (Itálie), cyklonu Bejisa (Francie), zemětřesení na ostrově Kefalonia (Řecko), sněhové kalamity spojené s tvorbou ledovky ve Slovinsku, katastrofálních mrazů, ničivých povodní a jarních záplav v Chorvatsku, tuhé zimy v Rumunsku, povodní v Srbsku, jarních a letních povodní v Rumunsku, jarních a letních povodní v Bulharsku a podzimních povodní v Itálii. Sedm z těchto žádostí Komise přijala, dvě zamítla a u čtyř žádostí mohlo být posouzení dokončeno až v roce Z finančního hlediska schválila Komise v průběhu roku 2014 pomoc z FSEU v celkové výši 126,725 milionu EUR; podrobnosti jsou uvedeny v kapitole 3 Financování. Na pomoc proti následkům povodní v Německu, Rakousku a České republice v roce 2013 a katastrof způsobených suchem a požáry v Rumunsku a povodněmi v Chorvatsku v roce 2012 mohlo být vyplaceno celkem 400,806 milionu EUR. V přílohách 1 až 4 jsou uvedeny příslušné prahové hodnoty pro uvolnění prostředků z fondu na rok 2014, shrnutí obdržených žádostí a úplný seznam žádostí podaných od roku NOVÉ ŽÁDOSTI OBDRŽENÉ V ROCE 2014 V roce 2014 obdržela Komise třináct nových žádostí. V případě šesti žádostí, které byly přijaty do června 2014, kdy vstoupilo v platnost revidované nařízení o FSEU, bylo posouzení provedeno podle nařízení o FSEU. Žádosti obdržené po červnu 2014 byly posouzeny podle ustanovení revidovaného nařízení o FSEU. Nejdůležitější informace týkající se těchto nových žádostí jsou shrnuty níže. Žádosti obdržené do června 2014 (bývalé nařízení o FSEU): ITÁLIE povodně na Sardinii Ve dnech 18. a 19. listopadu 2013 byly rozsáhlé části Sardinie zasaženy extrémními dešti. V důsledku velkého množství dešťových srážek v krátkém časovém období se Nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie, Úř. věst. L 311, , s. 3. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 661/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie, Úř. věst. L 189, , s Tyto žádosti byly přijaty na jaře roku 2015 a podrobnější informace o nich budou obsaženy ve výroční zprávě za rok

4 mnohé řeky vylily ze svých břehů a způsobily povodně a sesuvy půdy. Vznikly významné škody na obytných domech, podnicích a zemědělství a došlo k narušení hlavních i místních dopravních spojení a základních sítí veřejné infrastruktury. Itálie nahlásila 16 obětí, více než vysídlených osob a jednu pohřešovanou osobu. Byla aktivována služba pro řízení mimořádných situací v rámci programu Copernicus. Dne 24. ledna 2014 obdržela Komise ve lhůtě 10 týdnů žádost o finanční příspěvek z FSEU. Italské orgány odhadly celkové přímé škody na 652,419 milionu EUR. Tato částka představovala 17,4 % prahové hodnoty pro závažné katastrofy ve výši 3,752 miliardy EUR, jež mohla být uvolněna z FSEU pro Itálii v roce 2014 (tj. 3 miliardy EUR v cenách roku 2002). Itálie předložila podrobný rozpis škod, jejichž největší část (156,522 milionu EUR) připadá na škody v silniční a dopravní infrastruktuře, škody na hydraulických systémech a vodních sítích (224,621 milionu EUR) a škody na veřejných budovách (40,567 milionu EUR). Škody na soukromém majetku dosáhly celkové výše 38,328 milionu EUR. Jelikož celková škoda byla nižší než prahová hodnota pro závažné katastrofy, nebyla tato katastrofa považována za závažnou přírodní katastrofu, byla však považována za mimořádnou regionální katastrofu a byla uznána Komisí dne 27. srpna Zdlouhavá jednání s Radou a Evropským parlamentem ohledně příslušného opravného rozpočtu byla ukončena teprve dne 17. prosince 2014, a proto bylo nezbytné převést rozpočtové prostředky ve výši EUR (viz kapitola 3) do roku Příspěvek z FSEU byl vyplacen dne 7. dubna FRANCIE cyklon Bejisa (Réunion) Počátkem ledna 2014 zasáhl ostrov Réunion tropický cyklon Bejisa, jenž způsobil škody na základní infrastruktuře a v různých hospodářských odvětvích. Francie předložila žádost o finanční příspěvek z FSEU dne 11. března 2014, tedy ve lhůtě 10 týdnů po zaznamenání prvních škod dne 2. ledna Francouzské orgány odhadly celkové přímé škody na 114,800 milionu EUR. Tato částka představovala 3,1 % prahové hodnoty pro závažné katastrofy ve výši 3,752 miliardy EUR, jež mohla být uvolněna z FSEU pro Francii v roce 2014 (tj. 3 miliardy EUR v cenách roku 2002). Největší část škod připadá na škody v zemědělství (49 milionů EUR), škody v soukromých domácnostech (35 milionů EUR) a škody na veřejném majetku (19 milionů EUR). Jelikož celkové přímé škody byly nižší než prahová hodnota pro závažné katastrofy, kterou bylo možné uvolnit z FSEU, byla tato žádost posouzena na základě kritéria pro mimořádné regionální katastrofy, jak je uvedeno v nařízení, které stanoví podmínky pro uvolnění prostředků z FSEU za výjimečných okolností. Ve svém posouzení však Komise dospěla k závěru, že žádost Francie nesplňuje výjimečná kritéria pro regionální přírodní katastrofu ve smyslu nařízení, neboť v ní chybí důkazy o závažných a trvalých důsledcích pro životní podmínky obyvatelstva a pro hospodářskou stabilitu postiženého regionu. Dne 27. srpna 2014 Komise rozhodla o zamítnutí žádosti, neboť tuto přírodní katastrofu nebylo možné považovat za mimořádnou ve smyslu nařízení. Francouzské orgány byly odpovídajícím způsobem informovány. 4

5 ŘECKO zemětřesení na ostrově Kefalonia Dne 26. ledna 2014 postihlo ostrov Kefalonia (6,7 km na severovýchod od města Argostoli) těžké zemětřesení o síle 5,8 stupně Richterovy stupnice, které bylo možné pocítit v sousedních oblastech Jónských ostrovů i na celém území Řecka. Následovaly desítky následných otřesů. Zemětřesení mělo významné důsledky pro sociální a hospodářskou strukturu dotčené oblasti, zejména na ostrově Kefalonia, jakož i pro životní prostředí a infrastrukturu. Komise obdržela žádost Řecka dne 28. března 2014, tedy ve lhůtě 10 týdnů po zaznamenání prvních škod dne 26. ledna Řecké orgány odhadly celkové přímé škody na 147,333 milionu EUR. Tato částka představovala 12,61 % prahové hodnoty pro závažné katastrofy ve výši 1,168 miliardy EUR, jež mohla být uvolněna z FSEU pro Řecko v roce 2014 (tj. 0,6 % HND na základě údajů z roku 2012). Největší náklady se vztahovaly na škody, jež postihly silniční síť, a činily 50 milionů EUR. Řecké orgány předložily žádost na základě kritéria pro mimořádné regionální katastrofy, jak je uvedeno v nařízení, které stanoví podmínky pro uvolnění prostředků z FSEU za výjimečných okolností. Dne 27. srpna 2014 dospěla Komise k závěru, že tato katastrofa může být považována za mimořádnou regionální katastrofu, neboť splňuje příslušná kritéria a navrhla uvolnění prostředků z fondu. Finanční příspěvek činil milionu EUR a vyplacen byl dne 8. dubna SLOVINSKO kalamita spojená s tvorbou ledovky Na konci ledna 2014 zasáhla některé části Evropy jedna z nejhorších sněhových bouří za poslední desetiletí a napáchala škody v několika zemích včetně Slovinska, Chorvatska, Srbska, Rumunska a Bulharska. V případě Slovinska byla téměř polovina lesů této alpské země poničena mrznoucím deštěm a každá čtvrtá domácnost zůstala bez elektřiny, neboť vlivem silného sněžení bylo poškozeno elektrické vedení a stromy. Krátce po kalamitě spojené s tvorbou ledovky se části Slovinska potýkaly se vzestupem hladin vody a hrozbou povodní. Žádost Slovinska obdržela Komise dne 4. dubna 2014, tedy ve lhůtě 10 týdnů po zaznamenání prvních škod dne 30. ledna Slovinské orgány odhadly celkové přímé škody v důsledku této zimní katastrofy na 428,734 milionu EUR. Tato částka představovala 1,23 % slovinského HND a značně převyšovala prahovou hodnotu ve výši 209,587 milionu EUR, jež mohla být uvolněna z FSEU pro Slovinsko v roce 2014 (tj. 0,6 % HND na základě údajů z roku 2012). Tato katastrofa byla uznána za závažnou přírodní katastrofu a Komise dne 27. srpna 2014 žádost Slovinska přijala. Finanční příspěvek činil milionu EUR a vyplacen byl dne 8. dubna CHORVATSKO katastrofální mrazy a povodně Tentýž povětrnostní jev, kvůli němuž podalo žádost o pomoc z FSEU Slovinsko, zasáhl na začátku února 2014 rovněž Chorvatsko. Postiženy byly zejména regiony na severozápadě a část severní oblasti Jaderského moře. Mimoto dne 12. února došlo kvůli tajícímu ledu a sněhu k povodním, které způsobily další škody na důležitých základních veřejných infrastrukturách a na soukromém i veřejném majetku. 5

6 Následně se Chorvatsko rozhodlo předložit žádost o finanční příspěvek z FSEU. Komise obdržela dokumentaci k žádosti dne 9. dubna 2014, tedy ve lhůtě 10 týdnů po zaznamenání prvních škod dne 31. ledna Chorvatské orgány odhadly celkové přímé škody v důsledku této katastrofy na 291,905 milionu EUR. Tato částka představovala 0,69 % chorvatského HND, a tudíž převyšovala prahovou hodnotu pro závažné přírodní katastrofy ve výši 254,229 milionu EUR, jež mohla být uvolněna z FSEU pro Chorvatsko v roce 2014 (tj. 0,6 % HND na základě údajů z roku 2012). Vzhledem k tomu, že odhadované celkové přímé škody přesáhly prahovou hodnotu pro závažné přírodní katastrofy, byla tato katastrofa považována za závažnou přírodní katastrofu a Komise dne 27. srpna 2014 žádost přijala. Finanční příspěvek činil milionu EUR a vyplacen byl dne 8. dubna RUMUNSKO extrémní zimní podmínky Na konci ledna a začátkem února 2014 se Rumunsko, a zejména jeho jihovýchodní části, potýkalo s nepříznivými zimními podmínkami, kdy sníh, námraza a nízké teploty způsobily škody na silniční síti, v zemědělství a na veřejném i soukromém majetku. Rumunsko se rozhodlo požádat o pomoc z FSEU a žádost předložilo dne 4. dubna 2014, tedy ve lhůtě 10 týdnů po zaznamenání prvních škod dne 24. ledna Rumunské orgány odhadly celkové přímé škody na 327,897 milionu EUR. Na této částce se však velmi významně podílely nepřímé škody, jež byly z odhadované celkové přímé škody vyloučeny. Revidovaná výše celkové přímé škody činila 27,897 milionu EUR, což představuje 3,6 % prahové hodnoty pro uvolnění prostředků z FSEU platné pro závažné katastrofy, která v případě Rumunska v roce 2014 činila 783,738 milionu EUR (tj. 0,6 % HND na základě údajů z roku 2012). Jelikož uznané celkové přímé škody byly nižší než prahová hodnota pro uvolnění pomoci z FSEU pro závažné katastrofy, byla tato žádost posouzena na základě kritéria pro mimořádné regionální katastrofy, jak je uvedeno v nařízení. Komise však dospěla k závěru, že katastrofu, jíž se týká žádost Rumunska, nelze považovat za mimořádnou ve smyslu nařízení, a žádost dne 27. srpna 2014 zamítla. Rumunské orgány byly odpovídajícím způsobem informovány. Žádosti obdržené po červnu 2014 (současné nařízení o FSEU): SRBSKO povodně V průběhu května 2014 byla velká část Srbska zasažena extrémními povětrnostními podmínkami. Následkem byly jedny z nejhorších povodní, jaké lidé pamatují, jež značně poničily veřejnou i soukromou infrastrukturu a způsobily škody ve stovkách tisíc domácností. Jelikož přístupová jednání se Srbskem byla oficiálně zahájena již před povodněmi, bylo Srbsko kvalifikováno jako způsobilý stát ve smyslu čl. 2 odst. 1 nařízení. Srbsko předložilo Komisi žádost o finanční příspěvek z FSEU dne 30. července 2014, tedy ve lhůtě 12 týdnů po zaznamenání prvních škod dne 14. května Aktualizované informace byly poskytnuty dne 18. srpna Srbské orgány odhadly celkové přímé škody způsobené touto katastrofou na milionu EUR. Tento odhad vychází z výsledků, k nimž dospělo posouzení nezbytného rozsahu obnovy, které bezprostředně po odeznění katastrofy proběhlo za účasti EU a mezinárodních organizací. Tato částka představovala 3,80 % hrubého 6

7 národního důchodu (HND) Srbska. Převyšovala více než šestkrát prahovou hodnotu pomoci ve výši 174,649 milionu EUR, jež mohla být uvolněna z FSEU pro Srbsko v roce 2014 (tj. 0,6 % HND na základě údajů z roku 2012). Vzhledem k tomu, že odhadované celkové přímé škody přesáhly prahovou hodnotu pomoci, byla tato katastrofa považována za závažnou přírodní katastrofu a Komise žádost Srbska dne 10. října 2014 přijala. Finanční příspěvek činil milionu EUR a vyplacen byl dne 14. dubna CHORVATSKO povodně Stejná povodňová katastrofa, kvůli níž podalo žádost o pomoc z FSEU Srbsko, postihla rovněž Chorvatsko, i když v menší míře. Byla aktivována služba pro řízení mimořádných situací v rámci programu Copernicus. Dne 31. července 2014 podalo Chorvatsko žádost, tedy ve lhůtě 12 týdnů po zaznamenání prvních škod dne 17. května Chorvatské orgány odhadly celkové přímé škody způsobené touto katastrofou na 297,629 milionu EUR, což představuje 0,70 % chorvatského HND a 117 % prahové hodnoty částky pro uvolnění prostředků z FSEU, která v případě Chorvatska v roce 2014 činila 254,229 milionu EUR (tj. 0,6 % HND na základě údajů z roku 2012). Stejně jako v případě katastrofy v Srbsku byla katastrofa v Chorvatsku považována za závažnou přírodní katastrofu. Dne 10. října 2014 Komise žádost Chorvatska přijala a navrhla uvolnění prostředků z fondu. Finanční příspěvek činil milionu EUR a vyplacen byl dne 8. dubna BULHARSKO jarní povodně O několik týdnů později, v polovině června 2014 a zvláště v období června byla silnými přívalovými dešti, které byly až čtyřnásobně vydatnější než měsíční normál, zasažena část území Bulharska s následkem rozsáhlých záplav a výpadků ve fungování infrastruktury. Komise obdržela žádost Bulharska dne 25. srpna 2014, tedy ve lhůtě 12 týdnů po zaznamenání prvních škod dne 19. června Bulharské orgány předložily aktualizované informace dne 12. září Uznané odhadované celkové přímé škody způsobené přírodní katastrofou dosáhly 311,328 milionu EUR. Tato částka představovala 0,80 % bulharského HND a 134 % prahové hodnoty pro uvolnění pomoci, která v případě Bulharska v roce 2014 činila 232,502 milionu EUR (tj. 0,6 % HND na základě údajů z roku 2012). Tato katastrofa byla považována za závažnou přírodní katastrofu a Komise dne 10. října 2014 rozhodla o uvolnění prostředků z fondu. Finanční příspěvek činil EUR a vyplacen byl dne 8. dubna Posouzení čtyř žádostí obdržených v roce 2014 od Rumunska (jarní a letní povodně), Bulharska (letní povodně) a Itálie (podzimní povodně) mohlo být dokončeno až v roce 2015 a podrobnější informace o nich budou obsaženy ve výroční zprávě za rok FINANCOVÁNÍ Pokud jde o žádosti přijaté v roce 2014, rozpočtový orgán schválil poskytnutí finančního příspěvku u sedmi z nich. 7

8 Příslušný předběžný návrh opravného rozpočtu č. 4 na rozpočtový rok 2014 se týkal čtyř žádostí o pomoc z FSEU a byl dokončen dne 17. prosince Příslušný předběžný návrh opravného rozpočtu č. 6 na rozpočtový rok 2014 se týkal tří žádostí o pomoc z FSEU a byl dokončen rovněž dne 17. prosince Kromě toho byla dne 17. prosince 2014 z FSEU uvolněna částka ve výši EUR v prostředcích na závazky a platby na vyplacení záloh (pouze pro členské státy a od roku 2015). Po převodu rozpočtových prostředků z roku 2014 do roku 2015 a po přijetí rozhodnutí o přiznání pomoci přijímajícím státům byly platby týkající se všech sedmi případů provedeny v březnu a v dubnu Finanční příspěvek z Fondu solidarity rozpočet schválený v roce 2014 Přijímající stát Katastrofa Kategorie Částka (v EUR) Itálie Povodně na Sardinii regionální Řecko Zemětřesení v Řecku (Kefalonia) regionální Slovinsko Kalamita spojená s tvorbou ledovky závažná Chorvatsko Katastrofální mrazy a povodně závažná Srbsko Povodně závažná Chorvatsko Jarní záplavy závažná Bulharsko Jarní záplavy závažná CELKEM MONITOROVÁNÍ V průběhu roku 2014 provedla Komise kontrolní návštěvy tří přijímajících států s cílem projednat zavedené prováděcí systémy a odpovědět na konkrétní otázky položené prováděcími orgány: návštěva ve Vídni (Rakousko) dne 12. června 2014 s cílem projednat dva případy týkající se finančního příspěvku ve výši EUR obdrženého po povodních ve městě Lavamünd, k nimž došlo v listopadu 2012, a finančního příspěvku ve výši 21,662 milionu EUR obdrženého v souvislosti s povodněmi z května 2013 (v obou případech se jedná o katastrofy s uplatněním ustanovení o sousední zemi ), 4 5 Předmětem opravného rozpočtu (OR) č. 4 na rok 2014 je uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU na závazky ve výši 47,0 milionu EUR. Uvolnění prostředků je navrženo ve spojitosti s povodněmi v Itálii (na Sardinii) v listopadu 2013, zemětřesením v Řecku (na ostrově Kefalonia), kalamitami ve Slovinsku a v Chorvatsku spojenými s tvorbou ledovky, v případě Chorvatska navíc s následnými katastrofálními mrazy a povodněmi (přelom ledna a února 2014). Úř. věst. L 73 ze dne Předmětem opravného rozpočtu (OR) č. 6 na rok 2014 je uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU na závazky ve výši 79,7 milionu EUR. Uvolnění prostředků je navrženo ve spojitosti s povodněmi, k nimž došlo v květnu 2014 v Srbsku a Chorvatsku a v červnu 2014 v Bulharsku. Úř. věst. L 73 ze dne

9 návštěva v Berlíně (Německo) dne 23. června 2014 se týkala finančního příspěvku ve výši 360,454 milionu EUR, který byl obdržen po povodních, k nimž došlo v květnu 2013, návštěva v Praze (Česká republika) dne 9. října 2014 se týkala finančního příspěvku ve výši 15,928 milionu EUR, který byl obdržen po povodni, k níž došlo v červnu Všechny tři návštěvy poskytly přiměřenou míru jistoty, že příslušné orgány uskutečňují provádění a kontroly transparentním a řádným způsobem a v souladu s pravidly stanovenými nařízením o FSEU, příslušnými rozhodnutími o poskytnutí pomoci a prováděcími dohodami. Po obdržení závěrečných zpráv provede Komise další analýzy a případně přijme vhodná opatření. 5. UZAVŘENÉ VĚCI Před revizí nařízení o FSEU stanovil čl. 8 odst. 2, že nejpozději do šesti měsíců po uplynutí lhůty jednoho roku ode dne výplaty finančního příspěvku předloží přijímající stát zprávu o použití finančního příspěvku ( prováděcí zpráva ) s odůvodněním výdajů ( zdůvodnění oprávněnosti ). Na konci tohoto postupu Komise ukončí pomoc prostřednictvím fondu. V souladu s tím byly v průběhu roku 2014 uzavřeny čtyři věci: 1) Letní povodně v Rumunsku v roce 2005: finanční příspěvek z fondu činil 52,408 milionu EUR. Dne 4. března 2008 předložilo Rumunsko prováděcí zprávu. Intervence však mohla být ukončena až po uzavření auditního šetření provedeného Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) ve spolupráci s rumunským úřadem pro boj proti podvodům. V důsledku toho byly z Rumunska vráceny nezpůsobilé výdaje v celkové výši EUR. Věc byla uzavřena dne 31. ledna ) Lesní požáry v Řecku v roce 2007: finanční příspěvek z fondu činil 89,769 milionu EUR. Prováděcí zprávu od Řecka obdržela Komise v dubnu Na základě interního auditu řeckých orgánů byly zjištěny nezpůsobilé vykázané výdaje ve výši EUR. Kromě toho z posouzení Komise vyplynulo, že Řecko je nutno požádat o další informace týkající se zdůvodnění oprávněnosti. V návaznosti na to Komise zahájila postup zpětného získávání neoprávněně vyplacených částek a Řecko vrátilo EUR (včetně úroků). Věc byla uzavřena. 3) Sesuvy bahna a půdy v Portugalsku v roce 2010: finanční příspěvek z fondu činil 31,256 milionu EUR. Komise obdržela od Portugalska prováděcí zprávu v říjnu roku Bylo nutné požádat Portugalsko o doplňující informace a Portugalsko své odpovědi zaslalo v září 2013, čímž umožnilo vyřešit všechny otevřené otázky týkající se zdůvodnění oprávněnosti. Věc byla uzavřena v květnu ) Jarní povodně v Chorvatsku v roce 2010: finanční příspěvek činil 3,826 milionu EUR. Komise obdržela prováděcí zprávu v březnu V návaznosti audit provedený Komisí, jehož výsledky byly kladné, uzavřela Komise intervenci v prosinci V roce 2014 obdržela Komise rovněž tři nové prováděcí zprávy v souvislosti s katastrofami z roku 2011 a 2012: od Španělska v souvislosti se zemětřesením ve 9

10 městě Lorca v roce 2011; dvě od Itálie v souvislosti s povodněmi, jež zasáhly Ligurii a Toskánsko v roce 2011, a se zemětřesením v regionu Emilia-Romagna v roce Na konci období, na něž se vztahuje tato výroční zpráva, nebylo posouzení těchto prováděcích zpráv zatím dokončeno. 6. NAŘÍZENÍ, KTERÝM SE MĚNÍ NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 2012/2002 O ZŘÍZENÍ FONDU SOLIDARITY EVROPSKÉ UNIE V polovině roku 2013 předložila Komise legislativní návrh na změnu nařízení o FSEU 6. Tento návrh zahrnuje zejména prvky zaměřené na zlepšení schopnosti fondu lépe reagovat na konkrétní situace, na zjednodušení jeho využívání pomocí přehlednějších kritérií, pokud jde o to, kdo může čerpat, zjednodušení stávajících pravidel tak, aby mohla být pomoc vyplácena rychleji než dříve, zavedení možnosti vyplácet zálohy, na přesnější vymezení toho, komu a na co je možné pomoc poskytnout, zejména v případě regionálních katastrof, a v neposlední řadě na strategie členských států pro prevenci katastrof a zvládání rizika, včetně plného provedení příslušných právních předpisů Unie upravujících prevenci rizika katastrof a jejich zvládání a včetně využívání dostupných finančních prostředků Unie na příslušné investice. Projednávání návrhu v Evropském parlamentu začalo koncem listopadu 2013 a v Radě pak v prosinci téhož roku za litevského předsednictví. Jednání skončila za řeckého předsednictví v roce Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 661/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie 7, vstoupilo v platnost dne 28. června Mezi hlavní výsledky patří: jasná definice oblasti intervence, jež ji omezuje pouze na přírodní katastrofy, s novým ustanovením týkajícím se sucha; prodloužení lhůty pro předložení žádosti z 10 na 12 týdnů; prodloužení lhůty pro provedení z 12 na 18 měsíců, jasná pravidla pro regionální katastrofy, podle nichž musí přímé škody přesahovat 1,5 % HND regionu (na úrovni NUTS 2). Pro nejvzdálenější regiony je práh stanoven na 1 % HND regionu. Od roku 2015 mají členské státy možnost požadovat zálohu ve výši 10 % předpokládané částky pomoci (se stropem ve výši 30 milionů EUR). Díky zkrácení administrativních postupů spojením rozhodnutí o poskytnutí pomoci a prováděcí dohody do jediného aktu mohou být finanční příspěvky z fondu vypláceny rychleji. Byla zavedena nová ustanovení zaměřená na provádění právních předpisů EU týkajících se prevence a řízení rizik s cílem podnítit členské státy, aby vynaložily úsilí na prevenci vzniku přírodních katastrof a zmírnění jejich následků. 6 7 COM(2013) 522 ze dne 25. července Úř. věst. L 189, , s

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 2 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2011. VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III Komise. (předložený Komisí)

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 2 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2011. VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III Komise. (předložený Komisí) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.3.2011 KOM(2011) 154 v konečném znění NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 2 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2011 VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III Komise (předložený Komisí) CS

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění. Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění. Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění Věc: Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov Pane ministře, 1. Postup (1) E-mailem ze dne 24. července 2006,

Více

Humanitární pomoc České republiky Bc. Zuzana Dietrichová

Humanitární pomoc České republiky Bc. Zuzana Dietrichová Ochrana & Bezpečnost 2014, ročník III., č. 1 (jaro) (2014-2015_A_07), ISSN 1805-5656 Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s. IČ: 22746986, Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5 http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz

Více

Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření

Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření MEMO/06/173 V Bruselu dne 27. dubna 2006 Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření Evropská unie již dva roky sdružuje 25 členských států a pracuje ve 20 úředních jazycích. Připravuje se také na

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ SN 2682/13 ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ GENERÁLNÍ TAJEMNÍK RADY, s ohledem na jednací řád Evropské rady ze dne 1. prosince 2009

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_VO.Vr.10

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_VO.Vr.10 ,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_VO.Vr.10 AutoSave 1 Výchova k občanství 9. ročník Evropská unie a ČR Mgr. Jana Vršecká AutoSave 2 Předmět a ročník: Téma: Výchova k občanství 9. ročník

Více

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ MZA č. 55/2006 technické informace ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy Ve všech evropských státech je hloubka vzorku pneumatik u osobních automobilů předepsána na 1,6 mm, v některých

Více

PŘEVOD PROSTŘEDKŮ č. DEC 06/2014. BODU 21 02 51 03 Spolupráce s rozvojovými zeměmi v Asii, včetně Střední Asie a Blízkého východu Platby 36 000 000

PŘEVOD PROSTŘEDKŮ č. DEC 06/2014. BODU 21 02 51 03 Spolupráce s rozvojovými zeměmi v Asii, včetně Střední Asie a Blízkého východu Platby 36 000 000 EVROPSKÁ KOMISE V BRUSELU DNE 27/03/2014 SOUHRNNÝ ROZPOČET 2014 ODDÍL III KOMISE, HLAVY 13, 21, 22, 23, 40 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ č. DEC 06/2014 EUR Z KAPITOLY 1305 Nástroj předvstupní pomoci Regionální rozvoj

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 00327/11/CS WP 180 Stanovisko č. 9/2011 k revidovanému návrhu odvětví na rámec pro posuzování dopadů aplikací RFID na soukromí a ochranu údajů

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 21/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ, AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA VIII NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 14/27 Peněžní prostředky Fondu solidarity Evropské unie poskytnuté ČR v souvislosti s katastrofálními povodněmi

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 14/27 Peněžní prostředky Fondu solidarity Evropské unie poskytnuté ČR v souvislosti s katastrofálními povodněmi Informace z kontrolní akce NKÚ č. 14/27 Peněžní prostředky Fondu solidarity Evropské unie poskytnuté ČR v souvislosti s katastrofálními povodněmi Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001

Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001 Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16.2.2001 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 Evropská unie Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 ANOTACE materiál určený k seznámení

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EU, EURATOM) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014 2020

NAŘÍZENÍ RADY (EU, EURATOM) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014 2020 L 347/884 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ RADY (EU, EURATOM) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014 2020 RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

Jste občanem Evropské unie

Jste občanem Evropské unie Jste občanem Evropské unie V Í T E J T E v L u c e m b u r s k u informační brožura vypracovaná ASTI (Organizace pro podporu zahraničních pracovníků) a jejími partnery O B S A H Budete pobývat v Lucembursku

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.11.2007 SEK(2007) 1497 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních

Více

Korupce pohledem ekonoma

Korupce pohledem ekonoma Vize 2020 Obrana svobody (veřejná diskuze) Korupce pohledem ekonoma Olomouc, 7.1.2010 Jiří Schwarz 1 Co považuje ekonom za korupci? 1. Platba za dobře odvedenou operaci v krajském zdravotnickém zařízení?

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH 1. Účel příručky... 2 2. Definice jednoho podniku... 2 3. Je subjekt propojeným podnikem?... 3 3.1. Podniky

Více

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. L 77/42 Úřední věstník Evropské unie 24.3.2010 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 244/2010 ze dne 23. března 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

VÝDAJE EU. Uvádíme mýty na pravou míru. Jsou výdaje EU plné podvodů? Ztrácejí se miliardy? Je účetnictví k smíchu?

VÝDAJE EU. Uvádíme mýty na pravou míru. Jsou výdaje EU plné podvodů? Ztrácejí se miliardy? Je účetnictví k smíchu? VÝDAJE EU Uvádíme mýty na pravou míru Jsou výdaje EU plné podvodů? Ztrácejí se miliardy? Je účetnictví k smíchu? Evropská komise Stručně Tvrzení na titulní straně nemají nic společného s realitou. Nejdříve

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU L 182/42 Úřední věstník Evropské unie 13.7.2012 AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EU-ESVO PRO SPOLEČNÝ TRANZITNÍ REŽIM č. 3/2012 ze dne 26. června 2012,

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní

Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.6.2013 COM(2013) 348 final 2013/0188 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní CS

Více

1. Řízení EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 19.I.2005 C(2005)42 fin

1. Řízení EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 19.I.2005 C(2005)42 fin EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.I.2005 C(2005)42 fin Věc: Státní podpora č. N 400/2004 Česká republika Příspěvek k řešení sociálních důsledků transformace českých drah (České dráhy a Správa železniční

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.9.2014 C(2014) 6515 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU, pokud

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu, 04.02.2014 C(2014) 451 final

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu, 04.02.2014 C(2014) 451 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu, 04.02.2014 C(2014) 451 final VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ ZNĚNÍ Tento dokument je poskytnut pouze pro informační účely. Věc: Veřejná podpora č. SA.37553 (2013/N) Česká republika Mapa regionální

Více

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Výkonné agentury pro inovace a sítě za rozpočtový rok 2014

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Výkonné agentury pro inovace a sítě za rozpočtový rok 2014 Zpráva o ověření roční účetní závěrky Výkonné agentury pro inovace a sítě za rozpočtový rok 2014 spolu s odpovědí agentury 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg Tel.: (+352) 4398 1 E-mail: eca-info@eca.europa.eu

Více

CENÍK. Cena za 20 minut. Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu. včetně. Tlumočení po telefonu

CENÍK. Cena za 20 minut. Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu. včetně. Tlumočení po telefonu CENÍK Cena za minutu včetně hovorného Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu Tlumočení po telefonu Cena za 20 minut angličtina 70 Kč 1 400 Kč 2 100 Kč 3 150 Kč 4 200 Kč němčina 70 Kč 1 400 Kč 2

Více

ZÁSTUPCI VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ, ZASEDAJÍCÍ V RADĚ,

ZÁSTUPCI VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ, ZASEDAJÍCÍ V RADĚ, VNITŘNÍ DOHODA MEZI ZÁSTUPCI VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ, ZASEDAJÍCÍMI V RADĚ, O FINANCOVÁNÍ POMOCI SPOLEČENSTVÍ V RÁMCI VÍCELETÉHO FINANČNÍHO RÁMCE PRO OBDOBÍ 2008-2013 V SOULADU S DOHODOU O PARTNERSTVÍ AKT-ES

Více

Kampaň zboží na protiúčet za produkt V3700

Kampaň zboží na protiúčet za produkt V3700 Kampaň zboží na protiúčet za produkt V3700 Smluvní podmínky programu zboží na protiúčet k produktu Lenovo V3700 Způsobilí prodejci společnosti Lenovo mohou získat odměnu, když si u nich koncový zákazník

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O VÝPŮJČKÁCH A ÚVĚRECH EVROPSKÉ UNIE V ROCE 2011

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O VÝPŮJČKÁCH A ÚVĚRECH EVROPSKÉ UNIE V ROCE 2011 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.7.2012 COM(2012) 419 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O VÝPŮJČKÁCH A ÚVĚRECH EVROPSKÉ UNIE V ROCE 2011 CS CS OBSAH 1. Úvod... 3 2. Úvěry Evropské unie...

Více

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27.

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. února 1987) b) Zaručený příjem pro starší osoby (zákon ze dne 22. března

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. října 2011 (13.10) (OR. en) 15250/11 Interinstitucionální spis: 2011/0274 (COD) FC 40 REGIO 86 CADREFIN 90 CODEC 1635

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. října 2011 (13.10) (OR. en) 15250/11 Interinstitucionální spis: 2011/0274 (COD) FC 40 REGIO 86 CADREFIN 90 CODEC 1635 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 11. října 2011 (13.10) (OR. en) 15250/11 Interinstitucionální spis: 2011/0274 (COD) FC 40 REGIO 86 CADREFIN 90 CODEC 1635 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 10. října 2011

Více

Mobility pro studenty AR 2015/16

Mobility pro studenty AR 2015/16 Mobility pro studenty AR 2015/16 Bc. et Bc. Kateřina Pavlíčková koordinátorka studentských mobilit Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy Obsah Program Erasmus+ - studijní a praktické

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015

Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015 www.pwc.com/hospitality Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015 Obsah 1 2 3 4 Jaký byl rok 2013? Výhled pro 2014 a 2015 Trendy Výhled ekonomiky, cestovního ruchu a kapacit 2 Jaký byl rok 2013?

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček Ph.D. Název: Politický zeměpis

Více

Sdělení pro veřejnost - Odložením přístupu Turecka k Úmluvám

Sdělení pro veřejnost - Odložením přístupu Turecka k Úmluvám Sdělení pro veřejnost - Odložením přístupu Turecka k Úmluvám V souvislosti se zveřejněnou informací o přístupu Chorvatska a Turecka k Úmluvě o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení

Více

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015 Albánie pneumatiky ve vozidle. Použití podle dopravních značek a podmínek. Rakousko Zimní pneumatiky jsou povinné od 1. listopadu do 15. dubna. Riziko zákazu jízdy a vysoké pokuty, pokud nedodržujete předpisy

Více

EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ

EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ Grantová dohoda Marie Curie v rámci 7. rámcového programu příloha III PŘÍLOHA III ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ III. 1 Definice Kromě definic v článku II.1 platí

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 18.04.2005 KOM(2005) 146 v konečném znění 2005/0056 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím, kterou

Více

DATECS Frequentis Czech Republic G-BASE Gefos GIS Solutions GSoft - Group HSI com IGS GeoTech Intergraph Computer Services KvarnerCAD TEB Informatika Technologica Tekiré VEKOM Geo INTERGRAPH CS PARTNEŘI

Více

plk. Ing. Jiří Chalupa, Ph.D., MPA ředitel odboru CNP a strategií

plk. Ing. Jiří Chalupa, Ph.D., MPA ředitel odboru CNP a strategií plk. Ing. Jiří Chalupa, Ph.D., MPA ředitel odboru CNP a strategií - právní rámec Hasičského záchranného sboru České republiky - zkušenosti s mimořádnými událostmi za posledních 20 let - zásahy Právní

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO SPRÁVĚ ZA ROK 2013. {SWD(2014) 241 final}

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO SPRÁVĚ ZA ROK 2013. {SWD(2014) 241 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2014 COM(2014) 463 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO SPRÁVĚ ZA ROK 2013 {SWD(2014) 241 final} CS CS Obsah 1. Úvod... 3 2. Finanční

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa NĚMECKO Více Evropy Prosazuje zavedení: Evropská armáda, Evropská federace, Cesta na Mars, Evropská deklarace, Jazyk EU, Minimální mzda, Monitoring občanů, Sociální dávky, Ekonomická vláda, Regulace bank

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO www.kredo.reformy-msmt.cz Osoby ve věku 30-34 let podle vybraných typů dosaženého vzdělání a pohlaví (1995-2013)

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Generální tajemník

EVROPSKÝ PARLAMENT. Generální tajemník EVROPSKÝ PARLAMENT Generální tajemník SDĚLENÍ ČLENŮM PŘEDSEDNICTVA Věc : Potřeba kanceláří a skladovacích prostor v Bruselu Budova 30/50 rue Wiertz pronájem dvou poschodí Podzemní skladovací prostory koupě

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF)

Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF) Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF) Ing. Jiří Hodík, Ministerstvo financí, Centrum pro zahraniční pomoc, příprava a koordinace Národní koordinační jednotka Programu Doksy, 6. srpna 2015

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

HRDP PŘEDČASNÉ UKONČENÍ ZEMĚDĚLSKÉ ČINNOSTI

HRDP PŘEDČASNÉ UKONČENÍ ZEMĚDĚLSKÉ ČINNOSTI Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz HRDP PŘEDČASNÉ UKONČENÍ ZEMĚDĚLSKÉ ČINNOSTI Obecně: Fond poskytuje podporu, která umožňuje starším zemědělcům po dosažení

Více

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998,

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998, 163/1998 Sb. ZÁKON ze dne 11. června 1998, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 133/1985

Více

Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013

Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013 Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013 V souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni

Více

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU?

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Investiční plán pro Evropu bude balíčkem opatření, jímž se po dobu příštích tří let (2015-2017) uvolní investice z veřejného i soukromého sektoru do reálné ekonomiky

Více

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR Hana Janatová, SZÚ DETERMINE Spolufinancován: DG SANCO, Program pro veřejné zdraví 2003-2008 Trvání: červen 2006 květen 2010 Nositel grantu:

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

Žádost o důchod ... druh důchodu. stav státní příslušnost. vdovecký a sirotčí důchod: Zemřelý(á) manžel manželka rodič *)

Žádost o důchod ... druh důchodu. stav státní příslušnost. vdovecký a sirotčí důchod: Zemřelý(á) manžel manželka rodič *) 89_102_0.pdf Žádost o důchod. druh důchodu Žadatel(ka) Příjmení, jméno, titul. Rodné číslo žadatele(ky) rodné příjmení dřívější příjmení... Adresa trvalého pobytu ulice, č. domu, město (obec), stát den,

Více

Infrastrukturní projekty. Jan Šnajdr

Infrastrukturní projekty. Jan Šnajdr Infrastrukturní projekty Jan Šnajdr Náš tým poskytující infrastrukturní poradenství je kompetenčním centrem finanční skupiny Erste Group Kdo jsme Největší poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100 Srpen 2011 Nedestruktivní zkoušení Akustická emise Všeobecné zásady ČSN EN 13554 01 5081 Non-destructive testing Acoustic emission testing General principles Essais non

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.3.2012 COM(2012) 113 final 2012/0052 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout v Radě ministrů AKT-ES k revizi podmínek investičního financování

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 4. března 2004

Více

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR Č. 09/2010 20. května 2010 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2010: Nejlepší čtvrtletí v dějinách podniku Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR Koncernové pojistné poprvé převýšilo

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.II.2006 K(2006)457v konečném znĕní Věc: Státní podpora N 565/2005 Česká republika Vážený pane ministře, 1. Řízení Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních

Více

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI Trendy Evropské Energetiky, Praha, 20.9.2010 Alan Svoboda Ředitel divize Obchod, ČEZ a.s. V ROCE 2008 PROPUKLA FINANČNÍ KRIZE 1 KRIZE SE NÁSLEDNĚ ROZŠÍŘILA NA CELOU

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Financování investičních záměrů Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Investiční poradenství je standardním produktem finanční skupiny Erste Bank Největší

Více

Informace o nezaměstnanosti v České republice k 31. 3. 2013

Informace o nezaměstnanosti v České republice k 31. 3. 2013 Informace o nezaměstnanosti v České republice k 31. 3. 2013 K 31. 3. 2013 podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 64 let k obyvatelstvu stejného věku (který

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_5 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Zeměpis Název Ročník Autor

Zeměpis Název Ročník Autor Planeta Země I. 6 Planeta Země II. 6 Glóbus a mapa I. 6 Glóbus a mapa II. 6 Litosféra I. 6 Litosféra II. 6 Sluneční soustava 6 Vesmír 6 Soutěsky 6 Kaprun 6 Vznik ledovce. 6 Grossglockner 6 Pedosféra 6

Více

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR Č. 28/2009 10. listopadu 2009 Vienna Insurance Group v 1. až 3. čtvrtletí 2009: Koncernové pojistné převýšilo 6 mld. EUR Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba

Více

Zlepšete vlastní cash flow! Ptejte se na ty správné otázky! http://creditcee.eu, IČ: 27685616, Příkop 843/4, Brno, +420722 965 050, mark@creditcee.

Zlepšete vlastní cash flow! Ptejte se na ty správné otázky! http://creditcee.eu, IČ: 27685616, Příkop 843/4, Brno, +420722 965 050, mark@creditcee. Zlepšete vlastní cash flow! Ptejte se na ty správné otázky! http://creditcee.eu, IČ: 27685616, Příkop 843/4, Brno, +420722 965 050, mark@creditcee.eu Přehled procesu Order-to-cash Customer acquisi.on Business

Více

Finanční aspekty programu Horizont 2020

Finanční aspekty programu Horizont 2020 Finanční aspekty programu Horizont 2020 30. ledna 2014, Olomouc Milena Šupálková NCP pro finanční a právní otázky H2020 Rozpočet H2020 Zdroj: Evropská komise, Factsheet: Horizon 2020 budget 2 Dokumenty

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2015 COM(2015) 343 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 CS CS Obsah 1. Úvod... 3 2. Finanční stav fondu k 31. prosinci

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha PRACOVNÍHO DOKUMENTU ÚTVARŮ KOMISE. Průvodní dokument k

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha PRACOVNÍHO DOKUMENTU ÚTVARŮ KOMISE. Průvodní dokument k CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne.03.2008 X Předloha PRACOVNÍHO DOKUMENTU ÚTVARŮ KOMISE Průvodní dokument k návrhům dvou směrnic Evropského parlamentu a Rady, kterými se zjednodušuje

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.2.2009 KOM(2009) 72 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má zaujmout Evropské společenství v rámci Rady ministrů AKT-ES k rozhodnutí

Více