děkujeme Vám za Váš zájem stát se osvojitelem, pěstounem nebo pěstounem na přechodnou dobu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "děkujeme Vám za Váš zájem stát se osvojitelem, pěstounem nebo pěstounem na přechodnou dobu."

Transkript

1 Program PRIDE pro náhradní rodiče Informační balíček Přípravy k přijetí dítěte do rodiny Vážená paní, vážený pane, děkujeme Vám za Váš zájem stát se osvojitelem, pěstounem nebo pěstounem na přechodnou dobu. Zasíláme Vám informační balíček, který se týká příprav k přijetí dítěte do rodiny v rámci programu PRIDE. Program PRIDE vznikl v USA a postupně se rozšířil do mnoha zemí světa. Nyní se pracuje na jeho adaptaci také na české podmínky. Pilotní projekt převzetí, adaptace a odzkoušení tohoto projektu zaštiťuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Tým pracovníků Ministerstva práce a sociálních věří, že se během příprav k přijetí dítěte do rodiny v rámci projektu PRIDE dozvíte co nejvíce informací o náhradní rodinné péči, abyste se mohli zodpovědně rozhodnout, zda se stát pěstouny nebo pěstouny na přechodnou dobu, a vaše rozhodnutí realizovat. Během příprav bude také příležitost k tomu, aby Vás Vaši lektoři mohli blíže poznat. V průběhu devíti přípravných sezení modulu PRIDE a během tří konzultací ve vaší domácnosti budete mít možnost získat vědomosti a dovednosti nezbytné k tomu, abyste se mohli stát pěstouny nebo pěstouny na přechodnou dobu. Získáte představu o tom, co péče o dítě vyrůstající mimo vlastní rodinu obnáší. Výstupy z příprav jsou důležitou součástí v procesu odborného posuzování žadatelů o zprostředkování náhradní rodinné péče nebo o zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu. Věříme, že pro Vás tento program bude přínosem a těšíme se na vzájemnou spolupráci. S pozdravem, Ing. Eva Švecová Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 1

2 Poděkování a uvítání Lidé často tvrdí, že mají obavy o děti, které jsou zneužívány nebo zanedbávány nebo o osud dětí, které žijí v dětských domovech. Jen málo z nich ale ve skutečnosti udělá něco pro to, aby těmto dětem pomohl. Tím, že jste se rozhodli podat žádost o zprostředkování náhradní rodinné péče, dokazujete, že jste ochotni pro ohrožené děti něco skutečně udělat. Děkujeme vám a vítáme vás v procesu, v jehož rámci se budete připravovat na pěstounskou péči a osvojení. Co je PRIDE Zkratka PRIDE v překladu znamená zdroje pro informování, rozvoj a vzdělávání rodičů. Poskytne nám potřebné informace, abychom se mohli společně rozhodnout, zda je pěstounská péče pro vás vhodná, a zda vy máte předpoklady pro to, abyste se pěstouny mohli stát. Pomůže vám rozvíjet specifické vědomosti a dovednosti, které jsou důležité pro pěstounskou péči. Rovněž vám poskytne informace o tom, jak se stát co nejlepším pěstounem Možná si teď říkáte: K čemu jsou všechny ty kurzy a posuzování? Víme toho o dětech hodně. Vychovali jsme svoje vlastní děti i vnoučata. Roky jsme se starali o sousedovy děti. K čemu potřebujeme tento program? Máte pravdu, mnoho zájemců o osvojení, a zejména těch, kteří se zajímají o pěstounskou péči, má s dětmi velké zkušenosti. Je tu ale jeden důležitý rozdíl děti, které čekají na pěstounskou péči nebo osvojení často mají velmi specifické, a v některých případech mimořádné, potřeby. Výchova dětí, které za sebou často mají zkušenost s fyzickým nebo sexuálním zneužíváním, zanedbáváním nebo dlouhodobým pobytem v ústavním zařízení, je mnohem náročnější. Tyto děti mají v mnoha případech kvůli svým negativním zkušenostem pocit zloby. Potřebují čas, aby se naučili například to, že se dospělým dá věřit, že už nebudou zraňovány, a že existují přijatelné způsoby, kterými mohou vyjádřit své negativní pocity. Zkušení pěstouni a osvojitelé, kteří jsou i mezi našimi lektory, potvrzují, že pomoc přijatým dětem vyžaduje velmi specifické vědomosti a dovednosti. Program PRIDE Vám má umožnit právě tyto vědomosti a dovednosti získat. V případě, že vy už tyto vědomosti máte, můžete pomoci k jejich získání někomu z dalších účastníků programu. 2

3 Příprava k přijetí dítěte do rodiny v rámci programu PRIDE Příprava k přijetí dítěte do rodiny v rámci programu PRIDE pro náhradní rodiče je založena na kompetencích. Slouží jak ke vzdělávání a přípravě, tak ke společnému posuzování a výběru potenciálních náhradních rodičů. Program vychází z předpokladu, že pro poskytování kvalitní péče dítěti v pěstounské rodině nebo v osvojení jsou třeba dobře informovaní a odborně kvalifikovaní pěstouni a osvojitelé. Podmínkou pro zařazení žadatelů do evidence pro zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče je, aby žadatelé měli osobnostní předpoklady a potřebné kompetence (znalosti a dovednosti). Přípravný kurz PRIDE se zaměřuje právě na rozvoj těchto kompetencí. Základní přípravný kurz PRIDE pro náhradní rodiče se skládá ze 48 hodin skupinových příprav (9 sezení po 4 hodinách) a 12 hodin individuálních konzultací v rámci návštěv v rodině žadatele. Program bude probíhat na různých místech ve vašem okolí v různých denních a večerních časech. Sezení i individuální konzultace povede tým dvou lektorů. Jedním z nich je zkušený pěstoun nebo osvojitel a druhým sociální pracovník, vychovatel nebo jiný odborník se zkušenostmi v oblasti náhradní rodinné péče. Jsme si vědomi, že 48 hodin představuje pro všechny velký časový závazek. Ale ještě větším závazkem, ke kterému se chystáte, je případné přijetí dítěte do rodiny. Význam přípravy Součástí vaší práce při poskytování náhradní rodinné péče může být řada citově vypjatých situací, které budou vyžadovat řešení. Může se jednat např. o: fyzické/psychické týrání; sexuální zneužívání; citové týrání; zanedbávání; životní styl jednotlivce a rodiny; obvinění náhradních rodičů ze zneužívání; odebrání rodině a ztráta; vazba; projevy nepřátelství neb diskriminace vůči přijatému dítěti; finance; právní předpisy; návrat do původní rodiny; neplodnost, změny umístění; závislost na návykových látkách. Klíčovým úkolem pro program PRIDE je, abyste měli příležitost získat nebo rozvíjet znalosti a dovednosti potřebné k řešení těchto situací. Někteří lidé, kteří si kupují oblečení ve spěchu, aniž by si ho v obchodě předtím vyzkoušeli, mohou po návratu domů zjistit, že jim oblek či šaty nepadnou, nebo se v nich necítí dobře. Nevyhovující zboží pak mohou vrátit do obchodu, kde je pak nabízeno se slevou nebo ve výprodeji. Představte si, že tím novým oblekem je ve skutečnosti dítě v péči pěstouna či osvojitele. Potenciální náhradní rodiče mají často idealizovanou představu o pěstounské péči nebo osvojení a také o tom, jak budou vypadat ve svém novém obleku pěstouna či v šatech osvojitelky. Nemusí ale mít jasno v tom, zda ty šaty nebo ten oblek opravdu chtějí. Příprava k přijetí dítěte do rodiny v rámci programu PRIDE jim dává příležitost, aby si tyto role vyzkoušeli předtím, než se definitivně rozhodnou. Příprava je nezbytná k tomu, aby náhradní rodiče mohli dospět k informovanému posouzení a rozhodnutí, zda jsou ochotni a schopni poskytovat pěstounskou péči nebo osvojit dítě. Výstupy z přípravy jsou také významným zdrojem informací pro příslušný odbor Krajského úřadu. Ten pak může na základě všech podkladů zodpovědně dospět ke konečnému rozhodnutí o zařazení žadatelů do evidence pro zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a následně pro rozhodování o umístění konkrétního dítěte nebo dětí do nové rodiny. Význam společného posuzování V pěstounské péči a osvojení je klíčová vzájemná důvěra, respekt a týmová práce, které vyžadují jasně definovaná očekávání, otevřenou komunikaci, férové sdílení předností i potřeb a společné rozhodování. Během procesu příprav a odborného posuzování před zařazením do evidence dává potenciálním pěstounům i osvojitelům, a také pracovníkům orgánu sociálně právní ochrany, příležitost vzájemně se poznat a začít spolupracovat. Zpravidla je posuzování vnímáno (a často také prováděno) jako proces, kdy odborníci zkoumají a hodnotí žadatele a na základě svého posouzení rozhodnou, zda se žadatel pro pěstounskou či osvojitelskou péči hodí. 3

4 Je tedy pochopitelné, že mnohé rodiny mohou tento jednosměrný proces vnímat jako zastrašující a někdy dokonce jako nepřátelský. To pěstounům i osvojitelům v důsledku brání v tom, aby pracovníky OSPOD považovali za užitečný zdroj informací či podpory. Program PRIDE pro přípravu a posuzování rodin je založen na porozumění specifickým potřebám dětí v náhradní rodinné péči i specifickým dovednostem vyžadovaným od rodin, které o tyto děti budou pečovat. Model PRIDE pro přípravu a společné posuzování rodin: Posiluje roli rodiny v rozhodovacím procesu. Od prvního setkání se rodiny dovídají, že aktivní účast v rozhodovacím procesu je jim nejen umožněna, nýbrž se od nich přímo očekává. Demystifikuje proces posuzování či výběru. Model PRIDE vymezuje potřeby dětí v pěstounské péči a osvojení a stanoví objektivní kritéria a konkrétní dovednosti, které rodiny musí mít, aby vyhověly potřebám dětí. To rodinám pomáhá porozumět podstatě společného posuzování. Vyhýbá se hodnotovým soudům v procesu posuzování. Hodnoty se přisuzují jednotlivým dovednostem, a nikoli lidem. Hlavní myšlenka je taková, že existuje určitý soubor znalostí a dovedností vyžadovaných od pěstounů či osvojitelů, kteří mají pečovat o děti se zvláštními potřebami. V tom spočívá význam pojmu založený na kompetencích, kterým se popisuje model PRIDE pro posuzování rodin. Tím, že příprava a proces společného posuzování v rámci programu PRIDE a proces odborného posuzování v rámci řízení o zařazení do evidence žadatelů je propojený, je zajištěno, aby byl výběr náhradních rodin proveden co nejodpovědněji, tj. aby byly vybrány pouze rodiny, které dokáží obstát v mimořádných situacích spojených s rolí náhradního rodiče. Zaměření přípravy na přijetí dítěte do rodiny a společného posuzování v rámci programu PRIDE pro náhradní rodiče na vzdělávání a spolupráci v rámci celého týmu odborníků posiluje profesionální charakter role pěstounů. Spojení pravomocí a odpovědností v procesu společného posuzování rodin podporuje efektivní týmové práci a motivuje žadatele, aby ve výkonu pěstounské péče vytrvali. V procesu společného posuzování rodin má rodina příležitost poznat, jak asi vypadá práce v týmu odborníků zaměřeném na sociálně-právní ochranu dětí. Při spolupráci s lektory na úkolech procesu společného posuzování by měla náhradní rodina získat pocit, že rozdíly mezi lidmi jsou respektovány. Lektoři PRIDE jsou vnímaví ke kulturním, jazykovým a náboženským hodnotám dané náhradní rodiny. Rozhovory s rodinou nemají povahu hodnotových soudů a dotyčná rodina cítí, že její zájmy a aktivity jsou respektovány. Laskavost, spolehlivost, přístupnost a rozumnost lektora slouží jako vzor pro budoucí roli rodiny v týmu odborníků zaměřeném na sociálně-právní ochranu dětí Potenciální pěstouni a osvojitelé věnují programu PRIDE značnou část svých fyzických i emocionálních sil. Lektoři se řídí zásadou, že rodiny si zaslouží ocenění za svůj zájem, podporu ve svých aktivitách a respekt ke svému právu se rozhodnout. Základní kategorie kompetencí Zjistili jsme, že úspěšní pěstouni a osvojitelé mají znalosti a dovednosti v pěti základních oblastech, kterým říkáme kategorie kompetencí. Jsou to tyto oblasti: chránit děti a starat se o ně; naplňovat vývojové potřeby dětí a řešit opožděný vývoj; podporovat vztahy mezi dětmi a jejich rodinami; vytvářet pro děti bezpečné pečující vztahy na celý život; a pracovat jako člen profesionálního týmu 4

5 Chránit děti a starat se o ně: Děti umístěné v pěstounských nebo osvojitelských rodinách potřebují žít v bezpečném prostředí, které je ochrání před další újmou, a ve kterém jim pěstouni nebo osvojitelé dávají najevo svou péči. Některé děti, které nevyrůstaly v bezpečném prostředí a byly zanedbávány, nemusí zprvu vaši snahu přijmout nebo chápat. Jiné jsou vyhladovělé po pozornosti. Příprava k přijetí dítěte do rodiny v rámci programu PRIDE vám pomůže chápat pocity dítěte a jeho reakce na odloučení a ukáže vám způsoby, jak se těmito pocity vypořádat. Naplňovat vývojové potřeby dětí a řešit opožděný vývoj: Pro většinu z nás představuje růst dítěte přirozený a předvídatelný proces. Většina dětí, které v odpovídajícím stádiu svého vývoje dostanou příležitost a jsou povzbuzovány k tomu, aby začaly chodit, se to přibližně ve věku jednoho roku naučí. Mnohé děti, jež potřebují pěstouny nebo osvojitele, takovou možnost či povzbuzení ve správnou dobu během vývoje nedostaly. Mohou být v porovnání s dětmi stejného věku, jejichž rozvojové potřeby byly uspokojeny, v některých ohledech pozadu, zatímco v jiných napřed. Příprava k přijetí dítěte do rodiny v rámci programu PRIDE pomáhá potenciálním pěstounům a osvojitelům pochopit důvody těchto vývojových opoždění a rozdílů a vyrovnat se s nimi. Podporovat vztahy mezi dětmi a jejich rodinami: Vztahy v rámci biologické rodiny zahrnují sourozence, další příbuzné a rodiče. Děti do náhradních rodin nepřicházejí bez minulosti. Dokonce i kojenci, které jejich rodiče nikdy nedrželi v náručí, mají minulost spojenou s prenatálním obdobím, porodem a pobytem v nemocnici. Vzpomínky, zkušenosti a vztahy, které si děti s sebou přinášejí, se liší, nicméně si je dítě nese stále s sebou. Příprava k přijetí dítěte do rodiny v rámci programu PRIDE vás připraví, abyste pochopili význam minulosti dítěte a dokázali se s ní vyrovnat. Vytvářet pro děti bezpečné pečující vztahy na celý život: jsme přesvědčeni a máme v tomto přesvědčení i podporu zákona že děti mají právo na trvalé, celoživotní rodinné vztahy. Příprava k přijetí dítěte do rodiny v rámci programu PRIDE vysvětluje různé role pěstounů a osvojitelů při vytváření trvalé rodiny pro dítě. Pracovat jako člen profesionálního týmu: Bez ohledu na situaci, potřeby a předchozí zkušenosti dítěte spolupracují pěstouni a osvojitelé a příslušné pracoviště OSPOD v nejlepším zájmu dítěte. Existuje mnoho problémových rodin a dětí, které potřebují pomoc. Je třeba udělat příliš velký kus práce na to, abychom to mohli zvládnout sami. Pracovníci OSPOD ani lektoři PRIDE od vás neočekávají, že budete bezchybní rodiče a lidé. Očekávají, že příprava k přijetí dítěte do rodiny v rámci programu PRIDE vás i nás připraví na přijetí společného rozhodnutí o pěstounské péči nebo osvojení. Stručný přehled jednotlivých sezení přípravy k přijetí dítěte do rodiny v rámci programu PRIDE První sezení: Seznámení se s přípravou k přijetí dítěte do rodiny v rámci programu PRIDE První sezení je úvodem do přípravného programu PRIDE pro náhradní rodiče a účastníci se na něm dozví, jak je příprava propojena s procesem vyhodnocování a výběru pěstounských a osvojitelských rodin. Seznámí s tím, jaké znalosti a dovednosti (tzv. kompetence ) úspěšné pěstounské a osvojitelské rodiny potřebují. První sezení účastníkům pomůže prostřednictvím příběhů dětí, které byly umístěny do náhradní rodinné péče, blíže poznat život pěstounů a osvojitelů. Druhé sezení: Týmová práce zaměřená na zajištění stability 5

6 Jedním z nejnáročnějších úkolů pěstounských a osvojitelských rodin je mít pochopení pro situaci biologické rodiny dítěte vědět, jak s dětmi hovořit o jejich rodině, a umět podporovat jejich rodinné vztahy. Na tomto sezení účastníci dostanou příležitost porozumět tomu, jak rodina přispívá k utváření identity dítěte, jeho kulturního zakotvení a sebeúcty. Na tomto sezení se účastníci také dozvědí, proč si v životech dětí ceníme stability a jak se ji snažíme zajistit. Skupina pochopí, proč je nejlepším prostředkem k podpoře stability pro děti a rodiny právě týmová práce. Druhé sezení se zabývá jedinečnou úlohou pěstounů a osvojitelů v rámci poskytování sociálně-právní ochrany. Třetí sezení: Naplňování vývojových potřeb: vazba Pomocí techniky řízené imaginace se budou účastníci zabývat pocity a zkušenostmi dítěte, které přišlo na svět. Tak se na třetím sezení postupně proberou některé základní poznatky o růstu a vývoje dítěte a o důležitosti vytváření hlubokých a trvalých vazeb. Třetí sezení se pak dále zabývá tím, jaký má týrání, zneužívání, zanedbávání a traumata vliv na vazby, vývoj a chování dítěte. Čtvrté sezení: Naplňování vývojových potřeb: ztráta Po odloučení dětí od jediné rodiny, kterou znají, může hluboký pocit ztráty zpomalit jejich růst a vývoj. Tématem tohoto sezení jsou druhy ztrát, které děti prožily před umístěním do pěstounské péče. Na čtvrtém sezení se proberou různé reakce na ztrátu a jejich dopad na dítě, přičemž důraz se klade na to, jak ztráta ovlivňuje dětské chování. Ztráta je na čtvrtém sezení ukázána jako něco, s čím se musí vyrovnávat každý. Účastníci mají možnost se na tomto sezení zamyslet nad tím, jak sami reagují na ztráty ve svém životě. Z toho se pak vychází při diskusi o tom, jak mohou reagovat na ztráty, k nimž dochází v souvislosti s poskytováním pěstounské péče nebo přijetím dítěte do osvojení a jak mohou pomoci dětem vyrovnat se s prožitými ztrátami. Páté sezení: Podpora rodinných vztahů Toto sezení se zaměřuje na to, jak rodiny utvářejí identitu a sebeúctu dítěte a jak mu předávají kulturní tradici. Účastnící se dozví, jak mohou dítěti v různých vývojových fázích pomoci rozvíjet pozitivně vnímanou identitu. Probírá se zde také význam rodinných vazeb a kontinuity. Páté sezení se znovu zabývá možností návratu dítěte z pěstounské péče do rodiny, pokud to okolnosti umožní (s přihlédnutím k situaci dítěte, respektive dle individuálního plánu ochrany IPOD dítěte). Při probírání tohoto tématu se bude skupina zamýšlet nad tím, jakým způsobem může být udržována, rozvíjena a prohlubována sounáležitost dítěte s osobami dítěti blízkými a případně jak pracovat na návratu dítěte do původní rodiny. Šesté sezení: Naplňování vývojových potřeb: nastavování hranic Šesté sezení se věnuje náročné otázce výchovy. Zahrnuje definici výchovy, soubor cílů a objasňuje, čím se nastavování hranic liší od trestání. Na šestém sezení se probírá, jaké vědomosti, dovednosti a osobní vlastnosti musí dospělí mít, aby mohli děti vést k dodržování nastavených pravidel. Skupina se bude podrobněji zabývat významem dětského chování a tím, jaké faktory jej ovlivňují. Na sezení budou nastíněny metody, jimiž pěstouni a osvojitelé mohou nejlépe dosáhnout toho, že děti budou stanovené hranice a pravidla respektovat a dodržovat. Budou se rovněž probírat strategiemi řízení chování dětí, jež byly týrány, zneužívány, zanedbávány nebo prožily určité trauma. Sedmé sezení: Udržování rodinných vztahů Během tohoto sezení se hovoří o času z pohledu dítěte s cílem pomoci účastníkům pochopit časový rámec přípravy trvalého řešení, pokud jde o přijetí rozhodnutí, jež dítěti 6

7 přinesou stabilitu situace. Lektoři účastníkům podrobněji představí jednotlivé možnosti, jak dítěti poskytnout vztahy na celý život. Tou první je snaha pomáhat rodinám a navrátit děti do jejich biologických rodin nebo k příbuzným. Dalšími probíranými možnostmi jsou: osvojení, osobní péče poručníka a plánovaná dlouhodobá pěstounská péče. Další témata a aktivity týkající se osvojení zahrnují: osvojení jako celoživotní proces, jak odpovídat dítěti na otázky týkající se přijetí osvojení, otevřenost vůči osvojenému dítěti, hledání informací o původní rodině. Pokud jde o potřeby stability starší mládeže v náhradní rodinné péči, účastnící se dozví, jaká je jejich role při pomoci mladému člověku s osamostatňováním. Po stručné zmínce o tom, co se dělá v případě neplánovaných změn, se sezení na závěr věnuje kulturním aspektům plánování trvalého řešení včetně toho, jaký má umístění do náhradní rodiny jiné kultury dopad, jaké existují strategie, jak pomoci dětem umístěným do těchto rodin vytvořit si pozitivně vnímanou kulturní identitu, a jak je důležité vyhodnotit, zda je náhradní rodina schopna a ochotna přijmout do pěstounské péče nebo osvojení dítě z odlišného etnika nebo kultury. Osmé sezení: Příprava na změnu Jak se změní život rodiny po umístění dítěte do její péče? Osmé sezení se z praktické stránky zabývá tím, co může účastníky čekat první hodiny, dny a týdny po umístění dítěte do jejich rodiny. Dozví se, nač se mají zeptat pracovníka OSPOD a jak s dítětem hovořit. Budou mít také příležitost se podrobněji seznámit s tím, jak umístění ovlivní jejich rodinu a zejména jejich děti. Sezení se zabývá okamžitými i dlouhodobými dopady umístění. Poskytování pěstounské péče a osvojení s sebou nese pro rodiny určitá rizika, která se na sezení probírají. Skupina se bude konkrétně zabývat různými možnostmi, jak vytvořit bezpečné a uzdravující domácí prostředí pro děti, které byly oběťmi pohlavního zneužívání, a strategiemi, jak zvládat jejich chování. Na závěr sezení se hovoří o tom, jakou podporu pěstounským a osvojitelským rodinám poskytují ostatní pracovníci působící v oblasti náhradní rodinné péče a sociálně-právní ochrany dětí. Etnicita U nás i v zahraničí je mezi dětmi, které potřebují zajistit péči v náhradním rodinném prostředí, zastoupeno hodně dětí etnických minorit. Péče o dítě jiného etnika, než je etnikum pěstounů nebo osvojitelů má svá specifika je třeba na ně být připraven. Deváté sezení: Buďte PRIDE: informované rozhodnutí Na tomto závěrečném sezení bude skupina naslouchat zkušeným pracovníkům odborů sociálně právní ochrany dětí. Pěstouni, osvojitelé, odborníci působící v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a rodinní příslušníci dětí umístěných do náhradní péče sdělí účastníkům (a jejich blízkým rodinám, sousedům a dalším pozvaným hostům) své názory a budou odpovídat na jejich otázky. Účastníci budou moci přemýšlet o svém vlastním růstu, pokud jde o vědomosti a dovednosti potřebné pro poskytování pěstounské péče a osvojení. Přiblíží se okamžik jejich konečného rozhodnutí, zda se zavážou, že se stanou pěstouny nebo osvojiteli. Společné posuzování a přijmutí informovaného rozhodnutí Než dokončíte Základní přípravný kurz PRIDE pro náhradní rodiče, proběhne mezi vámi a lektory několik schůzek. Na konci kurzu padne jedno z následujících rozhodnutí: 1. Vy a lektoři se shodnete, že pro vaši rodinu je nejvhodnější volbou pěstounská péče nebo osvojení. Lektoři o vás předají zprávu pracovníkům krajského úřadu, kteří na základě všech podkladů z celého procesu posuzování vydají konečné rozhodnutí o vašem zařazení nebo případně nezařazení do evidence žadatelů o osvojení nebo pěstounskou péči. Společně s lektory a pracovníky kraje můžete také upřesnit vaši představu o dítěti nebo 7

8 dětech, které jste připraveni přijmout. 2. Vy a lektoři se shodnete, že pro vaši rodinu je nejvhodnější volbou pěstounská péče na přechodnou dobu V tomto případě projdete rozšířenou přípravou pro žadatele o zařazení do evidence osob, které mohou pěstounskou péči na přechodnou dobu vykonávat. Po absolvování celé přípravy bude zpráva lektorů předána pracovníkům krajského úřadu, kteří na základě všech podkladů z celého procesu posuzování vydají konečné rozhodnutí o vašem zařazení nebo případně nezařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu. 3. Rozhodnete se, že pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu ani osvojení nejsou pro vás a vaši rodinu vhodnou volbou. V tomto případě je možné, že vám lektoři nebo pracovníci krajského úřadu navrhnou jiné možnosti, jak můžete pomáhat dětem. V každém případě budeme respektovat vaše rozhodnutí a oceníme váš čas a úsilí, které jste mu věnovali. Můžete vzít zpět svoji žádost o zprostředkování a řízení u krajského úřadu bude zastaveno. 4. Lektorský tým dospěje k závěru, že pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu ani osvojení nejsou pro vás a vaši rodinu vhodné. Nastane-li tato varianta, lektor vám okamžitě sdělí veškeré problémy a obavy týkající se splnění podmínek pro zařazení do evidence. Zprávu v tomto smyslu také předá pracovníkům krajského úřadu, kteří mají konečnou odpovědnost za rozhodnutí zařadit nebo nezařadit vás do evidence, protože je odpovědný za děti, které potřebují zprostředkovat umístění v náhradní rodinné péči. Věříme, že to chápete. Má to cenu Pokud se stanete pěstouny, pěstouny na přechodnou dobu nebo osvojiteli, budete každý den ovlivňovat životy přijatých dětí. Každý den, který se budete těmto dětem věnovat, je nenahraditelný a dává jim šanci na lepší budoucnost. Prozatím vám děkujeme za čas, který jste věnovali přečtení informačního balíčku PRIDE. 8

PRŮBĚH PŘÍPRAVY náhradní rodinná péče

PRŮBĚH PŘÍPRAVY náhradní rodinná péče PRŮBĚH PŘÍPRAVY náhradní rodinná péče Časový rozsah Rozsah jednotlivých příprav je stanoven ze zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí takto: pro zprostředkování osvojení nebo pěstounské

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Všechny nabízené semináře probíhají v uvedeném termínu v Pardubicích. Přihlášku k semináři si můžete stáhnout na našich webových stránkách www.amalthea.cz v

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Vzdělávací semináře na nabízená témata je možné si objednat přímo pro vaší organizaci. Poptávku lze zasílat na emailovou adresu: vzdelavani@amalthea.cz kontakt: Amalthea

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR 17. září 2014 Odbor ochrany práv dětí Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2014

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2014 Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem 1 dotazů, odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok 1. Poradna funguje na principu volné diskuse

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů a workshopů Amalthea o.s.

Nabídka vzdělávacích seminářů a workshopů Amalthea o.s. Nabídka vzdělávacích seminářů a workshopů Amalthea o.s. Pokud není naplánovaný konkrétní termín jednotlivých seminářů či je kapacita obsazena, je možné si je objednat přímo pro organizaci. Poptávku lze

Více

Perspektivy péče o ohrožné děti

Perspektivy péče o ohrožné děti Perspektivy péče o ohrožné děti Bc. Radek Šoustal referent SPOD, KÚ MSK Ostrava-Poruba, 22. 11. 2011 Základní dokumenty Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období

Více

Metodické doporučení MPSV č. 2/2009 k vyhodnocování situace dětí v obtížné sociální situaci

Metodické doporučení MPSV č. 2/2009 k vyhodnocování situace dětí v obtížné sociální situaci Metodické doporučení MPSV č. 2/2009 k vyhodnocování situace dětí v obtížné sociální situaci 1. VYHODNOCENÍ PŘÍPADU DÍTĚTE V OBTÍŽNÉ RODINNÉ SITUACI Případ dítěte v obtížné rodinné situaci by měl být důkladně,

Více

OBSAH. ZÁKON č. 359/1999 Sb. O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ... 1

OBSAH. ZÁKON č. 359/1999 Sb. O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ... 1 OBSAH Autoři jednotlivých ustanovení..................................... XI Seznam zkratek............................................... XIII Seznam předpisů citovaných v komentáři..........................

Více

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3.

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3. Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-01 Multikulturalismus Autor: Mgr. Andrea Angelová Varnsdorf 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0030

Více

Průvodce osvojením. Jak na osvojení

Průvodce osvojením. Jak na osvojení Průvodce osvojením Jak na osvojení Opuštěné dítě je dítě, které se ne vlastní vinou ocitlo bez vlastní rodiny a není naděje na změnu poměrů v biologické rodině. Je proto žádoucí, aby společnost nalezla

Více

Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči. Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková

Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči. Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková Občanské sdružení ŠAFRÁN dětem ŠAFRÁN dětem o.s. poskytuje podpůrnou pomoc traumatizovaným dětem od 1.června roku 2005

Více

Průvodce pro náhradní rodinnou péči

Průvodce pro náhradní rodinnou péči Průvodce pro náhradní rodinnou péči Jak na náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je výchova a péče o děti. Bohužel

Více

Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jihlava 31. 10. 2011

Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jihlava 31. 10. 2011 Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí Jihlava 31. 10. 2011 Základní východiska Mezinárodní závazky České republiky, judikatura Evropského soudu pro lidská práva

Více

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Klíčové aktivity realizované v Královéhradeckém kraji

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Klíčové aktivity realizované v Královéhradeckém kraji Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Klíčové aktivity realizované v Královéhradeckém kraji Hradec Králové, 16. 10. 2012 Klíčové aktivity projektu 1) Návrh optimalizace

Více

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2008 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

kontakt: Amalthea o.s. Městský park 274, Chrudim 537 01 tel: 777 752 819

kontakt: Amalthea o.s. Městský park 274, Chrudim 537 01 tel: 777 752 819 Nabídka vzdělávacích seminářů a workshopů Amalthea o.s. Pokud není naplánovaný konkrétní termín jednotlivých seminářů či je kapacita obsazena, je možné si je objednat přímo pro organizaci. Poptávku lze

Více

Životní situace. Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD

Životní situace. Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD Životní situace Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD Úprava poměrů k nezletilým dětem (úprava výchovy a výživy pro dobu před a po rozvodu) Určení, zvýšení / snížení / výživného

Více

Novela zákona o sociálněprávní

Novela zákona o sociálněprávní Novela zákona o sociálněprávní ochraně dětí zákon č. 401/2012 Sb. ze dne 7. 11. 2012 Odbor rodiny a ochrany práv dětí 18. ledna 2013 Obsah dnešního semináře 1) Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Více

Pěstounská péče je institut natolik rozmanitý, jak rozmanité jsou samotné životní příběhy dětí. Někde jsou kontakty s rodiči časté, v jiných případech třeba žádné. Někdy žije dítě v pěstounské rodině až

Více

PRÁVA DĚTÍ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI TISKOVÁ KONFERENCE 24. ÚNORA 2015

PRÁVA DĚTÍ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI TISKOVÁ KONFERENCE 24. ÚNORA 2015 PRÁVA DĚTÍ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI TISKOVÁ KONFERENCE 24. ÚNORA 2015 Hlas dítěte v náhradní rodinné péči a jak mu naslouchat Projekt je financován z fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP) v programové

Více

Zdeňka Králíčková, 2007

Zdeňka Králíčková, 2007 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2007 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Sociální znevýhodnění osob se sluchovým postižením pravidla komunikace 1 den Cílem kurzu je seznámit frekventanty s jazykovou a

Více

P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i

P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny,

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

272/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb.

272/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. 272/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Novela zákona o OSPOD vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012 Sb. S účinností od 1.1.2013. Zasazení novely v,,legislativním rámci do

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

3.12 Ústecký kraj. 3.12.1 Příprava fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny v Ústeckém kraji

3.12 Ústecký kraj. 3.12.1 Příprava fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny v Ústeckém kraji 3.12 Ústecký kraj Ústecký kraj je rozdělen do sedmi okresů - Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem. V kraji je 16 správních obvodů obcí s rozšířenou působností a 30 správních

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Rodinné právo III/2 VY_32_INOVACE_197 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Pracovní profily jednotlivých pozic

Pracovní profily jednotlivých pozic Pracovní profily jednotlivých pozic Péče o dítě opatrovník Splňuje vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání v oboru se zaměřením na sociální práci, sociální pedagogiku, sociálně-právní činnost, sociální

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Nábor, příprava a doprovázení pěstounů na přechodnou dobu v Pardubickém kraji - pilotní projekt Amalthea o.s. 31.10. 2011, Jihlava

Nábor, příprava a doprovázení pěstounů na přechodnou dobu v Pardubickém kraji - pilotní projekt Amalthea o.s. 31.10. 2011, Jihlava Nábor, příprava a doprovázení pěstounů na přechodnou dobu v Pardubickém kraji - pilotní projekt Amalthea o.s. 31.10. 2011, Jihlava Základní údaje o projektu Realizátor: Amalthea o.s. Partneři projektu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Předávání informací Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ11 Datum vypracování: Vypracoval: 31. 12. 2014,

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2012 vyjádřeno v absolutních hodnotách finanční zabezpečení dětí v NRP

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2012 vyjádřeno v absolutních hodnotách finanční zabezpečení dětí v NRP Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem: dotazů, odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok. Poradna funguje na principu volné diskuse mezi

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015

Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015 Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015 Pardubice Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012 PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí schvalovací proces Prošla dvakrát mezirezortním

Více

DOHODA O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE

DOHODA O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE DOHODA O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE Dětské centrum Milovice, příspěvková organizace; IČO: 70977151 se sídlem Dětská 361/2, 289 23 Milovice, zastoupené: Mgr. Petrou Černovskou, DiS., ředitelkou, je pověřená

Více

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze Komunikace pracovníků školy s rodiči sociálně znevýhodněných žáků základní informace a studijní materiály ke kurzu Kurz byl vytvořen v v rámci projektu Školní asistent, nástroj upevňující příležitosti

Více

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí Agenda sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD) je svěřena dle vnitřní směrnice Organizačního řádu Městského úřadu v Českém

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester PŘEDMLUVA Mezinárodní etický kodex pro sestry byl poprvé přijat Mezinárodní radou sester (ICN) v roce 1953. Od té doby byl několikrát revidován

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

Principy práce Dobré rodiny, o.p.s.

Principy práce Dobré rodiny, o.p.s. Principy práce Dobré rodiny, o.p.s. Dobrá rodina se řídí základními principy Úmluvy o právech dítěte a dalších lidskoprávních dokumentů, vychází z principů osobní svobody a zodpovědnosti, otevřenosti a

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby Etický kodex občanských poradců Občanské poradny Jihlava Etický kodex občanských poradců vychází ze Základní listiny práv a svobod, Etického kodexu sociálních pracovníků české republiky a kodexu přijatého

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

473/2012 Sb. VYHLÁŠKA

473/2012 Sb. VYHLÁŠKA 473/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2012 o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 58b odst. 2 a 3 zákona č. 359/1999

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo rodinné VY_32_INOVACE_10_11. Mgr. Jan Hrazdira hrazdira@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo rodinné VY_32_INOVACE_10_11. Mgr. Jan Hrazdira hrazdira@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1.

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1. Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady 1.1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2013 - vyjádřeno procentuélně

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2013 - vyjádřeno procentuélně Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem 88 dotazů, 91 odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok 1. Poradna funguje na principu volné diskuse

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

Příklad dobré praxe III

Příklad dobré praxe III Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe III pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Postoj ke změně v institucionálním nastavení náhradní rodinné péče z pohledu pracovnic OSPOD www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz

Více

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Nejpřirozenější podporou sociálních dovedností ve školském prostředí je inkluzivní vzdělávání, které

Více

Nízkoprahové kurzy v oblasti jazykového vzdělávání

Nízkoprahové kurzy v oblasti jazykového vzdělávání Nízkoprahové kurzy v oblasti jazykového vzdělávání čeština pro cizince Mgr. Markéta Slezáková spoluautorka koncepce Nízkoprahových kurzů češtiny pro cizince Centra pro integrace cizinců Nízkoprahové kurzy

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ

Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ (úplné znění po změnách ze dne 24. 2. 1996, 20. 6. 1998, 5. 6. 1999, 16. 6. 2001 a 19. 6. 2004) čl. I Název, sídlo a působnost Občanské sdružení Fond ohrožených dětí je právnickou

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA VZTAH RODIČŮ A DĚTÍ Jak už bylo řečeno v předešlé prezentaci, každý rodič má vůči svým nezletilým potomkům rodičovskou

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

Klienti roku 2013 - Rozřazení dle aktivity ( 135)

Klienti roku 2013 - Rozřazení dle aktivity ( 135) Analýza klientů Střediska náhradní rodinné péče rok 201 Středisko náhradní rodinné péče, spolek 1, zpracovává již třetím rokem analýzu klientů, které mělo v daném roce v evidenci. Podrobněji se analýza

Více

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s.

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. Etický kodex byl vytvořen s cílem stanovit základní pravidla jednání pracovníků organizace v oblastech vztahu s uživatelem sociální služby, vztahu k dobrovolníkovi, mezi

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí Obsah kritéria standardu 3a Orgán sociálně-právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným způsobem vnitřní pravidla

Více

1. POJETÍ PĚSTOUNSKÉ PÉČE NA PŘECHODNOU DOBU

1. POJETÍ PĚSTOUNSKÉ PÉČE NA PŘECHODNOU DOBU Obsah 1. Pojetí pěstounské péče na přechodnou dobu 2. Kritéria výběru pěstounů pro pěstounskou péči na přechodnou dobu 2.1. Očekávání od pěstounů na přechodnou dobu 2.2. Specializace 2.2.1. "Raná pěstounská

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 23/2012, kterým se vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Tímto

Více

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. cílová skupina: žáci sekundy cílem

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR. Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin

Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR. Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin Asociace NR ČR Vznikla v r. 2009 V současné době funguje 18

Více

Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace. Odloučené pracoviště MŠ Zapletalova 67 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace. Odloučené pracoviště MŠ Zapletalova 67 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace Odloučené pracoviště MŠ Zapletalova 67 ŠKOLNÍ ŘÁD Tento Školní řád nabývá platnost dnem 1.9.2011. I. Cíle předškolního vzdělávání Cíle předškolního

Více