PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL ATTACK. COMPACT Plus NÁVOD K OBSLUZE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL ATTACK. COMPACT Plus NÁVOD K OBSLUZE"

Transkript

1 PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL ATTACK COMPACT Plus NÁVOD K OBSLUZE W W W. A T T A C K. C Z

2 OBSAH 1 OBECNÝ POPIS, OBSLUHA KOTLE ÚVOD OVLÁDACÍ PANEL KOTLE COMPACT PLUS INDIKACE BĚHEM ČINNOSTI KOTLE ATTACK COMPACT PLUS ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ KOTLE ATTACK COMPACT PLUS REGULACE KOTLE ATTACK COMPACT PLUS EKVITERMNÍ REGULACE KOMPENZAČNÍ KŘIVKA A PŘEMÍSTĚNÍ KŘIVEK REGULACE POMOCÍ DÁLKOVÉHO ČASOVÉHO OVLADAČE REGULACE HYDRAULICKÉHO TLAKU ROZVODNÉHO ZAŘÍZENÍ ZAPOJENÍ K ZÁSOBNÍKU TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY KOTLE ATTACK COMPACT PLUS INSTALACE OBECNÉ POKYNY MÍSTO INSTALACE HYDRAULICKÉ PŘÍPOJKY PROTIZÁMRAZOVÝ SYSTÉM, NEMRZNOUCÍ KAPALINY, PŘÍDAVNÉ LÁTKY ANEBO INHIBITORY PLYNOVÁ PŘÍPOJKA PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI POKOJOVÝ TERMOSTAT A OPENTHERM (DOPLŇKOVÝ) VENKOVNÍ SONDA (DOPLŇKOVÁ) NEVHODNÉ UMÍSTĚNÍ VENKOVNÍ SONDY PŘÍSTUP K EL. SVORKOVNICI KOTLE ATTACK COMPACT PLUS KASKÁDOVÉ SPOJENÍ ODVODY SPALIN SPOJENÍ KOAXIÁLNÍMI TRUBKAMI SPOJENÍ ODDĚLENÝMI TRUBKAMI PŘÍSLUŠENSTVÍ ZAPOJENÍ NA ODVOD ZKONDENZOVANÉ VODY PROVOZ A ÚDRŽBA REGULACE ANALÝZA SPALOVÁNÍ NASTAVENÍ HODNOTY CO 2 PŘI SPALOVÁNÍ SERVISNÍ NASTAVENÍ KOTLE ATTACK COMPACT PLUS UVEDENÍ DO PROVOZU ÚDRŽBA TABULKA SEZNAMU PORUCH CHARAKTERISTIKY A TECHNICKÉ ÚDAJE ROZMĚRY A PŘÍPOJKY KOTLE COMPACT PLUS HYDRAULICKÝ OKRUH KOTLE ATTACK COMPACT PLUS TECHNICKÉ PARAMETRY ATTACK COMPACT PLUS ELEKTRICKÉ SCHÉMA COMPACT PLUS PŘÍSLUŠENSTVÍ ODTAHU SPALIN ATTACK KT, KST, KZT SENZORY TEPLOTY VYTÁPĚNÍ, OHŘEVU TEPLÉ VODY A SPALIN TABULKA ZÁVISLOSTÍ ODPORU NA TEPLOTĚ DIAGRAM TLAKOVÝCH ZTRÁT PŘI NAPLŇOVÁNÍ A VÝŠKOVÝCH ROZDÍLECH ČERPADEL KOTLŮ 30 2

3 1 OBECNÝ POPIS, OBSLUHA KOTLE 1.1 ÚVOD Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral značku ATTACK, nástěnný kondenzační kotel ATTACK s moderním designem, vybavený moderní technologií, se zvýšenou spolehlivostí a kvalitou konstrukce. Pozorně si přečtěte tento návod k použití, protože obsahuje důležité informace týkající se bezpečnosti při instalaci, používání a údržbě spotřebiče. Kotel ATTACK Plus je určen k vytápění ÚT a produkci TUV (s vnějším doplňkovým zásobníkem) se směšováním a kondenzací s vysokým stupněm výkonnosti při činnosti a velmi nízkými emisemi, využívající zemní plyn nebo propan, vybaven a řízen moderním ovládacím mikroprocesorovým systémem. Těleso kotle se skládá z hliníkového lamelového výměníku a keramického směšovacího hořáku, vybaveného elektronickým zapalováním s ionizační kontrolou plamene, z ventilátoru s modulací otáček a z modulačního plynového ventilu. 1.2 OVLÁDACÍ PANEL KOTLE COMPACT PLUS Obr.1 Ovládací panel 1. Tlačítko na snížení nastavené teploty užitkové vody (s doplňkovým zásobníkem TUV ) 2. Tlačítko na zvýšení nastavené teploty užitkové vody (s doplňkovým zásobníkem TUV ) 3. Tlačítko na snížení nastavené teploty vody v systému ÚT 4. Tlačítko na zvýšení nastavené teploty vody v systému ÚT 5. Displej 6. Tlačítko režimu Léto/Zima 7. Tlačítko režimu Eco/Komfort (s doplňkovým zásobníkem) a tlačítko zapnutí a vypnutí 8. Tlačítko reset 9. Označení provozu (s doplňkovým zásobníkem TUV) 10. Označení letního provozu 11. Multifunkční značení 12. Označení ekonomického režimu (s doplňkovým zásobníkem TUV) 13. Označení vytápěcího provozu 3

4 14. Tlačítko na zapnutí/vypnutí kotle 15. Označení zapnutého hořáku 16. Zapojení dálkového OpenTherm regulátoru (volitelné) 17. Symbol informace 18. Symbol šipky 19. Označení anomálie 20. Označení fungování oběhového čerpadla 21. Napojení venkovní sondy (volitelné) 22. Označení vypnutí kotle 23. Symbol šipky resetu 24. Označení žádosti o odblokování poruchy 1.3 INDIKACE BĚHEM ČINNOSTI KOTLE ATTACK COMPACT PLUS Vytápění Požadavek na vytápění (generován venkovním termostatem a/nebo opentherm dálkovým ovládáním, a/nebo signálem 0 10 Vdc je dán aktivací oběhového čerpadla a zobrazeným symbolem radiátoru (poz. 13 a 21, obr. 1). Displej (poz. 11, obr. 1) znázorní aktuální teplotu vytápění a během čekání na dosažení dané teploty, je zobrazen nápis "d". Obr. 2 Užitková voda COMFORT (s doplňkovým zásobníkem TUV) Požadavek na ohřev TUV je dán aktivací čerpadla a zobrazení symbolu vodovodního kohoutku. (poz. 9 a 21 obr.1). Displej (poz. 11, obr. 1) znázorňuje aktuální teplotu senzoru zásobníku TUV a během čekání na ohřev TUV je zobrazen nápis "d". Obr. 3 Vypnutí ohřevu TUV ECO (ekonomický) Natopení /udržování teploty zásobníku TUV může být uživatelem vypnuto. V takovém případě nebudete mít ohřev TUV. Zásobník může být deaktivován uživatelem (režim ECO) stisknutím tlačítka (poz. 7, obr. 1). V režimu ECO je na displeji aktivován symbol (poz. 12, obr. 1). Pro aktivování režimu COMFORT opět stiskněte tlačítko (poz. 7, obr. 1). 4

5 1.4 ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ KOTLE ATTACK COMPACT PLUS Zapnutí kotle Spotřebič zapojte do elektrické sítě. Stiskněte tlačítko zapnout/vypnout (poz. 14, obr. 1). Během následujících 120 sekund se na displeji bude zobrazovat FH, což signalizuje cyklus odvzdušňování vytápěcího zařízení. Během prvních 5 sekund se na displeji zobrazuje také verze softwaru karty. Otevřete plynový ventil nainstalovaný na přípojce před kotlem. Po zmizení nápisu FH je kotel připraven na automatickou činnost po každém odběru teplé užitkové vody a/nebo v případě požadavku ze strany pokojového termostatu. Vypnutí kotle Stiskněte tlačítko ECO / COMFORT (poz. 7, obr. 1) na 5 sekund. Pokud je kotel vypnutý, elektronická deska je stále pod napětím. Ohřev TUV (s volitelným instalovaným zásobníkem TUV) a (vytápěcí režim) jsou deaktivované. Protizámrazový systém zůstane aktivní. Pokud chcete znovu zapnout kotel, stiskněte tlačítko ECO/COMFORT (poz. 7, obr. 1) na dobu 5 sekund. Kotel bude okamžitě připraven k provozu vždy, když bude požadavek na teplou užitkovou vodu (s doplňkovým zásobníkem TUV) a/nebo požadavek ze strany pokojového termostatu. Pro absolutní vypnutí přívodu elektřiny do zařízení stiskněte tlačítko (poz. 14, obr. 1). Pokud je přerušen přívod elektřiny a/nebo plynu do zařízení, protizámrazový režim nebude fungovat. Během dlouhých přestávek v zimě, vypusťte všechnu vodu z kotle, sanitární vodu i vodu v ústředním topení, aby nedošlo k poškození mrazem. Popřípadě vypusťte pouze užitkovou vodu a aplikujte vhodnou nemrznoucí směs do topného zařízení. 1.5 REGULACE KOTLE ATTACK COMPACT PLUS Přepínání Léto/Zima Stiskněte tlačítko (poz. 6, obr. 1) na 2 sekundy. Na displeji se zapne symbol Léto (poz.10, obr.1), kotel bude produkovat pouze teplou užitkovou vodu (s doplňkovým zásobníkem TUV). Zůstane aktivní systém proti zamrznutí. Abyste režim Léto zrušili, znovu stiskněte tlačítko (poz.6, obr. 1) na 2 sekundy. Obr. 5 Regulace teploty vody vytápění Pomocí tlačítek vytápění (poz. 3 a 4, obr. 1) můžete nastavit teplotu od minima 20 C do maxima 90 C. Obr. 6 5

6 Regulace teploty užitkové vody Pomocí tlačítek užitkové vody (poz.1 a 2, obr. 1) nastavte teplotu od minimální 10 C do maximální 65 C. Obr. 7 Nastavení teploty prostředí (s doplňkovým termostatem prostředí) Pomocí pokojového termostatu nastavte požadovanou teplotu v místnostech. V případě, že není připojen pokojový termostat, kotel bude udržovat teplotu v rozvodném zařízení na hodnotě, která byla nastavena na vstupu do rozvodného zařízení. Nastavení teploty prostředí (doplňkový OpenTherm regulátor) Prostřednictvím OpenTherm regulátoru nastavte teplotu, kterou si přejete mít v místnostech. Kotel bude upravovat vodu v zařízení v závislosti na požadované teplotě prostředí. Co se týče provozu s dálkovým časovým ovladačem, pokyny najdete v příslušném návodu k použití. 1.6 EKVITERMNÍ REGULACE Při instalaci venkovní sondy (doplňková) se na displeji ovládacího panelu (poz.5, obr.1) zobrazí venkovní teplota naměřená samotnou venkovní sondou. Systém regulace kotle pracuje s řízenou teplotou. V tomto režimu se teplota topného zařízení reguluje dle vnějších klimatických podmínek, aby byl zaručen zvýšený komfort a úspora energie během celého roku. Kromě toho, při zvýšení venkovní teploty se snižuje teplota na výstupu z kotle podle určité kompenzační křivky". Při regulaci ekvitermně řízené teploty se teplota nastavená tlačítky vytápění (poz.3, obr.1) stane maximální teplotou na vstupu do topného zařízení. Doporučuje se nastavit maximální hodnotu, aby systém mohl regulovat v celém funkčním intervalu. Kotel musí nastavit odborník během instalace. Případné přizpůsobení kvůli zvýšení komfortu může udělat také uživatel. Kompenzační křivka a přemístění křivek kondenz. kotlů Plus Jediným stisknutím tlačítka Reset (poz.8, obr.1) se zobrazí aktuální kompenzační křivka a je možné změnit ji pomocí tlačítek užitkové vody (poz. 1 a 2, obr.1). Upravte požadovanou křivku od 1 do 10 v závislosti na charakteristice. Úpravou křivky na 0 se regulace řízené teploty zruší. Obr. 8 Kompenzační křivka kondenzačních kotlů Plus Stisknutím tlačítek vytápění (poz.3 a 4, obr.1) se umožní přístup k paralelnímu přemístění křivek zobrazené blikající (OF), které se dá pozměnit tlačítky užitkové vody (poz.1 a 2, obr.1). Obr. 9 Paralelní posun křivek kondenzačních kotlů Plus Opětovným stisknutím tlačítek (poz.8, obr.1) se z režimu paralelní regulace křivek vystoupí. Pokud je teplota prostředí nižší než žádaná hodnota, doporučujeme vám nastavit strmější křivku a/nebo naopak. Postupujte se zvýšením a/nebo snížením o jednu jednotku, vždy kontrolujte výsledek v místnosti. 6

7 1.7 KOMPENZAČNÍ KŘIVKA A PŘEMÍSTĚNÍ KŘIVEK Stisknutím tlačítka reset" (poz. 8, obr. 1) nebo tlačítka na 5 sekund bude k dispozici nabídka Řízená teplota, zobrazí se blikající "CU". Pomocí tlačítek užitkové vody (poz. 1 a 2, obr. 1) upravte žádanou křivku od 1 do 10, v závislosti na charakteristice. Úpravou křivky na 0 se regulace řízené teploty zruší. TEPLOTA ÚT ( C) EXTERNÍ TEPLOTA ( C) Obr. 10 Kompenzační křivka Stisknutím tlačítek vytápění (poz. 3 a 4, obr. 1) se zobrazí možnost paralelního posunu křivek; zobrazí se blikající "OF". Pomocí tlačítek užitkové vody (poz. 1 a 2, obr. 1) nastavte paralelní posun křivek, v závislosti na charakteristice. TEPLOTA ÚT ( C) TEPLOTA ÚT ( C) EXTERNÍ TEPLOTA ( C) EXTERNÍ TEPLOTA ( C) Obr. 11 Paralelní posun křivek Paralelní posun křivek Opětovným stisknutím tlačítka reset" (poz. 8, obr. 1) na 5 sekund se vystoupí z nabídky Řízené teploty. Pokud je teplota prostředí nižší než požadovaná hodnota, doporučujeme vám nastavit strmější křivku a/nebo naopak. Postupujte se zvýšením a/nebo snížením o jednu jednotku, vždy kontrolujte výsledek v místnosti. 7

8 1.8 REGULACE POMOCÍ DÁLKOVÉHO ČASOVÉHO OVLADAČE Pokud je na kotel napojen dálkový časový ovládač (doplňkové vybavení), výše popsané regulace se řídí na displeji kotle a zobrazí se jako FH. Regulace teploty vytápění Regulaci je možné provést prostřednictvím nabídky dálkového časového ovladače a také pomocí ovládacího panelu kotle. Regulace teploty užitkové vody (s nainstalovaným externím zásobníkem vody) Regulaci je možné provést prostřednictvím nabídky dálkového časového ovladače a také pomocí ovládacího panelu kotle. Přepínání Léto/Zima Režim Léto má přednost před případným požadavkem na vytápění uděleným prostřednictvím dálkového ovladače. Výběr mezi Eco/Comfort Zrušením ohřevu teplé užitkové vody prostřednictvím dálkového ovladače se kotel přepne do režimu Economy. Za těchto podmínek bude tlačítko (poz. 7, obr. 1 a 2) na ovládacím panelu kotle vyřazeno. Povolením ohřevu teplé užitkové vody pomocí dálkového ovladače se kotel přepne do režimu Komfort. Za těchto podmínek, s tlačítkem (poz. 7, obr. 1 a 2) na ovládacím panelu kotle, je možné nastavit jeden ze dvou režimů. Řízená teplota (OPENTHERM) Kotel má v řídící elektronické desce zabudovanou OPENTHERM komunikaci, pomocí které se všechny funkce kotle ovládají programovatelným regulátorem OpenTherm, obj. kód: OT36A. Programovatelný regulátor a prostorový termostat nejsou součástí příslušenství kotle. 1.9 REGULACE HYDRAULICKÉHO TLAKU ROZVODNÉHO ZAŘÍZENÍ Obr. 12 Zobrazení poruchy F 37 Tlak při naplnění topného systému za studena, který vidíte na vodoměru kotle, musí být přibližně 1,0 bar. Pokud tlak zařízení klesne na hodnoty minima, displej kotle zobrazí poruchu F 37. Prostřednictvím plnícího kohoutu zvyšte tlak v zařízení na hodnotu vyšší než 1,0 bar. Ve spodní části kotle se nachází manometr na vizualizaci tlaku také bez elektrického napájení. Po obnovení normálního hydraulického tlaku kotel aktivuje cyklus odvětrání trvající 120 sekund, který se na displeji zobrazí jako FH. Na konci úkonu vždy zavřete plnící kohout. 8

9 1.10 ZAPOJENÍ K ZÁSOBNÍKU TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY KOTLE ATTACK COMPACT PLUS Řídící elektronika kotle je určena na ovládání externího zásobníku na produkci teplé užitkové vody. Proveďte hydraulické zapojení dle schématu. Proveďte elektrické zapojení dle pokynů v elektrickém schématu na (str.11 a str. 26). Vždy je nutné nainstalovat teplotní sondu pro zásobník. Ovládací systém kotle po zapnutí zjistí přítomnost sondy zásobníku a automaticky se nakonfiguruje, aktivuje displej a příslušné ovládání ohřevu užitkové vody. Obr. 13 Schéma zapojení k externímu zásobníku TUV: 209 Vstup do výměníku ohřevu TUV 210 Zpětný tok z výměníku ohřevu TUV 10 Vstup do vytápěcího systému (stoupačka) 11 Zpětný tok z vytápěcího systému (zpátečka) 130 Čerpadlo na ohřev zásobníku TUV (nedodané) 179 Zpětná klapka (nedodané) B Zásobník TUV (nedodané) S Sonda TUV (nedodané) S 9

10 2 INSTALACE 2.1 OBECNÉ POKYNY INSTALACI KOTLE MUSÍ PROVÉST VÝHRADNĚ SPECIALIZOVANÍ A VYŠKOLENÍ PRACOVNÍCI, PŘIČEMŽ MUSÍ DODRŽOVAT VŠECHNY POKYNY UVEDENÉ V TOMTO TECHNICKĚM NÁVODU, VŠECHNY PLATNÉ PŘEDPISY, VŠECHNA NAŘÍZENÍ NOREM EN A VŠECHNY NORMY STN, VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ PŘED- PISY A VŠECHNY VAROVNÉ NÁPISY. 2.2 MÍSTO INSTALACE Okruh spalování spotřebiče je vůči okolnímu prostředí plně hermetický, proto je možné nainstalovat spotřebič v kterékoliv místnosti. Místnost, ve které se bude spotřebič instalovat, musí mít dostatečné větrání, aby se předešlo nebezpečí v případě i malého úniku plynu. Tato bezpečnostní norma je dána Vyhláškou EHS č. 90/396 pro všechny spotřebiče, které využívají plyn, a také pro tzv. spotřebiče s hermetickou komorou. Místnost, ve které se má spotřebič instalovat, musí být bezprašná, nesmí v ní být hořlavé materiály a/nebo korozní výpary. Místnost musí být suchá a teplota v ní nesmí klesnout pod bod mrazu. Kotel je určen k zavěšení na stěnu a je vybaven konzolí na zavěšení. Upevnění na zeď musí zaručit stabilní a účinnou polohu KOTLE. Jestliže bude spotřebič v těsné blízkosti nábytku na obou a/nebo na jedné straně, a/nebo bude v koutě, musíte nechat dostatečně volný prostor pro úkony běžné údržby. Při instalaci kotle musí být dodržena bezpečná vzdálenost jeho povrchu od hořlavých hmot v závislosti na stupni hořlavosti: od hmot hořlavosti B, C1, C2 100 mm od hmot hořlavosti C3 200 mm od hmot, kterých stupeň není odzkoušen dle STN mm Příklady rozdělení stavebních hmot podle stupně hořlavosti: stupeň hořlavosti B velmi těžce hořlavé (heraklit, lignos, desky z čedičové plsti) stupeň hořlavosti C1 těžce hořlavé (buk, dub, preglejka, werzalit, tvrzený papír) stupeň hořlavosti C2 středně hořlavé (dřevo borovice, dřevotříska, solodur) stupeň hořlavosti C3 lehce hořlavé (dřevovláknité desky, polyuretan, PVC, molitan, polystyren) Jako nehořlavé a tepelně izolační hmoty možno použít pevné látky stupně hořlavosti A. Na kotel a do vzdálenosti menší než 500 mm nesmí být uloženy předměty z hořlavých hmot. 2.3 HYDRAULICKÉ PŘÍPOJKY Kotle ATTACK COMPACT Plus jsou určeny pro topné systémy s nuceným oběhem topné vody. Rychlost proudění vody je možné nastavit přepínačem na čerpadle. Před naplněním vytápěcího systému vodou je nutné tento systém řádně vyčistit. Topná tělesa a rozvody je nutné několikrát propláchnout. Na důkladné propláchnutí a vyčištění soustavy doporučujeme použít čistící přípravky. Na vstupu ÚT do kotle musí být namontován filtr. Filtr doporučujeme mosazný s bočním čištěním, který se musí v pravidelných intervalech čistit v závislosti na zanášení systému. Z důvodu údržby a servisu kotle doporučujeme namontovat na vstup a výstup ÚT a TUV uzavírací ventily. Filtr a ventily nejsou dodávány jako příslušenství kotle. 10

11 Topný systém musí být rovněž vybaven napouštěcím ventilem připojeným na vodovodní síť vybavený zpětnou klapkou sloužící na plnění a tlakování topné soustavy. Na případy zanesení a/nebo ucpání výměníku anebo čerpadla nečistotami ze systému se záruka nevztahuje! Tvrdost vody v topném systému nesmí být vyšší než 3 mmval/l. V případě poškození výměníku z důvodu provozování kotle s vodou tvrdosti vyšší než 3 mmval/l se záruka na výměník rovněž nevztahuje. V kotli není nainstalována žádná expanzní nádoba, proto je nutné dle velkosti systému ÚT a množství vody nainstalovat expanzní nádobu. Mezi výstupní a vstupní topnou vodou z kotle se doporučuje teplotní rozdíl C. Při rekonstrukci vytápění a/nebo nového systému se doporučují nízkoobjemová topná tělesa a rozvody v co nejmenších dimenzích vzhledem k rychlému náběhu soustavy na teplotu a poměrně velké pružnosti systému. Postup při napouštění vody: při napouštění vody musí být kotel odpojen od el. sítě, otevřít odvzdušňovací ventily na kotli a na systému vytápění. Systém natlakovat na min. 1 bar, znovu odvzdušnit a v případě poklesu tlaku opět dotlakovat. V kotli není zabudována žádná expanzní nádoba, proto je nutné nainstalovat na systém topení vhodnou expanzní nádobu dle platných norem. V C = V. v. 1,3 V C objem expanzní nádoby V objem topné vody v systému v poměrné zvětšení objemu při ohřátí na t m t m = 80 C je v =0,029 Topná soustava musí vyhovovat platným normám a předpisům: STN Projektování a montáž ústředního topení STN Zabezpečovací zařízení pro ústřední topení STN Velikost expanzní nádoby STN Zabezpečovací zařízení pro ústřední topení a ohřívání užitkové vody Z důvodu maximálního využití kondenzačního efektu je nutné, aby byla topná soustava dimenzována na teplotní spád 50/30 C. Přepad z pojistného 3 barového ventilu je nutné připojit na odpadové potrubí. Topná soustava musí být vybavena vhodným filtrem. Pro využití maximálního výkonu výměníku tepla, jeho správné funkce a vysoké životnosti je nutné zajistit minimální přetlak vytápěcího systému 0,8 bar. Kotel se umísťuje tak, aby byly zajištěny potřebné provozní podmínky s ohledem na možnosti provedení přívodu spalovacího vzduchu a odtahu spalin. 2.4 PROTIZÁMRAZOVÝ SYSTÉM, NEMRZNOUCÍ KAPALINY, PŘÍDAVNÉ LÁTKY ANEBO INHIBITORY Kotel je vybaven protizámrazovým systémem, který aktivuje kotel na vytápění, pokud teplota vody na vstupu do topného systému klesne pod 6 C. Mechanismus není aktivní, jestliže bylo vypnuto elektrické a/nebo plynové napájení spotřebiče. V případě nutnosti je povolené používání nemrznoucích kapalin, přídavných látek anebo inhibitorů, ale pouze a výhradně v tom případě, když výrobce kapalin anebo přídavných látek poskytuje záruku, že jeho výrobky jsou vhodné na použití a nezpůsobí poškození výměníku kotle a/nebo jiných součástí kotle a topného systému. Zakazuje se používat běžné nemrznoucí kapaliny, přídavné látky a/nebo inhibitory, které nejsou vysloveně určeny k použití v zařízeních produkujících teplo, a které nejsou vhodné pro materiály kotle a rozvodného zařízení. 11

12 2.5 PLYNOVÁ PŘÍPOJKA Před napojením plynového rozvodu na kotel musí být plynový rozvod odzkoušen a zrevidován. Po napojení na kotel se musí znovu všechny plynové spoje odzkoušet na těsnost včetně potrubí a armatur v kotli. Plynové rozvody v budově musí být realizovány v souladu s platnými normami STN EN Rozebíratelné spoje plynového potrubí a též potrubí užitkové a topné vody nesmí být namáhány žádnými přídavnými silami. 2.6 PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI Kotel se připojuje do zásuvky elektrické sítě 230 V/50 Hz umístněné v blízkosti kotle pomocí pohyblivého přívodního kabelu. Zapojení síťové zásuvky musí vyhovovat normě STN , kde zásuvka musí být vybavena středním ochranným kolíkem připojeným na vodič PE. Není povoleno používat nejrůznější rozvodky a prodlužovací kabely. Síťové napětí musí být 230V/50Hz. Instalaci zásuvky, připojení prostorového termostatu a servis elektrických částí kotle může provádět osoba s odbornou elektrotechnickou kvalifikací podle vyhlášky č.50/1978 Sb. Kotel je vybaven přívodním elektrickým kabelem bez zástrčky. Zapojení k síti musí být provedeno napevno a vybaveno dvojpólovým vypínačem s minimální vzdáleností kontaktů 3 mm, se zařazenou pojistkou 3 A max mezi kotlem a sítí. Při elektrických zapojeních je důležité dodržovat polaritu (FÁZE: hnědý vodič / NULÁK: modrý vodič / OCHRANA: žluto-zelený vodič). Při instalaci a/nebo výměně elektrického kabelu musíte nechat uzemňovací vodič o 2 cm delší než ostatní. Přívodní elektrický kabel spotřebiče nesmí vyměnit uživatel. V případě poškození kabelu spotřebič vypněte a kvůli jeho výměně zavolejte výhradně odborně zaškolené pracovníky autorizovaného servisu. V případě výměny elektrického přívodního kabelu použijte výhradně kabel HAR H05 VV-F 3x0,75 mm2 s maximálním vnějším průměrem 8 mm. 2.7 POKOJOVÝ TERMOSTAT A OPENTHERM (DOPLŇKOVÝ) POZOR: POKOJOVÝ TERMOSTAT MUSÍ MÍT ČISTÉ KONTAKTY. PŘI ZAPOJENÍ 230 V KE SVORKÁM POKOJOVÉHO TERMOSTATU SE NENAPRAVITELNĚ POŠKODÍ ELEKTRONIKA! Prostorový termostat je nutné přepojit měděným vodičem o průřezu 1 1,5 mm 2. Pro kontakty OpenThermu je možné použít měděný vodič o průřezu 1 1,5 mm 2. Vodiče venkovního snímače teploty a kontaktů OpenThermu nesmí být vedeny souběžně s vodiči prostorového termostatu a síťového napájení. 2.8 VENKOVNÍ SONDA (DOPLŇKOVÁ) Zapojte sondu k příslušným svorkám. Můžete použít běžný dvoužilový kabel. Připojení venkovního snímače teploty je nutné provést měděným vodičem o průřezu 0,75 mm 2. Maximální celková délka kabelu je 30 m. Venkovní sondu je vhodné nainstalovat raději na severní, severozápadní stranu a/nebo na stranu, na kterou je většinou nasměrován obývací pokoj. Sonda nikdy nesmí být vystavena rannímu slunci a obecně, nesmí být vystavena přímému slunečnímu záření; pokud je to potřeba, je nutné ji chránit krytem. Sonda se v žádném případě nesmí montovat blízko oken, dveří, větracích otvorů, komínů, ani tepelných zdrojů, které by mohly ovlivnit měřené hodnoty. 12

13 2.9 NEVHODNÉ UMÍSTĚNÍ VENKOVNÍ SONDY Obr. 14 Nevhodné umístění venkovní sondy 2.10 PŘÍSTUP K EL. SVORKOVNICI KOTLE ATTACK COMPACT PLUS Pro přístup ke svorkovnici kotle je nutné odstranit přední kryt, povolit šroub 1, odklopit panel elektroniky 2 a následně udělat elektrické zapojení dle schématu na obrázku dole. Externí zásobník TUV je možné nainstalovat dvěma způsoby, a to: A pomocí 3-cestného ventilu, který připájíme na svorky 10, 11, 12. V tomto případě je nutné v servisním režimu stisknutím tlačítka RESET na 5 sekund a navolením parametru P2 nastavit hodnotu 3. B pomocí přídavného čerpadla, který připájíme na svorky 11, 12. V tomto případě je nutné v servisním režimu stisknutím tlačítka RESET na 5 sekund a navolením parametru P2 nastavit hodnotu 2. V režimu bez ohřevu je nastavena hodnota parametru P02 na hodnotu 1. Obr. 15 Přístup k elektrické svorkovnici kotle 42 Snímač TUV teploty (nedodané) 72b Venkovní termostat (nedodaný) 95 Trojcestný ventil (nedodaný) A = Fáze ústředního topení B = Fáze TUV C = Nulák 130 Čerpadlo TUV (nedodané) 138 Venkovní sonda (nedodaná) 139 Dálkové ovládání (nedodané) 256 Modulační signál cirkulátor vytápění 298 Senzor pohyblivé teploty (nedodaný) 299 Vstup 0 10 V DC 300 Spoj zapáleného hořáku (čistý spoj) 301 Anomální spoj (čistý spoj) 302 Dálkový vstup na anulování (230 V) 306 Čerpadlo ústředního topení 307 Druhé čerpadlo ÚT (nedodané) 13

14 2.11 KASKÁDOVÉ SPOJENÍ 1. Spojte moduly dle obrázku. Každý modul označuje jeden kotel. A 1 Kotel B 2 Kotel C 3 Kotel D 4 Kotel 2. Všechna el. spojení proveďte na modulu č. 1 (svorkovnice od 4 do 24) na obrázku nahoře. 3. Při ostatních modulech zapojte pouze přívod elektrické energie a příslušné spoje do: zapnutý hořák (300), anomální spoj (301) a vzdálený vstup do anulování (302) na obrázku (str. 11). Zásobujte celou kaskádu elektrickým přívodem Ukončete proces "FH", zkontrolujte správnou funkčnost kaskády: o Kotel 1: symbol šipky v levé horní části displeje o Kotel 2: symbol šipky v pravém dolním rohu displeje o Kotel 3: symbol šipky v pravém dolním rohu displeje o Kotel 4: symbol šipky v pravém horním rohu displeje Pokud se tak nestane, odpojte přívod el. energie a zkontrolujte vedení na obrázku nahoře. Nastavení Všechna nastavení kaskády se musí provést na modulu č. 1. Do kaskády je možné zapojit maximálně 4 kotle. Pokud se z nějakého důvodu přeruší elektrické připojení modulu, modul 1 aktivuje anomálii F70. Pokud se z nějakého důvodu přeruší elektrické připojení modulu, následující modul aktivuje anomálii F71. 14

15 2.12 ODVODY SPALIN Spotřebič je typu C s hermetickou komorou a nuceným odtahem, přívod vzduchu a odvod spalin musí být napojeny na jeden ze systémů odvodu/nasávání uvedených dále. Spotřebič je homologován na činnost se všemi komíny Cxy, které jsou uvedeny na štítku s technickými údaji (některé konfigurace jsou uvedeny pouze jako příklad v této kapitole). Navzdory tomu je možné, že některé konfigurace budou vysloveně omezující a/nebo nebudou vyhovovat předpisům, normám anebo vnitrostátním předpisům. Před instalací zkontrolujte a přísně dodržujte všechny pokyny. Rovněž dodržujte pokyny týkající se umístění koncovek na stěně anebo na střeše a minimální vzdálenosti od oken, zdí, větracích otvorů apod. Tento spotřebič typu C musí být nainstalován použitím nasávacích potrubí a odvodů spalin, které dodává výrobce v souladu s UNI- CIG 7129/92. V případě, že tyto nebudou použity, ruší se automaticky jakákoliv záruka a odpovědnost ze strany výrobce. V odvodech spalin delších než jeden metr třeba brát při instalaci v úvahu přirozené roztahování materiálů při činnosti. Abyste předešli deformacím, na každý metr délky nechte dilatační prostor přibližně 2 4 mm. Obr. 17 Roztahování 2.13 SPOJENÍ KOAXIÁLNÍMI TRUBKAMI = SPALINY = VZDUCH CI3 C33 C33 C33 CI3 CI3 Obr. 18 Příklady spojení koaxiálními trubkami Při koaxiálním spojení namontujte na spotřebič jeden z následujících dílů příslušenství. Je nutné, aby horizontální úseky odvodu spalin měly mírný sklon směrem ke kotli, aby se předešlo tomu, že případná zkondenzovaná voda vyteče a bude kapat. Obr. 19 Příslušenství při koaxiálním spojení obj.kód: PR54 15

16 Maximální délka koaxiálních odvodů Parametr Koaxiál 60/100 Koaxiál 80/125 Maximální povolená délka 2 m 12 m Faktor redukce kolena 90 1 m 0,5 m Faktor redukce kolena 45 0,5 m 0,25 m Před provedením instalace zkontrolujte, zda nebyla překročena maximální povolená délka, přičemž berte v úvahu, že každý koaxiální ohyb bude znamenat redukci délky podle údajů v tabulce. Například spojení 60/100 složené z kolena m horizontálního odvodu znamená ekvivalentní délku 2 m SPOJENÍ ODDĚLENÝMI TRUBKAMI = VZDUCH = SPALINY Obr. 20 Příklady spojení oddělenými trubkami Před začátkem instalace zkontrolujte, zda celková délka nepřesahuje maximální délku jednoduchým výpočtem: 1. Udělejte konečný výpočet schématu zdvojených komínů, včetně příslušenství a koncovek. 2. Zkontrolujte tabulku 4 ztráty v m eq (v ekvivalentních metrech) každé složky, v závislosti na poloze při instalaci. 3. Zkontrolujte, zda je celková suma ztrát nižší a/nebo rovná max. povolené délce v tabulce. Maximální délka oddělených trubek 80 Ztráty v m eq Odvod spalin Nasávání vzduchu Vertikálně Horizontálně Trubka 1 m O/M 1,0 1,6 2,0 45 O/M 1,2 1,8 Koleno 90 O/M 1,5 2,0 Rozvod S kontrolním otvorem 0,3 0,3 Vzduch ke stěně 2,0 Koncovka Spaliny ke stěně 5,0 Komín Vzduch/spaliny 80/80 12 Oddělené trubky Maximální povolená délka 20 m eq 16

17 2.15 PŘÍSLUŠENSTVÍ Zapojení ke společným komínům = VZDUCH = SPALINY Obr. 21 Příklady zapojení ke komínům Pokud se tedy rozhodnete připojit kotle ATTACK COMPACT Plus ke společnému komínu a/nebo k samostatnému komínu s přirozeným odtahem, společný a/nebo samostatný komín musí vyprojektovat výhradně odborně kvalifikovaný pracovník v souladu s platnými normami pro spotřebiče s hermetickou komorou a vybavené ventilátorem. Kromě toho je nutné, aby měly společné a/nebo samostatné komíny následující charakteristiky: Dimenzované podle přepočtové metody uvedené v platných normách. Nepropustné pro spaliny, odolné vůči kouři a teplu a nepropustné pro kondenzovanou vodu. S kruhovým anebo čtyřúhelníkovým průřezem, s vertikálním postupem a bez zúžení. S potrubím, které odvádí teplé spaliny tak, že jsou přiměřeně vzdálené anebo izolované od hořlavých materiálů. S napojením na jediný spotřebič na jednom poschodí. S napojením na stejné spotřebiče (a/nebo různé, ale všechny spotřebiče pouze s nuceným odvodem spalin a/nebo různé, přičemž jsou všechny s přirozeným odvodem spalin). Bez mechanických prostředků na nasávání v hlavních potrubích. Pod podtlakem, po celé své délce, v podmínkách stacionární činnosti. Mají na základně sběrnou nádrž na pevný materiál anebo případnou kondenzovanou vodu, vybavenou kovovými dvířky se vzduchotěsným uzavíráním ZAPOJENÍ NA ODVOD ZKONDENZOVANÉ VODY Kotel je vybaven vnitřním sifonem na odvod zkondenzované vody. Při první instalaci namontujte inspekční spoj (A). Ohybnou trubku odvodu kondenzátu (B) namontujte na vývod sifonu kotle natáhnutím na přibližně 3 cm a upevněte stahovací svorkou. Naplňte sifon přibližně 0,5 l vody (2) a zapojte ohybnou trubku k odvodnímu zařízení (3). 17

18 3 PROVOZ A ÚDRŽBA Všechny operace na regulaci a úpravu podle druhu plynu musí provést kvalifikovaní a vyškolení pracovníci (profesionální technici dodržující platné technické normy), jako pracovníci autorizované provozovny servisu v místě Vašeho bydliště. ATTACK, s.r.o. odmítá jakoukoliv odpovědnost za škody na majetku a poranění osob vyplývající z nesprávné manipulace se spotřebičem ze strany nekvalifikovaných nebo neautorizovaných osob. 3.1 REGULACE Úprava podle přiváděného plynu Spotřebič může fungovat při napájení zemním plynem (G20) a/nebo propanem (G31). Úprava spotřebiče pro konkrétní plyn se dělá ve výrobním závodě, jak je uvedeno na výrobním štítku samotného spotřebiče. Pokud by bylo nutné používat spotřebič s jiným druhem plynu než s předurčeným, je nutné zajistit příslušnou soupravu na transformaci a postupovat, jak je uvedeno dále: 1. Odstraňte plášť. 2. Otevřete hermetickou komoru. 3. Svěste upevňovací úchytku E a vyberte plynovou trubku A z jednotky ventilátoru venturi. 4. Vyměňte trysku D vsunutou do plynové trubky za trysku nacházející se v soupravě na úpravu kotle. 5. Plynovou trubku A znovu namontujte pomocí úchytky a zkontrolujte, zda těsnění dobře drží. 6. Opět namontujte hermetickou komoru a plášť. 7. Modifikujte parametr vztahující se na druh plynu: a. Kotel uveďte do režimu stand-by, podržte stisknutá tlačítka užitkové vody (poz. 1 a 2, obr. 1) 10 sekund. Na displeji se zobrazí blikající P01. b. Stisknutím tlačítka užitkové vody (poz.1 a 2, obr. 1) nastavte parametr 00 (při činnosti se zemním plynem), nebo 01 (při činnosti s propanem). Podržte stisknuté tlačítko užitkové vody (poz. 1, obr. 1) 10 sekund. Kotel se vrátí do pohotovostního režimu stand-by. 8. Zkontrolujte vstupní pracovní tlak na vstupu do plyn. ventilu. 9. Pomocí analyzátoru spalování zapojeného k výstupu spalin z kotle zkontrolujte, zda obsah CO 2 ve spalinách při maximálním a minimálním výkonu kotle odpovídá předpokládanému obsahu nacházejícímu se v tabulce s technickými údaji pro příslušný druh plynu. 10. V případě změny paliva je nutné tuto změnu vyznačit na štítku kotle a také v návodu k použití a v záručním listu. Obr. 23 Výměna plynové trysky 18

19 3.2 ANALÝZA SPALOVÁNÍ Analýzu spalování je možné provádět prostřednictvím odběrných míst vzduchu (2) a spalin (1) zobrazených na obrázku. Při měření je nutné: 1. Otevřít odběrná místa vzduchu a spalin 2. Vsunout sondu analyzátoru spalin 3. Stisknout tlačítka "+" a " " při symbolu vytápění na 5 sekund, aby se aktivoval režim TEST 4. Počkat 10 minut, aby se kotel dostal do stabilního provozu 5. Provést měření V případě zemního plynu (G20) má být hodnota CO 2 v intervalu od 8,2 do 8,7 %. V případě propanu (G31) má být hodnota CO 2 v intervalu od 9,5 do 10 %. Analýza, která se provede, když kotel není v stabilním provozu, může způsobit chyby měření. Obr. 24 Analýza spalování 3.3 NASTAVENÍ HODNOTY CO2 PŘI SPALOVÁNÍ Kontrolu a nastavení CO 2 na plynovém ventilu může provádět pouze kvalifikovaný pracovník servisu! Popis plynového ventilu: A Vstupní tlak B Výstupní tlak C Regulační šroub nastavení min. výkonu D Regulační šroub nastavení max. výkonu Při maximálním výkonu se CO 2 nastavuje regulačním šroubem D, při minimálním výkonu se CO 2 nastavuje regulačním šroubem C. Kontrola CO 2 při maximálním výkonu: 1. Vsunout přístroj pro analýzu spalování do vývodové trubice spalin. 2. Zapnout kotel a uvést ho do testovacího režimu stisknutím tlačítek "+" a " " při symbolu vytápění na 5 sekund. 3. Použitím tlačítka "+" vytápění nastavit max. výkon (100 %). 4. Zkontrolovat, popřípadě nastavit hodnoty CO 2 šroubem (1) v rozmezí 8,2 8,7 % pro zemní plyn (G20) a 10 10,5 % pro propan (G31). 5. Po správném nastavení vystoupit z testovacího režimu. Kontrola CO 2 při minimálním výkonu: 1. Vsunout přístroj pro analýzu spalování do vývodové trubice spalin. 2. Zapnout kotel a uvést ho do testovacího režimu stisknutím tlačítek "+" a " " při symbolu vytápění na 5 sekund. 3. Použitím tlačítka " " vytápění nastavit min. výkon (0 %). 4. Zkontrolovat, popřípadě nastavit hodnoty CO 2 šroubem (2) v rozmezí 8,2 8,7 % pro zemní plyn (G20) a 9,5 10 % pro propan (G31). 5. Po správném nastavení vrátit testovací režim na (100%) a vystoupit z testovacího režimu. 19

20 3.4 SERVISNÍ NASTAVENÍ KOTLE ATTACK COMPACT PLUS Přístup do servisního nastavení je možný stisknutím tlačítka RESET na 10 sekund. Na displeji se zobrazí parametry kotle, které je možné nastavovat podle tabulky. Stisknutím tlačítek vytápění, plus a mínus je možné navolit:,,ts parametry kotle a jejich nastavení,,in informační menu,,hi menu historie poruch,,re resetování menu historie Stisknutím tlačítek pro ohřev TUV je možné měnit hodnoty nastaveného parametru v režimu ts. Uložení probíhá automaticky a na vystoupení ze servisního režimu je nutné podržet tlačítko RESET na 10s. Parametr Popis Rozsah Nastavení P 01 nepoužívat 0 P 02 volba typu kotle P 03 min. frekvence ventilátoru Hz 50 P 04 zapalovací výkon % 40 P 05 frekvence ventilátoru v Stand-by Hz 0 P 06 nepoužívá se 0 P 07 rychlost náběhu teploty 1 10 C/min 2 P 08 nepoužívá se 20 P 09 doběh čerpadla ÚT 0 20 min 15 P 10 anticyklační čas 0 20 min 15 P 11 maximální výkon ÚT % 100 P12 nepoužívá se 0 P 13 nepoužívá se 100 P 14 nepoužívá se 20 P 15 max. povolená teplota do ÚT C 90 P 16 doběh čerpadla TUV sek 30 P 17 nepoužívá se 120 P 18 maximální výkon TUV % 100 P 19 nepoužívá se 65 P 20 nepoužívá se 2 P 21 nepoužívá se 80 P 22 nepoužívá se 25 P 23 nepoužívá se 25 P 24 nepoužívá se 4 P 25 nepoužívá se 8 P 26 nepoužívá se 0 P 27 nepoužívá se 0 P 28 nepoužívá se 0 P 29 nepoužívá se

21 Aktivace režimu TEST Současně stiskněte tlačítka vytápění (poz. 3 a 4, obr. 1) na 5 sekund, abyste aktivovali režim TEST. Kotel se zapne při maximálním výkonu nastaveného vytápění, jako v následujícím odstavci. Na displeji blikají symboly vytápění a užitkové vody a vedle se zobrazí hodnota výkonu vytápění a aktuální hodnota proudu plamenu (ua 10). Abyste režim TEST zrušili, zopakujte postup jako při aktivaci. Režim TEST se v každém případě zruší automaticky po 15 minutách. Regulace výkonu vytápění Aby se mohla provést regulace výkonu vytápění, uveďte kotel do režimu TEST. Mačkáním tlačítek vytápění (poz. 3 a 4, obr. 1) zvyšte a/nebo snižte výkon (minimum = 00 Maximum = 100). Stisknutím tlačítka RESET do 5 sekund maximální výkon zůstane tak, jak byl právě nastaven. Zrušte režim TEST. 3.5 UVEDENÍ DO PROVOZU Kontroly, které je nutné provést před zapnutím a po všech údržbářských úkonech, které si vyžádaly odpojení od rozvodného zařízení a/nebo po zásazích na bezpečnostních mechanizmech a/nebo částech kotle: Před zapnutím kotle Otevřete případné kontrolní ventily nainstalované mezi kotlem a rozvodným zařízením. Zkontrolujte těsnost spojení, zda na nich nedochází k úniku plynu, přičemž postupujte opatrně a na kontrolu úniků použijte roztok mýdlové vody. Zkontrolujte tlak přeplnění přídavné expanzní nádrže. Naplňte hydraulické zařízení a zajistěte úplné odvzdušnění kotle a vytápěcího systému otevřením odvzdušňovacího ventilu, který se nachází na kotli a případně pomocí odvzdušňovacích ventilů rozvodného zařízení. Zkontrolujte tlak v topném systému cca 1bar ve studeném stavu. Naplňte vypouštěcí sifon a zkontrolujte správné zapojení k zařízení na vypouštění zkondenzované vody. Zkontrolujte, zda nedochází k úniku vody v topném systému, v okruhu užitkové vody a/nebo na přípojkách a/nebo v kotli. Zkontrolujte přesnost zapojení elektrického zařízení a funkčnost uzemnění. Zkontrolujte, zda hodnota tlaku a průtok plynu pro vytápění vyhovuje požadavkům. Zkontrolujte, zda v blízkosti kotle nejsou hořlavé kapaliny a/nebo jiné hořlavé materiály. Kontroly během provozu Spotřebič zapněte. Zkontrolujte těsnost okruhu plynu a vytápěcího systému. Zkontrolujte těsnost komínu a odvodů vzduch-spaliny během provozu kotle. Zkontrolujte správnou těsnost a funkčnost sifonu a zařízení na odvod zkondenzované vody. Zkontrolujte správnou cirkulaci vody mezi kotlem a topným systémem. Zkontrolujte správnou modulaci plynového ventilu jednak ve fázi vytápění, ale také při produkci užitkové vody. Zkontrolujte správné zapnutí kotle provedením několika zkoušek zapnutí a vypnutí, pomocí pokojového termostatu anebo dálkového časového ovladače. Pomocí analyzátoru spalování zapojeného k výstupu spalin z kotle zkontrolujte, zda obsah CO 2 ve spalinách, při maximálním a minimálním výkonu kotle, odpovídá předpokládanému obsahu nacházejícímu se v tabulce s technickými údaji pro příslušný druh plynu a případně nastavte podle pokynů v kapitole nastavení CO2. 21

22 Zkontrolujte, zda spotřeba paliva, která je na počítadle, odpovídá spotřebě uvedené v tabulce s technickými údaji. Zkontrolujte správné naprogramování parametrů a proveďte případné úpravy dle Vašeho přání (kompenzační křivka, výkon, teploty a pod.). Zkontrolujte tlak v topném systému cca 1 bar ve studeném stavu. 3.6 ÚDRŽBA Pravidelná kontrola Aby se funkčnost a účinnost spotřebiče udržela dlouhou dobu, je nutné, aby kvalifikovaný pracovník prováděl v pravidelných ročních intervalech následující kontroly: Ovládací a bezpečnostní prvky (plynový ventil, snímač průtoku, termostaty a pod.) musí fungovat správně. Okruh odvodu spalin musí být dokonale těsný. Uzavřená komora musí být těsná. Potrubí a koncovka vzduch-spaliny musí být bez překážek a nesmí na nich být úniky. Systém na odvod kondenzované vody musí být funkční a nesmí propouštět, ani na něm nesmí být žádné překážky. Hořák a výměník musí být čisté a bez usazenin. Při případném čištění nepoužívejte chemické prostředky ani ocelové kartáče. Elektroda musí být bez usazenin a musí být umístěna správně. Plynové a vodovodní propojky musí být zajištěny proti únikům. Tlak vody v rozvodném zařízení za studena musí být přibližně 1 bar, pokud tlak neodpovídá, upravte ho na tuto hodnotu. Čerpadlo cirkulace nesmí být zablokováno. Expanzní nádrž musí být naplněna. Průtok a tlak plynu musí odpovídat údajům uvedeným v příslušných tabulkách. Kontrola těsnosti okruhu plynového ventilu a rozvodu plynu. Plášť, ovládací panel a vnější části kotle můžete očistit měkkým vlhkým hadříkem, namočeným případně ve vodě s čistícím prostředkem. Vyhýbejte se používání abrazivních čistících prostředků a rozpouštědel. Otevření pláště kotle COMPACT Plus Abyste otevřeli plášť kotle: 1. Odšroubujte šrouby (1) 2. Nadzvedněte plášť (2) 3. Otevřete přitáhnutím a odstraňte plášť (3) 22

23 3.7 TABULKA SEZNAMU PORUCH Diagnostika Kotel je vybaven moderním systémem na autodiagnostiku. V případě chyby činnosti kotle bude blikat displej spolu se symbolem chyby a číslem indikujícím kód chyby. Existují chyby, které způsobují stálé zablokování (označené písmenem A ): aby se kotel vrátil do normálního provozu, stačí stisknout tlačítko RESET na 1 sekundu a/nebo pomocí RESET na dálkovém časovém ovladači (doplňkový), pokud je nainstalován; pokud kotel neobnoví provoz, je nutné odstranit chybu. Chyby (označené písmenem F ) způsobují dočasné zablokování, které se odstraní automaticky ihned po vrácení hodnoty do intervalu normální činnosti kotle. Kód Chyba Možná příčina Řešení Nepřivádí se plyn Zkontrolujte, zda je přívod plynu do kotle rovnoměrný a zda jsou trubky odvzdušněny Zkontrolujte kabelové zapojení elektrod, zda Chyba zapalovací a ionizační elektrody jsou správně umístěny, zda na nich nejsou A01 Hořák nezapálil usazeniny Poškozený plynový ventil Zkontrolujte a vyměňte plynový ventil Nedostatečný tlak plynu v síti Zkontrolujte tlak plynu v rozvodné síti Ucpaný sifon Zkontrolujte a dle potřeby vyčistěte sifon A02 A03 A04 A05 A06 F07 F10 F11 F12 Signál přítomnosti plamene se zhasnutým hořákem Přehřátí kotle Zásah pojistky odvodu spalin a kouře Zásah ochrany pojistky ventilátoru Chybí plamen po fázi zapnutí (6- krát během 4 min.) Zvýšená teplota spalin Chyba senzoru na vstupu do rozvodného zařízení 1 Chyba senzoru zpětného toku Chyba senzoru TUV Chyba elektrody Chyba řídící elektroniky Poškozený senzor vytápění Voda v zařízení necirkuluje Zavzdušněný systém vytápění Chyba F07, ke které došlo 3-krát za posledních 24 hodin Chyba F15, která trvala po dobu 1 hodiny Chyba ionizační elektrody Nestabilní tlak Chyba nastavení plyn. ventilu Ucpaný odvod spalin Ucpaný sifon Částečně ucpaný odvod spalin Umístění senzoru spalin Ucpaný odvod kondenzu Poškozený senzor Kabelování ve zkratu Přerušené kabely Poškozený senzor Kabelování ve zkratu Přerušené kabely Poškozený senzor Kabelování ve zkratu Přerušené kabely Zkontrolujte kabelová připojení ionizační elektrody Zkontrolujte elektroniku Zkontrolujte správné umístnění a činnost senzoru ÚT Zkontrolujte oběhové čerpadlo Odvzdušnit systém vytápění Viz chyba F07 Viz chyba F15 Zkontrolujte polohu ionizační elektrody anebo ji vyměňte Zkontrolujte hořák Zkontrolujte nastavení plyn. ventilu při min. výkonu Odstraňte překážky z potrubí odvodu spalin Zkontrolujte a dle potřeby vyčistěte sifon Zkontrolujte odvod spalin Zkontrolujte správné umístění senzoru spalin Zkontrolujte odvod kondenzu, sifon a potrubí Zkontrolujte kabelové zapojení a/nebo vyměňte senzor Zkontrolujte kabelové zapojení a/nebo vyměňte senzor Zkontrolujte kabelové zapojení a/nebo vyměňte senzor 23

24 F13 Chyba spalinového senzoru Poškozený senzor Zkontrolujte kabelové zapojení a/nebo Kabelování ve zkratu vyměňte senzor Přerušené kabely F14 Poškozený senzor Chyba senzoru na vstupu do rozvodného zařízení 2 vyměňte senzor Zkontrolujte kabelové zapojení a/nebo Kabelování ve zkratu Přerušené kabely Chybějící napětí 230 V Zkontrolujte připojení kabeláže 230 V F15 Anomálie ventilátoru Přerušený tacho signál Zkontrolujte připojení kabeláže tacho Poškozený ventilátor Zkontrolujte ventilátor F34 Napájecí napětí nižší než 170 V Problémy s elektrickou sítí Zkontrolujte elektrickou síť F35 Nesprávná frekvence v elektrické síti Problémy s elektrickou sítí Zkontrolujte elektrickou síť Příliš nízký tlak Doplnit vodu v systému F37 Nesprávný tlak vody v zařízení Vyměnit snímač RZT a/nebo spínač RT, RST Poškozený snímač/spínač tlaku tlaku F39 Chyba venkovní sondy Poškozená sonda, nebo zkrat Vyměnit sondu a/nebo zkontrolovat kabelové zapojení F40 Nesprávný tlak vody v zařízení Příliš vysoký tlak vody Zkontrolujte pojistný ventil Zkontrolujte tlak v expanzní nádobě A41 Umístění senzorů Senzor odpojený od trubky Zkontrolovat správné umístění senzoru F42 Chyba senzoru vytápění Poškozený senzor Vyměňte senzor A62 Chyba modulační cívky Přerušené kabely, poškozený ventil Zkontrolujte kabelové připojení anebo plynový ventil 24

25 4 CHARAKTERISTIKY A TECHNICKÉ ÚDAJE 4.1 ROZMĚRY A PŘÍPOJKY KOTLE COMPACT PLUS ROZMĚRY A PŘÍPOJKY: 1. Vstup do rozvodného zařízení vytápění 3. Vstup plynu 5. Zpětný tok z rozvodného zařízení vytápění 25

26 4.2 HYDRAULICKÝ OKRUH KOTLE ATTACK COMPACT PLUS LEGENDA: 7 Přívod plynu 10 Výstup do ÚT stoupačka 11 Zpětný chod zařízení zpátečka 14 Bezpečnostní ventil 16 Ventilátor 32 Čerpadlo vytápění 36 Automatický odvzdušňovací ventil 44 Plynový ventil 114 Tlakový spínač vody 154 Trubka odvodu kondenzátu 161 Výměník tepla 186 Senzor zpětného toku 191 Teplotní senzor spalin 193 Sifon 196 Kondenzační miska 210 Zpětný tok z výměníku ohřevu TUV 278 Dvojitý senzor (bezpečnost + vytápění) 26

27 4.3 TECHNICKÉ PARAMETRY ATTACK COMPACT PLUS Údaj Jednotka Hodnota Max. tepelný příkon ÚT kw 49,8 Min. tepelný příkon ÚT kw 11,2 Max. tepelný výkon ÚT (80/60 C) kw 48,8 Min. tepelný výkon ÚT (80/60 C) kw 11,0 Max. tepelný výkon ÚT (50/30 C) kw 53,0 Min. tepelný výkon ÚT (50/30 C) kw 12,0 Tlak plynu napájení G20 mbar 20 Max. průtok plynu G20 m 3 /h 5,27 Min. průtok plynu G20 m 3 /h 1,19 Tlak plynu napájení G31 mbar 37 Max. průtok plynu G31 kg/h 3,9 Min. průtok plynu G31 kg/h 0,88 Max. hmotnostní průtok spalin kg/h 83,8 Min. hmotnostní průtok spalin kg/h 19,8 Max. teplota spalin C 66 Min. teplota spalin C 60 Třída účinnosti dle směrnice 92/42EHS Třída emisí NO X 5 Max. pracovní tlak při vytápění bar 6 Min. pracovní tlak při vytápění bar 0,8 Max. teplota do vytápění C 95 Objem vody v kotli v ÚT l 2,7 Stupeň krytí IP X5D Napětí elektrické sítě V/Hz 230 V/50 Hz Elektrický příkon W 190 Hmotnost prázdného kotle kg 57 Druh spotřebiče C13-C23-C33-C43-C53-C63-C83-B22 27

28 4.4 ELEKTRICKÉ SCHÉMA COMPACT PLUS LEGENDA: 16 Ventilátor 32 Čerpadlo vytápění 44 Plynový ventil 72 Venkovní termostat (nedodaný) 72b Druhý venkovní termostat (nedodaný) 81 Zapalovací elektroda 82 Detekční elektroda 95 Přepínací ventil (nedodané) A = Fáze vytápění B = Fáze sanity C = Nulák Poznámka: Při ventilech s pružinovým zpětným chodem použijte spojení B a C 98 Spínač 114 Tlakový spínač vody 130 Sanitární čerpadlo (nedodané) 138 Venkovní sonda (nedodané) 139 OpenTherm dálkové ovládání (nedodané) 155 Tepl. sonda zásobníku TUV (nedodaná) 186 Senzor zpětného toku 191 Teplotní senzor spalin 256 Modulační signál vytápěcího cirkulátoru vytápění 278 Duální senzor (bezpečnost+vytápění) 298 Tepl. senzor klesající teploty (nedodané) 299 Vstup 0-10 Vdc 300 Spoj zapáleného hořáku (čistý spoj) 301 Spoj anomálie (čistý spoj) 302 Dálkový vstup do resetu (230 Volt) 306 Čerpadlo vytápěcího zařízení (nedodané) 307 Druhé čerp. vytápěcího zař. (nedodané) 28

29 4.5 PŘÍSLUŠENSTVÍ ODTAHU SPALIN ATTACK KT, KST, KZT Příslušenství koaxiálního odtahu spalin průměru 80/125mm Kód Název PR58 prodloužení 1 m, 60/100, lak PR57 prodloužení 0,5 m, 60/100, lak PR55 koleno 90, 60/100, lak PR56 koleno 45, 60/100, lak PR54 příruba svislá + servisní otvor 60/100 PR59 koncová trubka 60/100, lak Příslušenství odtahu spalin průměru 80 mm Kód Název PR45 trubka výfuku a sání 1 m, 80 PR46 prodloužení 1 m, 80 PR47 prodloužení 0,5 m, 80 PR48 koleno 90, 80 O/M PR49 koleno 45, 80 O/M PR50 komín SENZORY TEPLOTY VYTÁPĚNÍ, OHŘEVU TEPLÉ VODY A SPALIN Senzor vstupu ÚT Senzor spalin Dvojitý senzor 4.7 TABULKA ZÁVISLOSTÍ ODPORU NA TEPLOTĚ d ddd ed ed ed ed dd dd dd dd dd d K d ee d ed d dd d e d d d e d d e dd dd e dd d 29

30 4.8 DIAGRAM TLAKOVÝCH ZTRÁT PŘI NAPLŇOVÁNÍ A VÝŠKOVÝCH ROZDÍLECH ČERPADEL KOTLŮ A Ztráty náplně kotle 1, 2, 3 Rychlost oběhového čerpadla 30

31 Tato strana slouží k potvrzení servisních prohlídek a zůstává zákazníkovi! Povinná servisní prohlídka po 1. roce provozu Datum:... Povinná servisní prohlídka po 2. roce provozu Razítko, podpis servisní organizace:... Datum:... Razítko, podpis servisní organizace:... Povinná servisní prohlídka po 3. roce provozu Datum:... Záznam o spuštění kotle do provozu Výrobní číslo:... Datum spuštění:... Servisní organizace:... Razítko, podpis Údaje o zákazníkovi: (čitelně) Jméno a příjmení:... Ulice:... PSČ, město:... Tel.:... Razítko, podpis servisní organizace:...

32 ATTACK heating CZ, s.r.o. Cukrovarská 498/ Vyškov Česká republika Tel: Web: Výrobce ATTACK, s.r.o. si vyhrazuje právo technických změn výrobků bez předchozího upozornění. ATTACK, s.r.o. producer reserves the right to change technical parameters and dimensions of boilers without previous warning. Der Hersteller ATTACK, s.r.o. behält sich das Recht der technischen Veräderungen an Produkten ohne eine vorige Warnung. Изготовитель ATTACK, s.r.o. оставляет за собой право изменения технических параметров и размеров котла без предыдующего предупреждения. Le producteur ATTACK, s.r.o. réserve le droit des modifications techniques sans l avertissement précédent. Productor ATTACK, s.r.o. reserva el derecho de cambios técnicos sin advertencia anterior. ATTACK, s.r.o. 01/2015

rc 06 0703_2203 Návod k dálkovému ovládání

rc 06 0703_2203 Návod k dálkovému ovládání RC 06 0703_2203 Návod k DÁLKOVÉMU OVLÁDÁNÍ { 1. Uvedení kotle do provozu 99 2. Speciální funkce 109 3. Signalizace zásahy bezpečnostního systému 114 4. Zobrazení parametrů na displeji 116 5. Topné křivky

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13 00334553-1. vydání - 03/13 NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE CZ Obsah OBSAH 1 Symboly použité v návodu... 2 2 Správné použití zařízení... 2 3 Úprava vody... 2 4 Informace poskytované uživateli... 4 5 Bezpečnostní

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku therm PRo 14 XZ, txz therm 20 LXZ, tlxz therm 28 LXZ, tlxz therm 20 LXZe.A, tlxze.a therm 28 LXZe.A therm PRo 14 KX, tkx therm 28 LXZ.A 5, tlxz.a 5 therm 20 LXZe.A

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače CZ Návod k obsluze Zásobníkové ohřívače CombiVal ER (200-1000) MultiVal ERR (300-1000) WPS (300-500) CombiVal ERW (200) MultiVal ESRR (500-1000) LSP (150,200) CombiVal ESR (200-500) ElectroVal E (300-500)

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více

BRG 15/6 15/7 BWS COMPACT CW COMPACT HYGIENE MONIER GROUP

BRG 15/6 15/7 BWS COMPACT CW COMPACT HYGIENE MONIER GROUP ČERPADLOVÁ SKUPINA BRG 15/6 A 15/7 ČERPADLOVÁ SKUPINA SOLÁR. ZÁSOBNÍKU BWS COMPACT A CW COMPACT HYGIENE Technické informace, návod k instalaci a obsluze Člen MONIER GROUP Obsah / Obecné pokyny / Technické

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW 1-6kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric,

Více

kondenzační kotle THR

kondenzační kotle THR kondenzační kotle THR 4 0 8 8 6 9 7 7 6 9 4. kotel THR. radiátor (topný systém). uzavírací kohout 4. výstup ÚT. zpátečka ÚT 6. pojišťovací ventil se zpětnou klapkou 7. přívod studené vody 8. výstup TUV

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft Stacionární nekondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. atmovit atmovit exclusiv atmocraft atmovit komplexní řešení topných systémů atmovit Stacionární kotle Stacionární

Více

MPT II. Modul podlahového topení

MPT II. Modul podlahového topení Modul podlahového topení Pro kotle typové řady NIAGARA Delta, AMPHORA Delta, NIAGARA Green Návod k montáži, seřízení a obsluze MPT pro topení a zásobník Výkon do podlahy maximálně 10,5 kw OBSAH POKYNY

Více

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. Použité symboly Výstražné pokyny Definována jsou následující signální slova, která v tomto dokumentu mohou být použita:

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04 Všeobecně V moderních vodárnách, bazénech a koupalištích je třeba garantovat kvalitu vody pomocí automatických měřicích a regulačních zařízení. Měřicí panel PM 01 slouží ke zjišťování parametrů volného

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor Steca TR 0301 Montážní a provozní předpisy Teplotně diferenční regulátor Bezpečnostní předpisy Na zařízení smí pracovat pouze vyškolená a prověřená osoba. Před manipulací, otevřením jednotky, připojením

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 IMPROMAT NEO INVERTER Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 Návod k obsluze a údržbě Instalační manuál Servisní manuál vydání 10/2010 - veškeré změny textu i tech. parametrů vyhrazeny Pokojová jednotka RCM 2-1

Více

Popis funkce. Obsluha. Laddomat 21 má za úkol... Provozní fáze. Spuštění. Samovolná cirkulace Technické údaje Laddomat 21-60.

Popis funkce. Obsluha. Laddomat 21 má za úkol... Provozní fáze. Spuštění. Samovolná cirkulace Technické údaje Laddomat 21-60. Popis funkce Laddomat 21 má za úkol......zajistit, aby po zátopu kotel rychle dosáhl vysoké provozní teploty....během nabíjení zahřívat studenou vodu ze zásobníku až ke dnu kotle, aby kotel nezkorodoval

Více

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 1 Obsah Bezpečnostní opatření Obecně Rozměry Elektrické zapojení Obecně Regulátor Obecně Základní

Více

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Návod k obsluze Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Více

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...9 Návod k použití digestoŕe 4x 4x 4.8x38mm 1x 2x ø 15cm 1x!! L = 65 cm min. 2 1A Ø150mm Ø150mm 1B 2 3 3 4 6 5 7 8 4 9 12 (4.8 x 38 mm) 10 13 100 mm 100 mm Ø 8 mm 194 mm 790 mm 11 5 14A 15

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ČSN 33 2000-1-701 ed 2. Pokud budou ohřívače instalovány

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

MB LAN 6 720 647 836-00.1O

MB LAN 6 720 647 836-00.1O M LAN 6 70 647 836-00.O Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............. 6. Použité symboly.............................. 6. ezpečnostní pokyny.......................... 6 Údaje o výrobku.....................................

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz Obsah: Tepelná čerpadla pro rodinné domy a menší objekty Vzduch /

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

ReguCon, s.r.o., Lopatecká 9, 14700 Praha 4 - Podolí, tel.: 272 739 683, Fax: 271 733 694, email: info@regucon.cz IČO: 61461172 DIČ: CZ61461172

ReguCon, s.r.o., Lopatecká 9, 14700 Praha 4 - Podolí, tel.: 272 739 683, Fax: 271 733 694, email: info@regucon.cz IČO: 61461172 DIČ: CZ61461172 5. Uvedení do provozu 5.1 Ovládací panel A Manometr B LCD display C Mod chlazení D Mod stop / ochrana proti zamrznutí E Mod topení F Venkovní jednotka v provozu G Mod přídavné dotápění H Tlačítko přepínání

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE

PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE N-SDWHP-150-3.6 N-SDWHP-190-3.6 N-SDWHP-260-3.6 N-SDWHP-300-3.6 N-SDWHP-300-3.6+ OBSAH A. DŮLEŽITÉ POZNÁMKY ------------------------------------------------------------------------------------------------1

Více

- Ovládací trn: - Pružina: - Těsnění:

- Ovládací trn: - Pružina: - Těsnění: ALEFFI www.caleffi.com 58684.02 eplotní přetlakový ventil s automatickým plněním opyright 2009 aleffi Funkce Rozsah sortimentu echnické specifikace eplotní přetlakový ventil s dvojím účinkem se používá

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

SS20. Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny

SS20. Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny SS20 CS Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny OBSAH 1. TECHNICKÁ DATA 2. NÁVOD K OBSLUZE 2.1. Provoz výparníku 2.2. Použití 2.2.1. Plnění vodní nádržky, studený výparník 2.2.2. Plnění vodní nádržky,

Více

Modul: Regulační technika

Modul: Regulační technika . Popis modulu ise smart connect KNX Vaillant je komunikační rozhraní umožňující napojit regulaci Vaillant multimatic 700 na řídící systém inteligentní budovy s protokolem KNX. Modul se skládá ze dvou

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2 Boiler Elektro Návod k montáži Strana Boiler Elektro (elektrický bojler) Obsah Použité symboly... Model... Návod k montáži 4 Návod k montáži Volba umístění a montáž... Přípojka vody... 3 Montáž pojistného/vypouštěcího

Více

PROSTOROVÝ TERMOSTAT s komunikací OpenTherm+

PROSTOROVÝ TERMOSTAT s komunikací OpenTherm+ PROSTOROVÝ TERMOSTAT s komunikací OpenTherm+ VELKÝ PODSVÍCENÝ DISPLEJ s intuitivní navigací v češtině 9 TÝDENNÍCH PROGRAMŮ PRO UT 6 teplotních změn na den 1 TÝDENNÍ PROGRAM PRO TUV 3 teplotní změny na

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Bazénové tepelné čerpadlo Instalační a uživatelská příručka (RM04N ~RM09N) Děkujeme Vám, že jste si zvolili náš produkt a za projevenou důvěru. Tato příručka Vám poskytne potřebné informace pro optimální

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI SC-C01-20 / SC-C01-30 Solární panel NÁVOD K INSTALACI OBSAH 1. Specifikace 2 2. Bezpečnostní pokyny 3 3. Doporučení 4 4. Údržba 6 5. Návod k sestavení 7 2 1. Specifikace Typ SC-20 SC-30 A - délka 1460

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

RAYSTAT-ECO-10. Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí

RAYSTAT-ECO-10. Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí RAYSTAT-ECO-10 Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí 1 RAYSTAT-ECO-10 Obsah 2 Popis a technické údaje 5 Funkční popis 6 Displej 6 Popis instalace 7 Provozní popis 9 Zkoušky, uvedení do

Více

JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA PRO BAZÉNY. Příručka majitele. Vhodná pro: Model AC Model P Model PC

JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA PRO BAZÉNY. Příručka majitele. Vhodná pro: Model AC Model P Model PC JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA PRO BAZÉNY 2012 Příručka majitele Vhodná pro: Model AC Model P Model PC Varování: - Nevkládejte do odvodu vzduchu a ventilátoru ruce ani jiné předměty. Mohlo by dojít k poškození

Více

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště Vitocrossal 300. Popis výrobku A Digitální regulace kotlového okruhu Vitotronic B Vodou chlazená spalovací komora z ušlechtilé oceli C Modulovaný plynový kompaktní hořák MatriX pro spalování s velmi nízkým

Více

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí ETR2 elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw technická dokumentace použití: pro automatické a ekonomické řízení kabelových topných systémů do 3 kw pro aplikace na

Více

SAMSUNG Eco Heating System. Vzduch-voda

SAMSUNG Eco Heating System. Vzduch-voda -voda Je nejideálnějším, nákladově efektivním vytápěcím systémem, v němž se zdroj tepla ve formě venkovního vzduchu používá k vytápění podlah a vody v domácnostech. Podlahové vytápění Radiátor Teplá voda

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 200, PS 300, PS 500, PS 650, PS 800, PS 1000, PS 1500, PS 2000, PS 3000, PS 4000 a PS 5000

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 200, PS 300, PS 500, PS 650, PS 800, PS 1000, PS 1500, PS 2000, PS 3000, PS 4000 a PS 5000 Návod na instalaci a použití AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 200, PS 300, PS 500, PS 650, PS 800, PS 1000, PS 1500, PS 2000, PS 3000, PS 4000 a PS 5000 CZ verze 1.3 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada...

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma Obsah VŠEOBECNÝ POPIS... 3 INSTALACE PŘEVODNÍKU... 4 TECHNICKÁ DATA... 5 Obecné podmínky... 5

Více

Návod k obsluze. Konstrukce a technické parametry:

Návod k obsluze. Konstrukce a technické parametry: Návod k obsluze "Carbon crystal - kompozitní nástěnný infra topný systém" je systém vytápění, které kombinuje sálavé infra vytápění a konvenční vytápění v jednom panelu. Přeměna elektřiny na teplo má až

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

Bedienungsanleitung. Comfort Select elektronische Armatur mit Bedienpanel.

Bedienungsanleitung. Comfort Select elektronische Armatur mit Bedienpanel. Comfort Select elektronische Armatur mit Bedienpanel. Elektronická armatura s ovládacím panelem Instrukcja obsługi Elektroniczna bateria z panelem sterującym SLO Návod na obsluhu Elektronická armatúra

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus a Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé vody se

Více

Nástenný plynový prietokový ohrievač TÚV s uzatvorenou spaľ ovacou komorou. Výrobca: IMMERGAS, Via Cisa Ligure 95, 420 41 BRESCELLO (RE), ITALY

Nástenný plynový prietokový ohrievač TÚV s uzatvorenou spaľ ovacou komorou. Výrobca: IMMERGAS, Via Cisa Ligure 95, 420 41 BRESCELLO (RE), ITALY PRÍRUČKA K MONTÁŽI A OBSLUHE CAESAR 14 Star Nástenný plynový prietokový ohrievač TÚV s uzatvorenou spaľ ovacou komorou Výrobca: IMMERGAS, Via Cisa Ligure 95, 420 41 BRESCELLO (RE), ITALY Dovozca a servisný

Více

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8.

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Kaskádové regulátory Elfatherm E8.4401 Elfatherm E8.5064 Systémový manažer Elfatherm E8.5064 www.comfort-controls.de Ekvitermní regulátor Lago 0321 Ekvitermní

Více

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci 5 5 let garance 5 let záruka na tepelné čerpadlo, včetně nákladů na záruční opravu. Tato záruka

Více

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Vytápění, ohřev teplé vody a řízené větrání se zpětným ziskem energie v rodinném domě tepelným čerpadlem NIBE SPLIT SET 1 Objednatel: Petr Novák

Více

Návod k instalaci a obsluze MOS CZ 0402-1 611 805 FIGHTER 100 P V.01.04 FIGHTER 100 P

Návod k instalaci a obsluze MOS CZ 0402-1 611 805 FIGHTER 100 P V.01.04 FIGHTER 100 P Návod k instalaci a obsluze MOS CZ 0402-1 611 805 FIGHTER 100 P V.01.04 FIGHTER 100 P OBSAH Pro uživatele 1. Základní informace 2 1.1. Pro uživatele 2 1.2. Záznam o instalaci Vašeho tepelného čerpadla

Více

Závěsné plynové kotle s atmosferickým hořákem GEPARD v.19

Závěsné plynové kotle s atmosferickým hořákem GEPARD v.19 Závěsné plynové kotle s atmosferickým hořákem GEPARD v.9 Způsob rozlišování a označování závěsných plynových kotlů: GEPARD XX XXX způsob využití: V kotel s přípravou TV průtokovým způsobem způsob odvodu

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu KONVEKTOMATY INJEKČNÍ MODELY HEI - 6/11 HEI - 10/11 1. INSTALACE 1.2. Rozměry HEI - 6/11 A: Přívod měkké vody RG 3/4 B: Hlavní odpad RG 1 C: Bezpečnostní

Více

STANOVENÍ TOPNÉHO FAKTORU TEPELNÉHO ČERPADLA

STANOVENÍ TOPNÉHO FAKTORU TEPELNÉHO ČERPADLA STANOVENÍ TOPNÉHO FAKTORU TEPELNÉHO ČERPADLA 1. Teorie: Tepelné čerpadlo využívá energii okolního prostředí a přeměňuje ji na teplo. Používá se na vytápění budov a ohřev vody. Na stejném principu jako

Více

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením v1.00 Přístroj obsahuje 3 nezávislé čítače. Čítače čítají nahoru. Pomocí numerické klávesnice se vkládá požadovaný stav směny a nuluje, popř. koriguje

Více

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ Kategorie projektu: Enersol a praxe Jméno, příjmení žáka: Kateřina Čermáková

Více

Návod k použití. CTC SMS Modul. CZ verze 1.0

Návod k použití. CTC SMS Modul. CZ verze 1.0 Návod k použití CTC SMS Modul CZ verze 1.0 Obsah Seznam dílů... 3 Data... 3 Obecné... 4 Bezpečnostní předpisy... 4 Programová verze karty displeje... 4 Umístění... 4 Pokojové čidlo... 4 SIM karta... 5

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka ekvitermního vytápění MSI-1

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka ekvitermního vytápění MSI-1 Obsah: Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka ekvitermního vytápění MSI-1 1.0 Program... 1 1.1 Vstupy, výstupy a zobrazení... 1 1.2 Funkce řídící jednotky...

Více

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď 90 Minimálně 60 1 3 Před montáží: Najděte nejvýhodnější umístění, co nejvíce na jih.dejte pozor na: stín ze stromů,

Více

Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu

Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu pro vytápění s možností propojení s externím zásobníkem TV RAY K elektrokotel, výkon - kw RAY 9 K elektrokotel, výkon - 9 kw RAY K elektrokotel, výkon

Více

novostavby pro a jako náhrada za původní Geotermální tepelné čerpadlo Daikin Altherma Vytápění a teplá užitková voda APLIKACE ZEMĚ - VODA

novostavby pro a jako náhrada za původní Geotermální tepelné čerpadlo Daikin Altherma Vytápění a teplá užitková voda APLIKACE ZEMĚ - VODA APLIKACE ZEMĚ - VODA Vytápění a teplá užitková voda pro novostavby a jako náhrada za původní Geotermální energie představuje bezplatný zdroj energie pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody. Přináší mimořádné

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. ecotec pro ecotec plus ecotec exclusiv W ecotec pro W ecotec plus Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S ecotec, W ecotec

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A PROVOZU Solární ohřev Pyramida. Solární systém

NÁVOD K MONTÁŽI A PROVOZU Solární ohřev Pyramida. Solární systém NÁVOD K MONTÁŽI A PROVOZU Solární ohřev Pyramida Solární systém vyhřívání vání pro všechny typy bazénů Solární ohřev Pyramida 2010 1 OBSAH 1. Důležitá bezpečnostní pravidla...str. 2 2. Otázky a odpovědi...str.

Více

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA Jednotka pro automatickou regulaci teploty místností, kde topným médiem je podlahové topení. V PT41-CJ se určuje typ regulace a teplotní

Více

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více

Programovatelný pokojový termostat TP 07-01

Programovatelný pokojový termostat TP 07-01 Návod k použití Programovatelný pokojový termostat TP 07-01 CZ verze 1.1 Programovatelný pokojový termostat - návod k použití Model: TP07-01 Jsme potěšeni Vaší volbou programovatelného pokojového termostatu

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení PH-WEB je zařízení, sloužící ke správě jednotlivých prvků systému PocketHome přes webové rozhraní. Z libovolného místa na světě lze, prostřednictvím sítě Internet, zjišťovat informace o jednotlivých prvcích

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

SADA PRO REKONSTRUKCE A ZVÝŠENÍ VÝKONU KČ 2013.CZ

SADA PRO REKONSTRUKCE A ZVÝŠENÍ VÝKONU KČ 2013.CZ SADA PRO REKONSTRUKCE A ZVÝŠENÍ VÝKONU KČ 2013.CZ DBE SADA PRO REKONSTRUKCE A ZVÝŠENÍ VÝKONU Pro nižší teploty vody při stejných rozměrech tělesa Při instalaci kondenzačního kotle nebo tepelného čerpadla

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení:

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17 VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných

Více

Plynový závěsný kotel Ceraclass

Plynový závěsný kotel Ceraclass Návod k obsluze Plynový závěsný kotel Ceraclass ZS 12/18/24-2 DH KE/AE 23 ZW 18/24-2 DH KE/AE 23 ZS 12/18/24-2 DH KE/AE 31 ZW 18/24-2 DH KE/AE 31 CZ (2007.01) JS Seznam Seznam 1 Bezpečnostní pokyny / Použité

Více