Minimální preventivní program (MPP) pro školní rok 2014 / ZŠ a MŠ Hať Na Chromině

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program (MPP) pro školní rok 2014 / 2015. ZŠ a MŠ Hať Na Chromině 2 747 16"

Transkript

1 Minimální preventivní program (MPP) pro školní rok 2014 / 2015 ZŠ a MŠ Hať Na Chromině Osnova: 1. Základní údaje o škole 2. Současný stav problematiky, charakteristika školy 3. Cíle MPP 4. Metody a formy, jakými budou dílčí aktivity řešeny 5. Evaluace 6. Přílohy

2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Hať Na Chromině 2, Jméno a příjmení ředitele Mgr. Bohuslav Těžký Telefon na ředitele na ředitele Jméno školního metodika Mgr. Šárka Badurová prevence Telefon Specializační studium ne Jméno výchovného poradce Mgr. Rita Sobková Telefon Specializační studium ano Školní psycholog na škole není

3 Úvod 2. Současný stav problematiky Charakteristika školy Jedná se o školu vesnickou, do které dojíždějí i děti z vedlejší vesnice. Do první třídy nastoupí žák s, který bude mít asistenta. Počet dětí je 199, počet učitelů 15. Na nižším i vyšším stupni je vždy po jedné třídě. Škola se skládá ze čtyř pavilónů.ve škole je tělocvična, odborné učebny chemie, biologie, fyziky, dílny, informatiky, výtvarná učebna, dvě jazykové učebny, dvě multimediální učebny s interaktivní tabuli a knihovna. Při škole funguje Unie rodičů a Školská rada. Počet tříd Počet žáků/studentů Počet ped. pracovníků ZŠ - I stupeň ZŠ - II.stupeň Celkem pedagogů na škole* 14 Analýza současného stavu Při analýze vycházíme z těchto poznatků: z hodin Vo, Př modelové situace,scénky na téma konflikt skupinové vyučování zájmy a volnočasové aktivity dětí, kroužky diskuse s lektory Bílý nosorožec konzultace s rodiči porady učitelů, připomínky k chování žáků zkušenost z předchozích aktivit, jejich rozbor informace k drogám a dalším problémům v médiích, především v časopisech pro mládež.

4 Analýza ukázala, že drogová problematika je v populaci základních škol aktuální. Mladí lidé se s tímto problémem setkávají v běžném životě. Pohybují se v prostředí, kde drogy mají své místo. Alarmující je vysoké procento dětí ( ve věku let), kteří mají zkušenost s užíváním alkoholu a tabáku. V nejvyšších ročnících je velká část dětí s vlastní zkušeností s tzv. měkkými drogami (experiment), hlavně s marihuanou. 3. Cíle programu Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Zvýšit informovanost pedagogů v problematice šikany a kyberšikany Počet vzdělávacích programů na dané téma Počet proškolených pedagogů Zvýšení kompetencí zefektivňuje práci pedagogických pracovníků, zkvalitňuje výchovné působení na žáky. Je nezbytnou součástí psychohygieny. Cíl souvisí se zvyšováním profesní připravenosti pedagogického sboru. Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Poskytnout dostatečné zázemí k trávení volného času v prostorách školy. Počet kroužků, počet zapojených dětí Naučit děti efektivně využívat volný čas Vést žáky ke zdravému životnímu stylu

5 Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Optimalizovat sociální klima v jednotlivých třídách a tím i v celé škole. Snížení řešení konfliktů mezi dětmi Žáci se naučí diskutovat, předcházet konfliktům rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat - naučit se spolupracovat a konflikty řešit schůdnou cestou - účinně spolupracovat ve skupině Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Zapojit do realizace programu i třídní samosprávy Zástupci třídních samospráv sami navrhují akce pro děti Zvyšuje se kompetence sociální a personální Rozvíjet kompetence občanské: Žáci uplatňují svá práva a plní své povinnosti - ocenit zkušenosti druhých lidí, respektovat různá hlediska - být schopen vcítit se do situací ostatních lidí Cíl: Snížit výskyt rizikového chování žáků záškoláctví, vznětlivé, Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: agresivní chování žáků, šikana ) Snížení počtu výchovných opatření za chování důtky, snížení známek chování Žáci si uvědomují důsledky svého chování Naučit se spolupracovat a řešit konflikty schůdnou cestou - účinně spolupracovat ve skupině - vytvářet příjemnou atmosféru v týmu

6 Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Snížit výskyt rizikového chování žáků snížit počet dětí, které nekouří a nepožívají alkoholické nápoje) Zpracované dotazníky Žáci si uvědomují důsledky svého chování Vést žáky ke zdravému životnímu stylu 4. Metody a formy, jakými budou dílčí aktivity řešeny A) ŽÁCI SKLADBA AKTIVIT MPP PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY Prostředky k dosažení cílů: Program v sobě zahrnuje prostředky používané při vyučování, zaměřuje se na využívání skupinové práce, působí na rozvoj osobnosti při různých pobytových akcích školy. Program je koncipován tak, aby plnil funkce: relaxační, kompenzační, sociálně preventivní a výchovné. K získávání informací mohou žáci využít i nástěnného panelu u vchodu na vyšší stupeň. Na výběru témat se žáci mohou podílet svými dotazy vhazovanými do schránky důvěry, umístěné u hlavního vchodu. Dalším informačním zdrojem pro žáky a hlavně vyučující je knihovna a videotéka. Žáci ročníku mohou po vyučování navštěvovat školní družinu. Pod dozorem pedagogických pracovníků tak mohou vhodně trávit svůj volný čas. Pro žáky ročníku jsou denně k dispozici knihovna a počítačová učebna. Do všech místností mají žáci neomezený přístup a záleží jen na nich, jak svůj volný čas v těchto prostorách využijí. K dispozici jim jsou společenské hry, časopisy a knihy a v počítačové pracovně i volný přístup na Internet. Kromě toho mají žáci možnost navštěvovat rozmanité zájmové kroužky.

7 Akce pravidelné,přehled zájmových kroužků a volnočasových aktivit: Nespecifická prevence pondělí Quilling začátečníci p.uč. Dudová internet Celá škola p.uč. Martiníková knihovna Celá škola p. uč. Káňová Quilling pokročilí p.uč.dudová Vařečka třída p. Jarošová a p. Štěpánová Sportovní Celá škola p. Joseph a p. Paskudová Psaní všemi deseti třída p. uč. Martiníková Výtvarný kr. Celá škola p. Harman Internet Celá škola p.uč. Tománková Knihovna Celá škola p.uč. Káňová úterý volejbal 7. třída p. uč. Jurenka středa 12.5O Angličtina 3. třída p.uč. Ochvatová Vv Celá škola p. uč. Hřivňáková Míčovky 5. a 6. třída p. uč. Badurová Sportovní 4. a 5. třída p. Šustek kroužek čtvrtek Keramika Celá škola p. Joseph a p. Paskudová Knihovna Celá škola p.. uč Martiníková Internet třída p. uč Kaňová Knihovna Celá škola - vypůjčky p. uč Hřivňáková Volejbal 7.třída p. uč. Jurenka pátek Anglický jazyk 1. třída p. Hluchníková informatika 4. a 5. třída p. Ochvat volejbal 7.a 9. třída p. uč. Jurenka Modelářský Celá škola p. Gajda

8 Kromě kroužků mají žáci možnost chodit do náboženství. Náboženství je nepovinný předmět. Dále mohou využít nabídky ZUŠ Hlučín a chodit na hodiny klavíru přímo do školy. Jednorázové akce,krátkodobé: Plán: Září: Nespecifická prevence 9.9. fotbal O pohár starosty Šilheřovic Evropský den jazyků projektový den, celá škola termín bude upřesněn Návštěva úřadu práce v Opavě 9. třídy odpovídá So příhraniční olympiáda branný den celá škola Specifická prevence Po vyzkoušení těchto programů plánujeme další besedy. Termíny budou upřesněny během roku. Kyberšikana v praxi - 3.,4. 6. a 7. třída Příběh hodného dědečka - 2. třída Jak se chovat k okolí - 2. třída Drogy - 8. a 9. třída Šikana se zaměřením na vztahy ve třídě - 3.,4., 5., 6., 7. třída Finance - 9. třída

9 Říjen: Exkurze na Praděd - 9.třídy odpovídá Jar termín dle počasí Branný závod za účasti polské školy vyšší stupeň Sběr papíru- celá škola ( obec ) - termín bude upřesněn So Družba s Šilheřovicemi vybíjená, fotbal Listopad:. 6. třídy vybíjená odpovídá Ba Družba s Šilheřovicemi malá kopaná Ju, Ba, Du Prosinec: Vánoční diskotéka vyšší stupeň, odpovídají Mar Vánoční besídky v rámci tříd nižší stupeň bude upřesněno Družba s Šilheřovicemi florbal Leden,únor: Volejbal družba s Polskem, odpovídají Ba, Ju termín dle počasí Florbal- mezinárodní turnaj, odpovídá Ju - termín dle počasí Valentýnská diskotéka termín dle volné tělocvičny Březen-duben: Den Země-projektový den a úklid obce celá škola - odpovídá Ba termín bude upřesněn po domluvě s vedením školy. Zpracování projektu je zvlášť. Plavání, střílení na branku, střelba na cíl - - O nejvšestrannějšího sportovce ZŠ Květen-červen: 6.5. divadlo třída Exkurze na Praděd - 9.třídy odpovídá So termín dle počasí Opékání v Polsku - Družba s Bienkowicemi odpovídá So, Ba přesný termín dle počasí Diskotéka v Polsku So, Ba Školní výlety celá škola plán bude doplněn Družba s Šilheřovicemi nohejbal, indiánská házená Olympiáda V průběhu školního roku se přidávají další neplánované akce ( např. divadla, kina atd. ), které budou vyhodnoceny v plánu.

10 Tematické bloky ve výuce, zaměřené na prevenci rizikového chování Rámcový časový harmonogram Ročník Předmět prvouka Vzdělávací oblast Místo kde žijeme Téma Třída v hodině Třída o přestávce září Kdy časová vyučující dotace 4 Mgr. Kočí 1. Člověk a jeho zdraví Člověk a zdraví - Péče o zdraví Osobní hygiena Výživa březen duben prvouka prvouka tělesná výchova Člověk a jeho zdraví Člověk a jeho zdraví Slušné chování, zákl. společenské normy Nemoc, úraz Potraviny, výživa Návykové látky a zdraví Lidské tělo Stavba těla Návykové látky, zdraví Osobní bezpečí Osobní bezpečí září únor květen, červen 4 Mgr. Štěpánová duben 8-9 Mgr. Nohejlová červen 1 Mgr. Badurová 5. přírodověda Člověk a jeho zdraví Zdravá výživa, režim dne Rozmnožovací soustava, sex. výchova Osobní nebezpečí, šikana prosinec leden 10 Mgr. Badurová

11 6. výchova k občanství tělesná výchova Člověk ve společnosti Člověk ve společnosti Vztahy mezi lidmi - konflikty v mezilidských vztazích, problémy lidské nesnášenlivosti hygiena oblékání a převlekání Osobní a neosobní vztahy Konflikty v mezilidských vztazích květen září říjen 4 Mgr. Štěpánová Mgr. Jurenka Mgr. Jarošová 7. Výchova k občanství Morálka, mravnost Pravidla chování Problémy národnostní a náboženské nesnášenlivosti únor 8

12 Člověk jako jedinec Projevy chování, Prožívání, Osobní rozvoj Rodinný život Září 6-8 Mgr.Jarošová 8. Výchova k občanství Základní komunikační dovednosti Komunikace, komunikační pravidla kolektivu Prosinec 6 8 Pozitivní hodnocení sebe s druhých Sebepojetí, sebehodnocení sebepřijetí únor 6-8 Člověk a svět práce sebepoznání Září, říjen 8 Mgr. Badurová 9. Výchova ke zdraví umělé přerušení těhotenství, antikoncepce stravování, bydlení únava, stres, konflikt chování ve společnosti, pocit bezpečí Květen 8 Mgr. Badurová Mgr.

13 chemie alkohol drogy květen 5 Martiníková výchova k občanství Empatie pochopení druhých Asertivní chování Základy spolupráce asertivní chování asertivní dovednosti fair play Mgr. Štěpánová B) Pedagogové Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Zvýšit informovanost pedagogů v problematice šikany a RCH Počet vzdělávacích programů na dané téma Počet proškolených pedagogů Zvýšení kompetencí zefektivňuje práci pedagogických pracovníků, zkvalitňuje výchovné působení na žáky. Je nezbytnou součástí psychohygieny. Cíl souvisí se zvyšováním profesní připravenosti pedagogického sboru. c) Rodiče

14 seznámení rodičů s MPP v rámci třídních schůzek nabídka konzultačních hodin třídních učitelů, výchovného poradce, školního metodika prevence nabídka propagačních materiálů o drogách seznámení rodičů s postupem školy v případě problémů žáků s drogami Den jazyků - září Maškarní ples pro rodiče a přátelé školy- únor 2014 Den dětí červen 2014 Drakiáda-podzim 2014 Den otevřených dveří Vánoční dílny a trhy 5. Evaluace MPP Program se vyhodnocuje vždy na konci školního roku. Dotazník na zjištění evaluace je součástí přílohy. Evaluace je součástí Výroční zprávy školy. Součástí MPP je taky program proti šikanování Program proti šikanování (1) Základem prevence šikanování a násilí na školách je podpora pozitivních vzájemných vztahů mezi žáky (a mezi žáky a učiteli). Školy a školská zařízení při efektivní realizaci prevence šikanování usilují o vytváření bezpečného prostředí a za tím účelem: podporují solidaritu a toleranci, podporují vědomí sounáležitosti posilují a vytváří podmínky pro zapojení všech žáků do aktivit třídy a školy uplatňují spolupráci mezi dětmi a rozvíjí jejich vzájemný respekt rozvíjí jednání v souladu s právními normami a s důrazem na právní odpovědnost jedince. (2) Ředitelé škol a školských zařízení odpovídají za systémové aktivity školy v oblasti prevence šikanování a násilí. Vychází přitom z komplexního pojetí preventivní strategie, která je ve smyslu Metodického pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č. j / součástí Minimálního preventivního programu školy. Ředitelé zejména: Zajistí vzdělávání pracovníků (pedagogických i nepedagogických) v akreditovaných kurzech k problematice šikanování. Vzdělávání pedagogických pracovníků se řídí 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Vzdělávání školního metodika prevence ve specializačním studiu se řídí 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Zajistí v souladu s pracovním řádem dohled pedagogických pracovníků nad žáky

15 zejména ve škole před vyučováním, o přestávkách mezi vyučovacími hodinami, mezi dopoledním a odpoledním vyučováním, podle potřeby při přecházení žáků mezi budovami školy, do zařízení školního stravování a do školní družiny. Především v prostorách, kde k šikanování již došlo nebo kde by k němu mohlo docházet. Škola nabízí dostatek volnočasových aktivit a peer programů. Zajistí, aby žáci i pedagogičtí pracovníci byli seznámeni s negativními důsledky šikanování, a to jak pro jeho oběti a pachatele, tak i pro celý třídní (školní) kolektiv. Za zvlášť nebezpečnou je třeba považovat tendenci podceňovat počáteční projevy šikanování. Zajistí doplňování školní knihovny o literaturu z oblasti problematiky násilného chování a šikanování (3)Pedagogičtí pracovníci vedou důsledně a systematicky žáky a studenty k osvojování norem mezilidských vztahů založených na demokratických principech, respektujících identitu a individualitu žáka. Pomáhají rozvíjet pozitivní mezilidské vztahy a úctu k životu druhého člověka. Všichni pedagogičtí pracovníci by měli vnímat vztahy mezi žáky a atmosféru v třídních kolektivech, kde působí, jako nedílnou a velmi důležitou součást své práce. Důležité aktivity školy nelze spojovat jen s určitým vyučovacím předmětem nebo skupinou předmětů. Vztahy a chování pedagogických i nepedagogických pracovníků vůči sobě a vůči žákům ovlivňují chování žáků. (4) Ve školním řádu budou jasně stanovena pravidla chování včetně sankcí za jejich porušení. Krizový plán Metody vyšetřování šikanování: A. Pro vyšetřování počáteční šikany (se standardní formou) lze doporučit strategii v těchto pěti krocích: 1. Odhad závažnosti a stanovení formy šikany 2. Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili, a s oběťmi. 3. Nalezení vhodných svědků. 4. Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (nikoli však konfrontace obětí a agresorů). 5. Zajištění ochrany obětem. 6. Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi. 7. Předběžná diagnóza a volba ze dvou typů rozhovorů a) Rozhovor s oběťmi a rozhovor s agresory směřování k volbě usmíření b) Rozhovor s agresory směřování k formě vnějšího nátlaku 8. realizace vhodné metody a) metoda usmíření b) metoda vnějšího nátlaku výchovný pohovor nebo výchovná komise s agresorem a jeho rodičem 9. rozhovor s rodiči oběti 10. třídní schůzka 11. práce s celou třídou

16 B. Pokročilá šikana s neobvyklou formou výbuch skupinového násilí vůči oběti, tzv. třídního lynčování, vyžaduje následující postup: 1. Překonání šoku pedagogického pracovníka a bezprostřední záchrana oběti. 2. Informovat vedení školy, metodika prevence a výchovného poradce. 3. Domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování. 4. Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi. 5. Pokračující pomoc a podpora oběti zavolání pomoci ( lékaře ) 6. Nahlášení policii a paralelně navázat kontakt se specialisty a informovat rodiče 7. Vlastní vyšetřování- a) rozhovor s obětí a informátory. b) nalezení nejslabších článků nespolupracujících svědků; c) individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky; d) rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi agresory, není vhodné konfrontovat agresora (agresory) s obětí (oběťmi). 8. Léčba metoda vnějšího nátlaku a změna konstelace skupiny V rámci první pomoci je nutné při pokročilých, brutálních a kriminálních šikanách spolupracovat s dalšími institucemi a orgány, a to zejména s pedagogicko-psychologickou poradnou, střediskem výchovné péče, orgánem sociálně právní ochrany dítěte, Policií ČR. Doporučuje se seznámit pedagogické pracovníky s informací MŠMT ČR č.j.: / Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané. V případě negativních dopadů šikanování na oběť je nutné zprostředkovat jí péči pedagogickopsychologické poradny, střediska výchovné péče, speciálně pedagogického centra nebo dalších odborníků klinických psychologů, psychoterapeutů nebo psychiatrů. V Hati Ředitel školy.. školní metodik prevence

17 6. Přílohy: Příloha č. 1 Kontakty na jiné organizace Příloha č. 2 - Základní právní dokumenty Příloha č. 3 - Materiální zajištění Příloha č. 4 -Měření efektivity programu Příloha č. 5 - Dotazník a jeho zpracování Příloha č. 6 - Vyhodnocení dotazníku

18 Příloha č. 1 Kontakty na jiné organizace

19 MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY Odbor sociálních věcí OSPOD, Krnovská 71C, Opava Vedoucí odboru sociálních věcí: Mgr. Judita Kachlová Vedoucí oddělení SPOD: Bc. Šárka Holowczáková Kurátoři pro mládež: Ing. Bc. Lukáš Ťapťuch , Bc. Petra Cáblová , Mgr. Bc Petra Štenclová , B. Veronika Vlková, DiS Domácí násilí: Bc. Kateřina Gebauerová DiS. Péče rodičů o děti, úprava vztahu k dítěti př rozchodu rodičů, týrání dětí Výchovné problémy a trestná činnost dětí a mládeže do 18 let, přednášková činnost Domácí násilí, syndrom CAN Terénní pracovník pro romskou problematiku, Krnovská 71 C, Opava Martin Lévay Odbor školství Práce v terénu, pomoc, doprovod, řešení situací. Protidrogový koordinátor a manažer prevence kriminality, Krnovská 71C, Opava Bc. Dagmar Polášková, DiS OBECNÍ ÚŘADY OPAVSKA Odbor sociálních věcí Vítkov, nám. J. Zajíce 4, Vedoucí odboru sociálních věcí: Mgr. Hana Klapetková Poradenství v oblasti protidrogových závislostí a předcházení kriminálních jevů Kurátorka pro mládež: Výchovné problémy a trestná činnost dětí a Bc. Svobodová Nelly mládeže do 18 let, přednášková činnost Odbor sociálně právní ochrany dětí: Bc. Adéla Ambrožová, Péče rodičů o děti, úpravu vztahu k dítěti při rozchodu rodičů, týrání dětí Hlučín, Mírové nám. 23, Kurátorka pro mládež: Výchovné problémy a trestná činnost dětí a Bc. Judita Stočková, mládeže do 18 let, přednášková činnost Sociální péče a sociální prevence: Romská a protidrogová problematika, Mgr. Bc. Anna Kačmařová prevence kriminality, sociální práce s klienty Kravaře, Náměstí 43, Vedoucí odboru sociálních věcí: Bc. Irena Uličková

20 Kontakty Hať, Hlučín a okolí: Oblast zdravotnictví dětský lékař Adresa Telefon Kdy MUDr. Františka Po, pá Martinásková St U Střediska 8/4, Hať Oblast sociálních věcí sociální odbor, kurátoři Adresa Telefon kdy Městský úřad Výchovné problémy, Odbor sociálních trestná činnost věcí a zdravotnictví Kl.305 Oddělení sociálně právní ochrany dětí Mírové náměstí 23, Hlučín Bc. Judita Stočková Policie ČR, Městská policie Obvodní oddělení Policie ČR Adresa Telefon kdy Městská policie , pořád Hlučín Mírové náměstí HLUČÍN V Hati

21 Ředitel školy.. školní metodik prevence Příloha č. 2 Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových forem chování

22 Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Legislativní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Dnem 1. ledna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 472/2011 Sb., kterým se mění školský zákon. Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. a 103/2014 Sb. Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. a 103/2014 Sb. Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 279/2012 Sb. Informace o novele vyhlášky č. 74/2005 Sb.: Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb. Informace o novele vyhlášky č. 15/2005 Sb.: sb-kterou-se-stanovi-nalezitosti-dlouhodobych-zameru-vyrocnich-zprav-a-vlastniho-hodnoceni-skolyve-zneni-vyhlasky-c sb html Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č. 256/2012 Sb. Informace o novele vyhlášky č. 48/2005 Sb.: Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí +pracovn%c3%ad+%c5%99%c3%a1d+pro+zam%c4%9bstnance+%c5%a1kol+%c5%a1kolsk%c3%bd ch+za%c5%99%c3%adzen%c3%ad+z%c5%99%c3%adzen%c3%bdch+ministerstvem+%c5%a1kolstv

23 Strategie Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období www: Strategie prevence sociálně patologických jevů (rizikových projevů chování?) u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji na období Národní strategie protidrogové politiky na období www: Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období www: Příloha č. 3 Materiální zajištění 1. ŠKOLNÍ KNIHOVNA: K dispozici odborné publikace (Portál), schválené brožury a učebnice z oblasti PP, sexuální výchovy, zneužívání, drog. 2. UČITELSKÁ KNIHOVNA: Velká nabídka odborných publikací z oblasti výchovy a vzdělávání, šikanování, zásobníky a metodiky her a cvičení. Seznam literatury: Oblast PP-drogy,oblast zdraví a vývoj. poruch: K.Nešpor- Jak překonat problémy s alkoholem vlastními silami Lawrenci-Emoční inteligence dítěte Šindelářová-Předcházíme poruchám učení Prekopová-Neklidné dítě Mudr.Velemínský-Milá maminko,tatínku Kukálková-Logopedická prevence Vengner-Vnímání a učení

24 Oblast výchovy,pedagogiky, sex. výchovy, šikany, her apod.: Hartl,Hartlová-Psych.slovník Kolář-Skrytý svět šikanování Kolář-Psych.slovník Piaget,Inheldero-Psychologie dítěte J.Průcha-Moderní pedagogika J.Melgosa-Zvládni svůj stres Pondělíček-Sexuální výchova Hermová-Psychomotorické hry Z.Matějček-Po dobrém,nebo po zlém Z.Matějček-Co,kdy a jak ve výchově Veglerová-Učení bez strachu Průcha,Mareš-Pedagogický slovník Jůva-stručné dějiny pedagogiky Prekopová-Malý tyran Říčan-Agresivita a šikana Základy psychologie učení Pondělíčková-O sexuální výchově Těplov-Psychologie Zapletal-Hry v přírodě Kutěckij-Otázky psych.vlastností Hry pro chvíle oddechu Kornilov-Psychologie Smirnov-Úvod do pedagogiky Míček-Nervózní děti a mládež Matějíček-Psych.a ped.mládeže Leontjev-Problémy psych.vývoje Količ-Chyba v učení Matějíček-Vývojové poruchy učení Matějíček-Vývojové poruchy čtení 3. VIDEOKAZETY: Láska je láska Co všechno víte o sexu Drogová závislost I Opravdu všechno víte o AIIDS Drogová problematika,sexuální výchova Řekni drogám ne 4. WEBOVÉ STRÁNKY portál pro ŠMP prevence, informace a manuál pro tvorbu MPP prevence, RCH, SPJ

25 prevence, RCH, SPJ RVP vzdělávací programy pro učitele a žáky, OSV - závislosti - alkohol - kouření - drogy - drogy drogy drogy šikana šikana sekty multikulturní centrum centrum pro integraci cizinců Amnesty international ČR pomoc v obtížných životních situacích pomoc v obtížných životních situacích poruchy přijmu potravy zdraví a bezpečnost - nebezpečí internetu nebezpečí internetu jednota školských informatiků hry pro žáky a studenty adaptační kurzy, školy v přírodě Společenství proti šikaně, E-Nebezpeci pro učitele, Národní centrum bezpečnějšího internetu, 3. Kontakty Sdružení Linka bezpečí ( ), Poradna webu Minimalizace šikany, Internet poradna, Kontaktní centrum, které přijímá hlášení, týkající se nezákonného a nevhodného obsahu internetu, Poradna E-Bezpeci - poradenská linka zaměřená na prevenci rizikového chování na Internetu, Literatura v oblasti šikany: 1. Literatura pro oblast školního šikanování Základní literatura * Kolář M. (2011). Nová cesta k léčbě šikany. Praha: Portál. Poznámka: Pro pracovníky v ústavní a náhradní rodinné péči může být užitečná kapitola Pasťácké šikany v knize Bolest šikanování (Portál, 2001, 2005). Doporučená literatura (knihy, sborníky, studie, závěrečné zprávy) * Kavalír, A. (Eds.) (2009). Kyberšikana a její prevence příručka pro učitele. Plzeň: Dragon press s.r.o.

26 * Kolář, M. (2013). Výcvik odborníků v léčbě šikany. Praha: Pražská vysoká škola * psychosociálních studii. * Kolář, M.(2012). Net story: Příběhy ze světa internetu. Praha: NCBI. * Kolář, M. (2001, 2005). Bolest šikanování. Praha: Portál. * Kolář, M. (2009). Skrytá podstata Hradeckého školního programu proti šikanování. In: Phillipová, L., Janošová, P. (Eds.) Šikana jako etický, psychologický a pedagogický problém. Sborník příspěvků z konference v Praze Praha: Tribun EU. * Kolář, M. (2005). Školní násilí a šikanování. Ostrava: CIT, Ostravská univerzita. * Kolář, M. (Ed.) (2004) Školní šikanování. Sborník z první celostátní konference konané v Olomouci na PdF UP Praha: Společenství proti šikaně * Kolář, M. (2000, 1997). Skrytý svět šikanování ve školách. Praha: Portál. * Kolář, M. (2003). Specifický program proti šikanování a násilí ve školách a školských zařízeních. Praha: MŠMT ČR. * Kolektiv autorů (2012). Elektronická šikana a jak jí řešit. (Metodický materiál.) Praha: NCBI. * Kopecký, K., Krejčí,V. (2010). Rizika virtuální komunikace. (Příručka pro učitele.) Olomouc: Net Univerzity. [cit ] * Krejčí,V. (2010). Kyberšikana kybernetická šikana. Olomouc: E-Bezpečí. [cit ] Dostupný z WWW

27 * Parry, J., Carrington, G. (1997). Čelíme šikanování: Sborník metod. Praha: IPPP: Portál. * Philippová, L., Janošová,P. (Eds.) (2009). Šikana jako etický, psychologický a pedagogický problém. Sborník příspěvků z konference konané v Praze. Brno: Tribun EU. Rogers,V. (2011). Kyberšikana. (Pracovní materiály pro učitele a žáky.) Praha: Portál. * Říčan, P., Janošová, P. (2010). Jak na šikanu. Praha: Grada. * Říčan, P. (1995). Agresivita a šikana mezi dětmi. Praha: Portál. Doporučená literatura (časopisy) * Kolář, M. (2010). Bolest kyberšikany. Informační bulletin 1. Úřad pro ochranu osobních údajů. * Kolář, M. (2010). Ve škole: Šikana, nebo jen škádlení? Psychologie dnes 2 (16), * Kolář, M. (2009). Šikana v mateřské škole: diferenciální diagnostika jak rozlišit * šikanování od škádlení? Řízení mateřské školy (20. aktualizace). Praha: * nakladatelství dr. Josef Raabe. * Kolář. M. (2009). Zlo či dobro, šikanovanie alebo doberanie? In: Sociálna prevenci 1. Bratislava: Národne osvetové centrum. * Kolář, M. (2007). Český školský program proti šikanovaniu. Perspektivy. * In: Sociálna prevencia. Bratislava: Národné osvetové centrum. * Kolář, M. (2007). Český školní program proti šikanování. Právo a rodina, 3. * Kolář, M. (2006). Jak na šikanu? Psychologie dnes 2 (12),

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Příloha 2 Program proti šikanování ve škole (jako součást Preventivního programu ZŠ Gutha Jarkovského Kostelec nad Orlicí, zpracován dle metodického

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:206/207 Minimální preventivní program. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 6047844 Základní

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Program proti šikanování ve škole Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 4. Prevence proti šikanování a) program b) vzdělávání c) informování d) spolupráce

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu)

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Charakteristika šikanování: Šikanování je jakékoliv chování, jehož

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr.

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr. Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013 Ředitel Mgr. Hana Gorgolová Telefon na ředitele 558 362 118 E-mail na ředitele

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny:

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole Č.j.:2/2009 Účinnost od:1.4.2009 Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Gymnázium Židlochovice Tyršova 400, 667 01 Židlochovice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Hana Vybíralová, školní metodik prevence Úvod Minimální preventivní program

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Základní škola Jablonné nad Orlicí Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 IČO: 00 85 66 73 tel: 465 642 208 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Účinnost od: 1.12.2009 Vypracovali:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MPP 2010/2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Miloslav

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Obchodní akademie, Husova 1, 370 21 České Budějovice Jméno a příjmení ředitele RNDr. Zdeňka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Problematika primární prevence v základních školách

Problematika primární prevence v základních školách Problematika primární prevence v základních školách Co je to primární prevence rizikového chování Základním principem je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240 o plnění MPP Jméno

Více

Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013

Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013 Program proti šikanování 2012/2013 Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 742 21 Kopřivnice 1 Krizový plán pro

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Minimální preventivní program (MPP) pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program (MPP) pro školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program (MPP) pro školní rok 2015/2016 Základní škola a mateřská škola Hať Na Chromině 2 747 16 Osnova: 1. Základní údaje o škole 2. Současný stav problematiky, charakteristika školy

Více

Preventivní program. ZŠ Dr. E.Beneše nám.j.berana Praha 9 Mgr. Martin Střelec. Mgr.

Preventivní program. ZŠ Dr. E.Beneše nám.j.berana Praha 9 Mgr. Martin Střelec. Mgr. Školní rok:2016/2017 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Preventivní program ZŠ Dr. E.Beneše nám.j.berana 500 196 00 Praha 9 Mgr. Martin

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2011/2012

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2011/2012 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 7/8 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Program proti šikanování a kyberšikaně

Program proti šikanování a kyberšikaně ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Program proti šikanování a kyberšikaně pro školní rok 2014/2015 září 2014 Zpracovaly: Mgr. Lenka Doležalová, Mgr. Dana Fecková Program proti

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209. Program proti šikanování 2016/2017

Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209. Program proti šikanování 2016/2017 Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209 Program proti šikanování 2016/2017 Program proti šikanování Definice šikany (dle Metodického pokynu ministryně MŠMT k prevenci a řešení šikany škol a školských zařízení,)

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Vypracoval: Jakub Hřib 1 Obsah 1 Legislativní podklady... 3 2 Personální zajištění prevence ve šk. r. 2014/2015... 4 3 Analýza výskytu rizikových

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Škola: Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. Armády 210, okres Tábor Školní rok: 2016/2017 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence rizikového chování:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Minimální preventivní program 2016/2017. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369

Minimální preventivní program 2016/2017. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2016/2017 Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP: Ředitel školy: E-mail: ZŠ dr. Milady

Více

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola a Mateřská škola L.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Škola: ZŠ Brno, Sirotkova 36 Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Minimální preventivní program (dále jen MPP) je konkrétní dokument školy zaměřený na výchovu

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/16 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka Erhartová

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek pro školy a školská zařízení OKRESU ZLÍN ZŠ Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace 763 24 Vlachovice

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program. ZŠ Moravský Beroun, okres Olomouc

Minimální preventivní program. ZŠ Moravský Beroun, okres Olomouc Minimální preventivní program ZŠ Moravský Beroun, okres Olomouc 2015/2016 Minimální preventivní program ZŠ Moravský Beroun, okres Olomouc Školní rok: 2015/2016 Garant programu: Mgr. Verona Konariková 1.

Více