Jak funguje Horká linka?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak funguje Horká linka?"

Transkript

1 Výroční zpráva 2011

2 Obsah Předmluva 3 Horká linka přehled 4 Jak funguje Horká linka? 5 Horká linka v číslech 10 Ohlédnutí za rokem Organizační struktura Horké linky 18 Horká linka spolupráce v ČR 19 Horká linka mezinárodní spolupráce 20 Horká linka financování 22 EU Safer Internet Program 23 2

3 Předmluva Vážení, dostáváte do rukou výroční zprávu Horké linky za rok Naším posláním je sběr hlášení o výskytu nezákonného obsahu na internetu a jeho co nejrychlejší odstranění. Přednostně se věnujeme hlášením odkazujícím na dětskou pornografii, jejíž odstraňování je naší prioritou. Velkou pozornost věnujeme také např. stránkám týkajícím se dětské prostituce nebo kyberšikany, která se stále častěji objevuje na sociálních sítích. Horká linka je řádným členem mezinárodní sítě internetových horkých linek INHOPE. Bez této organizace by činnost naší linky byla poloviční. Umožňuje nám totiž reagovat na nelegální obsah umístěný v zahraničí a shromažďovat odkazy na materiály s dětskou pornografií v centrální databázi INHOPE. Díky této spolupráci tak můžeme efektivně řešit hlášení, která informují o nelegálním obsahu umístěném na zahraničních stránkách. V našem působení se také opíráme o smluvní vztah s Policií České republiky, který se v praxi projevuje úzkou spoluprací s oddělením informační kriminality Policejního prezidia ČR. Rok 2011 byl druhým plnohodnotným rokem činnosti Horké linky v České republice a byl pro nás z pohledu naší činnosti velmi úspěšný: upevnili jsme spolupráci s poskytovateli hostingu a telekomunikačními operátory, propagovali jsme naši činnost mezi učiteli a žáky základních a středních škol, účastnili jsme se aktivně konferencí a seminářů na téma internetové bezpečnosti. To vše samozřejmě vedle neustálého přijímání a zpracování hlášení, jejichž číselný přehled je součástí této zprávy. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem partnerům, kteří se o činnost Horké linky zasloužili a bez nichž by úspěch tohoto projektu nebyl možný. Můj dík patří také poskytovatelům hostingových služeb, z nichž nikdo v uplynulém roce neodmítl naši žádost o smazání nelegálního obsahu, naopak všichni nám ochotně vyhověli. Tato pozitivní odezva nejen že velmi usnadňuje naši činnost, ale je i velkou motivací k další práci v boji proti nelegálnímu obsahu na internetu. Ing. Pavel Vichtera 3

4 Horká linka přehled Horká linka funguje v České republice od roku Hlavním cílem její činnosti je odstraňování nezákonného a nevhodného obsahu z internetu a to především ze stránek umístěných v ČR. Na internetové kontaktní centrum Horké linky mohou uživatelé jednoduše a anonymně hlásit nezákonný, nevhodný nebo jinak podezřelý obsah internetu. Jedná se především o dětskou pornografii, věkově nepřiměřený obsah, extremismus, výzvy k násilí a zobrazení násilí nebo např. šíření drog. Horká linka tato hlášení zpracovává a v případě nezákonného obsahu je předává Policii ČR k dalšímu řešení. Na Horkou linku se mohou obracet také uživatelé FACEBOOKU, kteří se stali obětmi nebo svědky kybernetické šikany. Díky přímému kontaktu na irskou pobočku Facebooku může Horká linka zprostředkovat efektivní a rychlou pomoc, především zrušení falešných profilů nebo například smazání šikanujících materiálů. Horká linka je členem mezinárodní organizace INHOPE a řídí se jejím etickým kodexem. 4

5 Jak funguje Horká linka? Horká linka je internetové kontaktní místo, které umožňuje uživatelům internetu upozornit na webový obsah, který se jim jeví nezákonný, popř. jakkoli nevhodný. Tuto službu Horká linka nabízí lidem jak v České republice, tak v zahraničí, a to prostřednictvím zahraničních partnerů sdružených v mezinárodní síti horkých linek INHOPE. CO hlásit? Horká linka se zaměřuje na odstraňování nezákonného obsahu a to především dětské pornografie, dále projevů extremismu a rasismu, zároveň ale přijímá také hlášení o výskytu nevhodného obsahu, jako je věkově nepřiměřený obsah. Na Horkou linku se mohou obracet také uživatelé, kteří se na internetu setkají s kyberšikanou, nejčastěji páchanou prostřednictvím sociálních sítí a dalších internetových komunikačních nástrojů. Nezákonný a nevhodný obsah se na internetu nejčastěji vyskytuje ve formě webových stránek, může ale být součástí např. u nebo sociálních sítí. Např. v případě extremistického obsahu se může jednat také o chatovou komunikaci atp. 5

6 JAK hlásit? K ohlašování nezákonného a nevhodného obsahu mohou uživatelé využít webový formulář nebo ovou adresu. Hlášení provedené prostřednictvím formuláře je anonymní. Zpracování hlášení Po přijetí hlášení provádějí vyškolení operátoři Horké linky první vyhodnocení. Posoudí, zda obsah hlášení splňuje kritéria nezákonného obsahu vymezená trestním zákoníkem, nebo zda jde o nevhodný obsah. 6

7 Nezákonný obsah Za nezákonný obsah se při posuzování považuje: Dětská pornografie, dětská prostituce, obchod s dětmi, pedofilní zájem Nelegální sexuální praktiky Rasismus, extremismus, terorismus, xenofobie, podněcování k nenávisti Šikana, násilí na osobách, výzvy k sebepoškozování nebo sebevraždě Nabídka drog a zakázaných omamných látek Finanční podvody včetně podvodů ohrožujících bankovní systémy V případě nezákonného obsahu operátoři Horké linky kontaktují oddělení informační kriminality Policie ČR. Po vyšetření případu může soud rozhodnout o zablokování obsahu. Současně s Policií ČR pracovníci Horké linky informují také providera nebo hostera s výzvou ke stažení problematického obsahu. Provider má možnost z vlastního rozhodnutí obsah ihned zablokovat s odvoláním na obchodní podmínky poskytované služby. Nezákonný obsah umístěný v zahraničí Horká linka je členem mezinárodní sítě INHOPE a díky tomu může pomáhat řešit i problémy s obsahem umístěným na zahraničních stránkách. Hlášení takového obsahu Horká linka předává příslušné zahraniční Horké lince, popřípadě Interpolu. Podobně i česká Horká linka přijímá od sesterských linek hlášení o nelegálním obsahu, který je sice nalezen v cizině, ale umístěn v ČR. Nevhodný obsah Věkově nepřiměřený obsah, jako je pornografie umístěná na stránkách pro děti Zobrazení násilí ve formě fotografií nebo videí 7

8 Co je to dětská pornografie? Podle českého právního řádu nesmí být zveřejněna žádná dětská nebo tvrdá pornografie. Na místě jednoduše přístupném dětem dokonce nesmí být zveřejněna žádná forma pornografie. Pornografie považovaná za legální zobrazuje osobu starší 18 let, dotyčná osoba přitom nesmí ani vyvolávat dojem, že je mladší 18 let, byť by ve skutečnosti byla dospělá. Za dětskou pornografii se potom považuje zobrazení, které využívá dítě (popř. člověka, který se vizuálně zdá být dítětem). Může jít např. o snímky dětí zachycující polohy skutečného nebo předstíraného pohlavního styku nebo snímky obnažených dětí ve vyzývavých polohách. Nemusí přitom být přímo vidět pohlavní orgány. Dětská pornografie se nejčastěji vyskytuje ve formě fotografií a videí na specializovaných portálech, může ale kolovat např. i v sociálních sítích. 8

9 Co jsou to projevy nacionalismu? Dle českého právního vymezení se internet nesmí stát prostorem k propagaci hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá etnicky, národnostně či nábožensky motivovanou nenávist. Takovým hnutím mohou být např. extrémně pravicové či neonacistické skupiny. Stejně tak zákon zakazuje popírání, zpochybňování, schvalování či ospravedlňování genocidy, jako je např. holocaust. Ilegální je také hanobení rasy nebo národa či jiné skupiny osob, podněcování k nenávisti vůči nim a omezování jejich práv a svobod. Nezákonné je také vyhrožování smrtí nebo ublížením na zdraví. Všechny tyto nezákonné projevy se mohou na internetu objevit ve formě speciálně vytvořených webových stránek, příspěvků v diskusních fórech, chatech a v sociálních sítích nebo např. ve formě prezentace neonacisticky orientované hudební skupiny atp. 9

10 počet přijatých hlášení 250 Horká linka v číslech Počet přijatých hlášení Data za rok Facebook; 35; 3% Dětská pornografie; 868; 70% Ostatní; 40; 3% Přijatá hlášení podle názoru uživatele Dotazy; 21; 2% Extrémní obsah; 79; 6% Extremismus; 196; 16% Data za rok 2011 Celkový počet přijatých hlášení za rok 2011 je Výrazný nárůst hlášení je patrný od září do prosince, především díky propagaci Horké linky v rámci vzdělávacích projektů na školách. Rozdělení podle typu hlášeného obsahu. Jedná se o rozdělení ze strany uživatele, tak jak jej zařadil při odesílání reportu. Dominuje dětská pornografie (70%), následována extremismem (16%). Dále je zastoupen extrémní obsah (6%) a také rostou počty hlášení ohledně Facebooku (3%). 10

11 počet nelegálnách hlášení Nelegální obsah Naložení s nelegálním obsahem Zahraniční hotline; 109; 30% Odpovědi; 8; 2% 0 Policie ČR; 106; 30% Data za rok 2011 ISP; 109; 30% Počet hlášení vyhodnocených operátory jako nelegální. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Struktura nelegálního obsahu Struktura nelegálního obsahu za jednotlivé měsíce roku Facebook Extremismus Extrémní obsah Dětská pornografie Data za rok 2011 Posláno Facebooku; 27; 8% Data za rok 2011 S obsahem, který byl klasifikován jako nelegální, nakládali operátoři takto: U obsahu uloženého v ČR byla hlášení předána Policii ČR a dále byly zkontaktovány hostingové společnosti, na jejichž serverech se daný obsah nacházel. Těm bylo doporučeno obsah z internetu smazat a uložit ho pro potřeby případného vyšetřování. U obsahu uloženého v zahraničí operátoři daný report přeposlali do konkrétní země partnerské horké lince (hotline). 11

12 Ohlédnutí za rokem 2011 Vzdělávání a konference Vzdělávání je vedle přijímání a zpracování hlášení o výskytu nezákonného obsahu na internetu podstatnou součástí práce Horké linky. V roce 2011 se Horká linka podílela především na cyklu školení v rámci projektu Praha bezpečně online, kde byla problematika nezákonného obsahu internetu představena pedagogům, sociálním pracovníkům a policistům. Další příležitostí pro šíření povědomí o činnosti Horké linky byla série školení pracovníků Telefónica O2. Na vzdělávání je založená také dlouhodobá spolupráce Horké linky s Krajem Vysočina, kde proběhlo několik seminářů k problematice elektronické bezpečnosti. Řadou školení prošli také pracovníci organizace Vysočina Education, kteří získali lektorský certifikát. Prostředkem pro posilování povědomí o problematice nezákonného obsahu a bezpečnosti internetu byla také pravidelná konference Praha bezpečně online organizovaná společně s Národním centrem bezpečnějšího internetu, na které vystoupili také zástupci Horké linky. 12

13 Projekty Horká linka se v roce 2011 podílela na přípravě a spuštění projektu Škola bezpečně online Pardubice realizovaného spolu s Národním centrem bezpečnějšího internetu a SOŠEaS a SOU Pardubice. Ve spolupráci s Poštovní spořitelnou se v roce 2011 rozběhly přípravy kampaně Skrytá identita. Společně s Ministerstvem vnitra ČR pak Horká linka začala připravovat projekt zaměřený na boj proti extremistickému obsahu internetu. Díky dlouhodobé spolupráci se společností Telefónica O2 vznikl v roce 2011 projekt ohlašovacího tlačítka na stránkách zpřístupňovaných tímto providerem. Tlačítko je už plně k dispozici na 13

14 Mezinárodní spolupráce Horká linka je členem organizace INHOPE a v roce 2011 se proto zúčastnila mezinárodního zasedání ve Vilniusu a konference INHOPE v Římě. Kromě toho byli zástupci Horké linky také na setkání INSAFE v Londýně a na Safer Internet foru v Lucemburku. V roce 2011 pokračovala spolupráce Horké linky s Facebookem na odstraňování problematických prvků z této sociální sítě. Zástupce Horké linky Pavel Vichtera se účastnil také pravidelného zasedání skupiny Google Feedback Group. Safer Internet day Dnem bezpečnějšího internetu je v celé Evropě tradičně druhé úterý v měsíci únoru, v roce 2011 tak Safer Internet Day připadl na 8. únor. Horká linka ho využila k obědu se zástupci médií, kteří byli informování o novinkách v činnosti Horké linky, a k několika mediálním vystoupením.. 14

15 Horká linka v médiích Významným mediálním vystoupením Horké linky byla v roce 2011 spolupráce s organizátory soutěže Česká miss, kdy jedna z kandidátek na Českou miss Denisa Domanská navštívila Horkou linku a natočila klip vysílaný v průběhu soutěžního večera. (http://youtu.be/xgvpzbv9bek) Dlouhodobého charakteru je spolupráce s TV Metropol, kde bylo v roce 2011 vysíláno několik reportáží a rozhovorů. 15

16 Horká linka byla v roce 2011 pravidelným komentátorem událostí týkajících se problematiky bezpečnějšího internetu, především ve zpravodajství České televize a TV Nova, která v prostorách Horké linky natočila několik reportáží. 16

17 Propagace Horké linky V roce 2011 Horká linka posílila svou propagaci především vydáním nového letáku, vyrobeno bylo ks. 17

18 Organizační struktura Horké linky Vedení projektu Horká linka: Pavel Vichtera / ředitel Michal Horčic / manažer Horké linky Technická řešení a web: Ekaterina Salomatova Vojtěch Bartoš Ekonomika: Eva Lobovská / finanční správa projektu Propagace, osvěta a školení: David Potužník Josef Vlach Zpracování a vyhodnocení hlášení: Lukáš Ondráček / právník Leoš Novák / operátor Ladislav Kos / operátor Psychohygiena: Martina Viewegová 18

19 Horká linka spolupráce v ČR V boji proti nelegálnímu a nevhodnému obsahu internetu Horká linka spolupracuje především s Policií České republiky. Díky úzkým kontaktům s oddělením informační kriminality Policejního prezidia ČR může Horká linka policii předávat data týkající se nalezeného podezřelého obsahu a přispět tak k vyřešení případu. Partneři horké linky v roce 2011 Národní centrum bezpečnějšího internetu Sdružení Linka bezpečí Policejní prezídium Tefónica O2 T- mobile Horká linka byla v roce 2011 součástí projektu Saferinternet.cz Projekt je podporován programem EU Safer Internet Program. 19

20 Horká linka mezinárodní spolupráce Horká linka je členem mezinárodní organizace INHOPE. Inhope (International Association of Internet Hotlines) je celosvětové sdružení internetových horkých linek, především v rámci Evropy, ale také z USA, Kanady, Austrálie, Japonska nebo např. Taiwanu. Na konci roku 2011 INHOPE sdružoval 41 členů v 36 zemích. Společným cílem členů INHOPE je odstraňovat z internetu dětskou pornografii a další nezákonný obsah a přispívat tak k bezpečnějšímu internetovému prostředí pro děti a dospívající. Pravidelná setkání členů INHOPE slouží především k podrobné výměně zkušeností z denního provozu horké linky. Jedním z nejdůležitějších bodů je přitom mezinárodní spolupráce při odstraňování nelegálního obsahu. Jednotlivé horké linky se tak dozvědí, kde bývá potenciální nezákonný obsah nejčastěji publikován a jaké stránky uživatelé nejčastěji ohlašují. Výhodou mezinárodní spolupráce je především to, že jednotlivé horké linky mají obvykle přímý kontakt na místní úřady a instituce, které mohou na základě hlášení okamžitě zahájit trestní řízení. Díky tomu lze efektivně řešit i oznámení o nelegálním obsahu, který je umístěn na zahraničních serverech. Za rok 2011 tak Horká linka předala zahraničním partnerům celkem 37 hlášení. 20

21 Funkce INHOPE Výměna odborných znalostí Podpora nových linek Cíle INHOPE Vytváření a koordinování horkých linek Zaškolování a podpora nových Výměna hlášení přijatých od veřejnosti horkých linek Budování vztahů s relevantními Zvětšování povědomí a vzdělávání v institucemi mimo EU oblasti bezpečnosti na internetu Vzdělávání a informování politických Zavádění účinných postupů pro činitelů, zejména na mezinárodní úrovni přijímání a zpracování hlášení přijatých od veřejnosti Hodnoty INHOPE Svoboda na internetu Závazky ke kladnému využívání internetu Sdílení odpovědnosti za ochranu mladých lidí s vládou, pedagogy, rodiči i poskytovateli Internetových služeb. 21

22 Horká linka financování Financování projektu Horká linka v roce 2011 Náklady celkem z toho osobní náklady Kč Kč Výnosy celkem provozní dotace EK Financování ze zdrojů CZI Kč Kč Výsledek hospodaření 0 Kč Výsledek auditu projektu Výrok auditora: Podle našeho názoru je projektová účetní evidence (příjmy a výdaje) správná, důvěryhodná a ověřitelná na základě adekvátních podpůrných dokumentů, a že celkově evidované způsobilé výdaje, které vznikly v souvislosti s projektem, byly vyčerpány správně v souladu s projektem SI-2009-SIC a v souladu se zákony a účetními standardy platnými v České republice. Čerpání finančních prostředků probíhalo v souladu s příslušnými zákony a pravidly a podmínkami pro čerpání podpory od Evropské komise a účetními předpisy platnými v České republice ve znění pozdějších předpisů. Výrok auditora je bez výhrad. Ing. Karel Novotný Doc. Ing. Karel Novotný, CSc Organizační kancelář Praha auditor č auditor č Praha 8, Thámova 7 V Praze dne

23 EU Safer Internet Program Horká linka je provozována v rámci projektu Saferinternet.cz. Tento projekt je spolufinancován programem Evropské unie Safer Internet. Jeho cílem je podpora aktivit, které přispívají k větší bezpečnosti evropských dětí a dospívajících při jejich pohybu na internetu. Vedle horkých linek program financuje také vzdělávací aktivity zaměřené na rodiče, pedagogy a děti. Ve všech těchto oblastech by měla být nedílnou součástí projektů mezinárodní spolupráce. 23

Předmluva. Ing. Pavel Vichtera

Předmluva. Ing. Pavel Vichtera Výroční zpráva 2012 Obsah O Horké lince 4 Spolupráce v ČR 5 Horká linka mezinárodní spolupráce 6 Zpracování hlášení 8 Statistiky Horké linky za rok 2012 10 Ohlédnutí za rokem 2012 11 Horká linka v médiích

Více

TRENDY PATOLOGICKÝCH JEVŮ V

TRENDY PATOLOGICKÝCH JEVŮ V TRENDY PATOLOGICKÝCH JEVŮ V ONLINE PROSTŘEDÍ A ROLE NÁRODNÍHO CENTRA BEZPEČNĚJŠÍHO INTERNETU. SEMINÁŘ ZKUŠENOSTI DĚTÍ S NÁSILÍM 24.10.2013 ING. JIŘÍ PALYZA PHDR. ŠÁRKA SOUDKOVÁ, PH.D. RIZIKA SPOJENÁ S

Více

Stop, přemýšlej, připoj se (Stop, think, connect) aneb proč vymýšlet kolo

Stop, přemýšlej, připoj se (Stop, think, connect) aneb proč vymýšlet kolo Stop, přemýšlej, připoj se (Stop, think, connect) aneb proč vymýšlet kolo Stop, přemýšlej, připoj se (Stop, think, connect) aneb proč vymýšlet kolo Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI) Aktivity

Více

KYBERKRIMINALITA: AKTUÁLNÍ

KYBERKRIMINALITA: AKTUÁLNÍ KYBERKRIMINALITA: AKTUÁLNÍ HROZBY A PREVENCE PRO MLADÉ UŽIVATELE Z POHLEDU NÁRODNÍHO CENTRA BEZPEČNĚJŠÍHO INTERNETU ING. JIŘÍ PALYZA CYBER SECURITY 2014, 4. ÚNORA 2014 RIZIKA SPOJENÁ S UŽÍVÁNÍM INTERNETU

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

NÁRODNÍ CENTRUM AKTIVITY A PROJEKTY. Nemáte problém? Možná o něm jen nevíte! BEZPEČNĚJŠÍHO INTERNETU LENKA ECKERTOVÁ

NÁRODNÍ CENTRUM AKTIVITY A PROJEKTY. Nemáte problém? Možná o něm jen nevíte! BEZPEČNĚJŠÍHO INTERNETU LENKA ECKERTOVÁ NÁRODNÍ CENTRUM BEZPEČNĚJŠÍHO INTERNETU AKTIVITY A PROJEKTY Nemáte problém? Možná o něm jen nevíte! LENKA ECKERTOVÁ NÁRODNÍ CENTRUM BEZPEČNĚJŠÍHO INTERNETU Aktivity: ČLEN NADNÁRODNÍ SKUPINY INSAFE Realizuje

Více

2005 2007 Saferinternet.cz. Reálná nebezpečí internetu pro děti

2005 2007 Saferinternet.cz. Reálná nebezpečí internetu pro děti Reálná nebezpečí internetu pro děti Národní uzel bezpečnějšího internetu Pavel Vichtera koordinátor projektu Saferinternet.cz t. 605 252 963 e-mail: vichtera@saferinternet.cz Národní uzel bezpečného internetu

Více

PRAHA 14 BEZPEČNĚ online. Komunitní prevence kybernetické kriminality a rizikových jevů spojených s online komunikací

PRAHA 14 BEZPEČNĚ online. Komunitní prevence kybernetické kriminality a rizikových jevů spojených s online komunikací PRAHA 14 BEZPEČNĚ online Komunitní prevence kybernetické kriminality a rizikových jevů spojených s online komunikací PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE ŠKOLNÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE Semináře pro žáky všech základních

Více

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Násilí z nenávisti Jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich

Více

Bezpečnost na internetu - situace na Vysočině. Lucie Časarová, Kraj Vysočina Květen 2013

Bezpečnost na internetu - situace na Vysočině. Lucie Časarová, Kraj Vysočina Květen 2013 Bezpečnost na internetu - situace na Vysočině Lucie Časarová, Kraj Vysočina Květen 2013 El. kriminalita - Vysočina Elektronická kriminalita v Kraji Vysočina v roce 2012 elektronický obchod, podvody elektronická

Více

Elektronická bezpečnost v Kraji Vysočina. Lucie Časarová, Kraj Vysočina

Elektronická bezpečnost v Kraji Vysočina. Lucie Časarová, Kraj Vysočina Elektronická bezpečnost v Kraji Vysočina Lucie Časarová, Kraj Vysočina Pracovní skupina el. bezpečnosti 2010: vznik pracovní skupiny (zástupci Kraje Vysočina, Policie ČR, Krajské hospodářské komory Kraje

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

Národní centrum bezpečnějšího internetu. Mgr. Markéta Kalousková

Národní centrum bezpečnějšího internetu. Mgr. Markéta Kalousková Národní centrum bezpečnějšího internetu Mgr. Markéta Kalousková Národní centrum bezpečnějšího internetu ONLINE HELPLINE Provozuje dvě důležité linky: ONLINE HOTLINE Nezákonný obsah můžete nahlásit: http://internet-hotline.cz

Více

V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014. Program prevence kriminality pro rok 2015

V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014. Program prevence kriminality pro rok 2015 V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014 Program prevence kriminality pro rok 2015 Koncepce prevence kriminality KK na léta 2013-2016 Dokument prevence kriminality na

Více

Možný postup policie v boji proti kybernetické kriminalitě ve školách

Možný postup policie v boji proti kybernetické kriminalitě ve školách Možný postup policie v boji proti kybernetické kriminalitě ve školách Mgr. Lukáš Habich Anotace Příspěvek se zabývá problematikou preventivního programu ve Walesu a návrhem preventivního programu pro Policii

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE!

PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE! PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE! Městská část Praha 14 a Národní centrum bezpečnějšího internetu srdečně zvou školy k účasti. Městská část Praha 14 a Národní centrum bezpečnějšího internetu realizují

Více

Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím

Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím Dětský domov, Nepomuk Nepomuk 278 335 01 Nepomuk Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím Struktura informací, zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem, umožňujícím

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

Představení 1. výzvy FNNO

Představení 1. výzvy FNNO Představení 1. výzvy FNNO Alexandra McGehee, NROS ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROGRAMU FNNO, 24. 9. 2013 Alokace pro celé období implementace FNNO (v prioritních oblastech podpory) 205,060,852 Kč Počet výzev

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo zakázky Název zakázky: Název projektu Financování č.j. PPR-33413-5/ČJ-2014-990656 Vytvoření informačních a komunikačních nástrojů v rámci projektu

Více

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Evropská 33, Praha 6 Předmět: Management Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů 15. listopadu 2005 Kulíková Daniela 2A SOP Molková Michaela Nováková Daniela

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 11. 9. 2012 2011/0369(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 Návrh stanoviska Mariya Gabriel (PE491.303v02-00) k návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová 4.2. 2015 Norské fondy a fondy EHP donorské státy: Island, Lichtenštejnsko,

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

vrchní rada plk. PhDr. Ing. Jiří Zlámal, Ph.D., MBA

vrchní rada plk. PhDr. Ing. Jiří Zlámal, Ph.D., MBA $ g**xn ř gt x řaerx*x :i *. :::=,*==š *! ::: ::. i* ** * ::,: ;': ::'': ;.:],.aj 3' * ::a ::ai x *x řr * *li&xi ř x W**ryXr* * xr* xxx! * w ť; éal: =< :';::*á;:š, * ;3*==* cěé š=:sš iš: 31.s PRVN! KONFERENČNI

Více

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SPOLKU KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava Čl. 2 Statut

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad Verze 2.0 ke dni 3. 1. 2014, revize č. 1 ke dni 15. 7. 2014-1 - OBSAH 1. Úvod 5 2. Realizace

Více

Národní centrum bezpečnějšího internetu Zpráva o činnosti v roce 2012

Národní centrum bezpečnějšího internetu Zpráva o činnosti v roce 2012 Národní centrum bezpečnějšího internetu Zpráva o činnosti v roce 2012 ÚVOD Jiří Palyza výkonný ředitel Rok 2012 byl z hlediska aktivit a dalšího rozvoje Národního centra bezpečnějšího internetu (NCBI)

Více

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová Prioritní oblasti primární prevence MŠMT PhDr. Pavla Doležalová Tři úrovně koordinace - zák. 379/2005 Sb. MŠMT Resorty-spolupráce Kraje- metodici prevence, krajští koordinátoři Primární prevence Školy

Více

Kraje pro bezpečný internet

Kraje pro bezpečný internet Projekt zaměřený na prevenci elektronického násilí a kriminality, zejména té páchané na dětech a mezi dětmi. V ČR realizován od roku 2014. Edukační online portál www.kpbi.cz Realizuje 10 krajů ČR, Asociace

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(2001)1 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 6 BOJ PROTI ŠÍŘENÍ RASISTICKÝCH, XENOFOBNÍCH A ANTISEMITSKÝCH MATERIÁLŮ PO

Více

Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012. projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů

Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012. projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012 projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů Cíle projektu Hlavní cíl projektu omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů. Vedlejší

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE! I v letošním roce usilujeme o bezpečnější internet a mobilní technologie pro děti Prahy 14.

PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE! I v letošním roce usilujeme o bezpečnější internet a mobilní technologie pro děti Prahy 14. PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE! I v letošním roce usilujeme o bezpečnější internet a mobilní technologie pro děti Prahy 14. Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Městská část Praha 14 ve spolupráci

Více

UNICEF ČR. Bezpečnost dětí a mobilní technologie. Miroslav Uřičař, 20.5.2014

UNICEF ČR. Bezpečnost dětí a mobilní technologie. Miroslav Uřičař, 20.5.2014 UNICEF ČR Bezpečnost dětí a mobilní technologie Miroslav Uřičař, 20.5.2014 Používání Internetu a mobilních telefonů věková hranice klesá Omezení dětí při používání internetu (čas není to jediné.) Jaké

Více

Stanovy NosiNET z. s.

Stanovy NosiNET z. s. Stanovy NosiNET z. s. Čl. 1. Základní ustanovení 1. NosiNET z. s. (dále Spolek ) je dobrovolný, nezávislý a neziskový spolek fyzických a právnických osob. 2. Na Spolek se dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Interní protikorupční program Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP)

Interní protikorupční program Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) Správa Krkonošského národního parku Interní protikorupční program Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) Stránka 1 z 9 Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu...

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant Program Specifika 1. výzvy FNNO Harmonogram hodnocení a hodnotící kritéria Prioritní oblasti Jak napsat úspěšný projekt Veřejná podpora

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

PFP s.r.o. Tiskové informace

PFP s.r.o. Tiskové informace PFP s.r.o. Tiskové informace Obsah Obsah... 2 1. Základní informace o společnosti PFP s.r.o.... 3 2. Přehled služeb PFP... 3 2.1. Poradenská činnost... 3 2.2. Porovnání variant pojištění... 3 2.3. Sjednávání

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Kybernetická bezpečnost resortu MV

Kybernetická bezpečnost resortu MV Kybernetická bezpečnost resortu MV Ing. Miroslav Tůma Ph. D. odbor kybernetické bezpečnosti a koordinace ICT miroslav.tuma@mvcr.cz Agenda 1. Pokyn MV - ustanovení Výboru pro řízení kybernetické bezpečnosti

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV ředitel útvaru: plk. Mgr. Ing. Jaroslav Vild adresa: Celetná 31, Praha 1 telefon: 00420 974 863 416 fax: 00420 974 863 808 email:

Více

MĚSTO VARNSDORF GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA VARNSDORF PRO ROK 2015

MĚSTO VARNSDORF GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA VARNSDORF PRO ROK 2015 MĚSTO VARNSDORF GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA VARNSDORF PRO ROK 2015 Schváleno: Radou města Varnsdorf dne 27.11.2014 usnesením č. 414/2014 1 Grantový program města Varnsdorf pro rok 2015 (zásady pro poskytování

Více

P o m o c b e z h r a n i c

P o m o c b e z h r a n i c Stanovy občanského sdružení P o m o c b e z h r a n i c Článek I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Pomoc bez hranic Sídlo sdružení: Neústupného 1839/8, Praha 5 Článek II Právní postavení sdružení

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 1 FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ GRANTU. 1. Základní informace

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 1 FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ GRANTU. 1. Základní informace PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 1 FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ GRANTU 1. Základní informace 1.1. Název projektu: 1.2. Název projektu v anglickém jazyce:

Více

Stanovy. spolku Česká asociace chův z. s.

Stanovy. spolku Česká asociace chův z. s. Česká asociace chův z. s. Zdibská 1830/43a, 18200 Praha 8 info@csach.cz www.csach.cz ič: 0368 2153 Stanovy spolku Česká asociace chův z. s. Čl. 1 Název, forma a sídlo Název spolku je Česká asociace chův

Více

Základní informace o projektu

Základní informace o projektu E-bezpečí Základní informace o projektu Projekt E-Bezpečí je celorepublikový projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou rizikovým chováním na internetu a souvisejícími

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

O2 Hovor pro neslyšící

O2 Hovor pro neslyšící O2 Hovor pro neslyšící Alena Užachovová Operátorské asistenční služby Březen 2013 Obsah 01 02 03 04 05 06 07 08 Hlavní cíl služby Vznik nápadu Princip & Kontaktní údaje pro neslyšící i slyšící Moderní

Více

PhDr. E. Lesenková, Ph.D. Mgr. A. Jarolímková, Ph.D. PhDr. H. Bouzková

PhDr. E. Lesenková, Ph.D. Mgr. A. Jarolímková, Ph.D. PhDr. H. Bouzková PhDr. E. Lesenková, Ph.D. Mgr. A. Jarolímková, Ph.D. PhDr. H. Bouzková Proč e-learning? Výhody pro vás - potenciální účastníky školení Alternativa ke klasickým kurzům a seminářům pořádaným v NLK či IPVZ

Více

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce.

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce. Stanovy občanského sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: ADAM Autistické děti a my (dále jen "sdružení") Sídlo: Dlouhá třída 79/1101, Havířov, PSČ 736 01 Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné,

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2 Výroční zpráva 2013 OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Služby společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ

KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/5.1.01/77.00234 Závěrečná konference, 24. 3. 2015, Třebíč VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI Registrační

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 2015 Zdeněk Záliš ředitel pro strategii NCBI v roce 2014 Vážení příznivci internetové bezpečnosti, Národní centrum bezpečnějšího internetu je již ve svém osmém roce úspěšného fungování.

Více

Evropská soutěž o nejlepší dětský obsah online

Evropská soutěž o nejlepší dětský obsah online Evropská soutěž o nejlepší dětský obsah online Informace o soutěži a kritéria pro přihlášení Úvod: Evropská soutěž o kvalitní online obsah pro děti ve věku 6-12 let je iniciována Evropskou komisí v rámci

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

Příloha k č.j.: 1893/M/14, 32286/ENV/14. Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP)

Příloha k č.j.: 1893/M/14, 32286/ENV/14. Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) Příloha k č.j.: 1893/M/14, 32286/ENV/14 Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) červenec 2014 Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu...

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2009... 8 Kde

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Stanovy. Spolku rodičů a přátel Středního odborného učiliště potravinářského v Praze 4-Písnice, Libušská 320/111. Čl. 1

Stanovy. Spolku rodičů a přátel Středního odborného učiliště potravinářského v Praze 4-Písnice, Libušská 320/111. Čl. 1 Stanovy Spolku rodičů a přátel Středního odborného učiliště potravinářského v Praze 4-Písnice, Libušská 320/111 Čl. 1 1. Název spolku: (dále jen spolek ) Spolek rodičů a přátel Středního odborného učiliště

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA OCHRANA DAT A INFORMACÍ V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA OCHRANA DAT A INFORMACÍ V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA OCHRANA DAT A INFORMACÍ V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

CZECH REPUBLIC PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ POSTOJE K TABÁKOVÝM RESTRIKCÍM A ILEGÁLNÍMU OBCHODU S CIGARETAMI 02. 2013

CZECH REPUBLIC PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ POSTOJE K TABÁKOVÝM RESTRIKCÍM A ILEGÁLNÍMU OBCHODU S CIGARETAMI 02. 2013 CZECH REPUBLIC PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ POSTOJE K TABÁKOVÝM RESTRIKCÍM A ILEGÁLNÍMU OBCHODU S CIGARETAMI 02. 2013 DOKUMENT PŘIPRAVENÝ SPOLEČNOSTÍ MEMBER OF Michal Barta michal.barta@mareco.cz +420 244

Více

IPP SFŽP ČR říjen 2014. Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR)

IPP SFŽP ČR říjen 2014. Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR) Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR) Obsah Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími

Více

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice 1 Název a sídlo sdružení Hlava I Vymezení sdružení 1. Název sdružení:sem v České republice Sdružení evangelické mládeže (dále jen SEM ). 2. Sídlo

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají k: snižování socio-ekonomických

Více

7. výzvu k podání žádostí. o nadační příspěvek

7. výzvu k podání žádostí. o nadační příspěvek Nadační fond CESTA KE VZDĚLÁNÍ Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 Nadační fond Cesta ke vzdělání se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 vyhlašuje 7. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. Článek I Úvodní ustanovení: Název občanského sdružení: Mateřské centrum Studánka Zličín Sídlo: Nedašovská 354, Praha 5 Zličín, 155 21 Článek

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Aktuální informace o elektronické bezpečnosti

Aktuální informace o elektronické bezpečnosti Aktuální informace o elektronické bezpečnosti a digitální vydírání, fenomén současnosti? Jiří Palyza, Národní centrum bezpečnějšího internetu Konference Řešení kybernetické kriminality, KÚ Kraje Vysočina,

Více

Směrnice k poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb.

Směrnice k poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. , příspěvková organizace Směrnice k poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. Zpracováno dle Pokynu MŠMT ČR pro školské úřady, ČŠI a ředitele škol a školských zařízení k zajištění úkolů ze zákona

Více

Interní protikorupční program CENIA, české informační agentury životního prostředí

Interní protikorupční program CENIA, české informační agentury životního prostředí Příloha k ROZ 7-2015, č.j. 2747/CEN/15 Interní protikorupční program CENIA, české informační agentury životního prostředí Obsah: srpen 2015 Úvod... 1 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu...

Více

esafety label: Hodnotící formulář pro školy

esafety label: Hodnotící formulář pro školy esafety label: Hodnotící formulář pro školy pracovní materiál pro účastníky odborného vzdělávání projektů Vážení přátelé bezpečnějšího internetu, Praha 5, 6, 7 a 14 bezpečně online předkládáme Vám sadu

Více

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR BULLETIN 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Stanovy občanského sdružení Star Aliance

Stanovy občanského sdružení Star Aliance Stanovy občanského sdružení Star Aliance Čl. I. Základní ustanovení 1. název občanského sdružení zní: Star Aliance (dále jen Sdružení), jež je dobrovolným, nezávislým a neziskovým sdružení osob. 2. Sdružení

Více

č. 4/8 - Elektronická podpora výuky a vědeckého působení v oblasti práva a bezpečnosti

č. 4/8 - Elektronická podpora výuky a vědeckého působení v oblasti práva a bezpečnosti Elektronický časopis Právo-Bezpečnost-Informace" ISSN 2336-3657 Anotace: Příspěvek čtenáři poskytuje úvodní seznámení s výstupem dílčího výzkumného projektu č. 4/8 - Elektronická podpora výuky a vědeckého

Více

STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAJÁK

STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAJÁK STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAJÁK Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název: MAJÁK o.p.s. 2. Sídlo: Liberec 14, Konopná 776, PSČ 460 14 3. IČO 25 40 52 76 4. Právní forma právnické osoby: Obecně prospěšná

Více

SMĚRNICE MŽP č. 9/2013

SMĚRNICE MŽP č. 9/2013 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SMĚRNICE MŽP č. 9/2013 V Praze dne 13.6.2013 Č. j.: 38821/ENV/13 2924/M/13 o poskytování finančních prostředků v rámci programu Nová zelená úsporám 2013 Ministerstvo životního

Více

STATUT KOMISE PROPAGACE A MARKETINGU ČNS

STATUT KOMISE PROPAGACE A MARKETINGU ČNS STATUT KOMISE PROPAGACE A MARKETINGU ČNS Vydal: Komise propagace a marketingu ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost od: 28. 10. 2014 1 ORGANIZAČNÍ STATUT Komise propagace a marketingu (dále jen Komise)

Více