ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2014"

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne COM(2015) 502 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2014 CS CS

2 OBSAH 1. Úvod Nové žádosti obdržené v roce Financování Monitorování Uzavřené věci Nařízení, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie

3 1. ÚVOD Nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie 1 (dále jen nařízení ) stanoví, že Evropskému parlamentu a Radě se předkládá zpráva o činnosti fondu v předcházejícím roce. Tato zpráva shrnuje činnost Fondu solidarity EU (dále jen FSEU ) v průběhu roku 2014: vyřizování nově podaných žádostí a posuzování prováděcích zpráv s cílem připravit je k uzavření. Zabývá se rovněž nařízením, kterým se mění nařízení o FSEU, jež bylo přijato v červnu V roce 2014 obdržela Komise třináct nových žádostí o pomoc z FSEU, což je nadprůměrná hodnota co do počtu žádostí. Konkrétně se tyto žádosti týkaly přívalových povodní na Sardinii (Itálie), cyklonu Bejisa (Francie), zemětřesení na ostrově Kefalonia (Řecko), sněhové kalamity spojené s tvorbou ledovky ve Slovinsku, katastrofálních mrazů, ničivých povodní a jarních záplav v Chorvatsku, tuhé zimy v Rumunsku, povodní v Srbsku, jarních a letních povodní v Rumunsku, jarních a letních povodní v Bulharsku a podzimních povodní v Itálii. Sedm z těchto žádostí Komise přijala, dvě zamítla a u čtyř žádostí mohlo být posouzení dokončeno až v roce Z finančního hlediska schválila Komise v průběhu roku 2014 pomoc z FSEU v celkové výši 126,725 milionu EUR; podrobnosti jsou uvedeny v kapitole 3 Financování. Na pomoc proti následkům povodní v Německu, Rakousku a České republice v roce 2013 a katastrof způsobených suchem a požáry v Rumunsku a povodněmi v Chorvatsku v roce 2012 mohlo být vyplaceno celkem 400,806 milionu EUR. V přílohách 1 až 4 jsou uvedeny příslušné prahové hodnoty pro uvolnění prostředků z fondu na rok 2014, shrnutí obdržených žádostí a úplný seznam žádostí podaných od roku NOVÉ ŽÁDOSTI OBDRŽENÉ V ROCE 2014 V roce 2014 obdržela Komise třináct nových žádostí. V případě šesti žádostí, které byly přijaty do června 2014, kdy vstoupilo v platnost revidované nařízení o FSEU, bylo posouzení provedeno podle nařízení o FSEU. Žádosti obdržené po červnu 2014 byly posouzeny podle ustanovení revidovaného nařízení o FSEU. Nejdůležitější informace týkající se těchto nových žádostí jsou shrnuty níže. Žádosti obdržené do června 2014 (bývalé nařízení o FSEU): ITÁLIE povodně na Sardinii Ve dnech 18. a 19. listopadu 2013 byly rozsáhlé části Sardinie zasaženy extrémními dešti. V důsledku velkého množství dešťových srážek v krátkém časovém období se Nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie, Úř. věst. L 311, , s. 3. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 661/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie, Úř. věst. L 189, , s Tyto žádosti byly přijaty na jaře roku 2015 a podrobnější informace o nich budou obsaženy ve výroční zprávě za rok

4 mnohé řeky vylily ze svých břehů a způsobily povodně a sesuvy půdy. Vznikly významné škody na obytných domech, podnicích a zemědělství a došlo k narušení hlavních i místních dopravních spojení a základních sítí veřejné infrastruktury. Itálie nahlásila 16 obětí, více než vysídlených osob a jednu pohřešovanou osobu. Byla aktivována služba pro řízení mimořádných situací v rámci programu Copernicus. Dne 24. ledna 2014 obdržela Komise ve lhůtě 10 týdnů žádost o finanční příspěvek z FSEU. Italské orgány odhadly celkové přímé škody na 652,419 milionu EUR. Tato částka představovala 17,4 % prahové hodnoty pro závažné katastrofy ve výši 3,752 miliardy EUR, jež mohla být uvolněna z FSEU pro Itálii v roce 2014 (tj. 3 miliardy EUR v cenách roku 2002). Itálie předložila podrobný rozpis škod, jejichž největší část (156,522 milionu EUR) připadá na škody v silniční a dopravní infrastruktuře, škody na hydraulických systémech a vodních sítích (224,621 milionu EUR) a škody na veřejných budovách (40,567 milionu EUR). Škody na soukromém majetku dosáhly celkové výše 38,328 milionu EUR. Jelikož celková škoda byla nižší než prahová hodnota pro závažné katastrofy, nebyla tato katastrofa považována za závažnou přírodní katastrofu, byla však považována za mimořádnou regionální katastrofu a byla uznána Komisí dne 27. srpna Zdlouhavá jednání s Radou a Evropským parlamentem ohledně příslušného opravného rozpočtu byla ukončena teprve dne 17. prosince 2014, a proto bylo nezbytné převést rozpočtové prostředky ve výši EUR (viz kapitola 3) do roku Příspěvek z FSEU byl vyplacen dne 7. dubna FRANCIE cyklon Bejisa (Réunion) Počátkem ledna 2014 zasáhl ostrov Réunion tropický cyklon Bejisa, jenž způsobil škody na základní infrastruktuře a v různých hospodářských odvětvích. Francie předložila žádost o finanční příspěvek z FSEU dne 11. března 2014, tedy ve lhůtě 10 týdnů po zaznamenání prvních škod dne 2. ledna Francouzské orgány odhadly celkové přímé škody na 114,800 milionu EUR. Tato částka představovala 3,1 % prahové hodnoty pro závažné katastrofy ve výši 3,752 miliardy EUR, jež mohla být uvolněna z FSEU pro Francii v roce 2014 (tj. 3 miliardy EUR v cenách roku 2002). Největší část škod připadá na škody v zemědělství (49 milionů EUR), škody v soukromých domácnostech (35 milionů EUR) a škody na veřejném majetku (19 milionů EUR). Jelikož celkové přímé škody byly nižší než prahová hodnota pro závažné katastrofy, kterou bylo možné uvolnit z FSEU, byla tato žádost posouzena na základě kritéria pro mimořádné regionální katastrofy, jak je uvedeno v nařízení, které stanoví podmínky pro uvolnění prostředků z FSEU za výjimečných okolností. Ve svém posouzení však Komise dospěla k závěru, že žádost Francie nesplňuje výjimečná kritéria pro regionální přírodní katastrofu ve smyslu nařízení, neboť v ní chybí důkazy o závažných a trvalých důsledcích pro životní podmínky obyvatelstva a pro hospodářskou stabilitu postiženého regionu. Dne 27. srpna 2014 Komise rozhodla o zamítnutí žádosti, neboť tuto přírodní katastrofu nebylo možné považovat za mimořádnou ve smyslu nařízení. Francouzské orgány byly odpovídajícím způsobem informovány. 4

5 ŘECKO zemětřesení na ostrově Kefalonia Dne 26. ledna 2014 postihlo ostrov Kefalonia (6,7 km na severovýchod od města Argostoli) těžké zemětřesení o síle 5,8 stupně Richterovy stupnice, které bylo možné pocítit v sousedních oblastech Jónských ostrovů i na celém území Řecka. Následovaly desítky následných otřesů. Zemětřesení mělo významné důsledky pro sociální a hospodářskou strukturu dotčené oblasti, zejména na ostrově Kefalonia, jakož i pro životní prostředí a infrastrukturu. Komise obdržela žádost Řecka dne 28. března 2014, tedy ve lhůtě 10 týdnů po zaznamenání prvních škod dne 26. ledna Řecké orgány odhadly celkové přímé škody na 147,333 milionu EUR. Tato částka představovala 12,61 % prahové hodnoty pro závažné katastrofy ve výši 1,168 miliardy EUR, jež mohla být uvolněna z FSEU pro Řecko v roce 2014 (tj. 0,6 % HND na základě údajů z roku 2012). Největší náklady se vztahovaly na škody, jež postihly silniční síť, a činily 50 milionů EUR. Řecké orgány předložily žádost na základě kritéria pro mimořádné regionální katastrofy, jak je uvedeno v nařízení, které stanoví podmínky pro uvolnění prostředků z FSEU za výjimečných okolností. Dne 27. srpna 2014 dospěla Komise k závěru, že tato katastrofa může být považována za mimořádnou regionální katastrofu, neboť splňuje příslušná kritéria a navrhla uvolnění prostředků z fondu. Finanční příspěvek činil milionu EUR a vyplacen byl dne 8. dubna SLOVINSKO kalamita spojená s tvorbou ledovky Na konci ledna 2014 zasáhla některé části Evropy jedna z nejhorších sněhových bouří za poslední desetiletí a napáchala škody v několika zemích včetně Slovinska, Chorvatska, Srbska, Rumunska a Bulharska. V případě Slovinska byla téměř polovina lesů této alpské země poničena mrznoucím deštěm a každá čtvrtá domácnost zůstala bez elektřiny, neboť vlivem silného sněžení bylo poškozeno elektrické vedení a stromy. Krátce po kalamitě spojené s tvorbou ledovky se části Slovinska potýkaly se vzestupem hladin vody a hrozbou povodní. Žádost Slovinska obdržela Komise dne 4. dubna 2014, tedy ve lhůtě 10 týdnů po zaznamenání prvních škod dne 30. ledna Slovinské orgány odhadly celkové přímé škody v důsledku této zimní katastrofy na 428,734 milionu EUR. Tato částka představovala 1,23 % slovinského HND a značně převyšovala prahovou hodnotu ve výši 209,587 milionu EUR, jež mohla být uvolněna z FSEU pro Slovinsko v roce 2014 (tj. 0,6 % HND na základě údajů z roku 2012). Tato katastrofa byla uznána za závažnou přírodní katastrofu a Komise dne 27. srpna 2014 žádost Slovinska přijala. Finanční příspěvek činil milionu EUR a vyplacen byl dne 8. dubna CHORVATSKO katastrofální mrazy a povodně Tentýž povětrnostní jev, kvůli němuž podalo žádost o pomoc z FSEU Slovinsko, zasáhl na začátku února 2014 rovněž Chorvatsko. Postiženy byly zejména regiony na severozápadě a část severní oblasti Jaderského moře. Mimoto dne 12. února došlo kvůli tajícímu ledu a sněhu k povodním, které způsobily další škody na důležitých základních veřejných infrastrukturách a na soukromém i veřejném majetku. 5

6 Následně se Chorvatsko rozhodlo předložit žádost o finanční příspěvek z FSEU. Komise obdržela dokumentaci k žádosti dne 9. dubna 2014, tedy ve lhůtě 10 týdnů po zaznamenání prvních škod dne 31. ledna Chorvatské orgány odhadly celkové přímé škody v důsledku této katastrofy na 291,905 milionu EUR. Tato částka představovala 0,69 % chorvatského HND, a tudíž převyšovala prahovou hodnotu pro závažné přírodní katastrofy ve výši 254,229 milionu EUR, jež mohla být uvolněna z FSEU pro Chorvatsko v roce 2014 (tj. 0,6 % HND na základě údajů z roku 2012). Vzhledem k tomu, že odhadované celkové přímé škody přesáhly prahovou hodnotu pro závažné přírodní katastrofy, byla tato katastrofa považována za závažnou přírodní katastrofu a Komise dne 27. srpna 2014 žádost přijala. Finanční příspěvek činil milionu EUR a vyplacen byl dne 8. dubna RUMUNSKO extrémní zimní podmínky Na konci ledna a začátkem února 2014 se Rumunsko, a zejména jeho jihovýchodní části, potýkalo s nepříznivými zimními podmínkami, kdy sníh, námraza a nízké teploty způsobily škody na silniční síti, v zemědělství a na veřejném i soukromém majetku. Rumunsko se rozhodlo požádat o pomoc z FSEU a žádost předložilo dne 4. dubna 2014, tedy ve lhůtě 10 týdnů po zaznamenání prvních škod dne 24. ledna Rumunské orgány odhadly celkové přímé škody na 327,897 milionu EUR. Na této částce se však velmi významně podílely nepřímé škody, jež byly z odhadované celkové přímé škody vyloučeny. Revidovaná výše celkové přímé škody činila 27,897 milionu EUR, což představuje 3,6 % prahové hodnoty pro uvolnění prostředků z FSEU platné pro závažné katastrofy, která v případě Rumunska v roce 2014 činila 783,738 milionu EUR (tj. 0,6 % HND na základě údajů z roku 2012). Jelikož uznané celkové přímé škody byly nižší než prahová hodnota pro uvolnění pomoci z FSEU pro závažné katastrofy, byla tato žádost posouzena na základě kritéria pro mimořádné regionální katastrofy, jak je uvedeno v nařízení. Komise však dospěla k závěru, že katastrofu, jíž se týká žádost Rumunska, nelze považovat za mimořádnou ve smyslu nařízení, a žádost dne 27. srpna 2014 zamítla. Rumunské orgány byly odpovídajícím způsobem informovány. Žádosti obdržené po červnu 2014 (současné nařízení o FSEU): SRBSKO povodně V průběhu května 2014 byla velká část Srbska zasažena extrémními povětrnostními podmínkami. Následkem byly jedny z nejhorších povodní, jaké lidé pamatují, jež značně poničily veřejnou i soukromou infrastrukturu a způsobily škody ve stovkách tisíc domácností. Jelikož přístupová jednání se Srbskem byla oficiálně zahájena již před povodněmi, bylo Srbsko kvalifikováno jako způsobilý stát ve smyslu čl. 2 odst. 1 nařízení. Srbsko předložilo Komisi žádost o finanční příspěvek z FSEU dne 30. července 2014, tedy ve lhůtě 12 týdnů po zaznamenání prvních škod dne 14. května Aktualizované informace byly poskytnuty dne 18. srpna Srbské orgány odhadly celkové přímé škody způsobené touto katastrofou na milionu EUR. Tento odhad vychází z výsledků, k nimž dospělo posouzení nezbytného rozsahu obnovy, které bezprostředně po odeznění katastrofy proběhlo za účasti EU a mezinárodních organizací. Tato částka představovala 3,80 % hrubého 6

7 národního důchodu (HND) Srbska. Převyšovala více než šestkrát prahovou hodnotu pomoci ve výši 174,649 milionu EUR, jež mohla být uvolněna z FSEU pro Srbsko v roce 2014 (tj. 0,6 % HND na základě údajů z roku 2012). Vzhledem k tomu, že odhadované celkové přímé škody přesáhly prahovou hodnotu pomoci, byla tato katastrofa považována za závažnou přírodní katastrofu a Komise žádost Srbska dne 10. října 2014 přijala. Finanční příspěvek činil milionu EUR a vyplacen byl dne 14. dubna CHORVATSKO povodně Stejná povodňová katastrofa, kvůli níž podalo žádost o pomoc z FSEU Srbsko, postihla rovněž Chorvatsko, i když v menší míře. Byla aktivována služba pro řízení mimořádných situací v rámci programu Copernicus. Dne 31. července 2014 podalo Chorvatsko žádost, tedy ve lhůtě 12 týdnů po zaznamenání prvních škod dne 17. května Chorvatské orgány odhadly celkové přímé škody způsobené touto katastrofou na 297,629 milionu EUR, což představuje 0,70 % chorvatského HND a 117 % prahové hodnoty částky pro uvolnění prostředků z FSEU, která v případě Chorvatska v roce 2014 činila 254,229 milionu EUR (tj. 0,6 % HND na základě údajů z roku 2012). Stejně jako v případě katastrofy v Srbsku byla katastrofa v Chorvatsku považována za závažnou přírodní katastrofu. Dne 10. října 2014 Komise žádost Chorvatska přijala a navrhla uvolnění prostředků z fondu. Finanční příspěvek činil milionu EUR a vyplacen byl dne 8. dubna BULHARSKO jarní povodně O několik týdnů později, v polovině června 2014 a zvláště v období června byla silnými přívalovými dešti, které byly až čtyřnásobně vydatnější než měsíční normál, zasažena část území Bulharska s následkem rozsáhlých záplav a výpadků ve fungování infrastruktury. Komise obdržela žádost Bulharska dne 25. srpna 2014, tedy ve lhůtě 12 týdnů po zaznamenání prvních škod dne 19. června Bulharské orgány předložily aktualizované informace dne 12. září Uznané odhadované celkové přímé škody způsobené přírodní katastrofou dosáhly 311,328 milionu EUR. Tato částka představovala 0,80 % bulharského HND a 134 % prahové hodnoty pro uvolnění pomoci, která v případě Bulharska v roce 2014 činila 232,502 milionu EUR (tj. 0,6 % HND na základě údajů z roku 2012). Tato katastrofa byla považována za závažnou přírodní katastrofu a Komise dne 10. října 2014 rozhodla o uvolnění prostředků z fondu. Finanční příspěvek činil EUR a vyplacen byl dne 8. dubna Posouzení čtyř žádostí obdržených v roce 2014 od Rumunska (jarní a letní povodně), Bulharska (letní povodně) a Itálie (podzimní povodně) mohlo být dokončeno až v roce 2015 a podrobnější informace o nich budou obsaženy ve výroční zprávě za rok FINANCOVÁNÍ Pokud jde o žádosti přijaté v roce 2014, rozpočtový orgán schválil poskytnutí finančního příspěvku u sedmi z nich. 7

8 Příslušný předběžný návrh opravného rozpočtu č. 4 na rozpočtový rok 2014 se týkal čtyř žádostí o pomoc z FSEU a byl dokončen dne 17. prosince Příslušný předběžný návrh opravného rozpočtu č. 6 na rozpočtový rok 2014 se týkal tří žádostí o pomoc z FSEU a byl dokončen rovněž dne 17. prosince Kromě toho byla dne 17. prosince 2014 z FSEU uvolněna částka ve výši EUR v prostředcích na závazky a platby na vyplacení záloh (pouze pro členské státy a od roku 2015). Po převodu rozpočtových prostředků z roku 2014 do roku 2015 a po přijetí rozhodnutí o přiznání pomoci přijímajícím státům byly platby týkající se všech sedmi případů provedeny v březnu a v dubnu Finanční příspěvek z Fondu solidarity rozpočet schválený v roce 2014 Přijímající stát Katastrofa Kategorie Částka (v EUR) Itálie Povodně na Sardinii regionální Řecko Zemětřesení v Řecku (Kefalonia) regionální Slovinsko Kalamita spojená s tvorbou ledovky závažná Chorvatsko Katastrofální mrazy a povodně závažná Srbsko Povodně závažná Chorvatsko Jarní záplavy závažná Bulharsko Jarní záplavy závažná CELKEM MONITOROVÁNÍ V průběhu roku 2014 provedla Komise kontrolní návštěvy tří přijímajících států s cílem projednat zavedené prováděcí systémy a odpovědět na konkrétní otázky položené prováděcími orgány: návštěva ve Vídni (Rakousko) dne 12. června 2014 s cílem projednat dva případy týkající se finančního příspěvku ve výši EUR obdrženého po povodních ve městě Lavamünd, k nimž došlo v listopadu 2012, a finančního příspěvku ve výši 21,662 milionu EUR obdrženého v souvislosti s povodněmi z května 2013 (v obou případech se jedná o katastrofy s uplatněním ustanovení o sousední zemi ), 4 5 Předmětem opravného rozpočtu (OR) č. 4 na rok 2014 je uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU na závazky ve výši 47,0 milionu EUR. Uvolnění prostředků je navrženo ve spojitosti s povodněmi v Itálii (na Sardinii) v listopadu 2013, zemětřesením v Řecku (na ostrově Kefalonia), kalamitami ve Slovinsku a v Chorvatsku spojenými s tvorbou ledovky, v případě Chorvatska navíc s následnými katastrofálními mrazy a povodněmi (přelom ledna a února 2014). Úř. věst. L 73 ze dne Předmětem opravného rozpočtu (OR) č. 6 na rok 2014 je uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU na závazky ve výši 79,7 milionu EUR. Uvolnění prostředků je navrženo ve spojitosti s povodněmi, k nimž došlo v květnu 2014 v Srbsku a Chorvatsku a v červnu 2014 v Bulharsku. Úř. věst. L 73 ze dne

9 návštěva v Berlíně (Německo) dne 23. června 2014 se týkala finančního příspěvku ve výši 360,454 milionu EUR, který byl obdržen po povodních, k nimž došlo v květnu 2013, návštěva v Praze (Česká republika) dne 9. října 2014 se týkala finančního příspěvku ve výši 15,928 milionu EUR, který byl obdržen po povodni, k níž došlo v červnu Všechny tři návštěvy poskytly přiměřenou míru jistoty, že příslušné orgány uskutečňují provádění a kontroly transparentním a řádným způsobem a v souladu s pravidly stanovenými nařízením o FSEU, příslušnými rozhodnutími o poskytnutí pomoci a prováděcími dohodami. Po obdržení závěrečných zpráv provede Komise další analýzy a případně přijme vhodná opatření. 5. UZAVŘENÉ VĚCI Před revizí nařízení o FSEU stanovil čl. 8 odst. 2, že nejpozději do šesti měsíců po uplynutí lhůty jednoho roku ode dne výplaty finančního příspěvku předloží přijímající stát zprávu o použití finančního příspěvku ( prováděcí zpráva ) s odůvodněním výdajů ( zdůvodnění oprávněnosti ). Na konci tohoto postupu Komise ukončí pomoc prostřednictvím fondu. V souladu s tím byly v průběhu roku 2014 uzavřeny čtyři věci: 1) Letní povodně v Rumunsku v roce 2005: finanční příspěvek z fondu činil 52,408 milionu EUR. Dne 4. března 2008 předložilo Rumunsko prováděcí zprávu. Intervence však mohla být ukončena až po uzavření auditního šetření provedeného Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) ve spolupráci s rumunským úřadem pro boj proti podvodům. V důsledku toho byly z Rumunska vráceny nezpůsobilé výdaje v celkové výši EUR. Věc byla uzavřena dne 31. ledna ) Lesní požáry v Řecku v roce 2007: finanční příspěvek z fondu činil 89,769 milionu EUR. Prováděcí zprávu od Řecka obdržela Komise v dubnu Na základě interního auditu řeckých orgánů byly zjištěny nezpůsobilé vykázané výdaje ve výši EUR. Kromě toho z posouzení Komise vyplynulo, že Řecko je nutno požádat o další informace týkající se zdůvodnění oprávněnosti. V návaznosti na to Komise zahájila postup zpětného získávání neoprávněně vyplacených částek a Řecko vrátilo EUR (včetně úroků). Věc byla uzavřena. 3) Sesuvy bahna a půdy v Portugalsku v roce 2010: finanční příspěvek z fondu činil 31,256 milionu EUR. Komise obdržela od Portugalska prováděcí zprávu v říjnu roku Bylo nutné požádat Portugalsko o doplňující informace a Portugalsko své odpovědi zaslalo v září 2013, čímž umožnilo vyřešit všechny otevřené otázky týkající se zdůvodnění oprávněnosti. Věc byla uzavřena v květnu ) Jarní povodně v Chorvatsku v roce 2010: finanční příspěvek činil 3,826 milionu EUR. Komise obdržela prováděcí zprávu v březnu V návaznosti audit provedený Komisí, jehož výsledky byly kladné, uzavřela Komise intervenci v prosinci V roce 2014 obdržela Komise rovněž tři nové prováděcí zprávy v souvislosti s katastrofami z roku 2011 a 2012: od Španělska v souvislosti se zemětřesením ve 9

10 městě Lorca v roce 2011; dvě od Itálie v souvislosti s povodněmi, jež zasáhly Ligurii a Toskánsko v roce 2011, a se zemětřesením v regionu Emilia-Romagna v roce Na konci období, na něž se vztahuje tato výroční zpráva, nebylo posouzení těchto prováděcích zpráv zatím dokončeno. 6. NAŘÍZENÍ, KTERÝM SE MĚNÍ NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 2012/2002 O ZŘÍZENÍ FONDU SOLIDARITY EVROPSKÉ UNIE V polovině roku 2013 předložila Komise legislativní návrh na změnu nařízení o FSEU 6. Tento návrh zahrnuje zejména prvky zaměřené na zlepšení schopnosti fondu lépe reagovat na konkrétní situace, na zjednodušení jeho využívání pomocí přehlednějších kritérií, pokud jde o to, kdo může čerpat, zjednodušení stávajících pravidel tak, aby mohla být pomoc vyplácena rychleji než dříve, zavedení možnosti vyplácet zálohy, na přesnější vymezení toho, komu a na co je možné pomoc poskytnout, zejména v případě regionálních katastrof, a v neposlední řadě na strategie členských států pro prevenci katastrof a zvládání rizika, včetně plného provedení příslušných právních předpisů Unie upravujících prevenci rizika katastrof a jejich zvládání a včetně využívání dostupných finančních prostředků Unie na příslušné investice. Projednávání návrhu v Evropském parlamentu začalo koncem listopadu 2013 a v Radě pak v prosinci téhož roku za litevského předsednictví. Jednání skončila za řeckého předsednictví v roce Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 661/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie 7, vstoupilo v platnost dne 28. června Mezi hlavní výsledky patří: jasná definice oblasti intervence, jež ji omezuje pouze na přírodní katastrofy, s novým ustanovením týkajícím se sucha; prodloužení lhůty pro předložení žádosti z 10 na 12 týdnů; prodloužení lhůty pro provedení z 12 na 18 měsíců, jasná pravidla pro regionální katastrofy, podle nichž musí přímé škody přesahovat 1,5 % HND regionu (na úrovni NUTS 2). Pro nejvzdálenější regiony je práh stanoven na 1 % HND regionu. Od roku 2015 mají členské státy možnost požadovat zálohu ve výši 10 % předpokládané částky pomoci (se stropem ve výši 30 milionů EUR). Díky zkrácení administrativních postupů spojením rozhodnutí o poskytnutí pomoci a prováděcí dohody do jediného aktu mohou být finanční příspěvky z fondu vypláceny rychleji. Byla zavedena nová ustanovení zaměřená na provádění právních předpisů EU týkajících se prevence a řízení rizik s cílem podnítit členské státy, aby vynaložily úsilí na prevenci vzniku přírodních katastrof a zmírnění jejich následků. 6 7 COM(2013) 522 ze dne 25. července Úř. věst. L 189, , s

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.5.2011 KOM(2011) 297 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Zpráva o provádění a přezkumu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES o omezování

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE 21.2.2013 Úřední věstník Evropské unie L 48/23 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. února 2013 o finanční podpoře Unie pro koordinovaný plán kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 1.3.2005 KOM(2005) 64 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273}

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.7.2008 KOM(2008) 486 v konečném znění ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ohledně přetrvávajících případů, ve kterých některé třetí

Více

Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu Polska

Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu Polska RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. března 2009 (12.03) (OR. en) 7322/09 UEM 77 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Delegace Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.11.2013 COM(2013) 762 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise {SWD(2013) 445 final} {SWD(2013) 446 final}

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 265 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 11.6.2010. o Příručce pro organizaci vízových oddělení a místní schengenskou spolupráci

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 11.6.2010. o Příručce pro organizaci vízových oddělení a místní schengenskou spolupráci EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.6.2010 K(2010)3667 v konečném znění ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 11.6.2010 o Příručce pro organizaci vízových oddělení a místní schengenskou spolupráci (Pouze bulharské, české,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 12.8.2009 KOM(2009) 426 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1659/2005 o uložení konečného antidumpingového cla

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 2.7.2015 CS Úřední věstník Evropské unie C 217/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE Pokyny pro posuzování státní podpory v odvětví rybolovu

Více

Stàtni Podpora č. N 670/2007 Česká republika Investiční podpora na snižování průmyslových emisí do vody

Stàtni Podpora č. N 670/2007 Česká republika Investiční podpora na snižování průmyslových emisí do vody EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 05.VI.2008 K(2008)2599 Věc: Stàtni Podpora č. N 670/2007 Česká republika Investiční podpora na snižování průmyslových emisí do vody Pane ministře, 1) POSTUP 1) Podle čl. 88

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.5.2011 KOM(2011) 235 v konečném znění 2011/0104 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Rumunsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990 Prvky konečného kompromisu týkající se části o energetice a změně klimatu návrhu závěrů ze zasedání Evropské rady konajícího se dne 11. a 12. prosince 2008 (viz 16864/08). Prozatímní právní převod prvků

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.5.2013 COM(2013) 278 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Program Marco Polo výsledky a výhledy

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Třetí pololetní zpráva o fungování schengenského prostoru za období od 1. listopadu 2012 do 30.

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Třetí pololetní zpráva o fungování schengenského prostoru za období od 1. listopadu 2012 do 30. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 31.5.2013 COM(2013) 326 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Třetí pololetní zpráva o fungování schengenského prostoru za období od 1. listopadu 2012 do 30. dubna

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 22.10.2014,

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 22.10.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.10.2014 C(2014) 7594 final PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 22.10.2014, kterým se mění prováděcí rozhodnutí K(2011) 5500 v konečném znění, pokud jde o název a seznam

Více

IV. ZHODNOCENÍ VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ VYNALOŽENÝCH K ODSTRAŇOVÁNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD, K ÚHRADĚ RESTITUČNÍCH VÝDAJŮ A K ŘEŠENÍ DŮSLEDKŮ KOSOVSKÉ KRIZE

IV. ZHODNOCENÍ VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ VYNALOŽENÝCH K ODSTRAŇOVÁNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD, K ÚHRADĚ RESTITUČNÍCH VÝDAJŮ A K ŘEŠENÍ DŮSLEDKŮ KOSOVSKÉ KRIZE IV. ZHODNOCENÍ VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ VYNALOŽENÝCH K ODSTRAŇOVÁNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD, K ÚHRADĚ RESTITUČNÍCH VÝDAJŮ A K ŘEŠENÍ DŮSLEDKŮ KOSOVSKÉ KRIZE a) Zhodnocení využití prostředků vynaložených k odstraňování

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 4.6.2015,

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 4.6.2015, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.6.2015 C(2015) 3865 final PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 4.6.2015, kterým se schvalují určité prvky "Integrovaného regionálního operačního programu" pro účely podpory

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.11.2012 COM(2012) 650 final 2012/0309 (COD)C7-0371/12 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY, KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 22.1.2008 KOM(2008) 7 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se v souladu s článkem 19 směrnice 2003/96/ES povoluje Itálii uplatňovat v určených zeměpisných

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o mobilizaci prostředků z Fondu solidarity EU

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o mobilizaci prostředků z Fondu solidarity EU EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.7.2015 COM(2015) 370 final Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o mobilizaci prostředků z Fondu solidarity EU CS CS INFORMACE A PODMÍNKY OPODSTATŇUJÍCÍ MOBILIZACI

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro regionální rozvoj

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro regionální rozvoj EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Výbor pro regionální rozvoj 2009 2008/0245(COD) 29. 1. 2009 ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 7. června 2012 (06.06) (OR. en) 10276/1/12 REV 1. Interinstitucionální spis: 2011/0380 (COD)

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 7. června 2012 (06.06) (OR. en) 10276/1/12 REV 1. Interinstitucionální spis: 2011/0380 (COD) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 7. června 2012 (06.06) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2011/0380 (COD) 10276/1/12 REV 1 PECHE 180 CADREFIN 265 CODEC 1407 REVIDOVANÁ ZPRÁVA Odesílatel: Předsednictví Příjemce:

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 31.05.2005 KOM(2005) 223 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o pokroku pilotních studií uvedených v čl. 4 odst. 3 a čl. 5 odst. 1 nařízení

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.6.2008 KOM(2008) 355 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o statistikách sestavených podle nařízení (ES) č. 2150/2002 o statistice

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2012 COM(2012) 396 final C7-0191/12 Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu

Více

2005-2006 TEXTY PŘIJATÉ. na zasedání konaném. ve středu. 26. října 2005 P6_TA-PROV(2005)10-26 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 364.112

2005-2006 TEXTY PŘIJATÉ. na zasedání konaném. ve středu. 26. října 2005 P6_TA-PROV(2005)10-26 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 364.112 2005-2006 TEXTY PŘIJATÉ na zasedání konaném ve středu 26. října 2005 P6_TA-PROV(2005)10-26 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 364.112 OBSAH PŘIJATÉ TEXTY P6_TA-PROV(2005)0400 Fluorované skleníkové plyny ***II (A6-0301/2005

Více

SDĚLENÍ KOMISI. ohledně žádosti Litvy EGF/2009/016 LT/Výroba nábytku o finanční příspěvek z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

SDĚLENÍ KOMISI. ohledně žádosti Litvy EGF/2009/016 LT/Výroba nábytku o finanční příspěvek z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.1.2010 SEK(2010) 53 v konečném znění C7-0041/10 SDĚLENÍ KOMISI ohledně žádosti Litvy EGF/2009/016 LT/Výroba nábytku o finanční příspěvek z Evropského fondu pro přizpůsobení

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 417 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2012 COM(2012) 134 final 2012/0065 (COD) C7-0083/12 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o povinnostech státu vlajky prosazovat směrnici Rady 2009/13/ES, kterou

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.6.2011 KOM(2011) 339 v konečném znění C7-0160/11 CS Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o uplatňování směrnice 2009/21/ES o souladu s požadavky na stát vlajky. (Text s významem pro EHP)

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o uplatňování směrnice 2009/21/ES o souladu s požadavky na stát vlajky. (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.12.2013 COM(2013) 916 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o uplatňování směrnice 2009/21/ES o souladu s požadavky na stát vlajky (Text s významem pro EHP)

Více

1/6. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 18.2.2013,

1/6. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 18.2.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.2.2013 C(2013) 818 final 1/6 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 18.2.2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o dobrovolném systému pro ekodesign herních konzolí. {SWD(2015) 88 final} {SWD(2015) 89 final}

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o dobrovolném systému pro ekodesign herních konzolí. {SWD(2015) 88 final} {SWD(2015) 89 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.4.2015 COM(2015) 178 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o dobrovolném systému pro ekodesign herních konzolí {SWD(2015) 88 final} {SWD(2015) 89 final} CS CS

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 19.2.2009,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 19.2.2009, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.2.2009 K(2009) 1201 NENÍ URČENO KE ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19.2.2009, kterým se mění čtyřicet devět rozhodnutí uvedených v přílohách,

Více

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. prosince 2013 (OR. en) 18041/13 MAR 210 ENV 1222 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise Datum přijetí: 18. prosince

Více

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury,

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury, 7.6.2008 C 141/27 V (Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE Výzva k předkládání návrhů 2008 Program Kultura (2007 2013) Provádění akcí programu: víceleté projekty spolupráce; akce spolupráce; zvláštní akce (třetí

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY: Předmět : Nařízení Evropského

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Průvodní dokument k ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Průvodní dokument k ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 16.01.2007 SEK(2007)15 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Průvodní dokument k ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU O CÍLECH UVEDENÝCH V ČL. 7 ODST. 2 PÍSM.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 8.7.2008 KOM(2008) 432 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Opatření na snížení hluku ze železniční dopravy zaměřená na stávající

Více

(3) Na trhu tedy nastala taková situace, v níž se běžná opatření, jež jsou k dispozici podle nařízení (EU) č. 1308/2013, jeví jako nedostatečná.

(3) Na trhu tedy nastala taková situace, v níž se běžná opatření, jež jsou k dispozici podle nařízení (EU) č. 1308/2013, jeví jako nedostatečná. L 284/22 30.9.2014 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1031/2014 ze dne 29. září 2014, kterým se stanoví další dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty některého ovoce a zeleniny EVROPSKÁ

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.9.2014 COM(2014) 604 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Pomáhat vnitrostátním orgánům v boji proti zneužívání práva na volný pohyb: Příručka pro řešení otázky

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.10.2015 COM(2015) 480 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1005/2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení,

Více

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie L 148 České vydání Právní předpisy Svazek 57 20. května 2014 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 522/2014 ze dne 11. března

Více

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 2 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2011. VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III Komise. (předložený Komisí)

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 2 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2011. VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III Komise. (předložený Komisí) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.3.2011 KOM(2011) 154 v konečném znění NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 2 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2011 VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III Komise (předložený Komisí) CS

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Šalamounovými ostrovy

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Šalamounovými ostrovy CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.4.2010 KOM(2010)177 v konečném znění 2010/0094 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Šalamounovými

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.9.2008 KOM (2008) 570 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv CS CS ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv 1. ÚVOD Podle

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o systémech, které znehybňují skot jeho převrácením nebo jinou nepřirozenou polohou

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o systémech, které znehybňují skot jeho převrácením nebo jinou nepřirozenou polohou EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.2.2016 COM(2016) 48 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o systémech, které znehybňují skot jeho převrácením nebo jinou nepřirozenou polohou CS CS ZPRÁVA KOMISE

Více

ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o hodnocení směrnice 2011/64/EU v rámci programu REFIT a o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků

ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o hodnocení směrnice 2011/64/EU v rámci programu REFIT a o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.12.2015 COM(2015) 621 final ZPRÁVA KOMISE RADĚ o hodnocení směrnice 2011/64/EU v rámci programu REFIT a o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků CS CS

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.2.2012 COM(2012) 72 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1435/2003

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.03 Účinnost od 15. 5. 2015 Počet stran: 79 Počet příloh: 5 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 2004. (vyhotovená podle čl. 122 odst. 2 Smlouvy) [SEC(2004) 1268]

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 2004. (vyhotovená podle čl. 122 odst. 2 Smlouvy) [SEC(2004) 1268] KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 20.10.2004 KOM(2004) 690 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 2004 (vyhotovená podle čl. 122 odst. 2 Smlouvy) [SEC(2004) 1268] CS CS 1. ÚČEL ZPRÁVY

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2015/XXXX(BUD) 1.9.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2015/XXXX(BUD) 1.9.2015 Evropský parlament 2014-2019 Rozpočtový výbor 2015/XXXX(BUD) 1.9.2015 NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 27.11.2007 KOM(2007) 756 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

1992L0079 CS 27.02.2010 004.001 1. SMĚRNICE RADY 92/79/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování daní z cigaret. (Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s.

1992L0079 CS 27.02.2010 004.001 1. SMĚRNICE RADY 92/79/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování daní z cigaret. (Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s. 1992L0079 CS 27.02.2010 004.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY 92/79/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování

Více

Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika

Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika 02.11.2010 Dunajská strategie Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika Další z projektů regionálního partnerství podporovaného Evropskou unií, tzv. Dunajská strategie, se

Více

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit V Bruselu dne 30. ledna 2015 Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne XXX,

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne XXX, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX [ ](2015) XXX draft PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne XXX, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

Více

(Pouze francouzské, italské a německé znění je závazné) (Text s významem pro EHP)

(Pouze francouzské, italské a německé znění je závazné) (Text s významem pro EHP) L 171/18 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2015/1056 ze dne 30. června 2015, kterým se konstatuje nesoulad některých cílů zahrnutých do vnitrostátního plánu či plánu funkčních bloků vzdušného prostoru předloženého

Více

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie. (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s.

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie. (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 2013R0952 CS 30.10.2013 000.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 9.3.2007 KOM(2007) 92 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění nařízení (ES) č. 527/2003, kterým se povoluje nabízení nebo dodávání některých vín

Více

GRANTOVÁ DOHODA V RÁMCI 7RP PŘÍLOHA VII FORMULÁŘ D PODMÍNKY ZADÁNÍ PRO OSVĚDČENÍ O FINANČNÍCH VÝKAZECH

GRANTOVÁ DOHODA V RÁMCI 7RP PŘÍLOHA VII FORMULÁŘ D PODMÍNKY ZADÁNÍ PRO OSVĚDČENÍ O FINANČNÍCH VÝKAZECH GRANTOVÁ DOHODA V RÁMCI 7RP PŘÍLOHA VII FORMULÁŘ D PODMÍNKY ZADÁNÍ PRO OSVĚDČENÍ O FINANČNÍCH VÝKAZECH OBSAH PODMÍNKY ZADÁNÍ PRO NEZÁVISLOU ZPRÁVU O VĚCNÉ SPRÁVNOSTI NÁKLADŮ UPLATŇOVANÝCH V RÁMCI GRANTOVÉ

Více

Revize práv cestujících v letecké dopravě časté otázky

Revize práv cestujících v letecké dopravě časté otázky EVROPSKÁ KOMISE MEMO Brusel 13. března 2013 Revize práv cestujících v letecké dopravě časté otázky Jak vypadá současná situace? Úspěch Evropy při zajišťování a dodržování práv cestujících je jedním ze

Více

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 5. 6. 2012 2011/0281(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná organizace trhů

Více

Služby obecného hospodářského zájmu: zpráva předkládaná podle rozhodnutí ze dne 28. listopadu 2005

Služby obecného hospodářského zájmu: zpráva předkládaná podle rozhodnutí ze dne 28. listopadu 2005 EVROPSKÁ KOMISE GŘ pro hospodářskou soutěž Generální ředitel V Bruselu dne 09/07/2008*D/52727 GŘ COMP/A3/PS/og D(2008) 122 Jeho Excelence pan Milena VICENOVÁ Stálý zástupce České republiky při Evropské

Více

EU základní informace

EU základní informace EU základní informace Lucie Hrušková Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lucie Hrušková. Dostupné z Metodického

Více

EVROPSKÁ KOMISE. Státní podpora SA.33997 (2011/N) Česká republika Program podpory kultury ve Zlínském kraji

EVROPSKÁ KOMISE. Státní podpora SA.33997 (2011/N) Česká republika Program podpory kultury ve Zlínském kraji EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.9.2012 C (2012) 5931 v konečném znění VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ ZNĚNÍ Tento dokument je poskytnut pouze pro informační účely. Věc: Státní podpora SA.33997 (2011/N) Česká republika

Více

IV. ZHODNOCENÍ VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ VYNALOŽENÝCH K ODSTRAŇOVÁNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD, K ÚHRADĚ RESTITUČNÍCH VÝDAJŮ A K ŘEŠENÍ DŮSLEDKŮ KOSOVSKÉ KRIZE

IV. ZHODNOCENÍ VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ VYNALOŽENÝCH K ODSTRAŇOVÁNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD, K ÚHRADĚ RESTITUČNÍCH VÝDAJŮ A K ŘEŠENÍ DŮSLEDKŮ KOSOVSKÉ KRIZE IV. ZHODNOCENÍ VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ VYNALOŽENÝCH K ODSTRAŇOVÁNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD, K ÚHRADĚ RESTITUČNÍCH VÝDAJŮ A K ŘEŠENÍ DŮSLEDKŮ KOSOVSKÉ KRIZE a) Zhodnocení využití prostředků vynaložených k odstraňování

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2009/16/ES o státní přístavní inspekci. (Text s významem pro EHP)

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2009/16/ES o státní přístavní inspekci. (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2012 COM(2012) 129 final 2012/0062 (COD) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2009/16/ES o státní přístavní inspekci (Text s významem

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY, KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2.10.2009 KOM(2009) 510 v konečném znění 2009/0138 (CNS) C7-0255/09 Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 247/2006, kterým se stanoví zvláštní

Více

56 Úřední věstník Evropské unie ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE

56 Úřední věstník Evropské unie ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE 56 Úřední věstník Evropské unie 03/sv. 42 32004R0021 L 5/8 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE 9.1.2004 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003 o stanovení systému identifikace a evidence ovcí

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.4.2015 COM(2015) 180 final Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o víceletém plánu obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři, kterým

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE RADY. o osvobození zboží dováženého v drobných zásilkách neobchodní povahy ze třetích zemí od daní

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE RADY. o osvobození zboží dováženého v drobných zásilkách neobchodní povahy ze třetích zemí od daní KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.1.2006 KOM(2006) 12 v konečném znění 2006/0007 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY o osvobození zboží dováženého v drobných zásilkách neobchodní povahy ze třetích

Více

Komise požaduje od členských států, aby vrátily 214,6 milionů EUR z výdajů na SZP

Komise požaduje od členských států, aby vrátily 214,6 milionů EUR z výdajů na SZP IP/09/1375 V Bruselu dne 29. září 2009 Komise požaduje od členských států, aby vrátily 214,6 milionů EUR z výdajů na SZP Evropská komise rozhodla, že bude požadovat zpět celkem 214,6 milionů EUR, jež neoprávněně

Více

Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2009 a způsobu kontroly jejich užití. 1. Obecné podmínky

Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2009 a způsobu kontroly jejich užití. 1. Obecné podmínky 89 Příloha č. 10 k zákonu č.../2008 Sb. Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2009 a způsobu kontroly jejich užití [podle 102 odst. 3 zákona č. 254/ 2001 Sb., o vodách

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

ze dne 20. listopadu 2003 (Text s významem pro EHP)

ze dne 20. listopadu 2003 (Text s významem pro EHP) UPOZORNĚNÍ: Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj. Nařízení jsou závazná ve znění zveřejněném v tištěném vydání Úředního věstníku Evropské unie. B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003 ze

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.9.2010 KOM(2010) 539 v konečném znění 2010/0267 (COD) C7-0294/10 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2008/0018(COD) 6. 6. 2008 ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti hraček (KOM(2008)0009

Více

VZÁJEMNÝ VZTAH MEZI STRUKTURÁLNÍMI FONDY A POSKYTOVÁNÍM SLUŽEB OBECNÉHO (HOSPODÁŘSKÉHO) ZÁJMU A MOŽNOST PŘESHRANIČNÍHO UPLATNĚNÍ

VZÁJEMNÝ VZTAH MEZI STRUKTURÁLNÍMI FONDY A POSKYTOVÁNÍM SLUŽEB OBECNÉHO (HOSPODÁŘSKÉHO) ZÁJMU A MOŽNOST PŘESHRANIČNÍHO UPLATNĚNÍ GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY UNIE TEMATICKÁ SEKCE B: STRUKTURÁLNÍ POLITIKA A POLITIKA SOUDRŽNOSTI REGIONÁLNÍ ROZVOJ VZÁJEMNÝ VZTAH MEZI STRUKTURÁLNÍMI FONDY A POSKYTOVÁNÍM SLUŽEB OBECNÉHO

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o německém lihovém monopolu

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o německém lihovém monopolu CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.6.2010 KOM(2010)337 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o německém lihovém monopolu CS CS ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 21.12.2005 KOM(2005) 682 v konečném znění 2005/0266 (ACC) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Chilskou

Více

Tisková zpráva. Zjištění průzkumu spotřebitelského klimatu GfK v Evropě za druhé čtvrtletí roku 2013

Tisková zpráva. Zjištění průzkumu spotřebitelského klimatu GfK v Evropě za druhé čtvrtletí roku 2013 Tisková zpráva 22. července 2013, 0:00 Spíše zamračeno... 22. července 2013 Rolf Bürkl T +49 (0) 911 395-3056 konsumklima@gfk.com Ursula Fleischmann Podniková komunikace T +49 (0) 911 395 2745 F +49 (0)

Více

Z LEGISLATIVY EVROPSKÉ UNIE

Z LEGISLATIVY EVROPSKÉ UNIE Z LEGISLATIVY EVROPSKÉ UNIE Cílem této rubriky je podat přehled o vybraných významných právě připravovaných či již přijatých legislativních aktech Evropské unie, které mají z hlediska svého obsahu vazby

Více

13/sv. 18. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin

13/sv. 18. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin 244 CS Úřední věstník Evropské unie 13/sv. 18 31997R0258 14.2.1997 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ L 43/1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2004R0021 CS 01.07.2013 007.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.1.2008 KOM(2007) 872 v konečném znění 2008/0002 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o nových potravinách, kterým se mění nařízení (ES) č. XXX/XXXX

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.7.2011 KOM(2011) 454 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Digitální tachograf: Plán

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 5.11.2010 KOM(2010) 620 v konečném znění

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 5.11.2010 KOM(2010) 620 v konečném znění CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.11.2010 KOM(2010) 620 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Šestá zpráva ohledně přetrvávajících případů, ve kterých některé třetí země neuplatňují

Více

23.3.2011 Úřední věstník Evropské unie L 77/25

23.3.2011 Úřední věstník Evropské unie L 77/25 23.3.2011 Úřední věstník Evropské unie L 77/25 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 284/2011 ze dne 22. března 2011, kterým se stanoví zvláštní podmínky a podrobné postupy dovozu plastového kuchyňského nádobí z polyamidu

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.12.2006 KOM(2006) 814 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Třetí zpráva o sledování restrukturalizace ocelářství v České

Více

Komise předložila dne 7. prosince 2009 návrh rozhodnutí Rady k výše uvedené otázce 1.

Komise předložila dne 7. prosince 2009 návrh rozhodnutí Rady k výše uvedené otázce 1. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 21. ledna 2010 (22.01) (OR. en) 5323/1/10 REV 1 LIMITE FRONT 6 COMIX 46 POZNÁMKA K BODU A Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Rada Č. předchozího dokumentu: 5044/10

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 5.6.2015

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 5.6.2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.6.2015 C(2015) 3740 final ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 5.6.2015 o dočasné rovnocennosti solventnostních režimů platných v Austrálii, na Bermudách,

Více

ODPOVĚDI KOMISE NA ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA

ODPOVĚDI KOMISE NA ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.2.2015 COM(2015) 77 final ODPOVĚDI KOMISE NA ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA VNITROZEMSKÁ VODNÍ DOPRAVA V EVROPĚ: OD ROKU 2001 SE VÝZNAMNĚ NEZVÝŠIL PODÍL TOHOTO

Více

Státní podpora N 642/2008 Česká republika Veřejné financování alternativních plnicích stanic pro provozovatele veřejné dopravy

Státní podpora N 642/2008 Česká republika Veřejné financování alternativních plnicích stanic pro provozovatele veřejné dopravy EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.04.2009 K (2009)2912 v konečném znění Věc: Státní podpora N 642/2008 Česká republika Veřejné financování alternativních plnicích stanic pro provozovatele veřejné dopravy

Více

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0876),

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0876), P7_TA-PROV(2013)0298 Prioritní látky v oblasti vodní politiky ***I Legislativní usnení Evropského parlamentu ze dne 2. července 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou mění směrnice

Více

Č.j. VP/S 97/02-160 V Brně dne 30. září 2002

Č.j. VP/S 97/02-160 V Brně dne 30. září 2002 Č.j. VP/S 97/02-160 V Brně dne 30. září 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 12. 7. 2002 na základě žádosti České republiky - Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 11. 7.

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. I. Obecná část

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. I. Obecná část DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. Obecná část A. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) 1. Důvod předložení a cíle 1.1 Název Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Více

NATO. Lucie Hrušková. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

NATO. Lucie Hrušková. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám NATO Lucie Hrušková Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lucie Hrušková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz,

Více