Jak funguje Horká linka?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak funguje Horká linka?"

Transkript

1 Výroční zpráva 2011

2 Obsah Předmluva 3 Horká linka přehled 4 Jak funguje Horká linka? 5 Horká linka v číslech 10 Ohlédnutí za rokem Organizační struktura Horké linky 18 Horká linka spolupráce v ČR 19 Horká linka mezinárodní spolupráce 20 Horká linka financování 22 EU Safer Internet Program 23 2

3 Předmluva Vážení, dostáváte do rukou výroční zprávu Horké linky za rok Naším posláním je sběr hlášení o výskytu nezákonného obsahu na internetu a jeho co nejrychlejší odstranění. Přednostně se věnujeme hlášením odkazujícím na dětskou pornografii, jejíž odstraňování je naší prioritou. Velkou pozornost věnujeme také např. stránkám týkajícím se dětské prostituce nebo kyberšikany, která se stále častěji objevuje na sociálních sítích. Horká linka je řádným členem mezinárodní sítě internetových horkých linek INHOPE. Bez této organizace by činnost naší linky byla poloviční. Umožňuje nám totiž reagovat na nelegální obsah umístěný v zahraničí a shromažďovat odkazy na materiály s dětskou pornografií v centrální databázi INHOPE. Díky této spolupráci tak můžeme efektivně řešit hlášení, která informují o nelegálním obsahu umístěném na zahraničních stránkách. V našem působení se také opíráme o smluvní vztah s Policií České republiky, který se v praxi projevuje úzkou spoluprací s oddělením informační kriminality Policejního prezidia ČR. Rok 2011 byl druhým plnohodnotným rokem činnosti Horké linky v České republice a byl pro nás z pohledu naší činnosti velmi úspěšný: upevnili jsme spolupráci s poskytovateli hostingu a telekomunikačními operátory, propagovali jsme naši činnost mezi učiteli a žáky základních a středních škol, účastnili jsme se aktivně konferencí a seminářů na téma internetové bezpečnosti. To vše samozřejmě vedle neustálého přijímání a zpracování hlášení, jejichž číselný přehled je součástí této zprávy. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem partnerům, kteří se o činnost Horké linky zasloužili a bez nichž by úspěch tohoto projektu nebyl možný. Můj dík patří také poskytovatelům hostingových služeb, z nichž nikdo v uplynulém roce neodmítl naši žádost o smazání nelegálního obsahu, naopak všichni nám ochotně vyhověli. Tato pozitivní odezva nejen že velmi usnadňuje naši činnost, ale je i velkou motivací k další práci v boji proti nelegálnímu obsahu na internetu. Ing. Pavel Vichtera 3

4 Horká linka přehled Horká linka funguje v České republice od roku Hlavním cílem její činnosti je odstraňování nezákonného a nevhodného obsahu z internetu a to především ze stránek umístěných v ČR. Na internetové kontaktní centrum Horké linky mohou uživatelé jednoduše a anonymně hlásit nezákonný, nevhodný nebo jinak podezřelý obsah internetu. Jedná se především o dětskou pornografii, věkově nepřiměřený obsah, extremismus, výzvy k násilí a zobrazení násilí nebo např. šíření drog. Horká linka tato hlášení zpracovává a v případě nezákonného obsahu je předává Policii ČR k dalšímu řešení. Na Horkou linku se mohou obracet také uživatelé FACEBOOKU, kteří se stali obětmi nebo svědky kybernetické šikany. Díky přímému kontaktu na irskou pobočku Facebooku může Horká linka zprostředkovat efektivní a rychlou pomoc, především zrušení falešných profilů nebo například smazání šikanujících materiálů. Horká linka je členem mezinárodní organizace INHOPE a řídí se jejím etickým kodexem. 4

5 Jak funguje Horká linka? Horká linka je internetové kontaktní místo, které umožňuje uživatelům internetu upozornit na webový obsah, který se jim jeví nezákonný, popř. jakkoli nevhodný. Tuto službu Horká linka nabízí lidem jak v České republice, tak v zahraničí, a to prostřednictvím zahraničních partnerů sdružených v mezinárodní síti horkých linek INHOPE. CO hlásit? Horká linka se zaměřuje na odstraňování nezákonného obsahu a to především dětské pornografie, dále projevů extremismu a rasismu, zároveň ale přijímá také hlášení o výskytu nevhodného obsahu, jako je věkově nepřiměřený obsah. Na Horkou linku se mohou obracet také uživatelé, kteří se na internetu setkají s kyberšikanou, nejčastěji páchanou prostřednictvím sociálních sítí a dalších internetových komunikačních nástrojů. Nezákonný a nevhodný obsah se na internetu nejčastěji vyskytuje ve formě webových stránek, může ale být součástí např. u nebo sociálních sítí. Např. v případě extremistického obsahu se může jednat také o chatovou komunikaci atp. 5

6 JAK hlásit? K ohlašování nezákonného a nevhodného obsahu mohou uživatelé využít webový formulář nebo ovou adresu. Hlášení provedené prostřednictvím formuláře je anonymní. Zpracování hlášení Po přijetí hlášení provádějí vyškolení operátoři Horké linky první vyhodnocení. Posoudí, zda obsah hlášení splňuje kritéria nezákonného obsahu vymezená trestním zákoníkem, nebo zda jde o nevhodný obsah. 6

7 Nezákonný obsah Za nezákonný obsah se při posuzování považuje: Dětská pornografie, dětská prostituce, obchod s dětmi, pedofilní zájem Nelegální sexuální praktiky Rasismus, extremismus, terorismus, xenofobie, podněcování k nenávisti Šikana, násilí na osobách, výzvy k sebepoškozování nebo sebevraždě Nabídka drog a zakázaných omamných látek Finanční podvody včetně podvodů ohrožujících bankovní systémy V případě nezákonného obsahu operátoři Horké linky kontaktují oddělení informační kriminality Policie ČR. Po vyšetření případu může soud rozhodnout o zablokování obsahu. Současně s Policií ČR pracovníci Horké linky informují také providera nebo hostera s výzvou ke stažení problematického obsahu. Provider má možnost z vlastního rozhodnutí obsah ihned zablokovat s odvoláním na obchodní podmínky poskytované služby. Nezákonný obsah umístěný v zahraničí Horká linka je členem mezinárodní sítě INHOPE a díky tomu může pomáhat řešit i problémy s obsahem umístěným na zahraničních stránkách. Hlášení takového obsahu Horká linka předává příslušné zahraniční Horké lince, popřípadě Interpolu. Podobně i česká Horká linka přijímá od sesterských linek hlášení o nelegálním obsahu, který je sice nalezen v cizině, ale umístěn v ČR. Nevhodný obsah Věkově nepřiměřený obsah, jako je pornografie umístěná na stránkách pro děti Zobrazení násilí ve formě fotografií nebo videí 7

8 Co je to dětská pornografie? Podle českého právního řádu nesmí být zveřejněna žádná dětská nebo tvrdá pornografie. Na místě jednoduše přístupném dětem dokonce nesmí být zveřejněna žádná forma pornografie. Pornografie považovaná za legální zobrazuje osobu starší 18 let, dotyčná osoba přitom nesmí ani vyvolávat dojem, že je mladší 18 let, byť by ve skutečnosti byla dospělá. Za dětskou pornografii se potom považuje zobrazení, které využívá dítě (popř. člověka, který se vizuálně zdá být dítětem). Může jít např. o snímky dětí zachycující polohy skutečného nebo předstíraného pohlavního styku nebo snímky obnažených dětí ve vyzývavých polohách. Nemusí přitom být přímo vidět pohlavní orgány. Dětská pornografie se nejčastěji vyskytuje ve formě fotografií a videí na specializovaných portálech, může ale kolovat např. i v sociálních sítích. 8

9 Co jsou to projevy nacionalismu? Dle českého právního vymezení se internet nesmí stát prostorem k propagaci hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá etnicky, národnostně či nábožensky motivovanou nenávist. Takovým hnutím mohou být např. extrémně pravicové či neonacistické skupiny. Stejně tak zákon zakazuje popírání, zpochybňování, schvalování či ospravedlňování genocidy, jako je např. holocaust. Ilegální je také hanobení rasy nebo národa či jiné skupiny osob, podněcování k nenávisti vůči nim a omezování jejich práv a svobod. Nezákonné je také vyhrožování smrtí nebo ublížením na zdraví. Všechny tyto nezákonné projevy se mohou na internetu objevit ve formě speciálně vytvořených webových stránek, příspěvků v diskusních fórech, chatech a v sociálních sítích nebo např. ve formě prezentace neonacisticky orientované hudební skupiny atp. 9

10 počet přijatých hlášení 250 Horká linka v číslech Počet přijatých hlášení Data za rok Facebook; 35; 3% Dětská pornografie; 868; 70% Ostatní; 40; 3% Přijatá hlášení podle názoru uživatele Dotazy; 21; 2% Extrémní obsah; 79; 6% Extremismus; 196; 16% Data za rok 2011 Celkový počet přijatých hlášení za rok 2011 je Výrazný nárůst hlášení je patrný od září do prosince, především díky propagaci Horké linky v rámci vzdělávacích projektů na školách. Rozdělení podle typu hlášeného obsahu. Jedná se o rozdělení ze strany uživatele, tak jak jej zařadil při odesílání reportu. Dominuje dětská pornografie (70%), následována extremismem (16%). Dále je zastoupen extrémní obsah (6%) a také rostou počty hlášení ohledně Facebooku (3%). 10

11 počet nelegálnách hlášení Nelegální obsah Naložení s nelegálním obsahem Zahraniční hotline; 109; 30% Odpovědi; 8; 2% 0 Policie ČR; 106; 30% Data za rok 2011 ISP; 109; 30% Počet hlášení vyhodnocených operátory jako nelegální. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Struktura nelegálního obsahu Struktura nelegálního obsahu za jednotlivé měsíce roku Facebook Extremismus Extrémní obsah Dětská pornografie Data za rok 2011 Posláno Facebooku; 27; 8% Data za rok 2011 S obsahem, který byl klasifikován jako nelegální, nakládali operátoři takto: U obsahu uloženého v ČR byla hlášení předána Policii ČR a dále byly zkontaktovány hostingové společnosti, na jejichž serverech se daný obsah nacházel. Těm bylo doporučeno obsah z internetu smazat a uložit ho pro potřeby případného vyšetřování. U obsahu uloženého v zahraničí operátoři daný report přeposlali do konkrétní země partnerské horké lince (hotline). 11

12 Ohlédnutí za rokem 2011 Vzdělávání a konference Vzdělávání je vedle přijímání a zpracování hlášení o výskytu nezákonného obsahu na internetu podstatnou součástí práce Horké linky. V roce 2011 se Horká linka podílela především na cyklu školení v rámci projektu Praha bezpečně online, kde byla problematika nezákonného obsahu internetu představena pedagogům, sociálním pracovníkům a policistům. Další příležitostí pro šíření povědomí o činnosti Horké linky byla série školení pracovníků Telefónica O2. Na vzdělávání je založená také dlouhodobá spolupráce Horké linky s Krajem Vysočina, kde proběhlo několik seminářů k problematice elektronické bezpečnosti. Řadou školení prošli také pracovníci organizace Vysočina Education, kteří získali lektorský certifikát. Prostředkem pro posilování povědomí o problematice nezákonného obsahu a bezpečnosti internetu byla také pravidelná konference Praha bezpečně online organizovaná společně s Národním centrem bezpečnějšího internetu, na které vystoupili také zástupci Horké linky. 12

13 Projekty Horká linka se v roce 2011 podílela na přípravě a spuštění projektu Škola bezpečně online Pardubice realizovaného spolu s Národním centrem bezpečnějšího internetu a SOŠEaS a SOU Pardubice. Ve spolupráci s Poštovní spořitelnou se v roce 2011 rozběhly přípravy kampaně Skrytá identita. Společně s Ministerstvem vnitra ČR pak Horká linka začala připravovat projekt zaměřený na boj proti extremistickému obsahu internetu. Díky dlouhodobé spolupráci se společností Telefónica O2 vznikl v roce 2011 projekt ohlašovacího tlačítka na stránkách zpřístupňovaných tímto providerem. Tlačítko je už plně k dispozici na 13

14 Mezinárodní spolupráce Horká linka je členem organizace INHOPE a v roce 2011 se proto zúčastnila mezinárodního zasedání ve Vilniusu a konference INHOPE v Římě. Kromě toho byli zástupci Horké linky také na setkání INSAFE v Londýně a na Safer Internet foru v Lucemburku. V roce 2011 pokračovala spolupráce Horké linky s Facebookem na odstraňování problematických prvků z této sociální sítě. Zástupce Horké linky Pavel Vichtera se účastnil také pravidelného zasedání skupiny Google Feedback Group. Safer Internet day Dnem bezpečnějšího internetu je v celé Evropě tradičně druhé úterý v měsíci únoru, v roce 2011 tak Safer Internet Day připadl na 8. únor. Horká linka ho využila k obědu se zástupci médií, kteří byli informování o novinkách v činnosti Horké linky, a k několika mediálním vystoupením.. 14

15 Horká linka v médiích Významným mediálním vystoupením Horké linky byla v roce 2011 spolupráce s organizátory soutěže Česká miss, kdy jedna z kandidátek na Českou miss Denisa Domanská navštívila Horkou linku a natočila klip vysílaný v průběhu soutěžního večera. (http://youtu.be/xgvpzbv9bek) Dlouhodobého charakteru je spolupráce s TV Metropol, kde bylo v roce 2011 vysíláno několik reportáží a rozhovorů. 15

16 Horká linka byla v roce 2011 pravidelným komentátorem událostí týkajících se problematiky bezpečnějšího internetu, především ve zpravodajství České televize a TV Nova, která v prostorách Horké linky natočila několik reportáží. 16

17 Propagace Horké linky V roce 2011 Horká linka posílila svou propagaci především vydáním nového letáku, vyrobeno bylo ks. 17

18 Organizační struktura Horké linky Vedení projektu Horká linka: Pavel Vichtera / ředitel Michal Horčic / manažer Horké linky Technická řešení a web: Ekaterina Salomatova Vojtěch Bartoš Ekonomika: Eva Lobovská / finanční správa projektu Propagace, osvěta a školení: David Potužník Josef Vlach Zpracování a vyhodnocení hlášení: Lukáš Ondráček / právník Leoš Novák / operátor Ladislav Kos / operátor Psychohygiena: Martina Viewegová 18

19 Horká linka spolupráce v ČR V boji proti nelegálnímu a nevhodnému obsahu internetu Horká linka spolupracuje především s Policií České republiky. Díky úzkým kontaktům s oddělením informační kriminality Policejního prezidia ČR může Horká linka policii předávat data týkající se nalezeného podezřelého obsahu a přispět tak k vyřešení případu. Partneři horké linky v roce 2011 Národní centrum bezpečnějšího internetu Sdružení Linka bezpečí Policejní prezídium Tefónica O2 T- mobile Horká linka byla v roce 2011 součástí projektu Saferinternet.cz Projekt je podporován programem EU Safer Internet Program. 19

20 Horká linka mezinárodní spolupráce Horká linka je členem mezinárodní organizace INHOPE. Inhope (International Association of Internet Hotlines) je celosvětové sdružení internetových horkých linek, především v rámci Evropy, ale také z USA, Kanady, Austrálie, Japonska nebo např. Taiwanu. Na konci roku 2011 INHOPE sdružoval 41 členů v 36 zemích. Společným cílem členů INHOPE je odstraňovat z internetu dětskou pornografii a další nezákonný obsah a přispívat tak k bezpečnějšímu internetovému prostředí pro děti a dospívající. Pravidelná setkání členů INHOPE slouží především k podrobné výměně zkušeností z denního provozu horké linky. Jedním z nejdůležitějších bodů je přitom mezinárodní spolupráce při odstraňování nelegálního obsahu. Jednotlivé horké linky se tak dozvědí, kde bývá potenciální nezákonný obsah nejčastěji publikován a jaké stránky uživatelé nejčastěji ohlašují. Výhodou mezinárodní spolupráce je především to, že jednotlivé horké linky mají obvykle přímý kontakt na místní úřady a instituce, které mohou na základě hlášení okamžitě zahájit trestní řízení. Díky tomu lze efektivně řešit i oznámení o nelegálním obsahu, který je umístěn na zahraničních serverech. Za rok 2011 tak Horká linka předala zahraničním partnerům celkem 37 hlášení. 20

21 Funkce INHOPE Výměna odborných znalostí Podpora nových linek Cíle INHOPE Vytváření a koordinování horkých linek Zaškolování a podpora nových Výměna hlášení přijatých od veřejnosti horkých linek Budování vztahů s relevantními Zvětšování povědomí a vzdělávání v institucemi mimo EU oblasti bezpečnosti na internetu Vzdělávání a informování politických Zavádění účinných postupů pro činitelů, zejména na mezinárodní úrovni přijímání a zpracování hlášení přijatých od veřejnosti Hodnoty INHOPE Svoboda na internetu Závazky ke kladnému využívání internetu Sdílení odpovědnosti za ochranu mladých lidí s vládou, pedagogy, rodiči i poskytovateli Internetových služeb. 21

22 Horká linka financování Financování projektu Horká linka v roce 2011 Náklady celkem z toho osobní náklady Kč Kč Výnosy celkem provozní dotace EK Financování ze zdrojů CZI Kč Kč Výsledek hospodaření 0 Kč Výsledek auditu projektu Výrok auditora: Podle našeho názoru je projektová účetní evidence (příjmy a výdaje) správná, důvěryhodná a ověřitelná na základě adekvátních podpůrných dokumentů, a že celkově evidované způsobilé výdaje, které vznikly v souvislosti s projektem, byly vyčerpány správně v souladu s projektem SI-2009-SIC a v souladu se zákony a účetními standardy platnými v České republice. Čerpání finančních prostředků probíhalo v souladu s příslušnými zákony a pravidly a podmínkami pro čerpání podpory od Evropské komise a účetními předpisy platnými v České republice ve znění pozdějších předpisů. Výrok auditora je bez výhrad. Ing. Karel Novotný Doc. Ing. Karel Novotný, CSc Organizační kancelář Praha auditor č auditor č Praha 8, Thámova 7 V Praze dne

23 EU Safer Internet Program Horká linka je provozována v rámci projektu Saferinternet.cz. Tento projekt je spolufinancován programem Evropské unie Safer Internet. Jeho cílem je podpora aktivit, které přispívají k větší bezpečnosti evropských dětí a dospívajících při jejich pohybu na internetu. Vedle horkých linek program financuje také vzdělávací aktivity zaměřené na rodiče, pedagogy a děti. Ve všech těchto oblastech by měla být nedílnou součástí projektů mezinárodní spolupráce. 23