děkujeme Vám za Váš zájem stát se osvojitelem, pěstounem nebo pěstounem na přechodnou dobu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "děkujeme Vám za Váš zájem stát se osvojitelem, pěstounem nebo pěstounem na přechodnou dobu."

Transkript

1 Program PRIDE pro náhradní rodiče Informační balíček Přípravy k přijetí dítěte do rodiny Vážená paní, vážený pane, děkujeme Vám za Váš zájem stát se osvojitelem, pěstounem nebo pěstounem na přechodnou dobu. Zasíláme Vám informační balíček, který se týká příprav k přijetí dítěte do rodiny v rámci programu PRIDE. Program PRIDE vznikl v USA a postupně se rozšířil do mnoha zemí světa. Nyní se pracuje na jeho adaptaci také na české podmínky. Pilotní projekt převzetí, adaptace a odzkoušení tohoto projektu zaštiťuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Tým pracovníků Ministerstva práce a sociálních věří, že se během příprav k přijetí dítěte do rodiny v rámci projektu PRIDE dozvíte co nejvíce informací o náhradní rodinné péči, abyste se mohli zodpovědně rozhodnout, zda se stát pěstouny nebo pěstouny na přechodnou dobu, a vaše rozhodnutí realizovat. Během příprav bude také příležitost k tomu, aby Vás Vaši lektoři mohli blíže poznat. V průběhu devíti přípravných sezení modulu PRIDE a během tří konzultací ve vaší domácnosti budete mít možnost získat vědomosti a dovednosti nezbytné k tomu, abyste se mohli stát pěstouny nebo pěstouny na přechodnou dobu. Získáte představu o tom, co péče o dítě vyrůstající mimo vlastní rodinu obnáší. Výstupy z příprav jsou důležitou součástí v procesu odborného posuzování žadatelů o zprostředkování náhradní rodinné péče nebo o zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu. Věříme, že pro Vás tento program bude přínosem a těšíme se na vzájemnou spolupráci. S pozdravem, Ing. Eva Švecová Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 1

2 Poděkování a uvítání Lidé často tvrdí, že mají obavy o děti, které jsou zneužívány nebo zanedbávány nebo o osud dětí, které žijí v dětských domovech. Jen málo z nich ale ve skutečnosti udělá něco pro to, aby těmto dětem pomohl. Tím, že jste se rozhodli podat žádost o zprostředkování náhradní rodinné péče, dokazujete, že jste ochotni pro ohrožené děti něco skutečně udělat. Děkujeme vám a vítáme vás v procesu, v jehož rámci se budete připravovat na pěstounskou péči a osvojení. Co je PRIDE Zkratka PRIDE v překladu znamená zdroje pro informování, rozvoj a vzdělávání rodičů. Poskytne nám potřebné informace, abychom se mohli společně rozhodnout, zda je pěstounská péče pro vás vhodná, a zda vy máte předpoklady pro to, abyste se pěstouny mohli stát. Pomůže vám rozvíjet specifické vědomosti a dovednosti, které jsou důležité pro pěstounskou péči. Rovněž vám poskytne informace o tom, jak se stát co nejlepším pěstounem Možná si teď říkáte: K čemu jsou všechny ty kurzy a posuzování? Víme toho o dětech hodně. Vychovali jsme svoje vlastní děti i vnoučata. Roky jsme se starali o sousedovy děti. K čemu potřebujeme tento program? Máte pravdu, mnoho zájemců o osvojení, a zejména těch, kteří se zajímají o pěstounskou péči, má s dětmi velké zkušenosti. Je tu ale jeden důležitý rozdíl děti, které čekají na pěstounskou péči nebo osvojení často mají velmi specifické, a v některých případech mimořádné, potřeby. Výchova dětí, které za sebou často mají zkušenost s fyzickým nebo sexuálním zneužíváním, zanedbáváním nebo dlouhodobým pobytem v ústavním zařízení, je mnohem náročnější. Tyto děti mají v mnoha případech kvůli svým negativním zkušenostem pocit zloby. Potřebují čas, aby se naučili například to, že se dospělým dá věřit, že už nebudou zraňovány, a že existují přijatelné způsoby, kterými mohou vyjádřit své negativní pocity. Zkušení pěstouni a osvojitelé, kteří jsou i mezi našimi lektory, potvrzují, že pomoc přijatým dětem vyžaduje velmi specifické vědomosti a dovednosti. Program PRIDE Vám má umožnit právě tyto vědomosti a dovednosti získat. V případě, že vy už tyto vědomosti máte, můžete pomoci k jejich získání někomu z dalších účastníků programu. 2

3 Příprava k přijetí dítěte do rodiny v rámci programu PRIDE Příprava k přijetí dítěte do rodiny v rámci programu PRIDE pro náhradní rodiče je založena na kompetencích. Slouží jak ke vzdělávání a přípravě, tak ke společnému posuzování a výběru potenciálních náhradních rodičů. Program vychází z předpokladu, že pro poskytování kvalitní péče dítěti v pěstounské rodině nebo v osvojení jsou třeba dobře informovaní a odborně kvalifikovaní pěstouni a osvojitelé. Podmínkou pro zařazení žadatelů do evidence pro zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče je, aby žadatelé měli osobnostní předpoklady a potřebné kompetence (znalosti a dovednosti). Přípravný kurz PRIDE se zaměřuje právě na rozvoj těchto kompetencí. Základní přípravný kurz PRIDE pro náhradní rodiče se skládá ze 48 hodin skupinových příprav (9 sezení po 4 hodinách) a 12 hodin individuálních konzultací v rámci návštěv v rodině žadatele. Program bude probíhat na různých místech ve vašem okolí v různých denních a večerních časech. Sezení i individuální konzultace povede tým dvou lektorů. Jedním z nich je zkušený pěstoun nebo osvojitel a druhým sociální pracovník, vychovatel nebo jiný odborník se zkušenostmi v oblasti náhradní rodinné péče. Jsme si vědomi, že 48 hodin představuje pro všechny velký časový závazek. Ale ještě větším závazkem, ke kterému se chystáte, je případné přijetí dítěte do rodiny. Význam přípravy Součástí vaší práce při poskytování náhradní rodinné péče může být řada citově vypjatých situací, které budou vyžadovat řešení. Může se jednat např. o: fyzické/psychické týrání; sexuální zneužívání; citové týrání; zanedbávání; životní styl jednotlivce a rodiny; obvinění náhradních rodičů ze zneužívání; odebrání rodině a ztráta; vazba; projevy nepřátelství neb diskriminace vůči přijatému dítěti; finance; právní předpisy; návrat do původní rodiny; neplodnost, změny umístění; závislost na návykových látkách. Klíčovým úkolem pro program PRIDE je, abyste měli příležitost získat nebo rozvíjet znalosti a dovednosti potřebné k řešení těchto situací. Někteří lidé, kteří si kupují oblečení ve spěchu, aniž by si ho v obchodě předtím vyzkoušeli, mohou po návratu domů zjistit, že jim oblek či šaty nepadnou, nebo se v nich necítí dobře. Nevyhovující zboží pak mohou vrátit do obchodu, kde je pak nabízeno se slevou nebo ve výprodeji. Představte si, že tím novým oblekem je ve skutečnosti dítě v péči pěstouna či osvojitele. Potenciální náhradní rodiče mají často idealizovanou představu o pěstounské péči nebo osvojení a také o tom, jak budou vypadat ve svém novém obleku pěstouna či v šatech osvojitelky. Nemusí ale mít jasno v tom, zda ty šaty nebo ten oblek opravdu chtějí. Příprava k přijetí dítěte do rodiny v rámci programu PRIDE jim dává příležitost, aby si tyto role vyzkoušeli předtím, než se definitivně rozhodnou. Příprava je nezbytná k tomu, aby náhradní rodiče mohli dospět k informovanému posouzení a rozhodnutí, zda jsou ochotni a schopni poskytovat pěstounskou péči nebo osvojit dítě. Výstupy z přípravy jsou také významným zdrojem informací pro příslušný odbor Krajského úřadu. Ten pak může na základě všech podkladů zodpovědně dospět ke konečnému rozhodnutí o zařazení žadatelů do evidence pro zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a následně pro rozhodování o umístění konkrétního dítěte nebo dětí do nové rodiny. Význam společného posuzování V pěstounské péči a osvojení je klíčová vzájemná důvěra, respekt a týmová práce, které vyžadují jasně definovaná očekávání, otevřenou komunikaci, férové sdílení předností i potřeb a společné rozhodování. Během procesu příprav a odborného posuzování před zařazením do evidence dává potenciálním pěstounům i osvojitelům, a také pracovníkům orgánu sociálně právní ochrany, příležitost vzájemně se poznat a začít spolupracovat. Zpravidla je posuzování vnímáno (a často také prováděno) jako proces, kdy odborníci zkoumají a hodnotí žadatele a na základě svého posouzení rozhodnou, zda se žadatel pro pěstounskou či osvojitelskou péči hodí. 3

4 Je tedy pochopitelné, že mnohé rodiny mohou tento jednosměrný proces vnímat jako zastrašující a někdy dokonce jako nepřátelský. To pěstounům i osvojitelům v důsledku brání v tom, aby pracovníky OSPOD považovali za užitečný zdroj informací či podpory. Program PRIDE pro přípravu a posuzování rodin je založen na porozumění specifickým potřebám dětí v náhradní rodinné péči i specifickým dovednostem vyžadovaným od rodin, které o tyto děti budou pečovat. Model PRIDE pro přípravu a společné posuzování rodin: Posiluje roli rodiny v rozhodovacím procesu. Od prvního setkání se rodiny dovídají, že aktivní účast v rozhodovacím procesu je jim nejen umožněna, nýbrž se od nich přímo očekává. Demystifikuje proces posuzování či výběru. Model PRIDE vymezuje potřeby dětí v pěstounské péči a osvojení a stanoví objektivní kritéria a konkrétní dovednosti, které rodiny musí mít, aby vyhověly potřebám dětí. To rodinám pomáhá porozumět podstatě společného posuzování. Vyhýbá se hodnotovým soudům v procesu posuzování. Hodnoty se přisuzují jednotlivým dovednostem, a nikoli lidem. Hlavní myšlenka je taková, že existuje určitý soubor znalostí a dovedností vyžadovaných od pěstounů či osvojitelů, kteří mají pečovat o děti se zvláštními potřebami. V tom spočívá význam pojmu založený na kompetencích, kterým se popisuje model PRIDE pro posuzování rodin. Tím, že příprava a proces společného posuzování v rámci programu PRIDE a proces odborného posuzování v rámci řízení o zařazení do evidence žadatelů je propojený, je zajištěno, aby byl výběr náhradních rodin proveden co nejodpovědněji, tj. aby byly vybrány pouze rodiny, které dokáží obstát v mimořádných situacích spojených s rolí náhradního rodiče. Zaměření přípravy na přijetí dítěte do rodiny a společného posuzování v rámci programu PRIDE pro náhradní rodiče na vzdělávání a spolupráci v rámci celého týmu odborníků posiluje profesionální charakter role pěstounů. Spojení pravomocí a odpovědností v procesu společného posuzování rodin podporuje efektivní týmové práci a motivuje žadatele, aby ve výkonu pěstounské péče vytrvali. V procesu společného posuzování rodin má rodina příležitost poznat, jak asi vypadá práce v týmu odborníků zaměřeném na sociálně-právní ochranu dětí. Při spolupráci s lektory na úkolech procesu společného posuzování by měla náhradní rodina získat pocit, že rozdíly mezi lidmi jsou respektovány. Lektoři PRIDE jsou vnímaví ke kulturním, jazykovým a náboženským hodnotám dané náhradní rodiny. Rozhovory s rodinou nemají povahu hodnotových soudů a dotyčná rodina cítí, že její zájmy a aktivity jsou respektovány. Laskavost, spolehlivost, přístupnost a rozumnost lektora slouží jako vzor pro budoucí roli rodiny v týmu odborníků zaměřeném na sociálně-právní ochranu dětí Potenciální pěstouni a osvojitelé věnují programu PRIDE značnou část svých fyzických i emocionálních sil. Lektoři se řídí zásadou, že rodiny si zaslouží ocenění za svůj zájem, podporu ve svých aktivitách a respekt ke svému právu se rozhodnout. Základní kategorie kompetencí Zjistili jsme, že úspěšní pěstouni a osvojitelé mají znalosti a dovednosti v pěti základních oblastech, kterým říkáme kategorie kompetencí. Jsou to tyto oblasti: chránit děti a starat se o ně; naplňovat vývojové potřeby dětí a řešit opožděný vývoj; podporovat vztahy mezi dětmi a jejich rodinami; vytvářet pro děti bezpečné pečující vztahy na celý život; a pracovat jako člen profesionálního týmu 4

5 Chránit děti a starat se o ně: Děti umístěné v pěstounských nebo osvojitelských rodinách potřebují žít v bezpečném prostředí, které je ochrání před další újmou, a ve kterém jim pěstouni nebo osvojitelé dávají najevo svou péči. Některé děti, které nevyrůstaly v bezpečném prostředí a byly zanedbávány, nemusí zprvu vaši snahu přijmout nebo chápat. Jiné jsou vyhladovělé po pozornosti. Příprava k přijetí dítěte do rodiny v rámci programu PRIDE vám pomůže chápat pocity dítěte a jeho reakce na odloučení a ukáže vám způsoby, jak se těmito pocity vypořádat. Naplňovat vývojové potřeby dětí a řešit opožděný vývoj: Pro většinu z nás představuje růst dítěte přirozený a předvídatelný proces. Většina dětí, které v odpovídajícím stádiu svého vývoje dostanou příležitost a jsou povzbuzovány k tomu, aby začaly chodit, se to přibližně ve věku jednoho roku naučí. Mnohé děti, jež potřebují pěstouny nebo osvojitele, takovou možnost či povzbuzení ve správnou dobu během vývoje nedostaly. Mohou být v porovnání s dětmi stejného věku, jejichž rozvojové potřeby byly uspokojeny, v některých ohledech pozadu, zatímco v jiných napřed. Příprava k přijetí dítěte do rodiny v rámci programu PRIDE pomáhá potenciálním pěstounům a osvojitelům pochopit důvody těchto vývojových opoždění a rozdílů a vyrovnat se s nimi. Podporovat vztahy mezi dětmi a jejich rodinami: Vztahy v rámci biologické rodiny zahrnují sourozence, další příbuzné a rodiče. Děti do náhradních rodin nepřicházejí bez minulosti. Dokonce i kojenci, které jejich rodiče nikdy nedrželi v náručí, mají minulost spojenou s prenatálním obdobím, porodem a pobytem v nemocnici. Vzpomínky, zkušenosti a vztahy, které si děti s sebou přinášejí, se liší, nicméně si je dítě nese stále s sebou. Příprava k přijetí dítěte do rodiny v rámci programu PRIDE vás připraví, abyste pochopili význam minulosti dítěte a dokázali se s ní vyrovnat. Vytvářet pro děti bezpečné pečující vztahy na celý život: jsme přesvědčeni a máme v tomto přesvědčení i podporu zákona že děti mají právo na trvalé, celoživotní rodinné vztahy. Příprava k přijetí dítěte do rodiny v rámci programu PRIDE vysvětluje různé role pěstounů a osvojitelů při vytváření trvalé rodiny pro dítě. Pracovat jako člen profesionálního týmu: Bez ohledu na situaci, potřeby a předchozí zkušenosti dítěte spolupracují pěstouni a osvojitelé a příslušné pracoviště OSPOD v nejlepším zájmu dítěte. Existuje mnoho problémových rodin a dětí, které potřebují pomoc. Je třeba udělat příliš velký kus práce na to, abychom to mohli zvládnout sami. Pracovníci OSPOD ani lektoři PRIDE od vás neočekávají, že budete bezchybní rodiče a lidé. Očekávají, že příprava k přijetí dítěte do rodiny v rámci programu PRIDE vás i nás připraví na přijetí společného rozhodnutí o pěstounské péči nebo osvojení. Stručný přehled jednotlivých sezení přípravy k přijetí dítěte do rodiny v rámci programu PRIDE První sezení: Seznámení se s přípravou k přijetí dítěte do rodiny v rámci programu PRIDE První sezení je úvodem do přípravného programu PRIDE pro náhradní rodiče a účastníci se na něm dozví, jak je příprava propojena s procesem vyhodnocování a výběru pěstounských a osvojitelských rodin. Seznámí s tím, jaké znalosti a dovednosti (tzv. kompetence ) úspěšné pěstounské a osvojitelské rodiny potřebují. První sezení účastníkům pomůže prostřednictvím příběhů dětí, které byly umístěny do náhradní rodinné péče, blíže poznat život pěstounů a osvojitelů. Druhé sezení: Týmová práce zaměřená na zajištění stability 5

6 Jedním z nejnáročnějších úkolů pěstounských a osvojitelských rodin je mít pochopení pro situaci biologické rodiny dítěte vědět, jak s dětmi hovořit o jejich rodině, a umět podporovat jejich rodinné vztahy. Na tomto sezení účastníci dostanou příležitost porozumět tomu, jak rodina přispívá k utváření identity dítěte, jeho kulturního zakotvení a sebeúcty. Na tomto sezení se účastníci také dozvědí, proč si v životech dětí ceníme stability a jak se ji snažíme zajistit. Skupina pochopí, proč je nejlepším prostředkem k podpoře stability pro děti a rodiny právě týmová práce. Druhé sezení se zabývá jedinečnou úlohou pěstounů a osvojitelů v rámci poskytování sociálně-právní ochrany. Třetí sezení: Naplňování vývojových potřeb: vazba Pomocí techniky řízené imaginace se budou účastníci zabývat pocity a zkušenostmi dítěte, které přišlo na svět. Tak se na třetím sezení postupně proberou některé základní poznatky o růstu a vývoje dítěte a o důležitosti vytváření hlubokých a trvalých vazeb. Třetí sezení se pak dále zabývá tím, jaký má týrání, zneužívání, zanedbávání a traumata vliv na vazby, vývoj a chování dítěte. Čtvrté sezení: Naplňování vývojových potřeb: ztráta Po odloučení dětí od jediné rodiny, kterou znají, může hluboký pocit ztráty zpomalit jejich růst a vývoj. Tématem tohoto sezení jsou druhy ztrát, které děti prožily před umístěním do pěstounské péče. Na čtvrtém sezení se proberou různé reakce na ztrátu a jejich dopad na dítě, přičemž důraz se klade na to, jak ztráta ovlivňuje dětské chování. Ztráta je na čtvrtém sezení ukázána jako něco, s čím se musí vyrovnávat každý. Účastníci mají možnost se na tomto sezení zamyslet nad tím, jak sami reagují na ztráty ve svém životě. Z toho se pak vychází při diskusi o tom, jak mohou reagovat na ztráty, k nimž dochází v souvislosti s poskytováním pěstounské péče nebo přijetím dítěte do osvojení a jak mohou pomoci dětem vyrovnat se s prožitými ztrátami. Páté sezení: Podpora rodinných vztahů Toto sezení se zaměřuje na to, jak rodiny utvářejí identitu a sebeúctu dítěte a jak mu předávají kulturní tradici. Účastnící se dozví, jak mohou dítěti v různých vývojových fázích pomoci rozvíjet pozitivně vnímanou identitu. Probírá se zde také význam rodinných vazeb a kontinuity. Páté sezení se znovu zabývá možností návratu dítěte z pěstounské péče do rodiny, pokud to okolnosti umožní (s přihlédnutím k situaci dítěte, respektive dle individuálního plánu ochrany IPOD dítěte). Při probírání tohoto tématu se bude skupina zamýšlet nad tím, jakým způsobem může být udržována, rozvíjena a prohlubována sounáležitost dítěte s osobami dítěti blízkými a případně jak pracovat na návratu dítěte do původní rodiny. Šesté sezení: Naplňování vývojových potřeb: nastavování hranic Šesté sezení se věnuje náročné otázce výchovy. Zahrnuje definici výchovy, soubor cílů a objasňuje, čím se nastavování hranic liší od trestání. Na šestém sezení se probírá, jaké vědomosti, dovednosti a osobní vlastnosti musí dospělí mít, aby mohli děti vést k dodržování nastavených pravidel. Skupina se bude podrobněji zabývat významem dětského chování a tím, jaké faktory jej ovlivňují. Na sezení budou nastíněny metody, jimiž pěstouni a osvojitelé mohou nejlépe dosáhnout toho, že děti budou stanovené hranice a pravidla respektovat a dodržovat. Budou se rovněž probírat strategiemi řízení chování dětí, jež byly týrány, zneužívány, zanedbávány nebo prožily určité trauma. Sedmé sezení: Udržování rodinných vztahů Během tohoto sezení se hovoří o času z pohledu dítěte s cílem pomoci účastníkům pochopit časový rámec přípravy trvalého řešení, pokud jde o přijetí rozhodnutí, jež dítěti 6

7 přinesou stabilitu situace. Lektoři účastníkům podrobněji představí jednotlivé možnosti, jak dítěti poskytnout vztahy na celý život. Tou první je snaha pomáhat rodinám a navrátit děti do jejich biologických rodin nebo k příbuzným. Dalšími probíranými možnostmi jsou: osvojení, osobní péče poručníka a plánovaná dlouhodobá pěstounská péče. Další témata a aktivity týkající se osvojení zahrnují: osvojení jako celoživotní proces, jak odpovídat dítěti na otázky týkající se přijetí osvojení, otevřenost vůči osvojenému dítěti, hledání informací o původní rodině. Pokud jde o potřeby stability starší mládeže v náhradní rodinné péči, účastnící se dozví, jaká je jejich role při pomoci mladému člověku s osamostatňováním. Po stručné zmínce o tom, co se dělá v případě neplánovaných změn, se sezení na závěr věnuje kulturním aspektům plánování trvalého řešení včetně toho, jaký má umístění do náhradní rodiny jiné kultury dopad, jaké existují strategie, jak pomoci dětem umístěným do těchto rodin vytvořit si pozitivně vnímanou kulturní identitu, a jak je důležité vyhodnotit, zda je náhradní rodina schopna a ochotna přijmout do pěstounské péče nebo osvojení dítě z odlišného etnika nebo kultury. Osmé sezení: Příprava na změnu Jak se změní život rodiny po umístění dítěte do její péče? Osmé sezení se z praktické stránky zabývá tím, co může účastníky čekat první hodiny, dny a týdny po umístění dítěte do jejich rodiny. Dozví se, nač se mají zeptat pracovníka OSPOD a jak s dítětem hovořit. Budou mít také příležitost se podrobněji seznámit s tím, jak umístění ovlivní jejich rodinu a zejména jejich děti. Sezení se zabývá okamžitými i dlouhodobými dopady umístění. Poskytování pěstounské péče a osvojení s sebou nese pro rodiny určitá rizika, která se na sezení probírají. Skupina se bude konkrétně zabývat různými možnostmi, jak vytvořit bezpečné a uzdravující domácí prostředí pro děti, které byly oběťmi pohlavního zneužívání, a strategiemi, jak zvládat jejich chování. Na závěr sezení se hovoří o tom, jakou podporu pěstounským a osvojitelským rodinám poskytují ostatní pracovníci působící v oblasti náhradní rodinné péče a sociálně-právní ochrany dětí. Etnicita U nás i v zahraničí je mezi dětmi, které potřebují zajistit péči v náhradním rodinném prostředí, zastoupeno hodně dětí etnických minorit. Péče o dítě jiného etnika, než je etnikum pěstounů nebo osvojitelů má svá specifika je třeba na ně být připraven. Deváté sezení: Buďte PRIDE: informované rozhodnutí Na tomto závěrečném sezení bude skupina naslouchat zkušeným pracovníkům odborů sociálně právní ochrany dětí. Pěstouni, osvojitelé, odborníci působící v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a rodinní příslušníci dětí umístěných do náhradní péče sdělí účastníkům (a jejich blízkým rodinám, sousedům a dalším pozvaným hostům) své názory a budou odpovídat na jejich otázky. Účastníci budou moci přemýšlet o svém vlastním růstu, pokud jde o vědomosti a dovednosti potřebné pro poskytování pěstounské péče a osvojení. Přiblíží se okamžik jejich konečného rozhodnutí, zda se zavážou, že se stanou pěstouny nebo osvojiteli. Společné posuzování a přijmutí informovaného rozhodnutí Než dokončíte Základní přípravný kurz PRIDE pro náhradní rodiče, proběhne mezi vámi a lektory několik schůzek. Na konci kurzu padne jedno z následujících rozhodnutí: 1. Vy a lektoři se shodnete, že pro vaši rodinu je nejvhodnější volbou pěstounská péče nebo osvojení. Lektoři o vás předají zprávu pracovníkům krajského úřadu, kteří na základě všech podkladů z celého procesu posuzování vydají konečné rozhodnutí o vašem zařazení nebo případně nezařazení do evidence žadatelů o osvojení nebo pěstounskou péči. Společně s lektory a pracovníky kraje můžete také upřesnit vaši představu o dítěti nebo 7

8 dětech, které jste připraveni přijmout. 2. Vy a lektoři se shodnete, že pro vaši rodinu je nejvhodnější volbou pěstounská péče na přechodnou dobu V tomto případě projdete rozšířenou přípravou pro žadatele o zařazení do evidence osob, které mohou pěstounskou péči na přechodnou dobu vykonávat. Po absolvování celé přípravy bude zpráva lektorů předána pracovníkům krajského úřadu, kteří na základě všech podkladů z celého procesu posuzování vydají konečné rozhodnutí o vašem zařazení nebo případně nezařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu. 3. Rozhodnete se, že pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu ani osvojení nejsou pro vás a vaši rodinu vhodnou volbou. V tomto případě je možné, že vám lektoři nebo pracovníci krajského úřadu navrhnou jiné možnosti, jak můžete pomáhat dětem. V každém případě budeme respektovat vaše rozhodnutí a oceníme váš čas a úsilí, které jste mu věnovali. Můžete vzít zpět svoji žádost o zprostředkování a řízení u krajského úřadu bude zastaveno. 4. Lektorský tým dospěje k závěru, že pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu ani osvojení nejsou pro vás a vaši rodinu vhodné. Nastane-li tato varianta, lektor vám okamžitě sdělí veškeré problémy a obavy týkající se splnění podmínek pro zařazení do evidence. Zprávu v tomto smyslu také předá pracovníkům krajského úřadu, kteří mají konečnou odpovědnost za rozhodnutí zařadit nebo nezařadit vás do evidence, protože je odpovědný za děti, které potřebují zprostředkovat umístění v náhradní rodinné péči. Věříme, že to chápete. Má to cenu Pokud se stanete pěstouny, pěstouny na přechodnou dobu nebo osvojiteli, budete každý den ovlivňovat životy přijatých dětí. Každý den, který se budete těmto dětem věnovat, je nenahraditelný a dává jim šanci na lepší budoucnost. Prozatím vám děkujeme za čas, který jste věnovali přečtení informačního balíčku PRIDE. 8