Televizní cyklus Oběti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Televizní cyklus Oběti"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKTULTA Kateřina Vašků Televizní cyklus Oběti Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: MgA. Marek Hlavica, Ph.D. Brno, 2008

2 Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně a použila jenom pramenů, které uvádím v soupisu literatury... 2

3 Děkuji vedoucímu práce MgA. Markovi Hlavicovi, Ph.D. za odborné vedení a konzultace k této práci. 3

4 Obsah 1. Úvod Předmět zkoumání Historie Stručná deskripce obsahů jednotlivých dílů Režijní zpracování Herecké obsazení Jazykové prostředky Osobnosti tvůrce a režiséra Komparativní analýzy Komparativní analýza dramaturgické volby témat Komparativní analýza scenáristického zpracování témat a zápletek Komparativní analýza scenáristického zpracování hlavních postav Analýza hlavních ženských dramatických postav a psychologické motivy jejich chování Analýza hlavních mužských dramatických postav a psychologické motivy jejich chování Komparativní analýza vedlejších postav Výklad termínu oběť, aspekty viny a trestu u hlavních hrdinů televizního cyklu Oběti...42 Problematika dvojí viny Shrnutí a závěr

5 1. Úvod Předmět práce Předmětem práce je hraný televizní cyklus Oběti, který pojednává o obětech kriminálních činů a jehož jednotlivé pořady odvysílala Česká televize v letech Cíl práce Cílem práce je prozkoumat cyklus z hlediska dramaturgické volby a scenáristického zpracování jednotlivých témat, příběhů, hlavních a vedlejších postav a psychologických motivů jejich chování a jednání s důrazem na aspekty viny, trestu a spravedlnosti, tak, jak je pociťují hlavní postavy a divák. Práce si rovněž klade za cíl analyzovat a zhodnotit význam cyklu jako celku a pokusit se jej zhodnotit z hlediska přínosu pro diváka. Struktura práce V následující kapitole se budeme obšírněji zabývat deskripcí předmětu. Stručně popíšeme narativní složku jednotlivých filmů stejně jako jazykové prostředky, které scenárista používá. Přiblížíme si zkoumaný předmět z hlediska režijního. Seznámíme se s osobnostmi scenáristy a režiséra cyklu. Ve třetí kapitole přistoupíme ke komparativní analýze témat a zápletek a to nejprve z pohledu dramaturgického a posléze scenáristického. Podrobněji prozkoumáme scenáristickou stavbu hlavních a vedlejších postav. Budeme se zabývat otázkou viny a trestu hlavních hrdinů a pojmem spravedlnosti, jehož se cyklus bezprostředně dotýká. Srovnáme toto pojetí se současnými přístupy k vině a trestu z hlediska filosofického, psychologického, teologického a trestně-právního. Shrnutím dílčích závěrů jednotlivých kapitol se pokusíme o celkové zhodnocení cyklu, jeho formální a zejména obsahové stránky a přínosu pro diváka. Metodologie Při zkoumání jednotlivých témat budeme vycházet z deskripce zkoumaného předmětu a následné analýzy jeho jednotlivých aspektů. Při této analýze budeme postupovat metodou komparace při využití teoretických poznatků z oblasti teorie dramatu a scenáristiky, ale rovněž psychologie a sociologie, teologie a filosofie práva. 1

6 K získání důležitých údajů použijme internetové zdroje, zejména stránky České televize a Česko-Slovenské filmové databáze. Využijeme rovněž informace získané v rozhovoru se scenáristou všech filmů cyklu Miroslavem Sovjákem ze dne Jako doplňkový zdroj použijeme ukázky z jednotlivých filmů, které jsme ve všech případech použili odposlechem (tedy nikoli ze scénáře). V kapitole týkající se viny a trestu hrdinů využijeme pro zjednodušení některé elementární matematické znaky a operace. Dosavadní poznání předmětu Cyklus jako celek nebyl dosud v literatuře zpracován. Na internetových stránkách České televize jsou umístěny odkazy na všechny filmy cyklu 1 včetně sledovaností jejich premiér a divácké diskuse a hodnocení. Počet diváků, kteří přispěli do diskuse se pohybuje průměrně kolem deseti s výjimkou filmu Hadí tanec, kde se do diskuze dosud zapojilo rekordních 53 diváků. Divácké odezvy v diskuzi lze označit jako převážně pozitivní, přičemž většinou jsou kladně hodnoceny výkony českých herců a celkové zpracování filmů. V diskuzi k Hadímu tanci se diváci navíc často vyjadřovali k tématu samotnému, tedy domácímu násilí. komentář uživatelky Klára Konečně pořádný film, který bez obalu ukazuje to, co většině lidí zůstává utajeno. A co by se mělo ukazovat a o čem by se mělo mluvit. A pořádně nahlas!!! Sama jsem něčím podobným prošla, ale naštěstí jsem od všeho dokázala utéct dřív, než se to začalo přiostřovat. Pokud se takový muž chce nazývat Pán tvorstva, tak potom už ničemu nerozumím... Diváci také hodnotili filmy na pěti škálové stupnici výborný až ztráta času. Za výborný označuje film průměrně 80 % hlasujících. Jednotlivé filmy jsou zmíněny rovněž na internetových stránkách Česko-Slovenské filmové databáze 2, a to včetně diváckých postřehů k daným filmům. Průměrně zde do diskuze přispělo pět diváků, nejpozitivněji je hodnocen film Přepadení:

7 Komentář uživatele pfa: Přepadení je jedna věc, ale ta strašná nemohoucnost je dost zoufalá... První příběh z cyklu Oběti je i hned na prvním místě v mém pomyslném žebříčku této dramatické série U ostatních filmů jsou divácké reakce rozporuplné, jak je vidět na příkladech hodnocení Hadího tance: Komentář uživatele Petra T: Tak drsný, krutý a s minimem klišé natočený film se dnes skoro nevidí. Pro tuhle sérií platí čím obyčejnější příběh tím lepší. Zde je to ukázáno na případu domácího násilí, ke kterému může docházet prakticky všude. Hlavní dvojice (Chýlková, Švehlík) rozpoutali herecký koncert, ve kterém zapomenete, že se jedná pouze o postavy z filmu. Kdyby postava manžela nejednala ke konci tak přímo (až stereotypně) krutě, neměl bych co vytknout. Každopádně přeji do budoucna této sérii další (alespoň takhle) vydařené díly. 90 % komentář uživatele igi B. Achich jo... Velmi slibný (!) námět, zpackaný jak scénáristicky (místy fakt tak ze života, že s prvoplánovými dialogy a topornými scénkami až k smíchu...), tak tradičně >vyhrávajícími< si hereckými kreacemi osob v obsazení a tradičně rutinní televizáckou réžijí... Vlastně vše šupká v tradičních vyježděných čétévéckých kolejích, až si člověk říká, proč se na to dívá, proč to vlastně hodnotí... Marnost nad marnost... Sledovanost premiérových dílů vysílaných vždy v neděli ve dvacet hodin na ČT1 se pohybuje v rozmezí od 8,6 % (Jiný člověk) do 14,62 % (Hadí tanec) %3A05&ch=1&printout=1&fromcom=1&content=all&midec=

8 2. Předmět zkoumání V této kapitole se zaměříme na deskriptivní popis zkoumaného předmětu, tedy televizního cyklu Oběti. Seznámíme se s historií cyklu a popíšeme stručně obsahy jednotlivých filmů. Krátce zmíníme rovněž deskripci režijního zpracování a hereckého obsazení. Povšimneme si jazykové stránky scenáristického zpracování a seznámíme se s osobnostmi autora scénářů a režiséra Cyklu Historie Cyklus Oběti je vysílán Českou televizí od roku Jedná se o cyklus hraných filmů ze současnosti, který se zabývá tématikou obětí zločinu. Konkrétní podoby cyklus postupně nabýval již od roku 1997, kdy scénárista Miroslav Sovják oslovil dramaturga Bedřicha Ludvíka s myšlenkou vytvořit seriál o lidech a jejich životech poté, co byli postiženi zločinem. Původní představa scenáristy Sovjáka natočit seriál o takovýchto lidech (který by čítal minimálně deset dílů) však narazila na problém realizovatelnosti vzhledem k finančním nákladům výroby. Z tohoto hlediska se ukázalo jako finančně únosné natáčet pouze jeden díl za rok, čímž vznikla podoba cyklu, jak jej známe dnes. Česká televize dosud odvysílala v rámci cyklu Oběti celkem sedm pořadů. Jedná se o filmy Přepadení (1999), Znásilnění (2000), Svědek (2001), Jiný člověk (2003), Hadí tanec (2004), Živnostník (2005) a Nevlastní bratr (2006). V současnosti se natáčí díl osmý 4. 4 Informace z kapitoly 2.1 jsou čerpány z rozhovoru se scenáristou Miroslavem Sovjákem z

9 2.2. Stručná deskripce obsahů jednotlivých dílů Přepadení Hrají: I. Janžurová, J. Kodet, V. Dlouhý, M. Dlouhý, F. Němec, B. Klepl a další. Scénář: M. Sovják. Kamera: V. Holomek. Režie P. Slavík. Stopáž: 81 minut, premiéra: neděle Hlavní postavou tohoto filmu je neurotická učitelka Jiřina (Iva Janžurová), která vypráví psychologovi Vránovi (František Němec) příběh o svém přepadení a jeho důsledcích. Původně neznámého zločince později Jiřina poznává ve svém sousedovi Štěpánkovi (Vladimír Dlouhý). Po předvolání na policii však Štěpánek tvrdí, že se s Jiřinou dlouhodobě znají a jsou milenci. Pro nedostatek důkazů je tak zproštěn viny. Štěpánek začíná projevovat psychopatické rysy, když Jiřinu a jejího manžela (J. Kodet) vytrvale pronásleduje a týrá. Stres, kterému je Jiřina vystavena, graduje ve vyučovací hodině, když v afektu slovně urazí romskou žákyni rasistickou poznámkou. Je vyloučena ze školy a opouští ji manžel. Krátce nato soused úmyslně zabije jejího psíka. Jiřinin syn Igor (Michal Dlouhý) se rozhodne pomstít a na Štěpánka pošle nájemného vraha, aniž by to ovšem Jiřina věděla. Štěpánek je nalezen mrtvý a Jiřina předvolána na policii. Po návratu se v rozhovoru se snachou potvrzuje její obava, že nepřímým Štěpánkovým vrahem byl právě její syn. Znásilnění Hrají: K. Brožová, T. Hanák, M. Etzler, B. Horáková, M. Dvorská, M. Hálek, J. Šulcová, J. Kanyza, M. Havelka, P. Soukup a další. Scénář M. Sovják. Kamera V. Holomek. Režie P. Slavík Stopáž: 79 minut. Premiéra: , Hlavní hrdinka Angelika Králová (Kateřina Brožová) je nucena vyrovnat se se sebevraždou svého manžela (Tomáš Hanák). V manželově pozůstalosti nalezne kontakt na psychologa Vránu, kterého navštíví v jeho ordinaci. Zde se dozvídá, že jednou z možných příčin manželovy sebevraždy bylo zjištění, že nedávno narozený syn nebyl ve skutečnosti jeho vlastním. Králová vypráví příběh o svém znásilnění kolegou ze zaměstnání Martinem (Miroslav Etzler) a popisuje důvody, proč toto znásilnění 5

10 nenahlásila na policii a ponechala si i násilníkovo dítě. Vrána odhaluje výsledek otcovských testů, které ukázaly, že ani manželova dcera z předchozího manželství nemohla být jeho, neboť manžel patřil k mužům, kteří nemohli mít děti vůbec. Po návratu z ordinace se Králová usmiřuje s rodiči zemřelého manžela. Svědek Hrají: J. Hanzlík, J. Smutná, M. Procházková, F. Němec, P. Kostka, A. Procházková, E. Geislerová, K. Rimský, P. Nový, J. Tesařová, Z. Dušek, V. Zavřel, P. Varga, S. Turbová a O. Vlach. Scénář M. Sovják. Kamera V. Holomek. Režie P. Slavík. Stopáž: 82 minut. Premiéra: neděle , Hlavní postavou je bezdomovec Bareš (Jaromír Hanzlík), kterého nalezne Vrána (František Němec) schouleného u dveří ordinace. Bareš vypráví o tom, jak se stal bezdomovcem, přičemž akcentuje historku o své svědecké výpovědi. Za hlavního viníka svého současného stavu označuje dívku (Ester Geislerová), proti níž svědčil a která podle něj dostala za vraždu neadekvátně nízký trest. Jako hlavní příčina jeho současné situace se však ve skutečnosti jeví jeho nucený odchod z fabriky, kde pracoval jako dělník a neschopnost (nemožnost) najít si jinou práci. Krátce poté, co se stává Bareš nezaměstnaným, jej opouští manželka i dcera a pro neplacení nájmu je vystěhován. Celý příběh je rámován Barešovou vášní k sázení jednou z mála radostí, které se nevzdává ani v době, kdy již je bezdomovcem. V závěru Vrána kontaktuje Barešovu dceru, která otce na Vránovo přání hledá. Jiný člověk Hrají: V. Žilková, I. Gogál - M. Holan, G. Csinová, J. Fišar, O. Kepka Scénář M. Sovják. Kamera V. Holomek. Režie P. Slavík Stopáž: 78 minut. Premiéra: neděle , Hlavní postavou tohoto filmu je vysokoškolsky vzdělaný Rom Karol popisující svůj život majitele velkoobchodu s koberci, kterého okolí neustále konfrontuje s jeho menšinovým původem, akcentovaným navíc tím, že si vzal za manželku Češku. Jeho sousedé skinheadi jej, stejně jako jeho manželku (Veronika Žilková) a syna permanentně vystavují nepříjemným situacím, z nichž se Karol snaží uniknout jejich 6

11 přehlížením. Rodina se stěhuje do vilky na periferii, ale skinheadi ji dostihnou i v jejich novém bydlišti a večer jim dům podpálí. Ani tentokrát však Karol nezasáhne, což jeho syn nese velmi těžce. Jeho zášť vůči otci graduje až k momentu, kdy se přidává k dříve nenáviděným skinheadům. Poté je smrtelně raněn v náhodné potyčce s Romy a zranění podlehne. Karol se obviňuje ze synovy smrti. Z Vránovy ordinace odchází velmi rozrušen, doma vytahuje pistoli s úmyslem spáchat sebevraždu. Zasahuje však jeho manželka a přesvědčuje jej, aby s ní zůstal. Hadí tanec Hrají: I. Chýlková, A. Švehlík, O. Pavelka, F. Němec, N. Boudová, J. Šteindlerová, V. Galatíková a další. Scénář M. Sovják. Kamera M. Šec. Režie P. Slavík Stopáž: 84 minut. Premiéra: neděle , Vrána navštěvuje trest si odpykávající Olgu (Ivana Chýlková), aby na popud její sestry napsal k případu nový psychologický posudek. Zpočátku zaražená Olga, která od doby svého pobytu ve vězení nekomunikuje s matkou, sestrou ani dětmi, popisuje svůj příběh týrané ženy. Spouštěcím momentem manželova (Alois Švehlík) psychického a posléze i fyzického týrání se stává Olžino nové zaměstnání, ve kterém je velice úspěšná. Nesnesitelnou situaci Olga řeší tím, že si najde milence (Ondřej Pavelka), o kterém posléze manželovi v afektu řekne. Manžel je nucen odejít ze zaměstnání a svoje frustrace řeší fyzickým napadením Olgy, kterou málem zabije. Olga čin nahlásí na policii, jejíž přístup je ovšem velmi laxní, završený navíc tím, že zbitou ženu odvedou zpět domů k jejímu trýzniteli. Manžel Olgu opět napadne, ta jej v sebeobraně zabije. Živnostník Hrají: P. Řezníček, M. Dejdar, V. Hybnerová, I. Svobodová, F. Němec a další. Scénář M. Sovják. Kamera M. Šec. Režie P. Slavík Stopáž: 90 minut. Premiéra: neděle , Psychicky zlomená Alena (Vanda Hybnerová) prchne z psychiatrické léčebny, aby navštívila svého bývalého terapeuta, doktora Vránu. Následující den se má totiž vrátit její manžel Libor (Pavel Řezníček), který si odpykává trest za zabití jejich synovce. Vrána Aleně slibuje, že manžela po propuštění z vazby navštíví, a že s ním promluví. 7

12 Den poté se Vrána setkává s Liborem Hamanem, který mu líčí svůj příběh živnostníka, který si v polovině devadesátých let otevřel samoobsluhu. V jeho vyprávění zaujímá klíčovou úlohu Liborův bratr (Martin Dejdar), úspěšný podnikatel, který jej k otevření samoobsluhy přesvědčil. Krátce po otevření obchodu následuje řada několika jeho vykradení a přepadení, po nichž si Libor pořizuje pistoli. Při posledním přepadení násilníci zabijí Liborova bratra a ten pak v afektu na jednoho z prchajících útočníků vystřelí. Ukáže se, že zraněný je jeho vlastní synovec, který následně zranění podlehne. Libor je odsouzen a Alena se zhroutí. Nevlastní bratr Hrají: V. Preiss, V. Cibulková, F. Němec, T. Medvecká, V. Kratina, A. Kulovaná, A. Hegerlíková a další. Scénář M. Sovják. Kamera M. Šec. Režie P. Slavík Stopáž: 86 minut. Premiéra: neděle neděle, Padesátiletému úředníkovi Edovi (Viktor Preiss), hlavní postavě tohoto filmu, zemře otec a v závěti mu odkazuje veškerý majetek včetně velkého bytu. Objevuje se však Edova nevlastní sestra Jana (Vilma Cibulková), která (ač je pouze osvojená) má ze zákona právo na dědický podíl. Alkoholička Jana trávící většinu svého života po hospodách postupně narušuje Edův poklidný manželský život. Svým manipulativním chováním docílí nakonec toho, že jí Eda pronajímá byt po otci, sežene práci a při tom všem se do ní vášnivě zamiluje. Eda je kvůli Janě ochoten vzdát se všeho, ona se však vrací ke svému hospodskému stylu života a bývalému partnerovi. Při jedné z hádek Edu lživě obviní, že zneužil nejen ji, ale také její dceru, a vyhrožuje, že vše nahlásí na policii. Zoufalý Eda ji v afektu postrčí z okna a Jana utrpí vážný úraz, po němž se ocitne na invalidním vozíku. Jana o Edově zločinu nikomu neřekne, výměnou však vyžaduje jeho každodenní starostlivou péči. Vrána radí Edovi, aby Janu svěřil do ústavní péče, ten se ale ihned po skončení psychologického sezení vrací ke své sestře, bez níž nemůže žít. 8

13 2.3. Režijní zpracování Před každým novým dílem z cyklu Oběti řeším vlastně stejný problém: jak příběh odpovídající rozsahem celovečernímu filmu natočit za dobu asi poloviční a prostředky zhruba čtvrtinové než za jakých dnes vzniká průměrný český film. A také řešení je stejné: zapomenout na všechny technické vymoženosti, které dnes umožňují proměnit příběh v podívanou, oprostit vyprávění od všeho, co možná tvoří jeho "barvu a vůni", ale na co zkrátka není čas, a soustředit se na holou podstatu. Při takovém způsobu práce závisí konečný výsledek víc než kdy jindy na hercích 5. Tato slova režiséra celého cyklu Petra Slavíka do značné míry vystihují vizuální podobu celého cyklu. Cyklus je natočen jako série televizních filmů. Stopáže jednotlivých dílů se pohybují od délky sedmdesáti osmi minut v případě Jiného člověka po devadesát minut u Živnostníka. Průměrná délka filmů je osmdesát minut. Kamera Vladimíra Holomka v prvních čtyřech dílech, stejně jako Martina Šeca v dílech následujících se zaměřuje převážně na snímání obličejových detailů a polocelků. Ve filmu Přepadení, Znásilnění a Hadí tanec se objevuje časté snímání z podhledů. Cyklus je natáčen převážně v interiérech s výjimkou filmu Svědek, kde je podíl exteriérů vyšší. Hlavní postava již jako bezdomovec prochází ulicemi, metrem či nádražím, přičemž tyto scény jsou podbarveny pouze atmosférotvornou hudbou. Ve srovnání s ostatními filmy cyklu tak představují nejdelší čistě vizuální scény. Častým vizuálním motivem jsou delší ilustrativní záběry na paneláková sídliště, které se objeví ve filmech Přepadení, Jiný člověk, Hadí tanec a Živnostník. V Přepadení tvoří specifickou vizuální složku podchod pokreslený graffiti. Ve Znásilnění se objevuje dvakrát tatáž scéna (pohřeb), nejprve v expozici a poté v závěru filmu, a to prakticky v nezměněné podobě. Tato repetitivnost se neobjevuje v 5 Internetové stránky České televize : d=940 9

14 žádném z jiných filmů cyklu a z hlediska vyznění filmu má význam ve smyslu (divákova) nahlížení postav před a po prožití dramatické situace. Hudební doprovod je původní a pro jednotlivé filmy jej vytvořil Michal Pavlíček. V každém filmu dominuje určitý hudební motiv, který autor dále variuje. Časté je využití znepokojivě působícího zvuku elektrické kytary pro hlavní i vedlejší hudební motivy. Výrazně hudebně podkreslené scény se objevily ve filmu Svědek, Živnostník a Jiný člověk. V Živnostníkovi vychází autor z písně Zas balím krám (M.Pavlíček/J. Sahara Hedl), v Jiném člověkovi z prvků romské hudby obohacenými navíc o zpěv Idy Kelarové. Především v expozicích jsou použity reálné zvuky, jako je houkání sanitky v Přepadení nebo ženský křik ve Znásilnění. Takto použité konkrétní zvuky jsou zpravidla doprovázeny záběry na město a jsou vždy tematicky propojeny se zločinem, který bude následovat Herecké obsazení Do jednotlivých filmů televizního cyklu Oběti bývají obvykle obsazováni divákům známí a díky kvalitě svého hereckého projevu rovněž všeobecně uznávaní herci. Soudě podle diváckých ohlasů na výše zmíněných internetových stránkách České televize a Česko-Slovenské filmové databáze, jsou právě herecké výkony diváky oceňovány nejvíce. Zejména je tomu tak u filmů Hadí tanec (Ivana Chýlková a Alois Švehlík), Přepadení (Iva Janžurová, Jiří Kodet, Vladimír Dlouhý) a Nevlastní bratr (Viktor Preiss, Vilma Cibulková). V ostatních filmech se v hlavních rolích představují například Jaromír Hanzlík a Petr Kostka (Svědek), Pavel Řezníček, Martin Dejdar a Vanda Hybnerová (Živnostník). Roli psychologa Vrány ztvárňuje ve všech filmech František Němec. Posouzením kvality hereckých výkonů jakožto do značné míry subjektivně vnímatelné kategorie se zde podrobněji zabývat nebudeme, lze nicméně konstatovat, že v některých filmech působí uznávaní čeští herci ve svých rolích velmi přesvědčivě (Ivana Chýlková v Hadím tanci) a svým specifickým hereckým pojetím vtiskli filmům další rozměr. Při stávajících podmínkách natáčení, o nichž hovoří režisér Slavík v kapitole o režijním zpracování, by špatné herecké výkony znamenaly pravděpodobně velmi nízkou kvalitu jednotlivých filmů. 10

15 Obsazení známých českých herců lze rovněž chápat jako dramaturgický počin směřující ke zvýšení divácké atraktivity vysílaných snímků a tím i přilákání co největšího počtu diváků. 2.5 Jazykové prostředky Autor ve svých scénářích přizpůsobuje jazyk hlavních i vedlejších postav jejich sociálnímu zařazení a intelektuálním schopnostem. Dělník Bareš ve filmu Svědek, podobně jako alkoholička Jana v Nevlastním bratrovi mluví hovorovou češtinou s častým použitím vulgarismů: Bareš Vrána Bareš Nebyla by dvacka, pane doktore?... Když už mám dneska takový štěstí... Já to cejtim v kostech, tentokrát to určitě vyjde, pane doktore, heleďte se, v jackpotu je tentokrát padesát melounů. Heleďte se, vsadíme si, šábneme se spolu a budem oba za vodou. Klientům zásadně nepůjčuji Ale jakejpak já jsem klient, pane doktore? Výše zmíněné postavy jsou po jazykové stránce nejvýraznější, ostatní hovoří zpravidla obecnou češtinou, která kontrastuje s téměř knižní mluvou doktora Vrány Osobnosti tvůrce a režiséra Autorem námětů a scénářů všech filmů cyklu je Miroslav Sovják. Z jeho dosavadní televizní tvorby lze jmenovat například televizní inscenaci Loučení (1978), scénáře k povídkám Carmen, komedii Vdova po dvou mužích (1985) a Co s ním? (1987). K dalším televizním filmům patří Hodný chlapec (2004), Cesta do Vídně a zpátky (2006), Malé velké gatě (2006) a Šťastní sebevrazi (2006). Z jeho scenáristické tvorby pro kina jmenujme například scénář ke komedii Víkend bez rodičů (1983), dětským filmům Všichni mají talent (1985) a Bloudění orientačního běžce (1987), akčnímu filmu 11

16 Atrakce švédského zájezdu (1989). Oběti píše od roku 1997 (některé náměty zpracovává již od roku 1992), v současnosti dopisuje díl devátý 6. Režisér Petr Slavík se narodil 26. srpna 1956 v Karlových Varech. V roce v 1989 natočil dokument Něžná revoluce, v roce 1994 televizní film Kriminalita mládeže a v témže roce díl Ladislav Hejdánek - pohledem Petra Slavíka pro cyklus GEN. Režíroval všechny filmy cyklu Oběti. Společně s Jiřím Chlumským v současnosti natáčí televizní seriál Ošklivka Katka. 6 Podle rozhovoru se scenáristou Miroslavem Sovjákem z

17 3. Komparativní analýzy 3.1 Komparativní analýza dramaturgické volby témat Česká televize zařazuje jednotlivé filmy cyklu Oběti do hlavního vysílacího času premiérové vysílání proběhlo s výjimkou filmu Znásilnění vždy v neděli ve dvacet hodin. V televizním cyklu Oběti autor postupně představuje sedm různých obětí kriminálních činů odlišného charakteru. Z hlediska skutečností, které činí z hlavních hrdinů oběti, můžeme pořady cyklu rozčlenit do následujících tří kategorií: 1. Oběti se do svých rolí dostávají nejen vzhledem ke kriminálním činům na nich spáchaných, ale rovněž díky skutečnostem, které silně souvisejí s jejich politicko-sociálním prostředím. Do této kategorie spadají filmy Jiný člověk, Svědek a zejména Živnostník, kde je tento sociální tlak nejpatrnější. Živnostník začínající podnikatel na počátku devadesátých let bojuje nejen se systémem českého obchodního a trestního práva, ale též s nejrůznějšími společenskými nemocemi té doby, v neposlední řadě rovněž s vlastním morálním přesvědčením. Ve filmu Jiný člověk je akcentován společenský tlak na podnikatele romské národnosti, a to nejen ze strany menšinových skupin extrémní pravice, ale především od normálních občanů, kteří mají problém s přijetím Roma v roli lišící se od obecně vžitých sociálních stereotypů. V případě filmu Svědek se bezdomovec Bareš stává obětí náhlého nuceného odchodu ze zaměstnání a neschopnosti nalezení nového místa, tedy podmínek na českém trhu práce resp. praktických dopadů uplatnění liberálně ekonomické politiky. 2. V pořadu Znásilnění dochází k jednorázovému kriminálnímu činu. Přestože i zde je patrný sociální přesah příběhu, hlavním viníkem zločinu je jedna konkrétní osoba. 3. Poslední kategorii představují filmy Hadí tanec, Nevlastní bratr a Přepadení. V těchto případech se již autor sociálním kontextem zabývá minimálně, neboť se plně soustřeďuje na vykreslení hlavních dramatických postav, které se stávají 13

18 oběťmi téměř patologického jednání jiných lidí. V případě Hadího tance se jedná o sadistické sklony muže, který nejprve agresivně vyžaduje manželčinu podřízenou roli, posléze ji svojí nesnesitelnou tyranií zavleče do koloběhu domácího násilí. V Nevlastním bratrovi se hlavní postava stává obětí hysterických reakcí své sestry. V Přepadení je chování zločince již vyloženě patologické. Z hlediska tematické volby filmů cyklu je tedy možné konstatovat, že autor v některých případech zpracovává politicky (existence menšinových skupin, řešení Romského problému), sociálně (vnímání znásilněných žen či bezdomovců českým občanem), či historicky (vnímání podnikatelů v devadesátých letech) zakotvené otázky, které jsme v této kapitole zařadili do kategorie první. Otázky řešení problematiky menšin žijících na tomto území, stejně jako chápání znásilňování či psychického nebo fyzického týrání žen lze chápat jako aktuální a stále otevřené. Zpracování takovýchto závažných témat Českou televizí by tedy mělo být pokud možno nestranné, politicky nezatížené a nabízející určitá konkrétní stanoviska, vůči kterým se divák může vymezit nebo se s nimi ztotožnit. Prvořadé zaměření na diváka vyplývá přímo z kodexu České televize 7, podle něhož v článku prvním s názvem Divák občan na prvním místě, kapitole 1.2. by mělo platit: Programy České televize umožňují svobodné šíření, výměnu, případně konfrontaci informací, názorů a postojů. Základní smysl jejího působení spočívá ve vytváření otevřeného prostoru pro veřejnou rozpravu o otázkách veřejného zájmu a pro sdělování rozmanitých zkušeností či prožitků vnímání světa, který diváky obklopuje 8 Do jaké míry naplňuje cyklus Oběti výše zmíněné poslání České televize, bude možno komplexněji posoudit v závěru této práce. Z hlediska dobového zařazení příběhů cyklu lze konstatovat, že kromě Přepadení a Živnostníka, kde je explicitně titulkem uvedeno, že se děj odehrává v polovině devadesátých let, není časové zasazení příběhů v ostatních pořadech upřesněno. Vzhledem k použitým prostředkům výpravy však lze usuzovat, že se jedná o nedávnou minulost nebo současnost. Cyklus Oběti tak z tohoto hlediska můžeme chápat jako pokus o zobrazení české společnosti konce dvacátého a počátku jednadvacátého století

19 V reakci na nově vzniklé skutečnosti jsou hlavní hrdinové oběti kriminálních činů - nuceni konfrontovat své názory, chování a mnohdy i hodnotový žebříček s okolním světem. Do popředí se tak dostávají otázky nikoli pouze viny pachatele kriminálního činu, ale rovněž jeho viny morální posuzované navíc ve vztahu k morální vině oběti samotné. Lze tedy konstatovat, že filmy cyklu Oběti se bezprostředně dotýkají problematiky spravedlnosti, a to jejího pojetí jak z hlediska subjektivního, který spravedlnost chápe jako ctnost vyznačující právě lidský postoj být spravedlivý 9, tak z pohledu objektivního, které definuje spravedlnost jako ideu či princip, který slouží jako měřítko úsudku o normách jednání, například o jeho politických, právních, sociálních pravidlech. 10 Podrobněji se těmto otázkám budeme věnovat v kapitole 3.6. Závěr: V této kapitole jsme se věnovali analýze dramaturgické volby témat a zápletek zkoumaného předmětu. Z hlediska prvotních skutečností, které mají zásadní podíl na tragických událostech v životě hlavních hrdinů jsme pořady rozčlenili do tří kategorií. Zejména v kategorii první jsme nalezli úzkou spojitost dramaturgické volby tématu se současnými sociálněpolitickými otázkami. Při posuzování závažnosti a významnosti zpracovávaných témat jsme vycházeli z Kodexu České televize a jím definovaného jejího poslání. Konstatovali jsme, že volba jednotlivých témat cyklu má přímou vazbu na pojímání spravedlnosti hlavních postav, chápanou podle Filosofického slovníku (Nakladatelství Olomouc, 2002) jako spravedlnost subjektivní i objektivní. Posouzení významu cyklu z hlediska dramaturgického a etického jsme vymezili jako jeden z cílů práce, který budeme moci komplexně posoudit a shrnout v závěru této práce Podrobněji se touto problematikou budeme zabývat v kapitole 3.6 Filosofický slovník, kolektiv autorů, Nakladatelství Olomouc, 2002, str

20 3.2. Komparativní analýza scenáristického zpracování témat a zápletek V této kapitole se blíže zaměříme na zkoumání stavby jednotlivých příběhů ze scenáristického hlediska. Položíme si otázku, zda existují z hlediska cyklu jako celku určité rysy společné pro všechny zkoumané filmy a pokusíme se tyto společné rysy popsat a kategorizovat. Pro zpracování jednotlivých témat prostřednictvím dramatických postav bylo pro autora 11 podle jeho slov rozhodující kritérium sociální pestrosti ať již jde o sociální zařazení hlavních dramatických postav, jejich pohlaví nebo věku. Příběhy se snažil koncipovat tak, aby byly věrohodně pojaty, působivé a nepřekročily určitou mez pochmurného vyznění, resp. bylo možno odvysílat je v hlavním vysílacím čase v České televizi. Pro scenáristické zpracování jednotlivých dílů jsou charakteristické tyto rysy: 1. Příběh je vždy zarámován zpovědí oběti v psychologické ordinaci (případně jiného místa), kde je obětí vyprávěn jiné postavě, kterou je vždy vedlejší postava doktora Vrány 2. Do psychologické ordinace (hospody, věznice) se během příběhu divák společně s hlavní postavou ještě několikrát vrací oběť zde postupně reflektuje prožité události 3. Vyprávěný příběh je časově zasazen do minulosti (jakožto uzavřený děj s jasným začátkem a koncem) 4. Rozhovor s doktorem Vránou má z hlediska dalšího života oběti význam Vrána nejen naslouchá, ale později také ve prospěch oběti aktivně jedná. Úvodní část je zpravidla uvozena pouze obrazově, a to záběrem na městské dominanty, které děj příběhu ukotvují v určitém prostoru (většinou jde o záběry Prahy). V jedné z následujících scén se vždy objeví doktor Vrána, exponovaný v rozhovoru s obětí samotnou (Znásilnění, Svědek, Jiný člověk, Nevlastní bratr) nebo s osobou jí 11 Podle rozhovoru s Miroslavem Sovjákem ze dne

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

íznaky šikany: ímé znaky šikanování mohou být nap íklad: Posm šné poznámky na adresu žáka, poko ující p

íznaky šikany: ímé znaky šikanování mohou být nap íklad: Posm šné poznámky na adresu žáka, poko ující p Příznaky šikany: Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi. Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by si telefonovalo apod. Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem. Nechuť

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Obsah. Moderní doba! Jak vydržet a hlavně JAK přežít? 11 Co je stárnutí a proč k němu dochází? 33

Obsah. Moderní doba! Jak vydržet a hlavně JAK přežít? 11 Co je stárnutí a proč k němu dochází? 33 Mládněte jídlem i po 50! Obsah Úvod 7 Moderní doba! Jak vydržet a hlavně JAK přežít? 11 Co je stárnutí a proč k němu dochází? 33 Proč stárneme? 34 Co víme o stárnutí 35 Teorie příčin stárnutí 44 Hormony

Více

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí, které je definováno jako škála chování

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

ZÁKON 108/2006 Sb. 55 Telefonická krizová pomoc (1) Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které

ZÁKON 108/2006 Sb. 55 Telefonická krizová pomoc (1) Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které Mgr. Dana Kroupová ZÁKON 108/2006 Sb. 55 Telefonická krizová pomoc (1) Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví

Více

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Věznice Příbram. Ing. Mgr. Zdeněk KILIAN Věznice Příbram

Věznice Příbram. Ing. Mgr. Zdeněk KILIAN Věznice Příbram Věznice Příbram Terapeutické programy Specializované oddělení pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování v důsledku d užíváníu psychotropních látek 40 odsouzených mužů umístěných ve věznici s ostrahou

Více

KAŽDODENNÍ ŽIVOT V KOMUNISTICKÉM ČESKOSLOVENSKU

KAŽDODENNÍ ŽIVOT V KOMUNISTICKÉM ČESKOSLOVENSKU KAŽDODENNÍ ŽIVOT V KOMUNISTICKÉM ČESKOSLOVENSKU Projekt 9. ročníku ve školním roce 2010/2011 Koordinátor: Mgr. David Mikoláš CÍLE 1) Hlavní cíl: Žák na základě řízeného rozhovoru s pamětníkem, konzultace

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka.

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka. První výsledky výzkumu, 2015 V první, kvantitativní části výzkumu bylo osloveno celkem 1435 respondentů. Bylo použito kvótního výběru, tzn. složení respondentů kopírovalo složení obyvatel ČR podle (kvót)

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA

METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA Veřejná Správa BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZAČLEŇOVÁNÍ SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN DO VZDĚLÁVACÍHO PROCESU A JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE S VYUŽITÍM PODPORY ZDROJŮ Z ESF SOCIAL

Více

Prezentace filmového projektu VTEŘINA

Prezentace filmového projektu VTEŘINA Prezentace filmového projektu VTEŘINA O autorovi projektu Jméno: Roman Manda Studium: 1. ročník kombinovaného studia oboru Divadlo a výchova na JAMU v Brně Profese: Vyučující na Pedagogickém lyceu na SŠ

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Představení norského filmu o domácím a genderově podmíněném násilí

Představení norského filmu o domácím a genderově podmíněném násilí Představení norského filmu o domácím a genderově podmíněném násilí Norský animovaný film Zuřivec (Sinna Mann) je natočen na motivy skutečné události a na základě vyprávění dětí, které zažily DN. Film režisérky

Více

QUIP KONFERENCE PRO ZMĚNU 2015. 30.9.2015, Praha

QUIP KONFERENCE PRO ZMĚNU 2015. 30.9.2015, Praha QUIP KONFERENCE PRO ZMĚNU 2015 JÁ především člověk, Váš doprovod životem,...ukazatel správného směru,..veřejný opatrovník, a také úředník Proč mě naplňuje být veřejným opatrovníkem Motto Možná nemůžeme

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor správní Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno. Metodika k ukládání a odůvodňování sankcí v řízení o přestupcích

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor správní Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno. Metodika k ukládání a odůvodňování sankcí v řízení o přestupcích Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor správní Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Metodika k ukládání a odůvodňování sankcí v řízení o přestupcích Úvod Pokuta jako jeden z možných druhů sankce v přestupkovém

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Vzor citace: Děrgel, M. Sleva na manželku a dítě. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 76 s.

Vzor citace: Děrgel, M. Sleva na manželku a dítě. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 76 s. Vzor citace: Děrgel, M. Sleva na manželku a dítě. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 76 s. Odpovědi publikované v této knize zpracovali tito autoři: JUDr. Ing. Ariana Bučková 35 Ing. Martin Děrgel

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK Pavel Hrbáč TK WHITE LIGHT I. DOSAVADNÍ ZKUŠENOST S MUŽSKÝMI SKUPINAMI V TK WHITE LIGHT I. Několikaletá existence nepravidelných dělených skupin, uskutečňovány

Více

Závislost na alkoholu v rodině

Závislost na alkoholu v rodině Závislost na alkoholu v rodině Mgr. Ludmila Kymličková Mgr. Rafał Marciniak Lotos doléčovací centrum, o.p.s. Představení Bytu na půl cesty pobytový doléčovací program až na 2 roky, 2 byty v centru Brna

Více

MEDIACE alternativní řešení konfliktů. 2. října 2014. Ing. Šárka Jarolímková

MEDIACE alternativní řešení konfliktů. 2. října 2014. Ing. Šárka Jarolímková MEDIACE alternativní řešení konfliktů 2. října 2014 Ing. Šárka Jarolímková 1 MOŽNOSTI MEDIACE (spory pro mediaci vhodné ) Strany, jejichž vztah pokračuje i v budoucnu Strany, které mají pocit odpovědnosti

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. PRÁVO Občanské

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Posudek oponenta diplomové práce

Posudek oponenta diplomové práce Katedra: Religionistiky Akademický rok: 2012/2013 Posudek oponenta diplomové práce Pro: Studijní program: Studijní obor: Název tématu: Pavlu Voňkovou Filosofie Religionistika Křesťansko-muslimské vztahy

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Vztahově postojové a seberegulační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Vztahově postojové a seberegulační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Vztahově postojové a seberegulační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu.

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu. Otázka: Telefonická krizová intervence Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nikola Petráčková TELEFONICKÁ KRIZOVÁ INTERVENCE Nejprve je třeba říci, co je vlastně krize. Krizí se rozumí situace,

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 8 RODINA A SEXUÁLNÍ ŽIVOT Čas ke studiu: 60 minut Cíl: Studiem této kapitoly poznáte hodnotu zázemí

Více

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 mentální postižení vrozené nebo do 2 let získané postižení psychických schopností člověka nemožnost dosáhnout

Více

Věc: Stížnost na rozpor mezi českou a evropskou technickou normou dopis č.3. Vážený pane inženýre,

Věc: Stížnost na rozpor mezi českou a evropskou technickou normou dopis č.3. Vážený pane inženýre, Ing. Milan Holeček Předseda úřadu Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a statní zkušebnictví Gorazdova 24 P.O. Box 49 128 01 Praha 2 V Praze dne 3.února 2012 Věc: Stížnost na rozpor mezi českou

Více

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit,

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, TAJEMSTVÍ PŘITAŽLIVOSTI SRDCE Přitažlivost Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, zatímco jiní o lásku usilují? Proč vás určitý typ muže nebo ženy skoro magicky přitahuje a jiný, ačkoli

Více

Psychická krize. Pojem krize

Psychická krize. Pojem krize Tento text je určen pouze ke studijním účelům; použité zdroje (a zároveň velmi doporučená literatura): Špatenková,N.a kol.: Krize psychologický a sociologický fenomén, Vodáčková,D.: Krizová intervence,

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO 2011-2012 Tomáš Bašus Tomáš, 14 let 1. Charakteristika Tomáš navštěvuje základní speciální školu. Bylo mu diagnostikováno ADHD porucha soustředění spojená

Více

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH VY_32_INOVACE_PSY_7 ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění In-formace pojem informace, z lat. dávat tvar KDO pozoruje, kdo je to POZOROVATEL vědomá mysl, duše, (ztotoţnění se s já) DÁVAT TVAR = vytvořit asociaci,

Více

ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ Pohledy z různých oborů Vývojová psychologie Legislativa (problém etiky a práva) Lidskoprávní přístup (etika a lidská práva)

Více

VINA. Marta Kocvrlichová

VINA. Marta Kocvrlichová TRITON VINA Marta Kocvrlichová VINA MARTA KOCVRLICHOVÁ TRITON Marta Kocvrlichová VINA Autorka: Mgr. Marta Kocvrlichová Psychiatrická klinika, FN OLOMOUC Tato kniha ani žádná její část nesmí být kopírována,

Více

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 %

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 % Vzdělávac vací projekty financované ESF aneb jak to vidí hodnotitel Věcné hodnocení - úkol pro hodnotitele Základní zásady o Žádosti často obsahují obecné formulace, které je možné interpretovat různě

Více

Datum zpět vzetí žádosti:

Datum zpět vzetí žádosti: Domov PETRA Mačkov Mačkov 79, 388 01 Blatná tel.: 383 413 111 fax: 383 413 198 e mail : info@domovpetra.cz internet www.domovpetra.cz č. účtu: 27228291/0100 IČ: 708 717 79 DIČ: CZ 708 717 79 Podání žádosti:

Více

Činnosti PMS v trestním řízení

Činnosti PMS v trestním řízení Postavení PMS PMS jako složka ministerstva spravedlnosti přispívá k efektivnímu řešení věcí projednávaných soudy. Mezi její přinos patří zejména zrychlení, zefektivnění a zjednodušení trestního řízení

Více

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA:

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA: Miroslav Adamec, ARAS: A poprosím pana doktora Srstku, aby nám vysvětlil, jak je nebezpečný nechráněný styk námětu s Českou televizí. (Smích.) Jsme malinko v časovém skluzu. Pane doktore, dobrý den. Než

Více

Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování

Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování Jana Lidická Sociální vliv Člověk je tvor společenský Někdy až stádní změny v názorech, postojích či chování pod vlivem setkání s názory, postoji

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Život v náhradní rodinné péči z pohledu přijatých dětí a náhradních rodin www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz

Více

Psychologický přístup k agresivním nemocným

Psychologický přístup k agresivním nemocným Psychologický přístup k agresivním nemocným Mgr.Alexandra Škrobánková Hematoonkologická klinika FN Olomouc Oddělení klinické psychologie FN Olomouc 25.1.2007 AGRESE chování, které je vedeno se záměrem

Více

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje VYŠKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Dotčená ustanovení: - 2287 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( OZ ). Stanovisko:

Dotčená ustanovení: - 2287 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( OZ ). Stanovisko: Výkladové stanovisko č. 21 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 3. března 2014 - k výpovědní době při vypovězení nájmu bytu a nájmu domu nájemcem

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Dotazník pro rodiče. Jméno dítěte.. datum narození... národnost. bydliště... telefon. škola.. třída...

Dotazník pro rodiče. Jméno dítěte.. datum narození... národnost. bydliště... telefon. škola.. třída... PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PRO PRAHU 1, 2 A 4 Francouzská 56, 101 00 Praha 10; tel. 267 997 011 e-mail: poradna@ppppraha.cz; www.ppppraha.cz; IČO: 68407441 Dotazník pro rodiče Důvěrné! Vážení rodiče,

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Tisková informace. Labyrint 20. 8. 2015

Tisková informace. Labyrint 20. 8. 2015 Labyrint 20. 8. 2015 Nález těla krajského politika Karase, kterého vrah zabil v duchu středověkých mučících praktik a tělo pečlivě naaranžoval v podivné scéně, rozpoutá policejní honbu za sadistickým pachatelem.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež.

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež. 1. Emoční inteligence: přehled základních přístupů a aplikací. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 367 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-229-4 emoce; inteligence; sociální komunikace; dovednost; interpersonální vztahy;

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Základní ideové zdroje nutnost ochrany vyplývá z podstaty demokratického státu Listina základních práv a svobod liberalistická a individualistická

Více

Dokonalé zvládání konfliktů. a kritických situací

Dokonalé zvládání konfliktů. a kritických situací Dokonalé zvládání konfliktů a kritických situací Jak si zachovat KLID v každé situaci - pokročilé techniky přístupu a kreativní řešení nejen pracovních konfliktů aneb umění zvládat konflikty způsobem,

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108)

Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108) TEST: Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108) Následující test zjišťuje, zda přednostně využíváte pravou či levou mozkovou

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit Tisková zpráva Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Více

1 Konstrukce pregraduální přípravy učitelů občanské výchovy a základů společenských věd na vysokých školách v České republice

1 Konstrukce pregraduální přípravy učitelů občanské výchovy a základů společenských věd na vysokých školách v České republice Shrnutí a interpretace výstupů z analýzy oborově didaktického kurikula v pregraduální přípravě učitelů občanské nauky / občanské výchovy / výchovy k občanství / základů společenských věd / psychologie

Více

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga sex a 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga a sex Sexuální síla z pohledu jogína cesta od rozkoše k duchovnímu štěstí Elisabeth Haichová Přeložil Jan Menděl 3 Jóga a sex Elisabeth

Více

PEEŘI A STUDENTI MEDICÍNY aneb cesta do hlubin medikovy duše

PEEŘI A STUDENTI MEDICÍNY aneb cesta do hlubin medikovy duše PEEŘI A STUDENTI MEDICÍNY aneb cesta do hlubin medikovy duše Bc.Valentýna Křížová, ZZS Kraje Vysočina Pelhřimovský podvečer 2011 STUDENTSKÝ MARATON BISKUPICE 2011 Soutěž zaměřená na urgentní medicínu pro

Více

I FORMACE O ÁVRHU OVÉHO OBČA SKÉHO ZÁKO ÍKU

I FORMACE O ÁVRHU OVÉHO OBČA SKÉHO ZÁKO ÍKU I FORMACE O ÁVRHU OVÉHO OBČA SKÉHO ZÁKO ÍKU M i n i s t e r s t v o s p r a v e d l n o s t i 1. Zhodnocení stavu současné platné právní úpravy Platný občanský zákoník byl přijat v roce 1964. Vychází z

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Dopis Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny v jednom bloku Věková skupina (ročník) 7. ročník

Více

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA,

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA 1. Uveďte,

Více

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 Existují morální zákony á priori, nebo jsou pouze vyjádřením soudobých názorů ve společnosti? Ondřej Bečev 1) Vysvětlivky K použitým písmům

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Pracovní list 02 14 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Úkol č. 1: Doplňování Doplň chybějící části textu: 1. Základní práva a svobody občana našeho státu jsou zakotvena v, která je součástí. 2. Stát díky

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MODEL MAPY PRO SLEDOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH JEVŮ, KTERÉ SOUVISÍ SE SOCIÁLNÍM OHROŽENÍM NEBO VYLOUČENÍM

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MODEL MAPY PRO SLEDOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH JEVŮ, KTERÉ SOUVISÍ SE SOCIÁLNÍM OHROŽENÍM NEBO VYLOUČENÍM VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MODEL MAPY PRO SLEDOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH JEVŮ, KTERÉ SOUVISÍ SE SOCIÁLNÍM OHROŽENÍM NEBO VYLOUČENÍM Projekt je součástí aktivity č. 2 Identifikace a vyhodnocování problematických sociálních

Více

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Soupis slohových útvarů pro zadání písemné práce vypravování úvahový text popis (popis prostý, popis odborný, subjektivně zabarvený

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

D-3 Moderní doba. (Anotace k sadě 20 materiálů)

D-3 Moderní doba. (Anotace k sadě 20 materiálů) Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II D-3 Moderní doba ( k sadě 20 materiálů) Poř. 1. D-3_01 Druhá světová válka (základní pojmy) tématu druhá světová válka. Např. k opakování na začátku nebo jako shrnutí

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více