ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2014"

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne COM(2015) 502 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2014 CS CS

2 OBSAH 1. Úvod Nové žádosti obdržené v roce Financování Monitorování Uzavřené věci Nařízení, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie

3 1. ÚVOD Nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie 1 (dále jen nařízení ) stanoví, že Evropskému parlamentu a Radě se předkládá zpráva o činnosti fondu v předcházejícím roce. Tato zpráva shrnuje činnost Fondu solidarity EU (dále jen FSEU ) v průběhu roku 2014: vyřizování nově podaných žádostí a posuzování prováděcích zpráv s cílem připravit je k uzavření. Zabývá se rovněž nařízením, kterým se mění nařízení o FSEU, jež bylo přijato v červnu V roce 2014 obdržela Komise třináct nových žádostí o pomoc z FSEU, což je nadprůměrná hodnota co do počtu žádostí. Konkrétně se tyto žádosti týkaly přívalových povodní na Sardinii (Itálie), cyklonu Bejisa (Francie), zemětřesení na ostrově Kefalonia (Řecko), sněhové kalamity spojené s tvorbou ledovky ve Slovinsku, katastrofálních mrazů, ničivých povodní a jarních záplav v Chorvatsku, tuhé zimy v Rumunsku, povodní v Srbsku, jarních a letních povodní v Rumunsku, jarních a letních povodní v Bulharsku a podzimních povodní v Itálii. Sedm z těchto žádostí Komise přijala, dvě zamítla a u čtyř žádostí mohlo být posouzení dokončeno až v roce Z finančního hlediska schválila Komise v průběhu roku 2014 pomoc z FSEU v celkové výši 126,725 milionu EUR; podrobnosti jsou uvedeny v kapitole 3 Financování. Na pomoc proti následkům povodní v Německu, Rakousku a České republice v roce 2013 a katastrof způsobených suchem a požáry v Rumunsku a povodněmi v Chorvatsku v roce 2012 mohlo být vyplaceno celkem 400,806 milionu EUR. V přílohách 1 až 4 jsou uvedeny příslušné prahové hodnoty pro uvolnění prostředků z fondu na rok 2014, shrnutí obdržených žádostí a úplný seznam žádostí podaných od roku NOVÉ ŽÁDOSTI OBDRŽENÉ V ROCE 2014 V roce 2014 obdržela Komise třináct nových žádostí. V případě šesti žádostí, které byly přijaty do června 2014, kdy vstoupilo v platnost revidované nařízení o FSEU, bylo posouzení provedeno podle nařízení o FSEU. Žádosti obdržené po červnu 2014 byly posouzeny podle ustanovení revidovaného nařízení o FSEU. Nejdůležitější informace týkající se těchto nových žádostí jsou shrnuty níže. Žádosti obdržené do června 2014 (bývalé nařízení o FSEU): ITÁLIE povodně na Sardinii Ve dnech 18. a 19. listopadu 2013 byly rozsáhlé části Sardinie zasaženy extrémními dešti. V důsledku velkého množství dešťových srážek v krátkém časovém období se Nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie, Úř. věst. L 311, , s. 3. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 661/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie, Úř. věst. L 189, , s Tyto žádosti byly přijaty na jaře roku 2015 a podrobnější informace o nich budou obsaženy ve výroční zprávě za rok

4 mnohé řeky vylily ze svých břehů a způsobily povodně a sesuvy půdy. Vznikly významné škody na obytných domech, podnicích a zemědělství a došlo k narušení hlavních i místních dopravních spojení a základních sítí veřejné infrastruktury. Itálie nahlásila 16 obětí, více než vysídlených osob a jednu pohřešovanou osobu. Byla aktivována služba pro řízení mimořádných situací v rámci programu Copernicus. Dne 24. ledna 2014 obdržela Komise ve lhůtě 10 týdnů žádost o finanční příspěvek z FSEU. Italské orgány odhadly celkové přímé škody na 652,419 milionu EUR. Tato částka představovala 17,4 % prahové hodnoty pro závažné katastrofy ve výši 3,752 miliardy EUR, jež mohla být uvolněna z FSEU pro Itálii v roce 2014 (tj. 3 miliardy EUR v cenách roku 2002). Itálie předložila podrobný rozpis škod, jejichž největší část (156,522 milionu EUR) připadá na škody v silniční a dopravní infrastruktuře, škody na hydraulických systémech a vodních sítích (224,621 milionu EUR) a škody na veřejných budovách (40,567 milionu EUR). Škody na soukromém majetku dosáhly celkové výše 38,328 milionu EUR. Jelikož celková škoda byla nižší než prahová hodnota pro závažné katastrofy, nebyla tato katastrofa považována za závažnou přírodní katastrofu, byla však považována za mimořádnou regionální katastrofu a byla uznána Komisí dne 27. srpna Zdlouhavá jednání s Radou a Evropským parlamentem ohledně příslušného opravného rozpočtu byla ukončena teprve dne 17. prosince 2014, a proto bylo nezbytné převést rozpočtové prostředky ve výši EUR (viz kapitola 3) do roku Příspěvek z FSEU byl vyplacen dne 7. dubna FRANCIE cyklon Bejisa (Réunion) Počátkem ledna 2014 zasáhl ostrov Réunion tropický cyklon Bejisa, jenž způsobil škody na základní infrastruktuře a v různých hospodářských odvětvích. Francie předložila žádost o finanční příspěvek z FSEU dne 11. března 2014, tedy ve lhůtě 10 týdnů po zaznamenání prvních škod dne 2. ledna Francouzské orgány odhadly celkové přímé škody na 114,800 milionu EUR. Tato částka představovala 3,1 % prahové hodnoty pro závažné katastrofy ve výši 3,752 miliardy EUR, jež mohla být uvolněna z FSEU pro Francii v roce 2014 (tj. 3 miliardy EUR v cenách roku 2002). Největší část škod připadá na škody v zemědělství (49 milionů EUR), škody v soukromých domácnostech (35 milionů EUR) a škody na veřejném majetku (19 milionů EUR). Jelikož celkové přímé škody byly nižší než prahová hodnota pro závažné katastrofy, kterou bylo možné uvolnit z FSEU, byla tato žádost posouzena na základě kritéria pro mimořádné regionální katastrofy, jak je uvedeno v nařízení, které stanoví podmínky pro uvolnění prostředků z FSEU za výjimečných okolností. Ve svém posouzení však Komise dospěla k závěru, že žádost Francie nesplňuje výjimečná kritéria pro regionální přírodní katastrofu ve smyslu nařízení, neboť v ní chybí důkazy o závažných a trvalých důsledcích pro životní podmínky obyvatelstva a pro hospodářskou stabilitu postiženého regionu. Dne 27. srpna 2014 Komise rozhodla o zamítnutí žádosti, neboť tuto přírodní katastrofu nebylo možné považovat za mimořádnou ve smyslu nařízení. Francouzské orgány byly odpovídajícím způsobem informovány. 4

5 ŘECKO zemětřesení na ostrově Kefalonia Dne 26. ledna 2014 postihlo ostrov Kefalonia (6,7 km na severovýchod od města Argostoli) těžké zemětřesení o síle 5,8 stupně Richterovy stupnice, které bylo možné pocítit v sousedních oblastech Jónských ostrovů i na celém území Řecka. Následovaly desítky následných otřesů. Zemětřesení mělo významné důsledky pro sociální a hospodářskou strukturu dotčené oblasti, zejména na ostrově Kefalonia, jakož i pro životní prostředí a infrastrukturu. Komise obdržela žádost Řecka dne 28. března 2014, tedy ve lhůtě 10 týdnů po zaznamenání prvních škod dne 26. ledna Řecké orgány odhadly celkové přímé škody na 147,333 milionu EUR. Tato částka představovala 12,61 % prahové hodnoty pro závažné katastrofy ve výši 1,168 miliardy EUR, jež mohla být uvolněna z FSEU pro Řecko v roce 2014 (tj. 0,6 % HND na základě údajů z roku 2012). Největší náklady se vztahovaly na škody, jež postihly silniční síť, a činily 50 milionů EUR. Řecké orgány předložily žádost na základě kritéria pro mimořádné regionální katastrofy, jak je uvedeno v nařízení, které stanoví podmínky pro uvolnění prostředků z FSEU za výjimečných okolností. Dne 27. srpna 2014 dospěla Komise k závěru, že tato katastrofa může být považována za mimořádnou regionální katastrofu, neboť splňuje příslušná kritéria a navrhla uvolnění prostředků z fondu. Finanční příspěvek činil milionu EUR a vyplacen byl dne 8. dubna SLOVINSKO kalamita spojená s tvorbou ledovky Na konci ledna 2014 zasáhla některé části Evropy jedna z nejhorších sněhových bouří za poslední desetiletí a napáchala škody v několika zemích včetně Slovinska, Chorvatska, Srbska, Rumunska a Bulharska. V případě Slovinska byla téměř polovina lesů této alpské země poničena mrznoucím deštěm a každá čtvrtá domácnost zůstala bez elektřiny, neboť vlivem silného sněžení bylo poškozeno elektrické vedení a stromy. Krátce po kalamitě spojené s tvorbou ledovky se části Slovinska potýkaly se vzestupem hladin vody a hrozbou povodní. Žádost Slovinska obdržela Komise dne 4. dubna 2014, tedy ve lhůtě 10 týdnů po zaznamenání prvních škod dne 30. ledna Slovinské orgány odhadly celkové přímé škody v důsledku této zimní katastrofy na 428,734 milionu EUR. Tato částka představovala 1,23 % slovinského HND a značně převyšovala prahovou hodnotu ve výši 209,587 milionu EUR, jež mohla být uvolněna z FSEU pro Slovinsko v roce 2014 (tj. 0,6 % HND na základě údajů z roku 2012). Tato katastrofa byla uznána za závažnou přírodní katastrofu a Komise dne 27. srpna 2014 žádost Slovinska přijala. Finanční příspěvek činil milionu EUR a vyplacen byl dne 8. dubna CHORVATSKO katastrofální mrazy a povodně Tentýž povětrnostní jev, kvůli němuž podalo žádost o pomoc z FSEU Slovinsko, zasáhl na začátku února 2014 rovněž Chorvatsko. Postiženy byly zejména regiony na severozápadě a část severní oblasti Jaderského moře. Mimoto dne 12. února došlo kvůli tajícímu ledu a sněhu k povodním, které způsobily další škody na důležitých základních veřejných infrastrukturách a na soukromém i veřejném majetku. 5

6 Následně se Chorvatsko rozhodlo předložit žádost o finanční příspěvek z FSEU. Komise obdržela dokumentaci k žádosti dne 9. dubna 2014, tedy ve lhůtě 10 týdnů po zaznamenání prvních škod dne 31. ledna Chorvatské orgány odhadly celkové přímé škody v důsledku této katastrofy na 291,905 milionu EUR. Tato částka představovala 0,69 % chorvatského HND, a tudíž převyšovala prahovou hodnotu pro závažné přírodní katastrofy ve výši 254,229 milionu EUR, jež mohla být uvolněna z FSEU pro Chorvatsko v roce 2014 (tj. 0,6 % HND na základě údajů z roku 2012). Vzhledem k tomu, že odhadované celkové přímé škody přesáhly prahovou hodnotu pro závažné přírodní katastrofy, byla tato katastrofa považována za závažnou přírodní katastrofu a Komise dne 27. srpna 2014 žádost přijala. Finanční příspěvek činil milionu EUR a vyplacen byl dne 8. dubna RUMUNSKO extrémní zimní podmínky Na konci ledna a začátkem února 2014 se Rumunsko, a zejména jeho jihovýchodní části, potýkalo s nepříznivými zimními podmínkami, kdy sníh, námraza a nízké teploty způsobily škody na silniční síti, v zemědělství a na veřejném i soukromém majetku. Rumunsko se rozhodlo požádat o pomoc z FSEU a žádost předložilo dne 4. dubna 2014, tedy ve lhůtě 10 týdnů po zaznamenání prvních škod dne 24. ledna Rumunské orgány odhadly celkové přímé škody na 327,897 milionu EUR. Na této částce se však velmi významně podílely nepřímé škody, jež byly z odhadované celkové přímé škody vyloučeny. Revidovaná výše celkové přímé škody činila 27,897 milionu EUR, což představuje 3,6 % prahové hodnoty pro uvolnění prostředků z FSEU platné pro závažné katastrofy, která v případě Rumunska v roce 2014 činila 783,738 milionu EUR (tj. 0,6 % HND na základě údajů z roku 2012). Jelikož uznané celkové přímé škody byly nižší než prahová hodnota pro uvolnění pomoci z FSEU pro závažné katastrofy, byla tato žádost posouzena na základě kritéria pro mimořádné regionální katastrofy, jak je uvedeno v nařízení. Komise však dospěla k závěru, že katastrofu, jíž se týká žádost Rumunska, nelze považovat za mimořádnou ve smyslu nařízení, a žádost dne 27. srpna 2014 zamítla. Rumunské orgány byly odpovídajícím způsobem informovány. Žádosti obdržené po červnu 2014 (současné nařízení o FSEU): SRBSKO povodně V průběhu května 2014 byla velká část Srbska zasažena extrémními povětrnostními podmínkami. Následkem byly jedny z nejhorších povodní, jaké lidé pamatují, jež značně poničily veřejnou i soukromou infrastrukturu a způsobily škody ve stovkách tisíc domácností. Jelikož přístupová jednání se Srbskem byla oficiálně zahájena již před povodněmi, bylo Srbsko kvalifikováno jako způsobilý stát ve smyslu čl. 2 odst. 1 nařízení. Srbsko předložilo Komisi žádost o finanční příspěvek z FSEU dne 30. července 2014, tedy ve lhůtě 12 týdnů po zaznamenání prvních škod dne 14. května Aktualizované informace byly poskytnuty dne 18. srpna Srbské orgány odhadly celkové přímé škody způsobené touto katastrofou na milionu EUR. Tento odhad vychází z výsledků, k nimž dospělo posouzení nezbytného rozsahu obnovy, které bezprostředně po odeznění katastrofy proběhlo za účasti EU a mezinárodních organizací. Tato částka představovala 3,80 % hrubého 6

7 národního důchodu (HND) Srbska. Převyšovala více než šestkrát prahovou hodnotu pomoci ve výši 174,649 milionu EUR, jež mohla být uvolněna z FSEU pro Srbsko v roce 2014 (tj. 0,6 % HND na základě údajů z roku 2012). Vzhledem k tomu, že odhadované celkové přímé škody přesáhly prahovou hodnotu pomoci, byla tato katastrofa považována za závažnou přírodní katastrofu a Komise žádost Srbska dne 10. října 2014 přijala. Finanční příspěvek činil milionu EUR a vyplacen byl dne 14. dubna CHORVATSKO povodně Stejná povodňová katastrofa, kvůli níž podalo žádost o pomoc z FSEU Srbsko, postihla rovněž Chorvatsko, i když v menší míře. Byla aktivována služba pro řízení mimořádných situací v rámci programu Copernicus. Dne 31. července 2014 podalo Chorvatsko žádost, tedy ve lhůtě 12 týdnů po zaznamenání prvních škod dne 17. května Chorvatské orgány odhadly celkové přímé škody způsobené touto katastrofou na 297,629 milionu EUR, což představuje 0,70 % chorvatského HND a 117 % prahové hodnoty částky pro uvolnění prostředků z FSEU, která v případě Chorvatska v roce 2014 činila 254,229 milionu EUR (tj. 0,6 % HND na základě údajů z roku 2012). Stejně jako v případě katastrofy v Srbsku byla katastrofa v Chorvatsku považována za závažnou přírodní katastrofu. Dne 10. října 2014 Komise žádost Chorvatska přijala a navrhla uvolnění prostředků z fondu. Finanční příspěvek činil milionu EUR a vyplacen byl dne 8. dubna BULHARSKO jarní povodně O několik týdnů později, v polovině června 2014 a zvláště v období června byla silnými přívalovými dešti, které byly až čtyřnásobně vydatnější než měsíční normál, zasažena část území Bulharska s následkem rozsáhlých záplav a výpadků ve fungování infrastruktury. Komise obdržela žádost Bulharska dne 25. srpna 2014, tedy ve lhůtě 12 týdnů po zaznamenání prvních škod dne 19. června Bulharské orgány předložily aktualizované informace dne 12. září Uznané odhadované celkové přímé škody způsobené přírodní katastrofou dosáhly 311,328 milionu EUR. Tato částka představovala 0,80 % bulharského HND a 134 % prahové hodnoty pro uvolnění pomoci, která v případě Bulharska v roce 2014 činila 232,502 milionu EUR (tj. 0,6 % HND na základě údajů z roku 2012). Tato katastrofa byla považována za závažnou přírodní katastrofu a Komise dne 10. října 2014 rozhodla o uvolnění prostředků z fondu. Finanční příspěvek činil EUR a vyplacen byl dne 8. dubna Posouzení čtyř žádostí obdržených v roce 2014 od Rumunska (jarní a letní povodně), Bulharska (letní povodně) a Itálie (podzimní povodně) mohlo být dokončeno až v roce 2015 a podrobnější informace o nich budou obsaženy ve výroční zprávě za rok FINANCOVÁNÍ Pokud jde o žádosti přijaté v roce 2014, rozpočtový orgán schválil poskytnutí finančního příspěvku u sedmi z nich. 7

8 Příslušný předběžný návrh opravného rozpočtu č. 4 na rozpočtový rok 2014 se týkal čtyř žádostí o pomoc z FSEU a byl dokončen dne 17. prosince Příslušný předběžný návrh opravného rozpočtu č. 6 na rozpočtový rok 2014 se týkal tří žádostí o pomoc z FSEU a byl dokončen rovněž dne 17. prosince Kromě toho byla dne 17. prosince 2014 z FSEU uvolněna částka ve výši EUR v prostředcích na závazky a platby na vyplacení záloh (pouze pro členské státy a od roku 2015). Po převodu rozpočtových prostředků z roku 2014 do roku 2015 a po přijetí rozhodnutí o přiznání pomoci přijímajícím státům byly platby týkající se všech sedmi případů provedeny v březnu a v dubnu Finanční příspěvek z Fondu solidarity rozpočet schválený v roce 2014 Přijímající stát Katastrofa Kategorie Částka (v EUR) Itálie Povodně na Sardinii regionální Řecko Zemětřesení v Řecku (Kefalonia) regionální Slovinsko Kalamita spojená s tvorbou ledovky závažná Chorvatsko Katastrofální mrazy a povodně závažná Srbsko Povodně závažná Chorvatsko Jarní záplavy závažná Bulharsko Jarní záplavy závažná CELKEM MONITOROVÁNÍ V průběhu roku 2014 provedla Komise kontrolní návštěvy tří přijímajících států s cílem projednat zavedené prováděcí systémy a odpovědět na konkrétní otázky položené prováděcími orgány: návštěva ve Vídni (Rakousko) dne 12. června 2014 s cílem projednat dva případy týkající se finančního příspěvku ve výši EUR obdrženého po povodních ve městě Lavamünd, k nimž došlo v listopadu 2012, a finančního příspěvku ve výši 21,662 milionu EUR obdrženého v souvislosti s povodněmi z května 2013 (v obou případech se jedná o katastrofy s uplatněním ustanovení o sousední zemi ), 4 5 Předmětem opravného rozpočtu (OR) č. 4 na rok 2014 je uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU na závazky ve výši 47,0 milionu EUR. Uvolnění prostředků je navrženo ve spojitosti s povodněmi v Itálii (na Sardinii) v listopadu 2013, zemětřesením v Řecku (na ostrově Kefalonia), kalamitami ve Slovinsku a v Chorvatsku spojenými s tvorbou ledovky, v případě Chorvatska navíc s následnými katastrofálními mrazy a povodněmi (přelom ledna a února 2014). Úř. věst. L 73 ze dne Předmětem opravného rozpočtu (OR) č. 6 na rok 2014 je uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU na závazky ve výši 79,7 milionu EUR. Uvolnění prostředků je navrženo ve spojitosti s povodněmi, k nimž došlo v květnu 2014 v Srbsku a Chorvatsku a v červnu 2014 v Bulharsku. Úř. věst. L 73 ze dne

9 návštěva v Berlíně (Německo) dne 23. června 2014 se týkala finančního příspěvku ve výši 360,454 milionu EUR, který byl obdržen po povodních, k nimž došlo v květnu 2013, návštěva v Praze (Česká republika) dne 9. října 2014 se týkala finančního příspěvku ve výši 15,928 milionu EUR, který byl obdržen po povodni, k níž došlo v červnu Všechny tři návštěvy poskytly přiměřenou míru jistoty, že příslušné orgány uskutečňují provádění a kontroly transparentním a řádným způsobem a v souladu s pravidly stanovenými nařízením o FSEU, příslušnými rozhodnutími o poskytnutí pomoci a prováděcími dohodami. Po obdržení závěrečných zpráv provede Komise další analýzy a případně přijme vhodná opatření. 5. UZAVŘENÉ VĚCI Před revizí nařízení o FSEU stanovil čl. 8 odst. 2, že nejpozději do šesti měsíců po uplynutí lhůty jednoho roku ode dne výplaty finančního příspěvku předloží přijímající stát zprávu o použití finančního příspěvku ( prováděcí zpráva ) s odůvodněním výdajů ( zdůvodnění oprávněnosti ). Na konci tohoto postupu Komise ukončí pomoc prostřednictvím fondu. V souladu s tím byly v průběhu roku 2014 uzavřeny čtyři věci: 1) Letní povodně v Rumunsku v roce 2005: finanční příspěvek z fondu činil 52,408 milionu EUR. Dne 4. března 2008 předložilo Rumunsko prováděcí zprávu. Intervence však mohla být ukončena až po uzavření auditního šetření provedeného Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) ve spolupráci s rumunským úřadem pro boj proti podvodům. V důsledku toho byly z Rumunska vráceny nezpůsobilé výdaje v celkové výši EUR. Věc byla uzavřena dne 31. ledna ) Lesní požáry v Řecku v roce 2007: finanční příspěvek z fondu činil 89,769 milionu EUR. Prováděcí zprávu od Řecka obdržela Komise v dubnu Na základě interního auditu řeckých orgánů byly zjištěny nezpůsobilé vykázané výdaje ve výši EUR. Kromě toho z posouzení Komise vyplynulo, že Řecko je nutno požádat o další informace týkající se zdůvodnění oprávněnosti. V návaznosti na to Komise zahájila postup zpětného získávání neoprávněně vyplacených částek a Řecko vrátilo EUR (včetně úroků). Věc byla uzavřena. 3) Sesuvy bahna a půdy v Portugalsku v roce 2010: finanční příspěvek z fondu činil 31,256 milionu EUR. Komise obdržela od Portugalska prováděcí zprávu v říjnu roku Bylo nutné požádat Portugalsko o doplňující informace a Portugalsko své odpovědi zaslalo v září 2013, čímž umožnilo vyřešit všechny otevřené otázky týkající se zdůvodnění oprávněnosti. Věc byla uzavřena v květnu ) Jarní povodně v Chorvatsku v roce 2010: finanční příspěvek činil 3,826 milionu EUR. Komise obdržela prováděcí zprávu v březnu V návaznosti audit provedený Komisí, jehož výsledky byly kladné, uzavřela Komise intervenci v prosinci V roce 2014 obdržela Komise rovněž tři nové prováděcí zprávy v souvislosti s katastrofami z roku 2011 a 2012: od Španělska v souvislosti se zemětřesením ve 9

10 městě Lorca v roce 2011; dvě od Itálie v souvislosti s povodněmi, jež zasáhly Ligurii a Toskánsko v roce 2011, a se zemětřesením v regionu Emilia-Romagna v roce Na konci období, na něž se vztahuje tato výroční zpráva, nebylo posouzení těchto prováděcích zpráv zatím dokončeno. 6. NAŘÍZENÍ, KTERÝM SE MĚNÍ NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 2012/2002 O ZŘÍZENÍ FONDU SOLIDARITY EVROPSKÉ UNIE V polovině roku 2013 předložila Komise legislativní návrh na změnu nařízení o FSEU 6. Tento návrh zahrnuje zejména prvky zaměřené na zlepšení schopnosti fondu lépe reagovat na konkrétní situace, na zjednodušení jeho využívání pomocí přehlednějších kritérií, pokud jde o to, kdo může čerpat, zjednodušení stávajících pravidel tak, aby mohla být pomoc vyplácena rychleji než dříve, zavedení možnosti vyplácet zálohy, na přesnější vymezení toho, komu a na co je možné pomoc poskytnout, zejména v případě regionálních katastrof, a v neposlední řadě na strategie členských států pro prevenci katastrof a zvládání rizika, včetně plného provedení příslušných právních předpisů Unie upravujících prevenci rizika katastrof a jejich zvládání a včetně využívání dostupných finančních prostředků Unie na příslušné investice. Projednávání návrhu v Evropském parlamentu začalo koncem listopadu 2013 a v Radě pak v prosinci téhož roku za litevského předsednictví. Jednání skončila za řeckého předsednictví v roce Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 661/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie 7, vstoupilo v platnost dne 28. června Mezi hlavní výsledky patří: jasná definice oblasti intervence, jež ji omezuje pouze na přírodní katastrofy, s novým ustanovením týkajícím se sucha; prodloužení lhůty pro předložení žádosti z 10 na 12 týdnů; prodloužení lhůty pro provedení z 12 na 18 měsíců, jasná pravidla pro regionální katastrofy, podle nichž musí přímé škody přesahovat 1,5 % HND regionu (na úrovni NUTS 2). Pro nejvzdálenější regiony je práh stanoven na 1 % HND regionu. Od roku 2015 mají členské státy možnost požadovat zálohu ve výši 10 % předpokládané částky pomoci (se stropem ve výši 30 milionů EUR). Díky zkrácení administrativních postupů spojením rozhodnutí o poskytnutí pomoci a prováděcí dohody do jediného aktu mohou být finanční příspěvky z fondu vypláceny rychleji. Byla zavedena nová ustanovení zaměřená na provádění právních předpisů EU týkajících se prevence a řízení rizik s cílem podnítit členské státy, aby vynaložily úsilí na prevenci vzniku přírodních katastrof a zmírnění jejich následků. 6 7 COM(2013) 522 ze dne 25. července Úř. věst. L 189, , s

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.7.2016 COM(2016) 462 final Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o mobilizaci prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Řecku v návaznosti

Více

Rada Evropské unie Brusel 12. března 2015 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 12. března 2015 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 12. března 2015 (OR. en) 7184/15 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 10. března 2015 Příjemce: REGIO 18 ECOFIN 207 FIN 204 FC 13 SOC 177 EMPL 97 Jordi AYET PUIGARNAU,

Více

spolu s odpověďmi společného podniku 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg Tel.: (+352) 4398 1 E-mail: eca-info@eca.europa.eu eca.europa.

spolu s odpověďmi společného podniku 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg Tel.: (+352) 4398 1 E-mail: eca-info@eca.europa.eu eca.europa. Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropského společného podniku pro provádění společné technologické iniciativy pro nanoelektroniku za období od 1. ledna 2014 do 26. června 2014 spolu s odpověďmi společného

Více

Rada Evropské unie Brusel 14. července 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 14. července 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 14. července 2016 (OR. en) 11268/16 FIN 477 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 13. července 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 462 final Předmět: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel,

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT Rozpočtový výbor

EVROPSKÝ PARLAMENT Rozpočtový výbor EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Rozpočtový výbor 10.12.2014 2014/2161(BUD) NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 11

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.7.2008 KOM(2008) 486 v konečném znění ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ohledně přetrvávajících případů, ve kterých některé třetí

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 1.3.2005 KOM(2005) 64 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273}

Více

Rada Evropské unie Brusel 22. června 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 22. června 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 22. června 2016 (OR. en) 10511/16 ATO 42 CADREFIN 37 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 20. června 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 405 final Předmět: Jordi

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.5.2011 KOM(2011) 297 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Zpráva o provádění a přezkumu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES o omezování

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE 21.2.2013 Úřední věstník Evropské unie L 48/23 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. února 2013 o finanční podpoře Unie pro koordinovaný plán kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 265 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku

Více

(Legislativní akty) ROZHODNUTÍ

(Legislativní akty) ROZHODNUTÍ 22.3.2013 Úřední věstník Evropské unie L 82/1 I (Legislativní akty) ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 258/2013/EU ze dne 13. března 2013, kterým se mění rozhodnutí č. 573/2007/ES, rozhodnutí

Více

Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu Polska

Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu Polska RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. března 2009 (12.03) (OR. en) 7322/09 UEM 77 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Delegace Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 258 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Irska z roku 2015 CS CS

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY, KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 22.1.2008 KOM(2008) 7 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se v souladu s článkem 19 směrnice 2003/96/ES povoluje Itálii uplatňovat v určených zeměpisných

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 4.6.2015,

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 4.6.2015, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.6.2015 C(2015) 3865 final PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 4.6.2015, kterým se schvalují určité prvky "Integrovaného regionálního operačního programu" pro účely podpory

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE O POUŽÍVÁNÍ SMĚRNICE RADY 99/36/ES O PŘEPRAVITELNÉM TLAKOVÉM ZAŘÍZENÍ ZE STRANY ČLENSKÝCH STÁTŮ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE O POUŽÍVÁNÍ SMĚRNICE RADY 99/36/ES O PŘEPRAVITELNÉM TLAKOVÉM ZAŘÍZENÍ ZE STRANY ČLENSKÝCH STÁTŮ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 9.9.2005 KOM(2005) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE O POUŽÍVÁNÍ SMĚRNICE RADY 99/36/ES O PŘEPRAVITELNÉM TLAKOVÉM ZAŘÍZENÍ ZE STRANY ČLENSKÝCH STÁTŮ CS CS

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.11.2013 COM(2013) 762 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise {SWD(2013) 445 final} {SWD(2013) 446 final}

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 7. června 2012 (06.06) (OR. en) 10276/1/12 REV 1. Interinstitucionální spis: 2011/0380 (COD)

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 7. června 2012 (06.06) (OR. en) 10276/1/12 REV 1. Interinstitucionální spis: 2011/0380 (COD) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 7. června 2012 (06.06) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2011/0380 (COD) 10276/1/12 REV 1 PECHE 180 CADREFIN 265 CODEC 1407 REVIDOVANÁ ZPRÁVA Odesílatel: Předsednictví Příjemce:

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 11.6.2010. o Příručce pro organizaci vízových oddělení a místní schengenskou spolupráci

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 11.6.2010. o Příručce pro organizaci vízových oddělení a místní schengenskou spolupráci EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.6.2010 K(2010)3667 v konečném znění ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 11.6.2010 o Příručce pro organizaci vízových oddělení a místní schengenskou spolupráci (Pouze bulharské, české,

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Třetí pololetní zpráva o fungování schengenského prostoru za období od 1. listopadu 2012 do 30.

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Třetí pololetní zpráva o fungování schengenského prostoru za období od 1. listopadu 2012 do 30. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 31.5.2013 COM(2013) 326 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Třetí pololetní zpráva o fungování schengenského prostoru za období od 1. listopadu 2012 do 30. dubna

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 31.05.2005 KOM(2005) 223 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o pokroku pilotních studií uvedených v čl. 4 odst. 3 a čl. 5 odst. 1 nařízení

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 2.7.2015 CS Úřední věstník Evropské unie C 217/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE Pokyny pro posuzování státní podpory v odvětví rybolovu

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.5.2011 KOM(2011) 235 v konečném znění 2011/0104 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Rumunsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.6.2016 COM(2016) 414 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ obsahující posouzení požadované podle čl. 24 odst. 3 a čl. 120 odst. 3 třetího pododstavce nařízení

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 12.8.2009 KOM(2009) 426 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1659/2005 o uložení konečného antidumpingového cla

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990 Prvky konečného kompromisu týkající se části o energetice a změně klimatu návrhu závěrů ze zasedání Evropské rady konajícího se dne 11. a 12. prosince 2008 (viz 16864/08). Prozatímní právní převod prvků

Více

IV. ZHODNOCENÍ VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ VYNALOŽENÝCH K ODSTRAŇOVÁNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD, K ÚHRADĚ RESTITUČNÍCH VÝDAJŮ A K ŘEŠENÍ DŮSLEDKŮ KOSOVSKÉ KRIZE

IV. ZHODNOCENÍ VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ VYNALOŽENÝCH K ODSTRAŇOVÁNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD, K ÚHRADĚ RESTITUČNÍCH VÝDAJŮ A K ŘEŠENÍ DŮSLEDKŮ KOSOVSKÉ KRIZE IV. ZHODNOCENÍ VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ VYNALOŽENÝCH K ODSTRAŇOVÁNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD, K ÚHRADĚ RESTITUČNÍCH VÝDAJŮ A K ŘEŠENÍ DŮSLEDKŮ KOSOVSKÉ KRIZE a) Zhodnocení využití prostředků vynaložených k odstraňování

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro

Více

Stàtni Podpora č. N 670/2007 Česká republika Investiční podpora na snižování průmyslových emisí do vody

Stàtni Podpora č. N 670/2007 Česká republika Investiční podpora na snižování průmyslových emisí do vody EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 05.VI.2008 K(2008)2599 Věc: Stàtni Podpora č. N 670/2007 Česká republika Investiční podpora na snižování průmyslových emisí do vody Pane ministře, 1) POSTUP 1) Podle čl. 88

Více

Rada Evropské unie Brusel 11. března 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 11. března 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 11. března 2016 (OR. en) 7065/16 DENLEG 22 AGRI 127 SAN 95 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 11. března 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 138 final Předmět:

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o uplatňování směrnice 2009/20/ES o pojištění majitelů lodí pro námořní nároky

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o uplatňování směrnice 2009/20/ES o pojištění majitelů lodí pro námořní nároky EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.3.2016 COM(2016) 167 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o uplatňování směrnice 2009/20/ES o pojištění majitelů lodí pro námořní nároky CS CS 1. ÚVOD Směrnice

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.11.2012 COM(2012) 650 final 2012/0309 (COD)C7-0371/12 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.6.2008 KOM(2008) 355 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o statistikách sestavených podle nařízení (ES) č. 2150/2002 o statistice

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 2. září 2013 (OR. en) 13238/13 Interinstitucionální spis: 2013/0254 (NLE) SM 6 ELARG 109 UD 212 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 2. září 2013 (OR. en) 13238/13 Interinstitucionální spis: 2013/0254 (NLE) SM 6 ELARG 109 UD 212 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 2. září 2013 (OR. en) 13238/13 Interinstitucionální spis: 2013/0254 (NLE) SM 6 ELARG 109 UD 212 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 2. srpna 2013 Č. dok. Komise: COM(2013)

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro regionální rozvoj

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro regionální rozvoj EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Výbor pro regionální rozvoj 2009 2008/0245(COD) 29. 1. 2009 ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o mobilizaci prostředků z Fondu solidarity EU

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o mobilizaci prostředků z Fondu solidarity EU EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.7.2015 COM(2015) 370 final Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o mobilizaci prostředků z Fondu solidarity EU CS CS INFORMACE A PODMÍNKY OPODSTATŇUJÍCÍ MOBILIZACI

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 22.10.2014,

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 22.10.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.10.2014 C(2014) 7594 final PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 22.10.2014, kterým se mění prováděcí rozhodnutí K(2011) 5500 v konečném znění, pokud jde o název a seznam

Více

Rada Evropské unie Brusel 29. června 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 29. června 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 29. června 2016 (OR. en) 10747/16 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 28. června 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 414 final Předmět: FSTR 38 FC 32 REGIO 47 SOC

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.5.2013 COM(2013) 278 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Program Marco Polo výsledky a výhledy

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H : 374. Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu 375. Zákon, kterým se mění

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 14. března 2007 (27.03) (OR. en) 7371/07 Interinstitucionální spis: 2007/0037 (COD)

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 14. března 2007 (27.03) (OR. en) 7371/07 Interinstitucionální spis: 2007/0037 (COD) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 14. března 2007 (27.03) (OR. en) 7371/07 Interinstitucionální spis: 2007/0037 (COD) TRANS 80 AGRILEG 37 DENLEG 16 COMPET 73 CODEC 219 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne:

Více

PŘÍLOHA ZPRÁVĚ KOMISE. Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2012

PŘÍLOHA ZPRÁVĚ KOMISE. Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4..3 COM(3) 856 final ANNEXES to 3 PŘÍLOHA ke ZPRÁVĚ KOMISE Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok CS CS PŘÍLOHA I: PRAHOVÉ HODNOTY PRO ZÁVAŽNÉ KATASTROFY PLATNÉ

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2007R1451 CS 01.09.2013 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1451/2007 ze dne 4. prosince 2007

Více

Rada Evropské unie Brusel 1. července 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 1. července 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 1. července 2016 (OR. en) 10859/16 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 30. června 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 435 final Předmět: SOC 445 EMPL 294 FSTR 42

Více

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Výroční zpráva o politice humanitární pomoci a jejím provádění v roce 2009 SEK(2010)398

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Výroční zpráva o politice humanitární pomoci a jejím provádění v roce 2009 SEK(2010)398 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.4.2010 KOM(2010)138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Výroční zpráva o politice humanitární pomoci a jejím provádění v roce 2009 SEK(2010)398 Evropská

Více

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 2 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III Komise

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 2 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III Komise EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.3.2012 COM(2012) 125 final NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 2 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2012 VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III Komise NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 2 K SOUHRNNÉMU

Více

1992L0079 CS 27.02.2010 004.001 1. SMĚRNICE RADY 92/79/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování daní z cigaret. (Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s.

1992L0079 CS 27.02.2010 004.001 1. SMĚRNICE RADY 92/79/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování daní z cigaret. (Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s. 1992L0079 CS 27.02.2010 004.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY 92/79/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 417 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok

Více

(3) Na trhu tedy nastala taková situace, v níž se běžná opatření, jež jsou k dispozici podle nařízení (EU) č. 1308/2013, jeví jako nedostatečná.

(3) Na trhu tedy nastala taková situace, v níž se běžná opatření, jež jsou k dispozici podle nařízení (EU) č. 1308/2013, jeví jako nedostatečná. L 284/22 30.9.2014 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1031/2014 ze dne 29. září 2014, kterým se stanoví další dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty některého ovoce a zeleniny EVROPSKÁ

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 28/07

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 28/07 Číslo materiálu: Název materiálu: Evropská unie - tvorba portfolia Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Pavel Šulák Tvorba portfolia Pracuj s učebnicí na straně 66-68, připravenými texty

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 27.11.2007 KOM(2007) 756 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI NÁVRHU V článku 305 Smlouvy

Více

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit V Bruselu dne 30. ledna 2015 Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.9.2014 COM(2014) 604 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Pomáhat vnitrostátním orgánům v boji proti zneužívání práva na volný pohyb: Příručka pro řešení otázky

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2016 COM(2016) 90 final ANNEX 1 PŘÍLOHA k návrhu rozhodnutí Rady o podpisu, jménem Evropské unie a jejích členských států, protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci,

Více

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Technické úpravy finančního rámce pro rok 2016 podle vývoje HND

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Technické úpravy finančního rámce pro rok 2016 podle vývoje HND EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.5.2015 COM(2015) 320 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Technické úpravy finančního rámce pro rok 2016 podle vývoje HND (Článek 6 nařízení Rady č. 1311/2013,

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2012 COM(2012) 396 final C7-0191/12 Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu

Více

2005-2006 TEXTY PŘIJATÉ. na zasedání konaném. ve středu. 26. října 2005 P6_TA-PROV(2005)10-26 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 364.112

2005-2006 TEXTY PŘIJATÉ. na zasedání konaném. ve středu. 26. října 2005 P6_TA-PROV(2005)10-26 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 364.112 2005-2006 TEXTY PŘIJATÉ na zasedání konaném ve středu 26. října 2005 P6_TA-PROV(2005)10-26 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 364.112 OBSAH PŘIJATÉ TEXTY P6_TA-PROV(2005)0400 Fluorované skleníkové plyny ***II (A6-0301/2005

Více

SDĚLENÍ KOMISI. ohledně žádosti Litvy EGF/2009/016 LT/Výroba nábytku o finanční příspěvek z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

SDĚLENÍ KOMISI. ohledně žádosti Litvy EGF/2009/016 LT/Výroba nábytku o finanční příspěvek z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.1.2010 SEK(2010) 53 v konečném znění C7-0041/10 SDĚLENÍ KOMISI ohledně žádosti Litvy EGF/2009/016 LT/Výroba nábytku o finanční příspěvek z Evropského fondu pro přizpůsobení

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2012 COM(2012) 134 final 2012/0065 (COD) C7-0083/12 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o povinnostech státu vlajky prosazovat směrnici Rady 2009/13/ES, kterou

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY: Předmět : Nařízení Evropského

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 8.7.2008 KOM(2008) 432 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Opatření na snížení hluku ze železniční dopravy zaměřená na stávající

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 9.3.2007 KOM(2007) 92 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění nařízení (ES) č. 527/2003, kterým se povoluje nabízení nebo dodávání některých vín

Více

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2015) 118 final Annex 1 to 3.

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2015) 118 final Annex 1 to 3. Rada Evropské unie Brusel 1. března 15 (OR. en) 7184/15 ADD 1 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 1. března 15 Příjemce: REGIO 18 ECOFIN 7 FIN 4 FC 13 SOC 177 EMPL 97 Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel,

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.4.2015 COM(2015) 180 final Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o víceletém plánu obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři, kterým

Více

1/6. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 18.2.2013,

1/6. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 18.2.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.2.2013 C(2013) 818 final 1/6 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 18.2.2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o uplatňování směrnice 2009/21/ES o souladu s požadavky na stát vlajky. (Text s významem pro EHP)

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o uplatňování směrnice 2009/21/ES o souladu s požadavky na stát vlajky. (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.12.2013 COM(2013) 916 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o uplatňování směrnice 2009/21/ES o souladu s požadavky na stát vlajky (Text s významem pro EHP)

Více

(Pouze francouzské, italské a německé znění je závazné) (Text s významem pro EHP)

(Pouze francouzské, italské a německé znění je závazné) (Text s významem pro EHP) L 171/18 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2015/1056 ze dne 30. června 2015, kterým se konstatuje nesoulad některých cílů zahrnutých do vnitrostátního plánu či plánu funkčních bloků vzdušného prostoru předloženého

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o systémech, které znehybňují skot jeho převrácením nebo jinou nepřirozenou polohou

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o systémech, které znehybňují skot jeho převrácením nebo jinou nepřirozenou polohou EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.2.2016 COM(2016) 48 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o systémech, které znehybňují skot jeho převrácením nebo jinou nepřirozenou polohou CS CS ZPRÁVA KOMISE

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 2004. (vyhotovená podle čl. 122 odst. 2 Smlouvy) [SEC(2004) 1268]

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 2004. (vyhotovená podle čl. 122 odst. 2 Smlouvy) [SEC(2004) 1268] KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 20.10.2004 KOM(2004) 690 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 2004 (vyhotovená podle čl. 122 odst. 2 Smlouvy) [SEC(2004) 1268] CS CS 1. ÚČEL ZPRÁVY

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 19.2.2009,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 19.2.2009, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.2.2009 K(2009) 1201 NENÍ URČENO KE ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19.2.2009, kterým se mění čtyřicet devět rozhodnutí uvedených v přílohách,

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2015/XXXX(BUD) 1.9.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2015/XXXX(BUD) 1.9.2015 Evropský parlament 2014-2019 Rozpočtový výbor 2015/XXXX(BUD) 1.9.2015 NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Návrh NAŘÍZENÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.11.2014 COM(2014) 704 final/2 2014/0332 (NLE) CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre 2014. Concerne la correction de l'acronyme.

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.03 Účinnost od 15. 5. 2015 Počet stran: 79 Počet příloh: 5 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie Čl. 1, odst. 1, písm. a) Čl. 1, odst. 1, písm. b) Čl. 1, odst. 1, písm. c) Čl. 1, odst. 2, písm. a), bod 1. odst., Směrnice 2011/92/EU se mění takto: 1) Článek 1 se mění takto: a) v odstavci 2 se doplňuje

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.2.2012 COM(2012) 72 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1435/2003

Více

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury,

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury, 7.6.2008 C 141/27 V (Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE Výzva k předkládání návrhů 2008 Program Kultura (2007 2013) Provádění akcí programu: víceleté projekty spolupráce; akce spolupráce; zvláštní akce (třetí

Více

ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o hodnocení směrnice 2011/64/EU v rámci programu REFIT a o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků

ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o hodnocení směrnice 2011/64/EU v rámci programu REFIT a o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.12.2015 COM(2015) 621 final ZPRÁVA KOMISE RADĚ o hodnocení směrnice 2011/64/EU v rámci programu REFIT a o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků CS CS

Více

Služby obecného hospodářského zájmu: zpráva předkládaná podle rozhodnutí ze dne 28. listopadu 2005

Služby obecného hospodářského zájmu: zpráva předkládaná podle rozhodnutí ze dne 28. listopadu 2005 EVROPSKÁ KOMISE GŘ pro hospodářskou soutěž Generální ředitel V Bruselu dne 09/07/2008*D/52727 GŘ COMP/A3/PS/og D(2008) 122 Jeho Excelence pan Milena VICENOVÁ Stálý zástupce České republiky při Evropské

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. září 2008 (21.11) (OR. en) 12832/08 ADD 3. Interinstitucionální spis: 2008/0165 (COD) ENV 539 CODEC 1080

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. září 2008 (21.11) (OR. en) 12832/08 ADD 3. Interinstitucionální spis: 2008/0165 (COD) ENV 539 CODEC 1080 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 11. září 2008 (21.11) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2008/0165 (COD) 12832/08 ADD 3 ENV 539 CODEC 1080 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.6.2011 KOM(2011) 339 v konečném znění C7-0160/11 CS Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika

Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika 02.11.2010 Dunajská strategie Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika Další z projektů regionálního partnerství podporovaného Evropskou unií, tzv. Dunajská strategie, se

Více

ZPRÁVA. CS Jednotná v rozmanitosti CS A7-0411/2013 28. 11. 2013

ZPRÁVA. CS Jednotná v rozmanitosti CS A7-0411/2013 28. 11. 2013 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Dokument ze zasedání 28. 11. 2013 A7-0411/2013 ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie. (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s.

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie. (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 2013R0952 CS 30.10.2013 000.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Průvodní dokument k ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Průvodní dokument k ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 16.01.2007 SEK(2007)15 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Průvodní dokument k ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU O CÍLECH UVEDENÝCH V ČL. 7 ODST. 2 PÍSM.

Více

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie L 148 České vydání Právní předpisy Svazek 57 20. května 2014 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 522/2014 ze dne 11. března

Více

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 5. 6. 2012 2011/0281(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná organizace trhů

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 5.11.2010 KOM(2010) 620 v konečném znění

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 5.11.2010 KOM(2010) 620 v konečném znění CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.11.2010 KOM(2010) 620 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Šestá zpráva ohledně přetrvávajících případů, ve kterých některé třetí země neuplatňují

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.9.2010 KOM(2010) 539 v konečném znění 2010/0267 (COD) C7-0294/10 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví

Více

IV. ZHODNOCENÍ VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ VYNALOŽENÝCH K ODSTRAŇOVÁNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD, K ÚHRADĚ RESTITUČNÍCH VÝDAJŮ A K ŘEŠENÍ DŮSLEDKŮ KOSOVSKÉ KRIZE

IV. ZHODNOCENÍ VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ VYNALOŽENÝCH K ODSTRAŇOVÁNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD, K ÚHRADĚ RESTITUČNÍCH VÝDAJŮ A K ŘEŠENÍ DŮSLEDKŮ KOSOVSKÉ KRIZE IV. ZHODNOCENÍ VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ VYNALOŽENÝCH K ODSTRAŇOVÁNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD, K ÚHRADĚ RESTITUČNÍCH VÝDAJŮ A K ŘEŠENÍ DŮSLEDKŮ KOSOVSKÉ KRIZE a) Zhodnocení využití prostředků vynaložených k odstraňování

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY, KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2.10.2009 KOM(2009) 510 v konečném znění 2009/0138 (CNS) C7-0255/09 Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 247/2006, kterým se stanoví zvláštní

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.11.2013 COM(2013) 835 final 2013/0412 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY, kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením Rady (EU) č. 791/2011

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o dobrovolném systému pro ekodesign herních konzolí. {SWD(2015) 88 final} {SWD(2015) 89 final}

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o dobrovolném systému pro ekodesign herních konzolí. {SWD(2015) 88 final} {SWD(2015) 89 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.4.2015 COM(2015) 178 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o dobrovolném systému pro ekodesign herních konzolí {SWD(2015) 88 final} {SWD(2015) 89 final} CS CS

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.9.2008 KOM (2008) 570 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv CS CS ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv 1. ÚVOD Podle

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.02 Účinnost od 2. 5. 2014 Počet stran: 77 Počet příloh: 5 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Francouzskou republikou týkající se uplatňování právních předpisů

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.1.2008 KOM(2007) 872 v konečném znění 2008/0002 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o nových potravinách, kterým se mění nařízení (ES) č. XXX/XXXX

Více

(Text s významem pro EHP) (2006/778/ES) (6) Inspekce zvířat, která se chovají pro hospodářské účely,

(Text s významem pro EHP) (2006/778/ES) (6) Inspekce zvířat, která se chovají pro hospodářské účely, 15.11.2006 Úřední věstník Evropské unie L 314/39 ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 14. listopadu 2006 o minimálních požadavcích na sběr informací při inspekcích míst produkce, v nichž se chovají některá zvířata

Více