děkujeme Vám za Váš zájem stát se osvojitelem, pěstounem nebo pěstounem na přechodnou dobu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "děkujeme Vám za Váš zájem stát se osvojitelem, pěstounem nebo pěstounem na přechodnou dobu."

Transkript

1 Program PRIDE pro náhradní rodiče Informační balíček Přípravy k přijetí dítěte do rodiny Vážená paní, vážený pane, děkujeme Vám za Váš zájem stát se osvojitelem, pěstounem nebo pěstounem na přechodnou dobu. Zasíláme Vám informační balíček, který se týká příprav k přijetí dítěte do rodiny v rámci programu PRIDE. Program PRIDE vznikl v USA a postupně se rozšířil do mnoha zemí světa. Nyní se pracuje na jeho adaptaci také na české podmínky. Pilotní projekt převzetí, adaptace a odzkoušení tohoto projektu zaštiťuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Tým pracovníků Ministerstva práce a sociálních věří, že se během příprav k přijetí dítěte do rodiny v rámci projektu PRIDE dozvíte co nejvíce informací o náhradní rodinné péči, abyste se mohli zodpovědně rozhodnout, zda se stát pěstouny nebo pěstouny na přechodnou dobu, a vaše rozhodnutí realizovat. Během příprav bude také příležitost k tomu, aby Vás Vaši lektoři mohli blíže poznat. V průběhu devíti přípravných sezení modulu PRIDE a během tří konzultací ve vaší domácnosti budete mít možnost získat vědomosti a dovednosti nezbytné k tomu, abyste se mohli stát pěstouny nebo pěstouny na přechodnou dobu. Získáte představu o tom, co péče o dítě vyrůstající mimo vlastní rodinu obnáší. Výstupy z příprav jsou důležitou součástí v procesu odborného posuzování žadatelů o zprostředkování náhradní rodinné péče nebo o zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu. Věříme, že pro Vás tento program bude přínosem a těšíme se na vzájemnou spolupráci. S pozdravem, Ing. Eva Švecová Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 1

2 Poděkování a uvítání Lidé často tvrdí, že mají obavy o děti, které jsou zneužívány nebo zanedbávány nebo o osud dětí, které žijí v dětských domovech. Jen málo z nich ale ve skutečnosti udělá něco pro to, aby těmto dětem pomohl. Tím, že jste se rozhodli podat žádost o zprostředkování náhradní rodinné péče, dokazujete, že jste ochotni pro ohrožené děti něco skutečně udělat. Děkujeme vám a vítáme vás v procesu, v jehož rámci se budete připravovat na pěstounskou péči a osvojení. Co je PRIDE Zkratka PRIDE v překladu znamená zdroje pro informování, rozvoj a vzdělávání rodičů. Poskytne nám potřebné informace, abychom se mohli společně rozhodnout, zda je pěstounská péče pro vás vhodná, a zda vy máte předpoklady pro to, abyste se pěstouny mohli stát. Pomůže vám rozvíjet specifické vědomosti a dovednosti, které jsou důležité pro pěstounskou péči. Rovněž vám poskytne informace o tom, jak se stát co nejlepším pěstounem Možná si teď říkáte: K čemu jsou všechny ty kurzy a posuzování? Víme toho o dětech hodně. Vychovali jsme svoje vlastní děti i vnoučata. Roky jsme se starali o sousedovy děti. K čemu potřebujeme tento program? Máte pravdu, mnoho zájemců o osvojení, a zejména těch, kteří se zajímají o pěstounskou péči, má s dětmi velké zkušenosti. Je tu ale jeden důležitý rozdíl děti, které čekají na pěstounskou péči nebo osvojení často mají velmi specifické, a v některých případech mimořádné, potřeby. Výchova dětí, které za sebou často mají zkušenost s fyzickým nebo sexuálním zneužíváním, zanedbáváním nebo dlouhodobým pobytem v ústavním zařízení, je mnohem náročnější. Tyto děti mají v mnoha případech kvůli svým negativním zkušenostem pocit zloby. Potřebují čas, aby se naučili například to, že se dospělým dá věřit, že už nebudou zraňovány, a že existují přijatelné způsoby, kterými mohou vyjádřit své negativní pocity. Zkušení pěstouni a osvojitelé, kteří jsou i mezi našimi lektory, potvrzují, že pomoc přijatým dětem vyžaduje velmi specifické vědomosti a dovednosti. Program PRIDE Vám má umožnit právě tyto vědomosti a dovednosti získat. V případě, že vy už tyto vědomosti máte, můžete pomoci k jejich získání někomu z dalších účastníků programu. 2

3 Příprava k přijetí dítěte do rodiny v rámci programu PRIDE Příprava k přijetí dítěte do rodiny v rámci programu PRIDE pro náhradní rodiče je založena na kompetencích. Slouží jak ke vzdělávání a přípravě, tak ke společnému posuzování a výběru potenciálních náhradních rodičů. Program vychází z předpokladu, že pro poskytování kvalitní péče dítěti v pěstounské rodině nebo v osvojení jsou třeba dobře informovaní a odborně kvalifikovaní pěstouni a osvojitelé. Podmínkou pro zařazení žadatelů do evidence pro zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče je, aby žadatelé měli osobnostní předpoklady a potřebné kompetence (znalosti a dovednosti). Přípravný kurz PRIDE se zaměřuje právě na rozvoj těchto kompetencí. Základní přípravný kurz PRIDE pro náhradní rodiče se skládá ze 48 hodin skupinových příprav (9 sezení po 4 hodinách) a 12 hodin individuálních konzultací v rámci návštěv v rodině žadatele. Program bude probíhat na různých místech ve vašem okolí v různých denních a večerních časech. Sezení i individuální konzultace povede tým dvou lektorů. Jedním z nich je zkušený pěstoun nebo osvojitel a druhým sociální pracovník, vychovatel nebo jiný odborník se zkušenostmi v oblasti náhradní rodinné péče. Jsme si vědomi, že 48 hodin představuje pro všechny velký časový závazek. Ale ještě větším závazkem, ke kterému se chystáte, je případné přijetí dítěte do rodiny. Význam přípravy Součástí vaší práce při poskytování náhradní rodinné péče může být řada citově vypjatých situací, které budou vyžadovat řešení. Může se jednat např. o: fyzické/psychické týrání; sexuální zneužívání; citové týrání; zanedbávání; životní styl jednotlivce a rodiny; obvinění náhradních rodičů ze zneužívání; odebrání rodině a ztráta; vazba; projevy nepřátelství neb diskriminace vůči přijatému dítěti; finance; právní předpisy; návrat do původní rodiny; neplodnost, změny umístění; závislost na návykových látkách. Klíčovým úkolem pro program PRIDE je, abyste měli příležitost získat nebo rozvíjet znalosti a dovednosti potřebné k řešení těchto situací. Někteří lidé, kteří si kupují oblečení ve spěchu, aniž by si ho v obchodě předtím vyzkoušeli, mohou po návratu domů zjistit, že jim oblek či šaty nepadnou, nebo se v nich necítí dobře. Nevyhovující zboží pak mohou vrátit do obchodu, kde je pak nabízeno se slevou nebo ve výprodeji. Představte si, že tím novým oblekem je ve skutečnosti dítě v péči pěstouna či osvojitele. Potenciální náhradní rodiče mají často idealizovanou představu o pěstounské péči nebo osvojení a také o tom, jak budou vypadat ve svém novém obleku pěstouna či v šatech osvojitelky. Nemusí ale mít jasno v tom, zda ty šaty nebo ten oblek opravdu chtějí. Příprava k přijetí dítěte do rodiny v rámci programu PRIDE jim dává příležitost, aby si tyto role vyzkoušeli předtím, než se definitivně rozhodnou. Příprava je nezbytná k tomu, aby náhradní rodiče mohli dospět k informovanému posouzení a rozhodnutí, zda jsou ochotni a schopni poskytovat pěstounskou péči nebo osvojit dítě. Výstupy z přípravy jsou také významným zdrojem informací pro příslušný odbor Krajského úřadu. Ten pak může na základě všech podkladů zodpovědně dospět ke konečnému rozhodnutí o zařazení žadatelů do evidence pro zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a následně pro rozhodování o umístění konkrétního dítěte nebo dětí do nové rodiny. Význam společného posuzování V pěstounské péči a osvojení je klíčová vzájemná důvěra, respekt a týmová práce, které vyžadují jasně definovaná očekávání, otevřenou komunikaci, férové sdílení předností i potřeb a společné rozhodování. Během procesu příprav a odborného posuzování před zařazením do evidence dává potenciálním pěstounům i osvojitelům, a také pracovníkům orgánu sociálně právní ochrany, příležitost vzájemně se poznat a začít spolupracovat. Zpravidla je posuzování vnímáno (a často také prováděno) jako proces, kdy odborníci zkoumají a hodnotí žadatele a na základě svého posouzení rozhodnou, zda se žadatel pro pěstounskou či osvojitelskou péči hodí. 3

4 Je tedy pochopitelné, že mnohé rodiny mohou tento jednosměrný proces vnímat jako zastrašující a někdy dokonce jako nepřátelský. To pěstounům i osvojitelům v důsledku brání v tom, aby pracovníky OSPOD považovali za užitečný zdroj informací či podpory. Program PRIDE pro přípravu a posuzování rodin je založen na porozumění specifickým potřebám dětí v náhradní rodinné péči i specifickým dovednostem vyžadovaným od rodin, které o tyto děti budou pečovat. Model PRIDE pro přípravu a společné posuzování rodin: Posiluje roli rodiny v rozhodovacím procesu. Od prvního setkání se rodiny dovídají, že aktivní účast v rozhodovacím procesu je jim nejen umožněna, nýbrž se od nich přímo očekává. Demystifikuje proces posuzování či výběru. Model PRIDE vymezuje potřeby dětí v pěstounské péči a osvojení a stanoví objektivní kritéria a konkrétní dovednosti, které rodiny musí mít, aby vyhověly potřebám dětí. To rodinám pomáhá porozumět podstatě společného posuzování. Vyhýbá se hodnotovým soudům v procesu posuzování. Hodnoty se přisuzují jednotlivým dovednostem, a nikoli lidem. Hlavní myšlenka je taková, že existuje určitý soubor znalostí a dovedností vyžadovaných od pěstounů či osvojitelů, kteří mají pečovat o děti se zvláštními potřebami. V tom spočívá význam pojmu založený na kompetencích, kterým se popisuje model PRIDE pro posuzování rodin. Tím, že příprava a proces společného posuzování v rámci programu PRIDE a proces odborného posuzování v rámci řízení o zařazení do evidence žadatelů je propojený, je zajištěno, aby byl výběr náhradních rodin proveden co nejodpovědněji, tj. aby byly vybrány pouze rodiny, které dokáží obstát v mimořádných situacích spojených s rolí náhradního rodiče. Zaměření přípravy na přijetí dítěte do rodiny a společného posuzování v rámci programu PRIDE pro náhradní rodiče na vzdělávání a spolupráci v rámci celého týmu odborníků posiluje profesionální charakter role pěstounů. Spojení pravomocí a odpovědností v procesu společného posuzování rodin podporuje efektivní týmové práci a motivuje žadatele, aby ve výkonu pěstounské péče vytrvali. V procesu společného posuzování rodin má rodina příležitost poznat, jak asi vypadá práce v týmu odborníků zaměřeném na sociálně-právní ochranu dětí. Při spolupráci s lektory na úkolech procesu společného posuzování by měla náhradní rodina získat pocit, že rozdíly mezi lidmi jsou respektovány. Lektoři PRIDE jsou vnímaví ke kulturním, jazykovým a náboženským hodnotám dané náhradní rodiny. Rozhovory s rodinou nemají povahu hodnotových soudů a dotyčná rodina cítí, že její zájmy a aktivity jsou respektovány. Laskavost, spolehlivost, přístupnost a rozumnost lektora slouží jako vzor pro budoucí roli rodiny v týmu odborníků zaměřeném na sociálně-právní ochranu dětí Potenciální pěstouni a osvojitelé věnují programu PRIDE značnou část svých fyzických i emocionálních sil. Lektoři se řídí zásadou, že rodiny si zaslouží ocenění za svůj zájem, podporu ve svých aktivitách a respekt ke svému právu se rozhodnout. Základní kategorie kompetencí Zjistili jsme, že úspěšní pěstouni a osvojitelé mají znalosti a dovednosti v pěti základních oblastech, kterým říkáme kategorie kompetencí. Jsou to tyto oblasti: chránit děti a starat se o ně; naplňovat vývojové potřeby dětí a řešit opožděný vývoj; podporovat vztahy mezi dětmi a jejich rodinami; vytvářet pro děti bezpečné pečující vztahy na celý život; a pracovat jako člen profesionálního týmu 4

5 Chránit děti a starat se o ně: Děti umístěné v pěstounských nebo osvojitelských rodinách potřebují žít v bezpečném prostředí, které je ochrání před další újmou, a ve kterém jim pěstouni nebo osvojitelé dávají najevo svou péči. Některé děti, které nevyrůstaly v bezpečném prostředí a byly zanedbávány, nemusí zprvu vaši snahu přijmout nebo chápat. Jiné jsou vyhladovělé po pozornosti. Příprava k přijetí dítěte do rodiny v rámci programu PRIDE vám pomůže chápat pocity dítěte a jeho reakce na odloučení a ukáže vám způsoby, jak se těmito pocity vypořádat. Naplňovat vývojové potřeby dětí a řešit opožděný vývoj: Pro většinu z nás představuje růst dítěte přirozený a předvídatelný proces. Většina dětí, které v odpovídajícím stádiu svého vývoje dostanou příležitost a jsou povzbuzovány k tomu, aby začaly chodit, se to přibližně ve věku jednoho roku naučí. Mnohé děti, jež potřebují pěstouny nebo osvojitele, takovou možnost či povzbuzení ve správnou dobu během vývoje nedostaly. Mohou být v porovnání s dětmi stejného věku, jejichž rozvojové potřeby byly uspokojeny, v některých ohledech pozadu, zatímco v jiných napřed. Příprava k přijetí dítěte do rodiny v rámci programu PRIDE pomáhá potenciálním pěstounům a osvojitelům pochopit důvody těchto vývojových opoždění a rozdílů a vyrovnat se s nimi. Podporovat vztahy mezi dětmi a jejich rodinami: Vztahy v rámci biologické rodiny zahrnují sourozence, další příbuzné a rodiče. Děti do náhradních rodin nepřicházejí bez minulosti. Dokonce i kojenci, které jejich rodiče nikdy nedrželi v náručí, mají minulost spojenou s prenatálním obdobím, porodem a pobytem v nemocnici. Vzpomínky, zkušenosti a vztahy, které si děti s sebou přinášejí, se liší, nicméně si je dítě nese stále s sebou. Příprava k přijetí dítěte do rodiny v rámci programu PRIDE vás připraví, abyste pochopili význam minulosti dítěte a dokázali se s ní vyrovnat. Vytvářet pro děti bezpečné pečující vztahy na celý život: jsme přesvědčeni a máme v tomto přesvědčení i podporu zákona že děti mají právo na trvalé, celoživotní rodinné vztahy. Příprava k přijetí dítěte do rodiny v rámci programu PRIDE vysvětluje různé role pěstounů a osvojitelů při vytváření trvalé rodiny pro dítě. Pracovat jako člen profesionálního týmu: Bez ohledu na situaci, potřeby a předchozí zkušenosti dítěte spolupracují pěstouni a osvojitelé a příslušné pracoviště OSPOD v nejlepším zájmu dítěte. Existuje mnoho problémových rodin a dětí, které potřebují pomoc. Je třeba udělat příliš velký kus práce na to, abychom to mohli zvládnout sami. Pracovníci OSPOD ani lektoři PRIDE od vás neočekávají, že budete bezchybní rodiče a lidé. Očekávají, že příprava k přijetí dítěte do rodiny v rámci programu PRIDE vás i nás připraví na přijetí společného rozhodnutí o pěstounské péči nebo osvojení. Stručný přehled jednotlivých sezení přípravy k přijetí dítěte do rodiny v rámci programu PRIDE První sezení: Seznámení se s přípravou k přijetí dítěte do rodiny v rámci programu PRIDE První sezení je úvodem do přípravného programu PRIDE pro náhradní rodiče a účastníci se na něm dozví, jak je příprava propojena s procesem vyhodnocování a výběru pěstounských a osvojitelských rodin. Seznámí s tím, jaké znalosti a dovednosti (tzv. kompetence ) úspěšné pěstounské a osvojitelské rodiny potřebují. První sezení účastníkům pomůže prostřednictvím příběhů dětí, které byly umístěny do náhradní rodinné péče, blíže poznat život pěstounů a osvojitelů. Druhé sezení: Týmová práce zaměřená na zajištění stability 5

6 Jedním z nejnáročnějších úkolů pěstounských a osvojitelských rodin je mít pochopení pro situaci biologické rodiny dítěte vědět, jak s dětmi hovořit o jejich rodině, a umět podporovat jejich rodinné vztahy. Na tomto sezení účastníci dostanou příležitost porozumět tomu, jak rodina přispívá k utváření identity dítěte, jeho kulturního zakotvení a sebeúcty. Na tomto sezení se účastníci také dozvědí, proč si v životech dětí ceníme stability a jak se ji snažíme zajistit. Skupina pochopí, proč je nejlepším prostředkem k podpoře stability pro děti a rodiny právě týmová práce. Druhé sezení se zabývá jedinečnou úlohou pěstounů a osvojitelů v rámci poskytování sociálně-právní ochrany. Třetí sezení: Naplňování vývojových potřeb: vazba Pomocí techniky řízené imaginace se budou účastníci zabývat pocity a zkušenostmi dítěte, které přišlo na svět. Tak se na třetím sezení postupně proberou některé základní poznatky o růstu a vývoje dítěte a o důležitosti vytváření hlubokých a trvalých vazeb. Třetí sezení se pak dále zabývá tím, jaký má týrání, zneužívání, zanedbávání a traumata vliv na vazby, vývoj a chování dítěte. Čtvrté sezení: Naplňování vývojových potřeb: ztráta Po odloučení dětí od jediné rodiny, kterou znají, může hluboký pocit ztráty zpomalit jejich růst a vývoj. Tématem tohoto sezení jsou druhy ztrát, které děti prožily před umístěním do pěstounské péče. Na čtvrtém sezení se proberou různé reakce na ztrátu a jejich dopad na dítě, přičemž důraz se klade na to, jak ztráta ovlivňuje dětské chování. Ztráta je na čtvrtém sezení ukázána jako něco, s čím se musí vyrovnávat každý. Účastníci mají možnost se na tomto sezení zamyslet nad tím, jak sami reagují na ztráty ve svém životě. Z toho se pak vychází při diskusi o tom, jak mohou reagovat na ztráty, k nimž dochází v souvislosti s poskytováním pěstounské péče nebo přijetím dítěte do osvojení a jak mohou pomoci dětem vyrovnat se s prožitými ztrátami. Páté sezení: Podpora rodinných vztahů Toto sezení se zaměřuje na to, jak rodiny utvářejí identitu a sebeúctu dítěte a jak mu předávají kulturní tradici. Účastnící se dozví, jak mohou dítěti v různých vývojových fázích pomoci rozvíjet pozitivně vnímanou identitu. Probírá se zde také význam rodinných vazeb a kontinuity. Páté sezení se znovu zabývá možností návratu dítěte z pěstounské péče do rodiny, pokud to okolnosti umožní (s přihlédnutím k situaci dítěte, respektive dle individuálního plánu ochrany IPOD dítěte). Při probírání tohoto tématu se bude skupina zamýšlet nad tím, jakým způsobem může být udržována, rozvíjena a prohlubována sounáležitost dítěte s osobami dítěti blízkými a případně jak pracovat na návratu dítěte do původní rodiny. Šesté sezení: Naplňování vývojových potřeb: nastavování hranic Šesté sezení se věnuje náročné otázce výchovy. Zahrnuje definici výchovy, soubor cílů a objasňuje, čím se nastavování hranic liší od trestání. Na šestém sezení se probírá, jaké vědomosti, dovednosti a osobní vlastnosti musí dospělí mít, aby mohli děti vést k dodržování nastavených pravidel. Skupina se bude podrobněji zabývat významem dětského chování a tím, jaké faktory jej ovlivňují. Na sezení budou nastíněny metody, jimiž pěstouni a osvojitelé mohou nejlépe dosáhnout toho, že děti budou stanovené hranice a pravidla respektovat a dodržovat. Budou se rovněž probírat strategiemi řízení chování dětí, jež byly týrány, zneužívány, zanedbávány nebo prožily určité trauma. Sedmé sezení: Udržování rodinných vztahů Během tohoto sezení se hovoří o času z pohledu dítěte s cílem pomoci účastníkům pochopit časový rámec přípravy trvalého řešení, pokud jde o přijetí rozhodnutí, jež dítěti 6

7 přinesou stabilitu situace. Lektoři účastníkům podrobněji představí jednotlivé možnosti, jak dítěti poskytnout vztahy na celý život. Tou první je snaha pomáhat rodinám a navrátit děti do jejich biologických rodin nebo k příbuzným. Dalšími probíranými možnostmi jsou: osvojení, osobní péče poručníka a plánovaná dlouhodobá pěstounská péče. Další témata a aktivity týkající se osvojení zahrnují: osvojení jako celoživotní proces, jak odpovídat dítěti na otázky týkající se přijetí osvojení, otevřenost vůči osvojenému dítěti, hledání informací o původní rodině. Pokud jde o potřeby stability starší mládeže v náhradní rodinné péči, účastnící se dozví, jaká je jejich role při pomoci mladému člověku s osamostatňováním. Po stručné zmínce o tom, co se dělá v případě neplánovaných změn, se sezení na závěr věnuje kulturním aspektům plánování trvalého řešení včetně toho, jaký má umístění do náhradní rodiny jiné kultury dopad, jaké existují strategie, jak pomoci dětem umístěným do těchto rodin vytvořit si pozitivně vnímanou kulturní identitu, a jak je důležité vyhodnotit, zda je náhradní rodina schopna a ochotna přijmout do pěstounské péče nebo osvojení dítě z odlišného etnika nebo kultury. Osmé sezení: Příprava na změnu Jak se změní život rodiny po umístění dítěte do její péče? Osmé sezení se z praktické stránky zabývá tím, co může účastníky čekat první hodiny, dny a týdny po umístění dítěte do jejich rodiny. Dozví se, nač se mají zeptat pracovníka OSPOD a jak s dítětem hovořit. Budou mít také příležitost se podrobněji seznámit s tím, jak umístění ovlivní jejich rodinu a zejména jejich děti. Sezení se zabývá okamžitými i dlouhodobými dopady umístění. Poskytování pěstounské péče a osvojení s sebou nese pro rodiny určitá rizika, která se na sezení probírají. Skupina se bude konkrétně zabývat různými možnostmi, jak vytvořit bezpečné a uzdravující domácí prostředí pro děti, které byly oběťmi pohlavního zneužívání, a strategiemi, jak zvládat jejich chování. Na závěr sezení se hovoří o tom, jakou podporu pěstounským a osvojitelským rodinám poskytují ostatní pracovníci působící v oblasti náhradní rodinné péče a sociálně-právní ochrany dětí. Etnicita U nás i v zahraničí je mezi dětmi, které potřebují zajistit péči v náhradním rodinném prostředí, zastoupeno hodně dětí etnických minorit. Péče o dítě jiného etnika, než je etnikum pěstounů nebo osvojitelů má svá specifika je třeba na ně být připraven. Deváté sezení: Buďte PRIDE: informované rozhodnutí Na tomto závěrečném sezení bude skupina naslouchat zkušeným pracovníkům odborů sociálně právní ochrany dětí. Pěstouni, osvojitelé, odborníci působící v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a rodinní příslušníci dětí umístěných do náhradní péče sdělí účastníkům (a jejich blízkým rodinám, sousedům a dalším pozvaným hostům) své názory a budou odpovídat na jejich otázky. Účastníci budou moci přemýšlet o svém vlastním růstu, pokud jde o vědomosti a dovednosti potřebné pro poskytování pěstounské péče a osvojení. Přiblíží se okamžik jejich konečného rozhodnutí, zda se zavážou, že se stanou pěstouny nebo osvojiteli. Společné posuzování a přijmutí informovaného rozhodnutí Než dokončíte Základní přípravný kurz PRIDE pro náhradní rodiče, proběhne mezi vámi a lektory několik schůzek. Na konci kurzu padne jedno z následujících rozhodnutí: 1. Vy a lektoři se shodnete, že pro vaši rodinu je nejvhodnější volbou pěstounská péče nebo osvojení. Lektoři o vás předají zprávu pracovníkům krajského úřadu, kteří na základě všech podkladů z celého procesu posuzování vydají konečné rozhodnutí o vašem zařazení nebo případně nezařazení do evidence žadatelů o osvojení nebo pěstounskou péči. Společně s lektory a pracovníky kraje můžete také upřesnit vaši představu o dítěti nebo 7

8 dětech, které jste připraveni přijmout. 2. Vy a lektoři se shodnete, že pro vaši rodinu je nejvhodnější volbou pěstounská péče na přechodnou dobu V tomto případě projdete rozšířenou přípravou pro žadatele o zařazení do evidence osob, které mohou pěstounskou péči na přechodnou dobu vykonávat. Po absolvování celé přípravy bude zpráva lektorů předána pracovníkům krajského úřadu, kteří na základě všech podkladů z celého procesu posuzování vydají konečné rozhodnutí o vašem zařazení nebo případně nezařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu. 3. Rozhodnete se, že pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu ani osvojení nejsou pro vás a vaši rodinu vhodnou volbou. V tomto případě je možné, že vám lektoři nebo pracovníci krajského úřadu navrhnou jiné možnosti, jak můžete pomáhat dětem. V každém případě budeme respektovat vaše rozhodnutí a oceníme váš čas a úsilí, které jste mu věnovali. Můžete vzít zpět svoji žádost o zprostředkování a řízení u krajského úřadu bude zastaveno. 4. Lektorský tým dospěje k závěru, že pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu ani osvojení nejsou pro vás a vaši rodinu vhodné. Nastane-li tato varianta, lektor vám okamžitě sdělí veškeré problémy a obavy týkající se splnění podmínek pro zařazení do evidence. Zprávu v tomto smyslu také předá pracovníkům krajského úřadu, kteří mají konečnou odpovědnost za rozhodnutí zařadit nebo nezařadit vás do evidence, protože je odpovědný za děti, které potřebují zprostředkovat umístění v náhradní rodinné péči. Věříme, že to chápete. Má to cenu Pokud se stanete pěstouny, pěstouny na přechodnou dobu nebo osvojiteli, budete každý den ovlivňovat životy přijatých dětí. Každý den, který se budete těmto dětem věnovat, je nenahraditelný a dává jim šanci na lepší budoucnost. Prozatím vám děkujeme za čas, který jste věnovali přečtení informačního balíčku PRIDE. 8

PRŮBĚH PŘÍPRAVY náhradní rodinná péče

PRŮBĚH PŘÍPRAVY náhradní rodinná péče PRŮBĚH PŘÍPRAVY náhradní rodinná péče Časový rozsah Rozsah jednotlivých příprav je stanoven ze zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí takto: pro zprostředkování osvojení nebo pěstounské

Více

Seminář PRIDE Praha 9. 10. května 2013 Rob van Pagée Zeljka Burgund Stichting Op Kleine Schaal NL. PRIDE Praha 9.-10. května 2013 OKS NL 1

Seminář PRIDE Praha 9. 10. května 2013 Rob van Pagée Zeljka Burgund Stichting Op Kleine Schaal NL. PRIDE Praha 9.-10. května 2013 OKS NL 1 Seminář PRIDE Praha 9. 10. května 2013 Rob van Pagée Zeljka Burgund Stichting Op Kleine Schaal NL PRIDE Praha 9.-10. května 2013 OKS NL 1 Parents Resources for Information Development and Education = zdroje

Více

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR 17. září 2014 Odbor ochrany práv dětí Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit Tisková zpráva Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Více

Hledáme náhradní rodiče - pěstouny

Hledáme náhradní rodiče - pěstouny Hledáme náhradní rodiče - pěstouny Hledáme lidi, kterým záleží na osudu ohrožených dětí, které vyrůstají bez lásky a bezpečí, jejichž počet v posledních letech roste jako důsledek krize rodiny a tradičních

Více

Zkušenosti s PPPD z pohledu doprovázející služby pro pěstounskou rodinu na přechodnou dobu. Amalthea o.s. Ria Černá

Zkušenosti s PPPD z pohledu doprovázející služby pro pěstounskou rodinu na přechodnou dobu. Amalthea o.s. Ria Černá Zkušenosti s PPPD z pohledu doprovázející služby pro pěstounskou rodinu na přechodnou dobu Amalthea o.s. Ria Černá Co je doprovázení - terénní sociální pracovník v rodině dle potřeb členů rodiny - úkoly

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Všechny nabízené semináře probíhají v uvedeném termínu v Pardubicích. Přihlášku k semináři si můžete stáhnout na našich webových stránkách www.amalthea.cz v

Více

Pěstounská péče na. Jak na pěstounskou péči na. přechodnou dobu

Pěstounská péče na. Jak na pěstounskou péči na. přechodnou dobu Pěstounská péče na přechodnou dobu Jak na pěstounskou péči na Co je pěstounská péče na Ve stávajícím systému náhradní rodinné péče se od 1. 6. 2006 objevuje nový institut, kterým je pěstounská péče na.

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby. Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace

Standard č. 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby. Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace Standard č. 1 Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby Vydal: Mgr. Bc. Romana Svobodová Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace Datum: 11. 12. 2014 Revize č.: Stran: 1-5 Kritérium 1a Pověřená

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 1. CÍLE A ZÁSADY POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 1. CÍLE A ZÁSADY POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Dětský domov a Školní jídelna v Novém Strašecí Okružní 647, 271 01 Nové Strašecí příspěvková organizace Středočeského kraje 313 572 136, 313 574 181 reditel@strasidylko.cz www.strasidylko.cz Sociálně aktivizační

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Vzdělávací semináře na nabízená témata je možné si objednat přímo pro vaší organizaci. Poptávku lze zasílat na emailovou adresu: vzdelavani@amalthea.cz kontakt: Amalthea

Více

září 14 Náhradní rodinná péče

září 14 Náhradní rodinná péče zadal Odbor sociální péče graficky zpracoval Odbor vnitřních věcí Informační středisko tisk CCB, spol. s r.o. náklad 5 000 ks vydal Magistrát města Brna 2. vydání září 2014 Magistrát města Brna Dominikánské

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Perspektivy péče o ohrožné děti

Perspektivy péče o ohrožné děti Perspektivy péče o ohrožné děti Bc. Radek Šoustal referent SPOD, KÚ MSK Ostrava-Poruba, 22. 11. 2011 Základní dokumenty Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2014

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2014 Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem 1 dotazů, odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok 1. Poradna funguje na principu volné diskuse

Více

S T A N D A R D 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. 4 a

S T A N D A R D 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. 4 a S T A N D A R D 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4 a Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Proces zprostředkování

Proces zprostředkování Proces zprostředkování Rozhodnutí soudu o osvojení nebo svěření dítěte do pěstounské péče předchází řada činností, které uskutečňují orgány sociálně-právní ochrany a též soudy. Zákon o sociálně-právní

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

VYHLÁŠKA č ze dne 17. prosince 2012

VYHLÁŠKA č ze dne 17. prosince 2012 Příloha č. 48 Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů VYHLÁŠKA č. 473 ze dne 17. prosince 2012 o

Více

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Klíčové aktivity realizované v Královéhradeckém kraji

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Klíčové aktivity realizované v Královéhradeckém kraji Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Klíčové aktivity realizované v Královéhradeckém kraji Hradec Králové, 16. 10. 2012 Klíčové aktivity projektu 1) Návrh optimalizace

Více

ODBORNÁ PŘÍPRAVA PĚSTOUNŮ A OSVOJITELŮ

ODBORNÁ PŘÍPRAVA PĚSTOUNŮ A OSVOJITELŮ ODBORNÁ PŘÍPRAVA PĚSTOUNŮ A OSVOJITELŮ TRIADA - Poradenské centrum,o.s. zajišťuje organizačně a odborně odbornou přípravu na přijetí dítěte do rodiny od roku 2004 ve spolupráci se STROP, o.s. Zlín, lektorsky

Více

OBSAH. ZÁKON č. 359/1999 Sb. O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ... 1

OBSAH. ZÁKON č. 359/1999 Sb. O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ... 1 OBSAH Autoři jednotlivých ustanovení..................................... XI Seznam zkratek............................................... XIII Seznam předpisů citovaných v komentáři..........................

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Změna situace Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ12 Datum vypracování: Vypracoval: 31. 12. 2014, revize:

Více

Středisko náhradní rodinné péče, o. s. Situace náhradní péče o děti na Slovensku

Středisko náhradní rodinné péče, o. s. Situace náhradní péče o děti na Slovensku Středisko náhradní rodinné péče, o. s. Situace náhradní péče o děti na Slovensku Do začátku 90. let standardní forma péče Kolektivní domovy Do r. 1997 byla náhradní péče o děti řízena 3 rezorty: zdravotnictvím,

Více

Orgán sociálně-právní ochrany dětí

Orgán sociálně-právní ochrany dětí Orgán sociálně-právní ochrany dětí Sociálně-právní ochrana je pomoc pro děti, jejich rodiče a další dospěláky, kteří se o děti starají nebo se chtějí starat. Děti chrání před násilím, zanedbáváním, zneužíváním

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Kontakt dítěte s biologickým rodičem v náhradní rodinné péči

Kontakt dítěte s biologickým rodičem v náhradní rodinné péči Kontakt dítěte s biologickým rodičem v náhradní rodinné péči Autoři: Terezie Pemová, Radek Ptáček Právo dítěte být vychováváno svými biologickými rodiči, je jedním z nejdůležitějších a je zakotveno v základních

Více

Milá pečovatelko, milý pečovateli! Milí rodiče!

Milá pečovatelko, milý pečovateli! Milí rodiče! Milí rodiče! Předpokládáme, že jste důkladně zvážili, zda je vaše dítě natolik zralé, aby o něj pečovala jiná osoba. Nyní stojíte před rozhodováním, komu dítě svěříte. Pečující osoba se svým způsobem stane

Více

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí ve věci oprávnění subjektů provádějících zprostředkování náhradní rodinné péče a osob pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí zveřejňovat osobní

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů a workshopů Amalthea o.s.

Nabídka vzdělávacích seminářů a workshopů Amalthea o.s. Nabídka vzdělávacích seminářů a workshopů Amalthea o.s. Pokud není naplánovaný konkrétní termín jednotlivých seminářů či je kapacita obsazena, je možné si je objednat přímo pro organizaci. Poptávku lze

Více

RODINNÁ KONFERENCE: když se sejde rodinná rada

RODINNÁ KONFERENCE: když se sejde rodinná rada RODINNÁ KONFERENCE: když se sejde rodinná rada Gabriela Pavlíková Praha, 28. 11. 2016 CO JE TO RODINNÁ KONFERENCE =rodinná rada, rodinné setkání Rodina je odborníkem na svůj život, je na čase ji přizvat.

Více

RODINNÉ KONFERENCE jako nástroj efektivní pomoci. Pardubice 2.12.2013

RODINNÉ KONFERENCE jako nástroj efektivní pomoci. Pardubice 2.12.2013 RODINNÉ KONFERENCE jako nástroj efektivní pomoci Pardubice 2.12.2013 Posláním o.s. Amalthea je podpora rodiny jako jedinečného prostředí pro naplňování potřeb dítěte prostřednictvím poskytování sociálních

Více

PĚSTOUNSKÁ PÉČE POJEM, ÚČEL, OBSAH, VZNIK, ZÁNIK

PĚSTOUNSKÁ PÉČE POJEM, ÚČEL, OBSAH, VZNIK, ZÁNIK ÚČEL PĚSTOUNSKÁ PÉČE POJEM, ÚČEL, OBSAH, VZNIK, ZÁNIK Zdeňka Králíčková, 2012 výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty

Více

MM MB má k pro výkon SPO 20 pracovních míst. Rozdělení dle pracovních pozic v tabulce:

MM MB má k pro výkon SPO 20 pracovních míst. Rozdělení dle pracovních pozic v tabulce: 4a Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní profily jednotlivých zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany

Více

Průvodce osvojením. Jak na osvojení

Průvodce osvojením. Jak na osvojení Průvodce osvojením Jak na osvojení Opuštěné dítě je dítě, které se ne vlastní vinou ocitlo bez vlastní rodiny a není naděje na změnu poměrů v biologické rodině. Je proto žádoucí, aby společnost nalezla

Více

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE náhradní rodinná péče

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE náhradní rodinná péče Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy zařízení Centra intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p. o. Liberec 5, Dvorská 445/10 NRP tel.: 602 326 446, e-mail: NRP@rpliberec.cz,

Více

Děkuji Vám za strávený čas naším rozhovorem a přeji Vám příjemný den.

Děkuji Vám za strávený čas naším rozhovorem a přeji Vám příjemný den. PŘÍLOHY: Příloha č. 1: Scénář rozhovoru s OSPOD Příloha č. 2: Scénář rozhovoru se zástupci ústavních zařízení Příloha č. 3: Scénář rozhovoru s pěstouny Příloha č. 4: Vyhodnocení individuálního plánu dítěte

Více

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1.

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1. Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady 1.1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Změna situace Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ12 Datum vypracování: Vypracoval: 31. 12. 2014, revize:

Více

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2008 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí.

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí. MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV datum tisku: 1. 1. 2014 platí od : 1. 1. 2014 POPIS PRACOVNÍHO MÍSTA odbor a oddělení: pracovní zařazení: zaměstnanec: Odbor sociální, oddělení sociálně právní ochrany dětí a rodiny

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012 PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí schvalovací proces Prošla dvakrát mezirezortním

Více

Pěstounská péče je institut natolik rozmanitý, jak rozmanité jsou samotné životní příběhy dětí. Někde jsou kontakty s rodiči časté, v jiných případech třeba žádné. Někdy žije dítě v pěstounské rodině až

Více

Klienti roku 2013 - Rozřazení dle aktivity ( 135)

Klienti roku 2013 - Rozřazení dle aktivity ( 135) Analýza klientů Střediska náhradní rodinné péče rok 201 Středisko náhradní rodinné péče, spolek 1, zpracovává již třetím rokem analýzu klientů, které mělo v daném roce v evidenci. Podrobněji se analýza

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE náhradní rodinná péče

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE náhradní rodinná péče Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy zařízení Centra intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p. o. Liberec 5, Dvorská 445/10 NRP tel.: 602 326 446, e-mail: NRP@rpliberec.cz,

Více

14. Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další subjekty

14. Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další subjekty Název standardu 14. Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další subjekty Kritérium standardu 14a) Orgán sociálně-právní ochrany zprostředkovává klientům služby jiných fyzických a právnických

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

Zdeňka Králíčková, 2007

Zdeňka Králíčková, 2007 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2007 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

Co by rodiče měli udělat po podání žádosti o vyšetření v poradně. Několik rad rodičům.

Co by rodiče měli udělat po podání žádosti o vyšetření v poradně. Několik rad rodičům. Co by rodiče měli udělat po podání žádosti o vyšetření v poradně. Několik rad rodičům. Čím více informací má poradenský pracovník předem k dispozici, tím větším přínosem může návštěva poradny pro dítě

Více

Pozměňovací návrhy. Jana Čechlovského

Pozměňovací návrhy. Jana Čechlovského Pozměňovací návrhy Jana Čechlovského k pozměňovacím návrhům ÚPV schváleným usnesením ÚPV dne 29.5.2013 tisk č. 930/2 (vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace

Více

Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015

Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015 Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015 Pardubice Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2012 vyjádřeno v absolutních hodnotách finanční zabezpečení dětí v NRP

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2012 vyjádřeno v absolutních hodnotách finanční zabezpečení dětí v NRP Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem: dotazů, odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok. Poradna funguje na principu volné diskuse mezi

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1.1.2016 do 30.6.2016 Název střediska: Středisko poradenství Služby pro pěstounské rodiny Služby pro pěstounské rodiny vykonávají svou činnost na základě pověření k výkonu

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3.

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3. Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-01 Multikulturalismus Autor: Mgr. Andrea Angelová Varnsdorf 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0030

Více

Služby pro pěstounské rodiny

Služby pro pěstounské rodiny Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 Název střediska: Středisko poradenství Služby pro pěstounské rodiny Služby pro pěstounské rodiny vykonávají svou činnost na základě pověření k výkonu

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

272/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb.

272/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. 272/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

Charakteristika lidské práce. Pracoviště Pracovní prostředí Pracovní prostředky Objekty a produkty práce. Charakter pracovní činnosti

Charakteristika lidské práce. Pracoviště Pracovní prostředí Pracovní prostředky Objekty a produkty práce. Charakter pracovní činnosti A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Člověk a svět 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 k učení 6 vyhledává a třídí informace efektně je využívá v procesu

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství

Zpráva o zájemci o pěstounství Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

1.1 POSLÁNÍ CÍLE Děti v NRP znají svoji vlastní identitu... 2

1.1 POSLÁNÍ CÍLE Děti v NRP znají svoji vlastní identitu... 2 1.1 POSLÁNÍ... 2 1.2 CÍLE... 2 1.2.1 Děti v NRP znají svoji vlastní identitu... 2 1.2.2 Rodina NRP ví, kam se má obrátit v případě obtíží a jakým způsobem... 3 1.2.3 Pečující znají potřeby dětí a umí je

Více

Středisko náhradní rodinné péče

Středisko náhradní rodinné péče Středisko náhradní rodinné péče Projekt Náhradní rodina + dítě + odborník jako partneři (Metodické centrum pro NRP) doba trvání projektu 2010-2012 Cílem projektu je zavést systematické poskytování kvalitních,

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Pěstounská péče na přechodnou dobu v praxi www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz Pěstounská péče na přechodnou

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz Výzkumné otázky I. Co profesionálům z oblasti náhradní péče o dítě přinesly

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči. Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková

Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči. Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková Občanské sdružení ŠAFRÁN dětem ŠAFRÁN dětem o.s. poskytuje podpůrnou pomoc traumatizovaným dětem od 1.června roku 2005

Více

OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA

OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších Terénní sociální pracovníci výchovu dítěte a dalšími

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů pro osoby pečující na 2. pololetí roku 2016

Nabídka vzdělávacích seminářů pro osoby pečující na 2. pololetí roku 2016 Nabídka vzdělávacích seminářů pro osoby pečující na 2. pololetí roku 2016 Elrond o.p.s. pověřena k výkonu SPO v bodech uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče podle 47b poskytovat osobě pečující, s níž

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Dohoda o výkonu pěstounské péče Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ10 Datum vypracování: Vypracoval:

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Dohoda o výkonu pěstounské péče Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ10 Datum vypracování: Vypracoval:

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

STANDARDY KVALITY SPO PRO POVĚŘENÉ OSOBY. Poradenské centrum pro rodinu a děti- ÚSMĚV, z.s.

STANDARDY KVALITY SPO PRO POVĚŘENÉ OSOBY. Poradenské centrum pro rodinu a děti- ÚSMĚV, z.s. STANDARDY KVALITY SPO PRO POVĚŘENÉ OSOBY Poradenské centrum pro rodinu a děti- ÚSMĚV, z.s. OBSAH: 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby 1a) Pověřená osoba má písemně definováno a zveřejněno poslání,

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE Náhradní rodinná péče je poskytována dětem bez rodiny, nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. Dává dětem možnost vyrůstat v přirozeném rodinném

Více

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. cílová skupina: žáci sekundy cílem

Více

Informace o žadateli Název neziskové organizace (použijte prosím název registrovaný v Rejstříku NNO):

Informace o žadateli Název neziskové organizace (použijte prosím název registrovaný v Rejstříku NNO): Základní informace o grantu Tento grantový program podpoří cca 10 neziskových organizací, mezi něž bude rozděleno až 500 000 Kč. Každá organizace může žádat o grant až do výše 50 000 Kč. Grant je určen

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Vzdělávací program "STA DARDY PRAKTICKY A EB JAK SE DOMLOUVAT A DOMLUVIT S KLIE TEM"

Vzdělávací program STA DARDY PRAKTICKY A EB JAK SE DOMLOUVAT A DOMLUVIT S KLIE TEM Vzdělávací program "STA DARDY PRAKTICKY A EB JAK SE DOMLOUVAT A DOMLUVIT S KLIE TEM" Zpracoval: GI projekt o.p.s., Žďár 58, Protivín (Autoři: Slabová Kateřina, Šimková Lenka, Syrový Jan) Leden 2011 Den

Více

Ochrana rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte Zakotvení v různých právních odvětvích a právních předpisech různé právní síly Oblasti :

Ochrana rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte Zakotvení v různých právních odvětvích a právních předpisech různé právní síly Oblasti : Sociálně právní ochrana dětí Úvod do SP ZS 2016 Ochrana práv dětí Ochrana rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte Zakotvení v různých právních odvětvích a právních předpisech různé právní síly

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Název: PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Vnitřní směrnice č.: 3/2012 Obsah: Přílohy: Určena: Vytvořil: Schválil: Postupy zjišťování a řízení střetu zájmů ve Společnosti 1. Formulář evidence poskytnutých investičních

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Provázanost s dalšími standardy. Obsah standardu kvality. Provázanost s dokumenty

Provázanost s dalšími standardy. Obsah standardu kvality. Provázanost s dokumenty Mapa systému písemných pravidel a metodických postupů Podpora pěstounských rodin ANEB POMOC V PRAVÝ ČAS Temperi, o.p.s. SQ Obsah standardu kvality Provázanost s dalšími standardy Provázanost s dokumenty

Více

Životní situace. Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD

Životní situace. Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD Životní situace Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD Úprava poměrů k nezletilým dětem (úprava výchovy a výživy pro dobu před a po rozvodu) Určení, zvýšení / snížení / výživného

Více