Bohužel jsme museli odmítnout pozvánku na debatu v DOXu na téma Jaká je vize Prahy - Bourat, či nebourat?.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bohužel jsme museli odmítnout pozvánku na debatu v DOXu na téma Jaká je vize Prahy - Bourat, či nebourat?."

Transkript

1 ODŮVODNĚNÍ NEÚČASTI

2 Debata v DOX od 18:00: Bohužel jsme museli odmítnout pozvánku na debatu v DOXu na téma Jaká je vize Prahy - Bourat, či nebourat?. Zúčastnit se debaty spolupořádané PragueWatch, která organizovala 7.června 2012 demonstraci proti našemu plánu revitalizace Václavského náměstí je stejné jako se zúčastnit demonstrace proti našemu projektu. Tato debata by byla debatou pouze v názvu. My tento problém vnímáme v širším kontextu: Jakým způsobem můžeme podpořit ekonomický a kulturní rozvoj v památkové rezervaci? PragueWatch se pokusil pozvat neutrální odborníky, úspěšné podnikatele, developery pracující v Praze 1, zástupce města, stavebního úřadu Prahy 1, urbanisty, historiky a jiné architekty. Všichni, ale pozvání odmítli z důvodu úzce definovaného tématu a jasnému záměru spoluorganizátora získat publicitu. Otázka by se měla spíše zaměřit na to čím je Praha v širším smyslu a čím by Praha měla být v budoucnosti. Někteří mají pocit, že by se v Praze nemělo nic měnit nikdy, a to i přesto, že to jsou právě lety přibývající změny a neustálý vývoj, co dávají Praze její dnešní výjimečnou podobu, která vedle sebe staví všechny architektonické styly od renesance po současnost. Nesmíme zapomínat, že proto, aby mohla být postavena nová dominanta, jako je třeba Palác Lucerna nebo Václavské náměstí 19, musely být jiné budovy zbourány. Praha má tolik různých stylů od baroka až po kubismus právě díky tomu, že bylo možné stavět na místě jiných méně významných budov. Porozhlédněte se po Václavském náměstí a uvidíte, že vždy stálo v centru architektonických změn v Praze. Na nové budově je důležité to, jestli bude zajímavá i za 50 let a nikoliv to, zda se nyní líbí mně nebo Vám. Podívejte se na Tančící dům, který byl v době výstavby mnoha lidmi nenáviděn (dokonce i některými významnými lidmi) a dnes je obecně považován za důležité architektonické dílo. Fakta mluví jasně Praha vždycky byla místem změn. Pevně věříme, že různé směry a styly, kterými se Praha vyvíjela, potřebují, aby se k nim v dalších desetiletích dále přidávalo a aby se tak obohacovalo to, co zde již stojí. Zároveň věříme, že je nutné obohacovat Prahu i současnou architekturou, která se do pražského kontextu hodí, aby se tak předcházelo úpadku města, který by nastal stejně jistě jako že po dni přijde noc, bude-li development nesmyslně omezován. Tento vývoj je tím, co dělá Prahu specifickou a také tím, díky čemu bude Praha výjimečná i pro další generace. Přejeme si být součástí tohoto procesu a věříme, že naše plány vytvoří něco mimořádného, co pozvedne horní část Václavského náměstí. Rádi bychom se DOXem inspirovali a začátkem roku připravili detailní prezentaci pro veřejnost. Zde chceme dát našemu týmu prostor nabídnout doplňující přehled o našem projektu za účasti odborníků na rozvoj Prahy. Detaily budou uvedeny na stránkách

3 Historie developera: Flow East je v České republice aktivním developerem od roku 1991 a díky tomu má v tomto odvětví a na tomto trhu 21 let zkušeností. Viděli jsme jak roste síla zákona, jak se zvyšují stavební standardy a jak se požadavky nájemníků vyrovnávají nebo i překračují ty, které mají jejich západoevropští kolegové. Viděli jsme příchod ekologických standardů, které byly v devadesátých letech nedostupné stejně tak jako energetická šetrnost, která se stala realizovatelnou díky novým technologiím. K dnešnímu dni společnost Flow East v České republice investovala částku přesahující 10 miliard korun (500 milionů eur). Vytvořila a podporovala tisíce pracovních míst a obnovila řadu významných pražských budov jako je Richtrův dům a Václavské náměstí 19. Jsme velice hrdí na naše bohaté kulturní dědictví v Praze a na to, že jsme měli možnost přispět k obnově postkomunistické Prahy. Od roku 1990 jsme se s neposkvrněnou pověstí aktivně podíleli na rozvoji místní ekonomiky. Přikládáme brožuru našich památkově chráněných budov, kterou jsme vytvořili pouze proto, že jsme hrdí na naše krásné budovy, které jsme zrekonstruovali. Z této brožury je zjevné, co je a co by mělo být památkově chráněno a co nikoliv. Flow East v Praze vlastní a provozuje deset obchodů a dva hotely a tak máme veliký osobní zájem na tom, aby si Praha zachovala a posílila svůj obraz jedinečného místa s hlubokou historií, které je dostupné všem, kteří ho navštíví. I v dnešních ekonomických podmínkách se společnost Flow East pokoušela opět přinést významnou investici a pracovní místa do země zasažené recesí. Malá, ale hlasitá skupinka lidí těmto plánům odporuje, jak je obvyklé u jakékoliv změny ať jde o umění, architekturu nebo rozmístění regálů v místních potravinách. Tito odpůrci jsou nepatrnou menšinou nevolených a neodpovědných extrémistů, kteří chtějí zachovat Prahu v dobách temna. Pevně věříme, že vláda by měla náležitě naslouchat zájmovým skupinám a brát v úvahu veškeré názory a jsme také přesvědčeni, že rozhodnutí musí být učiněna na základě zákona a ne pouze za účelem utišení menšinových názorů. Zásady developera: Věříme, že budoucnost centra Prahy si zaslouží více než městský úpadek a označení ráje pro prostitutky a drogové dealery, takže změna a rozvoj jsou nutné. Zamyslete se nad tím, co se děje v centru Prahy nyní, když se kanceláře a obchody přesouvají do Prahy 4 a obchodních center. Domníváme se, že tato změna vyžaduje spojení a spolupráci tří klíčových stran: místní samosprávy a vlády, soukromých investorů a široké veřejnosti. Místní samospráva a vláda: věříme, že Praha 1 a Magistrát hlavního města Prahy jako takové jsou součástí této změny, a že činí konkrétní kroky ke zlepšení situace na Václavském náměstí. Domníváme se, že vláda musí mít integritu a autoritu implementovat zákony a pravidla spravedlivě ke všem právnickým osobám či subjektům v České republice a tedy nesmí zneužívat své pravomoci pro utišení jedné hlasité menšiny.

4 Soukromí investoři: Věříme, že soukromí investoři potřebují být podporováni, aby rozvíjeli, obnovovali a investovali v centru Prahy. Bez těchto investic bude Praha upadat a stejné protestní skupiny budou poté po státu požadovat opravu budov v centru města. Investice musí odpovídat potřebám široké veřejnosti, jinak nebudou úspěšné, a to jak finančně pro investora tak společensky pro město. Flow East má bohaté zkušenosti s obnovou nemovitostí v Praze, jako např. Hotel Jalta, Václavské náměstí 19 a Richtrův dům. Investice do těchto budov byly výrazné a výsledkem jsou krásné a fungující budovy, které splňují potřeby široké veřejnosti. Široká veřejnost: Široká veřejnost je rozsáhlá tichá většina Čechů, která žije či navštěvuje toto krásné město. Potřebuje služby a prostředí, které budou důvodem k pravidelné návštěvě centra Prahy. Město musí být pro širokou veřejnost a nikoliv pouze pro skupinku, která fanaticky věří, že jejich názor by měl být všem vnucen. Zde je pár obrázků Václavského náměstí. Když se legální podnik přestěhuje z centra města do Prahy 4, nelegální podnikání zabere jeho místo a městský úpadek bude následovat. Opravdu se domníváme, že centrum Prahy by mělo nadále upadat a obchodní centra na Zličíně a Chodově prosperovat? Ne, nikoliv. A rovněž si nemyslíme, že si toto přeje většina Čechů. Historie budovy Václavské náměstí 47: Původní budova byla navržena v roce 1880 v neorenesančním stylu architektem Josefem Schulzem (autor Národního muzea). Fasáda původní budovy byla bohužel v roce 1920 brutálně stržena a na žádost nových majitelů byla přidána další dvě patra. Současná budova je naprosto všední a nemá nic z kouzla původní stavby. Dnešní budova je natolik tuctová, že architekt Bohumír Kozák, který stál za odstraněním fasády, tuto budovu ani nezahrnul do svého architektonického porfolia, jež obsahuje několik desítek budov. Jako přirovnání můžeme použít mnohoslabičný výraz k popisu okna, které z okna nedělá výjimečný prvek, stejně tak medicínský popis palce - digitus primus manus - nedělá z palce více než jen zase palec.

5 Foto VN 47 (od roku 1920 do dnes) Foto VN 47 (před rokem 1920) Prosím všimněte si, že budova, která zde stála před rokem 1920 nebyla zbouraná. Projektová kancelář Dušek-Kozák-Máca dostala instrukci přidat dvě podlaží a proto bylo nutné odstranit fasádu. V té době nebyly k dispozici peníze pro stavbu nové kvalitní budovy. Jakožto dlouhodobý vlastník budovy na Václavském náměstí 47, kterou vlastníme od roku 1994 jsme zjistili, že tato budova je bohužel na konci své životnosti. Tato skutečnost byla potvrzena ve zprávě od Ing. Jiřího Černého CSc. (Konstrukční a statická způsobilost objektu na Václavském náměstí). Stav železobetonové konstrukce horních dvou pater je velmi špatný a vyžaduje velké zásahy, které jsou srovnatelné s výměnou celé konstrukce. Rovněž stav spodní stavby a základů je z důvodu chybějící hydroizolace velmi špatný. Tento stav se projevuje na fasádě, kde zjišťujeme přibývající množství trhlin. Je to podobné jako u starého auta, když dojde na konec své životnosti, je nutné ho, bez ohledu na osobní vztah k tomuto stroji, vyměnit. Budete také překvapeni, když vám soused vzdálený tři vesnice řekne: Ne, nemůžete si auto vyměnit a musíte ho zachovat jako klasického veterána. Jsme překvapeni ještě více, když skupina expertů na veterány (kteří ale tyto veterány sami nevlastní!) tvrdí, že vaše auto je veterán na základě jejich pocitů a úsudku, jelikož podle nich auto vašeho souseda je veterán, takže to vaše musí být veteránem také. Tito experti si také všimli, že auto má starou ocelovou karosérii a starý motor - ano, má, auto je staré, ale toto samotné ještě neznamená, že to je klasický veterán. Pro ty, kdo četli Kafku, je tato absurdita zřejmá. Květinový Dům: Květinový Dům bude výjimečný a zajímavý, a bude novou přidanou hodnotou pro centrum Prahy. Bude to budova, která zamezí úpadku této části města a přinese do centra Prahy opět život. Přirozený vstup na Václavské náměstí z Hlavního nádraží si zaslouží budovu vhodnou pro tuto lokalitu, jež bude vstupní branou pro hlavní náměstí Prahy. Tato budova překoná standardy moderních budov v oblasti energetické účinnosti. Vzhledem k tomu, že fasáda je prostorově zakřivena, je na ni navržen unikátní fasádní systém, který byl zatím použit pouze na budově Luis

6 Vuitton Foundation v Paříži, která se právě realizuje. Při pohledu na budovu z pozice běžného chodce se fasáda bude opticky otevírat a zase uzavírat, podle pohledu na objekt z daného místa. Tento efekt bude rovněž přispívat k dynamickému a zároveň decentnímu výrazu celé stavby. Budova Opletalova 3 není využívaná a rozpadá se již 20 let. Zde bychom rádi citovali poněkud fanatické prohlášení, které vyšlo v Mladé frontě DNES na straně 3 přílohy Praha: Proč by mělo vznikat něco nového? Objekt v Opletalově ulici je jakýmsi lakmusovým papírkem, který na tento problém upozorňuje. Je po stavební stránce zdravý, je obydlený, jsou v něm obchody. Stačí pouze běžné opravy, jež by měl platit majitel. Stejně jako jinde. Dokáže si na sebe prostě vydělat sám, stojí a funguje. Vždyť je to jedno z nejlukrativnějších míst v metropoli.. Zde je foto Opletalovy 3, která byla tiskárnou a zjevně by, podle názoru výše, měla zůstat tím, čím je, dírou v zemi! Dům Opletalova 3, který je součástí projektu pohled ze dvora Dům Opletalova 3, který je součástí projektu pohled ze dvora

7 Pozadí schvalovacího procesu: Ministryně kultury dne 1. října 2012 po pěti měsíčním řízení rozhodla, že budova nebude prohlášena nemovitou kulturní památkou a společnost Flow East tak konečně mohla pokračovat ve svých dlouhodobě odkládaných plánech postavit budovu hodnou 21. století a zrevitalizovat horní část Václavského náměstí, které bylo vždy centrem měnících se architektonických stylů v Praze. Pátého prosince jsme se dozvěděli, že ministryně kultury změnila své rozhodnutí a toto konání nelze označit jinak než absurdní, neprofesionální a netransparentní. Zdá se, že zainteresované strany zneužily a zmanipulovaly zákon o státní památkové péči za jediným účelem zabránit realizaci tohoto projektu. Dům Václavské náměstí 47 zjevně nesplňuje kritéria statutu kulturní památky. Ministerstvo kultury si je toho vědomo a právě proto je potřebné se zamyslet nad skutečnými motivy tohoto rozhodnutí ministerstva. Je ministerstvo pouhým mluvčím nejhlučnější skupiny nebo jsou za tím ještě daleko zhoubnější motivy? Naše společnost respektuje názory všech, kterým na Praze záleží stejně, jak na ní záleží nám. Takováto rozporuplná jednání škodí architektuře, budoucímu rozvoji Prahy i České republiky a je možné je připsat velice malé skupince, která si nepřeje aby byl projekt Květinového domu zrealizován a která zneužívá statutu kulturní památky pro dosažení svých cílů. Bohužel se jim dnes povedlo ošálit i uznávanou instituci jakou je DOX.

8